Α 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (13465)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αίσχιστους (16)αβάπτιστος (16)αβάσιστους (16)αβάσκαντες (16)αβάσκαντης (16)αβάσκαντοι (17)αβάσκαντος (16)αβάσκαντου (18)αβάσκαντων (19)αβάσταγους (19)αβάστακτες (16)αβάστακτος (16)αβάστακτου (18)αβάσταχτες (22)αβάσταχτης (22)αβάσταχτοι (23)αβάσταχτος (22)αβάσταχτου (24)αβάφτιστες (22)αβάφτιστης (22)αβάφτιστοι (23)αβάφτιστος (22)αβάφτιστου (24)αβάφτιστων (25)αβέλτερους (19)αβαθμίδωτα (32)αβαθμίδωτε (32)αβαθμίδωτη (32)αβαθμίδωτο (32)αβαθούλωτα (29)αβαθούλωτε (29)αβαθούλωτη (29)αβαθούλωτο (29)αβακοειδής (19)αβαλσάμωτα (22)αβαλσάμωτε (22)αβαλσάμωτη (22)αβαλσάμωτο (22)αβανγκάρντ (21)αβασάνιστα (16)αβασάνιστε (16)αβασάνιστη (16)αβασάνιστο (16)αβασίλευτα (19)αβασίλευτε (19)αβασίλευτη (19)αβασίλευτο (19)αβγατίζαμε (30)αβγατίζατε (28)αβγατίζεις (27)αβγατίζετε (28)αβγατίζουν (29)αβγατίσαμε (21)αβγατίσατε (19)αβγατίσεις (18)αβγατίσετε (19)αβγατίσουν (20)αβγατιστής (18)αβγοειδείς (21)αβγοειδούς (21)αβγολέμονο (23)αβγοτάραχο (27)αβγουλάτες (21)αβγουλάτης (21)αβγουλάτοι (22)αβγουλάτος (21)αβγουλάτου (23)αβγουλάτων (24)αβγουλιέρα (23)αβδηριτικά (21)αβδηριτικέ (21)αβδηριτική (21)αβδηριτικό (21)αβεβήλωτες (26)αβεβήλωτης (26)αβεβήλωτοι (27)αβεβήλωτος (26)αβεβήλωτου (28)αβεβήλωτων (29)αβεβαίωτες (24)αβεβαίωτης (24)αβεβαίωτοι (25)αβεβαίωτος (24)αβεβαίωτου (26)αβεβαίωτων (27)αβελτίωτος (19)αβελτηρίας (18)αβερνίκωτα (20)αβερνίκωτε (20)αβερνίκωτη (20)αβερνίκωτο (20)αβερτοσύνη (17)αβιογένεση (19)αβιοτικούς (16)αβλάστητος (17)αβλόγητους (21)αβοήθητους (25)αβογκάντρο (21)αβορίγινες (19)αβοτάνιστα (16)αβοτάνιστε (16)αβοτάνιστη (16)αβοτάνιστο (16)αβουτύρωτα (20)αβουτύρωτε (20)αβουτύρωτη (20)αβουτύρωτο (20)αβούλητους (18)αβούλωτους (20)αβράβευτες (24)αβράβευτης (24)αβράβευτοι (25)αβράβευτος (24)αβράβευτου (26)αβράβευτων (27)αβράδιαστα (20)αβράδιαστε (20)αβράδιαστη (20)αβράδιαστο (20)αβράκωτους (20)αβράχυντες (24)αβράχυντης (24)αβράχυντοι (25)αβράχυντος (24)αβράχυντου (26)αβράχυντων (27)αβραμιαίας (18)αβραμιαίες (18)αβραμιαίοι (19)αβραμιαίος (18)αβραμιαίου (20)αβραμιαίων (21)αβροδίαιτα (20)αβροδίαιτε (20)αβροδίαιτη (20)αβροδίαιτο (20)αβροπρεπής (19)αβρόμιστες (18)αβρόμιστης (18)αβρόμιστοι (19)αβρόμιστος (18)αβρόμιστου (20)αβρόμιστων (21)αβυσσαλέας (18)αβυσσαλέες (18)αβυσσαλέοι (19)αβυσσαλέος (18)αβυσσαλέου (20)αβυσσαλέων (21)αβυσσώδεις (19)αβυσσώδους (20)αβόλευτους (19)αβόσκητους (17)αβύζαχτους (32)αβύθιστους (25)αγάλακτους (15)αγάλλονται (16)αγάλλονταν (16)αγάντζωτος (22)αγάπανθους (22)αγέλαστους (14)αγέμιστους (14)αγέννητους (12)αγέραστους (13)αγήσανδρος (15)αγήτευτους (13)αγαθοδοξία (33)αγαθοεργές (24)αγαθοεργής (24)αγαθοεργία (25)αγαθοεργοί (25)αγαθοεργού (25)αγαθοεργός (24)αγαθοεργών (25)αγαθοθυμία (33)αγαθοποιοί (22)αγαθοποιός (21)αγαθόνικος (21)αγαθόπιστα (22)αγαθόπιστε (22)αγαθόπιστη (22)αγαθόπιστο (22)αγαθότητας (20)αγαλήνευτα (15)αγαλήνευτε (15)αγαλήνευτη (15)αγαλήνευτο (15)αγαλλίασης (15)αγαλλίασις (15)αγαλλιούμε (18)αγαλλόμουν (19)αγαλλόσουν (17)αγαλμάτινα (16)αγαλμάτινε (16)αγαλμάτινη (16)αγαλμάτινο (16)αγαλμάτιον (16)αγαλματάκι (17)αγαλματίων (18)αγαλματώδη (19)αγαλούχητα (21)αγαλούχητε (21)αγαλούχητη (21)αγαλούχητο (21)αγαμέμνονα (16)αγαμιαίους (14)αγανάκτησή (12)αγανάκτησα (13)αγανάκτησε (13)αγανάκτηση (13)αγανάχτησε (19)αγανάχτηση (19)αγανακτήσω (15)αγανακτείς (12)αγανακτούν (13)αγαπήθηκαν (23)αγαπήθηκες (22)αγαπήσουμε (16)αγαπήσουνε (14)αγαπηθήκαν (23)αγαπηθείτε (22)αγαπηθούμε (24)αγαπηθούνε (22)αγαπημένες (14)αγαπημένης (14)αγαπημένοι (15)αγαπημένος (14)αγαπημένου (16)αγαπημένων (17)αγαπητικιά (14)αγαπητικός (13)αγαπιόμουν (16)αγαπιόνται (13)αγαπιόνταν (13)αγαπιόσουν (14)αγαπιότανε (13)αγαπούσαμε (15)αγαπούσανε (13)αγαπούσατε (13)αγαργάλητα (18)αγαργάλητε (18)αγαργάλητη (18)αγαργάλητο (18)αγγέλιασμα (19)αγγέλλεσαι (19)αγγέλλεστε (19)αγγέλλεται (19)αγγέλλομαι (21)αγγέλματος (18)αγγίγματος (19)αγγίζονται (24)αγγίζονταν (24)αγγίζοντας (23)αγγίχτηκαν (23)αγγίχτηκες (22)αγγαρέματα (18)αγγαρευτής (16)αγγειίτιδα (18)αγγειακούς (15)αγγελικούς (17)αγγελιστής (16)αγγελλόταν (19)αγγελοειδή (20)αγγελοθωρώ (29)αγγελοκόβω (27)αγγελομαχώ (26)αγγελούδια (20)αγγελτήριο (18)αγγελόψυχα (34)αγγελόψυχε (34)αγγελόψυχη (34)αγγελόψυχο (34)αγγιγμένοι (20)αγγιγμένος (19)αγγιζόμουν (27)αγγιζόσουν (25)αγγιζότανε (24)αγγιχτήκαν (23)αγγιχτείτε (22)αγγιχτούμε (24)αγγιχτούνε (22)αγγλιδούλα (22)αγγλικανοί (18)αγγλικανός (17)αγγλομαθές (27)αγγλομαθής (27)αγγλομαθών (28)αγγλομανής (18)αγγλομανία (19)αγγλομανών (19)αγγλοφέρνω (27)αγγλοφιλία (26)αγγλοφοβία (31)αγγλόφιλες (25)αγγλόφιλης (25)αγγλόφιλοι (26)αγγλόφιλος (25)αγγλόφιλου (27)αγγλόφιλων (28)αγγλόφοβος (30)αγγλόφωνες (25)αγγλόφωνης (25)αγγλόφωνου (27)αγγλόφωνων (28)αγείσωτους (14)αγελαδάρης (17)αγελαδίτσα (17)αγελαδινής (16)αγελαδινού (17)αγελαδινός (16)αγεφύρωτες (21)αγεφύρωτης (21)αγεφύρωτοι (22)αγεφύρωτος (21)αγεφύρωτου (23)αγεφύρωτων (24)αγεώργητες (15)αγεώργητης (15)αγεώργητοι (16)αγεώργητος (15)αγεώργητου (17)αγεώργητων (18)αγιάζονται (21)αγιάζονταν (21)αγιάσματος (13)αγιάστηκαν (13)αγιάτρευτα (14)αγιάτρευτε (14)αγιάτρευτη (14)αγιάτρευτο (14)αγιαζόμουν (24)αγιαζόσουν (22)αγιασμένος (13)αγιασμένου (15)αγιαστούρα (13)αγιογδύτες (17)αγιογδύτης (17)αγιογράφος (22)αγιογράφου (24)αγιογράφων (25)αγιογραφία (23)αγιολογίας (16)αγιολογίες (16)αγιολόγιον (17)αγιοποίηση (13)αγιοπρεπής (14)αγιοπρεπώς (14)αγιορείτες (12)αγιορείτης (12)αγιωτικούς (14)αγιώνυμους (15)αγκάθινους (22)αγκάλιαζαν (24)αγκάλιαζες (23)αγκάλιασαν (15)αγκάλιασμά (16)αγκάλιασμα (17)αγκίστρωμα (18)αγκίστρωνα (16)αγκίστρωνε (16)αγκίστρωσα (16)αγκίστρωσε (16)αγκίστρωση (16)αγκαθένιας (21)αγκαθένιες (21)αγκαθένιοι (22)αγκαθένιος (21)αγκαθένιου (23)αγκαθένιων (24)αγκαθερούς (22)αγκαθωτούς (23)αγκαθώναμε (24)αγκαθώνατε (22)αγκαθώνεις (21)αγκαθώνετε (22)αγκαθώνουν (23)αγκαθώσαμε (24)αγκαθώσατε (22)αγκαθώσεις (21)αγκαθώσετε (22)αγκαθώσουν (23)αγκαλίτσες (14)αγκαλιάζει (24)αγκαλιάσει (15)αγκαλιαστά (15)αγκιστριού (14)αγκιστρωτή (16)αγκιστρώνω (16)αγκιστρώσω (16)αγκιτάτσια (13)αγκομάχημα (24)αγκομάχησα (22)αγκομάχησε (22)αγκομαχάει (22)αγκομαχάτε (22)αγκομαχητά (22)αγκομαχητό (22)αγκομαχούν (22)αγκοστούρα (14)αγκρέμιστα (16)αγκυλωμένη (20)αγκυλωμένο (20)αγκυλωτούς (17)αγκυλώματα (18)αγκυλώναμε (18)αγκυλώνατε (16)αγκυλώνεις (15)αγκυλώνετε (16)αγκυλώνουν (17)αγκυλώσαμε (18)αγκυλώσατε (16)αγκυλώσεις (15)αγκυλώσετε (16)αγκυλώσεων (18)αγκυλώσουν (17)αγκυροβολώ (24)αγκυροβόλι (24)αγκυροβόλο (24)αγκυροδέτη (18)αγκυροδετώ (18)αγκυροειδή (18)αγκώνιασμα (15)αγλαυρίδες (18)αγλαότερον (15)αγλύκαντες (14)αγλύκαντης (14)αγλύκαντοι (15)αγλύκαντος (14)αγλύκαντου (16)αγλύκαντων (17)αγνάντευαν (13)αγνάντεψαν (21)αγναντέψει (21)αγναντεύει (12)αγνοήθηκαν (22)αγνοήθηκες (21)αγνοήσουμε (15)αγνοήσουνε (13)αγνοηθήκαν (22)αγνοηθείτε (21)αγνοηθούμε (23)αγνοηθούνε (21)αγνοημένοι (14)αγνοημένος (13)αγνοημένου (15)αγνοημένων (16)αγνοουμένη (15)αγνοούμενα (14)αγνοούμενο (14)αγνοούμουν (15)αγνοούνται (12)αγνοούνταν (12)αγνοούσαμε (14)αγνοούσανε (12)αγνοούσατε (12)αγνωμοσύνη (16)αγνωστικώς (14)αγνώριστες (12)αγνώριστης (12)αγνώριστοι (13)αγνώριστος (12)αγνώριστου (14)αγνώριστων (15)αγοήτευτες (12)αγοήτευτης (12)αγοήτευτοι (13)αγοήτευτος (12)αγοήτευτου (14)αγοήτευτων (15)αγονάτιστα (12)αγονάτιστε (12)αγονάτιστη (12)αγονάτιστο (12)αγοράζεσαι (22)αγοράζεστε (22)αγοράζεται (22)αγοράζομαι (24)αγοράζοντα (22)αγοράζουμε (25)αγοράζουνε (23)αγοράσθηκε (23)αγοράσουμε (16)αγοράσουνε (14)αγοράστηκα (14)αγοράστηκε (14)αγοράστριά (13)αγοράστρια (14)αγορίστικα (14)αγορίστικε (14)αγορίστικη (14)αγορίστικο (14)αγοραζόταν (22)αγορανομία (15)αγορανόμος (14)αγορασθείς (21)αγορασθούν (22)αγορασμένα (15)αγορασμένη (15)αγορασμένο (15)αγοραστείς (12)αγοραστικά (14)αγοραστικέ (14)αγοραστική (14)αγοραστικό (14)αγοραστούν (13)αγοραστούς (12)αγοραφοβία (27)αγορεύσεις (12)αγορεύσεων (15)αγουρέλαιο (16)αγουρωπούς (16)αγουρόλαδο (19)αγράμματες (16)αγράμματης (16)αγράμματοι (17)αγράμματος (16)αγράμματου (18)αγράμματων (19)αγραμμάτων (19)αγραφιώτης (19)αγρευόμουν (17)αγρευόσουν (15)αγρεύονται (13)αγρεύονταν (13)αγρεύσιμες (14)αγρεύσιμης (14)αγρεύσιμοι (15)αγρεύσιμος (14)αγρεύσιμου (16)αγρεύσιμων (17)αγριαπιδιά (17)αγριεμένες (14)αγριεμένοι (15)αγριεμένος (14)αγριευόταν (14)αγριεύεσαι (13)αγριεύεστε (13)αγριεύεται (13)αγριεύομαι (15)αγριλίσιας (14)αγριλίσιες (14)αγριλίσιοι (15)αγριλίσιος (14)αγριλίσιου (16)αγριλίσιων (17)αγρινιώτης (12)αγριοπούλι (16)αγριόγατος (15)αγριόγατου (17)αγριόπαπια (15)αγριότητας (12)αγριότητες (12)αγριότοπος (13)αγριόχορτα (21)αγριόχορτο (21)αγριώνουμε (16)αγριώσουμε (16)αγροδίαιτα (16)αγροδίαιτε (16)αγροδίαιτη (16)αγροδίαιτο (16)αγρολήπτης (15)αγροληψίας (23)αγροληψιών (24)αγρονομικά (16)αγρονομικέ (16)αγρονομική (16)αγρονομικό (16)αγροτικούς (13)αγροφυλακή (24)αγροφύλακα (23)αγροχημικά (23)αγρυπνήσει (15)αγρυπνήστε (15)αγρυπνητής (14)αγρυπνούμε (17)αγρυπνούνε (15)αγρυπνούσα (15)αγρυπνούσε (15)αγρότισσες (12)αγρύπνησαν (14)αγρύπνησες (13)αγυάλιστες (14)αγυάλιστης (14)αγυάλιστοι (15)αγυάλιστος (14)αγυάλιστου (16)αγυάλιστων (17)αγυιόπαιδο (17)αγχιστείας (18)αγχολυτικά (23)αγχολυτικέ (23)αγχολυτική (23)αγχολυτικό (23)αγχωνόμουν (24)αγχωνόσουν (22)αγχόμασταν (21)αγχόσασταν (19)αγχώνονται (19)αγχώνονταν (19)αγωγιάτικα (18)αγωγιάτικε (18)αγωγιάτικη (18)αγωγιάτικο (18)αγωγιμότης (18)αγωνίζεσαι (23)αγωνίζεσθε (32)αγωνίζεστε (23)αγωνίζεται (23)αγωνίζομαι (25)αγωνίσθηκα (24)αγωνίσθηκε (24)αγωνίσματα (16)αγωνίστηκα (15)αγωνίστηκε (15)αγωνίστρια (15)αγωνιζόταν (23)αγωνιούσαν (14)αγωνισθούν (23)αγωνιστικά (15)αγωνιστικέ (15)αγωνιστική (15)αγωνιστικό (15)αγωνιστούν (14)αγωνιώδεις (16)αγωνιώδους (17)αγωνιώντας (13)αγωνοδίκες (17)αγωνοδίκης (17)αγωνοθέτης (22)αγωνοθεσία (23)αγόγγυστες (18)αγόγγυστης (18)αγόγγυστοι (19)αγόγγυστος (18)αγόγγυστου (20)αγόγγυστων (21)αγόντουσαν (13)αγύμναστες (13)αγύμναστης (13)αγύμναστοι (14)αγύμναστος (13)αγύμναστου (15)αγύμναστων (16)αγύρευτους (14)αγύριστους (13)αδάκρυτους (15)αδάμαστους (14)αδάνειστες (11)αδάνειστης (11)αδάνειστοι (12)αδάνειστος (11)αδάνειστου (13)αδάνειστων (14)αδέκαστους (13)αδέσμευτες (14)αδέσμευτης (14)αδέσμευτοι (15)αδέσμευτος (14)αδέσμευτου (16)αδέσμευτων (17)αδέσποτους (13)αδήμευτους (15)αδίκαστους (13)αδίπλωτους (17)αδίστακτες (12)αδίστακτης (12)αδίστακτοι (13)αδίστακτος (12)αδίστακτου (14)αδίστακτων (15)αδίσταχτες (18)αδίσταχτης (18)αδίσταχτοι (19)αδίσταχτος (18)αδίσταχτου (20)αδίσταχτων (21)αδίψαστους (21)αδαημοσύνη (14)αδαμάντινα (14)αδαμάντινη (14)αδαμάντινο (14)αδαμάντιος (13)αδαμάντιου (15)αδαμαντίνη (14)αδαμόπουλο (18)αδαπάνητες (12)αδαπάνητης (12)αδαπάνητοι (13)αδαπάνητος (12)αδαπάνητου (14)αδαπάνητων (15)αδείλιαστα (14)αδείλιαστε (14)αδείλιαστη (14)αδείλιαστο (14)αδείμαντος (13)αδείπνητες (12)αδείπνητης (12)αδείπνητοι (13)αδείπνητος (12)αδείπνητου (14)αδείπνητων (15)αδειάζεσαι (21)αδειάζεστε (21)αδειάζεται (21)αδειάζομαι (23)αδειάζουμε (24)αδειάσουμε (15)αδειαζόταν (21)αδειούχους (19)αδελέαστες (13)αδελέαστης (13)αδελέαστοι (14)αδελέαστος (13)αδελέαστου (15)αδελέαστων (16)αδελφικούς (21)αδελφοθέου (31)αδελφοποιώ (22)αδελφοσύνη (21)αδελφούλες (22)αδελφωμένα (25)αδελφόθεος (29)αδελφότητα (21)αδελφώναμε (23)αδελφώνατε (21)αδελφώνεις (20)αδελφώνετε (21)αδελφώνουν (22)αδελφώσαμε (23)αδελφώσατε (21)αδελφώσεις (20)αδελφώσετε (21)αδελφώσουν (22)αδενοειδές (14)αδενοειδής (14)αδενοειδών (15)αδενοπαθής (21)αδενώματος (13)αδεξιοσύνη (21)αδεξιότητά (20)αδεξιότητα (21)αδερφικούς (20)αδερφοσύνη (20)αδερφούλες (21)αδερφώναμε (22)αδερφώνατε (20)αδερφώνεις (19)αδερφώνετε (20)αδερφώνουν (21)αδερφώσαμε (22)αδερφώσατε (20)αδερφώσεις (19)αδερφώσετε (20)αδερφώσουν (21)αδεσμεύτων (16)αδημονούσε (14)αδιάβαστες (18)αδιάβαστης (18)αδιάβαστοι (19)αδιάβαστος (18)αδιάβαστου (20)αδιάβαστων (21)αδιάβατους (19)αδιάβλητες (20)αδιάβλητης (20)αδιάβλητοι (21)αδιάβλητος (20)αδιάβλητου (22)αδιάβλητων (23)αδιάβροχες (26)αδιάβροχης (26)αδιάβροχοι (27)αδιάβροχος (26)αδιάβροχου (28)αδιάβροχων (29)αδιάβρωτες (21)αδιάβρωτης (21)αδιάβρωτοι (22)αδιάβρωτος (21)αδιάβρωτου (23)αδιάβρωτων (24)αδιάγνωστα (17)αδιάγνωστε (17)αδιάγνωστη (17)αδιάγνωστο (17)αδιάζευκτα (23)αδιάζευκτε (23)αδιάζευκτη (23)αδιάζευκτο (23)αδιάθετους (21)αδιάκοπους (14)αδιάκριτες (13)αδιάκριτης (13)αδιάκριτοι (14)αδιάκριτος (13)αδιάκριτου (15)αδιάκριτων (16)αδιάλειπτα (15)αδιάλειπτε (15)αδιάλειπτη (15)αδιάλειπτο (15)αδιάλεχτος (20)αδιάλλακτα (17)αδιάλλακτε (17)αδιάλλακτη (17)αδιάλλακτο (17)αδιάλυτους (15)αδιάντροπα (14)αδιάντροπε (14)αδιάντροπη (14)αδιάντροπο (14)αδιάπαυστα (14)αδιάπεπτος (13)αδιάπλαστα (15)αδιάπλαστε (15)αδιάπλαστη (15)αδιάπλαστο (15)αδιάπρακτα (15)αδιάπρακτε (15)αδιάπρακτη (15)αδιάπρακτο (15)αδιάπτωτες (14)αδιάπτωτης (14)αδιάπτωτοι (15)αδιάπτωτος (14)αδιάπτωτου (16)αδιάπτωτων (17)αδιάρθρωτα (25)αδιάρθρωτε (25)αδιάρθρωτη (25)αδιάρθρωτο (25)αδιάρρηκτα (15)αδιάρρηκτε (15)αδιάρρηκτη (15)αδιάρρηκτο (15)αδιάσειστα (12)αδιάσειστε (12)αδιάσειστη (12)αδιάσειστο (12)αδιάσπαστα (13)αδιάσπαστε (13)αδιάσπαστη (13)αδιάσπαστο (13)αδιάσταλτα (14)αδιάσταλτε (14)αδιάσταλτη (14)αδιάσταλτο (14)αδιάστατες (11)αδιάστατης (11)αδιάστατοι (12)αδιάστατος (11)αδιάστατου (13)αδιάστατων (14)αδιάστολες (13)αδιάστολης (13)αδιάστολοι (14)αδιάστολος (13)αδιάστολου (15)αδιάστολων (16)αδιάστροφα (20)αδιάστροφε (20)αδιάστροφη (20)αδιάστροφο (20)αδιάσωστες (13)αδιάσωστης (13)αδιάσωστοι (14)αδιάσωστος (13)αδιάσωστου (15)αδιάσωστων (16)αδιάτακτος (12)αδιάτμητες (13)αδιάτμητης (13)αδιάτμητοι (14)αδιάτμητος (13)αδιάτμητου (15)αδιάτμητων (16)αδιάτρητες (12)αδιάτρητης (12)αδιάτρητοι (13)αδιάτρητος (12)αδιάτρητου (14)αδιάτρητων (15)αδιάφευκτα (21)αδιάφευκτε (21)αδιάφευκτη (21)αδιάφευκτο (21)αδιάφθαρτα (29)αδιάφθαρτε (29)αδιάφθαρτη (29)αδιάφθαρτο (29)αδιάφθορες (28)αδιάφθορης (28)αδιάφθοροι (29)αδιάφθορος (28)αδιάφθορου (30)αδιάφθορων (31)αδιάφορους (20)αδιάψευστα (22)αδιάψευστε (22)αδιάψευστη (22)αδιάψευστο (22)αδιέγερτες (15)αδιέγερτης (15)αδιέγερτοι (16)αδιέγερτος (15)αδιέγερτου (17)αδιέγερτων (18)αδιέξοδους (24)αδιέργαστα (16)αδιέργαστε (16)αδιέργαστη (16)αδιέργαστο (16)αδιήθητους (21)αδιαίρετες (12)αδιαίρετης (12)αδιαίρετοι (13)αδιαίρετος (12)αδιαίρετου (14)αδιαίρετων (15)αδιαβατικά (20)αδιαβατικέ (20)αδιαβατική (20)αδιαβατικό (20)αδιαθέτησε (21)αδιαθεσίας (20)αδιαθεσίες (20)αδιαιρέτου (14)αδιαιρέτων (15)αδιαιρέτως (14)αδιακρίτως (15)αδιακρισία (14)αδιαλλαξία (25)αδιανέμητα (14)αδιανέμητε (14)αδιανέμητη (14)αδιανέμητο (14)αδιανοησία (12)αδιανόητες (11)αδιανόητης (11)αδιανόητοι (12)αδιανόητος (11)αδιανόητου (13)αδιανόητων (14)αδιασάφητα (19)αδιασάφητε (19)αδιασάφητη (19)αδιασάφητο (19)αδιατήρητα (13)αδιατήρητε (13)αδιατήρητη (13)αδιατήρητο (13)αδιατίμητα (14)αδιατίμητε (14)αδιατίμητη (14)αδιατίμητο (14)αδιατύπωτα (15)αδιατύπωτε (15)αδιατύπωτη (15)αδιατύπωτο (15)αδιαφάνεια (19)αδιαφανείς (18)αδιαφανούς (18)αδιαφεγγής (24)αδιαφορήσω (22)αδιαφορίας (19)αδιαφορείς (19)αδιαφορούν (20)αδιαφόρετα (20)αδιαφόρετε (20)αδιαφόρετη (20)αδιαφόρετο (20)αδιαφόρησα (20)αδιαφόρησε (20)αδιαχώρητα (20)αδιαχώρητε (20)αδιαχώρητη (20)αδιαχώρητο (20)αδιείσδυτα (16)αδιείσδυτε (16)αδιείσδυτη (16)αδιείσδυτο (16)αδικήθηκαν (23)αδικήθηκες (22)αδικήματος (14)αδικήσουμε (16)αδικήσουνε (14)αδικαίωτες (14)αδικαίωτης (14)αδικαίωτοι (15)αδικαίωτος (14)αδικαίωτου (16)αδικαίωτων (17)αδικηθέντα (22)αδικηθήκαν (23)αδικηθείτε (22)αδικηθούμε (24)αδικηθούνε (22)αδικημάτων (17)αδικημένες (14)αδικημένοι (15)αδικημένος (14)αδικημένου (16)αδικημένων (17)αδικοκρατώ (15)αδικοπραγώ (18)αδικούμενο (15)αδικούμουν (16)αδικούνται (13)αδικούνταν (13)αδικούσαμε (15)αδικούσανε (13)αδικούσατε (13)αδικούσουν (14)αδιοίκητες (12)αδιοίκητης (12)αδιοίκητοι (13)αδιοίκητος (12)αδιοίκητου (14)αδιοίκητων (15)αδιοριστία (13)αδιόρατους (13)αδιόρθωτες (23)αδιόρθωτης (23)αδιόρθωτοι (24)αδιόρθωτος (23)αδιόρθωτου (25)αδιόρθωτων (26)αδιόριστες (12)αδιόριστης (12)αδιόριστοι (13)αδιόριστος (12)αδιόριστου (14)αδιόριστων (15)αδιύλιστες (13)αδιύλιστης (13)αδιύλιστοι (14)αδιύλιστος (13)αδιύλιστου (15)αδιύλιστων (16)αδοκίμαστα (15)αδοκίμαστε (15)αδοκίμαστη (15)αδοκίμαστο (15)αδολίευτες (14)αδολίευτης (14)αδολίευτοι (15)αδολίευτος (14)αδολίευτου (16)αδολίευτων (17)αδούλευτες (14)αδούλευτης (14)αδούλευτοι (15)αδούλευτος (14)αδούλευτου (16)αδούλευτων (17)αδούλωτους (16)αδράζονται (22)αδράζονταν (22)αδράχνεσαι (20)αδράχνεστε (20)αδράχνεται (20)αδράχνομαι (22)αδραγμένος (17)αδραζόμουν (25)αδραζόσουν (23)αδραμυτίου (17)αδραμύττιο (15)αδρανήσαμε (15)αδρανήσατε (13)αδρανήσεις (12)αδρανήσετε (13)αδρανήσουν (14)αδρανοποιώ (14)αδρανούσαν (13)αδρανούσες (12)αδρανώντας (12)αδραχνόταν (20)αδρεναλίνη (15)αδριατικής (13)αδρομέρεια (16)αδρομίσθως (25)αδρομερείς (15)αδρομερούς (15)αδρομισθία (24)αδρόμισθες (23)αδρόμισθης (23)αδρόμισθοι (24)αδρόμισθος (23)αδρόμισθου (25)αδρόμισθων (26)αδρόσιστες (12)αδρόσιστης (12)αδρόσιστοι (13)αδρόσιστος (12)αδρόσιστου (14)αδρόσιστων (15)αδυνάτιζαν (22)αδυνάτιζες (21)αδυνάτισαν (13)αδυνάτισες (12)αδυνάτισμα (15)αδυνατίζει (22)αδυνατίσει (13)αδυνατίστε (13)αδυνατείτε (13)αδυνατούλα (15)αδυνατούμε (15)αδυνατούσα (13)αδυνατούσε (13)αδυσώπητες (13)αδυσώπητης (13)αδυσώπητοι (14)αδυσώπητος (13)αδυσώπητου (15)αδυσώπητων (16)αδόντιαστο (12)αδόξαστους (21)αείμνηστες (10)αείμνηστης (10)αείμνηστοι (11)αείμνηστος (10)αείμνηστου (12)αείμνηστων (13)αεικίνητες (9)αεικίνητης (9)αεικίνητοι (10)αεικίνητος (9)αεικίνητου (11)αεικίνητων (12)αεικινησία (10)αειμνήστου (12)αειπάρθενο (20)αερίζονται (19)αερίζονταν (19)αερίζοντας (18)αερίσματος (11)αερίστηκαν (11)αερίστηκες (10)αεραγωγούς (17)αεραθλητής (20)αεραντλίας (11)αεραντλίες (11)αεραντλιών (12)αεριαγωγοί (18)αεριαγωγού (18)αεριαγωγός (17)αεριαγωγών (18)αεριζόμενη (21)αεριζόμενο (21)αεριζόμουν (22)αεριζόσουν (20)αεριογόνων (15)αεριοειδής (12)αερισμάτων (14)αερισμένες (11)αερισμένης (11)αερισμένοι (12)αερισμένος (11)αερισμένου (13)αερισμένων (14)αεριστήρας (10)αεριστείτε (10)αεριστούμε (12)αεριτζήδες (21)αεριτζήδων (24)αεριώθησης (18)αεροβάτησα (17)αεροβάτησε (17)αεροβίωσης (18)αεροβίωσις (18)αεροβασίας (16)αεροβασίες (16)αεροβασιών (17)αεροβατήσω (19)αεροβατείς (16)αεροβατούν (17)αερογέφυρα (22)αερογραμμή (18)αεροδίνητα (13)αεροδίνητε (13)αεροδίνητη (13)αεροδίνητο (13)αεροδικεία (14)αεροδικείο (14)αεροδρόμιά (15)αεροδρόμια (16)αεροδρόμιο (16)αεροθάλαμε (23)αεροθάλαμο (23)αερολέσχες (18)αερολέσχης (18)αερολεσχών (19)αερολιμένα (14)αερολογήσω (17)αερολογίας (14)αερολογίες (14)αερολογείς (14)αερολογούν (15)αερολόγημα (17)αερολόγησα (15)αερολόγησε (15)αερολύματα (14)αερομάντης (11)αερομαχίας (18)αερομαχίες (18)αερομαχιών (19)αεροναυτία (11)αεροναυτών (11)αεροναύτες (9)αεροναύτης (9)αεροπλάνον (13)αεροπλάνου (14)αεροπλάνων (15)αεροπληθής (21)αεροπλοΐας (12)αεροπλοϊκά (13)αεροπλοϊκέ (13)αεροπλοϊκή (13)αεροπλοϊκό (13)αεροπορίας (11)αεροπορίες (11)αεροπορικά (13)αεροπορικέ (13)αεροπορική (13)αεροπορικό (13)αεροποριών (12)αεροπόρους (12)αεροσκάφος (17)αεροσκαφών (18)αεροσκοπία (12)αεροστάτου (11)αεροστάτων (12)αεροσταθμό (21)αεροστεγές (12)αεροστεγής (12)αεροστεγών (13)αεροστεγώς (12)αεροσυνοδό (14)αεροφαγίας (19)αεροφόρους (18)αερόθερμον (22)αερόθερμου (23)αερόθερμων (24)αερόλιθους (21)αερόλουτρα (14)αερόλουτρο (14)αερόπλοιον (13)αερόπλοιου (14)αερόπλοιων (15)αερόσακους (11)αερόστατον (10)αερόστατου (11)αερόστατων (12)αερόστρωμα (15)αερόφρενου (19)αερόφρενων (20)αερόψυκτες (20)αερόψυκτης (20)αερόψυκτοι (21)αερόψυκτος (20)αερόψυκτου (22)αερόψυκτων (23)αετομάχους (18)αετοφωλιάς (19)αετοφωλιές (19)αετοφωλιών (20)αετόμορφες (18)αετόμορφης (18)αετόμορφοι (19)αετόμορφος (18)αετόμορφου (20)αετόμορφων (21)αετόπουλου (14)αετόπουλων (15)αζήλευτους (21)αζαχάρωτες (27)αζαχάρωτης (27)αζαχάρωτοι (28)αζαχάρωτος (27)αζαχάρωτου (29)αζαχάρωτων (30)αζεμάτιστα (20)αζεμάτιστε (20)αζεμάτιστη (20)αζεμάτιστο (20)αζευγάρωτα (25)αζευγάρωτε (25)αζευγάρωτη (25)αζευγάρωτο (25)αζεότροπου (21)αζημίωτους (22)αζούληχτος (26)αζωήρευτες (21)αζωήρευτης (21)αζωήρευτοι (22)αζωήρευτος (21)αζωήρευτου (23)αζωήρευτων (24)αζωγράφητα (31)αζωγράφητε (31)αζωγράφητη (31)αζωγράφητο (31)αζωογόνητα (23)αζωογόνητε (23)αζωογόνητη (23)αζωογόνητο (23)αζωτούχους (27)αζύγιαστες (20)αζύγιαστης (20)αζύγιαστοι (21)αζύγιαστος (20)αζύγιαστου (22)αζύγιαστων (23)αζύγιστους (21)αηδέστατες (11)αηδέστατης (11)αηδέστατοι (12)αηδέστατος (11)αηδέστατου (13)αηδέστατων (14)αηδέστερες (12)αηδέστερης (12)αηδέστεροι (13)αηδέστερος (12)αηδέστερου (14)αηδέστερων (15)αηδιάζεσαι (21)αηδιάζεστε (21)αηδιάζεται (21)αηδιάζομαι (23)αηδιάζουμε (24)αηδιάσουμε (15)αηδιαζόταν (21)αηδιασμένα (14)αηδιασμένε (14)αηδιασμένη (14)αηδιασμένο (14)αηδιαστικά (13)αηδιαστικέ (13)αηδιαστική (13)αηδιαστικό (13)αηδονίζαμε (23)αηδονίζατε (21)αηδονίζεις (20)αηδονίζετε (21)αηδονίζουν (22)αηδονίσαμε (14)αηδονίσατε (12)αηδονίσεις (11)αηδονίσετε (12)αηδονίσουν (13)αηδονολαλώ (16)αηθέστερες (18)αηθέστερης (18)αηθέστεροι (19)αηθέστερος (18)αηθέστερου (20)αηθέστερων (21)αθάμπωτους (23)αθάρρευτες (20)αθάρρευτης (20)αθάρρευτοι (21)αθάρρευτος (20)αθάρρευτου (22)αθάρρευτων (23)αθέριστους (19)αθέρμαντες (20)αθέρμαντης (20)αθέρμαντοι (21)αθέρμαντος (20)αθέρμαντου (22)αθέρμαντων (23)αθέσπιστες (18)αθέσπιστης (18)αθέσπιστοι (19)αθέσπιστος (18)αθέσπιστου (20)αθέσπιστων (21)αθήλαστους (20)αθίγγανους (24)αθανασάκης (18)αθανασιάδη (21)αθανασούλη (20)αθεΐστριας (18)αθεΐστριες (18)αθεάτριστα (19)αθεάτριστε (19)αθεάτριστη (19)αθεάτριστο (19)αθειάφιστα (25)αθειάφιστε (25)αθειάφιστη (25)αθειάφιστο (25)αθεμέλιωτα (24)αθεμέλιωτε (24)αθεμέλιωτη (24)αθεμέλιωτο (24)αθεμελίωτα (24)αθεμελίωτε (24)αθεμελίωτη (24)αθεμελίωτο (24)αθεολόγητα (23)αθεολόγητε (23)αθεολόγητη (23)αθεολόγητο (23)αθεράπευτα (21)αθεράπευτε (21)αθεράπευτη (21)αθεράπευτο (21)αθετήθηκαν (28)αθετήθηκες (27)αθετήσαντα (18)αθετήσιμες (19)αθετήσιμης (19)αθετήσιμοι (20)αθετήσιμος (19)αθετήσιμου (21)αθετήσιμων (22)αθετήσουμε (21)αθετηθείτε (27)αθετηθούμε (29)αθετημένες (19)αθετημένης (19)αθετημένοι (20)αθετημένος (19)αθετημένου (21)αθετημένων (22)αθετούνται (18)αθετούνταν (18)αθετούσαμε (20)αθετούσατε (18)αθετούσουν (19)αθεϊστικές (17)αθεϊστικής (17)αθεϊστικοί (18)αθεϊστικού (18)αθεϊστικός (17)αθεϊστικών (18)αθεϊστριών (18)αθεόφοβους (32)αθεώρητους (19)αθηλύκωτες (22)αθηλύκωτης (22)αθηλύκωτοι (23)αθηλύκωτος (22)αθηλύκωτου (24)αθηλύκωτων (25)αθηναίικες (18)αθηναίικης (18)αθηναίικοι (19)αθηναίικος (18)αθηναίικου (20)αθηναίικων (21)αθηναγόρας (21)αθηναϊκούς (17)αθηνιώτικα (19)αθηνιώτικε (19)αθηνιώτικη (19)αθηνιώτικο (19)αθηνόδωρος (23)αθηνόδωρου (25)αθηρεκτομή (22)αθηρωμάτων (25)αθηρώματος (20)αθληθήκαμε (32)αθληθήκατε (30)αθλητίατρε (21)αθλητίατρο (21)αθλητικούς (20)αθλητισμοί (22)αθλητισμού (22)αθλητισμός (21)αθλητισμών (22)αθλιοτήτων (22)αθλιότητας (19)αθλιότητες (19)αθλοθέτησα (29)αθλοθέτησε (29)αθλοθέτρια (30)αθλοθεσίας (28)αθλοθεσίες (28)αθλοθεσιών (29)αθλοθετήσω (31)αθλοθετείς (28)αθλοθετηθώ (38)αθλοθετούν (29)αθλομανείς (21)αθλομανούς (21)αθλοπαιδιά (24)αθλουμένου (24)αθλουμένων (25)αθλούμαστε (22)αθλούμενοι (22)αθλούμενος (21)αθλούμενου (23)αθορύβητες (25)αθορύβητης (25)αθορύβητοι (26)αθορύβητος (25)αθορύβητου (27)αθορύβητων (28)αθρήνητους (19)αθροίζεσαι (28)αθροίζεστε (28)αθροίζεται (28)αθροίζομαι (30)αθροίζουμε (31)αθροίσιμες (20)αθροίσιμης (20)αθροίσιμοι (21)αθροίσιμος (20)αθροίσιμου (22)αθροίσιμων (23)αθροίσματά (20)αθροίσματα (21)αθροίσουμε (22)αθροίστηκα (20)αθροίστηκε (20)αθροιζόταν (28)αθροισμένα (21)αθροισμένε (21)αθροισμένη (21)αθροισμένο (21)αθροιστείς (18)αθροιστικά (20)αθροιστικέ (20)αθροιστική (20)αθροιστικό (20)αθροιστούν (19)αθυμήσουμε (24)αθυμούσαμε (23)αθυμούσατε (21)αθυροστομώ (22)αθυρόστομα (22)αθυρόστομε (22)αθυρόστομη (22)αθυρόστομο (22)αθυσίαστες (18)αθυσίαστης (18)αθυσίαστοι (19)αθυσίαστος (18)αθυσίαστου (20)αθυσίαστων (21)αθωράκιστα (22)αθωράκιστε (22)αθωράκιστη (22)αθωράκιστο (22)αθωωθήκαμε (34)αθωωθήκατε (32)αθωωμένους (24)αθωωνόμουν (25)αθωωνόσουν (23)αθωωτικούς (22)αθωώνονται (20)αθωώνονταν (20)αθωώνοντας (19)αθώπευτους (20)αιγιαλίτης (13)αιγιαλίτις (13)αιγιαλείας (13)αιγικορείς (13)αιγοβοσκοί (20)αιγοβοσκού (20)αιγοβοσκός (19)αιγοβοσκών (20)αιγοτροφία (20)αιγοτρόφος (19)αιγυπτίους (14)αιγυπτιακά (15)αιγυπτιακέ (15)αιγυπτιακή (15)αιγυπτιακό (15)αιγόκερους (14)αιγότριχες (19)αιγύπτιους (13)αιδημοσύνη (14)αιθεροβατώ (26)αιθιοπικές (19)αιθιοπικής (19)αιθιοπικοί (20)αιθιοπικού (20)αιθιοπικός (19)αιθιοπικών (20)αιθουσάρχη (27)αιθυλένιον (21)αιθυλενίου (22)αιθυλενίων (23)αιθυλικούς (21)αικατερίνη (11)αιμάτινους (11)αιματέμεση (13)αιματηρούς (11)αιματικούς (11)αιματοβάφω (27)αιματογενή (14)αιματοειδή (14)αιματοκυλά (15)αιματοκυλώ (15)αιματολόγε (16)αιματολόγο (16)αιματουρία (13)αιματόχροα (19)αιματόχροε (19)αιματόχροη (19)αιματόχροο (19)αιματώδεις (13)αιματώδους (14)αιματώματα (13)αιματώναμε (13)αιματώνατε (11)αιματώνεις (10)αιματώνετε (11)αιματώνουν (12)αιματώσαμε (13)αιματώσατε (11)αιματώσεις (10)αιματώσετε (11)αιματώσουν (12)αιμιλιανού (13)αιμιλιανός (12)αιμοβορίας (18)αιμοβόρικα (20)αιμοβόρικε (20)αιμοβόρικη (20)αιμοβόρικο (20)αιμοβόρους (19)αιμοδιψείς (22)αιμοδιψούς (22)αιμοδοσίας (13)αιμοδοσίες (13)αιμοδοσιών (14)αιμοδότρια (15)αιμοληψίας (21)αιμοληψίες (21)αιμοληψιών (22)αιμολυσίας (13)αιμολυτικά (15)αιμολυτικέ (15)αιμολυτική (15)αιμολυτικό (15)αιμομίκτες (13)αιμομίκτης (13)αιμομίχτης (19)αιμομικτών (14)αιμομιξίας (21)αιμομιξίες (21)αιμομιξιών (22)αιμορραγία (16)αιμορραγεί (16)αιμορροΐδα (16)αιμοσταγές (13)αιμοσταγής (13)αιμοσταγών (14)αιμοστασία (11)αιμοφιλίας (19)αιμοφιλίες (19)αιμοφιλικά (21)αιμοφιλικέ (21)αιμοφιλική (21)αιμοφιλικό (21)αιμοφιλιών (20)αιμοφόρους (19)αιμοχαρείς (18)αιμοχαρούς (18)αιμόπτυσης (12)αιμόπτυσις (12)αιμόστασης (10)αιμόστασις (10)αιμόφυρτες (19)αιμόφυρτης (19)αιμόφυρτοι (20)αιμόφυρτος (19)αιμόφυρτου (21)αιμόφυρτων (22)αινέσιμους (11)αινίγματος (13)αινησίδημε (14)αινησίδημο (14)αινιγμάτων (16)αιρεσιάρχη (18)αιρετικούς (10)αιρόμασταν (12)αιρόσασταν (10)αισθάνεσαι (18)αισθάνεστε (18)αισθάνεται (18)αισθάνθηκα (28)αισθάνθηκε (28)αισθάνομαι (20)αισθήματος (19)αισθανθείς (26)αισθανθούν (27)αισθαντικά (19)αισθαντικέ (19)αισθαντική (19)αισθαντικό (19)αισθανόταν (18)αισθημάτων (22)αισθηματία (20)αισθησιακά (19)αισθησιακέ (19)αισθησιακή (19)αισθησιακό (19)αισθητήρες (18)αισθητήρια (19)αισθητήριε (19)αισθητήριο (19)αισθητήρων (21)αισθητικές (18)αισθητικής (18)αισθητικοί (19)αισθητικού (19)αισθητικός (18)αισθητικών (19)αισθητικώς (18)αισθητισμέ (20)αισθητισμό (20)αισθητότης (17)αισιοδοξία (21)αισιοδοξεί (21)αισιομανής (10)αισιόδοξες (20)αισιόδοξης (20)αισιόδοξοι (21)αισιόδοξος (20)αισιόδοξου (22)αισιόδοξων (23)αισχροεπής (17)αισχρολογώ (22)αισχρολόγε (22)αισχρολόγο (22)αισχρόλογα (22)αισχρόλογο (22)αισχρότατα (17)αισχρότατε (17)αισχρότατη (17)αισχρότατο (17)αισχρότερα (18)αισχρότερε (18)αισχρότερη (18)αισχρότερο (18)αισχρότητα (17)αισχυλικές (19)αισχυλικής (19)αισχυλικοί (20)αισχυλικού (20)αισχυλικός (19)αισχυλικών (20)αισχυντηλά (19)αισχυντηλέ (19)αισχυντηλή (19)αισχυντηλό (19)αισχυνόταν (17)αισχύλειας (17)αισχύλειες (17)αισχύλειοι (18)αισχύλειος (17)αισχύλειου (19)αισχύλειων (20)αισχύνεσαι (16)αισχύνεστε (16)αισχύνεται (16)αισχύνομαι (18)αισώπειους (10)αιτηθέντος (17)αιτηθέντων (20)αιτηθείσες (17)αιτηθείσης (17)αιτητικούς (9)αιτιάζομαι (20)αιτιατικές (9)αιτιατικής (9)αιτιατικών (10)αιτιολογία (14)αιτιολογεί (14)αιτιοτήτων (11)αιτιόμαστε (11)αιτιότητας (8)αιτιότητες (8)αιτουμένης (11)αιτουμένου (13)αιτουμένων (14)αιτούμενες (10)αιτούμενης (10)αιτούμενοι (11)αιτούμενος (10)αιτούμενου (12)αιτούμενων (13)αιτωλικούς (13)αιφνίδιους (19)αιφνιδίαζα (28)αιφνιδίαζε (28)αιφνιδίασα (19)αιφνιδίασε (19)αιφνιδιάζω (30)αιφνιδιάσω (21)αιχμάλωτες (21)αιχμάλωτης (21)αιχμάλωτοι (22)αιχμάλωτος (21)αιχμάλωτου (23)αιχμάλωτων (24)αιχμάλωτός (20)αιχμαλωσία (22)αιχμαλώτου (21)αιχμαλώτων (22)αιχμηρότης (18)αιωνιότητα (11)αιωνοθαλής (21)αιωνόβιους (18)αιωρήματος (13)αιωρημάτων (16)αιωρούμενα (14)αιωρούμενε (14)αιωρούμενη (14)αιωρούμενο (14)αιωρούνται (12)αιωρούνταν (12)αιωρόπτερα (14)ακάθαρτους (20)ακάθεκτους (20)ακάθιστους (19)ακάλεστους (12)ακάλτσωτες (13)ακάλτσωτης (13)ακάλτσωτοι (14)ακάλτσωτος (13)ακάλτσωτου (15)ακάλτσωτων (16)ακάλυπτους (14)ακάνθινους (19)ακάπνιστες (10)ακάπνιστης (10)ακάπνιστοι (11)ακάπνιστος (10)ακάπνιστου (12)ακάπνιστων (13)ακάρπιστες (11)ακάρπιστης (11)ακάρπιστοι (12)ακάρπιστος (11)ακάρπιστου (13)ακάρπιστων (14)ακάρφωτους (20)ακέντητους (10)ακέραστους (11)ακήδευτους (14)ακήρυκτους (13)ακήρυχτους (19)ακίβδηλους (22)ακίνδυνους (14)ακαδημαΐζω (26)ακαδημαϊκά (15)ακαδημαϊκέ (15)ακαδημαϊκή (15)ακαδημαϊκό (15)ακαθάριστά (19)ακαθάριστα (20)ακαθάριστε (20)ακαθάριστη (20)ακαθάριστο (20)ακαθήλωτες (22)ακαθήλωτης (22)ακαθήλωτοι (23)ακαθήλωτος (22)ακαθήλωτου (24)ακαθήλωτων (25)ακαθαρσίας (19)ακαθαρσίες (19)ακαθαρσιών (20)ακαθιέρωτα (22)ακαθιέρωτε (22)ακαθιέρωτη (22)ακαθιέρωτο (22)ακαθόριστα (20)ακαθόριστε (20)ακαθόριστη (20)ακαθόριστο (20)ακαλίγωτες (16)ακαλίγωτης (16)ακαλίγωτοι (17)ακαλίγωτος (16)ακαλίγωτου (18)ακαλίγωτων (19)ακανάκευτα (12)ακανάκευτε (12)ακανάκευτη (12)ακανάκευτο (12)ακανθοειδή (22)ακανθωτούς (20)ακανθώδεις (21)ακανθώδους (22)ακανόνιστα (10)ακανόνιστε (10)ακανόνιστη (10)ακανόνιστο (10)ακαπάκωτες (13)ακαπάκωτης (13)ακαπάκωτοι (14)ακαπάκωτος (13)ακαπάκωτου (15)ακαπάκωτων (16)ακαπάρωτες (13)ακαπάρωτης (13)ακαπάρωτοι (14)ακαπάρωτος (13)ακαπάρωτου (15)ακαπάρωτων (16)ακαπέλωτες (14)ακαπέλωτης (14)ακαπέλωτοι (15)ακαπέλωτος (14)ακαπέλωτου (16)ακαπέλωτων (17)ακαπήλευτα (14)ακαπήλευτε (14)ακαπήλευτη (14)ακαπήλευτο (14)ακαρίκωτες (13)ακαριαίους (11)ακαρνανίας (10)ακαρύκευτα (13)ακαρύκευτε (13)ακαρύκευτη (13)ακαρύκευτο (13)ακατάβλητα (19)ακατάβλητε (19)ακατάβλητη (19)ακατάβλητο (19)ακατάδεκτα (14)ακατάδεκτε (14)ακατάδεκτη (14)ακατάδεκτο (14)ακατάδεχτα (20)ακατάδεχτε (20)ακατάδεχτη (20)ακατάδεχτο (20)ακατάθετες (18)ακατάθετης (18)ακατάθετοι (19)ακατάθετος (18)ακατάθετου (20)ακατάθετων (21)ακατάκτητα (11)ακατάκτητε (11)ακατάκτητη (11)ακατάκτητο (11)ακατάληκτα (13)ακατάληκτε (13)ακατάληκτη (13)ακατάληκτο (13)ακατάληπτα (13)ακατάληπτε (13)ακατάληπτη (13)ακατάληπτο (13)ακατάλληλα (16)ακατάλληλε (16)ακατάλληλη (16)ακατάλληλο (16)ακατάλυτες (12)ακατάλυτης (12)ακατάλυτοι (13)ακατάλυτος (12)ακατάλυτου (14)ακατάλυτων (15)ακατάπαυτα (12)ακατάπαυτε (12)ακατάπαυτη (12)ακατάπαυτο (12)ακατάστατα (10)ακατάστατε (10)ακατάστατη (10)ακατάστατο (10)ακατάσχετα (17)ακατάσχετε (17)ακατάσχετη (17)ακατάσχετο (17)ακατάτακτα (11)ακατάτακτε (11)ακατάτακτη (11)ακατάτακτο (11)ακατάταχτα (17)ακατέβατες (16)ακατέβατης (16)ακατέβατοι (17)ακατέβατος (16)ακατέβατου (18)ακατέβατων (19)ακατήχητες (16)ακατήχητης (16)ακατήχητοι (17)ακατήχητος (16)ακατήχητου (18)ακατήχητων (19)ακαταδεξία (22)ακαταδεξιά (22)ακαταληψία (21)ακατανόητα (10)ακατανόητε (10)ακατανόητη (10)ακατανόητο (10)ακατοίκητα (11)ακατοίκητε (11)ακατοίκητη (11)ακατοίκητο (11)ακατούρητα (11)ακατούρητε (11)ακατούρητη (11)ακατούρητο (11)ακατσάρωτα (13)ακατσάρωτε (13)ακατσάρωτη (13)ακατσάρωτο (13)ακατόρθωτα (22)ακατόρθωτε (22)ακατόρθωτη (22)ακατόρθωτο (22)ακαφάσωτες (18)ακαφάσωτης (18)ακαφάσωτοι (19)ακαφάσωτος (18)ακαφάσωτου (20)ακαφάσωτων (21)ακαψάλιστα (21)ακαψάλιστε (21)ακαψάλιστη (21)ακαψάλιστο (21)ακελάηδητη (15)ακεράτωτες (12)ακεράτωτης (12)ακεράτωτοι (13)ακεράτωτος (12)ακεράτωτου (14)ακεράτωτων (15)ακεραίωναν (13)ακεραίωνες (12)ακεραίωσαν (13)ακεραίωσες (12)ακεραιότης (10)ακεραιώνει (11)ακεραιώσει (11)ακεραιώστε (11)ακεραύνωτα (13)ακεραύνωτε (13)ακεραύνωτη (13)ακεραύνωτο (13)ακετυλένιο (13)ακηλίδωτες (16)ακηλίδωτης (16)ακηλίδωτοι (17)ακηλίδωτος (16)ακηλίδωτου (18)ακηλίδωτων (19)ακιδοειδές (15)ακιδοειδής (15)ακιδοειδών (16)ακινητείτε (10)ακινητούμε (12)ακινητούσα (10)ακινητούσε (10)ακκίζονται (20)ακκίζονταν (20)ακκιζόμουν (23)ακκιζόσουν (21)ακλάδευτες (15)ακλάδευτης (15)ακλάδευτοι (16)ακλάδευτος (15)ακλάδευτου (17)ακλάδευτων (18)ακλάδωτους (17)ακλάρωτους (15)ακλήρωτους (15)ακλήτευτες (12)ακλήτευτης (12)ακλήτευτοι (13)ακλήτευτος (12)ακλήτευτου (14)ακλήτευτων (15)ακλείδωτες (16)ακλείδωτης (16)ακλείδωτοι (17)ακλείδωτος (16)ακλείδωτου (18)ακλείδωτων (19)ακλιμάκωτα (17)ακλιμάκωτε (17)ακλιμάκωτη (17)ακλιμάκωτο (17)ακλόνητους (12)ακλώσητους (12)ακμάζοντας (20)ακμάζουσας (21)ακμαιότατη (12)ακμαιότατο (12)ακοίμητους (12)ακοίμιστες (11)ακοίμιστης (11)ακοίμιστοι (12)ακοίμιστος (11)ακοίμιστου (13)ακοίμιστων (14)ακοίταχτες (16)ακοίταχτης (16)ακοίταχτοι (17)ακοίταχτος (16)ακοίταχτου (18)ακοίταχτων (19)ακοινώνητα (10)ακοινώνητε (10)ακοινώνητη (10)ακοινώνητο (10)ακολάκευτα (14)ακολάκευτε (14)ακολάκευτη (14)ακολάκευτο (14)ακολουθάει (22)ακολουθάμε (24)ακολουθάνε (22)ακολουθάτε (22)ακολουθήσω (24)ακολουθίαν (22)ακολουθίας (21)ακολουθίες (21)ακολουθείς (21)ακολουθηθώ (31)ακολουθιών (22)ακολουθούν (22)ακολούθαγα (24)ακολούθαγε (24)ακολούθημα (23)ακολούθησα (21)ακολούθησε (21)ακολούθηση (21)ακολούθους (21)ακομινάτος (11)ακομινάτου (13)ακονίζεσαι (19)ακονίζεστε (19)ακονίζεται (19)ακονίζομαι (21)ακονίζουμε (22)ακονίζουνε (20)ακονίσματα (12)ακονίσουμε (13)ακονίστηκα (11)ακονίστηκε (11)ακονίστρια (11)ακονιζόταν (19)ακονισμένα (12)ακονισμένε (12)ακονισμένη (12)ακονισμένο (12)ακονιστήρι (11)ακονιστείς (9)ακονιστικά (11)ακονιστικέ (11)ακονιστική (11)ακονιστικό (11)ακονιστούν (10)ακοντίζαμε (21)ακοντίζατε (19)ακοντίζεις (18)ακοντίζετε (19)ακοντίζουν (20)ακοντίσαμε (12)ακοντίσατε (10)ακοντίσεις (9)ακοντίσετε (10)ακοντίσεων (12)ακοντίσεως (11)ακοντίσουν (11)ακοντισμοί (12)ακοντισμού (12)ακοντισμός (11)ακοντισμών (12)ακοντιστές (9)ακοντιστής (9)ακοντιστεί (10)ακοντιστών (10)ακονόπετρα (12)ακοομέτρου (14)ακοομέτρων (15)ακοομετρία (13)ακοπάνιστα (11)ακοπάνιστε (11)ακοπάνιστη (11)ακοπάνιστο (11)ακορνίζωτα (22)ακορνίζωτε (22)ακορνίζωτη (22)ακορνίζωτο (22)ακορύφωτες (19)ακορύφωτης (19)ακορύφωτοι (20)ακορύφωτος (19)ακορύφωτου (21)ακορύφωτων (22)ακουαρέλας (13)ακουαρέλες (13)ακουαρελών (14)ακουαφόρτε (19)ακουβάλητα (20)ακουβάλητε (20)ακουβάλητη (20)ακουβάλητο (20)ακουγόμουν (17)ακουγόσουν (15)ακουγότανε (14)ακουιτανία (11)ακουμπήσει (14)ακουμπήστε (14)ακουμπούμε (16)ακουμπούνε (14)ακουμπούσα (14)ακουμπούσε (14)ακουσμάτων (15)ακουσμένοι (13)ακουσμένος (12)ακουστήκαν (12)ακουστείτε (11)ακουστικές (11)ακουστικής (11)ακουστικοί (12)ακουστικού (12)ακουστικόν (12)ακουστικός (11)ακουστικών (12)ακουστούμε (13)ακουστούνε (11)ακουόμενοι (13)ακουόμετρα (14)ακουόμετρο (14)ακοόγραμμα (18)ακούγοντάς (11)ακούγονται (13)ακούγονταν (13)ακούγοντας (12)ακούμπαγαν (16)ακούμπαγες (15)ακούμπησαν (13)ακούμπησες (12)ακούμπωτες (14)ακούμπωτης (14)ακούμπωτοι (15)ακούμπωτος (14)ακούμπωτου (16)ακούμπωτων (17)ακούνητους (10)ακούραστες (10)ακούραστης (10)ακούραστοι (11)ακούραστος (10)ακούραστου (12)ακούραστων (13)ακούρδιστα (14)ακούρδιστε (14)ακούρδιστη (14)ακούρδιστο (14)ακούρευτες (11)ακούρευτης (11)ακούρευτοι (12)ακούρευτος (11)ακούρευτου (13)ακούρευτων (14)ακούρσευτα (12)ακούρσευτε (12)ακούρσευτη (12)ακούρσευτο (12)ακούσθηκαν (20)ακούσματος (11)ακούστηκαν (11)ακούστηκες (10)ακράδαντες (13)ακράδαντης (13)ακράδαντοι (14)ακράδαντος (13)ακράδαντου (15)ακράδαντων (16)ακράτητους (11)ακρέμαστες (12)ακρέμαστης (12)ακρέμαστοι (13)ακρέμαστος (12)ακρέμαστου (14)ακρέμαστων (15)ακρίβαιναν (18)ακρίβαινες (17)ακραιφνείς (17)ακραιφνούς (17)ακριβαίνει (18)ακριβολογώ (23)ακριβότατα (18)ακριβότατε (18)ακριβότατη (18)ακριβότατο (18)ακριβότερα (19)ακριβότερε (19)ακριβότερη (19)ακριβότερο (19)ακριβύναμε (20)ακριβύνατε (18)ακριβύνεις (17)ακριβύνετε (18)ακριβύνουν (19)ακριλικούς (13)ακριτικούς (11)ακριτοεπής (11)ακριτολογώ (16)ακριτόμυθα (23)ακριτόμυθε (23)ακριτόμυθη (23)ακριτόμυθο (23)ακροάζεσαι (20)ακροάζεστε (20)ακροάζεται (20)ακροάζομαι (22)ακροάματος (12)ακροάσθηκα (21)ακροάσιμες (12)ακροάσιμης (12)ακροάσιμοι (13)ακροάσιμος (12)ακροάσιμου (14)ακροάσιμων (15)ακροάστηκα (12)ακροάτριας (11)ακροάτριες (11)ακροαζόταν (20)ακροαμάτων (15)ακροαστικά (12)ακροαστικέ (12)ακροαστική (12)ακροαστικό (12)ακροατήρια (12)ακροατήριο (12)ακροατήριό (11)ακροατριών (12)ακροβάτησα (18)ακροβάτησε (18)ακροβασίας (17)ακροβασίες (17)ακροβασιών (18)ακροβατήσω (20)ακροβατείς (17)ακροβατικά (19)ακροβατικέ (19)ακροβατική (19)ακροβατικό (19)ακροβατούν (18)ακροβολίζω (31)ακροβολίσω (22)ακροβυστία (19)ακροβόλιζα (29)ακροβόλιζε (29)ακροβόλισα (20)ακροβόλισε (20)ακρογείσιο (14)ακρογιάλια (16)ακρογιαλιά (16)ακροδέκτες (14)ακροδέκτης (14)ακροδεκτών (15)ακροδεξιάς (22)ακροδεξιές (22)ακροδεξιοί (23)ακροδεξιού (23)ακροδεξιός (22)ακροδεξιών (23)ακροκέραμα (15)ακροκέραμε (15)ακροκέραμο (15)ακροκέφαλε (21)ακροκέφαλο (21)ακρολίμανα (15)ακρολίμανο (15)ακροπάταγα (15)ακροπάταγε (15)ακροπάτησα (12)ακροπάτησε (12)ακροπατάει (12)ακροπατάμε (14)ακροπατάτε (12)ακροπατήσω (14)ακροπατείς (11)ακροπατούν (12)ακροποδητί (15)ακροπόλεις (13)ακροπόλεων (16)ακροπόλεως (15)ακροπόλεώς (12)ακροπύργιο (16)ακροστασία (11)ακροστόλια (13)ακροσφαλής (19)ακροφοβίας (24)ακροχορδών (22)ακρυλικούς (14)ακρωνυμίου (17)ακρωνυμίων (18)ακρωνύμιου (16)ακρωνύμιων (17)ακρωτήριον (14)ακρωτηρίου (15)ακρωτηρίων (16)ακρωτηριού (14)ακρωτηριών (14)ακρόπρωρον (16)ακρόπρωρος (15)ακρόπρωρου (17)ακρόπρωρων (18)ακτένιστες (9)ακτένιστης (9)ακτένιστοι (10)ακτένιστος (9)ακτένιστου (11)ακτένιστων (12)ακταιωρούς (12)ακτημοσύνη (12)ακτιβισμού (19)ακτιβισμός (18)ακτιβιστές (16)ακτιβιστής (16)ακτιβιστών (17)ακτινίδιου (14)ακτινίδιων (15)ακτινεργία (14)ακτινιδίου (14)ακτινιδίων (15)ακτινικούς (10)ακτινοβολά (19)ακτινοβολώ (19)ακτινοβόλα (19)ακτινοβόλε (19)ακτινοβόλο (19)ακτινολόγε (15)ακτινολόγο (15)ακτινωτούς (11)ακτογραμμή (18)ακτοοπλόων (15)ακτοπλοΐας (12)ακτοπλοΐες (12)ακτοπλοϊκά (13)ακτοπλοϊκέ (13)ακτοπλοϊκή (13)ακτοπλοϊκό (13)ακτοπλοϊών (12)ακτορίονες (10)ακτοριόνων (13)ακτοφρουρά (20)ακτοφυλακή (21)ακυβέρνητα (19)ακυβέρνητε (19)ακυβέρνητη (19)ακυβέρνητο (19)ακυμάτιστα (13)ακυμάτιστε (13)ακυμάτιστη (13)ακυμάτιστο (13)ακυνήγητες (13)ακυνήγητης (13)ακυνήγητοι (14)ακυνήγητος (13)ακυνήγητου (15)ακυνήγητων (16)ακυοφόρητα (19)ακυοφόρητε (19)ακυοφόρητη (19)ακυοφόρητο (19)ακυρίευτες (12)ακυρίευτης (12)ακυρίευτοι (13)ακυρίευτος (12)ακυρίευτου (14)ακυρίευτων (15)ακυρολεκτώ (15)ακυρολεξία (23)ακυροτήτων (14)ακυρωθέντα (23)ακυρωθείσα (23)ακυρωθείτε (23)ακυρωθούμε (25)ακυρωμένες (15)ακυρωμένης (15)ακυρωμένοι (16)ακυρωμένος (15)ακυρωμένου (17)ακυρωμένων (18)ακυρωνόταν (14)ακυρωτικές (14)ακυρωτικής (14)ακυρωτικοί (15)ακυρωτικού (15)ακυρωτικός (14)ακυρωτικών (15)ακυρότητάς (10)ακυρότητές (10)ακυρότητας (11)ακυρότητες (11)ακυρώθηκαν (22)ακυρώθηκες (21)ακυρώνεσαι (12)ακυρώνεστε (12)ακυρώνεται (12)ακυρώνομαι (14)ακυρώνουμε (15)ακυρώσιμες (13)ακυρώσιμης (13)ακυρώσιμοι (14)ακυρώσιμος (13)ακυρώσιμου (15)ακυρώσιμων (16)ακυρώσουμε (15)ακωμωδήτως (20)ακωμώδητες (16)ακωμώδητης (16)ακωμώδητοι (17)ακωμώδητος (16)ακωμώδητου (18)ακωμώδητων (19)ακόκκιστες (11)ακόκκιστης (11)ακόκκιστοι (12)ακόκκιστος (11)ακόκκιστου (13)ακόκκιστων (14)ακόλαστους (12)ακόλλητους (14)ακόλουθους (22)ακόμιστους (12)ακόμπαστες (12)ακόμπαστης (12)ακόμπαστοι (13)ακόμπαστος (12)ακόμπαστου (14)ακόμπαστων (15)ακόμψευστα (22)ακόμψευστε (22)ακόμψευστη (22)ακόμψευστο (22)ακόνιστους (10)ακόπιαστες (10)ακόπιαστης (10)ακόπιαστοι (11)ακόπιαστος (10)ακόπιαστου (12)ακόπιαστων (13)ακόρεστους (11)ακόσμητους (12)ακύβευτους (18)ακύλιστους (12)ακύμαντους (12)αλάβαστροι (19)αλάβαστρος (18)αλάβαστρου (20)αλάβαστρων (21)αλάθευτους (21)αλάνθαστες (19)αλάνθαστης (19)αλάνθαστοι (20)αλάνθαστος (19)αλάνθαστου (21)αλάνθαστων (22)αλάξευτους (21)αλάσπωτους (14)αλάφραιναν (19)αλάφραινες (18)αλέκιαστες (11)αλέκιαστης (11)αλέκιαστοι (12)αλέκιαστος (11)αλέκιαστου (13)αλέκιαστων (14)αλέξανδρος (23)αλέξανδρου (25)αλήστευτες (11)αλήστευτης (11)αλήστευτοι (12)αλήστευτος (11)αλήστευτου (13)αλήστευτων (14)αλίγδιαστα (17)αλίγδιαστε (17)αλίγδιαστη (17)αλίγδιαστο (17)αλίγδωτους (19)αλίκνιστες (11)αλίκνιστης (11)αλίκνιστοι (12)αλίκνιστος (11)αλίκνιστου (13)αλίκνιστων (14)αλίπαντους (12)αλίπαστους (12)αλίχνιστες (17)αλίχνιστης (17)αλίχνιστοι (18)αλίχνιστος (17)αλίχνιστου (19)αλίχνιστων (20)αλαβάστρου (20)αλαβάστρων (21)αλαγάριστα (15)αλαγάριστε (15)αλαγάριστη (15)αλαγάριστο (15)αλαζονείας (19)αλαζονείες (19)αλαζονειών (20)αλαζονικές (20)αλαζονικής (20)αλαζονικοί (21)αλαζονικού (21)αλαζονικός (20)αλαζονικών (21)αλαζονικώς (20)αλαλάζουμε (25)αλαλάξουμε (25)αλαλαγμούς (17)αλαλιάζαμε (24)αλαλιάζατε (22)αλαλιάζεις (21)αλαλιάζετε (22)αλαλιάζουν (23)αλαλιάσαμε (15)αλαλιάσατε (13)αλαλιάσεις (12)αλαλιάσετε (13)αλαλιάσουν (14)αλανιάρικα (13)αλανιάρικε (13)αλανιάρικη (13)αλανιάρικο (13)αλαργέματα (17)αλαργεύουν (16)αλαργινούς (14)αλατίζεσαι (20)αλατίζεστε (20)αλατίζεται (20)αλατίζομαι (22)αλατίζουμε (23)αλατίσματα (13)αλατίσουμε (14)αλατίστηκα (12)αλατίστηκε (12)αλατιζόταν (20)αλατισμένα (13)αλατισμένε (13)αλατισμένη (13)αλατισμένο (13)αλατιστείς (10)αλατιστούν (11)αλατοειδές (13)αλατοειδής (13)αλατοειδών (14)αλατομιγής (15)αλατούχους (18)αλατωρυχία (22)αλατωρύχοι (21)αλατωρύχος (20)αλατωρύχου (22)αλατωρύχων (23)αλατόμητες (12)αλατόμητης (12)αλατόμητοι (13)αλατόμητος (12)αλατόμητου (14)αλατόμητων (15)αλατόνερου (13)αλατόνερων (14)αλαφιάζαμε (29)αλαφιάζατε (27)αλαφιάζεις (26)αλαφιάζετε (27)αλαφιάζουν (28)αλαφιάσαμε (20)αλαφιάσατε (18)αλαφιάσεις (17)αλαφιάσετε (18)αλαφιάσουν (19)αλαφιαστεί (18)αλαφραίνει (19)αλαφρωθείς (29)αλαφρωθούν (30)αλαφρωμένα (23)αλαφρωμένε (23)αλαφρωμένη (23)αλαφρωμένο (23)αλαφρότατα (19)αλαφρότατε (19)αλαφρότατη (19)αλαφρότατο (19)αλαφρότερα (20)αλαφρότερε (20)αλαφρότερη (20)αλαφρότερο (20)αλαφρύναμε (21)αλαφρύνατε (19)αλαφρύνεις (18)αλαφρύνετε (19)αλαφρύνουν (20)αλαφρύτατα (19)αλαφρύτατε (19)αλαφρύτατη (19)αλαφρύτατο (19)αλαφρύτερα (20)αλαφρύτερε (20)αλαφρύτερη (20)αλαφρύτερο (20)αλαφρώθηκα (29)αλαφρώθηκε (29)αλαφρώματα (21)αλαφρώναμε (21)αλαφρώνατε (19)αλαφρώνεις (18)αλαφρώνετε (19)αλαφρώνουν (20)αλαφρώσαμε (21)αλαφρώσατε (19)αλαφρώσεις (18)αλαφρώσετε (19)αλαφρώσουν (20)αλβανικούς (18)αλβανόφωνα (27)αλβανόφωνε (27)αλβανόφωνη (27)αλβανόφωνο (27)αλγεβρικές (22)αλγεβρικής (22)αλγεβρικοί (23)αλγεβρικού (23)αλγεβρικός (22)αλγεβρικών (23)αλγερινούς (14)αλγορίθμου (27)αλγορίθμων (28)αλγόριθμοι (26)αλγόριθμος (25)αλγόριθμου (27)αλγόριθμων (28)αλγόριθμός (24)αλείαντους (11)αλείβονται (18)αλείβονταν (18)αλείβοντας (17)αλείμματος (14)αλείφονται (18)αλείφονταν (18)αλείφοντας (17)αλείφτηκαν (19)αλείφτηκες (18)αλεηλάτητα (13)αλεηλάτητε (13)αλεηλάτητη (13)αλεηλάτητο (13)αλεθόμαστε (22)αλεθόμουνα (23)αλεθόντανε (20)αλεθόσαστε (20)αλεθόσουνα (21)αλειβόμουν (21)αλειβόσουν (19)αλειμμάτων (17)αλειμμένες (14)αλειμμένης (14)αλειμμένοι (15)αλειμμένος (14)αλειμμένου (16)αλειμμένων (17)αλειφθείτε (27)αλειφτήκαν (19)αλειφτείτε (18)αλειφτούμε (20)αλειφτούνε (18)αλειφόμενα (20)αλειφόμουν (21)αλειφόσουν (19)αλειφότανε (18)αλεξάνδρας (23)αλεξάνδρες (23)αλεξάνδρου (25)αλεξήνεμες (21)αλεξήνεμης (21)αλεξήνεμοι (22)αλεξήνεμον (22)αλεξήνεμος (21)αλεξήνεμου (23)αλεξήνεμων (24)αλεξίπτωτα (23)αλεξίπτωτο (23)αλεξίπτωτό (22)αλεξίπυρες (22)αλεξίπυρης (22)αλεξίπυροι (23)αλεξίπυρον (23)αλεξίπυρος (22)αλεξίπυρου (24)αλεξίπυρων (25)αλεξίφωτον (29)αλεξανδρής (23)αλεξόπουλο (24)αλεποουράς (13)αλεποουρές (13)αλεποουρών (14)αλεπουδέλη (18)αλεπουδιές (15)αλεποφωλιά (23)αλεπότρυπα (15)αλεστήκαμε (14)αλεστήκανε (12)αλεστήκατε (12)αλεστικούς (11)αλετρίζαμε (23)αλετρίζατε (21)αλετρίζεις (20)αλετρίζετε (21)αλετρίζουν (22)αλετρίσαμε (14)αλετρίσατε (12)αλετρίσεις (11)αλετρίσετε (12)αλετρίσουν (13)αλετριστής (11)αλετροπόδα (16)αλετροπόδι (16)αλευρένιες (12)αλευρένιοι (13)αλευρένιος (12)αλευρένιου (14)αλευρένιων (15)αλευροειδή (16)αλευροποιώ (14)αλευρωθείς (23)αλευρωθούν (24)αλευρωμένα (17)αλευρωμένε (17)αλευρωμένη (17)αλευρωμένο (17)αλευρόμυλε (18)αλευρόμυλο (18)αλευρώδεις (15)αλευρώδους (16)αλευρώθηκα (23)αλευρώθηκε (23)αλευρώματα (15)αλευρώναμε (15)αλευρώνατε (13)αλευρώνεις (12)αλευρώνετε (13)αλευρώνουν (14)αλευρώσαμε (15)αλευρώσατε (13)αλευρώσεις (12)αλευρώσετε (13)αλευρώσουν (14)αλευτέρωτα (15)αλευτέρωτε (15)αλευτέρωτη (15)αλευτέρωτο (15)αλεύκαντες (11)αλεύκαντης (11)αλεύκαντοι (12)αλεύκαντος (11)αλεύκαντου (13)αλεύκαντων (14)αληθέστατα (20)αληθέστατε (20)αληθέστατη (20)αληθέστατο (20)αληθέστερα (21)αληθέστερε (21)αληθέστερη (21)αληθέστερο (21)αληθομανής (21)αληθοφανές (26)αληθοφανής (26)αληθοφανών (27)αληθοφανώς (26)αλησμονήσω (15)αλησμονείς (12)αλησμονηθώ (22)αλησμονιάς (12)αλησμονούν (13)αλησμόνησα (13)αλησμόνησε (13)αλησμόνητα (13)αλησμόνητε (13)αλησμόνητη (13)αλησμόνητο (13)αληταράδες (14)αλητοπαρέα (13)αλητόπαιδα (15)αλητόπαιδο (15)αλιβάνιστα (18)αλιβάνιστε (18)αλιβάνιστη (18)αλιβάνιστο (18)αλιβιεράτο (19)αλιβιζάτος (26)αλιγάτορας (14)αλιγάτορες (14)αλιγατόρων (17)αλιεργάτες (14)αλιευμάτων (16)αλιευτικές (12)αλιευτικής (12)αλιευτικοί (13)αλιευτικού (13)αλιευτικός (12)αλιευτικών (13)αλιευόμουν (15)αλιευόσουν (13)αλιεύθηκαν (21)αλιεύματος (12)αλιεύονται (11)αλιεύονταν (11)αλιεύοντας (10)αλιεύσουμε (14)αλιμάριστα (14)αλιμάριστε (14)αλιμάριστη (14)αλιμάριστο (14)αλιμούσιος (12)αλιρρόθιος (21)αλισβερίσι (19)αλισφακιάς (18)αλισφακιές (18)αλισφακιών (19)αλιτάνευτα (12)αλιτάνευτε (12)αλιτάνευτη (12)αλιτάνευτο (12)αλιτήριους (12)αλιφασκιάς (18)αλιφασκιές (18)αλιφασκιών (19)αλκαλικούς (14)αλκαλοειδή (17)αλκαμένους (14)αλκιβιάδης (21)αλκιβιάδου (23)αλκοολίκια (15)αλκοολικές (14)αλκοολικής (14)αλκοολικοί (15)αλκοολικού (15)αλκοολικός (14)αλκοολικών (15)αλκοολισμέ (16)αλκοολισμό (16)αλκοολούχα (21)αλκοολούχε (21)αλκοολούχο (21)αλκυονίδας (15)αλκυονίδες (15)αλκυονίδων (18)αλλάγματος (17)αλλάζοντάς (20)αλλάζονται (22)αλλάζονταν (22)αλλάζοντας (21)αλλάχθηκαν (30)αλλάχτηκαν (21)αλλάχτηκες (20)αλλήθωρους (25)αλλαγμάτων (20)αλλαγμένες (17)αλλαγμένης (17)αλλαγμένοι (18)αλλαγμένος (17)αλλαγμένου (19)αλλαγμένων (20)αλλαζόμουν (25)αλλαζόσουν (23)αλλαζότανε (22)αλλαντίαση (13)αλλαντικού (14)αλλαντικών (14)αλλαχτήκαν (21)αλλαχτείτε (20)αλλαχτούμε (22)αλλαχτούνε (20)αλλεργικές (17)αλλεργικής (17)αλλεργικοί (18)αλλεργικού (18)αλλεργικός (17)αλλεργικών (18)αλληγορίας (16)αλληγορίες (16)αλληγορικά (18)αλληγορικέ (18)αλληγορική (18)αλληγορικό (18)αλληγοριών (17)αλληγόρημα (19)αλληθωρίζω (36)αλληθωρίσω (27)αλληθώριζα (32)αλληθώριζε (32)αλληθώρισα (23)αλληθώρισε (23)αλληλέγγυα (22)αλληλέγγυε (22)αλληλέγγυο (22)αλληλεγγύη (21)αλληλοπαθή (25)αλληλουχία (23)αλληλόχρεα (23)αλληλόχρεε (23)αλληλόχρεη (23)αλληλόχρεο (23)αλλιώτικες (13)αλλιώτικης (13)αλλιώτικοι (14)αλλιώτικος (13)αλλιώτικου (15)αλλιώτικων (16)αλλογένεια (16)αλλογενείς (15)αλλογενούς (15)αλλοδαπούς (16)αλλοεθνείς (21)αλλοεθνούς (21)αλλοιωθείς (23)αλλοιωθούν (24)αλλοιωμένα (17)αλλοιωμένε (17)αλλοιωμένη (17)αλλοιωμένο (17)αλλοιώθηκα (23)αλλοιώθηκε (23)αλλοιώναμε (15)αλλοιώνατε (13)αλλοιώνεις (12)αλλοιώνετε (13)αλλοιώνουν (14)αλλοιώσαμε (15)αλλοιώσατε (13)αλλοιώσεις (12)αλλοιώσετε (13)αλλοιώσεων (15)αλλοιώσεως (14)αλλοιώσεών (12)αλλοιώσιμα (15)αλλοιώσιμε (15)αλλοιώσιμη (15)αλλοιώσιμο (15)αλλοιώσουν (14)αλλοκοτιάς (13)αλλοκοτιές (13)αλλοπιστία (14)αλλοτινούς (12)αλλοτρίωνα (16)αλλοτρίωνε (16)αλλοτρίωσα (16)αλλοτρίωσε (16)αλλοτρίωση (16)αλλοτριωθώ (25)αλλοτριώνω (16)αλλοτριώσω (16)αλλοτροπία (15)αλλοφρόνων (23)αλλοφωνίες (21)αλλόβρογες (23)αλλόγλωσσα (20)αλλόγλωσσε (20)αλλόγλωσση (20)αλλόγλωσσο (20)αλλόδοξους (25)αλλόθρησκα (24)αλλόθρησκε (24)αλλόθρησκη (24)αλλόθρησκο (24)αλλόκοτους (14)αλλόπιστες (13)αλλόπιστης (13)αλλόπιστοι (14)αλλόπιστος (13)αλλόπιστου (15)αλλόπιστων (16)αλλότριους (14)αλλότροπες (14)αλλότροπης (14)αλλότροποι (15)αλλότροπος (14)αλλότροπου (16)αλλότροπων (17)αλλόφρονας (20)αλλόφρονες (20)αλλόφρονος (20)αλλόφυλους (23)αλματώδεις (15)αλματώδους (16)αλμπάνηδες (16)αλμπάνηδων (19)αλμπινισμέ (16)αλμπινισμό (16)αλμυρίζαμε (26)αλμυρίζατε (24)αλμυρίζεις (23)αλμυρίζετε (24)αλμυρίζουν (25)αλμυρίσαμε (17)αλμυρίσατε (15)αλμυρίσεις (14)αλμυρίσετε (15)αλμυρίσουν (16)αλμυρικιού (16)αλμυρικιών (16)αλμυρότατα (15)αλμυρότατε (15)αλμυρότατη (15)αλμυρότατο (15)αλμυρότερα (16)αλμυρότερε (16)αλμυρότερη (16)αλμυρότερο (16)αλμυρότητά (14)αλμυρότητα (15)αλογίκευτα (16)αλογίκευτε (16)αλογίκευτη (16)αλογίκευτο (16)αλογίσιους (14)αλογατάκια (15)αλογολάτης (15)αλογονούχα (21)αλογοουράς (15)αλογοουρές (15)αλογοουρών (16)αλογόκριτα (16)αλογόκριτε (16)αλογόκριτη (16)αλογόκριτο (16)αλογόμυγας (19)αλογόμυγες (19)αλογότριχα (22)αλοννήσιος (10)αλουμίνιον (14)αλουμινίου (15)αλουμινίων (16)αλουργίδας (18)αλουργίδες (18)αλουργίδων (21)αλπινιστές (11)αλπινιστής (11)αλπινιστών (12)αλσοβριθής (27)αλταμούρας (13)αλτικότητα (12)αλτρουισμέ (15)αλτρουισμό (15)αλτρουιστή (13)αλυσιδίτσα (15)αλυσιδωτές (16)αλυσιδωτής (16)αλυσιδωτοί (17)αλυσιδωτού (17)αλυσιδωτός (16)αλυσιδωτών (17)αλυσιτελές (13)αλυσιτελής (13)αλυσιτελών (14)αλυσιτελώς (13)αλυσοδένει (15)αλυσοδέσει (15)αλυσοδέσου (16)αλυσοδέστε (15)αλυσοδεθεί (24)αλυσοειδές (14)αλυσοειδής (14)αλυσοειδών (15)αλυσωμένες (15)αλυσωμένης (15)αλυσωμένοι (16)αλυσωμένος (15)αλυσωμένου (17)αλυσωμένων (18)αλυσόδεναν (15)αλυσόδενες (14)αλυσόδεσαν (15)αλυσόδεσες (14)αλυσόδετες (14)αλυσόδετης (14)αλυσόδετοι (15)αλυσόδετος (14)αλυσόδετου (16)αλυσόδετων (17)αλυχτάγαμε (24)αλυχτάγατε (22)αλυχτήματα (21)αλυχτήσαμε (21)αλυχτήσατε (19)αλυχτήσεις (18)αλυχτήσετε (19)αλυχτήσουν (20)αλυχτούσαν (19)αλυχτούσες (18)αλυχτώντας (18)αλφάδιαζαν (30)αλφάδιαζες (29)αλφάδιασαν (21)αλφάδιασες (20)αλφάδιασμα (23)αλφαβητάρι (26)αλφαβητικά (26)αλφαβητικέ (26)αλφαβητική (26)αλφαβητικό (26)αλφαδιάζει (30)αλφαδιάσει (21)αλφαδιάσου (22)αλφαδιάστε (21)αλφαδιαστώ (21)αλφεσίβοια (25)αλχημικούς (20)αλχημιστές (19)αλχημιστής (19)αλχημιστών (20)αλωνίζεσαι (22)αλωνίζεστε (22)αλωνίζεται (22)αλωνίζομαι (24)αλωνίζουμε (25)αλωνίσματα (15)αλωνίσουμε (16)αλωνίστηκα (14)αλωνίστηκε (14)αλωνίστρια (14)αλωνιζόταν (22)αλωνισμένα (15)αλωνισμένε (15)αλωνισμένη (15)αλωνισμένο (15)αλωνισμούς (14)αλωνιστείς (12)αλωνιστικά (14)αλωνιστικέ (14)αλωνιστική (14)αλωνιστικό (14)αλωνιστούν (13)αλωνοειδής (15)αλωνόμαστε (15)αλωνόσαστε (13)αλωπεκίαση (15)αλόγιαστες (13)αλόγιαστης (13)αλόγιαστοι (14)αλόγιαστος (13)αλόγιαστου (15)αλόγιαστων (16)αλόγιστους (14)αλύγιστους (14)αλύτρωτους (14)αμάγευτους (15)αμάζευτους (21)αμάθευτους (21)αμάλαχτους (20)αμάλλιαστα (15)αμάλλιαστε (15)αμάλλιαστη (15)αμάλλιαστο (15)αμάνδρωτος (16)αμάντευτες (11)αμάντευτης (11)αμάντευτοι (12)αμάντευτος (11)αμάντευτου (13)αμάντευτων (14)αμάντριστα (12)αμάντριστε (12)αμάντριστη (12)αμάντριστο (12)αμάντρωτες (13)αμάντρωτης (13)αμάντρωτοι (14)αμάντρωτος (13)αμάντρωτου (15)αμάντρωτων (16)αμάραντους (12)αμάρταιναν (12)αμάρταινες (11)αμάρτυρους (14)αμάτιαστες (10)αμάτιαστης (10)αμάτιαστοι (11)αμάτιαστος (10)αμάτιαστου (12)αμάτιαστων (13)αμέθυστους (21)αμέλγματος (17)αμέρευτους (13)αμέριμνους (14)αμέριστους (12)αμέστωτους (13)αμέταλλους (15)αμέτρητους (12)αμίσθωτους (22)αμαγάριστα (15)αμαγάριστε (15)αμαγάριστη (15)αμαγάριστο (15)αμαδρυάδες (18)αμαζόνειας (19)αμαζόνειες (19)αμαζόνειοι (20)αμαζόνειος (19)αμαζόνειου (21)αμαζόνειων (22)αμαθέστατα (20)αμαθέστατε (20)αμαθέστατη (20)αμαθέστατο (20)αμαθέστερα (21)αμαθέστερε (21)αμαθέστερη (21)αμαθέστερο (21)αμακαδόροι (16)αμακαδόρος (15)αμακαδόρου (17)αμακαδόρων (18)αμακατζούς (20)αμαλγάματα (18)αμαλγάμωση (20)αμαληκίτες (13)αμανίκωτες (13)αμανίκωτης (13)αμανίκωτοι (14)αμανίκωτος (13)αμανίκωτου (15)αμανίκωτων (16)αμαντάλωτα (15)αμαντάλωτε (15)αμαντάλωτη (15)αμαντάλωτο (15)αμαξάντεια (20)αμαξαντεύς (19)αμαξηλάτες (21)αμαξηλάτης (21)αμαξηλατών (22)αμαξοδηγοί (26)αμαξοδηγού (26)αμαξοδηγός (25)αμαξοδηγών (26)αμαξοειδές (22)αμαξοειδής (22)αμαξοειδών (23)αμαξοειδώς (22)αμαξοποιοί (21)αμαξοποιού (21)αμαξοποιός (20)αμαξοποιών (21)αμαξουργοί (25)αμαξουργού (25)αμαξουργός (24)αμαξουργών (25)αμαξωμάτων (26)αμαξώματος (21)αμαράντινα (12)αμαράντινε (12)αμαράντινη (12)αμαράντινο (12)αμαρουσίου (14)αμαρτάναμε (14)αμαρτάνανε (12)αμαρτάνατε (12)αμαρτάνεις (11)αμαρτάνετε (12)αμαρτάνομε (14)αμαρτάνουν (13)αμαρτήματά (13)αμαρτήματα (14)αμαρτήσαμε (14)αμαρτήσανε (12)αμαρτήσατε (12)αμαρτήσεις (11)αμαρτήσετε (12)αμαρτήσομε (14)αμαρτήσουν (13)αμαρταίνει (12)αμαρτωλούς (15)αμαρτύρητα (13)αμαρτύρητε (13)αμαρτύρητη (13)αμαρτύρητο (13)αμαρυλλίδα (20)αμαστίγωτα (16)αμαστίγωτε (16)αμαστίγωτη (16)αμαστίγωτο (16)αμαυρωθείς (23)αμαυρωθούν (24)αμαυρωμένα (17)αμαυρωμένε (17)αμαυρωμένη (17)αμαυρωμένο (17)αμαυρότητα (13)αμαυρώθηκα (23)αμαυρώθηκε (23)αμαυρώματα (15)αμαυρώναμε (15)αμαυρώνατε (13)αμαυρώνεις (12)αμαυρώνετε (13)αμαυρώνουν (14)αμαυρώσαμε (15)αμαυρώσατε (13)αμαυρώσεις (12)αμαυρώσετε (13)αμαυρώσεων (15)αμαυρώσεως (14)αμαυρώσουν (14)αμαχαίρωτα (21)αμαχαίρωτε (21)αμαχαίρωτη (21)αμαχαίρωτο (21)αμαύριστες (11)αμαύριστης (11)αμαύριστοι (12)αμαύριστος (11)αμαύριστου (13)αμαύριστων (14)αμβλυγώνια (24)αμβλυγώνιε (24)αμβλυγώνιο (24)αμβλυμμένη (25)αμβλυμμένο (25)αμβλυνθείς (29)αμβλυνθούν (30)αμβλυντικά (22)αμβλυντικέ (22)αμβλυντική (22)αμβλυντικό (22)αμβλυνόταν (21)αμβλυωπίας (23)αμβλυωπικά (25)αμβλυωπικέ (25)αμβλυωπική (25)αμβλυωπικό (25)αμβλωτικές (22)αμβλωτικής (22)αμβλωτικοί (23)αμβλωτικού (23)αμβλωτικός (22)αμβλωτικών (23)αμβλύνεσαι (20)αμβλύνεστε (20)αμβλύνεται (20)αμβλύνθηκα (30)αμβλύνθηκε (30)αμβλύνοιας (19)αμβλύνομαι (22)αμβλύνουμε (23)αμβλύνσεις (19)αμβλύνσεων (22)αμβλύνσεως (21)αμβλώνουμε (23)αμβλώσουμε (23)αμβρακικού (21)αμβρακικός (20)αμβροσιανή (19)αμείβοντάς (16)αμείβονται (18)αμείβονταν (18)αμείβοντας (17)αμείβοντες (17)αμείλικτες (13)αμείλικτης (13)αμείλικτοι (14)αμείλικτος (13)αμείλικτου (15)αμείλικτων (16)αμείλιχτος (19)αμείφθηκαν (28)αμείφτηκαν (19)αμείφτηκες (18)αμεγέθυντα (24)αμεγέθυντε (24)αμεγέθυντη (24)αμεγέθυντο (24)αμεθόδευτα (24)αμεθόδευτε (24)αμεθόδευτη (24)αμεθόδευτο (24)αμειβόμενα (20)αμειβόμενε (20)αμειβόμενη (20)αμειβόμενο (20)αμειβόμουν (21)αμειβόντων (20)αμειβόσουν (19)αμειδίαστα (14)αμειδίαστε (14)αμειδίαστη (14)αμειδίαστο (14)αμειφτείτε (18)αμειφτούμε (20)αμελέστατα (13)αμελέστατε (13)αμελέστατη (13)αμελέστατο (13)αμελέστερα (14)αμελέστερε (14)αμελέστερη (14)αμελέστερο (14)αμελέτητες (12)αμελέτητης (12)αμελέτητοι (13)αμελέτητος (12)αμελέτητου (14)αμελέτητων (15)αμελήματος (14)αμελήσουμε (16)αμελγμάτων (20)αμελημάτων (17)αμελητέους (13)αμελκτικές (14)αμελκτικών (15)αμελούσαμε (15)αμελούσατε (13)αμερικάνας (12)αμερικάνες (12)αμερικάνοι (13)αμερικάνος (12)αμερικάνου (14)αμερικάνων (15)αμερικανοί (13)αμερικανού (13)αμερικανός (12)αμερικανών (13)αμεροληπτώ (15)αμεροληψία (23)αμερόληπτα (15)αμερόληπτε (15)αμερόληπτη (15)αμερόληπτο (15)αμεσοτήτων (13)αμεσότερες (11)αμεσότερης (11)αμεσότεροι (12)αμεσότερος (11)αμεσότητας (10)αμεσότητες (10)αμετάβατες (17)αμετάβατης (17)αμετάβατοι (18)αμετάβατος (17)αμετάβατου (19)αμετάβατων (20)αμετάβλητα (20)αμετάβλητε (20)αμετάβλητη (20)αμετάβλητο (20)αμετάδοτες (13)αμετάδοτης (13)αμετάδοτοι (14)αμετάδοτος (13)αμετάδοτου (15)αμετάδοτων (16)αμετάθετες (19)αμετάθετης (19)αμετάθετοι (20)αμετάθετον (20)αμετάθετος (19)αμετάθετου (21)αμετάθετων (22)αμετάκλητα (14)αμετάκλητε (14)αμετάκλητη (14)αμετάκλητο (14)αμετάλαβες (19)αμετάλαβης (19)αμετάλαβοι (20)αμετάλαβος (19)αμετάλαβου (21)αμετάλαβων (22)αμετανόητα (11)αμετανόητε (11)αμετανόητη (11)αμετανόητο (11)αμετροεπές (12)αμετροεπής (12)αμετροεπών (13)αμετροεπώς (12)αμετρωπίας (14)αμηνόρροια (13)αμηχάνευτα (19)αμηχάνευτε (19)αμηχάνευτη (19)αμηχάνευτο (19)αμιγέστερη (15)αμιλλώμενη (17)αμμοειδείς (15)αμμοειδεις (16)αμμοειδούς (15)αμμοθύελλα (26)αμμοσκεπές (14)αμμοσκεπής (14)αμμοσκεπών (15)αμμουδερές (17)αμμουδερής (17)αμμουδεροί (18)αμμουδερού (18)αμμουδερός (17)αμμουδερών (18)αμμοχάλικα (23)αμμοχάλικο (23)αμμωνιακές (15)αμμωνιακής (15)αμμωνιακοί (16)αμμωνιακού (16)αμμωνιακός (15)αμμωνιακών (16)αμμόλουτρα (17)αμμόλουτρο (17)αμμόλοφους (22)αμμότοπους (14)αμμόχωστος (21)αμμόχωστου (23)αμνήστευαν (12)αμνήστευες (11)αμνήστευσή (11)αμνήστευσα (12)αμνήστευσε (12)αμνήστευση (12)αμνήστευτα (12)αμνήστευτε (12)αμνήστευτη (12)αμνήστευτο (12)αμνημοσύνη (13)αμνησίκακα (13)αμνησίκακε (13)αμνησίκακη (13)αμνησίκακο (13)αμνησικακώ (13)αμνηστευτώ (12)αμνηστεύει (11)αμνηστεύσω (13)αμνοερίφια (19)αμνοερίφιο (19)αμνοσκοπία (13)αμοίραστες (11)αμοίραστης (11)αμοίραστοι (12)αμοίραστος (11)αμοίραστου (13)αμοίραστων (14)αμοιβάδωση (23)αμοιβαίους (18)αμολήθηκαν (23)αμολήθηκες (22)αμολήσουμε (16)αμοληθείτε (22)αμοληθούμε (24)αμολημένες (14)αμολημένης (14)αμολημένοι (15)αμολημένος (14)αμολημένου (16)αμολημένων (17)αμολιόμουν (16)αμολιόνταν (13)αμολιόσουν (14)αμολούσαμε (15)αμολούσατε (13)αμολόγητες (15)αμολόγητης (15)αμολόγητοι (16)αμολόγητος (15)αμολόγητου (17)αμολόγητων (18)αμοραλισμέ (16)αμοραλισμό (16)αμοραλιστή (14)αμοργιανός (14)αμορφωσιάς (20)αμορφωσιές (20)αμορφωσιών (21)αμούσκευτα (13)αμούσκευτε (13)αμούσκευτη (13)αμούσκευτο (13)αμούστακες (11)αμούστακης (11)αμούστακοι (12)αμούστακος (11)αμούστακου (13)αμούστακων (14)αμπάλωτους (16)αμπαλάραμε (17)αμπαλάρανε (15)αμπαλάρατε (15)αμπαλάρεις (14)αμπαλάρετε (15)αμπαλάριζα (24)αμπαλάριζε (24)αμπαλάρισα (15)αμπαλάρισε (15)αμπαλάρομε (17)αμπαλάρουν (16)αμπαρωθείς (23)αμπαρωθούν (24)αμπαρωμένα (17)αμπαρωμένε (17)αμπαρωμένη (17)αμπαρωμένο (17)αμπαρωτούς (14)αμπαρώθηκα (23)αμπαρώθηκε (23)αμπαρώματα (15)αμπαρώναμε (15)αμπαρώνατε (13)αμπαρώνεις (12)αμπαρώνετε (13)αμπαρώνουν (14)αμπαρώσαμε (15)αμπαρώσατε (13)αμπαρώσεις (12)αμπαρώσετε (13)αμπαρώσουν (14)αμπελήσιας (13)αμπελήσιες (13)αμπελήσιοι (14)αμπελήσιος (13)αμπελήσιου (15)αμπελήσιων (16)αμπελοκόμε (17)αμπελοκόμο (17)αμπελουργέ (19)αμπελουργό (19)αμποδέματα (17)αμπόλιαστα (14)αμπόλιαστε (14)αμπόλιαστη (14)αμπόλιαστο (14)αμυγδαλιάς (19)αμυγδαλιές (19)αμυγδαλιών (20)αμυγδαλωτά (22)αμυγδαλωτέ (22)αμυγδαλωτή (22)αμυγδαλωτό (22)αμυδρότητα (16)αμυλάλευρα (18)αμυλάλευρο (18)αμυλοειδής (16)αμυλούχους (21)αμυλόκολλα (19)αμυνομένων (16)αμυντικούς (12)αμυνόμαστε (14)αμυνόμενης (13)αμυνόμενοι (14)αμυνόμενος (13)αμυνόμενου (15)αμυνόσαστε (12)αμφέβαλλαν (29)αμφέβαλλες (28)αμφίβολους (27)αμφίγνωμες (24)αμφίγνωμης (24)αμφίγνωμοι (25)αμφίγνωμος (24)αμφίγνωμου (26)αμφίγνωμων (27)αμφίγραμμο (26)αμφίδρομες (23)αμφίδρομης (23)αμφίδρομοι (24)αμφίδρομος (23)αμφίδρομου (25)αμφίδρομων (26)αμφίθυμους (30)αμφίκοιλες (20)αμφίκοιλης (20)αμφίκοιλοι (21)αμφίκοιλος (20)αμφίκοιλου (22)αμφίκοιλων (23)αμφίκυκλές (21)αμφίκυκλής (21)αμφίκυκλες (22)αμφίκυκλης (22)αμφίκυκλοί (22)αμφίκυκλοι (23)αμφίκυκλος (22)αμφίκυκλου (24)αμφίκυκλού (22)αμφίκυκλων (25)αμφίκυκλός (21)αμφίκυκλών (22)αμφίκυρτες (20)αμφίκυρτης (20)αμφίκυρτοι (21)αμφίκυρτος (20)αμφίκυρτου (22)αμφίκυρτων (23)αμφίπλευρα (23)αμφίπλευρε (23)αμφίπλευρη (23)αμφίπλευρο (23)αμφίρροπες (20)αμφίρροπης (20)αμφίρροποι (21)αμφίρροπος (20)αμφίρροπου (22)αμφίρροπων (23)αμφίσημους (20)αμφίστομες (19)αμφίστομης (19)αμφίστομοι (20)αμφίστομος (19)αμφίστομου (21)αμφίστομων (22)αμφίστροφα (26)αμφίστροφε (26)αμφίστροφη (26)αμφίστροφο (26)αμφεταμίνη (20)αμφιβάλεις (26)αμφιβάλετε (27)αμφιβάλλει (29)αμφιβάλομε (29)αμφιβάλουν (28)αμφιβολίας (26)αμφιβολίες (26)αμφιβολιών (27)αμφιδέξιας (29)αμφιδέξιες (29)αμφιδέξιοι (30)αμφιδέξιος (29)αμφιδέξιου (31)αμφιδέξιων (32)αμφιθέατρα (28)αμφιθέατρο (28)αμφιθαλείς (28)αμφιθαλούς (28)αμφιθυμίας (29)αμφιθυμίες (29)αμφιθυμιών (30)αμφικλινές (20)αμφικλινής (20)αμφικλινών (21)αμφικτύονα (19)αμφιλογίας (22)αμφιλογίες (22)αμφιλογιών (23)αμφιλοχίας (26)αμφιρρεπές (20)αμφιρρεπής (20)αμφιρρεπών (21)αμφισβητία (25)αμφισβητεί (25)αμφισβητών (25)αμφισημίας (19)αμφισημίες (19)αμφισημιών (20)αμφισσαίος (17)αμφιτρίτης (18)αμφιτρύωνα (21)αμφοτέρους (19)αμφότερους (19)αμωλώπιστα (16)αμωλώπιστε (16)αμωλώπιστη (16)αμωλώπιστο (16)αμόλευτους (14)αμόλυβδους (24)αμόλυντους (14)αμόνοιαστα (11)αμόνοιαστε (11)αμόνοιαστη (11)αμόνοιαστο (11)αμόρφωτους (21)αμύριστους (12)ανάβροχους (24)ανάγγειλαν (17)ανάγγειλες (16)ανάγγελλαν (19)ανάγγελλες (18)ανάγειρτος (12)ανάγλυφους (22)ανάδελφους (21)ανάδρομους (15)ανάκλιντρα (13)ανάκλιντρο (13)ανάκουστος (10)ανάκρουσης (11)ανάκρουσις (11)ανάκρουσμα (14)ανάλαφρους (19)ανάλγητους (14)ανάλεστους (11)ανάλλαγους (16)ανάλλαχτες (19)ανάλλαχτης (19)ανάλλαχτοι (20)ανάλλαχτος (19)ανάλλαχτου (21)ανάλλαχτων (22)ανάμεικτες (11)ανάμεικτης (11)ανάμεικτοι (12)ανάμεικτος (11)ανάμεικτου (13)ανάμεικτων (14)ανάμειχτος (17)ανάμπαιγμα (17)ανάπαιστοι (10)ανάπαιστος (9)ανάπλεκους (13)ανάπλωρους (15)ανάπνευσαν (11)ανάπνευσες (10)ανάπρυμους (14)ανάπρωρους (14)ανάπτονται (10)ανάπτονταν (10)ανάπτοντας (9)ανάπτυσσαν (11)ανάπτυσσες (10)ανάρδευτες (13)ανάρδευτης (13)ανάρδευτοι (14)ανάρδευτος (13)ανάρδευτου (15)ανάρδευτων (16)ανάρθρωτες (21)ανάρθρωτης (21)ανάρθρωτοι (22)ανάρθρωτος (21)ανάρθρωτου (23)ανάρθρωτων (24)ανάρκωτους (13)ανάρμεγους (15)ανάρμεχτες (18)ανάρμεχτης (18)ανάρμεχτοι (19)ανάρμεχτος (18)ανάρμεχτου (20)ανάρμεχτων (21)ανάρμοστες (11)ανάρμοστης (11)ανάρμοστοι (12)ανάρμοστος (11)ανάρμοστου (13)ανάρμοστων (14)ανάρπαστες (10)ανάρπαστης (10)ανάρπαστοι (11)ανάρπαστος (10)ανάρπαστου (12)ανάρπαστων (13)ανάρριχτος (17)ανάρτυτους (11)ανάσκελους (12)ανάσκητους (10)ανάσταιναν (9)ανάσταινες (8)ανάστατους (9)ανάστελλαν (13)ανάστερους (10)ανάστρεψαν (19)ανάστροφες (16)ανάστροφης (16)ανάστροφοι (17)ανάστροφος (16)ανάστροφου (18)ανάστροφων (19)ανάστροφός (15)ανάφλυστος (18)ανέγγιχτες (21)ανέγγιχτης (21)ανέγγιχτοι (22)ανέγγιχτος (21)ανέγγιχτου (23)ανέγγιχτων (24)ανέγκλητες (14)ανέγκλητης (14)ανέγκλητοι (15)ανέγκλητος (14)ανέγκλητου (16)ανέγκλητων (17)ανέγνωμους (16)ανέγνωρους (15)ανέκαμπταν (13)ανέκδοτους (13)ανέκκλητες (12)ανέκκλητης (12)ανέκκλητοι (13)ανέκκλητος (12)ανέκκλητου (14)ανέκκλητων (15)ανέκφραστα (18)ανέκφραστε (18)ανέκφραστη (18)ανέκφραστο (18)ανέλεγκτες (14)ανέλεγκτης (14)ανέλεγκτοι (15)ανέλεγκτος (14)ανέλεγκτου (16)ανέλεγκτων (17)ανέλπιδους (15)ανέλπιστες (11)ανέλπιστης (11)ανέλπιστοι (12)ανέλπιστος (11)ανέλπιστου (13)ανέλπιστων (14)ανέμυαλους (14)ανένδοτους (12)ανέντακτος (9)ανένταχτες (15)ανένταχτης (15)ανένταχτοι (16)ανένταχτος (15)ανένταχτου (17)ανένταχτων (18)ανέντιμους (11)ανέπνευσαν (11)ανέπνευσες (10)ανέπτυσσαν (11)ανέραστους (10)ανέρχονται (17)ανέρχονταν (17)ανέσπερους (11)ανέστειλαν (11)ανέστειλες (10)ανέστελλαν (13)ανέστελλες (12)ανέστρεφαν (17)ανέστρεψαν (19)ανέτοιμους (11)ανέφικτους (17)ανήγγειλαν (17)ανήγγειλες (16)ανήγγελλαν (19)ανήγγελλες (18)ανήκεστους (10)ανήκουστες (10)ανήκουστης (10)ανήκουστοι (11)ανήκουστος (10)ανήκουστου (12)ανήκουστων (13)ανήλιαγους (14)ανήλιαστες (10)ανήλιαστης (10)ανήλιαστοι (11)ανήλιαστος (10)ανήλιαστου (12)ανήλιαστων (13)ανήμπορους (13)ανήστευτες (9)ανήστευτης (9)ανήστευτοι (10)ανήστευτος (9)ανήστευτου (11)ανήστευτων (12)ανίδρωτους (15)ανίσκιωτες (11)ανίσκιωτης (11)ανίσκιωτοι (12)ανίσκιωτος (11)ανίσκιωτου (13)ανίσκιωτων (14)ανίσχυρους (18)ανίχνευσής (15)ανίχνευσαν (17)ανίχνευσες (16)ανίχνευσης (16)ανίχνευσις (16)αναέριστες (9)αναέριστης (9)αναέριστοι (10)αναέριστος (9)αναέριστου (11)αναέριστων (12)αναίμακτες (11)αναίμακτης (11)αναίμακτοι (12)αναίμακτος (11)αναίμακτου (13)αναίμακτων (14)αναίμαχτος (17)αναίσθητες (17)αναίσθητης (17)αναίσθητοι (18)αναίσθητος (17)αναίσθητου (19)αναίσθητων (20)αναίσχυντα (17)αναίσχυντε (17)αναίσχυντη (17)αναίσχυντο (17)αναβάθμιζα (36)αναβάθμιζε (36)αναβάθμισή (26)αναβάθμισα (27)αναβάθμισε (27)αναβάθμιση (27)αναβάλλαμε (22)αναβάλλανε (20)αναβάλλατε (20)αναβάλλεις (19)αναβάλλετε (20)αναβάλλομε (22)αναβάλλουν (21)αναβάλουμε (21)αναβάλουνε (19)αναβάπτιζα (26)αναβάπτιζε (26)αναβάπτισή (16)αναβάπτισα (17)αναβάπτισε (17)αναβάπτιση (17)αναβίβαζαν (32)αναβίβαζες (31)αναβίβασαν (23)αναβίβασες (22)αναβαθμίδα (30)αναβαθμίζω (38)αναβαθμίσω (29)αναβαθμούς (26)αναβαπτίζω (28)αναβαπτίσω (19)αναβατήρας (16)αναβατήρες (16)αναβατήρων (19)αναβατόρια (17)αναβιβάζει (32)αναβιβάσει (23)αναβιβάσου (24)αναβιβάστε (23)αναβιβαστώ (23)αναβιώναμε (18)αναβιώνατε (16)αναβιώνεις (15)αναβιώνετε (16)αναβιώνουν (17)αναβιώσαμε (18)αναβιώσατε (16)αναβιώσεις (15)αναβιώσετε (16)αναβιώσεων (18)αναβιώσεως (17)αναβιώσεώς (14)αναβιώσουν (17)αναβλέψουν (28)αναβλήθηκα (28)αναβλήθηκε (28)αναβληθείς (26)αναβληθούν (27)αναβλητικά (19)αναβλητικέ (19)αναβλητική (19)αναβλητικό (19)αναβλύζουν (28)αναβλύσουν (19)αναβολικές (18)αναβολικής (18)αναβολικοί (19)αναβολικού (19)αναβολικός (18)αναβολικών (19)αναβολισμέ (20)αναβολισμό (20)αναβρασμοί (19)αναβρασμού (19)αναβρασμός (18)αναβρασμών (19)αναβροχιάς (23)αναβροχιές (23)αναβροχιών (24)αναβόμαστε (18)αναβόμουνα (19)αναβόντανε (16)αναβόσαστε (16)αναβόσβηνε (23)αναβόσβησε (23)αναβόσουνα (17)αναγάγουμε (18)αναγέλασμα (16)αναγένναγα (15)αναγένναγε (15)αναγέννησή (11)αναγέννησα (12)αναγέννησε (12)αναγέννηση (12)αναγγέλλει (19)αναγγείλαν (17)αναγγείλει (17)αναγγείλτε (17)αναγγελίας (16)αναγγελίες (16)αναγγελθεί (26)αναγγελιών (17)αναγείρουν (14)αναγεννάει (12)αναγεννάμε (14)αναγεννάτε (12)αναγεννήσω (14)αναγεννηθώ (21)αναγεννούν (12)αναγερθούν (22)αναγερμένη (15)αναγερτούς (12)αναγκάζαμε (24)αναγκάζανε (22)αναγκάζατε (22)αναγκάζεις (21)αναγκάζετε (22)αναγκάζομε (24)αναγκάζουν (23)αναγκάσαμε (15)αναγκάσανε (13)αναγκάσατε (13)αναγκάσεις (12)αναγκάσετε (13)αναγκάσομε (15)αναγκάσουν (14)αναγκαίους (13)αναγκασθεί (22)αναγκασμοί (15)αναγκασμού (15)αναγκασμός (14)αναγκασμών (15)αναγκαστεί (13)αναγλυφικά (23)αναγλυφικέ (23)αναγλυφική (23)αναγλυφικό (23)αναγνωρίζω (26)αναγνωρίσω (17)αναγνωσθεί (23)αναγνωστών (14)αναγνώριζα (22)αναγνώριζε (22)αναγνώρισέ (12)αναγνώρισή (12)αναγνώρισα (13)αναγνώρισε (13)αναγνώριση (13)αναγνώσατε (12)αναγνώσεις (11)αναγνώσεων (14)αναγνώσεως (13)αναγνώσιμα (14)αναγνώσιμε (14)αναγνώσιμη (14)αναγνώσιμο (14)αναγνώσουν (13)αναγνώστες (11)αναγνώστης (11)αναγομένου (15)αναγομένων (16)αναγομωθεί (25)αναγομώνει (14)αναγομώσει (14)αναγομώσου (15)αναγομώστε (14)αναγορευτώ (14)αναγορεύει (13)αναγορεύσω (15)αναγράφαμε (22)αναγράφανε (20)αναγράφατε (20)αναγράφεις (19)αναγράφετε (20)αναγράφηκα (21)αναγράφηκε (21)αναγράφομε (22)αναγράφουν (21)αναγράψαμε (24)αναγράψανε (22)αναγράψατε (22)αναγράψεις (21)αναγράψετε (22)αναγράψομε (24)αναγράψουν (23)αναγραφείς (19)αναγραφούν (20)αναγραφτεί (20)αναγωγικές (17)αναγωγικής (17)αναγωγικοί (18)αναγωγικού (18)αναγωγικός (17)αναγωγικών (18)αναγόμαστε (14)αναγόμενες (13)αναγόμενης (13)αναγόμενοι (14)αναγόμενος (13)αναγόμενου (15)αναγόμενων (16)αναγόμωναν (16)αναγόμωνες (15)αναγόμωσαν (16)αναγόμωσες (15)αναγόμωσης (15)αναγόρευαν (14)αναγόρευες (13)αναγόρευσή (13)αναγόρευσα (14)αναγόρευσε (14)αναγόρευση (14)αναγόσαστε (12)αναδάσιμες (13)αναδάσιμης (13)αναδάσιμοι (14)αναδάσιμος (13)αναδάσιμου (15)αναδάσιμων (16)αναδάσωναν (14)αναδάσωνες (13)αναδάσωσαν (14)αναδάσωσες (13)αναδάσωσης (13)αναδάσωσις (13)αναδέματος (13)αναδέχεσαι (19)αναδέχεστε (19)αναδέχεται (19)αναδέχθηκε (29)αναδέχομαι (21)αναδέχτηκα (20)αναδέχτηκε (20)αναδέψουμε (24)αναδίδεσαι (15)αναδίδεστε (15)αναδίδεται (15)αναδίδομαι (17)αναδίνεται (12)αναδίπλωνα (17)αναδίπλωνε (17)αναδίπλωσα (17)αναδίπλωσε (17)αναδίπλωση (17)αναδίφησαν (19)αναδίφησες (18)αναδίφησης (18)αναδίφησις (18)αναδασμούς (13)αναδασωθεί (23)αναδασωτέα (14)αναδασωτέε (14)αναδασωτέο (14)αναδασωτής (13)αναδασώνει (12)αναδασώσει (12)αναδασώσου (13)αναδασώστε (12)αναδείκνυα (14)αναδείκνυε (14)αναδείξαμε (23)αναδείξανε (21)αναδείξατε (21)αναδείξεις (20)αναδείξετε (21)αναδείξεων (23)αναδείξεως (22)αναδείξομε (23)αναδείξουν (22)αναδεικνύω (15)αναδειχθεί (28)αναδειχτεί (19)αναδεμάτων (16)αναδεμένες (13)αναδεμένης (13)αναδεμένοι (14)αναδεμένος (13)αναδεμένου (15)αναδεμένων (16)αναδεξιμιά (23)αναδεξιμιέ (23)αναδεξιμιό (23)αναδευτήρα (14)αναδευτείς (12)αναδευτούν (13)αναδευόταν (13)αναδεχτούς (18)αναδεχόταν (19)αναδεύεσαι (12)αναδεύεστε (12)αναδεύεται (12)αναδεύομαι (14)αναδεύουμε (15)αναδεύσεις (11)αναδεύσεων (14)αναδεύσεως (13)αναδεύτηκα (13)αναδεύτηκε (13)αναδιάταξή (20)αναδιάταξη (21)αναδιανέμω (16)αναδιανομή (14)αναδιδάσκω (18)αναδιδόταν (15)αναδινόταν (12)αναδιορίζω (24)αναδιορίσω (15)αναδιπλωθώ (26)αναδιπλώνω (17)αναδιπλώσω (17)αναδιφήσει (19)αναδιφήστε (19)αναδιφητής (18)αναδιφούμε (21)αναδιφούσα (19)αναδιφούσε (19)αναδιόριζα (22)αναδιόριζε (22)αναδιόρισα (13)αναδιόρισε (13)αναδομάτων (16)αναδομήσει (14)αναδομήσου (15)αναδομήστε (14)αναδομείτε (14)αναδομηθεί (23)αναδομούμε (16)αναδομούσα (14)αναδομούσε (14)αναδουλειά (15)αναδράσεις (12)αναδράσεων (15)αναδράσεως (14)αναδρομικά (16)αναδρομικέ (16)αναδρομική (16)αναδρομικό (16)αναδυόμενα (15)αναδυόμενε (15)αναδυόμενη (15)αναδυόμενο (15)αναδυόμουν (16)αναδυόσουν (14)αναδόματος (13)αναδόμησαν (14)αναδόμησες (13)αναδόμησης (13)αναδύθηκαν (22)αναδύονται (12)αναδύονταν (12)αναερόβιας (16)αναερόβιες (16)αναερόβιοι (17)αναερόβιος (16)αναερόβιου (18)αναερόβιων (19)αναζήταγαν (21)αναζήταγες (20)αναζήτησής (16)αναζήτησαν (18)αναζήτησες (17)αναζήτησης (17)αναζήτησις (17)αναζητήσει (18)αναζητήσου (19)αναζητήστε (18)αναζητείτε (18)αναζητείτο (18)αναζητηθεί (27)αναζητητές (17)αναζητητής (17)αναζητητών (18)αναζητούμε (20)αναζητούσα (18)αναζητούσε (18)αναζωογονώ (23)αναθάρρησα (20)αναθάρρησε (20)αναθάρρηση (20)αναθάρρυνα (21)αναθέματος (19)αναθέματός (18)αναθέρμανα (21)αναθέρμανε (21)αναθέσουμε (21)αναθέσουνε (19)αναθέτοντά (17)αναθέτοντα (18)αναθέτουμε (21)αναθέτουνε (19)αναθήματος (19)αναθαρρήσω (22)αναθαρρείς (19)αναθαρρεύω (22)αναθαρρούν (20)αναθαρρύνω (22)αναθεμάτων (22)αναθεμένος (19)αναθερμάνω (23)αναθεωρήσω (23)αναθεωρείς (20)αναθεωρηθώ (30)αναθεωρητή (21)αναθεωρούν (21)αναθεώρησή (18)αναθεώρησα (19)αναθεώρησε (19)αναθεώρηση (19)αναθημάτων (22)αναθρέψαμε (30)αναθρέψετε (28)αναθρέψουν (29)αναθρεφτές (25)αναθρεφτής (25)αναθρεφτοί (26)αναθρεφτού (26)αναθρεφτός (25)αναθρεφτών (26)αναθυμάμαι (23)αναθυμίαση (21)αναθυμόταν (21)αναιμικούς (11)αναιρέθηκα (20)αναιρέθηκε (20)αναιρέσαμε (12)αναιρέσατε (10)αναιρέσεις (9)αναιρέσετε (10)αναιρέσεων (12)αναιρέσεως (11)αναιρέσεώς (8)αναιρέσιμα (12)αναιρέσιμε (12)αναιρέσιμη (12)αναιρέσιμο (12)αναιρέσουν (11)αναιρείσαι (10)αναιρείστε (10)αναιρείται (10)αναιρεθούν (19)αναιρετικά (11)αναιρετικέ (11)αναιρετική (11)αναιρετικό (11)αναιρούμαι (12)αναιρούσαν (10)αναιρούσες (9)αναιρούταν (10)αναιρώντας (9)αναισθησία (18)ανακάθεσαι (19)ανακάθεστε (19)ανακάθεται (19)ανακάθιζαν (28)ανακάθιζες (27)ανακάθισαν (19)ανακάθισες (18)ανακάθομαι (21)ανακάλεσαν (12)ανακάλεσες (11)ανακάλυπτα (14)ανακάλυπτε (14)ανακάλυψαν (22)ανακάλυψες (21)ανακάλυψης (21)ανακάλυψις (21)ανακάμπτει (13)ανακάμψεις (20)ανακάμψεων (23)ανακάμψεως (22)ανακάμψουν (22)ανακάτευαν (11)ανακάτευες (10)ανακάτεψαν (19)ανακάτεψες (18)ανακάτωναν (12)ανακάτωνες (11)ανακάτωσαν (12)ανακάτωσες (11)ανακάτωσης (11)ανακήρυξαν (21)ανακήρυξες (20)ανακήρυξης (20)ανακήρυξις (20)ανακήρυσσα (12)ανακήρυσσε (12)ανακίνησαν (10)ανακίνησες (9)ανακίνησης (9)ανακίνησις (9)ανακαίνιζα (19)ανακαίνιζε (19)ανακαίνισή (9)ανακαίνισα (10)ανακαίνισε (10)ανακαίνιση (10)ανακαθίζει (28)ανακαθίσει (19)ανακαθίστε (19)ανακαθόταν (19)ανακαινίζω (21)ανακαινίσω (12)ανακαλέσει (12)ανακαλέσου (13)ανακαλέστε (12)ανακαλείτε (12)ανακαλεστώ (12)ανακαλούμε (14)ανακαλούσα (12)ανακαλούσε (12)ανακαλυφθώ (29)ανακαλυφτώ (20)ανακαλύπτω (15)ανακαλύψει (21)ανακαλύψου (22)ανακαλύψτε (21)ανακατέψει (19)ανακατέψου (20)ανακατέψτε (19)ανακατευτώ (11)ανακατεύει (10)ανακατωθεί (21)ανακατωτές (11)ανακατωτής (11)ανακατωτοί (12)ανακατωτού (12)ανακατωτός (11)ανακατωτών (12)ανακατώνει (10)ανακατώσει (10)ανακατώσου (11)ανακατώστε (10)ανακηρυχτώ (19)ανακηρύξει (20)ανακηρύξου (21)ανακηρύξτε (20)ανακηρύσσω (13)ανακινήσει (10)ανακινήσου (11)ανακινήστε (10)ανακινείτε (10)ανακινηθέν (19)ανακινηθεί (19)ανακινητής (9)ανακινούμε (12)ανακινούσα (10)ανακινούσε (10)ανακλάσαμε (14)ανακλάσανε (12)ανακλάσατε (12)ανακλάσεις (11)ανακλάσετε (12)ανακλάσεων (14)ανακλάσεως (13)ανακλάσομε (14)ανακλάσουν (13)ανακλήθηκε (22)ανακλήσεις (11)ανακλήσεων (14)ανακλήσεως (13)ανακλήσεώς (10)ανακλαστεί (12)ανακληθείς (20)ανακληθούν (21)ανακλητικά (13)ανακλητικέ (13)ανακλητική (13)ανακλητικό (13)ανακλητούς (11)ανακλούσαν (12)ανακλούσες (11)ανακλώμεθα (23)ανακλώμενη (14)ανακλώμενο (14)ανακλώνται (12)ανακλώντας (11)ανακοίνωνα (12)ανακοίνωνε (12)ανακοίνωσή (11)ανακοίνωσα (12)ανακοίνωσε (12)ανακοίνωση (12)ανακοινωθώ (21)ανακοινώνω (12)ανακοινώσω (12)ανακολπώνω (15)ανακολπώσω (15)ανακομιδής (14)ανακουφίζω (29)ανακουφίσω (20)ανακουφωτά (20)ανακουφωτέ (20)ανακουφωτή (20)ανακουφωτό (20)ανακοχλάζω (30)ανακούφιζα (26)ανακούφιζε (26)ανακούφισή (16)ανακούφισα (17)ανακούφισε (17)ανακούφιση (17)ανακράζαμε (22)ανακράζατε (20)ανακράζεις (19)ανακράζετε (20)ανακράζουν (21)ανακράξαμε (22)ανακράξατε (20)ανακράξεις (19)ανακράξετε (20)ανακράξουν (21)ανακρέοντα (11)ανακρίβειά (17)ανακρίβεια (18)ανακρίθηκε (21)ανακρίνουν (12)ανακρίσεις (10)ανακρίσεων (13)ανακρίσεως (12)ανακρίτρια (12)ανακριβείς (17)ανακριβούς (17)ανακριθούν (20)ανακριτικά (12)ανακριτικέ (12)ανακριτική (12)ανακριτικό (12)ανακρούουν (12)ανακρούσει (11)ανακτήθηκα (20)ανακτήθηκε (20)ανακτήσαμε (12)ανακτήσανε (10)ανακτήσατε (10)ανακτήσεις (9)ανακτήσετε (10)ανακτήσεων (12)ανακτήσεως (11)ανακτήσιμα (12)ανακτήσιμη (12)ανακτήσομε (12)ανακτήσουν (11)ανακτηθείς (18)ανακτηθούν (19)ανακτημένα (12)ανακτημένε (12)ανακτημένη (12)ανακτημένο (12)ανακτορικά (12)ανακτορικέ (12)ανακτορική (12)ανακτορικό (12)ανακτούσαν (10)ανακτούσες (9)ανακτώμεθα (21)ανακτώνται (10)ανακτώντας (9)ανακυκλωθώ (25)ανακυκλώνω (16)ανακυκλώσω (16)ανακυρτώνω (14)ανακόλουθα (22)ανακόλουθε (22)ανακόλουθη (22)ανακόλουθο (22)ανακόλπωνα (15)ανακόλπωνε (15)ανακόλπωσα (15)ανακόλπωσε (15)ανακόπηκαν (12)ανακόπτουν (12)ανακόψουνε (20)ανακύκληση (13)ανακύκλωνα (15)ανακύκλωνε (15)ανακύκλωσα (15)ανακύκλωσε (15)ανακύκλωση (15)ανακύπτουν (12)ανακύρτωση (13)ανακύψαντα (19)αναλάβαινε (18)αναλάβουμε (21)αναλάβουνε (19)αναλάμβανα (20)αναλάμβανε (20)αναλήθειας (19)αναλήθειες (19)αναλήμματα (15)αναλήφθηκα (28)αναλήφθηκε (28)αναλήφτηκα (19)αναλίγωναν (16)αναλίγωνες (15)αναλίγωσες (15)αναλίιωσαν (13)αναλαβαίνω (20)αναλαμβάνω (22)αναλαμπίδα (17)αναλγησίας (13)αναλγησίες (13)αναλγησιών (14)αναλγητικά (15)αναλγητικέ (15)αναλγητική (15)αναλγητικό (15)αναληθειών (20)αναληπτικά (13)αναληπτικέ (13)αναληπτική (13)αναληπτικό (13)αναληφθείς (26)αναληφθούν (27)αναλιγώνει (14)αναλιγώσει (14)αναλιγώστε (14)αναλλοίωτα (15)αναλλοίωτε (15)αναλλοίωτη (15)αναλλοίωτο (15)αναλογήσει (14)αναλογήστε (14)αναλογίζει (23)αναλογίσει (14)αναλογίσου (15)αναλογίστε (14)αναλογείτε (14)αναλογικές (14)αναλογικής (14)αναλογικοί (15)αναλογικού (15)αναλογικός (14)αναλογικών (15)αναλογικώς (14)αναλογισμέ (16)αναλογισμό (16)αναλογιστώ (14)αναλογούμε (16)αναλογούσα (14)αναλογούσε (14)αναλυθήκαν (22)αναλυθείτε (21)αναλυθούμε (23)αναλυθούνε (21)αναλυμένες (13)αναλυμένης (13)αναλυμένοι (14)αναλυμένος (13)αναλυμένου (15)αναλυμένων (16)αναλυτικές (12)αναλυτικής (12)αναλυτικοί (13)αναλυτικού (13)αναλυτικός (12)αναλυτικών (13)αναλυτικώς (12)αναλυτριών (13)αναλυόμουν (15)αναλυόσουν (13)αναλυότανε (12)αναλφάβητα (25)αναλφάβητε (25)αναλφάβητη (25)αναλφάβητο (25)αναλωθέντα (22)αναλωθείσα (22)αναλωθείτε (22)αναλωθούμε (24)αναλωμένες (14)αναλωμένης (14)αναλωμένοι (15)αναλωμένος (14)αναλωμένου (16)αναλωμένων (17)αναλωνόταν (13)αναλωσίμων (17)αναλόγησαν (14)αναλόγησες (13)αναλόγιζαν (23)αναλόγιζες (22)αναλόγισαν (14)αναλόγισες (13)αναλύθηκαν (21)αναλύθηκες (20)αναλύοντάς (9)αναλύονται (11)αναλύονταν (11)αναλύοντας (10)αναλύσιμες (12)αναλύσιμης (12)αναλύσιμοι (13)αναλύσιμος (12)αναλύσιμου (14)αναλύσιμων (15)αναλύσουμε (14)αναλύσουνε (12)αναλύτριας (11)αναλύτριες (11)αναλώθηκαν (21)αναλώθηκες (20)αναλώνεσαι (11)αναλώνεστε (11)αναλώνεται (11)αναλώνομαι (13)αναλώνουμε (14)αναλώσιμες (12)αναλώσιμης (12)αναλώσιμοι (13)αναλώσιμος (12)αναλώσιμου (14)αναλώσιμων (15)αναλώσουμε (14)αναμάρτητα (12)αναμάρτητε (12)αναμάρτητη (12)αναμάρτητο (12)αναμάσαγαν (14)αναμάσαγες (13)αναμάσησαν (11)αναμάσησες (10)αναμένεσαι (11)αναμένεστε (11)αναμένεται (11)αναμένομαι (13)αναμένουμε (14)αναμένουνε (12)αναμένουσα (12)αναμέριζαν (21)αναμέριζες (20)αναμέρισαν (12)αναμέρισες (11)αναμέτρημα (14)αναμέτρησή (11)αναμέτρησα (12)αναμέτρησε (12)αναμέτρηση (12)αναμίξουμε (23)αναμίσθωνα (22)αναμίσθωνε (22)αναμίσθωσα (22)αναμίσθωσε (22)αναμίχθηκε (28)αναμίχτηκε (19)αναμασήσει (11)αναμασήσου (12)αναμασήστε (11)αναμασηθεί (20)αναμασούμε (13)αναμασούσα (11)αναμασούσε (11)αναμείγνυε (15)αναμείνατε (11)αναμείνουν (12)αναμείξαμε (22)αναμείξανε (20)αναμείξατε (20)αναμείξεις (19)αναμείξετε (20)αναμείξεων (22)αναμείξεως (21)αναμείξεώς (18)αναμείξομε (22)αναμείξουν (21)αναμειγνύω (16)αναμειχθεί (27)αναμενόταν (11)αναμερίζει (21)αναμερίσει (12)αναμερίσου (13)αναμερίστε (12)αναμεριστώ (12)αναμετράει (12)αναμετράμε (14)αναμετράνε (12)αναμετράτε (12)αναμετρήσω (14)αναμετρηθώ (21)αναμετρούν (12)αναμιγνύει (14)αναμισθωθώ (31)αναμισθώνω (22)αναμισθώσω (22)αναμιχθείς (26)αναμιχθούν (27)αναμμένους (13)αναμνήσεις (10)αναμνήσεων (13)αναμνήσεως (12)αναμνήσεών (10)αναμορφωθώ (30)αναμορφωτή (21)αναμορφώνω (21)αναμορφώσω (21)αναμοχλεύω (22)αναμπάιζαν (21)αναμπάιζες (20)αναμπάισαν (12)αναμπάισες (11)αναμπαίζει (21)αναμπαίξει (21)αναμπαίξου (22)αναμπαίξτε (21)αναμπαίσει (12)αναμπαίστε (12)αναμπαιχτώ (19)αναμφίβολα (27)αναμφίβολε (27)αναμφίβολη (27)αναμφίβολο (27)αναμόρφωνα (21)αναμόρφωνε (21)αναμόρφωσή (20)αναμόρφωσα (21)αναμόρφωσε (21)αναμόρφωση (21)αναμόχλευα (21)αναμόχλευε (21)ανανεωθείς (19)ανανεωθούν (20)ανανεωμένα (13)ανανεωμένε (13)ανανεωμένη (13)ανανεωμένο (13)ανανεωτικά (12)ανανεωτικέ (12)ανανεωτική (12)ανανεωτικό (12)ανανεώθηκα (19)ανανεώθηκε (19)ανανεώναμε (11)ανανεώνανε (9)ανανεώνατε (9)ανανεώνεις (8)ανανεώνετε (9)ανανεώνομε (11)ανανεώνουν (10)ανανεώσαμε (11)ανανεώσανε (9)ανανεώσατε (9)ανανεώσεις (8)ανανεώσετε (9)ανανεώσεων (11)ανανεώσεως (10)ανανεώσεώς (7)ανανεώσιμα (11)ανανεώσιμε (11)ανανεώσιμη (11)ανανεώσιμο (11)ανανεώσομε (11)ανανεώσουν (10)αναξαγόρας (21)αναξιμένης (19)αναξιοπαθή (28)αναξιοπαθώ (28)αναξιοσύνη (18)αναξιόλογα (23)αναξιόλογε (23)αναξιόλογη (23)αναξιόλογο (23)αναξιότητα (18)αναξιόχρεα (26)αναξιόχρεε (26)αναξιόχρεη (26)αναξιόχρεο (26)αναπάντεχα (17)αναπάντεχε (17)αναπάντεχη (17)αναπάντεχο (17)αναπάντητα (10)αναπάντητε (10)αναπάντητη (10)αναπάντητο (10)αναπέμπουν (14)αναπέμψουν (22)αναπήδαγαν (16)αναπήδαγες (15)αναπήδησαν (13)αναπήδησες (12)αναπήδησης (12)αναπήδησις (12)αναπαίστου (11)αναπαίστων (12)αναπαμένοι (12)αναπαράγει (14)αναπαραδιά (14)αναπαριστά (11)αναπαριστώ (11)αναπαυθούν (20)αναπαυμένα (13)αναπαυμένε (13)αναπαυμένη (13)αναπαυμένο (13)αναπαυτείς (10)αναπαυτικά (12)αναπαυτικέ (12)αναπαυτική (12)αναπαυτικό (12)αναπαυτούν (11)αναπαυόταν (11)αναπαύεσαι (10)αναπαύεστε (10)αναπαύεται (10)αναπαύθηκε (20)αναπαύομαι (12)αναπαύουμε (13)αναπαύσαμε (12)αναπαύσατε (10)αναπαύσεις (9)αναπαύσετε (10)αναπαύσεων (12)αναπαύσεως (11)αναπαύσεώς (8)αναπαύσιμα (12)αναπαύσιμε (12)αναπαύσιμη (12)αναπαύσιμο (12)αναπαύσουν (11)αναπαύτηκα (11)αναπαύτηκε (11)αναπηδήσει (13)αναπηδήστε (13)αναπηδούμε (15)αναπηδούσα (13)αναπηδούσε (13)αναπηρικές (11)αναπηρικής (11)αναπηρικοί (12)αναπηρικού (12)αναπηρικός (11)αναπηρικών (12)αναπλάθουν (22)αναπλάσεις (11)αναπλάσεων (14)αναπλάσεως (13)αναπλάσουν (13)αναπλέκαμε (15)αναπλέκατε (13)αναπλέκεις (12)αναπλέκετε (13)αναπλέκουν (14)αναπλέξαμε (23)αναπλέξατε (21)αναπλέξεις (20)αναπλέξετε (21)αναπλέξουν (22)αναπλήρωμα (17)αναπλήρωνα (15)αναπλήρωνε (15)αναπλήρωσή (14)αναπλήρωσα (15)αναπλήρωσε (15)αναπλήρωση (15)αναπλασθεί (21)αναπλαστεί (12)αναπλεχτεί (19)αναπληρωθώ (24)αναπληρωτή (15)αναπληρώνω (15)αναπληρώσω (15)αναπνέουμε (13)αναπνέουνε (11)αναπνεύσει (10)αναπνεύστε (10)αναποδιάζω (24)αναποδιάρα (14)αναποδιάρη (14)αναπολήσει (12)αναπολήστε (12)αναπολείτε (12)αναπολούμε (14)αναπολούσα (12)αναπολούσε (12)αναπτέρωνα (13)αναπτέρωνε (13)αναπτέρωσα (13)αναπτέρωσε (13)αναπτέρωση (13)αναπτερωθώ (22)αναπτερώνω (13)αναπτερώσω (13)αναπτηράκι (12)αναπτυχθεί (27)αναπτόμουν (13)αναπτόσουν (11)αναπτύξαμε (21)αναπτύξατε (19)αναπτύξεις (18)αναπτύξετε (19)αναπτύξεων (21)αναπτύξεως (20)αναπτύξεώς (17)αναπτύξομε (21)αναπτύξουν (20)αναπτύσσει (10)αναπυρωθεί (23)αναπυρώνει (12)αναπυρώσει (12)αναπυρώσου (13)αναπυρώστε (12)αναπόδοτες (12)αναπόδοτης (12)αναπόδοτοι (13)αναπόδοτος (12)αναπόδοτου (14)αναπόδοτων (15)αναπόλησαν (12)αναπόλησες (11)αναπόλησης (11)αναπόλησις (11)αναπύρωναν (13)αναπύρωνες (12)αναπύρωσαν (13)αναπύρωσες (12)αναπύρωσις (12)αναρίγησαν (13)αναρίγησες (12)αναρίθμητα (21)αναρίθμητε (21)αναρίθμητη (21)αναρίθμητο (21)αναριγήσει (13)αναριγήστε (13)αναριγείτε (13)αναριγούμε (15)αναριγούσα (13)αναριγούσε (13)αναριεύουν (11)αναριθμείς (20)αναρμόδιας (14)αναρμόδιες (14)αναρμόδιοι (15)αναρμόδιος (14)αναρμόδιου (16)αναρμόδιων (17)αναρπάζαμε (22)αναρπάζατε (20)αναρπάζεις (19)αναρπάζετε (20)αναρπάζουν (21)αναρπάξαμε (22)αναρπάξατε (20)αναρπάξεις (19)αναρπάξετε (20)αναρπάξουν (21)αναρπαχτεί (18)αναρρήσεις (10)αναρρήσεων (13)αναρρήσεως (12)αναρρήσεώς (9)αναρρίπιζα (21)αναρρίπιζε (21)αναρρίπισα (12)αναρρίπισε (12)αναρρίπιση (12)αναρρίχησή (17)αναρρίχηση (18)αναρριπίζω (23)αναρριπίσω (14)αναρριχηθώ (27)αναρριχτές (17)αναρριχτής (17)αναρριχτοί (18)αναρριχτού (18)αναρριχτός (17)αναρριχτών (18)αναρροφάμε (20)αναρροφάτε (18)αναρροφήσω (20)αναρροφηθώ (27)αναρροφούν (18)αναρρωμένα (15)αναρρωμένε (15)αναρρωμένη (15)αναρρωμένο (15)αναρρωτικά (14)αναρρωτικέ (14)αναρρωτική (14)αναρρωτικό (14)αναρρόφησα (18)αναρρόφησε (18)αναρρόφηση (18)αναρρώναμε (13)αναρρώνατε (11)αναρρώνεις (10)αναρρώνετε (11)αναρρώνουν (12)αναρρώσαμε (13)αναρρώσατε (11)αναρρώσεις (10)αναρρώσετε (11)αναρρώσεων (13)αναρρώσεως (12)αναρρώσουν (12)αναρτήθηκα (20)αναρτήθηκε (20)αναρτήσαμε (12)αναρτήσατε (10)αναρτήσεις (9)αναρτήσετε (10)αναρτήσεων (12)αναρτήσεως (11)αναρτήσουν (11)αναρτηθείς (18)αναρτηθούν (19)αναρτημένα (12)αναρτημένε (12)αναρτημένη (12)αναρτημένο (12)αναρτούσαν (10)αναρτούσες (9)αναρτώνται (10)αναρτώντας (9)αναρχικούς (17)αναρχισμού (19)αναρχισμός (18)αναρχούμαι (19)αναρωτηθεί (21)ανασάλευαν (12)ανασάλευες (11)ανασάλεψαν (20)ανασάλεψες (19)ανασάνουμε (12)ανασήκωναν (12)ανασήκωνες (11)ανασήκωσαν (12)ανασήκωσες (11)ανασαίναμε (11)ανασαίνατε (9)ανασαίνεις (8)ανασαίνετε (9)ανασαίνουν (10)ανασαλέψει (20)ανασαλέψου (21)ανασαλέψτε (20)ανασαλευτώ (12)ανασαλεύει (11)ανασασμούς (10)ανασείεσαι (9)ανασείεστε (9)ανασείεται (9)ανασείομαι (11)ανασειόταν (9)ανασηκωθεί (21)ανασηκωτές (11)ανασηκωτής (11)ανασηκωτοί (12)ανασηκωτού (12)ανασηκωτός (11)ανασηκωτών (12)ανασηκώνει (10)ανασηκώσει (10)ανασηκώσου (11)ανασηκώστε (10)ανασκάβαμε (19)ανασκάβατε (17)ανασκάβεις (16)ανασκάβετε (17)ανασκάβουν (18)ανασκάλευα (13)ανασκάλευε (13)ανασκάλεψα (21)ανασκάλεψε (21)ανασκάλιζα (21)ανασκάλιζε (21)ανασκάλισα (12)ανασκάλισε (12)ανασκάπτει (11)ανασκάφηκε (18)ανασκάψαμε (21)ανασκάψατε (19)ανασκάψεις (18)ανασκάψετε (19)ανασκάψουν (20)ανασκέλωμα (16)ανασκέλωνα (14)ανασκέλωνε (14)ανασκέλωσα (14)ανασκέλωσε (14)ανασκαλέψω (23)ανασκαλίζω (23)ανασκαλίσω (14)ανασκαλεύω (14)ανασκαφέας (16)ανασκαφείς (16)ανασκαφικά (18)ανασκαφικέ (18)ανασκαφική (18)ανασκαφικό (18)ανασκαφτεί (17)ανασκελωθώ (23)ανασκελώνω (14)ανασκελώσω (14)ανασκευάζω (22)ανασκευάσω (13)ανασκεύαζα (19)ανασκεύαζε (19)ανασκεύασα (10)ανασκεύασε (10)ανασκιρτάν (11)ανασκιρτάς (10)ανασκιρτάω (13)ανασκοπήσω (13)ανασκοπείς (10)ανασκοπηθώ (20)ανασκοπούν (11)ανασκόπησή (10)ανασκόπησα (11)ανασκόπησε (11)ανασκόπηση (11)ανασπάσαμε (12)ανασπάσατε (10)ανασπάσεις (9)ανασπάσετε (10)ανασπάσουν (11)ανασπαστεί (10)ανασπούσαν (10)ανασπούσες (9)ανασπώντας (9)αναστάσεις (8)αναστάσεων (11)αναστάσεως (10)αναστάσιμα (11)αναστάσιμε (11)αναστάσιμη (11)αναστάσιμο (11)αναστάσιος (8)αναστάσιου (10)αναστάτωμα (13)αναστάτωνα (11)αναστάτωνε (11)αναστάτωσή (10)αναστάτωσα (11)αναστάτωσε (11)αναστάτωση (11)αναστέλλει (13)αναστέναζα (18)αναστέναζε (18)αναστέναξα (18)αναστέναξε (18)αναστήθηκα (19)αναστήθηκε (19)αναστήλωνα (13)αναστήλωνε (13)αναστήλωσή (12)αναστήλωσα (13)αναστήλωσε (13)αναστήλωση (13)αναστήματα (11)αναστήσαμε (11)αναστήσανε (9)αναστήσατε (9)αναστήσεις (8)αναστήσετε (9)αναστήσομε (11)αναστήσουν (10)ανασταίνει (9)ανασταλείς (10)ανασταλούν (11)ανασταλτές (10)ανασταλτής (10)ανασταλτοί (11)ανασταλτού (11)ανασταλτός (10)ανασταλτών (11)αναστασίας (8)αναστασίου (10)αναστατωθώ (20)αναστατώνω (11)αναστατώσω (11)αναστείλαν (11)αναστείλει (11)αναστενάζω (20)αναστενάξω (20)αναστενάρη (10)αναστηθείς (17)αναστηθούν (18)αναστηλωθώ (22)αναστηλωτή (13)αναστηλώνω (13)αναστηλώσω (13)αναστημένο (11)αναστολέας (10)αναστολέων (13)αναστολείς (10)αναστομωθώ (22)αναστομώνω (13)αναστομώσω (13)αναστρέφει (17)αναστρέψει (19)αναστραφεί (17)αναστροφέα (17)αναστροφές (16)αναστροφής (16)αναστροφών (17)αναστυλωθώ (23)αναστυλώνω (14)αναστυλώσω (14)αναστόμωνα (13)αναστόμωνε (13)αναστόμωσα (13)αναστόμωσε (13)αναστόμωση (13)αναστύλωνα (13)αναστύλωνε (13)αναστύλωσα (13)αναστύλωσε (13)αναστύλωση (13)ανασυνθέτω (21)ανασυνιστώ (10)ανασυρθούν (20)ανασυρτούς (10)ανασυρόταν (11)ανασφάλειά (17)ανασφάλεια (18)ανασφαλείς (17)ανασφαλούς (17)ανασχέσεις (15)ανασχέσεων (18)ανασχέσεως (17)ανασχεθούν (25)ανασχετικά (17)ανασχετικέ (17)ανασχετική (17)ανασχετικό (17)ανασύνδεση (12)ανασύνθεσή (17)ανασύνθεσα (18)ανασύνθεση (18)ανασύνταξή (17)ανασύνταξη (18)ανασύρεσαι (10)ανασύρεστε (10)ανασύρεται (10)ανασύρθηκα (20)ανασύρθηκε (20)ανασύρομαι (12)ανασύρουμε (13)ανασύστασή (8)ανασύσταση (9)ανατάξιμες (19)ανατάξιμης (19)ανατάξιμοι (20)ανατάξιμος (19)ανατάξιμου (21)ανατάξιμων (22)ανατάραζαν (19)ανατάραζες (18)ανατάραξαν (19)ανατάραξες (18)ανατάραξης (18)ανατάρασσα (10)ανατάρασσε (10)ανατέθηκαν (19)ανατέθηκες (18)ανατέλλαμε (15)ανατέλλανε (13)ανατέλλατε (13)ανατέλλεις (12)ανατέλλετε (13)ανατέλλομε (15)ανατέλλουν (14)ανατίθεμαι (20)ανατίθεντο (18)ανατίθεσαι (18)ανατίθεσθε (27)ανατίθεται (18)ανατίμησής (9)ανατίμησαν (11)ανατίμησες (10)ανατίμησης (10)ανατίμησις (10)ανατίναγμα (14)ανατίναζαν (18)ανατίναζες (17)ανατίναξαν (18)ανατίναξες (17)ανατίναξης (17)ανατίναξις (17)αναταράζει (19)αναταράξει (19)αναταράξου (20)αναταράξτε (19)αναταράσσω (12)αναταραχές (16)αναταραχής (16)αναταραχτώ (17)αναταραχών (17)ανατείλαμε (13)ανατείλανε (11)ανατείλατε (11)ανατείλεις (10)ανατείλετε (11)ανατείλομε (13)ανατείλουν (12)ανατεθήκαν (19)ανατεθείτε (18)ανατεθούμε (20)ανατεθούνε (18)ανατιμάσαι (11)ανατιμάστε (11)ανατιμάται (11)ανατιμήσει (11)ανατιμήσου (12)ανατιμήστε (11)ανατιμηθεί (20)ανατιμητής (10)ανατιμούμε (13)ανατιμούσα (11)ανατιμούσε (11)ανατιμώμαι (13)ανατινάζει (18)ανατινάξει (18)ανατινάξου (19)ανατινάξτε (18)ανατιναχτώ (16)ανατοκίζει (19)ανατοκίσει (10)ανατοκίσου (11)ανατοκίστε (10)ανατοκισμέ (12)ανατοκισμό (12)ανατοκιστώ (10)ανατολίτες (10)ανατολίτης (10)ανατολικές (11)ανατολικής (11)ανατολικοί (12)ανατολικού (12)ανατολικός (11)ανατολικών (12)ανατολικώς (11)ανατολιστή (11)ανατολιτών (11)ανατομείον (11)ανατομείου (12)ανατομείων (13)ανατομικές (11)ανατομικής (11)ανατομικοί (12)ανατομικού (12)ανατομικός (11)ανατομικών (12)ανατράπηκε (12)ανατράφηκε (18)ανατρέξαμε (21)ανατρέξετε (19)ανατρέξουν (20)ανατρέπουν (12)ανατρέφουν (18)ανατρέχετε (17)ανατρέχουν (18)ανατρέψαμε (21)ανατρέψατε (19)ανατρέψιμα (21)ανατρέψιμε (21)ανατρέψιμη (21)ανατρέψιμο (21)ανατρέψουν (20)ανατραπείς (10)ανατραπούν (11)ανατραφούν (17)ανατριχίλα (19)ανατρομάζω (23)ανατροπέας (10)ανατροπέων (13)ανατροπείς (10)ανατροπεύς (10)ανατρόμαξα (21)ανατρόμαξε (21)ανατυπωθεί (22)ανατυπωτής (12)ανατυπώνει (11)ανατυπώσει (11)ανατυπώσου (12)ανατυπώστε (11)ανατόκιζαν (19)ανατόκιζες (18)ανατόκισαν (10)ανατόκισες (9)ανατύπωναν (12)ανατύπωνες (11)ανατύπωσαν (12)ανατύπωσες (11)ανατύπωσης (11)ανατύπωσις (11)αναφέρεσαι (17)αναφέρεσθε (26)αναφέρεστε (17)αναφέρεται (17)αναφέρθηκα (27)αναφέρθηκε (27)αναφέρομαι (19)αναφέροντο (17)αναφέρουμε (20)αναφέρουνε (18)αναφαίρετα (17)αναφαίρετε (17)αναφαίρετη (17)αναφαίρετο (17)αναφερθείς (25)αναφερθούν (26)αναφερόταν (17)αναφιλητού (18)αναφιλητών (18)αναφιώτικα (17)αναφλέγουν (22)αναφλέξεις (26)αναφλέξεων (29)αναφλέξεως (28)αναφορικές (17)αναφορικής (17)αναφορικοί (18)αναφορικού (18)αναφορικός (17)αναφορικών (18)αναφρόδιτα (20)αναφρόδιτε (20)αναφρόδιτη (20)αναφρόδιτο (20)αναφτήκαμε (19)αναφτήκανε (17)αναφτήκατε (17)αναφτερώνω (19)αναφυλαξία (28)αναφυτέψει (26)αναφυτέψου (27)αναφυτέψτε (26)αναφυτευτώ (18)αναφυτεύει (17)αναφυόμενε (19)αναφυόμενη (19)αναφυόμενο (19)αναφυόμουν (20)αναφυόσουν (18)αναφωνήσει (18)αναφωνήστε (18)αναφωνείτε (18)αναφωνητής (17)αναφωνούμε (20)αναφωνούσα (18)αναφωνούσε (18)αναφύονται (16)αναφύονταν (16)αναφύτευαν (17)αναφύτευες (16)αναφύτευση (17)αναφύτεψαν (25)αναφύτεψες (24)αναφώνησαν (16)αναφώνησες (15)αναφώνησης (15)αναφώνησις (15)αναχάραζαν (26)αναχάραζες (25)αναχάραξαν (26)αναχάραξες (25)αναχάραξης (25)αναχαίτιζα (25)αναχαίτιζε (25)αναχαίτισα (16)αναχαίτισε (16)αναχαίτιση (16)αναχαιτίζω (27)αναχαιτίσω (18)αναχαράζει (26)αναχαράξει (26)αναχαράξτε (26)αναχθήκαμε (28)αναχθήκατε (26)αναχρονίζω (28)αναχρονίσω (19)αναχρονικά (18)αναχρονικέ (18)αναχρονική (18)αναχρονικό (18)αναχρόνιζα (26)αναχρόνιζε (26)αναχρόνισα (17)αναχρόνισε (17)αναχωμάτων (22)αναχωνόταν (18)αναχωρήσει (19)αναχωρήστε (19)αναχωρείτε (19)αναχωρητές (18)αναχωρητής (18)αναχωρητών (19)αναχωρούμε (21)αναχωρούνε (19)αναχωρούσα (19)αναχωρούσε (19)αναχώματος (17)αναχώνεσαι (16)αναχώνεστε (16)αναχώνεται (16)αναχώνομαι (18)αναχώνουμε (19)αναχώρησής (15)αναχώρησαν (17)αναχώρησες (16)αναχώρησης (16)αναχώρησις (16)αναχώσουμε (19)αναψηλαφεί (27)αναψυκτικά (21)αναψυκτικέ (21)αναψυκτική (21)αναψυκτικό (21)αναψυχόταν (26)αναψυχώνει (26)αναψυχώσει (26)αναψυχώστε (26)αναψύχεσαι (25)αναψύχεστε (25)αναψύχεται (25)αναψύχομαι (27)αναψύχωναν (27)αναψύχωνες (26)αναψύχωσαν (27)αναψύχωσες (26)αναύλωτους (13)αναύξητους (18)ανδαλουσία (15)ανδεουλάκο (16)ανδράδελφε (25)ανδράδελφο (25)ανδράποδον (17)ανδραγαθία (25)ανδραδέλφη (25)ανδρείκελά (15)ανδρείκελα (16)ανδρείκελο (16)ανδριάντας (12)ανδριάντες (12)ανδριάντων (15)ανδρισμούς (14)ανδριώτικα (14)ανδριώτικο (14)ανδρογυνία (17)ανδρογόνων (18)ανδρογύνου (17)ανδρογύνων (18)ανδροκοίτη (14)ανδρολογία (18)ανδρολόγοι (18)ανδρολόγος (17)ανδρολόγου (19)ανδρολόγων (20)ανδρομάχης (21)ανδρομέδας (17)ανδρομανής (14)ανδρομανία (15)ανδροπρεπή (16)ανδρουλάκη (17)ανδροφοβία (27)ανδρούτσος (12)ανδρούτσου (14)ανδρωθείτε (24)ανδρωθούμε (26)ανδρωνίτης (14)ανδρωνόταν (15)ανδρόγυνες (16)ανδρόγυνης (16)ανδρόγυνοι (17)ανδρόγυνον (17)ανδρόγυνος (16)ανδρόγυνου (18)ανδρόγυνων (19)ανδρόνικος (13)ανδρόνικου (15)ανδρόπαυση (15)ανδρώθηκαν (23)ανδρώθηκες (22)ανδρώνεσαι (13)ανδρώνεστε (13)ανδρώνεται (13)ανδρώνομαι (15)ανείδωτους (14)ανείπωτους (12)ανεβάζεσαι (25)ανεβάζεστε (25)ανεβάζεται (25)ανεβάζομαι (27)ανεβάζουμε (28)ανεβάζουνε (26)ανεβάσματα (18)ανεβάσουμε (19)ανεβάσουνε (17)ανεβάστηκα (17)ανεβάστηκε (17)ανεβαίναμε (18)ανεβαίνανε (16)ανεβαίνατε (16)ανεβαίνεις (15)ανεβαίνετε (16)ανεβαίνομε (18)ανεβαίνουν (17)ανεβαζόταν (25)ανεβασμένα (18)ανεβασμένε (18)ανεβασμένη (18)ανεβασμένο (18)ανεβαστείς (15)ανεβαστούν (16)ανεβρέθηκε (27)ανεβρεθούν (26)ανεγέρθηκα (23)ανεγέρθηκε (23)ανεγέρσεις (12)ανεγέρσεων (15)ανεγέρσεως (14)ανεγέρσεώς (11)ανεγγύητες (14)ανεγγύητης (14)ανεγγύητοι (15)ανεγγύητος (14)ανεγγύητου (16)ανεγγύητων (17)ανεγείρουν (14)ανεγερθούν (22)ανεγκέφαλα (22)ανεγκέφαλε (22)ανεγκέφαλη (22)ανεγκέφαλο (22)ανεγκλήτως (16)ανεγνώριζε (22)ανεγνώρισε (13)ανεγράφετο (20)ανεδαφικές (19)ανεδαφικής (19)ανεδαφικοί (20)ανεδαφικού (20)ανεδαφικός (19)ανεδαφικών (20)ανεζήτησαν (18)ανεικονικά (11)ανεικονικέ (11)ανεικονική (11)ανεικονικό (11)ανεκδήλωτα (17)ανεκδήλωτε (17)ανεκδήλωτη (17)ανεκδήλωτο (17)ανεκδίκητα (14)ανεκδίκητε (14)ανεκδίκητη (14)ανεκδίκητο (14)ανεκδοτικά (14)ανεκδοτικέ (14)ανεκδοτική (14)ανεκδοτικό (14)ανεκκλήτου (14)ανεκκλήτων (15)ανεκλάλητα (14)ανεκλάλητε (14)ανεκλάλητη (14)ανεκλάλητο (14)ανεκποίητα (11)ανεκποίητε (11)ανεκποίητη (11)ανεκποίητο (11)ανεκτίμητα (12)ανεκτίμητε (12)ανεκτίμητη (12)ανεκτίμητο (12)ανεκτικούς (10)ανεκτότερα (11)ανεκτότερε (11)ανεκτότερη (11)ανεκτότερο (11)ανεκτύπωτα (13)ανεκτύπωτε (13)ανεκτύπωτη (13)ανεκτύπωτο (13)ανεκφώνητα (17)ανεκφώνητε (17)ανεκφώνητη (17)ανεκφώνητο (17)ανεκχώρητα (18)ανεκχώρητε (18)ανεκχώρητη (18)ανεκχώρητο (18)ανελάμβανε (20)ανελέγκτου (16)ανελέγκτων (17)ανελέητους (11)ανελαστικά (12)ανελαστικέ (12)ανελαστική (12)ανελαστικό (12)ανελεήμονα (13)ανελεύθερα (21)ανελεύθερε (21)ανελεύθερη (21)ανελεύθερο (21)ανελικτικά (13)ανελικτικέ (13)ανελικτική (13)ανελικτικό (13)ανελκυθείς (21)ανελκυθούν (22)ανελκυόταν (13)ανελκύεσαι (12)ανελκύεστε (12)ανελκύεται (12)ανελκύθηκα (22)ανελκύθηκε (22)ανελκύομαι (14)ανελκύουμε (15)ανελκύσαμε (14)ανελκύσατε (12)ανελκύσεις (11)ανελκύσετε (12)ανελκύσεων (14)ανελκύσεως (13)ανελκύσουν (13)ανελλιπείς (13)ανελλιπούς (13)ανεμίζεσαι (20)ανεμίζεστε (20)ανεμίζεται (20)ανεμίζομαι (22)ανεμίζουμε (23)ανεμίσματα (13)ανεμίσουμε (14)ανεμίστηκα (12)ανεμίστηκε (12)ανεμιζόταν (20)ανεμισμένα (13)ανεμισμένε (13)ανεμισμένη (13)ανεμισμένο (13)ανεμιστήρα (12)ανεμιστείς (10)ανεμιστούν (11)ανεμοβρόχι (26)ανεμοβόρια (19)ανεμογενής (13)ανεμογράφε (22)ανεμογράφο (22)ανεμοδέρνω (17)ανεμοδούρα (15)ανεμοδόχοι (21)ανεμοδόχος (20)ανεμοδόχου (22)ανεμοδόχων (23)ανεμοζάλες (21)ανεμοζάλης (21)ανεμολόγια (16)ανεμολόγιο (16)ανεμοπλάνα (14)ανεμοπλάνο (14)ανεμοπορία (13)ανεμοστάτη (11)ανεμοσυρμή (15)ανεμουρίου (14)ανεμουριού (13)ανεμουριών (13)ανεμοφοβία (25)ανεμπέδωτα (17)ανεμπέδωτε (17)ανεμπέδωτη (17)ανεμπέδωτο (17)ανεμυαλιάς (13)ανεμυαλιές (13)ανεμυαλιών (14)ανεμόβροχα (26)ανεμόβροχο (26)ανεμόδαρτα (15)ανεμόδαρτε (15)ανεμόδαρτη (15)ανεμόδαρτο (15)ανεμόμετρα (14)ανεμόμετρο (14)ανεμόμυλοι (16)ανεμόμυλος (15)ανεμόμυλου (17)ανεμόμυλων (18)ανεμόπτερα (13)ανεμόπτερο (13)ανεμόσκαλα (14)ανεμότρατα (12)ανενεργούς (12)ανενόχλητα (18)ανενόχλητε (18)ανενόχλητη (18)ανενόχλητο (18)ανεξάρτητα (19)ανεξάρτητε (19)ανεξάρτητη (19)ανεξάρτητο (19)ανεξάσκητα (19)ανεξάσκητε (19)ανεξάσκητη (19)ανεξάσκητο (19)ανεξέλικτα (21)ανεξέλικτε (21)ανεξέλικτη (21)ανεξέλικτο (21)ανεξέταστα (18)ανεξέταστε (18)ανεξέταστη (18)ανεξέταστο (18)ανεξήγητες (20)ανεξήγητης (20)ανεξήγητοι (21)ανεξήγητος (20)ανεξήγητου (22)ανεξήγητων (23)ανεξίκακες (19)ανεξίκακης (19)ανεξίκακοι (20)ανεξίκακος (19)ανεξίκακου (21)ανεξίκακων (22)ανεξίτηλες (19)ανεξίτηλης (19)ανεξίτηλοι (20)ανεξίτηλος (19)ανεξίτηλου (21)ανεξίτηλων (22)ανεξαίρετα (19)ανεξαίρετε (19)ανεξαίρετη (19)ανεξαίρετο (19)ανεξικακία (20)ανεξιλέωτα (22)ανεξιλέωτε (22)ανεξιλέωτη (22)ανεξιλέωτο (22)ανεξόφλητα (27)ανεξόφλητε (27)ανεξόφλητη (27)ανεξόφλητο (27)ανεπάντεχα (17)ανεπάντεχε (17)ανεπάντεχη (17)ανεπάντεχο (17)ανεπάρκειά (11)ανεπάρκεια (12)ανεπίγραφα (21)ανεπίγραφε (21)ανεπίγραφη (21)ανεπίγραφο (21)ανεπίδεκτα (14)ανεπίδεκτε (14)ανεπίδεκτη (14)ανεπίδεκτο (14)ανεπίδεχτα (20)ανεπίδοτες (12)ανεπίδοτης (12)ανεπίδοτοι (13)ανεπίδοτος (12)ανεπίδοτου (14)ανεπίδοτων (15)ανεπίκαιρα (12)ανεπίκαιρε (12)ανεπίκαιρη (12)ανεπίκαιρο (12)ανεπίληπτα (13)ανεπίληπτε (13)ανεπίληπτη (13)ανεπίληπτο (13)ανεπίλυτες (12)ανεπίλυτης (12)ανεπίλυτοι (13)ανεπίλυτος (12)ανεπίλυτου (14)ανεπίλυτων (15)ανεπίσημες (11)ανεπίσημης (11)ανεπίσημοι (12)ανεπίσημος (11)ανεπίσημου (13)ανεπίσημων (14)ανεπίσχετα (17)ανεπίσχετε (17)ανεπίσχετη (17)ανεπίσχετο (17)ανεπαρκείς (11)ανεπαρκούς (11)ανεπαχθείς (25)ανεπαχθούς (25)ανεπιεικές (10)ανεπιεικής (10)ανεπιεικών (11)ανεπιεικώς (10)ανεπικερδή (15)ανεπισήμου (13)ανεπισήμων (14)ανεπισήμως (13)ανεπιτυχές (17)ανεπιτυχής (17)ανεπιτυχών (18)ανεπιτυχώς (17)ανεπιφανής (16)ανεπούλωτα (14)ανεπούλωτε (14)ανεπούλωτη (14)ανεπούλωτο (14)ανεπρόκοπα (13)ανεπρόκοπε (13)ανεπρόκοπη (13)ανεπρόκοπο (13)ανεπωφελής (20)ανερέθιστα (19)ανερέθιστε (19)ανερέθιστη (19)ανερέθιστο (19)ανερευνάμε (13)ανερευνάτε (11)ανερευνήσω (13)ανερευνηθώ (20)ανερευνούν (11)ανερεύνησα (10)ανερεύνησε (10)ανερεύνητα (10)ανερεύνητε (10)ανερεύνητη (10)ανερεύνητο (10)ανερχομένη (19)ανερχόμενα (19)ανερχόμενε (19)ανερχόμενη (19)ανερχόμενο (19)ανερχόμουν (20)ανερχόσουν (18)ανερχότανε (17)ανερώτευτα (11)ανερώτευτε (11)ανερώτευτη (11)ανερώτευτο (11)ανερώτητες (9)ανερώτητης (9)ανερώτητοι (10)ανερώτητος (9)ανερώτητου (11)ανερώτητων (12)ανετέθησαν (18)ανετότερες (9)ανετότερης (9)ανευλάβεια (19)ανευλαβείς (18)ανευλαβούς (18)ανευλόγητα (15)ανευλόγητε (15)ανευλόγητη (15)ανευλόγητο (15)ανευρέσεις (10)ανευρέσεων (13)ανευρέσεως (12)ανευρέσεώς (9)ανευρίαστα (11)ανευρίσκει (12)ανευρυσμός (13)ανευφήμηση (19)ανευόδωτες (14)ανευόδωτης (14)ανευόδωτοι (15)ανευόδωτος (14)ανευόδωτου (16)ανευόδωτων (17)ανεφοδίαζα (28)ανεφοδίαζε (28)ανεφοδίασα (19)ανεφοδίασε (19)ανεφοδιάζω (30)ανεφοδιάσω (21)ανεχθήκαμε (28)ανεχθήκανε (26)ανεχθήκατε (26)ανεχτήκαμε (19)ανεχτήκατε (17)ανεχτικούς (16)ανεχόμαστε (18)ανεχόμουνα (19)ανεχόντανε (16)ανεχόρταγα (20)ανεχόρταγε (20)ανεχόρταγη (20)ανεχόρταγο (20)ανεχόσαστε (16)ανεχόσουνα (17)ανεχώρησαν (17)ανεόρταστα (10)ανεόρταστε (10)ανεόρταστη (10)ανεόρταστο (10)ανεύθυνους (19)ανεύρετους (10)ανηθικότης (18)ανημέρωτες (13)ανημέρωτης (13)ανημέρωτοι (14)ανημέρωτος (13)ανημέρωτου (15)ανημέρωτων (16)ανημποριάς (12)ανηολόγητα (14)ανηολόγητε (14)ανηολόγητη (14)ανηολόγητο (14)ανησυχήσει (17)ανησυχήστε (17)ανησυχείτε (17)ανησυχούμε (19)ανησυχούνε (17)ανησυχούσα (17)ανησυχούσε (17)ανησύχησαν (16)ανησύχησες (15)ανηφορίζει (26)ανηφορίσει (17)ανηφορίστε (17)ανηφορικές (17)ανηφορικής (17)ανηφορικοί (18)ανηφορικού (18)ανηφορικός (17)ανηφορικών (18)ανηφόρησαν (17)ανηφόριζαν (26)ανηφόριζες (25)ανηφόρισαν (17)ανηφόρισες (16)ανηφόρισμα (19)ανθέλληνας (21)ανθέλληνες (21)ανθίζοντας (26)ανθίσματος (19)ανθίσταμαι (20)ανθίσταντο (18)ανθίστασαι (18)ανθίστασθε (27)ανθίσταται (18)ανθεκτικές (19)ανθεκτικής (19)ανθεκτικοί (20)ανθεκτικού (20)ανθεκτικός (19)ανθεκτικών (20)ανθελλήνων (24)ανθενωτικά (21)ανθενωτικέ (21)ανθενωτική (21)ανθενωτικό (21)ανθεστήρια (19)ανθηρότατη (19)ανθηρότητα (19)ανθισμάτων (22)ανθισμένες (19)ανθισμένης (19)ανθισμένοι (20)ανθισμένος (19)ανθισμένου (21)ανθισμένων (22)ανθιστάμην (20)ανθοβολήσω (29)ανθοβολείς (26)ανθοβολούν (27)ανθοβριθής (34)ανθοβόλημα (29)ανθοβόλησα (27)ανθοβόλησε (27)ανθογάλατα (23)ανθογραφία (29)ανθογυάλια (24)ανθοδέσμες (22)ανθοδέσμης (22)ανθοδεσμών (23)ανθοδετική (22)ανθοδοχεία (28)ανθοδοχείο (28)ανθοκηπίου (21)ανθοκηπίων (22)ανθοκλάδια (24)ανθοκομίας (20)ανθοκομίες (20)ανθοκομεία (21)ανθοκομείο (21)ανθοκομικά (22)ανθοκομικέ (22)ανθοκομική (22)ανθοκομικό (22)ανθοκομιών (21)ανθοκόμους (21)ανθολογήσω (25)ανθολογίας (22)ανθολογίες (22)ανθολογίου (24)ανθολογίων (25)ανθολογείς (22)ανθολογηθώ (32)ανθολογιών (23)ανθολογούν (23)ανθολόγημα (25)ανθολόγησα (23)ανθολόγησε (23)ανθολόγηση (23)ανθολόγιον (23)ανθολόγιου (24)ανθολόγιων (25)ανθολόγους (23)ανθοπέταλα (21)ανθοπωλεία (23)ανθοπωλείο (23)ανθοσκεπής (19)ανθοστήλες (19)ανθοστήλης (19)ανθοστεφής (24)ανθοστηλών (20)ανθοστρώνω (21)ανθοστρώσω (21)ανθοτοπιού (19)ανθοτοπιών (19)ανθοφορήσω (28)ανθοφορίας (25)ανθοφορίες (25)ανθοφορείς (25)ανθοφοριών (26)ανθοφορούν (26)ανθοφόρησα (26)ανθοφόρησε (26)ανθοφόρους (26)ανθράκευαν (21)ανθράκευες (20)ανθράκευσα (21)ανθράκευσε (21)ανθράκευση (21)ανθράκωναν (22)ανθράκωνες (21)ανθράκωσαν (22)ανθράκωσες (21)ανθρακίτες (19)ανθρακίτης (19)ανθρακεύει (20)ανθρακεύσω (22)ανθρακικές (20)ανθρακικής (20)ανθρακικοί (21)ανθρακικού (21)ανθρακικός (20)ανθρακικών (21)ανθρακιτών (20)ανθρακούχα (27)ανθρακούχε (27)ανθρακούχο (27)ανθρακωδών (25)ανθρακωθεί (31)ανθρακώδες (22)ανθρακώδης (22)ανθρακώνει (20)ανθρακώσει (20)ανθρακώσου (21)ανθρακώστε (20)ανθρωπάκια (23)ανθρωπάκος (22)ανθρωπάρια (23)ανθρωπάριο (23)ανθρωπίζει (31)ανθρωπίνου (23)ανθρωπίνων (24)ανθρωπίνως (23)ανθρωπίσει (22)ανθρωπίστε (22)ανθρωπευτώ (23)ανθρωπεύει (22)ανθρωπινές (21)ανθρωπινής (21)ανθρωπινοί (22)ανθρωπινού (22)ανθρωπινός (21)ανθρωπινών (22)ανθρωπισμέ (24)ανθρωπισμό (24)ανθρωπιστή (22)ανθρωποώρα (23)ανθρωπότης (21)ανθρώπειος (19)ανθρώπευαν (21)ανθρώπευες (20)ανθρώπιζαν (29)ανθρώπιζες (28)ανθρώπινες (19)ανθρώπινης (19)ανθρώπινοι (20)ανθρώπινον (20)ανθρώπινος (19)ανθρώπινου (21)ανθρώπινων (22)ανθρώπινόν (19)ανθρώπισαν (20)ανθρώπισες (19)ανθυγιεινά (22)ανθυγιεινέ (22)ανθυγιεινή (22)ανθυγιεινό (22)ανθυπάτους (20)ανθυπίατρε (21)ανθυπίατρο (21)ανθυπατεία (20)ανθυποφορά (28)ανθόκηπους (20)ανθόσπαρτα (20)ανθόσπαρτε (20)ανθόσπαρτη (20)ανθόσπαρτο (20)ανθόστρωνα (21)ανθόστρωνε (21)ανθόστρωσα (21)ανθόστρωσε (21)ανθόστρωτα (21)ανθόστρωτε (21)ανθόστρωτη (21)ανθόστρωτο (21)ανθότοπους (19)ανιαρότητα (10)ανιδιοτελή (14)ανιδρυθείς (22)ανιδρυθούν (23)ανιδρυμένα (16)ανιδρυμένε (16)ανιδρυμένη (16)ανιδρυμένο (16)ανιδρυόταν (14)ανιδρύεσαι (13)ανιδρύεστε (13)ανιδρύεται (13)ανιδρύθηκα (23)ανιδρύθηκε (23)ανιδρύομαι (15)ανιδρύουμε (16)ανιδρύσαμε (15)ανιδρύσατε (13)ανιδρύσεις (12)ανιδρύσετε (13)ανιδρύσουν (14)ανικανότης (9)ανιμισμούς (12)ανιμιστικά (12)ανιμιστικέ (12)ανιμιστική (12)ανιμιστικό (12)ανισοβαθής (24)ανισοβαρές (16)ανισοβαρής (16)ανισοβαρών (17)ανισοβαρώς (16)ανισοζύγιο (21)ανισομήκης (11)ανισομερές (11)ανισομερής (11)ανισομερών (12)ανισομερώς (11)ανισονομία (11)ανισοπαχής (16)ανισορροπώ (12)ανισοσκελή (12)ανισοτήτων (11)ανισοταχές (15)ανισοταχής (15)ανισοταχών (16)ανισοτιμία (11)ανισοϋψείς (16)ανισοϋψούς (16)ανιστορήσω (12)ανιστορείς (9)ανιστορηθώ (19)ανιστορούν (10)ανιστόρησα (10)ανιστόρησε (10)ανιστόρηση (10)ανιστόρητα (10)ανιστόρητε (10)ανιστόρητη (10)ανιστόρητο (10)ανισόβαρες (16)ανισόβαρης (16)ανισόβαροι (17)ανισόβαρος (16)ανισόβαρου (18)ανισόβαρων (19)ανισόμετρα (12)ανισόμετρε (12)ανισόμετρη (12)ανισόμετρο (12)ανισόπαχες (16)ανισόπαχης (16)ανισόπαχοι (17)ανισόπαχος (16)ανισόπαχου (18)ανισόπαχων (19)ανισόπεδες (12)ανισόπεδης (12)ανισόπεδοι (13)ανισόπεδος (12)ανισόπεδου (14)ανισόπεδων (15)ανισόρροπα (12)ανισόρροπε (12)ανισόρροπη (12)ανισόρροπο (12)ανισότητας (8)ανισότητες (8)ανισότιμες (10)ανισότιμης (10)ανισότιμοι (11)ανισότιμος (10)ανισότιμου (12)ανισότιμων (13)ανισότροπα (11)ανισότροπε (11)ανισότροπη (11)ανισότροπο (11)ανισόχρονα (17)ανισόχρονε (17)ανισόχρονη (17)ανισόχρονο (17)ανιχνευθεί (26)ανιχνευτές (16)ανιχνευτής (16)ανιχνευτεί (17)ανιχνευτών (17)ανιχνεύαμε (18)ανιχνεύατε (16)ανιχνεύεις (15)ανιχνεύετε (16)ανιχνεύουν (17)ανιχνεύσει (16)ανιχνεύσου (17)ανιχνεύστε (16)ανοίγματος (13)ανοίγματός (12)ανοίγοντάς (10)ανοίγονται (12)ανοίγονταν (12)ανοίγοντας (11)ανοίκειους (10)ανοίκιαστα (10)ανοίκιαστε (10)ανοίκιαστη (10)ανοίκιαστο (10)ανοίχθηκαν (26)ανοίχτηκαν (17)ανοίχτηκες (16)ανοδήγητες (14)ανοδήγητης (14)ανοδήγητοι (15)ανοδήγητος (14)ανοδήγητου (16)ανοδήγητων (17)ανοιγμάτων (16)ανοιγμένες (13)ανοιγμένης (13)ανοιγμένοι (14)ανοιγμένος (13)ανοιγμένου (15)ανοιγμένων (16)ανοιγόμουν (15)ανοιγόσουν (13)ανοιγότανε (12)ανοικοδομώ (15)ανοιχθέντα (25)ανοιχθούμε (27)ανοιχτήκαν (17)ανοιχτήρια (17)ανοιχτείτε (16)ανοιχτούμε (18)ανοιχτούνε (16)ανομήματος (12)ανομημάτων (15)ανομοίωσης (12)ανομοειδής (13)ανοξείδωτα (23)ανοξείδωτε (23)ανοξείδωτη (23)ανοξείδωτο (23)ανοργάνωτα (15)ανοργάνωτε (15)ανοργάνωτη (15)ανοργάνωτο (15)ανορεκτικά (12)ανορεκτικέ (12)ανορεκτική (12)ανορεκτικό (12)ανορεξικός (19)ανορθωθείς (29)ανορθωθούν (30)ανορθωμένα (23)ανορθωμένε (23)ανορθωμένη (23)ανορθωμένο (23)ανορθωτικά (22)ανορθωτικέ (22)ανορθωτική (22)ανορθωτικό (22)ανορθόδοξα (31)ανορθόδοξε (31)ανορθόδοξη (31)ανορθόδοξο (31)ανορθώθηκα (29)ανορθώθηκε (29)ανορθώναμε (21)ανορθώνατε (19)ανορθώνεις (18)ανορθώνετε (19)ανορθώνουν (20)ανορθώσαμε (21)ανορθώσατε (19)ανορθώσεις (18)ανορθώσετε (19)ανορθώσεων (21)ανορθώσεως (20)ανορθώσουν (20)ανορθώτρια (20)ανοσήλευτα (12)ανοσήλευτε (12)ανοσήλευτη (12)ανοσήλευτο (12)ανοσιουργώ (14)ανοσιότητα (9)ανοσολογία (14)ανοσοποιεί (10)ανοσφρησία (17)ανουθέτητα (19)ανουθέτητε (19)ανουθέτητη (19)ανουθέτητο (19)ανοφθαλμία (29)ανοχύρωτες (18)ανοχύρωτης (18)ανοχύρωτοι (19)ανοχύρωτος (18)ανοχύρωτου (20)ανοχύρωτων (21)αντάλλαγμα (18)αντάλλαζαν (22)αντάλλαζες (21)αντάλλαξαν (22)αντάλλαξες (21)αντάλλασσα (13)αντάλλασσε (13)αντάμειβαν (18)αντάμειβες (17)αντάμειψαν (20)αντάμειψες (19)αντάριαζαν (19)αντάριαζες (18)αντάριασαν (10)αντάριασες (9)αντάρτικές (9)αντάρτικής (9)αντάρτικες (10)αντάρτικης (10)αντάρτικοί (10)αντάρτικοι (11)αντάρτικος (10)αντάρτικου (12)αντάρτικού (10)αντάρτικων (13)αντάρτικός (9)αντάρτικών (10)αντάρτισσα (10)αντέβαιναν (16)αντέγγραφα (23)αντέγγραφο (23)αντέγκληση (15)αντέγραφαν (20)αντέγραφες (19)αντέγραψαν (22)αντέγραψες (21)αντέδρασαν (13)αντέδρασες (12)αντέκθεσης (18)αντέκθεσις (18)αντέκρουαν (12)αντέκρουσα (12)αντέκρουσε (12)αντέκτασης (9)αντέκτασις (9)αντένδειξη (21)αντένστασή (8)αντένσταση (9)αντέρεισμα (12)αντέστησαν (9)αντέστρεψε (19)αντέτασσαν (9)αντέτειναν (9)αντέχονται (16)αντέχονταν (16)αντέχοντας (15)αντήλλαξαν (22)αντήλλασαν (13)αντήλλασσε (13)αντίγραφον (20)αντίγραφου (21)αντίδικους (13)αντίδρασης (12)αντίδρασιν (13)αντίδρασις (12)αντίζηλους (20)αντίθετους (18)αντίθρησκα (20)αντίθρησκε (20)αντίθρησκη (20)αντίθρησκο (20)αντίκειμαι (12)αντίκειται (10)αντίκλειας (11)αντίκλητοι (12)αντίκλητος (11)αντίκλητου (13)αντίκλητού (11)αντίκλητων (14)αντίκλητός (10)αντίκλινον (12)αντίκοιλον (12)αντίκριζαν (20)αντίκριζες (19)αντίκρισαν (11)αντίκρισες (10)αντίκρισμα (13)αντίκρουσή (11)αντίκρουσε (12)αντίκρουση (12)αντίκρυσμα (14)αντίκτυποι (12)αντίκτυπος (11)αντίκτυπου (13)αντίκτυπού (11)αντίκτυπων (14)αντίλαλους (13)αντίλογους (14)αντίμαχους (18)αντίπαλους (12)αντίπαλούς (10)αντίπατρος (10)αντίπατρου (12)αντίποινον (10)αντίπραξης (19)αντίπραξις (19)αντίπρωρες (13)αντίπρωρης (13)αντίπρωροι (14)αντίπρωρος (13)αντίπρωρου (15)αντίπρωρων (16)αντίρρησης (10)αντίρρησιν (11)αντίρρησις (10)αντίρροπες (11)αντίρροπης (11)αντίρροποι (12)αντίρροπος (11)αντίρροπου (13)αντίρροπων (14)αντίσκηνον (10)αντίσκηνου (11)αντίσκηνων (12)αντίστασής (7)αντίστασης (8)αντίστασις (8)αντίστιξης (17)αντίστιξις (17)αντίστοιχά (15)αντίστοιχέ (15)αντίστοιχή (15)αντίστοιχα (16)αντίστοιχε (16)αντίστοιχη (16)αντίστοιχο (16)αντίστοιχό (15)αντίστροφά (16)αντίστροφή (16)αντίστροφα (17)αντίστροφε (17)αντίστροφη (17)αντίστροφο (17)αντίστροφό (16)αντίφεγγες (21)αντίχειράς (15)αντίχειρας (16)αντίχειρες (16)αντίχριστα (17)αντίχριστε (17)αντίχριστη (17)αντίχριστο (17)αντίχτυπος (17)ανταλκίδας (14)ανταλλάζει (22)ανταλλάξει (22)ανταλλάξου (23)ανταλλάξτε (22)ανταλλάσσω (15)ανταλλαγές (15)ανταλλαγής (15)ανταλλαγεί (16)ανταλλαγών (16)ανταλλαχτώ (20)ανταμείβει (18)ανταμείψει (20)ανταμείψου (21)ανταμείψτε (20)ανταμειφτώ (18)ανταμοιβές (17)ανταμοιβής (17)ανταμοιβών (18)ανταμωθείς (21)ανταμωθούν (22)ανταμωμένα (15)ανταμωμένε (15)ανταμωμένη (15)ανταμωμένο (15)ανταμώθηκα (21)ανταμώθηκε (21)ανταμώματα (13)ανταμώναμε (13)ανταμώνατε (11)ανταμώνεις (10)ανταμώνετε (11)ανταμώνουν (12)ανταμώσαμε (13)ανταμώσατε (11)ανταμώσεις (10)ανταμώσετε (11)ανταμώσεων (13)ανταμώσεως (12)ανταμώσουν (12)αντανακλάς (11)ανταπέδιδε (16)ανταπέδωσα (15)ανταπέδωσε (15)ανταπαντάν (10)ανταπαντάς (9)ανταπαντάω (12)ανταπεργία (14)ανταπεργοί (14)ανταπεργού (14)ανταπεργός (13)ανταπεργών (14)ανταποδίδω (18)ανταποδίνω (15)ανταποδώσω (15)ανταπόδοση (13)ανταπόδωσε (15)ανταριάζει (19)ανταριάσει (10)ανταριάσου (11)ανταριάστε (10)ανταριαστώ (10)ανταρκτικά (12)ανταρκτικέ (12)ανταρκτική (12)ανταρκτικό (12)ανταρτικές (10)ανταρτικής (10)ανταρτικοί (11)ανταρτικού (11)ανταρτικός (10)ανταρτικών (11)ανταυγειών (13)ανταύγειας (11)ανταύγειες (11)αντεθνικές (18)αντεθνικής (18)αντεθνικοί (19)αντεθνικού (19)αντεθνικός (18)αντεθνικών (19)αντελήφθην (27)αντενάουερ (11)αντεπίθεση (19)αντεπαγωγή (18)αντεραστές (9)αντεραστής (9)αντεραστών (10)αντεστράφη (17)αντευχόταν (17)αντεχόμουν (19)αντεχόσουν (17)αντεύχεσαι (16)αντεύχεστε (16)αντεύχεται (16)αντεύχομαι (18)αντζούγιες (20)αντηλιακές (11)αντηλιακής (11)αντηλιακοί (12)αντηλιακού (12)αντηλιακός (11)αντηλιακών (12)αντηχήσαμε (18)αντηχήσατε (16)αντηχήσεις (15)αντηχήσετε (16)αντηχήσεων (18)αντηχήσεως (17)αντηχήσουν (17)αντηχητικά (17)αντηχητικέ (17)αντηχητική (17)αντηχητικό (17)αντηχούσαν (16)αντηχούσες (15)αντηχώντας (15)αντιαλγικά (15)αντιαλγικέ (15)αντιαλγική (15)αντιαλγικό (15)αντιβίωσης (17)αντιβίωσις (17)αντιβαίνει (16)αντιβαίνων (18)αντιβγαίνω (21)αντιβηχικά (24)αντιβηχικέ (24)αντιβηχική (24)αντιβηχικό (24)αντιβουίζω (28)αντιβουίσω (19)αντιβούιζα (25)αντιβούιζε (25)αντιβούισα (16)αντιβούισε (16)αντιβράχια (24)αντιβράχιο (24)αντιγνωμία (16)αντιγνωμεί (16)αντιγράφει (20)αντιγράφου (21)αντιγράφων (22)αντιγράψει (22)αντιγράψου (23)αντιγράψτε (22)αντιγραφέα (20)αντιγραφές (19)αντιγραφής (19)αντιγραφεί (20)αντιγραφτώ (20)αντιγραφών (20)αντιγύρισα (13)αντιδάνεια (12)αντιδάνειε (12)αντιδάνειο (12)αντιδίκησα (13)αντιδίκησε (13)αντιδίκους (13)αντιδικήσω (15)αντιδικίας (12)αντιδικίες (12)αντιδικεία (13)αντιδικείς (12)αντιδικιών (13)αντιδικούν (13)αντιδράσει (13)αντιδράστε (13)αντιδρούμε (15)αντιδρούνε (13)αντιδρούσα (13)αντιδρούσε (13)αντιδρώντα (13)αντιδόνημα (14)αντιδόνηση (12)αντιζηλίας (19)αντιζηλίες (19)αντιζηλιών (20)αντιζυγίας (21)αντιζυγίες (21)αντιζυγίζω (33)αντιζυγίσω (24)αντιζυγιών (22)αντιζύγιζα (30)αντιζύγιζε (30)αντιζύγισα (21)αντιζύγισε (21)αντιηλιακό (12)αντιηρωικά (13)αντιηρωικέ (13)αντιηρωική (13)αντιηρωικό (13)αντιθάλαμε (22)αντιθάλαμο (22)αντιθέσεις (17)αντιθέσεων (20)αντιθέσεως (19)αντιθέσεώς (16)αντιθέτους (18)αντιθετικά (19)αντιθετικέ (19)αντιθετική (19)αντιθετικό (19)αντικάμαρα (13)αντικλήτου (13)αντικλήτων (14)αντικλίνου (13)αντικλίνων (14)αντικλείδι (15)αντικνήμια (12)αντικνήμιο (12)αντικρίζει (20)αντικρίσει (11)αντικρίσου (12)αντικρίστε (11)αντικρινές (10)αντικρινής (10)αντικρινοί (11)αντικρινού (11)αντικρινός (10)αντικρινών (11)αντικριστά (11)αντικριστέ (11)αντικριστή (11)αντικριστό (11)αντικριστώ (11)αντικρούει (11)αντικρούσω (13)αντικύθηρα (20)αντιλάλημα (15)αντιλάλησα (13)αντιλάλησε (13)αντιλέγαμε (16)αντιλέγατε (14)αντιλέγεις (13)αντιλέγετε (14)αντιλέγουν (15)αντιλήπτωρ (15)αντιλήψεις (19)αντιλήψεων (22)αντιλήψεως (21)αντιλήψεών (19)αντιλήψεώς (18)αντιλαλήσω (15)αντιλαλείς (12)αντιλαλούν (13)αντιλαϊκές (10)αντιλαϊκής (10)αντιλαϊκοί (11)αντιλαϊκού (11)αντιλαϊκός (10)αντιλαϊκών (11)αντιληπτές (11)αντιληπτής (11)αντιληπτοί (12)αντιληπτού (12)αντιληπτός (11)αντιληπτών (12)αντιληφθεί (27)αντιλογίας (13)αντιλογίες (13)αντιλογιών (14)αντιλόγησα (14)αντιμέτρου (13)αντιμέτρων (14)αντιμέτωπα (14)αντιμέτωπε (14)αντιμέτωπη (14)αντιμέτωπο (14)αντιμήνσια (11)αντιμήνσιο (11)αντιμίλαγα (16)αντιμίλαγε (16)αντιμίλησα (13)αντιμίλησε (13)αντιμίσθιο (20)αντιμιλάει (13)αντιμιλάμε (15)αντιμιλάνε (13)αντιμιλάτε (13)αντιμιλήσω (15)αντιμιλούν (13)αντιμισθία (20)αντιμονίου (12)αντιμονίων (13)αντιμωλίαν (15)αντιμωλίας (14)αντιμωλίες (14)αντιμωλιών (15)αντιμόνιον (11)αντινεφικά (17)αντινεφικέ (17)αντινεφική (17)αντινεφικό (17)αντινομίας (10)αντινομίες (10)αντινομιών (11)αντιξοότης (17)αντιοχίδας (18)αντιοχείας (15)αντιπάθειά (18)αντιπάθεια (19)αντιπάθησα (19)αντιπάθησε (19)αντιπάλεψα (21)αντιπάλεψε (21)αντιπάλους (12)αντιπέρασα (11)αντιπαθήσω (21)αντιπαθείς (18)αντιπαθούν (19)αντιπαθούς (18)αντιπαλέψω (23)αντιπαλαίω (14)αντιπαλεύω (14)αντιπαρέχω (20)αντιπαροχή (18)αντιποίηση (10)αντιποίνων (12)αντιπράττω (13)αντιπροίκι (12)αντιπυρικά (13)αντιπυρικέ (13)αντιπυρική (13)αντιπυρικό (13)αντιρρησία (11)αντισήκωμα (14)αντισημίτη (11)αντισηψίας (17)αντισηψίες (17)αντισηψιών (18)αντισθένης (17)αντιστάτης (8)αντισταθεί (18)αντιστοιχώ (16)αντιστρέφω (19)αντιστροφή (17)αντιστύλια (11)αντισχέδιο (19)αντισώματα (11)αντιτάθηκα (19)αντιτάξεις (17)αντιτάξουν (19)αντιτάσσει (9)αντιταχθεί (25)αντιταχτεί (16)αντιτείνει (9)αντιτεθούν (18)αντιτοξικά (19)αντιτοξικέ (19)αντιτοξική (19)αντιτοξικό (19)αντιτυφικά (18)αντιτυφικέ (18)αντιτυφική (18)αντιτυφικό (18)αντιφάσεις (15)αντιφάσεων (18)αντιφάσεως (17)αντιφάσεών (15)αντιφάσεώς (14)αντιφάσκει (17)αντιφατικά (17)αντιφατικέ (17)αντιφατική (17)αντιφατικό (17)αντιφεγγιά (22)αντιφρονών (17)αντιφωνήσω (20)αντιφωνείς (17)αντιφωνούν (18)αντιφώνησή (15)αντιφώνησα (16)αντιφώνησε (16)αντιφώνηση (16)αντιχείρων (19)αντιόχειας (15)αντλήθηκαν (21)αντλήθηκες (20)αντλήματος (12)αντλήσουμε (14)αντλήσουνε (12)αντληθέντα (20)αντληθήκαν (21)αντληθείτε (20)αντληθούμε (22)αντληθούνε (20)αντλημάτων (15)αντλημένες (12)αντλημένης (12)αντλημένοι (13)αντλημένος (12)αντλημένου (14)αντλημένων (15)αντλούμενα (13)αντλούμενο (13)αντλούμουν (14)αντλούνται (11)αντλούνταν (11)αντλούσαμε (13)αντλούσανε (11)αντλούσατε (11)αντλούσουν (12)αντονέσκου (11)αντουανέτα (10)αντρίκειας (10)αντρίκειες (10)αντρίκειοι (11)αντρίκειος (10)αντρίκειου (12)αντρίκειων (13)αντρείευαν (11)αντρείευες (10)αντρείεψαν (19)αντρείεψες (18)αντρειέψει (19)αντρειέψου (20)αντρειέψτε (19)αντρειευτώ (11)αντρειεύει (10)αντροειδής (12)αντροφέρνω (20)αντρωνόταν (12)αντρόγυνου (15)αντρόγυνων (16)αντρώνεσαι (10)αντρώνεστε (10)αντρώνεται (10)αντρώνομαι (12)αντσούγιας (11)αντσούγιες (11)αντωνιάδης (13)αντωνιάδου (15)αντωνυμίας (13)αντωνυμίες (13)αντωνυμικά (15)αντωνυμικέ (15)αντωνυμική (15)αντωνυμικό (15)αντωνυμιών (14)ανυμνήθηκα (22)ανυμνήθηκε (22)ανυμνήσαμε (14)ανυμνήσατε (12)ανυμνήσεις (11)ανυμνήσετε (12)ανυμνήσουν (13)ανυμνείσαι (12)ανυμνείστε (12)ανυμνείται (12)ανυμνηθείς (20)ανυμνηθούν (21)ανυμνούμαι (14)ανυμνούσαν (12)ανυμνούσες (11)ανυμνούταν (12)ανυμνώντας (11)ανυπάκουες (12)ανυπάκουης (12)ανυπάκουοι (13)ανυπάκουος (12)ανυπάκουου (14)ανυπάκουων (15)ανυπάρκτου (14)ανυπέρβατα (19)ανυπέρβατε (19)ανυπέρβατη (19)ανυπέρβατο (19)ανυπαίτιου (12)ανυπαρξίας (20)ανυποληψία (22)ανυπομονεί (13)ανυποταγές (13)ανυποταγής (13)ανυποταγών (14)ανυποταξία (20)ανυπόβλητα (20)ανυπόβλητε (20)ανυπόβλητη (20)ανυπόβλητο (20)ανυπόγραφα (22)ανυπόγραφε (22)ανυπόγραφη (22)ανυπόγραφο (22)ανυπόδητες (13)ανυπόδητης (13)ανυπόδητοι (14)ανυπόδητος (13)ανυπόδητου (15)ανυπόδητων (16)ανυπόθηκες (20)ανυπόθηκης (20)ανυπόθηκοι (21)ανυπόθηκος (20)ανυπόθηκου (22)ανυπόθηκων (23)ανυπόκριτα (13)ανυπόκριτε (13)ανυπόκριτη (13)ανυπόκριτο (13)ανυπόληπτα (14)ανυπόληπτε (14)ανυπόληπτη (14)ανυπόληπτο (14)ανυπόμονες (12)ανυπόμονης (12)ανυπόμονοι (13)ανυπόμονος (12)ανυπόμονου (14)ανυπόμονων (15)ανυπόστατα (11)ανυπόστατε (11)ανυπόστατη (11)ανυπόστατο (11)ανυπόσχετα (18)ανυπόσχετε (18)ανυπόσχετη (18)ανυπόσχετο (18)ανυπότακτα (12)ανυπότακτε (12)ανυπότακτη (12)ανυπότακτο (12)ανυπόταχτα (18)ανυπόταχτε (18)ανυπόταχτη (18)ανυπόταχτο (18)ανυπόφερτα (19)ανυπόφερτε (19)ανυπόφερτη (19)ανυπόφερτο (19)ανυπόφορες (18)ανυπόφορης (18)ανυπόφοροι (19)ανυπόφορος (18)ανυπόφορου (20)ανυπόφορων (21)ανυσματικά (13)ανυσματικέ (13)ανυσματική (13)ανυσματικό (13)ανυψωθείτε (30)ανυψωθούμε (32)ανυψωμένες (22)ανυψωμένης (22)ανυψωμένοι (23)ανυψωμένος (22)ανυψωμένου (24)ανυψωμένων (25)ανυψωνόταν (21)ανυψωτήρας (21)ανυψωτήρες (21)ανυψωτήρων (24)ανυψωτικές (21)ανυψωτικής (21)ανυψωτικοί (22)ανυψωτικού (22)ανυψωτικός (21)ανυψωτικών (22)ανυψωτικώς (21)ανυψώθηκαν (29)ανυψώθηκες (28)ανυψώνεσαι (19)ανυψώνεστε (19)ανυψώνεται (19)ανυψώνομαι (21)ανυψώνουμε (22)ανυψώσουμε (22)ανωορρηξία (22)ανωρίζεσαι (21)ανωρίζεστε (21)ανωρίζεται (21)ανωρίζομαι (23)ανωριζόταν (21)ανωριμότης (13)ανωτερότης (11)ανωφέλευτα (21)ανωφέλευτε (21)ανωφέλευτη (21)ανωφέλευτο (21)ανωφέρειας (18)ανωφέρειες (18)ανωφερειών (19)ανόθευτους (19)ανόργανους (13)ανόργωτους (15)ανόρεχτους (17)ανύμφευτες (18)ανύμφευτης (18)ανύμφευτοι (19)ανύμφευτος (18)ανύμφευτου (20)ανύμφευτων (21)ανύπανδρες (13)ανύπανδροι (14)ανύπανδρος (13)ανύπανδρων (16)ανύπαντρες (10)ανύπαντρης (10)ανύπαντροι (11)ανύπαντρος (10)ανύπαντρου (12)ανύπαντρων (13)ανύπαρκτες (11)ανύπαρκτης (11)ανύπαρκτοι (12)ανύπαρκτον (12)ανύπαρκτος (11)ανύπαρκτου (13)ανύπαρκτων (14)ανύπαρχτες (17)ανύπαρχτος (17)ανύποπτους (11)ανύστακτος (9)ανύσταχτος (15)ανύχτωτους (18)αξάκριστες (19)αξάκριστης (19)αξάκριστοι (20)αξάκριστος (19)αξάκριστου (21)αξάκριστων (22)αξάφριστες (25)αξάφριστης (25)αξάφριστοι (26)αξάφριστος (25)αξάφριστου (27)αξάφριστων (28)αξέβγαλτες (29)αξέβγαλτης (29)αξέβγαλτοι (30)αξέβγαλτος (29)αξέβγαλτου (31)αξέβγαλτων (32)αξέχαστους (25)αξίδιαστες (20)αξίδιαστης (20)αξίδιαστοι (21)αξίδιαστος (20)αξίδιαστου (22)αξίδιαστων (23)αξίνιστους (18)αξεδίπλωτα (26)αξεδίπλωτε (26)αξεδίπλωτη (26)αξεδίπλωτο (26)αξεδίψαστα (30)αξεδίψαστε (30)αξεδίψαστη (30)αξεδίψαστο (30)αξεδιάλυτα (24)αξεδιάλυτε (24)αξεδιάλυτη (24)αξεδιάλυτο (24)αξεθύμαστα (29)αξεθύμαστε (29)αξεθύμαστη (29)αξεθύμαστο (29)αξεκόλλητα (23)αξεκόλλητε (23)αξεκόλλητη (23)αξεκόλλητο (23)αξενάγητες (20)αξενάγητης (20)αξενάγητοι (21)αξενάγητος (20)αξενάγητου (22)αξενάγητων (23)αξενίτευτα (19)αξενίτευτε (19)αξενίτευτη (19)αξενίτευτο (19)αξεπέραστα (20)αξεπέραστε (20)αξεπέραστη (20)αξεπέραστο (20)αξεπλήρωτα (24)αξεπλήρωτε (24)αξεπλήρωτη (24)αξεπλήρωτο (24)αξεπούλητα (21)αξεπούλητε (21)αξεπούλητη (21)αξεπούλητο (21)αξερίζωτες (29)αξερίζωτης (29)αξερίζωτοι (30)αξερίζωτος (29)αξερίζωτου (31)αξερίζωτων (32)αξεσήκωτες (20)αξεσήκωτης (20)αξεσήκωτοι (21)αξεσήκωτος (20)αξεσήκωτου (22)αξεσήκωτων (23)αξετίμητες (19)αξετίμητης (19)αξετίμητοι (20)αξετίμητος (19)αξετίμητου (21)αξετίμητων (22)αξετύλιχτα (27)αξετύλιχτε (27)αξετύλιχτη (27)αξετύλιχτο (27)αξεφόρτωτα (28)αξεφόρτωτε (28)αξεφόρτωτη (28)αξεφόρτωτο (28)αξεχώριστα (26)αξεχώριστε (26)αξεχώριστη (26)αξεχώριστο (26)αξημέρωτες (22)αξημέρωτης (22)αξημέρωτοι (23)αξημέρωτος (22)αξημέρωτου (24)αξημέρωτων (25)αξιέπαινες (18)αξιέπαινης (18)αξιέπαινοι (19)αξιέπαινος (18)αξιέπαινου (20)αξιέπαινων (21)αξιέραστες (18)αξιέραστης (18)αξιέραστοι (19)αξιέραστος (18)αξιέραστου (20)αξιέραστων (21)αξιαγάπητα (22)αξιαγάπητε (22)αξιαγάπητη (22)αξιαγάπητο (22)αξιογράφων (31)αξιοθέατες (26)αξιοθέατης (26)αξιοθέατοι (27)αξιοθέατος (26)αξιοθέατου (28)αξιοθέατων (29)αξιοκρατία (20)αξιολογήσω (25)αξιολογίας (22)αξιολογείς (22)αξιολογηθώ (32)αξιολογικά (24)αξιολογικέ (24)αξιολογική (24)αξιολογικό (24)αξιολογούν (23)αξιολόγησή (22)αξιολόγησα (23)αξιολόγησε (23)αξιολόγηση (23)αξιολύπητα (21)αξιολύπητε (21)αξιολύπητη (21)αξιολύπητο (21)αξιομίμητα (22)αξιομίμητε (22)αξιομίμητη (22)αξιομίμητο (22)αξιομισθία (29)αξιοπιστία (19)αξιοπλοΐας (20)αξιοποίησή (18)αξιοποίησα (19)αξιοποίησε (19)αξιοποίηση (19)αξιοποίνου (20)αξιοποίνων (21)αξιοποιήσω (21)αξιοποιείς (18)αξιοποιηθώ (28)αξιοποιούν (19)αξιοπρεπές (20)αξιοπρεπής (20)αξιοπρεπών (21)αξιοπρεπώς (20)αξιωθήκαμε (32)αξιωθήκατε (30)αξιωμένους (22)αξιωματικά (23)αξιωματικέ (23)αξιωματική (23)αξιωματικό (23)αξιωνόμουν (23)αξιωνόσουν (21)αξιόγραφου (30)αξιόγραφων (31)αξιόλογους (23)αξιόμαχους (27)αξιόμεμπτα (23)αξιόμεμπτε (23)αξιόμεμπτη (23)αξιόμεμπτο (23)αξιόμισθες (28)αξιόμισθης (28)αξιόμισθοι (29)αξιόμισθος (28)αξιόμισθου (30)αξιόμισθων (31)αξιόπιστες (18)αξιόπιστης (18)αξιόπιστοι (19)αξιόπιστος (18)αξιόπιστου (20)αξιόπιστων (21)αξιόποινες (18)αξιόποινης (18)αξιόποινοι (19)αξιόποινος (18)αξιόποινου (20)αξιόποινων (21)αξιότιμους (20)αξιόχρεους (26)αξιώνοντάς (16)αξιώνονται (18)αξιώνονταν (18)αξιώνοντας (17)αξιώτικους (19)αξονοειδές (20)αξονοειδής (20)αξονοειδών (21)αξούριστες (18)αξούριστης (18)αξούριστοι (19)αξούριστος (18)αξούριστου (20)αξούριστων (21)αξόδευτους (22)αξόδιαστες (20)αξόδιαστης (20)αξόδιαστοι (21)αξόδιαστος (20)αξόδιαστου (22)αξόδιαστων (23)αξόρκιστες (19)αξόρκιστης (19)αξόρκιστοι (20)αξόρκιστος (19)αξόρκιστου (21)αξόρκιστων (22)αξόφλητους (27)αξύλευτους (21)αξύπνητους (19)αξύριστους (19)αουγκούστα (14)απάγγειλαν (18)απάγγελλαν (20)απάλιωτους (14)απάλλασσαν (14)απάλλασσες (13)απάνθρωπες (22)απάνθρωπης (22)απάνθρωποι (23)απάνθρωπος (22)απάνθρωπου (24)απάνθρωπων (25)απάντλησης (11)απάντρευτα (12)απάντρευτε (12)απάντρευτη (12)απάντρευτο (12)απάρθενους (20)απάστρευτα (12)απάστρευτε (12)απάστρευτη (12)απάστρευτο (12)απάστωτους (12)απέθαντους (19)απέκκρισης (12)απέκλεισαν (13)απέκλεισες (12)απέκρουσαν (13)απέκρουσες (12)απέκρυπταν (14)απέλπιδους (16)απένθητους (19)απένταρους (11)απέπλευσαν (14)απέπνευσαν (12)απέραντους (11)απέραστους (11)απέριττους (11)απέρρευσαν (13)απέρριπταν (13)απέρχονται (18)απέρχονταν (18)απέστειλαν (12)απέστελλαν (14)απήγγειλαν (18)απίκραντες (11)απίκραντης (11)απίκραντοι (12)απίκραντος (11)απίκραντου (13)απίκραντων (14)απίστευτες (10)απίστευτης (10)απίστευτοι (11)απίστευτος (10)απίστευτου (12)απίστευτων (13)απίστωτους (12)απίσχανσής (15)απίσχανσης (16)απίσχνανση (17)απαίδευτες (13)απαίδευτης (13)απαίδευτοι (14)απαίδευτος (13)απαίδευτου (15)απαίδευτων (16)απαίνευτες (10)απαίνευτης (10)απαίνευτοι (11)απαίνευτος (10)απαίνευτου (12)απαίνευτων (13)απαγίδευτα (17)απαγίδευτε (17)απαγίδευτη (17)απαγίδευτο (17)απαγίωτους (15)απαγγέλλει (20)απαγγείλει (18)απαγγελέας (17)απαγγελίας (17)απαγγελίες (17)απαγγελθεί (27)απαγγελιών (18)απαγορέψει (23)απαγορέψτε (23)απαγορευθώ (24)απαγορευτώ (15)απαγορεύει (14)απαγορεύσω (16)απαγχονίζω (31)απαγχονίσω (22)απαγχόνιζα (29)απαγχόνιζε (29)απαγχόνισα (20)απαγχόνισε (20)απαγωγικές (18)απαγωγικής (18)απαγωγικοί (19)απαγωγικού (19)απαγωγικός (18)απαγωγικών (19)απαγόμαστε (15)απαγόρευαν (15)απαγόρευες (14)απαγόρευσή (14)απαγόρευσα (15)απαγόρευσε (15)απαγόρευση (15)απαγόρεψαν (23)απαγόρεψες (22)απαγόσαστε (13)απαζάρευτα (21)απαζάρευτε (21)απαζάρευτη (21)απαζάρευτο (21)απαθέστατα (19)απαθέστατε (19)απαθέστατη (19)απαθέστατο (19)απαθέστερα (20)απαθέστερε (20)απαθέστερη (20)απαθέστερο (20)απαθλίωσις (22)απαιδευσία (14)απαιδευσιά (14)απαιτήθηκα (20)απαιτήθηκε (20)απαιτήσαμε (12)απαιτήσανε (10)απαιτήσατε (10)απαιτήσεις (9)απαιτήσετε (10)απαιτήσεων (12)απαιτήσεως (11)απαιτήσεών (9)απαιτήσεώς (8)απαιτήσομε (12)απαιτήσουν (11)απαιτείσαι (10)απαιτείστε (10)απαιτείται (10)απαιτηθείς (18)απαιτηθούν (19)απαιτημένα (12)απαιτημένε (12)απαιτημένη (12)απαιτημένο (12)απαιτητικά (11)απαιτητικέ (11)απαιτητική (11)απαιτητικό (11)απαιτητούς (9)απαιτούμαι (12)απαιτούντα (10)απαιτούντο (10)απαιτούσαν (10)απαιτούσες (9)απαιτούσης (9)απαιτούταν (10)απαιτώντας (9)απαλάμιστα (14)απαλάμιστε (14)απαλάμιστη (14)απαλάμιστο (14)απαλαίναμε (14)απαλαίνατε (12)απαλαίνεις (11)απαλαίνετε (12)απαλαίνουν (13)απαλείφαμε (21)απαλείφατε (19)απαλείφεις (18)απαλείφετε (19)απαλείφουν (20)απαλείψαμε (23)απαλείψατε (21)απαλείψεις (20)απαλείψετε (21)απαλείψεων (23)απαλείψεως (22)απαλείψουν (22)απαλειφθεί (28)απαλειφτεί (19)απαλλάξαμε (25)απαλλάξανε (23)απαλλάξατε (23)απαλλάξεις (22)απαλλάξετε (23)απαλλάξομε (25)απαλλάξουν (24)απαλλάσσει (14)απαλλαγείς (16)απαλλαγούν (17)απαλλαχθεί (30)απαλλαχτεί (21)απαλογέρνω (18)απαλογείρω (18)απαλυνθείς (21)απαλυνθούν (22)απαλυντικά (14)απαλυντικέ (14)απαλυντική (14)απαλυντικό (14)απαλυνόταν (13)απαλόγειρα (16)απαλότητας (11)απαλύνεσαι (12)απαλύνεστε (12)απαλύνεται (12)απαλύνθηκα (22)απαλύνθηκε (22)απαλύνομαι (14)απαλύνουμε (15)απανθίζαμε (30)απανθίζατε (28)απανθίζεις (27)απανθίζετε (28)απανθίζουν (29)απανθίσαμε (21)απανθίσατε (19)απανθίσεις (18)απανθίσετε (19)απανθίσουν (20)απανθιστής (18)απανθρωπιά (23)απαντάγαμε (15)απαντάγανε (13)απαντάγατε (13)απαντήθηκα (20)απαντήθηκε (20)απαντήσαμε (12)απαντήσανε (10)απαντήσατε (10)απαντήσεις (9)απαντήσετε (10)απαντήσεων (12)απαντήσεως (11)απαντήσεών (9)απαντήσεώς (8)απαντήσομε (12)απαντήσουν (11)απαντηθείς (18)απαντηθούν (19)απαντημένα (12)απαντημένε (12)απαντημένη (12)απαντημένο (12)απαντητικά (11)απαντητικέ (11)απαντητική (11)απαντητικό (11)απαντιέμαι (12)απαντιέσαι (10)απαντιέστε (10)απαντιέται (10)απαντιόταν (10)απαντούσαν (10)απαντούσες (9)απαντώμεθα (21)απαντώνται (10)απαντώντας (9)απαξιωθείς (29)απαξιωθούν (30)απαξιωμένα (23)απαξιωμένε (23)απαξιωμένη (23)απαξιωμένο (23)απαξιωτικά (22)απαξιωτική (22)απαξιωτικό (22)απαξιώθηκα (29)απαξιώθηκε (29)απαξιώναμε (21)απαξιώνατε (19)απαξιώνεις (18)απαξιώνετε (19)απαξιώνουν (20)απαξιώσαμε (21)απαξιώσατε (19)απαξιώσεις (18)απαξιώσετε (19)απαξιώσεως (20)απαξιώσουν (20)απαράβατες (17)απαράβατης (17)απαράβατοι (18)απαράβατος (17)απαράβατου (19)απαράβατων (20)απαράβλητα (20)απαράβλητε (20)απαράβλητη (20)απαράβλητο (20)απαράδεκτέ (14)απαράδεκτα (15)απαράδεκτε (15)απαράδεκτη (15)απαράδεκτο (15)απαράδεκτό (14)απαράδεχτα (21)απαράδεχτε (21)απαράδεχτη (21)απαράδεχτο (21)απαράδοτες (13)απαράδοτης (13)απαράδοτοι (14)απαράδοτος (13)απαράδοτου (15)απαράδοτων (16)απαράθετες (19)απαράθετης (19)απαράθετοι (20)απαράθετος (19)απαράθετου (21)απαράθετων (22)απαράκλητα (14)απαράκλητε (14)απαράκλητη (14)απαράκλητο (14)απαράληπτα (14)απαράληπτε (14)απαράληπτη (14)απαράληπτο (14)απαράμιλλα (17)απαράμιλλε (17)απαράμιλλη (17)απαράμιλλο (17)απαράσκευα (13)απαράσκευε (13)απαράσκευη (13)απαράσκευο (13)απαρέμφατα (20)απαρέμφατο (20)απαρένθετα (20)απαρένθετε (20)απαρένθετη (20)απαρένθετο (20)απαρέσκεια (12)απαρίθμησή (21)απαρίθμησα (22)απαρίθμησε (22)απαρίθμηση (22)απαραίτητα (11)απαραίτητε (11)απαραίτητη (11)απαραίτητο (11)απαριθμήσω (24)απαριθμείς (21)απαριθμηθώ (31)απαριθμητή (22)απαριθμούν (22)απαρνήθηκε (21)απαρνήσεις (10)απαρνήσεων (13)απαρνήσεως (12)απαρνείται (11)απαρνηθούν (20)απαρνιέμαι (13)απαρνιέται (11)απαρνιόταν (11)απαρνούμαι (13)απαρτίζαμε (22)απαρτίζατε (20)απαρτίζεις (19)απαρτίζετε (20)απαρτίζουν (21)απαρτίσαμε (13)απαρτίσατε (11)απαρτίσεις (10)απαρτίσετε (11)απαρτίσουν (12)απαρτικούς (11)απαρτιστεί (11)απαρτχάιντ (18)απαρόρμητα (14)απαρόρμητε (14)απαρόρμητη (14)απαρόρμητο (14)απαρώδητες (13)απαρώδητης (13)απαρώδητοι (14)απαρώδητος (13)απαρώδητου (15)απαρώδητων (16)απαστράπτω (14)απασφάλισε (19)απασφάλιση (19)απασχολήσω (21)απασχολείς (18)απασχοληθώ (28)απασχολούν (19)απασχόλησή (18)απασχόλησα (19)απασχόλησε (19)απασχόληση (19)απατήθηκαν (20)απατήθηκες (19)απατήσουμε (13)απατίκωτες (12)απατίκωτης (12)απατίκωτοι (13)απατίκωτος (12)απατίκωτου (14)απατίκωτων (15)απατεωνιάς (11)απατεωνιές (11)απατεωνιών (12)απατηθείτε (19)απατηθούμε (21)απατημένες (11)απατημένης (11)απατημένοι (12)απατημένος (11)απατημένου (13)απατημένων (14)απατούσαμε (12)απατούσατε (10)απατόμαστε (12)απαυδήσαμε (16)απαυδήσατε (14)απαυδήσεις (13)απαυδήσετε (14)απαυδήσουν (15)απαυδούσαν (14)απαυδούσες (13)απαυδώντας (13)απαυτωθείς (21)απαυτωθούν (22)απαυτωμένα (15)απαυτωμένε (15)απαυτωμένη (15)απαυτωμένο (15)απαυτώθηκα (21)απαυτώθηκε (21)απαυτώναμε (13)απαυτώνατε (11)απαυτώνεις (10)απαυτώνετε (11)απαυτώνουν (12)απαυτώσαμε (13)απαυτώσατε (11)απαυτώσεις (10)απαυτώσετε (11)απαυτώσουν (12)απαχθέντες (25)απαχθέντος (25)απείθαρχες (26)απείθαρχης (26)απείθαρχοι (27)απείθαρχος (26)απείθαρχου (28)απείθαρχων (29)απείρακτος (11)απείραχτες (17)απείραχτης (17)απείραχτοι (18)απείραχτος (17)απείραχτου (19)απείραχτων (20)απεδήμησεν (15)απεδείκνυε (15)απεδόθησαν (22)απειθήσαμε (21)απειθήσατε (19)απειθήσεις (18)απειθήσετε (19)απειθήσουν (20)απειθαρχία (27)απειθαρχεί (27)απειθούσαν (19)απειθούσες (18)απειθώντας (18)απεικονίζε (20)απεικονίζω (22)απεικονίσω (13)απεικόνιζα (20)απεικόνιζε (20)απεικόνισή (10)απεικόνισα (11)απεικόνισε (11)απεικόνιση (11)απειλήθηκα (22)απειλήθηκε (22)απειλήσαμε (14)απειλήσανε (12)απειλήσατε (12)απειλήσεις (11)απειλήσετε (12)απειλήσομε (14)απειλήσουν (13)απειλείσαι (12)απειλείστε (12)απειλείται (12)απειληθείς (20)απειληθούν (21)απειλημένα (14)απειλημένε (14)απειλημένη (14)απειλημένο (14)απειλητικά (13)απειλητικέ (13)απειλητική (13)απειλητικό (13)απειλούμαι (14)απειλούντο (12)απειλούσαν (12)απειλούσες (11)απειλούταν (12)απειλώντας (11)απειράγαθα (23)απειράγαθε (23)απειράγαθη (23)απειράγαθο (23)απειροστές (10)απειροστής (10)απειροστοί (11)απειροστού (11)απειροστός (10)απειροστών (11)απειρόγαμα (16)απειρόγαμε (16)απειρόγαμη (16)απειρόγαμο (16)απειρόκαλα (14)απειρόκαλε (14)απειρόκαλη (14)απειρόκαλο (14)απειρώνυμα (14)απειρώνυμε (14)απειρώνυμη (14)απειρώνυμο (14)απεκάλυπτε (15)απεκάλυψαν (23)απεκδυόταν (15)απεκδύεσαι (14)απεκδύεστε (14)απεκδύεται (14)απεκδύομαι (16)απεκκριθεί (22)απεκόμιζαν (22)απεκόμισαν (13)απελάθηκαν (22)απελέκητες (12)απελέκητης (12)απελέκητοι (13)απελέκητος (12)απελέκητου (14)απελέκητων (15)απελατίκια (13)απελαύναμε (14)απελαύνανε (12)απελαύνατε (12)απελαύνεις (11)απελαύνετε (12)απελαύνομε (14)απελαύνουν (13)απελεύθερα (22)απελεύθερε (22)απελεύθερη (22)απελεύθερο (22)απελθούσας (20)απελθόντος (20)απελπίζαμε (24)απελπίζατε (22)απελπίζεις (21)απελπίζετε (22)απελπίζουν (23)απελπίσαμε (15)απελπίσατε (13)απελπίσεις (12)απελπίσετε (13)απελπίσουν (14)απελπισίαν (13)απελπισίας (12)απελπισίες (12)απελπισιών (13)απελπισμός (14)απελπιστεί (13)απεμπλέξει (24)απεμπλακεί (16)απεμπλοκές (15)απεμπλοκής (15)απεμπλοκών (16)απεμπολήσω (17)απεμποληθώ (24)απεμπολούν (15)απεμπόλησα (15)απεμπόλησε (15)απεμπόληση (15)απεμπόλιση (15)απεναντίας (9)απενταρίας (10)απενταρίες (10)απεξάρτησή (19)απεξάρτηση (20)απεπέμφθην (29)απερήμωσης (14)απερίεργες (14)απερίεργης (14)απερίεργοι (15)απερίεργος (14)απερίεργου (16)απερίεργων (17)απερίτεχνα (18)απερίτεχνε (18)απερίτεχνη (18)απερίτεχνο (18)απερίτμητα (13)απερίτμητε (13)απερίτμητη (13)απερίτμητο (13)απεργήσαμε (16)απεργήσατε (14)απεργήσεις (13)απεργήσετε (14)απεργήσουν (15)απεργασθεί (23)απεργαϊκών (14)απεργιακές (14)απεργιακής (14)απεργιακοί (15)απεργιακού (15)απεργιακός (14)απεργιακών (15)απεργούντα (14)απεργούσαν (14)απεργούσες (13)απεργώντας (13)απεριοδικά (15)απεριοδικέ (15)απεριοδική (15)απεριοδικό (15)απερπάτητα (12)απερπάτητε (12)απερπάτητη (12)απερπάτητο (12)απερχόμενη (20)απερχόμενο (20)απερχόμουν (21)απερχόσουν (19)απεσόβησαν (17)απετάλωτες (13)απετάλωτης (13)απετάλωτοι (14)απετάλωτος (13)απετάλωτου (15)απετάλωτων (16)απετέλεσαν (12)απευθυνθεί (30)απευθύναμε (22)απευθύνανε (20)απευθύνατε (20)απευθύνεις (19)απευθύνετε (20)απευθύνομε (22)απευθύνουν (21)απευθύνσου (21)απευκταίας (11)απευκταίες (11)απευκταίοι (12)απευκταίος (11)απευκταίου (13)απευκταίων (14)απευλαύνει (13)απευχόμεθα (29)απευχόμουν (21)απευχόσουν (19)απεφάσισαν (17)απεύχονται (17)απεύχονταν (17)απηχήσουμε (20)απηχούσαμε (19)απηχούσατε (17)απιδοειδής (15)απιθανότης (18)απιθωθείτε (30)απιθωθούμε (32)απιθωμάτων (25)απιθωμένες (22)απιθωμένης (22)απιθωμένοι (23)απιθωμένος (22)απιθωμένου (24)απιθωμένων (25)απιθωνόταν (21)απιθώθηκαν (29)απιθώθηκες (28)απιθώματος (20)απιθώνεσαι (19)απιθώνεστε (19)απιθώνεται (19)απιθώνομαι (21)απιθώνουμε (22)απιθώσουμε (22)απινιδωτές (14)απινιδωτής (14)απινιδωτών (15)απιοειδείς (12)απιοειδούς (12)απιονισμού (12)απιστήσαμε (12)απιστήσατε (10)απιστήσεις (9)απιστήσετε (10)απιστήσουν (11)απιστούσαν (10)απιστούσες (9)απιστόματα (12)απιστώντας (9)απλάκωτους (15)απλάνευτες (12)απλάνευτης (12)απλάνευτοι (13)απλάνευτος (12)απλάνευτου (14)απλάνευτων (15)απλάνιστες (11)απλάνιστης (11)απλάνιστοι (12)απλάνιστος (11)απλάνιστου (13)απλάνιστων (14)απλέρωτους (15)απλήγιαστα (15)απλήγιαστε (15)απλήγιαστη (15)απλήγιαστο (15)απλήγωτους (17)απλήθυντες (21)απλήθυντης (21)απλήθυντοι (22)απλήθυντος (21)απλήθυντου (23)απλήθυντων (24)απλήρωτους (15)απλαισίωτα (14)απλαισίωτε (14)απλαισίωτη (14)απλαισίωτο (14)απλεύριστα (13)απλεύριστε (13)απλεύριστη (13)απλεύριστο (13)απλησίαστα (12)απλησίαστε (12)απλησίαστη (12)απλησίαστο (12)απλογραφία (23)απλολογίας (16)απλολογίες (16)απλολογιών (17)απλοποίησα (13)απλοποίησε (13)απλοποίηση (13)απλοποιήσω (15)απλοποιείς (12)απλοποιηθώ (22)απλοποιούν (13)απλουστεύω (15)απλοχεριάς (19)απλοχεριές (19)απλοχεριών (20)απλοχωριάς (21)απλοχωριές (21)απλοχωριών (22)απλοϊκότης (11)απλούμιστα (14)απλούμιστε (14)απλούμιστη (14)απλούμιστο (14)απλούστατα (12)απλούστατε (12)απλούστατη (12)απλούστατο (12)απλούστερή (12)απλούστερα (13)απλούστερε (13)απλούστερη (13)απλούστερο (13)απλούστευα (13)απλούστευε (13)απλωθήκαμε (26)απλωθήκανε (24)απλωθήκατε (24)απλωμένους (16)απλωνόμουν (17)απλωνόσουν (15)απλωνότανε (14)απλόχερους (20)απλόχωρους (22)απλώνονται (12)απλώνονταν (12)απλώνοντας (11)αποίκιλτες (12)αποίκιλτης (12)αποίκιλτοι (13)αποίκιλτος (12)αποίκιλτου (14)αποίκιλτων (15)αποίμαντες (11)αποίμαντης (11)αποίμαντοι (12)αποίμαντος (11)αποίμαντου (13)αποίμαντων (14)αποβάλλουν (22)αποβάλουμε (22)αποβίβαζαν (33)αποβίβαζες (32)αποβίβασαν (24)αποβίβασες (23)αποβίβασης (23)αποβίβασις (23)αποβαίνουν (18)αποβατικές (17)αποβατικής (17)αποβατικοί (18)αποβατικού (18)αποβατικός (17)αποβατικών (18)αποβιβάζει (33)αποβιβάσει (24)αποβιβάσου (25)αποβιβάστε (24)αποβιβαστώ (24)αποβιώναμε (19)αποβιώνατε (17)αποβιώνεις (16)αποβιώνετε (17)αποβιώνουν (18)αποβιώσαμε (19)αποβιώσασα (17)αποβιώσατε (17)αποβιώσεις (16)αποβιώσετε (17)αποβιώσουν (18)αποβλάκωμα (24)αποβλάκωνα (22)αποβλάκωνε (22)αποβλάκωσα (22)αποβλάκωσε (22)αποβλάκωση (22)αποβλέπαμε (22)αποβλέπανε (20)αποβλέπατε (20)αποβλέπεις (19)αποβλέπετε (20)αποβλέπουν (21)αποβλέψαμε (30)αποβλέψανε (28)αποβλέψατε (28)αποβλέψεις (27)αποβλέψετε (28)αποβλέψουν (29)αποβλήθηκε (29)αποβλακωθώ (31)αποβλακώνω (22)αποβλακώσω (22)αποβληθείς (27)αποβληθούν (28)αποβλητέος (18)αποβραδινά (21)αποβραδινέ (21)αποβραδινή (21)αποβραδινό (21)απογέματος (14)απογέμιζαν (24)απογέμιζες (23)απογέμισαν (15)απογέμισες (14)απογίνεσαι (13)απογίνεστε (13)απογίνεται (13)απογίνομαι (15)απογείωναν (15)απογείωνες (14)απογείωσής (13)απογείωσαν (15)απογείωσες (14)απογείωσης (14)απογείωσις (14)απογειωθεί (24)απογειώνει (13)απογειώσει (13)απογειώσου (14)απογειώστε (13)απογεμάτων (17)απογεμίζει (24)απογεμίσει (15)απογεμίστε (15)απογευόταν (14)απογεύεσαι (13)απογεύεστε (13)απογεύεται (13)απογεύματά (14)απογεύματα (15)απογεύομαι (15)απογινόταν (13)απογιόματα (15)απογνώσεις (12)απογνώσεων (15)απογνώσεως (14)απογοήτευα (14)απογοήτευε (14)απογοητεύω (15)απογράφηκε (22)απογράφουν (22)απογραφέας (20)απογραφέων (23)απογραφείς (20)απογραφεύς (20)απογραφικά (22)απογραφικέ (22)απογραφική (22)απογραφικό (22)απογραφούν (21)απογυμνωθώ (27)απογυμνώνω (18)απογυμνώσω (18)απογόμωσης (16)απογύμνωνα (17)απογύμνωνε (17)απογύμνωσα (17)απογύμνωσε (17)απογύμνωση (17)αποδέκτριά (14)αποδέκτρια (15)αποδέλοιπα (16)αποδέλοιπε (16)αποδέλοιπη (16)αποδέλοιπο (16)αποδένεσαι (13)αποδένεστε (13)αποδένεται (13)αποδένομαι (15)αποδέσμευα (16)αποδέσμευε (16)αποδέχεσαι (20)αποδέχεσθε (29)αποδέχεστε (20)αποδέχεται (20)αποδέχθηκα (30)αποδέχθηκε (30)αποδέχομαι (22)αποδέχτηκα (21)αποδέχτηκε (21)αποδήμησαν (15)αποδήμησες (14)αποδήμησης (14)αποδήμησις (14)αποδίδεσαι (16)αποδίδεστε (16)αποδίδεται (16)αποδίδομαι (18)αποδίδοντα (16)αποδίδουμε (19)αποδίδουνε (17)αποδίδουσα (17)αποδείκνυε (15)αποδείξαμε (24)αποδείξεις (21)αποδείξετε (22)αποδείξεων (24)αποδείξεως (23)αποδείξεών (21)αποδείξιμα (24)αποδείξιμε (24)αποδείξιμη (24)αποδείξιμο (24)αποδείξουν (23)αποδείχνει (20)αποδεικνύω (16)αποδεικτέα (14)αποδεικτέε (14)αποδεικτέο (14)αποδεικτές (13)αποδεικτής (13)αποδεικτοί (14)αποδεικτού (14)αποδεικτός (13)αποδεικτών (14)αποδειχθεί (29)αποδειχτεί (20)αποδεκτούς (13)αποδενόταν (13)αποδεσμεύω (17)αποδεχθείς (28)αποδεχθούν (29)αποδεχτούν (20)αποδεχτούς (19)αποδεχόταν (20)αποδημήσει (15)αποδημήστε (15)αποδημείτε (15)αποδημητής (14)αποδημούμε (17)αποδημούσα (15)αποδημούσε (15)αποδιαλέγω (20)αποδιδόταν (16)αποδιωγμός (19)αποδοθέντα (22)αποδοθήκαν (23)αποδοθείσα (22)αποδοθείτε (22)αποδοθούμε (24)αποδοθούνε (22)αποδομένοι (15)αποδομένος (14)αποδομήσει (15)αποδοτικές (13)αποδοτικής (13)αποδοτικοί (14)αποδοτικού (14)αποδοτικός (13)αποδοτικών (14)αποδοτικώς (13)αποδράσεις (13)αποδράσετε (14)αποδράσεων (16)αποδράσεως (15)αποδράσουν (15)αποδυθούμε (25)αποδυτήρια (15)αποδυτήριο (15)αποδυόμουν (17)αποδυόσουν (15)αποδόθηκαν (23)αποδόθηκες (22)αποδόμησαν (15)αποδόσιμες (14)αποδόσιμης (14)αποδόσιμοι (15)αποδόσιμος (14)αποδόσιμου (16)αποδόσιμων (17)αποδύονται (13)αποδύονταν (13)αποδώσουμε (16)αποδώσουνε (14)αποζήταγαν (22)αποζήταγες (21)αποζήτησαν (19)αποζήτησες (18)αποζεύκτης (19)αποζεύτηκα (20)αποζημίωνα (23)αποζημίωνε (23)αποζημίωσή (22)αποζημίωσα (23)αποζημίωσε (23)αποζημίωση (23)αποζημιωθώ (32)αποζημιώνω (23)αποζημιώσω (23)αποζητήσει (19)αποζητήστε (19)αποζητούμε (21)αποζητούσα (19)αποζητούσε (19)αποζωνόταν (21)αποζώνεσαι (19)αποζώνεστε (19)αποζώνεται (19)αποζώνομαι (21)αποθάνουμε (22)αποθάνωμεν (23)αποθάρρυνα (22)αποθάρρυνε (22)αποθέματος (20)αποθέματός (19)αποθέριζαν (29)αποθέριζες (28)αποθέρισαν (20)αποθέρισες (19)αποθέτεσαι (19)αποθέτεστε (19)αποθέτεται (19)αποθέτομαι (21)αποθέτουμε (22)αποθήκευαν (21)αποθήκευες (20)αποθήκευσή (20)αποθήκευσα (21)αποθήκευσε (21)αποθήκευση (21)αποθήκεψες (28)αποθήλαζαν (30)αποθήλαζες (29)αποθήλασαν (21)αποθήλασες (20)αποθαμένος (20)αποθαμένου (22)αποθανούσα (19)αποθανόντα (19)αποθαρρύνω (23)αποθείωσης (20)αποθεμάτων (23)αποθερίζει (29)αποθερίσει (20)αποθερίσου (21)αποθερίστε (20)αποθεριστώ (20)αποθετήρια (20)αποθετήριο (20)αποθετικές (19)αποθετικής (19)αποθετικοί (20)αποθετικού (20)αποθετικός (19)αποθετικών (20)αποθετόταν (19)αποθεωθείς (29)αποθεωθούν (30)αποθεωμένα (23)αποθεωμένε (23)αποθεωμένη (23)αποθεωμένο (23)αποθεωτικά (22)αποθεωτικέ (22)αποθεωτική (22)αποθεωτικό (22)αποθεώθηκα (29)αποθεώθηκε (29)αποθεώναμε (21)αποθεώνατε (19)αποθεώνεις (18)αποθεώνετε (19)αποθεώνουν (20)αποθεώσαμε (21)αποθεώσατε (19)αποθεώσεις (18)αποθεώσετε (19)αποθεώσεων (21)αποθεώσεως (20)αποθεώσουν (20)αποθηκάριε (21)αποθηκάριο (21)αποθηκέψει (29)αποθηκέψτε (29)αποθηκευτώ (21)αποθηκεύει (20)αποθηκεύσω (22)αποθηλάζει (30)αποθηλάσει (21)αποθηλάστε (21)αποθηλασμέ (23)αποθηλασμό (23)αποθηρίωνα (22)αποθηρίωνε (22)αποθηρίωσα (22)αποθηρίωσε (22)αποθηρίωση (22)αποθηριωθώ (31)αποθηριώνω (22)αποθηριώσω (22)αποθράσυνα (21)αποθράσυνε (21)αποθρασύνω (22)αποθυμήσει (22)αποθυμήσου (23)αποθυμήστε (22)αποθυμηθεί (31)αποθυμούμε (24)αποθυμούσα (22)αποθυμούσε (22)αποθύμαγαν (24)αποθύμαγες (23)αποθύμησαν (21)αποθύμησες (20)αποικήσαμε (13)αποικήσατε (11)αποικήσεις (10)αποικήσετε (11)αποικήσεων (13)αποικήσεως (12)αποικήσουν (12)αποικίζαμε (22)αποικίζατε (20)αποικίζεις (19)αποικίζετε (20)αποικίζουν (21)αποικίσαμε (13)αποικίσατε (11)αποικίσεις (10)αποικίσετε (11)αποικίσεων (13)αποικίσεως (12)αποικίσουν (12)αποικιακές (11)αποικιακής (11)αποικιακοί (12)αποικιακού (12)αποικιακός (11)αποικιακών (12)αποικισμοί (13)αποικισμού (13)αποικισμός (12)αποικισμών (13)αποικιστές (10)αποικιστής (10)αποικιστεί (11)αποικιστών (11)αποικούσαν (11)αποικούσες (10)αποικώντας (10)αποκάθαρση (21)αποκάλεσαν (13)αποκάλεσες (12)αποκάλυπτα (15)αποκάλυπτε (15)αποκάλυψαν (23)αποκάλυψες (22)αποκάλυψης (22)αποκάλυψις (22)αποκάμουμε (16)αποκάμουνε (14)αποκάνουμε (14)αποκάνουνε (12)αποκάρωναν (14)αποκάρωνες (13)αποκάρωσαν (14)αποκάρωσες (13)αποκάρωσης (13)αποκήρυξαν (22)αποκήρυξες (21)αποκήρυξης (21)αποκήρυξις (21)αποκήρυσσα (13)αποκήρυσσε (13)αποκαίεσαι (11)αποκαίεστε (11)αποκαίεται (11)αποκαίομαι (13)αποκαθιστά (20)αποκαθιστώ (20)αποκαιόταν (11)αποκαλέσει (13)αποκαλέσου (14)αποκαλέστε (13)αποκαλείτε (13)αποκαλεστώ (13)αποκαλούμε (15)αποκαλούσα (13)αποκαλούσε (13)αποκαλυφθώ (30)αποκαλυφτώ (21)αποκαλύπτω (16)αποκαλύψει (22)αποκαλύψου (23)αποκαλύψτε (22)αποκαρωθεί (23)αποκαρώνει (12)αποκαρώσει (12)αποκαρώσου (13)αποκαρώστε (12)αποκατινές (10)αποκατινής (10)αποκατινοί (11)αποκατινού (11)αποκατινός (10)αποκατινών (11)αποκαϊδιού (13)αποκαϊδιών (13)αποκηρυχτώ (20)αποκηρύξει (21)αποκηρύξου (22)αποκηρύξτε (21)αποκηρύσσω (14)αποκηρύττω (14)αποκηρύχνω (21)αποκλήθηκε (23)αποκλήρωνα (16)αποκλήρωνε (16)αποκλήρωσή (15)αποκλήρωσα (16)αποκλήρωσε (16)αποκλήρωση (16)αποκλίνετε (13)αποκλίνουν (14)αποκλίσεις (12)αποκλίσεων (15)αποκλίσεως (14)αποκλίσεώς (11)αποκλαδιού (16)αποκλαδιών (16)αποκλείαμε (15)αποκλείανε (13)αποκλείατε (13)αποκλείειν (13)αποκλείεις (12)αποκλείετε (13)αποκλείομε (15)αποκλείουν (14)αποκλείσει (13)αποκλείσου (14)αποκλείστε (13)αποκλεισμέ (15)αποκλεισμό (15)αποκλειστώ (13)αποκληθείς (21)αποκληθούν (22)αποκληρωθώ (25)αποκληρώνω (16)αποκληρώσω (16)αποκοίμιζα (22)αποκοίμιζε (22)αποκοίμισα (13)αποκοίμισε (13)αποκοίμιση (13)αποκοβόταν (18)αποκοιμίζω (24)αποκοιμίσω (15)αποκοιμηθώ (22)αποκολλάει (15)αποκολλάμε (17)αποκολλάτε (15)αποκολλήσω (17)αποκολληθώ (24)αποκολλούν (15)αποκομίζει (22)αποκομίσει (13)αποκομίσου (14)αποκομίστε (13)αποκομιδές (15)αποκομιδής (15)αποκομιδών (16)αποκομιστώ (13)αποκομμένα (15)αποκομμένε (15)αποκομμένη (15)αποκομμένο (15)αποκοπούμε (14)αποκορώνου (13)αποκοτήσει (11)αποκοτήστε (11)αποκοτούμε (13)