Α 11-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (14545)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αβάσκαντους (18)αβάφτιστους (24)αβαθμίδωτες (32)αβαθμίδωτης (32)αβαθμίδωτοι (33)αβαθμίδωτος (32)αβαθμίδωτου (34)αβαθμίδωτων (35)αβαθούλωτες (29)αβαθούλωτης (29)αβαθούλωτοι (30)αβαθούλωτος (29)αβαθούλωτου (31)αβαθούλωτων (32)αβαλσάμωτες (22)αβαλσάμωτης (22)αβαλσάμωτοι (23)αβαλσάμωτος (22)αβαλσάμωτου (24)αβαλσάμωτων (25)αβανταδόρος (20)αβανταδόρου (22)αβαντζάρισα (27)αβασάνιστες (16)αβασάνιστης (16)αβασάνιστοι (17)αβασάνιστος (16)αβασάνιστου (18)αβασάνιστων (19)αβασίλευτες (19)αβασίλευτης (19)αβασίλευτοι (20)αβασίλευτος (19)αβασίλευτου (21)αβασίλευτων (22)αβασιμότητά (18)αβασιμότητα (19)αβασκαντήρα (19)αβαυκάλιστα (21)αβαυκάλιστε (21)αβαυκάλιστη (21)αβαυκάλιστο (21)αβγατίζεσαι (29)αβγατίζεστε (29)αβγατίζεται (29)αβγατίζομαι (31)αβγατίζουμε (32)αβγατίσουμε (23)αβγατιζόταν (29)αβγοκοβόταν (28)αβγοκόβεσαι (28)αβγοκόβεστε (28)αβγοκόβεται (28)αβγοκόβομαι (30)αβγουλάτους (23)αβγότσουφλο (30)αβδηριτικές (21)αβδηριτικής (21)αβδηριτικοί (22)αβδηριτικού (22)αβδηριτικός (21)αβδηριτικών (22)αβδηριτικώς (21)αβδομαντεία (22)αβεβήλωτους (28)αβεβαίωτους (26)αβεβαιότητά (23)αβεβαιότητα (24)αβερνίκωτες (20)αβερνίκωτης (20)αβερνίκωτοι (21)αβερνίκωτος (20)αβερνίκωτου (22)αβερνίκωτων (23)αβιογένεσις (19)αβιταμίνωση (21)αβλαστήμητα (21)αβλαστήμητο (21)αβοτάνιστες (16)αβοτάνιστης (16)αβοτάνιστοι (17)αβοτάνιστος (16)αβοτάνιστου (18)αβοτάνιστων (19)αβουτύρωτες (20)αβουτύρωτης (20)αβουτύρωτοι (21)αβουτύρωτος (20)αβουτύρωτου (22)αβουτύρωτων (23)αβούλιαχτος (25)αβράβευτους (26)αβράδιαστες (20)αβράδιαστης (20)αβράδιαστοι (21)αβράδιαστος (20)αβράδιαστου (22)αβράδιαστων (23)αβράχυντους (26)αβραμιαίους (20)αβραμόπουλο (24)αβροδίαιτες (20)αβροδίαιτης (20)αβροδίαιτοι (21)αβροδίαιτος (20)αβροδίαιτου (22)αβροδίαιτων (23)αβροδιαίτως (22)αβροφροσύνη (26)αβρόμιστους (20)αβυσσαλέους (20)αβυσσοειδής (20)αγαθάγγελος (29)αγαθάγγελου (31)αγαθαρχίδας (32)αγαθαρχίδης (32)αγαθοδαίμων (29)αγαθοεργίας (25)αγαθοεργούς (25)αγαθοκλέους (25)αγαθοπιστία (23)αγαθόπιστες (22)αγαθόπιστης (22)αγαθόπιστοι (23)αγαθόπιστος (22)αγαθόπιστου (24)αγαθόπιστων (25)αγαλήνευτες (15)αγαλήνευτης (15)αγαλήνευτοι (16)αγαλήνευτος (15)αγαλήνευτου (17)αγαλήνευτων (18)αγαλλόμαστε (19)αγαλλόσαστε (17)αγαλμάτινες (16)αγαλμάτινης (16)αγαλμάτινοι (17)αγαλμάτινος (16)αγαλμάτινου (18)αγαλμάτινων (19)αγαλματάκια (18)αγαλματένια (17)αγαλματένιε (17)αγαλματένιο (17)αγαλματίδια (20)αγαλματίδιο (20)αγαλματωδών (22)αγαλματώδες (19)αγαλματώδης (19)αγαλούχητες (21)αγαλούχητης (21)αγαλούχητοι (22)αγαλούχητος (21)αγαλούχητου (23)αγαλούχητων (24)αγαμέμνονας (16)αγαμέμνονος (16)αγανάκτησαν (14)αγανάκτησες (13)αγανάκτησης (13)αγανάκτησις (13)αγανάχτησης (19)αγανακτήσει (14)αγανακτήστε (14)αγανακτείτε (14)αγανακτούμε (16)αγανακτούνε (14)αγανακτούσα (14)αγανακτούσε (14)αγαπηθήκαμε (26)αγαπηθήκανε (24)αγαπηθήκατε (24)αγαπημένους (16)αγαπησιάρης (14)αγαπητικούς (14)αγαπιούνται (14)αγαπιούνταν (14)αγαπιόμαστε (16)αγαπιόμουνα (17)αγαπιόντανε (14)αγαπιόσαστε (14)αγαπιόσουνα (15)αγαποβότανο (21)αγαπτόλεμος (17)αγαργάλητες (18)αγαργάλητης (18)αγαργάλητοι (19)αγαργάλητος (18)αγαργάλητου (20)αγαργάλητων (21)αγαρμποσύνη (17)αγαρνίριστα (15)αγαρνίριστε (15)αγαρνίριστη (15)αγαρνίριστο (15)αγγέλλονται (20)αγγέλλονταν (20)αγγαρευόταν (18)αγγαρεύεσαι (17)αγγαρεύεστε (17)αγγαρεύεται (17)αγγαρεύομαι (19)αγγειεκτομή (19)αγγειολογία (21)αγγειολόγος (20)αγγελιαφόρο (26)αγγελιοφόρο (26)αγγελιόσημο (20)αγγελλόμουν (23)αγγελλόσουν (21)αγγελοβλέπω (30)αγγελοειδές (20)αγγελοειδής (20)αγγελοειδών (21)αγγελολογία (23)αγγελτήριον (19)αγγελόκομμα (23)αγγελόμορφα (28)αγγελόμορφε (28)αγγελόμορφη (28)αγγελόμορφο (28)αγγελόπουλο (22)αγγελόψυχες (34)αγγελόψυχης (34)αγγελόψυχοι (35)αγγελόψυχος (34)αγγελόψυχου (36)αγγελόψυχων (37)αγγιζόμαστε (27)αγγιζόμουνα (28)αγγιζόντανε (25)αγγιζόσαστε (25)αγγιζόσουνα (26)αγγιχτήκαμε (26)αγγιχτήκανε (24)αγγιχτήκατε (24)αγγλικανικά (20)αγγλικανικέ (20)αγγλικανική (20)αγγλικανικό (20)αγγλομαθείς (28)αγγλομαθούς (28)αγγλομανείς (19)αγγλομανούς (19)αγγλοσάξονα (27)αγγλοτραφής (25)αγγλόφιλους (27)αγγλόφωνους (27)αγγουρόνερο (19)αγειτόνευτα (14)αγειτόνευτε (14)αγειτόνευτη (14)αγειτόνευτο (14)αγελαδίσιος (17)αγεφύρωτους (23)αγεωγράφητα (26)αγεωγράφητε (26)αγεωγράφητη (26)αγεωγράφητο (26)αγεωδαίτητα (18)αγεωδαίτητε (18)αγεωδαίτητη (18)αγεωδαίτητο (18)αγεωμέτρητα (18)αγεωμέτρητε (18)αγεωμέτρητη (18)αγεωμέτρητο (18)αγεώργητους (17)αγηροκόμητα (17)αγηροκόμητε (17)αγηροκόμητη (17)αγηροκόμητο (17)αγιάτρευτες (14)αγιάτρευτης (14)αγιάτρευτοι (15)αγιάτρευτος (14)αγιάτρευτου (16)αγιάτρευτων (17)αγιαζόμαστε (24)αγιαζόσαστε (22)αγιογράφηση (24)αγιογράφους (24)αγιογραφίας (23)αγιογραφίες (23)αγιογραφική (25)αγιογραφιών (24)αγιοποίησις (13)αγιοποιηθεί (23)αγιοπρέπεια (16)αγιορείτικα (15)αγιορείτικε (15)αγιορείτικη (15)αγιορείτικο (15)αγιοστέφανο (20)αγιοταφίτης (19)αγιοταφικός (20)αγιωργίτικο (20)αγιόρταστος (13)αγκίστρωναν (17)αγκίστρωνες (16)αγκίστρωσαν (17)αγκίστρωσες (16)αγκίστρωσης (16)αγκίστρωσις (16)αγκαζάρεσαι (24)αγκαζάρεστε (24)αγκαζάρεται (24)αγκαζάρισμα (26)αγκαζάρομαι (26)αγκαζαρόταν (24)αγκαθένιους (23)αγκαθιαστός (22)αγκαθότοπος (23)αγκαθώνουμε (26)αγκαθώσουμε (26)αγκαλιάζατε (25)αγκαλιάζετε (25)αγκαλιάζουν (26)αγκαλιάσαμε (18)αγκαλιάσεις (15)αγκαλιάσουν (17)αγκαλιαστεί (16)αγκαλιαστός (15)αγκιστρωθεί (26)αγκιστρωτός (16)αγκιστρώνει (15)αγκιστρώσει (15)αγκιστρώστε (15)αγκιτάτορας (14)αγκομαχητού (23)αγκομαχούσε (23)αγκρέμιστος (16)αγκυλοειδής (19)αγκυλωνόταν (19)αγκυλώνεσαι (17)αγκυλώνεστε (17)αγκυλώνεται (17)αγκυλώνομαι (19)αγκυλώνουμε (20)αγκυλώσουμε (20)αγκυροβολεί (25)αγκυροβόλια (25)αγκυροβόλιο (25)αγκυροβόλιό (24)αγκυροδέτης (18)αγκυροειδές (18)αγκυροειδής (18)αγκυροειδών (19)αγλύκαντους (16)αγλώσσευτος (15)αγναντευτής (13)αγνοηθήκαμε (25)αγνοηθήκανε (23)αγνοηθήκατε (23)αγνοουμένης (15)αγνοουμένου (17)αγνοουμένων (18)αγνοούμαστε (15)αγνοούμενης (14)αγνοούμενοι (15)αγνοούμενος (14)αγνοούμενου (16)αγνοούμενων (17)αγνωμοσύνης (16)αγνωσιαρχία (23)αγνώριστους (14)αγοήτευτους (14)αγονάτιστες (12)αγονάτιστης (12)αγονάτιστοι (13)αγονάτιστος (12)αγονάτιστου (14)αγονάτιστων (15)αγοράζονται (23)αγοράζονταν (23)αγοράζοντας (22)αγοράζοντες (22)αγοράζουσες (23)αγοράκριτος (15)αγοράσθηκαν (24)αγοράστηκαν (15)αγοράστηκες (14)αγοράστριας (14)αγοράστριες (14)αγορίστικες (14)αγορίστικης (14)αγορίστικοι (15)αγορίστικος (14)αγορίστικου (16)αγορίστικων (17)αγοραζόμενα (25)αγοραζόμενη (25)αγοραζόμουν (26)αγοραζόσουν (24)αγοραζότανε (23)αγορανομίας (15)αγορανομικά (17)αγορανομικέ (17)αγορανομική (17)αγορανομικό (17)αγορασθέντα (23)αγορασθείσα (23)αγορασμένες (15)αγορασμένης (15)αγορασμένοι (16)αγορασμένος (15)αγοραστήκαν (15)αγοραστείτε (14)αγοραστικές (14)αγοραστικής (14)αγοραστικοί (15)αγοραστικού (15)αγοραστικός (14)αγοραστικών (15)αγοραστούμε (16)αγοραστούνε (14)αγοραστριών (15)αγοραφοβίας (27)αγουρέλαιον (17)αγουροξυπνώ (26)αγράμματους (18)αγρανάπαυση (16)αγρευόμαστε (17)αγρευόσαστε (15)αγρεύσιμους (16)αγριάμπελος (18)αγριαχλαδιά (26)αγριευόμουν (18)αγριευόσουν (16)αγριεύονται (14)αγριεύονταν (14)αγριλίσιους (16)αγριμολόγος (20)αγριοβοτάνι (21)αγριοβότανο (21)αγριομίλημα (20)αγριομίλησε (18)αγριοπαίρνω (18)αγριοπούλια (17)αγριοσυκιές (15)αγριοφωνάρα (24)αγριόπαπιας (15)αγριόχοιρος (21)αγριόχοιρου (23)αγριόχορτου (23)αγροδίαιτες (16)αγροδίαιτης (16)αγροδίαιτοι (17)αγροδίαιτος (16)αγροδίαιτου (18)αγροδίαιτων (19)αγροκτήματά (16)αγροκτήματα (17)αγροληπτικά (18)αγροληπτικέ (18)αγροληπτική (18)αγροληπτικό (18)αγρονομικές (16)αγρονομικής (16)αγρονομικοί (17)αγρονομικού (17)αγρονομικός (16)αγρονομικών (17)αγροτεμάχια (23)αγροτεμάχιο (23)αγροτεμάχιό (22)αγροτεχνική (22)αγροτόσπιτο (15)αγροφυλάκων (27)αγροφυλακής (24)αγροφύλακας (23)αγροφύλακες (23)αγροχημικών (24)αγρυπνήσαμε (18)αγρυπνήσανε (16)αγρυπνήσατε (16)αγρυπνήσεις (15)αγρυπνήσετε (16)αγρυπνήσομε (18)αγρυπνήσουν (17)αγρυπνούσαν (16)αγρυπνούσες (15)αγρυπνώντας (15)αγρωστοειδή (19)αγυάλιστους (16)αγχολυτικές (23)αγχολυτικής (23)αγχολυτικοί (24)αγχολυτικού (24)αγχολυτικός (23)αγχολυτικών (24)αγχωνόμαστε (24)αγχωνόσαστε (22)αγχόντουσαν (21)αγωγιάτηδων (23)αγωγιάτικες (18)αγωγιάτικης (18)αγωγιάτικοι (19)αγωγιάτικος (18)αγωγιάτικου (20)αγωγιάτικων (21)αγωγιάτισσα (18)αγωγιμότητά (19)αγωγιμότητα (20)αγωνίζονται (24)αγωνίζονταν (24)αγωνίσθηκαν (25)αγωνίσματος (16)αγωνίστηκαν (16)αγωνιζόμενα (26)αγωνιζόμενη (26)αγωνιζόμενο (26)αγωνιζόμουν (27)αγωνιζόσουν (25)αγωνιούντες (14)αγωνιούσαμε (17)αγωνισθούμε (26)αγωνισμάτων (19)αγωνιστείτε (15)αγωνιστικές (15)αγωνιστικής (15)αγωνιστικοί (16)αγωνιστικού (16)αγωνιστικός (15)αγωνιστικών (16)αγωνιστικώς (15)αγωνιστούμε (17)αγόγγυστους (20)αγύμναστους (15)αδάνειστους (13)αδέσμευτους (16)αδίστακτους (14)αδίσταχτους (20)αδαμάντινοι (15)αδαμάντινος (14)αδαμόπουλος (18)αδαμόπουλου (20)αδαπάνητους (14)αδασκάλευτα (17)αδασκάλευτε (17)αδασκάλευτη (17)αδασκάλευτο (17)αδείλιαστες (14)αδείλιαστης (14)αδείλιαστοι (15)αδείλιαστος (14)αδείλιαστου (16)αδείλιαστων (17)αδείπνητους (14)αδειάζονται (22)αδειάζονταν (22)αδειάζοντας (21)αδειάσματος (14)αδειαζόμουν (25)αδειαζόσουν (23)αδειοδοτική (17)αδειοδότησή (15)αδειοδότηση (16)αδελέαστους (15)αδελφοκτόνα (23)αδελφοκτόνο (23)αδελφοπαίδι (26)αδελφοσύνης (21)αδελφοτήτων (24)αδελφωμένοι (26)αδελφωνόταν (24)αδελφότητας (21)αδελφότητες (21)αδελφότητος (21)αδελφώνεσαι (22)αδελφώνεστε (22)αδελφώνεται (22)αδελφώνομαι (24)αδελφώνουμε (25)αδελφώσουμε (25)αδεμάτιαστα (15)αδεμάτιαστε (15)αδεμάτιαστη (15)αδεμάτιαστο (15)αδενοειδείς (15)αδενοειδεις (16)αδενοειδούς (15)αδενοπάθεια (23)αδεξιότητας (21)αδερφοπαίδι (25)αδερφώνουμε (24)αδερφώσουμε (24)αδημονούσαν (15)αδημοσίευτα (16)αδημοσίευτε (16)αδημοσίευτη (16)αδημοσίευτο (16)αδιάβαστους (20)αδιάβλητους (22)αδιάβροχους (28)αδιάβρωτους (23)αδιάγνωστες (17)αδιάγνωστης (17)αδιάγνωστοι (18)αδιάγνωστος (17)αδιάγνωστου (19)αδιάγνωστων (20)αδιάγραπτος (17)αδιάζευκτες (23)αδιάζευκτης (23)αδιάζευκτοι (24)αδιάζευκτος (23)αδιάζευκτου (25)αδιάζευκτων (26)αδιάθλαστος (23)αδιάκριτους (15)αδιάλειπτες (15)αδιάλειπτης (15)αδιάλειπτοι (16)αδιάλειπτος (15)αδιάλειπτου (17)αδιάλειπτων (18)αδιάλλακτες (17)αδιάλλακτης (17)αδιάλλακτοι (18)αδιάλλακτος (17)αδιάλλακτου (19)αδιάλλακτων (20)αδιάνθιστος (21)αδιάντροπες (14)αδιάντροπης (14)αδιάντροποι (15)αδιάντροπος (14)αδιάντροπου (16)αδιάντροπων (17)αδιάπαυστος (14)αδιάπλαστες (15)αδιάπλαστης (15)αδιάπλαστοι (16)αδιάπλαστος (15)αδιάπλαστου (17)αδιάπλαστων (18)αδιάπνευστα (15)αδιάπνευστε (15)αδιάπνευστη (15)αδιάπνευστο (15)αδιάπρακτες (15)αδιάπρακτης (15)αδιάπρακτοι (16)αδιάπρακτος (15)αδιάπρακτου (17)αδιάπρακτων (18)αδιάπταιστα (14)αδιάπτωτους (16)αδιάρθρωτες (25)αδιάρθρωτης (25)αδιάρθρωτοι (26)αδιάρθρωτος (25)αδιάρθρωτου (27)αδιάρθρωτων (28)αδιάρρηκτες (15)αδιάρρηκτης (15)αδιάρρηκτοι (16)αδιάρρηκτος (15)αδιάρρηκτου (17)αδιάρρηκτων (18)αδιάσειστες (12)αδιάσειστης (12)αδιάσειστοι (13)αδιάσειστος (12)αδιάσειστου (14)αδιάσειστων (15)αδιάσπαστες (13)αδιάσπαστης (13)αδιάσπαστοι (14)αδιάσπαστος (13)αδιάσπαστου (15)αδιάσπαστων (16)αδιάσταλτες (14)αδιάσταλτης (14)αδιάσταλτοι (15)αδιάσταλτος (14)αδιάσταλτου (16)αδιάσταλτων (17)αδιάστατους (13)αδιάστολους (15)αδιάστρεπτα (15)αδιάστρεπτε (15)αδιάστρεπτη (15)αδιάστρεπτο (15)αδιάστροφες (20)αδιάστροφης (20)αδιάστροφοι (21)αδιάστροφος (20)αδιάστροφου (22)αδιάστροφων (23)αδιάσωστους (15)αδιάτμητους (15)αδιάτρητους (14)αδιάφευκτες (21)αδιάφευκτης (21)αδιάφευκτοι (22)αδιάφευκτος (21)αδιάφευκτου (23)αδιάφευκτων (24)αδιάφθαρτες (29)αδιάφθαρτης (29)αδιάφθαρτοι (30)αδιάφθαρτος (29)αδιάφθαρτου (31)αδιάφθαρτων (32)αδιάφθορους (30)αδιάψευστες (22)αδιάψευστης (22)αδιάψευστοι (23)αδιάψευστος (22)αδιάψευστου (24)αδιάψευστων (25)αδιέγερτους (17)αδιέργαστες (16)αδιέργαστης (16)αδιέργαστοι (17)αδιέργαστος (16)αδιέργαστου (18)αδιέργαστων (19)αδιαίρετους (14)αδιαβάθμητα (31)αδιαβάθμητη (31)αδιαβάθμητο (31)αδιαβίβαστα (27)αδιαβίβαστε (27)αδιαβίβαστη (27)αδιαβίβαστο (27)αδιαβατικές (20)αδιαβατικής (20)αδιαβατικοί (21)αδιαβατικού (21)αδιαβατικός (20)αδιαβατικών (21)αδιακήρυκτα (17)αδιακίνητος (13)αδιακλάδωτη (21)αδιακόνευτα (15)αδιακόνητος (13)αδιακόρευτα (16)αδιακόρευτε (16)αδιακόρευτη (16)αδιακόρευτο (16)αδιακόσμητα (16)αδιακόσμητε (16)αδιακόσμητη (16)αδιακόσμητο (16)αδιαλάλητος (16)αδιαλείπτως (17)αδιαλλάκτως (19)αδιαλλαξίας (25)αδιαλυτότης (15)αδιαλόγιστα (18)αδιαλόγιστε (18)αδιαλόγιστη (18)αδιαλόγιστο (18)αδιαμέλιστα (17)αδιαμέριστα (16)αδιαμέτρητα (16)αδιαμόρφωτα (25)αδιαμόρφωτε (25)αδιαμόρφωτη (25)αδιαμόρφωτο (25)αδιανέμητες (14)αδιανέμητης (14)αδιανέμητοι (15)αδιανέμητος (14)αδιανέμητου (16)αδιανέμητων (17)αδιαντροπιά (15)αδιανόητους (13)αδιαπέραστα (15)αδιαπέραστε (15)αδιαπέραστη (15)αδιαπέραστο (15)αδιαπόρευτα (16)αδιαπόρευτε (16)αδιαπόρευτη (16)αδιαπόρευτο (16)αδιαπότιστα (14)αδιαπότιστε (14)αδιαπότιστη (14)αδιαπότιστο (14)αδιαρρήκτως (17)αδιασάλευτα (16)αδιασάλευτε (16)αδιασάλευτη (16)αδιασάλευτο (16)αδιασάφητες (19)αδιασάφητης (19)αδιασάφητοι (20)αδιασάφητος (19)αδιασάφητου (21)αδιασάφητων (22)αδιατάρακτα (15)αδιατάρακτη (15)αδιατάρακτο (15)αδιατάραχος (20)αδιατάραχτο (21)αδιατήρητες (13)αδιατήρητης (13)αδιατήρητοι (14)αδιατήρητος (13)αδιατήρητου (15)αδιατήρητων (16)αδιατίμητες (14)αδιατίμητης (14)αδιατίμητοι (15)αδιατίμητος (14)αδιατίμητου (16)αδιατίμητων (17)αδιατρύπητα (15)αδιατρύπητε (15)αδιατρύπητη (15)αδιατρύπητο (15)αδιατύπωτες (15)αδιατύπωτης (15)αδιατύπωτοι (16)αδιατύπωτος (15)αδιατύπωτου (17)αδιατύπωτων (18)αδιαφάνειας (19)αδιαφήμιστα (22)αδιαφήμιστε (22)αδιαφήμιστη (22)αδιαφήμιστο (22)αδιαφορήσαν (21)αδιαφορήσει (21)αδιαφορήστε (21)αδιαφορείτε (21)αδιαφορούμε (23)αδιαφορούνε (21)αδιαφορούσα (21)αδιαφορούσε (21)αδιαφόρετες (20)αδιαφόρετης (20)αδιαφόρετοι (21)αδιαφόρετος (20)αδιαφόρετου (22)αδιαφόρετων (23)αδιαφόρησαν (21)αδιαφόρησες (20)αδιαφώτιστα (20)αδιαφώτιστε (20)αδιαφώτιστη (20)αδιαφώτιστο (20)αδιαχώρητες (20)αδιαχώρητης (20)αδιαχώρητοι (21)αδιαχώρητος (20)αδιαχώρητου (22)αδιαχώρητων (23)αδιαχώριστα (21)αδιαχώριστε (21)αδιαχώριστη (21)αδιαχώριστο (21)αδιείσδυτες (16)αδιείσδυτης (16)αδιείσδυτοι (17)αδιείσδυτος (16)αδιείσδυτου (18)αδιείσδυτων (19)αδιεκδίκητα (18)αδιεκδίκητε (18)αδιεκδίκητη (18)αδιεκδίκητο (18)αδιενέργητα (17)αδιενέργητε (17)αδιενέργητη (17)αδιενέργητο (17)αδιερεύνητα (14)αδιερεύνητε (14)αδιερεύνητη (14)αδιερεύνητο (14)αδικαίωτους (16)αδικηθέντες (22)αδικηθέντος (22)αδικηθήκαμε (26)αδικηθήκανε (24)αδικηθήκατε (24)αδικημένους (16)αδικοκρατία (16)αδικοκρισία (16)αδικοκριτής (15)αδικομάζωμα (29)αδικοπραγία (19)αδικοπραγεί (19)αδικοπραξία (25)αδικοχάθηκε (31)αδικοχαμένα (23)αδικοχαμένε (23)αδικοχαμένη (23)αδικοχαμένο (23)αδικούμαστε (16)αδικούμενοι (16)αδικούμενος (15)αδικούμενου (17)αδικούμενων (18)αδιοίκητους (14)αδιοριστίας (13)αδιοριστίες (13)αδιόρθωτους (25)αδιόριστους (14)αδιύλιστους (15)αδογμάτιστα (18)αδογμάτιστε (18)αδογμάτιστη (18)αδογμάτιστο (18)αδοκίμαστες (15)αδοκίμαστης (15)αδοκίμαστοι (16)αδοκίμαστος (15)αδοκίμαστου (17)αδοκίμαστων (18)αδολίευτους (16)αδούλευτους (16)αδράχνονται (21)αδράχνονταν (21)αδραζόμαστε (25)αδραζόσαστε (23)αδρανήσουμε (17)αδρανοποιεί (15)αδρανούσαμε (16)αδρανούσατε (14)αδραχνόμουν (24)αδραχνόσουν (22)αδρεναλίνης (15)αδροπλήρωνα (20)αδροπλήρωνε (20)αδροπλήρωσα (20)αδροπλήρωσε (20)αδροπληρωθώ (29)αδροπληρώνω (20)αδροπληρώσω (20)αδρόμισθους (25)αδρόσιστους (14)αδυνάστευτα (15)αδυνάστευτε (15)αδυνάστευτη (15)αδυνάστευτο (15)αδυνατίζαμε (25)αδυνατίζανε (23)αδυνατίζατε (23)αδυνατίζεις (22)αδυνατίζετε (23)αδυνατίζομε (25)αδυνατίζουν (24)αδυνατίσαμε (16)αδυνατίσανε (14)αδυνατίσατε (14)αδυνατίσεις (13)αδυνατίσετε (14)αδυνατίσομε (16)αδυνατίσουν (15)αδυνατούλης (15)αδυνατούντα (14)αδυνατούσαν (14)αδυνατούσες (13)αδυνατώντας (13)αδυσώπητους (15)αδωροδόκητα (20)αδωροδόκητε (20)αδωροδόκητη (20)αδωροδόκητο (20)αδόντιαστος (12)αείμνηστους (12)αεικίνητους (11)αειπάρθενος (20)αεραθλήματα (24)αεραθλήτρια (23)αεραθλητικά (23)αεραθλητικέ (23)αεραθλητική (23)αεραθλητικό (23)αεριαγωγούς (18)αεριζόμαστε (22)αεριζόμενης (21)αεριζόμενοι (22)αεριζόμενος (21)αεριζόμενου (23)αεριζόσαστε (20)αεριοποίηση (12)αεριοστεγής (13)αερισμένους (13)αεριστήκαμε (14)αεριστήκατε (12)αεριτζίδικα (24)αεριτζίδικε (24)αεριτζίδικη (24)αεριτζίδικο (24)αεριωθήσεις (21)αεριωθήσεων (24)αεριωθήσεως (23)αεροβάτησαν (18)αεροβάτησες (17)αεροβατήσει (18)αεροβατήστε (18)αεροβατείτε (18)αεροβατούμε (20)αεροβατούσα (18)αεροβατούσε (18)αερογέφυρας (22)αερογέφυρες (22)αερογεφυρών (23)αερογραμμές (18)αερογραμμής (18)αερογραμμών (19)αεροδίνητες (13)αεροδίνητης (13)αεροδίνητοι (14)αεροδίνητος (13)αεροδίνητου (15)αεροδίνητων (16)αεροδικείον (15)αεροδικείου (16)αεροδικείων (17)αεροδρομίου (18)αεροδρομίων (19)αεροδρομικά (18)αεροδρομικέ (18)αεροδρομική (18)αεροδρομικό (18)αεροδρόμιον (17)αεροελεγκτή (17)αεροθάλαμοι (24)αεροθάλαμος (23)αεροθαλάμου (25)αεροθαλάμων (26)αεροκίνητος (11)αεροκοπανάω (15)αερολίσθηση (22)αερολιμένας (14)αερολιμένες (14)αερολιμένος (14)αερολιμένων (17)αερολογήσει (16)αερολογήστε (16)αερολογείτε (16)αερολογούμε (18)αερολογούσα (16)αερολογούσε (16)αερολυμάτων (18)αερολόγησαν (16)αερολόγησες (15)αερολύματος (14)αερομαντεία (13)αερομπαλόνι (16)αεροναυπηγέ (16)αεροναυπηγό (16)αεροναυτικά (13)αεροναυτικέ (13)αεροναυτική (13)αεροναυτικό (13)αεροπειρατή (13)αεροπλανάκι (15)αεροπλοϊκές (13)αεροπλοϊκής (13)αεροπλοϊκοί (14)αεροπλοϊκού (14)αεροπλοϊκός (13)αεροπλοϊκών (14)αεροπλοϊκώς (13)αεροπορικές (13)αεροπορικής (13)αεροπορικοί (14)αεροπορικού (14)αεροπορικός (13)αεροπορικών (14)αεροπορικώς (13)αεροσκάφους (19)αεροσταθμού (22)αεροσταθμός (21)αεροσταθμών (22)αεροστατικά (12)αεροστατικέ (12)αεροστατική (12)αεροστατικό (12)αεροστεγείς (13)αεροστεγούς (13)αεροσυνοδοί (15)αεροσυνοδού (15)αεροσυνοδός (14)αεροσυνοδών (15)αεροψεκασμό (23)αερόλουτρον (15)αερόλουτρου (16)αερόλουτρων (17)αερόψυκτους (22)αετονύχηδες (19)αετονύχηδων (22)αετονύχισσα (17)αετόμορφους (20)αζαχάρωτους (29)αζεμάτιστες (20)αζεμάτιστης (20)αζεμάτιστοι (21)αζεμάτιστος (20)αζεμάτιστου (22)αζεμάτιστων (23)αζεοτροπική (22)αζευγάριστα (24)αζευγάριστε (24)αζευγάριστη (24)αζευγάριστο (24)αζευγάρωτες (25)αζευγάρωτης (25)αζευγάρωτοι (26)αζευγάρωτος (25)αζευγάρωτου (27)αζευγάρωτων (28)αζιμουθιακά (32)αζιμουθιακέ (32)αζιμουθιακή (32)αζιμουθιακό (32)αζωήρευτους (23)αζωγράφητες (31)αζωγράφητης (31)αζωγράφητοι (32)αζωγράφητος (31)αζωγράφητου (33)αζωγράφητων (34)αζωγράφιστα (32)αζωγράφιστε (32)αζωγράφιστη (32)αζωγράφιστο (32)αζωντάνευτα (22)αζωντάνευτε (22)αζωντάνευτη (22)αζωντάνευτο (22)αζωογόνητες (23)αζωογόνητης (23)αζωογόνητοι (24)αζωογόνητος (23)αζωογόνητου (25)αζωογόνητων (26)αζύγιαστους (22)αηδέστατους (13)αηδέστερους (14)αηδιάζονται (22)αηδιάζονταν (22)αηδιάζοντας (21)αηδιαζόμουν (25)αηδιαζόσουν (23)αηδιασμένες (14)αηδιασμένης (14)αηδιασμένοι (15)αηδιασμένος (14)αηδιασμένου (16)αηδιασμένων (17)αηδιαστικές (13)αηδιαστικής (13)αηδιαστικοί (14)αηδιαστικού (14)αηδιαστικός (13)αηδιαστικών (14)αηδονίζουμε (25)αηδονίσματα (15)αηδονίσουμε (16)αηδονολαλεί (17)αηδονολαλιά (17)αηδονοφωλιά (24)αηδονόπουλε (17)αηδονόπουλο (17)αηθέστερους (20)αθάρρευτους (22)αθέρμαντους (22)αθέσπιστους (20)αθανασιάδης (21)αθανασούλης (20)αθεάτριστες (19)αθεάτριστης (19)αθεάτριστοι (20)αθεάτριστος (19)αθεάτριστου (21)αθεάτριστων (22)αθειάφιστες (25)αθειάφιστης (25)αθειάφιστοι (26)αθειάφιστος (25)αθειάφιστου (27)αθειάφιστων (28)αθεμέλιωτες (24)αθεμέλιωτης (24)αθεμέλιωτοι (25)αθεμέλιωτος (24)αθεμέλιωτου (26)αθεμέλιωτων (27)αθεμελίωτες (24)αθεμελίωτης (24)αθεμελίωτοι (25)αθεμελίωτος (24)αθεμελίωτου (26)αθεμελίωτων (27)αθεολόγητες (23)αθεολόγητης (23)αθεολόγητοι (24)αθεολόγητος (23)αθεολόγητου (25)αθεολόγητων (26)αθεράπευτες (21)αθεράπευτης (21)αθεράπευτοι (22)αθεράπευτος (21)αθεράπευτου (23)αθεράπευτων (24)αθετήσιμους (21)αθετηθήκαμε (31)αθετηθήκατε (29)αθετημένους (21)αθετούμαστε (21)αθεϊστικούς (18)αθηλύκωτους (24)αθημώνιαστα (21)αθημώνιαστε (21)αθημώνιαστη (21)αθημώνιαστο (21)αθηναίικους (20)αθηνιώτικες (19)αθηνιώτικης (19)αθηνιώτικοι (20)αθηνιώτικος (19)αθηνιώτικου (21)αθηνιώτικων (22)αθηρεκτομής (22)αθηρωμάτωση (26)αθησαύριστα (20)αθησαύριστε (20)αθησαύριστη (20)αθησαύριστο (20)αθιγγανίδος (27)αθλητίατροι (22)αθλητίατρος (21)αθλητιάτρου (23)αθλητιάτρων (24)αθλητισμούς (22)αθλοθέτησαν (30)αθλοθέτησες (29)αθλοθέτριας (30)αθλοθέτριες (30)αθλοθετήσει (30)αθλοθετήσου (31)αθλοθετήστε (30)αθλοθετείτε (30)αθλοθετηθεί (39)αθλοθετούμε (32)αθλοθετούσα (30)αθλοθετούσε (30)αθλοθετριών (31)αθλοπαιδιάς (24)αθλοπαιδιές (24)αθλοπαιδιών (25)αθλούμασταν (23)αθλούμενους (23)αθλούσασταν (21)αθορύβητους (27)αθροίζονται (29)αθροίζονταν (29)αθροίζοντας (28)αθροίσιμους (22)αθροίσματος (21)αθροίσματός (20)αθροίστηκαν (21)αθροίστηκες (20)αθροιζόμενα (31)αθροιζόμενε (31)αθροιζόμενη (31)αθροιζόμενο (31)αθροιζόμουν (32)αθροιζόσουν (30)αθροισμάτων (24)αθροισμένες (21)αθροισμένης (21)αθροισμένοι (22)αθροισμένος (21)αθροισμένου (23)αθροισμένων (24)αθροιστείτε (20)αθροιστικές (20)αθροιστικής (20)αθροιστικοί (21)αθροιστικού (21)αθροιστικός (20)αθροιστικών (21)αθροιστούμε (22)αθυμιάτιστα (22)αθυμιάτιστε (22)αθυμιάτιστη (22)αθυμιάτιστο (22)αθυροστομία (23)αθυρόστομες (22)αθυρόστομης (22)αθυρόστομοι (23)αθυρόστομος (22)αθυρόστομου (24)αθυρόστομων (25)αθυσίαστους (20)αθωράκιστες (22)αθωράκιστης (22)αθωράκιστοι (23)αθωράκιστος (22)αθωράκιστου (24)αθωράκιστων (25)αθωωνόμαστε (25)αθωωνόσαστε (23)αιγιαλίτιδα (18)αιγοβοσκούς (20)αιγοδέρματα (19)αιγοκλήματα (18)αιγοπρόβατα (22)αιγυπτιακές (15)αιγυπτιακής (15)αιγυπτιακοί (16)αιγυπτιακού (16)αιγυπτιακός (15)αιγυπτιακών (16)αιδημοσύνης (14)αιθαλομίχλη (32)αιθεροβάμων (31)αιθεροβάτης (26)αιθεροβατεί (27)αιθεροειδής (22)αιθερολογία (25)αιθερολόγος (24)αιθερομανής (21)αιθιοπικούς (20)αιθουσάρχες (27)αιθουσάρχης (27)αιθουσαρχών (28)αιθριάσματα (22)αιθυλεστέρα (23)αικατερίνης (11)αιλουροειδή (17)αιμαγγείωμα (22)αιματέμεσης (13)αιματοβαφής (25)αιματογενές (14)αιματογενής (14)αιματογενών (15)αιματοειδές (14)αιματοειδής (14)αιματοειδών (15)αιματοκρίτη (14)αιματοκυλάν (16)αιματοκυλάς (15)αιματοκυλάω (18)αιματολογία (17)αιματολόγοι (17)αιματολόγος (16)αιματολόγου (18)αιματολόγων (19)αιματομανής (13)αιματοπότης (12)αιματουρίας (13)αιματουρίες (13)αιματουριών (14)αιματοχαρής (19)αιματοχυσία (20)αιματωμάτων (18)αιματωνόταν (14)αιματόρροια (14)αιματόχροες (19)αιματόχροης (19)αιματόχροοι (20)αιματόχροος (19)αιματόχροου (21)αιματόχρους (20)αιματόχροων (22)αιματόχρωμα (24)αιματόχρωμε (24)αιματόχρωμη (24)αιματόχρωμο (24)αιματώματος (13)αιματώνεσαι (12)αιματώνεστε (12)αιματώνεται (12)αιματώνομαι (14)αιματώνουμε (15)αιματώσουμε (15)αιμοβόρικες (20)αιμοβόρικης (20)αιμοβόρικοι (21)αιμοβόρικος (20)αιμοβόρικου (22)αιμοβόρικων (23)αιμοδιάλυση (18)αιμοδοτριών (16)αιμοδότριας (15)αιμοδότριες (15)αιμοκάθαρση (23)αιμολυτικές (15)αιμολυτικής (15)αιμολυτικοί (16)αιμολυτικού (16)αιμολυτικός (15)αιμολυτικών (16)αιμομίκτρια (16)αιμομικτικά (16)αιμομικτικέ (16)αιμομικτική (16)αιμομικτικό (16)αιμοπετάλια (15)αιμοπετάλιο (15)αιμοπτύσεις (12)αιμοπτύσεων (15)αιμοπτύσεως (14)αιμορράγησα (17)αιμορράγησε (17)αιμορραγήσω (19)αιμορραγίας (16)αιμορραγίες (16)αιμορραγείς (16)αιμορραγικά (18)αιμορραγικέ (18)αιμορραγική (18)αιμορραγικό (18)αιμορραγιών (17)αιμορραγούν (17)αιμορροΐδας (16)αιμορροΐδες (16)αιμορροΐδων (19)αιμοστάσεις (11)αιμοστάσεων (14)αιμοστάσεως (13)αιμοσταγείς (14)αιμοσταγούς (14)αιμοστασίας (11)αιμοστατικά (13)αιμοστατικέ (13)αιμοστατική (13)αιμοστατικό (13)αιμοσφαίρια (20)αιμοσφαίριο (20)αιμοφιλικές (21)αιμοφιλικής (21)αιμοφιλικοί (22)αιμοφιλικού (22)αιμοφιλικός (21)αιμοφιλικών (22)αιμόφυρτους (21)αινησίδημος (14)αινησίδημου (16)αινιγματικά (16)αινιγματικέ (16)αινιγματική (16)αινιγματικό (16)αινιγματώδη (18)αιρεσιάρχες (18)αιρεσιάρχης (18)αιρεσιαρχών (19)αιρόντουσαν (12)αισθάνθηκαν (29)αισθάνθηκες (28)αισθάνονται (19)αισθάνονταν (19)αισθανθήκαν (29)αισθανθείτε (28)αισθανθούμε (30)αισθανθούνε (28)αισθαντικές (19)αισθαντικής (19)αισθαντικοί (20)αισθαντικού (20)αισθαντικός (19)αισθαντικών (20)αισθανόμενο (21)αισθανόμουν (22)αισθανόσουν (20)αισθανότανε (19)αισθηματάκι (22)αισθηματίας (20)αισθηματίες (20)αισθηματικά (22)αισθηματικέ (22)αισθηματική (22)αισθηματικό (22)αισθηματιών (21)αισθησιακές (19)αισθησιακής (19)αισθησιακοί (20)αισθησιακού (20)αισθησιακός (19)αισθησιακών (20)αισθησιασμέ (21)αισθησιασμό (21)αισθητήριας (19)αισθητήριες (19)αισθητήριοι (20)αισθητήριον (20)αισθητήριος (19)αισθητήριου (21)αισθητήριων (22)αισθητηρίου (21)αισθητηρίων (22)αισθητικούς (19)αισθητισμοί (21)αισθητισμού (21)αισθητισμός (20)αισθητισμών (21)αισθητιστής (18)αισθητοποιώ (20)αισθητότητα (19)αισιοδοξήσω (24)αισιοδοξίας (21)αισιοδοξίες (21)αισιοδοξείς (21)αισιοδοξιών (22)αισιοδοξούν (22)αισιοδόξησα (22)αισιοδόξησε (22)αισιόδοξους (22)αισχροκερδή (23)αισχροκερδώ (23)αισχρολογία (23)αισχρολογεί (23)αισχρολόγοι (23)αισχρολόγος (22)αισχρολόγου (24)αισχρολόγων (25)αισχροτήτων (20)αισχρόλογου (24)αισχρόλογων (25)αισχρότατες (17)αισχρότατης (17)αισχρότατοι (18)αισχρότατος (17)αισχρότατου (19)αισχρότατων (20)αισχρότερες (18)αισχρότερης (18)αισχρότεροι (19)αισχρότερος (18)αισχρότερου (20)αισχρότερων (21)αισχρότητας (17)αισχρότητες (17)αισχυλικούς (20)αισχυντηλές (19)αισχυντηλής (19)αισχυντηλοί (20)αισχυντηλού (20)αισχυντηλός (19)αισχυντηλών (20)αισχυνόμουν (21)αισχυνόσουν (19)αισχύλειους (19)αισχύνονται (17)αισχύνονταν (17)αιτιοκρατία (12)αιτιολογήσω (17)αιτιολογίας (14)αιτιολογίες (14)αιτιολογείς (14)αιτιολογηθώ (24)αιτιολογικά (16)αιτιολογικέ (16)αιτιολογική (16)αιτιολογικό (16)αιτιολογιών (15)αιτιολογούν (15)αιτιολόγησή (14)αιτιολόγησα (15)αιτιολόγησε (15)αιτιολόγηση (15)αιτουμένους (13)αιτούμενους (12)αιφνιδίαζαν (29)αιφνιδίαζες (28)αιφνιδίασαν (20)αιφνιδίασες (19)αιφνιδιάζει (29)αιφνιδιάσει (20)αιφνιδιάσου (21)αιφνιδιάστε (20)αιφνιδιασμέ (22)αιφνιδιασμό (22)αιφνιδιαστώ (20)αιχμάλωτους (23)αιχμαλωσίας (22)αιχμαλωσίες (22)αιχμαλωσιών (23)αιχμαλωτίζω (34)αιχμαλωτίσω (25)αιχμαλώτιζα (30)αιχμαλώτιζε (30)αιχμαλώτισα (21)αιχμαλώτισε (21)αιχμαλώτιση (21)αιχμαλώτους (21)αιχμηρότατα (20)αιχμηρότατε (20)αιχμηρότατη (20)αιχμηρότατο (20)αιχμηρότερα (21)αιχμηρότερε (21)αιχμηρότερη (21)αιχμηρότερο (21)αιχμηρότητα (20)αιωνιότητας (11)αιωρουμένων (18)αιωρούμαστε (15)αιωρούμενες (14)αιωρούμενος (14)αιωρούμενου (16)ακάλτσωτους (15)ακάπνιστους (12)ακάρπιστους (13)ακαδημαϊκές (15)ακαδημαϊκής (15)ακαδημαϊκοί (16)ακαδημαϊκού (16)ακαδημαϊκός (15)ακαδημαϊκών (16)ακαδημαϊσμέ (17)ακαδημαϊσμό (17)ακαθάριστες (20)ακαθάριστης (20)ακαθάριστοι (21)ακαθάριστος (20)ακαθάριστου (22)ακαθάριστού (20)ακαθάριστων (23)ακαθέλκυστα (24)ακαθέλκυστε (24)ακαθέλκυστη (24)ακαθέλκυστο (24)ακαθήλωτους (24)ακαθαγίαστα (23)ακαθαγίαστε (23)ακαθαγίαστη (23)ακαθαγίαστο (23)ακαθαρίστου (22)ακαθαρίστων (23)ακαθιέρωτες (22)ακαθιέρωτης (22)ακαθιέρωτοι (23)ακαθιέρωτος (22)ακαθιέρωτου (24)ακαθιέρωτων (25)ακαθοδήγητα (26)ακαθοδήγητε (26)ακαθοδήγητη (26)ακαθοδήγητο (26)ακαθορίστου (22)ακαθορίστως (22)ακαθοριστία (21)ακαθόριστες (20)ακαθόριστης (20)ακαθόριστοι (21)ακαθόριστος (20)ακαθόριστου (22)ακαθόριστων (23)ακακολόγητα (17)ακακολόγητε (17)ακακολόγητη (17)ακακολόγητο (17)ακακοπάθητα (22)ακακοπάθητε (22)ακακοπάθητη (22)ακακοπάθητο (22)ακακοποίητα (13)ακακοποίητε (13)ακακοποίητη (13)ακακοποίητο (13)ακαλίγωτους (18)ακαλαίσθητα (22)ακαλαίσθητε (22)ακαλαίσθητη (22)ακαλαίσθητο (22)ακαλλώπιστα (16)ακαλλώπιστε (16)ακαλλώπιστη (16)ακαλλώπιστο (16)ακαλμάριστα (16)ακαλμάριστε (16)ακαλμάριστη (16)ακαλμάριστο (16)ακαμαντίδας (15)ακανάκευτες (12)ακανάκευτης (12)ακανάκευτοι (13)ακανάκευτος (12)ακανάκευτου (14)ακανάκευτων (15)ακανθοειδές (22)ακανθοειδής (22)ακανθοειδών (23)ακανθόχοιρε (28)ακανθόχοιρο (28)ακανόνιστες (10)ακανόνιστης (10)ακανόνιστοι (11)ακανόνιστος (10)ακανόνιστου (12)ακανόνιστων (13)ακαπάκωτους (15)ακαπάρωτους (15)ακαπέλωτους (16)ακαπήλευτες (14)ακαπήλευτης (14)ακαπήλευτοι (15)ακαπήλευτος (14)ακαπήλευτου (16)ακαπήλευτων (17)ακαπίστρωτα (15)ακαπίστρωτε (15)ακαπίστρωτη (15)ακαπίστρωτο (15)ακαρύκευτες (13)ακαρύκευτης (13)ακαρύκευτοι (14)ακαρύκευτος (13)ακαρύκευτου (15)ακαρύκευτων (16)ακατάβλητες (19)ακατάβλητης (19)ακατάβλητοι (20)ακατάβλητος (19)ακατάβλητου (21)ακατάβλητων (22)ακατάγγελτα (19)ακατάγγελτε (19)ακατάγγελτη (19)ακατάγγελτο (19)ακατάδεκτες (14)ακατάδεκτης (14)ακατάδεκτοι (15)ακατάδεκτος (14)ακατάδεκτου (16)ακατάδεκτων (17)ακατάδεχτες (20)ακατάδεχτης (20)ακατάδεχτοι (21)ακατάδεχτος (20)ακατάδεχτου (22)ακατάδεχτων (23)ακατάθετους (20)ακατάκτητες (11)ακατάκτητης (11)ακατάκτητοι (12)ακατάκτητος (11)ακατάκτητου (13)ακατάκτητων (14)ακατάληκτες (13)ακατάληκτης (13)ακατάληκτοι (14)ακατάληκτος (13)ακατάληκτου (15)ακατάληκτων (16)ακατάληπτες (13)ακατάληπτης (13)ακατάληπτοι (14)ακατάληπτος (13)ακατάληπτου (15)ακατάληπτων (16)ακατάλληλες (16)ακατάλληλης (16)ακατάλληλοι (17)ακατάλληλος (16)ακατάλληλου (18)ακατάλληλων (19)ακατάλυτους (14)ακατάπαυστα (13)ακατάπαυστε (13)ακατάπαυστη (13)ακατάπαυστο (13)ακατάπαυτες (12)ακατάπαυτης (12)ακατάπαυτοι (13)ακατάπαυτος (12)ακατάπαυτου (14)ακατάπαυτων (15)ακατάπειστα (12)ακατάπιαστα (12)ακατάπιαστε (12)ακατάπιαστη (12)ακατάπιαστο (12)ακατάρτιστα (12)ακατάρτιστε (12)ακατάρτιστη (12)ακατάρτιστο (12)ακατάσβεστα (18)ακατάσβεστε (18)ακατάσβεστη (18)ακατάσβεστο (18)ακατάσταλτα (13)ακατάσταλτε (13)ακατάσταλτη (13)ακατάσταλτο (13)ακατάστατες (10)ακατάστατης (10)ακατάστατοι (11)ακατάστατος (10)ακατάστατου (12)ακατάστατων (13)ακατάσχετες (17)ακατάσχετης (17)ακατάσχετοι (18)ακατάσχετον (18)ακατάσχετος (17)ακατάσχετου (19)ακατάσχετων (20)ακατάτακτες (11)ακατάτακτης (11)ακατάτακτοι (12)ακατάτακτος (11)ακατάτακτου (13)ακατάτακτων (14)ακατάταχτος (17)ακατέβατους (18)ακατέργαστα (15)ακατέργαστε (15)ακατέργαστη (15)ακατέργαστο (15)ακατήχητους (18)ακαταδίωκτα (17)ακαταδίωκτε (17)ακαταδίωκτη (17)ακαταδίωκτο (17)ακαταδεξίας (22)ακαταδεξίες (22)ακαταδεξιάς (22)ακαταδεξιές (22)ακαταδεξιών (23)ακαταληψίας (21)ακαταληψίες (21)ακαταληψιών (22)ακαταλλήλου (18)ακαταλλήλων (19)ακαταμάχητα (20)ακαταμάχητε (20)ακαταμάχητη (20)ακαταμάχητο (20)ακατανάλωτα (15)ακατανάλωτε (15)ακατανάλωτη (15)ακατανάλωτο (15)ακατανίκητα (12)ακατανίκητε (12)ακατανίκητη (12)ακατανίκητο (12)ακατανοησία (11)ακατανόητες (10)ακατανόητης (10)ακατανόητοι (11)ακατανόητος (10)ακατανόητου (12)ακατανόητων (13)ακαταπίεστα (12)ακαταπίεστε (12)ακαταπίεστη (12)ακαταπίεστο (12)ακαταπτόητα (12)ακαταπτόητε (12)ακαταπτόητη (12)ακαταπτόητο (12)ακαταπόνητα (12)ακαταπόνητε (12)ακαταπόνητη (12)ακαταπόνητο (12)ακαταρτισία (12)ακαταστασία (11)ακατασχέτως (19)ακατεύναστα (11)ακατεύναστε (11)ακατεύναστη (11)ακατεύναστο (11)ακατηγόρητα (15)ακατηγόρητε (15)ακατηγόρητη (15)ακατηγόρητο (15)ακατοίκητες (11)ακατοίκητης (11)ακατοίκητοι (12)ακατοίκητος (11)ακατοίκητου (13)ακατοίκητων (14)ακατοχύρωτα (21)ακατοχύρωτε (21)ακατοχύρωτη (21)ακατοχύρωτο (21)ακατούρητες (11)ακατούρητης (11)ακατούρητοι (12)ακατούρητος (11)ακατούρητου (13)ακατούρητων (14)ακατσάρωτες (13)ακατσάρωτης (13)ακατσάρωτοι (14)ακατσάρωτος (13)ακατσάρωτου (15)ακατσάρωτων (16)ακατόρθωτες (22)ακατόρθωτης (22)ακατόρθωτοι (23)ακατόρθωτος (22)ακατόρθωτου (24)ακατόρθωτων (25)ακαφάσωτους (20)ακαψάλιστες (21)ακαψάλιστης (21)ακαψάλιστοι (22)ακαψάλιστος (21)ακαψάλιστου (23)ακαψάλιστων (24)ακελάηδητος (15)ακεράτωτους (14)ακεραιότητά (11)ακεραιότητα (12)ακεραιώναμε (14)ακεραιώνατε (12)ακεραιώνεις (11)ακεραιώνετε (12)ακεραιώνουν (13)ακεραιώσαμε (14)ακεραιώσατε (12)ακεραιώσεις (11)ακεραιώσετε (12)ακεραιώσουν (13)ακεραμίδωτο (19)ακεραύνωτες (13)ακεραύνωτης (13)ακεραύνωτοι (14)ακεραύνωτος (13)ακεραύνωτου (15)ακεραύνωτων (16)ακηλίδωτους (18)ακιδοειδείς (16)ακιδοειδεις (17)ακιδοειδούς (16)ακινητοποιώ (12)ακινητούσαν (11)ακινητούσες (10)ακινητώντας (10)ακκιζόμαστε (23)ακκιζόσαστε (21)ακκλησίαστα (14)ακκλησίαστε (14)ακκλησίαστη (14)ακκλησίαστο (14)ακλάδευτους (17)ακλήτευτους (14)ακλείδωτους (18)ακλιμάκωτες (17)ακλιμάκωτης (17)ακλιμάκωτοι (18)ακλιμάκωτος (17)ακλιμάκωτου (19)ακλιμάκωτων (20)ακλυδώνιστα (17)ακλυδώνιστε (17)ακλυδώνιστη (17)ακλυδώνιστο (17)ακοίμιστους (13)ακοίταχτους (18)ακοινωνησία (13)ακοινώνητες (10)ακοινώνητης (10)ακοινώνητοι (11)ακοινώνητος (10)ακοινώνητου (12)ακοινώνητων (13)ακοκκίνιστα (13)ακοκκίνιστε (13)ακοκκίνιστη (13)ακοκκίνιστο (13)ακολάκευτες (14)ακολάκευτης (14)ακολάκευτοι (15)ακολάκευτος (14)ακολάκευτου (16)ακολάκευτων (17)ακολάσταινε (13)ακολάτσιστα (13)ακολάτσιστε (13)ακολάτσιστη (13)ακολάτσιστο (13)ακολασταίνω (15)ακολλάριστα (16)ακολλάριστε (16)ακολλάριστη (16)ακολλάριστο (16)ακολουθήσει (23)ακολουθήσου (24)ακολουθήστε (23)ακολουθείτε (23)ακολουθείτο (23)ακολουθηθεί (32)ακολουθητέα (23)ακολουθητέε (23)ακολουθιακά (24)ακολουθιακέ (24)ακολουθιακή (24)ακολουθιακό (24)ακολουθούμε (25)ακολουθούνε (23)ακολουθούσα (23)ακολουθούσε (23)ακολούθαγαν (25)ακολούθαγες (24)ακολούθησαν (22)ακολούθησες (21)ακολούθησις (21)ακομμάτιστα (15)ακομμάτιστε (15)ακομμάτιστη (15)ακομμάτιστο (15)ακομπάνιαρα (15)ακομπάνιαρε (15)ακομπανιάρω (17)ακονίζονται (20)ακονίζονταν (20)ακονίζοντας (19)ακονίσματος (12)ακονίστηκαν (12)ακονίστηκες (11)ακονιζόμουν (23)ακονιζόσουν (21)ακονισμάτων (15)ακονισμένες (12)ακονισμένης (12)ακονισμένοι (13)ακονισμένος (12)ακονισμένου (14)ακονισμένων (15)ακονιστήρια (12)ακονιστείτε (11)ακονιστικές (11)ακονιστικής (11)ακονιστικοί (12)ακονιστικού (12)ακονιστικός (11)ακονιστικών (12)ακονιστούμε (13)ακονοπετρών (13)ακοντίζεσαι (20)ακοντίζεστε (20)ακοντίζεται (20)ακοντίζομαι (22)ακοντίζουμε (23)ακοντίσουμε (14)ακοντίστηκα (12)ακοντίστηκε (12)ακοντίστρια (12)ακοντιζόταν (20)ακοντισμένα (13)ακοντισμένε (13)ακοντισμένη (13)ακοντισμένο (13)ακοντισμούς (12)ακοντιστείς (10)ακοντιστικά (12)ακοντιστικέ (12)ακοντιστική (12)ακοντιστικό (12)ακοντιστούν (11)ακονόπετρας (12)ακονόπετρες (12)ακοομέτρηση (14)ακοομετρίας (13)ακοομετρίες (13)ακοομετριών (14)ακοπάνιστες (11)ακοπάνιστης (11)ακοπάνιστοι (12)ακοπάνιστος (11)ακοπάνιστου (13)ακοπάνιστων (14)ακορνίζωτες (22)ακορνίζωτης (22)ακορνίζωτοι (23)ακορνίζωτος (22)ακορνίζωτου (24)ακορνίζωτων (25)ακορόιδευτα (16)ακορόιδευτε (16)ακορόιδευτη (16)ακορόιδευτο (16)ακορύφωτους (21)ακοσκίνιστα (12)ακοσκίνιστε (12)ακοσκίνιστη (12)ακοσκίνιστο (12)ακοστάρισμα (14)ακουαμαρίνα (15)ακουβάλητες (20)ακουβάλητης (20)ακουβάλητοι (21)ακουβάλητος (20)ακουβάλητου (22)ακουβάλητων (23)ακουγόμαστε (17)ακουγόμουνα (18)ακουγόντανε (15)ακουγόσαστε (15)ακουγόσουνα (16)ακουκούλωτα (17)ακουκούλωτε (17)ακουκούλωτη (17)ακουκούλωτο (17)ακουμπάγαμε (20)ακουμπάγανε (18)ακουμπάγατε (18)ακουμπήσαμε (17)ακουμπήσανε (15)ακουμπήσατε (15)ακουμπήσεις (14)ακουμπήσετε (15)ακουμπήσομε (17)ακουμπήσουν (16)ακουμπούσαν (15)ακουμπούσες (14)ακουμπώντας (14)ακουομέτρου (16)ακουομέτρων (17)ακουομετρία (15)ακουσθήκαμε (24)ακουστήκαμε (15)ακουστήκανε (13)ακουστήκατε (13)ακουστικούς (12)ακουστότερα (13)ακουστότερε (13)ακουστότερη (13)ακουστότερο (13)ακουόγραμμα (20)ακούμπωτους (16)ακούραστους (12)ακούρδιστες (14)ακούρδιστης (14)ακούρδιστοι (15)ακούρδιστος (14)ακούρδιστου (16)ακούρδιστων (17)ακούρευτους (13)ακούρντιστα (12)ακούρντιστε (12)ακούρντιστη (12)ακούρντιστο (12)ακούρσευτες (12)ακούρσευτης (12)ακούρσευτοι (13)ακούρσευτος (12)ακούρσευτου (14)ακούρσευτων (15)ακράδαντους (15)ακρέμαστους (14)ακριβέστατα (19)ακριβέστατε (19)ακριβέστατη (19)ακριβέστατο (19)ακριβέστερα (20)ακριβέστερε (20)ακριβέστερη (20)ακριβέστερο (20)ακριβαίναμε (21)ακριβαίνατε (19)ακριβαίνεις (18)ακριβαίνετε (19)ακριβαίνουν (20)ακριβολογία (24)ακριβολογεί (24)ακριβολόγος (23)ακριβολόγου (25)ακριβοπουλά (23)ακριβοπουλώ (23)ακριβοπούλα (22)ακριβότατες (18)ακριβότατης (18)ακριβότατοι (19)ακριβότατος (18)ακριβότατου (20)ακριβότατων (21)ακριβότερες (19)ακριβότερης (19)ακριβότεροι (20)ακριβότερος (19)ακριβότερου (21)ακριβότερων (22)ακριβύνουμε (22)ακριδοκτόνα (16)ακριδοπαθής (24)ακριμάτιστα (14)ακριμάτιστε (14)ακριμάτιστη (14)ακριμάτιστο (14)ακριτολογία (17)ακριτομυθία (24)ακριτόμυθες (23)ακριτόμυθης (23)ακριτόμυθοι (24)ακριτόμυθος (23)ακριτόμυθου (25)ακριτόμυθων (26)ακροάζονται (21)ακροάζονταν (21)ακροάσιμους (14)ακροαζόμουν (24)ακροαζόσουν (22)ακροαματικά (15)ακροαματικέ (15)ακροαματική (15)ακροαματικό (15)ακροαστικές (12)ακροαστικής (12)ακροαστικοί (13)ακροαστικού (13)ακροαστικός (12)ακροαστικών (13)ακροατήριον (13)ακροατηρίου (14)ακροατηρίων (15)ακροβάτησαν (19)ακροβάτησες (18)ακροβάτισσα (19)ακροβατήσει (19)ακροβατήστε (19)ακροβατείτε (19)ακροβατικές (19)ακροβατικής (19)ακροβατικοί (20)ακροβατικού (20)ακροβατικός (19)ακροβατικών (20)ακροβατισμέ (21)ακροβατισμό (21)ακροβατούμε (21)ακροβατούσα (19)ακροβατούσε (19)ακροβολίζει (30)ακροβολίσει (21)ακροβολίσου (22)ακροβολίστε (21)ακροβολισμέ (23)ακροβολισμό (23)ακροβολιστή (21)ακροβολιστώ (21)ακροβυστίας (19)ακροβόλιζαν (30)ακροβόλιζες (29)ακροβόλισαν (21)ακροβόλισες (20)ακρογιαλιάς (16)ακρογιαλιές (16)ακρογιαλιού (17)ακρογιαλιών (17)ακρογωνιαία (17)ακρογωνιαίε (17)ακρογωνιαίο (17)ακροδάχτυλα (25)ακροδάχτυλο (25)ακροδεξιούς (23)ακροθαλάσσι (23)ακροκέραμοι (16)ακροκέραμος (15)ακροκέφαλοι (22)ακροκέφαλος (21)ακροκεράμου (17)ακροκεράμων (18)ακροκόρινθε (23)ακροκόρινθο (23)ακρολίμανου (17)ακρολίμανων (18)ακρομεγαλία (19)ακροναυπλία (16)ακροπάταγαν (16)ακροπάταγες (15)ακροπάτησαν (13)ακροπάτησες (12)ακροπατήσει (13)ακροπατήστε (13)ακροπατείτε (13)ακροπατούμε (15)ακροπατούσα (13)ακροπατούσε (13)ακροποταμιά (15)ακροπυργίου (19)ακροπύργιον (17)ακροστασίας (11)ακροστασίες (11)ακροστασιών (12)ακροστιχίδα (22)ακροστόλιον (14)ακροφυσούσε (20)ακρωτηρίαζα (24)ακρωτηρίαζε (24)ακρωτηρίασα (15)ακρωτηρίασε (15)ακρωτηρίαση (15)ακρωτηριάζω (26)ακρωτηριάσω (17)ακτένιστους (11)ακτημοσύνης (12)ακτιβίστρια (19)ακτινοβολία (20)ακτινοβολεί (20)ακτινοβόλας (19)ακτινοβόλες (19)ακτινοβόλοι (20)ακτινοβόλος (19)ακτινοβόλου (21)ακτινοβόλων (22)ακτινογραφώ (22)ακτινοειδής (13)ακτινολογία (16)ακτινολόγοι (16)ακτινολόγος (15)ακτινολόγου (17)ακτινολόγων (18)ακτινοσκοπώ (13)ακτογραμμής (18)ακτοπλοϊκές (13)ακτοπλοϊκής (13)ακτοπλοϊκοί (14)ακτοπλοϊκού (14)ακτοπλοϊκός (13)ακτοπλοϊκών (14)ακτοπλοϊκώς (13)ακτοφρουρός (20)ακτοφυλακές (21)ακτοφυλακής (21)ακτοφυλακών (22)ακτοφύλακας (20)ακυίσγρανον (16)ακυβέρνητες (19)ακυβέρνητης (19)ακυβέρνητοι (20)ακυβέρνητος (19)ακυβέρνητου (21)ακυβέρνητων (22)ακυβερνησία (20)ακυμάτιστες (13)ακυμάτιστης (13)ακυμάτιστοι (14)ακυμάτιστος (13)ακυμάτιστου (15)ακυμάτιστων (16)ακυνήγητους (15)ακυοφόρητες (19)ακυοφόρητης (19)ακυοφόρητοι (20)ακυοφόρητος (19)ακυοφόρητου (21)ακυοφόρητων (22)ακυρίευτους (14)ακυριάρχητα (21)ακυριάρχητε (21)ακυριάρχητη (21)ακυριάρχητο (21)ακυριολεξία (24)ακυρολεκτεί (16)ακυρολεξίας (23)ακυρούμενες (14)ακυρωθέντος (23)ακυρωθήκαμε (27)ακυρωθήκατε (25)ακυρωθείσες (23)ακυρωθείσης (23)ακυρωμένους (17)ακυρωνόμουν (18)ακυρωνόσουν (16)ακυρωτικούς (15)ακυρώνονται (13)ακυρώνονταν (13)ακυρώνοντας (12)ακυρώσιμους (15)ακωμώδητους (18)ακόκκιστους (13)ακόμπαστους (14)ακόμψευστες (22)ακόμψευστης (22)ακόμψευστοι (23)ακόμψευστος (22)ακόμψευστου (24)ακόμψευστων (25)ακόπιαστους (12)αλάνθαστους (21)αλέκιαστους (13)αλήστευτους (13)αλίγδιαστες (17)αλίγδιαστης (17)αλίγδιαστοι (18)αλίγδιαστος (17)αλίγδιαστου (19)αλίγδιαστων (20)αλίκνιστους (13)αλίχνιστους (19)αλαβάστρινα (20)αλαβάστρινε (20)αλαβάστρινη (20)αλαβάστρινο (20)αλαγάριστες (15)αλαγάριστης (15)αλαγάριστοι (16)αλαγάριστος (15)αλαγάριστου (17)αλαγάριστων (18)αλαζονικούς (21)αλαλάζοντας (22)αλαλιάζεσαι (23)αλαλιάζεστε (23)αλαλιάζεται (23)αλαλιάζομαι (25)αλαλιάζουμε (26)αλαλιάσουμε (17)αλαλιαζόταν (23)αλαλιασμένα (16)αλαλιασμένε (16)αλαλιασμένη (16)αλαλιασμένο (16)αλαλκομενές (16)αλαλκομεναί (17)αλαλκομενών (17)αλανιάρηδες (15)αλανιάρηδων (18)αλανιάρικες (13)αλανιάρικης (13)αλανιάρικοι (14)αλανιάρικος (13)αλανιάρικου (15)αλανιάρικων (16)αλαργέματος (17)αλαργεμάτων (20)αλασκάριστα (14)αλασκάριστε (14)αλασκάριστη (14)αλασκάριστο (14)αλατίζονται (21)αλατίζονταν (21)αλατίζοντας (20)αλατίσματος (13)αλατίστηκαν (13)αλατίστηκες (12)αλατιζόμουν (24)αλατιζόσουν (22)αλατισμάτων (16)αλατισμένες (13)αλατισμένης (13)αλατισμένοι (14)αλατισμένος (13)αλατισμένου (15)αλατισμένων (16)αλατιστείτε (12)αλατιστούμε (14)αλατοειδείς (14)αλατοειδούς (14)αλατοπίπερα (15)αλατοπίπερο (15)αλατοποίηση (13)αλατωρυχεία (23)αλατωρυχείο (23)αλατωρύχους (22)αλατόμητους (14)αλαφιάζεσαι (28)αλαφιάζεστε (28)αλαφιάζεται (28)αλαφιάζομαι (30)αλαφιάζουμε (31)αλαφιάσματα (21)αλαφιάσουμε (22)αλαφιάστηκα (20)αλαφιάστηκε (20)αλαφιαζόταν (28)αλαφιασμένα (21)αλαφιασμένε (21)αλαφιασμένη (21)αλαφιασμένο (21)αλαφιαστείς (18)αλαφιαστούν (19)αλαφραίναμε (22)αλαφραίνατε (20)αλαφραίνεις (19)αλαφραίνετε (20)αλαφραίνουν (21)αλαφρωθείτε (31)αλαφρωθούμε (33)αλαφρωμάτων (26)αλαφρωμένες (23)αλαφρωμένης (23)αλαφρωμένοι (24)αλαφρωμένος (23)αλαφρωμένου (25)αλαφρωμένων (26)αλαφρωνόταν (22)αλαφρόμυαλα (25)αλαφρόμυαλε (25)αλαφρόμυαλη (25)αλαφρόμυαλο (25)αλαφρόπετρα (22)αλαφρότατες (19)αλαφρότατης (19)αλαφρότατοι (20)αλαφρότατος (19)αλαφρότατου (21)αλαφρότατων (22)αλαφρότερες (20)αλαφρότερης (20)αλαφρότεροι (21)αλαφρότερος (20)αλαφρότερου (22)αλαφρότερων (23)αλαφρύνουμε (23)αλαφρύτατες (19)αλαφρύτατης (19)αλαφρύτατοι (20)αλαφρύτατος (19)αλαφρύτατου (21)αλαφρύτατων (22)αλαφρύτερες (20)αλαφρύτερης (20)αλαφρύτεροι (21)αλαφρύτερος (20)αλαφρύτερου (22)αλαφρύτερων (23)αλαφρώθηκαν (30)αλαφρώθηκες (29)αλαφρώματος (21)αλαφρώνεσαι (20)αλαφρώνεστε (20)αλαφρώνεται (20)αλαφρώνομαι (22)αλαφρώνουμε (23)αλαφρώσουμε (23)αλβανομαθής (29)αλβανοφώνων (28)αλβανόφωνες (27)αλβανόφωνης (27)αλβανόφωνοι (28)αλβανόφωνος (27)αλβανόφωνου (29)αλβανόφωνων (30)αλγεβρικούς (23)αλγεβριστές (22)αλγεβριστής (22)αλγολαγνεία (20)αλγορίθμους (27)αλγοριθμικά (28)αλγοριθμικέ (28)αλγοριθμική (28)αλγοριθμικό (28)αλγόριθμους (27)αλεηλάτητες (13)αλεηλάτητης (13)αλεηλάτητοι (14)αλεηλάτητος (13)αλεηλάτητου (15)αλεηλάτητων (16)αλεθόμασταν (23)αλεθόσασταν (21)αλειβόμαστε (21)αλειβόσαστε (19)αλειμμένους (16)αλειφτήκαμε (22)αλειφτήκανε (20)αλειφτήκατε (20)αλειφόμαστε (21)αλειφόμουνα (22)αλειφόντανε (19)αλειφόσαστε (19)αλειφόσουνα (20)αλεξάνδρεια (25)αλεξήνεμους (23)αλεξίπτωτον (24)αλεξίπτωτου (25)αλεξίπτωτων (26)αλεξίπυρους (24)αλεξίσφαιρα (29)αλεξίσφαιρε (29)αλεξίσφαιρη (29)αλεξίσφαιρο (29)αλεξανδρεύς (24)αλεξανδρινά (25)αλεξανδρινέ (25)αλεξανδρινή (25)αλεξανδρινό (25)αλεξιβρόχια (36)αλεξιβρόχιο (36)αλεξιπτώτου (23)αλεξιπτώτων (24)αλεξόπουλος (24)αλεξόπουλου (26)αλεπουδίσια (17)αλεπουδίσιε (17)αλεπουδίσιο (17)αλεποφωλιάς (23)αλεποφωλιές (23)αλεποφωλιών (24)αλεπότρυπας (15)αλεπότρυπες (15)αλετρίζουμε (25)αλετρίσουμε (16)αλετρισμένα (15)αλετρισμένε (15)αλετρισμένη (15)αλετρισμένο (15)αλετροπόδας (16)αλετροπόδες (16)αλετροπόδια (17)αλευρένιους (14)αλευροειδές (16)αλευροειδής (16)αλευροειδών (17)αλευροποιία (15)αλευροποιός (14)αλευρωθείτε (25)αλευρωθούμε (27)αλευρωμάτων (20)αλευρωμένες (17)αλευρωμένης (17)αλευρωμένοι (18)αλευρωμένος (17)αλευρωμένου (19)αλευρωμένων (20)αλευρωνόταν (16)αλευρόκολλα (19)αλευρόμυλοι (19)αλευρόμυλος (18)αλευρόμυλου (20)αλευρόμυλων (21)αλευρώθηκαν (24)αλευρώθηκες (23)αλευρώματος (15)αλευρώνεσαι (14)αλευρώνεστε (14)αλευρώνεται (14)αλευρώνομαι (16)αλευρώνουμε (17)αλευρώσουμε (17)αλευτέρωτες (15)αλευτέρωτης (15)αλευτέρωτοι (16)αλευτέρωτος (15)αλευτέρωτου (17)αλευτέρωτων (18)αλεύκαντους (13)αληθέστατες (20)αληθέστατης (20)αληθέστατοι (21)αληθέστατος (20)αληθέστατου (22)αληθέστατων (23)αληθέστερες (21)αληθέστερης (21)αληθέστεροι (22)αληθέστερος (21)αληθέστερου (23)αληθέστερων (24)αληθοφάνεια (28)αληθοφανείς (27)αληθοφανούς (27)αλησμονήσει (14)αλησμονήσου (15)αλησμονήστε (14)αλησμονείτε (14)αλησμονηθεί (23)αλησμονησιά (14)αλησμονούμε (16)αλησμονούσα (14)αλησμονούσε (14)αλησμόνησαν (14)αλησμόνησες (13)αλησμόνητες (13)αλησμόνητης (13)αλησμόνητοι (14)αλησμόνητος (13)αλησμόνητου (15)αλησμόνητων (16)αλητάμπουρα (17)αλητοπαρέας (13)αλητοπαρέες (13)αλητοπαρεών (14)αλητόπαιδου (17)αλητόπαιδων (18)αλιβάνιστες (18)αλιβάνιστης (18)αλιβάνιστοι (19)αλιβάνιστος (18)αλιβάνιστου (20)αλιβάνιστων (21)αλιβιεράτος (19)αλιευτικούς (13)αλιευόμαστε (15)αλιευόσαστε (13)αλιθοβόλητα (30)αλιθοβόλητε (30)αλιθοβόλητη (30)αλιθοβόλητο (30)αλικαρνασσό (14)αλιμάριστες (14)αλιμάριστης (14)αλιμάριστοι (15)αλιμάριστος (14)αλιμάριστου (16)αλιμάριστων (17)αλισβερίσια (20)αλιτάνευτες (12)αλιτάνευτης (12)αλιτάνευτοι (13)αλιτάνευτος (12)αλιτάνευτου (14)αλιτάνευτων (15)αλκαλοειδές (17)αλκαλοειδής (17)αλκαλοειδών (18)αλκμεωνίδες (19)αλκμεωνιδών (20)αλκοολικιού (16)αλκοολικιών (16)αλκοολικούς (15)αλκοολισμοί (17)αλκοολισμού (17)αλκοολισμός (16)αλκοολισμών (17)αλκοολούχας (21)αλκοολούχες (21)αλκοολούχοι (22)αλκοολούχος (21)αλκοολούχου (23)αλκοολούχων (24)αλλαγμένους (19)αλλαζονικός (23)αλλαζόμαστε (25)αλλαζόμουνα (26)αλλαζόντανε (23)αλλαζόσαστε (23)αλλαζόσουνα (24)αλλαντίασης (13)αλλαντίασις (13)αλλαντοποιέ (15)αλλαντοποιό (15)αλλαντοπώλη (17)αλλαξοκωλιά (28)αλλαξοπιστώ (24)αλλαξόπιστα (24)αλλαξόπιστε (24)αλλαξόπιστη (24)αλλαξόπιστο (24)αλλαχτήκαμε (24)αλλαχτήκανε (22)αλλαχτήκατε (22)αλλεπάλληλα (21)αλλεπάλληλε (21)αλλεπάλληλη (21)αλλεπάλληλο (21)αλλεργικούς (18)αλληγορητής (17)αλληγορικές (18)αλληγορικής (18)αλληγορικοί (19)αλληγορικού (19)αλληγορικός (18)αλληγορικών (19)αλληγορικώς (18)αλληθωρίζει (35)αλληθωρίσει (26)αλληθωρίστε (26)αλληθωρισμέ (28)αλληθωρισμό (28)αλληθώριζαν (33)αλληθώριζες (32)αλληθώρισαν (24)αλληθώρισες (23)αλληθώρισμα (26)αλληλέγγυας (22)αλληλέγγυες (22)αλληλέγγυοι (23)αλληλέγγυον (23)αλληλέγγυος (22)αλληλέγγυου (24)αλληλέγγυων (25)αλληλένδετα (19)αλληλένδετε (19)αλληλένδετη (19)αλληλένδετο (19)αλληλεγγύης (21)αλληλεπιδρά (21)αλληλεπιδρώ (21)αλληλογράφο (27)αλληλογραφώ (27)αλληλομαχία (25)αλληλοπαθές (25)αλληλοπαθής (25)αλληλοπαθών (26)αλληλοπαθώς (25)αλληλουχίας (23)αλληλουχίες (23)αλληλουχιών (24)αλληλόχρεες (23)αλληλόχρεης (23)αλληλόχρεοι (24)αλληλόχρεος (23)αλληλόχρεου (25)αλληλόχρεων (26)αλλιώτικους (15)αλλογλωσσία (21)αλλογλώσσων (21)αλλοθρήσκων (27)αλλοιωθείτε (25)αλλοιωθούμε (27)αλλοιωμένες (17)αλλοιωμένης (17)αλλοιωμένοι (18)αλλοιωμένος (17)αλλοιωμένου (19)αλλοιωμένων (20)αλλοιωνόταν (16)αλλοιώθηκαν (24)αλλοιώθηκες (23)αλλοιώνεσαι (14)αλλοιώνεστε (14)αλλοιώνεται (14)αλλοιώνομαι (16)αλλοιώνουμε (17)αλλοιώνουνε (15)αλλοιώσιμες (15)αλλοιώσιμης (15)αλλοιώσιμοι (16)αλλοιώσιμος (15)αλλοιώσιμου (17)αλλοιώσιμων (18)αλλοιώσουμε (17)αλλοπαρμένα (18)αλλοπαρμένε (18)αλλοπαρμένη (18)αλλοπαρμένο (18)αλλοτρίωναν (17)αλλοτρίωνες (16)αλλοτρίωσαν (17)αλλοτρίωσες (16)αλλοτρίωσης (16)αλλοτρίωσις (16)αλλοτριωθεί (26)αλλοτριώνει (15)αλλοτριώσει (15)αλλοτριώσου (16)αλλοτριώστε (15)αλλοτροπίας (15)αλλοφροσύνη (22)αλλοχωριανά (24)αλλοχωριανέ (24)αλλοχωριανή (24)αλλοχωριανό (24)αλλόγλωσσες (20)αλλόγλωσσης (20)αλλόγλωσσοι (21)αλλόγλωσσος (20)αλλόγλωσσου (22)αλλόγλωσσων (23)αλλόθρησκες (24)αλλόθρησκης (24)αλλόθρησκοι (25)αλλόθρησκος (24)αλλόθρησκου (26)αλλόθρησκων (27)αλλόπιστους (15)αλλότροπους (16)αλμογάβαροι (25)αλμπινισμοί (17)αλμπινισμού (17)αλμπινισμός (16)αλμπινισμών (17)αλμπουκέρκε (19)αλμυρίζουμε (28)αλμυρίσουμε (19)αλμυρότατες (15)αλμυρότατης (15)αλμυρότατοι (16)αλμυρότατος (15)αλμυρότατου (17)αλμυρότατων (18)αλμυρότερες (16)αλμυρότερης (16)αλμυρότεροι (17)αλμυρότερος (16)αλμυρότερου (18)αλμυρότερων (19)αλμυρότητας (15)αλογάριαστα (16)αλογάριαστε (16)αλογάριαστη (16)αλογάριαστο (16)αλογίκευτες (16)αλογίκευτης (16)αλογίκευτοι (17)αλογίκευτος (16)αλογίκευτου (18)αλογίκευτων (19)αλογοδότητα (18)αλογοδότητε (18)αλογοδότητη (18)αλογοδότητο (18)αλογονούχες (21)αλογονωμένα (19)αλογοσύρτης (15)αλογόκριτες (16)αλογόκριτης (16)αλογόκριτοι (17)αλογόκριτος (16)αλογόκριτου (18)αλογόκριτων (19)αλογότριχας (22)αλογότριχες (22)αλοτροπισμέ (16)αλοτροπισμό (16)αλουμινένια (15)αλουμινένιε (15)αλουμινένιο (15)αλπινίστρια (14)αλτερνατίβα (20)αλτρουισμοί (16)αλτρουισμού (16)αλτρουισμός (15)αλτρουισμών (16)αλτρουιστές (13)αλτρουιστής (13)αλτρουιστών (14)αλυσιδίτσας (15)αλυσιδίτσες (15)αλυσιδωτούς (17)αλυσιτελείς (14)αλυσιτελούς (14)αλυσοδέθηκα (26)αλυσοδέθηκε (26)αλυσοδέναμε (18)αλυσοδένατε (16)αλυσοδένεις (15)αλυσοδένετε (16)αλυσοδένουν (17)αλυσοδέσαμε (18)αλυσοδέσατε (16)αλυσοδέσεις (15)αλυσοδέσετε (16)αλυσοδέσμια (18)αλυσοδέσμιε (18)αλυσοδέσμιο (18)αλυσοδέσουν (17)αλυσοδεθείς (24)αλυσοδεθούν (25)αλυσοδεμένα (18)αλυσοδεμένε (18)αλυσοδεμένη (18)αλυσοδεμένο (18)αλυσοειδείς (15)αλυσοειδεις (16)αλυσοειδούς (15)αλυσωμένους (17)αλυσόδετους (16)αλυτρωτισμέ (18)αλυτρωτισμό (18)αλυχτήματος (21)αλυχτήσουμε (23)αλυχτίσματα (22)αλυχτημάτων (24)αλυχτούσαμε (22)αλυχτούσατε (20)αλφαβητάρια (27)αλφαβητάριο (27)αλφαβητικές (26)αλφαβητικής (26)αλφαβητικοί (27)αλφαβητικού (27)αλφαβητικός (26)αλφαβητικών (27)αλφαβητικώς (26)αλφαβητισμέ (28)αλφαβητισμό (28)αλφαδιάζαμε (33)αλφαδιάζατε (31)αλφαδιάζεις (30)αλφαδιάζετε (31)αλφαδιάζουν (32)αλφαδιάσαμε (24)αλφαδιάσατε (22)αλφαδιάσεις (21)αλφαδιάσετε (22)αλφαδιάσουν (23)αλφαδιαστής (21)αλφαδιαστεί (22)αλχημίστρια (22)αλχημιστικά (22)αλχημιστικέ (22)αλχημιστική (22)αλχημιστικό (22)αλωνίζονται (23)αλωνίζονταν (23)αλωνίζοντας (22)αλωνίσματος (15)αλωνίστηκαν (15)αλωνίστηκες (14)αλωνιζόμουν (26)αλωνιζόσουν (24)αλωνισμάτων (18)αλωνισμένες (15)αλωνισμένης (15)αλωνισμένοι (16)αλωνισμένος (15)αλωνισμένου (17)αλωνισμένων (18)αλωνιστείτε (14)αλωνιστικές (14)αλωνιστικής (14)αλωνιστικοί (15)αλωνιστικού (15)αλωνιστικός (14)αλωνιστικών (15)αλωνιστούμε (16)αλωνόμασταν (16)αλωνόσασταν (14)αλωπεκίασης (15)αλωπεκίασις (15)αλόγιαστους (15)αμάλλιαστες (15)αμάλλιαστης (15)αμάλλιαστοι (16)αμάλλιαστος (15)αμάλλιαστου (17)αμάλλιαστων (18)αμάντευτους (13)αμάντριστες (12)αμάντριστης (12)αμάντριστοι (13)αμάντριστος (12)αμάντριστου (14)αμάντριστων (15)αμάντρωτους (15)αμάτιαστους (12)αμαγάριστες (15)αμαγάριστης (15)αμαγάριστοι (16)αμαγάριστος (15)αμαγάριστου (17)αμαγάριστων (18)αμαγείρευτα (17)αμαγείρευτε (17)αμαγείρευτη (17)αμαγείρευτο (17)αμαγνήτιστα (15)αμαγνήτιστε (15)αμαγνήτιστη (15)αμαγνήτιστο (15)αμαζόνειους (21)αμαθέστατες (20)αμαθέστατης (20)αμαθέστατοι (21)αμαθέστατος (20)αμαθέστατου (22)αμαθέστατων (23)αμαθέστερες (21)αμαθέστερης (21)αμαθέστεροι (22)αμαθέστερος (21)αμαθέστερου (23)αμαθέστερων (24)αμακαδόρους (17)αμακατζήδες (24)αμακατζήδων (27)αμαλγάματος (18)αμαλγάμωσης (20)αμαλγάμωσις (20)αμαλγαμάτων (21)αμανίκωτους (15)αμαντάλωτες (15)αμαντάλωτης (15)αμαντάλωτοι (16)αμαντάλωτος (15)αμαντάλωτου (17)αμαντάλωτων (18)αμαντάριστα (13)αμαντάριστε (13)αμαντάριστη (13)αμαντάριστο (13)αμαξοδηγούς (26)αμαξοειδείς (23)αμαξοειδεις (24)αμαξοειδούς (23)αμαξοποιούς (21)αμαξοστάσια (21)αμαξοστάσιο (21)αμαξουργούς (25)αμαράντινες (12)αμαράντινης (12)αμαράντινοι (13)αμαράντινος (12)αμαράντινου (14)αμαράντινων (15)αμαρκάριστα (15)αμαρκάριστε (15)αμαρκάριστη (15)αμαρκάριστο (15)αμαρτάνουμε (16)αμαρτάνουνε (14)αμαρτήματος (14)αμαρτήσουμε (16)αμαρτήσουνε (14)αμαρταίναμε (15)αμαρταίνανε (13)αμαρταίνατε (13)αμαρταίνεις (12)αμαρταίνετε (13)αμαρταίνομε (15)αμαρταίνουν (14)αμαρτημάτων (17)αμαρτύρητες (13)αμαρτύρητης (13)αμαρτύρητοι (14)αμαρτύρητος (13)αμαρτύρητου (15)αμαρτύρητων (16)αμασκάρευτα (15)αμασκάρευτε (15)αμασκάρευτη (15)αμασκάρευτο (15)αμαστίγωτες (16)αμαστίγωτης (16)αμαστίγωτοι (17)αμαστίγωτος (16)αμαστίγωτου (18)αμαστίγωτων (19)αμαυρωθείτε (25)αμαυρωθούμε (27)αμαυρωμάτων (20)αμαυρωμένες (17)αμαυρωμένης (17)αμαυρωμένοι (18)αμαυρωμένος (17)αμαυρωμένου (19)αμαυρωμένων (20)αμαυρωνόταν (16)αμαυρώθηκαν (24)αμαυρώθηκες (23)αμαυρώματος (15)αμαυρώνεσαι (14)αμαυρώνεστε (14)αμαυρώνεται (14)αμαυρώνομαι (16)αμαυρώνουμε (17)αμαυρώσουμε (17)αμαχαίρωτες (21)αμαχαίρωτης (21)αμαχαίρωτοι (22)αμαχαίρωτος (21)αμαχαίρωτου (23)αμαχαίρωτων (24)αμαύριστους (13)αμβλυγωνίου (28)αμβλυγώνιας (24)αμβλυγώνιες (24)αμβλυγώνιοι (25)αμβλυγώνιος (24)αμβλυγώνιου (26)αμβλυγώνιων (27)αμβλυνθείτε (31)αμβλυνθούμε (33)αμβλυντικές (22)αμβλυντικής (22)αμβλυντικοί (23)αμβλυντικού (23)αμβλυντικός (22)αμβλυντικών (23)αμβλυνόμουν (25)αμβλυνόσουν (23)αμβλυωπικές (25)αμβλυωπικής (25)αμβλυωπικοί (26)αμβλυωπικού (26)αμβλυωπικός (25)αμβλυωπικών (26)αμβλωτικούς (23)αμβλύνθηκαν (31)αμβλύνθηκες (30)αμβλύνονται (21)αμβλύνονταν (21)αμβλύνοντας (20)αμείλικτους (15)αμεγέθυντες (24)αμεγέθυντης (24)αμεγέθυντοι (25)αμεγέθυντος (24)αμεγέθυντου (26)αμεγέθυντων (27)αμεθόδευτες (24)αμεθόδευτης (24)αμεθόδευτοι (25)αμεθόδευτος (24)αμεθόδευτου (26)αμεθόδευτων (27)αμειβομένης (20)αμειβομένου (22)αμειβομένων (23)αμειβόμαστε (21)αμειβόμενες (20)αμειβόμενης (20)αμειβόμενοι (21)αμειβόμενος (20)αμειβόμενου (22)αμειβόσαστε (19)αμειδίαστες (14)αμειδίαστης (14)αμειδίαστοι (15)αμειδίαστος (14)αμειδίαστου (16)αμειδίαστων (17)αμειφτήκαμε (22)αμειφτήκατε (20)αμειψισπορά (23)αμελέστατες (13)αμελέστατης (13)αμελέστατοι (14)αμελέστατος (13)αμελέστατου (15)αμελέστατων (16)αμελέστερες (14)αμελέστερης (14)αμελέστεροι (15)αμελέστερος (14)αμελέστερου (16)αμελέστερων (17)αμελέτητους (14)αμελοποίητα (15)αμελοποίητε (15)αμελοποίητη (15)αμελοποίητο (15)αμερικάνιζα (23)αμερικάνιζε (23)αμερικάνικά (14)αμερικάνικέ (14)αμερικάνική (14)αμερικάνικα (15)αμερικάνικε (15)αμερικάνικη (15)αμερικάνικο (15)αμερικάνικό (14)αμερικάνισα (14)αμερικάνισε (14)αμερικάνους (14)αμερικανάκι (15)αμερικανίδα (17)αμερικανίζω (25)αμερικανίσω (16)αμερικανικά (15)αμερικανικέ (15)αμερικανική (15)αμερικανικό (15)αμερικανούς (13)αμεριμνησία (15)αμεροληψίας (23)αμεροληψίες (23)αμερόληπτες (15)αμερόληπτης (15)αμερόληπτοι (16)αμερόληπτος (15)αμερόληπτου (17)αμερόληπτων (18)αμετάβατους (19)αμετάβλητες (20)αμετάβλητης (20)αμετάβλητοι (21)αμετάβλητος (20)αμετάβλητου (22)αμετάβλητων (23)αμετάγγιστα (18)αμετάγγιστε (18)αμετάγγιστη (18)αμετάγγιστο (18)αμετάδοτους (15)αμετάθετους (21)αμετάκλητες (14)αμετάκλητης (14)αμετάκλητοι (15)αμετάκλητος (14)αμετάκλητου (16)αμετάκλητων (17)αμετάλαβους (21)αμετάλλακτα (17)αμετάλλακτε (17)αμετάλλακτη (17)αμετάλλακτο (17)αμετάπειστα (13)αμετάπειστε (13)αμετάπειστη (13)αμετάπειστο (13)αμετάπλαστα (15)αμετάπλαστε (15)αμετάπλαστη (15)αμετάπλαστο (15)αμετάτακτος (12)αμετάτρεπτα (14)αμετάτρεπτε (14)αμετάτρεπτη (14)αμετάτρεπτο (14)αμετάφραστα (20)αμετάφραστε (20)αμετάφραστη (20)αμετάφραστο (20)αμεταβλήτου (22)αμεταβλήτων (23)αμετακίνητα (13)αμετακίνητε (13)αμετακίνητη (13)αμετακίνητο (13)αμετακλήτου (16)αμετακλήτων (17)αμετακλήτως (16)αμεταμέλητα (16)αμεταμέλητε (16)αμεταμέλητη (16)αμεταμέλητο (16)αμετανοησία (12)αμετανόητες (11)αμετανόητης (11)αμετανόητοι (12)αμετανόητος (11)αμετανόητου (13)αμετανόητων (14)αμεταποίητα (13)αμεταποίητε (13)αμεταποίητη (13)αμεταποίητο (13)αμετουσίωτα (15)αμετουσίωτε (15)αμετουσίωτη (15)αμετουσίωτο (15)αμετροέπειά (13)αμετροέπεια (14)αμετροβαθής (28)αμετροεπείς (13)αμετροεπούς (13)αμηνόρροιας (13)αμηχάνευτες (19)αμηχάνευτης (19)αμηχάνευτοι (20)αμηχάνευτος (19)αμηχάνευτου (21)αμηχάνευτων (22)αμιαντοειδή (15)αμμοθυελλών (28)αμμοθύελλας (26)αμμοθύελλες (26)αμμοκονίαμα (17)αμμοκονίαση (15)αμμοσκεπείς (15)αμμοσκεπούς (15)αμμουδερούς (18)αμμοχάλικου (25)αμμοχάλικων (26)αμμωνιακούς (16)αμμόλουτρον (18)αμμόλουτρου (19)αμμόλουτρων (20)αμνήστευσαν (13)αμνήστευσες (12)αμνήστευσης (12)αμνήστευσις (12)αμνήστευτες (12)αμνήστευτης (12)αμνήστευτοι (13)αμνήστευτος (12)αμνήστευτου (14)αμνήστευτων (15)αμνημοσύνης (13)αμνημόνευτα (15)αμνημόνευτε (15)αμνημόνευτη (15)αμνημόνευτο (15)αμνησίκακες (13)αμνησίκακης (13)αμνησίκακοι (14)αμνησίκακος (13)αμνησίκακου (15)αμνησίκακων (16)αμνησικακία (14)αμνηστευθεί (22)αμνηστευτεί (13)αμνηστεύαμε (14)αμνηστεύατε (12)αμνηστεύεις (11)αμνηστεύετε (12)αμνηστεύουν (13)αμνηστεύσει (12)αμνηστεύστε (12)αμνοεριφίου (21)αμνοεριφίων (22)αμοίραστους (13)αμοιβάδωσης (23)αμοιβάδωσις (23)αμοιβαιότης (18)αμοληθήκαμε (26)αμοληθήκατε (24)αμολημένους (16)αμολιούνται (14)αμολιόμαστε (16)αμολόγητους (17)αμοραλισμού (17)αμοραλισμός (16)αμοραλιστές (14)αμοραλιστής (14)αμοραλιστών (15)αμούσκευτες (13)αμούσκευτης (13)αμούσκευτοι (14)αμούσκευτος (13)αμούσκευτου (15)αμούσκευτων (16)αμούστακους (13)αμούχλιαστα (21)αμούχλιαστε (21)αμούχλιαστη (21)αμούχλιαστο (21)αμπαλάρεσαι (16)αμπαλάρεστε (16)αμπαλάρεται (16)αμπαλάριζαν (25)αμπαλάριζες (24)αμπαλάρισαν (16)αμπαλάρισες (15)αμπαλάρισμα (18)αμπαλάρομαι (18)αμπαλάρουμε (19)αμπαλάρουνε (17)αμπαλαρίσου (17)αμπαλαριστώ (16)αμπαλαρόταν (16)αμπαρωθείτε (25)αμπαρωθούμε (27)αμπαρωμάτων (20)αμπαρωμένες (17)αμπαρωμένης (17)αμπαρωμένοι (18)αμπαρωμένος (17)αμπαρωμένου (19)αμπαρωμένων (20)αμπαρωνόταν (16)αμπαρώθηκαν (24)αμπαρώθηκες (23)αμπαρώματος (15)αμπαρώνεσαι (14)αμπαρώνεστε (14)αμπαρώνεται (14)αμπαρώνομαι (16)αμπαρώνουμε (17)αμπαρώσουμε (17)αμπατζόγλου (28)αμπελήσιους (15)αμπελοκήπου (18)αμπελοκήπων (19)αμπελοκομία (18)αμπελοκόμοι (18)αμπελοκόμος (17)αμπελοκόμου (19)αμπελοκόμων (20)αμπελουργία (20)αμπελουργοί (20)αμπελουργού (20)αμπελουργός (19)αμπελουργών (20)αμπελόκηποι (17)αμπελόκηπος (16)αμπελόκηπου (18)αμπελόκηπων (19)αμπελόφυλλα (27)αμπελόφυλλο (27)αμπερόμετρα (17)αμπερόμετρο (17)αμποδέματος (17)αμποδεμάτων (20)αμπόλιαστες (14)αμπόλιαστης (14)αμπόλιαστοι (15)αμπόλιαστος (14)αμπόλιαστου (16)αμπόλιαστων (17)αμυγδαλάτος (20)αμυγδαλεώνα (21)αμυγδαλωτές (22)αμυγδαλωτής (22)αμυγδαλωτοί (23)αμυγδαλωτού (23)αμυγδαλωτός (22)αμυγδαλωτών (23)αμυδροτήτων (19)αμυδρότερος (17)αμυδρότητας (16)αμυδρότητες (16)αμυλάλευρον (19)αμυλάλευρου (20)αμυλάλευρων (21)αμυλόκολλας (19)αμυλόκολλες (19)αμυνόμασταν (15)αμυνόμενους (15)αμυνόσασταν (13)αμφίγνωμους (26)αμφίδρομους (25)αμφίκοιλους (22)αμφίκυκλους (24)αμφίκυκλούς (22)αμφίκυρτους (22)αμφίπλευρες (23)αμφίπλευρης (23)αμφίπλευροι (24)αμφίπλευρος (23)αμφίπλευρου (25)αμφίπλευρων (26)αμφίρροπους (22)αμφίστομους (21)αμφίστροφες (26)αμφίστροφης (26)αμφίστροφοι (27)αμφίστροφος (26)αμφίστροφου (28)αμφίστροφων (29)αμφεταμίνες (20)αμφεταμίνης (20)αμφεταμινών (21)αμφιβάλλαμε (32)αμφιβάλλανε (30)αμφιβάλλατε (30)αμφιβάλλεις (29)αμφιβάλλετε (30)αμφιβάλλομε (32)αμφιβάλλουν (31)αμφιβάλουμε (31)αμφιβάλουνε (29)αμφιδέξιους (31)αμφιθέατρον (29)αμφιθέατρου (30)αμφιθεάτρου (30)αμφιθεάτρων (31)αμφικλινείς (21)αμφικλινούς (21)αμφικτίονες (19)αμφικτιονία (20)αμφιπλεύρου (24)αμφιρρεπείς (21)αμφιρρεπούς (21)αμφισβήτησή (25)αμφισβήτησα (26)αμφισβήτησε (26)αμφισβήτηση (26)αμφισβητήσω (28)αμφισβητίας (25)αμφισβητίες (25)αμφισβητείς (25)αμφισβητηθώ (35)αμφισβητιών (26)αμφισβητούν (26)αμφιτρυώνων (23)αμφιτρύωνας (21)αμφιτρύωνες (21)αμωλώπιστες (16)αμωλώπιστης (16)αμωλώπιστοι (17)αμωλώπιστος (16)αμωλώπιστου (18)αμωλώπιστων (19)αμόνοιαστες (11)αμόνοιαστης (11)αμόνοιαστοι (12)αμόνοιαστος (11)αμόνοιαστου (13)αμόνοιαστων (14)ανάκλιντρον (14)ανάλλαχτους (21)ανάμεικτους (13)ανάρδευτους (15)ανάρθρωτους (23)ανάρμεχτους (20)ανάρμοστους (13)ανάρπαστους (12)ανάστροφους (18)ανέγγιχτους (23)ανέγκλητους (16)ανέγνοιαστα (13)ανέγνοιαστε (13)ανέγνοιαστη (13)ανέγνοιαστο (13)ανέκκλητους (14)ανέκφραστες (18)ανέκφραστης (18)ανέκφραστοι (19)ανέκφραστον (19)ανέκφραστος (18)ανέκφραστου (20)ανέκφραστων (21)ανέλεγκτους (16)ανέλπιστους (13)ανένταχτους (17)ανήκουστους (12)ανήλιαστους (12)ανήστευτους (11)ανίσκιωτους (13)αναέριστους (11)αναίμακτους (13)αναίσθητους (19)αναίσχυντες (17)αναίσχυντης (17)αναίσχυντοι (18)αναίσχυντος (17)αναίσχυντου (19)αναίσχυντων (20)αναβάθμιζαν (37)αναβάθμιζες (36)αναβάθμισαν (28)αναβάθμισες (27)αναβάθμισης (27)αναβάλλεσαι (21)αναβάλλεστε (21)αναβάλλεται (21)αναβάλλομαι (23)αναβάλλουμε (24)αναβάλλουνε (22)αναβάπτιζαν (27)αναβάπτιζες (26)αναβάπτισής (16)αναβάπτισαν (18)αναβάπτισες (17)αναβάπτισης (17)αναβάπτισις (17)αναβάπτισμα (20)αναβαίνοντα (17)αναβαθμίδων (33)αναβαθμίζει (37)αναβαθμίσει (28)αναβαθμίσου (29)αναβαθμίστε (28)αναβαθμιστώ (28)αναβαλλόταν (21)αναβαπτίζει (27)αναβαπτίσει (18)αναβαπτίσου (19)αναβαπτίστε (18)αναβαπτισμέ (20)αναβαπτισμό (20)αναβαπτιστώ (18)αναβιβάζαμε (35)αναβιβάζατε (33)αναβιβάζεις (32)αναβιβάζετε (33)αναβιβάζουν (34)αναβιβάσαμε (26)αναβιβάσατε (24)αναβιβάσεις (23)αναβιβάσετε (24)αναβιβάσουν (25)αναβιβαστεί (24)αναβιώνουμε (20)αναβιώσουμε (20)αναβλάστησα (19)αναβλάστηση (19)αναβλέμματα (23)αναβλήθηκαν (29)αναβλήθηκες (28)αναβλαστάνω (21)αναβληθέντα (28)αναβληθήκαν (29)αναβληθείσα (28)αναβληθείτε (28)αναβληθούμε (30)αναβληθούνε (28)αναβλητικές (19)αναβλητικής (19)αναβλητικοί (20)αναβλητικού (20)αναβλητικός (19)αναβλητικών (20)αναβολικούς (19)αναβολισμοί (21)αναβολισμού (21)αναβολισμός (20)αναβολισμών (21)αναβοσβήνει (24)αναβράζοντα (27)αναβράζουσα (28)αναβρασμούς (19)αναβρυτήρια (20)αναβρυτήριο (20)αναβρύσματα (20)αναβόμασταν (19)αναβόσασταν (17)αναβόσβηναν (24)αναβόσβησαν (24)αναγάλλιασε (17)αναγένναγαν (16)αναγένναγες (15)αναγέννησαν (13)αναγέννησες (12)αναγέννησης (12)αναγέννησις (12)αναγαλλιάζω (28)αναγγέλθηκα (28)αναγγέλθηκε (28)αναγγέλλαμε (22)αναγγέλλανε (20)αναγγέλλατε (20)αναγγέλλεις (19)αναγγέλλετε (20)αναγγέλλομε (22)αναγγέλλουν (21)αναγγείλαμε (20)αναγγείλανε (18)αναγγείλατε (18)αναγγείλεις (17)αναγγείλετε (18)αναγγείλομε (20)αναγγείλουν (19)αναγγελθείς (26)αναγγελθούν (27)αναγείρεται (14)αναγελαστής (14)αναγελούσαν (15)αναγεννήσει (13)αναγεννήσου (14)αναγεννήστε (13)αναγεννηθεί (22)αναγεννητής (12)αναγεννούμε (15)αναγεννούσα (13)αναγεννούσε (13)αναγιγνώσκω (19)αναγκάζεσαι (23)αναγκάζεστε (23)αναγκάζεται (23)αναγκάζομαι (25)αναγκάζοντο (23)αναγκάζουμε (26)αναγκάζουνε (24)αναγκάσθηκα (24)αναγκάσθηκε (24)αναγκάσουμε (17)αναγκάσουνε (15)αναγκάστηκα (15)αναγκάστηκε (15)αναγκαζόταν (23)αναγκαιότης (13)αναγκασθούν (23)αναγκασμένα (16)αναγκασμένε (16)αναγκασμένη (16)αναγκασμένο (16)αναγκασμούς (15)αναγκαστείς (13)αναγκαστικά (15)αναγκαστικέ (15)αναγκαστική (15)αναγκαστικό (15)αναγκαστούν (14)αναγλυφικές (23)αναγλυφικής (23)αναγλυφικοί (24)αναγλυφικού (24)αναγλυφικός (23)αναγλυφικών (24)αναγνωρίζει (25)αναγνωρίσαν (16)αναγνωρίσει (16)αναγνωρίσου (17)αναγνωρίστε (16)αναγνωριστώ (16)αναγνωστάκη (16)αναγνωσταρά (16)αναγνωστικά (16)αναγνωστικέ (16)αναγνωστική (16)αναγνωστικό (16)αναγνωστούν (15)αναγνώριζαν (23)αναγνώριζες (22)αναγνώρισαν (14)αναγνώρισες (13)αναγνώρισης (13)αναγνώρισις (13)αναγνώσθηκε (23)αναγνώσιμες (14)αναγνώσιμης (14)αναγνώσιμοι (15)αναγνώσιμος (14)αναγνώσιμου (16)αναγνώσιμων (17)αναγνώσματα (15)αναγνώσουμε (16)αναγνώστηκε (14)αναγνώστριά (13)αναγνώστρια (14)αναγομωθείς (25)αναγομωθούν (26)αναγομωμένα (19)αναγομωμένε (19)αναγομωμένη (19)αναγομωμένο (19)αναγομώθηκα (25)αναγομώθηκε (25)αναγομώναμε (17)αναγομώνατε (15)αναγομώνεις (14)αναγομώνετε (15)αναγομώνουν (16)αναγομώσαμε (17)αναγομώσατε (15)αναγομώσεις (14)αναγομώσετε (15)αναγομώσεων (17)αναγομώσεως (16)αναγομώσουν (16)αναγορευθεί (24)αναγορευτεί (15)αναγορεύαμε (16)αναγορεύατε (14)αναγορεύεις (13)αναγορεύετε (14)αναγορεύουν (15)αναγορεύσει (14)αναγορεύσου (15)αναγορεύστε (14)αναγουλιάζω (27)αναγουλιάσω (18)αναγούλιαζα (24)αναγούλιαζε (24)αναγούλιασα (15)αναγούλιασε (15)αναγράφεσαι (21)αναγράφεστε (21)αναγράφεται (21)αναγράφηκαν (22)αναγράφηκες (21)αναγράφομαι (23)αναγράφουμε (24)αναγράφουνε (22)αναγράφτηκα (22)αναγράφτηκε (22)αναγράψουμε (26)αναγράψουνε (24)αναγραμμένο (18)αναγραφέντα (21)αναγραφήκαν (22)αναγραφείτε (21)αναγραφούμε (23)αναγραφούνε (21)αναγραφτείς (20)αναγραφτούν (21)αναγραφόταν (21)αναγυράσιος (14)αναγωγήσιμα (20)αναγωγήσιμη (20)αναγωγικούς (18)αναγόμασταν (15)αναγόμενους (15)αναγόρευσαν (15)αναγόρευσες (14)αναγόρευσης (14)αναγόρευσις (14)αναγόσασταν (13)αναδάσιμους (15)αναδένδρωση (19)αναδέχθηκαν (30)αναδέχονται (20)αναδέχονταν (20)αναδίδονται (16)αναδίδονταν (16)αναδίπλωναν (18)αναδίπλωνες (17)αναδίπλωσαν (18)αναδίπλωσες (17)αναδίπλωσης (17)αναδίπλωσις (17)αναδασωθείς (23)αναδασωθούν (24)αναδασωμένα (17)αναδασωμένε (17)αναδασωμένη (17)αναδασωμένο (17)αναδασωτέας (14)αναδασωτέες (14)αναδασωτέοι (15)αναδασωτέος (14)αναδασωτέου (16)αναδασωτέων (17)αναδασώθηκα (23)αναδασώθηκε (23)αναδασώναμε (15)αναδασώνατε (13)αναδασώνεις (12)αναδασώνετε (13)αναδασώνουν (14)αναδασώσαμε (15)αναδασώσατε (13)αναδασώσεις (12)αναδασώσετε (13)αναδασώσεων (15)αναδασώσεως (14)αναδασώσουν (14)αναδείκνυαν (15)αναδείκνυες (14)αναδείξουμε (25)αναδείξουνε (23)αναδείχθηκα (30)αναδείχθηκε (30)αναδείχτηκα (21)αναδείχτηκε (21)αναδεικνύει (14)αναδειχθείς (28)αναδειχθούν (29)αναδειχτούν (20)αναδεμένους (15)αναδενδρώνω (19)αναδεντράδα (17)αναδεντρώνω (16)αναδεξιμιάς (23)αναδεξιμιές (23)αναδεξιμιοί (24)αναδεξιμιού (24)αναδεξιμιός (23)αναδεξιμιών (24)αναδευτήρας (14)αναδευτήρες (14)αναδευτήρων (17)αναδευτείτε (14)αναδευτούμε (16)αναδευόμενο (16)αναδευόμουν (17)αναδευόσουν (15)αναδεχόμουν (23)αναδεχόσουν (21)αναδεύονται (13)αναδεύονταν (13)αναδεύοντας (12)αναδεύτηκαν (14)αναδεύτηκες (13)αναδιάταξης (21)αναδιένειμα (15)αναδιανέμει (15)αναδιανομές (14)αναδιανομής (14)αναδιανομών (15)αναδιατάξει (22)αναδιδόμενη (18)αναδιδόμουν (19)αναδιδόσουν (17)αναδιορίζει (23)αναδιορίσει (14)αναδιορίσου (15)αναδιορίστε (14)αναδιορισμό (16)αναδιοριστώ (14)αναδιπλωθεί (27)αναδιπλώνει (16)αναδιπλώσει (16)αναδιπλώσου (17)αναδιπλώστε (16)αναδιφήσαμε (22)αναδιφήσατε (20)αναδιφήσεις (19)αναδιφήσετε (20)αναδιφήσεων (22)αναδιφήσεως (21)αναδιφήσουν (21)αναδιφούσαν (20)αναδιφούσες (19)αναδιφώντας (19)αναδιόριζαν (23)αναδιόριζες (22)αναδιόρισαν (14)αναδιόρισες (13)αναδομήθηκα (25)αναδομήθηκε (25)αναδομήσαμε (17)αναδομήσατε (15)αναδομήσεις (14)αναδομήσετε (15)αναδομήσεων (17)αναδομήσεως (16)αναδομήσουν (16)αναδομείσαι (15)αναδομείστε (15)αναδομείται (15)αναδομηθείς (23)αναδομηθούν (24)αναδομημένα (17)αναδομημένε (17)αναδομημένη (17)αναδομημένο (17)αναδομούμαι (17)αναδομούσαν (15)αναδομούσες (14)αναδομούταν (15)αναδομώντας (14)αναδουλειάς (15)αναδουλειές (15)αναδουλειών (16)αναδραστική (15)αναδρομικές (16)αναδρομικής (16)αναδρομικοί (17)αναδρομικού (17)αναδρομικός (16)αναδρομικών (17)αναδρομικώς (16)αναδυόμαστε (16)αναδυόμενες (15)αναδυόμενης (15)αναδυόμενοι (16)αναδυόμενος (15)αναδυόμενου (17)αναδυόμενων (18)αναδυόσαστε (14)αναερόβιους (18)αναζητάγαμε (24)αναζητάγατε (22)αναζητήθηκα (29)αναζητήθηκε (29)αναζητήσαμε (21)αναζητήσατε (19)αναζητήσεις (18)αναζητήσετε (19)αναζητήσεων (21)αναζητήσεως (20)αναζητήσεών (18)αναζητήσεώς (17)αναζητήσομε (21)αναζητήσουν (20)αναζητήτρια (20)αναζητείσαι (19)αναζητείστε (19)αναζητείται (19)αναζητηθείς (27)αναζητηθούν (28)αναζητιέμαι (21)αναζητιέσαι (19)αναζητιέστε (19)αναζητιέται (19)αναζητιόταν (19)αναζητούμαι (21)αναζητούσαν (19)αναζητούσες (18)αναζητούταν (19)αναζητώντας (18)αναζωογονεί (24)αναζωπυρωθώ (35)αναζωπυρώνω (26)αναζωπυρώσω (26)αναζωπύρωνα (25)αναζωπύρωνε (25)αναζωπύρωσα (25)αναζωπύρωσε (25)αναζωπύρωση (25)αναθάλπεσαι (22)αναθάλπεστε (22)αναθάλπεται (22)αναθάλπομαι (24)αναθάρρεψαν (30)αναθάρρησαν (21)αναθάρρησες (20)αναθάρρησης (20)αναθάρρησις (20)αναθάρρυνση (22)αναθέρμαινα (22)αναθέρμαινε (22)αναθέρμαναν (22)αναθέρμανες (21)αναθέρμανση (22)αναθέτοντάς (17)αναθέτοντας (18)αναθαλπόταν (22)αναθαρρήσει (21)αναθαρρήστε (21)αναθαρρείτε (21)αναθαρρούμε (23)αναθαρρούσα (21)αναθαρρούσε (21)αναθεμάτιζα (30)αναθεμάτιζε (30)αναθεμάτισα (21)αναθεμάτισε (21)αναθεματίζω (32)αναθεματίσω (23)αναθερμάνει (22)αναθερμαίνω (24)αναθερμανθώ (31)αναθεωρήσει (22)αναθεωρήσου (23)αναθεωρήστε (22)αναθεωρείτε (22)αναθεωρηθέν (31)αναθεωρηθεί (31)αναθεωρητέα (22)αναθεωρητές (21)αναθεωρητής (21)αναθεωρητού (22)αναθεωρητών (22)αναθεωρούμε (24)αναθεωρούσα (22)αναθεωρούσε (22)αναθεώρησής (18)αναθεώρησαν (20)αναθεώρησες (19)αναθεώρησης (19)αναθεώρησις (19)αναθηματικά (22)αναθηματικέ (22)αναθηματική (22)αναθηματικό (22)αναθρέμματα (24)αναθρέφεσαι (27)αναθρέφεστε (27)αναθρέφεται (27)αναθρέφομαι (29)αναθρέφουμε (30)αναθρεφτούς (26)αναθρεφόταν (27)αναθυμίασης (21)αναθυμίασις (21)αναθυμούμαι (24)αναθυμόνταν (22)αναιδέστατα (13)αναιδέστατε (13)αναιδέστατη (13)αναιδέστατο (13)αναιδέστερα (14)αναιδέστερε (14)αναιδέστερη (14)αναιδέστερο (14)αναιρέθηκαν (21)αναιρέσιμες (12)αναιρέσιμης (12)αναιρέσιμοι (13)αναιρέσιμος (12)αναιρέσιμου (14)αναιρέσιμων (15)αναιρέσουμε (14)αναιρεθέντα (20)αναιρεθείσα (20)αναιρετικές (11)αναιρετικής (11)αναιρετικοί (12)αναιρετικού (12)αναιρετικός (11)αναιρετικών (12)αναιρούμενα (13)αναιρούμενη (13)αναιρούμενο (13)αναιρούνται (11)αναιρούνταν (11)αναιρούσαμε (13)αναιρούσατε (11)αναιρούσουν (12)αναισθησίαν (19)αναισθησίας (18)αναισθησίες (18)αναισθησιών (19)αναισθητικά (20)αναισθητικέ (20)αναισθητική (20)αναισθητικό (20)αναισχυντία (18)αναισχύντως (18)ανακάθονται (20)ανακάθονταν (20)ανακάλυπταν (15)ανακάλυπτες (14)ανακάμπτουν (15)ανακάμφθηκα (30)ανακάμψουμε (25)ανακήρυσσαν (13)ανακήρυσσες (12)ανακαίνιζαν (20)ανακαίνιζες (19)ανακαίνισαν (11)ανακαίνισες (10)ανακαίνισης (10)ανακαίνισις (10)ανακαθίζαμε (31)ανακαθίζατε (29)ανακαθίζεις (28)ανακαθίζετε (29)ανακαθίζουν (30)ανακαθίσαμε (22)ανακαθίσατε (20)ανακαθίσεις (19)ανακαθίσετε (20)ανακαθίσουν (21)ανακαθορίζω (32)ανακαθορίσω (23)ανακαθόμουν (23)ανακαθόριζα (30)ανακαθόριζε (30)ανακαθόρισα (21)ανακαθόρισε (21)ανακαθόσουν (21)ανακαινίζει (20)ανακαινίσει (11)ανακαινίσου (12)ανακαινίστε (11)ανακαινιστή (11)ανακαινιστώ (11)ανακαλέσαμε (15)ανακαλέσατε (13)ανακαλέσεις (12)ανακαλέσετε (13)ανακαλέσουν (14)ανακαλείσαι (13)ανακαλείστε (13)ανακαλείται (13)ανακαλεστεί (13)ανακαλούμαι (15)ανακαλούσαν (13)ανακαλούσες (12)ανακαλούταν (13)ανακαλυφθέν (30)ανακαλυφθεί (30)ανακαλυφτεί (21)ανακαλύπτει (14)ανακαλύψαμε (24)ανακαλύψανε (22)ανακαλύψατε (22)ανακαλύψεις (21)ανακαλύψετε (22)ανακαλύψεων (24)ανακαλύψεως (23)ανακαλύψομε (24)ανακαλύψουν (23)ανακαλώντας (12)ανακατάληψη (22)ανακατάταξή (19)ανακατάταξη (20)ανακατέλαβα (20)ανακατέλαβε (20)ανακατέματα (13)ανακατέταξα (20)ανακατέψαμε (22)ανακατέψανε (20)ανακατέψατε (20)ανακατέψεις (19)ανακατέψετε (20)ανακατέψομε (22)ανακατέψουν (21)ανακατανέμω (15)ανακατανομή (13)ανακατεμένα (13)ανακατεμένε (13)ανακατεμένη (13)ανακατεμένο (13)ανακατευθεί (21)ανακατευτεί (12)ανακατεύαμε (13)ανακατεύανε (11)ανακατεύατε (11)ανακατεύεις (10)ανακατεύετε (11)ανακατεύομε (13)ανακατεύουν (12)ανακατωθείς (21)ανακατωθούν (22)ανακατωμένα (15)ανακατωμένε (15)ανακατωμένη (15)ανακατωμένο (15)ανακατωτούς (12)ανακατώθηκα (21)ανακατώθηκε (21)ανακατώματα (13)ανακατώναμε (13)ανακατώνατε (11)ανακατώνεις (10)ανακατώνετε (11)ανακατώνουν (12)ανακατώσαμε (13)ανακατώσατε (11)ανακατώσεις (10)ανακατώσετε (11)ανακατώσουν (12)ανακηρυχθεί (29)ανακηρυχτεί (20)ανακηρύξαμε (23)ανακηρύξατε (21)ανακηρύξεις (20)ανακηρύξετε (21)ανακηρύξεων (23)ανακηρύξεως (22)ανακηρύξεώς (19)ανακηρύξουν (22)ανακηρύσσει (12)ανακινήθηκα (21)ανακινήθηκε (21)ανακινήσαμε (13)ανακινήσατε (11)ανακινήσεις (10)ανακινήσετε (11)ανακινήσεων (13)ανακινήσεως (12)ανακινήσουν (12)ανακινήτρια (12)ανακινείσαι (11)ανακινείστε (11)ανακινείται (11)ανακινηθείς (19)ανακινηθούν (20)ανακινημένα (13)ανακινημένε (13)ανακινημένη (13)ανακινημένο (13)ανακινούμαι (13)ανακινούσαν (11)ανακινούσες (10)ανακινούταν (11)ανακινώντας (10)ανακλάδισμα (18)ανακλάσουμε (16)ανακλάσουνε (14)ανακλάστηκα (14)ανακλάστηκε (14)ανακλήθηκαν (23)ανακλίνεσαι (13)ανακλίνεστε (13)ανακλίνεται (13)ανακλίνομαι (15)ανακλίντρου (15)ανακλίντρων (16)ανακλαδιστά (16)ανακλαδιστέ (16)ανακλαδιστή (16)ανακλαδιστό (16)ανακλασμένα (15)ανακλασμένε (15)ανακλασμένη (15)ανακλασμένο (15)ανακλαστήρα (14)ανακλαστείς (12)ανακλαστικά (14)ανακλαστικέ (14)ανακλαστική (14)ανακλαστικό (14)ανακλαστούν (13)ανακληθέντα (22)ανακληθείσα (22)ανακλητήρια (14)ανακλητήριε (14)ανακλητήριο (14)ανακλητικές (13)ανακλητικής (13)ανακλητικοί (14)ανακλητικού (14)ανακλητικός (13)ανακλητικών (14)ανακλητικώς (13)ανακλινόταν (13)ανακλούσαμε (15)ανακλούσανε (13)ανακλούσατε (13)ανακλόμαστε (15)ανακλώμενης (14)ανακλώμενος (14)ανακλώμενου (16)ανακλώμενων (17)ανακοίνωναν (13)ανακοίνωνες (12)ανακοίνωσαν (13)ανακοίνωσες (12)ανακοίνωσης (12)ανακοίνωσις (12)ανακοινωθέν (22)ανακοινωθεί (22)ανακοινώνει (11)ανακοινώσει (11)ανακοινώσου (12)ανακοινώστε (11)ανακολουθία (23)ανακολούθως (23)ανακολπώνει (14)ανακολπώσει (14)ανακολπώστε (14)ανακοπτόταν (12)ανακουφίζει (28)ανακουφίσει (19)ανακουφίσου (20)ανακουφίστε (19)ανακουφιστώ (19)ανακουφωτές (20)ανακουφωτής (20)ανακουφωτοί (21)ανακουφωτού (21)ανακουφωτός (20)ανακουφωτών (21)ανακούφιζαν (27)ανακούφιζες (26)ανακούφισαν (18)ανακούφισες (17)ανακούφισης (17)ανακούφισις (17)ανακράζουμε (24)ανακράξουμε (24)ανακρίβειές (17)ανακρίβειας (18)ανακρίβειες (18)ανακρίθηκαν (22)ανακρίνεσαι (12)ανακρίνεστε (12)ανακρίνεται (12)ανακρίνομαι (14)ανακρίνουμε (15)ανακρίτριας (12)ανακρίτριες (12)ανακριβειών (19)ανακρινόταν (12)ανακριτικές (12)ανακριτικής (12)ανακριτικοί (13)ανακριτικού (13)ανακριτικός (12)ανακριτικών (13)ανακριτριών (13)ανακρουόταν (13)ανακρούεσαι (12)ανακρούεστε (12)ανακρούεται (12)ανακρούομαι (14)ανακρούσεις (11)ανακρούσεων (14)ανακρούσεως (13)ανακρούσουν (13)ανακτήθηκαν (21)ανακτήθηκες (20)ανακτήσουμε (14)ανακτήσουνε (12)ανακτίζεσαι (20)ανακτίζεστε (20)ανακτίζεται (20)ανακτίζομαι (22)ανακτηθείσα (20)ανακτηθείτε (20)ανακτηθούμε (22)ανακτηθούνε (20)ανακτημένες (12)ανακτημένης (12)ανακτημένοι (13)ανακτημένος (12)ανακτημένου (14)ανακτημένων (15)ανακτιζόταν (20)ανακτορικές (12)ανακτορικής (12)ανακτορικοί (13)ανακτορικού (13)ανακτορικός (12)ανακτορικών (13)ανακτούνται (11)ανακτούσαμε (13)ανακτούσανε (11)ανακτούσατε (11)ανακτόμαστε (13)ανακτώμενος (12)ανακυκλικών (16)ανακυκλωθεί (26)ανακυκλωτές (16)ανακυκλώνει (15)ανακυκλώσει (15)ανακυκλώσου (16)ανακυκλώστε (15)ανακυλίεσαι (14)ανακυλίεστε (14)ανακυλίεται (14)ανακυλίομαι (16)ανακυλιόταν (14)ανακυψάντων (23)ανακόλουθες (22)ανακόλουθης (22)ανακόλουθοι (23)ανακόλουθος (22)ανακόλουθου (24)ανακόλουθων (25)ανακόλπωναν (16)ανακόλπωνες (15)ανακόλπωσαν (16)ανακόλπωσες (15)ανακόπτεσαι (12)ανακόπτεστε (12)ανακόπτεται (12)ανακόπτομαι (14)ανακύκλησης (13)ανακύκλωναν (16)ανακύκλωνες (15)ανακύκλωσαν (16)ανακύκλωσες (15)ανακύκλωσης (15)ανακύκλωσις (15)ανακύπτοντα (12)ανακύπτουσα (13)αναλάμβαναν (21)αναλάμβανες (20)αναλήμματος (15)αναλήφθηκαν (29)αναλήφθηκες (28)αναλίσκεσαι (13)αναλίσκεστε (13)αναλίσκεται (13)αναλίσκομαι (15)αναλαβαίνει (19)αναλαμβάνει (21)αναλγητικές (15)αναλγητικής (15)αναλγητικοί (16)αναλγητικού (16)αναλγητικός (15)αναλγητικών (16)αναλημμάτων (18)αναληπτικές (13)αναληπτικής (13)αναληπτικοί (14)αναληπτικού (14)αναληπτικός (13)αναληπτικών (14)αναληφθέντα (28)αναληφθείσα (28)αναληφθείτε (28)αναληφθούμε (30)αναληφθούνε (28)αναλιγώθηκα (25)αναλιγώναμε (17)αναλιγώνατε (15)αναλιγώνεις (14)αναλιγώνετε (15)αναλιγώνουν (16)αναλιγώσαμε (17)αναλιγώσατε (15)αναλιγώσεις (14)αναλιγώσετε (15)αναλιγώσουν (16)αναλισκόταν (13)αναλιωνόταν (14)αναλιώνεσαι (12)αναλιώνεστε (12)αναλιώνεται (12)αναλιώνομαι (14)αναλλοίωτες (15)αναλλοίωτης (15)αναλλοίωτοι (16)αναλλοίωτος (15)αναλλοίωτου (17)αναλλοίωτων (18)αναλογήσαμε (17)αναλογήσατε (15)αναλογήσεις (14)αναλογήσετε (15)αναλογήσουν (16)αναλογίζαμε (26)αναλογίζατε (24)αναλογίζεις (23)αναλογίζετε (24)αναλογίζουν (25)αναλογίσαμε (17)αναλογίσατε (15)αναλογίσεις (14)αναλογίσετε (15)αναλογίσουν (16)αναλογικούς (15)αναλογισθεί (24)αναλογισμοί (17)αναλογισμού (17)αναλογισμός (16)αναλογισμών (17)αναλογιστής (14)αναλογιστεί (15)αναλογουσών (16)αναλογούντα (15)αναλογούσαν (15)αναλογούσας (14)αναλογούσες (14)αναλογούσης (14)αναλογώντας (14)αναλυθήκαμε (25)αναλυθήκανε (23)αναλυθήκατε (23)αναλυμένους (15)αναλυτικούς (13)αναλυόμαστε (15)αναλυόμουνα (16)αναλυόσαστε (13)αναλυόσουνα (14)αναλφάβητες (25)αναλφάβητης (25)αναλφάβητοί (25)αναλφάβητοι (26)αναλφάβητος (25)αναλφάβητου (27)αναλφάβητων (28)αναλωθέντος (22)αναλωθέντων (25)αναλωθήκαμε (26)αναλωθήκατε (24)αναλωθείσες (22)αναλωθείσης (22)αναλωμένους (16)αναλωνόμουν (17)αναλωνόσουν (15)αναλύσιμους (14)αναλώνονται (12)αναλώνονταν (12)αναλώνοντας (11)αναλώσιμους (14)αναμάλλιαζα (25)αναμάλλιαζε (25)αναμάλλιασα (16)αναμάλλιασε (16)αναμάρτητες (12)αναμάρτητης (12)αναμάρτητοι (13)αναμάρτητος (12)αναμάρτητου (14)αναμάρτητων (15)αναμένονται (12)αναμένονταν (12)αναμένοντας (11)αναμένοντες (11)αναμέτρησαν (13)αναμέτρησες (12)αναμέτρησης (12)αναμέτρησις (12)αναμίσθωναν (23)αναμίσθωνες (22)αναμίσθωσαν (23)αναμίσθωσες (22)αναμίχθηκαν (29)αναμίχτηκαν (20)αναμαλλιάζω (27)αναμαλλιάρα (17)αναμαλλιάρη (17)αναμαλλιάσω (18)αναμαρτησία (13)αναμασάγαμε (17)αναμασάγατε (15)αναμασήθηκα (22)αναμασήθηκε (22)αναμασήματα (14)αναμασήσαμε (14)αναμασήσατε (12)αναμασήσεις (11)αναμασήσετε (12)αναμασήσουν (13)αναμασηθείς (20)αναμασηθούν (21)αναμασημένα (14)αναμασημένε (14)αναμασημένη (14)αναμασημένο (14)αναμασιέμαι (14)αναμασιέσαι (12)αναμασιέστε (12)αναμασιέται (12)αναμασιόταν (12)αναμασούσαν (12)αναμασούσες (11)αναμασώντας (11)αναμείνουμε (15)αναμείξουμε (24)αναμείξουνε (22)αναμείχθηκα (29)αναμείχθηκε (29)αναμείχτηκα (20)αναμείχτηκε (20)αναμειγμένα (17)αναμειγμένη (17)αναμειγμένο (17)αναμειγνύει (15)αναμειχθείς (27)αναμειχθούν (28)αναμενόμενά (13)αναμενόμενα (14)αναμενόμενε (14)αναμενόμενη (14)αναμενόμενο (14)αναμενόμουν (15)αναμενόσουν (13)αναμενότανε (12)αναμερίζαμε (24)αναμερίζατε (22)αναμερίζεις (21)αναμερίζετε (22)αναμερίζουν (23)αναμερίσαμε (15)αναμερίσατε (13)αναμερίσεις (12)αναμερίσετε (13)αναμερίσουν (14)αναμεριστεί (13)αναμετάδοσή (14)αναμετάδοση (15)αναμετέδιδε (18)αναμετέδωσε (17)αναμεταδίδω (20)αναμεταδότη (15)αναμετράται (13)αναμετρήσει (13)αναμετρήσου (14)αναμετρήστε (13)αναμετρηθεί (22)αναμετρούμε (15)αναμετρούσα (13)αναμετρούσε (13)αναμετρώμαι (15)αναμηρυκάζω (26)αναμηρυκάσω (17)αναμηρύκαζα (23)αναμηρύκαζε (23)αναμηρύκασα (14)αναμηρύκασε (14)αναμιγμένοι (17)αναμιγνύετε (15)αναμιγνύουν (16)αναμισθωθεί (32)αναμισθωτής (22)αναμισθώνει (21)αναμισθώσει (21)αναμισθώσου (22)αναμισθώστε (21)αναμιχθείτε (28)αναμιχθούμε (30)αναμιχθούνε (28)αναμνηστικά (13)αναμνηστικέ (13)αναμνηστική (13)αναμνηστικό (13)αναμορφωθεί (31)αναμορφωτές (21)αναμορφωτής (21)αναμορφωτών (22)αναμορφώνει (20)αναμορφώσει (20)αναμορφώσου (21)αναμορφώστε (20)αναμοχλευτώ (22)αναμοχλεύει (21)αναμοχλεύσω (23)αναμπαίζαμε (24)αναμπαίζατε (22)αναμπαίζεις (21)αναμπαίζετε (22)αναμπαίζουν (23)αναμπαίξαμε (24)αναμπαίξατε (22)αναμπαίξεις (21)αναμπαίξετε (22)αναμπαίξουν (23)αναμπαίσαμε (15)αναμπαίσατε (13)αναμπαίσεις (12)αναμπαίσετε (13)αναμπαίσουν (14)αναμπαιχτεί (20)αναμφίβολες (27)αναμφίβολης (27)αναμφίβολοι (28)αναμφίβολος (27)αναμφίβολου (29)αναμφίβολων (30)αναμφίλεκτα (22)αναμφίλεκτε (22)αναμφίλεκτη (22)αναμφίλεκτο (22)αναμφιβόλως (29)αναμόρφωναν (22)αναμόρφωνες (21)αναμόρφωσής (20)αναμόρφωσαν (22)αναμόρφωσες (21)αναμόρφωσης (21)αναμόρφωσις (21)αναμόχλευαν (22)αναμόχλευες (21)αναμόχλευσα (22)αναμόχλευσε (22)αναμόχλευση (22)ανανεωθήκαν (22)ανανεωθείσα (21)ανανεωθείτε (21)ανανεωθούμε (23)ανανεωθούνε (21)ανανεωμένες (13)ανανεωμένης (13)ανανεωμένοι (14)ανανεωμένος (13)ανανεωμένου (15)ανανεωμένων (16)ανανεωνόταν (12)ανανεωτικές (12)ανανεωτικής (12)ανανεωτικοί (13)ανανεωτικού (13)ανανεωτικός (12)ανανεωτικών (13)ανανεώθηκαν (20)ανανεώθηκες (19)ανανεώνεσαι (10)ανανεώνεστε (10)ανανεώνεται (10)ανανεώνομαι (12)ανανεώνουμε (13)ανανεώνουνε (11)ανανεώσιμες (11)ανανεώσιμης (11)ανανεώσιμοι (12)ανανεώσιμος (11)ανανεώσιμου (13)ανανεώσιμων (14)ανανεώσουμε (13)ανανεώσουνε (11)ανανούριστα (11)ανανούριστε (11)ανανούριστη (11)ανανούριστο (11)αναντίλεκτα (13)αναντίλεκτε (13)αναντίλεκτη (13)αναντίλεκτο (13)αναντίρρητα (12)αναντίρρητε (12)αναντίρρητη (12)αναντίρρητο (12)αναξιοπαθές (28)αναξιοπαθής (28)αναξιοπαθεί (29)αναξιοπαθών (29)αναξιοπαθώς (28)αναξιοπρεπή (22)αναξιοσύνης (18)αναξιοτήτων (21)αναξιόλογες (23)αναξιόλογης (23)αναξιόλογοι (24)αναξιόλογος (23)αναξιόλογου (25)αναξιόλογων (26)αναξιόπιστα (20)αναξιόπιστε (20)αναξιόπιστη (20)αναξιόπιστο (20)αναξιότητας (18)αναξιότητες (18)αναξιόχρεες (26)αναξιόχρεης (26)αναξιόχρεοι (27)αναξιόχρεος (26)αναξιόχρεου (28)αναξιόχρεων (29)αναπάλλεσαι (15)αναπάλλεστε (15)αναπάλλεται (15)αναπάλλομαι (17)αναπάντεχες (17)αναπάντεχης (17)αναπάντεχοι (18)αναπάντεχος (17)αναπάντεχου (19)αναπάντεχων (20)αναπάντητες (10)αναπάντητης (10)αναπάντητοι (11)αναπάντητος (10)αναπάντητου (12)αναπάντητων (13)αναπέμπεσαι (14)αναπέμπεστε (14)αναπέμπεται (14)αναπέμπομαι (16)αναπαιστικά (12)αναπαιστικέ (12)αναπαιστική (12)αναπαιστικό (12)αναπαλαίωνα (15)αναπαλαίωνε (15)αναπαλαίωσα (15)αναπαλαίωσε (15)αναπαλαίωση (15)αναπαλαιωθώ (24)αναπαλαιώνω (15)αναπαλαιώσω (15)αναπαλλόταν (15)αναπαράγουν (16)αναπαρήγαγα (18)αναπαρήγαγε (18)αναπαραγωγή (20)αναπαραδιάς (14)αναπαραδιές (14)αναπαραδιών (15)αναπαραχθεί (28)αναπαριστάν (12)αναπαριστάς (11)αναπαυμένες (13)αναπαυμένης (13)αναπαυμένοι (14)αναπαυμένος (13)αναπαυμένου (15)αναπαυμένων (16)αναπαυτήρια (13)αναπαυτήριο (13)αναπαυτείτε (12)αναπαυτικές (12)αναπαυτικής (12)αναπαυτικοί (13)αναπαυτικού (13)αναπαυτικός (12)αναπαυτικών (13)αναπαυτικώς (12)αναπαυτούμε (14)αναπαυόμουν (15)αναπαυόσουν (13)αναπαύονται (11)αναπαύονταν (11)αναπαύοντας (10)αναπαύσιμες (12)αναπαύσιμης (12)αναπαύσιμοι (13)αναπαύσιμος (12)αναπαύσιμου (14)αναπαύσιμων (15)αναπαύσουμε (14)αναπαύτηκαν (12)αναπαύτηκες (11)αναπεμπόταν (14)αναπετάριζα (21)αναπετάριζε (21)αναπετάρισα (12)αναπετάρισε (12)αναπεταρίζω (23)αναπεταρίσω (14)αναπηδάγαμε (19)αναπηδάγατε (17)αναπηδήματα (16)αναπηδήσαμε (16)αναπηδήσατε (14)αναπηδήσεις (13)αναπηδήσετε (14)αναπηδήσεων (16)αναπηδήσουν (15)αναπηδούσαν (14)αναπηδούσες (13)αναπηδώντας (13)αναπηρικούς (12)αναπιάνεσαι (11)αναπιάνεστε (11)αναπιάνεται (11)αναπιάνομαι (13)αναπιανόταν (11)αναπλάθεται (22)αναπλάθουμε (25)αναπλάστηκε (14)αναπλέκεσαι (14)αναπλέκεστε (14)αναπλέκεται (14)αναπλέκομαι (16)αναπλέκουμε (17)αναπλέξουμε (25)αναπλέχτηκα (21)αναπλέχτηκε (21)αναπλήρωναν (16)αναπλήρωνες (15)αναπλήρωσαν (16)αναπλήρωσες (15)αναπλήρωσης (15)αναπλήρωσις (15)αναπλαστικά (14)αναπλαστικέ (14)αναπλαστική (14)αναπλαστικό (14)αναπλαστούν (13)αναπλεγμένα (18)αναπλεγμένε (18)αναπλεγμένη (18)αναπλεγμένο (18)αναπλεκόταν (14)αναπλεχτείς (19)αναπλεχτούν (20)αναπλεύσεις (12)αναπληρωθέν (25)αναπληρωθεί (25)αναπληρωτές (15)αναπληρωτής (15)αναπληρωτού (16)αναπληρωτών (16)αναπληρώνει (14)αναπληρώσει (14)αναπληρώσου (15)αναπληρώστε (14)αναπνέοντας (10)αναπνεύσαμε (13)αναπνεύσανε (11)αναπνεύσατε (11)αναπνεύσεις (10)αναπνεύσετε (11)αναπνεύσομε (13)αναπνεύσουν (12)αναποδιάρας (14)αναποδιάρες (14)αναποδιάρης (14)αναπολήσαμε (15)αναπολήσατε (13)αναπολήσεις (12)αναπολήσετε (13)αναπολήσεων (15)αναπολήσεως (14)αναπολήσουν (14)αναπολούσαν (13)αναπολούσες (12)αναπολόγητα (16)αναπολόγητε (16)αναπολόγητη (16)αναπολόγητο (16)αναπολώντας (12)αναπτέρωναν (14)αναπτέρωνες (13)αναπτέρωσαν (14)αναπτέρωσες (13)αναπτέρωσης (13)αναπτέρωσις (13)αναπτερωθεί (23)αναπτερώνει (12)αναπτερώσει (12)αναπτερώσου (13)αναπτερώστε (12)αναπτυγμένα (17)αναπτυγμένε (17)αναπτυγμένη (17)αναπτυγμένο (17)αναπτυξιακά (22)αναπτυξιακέ (22)αναπτυξιακή (22)αναπτυξιακό (22)αναπτυχθούν (28)αναπτόμαστε (13)αναπτύγματα (16)αναπτύξουμε (23)αναπτύσσαμε (13)αναπτύσσατε (11)αναπτύσσεις (10)αναπτύσσετε (11)αναπτύσσουν (12)αναπτύχθηκε (28)αναπτύχτηκε (19)αναπυρωθείς (23)αναπυρωθούν (24)αναπυρωμένα (17)αναπυρωμένε (17)αναπυρωμένη (17)αναπυρωμένο (17)αναπυρώθηκα (23)αναπυρώθηκε (23)αναπυρώναμε (15)αναπυρώνατε (13)αναπυρώνεις (12)αναπυρώνετε (13)αναπυρώνουν (14)αναπυρώσαμε (15)αναπυρώσατε (13)αναπυρώσεις (12)αναπυρώσετε (13)αναπυρώσουν (14)αναπόδεικτα (15)αναπόδεικτε (15)αναπόδεικτη (15)αναπόδεικτο (15)αναπόδοτους (14)αναπόδραστα (15)αναπόδραστε (15)αναπόδραστη (15)αναπόδραστο (15)αναπόσβεστα (18)αναπόσβεστε (18)αναπόσβεστη (18)αναπόσβεστο (18)αναπόσπαστα (12)αναπόσπαστε (12)αναπόσπαστη (12)αναπόσπαστο (12)αναπότρεπτα (13)αναπότρεπτε (13)αναπότρεπτη (13)αναπότρεπτο (13)αναπότρεπτό (12)αναπόφευκτα (20)αναπόφευκτε (20)αναπόφευκτη (20)αναπόφευκτο (20)αναρίθμητες (21)αναρίθμητης (21)αναρίθμητοι (22)αναρίθμητος (21)αναρίθμητου (23)αναρίθμητων (24)αναριγήσαμε (16)αναριγήσατε (14)αναριγήσεις (13)αναριγήσετε (14)αναριγήσουν (15)αναριγούσαν (14)αναριγούσες (13)αναριγώντας (13)αναριθμήσει (22)αναριθμηθεί (31)αναρμόδιους (16)αναρπάζεσαι (21)αναρπάζεστε (21)αναρπάζεται (21)αναρπάζομαι (23)αναρπάζουμε (24)αναρπάξουμε (24)αναρπάχτηκα (20)αναρπάχτηκε (20)αναρπαγμένα (17)αναρπαγμένε (17)αναρπαγμένη (17)αναρπαγμένο (17)αναρπαζόταν (21)αναρπαχτείς (18)αναρπαχτούν (19)αναρρίπιζαν (22)αναρρίπιζες (21)αναρρίπισαν (13)αναρρίπισες (12)αναρρίπισης (12)αναρρίπισις (12)αναρρίχησης (18)αναρρίχησις (18)αναρριπίζει (22)αναρριπίσει (13)αναρριπίστε (13)αναρριχάσαι (19)αναρριχάστε (19)αναρριχάται (19)αναρριχήσου (20)αναρριχηθεί (28)αναρριχτούς (18)αναρριχώμαι (21)αναρροφήσει (19)αναρροφήσου (20)αναρροφήστε (19)αναρροφηθεί (28)αναρροφητής (18)αναρροφούμε (21)αναρροφούσα (19)αναρροφούσε (19)αναρρωμένες (15)αναρρωμένης (15)αναρρωμένοι (16)αναρρωμένος (15)αναρρωμένου (17)αναρρωμένων (18)αναρρωτήρια (15)αναρρωτήριο (15)αναρρωτικές (14)αναρρωτικής (14)αναρρωτικοί (15)αναρρωτικού (15)αναρρωτικός (14)αναρρωτικών (15)αναρρόφησαν (19)αναρρόφησες (18)αναρρόφησης (18)αναρρόφησις (18)αναρρύθμιση (23)αναρρώνουμε (15)αναρρώσουμε (15)αναρτήθηκαν (21)αναρτήθηκες (20)αναρτήσουμε (14)αναρτηθείτε (20)αναρτηθούμε (22)αναρτημένες (12)αναρτημένης (12)αναρτημένοι (13)αναρτημένος (12)αναρτημένου (14)αναρτημένων (15)αναρτούνται (11)αναρτούσαμε (13)αναρτούσατε (11)αναρτόμαστε (13)αναρχούμενη (20)αναρχούμενο (20)αναρωτήθηκα (23)αναρωτήθηκε (23)αναρωτηθούν (22)αναρωτιέμαι (15)αναρωτιέσαι (13)αναρωτιέστε (13)αναρωτιέται (13)αναρωτιόταν (13)ανασέρνεσαι (11)ανασέρνεστε (11)ανασέρνεται (11)ανασέρνομαι (13)ανασαίνουμε (13)ανασαλέματα (14)ανασαλέψαμε (23)ανασαλέψατε (21)ανασαλέψεις (20)ανασαλέψετε (21)ανασαλέψουν (22)ανασαλεμένα (14)ανασαλεμένε (14)ανασαλεμένη (14)ανασαλεμένο (14)ανασαλευτεί (13)ανασαλεύαμε (14)ανασαλεύατε (12)ανασαλεύεις (11)ανασαλεύετε (12)ανασαλεύουν (13)ανασείονται (10)ανασείονταν (10)ανασειόμουν (13)ανασειόσουν (11)ανασερνόταν (11)ανασηκωθείς (21)ανασηκωθούν (22)ανασηκωμένα (15)ανασηκωμένε (15)ανασηκωμένη (15)ανασηκωμένο (15)ανασηκωτούς (12)ανασηκώθηκα (21)ανασηκώθηκε (21)ανασηκώματα (13)ανασηκώναμε (13)ανασηκώνατε (11)ανασηκώνεις (10)ανασηκώνετε (11)ανασηκώνουν (12)ανασηκώσαμε (13)ανασηκώσατε (11)ανασηκώσεις (10)ανασηκώσετε (11)ανασηκώσουν (12)ανασκάβεσαι (18)ανασκάβεστε (18)ανασκάβεται (18)ανασκάβομαι (20)ανασκάβουμε (21)ανασκάλευαν (14)ανασκάλευες (13)ανασκάλεψαν (22)ανασκάλεψες (21)ανασκάλιζαν (22)ανασκάλιζες (21)ανασκάλισαν (13)ανασκάλισες (12)ανασκάπτουν (13)ανασκάφτηκα (19)ανασκάφτηκε (19)ανασκάψουμε (23)ανασκέλωναν (15)ανασκέλωνες (14)ανασκέλωσαν (15)ανασκέλωσες (14)ανασκίρτημα (14)ανασκίρτησα (12)ανασκίρτησε (12)ανασκίρτηση (12)ανασκαβόταν (18)ανασκαλέψει (22)ανασκαλέψου (23)ανασκαλέψτε (22)ανασκαλίζει (22)ανασκαλίσει (13)ανασκαλίστε (13)ανασκαλευτώ (14)ανασκαλεύει (13)ανασκαμμένα (15)ανασκαμμένε (15)ανασκαμμένη (15)ανασκαμμένο (15)ανασκαφικές (18)ανασκαφικής (18)ανασκαφικοί (19)ανασκαφικού (19)ανασκαφικός (18)ανασκαφικών (19)ανασκαφτείς (17)ανασκαφτούν (18)ανασκελωθεί (24)ανασκελώνει (13)ανασκελώσει (13)ανασκελώσου (14)ανασκελώστε (13)ανασκευάζει (21)ανασκευάσει (12)ανασκευάσου (13)ανασκευάστε (12)ανασκευαστή (12)ανασκευαστώ (12)ανασκεύαζαν (20)ανασκεύαζες (19)ανασκεύασαν (11)ανασκεύασες (10)ανασκιρτάει (12)ανασκιρτάμε (14)ανασκιρτάτε (12)ανασκιρτήσω (14)ανασκιρτούν (12)ανασκοπήσει (12)ανασκοπήσου (13)ανασκοπήστε (12)ανασκοπείτε (12)ανασκοπηθεί (21)ανασκοπούμε (14)ανασκοπούσα (12)ανασκοπούσε (12)ανασκόπησαν (12)ανασκόπησες (11)ανασκόπησης (11)ανασκόπησις (11)ανασπάζεσαι (20)ανασπάζεστε (20)ανασπάζεται (20)ανασπάζομαι (22)ανασπάσουμε (14)ανασπάστηκα (12)ανασπάστηκε (12)ανασπαζόταν (20)ανασπαστείς (10)ανασπαστούν (11)ανασπούσαμε (13)ανασπούσατε (11)αναστάθμιση (21)αναστάλθηκε (22)αναστάσιμες (11)αναστάσιμης (11)αναστάσιμοι (12)αναστάσιμος (11)αναστάσιμου (13)αναστάσιμων (14)αναστάτωναν (12)αναστάτωνες (11)αναστάτωσαν (12)αναστάτωσες (11)αναστάτωσης (11)αναστάτωσις (11)αναστέλλαμε (16)αναστέλλανε (14)αναστέλλατε (14)αναστέλλεις (13)αναστέλλετε (14)αναστέλλομε (16)αναστέλλουν (15)αναστέναγμα (15)αναστέναζαν (19)αναστέναζες (18)αναστέναξαν (19)αναστέναξες (18)αναστήθηκαν (20)αναστήθηκες (19)αναστήλωναν (14)αναστήλωνες (13)αναστήλωσαν (14)αναστήλωσες (13)αναστήλωσης (13)αναστήλωσις (13)αναστήματος (11)αναστήσουμε (13)αναστήσουνε (11)ανασταίναμε (12)ανασταίνανε (10)ανασταίνατε (10)ανασταίνεις (9)ανασταίνετε (10)ανασταίνομε (12)ανασταίνουν (11)ανασταλείτε (12)ανασταλούμε (14)ανασταλούνε (12)ανασταλτικά (13)ανασταλτικέ (13)ανασταλτική (13)ανασταλτικό (13)ανασταλτούς (11)αναστατωθεί (21)αναστατώνει (10)αναστατώσαν (10)αναστατώσει (10)αναστατώσου (11)αναστατώστε (10)αναστείλεις (11)αναστείλετε (12)αναστείλομε (14)αναστείλουν (13)αναστενάζει (19)αναστενάξει (19)αναστενάξτε (19)αναστενάρης (10)αναστενάρια (11)αναστεναγμέ (15)αναστεναγμό (15)αναστηθήκαν (20)αναστηθείτε (19)αναστηθούμε (21)αναστηθούνε (19)αναστηλωθεί (23)αναστηλωτές (13)αναστηλωτής (13)αναστηλωτών (14)αναστηλώνει (12)αναστηλώσει (12)αναστηλώσου (13)αναστηλώστε (12)αναστημάτων (14)αναστημένοι (12)αναστημένος (11)αναστομωθεί (23)αναστομώνει (12)αναστομώσει (12)αναστομώσου (13)αναστομώστε (12)αναστράφηκε (19)αναστρέφουν (19)αναστρέψιμα (22)αναστρέψιμε (22)αναστρέψιμη (22)αναστρέψιμο (22)αναστρέψουν (21)αναστραφούν (18)αναστροφέας (17)αναστροφέων (20)αναστροφείς (17)αναστυλωθεί (24)αναστυλώνει (13)αναστυλώσει (13)αναστυλώσου (14)αναστυλώστε (13)αναστόμωναν (14)αναστόμωνες (13)αναστόμωσαν (14)αναστόμωσες (13)αναστόμωσης (13)αναστύλωναν (14)αναστύλωνες (13)αναστύλωσαν (14)αναστύλωσες (13)αναστύλωσης (13)αναστύλωσις (13)ανασυγκολλά (19)ανασυγκολλώ (19)ανασυγκροτώ (16)ανασυνθέσει (20)ανασυνθέτει (20)ανασυντάξει (20)ανασυντάσσω (13)ανασυντεθεί (20)ανασυρμένος (13)ανασυρόμουν (15)ανασυρόσουν (13)ανασυστήσει (11)ανασυσταίνω (13)ανασυσταθέν (20)ανασυσταθεί (20)ανασφάλειας (18)ανασφάλειες (18)ανασφάλιστα (19)ανασφάλιστε (19)ανασφάλιστη (19)ανασφάλιστο (19)ανασφαλειών (19)ανασχεδίαζα (29)ανασχεδίαζε (29)ανασχεδίασα (20)ανασχεδίασε (20)ανασχεδιάζω (31)ανασχεδιάσω (22)ανασχετικές (17)ανασχετικής (17)ανασχετικοί (18)ανασχετικού (18)ανασχετικός (17)ανασχετικών (18)ανασύνδεσης (12)ανασύνδεσις (12)ανασύνθεσης (18)ανασύνθεσις (18)ανασύνταξαν (19)ανασύνταξης (18)ανασύνταξις (18)ανασύρθηκαν (21)ανασύρονται (11)ανασύρονταν (11)ανασύροντας (10)ανασύστασης (9)ανασύστασις (9)ανατάξιμους (21)ανατάρασσαν (11)ανατάρασσες (10)ανατάσσεσαι (10)ανατάσσεστε (10)ανατάσσεται (10)ανατάσσομαι (12)ανατέλλοντα (14)ανατέλλουμε (17)ανατέλλουνε (15)ανατέλλουσα (15)ανατέμνεσαι (12)ανατέμνεστε (12)ανατέμνεται (12)ανατέμνομαι (14)ανατίθενται (19)αναταράζαμε (22)αναταράζατε (20)αναταράζεις (19)αναταράζετε (20)αναταράζουν (21)αναταράξαμε (22)αναταράξατε (20)αναταράξεις (19)αναταράξετε (20)αναταράξεων (22)αναταράξεως (21)αναταράξουν (21)αναταράσσει (11)αναταραχτεί (18)ανατασσόταν (10)ανατείλουμε (15)ανατείλουνε (13)ανατεθήκαμε (22)ανατεθήκανε (20)ανατεθήκατε (20)ανατεμνόταν (12)ανατιθέμεθα (30)ανατιμήθηκα (22)ανατιμήθηκε (22)ανατιμήσαμε (14)ανατιμήσατε (12)ανατιμήσεις (11)ανατιμήσετε (12)ανατιμήσεων (14)ανατιμήσεως (13)ανατιμήσεώς (10)ανατιμήσουν (13)ανατιμηθείς (20)ανατιμηθούν (21)ανατιμημένα (14)ανατιμημένε (14)ανατιμημένη (14)ανατιμημένο (14)ανατιμητικά (13)ανατιμητικέ (13)ανατιμητική (13)ανατιμητικό (13)ανατιμούσαν (12)ανατιμούσες (11)ανατιμώνται (12)ανατιμώντας (11)ανατινάζαμε (21)ανατινάζατε (19)ανατινάζεις (18)ανατινάζετε (19)ανατινάζουν (20)ανατινάξαμε (21)ανατινάξατε (19)ανατινάξεις (18)ανατινάξετε (19)ανατινάξεων (21)ανατινάξεως (20)ανατινάξουν (20)ανατιναχθεί (26)ανατιναχτεί (17)ανατοκίζαμε (22)ανατοκίζατε (20)ανατοκίζεις (19)ανατοκίζετε (20)ανατοκίζουν (21)ανατοκίσαμε (13)ανατοκίσατε (11)ανατοκίσεις (10)ανατοκίσετε (11)ανατοκίσουν (12)ανατοκισμοί (13)ανατοκισμού (13)ανατοκισμός (12)ανατοκισμών (13)ανατοκιστεί (11)ανατολίτικα (13)ανατολίτικε (13)ανατολίτικη (13)ανατολίτικο (13)ανατολικούς (12)ανατολιστές (11)ανατολιστής (11)ανατολιστών (12)ανατομικούς (12)ανατοποθετώ (20)ανατράπηκαν (13)ανατράφηκαν (19)ανατρέξουμε (23)ανατρέπεσαι (12)ανατρέπεστε (12)ανατρέπεται (12)ανατρέπομαι (14)ανατρέφεσαι (18)ανατρέφεστε (18)ανατρέφεται (18)ανατρέφομαι (20)ανατρέχουμε (21)ανατρέψιμες (21)ανατρέψιμης (21)ανατρέψιμοι (22)ανατρέψιμος (21)ανατρέψιμου (23)ανατρέψιμων (24)ανατρέψουμε (23)ανατρίχιαζα (27)ανατρίχιαζε (27)ανατρίχιασα (18)ανατρίχιασε (18)ανατραπέντα (12)ανατρεπτικά (13)ανατρεπτικέ (13)ανατρεπτική (13)ανατρεπτικό (13)ανατρεπόταν (12)ανατρεφόταν (18)ανατριχίλας (19)ανατριχίλες (19)ανατριχιάζω (29)ανατριχιάσω (20)ανατυπωθείς (22)ανατυπωθούν (23)ανατυπωμένα (16)ανατυπωμένε (16)ανατυπωμένη (16)ανατυπωμένο (16)ανατυπώθηκα (22)ανατυπώθηκε (22)ανατυπώναμε (14)ανατυπώνατε (12)ανατυπώνεις (11)ανατυπώνετε (12)ανατυπώνουν (13)ανατυπώσαμε (14)ανατυπώσατε (12)ανατυπώσεις (11)ανατυπώσετε (12)ανατυπώσεων (14)ανατυπώσεως (13)ανατυπώσουν (13)αναφέρθηκαν (28)αναφέρθηκες (27)αναφέρθησαν (27)αναφέροντάς (16)αναφέρονται (18)αναφέρονταν (18)αναφέροντας (17)αναφαίνεται (17)αναφαίνομαι (19)αναφαίρετες (17)αναφαίρετης (17)αναφαίρετοι (18)αναφαίρετος (17)αναφαίρετου (19)αναφαίρετων (20)αναφερθέντα (27)αναφερθήκαν (28)αναφερθείσα (27)αναφερθείτε (27)αναφερθούμε (29)αναφερθούνε (27)αναφερομένη (20)αναφερόμεθα (29)αναφερόμενα (20)αναφερόμενε (20)αναφερόμενη (20)αναφερόμενο (20)αναφερόμουν (21)αναφερόσουν (19)αναφερότανε (18)αναφλέγεσαι (22)αναφλέγεστε (22)αναφλέγεται (22)αναφλέγομαι (24)αναφλεγόταν (22)αναφλεκτήρα (21)αναφλύστιος (18)αναφομοίωτα (21)αναφομοίωτε (21)αναφομοίωτη (21)αναφομοίωτο (21)αναφορικούς (18)αναφροδισία (21)αναφρόδιτες (20)αναφρόδιτης (20)αναφρόδιτοι (21)αναφρόδιτος (20)αναφρόδιτου (22)αναφρόδιτων (23)αναφυλαξίας (28)αναφυλαξίες (28)αναφυλαξιών (29)αναφυομένων (22)αναφυτέψαμε (29)αναφυτέψατε (27)αναφυτέψεις (26)αναφυτέψετε (27)αναφυτέψουν (28)αναφυτεμένα (20)αναφυτεμένε (20)αναφυτεμένη (20)αναφυτεμένο (20)αναφυτευτεί (19)αναφυτεύαμε (20)αναφυτεύατε (18)αναφυτεύεις (17)αναφυτεύετε (18)αναφυτεύουν (19)αναφυόμαστε (20)αναφυόμενες (19)αναφυόμενης (19)αναφυόμενος (19)αναφυόμενων (22)αναφυόσαστε (18)αναφωνήματα (21)αναφωνήσαμε (21)αναφωνήσατε (19)αναφωνήσεις (18)αναφωνήσετε (19)αναφωνήσεων (21)αναφωνήσεως (20)αναφωνήσουν (20)αναφωνούσαν (19)αναφωνούσες (18)αναφωνώντας (18)αναφύτευσις (17)αναχαίτιζαν (26)αναχαίτιζες (25)αναχαίτισαν (17)αναχαίτισες (16)αναχαίτισης (16)αναχαίτισις (16)αναχαίτισμα (19)αναχαιτίζει (26)αναχαιτίσει (17)αναχαιτίσου (18)αναχαιτίστε (17)αναχαιτιστώ (17)αναχαράζαμε (29)αναχαράζατε (27)αναχαράζεις (26)αναχαράζετε (27)αναχαράζουν (28)αναχαράξαμε (29)αναχαράξατε (27)αναχαράξεις (26)αναχαράξετε (27)αναχαράξουν (28)αναχρονίζει (27)αναχρονίσει (18)αναχρονίστε (18)αναχρονικές (18)αναχρονικής (18)αναχρονικοί (19)αναχρονικού (19)αναχρονικός (18)αναχρονικών (19)αναχρονισμέ (20)αναχρονισμό (20)αναχρόνιζαν (27)αναχρόνιζες (26)αναχρόνισαν (18)αναχρόνισες (17)αναχωμάτιζα (30)αναχωμάτιζε (30)αναχωμάτισα (21)αναχωμάτισε (21)αναχωμάτωνα (23)αναχωμάτωνε (23)αναχωμάτωσα (23)αναχωμάτωσε (23)αναχωμάτωση (23)αναχωματίζω (32)αναχωματίσω (23)αναχωματώνω (23)αναχωματώσω (23)αναχωνόμουν (22)αναχωνόσουν (20)αναχωρήσαμε (22)αναχωρήσανε (20)αναχωρήσατε (20)αναχωρήσεις (19)αναχωρήσετε (20)αναχωρήσεων (22)αναχωρήσεως (21)αναχωρήσεώς (18)αναχωρήσομε (22)αναχωρήσουν (21)αναχωρούσαν (20)αναχωρούσες (19)αναχωρώντας (19)αναχώνονται (17)αναχώνονταν (17)αναψηλάφησή (27)αναψηλάφησα (28)αναψηλάφησε (28)αναψηλάφηση (28)αναψηλαφήσω (30)αναψηλαφείς (27)αναψηλαφούν (28)αναψυκτήρια (22)αναψυκτήριο (22)αναψυκτικές (21)αναψυκτικής (21)αναψυκτικοί (22)αναψυκτικού (22)αναψυκτικόν (22)αναψυκτικός (21)αναψυκτικών (22)αναψυχόμουν (30)αναψυχόσουν (28)αναψυχώναμε (29)αναψυχώνατε (27)αναψυχώνεις (26)αναψυχώνετε (27)αναψυχώνουν (28)αναψυχώσαμε (29)αναψυχώσατε (27)αναψυχώσεις (26)αναψυχώσετε (27)αναψυχώσουν (28)αναψύχονται (26)αναψύχονταν (26)ανδράδελφοι (26)ανδράδελφος (25)ανδράδελφου (27)ανδράδελφων (28)ανδρίτσαινα (14)ανδραγάθημα (28)ανδραγάθησα (26)ανδραγαθίας (25)ανδραγαθίες (25)ανδραγαθιών (26)ανδραποδίζω (29)ανδραποδίσω (20)ανδραπόδιζα (27)ανδραπόδιζε (27)ανδραπόδισα (18)ανδραπόδισε (18)ανδρείκελον (17)ανδρείκελου (18)ανδρείκελων (19)ανδρεικέλου (18)ανδρεικέλων (19)ανδρειωμένα (18)ανδρειωμένε (18)ανδρειωμένη (18)ανδρειωμένο (18)ανδριώτικες (14)ανδροκοίτες (14)ανδροκοίτης (14)ανδροκοιτών (15)ανδροκρατία (16)ανδρολογίας (18)ανδρολόγους (19)ανδροπληθής (25)ανδροπρεπές (16)ανδροπρεπής (16)ανδροπρεπών (17)ανδροπρεπώς (16)ανδρουλάκης (17)ανδρωθήκαμε (28)ανδρωθήκατε (26)ανδρωνυμικά (20)ανδρωνυμικέ (20)ανδρωνυμική (20)ανδρωνυμικό (20)ανδρωνόμουν (19)ανδρωνόσουν (17)ανδρόγυνους (18)ανδρώνονται (14)ανδρώνονταν (14)ανείσπρακτα (13)ανείσπρακτε (13)ανείσπρακτη (13)ανείσπρακτο (13)ανεβάζονται (26)ανεβάζονταν (26)ανεβάζοντας (25)ανεβάσματος (18)ανεβάστηκαν (18)ανεβάστηκες (17)ανεβαίνουμε (20)ανεβαίνουνε (18)ανεβαζόμουν (29)ανεβαζόσουν (27)ανεβασμάτων (21)ανεβασμένες (18)ανεβασμένης (18)ανεβασμένοι (19)ανεβασμένος (18)ανεβασμένου (20)ανεβασμένων (21)ανεβαστείτε (17)ανεβαστούμε (19)ανεβλήθησαν (28)ανεβρέθηκαν (28)ανεγέρθηκαν (24)ανεγέρθησαν (23)ανεγγύητους (16)ανεγείρεσαι (14)ανεγείρεστε (14)ανεγείρεται (14)ανεγείρομαι (16)ανεγειρόταν (14)ανεγερθέντα (23)ανεγερθείσα (23)ανεγκέφαλες (22)ανεγκέφαλης (22)ανεγκέφαλοι (23)ανεγκέφαλος (22)ανεγκέφαλου (24)ανεγκέφαλων (25)ανεγκεφαλία (23)ανεγνώρισαν (14)ανεγράφησαν (21)ανεγχείρητα (21)ανεγχείρητε (21)ανεγχείρητη (21)ανεγχείρητο (21)ανεδαφικούς (20)ανειδίκευτα (15)ανειδίκευτε (15)ανειδίκευτη (15)ανειδίκευτο (15)ανεικονικές (11)ανεικονικής (11)ανεικονικοί (12)ανεικονικού (12)ανεικονικός (11)ανεικονικών (12)ανειλημμένα (16)ανειλημμένε (16)ανειλημμένη (16)ανειλημμένο (16)ανειλικρινή (14)ανειρήνευτα (12)ανειρήνευτε (12)ανειρήνευτη (12)ανειρήνευτο (12)ανεκδήλωτες (17)ανεκδήλωτης (17)ανεκδήλωτοι (18)ανεκδήλωτος (17)ανεκδήλωτου (19)ανεκδήλωτων (20)ανεκδίκαστα (15)ανεκδίκαστε (15)ανεκδίκαστη (15)ανεκδίκαστο (15)ανεκδίκητες (14)ανεκδίκητης (14)ανεκδίκητοι (15)ανεκδίκητος (14)ανεκδίκητου (16)ανεκδίκητων (17)ανεκδιήγητα (17)ανεκδιήγητε (17)ανεκδιήγητη (17)ανεκδιήγητο (17)ανεκδοτάκια (15)ανεκδοτικές (14)ανεκδοτικής (14)ανεκδοτικοί (15)ανεκδοτικού (15)ανεκδοτικός (14)ανεκδοτικών (15)ανεκλάλητες (14)ανεκλάλητης (14)ανεκλάλητοι (15)ανεκλάλητος (14)ανεκλάλητου (16)ανεκλάλητων (17)ανεκλήθησαν (22)ανεκμίσθωτα (24)ανεκμίσθωτε (24)ανεκμίσθωτη (24)ανεκμίσθωτο (24)ανεκπλήρωτα (17)ανεκπλήρωτε (17)ανεκπλήρωτη (17)ανεκπλήρωτο (17)ανεκποίητες (11)ανεκποίητης (11)ανεκποίητοι (12)ανεκποίητος (11)ανεκποίητου (13)ανεκποίητων (14)ανεκτέλεστα (13)ανεκτέλεστε (13)ανεκτέλεστη (13)ανεκτέλεστο (13)ανεκτίμητες (12)ανεκτίμητης (12)ανεκτίμητοι (13)ανεκτίμητος (12)ανεκτίμητου (14)ανεκτίμητων (15)ανεκτικότης (11)ανεκτότερες (11)ανεκτότερης (11)ανεκτότεροι (12)ανεκτότερος (11)ανεκτότερου (13)ανεκτότερων (14)ανεκτύπωτες (13)ανεκτύπωτης (13)ανεκτύπωτοι (14)ανεκτύπωτος (13)ανεκτύπωτου (15)ανεκτύπωτων (16)ανεκυρήχθει (29)ανεκφώνητες (17)ανεκφώνητης (17)ανεκφώνητοι (18)ανεκφώνητος (17)ανεκφώνητου (19)ανεκφώνητων (20)ανεκχώρητες (18)ανεκχώρητης (18)ανεκχώρητοι (19)ανεκχώρητος (18)ανεκχώρητου (20)ανεκχώρητων (21)ανελάμβαναν (21)ανελήφθησαν (28)ανελίσσεσαι (12)ανελίσσεστε (12)ανελίσσεται (12)ανελίσσομαι (14)ανελαστικές (12)ανελαστικής (12)ανελαστικοί (13)ανελαστικού (13)ανελαστικός (12)ανελαστικών (13)ανελεήμονες (13)ανελεημόνων (16)ανελεημόνως (15)ανελευθερία (23)ανελεύθερες (21)ανελεύθερης (21)ανελεύθεροι (22)ανελεύθερος (21)ανελεύθερου (23)ανελεύθερων (24)ανελικτικές (13)ανελικτικής (13)ανελικτικοί (14)ανελικτικού (14)ανελικτικός (13)ανελικτικών (14)ανελικτικώς (13)ανελισσόταν (12)ανελκυθείτε (23)ανελκυθούμε (25)ανελκυσμένη (16)ανελκυστήρα (15)ανελκυστούν (14)ανελκυόμουν (17)ανελκυόσουν (15)ανελκύθηκαν (23)ανελκύθηκες (22)ανελκύονται (13)ανελκύονταν (13)ανελκύοντας (12)ανελκύσουμε (16)ανελκύστηκε (14)ανελλήνιστα (14)ανελλήνιστε (14)ανελλήνιστη (14)ανελλήνιστο (14)ανεμίζονται (21)ανεμίζονταν (21)ανεμίζοντας (20)ανεμίσματος (13)ανεμίστηκαν (13)ανεμίστηκες (12)ανεμιζόμουν (24)ανεμιζόσουν (22)ανεμισμάτων (16)ανεμισμένες (13)ανεμισμένης (13)ανεμισμένοι (14)ανεμισμένος (13)ανεμισμένου (15)ανεμισμένων (16)ανεμιστήρας (12)ανεμιστήρες (12)ανεμιστήρων (15)ανεμιστείτε (12)ανεμιστούμε (14)ανεμοβλογιά (24)ανεμοβοριού (20)ανεμοβοριών (20)ανεμοβρόχια (27)ανεμογράφοι (23)ανεμογράφος (22)ανεμογράφου (24)ανεμογράφων (25)ανεμοδείκτη (16)ανεμοδείχτη (22)ανεμοδούρας (15)ανεμοδούρες (15)ανεμοδόχους (22)ανεμοθύελλα (25)ανεμολογίου (18)ανεμολογίων (19)ανεμολόγιον (17)ανεμομάζεμα (25)ανεμομάζωμα (27)ανεμομέτρου (16)ανεμοπλάνου (16)ανεμοπλάνων (17)ανεμοπορίας (13)ανεμοπτέρου (15)ανεμοπτέρων (16)ανεμοπύρωμα (18)ανεμοσκεπής (13)ανεμοστάτες (11)ανεμοστάτης (11)ανεμοστατών (12)ανεμοστεγής (14)ανεμοσυρμές (15)ανεμοσυρμής (15)ανεμοσυρμών (16)ανεμοφράκτη (21)ανεμπέδωτες (17)ανεμπέδωτης (17)ανεμπέδωτοι (18)ανεμπέδωτος (17)ανεμπέδωτου (19)ανεμπέδωτων (20)ανεμπόδιστα (16)ανεμπόδιστε (16)ανεμπόδιστη (16)ανεμπόδιστο (16)ανεμόβροχου (28)ανεμόβροχων (29)ανεμόδαρτες (15)ανεμόδαρτης (15)ανεμόδαρτοι (16)ανεμόδαρτος (15)ανεμόδαρτου (17)ανεμόδαρτων (18)ανεμόμετρον (15)ανεμόμετρου (16)ανεμόμετρων (17)ανεμόμυλους (17)ανεμόπτερον (14)ανεμόπτερου (15)ανεμόπτερων (16)ανεμόρρομβε (23)ανεμόρρομβο (23)ανεμόσκαλας (14)ανεμόσκαλες (14)ανεμότρατας (12)ανεμότρατες (12)ανενδοίαστα (13)ανενδοίαστε (13)ανενδοίαστη (13)ανενδοίαστο (13)ανενημέρωτα (15)ανενημέρωτε (15)ανενημέρωτη (15)ανενημέρωτο (15)ανεντόπιστα (11)ανενόχλητες (18)ανενόχλητης (18)ανενόχλητοι (19)ανενόχλητος (18)ανενόχλητου (20)ανενόχλητων (21)ανεξάλειπτα (22)ανεξάλειπτε (22)ανεξάλειπτη (22)ανεξάλειπτο (22)ανεξάντλητα (21)ανεξάντλητε (21)ανεξάντλητη (21)ανεξάντλητο (21)ανεξάρτητες (19)ανεξάρτητης (19)ανεξάρτητοι (20)ανεξάρτητος (19)ανεξάρτητου (21)ανεξάρτητων (22)ανεξάσκητες (19)ανεξάσκητης (19)ανεξάσκητοι (20)ανεξάσκητος (19)ανεξάσκητου (21)ανεξάσκητων (22)ανεξέλεγκτα (25)ανεξέλεγκτε (25)ανεξέλεγκτη (25)ανεξέλεγκτο (25)ανεξέλικτες (21)ανεξέλικτης (21)ανεξέλικτοι (22)ανεξέλικτος (21)ανεξέλικτου (23)ανεξέλικτων (24)ανεξέταστες (18)ανεξέταστης (18)ανεξέταστοι (19)ανεξέταστος (18)ανεξέταστου (20)ανεξέταστων (21)ανεξήγητους (22)ανεξίθρησκα (30)ανεξίθρησκε (30)ανεξίθρησκη (30)ανεξίθρησκο (30)ανεξίκακους (21)ανεξίτηλους (21)ανεξαίρετες (19)ανεξαίρετης (19)ανεξαίρετοι (20)ανεξαίρετος (19)ανεξαίρετου (21)ανεξαίρετων (22)ανεξαιρέτου (21)ανεξαιρέτως (21)ανεξαρτήτου (21)ανεξαρτήτων (22)ανεξαρτήτως (21)ανεξαρτησία (20)ανεξεταστέα (19)ανεξεταστέε (19)ανεξεταστέο (19)ανεξημέρωτα (24)ανεξημέρωτε (24)ανεξημέρωτη (24)ανεξημέρωτο (24)ανεξικακίας (20)ανεξιλέωτες (22)ανεξιλέωτης (22)ανεξιλέωτοι (23)ανεξιλέωτος (22)ανεξιλέωτου (24)ανεξιλέωτων (25)ανεξόφλητες (27)ανεξόφλητης (27)ανεξόφλητοι (28)ανεξόφλητος (27)ανεξόφλητου (29)ανεξόφλητων (30)ανεπάγγελτα (19)ανεπάγγελτε (19)ανεπάγγελτη (19)ανεπάγγελτο (19)ανεπάντεχες (17)ανεπάντεχης (17)ανεπάντεχοι (18)ανεπάντεχος (17)ανεπάντεχου (19)ανεπάντεχων (20)ανεπάρκειάς (11)ανεπάρκειας (12)ανεπάρκειες (12)ανεπίβλεπτα (21)ανεπίβλεπτε (21)ανεπίβλεπτη (21)ανεπίβλεπτο (21)ανεπίγνωστα (16)ανεπίγνωστε (16)ανεπίγνωστη (16)ανεπίγνωστο (16)ανεπίγραφες (21)ανεπίγραφης (21)ανεπίγραφοι (22)ανεπίγραφος (21)ανεπίγραφου (23)ανεπίγραφων (24)ανεπίδεκτες (14)ανεπίδεκτης (14)ανεπίδεκτοι (15)ανεπίδεκτος (14)ανεπίδεκτου (16)ανεπίδεκτων (17)ανεπίδεχτος (20)ανεπίδοτους (14)ανεπίκαιρες (12)ανεπίκαιρης (12)ανεπίκαιροι (13)ανεπίκαιρος (12)ανεπίκαιρου (14)ανεπίκαιρων (15)ανεπίληπτες (13)ανεπίληπτης (13)ανεπίληπτοι (14)ανεπίληπτος (13)ανεπίληπτου (15)ανεπίληπτων (16)ανεπίλυτους (14)ανεπίσημους (13)ανεπίστροφα (19)ανεπίστροφε (19)ανεπίστροφη (19)ανεπίστροφο (19)ανεπίσχετες (17)ανεπίσχετης (17)ανεπίσχετοι (18)ανεπίσχετος (17)ανεπίσχετου (19)ανεπίσχετων (20)ανεπίτευκτα (13)ανεπίτευκτε (13)ανεπίτευκτη (13)ανεπίτευκτο (13)ανεπίτρεπτα (13)ανεπίτρεπτε (13)ανεπίτρεπτη (13)ανεπίτρεπτο (13)ανεπαίσθητα (20)ανεπαίσθητε (20)ανεπαίσθητη (20)ανεπαίσθητο (20)ανεπαρκειών (13)ανεπηρέαστα (12)ανεπηρέαστε (12)ανεπηρέαστη (12)ανεπηρέαστο (12)ανεπιείκεια (12)ανεπιεικείς (11)ανεπιεικούς (11)ανεπιθύμητα (22)ανεπιθύμητε (22)ανεπιθύμητη (22)ανεπιθύμητο (22)ανεπικερδές (15)ανεπικερδής (15)ανεπικερδών (16)ανεπικύρωτα (15)ανεπικύρωτε (15)ανεπικύρωτη (15)ανεπικύρωτο (15)ανεπισήμους (13)ανεπισφαλής (19)ανεπιτήδεια (14)ανεπιτήδειε (14)ανεπιτήδειο (14)ανεπιτήρητα (12)ανεπιτήρητε (12)ανεπιτήρητη (12)ανεπιτήρητο (12)ανεπιτυχείς (18)ανεπιτυχούς (18)ανεπούλωτες (14)ανεπούλωτης (14)ανεπούλωτοι (15)ανεπούλωτος (14)ανεπούλωτου (16)ανεπούλωτων (17)ανεπρόκοπες (13)ανεπρόκοπης (13)ανεπρόκοποι (14)ανεπρόκοπος (13)ανεπρόκοπου (15)ανεπρόκοπων (16)ανεπτυγμένα (17)ανεπτυγμένε (17)ανεπτυγμένη (17)ανεπτυγμένο (17)ανεπόπτευτα (13)ανεπόπτευτε (13)ανεπόπτευτη (13)ανεπόπτευτο (13)ανερέθιστες (19)ανερέθιστης (19)ανερέθιστοι (20)ανερέθιστος (19)ανερέθιστου (21)ανερέθιστων (22)ανερευνήσει (12)ανερευνήσου (13)ανερευνήστε (12)ανερευνηθεί (21)ανερευνητής (11)ανερευνούμε (14)ανερευνούσα (12)ανερευνούσε (12)ανερεύνησαν (11)ανερεύνησες (10)ανερεύνητες (10)ανερεύνητης (10)ανερεύνητοι (11)ανερεύνητος (10)ανερεύνητου (12)ανερεύνητων (13)ανερμάτιστα (13)ανερμάτιστε (13)ανερμάτιστη (13)ανερμάτιστο (13)ανερμήνευτα (14)ανερμήνευτε (14)ανερμήνευτη (14)ανερμήνευτο (14)ανερχομένης (19)ανερχομένου (21)ανερχομένων (22)ανερχόμαστε (20)ανερχόμενες (19)ανερχόμενης (19)ανερχόμενοι (20)ανερχόμενος (19)ανερχόμενου (21)ανερχόμενων (22)ανερχόσαστε (18)ανερώτευτες (11)ανερώτευτης (11)ανερώτευτοι (12)ανερώτευτος (11)ανερώτευτου (13)ανερώτευτων (14)ανερώτητους (11)ανεστάλησαν (12)ανετοίμαστα (12)ανετοίμαστε (12)ανετοίμαστη (12)ανετοίμαστο (12)ανετράπησαν (12)ανευλάβειας (19)ανευλάβειες (19)ανευλαβειών (20)ανευλόγητες (15)ανευλόγητης (15)ανευλόγητοι (16)ανευλόγητος (15)ανευλόγητου (17)ανευλόγητων (18)ανευρέθηκαν (22)ανευρίαστος (11)ανευρίσκουν (14)ανευρεθέντα (21)ανευρεθείσα (21)ανευρυνόταν (13)ανευρύνεσαι (12)ανευρύνεστε (12)ανευρύνεται (12)ανευρύνομαι (14)ανευρύσματα (14)ανευόδωτους (16)ανεφάρμοστα (20)ανεφάρμοστε (20)ανεφάρμοστη (20)ανεφάρμοστο (20)ανεφέρθησαν (27)ανεφοδίαζαν (29)ανεφοδίαζες (28)ανεφοδίασαν (20)ανεφοδίασες (19)ανεφοδίαστα (20)ανεφοδίαστε (20)ανεφοδίαστη (20)ανεφοδίαστο (20)ανεφοδιάζει (29)ανεφοδιάσει (20)ανεφοδιάσου (21)ανεφοδιάστε (20)ανεφοδιασμέ (22)ανεφοδιασμό (22)ανεφοδιαστώ (20)ανεφόπλιστα (20)ανεχτίμητος (18)ανεχόμασταν (19)ανεχόρταγες (20)ανεχόρταγης (20)ανεχόρταγοι (21)ανεχόρταγος (20)ανεχόρταγου (22)ανεχόρταγων (23)ανεχόσασταν (17)ανεόρταστες (10)ανεόρταστης (10)ανεόρταστοι (11)ανεόρταστος (10)ανεόρταστου (12)ανεόρταστων (13)ανηθικότητα (20)ανηλικότητά (12)ανηλικότητα (13)ανημέρευτος (13)ανημέρωτους (15)ανηολόγητες (14)ανηολόγητης (14)ανηολόγητοι (15)ανηολόγητος (14)ανηολόγητου (16)ανηολόγητων (17)ανησυχήσαμε (20)ανησυχήσανε (18)ανησυχήσατε (18)ανησυχήσεις (17)ανησυχήσετε (18)ανησυχήσομε (20)ανησυχήσουν (19)ανησυχητικά (19)ανησυχητικέ (19)ανησυχητική (19)ανησυχητικό (19)ανησυχούσαν (18)ανησυχούσες (17)ανησυχώντας (17)ανηφορίζαμε (29)ανηφορίζατε (27)ανηφορίζεις (26)ανηφορίζετε (27)ανηφορίζουν (28)ανηφορίσαμε (20)ανηφορίσατε (18)ανηφορίσεις (17)ανηφορίσετε (18)ανηφορίσουν (19)ανηφορικούς (18)ανθίστανται (19)ανθεκτικούς (20)ανθελληνίδα (26)ανθελληνικά (24)ανθελληνικέ (24)ανθελληνική (24)ανθελληνικό (24)ανθενωτικές (21)ανθενωτικής (21)ανθενωτικοί (22)ανθενωτικού (22)ανθενωτικός (21)ανθενωτικών (22)ανθηρότητας (19)ανθιδρωτικά (26)ανθιδρωτικέ (26)ανθιδρωτική (26)ανθιδρωτικό (26)ανθισμένους (21)ανθιστάμεθα (30)ανθιστάμενη (21)ανθιστάμενο (21)ανθοβολήσει (28)ανθοβολήστε (28)ανθοβολείτε (28)ανθοβολούμε (30)ανθοβολούσα (28)ανθοβολούσε (28)ανθοβόλησαν (28)ανθοβόλησες (27)ανθογάλατος (23)ανθογαλάτων (26)ανθογυαλιού (25)ανθογυαλιών (25)ανθοδετικής (22)ανθοδοχείον (29)ανθοδοχείου (30)ανθοδοχείων (31)ανθοκλαδιού (25)ανθοκλαδιών (25)ανθοκομείου (23)ανθοκομείων (24)ανθοκομικές (22)ανθοκομικής (22)ανθοκομικοί (23)ανθοκομικού (23)ανθοκομικός (22)ανθοκομικών (23)ανθολογήσει (24)ανθολογήσου (25)ανθολογήστε (24)ανθολογείτε (24)ανθολογηθεί (33)ανθολογούμε (26)ανθολογούσα (24)ανθολογούσε (24)ανθολόγησαν (24)ανθολόγησες (23)ανθολόγησης (23)ανθολόγησις (23)ανθοπωλείον (24)ανθοπωλείου (25)ανθοπωλείων (26)ανθοπώλισσα (22)ανθοστοιχία (26)ανθοστολίζω (32)ανθοστολίσω (23)ανθοστρώνει (20)ανθοστρώσει (20)ανθοστρώστε (20)ανθοστόλιζα (30)ανθοστόλιζε (30)ανθοστόλισα (21)ανθοστόλισε (21)ανθοφορήσει (27)ανθοφορήστε (27)ανθοφορείτε (27)ανθοφορούμε (29)ανθοφορούσα (27)ανθοφορούσε (27)ανθοφόρησαν (27)ανθοφόρησες (26)ανθράκευσαν (22)ανθράκευσες (21)ανθράκευσης (21)ανθράκευσις (21)ανθρακευτής (21)ανθρακεύαμε (23)ανθρακεύατε (21)ανθρακεύεις (20)ανθρακεύετε (21)ανθρακεύουν (22)ανθρακεύσει (21)ανθρακεύστε (21)ανθρακικούς (21)ανθρακοειδή (24)ανθρακοποιώ (22)ανθρακοφόρα (29)ανθρακοφόρε (29)ανθρακοφόρο (29)ανθρακούχας (27)ανθρακούχες (27)ανθρακούχοι (28)ανθρακούχος (27)ανθρακούχου (29)ανθρακούχων (30)ανθρακωθείς (31)ανθρακωθούν (32)ανθρακωμένα (25)ανθρακωμένε (25)ανθρακωμένη (25)ανθρακωμένο (25)ανθρακωρύχε (31)ανθρακωρύχο (31)ανθρακώδεις (23)ανθρακώδους (24)ανθρακώθηκα (31)ανθρακώθηκε (31)ανθρακώναμε (23)ανθρακώνατε (21)ανθρακώνεις (20)ανθρακώνετε (21)ανθρακώνουν (22)ανθρακώσαμε (23)ανθρακώσατε (21)ανθρακώσεις (20)ανθρακώσετε (21)ανθρακώσουν (22)ανθρωπάριον (24)ανθρωπάριου (25)ανθρωπάριων (26)ανθρωπέψεις (31)ανθρωπίζαμε (34)ανθρωπίζατε (32)ανθρωπίζεις (31)ανθρωπίζετε (32)ανθρωπίζουν (33)ανθρωπίσαμε (25)ανθρωπίσατε (23)ανθρωπίσεις (22)ανθρωπίσετε (23)ανθρωπίσουν (24)ανθρωπευτεί (24)ανθρωπεύαμε (25)ανθρωπεύατε (23)ανθρωπεύεις (22)ανθρωπεύετε (23)ανθρωπεύουν (24)ανθρωπινούς (22)ανθρωπισμοί (25)ανθρωπισμού (25)ανθρωπισμός (24)ανθρωπισμών (25)ανθρωπιστές (22)ανθρωπιστής (22)ανθρωπιστών (23)ανθρωποειδή (26)ανθρωπολόγε (28)ανθρωπολόγο (28)ανθρωπομάνι (25)ανθρωπομήνα (25)ανθρωποφάγο (33)ανθρωποωρών (26)ανθρωποώρας (23)ανθρωποώρες (23)ανθρωπότητα (23)ανθρώπινους (21)ανθρώώπινης (19)ανθυγιεινές (22)ανθυγιεινής (22)ανθυγιεινοί (23)ανθυγιεινού (23)ανθυγιεινός (22)ανθυγιεινών (23)ανθυγιεινώς (22)ανθυπίατροι (22)ανθυπίατρος (21)ανθυπίλαρχε (31)ανθυπίλαρχο (31)ανθυπατείας (20)ανθυπατείες (20)ανθυπατειών (21)ανθυπιάτρου (23)ανθυπιάτρων (24)ανθυποφοράς (28)ανθυποφορές (28)ανθυποφορών (29)ανθυποψήφιο (37)ανθυψίφωνος (37)ανθόσπαρτες (20)ανθόσπαρτης (20)ανθόσπαρτοι (21)ανθόσπαρτος (20)ανθόσπαρτου (22)ανθόσπαρτων (23)ανθόστρωναν (22)ανθόστρωνες (21)ανθόστρωσαν (22)ανθόστρωσες (21)ανθόστρωτες (21)ανθόστρωτης (21)ανθόστρωτοι (22)ανθόστρωτος (21)ανθόστρωτου (23)ανθόστρωτων (24)ανιαροτήτων (13)ανιαρότητας (10)ανιαρότητες (10)ανιδιοτελές (14)ανιδιοτελής (14)ανιδιοτελών (15)ανιδιοτελώς (14)ανιδρυθείτε (24)ανιδρυθούμε (26)ανιδρυμένες (16)ανιδρυμένης (16)ανιδρυμένοι (17)ανιδρυμένος (16)ανιδρυμένου (18)ανιδρυμένων (19)ανιδρυόμουν (18)ανιδρυόσουν (16)ανιδρύθηκαν (24)ανιδρύθηκες (23)ανιδρύονται (14)ανιδρύονταν (14)ανιδρύοντας (13)ανιδρύσουμε (17)ανικανότητά (10)ανικανότητα (11)ανιμαλισμός (15)ανιμιστικές (12)ανιμιστικής (12)ανιμιστικοί (13)ανιμιστικού (13)ανιμιστικός (12)ανιμιστικών (13)ανισοβαρείς (17)ανισοβαρούς (17)ανισομέρεια (13)ανισομεγέθη (24)ανισομερείς (12)ανισομερούς (12)ανισοπέδωτα (16)ανισοπέδωτε (16)ανισοπέδωτη (16)ανισοπέδωτο (16)ανισοπλατής (12)ανισοπληθής (21)ανισορροπία (13)ανισορρόπως (14)ανισοσθενής (18)ανισοσκελές (12)ανισοσκελής (12)ανισοσκελών (13)ανισοταχείς (16)ανισοταχούς (16)ανισοτιμίας (11)ανισοτιμίες (11)ανισοτιμιών (12)ανιστορήσει (11)ανιστορήσου (12)ανιστορήστε (11)ανιστορίζει (20)ανιστορείτε (11)ανιστορηθεί (20)ανιστορούμε (13)ανιστορούσα (11)ανιστορούσε (11)ανιστόρησαν (11)ανιστόρησες (10)ανιστόρητες (10)ανιστόρητης (10)ανιστόρητοι (11)ανιστόρητος (10)ανιστόρητου (12)ανιστόρητων (13)ανισόβαρους (18)ανισόμετρες (12)ανισόμετρης (12)ανισόμετροι (13)ανισόμετρος (12)ανισόμετρου (14)ανισόμετρων (15)ανισόπαχους (18)ανισόπεδους (14)ανισόπλευρα (15)ανισόπλευρε (15)ανισόπλευρη (15)ανισόπλευρο (15)ανισόρροπες (12)ανισόρροπης (12)ανισόρροποι (13)ανισόρροπος (12)ανισόρροπου (14)ανισόρροπων (15)ανισότιμους (12)ανισότροπες (11)ανισότροπης (11)ανισότροποι (12)ανισότροπος (11)ανισότροπου (13)ανισότροπων (14)ανισόχρονες (17)ανισόχρονης (17)ανισόχρονοι (18)ανισόχρονος (17)ανισόχρονου (19)ανισόχρονων (20)ανιχνευθούν (27)ανιχνευτείς (17)ανιχνευτικά (19)ανιχνευτικέ (19)ανιχνευτική (19)ανιχνευτικό (19)ανιχνευτούν (18)ανιχνευόταν (18)ανιχνεύεσαι (17)ανιχνεύεστε (17)ανιχνεύεται (17)ανιχνεύθηκε (27)ανιχνεύομαι (19)ανιχνεύουμε (20)ανιχνεύσαμε (19)ανιχνεύσατε (17)ανιχνεύσεις (16)ανιχνεύσετε (17)ανιχνεύσεων (19)ανιχνεύσεως (18)ανιχνεύσιμα (19)ανιχνεύσιμε (19)ανιχνεύσιμη (19)ανιχνεύσιμο (19)ανιχνεύσουν (18)ανιχνεύτηκα (18)ανιχνεύτηκε (18)ανοίκιαστες (10)ανοίκιαστης (10)ανοίκιαστοι (11)ανοίκιαστος (10)ανοίκιαστου (12)ανοίκιαστων (13)ανοδήγητους (16)ανοδικότατα (14)ανοδικότατε (14)ανοδικότατη (14)ανοδικότατο (14)ανοδικότερα (15)ανοδικότερε (15)ανοδικότερη (15)ανοδικότερο (15)ανοιγμένους (15)ανοιγόμαστε (15)ανοιγόμουνα (16)ανοιγόντανε (13)ανοιγόσαστε (13)ανοιγόσουνα (14)ανοικοδομεί (16)ανοικτίρμων (16)ανοικτότατα (11)ανοικτότατε (11)ανοικτότατη (11)ανοικτότατο (11)ανοικτότερα (12)ανοικτότερε (12)ανοικτότερη (12)ανοικτότερο (12)ανοιξιάτική (19)ανοιξιάτικα (20)ανοιξιάτικε (20)ανοιξιάτικη (20)ανοιξιάτικο (20)ανοιχτήκαμε (20)ανοιχτήκανε (18)ανοιχτήκατε (18)ανοιχτηριού (18)ανοιχτηριών (18)ανοιχτοχέρη (25)ανοιχτότατα (17)ανοιχτότατε (17)ανοιχτότατη (17)ανοιχτότατο (17)ανοιχτότερα (18)ανοιχτότερε (18)ανοιχτότερη (18)ανοιχτότερο (18)ανοιχτόχερα (25)ανομοιοβαρή (20)ανομοιογενή (15)ανομοιομερή (15)ανομοιωτικά (15)ανομοιωτικέ (15)ανομοιωτική (15)ανομοιωτικό (15)ανομοιότητα (12)ανομοιώσεις (11)ανομοιώσεων (14)ανομοιώσεως (13)ανομολόγητα (17)ανομολόγητε (17)ανομολόγητη (17)ανομολόγητο (17)ανονείρευτα (12)ανονείρευτε (12)ανονείρευτη (12)ανονείρευτο (12)ανοξείδωτες (23)ανοξείδωτης (23)ανοξείδωτοι (24)ανοξείδωτος (23)ανοξείδωτου (25)ανοξείδωτων (26)ανοργάνωτες (15)ανοργάνωτης (15)ανοργάνωτοι (16)ανοργάνωτος (15)ανοργάνωτου (17)ανοργάνωτων (18)ανοργανωσιά (16)ανοργασμική (17)ανορεκτικές (12)ανορεκτικής (12)ανορεκτικοί (13)ανορεκτικού (13)ανορεκτικός (12)ανορεκτικών (13)ανορθοδοξία (32)ανορθωθείτε (31)ανορθωθούμε (33)ανορθωμένες (23)ανορθωμένης (23)ανορθωμένοι (24)ανορθωμένος (23)ανορθωμένου (25)ανορθωμένων (26)ανορθωνόταν (22)ανορθωτικές (22)ανορθωτικής (22)ανορθωτικοί (23)ανορθωτικού (23)ανορθωτικός (22)ανορθωτικών (23)ανορθωτριών (23)ανορθόγραφα (31)ανορθόγραφε (31)ανορθόγραφη (31)ανορθόγραφο (31)ανορθόδοξες (31)ανορθόδοξης (31)ανορθόδοξοι (32)ανορθόδοξος (31)ανορθόδοξου (33)ανορθόδοξων (34)ανορθώθηκαν (30)ανορθώθηκες (29)ανορθώνεσαι (20)ανορθώνεστε (20)ανορθώνεται (20)ανορθώνομαι (22)ανορθώνουμε (23)ανορθώσουμε (23)ανορθώτριας (20)ανορθώτριες (20)ανορμήνευτα (14)ανορμήνευτε (14)ανορμήνευτη (14)ανορμήνευτο (14)ανοσήλευτες (12)ανοσήλευτης (12)ανοσήλευτοι (13)ανοσήλευτος (12)ανοσήλευτου (14)ανοσήλευτων (15)ανοσιουργεί (15)ανοσιότητας (9)ανοσολογίας (14)ανοσολογικά (16)ανοσολογικέ (16)ανοσολογική (16)ανοσολογικό (16)ανοσοποίησα (11)ανοσοποίησε (11)ανοσοποίηση (11)ανοσοποιήσω (13)ανοσοποιείς (10)ανοσοποιηθώ (20)ανοσοποιούν (11)ανοστάλγητα (15)ανοστάλγητε (15)ανοστάλγητη (15)ανοστάλγητο (15)ανουθέτητες (19)ανουθέτητης (19)ανουθέτητοι (20)ανουθέτητος (19)ανουθέτητου (21)ανουθέτητων (22)ανοχύρωτους (20)αντάλλασσαν (14)αντάλλασσες (13)αντάρτικους (12)αντάρτικούς (10)αντάρτισσας (10)αντάρτισσες (10)αντέγκλησης (15)αντέγκλησις (15)αντέκρουσαν (13)αντένδειξης (21)αντένδειξις (21)αντένστασής (8)αντένστασης (9)αντένστασις (9)αντέστρεψαν (20)αντήλλασσαν (14)αντίθρησκες (20)αντίθρησκης (20)αντίθρησκοι (21)αντίθρησκος (20)αντίθρησκου (22)αντίθρησκων (23)αντίκεινται (11)αντίκρουσης (12)αντίκρουσις (12)αντίκτυπους (13)αντίπρωρους (15)αντίρροπους (13)αντίστοιχής (15)αντίστοιχες (16)αντίστοιχης (16)αντίστοιχοι (17)αντίστοιχος (16)αντίστοιχου (18)αντίστοιχού (16)αντίστοιχων (19)αντίστροφες (17)αντίστροφης (17)αντίστροφοί (17)αντίστροφοι (18)αντίστροφος (17)αντίστροφου (19)αντίστροφων (20)αντίστροφός (16)αντίχριστες (17)αντίχριστης (17)αντίχριστοι (18)αντίχριστος (17)αντίχριστου (19)αντίχριστων (20)ανταγωνισμέ (17)ανταγωνισμό (17)ανταγωνιστή (15)ανταγωνιστώ (15)ανταλλάζαμε (25)ανταλλάζατε (23)ανταλλάζεις (22)ανταλλάζετε (23)ανταλλάζουν (24)ανταλλάξαμε (25)ανταλλάξανε (23)ανταλλάξατε (23)ανταλλάξεις (22)ανταλλάξετε (23)ανταλλάξιμα (25)ανταλλάξιμε (25)ανταλλάξιμη (25)ανταλλάξιμο (25)ανταλλάξουν (24)ανταλλάσσει (14)ανταλλαγούν (17)ανταλλαχθεί (30)ανταλλαχτεί (21)ανταμείβαμε (21)ανταμείβανε (19)ανταμείβατε (19)ανταμείβεις (18)ανταμείβετε (19)ανταμείβομε (21)ανταμείβουν (20)ανταμείψαμε (23)ανταμείψανε (21)ανταμείψατε (21)ανταμείψεις (20)ανταμείψετε (21)ανταμείψομε (23)ανταμείψουν (22)ανταμειφθεί (28)ανταμειφτεί (19)ανταμυνόταν (13)ανταμωθείτε (23)ανταμωθούμε (25)ανταμωμάτων (18)ανταμωμένες (15)ανταμωμένης (15)ανταμωμένοι (16)ανταμωμένος (15)ανταμωμένου (17)ανταμωμένων (18)ανταμωνόταν (14)ανταμύνεσαι (12)ανταμύνεστε (12)ανταμύνεται (12)ανταμύνομαι (14)ανταμώθηκαν (22)ανταμώθηκες (21)ανταμώματος (13)ανταμώνεσαι (12)ανταμώνεστε (12)ανταμώνεται (12)ανταμώνομαι (14)ανταμώνουμε (15)ανταμώσουμε (15)αντανάκλασή (12)αντανάκλασα (13)αντανάκλασε (13)αντανάκλαση (13)αντανακλάσω (15)αντανακλάτε (13)αντανακλούν (13)ανταξιώσεως (20)ανταξιώσεώς (17)ανταπάνταγα (14)ανταπάνταγε (14)ανταπάντησή (10)ανταπάντησα (11)ανταπάντησε (11)ανταπάντηση (11)ανταπέδειξε (23)ανταπέδιδαν (17)ανταπέδωσαν (16)ανταπαίτησή (10)ανταπαίτησε (11)ανταπαίτηση (11)ανταπαντάει (11)ανταπαντάμε (13)ανταπαντάτε (11)ανταπαντήσω (13)ανταπαντούν (11)ανταπεργίας (14)ανταπεργίες (14)ανταπεργιών (15)ανταπεργούς (14)ανταποδίδει (17)ανταποδοθεί (23)ανταποδώσει (14)ανταποκριθώ (22)ανταποκριτή (13)ανταπόδειξή (22)ανταπόδειξη (23)ανταπόδοσης (13)ανταπόδοσιν (14)ανταπόδοσις (13)ανταπόκρισή (12)ανταπόκριση (13)ανταριάζαμε (22)ανταριάζατε (20)ανταριάζεις (19)ανταριάζετε (20)ανταριάζουν (21)ανταριάσαμε (13)ανταριάσατε (11)ανταριάσεις (10)ανταριάσετε (11)ανταριάσουν (12)ανταριαστής (10)ανταριαστεί (11)ανταρκτικές (12)ανταρκτικής (12)ανταρκτικοί (13)ανταρκτικού (13)ανταρκτικός (12)ανταρκτικών (13)ανταρτικούς (11)ανταρτισσών (11)αντασφάλεια (19)αντασφάλιζα (28)αντασφάλιζε (28)αντασφάλισα (19)αντασφάλισε (19)αντασφάλιση (19)αντασφαλίζω (30)αντασφαλίσω (21)αντεγγράφου (25)αντεθνικούς (19)αντεκδίκηση (15)αντεκθέσεις (19)αντεκθέσεων (22)αντεκθέσεως (21)αντεκτάσεις (10)αντεκτάσεων (13)αντεκτάσεως (12)αντενάγεσαι (13)αντενάγεστε (13)αντενάγεται (13)αντενάγομαι (15)αντενέργεια (14)αντεναγόταν (13)αντεξάγεσαι (22)αντεξάγεστε (22)αντεξάγεται (22)αντεξάγομαι (24)αντεξαγόταν (22)αντεπάγεσαι (14)αντεπάγεστε (14)αντεπάγεται (14)αντεπάγομαι (16)αντεπίθεσης (19)αντεπίθεσις (19)αντεπαγωγής (18)αντεπαγόταν (14)αντεπεξέλθω (33)αντεπεξήλθα (31)αντεπεξήλθε (31)αντεπιτεθεί (20)αντεράστρια (12)αντεργατικά (15)αντεργατικέ (15)αντεργατική (15)αντεργατικό (15)αντετίθεντο (19)αντευχήθηκα (28)αντευχήθηκε (28)αντευχόμουν (21)αντευχόσουν (19)αντεχόμαστε (19)αντεχόσαστε (17)αντεύχονται (17)αντεύχονταν (17)αντηλάρισμα (15)αντηλιακούς (12)αντηχήσουμε (20)αντηχητικές (17)αντηχητικής (17)αντηχητικοί (18)αντηχητικού (18)αντηχητικός (17)αντηχητικών (18)αντηχούσαμε (19)αντηχούσατε (17)αντιαλγικές (15)αντιαλγικής (15)αντιαλγικοί (16)αντιαλγικού (16)αντιαλγικός (15)αντιαλγικών (16)αντιανεμικά (13)αντιανεμικό (13)αντιβαίνουν (18)αντιβαθμίδα (31)αντιβασιλέα (19)αντιβασιλιά (19)αντιβηχικές (24)αντιβηχικής (24)αντιβηχικοί (25)αντιβηχικού (25)αντιβηχικός (24)αντιβηχικών (25)αντιβιοτικά (18)αντιβιοτικέ (18)αντιβιοτική (18)αντιβιοτικό (18)αντιβιώσεις (16)αντιβιώσεων (19)αντιβιώσεως (18)αντιβουίζει (27)αντιβουίσει (18)αντιβουίστε (18)αντιβούιζαν (26)αντιβούιζες (25)αντιβούισαν (17)αντιβούισες (16)αντιβράχιον (25)αντιβραβείο (25)αντιβραχίου (26)αντιβραχίων (27)αντιγαλλική (18)αντιγνωμήσω (19)αντιγνωμείς (16)αντιγνωμούν (17)αντιγνώμησα (15)αντιγνώμησε (15)αντιγράφαμε (23)αντιγράφανε (21)αντιγράφατε (21)αντιγράφεις (20)αντιγράφετε (21)αντιγράφηκα (22)αντιγράφηκε (22)αντιγράφομε (23)αντιγράφουν (22)αντιγράψαμε (25)αντιγράψανε (23)αντιγράψατε (23)αντιγράψεις (22)αντιγράψετε (23)αντιγράψομε (25)αντιγράψουν (24)αντιγραφέας (20)αντιγραφέων (23)αντιγραφείς (20)αντιγραφεύς (20)αντιγραφικά (22)αντιγραφικέ (22)αντιγραφική (22)αντιγραφικό (22)αντιγραφούν (21)αντιγραφτεί (21)αντιγριπικά (16)αντιδάνειας (12)αντιδάνειες (12)αντιδάνειζα (22)αντιδάνειζε (22)αντιδάνειοι (13)αντιδάνειος (12)αντιδάνειου (14)αντιδάνεισα (13)αντιδάνεισε (13)αντιδάνειων (15)αντιδήμαρχε (23)αντιδήμαρχο (23)αντιδίκησαν (14)αντιδίκησες (13)αντιδανέιζα (22)αντιδανέιζε (22)αντιδανέισα (13)αντιδανέισε (13)αντιδανείζω (24)αντιδανείου (14)αντιδανείσω (15)αντιδανείων (15)αντιδικήσει (14)αντιδικήστε (14)αντιδικείτε (14)αντιδικούμε (16)αντιδικούσα (14)αντιδικούσε (14)αντιδράσαμε (16)αντιδράσανε (14)αντιδράσατε (14)αντιδράσεις (13)αντιδράσετε (14)αντιδράσεων (16)αντιδράσεως (15)αντιδράσεών (13)αντιδράσομε (16)αντιδράσουν (15)αντιδρούσαν (14)αντιδρούσες (13)αντιδρώντας (13)αντιδρώντες (13)αντιδρώντος (13)αντιδρώντων (16)αντιεμετικά (13)αντιεμετικέ (13)αντιεμετική (13)αντιεμετικό (13)αντιζυγίζει (32)αντιζυγίσει (23)αντιζυγίσου (24)αντιζυγίστε (23)αντιζυγιάζω (34)αντιζυγιάσω (25)αντιζυγιστώ (23)αντιζύγιαζα (31)αντιζύγιαζε (31)αντιζύγιασα (22)αντιζύγιασε (22)αντιζύγιζαν (31)αντιζύγιζες (30)αντιζύγισαν (22)αντιζύγισες (21)αντιηρωικές (13)αντιηρωικής (13)αντιηρωικοί (14)αντιηρωικού (14)αντιηρωικός (13)αντιηρωικών (14)αντιθάλαμοι (23)αντιθάλαμος (22)αντιθαλάμου (24)αντιθαλάμων (25)αντιθετικές (19)αντιθετικής (19)αντιθετικοί (20)αντιθετικού (20)αντιθετικός (19)αντιθετικών (20)αντιιατρικό (12)αντικάμαρας (13)αντικάμαρες (13)αντικίνητρα (12)αντικίνητρο (12)αντικαθιστά (20)αντικαθιστώ (20)αντικαπνικό (13)αντικείμενά (12)αντικείμενα (13)αντικείμενε (13)αντικείμενη (13)αντικείμενο (13)αντικείμενό (12)αντικλήτους (13)αντικλείδια (16)αντικληρικά (15)αντικληρικέ (15)αντικληρική (15)αντικληρικό (15)αντικνήμιον (13)αντικνημίου (14)αντικνημίων (15)αντικοβόταν (18)αντικρίζαμε (23)αντικρίζατε (21)αντικρίζεις (20)αντικρίζετε (21)αντικρίζουν (22)αντικρίσαμε (14)αντικρίσατε (12)αντικρίσεις (11)αντικρίσετε (12)αντικρίσουν (13)αντικρατικά (13)αντικρατικέ (13)αντικρατική (13)αντικρατικό (13)αντικρινούς (11)αντικριστές (11)αντικριστής (11)αντικριστεί (12)αντικριστοί (12)αντικριστού (12)αντικριστός (11)αντικριστών (12)αντικροτικά (13)αντικροτικέ (13)αντικροτική (13)αντικροτικό (13)αντικρούουν (13)αντικρούσει (12)αντικυκλώνα (15)αντικόβεσαι (18)αντικόβεστε (18)αντικόβεται (18)αντικόβομαι (20)αντιλάλησαν (14)αντιλάλησες (13)αντιλέγουμε (18)αντιλήπτορα (14)αντιλήφθηκα (29)αντιλήφθηκε (29)αντιλήφτηκε (20)αντιλαλήσει (14)αντιλαλήστε (14)αντιλαλείτε (14)αντιλαλούμε (16)αντιλαλούσα (14)αντιλαλούσε (14)αντιλαϊκούς (11)αντιληπτικά (14)αντιληπτικέ (14)αντιληπτική (14)αντιληπτικό (14)αντιληπτούς (12)αντιληφθείς (27)αντιληφθούν (28)αντιλιβάνου (20)αντιλογήσει (15)αντιλογισμέ (17)αντιλογισμό (17)αντιλυσσικά (14)αντιλυσσικέ (14)αντιλυσσική (14)αντιλυσσικό (14)αντιμάχεσαι (19)αντιμάχεστε (19)αντιμάχεται (19)αντιμάχομαι (21)αντιμέτρηση (13)αντιμέτωπες (14)αντιμέτωπης (14)αντιμέτωποι (15)αντιμέτωπος (14)αντιμέτωπου (16)αντιμέτωπων (17)αντιμήνσιον (12)αντιμίλαγαν (17)αντιμίλαγες (16)αντιμίλησαν (14)αντιμίλησες (13)αντιμαρτυρώ (15)αντιμαχητής (18)αντιμαχόταν (19)αντιμηνσίου (13)αντιμηνσίων (14)αντιμηνυτής (12)αντιμιλήσει (14)αντιμιλήστε (14)αντιμιλητής (13)αντιμιλούμε (16)αντιμιλούσα (14)αντιμιλούσε (14)αντιμισθίας (20)αντιμισθίες (20)αντιμισθιών (21)αντιναύαρχε (18)αντιναύαρχο (18)αντινευρικά (13)αντινευρικέ (13)αντινευρική (13)αντινευρικό (13)αντινεφικές (17)αντινεφικής (17)αντινεφικοί (18)αντινεφικού (18)αντινεφικός (17)αντινεφικών (18)αντιξοότητα (19)αντιπάθειας (19)αντιπάθειες (19)αντιπάθησαν (20)αντιπάθησες (19)αντιπαθήσει (20)αντιπαθήστε (20)αντιπαθείτε (20)αντιπαθειών (20)αντιπαθούμε (22)αντιπαθούσα (20)αντιπαθούσε (20)αντιπαλέψει (22)αντιπαλεύει (13)αντιπαρήλθα (23)αντιπαρήλθε (23)αντιπαρείχα (19)αντιπαροχές (18)αντιπαροχής (18)αντιπαροχών (19)αντιπεράσει (12)αντιπηκτικά (13)αντιπηκτικέ (13)αντιπηκτική (13)αντιπηκτικό (13)αντιποίησης (10)αντιποίησις (10)αντιποιηθεί (20)αντιπράξεις (20)αντιπράξεων (23)αντιπράξεως (22)αντιπροίκια (13)αντιπροχθές (27)αντιπροχτές (18)αντιπρόεδρε (16)αντιπρόεδρο (16)αντιπρόεδρό (15)αντιπρόσωπε (15)αντιπρόσωπο (15)αντιπρόσωπό (14)αντιπρότασή (11)αντιπρόταση (12)αντιπρύτανη (12)αντιπυρικές (13)αντιπυρικής (13)αντιπυρικοί (14)αντιπυρικού (14)αντιπυρικός (13)αντιπυρικών (14)αντιρρήσεις (11)αντιρρήσεων (14)αντιρρήσεως (13)αντιρρήσεών (11)αντιρρησίας (11)αντιρρησίες (11)αντιρρησιών (12)αντιρρητικά (13)αντιρρητικέ (13)αντιρρητική (13)αντιρρητικό (13)αντιρρόπηση (13)αντισημίτες (11)αντισημίτης (11)αντισημιτών (12)αντισηπτικά (12)αντισηπτικέ (12)αντισηπτική (12)αντισηπτικό (12)αντισθένους (19)αντιστάθηκα (20)αντιστάθηκε (20)αντιστάσεις (9)αντιστάσεων (12)αντιστάσεως (11)αντιστήριζα (20)αντιστήριζε (20)αντιστήριξη (20)αντιστήρισα (11)αντιστήρισε (11)αντιστίξεις (18)αντιστίξεων (21)αντιστίξεως (20)αντισταθείς (18)αντισταθούν (19)αντιστατικά (11)αντιστατικέ (11)αντιστατική (11)αντιστατικό (11)αντιστηρίζω (22)αντιστηρίσω (13)αντιστοίχου (18)αντιστοίχων (19)αντιστοίχως (18)αντιστοιχία (17)αντιστοιχεί (17)αντιστοιχών (17)αντιστρέφει (18)αντιστρέψει (20)αντιστρέψτε (20)αντιστραφεί (18)αντιστρεπτά (12)αντιστρεπτέ (12)αντιστρεπτή (12)αντιστρεπτό (12)αντιστροφέα (18)αντιστροφές (17)αντιστροφής (17)αντιστροφών (18)αντιστρόφου (19)αντιστρόφως (19)αντιστυλώνω (15)αντισωμάτων (16)αντισύλληψη (23)αντισώματος (11)αντιτάξουμε (22)αντιτάσσουν (11)αντιτάχθηκα (27)αντιτάχθηκε (27)αντιτάχτηκε (18)αντιτέθηκαν (20)αντιτίθεμαι (21)αντιτίθεστε (19)αντιτίθεται (19)αντιταχθείς (25)αντιταχθούν (26)αντιτείνουν (11)αντιτοξικές (19)αντιτοξικής (19)αντιτοξικοί (20)αντιτοξικού (20)αντιτοξικός (19)αντιτοξικών (20)αντιτυφικές (18)αντιτυφικής (18)αντιτυφικοί (19)αντιτυφικού (19)αντιτυφικός (18)αντιτυφικών (19)αντιφάρμακα (21)αντιφάρμακο (21)αντιφάσκουν (19)αντιφέγγιζα (32)αντιφέγγιζε (32)αντιφέγγισα (23)αντιφέγγισε (23)αντιφέρεσαι (18)αντιφέρεστε (18)αντιφέρεται (18)αντιφέρομαι (20)αντιφασίστα (17)αντιφατικές (17)αντιφατικής (17)αντιφατικοί (18)αντιφατικού (18)αντιφατικός (17)αντιφατικών (18)αντιφατικώς (17)αντιφεγγίζω (34)αντιφεγγίσω (25)αντιφεγγιάς (22)αντιφερόταν (18)αντιφωνήσει (19)αντιφωνήστε (19)αντιφωνείτε (19)αντιφωνούμε (21)αντιφωνούσα (19)αντιφωνούσε (19)αντιφώνησαν (17)αντιφώνησες (16)αντιφώνησης (16)αντιφώνησις (16)αντιχαιρέτα (18)αντιχαιρετά (18)αντιχαιρετώ (18)αντιψυκτικά (22)αντιψυκτικέ (22)αντιψυκτική (22)αντιψυκτικό (22)αντληθέντων (23)αντληθήκαμε (24)αντληθήκανε (22)αντληθήκατε (22)αντλημένους (14)αντλούμαστε (14)αντλούμενος (13)αντλούμενων (16)αντονομασία (12)αντρίκειους (12)αντρειέψαμε (22)αντρειέψατε (20)αντρειέψεις (19)αντρειέψετε (20)αντρειέψουν (21)αντρειεμένα (13)αντρειεμένε (13)αντρειεμένη (13)αντρειεμένο (13)αντρειευτεί (12)αντρειεύαμε (13)αντρειεύατε (11)αντρειεύεις (10)αντρειεύετε (11)αντρειεύουν (12)αντρειοσύνη (11)αντρειωμένα (15)αντρειωμένε (15)αντρειωμένη (15)αντρειωμένο (15)αντροκάλεσα (14)αντρωνόμουν (16)αντρωνόσουν (14)αντρόπιαστα (12)αντρόπιαστε (12)αντρόπιαστη (12)αντρόπιαστο (12)αντρώνονται (11)αντρώνονταν (11)αντωνυμικές (15)αντωνυμικής (15)αντωνυμικοί (16)αντωνυμικού (16)αντωνυμικός (15)αντωνυμικών (16)αντωνόπουλο (16)ανυμνήθηκαν (23)ανυμνήθηκες (22)ανυμνήσουμε (16)ανυμνηθείτε (22)ανυμνηθούμε (24)ανυμνούνται (13)ανυμνούνταν (13)ανυμνούσαμε (15)ανυμνούσατε (13)ανυμνούσουν (14)ανυπάκουους (14)ανυπέρβατες (19)ανυπέρβατης (19)ανυπέρβατοι (20)ανυπέρβατος (19)ανυπέρβατου (21)ανυπέρβατων (22)ανυπέρβλητα (22)ανυπέρβλητε (22)ανυπέρβλητη (22)ανυπέρβλητο (22)ανυπέρθετος (21)ανυπερθέτων (24)ανυπερθέτως (23)ανυποκρίτως (15)ανυποκρισία (14)ανυποληψίας (22)ανυπομονήσω (16)ανυπομονείς (13)ανυπομονούν (14)ανυπομόνησα (14)ανυπομόνησε (14)ανυποταξίας (20)ανυποχώρητα (20)ανυποχώρητε (20)ανυποχώρητη (20)ανυποχώρητο (20)ανυποψίαστα (21)ανυποψίαστε (21)ανυποψίαστη (21)ανυποψίαστο (21)ανυπόβλητες (20)ανυπόβλητης (20)ανυπόβλητοι (21)ανυπόβλητος (20)ανυπόβλητου (22)ανυπόβλητων (23)ανυπόγραφες (22)ανυπόγραφης (22)ανυπόγραφοι (23)ανυπόγραφος (22)ανυπόγραφου (24)ανυπόγραφων (25)ανυπόδητους (15)ανυπόθηκους (22)ανυπόκριτες (13)ανυπόκριτης (13)ανυπόκριτοι (14)ανυπόκριτος (13)ανυπόκριτου (15)ανυπόκριτων (16)ανυπόληπτες (14)ανυπόληπτης (14)ανυπόληπτοι (15)ανυπόληπτος (14)ανυπόληπτου (16)ανυπόληπτων (17)ανυπόμονους (14)ανυπόστατες (11)ανυπόστατης (11)ανυπόστατοι (12)ανυπόστατος (11)ανυπόστατου (13)ανυπόστατων (14)ανυπόσχετες (18)ανυπόσχετης (18)ανυπόσχετοι (19)ανυπόσχετος (18)ανυπόσχετου (20)ανυπόσχετων (21)ανυπότακτες (12)ανυπότακτης (12)ανυπότακτοι (13)ανυπότακτος (12)ανυπότακτου (14)ανυπότακτων (15)ανυπόταχτες (18)ανυπόταχτης (18)ανυπόταχτοι (19)ανυπόταχτος (18)ανυπόταχτου (20)ανυπόταχτων (21)ανυπόφερτες (19)ανυπόφερτης (19)ανυπόφερτοι (20)ανυπόφερτος (19)ανυπόφερτου (21)ανυπόφερτων (22)ανυπόφορους (20)ανυσματικές (13)ανυσματικής (13)ανυσματικοί (14)ανυσματικού (14)ανυσματικός (13)ανυσματικών (14)ανυψωθήκαμε (34)ανυψωθήκατε (32)ανυψωμένους (24)ανυψωνόμουν (25)ανυψωνόσουν (23)ανυψωτικούς (22)ανυψώνοντάς (18)ανυψώνονται (20)ανυψώνονταν (20)ανυψώνοντας (19)ανωρίζονται (22)ανωρίζονταν (22)ανωριζόμουν (25)ανωριζόσουν (23)ανωριμότητα (15)ανωτερότητά (12)ανωτερότητα (13)ανωφέλευτες (21)ανωφέλευτης (21)ανωφέλευτοι (22)ανωφέλευτος (21)ανωφέλευτου (23)ανωφέλευτων (24)ανύμφευτους (20)ανύπαντρους (12)ανύπαρκτους (13)αξάκριστους (21)αξάφριστους (27)αξέβγαλτους (31)αξίδιαστους (22)αξεδίπλωτες (26)αξεδίπλωτης (26)αξεδίπλωτοι (27)αξεδίπλωτος (26)αξεδίπλωτου (28)αξεδίπλωτων (29)αξεδίψαστες (30)αξεδίψαστης (30)αξεδίψαστοι (31)αξεδίψαστος (30)αξεδίψαστου (32)αξεδίψαστων (33)αξεδιάλεχτα (31)αξεδιάλεχτε (31)αξεδιάλεχτη (31)αξεδιάλεχτο (31)αξεδιάλυτες (24)αξεδιάλυτης (24)αξεδιάλυτοι (25)αξεδιάλυτος (24)αξεδιάλυτου (26)αξεδιάλυτων (27)αξεθύμαστες (29)αξεθύμαστης (29)αξεθύμαστοι (30)αξεθύμαστος (29)αξεθύμαστου (31)αξεθύμαστων (32)αξεκόλλητες (23)αξεκόλλητης (23)αξεκόλλητοι (24)αξεκόλλητος (23)αξεκόλλητου (25)αξεκόλλητων (26)αξελόγιαστα (24)αξελόγιαστε (24)αξελόγιαστη (24)αξελόγιαστο (24)αξεμάτιαστα (21)αξεμάτιαστε (21)αξεμάτιαστη (21)αξεμάτιαστο (21)αξεμυάλιστα (24)αξεμυάλιστε (24)αξεμυάλιστη (24)αξεμυάλιστο (24)αξενάγητους (22)αξενίτευτες (19)αξενίτευτης (19)αξενίτευτοι (20)αξενίτευτος (19)αξενίτευτου (21)αξενίτευτων (22)αξεπέραστες (20)αξεπέραστης (20)αξεπέραστοι (21)αξεπέραστος (20)αξεπέραστου (22)αξεπέραστων (23)αξεπλήρωτες (24)αξεπλήρωτης (24)αξεπλήρωτοι (25)αξεπλήρωτος (24)αξεπλήρωτου (26)αξεπλήρωτων (27)αξεπούλητες (21)αξεπούλητης (21)αξεπούλητοι (22)αξεπούλητος (21)αξεπούλητου (23)αξεπούλητων (24)αξερίζωτους (31)αξεσήκωτους (22)αξεσκάλιστα (22)αξεσκάλιστε (22)αξεσκάλιστη (22)αξεσκάλιστο (22)αξεσκέπαστα (21)αξεσκέπαστε (21)αξεσκέπαστη (21)αξεσκέπαστο (21)αξεσκόλιστα (22)αξεσκόλιστε (22)αξεσκόλιστη (22)αξεσκόλιστο (22)αξεσκόνιστα (20)αξεσκόνιστε (20)αξεσκόνιστη (20)αξεσκόνιστο (20)αξεστόμιστα (21)αξεστόμιστε (21)αξεστόμιστη (21)αξεστόμιστο (21)αξετίμητους (21)αξετύλιχτες (27)αξετύλιχτης (27)αξετύλιχτοι (28)αξετύλιχτος (27)αξετύλιχτου (29)αξετύλιχτων (30)αξεφόρτωτες (28)αξεφόρτωτης (28)αξεφόρτωτοι (29)αξεφόρτωτος (28)αξεφόρτωτου (30)αξεφόρτωτων (31)αξεφύλλιστα (30)αξεφύλλιστε (30)αξεφύλλιστη (30)αξεφύλλιστο (30)αξεχώριστες (26)αξεχώριστης (26)αξεχώριστοι (27)αξεχώριστος (26)αξεχώριστου (28)αξεχώριστων (29)αξημέρωτους (24)αξιέπαινους (20)αξιέραστους (20)αξιαγάπητες (22)αξιαγάπητης (22)αξιαγάπητοι (23)αξιαγάπητος (22)αξιαγάπητου (24)αξιαγάπητων (25)αξιογέλαστα (24)αξιογέλαστε (24)αξιογέλαστη (24)αξιογέλαστο (24)αξιοδάκρυτα (25)αξιοδάκρυτε (25)αξιοδάκρυτη (25)αξιοδάκρυτο (25)αξιοζήλευτα (31)αξιοζήλευτε (31)αξιοζήλευτη (31)αξιοζήλευτο (31)αξιοθέατους (28)αξιοθρήνητα (29)αξιοθρήνητε (29)αξιοθρήνητη (29)αξιοθρήνητο (29)αξιοκρατίας (20)αξιοκρατίες (20)αξιοκρατικά (22)αξιοκρατικέ (22)αξιοκρατική (22)αξιοκρατικό (22)αξιοκρατιών (21)αξιολογήσει (24)αξιολογήσου (25)αξιολογήστε (24)αξιολογείτε (24)αξιολογηθεί (33)αξιολογητές (23)αξιολογητής (23)αξιολογητών (24)αξιολογικές (24)αξιολογικής (24)αξιολογικοί (25)αξιολογικού (25)αξιολογικός (24)αξιολογικών (25)αξιολογούμε (26)αξιολογούσα (24)αξιολογούσε (24)αξιολόγησής (22)αξιολόγησαν (24)αξιολόγησες (23)αξιολόγησης (23)αξιολόγησις (23)αξιολύπητες (21)αξιολύπητης (21)αξιολύπητοι (22)αξιολύπητος (21)αξιολύπητου (23)αξιολύπητων (24)αξιομίμητες (22)αξιομίμητης (22)αξιομίμητοι (23)αξιομίμητος (22)αξιομίμητου (24)αξιομίμητων (25)αξιοπιστίας (19)αξιοποίησής (18)αξιοποίησαν (20)αξιοποίησες (19)αξιοποίησης (19)αξιοποίησις (19)αξιοποιήσει (20)αξιοποιήσου (21)αξιοποιήστε (20)αξιοποιείτε (20)αξιοποιείτο (20)αξιοποιηθεί (29)αξιοποιούμε (22)αξιοποιούσα (20)αξιοποιούσε (20)αξιοπρέπειά (21)αξιοπρέπεια (22)αξιοπρεπείς (21)αξιοπρεπούς (21)αξιοσέβαστα (26)αξιοσέβαστε (26)αξιοσέβαστη (26)αξιοσέβαστο (26)αξιωματικές (23)αξιωματικής (23)αξιωματικοί (24)αξιωματικού (24)αξιωματικός (23)αξιωματικών (24)αξιωματούχε (30)αξιωματούχο (30)αξιωνόμαστε (23)αξιωνόσαστε (21)αξιόμεμπτες (23)αξιόμεμπτης (23)αξιόμεμπτοι (24)αξιόμεμπτος (23)αξιόμεμπτου (25)αξιόμεμπτων (26)αξιόμισθους (30)αξιόπιστους (20)αξιόποινους (20)αξομολόγητα (26)αξομολόγητε (26)αξομολόγητη (26)αξομολόγητο (26)αξονοειδείς (21)αξονοειδεις (22)αξονοειδούς (21)αξονομετρία (22)αξούριστους (20)αξυλοκόπητα (24)αξυλοκόπητε (24)αξυλοκόπητη (24)αξυλοκόπητο (24)αξόδιαστους (22)αξόμπλιαστα (24)αξόμπλιαστε (24)αξόμπλιαστη (24)αξόμπλιαστο (24)αξόρκιστους (21)αοριστολογώ (16)αουτσάιντερ (12)απάνθρωπους (24)απάντρευτες (12)απάντρευτης (12)απάντρευτοι (13)απάντρευτος (12)απάντρευτου (14)απάντρευτων (15)απάστρευτες (12)απάστρευτης (12)απάστρευτοι (13)απάστρευτος (12)απάστρευτου (14)απάστρευτων (15)απίκραντους (13)απίστευτους (12)απίσχνανσις (17)απαίδευτους (15)απαίνευτους (12)απαίσχυντος (18)απαγάγοντας (16)απαγίδευτες (17)απαγίδευτης (17)απαγίδευτοι (18)απαγίδευτος (17)απαγίδευτου (19)απαγίδευτων (20)απαγγέλθηκε (29)απαγγέλλεις (20)απαγγέλλετε (21)απαγγέλλουν (22)απαγγέλνουν (20)απαγγείλαμε (21)απαγγείλετε (19)απαγγείλουν (20)απαγγελθείς (27)απαγγελθούν (28)απαγγελτικά (20)απαγγελτικέ (20)απαγγελτική (20)απαγγελτικό (20)απαγκιάζετε (24)απαγορέψαμε (26)απαγορέψανε (24)απαγορέψατε (24)απαγορέψεις (23)απαγορέψετε (24)απαγορέψομε (26)απαγορέψουν (25)απαγορευθεί (25)απαγορευτής (15)απαγορευτεί (16)απαγορεύαμε (17)απαγορεύανε (15)απαγορεύατε (15)απαγορεύεις (14)απαγορεύετε (15)απαγορεύομε (17)απαγορεύουν (16)απαγορεύσει (15)απαγορεύσου (16)απαγορεύστε (15)απαγχονίζει (30)απαγχονίσει (21)απαγχονίσου (22)απαγχονίστε (21)απαγχονισμέ (23)απαγχονισμό (23)απαγχονιστώ (21)απαγχόνιζαν (30)απαγχόνιζες (29)απαγχόνισαν (21)απαγχόνισες (20)απαγωγικούς (19)απαγόμασταν (16)απαγόρευσαν (16)απαγόρευσες (15)απαγόρευσης (15)απαγόρευσις (15)απαγόσασταν (14)απαζάρευτες (21)απαζάρευτης (21)απαζάρευτοι (22)απαζάρευτος (21)απαζάρευτου (23)απαζάρευτων (24)απαθέστατες (19)απαθέστατης (19)απαθέστατοι (20)απαθέστατος (19)απαθέστατου (21)απαθέστατων (22)απαθέστερες (20)απαθέστερης (20)απαθέστεροι (21)απαθέστερος (20)απαθέστερου (22)απαθέστερων (23)απαθανάτιζα (29)απαθανάτιζε (29)απαθανάτισα (20)απαθανάτισε (20)απαθανάτιση (20)απαθανατίζω (31)απαθανατίσω (22)απαθλιώσεις (21)απαιδευσιών (15)απαισιοδοξώ (23)απαισιόδοξα (23)απαισιόδοξε (23)απαισιόδοξη (23)απαισιόδοξο (23)απαιτήθηκαν (21)απαιτήθηκες (20)απαιτήσουμε (14)απαιτήσουνε (12)απαιτηθήκαν (21)απαιτηθείτε (20)απαιτηθούμε (22)απαιτηθούνε (20)απαιτημένες (12)απαιτημένης (12)απαιτημένοι (13)απαιτημένος (12)απαιτημένου (14)απαιτημένων (15)απαιτητικές (11)απαιτητικής (11)απαιτητικοί (12)απαιτητικού (12)απαιτητικός (11)απαιτητικών (12)απαιτουμένη (14)απαιτούμενα (13)απαιτούμενε (13)απαιτούμενη (13)απαιτούμενο (13)απαιτούμουν (14)απαιτούνται (11)απαιτούνταν (11)απαιτούντος (10)απαιτούντων (13)απαιτούσαμε (13)απαιτούσανε (11)απαιτούσατε (11)απαιτούσουν (12)απαλάμιστες (14)απαλάμιστης (14)απαλάμιστοι (15)απαλάμιστος (14)απαλάμιστου (16)απαλάμιστων (17)απαλαίνουμε (16)απαλείφεσαι (20)απαλείφεστε (20)απαλείφεται (20)απαλείφθηκε (30)απαλείφομαι (22)απαλείφουμε (23)απαλείφτηκα (21)απαλείφτηκε (21)απαλείψουμε (25)απαλειμμένα (17)απαλειμμένε (17)απαλειμμένη (17)απαλειμμένο (17)απαλειπτικά (15)απαλειπτικέ (15)απαλειπτική (15)απαλειπτικό (15)απαλειφθούν (29)απαλειφτείς (19)απαλειφτούν (20)απαλειφόταν (20)απαλλάξουμε (27)απαλλάξουνε (25)απαλλάσσαμε (17)απαλλάσσανε (15)απαλλάσσατε (15)απαλλάσσεις (14)απαλλάσσετε (15)απαλλάσσομε (17)απαλλάσσουν (16)απαλλάχθηκα (32)απαλλάχθηκε (32)απαλλάχτηκα (23)απαλλάχτηκε (23)απαλλαγείσα (18)απαλλαγείτε (18)απαλλαγμένα (20)απαλλαγμένε (20)απαλλαγμένη (20)απαλλαγμένο (20)απαλλαγούμε (20)απαλλακτικά (17)απαλλακτικέ (17)απαλλακτική (17)απαλλακτικό (17)απαλλαχθείς (30)απαλλαχθούν (31)απαλλαχτείς (21)απαλλαχτούν (22)απαλυνθείτε (23)απαλυνθούμε (25)απαλυντικές (14)απαλυντικής (14)απαλυντικοί (15)απαλυντικού (15)απαλυντικός (14)απαλυντικών (15)απαλυνόμουν (17)απαλυνόσουν (15)απαλύνθηκαν (23)απαλύνθηκες (22)απαλύνονται (13)απαλύνονταν (13)απαλύνοντας (12)απανθίζεσαι (29)απανθίζεστε (29)απανθίζεται (29)απανθίζομαι (31)απανθίζουμε (32)απανθίσματα (22)απανθίσουμε (23)απανθιζόταν (29)απανθισμένα (22)απανθισμένε (22)απανθισμένη (22)απανθισμένο (22)απανθράκωμα (26)απανθράκωνα (24)απανθράκωνε (24)απανθράκωσα (24)απανθράκωσε (24)απανθράκωση (24)απανθρακωθώ (33)απανθρακώνω (24)απανθρακώσω (24)απανθρωπιάς (23)απαντήθηκαν (21)απαντήθηκες (20)απαντήσουμε (14)απαντήσουνε (12)απανταχούσα (18)απαντηθείτε (20)απαντηθούμε (22)απαντημένες (12)απαντημένης (12)απαντημένοι (13)απαντημένος (12)απαντημένου (14)απαντημένων (15)απαντητικές (11)απαντητικής (11)απαντητικοί (12)απαντητικού (12)απαντητικός (11)απαντητικών (12)απαντιόμουν (14)απαντιόνταν (11)απαντιόσουν (12)απαντούσαμε (13)απαντούσανε (11)απαντούσατε (11)απανωπροίκι (16)απαξιούμενο (22)απαξιωθείτε (31)απαξιωθούμε (33)απαξιωμένες (23)απαξιωμένης (23)απαξιωμένοι (24)απαξιωμένος (23)απαξιωμένου (25)απαξιωμένων (26)απαξιωνόταν (22)απαξιωτικές (22)απαξιώθηκαν (30)απαξιώθηκες (29)απαξιώνεσαι (20)απαξιώνεστε (20)απαξιώνεται (20)απαξιώνομαι (22)απαξιώνουμε (23)απαξιώσουμε (23)απαπούτσωτα (14)απαπούτσωτε (14)απαπούτσωτη (14)απαπούτσωτο (14)απαράβατους (19)απαράβλεπτα (22)απαράβλεπτε (22)απαράβλεπτη (22)απαράβλεπτο (22)απαράβλητες (20)απαράβλητης (20)απαράβλητοι (21)απαράβλητος (20)απαράβλητου (22)απαράβλητων (23)απαράγγελτα (20)απαράγγελτε (20)απαράγγελτη (20)απαράγγελτο (20)απαράγραπτα (17)απαράγραπτε (17)απαράγραπτη (17)απαράγραπτο (17)απαράδεκτές (14)απαράδεκτες (15)απαράδεκτης (15)απαράδεκτοι (16)απαράδεκτον (16)απαράδεκτος (15)απαράδεκτου (17)απαράδεκτων (18)απαράδεχτες (21)απαράδεχτης (21)απαράδεχτοι (22)απαράδεχτος (21)απαράδεχτου (23)απαράδεχτων (24)απαράδοτους (15)απαράθετους (21)απαράκαμπτα (16)απαράκαμπτε (16)απαράκαμπτη (16)απαράκαμπτο (16)απαράκλητες (14)απαράκλητης (14)απαράκλητοι (15)απαράκλητος (14)απαράκλητου (16)απαράκλητων (17)απαράλειπτα (15)απαράλειπτε (15)απαράλειπτη (15)απαράλειπτο (15)απαράληπτες (14)απαράληπτης (14)απαράληπτοι (15)απαράληπτος (14)απαράληπτου (16)απαράληπτων (17)απαράλλακτα (17)απαράλλακτε (17)απαράλλακτη (17)απαράλλακτο (17)απαράλλαχτα (23)απαράλλαχτε (23)απαράλλαχτη (23)απαράλλαχτο (23)απαράμιλλες (17)απαράμιλλης (17)απαράμιλλοι (18)απαράμιλλος (17)απαράμιλλου (19)απαράμιλλων (20)απαράσκευες (13)απαράσκευης (13)απαράσκευοι (14)απαράσκευος (13)απαράσκευου (15)απαράσκευων (16)απαρέγκλιτα (18)απαρέγκλιτε (18)απαρέγκλιτη (18)απαρέγκλιτο (18)απαρέμφατον (21)απαρέμφατος (20)απαρένθετες (20)απαρένθετης (20)απαρένθετοι (21)απαρένθετος (20)απαρένθετου (22)απαρένθετων (23)απαρέσκειας (12)απαρέσκειες (12)απαρίθμησής (21)απαρίθμησαν (23)απαρίθμησες (22)απαρίθμησης (22)απαρίθμησις (22)απαραίτητες (11)απαραίτητης (11)απαραίτητοι (12)απαραίτητον (12)απαραίτητος (11)απαραίτητου (13)απαραίτητων (14)απαραβίαστα (19)απαραβίαστε (19)απαραβίαστη (19)απαραβίαστο (19)απαραδέκτου (17)απαραδέκτων (18)απαραδέκτως (17)απαραιτήτου (13)απαραιτήτων (14)απαραιτήτως (13)απαρακάλετα (15)απαρακάλετε (15)απαρακάλετη (15)απαρακάλετο (15)απαρακίνητα (13)απαρακίνητε (13)απαρακίνητη (13)απαρακίνητο (13)απαρακώλυτα (16)απαρακώλυτε (16)απαρακώλυτη (16)απαρακώλυτο (16)απαραμείωτα (16)απαραμείωτε (16)απαραμείωτη (16)απαραμείωτο (16)απαραμύθητα (23)απαραμύθητε (23)απαραμύθητη (23)απαραμύθητο (23)απαραποίητα (13)απαραποίητε (13)απαραποίητη (13)απαραποίητο (13)απαρατήρητα (13)απαρατήρητε (13)απαρατήρητη (13)απαρατήρητο (13)απαραχώρητα (20)απαραχώρητε (20)απαραχώρητη (20)απαραχώρητο (20)απαρεμφάτου (22)απαρεξήγητα (24)απαρεξήγητε (24)απαρεξήγητη (24)απαρεξήγητο (24)απαρεσκειών (13)απαρηγόρητα (16)απαρηγόρητε (16)απαρηγόρητη (16)απαρηγόρητο (16)απαριθμήσει (23)απαριθμήσου (24)απαριθμήστε (23)απαριθμείτε (23)απαριθμηθεί (32)απαριθμητές (22)απαριθμητής (22)απαριθμητών (23)απαριθμούμε (25)απαριθμούσα (23)απαριθμούσε (23)απαρμέγεσαι (17)απαρμέγεστε (17)απαρμέγεται (17)απαρμέγομαι (19)απαρμεγόταν (17)απαρνήθηκαν (22)απαρνήθηκες (21)απαρνηθούμε (23)απαρνούμεθα (23)απαρνούμενη (14)απαρνούνται (12)απαρορμήτως (16)απαρτίζεσαι (21)απαρτίζεστε (21)απαρτίζεται (21)απαρτίζομαι (23)απαρτίζουμε (24)απαρτίσθηκε (22)απαρτίσουμε (15)απαρτίστηκα (13)απαρτίστηκε (13)απαρτιζόταν (21)απαρτισθείς (20)απαρτισμένα (14)απαρτισμένε (14)απαρτισμένη (14)απαρτισμένο (14)απαρτιστείς (11)απαρτιστούν (12)απαρόρμητες (14)απαρόρμητης (14)απαρόρμητοι (15)απαρόρμητος (14)απαρόρμητου (16)απαρόρμητων (17)απαρώδητους (15)απασάλειφτα (20)απασάλειφτε (20)απασάλειφτη (20)απασάλειφτο (20)απασβέστωση (20)απασβεστώνω (20)απασπάλιστα (14)απασπάλιστε (14)απασπάλιστη (14)απασπάλιστο (14)απασπάτευτα (13)απασπάτευτε (13)απασπάτευτη (13)απασπάτευτο (13)απαστράπτον (13)απασχολήσει (20)απασχολήσου (21)απασχολήστε (20)απασχολείτε (20)απασχολείτο (20)απασχοληθεί (29)απασχολούμε (22)απασχολούσα (20)απασχολούσε (20)απασχόλησής (18)απασχόλησαν (20)απασχόλησες (19)απασχόλησης (19)απασχόλησις (19)απατίκωτους (14)απατεώνισσα (11)απατηθήκαμε (23)απατηθήκατε (21)απατημένους (13)απαυγάσματα (17)απαυδήσουμε (18)απαυδούσαμε (17)απαυδούσατε (15)απαυτωθείτε (23)απαυτωθούμε (25)απαυτωμένες (15)απαυτωμένης (15)απαυτωμένοι (16)απαυτωμένος (15)απαυτωμένου (17)απαυτωμένων (18)απαυτωνόταν (14)απαυτώθηκαν (22)απαυτώθηκες (21)απαυτώνεσαι (12)απαυτώνεστε (12)απαυτώνεται (12)απαυτώνομαι (14)απαυτώνουμε (15)απαυτώσουμε (15)απείθαρχους (28)απείραχτους (19)απεγκαθιστά (24)απεγκλωβίζω (37)απεγκλωβίσω (28)απεγκλώβιζα (33)απεγκλώβιζε (33)απεγκλώβισα (24)απεγκλώβισε (24)απεγνωσμένα (18)απεγνωσμένε (18)απεγνωσμένη (18)απεγνωσμένο (18)απεδείκνυαν (16)απειθάρχησα (28)απειθάρχησε (28)απειθάρχητα (28)απειθάρχητε (28)απειθάρχητη (28)απειθάρχητο (28)απειθήσουμε (23)απειθαρχήσω (30)απειθαρχίας (27)απειθαρχίες (27)απειθαρχείς (27)απειθαρχικά (29)απειθαρχικέ (29)απειθαρχική (29)απειθαρχικό (29)απειθαρχιών (28)απειθαρχούν (28)απειθούσαμε (22)απειθούσατε (20)απεικάζεσαι (21)απεικάζεστε (21)απεικάζεται (21)απεικάζομαι (23)απεικάσματα (14)απεικαζόταν (21)απεικαστικά (13)απεικαστικέ (13)απεικαστική (13)απεικαστικό (13)απεικονίζει (21)απεικονίσει (12)απεικονίσου (13)απεικονίστε (12)απεικονιστώ (12)απεικόνιζαν (21)απεικόνιζες (20)απεικόνισής (10)απεικόνισαν (12)απεικόνισες (11)απεικόνισης (11)απεικόνισμα (14)απειλήθηκαν (23)απειλήθηκες (22)απειλήσουμε (16)απειλήσουνε (14)απειληθήκαν (23)απειληθείτε (22)απειληθούμε (24)απειληθούνε (22)απειλημένες (14)απειλημένης (14)απειλημένοι (15)απειλημένος (14)απειλημένου (16)απειλημένων (17)απειλητικές (13)απειλητικής (13)απειλητικοί (14)απειλητικού (14)απειλητικός (13)απειλητικών (14)απειλητικώς (13)απειλούμεθα (24)απειλούμενα (15)απειλούμενε (15)απειλούμενη (15)απειλούμενο (15)απειλούμουν (16)απειλούνται (13)απειλούνταν (13)