Α 12-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (13691)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αβαθμίδωτους (34)αβαθμολόγητα (34)αβαθμολόγητε (34)αβαθμολόγητη (34)αβαθμολόγητο (34)αβαθούλωτους (31)αβαλσάμωτους (24)αβανταδόρικα (23)αβανταδόρικε (23)αβανταδόρικη (23)αβανταδόρικο (23)αβανταδόρους (22)αβασάνιστους (18)αβασίλευτους (21)αβασιμότητάς (18)αβασιμότητας (19)αβασκαντούρι (20)αβαυκάλιστες (21)αβαυκάλιστης (21)αβαυκάλιστοι (22)αβαυκάλιστος (21)αβαυκάλιστου (23)αβαυκάλιστων (24)αβγατίζονται (30)αβγατίζονταν (30)αβγατιζόμουν (33)αβγατιζόσουν (31)αβγοκοβόμουν (32)αβγοκοβόσουν (30)αβγοκουλούρα (26)αβγοκόβονται (29)αβγοκόβονταν (29)αβγοτέμπερες (24)αβδηριτικούς (22)αβδηριτισμού (24)αβδηριτισμός (23)αβεβαιοτήτων (27)αβεβαιότητας (24)αβεβαιότητες (24)αβεβαιότητος (24)αβερνίκωτους (22)αβιογενετικά (22)αβιογενετικέ (22)αβιογενετική (22)αβιογενετικό (22)αβιταμίνωσης (21)αβιταμίνωσις (21)αβλαστήμητος (21)αβομβάρδιστα (31)αβομβάρδιστε (31)αβομβάρδιστη (31)αβομβάρδιστο (31)αβοτάνιστους (18)αβουτύρωτους (22)αβράδιαστους (22)αβραμόπουλος (24)αβραμόπουλου (26)αβροδίαιτους (22)αβροφροσύνης (26)αγαθόπιστους (24)αγαλήνευτους (17)αγαλλόμασταν (20)αγαλλόσασταν (18)αγαλμάτινους (18)αγαλματένιας (17)αγαλματένιες (17)αγαλματένιοι (18)αγαλματένιος (17)αγαλματένιου (19)αγαλματένιων (20)αγαλματίδιον (21)αγαλματιδίου (22)αγαλματιδίων (23)αγαλματοποιό (19)αγαλματώδεις (20)αγαλματώδους (21)αγαλούχητους (23)αγανακτήσαμε (17)αγανακτήσανε (15)αγανακτήσατε (15)αγανακτήσεις (14)αγανακτήσετε (15)αγανακτήσεως (16)αγανακτήσομε (17)αγανακτήσουν (16)αγανακτούσαν (15)αγανακτούσες (14)αγανακτώντας (14)αγαπιόμασταν (17)αγαπιόσασταν (15)αγαργάλητους (20)αγαργάλιστος (19)αγαρνίριστες (15)αγαρνίριστης (15)αγαρνίριστοι (16)αγαρνίριστος (15)αγαρνίριστου (17)αγαρνίριστων (18)αγγαρευόμουν (22)αγγαρευόσουν (20)αγγαρεύονται (18)αγγαρεύονταν (18)αγγειεκτασία (18)αγγειογένεση (20)αγγειογράφος (27)αγγειογράφου (29)αγγειογραφία (28)αγγειοεκτομή (20)αγγειολογικά (23)αγγειολογικέ (23)αγγειολογική (23)αγγειολογικό (23)αγγειοπλάστη (20)αγγειόσπερμα (21)αγγελιάζεσαι (28)αγγελιάζεστε (28)αγγελιάζεται (28)αγγελιάζομαι (30)αγγελιαζόταν (28)αγγελιαφόροι (27)αγγελιαφόρος (26)αγγελιαφόρου (28)αγγελικότητα (20)αγγελιοδοσία (22)αγγελιοδότης (21)αγγελιοφόροι (27)αγγελιοφόρος (26)αγγελιοφόρου (28)αγγελιοφόρων (29)αγγελιόσημου (22)αγγελλόμαστε (23)αγγελλόσαστε (21)αγγελοβάρεμα (29)αγγελοειδείς (21)αγγελοειδούς (21)αγγελοκάμωτα (24)αγγελοκάμωτη (24)αγγελοκρίτης (20)αγγελομάχημα (30)αγγελοπετριά (21)αγγελοσκιάζω (31)αγγελόμορφες (28)αγγελόμορφης (28)αγγελόμορφοι (29)αγγελόμορφος (28)αγγελόμορφου (30)αγγελόμορφων (31)αγγελόπουλος (22)αγγελόπουλου (24)αγγελόψυχους (36)αγγιζόμασταν (28)αγγιζόσασταν (26)αγγλικανικές (20)αγγλικανικής (20)αγγλικανικοί (21)αγγλικανικού (21)αγγλικανικός (20)αγγλικανικών (21)αγγλοκινέζος (28)αγγλορωσικές (22)αγγλοσάξονες (27)αγγλοϊρλανδή (24)αγγλόγλωσσος (25)αγειτόνευτες (14)αγειτόνευτης (14)αγειτόνευτοι (15)αγειτόνευτος (14)αγειτόνευτου (16)αγειτόνευτων (17)αγελαδοκομία (22)αγελαδοκόμος (21)αγενεαλόγητα (19)αγενεαλόγητε (19)αγενεαλόγητη (19)αγενεαλόγητο (19)αγεωγράφητες (26)αγεωγράφητης (26)αγεωγράφητοι (27)αγεωγράφητος (26)αγεωγράφητου (28)αγεωγράφητων (29)αγεωδαίτητες (18)αγεωδαίτητης (18)αγεωδαίτητοι (19)αγεωδαίτητος (18)αγεωδαίτητου (20)αγεωδαίτητων (21)αγεωμέτρητες (18)αγεωμέτρητης (18)αγεωμέτρητοι (19)αγεωμέτρητος (18)αγεωμέτρητου (20)αγεωμέτρητων (21)αγηροκόμητες (17)αγηροκόμητης (17)αγηροκόμητοι (18)αγηροκόμητος (17)αγηροκόμητου (19)αγηροκόμητων (20)αγιάτρευτους (16)αγιαζόμασταν (25)αγιαζόσασταν (23)αγιογδύτισσα (20)αγιογραφικός (25)αγιονορείτης (14)αγιοποιήθηκε (25)αγιοποιείται (15)αγιορείτικες (15)αγιορείτικης (15)αγιορείτικοι (16)αγιορείτικος (15)αγιορείτικου (17)αγιορείτικων (18)αγιοταφίτικο (22)αγκαζάρονται (25)αγκαζάρονταν (25)αγκαζαρόμουν (28)αγκαζαρόσουν (26)αγκαθιάζεσαι (33)αγκαθιάζεστε (33)αγκαθιάζεται (33)αγκαθιάζομαι (35)αγκαθιαζόταν (33)αγκαλιάζεσαι (26)αγκαλιάζεστε (26)αγκαλιάζεται (26)αγκαλιάζομαι (28)αγκαλιάζουμε (29)αγκαλιάσματα (19)αγκαλιάσουμε (20)αγκαλιάστηκε (18)αγκαλιαζόταν (26)αγκαλιασμένα (19)αγκαλιασμένη (19)αγκαλιασμένο (19)αγκαλιαστούν (17)αγκιστροειδή (19)αγκιστρωμένη (20)αγκιστρώναμε (18)αγκιστρώνατε (16)αγκιστρώνεις (15)αγκιστρώνετε (16)αγκιστρώνουν (17)αγκιστρώσαμε (18)αγκιστρώσατε (16)αγκιστρώσεις (15)αγκιστρώσετε (16)αγκιστρώσουν (17)αγκομαχούσαν (24)αγκομαχώντας (23)αγκυλωνόμουν (23)αγκυλωνόσουν (21)αγκυλώνονται (18)αγκυλώνονταν (18)αγκυροβολίας (25)αγκυροβολίες (25)αγκυροβολίου (27)αγκυροβολίων (28)αγκυροβόλημα (28)αγκυροβόλησε (26)αγκυροβόληση (26)αγκυροβόλιον (26)αγκυροδέτηση (20)αγκυροειδείς (19)αγκυροειδούς (19)αγκωνιάζεσαι (26)αγκωνιάζεστε (26)αγκωνιάζεται (26)αγκωνιάζομαι (28)αγκωνιαζόταν (26)αγναντευόταν (15)αγναντεύεσαι (14)αγναντεύεστε (14)αγναντεύεται (14)αγναντεύομαι (16)αγνοούμενους (16)αγνωστικισμό (19)αγονάτιστους (14)αγορίστικους (16)αγοραζομένου (27)αγοραζομένων (28)αγοραζόμαστε (26)αγοραζόμενες (25)αγοραζόμενος (25)αγοραζόμενων (28)αγοραζόμουνα (27)αγοραζόντανε (24)αγοραζόσαστε (24)αγοραζόσουνα (25)αγορανομικές (17)αγορανομικής (17)αγορανομικοί (18)αγορανομικού (18)αγορανομικός (17)αγορανομικών (18)αγοραπωλησία (20)αγοραπωλητής (19)αγορασθέντος (23)αγορασθέντων (26)αγορασθείσας (23)αγορασθείσες (23)αγορασθείσης (23)αγοραστήκαμε (18)αγοραστήκανε (16)αγοραστήκατε (16)αγοραστικούς (15)αγοραφοβικής (29)αγοροκόριτσα (17)αγοροκόριτσο (17)αγρανάπαυσης (16)αγρανάπαυσις (16)αγρασάριστος (15)αγρευόμασταν (18)αγρευόσασταν (16)αγριάνθρωπος (27)αγριευόμαστε (18)αγριευόσαστε (16)αγριοκάτσικο (17)αγριοκλώναρα (19)αγριοκοίταζα (25)αγριοκοίταζε (25)αγριοκοίταξέ (24)αγριοκοιτάζω (27)αγριοπουλάδα (22)αγριοφωνάρες (24)αγροδίαιτους (18)αγροζημιωτής (27)αγροκατοικία (17)αγροκτήματος (17)αγροκτήματός (16)αγροκτημάτων (20)αγροληπτικές (18)αγροληπτικής (18)αγροληπτικοί (19)αγροληπτικού (19)αγροληπτικός (18)αγροληπτικών (19)αγρονομικούς (17)αγροτεμάχιον (24)αγροτεμαχίου (25)αγροτεμαχίων (26)αγροτοδασική (19)αγροτουρισμό (19)αγρυπνήσουμε (20)αγρυπνήσουνε (18)αγρυπνούσαμε (19)αγρυπνούσανε (17)αγρυπνούσατε (17)αγρωστοειδές (19)αγρωστοειδών (20)αγχολυτικούς (24)αγχωνόμασταν (25)αγχωνόσασταν (23)αγωγιάτικους (20)αγωγιμοτήτων (23)αγωγιμότητας (20)αγωνιζομένου (28)αγωνιζομένων (29)αγωνιζόμαστε (27)αγωνιζόμενες (26)αγωνιζόμενοι (27)αγωνιζόμενος (26)αγωνιζόμενου (28)αγωνιζόμενων (29)αγωνιζόσαστε (25)αγωνισθέντες (24)αγωνισθήκαμε (28)αγωνιστήκαμε (19)αγωνιστικούς (16)αδασκάλευτες (17)αδασκάλευτης (17)αδασκάλευτοι (18)αδασκάλευτος (17)αδασκάλευτου (19)αδασκάλευτων (20)αδασμολόγητα (21)αδασμολόγητε (21)αδασμολόγητη (21)αδασμολόγητο (21)αδείλιαστους (16)αδειαζόμαστε (25)αδειαζόσαστε (23)αδειοδοτήσει (17)αδειοδοτηθεί (26)αδειοδοτικής (17)αδειοδοτικού (18)αδειοδότησης (16)αδελφικότητα (24)αδελφοκτονία (24)αδελφοκτόνος (23)αδελφοκτόνων (26)αδελφοποίηση (24)αδελφωνόμουν (28)αδελφωνόσουν (26)αδελφώνονται (23)αδελφώνονταν (23)αδεμάτιαστες (15)αδεμάτιαστης (15)αδεμάτιαστοι (16)αδεμάτιαστος (15)αδεμάτιαστου (17)αδεμάτιαστων (18)αδερφικότητα (23)αδερφοδιώχτη (32)αδερφοκτονία (23)αδερφοκτόνος (22)αδερφομεράδι (28)αδερφοπαίδια (26)αδερφοποίηση (23)αδερφοποιτός (22)αδημιούργητα (20)αδημιούργητε (20)αδημιούργητη (20)αδημιούργητο (20)αδημοσίευτες (16)αδημοσίευτης (16)αδημοσίευτοι (17)αδημοσίευτος (16)αδημοσίευτου (18)αδημοσίευτων (19)αδιάγνωστους (19)αδιάζευκτους (25)αδιάλειπτους (17)αδιάλλακτους (19)αδιάντροπους (16)αδιάπλαστους (17)αδιάπλευστος (17)αδιάπνευστες (15)αδιάπνευστης (15)αδιάπνευστοι (16)αδιάπνευστος (15)αδιάπνευστου (17)αδιάπνευστων (18)αδιάπρακτους (17)αδιάρθρωτους (27)αδιάρρηκτους (17)αδιάσειστους (14)αδιάσπαστους (15)αδιάσταλτους (16)αδιάστρεπτες (15)αδιάστρεπτης (15)αδιάστρεπτοι (16)αδιάστρεπτος (15)αδιάστρεπτου (17)αδιάστρεπτων (18)αδιάστροφους (22)αδιάφευκτους (23)αδιάφθαρτους (31)αδιάψευστους (24)αδιέργαστους (18)αδιαβάθμιστα (32)αδιαβάθμιστε (32)αδιαβάθμιστη (32)αδιαβάθμιστο (32)αδιαβίβαστες (27)αδιαβίβαστης (27)αδιαβίβαστοι (28)αδιαβίβαστος (27)αδιαβίβαστου (29)αδιαβίβαστων (30)αδιαβατικούς (21)αδιαβατισμός (22)αδιαβεβαίωτα (30)αδιαβεβαίωτε (30)αδιαβεβαίωτη (30)αδιαβεβαίωτο (30)αδιαιρετότης (14)αδιακήρυκτος (17)αδιακλάδωτος (21)αδιακοίνωτος (16)αδιακόνευτος (15)αδιακόρευτες (16)αδιακόρευτης (16)αδιακόρευτοι (17)αδιακόρευτος (16)αδιακόρευτου (18)αδιακόρευτων (19)αδιακόσμητες (16)αδιακόσμητης (16)αδιακόσμητοι (17)αδιακόσμητος (16)αδιακόσμητου (18)αδιακόσμητων (19)αδιακύβευτες (22)αδιακύβευτος (22)αδιαλυτότητα (17)αδιαλόγιστες (18)αδιαλόγιστης (18)αδιαλόγιστοι (19)αδιαλόγιστος (18)αδιαλόγιστου (20)αδιαλόγιστων (21)αδιαμέλιστος (17)αδιαμέριστος (16)αδιαμέτρητος (16)αδιαμοίραστα (17)αδιαμοίραστε (17)αδιαμοίραστη (17)αδιαμοίραστο (17)αδιαμόρφωτες (25)αδιαμόρφωτης (25)αδιαμόρφωτοι (26)αδιαμόρφωτος (25)αδιαμόρφωτου (27)αδιαμόρφωτων (28)αδιανέμητους (16)αδιαπέραστες (15)αδιαπέραστης (15)αδιαπέραστοι (16)αδιαπέραστος (15)αδιαπέραστου (17)αδιαπέραστων (18)αδιαπίστωτες (16)αδιαπίστωτος (16)αδιαπόρευτες (16)αδιαπόρευτης (16)αδιαπόρευτοι (17)αδιαπόρευτος (16)αδιαπόρευτου (18)αδιαπόρευτων (19)αδιαπότιστες (14)αδιαπότιστης (14)αδιαπότιστοι (15)αδιαπότιστος (14)αδιαπότιστου (16)αδιαπότιστων (17)αδιασάλευτες (16)αδιασάλευτης (16)αδιασάλευτοι (17)αδιασάλευτος (16)αδιασάλευτου (18)αδιασάλευτων (19)αδιασάφητους (21)αδιασκέλιστα (17)αδιασκέλιστε (17)αδιασκέλιστη (17)αδιασκέλιστο (17)αδιασκεύαστα (15)αδιασκεύαστε (15)αδιασκεύαστη (15)αδιασκεύαστο (15)αδιασταύρωτα (17)αδιασταύρωτε (17)αδιασταύρωτη (17)αδιασταύρωτο (17)αδιατάρακτες (15)αδιατάρακτης (15)αδιατάρακτος (15)αδιατάρακτου (17)αδιατάρακτων (18)αδιατάραχτος (21)αδιατήρητους (15)αδιατίμητους (16)αδιατρύπητες (15)αδιατρύπητης (15)αδιατρύπητοι (16)αδιατρύπητος (15)αδιατρύπητου (17)αδιατρύπητων (18)αδιατύπωτους (17)αδιαφέντευτα (22)αδιαφέντευτε (22)αδιαφέντευτη (22)αδιαφέντευτο (22)αδιαφήμιστες (22)αδιαφήμιστης (22)αδιαφήμιστοι (23)αδιαφήμιστος (22)αδιαφήμιστου (24)αδιαφήμιστων (25)αδιαφορήσαμε (24)αδιαφορήσανε (22)αδιαφορήσατε (22)αδιαφορήσεις (21)αδιαφορήσετε (22)αδιαφορήσομε (24)αδιαφορήσουν (23)αδιαφορούσαν (22)αδιαφορούσες (21)αδιαφορώντας (21)αδιαφόρετους (22)αδιαφύλακτος (23)αδιαφύλαχτος (29)αδιαφώτιστες (20)αδιαφώτιστης (20)αδιαφώτιστοι (21)αδιαφώτιστος (20)αδιαφώτιστου (22)αδιαφώτιστων (23)αδιαχείριστα (22)αδιαχείριστε (22)αδιαχείριστη (22)αδιαχείριστο (22)αδιαχώρητους (22)αδιαχώριστες (21)αδιαχώριστης (21)αδιαχώριστοι (22)αδιαχώριστος (21)αδιαχώριστου (23)αδιαχώριστων (24)αδιείσδυτους (18)αδιεκδίκητες (18)αδιεκδίκητης (18)αδιεκδίκητοι (19)αδιεκδίκητος (18)αδιεκδίκητου (20)αδιεκδίκητων (21)αδιενέργητες (17)αδιενέργητης (17)αδιενέργητοι (18)αδιενέργητος (17)αδιενέργητου (19)αδιενέργητων (20)αδιερεύνητες (14)αδιερεύνητης (14)αδιερεύνητοι (15)αδιερεύνητος (14)αδιερεύνητου (16)αδιερεύνητων (17)αδιευθέτητος (23)αδικοπραξίας (25)αδικοπραξίες (25)αδικοπραξιών (26)αδικοσκοτώνω (18)αδικοχάνεσαι (22)αδικοχάνεστε (22)αδικοχάνεται (22)αδικοχάνομαι (24)αδικοχαμένες (23)αδικοχαμένης (23)αδικοχαμένοι (24)αδικοχαμένος (23)αδικοχαμένου (25)αδικοχαμένων (26)αδικοχανόταν (22)αδικούμασταν (17)αδικούσασταν (15)αδιοργάνωτος (19)αδιπλασίαστα (17)αδιπλασίαστε (17)αδιπλασίαστη (17)αδιπλασίαστο (17)αδιχοτόμητος (22)αδογμάτιστες (18)αδογμάτιστης (18)αδογμάτιστοι (19)αδογμάτιστος (18)αδογμάτιστου (20)αδογμάτιστων (21)αδοκίμαστους (17)αδραζόμασταν (26)αδραζόσασταν (24)αδρανοποίησε (16)αδρανοποίηση (16)αδρανοποιούν (16)αδραχνόμαστε (24)αδραχνόσαστε (22)αδριανούπολη (18)αδροπλήρωναν (21)αδροπλήρωνες (20)αδροπλήρωσαν (21)αδροπλήρωσες (20)αδροπληρωθεί (30)αδροπληρώνει (19)αδροπληρώσει (19)αδροπληρώσου (20)αδροπληρώστε (19)αδυνάστευτες (15)αδυνάστευτης (15)αδυνάστευτοι (16)αδυνάστευτος (15)αδυνάστευτου (17)αδυνάστευτων (18)αδυνατίζουμε (27)αδυνατίζουνε (25)αδυνατίσματα (17)αδυνατίσουμε (18)αδυνατίσουνε (16)αδυνατισμένα (17)αδυνατισμένε (17)αδυνατισμένη (17)αδυνατισμένο (17)αδυνατιστικά (16)αδυνατιστικέ (16)αδυνατιστική (16)αδυνατιστικό (16)αδυνατούσαμε (17)αδυνατούσατε (15)αδυνατότερων (18)αδωροδόκητες (20)αδωροδόκητης (20)αδωροδόκητοι (21)αδωροδόκητος (20)αδωροδόκητου (22)αδωροδόκητων (23)αεραθλήματος (24)αεραθλημάτων (27)αεραθλητικές (23)αεραθλητικής (23)αεραθλητικοί (24)αεραθλητικού (24)αεραθλητικός (23)αεραθλητικών (24)αεριζόμασταν (23)αεριζόμενους (23)αεριζόσασταν (21)αεριοποίησης (12)αεριοφυλάκια (23)αεριτζίδικες (24)αεριτζίδικης (24)αεριτζίδικοι (25)αεριτζίδικος (24)αεριτζίδικου (26)αεριτζίδικων (27)αεριωθούμενα (25)αεριωθούμενο (25)αεροβατήσαμε (21)αεροβατήσατε (19)αεροβατήσεις (18)αεροβατήσετε (19)αεροβατήσουν (20)αεροβατούσαν (19)αεροβατούσες (18)αεροβατώντας (18)αεροδέρνεσαι (16)αεροδέρνεστε (16)αεροδέρνεται (16)αεροδέρνομαι (18)αεροδίνητους (15)αεροδερνόταν (16)αεροδιάδρομε (21)αεροδιάδρομο (21)αεροδρομικές (18)αεροδρομικής (18)αεροδρομικοί (19)αεροδρομικού (19)αεροδρομικός (18)αεροδρομικών (19)αεροδρομικώς (18)αεροδυναμικά (19)αεροδυναμικέ (19)αεροδυναμική (19)αεροδυναμικό (19)αεροελεγκτές (17)αεροελεγκτής (17)αεροελεγκτών (18)αεροεπιβάτης (19)αεροεπιβατών (20)αεροθαλάμους (25)αεροθεραπεία (23)αεροκοπάνιζα (23)αεροκοπάνιζε (23)αεροκοπάνισα (14)αεροκοπάνισε (14)αεροκοπανίζω (25)αεροκοπανίσω (16)αεροκτίζεσαι (22)αεροκτίζεστε (22)αεροκτίζεται (22)αεροκτίζομαι (24)αεροκτιζόταν (22)αερολιμενικά (17)αερολιμενικέ (17)αερολιμενική (17)αερολιμενικό (17)αερολογήματα (19)αερολογήσαμε (19)αερολογήσατε (17)αερολογήσεις (16)αερολογήσετε (17)αερολογήσουν (18)αερολογούσαν (17)αερολογούσες (16)αερολογώντας (16)αερομαχητικά (22)αερομεταφορά (22)αερομετρητής (14)αερομηχανική (22)αερομιχλώδης (25)αερομπαλόνια (17)αεροναυμαχία (22)αεροναυπηγία (17)αεροναυπηγοί (17)αεροναυπηγού (17)αεροναυπηγός (16)αεροναυπηγών (17)αεροναυτίλου (16)αεροναυτικές (13)αεροναυτικής (13)αεροναυτικοί (14)αεροναυτικού (14)αεροναυτικός (13)αεροναυτικών (14)αεροναυτιλία (15)αεροπειρατές (13)αεροπειρατής (13)αεροπειρατών (14)αεροπλανάκια (16)αεροπλανικές (15)αεροπλοϊκούς (14)αεροπορικούς (14)αεροσέρνεσαι (13)αεροσέρνεστε (13)αεροσέρνεται (13)αεροσέρνομαι (15)αεροσερνόταν (13)αεροστατικές (12)αεροστατικής (12)αεροστατικοί (13)αεροστατικού (13)αεροστατικός (12)αεροστατικών (13)αεροστρόβιλο (22)αεροσυνοδούς (15)αεροψεκασμοί (24)αεροψεκασμού (24)αεροψεκασμός (23)αεροψεκασμών (24)αετονύχισσας (17)αετονύχισσες (17)αζεμάτιστους (22)αζεοτροπικής (22)αζεοτροπικού (23)αζεοτροπικών (23)αζερμπαϊτζάν (32)αζευγάριστες (24)αζευγάριστης (24)αζευγάριστοι (25)αζευγάριστος (24)αζευγάριστου (26)αζευγάριστων (27)αζευγάρωτους (27)αζιμουθιακές (32)αζιμουθιακής (32)αζιμουθιακοί (33)αζιμουθιακού (33)αζιμουθιακός (32)αζιμουθιακών (33)αζωγράφητους (33)αζωγράφιστες (32)αζωγράφιστης (32)αζωγράφιστοι (33)αζωγράφιστος (32)αζωγράφιστου (34)αζωγράφιστων (35)αζωντάνευτες (22)αζωντάνευτης (22)αζωντάνευτοι (23)αζωντάνευτος (22)αζωντάνευτου (24)αζωντάνευτων (25)αζωογόνητους (25)αηδιαζόμαστε (25)αηδιαζόσαστε (23)αηδιασμένους (16)αηδιαστικούς (14)αηδονίσματος (15)αηδονισμάτων (18)αηδονολαλιάς (17)αηδονολαλιές (17)αηδονολαλιών (18)αηδονοφωλιάς (24)αηδονοφωλιές (24)αηδονοφωλιών (25)αηδονόπουλος (17)αηδονόπουλου (19)αθανασόπουλο (24)αθεάτριστους (21)αθειάφιστους (27)αθεμέλιωτους (26)αθεμελίωτους (26)αθεολόγητους (25)αθεράπευτους (23)αθετούμασταν (22)αθετούσασταν (20)αθημώνιαστες (21)αθημώνιαστης (21)αθημώνιαστοι (22)αθημώνιαστος (21)αθημώνιαστου (23)αθημώνιαστων (24)αθηνιώτικους (21)αθηρωμάτωσης (26)αθησαύριστες (20)αθησαύριστης (20)αθησαύριστοι (21)αθησαύριστος (20)αθησαύριστου (22)αθησαύριστων (23)αθλητιάτρους (23)αθλητιατρικά (24)αθλητιατρικέ (24)αθλητιατρική (24)αθλητιατρικό (24)αθλοθετήθηκα (41)αθλοθετήθηκε (41)αθλοθετήσαμε (33)αθλοθετήσατε (31)αθλοθετήσεις (30)αθλοθετήσετε (31)αθλοθετήσουν (32)αθλοθετείσαι (31)αθλοθετείστε (31)αθλοθετείται (31)αθλοθετηθείς (39)αθλοθετηθούν (40)αθλοθετημένα (33)αθλοθετημένε (33)αθλοθετημένη (33)αθλοθετημένο (33)αθλοθετούμαι (33)αθλοθετούσαν (31)αθλοθετούσες (30)αθλοθετούταν (31)αθλοθετώντας (30)αθροιζόμαστε (32)αθροιζόμενες (31)αθροιζόσαστε (30)αθροισμένους (23)αθροιστήκαμε (24)αθροιστήκατε (22)αθροιστικούς (21)αθρυμμάτιστα (26)αθρυμμάτιστε (26)αθρυμμάτιστη (26)αθρυμμάτιστο (26)αθυμιάτιστες (22)αθυμιάτιστης (22)αθυμιάτιστοι (23)αθυμιάτιστος (22)αθυμιάτιστου (24)αθυμιάτιστων (25)αθυροστομίας (23)αθυρόστομους (24)αθωράκιστους (24)αθωωνόμασταν (26)αθωωνόσασταν (24)αιγιαλίτιδας (18)αιγιαλίτιδες (18)αιγοδέρματος (19)αιγοδερμάτων (22)αιγοκλήματος (18)αιγοκλημάτων (21)αιγοπροβάτων (25)αιγυπτιακούς (16)αιγυπτιολόγε (21)αιγυπτιολόγο (21)αιδεσιμότατε (16)αιδεσιμότατο (16)αιδεσιμότητά (15)αιδεσιμότητα (16)αιδοιολειξία (25)αιδοιοσκοπία (16)αιθαλομίχλης (32)αιθεροβάμονα (30)αιθεροβάτησα (28)αιθεροβάτησε (28)αιθεροβατήσω (30)αιθεροβατείς (27)αιθεροβατούν (28)αιθεροπλανής (23)αιθριάσματος (22)αιθριασμάτων (25)αιλουροειδές (17)αιλουροειδής (17)αιλουροειδών (18)αιματεμέσεις (14)αιματεμέσεων (17)αιματεμέσεως (16)αιματηρότατα (14)αιματηρότερο (15)αιματηρότητα (14)αιματογενείς (15)αιματογενεις (16)αιματογενούς (15)αιματοειδείς (15)αιματοειδούς (15)αιματοκρίτες (14)αιματοκρίτης (14)αιματοκριτών (15)αιματοκυλάει (17)αιματοκυλάμε (19)αιματοκυλάτε (17)αιματοκυλήσω (19)αιματοκυλίζω (28)αιματοκυλίσω (19)αιματοκυληθώ (26)αιματοκυλούν (17)αιματοκύλαγα (19)αιματοκύλαγε (19)αιματοκύλησα (16)αιματοκύλησε (16)αιματοκύλιζα (25)αιματοκύλιζε (25)αιματοκύλισα (16)αιματοκύλισε (16)αιματολογίας (17)αιματολογικά (19)αιματολογικέ (19)αιματολογική (19)αιματολογικό (19)αιματολόγους (18)αιματοσταγής (15)αιματοχυσίας (20)αιματοχυσίες (20)αιματοχυσιών (21)αιματωνόμουν (18)αιματωνόσουν (16)αιματόβρεχτα (28)αιματόβρεχτε (28)αιματόβρεχτη (28)αιματόβρεχτο (28)αιματόχροους (21)αιματόχρωμες (24)αιματόχρωμης (24)αιματόχρωμοι (25)αιματόχρωμος (24)αιματόχρωμου (26)αιματόχρωμων (27)αιματώνονται (13)αιματώνονταν (13)αιμοβόρικους (22)αιμοδιάλυσης (18)αιμοδιύλισης (17)αιμοδοτήσουν (17)αιμοδυναμική (20)αιμοκάθαρσης (23)αιμολυτικούς (16)αιμομίκτριας (16)αιμομίκτριες (16)αιμομικτικές (16)αιμομικτικής (16)αιμομικτικοί (17)αιμομικτικού (17)αιμομικτικός (16)αιμομικτικών (17)αιμομικτριών (17)αιμοπεταλίου (17)αιμοπεταλίων (18)αιμοποιητικά (15)αιμοποιητικέ (15)αιμοποιητική (15)αιμοποιητικό (15)αιμορράγησαν (18)αιμορράγησες (17)αιμορραγήσει (18)αιμορραγήστε (18)αιμορραγείτε (18)αιμορραγικές (18)αιμορραγικής (18)αιμορραγικοί (19)αιμορραγικού (19)αιμορραγικός (18)αιμορραγικών (19)αιμορραγούμε (20)αιμορραγούσα (18)αιμορραγούσε (18)αιμορροούσες (14)αιμορροφιλία (24)αιμορροϊδικά (18)αιμορροϊδικέ (18)αιμορροϊδική (18)αιμορροϊδικό (18)αιμοστατικές (13)αιμοστατικής (13)αιμοστατικοί (14)αιμοστατικού (14)αιμοστατικός (13)αιμοστατικών (14)αιμοσφαίριον (21)αιμοσφαιρίνη (21)αιμοσφαιρίου (22)αιμοσφαιρίων (23)αιμοφιλικούς (22)αιμοχρωστικά (24)αιμοχρωστικέ (24)αιμοχρωστική (24)αιμοχρωστικό (24)αινιγματικές (16)αινιγματικής (16)αινιγματικοί (17)αινιγματικού (17)αινιγματικός (16)αινιγματικών (17)αινιγματωδών (21)αινιγματώδες (18)αινιγματώδης (18)αιρκοντίσιον (13)αισθανθήκαμε (32)αισθανθήκανε (30)αισθανθήκατε (30)αισθαντικούς (20)αισθανόμαστε (22)αισθανόμενοι (22)αισθανόμενος (21)αισθανόμουνα (23)αισθανόντανε (20)αισθανόσαστε (20)αισθανόσουνα (21)αισθηματικές (22)αισθηματικής (22)αισθηματικοί (23)αισθηματικού (23)αισθηματικός (22)αισθηματικών (23)αισθηματικώς (22)αισθηματισμό (24)αισθησιακούς (20)αισθησιαρχία (28)αισθησιασμοί (22)αισθησιασμού (22)αισθησιασμός (21)αισθησιασμών (22)αισθητήριους (21)αισθητηριακά (22)αισθητηριακέ (22)αισθητηριακή (22)αισθητηριακό (22)αισθητικότης (20)αισθητισμούς (21)αισθητοποιεί (21)αισιοδοξήσει (23)αισιοδοξήστε (23)αισιοδοξείτε (23)αισιοδοξούμε (25)αισιοδοξούσα (23)αισιοδοξούσε (23)αισιοδόξησαν (23)αισιοδόξησες (22)αισχρογράφος (29)αισχροκερδές (23)αισχροκερδής (23)αισχροκερδεί (24)αισχροκερδών (24)αισχροκερδώς (23)αισχρολογήσω (26)αισχρολογίας (23)αισχρολογίες (23)αισχρολογείς (23)αισχρολογικά (25)αισχρολογικέ (25)αισχρολογική (25)αισχρολογικό (25)αισχρολογιών (24)αισχρολογούν (24)αισχρολόγημα (26)αισχρολόγησα (24)αισχρολόγησε (24)αισχρολόγους (24)αισχροπρεπής (21)αισχρότατους (19)αισχρότερους (20)αισχυντηλούς (20)αισχυνόμαστε (21)αισχυνόσαστε (19)αιτιοκρατίας (12)αιτιοκρατικά (14)αιτιοκρατικέ (14)αιτιοκρατική (14)αιτιοκρατικό (14)αιτιολογήσει (16)αιτιολογήσου (17)αιτιολογήστε (16)αιτιολογείτε (16)αιτιολογηθεί (25)αιτιολογικές (16)αιτιολογικής (16)αιτιολογικοί (17)αιτιολογικού (17)αιτιολογικός (16)αιτιολογικών (17)αιτιολογούμε (18)αιτιολογούσα (16)αιτιολογούσε (16)αιτιολόγησαν (16)αιτιολόγησες (15)αιτιολόγησης (15)αιφνιδιάζαμε (32)αιφνιδιάζατε (30)αιφνιδιάζεις (29)αιφνιδιάζετε (30)αιφνιδιάζουν (31)αιφνιδιάσαμε (23)αιφνιδιάσατε (21)αιφνιδιάσεις (20)αιφνιδιάσετε (21)αιφνιδιάσουν (22)αιφνιδιασθεί (30)αιφνιδιασμοί (23)αιφνιδιασμού (23)αιφνιδιασμός (22)αιφνιδιασμών (23)αιφνιδιαστεί (21)αιχμαλωτίζει (33)αιχμαλωτίσει (24)αιχμαλωτίσου (25)αιχμαλωτίστε (24)αιχμαλωτιστώ (24)αιχμαλώτιζαν (31)αιχμαλώτιζες (30)αιχμαλώτισαν (22)αιχμαλώτισες (21)αιχμαλώτισης (21)αιχμαλώτισις (21)αιχμηροτήτων (23)αιχμηρότατες (20)αιχμηρότατης (20)αιχμηρότατοι (21)αιχμηρότατος (20)αιχμηρότατου (22)αιχμηρότατων (23)αιχμηρότερες (21)αιχμηρότερης (21)αιχμηρότεροι (22)αιχμηρότερος (21)αιχμηρότερου (23)αιχμηρότερων (24)αιχμηρότητας (20)αιχμηρότητες (20)ακαβαλίκευτα (23)ακαβαλίκευτε (23)ακαβαλίκευτη (23)ακαβαλίκευτο (23)ακαβούρδιστα (23)ακαβούρδιστε (23)ακαβούρδιστη (23)ακαβούρδιστο (23)ακαδημαϊκούς (16)ακαδημαϊσμού (18)ακαδημαϊσμός (17)ακαθάριστους (22)ακαθέλκυστες (24)ακαθέλκυστης (24)ακαθέλκυστοι (25)ακαθέλκυστος (24)ακαθέλκυστου (26)ακαθέλκυστων (27)ακαθαγίαστες (23)ακαθαγίαστης (23)ακαθαγίαστοι (24)ακαθαγίαστος (23)ακαθαγίαστου (25)ακαθαγίαστων (26)ακαθιέρωτους (24)ακαθοδήγητες (26)ακαθοδήγητης (26)ακαθοδήγητοι (27)ακαθοδήγητος (26)ακαθοδήγητου (28)ακαθοδήγητων (29)ακαθοριστίας (21)ακαθοριστίες (21)ακαθοριστιών (22)ακαθόριστους (22)ακακολόγητες (17)ακακολόγητης (17)ακακολόγητοι (18)ακακολόγητος (17)ακακολόγητου (19)ακακολόγητων (20)ακακοπάθητες (22)ακακοπάθητης (22)ακακοπάθητοι (23)ακακοπάθητος (22)ακακοπάθητου (24)ακακοπάθητων (25)ακακοποίητες (13)ακακοποίητης (13)ακακοποίητοι (14)ακακοποίητος (13)ακακοποίητου (15)ακακοποίητων (16)ακαλαίσθητες (22)ακαλαίσθητης (22)ακαλαίσθητοι (23)ακαλαίσθητος (22)ακαλαίσθητου (24)ακαλαίσθητων (25)ακαλαισθησία (23)ακαλλιέργητα (20)ακαλλιέργητε (20)ακαλλιέργητη (20)ακαλλιέργητο (20)ακαλλώπιστες (16)ακαλλώπιστης (16)ακαλλώπιστοι (17)ακαλλώπιστος (16)ακαλλώπιστου (18)ακαλλώπιστων (19)ακαλμάριστες (16)ακαλμάριστης (16)ακαλμάριστοι (17)ακαλμάριστος (16)ακαλμάριστου (18)ακαλμάριστων (19)ακανάκευτους (14)ακανθοειδείς (23)ακανθοειδεις (24)ακανθοειδούς (23)ακανθοστεφής (27)ακανθόχοιροι (29)ακανθόχοιρος (28)ακανόνιστους (12)ακαπήλευτους (16)ακαπίστρωτες (15)ακαπίστρωτης (15)ακαπίστρωτοι (16)ακαπίστρωτος (15)ακαπίστρωτου (17)ακαπίστρωτων (18)ακαπλάντιστα (15)ακαπλάντιστε (15)ακαπλάντιστη (15)ακαπλάντιστο (15)ακαρποφόρητα (22)ακαρποφόρητε (22)ακαρποφόρητη (22)ακαρποφόρητο (22)ακαρύκευτους (15)ακασσιτέρωτα (15)ακασσιτέρωτε (15)ακασσιτέρωτη (15)ακασσιτέρωτο (15)ακατάβλητους (21)ακατάγγελτες (19)ακατάγγελτης (19)ακατάγγελτοι (20)ακατάγγελτος (19)ακατάγγελτου (21)ακατάγγελτων (22)ακατάδεκτους (16)ακατάδεχτους (22)ακατάκτητους (13)ακατάληκτους (15)ακατάληπτους (15)ακατάλληλους (18)ακατάπαυστες (13)ακατάπαυστης (13)ακατάπαυστοι (14)ακατάπαυστος (13)ακατάπαυστου (15)ακατάπαυστων (16)ακατάπαυτους (14)ακατάπιαστες (12)ακατάπιαστης (12)ακατάπιαστοι (13)ακατάπιαστος (12)ακατάπιαστου (14)ακατάπιαστων (15)ακατάρτιστες (12)ακατάρτιστης (12)ακατάρτιστοι (13)ακατάρτιστος (12)ακατάρτιστου (14)ακατάρτιστων (15)ακατάσβεστες (18)ακατάσβεστης (18)ακατάσβεστοι (19)ακατάσβεστος (18)ακατάσβεστου (20)ακατάσβεστων (21)ακατάσταλτες (13)ακατάσταλτης (13)ακατάσταλτοι (14)ακατάσταλτος (13)ακατάσταλτου (15)ακατάσταλτων (16)ακατάστατους (12)ακατάσχετους (19)ακατάτακτους (13)ακατέργαστες (15)ακατέργαστης (15)ακατέργαστοι (16)ακατέργαστος (15)ακατέργαστου (17)ακατέργαστων (18)ακαταίσχυντα (20)ακαταίσχυντε (20)ακαταίσχυντη (20)ακαταίσχυντο (20)ακαταβύθιστα (28)ακαταβύθιστε (28)ακαταβύθιστη (28)ακαταβύθιστο (28)ακαταγώνιστα (15)ακαταγώνιστε (15)ακαταγώνιστη (15)ακαταγώνιστο (15)ακαταδάμαστα (17)ακαταδάμαστε (17)ακαταδάμαστη (17)ακαταδάμαστο (17)ακαταδίκαστα (16)ακαταδίκαστε (16)ακαταδίκαστη (16)ακαταδίκαστο (16)ακαταδίωκτες (17)ακαταδίωκτης (17)ακαταδίωκτοι (18)ακαταδίωκτος (17)ακαταδίωκτου (19)ακαταδίωκτων (20)ακαταλόγιστα (17)ακαταλόγιστε (17)ακαταλόγιστη (17)ακαταλόγιστο (17)ακαταμάχητες (20)ακαταμάχητης (20)ακαταμάχητοι (21)ακαταμάχητος (20)ακαταμάχητου (22)ακαταμάχητων (23)ακαταμέτρητα (15)ακαταμέτρητε (15)ακαταμέτρητη (15)ακαταμέτρητο (15)ακατανάλωτες (15)ακατανάλωτης (15)ακατανάλωτοι (16)ακατανάλωτος (15)ακατανάλωτου (17)ακατανάλωτων (18)ακατανίκητες (12)ακατανίκητης (12)ακατανίκητοι (13)ακατανίκητος (12)ακατανίκητου (14)ακατανίκητων (15)ακατανοησίας (11)ακατανοησίες (11)ακατανοησιών (12)ακατανόητους (12)ακαταπίεστες (12)ακαταπίεστης (12)ακαταπίεστοι (13)ακαταπίεστος (12)ακαταπίεστου (14)ακαταπίεστων (15)ακαταπαύστως (14)ακαταπράυντα (15)ακαταπράυντε (15)ακαταπράυντη (15)ακαταπράυντο (15)ακαταπτόητες (12)ακαταπτόητης (12)ακαταπτόητοι (13)ακαταπτόητος (12)ακαταπτόητου (14)ακαταπτόητων (15)ακαταπόνητες (12)ακαταπόνητης (12)ακαταπόνητοι (13)ακαταπόνητος (12)ακαταπόνητου (14)ακαταπόνητων (15)ακατασίγαστα (15)ακατασίγαστε (15)ακατασίγαστη (15)ακατασίγαστο (15)ακαταστασίας (11)ακαταστασίες (11)ακαταστασιών (12)ακατατόπιστα (13)ακατατόπιστε (13)ακατατόπιστη (13)ακατατόπιστο (13)ακαταφρόνητα (20)ακαταφρόνητε (20)ακαταφρόνητη (20)ακαταφρόνητο (20)ακαταχώριστα (20)ακαταχώριστε (20)ακαταχώριστη (20)ακαταχώριστο (20)ακατεδάφιστα (22)ακατεδάφιστε (22)ακατεδάφιστη (22)ακατεδάφιστο (22)ακατεύναστες (11)ακατεύναστης (11)ακατεύναστοι (12)ακατεύναστος (11)ακατεύναστου (13)ακατεύναστων (14)ακατηγόρητες (15)ακατηγόρητης (15)ακατηγόρητοι (16)ακατηγόρητος (15)ακατηγόρητου (17)ακατηγόρητων (18)ακατοίκητους (13)ακατονόμαστα (14)ακατονόμαστε (14)ακατονόμαστη (14)ακατονόμαστο (14)ακατοχύρωτες (21)ακατοχύρωτης (21)ακατοχύρωτοι (22)ακατοχύρωτος (21)ακατοχύρωτου (23)ακατοχύρωτων (24)ακατούρητους (13)ακατσάρωτους (15)ακατόρθωτους (24)ακαυτηρίαστα (14)ακαυτηρίαστε (14)ακαυτηρίαστη (14)ακαυτηρίαστο (14)ακαψάλιστους (23)ακεραιοτήτων (15)ακεραιτότητα (13)ακεραιωνόταν (15)ακεραιότητάς (11)ακεραιότητας (12)ακεραιότητες (12)ακεραιώνεσαι (13)ακεραιώνεστε (13)ακεραιώνεται (13)ακεραιώνομαι (15)ακεραιώνουμε (16)ακεραιώσουμε (16)ακεραμίδωτος (19)ακεραύνωτους (15)ακηδεμόνευτα (18)ακηδεμόνευτε (18)ακηδεμόνευτη (18)ακηδεμόνευτο (18)ακιδογράφημα (28)ακινητοποιεί (13)ακινητούσαμε (14)ακινητούσατε (12)ακκιζόμασταν (24)ακκιζόσασταν (22)ακκλησίαστες (14)ακκλησίαστης (14)ακκλησίαστοι (15)ακκλησίαστος (14)ακκλησίαστου (16)ακκλησίαστων (17)ακληρονόμητα (17)ακληρονόμητε (17)ακληρονόμητη (17)ακληρονόμητο (17)ακλιμάκωτους (19)ακλυδώνιστες (17)ακλυδώνιστης (17)ακλυδώνιστοι (18)ακλυδώνιστος (17)ακλυδώνιστου (19)ακλυδώνιστων (20)ακοινολόγητα (17)ακοινολόγητε (17)ακοινολόγητη (17)ακοινολόγητο (17)ακοινοποίητα (13)ακοινοποίητε (13)ακοινοποίητη (13)ακοινοποίητο (13)ακοινωνησίας (13)ακοινώνητους (12)ακοκκίνιστες (13)ακοκκίνιστης (13)ακοκκίνιστοι (14)ακοκκίνιστος (13)ακοκκίνιστου (15)ακοκκίνιστων (16)ακολάκευτους (16)ακολάτσιστες (13)ακολάτσιστης (13)ακολάτσιστοι (14)ακολάτσιστος (13)ακολάτσιστου (15)ακολάτσιστων (16)ακολλάριστες (16)ακολλάριστης (16)ακολλάριστοι (17)ακολλάριστος (16)ακολλάριστου (18)ακολλάριστων (19)ακολουθάγαμε (29)ακολουθάγανε (27)ακολουθάγατε (27)ακολουθήθηκα (34)ακολουθήθηκε (34)ακολουθήματα (26)ακολουθήσαμε (26)ακολουθήσανε (24)ακολουθήσατε (24)ακολουθήσεις (23)ακολουθήσετε (24)ακολουθήσομε (26)ακολουθήσουν (25)ακολουθείσαι (24)ακολουθείστε (24)ακολουθείται (24)ακολουθηθείς (32)ακολουθηθούν (33)ακολουθημένα (26)ακολουθημένε (26)ακολουθημένη (26)ακολουθημένο (26)ακολουθητικά (25)ακολουθητικέ (25)ακολουθητική (25)ακολουθητικό (25)ακολουθιακές (24)ακολουθιακής (24)ακολουθιακοί (25)ακολουθιακού (25)ακολουθιακός (24)ακολουθιακών (25)ακολουθούμαι (26)ακολουθούντα (24)ακολουθούντο (24)ακολουθούσαν (24)ακολουθούσες (23)ακολουθούσης (23)ακολουθούταν (24)ακολουθώντας (23)ακομμάτιαστα (16)ακομμάτιαστε (16)ακομμάτιαστη (16)ακομμάτιαστο (16)ακομμάτιστες (15)ακομμάτιστης (15)ακομμάτιστοι (16)ακομμάτιστος (15)ακομμάτιστου (17)ακομμάτιστων (18)ακομπάνιαραν (16)ακομπάνιαρες (15)ακομπανιάρει (16)ακονιζόμαστε (23)ακονιζόσαστε (21)ακονισμένους (14)ακονιστήκαμε (15)ακονιστήκατε (13)ακονιστήριον (13)ακονιστηριού (13)ακονιστηριών (13)ακονιστικούς (12)ακοντίζονται (21)ακοντίζονταν (21)ακοντίζοντας (20)ακοντίστηκαν (13)ακοντίστηκες (12)ακοντίστριας (12)ακοντίστριες (12)ακοντιζόμουν (24)ακοντιζόσουν (22)ακοντισμένες (13)ακοντισμένης (13)ακοντισμένοι (14)ακοντισμένος (13)ακοντισμένου (15)ακοντισμένων (16)ακοντιστείτε (12)ακοντιστικές (12)ακοντιστικής (12)ακοντιστικοί (13)ακοντιστικού (13)ακοντιστικός (12)ακοντιστικών (13)ακοντιστούμε (14)ακοντιστριών (13)ακοογράμματα (20)ακοπάνιστους (13)ακορνίζωτους (24)ακορφολόγητα (25)ακορφολόγητε (25)ακορφολόγητη (25)ακορφολόγητο (25)ακορόιδευτες (16)ακορόιδευτης (16)ακορόιδευτοι (17)ακορόιδευτος (16)ακορόιδευτου (18)ακορόιδευτων (19)ακοσκίνιστες (12)ακοσκίνιστης (12)ακοσκίνιστοι (13)ακοσκίνιστος (12)ακοσκίνιστου (14)ακοσκίνιστων (15)ακοστολόγητα (17)ακοστολόγητε (17)ακοστολόγητη (17)ακοστολόγητο (17)ακουαρελίστα (16)ακουβάλητους (22)ακουβάριαστα (21)ακουβάριαστε (21)ακουβάριαστη (21)ακουβάριαστο (21)ακουγόμασταν (18)ακουγόσασταν (16)ακουκούλωτες (17)ακουκούλωτης (17)ακουκούλωτοι (18)ακουκούλωτος (17)ακουκούλωτου (19)ακουκούλωτων (20)ακουμπήσουμε (19)ακουμπήσουνε (17)ακουμπισμένα (18)ακουμπισμένη (18)ακουμπισμένο (18)ακουμπιστήρι (17)ακουμπούσαμε (18)ακουμπούσανε (16)ακουμπούσατε (16)ακουομέτρηση (16)ακουομετρίας (15)ακουομετρίες (15)ακουομετριών (16)ακουστικότης (13)ακουστότερες (13)ακουστότερης (13)ακουστότεροι (14)ακουστότερος (13)ακουστότερου (15)ακουστότερων (16)ακουστότητας (12)ακούρδιστους (16)ακούρντιστες (12)ακούρντιστης (12)ακούρντιστοι (13)ακούρντιστος (12)ακούρντιστου (14)ακούρντιστων (15)ακούρσευτους (14)ακραγαντίνος (15)ακριβέστατες (19)ακριβέστατης (19)ακριβέστατοι (20)ακριβέστατος (19)ακριβέστατου (21)ακριβέστατων (22)ακριβέστερες (20)ακριβέστερης (20)ακριβέστεροι (21)ακριβέστερος (20)ακριβέστερου (22)ακριβέστερων (23)ακριβαίνουμε (23)ακριβοδίκαια (24)ακριβοδίκαιε (24)ακριβοδίκαιη (24)ακριβοδίκαιο (24)ακριβοθώρητα (30)ακριβοθώρητε (30)ακριβοθώρητη (30)ακριβοθώρητο (30)ακριβολογήσω (27)ακριβολογίας (24)ακριβολογίες (24)ακριβολογείς (24)ακριβολογιών (25)ακριβολογούν (25)ακριβολόγησα (25)ακριβολόγησε (25)ακριβομίλητα (24)ακριβομίλητε (24)ακριβομίλητη (24)ακριβομίλητο (24)ακριβοπουλάν (24)ακριβοπουλάς (23)ακριβοπουλάω (26)ακριβούτσικα (21)ακριβούτσικε (21)ακριβούτσικη (21)ακριβούτσικο (21)ακριβότατους (20)ακριβότερους (21)ακριδοκτόνος (16)ακριμάτιστες (14)ακριμάτιστης (14)ακριμάτιστοι (15)ακριμάτιστος (14)ακριμάτιστου (16)ακριμάτιστων (17)ακριτομυθίας (24)ακριτομυθίες (24)ακριτομυθιών (25)ακριτόμυθους (25)ακροαζόμαστε (24)ακροαζόσαστε (22)ακροαματικές (15)ακροαματικής (15)ακροαματικοί (16)ακροαματικού (16)ακροαματικός (15)ακροαματικών (16)ακροαριστερά (15)ακροαριστερέ (15)ακροαριστερή (15)ακροαριστερό (15)ακροαστικούς (13)ακροβάτισσας (19)ακροβάτισσες (19)ακροβατήσαμε (22)ακροβατήσατε (20)ακροβατήσεις (19)ακροβατήσετε (20)ακροβατήσουν (21)ακροβατικούς (20)ακροβατισμοί (22)ακροβατισμού (22)ακροβατισμός (21)ακροβατισμών (22)ακροβατισσών (20)ακροβατούσαν (20)ακροβατούσες (19)ακροβατώντας (19)ακροβολίζαμε (33)ακροβολίζατε (31)ακροβολίζεις (30)ακροβολίζετε (31)ακροβολίζουν (32)ακροβολίσαμε (24)ακροβολίσατε (22)ακροβολίσεις (21)ακροβολίσετε (22)ακροβολίσουν (23)ακροβολισμοί (24)ακροβολισμού (24)ακροβολισμός (23)ακροβολισμών (24)ακροβολιστές (21)ακροβολιστής (21)ακροβολιστεί (22)ακροβολιστών (22)ακρογωνιαίας (17)ακρογωνιαίες (17)ακρογωνιαίοι (18)ακρογωνιαίος (17)ακρογωνιαίου (19)ακρογωνιαίων (20)ακροδάχτυλου (27)ακροδάχτυλων (28)ακροθαλάσσια (24)ακροθαλασσιά (24)ακροκεράμους (17)ακροκεραύνια (15)ακροκόρινθος (23)ακροκόρινθου (25)ακρομεγαλίας (19)ακροναυπλίας (16)ακροπατάγαμε (19)ακροπατάγατε (17)ακροπατήσαμε (16)ακροπατήσατε (14)ακροπατήσεις (13)ακροπατήσετε (14)ακροπατήσουν (15)ακροπατούσαν (14)ακροπατούσες (13)ακροπατώντας (13)ακροπιάνεσαι (14)ακροπιάνεστε (14)ακροπιάνεται (14)ακροπιάνομαι (16)ακροπιανόταν (14)ακροποταμιάς (15)ακροποταμιές (15)ακροποταμιών (16)ακροστιχίδας (22)ακροστιχίδες (22)ακροστιχίδων (25)ακροσυγγενής (19)ακροτελεύτια (15)ακροτελεύτιε (15)ακροτελεύτιο (15)ακρωτηρίαζαν (25)ακρωτηρίαζες (24)ακρωτηρίασαν (16)ακρωτηρίασες (15)ακρωτηρίασης (15)ακρωτηρίασις (15)ακρωτηρίασμα (18)ακρωτηριάζει (25)ακρωτηριάσει (16)ακρωτηριάσου (17)ακρωτηριάστε (16)ακρωτηριασμέ (18)ακρωτηριασμό (18)ακρωτηριαστώ (16)ακτινοβολήσω (23)ακτινοβολίας (20)ακτινοβολίες (20)ακτινοβολείς (20)ακτινοβολιών (21)ακτινοβολούν (21)ακτινοβόλησα (21)ακτινοβόλησε (21)ακτινοβόληση (21)ακτινοβόλους (21)ακτινογραφία (23)ακτινογραφεί (23)ακτινολογίας (16)ακτινολογίες (16)ακτινολογικά (18)ακτινολογικέ (18)ακτινολογική (18)ακτινολογικό (18)ακτινολογιών (17)ακτινολόγους (17)ακτινοσκοπία (14)ακτινοσκοπεί (14)ακτοπλοϊκούς (14)ακτουαλισμός (16)ακυβέρνητους (21)ακυβερνησίας (20)ακυβερνησίες (20)ακυβερνησιών (21)ακυκλοφόρητα (24)ακυκλοφόρητε (24)ακυκλοφόρητη (24)ακυκλοφόρητο (24)ακυμάτιστους (15)ακυοφόρητους (21)ακυριάρχητες (21)ακυριάρχητης (21)ακυριάρχητοι (22)ακυριάρχητος (21)ακυριάρχητου (23)ακυριάρχητων (24)ακυριολεξίας (24)ακυρολεκτείς (16)ακυρολεκτούν (17)ακυρωνόμαστε (18)ακυρωνόσαστε (16)ακόμψευστους (24)αλίγδιαστους (19)αλαβάστρινες (20)αλαβάστρινης (20)αλαβάστρινοι (21)αλαβάστρινος (20)αλαβάστρινου (22)αλαβάστρινων (23)αλαγάριστους (17)αλαζονεύεται (22)αλαζονεύομαι (24)αλαλιάζονται (24)αλαλιάζονταν (24)αλαλιάζοντας (23)αλαλιαζόμουν (27)αλαλιαζόσουν (25)αλαλιασμένες (16)αλαλιασμένης (16)αλαλιασμένοι (17)αλαλιασμένος (16)αλαλιασμένου (18)αλαλιασμένων (19)αλαλκομενεύς (17)αλανιάρικους (15)αλασκάριστες (14)αλασκάριστης (14)αλασκάριστοι (15)αλασκάριστος (14)αλασκάριστου (16)αλασκάριστων (17)αλατιζόμαστε (24)αλατιζόσαστε (22)αλατισμένους (15)αλατιστήκαμε (16)αλατιστήκατε (14)αλατοπίπερου (17)αλατοπίπερων (18)αλατωρυχείον (24)αλατωρυχείου (25)αλατωρυχείων (26)αλαφιάζονται (29)αλαφιάζονταν (29)αλαφιάζοντας (28)αλαφιάσματος (21)αλαφιάστηκαν (21)αλαφιάστηκες (20)αλαφιαζόμουν (32)αλαφιαζόσουν (30)αλαφιασμάτων (24)αλαφιασμένες (21)αλαφιασμένης (21)αλαφιασμένοι (22)αλαφιασμένος (21)αλαφιασμένου (23)αλαφιασμένων (24)αλαφιαστείτε (20)αλαφιαστούμε (22)αλαφραίνουμε (24)αλαφρομυαλιά (26)αλαφρωθήκαμε (35)αλαφρωθήκατε (33)αλαφρωμένους (25)αλαφρωνόμουν (26)αλαφρωνόσουν (24)αλαφρόμυαλες (25)αλαφρόμυαλης (25)αλαφρόμυαλοι (26)αλαφρόμυαλος (25)αλαφρόμυαλου (27)αλαφρόμυαλων (28)αλαφρόπετρας (22)αλαφρόπετρες (22)αλαφρότατους (21)αλαφρότερους (22)αλαφρύτατους (21)αλαφρύτερους (22)αλαφρώνονται (21)αλαφρώνονταν (21)αλαφρώνοντας (20)αλβανοποίηση (21)αλβανόφωνους (29)αλγοριθμικές (28)αλγοριθμικής (28)αλγοριθμικοί (29)αλγοριθμικού (29)αλγοριθμικός (28)αλγοριθμικών (29)αλεβιζιώτικα (30)αλεηλάτητους (15)αλεθόντουσαν (23)αλειβόμασταν (22)αλειβόσασταν (20)αλειτούργητα (17)αλειτούργητε (17)αλειτούργητη (17)αλειτούργητο (17)αλειφόμασταν (22)αλειφόσασταν (20)αλεξάνδρειας (25)αλεξίσφαιρες (29)αλεξίσφαιρης (29)αλεξίσφαιροι (30)αλεξίσφαιρος (29)αλεξίσφαιρου (31)αλεξίσφαιρων (32)αλεξανδράκης (26)αλεξανδρέττα (26)αλεξανδρίδης (28)αλεξανδρείας (25)αλεξανδρινές (25)αλεξανδρινής (25)αλεξανδρινοί (26)αλεξανδρινού (26)αλεξανδρινός (25)αλεξανδρινών (26)αλεξικέραυνα (25)αλεξικέραυνο (25)αλεπουδίσιας (17)αλεπουδίσιες (17)αλεπουδίσιοι (18)αλεπουδίσιος (17)αλεπουδίσιου (19)αλεπουδίσιων (20)αλετρίζοντας (22)αλετρισμένες (15)αλετρισμένης (15)αλετρισμένοι (16)αλετρισμένος (15)αλετρισμένου (17)αλετρισμένων (18)αλετροποδιού (18)αλετροποδιών (18)αλευρέμπορος (18)αλευροειδείς (17)αλευροειδούς (17)αλευροποίηση (16)αλευροποιίας (15)αλευροποιίες (15)αλευροποιιών (16)αλευρωθήκαμε (29)αλευρωθήκατε (27)αλευρωμένους (19)αλευρωνόμουν (20)αλευρωνόσουν (18)αλευρόκολλας (19)αλευρόκολλες (19)αλευρόμυλους (20)αλευρώνονται (15)αλευρώνονταν (15)αλευρώνοντας (14)αλευτέρωτους (17)αληθέστατους (22)αληθέστερους (23)αληθοφάνειας (28)αλησμονήθηκα (25)αλησμονήθηκε (25)αλησμονήσαμε (17)αλησμονήσατε (15)αλησμονήσεις (14)αλησμονήσετε (15)αλησμονήσουν (16)αλησμονηθείς (23)αλησμονηθούν (24)αλησμονούσαν (15)αλησμονούσες (14)αλησμονώντας (14)αλησμόνητους (15)αλητάμπουρας (17)αλητάμπουρες (17)αλιβάνιστους (20)αλιευόμασταν (16)αλιευόσασταν (14)αλιθοβόλητες (30)αλιθοβόλητης (30)αλιθοβόλητοι (31)αλιθοβόλητος (30)αλιθοβόλητου (32)αλιθοβόλητων (33)αλικαρνασσού (15)αλικαρνασσός (14)αλιμάριστους (16)αλιτάνευτους (14)αλκαλοειδούς (18)αλκοολισμούς (17)αλκοολούχους (23)αλκοολόμετρα (19)αλλαζόμασταν (26)αλλαζόσασταν (24)αλλαντιάσεις (14)αλλαντιάσεων (17)αλλαντιάσεως (16)αλλαντοειδής (17)αλλαντοποιία (16)αλλαντοποιοί (16)αλλαντοποιού (16)αλλαντοποιός (15)αλλαντοποιών (16)αλλαντοπωλών (20)αλλαντοπώλες (17)αλλαντοπώλης (17)αλλαξοκαιριά (26)αλλαξοπιστία (25)αλλαξοπιστεί (25)αλλαξόπιστες (24)αλλαξόπιστης (24)αλλαξόπιστοι (25)αλλαξόπιστος (24)αλλαξόπιστου (26)αλλαξόπιστων (27)αλλεπάλληλες (21)αλλεπάλληλης (21)αλλεπάλληλοι (22)αλλεπάλληλος (21)αλλεπάλληλου (23)αλλεπάλληλων (24)αλλεπαλλήλων (24)αλλεπαλλήλως (23)αλλεπαλληλία (22)αλλεργιογόνα (22)αλλεργιοφόρα (27)αλληγορήματα (21)αλληγορικούς (19)αλληγοριστής (18)αλληθωρίζαμε (38)αλληθωρίζατε (36)αλληθωρίζεις (35)αλληθωρίζετε (36)αλληθωρίζουν (37)αλληθωρίσαμε (29)αλληθωρίσατε (27)αλληθωρίσεις (26)αλληθωρίσετε (27)αλληθωρίσουν (28)αλληθωρισμοί (29)αλληθωρισμού (29)αλληθωρισμός (28)αλληθωρισμών (29)αλληλέγγυους (24)αλληλέλκεσαι (20)αλληλέλκεστε (20)αλληλέλκεται (20)αλληλέλκομαι (22)αλληλένδετες (19)αλληλένδετης (19)αλληλένδετοι (20)αλληλένδετος (19)αλληλένδετου (21)αλληλένδετων (22)αλληλελκόταν (20)αλληλεπιδράν (22)αλληλεπιδράς (21)αλληλεπιδράω (24)αλληλογράφος (27)αλληλογραφία (28)αλληλογραφεί (28)αλληλοκάλυψη (30)αλληλοκτονία (18)αλληλοκτόνος (17)αλληλομήνυση (20)αλληλοπάθεια (27)αλληλοπαθείς (26)αλληλοπαθούς (26)αλληλοφάγωμα (31)αλληλόχρεους (25)αλλοιωθήκαμε (29)αλλοιωθήκατε (27)αλλοιωμένους (19)αλλοιωνόμουν (20)αλλοιωνόσουν (18)αλλοιώνονται (15)αλλοιώνονταν (15)αλλοιώνοντας (14)αλλοιώσιμους (17)αλλοπαρμένες (18)αλλοπαρμένης (18)αλλοπαρμένοι (19)αλλοπαρμένος (18)αλλοπαρμένου (20)αλλοπαρμένων (21)αλλοπρόσαλλα (21)αλλοπρόσαλλε (21)αλλοπρόσαλλη (21)αλλοπρόσαλλο (21)αλλοτριωθείς (26)αλλοτριωθούν (27)αλλοτριωμένα (20)αλλοτριωμένε (20)αλλοτριωμένη (20)αλλοτριωμένο (20)αλλοτριώθηκα (26)αλλοτριώθηκε (26)αλλοτριώναμε (18)αλλοτριώνατε (16)αλλοτριώνεις (15)αλλοτριώνετε (16)αλλοτριώνουν (17)αλλοτριώσαμε (18)αλλοτριώσατε (16)αλλοτριώσεις (15)αλλοτριώσετε (16)αλλοτριώσεων (18)αλλοτριώσεως (17)αλλοτριώσιμα (18)αλλοτριώσιμε (18)αλλοτριώσιμη (18)αλλοτριώσιμο (18)αλλοτριώσουν (17)αλλοτροπισμέ (19)αλλοτροπισμό (19)αλλοφροσυνών (24)αλλοφροσύνες (22)αλλοφροσύνης (22)αλλοχωριανές (24)αλλοχωριανής (24)αλλοχωριανοί (25)αλλοχωριανού (25)αλλοχωριανός (24)αλλοχωριανών (25)αλλόγλωσσους (22)αλλόθρησκους (26)αλμπινισμούς (17)αλμυρίζοντας (25)αλμυρότατους (17)αλμυρότερους (18)αλογάριαστες (16)αλογάριαστης (16)αλογάριαστοι (17)αλογάριαστος (16)αλογάριαστου (18)αλογάριαστων (19)αλογίκευτους (18)αλογοδότητες (18)αλογοδότητης (18)αλογοδότητοι (19)αλογοδότητος (18)αλογοδότητου (20)αλογοδότητων (21)αλογονούχους (23)αλογοσούρτης (16)αλογόκριτους (18)αλοτροπισμοί (17)αλοτροπισμού (17)αλοτροπισμός (16)αλοτροπισμών (17)αλουμινένιας (15)αλουμινένιες (15)αλουμινένιοι (16)αλουμινένιος (15)αλουμινένιου (17)αλουμινένιων (18)αλπινίστριας (14)αλπινίστριες (14)αλπινιστριών (15)αλτρουίστρια (16)αλτρουισμούς (16)αλτρουιστικά (16)αλτρουιστικέ (16)αλτρουιστική (16)αλτρουιστικό (16)αλυσοδέθηκαν (27)αλυσοδέθηκες (26)αλυσοδένεσαι (17)αλυσοδένεστε (17)αλυσοδένεται (17)αλυσοδένομαι (19)αλυσοδένουμε (20)αλυσοδέσμιας (18)αλυσοδέσμιες (18)αλυσοδέσμιοι (19)αλυσοδέσμιος (18)αλυσοδέσμιου (20)αλυσοδέσμιων (21)αλυσοδέσουμε (20)αλυσοδεθείτε (26)αλυσοδεθούμε (28)αλυσοδεμένες (18)αλυσοδεμένης (18)αλυσοδεμένοι (19)αλυσοδεμένος (18)αλυσοδεμένου (20)αλυσοδεμένων (21)αλυσοδενόταν (17)αλυσοπρίονων (18)αλυτρωτισμοί (19)αλυτρωτισμού (19)αλυτρωτισμός (18)αλυτρωτισμών (19)αλυχτίσματος (22)αλυχτισμάτων (25)αλφαβητάριον (28)αλφαβηταρίου (29)αλφαβηταρίων (30)αλφαβητικούς (27)αλφαβητισμοί (29)αλφαβητισμού (29)αλφαβητισμός (28)αλφαβητισμών (29)αλφαδιάζεσαι (32)αλφαδιάζεστε (32)αλφαδιάζεται (32)αλφαδιάζομαι (34)αλφαδιάζουμε (35)αλφαδιάσματα (25)αλφαδιάσουμε (26)αλφαδιάστηκα (24)αλφαδιάστηκε (24)αλφαδιαζόταν (32)αλφαδιασμένα (25)αλφαδιασμένε (25)αλφαδιασμένη (25)αλφαδιασμένο (25)αλφαδιαστείς (22)αλφαδιαστούν (23)αλχημιστικές (22)αλχημιστικής (22)αλχημιστικοί (23)αλχημιστικού (23)αλχημιστικός (22)αλχημιστικών (23)αλωνιζόμαστε (26)αλωνιζόσαστε (24)αλωνισμένους (17)αλωνιστήκαμε (18)αλωνιστήκατε (16)αλωνιστικούς (15)αλωνόντουσαν (16)αλωπεκιάσεις (16)αλωπεκιάσεων (19)αλωπεκιάσεως (18)αλωπεκοειδής (19)αμάλλιαστους (17)αμάντριστους (14)αμαγάριστους (17)αμαγείρευτες (17)αμαγείρευτης (17)αμαγείρευτοι (18)αμαγείρευτος (17)αμαγείρευτου (19)αμαγείρευτων (20)αμαγνήτιστες (15)αμαγνήτιστης (15)αμαγνήτιστοι (16)αμαγνήτιστος (15)αμαγνήτιστου (17)αμαγνήτιστων (18)αμαθέστατους (22)αμαθέστερους (23)αμακατζούδες (25)αμακατζούδων (28)αμαλγαμάτωση (22)αμαλγαμώσεις (19)αμαλγαμώσεων (22)αμαλγαμώσεως (21)αμαντάλωτους (17)αμαντάριστες (13)αμαντάριστης (13)αμαντάριστοι (14)αμαντάριστος (13)αμαντάριστου (15)αμαντάριστων (16)αμαξοστάσιον (22)αμαξοστάσιου (23)αμαξοστάσιων (24)αμαξοστασίου (23)αμαξοστασίων (24)αμαξοστοιχία (29)αμαράντινους (14)αμαρκάριστες (15)αμαρκάριστης (15)αμαρκάριστοι (16)αμαρκάριστος (15)αμαρκάριστου (17)αμαρκάριστων (18)αμαρτάνοντας (13)αμαρταίνουμε (17)αμαρταίνουνε (15)αμαρτύρητους (15)αμασκάρευτες (15)αμασκάρευτης (15)αμασκάρευτοι (16)αμασκάρευτος (15)αμασκάρευτου (17)αμασκάρευτων (18)αμασούριαστα (14)αμασούριαστε (14)αμασούριαστη (14)αμασούριαστο (14)αμαστίγωτους (18)αμαυρωθήκαμε (29)αμαυρωθήκατε (27)αμαυρωμένους (19)αμαυρωνόμουν (20)αμαυρωνόσουν (18)αμαυρώνονται (15)αμαυρώνονταν (15)αμαυρώνοντας (14)αμαχαίρωτους (23)αμβλυγώνιους (26)αμβλυνθήκαμε (35)αμβλυνθήκατε (33)αμβλυντικούς (23)αμβλυνόμαστε (25)αμβλυνόσαστε (23)αμβλυωπικούς (26)αμεγέθυντους (26)αμεθόδευτους (26)αμειβόμασταν (22)αμειβόμενους (22)αμειβόσασταν (20)αμειδίαστους (16)αμειφθήσεται (29)αμειψισποράς (23)αμειψισπορές (23)αμειψισπορών (24)αμελάνιαστος (14)αμελέστατους (15)αμελέστερους (16)αμελοποίητες (15)αμελοποίητης (15)αμελοποίητοι (16)αμελοποίητος (15)αμελοποίητου (17)αμελοποίητων (18)αμεραμνουνής (16)αμερεμέτιστα (16)αμερεμέτιστε (16)αμερεμέτιστη (16)αμερεμέτιστο (16)αμερικάνιζαν (24)αμερικάνιζες (23)αμερικάνικές (14)αμερικάνικής (14)αμερικάνικες (15)αμερικάνικης (15)αμερικάνικοί (15)αμερικάνικοι (16)αμερικάνικος (15)αμερικάνικου (17)αμερικάνικού (15)αμερικάνικων (18)αμερικάνικός (14)αμερικάνικών (15)αμερικάνισαν (15)αμερικάνισες (14)αμερικανάκια (16)αμερικανίδας (17)αμερικανίδες (17)αμερικανίδων (20)αμερικανίζει (24)αμερικανίσει (15)αμερικανίστε (15)αμερικανικές (15)αμερικανικής (15)αμερικανικοί (16)αμερικανικού (16)αμερικανικός (15)αμερικανικών (16)αμερικανισμό (17)αμεριμνησίας (15)αμεριμνησίες (15)αμεριμνησιών (16)αμερόληπτους (17)αμετάβλητους (22)αμετάγγιστες (18)αμετάγγιστης (18)αμετάγγιστοι (19)αμετάγγιστος (18)αμετάγγιστου (20)αμετάγγιστων (21)αμετάκλητους (16)αμετάλλακτες (17)αμετάλλακτης (17)αμετάλλακτοι (18)αμετάλλακτος (17)αμετάλλακτου (19)αμετάλλακτων (20)αμετάπειστες (13)αμετάπειστης (13)αμετάπειστοι (14)αμετάπειστος (13)αμετάπειστου (15)αμετάπειστων (16)αμετάπλαστες (15)αμετάπλαστης (15)αμετάπλαστοι (16)αμετάπλαστος (15)αμετάπλαστου (17)αμετάπλαστων (18)αμετάστρεπτα (15)αμετάτρεπτες (14)αμετάτρεπτης (14)αμετάτρεπτοι (15)αμετάτρεπτος (14)αμετάτρεπτου (16)αμετάτρεπτων (17)αμετάφραστες (20)αμετάφραστης (20)αμετάφραστοι (21)αμετάφραστος (20)αμετάφραστου (22)αμετάφραστων (23)αμεταβίβαστα (27)αμεταβίβαστε (27)αμεταβίβαστη (27)αμεταβίβαστο (27)αμετακίνητες (13)αμετακίνητης (13)αμετακίνητοι (14)αμετακίνητος (13)αμετακίνητου (15)αμετακίνητων (16)αμεταλλάκτως (19)αμεταμέλητες (16)αμεταμέλητης (16)αμεταμέλητοι (17)αμεταμέλητος (16)αμεταμέλητου (18)αμεταμέλητων (19)αμεταμφίεστα (22)αμεταμφίεστε (22)αμεταμφίεστη (22)αμεταμφίεστο (22)αμεταμόρφωτα (25)αμεταμόρφωτε (25)αμεταμόρφωτη (25)αμεταμόρφωτο (25)αμετανόητους (13)αμεταποίητες (13)αμεταποίητης (13)αμεταποίητοι (14)αμεταποίητος (13)αμεταποίητου (15)αμεταποίητων (16)αμετατρέπτως (16)αμετατόπιστα (14)αμετατόπιστε (14)αμετατόπιστη (14)αμετατόπιστο (14)αμετουσίωτες (15)αμετουσίωτης (15)αμετουσίωτοι (16)αμετουσίωτος (15)αμετουσίωτου (17)αμετουσίωτων (18)αμετροέπειας (14)αμηχάνευτους (21)αμιαντοειδές (15)αμιαντοειδής (15)αμιαντοειδών (16)αμινορητίνες (13)αμμοαργιλικά (22)αμμοβολιστής (23)αμμοθεραπεία (26)αμμοσκέπαστα (17)αμμοσκέπαστε (17)αμμοσκέπαστη (17)αμμοσκέπαστο (17)αμνήστευτους (14)αμνημονεύτου (16)αμνημονεύτων (17)αμνημόνευτες (15)αμνημόνευτης (15)αμνημόνευτοι (16)αμνημόνευτος (15)αμνημόνευτου (17)αμνημόνευτων (18)αμνησίκακους (15)αμνησικακίας (14)αμνηστευμένα (16)αμνηστευμένε (16)αμνηστευμένη (16)αμνηστευμένο (16)αμνηστευτείς (13)αμνηστευτούν (14)αμνηστευόταν (14)αμνηστεύεσαι (13)αμνηστεύεστε (13)αμνηστεύεται (13)αμνηστεύομαι (15)αμνηστεύουμε (16)αμνηστεύσαμε (15)αμνηστεύσατε (13)αμνηστεύσεις (12)αμνηστεύσετε (13)αμνηστεύσεων (15)αμνηστεύσεως (14)αμνηστεύσιμα (15)αμνηστεύσιμε (15)αμνηστεύσιμη (15)αμνηστεύσιμο (15)αμνηστεύσουν (14)αμνηστεύτηκα (14)αμνηστεύτηκε (14)αμνιοκέντηση (14)αμοιβαδώσεις (22)αμοιβαδώσεων (25)αμοιβαδώσεως (24)αμοιβαιότητά (19)αμοιβαιότητα (20)αμοιρολόγητα (19)αμοιρολόγητε (19)αμοιρολόγητη (19)αμοιρολόγητο (19)αμολιόμασταν (17)αμολιόσασταν (15)αμοντάριστες (13)αμοντάριστου (15)αμοντάριστων (16)αμοραλίστρια (17)αμορφοποίητα (22)αμορφοποίητε (22)αμορφοποίητη (22)αμορφοποίητο (22)αμούσκευτους (15)αμούχλιαστες (21)αμούχλιαστης (21)αμούχλιαστοι (22)αμούχλιαστος (21)αμούχλιαστου (23)αμούχλιαστων (24)αμπαλάρονται (17)αμπαλάρονταν (17)αμπαλάροντας (16)αμπαλαριστεί (17)αμπαλαρόμουν (20)αμπαλαρόσουν (18)αμπαριάζεσαι (24)αμπαριάζεστε (24)αμπαριάζεται (24)αμπαριάζομαι (26)αμπαριαζόταν (24)αμπαρωθήκαμε (29)αμπαρωθήκατε (27)αμπαρωμένους (19)αμπαρωνόμουν (20)αμπαρωνόσουν (18)αμπαρώνονται (15)αμπαρώνονταν (15)αμπαρώνοντας (14)αμπελοκομίας (18)αμπελοκομίες (18)αμπελοκομιών (19)αμπελοκόμους (19)αμπελουργίας (20)αμπελουργίες (20)αμπελουργικά (22)αμπελουργικέ (22)αμπελουργική (22)αμπελουργικό (22)αμπελουργιών (21)αμπελουργούς (20)αμπελοχώραφα (31)αμπελόκηπους (18)αμπελόφυλλον (28)αμπελόφυλλου (29)αμπελόφυλλων (30)αμπογιάτιστα (17)αμπογιάτιστε (17)αμπογιάτιστη (17)αμπογιάτιστο (17)αμπόλιαστους (16)αμυγδαλέλαια (24)αμυγδαλέλαιο (24)αμυγδαλίτιδα (25)αμυγδαλεώνας (21)αμυγδαλεώνες (21)αμυγδαλεώνων (24)αμυγδαλιώνας (21)αμυγδαλοειδή (25)αμυγδαλωτούς (23)αμυγδαλόλαδα (27)αμυγδαλόλαδο (27)αμυγδαλόψιχα (38)αμυλοσάκχαρα (25)αμυλοσάκχαρο (25)αμυντικότητα (15)αμυνόντουσαν (15)αμυσταγώγητα (20)αμυσταγώγητε (20)αμυσταγώγητη (20)αμυσταγώγητο (20)αμφίπλευρους (25)αμφίστροφους (28)αμφιβάλλουμε (34)αμφιβάλλουνε (32)αμφιδρομηθεί (35)αμφιθεατρικά (31)αμφιθεατρικέ (31)αμφιθεατρική (31)αμφιθεατρικό (31)αμφικτιονίας (20)αμφικτιονίες (20)αμφικτιονικά (22)αμφικτιονικέ (22)αμφικτιονική (22)αμφικτιονικό (22)αμφικτιονιών (21)αμφιλεγόμενα (27)αμφιλεγόμενε (27)αμφιλεγόμενη (27)αμφιλεγόμενο (27)αμφιπρόστυλα (25)αμφιπρόστυλε (25)αμφιπρόστυλη (25)αμφιπρόστυλο (25)αμφιπρόσωπες (24)αμφισβήτησής (25)αμφισβήτησαν (27)αμφισβήτησες (26)αμφισβήτησης (26)αμφισβήτησις (26)αμφισβητήσει (27)αμφισβητήσου (28)αμφισβητήστε (27)αμφισβητείτε (27)αμφισβητηθεί (36)αμφισβητούμε (29)αμφισβητούνε (27)αμφισβητούσα (27)αμφισβητούσε (27)αμφιφυλόφιλα (39)αμφιφυλόφιλε (39)αμφιφυλόφιλη (39)αμφιφυλόφιλο (39)αμφοτεροβαρή (29)αμωλώπιστους (18)αμόνοιαστους (13)ανέγνοιαστες (13)ανέγνοιαστης (13)ανέγνοιαστοι (14)ανέγνοιαστος (13)ανέγνοιαστου (15)ανέγνοιαστων (16)ανέκφραστους (20)αναίσχυντους (19)αναβάλλονται (22)αναβάλλονταν (22)αναβάλλοντας (21)αναβαίνοντας (17)αναβαθμίζαμε (40)αναβαθμίζατε (38)αναβαθμίζεις (37)αναβαθμίζετε (38)αναβαθμίζουν (39)αναβαθμίσαμε (31)αναβαθμίσατε (29)αναβαθμίσεις (28)αναβαθμίσετε (29)αναβαθμίσεων (31)αναβαθμίσεως (30)αναβαθμίσιμα (31)αναβαθμίσιμε (31)αναβαθμίσιμη (31)αναβαθμίσιμο (31)αναβαθμίσουν (30)αναβαθμισθεί (38)αναβαθμιστεί (29)αναβαθμολογώ (34)αναβαλλόμενε (24)αναβαλλόμενο (24)αναβαλλόμουν (25)αναβαλλόσουν (23)αναβαλλότανε (22)αναβαπτίζαμε (30)αναβαπτίζατε (28)αναβαπτίζεις (27)αναβαπτίζετε (28)αναβαπτίζουν (29)αναβαπτίσαμε (21)αναβαπτίσατε (19)αναβαπτίσεις (18)αναβαπτίσετε (19)αναβαπτίσεων (21)αναβαπτίσεως (20)αναβαπτίσουν (20)αναβαπτισμοί (21)αναβαπτισμού (21)αναβαπτισμός (20)αναβαπτισμών (21)αναβαπτιστεί (19)αναβιβάζεσαι (34)αναβιβάζεστε (34)αναβιβάζεται (34)αναβιβάζομαι (36)αναβιβάζουμε (37)αναβιβάσουμε (28)αναβιβάστηκα (26)αναβιβάστηκε (26)αναβιβαζόταν (34)αναβιβασμένα (27)αναβιβασμένε (27)αναβιβασμένη (27)αναβιβασμένο (27)αναβιβαστείς (24)αναβιβαστούν (25)αναβιώνοντας (17)αναβλάστησις (19)αναβλέμματος (23)αναβλασταίνω (22)αναβλεμμάτων (26)αναβληθήκαμε (32)αναβληθήκανε (30)αναβληθήκατε (30)αναβληθείσας (28)αναβληθείσες (28)αναβλητικούς (20)αναβολισμούς (21)αναβοσβήνουν (26)αναβρυσμάτων (24)αναβρυτήριον (21)αναβρυτηρίου (22)αναβρυτηρίων (23)αναβρύσματος (20)αναβόντουσαν (19)αναγαλλιάζει (27)αναγγέλθηκαν (29)αναγγέλθηκες (28)αναγγέλλεσαι (21)αναγγέλλεστε (21)αναγγέλλεται (21)αναγγέλλομαι (23)αναγγέλλουμε (24)αναγγέλλουνε (22)αναγγείλουμε (22)αναγγείλουνε (20)αναγγελθέντα (28)αναγγελθήκαν (29)αναγγελθείσα (28)αναγγελθείτε (28)αναγγελθούμε (30)αναγγελθούνε (28)αναγγελλόταν (21)αναγγελμένοι (21)αναγγελτήρια (20)αναγγελτήριε (20)αναγγελτήριο (20)αναγελάσματα (18)αναγεννάγαμε (19)αναγεννάγατε (17)αναγεννήθηκα (24)αναγεννήθηκε (24)αναγεννήσαμε (16)αναγεννήσατε (14)αναγεννήσεις (13)αναγεννήσετε (14)αναγεννήσεων (16)αναγεννήσεως (15)αναγεννήσουν (15)αναγεννηθείς (22)αναγεννηθούν (23)αναγεννημένα (16)αναγεννημένε (16)αναγεννημένη (16)αναγεννημένο (16)αναγεννητικά (15)αναγεννητικέ (15)αναγεννητική (15)αναγεννητικό (15)αναγεννιέμαι (16)αναγεννιέσαι (14)αναγεννιέστε (14)αναγεννιέται (14)αναγεννιόταν (14)αναγεννούσαν (14)αναγεννούσες (13)αναγεννώντας (13)αναγιγνώσκει (18)αναγκάζοντάς (22)αναγκάζονται (24)αναγκάζονταν (24)αναγκάζοντας (23)αναγκάσθηκαν (25)αναγκάστηκαν (16)αναγκάστηκες (15)αναγκαζόμουν (27)αναγκαζόσουν (25)αναγκαζότανε (24)αναγκαιότητά (14)αναγκαιότητα (15)αναγκασθούμε (26)αναγκασμένες (16)αναγκασμένης (16)αναγκασμένοι (17)αναγκασμένος (16)αναγκασμένου (18)αναγκασμένων (19)αναγκαστήκαν (16)αναγκαστείτε (15)αναγκαστικές (15)αναγκαστικής (15)αναγκαστικοί (16)αναγκαστικού (16)αναγκαστικός (15)αναγκαστικών (16)αναγκαστικώς (15)αναγκαστούμε (17)αναγκαστούνε (15)αναγλυφικούς (24)αναγνωρίζαμε (28)αναγνωρίζανε (26)αναγνωρίζατε (26)αναγνωρίζεις (25)αναγνωρίζετε (26)αναγνωρίζομε (28)αναγνωρίζουν (27)αναγνωρίσαμε (19)αναγνωρίσανε (17)αναγνωρίσατε (17)αναγνωρίσεις (16)αναγνωρίσετε (17)αναγνωρίσεων (19)αναγνωρίσεως (18)αναγνωρίσεώς (15)αναγνωρίσιμα (19)αναγνωρίσιμε (19)αναγνωρίσιμη (19)αναγνωρίσιμο (19)αναγνωρίσομε (19)αναγνωρίσουν (18)αναγνωρισθέν (26)αναγνωρισθεί (26)αναγνωριστεί (17)αναγνωσμάτων (20)αναγνωστάκης (16)αναγνωστήρια (17)αναγνωστήριο (17)αναγνωσταράς (16)αναγνωστικές (16)αναγνωστικής (16)αναγνωστικοί (17)αναγνωστικού (17)αναγνωστικόν (17)αναγνωστικός (16)αναγνωστικών (17)αναγνωστριών (17)αναγνώσθηκαν (24)αναγνώσιμους (16)αναγνώσματος (15)αναγνώστηκαν (15)αναγνώστριας (14)αναγνώστριες (14)αναγομωθείτε (27)αναγομωθούμε (29)αναγομωμένες (19)αναγομωμένης (19)αναγομωμένοι (20)αναγομωμένος (19)αναγομωμένου (21)αναγομωμένων (22)αναγομωνόταν (18)αναγομώθηκαν (26)αναγομώθηκες (25)αναγομώνεσαι (16)αναγομώνεστε (16)αναγομώνεται (16)αναγομώνομαι (18)αναγομώνουμε (19)αναγομώσουμε (19)αναγορευθούν (25)αναγορευμένα (18)αναγορευμένε (18)αναγορευμένη (18)αναγορευμένο (18)αναγορευτείς (15)αναγορευτούν (16)αναγορευόταν (16)αναγορεύεσαι (15)αναγορεύεστε (15)αναγορεύεται (15)αναγορεύθηκε (25)αναγορεύομαι (17)αναγορεύουμε (18)αναγορεύσαμε (17)αναγορεύσατε (15)αναγορεύσεις (14)αναγορεύσετε (15)αναγορεύσεων (17)αναγορεύσεως (16)αναγορεύσεώς (13)αναγορεύσιμα (17)αναγορεύσιμε (17)αναγορεύσιμη (17)αναγορεύσιμο (17)αναγορεύσουν (16)αναγορεύτηκα (16)αναγορεύτηκε (16)αναγουλιάζει (26)αναγουλιάσει (17)αναγουλιάστε (17)αναγούλιαζαν (25)αναγούλιαζες (24)αναγούλιασαν (16)αναγούλιασες (15)αναγούλιασμα (18)αναγράφονται (22)αναγράφονταν (22)αναγράφοντας (21)αναγράφτηκαν (23)αναγράφτηκες (22)αναγραμμένοι (19)αναγραμμένος (18)αναγραφήκαμε (25)αναγραφήκανε (23)αναγραφήκατε (23)αναγραφομένη (24)αναγραφτήκαν (23)αναγραφτείτε (22)αναγραφτούμε (24)αναγραφτούνε (22)αναγραφόμενα (24)αναγραφόμενε (24)αναγραφόμενη (24)αναγραφόμενο (24)αναγραφόμουν (25)αναγραφόσουν (23)αναγραφότανε (22)αναγυρούντος (15)αναγωγήσιμες (20)αναγωγήσιμης (20)αναγωγήσιμων (23)αναγόντουσαν (15)αναδασωθείτε (25)αναδασωθούμε (27)αναδασωμένες (17)αναδασωμένης (17)αναδασωμένοι (18)αναδασωμένος (17)αναδασωμένου (19)αναδασωμένων (20)αναδασωνόταν (16)αναδασωτέους (16)αναδασώθηκαν (24)αναδασώθηκες (23)αναδασώνεσαι (14)αναδασώνεστε (14)αναδασώνεται (14)αναδασώνομαι (16)αναδασώνουμε (17)αναδασώσουμε (17)αναδείχθηκαν (31)αναδείχθηκες (30)αναδείχνεσαι (21)αναδείχνεστε (21)αναδείχνεται (21)αναδείχνομαι (23)αναδείχτηκαν (22)αναδείχτηκες (21)αναδειγμένοι (19)αναδειγμένος (18)αναδεικνύαμε (17)αναδεικνύανε (15)αναδεικνύατε (15)αναδεικνύεις (14)αναδεικνύετε (15)αναδεικνύομε (17)αναδεικνύουν (16)αναδειχθέντα (30)αναδειχθήκαν (31)αναδειχθείσα (30)αναδειχθείτε (30)αναδειχθούμε (32)αναδειχθούνε (30)αναδειχνόταν (21)αναδειχτήκαν (22)αναδεντράδας (17)αναδεντράδες (17)αναδεντράδων (20)αναδεξιμιούς (24)αναδευτήκαμε (18)αναδευτήκατε (16)αναδευόμαστε (17)αναδευόσαστε (15)αναδεχόμαστε (23)αναδεχόσαστε (21)αναδημιουργώ (21)αναδημοσίευα (17)αναδημοσίευε (17)αναδημοσιεύω (18)αναδιάρθρωνα (27)αναδιάρθρωνε (27)αναδιάρθρωσή (26)αναδιάρθρωσα (27)αναδιάρθρωσε (27)αναδιάρθρωση (27)αναδιανέμουν (17)αναδιανείμει (16)αναδιαρθρωθώ (36)αναδιαρθρώνω (27)αναδιαρθρώσω (27)αναδιατάξεις (22)αναδιατάξεων (25)αναδιατάξεως (24)αναδιατάξουν (24)αναδιατυπώνω (18)αναδιατυπώσω (18)αναδιατύπωνα (17)αναδιατύπωνε (17)αναδιατύπωσή (16)αναδιατύπωσα (17)αναδιατύπωσε (17)αναδιατύπωση (17)αναδιδόμαστε (19)αναδιδόσαστε (17)αναδιορίζαμε (26)αναδιορίζατε (24)αναδιορίζεις (23)αναδιορίζετε (24)αναδιορίζουν (25)αναδιορίσαμε (17)αναδιορίσατε (15)αναδιορίσεις (14)αναδιορίσετε (15)αναδιορίσουν (16)αναδιορισμού (17)αναδιορισμός (16)αναδιοριστεί (15)αναδιπλωθείς (27)αναδιπλωθούν (28)αναδιπλωμένα (21)αναδιπλωμένε (21)αναδιπλωμένη (21)αναδιπλωμένο (21)αναδιπλώθηκα (27)αναδιπλώθηκε (27)αναδιπλώναμε (19)αναδιπλώνατε (17)αναδιπλώνεις (16)αναδιπλώνετε (17)αναδιπλώνουν (18)αναδιπλώσαμε (19)αναδιπλώσατε (17)αναδιπλώσεις (16)αναδιπλώσετε (17)αναδιπλώσεων (19)αναδιπλώσεως (18)αναδιπλώσουν (18)αναδιφήσουμε (24)αναδιφούσαμε (23)αναδιφούσατε (21)αναδομήθηκαν (26)αναδομήθηκες (25)αναδομήσουμε (19)αναδομηθείτε (25)αναδομηθούμε (27)αναδομημένες (17)αναδομημένης (17)αναδομημένοι (18)αναδομημένος (17)αναδομημένου (19)αναδομημένων (20)αναδομούνται (16)αναδομούνταν (16)αναδομούσαμε (18)αναδομούσατε (16)αναδομούσουν (17)αναδρομικούς (17)αναδυόμασταν (17)αναδυόμενους (17)αναδυόσασταν (15)αναζητήθηκαν (30)αναζητήθηκες (29)αναζητήσουμε (23)αναζητηθείτε (29)αναζητηθούμε (31)αναζητιόμουν (23)αναζητιόνταν (20)αναζητιόσουν (21)αναζητούμενα (22)αναζητούμενε (22)αναζητούμενο (22)αναζητούνται (20)αναζητούνταν (20)αναζητούντων (22)αναζητούσαμε (22)αναζητούσατε (20)αναζητούσουν (21)αναζυμωνόταν (25)αναζυμώνεσαι (23)αναζυμώνεστε (23)αναζυμώνεται (23)αναζυμώνομαι (25)αναζωογονήσω (27)αναζωογονείς (24)αναζωογονηθώ (34)αναζωογονούν (25)αναζωογόνησα (25)αναζωογόνησε (25)αναζωογόνηση (25)αναζωπυρωθεί (36)αναζωπυρώνει (25)αναζωπυρώσει (25)αναζωπυρώσου (26)αναζωπυρώστε (25)αναζωπύρωναν (26)αναζωπύρωνες (25)αναζωπύρωσαν (26)αναζωπύρωσες (25)αναζωπύρωσης (25)αναζωπύρωσις (25)αναθάλπονται (23)αναθάλπονταν (23)αναθέρμαιναν (23)αναθέρμαινες (22)αναθέρμανσης (22)αναθέρμανσις (22)αναθαλπόμουν (26)αναθαλπόσουν (24)αναθαρρέψουν (32)αναθαρρήσαμε (24)αναθαρρήσατε (22)αναθαρρήσεις (21)αναθαρρήσετε (22)αναθαρρήσεων (24)αναθαρρήσεως (23)αναθαρρήσουν (23)αναθαρρούσαν (22)αναθαρρούσες (21)αναθαρρώντας (21)αναθεμάτιζαν (31)αναθεμάτιζες (30)αναθεμάτισαν (22)αναθεμάτισες (21)αναθεματίζει (31)αναθεματίσει (22)αναθεματίσου (23)αναθεματίστε (22)αναθεματισμέ (24)αναθεματισμό (24)αναθεματιστώ (22)αναθερμάναμε (25)αναθερμάνατε (23)αναθερμάνεις (22)αναθερμάνετε (23)αναθερμάνουν (24)αναθερμαίνει (23)αναθερμανθεί (32)αναθεωρήθηκα (33)αναθεωρήθηκε (33)αναθεωρήσαμε (25)αναθεωρήσατε (23)αναθεωρήσεις (22)αναθεωρήσετε (23)αναθεωρήσεων (25)αναθεωρήσεως (24)αναθεωρήσεών (22)αναθεωρήσεώς (21)αναθεωρήσιμα (25)αναθεωρήσιμε (25)αναθεωρήσιμη (25)αναθεωρήσιμο (25)αναθεωρήσομε (25)αναθεωρήσουν (24)αναθεωρήτρια (24)αναθεωρείσαι (23)αναθεωρείστε (23)αναθεωρείται (23)αναθεωρηθείς (31)αναθεωρηθούν (32)αναθεωρημένα (25)αναθεωρημένε (25)αναθεωρημένη (25)αναθεωρημένο (25)αναθεωρητέας (22)αναθεωρητέες (22)αναθεωρητέου (24)αναθεωρητέων (25)αναθεωρητικά (24)αναθεωρητικέ (24)αναθεωρητική (24)αναθεωρητικό (24)αναθεωρούμαι (25)αναθεωρούσαν (23)αναθεωρούσες (22)αναθεωρούταν (23)αναθεωρώντας (22)αναθηματικές (22)αναθηματικής (22)αναθηματικοί (23)αναθηματικού (23)αναθηματικός (22)αναθηματικών (23)αναθρέμματος (24)αναθρέφονται (28)αναθρέφονταν (28)αναθρεμμάτων (27)αναθρεμμένος (24)αναθρεφόμουν (31)αναθρεφόσουν (29)αναθυμιάσεις (22)αναθυμιάσεων (25)αναθυμιάσεως (24)αναθυμούνται (23)αναιδέστατες (13)αναιδέστατης (13)αναιδέστατοι (14)αναιδέστατος (13)αναιδέστατου (15)αναιδέστατων (16)αναιδέστερες (14)αναιδέστερης (14)αναιδέστεροι (15)αναιδέστερος (14)αναιδέστερου (16)αναιδέστερων (17)αναιρέσιμους (14)αναιρεθείσας (20)αναιρεθείσης (20)αναιρετικούς (12)αναιρούμαστε (14)αναιρούμενες (13)αναιρούμενης (13)αναιρούμενος (13)αναιρούμενου (15)αναιρούμενων (16)αναισθητικές (20)αναισθητικής (20)αναισθητικοί (21)αναισθητικού (21)αναισθητικός (20)αναισθητικών (21)αναισχυντίας (18)αναισχυντίες (18)αναισχυντιών (19)ανακάμπτουσα (16)ανακαθίζεσαι (30)ανακαθίζεστε (30)ανακαθίζεται (30)ανακαθίζομαι (32)ανακαθίζουμε (33)ανακαθίσουμε (24)ανακαθιζόταν (30)ανακαθισμένα (23)ανακαθισμένε (23)ανακαθισμένη (23)ανακαθισμένο (23)ανακαθορίζει (31)ανακαθορίσει (22)ανακαθορίσου (23)ανακαθορίστε (22)ανακαθορισμό (24)ανακαθοριστώ (22)ανακαθόμαστε (23)ανακαθόριζαν (31)ανακαθόριζες (30)ανακαθόρισαν (22)ανακαθόρισες (21)ανακαθόσαστε (21)ανακαινίζαμε (23)ανακαινίζατε (21)ανακαινίζεις (20)ανακαινίζετε (21)ανακαινίζουν (22)ανακαινίσαμε (14)ανακαινίσατε (12)ανακαινίσεις (11)ανακαινίσετε (12)ανακαινίσεων (14)ανακαινίσεως (13)ανακαινίσουν (13)ανακαινισθέν (21)ανακαινισθεί (21)ανακαινιστής (11)ανακαινιστεί (12)ανακαλέσουμε (17)ανακαλέστηκα (15)ανακαλέστηκε (15)ανακαλεσμένα (16)ανακαλεσμένε (16)ανακαλεσμένη (16)ανακαλεσμένο (16)ανακαλεστείς (13)ανακαλεστούν (14)ανακαλούμενα (16)ανακαλούμενε (16)ανακαλούμενη (16)ανακαλούμενο (16)ανακαλούνται (14)ανακαλούνταν (14)ανακαλούντος (13)ανακαλούσαμε (16)ανακαλούσατε (14)ανακαλούσουν (15)ανακαλυμμένα (19)ανακαλυμμένε (19)ανακαλυμμένη (19)ανακαλυμμένο (19)ανακαλυφθείς (30)ανακαλυφθούν (31)ανακαλυφτείς (21)ανακαλυφτούν (22)ανακαλύπταμε (17)ανακαλύπτανε (15)ανακαλύπτατε (15)ανακαλύπτεις (14)ανακαλύπτετε (15)ανακαλύπτομε (17)ανακαλύπτουν (16)ανακαλύφθηκα (31)ανακαλύφθηκε (31)ανακαλύφτηκα (22)ανακαλύφτηκε (22)ανακαλύψουμε (26)ανακαλύψουνε (24)ανακατάληψης (22)ανακατάληψις (22)ανακατάταξης (20)ανακατάταξις (20)ανακατέλαβαν (21)ανακατέματος (13)ανακατέψουμε (24)ανακατέψουνε (22)ανακαταλάβει (21)ανακατανέμει (14)ανακατανομές (13)ανακατανομής (13)ανακατανομών (14)ανακατασκευή (14)ανακατατάξει (21)ανακατατάσσω (14)ανακατεμάτων (16)ανακατεμένες (13)ανακατεμένης (13)ανακατεμένοι (14)ανακατεμένος (13)ανακατεμένου (15)ανακατεμένων (16)ανακατευθούν (22)ανακατευτείς (12)ανακατευτούν (13)ανακατευόταν (13)ανακατεύεσαι (12)ανακατεύεστε (12)ανακατεύεται (12)ανακατεύομαι (14)ανακατεύουμε (15)ανακατεύουνε (13)ανακατεύτηκα (13)ανακατεύτηκε (13)ανακατωθείτε (23)ανακατωθούμε (25)ανακατωμάτων (18)ανακατωμένες (15)ανακατωμένης (15)ανακατωμένοι (16)ανακατωμένος (15)ανακατωμένου (17)ανακατωμένων (18)ανακατωνόταν (14)ανακατωσούρα (15)ανακατωσούρη (15)ανακατώθηκαν (22)ανακατώθηκες (21)ανακατώματος (13)ανακατώνεσαι (12)ανακατώνεστε (12)ανακατώνεται (12)ανακατώνομαι (14)ανακατώνουμε (15)ανακατώσουμε (15)ανακηρυγμένα (19)ανακηρυγμένε (19)ανακηρυγμένη (19)ανακηρυγμένο (19)ανακηρυχθούν (30)ανακηρυχτείς (20)ανακηρυχτούν (21)ανακηρύξουμε (25)ανακηρύσσαμε (15)ανακηρύσσατε (13)ανακηρύσσεις (12)ανακηρύσσετε (13)ανακηρύσσουν (14)ανακηρύχθηκε (30)ανακηρύχτηκα (21)ανακηρύχτηκε (21)ανακινήθηκαν (22)ανακινήθηκες (21)ανακινήσουμε (15)ανακινηθείτε (21)ανακινηθούμε (23)ανακινημένες (13)ανακινημένης (13)ανακινημένοι (14)ανακινημένος (13)ανακινημένου (15)ανακινημένων (16)ανακινούνται (12)ανακινούνταν (12)ανακινούσαμε (14)ανακινούσατε (12)ανακινούσουν (13)ανακλάστηκαν (15)ανακλάστηκες (14)ανακλίνονται (14)ανακλίνονταν (14)ανακλαδιστές (16)ανακλαδιστής (16)ανακλαδιστοί (17)ανακλαδιστού (17)ανακλαδιστός (16)ανακλαδιστών (17)ανακλασμένες (15)ανακλασμένης (15)ανακλασμένοι (16)ανακλασμένος (15)ανακλασμένου (17)ανακλασμένων (18)ανακλαστήρας (14)ανακλαστήρες (14)ανακλαστήρων (17)ανακλαστείτε (14)ανακλαστικές (14)ανακλαστικής (14)ανακλαστικοί (15)ανακλαστικού (15)ανακλαστικός (14)ανακλαστικών (15)ανακλαστούμε (16)ανακλαστούνε (14)ανακληθέντες (22)ανακληθέντος (22)ανακληθέντων (25)ανακληθείσας (22)ανακληθείσες (22)ανακληθείσης (22)ανακλητήριας (14)ανακλητήριες (14)ανακλητήριοι (15)ανακλητήριος (14)ανακλητήριου (16)ανακλητήριων (17)ανακλητικούς (14)ανακλινόμουν (17)ανακλινόσουν (15)ανακοινωθείς (22)ανακοινωθούν (23)ανακοινωμένα (16)ανακοινωμένε (16)ανακοινωμένη (16)ανακοινωμένο (16)ανακοινώθηκα (22)ανακοινώθηκε (22)ανακοινώναμε (14)ανακοινώνανε (12)ανακοινώνατε (12)ανακοινώνεις (11)ανακοινώνετε (12)ανακοινώνομε (14)ανακοινώνουν (13)ανακοινώσαμε (14)ανακοινώσανε (12)ανακοινώσατε (12)ανακοινώσεις (11)ανακοινώσετε (12)ανακοινώσεων (14)ανακοινώσεως (13)ανακοινώσεώς (10)ανακοινώσιμα (14)ανακοινώσιμε (14)ανακοινώσιμη (14)ανακοινώσιμο (14)ανακοινώσομε (14)ανακοινώσουν (13)ανακολουθίας (23)ανακολουθίες (23)ανακολουθιών (24)ανακολπώναμε (17)ανακολπώνατε (15)ανακολπώνεις (14)ανακολπώνετε (15)ανακολπώνουν (16)ανακολπώσαμε (17)ανακολπώσατε (15)ανακολπώσεις (14)ανακολπώσετε (15)ανακολπώσουν (16)ανακοπτόμουν (16)ανακοπτόσουν (14)ανακουφίζαμε (31)ανακουφίζατε (29)ανακουφίζεις (28)ανακουφίζετε (29)ανακουφίζουν (30)ανακουφίσαμε (22)ανακουφίσατε (20)ανακουφίσεις (19)ανακουφίσετε (20)ανακουφίσεων (22)ανακουφίσεως (21)ανακουφίσουν (21)ανακουφισθεί (29)ανακουφιστεί (20)ανακουφωτούς (21)ανακούρκουδα (18)ανακράζοντας (21)ανακρίνονται (13)ανακρίνονταν (13)ανακρίνοντας (12)ανακρεόντεια (13)ανακρεόντειε (13)ανακρεόντειο (13)ανακριβολογώ (25)ανακρινόμενη (15)ανακρινόμουν (16)ανακρινόσουν (14)ανακριτικούς (13)ανακρουόμουν (17)ανακρουόσουν (15)ανακρούονται (13)ανακρούονταν (13)ανακρούσματα (15)ανακρούσουμε (16)ανακτίζονται (21)ανακτίζονταν (21)ανακτηθέντος (20)ανακτηθέντων (23)ανακτηθήκαμε (24)ανακτηθήκανε (22)ανακτηθήκατε (22)ανακτηθείσες (20)ανακτημένους (14)ανακτιζόμουν (24)ανακτιζόσουν (22)ανακτοβούλια (21)ανακτοβούλιο (21)ανακτορικούς (13)ανακυκλήσεις (15)ανακυκλήσεων (18)ανακυκλήσεως (17)ανακυκλωθείς (26)ανακυκλωθούν (27)ανακυκλωμένα (20)ανακυκλωμένε (20)ανακυκλωμένη (20)ανακυκλωμένο (20)ανακυκλώθηκα (26)ανακυκλώθηκε (26)ανακυκλώναμε (18)ανακυκλώνατε (16)ανακυκλώνεις (15)ανακυκλώνετε (16)ανακυκλώνουν (17)ανακυκλώσαμε (18)ανακυκλώσατε (16)ανακυκλώσεις (15)ανακυκλώσετε (16)ανακυκλώσεων (18)ανακυκλώσεως (17)ανακυκλώσιμα (18)ανακυκλώσιμε (18)ανακυκλώσιμη (18)ανακυκλώσιμο (18)ανακυκλώσουν (17)ανακυλίονται (15)ανακυλίονταν (15)ανακυλιόμουν (18)ανακυλιόσουν (16)ανακυρτώσεις (13)ανακόλουθους (24)ανακόπτονται (13)ανακόπτονταν (13)ανακόπτοντας (12)ανακύπτοντος (12)ανακύπτουσας (13)ανακύπτουσες (13)αναλίσκονται (14)αναλίσκονταν (14)αναλίσκοντας (13)αναλαβαίνουν (21)αναλαμβάναμε (24)αναλαμβάνανε (22)αναλαμβάνατε (22)αναλαμβάνεις (21)αναλαμβάνετε (22)αναλαμβάνομε (24)αναλαμβάνουν (23)αναλγητικούς (16)αναληθέστερο (23)αναληπτικούς (14)αναληφθέντος (28)αναληφθέντων (31)αναληφθήκαμε (32)αναληφθείσας (28)αναληφθείσες (28)αναληφθείσης (28)αναλιγωνόταν (18)αναλιγώνεσαι (16)αναλιγώνεστε (16)αναλιγώνεται (16)αναλιγώνομαι (18)αναλιγώνουμε (19)αναλιγώσουμε (19)αναλισκόμουν (17)αναλισκόσουν (15)αναλιωνόμουν (18)αναλιωνόσουν (16)αναλιώνονται (13)αναλιώνονταν (13)αναλλοίωτους (17)αναλογήσουμε (19)αναλογίζεσαι (25)αναλογίζεστε (25)αναλογίζεται (25)αναλογίζομαι (27)αναλογίζουμε (28)αναλογίσθηκε (26)αναλογίσουμε (19)αναλογίστηκα (17)αναλογίστηκε (17)αναλογιζόταν (25)αναλογισθούν (25)αναλογισμένα (18)αναλογισμένε (18)αναλογισμένη (18)αναλογισμένο (18)αναλογισμούς (17)αναλογιστείς (15)αναλογιστικά (17)αναλογιστικέ (17)αναλογιστική (17)αναλογιστικό (17)αναλογιστούν (16)αναλογούντες (15)αναλογούντος (15)αναλογούντων (18)αναλογούσαμε (18)αναλογούσατε (16)αναλυταράδες (17)αναλυόμασταν (16)αναλυόσασταν (14)αναλφάβητους (27)αναλωνόμαστε (17)αναλωνόσαστε (15)αναμάλλιαζαν (26)αναμάλλιαζες (25)αναμάλλιασαν (17)αναμάλλιασες (16)αναμάρτητους (14)αναμαζωνόταν (24)αναμαζώνεσαι (22)αναμαζώνεστε (22)αναμαζώνεται (22)αναμαζώνομαι (24)αναμαλλιάζει (26)αναμαλλιάρας (17)αναμαλλιάρες (17)αναμαλλιάρης (17)αναμαλλιάσει (17)αναμαλλιάσου (18)αναμαλλιάστε (17)αναμαλλιαστώ (17)αναμασήθηκαν (23)αναμασήθηκες (22)αναμασήματος (14)αναμασήσουμε (16)αναμασηθείτε (22)αναμασηθούμε (24)αναμασημάτων (17)αναμασημένες (14)αναμασημένης (14)αναμασημένοι (15)αναμασημένος (14)αναμασημένου (16)αναμασημένων (17)αναμασιόμουν (16)αναμασιόνταν (13)αναμασιόσουν (14)αναμασούσαμε (15)αναμασούσατε (13)αναμείχθηκαν (30)αναμείχθηκες (29)αναμείχτηκες (20)αναμειγμένοι (18)αναμειγμένος (17)αναμειγνύαμε (18)αναμειγνύανε (16)αναμειγνύατε (16)αναμειγνύεις (15)αναμειγνύετε (16)αναμειγνύομε (18)αναμειγνύουν (17)αναμεικτήρες (14)αναμειχθήκαν (30)αναμειχθείτε (29)αναμειχθούμε (31)αναμειχθούνε (29)αναμειχτήκαν (21)αναμεμιγμένα (20)αναμεμιγμένη (20)αναμεμιγμένο (20)αναμενόμαστε (15)αναμενόμενες (14)αναμενόμενης (14)αναμενόμενοι (15)αναμενόμενος (14)αναμενόμενου (16)αναμενόμενων (17)αναμενόσαστε (13)αναμερίζεσαι (23)αναμερίζεστε (23)αναμερίζεται (23)αναμερίζομαι (25)αναμερίζουμε (26)αναμερίσουμε (17)αναμερίστηκα (15)αναμερίστηκε (15)αναμεριζόταν (23)αναμερισμένα (16)αναμερισμένε (16)αναμερισμένη (16)αναμερισμένο (16)αναμεριστείς (13)αναμεριστούν (14)αναμετάδοσης (15)αναμετάδοσις (15)αναμετέδιδαν (19)αναμετέδωσαν (18)αναμεταδίδει (19)αναμεταδοθεί (25)αναμεταδοτών (16)αναμεταδότες (15)αναμεταδότης (15)αναμεταδώσει (16)αναμετρήθηκα (24)αναμετρήθηκε (24)αναμετρήσαμε (16)αναμετρήσατε (14)αναμετρήσεις (13)αναμετρήσετε (14)αναμετρήσεων (16)αναμετρήσεως (15)αναμετρήσουν (15)αναμετρείσαι (14)αναμετρείστε (14)αναμετρείται (14)αναμετρηθείς (22)αναμετρηθούν (23)αναμετρημένα (16)αναμετρημένε (16)αναμετρημένη (16)αναμετρημένο (16)αναμετριέμαι (16)αναμετριέσαι (14)αναμετριέστε (14)αναμετριέται (14)αναμετριόταν (14)αναμετρούμαι (16)αναμετρούσαν (14)αναμετρούσες (13)αναμετρούταν (14)αναμετρώντας (13)αναμηρυκάζει (25)αναμηρυκάσει (16)αναμηρυκάσου (17)αναμηρυκάστε (16)αναμηρυκασμέ (18)αναμηρυκασμό (18)αναμηρυκαστώ (16)αναμηρύκαζαν (24)αναμηρύκαζες (23)αναμηρύκασαν (15)αναμηρύκασες (14)αναμιγνυόταν (17)αναμιγνύεσαι (16)αναμιγνύεστε (16)αναμιγνύεται (16)αναμιγνύομαι (18)αναμιγνύουμε (19)αναμισθωθείς (32)αναμισθωθούν (33)αναμισθωμένα (26)αναμισθωμένε (26)αναμισθωμένη (26)αναμισθωμένο (26)αναμισθώθηκα (32)αναμισθώθηκε (32)αναμισθώναμε (24)αναμισθώνατε (22)αναμισθώνεις (21)αναμισθώνετε (22)αναμισθώνουν (23)αναμισθώσαμε (24)αναμισθώσατε (22)αναμισθώσεις (21)αναμισθώσετε (22)αναμισθώσουν (23)αναμνηστικές (13)αναμνηστικής (13)αναμνηστικοί (14)αναμνηστικού (14)αναμνηστικός (13)αναμνηστικών (14)αναμολυνόταν (16)αναμολύνεσαι (15)αναμολύνεστε (15)αναμολύνεται (15)αναμολύνομαι (17)αναμορφωθείς (31)αναμορφωθούν (32)αναμορφωμένα (25)αναμορφωμένε (25)αναμορφωμένη (25)αναμορφωμένο (25)αναμορφωτικά (24)αναμορφωτικέ (24)αναμορφωτική (24)αναμορφωτικό (24)αναμορφώθηκα (31)αναμορφώθηκε (31)αναμορφώναμε (23)αναμορφώνατε (21)αναμορφώνεις (20)αναμορφώνετε (21)αναμορφώνουν (22)αναμορφώσαμε (23)αναμορφώσατε (21)αναμορφώσεις (20)αναμορφώσετε (21)αναμορφώσεων (23)αναμορφώσεως (22)αναμορφώσουν (22)αναμορφώτρια (22)αναμοχλευτής (22)αναμοχλευτεί (23)αναμοχλεύαμε (24)αναμοχλεύατε (22)αναμοχλεύεις (21)αναμοχλεύετε (22)αναμοχλεύουν (23)αναμοχλεύσει (22)αναμοχλεύστε (22)αναμπαίγματα (19)αναμπαίζεσαι (23)αναμπαίζεστε (23)αναμπαίζεται (23)αναμπαίζομαι (25)αναμπαίζουμε (26)αναμπαίξουμε (26)αναμπαίσουμε (17)αναμπαίχτηκα (22)αναμπαίχτηκε (22)αναμπαιζόταν (23)αναμπαιχτείς (20)αναμπαιχτούν (21)αναμφίβολους (29)αναμφίλεκτες (22)αναμφίλεκτης (22)αναμφίλεκτοι (23)αναμφίλεκτος (22)αναμφίλεκτου (24)αναμφίλεκτων (25)αναμόχλευσαν (23)αναμόχλευσες (22)αναμόχλευσης (22)αναμόχλευσις (22)ανανεωθήκαμε (25)ανανεωθήκανε (23)ανανεωθήκατε (23)ανανεωμένους (15)ανανεωνόμουν (16)ανανεωνόσουν (14)ανανεωνότανε (13)ανανεωτικούς (13)ανανεώνονται (11)ανανεώνονταν (11)ανανεώνοντας (10)ανανεώσιμους (13)ανανούριστες (11)ανανούριστης (11)ανανούριστοι (12)ανανούριστος (11)ανανούριστου (13)ανανούριστων (14)αναντίλεκτες (13)αναντίλεκτης (13)αναντίλεκτοι (14)αναντίλεκτος (13)αναντίλεκτου (15)αναντίλεκτων (16)αναντίρρητες (12)αναντίρρητης (12)αναντίρρητοι (13)αναντίρρητος (12)αναντίρρητου (14)αναντίρρητων (15)ανανταπόδοτα (15)ανανταπόδοτε (15)ανανταπόδοτη (15)ανανταπόδοτο (15)αναντιλέκτως (15)αναντιρρήτως (14)αναξίμανδρος (25)αναξίμανδρου (27)αναξιοκρατία (22)αναξιοπάθεια (30)αναξιοπαθείς (29)αναξιοπαθούν (30)αναξιοπαθούς (29)αναξιοπιστία (21)αναξιοποίητα (21)αναξιοποίητε (21)αναξιοποίητη (21)αναξιοποίητο (21)αναξιοπρεπές (22)αναξιοπρεπής (22)αναξιοπρεπών (23)αναξιοπρεπώς (22)αναξιόλογους (25)αναξιόπιστες (20)αναξιόπιστης (20)αναξιόπιστοι (21)αναξιόπιστος (20)αναξιόπιστου (22)αναξιόπιστων (23)αναξιόχρεους (28)αναπάλλονται (16)αναπάλλονταν (16)αναπάντεχους (19)αναπάντητους (12)αναπέμπονται (15)αναπέμπονταν (15)αναπέμποντας (14)αναπαιστικές (12)αναπαιστικής (12)αναπαιστικοί (13)αναπαιστικού (13)αναπαιστικός (12)αναπαιστικών (13)αναπαλαίωναν (16)αναπαλαίωνες (15)αναπαλαίωσαν (16)αναπαλαίωσες (15)αναπαλαίωσης (15)αναπαλαίωσις (15)αναπαλαιωθεί (25)αναπαλαιώνει (14)αναπαλαιώσει (14)αναπαλαιώσου (15)αναπαλαιώστε (14)αναπαλλόμουν (19)αναπαλλόσουν (17)αναπαράγεσαι (16)αναπαράγεστε (16)αναπαράγεται (16)αναπαράγομαι (18)αναπαράγουμε (19)αναπαράστασή (12)αναπαράσταση (13)αναπαράστησε (13)αναπαρέστησα (13)αναπαρέστησε (13)αναπαρήγαγαν (19)αναπαρίστατο (13)αναπαραγάγει (19)αναπαραγωγές (20)αναπαραγωγής (20)αναπαραγωγών (21)αναπαραγόταν (16)αναπαραστήσω (15)αναπαρασταθώ (22)αναπαραχθούν (29)αναπαριστάμε (15)αναπαριστάνω (15)αναπαριστάτε (13)αναπαριστούν (13)αναπαυμένους (15)αναπαυτήκαμε (16)αναπαυτήκατε (14)αναπαυτήριον (14)αναπαυτηρίου (15)αναπαυτηρίων (16)αναπαυτικούς (13)αναπαυόμαστε (15)αναπαυόσαστε (13)αναπαύσιμους (14)αναπεμπόμουν (18)αναπεμπόσουν (16)αναπεπταμένα (15)αναπεπταμένε (15)αναπεπταμένη (15)αναπεπταμένο (15)αναπετάριζαν (22)αναπετάριζες (21)αναπετάρισαν (13)αναπετάρισες (12)αναπεταρίζει (22)αναπεταρίσει (13)αναπεταρίστε (13)αναπηδήματος (16)αναπηδήσουμε (18)αναπηδημάτων (19)αναπηδούσαμε (17)αναπηδούσατε (15)αναπιάνονται (12)αναπιάνονταν (12)αναπιανόμουν (15)αναπιανόσουν (13)αναπλάσσεσαι (14)αναπλάσσεστε (14)αναπλάσσεται (14)αναπλάσσομαι (16)αναπλάττεσαι (14)αναπλάττεστε (14)αναπλάττεται (14)αναπλάττομαι (16)αναπλέκονται (15)αναπλέκονταν (15)αναπλέκοντας (14)αναπλέχτηκαν (22)αναπλέχτηκες (21)αναπλασσόταν (14)αναπλαστικές (14)αναπλαστικής (14)αναπλαστικοί (15)αναπλαστικού (15)αναπλαστικός (14)αναπλαστικών (15)αναπλαττόταν (14)αναπλεγμένες (18)αναπλεγμένης (18)αναπλεγμένοι (19)αναπλεγμένος (18)αναπλεγμένου (20)αναπλεγμένων (21)αναπλεκόμουν (18)αναπλεκόσουν (16)αναπλεχτείτε (21)αναπλεχτούμε (23)αναπληρωθείς (25)αναπληρωθούν (26)αναπληρωμένα (19)αναπληρωμένε (19)αναπληρωμένη (19)αναπληρωμένο (19)αναπληρώθηκα (25)αναπληρώθηκε (25)αναπληρώματα (17)αναπληρώναμε (17)αναπληρώνατε (15)αναπληρώνεις (14)αναπληρώνετε (15)αναπληρώνουν (16)αναπληρώσαμε (17)αναπληρώσατε (15)αναπληρώσεις (14)αναπληρώσετε (15)αναπληρώσεων (17)αναπληρώσεως (16)αναπληρώσεώς (13)αναπληρώσουν (16)αναπληρώτρια (16)αναπλιώτικος (14)αναπνευστήρα (14)αναπνευστικά (14)αναπνευστικέ (14)αναπνευστική (14)αναπνευστικό (14)αναπνεύσουμε (15)αναπνεύσουνε (13)αναποζημίωτα (25)αναποζημίωτε (25)αναποζημίωτη (25)αναποζημίωτο (25)αναπολήσουμε (17)αναπολούσαμε (16)αναπολούσατε (14)αναπολόγητες (16)αναπολόγητης (16)αναπολόγητοι (17)αναπολόγητος (16)αναπολόγητου (18)αναπολόγητων (19)αναπορρόφητα (21)αναπορρόφητε (21)αναπορρόφητη (21)αναπορρόφητο (21)αναποφάσιστα (19)αναποφάσιστε (19)αναποφάσιστη (19)αναποφάσιστο (19)αναποφλοίωτα (23)αναποφλοίωτε (23)αναποφλοίωτη (23)αναποφλοίωτο (23)αναπτερωθείς (23)αναπτερωθούν (24)αναπτερωμένα (17)αναπτερωμένε (17)αναπτερωμένη (17)αναπτερωμένο (17)αναπτερώθηκα (23)αναπτερώθηκε (23)αναπτερώναμε (15)αναπτερώνατε (13)αναπτερώνεις (12)αναπτερώνετε (13)αναπτερώνουν (14)αναπτερώσαμε (15)αναπτερώσατε (13)αναπτερώσεις (12)αναπτερώσετε (13)αναπτερώσεων (15)αναπτερώσεως (14)αναπτερώσουν (14)αναπτυγμάτων (20)αναπτυγμένες (17)αναπτυγμένης (17)αναπτυγμένοι (18)αναπτυγμένος (17)αναπτυγμένου (19)αναπτυγμένων (20)αναπτυξιακές (22)αναπτυξιακής (22)αναπτυξιακοί (23)αναπτυξιακού (23)αναπτυξιακός (22)αναπτυξιακών (23)αναπτυσσόταν (13)αναπτυχθείσα (29)αναπτυχθούμε (31)αναπτόμασταν (14)αναπτόσασταν (12)αναπτύγματος (16)αναπτύγματός (15)αναπτύσσεσαι (12)αναπτύσσεστε (12)αναπτύσσεται (12)αναπτύσσομαι (14)αναπτύσσοντο (12)αναπτύσσουμε (15)αναπτύχθηκαν (29)αναπυρωθείτε (25)αναπυρωθούμε (27)αναπυρωμένες (17)αναπυρωμένης (17)αναπυρωμένοι (18)αναπυρωμένος (17)αναπυρωμένου (19)αναπυρωμένων (20)αναπυρωνόταν (16)αναπυρώθηκαν (24)αναπυρώθηκες (23)αναπυρώνεσαι (14)αναπυρώνεστε (14)αναπυρώνεται (14)αναπυρώνομαι (16)αναπυρώνουμε (17)αναπυρώσουμε (17)αναπόδεικτες (15)αναπόδεικτης (15)αναπόδεικτοι (16)αναπόδεικτος (15)αναπόδεικτου (17)αναπόδεικτων (18)αναπόδειχτος (21)αναπόδραστες (15)αναπόδραστης (15)αναπόδραστοι (16)αναπόδραστος (15)αναπόδραστου (17)αναπόδραστων (18)αναπόσβεστες (18)αναπόσβεστης (18)αναπόσβεστοι (19)αναπόσβεστος (18)αναπόσβεστου (20)αναπόσβεστων (21)αναπόσπαστες (12)αναπόσπαστης (12)αναπόσπαστοι (13)αναπόσπαστον (13)αναπόσπαστος (12)αναπόσπαστου (14)αναπόσπαστων (15)αναπότρεπτες (13)αναπότρεπτης (13)αναπότρεπτοι (14)αναπότρεπτος (13)αναπότρεπτου (15)αναπότρεπτων (16)αναπόφευκτες (20)αναπόφευκτης (20)αναπόφευκτοι (21)αναπόφευκτος (20)αναπόφευκτου (22)αναπόφευκτων (23)αναρίθμητους (23)αναριγήσουμε (18)αναριγούσαμε (17)αναριγούσατε (15)αναριθμήθηκε (33)αναριθμείται (23)αναριθμώντας (22)αναρπάζονται (22)αναρπάζονταν (22)αναρπάζοντας (21)αναρπάχτηκαν (21)αναρπάχτηκες (20)αναρπαγμένες (17)αναρπαγμένης (17)αναρπαγμένοι (18)αναρπαγμένος (17)αναρπαγμένου (19)αναρπαγμένων (20)αναρπαζόμουν (25)αναρπαζόσουν (23)αναρπαχτείτε (20)αναρπαχτούμε (22)αναρριπίζαμε (25)αναρριπίζατε (23)αναρριπίζεις (22)αναρριπίζετε (23)αναρριπίζουν (24)αναρριπίσαμε (16)αναρριπίσατε (14)αναρριπίσεις (13)αναρριπίσετε (14)αναρριπίσεων (16)αναρριπίσεως (15)αναρριπίσουν (15)αναρριχήθηκα (30)αναρριχήθηκε (30)αναρριχήσεις (19)αναρριχήσεων (22)αναρριχήσεως (21)αναρριχηθείς (28)αναρριχηθούν (29)αναρριχημένα (22)αναρριχημένε (22)αναρριχημένη (22)αναρριχημένο (22)αναρριχητικά (21)αναρριχητικέ (21)αναρριχητική (21)αναρριχητικό (21)αναρριχιέμαι (22)αναρριχιέται (20)αναρριχώμενα (22)αναρριχώμενη (22)αναρριχώμενο (22)αναρριχώνται (20)αναρροφήθηκα (30)αναρροφήθηκε (30)αναρροφήσαμε (22)αναρροφήσατε (20)αναρροφήσεις (19)αναρροφήσετε (20)αναρροφήσεων (22)αναρροφήσεως (21)αναρροφήσουν (21)αναρροφηθείς (28)αναρροφηθούν (29)αναρροφημένα (22)αναρροφημένε (22)αναρροφημένη (22)αναρροφημένο (22)αναρροφητικά (21)αναρροφητικέ (21)αναρροφητική (21)αναρροφητικό (21)αναρροφούσαν (20)αναρροφούσες (19)αναρροφώντας (19)αναρρωμένους (17)αναρρωτήριον (16)αναρρωτηρίου (17)αναρρωτηρίων (18)αναρρωτικούς (15)αναρρώνοντας (12)αναρτηθήκαμε (24)αναρτηθήκατε (22)αναρτημένους (14)αναρχικότητα (20)αναρωτήθηκαν (24)αναρωτηθείτε (23)αναρωτηθούμε (25)αναρωτιόμουν (17)αναρωτιόνται (14)αναρωτιόνταν (14)ανασέρνονται (12)ανασέρνονταν (12)ανασαίνοντας (10)ανασαλέματος (14)ανασαλέψουμε (25)ανασαλεμάτων (17)ανασαλεμένες (14)ανασαλεμένης (14)ανασαλεμένοι (15)ανασαλεμένος (14)ανασαλεμένου (16)ανασαλεμένων (17)ανασαλευτείς (13)ανασαλευτούν (14)ανασαλευόταν (14)ανασαλεύεσαι (13)ανασαλεύεστε (13)ανασαλεύεται (13)ανασαλεύομαι (15)ανασαλεύουμε (16)ανασαλεύτηκα (14)ανασαλεύτηκε (14)ανασειόμαστε (13)ανασειόσαστε (11)ανασερνόμουν (15)ανασερνόσουν (13)ανασηκωθείτε (23)ανασηκωθούμε (25)ανασηκωμάτων (18)ανασηκωμένες (15)ανασηκωμένης (15)ανασηκωμένοι (16)ανασηκωμένος (15)ανασηκωμένου (17)ανασηκωμένων (18)ανασηκωνόταν (14)ανασηκώθηκαν (22)ανασηκώθηκες (21)ανασηκώματος (13)ανασηκώνεσαι (12)ανασηκώνεστε (12)ανασηκώνεται (12)ανασηκώνομαι (14)ανασηκώνουμε (15)ανασηκώσουμε (15)ανασκάβονται (19)ανασκάβονταν (19)ανασκάβοντας (18)ανασκάπτεσαι (13)ανασκάπτεστε (13)ανασκάπτεται (13)ανασκάπτομαι (15)ανασκάφτηκαν (20)ανασκάφτηκες (19)ανασκίρτησαν (13)ανασκίρτησες (12)ανασκίρτησις (12)ανασκαβόμουν (22)ανασκαβόσουν (20)ανασκαλέψαμε (25)ανασκαλέψατε (23)ανασκαλέψεις (22)ανασκαλέψετε (23)ανασκαλέψουν (24)ανασκαλίζαμε (25)ανασκαλίζατε (23)ανασκαλίζεις (22)ανασκαλίζετε (23)ανασκαλίζουν (24)ανασκαλίσαμε (16)ανασκαλίσατε (14)ανασκαλίσεις (13)ανασκαλίσετε (14)ανασκαλίσουν (15)ανασκαλεμένα (16)ανασκαλεμένε (16)ανασκαλεμένη (16)ανασκαλεμένο (16)ανασκαλευτεί (15)ανασκαλεύαμε (16)ανασκαλεύατε (14)ανασκαλεύεις (13)ανασκαλεύετε (14)ανασκαλεύουν (15)ανασκαμμένες (15)ανασκαμμένης (15)ανασκαμμένοι (16)ανασκαμμένος (15)ανασκαμμένου (17)ανασκαμμένων (18)ανασκαπτόταν (13)ανασκαφικούς (19)ανασκαφτείτε (19)ανασκαφτούμε (21)ανασκελωθείς (24)ανασκελωθούν (25)ανασκελωμένα (18)ανασκελωμένε (18)ανασκελωμένη (18)ανασκελωμένο (18)ανασκελώθηκα (24)ανασκελώθηκε (24)ανασκελώματα (16)ανασκελώναμε (16)ανασκελώνατε (14)ανασκελώνεις (13)ανασκελώνετε (14)ανασκελώνουν (15)ανασκελώσαμε (16)ανασκελώσατε (14)ανασκελώσεις (13)ανασκελώσετε (14)ανασκελώσουν (15)ανασκευάζαμε (24)ανασκευάζατε (22)ανασκευάζεις (21)ανασκευάζετε (22)ανασκευάζουν (23)ανασκευάσαμε (15)ανασκευάσατε (13)ανασκευάσεις (12)ανασκευάσετε (13)ανασκευάσουν (14)ανασκευαστές (12)ανασκευαστής (12)ανασκευαστεί (13)ανασκευαστών (13)ανασκιρτήσει (13)ανασκιρτήστε (13)ανασκιρτούμε (15)ανασκιρτούσα (13)ανασκιρτούσε (13)ανασκολοπίζω (26)ανασκολοπίσω (17)ανασκολόπιζα (24)ανασκολόπιζε (24)ανασκολόπισα (15)ανασκολόπισε (15)ανασκολόπιση (15)ανασκοπήθηκα (23)ανασκοπήθηκε (23)ανασκοπήσαμε (15)ανασκοπήσατε (13)ανασκοπήσεις (12)ανασκοπήσετε (13)ανασκοπήσεων (15)ανασκοπήσεως (14)ανασκοπήσουν (14)ανασκοπείσαι (13)ανασκοπείστε (13)ανασκοπείται (13)ανασκοπηθείς (21)ανασκοπηθούν (22)ανασκοπημένα (15)ανασκοπημένε (15)ανασκοπημένη (15)ανασκοπημένο (15)ανασκοπούμαι (15)ανασκοπούσαν (13)ανασκοπούσες (12)ανασκοπούταν (13)ανασκοπώντας (12)ανασκουμπωθώ (27)ανασκουμπώνω (18)ανασκουμπώσω (18)ανασκούμπωμα (19)ανασκούμπωνα (17)ανασκούμπωνε (17)ανασκούμπωσα (17)ανασκούμπωσε (17)ανασπάζονται (21)ανασπάζονταν (21)ανασπάστηκαν (13)ανασπάστηκες (12)ανασπαζόμουν (24)ανασπαζόσουν (22)ανασπαστείτε (12)ανασπαστούμε (14)αναστάθμισης (21)αναστάλθηκαν (23)αναστάσιμους (13)αναστέλλεσαι (15)αναστέλλεστε (15)αναστέλλεται (15)αναστέλλομαι (17)αναστέλλουμε (18)αναστέλλουνε (16)αναστέλλουσα (16)ανασταίνεσαι (11)ανασταίνεστε (11)ανασταίνεται (11)ανασταίνομαι (13)ανασταίνουμε (14)ανασταίνουνε (12)ανασταινόταν (11)ανασταλτικές (13)ανασταλτικής (13)ανασταλτικοί (14)ανασταλτικού (14)ανασταλτικός (13)ανασταλτικών (14)αναστατωθείς (21)αναστατωθούν (22)αναστατωμένα (15)αναστατωμένε (15)αναστατωμένη (15)αναστατωμένο (15)αναστατώθηκα (21)αναστατώθηκε (21)αναστατώματα (13)αναστατώναμε (13)αναστατώνανε (11)αναστατώνατε (11)αναστατώνεις (10)αναστατώνετε (11)αναστατώνομε (13)αναστατώνουν (12)αναστατώσαμε (13)αναστατώσανε (11)αναστατώσατε (11)αναστατώσεις (10)αναστατώσετε (11)αναστατώσεων (13)αναστατώσεως (12)αναστατώσομε (13)αναστατώσουν (12)αναστείλουμε (16)αναστείλουνε (14)αναστελλόταν (15)αναστενάζαμε (22)αναστενάζανε (20)αναστενάζατε (20)αναστενάζεις (19)αναστενάζετε (20)αναστενάζομε (22)αναστενάζουν (21)αναστενάξαμε (22)αναστενάξανε (20)αναστενάξατε (20)αναστενάξεις (19)αναστενάξετε (20)αναστενάξομε (22)αναστενάξουν (21)αναστεναγμοί (16)αναστεναγμού (16)αναστεναγμός (15)αναστεναγμών (16)αναστηθήκαμε (23)αναστηθήκανε (21)αναστηθήκατε (21)αναστηλωθείς (23)αναστηλωθούν (24)αναστηλωμένα (17)αναστηλωμένε (17)αναστηλωμένη (17)αναστηλωμένο (17)αναστηλωτικά (16)αναστηλωτικέ (16)αναστηλωτική (16)αναστηλωτικό (16)αναστηλώθηκα (23)αναστηλώθηκε (23)αναστηλώναμε (15)αναστηλώνατε (13)αναστηλώνεις (12)αναστηλώνετε (13)αναστηλώνουν (14)αναστηλώσαμε (15)αναστηλώσατε (13)αναστηλώσεις (12)αναστηλώσετε (13)αναστηλώσεων (15)αναστηλώσεως (14)αναστηλώσουν (14)αναστομωθείς (23)αναστομωθούν (24)αναστομωμένα (17)αναστομωμένε (17)αναστομωμένη (17)αναστομωμένο (17)αναστομώθηκα (23)αναστομώθηκε (23)αναστομώναμε (15)αναστομώνατε (13)αναστομώνεις (12)αναστομώνετε (13)αναστομώνουν (14)αναστομώσαμε (15)αναστομώσατε (13)αναστομώσεις (12)αναστομώσετε (13)αναστομώσεων (15)αναστομώσεως (14)αναστομώσουν (14)αναστρέφεσαι (19)αναστρέφεστε (19)αναστρέφεται (19)αναστρέφομαι (21)αναστρέφουμε (22)αναστρέψιμες (22)αναστρέψιμης (22)αναστρέψιμοι (23)αναστρέψιμος (22)αναστρέψιμου (24)αναστρέψιμων (25)αναστρέψουμε (24)αναστραμμένα (16)αναστραμμένο (16)αναστρεφόταν (19)αναστυλωθείς (24)αναστυλωθούν (25)αναστυλωμένα (18)αναστυλωμένε (18)αναστυλωμένη (18)αναστυλωμένο (18)αναστυλώθηκα (24)αναστυλώθηκε (24)αναστυλώναμε (16)αναστυλώνατε (14)αναστυλώνεις (13)αναστυλώνετε (14)αναστυλώνουν (15)αναστυλώσαμε (16)αναστυλώσατε (14)αναστυλώσεις (13)αναστυλώσετε (14)αναστυλώσεων (16)αναστυλώσουν (15)ανασυγκολλάν (20)ανασυγκολλάς (19)ανασυγκροτεί (17)ανασυνδέεσαι (15)ανασυνδέεστε (15)ανασυνδέεται (15)ανασυνδέομαι (17)ανασυνδέσεις (14)ανασυνδέσεων (17)ανασυνδέσεως (16)ανασυνδεόταν (15)ανασυνθέσεις (20)ανασυνθέσεων (23)ανασυνθέσεως (22)ανασυνθέτουν (22)ανασυντάξαμε (23)ανασυντάξεις (20)ανασυντάξετε (21)ανασυντάξεων (23)ανασυντάξεως (22)ανασυντάξουν (22)ανασυντάσσει (12)ανασυντέθηκα (22)ανασυνταχθεί (28)ανασυρθέντων (24)ανασυρόμαστε (15)ανασυρόσαστε (13)ανασυστάσεις (11)ανασυστάσεων (14)ανασυστάσεως (13)ανασυστήσουν (13)ανασφάλιστες (19)ανασφάλιστης (19)ανασφάλιστοι (20)ανασφάλιστος (19)ανασφάλιστου (21)ανασφάλιστων (22)ανασφαλίστου (21)ανασφαλίστων (22)ανασχεδίαζαν (30)ανασχεδίαζες (29)ανασχεδίασαν (21)ανασχεδίασες (20)ανασχεδιάζει (30)ανασχεδιάσει (21)ανασχεδιάσου (22)ανασχεδιάστε (21)ανασχεδιασμό (23)ανασχεδιαστώ (21)ανασχετικούς (18)ανασχημάτιζα (29)ανασχημάτιζε (29)ανασχημάτισα (20)ανασχημάτισε (20)ανασχηματίζω (31)ανασχηματίσω (22)ανατάσσονται (11)ανατάσσονταν (11)ανατέλλοντας (14)ανατέλλοντες (14)ανατέλλοντος (14)ανατέμνονται (13)ανατέμνονταν (13)αναταράζεσαι (21)αναταράζεστε (21)αναταράζεται (21)αναταράζομαι (23)αναταράζουμε (24)αναταράξουμε (24)αναταράσσαμε (14)αναταράσσατε (12)αναταράσσεις (11)αναταράσσετε (12)αναταράσσουν (13)αναταράχτηκα (20)αναταράχτηκε (20)αναταραγμένα (17)αναταραγμένε (17)αναταραγμένη (17)αναταραγμένο (17)αναταραζόταν (21)αναταραχτείς (18)αναταραχτούν (19)ανατασσόμουν (14)ανατασσόσουν (12)ανατεθειμένη (22)ανατεμνόμουν (16)ανατεμνόσουν (14)ανατιμήθηκαν (23)ανατιμήθηκες (22)ανατιμήσουμε (16)ανατιμηθείτε (22)ανατιμηθούμε (24)ανατιμημένες (14)ανατιμημένης (14)ανατιμημένοι (15)ανατιμημένος (14)ανατιμημένου (16)ανατιμημένων (17)ανατιμητικές (13)ανατιμητικής (13)ανατιμητικοί (14)ανατιμητικού (14)ανατιμητικός (13)ανατιμητικών (14)ανατιμούνται (13)ανατιμούσαμε (15)ανατιμούσατε (13)ανατιμόμαστε (15)ανατινάγματα (16)ανατινάζεσαι (20)ανατινάζεστε (20)ανατινάζεται (20)ανατινάζομαι (22)ανατινάζουμε (23)ανατινάξουμε (23)ανατινάχθηκε (28)ανατινάχτηκα (19)ανατινάχτηκε (19)ανατιναγμένα (16)ανατιναγμένε (16)ανατιναγμένη (16)ανατιναγμένο (16)ανατιναζόταν (20)ανατιναχτείς (17)ανατιναχτούν (18)ανατοκίζεσαι (21)ανατοκίζεστε (21)ανατοκίζεται (21)ανατοκίζομαι (23)ανατοκίζουμε (24)ανατοκίσουμε (15)ανατοκίστηκα (13)ανατοκίστηκε (13)ανατοκιζόταν (21)ανατοκισμένα (14)ανατοκισμένε (14)ανατοκισμένη (14)ανατοκισμένο (14)ανατοκισμούς (13)ανατοκιστείς (11)ανατοκιστούν (12)ανατολίτικες (13)ανατολίτικης (13)ανατολίτικοι (14)ανατολίτικος (13)ανατολίτικου (15)ανατολίτικων (16)ανατολίτισσα (13)ανατοποθετεί (21)ανατρέπονται (13)ανατρέπονταν (13)ανατρέποντας (12)ανατρέφονται (19)ανατρέφονταν (19)ανατρέχοντας (18)ανατρέψιμους (23)ανατρίχιαζαν (28)ανατρίχιαζες (27)ανατρίχιασαν (19)ανατρίχιασες (18)ανατρίχιασμα (21)ανατρεπτικές (13)ανατρεπτικής (13)ανατρεπτικοί (14)ανατρεπτικού (14)ανατρεπτικός (13)ανατρεπτικών (14)ανατρεπόμενα (15)ανατρεπόμενη (15)ανατρεπόμενο (15)ανατρεπόμουν (16)ανατρεπόσουν (14)ανατρεφόμουν (22)ανατρεφόσουν (20)ανατριχιάζει (28)ανατριχιάσει (19)ανατριχιάστε (19)ανατροφοδοτώ (22)ανατυπωθείτε (24)ανατυπωθούμε (26)ανατυπωμένες (16)ανατυπωμένης (16)ανατυπωμένοι (17)ανατυπωμένος (16)ανατυπωμένου (18)ανατυπωμένων (19)ανατυπωνόταν (15)ανατυπώθηκαν (23)ανατυπώθηκες (22)ανατυπώνεσαι (13)ανατυπώνεστε (13)ανατυπώνεται (13)ανατυπώνομαι (15)ανατυπώνουμε (16)ανατυπώσουμε (16)αναφαίνονται (18)αναφαίρετους (19)αναφερθέντες (27)αναφερθέντος (27)αναφερθέντων (30)αναφερθήκαμε (31)αναφερθήκανε (29)αναφερθήκατε (29)αναφερθείσας (27)αναφερθείσες (27)αναφερθείσης (27)αναφερομένης (20)αναφερομένου (22)αναφερομένων (23)αναφερόμαστε (21)αναφερόμενες (20)αναφερόμενης (20)αναφερόμενοι (21)αναφερόμενος (20)αναφερόμενου (22)αναφερόμενων (23)αναφερόμουνα (22)αναφερόντανε (19)αναφερόσαστε (19)αναφερόσουνα (20)αναφλέγονται (23)αναφλέγονταν (23)αναφλεγόμενη (25)αναφλεγόμενο (25)αναφλεγόμουν (26)αναφλεγόσουν (24)αναφλεκτήρας (21)αναφλεκτήρες (21)αναφλεκτήρων (24)αναφομοίωτες (21)αναφομοίωτης (21)αναφομοίωτοι (22)αναφομοίωτος (21)αναφομοίωτου (23)αναφομοίωτων (24)αναφροδισίας (21)αναφρόδιτους (22)αναφτερώθηκε (29)αναφυτέψουμε (31)αναφυτεμένες (20)αναφυτεμένης (20)αναφυτεμένοι (21)αναφυτεμένος (20)αναφυτεμένου (22)αναφυτεμένων (23)αναφυτευτείς (19)αναφυτευτούν (20)αναφυτευόταν (20)αναφυτεύεσαι (19)αναφυτεύεστε (19)αναφυτεύεται (19)αναφυτεύομαι (21)αναφυτεύουμε (22)αναφυτεύτηκα (20)αναφυτεύτηκε (20)αναφυόμασταν (21)αναφυόσασταν (19)αναφωνήσουμε (23)αναφωνούσαμε (22)αναφωνούσατε (20)αναχαιτίζαμε (29)αναχαιτίζατε (27)αναχαιτίζεις (26)αναχαιτίζετε (27)αναχαιτίζουν (28)αναχαιτίσαμε (20)αναχαιτίσατε (18)αναχαιτίσεις (17)αναχαιτίσετε (18)αναχαιτίσεων (20)αναχαιτίσεως (19)αναχαιτίσουν (19)αναχαιτισθεί (27)αναχαιτιστεί (18)αναχαράζεσαι (28)αναχαράζεστε (28)αναχαράζεται (28)αναχαράζομαι (30)αναχαράζουμε (31)αναχαράξουμε (31)αναχαραζόταν (28)αναχρονίζαμε (30)αναχρονίζατε (28)αναχρονίζεις (27)αναχρονίζετε (28)αναχρονίζουν (29)αναχρονίσαμε (21)αναχρονίσατε (19)αναχρονίσεις (18)αναχρονίσετε (19)αναχρονίσουν (20)αναχρονικούς (19)αναχρονισμοί (21)αναχρονισμού (21)αναχρονισμός (20)αναχρονισμών (21)αναχρονιστές (18)αναχωμάτιζαν (31)αναχωμάτιζες (30)αναχωμάτισαν (22)αναχωμάτισες (21)αναχωμάτωναν (24)αναχωμάτωνες (23)αναχωμάτωσαν (24)αναχωμάτωσες (23)αναχωμάτωσης (23)αναχωματίζει (31)αναχωματίσει (22)αναχωματίστε (22)αναχωματώνει (22)αναχωματώσει (22)αναχωματώστε (22)αναχωνευόταν (21)αναχωνεύεσαι (20)αναχωνεύεστε (20)αναχωνεύεται (20)αναχωνεύομαι (22)αναχωνόμαστε (22)αναχωνόσαστε (20)αναχωρήσουμε (24)αναχωρήσουνε (22)αναχωρητισμό (23)αναχωρούντων (23)αναχωρούσαμε (23)αναχωρούσανε (21)αναχωρούσατε (21)αναψηλάφησής (27)αναψηλάφησαν (29)αναψηλάφησες (28)αναψηλάφησης (28)αναψηλάφησις (28)αναψηλαφήσει (29)αναψηλαφήστε (29)αναψηλαφείτε (29)αναψηλαφούμε (31)αναψηλαφούσα (29)αναψηλαφούσε (29)αναψυκτήριον (23)αναψυκτηρίου (24)αναψυκτηρίων (25)αναψυκτικούς (22)αναψυχόμαστε (30)αναψυχόσαστε (28)αναψυχώνουμε (31)αναψυχώσουμε (31)ανδαλουσιανό (17)ανδράδελφους (27)ανδραποδίζει (28)ανδραποδίσει (19)ανδραποδίστε (19)ανδραποδισμέ (21)ανδραποδισμό (21)ανδραπόδιζαν (28)ανδραπόδιζες (27)ανδραπόδισαν (19)ανδραπόδισες (18)ανδρειωμένες (18)ανδρειωμένης (18)ανδρειωμένοι (19)ανδρειωμένος (18)ανδρειωμένου (20)ανδρειωμένων (21)ανδρειώνομαι (17)ανδρογυναίκα (20)ανδροκρατίας (16)ανδροκρατίες (16)ανδροκρατικά (18)ανδροκρατικέ (18)ανδροκρατική (18)ανδροκρατικό (18)ανδροπρέπεια (18)ανδροπρεπείς (17)ανδροπρεπούς (17)ανδρωνυμικές (20)ανδρωνυμικής (20)ανδρωνυμικοί (21)ανδρωνυμικού (21)ανδρωνυμικός (20)ανδρωνυμικών (21)ανδρωνόμαστε (19)ανδρωνόσαστε (17)ανείσπρακτες (13)ανείσπρακτης (13)ανείσπρακτοι (14)ανείσπρακτος (13)ανείσπρακτου (15)ανείσπρακτων (16)ανείσπραχτος (19)ανεβαίνοντας (17)ανεβαζόμαστε (29)ανεβαζόσαστε (27)ανεβασμένους (20)ανεβαστήκαμε (21)ανεβαστήκατε (19)ανεγείρονται (15)ανεγείρονταν (15)ανεγείροντας (14)ανεγειρόμενα (17)ανεγειρόμενη (17)ανεγειρόμενο (17)ανεγειρόμουν (18)ανεγειρόσουν (16)ανεγερθέντες (23)ανεγερθέντος (23)ανεγερθέντων (26)ανεγερθείσας (23)ανεγερθείσες (23)ανεγερθείσης (23)ανεγκέφαλους (24)ανεγκωμίαστα (19)ανεγκωμίαστε (19)ανεγκωμίαστη (19)ανεγκωμίαστο (19)ανεγχείρητες (21)ανεγχείρητης (21)ανεγχείρητοι (22)ανεγχείρητος (21)ανεγχείρητου (23)ανεγχείρητων (24)ανεδαφικότης (21)ανεδείχθησαν (30)ανειδίκευτες (15)ανειδίκευτης (15)ανειδίκευτοι (16)ανειδίκευτος (15)ανειδίκευτου (17)ανειδίκευτων (18)ανειδικεύτου (16)ανειδοποίητα (15)ανειδοποίητε (15)ανειδοποίητη (15)ανειδοποίητο (15)ανεικονικούς (12)ανειλημμένες (16)ανειλημμένης (16)ανειλημμένοι (17)ανειλημμένος (16)ανειλημμένου (18)ανειλημμένων (19)ανειλικρινές (14)ανειλικρινής (14)ανειλικρινών (15)ανειλικρινώς (14)ανειρήνευτες (12)ανειρήνευτης (12)ανειρήνευτοι (13)ανειρήνευτος (12)ανειρήνευτου (14)ανειρήνευτων (15)ανεκδήλωτους (19)ανεκδίκαστες (15)ανεκδίκαστης (15)ανεκδίκαστοι (16)ανεκδίκαστος (15)ανεκδίκαστου (17)ανεκδίκαστων (18)ανεκδίκητους (16)ανεκδιήγητες (17)ανεκδιήγητης (17)ανεκδιήγητοι (18)ανεκδιήγητος (17)ανεκδιήγητου (19)ανεκδιήγητων (20)ανεκδοτικούς (15)ανεκδοτολόγε (20)ανεκδοτολόγο (20)ανεκλάλητους (16)ανεκμίσθωτες (24)ανεκμίσθωτης (24)ανεκμίσθωτοι (25)ανεκμίσθωτος (24)ανεκμίσθωτου (26)ανεκμίσθωτων (27)ανεκπαίδευτα (17)ανεκπαίδευτε (17)ανεκπαίδευτη (17)ανεκπαίδευτο (17)ανεκπλήρωτες (17)ανεκπλήρωτης (17)ανεκπλήρωτοι (18)ανεκπλήρωτος (17)ανεκπλήρωτου (19)ανεκπλήρωτων (20)ανεκποίητους (13)ανεκτέλεστες (13)ανεκτέλεστης (13)ανεκτέλεστοι (14)ανεκτέλεστος (13)ανεκτέλεστου (15)ανεκτέλεστων (16)ανεκτίμητους (14)ανεκτικότητα (13)ανεκτότερους (13)ανεκτύπωτους (15)ανεκφώνητους (19)ανεκχώρητους (20)ανελίσσονται (13)ανελίσσονταν (13)ανελαστικούς (13)ανελευθερίας (23)ανελευθερίες (23)ανελευθεριών (24)ανελεύθερους (23)ανελικτικούς (14)ανελισσόμουν (16)ανελισσόσουν (14)ανελκυθήκαμε (27)ανελκυθήκατε (25)ανελκυσμένων (19)ανελκυστήρας (15)ανελκυστήρες (15)ανελκυστήρων (18)ανελκυόμαστε (17)ανελκυόσαστε (15)ανελλήνιστες (14)ανελλήνιστης (14)ανελλήνιστοι (15)ανελλήνιστος (14)ανελλήνιστου (16)ανελλήνιστων (17)ανεμβολίαστα (22)ανεμβολίαστε (22)ανεμβολίαστη (22)ανεμβολίαστο (22)ανεμιζόμαστε (24)ανεμιζόσαστε (22)ανεμισμένους (15)ανεμιστήκαμε (16)ανεμιστήκατε (14)ανεμοβλογιάς (24)ανεμοβροχιού (28)ανεμοβροχιών (28)ανεμογκάστρι (18)ανεμογράφους (24)ανεμοδείκτες (16)ανεμοδείκτης (16)ανεμοδείχτες (22)ανεμοδείχτης (22)ανεμοδεικτών (17)ανεμοδειχτών (23)ανεμοθύελλας (25)ανεμοθύελλες (25)ανεμολογικού (19)ανεμοφράκτες (21)ανεμοφράκτης (21)ανεμοφρακτών (22)ανεμπέδωτους (19)ανεμπόδιστες (16)ανεμπόδιστης (16)ανεμπόδιστοι (17)ανεμπόδιστος (16)ανεμπόδιστου (18)ανεμπόδιστων (19)ανεμόδαρτους (17)ανεμόρρομβοι (24)ανεμόρρομβος (23)ανεμόρρομβου (25)ανεμόρρομβων (26)ανενδοίαστες (13)ανενδοίαστης (13)ανενδοίαστοι (14)ανενδοίαστος (13)ανενδοίαστου (15)ανενδοίαστων (16)ανενημέρωτες (15)ανενημέρωτης (15)ανενημέρωτοι (16)ανενημέρωτος (15)ανενημέρωτου (17)ανενημέρωτων (18)ανενόχλητους (20)ανεξάλειπτες (22)ανεξάλειπτης (22)ανεξάλειπτοι (23)ανεξάλειπτος (22)ανεξάλειπτου (24)ανεξάλειπτων (25)ανεξάντλητες (21)ανεξάντλητης (21)ανεξάντλητοι (22)ανεξάντλητος (21)ανεξάντλητου (23)ανεξάντλητων (24)ανεξάρτητους (21)ανεξάσκητους (21)ανεξέλεγκτες (25)ανεξέλεγκτης (25)ανεξέλεγκτοι (26)ανεξέλεγκτος (25)ανεξέλεγκτου (27)ανεξέλεγκτων (28)ανεξέλικτους (23)ανεξέταστους (20)ανεξίθρησκες (30)ανεξίθρησκης (30)ανεξίθρησκοι (31)ανεξίθρησκος (30)ανεξίθρησκου (32)ανεξίθρησκων (33)ανεξαίρετους (21)ανεξαγόραστα (24)ανεξαγόραστε (24)ανεξαγόραστη (24)ανεξαγόραστο (24)ανεξακρίβωτα (31)ανεξακρίβωτε (31)ανεξακρίβωτη (31)ανεξακρίβωτο (31)ανεξαργύρωτα (27)ανεξαργύρωτε (27)ανεξαργύρωτη (27)ανεξαργύρωτο (27)ανεξαρτήτους (21)ανεξαρτησίας (20)ανεξαρτησίες (20)ανεξαρτησιών (21)ανεξερεύνηση (21)ανεξερεύνητα (21)ανεξερεύνητε (21)ανεξερεύνητη (21)ανεξερεύνητο (21)ανεξεταστέας (19)ανεξεταστέες (19)ανεξεταστέοι (20)ανεξεταστέος (19)ανεξεταστέου (21)ανεξεταστέων (22)ανεξημέρωτες (24)ανεξημέρωτης (24)ανεξημέρωτοι (25)ανεξημέρωτος (24)ανεξημέρωτου (26)ανεξημέρωτων (27)ανεξιθρησκία (31)ανεξιλέωτους (24)ανεξιστόρητα (21)ανεξιστόρητε (21)ανεξιστόρητη (21)ανεξιστόρητο (21)ανεξιχνίαστα (27)ανεξιχνίαστε (27)ανεξιχνίαστη (27)ανεξιχνίαστο (27)ανεξοικείωτα (23)ανεξοικείωτε (23)ανεξοικείωτη (23)ανεξοικείωτο (23)ανεξόφλητους (29)ανεπάγγελτες (19)ανεπάγγελτης (19)ανεπάγγελτοι (20)ανεπάγγελτος (19)ανεπάγγελτου (21)ανεπάγγελτων (22)ανεπάντεχους (19)ανεπίβλεπτες (21)ανεπίβλεπτης (21)ανεπίβλεπτοι (22)ανεπίβλεπτος (21)ανεπίβλεπτου (23)ανεπίβλεπτων (24)ανεπίγνωστες (16)ανεπίγνωστης (16)ανεπίγνωστοι (17)ανεπίγνωστος (16)ανεπίγνωστου (18)ανεπίγνωστων (19)ανεπίγραφους (23)ανεπίδεκτους (16)ανεπίκαιρους (14)ανεπίληπτους (15)ανεπίστρεπτα (14)ανεπίστρεπτε (14)ανεπίστρεπτη (14)ανεπίστρεπτο (14)ανεπίστροφες (19)ανεπίστροφης (19)ανεπίστροφοι (20)ανεπίστροφος (19)ανεπίστροφου (21)ανεπίστροφων (22)ανεπίσχετους (19)ανεπίτευκτες (13)ανεπίτευκτης (13)ανεπίτευκτοι (14)ανεπίτευκτος (13)ανεπίτευκτου (15)ανεπίτευκτων (16)ανεπίτρεπτες (13)ανεπίτρεπτης (13)ανεπίτρεπτοι (14)ανεπίτρεπτος (13)ανεπίτρεπτου (15)ανεπίτρεπτων (16)ανεπαίσθητες (20)ανεπαίσθητης (20)ανεπαίσθητοι (21)ανεπαίσθητος (20)ανεπαίσθητου (22)ανεπαίσθητων (23)ανεπαίσχυντα (20)ανεπαίσχυντε (20)ανεπαίσχυντη (20)ανεπαίσχυντο (20)ανεπαγγέλτως (21)ανεπαισθήτως (22)ανεπανάληπτα (15)ανεπανάληπτε (15)ανεπανάληπτη (15)ανεπανάληπτο (15)ανεπανόρθωτα (24)ανεπανόρθωτε (24)ανεπανόρθωτη (24)ανεπανόρθωτο (24)ανεπηρέαστες (12)ανεπηρέαστης (12)ανεπηρέαστοι (13)ανεπηρέαστος (12)ανεπηρέαστου (14)ανεπηρέαστων (15)ανεπιείκειας (12)ανεπιείκειες (12)ανεπιεικειών (13)ανεπιθεώρητα (22)ανεπιθεώρητε (22)ανεπιθεώρητη (22)ανεπιθεώρητο (22)ανεπιθύμητες (22)ανεπιθύμητης (22)ανεπιθύμητοι (23)ανεπιθύμητος (22)ανεπιθύμητου (24)ανεπιθύμητων (25)ανεπικήρυκτα (16)ανεπικήρυκτε (16)ανεπικήρυκτη (16)ανεπικήρυκτο (16)ανεπικερδείς (16)ανεπικερδούς (16)ανεπικύρωτες (15)ανεπικύρωτης (15)ανεπικύρωτοι (16)ανεπικύρωτος (15)ανεπικύρωτου (17)ανεπικύρωτων (18)ανεπισκίαστα (13)ανεπισκίαστε (13)ανεπισκίαστη (13)ανεπισκίαστο (13)ανεπιστρεπτί (14)ανεπιτήδειας (14)ανεπιτήδειες (14)ανεπιτήδειοι (15)ανεπιτήδειος (14)ανεπιτήδειου (16)ανεπιτήδειων (17)ανεπιτήδευτα (16)ανεπιτήδευτε (16)ανεπιτήδευτη (16)ανεπιτήδευτο (16)ανεπιτήρητες (12)ανεπιτήρητης (12)ανεπιτήρητοι (13)ανεπιτήρητος (12)ανεπιτήρητου (14)ανεπιτήρητων (15)ανεπιφύλακτα (22)ανεπιφύλακτε (22)ανεπιφύλακτη (22)ανεπιφύλακτο (22)ανεπιφύλαχτα (28)ανεπιχείρητα (20)ανεπιχείρητε (20)ανεπιχείρητη (20)ανεπιχείρητο (20)ανεπιχρύσωτα (22)ανεπιχρύσωτε (22)ανεπιχρύσωτη (22)ανεπιχρύσωτο (22)ανεπούλωτους (16)ανεπρόκοπους (15)ανεπτυγμένες (17)ανεπτυγμένης (17)ανεπτυγμένοι (18)ανεπτυγμένος (17)ανεπτυγμένου (19)ανεπτυγμένων (20)ανεπτύχθησαν (28)ανεπόπτευτες (13)ανεπόπτευτης (13)ανεπόπτευτοι (14)ανεπόπτευτος (13)ανεπόπτευτου (15)ανεπόπτευτων (16)ανερέθιστους (21)ανερευνήθηκα (23)ανερευνήθηκε (23)ανερευνήσαμε (15)ανερευνήσατε (13)ανερευνήσεις (12)ανερευνήσετε (13)ανερευνήσουν (14)ανερευνηθείς (21)ανερευνηθούν (22)ανερευνημένα (15)ανερευνημένε (15)ανερευνημένη (15)ανερευνημένο (15)ανερευνούσαν (13)ανερευνούσες (12)ανερευνώντας (12)ανερεύνητους (12)ανερμάτιστες (13)ανερμάτιστης (13)ανερμάτιστοι (14)ανερμάτιστος (13)ανερμάτιστου (15)ανερμάτιστων (16)ανερμήνευτες (14)ανερμήνευτης (14)ανερμήνευτοι (15)ανερμήνευτος (14)ανερμήνευτου (16)ανερμήνευτων (17)ανερυθρίαστα (23)ανερυθρίαστε (23)ανερυθρίαστη (23)ανερυθρίαστο (23)ανερχόμασταν (21)ανερχόμενους (21)ανερχόσασταν (19)ανερώτευτους (13)ανεστραμμένα (16)ανεστραμμένε (16)ανεστραμμένη (16)ανεστραμμένο (16)ανετοίμαστες (12)ανετοίμαστης (12)ανετοίμαστοι (13)ανετοίμαστος (12)ανετοίμαστου (14)ανετοίμαστων (15)ανετοιμότητα (13)ανευθυνότητά (21)ανευθυνότητα (22)ανευλόγητους (17)ανευρίσκεσαι (14)ανευρίσκεστε (14)ανευρίσκεται (14)ανευρίσκομαι (16)ανευρεθέντων (24)ανευρεθείσες (21)ανευρισκόταν (14)ανευρυνόμουν (17)ανευρυνόσουν (15)ανευρυσμάτων (18)ανευρύνονται (13)ανευρύνονταν (13)ανευρύσματος (14)ανεφάρμοστες (20)ανεφάρμοστης (20)ανεφάρμοστοι (21)ανεφάρμοστος (20)ανεφάρμοστου (22)ανεφάρμοστων (23)ανεφοδίαστες (20)ανεφοδίαστης (20)ανεφοδίαστοι (21)ανεφοδίαστος (20)ανεφοδίαστου (22)ανεφοδίαστων (23)ανεφοδιάζαμε (32)ανεφοδιάζατε (30)ανεφοδιάζεις (29)ανεφοδιάζετε (30)ανεφοδιάζουν (31)ανεφοδιάσαμε (23)ανεφοδιάσατε (21)ανεφοδιάσεις (20)ανεφοδιάσετε (21)ανεφοδιάσουν (22)ανεφοδιασμοί (23)ανεφοδιασμού (23)ανεφοδιασμός (22)ανεφοδιασμών (23)ανεφοδιαστεί (21)ανεχτικότατα (19)ανεχτικότατε (19)ανεχτικότατη (19)ανεχτικότατο (19)ανεχτικότερα (20)ανεχτικότερε (20)ανεχτικότερη (20)ανεχτικότερο (20)ανεχόντουσαν (19)ανεχόρταγους (22)ανεόρταστους (12)ανεύσπλαγχνα (24)ανεύσπλαγχνε (24)ανεύσπλαγχνη (24)ανεύσπλαγχνο (24)ανηθικοτήτων (23)ανηθικότητας (20)ανηθικότητες (20)ανηλικότητάς (12)ανηλικότητας (13)ανηολόγητους (16)ανηρτημένους (14)ανησυχήσουμε (22)ανησυχήσουνε (20)ανησυχαστικά (20)ανησυχαστικέ (20)ανησυχαστική (20)ανησυχαστικό (20)ανησυχητικές (19)ανησυχητικής (19)ανησυχητικοί (20)ανησυχητικού (20)ανησυχητικός (19)ανησυχητικών (20)ανησυχούντες (18)ανησυχούσαμε (21)ανησυχούσανε (19)ανησυχούσατε (19)ανηφορίζουμε (31)ανηφορίσουμε (22)ανθεκτικότης (21)ανθελληνικές (24)ανθελληνικής (24)ανθελληνικοί (25)ανθελληνικού (25)ανθελληνικός (24)ανθελληνικών (25)ανθελληνισμό (26)ανθεμόκριτος (23)ανθενωτικούς (22)ανθιδρωτικές (26)ανθιδρωτικής (26)ανθιδρωτικοί (27)ανθιδρωτικού (27)ανθιδρωτικός (26)ανθιδρωτικών (27)ανθιστάμενου (23)ανθοβολήματα (31)ανθοβολήσαμε (31)ανθοβολήσατε (29)ανθοβολήσεις (28)ανθοβολήσετε (29)ανθοβολήσουν (30)ανθοβολούσαν (29)ανθοβολούσες (28)ανθοβολώντας (28)ανθοκομικούς (23)ανθολογήθηκα (35)ανθολογήθηκε (35)ανθολογήσαμε (27)ανθολογήσατε (25)ανθολογήσεις (24)ανθολογήσετε (25)ανθολογήσεων (27)ανθολογήσεως (26)ανθολογήσουν (26)ανθολογείσαι (25)ανθολογείστε (25)ανθολογείται (25)ανθολογηθείς (33)ανθολογηθούν (34)ανθολογημένα (27)ανθολογημένε (27)ανθολογημένη (27)ανθολογημένο (27)ανθολογούμαι (27)ανθολογούσαν (25)ανθολογούσες (24)ανθολογούταν (25)ανθολογώντας (24)ανθοπαραγωγή (30)ανθοποίκιλτα (24)ανθοποίκιλτε (24)ανθοποίκιλτη (24)ανθοποίκιλτο (24)ανθοπωλισσών (25)ανθοπώλισσας (22)ανθοπώλισσες (22)ανθοστολίζει (31)ανθοστολίσει (22)ανθοστολίσου (23)ανθοστολίστε (22)ανθοστολιστώ (22)ανθοστρώναμε (23)ανθοστρώνατε (21)ανθοστρώνεις (20)ανθοστρώνετε (21)ανθοστρώνουν (22)ανθοστρώσαμε (23)ανθοστρώσατε (21)ανθοστρώσεις (20)ανθοστρώσετε (21)ανθοστρώσουν (22)ανθοστόλιζαν (31)ανθοστόλιζες (30)ανθοστόλισαν (22)ανθοστόλισες (21)ανθοστόλιστα (22)ανθοστόλιστε (22)ανθοστόλιστη (22)ανθοστόλιστο (22)ανθοφορήσαμε (30)ανθοφορήσατε (28)ανθοφορήσεις (27)ανθοφορήσετε (28)ανθοφορήσουν (29)ανθοφορούσαν (28)ανθοφορούσες (27)ανθοφορώντας (27)ανθοφυτεμένο (30)ανθρακεργάτη (26)ανθρακευόταν (23)ανθρακεύεσαι (22)ανθρακεύεστε (22)ανθρακεύεται (22)ανθρακεύομαι (24)ανθρακεύουμε (25)ανθρακεύσαμε (24)ανθρακεύσατε (22)ανθρακεύσεις (21)ανθρακεύσετε (22)ανθρακεύσεων (24)ανθρακεύσεως (23)ανθρακεύσουν (23)ανθρακογόνος (24)ανθρακοειδές (24)ανθρακοειδής (24)ανθρακοειδών (25)ανθρακοφοβία (36)ανθρακοφόρας (29)ανθρακοφόρες (29)ανθρακοφόροι (30)ανθρακοφόρος (29)ανθρακοφόρου (31)ανθρακοφόρων (32)ανθρακούχους (29)ανθρακωθείτε (33)ανθρακωθούμε (35)ανθρακωμένες (25)ανθρακωμένης (25)ανθρακωμένοι (26)ανθρακωμένος (25)ανθρακωμένου (27)ανθρακωμένων (28)ανθρακωνόταν (24)ανθρακωρυχία (33)ανθρακωρύχοι (32)ανθρακωρύχος (31)ανθρακωρύχου (33)ανθρακωρύχων (34)ανθρακώθηκαν (32)ανθρακώθηκες (31)ανθρακώνεσαι (22)ανθρακώνεστε (22)ανθρακώνεται (22)ανθρακώνομαι (24)ανθρακώνουμε (25)ανθρακώσουμε (25)ανθρωπίζεσαι (33)ανθρωπίζεστε (33)ανθρωπίζεται (33)ανθρωπίζομαι (35)ανθρωπίζουμε (36)ανθρωπίσουμε (27)ανθρωπίστρια (25)ανθρωπευτείς (24)ανθρωπευτούν (25)ανθρωπευόταν (25)ανθρωπεύεσαι (24)ανθρωπεύεστε (24)ανθρωπεύεται (24)ανθρωπεύομαι (26)ανθρωπεύουμε (27)ανθρωπεύτηκα (25)ανθρωπεύτηκε (25)ανθρωπιζόταν (33)ανθρωπισμούς (25)ανθρωπιστικά (25)ανθρωπιστικέ (25)ανθρωπιστική (25)ανθρωπιστικό (25)ανθρωπογενής (26)ανθρωπογενών (27)ανθρωπογονία (27)ανθρωποδικία (28)ανθρωποειδές (26)ανθρωποειδής (26)ανθρωποειδών (27)ανθρωποθυσία (34)ανθρωποκτόνε (25)ανθρωποκτόνο (25)ανθρωπολογία (29)ανθρωπολόγοι (29)ανθρωπολόγος (28)ανθρωπολόγου (30)ανθρωπολόγων (31)ανθρωπομηνών (26)ανθρωποσοφία (31)ανθρωποσφαγή (34)ανθρωποφάγοι (34)ανθρωποφάγος (33)ανθρωποφάγου (35)ανθρωποφάγων (36)ανθρωποφάφοι (38)ανθρωποφαγία (34)ανθρωποφοβία (38)ανθρωπόμορφα (34)ανθρωπόμορφε (34)ανθρωπόμορφη (34)ανθρωπόμορφο (34)ανθρωπότητας (23)ανθυγιεινούς (23)ανθυπίλαρχοι (32)ανθυπίλαρχος (31)ανθυπασπιστή (23)ανθυπολοχαγέ (34)ανθυπολοχαγό (34)ανθυπομειδιώ (27)ανθυποψήφιος (37)ανθόσπαρτους (22)ανθόστρωτους (23)ανιδιοτέλεια (16)ανιδιοτελείς (15)ανιδιοτελούς (15)ανιδρυθήκαμε (28)ανιδρυθήκατε (26)ανιδρυμένους (18)ανιδρυόμαστε (18)ανικανότητάς (10)ανικανότητας (11)ανικανότητες (11)ανικανότητος (11)ανιμιστικούς (13)ανισοβύθιστα (27)ανισοβύθιστε (27)ανισοβύθιστη (27)ανισοβύθιστο (27)ανισομέρειας (13)ανισομέρειες (13)ανισομεγέθης (24)ανισομερειών (14)ανισοπέδωτες (16)ανισοπέδωτης (16)ανισοπέδωτοι (17)ανισοπέδωτος (16)ανισοπέδωτου (18)ανισοπέδωτων (19)ανισορροπίας (13)ανισορροπίες (13)ανισορροπιών (14)ανισορρόπησα (14)ανισορρόπηση (14)ανισοσκέλεια (14)ανισοσκελείς (13)ανισοσκελούς (13)ανισοσύλλαβα (22)ανισοσύλλαβε (22)ανισοσύλλαβη (22)ανισοσύλλαβο (22)ανιστορήθηκα (22)ανιστορήθηκε (22)ανιστορήσαμε (14)ανιστορήσατε (12)ανιστορήσεις (11)ανιστορήσετε (12)ανιστορήσουν (13)ανιστορείσαι (12)ανιστορείστε (12)ανιστορείται (12)ανιστορηθείς (20)ανιστορηθούν (21)ανιστορημένα (14)ανιστορημένε (14)ανιστορημένη (14)ανιστορημένο (14)ανιστορούμαι (14)ανιστορούσαν (12)ανιστορούσες (11)ανιστορούταν (12)ανιστορώντας (11)ανιστόρητους (12)ανισχυροποιώ (21)ανισόμετρους (14)ανισόπλευρες (15)ανισόπλευρης (15)ανισόπλευροι (16)ανισόπλευρος (15)ανισόπλευρου (17)ανισόπλευρων (18)ανισόρροπους (14)ανισότροπους (13)ανισόχρονους (19)ανιχνευτείτε (19)ανιχνευτικές (19)ανιχνευτικής (19)ανιχνευτικοί (20)ανιχνευτικού (20)ανιχνευτικός (19)ανιχνευτικών (20)ανιχνευτούμε (21)ανιχνευόμουν (22)ανιχνευόσουν (20)ανιχνεύθηκαν (28)ανιχνεύονται (18)ανιχνεύονταν (18)ανιχνεύοντας (17)ανιχνεύσιμες (19)ανιχνεύσιμης (19)ανιχνεύσιμοι (20)ανιχνεύσιμος (19)ανιχνεύσιμου (21)ανιχνεύσιμων (22)ανιχνεύσουμε (21)ανιχνεύτηκαν (19)ανιχνεύτηκες (18)ανοίκιαστους (12)ανοδικότατες (14)ανοδικότατης (14)ανοδικότατοι (15)ανοδικότατος (14)ανοδικότατου (16)ανοδικότατων (17)ανοδικότερες (15)ανοδικότερης (15)ανοδικότεροι (16)ανοδικότερος (15)ανοδικότερου (17)ανοδικότερων (18)ανοιγοκλείνω (19)ανοιγόκλεινε (17)ανοιγόκλεισε (17)ανοιγόμασταν (16)ανοιγόσασταν (14)ανοικοδομήσω (19)ανοικοδομείς (16)ανοικοδομηθώ (26)ανοικοδομούν (17)ανοικοδόμησή (16)ανοικοδόμησα (17)ανοικοδόμησε (17)ανοικοδόμηση (17)ανοικοδόμητα (17)ανοικοδόμητε (17)ανοικοδόμητη (17)ανοικοδόμητο (17)ανοικονόμητα (14)ανοικονόμητε (14)ανοικονόμητη (14)ανοικονόμητο (14)ανοικτότατες (11)ανοικτότατης (11)ανοικτότατοι (12)ανοικτότατος (11)ανοικτότατου (13)ανοικτότατων (14)ανοικτότερες (12)ανοικτότερης (12)ανοικτότεροι (13)ανοικτότερος (12)ανοικτότερου (14)ανοικτότερων (15)ανοιξιάτικες (20)ανοιξιάτικης (20)ανοιξιάτικοι (21)ανοιξιάτικος (20)ανοιξιάτικου (22)ανοιξιάτικων (23)ανοιχτομάτης (19)ανοιχτοχέρης (25)ανοιχτόκαρδα (23)ανοιχτόκαρδε (23)ανοιχτόκαρδη (23)ανοιχτόκαρδο (23)ανοιχτόμυαλα (23)ανοιχτόμυαλε (23)ανοιχτόμυαλη (23)ανοιχτόμυαλο (23)ανοιχτόξανθα (36)ανοιχτότατες (17)ανοιχτότατης (17)ανοιχτότατοι (18)ανοιχτότατος (17)ανοιχτότατου (19)ανοιχτότατων (20)ανοιχτότερες (18)ανοιχτότερης (18)ανοιχτότεροι (19)ανοιχτότερος (18)ανοιχτότερου (20)ανοιχτότερων (21)ανοιχτόχρωμα (30)ανοιχτόχρωμε (30)ανοιχτόχρωμη (30)ανοιχτόχρωμο (30)ανολοκλήρωτα (19)ανολοκλήρωτε (19)ανολοκλήρωτη (19)ανολοκλήρωτο (19)ανομοιοβαρές (20)ανομοιοβαρής (20)ανομοιοβαρών (21)ανομοιογενές (15)ανομοιογενής (15)ανομοιογενών (16)ανομοιογενώς (15)ανομοιοειδής (15)ανομοιομερές (15)ανομοιομερής (15)ανομοιομερών (16)ανομοιομερώς (15)ανομοιοτήτων (15)ανομοιωτικές (15)ανομοιωτικής (15)ανομοιωτικοί (16)ανομοιωτικού (16)ανομοιωτικός (15)ανομοιωτικών (16)ανομοιόμορφα (23)ανομοιόμορφε (23)ανομοιόμορφη (23)ανομοιόμορφο (23)ανομοιότητας (12)ανομοιότητες (12)ανομολόγητες (17)ανομολόγητης (17)ανομολόγητοι (18)ανομολόγητος (17)ανομολόγητου (19)ανομολόγητων (20)ανονείρευτες (12)ανονείρευτης (12)ανονείρευτοι (13)ανονείρευτος (12)ανονείρευτου (14)ανονείρευτων (15)ανοξείδωτους (25)ανοργάνωτους (17)ανοργανωσιάς (16)ανοργανωσιές (16)ανοργανωσιών (17)ανοργασμικός (17)ανορεκτικούς (13)ανορθογραφία (32)ανορθοδοξίας (32)ανορθοδοξίες (32)ανορθοδοξιών (33)ανορθολογικά (27)ανορθολογικέ (27)ανορθολογική (27)ανορθολογικό (27)ανορθωθήκαμε (35)ανορθωθήκατε (33)ανορθωμένους (25)ανορθωνόμουν (26)ανορθωνόσουν (24)ανορθωτικούς (23)ανορθόγραφες (31)ανορθόγραφης (31)ανορθόγραφοι (32)ανορθόγραφος (31)ανορθόγραφου (33)ανορθόγραφων (34)ανορθόδοξους (33)ανορθώνονται (21)ανορθώνονταν (21)ανορθώνοντας (20)ανορμήνευτες (14)ανορμήνευτης (14)ανορμήνευτοι (15)ανορμήνευτος (14)ανορμήνευτου (16)ανορμήνευτων (17)ανοσήλευτους (14)ανοσιουργήσω (18)ανοσιουργείς (15)ανοσιουργούν (16)ανοσιούργημα (17)ανοσιούργησα (15)ανοσιούργησε (15)ανοσολογικές (16)ανοσολογικής (16)ανοσολογικοί (17)ανοσολογικού (17)ανοσολογικός (16)ανοσολογικών (17)ανοσοποίησαν (12)ανοσοποίησες (11)ανοσοποίησης (11)ανοσοποίησις (11)ανοσοποιήσει (12)ανοσοποιήσου (13)ανοσοποιήστε (12)ανοσοποιείτε (12)ανοσοποιηθεί (21)ανοσοποιούμε (14)ανοσοποιούσα (12)ανοσοποιούσε (12)ανοστάλγητες (15)ανοστάλγητης (15)ανοστάλγητοι (16)ανοστάλγητος (15)ανοστάλγητου (17)ανοστάλγητων (18)ανουθέτητους (21)αντίθρησκους (22)αντίκλειθρον (24)αντίστοιχους (18)αντίστροφους (19)αντίχριστους (19)ανταγωνίσιμα (18)ανταγωνίσιμε (18)ανταγωνίσιμη (18)ανταγωνίσιμο (18)ανταγωνισθεί (25)ανταγωνισμοί (18)ανταγωνισμού (18)ανταγωνισμός (17)ανταγωνισμών (18)ανταγωνιστές (15)ανταγωνιστής (15)ανταγωνιστεί (16)ανταγωνιστών (16)ανταλλάγματα (20)ανταλλάζεσαι (24)ανταλλάζεστε (24)ανταλλάζεται (24)ανταλλάζομαι (26)ανταλλάζουμε (27)ανταλλάξιμες (25)ανταλλάξιμης (25)ανταλλάξιμοι (26)ανταλλάξιμος (25)ανταλλάξιμου (27)ανταλλάξιμων (28)ανταλλάξουμε (27)ανταλλάσσαμε (17)ανταλλάσσατε (15)ανταλλάσσεις (14)ανταλλάσσετε (15)ανταλλάσσουν (16)ανταλλάχθηκε (32)ανταλλάχτηκα (23)ανταλλάχτηκε (23)ανταλλαγμένα (20)ανταλλαγμένε (20)ανταλλαγμένη (20)ανταλλαγμένο (20)ανταλλαζόταν (24)ανταλλακτικά (17)ανταλλακτικέ (17)ανταλλακτική (17)ανταλλακτικό (17)ανταλλαξίμου (27)ανταλλαξίμων (28)ανταλλαχθούν (31)ανταλλαχτείς (21)ανταλλαχτούν (22)ανταμείβεσαι (20)ανταμείβεστε (20)ανταμείβεται (20)ανταμείβομαι (22)ανταμείβουμε (23)ανταμείβουνε (21)ανταμείφθηκα (30)ανταμείφθηκε (30)ανταμείφτηκα (21)ανταμείφτηκε (21)ανταμείψουμε (25)ανταμείψουνε (23)ανταμειβόταν (20)ανταμειφθούν (29)ανταμειφτείς (19)ανταμειφτούν (20)ανταμοίβουμε (23)ανταμυνόμουν (17)ανταμυνόσουν (15)ανταμωθήκαμε (27)ανταμωθήκατε (25)ανταμωμένους (17)ανταμωνόμουν (18)ανταμωνόσουν (16)ανταμύνονται (13)ανταμύνονταν (13)ανταμώνονται (13)ανταμώνονταν (13)ανταμώνοντας (12)αντανάκλασαν (14)αντανάκλασες (13)αντανάκλασης (13)αντανάκλασις (13)αντανακλάσαι (14)αντανακλάσει (14)αντανακλάσου (15)αντανακλάστε (14)αντανακλάται (14)αντανακλαστώ (14)αντανακλούμε (16)αντανακλούσα (14)αντανακλούσε (14)αντανακλώμαι (16)ανταναναρίβο (19)ανταπάνταγαν (15)ανταπάνταγες (14)ανταπάντησαν (12)ανταπάντησες (11)ανταπάντησης (11)ανταπάντησις (11)ανταπαίτησής (10)ανταπαίτησης (11)ανταπαίτησις (11)ανταπαιτητής (11)ανταπαντήσει (12)ανταπαντήστε (12)ανταπαντούμε (14)ανταπαντούσα (12)ανταπαντούσε (12)ανταπεξέλθει (32)ανταποδίδετε (18)ανταποδίδουν (19)ανταποδείξει (24)ανταποδείχνω (24)ανταποδοτικά (16)ανταποδοτικέ (16)ανταποδοτική (16)ανταποδοτικό (16)ανταποδόθηκε (25)ανταποδόσεις (14)ανταποδόσεων (17)ανταποδόσεως (16)ανταποδώσεις (14)ανταποδώσουν (16)ανταποκριθεί (23)ανταποκριτές (13)ανταποκριτής (13)ανταποκριτών (14)ανταπόδειξης (23)ανταπόδειξις (23)ανταπόκρισης (13)ανταπόκρισιν (14)ανταπόκρισις (13)ανταριάζεσαι (21)ανταριάζεστε (21)ανταριάζεται (21)ανταριάζομαι (23)ανταριάζουμε (24)ανταριάσουμε (15)ανταριάστηκα (13)ανταριάστηκε (13)ανταριαζόταν (21)ανταριασμένα (14)ανταριασμένε (14)ανταριασμένη (14)ανταριασμένο (14)ανταριαστείς (11)ανταριαστούν (12)ανταρκτικούς (13)αντασπάζεσαι (21)αντασπάζεστε (21)αντασπάζεται (21)αντασπάζομαι (23)αντασπαζόταν (21)αντασφάλειας (19)αντασφάλειες (19)αντασφάλιζαν (29)αντασφάλιζες (28)αντασφάλισαν (20)αντασφάλισες (19)αντασφάλισης (19)αντασφαλίζει (29)αντασφαλίσει (20)αντασφαλίσου (21)αντασφαλίστε (20)αντασφαλειών (20)αντασφαλιστώ (20)αντβεντιστής (17)αντεγκλήσεις (16)αντεγκλήσεων (19)αντεγκλήσεως (18)αντεισηγητής (13)αντεκδίδεσαι (18)αντεκδίδεστε (18)αντεκδίδεται (18)αντεκδίδομαι (20)αντεκδίκησης (15)αντεκδίκησις (15)αντεκδιδόταν (18)αντελήφθησαν (29)αντεμπρησμός (16)αντενάγονται (14)αντενάγονταν (14)αντενέργειας (14)αντενέργειες (14)αντεναγόμουν (17)αντεναγόσουν (15)αντενδείξεις (22)αντενδείξεων (25)αντενδείξεως (24)αντενεργειών (15)αντενστάσεις (10)αντενστάσεων (13)αντενστάσεως (12)αντενστάσεώς (9)αντεξάγονται (23)αντεξάγονταν (23)αντεξαγόμουν (26)αντεξαγόσουν (24)αντεπάγονται (15)αντεπάγονταν (15)αντεπαγόμουν (18)αντεπαγόσουν (16)αντεπεξέλθει (32)αντεπιθέσεις (20)αντεπιθέσεων (23)αντεπιθέσεως (22)αντεπιστολών (14)αντεπιτέθηκε (22)αντεπιτεθούν (21)αντεράστριας (12)αντεράστριες (12)αντεραστριών (13)αντεργατικές (15)αντεργατικής (15)αντεργατικοί (16)αντεργατικού (16)αντεργατικός (15)αντεργατικών (16)αντερείσματα (14)αντεροβγάλτη (24)αντευχαριστώ (20)αντευχόμαστε (21)αντευχόσαστε (19)αντεχόμασταν (20)αντεχόσασταν (18)αντηχητικούς (18)αντιαγροτική (16)αντιαθλητικά (23)αντιαθλητικέ (23)αντιαθλητική (23)αντιαθλητικό (23)αντιαλγικούς (16)αντιανεμικοί (14)αντιαραβικός (19)αντιαρματικά (15)αντιαρματικέ (15)αντιαρματική (15)αντιαρματικό (15)αντιβάλλεσαι (22)αντιβάλλεστε (22)αντιβάλλεται (22)αντιβάλλομαι (24)αντιβαίνοντα (18)αντιβαίνουσα (19)αντιβαδιστής (20)αντιβαλλόταν (22)αντιβασιλέας (19)αντιβασιλεία (20)αντιβασιλεύς (19)αντιβασιλεύω (22)αντιβασιλιάς (19)αντιβασιλικά (21)αντιβασιλικέ (21)αντιβασιλική (21)αντιβασιλικό (21)αντιβηχικούς (25)αντιβιοτικές (18)αντιβιοτικής (18)αντιβιοτικοί (19)αντιβιοτικού (19)αντιβιοτικός (18)αντιβιοτικών (19)αντιβομβικών (28)αντιβουίζαμε (30)αντιβουίζατε (28)αντιβουίζεις (27)αντιβουίζετε (28)αντιβουίζουν (29)αντιβουίσαμε (21)αντιβουίσατε (19)αντιβουίσεις (18)αντιβουίσετε (19)αντιβουίσουν (20)αντιγαλλικών (19)αντιγνωμήσει (18)αντιγνωμήστε (18)αντιγνωμείτε (18)αντιγνωμούμε (20)αντιγνωμούσα (18)αντιγνωμούσε (18)αντιγνώμησαν (16)αντιγνώμησες (15)αντιγράφεσαι (22)αντιγράφεστε (22)αντιγράφεται (22)αντιγράφηκαν (23)αντιγράφηκες (22)αντιγράφομαι (24)αντιγράφουμε (25)αντιγράφουνε (23)αντιγράφτηκα (23)αντιγράφτηκε (23)αντιγράψουμε (27)αντιγράψουνε (25)αντιγραμμένο (19)αντιγραφήκαν (23)αντιγραφείτε (22)αντιγραφικές (22)αντιγραφικής (22)αντιγραφικοί (23)αντιγραφικού (23)αντιγραφικός (22)αντιγραφικών (23)αντιγραφούμε (24)αντιγραφούνε (22)αντιγραφτείς (21)αντιγραφτούν (22)αντιγραφόταν (22)αντιγριπικών (17)αντιγριππικά (18)αντιδάνειζαν (23)αντιδάνειζες (22)αντιδάνειους (14)αντιδάνεισαν (14)αντιδάνεισες (13)αντιδήμαρχοι (24)αντιδήμαρχος (23)αντιδήμαρχου (25)αντιδανέιζαν (23)αντιδανέιζες (22)αντιδανέισαν (14)αντιδανέισες (13)αντιδανείζει (23)αντιδανείσει (14)αντιδανείσου (15)αντιδανείστε (14)αντιδανειστώ (14)αντιδημάρχου (25)αντιδημάρχων (26)αντιδημαρχία (24)αντιδημοτικά (17)αντιδημοτικέ (17)αντιδημοτική (17)αντιδημοτικό (17)αντιδημοφιλή (25)αντιδιαστολή (16)αντιδικήσαμε (17)αντιδικήσατε (15)αντιδικήσεις (14)αντιδικήσετε (15)αντιδικήσουν (16)αντιδικούσαν (15)αντιδικούσες (14)αντιδικώντας (14)αντιδονήματα (16)αντιδράσουμε (18)αντιδράσουνε (16)αντιδραστήρα (16)αντιδραστικά (16)αντιδραστικέ (16)αντιδραστική (16)αντιδραστικό (16)αντιδρούσαμε (17)αντιδρούσανε (15)αντιδρούσατε (15)αντιεμετικές (13)αντιεμετικής (13)αντιεμετικοί (14)αντιεμετικού (14)αντιεμετικός (13)αντιεμετικών (14)αντιεμπορικά (16)αντιεμπορικέ (16)αντιεμπορική (16)αντιεμπορικό (16)αντιζυγίζαμε (35)αντιζυγίζατε (33)αντιζυγίζεις (32)αντιζυγίζετε (33)αντιζυγίζουν (34)αντιζυγίσαμε (26)αντιζυγίσατε (24)αντιζυγίσεις (23)αντιζυγίσετε (24)αντιζυγίσουν (25)αντιζυγιάζει (33)αντιζυγιάσει (24)αντιζυγιάσου (25)αντιζυγιάστε (24)αντιζυγιαστώ (24)αντιζυγιστεί (24)αντιζύγιαζαν (32)αντιζύγιαζες (31)αντιζύγιασαν (23)αντιζύγιασες (22)αντιηγετικές (14)αντιηρωικούς (14)αντιθαλάμους (24)αντιθεατρικά (22)αντιθεατρικέ (22)αντιθεατρική (22)αντιθεατρικό (22)αντιθετικούς (20)αντιθορυβικά (30)αντιιδρωτικά (18)αντιιδρωτικέ (18)αντιιδρωτική (18)αντιιδρωτικό (18)αντικαθιστάν (21)αντικαθιστάς (20)αντικανονικά (13)αντικανονικέ (13)αντικανονική (13)αντικανονικό (13)αντικαπνιστή (13)αντικαταβολή (21)αντικατηγορώ (16)αντικατοχική (20)αντικείμενες (13)αντικείμενης (13)αντικείμενοι (14)αντικείμενον (14)αντικείμενος (13)αντικείμενου (15)αντικείμενων (16)αντικειμένου (15)αντικειμένων (16)αντικινήτρου (14)αντικινήτρων (15)αντικλειδιού (17)αντικλειδιών (17)αντικλεπτικά (16)αντικλεπτικέ (16)αντικλεπτική (16)αντικλεπτικό (16)αντικληρικές (15)αντικληρικής (15)αντικληρικοί (16)αντικληρικού (16)αντικληρικός (15)αντικληρικών (16)αντικοβόμουν (22)αντικοβόσουν (20)αντικρίζεσαι (22)αντικρίζεστε (22)αντικρίζεται (22)αντικρίζομαι (24)αντικρίζουμε (25)αντικρίσματα (15)αντικρίσουμε (16)αντικρίστηκα (14)αντικρίστηκε (14)αντικρατικές (13)αντικρατικής (13)αντικρατικοί (14)αντικρατικού (14)αντικρατικός (13)αντικρατικών (14)αντικριζόταν (22)αντικρισμένα (15)αντικρισμένε (15)αντικρισμένη (15)αντικρισμένο (15)αντικριστείς (12)αντικριστούν (13)αντικριστούς (12)αντικροτικές (13)αντικροτικής (13)αντικροτικοί (14)αντικροτικού (14)αντικροτικός (13)αντικροτικών (14)αντικρουσθεί (23)αντικρουστεί (14)αντικρουόταν (14)αντικρούεσαι (13)αντικρούεστε (13)αντικρούεται (13)αντικρούομαι (15)αντικρούσεις (12)αντικρούσετε (13)αντικρούσεων (15)αντικρούσεως (14)αντικρούσουν (14)αντικυκλώνας (15)αντικυκλώνες (15)αντικυκλώνων (18)αντικόβονται (19)αντικόβονταν (19)αντιλάμπισμα (18)αντιλέγοντας (15)αντιλήπτορας (14)αντιλήπτορες (14)αντιλήπτορος (14)αντιλήφθηκαν (30)αντιλαλήματα (17)αντιλαλήσαμε (17)αντιλαλήσατε (15)αντιλαλήσεις (14)αντιλαλήσετε (15)αντιλαλήσουν (16)αντιλαλούσαν (15)αντιλαλούσες (14)αντιλαλώντας (14)αντιληπτικές (14)αντιληπτικής (14)αντιληπτικοί (15)αντιληπτικού (15)αντιληπτικός (14)αντιληπτικών (15)αντιληπτόρων (17)αντιληφθείτε (29)αντιληφθούμε (31)αντιλογισμοί (18)αντιλογισμού (18)αντιλογισμός (17)αντιλογισμών (18)αντιλυσσικές (14)αντιλυσσικής (14)αντιλυσσικοί (15)αντιλυσσικού (15)αντιλυσσικός (14)αντιλυσσικών (15)αντιμάχονται (20)αντιμάχονταν (20)αντιμέτρησις (13)αντιμέτωπους (16)αντιμαρτυρία (16)αντιμαχόμενα (22)αντιμαχόμενε (22)αντιμαχόμενο (22)αντιμαχόμουν (23)αντιμαχόσουν (21)αντιμεθαύριο (23)αντιμετάθεσή (21)αντιμετάθεση (22)αντιμεταθέτω (24)αντιμετωπίζω (27)αντιμετωπίσω (18)αντιμετώπιζα (23)αντιμετώπιζε (23)αντιμετώπισή (13)αντιμετώπισα (14)αντιμετώπισε (14)αντιμετώπιση (14)αντιμηνυόταν (14)αντιμηνύεσαι (13)αντιμηνύεστε (13)αντιμηνύεται (13)αντιμηνύομαι (15)αντιμιλάγαμε (20)αντιμιλάγατε (18)αντιμιλήσαμε (17)αντιμιλήσατε (15)αντιμιλήσεις (14)αντιμιλήσετε (15)αντιμιλήσουν (16)αντιμιλούσαν (15)αντιμιλούσες (14)αντιμιλώντας (14)αντιναζιστής (19)αντινατοϊκής (10)αντινατοϊκών (11)αντιναυάρχου (21)αντιναυάρχων (22)αντιναύαρχοι (19)αντιναύαρχος (18)αντινευρικές (13)αντινευρικής (13)αντινευρικοί (14)αντινευρικού (14)αντινευρικός (13)αντινευρικών (14)αντινεφικούς (18)αντινομάρχης (20)αντινομάρχου (22)αντινομιστής (12)αντιντόπινγκ (16)αντιξοοτήτων (22)αντιξοότητας (19)αντιξοότητες (19)αντιολισθηρό (23)αντιοσμωτική (16)αντιοσμωτικό (16)αντιπαγετικό (16)αντιπαθήσαμε (23)αντιπαθήσατε (21)αντιπαθήσεις (20)αντιπαθήσετε (21)αντιπαθήσουν (22)αντιπαθητικά (22)αντιπαθητικέ (22)αντιπαθητική (22)αντιπαθητικό (22)αντιπαθούσαν (21)αντιπαθούσες (20)αντιπαθώντας (20)αντιπαλέψουν (24)αντιπαλεύουν (15)αντιπαλότητά (13)αντιπαλότητα (14)αντιπαράθεσή (21)αντιπαράθεσε (22)αντιπαράθεση (22)αντιπαράταξη (22)αντιπαρέβαλε (22)αντιπαρέθεσα (22)αντιπαρέθεσε (22)αντιπαρέθετε (22)αντιπαρέλθει (24)αντιπαρέταξα (22)αντιπαρήλθαν (24)αντιπαραβάλω (24)αντιπαραβολή (22)αντιπαραθέσω (24)αντιπαραθέτω (24)αντιπαραχωρώ (23)αντιπερνούσε (13)αντιπηκτικές (13)αντιπηκτικής (13)αντιπηκτικοί (14)αντιπηκτικού (14)αντιπηκτικός (13)αντιπηκτικών (14)αντιπλοίαρχε (22)αντιπλοίαρχο (22)αντιποιήθηκα (22)αντιποιήθηκε (22)αντιποιήσεις (11)αντιποιήσεων (14)αντιποιήσεως (13)αντιποιείται (12)αντιποιητικά (13)αντιποιητικέ (13)αντιποιητική (13)αντιποιητικό (13)αντιποιούμαι (14)αντιπολεμικά (17)αντιπολεμικέ (17)αντιπολεμική (17)αντιπολεμικό (17)αντιπολιτικά (15)αντιπολιτικέ (15)αντιπολιτική (15)αντιπολιτικό (15)αντιπροέδρου (18)αντιπροέδρων (19)αντιπροεδρία (17)αντιπροσκαλώ (16)αντιπροσφορά (21)αντιπροσωπία (16)αντιπροσώπου (15)αντιπροσώπων (16)αντιπροτείνω (15)αντιπρόεδροι (17)αντιπρόεδρος (16)αντιπρόεδρου (18)αντιπρόπερσι (15)αντιπρόσωποί (15)αντιπρόσωποι (16)αντιπρόσωπος (15)αντιπρόσωπου (17)αντιπρόσωπων (18)αντιπρόσωπός (14)αντιπρότασης (12)αντιπρότασις (12)αντιπρότεινε (13)αντιπρύτανης (12)αντιπρύτανις (12)αντιπτέραρχο (21)αντιπτέρισης (12)αντιπυρετικά (15)αντιπυρετικέ (15)αντιπυρετική (15)αντιπυρετικό (15)αντιπυρηνικά (15)αντιπυρηνικέ (15)αντιπυρηνική (15)αντιπυρηνικό (15)αντιπυρικούς (14)αντιρετροϊκά (13)αντιρετροϊκή (13)αντιρρητικές (13)αντιρρητικής (13)αντιρρητικοί (14)αντιρρητικού (14)αντιρρητικός (13)αντιρρητικών (14)αντιρρητικώς (13)αντιρρόπησις (13)αντιρυτιδική (17)αντιρύπανσης (12)αντισεισμικά (14)αντισεισμικέ (14)αντισεισμική (14)αντισεισμικό (14)αντισερβικής (19)αντισηκώματα (14)αντισημίτρια (14)αντισημιτικά (14)αντισημιτικέ (14)αντισημιτική (14)αντισημιτικό (14)αντισηπτικές (12)αντισηπτικής (12)αντισηπτικοί (13)αντισηπτικού (13)αντισηπτικός (12)αντισηπτικών (13)αντισμήναρχε (21)αντισμήναρχο (21)αντιστάθηκαν (21)αντιστάθηκες (20)αντιστάθμιζα (31)αντιστάθμιζε (31)αντιστάθμισα (22)αντιστάθμισε (22)αντιστάθμιση (22)αντιστέκεσαι (12)αντιστέκεστε (12)αντιστέκεται (12)αντιστέκομαι (14)αντιστήριγμα (17)αντιστήριζαν (21)αντιστήριζες (20)αντιστήριξης (20)αντιστήριξις (20)αντιστήρισαν (12)αντιστήρισες (11)αντισταθείτε (20)αντισταθμίζω (33)αντισταθμίσω (24)αντισταθούμε (22)αντισταθούνε (20)αντιστασιακά (12)αντιστασιακέ (12)αντιστασιακή (12)αντιστασιακό (12)αντιστατικές (11)αντιστατικής (11)αντιστατικοί (12)αντιστατικού (12)αντιστατικός (11)αντιστατικών (12)αντιστεκόταν (12)αντιστηρίζει (21)αντιστηρίξει (21)αντιστηρίσει (12)αντιστηρίστε (12)αντιστικτικά (13)αντιστικτικέ (13)αντιστικτική (13)αντιστικτικό (13)αντιστοίχησα (18)αντιστοίχησε (18)αντιστοίχηση (18)αντιστοίχιζα (27)αντιστοίχιζε (27)αντιστοίχισα (18)αντιστοίχισε (18)αντιστοίχιση (18)αντιστοίχους (18)αντιστοιχήσω (20)αντιστοιχίας (17)αντιστοιχίες (17)αντιστοιχίζω (29)αντιστοιχίσω (20)αντιστοιχείς (17)αντιστοιχιών (18)αντιστοιχούν (18)αντιστράτηγε (15)αντιστράτηγο (15)αντιστράφηκε (20)αντιστρέφουν (20)αντιστρέψαμε (23)αντιστρέψανε (21)αντιστρέψετε (21)αντιστρέψιμα (23)αντιστρέψιμε (23)αντιστρέψιμη (23)αντιστρέψιμο (23)αντιστρέψουν (22)αντιστραφείς (18)αντιστραφούν (19)αντιστρεπτές (12)αντιστρεπτής (12)αντιστρεπτοί (13)αντιστρεπτού (13)αντιστρεπτός (12)αντιστρεπτών (13)αντιστροφέας (18)αντισφαίριση (19)αντισύλληψης (23)αντιτάσσεσαι (11)αντιτάσσεστε (11)αντιτάσσεται (11)αντιτάσσομαι (13)αντιτάσσουμε (14)αντιτάχθηκαν (28)αντιτάχτηκαν (19)αντιτίθενται (20)αντιτασσόταν (11)αντιταχθούμε (29)αντιτείνεται (11)αντιτείνουμε (14)αντιτείχισμα (20)αντιτετανικά (12)αντιτετανικέ (12)αντιτετανική (12)αντιτετανικό (12)αντιτιθέμενα (22)αντιτιθέμενε (22)αντιτιθέμενη (22)αντιτιθέμενο (22)αντιτιθεμένη (22)αντιτοξικούς (20)αντιτυφικούς (19)αντιφάρμακον (22)αντιφέγγιζαν (33)αντιφέγγιζες (32)αντιφέγγισαν (24)αντιφέγγισες (23)αντιφέγγισμα (26)αντιφέρονται (19)αντιφέρονταν (19)αντιφασίστας (17)αντιφασίστες (17)αντιφασιστής (17)αντιφασιστών (18)αντιφατικούς (18)αντιφεγγίζει (33)αντιφεγγίσει (24)αντιφεγγίστε (24)αντιφερόμουν (22)αντιφερόσουν (20)αντιφθειρικά (29)αντιφυματικά (22)αντιφυματικέ (22)αντιφυματική (22)αντιφυματικό (22)αντιφωνήσαμε (22)αντιφωνήσατε (20)αντιφωνήσεις (19)αντιφωνήσετε (20)αντιφωνήσεων (22)αντιφωνήσεως (21)αντιφωνήσουν (21)αντιφωνούσαν (20)αντιφωνούσες (19)αντιφωνώντας (19)αντιχαιρετάν (19)αντιχαιρετάς (18)αντιχαιρετάω (21)αντιχολερικά (22)αντιχολερικέ (22)αντιχολερική (22)αντιχολερικό (22)αντιψυκτικές (22)αντιψυκτικής (22)αντιψυκτικοί (23)αντιψυκτικού (23)αντιψυκτικός (22)αντιψυκτικών (23)αντλιοστάσια (13)αντλιοστάσιο (13)αντλούμασταν (15)αντλούσασταν (13)αντονομασίας (12)αντονομασίες (12)αντονομασιών (13)αντοφείλεσαι (20)αντοφείλεστε (20)αντοφείλεται (20)αντοφείλομαι (22)αντοφειλόταν (20)αντρειέψουμε (24)αντρειεμένες (13)αντρειεμένης (13)αντρειεμένοι (14)αντρειεμένος (13)αντρειεμένου (15)αντρειεμένων (16)αντρειευτείς (12)αντρειευτούν (13)αντρειευόταν (13)αντρειεύεσαι (12)αντρειεύεστε (12)αντρειεύεται (12)αντρειεύομαι (14)αντρειεύουμε (15)αντρειεύτηκα (13)αντρειεύτηκε (13)αντρειοσύνης (11)αντρειωμένες (15)αντρειωμένης (15)αντρειωμένοι (16)αντρειωμένος (15)αντρειωμένου (17)αντρειωμένων (18)αντρειώνομαι (14)αντρογυναίκα (17)αντρωνόμαστε (16)αντρωνόσαστε (14)αντρόπιαστες (12)αντρόπιαστης (12)αντρόπιαστοι (13)αντρόπιαστος (12)αντρόπιαστου (14)αντρόπιαστων (15)αντωνυμικούς (16)αντωνόπουλοι (17)αντωνόπουλος (16)αντωνόπουλου (18)ανυμνηθήκαμε (26)ανυμνηθήκατε (24)ανυμνούμαστε (16)ανυπέρβατους (21)ανυπέρβλητες (22)ανυπέρβλητης (22)ανυπέρβλητοι (23)ανυπέρβλητος (22)ανυπέρβλητου (24)ανυπέρβλητων (25)ανυποθήκευτα (24)ανυποθήκευτε (24)ανυποθήκευτη (24)ανυποθήκευτο (24)ανυπολόγιστα (18)ανυπολόγιστε (18)ανυπολόγιστη (18)ανυπολόγιστο (18)ανυπομονήσει (15)ανυπομονήστε (15)ανυπομονείτε (15)ανυπομονησία (15)ανυπομονούμε (17)ανυπομονούσα (15)ανυπομονούσε (15)ανυπομόνησαν (15)ανυπομόνησες (14)ανυποχώρητες (20)ανυποχώρητης (20)ανυποχώρητοι (21)ανυποχώρητος (20)ανυποχώρητου (22)ανυποχώρητων (23)ανυποψίαστες (21)ανυποψίαστης (21)ανυποψίαστοι (22)ανυποψίαστος (21)ανυποψίαστου (23)ανυποψίαστων (24)ανυπόβλητους (22)ανυπόγραφους (24)ανυπόκριτους (15)ανυπόληπτους (16)ανυπόνοιαστα (13)ανυπόνοιαστε (13)ανυπόνοιαστη (13)ανυπόνοιαστο (13)ανυπόστατους (13)ανυπόσχετους (20)ανυπότακτους (14)ανυπόταχτους (20)ανυπόφερτους (21)ανυσματικούς (14)ανυψωνόμαστε (25)ανυψωνόσαστε (23)ανωνυμογράφε (27)ανωνυμογράφο (27)ανωνυμογραφώ (27)ανωριζόμαστε (25)ανωριζόσαστε (23)ανωριμότητας (15)ανωτατοποιεί (14)ανωτεροτήτων (16)ανωτερότητας (13)ανωτερότητες (13)ανωφέλευτους (23)αξεδίπλωτους (28)αξεδίψαστους (32)αξεδιάλεχτες (31)αξεδιάλεχτης (31)αξεδιάλεχτοι (32)αξεδιάλεχτος (31)αξεδιάλεχτου (33)αξεδιάλεχτων (34)αξεδιάλυτους (26)αξεθύμαστους (31)αξεκαθάριστα (31)αξεκαθάριστε (31)αξεκαθάριστη (31)αξεκαθάριστο (31)αξεκόλλητους (25)αξελόγιαστες (24)αξελόγιαστης (24)αξελόγιαστοι (25)αξελόγιαστος (24)αξελόγιαστου (26)αξελόγιαστων (27)αξεμάτιαστες (21)αξεμάτιαστης (21)αξεμάτιαστοι (22)αξεμάτιαστος (21)αξεμάτιαστου (23)αξεμάτιαστων (24)αξεμπέρδευτα (28)αξεμπέρδευτε (28)αξεμπέρδευτη (28)αξεμπέρδευτο (28)αξεμυάλιστες (24)αξεμυάλιστης (24)αξεμυάλιστοι (25)αξεμυάλιστος (24)αξεμυάλιστου (26)αξεμυάλιστων (27)αξενίτευτους (21)αξεπάστρευτα (23)αξεπάστρευτε (23)αξεπάστρευτη (23)αξεπάστρευτο (23)αξεπέραστους (22)αξεπλήρωτους (26)αξεπούλητους (23)αξεσκάλιστες (22)αξεσκάλιστης (22)αξεσκάλιστοι (23)αξεσκάλιστος (22)αξεσκάλιστου (24)αξεσκάλιστων (25)αξεσκέπαστες (21)αξεσκέπαστης (21)αξεσκέπαστοι (22)αξεσκέπαστος (21)αξεσκέπαστου (23)αξεσκέπαστων (24)αξεσκόλιστες (22)αξεσκόλιστης (22)αξεσκόλιστοι (23)αξεσκόλιστος (22)αξεσκόλιστου (24)αξεσκόλιστων (25)αξεσκόνιστες (20)αξεσκόνιστης (20)αξεσκόνιστοι (21)αξεσκόνιστος (20)αξεσκόνιστου (22)αξεσκόνιστων (23)αξεστόμιστες (21)αξεστόμιστης (21)αξεστόμιστοι (22)αξεστόμιστος (21)αξεστόμιστου (23)αξεστόμιστων (24)αξεσφράγιστα (31)αξεσφράγιστε (31)αξεσφράγιστη (31)αξεσφράγιστο (31)αξετύλιχτους (29)αξεφλούδιστα (32)αξεφλούδιστε (32)αξεφλούδιστη (32)αξεφλούδιστο (32)αξεφόρτωτους (30)αξεφύλλιστες (30)αξεφύλλιστης (30)αξεφύλλιστοι (31)αξεφύλλιστος (30)αξεφύλλιστου (32)αξεφύλλιστων (33)αξεχώριστους (28)αξιαγάπητους (24)αξιαζούμενος (30)αξιανάγνωστα (25)αξιανάγνωστε (25)αξιανάγνωστη (25)αξιανάγνωστο (25)αξιογέλαστες (24)αξιογέλαστης (24)αξιογέλαστοι (25)αξιογέλαστος (24)αξιογέλαστου (26)αξιογέλαστων (27)αξιοδάκρυτες (25)αξιοδάκρυτης (25)αξιοδάκρυτοι (26)αξιοδάκρυτος (25)αξιοδάκρυτου (27)αξιοδάκρυτων (28)αξιοζήλευτες (31)αξιοζήλευτης (31)αξιοζήλευτοι (32)αξιοζήλευτος (31)αξιοζήλευτου (33)αξιοζήλευτων (34)αξιοθαύμαστα (31)αξιοθαύμαστε (31)αξιοθαύμαστη (31)αξιοθαύμαστο (31)αξιοθρήνητες (29)αξιοθρήνητης (29)αξιοθρήνητοι (30)αξιοθρήνητος (29)αξιοθρήνητου (31)αξιοθρήνητων (32)αξιοκρατικές (22)αξιοκρατικής (22)αξιοκρατικοί (23)αξιοκρατικού (23)αξιοκρατικός (22)αξιοκρατικών (23)αξιολάτρευτα (24)αξιολάτρευτε (24)αξιολάτρευτη (24)αξιολάτρευτο (24)αξιολογήθηκα (35)αξιολογήθηκε (35)αξιολογήσαμε (27)αξιολογήσατε (25)αξιολογήσεις (24)αξιολογήσετε (25)αξιολογήσεων (27)αξιολογήσεως (26)αξιολογήσεώς (23)αξιολογήσουν (26)αξιολογείσαι (25)αξιολογείστε (25)αξιολογείται (25)αξιολογηθείς (33)αξιολογηθούν (34)αξιολογημένα (27)αξιολογημένε (27)αξιολογημένη (27)αξιολογημένο (27)αξιολογητικό (26)αξιολογικούς (25)αξιολογούμαι (27)αξιολογούσαν (25)αξιολογούσες (24)αξιολογούταν (25)αξιολογότατα (25)αξιολογότατο (25)αξιολογότερα (26)αξιολογώντας (24)αξιολύπητους (23)αξιομίμητους (24)αξιοπερίεργα (26)αξιοπερίεργε (26)αξιοπερίεργη (26)αξιοπερίεργο (26)αξιοποιήθηκα (31)αξιοποιήθηκε (31)αξιοποιήσαμε (23)αξιοποιήσατε (21)αξιοποιήσεις (20)αξιοποιήσετε (21)αξιοποιήσεων (23)αξιοποιήσεως (22)αξιοποιήσεώς (19)αξιοποιήσιμα (23)αξιοποιήσιμε (23)αξιοποιήσιμη (23)αξιοποιήσιμο (23)αξιοποιήσουν (22)αξιοποιείσαι (21)αξιοποιείστε (21)αξιοποιείται (21)αξιοποιηθείς (29)αξιοποιηθούν (30)αξιοποιημένα (23)αξιοποιημένε (23)αξιοποιημένη (23)αξιοποιημένο (23)αξιοποιούμαι (23)αξιοποιούντο (21)αξιοποιούσαν (21)αξιοποιούσες (20)αξιοποιούταν (21)αξιοποιώντας (20)αξιοπρέπειάς (21)αξιοπρέπειας (22)αξιοπρέπειες (22)αξιοπρόσεκτα (23)αξιοπρόσεκτε (23)αξιοπρόσεκτη (23)αξιοπρόσεκτο (23)αξιοπρόσεχτα (29)αξιοπρόσεχτε (29)αξιοπρόσεχτη (29)αξιοπρόσεχτο (29)αξιοσέβαστες (26)αξιοσέβαστης (26)αξιοσέβαστοι (27)αξιοσέβαστος (26)αξιοσέβαστου (28)αξιοσέβαστων (29)αξιοσημείωτα (24)αξιοσημείωτε (24)αξιοσημείωτη (24)αξιοσημείωτο (24)αξιωματικούς (24)αξιωματούχοι (31)αξιωματούχος (30)αξιωματούχου (32)αξιωματούχων (33)αξιωνόμασταν (24)αξιωνόσασταν (22)αξιόμεμπτους (25)αξομολόγητες (26)αξομολόγητης (26)αξομολόγητοι (27)αξομολόγητος (26)αξομολόγητου (28)αξομολόγητων (29)αξονομετρίας (22)αξονομετρικά (24)αξονομετρικέ (24)αξονομετρική (24)αξονομετρικό (24)αξυλοκόπητες (24)αξυλοκόπητης (24)αξυλοκόπητοι (25)αξυλοκόπητος (24)αξυλοκόπητου (26)αξυλοκόπητων (27)αξόμπλιαστες (24)αξόμπλιαστης (24)αξόμπλιαστοι (25)αξόμπλιαστος (24)αξόμπλιαστου (26)αξόμπλιαστων (27)αοριστολογία (17)αοριστολογεί (17)αοριστολόγος (16)αουτοστράντα (13)απάντρευτους (14)απάστρευτους (14)απαγίδευτους (19)απαγγέλθηκαν (30)απαγγέλλεσαι (22)απαγγέλλεστε (22)απαγγέλλεται (22)απαγγέλλομαι (24)απαγγέλλουμε (25)απαγγέλοντας (19)απαγγελλόταν (22)απαγγελτικές (20)απαγγελτικής (20)απαγγελτικοί (21)απαγγελτικού (21)απαγγελτικός (20)απαγγελτικών (21)απαγκίστρωνα (19)απαγκίστρωνε (19)απαγκίστρωσα (19)απαγκίστρωσε (19)απαγκίστρωση (19)απαγκιστρωθώ (28)απαγκιστρώνω (19)απαγκιστρώσω (19)απαγορέψουμε (28)απαγορέψουνε (26)απαγορευθείς (25)απαγορευθούν (26)απαγορευμένα (19)απαγορευμένε (19)απαγορευμένη (19)απαγορευμένο (19)απαγορευτείς (16)απαγορευτικά (18)απαγορευτικέ (18)απαγορευτική (18)απαγορευτικό (18)απαγορευτούν (17)απαγορευόταν (17)απαγορεύεσαι (16)απαγορεύεστε (16)απαγορεύεται (16)απαγορεύθηκα (26)απαγορεύθηκε (26)απαγορεύομαι (18)απαγορεύουμε (19)απαγορεύουνε (17)απαγορεύσαμε (18)απαγορεύσανε (16)απαγορεύσατε (16)απαγορεύσεις (15)απαγορεύσετε (16)απαγορεύσεων (18)απαγορεύσεως (17)απαγορεύσιμα (18)απαγορεύσιμε (18)απαγορεύσιμη (18)απαγορεύσιμο (18)απαγορεύσομε (18)απαγορεύσουν (17)απαγορεύτηκα (17)απαγορεύτηκε (17)απαγριωνόταν (18)απαγριώνεσαι (16)απαγριώνεστε (16)απαγριώνεται (16)απαγριώνομαι (18)απαγχονίζαμε (33)απαγχονίζατε (31)απαγχονίζεις (30)απαγχονίζετε (31)απαγχονίζουν (32)απαγχονίσαμε (24)απαγχονίσατε (22)απαγχονίσεις (21)απαγχονίσετε (22)απαγχονίσουν (23)απαγχονισμοί (24)απαγχονισμού (24)απαγχονισμός (23)απαγχονισμών (24)απαγχονιστεί (22)απαγόντουσαν (16)απαζάρευτους (23)απαθέστατους (21)απαθέστερους (22)απαθανάτιζαν (30)απαθανάτιζες (29)απαθανάτισαν (21)απαθανάτισες (20)απαθανάτισης (20)απαθανάτισις (20)απαθανατίζει (30)απαθανατίσει (21)απαθανατίσου (22)απαθανατίστε (21)απαθανατιστώ (21)απαθλιωνόταν (25)απαθλιώνεσαι (23)απαθλιώνεστε (23)απαθλιώνεται (23)απαθλιώνομαι (25)απαιδαγώγητα (21)απαιδαγώγητε (21)απαιδαγώγητη (21)απαιδαγώγητο (21)απαισιοδοξία (24)απαισιόδοξες (23)απαισιόδοξης (23)απαισιόδοξοι (24)απαισιόδοξος (23)απαισιόδοξου (25)απαισιόδοξων (26)απαισιόμορφα (22)απαισιόμορφε (22)απαισιόμορφη (22)απαισιόμορφο (22)απαιτηθήκαμε (24)απαιτηθήκανε (22)απαιτηθήκατε (22)απαιτημένους (14)απαιτητικούς (12)απαιτουμένης (14)απαιτουμένου (16)απαιτουμένων (17)απαιτούμαστε (14)απαιτούμενες (13)απαιτούμενης (13)απαιτούμενοι (14)απαιτούμενον (14)απαιτούμενος (13)απαιτούμενου (15)απαιτούμενων (16)απακετάριστα (14)απακετάριστε (14)απακετάριστη (14)απακετάριστο (14)απαλάμιστους (16)απαλαίνοντας (13)απαλείφθηκαν (31)απαλείφονται (21)απαλείφονταν (21)απαλείφοντας (20)απαλείφτηκαν (22)απαλείφτηκες (21)απαλειμμένες (17)απαλειμμένης (17)απαλειμμένοι (18)απαλειμμένος (17)απαλειμμένου (19)απαλειμμένων (20)απαλειπτικές (15)απαλειπτικής (15)απαλειπτικοί (16)απαλειπτικού (16)απαλειπτικός (15)απαλειπτικών (16)απαλειφτείτε (21)απαλειφτούμε (23)απαλειφόμουν (24)απαλειφόσουν (22)απαλλάσσεσαι (16)απαλλάσσεστε (16)απαλλάσσεται (16)απαλλάσσομαι (18)απαλλάσσουμε (19)απαλλάσσουνε (17)απαλλάχθηκαν (33)απαλλάχθηκες (32)απαλλάχτηκαν (24)απαλλάχτηκες (23)απαλλαγέντες (18)απαλλαγείσης (18)απαλλαγμένες (20)απαλλαγμένης (20)απαλλαγμένοι (21)απαλλαγμένος (20)απαλλαγμένου (22)απαλλαγμένων (23)απαλλακτικές (17)απαλλακτικής (17)απαλλακτικοί (18)απαλλακτικού (18)απαλλακτικός (17)απαλλακτικών (18)απαλλασσόταν (16)απαλλαχθήκαν (33)απαλλαχθείτε (32)απαλλαχθούμε (34)απαλλαχτήκαν (24)απαλλαχτείτε (23)απαλλαχτικός (23)απαλλαχτούμε (25)απαλλοτρίωνα (19)απαλλοτρίωνε (19)απαλλοτρίωσα (19)απαλλοτρίωσε (19)απαλλοτρίωση (19)απαλλοτριωθώ (28)απαλλοτριώνω (19)απαλλοτριώσω (19)απαλλότριωνα (19)απαλλότριωνε (19)απαλλότριωσα (19)απαλλότριωσε (19)απαλυνθήκαμε (27)απαλυνθήκατε (25)απαλυντικούς (15)απαλυνόμαστε (17)απαλυνόσαστε (15)απαμβλυνόταν (24)απαμβλύνεσαι (23)απαμβλύνεστε (23)απαμβλύνεται (23)απαμβλύνομαι (25)απανθίζονται (30)απανθίζονταν (30)απανθίζοντας (29)απανθίσματος (22)απανθιζόμουν (33)απανθιζόσουν (31)απανθισμάτων (25)απανθισμένες (22)απανθισμένης (22)απανθισμένοι (23)απανθισμένος (22)απανθισμένου (24)απανθισμένων (25)απανθράκωναν (25)απανθράκωνες (24)απανθράκωσαν (25)απανθράκωσες (24)απανθράκωσης (24)απανθράκωσις (24)απανθρακωθεί (34)απανθρακώνει (23)απανθρακώσει (23)απανθρακώσου (24)απανθρακώστε (23)απανθρωπισμό (27)απανταχούσας (18)απαντηθήκαμε (24)απαντηθήκατε (22)απαντημένους (14)απαντητικούς (12)απαντιούνται (12)απαντιόμαστε (14)απανωπροίκια (17)απαξιωθέντων (34)απαξιωθήκαμε (35)απαξιωθήκατε (33)απαξιωμένους (25)απαξιωνόμουν (26)απαξιωνόσουν (24)απαξιωτικούς (23)απαξιώνονται (21)απαξιώνονταν (21)απαξιώνοντας (20)απαπούτσωτες (14)απαπούτσωτης (14)απαπούτσωτοι (15)απαπούτσωτος (14)απαπούτσωτου (16)απαπούτσωτων (17)απαράβλεπτες (22)απαράβλεπτης (22)απαράβλεπτοι (23)απαράβλεπτος (22)απαράβλεπτου (24)απαράβλεπτων (25)απαράβλητους (22)απαράγγελτες (20)απαράγγελτης (20)απαράγγελτοι (21)απαράγγελτος (20)απαράγγελτου (22)απαράγγελτων (23)απαράγραπτες (17)απαράγραπτης (17)απαράγραπτοι (18)απαράγραπτος (17)απαράγραπτου (19)απαράγραπτων (20)απαράδεκτους (17)απαράδεχτους (23)απαράκαμπτες (16)απαράκαμπτης (16)απαράκαμπτοι (17)απαράκαμπτος (16)απαράκαμπτου (18)απαράκαμπτων (19)απαράκλητους (16)απαράλειπτες (15)απαράλειπτης (15)απαράλειπτοι (16)απαράλειπτος (15)απαράλειπτου (17)απαράλειπτων (18)απαράληπτους (16)απαράλλακτες (17)απαράλλακτης (17)απαράλλακτοι (18)απαράλλακτος (17)απαράλλακτου (19)απαράλλακτων (20)απαράλλαχτες (23)απαράλλαχτης (23)απαράλλαχτοι (24)απαράλλαχτος (23)απαράλλαχτου (25)απαράλλαχτων (26)απαράμιλλους (19)απαράσκευους (15)απαρέγκλιτες (18)απαρέγκλιτης (18)απαρέγκλιτοι (19)απαρέγκλιτος (18)απαρέγκλιτου (20)απαρέγκλιτων (21)απαρένθετους (22)απαραίτητους (13)απαραβίαστες (19)απαραβίαστης (19)απαραβίαστοι (20)απαραβίαστος (19)απαραβίαστου (21)απαραβίαστων (22)απαραδέκτους (17)απαραιτήτους (13)απαρακάλεστα (16)απαρακάλεστε (16)απαρακάλεστη (16)απαρακάλεστο (16)απαρακάλετες (15)απαρακάλετης (15)απαρακάλετοι (16)απαρακάλετος (15)απαρακάλετου (17)απαρακάλετων (18)απαρακίνητες (13)απαρακίνητης (13)απαρακίνητοι (14)απαρακίνητος (13)απαρακίνητου (15)απαρακίνητων (16)απαρακράτητα (15)απαρακράτητε (15)απαρακράτητη (15)απαρακράτητο (15)απαρακώλυτες (16)απαρακώλυτης (16)απαρακώλυτοι (17)απαρακώλυτος (16)απαρακώλυτου (18)απαρακώλυτων (19)απαραμείωτες (16)απαραμείωτης (16)απαραμείωτοι (17)απαραμείωτος (16)απαραμείωτου (18)απαραμείωτων (19)απαραμύθητες (23)απαραμύθητης (23)απαραμύθητοι (24)απαραμύθητος (23)απαραμύθητου (25)απαραμύθητων (26)απαραπλάνητα (16)απαραπλάνητε (16)απαραπλάνητη (16)απαραπλάνητο (16)απαραποίητες (13)απαραποίητης (13)απαραποίητοι (14)απαραποίητος (13)απαραποίητου (15)απαραποίητων (16)απαρασάλευτα (16)απαρασάλευτε (16)απαρασάλευτη (16)απαρασάλευτο (16)απαρατήρητες (13)απαρατήρητης (13)απαρατήρητοι (14)απαρατήρητος (13)απαρατήρητου (15)απαρατήρητων (16)απαραφύλακτα (23)απαραχάρακτα (22)απαραχάρακτε (22)απαραχάρακτη (22)απαραχάρακτο (22)απαραχάραχτα (28)απαραχάραχτε (28)απαραχάραχτη (28)απαραχάραχτο (28)απαραχώρητες (20)απαραχώρητης (20)απαραχώρητοι (21)απαραχώρητος (20)απαραχώρητου (22)απαραχώρητων (23)απαρεγκλίτως (20)απαρεμφατικά (23)απαρεμφατικέ (23)απαρεμφατική (23)απαρεμφατικό (23)απαρενόχλητα (22)απαρενόχλητε (22)απαρενόχλητη (22)απαρενόχλητο (22)απαρεξήγητες (24)απαρεξήγητης (24)απαρεξήγητοι (25)απαρεξήγητος (24)απαρεξήγητου (26)απαρεξήγητων (27)απαρηγόρητες (16)απαρηγόρητης (16)απαρηγόρητοι (17)απαρηγόρητος (16)απαρηγόρητου (18)απαρηγόρητων (19)απαριθμήθηκα (34)απαριθμήθηκε (34)απαριθμήσαμε (26)απαριθμήσατε (24)απαριθμήσεις (23)απαριθμήσετε (24)απαριθμήσεων (26)απαριθμήσεως (25)απαριθμήσιμη (26)απαριθμήσουν (25)απαριθμείσαι (24)απαριθμείστε (24)απαριθμείται (24)απαριθμηθείς (32)απαριθμηθούν (33)απαριθμημένα (26)απαριθμημένε (26)απαριθμημένη (26)απαριθμημένο (26)απαριθμούμαι (26)απαριθμούσαν (24)απαριθμούσες (23)απαριθμούταν (24)απαριθμώντας (23)απαρμέγονται (18)απαρμέγονταν (18)απαρμεγόμουν (21)απαρμεγόσουν (19)απαρνιούνται (13)απαρνούμενοι (15)απαρομοίαστα (15)απαρομοίαστε (15)απαρομοίαστη (15)απαρομοίαστο (15)απαρουσίαστα (14)απαρουσίαστε (14)απαρουσίαστη (14)απαρουσίαστο (14)απαρρέκκλιτα (18)απαρρησίαστα (14)απαρρησίαστε (14)απαρρησίαστη (14)απαρρησίαστο (14)απαρτίζονται (22)απαρτίζονταν (22)απαρτίζοντας (21)απαρτίστηκαν (14)απαρτίστηκες (13)απαρτιζόμενα (24)απαρτιζόμενη (24)απαρτιζόμενο (24)απαρτιζόμουν (25)απαρτιζόσουν (23)απαρτισμένες (14)απαρτισμένης (14)απαρτισμένοι (15)απαρτισμένος (14)απαρτισμένου (16)απαρτισμένων (17)απαρτιστείτε (13)απαρτιστούμε (15)απαρχαιωμένα (24)απαρχαιωμένε (24)απαρχαιωμένη (24)απαρχαιωμένο (24)απαρόρμητους (16)απασάλειφτες (20)απασάλειφτης (20)απασάλειφτοι (21)απασάλειφτος (20)απασάλειφτου (22)απασάλειφτων (23)απασβέστωσης (20)απασβέστωσις (20)απασπάλιστες (14)απασπάλιστης (14)απασπάλιστοι (15)απασπάλιστος (14)απασπάλιστου (16)απασπάλιστων (17)απασπάτευτες (13)απασπάτευτης (13)απασπάτευτοι (14)απασπάτευτος (13)απασπάτευτου (15)απασπάτευτων (16)απασχολήθηκα (31)απασχολήθηκε (31)απασχολήσαμε (23)απασχολήσατε (21)απασχολήσεις (20)απασχολήσετε (21)απασχολήσεων (23)απασχολήσεως (22)απασχολήσεών (20)απασχολήσεώς (19)απασχολήσουν (22)απασχολείσαι (21)απασχολείστε (21)απασχολείται (21)απασχοληθείς (29)απασχοληθούν (30)απασχολημένα (23)απασχολημένε (23)απασχολημένη (23)απασχολημένο (23)απασχολούμαι (23)απασχολούντο (21)απασχολούσαν (21)απασχολούσες (20)απασχολούταν (21)απασχολώντας (20)απατεωνίσκος (14)απαυγάσματος (17)απαυγασμάτων (20)απαυτωθήκαμε (27)απαυτωθήκατε (25)απαυτωμένους (17)απαυτωνόμουν (18)απαυτωνόσουν (16)απαυτώνονται (13)απαυτώνονταν (13)απαυτώνοντας (12)απεγκλωβίζει (36)απεγκλωβίσει (27)απεγκλωβίσου (28)απεγκλωβίστε (27)απεγκλωβισμέ (29)απεγκλωβισμό (29)απεγκλωβιστώ (27)απεγκλώβιζαν (34)απεγκλώβιζες (33)απεγκλώβισαν (25)απεγκλώβισες (24)απεγνωσμένες (18)απεγνωσμένης (18)απεγνωσμένοι (19)απεγνωσμένος (18)απεγνωσμένου (20)απεγνωσμένων (21)απεγνωσμένως (20)απεδείχθησαν (31)απειθάρχησαν (29)απειθάρχησες (28)απειθάρχητες (28)απειθάρχητης (28)απειθάρχητοι (29)απειθάρχητος (28)απειθάρχητου (30)απειθάρχητων (31)απειθαρχήσει (29)απειθαρχήστε (29)απειθαρχείτε (29)απειθαρχικές (29)απειθαρχικής (29)απειθαρχικοί (30)απειθαρχικού (30)απειθαρχικός (29)απειθαρχικών (30)απειθαρχούμε (31)απειθαρχούσα (29)απειθαρχούσε (29)απεικάζονται (22)απεικάζονταν (22)απεικάσματος (14)απεικαζόμουν (25)απεικαζόσουν (23)απεικασμάτων (17)απεικαστικές (13)απεικαστικής (13)απεικαστικοί (14)απεικαστικού (14)απεικαστικός (13)απεικαστικών (14)απεικονίζαμε (24)απεικονίζατε (22)απεικονίζεις (21)απεικονίζετε (22)απεικονίζετο (22)απεικονίζουν (23)απεικονίσαμε (15)απεικονίσατε (13)απεικονίσεις (12)απεικονίσετε (13)απεικονίσεων (15)απεικονίσεως (14)απεικονίσεών (12)απεικονίσεώς (11)απεικονίσουν (14)απεικονισθεί (22)απεικονιστεί (13)απειληθήκαμε (26)απειληθήκανε (24)απειληθήκατε (24)απειλημένους (16)απειλητικούς (14)απειλουμένου (18)απειλουμένων (19)απειλούμαστε (16)απειλούμενες (15)απειλούμενης (15)απειλούμενοι (16)απειλούμενος (15)απειλούμενου (17)απειλούμενων (18)απειράγαθους (25)απειράριθμες (24)απειράριθμης (24)απειράριθμοι (25)απειράριθμος (24)απειράριθμου (26)απειράριθμων (27)απειρίζονται (22)απειρίζονταν (22)απειροπλάσια (16)απειροπλάσιε (16)απειροπλάσιο (16)απειροπληθές (24)απειροπληθής (24)απειροπληθών (25)απειροπόλεμα (18)απειροπόλεμε (18)απειροπόλεμη (18)απειροπόλεμο (18)απειροσειράς (13)απειροστικές (13)απειροστικής (13)απειροστικοί (14)απειροστικού (14)απειροστικός (13)απειροστικών (14)απειροσύνολο (15)απειρόγαμους (18)απειρόκαλους (16)απειρότεχνες (19)απειρότεχνης (19)απειρότεχνοι (20)απειρότεχνος (19)απειρότεχνου (21)απειρότεχνων (22)απειρώνυμους (16)απεκατέστησε (13)απεκατεστάθη (22)απεκδέχονται (23)απεκδέχονταν (23)απεκδεχόμουν (26)απεκδεχόσουν (24)απεκδυόμαστε (19)απεκδυόσαστε (17)απεκκρίνεσαι (15)απεκκρίνεστε (15)απεκκρίνεται (15)απεκκρίνομαι (17)απεκκρινόταν (15)απεκκριτικές (15)απεκκριτικής (15)απεκκριτικοί (16)απεκκριτικού (16)απεκκριτικός (15)απεκκριτικών (16)απελαυνόμουν (18)απελαυνόσουν (16)απελαύνονται (14)απελαύνονταν (14)απελαύνοντας (13)απελευθέρωνα (27)απελευθέρωνε (27)απελευθέρωσή (26)απελευθέρωσα (27)απελευθέρωσε (27)απελευθέρωση (27)απελευθερωθώ (36)απελευθερωτή (27)απελευθερώνω (27)απελευθερώσω (27)απελεύθερους (24)απελπίζονται (24)απελπίζονταν (24)απελπίζοντας (23)απελπίστηκαν (16)απελπίστηκες (15)απελπιζόμουν (27)απελπιζόσουν (25)απελπισμένες (16)απελπισμένης (16)απελπισμένοι (17)απελπισμένος (16)απελπισμένου (18)απελπισμένων (19)απελπιστείτε (15)απελπιστικές (15)απελπιστικής (15)απελπιστικοί (16)απελπιστικού (16)απελπιστικός (15)απελπιστικών (16)απελπιστούμε (17)απεμπλάκησαν (18)απεμπλέκεσαι (18)απεμπλέκεστε (18)απεμπλέκεται (18)απεμπλέκομαι (20)απεμπλακείτε (18)απεμπλεκόταν (18)απεμπολήθηκα (27)απεμπολήθηκε (27)απεμπολήσαμε (19)απεμπολήσατε (17)απεμπολήσεις (16)απεμπολήσετε (17)απεμπολήσεων (19)απεμπολήσεως (18)απεμπολήσουν (18)απεμπολείσαι (17)απεμπολείστε (17)απεμπολείται (17)απεμποληθείς (25)απεμποληθούν (26)απεμπολούμαι (19)απεμπολούσαν (17)απεμπολούσες (16)απεμπολούταν (17)απεμπολώντας (16)απενεμήθησαν (23)απενεργοποιώ (17)απεντοπισμός (14)απεξάρθρωσις (33)απεξαρτήσεις (21)απεξαρτήσεων (24)απεξαρτήσεως (23)απεξαρτηθούν (31)απεξαρτημένα (24)απερίγραπτες (17)απερίγραπτης (17)απερίγραπτοι (18)απερίγραπτος (17)απερίγραπτου (19)απερίγραπτων (20)απερίγραφτες (23)απερίγραφτης (23)απερίγραφτοι (24)απερίγραφτος (23)απερίγραφτου (25)απερίγραφτων (26)απερίθαλπτες (24)απερίθαλπτης (24)απερίθαλπτοι (25)απερίθαλπτος (24)απερίθαλπτου (26)απερίθαλπτων (27)απερίσκεπτες (14)απερίσκεπτης (14)απερίσκεπτοι (15)απερίσκεπτος (14)απερίσκεπτου (16)απερίσκεπτων (17)απερίσκεφτες (20)απερίσκεφτης (20)απερίσκεφτοι (21)απερίσκεφτος (20)απερίσκεφτου (22)απερίσκεφτων (23)απερίσπαστες (13)απερίσπαστης (13)απερίσπαστοι (14)απερίσπαστος (13)απερίσπαστου (15)απερίσπαστων (16)απερίτεχνους (20)απερίτμητους (15)απερίφρακτες (21)απερίφρακτης (21)απερίφρακτοι (22)απερίφρακτος (21)απερίφρακτου (23)απερίφρακτων (24)απερίφραστες (20)απερίφραστης (20)απερίφραστοι (21)απερίφραστος (20)απερίφραστου (22)απερίφραστων (23)απερίφραχτες (27)απερίφραχτης (27)απερίφραχτοι (28)απερίφραχτος (27)απερίφραχτου (29)απερίφραχτων (30)απεραντολογώ (18)απεραντολόγε (18)απεραντολόγο (18)απεραντοσύνη (13)απεργάζονται (25)απεργάζονταν (25)απεργάσθηκαν (26)απεργαζόμενο (27)απεργαζόμουν (28)απεργαζόσουν (26)απεργασμένος (17)απεργοσπάστη (17)απεργοσπασία (17)απεργόπληκτα (20)απεργόπληκτε (20)απεργόπληκτη (20)απεργόπληκτο (20)απερημωνόταν (17)απερημώνεσαι (15)απερημώνεστε (15)απερημώνεται (15)απερημώνομαι (17)απεριγέλαστα (18)απεριγέλαστε (18)απεριγέλαστη (18)απεριγέλαστο (18)απεριοδικούς (16)απεριορίστου (15)απεριορίστων (16)απεριορίστως (15)απεριποίητες (13)απεριποίητης (13)απεριποίητοι (14)απεριποίητος (13)απεριποίητου (15)απεριποίητων (16)απερισκέπτως (16)απερισκεψίας (22)απερισκεψίες (22)απερισκεψιών (23)απεριφράστως (22)απεριόριστες (13)απεριόριστης (13)απεριόριστοι (14)απεριόριστος (13)απεριόριστου (15)απεριόριστων (16)απερπάτητους (14)απερρίφθησαν (30)απερχόμασταν (22)απερχόμενους (22)απερχόσασταν (20)απεσοβήθησαν (28)απεσταλμένες (15)απεσταλμένης (15)απεσταλμένοι (16)απεσταλμένος (15)απεσταλμένου (17)απεσταλμένων (18)απευθυνθήκαν (33)απευθυνθείτε (32)απευθυνθούμε (34)απευθυνθούνε (32)απευθυνόμενα (25)απευθυνόμενε (25)απευθυνόμενη (25)απευθυνόμενο (25)απευθυνόμουν (26)απευθυνόσουν (24)απευθυνότανε (23)απευθυσμένον (25)απευθυσμένου (26)απευθύνθηκαν (32)απευθύνθηκες (31)απευθύνονται (22)απευθύνονταν (22)απευθύνοντας (21)απευχόμασταν (22)απευχόσασταν (20)απεχθάνονται (28)απεχθάνονταν (28)απεχθέστατες (27)απεχθέστατης (27)απεχθέστατοι (28)απεχθέστατος (27)απεχθέστατου (29)απεχθέστατων (30)απεχθέστερες (28)απεχθέστερης (28)απεχθέστεροι (29)απεχθέστερος (28)απεχθέστερου (30)απεχθέστερων (31)απεχθανόμεθα (39)απεχθανόμουν (31)απεχθανόσουν (29)απηλλαγμένες (20)απηλλαγμένης (20)απηλλαγμένοι (21)απηυδισμένοι (18)απηυδισμένος (17)απηυδισμένου (19)απιθωνόμαστε (25)απιθωνόσαστε (23)απιστοποίητα (13)απιστοποίητε (13)απιστοποίητη (13)απιστοποίητο (13)απισχναντικά (20)απισχναντικέ (20)απισχναντική (20)απισχναντικό (20)απλήγιαστους (17)απλαισίωτους (16)απλανέστατες (13)απλανέστατης (13)απλανέστατοι (14)απλανέστατος (13)απλανέστατου (15)απλανέστατων (16)απλανέστερες (14)απλανέστερης (14)απλανέστεροι (15)απλανέστερος (14)απλανέστερου (16)απλανέστερων (17)απλεύριστους (15)απλημμύριστα (19)απλημμύριστε (19)απλημμύριστη (19)απλημμύριστο (19)απληροφόρητα (23)απληροφόρητε (23)απληροφόρητη (23)απληροφόρητο (23)απλησίαστους (14)απλογραφικές (25)απλογραφικής (25)απλογραφικοί (26)απλογραφικού (26)απλογραφικός (25)απλογραφικών (26)απλοελληνικά (19)απλοελληνικέ (19)απλοελληνική (19)απλοελληνικό (19)απλοποιήθηκα (25)απλοποιήθηκε (25)απλοποιήσαμε (17)απλοποιήσανε (15)απλοποιήσατε (15)απλοποιήσεις (14)απλοποιήσετε (15)απλοποιήσεων (17)απλοποιήσεως (16)απλοποιήσομε (17)απλοποιήσουν (16)απλοποιείσαι (15)απλοποιείστε (15)απλοποιείται (15)απλοποιηθείς (23)απλοποιηθούν (24)απλοποιημένα (17)απλοποιημένε (17)απλοποιημένη (17)απλοποιημένο (17)απλοποιητική (16)απλοποιούμαι (17)απλοποιούντο (15)απλοποιούσαν (15)απλοποιούσες (14)απλοποιούταν (15)απλοποιώντας (14)απλουστευθεί (25)απλουστευτεί (16)απλουστεύαμε (17)απλουστεύατε (15)απλουστεύεις (14)απλουστεύετε (15)απλουστεύουν (16)απλουστεύσει (15)απλοϊκευόταν (15)απλοϊκεύεσαι (14)απλοϊκεύεστε (14)απλοϊκεύεται (14)απλοϊκεύομαι (16)απλοϊκότητας (13)απλούμιστους (16)απλούστατους (14)απλούστερους (15)απλούστευσαν (15)απλούστευσες (14)απλούστευσης (14)απλούστευσις (14)απλωνόμασταν (18)απλωνόσασταν (16)αποβάλλονται (23)αποβάλλονταν (23)αποβάλλοντας (22)αποβαλλόμενη (25)αποβαλλόμενο (25)αποβαλλόμουν (26)αποβαλλόσουν (24)αποβγάζονται (31)αποβγάζονταν (31)αποβγάλματος (25)αποβγάνονται (22)αποβγάνονταν (22)αποβγαζόμουν (34)αποβγαζόσουν (32)αποβγαλμάτων (28)αποβγανόμουν (25)αποβγανόσουν (23)αποβιβάζεσαι (35)αποβιβάζεστε (35)αποβιβάζεται (35)αποβιβάζομαι (37)αποβιβάζουμε (38)αποβιβάσθηκε (36)αποβιβάσουμε (29)αποβιβάστηκα (27)αποβιβάστηκε (27)αποβιβαζόταν (35)αποβιβασθούν (35)αποβιβασμένα (28)αποβιβασμένε (28)αποβιβασμένη (28)αποβιβασμένο (28)αποβιβαστείς (25)αποβιβαστικά (27)αποβιβαστικέ (27)αποβιβαστική (27)αποβιβαστικό (27)αποβιβαστούν (26)αποβιωσάντων (23)αποβιώνοντας (18)αποβιώσαντες (18)αποβιώσαντος (18)αποβλέποντας (21)αποβλέποντες (21)αποβλέποντος (21)αποβλέπουσας (22)αποβλέπουσες (22)αποβλακωθείς (32)αποβλακωθούν (33)αποβλακωμένα (26)αποβλακωμένε (26)αποβλακωμένη (26)αποβλακωμένο (26)αποβλακωτικά (25)αποβλακωτικέ (25)αποβλακωτική (25)αποβλακωτικό (25)αποβλακώθηκα (32)αποβλακώθηκε (32)αποβλακώματα (24)αποβλακώναμε (24)αποβλακώνατε (22)αποβλακώνεις (21)αποβλακώνετε (22)αποβλακώνουν (23)αποβλακώσαμε (24)αποβλακώσατε (22)αποβλακώσεις (21)αποβλακώσετε (22)αποβλακώσεων (24)αποβλακώσεως (23)αποβλακώσουν (23)αποβλεπόντων (24)αποβολιμαίας (22)αποβολιμαίες (22)αποβολιμαίοι (23)αποβολιμαίος (22)αποβολιμαίου (24)αποβολιμαίων (25)</