Α 14-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (7942)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αβαθμολόγητους (36)αβανταδόρικους (25)αβγατιζόμασταν (34)αβγατιζόσασταν (32)αβγοκοβόμασταν (33)αβγοκοβόσασταν (31)αβιογενετικούς (23)αβολιδοσκόπητα (27)αβολιδοσκόπητε (27)αβολιδοσκόπητη (27)αβολιδοσκόπητο (27)αβομβάρδιστους (33)αγαθαγγελισμός (34)αγαλματολάτρης (22)αγαλματολατρία (23)αγανακτισμένες (18)αγανακτισμένοι (19)αγανακτισμένος (18)αγανακτισμένου (20)αγανακτισμένων (21)αγαναχτισμένος (24)αγγαρευόμασταν (23)αγγαρευόσασταν (21)αγγειοδιαστολή (24)αγγειοκινητικά (21)αγγειοκινητικέ (21)αγγειοκινητική (21)αγγειοκινητικό (21)αγγειολογικούς (24)αγγειοπλαστικά (23)αγγειοπλαστική (23)αγγελιαζόμαστε (32)αγγελιαζόσαστε (30)αγγελλόντουσαν (24)αγγελοβλεπούσα (31)αγγελογραμμένα (29)αγγελογραμμένε (29)αγγελογραμμένη (29)αγγελογραμμένο (29)αγγελοκαμωμένα (28)αγγελοκαμωμένε (28)αγγελοκαμωμένη (28)αγγελοκαμωμένο (28)αγγελοκρίνομαι (25)αγγελοκρούομαι (25)αγγελοπρόσωπες (25)αγγελοπρόσωπης (25)αγγελοπρόσωποι (26)αγγελοπρόσωπος (25)αγγελοπρόσωπου (27)αγγελοπρόσωπων (28)αγγλοελληνικού (26)αγγλοολλανδική (29)αγγλοσαξονικές (30)αγγλοσαξονικής (30)αγγλοσαξονικοί (31)αγγλοσαξονικού (31)αγγλοσαξονικός (30)αγγλοσαξονικών (31)αγγλοϊσπανικές (21)αγγουροντομάτα (23)αγελαδοτροφεία (29)αγελοιοποίητες (18)αγελοιοποίητης (18)αγελοιοποίητοι (19)αγελοιοποίητος (18)αγελοιοποίητου (20)αγελοιοποίητων (21)αγενεαλόγητους (21)αγκαζαρόμασταν (29)αγκαζαρόσασταν (27)αγκαθιαζόμαστε (37)αγκαθιαζόσαστε (35)αγκαλιαζόμαστε (30)αγκαλιαζόσαστε (28)αγκαλιασμένους (21)αγκιστροειδείς (20)αγκιστροειδούς (20)αγκιστρωνόμουν (23)αγκιστρωνόσουν (21)αγκιστρώνονται (18)αγκιστρώνονταν (18)αγκυλωνόμασταν (24)αγκυλωνόσασταν (22)αγκυροβολήσουν (29)αγκυροβολημένα (30)αγκυροβολημένη (30)αγκυροβολημένο (30)αγκωνιαζόμαστε (30)αγκωνιαζόσαστε (28)αγναντευόμαστε (19)αγναντευόσαστε (17)αγνωστοποίητες (18)αγνωστοποίητης (18)αγνωστοποίητοι (19)αγνωστοποίητος (18)αγνωστοποίητου (20)αγνωστοποίητων (21)αγονιμοποίητος (18)αγοραζόντουσαν (27)αγουροκοβόμουν (29)αγουροκοβόσουν (27)αγουροκόβονται (26)αγουροκόβονταν (26)αγουροφαίνεσαι (25)αγουροφαίνεστε (25)αγουροφαίνεται (25)αγουροφαίνομαι (27)αγουροφαινόταν (25)αγραμματοσύνης (20)αγρατζούνιστος (25)αγριευόντουσαν (19)αγριοβλέπονται (27)αγριοβλέπονταν (27)αγριοβλεπόμουν (30)αγριοβλεπόσουν (28)αγριογούρουνου (23)αγριογούρουνων (24)αγριοδέρνονται (21)αγριοδέρνονταν (21)αγριοδερνόμουν (24)αγριοδερνόσουν (22)αγριολούλουδων (27)αγριοπερίστερα (20)αγριοπερίστερο (20)αγριοφέρνονται (25)αγριοφέρνονταν (25)αγριοφαίνονται (24)αγριοφαίνονταν (24)αγριοφαινόμουν (27)αγριοφαινόσουν (25)αγριοφερνόμουν (28)αγριοφερνόσουν (26)αγρονθοκόπητος (27)αγροτολιβαδική (30)αγροτοτεμαχίων (28)αγροτουριστικό (20)αγωνιζόντουσαν (28)αγωνιστικότητά (18)αγωνιστικότητα (19)αδαμαντοειδείς (20)αδαμαντωρυχείο (29)αδασμολόγητους (23)αδειαζόντουσαν (26)αδειοδοτήθηκαν (29)αδειοδοτημένες (20)αδειοδοτημένων (23)αδειοδοτούνται (19)αδελτιογράφητο (29)αδελφοποιήσεις (25)αδελφοποιήσεων (28)αδελφοποιηθούν (35)αδελφωνόμασταν (29)αδελφωνόσασταν (27)αδενδροτόμητος (21)αδηλητηρίαστες (18)αδηλητηρίαστης (18)αδηλητηρίαστοι (19)αδηλητηρίαστος (18)αδηλητηρίαστου (20)αδηλητηρίαστων (21)αδημιούργητους (22)αδιαβάθμιστους (34)αδιαβεβαίωτους (32)αδιακανόνιστες (16)αδιακανόνιστης (16)αδιακανόνιστοι (17)αδιακανόνιστος (16)αδιακανόνιστου (18)αδιακανόνιστων (19)αδιαμαρτύρητες (19)αδιαμαρτύρητης (19)αδιαμαρτύρητοι (20)αδιαμαρτύρητος (19)αδιαμαρτύρητου (21)αδιαμαρτύρητων (22)αδιαμοίραστους (19)αδιαμφισβήτητα (32)αδιαμφισβήτητε (32)αδιαμφισβήτητη (32)αδιαμφισβήτητο (32)αδιαπόρθμευτες (29)αδιαπόρθμευτης (29)αδιαπόρθμευτοι (30)αδιαπόρθμευτος (29)αδιαπόρθμευτου (31)αδιαπόρθμευτων (32)αδιαρρύθμιστες (28)αδιαρρύθμιστης (28)αδιαρρύθμιστοι (29)αδιαρρύθμιστος (28)αδιαρρύθμιστου (30)αδιαρρύθμιστων (31)αδιασαφήνιστες (22)αδιασαφήνιστης (22)αδιασαφήνιστοι (23)αδιασαφήνιστος (22)αδιασαφήνιστου (24)αδιασαφήνιστων (25)αδιασκέλιστους (19)αδιασκεύαστους (17)αδιασταύρωτους (19)αδιαφέντευτους (24)αδιαφιλονίκητα (26)αδιαφιλονίκητε (26)αδιαφιλονίκητη (26)αδιαφιλονίκητο (26)αδιαφοροποίητα (25)αδιαχείριστους (24)αδιεκπεραίωτες (20)αδιεκπεραίωτης (20)αδιεκπεραίωτοι (21)αδιεκπεραίωτος (20)αδιεκπεραίωτου (22)αδιεκπεραίωτων (23)αδιευκρίνιστες (18)αδιευκρίνιστης (18)αδιευκρίνιστοι (19)αδιευκρίνιστος (18)αδιευκρίνιστου (20)αδιευκρίνιστων (21)αδικαιολογήτου (23)αδικαιολογήτων (24)αδικαιολογήτως (23)αδικαιολόγητες (21)αδικαιολόγητης (21)αδικαιολόγητοι (22)αδικαιολόγητον (22)αδικαιολόγητος (21)αδικαιολόγητου (23)αδικαιολόγητων (24)αδικοβάλλονται (28)αδικοβάλλονταν (28)αδικοβαλλόμουν (31)αδικοβαλλόσουν (29)αδικοκρίνονται (19)αδικοκρίνονταν (19)αδικοκρινόμουν (22)αδικοκρινόσουν (20)αδικομαζωνόταν (30)αδικομαζώνεσαι (28)αδικομαζώνεστε (28)αδικομαζώνεται (28)αδικομαζώνομαι (30)αδικοσφάζονται (33)αδικοσφάζονταν (33)αδικοσφαζόμουν (36)αδικοσφαζόσουν (34)αδικοχανόμαστε (26)αδικοχανόσαστε (24)αδιπλασίαστους (19)αδρανοποιηθούν (27)αδρανοποιημένη (20)αδρανοποιημένο (20)αδρανοποιούμαι (20)αδραχνόντουσαν (25)αδροπληρωθείτε (32)αδροπληρωθούμε (34)αδροπληρωμένες (24)αδροπληρωμένης (24)αδροπληρωμένοι (25)αδροπληρωμένος (24)αδροπληρωμένου (26)αδροπληρωμένων (27)αδροπληρωνόταν (23)αδροπληρώθηκαν (31)αδροπληρώθηκες (30)αδροπληρώνεσαι (21)αδροπληρώνεστε (21)αδροπληρώνεται (21)αδροπληρώνομαι (23)αδροπληρώνουμε (24)αδροπληρώσουμε (24)αδυνατισμένους (19)αδυνατιστικούς (17)αδυνατούτσικος (17)αεριοπροώθησης (24)αεριοστροβίλων (26)αεριοσυλλέκτες (19)αεροδερνόμαστε (20)αεροδερνόσαστε (18)αεροδιάδρομους (23)αεροδιαστημικά (20)αεροδιαστημικέ (20)αεροδιαστημική (20)αεροδιαστημικό (20)αεροδυναμικούς (20)αεροθεραπευτής (25)αεροκαθαριστής (24)αεροκοπανίζαμε (27)αεροκοπανίζατε (25)αεροκοπανίζεις (24)αεροκοπανίζετε (25)αεροκοπανίζουν (26)αεροκοπανίσαμε (18)αεροκοπανίσατε (16)αεροκοπανίσεις (15)αεροκοπανίσετε (16)αεροκοπανίσουν (17)αεροκοπανιστής (15)αεροκτιζόμαστε (26)αεροκτιζόσαστε (24)αερολεωφορείου (27)αερολεωφορείων (28)αερολιμενάρχης (25)αερολιμενικούς (18)αερομεταφορέας (23)αερομεταφορέων (26)αερομεταφορείς (23)αερομοντελισμό (20)αεροναυπηγικές (19)αεροναυπηγικής (19)αεροναυπηγικού (20)αεροναυπηγικός (19)αεροναυπηγικών (20)αεροναυτιλιακό (18)αεροπειρατίνας (15)αεροπειρατίνες (15)αεροπειρατείας (15)αεροπειρατείες (15)αεροπειρατειών (16)αεροπλανοφόρου (26)αεροπλανοφόρων (27)αεροσερνόμαστε (17)αεροσερνόσαστε (15)αεροστρόβιλους (24)αεροσυμπιεστές (17)αεροσυμπιεστής (17)αεροσυμπιεστών (18)αεροτινάζονται (23)αεροτινάζονταν (23)αεροτιναζόμουν (26)αεροτιναζόσουν (24)αεροτουρμπινών (19)αεροφωτογραφία (34)αεροψεκάζονται (33)αεροψεκάζονταν (33)αεροψεκαζόμουν (36)αεροψεκαζόσουν (34)αηδιαζόντουσαν (26)αθηνοκεντρικών (25)αθλητιατρικούς (25)αθλητικογράφοι (36)αθλητικογράφος (35)αθλητικογράφου (37)αθλητικογράφων (38)αθλοθετηθήκαμε (45)αθλοθετηθήκατε (43)αθλοθετημένους (35)αθλοθετούμαστε (35)αθροιζόντουσαν (33)αθροισιμότητας (24)αθροιστικότητα (24)αθρυμμάτιστους (28)αιγυπτιολογίας (22)αιγυπτιολογικά (24)αιγυπτιολογικέ (24)αιγυπτιολογική (24)αιγυπτιολογικό (24)αιγυπτιολόγους (23)αιδοιοκολπικές (20)αιδοιοκολπικής (20)αιδοιοκολπικοί (21)αιδοιοκολπικού (21)αιδοιοκολπικός (20)αιδοιοκολπικών (21)αιθεροβατήσαμε (32)αιθεροβατήσατε (30)αιθεροβατήσεις (29)αιθεροβατήσετε (30)αιθεροβατήσουν (31)αιθεροβατούσαν (30)αιθεροβατούσες (29)αιθεροβατώντας (29)αιθυλενοξείδιο (37)αιθυλοβενζόλιο (43)αιμαγγειωμάτων (27)αιμαγγειώματος (22)αιματοβάφονται (29)αιματοβάφονταν (29)αιματοβαμμένες (25)αιματοβαμμένης (25)αιματοβαμμένοι (26)αιματοβαμμένος (25)αιματοβαμμένου (27)αιματοβαμμένων (28)αιματοβαφόμουν (32)αιματοβαφόσουν (30)αιματοβρέχεσαι (30)αιματοβρέχεστε (30)αιματοβρέχεται (30)αιματοβρέχομαι (32)αιματοβρεχόταν (30)αιματοκυλάγαμε (24)αιματοκυλάγατε (22)αιματοκυλήθηκα (29)αιματοκυλήθηκε (29)αιματοκυλήσαμε (21)αιματοκυλήσατε (19)αιματοκυλήσεις (18)αιματοκυλήσετε (19)αιματοκυλήσουν (20)αιματοκυλίεσαι (19)αιματοκυλίεστε (19)αιματοκυλίεται (19)αιματοκυλίζαμε (30)αιματοκυλίζατε (28)αιματοκυλίζεις (27)αιματοκυλίζετε (28)αιματοκυλίζουν (29)αιματοκυλίομαι (21)αιματοκυλίσαμε (21)αιματοκυλίσατε (19)αιματοκυλίσεις (18)αιματοκυλίσετε (19)αιματοκυλίσουν (20)αιματοκυληθείς (27)αιματοκυληθούν (28)αιματοκυλιέμαι (21)αιματοκυλιέσαι (19)αιματοκυλιέστε (19)αιματοκυλιέται (19)αιματοκυλιστεί (19)αιματοκυλιόταν (19)αιματοκυλούσαν (19)αιματοκυλούσες (18)αιματοκυλώντας (18)αιματολογικούς (20)αιματοποιητικά (17)αιματοπότιστες (15)αιματοπότιστης (15)αιματοπότιστοι (16)αιματοπότιστος (15)αιματοπότιστου (17)αιματοπότιστων (18)αιματοστάλαχτα (24)αιματοστάλαχτε (24)αιματοστάλαχτη (24)αιματοστάλαχτο (24)αιματωνόμασταν (19)αιματωνόσασταν (17)αιματόβρεχτους (30)αιμοποιητικούς (16)αιμορραγήσουμε (23)αιμορραγούσαμε (22)αιμορραγούσατε (20)αιμορροφιλικές (26)αιμορροφιλικής (26)αιμορροφιλικοί (27)αιμορροφιλικού (27)αιμορροφιλικός (26)αιμορροφιλικών (27)αιμορροϊδικούς (19)αιμοχρωστικούς (25)αινιγματικότης (18)αινιγματοειδής (20)αινιγματολύτης (19)αινιγματοποιός (18)αισθαντικότητά (22)αισθαντικότητα (23)αισθανόντουσαν (23)αισθηματικότης (24)αισθηματισμούς (25)αισθηματολογία (29)αισθηματολογεί (29)αισθηματολόγοι (29)αισθηματολόγος (28)αισθηματολόγου (30)αισθηματολόγων (31)αισθησιακότατα (23)αισθησιακότατε (23)αισθησιακότατη (23)αισθησιακότατο (23)αισθησιακότερα (24)αισθησιακότερε (24)αισθησιακότερη (24)αισθησιακότερο (24)αισθησιαρχικές (30)αισθησιαρχικής (30)αισθησιαρχικοί (31)αισθησιαρχικού (31)αισθησιαρχικός (30)αισθησιαρχικών (31)αισθησιοκρατία (24)αισθητηριακούς (23)αισθητικότητας (22)αισθητικότητες (22)αισθητοποίησαν (23)αισθητοποίησες (22)αισθητοποίησης (22)αισθητοποίησις (22)αισθητοποιήσει (23)αισθητοποιήσου (24)αισθητοποιήστε (23)αισθητοποιείτε (23)αισθητοποιηθεί (32)αισθητοποιούμε (25)αισθητοποιούσα (23)αισθητοποιούσε (23)αισιοδοξήσουμε (28)αισιοδοξούσαμε (27)αισιοδοξούσατε (25)αισχροκέρδειας (25)αισχροκέρδειες (25)αισχροκέρδησαν (26)αισχροκέρδησες (25)αισχροκερδήσει (26)αισχροκερδήστε (26)αισχροκερδείας (25)αισχροκερδείτε (26)αισχροκερδειών (26)αισχροκερδούμε (28)αισχροκερδούσα (26)αισχροκερδούσε (26)αισχρολογήματα (28)αισχρολογήσαμε (28)αισχρολογήσατε (26)αισχρολογήσεις (25)αισχρολογήσετε (26)αισχρολογήσουν (27)αισχρολογικούς (26)αισχρολογούσαν (26)αισχρολογούσες (25)αισχρολογώντας (25)αισχυνόντουσαν (22)αιτιατικοφανής (20)αιτιοκρατικούς (15)αιτιολογήθηκαν (28)αιτιολογήθηκες (27)αιτιολογήσουμε (21)αιτιολογηθείτε (27)αιτιολογηθούμε (29)αιτιολογημένες (19)αιτιολογημένης (19)αιτιολογημένοι (20)αιτιολογημένος (19)αιτιολογημένου (21)αιτιολογημένων (22)αιτιολογούνται (18)αιτιολογούνταν (18)αιτιολογούσαμε (20)αιτιολογούσατε (18)αιτιολογούσουν (19)αιφνιδιάζονται (32)αιφνιδιάζονταν (32)αιφνιδιάζοντας (31)αιφνιδιάσθηκαν (33)αιφνιδιάστηκαν (24)αιφνιδιάστηκες (23)αιφνιδιαζόμουν (35)αιφνιδιαζόσουν (33)αιφνιδιασθούμε (34)αιφνιδιασμένες (24)αιφνιδιασμένης (24)αιφνιδιασμένοι (25)αιφνιδιασμένος (24)αιφνιδιασμένου (26)αιφνιδιασμένων (27)αιφνιδιαστείτε (23)αιφνιδιαστικές (23)αιφνιδιαστικής (23)αιφνιδιαστικοί (24)αιφνιδιαστικού (24)αιφνιδιαστικός (23)αιφνιδιαστικών (24)αιφνιδιαστικώς (23)αιφνιδιαστούμε (25)αιχμαλωτίζεσαι (35)αιχμαλωτίζεστε (35)αιχμαλωτίζεται (35)αιχμαλωτίζομαι (37)αιχμαλωτίζουμε (38)αιχμαλωτίζουνε (36)αιχμαλωτίσθηκε (36)αιχμαλωτίσουμε (29)αιχμαλωτίσουνε (27)αιχμαλωτίστηκα (27)αιχμαλωτίστηκε (27)αιχμαλωτιζόταν (35)αιχμαλωτισμένα (28)αιχμαλωτισμένε (28)αιχμαλωτισμένη (28)αιχμαλωτισμένο (28)αιχμαλωτιστείς (25)αιχμαλωτιστούν (26)αιωροπτεριστής (17)ακαβαλίκευτους (25)ακαβούρδιστους (25)ακαβούρντιστες (21)ακαβούρντιστης (21)ακαβούρντιστοι (22)ακαβούρντιστος (21)ακαβούρντιστου (23)ακαβούρντιστων (24)ακαδημαΐζοντες (27)ακαδημαϊκότητα (19)ακακοφόρμιστες (24)ακακοφόρμιστης (24)ακακοφόρμιστοι (25)ακακοφόρμιστος (24)ακακοφόρμιστου (26)ακακοφόρμιστων (27)ακαλλιέργητους (22)ακαμπούριαστες (17)ακαμπούριαστης (17)ακαμπούριαστοι (18)ακαμπούριαστος (17)ακαμπούριαστου (19)ακαμπούριαστων (20)ακαπλάντιστους (17)ακαρποφόρητους (24)ακασσιτέρωτους (17)ακαταίσχυντους (22)ακαταβρόχθιστα (38)ακαταβρόχθιστε (38)ακαταβρόχθιστη (38)ακαταβρόχθιστο (38)ακαταβύθιστους (30)ακαταγώνιστους (17)ακαταδάμαστους (19)ακαταδίκαστους (18)ακαταλάγιαστες (18)ακαταλάγιαστης (18)ακαταλάγιαστοι (19)ακαταλάγιαστος (18)ακαταλάγιαστου (20)ακαταλάγιαστων (21)ακαταλαβίστικα (24)ακαταλαβίστικε (24)ακαταλαβίστικη (24)ακαταλαβίστικο (24)ακαταλληλότητά (19)ακαταλληλότητα (20)ακαταλόγιστους (19)ακαταμέτρητους (17)ακαταπολέμητες (18)ακαταπολέμητης (18)ακαταπολέμητοι (19)ακαταπολέμητος (18)ακαταπολέμητου (20)ακαταπολέμητων (21)ακαταπράυντους (17)ακατασίγαστους (17)ακατασκεύαστες (14)ακατασκεύαστης (14)ακατασκεύαστοι (15)ακατασκεύαστος (14)ακατασκεύαστου (16)ακατασκεύαστων (17)ακαταστάλακτες (16)ακαταστάλακτης (16)ακαταστάλακτοι (17)ακαταστάλακτος (16)ακαταστάλακτου (18)ακαταστάλακτων (19)ακαταστάλαχτες (22)ακαταστάλαχτης (22)ακαταστάλαχτοι (23)ακαταστάλαχτος (22)ακαταστάλαχτου (24)ακαταστάλαχτων (25)ακατατόπιστους (15)ακαταφρόνητους (22)ακαταχώνιαστες (20)ακαταχώνιαστης (20)ακαταχώνιαστοι (21)ακαταχώνιαστος (20)ακαταχώνιαστου (22)ακαταχώνιαστων (23)ακαταχώριστους (22)ακατεδάφιστους (24)ακατονόμαστους (16)ακαυτηρίαστους (16)ακεραιωνόμαστε (19)ακεραιωνόσαστε (17)ακηδεμόνευτους (20)ακινητοποίησαν (15)ακινητοποίησες (14)ακινητοποίησης (14)ακινητοποίησις (14)ακινητοποίητες (14)ακινητοποίητης (14)ακινητοποίητοι (15)ακινητοποίητος (14)ακινητοποίητου (16)ακινητοποίητων (17)ακινητοποιήσει (15)ακινητοποιήσου (16)ακινητοποιήστε (15)ακινητοποιείτε (15)ακινητοποιηθεί (24)ακινητοποιούμε (17)ακινητοποιούσα (15)ακινητοποιούσε (15)ακληρονόμητους (19)ακμοπυροδότητα (22)ακοινολόγητους (19)ακοινοποίητους (15)ακολουθηθήκαμε (38)ακολουθηθήκανε (36)ακολουθηθήκατε (36)ακολουθημένους (28)ακολουθητικούς (26)ακολουθούμαστε (28)ακολουθούμενες (27)ακολουθούμενης (27)ακολουθούμενοι (28)ακολουθούμενος (27)ακολουθούμενου (29)ακολουθούμενων (30)ακομμάτιαστους (18)ακομπανιάρεσαι (18)ακομπανιάρεστε (18)ακομπανιάρεται (18)ακομπανιάρισμα (20)ακομπανιάριστα (18)ακομπανιάριστε (18)ακομπανιάριστη (18)ακομπανιάριστο (18)ακομπανιάρομαι (20)ακομπανιάρουμε (21)ακομπανιαμέντα (19)ακομπανιαμέντο (19)ακομπανιαρόταν (18)ακονιζόντουσαν (24)ακοντιζόμασταν (25)ακοντιζόσασταν (23)ακορνιζάριστες (24)ακορνιζάριστης (24)ακορνιζάριστοι (25)ακορνιζάριστος (24)ακορνιζάριστου (26)ακορνιζάριστων (27)ακορντεονίστας (14)ακορφολόγητους (27)ακοσταρίσματος (16)ακοσταρισμάτων (19)ακοστολόγητους (19)ακουβάριαστους (23)ακουλούριαστες (17)ακουλούριαστης (17)ακουλούριαστοι (18)ακουλούριαστος (17)ακουλούριαστου (19)ακουλούριαστων (20)ακουμαντάριστα (18)ακουμαντάριστε (18)ακουμαντάριστη (18)ακουμαντάριστο (18)ακουμπισμένους (20)ακουμπιστηριού (19)ακουμπιστηριών (19)ακουογράμματος (22)ακουογραμμάτων (25)ακουτσούλιστες (16)ακουτσούλιστης (16)ακουτσούλιστοι (17)ακουτσούλιστος (16)ακουτσούλιστου (18)ακουτσούλιστων (19)ακουτσούρευτες (16)ακουτσούρευτης (16)ακουτσούρευτοι (17)ακουτσούρευτος (16)ακουτσούρευτου (18)ακουτσούρευτων (19)ακραιφνέστεροι (23)ακριβοδέχονται (32)ακριβοδέχονταν (32)ακριβοδίκαιους (26)ακριβοδεχόμουν (35)ακριβοδεχόσουν (33)ακριβοθρέφεσαι (39)ακριβοθρέφεστε (39)ακριβοθρέφεται (39)ακριβοθρέφομαι (41)ακριβοθρεφόταν (39)ακριβοθυγατέρα (36)ακριβοθώρητους (32)ακριβολογήσαμε (29)ακριβολογήσατε (27)ακριβολογήσεις (26)ακριβολογήσετε (27)ακριβολογήσουν (28)ακριβολογούσαν (27)ακριβολογούσες (26)ακριβολογώντας (26)ακριβομίλητους (26)ακριβοντυνόταν (23)ακριβοντύνεσαι (22)ακριβοντύνεστε (22)ακριβοντύνεται (22)ακριβοντύνομαι (24)ακριβοπλήρωναν (28)ακριβοπλήρωνες (27)ακριβοπλήρωσαν (28)ακριβοπλήρωσες (27)ακριβοπληρωθεί (37)ακριβοπληρώνει (26)ακριβοπληρώσει (26)ακριβοπληρώσου (27)ακριβοπληρώστε (26)ακριβοπουλήσει (26)ακριβοπουλήστε (26)ακριβοπουλούμε (28)ακριβοπουλούσα (26)ακριβοπουλούσε (26)ακριβοπούλαγαν (28)ακριβοπούλαγες (27)ακριβοπούλησαν (25)ακριβοπούλησες (24)ακριβούτσικους (23)ακροαζόντουσαν (25)ακροαματικότης (17)ακροαριστερούς (16)ακροβολίζονται (33)ακροβολίζονταν (33)ακροβολίστηκαν (25)ακροβολίστηκες (24)ακροβολιζόμουν (36)ακροβολιζόσουν (34)ακροβολισμένες (25)ακροβολισμένης (25)ακροβολισμένοι (26)ακροβολισμένος (25)ακροβολισμένου (27)ακροβολισμένων (28)ακροβολιστείτε (24)ακροβολιστικές (24)ακροβολιστικής (24)ακροβολιστικοί (25)ακροβολιστικού (25)ακροβολιστικός (24)ακροβολιστικών (25)ακροβολιστούμε (26)ακροζυγιάζεσαι (37)ακροζυγιάζεστε (37)ακροζυγιάζεται (37)ακροζυγιάζομαι (39)ακροζυγιαζόταν (37)ακροκλαδευόταν (22)ακροκλαδεύεσαι (21)ακροκλαδεύεστε (21)ακροκλαδεύεται (21)ακροκλαδεύομαι (23)ακροπιανόμαστε (18)ακροπιανόσαστε (16)ακροτελεύτιους (17)ακρυπτογράφητο (28)ακρωτηριάζεσαι (27)ακρωτηριάζεστε (27)ακρωτηριάζεται (27)ακρωτηριάζομαι (29)ακρωτηριάζουμε (30)ακρωτηριάσθηκε (28)ακρωτηριάσουμε (21)ακρωτηριάστηκα (19)ακρωτηριάστηκε (19)ακρωτηριαζόταν (27)ακρωτηριασμένα (20)ακρωτηριασμένε (20)ακρωτηριασμένη (20)ακρωτηριασμένο (20)ακρωτηριασμούς (19)ακρωτηριαστείς (17)ακρωτηριαστούν (18)ακτινενέργειας (17)ακτινενέργειες (17)ακτινενεργειών (18)ακτινοβιολογία (26)ακτινοβολήσαμε (25)ακτινοβολήσατε (23)ακτινοβολήσεις (22)ακτινοβολήσετε (23)ακτινοβολήσεως (24)ακτινοβολήσουν (24)ακτινοβολείται (23)ακτινοβοληθούν (32)ακτινοβολούσαν (23)ακτινοβολούσες (22)ακτινοβολώντας (22)ακτινογράφησαν (25)ακτινογράφησες (24)ακτινογράφησης (24)ακτινογράφησις (24)ακτινογραφήσει (25)ακτινογραφήσου (26)ακτινογραφήστε (25)ακτινογραφείτε (25)ακτινογραφηθεί (34)ακτινογραφικές (25)ακτινογραφικής (25)ακτινογραφικοί (26)ακτινογραφικού (26)ακτινογραφικός (25)ακτινογραφικών (26)ακτινογραφικώς (25)ακτινογραφούμε (27)ακτινογραφούσα (25)ακτινογραφούσε (25)ακτινοθεραπεία (25)ακτινολογικούς (19)ακτινοσκοπήσει (16)ακτινοσκοπήστε (16)ακτινοσκοπείτε (16)ακτινοσκοπικές (16)ακτινοσκοπικής (16)ακτινοσκοπικοί (17)ακτινοσκοπικού (17)ακτινοσκοπικός (16)ακτινοσκοπικών (17)ακτινοσκοπούμε (18)ακτινοσκοπούσα (16)ακτινοσκοπούσε (16)ακτινοσκόπησαν (16)ακτινοσκόπησες (15)ακτινοσκόπησης (15)ακτινοσκόπησις (15)ακυκλοφόρητους (26)ακυρολεκτούσαν (19)ακυρολεκτούσες (18)ακυρολεκτώντας (18)ακυρωνόντουσαν (19)ακωδικοποίητες (20)ακωδικοποίητης (20)ακωδικοποίητοι (21)ακωδικοποίητος (20)ακωδικοποίητου (22)ακωδικοποίητων (23)αλαβαστροειδές (25)αλαβαστροειδής (25)αλαβαστροειδών (26)αλαζονικότατες (24)αλαζονικότατης (24)αλαζονικότατοι (25)αλαζονικότατος (24)αλαζονικότατου (26)αλαζονικότατων (27)αλαζονικότερες (25)αλαζονικότερης (25)αλαζονικότεροι (26)αλαζονικότερος (25)αλαζονικότερου (27)αλαζονικότερων (28)αλαλιαζόμασταν (28)αλαλιαζόσασταν (26)αλαμπουρνέζικα (30)αλαμπουρνέζικε (30)αλαμπουρνέζικη (30)αλαμπουρνέζικο (30)αλατιζόντουσαν (25)αλατοπιπέρωναν (20)αλατοπιπέρωνες (19)αλατοπιπέρωσαν (20)αλατοπιπέρωσες (19)αλατοπιπερώνει (18)αλατοπιπερώσει (18)αλατοπιπερώστε (18)αλαφιαζόμασταν (33)αλαφιαζόσασταν (31)αλαφροΐσκιωτες (25)αλαφροΐσκιωτης (25)αλαφροΐσκιωτοι (26)αλαφροΐσκιωτος (25)αλαφροΐσκιωτου (27)αλαφροΐσκιωτων (28)αλαφρωνόμασταν (27)αλαφρωνόσασταν (25)αλαφυραγώγητες (29)αλαφυραγώγητης (29)αλαφυραγώγητοι (30)αλαφυραγώγητος (29)αλαφυραγώγητου (31)αλαφυραγώγητων (32)αλειμματοκέρια (21)αλειτούργητους (19)αλεκτορομαχίας (25)αλεκτορομαχίες (25)αλεκτορομαχιών (26)αλεξανδρινισμέ (30)αλεξανδρινισμό (30)αλεξανδρούπολη (31)αλεξανδρόπουλο (32)αλεξιπτωτισμός (28)αλεξιπτωτιστές (26)αλεξιπτωτιστής (26)αλεξιπτωτιστού (27)αλεξιπτωτιστών (27)αλευρωνόμασταν (21)αλευρωνόσασταν (19)αλησμονηθήκαμε (29)αλησμονηθήκατε (27)αλητοτουρίστας (16)αλητοτουρίστες (16)αλητοτουριστών (17)αλλαντοποιείον (18)αλλαντοποιείου (19)αλλαντοποιείων (20)αλλαντοπωλείου (23)αλλαντοπωλείων (24)αλλαξοπίστησαν (27)αλλαξοπίστησες (26)αλλαξοπιστήσει (27)αλλαξοπιστήστε (27)αλλαξοπιστείτε (27)αλλαξοπιστούμε (29)αλλαξοπιστούσα (27)αλλαξοπιστούσε (27)αλλαξοφεγγαριά (40)αλλεργιογόνους (24)αλληθωρίζοντας (37)αλληθωρίσματος (30)αλληθωρισμάτων (33)αλληλασπάζεσαι (29)αλληλασπάζεστε (29)αλληλασπάζεται (29)αλληλασπάζομαι (31)αλληλασπαζόταν (29)αλληλασφάλειας (27)αλληλασφάλειες (27)αλληλασφαλειών (28)αλληλεγγυότητα (26)αλληλελκόμαστε (24)αλληλελκόσαστε (22)αλληλεξάρτησής (27)αλληλεξάρτησης (28)αλληλεξάρτησις (28)αλληλεξαρτώμαι (31)αλληλεπίδρασής (22)αλληλεπίδρασαν (24)αλληλεπίδρασες (23)αλληλεπίδρασης (23)αλληλεπίδρασις (23)αλληλεπιδράσει (24)αλληλεπιδράστε (24)αλληλεπιδρούμε (26)αλληλεπιδρούσα (24)αλληλεπιδρούσε (24)αλληλεπιδρώντα (24)αλληλεπικάλυψη (33)αλληλοέλκονται (22)αλληλοαναίρεση (20)αλληλοβλέπεσαι (29)αλληλοβλέπεστε (29)αλληλοβλέπεται (29)αλληλοβλέπομαι (31)αλληλοβλεπόταν (29)αλληλοβοήθειας (34)αλληλοβοήθειες (34)αλληλοβοηθείας (34)αλληλοβοηθειών (35)αλληλοβρίζεσαι (36)αλληλοβρίζεστε (36)αλληλοβρίζεται (36)αλληλοβρίζομαι (38)αλληλοβριζόταν (36)αλληλογράφησαν (30)αλληλογράφησες (29)αλληλογραφήσει (30)αλληλογραφήστε (30)αλληλογραφείτε (30)αλληλογραφούμε (32)αλληλογραφούσα (30)αλληλογραφούσε (30)αλληλοδέρνεσαι (23)αλληλοδέρνεστε (23)αλληλοδέρνεται (23)αλληλοδέρνομαι (25)αλληλοδανειστώ (22)αλληλοδερνόταν (23)αλληλοδιάδοχες (31)αλληλοδιάδοχης (31)αλληλοδιάδοχοι (32)αλληλοδιάδοχος (31)αλληλοδιάδοχου (33)αλληλοδιάδοχων (34)αλληλοδιαδοχές (31)αλληλοδιαδοχής (31)αλληλοδιαδοχών (32)αλληλοδιαδόχων (34)αλληλοδιαδόχως (33)αλληλοδιεισδύω (27)αλληλοδιωκόταν (25)αλληλοδιώκεσαι (23)αλληλοδιώκεστε (23)αλληλοδιώκεται (23)αλληλοδιώκομαι (25)αλληλοεκτίμηση (22)αλληλοεξοντωθώ (39)αλληλοεξοντώνω (30)αλληλοεξοντώσω (30)αλληλοεξόντωνα (30)αλληλοεξόντωνε (30)αλληλοεξόντωσα (30)αλληλοεξόντωσε (30)αλληλοεξόντωση (30)αλληλοεπίδραση (24)αλληλοκαλύψεις (30)αλληλοκαλύψεων (33)αλληλοκοίταζαν (29)αλληλοκοίταζες (28)αλληλοκοίταξαν (29)αλληλοκοίταξες (28)αλληλοκοιτάζει (29)αλληλοκοιτάξει (29)αλληλοκοιτάξου (30)αλληλοκοιτάξτε (29)αλληλοκοιταχτώ (27)αλληλομάχονται (28)αλληλομάχονταν (28)αλληλομαχόμουν (31)αλληλομαχόσουν (29)αλληλομηνυόταν (22)αλληλομηνύεσαι (21)αλληλομηνύεστε (21)αλληλομηνύεται (21)αλληλομηνύομαι (23)αλληλοσεβασμοί (28)αλληλοσεβασμού (28)αλληλοσεβασμός (27)αλληλοσεβασμών (28)αλληλοσκοτωθεί (31)αλληλοσκοτωμός (23)αλληλοσκοτώνει (20)αλληλοσκοτώσει (20)αλληλοσκοτώσου (21)αλληλοσκοτώστε (20)αλληλοσκότωναν (22)αλληλοσκότωνες (21)αλληλοσκότωσαν (22)αλληλοσκότωσες (21)αλληλοσπάραζαν (30)αλληλοσπάραζες (29)αλληλοσπάραξαν (30)αλληλοσπάραξες (29)αλληλοσπαράζει (30)αλληλοσπαράξει (30)αλληλοσπαράξου (31)αλληλοσπαράξτε (30)αλληλοσπαραγμέ (26)αλληλοσπαραγμό (26)αλληλοσπαραχτώ (28)αλληλοσυνδέσει (23)αλληλοσφάζεσαι (35)αλληλοσφάζεστε (35)αλληλοσφάζεται (35)αλληλοσφάζομαι (37)αλληλοσφαζόταν (35)αλληλοσύνδεσης (21)αλληλοτρωγόταν (25)αλληλοτρώγεσαι (23)αλληλοτρώγεστε (23)αλληλοτρώγεται (23)αλληλοτρώγομαι (25)αλληλωφελούμαι (32)αλλοιωνόμασταν (21)αλλοιωνόσασταν (19)αλλοκεντρισμός (20)αλλοπρόσαλλους (23)αλλοτριωθήκαμε (32)αλλοτριωθήκατε (30)αλλοτριωμένους (22)αλλοτριωνόμουν (23)αλλοτριωνόσουν (21)αλλοτριώνονται (18)αλλοτριώνονταν (18)αλλοτριώνοντας (17)αλλοτριώσιμους (20)αλλοτροπισμούς (20)αλουμινόχαρτου (27)αλουμινόχαρτων (28)αλουστράριστες (17)αλουστράριστης (17)αλουστράριστοι (18)αλουστράριστος (17)αλουστράριστου (19)αλουστράριστων (20)αλτρουιστικούς (17)αλυσοδενόμαστε (21)αλυσοδενόσαστε (19)αλφαδιαζόμαστε (36)αλφαδιαζόσαστε (34)αλφαδιασμένους (27)αλφαδιαστήκαμε (28)αλφαδιαστήκατε (26)αλφαριθμητικές (34)αλφαριθμητικής (34)αλφαριθμητικοί (35)αλφαριθμητικού (35)αλφαριθμητικός (34)αλφαριθμητικών (35)αλωνιζόντουσαν (27)αλωνοθερίζεσαι (36)αλωνοθερίζεστε (36)αλωνοθερίζεται (36)αλωνοθερίζομαι (38)αλωνοθεριζόταν (36)αμακιγιάριστες (19)αμακιγιάριστης (19)αμακιγιάριστοι (20)αμακιγιάριστος (19)αμακιγιάριστου (21)αμακιγιάριστων (22)αμαλγαματώσεις (21)αμαλγαματώσεων (24)αμαλγαματώσεως (23)αμασούριαστους (16)αμαυρωνόμασταν (21)αμαυρωνόσασταν (19)αμβλυνόντουσαν (26)αμερεμέτιστους (18)αμερικανίζουμε (29)αμερικανίσουμε (20)αμερικανορώσος (17)αμερικανόφιλες (25)αμερικανόφιλης (25)αμερικανόφιλοι (26)αμερικανόφιλος (25)αμερικανόφιλου (27)αμερικανόφιλων (28)αμεταβίβαστους (29)αμεταγλώττιστα (20)αμεταγλώττιστε (20)αμεταγλώττιστη (20)αμεταγλώττιστο (20)αμεταμφίεστους (24)αμεταμόρφωτους (27)αμεταρρύθμιστα (28)αμεταρρύθμιστε (28)αμεταρρύθμιστη (28)αμεταρρύθμιστο (28)αμετατόπιστους (16)αμεταχείριστες (22)αμεταχείριστης (22)αμεταχείριστοι (23)αμεταχείριστος (22)αμεταχείριστου (24)αμεταχείριστων (25)αμιαντωρυχείον (26)αμιαντωρυχείου (27)αμιαντωρυχείων (28)αμμοσκέπαστους (19)αμνηστευμένους (18)αμνηστευτήκαμε (19)αμνηστευτήκατε (17)αμνηστευόμαστε (18)αμνηστευόσαστε (16)αμνηστεύσιμους (17)αμοιρολόγητους (21)αμορφοποίητους (24)αμουντζούρωτες (27)αμουντζούρωτης (27)αμουντζούρωτοι (28)αμουντζούρωτος (27)αμουντζούρωτου (29)αμουντζούρωτων (30)αμπαλαρίσματος (20)αμπαλαρίστηκαν (20)αμπαλαρίστηκες (19)αμπαλαριζόμουν (31)αμπαλαριζόσουν (29)αμπαλαριζότανε (28)αμπαλαρισμάτων (23)αμπαλαρισμένες (20)αμπαλαρισμένης (20)αμπαλαρισμένοι (21)αμπαλαρισμένος (20)αμπαλαρισμένου (22)αμπαλαρισμένων (23)αμπαλαριστήκαν (20)αμπαλαριστείτε (19)αμπαλαριστούμε (21)αμπαλαριστούνε (19)αμπαλαρόμασταν (21)αμπαλαρόσασταν (19)αμπαριαζόμαστε (28)αμπαριαζόσαστε (26)αμπαρωνόμασταν (21)αμπαρωνόσασταν (19)αμπελοβλάσταρο (28)αμπελοτεμαχίων (29)αμπελουργικούς (23)αμπελοφάσουλου (29)αμπελοφάσουλων (30)αμπελοφυτευτής (26)αμπογιάντιστες (18)αμπογιάντιστης (18)αμπογιάντιστοι (19)αμπογιάντιστος (18)αμπογιάντιστου (20)αμπογιάντιστων (21)αμπογιάτιστους (19)αμυγδαλεκτομές (26)αμυγδαλεκτομής (26)αμυγδαλεκτομών (27)αμυγδαλοειδείς (26)αμυγδαλοειδεις (27)αμυγδαλοειδούς (26)αμυσταγώγητους (22)αμφιθεατρικούς (32)αμφικτιονικούς (23)αμφιλεγόμενους (29)αμφιπρόστυλους (27)αμφισβητήθηκαν (39)αμφισβητήθηκες (38)αμφισβητήσιμες (30)αμφισβητήσιμης (30)αμφισβητήσιμοι (31)αμφισβητήσιμος (30)αμφισβητήσιμου (32)αμφισβητήσιμων (33)αμφισβητήσουμε (32)αμφισβητηθείτε (38)αμφισβητηθούμε (40)αμφισβητημένες (30)αμφισβητημένης (30)αμφισβητημένοι (31)αμφισβητημένος (30)αμφισβητημένου (32)αμφισβητημένων (33)αμφισβητητικές (29)αμφισβητητικής (29)αμφισβητητικοί (30)αμφισβητητικού (30)αμφισβητητικός (29)αμφισβητητικών (30)αμφισβητούμενα (31)αμφισβητούμενε (31)αμφισβητούμενη (31)αμφισβητούμενο (31)αμφισβητούνται (29)αμφισβητούνταν (29)αμφισβητούντες (28)αμφισβητούντος (28)αμφισβητούντων (31)αμφισβητούσαμε (31)αμφισβητούσατε (29)αμφισβητούσουν (30)αμφισεξουαλικά (35)αμφισεξουαλικέ (35)αμφισεξουαλική (35)αμφισεξουαλικό (35)αμφιταλάντευση (25)αμφιφυλόφιλους (41)αμφοτεροβαρείς (30)αμφοτεροβαρούς (30)αναβαθμίζονται (40)αναβαθμίζονταν (40)αναβαθμίζοντας (39)αναβαθμίσθηκαν (41)αναβαθμίσιμους (33)αναβαθμίστηκαν (32)αναβαθμίστηκες (31)αναβαθμιζόμενα (42)αναβαθμιζόμενη (42)αναβαθμιζόμουν (43)αναβαθμιζόσουν (41)αναβαθμισμένες (32)αναβαθμισμένης (32)αναβαθμισμένοι (33)αναβαθμισμένος (32)αναβαθμισμένου (34)αναβαθμισμένων (35)αναβαθμιστείτε (31)αναβαθμιστούμε (33)αναβαθμολογήσω (38)αναβαθμολογείς (35)αναβαθμολογηθώ (45)αναβαθμολογητή (36)αναβαθμολογούν (36)αναβαθμολόγησα (36)αναβαθμολόγησε (36)αναβαθμολόγηση (36)αναβαλλόμασταν (26)αναβαλλόμενους (26)αναβαλλόσασταν (24)αναβαπτίζονται (30)αναβαπτίζονταν (30)αναβαπτίζοντας (29)αναβαπτίσματος (22)αναβαπτίστηκαν (22)αναβαπτίστηκες (21)αναβαπτιζόμουν (33)αναβαπτιζόσουν (31)αναβαπτισμάτων (25)αναβαπτισμένες (22)αναβαπτισμένης (22)αναβαπτισμένοι (23)αναβαπτισμένος (22)αναβαπτισμένου (24)αναβαπτισμένων (25)αναβαπτιστείτε (21)αναβαπτιστούμε (23)αναβαστάζονται (29)αναβαστάζονταν (29)αναβασταζόμουν (32)αναβασταζόσουν (30)αναβιβαζόμαστε (38)αναβιβαζόσαστε (36)αναβιβασμένους (29)αναβιβαστήκαμε (30)αναβιβαστήκατε (28)αναβλητικότητά (22)αναβλητικότητα (23)αναγγελλόμαστε (25)αναγγελλόμενες (24)αναγγελλόμενης (24)αναγγελλόμενος (24)αναγγελλόμενου (26)αναγγελλόμενων (27)αναγγελλόμουνα (26)αναγγελλόντανε (23)αναγγελλόσαστε (23)αναγγελλόσουνα (24)αναγγελτήριους (22)αναγεννηθήκαμε (28)αναγεννηθήκατε (26)αναγεννημένους (18)αναγεννησιακές (16)αναγεννησιακής (16)αναγεννησιακοί (17)αναγεννησιακού (17)αναγεννησιακός (16)αναγεννησιακών (17)αναγεννητικούς (16)αναγεννιούνται (16)αναγεννιόμαστε (18)αναγιγνωσκόταν (22)αναγιγνώσκεσαι (20)αναγιγνώσκεστε (20)αναγιγνώσκεται (20)αναγιγνώσκομαι (22)αναγκαζόμασταν (28)αναγκαζόσασταν (26)αναγλυφικότητά (26)αναγλυφικότητα (27)αναγνωρίζοντάς (26)αναγνωρίζονται (28)αναγνωρίζονταν (28)αναγνωρίζοντας (27)αναγνωρίσθηκαν (29)αναγνωρίσιμους (21)αναγνωρίστηκαν (20)αναγνωρίστηκες (19)αναγνωριζομένη (30)αναγνωριζόμενα (30)αναγνωριζόμενε (30)αναγνωριζόμενη (30)αναγνωριζόμενο (30)αναγνωριζόμουν (31)αναγνωριζόσουν (29)αναγνωριζότανε (28)αναγνωρισθέντα (28)αναγνωρισθείσα (28)αναγνωρισμένες (20)αναγνωρισμένης (20)αναγνωρισμένοι (21)αναγνωρισμένος (20)αναγνωρισμένου (22)αναγνωρισμένων (23)αναγνωριστήκαν (20)αναγνωριστείτε (19)αναγνωριστικές (19)αναγνωριστικής (19)αναγνωριστικοί (20)αναγνωριστικού (20)αναγνωριστικός (19)αναγνωριστικών (20)αναγνωριστούμε (21)αναγνωριστούνε (19)αναγνωσιμότητα (20)αναγνωσματάρια (21)αναγνωσματάριο (21)αναγνωστόπουλο (22)αναγομωνόμαστε (22)αναγορευμένους (20)αναγορευτήκαμε (21)αναγορευτήκατε (19)αναγορευόμαστε (20)αναγορευόσαστε (18)αναγορεύσιμους (19)αναγουλιάζεσαι (28)αναγουλιάζεστε (28)αναγουλιάζεται (28)αναγουλιάζομαι (30)αναγουλιάζουμε (31)αναγουλιάσματα (21)αναγουλιάσουμε (22)αναγουλιαζόταν (28)αναγουλιασμένα (21)αναγουλιασμένε (21)αναγουλιασμένη (21)αναγουλιασμένο (21)αναγουλιαστικά (20)αναγουλιαστικέ (20)αναγουλιαστική (20)αναγουλιαστικό (20)αναγραμμάτιζαν (30)αναγραμμάτιζες (29)αναγραμμάτισαν (21)αναγραμμάτισες (20)αναγραμματίζει (30)αναγραμματίσει (21)αναγραμματίστε (21)αναγραμματισμέ (23)αναγραμματισμό (23)αναγραφόμασταν (26)αναγραφόμενους (26)αναγραφόσασταν (24)αναδαμαλίζεσαι (29)αναδαμαλίζεστε (29)αναδαμαλίζεται (29)αναδαμαλίζομαι (31)αναδαμαλιζόταν (29)αναδασωνόμαστε (20)αναδασωνόσαστε (18)αναδαυλίζονται (28)αναδαυλίζονταν (28)αναδαυλιζόμουν (31)αναδαυλιζόσουν (29)αναδεικνυόμενη (20)αναδεικνυόμουν (21)αναδεικνυόσουν (19)αναδεικνυότανε (18)αναδεικνύονται (17)αναδεικνύονταν (17)αναδεικνύοντας (16)αναδειχνόμαστε (25)αναδειχνόσαστε (23)αναδευόντουσαν (18)αναδεχόντουσαν (24)αναδημιουργήσω (25)αναδημιουργίας (22)αναδημιουργίες (22)αναδημιουργείς (22)αναδημιουργηθώ (32)αναδημιουργικά (24)αναδημιουργικέ (24)αναδημιουργική (24)αναδημιουργικό (24)αναδημιουργιών (23)αναδημιουργούν (23)αναδημιούργησα (22)αναδημιούργησε (22)αναδημοσίευσαν (19)αναδημοσίευσες (18)αναδημοσίευσης (18)αναδημοσίευσις (18)αναδημοσιευτεί (19)αναδημοσιεύαμε (20)αναδημοσιεύατε (18)αναδημοσιεύεις (17)αναδημοσιεύετε (18)αναδημοσιεύουν (19)αναδημοσιεύσει (18)αναδιαμορφωθεί (37)αναδιαμορφώνει (26)αναδιαμορφώσει (26)αναδιαμορφώσου (27)αναδιαμορφώστε (26)αναδιαμόρφωναν (28)αναδιαμόρφωνες (27)αναδιαμόρφωσαν (28)αναδιαμόρφωσες (27)αναδιαμόρφωσης (27)αναδιανέμονται (18)αναδιανέμονταν (18)αναδιανεμήθηκε (28)αναδιανεμηθούν (27)αναδιανεμητικέ (19)αναδιανεμητική (19)αναδιανεμητικό (19)αναδιανεμόμουν (21)αναδιανεμόσουν (19)αναδιαρθρωθείς (37)αναδιαρθρωθούν (38)αναδιαρθρωμένα (31)αναδιαρθρωμένε (31)αναδιαρθρωμένη (31)αναδιαρθρωμένο (31)αναδιαρθρώθηκα (37)αναδιαρθρώθηκε (37)αναδιαρθρώναμε (29)αναδιαρθρώνατε (27)αναδιαρθρώνεις (26)αναδιαρθρώνετε (27)αναδιαρθρώνουν (28)αναδιαρθρώσαμε (29)αναδιαρθρώσατε (27)αναδιαρθρώσεις (26)αναδιαρθρώσετε (27)αναδιαρθρώσεων (29)αναδιαρθρώσεως (28)αναδιαρθρώσουν (28)αναδιατάσσεσαι (16)αναδιατάσσεστε (16)αναδιατάσσεται (16)αναδιατάσσομαι (18)αναδιατάσσουμε (19)αναδιατασσόταν (16)αναδιατυπωμένο (22)αναδιατυπώναμε (20)αναδιατυπώνατε (18)αναδιατυπώνεις (17)αναδιατυπώνετε (18)αναδιατυπώνουν (19)αναδιατυπώσαμε (20)αναδιατυπώσατε (18)αναδιατυπώσεις (17)αναδιατυπώσετε (18)αναδιατυπώσεων (20)αναδιατυπώσεως (19)αναδιατυπώσουν (19)αναδιδόντουσαν (20)αναδιορίζονται (26)αναδιορίζονταν (26)αναδιορίζοντας (25)αναδιορίστηκαν (18)αναδιορίστηκες (17)αναδιοργάνωναν (22)αναδιοργάνωνες (21)αναδιοργάνωσαν (22)αναδιοργάνωσες (21)αναδιοργάνωσης (21)αναδιοργάνωσις (21)αναδιοργανωθεί (31)αναδιοργανώνει (20)αναδιοργανώσει (20)αναδιοργανώσου (21)αναδιοργανώστε (20)αναδιοριζόμουν (29)αναδιοριζόσουν (27)αναδιορισμένες (18)αναδιορισμένης (18)αναδιορισμένοι (19)αναδιορισμένος (18)αναδιορισμένου (20)αναδιορισμένων (21)αναδιοριστείτε (17)αναδιοριστούμε (19)αναδιπλασίαζαν (28)αναδιπλασίαζες (27)αναδιπλασίασαν (19)αναδιπλασίασες (18)αναδιπλασιάζει (28)αναδιπλασιάσει (19)αναδιπλασιάσου (20)αναδιπλασιάστε (19)αναδιπλασιασμέ (21)αναδιπλασιασμό (21)αναδιπλασιαστώ (19)αναδιπλούμενου (22)αναδιπλωθήκαμε (33)αναδιπλωθήκατε (31)αναδιπλωμένους (23)αναδιπλωνόμουν (24)αναδιπλωνόσουν (22)αναδιπλώνονται (19)αναδιπλώνονταν (19)αναδιπλώνοντας (18)αναδομούμασταν (20)αναδομούσασταν (18)αναδρομικότητα (20)αναδρομολόγηση (24)αναζητιόμασταν (24)αναζητιόσασταν (22)αναζητούμασταν (24)αναζητούσασταν (22)αναζυμωνόμαστε (29)αναζυμωνόσαστε (27)αναζωογονήθηκα (37)αναζωογονήθηκε (37)αναζωογονήσαμε (29)αναζωογονήσατε (27)αναζωογονήσεις (26)αναζωογονήσετε (27)αναζωογονήσεων (29)αναζωογονήσεως (28)αναζωογονήσουν (28)αναζωογονείσαι (27)αναζωογονείστε (27)αναζωογονείται (27)αναζωογονηθείς (35)αναζωογονηθούν (36)αναζωογονημένα (29)αναζωογονημένε (29)αναζωογονημένη (29)αναζωογονημένο (29)αναζωογονητικά (28)αναζωογονητικέ (28)αναζωογονητική (28)αναζωογονητικό (28)αναζωογονούμαι (29)αναζωογονούσαν (27)αναζωογονούσες (26)αναζωογονούταν (27)αναζωογονώντας (26)αναζωπυρωθείτε (38)αναζωπυρωθούμε (40)αναζωπυρωμένες (30)αναζωπυρωμένης (30)αναζωπυρωμένοι (31)αναζωπυρωμένος (30)αναζωπυρωμένου (32)αναζωπυρωμένων (33)αναζωπυρωνόταν (29)αναζωπυρώθηκαν (37)αναζωπυρώθηκες (36)αναζωπυρώνεσαι (27)αναζωπυρώνεστε (27)αναζωπυρώνεται (27)αναζωπυρώνομαι (29)αναζωπυρώνουμε (30)αναζωπυρώσουμε (30)αναθαλπόμασταν (27)αναθαλπόσασταν (25)αναθαρρυντικές (25)αναθαρρυντικής (25)αναθαρρυντικοί (26)αναθαρρυντικού (26)αναθαρρυντικός (25)αναθαρρυντικών (26)αναθεματίζεσαι (33)αναθεματίζεστε (33)αναθεματίζεται (33)αναθεματίζομαι (35)αναθεματίζουμε (36)αναθεματίσουμε (27)αναθεματίστηκα (25)αναθεματίστηκε (25)αναθεματιζόταν (33)αναθεματισμένα (26)αναθεματισμένε (26)αναθεματισμένη (26)αναθεματισμένο (26)αναθεματισμούς (25)αναθεματιστείς (23)αναθεματιστούν (24)αναθερμάνθηκαν (35)αναθερμάνθηκες (34)αναθερμαίνεσαι (25)αναθερμαίνεστε (25)αναθερμαίνεται (25)αναθερμαίνομαι (27)αναθερμαίνουμε (28)αναθερμαινόταν (25)αναθερμανθείτε (34)αναθερμανθούμε (36)αναθερμασμένες (26)αναθερμασμένης (26)αναθερμασμένοι (27)αναθερμασμένος (26)αναθερμασμένου (28)αναθερμασμένων (29)αναθεωρήσιμους (27)αναθεωρηθέντες (33)αναθεωρηθέντος (33)αναθεωρηθήκαμε (37)αναθεωρηθήκατε (35)αναθεωρημένους (27)αναθεωρητικούς (25)αναθεωρητισμού (27)αναθεωρητισμός (26)αναθεωρούμαστε (27)αναθεωρούμενος (26)αναθρεφόμασταν (32)αναθρεφόσασταν (30)αναισθησιογόνα (25)αναισθησιολόγε (27)αναισθησιολόγο (27)αναισθητίζεσαι (31)αναισθητίζεστε (31)αναισθητίζεται (31)αναισθητίζομαι (33)αναισθητιζόταν (31)αναισθητοποιεί (23)αναιτιολόγητες (17)αναιτιολόγητης (17)αναιτιολόγητοι (18)αναιτιολόγητος (17)αναιτιολόγητου (19)αναιτιολόγητων (20)ανακαθιζόμαστε (34)ανακαθισμένους (25)ανακαθορίζεσαι (33)ανακαθορίζεστε (33)ανακαθορίζεται (33)ανακαθορίζομαι (35)ανακαθορίζουμε (36)ανακαθορίσουμε (27)ανακαθορίστηκα (25)ανακαθορίστηκε (25)ανακαθοριζόταν (33)ανακαθορισμένα (26)ανακαθορισμένε (26)ανακαθορισμένη (26)ανακαθορισμένο (26)ανακαθοριστείς (23)ανακαθοριστούν (24)ανακαθόντουσαν (24)ανακαινίζονται (23)ανακαινίζονταν (23)ανακαινίζοντας (22)ανακαινίστηκαν (15)ανακαινίστηκες (14)ανακαινιζόμενο (25)ανακαινιζόμουν (26)ανακαινιζόσουν (24)ανακαινισμένες (15)ανακαινισμένης (15)ανακαινισμένοι (16)ανακαινισμένος (15)ανακαινισμένου (17)ανακαινισμένων (18)ανακαινιστείτε (14)ανακαινιστικές (14)ανακαινιστικής (14)ανακαινιστικοί (15)ανακαινιστικού (15)ανακαινιστικός (14)ανακαινιστικών (15)ανακαινιστούμε (16)ανακαλεσμένους (18)ανακαλεστήκαμε (19)ανακαλεστήκατε (17)ανακαλούμασταν (18)ανακαλούσασταν (16)ανακαλυμμένους (21)ανακαλυπτόμουν (21)ανακαλυπτόσουν (19)ανακαλυπτότανε (18)ανακαλυφθέντων (35)ανακαλυφθήκαμε (36)ανακαλυφθήκανε (34)ανακαλυφθήκατε (34)ανακαλυφτήκαμε (27)ανακαλυφτήκανε (25)ανακαλυφτήκατε (25)ανακαλύπτονται (17)ανακαλύπτονταν (17)ανακαλύπτοντας (16)ανακαταθέτεσαι (23)ανακαταθέτεστε (23)ανακαταθέτεται (23)ανακαταθέτομαι (25)ανακαταθετόταν (23)ανακαταλαμβάνω (27)ανακαταμέτρηση (17)ανακατανέμεσαι (16)ανακατανέμεστε (16)ανακατανέμεται (16)ανακατανέμομαι (18)ανακατανείμουν (17)ανακατανεμηθεί (25)ανακατανεμόταν (16)ανακατασκευάζω (27)ανακατασκευάσω (18)ανακατασκεύαζα (24)ανακατασκεύαζε (24)ανακατασκεύασα (15)ανακατασκεύασε (15)ανακατατάξιμες (24)ανακατατάξιμης (24)ανακατατάξιμοι (25)ανακατατάξιμος (24)ανακατατάξιμου (26)ανακατατάξιμων (27)ανακατευθύνετε (24)ανακατευτήκαμε (18)ανακατευτήκανε (16)ανακατευτήκατε (16)ανακατευόμαστε (17)ανακατευόμουνα (18)ανακατευόντανε (15)ανακατευόσαστε (15)ανακατευόσουνα (16)ανακατεύθυνσης (23)ανακατωνόμαστε (18)ανακατωνόσαστε (16)ανακατωσούρικα (18)ανακατωσούρικο (18)ανακεφαλαίωναν (25)ανακεφαλαίωνες (24)ανακεφαλαίωσαν (25)ανακεφαλαίωσες (24)ανακεφαλαίωσης (24)ανακεφαλαίωσις (24)ανακεφαλαιωθεί (34)ανακεφαλαιώνει (23)ανακεφαλαιώσει (23)ανακεφαλαιώσου (24)ανακεφαλαιώστε (23)ανακηρυγμένους (21)ανακηρυσσόμουν (19)ανακηρυσσόσουν (17)ανακηρυττόμουν (19)ανακηρυττόσουν (17)ανακηρυχθέντες (31)ανακηρυχθέντος (31)ανακηρυχθέντων (34)ανακηρυχτήκαμε (26)ανακηρυχτήκατε (24)ανακηρύσσοντάς (13)ανακηρύσσονται (15)ανακηρύσσονταν (15)ανακηρύσσοντας (14)ανακηρύττονται (15)ανακηρύττονταν (15)ανακινούμασταν (16)ανακινούσασταν (14)ανακλαδίζονται (28)ανακλαδίζονταν (28)ανακλαδίσματος (20)ανακλαδιζόμουν (31)ανακλαδιζόσουν (29)ανακλαδισμάτων (23)ανακλαδωνόμουν (24)ανακλαδωνόσουν (22)ανακλαδώνονται (19)ανακλαδώνονταν (19)ανακλινόμασταν (18)ανακλινόσασταν (16)ανακοινωθέντες (24)ανακοινωθέντος (24)ανακοινωθέντων (27)ανακοινωθήκαμε (28)ανακοινωθήκανε (26)ανακοινωθήκατε (26)ανακοινωθείσας (24)ανακοινωθείσες (24)ανακοινωθείσης (24)ανακοινωμένους (18)ανακοινωνόμουν (19)ανακοινωνόσουν (17)ανακοινωνότανε (16)ανακοινώνονται (14)ανακοινώνονταν (14)ανακοινώνοντας (13)ανακοινώσιμους (16)ανακολπωνόμουν (22)ανακολπωνόσουν (20)ανακολπώνονται (17)ανακολπώνονταν (17)ανακοπτόμασταν (17)ανακοπτόσασταν (15)ανακουφίζονται (31)ανακουφίζονταν (31)ανακουφίζοντας (30)ανακουφίσθηκαν (32)ανακουφίστηκαν (23)ανακουφίστηκες (22)ανακουφιζόμουν (34)ανακουφιζόσουν (32)ανακουφισμένες (23)ανακουφισμένης (23)ανακουφισμένοι (24)ανακουφισμένος (23)ανακουφισμένου (25)ανακουφισμένων (26)ανακουφιστείτε (22)ανακουφιστικές (22)ανακουφιστικής (22)ανακουφιστικοί (23)ανακουφιστικού (23)ανακουφιστικός (22)ανακουφιστικών (23)ανακουφιστούμε (24)ανακρεόντειους (15)ανακριβολογήσω (29)ανακριβολογείς (26)ανακριβολογούν (27)ανακριβολόγησα (27)ανακριβολόγησε (27)ανακρινόμασταν (17)ανακρινόσασταν (15)ανακρουόμασταν (18)ανακρουόσασταν (16)ανακτιζόμασταν (25)ανακτιζόσασταν (23)ανακυκλούμενες (19)ανακυκλούμενου (21)ανακυκλούμενων (22)ανακυκλωθήκαμε (32)ανακυκλωθήκατε (30)ανακυκλωμένους (22)ανακυκλωνόμουν (23)ανακυκλωνόσουν (21)ανακυκλώνονται (18)ανακυκλώνονταν (18)ανακυκλώνοντας (17)ανακυκλώσιμους (20)ανακυλιόμασταν (19)ανακυλιόσασταν (17)ανακυρτωνόμουν (21)ανακυρτωνόσουν (19)ανακυρτώνονται (16)ανακυρτώνονταν (16)αναλαμβάνονται (24)αναλαμβάνονταν (24)αναλαμβάνοντας (23)αναλαμβανόμενα (26)αναλαμβανόμενε (26)αναλαμβανόμενη (26)αναλαμβανόμενο (26)αναλαμβανόμουν (27)αναλαμβανόσουν (25)αναλαμβανότανε (24)αναλιγωνόμαστε (22)αναλιγωνόσαστε (20)αναλικνίζονται (25)αναλικνίζονταν (25)αναλικνιζόμουν (28)αναλικνιζόσουν (26)αναλισκόμασταν (18)αναλισκόσασταν (16)αναλιωνόμασταν (19)αναλιωνόσασταν (17)αναλογιζόμαστε (29)αναλογιζόμενοι (29)αναλογιζόμενος (28)αναλογιζόσαστε (27)αναλογικοτήτων (21)αναλογικότερος (19)αναλογικότερου (21)αναλογικότητας (18)αναλογικότητες (18)αναλογισμένους (20)αναλογιστήκαμε (21)αναλογιστήκατε (19)αναλογιστικούς (18)αναλυτικότατες (16)αναλυτικότατης (16)αναλυτικότατοι (17)αναλυτικότατος (16)αναλυτικότατου (18)αναλυτικότατων (19)αναλυτικότερες (17)αναλυτικότερης (17)αναλυτικότεροι (18)αναλυτικότερος (17)αναλυτικότερου (19)αναλυτικότερων (20)αναλυτικότητας (16)αναλφαβητισμοί (31)αναλφαβητισμού (31)αναλφαβητισμός (30)αναλφαβητισμών (31)αναλωνόντουσαν (18)αναμαζωνόμαστε (28)αναμαζωνόσαστε (26)αναμαλλιάζεσαι (28)αναμαλλιάζεστε (28)αναμαλλιάζεται (28)αναμαλλιάζομαι (30)αναμαλλιάζουμε (31)αναμαλλιάρηδες (22)αναμαλλιάρηδων (25)αναμαλλιάρικου (22)αναμαλλιάρικων (23)αναμαλλιάσουμε (22)αναμαλλιάστηκα (20)αναμαλλιάστηκε (20)αναμαλλιαζόταν (28)αναμαλλιασμένα (21)αναμαλλιασμένε (21)αναμαλλιασμένη (21)αναμαλλιασμένο (21)αναμαλλιαστείς (18)αναμαλλιαστούν (19)αναμασιόμασταν (17)αναμασιόσασταν (15)αναμειγνυόμενα (21)αναμειγνυόμουν (22)αναμειγνυόσουν (20)αναμειγνυότανε (19)αναμειγνύονται (18)αναμειγνύονταν (18)αναμειγνύοντας (17)αναμεμειγμένες (21)αναμεμειγμένης (21)αναμεμειγμένοι (22)αναμεμειγμένος (21)αναμεμειγμένου (23)αναμεμειγμένων (24)αναμενόντουσαν (16)αναμεριζόμαστε (27)αναμερισμένους (18)αναμεριστήκαμε (19)αναμεριστήκατε (17)αναμεταδίδεσαι (21)αναμεταδίδεστε (21)αναμεταδίδεται (21)αναμεταδίδομαι (23)αναμεταδίδουμε (24)αναμεταδιδόταν (21)αναμετρηθήκαμε (28)αναμετρηθήκατε (26)αναμετρημένους (18)αναμετριούνται (16)αναμετριόμαστε (18)αναμετρούμαστε (18)αναμηρυκάζεσαι (27)αναμηρυκάζεστε (27)αναμηρυκάζεται (27)αναμηρυκάζομαι (29)αναμηρυκάζουμε (30)αναμηρυκάσουμε (21)αναμηρυκάστηκα (19)αναμηρυκάστηκε (19)αναμηρυκαζόταν (27)αναμηρυκασμένα (20)αναμηρυκασμένε (20)αναμηρυκασμένη (20)αναμηρυκασμένο (20)αναμηρυκασμούς (19)αναμηρυκαστείς (17)αναμηρυκαστούν (18)αναμιγνυόμαστε (21)αναμιγνυόσαστε (19)αναμιμνήσκεσαι (18)αναμιμνήσκεστε (18)αναμιμνήσκεται (18)αναμιμνήσκομαι (20)αναμιμνησκόταν (18)αναμισθωθήκαμε (38)αναμισθωθήκατε (36)αναμισθωμένους (28)αναμισθωνόμουν (29)αναμισθωνόσουν (27)αναμισθώνονται (24)αναμισθώνονταν (24)αναμισθώνοντας (23)αναμολυνόμαστε (20)αναμολυνόσαστε (18)αναμορφωθήκαμε (37)αναμορφωθήκατε (35)αναμορφωμένους (27)αναμορφωνόμουν (28)αναμορφωνόσουν (26)αναμορφωτήριον (26)αναμορφωτήριου (27)αναμορφωτήριων (28)αναμορφωτηρίου (27)αναμορφωτηρίων (28)αναμορφωτικούς (25)αναμορφώνονται (23)αναμορφώνονταν (23)αναμορφώνοντας (22)αναμοχλευτήρες (25)αναμοχλευτείτε (25)αναμοχλευτούμε (27)αναμοχλευόμουν (28)αναμοχλευόσουν (26)αναμοχλεύονται (24)αναμοχλεύονταν (24)αναμοχλεύοντας (23)αναμοχλεύσουμε (27)αναμοχλεύτηκαν (25)αναμοχλεύτηκες (24)αναμπαιζόμαστε (27)αναμπαιζόσαστε (25)αναμπαιχτήκαμε (26)αναμπαιχτήκατε (24)αναμπουμπούλας (21)αναμπουμπούλες (21)αναμφισβήτητες (28)αναμφισβήτητης (28)αναμφισβήτητοι (29)αναμφισβήτητος (28)αναμφισβήτητου (30)αναμφισβήτητων (31)ανανεωνόμασταν (17)ανανεωνόσασταν (15)ανανταπάντητες (13)ανανταπάντητης (13)ανανταπάντητοι (14)ανανταπάντητος (13)ανανταπάντητου (15)ανανταπάντητων (16)ανανταπόδεικτα (18)ανανταπόδεικτε (18)ανανταπόδεικτη (18)ανανταπόδεικτο (18)ανανταπόδοτους (17)αναντιστοιχίας (19)αναντιστοιχίες (19)αναξιοκρατικές (24)αναξιοκρατικής (24)αναξιοκρατικοί (25)αναξιοκρατικού (25)αναξιοκρατικός (24)αναξιοκρατικών (25)αναξιοπαθούντα (32)αναξιοπαθούσαν (32)αναξιοπαθούσες (31)αναξιοπαθώντας (31)αναξιοποίητους (23)αναξιοπρέπειας (24)αναξιοπρέπειες (24)αναξιοπρεπειών (25)αναπαλαιωθείτε (27)αναπαλαιωθούμε (29)αναπαλαιωμένες (19)αναπαλαιωμένης (19)αναπαλαιωμένοι (20)αναπαλαιωμένος (19)αναπαλαιωμένου (21)αναπαλαιωμένων (22)αναπαλαιωνόταν (18)αναπαλαιώθηκαν (26)αναπαλαιώθηκες (25)αναπαλαιώνεσαι (16)αναπαλαιώνεστε (16)αναπαλαιώνεται (16)αναπαλαιώνομαι (18)αναπαλαιώνουμε (19)αναπαλαιώσουμε (19)αναπαλλοτρίωτα (21)αναπαλλοτρίωτε (21)αναπαλλοτρίωτη (21)αναπαλλοτρίωτο (21)αναπαλλόμασταν (20)αναπαλλόσασταν (18)αναπαρίστανται (15)αναπαραγωγικές (23)αναπαραγωγικής (23)αναπαραγωγικοί (24)αναπαραγωγικού (24)αναπαραγωγικός (23)αναπαραγωγικών (24)αναπαραγόμαστε (20)αναπαραγόμενες (19)αναπαραγόμενης (19)αναπαραγόμενοι (20)αναπαραγόσαστε (18)αναπαραστάθηκα (25)αναπαραστάθηκε (25)αναπαραστάσεις (14)αναπαραστάσεων (17)αναπαραστάσεως (16)αναπαραστήσαμε (17)αναπαραστήσανε (15)αναπαραστήσατε (15)αναπαραστήσεις (14)αναπαραστήσετε (15)αναπαραστήσιμο (17)αναπαραστήσομε (17)αναπαραστήσουν (16)αναπαρασταθείς (23)αναπαρασταθούν (24)αναπαραστατικά (16)αναπαραστατικέ (16)αναπαραστατική (16)αναπαραστατικό (16)αναπαριστάμεθα (26)αναπαριστάναμε (17)αναπαριστάνανε (15)αναπαριστάνατε (15)αναπαριστάνεις (14)αναπαριστάνετε (15)αναπαριστάνομε (17)αναπαριστάνουν (16)αναπαριστούσαν (15)αναπαριστούσες (14)αναπαριστώνται (15)αναπαριστώντας (14)αναπαυόντουσαν (16)αναπεμπόμασταν (19)αναπεμπόσασταν (17)αναπεπταμένους (17)αναπεταρίζουμε (27)αναπεταρίσουμε (18)αναπιανόμασταν (16)αναπιανόσασταν (14)αναπλασσόμαστε (18)αναπλασσόσαστε (16)αναπλαττόμαστε (18)αναπλαττόσαστε (16)αναπλεκόμασταν (19)αναπλεκόσασταν (17)αναπληρωθήκαμε (31)αναπληρωθήκατε (29)αναπληρωμένους (21)αναπληρωματικά (22)αναπληρωματικέ (22)αναπληρωματική (22)αναπληρωματικό (22)αναπληρωνόμουν (22)αναπληρωνόσουν (20)αναπληρώνονται (17)αναπληρώνονταν (17)αναπληρώνοντας (16)αναπνευστικούς (15)αναποδιασμένος (18)αναποδογυρίζει (31)αναποδογυρίσει (22)αναποδογυρίσου (23)αναποδογυρίστε (22)αναποδογυριστώ (22)αναποδογύριζαν (30)αναποδογύριζες (29)αναποδογύρισαν (21)αναποδογύρισες (20)αναποδογύρισμά (22)αναποδογύρισμα (23)αναποζημίωτους (27)αναποκατάστατα (15)αναποκατάστατε (15)αναποκατάστατη (15)αναποκατάστατο (15)αναπορρόφητους (23)αναποφάσιστους (21)αναποφλοίωτους (25)αναπροσάρμοζαν (27)αναπροσάρμοζες (26)αναπροσάρμοσαν (18)αναπροσάρμοσες (17)αναπροσαρμογές (20)αναπροσαρμογής (20)αναπροσαρμογών (21)αναπροσαρμοστώ (18)αναπροσαρμόζει (27)αναπροσαρμόσει (18)αναπροσαρμόσου (19)αναπροσαρμόστε (18)αναπτερωθήκαμε (29)αναπτερωθήκατε (27)αναπτερωμένους (19)αναπτερωνόμουν (20)αναπτερωνόσουν (18)αναπτερώνονται (15)αναπτερώνονταν (15)αναπτερώνοντας (14)αναπτυσσομένου (18)αναπτυσσομένων (19)αναπτυσσόμαστε (17)αναπτυσσόμενες (16)αναπτυσσόμενης (16)αναπτυσσόμενοι (17)αναπτυσσόμενος (16)αναπτυσσόμενου (18)αναπτυσσόμενων (19)αναπτυσσόσαστε (15)αναπυρωνόμαστε (20)αναπυρωνόσαστε (18)αναριθμητισμοί (27)αναριθμητισμού (27)αναριθμητισμός (26)αναριθμητισμών (27)αναρμοδιοτήτων (21)αναρμοδιότητάς (17)αναρμοδιότητας (18)αναρμοδιότητες (18)αναρπαζόμασταν (26)αναρπαζόσασταν (24)αναρριπίζοντας (24)αναρριχηθήκαμε (34)αναρριχηθήκατε (32)αναρριχημένους (24)αναρριχητικούς (22)αναρροφηθήκαμε (34)αναρροφηθήκατε (32)αναρροφημένους (24)αναρροφητικούς (22)αναρρυθμίζεσαι (36)αναρρυθμίζεστε (36)αναρρυθμίζεται (36)αναρρυθμίζομαι (38)αναρρυθμιζόταν (36)αναρχοαυτόνομα (24)αναρχοαυτόνομε (24)αναρχοαυτόνομη (24)αναρχοαυτόνομο (24)αναρωτιόμασταν (18)ανασαλευτήκαμε (19)ανασαλευτήκατε (17)ανασαλευόμαστε (18)ανασειόντουσαν (14)ανασελιδωνόταν (20)ανασελιδώνεσαι (18)ανασελιδώνεστε (18)ανασελιδώνεται (18)ανασελιδώνομαι (20)ανασερνόμασταν (16)ανασερνόσασταν (14)ανασηκωνόμαστε (18)ανασηκωνόσαστε (16)ανασκαβόμασταν (23)ανασκαβόσασταν (21)ανασκαλίζονται (25)ανασκαλίζονταν (25)ανασκαλίζοντας (24)ανασκαλεμένους (18)ανασκαλευτείτε (17)ανασκαλευτούμε (19)ανασκαλευόμουν (20)ανασκαλευόσουν (18)ανασκαλεύονται (16)ανασκαλεύονταν (16)ανασκαλεύοντας (15)ανασκαλεύτηκαν (17)ανασκαλεύτηκες (16)ανασκαλιζόμουν (28)ανασκαλιζόσουν (26)ανασκαπτόμαστε (17)ανασκαπτόσαστε (15)ανασκελίζονται (25)ανασκελίζονταν (25)ανασκελιζόμουν (28)ανασκελιζόσουν (26)ανασκελωθήκαμε (30)ανασκελωθήκατε (28)ανασκελωμένους (20)ανασκελωνόμουν (21)ανασκελωνόσουν (19)ανασκελώνονται (16)ανασκελώνονταν (16)ανασκελώνοντας (15)ανασκευάζονται (24)ανασκευάζονταν (24)ανασκευάζοντας (23)ανασκευάστηκαν (16)ανασκευάστηκες (15)ανασκευαζόμουν (27)ανασκευαζόσουν (25)ανασκευασμένες (16)ανασκευασμένης (16)ανασκευασμένοι (17)ανασκευασμένος (16)ανασκευασμένου (18)ανασκευασμένων (19)ανασκευαστείτε (15)ανασκευαστικές (15)ανασκευαστικής (15)ανασκευαστικοί (16)ανασκευαστικού (16)ανασκευαστικός (15)ανασκευαστικών (16)ανασκευαστούμε (17)ανασκιρτήματος (16)ανασκιρτήσουμε (18)ανασκιρτημάτων (19)ανασκιρτούσαμε (17)ανασκιρτούσατε (15)ανασκολοπίζαμε (28)ανασκολοπίζατε (26)ανασκολοπίζεις (25)ανασκολοπίζετε (26)ανασκολοπίζουν (27)ανασκολοπίσαμε (19)ανασκολοπίσατε (17)ανασκολοπίσεις (16)ανασκολοπίσετε (17)ανασκολοπίσουν (18)ανασκολοπισμοί (19)ανασκολοπισμού (19)ανασκολοπισμός (18)ανασκολοπισμών (19)ανασκολοπιστής (16)ανασκολοπιστεί (17)ανασκοπηθήκαμε (27)ανασκοπηθήκατε (25)ανασκοπημένους (17)ανασκοπούμαστε (17)ανασκουμπωθείς (28)ανασκουμπωθούν (29)ανασκουμπωμένα (22)ανασκουμπωμένε (22)ανασκουμπωμένη (22)ανασκουμπωμένο (22)ανασκουμπώθηκα (28)ανασκουμπώθηκε (28)ανασκουμπώματα (20)ανασκουμπώναμε (20)ανασκουμπώνατε (18)ανασκουμπώνεις (17)ανασκουμπώνετε (18)ανασκουμπώνουν (19)ανασκουμπώσαμε (20)ανασκουμπώσατε (18)ανασκουμπώσεις (17)ανασκουμπώσετε (18)ανασκουμπώσουν (19)ανασπαζόμασταν (25)ανασπαζόσασταν (23)ανασπαράσσεσαι (15)ανασπαράσσεστε (15)ανασπαράσσεται (15)ανασπαράσσομαι (17)ανασπαρασσόταν (15)ανασταινόμαστε (15)ανασταινόμουνα (16)ανασταινόντανε (13)ανασταινόσαστε (13)ανασταινόσουνα (14)αναστασόπουλος (16)αναστασόπουλου (18)αναστατωθήκαμε (27)αναστατωθήκανε (25)αναστατωθήκατε (25)αναστατωμένους (17)αναστατωνόμουν (18)αναστατωνόσουν (16)αναστατωνότανε (15)αναστατώνονται (13)αναστατώνονταν (13)αναστατώνοντας (12)αναστελλόμαστε (19)αναστελλόμουνα (20)αναστελλόσαστε (17)αναστελλόσουνα (18)αναστενάγματος (17)αναστενάζοντας (21)αναστενάρισσας (13)αναστενάρισσες (13)αναστεναγμάτων (20)αναστεναρισσών (14)αναστηλωθήκαμε (29)αναστηλωθήκατε (27)αναστηλωμένους (19)αναστηλωνόμουν (20)αναστηλωνόσουν (18)αναστηλωτικούς (17)αναστηλώνονται (15)αναστηλώνονταν (15)αναστηλώνοντας (14)αναστομωθήκαμε (29)αναστομωθήκατε (27)αναστομωμένους (19)αναστομωνόμουν (20)αναστομωνόσουν (18)αναστομώνονται (15)αναστομώνονταν (15)αναστομώνοντας (14)αναστοχάζονται (29)αναστοχάζονταν (29)αναστοχαζόμουν (32)αναστοχαζόσουν (30)αναστρεφόμαστε (23)αναστρεφόσαστε (21)αναστυλωθήκαμε (30)αναστυλωθήκατε (28)αναστυλωμένους (20)αναστυλωνόμουν (21)αναστυλωνόσουν (19)αναστυλώνονται (16)αναστυλώνονταν (16)αναστυλώνοντας (15)αναστυνόμευτες (16)αναστυνόμευτης (16)αναστυνόμευτοι (17)αναστυνόμευτος (16)αναστυνόμευτου (18)αναστυνόμευτων (19)ανασυγκολλήσει (22)ανασυγκολλήσου (23)ανασυγκολλήστε (22)ανασυγκολληθεί (31)ανασυγκολλούμε (24)ανασυγκολλούσα (22)ανασυγκολλούσε (22)ανασυγκροτήσει (19)ανασυγκροτήσου (20)ανασυγκροτήστε (19)ανασυγκροτείτε (19)ανασυγκροτηθεί (28)ανασυγκροτητής (18)ανασυγκροτούμε (21)ανασυγκροτούσα (19)ανασυγκροτούσε (19)ανασυγκρότησαν (19)ανασυγκρότησες (18)ανασυγκρότησης (18)ανασυγκρότησις (18)ανασυγκόλλησαν (22)ανασυγκόλλησες (21)ανασυνδεόμαστε (19)ανασυνδεόσαστε (17)ανασυνδυάζεσαι (27)ανασυνδυάζεστε (27)ανασυνδυάζεται (27)ανασυνδυάζομαι (29)ανασυνδυαζόταν (27)ανασυνθέτονται (23)ανασυνθέτονταν (23)ανασυνθετόμουν (26)ανασυνθετόσουν (24)ανασυντάσσεσαι (14)ανασυντάσσεστε (14)ανασυντάσσεται (14)ανασυντάσσομαι (16)ανασυντάσσουμε (17)ανασυντασσόταν (14)ανασυνταχθείτε (30)ανασυρόντουσαν (16)ανασυσκευασίας (15)ανασυστήνονται (14)ανασυστήνονταν (14)ανασυσταθείσης (22)ανασυστηνόμουν (17)ανασυστηνόσουν (15)ανασχεδιάζεσαι (32)ανασχεδιάζεστε (32)ανασχεδιάζεται (32)ανασχεδιάζομαι (34)ανασχεδιάζουμε (35)ανασχεδιάσουμε (26)ανασχεδιάστηκα (24)ανασχεδιάστηκε (24)ανασχεδιαζόταν (32)ανασχεδιασμένα (25)ανασχεδιασμένε (25)ανασχεδιασμένη (25)ανασχεδιασμένο (25)ανασχεδιαστείς (22)ανασχεδιαστούν (23)ανασχηματίζαμε (33)ανασχηματίζατε (31)ανασχηματίζεις (30)ανασχηματίζετε (31)ανασχηματίζουν (32)ανασχηματίσαμε (24)ανασχηματίσατε (22)ανασχηματίσεις (21)ανασχηματίσετε (22)ανασχηματίσουν (23)ανασχηματισθέν (31)ανασχηματισθεί (31)ανασχηματισμοί (24)ανασχηματισμού (24)ανασχηματισμός (23)ανασχηματισμών (24)ανασχηματιστεί (22)αναταράσσονται (14)αναταράσσονταν (14)αναταράσσοντας (13)αναταραγμένους (19)αναταραζόμαστε (25)αναταραζόσαστε (23)αναταρασσόμουν (17)αναταρασσόσουν (15)αναταραχτήκαμε (24)αναταραχτήκατε (22)ανατασσόμασταν (15)ανατασσόσασταν (13)ανατεμνόμασταν (17)ανατεμνόσασταν (15)ανατινάσσονται (13)ανατινάσσονταν (13)ανατιναγμένους (18)ανατιναζόμαστε (24)ανατιναζόσαστε (22)ανατινασσόμουν (16)ανατινασσόσουν (14)ανατιναχτήκαμε (23)ανατιναχτήκατε (21)ανατοκιζόμαστε (25)ανατοκιζόμενοι (25)ανατοκιζόσαστε (23)ανατοκισμένους (16)ανατοκιστήκαμε (17)ανατοκιστήκατε (15)ανατολικότατες (15)ανατολικότατης (15)ανατολικότατοι (16)ανατολικότατος (15)ανατολικότατου (17)ανατολικότατων (18)ανατολικότερες (16)ανατολικότερης (16)ανατολικότεροι (17)ανατολικότερος (16)ανατολικότερου (18)ανατολικότερων (19)ανατοποθέτησαν (23)ανατοποθέτησες (22)ανατοποθέτησης (22)ανατοποθέτησις (22)ανατοποθετήσει (23)ανατοποθετήσου (24)ανατοποθετήστε (23)ανατοποθετείτε (23)ανατοποθετηθεί (32)ανατοποθετούμε (25)ανατοποθετούσα (23)ανατοποθετούσε (23)ανατραντάζεσαι (23)ανατραντάζεστε (23)ανατραντάζεται (23)ανατραντάζομαι (25)ανατρανταζόταν (23)ανατρεπόμασταν (17)ανατρεπόσασταν (15)ανατρεφόμασταν (23)ανατρεφόσασταν (21)ανατριχιάζουμε (33)ανατριχιάζουνε (31)ανατριχιάσματα (23)ανατριχιάσουμε (24)ανατριχιάσουνε (22)ανατριχιασμένα (23)ανατριχιασμένε (23)ανατριχιασμένη (23)ανατριχιασμένο (23)ανατριχιαστικά (22)ανατριχιαστικέ (22)ανατριχιαστική (22)ανατριχιαστικό (22)ανατροφοδότηση (24)ανατυπωνόμαστε (19)ανατυπωνόσαστε (17)αναφερόντουσαν (22)αναφλεγόμασταν (27)αναφλεγόσασταν (25)αναφουφουλιάζω (42)αναφουφουλιάσω (33)αναφουφούλιαζα (39)αναφουφούλιαζε (39)αναφουφούλιασα (30)αναφουφούλιασε (30)αναφτεριάζεσαι (30)αναφτεριάζεστε (30)αναφτεριάζεται (30)αναφτεριάζομαι (32)αναφτεριαζόταν (30)αναφτερωνόμουν (26)αναφτερωνόσουν (24)αναφτερώνονται (21)αναφτερώνονταν (21)αναφυτευτήκαμε (25)αναφυτευτήκατε (23)αναφυτευόμαστε (24)αναφυτευόσαστε (22)αναχαιτίζονται (29)αναχαιτίζονταν (29)αναχαιτίζοντας (28)αναχαιτίσθηκαν (30)αναχαιτίστηκαν (21)αναχαιτίστηκες (20)αναχαιτιζόμουν (32)αναχαιτιζόσουν (30)αναχαιτισμένες (21)αναχαιτισμένης (21)αναχαιτισμένοι (22)αναχαιτισμένος (21)αναχαιτισμένου (23)αναχαιτισμένων (24)αναχαιτιστείτε (20)αναχαιτιστούμε (22)αναχαράσσονται (21)αναχαράσσονταν (21)αναχαραζόμαστε (32)αναχαραζόσαστε (30)αναχαρασσόμουν (24)αναχαρασσόσουν (22)αναχρονίζοντας (29)αναχρονιστικές (21)αναχρονιστικής (21)αναχρονιστικοί (22)αναχρονιστικού (22)αναχρονιστικός (21)αναχρονιστικών (22)αναχωματίζεσαι (33)αναχωματίζεστε (33)αναχωματίζεται (33)αναχωματίζομαι (35)αναχωματίζουμε (36)αναχωματίσουμε (27)αναχωματιζόταν (33)αναχωματωνόταν (26)αναχωματώνεσαι (24)αναχωματώνεστε (24)αναχωματώνεται (24)αναχωματώνομαι (26)αναχωματώνουμε (27)αναχωματώσουμε (27)αναχωνευόμαστε (25)αναχωνευόσαστε (23)αναχωνόντουσαν (23)αναψηλαφήσουμε (34)αναψηλαφούσαμε (33)αναψηλαφούσατε (31)αναψοκοκκίνιζα (34)αναψοκοκκίνιζε (34)αναψοκοκκίνισα (25)αναψοκοκκίνισε (25)αναψοκοκκινίζω (36)αναψοκοκκινίσω (27)αναψυχόντουσαν (31)ανγανωρισμένες (20)ανδραγαθήματος (30)ανδραγαθημάτων (33)ανδραποδίζεσαι (30)ανδραποδίζεστε (30)ανδραποδίζεται (30)ανδραποδίζομαι (32)ανδραποδίζουμε (33)ανδραποδίσουμε (24)ανδραποδιζόταν (30)ανδραποδισμούς (22)ανδριαντοποιία (18)ανδριαντοποιοί (18)ανδριαντοποιού (18)ανδριαντοποιός (17)ανδριαντοποιών (18)ανδριανόπουλου (22)ανδροκρατείται (19)ανδροκρατικούς (19)ανδροκρατούμαι (21)ανδρουτσόπουλο (22)ανδρωνόντουσαν (20)ανεβαζόντουσαν (30)ανεβοκατέβαζαν (37)ανεβοκατέβαζες (36)ανεβοκατέβαινε (28)ανεβοκατέβασαν (28)ανεβοκατέβασες (27)ανεβοκατέβασμα (30)ανεβοκατεβάζει (37)ανεβοκατεβάσει (28)ανεβοκατεβάστε (28)ανεβοκατεβαίνω (30)ανεγειρόμασταν (19)ανεγειρόσασταν (17)ανεγκαινίαστες (16)ανεγκαινίαστης (16)ανεγκαινίαστοι (17)ανεγκαινίαστος (16)ανεγκαινίαστου (18)ανεγκαινίαστων (19)ανεγκεφαλισμός (27)ανεγκλιμάτιστα (21)ανεγκλιμάτιστε (21)ανεγκλιμάτιστη (21)ανεγκλιμάτιστο (21)ανεγκωμίαστους (21)ανεδαφικότητας (23)ανειδοποίητους (17)ανειλικρίνειας (16)ανεκδοτολογίας (21)ανεκδοτολογίες (21)ανεκδοτολογικά (23)ανεκδοτολογικέ (23)ανεκδοτολογική (23)ανεκδοτολογικό (23)ανεκδοτολογιών (22)ανεκδοτολόγους (22)ανεκκλησίαστες (16)ανεκκλησίαστης (16)ανεκκλησίαστοι (17)ανεκκλησίαστος (16)ανεκκλησίαστου (18)ανεκκλησίαστων (19)ανεκμετάλλευτα (21)ανεκμετάλλευτε (21)ανεκμετάλλευτη (21)ανεκμετάλλευτο (21)ανεκμυστήρευτα (19)ανεκμυστήρευτε (19)ανεκμυστήρευτη (19)ανεκμυστήρευτο (19)ανεκπαίδευτους (19)ανελαστικότητά (15)ανελαστικότητα (16)ανελισσόμασταν (17)ανελισσόσασταν (15)ανελκυόντουσαν (18)ανεμβολίαστους (24)ανεμιζόντουσαν (25)ανεμογεννήτρια (19)ανεμογκαστριού (20)ανεμογκαστριών (20)ανεμοδέρνονται (19)ανεμοδέρνονταν (19)ανεμοδερνόμουν (22)ανεμοδερνόσουν (20)ανεμομαζέματος (27)ανεμομαζεμάτων (30)ανεμομαζωμάτων (32)ανεμομαζώματος (27)ανεμοπυρωμάτων (24)ανεμοπυρώματος (19)ανεμορούφουλας (25)ανεμορούφουλες (25)ανεμοσκόρπισμα (20)ανεμοστρόβιλοι (25)ανεμοστρόβιλος (24)ανεμοστρόβιλου (26)ανεμοστρόβιλων (27)ανεξαγόραστους (26)ανεξακρίβωτους (33)ανεξαργύρωτους (29)ανεξασφάλιστες (30)ανεξασφάλιστης (30)ανεξασφάλιστοι (31)ανεξασφάλιστος (30)ανεξασφάλιστου (32)ανεξασφάλιστων (33)ανεξασφαλίστως (32)ανεξερεύνητους (23)ανεξιστόρητους (23)ανεξιχνίαστους (29)ανεξοικείωτους (25)ανεξολόθρευτες (34)ανεξολόθρευτης (34)ανεξολόθρευτοι (35)ανεξολόθρευτος (34)ανεξολόθρευτου (36)ανεξολόθρευτων (37)ανεξομολόγητες (28)ανεξομολόγητης (28)ανεξομολόγητοι (29)ανεξομολόγητος (28)ανεξομολόγητου (30)ανεξομολόγητων (31)ανεπίστρεπτους (16)ανεπαίσχυντους (22)ανεπανάληπτους (17)ανεπανόρθωτους (26)ανεπαρκέστατης (15)ανεπαρκέστατος (15)ανεπαρκέστατου (17)ανεπεξέργαστες (26)ανεπεξέργαστης (26)ανεπεξέργαστοι (27)ανεπεξέργαστος (26)ανεπεξέργαστου (28)ανεπεξέργαστων (29)ανεπιβεβαίωτες (29)ανεπιβεβαίωτης (29)ανεπιβεβαίωτοι (30)ανεπιβεβαίωτος (29)ανεπιβεβαίωτου (31)ανεπιβεβαίωτων (32)ανεπιθεώρητους (24)ανεπικήρυκτους (18)ανεπισκίαστους (15)ανεπισκεύαστες (14)ανεπισκεύαστης (14)ανεπισκεύαστοι (15)ανεπισκεύαστος (14)ανεπισκεύαστου (16)ανεπισκεύαστων (17)ανεπιστημονικά (17)ανεπιστημονικέ (17)ανεπιστημονική (17)ανεπιστημονικό (17)ανεπιστημοσύνη (16)ανεπιτήδευτους (18)ανεπιφύλακτους (24)ανεπιχείρητους (22)ανεπιχρύσωτους (24)ανερευνηθήκαμε (27)ανερευνηθήκατε (25)ανερευνημένους (17)ανερυθρίαστους (25)ανεστραμμένους (18)ανετυμολόγητες (20)ανετυμολόγητης (20)ανετυμολόγητοι (21)ανετυμολόγητος (20)ανετυμολόγητου (22)ανετυμολόγητων (23)ανευρισκόμαστε (18)ανευρισκόσαστε (16)ανευρυνόμασταν (18)ανευρυνόσασταν (16)ανευρυσματικές (18)ανευρυσματικής (18)ανευρυσματικοί (19)ανευρυσματικού (19)ανευρυσματικός (18)ανευρυσματικών (19)ανευρυσματωδών (23)ανευρυσματώδες (20)ανευρυσματώδης (20)ανεφοδιάζονται (32)ανεφοδιάζονταν (32)ανεφοδιάζοντας (31)ανεφοδιάστηκαν (24)ανεφοδιάστηκες (23)ανεφοδιαζόμουν (35)ανεφοδιαζόσουν (33)ανεφοδιασμένες (24)ανεφοδιασμένης (24)ανεφοδιασμένοι (25)ανεφοδιασμένος (24)ανεφοδιασμένου (26)ανεφοδιασμένων (27)ανεφοδιαστείτε (23)ανεφοδιαστικού (24)ανεφοδιαστούμε (25)ανεχτικότατους (21)ανεχτικότερους (22)ανεύσπλαγχνους (26)ανησυχαστικούς (21)ανηφορικότερες (22)ανηφορικότερης (22)ανηφορικότεροι (23)ανηφορικότερος (22)ανηφορικότερου (24)ανηφορικότερων (25)ανθεκτικοτήτων (26)ανθεκτικότατες (23)ανθεκτικότατης (23)ανθεκτικότατοι (24)ανθεκτικότατος (23)ανθεκτικότατου (25)ανθεκτικότατων (26)ανθεκτικότερες (24)ανθεκτικότερης (24)ανθεκτικότεροι (25)ανθεκτικότερος (24)ανθεκτικότερου (26)ανθεκτικότερων (27)ανθεκτικότητας (23)ανθελονοσιακές (24)ανθελονοσιακής (24)ανθελονοσιακοί (25)ανθελονοσιακού (25)ανθελονοσιακός (24)ανθελονοσιακών (25)ανθολογηθήκαμε (39)ανθολογηθήκατε (37)ανθολογημένους (29)ανθολογούμαστε (29)ανθοποίκιλτους (26)ανθοσποροφύτων (33)ανθοστεφάνωναν (31)ανθοστεφάνωνες (30)ανθοστεφάνωσαν (31)ανθοστεφάνωσες (30)ανθοστεφανώνει (29)ανθοστεφανώσει (29)ανθοστεφανώστε (29)ανθοστολίζεσαι (33)ανθοστολίζεστε (33)ανθοστολίζεται (33)ανθοστολίζομαι (35)ανθοστολίζουμε (36)ανθοστολίσουμε (27)ανθοστολίστηκα (25)ανθοστολίστηκε (25)ανθοστολιζόταν (33)ανθοστολισμένα (26)ανθοστολισμένε (26)ανθοστολισμένη (26)ανθοστολισμένο (26)ανθοστολιστείς (23)ανθοστολιστούν (24)ανθοστρωνόμουν (28)ανθοστρωνόσουν (26)ανθοστρώνονται (23)ανθοστρώνονταν (23)ανθοστόλιστους (24)ανθρακευόμαστε (27)ανθρακευόσαστε (25)ανθρακοποίησης (24)ανθρακοποίησις (24)ανθρακορυχείων (35)ανθρακωνόμαστε (28)ανθρακωρυχείον (35)ανθρακωρυχείου (36)ανθρακωρυχείων (37)ανθρωπευτήκαμε (30)ανθρωπευτήκατε (28)ανθρωπευόμαστε (29)ανθρωπευόσαστε (27)ανθρωπιζόμαστε (37)ανθρωπιζόσαστε (35)ανθρωπιστικούς (26)ανθρωπογνωσίας (30)ανθρωπογνωσίες (30)ανθρωπογνωσιών (31)ανθρωπογνώστης (28)ανθρωποθάλασσα (37)ανθρωποθεϊσμός (35)ανθρωποθεϊστής (33)ανθρωποθυρίδες (39)ανθρωποκτονίας (26)ανθρωποκτονίες (26)ανθρωποκτονιών (27)ανθρωποκτόνους (27)ανθρωπολατρικά (30)ανθρωπολατρικέ (30)ανθρωπολατρική (30)ανθρωπολατρικό (30)ανθρωπολογικές (31)ανθρωπολογικής (31)ανθρωπολογικοί (32)ανθρωπολογικού (32)ανθρωπολογικός (31)ανθρωπολογικών (32)ανθρωπομετρίας (28)ανθρωπομετρίες (28)ανθρωπομετρικά (30)ανθρωπομετρικέ (30)ανθρωπομετρική (30)ανθρωπομετρικό (30)ανθρωπομετριών (29)ανθρωπομορφικά (37)ανθρωπομορφικέ (37)ανθρωπομορφική (37)ανθρωπομορφικό (37)ανθρωποπίθηκος (36)ανθρωποσωτήρια (29)ανθρωποσωτήριε (29)ανθρωποσωτήριο (29)ανθρωπόμορφους (36)ανθυγιεινότητα (26)ανθυπαστυνόμοι (27)ανθυπαστυνόμος (26)ανθυπαστυνόμου (28)ανθυπαστυνόμων (29)ανθυποβρυχιακά (41)ανθυποβρυχιακέ (41)ανθυποβρυχιακή (41)ανθυποβρυχιακό (41)ανθυπολοχαγούς (35)ανθυπομειδίαμα (31)ανθυπομοίραρχε (35)ανθυπομοίραρχο (35)ανθυποπλοίαρχε (35)ανθυποπλοίαρχο (35)ανθυποσμηναγοί (29)ανθυποσμηναγού (29)ανθυποσμηναγός (28)ανθυποσμηναγών (29)ανθυποστέλεχος (32)ανικανοποίητες (14)ανικανοποίητης (14)ανικανοποίητοι (15)ανικανοποίητος (14)ανικανοποίητου (16)ανικανοποίητων (17)ανισοβύθιστους (29)ανισοκατανομής (15)ανισοσύλλαβους (24)ανιστορηθήκαμε (26)ανιστορηθήκατε (24)ανιστορημένους (16)ανιστορούμαστε (16)ανιχνευόμασταν (23)ανιχνευόσασταν (21)ανοιγοκλείνουν (20)ανοιγοκλείσιμο (21)ανοιγοκλείσιμό (20)ανοιγοσφάλισμα (27)ανοικοδομήθηκα (29)ανοικοδομήθηκε (29)ανοικοδομήσαμε (21)ανοικοδομήσατε (19)ανοικοδομήσεις (18)ανοικοδομήσετε (19)ανοικοδομήσεων (21)ανοικοδομήσεως (20)ανοικοδομήσεώς (17)ανοικοδομήσουν (20)ανοικοδομείσαι (19)ανοικοδομείστε (19)ανοικοδομείται (19)ανοικοδομηθείς (27)ανοικοδομηθούν (28)ανοικοδομημένα (21)ανοικοδομημένε (21)ανοικοδομημένη (21)ανοικοδομημένο (21)ανοικοδομητικά (20)ανοικοδομητικέ (20)ανοικοδομητική (20)ανοικοδομητικό (20)ανοικοδομούμαι (21)ανοικοδομούσαν (19)ανοικοδομούσες (18)ανοικοδομούταν (19)ανοικοδομώντας (18)ανοικοδόμητους (19)ανοικοκύρευτες (16)ανοικοκύρευτης (16)ανοικοκύρευτοι (17)ανοικοκύρευτος (16)ανοικοκύρευτου (18)ανοικοκύρευτων (19)ανοικονόμητους (16)ανοιχτογάλαζος (33)ανοιχτοκίτρινα (22)ανοιχτοκίτρινο (22)ανοιχτοπράσινο (22)ανοιχτοχέρηδες (30)ανοιχτοχέρηδων (33)ανοιχτόκαρδους (25)ανοιχτόμυαλους (25)ανοιχτόχρωμους (32)ανολοκλήρωτους (21)ανομιμοποίητες (17)ανομιμοποίητης (17)ανομιμοποίητοι (18)ανομιμοποίητος (17)ανομιμοποίητου (19)ανομιμοποίητων (20)ανομοιογένειας (17)ανομοιομέρειας (17)ανομοιομορφίας (24)ανομοιομορφίες (24)ανομοιομορφιών (25)ανομοιόμορφους (25)ανορθολογικούς (28)ανορθολογισμοί (30)ανορθολογισμού (30)ανορθολογισμός (29)ανορθολογισμών (30)ανορθωνόμασταν (27)ανορθωνόσασταν (25)ανοσιουργήματα (20)ανοσιουργήσαμε (20)ανοσιουργήσατε (18)ανοσιουργήσεις (17)ανοσιουργήσετε (18)ανοσιουργήσουν (19)ανοσιουργούσαν (18)ανοσιουργούσες (17)ανοσιουργώντας (17)ανοσοβιολογίας (24)ανοσοβιολογίες (24)ανοσοβιολογιών (25)ανοσοποιήθηκαν (24)ανοσοποιήθηκες (23)ανοσοποιήσουμε (17)ανοσοποιηθείτε (23)ανοσοποιηθούμε (25)ανοσοποιημένες (15)ανοσοποιημένης (15)ανοσοποιημένοι (16)ανοσοποιημένος (15)ανοσοποιημένου (17)ανοσοποιημένων (18)ανοσοποιητικές (14)ανοσοποιητικής (14)ανοσοποιητικοί (15)ανοσοποιητικού (15)ανοσοποιητικός (14)ανοσοποιητικών (15)ανοσοποιούνται (14)ανοσοποιούνταν (14)ανοσοποιούσαμε (16)ανοσοποιούσατε (14)ανοσοποιούσουν (15)ανοσοσφαιρίνες (20)ανταγορευόμουν (21)ανταγορευόσουν (19)ανταγορεύονται (17)ανταγορεύονταν (17)ανταγωνίζονται (27)ανταγωνίζονταν (27)ανταγωνίσιμους (20)ανταγωνίστριας (18)ανταγωνίστριες (18)ανταγωνιζόμενα (29)ανταγωνιζόμενε (29)ανταγωνιζόμενη (29)ανταγωνιζόμενο (29)ανταγωνιζόμουν (30)ανταγωνιζόσουν (28)ανταγωνιστικές (18)ανταγωνιστικής (18)ανταγωνιστικοί (19)ανταγωνιστικού (19)ανταγωνιστικός (18)ανταγωνιστικών (19)ανταγωνιστούμε (20)ανταγωνιστριών (19)ανταλλάσσονται (17)ανταλλάσσονταν (17)ανταλλάσσοντας (16)ανταλλαγμένους (22)ανταλλαζόμαστε (28)ανταλλακτηρίου (20)ανταλλακτηρίων (21)ανταλλακτικούς (18)ανταλλασσόμενη (19)ανταλλασσόμουν (20)ανταλλασσόσουν (18)ανταλλαχτήκαμε (27)ανταλλαχτήκατε (25)ανταμειβόμαστε (24)ανταμειβόμουνα (25)ανταμειβόντανε (22)ανταμειβόσαστε (22)ανταμειβόσουνα (23)ανταμειφθήκαμε (34)ανταμειφθήκανε (32)ανταμειφθήκατε (32)ανταμειφτήκαμε (25)ανταμειφτήκανε (23)ανταμειφτήκατε (23)ανταμυνόμασταν (18)ανταμυνόσασταν (16)ανταμωνόμασταν (19)ανταμωνόσασταν (17)αντανακλάσουμε (19)αντανακλάστηκα (17)αντανακλάστηκε (17)αντανακλαστείς (15)αντανακλαστικά (17)αντανακλαστικέ (17)αντανακλαστική (17)αντανακλαστικό (17)αντανακλαστούν (16)αντανακλούσαμε (18)αντανακλούσατε (16)αντανακλόμαστε (18)ανταπαντήσουμε (17)ανταπαντούσαμε (16)ανταπαντούσατε (14)ανταπεξέρχεσαι (31)ανταπεξέρχεστε (31)ανταπεξέρχεται (31)ανταπεξέρχομαι (33)ανταπεξερχόταν (31)ανταποδέχονται (24)ανταποδέχονταν (24)ανταποδίδονται (20)ανταποδίδονταν (20)ανταποδίδοντας (19)ανταποδείχθηκε (34)ανταποδείχτηκα (25)ανταποδειχθούν (33)ανταποδεχόμουν (27)ανταποδεχόσουν (25)ανταποδιδόμουν (23)ανταποδιδόσουν (21)ανταποδοτικούς (17)ανταποκρίθηκαν (26)ανταποκρίθηκες (25)ανταποκρίνεσαι (16)ανταποκρίνεστε (16)ανταποκρίνεται (16)ανταποκρίνομαι (18)ανταποκρίτριας (16)ανταποκρίτριες (16)ανταποκριθούμε (27)ανταποκρινόταν (16)ανταποκριτριών (17)ανταριαζόμαστε (25)ανταριαζόσαστε (23)ανταριασμένους (16)ανταριαστήκαμε (17)ανταριαστήκανε (15)ανταριαστήκατε (15)ανταρτοπόλεμοι (19)ανταρτοπόλεμος (18)ανταρτοπόλεμου (20)ανταρτόπληκτες (17)ανταρτόπληκτης (17)ανταρτόπληκτοι (18)ανταρτόπληκτος (17)ανταρτόπληκτου (19)ανταρτόπληκτων (20)αντασπαζόμαστε (25)αντασπαζόσαστε (23)αντασφαλίζεσαι (31)αντασφαλίζεστε (31)αντασφαλίζεται (31)αντασφαλίζομαι (33)αντασφαλίζουμε (34)αντασφαλίσουμε (25)αντασφαλίστηκα (23)αντασφαλίστηκε (23)αντασφαλίστρων (25)αντασφαλιζόταν (31)αντασφαλισμένα (24)αντασφαλισμένε (24)αντασφαλισμένη (24)αντασφαλισμένο (24)αντασφαλιστείς (21)αντασφαλιστικά (23)αντασφαλιστική (23)αντασφαλιστικό (23)αντασφαλιστούν (22)αντεισαγγελέας (20)αντεισαγγελέων (23)αντεισαγγελείς (20)αντεισαγγελεύς (20)αντεκδιδόμαστε (22)αντεκδιδόσαστε (20)αντεναγόμασταν (18)αντεναγόσασταν (16)αντενδείκνυμαι (20)αντενδείκνυται (18)αντεξαγόμασταν (27)αντεξαγόσασταν (25)αντεξεγείρεσαι (26)αντεξεγείρεστε (26)αντεξεγείρεται (26)αντεξεγείρομαι (28)αντεξεγειρόταν (26)αντεξοπλίζεσαι (34)αντεξοπλίζεστε (34)αντεξοπλίζεται (34)αντεξοπλίζομαι (36)αντεξοπλιζόταν (34)αντεπαγόμασταν (19)αντεπαγόσασταν (17)αντεπανάστασης (13)αντεπανάστασις (13)αντεπαναστάτες (13)αντεπαναστάτης (13)αντεπαναστατών (14)αντεπεξέλθουμε (37)αντεπεξέρχεσαι (31)αντεπεξέρχεστε (31)αντεπεξέρχεται (31)αντεπεξέρχομαι (33)αντεπεξερχόταν (31)αντεπιτάσσεσαι (14)αντεπιτάσσεστε (14)αντεπιτάσσεται (14)αντεπιτάσσομαι (16)αντεπιτίθενται (23)αντεπιτασσόταν (14)αντεπιφέρονται (22)αντεπιφέρονταν (22)αντεπιφερόμουν (25)αντεπιφερόσουν (23)αντεστραμμένες (17)αντεστραμμένης (17)αντεστραμμένοι (18)αντεστραμμένος (17)αντεστραμμένου (19)αντεστραμμένων (20)αντευρωπαϊσμός (18)αντευρωπαϊστές (16)αντευρωπαϊστής (16)αντευρωπαϊστών (17)αντευχόντουσαν (22)αντεφοδιάζεσαι (32)αντεφοδιάζεστε (32)αντεφοδιάζεται (32)αντεφοδιάζομαι (34)αντεφοδιαζόταν (32)αντηλαρίσματος (17)αντηλαρισμάτων (20)αντιαεροπορικά (17)αντιαεροπορικέ (17)αντιαεροπορική (17)αντιαεροπορικό (17)αντιαθλητικούς (24)αντιαισθητικές (22)αντιαισθητικής (22)αντιαισθητικοί (23)αντιαισθητικού (23)αντιαισθητικός (22)αντιαισθητικών (23)αντιαλκοολικές (18)αντιαλκοολικής (18)αντιαλκοολικοί (19)αντιαλκοολικού (19)αντιαλκοολικός (18)αντιαλκοολικών (19)αντιαμερικανοί (17)αντιαμερικανός (16)αντιαρθριτικές (24)αντιαρθριτικής (24)αντιαρθριτικοί (25)αντιαρθριτικού (25)αντιαρθριτικός (24)αντιαρθριτικών (25)αντιαρματικούς (16)αντιαυταρχικές (22)αντιαυταρχικής (22)αντιαυταρχικοί (23)αντιαυταρχικού (23)αντιαυταρχικός (22)αντιαυταρχικών (23)αντιβαλιστικής (22)αντιβαλλιστικά (25)αντιβαλλιστική (25)αντιβαλλιστικό (25)αντιβαλλόμαστε (26)αντιβαλλόσαστε (24)αντιβασιλιάδες (24)αντιβασιλιάδων (27)αντιβασιλικούς (22)αντιβουίζοντας (29)αντιβυρωνιστής (23)αντιγνωμήσουμε (23)αντιγνωμούσαμε (22)αντιγνωμούσατε (20)αντιγραφτήκαμε (27)αντιγραφτήκανε (25)αντιγραφτήκατε (25)αντιγραφόμαστε (26)αντιγραφόμενος (25)αντιγραφόμουνα (27)αντιγραφόντανε (24)αντιγραφόσαστε (24)αντιγραφόσουνα (25)αντιδανείζεσαι (25)αντιδανείζεστε (25)αντιδανείζεται (25)αντιδανείζομαι (27)αντιδανείζουμε (28)αντιδανείσουμε (19)αντιδανείστηκα (17)αντιδανείστηκε (17)αντιδανειζόταν (25)αντιδανεισμένα (18)αντιδανεισμένε (18)αντιδανεισμένη (18)αντιδανεισμένο (18)αντιδανειστείς (15)αντιδανειστούν (16)αντιδημοτικούς (18)αντιδιαβητικές (23)αντιδιαβητικής (23)αντιδιαβητικοί (24)αντιδιαβητικού (24)αντιδιαβητικός (23)αντιδιαβητικών (24)αντιδιαβρωτικά (27)αντιδιαβρωτική (27)αντιδιαδήλωναν (23)αντιδιαδήλωνες (22)αντιδιαδήλωσαν (23)αντιδιαδήλωσες (22)αντιδιαδήλωσης (22)αντιδιαδήλωσις (22)αντιδιαδηλωτής (22)αντιδιαδηλώνει (21)αντιδιαδηλώσει (21)αντιδιαδηλώστε (21)αντιδιαμετρικά (20)αντιδιαμετρικό (20)αντιδιαστέλλει (20)αντιδιαστείλει (18)αντιδογματικές (21)αντιδογματικής (21)αντιδογματικοί (22)αντιδογματικού (22)αντιδογματικός (21)αντιδογματικών (22)αντιδραστήριον (18)αντιδραστηρίου (19)αντιδραστηρίων (20)αντιδραστικούς (17)αντιδυναστικές (17)αντιδυναστικής (17)αντιδυναστικοί (18)αντιδυναστικού (18)αντιδυναστικός (17)αντιδυναστικών (18)αντιεισαγγελέα (21)αντιεκρηκτικές (16)αντιεκρηκτικής (16)αντιεκρηκτικοί (17)αντιεκρηκτικού (17)αντιεκρηκτικός (16)αντιεκρηκτικών (17)αντιεμπορικούς (17)αντιεπιδότησης (16)αντιεπιληπτική (18)αντιευρωπαίους (18)αντιευρωπαϊκές (17)αντιευρωπαϊκής (17)αντιευρωπαϊκοί (18)αντιευρωπαϊκού (18)αντιευρωπαϊκός (17)αντιευρωπαϊκών (18)αντιευρωπαϊσμό (19)αντιευρωπαϊστή (17)αντιζυγίζονται (35)αντιζυγίζονταν (35)αντιζυγίζοντας (34)αντιζυγίστηκαν (27)αντιζυγίστηκες (26)αντιζυγιάζεσαι (35)αντιζυγιάζεστε (35)αντιζυγιάζεται (35)αντιζυγιάζομαι (37)αντιζυγιάζουμε (38)αντιζυγιάσουμε (29)αντιζυγιάστηκα (27)αντιζυγιάστηκε (27)αντιζυγιαζόταν (35)αντιζυγιασμένα (28)αντιζυγιασμένε (28)αντιζυγιασμένη (28)αντιζυγιασμένο (28)αντιζυγιαστείς (25)αντιζυγιαστούν (26)αντιζυγιζόμουν (38)αντιζυγιζόσουν (36)αντιζυγισμένες (27)αντιζυγισμένης (27)αντιζυγισμένοι (28)αντιζυγισμένος (27)αντιζυγισμένου (29)αντιζυγισμένων (30)αντιζυγιστείτε (26)αντιζυγιστούμε (28)αντιθεατρικούς (23)αντιθρομβωτική (35)αντιθρομβωτικό (35)αντιιδρωτικούς (19)αντιισραηλινές (15)αντικαθίσταται (23)αντικαθιστούμε (25)αντικαθιστούσα (23)αντικαθιστούσε (23)αντικαθρέφτιζα (40)αντικαθρέφτιζε (40)αντικαθρέφτισα (31)αντικαθρέφτισε (31)αντικαθρεφτίζω (42)αντικαθρεφτίσω (33)αντικανονικούς (14)αντικαπνιστικά (16)αντικαπνιστικέ (16)αντικαπνιστική (16)αντικαπνιστικό (16)αντικαρκινικές (16)αντικαρκινικής (16)αντικαρκινικοί (17)αντικαρκινικού (17)αντικαρκινικός (16)αντικαρκινικών (17)αντικατάστασής (12)αντικατάστασης (13)αντικατάστασιν (14)αντικατάστασις (13)αντικατάστησαν (14)αντικατάστησες (13)αντικατέστησαν (14)αντικατασκοπία (16)αντικαταστάτες (13)αντικαταστάτης (13)αντικαταστήσει (14)αντικαταστήστε (14)αντικατασταίνω (16)αντικατασταθέν (23)αντικατασταθεί (23)αντικαταστατές (13)αντικαταστατής (13)αντικαταστατοί (14)αντικαταστατού (14)αντικαταστατός (13)αντικαταστατών (14)αντικατοπτρίζω (27)αντικατοπτρίσω (18)αντικατόπτριζα (25)αντικατόπτριζε (25)αντικατόπτρισα (16)αντικατόπτρισε (16)αντικειμενικές (16)αντικειμενικής (16)αντικειμενικοί (17)αντικειμενικού (17)αντικειμενικός (16)αντικειμενικών (17)αντικειμενικώς (16)αντικεραυνικής (16)αντικλεπτικούς (17)αντικληρικισμέ (20)αντικληρικισμό (20)αντικοβόμασταν (23)αντικοβόσασταν (21)αντικοινωνικές (16)αντικοινωνικής (16)αντικοινωνικοί (17)αντικοινωνικού (17)αντικοινωνικός (16)αντικοινωνικών (17)αντικολλητικών (19)αντικομματικές (18)αντικομματικής (18)αντικομματικοί (19)αντικομματικού (19)αντικομματικός (18)αντικομματικών (19)αντικομουνισμό (19)αντικομουνιστή (17)αντικουνουπικό (18)αντικριζόμαστε (26)αντικριζόσαστε (24)αντικρισμένους (17)αντικριστήκαμε (18)αντικριστήκατε (16)αντικρουομένων (20)αντικρουόμαστε (18)αντικρουόμενες (17)αντικρουόμενης (17)αντικρουόμενοι (18)αντικρουόμενων (20)αντικρουόσαστε (16)αντιλαμβάνεσαι (24)αντιλαμβάνεσθε (33)αντιλαμβάνεστε (24)αντιλαμβάνεται (24)αντιλαμβάνομαι (26)αντιλαμβανόταν (24)αντιλαμπίσματα (20)αντιληπτικότης (16)αντιλογίζονται (27)αντιλογίζονταν (27)αντιλογιζόμουν (30)αντιλογιζόσουν (28)αντιμαχόμασταν (24)αντιμαχόμενους (24)αντιμαχόσασταν (22)αντιμεθυστικές (25)αντιμεθυστικής (25)αντιμεθυστικοί (26)αντιμεθυστικού (26)αντιμεθυστικός (25)αντιμεθυστικών (26)αντιμεταθέσεις (23)αντιμεταθέσεων (26)αντιμεταθέσεως (25)αντιμεταθέτουν (25)αντιμεταθετικά (25)αντιμεταθετικό (25)αντιμετατεθούν (24)αντιμεταφυσικά (24)αντιμεταχώρηση (23)αντιμετωπίζαμε (29)αντιμετωπίζατε (27)αντιμετωπίζεις (26)αντιμετωπίζετε (27)αντιμετωπίζομε (29)αντιμετωπίζουν (28)αντιμετωπίσαμε (20)αντιμετωπίσατε (18)αντιμετωπίσεις (17)αντιμετωπίσετε (18)αντιμετωπίσεων (20)αντιμετωπίσεως (19)αντιμετωπίσεώς (16)αντιμετωπίσιμα (20)αντιμετωπίσιμε (20)αντιμετωπίσιμη (20)αντιμετωπίσιμο (20)αντιμετωπίσομε (20)αντιμετωπίσουν (19)αντιμετωπισθεί (27)αντιμετωπιστεί (18)αντιμηνυόμαστε (18)αντιμηνυόσαστε (16)αντιμοναρχικές (23)αντιμοναρχικής (23)αντιμοναρχικοί (24)αντιμοναρχικού (24)αντιμοναρχικός (23)αντιμοναρχικών (24)αντιναζιστικές (22)αντιναζιστικής (22)αντιναζιστικοί (23)αντιναζιστικού (23)αντιναζιστικός (22)αντιναζιστικών (23)αντιναυτιλιακά (17)αντιοικονομικά (17)αντιοικονομικέ (17)αντιοικονομική (17)αντιοικονομικό (17)αντιολισθητικά (25)αντιολισθητικέ (25)αντιολισθητική (25)αντιολισθητικό (25)αντιοξειδωτική (28)αντιορθολογικά (29)αντιορθολογικέ (29)αντιορθολογική (29)αντιορθολογικό (29)αντιπαθέστατες (22)αντιπαθέστατης (22)αντιπαθέστατοι (23)αντιπαθέστατος (22)αντιπαθέστατου (24)αντιπαθέστατων (25)αντιπαθέστερες (23)αντιπαθέστερης (23)αντιπαθέστεροι (24)αντιπαθέστερος (23)αντιπαθέστερου (25)αντιπαθέστερων (26)αντιπαθητικούς (23)αντιπαλευόμουν (20)αντιπαλευόσουν (18)αντιπαλεύονται (16)αντιπαλεύονταν (16)αντιπαλεύοντας (15)αντιπαράδειγμα (23)αντιπαράστασης (14)αντιπαράστασις (14)αντιπαρέβαλλαν (26)αντιπαρέρχεσαι (23)αντιπαρέρχεστε (23)αντιπαρέρχεται (23)αντιπαρέρχομαι (25)αντιπαρέχονται (22)αντιπαρέχονταν (22)αντιπαρίσταμαι (17)αντιπαραβάλομε (26)αντιπαραβάλουν (25)αντιπαραβληθεί (33)αντιπαραβολικά (25)αντιπαραβολικέ (25)αντιπαραβολική (25)αντιπαραβολικό (25)αντιπαραγγέλλω (27)αντιπαραγγελία (23)αντιπαραγωγικά (24)αντιπαραγωγικέ (24)αντιπαραγωγική (24)αντιπαραγωγικό (24)αντιπαραθέσεις (23)αντιπαραθέσεων (26)αντιπαραθέσεως (25)αντιπαραθέσεώς (22)αντιπαραθέσουν (25)αντιπαραθέτουν (25)αντιπαραθετικά (25)αντιπαραθετικέ (25)αντιπαραθετική (25)αντιπαραθετικό (25)αντιπαρασιτικά (16)αντιπαρασιτικέ (16)αντιπαρασιτική (16)αντιπαρασιτικό (16)αντιπαρατάξεις (23)αντιπαρατάξεων (26)αντιπαρατάξεως (25)αντιπαραταχθεί (31)αντιπαρατεθούν (24)αντιπαρερχόταν (23)αντιπαρεχόμουν (25)αντιπαρεχόσουν (23)αντιπατριωτικά (18)αντιπατριωτικέ (18)αντιπατριωτική (18)αντιπατριωτικό (18)αντιπαχυντικές (22)αντιπαχυντικής (22)αντιπαχυντικοί (23)αντιπαχυντικού (23)αντιπαχυντικός (22)αντιπαχυντικών (23)αντιπειθαρχικά (32)αντιπειθαρχικέ (32)αντιπειθαρχική (32)αντιπειθαρχικό (32)αντιπερισπασμέ (18)αντιπερισπασμό (18)αντιπληθωρισμέ (30)αντιπληθωρισμό (30)αντιπλημμυρικά (23)αντιπλημμυρικέ (23)αντιπλημμυρική (23)αντιπλημμυρικό (23)αντιπλοιάρχους (24)αντιπνευμονικά (18)αντιπνευμονικέ (18)αντιπνευμονική (18)αντιπνευμονικό (18)αντιποιητικούς (14)αντιπολίτευσης (16)αντιπολίτευσις (16)αντιπολεμικούς (18)αντιπολιτειακά (17)αντιπολιτειακέ (17)αντιπολιτειακή (17)αντιπολιτειακό (17)αντιπολιτευθεί (26)αντιπολιτικούς (16)αντιπροσάγεσαι (18)αντιπροσάγεστε (18)αντιπροσάγεται (18)αντιπροσάγομαι (20)αντιπροσαγόταν (18)αντιπροστασίας (14)αντιπροσφώνηση (22)αντιπροσωπείας (17)αντιπροσωπείες (17)αντιπροσωπειών (18)αντιπροσωπευθώ (28)αντιπροσωπευτώ (19)αντιπροσωπεύει (18)αντιπροσωπεύσω (20)αντιπροσώπευαν (17)αντιπροσώπευες (16)αντιπροσώπευσή (16)αντιπροσώπευσα (17)αντιπροσώπευσε (17)αντιπροσώπευση (17)αντιπροτείνουν (16)αντιπυραυλικές (19)αντιπυραυλικής (19)αντιπυραυλικοί (20)αντιπυραυλικού (20)αντιπυραυλικός (19)αντιπυραυλικών (20)αντιπυρετικούς (16)αντιπυρηνικούς (16)αντιρατσιστικά (15)αντιρατσιστικέ (15)αντιρατσιστική (15)αντιρατσιστικό (15)αντιρροπίζεσαι (25)αντιρροπίζεστε (25)αντιρροπίζεται (25)αντιρροπίζομαι (27)αντιρροπιζόταν (25)αντιρρυπαντικά (18)αντιρρυπαντικέ (18)αντιρρυπαντική (18)αντιρρυπαντικό (18)αντισεισμικούς (15)αντισηκωνόμουν (19)αντισηκωνόσουν (17)αντισηκώνονται (14)αντισηκώνονταν (14)αντισημιτικούς (15)αντισημιτισμοί (17)αντισημιτισμού (17)αντισημιτισμός (16)αντισημιτισμών (17)αντισοβιετικές (20)αντισοβιετικής (20)αντισοβιετικοί (21)αντισοβιετικού (21)αντισοβιετικός (20)αντισοβιετικών (21)αντισπασμωδικά (22)αντισπασμωδικέ (22)αντισπασμωδική (22)αντισπασμωδικό (22)αντισταθμίζαμε (35)αντισταθμίζατε (33)αντισταθμίζεις (32)αντισταθμίζετε (33)αντισταθμίζουν (34)αντισταθμίσαμε (26)αντισταθμίσατε (24)αντισταθμίσεις (23)αντισταθμίσετε (24)αντισταθμίσεων (26)αντισταθμίσεως (25)αντισταθμίσουν (25)αντισταθμισθεί (33)αντισταθμιστής (23)αντισταθμιστεί (24)αντιστασιακούς (13)αντιστασιαστής (12)αντιστεκόμαστε (16)αντιστεκόμενης (15)αντιστεκόμενοι (16)αντιστεκόσαστε (14)αντιστηρίγματα (19)αντιστηρίζεσαι (23)αντιστηρίζεστε (23)αντιστηρίζεται (23)αντιστηρίζομαι (25)αντιστηρίζουμε (26)αντιστηρίσουμε (17)αντιστηρίχτηκε (22)αντιστηριζόταν (23)αντιστικτικούς (14)αντιστοιχήθηκε (30)αντιστοιχήσαμε (22)αντιστοιχήσατε (20)αντιστοιχήσεις (19)αντιστοιχήσετε (20)αντιστοιχήσουν (21)αντιστοιχίζαμε (31)αντιστοιχίζατε (29)αντιστοιχίζεις (28)αντιστοιχίζετε (29)αντιστοιχίζουν (30)αντιστοιχίσαμε (22)αντιστοιχίσατε (20)αντιστοιχίσεις (19)αντιστοιχίσετε (20)αντιστοιχίσεων (22)αντιστοιχίσεως (21)αντιστοιχίσουν (21)αντιστοιχείται (20)αντιστοιχιστεί (20)αντιστοιχούντα (20)αντιστοιχούσαν (20)αντιστοιχούσας (19)αντιστοιχούσες (19)αντιστοιχούσης (19)αντιστοιχώντας (19)αντιστράτηγους (17)αντιστρέφονται (21)αντιστρέφονταν (21)αντιστρέφοντας (20)αντιστρέψιμους (25)αντιστρατευτεί (15)αντιστρεφόμενη (23)αντιστρεφόμουν (24)αντιστρεφόσουν (22)αντιστυλωνόταν (18)αντιστυλώνεσαι (16)αντιστυλώνεστε (16)αντιστυλώνεται (16)αντιστυλώνομαι (18)αντισυλληπτικά (20)αντισυλληπτικέ (20)αντισυλληπτική (20)αντισυλληπτικό (20)αντισυμβατικός (23)αντισυνέλευσης (16)αντισυφιλιδικά (27)αντισυφιλιδικέ (27)αντισυφιλιδική (27)αντισυφιλιδικό (27)αντισφαιρίσεις (20)αντισφαιρίσεων (23)αντισφαιρίσεως (22)αντισφαιριστές (20)αντισφαιριστής (20)αντισφαιριστών (21)αντιτασσόμαστε (15)αντιτασσόσαστε (13)αντιτεθειμένος (23)αντιτειχίσματα (22)αντιτετανικούς (13)αντιτιθέμενους (24)αντιτιθεμένους (24)αντιτορπιλικές (17)αντιτορπιλικής (17)αντιτορπιλικοί (18)αντιτορπιλικού (18)αντιτορπιλικός (17)αντιτορπιλικών (18)αντιφασίστριας (20)αντιφασίστριες (20)αντιφασιστικές (20)αντιφασιστικής (20)αντιφασιστικοί (21)αντιφασιστικού (21)αντιφασιστικός (20)αντιφασιστικών (21)αντιφασιστριών (21)αντιφατικότητά (20)αντιφατικότητα (21)αντιφεγγίζουμε (38)αντιφεγγίσματα (28)αντιφεγγίσουμε (29)αντιφεμινισμού (24)αντιφεμινισμός (23)αντιφεμινιστές (21)αντιφεμινιστής (21)αντιφεμινιστών (22)αντιφερόμασταν (23)αντιφερόσασταν (21)αντιφιλοσοφικά (30)αντιφιλοσοφικέ (30)αντιφιλοσοφική (30)αντιφιλοσοφικό (30)αντιφλεγμονώδη (30)αντιφλογιστικά (26)αντιφλογιστικέ (26)αντιφλογιστική (26)αντιφλογιστικό (26)αντιφρονούντες (20)αντιφρονούντων (23)αντιφροϊδιστής (22)αντιφυματικούς (23)αντιφωτίζονται (31)αντιφωτίζονταν (31)αντιφωτιζόμουν (34)αντιφωτιζόσουν (32)αντιχαιρέταγαν (24)αντιχαιρέταγες (23)αντιχαιρέτησαν (21)αντιχαιρέτησες (20)αντιχαιρέτιζαν (30)αντιχαιρέτιζες (29)αντιχαιρέτισαν (21)αντιχαιρέτισες (20)αντιχαιρέτισμα (23)αντιχαιρετήσει (21)αντιχαιρετήστε (21)αντιχαιρετίζει (30)αντιχαιρετίσει (21)αντιχαιρετίστε (21)αντιχαιρετούμε (23)αντιχαιρετούσα (21)αντιχαιρετούσε (21)αντιχαρίζονται (30)αντιχαρίζονταν (30)αντιχαριζόμουν (33)αντιχαριζόσουν (31)αντιχιτλερικές (23)αντιχιτλερικής (23)αντιχιτλερικοί (24)αντιχιτλερικού (24)αντιχιτλερικός (23)αντιχιτλερικών (24)αντιχολερικούς (23)αντληθησομένων (28)αντονομάζονται (24)αντονομάζονταν (24)αντονομαζόμουν (27)αντονομαζόσουν (25)αντοφειλόμαστε (24)αντοφειλόσαστε (22)αντρειευτήκαμε (18)αντρειευτήκατε (16)αντρειευόμαστε (17)αντρειευόσαστε (15)αντρωνόντουσαν (17)ανυπεράσπιστες (16)ανυπεράσπιστης (16)ανυπεράσπιστοι (17)ανυπεράσπιστος (16)ανυπεράσπιστου (18)ανυπεράσπιστων (19)ανυπερασπιστής (16)ανυποθήκευτους (26)ανυπολόγιστους (20)ανυπομονήσουμε (20)ανυπομονούσαμε (19)ανυπομονούσατε (17)ανυποστήρικτες (16)ανυποστήρικτης (16)ανυποστήρικτοι (17)ανυποστήρικτος (16)ανυποστήρικτου (18)ανυποστήρικτων (19)ανυπόνοιαστους (15)ανυστεροβουλία (25)ανυστερόβουλες (24)ανυστερόβουλης (24)ανυστερόβουλοι (25)ανυστερόβουλος (24)ανυστερόβουλου (26)ανυστερόβουλων (27)ανυψωνόντουσαν (26)ανωνυμογράφησα (29)ανωνυμογράφησε (29)ανωνυμογράφους (29)ανωνυμογραφήσω (31)ανωνυμογραφίας (28)ανωνυμογραφίες (28)ανωνυμογραφείς (28)ανωνυμογραφιών (29)ανωνυμογραφούν (29)ανωριζόντουσαν (26)ανωτατοποίησης (15)αξεκαθάριστους (33)αξεμπέρδευτους (30)αξεπάστρευτους (25)αξεσφράγιστους (33)αξεφλούδιστους (34)αξεχορτάριαστα (31)αξεχορτάριαστε (31)αξεχορτάριαστη (31)αξεχορτάριαστο (31)αξιανάγνωστους (27)αξιοθαύμαστους (33)αξιοθησαύριστα (32)αξιοθησαύριστε (32)αξιοθησαύριστη (32)αξιοθησαύριστο (32)αξιοκατάκριτες (24)αξιοκατάκριτης (24)αξιοκατάκριτοι (25)αξιοκατάκριτος (24)αξιοκατάκριτου (26)αξιοκατάκριτων (27)αξιοκατηγόρητα (27)αξιοκατηγόρητε (27)αξιοκατηγόρητη (27)αξιοκατηγόρητο (27)αξιολάτρευτους (26)αξιολογήσιμους (29)αξιολογηθήκαμε (39)αξιολογηθήκατε (37)αξιολογημένους (29)αξιολογουμένου (31)αξιολογούμαστε (29)αξιολογούμενες (28)αξιολογούμενοι (29)αξιολογούμενος (28)αξιολογούμενου (30)αξιολογούμενων (31)αξιολογότατους (27)αξιομακάριστες (25)αξιομακάριστης (25)αξιομακάριστοι (26)αξιομακάριστος (25)αξιομακάριστου (27)αξιομακάριστων (28)αξιομνημόνευτα (27)αξιομνημόνευτε (27)αξιομνημόνευτη (27)αξιομνημόνευτο (27)αξιοπαρατήρητα (25)αξιοπαρατήρητε (25)αξιοπαρατήρητη (25)αξιοπαρατήρητο (25)αξιοπερίεργους (28)αξιοποιήσιμους (25)αξιοποιηθήκαμε (35)αξιοποιηθήκατε (33)αξιοποιημένους (25)αξιοποιούμαστε (25)αξιοπρεπέστατα (25)αξιοπρεπέστατε (25)αξιοπρεπέστατη (25)αξιοπρεπέστατο (25)αξιοπρεπέστερα (26)αξιοπρεπέστερε (26)αξιοπρεπέστερη (26)αξιοπρεπέστερο (26)αξιοπρόσεκτους (25)αξιοπρόσεχτους (31)αξιοσημείωτους (26)αξιοσπούδαστες (25)αξιοσπούδαστης (25)αξιοσπούδαστοι (26)αξιοσπούδαστος (25)αξιοσπούδαστου (27)αξιοσπούδαστων (28)αξονομετρικούς (25)αοριστολογήσει (19)αοριστολογήστε (19)αοριστολογείτε (19)αοριστολογικές (19)αοριστολογικής (19)αοριστολογικοί (20)αοριστολογικού (20)αοριστολογικός (19)αοριστολογικών (20)αοριστολογούμε (21)αοριστολογούσα (19)αοριστολογούσε (19)αοριστολόγησαν (19)αοριστολόγησες (18)απαγγελλομένης (25)απαγγελλομένων (28)απαγγελλόμαστε (26)απαγγελλόμενες (25)απαγγελλόμενης (25)απαγγελλόμενοι (26)απαγγελλόμενου (27)απαγγελλόσαστε (24)απαγκιστρωθείς (29)απαγκιστρωθούν (30)απαγκιστρωμένα (23)απαγκιστρωμένε (23)απαγκιστρωμένη (23)απαγκιστρωμένο (23)απαγκιστρώθηκα (29)απαγκιστρώθηκε (29)απαγκιστρώναμε (21)απαγκιστρώνατε (19)απαγκιστρώνεις (18)απαγκιστρώνετε (19)απαγκιστρώνουν (20)απαγκιστρώσαμε (21)απαγκιστρώσατε (19)απαγκιστρώσεις (18)απαγκιστρώσετε (19)απαγκιστρώσεων (21)απαγκιστρώσεως (20)απαγκιστρώσουν (20)απαγορευθήκαμε (31)απαγορευθήκανε (29)απαγορευθήκατε (29)απαγορευμένους (21)απαγορευτήκαμε (22)απαγορευτήκανε (20)απαγορευτήκατε (20)απαγορευτικούς (19)απαγορευόμαστε (21)απαγορευόμουνα (22)απαγορευόσαστε (19)απαγορευόσουνα (20)απαγορεύσιμους (20)απαγριωνόμαστε (22)απαγριωνόσαστε (20)απαγχονίζονται (33)απαγχονίζονταν (33)απαγχονίζοντας (32)απαγχονίστηκαν (25)απαγχονίστηκες (24)απαγχονιζόμουν (36)απαγχονιζόσουν (34)απαγχονισμένες (25)απαγχονισμένης (25)απαγχονισμένοι (26)απαγχονισμένος (25)απαγχονισμένου (27)απαγχονισμένων (28)απαγχονιστείτε (24)απαγχονιστούμε (26)απαθανατίζεσαι (32)απαθανατίζεστε (32)απαθανατίζεται (32)απαθανατίζομαι (34)απαθανατίζουμε (35)απαθανατίσουμε (26)απαθανατίστηκα (24)απαθανατίστηκε (24)απαθανατιζόταν (32)απαθανατισμένα (25)απαθανατισμένε (25)απαθανατισμένη (25)απαθανατισμένο (25)απαθανατιστείς (22)απαθανατιστούν (23)απαθλιωνόμαστε (29)απαθλιωνόσαστε (27)απαιδαγώγητους (23)απαισιόμορφους (24)απαιτητικότατα (15)απαιτητικότατε (15)απαιτητικότατη (15)απαιτητικότατο (15)απαιτητικότερα (16)απαιτητικότερε (16)απαιτητικότερη (16)απαιτητικότερο (16)απαιτητικότητα (15)απακετάριστους (16)απακριβωνόμουν (28)απακριβωνόσουν (26)απακριβώνονται (23)απακριβώνονταν (23)απαλειφόμασταν (25)απαλειφόσασταν (23)απαλλασσομένου (21)απαλλασσομένων (22)απαλλασσόμαστε (20)απαλλασσόμενες (19)απαλλασσόμενης (19)απαλλασσόμενοι (20)απαλλασσόμενος (19)απαλλασσόμενου (21)απαλλασσόμενων (22)απαλλασσόμουνα (21)απαλλασσόντανε (18)απαλλασσόσαστε (18)απαλλασσόσουνα (19)απαλλοτριωθείς (29)απαλλοτριωθούν (30)απαλλοτριωμένα (23)απαλλοτριωμένε (23)απαλλοτριωμένη (23)απαλλοτριωμένο (23)απαλλοτριώθηκα (29)απαλλοτριώθηκε (29)απαλλοτριώναμε (21)απαλλοτριώνατε (19)απαλλοτριώνεις (18)απαλλοτριώνετε (19)απαλλοτριώνουν (20)απαλλοτριώσαμε (21)απαλλοτριώσατε (19)απαλλοτριώσεις (18)απαλλοτριώσετε (19)απαλλοτριώσεων (21)απαλλοτριώσεως (20)απαλλοτριώσεώς (17)απαλλοτριώσιμα (21)απαλλοτριώσιμε (21)απαλλοτριώσιμη (21)απαλλοτριώσιμο (21)απαλλοτριώσουν (20)απαλυνόντουσαν (18)απαμβλυνόμαστε (28)απαμβλυνόσαστε (26)απανθιζόμασταν (34)απανθιζόσασταν (32)απανθρακωθείτε (36)απανθρακωθούμε (38)απανθρακωμένες (28)απανθρακωμένης (28)απανθρακωμένοι (29)απανθρακωμένος (28)απανθρακωμένου (30)απανθρακωμένων (31)απανθρακωνόταν (27)απανθρακώθηκαν (35)απανθρακώθηκες (34)απανθρακώνεσαι (25)απανθρακώνεστε (25)απανθρακώνεται (25)απανθρακώνομαι (27)απανθρακώνουμε (28)απανθρακώσουμε (28)απαξιωνόμασταν (27)απαξιωνόσασταν (25)απαραγνώριστες (18)απαραγνώριστης (18)απαραγνώριστοι (19)απαραγνώριστος (18)απαραγνώριστου (20)απαραγνώριστων (21)απαρακάλεστους (18)απαρακολούθητα (27)απαρακολούθητε (27)απαρακολούθητη (27)απαρακολούθητο (27)απαρακράτητους (17)απαραλλήλιστες (20)απαραλλήλιστης (20)απαραλλήλιστοι (21)απαραλλήλιστος (20)απαραλλήλιστου (22)απαραλλήλιστων (23)απαραπλάνητους (18)απαρασάλευτους (18)απαρασκεύαστες (15)απαρασκεύαστης (15)απαρασκεύαστοι (16)απαρασκεύαστος (15)απαρασκεύαστου (17)απαρασκεύαστων (18)απαραχάρακτους (24)απαραχάραχτους (30)απαργυρωνόμουν (25)απαργυρωνόσουν (23)απαργυρώνονται (20)απαργυρώνονταν (20)απαρεμπόδιστες (20)απαρεμπόδιστης (20)απαρεμπόδιστοι (21)απαρεμπόδιστος (20)απαρεμπόδιστου (22)απαρεμπόδιστων (23)απαρεμφατικούς (24)απαρενόχλητους (24)απαριθμηθήκαμε (38)απαριθμηθήκατε (36)απαριθμημένους (28)απαριθμούμαστε (28)απαρμεγόμασταν (22)απαρμεγόσασταν (20)απαρομοίαστους (17)απαρουσίαστους (16)απαρρησίαστους (16)απαρτιζόμασταν (26)απαρτιζόσασταν (24)απαρχαιωμένους (26)απαρχαιωνόμουν (27)απαρχαιωνόσουν (25)απαρχαιώνονται (22)απαρχαιώνονταν (22)απασβεστωνόταν (23)απασβεστώνεσαι (21)απασβεστώνεστε (21)απασβεστώνεται (21)απασβεστώνομαι (23)απασφαλίζονται (32)απασφαλίζονταν (32)απασφαλιζόμουν (35)απασφαλιζόσουν (33)απασχοληθήκαμε (35)απασχοληθήκατε (33)απασχολημένους (25)απασχολουμένου (27)απασχολουμένων (28)απασχολούμαστε (25)απασχολούμενες (24)απασχολούμενης (24)απασχολούμενοι (25)απασχολούμενος (24)απασχολούμενου (26)απασχολούμενων (27)απαυτωνόμασταν (19)απαυτωνόσασταν (17)απεγκατάστασης (17)απεγκλωβίζεσαι (38)απεγκλωβίζεστε (38)απεγκλωβίζεται (38)απεγκλωβίζομαι (40)απεγκλωβίζουμε (41)απεγκλωβίσουμε (32)απεγκλωβίστηκα (30)απεγκλωβίστηκε (30)απεγκλωβιζόταν (38)απεγκλωβισμένα (31)απεγκλωβισμένε (31)απεγκλωβισμένη (31)απεγκλωβισμένο (31)απεγκλωβισμούς (30)απεγκλωβιστείς (28)απεγκλωβιστούν (29)απειθαρχήσουμε (34)απειθαρχούσαμε (33)απειθαρχούσατε (31)απεικαζόμασταν (26)απεικαζόσασταν (24)απεικονίζονται (24)απεικονίζονταν (24)απεικονίζοντας (23)απεικονίζουσας (24)απεικονίσματος (16)απεικονίστηκαν (16)απεικονίστηκες (15)απεικονιζόμενα (26)απεικονιζόμενο (26)απεικονιζόμουν (27)απεικονιζόσουν (25)απεικονισθέντα (24)απεικονισμάτων (19)απεικονισμένες (16)απεικονισμένης (16)απεικονισμένοι (17)απεικονισμένος (16)απεικονισμένου (18)απεικονισμένων (19)απεικονιστείτε (15)απεικονιστικές (15)απεικονιστικής (15)απεικονιστικοί (16)απεικονιστικού (16)απεικονιστικός (15)απεικονιστικών (16)απεικονιστούμε (17)απειλητικότατα (17)απειλητικότατε (17)απειλητικότατη (17)απειλητικότατο (17)απειλητικότερα (18)απειλητικότερε (18)απειλητικότερη (18)απειλητικότερο (18)απειροελάχιστα (24)απειροελάχιστε (24)απειροελάχιστη (24)απειροελάχιστο (24)απειροπλάσιους (18)απειροπόλεμους (20)απειροστημόρια (18)απειροστημόριο (18)απεκδεχόμασταν (27)απεκδεχόσασταν (25)απεκδυόντουσαν (20)απεκκρινόμαστε (19)απεκκρινόσαστε (17)απελαυνόμασταν (19)απελαυνόσασταν (17)απελευθερωθείς (37)απελευθερωθούν (38)απελευθερωμένα (31)απελευθερωμένε (31)απελευθερωμένη (31)απελευθερωμένο (31)απελευθερωτικά (30)απελευθερωτικέ (30)απελευθερωτική (30)απελευθερωτικό (30)απελευθερώθηκα (37)απελευθερώθηκε (37)απελευθερώναμε (29)απελευθερώνατε (27)απελευθερώνεις (26)απελευθερώνετε (27)απελευθερώνουν (28)απελευθερώσαμε (29)απελευθερώσατε (27)απελευθερώσεις (26)απελευθερώσετε (27)απελευθερώσεων (29)απελευθερώσεως (28)απελευθερώσουν (28)απελευθερώτρια (28)απελπιζόμασταν (28)απελπιζόσασταν (26)απεμπλεκόμαστε (22)απεμπλεκόσαστε (20)απεμπλουτισμός (21)απεμποληθήκαμε (31)απεμποληθήκατε (29)απεμπολούμαστε (21)απενεργοποίησε (19)απενεργοποίηση (19)απενεργοποιήσω (21)απενεργοποιούν (19)απενεχοποιηθεί (31)απενοχοποιηθεί (31)απεραντολογήσω (22)απεραντολογίας (19)απεραντολογίες (19)απεραντολογείς (19)απεραντολογιών (20)απεραντολογούν (20)απεραντολόγησα (20)απεραντολόγησε (20)απεραντολόγους (20)απεργαζόμασταν (29)απεργαζόσασταν (27)απεργοσπάστρια (20)απεργοσπαστικά (20)απεργοσπαστικέ (20)απεργοσπαστική (20)απεργοσπαστικό (20)απεργόπληκτους (22)απερημωνόμαστε (21)απερημωνόσαστε (19)απεριγέλαστους (20)απευθυνόμασταν (27)απευθυνόμενους (27)απευθυνόσασταν (25)απεχθανόμασταν (32)απεχθανόσασταν (30)απιθωνόντουσαν (26)απιστομίζονται (25)απιστομίζονταν (25)απιστομιζόμουν (28)απιστομιζόσουν (26)απιστοποίητους (15)απισχναίνονται (21)απισχναίνονταν (21)απισχναινόμουν (24)απισχναινόσουν (22)απισχναντικούς (21)απλειστηρίαστα (17)απλειστηρίαστε (17)απλειστηρίαστη (17)απλειστηρίαστο (17)απλημμύριστους (21)απληροφόρητους (25)απλοελληνικούς (20)απλοποιηθήκαμε (29)απλοποιηθήκανε (27)απλοποιηθήκατε (27)απλοποιημένους (19)απλοποιούμαστε (19)απλουστευμένες (19)απλουστευμένης (19)απλουστευμένοι (20)απλουστευμένος (19)απλουστευμένου (21)απλουστευμένων (22)απλουστευτείτε (18)απλουστευτικές (18)απλουστευτικής (18)απλουστευτικοί (19)απλουστευτικού (19)απλουστευτικός (18)απλουστευτικών (19)απλουστευτούμε (20)απλουστευόμουν (21)απλουστευόσουν (19)απλουστεύθηκαν (27)απλουστεύονται (17)απλουστεύονταν (17)απλουστεύοντας (16)απλουστεύσουμε (20)απλουστεύτηκαν (18)απλουστεύτηκες (17)απλοϊκευόμαστε (19)απλοϊκευόσαστε (17)αποβαλλόμασταν (27)αποβαλλόσασταν (25)αποβγαζόμασταν (35)αποβγαζόσασταν (33)αποβγανόμασταν (26)αποβγανόσασταν (24)αποβιβαζόμαστε (39)αποβιβαζόσαστε (37)αποβιβασθέντες (36)αποβιβασμένους (30)αποβιβαστήκαμε (31)αποβιβαστήκατε (29)αποβιβαστικούς (28)αποβιομηχάνιζα (39)αποβιομηχάνιζε (39)αποβιομηχάνισα (30)αποβιομηχάνισε (30)αποβιομηχάνιση (30)αποβιομηχανίζω (41)αποβιομηχανίσω (32)αποβλακωθήκαμε (38)αποβλακωθήκατε (36)αποβλακωμένους (28)αποβλακωνόμουν (29)αποβλακωνόσουν (27)αποβλακωτικούς (26)αποβλακώνονται (24)αποβλακώνονταν (24)αποβλακώνοντας (23)αποβοτανίζεσαι (30)αποβοτανίζεστε (30)αποβοτανίζεται (30)αποβοτανίζομαι (32)αποβοτανιζόταν (30)αποβουβαίνεσαι (29)αποβουβαίνεστε (29)αποβουβαίνεται (29)αποβουβαίνομαι (31)αποβουβαινόταν (29)αποβουτυρωθείς (34)αποβουτυρωθούν (35)αποβουτυρωμένα (28)αποβουτυρωμένε (28)αποβουτυρωμένη (28)αποβουτυρωμένο (28)αποβουτυρώθηκα (34)αποβουτυρώθηκε (34)αποβουτυρώναμε (26)αποβουτυρώνατε (24)αποβουτυρώνεις (23)αποβουτυρώνετε (24)αποβουτυρώνουν (25)αποβουτυρώσαμε (26)αποβουτυρώσατε (24)αποβουτυρώσεις (23)αποβουτυρώσετε (24)αποβουτυρώσεων (26)αποβουτυρώσεως (25)αποβουτυρώσουν (25)αποβρεχόμασταν (31)αποβρεχόσασταν (29)αποβρομίζονται (33)αποβρομίζονταν (33)αποβρομιζόμουν (36)αποβρομιζόσουν (34)απογαλακτίζαμε (31)απογαλακτίζατε (29)απογαλακτίζεις (28)απογαλακτίζετε (29)απογαλακτίζουν (30)απογαλακτίσαμε (22)απογαλακτίσατε (20)απογαλακτίσεις (19)απογαλακτίσετε (20)απογαλακτίσουν (21)απογαλακτισμού (22)απογαλακτισμός (21)απογαλακτιστεί (20)απογδερνόμαστε (23)απογδερνόσαστε (21)απογεγραμμένες (24)απογεγραμμένοι (25)απογεγραμμένος (24)απογεγραμμένων (27)απογειωνόμαστε (21)απογειωνόσαστε (19)απογεμιζόμαστε (30)απογεμιζόσαστε (28)απογεμισμένους (21)απογευματινούς (19)απογευόντουσαν (19)απογινόντουσαν (18)απογιομίζονται (28)απογιομίζονταν (28)απογιομιζόμουν (31)απογιομιζόσουν (29)απογκρεμίζεσαι (30)απογκρεμίζεστε (30)απογκρεμίζεται (30)απογκρεμίζομαι (32)απογκρεμιζόταν (30)απογοητευθείτε (27)απογοητευθούμε (29)απογοητευμένες (19)απογοητευμένης (19)απογοητευμένοι (20)απογοητευμένος (19)απογοητευμένου (21)απογοητευμένων (22)απογοητευτείτε (18)απογοητευτικές (18)απογοητευτικής (18)απογοητευτικοί (19)απογοητευτικού (19)απογοητευτικός (18)απογοητευτικών (19)απογοητευτούμε (20)απογοητευόμουν (21)απογοητευόσουν (19)απογοητεύθηκαν (27)απογοητεύονται (17)απογοητεύονταν (17)απογοητεύοντας (16)απογοητεύσουμε (20)απογοητεύτηκαν (18)απογοητεύτηκες (17)απογραφομένους (27)απογραφόμασταν (27)απογραφόσασταν (25)απογυμνάζονται (29)απογυμνάζονταν (29)απογυμναζόμουν (32)απογυμναζόσουν (30)απογυμνωθήκαμε (34)απογυμνωθήκατε (32)απογυμνωμένους (24)απογυμνωνόμουν (25)απογυμνωνόσουν (23)απογυμνώνονται (20)απογυμνώνονταν (20)απογυμνώνοντας (19)απογυριζόμαστε (30)απογυριζόσαστε (28)απογωνιάζονται (28)απογωνιάζονταν (28)απογωνιαζόμουν (31)απογωνιαζόσουν (29)αποδασωνόμαστε (21)αποδασωνόσαστε (19)αποδεδειγμένες (24)αποδεδειγμένης (24)αποδεδειγμένοι (25)αποδεδειγμένος (24)αποδεδειγμένου (26)αποδεδειγμένων (27)αποδεικνυόμουν (22)αποδεικνυόσουν (20)αποδεικνύονται (18)αποδεικνύονταν (18)αποδεικνύοντας (17)αποδειχνόμαστε (26)αποδειχνόσαστε (24)αποδεκατίζεσαι (27)αποδεκατίζεστε (27)αποδεκατίζεται (27)αποδεκατίζομαι (29)αποδεκατίζουμε (30)αποδεκατίσματα (20)αποδεκατίσουμε (21)αποδεκατίστηκα (19)αποδεκατίστηκε (19)αποδεκατιζόταν (27)αποδεκατισμένα (20)αποδεκατισμένε (20)αποδεκατισμένη (20)αποδεκατισμένο (20)αποδεκατισμούς (19)αποδεκατιστείς (17)αποδεκατιστούν (18)αποδεκτότερους (19)αποδελτιωθείτε (30)αποδελτιωθούμε (32)αποδελτιωμένες (22)αποδελτιωμένης (22)αποδελτιωμένοι (23)αποδελτιωμένος (22)αποδελτιωμένου (24)αποδελτιωμένων (25)αποδελτιωνόταν (21)αποδελτιώθηκαν (29)αποδελτιώθηκες (28)αποδελτιώνεσαι (19)αποδελτιώνεστε (19)αποδελτιώνεται (19)αποδελτιώνομαι (21)αποδελτιώνουμε (22)αποδελτιώσουμε (22)αποδενόντουσαν (18)αποδεσμευμένες (21)αποδεσμευμένης (21)αποδεσμευμένοι (22)αποδεσμευμένος (21)αποδεσμευμένου (23)αποδεσμευμένων (24)αποδεσμευτείτε (20)αποδεσμευτούμε (22)αποδεσμευόμουν (23)αποδεσμευόσουν (21)αποδεσμεύονται (19)αποδεσμεύονταν (19)αποδεσμεύοντας (18)αποδεσμεύσουμε (22)αποδεσμεύτηκαν (20)αποδεσμεύτηκες (19)αποδεχτότατους (24)αποδεχτότερους (25)αποδεχόντουσαν (25)αποδιαβάζονται (33)αποδιαβάζονταν (33)αποδιαβαζόμουν (36)αποδιαβαζόσουν (34)αποδιαλέγονται (22)αποδιαλέγονταν (22)αποδιαλεγούδια (25)αποδιαλεγόμουν (25)αποδιαλεγόσουν (23)αποδιαλυόμαστε (22)αποδιαλυόσαστε (20)αποδιαμόρφωσης (28)αποδιαρθρωθείς (38)αποδιαρθρωθούν (39)αποδιαρθρωμένα (32)αποδιαρθρωμένε (32)αποδιαρθρωμένη (32)αποδιαρθρωμένο (32)αποδιαρθρώθηκα (38)αποδιαρθρώθηκε (38)αποδιαρθρώναμε (30)αποδιαρθρώνατε (28)αποδιαρθρώνεις (27)αποδιαρθρώνετε (28)αποδιαρθρώνουν (29)αποδιαρθρώσαμε (30)αποδιαρθρώσατε (28)αποδιαρθρώσεις (27)αποδιαρθρώσετε (28)αποδιαρθρώσεων (30)αποδιαρθρώσεως (29)αποδιαρθρώσουν (29)αποδιδόντουσαν (21)αποδιεθνοποιεί (27)αποδιοπομπαίας (20)αποδιοπομπαίες (20)αποδιοπομπαίοι (21)αποδιοπομπαίος (20)αποδιοπομπαίου (22)αποδιοπομπαίων (23)αποδιοργάνωναν (23)αποδιοργάνωνες (22)αποδιοργάνωσαν (23)αποδιοργάνωσες (22)αποδιοργάνωσης (22)αποδιοργάνωσις (22)αποδιοργανωθεί (32)αποδιοργανώνει (21)αποδιοργανώσει (21)αποδιοργανώσου (22)αποδιοργανώστε (21)αποδιπλωνόμουν (25)αποδιπλωνόσουν (23)αποδιπλώνονται (20)αποδιπλώνονταν (20)αποδιωκόμασταν (22)αποδιωκόσασταν (20)αποδιωχνόμαστε (28)αποδιωχνόσαστε (26)αποδοκιμάζεσαι (29)αποδοκιμάζεστε (29)αποδοκιμάζεται (29)αποδοκιμάζομαι (31)αποδοκιμάζουμε (32)αποδοκιμάσθηκε (30)αποδοκιμάσουμε (23)αποδοκιμάστηκα (21)αποδοκιμάστηκε (21)αποδοκιμαζόταν (29)αποδοκιμασμένα (22)αποδοκιμασμένε (22)αποδοκιμασμένη (22)αποδοκιμασμένο (22)αποδοκιμαστείς (19)αποδοκιμαστικά (21)αποδοκιμαστικέ (21)αποδοκιμαστική (21)αποδοκιμαστικό (21)αποδοκιμαστούν (20)αποδοτικοτήτων (20)αποδοτικότατες (17)αποδοτικότατης (17)αποδοτικότατοι (18)αποδοτικότατος (17)αποδοτικότατου (19)αποδοτικότατων (20)αποδοτικότερες (18)αποδοτικότερης (18)αποδοτικότεροι (19)αποδοτικότερος (18)αποδοτικότερου (20)αποδοτικότερων (21)αποδοτικότητάς (16)αποδοτικότητας (17)αποδοτικότητες (17)αποδρομολόγηση (25)αποδρομόληγηση (25)αποδυναμούμενη (22)αποδυναμούμενο (22)αποδυναμωθείτε (31)αποδυναμωθούμε (33)αποδυναμωμένες (23)αποδυναμωμένης (23)αποδυναμωμένοι (24)αποδυναμωμένος (23)αποδυναμωμένου (25)αποδυναμωμένων (26)αποδυναμωνόταν (22)αποδυναμωτικές (22)αποδυναμωτικής (22)αποδυναμωτικοί (23)αποδυναμωτικού (23)αποδυναμωτικός (22)αποδυναμωτικών (23)αποδυναμώθηκαν (30)αποδυναμώθηκες (29)αποδυναμώνεσαι (20)αποδυναμώνεστε (20)αποδυναμώνεται (20)αποδυναμώνομαι (22)αποδυναμώνουμε (23)αποδυναμώσουμε (23)αποεθνοποίησης (23)αποζαλιζόμαστε (36)αποζαλιζόσαστε (34)αποζαρωνόμαστε (28)αποζαρωνόσαστε (26)αποζημιωθέντος (35)αποζημιωθέντων (38)αποζημιωθήκαμε (39)αποζημιωθήκατε (37)αποζημιωμένους (29)αποζημιωνόμουν (30)αποζημιωνόσουν (28)αποζημιώνονται (25)αποζημιώνονταν (25)αποζημιώνοντας (24)αποζυγωνόμαστε (31)αποζυγωνόσαστε (29)αποζυμωνόμαστε (30)αποζυμωνόσαστε (28)αποζωνόντουσαν (26)αποθαλασσωθείς (35)αποθαλασσωθούν (36)αποθαλασσωμένα (29)αποθαλασσωμένε (29)αποθαλασσωμένη (29)αποθαλασσωμένο (29)αποθαλασσώθηκα (35)αποθαλασσώθηκε (35)αποθαλασσώσεις (24)αποθαλασσώσεων (27)αποθαλασσώσεως (26)αποθαμπωνόμουν (31)αποθαμπωνόσουν (29)αποθαμπώνονται (26)αποθαμπώνονταν (26)αποθανατίζεσαι (32)αποθανατίζεστε (32)αποθανατίζεται (32)αποθανατίζομαι (34)αποθανατίζουμε (35)αποθανατίσουμε (26)αποθανατίστηκα (24)αποθανατίστηκε (24)αποθανατιζόταν (32)αποθανατιστείς (22)αποθανατιστούν (23)αποθαρρυμένους (28)αποθαρρυνθείτε (35)αποθαρρυνθούμε (37)αποθαρρυντικές (26)αποθαρρυντικής (26)αποθαρρυντικοί (27)αποθαρρυντικού (27)αποθαρρυντικός (26)αποθαρρυντικών (27)αποθαρρυνόμουν (29)αποθαρρυνόσουν (27)αποθαρρύνθηκαν (35)αποθαρρύνθηκες (34)αποθαρρύνονται (25)αποθαρρύνονταν (25)αποθαρρύνοντας (24)αποθεραπευμένα (28)αποθεραπευμένε (28)αποθεραπευμένη (28)αποθεραπευμένο (28)αποθεραπευτείς (25)αποθεραπευτούν (26)αποθεραπευόταν (26)αποθεραπεύεσαι (25)αποθεραπεύεστε (25)αποθεραπεύεται (25)αποθεραπεύομαι (27)αποθεραπεύουμε (28)αποθεραπεύσαμε (27)αποθεραπεύσατε (25)αποθεραπεύσεις (24)αποθεραπεύσετε (25)αποθεραπεύσουν (26)αποθεραπεύτηκα (26)αποθεραπεύτηκε (26)αποθεριζόμαστε (35)αποθεριζόσαστε (33)αποθερισμένους (26)αποθεριστήκαμε (27)αποθεριστήκατε (25)αποθερμαίνεσαι (26)αποθερμαίνεστε (26)αποθερμαίνεται (26)αποθερμαίνομαι (28)αποθερμαινόταν (26)αποθετόντουσαν (24)αποθεωνόμασταν (27)αποθεωνόσασταν (25)αποθηκευμένους (27)αποθηκευομένων (29)αποθηκευτήκαμε (28)αποθηκευτήκανε (26)αποθηκευτήκατε (26)αποθηκευτικούς (25)αποθηκευόμαστε (27)αποθηκευόμενων (29)αποθηκευόμουνα (28)αποθηκευόσαστε (25)αποθηκευόσουνα (26)αποθηλαζόμαστε (36)αποθηλαζόσαστε (34)αποθηριωθήκαμε (38)αποθηριωθήκατε (36)αποθηριωμένους (28)αποθηριωνόμουν (29)αποθηριωνόσουν (27)αποθηριώνονται (24)αποθηριώνονταν (24)αποθηριώνοντας (23)αποθησαυρίζαμε (36)αποθησαυρίζατε (34)αποθησαυρίζεις (33)αποθησαυρίζετε (34)αποθησαυρίζουν (35)αποθησαυρίσαμε (27)αποθησαυρίσατε (25)αποθησαυρίσεις (24)αποθησαυρίσετε (25)αποθησαυρίσεων (27)αποθησαυρίσεως (26)αποθησαυρίσουν (26)αποθησαυρισμοί (27)αποθησαυρισμού (27)αποθησαυρισμός (26)αποθησαυρισμών (27)αποθησαυριστές (24)αποθησαυριστής (24)αποθησαυριστεί (25)αποθησαυριστών (25)αποθολωνόμαστε (29)αποθολωνόσαστε (27)αποθρασυνθείτε (34)αποθρασυνθούμε (36)αποθρασυνόμουν (28)αποθρασυνόσουν (26)αποθρασύνθηκαν (34)αποθρασύνθηκες (33)αποθρασύνονται (24)αποθρασύνονταν (24)αποθρασύνοντας (23)αποθραυόμασταν (27)αποθραυόσασταν (25)αποθυμιόμασταν (28)αποθυμιόσασταν (26)αποθωρακίζεσαι (36)αποθωρακίζεστε (36)αποθωρακίζεται (36)αποθωρακίζομαι (38)αποθωρακιζόταν (36)αποικιζόμασταν (26)αποικιζόσασταν (24)αποικιοκρατίας (16)αποικιοκρατίες (16)αποικιοκρατικά (18)αποικιοκρατικέ (18)αποικιοκρατική (18)αποικιοκρατικό (18)αποικιοκρατιών (17)αποικοδομήσεις (19)αποικοδομήσεων (22)αποικοδομήσεως (21)αποκαθίστανται (24)αποκαθαίρονται (25)αποκαθαίρονταν (25)αποκαθαιρόμουν (28)αποκαθαιρόσουν (26)αποκαθηλωθείτε (37)αποκαθηλωθούμε (39)αποκαθηλωμένες (29)αποκαθηλωμένης (29)αποκαθηλωμένοι (30)αποκαθηλωμένος (29)αποκαθηλωμένου (31)αποκαθηλωμένων (32)αποκαθηλωνόταν (28)αποκαθηλώθηκαν (36)αποκαθηλώθηκες (35)αποκαθηλώνεσαι (26)αποκαθηλώνεστε (26)αποκαθηλώνεται (26)αποκαθηλώνομαι (28)αποκαθηλώνουμε (29)αποκαθηλώσουμε (29)αποκαθιστώνται (24)αποκαθιστώντας (23)αποκαιγόμασταν (20)αποκαιγόσασταν (18)αποκαιόντουσαν (16)αποκαλεσμένους (19)αποκαλεστήκαμε (20)αποκαλεστήκατε (18)αποκαλούμασταν (19)αποκαλούμενους (19)αποκαλούσασταν (17)αποκαλυμμένους (22)αποκαλυπτήριας (19)αποκαλυπτήριες (19)αποκαλυπτήριοι (20)αποκαλυπτήριος (19)αποκαλυπτήριου (21)αποκαλυπτήριων (22)αποκαλυπτηρίων (22)αποκαλυπτικούς (19)αποκαλυπτόμουν (22)αποκαλυπτόσουν (20)αποκαλυπτότανε (19)αποκαλυφθέντες (33)αποκαλυφθέντος (33)αποκαλυφτήκαμε (28)αποκαλυφτήκανε (26)αποκαλυφτήκατε (26)αποκαλύπτονται (18)αποκαλύπτονταν (18)αποκαλύπτοντας (17)αποκαμωνόμαστε (21)αποκαμωνόσαστε (19)αποκαπνίζονται (25)αποκαπνίζονταν (25)αποκαπνιζόμουν (28)αποκαπνιζόσουν (26)αποκαρδιωθείτε (30)αποκαρδιωθούμε (32)αποκαρδιωμένες (22)αποκαρδιωμένης (22)αποκαρδιωμένοι (23)αποκαρδιωμένος (22)αποκαρδιωμένου (24)αποκαρδιωμένων (25)αποκαρδιωνόταν (21)αποκαρδιωτικές (21)αποκαρδιωτικής (21)αποκαρδιωτικοί (22)αποκαρδιωτικού (22)αποκαρδιωτικός (21)αποκαρδιωτικών (22)αποκαρδιώθηκαν (29)αποκαρδιώθηκες (28)αποκαρδιώνεσαι (19)αποκαρδιώνεστε (19)αποκαρδιώνεται (19)αποκαρδιώνομαι (21)αποκαρδιώνουμε (22)αποκαρδιώσουμε (22)αποκαρωνόμαστε (20)αποκαταστάθηκε (25)αποκαταστάσεις (14)αποκαταστάσεων (17)αποκαταστάσεως (16)αποκαταστάσεώς (13)αποκαταστάσιμα (17)αποκαταστάσιμε (17)αποκαταστάσιμη (17)αποκαταστάσιμο (17)αποκαταστήσετε (15)αποκαταστήσουν (16)αποκατασταθείς (23)αποκατασταθούν (24)αποκαταστημένα (17)αποκαταστημένη (17)αποκαταστημένο (17)αποκατεστημένη (17)αποκεντρωθείτε (27)αποκεντρωθούμε (29)αποκεντρωμένες (19)αποκεντρωμένης (19)αποκεντρωμένοι (20)αποκεντρωμένος (19)αποκεντρωμένου (21)αποκεντρωμένων (22)αποκεντρωνόταν (18)αποκεντρωτικές (18)αποκεντρωτικής (18)αποκεντρωτικοί (19)αποκεντρωτικού (19)αποκεντρωτικός (18)αποκεντρωτικών (19)αποκεντρωτισμό (20)αποκεντρώθηκαν (26)αποκεντρώθηκες (25)αποκεντρώνεσαι (16)αποκεντρώνεστε (16)αποκεντρώνεται (16)αποκεντρώνομαι (18)αποκεντρώνουμε (19)αποκεντρώσουμε (19)αποκερματισμού (20)αποκεφαλίζεσαι (33)αποκεφαλίζεστε (33)αποκεφαλίζεται (33)αποκεφαλίζομαι (35)αποκεφαλίζουμε (36)αποκεφαλίσουμε (27)αποκεφαλίστηκα (25)αποκεφαλίστηκε (25)αποκεφαλιζόταν (33)αποκεφαλισμένα (26)αποκεφαλισμένε (26)αποκεφαλισμένη (26)αποκεφαλισμένο (26)αποκεφαλισμούς (25)αποκεφαλιστείς (23)αποκεφαλιστούν (24)αποκηδευόμαστε (21)αποκηδευόσαστε (19)αποκηρυγμένους (22)αποκηρυσσόμουν (20)αποκηρυσσόσουν (18)αποκηρυττόμουν (20)αποκηρυττόσουν (18)αποκηρυχτήκαμε (27)αποκηρυχτήκατε (25)αποκηρύσσονται (16)αποκηρύσσονταν (16)αποκηρύσσοντας (15)αποκηρύττονται (16)αποκηρύττονταν (16)αποκλαδευόμουν (24)αποκλαδευόσουν (22)αποκλαδεύονται (20)αποκλαδεύονταν (20)αποκλεισθέντες (25)αποκλεισθέντος (25)αποκλεισθέντων (28)αποκλεισθείσης (25)αποκλεισμένους (19)αποκλειστήκαμε (20)αποκλειστήκανε (18)αποκλειστήκατε (18)αποκλειστικούς (17)αποκλειόμασταν (19)αποκλειόσασταν (17)αποκληρωθήκαμε (32)αποκληρωθήκατε (30)αποκληρωμένους (22)αποκληρωνόμουν (23)αποκληρωνόσουν (21)αποκληρωτικούς (20)αποκληρώνονται (18)αποκληρώνονταν (18)αποκληρώνοντας (17)αποκλιμακωθείς (30)αποκλιμακωθούν (31)αποκλιμακωμένα (24)αποκλιμακωμένε (24)αποκλιμακωμένη (24)αποκλιμακωμένο (24)αποκλιμακώθηκα (30)αποκλιμακώθηκε (30)αποκλιμακώναμε (22)αποκλιμακώνατε (20)αποκλιμακώνεις (19)αποκλιμακώνετε (20)αποκλιμακώνουν (21)αποκλιμακώσαμε (22)αποκλιμακώσατε (20)αποκλιμακώσεις (19)αποκλιμακώσετε (20)αποκλιμακώσεων (22)αποκλιμακώσεως (21)αποκλιμακώσουν (21)αποκλωθόμασταν (30)αποκλωθόσασταν (28)αποκοβόντουσαν (23)αποκοιμίζονται (26)αποκοιμίζονταν (26)αποκοιμίζοντας (25)αποκοιμίσματος (18)αποκοιμιζόμουν (29)αποκοιμιζόσουν (27)αποκοιμισμάτων (21)αποκοιμισμένες (18)αποκοιμισμένης (18)αποκοιμισμένοι (19)αποκοιμισμένος (18)αποκοιμισμένου (20)αποκοιμισμένων (21)αποκοιμιστικές (17)αποκοιμιστικής (17)αποκοιμιστικοί (18)αποκοιμιστικού (18)αποκοιμιστικός (17)αποκοιμιστικών (18)αποκολληθήκαμε (31)αποκολληθήκατε (29)αποκολλημένους (21)αποκολλιούνται (19)αποκολλιόμαστε (21)αποκολοκύνθωση (29)αποκομιζόμαστε (28)αποκομιζόσαστε (26)αποκομισμένους (19)αποκομιστήκαμε (20)αποκομιστήκατε (18)αποκοπτόμασταν (18)αποκοπτόσασταν (16)αποκορυφωθείτε (35)αποκορυφωθούμε (37)αποκορυφωμάτων (30)αποκορυφωμένες (27)αποκορυφωμένης (27)αποκορυφωμένοι (28)αποκορυφωμένος (27)αποκορυφωμένου (29)αποκορυφωμένων (30)αποκορυφωνόταν (26)αποκορυφώθηκαν (34)αποκορυφώθηκες (33)αποκορυφώματος (25)αποκορυφώνεσαι (24)αποκορυφώνεστε (24)αποκορυφώνεται (24)αποκορυφώνομαι (26)αποκορυφώνουμε (27)αποκορυφώσουμε (27)αποκουρευόμουν (21)αποκουρευόσουν (19)αποκουρεύονται (17)αποκουρεύονταν (17)αποκουταίνεσαι (16)αποκουταίνεστε (16)αποκουταίνεται (16)αποκουταίνομαι (18)αποκουταινόταν (16)αποκουφαίνεσαι (23)αποκουφαίνεστε (23)αποκουφαίνεται (23)αποκουφαίνομαι (25)αποκουφαινόταν (23)αποκοχλιωνόταν (26)αποκοχλιώνεσαι (24)αποκοχλιώνεστε (24)αποκοχλιώνεται (24)αποκοχλιώνομαι (26)αποκρατικοποιώ (18)αποκρεμάστηκαν (19)αποκρεμασμένος (19)αποκρενόμασταν (18)αποκρενόσασταν (16)αποκρημνίζεσαι (27)αποκρημνίζεστε (27)αποκρημνίζεται (27)αποκρημνίζομαι (29)αποκρημνιζόταν (27)αποκρινόμασταν (18)αποκρινόσασταν (16)αποκρουστήκαμε (20)αποκρουστήκανε (18)αποκρουστήκατε (18)αποκρουστικούς (17)αποκρουόμασταν (19)αποκρουόσασταν (17)αποκρυβόμασταν (26)αποκρυβόσασταν (24)αποκρυπτογραφώ (29)αποκρυπτόμαστε (20)αποκρυπτόμενος (19)αποκρυπτόσαστε (18)αποκρυστάλλωμα (25)αποκρυστάλλωνα (23)αποκρυστάλλωνε (23)αποκρυστάλλωσα (23)αποκρυστάλλωσε (23)αποκρυστάλλωση (23)αποκρυσταλλωθώ (32)αποκρυσταλλώνω (23)αποκρυσταλλώσω (23)αποκρυφολογίας (28)αποκρυφολογίες (28)αποκρυφολογιών (29)αποκτενίζονται (24)αποκτενίζονταν (24)αποκτενιζόμουν (27)αποκτενιζόσουν (25)αποκτηνωθήκαμε (29)αποκτηνωθήκατε (27)αποκτηνωμένους (19)αποκτηνωνόμουν (20)αποκτηνωνόσουν (18)αποκτηνωτικούς (17)αποκτηνώνονται (15)αποκτηνώνονταν (15)αποκτηνώνοντας (14)αποκτιόντουσαν (16)αποκυλιόμασταν (20)αποκυλιόσασταν (18)αποκωδικοποιεί (22)απολακτίζονται (26)απολακτίζονταν (26)απολακτίζοντας (25)απολακτίστηκαν (18)απολακτίστηκες (17)απολακτιζόμουν (29)απολακτιζόσουν (27)απολακτισμένες (18)απολακτισμένης (18)απολακτισμένοι (19)απολακτισμένος (18)απολακτισμένου (20)απολακτισμένων (21)απολακτιστείτε (17)απολακτιστούμε (19)απολαμβάνοντας (24)απολειπόμασταν (19)απολειπόσασταν (17)απολεπιζόμαστε (28)απολεπιζόσαστε (26)απολεπισμένους (19)απολεπιστήκαμε (20)απολεπιστήκατε (18)απολεπτυνόμουν (21)απολεπτυνόσουν (19)απολεπτύνονται (17)απολεπτύνονταν (17)απολερωνόμαστε (21)απολερωνόσαστε (19)απολησμονάγαμε (23)απολησμονάγατε (21)απολησμονήθηκα (28)απολησμονήθηκε (28)απολησμονήσαμε (20)απολησμονήσατε (18)απολησμονήσεις (17)απολησμονήσετε (18)απολησμονήσουν (19)απολησμονηθείς (26)απολησμονηθούν (27)απολησμονημένα (20)απολησμονημένε (20)απολησμονημένη (20)απολησμονημένο (20)απολησμονιέμαι (20)απολησμονιέσαι (18)απολησμονιέστε (18)απολησμονιέται (18)απολησμονιόταν (18)απολησμονούσαν (18)απολησμονούσες (17)απολησμονώντας (17)απολιθωνόμαστε (29)απολιθωνόσαστε (27)απολιπαίνονται (17)απολιπαίνονταν (17)απολιπαίνοντας (16)απολιπαινόμουν (20)απολιπαινόσουν (18)απολιπανθήκαμε (29)απολιπανθήκατε (27)απολιπασμένους (19)απολιχνίζονται (32)απολιχνίζονταν (32)απολιχνιζόμουν (35)απολιχνιζόσουν (33)απολιωνόμασταν (20)απολιωνόσασταν (18)απολογιστικούς (19)απολουζόμασταν (28)απολουζόσασταν (26)απολυμαίνονται (19)απολυμαίνονταν (19)απολυμαίνοντας (18)απολυμαινόμουν (22)απολυμαινόσουν (20)απολυμανθήκαμε (31)απολυμανθήκατε (29)απολυμαντήριας (19)απολυμαντήριες (19)απολυμαντήριοι (20)απολυμαντήριον (20)απολυμαντήριος (19)απολυμαντήριου (21)απολυμαντήριων (22)απολυμαντηρίου (21)απολυμαντηρίων (22)απολυμαντικούς (19)απολυμασμένους (21)απολυταρχικούς (25)απολυταρχισμοί (27)απολυταρχισμού (27)απολυταρχισμός (26)απολυταρχισμών (27)απολυτοποίησής (16)απολυτοποίησης (17)απολυτρωθήκαμε (32)απολυτρωθήκατε (30)απολυτρωμένους (22)απολυτρωνόμουν (23)απολυτρωνόσουν (21)απολυτρωτικούς (20)απολυτρώνονται (18)απολυτρώνονταν (18)απολυτρώνοντας (17)απολωλαίνονται (20)απολωλαίνονταν (20)απολωλαίνοντας (19)απολωλαινόμουν (23)απολωλαινόσουν (21)απομαγνητίζαμε (30)απομαγνητίζατε (28)απομαγνητίζεις (27)απομαγνητίζετε (28)απομαγνητίζουν (29)απομαγνητίσαμε (21)απομαγνητίσατε (19)απομαγνητίσεις (18)απομαγνητίσετε (19)απομαγνητίσουν (20)απομαγνητισμός (20)απομαγνητιστεί (19)απομαγνητοφωνώ (28)απομαδιζόμαστε (30)απομαδιζόσαστε (28)απομαζευόμαστε (28)απομαζευόσαστε (26)απομαζωνόμαστε (29)απομαζωνόσαστε (27)απομακρυθέντος (27)απομακρυνθείτε (28)απομακρυνθούμε (30)απομακρυνθούνε (28)απομακρυνόμενη (21)απομακρυνόμενο (21)απομακρυνόμουν (22)απομακρυνόσουν (20)απομακρυσμένες (20)απομακρυσμένης (20)απομακρυσμένοι (21)απομακρυσμένος (20)απομακρυσμένου (22)απομακρυσμένων (23)απομακρύνθηκαν (28)απομακρύνθηκες (27)απομακρύνονται (18)απομακρύνονταν (18)απομακρύνοντας (17)απομαραίνονται (17)απομαραίνονταν (17)απομαραινόμουν (20)απομαραινόσουν (18)απομαυρίζονται (27)απομαυρίζονταν (27)απομαυριζόμουν (30)απομαυριζόσουν (28)απομειωνόμαστε (20)απομειωνόσαστε (18)απομνημονευτεί (19)απομνημονεύαμε (20)απομνημονεύατε (18)απομνημονεύεις (17)απομνημονεύετε (18)απομνημονεύομε (20)απομνημονεύουν (19)απομνημονεύσει (18)απομνημονεύσου (19)απομνημονεύστε (18)απομνημόνευσαν (19)απομνημόνευσες (18)απομνημόνευσης (18)απομνημόνευσις (18)απομονωνόμαστε (20)απομονωνόμουνα (21)απομονωνόντανε (18)απομονωνόσαστε (18)απομονωνόσουνα (19)απομυθοποίησαν (27)απομυθοποίησες (26)απομυθοποίησης (26)απομυθοποίησις (26)απομυθοποιήσει (27)απομυθοποιήσου (28)απομυθοποιήστε (27)απομυθοποιείτε (27)απομυθοποιηθεί (36)απομυθοποιούμε (29)απομυθοποιούσα (27)απομυθοποιούσε (27)απομωραίνονται (19)απομωραίνονταν (19)απομωραινόμουν (22)απομωραινόσουν (20)αποναρκοποίηση (17)αποναρκωθήκαμε (30)αποναρκωθήκατε (28)αποναρκωμένους (20)αποναρκωνόμουν (21)αποναρκωνόσουν (19)αποναρκωτικούς (18)αποναρκώνονται (16)αποναρκώνονταν (16)αποναρκώνοντας (15)απονεκρωθήκαμε (30)απονεκρωθήκατε (28)απονεκρωμένους (20)απονεκρωνόμουν (21)απονεκρωνόσουν (19)απονεκρώνονται (16)απονεκρώνονταν (16)απονεκρώνοντας (15)απονεμόντουσαν (17)απονενοημένους (16)απονευρωθήκαμε (30)απονευρωθήκατε (28)απονευρωμένους (20)απονευρωνόμουν (21)απονευρωνόσουν (19)απονευρωτικούς (18)απονευρώνονται (16)απονευρώνονταν (16)απονευρώνοντας (15)απονευόντουσαν (16)απονιβόντουσαν (22)απονυχτωνόμουν (27)απονυχτωνόσουν (25)απονυχτώνονται (22)απονυχτώνονταν (22)αποξειδωνόμουν (31)αποξειδωνόσουν (29)αποξειδώνονται (26)αποξειδώνονταν (26)αποξενωνόμαστε (27)αποξενωνόσαστε (25)αποξεραίνονται (24)αποξεραίνονταν (24)αποξεραίνοντας (23)αποξεραινόμουν (27)αποξεραινόσουν (25)αποξεχανόμαστε (32)αποξεχανόσαστε (30)αποξεχασμένους (32)αποξεχαστήκαμε (33)αποξεχαστήκατε (31)αποξεχνιούνται (30)αποξεχνιόμαστε (32)αποξηλωνόμαστε (29)αποξηλωνόσαστε (27)αποξηραίνονται (24)αποξηραίνονταν (24)αποξηραίνοντας (23)αποξηραινόμουν (27)αποξηραινόσουν (25)αποξηρανθήκαμε (36)αποξηρανθήκατε (34)αποξηραντικούς (24)αποξυγονωνόταν (29)αποξυγονώνεσαι (27)αποξυγονώνεστε (27)αποξυγονώνεται (27)αποξυγονώνομαι (29)αποξυλωνόμαστε (30)αποξυλωνόσαστε (28)αποξυριζόμαστε (36)αποξυριζόσαστε (34)αποπαγοποίησης (18)αποπαιρνόμαστε (18)αποπαιρνόσαστε (16)αποπειραθέντων (27)αποπελεκίζεσαι (27)αποπελεκίζεστε (27)αποπελεκίζεται (27)αποπελεκίζομαι (29)αποπελεκιζόταν (27)αποπεμπόμασταν (20)αποπεμπόσασταν (18)αποπερατωθείτε (27)αποπερατωθούμε (29)αποπερατωμένες (19)αποπερατωμένης (19)αποπερατωμένοι (20)αποπερατωμένος (19)αποπερατωμένου (21)αποπερατωμένων (22)αποπερατωνόταν (18)αποπερατώθηκαν (26)αποπερατώθηκες (25)αποπερατώνεσαι (16)αποπερατώνεστε (16)αποπερατώνεται (16)αποπερατώνομαι (18)αποπερατώνουμε (19)αποπερατώσουμε (19)αποπλανηθήκαμε (29)αποπλανηθήκατε (27)αποπλανημένους (19)αποπλανητικούς (17)αποπλανιούνται (17)αποπλανιόμαστε (19)αποπλεκόμασταν (20)αποπλεκόσασταν (18)αποπλενόμασταν (19)αποπλενόσασταν (17)αποπληθωρισμοί (31)αποπληθωρισμού (31)αποπληθωρισμός (30)αποπληθωρισμών (31)αποπληθωριστής (28)αποπληροφόρηση (26)αποπληρωθήκαμε (32)αποπληρωθήκατε (30)αποπληρωμένους (22)αποπληρωνόμουν (23)αποπληρωνόσουν (21)αποπληρώνονται (18)αποπληρώνονταν (18)αποπληρώνοντας (17)αποπλυνόμασταν (20)αποπλυνόσασταν (18)αποπνευμάτωσις (19)αποπνιγόμασταν (20)αποπνιγόσασταν (18)αποποινικοποιώ (17)αποπολυπλέκτες (21)αποπροικίζεσαι (26)αποπροικίζεστε (26)αποπροικίζεται (26)αποπροικίζομαι (28)αποπροικιζόταν (26)αποπροσαρτήσει (17)αποπροσωποποιώ (20)αποπωματίζεσαι (28)αποπωματίζεστε (28)αποπωματίζεται (28)αποπωματίζομαι (30)αποπωματίζουμε (31)αποπωματίσουμε (22)αποπωματιζόταν (28)αποραντίζονται (24)αποραντίζονταν (24)αποραντιζόμουν (27)αποραντιζόσουν (25)απορημαζόμαστε (28)απορημαζόσαστε (26)αποριχνόμασταν (24)αποριχνόσασταν (22)απορριπτομένων (21)απορριπτόμαστε (19)απορριπτόμενης (18)απορριπτόμενος (18)απορριπτόμενου (20)απορριπτόμενων (21)απορριπτόσαστε (17)απορροφηθήκαμε (35)απορροφηθήκατε (33)απορροφηθείσας (31)απορροφηθείσες (31)απορροφηθείσης (31)απορροφημένους (25)απορροφητικούς (23)απορροφουμένης (25)απορροφούμενες (24)απορροφούμενης (24)απορροφούμενων (27)απορρυθμίζεσαι (37)απορρυθμίζεστε (37)απορρυθμίζεται (37)απορρυθμίζομαι (39)απορρυθμιζόταν (37)απορρυπαίνεσαι (18)απορρυπαίνεστε (18)απορρυπαίνεται (18)απορρυπαίνομαι (20)απορρυπαινόταν (18)απορρυπαντικές (18)απορρυπαντικής (18)απορρυπαντικοί (19)απορρυπαντικού (19)απορρυπαντικός (18)απορρυπαντικών (19)απορυθμίζονται (36)απορυθμίζονταν (36)απορυθμίζοντας (35)απορυθμίστηκαν (28)απορυθμίστηκες (27)απορυθμιζόμουν (39)απορυθμιζόσουν (37)απορυθμισμένες (28)απορυθμισμένης (28)απορυθμισμένοι (29)απορυθμισμένος (28)απορυθμισμένου (30)απορυθμισμένων (31)απορυθμιστείτε (27)απορυθμιστούμε (29)απορφανίζονται (31)απορφανίζονταν (31)απορφανίζοντας (30)απορφανίστηκαν (23)απορφανίστηκες (22)απορφανιζόμουν (34)απορφανιζόσουν (32)απορφανισμένες (23)απορφανισμένης (23)απορφανισμένοι (24)απορφανισμένος (23)απορφανισμένου (25)απορφανισμένων (26)απορφανιστείτε (22)απορφανιστούμε (24)αποσαθρωθήκαμε (38)αποσαθρωθήκατε (36)αποσαθρωμένους (28)αποσαθρωνόμουν (29)αποσαθρωνόσουν (27)αποσαθρώνονται (24)αποσαθρώνονταν (24)αποσαθρώνοντας (23)αποσαρκωνόμουν (21)αποσαρκωνόσουν (19)αποσαρκώνονται (16)αποσαρκώνονταν (16)αποσαρωνόμαστε (19)αποσαρωνόσαστε (17)αποσαφηνίζεσαι (30)αποσαφηνίζεστε (30)αποσαφηνίζεται (30)αποσαφηνίζομαι (32)αποσαφηνίζουμε (33)αποσαφηνίσθηκε (31)αποσαφηνίσουμε (24)αποσαφηνίστηκα (22)αποσαφηνίστηκε (22)αποσαφηνιζόταν (30)αποσαφηνισθούν (30)αποσαφηνισμένα (23)αποσαφηνισμένε (23)αποσαφηνισμένη (23)αποσαφηνισμένο (23)αποσαφηνιστείς (20)αποσαφηνιστούν (21)αποσβενόμασταν (23)αποσβενόσασταν (21)αποσβηνόμασταν (23)αποσβηνόσασταν (21)αποσβολωθήκαμε (37)αποσβολωθήκατε (35)αποσβολωμένους (27)αποσβολωνόμουν (28)αποσβολωνόσουν (26)αποσβολώνονται (23)αποσβολώνονταν (23)αποσβολώνοντας (22)αποσειόντουσαν (15)αποσελωνόμαστε (20)αποσελωνόσαστε (18)αποσιχαίνονται (21)αποσιχαίνονταν (21)αποσιχαινόμουν (24)αποσιχαινόσουν (22)αποσιωπηθήκαμε (29)αποσιωπηθήκατε (27)αποσιωπημένους (19)αποσιωπητικούς (17)αποσκαβόμασταν (24)αποσκαβόσασταν (22)αποσκαρίζονται (25)αποσκαρίζονταν (25)αποσκαριζόμουν (28)αποσκαριζόσουν (26)αποσκαφτόμαστε (24)αποσκαφτόσαστε (22)αποσκεβρωνόταν (25)αποσκεβρώνεσαι (23)αποσκεβρώνεστε (23)αποσκεβρώνεται (23)αποσκεβρώνομαι (25)αποσκελετωθείς (27)αποσκελετωθούν (28)αποσκελετωμένα (21)αποσκελετωμένε (21)αποσκελετωμένη (21)αποσκελετωμένο (21)αποσκελετώθηκα (27)αποσκελετώθηκε (27)αποσκελετώναμε (19)αποσκελετώνατε (17)αποσκελετώνεις (16)αποσκελετώνετε (17)αποσκελετώνουν (18)αποσκελετώσαμε (19)αποσκελετώσατε (17)αποσκελετώσεις (16)αποσκελετώσετε (17)αποσκελετώσουν (18)αποσκεπάζονται (25)αποσκεπάζονταν (25)αποσκεπαζόμουν (28)αποσκεπαζόσουν (26)αποσκεπασμένες (17)αποσκιαζόμαστε (26)αποσκιαζόσαστε (24)αποσκιζόμασταν (26)αποσκιζόσασταν (24)αποσκιρτήσουμε (19)αποσκιρτούσαμε (18)αποσκιρτούσατε (16)αποσκληρυντικά (20)αποσκληρυντικό (20)αποσκληρυνόταν (19)αποσκληρύνεσαι (18)αποσκληρύνεστε (18)αποσκληρύνεται (18)αποσκληρύνομαι (20)αποσκληρύνσεις (17)αποσκληρύνσεων (20)αποσκληρύνσεως (19)αποσκορακίζαμε (28)αποσκορακίζατε (26)αποσκορακίζεις (25)αποσκορακίζετε (26)αποσκορακίζουν (27)αποσκορακίσαμε (19)αποσκορακίσατε (17)αποσκορακίσεις (16)αποσκορακίσετε (17)αποσκορακίσουν (18)αποσκορακιστεί (17)αποσκοτωνόμουν (20)αποσκοτωνόσουν (18)αποσκοτώνονται (15)αποσκοτώνονταν (15)αποσκουπίζεσαι (26)αποσκουπίζεστε (26)αποσκουπίζεται (26)αποσκουπίζομαι (28)αποσκουπιζόταν (26)αποσοβούμασταν (23)αποσοβούσασταν (21)αποσπασματικές (17)αποσπασματικής (17)αποσπασματικοί (18)αποσπασματικού (18)αποσπασματικός (17)αποσπασματικών (18)αποσπασματικώς (17)αποσπερμάτιζαν (27)αποσπερμάτιζες (26)αποσπερμάτισαν (18)αποσπερμάτισες (17)αποσπερματίζει (27)αποσπερματίσει (18)αποσπερματίστε (18)αποσπερνόμαστε (18)αποσπερνόσαστε (16)αποσπογγίζεσαι (30)αποσπογγίζεστε (30)αποσπογγίζεται (30)αποσπογγίζομαι (32)αποσπογγιζόταν (30)αποσταζόμασταν (25)αποσταζόσασταν (23)αποσταθεροποιώ (25)αποστακτήριους (16)αποστασιόμετρο (17)αποστεγάζονται (26)αποστεγάζονταν (26)αποστεγαζόμουν (29)αποστεγαζόσουν (27)αποστεγνωνόταν (19)αποστεγνώνεσαι (17)αποστεγνώνεστε (17)αποστεγνώνεται (17)αποστεγνώνομαι (19)αποστειρωθείτε (26)αποστειρωθούμε (28)αποστειρωμένες (18)αποστειρωμένης (18)αποστειρωμένοι (19)αποστειρωμένος (18)αποστειρωμένου (20)αποστειρωμένων (21)αποστειρωνόταν (17)αποστειρωτικές (17)αποστειρωτικής (17)αποστειρωτικοί (18)αποστειρωτικού (18)αποστειρωτικός (17)αποστειρωτικών (18)αποστειρώθηκαν (25)αποστειρώθηκες (24)αποστειρώνεσαι (15)αποστειρώνεστε (15)αποστειρώνεται (15)αποστειρώνομαι (17)αποστειρώνουμε (18)αποστειρώσουμε (18)αποστελλομένων (22)αποστελλόμαστε (20)αποστελλόμενες (19)αποστελλόμενης (19)αποστελλόμενος (19)αποστελλόμενων (22)αποστελλόσαστε (18)αποστελνόμαστε (18)αποστελνόσαστε (16)αποστερεωνόταν (17)αποστερεώνεσαι (15)αποστερεώνεστε (15)αποστερεώνεται (15)αποστερεώνομαι (17)αποστερηθήκαμε (27)αποστερηθήκατε (25)αποστερημένους (17)αποστερούμαστε (17)αποστεωνόμαστε (18)αποστεωνόσαστε (16)αποστηθίζονται (32)αποστηθίζονταν (32)αποστηθίζοντας (31)αποστηθιζόμουν (35)αποστηθιζόσουν (33)αποστηθισμένες (24)αποστηθισμένης (24)αποστηθισμένοι (25)αποστηθισμένος (24)αποστηθισμένου (26)αποστηθισμένων (27)αποστιγματισμό (21)αποστιλβωνόταν (25)αποστιλβώνεσαι (23)αποστιλβώνεστε (23)αποστιλβώνεται (23)αποστιλβώνομαι (25)αποστοιβάζεσαι (30)αποστοιβάζεστε (30)αποστοιβάζεται (30)αποστοιβάζομαι (32)αποστοιβαζόταν (30)αποστομωθήκαμε (30)αποστομωθήκατε (28)αποστομωμένους (20)αποστομωνόμουν (21)αποστομωνόσουν (19)αποστομωτικούς (18)αποστομώνονται (16)αποστομώνονταν (16)αποστομώνοντας (15)αποστραβωθείτε (33)αποστραβωθούμε (35)αποστραβωμένες (25)αποστραβωμένης (25)αποστραβωμένοι (26)αποστραβωμένος (25)αποστραβωμένου (27)αποστραβωμένων (28)αποστραβωνόταν (24)αποστραβώθηκαν (32)αποστραβώθηκες (31)αποστραβώνεσαι (22)αποστραβώνεστε (22)αποστραβώνεται (22)αποστραβώνομαι (24)αποστραβώνουμε (25)αποστραβώσουμε (25)αποστραγγίζαμε (32)αποστραγγίζατε (30)αποστραγγίζεις (29)αποστραγγίζετε (30)αποστραγγίζουν (31)αποστραγγίσαμε (23)αποστραγγίσατε (21)αποστραγγίσεις (20)αποστραγγίσετε (21)αποστραγγίσεων (23)αποστραγγίσεως (22)αποστραγγίσουν (22)αποστραγγιδιού (24)αποστραγγιδιών (24)αποστραγγιστεί (21)αποστρατευθείς (24)αποστρατευθούν (25)αποστρατευμένα (18)αποστρατευμένε (18)αποστρατευμένη (18)αποστρατευμένο (18)αποστρατευτείς (15)αποστρατευτούν (16)αποστρατευόταν (16)αποστρατεύεσαι (15)αποστρατεύεστε (15)αποστρατεύεται (15)αποστρατεύθηκε (25)αποστρατεύομαι (17)αποστρατεύουμε (18)αποστρατεύσαμε (17)αποστρατεύσατε (15)αποστρατεύσεις (14)αποστρατεύσετε (15)αποστρατεύσεων (17)αποστρατεύσεως (16)αποστρατεύσεώς (13)αποστρατεύσουν (16)αποστρατεύτηκα (16)αποστρατεύτηκε (16)αποστρεφόμαστε (24)αποστρεφόσαστε (22)αποστυβόμασταν (24)αποστυβόσασταν (22)αποσυγχώνευσης (25)αποσυμπιέζεσαι (27)αποσυμπιέζεστε (27)αποσυμπιέζεται (27)αποσυμπιέζομαι (29)αποσυμπιέζουμε (30)αποσυμπιέσουμε (21)αποσυμπιέστηκα (19)αποσυμπιέστηκε (19)αποσυμπιεζόταν (27)αποσυμπιεσμένα (20)αποσυμπιεσμένε (20)αποσυμπιεσμένη (20)αποσυμπιεσμένο (20)αποσυμπιεστείς (17)αποσυμπιεστούν (18)αποσυμπλέκεσαι (21)αποσυμπλέκεστε (21)αποσυμπλέκεται (21)αποσυμπλέκομαι (23)αποσυμπλεκόταν (21)αποσυμφορήσεις (24)αποσυμφορήσεων (27)αποσυμφορήσεως (26)αποσυμφορείται (25)αποσυμφορηθούν (34)αποσυμφορητικά (26)αποσυνάπτονται (16)αποσυνάπτονταν (16)αποσυναπτόμουν (19)αποσυναπτόσουν (17)αποσυναρμολογώ (23)αποσυνδεδεμένα (23)αποσυνδεδεμένε (23)αποσυνδεδεμένη (23)αποσυνδεδεμένο (23)αποσυνδεθήκαμε (30)αποσυνδεθήκανε (28)αποσυνδεθήκατε (28)αποσυνδετικούς (18)αποσυνδεόμαστε (20)αποσυνδεόμουνα (21)αποσυνδεόσαστε (18)αποσυνδεόσουνα (19)αποσυνθέτονται (24)αποσυνθέτονταν (24)αποσυνθετικούς (24)αποσυνθετόμουν (27)αποσυνθετόσουν (25)αποσυντίθενται (24)αποσυντονίζουν (25)αποσυντονισμού (17)αποσυντρίβεσαι (23)αποσυντρίβεστε (23)αποσυντρίβεται (23)αποσυντρίβομαι (25)αποσυντριβόταν (23)αποσυρόντουσαν (17)αποσφαζόμασταν (32)αποσφαζόσασταν (30)αποσφαλμάτωσης (26)αποσφαλματωθεί (36)αποσφαλματωτές (26)αποσφηνωνόμουν (26)αποσφηνωνόσουν (24)αποσφηνώνονται (21)αποσφηνώνονταν (21)αποσφιγγόμαστε (29)αποσφιγγόσαστε (27)αποσφραγίζεσαι (34)αποσφραγίζεστε (34)αποσφραγίζεται (34)αποσφραγίζομαι (36)αποσφραγίζουμε (37)αποσφραγίσουμε (28)αποσφραγίστηκα (26)αποσφραγίστηκε (26)αποσφραγιζόταν (34)αποσφραγισθούν (34)αποσφραγισμένα (27)αποσφραγισμένε (27)αποσφραγισμένη (27)αποσφραγισμένο (27)αποσφραγιστείς (24)αποσφραγιστούν (25)αποσχηματίζαμε (34)αποσχηματίζατε (32)αποσχηματίζεις (31)αποσχηματίζετε (32)αποσχηματίζουν (33)αποσχηματίσαμε (25)αποσχηματίσατε (23)αποσχηματίσεις (22)αποσχηματίσετε (23)αποσχηματίσουν (24)αποσχηματισθεί (32)αποσχηματισμού (25)αποσχηματισμός (24)αποσχηματιστεί (23)αποσχιζόμασταν (32)αποσχιζόσασταν (30)αποσωληνωνόταν (20)αποσωληνώνεσαι (18)αποσωληνώνεστε (18)αποσωληνώνεται (18)αποσωληνώνομαι (20)αποσωνόντουσαν (17)αποταζόντουσαν (24)αποταμιευμάτων (21)αποταμιευμένες (18)αποταμιευμένης (18)αποταμιευμένοι (19)αποταμιευμένος (18)αποταμιευμένου (20)αποταμιευμένων (21)αποταμιευτείτε (17)αποταμιευτικές (17)αποταμιευτικής (17)αποταμιευτικοί (18)αποταμιευτικού (18)αποταμιευτικός (17)αποταμιευτικών (18)αποταμιευτούμε (19)αποταμιευόμουν (20)αποταμιευόσουν (18)αποταμιεύματος (17)αποταμιεύονται (16)αποταμιεύονταν (16)αποταμιεύοντας (15)αποταμιεύσουμε (19)αποταμιεύτηκαν (17)αποταμιεύτηκες (16)αποτασσόμασταν (16)αποτασσόσασταν (14)αποταυρίζονται (25)αποταυρίζονταν (25)αποταυριζόμουν (28)αποταυριζόσουν (26)αποταϊζόμασταν (24)αποταϊζόσασταν (22)αποτεινόμασταν (16)αποτεινόσασταν (14)αποτελειωθείτε (27)αποτελειωθούμε (29)αποτελειωμάτων (22)αποτελειωμένες (19)αποτελειωμένης (19)αποτελειωμένοι (20)αποτελειωμένος (19)αποτελειωμένου (21)αποτελειωμένων (22)αποτελειωνόταν (18)αποτελειώθηκαν (26)αποτελειώθηκες (25)αποτελειώματος (17)αποτελειώνεσαι (16)αποτελειώνεστε (16)αποτελειώνεται (16)αποτελειώνομαι (18)αποτελειώνουμε (19)αποτελειώσουμε (19)αποτελεσμένους (18)αποτελεσματικά (19)αποτελεσματικέ (19)αποτελεσματική (19)αποτελεσματικό (19)αποτελεστήκαμε (19)αποτελεστήκατε (17)αποτελματωθείς (28)αποτελματωθούν (29)αποτελματωμένα (22)αποτελματωμένε (22)αποτελματωμένη (22)αποτελματωμένο (22)αποτελματώθηκα (28)αποτελματώθηκε (28)αποτελματώναμε (20)αποτελματώνατε (18)αποτελματώνεις (17)αποτελματώνετε (18)αποτελματώνουν (19)αποτελματώσαμε (20)αποτελματώσατε (18)αποτελματώσεις (17)αποτελματώσετε (18)αποτελματώσεων (20)αποτελματώσεως (19)αποτελματώσουν (19)αποτελούμασταν (18)αποτελούμενους (18)αποτελούσασταν (16)αποτεμαχίζεσαι (32)αποτεμαχίζεστε (32)αποτεμαχίζεται (32)αποτεμαχίζομαι (34)αποτεμαχιζόταν (32)αποτεμνόμασταν (18)αποτεμνόσασταν (16)αποτετανωνόταν (16)αποτετανώνεσαι (14)αποτετανώνεστε (14)αποτετανώνεται (14)αποτετανώνομαι (16)αποτετοιωνόταν (16)αποτετοιώνεσαι (14)αποτετοιώνεστε (14)αποτετοιώνεται (14)αποτετοιώνομαι (16)αποτεφρωθήκαμε (36)αποτεφρωθήκατε (34)αποτεφρωμένους (26)αποτεφρωνόμουν (27)αποτεφρωνόσουν (25)αποτεφρωτικούς (24)αποτεφρώνονται (22)αποτεφρώνονταν (22)αποτεφρώνοντας (21)αποτηγανίζεσαι (26)αποτηγανίζεστε (26)αποτηγανίζεται (26)αποτηγανίζομαι (28)αποτηγανιζόταν (26)αποτινάσσονται (14)αποτινάσσονταν (14)αποτινάσσοντας (13)αποτιναγμένους (19)αποτιναζόμαστε (25)αποτιναζόσαστε (23)αποτινασσόμουν (17)αποτινασσόσουν (15)αποτιναχτήκαμε (24)αποτιναχτήκατε (22)αποτιτανωμένος (17)αποτοιχίζονται (30)αποτοιχίζονταν (30)αποτοιχίζοντας (29)αποτοιχίστηκαν (22)αποτοιχίστηκες (21)αποτοιχιζόμουν (33)αποτοιχιζόσουν (31)αποτοιχισμένες (22)αποτοιχισμένης (22)αποτοιχισμένοι (23)αποτοιχισμένος (22)αποτοιχισμένου (24)αποτοιχισμένων (25)αποτοιχιστείτε (21)αποτοιχιστούμε (23)αποτοξινωθείτε (34)αποτοξινωθούμε (36)αποτοξινωμένες (26)αποτοξινωμένης (26)αποτοξινωμένοι (27)αποτοξινωμένος (26)αποτοξινωμένου (28)αποτοξινωμένων (29)αποτοξινωνόταν (25)αποτοξινώθηκαν (33)αποτοξινώθηκες (32)αποτοξινώνεσαι (23)αποτοξινώνεστε (23)αποτοξινώνεται (23)αποτοξινώνομαι (25)αποτοξινώνουμε (26)αποτοξινώσουμε (26)αποτραβήγματος (26)αποτραβήχτηκαν (30)αποτραβήχτηκες (29)αποτραβηγμάτων (29)αποτραβηγμένες (26)αποτραβηγμένης (26)αποτραβηγμένοι (27)αποτραβηγμένος (26)αποτραβηγμένου (28)αποτραβηγμένων (29)αποτραβηχτείτε (29)αποτραβηχτούμε (31)αποτραβιούνται (22)αποτραβιόμαστε (24)αποτραχυνόμουν (26)αποτραχυνόσουν (24)αποτραχύνθηκαν (32)αποτραχύνονται (22)αποτραχύνονταν (22)αποτρελαίνεσαι (17)αποτρελαίνεστε (17)αποτρελαίνεται (17)αποτρελαίνομαι (19)αποτρελαίνουμε (20)αποτρελαθήκαμε (29)αποτρελαθήκατε (27)αποτρελαινόταν (17)αποτρελαμένους (19)αποτρεπόμασταν (18)αποτρεπόσασταν (16)αποτριβόμασταν (24)αποτριβόσασταν (22)αποτριχωθήκαμε (36)αποτριχωθήκατε (34)αποτριχωμένους (26)αποτριχωνόμουν (27)αποτριχωνόσουν (25)αποτριχώνονται (22)αποτριχώνονταν (22)αποτριχώνοντας (21)αποτροπιάζεσαι (25)αποτροπιάζεστε (25)αποτροπιάζεται (25)αποτροπιάζομαι (27)αποτροπιάσθηκα (26)αποτροπιαζόταν (25)αποτροπιασμούς (17)αποτροπιαστικά (17)αποτροπιαστικέ (17)αποτροπιαστική (17)αποτροπιαστικό (17)αποτσακίζονται (24)αποτσακίζονταν (24)αποτσακιζόμουν (27)αποτσακιζόσουν (25)αποτυγχάνοντας (24)αποτυπωνόμαστε (20)αποτυπωνόσαστε (18)αποτυφλωνόμουν (29)αποτυφλωνόσουν (27)αποτυφλώνονται (24)αποτυφλώνονταν (24)αποτυχαίνοντας (21)αποφαινόμασταν (23)αποφαινόσασταν (21)αποφασιζόμαστε (32)αποφασιζόσαστε (30)αποφασισθέντος (29)αποφασισθέντων (32)αποφασισθείσας (29)αποφασισθείσες (29)αποφασισθείσης (29)αποφασισμένους (23)αποφασιστήκαμε (24)αποφασιστήκανε (22)αποφασιστήκατε (22)αποφασιστικούς (21)αποφευγόμασταν (27)αποφευγόσασταν (25)αποφθεγγόμαστε (38)αποφθεγγόσαστε (36)αποφθεγματικές (35)αποφθεγματικής (35)αποφθεγματικοί (36)αποφθεγματικού (36)αποφθεγματικός (35)αποφθεγματικών (36)αποφλοιωθήκαμε (37)αποφλοιωθήκατε (35)αποφλοιωμένους (27)αποφλοιωνόμουν (28)αποφλοιωνόσουν (26)αποφλοιωτικούς (25)αποφλοιώνονται (23)αποφλοιώνονταν (23)αποφλοιώνοντας (22)αποφοιτήσαντες (20)αποφορτίζονται (31)αποφορτίζονταν (31)αποφορτίζοντας (30)αποφορτίστηκαν (23)αποφορτίστηκες (22)αποφορτιζόμουν (34)αποφορτιζόσουν (32)αποφορτισμένες (23)αποφορτισμένης (23)αποφορτισμένοι (24)αποφορτισμένος (23)αποφορτισμένου (25)αποφορτισμένων (26)αποφορτιστείτε (22)αποφορτιστούμε (24)αποφορτωνόμουν (27)αποφορτωνόσουν (25)αποφορτώνονται (22)αποφορτώνονταν (22)αποφραζόμασταν (33)αποφραζόσασταν (31)αποφρασσόμαστε (24)αποφρασσόσαστε (22)αποφτιανόμαστε (23)αποφτιανόσαστε (21)αποφυλακίζεσαι (34)αποφυλακίζεστε (34)αποφυλακίζεται (34)αποφυλακίζομαι (36)αποφυλακίζουμε (37)αποφυλακίσθηκε (35)αποφυλακίσουμε (28)αποφυλακίστηκα (26)αποφυλακίστηκε (26)αποφυλακιζόταν (34)αποφυλακισθούν (34)αποφυλακισμένα (27)αποφυλακισμένε (27)αποφυλακισμένη (27)αποφυλακισμένο (27)αποφυλακιστείς (24)αποφυλακιστούν (25)αποφυτευόμαστε (25)αποφυτευόσαστε (23)αποχαιρετάγαμε (27)αποχαιρετάγατε (25)αποχαιρετήσαμε (24)αποχαιρετήσατε (22)αποχαιρετήσεις (21)αποχαιρετήσετε (22)αποχαιρετήσουν (23)αποχαιρετίζαμε (33)αποχαιρετίζατε (31)αποχαιρετίζεις (30)αποχαιρετίζετε (31)αποχαιρετίζουν (32)αποχαιρετίσαμε (24)αποχαιρετίσατε (22)αποχαιρετίσεις (21)αποχαιρετίσετε (22)αποχαιρετίσουν (23)αποχαιρετισμοί (24)αποχαιρετισμού (24)αποχαιρετισμός (23)αποχαιρετισμών (24)αποχαιρετιστεί (22)αποχαιρετούσαν (22)αποχαιρετούσες (21)αποχαιρετώντας (21)αποχαιρόμασταν (24)αποχαιρόσασταν (22)αποχαλινωνόταν (25)αποχαλινώνεσαι (23)αποχαλινώνεστε (23)αποχαλινώνεται (23)αποχαλινώνομαι (25)αποχαλκωνόμουν (29)αποχαλκωνόσουν (27)αποχαλκώνονται (24)αποχαλκώνονταν (24)αποχανόντουσαν (22)αποχαρακτήριζα (33)αποχαρακτήριζε (33)αποχαρακτήρισα (24)αποχαρακτήρισε (24)αποχαρακτηρίζω (35)αποχαρακτηρίσω (26)αποχαυνωθήκαμε (36)αποχαυνωθήκατε (34)αποχαυνωμένους (26)αποχαυνωνόμουν (27)αποχαυνωνόσουν (25)αποχαυνωτικούς (24)αποχαυνώνονται (22)αποχαυνώνονταν (22)αποχαυνώνοντας (21)αποχειροβίωτος (30)αποχερσωνόμουν (27)αποχερσωνόσουν (25)αποχερσώνονται (22)αποχερσώνονταν (22)αποχετευμένους (24)αποχετευτήκαμε (25)αποχετευτήκατε (23)αποχετευτικούς (22)αποχετευόμαστε (24)αποχετευόσαστε (22)αποχρεμπτικούς (25)αποχρωματίζαμε (37)αποχρωματίζατε (35)αποχρωματίζεις (34)αποχρωματίζετε (35)αποχρωματίζουν (36)αποχρωματίσαμε (28)αποχρωματίσατε (26)αποχρωματίσεις (25)αποχρωματίσετε (26)αποχρωματίσουν (27)αποχρωματισμοί (28)αποχρωματισμού (28)αποχρωματισμός (27)αποχρωματισμών (28)αποχρωματιστεί (26)αποχυμωνόμαστε (28)αποχυμωνόσαστε (26)αποχυνόντουσαν (23)αποχωματίζεσαι (34)αποχωματίζεστε (34)αποχωματίζεται (34)αποχωματίζομαι (36)αποχωματιζόταν (34)αποχωνόντουσαν (24)αποχωριζόμαστε (35)αποχωριζόσαστε (33)αποχωρισμένους (26)αποχωριστήκαμε (27)αποχωριστήκατε (25)αποψιλωνόμαστε (29)αποψιλωνόσαστε (27)αποψυχόντουσαν (32)αποϋλοποιήσεως (17)αποϋλοποιημένο (18)απροβλημάτιστα (26)απροβλημάτιστη (26)απροβλημάτιστο (26)απροειδοποίητα (19)απροειδοποίητε (19)απροειδοποίητη (19)απροειδοποίητο (19)απροεξόφλητους (33)απροετοίμαστες (16)απροετοίμαστης (16)απροετοίμαστοι (17)απροετοίμαστος (16)απροετοίμαστου (18)απροετοίμαστων (19)απροθυμοποίητα (28)απροθυμοποίητε (28)απροθυμοποίητη (28)απροθυμοποίητο (28)απροκατάληπτες (18)απροκατάληπτης (18)απροκατάληπτοι (19)απροκατάληπτος (18)απροκατάληπτου (20)απροκατάληπτων (21)απρομελέτητους (19)απροπαγάνδιστα (22)απροπαγάνδιστε (22)απροπαγάνδιστη (22)απροπαγάνδιστο (22)απροπαράσκευες (18)απροπαράσκευης (18)απροπαράσκευοι (19)απροπαράσκευος (18)απροπαράσκευου (20)απροπαράσκευων (21)απροσάρμοστους (18)απροσέγγιστους (21)απροσδιορίστου (20)απροσδιοριστία (19)απροσδιόριστες (18)απροσδιόριστης (18)απροσδιόριστοι (19)απροσδιόριστος (18)απροσδιόριστου (20)απροσδιόριστων (21)απροσηλύτιστες (16)απροσηλύτιστης (16)απροσηλύτιστοι (17)απροσηλύτιστος (16)απροσηλύτιστου (18)απροσηλύτιστων (19)απροσκάλεστους (18)απροσμέτρητους (18)απροσπέλαστους (18)απροσπέραστους (17)απροστάτευτους (16)απροσχεδίαστες (24)απροσχεδίαστης (24)απροσχεδίαστοι (25)απροσχεδίαστος (24)απροσχεδίαστου (26)απροσχεδίαστων (27)απροσχημάτιστα (24)απροσχημάτιστε (24)απροσχημάτιστη (24)απροσχημάτιστο (24)απροσωποληψίας (28)απροσωποληψίες (28)απροσωποληψιών (29)απροσωποποίητα (19)απροσωποποίητε (19)απροσωποποίητη (19)απροσωποποίητο (19)απροσωπόληπτες (20)απροσωπόληπτης (20)απροσωπόληπτοι (21)απροσωπόληπτος (20)απροσωπόληπτου (22)απροσωπόληπτων (23)απρωτοκόλλητες (21)απρωτοκόλλητης (21)απρωτοκόλλητοι (22)απρωτοκόλλητος (21)απρωτοκόλλητου (23)απρωτοκόλλητων (24)απωανατολικούς (18)αραβοκρατούμαι (25)αραβοσιτάλευρα (25)αραβοσιτάλευρο (25)αραβουργήματος (27)αραβουργημάτων (30)αραβουργημένος (27)αραβοϊσραηλινά (23)αραβοϊσραηλινέ (23)αραβοϊσραηλινή (23)αραβοϊσραηλινό (23)αραδιαζόμασταν (28)αραδιαζόσασταν (26)αραιοϋφασμένος (21)αραιωνόντουσαν (17)αρατιζόντουσαν (24)αραχνοΰφαντους (28)αραχνοκέντητες (21)αραχνοκέντητης (21)αραχνοκέντητοι (22)αραχνοκέντητος (21)αραχνοκέντητου (23)αραχνοκέντητων (24)αρβανιτοχωριού (31)αρβανιτοχωριών (31)αργιλοπλαστική (23)αργοζυγιάζεσαι (39)αργοζυγιάζεστε (39)αργοζυγιάζεται (39)αργοζυγιάζομαι (41)αργοζυγιαζόταν (39)αργοκινηθήκαμε (30)αργοκινηθήκατε (28)αργοκινημένους (20)αργοκινούμαστε (20)αργολουζόμαστε (31)αργολουζόσαστε (29)αργοπορημένους (21)αργοσερνόμαστε (20)αργοσερνόσαστε (18)αργοστεκόμαστε (20)αργοστεκόσαστε (18)αργοστολίζεσαι (28)αργοστολίζεστε (28)αργοστολίζεται (28)αργοστολίζομαι (30)αργοστολιζόταν (28)αργοϋψωνόμαστε (29)αργοϋψωνόσαστε (27)αργυροΰφαντους (26)αργυροκέντητες (19)αργυροκέντητης (19)αργυροκέντητοι (20)αργυροκέντητος (19)αργυροκέντητου (21)αργυροκέντητων (22)αργυρωνόμασταν (23)αργυρωνόσασταν (21)αρευστοποίητες (15)αρευστοποίητης (15)αρευστοποίητοι (16)αρευστοποίητος (15)αρευστοποίητου (17)αρευστοποίητων (18)αρθρογραφήσαμε (37)αρθρογραφήσατε (35)αρθρογραφήσεις (34)αρθρογραφήσετε (35)αρθρογραφήσουν (36)αρθρογραφούσαν (35)αρθρογραφούσες (34)αρθρογραφώντας (34)αρθροπλαστικές (27)αρθροπλαστικών (28)αρθρωνόντουσαν (27)αριθμιζόμασταν (36)αριθμιζόσασταν (34)αριθμολαγνείας (29)αριθμομάγειροι (31)αριθμομνήμονας (28)αριθμομνήμονες (28)αριθμομνημόνων (31)αριοφυτευόμουν (26)αριοφυτευόσουν (24)αριοφυτεύονται (22)αριοφυτεύονταν (22)αριστερίζοντας (23)αριστερίζοντες (23)αριστερίστικες (15)αριστερίστικης (15)αριστερίστικοι (16)αριστερίστικος (15)αριστερίστικου (17)αριστερίστικων (18)αριστερίστριας (15)αριστερίστριες (15)αριστεριστριών (16)αριστεροπόδαρο (20)αριστεροστάτες (14)αριστεροστάτης (14)αριστεροχειρία (23)αριστερόστροφα (23)αριστερόστροφε (23)αριστερόστροφη (23)αριστερόστροφο (23)αριστερόχειρας (22)αριστερόχειρες (22)αριστερόχειρων (25)αριστοκράτισσα (16)αριστοκρατικές (16)αριστοκρατικής (16)αριστοκρατικοί (17)αριστοκρατικού (17)αριστοκρατικός (16)αριστοκρατικών (17)αριστοκρατικώς (16)αριστοκρατισμέ (18)αριστοκρατισμό (18)αριστοτέλειους (16)αριστοτέλειούς (14)αριστοτέχνισσα (21)αριστοτελικούς (16)αριστοτελισμοί (18)αριστοτελισμού (18)αριστοτελισμός (17)αριστοτελισμών (18)αριστοτεχνικές (21)αριστοτεχνικής (21)αριστοτεχνικοί (22)αριστοτεχνικού (22)αριστοτεχνικός (21)αριστοτεχνικών (22)αριστοτεχνικώς (21)αριστουργήματά (20)αριστουργήματα (21)αριστοφάνειους (21)αριστοφάνειούς (19)αριστοφανικούς (21)αρκουδάνθρωπος (31)αρκουδιάρισσας (19)αρκουδιάρισσες (19)αρκουδιαρισσών (20)αρκουδοτόμαρου (23)αρκουδοτόμαρων (24)αρλουμπατζήδες (31)αρλουμπατζήδων (34)αρμαθιαζόμαστε (36)αρμαθιαζόσαστε (34)αρμαθιασμένους (27)αρμαθιαστήκαμε (28)αρμαθιαστήκατε (26)αρματοζωνόμουν (30)αρματοζωνόσουν (28)αρματοζώνονται (25)αρματοζώνονταν (25)αρματωνόμασταν (20)αρματωνόσασταν (18)αρμενιζόμασταν (27)αρμενιζόσασταν (25)αρμηνευόμασταν (19)αρμηνευόσασταν (17)αρμοδενόμασταν (21)αρμοδενόσασταν (19)αρμονιζόμασταν (27)αρμονιζόσασταν (25)αρμυρούτσικους (19)αρνησίθρησκους (25)αρνησιθρησκίας (24)αρνησιθρησκίες (24)αρνησιθρησκιών (25)αρνητικότατους (15)αροτριωνόμαστε (19)αροτριωνόσαστε (17)αρπακτικότητας (16)αρπαχνόντουσαν (23)αρραβωνίζονται (33)αρραβωνίζονταν (33)αρραβωνιάζεσαι (33)αρραβωνιάζεστε (33)αρραβωνιάζεται (33)αρραβωνιάζομαι (35)αρραβωνιάζουμε (36)αρραβωνιάσματα (26)αρραβωνιάσουμε (27)αρραβωνιάστηκα (25)αρραβωνιάστηκε (25)αρραβωνιαζόταν (33)αρραβωνιασμένα (26)αρραβωνιασμένε (26)αρραβωνιασμένη (26)αρραβωνιασμένο (26)αρραβωνιαστείς (23)αρραβωνιαστικέ (25)αρραβωνιαστικό (25)αρραβωνιαστούν (24)αρραβωνιζόμουν (36)αρραβωνιζόσουν (34)αρρενοπρέπειας (17)αρρωσταίνοντας (16)αρρωστιάρικους (19)αρσενικοθήλυκα (28)αρσενικοθήλυκε (28)αρσενικοθήλυκη (28)αρσενικοθήλυκο (28)αρσιβαρίστριες (22)αρταινόντουσαν (15)αρτηριοπάθειας (24)αρτηριοπάθειες (24)αρτηριοπαθειών (25)αρτιωνόντουσαν (17)αρτοβιομηχανία (30)αρτοσκευάσματα (18)αρχαιογνωστικά (27)αρχαιογνωστικέ (27)αρχαιογνωστική (27)αρχαιογνωστικό (27)αρχαιοελληνικά (26)αρχαιοελληνικέ (26)αρχαιοελληνική (26)αρχαιοελληνικό (26)αρχαιοκάπηλους (25)αρχαιοκαπηλίας (24)αρχαιοκαπηλίες (24)αρχαιοκαπηλική (26)αρχαιοκαπηλιών (25)αρχαιολάτρισσα (24)αρχαιολογικούς (26)αρχαιοπρέπειας (23)αρχαιοπρέπειες (23)αρχαιοπρεπειών (24)αρχαιόπληκτους (25)αρχειοθετήθηκα (40)αρχειοθετήθηκε (40)αρχειοθετήσαμε (32)αρχειοθετήσατε (30)αρχειοθετήσεις (29)αρχειοθετήσετε (30)αρχειοθετήσεων (32)αρχειοθετήσεως (31)αρχειοθετήσουν (31)αρχειοθετείσαι (30)αρχειοθετείστε (30)αρχειοθετείται (30)αρχειοθετηθείς (38)αρχειοθετηθούν (39)αρχειοθετημένα (32)αρχειοθετημένε (32)αρχειοθετημένη (32)αρχειοθετημένο (32)αρχειοθετούμαι (32)αρχειοθετούσαν (30)αρχειοθετούσες (29)αρχειοθετούταν (30)αρχειοθετώντας (29)αρχειοφυλακεία (32)αρχειοφυλακείο (32)αρχιγραμματέας (28)αρχιγραμματεύς (28)αρχιεκτελεστής (23)αρχιεπισκοπίας (23)αρχιεπισκοπικά (25)αρχιεπισκοπικέ (25)αρχιεπισκοπική (25)αρχιεπισκοπικό (25)αρχιεπισκόπους (24)αρχικατάσκοποι (24)αρχικατάσκοπος (23)αρχικατασκόπου (25)αρχικατασκόπων (26)αρχικοποιήσετε (23)αρχικοποιήσουν (24)αρχικοποιείται (23)αρχιλογίστριας (26)αρχιμηχανικούς (30)αρχιπλοιάρχους (32)αρχιπροπονητής (23)αρχισαλπιγκτές (27)αρχισαλπιγκτής (27)αρχισαλπιγκτών (28)αρχιστασιαστής (20)αρχιστρατήγους (25)αρχιστρατηγίας (24)αρχιστρατηγίες (24)αρχιστρατηγιών (25)αρχισυντάκτρια (24)αρχιτεκτονικές (22)αρχιτεκτονικής (22)αρχιτεκτονικοί (23)αρχιτεκτονικού (23)αρχιτεκτονικός (22)αρχιτεκτονικών (23)αρχιτεκτόνισσα (22)αρχιτεμπέληδες (28)αρχιτεμπέληδων (31)αρχιτεχνίτισσα (28)αρχιτραπεζίτες (31)αρχιτραπεζίτης (31)αρχιτρομοκράτη (26)αρχιφροντιστής (28)αρχοντάνθρωποι (34)αρχοντάνθρωπος (33)αρχοντάνθρωπου (35)αρχοντάνθρωπων (36)αρχοντικότατες (21)αρχοντικότατης (21)αρχοντικότατοι (22)αρχοντικότατος (21)αρχοντικότατου (23)αρχοντικότατων (24)αρχοντικότερες (22)αρχοντικότερης (22)αρχοντικότεροι (23)αρχοντικότερος (22)αρχοντικότερου (24)αρχοντικότερων (25)αρχοντογυναίκα (26)αρχοντομαθαίνω (34)αρχοντοχωριάτη (31)αρωματιζόμαστε (29)αρωματιζόσαστε (27)αρωματισμένους (20)αρωματιστήκαμε (21)αρωματιστήκατε (19)αρωματοπωλείον (23)αρωματοπωλείου (24)αρωματοπωλείων (25)αρωματοπώλισσα (21)ασβεστοκάμινοι (23)ασβεστοκάμινος (22)ασβεστοκάμινου (24)ασβεστοκάμινων (25)ασβεστοκαμίνου (24)ασβεστοκαμίνων (25)ασβεστοκονίαμα (23)ασβεστολιθικές (31)ασβεστολιθικής (31)ασβεστολιθικοί (32)ασβεστολιθικού (32)ασβεστολιθικός (31)ασβεστολιθικών (32)ασβεστωνόμαστε (24)ασβεστωνόσαστε (22)ασελιδοποίητες (18)ασελιδοποίητης (18)ασελιδοποίητοι (19)ασελιδοποίητος (18)ασελιδοποίητου (20)ασελιδοποίητων (21)ασημοκέντητους (16)ασημοκαπνίζαμε (28)ασημοκαπνίζατε (26)ασημοκαπνίζεις (25)ασημοκαπνίζετε (26)ασημοκαπνίζουν (27)ασημοκαπνίσαμε (19)ασημοκαπνίσατε (17)ασημοκαπνίσεις (16)ασημοκαπνίσετε (17)ασημοκαπνίσουν (18)ασημωνόντουσαν (18)ασθενικότατους (23)ασθενικότερους (24)ασκανδάλιστους (19)ασκημιζόμασταν (27)ασκημιζόσασταν (25)ασκημοβλέπεσαι (26)ασκημοβλέπεστε (26)ασκημοβλέπεται (26)ασκημοβλέπομαι (28)ασκημοβλεπόταν (26)ασκημοκοβόμουν (27)ασκημοκοβόσουν (25)ασκημοκόβονται (24)ασκημοκόβονταν (24)ασκημομούρηδες (21)ασκημομούρηδων (24)ασκημομούρικου (21)ασκημομούρικων (22)ασκιαγράφητους (25)ασκληραγώγητες (22)ασκληραγώγητης (22)ασκληραγώγητοι (23)ασκληραγώγητος (22)ασκληραγώγητου (24)ασκληραγώγητων (25)ασκοτείνιαστες (13)ασκοτείνιαστης (13)ασκοτείνιαστοι (14)ασκοτείνιαστος (13)ασκοτείνιαστου (15)ασκοτείνιαστων (16)ασκουλήκιαστες (17)ασκουλήκιαστης (17)ασκουλήκιαστοι (18)ασκουλήκιαστος (17)ασκουλήκιαστου (19)ασκουλήκιαστων (20)ασπριζόντουσαν (25)ασπρολούλουδου (24)ασπρολούλουδων (25)ασπροντυμένους (18)ασπροπρόσωπους (20)ασπρουλιάρηδες (21)ασπρουλιάρηδων (24)ασπρουλιάρικος (19)ασπρουλιάρικου (21)ασπρουλιάρικων (22)ασσουρμπανιπάλ (21)ασταρωνόμασταν (18)ασταρωνόσασταν (16)ασταφίδιαστους (23)ασταχυολόγητες (25)ασταχυολόγητης (25)ασταχυολόγητοι (26)ασταχυολόγητος (25)ασταχυολόγητου (27)ασταχυολόγητων (28)αστειευόμασταν (16)αστειευόσασταν (14)αστειολογήσαμε (20)αστειολογήσατε (18)αστειολογήσεις (17)αστειολογήσετε (18)αστειολογήσουν (19)αστειολογούσαν (18)αστειολογούσες (17)αστειολογώντας (17)αστεριαζόμαστε (25)αστεριαζόσαστε (23)αστεροσκοπείον (16)αστεροσκοπείου (17)αστεροσκοπείων (18)αστερωνόμασταν (18)αστερωνόσασταν (16)αστεϊζόντουσαν (22)αστιγμάτιστους (18)αστιγματισμούς (19)αστικοποιήθηκα (25)αστικοποιήθηκε (25)αστικοποιήσαμε (17)αστικοποιήσατε (15)αστικοποιήσεις (14)αστικοποιήσετε (15)αστικοποιήσεων (17)αστικοποιήσεως (16)αστικοποιήσουν (16)αστικοποιείσαι (15)αστικοποιείστε (15)αστικοποιείται (15)αστικοποιηθείς (23)αστικοποιηθούν (24)αστικοποιημένα (17)αστικοποιημένε (17)αστικοποιημένη (17)αστικοποιημένο (17)αστικοποιούμαι (17)αστικοποιούσαν (15)αστικοποιούσες (14)αστικοποιούταν (15)αστικοποιώντας (14)αστραποβολήσει (24)αστραποβολήστε (24)αστραποβολούμε (26)αστραποβολούσα (24)αστραποβολούσε (24)αστραποβόλησαν (24)αστραποβόλησες (23)αστραποκαμένες (17)αστραποκαμένης (17)αστραποκαμένοι (18)αστραποκαμένος (17)αστραποκαμένου (19)αστραποκαμένων (20)αστραποχυνόταν (23)αστραποχύνεσαι (22)αστραποχύνεστε (22)αστραποχύνεται (22)αστραποχύνομαι (24)αστραπόβροντου (24)αστραπόβροντων (25)αστραπόμορφους (25)αστρατολόγητες (18)αστρατολόγητης (18)αστρατολόγητοι (19)αστρατολόγητος (18)αστρατολόγητου (20)αστρατολόγητων (21)αστρατοπέδευτα (19)αστρατοπέδευτε (19)αστρατοπέδευτη (19)αστρατοπέδευτο (19)αστραφτερότατα (22)αστραφτερότατε (22)αστραφτερότατη (22)αστραφτερότατο (22)αστραφτερότερα (23)αστραφτερότερε (23)αστραφτερότερη (23)αστραφτερότερο (23)αστροναυτικούς (15)αστροναυτισσών (15)αστροναύτισσας (13)αστροναύτισσες (13)αστροπελεκητής (17)αστυκτηνίατροι (16)αστυκτηνίατρος (15)αστυκτηνιάτρου (17)αστυκτηνιάτρων (18)αστυνομευτείτε (17)αστυνομευτούμε (19)αστυνομευόμουν (20)αστυνομευόσουν (18)αστυνομεύονται (16)αστυνομεύονταν (16)αστυνομεύοντας (15)αστυνομεύσουμε (19)αστυνομεύτηκαν (17)αστυνομεύτηκες (16)αστυνομοκρατία (18)ασυγκέντρωτους (21)ασυγχρόνιστους (25)ασυγχρώτιστους (25)ασυκοφάντητους (22)ασυμβούλευτους (26)ασυμπτωματικές (21)ασυμπτωματικής (21)ασυμπτωματικοί (22)ασυμπτωματικού (22)ασυμπτωματικός (21)ασυμπτωματικών (22)ασυναγώνιστους (17)ασυναρμολόγητα (22)ασυναρμολόγητε (22)ασυναρμολόγητη (22)ασυναρμολόγητο (22)ασυνθηκολόγητα (29)ασυνθηκολόγητε (29)ασυνθηκολόγητη (29)ασυνθηκολόγητο (29)ασυννέφιαστους (21)ασυνταίριαστες (14)ασυνταίριαστης (14)ασυνταίριαστοι (15)ασυνταίριαστος (14)ασυνταίριαστου (16)ασυνταίριαστων (17)ασυνταύτιστους (14)ασυντρόφευτους (23)ασυρματίστριας (17)ασυρματίστριες (17)ασυρματιστριών (18)ασυρματοφόρους (25)ασφαλιζομένους (33)ασφαλιζόμασταν (33)ασφαλιζόμενους (33)ασφαλιζόσασταν (31)ασφαλιστήριους (23)ασφαλτομίγματα (29)ασφαλτοστρωθεί (34)ασφαλτοστρώνει (23)ασφαλτοστρώσει (23)ασφαλτοστρώσου (24)ασφαλτοστρώστε (23)ασφαλτοτάπητας (22)ασφαλτωνόμαστε (26)ασφαλτωνόσαστε (24)ασφαλτόστρωναν (25)ασφαλτόστρωνες (24)ασφαλτόστρωσαν (25)ασφαλτόστρωσες (24)ασφαλτόστρωσης (24)ασφαλτόστρωσις (24)ασφαλτόστρωτες (24)ασφαλτόστρωτης (24)ασφαλτόστρωτοι (25)ασφαλτόστρωτος (24)ασφαλτόστρωτου (26)ασφαλτόστρωτων (27)ασφουγγάριστες (27)ασφουγγάριστης (27)ασφουγγάριστοι (28)ασφουγγάριστος (27)ασφουγγάριστου (29)ασφουγγάριστων (30)ασχημάνθρωπους (35)ασχημομούρηδες (27)ασχημομούρηδων (30)ασχημομούρικου (27)ασχημομούρικων (28)ατακτοποίητους (15)αταλαιπώρητους (17)αταχτοποίητους (21)ατελεσφόρητους (23)ατενιζόντουσαν (23)ατιμαζόντουσαν (25)ατιμωνόντουσαν (18)ατμογεννήτριες (18)ατμογεννητριών (19)ατμοσφαιρικούς (23)ατοιχοκόλλητες (24)ατοιχοκόλλητης (24)ατοιχοκόλλητοι (25)ατοιχοκόλλητος (24)ατοιχοκόλλητου (26)ατοιχοκόλλητων (27)ατομικευόμαστε (19)ατομικευόσαστε (17)ατομικιστικούς (16)ατραγούδιστους (20)ατραυμάτιστους (17)ατροποποίητους (16)ατροφικότατους (22)ατροφικότερους (23)ατσαλωνόμασταν (19)ατσαλωνόσασταν (17)ατσούγκριστους (18)αττικοβοιωτίας (22)αυγατιζόμασταν (28)αυγατιζόσασταν (26)αυγουστιάτικες (18)αυγουστιάτικης (18)αυγουστιάτικοι (19)αυγουστιάτικος (18)αυγουστιάτικου (20)αυγουστιάτικων (21)αυθαιρετήσουμε (27)αυθαιρετούντων (26)αυθαιρετούσαμε (26)αυθαιρετούσατε (24)αυθεντικότατες (23)αυθεντικότατης (23)αυθεντικότατοι (24)αυθεντικότατος (23)αυθεντικότατου (25)αυθεντικότατων (26)αυθεντικότερες (24)αυθεντικότερης (24)αυθεντικότεροι (25)αυθεντικότερος (24)αυθεντικότερου (26)αυθεντικότερων (27)αυθεντικότητας (23)αυθορμητισμούς (27)αυθυποβάλλεσαι (36)αυθυποβάλλεστε (36)αυθυποβάλλεται (36)αυθυποβάλλομαι (38)αυθυποβαλλόταν (36)αυλακιαζόμαστε (28)αυλακιαζόσαστε (26)αυλακιζόμασταν (28)αυλακιζόσασταν (26)αυλακωνόμασταν (21)αυλακωνόσασταν (19)αυνανιζόμασταν (25)αυνανιζόμενους (25)αυνανιζόσασταν (23)αυξητικότατους (24)αυξητικότερους (25)αυξομειούμενου (28)αυξομειωθήκαμε (39)αυξομειωθήκατε (37)αυξομειωμένους (29)αυξομειωνόμουν (30)αυξομειωνόσουν (28)αυξομειώνονται (25)αυξομειώνονταν (25)αυξομειώνοντας (24)αυστραλέζικους (27)αυστραλοπίθηκε (28)αυστραλοπίθηκο (28)αυστροουγγαρία (23)αυστροουγγρικά (24)αυστροουγγρικέ (24)αυστροουγγρική (24)αυστροουγγρικό (24)αυταναφλέγεσαι (26)αυταναφλέγεστε (26)αυταναφλέγεται (26)αυταναφλέγομαι (28)αυταναφλεγόταν (26)αυταπατηθήκαμε (27)αυταπατηθήκατε (25)αυταπατόμασταν (17)αυταπατόσασταν (15)αυταπόδεικτους (19)αυταρχικότατες (22)αυταρχικότατης (22)αυταρχικότατοι (23)αυταρχικότατος (22)αυταρχικότατου (24)αυταρχικότατων (25)αυταρχικότερες (23)αυταρχικότερης (23)αυταρχικότεροι (24)αυταρχικότερος (23)αυταρχικότερου (25)αυταρχικότερων (26)αυταρχικότητας (22)αυτεξουσιότητα (24)αυτεπάγγελτους (23)αυτεπαγγέλτους (23)αυτοαμυνόμαστε (19)αυτοαμυνόσαστε (17)αυτοαναιρέθηκα (25)αυτοαναιρείται (15)αυτοαναιρούμαι (17)αυτοαναλυόμουν (20)αυτοαναλυόσουν (18)αυτοαναλύονται (16)αυτοαναλύονταν (16)αυτοαξιολόγηση (28)αυτοαπασχόληση (24)αυτοβαφτίζεσαι (37)αυτοβαφτίζεστε (37)αυτοβαφτίζεται (37)αυτοβαφτίζομαι (39)αυτοβαφτιζόταν (37)αυτοβιογραφίας (31)αυτοβιογραφίες (31)αυτοβιογραφικά (33)αυτοβιογραφικέ (33)αυτοβιογραφική (33)αυτοβιογραφικό (33)αυτοβιογραφιών (32)αυτοβυθίζονται (40)αυτοβυθίζονταν (40)αυτοβυθίζοντας (39)αυτοβυθίστηκαν (32)αυτοβυθίστηκες (31)αυτοβυθιζόμουν (43)αυτοβυθιζόσουν (41)αυτοβυθισμένες (32)αυτοβυθισμένης (32)αυτοβυθισμένοι (33)αυτοβυθισμένος (32)αυτοβυθισμένου (34)αυτοβυθισμένων (35)αυτοβυθιστείτε (31)αυτοβυθιστούμε (33)αυτοδεσμευμένα (22)αυτοδεσμευμένε (22)αυτοδεσμευμένη (22)αυτοδεσμευμένο (22)αυτοδεσμευτείς (19)αυτοδεσμευτούν (20)αυτοδεσμευόταν (20)αυτοδεσμεύεσαι (19)αυτοδεσμεύεστε (19)αυτοδεσμεύεται (19)αυτοδεσμεύομαι (21)αυτοδεσμεύσεις (18)αυτοδεσμεύτηκα (20)αυτοδεσμεύτηκε (20)αυτοδηλωνόμουν (24)αυτοδηλωνόσουν (22)αυτοδηλώνονται (19)αυτοδηλώνονταν (19)αυτοδιαλυόμενη (22)αυτοδιαλυόμενο (22)αυτοδιαλυόμουν (23)αυτοδιαλυόσουν (21)αυτοδιαλύονται (19)αυτοδιαλύονταν (19)αυτοδιαφήμισης (25)αυτοδιαφημίσου (27)αυτοδιαφημιστώ (26)αυτοδιαχείρισή (24)αυτοδιαχείριση (25)αυτοδιαψεύσεις (25)αυτοδιαψεύσεων (28)αυτοδιαψεύσεως (27)αυτοδιδασκαλία (23)αυτοδικάζονται (27)αυτοδικάζονταν (27)αυτοδικαζόμουν (30)αυτοδικαζόσουν (28)αυτοδιοίκητους (18)αυτοδιοικήσεις (17)αυτοδιοικήσεων (20)αυτοδιοικήσεως (19)αυτοδιοικήσεώς (16)αυτοδιοικείται (18)αυτοδιοικητική (19)αυτοδιοικούμαι (20)αυτοδιορίζεσαι (27)αυτοδιορίζεστε (27)αυτοδιορίζεται (27)αυτοδιορίζομαι (29)αυτοδιορίστηκα (19)αυτοδιοριζόταν (27)αυτοδοξάζονται (35)αυτοδοξάζονταν (35)αυτοδοξαζόμουν (38)αυτοδοξαζόσουν (36)αυτοεκκαθάριση (26)αυτοεκλέγονται (20)αυτοεκλέγονταν (20)αυτοεκλεγόμουν (23)αυτοεκλεγόσουν (21)αυτοεκφράζεσαι (32)αυτοεκφράζεστε (32)αυτοεκφράζεται (32)αυτοεκφράζομαι (34)αυτοεκφραζόταν (32)αυτοελέγχονται (26)αυτοελέγχονταν (26)αυτοελεγχόμενα (28)αυτοελεγχόμουν (29)αυτοελεγχόσουν (27)αυτοεξαιρέσεως (25)αυτοεξετάζεσαι (32)αυτοεξετάζεστε (32)αυτοεξετάζεται (32)αυτοεξετάζομαι (34)αυτοεξεταζόταν (32)αυτοεξορίζεσαι (33)αυτοεξορίζεστε (33)αυτοεξορίζεται (33)αυτοεξορίζομαι (35)αυτοεξορίστηκα (25)αυτοεξορίστηκε (25)αυτοεξοριζόταν (33)αυτοεξορισθούν (33)αυτοεξόριστους (24)αυτοεπαινέθηκα (25)αυτοεπαινούμαι (17)αυτοθαυμάζεσαι (35)αυτοθαυμάζεστε (35)αυτοθαυμάζεται (35)αυτοθαυμάζομαι (37)αυτοθαυμάστηκα (27)αυτοθαυμάστηκε (27)αυτοθαυμαζόταν (35)αυτοθαυμαστείς (25)αυτοθαυμαστούν (26)αυτοθυσιάζεσαι (33)αυτοθυσιάζεστε (33)αυτοθυσιάζεται (33)αυτοθυσιάζομαι (35)αυτοθυσιάστηκα (25)αυτοθυσιαζόταν (33)αυτοκαθορισμού (27)αυτοκαταδυόταν (19)αυτοκαταδύεσαι (18)αυτοκαταδύεστε (18)αυτοκαταδύεται (18)αυτοκαταδύομαι (20)αυτοκατανάλωση (19)αυτοκαταστροφή (23)αυτοκινητάμαξα (26)αυτοκινητικούς (15)αυτοκινητιστές (14)αυτοκινητιστής (14)αυτοκινητιστών (15)αυτοκινητοφόρα (23)αυτοκινούμενες (16)αυτοκινούμενης (16)αυτοκινούμενοι (17)αυτοκινούμενος (16)αυτοκινούμενου (18)αυτοκινούμενων (19)αυτοκρατορικές (17)αυτοκρατορικής (17)αυτοκρατορικοί (18)αυτοκρατορικού (18)αυτοκρατορικός (17)αυτοκρατορικών (18)αυτοκρατόρισσα (17)αυτοκτονήσουμε (18)αυτοκτονούσαμε (17)αυτοκτονούσατε (15)αυτοκυβέρνησις (23)αυτοκυβέρνητες (23)αυτοκυβέρνητης (23)αυτοκυβέρνητοι (24)αυτοκυβέρνητος (23)αυτοκυβέρνητου (25)αυτοκυβέρνητων (26)αυτοκυβερνώμαι (26)αυτοκυριαρχίας (24)αυτοκυριαρχίες (24)αυτοκυριαρχιών (25)αυτολιπαίνεσαι (17)αυτολιπαίνεστε (17)αυτολιπαίνεται (17)αυτολιπαίνομαι (19)αυτολιπαινόταν (17)αυτολογοκρισία (21)αυτοματοποίησα (17)αυτοματοποίησε (17)αυτοματοποίηση (17)αυτοματοποιήσω (19)αυτοματοποιείς (16)αυτοματοποιηθώ (26)αυτοματοποιούν (17)αυτονομάζονται (25)αυτονομάζονταν (25)αυτονομίστριας (16)αυτονομίστριες (16)αυτονομαζόμουν (28)αυτονομαζόσουν (26)αυτονομιστικές (16)αυτονομιστικής (16)αυτονομιστικοί (17)αυτονομιστικού (17)αυτονομιστικός (16)αυτονομιστικών (17)αυτονομιστριών (17)αυτοπαρατήρηση (17)αυτοπαρουσίαση (17)αυτοπειθαρχίας (31)αυτοπειθαρχίες (31)αυτοπειθαρχιών (32)αυτοπεποίθησής (23)αυτοπεποίθησης (24)αυτοπεποίθησις (24)αυτοπεριορισμέ (19)αυτοπεριορισμό (19)αυτοπροαίρετες (16)αυτοπροαίρετης (16)αυτοπροαίρετοι (17)αυτοπροαίρετος (16)αυτοπροαίρετου (18)αυτοπροαίρετων (19)αυτοπροβλήθηκε (35)αυτοπροστασίας (15)αυτοπροστασίες (15)αυτοπροστασιών (16)αυτοπυρποληθεί (29)αυτοπυρπόλησης (19)αυτοπυρπόλησις (19)αυτοσαρκάστηκε (17)αυτοσαρκασμούς (17)αυτοσαρκαστικό (17)αυτοστήρικτους (16)αυτοστεγάζεσαι (26)αυτοστεγάζεστε (26)αυτοστεγάζεται (26)αυτοστεγάζομαι (28)αυτοστεγαζόταν (26)αυτοσυγκράτηση (20)αυτοσυνείδησις (17)αυτοσυνείδητες (17)αυτοσυνείδητης (17)αυτοσυνείδητοι (18)αυτοσυνείδητος (17)αυτοσυνείδητου (19)αυτοσυνείδητων (20)αυτοσυνειδησία (18)αυτοσυντήρησης (15)αυτοσυντήρησις (15)αυτοσυντήρητες (15)αυτοσυντήρητης (15)αυτοσυντήρητοι (16)αυτοσυντήρητος (15)αυτοσυντήρητου (17)αυτοσυντήρητων (18)αυτοσυντηρηθεί (25)αυτοσυστήνεσαι (15)αυτοσυστήνεστε (15)αυτοσυστήνεται (15)αυτοσυστήνομαι (17)αυτοσυστηνόταν (15)αυτοσχεδιάζουν (34)αυτοσχεδιάσετε (24)αυτοσχεδιάσουν (25)αυτοσχεδιασμοί (26)αυτοσχεδιασμού (26)αυτοσχεδιασμός (25)αυτοσχεδιασμών (26)αυτοσχεδιαστές (23)αυτοσχεδιαστής (23)αυτοσχεδιαστών (24)αυτοταπείνωσης (16)αυτοτιμωρούμαι (21)αυτοχειριασμός (23)αυτοχειριαστεί (22)αυτοχθονισμούς (31)αυτοχριζόμενων (35)αυτοχρισθέντες (30)αυτοϋπονόμευση (17)αφαιμασσόμαστε (24)αφαιμασσόσαστε (22)αφαλατωνόμαστε (26)αφαλατωνόσαστε (24)αφαλοδενόμαστε (27)αφαλοδενόσαστε (25)αφαλοκοβόμαστε (32)αφαλοκοβόσαστε (30)αφανιζόντουσαν (30)αφαρπαζόμασταν (33)αφαρπαζόσασταν (31)αφελληνίζονται (33)αφελληνίζονταν (33)αφελληνίζοντας (32)αφελληνίστηκαν (25)αφελληνίστηκες (24)αφελληνιζόμουν (36)αφελληνιζόσουν (34)αφελληνισμένες (25)αφελληνισμένης (25)αφελληνισμένοι (26)αφελληνισμένος (25)αφελληνισμένου (27)αφελληνισμένων (28)αφελληνιστείτε (24)αφελληνιστούμε (26)αφερεγγυοτήτων (30)αφερεγγυότητάς (26)αφερεγγυότητας (27)αφερεγγυότητες (27)αφερματίζονται (32)αφερματίζονταν (32)αφερματιζόμουν (35)αφερματιζόσουν (33)αφιερωματικούς (25)αφιερωνόμασταν (25)αφιερωνόσασταν (23)αφιλοχρήματους (32)αφιλοχρηματίας (31)αφιλοχρηματίες (31)αφιλοχρηματιών (32)αφιλτράριστους (24)αφιονιζόμασταν (31)αφιονιζόσασταν (29)αφισοκολλάγαμε (30)αφισοκολλάγατε (28)αφισοκολλήθηκα (35)αφισοκολλήθηκε (35)αφισοκολλήσαμε (27)αφισοκολλήσατε (25)αφισοκολλήσεις (24)αφισοκολλήσετε (25)αφισοκολλήσεων (27)αφισοκολλήσεως (26)αφισοκολλήσουν (26)αφισοκολλείσαι (25)αφισοκολλείστε (25)αφισοκολλείται (25)αφισοκολληθείς (33)αφισοκολληθούν (34)αφισοκολλημένα (27)αφισοκολλημένε (27)αφισοκολλημένη (27)αφισοκολλημένο (27)αφισοκολλούμαι (27)αφισοκολλούσαν (25)αφισοκολλούσες (24)αφισοκολλούταν (25)αφισοκολλώντας (24)αφογκραζόμαστε (36)αφογκραζόσαστε (34)αφομοιωνόμαστε (26)αφομοιωνόμουνα (27)αφομοιωνόντανε (24)αφομοιωνόσαστε (24)αφομοιωνόσουνα (25)αφοπλιζόμασταν (34)αφοπλιζόσασταν (32)αφοριζόντουσαν (31)αφορμιζόμασταν (34)αφορμιζόσασταν (32)αφοσιωνόμασταν (24)αφοσιωνόσασταν (22)αφουγκράζονται (35)αφουγκράζονταν (35)αφουγκράστηκαν (27)αφουγκράστηκες (26)αφουγκραζόμουν (38)αφουγκραζόσουν (36)αφουγκραστείτε (26)αφουγκραστούμε (28)αφρεσκάριστους (23)αφροαμερικανοί (25)αφροδισιασμούς (25)αφροδισιαστικά (25)αφροδισιαστικέ (25)αφροδισιαστική (25)αφροδισιαστικό (25)αφροδισιολόγοι (29)αφροδισιολόγος (28)αφροδισιολόγου (30)αφροδισιολόγων (31)αφροκεντρισμού (25)αφροκεντριστών (23)αφτιαζόντουσαν (30)αφυδατωνόμαστε (28)αφυδατωνόσαστε (26)αφυπηρετήσουμε (26)αφυπηρετούσαμε (25)αφυπηρετούσατε (23)αφυπνιζόμασταν (33)αφυπνιζόσασταν (31)αχαλιναγώγητες (27)αχαλιναγώγητης (27)αχαλιναγώγητοι (28)αχαλιναγώγητος (27)αχαλιναγώγητου (29)αχαλιναγώγητων (30)αχαμνοπιάνεσαι (23)αχαμνοπιάνεστε (23)αχαμνοπιάνεται (23)αχαμνοπιάνομαι (25)αχαμνοπιανόταν (23)αχαρακτήριστες (22)αχαρακτήριστης (22)αχαρακτήριστοι (23)αχαρακτήριστος (22)αχαρακτήριστου (24)αχαρακτήριστων (25)αχαρτζιλίκωτες (34)αχαρτζιλίκωτης (34)αχαρτζιλίκωτοι (35)αχαρτζιλίκωτος (34)αχαρτζιλίκωτου (36)αχαρτζιλίκωτων (37)αχαρτογράφητες (31)αχαρτογράφητης (31)αχαρτογράφητοι (32)αχαρτογράφητος (31)αχαρτογράφητου (33)αχαρτογράφητων (34)αχαρτοσήμαντες (22)αχαρτοσήμαντης (22)αχαρτοσήμαντοι (23)αχαρτοσήμαντος (22)αχαρτοσήμαντου (24)αχαρτοσήμαντων (25)αχειραγώγητους (27)αχειραφέτητους (28)αχειροποίητους (22)αχειροτόνητους (21)αχειρούργητους (25)αχνοφαινόμαστε (29)αχνοφαινόσαστε (27)αχνοφωτίζονται (38)αχνοφωτίζονταν (38)αχνοφωτιζόμουν (41)αχνοφωτιζόσουν (39)αχορτάριαστους (22)αχρησιμοποίητα (24)αχρησιμοποίητε (24)