Α 15-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (5461)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αβανγκαρντισμός (27)αβανγκαρντιστής (25)αβγατιζόντουσαν (34)αβγοκοβόντουσαν (33)αβολιδοσκόπητες (27)αβολιδοσκόπητης (27)αβολιδοσκόπητοι (28)αβολιδοσκόπητος (27)αβολιδοσκόπητου (29)αβολιδοσκόπητων (30)αγανακτισμένους (20)αγγαρευόντουσαν (23)αγγειοκινητικές (21)αγγειοκινητικής (21)αγγειοκινητικοί (22)αγγειοκινητικού (22)αγγειοκινητικός (21)αγγειοκινητικών (22)αγγειοπλαστικής (23)αγγειοχειρουργό (33)αγγελιαζόμασταν (33)αγγελιαζόσασταν (31)αγγελοβαρεμένος (31)αγγελογραμμένες (29)αγγελογραμμένης (29)αγγελογραμμένοι (30)αγγελογραμμένος (29)αγγελογραμμένου (31)αγγελογραμμένων (32)αγγελοκαμωμένες (28)αγγελοκαμωμένης (28)αγγελοκαμωμένοι (29)αγγελοκαμωμένος (28)αγγελοκαμωμένου (30)αγγελοκαμωμένων (31)αγγελοκρούστηκε (25)αγγελοπρόσωπους (27)αγγελοσκιάζεσαι (32)αγγελοσκιάζεστε (32)αγγελοσκιάζεται (32)αγγελοσκιάζομαι (34)αγγελοσκιαζόταν (32)αγγλογερμανικής (28)αγγλονορβηγικού (34)αγγλονορβηγικός (33)αγγλοολλανδικού (30)αγγλοολλανδικός (29)αγγλοσαξονικούς (31)αγελοιοποίητους (20)αγιοβασιλιάτικα (27)αγιοβασιλιάτικε (27)αγιοβασιλιάτικη (27)αγιοβασιλιάτικο (27)αγιοβασιλιώτικο (27)αγκαζαρόντουσαν (29)αγκαθιαζόμασταν (38)αγκαθιαζόσασταν (36)αγκαλιαζόμασταν (31)αγκαλιαζόσασταν (29)αγκιστρωνόμαστε (23)αγκιστρωνόσαστε (21)αγκυλωνόντουσαν (24)αγκυροβολημένος (30)αγκυροβολημένου (32)αγκυροβολημένων (33)αγκωνιαζόμασταν (31)αγκωνιαζόσασταν (29)αγναντευόμασταν (20)αγναντευόσασταν (18)αγνωστικιστικός (20)αγνωστοποίητους (20)αγουροθερίζεσαι (38)αγουροθερίζεστε (38)αγουροθερίζεται (38)αγουροθερίζομαι (40)αγουροθεριζόταν (38)αγουροκοβόμαστε (29)αγουροκοβόσαστε (27)αγουρομαζευόταν (31)αγουρομαζεύεσαι (30)αγουρομαζεύεστε (30)αγουρομαζεύεται (30)αγουρομαζεύομαι (32)αγουροξυπνημένη (32)αγουροξυπνημένο (32)αγουροφαίνονται (26)αγουροφαίνονταν (26)αγουροφαινόμουν (29)αγουροφαινόσουν (27)αγριοβλεπόμαστε (30)αγριοβλεπόσαστε (28)αγριοδερνόμαστε (24)αγριοδερνόσαστε (22)αγριοκοιτάζεσαι (28)αγριοκοιτάζεστε (28)αγριοκοιτάζεται (28)αγριοκοιτάζομαι (30)αγριοκοιταζόταν (28)αγριολουλουδιών (27)αγριοφαινόμαστε (27)αγριοφαινόσαστε (25)αγριοφερνόμαστε (28)αγριοφερνόσαστε (26)αγροκαλλιέργεια (27)αγροτοδιατροφής (28)αγροτουριστικές (20)αγροτουριστικοί (21)αγροτουριστικών (21)αγωνιστικότητας (19)αδαμαντοκόλλητα (24)αδαμαντοκόλλητε (24)αδαμαντοκόλλητη (24)αδαμαντοκόλλητο (24)αδαμαντοκόσμητα (22)αδαμαντοκόσμητε (22)αδαμαντοκόσμητη (22)αδαμαντοκόσμητο (22)αδαμαντωρυχείον (30)αδαμαντωρυχείου (31)αδαμαντωρυχείων (32)αδειοδοτηθέντες (28)αδειοδοτημένους (22)αδειοδοτούμενες (21)αδειοδοτούμενοι (22)αδειοδοτούμενων (24)αδελτιογράφητος (29)αδελφοποιήθηκαν (37)αδελφοποιημένου (30)αδελφοποιούνται (27)αδελφωνόντουσαν (29)αδηλητηρίαστους (20)αδιακανόνιστους (18)αδιαμαρτύρητους (21)αδιαμφισβήτητες (32)αδιαμφισβήτητης (32)αδιαμφισβήτητοι (33)αδιαμφισβήτητος (32)αδιαμφισβήτητου (34)αδιαμφισβήτητων (35)αδιαπαιδαγώγητα (27)αδιαπαιδαγώγητε (27)αδιαπαιδαγώγητη (27)αδιαπαιδαγώγητο (27)αδιαπραγμάτευτα (25)αδιαπραγμάτευτε (25)αδιαπραγμάτευτη (25)αδιαπραγμάτευτο (25)αδιαπόρθμευτους (31)αδιαρρύθμιστους (30)αδιασαφήνιστους (24)αδιαφιλονίκητες (26)αδιαφιλονίκητης (26)αδιαφιλονίκητοι (27)αδιαφιλονίκητος (26)αδιαφιλονίκητου (28)αδιαφιλονίκητων (29)αδιαφοροποίητες (25)αδιαφοροποίητων (28)αδιεκπεραίωτους (22)αδιευκρίνιστους (20)αδικαιολόγητους (23)αδικοβαλλόμαστε (31)αδικοβαλλόσαστε (29)αδικοκρινόμαστε (22)αδικοκρινόσαστε (20)αδικομαζωνόμουν (34)αδικομαζωνόσουν (32)αδικομαζώνονται (29)αδικομαζώνονταν (29)αδικομοιράζεσαι (30)αδικομοιράζεστε (30)αδικομοιράζεται (30)αδικομοιράζομαι (32)αδικομοιραζόταν (30)αδικοπληγωνόταν (26)αδικοπληγώνεσαι (24)αδικοπληγώνεστε (24)αδικοπληγώνεται (24)αδικοπληγώνομαι (26)αδικοσκοτωμένος (22)αδικοσκοτωνόταν (21)αδικοσκοτώνεσαι (19)αδικοσκοτώνεστε (19)αδικοσκοτώνεται (19)αδικοσκοτώνομαι (21)αδικοσφαζόμαστε (36)αδικοσφαζόσαστε (34)αδικοχανόμασταν (27)αδικοχανόσασταν (25)αδρανοποιήθηκαν (29)αδρανοποιούνται (19)αδροπληρωθήκαμε (36)αδροπληρωθήκατε (34)αδροπληρωμένους (26)αδροπληρωνόμουν (27)αδροπληρωνόσουν (25)αδροπληρώνονται (22)αδροπληρώνονταν (22)αδροπληρώνοντας (21)αεριογεννήτριες (18)αεριογεννητριών (19)αεριοπροωθητική (29)αεριοσυμπιεστές (18)αεριοσυμπιεστών (19)αεροδερνόμασταν (21)αεροδερνόσασταν (19)αεροδιαστημικές (20)αεροδιαστημικής (20)αεροδιαστημικοί (21)αεροδιαστημικού (21)αεροδιαστημικός (20)αεροδιαστημικών (21)αεροκοπανίζουμε (29)αεροκοπανίσουμε (20)αεροκτιζόμασταν (27)αεροκτιζόσασταν (25)αερομεταφορικής (25)αερομοντελισμού (21)αερομοντελισμός (20)αερομοντελιστής (18)αεροσερνόμασταν (18)αεροσερνόσασταν (16)αεροσυγκοινωνία (22)αεροτιναζόμαστε (26)αεροτιναζόσαστε (24)αεροτροφοδοσίας (25)αεροφωτογράφηση (35)αεροφωτογραφίας (34)αεροφωτογραφίες (34)αεροφωτογραφικά (36)αεροφωτογραφικέ (36)αεροφωτογραφική (36)αεροφωτογραφικό (36)αεροφωτογραφιών (35)αεροψεκαζόμαστε (36)αεροψεκαζόσαστε (34)αθλητικογράφους (37)αθλοθετούμασταν (36)αθλοθετούσασταν (34)αιγυπτιολογικές (24)αιγυπτιολογικής (24)αιγυπτιολογικοί (25)αιγυπτιολογικού (25)αιγυπτιολογικός (24)αιγυπτιολογικών (25)αιδοιοκολπικούς (21)αιθεροβατήσουμε (34)αιθεροβατούσαμε (33)αιθεροβατούσατε (31)αιθυλενογλυκόλη (35)αιματοβαμμένους (27)αιματοβαφόμαστε (32)αιματοβαφόσαστε (30)αιματοβρέχονται (31)αιματοβρέχονταν (31)αιματοβρεχόμουν (34)αιματοβρεχόσουν (32)αιματοκυλήθηκαν (30)αιματοκυλήθηκες (29)αιματοκυλήσουμε (23)αιματοκυλίζεσαι (29)αιματοκυλίζεστε (29)αιματοκυλίζεται (29)αιματοκυλίζομαι (31)αιματοκυλίζουμε (32)αιματοκυλίονται (20)αιματοκυλίονταν (20)αιματοκυλίσματα (22)αιματοκυλίσουμε (23)αιματοκυλίστηκα (21)αιματοκυλίστηκε (21)αιματοκυληθείτε (29)αιματοκυληθούμε (31)αιματοκυλιζόταν (29)αιματοκυλισμένα (22)αιματοκυλισμένε (22)αιματοκυλισμένη (22)αιματοκυλισμένο (22)αιματοκυλιστείς (19)αιματοκυλιστούν (20)αιματοκυλιόμουν (23)αιματοκυλιόνταν (20)αιματοκυλιόσουν (21)αιματοκυλούσαμε (22)αιματοκυλούσατε (20)αιματοπότιστους (17)αιματορουφηχτής (31)αιματοστάλαχτες (24)αιματοστάλαχτης (24)αιματοστάλαχτοι (25)αιματοστάλαχτος (24)αιματοστάλαχτου (26)αιματοστάλαχτων (27)αιματωνόντουσαν (19)αιμοκαλλιέργεια (25)αιμορροφιλικούς (27)αινιγματικότητα (20)αινιγματογράφος (29)αινιγματογραφία (30)αινιγματολύτρια (22)αισθαντικότητας (23)αισθαντικότητες (23)αισθηματικότητα (26)αισθηματολογίας (29)αισθηματολογίες (29)αισθηματολογείς (29)αισθηματολογικό (31)αισθηματολογιών (30)αισθηματολογούν (30)αισθηματολόγους (30)αισθησιακότατες (23)αισθησιακότατης (23)αισθησιακότατοι (24)αισθησιακότατος (23)αισθησιακότατου (25)αισθησιακότατων (26)αισθησιακότερες (24)αισθησιακότερης (24)αισθησιακότεροι (25)αισθησιακότερος (24)αισθησιακότερου (26)αισθησιακότερων (27)αισθησιαρχικούς (31)αισθησιοκρατίας (24)αισθησιοκρατικά (26)αισθησιοκρατικέ (26)αισθησιοκρατική (26)αισθησιοκρατικό (26)αισθητοποιήθηκα (34)αισθητοποιήθηκε (34)αισθητοποιήσαμε (26)αισθητοποιήσατε (24)αισθητοποιήσεις (23)αισθητοποιήσετε (24)αισθητοποιήσεων (26)αισθητοποιήσεως (25)αισθητοποιήσουν (25)αισθητοποιείσαι (24)αισθητοποιείστε (24)αισθητοποιείται (24)αισθητοποιηθείς (32)αισθητοποιηθούν (33)αισθητοποιημένα (26)αισθητοποιημένε (26)αισθητοποιημένη (26)αισθητοποιημένο (26)αισθητοποιούμαι (26)αισθητοποιούσαν (24)αισθητοποιούσες (23)αισθητοποιούταν (24)αισθητοποιώντας (23)αισχρογραφήματα (35)αισχροκερδήσαμε (29)αισχροκερδήσατε (27)αισχροκερδήσεις (26)αισχροκερδήσετε (27)αισχροκερδήσουν (28)αισχροκερδούσαν (27)αισχροκερδούσες (26)αισχροκερδώντας (26)αισχρολογήματος (28)αισχρολογήσουμε (30)αισχρολογημάτων (31)αισχρολογούσαμε (29)αισχρολογούσατε (27)αιτιολογηθήκαμε (31)αιτιολογηθήκατε (29)αιτιολογημένους (21)αιτιολογούμαστε (21)αιτωλοακαρνανία (20)αιφνιδιαζόμαστε (35)αιφνιδιαζόσαστε (33)αιφνιδιασμένους (26)αιφνιδιαστήκαμε (27)αιφνιδιαστήκατε (25)αιφνιδιαστικούς (24)αιχμαλωτίζονται (36)αιχμαλωτίζονταν (36)αιχμαλωτίζοντας (35)αιχμαλωτίσθηκαν (37)αιχμαλωτίστηκαν (28)αιχμαλωτίστηκες (27)αιχμαλωτιζόμουν (39)αιχμαλωτιζόσουν (37)αιχμαλωτιζότανε (36)αιχμαλωτισμένες (28)αιχμαλωτισμένης (28)αιχμαλωτισμένοι (29)αιχμαλωτισμένος (28)αιχμαλωτισμένου (30)αιχμαλωτισμένων (31)αιχμαλωτιστήκαν (28)αιχμαλωτιστείτε (27)αιχμαλωτιστούμε (29)αιχμαλωτιστούνε (27)ακαβούρντιστους (23)ακακοφόρμιστους (26)ακαμπούριαστους (19)ακαταβρόχθιστες (38)ακαταβρόχθιστης (38)ακαταβρόχθιστοι (39)ακαταβρόχθιστος (38)ακαταβρόχθιστου (40)ακαταβρόχθιστων (41)ακαταλάγιαστους (20)ακαταλαβίστικες (24)ακαταλαβίστικης (24)ακαταλαβίστικοι (25)ακαταλαβίστικος (24)ακαταλαβίστικου (26)ακαταλαβίστικων (27)ακαταλληλότητάς (19)ακαταλληλότητας (20)ακαταπολέμητους (20)ακατασκεύαστους (16)ακαταστάλακτους (18)ακαταστάλαχτους (24)ακαταστρατήγητα (19)ακαταστρατήγητε (19)ακαταστρατήγητη (19)ακαταστρατήγητο (19)ακαταχώνιαστους (22)ακεραιοφροσύνης (23)ακεραιωνόμασταν (20)ακεραιωνόσασταν (18)ακινητοποίητους (16)ακινητοποιήθηκα (26)ακινητοποιήθηκε (26)ακινητοποιήσαμε (18)ακινητοποιήσατε (16)ακινητοποιήσεις (15)ακινητοποιήσετε (16)ακινητοποιήσεων (18)ακινητοποιήσεως (17)ακινητοποιήσουν (17)ακινητοποιείσαι (16)ακινητοποιείστε (16)ακινητοποιείται (16)ακινητοποιηθείς (24)ακινητοποιηθούν (25)ακινητοποιημένα (18)ακινητοποιημένε (18)ακινητοποιημένη (18)ακινητοποιημένο (18)ακινητοποιούμαι (18)ακινητοποιούσαν (16)ακινητοποιούσες (15)ακινητοποιούταν (16)ακινητοποιώντας (15)ακμοπυροδότητοι (23)ακολουθούμασταν (29)ακολουθούσασταν (27)ακομπανιάριστες (18)ακομπανιάριστης (18)ακομπανιάριστοι (19)ακομπανιάριστος (18)ακομπανιάριστου (20)ακομπανιάριστων (21)ακομπανιάρονται (19)ακομπανιάρονταν (19)ακομπανιάροντας (18)ακομπανιαμέντου (21)ακομπανιαμέντων (22)ακομπανιαρόμουν (22)ακομπανιαρόσουν (20)ακοντιζόντουσαν (25)ακορνιζάριστους (26)ακορντεονίστρια (17)ακουλούριαστους (19)ακουμαντάριστες (18)ακουμαντάριστης (18)ακουμαντάριστοι (19)ακουμαντάριστος (18)ακουμαντάριστου (20)ακουμαντάριστων (21)ακουτσομπόλευτα (22)ακουτσομπόλευτε (22)ακουτσομπόλευτη (22)ακουτσομπόλευτο (22)ακουτσούλιστους (18)ακουτσούρευτους (18)ακριβαγοράζεσαι (36)ακριβαγοράζεστε (36)ακριβαγοράζεται (36)ακριβαγοράζομαι (38)ακριβαγοραζόταν (36)ακριβοδεχόμαστε (35)ακριβοδεχόσαστε (33)ακριβοθρέφονται (40)ακριβοθρέφονταν (40)ακριβοθρεφόμουν (43)ακριβοθρεφόσουν (41)ακριβοθυγατέρας (36)ακριβοθυγατέρες (36)ακριβοθυγατέρων (39)ακριβολογήσουμε (31)ακριβολογούσαμε (30)ακριβολογούσατε (28)ακριβοντυνόμουν (27)ακριβοντυνόσουν (25)ακριβοντύνονται (23)ακριβοντύνονταν (23)ακριβοπληρωθείς (37)ακριβοπληρωθούν (38)ακριβοπληρωμένα (31)ακριβοπληρωμένε (31)ακριβοπληρωμένη (31)ακριβοπληρωμένο (31)ακριβοπληρώθηκα (37)ακριβοπληρώθηκε (37)ακριβοπληρώναμε (29)ακριβοπληρώνατε (27)ακριβοπληρώνεις (26)ακριβοπληρώνετε (27)ακριβοπληρώνουν (28)ακριβοπληρώσαμε (29)ακριβοπληρώσατε (27)ακριβοπληρώσεις (26)ακριβοπληρώσετε (27)ακριβοπληρώσουν (28)ακριβοπουλάγαμε (32)ακριβοπουλάγατε (30)ακριβοπουλήσαμε (29)ακριβοπουλήσατε (27)ακριβοπουλήσεις (26)ακριβοπουλήσετε (27)ακριβοπουλήσουν (28)ακριβοπουλούσαν (27)ακριβοπουλούσες (26)ακριβοπουλώντας (26)ακριβοπωλούνται (28)ακροαματικότητα (19)ακροβολιζόμαστε (36)ακροβολιζόσαστε (34)ακροβολισμένους (27)ακροβολιστήκαμε (28)ακροβολιστήκατε (26)ακροβολιστικούς (25)ακροζυγιάζονται (38)ακροζυγιάζονταν (38)ακροζυγιαζόμουν (41)ακροζυγιαζόσουν (39)ακροκλαδευόμουν (26)ακροκλαδευόσουν (24)ακροκλαδεύονται (22)ακροκλαδεύονταν (22)ακροπιανόμασταν (19)ακροπιανόσασταν (17)ακρωτηριάζονται (28)ακρωτηριάζονταν (28)ακρωτηριάζοντας (27)ακρωτηριάσθηκαν (29)ακρωτηριάστηκαν (20)ακρωτηριάστηκες (19)ακρωτηριαζόμουν (31)ακρωτηριαζόσουν (29)ακρωτηριασμένες (20)ακρωτηριασμένης (20)ακρωτηριασμένοι (21)ακρωτηριασμένος (20)ακρωτηριασμένου (22)ακρωτηριασμένων (23)ακρωτηριαστείτε (19)ακρωτηριαστούμε (21)ακτινοβολήσουμε (27)ακτινοβολούμενη (26)ακτινοβολούνται (24)ακτινοβολούντος (23)ακτινοβολούντων (26)ακτινοβολούσαμε (26)ακτινοβολούσατε (24)ακτινογραφήθηκα (36)ακτινογραφήθηκε (36)ακτινογραφήματα (28)ακτινογραφήσαμε (28)ακτινογραφήσατε (26)ακτινογραφήσεις (25)ακτινογραφήσετε (26)ακτινογραφήσεων (28)ακτινογραφήσεως (27)ακτινογραφήσουν (27)ακτινογραφείσαι (26)ακτινογραφείστε (26)ακτινογραφείται (26)ακτινογραφηθείς (34)ακτινογραφηθούν (35)ακτινογραφημένα (28)ακτινογραφημένε (28)ακτινογραφημένη (28)ακτινογραφημένο (28)ακτινογραφικούς (26)ακτινογραφούμαι (28)ακτινογραφούσαν (26)ακτινογραφούσες (25)ακτινογραφούταν (26)ακτινογραφώντας (25)ακτινοθεραπείας (25)ακτινοθεραπείες (25)ακτινοθεραπειών (26)ακτινοπροστασία (17)ακτινοσκοπήσαμε (19)ακτινοσκοπήσατε (17)ακτινοσκοπήσεις (16)ακτινοσκοπήσετε (17)ακτινοσκοπήσεων (19)ακτινοσκοπήσεως (18)ακτινοσκοπήσουν (18)ακτινοσκοπικούς (17)ακτινοσκοπούσαν (17)ακτινοσκοπούσες (16)ακτινοσκοπώντας (16)ακυρολεκτούσαμε (22)ακυρολεκτούσατε (20)ακωδικοποίητους (22)αλαβαστροειδείς (26)αλαβαστροειδεις (27)αλαβαστροειδούς (26)αλαζονικότατους (26)αλαζονικότερους (27)αλαλιαζόντουσαν (28)αλαμπουρνέζικες (30)αλαμπουρνέζικης (30)αλαμπουρνέζικοι (31)αλαμπουρνέζικος (30)αλαμπουρνέζικου (32)αλαμπουρνέζικων (33)αλατοπιπεριέρες (19)αλατοπιπερώναμε (21)αλατοπιπερώνατε (19)αλατοπιπερώνεις (18)αλατοπιπερώνετε (19)αλατοπιπερώνουν (20)αλατοπιπερώσαμε (21)αλατοπιπερώσατε (19)αλατοπιπερώσεις (18)αλατοπιπερώσετε (19)αλατοπιπερώσουν (20)αλαφιαζόντουσαν (33)αλαφροΐσκιωτους (27)αλαφυραγώγητους (31)αλειμματοκεριού (22)αλειμματοκεριών (22)αλεξανδρινισμού (31)αλεξανδρινισμός (30)αλεξανδρούπολης (31)αλεξανδρόπουλος (32)αλεξανδρόπουλου (34)αλεξιπτωτίστρια (29)αλευροβιομήχανε (34)αλευροβιομήχανο (34)αλευρωνόντουσαν (21)αλητοτουρίστρια (19)αλλαξοκαρεκλιές (31)αλλαξοπιστήσαμε (30)αλλαξοπιστήσατε (28)αλλαξοπιστήσεις (27)αλλαξοπιστήσετε (28)αλλαξοπιστήσουν (29)αλλαξοπιστούσαν (28)αλλαξοπιστούσες (27)αλλαξοπιστώντας (27)αλληλασπάζονται (30)αλληλασπάζονταν (30)αλληλασπαζόμουν (33)αλληλασπαζόσουν (31)αλληλελκόμασταν (25)αλληλελκόσασταν (23)αλληλεξαρτήσεις (29)αλληλεξαρτήσεων (32)αλληλεξαρτήσεως (31)αλληλεξαρτώμενα (32)αλληλεξαρτώμενη (32)αλληλεπιδράσαμε (27)αλληλεπιδράσατε (25)αλληλεπιδράσεις (24)αλληλεπιδράσετε (25)αλληλεπιδράσεων (27)αλληλεπιδράσεως (26)αλληλεπιδράσεών (24)αλληλεπιδράσεώς (23)αλληλεπιδράσουν (26)αλληλεπιδρούσαν (25)αλληλεπιδρούσες (24)αλληλεπιδρώντας (24)αλληλεπικάλυψης (33)αλληλεχθρευόταν (38)αλληλεχθρεύεσαι (37)αλληλεχθρεύεστε (37)αλληλεχθρεύεται (37)αλληλεχθρεύομαι (39)αλληλοαναίρεσης (20)αλληλοασπάζεσαι (30)αλληλοασπάζεστε (30)αλληλοασπάζεται (30)αλληλοασπάζομαι (32)αλληλοασπαζόταν (30)αλληλοβλάπτεσαι (30)αλληλοβλάπτεστε (30)αλληλοβλάπτεται (30)αλληλοβλάπτομαι (32)αλληλοβλέπονται (30)αλληλοβλέπονταν (30)αλληλοβλαπτόταν (30)αλληλοβλεπόμουν (33)αλληλοβλεπόσουν (31)αλληλοβοηθητικά (37)αλληλοβοηθητικό (37)αλληλοβοηθούμαι (38)αλληλοβρίζονται (37)αλληλοβρίζονταν (37)αλληλοβριζόμουν (40)αλληλοβριζόσουν (38)αλληλογνωριμίας (27)αλληλογραφήσαμε (33)αλληλογραφήσατε (31)αλληλογραφήσεις (30)αλληλογραφήσετε (31)αλληλογραφήσουν (32)αλληλογραφούσαν (31)αλληλογραφούσες (30)αλληλογραφώντας (30)αλληλοδέρνονται (24)αλληλοδέρνονταν (24)αλληλοδανειστεί (23)αλληλοδερνόμουν (27)αλληλοδερνόσουν (25)αλληλοδιάδοχους (33)αλληλοδιδακτικά (28)αλληλοδιδακτικέ (28)αλληλοδιδακτική (28)αλληλοδιδακτικό (28)αλληλοδιείσδυση (27)αλληλοδιωκόμουν (29)αλληλοδιωκόσουν (27)αλληλοδιώκονται (24)αλληλοδιώκονταν (24)αλληλοεκτίμησης (22)αλληλοενημέρωσή (24)αλληλοενημέρωση (25)αλληλοεξοντωθεί (40)αλληλοεξοντώνει (29)αλληλοεξοντώσει (29)αλληλοεξοντώσου (30)αλληλοεξοντώστε (29)αλληλοεξόντωναν (31)αλληλοεξόντωνες (30)αλληλοεξόντωσαν (31)αλληλοεξόντωσες (30)αλληλοεπίδρασης (24)αλληλοεπικάλυψή (33)αλληλοεπικάλυψη (34)αλληλοθαυμασμός (33)αλληλοκατανόηση (21)αλληλοκατηγορία (25)αλληλοκοιτάζαμε (32)αλληλοκοιτάζατε (30)αλληλοκοιτάζεις (29)αλληλοκοιτάζετε (30)αλληλοκοιτάζουν (31)αλληλοκοιτάξαμε (32)αλληλοκοιτάξατε (30)αλληλοκοιτάξεις (29)αλληλοκοιτάξετε (30)αλληλοκοιτάξουν (31)αλληλοκοιταχτεί (28)αλληλομαχόμαστε (31)αλληλομαχόσαστε (29)αλληλομηνυόμουν (26)αλληλομηνυόσουν (24)αλληλομηνύονται (22)αλληλομηνύονταν (22)αλληλομισούνται (22)αλληλοσεβασμούς (28)αλληλοσκοτωθείς (31)αλληλοσκοτωθούν (32)αλληλοσκοτώθηκα (31)αλληλοσκοτώθηκε (31)αλληλοσκοτώναμε (23)αλληλοσκοτώνατε (21)αλληλοσκοτώνεις (20)αλληλοσκοτώνετε (21)αλληλοσκοτώνουν (22)αλληλοσκοτώσαμε (23)αλληλοσκοτώσατε (21)αλληλοσκοτώσεις (20)αλληλοσκοτώσετε (21)αλληλοσκοτώσουν (22)αλληλοσπαράζαμε (33)αλληλοσπαράζατε (31)αλληλοσπαράζεις (30)αλληλοσπαράζετε (31)αλληλοσπαράζουν (32)αλληλοσπαράξαμε (33)αλληλοσπαράξατε (31)αλληλοσπαράξεις (30)αλληλοσπαράξετε (31)αλληλοσπαράξουν (32)αλληλοσπαραγμοί (27)αλληλοσπαραγμού (27)αλληλοσπαραγμός (26)αλληλοσπαραγμών (27)αλληλοσπαραχτεί (29)αλληλοσυνδέεσαι (24)αλληλοσυνδέεστε (24)αλληλοσυνδέεται (24)αλληλοσυνδέομαι (26)αλληλοσυνδεόταν (24)αλληλοσυσχέτιση (28)αλληλοσφάζονται (36)αλληλοσφάζονταν (36)αλληλοσφαζόμουν (39)αλληλοσφαζόσουν (37)αλληλοτέμνονται (22)αλληλοταπείνωση (23)αλληλοτρωγόμουν (29)αλληλοτρωγόσουν (27)αλληλοτρώγονται (24)αλληλοτρώγονταν (24)αλληλοφαγωνόταν (32)αλληλοφαγώνεσαι (30)αλληλοφαγώνεστε (30)αλληλοφαγώνεται (30)αλληλοφαγώνομαι (32)αλληλοϋβρίζεσαι (36)αλληλοϋβρίζεστε (36)αλληλοϋβρίζεται (36)αλληλοϋβρίζομαι (38)αλληλοϋβριζόταν (36)αλλοιωνόντουσαν (21)αλλοτριωνόμαστε (23)αλλοτριωνόσαστε (21)αλουστράριστους (19)αλυσοδενόμασταν (22)αλυσοδενόσασταν (20)αλφαδιαζόμασταν (37)αλφαδιαζόσασταν (35)αλφαριθμητικούς (35)αλωνοθερίζονται (37)αλωνοθερίζονταν (37)αλωνοθεριζόμουν (40)αλωνοθεριζόσουν (38)αμακιγιάριστους (21)αμαυρωνόντουσαν (21)αμερικανίζοντας (26)αμερικανοκίνητα (19)αμερικανοκίνητε (19)αμερικανοκίνητη (19)αμερικανοκίνητο (19)αμερικανοκρατία (20)αμερικανοποίηση (19)αμερικανοτραφής (25)αμερικανόφιλους (27)αμεταγλώττιστες (20)αμεταγλώττιστης (20)αμεταγλώττιστοι (21)αμεταγλώττιστος (20)αμεταγλώττιστου (22)αμεταγλώττιστων (23)αμεταρρύθμιστες (28)αμεταρρύθμιστης (28)αμεταρρύθμιστοι (29)αμεταρρύθμιστος (28)αμεταρρύθμιστου (30)αμεταρρύθμιστων (31)αμεταχείριστους (24)αμνηστευόμασταν (19)αμνηστευόσασταν (17)αμουντζούρωτους (29)αμπαλαριζόμαστε (31)αμπαλαριζόμουνα (32)αμπαλαριζόντανε (29)αμπαλαριζόσαστε (29)αμπαλαριζόσουνα (30)αμπαλαρισμένους (22)αμπαλαριστήκαμε (23)αμπαλαριστήκανε (21)αμπαλαριστήκατε (21)αμπαλαρόντουσαν (21)αμπαριαζόμασταν (29)αμπαριαζόσασταν (27)αμπαρωνόντουσαν (21)αμπελοκλαδευτής (25)αμπελοφιλοσοφία (35)αμπογιάντιστους (20)αμφιβληστροειδή (36)αμφιμονοσήμαντα (27)αμφιμονοσήμαντη (27)αμφιμονοσήμαντο (27)αμφισβητήσιμους (32)αμφισβητηθήκαμε (42)αμφισβητηθήκατε (40)αμφισβητημένους (32)αμφισβητητικούς (30)αμφισβητουμένου (34)αμφισβητουμένων (35)αμφισβητούμαστε (32)αμφισβητούμενες (31)αμφισβητούμενης (31)αμφισβητούμενοι (32)αμφισβητούμενος (31)αμφισβητούμενου (33)αμφισβητούμενων (34)αμφισεξουαλικές (35)αμφισεξουαλικής (35)αμφισεξουαλικοί (36)αμφισεξουαλικού (36)αμφισεξουαλικός (35)αμφισεξουαλικών (36)αμφιταλάντευσης (25)αμφιταλάντευσις (25)αναβαθμιζόμαστε (43)αναβαθμιζόσαστε (41)αναβαθμισμένους (34)αναβαθμιστήκαμε (35)αναβαθμιστήκατε (33)αναβαθμολογήσει (37)αναβαθμολογήσου (38)αναβαθμολογήστε (37)αναβαθμολογείτε (37)αναβαθμολογηθεί (46)αναβαθμολογητές (36)αναβαθμολογητής (36)αναβαθμολογητών (37)αναβαθμολογούμε (39)αναβαθμολογούσα (37)αναβαθμολογούσε (37)αναβαθμολόγησαν (37)αναβαθμολόγησες (36)αναβαθμολόγησης (36)αναβαλλόντουσαν (26)αναβαπτιζόμαστε (33)αναβαπτιζόσαστε (31)αναβαπτισμένους (24)αναβαπτιστήκαμε (25)αναβαπτιστήκατε (23)αναβασταζόμαστε (32)αναβασταζόσαστε (30)αναβιβαζόμασταν (39)αναβιβαζόσασταν (37)αναβλητικοτήτων (26)αναβλητικότητας (23)αναβλητικότητες (23)αναγαλλιάζοντας (29)αναγγελλόμασταν (26)αναγγελλόσασταν (24)αναγεννησιακούς (17)αναγεννιόμασταν (19)αναγεννιόσασταν (17)αναγιγνωσκόμουν (26)αναγιγνωσκόσουν (24)αναγιγνώσκονται (21)αναγιγνώσκονταν (21)αναγκαζόντουσαν (28)αναγνωριζομένης (30)αναγνωριζομένου (32)αναγνωριζομένων (33)αναγνωριζόμαστε (31)αναγνωριζόμενες (30)αναγνωριζόμενης (30)αναγνωριζόμενοι (31)αναγνωριζόμενος (30)αναγνωριζόμενου (32)αναγνωριζόμενων (33)αναγνωριζόμουνα (32)αναγνωριζόντανε (29)αναγνωριζόσαστε (29)αναγνωριζόσουνα (30)αναγνωρισθέντες (28)αναγνωρισθέντος (28)αναγνωρισθέντων (31)αναγνωρισθείσας (28)αναγνωρισθείσης (28)αναγνωρισμένους (22)αναγνωριστήκαμε (23)αναγνωριστήκανε (21)αναγνωριστήκατε (21)αναγνωριστικούς (20)αναγνωσιμότητας (20)αναγνωσματάριου (23)αναγνωσματαρίου (23)αναγνωσματαρίων (24)αναγνωστόπουλος (22)αναγνωστόπουλου (24)αναγομωνόμασταν (23)αναγομωνόσασταν (21)αναγορευόμασταν (21)αναγορευόσασταν (19)αναγουλιάζονται (29)αναγουλιάζονταν (29)αναγουλιάζοντας (28)αναγουλιάσματος (21)αναγουλιαζόμουν (32)αναγουλιαζόσουν (30)αναγουλιασμάτων (24)αναγουλιασμένες (21)αναγουλιασμένης (21)αναγουλιασμένοι (22)αναγουλιασμένος (21)αναγουλιασμένου (23)αναγουλιασμένων (24)αναγουλιαστικές (20)αναγουλιαστικής (20)αναγουλιαστικοί (21)αναγουλιαστικού (21)αναγουλιαστικός (20)αναγουλιαστικών (21)αναγραμματίζαμε (33)αναγραμματίζατε (31)αναγραμματίζεις (30)αναγραμματίζετε (31)αναγραμματίζουν (32)αναγραμματίσαμε (24)αναγραμματίσατε (22)αναγραμματίσεις (21)αναγραμματίσετε (22)αναγραμματίσουν (23)αναγραμματισμοί (24)αναγραμματισμού (24)αναγραμματισμός (23)αναγραμματισμών (24)αναγραφόντουσαν (26)αναδαμαλίζονται (30)αναδαμαλίζονταν (30)αναδαμαλιζόμουν (33)αναδαμαλιζόσουν (31)αναδασωνόμασταν (21)αναδασωνόσασταν (19)αναδαυλιζόμαστε (31)αναδαυλιζόσαστε (29)αναδεικνυόμαστε (21)αναδεικνυόμενες (20)αναδεικνυόμενος (20)αναδεικνυόμουνα (22)αναδεικνυόντανε (19)αναδεικνυόσαστε (19)αναδεικνυόσουνα (20)αναδειχνόμασταν (26)αναδειχνόσασταν (24)αναδημιουργήσει (24)αναδημιουργήσου (25)αναδημιουργήστε (24)αναδημιουργείτε (24)αναδημιουργηθεί (33)αναδημιουργικές (24)αναδημιουργικής (24)αναδημιουργικοί (25)αναδημιουργικού (25)αναδημιουργικός (24)αναδημιουργικών (25)αναδημιουργούμε (26)αναδημιουργούσα (24)αναδημιουργούσε (24)αναδημιούργησαν (23)αναδημιούργησες (22)αναδημοσιευμένα (22)αναδημοσιευμένε (22)αναδημοσιευμένη (22)αναδημοσιευμένο (22)αναδημοσιευτείς (19)αναδημοσιευτούν (20)αναδημοσιευόταν (20)αναδημοσιεύεσαι (19)αναδημοσιεύεστε (19)αναδημοσιεύεται (19)αναδημοσιεύομαι (21)αναδημοσιεύουμε (22)αναδημοσιεύσαμε (21)αναδημοσιεύσατε (19)αναδημοσιεύσεις (18)αναδημοσιεύσετε (19)αναδημοσιεύσεων (21)αναδημοσιεύσεως (20)αναδημοσιεύσουν (20)αναδημοσιεύτηκα (20)αναδημοσιεύτηκε (20)αναδιαμορφωθείς (37)αναδιαμορφωθούν (38)αναδιαμορφωμένα (31)αναδιαμορφωμένε (31)αναδιαμορφωμένη (31)αναδιαμορφωμένο (31)αναδιαμορφώθηκα (37)αναδιαμορφώθηκε (37)αναδιαμορφώναμε (29)αναδιαμορφώνατε (27)αναδιαμορφώνεις (26)αναδιαμορφώνετε (27)αναδιαμορφώνουν (28)αναδιαμορφώσαμε (29)αναδιαμορφώσατε (27)αναδιαμορφώσεις (26)αναδιαμορφώσετε (27)αναδιαμορφώσουν (28)αναδιανεμήθηκαν (29)αναδιανεμητικού (20)αναδιανεμόμαστε (21)αναδιανεμόσαστε (19)αναδιαρθρωθείτε (39)αναδιαρθρωθούμε (41)αναδιαρθρωμένες (31)αναδιαρθρωμένης (31)αναδιαρθρωμένοι (32)αναδιαρθρωμένος (31)αναδιαρθρωμένου (33)αναδιαρθρωμένων (34)αναδιαρθρωνόταν (30)αναδιαρθρώθηκαν (38)αναδιαρθρώθηκες (37)αναδιαρθρώνεσαι (28)αναδιαρθρώνεστε (28)αναδιαρθρώνεται (28)αναδιαρθρώνομαι (30)αναδιαρθρώνουμε (31)αναδιαρθρώσουμε (31)αναδιατάσσονται (17)αναδιατάσσονταν (17)αναδιατάσσοντας (16)αναδιατασσόμουν (20)αναδιατασσόσουν (18)αναδιατεταγμένη (22)αναδιατεταγμένο (22)αναδιατυπωνόταν (21)αναδιατυπώνεσαι (19)αναδιατυπώνεστε (19)αναδιατυπώνεται (19)αναδιατυπώνομαι (21)αναδιατυπώνουμε (22)αναδιατυπώσουμε (22)αναδιοργανωθείς (31)αναδιοργανωθούν (32)αναδιοργανωμένα (25)αναδιοργανωμένε (25)αναδιοργανωμένη (25)αναδιοργανωμένο (25)αναδιοργανωτικά (24)αναδιοργανωτικέ (24)αναδιοργανωτική (24)αναδιοργανωτικό (24)αναδιοργανώθηκα (31)αναδιοργανώθηκε (31)αναδιοργανώναμε (23)αναδιοργανώνατε (21)αναδιοργανώνεις (20)αναδιοργανώνετε (21)αναδιοργανώνουν (22)αναδιοργανώσαμε (23)αναδιοργανώσατε (21)αναδιοργανώσεις (20)αναδιοργανώσετε (21)αναδιοργανώσεων (23)αναδιοργανώσεως (22)αναδιοργανώσουν (22)αναδιοριζόμαστε (29)αναδιοριζόμενοι (29)αναδιοριζόμενος (28)αναδιοριζόμενων (31)αναδιοριζόσαστε (27)αναδιορισμένους (20)αναδιοριστήκαμε (21)αναδιοριστήκατε (19)αναδιπλασιάζαμε (31)αναδιπλασιάζατε (29)αναδιπλασιάζεις (28)αναδιπλασιάζετε (29)αναδιπλασιάζουν (30)αναδιπλασιάσαμε (22)αναδιπλασιάσατε (20)αναδιπλασιάσεις (19)αναδιπλασιάσετε (20)αναδιπλασιάσουν (21)αναδιπλασιασμοί (22)αναδιπλασιασμού (22)αναδιπλασιασμός (21)αναδιπλασιασμών (22)αναδιπλασιαστεί (20)αναδιπλωνόμαστε (24)αναδιπλωνόσαστε (22)αναδρομικότητάς (19)αναδρομικότητας (20)αναζυμωνόμασταν (30)αναζυμωνόσασταν (28)αναζωογονήθηκαν (38)αναζωογονήθηκες (37)αναζωογονήσουμε (31)αναζωογονηθείτε (37)αναζωογονηθούμε (39)αναζωογονημένες (29)αναζωογονημένης (29)αναζωογονημένοι (30)αναζωογονημένος (29)αναζωογονημένου (31)αναζωογονημένων (32)αναζωογονητικές (28)αναζωογονητικής (28)αναζωογονητικοί (29)αναζωογονητικού (29)αναζωογονητικός (28)αναζωογονητικών (29)αναζωογονούνται (28)αναζωογονούνταν (28)αναζωογονούσαμε (30)αναζωογονούσατε (28)αναζωογονούσουν (29)αναζωπυρωθήκαμε (42)αναζωπυρωθήκατε (40)αναζωπυρωμένους (32)αναζωπυρωνόμουν (33)αναζωπυρωνόσουν (31)αναζωπυρώνονται (28)αναζωπυρώνονταν (28)αναζωπυρώνοντας (27)αναθαλπόντουσαν (27)αναθαρρυντικούς (26)αναθεματίζονται (34)αναθεματίζονταν (34)αναθεματίζοντας (33)αναθεματίστηκαν (26)αναθεματίστηκες (25)αναθεματιζόμουν (37)αναθεματιζόσουν (35)αναθεματισμένες (26)αναθεματισμένης (26)αναθεματισμένοι (27)αναθεματισμένος (26)αναθεματισμένου (28)αναθεματισμένων (29)αναθεματιστείτε (25)αναθεματιστούμε (27)αναθεμελιωνόταν (29)αναθεμελιώνεσαι (27)αναθεμελιώνεστε (27)αναθεμελιώνεται (27)αναθεμελιώνομαι (29)αναθερμαίνονται (26)αναθερμαίνονταν (26)αναθερμαίνοντας (25)αναθερμαινόμουν (29)αναθερμαινόσουν (27)αναθερμανθήκαμε (38)αναθερμανθήκατε (36)αναθερμασμένους (28)αναθεωρούμασταν (28)αναθεωρούσασταν (26)αναθρεφόντουσαν (32)αναισθησιολόγοι (28)αναισθησιολόγος (27)αναισθησιολόγου (29)αναισθησιολόγων (30)αναισθητίζονται (32)αναισθητίζονταν (32)αναισθητιζόμουν (35)αναισθητιζόσουν (33)αναισθητοποίησα (24)αναισθητοποίησε (24)αναισθητοποίηση (24)αναισθητοποιήσω (26)αναισθητοποιείς (23)αναισθητοποιηθώ (33)αναισθητοποιούν (24)αναιτιολόγητους (19)ανακαθιζόμασταν (35)ανακαθιζόσασταν (33)ανακαθορίζονται (34)ανακαθορίζονταν (34)ανακαθορίζοντας (33)ανακαθορίστηκαν (26)ανακαθορίστηκες (25)ανακαθοριζόμουν (37)ανακαθοριζόσουν (35)ανακαθορισμένες (26)ανακαθορισμένης (26)ανακαθορισμένοι (27)ανακαθορισμένος (26)ανακαθορισμένου (28)ανακαθορισμένων (29)ανακαθοριστείτε (25)ανακαθοριστούμε (27)ανακαινιζόμαστε (26)ανακαινιζόσαστε (24)ανακαινισθέντος (23)ανακαινισμένους (17)ανακαινιστήκαμε (18)ανακαινιστήκατε (16)ανακαινιστικούς (15)ανακαλυπτόμαστε (21)ανακαλυπτόμουνα (22)ανακαλυπτόσαστε (19)ανακαλυπτόσουνα (20)ανακαταγράφεσαι (26)ανακαταγράφεστε (26)ανακαταγράφεται (26)ανακαταγράφομαι (28)ανακαταγραφόταν (26)ανακαταθέτονται (24)ανακαταθέτονταν (24)ανακαταθετόμουν (27)ανακαταθετόσουν (25)ανακαταμέτρησης (17)ανακατανέμονται (17)ανακατανέμονταν (17)ανακατανέμοντας (16)ανακατανεμηθούν (26)ανακατανεμόμουν (20)ανακατανεμόσουν (18)ανακατασκευάζει (26)ανακατασκευάσει (17)ανακατασκευάσου (18)ανακατασκευάστε (17)ανακατασκευαστώ (17)ανακατασκεύαζαν (25)ανακατασκεύαζες (24)ανακατασκεύασαν (16)ανακατασκεύασες (15)ανακατατάξιμους (26)ανακατατάσσεσαι (15)ανακατατάσσεστε (15)ανακατατάσσεται (15)ανακατατάσσομαι (17)ανακαταταγμένος (19)ανακαταταγμένου (21)ανακατατασσόταν (15)ανακατευθύνουμε (28)ανακατευόμασταν (18)ανακατευόσασταν (16)ανακατωνόμασταν (19)ανακατωνόσασταν (17)ανακατωσούρηδες (20)ανακατωσούρηδων (23)ανακατωσούρικου (20)ανακατωσούρικων (21)ανακεφαλαιωθείς (34)ανακεφαλαιωθούν (35)ανακεφαλαιωμένα (28)ανακεφαλαιωμένε (28)ανακεφαλαιωμένη (28)ανακεφαλαιωμένο (28)ανακεφαλαιωτικά (27)ανακεφαλαιωτικέ (27)ανακεφαλαιωτική (27)ανακεφαλαιωτικό (27)ανακεφαλαιώθηκα (34)ανακεφαλαιώθηκε (34)ανακεφαλαιώναμε (26)ανακεφαλαιώνατε (24)ανακεφαλαιώνεις (23)ανακεφαλαιώνετε (24)ανακεφαλαιώνουν (25)ανακεφαλαιώσαμε (26)ανακεφαλαιώσατε (24)ανακεφαλαιώσεις (23)ανακεφαλαιώσετε (24)ανακεφαλαιώσεων (26)ανακεφαλαιώσεως (25)ανακεφαλαιώσουν (25)ανακηρυσσόμαστε (19)ανακηρυσσόσαστε (17)ανακηρυττόμαστε (19)ανακηρυττόσαστε (17)ανακλαδιζόμαστε (31)ανακλαδιζόσαστε (29)ανακλαδωνόμαστε (24)ανακλαδωνόσαστε (22)ανακλαστικότητα (18)ανακλινόντουσαν (18)ανακοινωνόμαστε (19)ανακοινωνόμουνα (20)ανακοινωνόντανε (17)ανακοινωνόσαστε (17)ανακοινωνόσουνα (18)ανακολπωνόμαστε (22)ανακολπωνόσαστε (20)ανακοπτόντουσαν (17)ανακουφιζόμαστε (34)ανακουφιζόσαστε (32)ανακουφισμένους (25)ανακουφιστήκαμε (26)ανακουφιστήκατε (24)ανακουφιστικούς (23)ανακριβολογήσει (28)ανακριβολογήστε (28)ανακριβολογείτε (28)ανακριβολογούμε (30)ανακριβολογούσα (28)ανακριβολογούσε (28)ανακριβολόγησαν (28)ανακριβολόγησες (27)ανακρινόντουσαν (17)ανακρουόντουσαν (18)ανακτιζόντουσαν (25)ανακυκλωνόμαστε (23)ανακυκλωνόσαστε (21)ανακυλιόντουσαν (19)ανακυρτωνόμαστε (21)ανακυρτωνόσαστε (19)αναλαμβανομένης (26)αναλαμβανομένου (28)αναλαμβανομένων (29)αναλαμβανόμαστε (27)αναλαμβανόμενες (26)αναλαμβανόμενης (26)αναλαμβανόμενος (26)αναλαμβανόμενου (28)αναλαμβανόμενων (29)αναλαμβανόμουνα (28)αναλαμβανόσαστε (25)αναλαμβανόσουνα (26)αναλιγωνόμασταν (23)αναλιγωνόσασταν (21)αναλικνιζόμαστε (28)αναλικνιζόσαστε (26)αναλισκόντουσαν (18)αναλιωνόντουσαν (19)αναλογιζόμασταν (30)αναλογιζόσασταν (28)αναλυτικότατους (18)αναλυτικότερους (19)αναλφαβητισμούς (31)αναμαζωνόμασταν (29)αναμαζωνόσασταν (27)αναμαλλιάζονται (29)αναμαλλιάζονταν (29)αναμαλλιάζοντας (28)αναμαλλιάστηκαν (21)αναμαλλιάστηκες (20)αναμαλλιαζόμουν (32)αναμαλλιαζόσουν (30)αναμαλλιασμένες (21)αναμαλλιασμένης (21)αναμαλλιασμένοι (22)αναμαλλιασμένος (21)αναμαλλιασμένου (23)αναμαλλιασμένων (24)αναμαλλιαστείτε (20)αναμαλλιαστούμε (22)αναμειγνυόμαστε (22)αναμειγνυόμενος (21)αναμειγνυόμενων (24)αναμειγνυόμουνα (23)αναμειγνυόντανε (20)αναμειγνυόσαστε (20)αναμειγνυόσουνα (21)αναμεμειγμένους (23)αναμεριζόμασταν (28)αναμεριζόσασταν (26)αναμεταβιβάσεις (29)αναμεταβιβαστής (29)αναμεταδίδονται (22)αναμεταδίδονταν (22)αναμεταδίδοντας (21)αναμεταδιδόμουν (25)αναμεταδιδόσουν (23)αναμετριόμασταν (19)αναμετριόσασταν (17)αναμετρούμασταν (19)αναμετρούσασταν (17)αναμηρυκάζονται (28)αναμηρυκάζονταν (28)αναμηρυκάζοντας (27)αναμηρυκάστηκαν (20)αναμηρυκάστηκες (19)αναμηρυκαζόμουν (31)αναμηρυκαζόσουν (29)αναμηρυκασμένες (20)αναμηρυκασμένης (20)αναμηρυκασμένοι (21)αναμηρυκασμένος (20)αναμηρυκασμένου (22)αναμηρυκασμένων (23)αναμηρυκαστείτε (19)αναμηρυκαστούμε (21)αναμιγνυόμασταν (22)αναμιγνυόσασταν (20)αναμιμνήσκονται (19)αναμιμνήσκονταν (19)αναμιμνησκόμουν (22)αναμιμνησκόσουν (20)αναμισθωνόμαστε (29)αναμισθωνόσαστε (27)αναμολυνόμασταν (21)αναμολυνόσασταν (19)αναμορφωνόμαστε (28)αναμορφωνόσαστε (26)αναμοχλευτήκαμε (29)αναμοχλευτήκατε (27)αναμοχλευόμαστε (28)αναμοχλευόσαστε (26)αναμπαιζόμασταν (28)αναμπαιζόσασταν (26)αναμφισβήτητους (30)ανανεωνόντουσαν (17)ανανταπάντητους (15)ανανταπόδεικτες (18)ανανταπόδεικτης (18)ανανταπόδεικτοι (19)ανανταπόδεικτος (18)ανανταπόδεικτου (20)ανανταπόδεικτων (21)αναντικατάστατα (15)αναντικατάστατε (15)αναντικατάστατη (15)αναντικατάστατο (15)αναξιοκρατικούς (25)αναξιοπαθούντες (32)αναξιοπαθούντων (35)αναξιοπαθούσαμε (35)αναξιοπαθούσατε (33)αναπαλαιωθήκαμε (31)αναπαλαιωθήκατε (29)αναπαλαιωμένους (21)αναπαλαιωνόμουν (22)αναπαλαιωνόσουν (20)αναπαλαιώνονται (17)αναπαλαιώνονταν (17)αναπαλαιώνοντας (16)αναπαλλοτρίωτες (21)αναπαλλοτρίωτης (21)αναπαλλοτρίωτοι (22)αναπαλλοτρίωτος (21)αναπαλλοτρίωτου (23)αναπαλλοτρίωτων (24)αναπαλλόντουσαν (20)αναπαραγωγικούς (24)αναπαραγόμασταν (21)αναπαραγόσασταν (19)αναπαραδιάρισσα (20)αναπαραστάθηκαν (26)αναπαραστάθηκες (25)αναπαραστήσουμε (19)αναπαραστήσουνε (17)αναπαρασταθήκαν (26)αναπαρασταθείτε (25)αναπαρασταθούμε (27)αναπαρασταθούνε (25)αναπαραστατικές (16)αναπαραστατικής (16)αναπαραστατικοί (17)αναπαραστατικού (17)αναπαραστατικός (16)αναπαραστατικών (17)αναπαριστάμενος (17)αναπαριστάνεσαι (16)αναπαριστάνεστε (16)αναπαριστάνεται (16)αναπαριστάνομαι (18)αναπαριστάνουμε (19)αναπαριστάνουνε (17)αναπαριστανόταν (16)αναπαριστούσαμε (18)αναπαριστούσανε (16)αναπαριστούσατε (16)αναπεμπόντουσαν (19)αναπιανόντουσαν (16)αναπλασσόμασταν (19)αναπλασσόσασταν (17)αναπλαττόμασταν (19)αναπλαττόσασταν (17)αναπληρωματικές (22)αναπληρωματικής (22)αναπληρωματικοί (23)αναπληρωματικού (23)αναπληρωματικός (22)αναπληρωματικών (23)αναπληρωνόμαστε (22)αναπληρωνόσαστε (20)αναποδογυρίζαμε (34)αναποδογυρίζατε (32)αναποδογυρίζεις (31)αναποδογυρίζετε (32)αναποδογυρίζουν (33)αναποδογυρίσαμε (25)αναποδογυρίσατε (23)αναποδογυρίσεις (22)αναποδογυρίσετε (23)αναποδογυρίσουν (24)αναποδογυριστής (22)αναποδογυριστεί (23)αναποκατάστατες (15)αναποκατάστατης (15)αναποκατάστατοι (16)αναποκατάστατος (15)αναποκατάστατου (17)αναποκατάστατων (18)αναπροσαρμοσθεί (28)αναπροσαρμοστεί (19)αναπροσαρμόζαμε (30)αναπροσαρμόζατε (28)αναπροσαρμόζεις (27)αναπροσαρμόζετε (28)αναπροσαρμόζουν (29)αναπροσαρμόσαμε (21)αναπροσαρμόσατε (19)αναπροσαρμόσεις (18)αναπροσαρμόσετε (19)αναπροσαρμόσουν (20)αναπροσδιορίσει (20)αναπροσδιορισμό (22)αναπτερωνόμαστε (20)αναπτερωνόσαστε (18)αναπτυσσόμασταν (18)αναπτυσσόμενους (18)αναπτυσσόσασταν (16)αναπυρωνόμασταν (21)αναπυρωνόσασταν (19)αναριθμητισμούς (27)αναρρυθμίζονται (37)αναρρυθμίζονταν (37)αναρρυθμιζόμουν (40)αναρρυθμιζόσουν (38)αναρχοαυτόνομες (24)αναρχοαυτόνομης (24)αναρχοαυτόνομοι (25)αναρχοαυτόνομος (24)αναρχοαυτόνομου (26)αναρχοαυτόνομων (27)ανασαλευόμασταν (19)ανασαλευόσασταν (17)ανασελιδωνόμουν (24)ανασελιδωνόσουν (22)ανασελιδώνονται (19)ανασελιδώνονταν (19)ανασερνόντουσαν (16)ανασηκωνόμασταν (19)ανασηκωνόσασταν (17)ανασκαβόντουσαν (23)ανασκαλευτήκαμε (21)ανασκαλευτήκατε (19)ανασκαλευόμαστε (20)ανασκαλευόσαστε (18)ανασκαλιζόμαστε (28)ανασκαλιζόσαστε (26)ανασκαπτόμασταν (18)ανασκαπτόσασταν (16)ανασκελιζόμαστε (28)ανασκελιζόσαστε (26)ανασκελωνόμαστε (21)ανασκελωνόσαστε (19)ανασκευαζόμαστε (27)ανασκευαζόσαστε (25)ανασκευασμένους (18)ανασκευαστήκαμε (19)ανασκευαστήκατε (17)ανασκευαστικούς (16)ανασκολοπίζεσαι (27)ανασκολοπίζεστε (27)ανασκολοπίζεται (27)ανασκολοπίζομαι (29)ανασκολοπίζουμε (30)ανασκολοπίσουμε (21)ανασκολοπίστηκα (19)ανασκολοπίστηκε (19)ανασκολοπιζόταν (27)ανασκολοπισμένα (20)ανασκολοπισμένε (20)ανασκολοπισμένη (20)ανασκολοπισμένο (20)ανασκολοπισμούς (19)ανασκολοπιστείς (17)ανασκολοπιστούν (18)ανασκοπούμασταν (18)ανασκοπούσασταν (16)ανασκουμπωθείτε (30)ανασκουμπωθούμε (32)ανασκουμπωμάτων (25)ανασκουμπωμένες (22)ανασκουμπωμένης (22)ανασκουμπωμένοι (23)ανασκουμπωμένος (22)ανασκουμπωμένου (24)ανασκουμπωμένων (25)ανασκουμπωνόταν (21)ανασκουμπώθηκαν (29)ανασκουμπώθηκες (28)ανασκουμπώματος (20)ανασκουμπώνεσαι (19)ανασκουμπώνεστε (19)ανασκουμπώνεται (19)ανασκουμπώνομαι (21)ανασκουμπώνουμε (22)ανασκουμπώσουμε (22)ανασπαράσσονται (16)ανασπαράσσονταν (16)ανασπαρασσόμουν (19)ανασπαρασσόσουν (17)αναστατωνόμαστε (18)αναστατωνόμουνα (19)αναστατωνόντανε (16)αναστατωνόσαστε (16)αναστατωνόσουνα (17)αναστελλόμασταν (20)αναστελλόσασταν (18)αναστηλωνόμαστε (20)αναστομωνόμαστε (20)αναστομωνόσαστε (18)αναστοχαζόμαστε (32)αναστοχαζόσαστε (30)αναστρεφόμασταν (24)αναστρεφόσασταν (22)αναστυλωνόμαστε (21)αναστυνόμευτους (18)ανασυγκολλήθηκα (33)ανασυγκολλήθηκε (33)ανασυγκολλήσαμε (25)ανασυγκολλήσατε (23)ανασυγκολλήσεις (22)ανασυγκολλήσετε (23)ανασυγκολλήσουν (24)ανασυγκολληθείς (31)ανασυγκολληθούν (32)ανασυγκολλημένα (25)ανασυγκολλημένε (25)ανασυγκολλημένη (25)ανασυγκολλημένο (25)ανασυγκολλούσαν (23)ανασυγκολλούσες (22)ανασυγκολλώντας (22)ανασυγκροτήθηκα (30)ανασυγκροτήθηκε (30)ανασυγκροτήσαμε (22)ανασυγκροτήσατε (20)ανασυγκροτήσεις (19)ανασυγκροτήσετε (20)ανασυγκροτήσεων (22)ανασυγκροτήσεως (21)ανασυγκροτήσουν (21)ανασυγκροτείσαι (20)ανασυγκροτείστε (20)ανασυγκροτείται (20)ανασυγκροτηθείς (28)ανασυγκροτηθούν (29)ανασυγκροτημένα (22)ανασυγκροτημένε (22)ανασυγκροτημένη (22)ανασυγκροτημένο (22)ανασυγκροτούμαι (22)ανασυγκροτούσαν (20)ανασυγκροτούσες (19)ανασυγκροτούταν (20)ανασυγκροτώντας (19)ανασυνδεόμασταν (20)ανασυνδεόσασταν (18)ανασυνδυάζονται (28)ανασυνδυάζονταν (28)ανασυνδυαζόμουν (31)ανασυνδυαζόσουν (29)ανασυνθετόμαστε (26)ανασυνθετόσαστε (24)ανασυντάσσονται (15)ανασυντάσσονταν (15)ανασυντασσόμουν (18)ανασυντασσόσουν (16)ανασυνταχθήκαμε (34)ανασυστηνόμαστε (17)ανασυστηνόσαστε (15)ανασχεδιάζονται (33)ανασχεδιάζονταν (33)ανασχεδιάζοντας (32)ανασχεδιάστηκαν (25)ανασχεδιάστηκες (24)ανασχεδιαζόμουν (36)ανασχεδιαζόσουν (34)ανασχεδιασμένες (25)ανασχεδιασμένης (25)ανασχεδιασμένοι (26)ανασχεδιασμένος (25)ανασχεδιασμένου (27)ανασχεδιασμένων (28)ανασχεδιαστείτε (24)ανασχεδιαστούμε (26)ανασχηματίζεσαι (32)ανασχηματίζεστε (32)ανασχηματίζεται (32)ανασχηματίζομαι (34)ανασχηματίζουμε (35)ανασχηματίσουμε (26)ανασχηματίστηκα (24)ανασχηματίστηκε (24)ανασχηματιζόταν (32)ανασχηματισμένα (25)ανασχηματισμένε (25)ανασχηματισμένη (25)ανασχηματισμένο (25)ανασχηματισμούς (24)ανασχηματιστείς (22)ανασχηματιστούν (23)αναταραζόμασταν (26)αναταραζόσασταν (24)αναταρασσόμαστε (17)αναταρασσόσαστε (15)ανατασσόντουσαν (15)ανατεμνόντουσαν (17)ανατιναζόμασταν (25)ανατιναζόσασταν (23)ανατινασσόμαστε (16)ανατινασσόσαστε (14)ανατοκιζόμασταν (26)ανατοκιζόσασταν (24)ανατολικότατους (17)ανατολικότερους (18)ανατοποθετήθηκα (34)ανατοποθετήθηκε (34)ανατοποθετήσαμε (26)ανατοποθετήσατε (24)ανατοποθετήσεις (23)ανατοποθετήσετε (24)ανατοποθετήσεων (26)ανατοποθετήσεως (25)ανατοποθετήσουν (25)ανατοποθετείσαι (24)ανατοποθετείστε (24)ανατοποθετείται (24)ανατοποθετηθείς (32)ανατοποθετηθούν (33)ανατοποθετημένα (26)ανατοποθετημένε (26)ανατοποθετημένη (26)ανατοποθετημένο (26)ανατοποθετούμαι (26)ανατοποθετούσαν (24)ανατοποθετούσες (23)ανατοποθετούταν (24)ανατοποθετώντας (23)ανατραντάζονται (24)ανατραντάζονταν (24)ανατρανταζόμουν (27)ανατρανταζόσουν (25)ανατρεπόντουσαν (17)ανατρεφόντουσαν (23)ανατριχιάζοντας (30)ανατριχιάσματος (23)ανατριχιασμάτων (26)ανατριχιασμένες (23)ανατριχιασμένης (23)ανατριχιασμένοι (24)ανατριχιασμένος (23)ανατριχιασμένου (25)ανατριχιασμένων (26)ανατριχιαστικές (22)ανατριχιαστικής (22)ανατριχιαστικοί (23)ανατριχιαστικού (23)ανατριχιαστικός (22)ανατριχιαστικών (23)ανατροφοδότησης (24)ανατυπωνόμασταν (20)ανατυπωνόσασταν (18)αναφλεγόντουσαν (27)αναφουφουλιάζει (41)αναφουφουλιάσει (32)αναφουφουλιάστε (32)αναφουφούλιαζαν (40)αναφουφούλιαζες (39)αναφουφούλιασαν (31)αναφουφούλιασες (30)αναφτεριάζονται (31)αναφτεριάζονταν (31)αναφτεριαζόμουν (34)αναφτεριαζόσουν (32)αναφτερωνόμαστε (26)αναφτερωνόσαστε (24)αναφυτευόμασταν (25)αναφυτευόσασταν (23)αναχαιτιζόμαστε (32)αναχαιτιζόσαστε (30)αναχαιτισθέντων (32)αναχαιτισμένους (23)αναχαιτιστήκαμε (24)αναχαιτιστήκατε (22)αναχαραζόμασταν (33)αναχαραζόσασταν (31)αναχαρασσόμαστε (24)αναχαρασσόσαστε (22)αναχρηματοδοτεί (27)αναχρονιστικούς (22)αναχρωματίζεσαι (35)αναχρωματίζεστε (35)αναχρωματίζεται (35)αναχρωματίζομαι (37)αναχρωματιζόταν (35)αναχωματίζονται (34)αναχωματίζονταν (34)αναχωματίζοντας (33)αναχωματιζόμουν (37)αναχωματιζόσουν (35)αναχωματωνόμουν (30)αναχωματωνόσουν (28)αναχωματώνονται (25)αναχωματώνονταν (25)αναχωματώνοντας (24)αναχωνευόμασταν (26)αναχωνευόσασταν (24)αναψοκοκκίνιζαν (35)αναψοκοκκίνιζες (34)αναψοκοκκίνισαν (26)αναψοκοκκίνισες (25)αναψοκοκκινίζει (35)αναψοκοκκινίσει (26)αναψοκοκκινίστε (26)ανδραποδίζονται (31)ανδραποδίζονταν (31)ανδραποδίζοντας (30)ανδραποδιζόμουν (34)ανδραποδιζόσουν (32)ανδρεικελοειδής (23)ανδριαντοποιίας (18)ανδριαντοποιίες (18)ανδριαντοποιιών (19)ανδριαντοποιούς (18)ανδροκρατούμενο (22)ανδρουτσόπουλος (22)ανδρουτσόπουλου (24)ανεβοκατέβαιναν (29)ανεβοκατεβάζαμε (40)ανεβοκατεβάζατε (38)ανεβοκατεβάζεις (37)ανεβοκατεβάζετε (38)ανεβοκατεβάζουν (39)ανεβοκατεβάσαμε (31)ανεβοκατεβάσατε (29)ανεβοκατεβάσεις (28)ανεβοκατεβάσετε (29)ανεβοκατεβάσουν (30)ανεβοκατεβαίνει (29)ανεγειρόντουσαν (19)ανεγκαινίαστους (18)ανεγκλιμάτιστες (21)ανεγκλιμάτιστης (21)ανεγκλιμάτιστοι (22)ανεγκλιμάτιστος (21)ανεγκλιμάτιστου (23)ανεγκλιμάτιστων (24)ανεκδοτολογικές (23)ανεκδοτολογικής (23)ανεκδοτολογικοί (24)ανεκδοτολογικού (24)ανεκδοτολογικός (23)ανεκδοτολογικών (24)ανεκκλησίαστους (18)ανεκμετάλλευτες (21)ανεκμετάλλευτης (21)ανεκμετάλλευτοι (22)ανεκμετάλλευτος (21)ανεκμετάλλευτου (23)ανεκμετάλλευτων (24)ανεκμυστήρευτες (19)ανεκμυστήρευτης (19)ανεκμυστήρευτοι (20)ανεκμυστήρευτος (19)ανεκμυστήρευτου (21)ανεκμυστήρευτων (22)ανελαστικοτήτων (19)ανελαστικότητας (16)ανελαστικότητες (16)ανελισσόντουσαν (17)ανεμογεννήτριας (19)ανεμογεννήτριες (19)ανεμογεννητριών (20)ανεμοδερνόμαστε (22)ανεμοδερνόσαστε (20)ανεμοσκορπιστής (18)ανεμοστρόβιλους (26)ανεξασφάλιστους (32)ανεξολόθρευτους (36)ανεξομολόγητους (30)ανεξουσιοδότητα (27)ανεξουσιοδότητε (27)ανεξουσιοδότητη (27)ανεξουσιοδότητο (27)ανεπεξέργαστους (28)ανεπιβεβαίωτους (31)ανεπισκεύαστους (16)ανεπιστημονικές (17)ανεπιστημονικής (17)ανεπιστημονικοί (18)ανεπιστημονικού (18)ανεπιστημονικός (17)ανεπιστημονικών (18)ανεπιστημοσύνης (16)ανεπιτηδειότητα (18)ανετυμολόγητους (22)ανευρισκόμασταν (19)ανευρισκόσασταν (17)ανευρυνόντουσαν (18)ανευρυσματικούς (19)ανευρυσματώδεις (21)ανευρυσματώδους (22)ανεφοδιαζόμαστε (35)ανεφοδιαζόσαστε (33)ανεφοδιασμένους (26)ανεφοδιαστήκαμε (27)ανεφοδιαστήκατε (25)ανησυχητικότερο (24)ανηφορικότερους (24)ανθεκτικότατους (25)ανθεκτικότερους (26)ανθελονοσιακούς (25)ανθολογούμασταν (30)ανθολογούσασταν (28)ανθοστεφανώναμε (32)ανθοστεφανώνατε (30)ανθοστεφανώνεις (29)ανθοστεφανώνετε (30)ανθοστεφανώνουν (31)ανθοστεφανώσαμε (32)ανθοστεφανώσατε (30)ανθοστεφανώσεις (29)ανθοστεφανώσετε (30)ανθοστεφανώσουν (31)ανθοστολίζονται (34)ανθοστολίζονταν (34)ανθοστολίζοντας (33)ανθοστολίστηκαν (26)ανθοστολίστηκες (25)ανθοστολιζόμουν (37)ανθοστολιζόσουν (35)ανθοστολισμένες (26)ανθοστολισμένης (26)ανθοστολισμένοι (27)ανθοστολισμένος (26)ανθοστολισμένου (28)ανθοστολισμένων (29)ανθοστολιστείτε (25)ανθοστολιστούμε (27)ανθοστρωνόμαστε (28)ανθοστρωνόσαστε (26)ανθρακασβεστίου (33)ανθρακευόμασταν (28)ανθρακευόσασταν (26)ανθρακοποιήσεις (25)ανθρακοποιήσεων (28)ανθρακοποιήσεως (27)ανθρακωνόμασταν (29)ανθρακωνόσασταν (27)ανθρωπευόμασταν (30)ανθρωπευόσασταν (28)ανθρωπιζόμασταν (38)ανθρωπιζόσασταν (36)ανθρωπογνωστικά (33)ανθρωπογνωστικέ (33)ανθρωπογνωστική (33)ανθρωπογνωστικό (33)ανθρωποθάλασσας (37)ανθρωποθάλασσες (37)ανθρωποθαλασσών (38)ανθρωποθεριστής (36)ανθρωποκεντρικά (30)ανθρωποκεντρικέ (30)ανθρωποκεντρική (30)ανθρωποκεντρικό (30)ανθρωποκυνηγητά (32)ανθρωποκυνηγητό (32)ανθρωπολατρικές (30)ανθρωπολατρικής (30)ανθρωπολατρικοί (31)ανθρωπολατρικού (31)ανθρωπολατρικός (30)ανθρωπολατρικών (31)ανθρωπολογικούς (32)ανθρωπομετρικές (30)ανθρωπομετρικής (30)ανθρωπομετρικοί (31)ανθρωπομετρικού (31)ανθρωπομετρικός (30)ανθρωπομετρικών (31)ανθρωπομηχανική (37)ανθρωπομορφικές (37)ανθρωπομορφικής (37)ανθρωπομορφικοί (38)ανθρωπομορφικού (38)ανθρωπομορφικός (37)ανθρωπομορφικών (38)ανθρωπομορφισμέ (39)ανθρωπομορφισμό (39)ανθρωποπλημμύρα (35)ανθρωποποιήσεις (27)ανθρωποσωτήριας (29)ανθρωποσωτήριες (29)ανθρωποσωτήριοι (30)ανθρωποσωτήριος (29)ανθρωποσωτήριου (31)ανθρωποσωτήριων (32)ανθυγιεινότητας (26)ανθυπαστυνόμους (28)ανθυποβρυχιακές (41)ανθυποβρυχιακής (41)ανθυποβρυχιακοί (42)ανθυποβρυχιακού (42)ανθυποβρυχιακός (41)ανθυποβρυχιακών (42)ανθυπομοίραρχοι (36)ανθυπομοίραρχος (35)ανθυπομοιράρχου (37)ανθυπομοιράρχων (38)ανθυποπλοίαρχοι (36)ανθυποπλοίαρχος (35)ανθυποπλοιάρχου (37)ανθυποπλοιάρχων (38)ανθυποσμηναγούς (29)ανικανοποίητους (16)ανισοπεδοποίηση (19)ανιστορούμασταν (17)ανιστορούσασταν (15)ανιχνευόντουσαν (23)ανοιγοκλείνεσαι (20)ανοιγοκλείνεστε (20)ανοιγοκλείνεται (20)ανοιγοκλείνομαι (22)ανοιγοκλεινόταν (20)ανοικοδομήθηκαν (30)ανοικοδομήθηκες (29)ανοικοδομήσουμε (23)ανοικοδομηθείτε (29)ανοικοδομηθούμε (31)ανοικοδομημένες (21)ανοικοδομημένης (21)ανοικοδομημένοι (22)ανοικοδομημένος (21)ανοικοδομημένου (23)ανοικοδομημένων (24)ανοικοδομητικές (20)ανοικοδομητικής (20)ανοικοδομητικοί (21)ανοικοδομητικού (21)ανοικοδομητικός (20)ανοικοδομητικών (21)ανοικοδομούνται (20)ανοικοδομούνταν (20)ανοικοδομούσαμε (22)ανοικοδομούσατε (20)ανοικοδομούσουν (21)ανοικοκύρευτους (18)ανομιμοποίητους (19)ανορθολογισμούς (30)ανορθωνόντουσαν (27)ανοσιουργήματος (20)ανοσιουργήσουμε (22)ανοσιουργημάτων (23)ανοσιουργούσαμε (21)ανοσιουργούσατε (19)ανοσοποιηθήκαμε (27)ανοσοποιηθήκατε (25)ανοσοποιημένους (17)ανοσοποιητικούς (15)ανοσοποιούμαστε (17)ανταγορευόμαστε (21)ανταγορευόσαστε (19)ανταγωνιζομένων (32)ανταγωνιζόμαστε (30)ανταγωνιζόμενος (29)ανταγωνιζόμενου (31)ανταγωνιζόσαστε (28)ανταγωνιστικούς (19)ανταλλαζόμασταν (29)ανταλλαζόσασταν (27)ανταλλασσόμαστε (20)ανταλλασσόσαστε (18)ανταμειβόμασταν (25)ανταμειβόσασταν (23)ανταμυνόντουσαν (18)ανταμωνόντουσαν (19)αντανακλάστηκαν (18)αντανακλάστηκες (17)αντανακλαστείτε (17)αντανακλαστικές (17)αντανακλαστικής (17)αντανακλαστικοί (18)αντανακλαστικού (18)αντανακλαστικός (17)αντανακλαστικών (18)αντανακλαστούμε (19)ανταπεξέρχονται (32)ανταπεξέρχονταν (32)ανταπεξερχόμουν (35)ανταπεξερχόσουν (33)ανταποδεχόμαστε (27)ανταποδεχόσαστε (25)ανταποδιδόμαστε (23)ανταποδιδόσαστε (21)ανταποκρίνονται (17)ανταποκρίνονταν (17)ανταποκρίνοντας (16)ανταποκριθέντων (28)ανταποκριθήκαμε (29)ανταποκριθήκατε (27)ανταποκρινόμενα (19)ανταποκρινόμενε (19)ανταποκρινόμενη (19)ανταποκρινόμενο (19)ανταποκρινόμουν (20)ανταποκρινόσουν (18)ανταποκρινότανε (17)ανταποστέλλεσαι (19)ανταποστέλλεστε (19)ανταποστέλλεται (19)ανταποστέλλομαι (21)ανταποστελλόταν (19)ανταριαζόμασταν (26)ανταριαζόσασταν (24)ανταρτόπληκτους (19)αντασπαζόμασταν (26)αντασπαζόσασταν (24)αντασφαλίζονται (32)αντασφαλίζονταν (32)αντασφαλίζοντας (31)αντασφαλίστηκαν (24)αντασφαλίστηκες (23)αντασφαλιζόμουν (35)αντασφαλιζόσουν (33)αντασφαλισμένες (24)αντασφαλισμένης (24)αντασφαλισμένοι (25)αντασφαλισμένος (24)αντασφαλισμένου (26)αντασφαλισμένων (27)αντασφαλιστήρια (24)αντασφαλιστείτε (23)αντασφαλιστικές (23)αντασφαλιστικής (23)αντασφαλιστικοί (24)αντασφαλιστικού (24)αντασφαλιστικός (23)αντασφαλιστικών (24)αντασφαλιστούμε (25)αντεκδιδόμασταν (23)αντεκδιδόσασταν (21)αντεκδικητικούς (19)αντεναγόντουσαν (18)αντεξαγόντουσαν (27)αντεξεγείρονται (27)αντεξεγείρονταν (27)αντεξεγειρόμουν (30)αντεξεγειρόσουν (28)αντεξοπλίζονται (35)αντεξοπλίζονταν (35)αντεξοπλιζόμουν (38)αντεξοπλιζόσουν (36)αντεπαγόντουσαν (19)αντεπαναστάσεις (14)αντεπαναστάσεων (17)αντεπαναστάσεως (16)αντεπαναστάτρια (16)αντεπαναστατικά (16)αντεπαναστατικέ (16)αντεπαναστατική (16)αντεπαναστατικό (16)αντεπεξέρχονται (32)αντεπεξέρχονταν (32)αντεπεξερχόμουν (35)αντεπεξερχόσουν (33)αντεπιστέλλεσαι (19)αντεπιστέλλεστε (19)αντεπιστέλλεται (19)αντεπιστέλλομαι (21)αντεπιστελλόταν (19)αντεπιστρέφεσαι (23)αντεπιστρέφεστε (23)αντεπιστρέφεται (23)αντεπιστρέφομαι (25)αντεπιστρεφόταν (23)αντεπιτάσσονται (15)αντεπιτάσσονταν (15)αντεπιτασσόμουν (18)αντεπιτασσόσουν (16)αντεπιτιθέμενος (25)αντεπιφερόμαστε (25)αντεπιφερόσαστε (23)αντεπιχειρήματα (25)αντεροβγάλτισσα (27)αντεστραμμένους (19)αντεφοδιάζονται (33)αντεφοδιάζονταν (33)αντεφοδιαζόμουν (36)αντεφοδιαζόσουν (34)αντιαεροπορικές (17)αντιαεροπορικής (17)αντιαεροπορικοί (18)αντιαεροπορικού (18)αντιαεροπορικός (17)αντιαεροπορικών (18)αντιαιμορραγικά (22)αντιαιμορραγικέ (22)αντιαιμορραγική (22)αντιαιμορραγικό (22)αντιαισθητικούς (23)αντιαλκοολικούς (19)αντιαμερικανικά (19)αντιαμερικανικέ (19)αντιαμερικανική (19)αντιαμερικανικό (19)αντιαναπτυξιακά (26)αντιαναπτυξιακέ (26)αντιαναπτυξιακή (26)αντιαναπτυξιακό (26)αντιαρθριτικούς (25)αντιασφυξιογόνα (34)αντιασφυξιογόνε (34)αντιασφυξιογόνο (34)αντιαυταρχικούς (23)αντιαφροδισιακά (26)αντιαφροδισιακέ (26)αντιαφροδισιακή (26)αντιαφροδισιακό (26)αντιβαλλιστικής (25)αντιβαλλιστικού (26)αντιβαλλιστικών (26)αντιβαλλόμασταν (27)αντιβαλλόσασταν (25)αντιβιογράμματα (29)αντιγραφόμασταν (27)αντιγραφόσασταν (25)αντιδανείζονται (26)αντιδανείζονταν (26)αντιδανείζοντας (25)αντιδανείστηκαν (18)αντιδανείστηκες (17)αντιδανειζόμουν (29)αντιδανειζόσουν (27)αντιδανεισμένες (18)αντιδανεισμένης (18)αντιδανεισμένοι (19)αντιδανεισμένος (18)αντιδανεισμένου (20)αντιδανεισμένων (21)αντιδανειστείτε (17)αντιδανειστούμε (19)αντιδημοκρατικά (22)αντιδημοκρατικέ (22)αντιδημοκρατική (22)αντιδημοκρατικό (22)αντιδημοτικότης (19)αντιδιαβητικούς (24)αντιδιαβρωτικής (27)αντιδιαβρωτικών (28)αντιδιαδηλώναμε (24)αντιδιαδηλώνατε (22)αντιδιαδηλώνεις (21)αντιδιαδηλώνετε (22)αντιδιαδηλώνουν (23)αντιδιαδηλώσαμε (24)αντιδιαδηλώσατε (22)αντιδιαδηλώσεις (21)αντιδιαδηλώσετε (22)αντιδιαδηλώσεων (24)αντιδιαδηλώσεως (23)αντιδιαδηλώσουν (23)αντιδιαμετρικές (20)αντιδιδακτορική (23)αντιδικονομικής (20)αντιδικτατορικά (20)αντιδικτατορικέ (20)αντιδικτατορική (20)αντιδικτατορικό (20)αντιδιφθεριτικά (35)αντιδιφθεριτικέ (35)αντιδιφθεριτική (35)αντιδιφθεριτικό (35)αντιδογματικούς (22)αντιδογματιστής (21)αντιδυναστικούς (18)αντιεγκληματική (23)αντιεισαγγελέας (21)αντιεισαγγελέων (24)αντιεισαγγελείς (21)αντιεισαγγελεύς (21)αντιεκρηκτικούς (17)αντιεξουσιαστής (23)αντιευρωπαϊκούς (18)αντιευρωπαϊσμού (20)αντιευρωπαϊσμός (19)αντιευρωπαϊστές (17)αντιευρωπαϊστής (17)αντιευρωπαϊστών (18)αντιζυγιάζονται (36)αντιζυγιάζονταν (36)αντιζυγιάζοντας (35)αντιζυγιάστηκαν (28)αντιζυγιάστηκες (27)αντιζυγιαζόμουν (39)αντιζυγιαζόσουν (37)αντιζυγιασμένες (28)αντιζυγιασμένης (28)αντιζυγιασμένοι (29)αντιζυγιασμένος (28)αντιζυγιασμένου (30)αντιζυγιασμένων (31)αντιζυγιαστείτε (27)αντιζυγιαστούμε (29)αντιζυγιζόμαστε (38)αντιζυγιζόσαστε (36)αντιζυγισμένους (29)αντιζυγιστήκαμε (30)αντιζυγιστήκατε (28)αντιθρησκευτικά (27)αντιθρησκευτικέ (27)αντιθρησκευτική (27)αντιθρησκευτικό (27)αντικαθίστανται (24)αντικαθεστωτικά (27)αντικαθεστωτικέ (27)αντικαθεστωτική (27)αντικαθεστωτικό (27)αντικαθιστούσαν (24)αντικαθιστούσες (23)αντικαθιστώμενο (26)αντικαθιστώνται (24)αντικαθιστώντας (23)αντικαθρέφτιζαν (41)αντικαθρέφτιζες (40)αντικαθρέφτισαν (32)αντικαθρέφτισες (31)αντικαθρέφτισμα (34)αντικαθρεφτίζει (41)αντικαθρεφτίσει (32)αντικαθρεφτίσου (33)αντικαθρεφτίστε (32)αντικαθρεφτιστώ (32)αντικανονικότης (15)αντικαπνιστικές (16)αντικαπνιστικής (16)αντικαπνιστικοί (17)αντικαπνιστικού (17)αντικαπνιστικός (16)αντικαπνιστικών (17)αντικαρκινικούς (17)αντικατασκοπίας (16)αντικατασκοπεία (17)αντικαταστάθηκα (25)αντικαταστάθηκε (25)αντικαταστάσεις (14)αντικαταστάσεων (17)αντικαταστάσεως (16)αντικαταστάσεώς (13)αντικαταστάτρια (16)αντικαταστήθηκε (25)αντικαταστήσαμε (17)αντικαταστήσανε (15)αντικαταστήσεις (14)αντικαταστήσετε (15)αντικαταστήσιμα (17)αντικαταστήσουν (16)αντικατασταθούν (24)αντικαταστατική (16)αντικαταστατούς (14)αντικατοπτρίζει (26)αντικατοπτρίσει (17)αντικατοπτρίσου (18)αντικατοπτρίστε (17)αντικατοπτρισμέ (19)αντικατοπτρισμό (19)αντικατοπτριστώ (17)αντικατόπτριζαν (26)αντικατόπτριζες (25)αντικατόπτρισαν (17)αντικατόπτρισες (16)αντικειμενικούς (17)αντικειμενοποιώ (18)αντικληρικισμού (21)αντικληρικισμός (20)αντικοβόντουσαν (23)αντικοινωνικούς (17)αντικοινωνιστής (16)αντικομματικούς (19)αντικομματισμός (20)αντικομουνισμού (20)αντικομουνισμός (19)αντικομουνιστές (17)αντικομουνιστής (17)αντικομουνιστών (18)αντικομφορμισμέ (29)αντικομφορμισμό (29)αντικομφορμιστή (27)αντικουνουπικών (19)αντικριζόμασταν (27)αντικριζόσασταν (25)αντικρουόμασταν (19)αντικρουόμενους (19)αντικρουόσασταν (17)αντικυβερνητικά (25)αντικυβερνητικέ (25)αντικυβερνητική (25)αντικυβερνητικό (25)αντιλαμβάνονται (25)αντιλαμβάνονταν (25)αντιλαμβανόμενα (27)αντιλαμβανόμενη (27)αντιλαμβανόμενο (27)αντιλαμβανόμουν (28)αντιλαμβανόσουν (26)αντιλαμπίσματος (20)αντιλαμπισμάτων (23)αντιληπτικότητα (18)αντιλιπιδαιμικά (23)αντιλιπιδαιμικό (23)αντιλογιζόμαστε (30)αντιλογιζόσαστε (28)αντιμακεδονικής (20)αντιμαχόντουσαν (24)αντιμεθυστικούς (26)αντιμεταδίδεσαι (22)αντιμεταδίδεστε (22)αντιμεταδίδεται (22)αντιμεταδίδομαι (24)αντιμεταδιδόταν (22)αντιμεταθέσουμε (28)αντιμεταθέτεσαι (25)αντιμεταθέτεστε (25)αντιμεταθέτεται (25)αντιμεταθέτομαι (27)αντιμεταθετικές (25)αντιμεταθετικής (25)αντιμεταθετικοί (26)αντιμεταθετικός (25)αντιμεταθετόταν (25)αντιμετατίθεμαι (27)αντιμεταχώρησης (23)αντιμεταχώρησις (23)αντιμετωπίζεσαι (28)αντιμετωπίζεστε (28)αντιμετωπίζεται (28)αντιμετωπίζομαι (30)αντιμετωπίζουμε (31)αντιμετωπίσθηκε (29)αντιμετωπίσιμες (20)αντιμετωπίσιμης (20)αντιμετωπίσιμοι (21)αντιμετωπίσιμος (20)αντιμετωπίσιμου (22)αντιμετωπίσιμων (23)αντιμετωπίσουμε (22)αντιμετωπίστηκα (20)αντιμετωπίστηκε (20)αντιμετωπιζόταν (28)αντιμετωπισθούν (28)αντιμετωπιστείς (18)αντιμετωπιστούν (19)αντιμηνιγγιτικά (23)αντιμηνιγγιτικέ (23)αντιμηνιγγιτική (23)αντιμηνιγγιτικό (23)αντιμηνυόμασταν (19)αντιμηνυόσασταν (17)αντιμιλιταρισμέ (21)αντιμιλιταρισμό (21)αντιμολυσματικά (22)αντιμολυσματικέ (22)αντιμολυσματική (22)αντιμολυσματικό (22)αντιμοναρχικούς (24)αντιμονοπωλιακά (22)αντιμονοπωλιακέ (22)αντιμονοπωλιακή (22)αντιμονοπωλιακό (22)αντιναζιστικούς (23)αντιοικονομικές (17)αντιοικονομικής (17)αντιοικονομικοί (18)αντιοικονομικού (18)αντιοικονομικός (17)αντιοικονομικών (18)αντιολισθητικές (25)αντιολισθητικής (25)αντιολισθητικοί (26)αντιολισθητικού (26)αντιολισθητικός (25)αντιολισθητικών (26)αντιοξειδωτικές (28)αντιοξειδωτικών (29)αντιορθολογικές (29)αντιορθολογικής (29)αντιορθολογικοί (30)αντιορθολογικού (30)αντιορθολογικός (29)αντιορθολογικών (30)αντιπαθέστατους (24)αντιπαθέστερους (25)αντιπαιδαγωγικά (27)αντιπαιδαγωγικέ (27)αντιπαιδαγωγική (27)αντιπαιδαγωγικό (27)αντιπαλευόμαστε (20)αντιπαλευόσαστε (18)αντιπαρέρχονται (24)αντιπαρέρχονταν (24)αντιπαραβάλλουν (28)αντιπαραβάλουμε (28)αντιπαραβληθούν (34)αντιπαραβολικές (25)αντιπαραβολικής (25)αντιπαραβολικοί (26)αντιπαραβολικού (26)αντιπαραβολικός (25)αντιπαραβολικών (26)αντιπαραγωγικές (24)αντιπαραγωγικής (24)αντιπαραγωγικοί (25)αντιπαραγωγικού (25)αντιπαραγωγικός (24)αντιπαραγωγικών (25)αντιπαραδίδεσαι (22)αντιπαραδίδεστε (22)αντιπαραδίδεται (22)αντιπαραδίδομαι (24)αντιπαραδιδόταν (22)αντιπαραθέτεσαι (25)αντιπαραθέτεστε (25)αντιπαραθέτεται (25)αντιπαραθέτομαι (27)αντιπαραθετικές (25)αντιπαραθετικής (25)αντιπαραθετικοί (26)αντιπαραθετικού (26)αντιπαραθετικός (25)αντιπαραθετικών (26)αντιπαραθετόταν (25)αντιπαρασιτικές (16)αντιπαρασιτικής (16)αντιπαρασιτικοί (17)αντιπαρασιτικού (17)αντιπαρασιτικός (16)αντιπαρασιτικών (17)αντιπαραστάσεις (15)αντιπαραστάσεων (18)αντιπαραστάσεως (17)αντιπαρατάσσουν (17)αντιπαρατάχτηκα (24)αντιπαρατέθηκαν (26)αντιπαρατίθεμαι (27)αντιπαρατίθεται (25)αντιπαραταχθούν (32)αντιπαρερχόμουν (27)αντιπαρερχόσουν (25)αντιπαρεχόμαστε (25)αντιπαρεχόσαστε (23)αντιπατριωτικές (18)αντιπατριωτικής (18)αντιπατριωτικοί (19)αντιπατριωτικού (19)αντιπατριωτικός (18)αντιπατριωτικών (19)αντιπατριώτισσα (16)αντιπαχυντικούς (23)αντιπειθαρχικές (32)αντιπειθαρχικής (32)αντιπειθαρχικοί (33)αντιπειθαρχικού (33)αντιπειθαρχικός (32)αντιπειθαρχικών (33)αντιπερισπασμοί (19)αντιπερισπασμού (19)αντιπερισπασμός (18)αντιπερισπασμών (19)αντιπληθωρισμοί (31)αντιπληθωρισμού (31)αντιπληθωρισμός (30)αντιπληθωρισμών (31)αντιπλημμυρικές (23)αντιπλημμυρικής (23)αντιπλημμυρικοί (24)αντιπλημμυρικού (24)αντιπλημμυρικός (23)αντιπλημμυρικών (24)αντιπνευμονικές (18)αντιπνευμονικής (18)αντιπνευμονικοί (19)αντιπνευμονικού (19)αντιπνευμονικός (18)αντιπνευμονικών (19)αντιπολιτειακές (17)αντιπολιτειακής (17)αντιπολιτειακοί (18)αντιπολιτειακού (18)αντιπολιτειακός (17)αντιπολιτειακών (18)αντιπολιτευτικά (19)αντιπολιτευτικέ (19)αντιπολιτευτική (19)αντιπολιτευτικό (19)αντιπολιτευόταν (18)αντιπολιτεύεσαι (17)αντιπολιτεύεστε (17)αντιπολιτεύεται (17)αντιπολιτεύθηκα (27)αντιπολιτεύομαι (19)αντιπολιτεύσεις (16)αντιπολιτεύσεων (19)αντιπολιτεύσεως (18)αντιπραγματισμέ (23)αντιπραγματισμό (23)αντιπροβάλλεσαι (27)αντιπροβάλλεστε (27)αντιπροβάλλεται (27)αντιπροβάλλομαι (29)αντιπροβαλλόταν (27)αντιπροοδευτικά (21)αντιπροοδευτικέ (21)αντιπροοδευτική (21)αντιπροοδευτικό (21)αντιπροσάγονται (19)αντιπροσάγονταν (19)αντιπροσαγόμουν (22)αντιπροσαγόσουν (20)αντιπροσφέρεσαι (24)αντιπροσφέρεστε (24)αντιπροσφέρεται (24)αντιπροσφέρομαι (26)αντιπροσφερόταν (24)αντιπροσωπευθεί (29)αντιπροσωπευτεί (20)αντιπροσωπεύαμε (21)αντιπροσωπεύανε (19)αντιπροσωπεύατε (19)αντιπροσωπεύεις (18)αντιπροσωπεύετε (19)αντιπροσωπεύομε (21)αντιπροσωπεύουν (20)αντιπροσωπεύσει (19)αντιπροσωπεύσου (20)αντιπροσωπεύστε (19)αντιπροσώπευσής (16)αντιπροσώπευσαν (18)αντιπροσώπευσες (17)αντιπροσώπευσης (17)αντιπροσώπευσις (17)αντιπροτείνεσαι (16)αντιπροτείνεστε (16)αντιπροτείνεται (16)αντιπροτείνομαι (18)αντιπροτεινόταν (16)αντιπυραυλικούς (20)αντιπυροβολικού (27)αντιραδιενεργές (21)αντιρατσιστικές (15)αντιρατσιστικής (15)αντιρατσιστικοί (16)αντιρατσιστικού (16)αντιρατσιστικός (15)αντιρατσιστικών (16)αντιρροπίζονται (26)αντιρροπίζονταν (26)αντιρροπιζόμουν (29)αντιρροπιζόσουν (27)αντιρρυπαντικής (18)αντιρρυπαντικών (19)αντισηκωνόμαστε (19)αντισηκωνόσαστε (17)αντισημιτισμούς (17)αντισοβιετικούς (21)αντισπασμωδικές (22)αντισπασμωδικής (22)αντισπασμωδικοί (23)αντισπασμωδικού (23)αντισπασμωδικός (22)αντισπασμωδικών (23)αντισταθμίζεσαι (34)αντισταθμίζεστε (34)αντισταθμίζεται (34)αντισταθμίζομαι (36)αντισταθμίζοντα (34)αντισταθμίζουμε (37)αντισταθμίζουσα (35)αντισταθμίσθηκε (35)αντισταθμίσματα (27)αντισταθμίσουμε (28)αντισταθμίστηκα (26)αντισταθμίστηκε (26)αντισταθμιζόταν (34)αντισταθμισθείς (33)αντισταθμισθούν (34)αντισταθμισμένα (27)αντισταθμισμένε (27)αντισταθμισμένη (27)αντισταθμισμένο (27)αντισταθμιστείς (24)αντισταθμιστικά (26)αντισταθμιστικέ (26)αντισταθμιστική (26)αντισταθμιστικό (26)αντισταθμιστούν (25)αντιστεκόμασταν (17)αντιστεκόσασταν (15)αντιστηρίγματος (19)αντιστηρίζονται (24)αντιστηρίζονταν (24)αντιστηρίζοντας (23)αντιστηριγμάτων (22)αντιστηριζόμουν (27)αντιστηριζόσουν (25)αντιστοιχήσουμε (24)αντιστοιχίζεσαι (30)αντιστοιχίζεστε (30)αντιστοιχίζεται (30)αντιστοιχίζομαι (32)αντιστοιχίζουμε (33)αντιστοιχίσουμε (24)αντιστοιχίστηκα (22)αντιστοιχίστηκε (22)αντιστοιχιζόταν (30)αντιστοιχισμένα (23)αντιστοιχισμένε (23)αντιστοιχισμένη (23)αντιστοιχισμένο (23)αντιστοιχιστείς (20)αντιστοιχιστούν (21)αντιστοιχούνται (21)αντιστοιχούντες (20)αντιστοιχούντος (20)αντιστοιχούντων (23)αντιστοιχούσαμε (23)αντιστοιχούσατε (21)αντιστρατευτείς (15)αντιστρατευτούν (16)αντιστρατευόταν (16)αντιστρατεύεσαι (15)αντιστρατεύεστε (15)αντιστρατεύεται (15)αντιστρατεύθηκα (25)αντιστρατεύομαι (17)αντιστρατεύτηκα (16)αντιστρατεύτηκε (16)αντιστρατιωτικά (18)αντιστρατιωτικέ (18)αντιστρατιωτική (18)αντιστρατιωτικό (18)αντιστρεπτότητα (16)αντιστρεφόμαστε (24)αντιστρεφόσαστε (22)αντιστυλωνόμουν (22)αντιστυλωνόσουν (20)αντιστυλώνονται (17)αντιστυλώνονταν (17)αντισυλληπτικές (20)αντισυλληπτικής (20)αντισυλληπτικοί (21)αντισυλληπτικού (21)αντισυλληπτικός (20)αντισυλληπτικών (21)αντισυφιλιδικές (27)αντισυφιλιδικής (27)αντισυφιλιδικοί (28)αντισυφιλιδικού (28)αντισυφιλιδικός (27)αντισυφιλιδικών (28)αντισφαιρίστρια (23)αντιτασσόμασταν (16)αντιτασσόσασταν (14)αντιτειχίσματος (22)αντιτειχισμάτων (25)αντιτορπιλικούς (18)αντιτρομοκρατία (19)αντιφασιστικούς (21)αντιφατικοτήτων (24)αντιφατικότητάς (20)αντιφατικότητας (21)αντιφατικότητες (21)αντιφεγγίζοντας (35)αντιφεγγίσματος (28)αντιφεγγισμάτων (31)αντιφεμινίστρια (24)αντιφεμινιστικά (24)αντιφεμινιστικέ (24)αντιφεμινιστική (24)αντιφεμινιστικό (24)αντιφερόντουσαν (23)αντιφιλελεύθερα (35)αντιφιλελεύθερε (35)αντιφιλελεύθερη (35)αντιφιλελεύθερο (35)αντιφιλοσοφικές (30)αντιφιλοσοφικής (30)αντιφιλοσοφικοί (31)αντιφιλοσοφικού (31)αντιφιλοσοφικός (30)αντιφιλοσοφικών (31)αντιφλεγμονώδες (30)αντιφλεγμονώδης (30)αντιφλογιστικές (26)αντιφλογιστικής (26)αντιφλογιστικοί (27)αντιφλογιστικού (27)αντιφλογιστικός (26)αντιφλογιστικών (27)αντιφωτιζόμαστε (34)αντιφωτιζόσαστε (32)αντιχαιρετάγαμε (27)αντιχαιρετάγατε (25)αντιχαιρετήσαμε (24)αντιχαιρετήσατε (22)αντιχαιρετήσεις (21)αντιχαιρετήσετε (22)αντιχαιρετήσουν (23)αντιχαιρετίζαμε (33)αντιχαιρετίζατε (31)αντιχαιρετίζεις (30)αντιχαιρετίζετε (31)αντιχαιρετίζουν (32)αντιχαιρετίσαμε (24)αντιχαιρετίσατε (22)αντιχαιρετίσεις (21)αντιχαιρετίσετε (22)αντιχαιρετίσουν (23)αντιχαιρετισμός (23)αντιχαιρετούσαν (22)αντιχαιρετούσες (21)αντιχαιρετώντας (21)αντιχαριζόμαστε (33)αντιχαριζόσαστε (31)αντιχιτλερικούς (24)αντιχριστιανικά (23)αντιχριστιανικέ (23)αντιχριστιανική (23)αντιχριστιανικό (23)αντονομαζόμαστε (27)αντονομαζόσαστε (25)αντοφειλόμασταν (25)αντοφειλόσασταν (23)αντρειευόμασταν (18)αντρειευόσασταν (16)ανυπεράσπιστους (18)ανυποστήρικτους (18)ανυστεροβουλίας (25)ανυστερόβουλους (26)ανωνυμογράφησαν (30)ανωνυμογράφησες (29)ανωνυμογραφήσει (30)ανωνυμογραφήστε (30)ανωνυμογραφείτε (30)ανωνυμογραφούμε (32)ανωνυμογραφούσα (30)ανωνυμογραφούσε (30)ανωτατικοποίηση (18)αξεχορτάριαστες (31)αξεχορτάριαστης (31)αξεχορτάριαστοι (32)αξεχορτάριαστος (31)αξεχορτάριαστου (33)αξεχορτάριαστων (34)αξιοθησαύριστες (32)αξιοθησαύριστης (32)αξιοθησαύριστοι (33)αξιοθησαύριστος (32)αξιοθησαύριστου (34)αξιοθησαύριστων (35)αξιοκατάκριτους (26)αξιοκαταφρόνητα (32)αξιοκαταφρόνητε (32)αξιοκαταφρόνητη (32)αξιοκαταφρόνητο (32)αξιοκατηγόρητες (27)αξιοκατηγόρητης (27)αξιοκατηγόρητοι (28)αξιοκατηγόρητος (27)αξιοκατηγόρητου (29)αξιοκατηγόρητων (30)αξιοκρατικότατα (26)αξιοκρατικότατε (26)αξιοκρατικότατη (26)αξιοκρατικότατο (26)αξιοκρατικότερα (27)αξιοκρατικότερε (27)αξιοκρατικότερη (27)αξιοκρατικότερο (27)αξιολογούμασταν (30)αξιολογούσασταν (28)αξιομακάριστους (27)αξιομνημόνευτες (27)αξιομνημόνευτης (27)αξιομνημόνευτοι (28)αξιομνημόνευτος (27)αξιομνημόνευτου (29)αξιομνημόνευτων (30)αξιοπαρατήρητες (25)αξιοπαρατήρητης (25)αξιοπαρατήρητοι (26)αξιοπαρατήρητος (25)αξιοπαρατήρητου (27)αξιοπαρατήρητων (28)αξιοποιούμασταν (26)αξιοποιούσασταν (24)αξιοπρεπέστατες (25)αξιοπρεπέστατης (25)αξιοπρεπέστατοι (26)αξιοπρεπέστατος (25)αξιοπρεπέστατου (27)αξιοπρεπέστατων (28)αξιοπρεπέστερες (26)αξιοπρεπέστερης (26)αξιοπρεπέστεροι (27)αξιοπρεπέστερος (26)αξιοπρεπέστερου (28)αξιοπρεπέστερων (29)αξιοσπούδαστους (27)αοριστολογήσαμε (22)αοριστολογήσατε (20)αοριστολογήσεις (19)αοριστολογήσετε (20)αοριστολογήσουν (21)αοριστολογικούς (20)αοριστολογούσαν (20)αοριστολογούσες (19)αοριστολογώντας (19)απαγγελλόμασταν (27)απαγγελλόσασταν (25)απαγκιστρωθείτε (31)απαγκιστρωθούμε (33)απαγκιστρωμένες (23)απαγκιστρωμένης (23)απαγκιστρωμένοι (24)απαγκιστρωμένος (23)απαγκιστρωμένου (25)απαγκιστρωμένων (26)απαγκιστρωνόταν (22)απαγκιστρώθηκαν (30)απαγκιστρώθηκες (29)απαγκιστρώνεσαι (20)απαγκιστρώνεστε (20)απαγκιστρώνεται (20)απαγκιστρώνομαι (22)απαγκιστρώνουμε (23)απαγκιστρώσουμε (23)απαγορευόμασταν (22)απαγορευόσασταν (20)απαγριωνόμασταν (23)απαγριωνόσασταν (21)απαγχονιζόμαστε (36)απαγχονιζόσαστε (34)απαγχονισμένους (27)απαγχονιστήκαμε (28)απαγχονιστήκατε (26)απαθανατίζονται (33)απαθανατίζονταν (33)απαθανατίζοντας (32)απαθανατίστηκαν (25)απαθανατίστηκες (24)απαθανατιζόμουν (36)απαθανατιζόσουν (34)απαθανατισμένες (25)απαθανατισμένης (25)απαθανατισμένοι (26)απαθανατισμένος (25)απαθανατισμένου (27)απαθανατισμένων (28)απαθανατιστείτε (24)απαθανατιστούμε (26)απαθλιωνόμασταν (30)απαθλιωνόσασταν (28)απαιτητικότατες (15)απαιτητικότατης (15)απαιτητικότατοι (16)απαιτητικότατος (15)απαιτητικότατου (17)απαιτητικότατων (18)απαιτητικότερες (16)απαιτητικότερης (16)απαιτητικότεροι (17)απαιτητικότερος (16)απαιτητικότερου (18)απαιτητικότερων (19)απαιτητικότητας (15)απακριβωνόμαστε (28)απακριβωνόσαστε (26)απαλειφόντουσαν (25)απαλλασσόμασταν (21)απαλλασσόμενους (21)απαλλασσόσασταν (19)απαλλοτριωθέντα (31)απαλλοτριωθείσα (31)απαλλοτριωθείτε (31)απαλλοτριωθούμε (33)απαλλοτριωμένες (23)απαλλοτριωμένης (23)απαλλοτριωμένοι (24)απαλλοτριωμένος (23)απαλλοτριωμένου (25)απαλλοτριωμένων (26)απαλλοτριωνόταν (22)απαλλοτριώθηκαν (30)απαλλοτριώθηκες (29)απαλλοτριώνεσαι (20)απαλλοτριώνεστε (20)απαλλοτριώνεται (20)απαλλοτριώνομαι (22)απαλλοτριώνουμε (23)απαλλοτριώσιμες (21)απαλλοτριώσιμης (21)απαλλοτριώσιμοι (22)απαλλοτριώσιμος (21)απαλλοτριώσιμου (23)απαλλοτριώσιμων (24)απαλλοτριώσουμε (23)απαμβλυνόμασταν (29)απαμβλυνόσασταν (27)απανθιζόντουσαν (34)απανθρακωθήκαμε (40)απανθρακωθήκατε (38)απανθρακωμένους (30)απανθρακωνόμουν (31)απανθρακωνόσουν (29)απανθρακώνονται (26)απανθρακώνονταν (26)απανθρακώνοντας (25)απαξιωνόντουσαν (27)απαραγνώριστους (20)απαρακολούθητες (27)απαρακολούθητης (27)απαρακολούθητοι (28)απαρακολούθητος (27)απαρακολούθητου (29)απαρακολούθητων (30)απαραλλήλιστους (22)απαρασημοφόρητα (26)απαρασημοφόρητε (26)απαρασημοφόρητη (26)απαρασημοφόρητο (26)απαρασκεύαστους (17)απαργυρωνόμαστε (25)απαργυρωνόσαστε (23)απαρεμπόδιστους (22)απαριθμούμασταν (29)απαριθμούσασταν (27)απαρμεγόντουσαν (22)απαρτιζόντουσαν (26)απαρχαιωνόμαστε (27)απαρχαιωνόσαστε (25)απασβεστωνόμουν (27)απασβεστωνόσουν (25)απασβεστώνονται (22)απασβεστώνονταν (22)απασφαλιζόμαστε (35)απασφαλιζόσαστε (33)απασχολουμένους (27)απασχολούμασταν (26)απασχολούμενους (26)απασχολούσασταν (24)απαυτωνόντουσαν (19)απεγκαταστήσετε (19)απεγκατασταθούν (28)απεγκλωβίζονται (39)απεγκλωβίζονταν (39)απεγκλωβίζοντας (38)απεγκλωβίστηκαν (31)απεγκλωβίστηκες (30)απεγκλωβιζόμουν (42)απεγκλωβιζόσουν (40)απεγκλωβισμένες (31)απεγκλωβισμένης (31)απεγκλωβισμένοι (32)απεγκλωβισμένος (31)απεγκλωβισμένου (33)απεγκλωβισμένων (34)απεγκλωβιστείτε (30)απεγκλωβιστούμε (32)απεικαζόντουσαν (26)απεικονιζόμαστε (27)απεικονιζόμενες (26)απεικονιζόμενης (26)απεικονιζόμενος (26)απεικονιζόμενου (28)απεικονιζόμενων (29)απεικονιζόσαστε (25)απεικονισμένους (18)απεικονισματικά (19)απεικονισματικέ (19)απεικονισματική (19)απεικονισματικό (19)απεικονιστήκαμε (19)απεικονιστήκατε (17)απεικονιστικούς (16)απειλητικότατες (17)απειλητικότατης (17)απειλητικότατοι (18)απειλητικότατος (17)απειλητικότατου (19)απειλητικότατων (20)απειλητικότερες (18)απειλητικότερης (18)απειλητικότεροι (19)απειλητικότερος (18)απειλητικότερου (20)απειλητικότερων (21)απειρογινομένου (22)απειροδιάστατος (18)απειροελάχιστες (24)απειροελάχιστης (24)απειροελάχιστοι (25)απειροελάχιστος (24)απειροελάχιστου (26)απειροελάχιστων (27)απεκατεστάθησαν (25)απεκδεχόντουσαν (27)απεκκρινόμασταν (20)απεκκρινόσασταν (18)απελαυνόντουσαν (19)απελευθερωθείσα (39)απελευθερωθείτε (39)απελευθερωθούμε (41)απελευθερωμένες (31)απελευθερωμένης (31)απελευθερωμένοι (32)απελευθερωμένος (31)απελευθερωμένου (33)απελευθερωμένων (34)απελευθερωνόταν (30)απελευθερωτικές (30)απελευθερωτικής (30)απελευθερωτικοί (31)απελευθερωτικού (31)απελευθερωτικός (30)απελευθερωτικών (31)απελευθερωτριών (31)απελευθερώθηκαν (38)απελευθερώθηκες (37)απελευθερώνεσαι (28)απελευθερώνεστε (28)απελευθερώνεται (28)απελευθερώνομαι (30)απελευθερώνουμε (31)απελευθερώσουμε (31)απελευθερώτριας (28)απελευθερώτριες (28)απελπιζόντουσαν (28)απεμπλεκόμασταν (23)απεμπλεκόσασταν (21)απεμπλουτισμένη (23)απεμπλουτισμένο (23)απεμπολούμασταν (22)απεμπολούσασταν (20)απενεργοποίησαν (20)απενεργοποίησης (19)απενεργοποιήσει (20)απενεργοποιήστε (20)απενεργοποιείτε (20)απενεργοποιηθεί (29)απενεργοποιούμε (22)απενοχοποιηθούν (32)απενοχοποιώντας (22)απεραντολογήσει (21)απεραντολογήστε (21)απεραντολογείτε (21)απεραντολογούμε (23)απεραντολογούσα (21)απεραντολογούσε (21)απεραντολόγησαν (21)απεραντολόγησες (20)απεργαζόντουσαν (29)απεργοσπάστριας (20)απεργοσπάστριες (20)απεργοσπαστικές (20)απεργοσπαστικής (20)απεργοσπαστικοί (21)απεργοσπαστικού (21)απεργοσπαστικός (20)απεργοσπαστικών (21)απεργοσπαστριών (21)απερημωνόμασταν (22)απερημωνόσασταν (20)απευαισθητοποιώ (26)απευθυνόντουσαν (27)απεχθανόντουσαν (32)απιστομιζόμαστε (28)απιστομιζόσαστε (26)απισχναινόμαστε (24)απισχναινόσαστε (22)απλειστηρίαστες (17)απλειστηρίαστης (17)απλειστηρίαστοι (18)απλειστηρίαστος (17)απλειστηρίαστου (19)απλειστηρίαστων (20)απλοποιούμασταν (20)απλοποιούσασταν (18)απλουστευμένους (21)απλουστευτήκαμε (22)απλουστευτήκατε (20)απλουστευτικούς (19)απλουστευόμαστε (21)απλουστευόσαστε (19)απλοϊκευόμασταν (20)απλοϊκευόσασταν (18)αποβαλλόντουσαν (27)αποβαρβαρωνόταν (33)αποβαρβαρώνεσαι (31)αποβαρβαρώνεστε (31)αποβαρβαρώνεται (31)αποβαρβαρώνομαι (33)αποβγαζόντουσαν (35)αποβγανόντουσαν (26)αποβιβαζόμασταν (40)αποβιβαζόμενους (40)αποβιβαζόσασταν (38)αποβιομηχάνιζαν (40)αποβιομηχάνιζες (39)αποβιομηχάνισαν (31)αποβιομηχάνισες (30)αποβιομηχάνισης (30)αποβιομηχανίζει (40)αποβιομηχανίσει (31)αποβιομηχανίστε (31)αποβλακωνόμαστε (29)αποβλακωνόσαστε (27)αποβοτανίζονται (31)αποβοτανίζονταν (31)αποβοτανιζόμουν (34)αποβοτανιζόσουν (32)αποβουβαίνονται (30)αποβουβαίνονταν (30)αποβουβαινόμουν (33)αποβουβαινόσουν (31)αποβουτυρωθείτε (36)αποβουτυρωθούμε (38)αποβουτυρωμένες (28)αποβουτυρωμένης (28)αποβουτυρωμένοι (29)αποβουτυρωμένος (28)αποβουτυρωμένου (30)αποβουτυρωμένων (31)αποβουτυρωνόταν (27)αποβουτυρώθηκαν (35)αποβουτυρώθηκες (34)αποβουτυρώνεσαι (25)αποβουτυρώνεστε (25)αποβουτυρώνεται (25)αποβουτυρώνομαι (27)αποβουτυρώνουμε (28)αποβουτυρώσουμε (28)αποβρεχόντουσαν (31)αποβρομιζόμαστε (36)αποβρομιζόσαστε (34)απογαλακτίζεσαι (30)απογαλακτίζεστε (30)απογαλακτίζεται (30)απογαλακτίζομαι (32)απογαλακτίζουμε (33)απογαλακτίσουμε (24)απογαλακτίστηκα (22)απογαλακτίστηκε (22)απογαλακτιζόταν (30)απογαλακτισμένα (23)απογαλακτισμένε (23)απογαλακτισμένη (23)απογαλακτισμένο (23)απογαλακτιστείς (20)απογαλακτιστούν (21)απογδερνόμασταν (24)απογδερνόσασταν (22)απογειωνόμασταν (22)απογειωνόσασταν (20)απογεμιζόμασταν (31)απογεμιζόσασταν (29)απογιομιζόμαστε (31)απογιομιζόσαστε (29)απογκρεμίζονται (31)απογκρεμίζονταν (31)απογκρεμιζόμουν (34)απογκρεμιζόσουν (32)απογοητευθήκατε (29)απογοητευμένους (21)απογοητευτήκαμε (22)απογοητευτήκατε (20)απογοητευτικούς (19)απογοητευόμαστε (21)απογοητευόσαστε (19)απογραφόντουσαν (27)απογυμναζόμαστε (32)απογυμναζόσαστε (30)απογυμνωνόμαστε (25)απογυμνωνόσαστε (23)απογυναικωνόταν (22)απογυναικώνεσαι (20)απογυναικώνεστε (20)απογυναικώνεται (20)απογυναικώνομαι (22)απογυριζόμασταν (31)απογυριζόσασταν (29)απογωνιαζόμαστε (31)απογωνιαζόσαστε (29)αποδασωνόμασταν (22)αποδασωνόσασταν (20)αποδεδειγμένους (26)αποδεικνυόμαστε (22)αποδεικνυόσαστε (20)αποδειχνόμασταν (27)αποδειχνόσασταν (25)αποδεκατίζονται (28)αποδεκατίζονταν (28)αποδεκατίζοντας (27)αποδεκατίσματος (20)αποδεκατίστηκαν (20)αποδεκατίστηκες (19)αποδεκατιζόμουν (31)αποδεκατιζόσουν (29)αποδεκατισμάτων (23)αποδεκατισμένες (20)αποδεκατισμένης (20)αποδεκατισμένοι (21)αποδεκατισμένος (20)αποδεκατισμένου (22)αποδεκατισμένων (23)αποδεκατιστείτε (19)αποδεκατιστούμε (21)αποδελτιωθήκαμε (34)αποδελτιωθήκατε (32)αποδελτιωμένους (24)αποδελτιωνόμουν (25)αποδελτιωνόσουν (23)αποδελτιώνονται (20)αποδελτιώνονταν (20)αποδελτιώνοντας (19)αποδερματίζεσαι (30)αποδερματίζεστε (30)αποδερματίζεται (30)αποδερματίζομαι (32)αποδερματιζόταν (30)αποδεσμευμένους (23)αποδεσμευτήκαμε (24)αποδεσμευτήκατε (22)αποδεσμευόμαστε (23)αποδεσμευόσαστε (21)αποδιαβαζόμαστε (36)αποδιαβαζόσαστε (34)αποδιαλεγόμαστε (25)αποδιαλεγόσαστε (23)αποδιαλυόμασταν (23)αποδιαλυόσασταν (21)αποδιαρθρωθείτε (40)αποδιαρθρωθούμε (42)αποδιαρθρωμένες (32)αποδιαρθρωμένης (32)αποδιαρθρωμένοι (33)αποδιαρθρωμένος (32)αποδιαρθρωμένου (34)αποδιαρθρωμένων (35)αποδιαρθρωνόταν (31)αποδιαρθρώθηκαν (39)αποδιαρθρώθηκες (38)αποδιαρθρώνεσαι (29)αποδιαρθρώνεστε (29)αποδιαρθρώνεται (29)αποδιαρθρώνομαι (31)αποδιαρθρώνουμε (32)αποδιαρθρώσουμε (32)αποδιεθνοποίησα (28)αποδιεθνοποίησε (28)αποδιεθνοποίηση (28)αποδιεθνοποιήσω (30)αποδιεθνοποιείς (27)αποδιεθνοποιηθώ (37)αποδιεθνοποιούν (28)αποδιοπομπαίους (22)αποδιοργανωθείς (32)αποδιοργανωθούν (33)αποδιοργανωμένα (26)αποδιοργανωμένε (26)αποδιοργανωμένη (26)αποδιοργανωμένο (26)αποδιοργανώθηκα (32)αποδιοργανώθηκε (32)αποδιοργανώναμε (24)αποδιοργανώνατε (22)αποδιοργανώνεις (21)αποδιοργανώνετε (22)αποδιοργανώνουν (23)αποδιοργανώσαμε (24)αποδιοργανώσατε (22)αποδιοργανώσεις (21)αποδιοργανώσετε (22)αποδιοργανώσεων (24)αποδιοργανώσεως (23)αποδιοργανώσουν (23)αποδιπλωνόμαστε (25)αποδιπλωνόσαστε (23)αποδιωκόντουσαν (22)αποδιωχνόμασταν (29)αποδιωχνόσασταν (27)αποδοκιμάζονται (30)αποδοκιμάζονταν (30)αποδοκιμάζοντας (29)αποδοκιμάστηκαν (22)αποδοκιμάστηκες (21)αποδοκιμαζόμουν (33)αποδοκιμαζόσουν (31)αποδοκιμασμένες (22)αποδοκιμασμένης (22)αποδοκιμασμένοι (23)αποδοκιμασμένος (22)αποδοκιμασμένου (24)αποδοκιμασμένων (25)αποδοκιμαστείτε (21)αποδοκιμαστικές (21)αποδοκιμαστικής (21)αποδοκιμαστικοί (22)αποδοκιμαστικού (22)αποδοκιμαστικός (21)αποδοκιμαστικών (22)αποδοκιμαστούμε (23)αποδοτικότατους (19)αποδοτικότερους (20)αποδρομολογηθεί (35)αποδρομολόγησης (25)αποδυναμωθήκαμε (35)αποδυναμωθήκατε (33)αποδυναμωμένους (25)αποδυναμωνόμουν (26)αποδυναμωνόσουν (24)αποδυναμωτικούς (23)αποδυναμώνονται (21)αποδυναμώνονταν (21)αποδυναμώνοντας (20)αποεθνοποιημένη (27)αποζαλιζόμασταν (37)αποζαλιζόσασταν (35)αποζαρωνόμασταν (29)αποζαρωνόσασταν (27)αποζημιωνόμαστε (30)αποζημιωνόσαστε (28)αποζουρλαίνεσαι (28)αποζουρλαίνεστε (28)αποζουρλαίνεται (28)αποζουρλαίνομαι (30)αποζουρλαινόταν (28)αποζυγωνόμασταν (32)αποζυγωνόσασταν (30)αποζυμωνόμασταν (31)αποζυμωνόσασταν (29)αποθαλασσωθείτε (37)αποθαλασσωθούμε (39)αποθαλασσωμένες (29)αποθαλασσωμένης (29)αποθαλασσωμένοι (30)αποθαλασσωμένος (29)αποθαλασσωμένου (31)αποθαλασσωμένων (32)αποθαλασσωνόταν (28)αποθαλασσώθηκαν (36)αποθαλασσώθηκες (35)αποθαλασσώνεσαι (26)αποθαλασσώνεστε (26)αποθαλασσώνεται (26)αποθαλασσώνομαι (28)αποθαμπωνόμαστε (31)αποθαμπωνόσαστε (29)αποθανατίζονται (33)αποθανατίζονταν (33)αποθανατίζοντας (32)αποθανατίστηκαν (25)αποθανατίστηκες (24)αποθανατιζόμουν (36)αποθανατιζόσουν (34)αποθανατιστείτε (24)αποθανατιστούμε (26)αποθαρρυνθήκαμε (39)αποθαρρυνθήκατε (37)αποθαρρυντικούς (27)αποθαρρυνόμαστε (29)αποθαρρυνόσαστε (27)αποθεματοποίηση (27)αποθεμελιωνόταν (30)αποθεμελιώνεσαι (28)αποθεμελιώνεστε (28)αποθεμελιώνεται (28)αποθεμελιώνομαι (30)αποθεραπευμένες (28)αποθεραπευμένης (28)αποθεραπευμένοι (29)αποθεραπευμένος (28)αποθεραπευμένου (30)αποθεραπευμένων (31)αποθεραπευτείτε (27)αποθεραπευτούμε (29)αποθεραπευόμουν (30)αποθεραπευόσουν (28)αποθεραπεύονται (26)αποθεραπεύονταν (26)αποθεραπεύοντας (25)αποθεραπεύσουμε (29)αποθεραπεύτηκαν (27)αποθεραπεύτηκες (26)αποθεριζόμασταν (36)αποθεριζόσασταν (34)αποθερμαίνονται (27)αποθερμαίνονταν (27)αποθερμαινόμουν (30)αποθερμαινόσουν (28)αποθεωνόντουσαν (27)αποθηκευόμασταν (28)αποθηκευόσασταν (26)αποθηλαζόμασταν (37)αποθηλαζόσασταν (35)αποθηριωνόμαστε (29)αποθηριωνόσαστε (27)αποθησαυρίζεσαι (35)αποθησαυρίζεστε (35)αποθησαυρίζεται (35)αποθησαυρίζομαι (37)αποθησαυρίζουμε (38)αποθησαυρίσουμε (29)αποθησαυρίστηκε (27)αποθησαυριζόταν (35)αποθησαυρισμένα (28)αποθησαυρισμένε (28)αποθησαυρισμένη (28)αποθησαυρισμένο (28)αποθησαυρισμούς (27)αποθησαυριστικά (27)αποθησαυριστικέ (27)αποθησαυριστική (27)αποθησαυριστικό (27)αποθολωνόμασταν (30)αποθολωνόσασταν (28)αποθορυβοποίηση (34)αποθρασυνθήκαμε (38)αποθρασυνθήκατε (36)αποθρασυνόμαστε (28)αποθρασυνόσαστε (26)αποθραυόντουσαν (27)αποθωρακίζονται (37)αποθωρακίζονταν (37)αποθωρακιζόμουν (40)αποθωρακιζόσουν (38)αποικιζόντουσαν (26)αποικιοκρατικές (18)αποικιοκρατικής (18)αποικιοκρατικοί (19)αποικιοκρατικού (19)αποικιοκρατικός (18)αποικιοκρατικών (19)αποικιοκρατισμό (20)αποικοδομούνται (21)αποκαθαιρόμαστε (28)αποκαθαιρόσαστε (26)αποκαθηλωθήκαμε (41)αποκαθηλωθήκατε (39)αποκαθηλωμένους (31)αποκαθηλωνόμουν (32)αποκαθηλωνόσουν (30)αποκαθηλώνονται (27)αποκαθηλώνονταν (27)αποκαθηλώνοντας (26)αποκαιγόντουσαν (20)αποκαλυπτήριους (21)αποκαλυπτομένων (24)αποκαλυπτόμαστε (22)αποκαλυπτόμενες (21)αποκαλυπτόμουνα (23)αποκαλυπτόσαστε (20)αποκαλυπτόσουνα (21)αποκαμωνόμασταν (22)αποκαμωνόσασταν (20)αποκαπνιζόμαστε (28)αποκαπνιζόσαστε (26)αποκαρδιωθήκαμε (34)αποκαρδιωθήκατε (32)αποκαρδιωμένους (24)αποκαρδιωνόμουν (25)αποκαρδιωνόσουν (23)αποκαρδιωτικούς (22)αποκαρδιώνονται (20)αποκαρδιώνονταν (20)αποκαρδιώνοντας (19)αποκαρωνόμασταν (21)αποκαρωνόσασταν (19)αποκαταστάθηκαν (26)αποκαταστάσιμες (17)αποκαταστάσιμης (17)αποκαταστάσιμοι (18)αποκαταστάσιμος (17)αποκαταστάσιμου (19)αποκαταστάσιμων (20)αποκαταστήσουμε (19)αποκατασταθείτε (25)αποκαταστημένες (17)αποκαταστημένοι (18)αποκαταστημένος (17)αποκατεστημένες (17)αποκατεστημένων (20)αποκεντροποίηση (18)αποκεντρωθήκαμε (31)αποκεντρωθήκατε (29)αποκεντρωμένους (21)αποκεντρωνόμουν (22)αποκεντρωνόσουν (20)αποκεντρωτικούς (19)αποκεντρωτισμού (21)αποκεντρώνονται (17)αποκεντρώνονταν (17)αποκεντρώνοντας (16)αποκεφαλίζονται (34)αποκεφαλίζονταν (34)αποκεφαλίζοντας (33)αποκεφαλίσθηκαν (35)αποκεφαλίστηκαν (26)αποκεφαλίστηκες (25)αποκεφαλιζόμουν (37)αποκεφαλιζόσουν (35)αποκεφαλισμένες (26)αποκεφαλισμένης (26)αποκεφαλισμένοι (27)αποκεφαλισμένος (26)αποκεφαλισμένου (28)αποκεφαλισμένων (29)αποκεφαλιστείτε (25)αποκεφαλιστούμε (27)αποκηδευόμασταν (22)αποκηδευόσασταν (20)αποκηρυσσόμαστε (20)αποκηρυσσόσαστε (18)αποκηρυττόμαστε (20)αποκηρυττόσαστε (18)αποκλαδευόμαστε (24)αποκλαδευόσαστε (22)αποκλειστικότης (18)αποκλειόντουσαν (19)αποκληρωνόμαστε (23)αποκληρωνόσαστε (21)αποκλιμακωθείτε (32)αποκλιμακωθούμε (34)αποκλιμακωμένες (24)αποκλιμακωμένης (24)αποκλιμακωμένοι (25)αποκλιμακωμένος (24)αποκλιμακωμένου (26)αποκλιμακωμένων (27)αποκλιμακωνόταν (23)αποκλιμακώθηκαν (31)αποκλιμακώθηκες (30)αποκλιμακώνεσαι (21)αποκλιμακώνεστε (21)αποκλιμακώνεται (21)αποκλιμακώνομαι (23)αποκλιμακώνουμε (24)αποκλιμακώσουμε (24)αποκλωθόντουσαν (30)αποκοιμιζόμαστε (29)αποκοιμιζόσαστε (27)αποκοιμισμένους (20)αποκοιμιστικούς (18)αποκολλιόμασταν (22)αποκολλιόσασταν (20)αποκολοκύνθωσις (29)αποκομιζόμασταν (29)αποκομιζόσασταν (27)αποκοπτόντουσαν (18)αποκορυφωθήκαμε (39)αποκορυφωθήκατε (37)αποκορυφωμένους (29)αποκορυφωνόμουν (30)αποκορυφωνόσουν (28)αποκορυφώνονται (25)αποκορυφώνονταν (25)αποκορυφώνοντας (24)αποκοσκινίζεσαι (26)αποκοσκινίζεστε (26)αποκοσκινίζεται (26)αποκοσκινίζομαι (28)αποκοσκινιζόταν (26)αποκουρευόμαστε (21)αποκουρευόσαστε (19)αποκουταίνονται (17)αποκουταίνονταν (17)αποκουταινόμουν (20)αποκουταινόσουν (18)αποκουτιαίνεσαι (17)αποκουτιαίνεστε (17)αποκουτιαίνεται (17)αποκουτιαίνομαι (19)αποκουτιαινόταν (17)αποκουτσαίνεσαι (17)αποκουτσαίνεστε (17)αποκουτσαίνεται (17)αποκουτσαίνομαι (19)αποκουτσαινόταν (17)αποκουφαίνονται (24)αποκουφαίνονταν (24)αποκουφαινόμουν (27)αποκουφαινόσουν (25)αποκοχλιωνόμουν (30)αποκοχλιωνόσουν (28)αποκοχλιώνονται (25)αποκοχλιώνονταν (25)αποκρατικοποιεί (19)αποκρενόντουσαν (18)αποκρημνίζονται (28)αποκρημνίζονταν (28)αποκρημνιζόμουν (31)αποκρημνιζόσουν (29)αποκρινόντουσαν (18)αποκρουόντουσαν (19)αποκρυβόντουσαν (26)αποκρυπτογραφεί (30)αποκρυπτόμασταν (21)αποκρυπτόσασταν (19)αποκρυστάλλωναν (24)αποκρυστάλλωνες (23)αποκρυστάλλωσαν (24)αποκρυστάλλωσες (23)αποκρυστάλλωσης (23)αποκρυστάλλωσις (23)αποκρυσταλλωθεί (33)αποκρυσταλλώνει (22)αποκρυσταλλώσει (22)αποκρυσταλλώσου (23)αποκρυσταλλώστε (22)αποκτενιζόμαστε (27)αποκτενιζόσαστε (25)αποκτηνωνόμαστε (20)αποκτηνωνόσαστε (18)αποκυλιόντουσαν (20)αποκωδικοποίησή (22)αποκωδικοποίησα (23)αποκωδικοποίησε (23)αποκωδικοποίηση (23)αποκωδικοποιήσω (25)αποκωδικοποιείς (22)αποκωδικοποιηθώ (32)αποκωδικοποιητή (23)αποκωδικοποιούν (23)απολακτιζόμαστε (29)απολακτισμένους (20)απολακτιστήκαμε (21)απολακτιστήκατε (19)απολαυστικότατο (19)απολαυστικότητα (19)απολειπόντουσαν (19)απολεπιζόμασταν (29)απολεπιζόσασταν (27)απολεπτυνόμαστε (21)απολεπτυνόσαστε (19)απολερωνόμασταν (22)απολερωνόσασταν (20)απολησμονήθηκαν (29)απολησμονήθηκες (28)απολησμονήσουμε (22)απολησμονηθείτε (28)απολησμονηθούμε (30)απολησμονημένες (20)απολησμονημένης (20)απολησμονημένοι (21)απολησμονημένος (20)απολησμονημένου (22)απολησμονημένων (23)απολησμονιόμουν (22)απολησμονιόνταν (19)απολησμονιόσουν (20)απολησμονούσαμε (21)απολησμονούσατε (19)απολιθωνόμασταν (30)απολιθωνόσασταν (28)απολιπαινόμαστε (20)απολιπαινόσαστε (18)απολιχνιζόμαστε (35)απολιχνιζόσαστε (33)απολιωνόντουσαν (20)απολλαπλασίαστα (22)απολλαπλασίαστε (22)απολλαπλασίαστη (22)απολλαπλασίαστο (22)απολουζόντουσαν (28)απολυμαινόμαστε (22)απολυμαινόσαστε (20)απολυμαντήριους (21)απολυταρχισμούς (27)απολυτρωνόμαστε (23)απολυτρωνόσαστε (21)απολωλαινόμαστε (23)απολωλαινόσαστε (21)απομαγνητίζεσαι (29)απομαγνητίζεστε (29)απομαγνητίζεται (29)απομαγνητίζομαι (31)απομαγνητίζουμε (32)απομαγνητίσουμε (23)απομαγνητίστηκα (21)απομαγνητίστηκε (21)απομαγνητιζόταν (29)απομαγνητιστείς (19)απομαγνητιστούν (20)απομαγνητοφωνεί (29)απομαδιζόμασταν (31)απομαδιζόσασταν (29)απομαζευόμασταν (29)απομαζευόσασταν (27)απομαζωνόμασταν (30)απομαζωνόσασταν (28)απομακρυνθήκαμε (32)απομακρυνθήκανε (30)απομακρυνθήκατε (30)απομακρυνόμαστε (22)απομακρυνόμενες (21)απομακρυνόμενος (21)απομακρυνόσαστε (20)απομακρυσμένους (22)απομαραινόμαστε (20)απομαραινόσαστε (18)απομαυριζόμαστε (30)απομαυριζόσαστε (28)απομειωνόμασταν (21)απομειωνόσασταν (19)απομεμακρυσμένε (24)απομεμακρυσμένη (24)απομεμακρυσμένο (24)απομνημονευθούν (29)απομνημονευτείς (19)απομνημονευτούν (20)απομνημονευόταν (20)απομνημονεύεσαι (19)απομνημονεύεστε (19)απομνημονεύεται (19)απομνημονεύματά (20)απομνημονεύματα (21)απομνημονεύομαι (21)απομνημονεύουμε (22)απομνημονεύσαμε (21)απομνημονεύσατε (19)απομνημονεύσεις (18)απομνημονεύσετε (19)απομνημονεύσεων (21)απομνημονεύσεως (20)απομνημονεύσουν (20)απομνημονεύτηκα (20)απομνημονεύτηκε (20)απομοναχιάζεσαι (33)απομοναχιάζεστε (33)απομοναχιάζεται (33)απομοναχιάζομαι (35)απομοναχιαζόταν (33)απομονωνόμασταν (21)απομονωνόσασταν (19)απομουρλαίνεσαι (21)απομουρλαίνεστε (21)απομουρλαίνεται (21)απομουρλαίνομαι (23)απομουρλαινόταν (21)απομυθοποιήθηκα (38)απομυθοποιήθηκε (38)απομυθοποιήσαμε (30)απομυθοποιήσατε (28)απομυθοποιήσεις (27)απομυθοποιήσετε (28)απομυθοποιήσεων (30)απομυθοποιήσεως (29)απομυθοποιήσουν (29)απομυθοποιείσαι (28)απομυθοποιείστε (28)απομυθοποιείται (28)απομυθοποιηθείς (36)απομυθοποιηθούν (37)απομυθοποιημένα (30)απομυθοποιημένε (30)απομυθοποιημένη (30)απομυθοποιημένο (30)απομυθοποιητικό (29)απομυθοποιούμαι (30)απομυθοποιούσαν (28)απομυθοποιούσες (27)απομυθοποιούταν (28)απομυθοποιώντας (27)απομωραινόμαστε (22)απομωραινόσαστε (20)αποναρκωνόμαστε (21)αποναρκωνόσαστε (19)απονεκρωνόμαστε (21)απονεκρωνόσαστε (19)απονευρωνόμαστε (21)απονευρωνόσαστε (19)απονυχτωνόμαστε (27)απονυχτωνόσαστε (25)αποξειδωνόμαστε (31)αποξειδωνόσαστε (29)αποξενωνόμασταν (28)αποξενωνόσασταν (26)αποξεραινόμαστε (27)αποξεραινόσαστε (25)αποξεχανόμασταν (33)αποξεχανόσασταν (31)αποξεχνιόμασταν (33)αποξεχνιόσασταν (31)αποξηλωνόμασταν (30)αποξηλωνόσασταν (28)αποξηραινόμαστε (27)αποξηραινόσαστε (25)αποξυγονωνόμουν (33)αποξυγονωνόσουν (31)αποξυγονώνονται (28)αποξυγονώνονταν (28)αποξυλωνόμασταν (31)αποξυλωνόσασταν (29)αποξυριζόμασταν (37)αποξυριζόσασταν (35)αποπαγοποιήσεις (19)αποπαγοποιήσεων (22)αποπαιρνόμασταν (19)αποπαιρνόσασταν (17)αποπαρθενευόταν (27)αποπαρθενεύεσαι (26)αποπαρθενεύεστε (26)αποπαρθενεύεται (26)αποπαρθενεύομαι (28)αποπελεκίζονται (28)αποπελεκίζονταν (28)αποπελεκιζόμουν (31)αποπελεκιζόσουν (29)αποπεμπόντουσαν (20)αποπερατωθήκαμε (31)αποπερατωθήκατε (29)αποπερατωθείσες (27)αποπερατωμένους (21)αποπερατωνόμουν (22)αποπερατωνόσουν (20)αποπερατώνονται (17)αποπερατώνονταν (17)αποπερατώνοντας (16)αποπλανιόμασταν (20)αποπλανιόσασταν (18)αποπλεκόντουσαν (20)αποπλενόντουσαν (19)αποπληθωρισμένα (32)αποπληθωρισμένη (32)αποπληθωρισμένο (32)αποπληθωρισμούς (31)αποπληθωριστικά (31)αποπληθωριστικέ (31)αποπληθωριστική (31)αποπληθωριστικό (31)αποπληρωνόμαστε (23)αποπληρωνόσαστε (21)αποπλυνόντουσαν (20)αποπνιγόντουσαν (20)αποπνικτικότατα (18)αποπνικτικότατε (18)αποπνικτικότατη (18)αποπνικτικότατο (18)αποπνικτικότερα (19)αποπνικτικότερε (19)αποπνικτικότερη (19)αποπνικτικότερο (19)αποπνιχτικότατα (24)αποπνιχτικότατε (24)αποπνιχτικότατη (24)αποπνιχτικότατο (24)αποπνιχτικότερα (25)αποπνιχτικότερε (25)αποπνιχτικότερη (25)αποπνιχτικότερο (25)αποποινικοποιεί (18)αποπροικίζονται (27)αποπροικίζονταν (27)αποπροικιζόμουν (30)αποπροικιζόσουν (28)αποπροσαρτήσετε (18)αποπροσαρτηθούν (27)αποπωματίζονται (29)αποπωματίζονταν (29)αποπωματίζοντας (28)αποπωματιζόμουν (32)αποπωματιζόσουν (30)αποραντιζόμαστε (27)αποραντιζόσαστε (25)απορημαζόμασταν (29)απορημαζόσασταν (27)αποριχνόντουσαν (24)απορριμματοφόρα (29)απορριμματοφόρο (29)απορριπτόμασταν (20)απορριπτόσασταν (18)απορροφητικότης (24)απορρυθμίζονται (38)απορρυθμίζονταν (38)απορρυθμιζόμουν (41)απορρυθμιζόσουν (39)απορρυπαίνονται (19)απορρυπαίνονταν (19)απορρυπαινόμουν (22)απορρυπαινόσουν (20)απορρυπαντικούς (19)απορυθμιζόμαστε (39)απορυθμισμένους (30)απορυθμιστήκαμε (31)απορυθμιστήκατε (29)απορφανιζόμαστε (34)απορφανισμένους (25)απορφανιστήκαμε (26)απορφανιστήκατε (24)αποσαθρωνόμαστε (29)αποσαθρωνόσαστε (27)αποσαρκωνόμαστε (21)αποσαρκωνόσαστε (19)αποσαρωνόμασταν (20)αποσαρωνόσασταν (18)αποσαφηνίζονται (31)αποσαφηνίζονταν (31)αποσαφηνίζοντας (30)αποσαφηνίσθηκαν (32)αποσαφηνίστηκαν (23)αποσαφηνίστηκες (22)αποσαφηνιζόμουν (34)αποσαφηνιζόσουν (32)αποσαφηνισμένες (23)αποσαφηνισμένης (23)αποσαφηνισμένοι (24)αποσαφηνισμένος (23)αποσαφηνισμένου (25)αποσαφηνισμένων (26)αποσαφηνιστείτε (22)αποσαφηνιστούμε (24)αποσβενόντουσαν (23)αποσβηνόντουσαν (23)αποσβολωνόμαστε (28)αποσβολωνόσαστε (26)αποσελωνόμασταν (21)αποσελωνόσασταν (19)αποσιχαινόμαστε (24)αποσιχαινόσαστε (22)αποσκαβόντουσαν (24)αποσκαριζόμαστε (28)αποσκαριζόσαστε (26)αποσκαφτόμασταν (25)αποσκαφτόσασταν (23)αποσκεβρωνόμουν (29)αποσκεβρωνόσουν (27)αποσκεβρώνονται (24)αποσκεβρώνονταν (24)αποσκελετωθείτε (29)αποσκελετωθούμε (31)αποσκελετωμένες (21)αποσκελετωμένης (21)αποσκελετωμένοι (22)αποσκελετωμένος (21)αποσκελετωμένου (23)αποσκελετωμένων (24)αποσκελετωνόταν (20)αποσκελετώθηκαν (28)αποσκελετώθηκες (27)αποσκελετώνεσαι (18)αποσκελετώνεστε (18)αποσκελετώνεται (18)αποσκελετώνομαι (20)αποσκελετώνουμε (21)αποσκελετώσουμε (21)αποσκεπαζόμαστε (28)αποσκεπαζόσαστε (26)αποσκιαζόμασταν (27)αποσκιαζόσασταν (25)αποσκιζόντουσαν (26)αποσκληρυντικού (21)αποσκληρυντικών (21)αποσκληρυνόμουν (23)αποσκληρυνόσουν (21)αποσκληρύνονται (19)αποσκληρύνονταν (19)αποσκορακίζεσαι (27)αποσκορακίζεστε (27)αποσκορακίζεται (27)αποσκορακίζομαι (29)αποσκορακίζουμε (30)αποσκορακίσουμε (21)αποσκορακίστηκα (19)αποσκορακίστηκε (19)αποσκορακιζόταν (27)αποσκορακισμένα (20)αποσκορακισμένε (20)αποσκορακισμένη (20)αποσκορακισμένο (20)αποσκορακιστείς (17)αποσκορακιστούν (18)αποσκοτωνόμαστε (20)αποσκοτωνόσαστε (18)αποσκουπίζονται (27)αποσκουπίζονταν (27)αποσκουπιζόμουν (30)αποσκουπιζόσουν (28)αποσκυβαλίζεσαι (35)αποσκυβαλίζεστε (35)αποσκυβαλίζεται (35)αποσκυβαλίζομαι (37)αποσκυβαλιζόταν (35)αποσπασματικούς (18)αποσπερματίζαμε (30)αποσπερματίζατε (28)αποσπερματίζεις (27)αποσπερματίζετε (28)αποσπερματίζουν (29)αποσπερματίσαμε (21)αποσπερματίσατε (19)αποσπερματίσεις (18)αποσπερματίσετε (19)αποσπερματίσουν (20)αποσπερματισμός (20)αποσπερνόμασταν (19)αποσπερνόσασταν (17)αποσπογγίζονται (31)αποσπογγίζονταν (31)αποσπογγιζόμουν (34)αποσπογγιζόσουν (32)αποσταζόντουσαν (25)αποσταθεροποιεί (26)αποστασιοποίησή (15)αποστασιοποίηση (16)αποστεγαζόμαστε (29)αποστεγαζόσαστε (27)αποστεγνωνόμουν (23)αποστεγνωνόσουν (21)αποστεγνώνονται (18)αποστεγνώνονταν (18)αποστειρωθήκαμε (30)αποστειρωθήκατε (28)αποστειρωμένους (20)αποστειρωνόμουν (21)αποστειρωνόσουν (19)αποστειρωτικούς (18)αποστειρώνονται (16)αποστειρώνονταν (16)αποστειρώνοντας (15)αποστελλόμασταν (21)αποστελλόμενους (21)αποστελλόσασταν (19)αποστελνόμασταν (19)αποστελνόσασταν (17)αποστερεωνόμουν (21)αποστερεωνόσουν (19)αποστερεώνονται (16)αποστερεώνονταν (16)αποστερούμασταν (18)αποστερούσασταν (16)αποστεωνόμασταν (19)αποστεωνόσασταν (17)αποστηθιζόμαστε (35)αποστηθιζόσαστε (33)αποστηθισμένους (26)αποστιλβωνόμουν (29)αποστιλβωνόσουν (27)αποστιλβώνονται (24)αποστιλβώνονταν (24)αποστοιβάζονται (31)αποστοιβάζονταν (31)αποστοιβαζόμουν (34)αποστοιβαζόσουν (32)αποστομωνόμαστε (21)αποστομωνόσαστε (19)αποστραβωθήκαμε (37)αποστραβωθήκατε (35)αποστραβωμένους (27)αποστραβωνόμουν (28)αποστραβωνόσουν (26)αποστραβώνονται (23)αποστραβώνονταν (23)αποστραβώνοντας (22)αποστραγγίζεσαι (31)αποστραγγίζεστε (31)αποστραγγίζεται (31)αποστραγγίζομαι (33)αποστραγγίζουμε (34)αποστραγγίσματα (24)αποστραγγίσουμε (25)αποστραγγίστηκα (23)αποστραγγίστηκε (23)αποστραγγιζόταν (31)αποστραγγισμένα (24)αποστραγγισμένε (24)αποστραγγισμένη (24)αποστραγγισμένο (24)αποστραγγιστείς (21)αποστραγγιστικά (23)αποστραγγιστικέ (23)αποστραγγιστική (23)αποστραγγιστικό (23)αποστραγγιστούν (22)αποστρατευθέντα (26)αποστρατευμένες (18)αποστρατευμένης (18)αποστρατευμένοι (19)αποστρατευμένος (18)αποστρατευμένου (20)αποστρατευμένων (21)αποστρατευτείτε (17)αποστρατευτούμε (19)αποστρατευόμουν (20)αποστρατευόσουν (18)αποστρατεύθηκαν (26)αποστρατεύονται (16)αποστρατεύονταν (16)αποστρατεύοντας (15)αποστρατεύσουμε (19)αποστρατεύτηκαν (17)αποστρατεύτηκες (16)αποστρατικοποιώ (18)αποστρεβλωνόταν (27)αποστρεβλώνεσαι (25)αποστρεβλώνεστε (25)αποστρεβλώνεται (25)αποστρεβλώνομαι (27)αποστρεφόμασταν (25)αποστρεφόσασταν (23)αποστυβόντουσαν (24)αποσυγχωνεύσεις (27)αποσυμπιέζονται (28)αποσυμπιέζονταν (28)αποσυμπιέζοντας (27)αποσυμπιέστηκαν (20)αποσυμπιέστηκες (19)αποσυμπιεζόμενο (30)αποσυμπιεζόμουν (31)αποσυμπιεζόσουν (29)αποσυμπιεσμένες (20)αποσυμπιεσμένης (20)αποσυμπιεσμένοι (21)αποσυμπιεσμένος (20)αποσυμπιεσμένου (22)αποσυμπιεσμένων (23)αποσυμπιεστείτε (19)αποσυμπιεστούμε (21)αποσυμπλέκονται (22)αποσυμπλέκονταν (22)αποσυμπλεκόμουν (25)αποσυμπλεκόσουν (23)αποσυμφορήσουμε (29)αποσυναπτόμαστε (19)αποσυναπτόσαστε (17)αποσυναρμολογεί (24)αποσυνδεδεμένες (23)αποσυνδεδεμένης (23)αποσυνδεδεμένοι (24)αποσυνδεδεμένος (23)αποσυνδεδεμένου (25)αποσυνδεδεμένων (26)αποσυνδεόμασταν (21)αποσυνδεόσασταν (19)αποσυνθετόμαστε (27)αποσυνθετόσαστε (25)αποσυντεθειμένα (27)αποσυντεθειμένε (27)αποσυντεθειμένη (27)αποσυντεθειμένο (27)αποσυντονίζεσαι (25)αποσυντονίζεστε (25)αποσυντονίζεται (25)αποσυντονίζομαι (27)αποσυντονιζόταν (25)αποσυντρίβονται (24)αποσυντρίβονταν (24)αποσυντριβόμουν (27)αποσυντριβόσουν (25)αποσυσκευάζεσαι (27)αποσυσκευάζεστε (27)αποσυσκευάζεται (27)αποσυσκευάζομαι (29)αποσυσκευαζόταν (27)αποσφαζόντουσαν (32)αποσφαλματώσετε (26)αποσφηνωνόμαστε (26)αποσφηνωνόσαστε (24)αποσφιγγόμασταν (30)αποσφιγγόσασταν (28)αποσφουγγίζεσαι (38)αποσφουγγίζεστε (38)αποσφουγγίζεται (38)αποσφουγγίζομαι (40)αποσφουγγιζόταν (38)αποσφραγίζονται (35)αποσφραγίζονταν (35)αποσφραγίζοντας (34)αποσφραγίσθηκαν (36)αποσφραγίστηκαν (27)αποσφραγίστηκες (26)αποσφραγιζόμουν (38)αποσφραγιζόσουν (36)αποσφραγισμένες (27)αποσφραγισμένης (27)αποσφραγισμένοι (28)αποσφραγισμένος (27)αποσφραγισμένου (29)αποσφραγισμένων (30)αποσφραγιστείτε (26)αποσφραγιστούμε (28)αποσχηματίζεσαι (33)αποσχηματίζεστε (33)αποσχηματίζεται (33)αποσχηματίζομαι (35)αποσχηματίζουμε (36)αποσχηματίσουμε (27)αποσχηματίστηκα (25)αποσχηματίστηκε (25)αποσχηματιζόταν (33)αποσχηματισμένα (26)αποσχηματισμένε (26)αποσχηματισμένη (26)αποσχηματισμένο (26)αποσχηματιστείς (23)αποσχηματιστούν (24)αποσχιζόντουσαν (32)αποσωληνωνόμουν (24)αποσωληνωνόσουν (22)αποσωληνώνονται (19)αποσωληνώνονταν (19)αποταμιευμένους (20)αποταμιευτήκαμε (21)αποταμιευτήκατε (19)αποταμιευτικούς (18)αποταμιευόμαστε (20)αποταμιευόσαστε (18)αποτασσόντουσαν (16)αποταυριζόμαστε (28)αποταυριζόσαστε (26)αποταϊζόντουσαν (24)αποτεινόντουσαν (16)αποτελειωθήκαμε (31)αποτελειωθήκατε (29)αποτελειωμένους (21)αποτελειωνόμουν (22)αποτελειωνόσουν (20)αποτελειώνονται (17)αποτελειώνονταν (17)αποτελειώνοντας (16)αποτελεσματικές (19)αποτελεσματικής (19)αποτελεσματικοί (20)αποτελεσματικού (20)αποτελεσματικός (19)αποτελεσματικών (20)αποτελεσματικώς (19)αποτελματωθείτε (30)αποτελματωθούμε (32)αποτελματωμένες (22)αποτελματωμένης (22)αποτελματωμένοι (23)αποτελματωμένος (22)αποτελματωμένου (24)αποτελματωμένων (25)αποτελματωνόταν (21)αποτελματώθηκαν (29)αποτελματώθηκες (28)αποτελματώνεσαι (19)αποτελματώνεστε (19)αποτελματώνεται (19)αποτελματώνομαι (21)αποτελματώνουμε (22)αποτελματώσουμε (22)αποτεμαχίζονται (33)αποτεμαχίζονταν (33)αποτεμαχιζόμουν (36)αποτεμαχιζόσουν (34)αποτεμνόντουσαν (18)αποτετανωνόμουν (20)αποτετανωνόσουν (18)αποτετανώνονται (15)αποτετανώνονταν (15)αποτετοιωνόμουν (20)αποτετοιωνόσουν (18)αποτετοιώνονται (15)αποτετοιώνονταν (15)αποτεφρωνόμαστε (27)αποτεφρωνόσαστε (25)αποτηγανίζονται (27)αποτηγανίζονταν (27)αποτηγανιζόμουν (30)αποτηγανιζόσουν (28)αποτιναζόμασταν (26)αποτιναζόσασταν (24)αποτινασσόμαστε (17)αποτινασσόσαστε (15)αποτοιχιζόμαστε (33)αποτοιχιζόσαστε (31)αποτοιχισμένους (24)αποτοιχιστήκαμε (25)αποτοιχιστήκατε (23)αποτοξινωθήκαμε (38)αποτοξινωθήκατε (36)αποτοξινωμένους (28)αποτοξινωνόμουν (29)αποτοξινωνόσουν (27)αποτοξινώνονται (24)αποτοξινώνονταν (24)αποτοξινώνοντας (23)αποτραβηγμένους (28)αποτραβηχτήκαμε (33)αποτραβηχτήκατε (31)αποτραβιόμασταν (25)αποτραβιόσασταν (23)αποτραχυνόμαστε (26)αποτραχυνόσαστε (24)αποτρελαίνονται (18)αποτρελαίνονταν (18)αποτρελαίνοντας (17)αποτρελαινόμουν (21)αποτρελαινόσουν (19)αποτρεπόντουσαν (18)αποτριβόντουσαν (24)αποτριχωνόμαστε (27)αποτριχωνόσαστε (25)αποτροπιάζονται (26)αποτροπιάζονταν (26)αποτροπιαζόμουν (29)αποτροπιαζόσουν (27)αποτροπιαστικές (17)αποτροπιαστικής (17)αποτροπιαστικοί (18)αποτροπιαστικού (18)αποτροπιαστικός (17)αποτροπιαστικών (18)αποτσακιζόμαστε (27)αποτσακιζόσαστε (25)αποτυπωνόμασταν (21)αποτυπωνόσασταν (19)αποτυφλωνόμαστε (29)αποτυφλωνόσαστε (27)αποφαινόντουσαν (23)αποφαλακρωνόταν (28)αποφαλακρώνεσαι (26)αποφαλακρώνεστε (26)αποφαλακρώνεται (26)αποφαλακρώνομαι (28)αποφασιζόμασταν (33)αποφασιζόσασταν (31)αποφασιστικότης (22)αποφευγόντουσαν (27)αποφθεγγόμασταν (39)αποφθεγγόσασταν (37)αποφθεγματικούς (36)αποφλοιωνόμαστε (28)αποφλοιωνόσαστε (26)αποφορτιζόμαστε (34)αποφορτιζόσαστε (32)αποφορτισμένους (25)αποφορτιστήκαμε (26)αποφορτιστήκατε (24)αποφορτωνόμαστε (27)αποφορτωνόσαστε (25)αποφραζόντουσαν (33)αποφρασσόμασταν (25)αποφρασσόσασταν (23)αποφτιανόμασταν (24)αποφτιανόσασταν (22)αποφυλακίζονται (35)αποφυλακίζονταν (35)αποφυλακίζοντας (34)αποφυλακίσθηκαν (36)αποφυλακίστηκαν (27)αποφυλακίστηκες (26)αποφυλακιζόμουν (38)αποφυλακιζόσουν (36)αποφυλακισμένες (27)αποφυλακισμένης (27)αποφυλακισμένοι (28)αποφυλακισμένος (27)αποφυλακισμένου (29)αποφυλακισμένων (30)αποφυλακιστείτε (26)αποφυλακιστούμε (28)αποφυτευόμασταν (26)αποφυτευόσασταν (24)αποχαιρετήσουμε (26)αποχαιρετίζεσαι (32)αποχαιρετίζεστε (32)αποχαιρετίζεται (32)αποχαιρετίζομαι (34)αποχαιρετίζουμε (35)αποχαιρετίσουμε (26)αποχαιρετίστηκα (24)αποχαιρετίστηκε (24)αποχαιρετιζόταν (32)αποχαιρετισμένα (25)αποχαιρετισμένε (25)αποχαιρετισμένη (25)αποχαιρετισμένο (25)αποχαιρετισμούς (24)αποχαιρετιστείς (22)αποχαιρετιστούν (23)αποχαιρετούσαμε (25)αποχαιρετούσατε (23)αποχαιρόντουσαν (24)αποχαλινωνόμουν (29)αποχαλινωνόσουν (27)αποχαλινώνονται (24)αποχαλινώνονταν (24)αποχαλκωνόμαστε (29)αποχαλκωνόσαστε (27)αποχαρακτήριζαν (34)αποχαρακτήριζες (33)αποχαρακτήρισαν (25)αποχαρακτήρισες (24)αποχαρακτηρίζει (34)αποχαρακτηρίσει (25)αποχαρακτηρίσου (26)αποχαρακτηρίστε (25)αποχαρακτηρισμέ (27)αποχαρακτηρισμό (27)αποχαρακτηριστώ (25)αποχαρβαλωνόταν (34)αποχαρβαλώνεσαι (32)αποχαρβαλώνεστε (32)αποχαρβαλώνεται (32)αποχαρβαλώνομαι (34)αποχαυνωνόμαστε (27)αποχαυνωνόσαστε (25)αποχερσωνόμαστε (27)αποχερσωνόσαστε (25)αποχετευόμασταν (25)αποχετευόσασταν (23)αποχουντοποίηση (24)αποχρωματίζεσαι (36)αποχρωματίζεστε (36)αποχρωματίζεται (36)αποχρωματίζομαι (38)αποχρωματίζουμε (39)αποχρωματίσουμε (30)αποχρωματίστηκα (28)αποχρωματίστηκε (28)αποχρωματιζόταν (36)αποχρωματισθούν (36)αποχρωματισμένα (29)αποχρωματισμένε (29)αποχρωματισμένη (29)αποχρωματισμένο (29)αποχρωματισμούς (28)αποχρωματιστείς (26)αποχρωματιστούν (27)αποχυμωνόμασταν (29)αποχυμωνόσασταν (27)αποχωματίζονται (35)αποχωματίζονταν (35)αποχωματιζόμουν (38)αποχωματιζόσουν (36)αποχωριζόμασταν (36)αποχωριζόσασταν (34)αποψιλωνόμασταν (30)αποψιλωνόσασταν (28)αποϋλοποιημένες (18)αποϋλοποιημένων (21)αποϋλοποιούνται (17)απραγματοποίητα (22)απραγματοποίητε (22)απραγματοποίητη (22)απραγματοποίητο (22)απροβλημάτιστος (26)απρογραμμάτιστα (24)απρογραμμάτιστε (24)απρογραμμάτιστη (24)απρογραμμάτιστο (24)απροειδοποίητες (19)απροειδοποίητης (19)απροειδοποίητοι (20)απροειδοποίητος (19)απροειδοποίητου (21)απροειδοποίητων (22)απροετοίμαστους (18)απροθυμοποίητες (28)απροθυμοποίητης (28)απροθυμοποίητοι (29)απροθυμοποίητος (28)απροθυμοποίητου (30)απροθυμοποίητων (31)απροκατάληπτους (20)απροπαγάνδιστες (22)απροπαγάνδιστης (22)απροπαγάνδιστοι (23)απροπαγάνδιστος (22)απροπαγάνδιστου (24)απροπαγάνδιστων (25)απροπαράσκευους (20)απροσανατόλιστα (18)απροσανατόλιστε (18)απροσανατόλιστη (18)απροσανατόλιστο (18)απροσδιοριστίας (19)απροσδιοριστίες (19)απροσδιοριστιών (20)απροσδιόριστους (20)απροσηλύτιστους (18)απροσχεδίαστους (26)απροσχημάτιστες (24)απροσχημάτιστης (24)απροσχημάτιστοι (25)απροσχημάτιστος (24)απροσχημάτιστου (26)απροσχημάτιστων (27)απροσωποποίητες (19)απροσωποποίητης (19)απροσωποποίητοι (20)απροσωποποίητος (19)απροσωποποίητου (21)απροσωποποίητων (22)απροσωπόληπτους (22)απρωτοκόλλητους (23)αραβοκρατούμενη (26)αραβοσιτάλευρου (27)αραβοσιτάλευρων (28)αραβοϊσραηλινές (23)αραβοϊσραηλινής (23)αραβοϊσραηλινοί (24)αραβοϊσραηλινού (24)αραβοϊσραηλινός (23)αραβοϊσραηλινών (24)αραδιαζόντουσαν (28)αραχνοκέντητους (23)αργιλοπλαστικές (23)αργιλοπλαστικής (23)αργιλοπλαστικών (24)αργοζυγιάζονται (40)αργοζυγιάζονταν (40)αργοζυγιαζόμουν (43)αργοζυγιαζόσουν (41)αργοκινούμασταν (21)αργοκινούσασταν (19)αργολουζόμασταν (32)αργολουζόσασταν (30)αργοπαντρευόταν (21)αργοπαντρεύεσαι (20)αργοπαντρεύεστε (20)αργοπαντρεύεται (20)αργοπαντρεύομαι (22)αργοσερνόμασταν (21)αργοσερνόσασταν (19)αργοστεκόμασταν (21)αργοστεκόσασταν (19)αργοστολίζονται (29)αργοστολίζονταν (29)αργοστολιζόμουν (32)αργοστολιζόσουν (30)αργοϋψωνόμασταν (30)αργοϋψωνόσασταν (28)αργυροκέντητους (21)αργυροχρυσοχοΐα (36)αργυροχρυσοχόοι (36)αργυροχρυσοχόος (35)αργυροχρυσοχόου (37)αργυρωνόντουσαν (23)αρευστοποίητους (17)αρθρογραφήσουμε (39)αρθρογραφούσαμε (38)αρθρογραφούσατε (36)αριθμιζόντουσαν (36)αριοφυτευόμαστε (26)αριοφυτευόσαστε (24)αριστερίστικους (17)αριστεροπόδαρος (20)αριστεροπόδαρου (22)αριστεροχειρίας (23)αριστεροχειρίες (23)αριστεροχειριών (24)αριστερόστροφες (23)αριστερόστροφης (23)αριστερόστροφοι (24)αριστερόστροφος (23)αριστερόστροφου (25)αριστερόστροφων (26)αριστοκράτισσας (16)αριστοκράτισσες (16)αριστοκρατικούς (17)αριστοκρατισμοί (19)αριστοκρατισμού (19)αριστοκρατισμός (18)αριστοκρατισμών (19)αριστοκρατισσών (17)αριστοτέχνισσας (21)αριστοτέχνισσες (21)αριστοτελισμούς (18)αριστοτεχνήματα (24)αριστοτεχνικούς (22)αριστοτεχνισσών (22)αριστουργήματος (21)αριστουργημάτων (24)αρκουδοπούρναρα (23)αρκουδοπούρναρο (23)αρμαθιαζόμασταν (37)αρμαθιαζόσασταν (35)αρματοζωνόμαστε (30)αρματοζωνόσαστε (28)αρματωνόντουσαν (20)αρμηνευόντουσαν (19)αρμοδενόντουσαν (21)αρμονιζόντουσαν (27)αροτριωνόμασταν (20)αροτριωνόσασταν (18)αρραβωνιάζονται (34)αρραβωνιάζονταν (34)αρραβωνιάζοντας (33)αρραβωνιάσματος (26)αρραβωνιάστηκαν (26)αρραβωνιάστηκες (25)αρραβωνιαζόμουν (37)αρραβωνιαζόσουν (35)αρραβωνιαζότανε (34)αρραβωνιασμάτων (29)αρραβωνιασμένες (26)αρραβωνιασμένης (26)αρραβωνιασμένοι (27)αρραβωνιασμένος (26)αρραβωνιασμένου (28)αρραβωνιασμένων (29)αρραβωνιαστήκαν (26)αρραβωνιαστείτε (25)αρραβωνιαστικιά (26)αρραβωνιαστικοί (26)αρραβωνιαστικού (26)αρραβωνιαστικός (25)αρραβωνιαστικών (26)αρραβωνιαστούμε (27)αρραβωνιαστούνε (25)αρραβωνιζόμαστε (36)αρραβωνιζόσαστε (34)αρσενικοθήλυκες (28)αρσενικοθήλυκης (28)αρσενικοθήλυκοι (29)αρσενικοθήλυκος (28)αρσενικοθήλυκου (30)αρσενικοθήλυκων (31)αρτηριοσκλήρωση (22)αρτοβιομηχανίας (30)αρτοβιομηχανίες (30)αρτοβιομηχανιών (31)αρτοσκευάσματος (18)αρτοσκευασμάτων (21)αρχαιογνωστικές (27)αρχαιογνωστικής (27)αρχαιογνωστικοί (28)αρχαιογνωστικού (28)αρχαιογνωστικός (27)αρχαιογνωστικών (28)αρχαιοελληνικές (26)αρχαιοελληνικής (26)αρχαιοελληνικοί (27)αρχαιοελληνικού (27)αρχαιοελληνικός (26)αρχαιοελληνικών (27)αρχαιολάτρισσας (24)αρχαιολάτρισσες (24)αρχαιολατρισσών (25)αρχειοθετήθηκαν (41)αρχειοθετήθηκες (40)αρχειοθετήσουμε (34)αρχειοθετηθείτε (40)αρχειοθετηθούμε (42)αρχειοθετημένες (32)αρχειοθετημένης (32)αρχειοθετημένοι (33)αρχειοθετημένος (32)αρχειοθετημένου (34)αρχειοθετημένων (35)αρχειοθετούνται (31)αρχειοθετούνταν (31)αρχειοθετούσαμε (33)αρχειοθετούσατε (31)αρχειοθετούσουν (32)αρχειομαρξιστής (33)αρχειοφυλακείου (34)αρχειοφυλακείων (35)αρχιεπισκοπικές (25)αρχιεπισκοπικής (25)αρχιεπισκοπικοί (26)αρχιεπισκοπικού (26)αρχιεπισκοπικός (25)αρχιεπισκοπικών (26)αρχιθαλαμηπόλοι (38)αρχιθαλαμηπόλος (37)αρχιθαλαμηπόλου (39)αρχικαγκελάριος (29)αρχικατασκόπους (25)αρχικαταχραστής (30)αρχικοποιούνται (24)αρχιπρεσβύτερος (31)αρχιπυροβολητής (33)αρχιπυροσβέστης (31)αρχισυντάκτριας (24)αρχισυντάκτριες (24)αρχισυντακτριών (25)αρχιτεκτονήματα (25)αρχιτεκτονικούς (23)αρχιτρομοκράτης (26)αρχοντάνθρωπους (35)αρχοντικότατους (23)αρχοντικότερους (24)αρχοντογυναίκας (26)αρχοντογυναίκες (26)αρχοντογυναικών (27)αρχοντοπιάνεσαι (23)αρχοντοπιάνεστε (23)αρχοντοπιάνεται (23)αρχοντοπιάνομαι (25)αρχοντοπιανόταν (23)αρχοντοχωριάτες (31)αρχοντοχωριάτης (31)αρχοντοχωριατών (32)αρωματιζόμασταν (30)αρωματιζόσασταν (28)αρωματοθεραπεία (30)ασβεστολιθικούς (32)ασβεστοποιήθηκε (32)ασβεστοποιήσεως (23)ασβεστωνόμασταν (25)ασβεστωνόσασταν (23)ασελιδοποίητους (20)ασημοκαπνίζεσαι (27)ασημοκαπνίζεστε (27)ασημοκαπνίζεται (27)ασημοκαπνίζομαι (29)ασημοκαπνίζουμε (30)ασημοκαπνίσουμε (21)ασημοκαπνιζόταν (27)ασημοκαπνισμένα (20)ασημοκαπνισμένε (20)ασημοκαπνισμένη (20)ασημοκαπνισμένο (20)ασημοκεντημένος (18)ασημοστολίζεσαι (27)ασημοστολίζεστε (27)ασημοστολίζεται (27)ασημοστολίζομαι (29)ασημοστολιζόταν (27)ασημοχρυσωνόταν (27)ασημοχρυσώνεσαι (25)ασημοχρυσώνεστε (25)ασημοχρυσώνεται (25)ασημοχρυσώνομαι (27)ασκημιζόντουσαν (27)ασκημοβλέπονται (27)ασκημοβλέπονταν (27)ασκημοβλεπόμουν (30)ασκημοβλεπόσουν (28)ασκημοκοβόμαστε (27)ασκημοκοβόσαστε (25)ασκληραγώγητους (24)ασκοτείνιαστους (15)ασκουλήκιαστους (19)ασταρωνόντουσαν (18)ασταχυολόγητους (27)αστειευόντουσαν (16)αστειολογήσουμε (22)αστειολογούσαμε (21)αστειολογούσατε (19)αστεριαζόμασταν (26)αστεριαζόσασταν (24)αστερωνόντουσαν (18)αστικοποιήθηκαν (26)αστικοποιήθηκες (25)αστικοποιήσουμε (19)αστικοποιηθείτε (25)αστικοποιηθούμε (27)αστικοποιημένες (17)αστικοποιημένης (17)αστικοποιημένοι (18)αστικοποιημένος (17)αστικοποιημένου (19)αστικοποιημένων (20)αστικοποιούνται (16)αστικοποιούνταν (16)αστικοποιούσαμε (18)αστικοποιούσατε (16)αστικοποιούσουν (17)αστραποβολήματα (27)αστραποβολήσαμε (27)αστραποβολήσατε (25)αστραποβολήσεις (24)αστραποβολήσετε (25)αστραποβολήσουν (26)αστραποβολούσαν (25)αστραποβολούσες (24)αστραποβολώντας (24)αστραποδέρνεσαι (20)αστραποδέρνεστε (20)αστραποδέρνεται (20)αστραποδέρνομαι (22)αστραποδερνόταν (20)αστραποκαμένους (19)αστραποχυνόμουν (27)αστραποχυνόσουν (25)αστραποχύνονται (23)αστραποχύνονταν (23)αστρατολόγητους (20)αστρατοπέδευτες (19)αστρατοπέδευτης (19)αστρατοπέδευτοι (20)αστρατοπέδευτος (19)αστρατοπέδευτου (21)αστρατοπέδευτων (22)αστραφτερότατες (22)αστραφτερότατης (22)αστραφτερότατοι (23)αστραφτερότατος (22)αστραφτερότατου (24)αστραφτερότατων (25)αστραφτερότερες (23)αστραφτερότερης (23)αστραφτερότεροι (24)αστραφτερότερος (23)αστραφτερότερου (25)αστραφτερότερων (26)αστυκτηνιάτρους (17)αστυκτηνιατρείο (17)αστυκτηνιατρικά (18)αστυκτηνιατρικέ (18)αστυκτηνιατρική (18)αστυκτηνιατρικό (18)αστυνομευτήκαμε (21)αστυνομευτήκατε (19)αστυνομευόμαστε (20)αστυνομευόσαστε (18)αστυνομοκρατίας (18)αστυνομοκρατίες (18)αστυνομοκρατιών (19)ασυμπτωματικούς (22)ασυναρμολόγητες (22)ασυναρμολόγητης (22)ασυναρμολόγητοι (23)ασυναρμολόγητος (22)ασυναρμολόγητου (24)ασυναρμολόγητων (25)ασυνθηκολόγητες (29)ασυνθηκολόγητης (29)ασυνθηκολόγητοι (30)ασυνθηκολόγητος (29)ασυνθηκολόγητου (31)ασυνθηκολόγητων (32)ασυνταίριαστους (16)ασφαλειομεσίτες (24)ασφαλιζόντουσαν (33)ασφαλτομίγματος (29)ασφαλτομιγμάτων (32)ασφαλτοστρωθείς (34)ασφαλτοστρωθούν (35)ασφαλτοστρωμένα (28)ασφαλτοστρωμένε (28)ασφαλτοστρωμένη (28)ασφαλτοστρωμένο (28)ασφαλτοστρώθηκα (34)ασφαλτοστρώθηκε (34)ασφαλτοστρώματα (26)ασφαλτοστρώναμε (26)ασφαλτοστρώνατε (24)ασφαλτοστρώνεις (23)ασφαλτοστρώνετε (24)ασφαλτοστρώνουν (25)ασφαλτοστρώσαμε (26)ασφαλτοστρώσατε (24)ασφαλτοστρώσεις (23)ασφαλτοστρώσετε (24)ασφαλτοστρώσεων (26)ασφαλτοστρώσεως (25)ασφαλτοστρώσουν (25)ασφαλτωνόμασταν (27)ασφαλτωνόσασταν (25)ασφαλτόστρωτους (26)ασφουγγάριστους (29)ατμοσυμπυκνωτής (23)ατμοσυσσωρευτής (20)ατοιχοκόλλητους (26)ατομικευόμασταν (20)ατομικευόσασταν (18)ατσαλωνόντουσαν (19)αυγουστιάτικους (20)αυθεντικότατους (25)αυθεντικότερους (26)αυθυποβάλλονται (37)αυθυποβάλλονταν (37)αυθυποβαλλόμουν (40)αυθυποβαλλόσουν (38)αυλακιαζόμασταν (29)αυλακιαζόσασταν (27)αυλακιζόντουσαν (28)αυλακωνόντουσαν (21)αυνανιζόντουσαν (25)αυξομειωνόμαστε (30)αυξομειωνόσαστε (28)αυστραλοπίθηκοι (29)αυστραλοπίθηκος (28)αυστραλοπιθήκου (30)αυστραλοπιθήκων (31)αυστρογερμανική (23)αυστροουγγρικές (24)αυστροουγγρικής (24)αυστροουγγρικοί (25)αυστροουγγρικού (25)αυστροουγγρικός (24)αυστροουγγρικών (25)αυταναφλέγονται (27)αυταναφλέγονταν (27)αυταναφλεγόμουν (30)αυταναφλεγόσουν (28)αυταρχικότατους (24)αυταρχικότερους (25)αυτεγκλωβίζεσαι (39)αυτεγκλωβίζεστε (39)αυτεγκλωβίζεται (39)αυτεγκλωβίζομαι (41)αυτεγκλωβιζόταν (39)αυτεξουσιότητας (24)αυτοαμυνόμασταν (20)αυτοαμυνόσασταν (18)αυτοαναιρούνται (16)αυτοανακηρυχθεί (34)αυτοαναλυόμαστε (20)αυτοαναλυόσαστε (18)αυτοαντιγραφικό (27)αυτοαποκαλείται (19)αυτοαποκαλούμαι (21)αυτοβαφτίζονται (38)αυτοβαφτίζονταν (38)αυτοβαφτιζόμουν (41)αυτοβαφτιζόσουν (39)αυτοβιογραφικές (33)αυτοβιογραφικής (33)αυτοβιογραφικοί (34)αυτοβιογραφικού (34)αυτοβιογραφικός (33)αυτοβιογραφικών (34)αυτοβυθιζόμαστε (43)αυτοβυθιζόσαστε (41)αυτοβυθισμένους (34)αυτοβυθιστήκαμε (35)αυτοβυθιστήκατε (33)αυτοδεσμευμένες (22)αυτοδεσμευμένης (22)αυτοδεσμευμένοι (23)αυτοδεσμευμένος (22)αυτοδεσμευμένου (24)αυτοδεσμευμένων (25)αυτοδεσμευτείτε (21)αυτοδεσμευτούμε (23)αυτοδεσμευόμουν (24)αυτοδεσμευόσουν (22)αυτοδεσμεύονται (20)αυτοδεσμεύονταν (20)αυτοδεσμεύτηκαν (21)αυτοδεσμεύτηκες (20)αυτοδηλωνόμαστε (24)αυτοδηλωνόσαστε (22)αυτοδημιούργητα (24)αυτοδημιούργητε (24)αυτοδημιούργητη (24)αυτοδημιούργητο (24)αυτοδιαλυόμαστε (23)αυτοδιαλυόμενης (22)αυτοδιαλυόσαστε (21)αυτοδιαφημίσεις (26)αυτοδιαφημίσεων (29)αυτοδιαφημίσεως (28)αυτοδιαφημιστεί (27)αυτοδιαχείρισης (25)αυτοδιαψευδόταν (31)αυτοδιαψεύδεσαι (30)αυτοδιαψεύδεστε (30)αυτοδιαψεύδεται (30)αυτοδιαψεύδομαι (32)αυτοδιαψεύστηκα (28)αυτοδιδασκαλίας (23)αυτοδιεγείρεσαι (22)αυτοδιεγείρεστε (22)αυτοδιεγείρεται (22)αυτοδιεγείρομαι (24)αυτοδιεγειρόταν (22)αυτοδικαζόμαστε (30)αυτοδικαζόσαστε (28)αυτοδικαιωνόταν (21)αυτοδικαιώνεσαι (19)αυτοδικαιώνεστε (19)αυτοδικαιώνεται (19)αυτοδικαιώνομαι (21)αυτοδιοικητικής (19)αυτοδιοικητικών (20)αυτοδιοικούμενα (21)αυτοδιοικούμενε (21)αυτοδιοικούμενη (21)αυτοδιοικούμενο (21)αυτοδιοικούνται (19)αυτοδιορίζονται (28)αυτοδιορίζονταν (28)αυτοδιορθώνεται (28)αυτοδιοριζόμουν (31)αυτοδιοριζόσουν (29)αυτοδιορισμένος (20)αυτοδοξαζόμαστε (38)αυτοδοξαζόσαστε (36)αυτοεκλεγόμαστε (23)αυτοεκλεγόσαστε (21)αυτοεκπαιδευτεί (21)αυτοεκφράζονται (33)αυτοεκφράζονταν (33)αυτοεκφραζόμουν (36)αυτοεκφραζόσουν (34)αυτοελεγχόμαστε (29)αυτοελεγχόσαστε (27)αυτοεξαιρέθηκαν (35)αυτοεξετάζονται (33)αυτοεξετάζονταν (33)αυτοεξεταζόμουν (36)αυτοεξεταζόσουν (34)αυτοεξορίζονται (34)αυτοεξορίζονταν (34)αυτοεξοριζόμουν (37)αυτοεξοριζόσουν (35)αυτοεξυπηρέτησή (26)αυτοεξυπηρέτηση (27)αυτοεπιβάλλεσαι (27)αυτοεπιβάλλεστε (27)αυτοεπιβάλλεται (27)αυτοεπιβάλλομαι (29)αυτοεπιβαλλόταν (27)αυτοεπιλεγόμενο (23)αυτοθαυμάζονται (36)αυτοθαυμάζονταν (36)αυτοθαυμάστηκαν (28)αυτοθαυμάστηκες (27)αυτοθαυμαζόμουν (39)αυτοθαυμαζόσουν (37)αυτοθαυμαστείτε (27)αυτοθαυμαστούμε (29)αυτοθεραπευόταν (27)αυτοθεραπεύεσαι (26)αυτοθεραπεύεστε (26)αυτοθεραπεύεται (26)αυτοθεραπεύομαι (28)αυτοθερμαίνεσαι (27)αυτοθερμαίνεστε (27)αυτοθερμαίνεται (27)αυτοθερμαίνομαι (29)αυτοθερμαινόταν (27)αυτοθυσιάζονται (34)αυτοθυσιάζονταν (34)αυτοθυσιαζόμουν (37)αυτοθυσιαζόσουν (35)αυτοκαθαιρούμαι (28)αυτοκαθαρίζεσαι (35)αυτοκαθαρίζεστε (35)αυτοκαθαρίζεται (35)αυτοκαθαρίζομαι (37)αυτοκαθαριζόταν (35)αυτοκαθορίζεσαι (35)αυτοκαθορίζεστε (35)αυτοκαθορίζεται (35)αυτοκαθορίζομαι (37)αυτοκαθοριζόταν (35)αυτοκαθοριστούν (26)αυτοκαλλιέργεια (24)αυτοκαταδυόμουν (23)αυτοκαταδυόσουν (21)αυτοκαταδύονται (19)αυτοκαταδύονταν (19)αυτοκατανάλωσης (19)αυτοκαταργούμαι (22)αυτοκαταστροφές (23)αυτοκαταστροφής (23)αυτοκαταστροφών (24)αυτοκινητάμαξας (26)αυτοκινητάμαξες (26)αυτοκινηταμαξών (27)αυτοκινητιστικά (17)αυτοκινητιστικέ (17)αυτοκινητιστική (17)αυτοκινητιστικό (17)αυτοκινητοπομπή (20)αυτοκινητοφόρων (26)αυτοκινητόδρομε (22)αυτοκινητόδρομο (22)αυτοκινούμενους (18)αυτοκουρδίζεσαι (30)αυτοκουρδίζεστε (30)αυτοκουρδίζεται (30)αυτοκουρδίζομαι (32)αυτοκουρδιζόταν (30)αυτοκρατορικούς (18)αυτοκυβέρνητους (25)αυτολιπαίνονται (18)αυτολιπαίνονταν (18)αυτολιπαινόμουν (21)αυτολιπαινόσουν (19)αυτομακαρίζεσαι (28)αυτομακαρίζεστε (28)αυτομακαρίζεται (28)αυτομακαρίζομαι (30)αυτομακαριζόταν (28)αυτοματοποίησαν (18)αυτοματοποίησες (17)αυτοματοποίησης (17)αυτοματοποίησις (17)αυτοματοποιήσει (18)αυτοματοποιήσου (19)αυτοματοποιήστε (18)αυτοματοποιείτε (18)αυτοματοποιηθεί (27)αυτοματοποιούμε (20)αυτοματοποιούσα (18)αυτοματοποιούσε (18)αυτονομαζόμαστε (28)αυτονομαζόσαστε (26)αυτονομιστικούς (17)αυτοπακετάρεσαι (18)αυτοπακετάρεστε (18)αυτοπακετάρεται (18)αυτοπακετάρομαι (20)αυτοπακεταρόταν (18)αυτοπαρατηρησία (18)αυτοπαρηγορηθεί (30)αυτοπεποιθήσεις (25)αυτοπεποιθήσεων (28)αυτοπεποιθήσεως (27)αυτοπεριορίσουν (19)αυτοπεριορισμοί (20)αυτοπεριορισμού (20)αυτοπεριορισμός (19)αυτοπεριορισμών (20)αυτοπεριοριστεί (18)αυτοπιστοποίηση (17)αυτοπραγμάτωσής (22)αυτοπραγμάτωσης (23)αυτοπροαίρετους (18)αυτοπροσφέρεσαι (25)αυτοπροσφέρεστε (25)αυτοπροσφέρεται (25)αυτοπροσφέρομαι (27)αυτοπροσφερόταν (25)αυτοπροτείνεσαι (17)αυτοπροτείνεστε (17)αυτοπροτείνεται (17)αυτοπροτείνομαι (19)αυτοπροτεινόταν (17)αυτοπυρπολήθηκε (31)αυτοπυρπολήσεις (20)αυτοπυρπολήσεων (23)αυτοπυρπολήσεως (22)αυτοπυρποληθούν (30)αυτοπυρπολούμαι (23)αυτορρυθμίζεσαι (38)αυτορρυθμίζεστε (38)αυτορρυθμίζεται (38)αυτορρυθμίζομαι (40)αυτορρυθμιζόταν (38)αυτορυθμιστικού (29)αυτοσαρκάζονται (26)αυτοστεγάζονται (27)αυτοστεγάζονταν (27)αυτοστεγαζόμουν (30)αυτοστεγαζόσουν (28)αυτοσυγκέντρωση (23)αυτοσυγκράτησης (20)αυτοσυγκράτησις (20)αυτοσυνείδητους (19)αυτοσυνειδησίας (18)αυτοσυντήρητους (17)αυτοσυντηρήσεις (16)αυτοσυντηρήσεων (19)αυτοσυντηρήσεως (18)αυτοσυντηρήσεώς (15)αυτοσυντηρείται (17)αυτοσυντηρούμαι (19)αυτοσυστήνονται (16)αυτοσυστήνονταν (16)αυτοσυσταίνεσαι (16)αυτοσυσταίνεστε (16)αυτοσυσταίνεται (16)αυτοσυσταίνομαι (18)αυτοσυσταινόταν (16)αυτοσυστηνόμουν (19)αυτοσυστηνόσουν (17)αυτοσχεδιάζεσαι (34)αυτοσχεδιάζεστε (34)αυτοσχεδιάζεται (34)αυτοσχεδιάζομαι (36)αυτοσχεδιάζουμε (37)αυτοσχεδιαζόταν (34)αυτοσχεδιασμούς (26)αυτοτραυματίσου (20)αυτοτραυματισμέ (21)αυτοτραυματισμό (21)αυτοτραυματιστώ (19)αυτοτροφοδότησή (25)αυτοτροφοδότησε (26)αυτοτροφοδότηση (26)αυτοχειριάζεσαι (32)αυτοχειριάζεστε (32)αυτοχειριάζεται (32)αυτοχειριάζομαι (34)αυτοχειριαζόταν (32)αυτοχειροτόνητα (23)αυτοχειροτόνητε (23)αυτοχειροτόνητη (23)αυτοχειροτόνητο (23)αυτοχριζόμενους (34)αυτοϊκανοποίηση (16)αυτοϋπονόμευσης (17)αφαιμασσόμασταν (25)αφαιμασσόσασταν (23)αφαλατωνόμασταν (27)αφαλατωνόσασταν (25)αφαλοδενόμασταν (28)αφαλοδενόσασταν (26)αφαλοκοβόμασταν (33)αφαλοκοβόσασταν (31)αφαρπαζόντουσαν (33)αφελληνιζόμαστε (36)αφελληνιζόσαστε (34)αφελληνισμένους (27)αφελληνιστήκαμε (28)αφελληνιστήκατε (26)αφερματιζόμαστε (35)αφερματιζόσαστε (33)αφηγηματικότατα (27)αφηγηματικότατε (27)αφηγηματικότατη (27)αφηγηματικότατο (27)αφηγηματικότερα (28)αφηγηματικότερε (28)αφηγηματικότερη (28)αφηγηματικότερο (28)αφιερωνόντουσαν (25)αφιονιζόντουσαν (31)αφισοκολλήθηκαν (36)αφισοκολλήθηκες (35)αφισοκολλήσουμε (29)αφισοκολληθείτε (35)αφισοκολληθούμε (37)αφισοκολλημένες (27)αφισοκολλημένης (27)αφισοκολλημένοι (28)αφισοκολλημένος (27)αφισοκολλημένου (29)αφισοκολλημένων (30)αφισοκολλούνται (26)αφισοκολλούνταν (26)αφισοκολλούσαμε (28)αφισοκολλούσατε (26)αφισοκολλούσουν (27)αφογκραζόμασταν (37)αφογκραζόσασταν (35)αφομοιωνόμασταν (27)αφομοιωνόσασταν (25)αφοπλιζόντουσαν (34)αφοσιωνόντουσαν (24)αφουγκραζόμαστε (38)αφουγκραζόμενοι (38)αφουγκραζόσαστε (36)αφουγκραστήκαμε (30)αφουγκραστήκατε (28)αφροαμερικανικό (27)αφροδισιαστικές (25)αφροδισιαστικής (25)αφροδισιαστικοί (26)αφροδισιαστικού (26)αφροδισιαστικός (25)αφροδισιαστικών (26)αφροδισιολόγους (30)αφυδατωνόμασταν (29)αφυδατωνόσασταν (27)αφυπνιζόντουσαν (33)αχαλιναγώγητους (29)αχαμνοπιάνονται (24)αχαμνοπιάνονταν (24)αχαμνοπιανόμουν (27)αχαμνοπιανόσουν (25)αχαρακτήριστους (24)αχαρτζιλίκωτους (36)αχαρτογράφητους (33)αχαρτοσήμαντους (24)αχνοφαινόμασταν (30)αχνοφαινόσασταν (28)αχνοφωτιζόμαστε (41)αχνοφωτιζόσαστε (39)αχρησιμοποίητες (24)αχρησιμοποίητης (24)αχρησιμοποίητοι (25)αχρησιμοποίητος (24)αχρησιμοποίητου (26)αχρησιμοποίητων (27)αχρηστευόμασταν (25)αχρηστευόσασταν (23)αϊδημητριάτικος (19)