Α 8-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (7711)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αάτρευτα (9)αάτρευτε (9)αέρινους (8)αήττητες (6)αήττητης (6)αήττητοι (7)αήττητος (6)αήττητου (8)αήττητων (9)αίγαγροι (14)αίγαγρος (13)αίγεστας (9)αίγισθος (18)αίγυπτος (11)αίθουσας (16)αίθουσες (16)αίθριους (17)αίλουροι (11)αίλουρος (10)αίλουρου (12)αίλουρων (13)αίρονται (8)αίρονταν (8)αίροντας (7)αίσθησης (15)αίσθησιν (16)αίσθησις (15)αίσχιστα (14)αίσχιστε (14)αίσχιστη (14)αίσχιστο (14)αβάκαινα (15)αβάρετες (14)αβάρετης (14)αβάρετοι (15)αβάρετος (14)αβάρετου (16)αβάρετων (17)αβάσιμες (15)αβάσιμης (15)αβάσιμοι (16)αβάσιμος (15)αβάσιμου (17)αβάσιμων (18)αβάσιμός (14)αβάσιστα (14)αβάσιστε (14)αβάσιστη (14)αβάσιστο (14)αβάσταγα (17)αβάσταγε (17)αβάσταγη (17)αβάσταγο (17)αβέβαιες (20)αβέβαιης (20)αβέβαιοι (21)αβέβαιος (20)αβέβαιου (22)αβέβαιων (23)αβέβηλες (22)αβέβηλης (22)αβέβηλοι (23)αβέβηλος (22)αβέβηλου (24)αβέβηλων (25)αβέλτερα (17)αβέλτερε (17)αβέλτερη (17)αβέλτερο (17)αβέρτους (15)αβίαστες (13)αβίαστης (13)αβίαστοι (14)αβίαστος (13)αβίαστου (15)αβίαστων (16)αβίδωτος (18)αβίλλιος (17)αβίωτους (16)αβαρεσιά (15)αβασίμου (17)αβασίμων (18)αβασταγά (17)αβασταγή (17)αβασταγό (17)αββακούμ (24)αβγάτιζα (26)αβγάτιζε (26)αβγάτισα (17)αβγάτισε (17)αβγατίζω (28)αβγατίσω (19)αβγοειδή (20)αβγοθήκη (27)αβγοκόβω (27)αβγουλάς (19)αβγουλού (20)αβδέλλας (20)αβδέλλες (20)αβερρόης (15)αβιοτικά (15)αβιοτικέ (15)αβιοτική (15)αβιοτικό (15)αβλάβιος (22)αβλέμονα (18)αβλαβείς (22)αβλαβούς (22)αβλεψίας (24)αβλόγητα (19)αβλόγητε (19)αβλόγητη (19)αβλόγητο (19)αβοήθητα (23)αβοήθητε (23)αβοήθητη (23)αβοήθητο (23)αβοκάντο (15)αβουλίας (16)αβούλητα (16)αβούλητε (16)αβούλητη (16)αβούλητο (16)αβούλωτα (18)αβούλωτε (18)αβούλωτη (18)αβούλωτο (18)αβράκωτα (18)αβράκωτε (18)αβράκωτη (18)αβράκωτο (18)αβρότητα (15)αβρόφρων (25)αβρόχοις (21)αβυδηνός (17)αβυσσώδη (18)αβόλευτα (17)αβόλευτε (17)αβόλευτη (17)αβόλευτο (17)αβόσκητα (15)αβόσκητε (15)αβόσκητη (15)αβόσκητο (15)αβύζαχτα (30)αβύζαχτε (30)αβύζαχτη (30)αβύζαχτο (30)αβύθιστα (23)αβύθιστε (23)αβύθιστη (23)αβύθιστο (23)αβύσσους (14)αγάθωνας (20)αγάλακτα (13)αγάλακτε (13)αγάλακτη (13)αγάλακτο (13)αγάλματά (13)αγάλματα (14)αγάμητος (11)αγάνωτες (11)αγάνωτης (11)αγάνωτοι (12)αγάνωτος (11)αγάνωτου (13)αγάνωτων (14)αγάπαγαν (14)αγάπαγες (13)αγάπησαν (11)αγάπησες (10)αγέλαστα (12)αγέλαστε (12)αγέλαστη (12)αγέλαστο (12)αγέμιστα (12)αγέμιστε (12)αγέμιστη (12)αγέμιστο (12)αγένειος (9)αγένειου (11)αγέννητα (10)αγέννητε (10)αγέννητη (10)αγέννητο (10)αγέραστα (11)αγέραστε (11)αγέραστη (11)αγέραστο (11)αγέρηδες (13)αγέρωχες (19)αγέρωχης (19)αγέρωχοι (20)αγέρωχος (19)αγέρωχου (21)αγέρωχων (22)αγήματος (11)αγήτευτα (11)αγήτευτε (11)αγήτευτη (11)αγήτευτο (11)αγίνωτες (11)αγίνωτης (11)αγίνωτοι (12)αγίνωτος (11)αγίνωτου (13)αγίνωτων (14)αγαθοκλή (22)αγαμήδης (14)αγαμιαία (12)αγαμιαίε (12)αγαμιαίο (12)αγανίππη (12)αγανακτώ (11)αγαναχτώ (17)αγαπήνωρ (14)αγαπήσει (11)αγαπήσου (12)αγαπήστε (11)αγαπηθεί (20)αγαπημού (13)αγαπημός (12)αγαπηνού (11)αγαπητές (10)αγαπητής (10)αγαπητοί (11)αγαπητού (11)αγαπητός (10)αγαπητών (11)αγαπούλα (13)αγαπούμε (13)αγαπούνε (11)αγαπούσα (11)αγαπούσε (11)αγαρίστη (11)αγαρηνοί (11)αγαρμπιά (14)αγαστούς (9)αγγάρεμα (16)αγγέλλει (17)αγγέλοις (14)αγγέλους (15)αγγίζαμε (24)αγγίζανε (22)αγγίζατε (22)αγγίζεις (21)αγγίζετε (22)αγγίζομε (24)αγγίζουν (23)αγγίξαμε (24)αγγίξανε (22)αγγίξατε (22)αγγίξεις (21)αγγίξετε (22)αγγίξομε (24)αγγίξουν (23)αγγίσαμε (15)αγγίσατε (13)αγγίσεις (12)αγγίσετε (13)αγγίσουν (14)αγγαρεία (14)αγγαρεύω (16)αγγείωμα (17)αγγειακά (14)αγγειακέ (14)αγγειακή (14)αγγειακό (14)αγγελάκη (16)αγγελάκι (16)αγγελίας (14)αγγελίδη (18)αγγελίες (14)αγγελικά (16)αγγελικέ (16)αγγελική (16)αγγελικό (16)αγγελιών (15)αγγιχτές (19)αγγιχτής (19)αγγιχτεί (20)αγγλίδας (17)αγγλίδες (17)αγγλικές (15)αγγλικής (15)αγγλικοί (16)αγγλικού (16)αγγλικός (15)αγγλικών (16)αγγλιστί (15)αγγουριά (15)αγγούρια (14)αγείσωτα (12)αγείσωτε (12)αγείσωτη (12)αγείσωτο (12)αγελάδας (14)αγελάδες (14)αγελάδων (17)αγελαίας (11)αγελαίες (11)αγελαίοι (12)αγελαίος (11)αγελαίου (13)αγελαίων (14)αγεληδόν (15)αγερασιά (11)αγερωχία (20)αγημάτων (14)αγησίλαε (12)αγιάσεις (9)αγιασθεί (19)αγιασμού (12)αγιασμός (11)αγιασμών (12)αγιοκέρι (12)αγιοποιώ (11)αγιοσύνη (10)αγιούπας (10)αγιωτικά (13)αγιωτικέ (13)αγιωτική (13)αγιωτικό (13)αγιότητα (10)αγιώνυμα (13)αγιώνυμε (13)αγιώνυμη (13)αγιώνυμο (13)αγκάθινα (20)αγκάθινε (20)αγκάθινη (20)αγκάθινο (20)αγκάθωνα (22)αγκάθωνε (22)αγκάθωσα (22)αγκάθωσε (22)αγκίστρι (12)αγκαζάρω (23)αγκαθερά (21)αγκαθερέ (21)αγκαθερή (21)αγκαθερό (21)αγκαθιού (20)αγκαθιών (20)αγκαθωτά (22)αγκαθωτέ (22)αγκαθωτή (22)αγκαθωτό (22)αγκαθώνω (22)αγκαθώσω (22)αγκαλιάς (12)αγκαλιές (12)αγκινάρα (12)αγκομαχά (20)αγκομαχώ (20)αγκράφες (18)αγκραφών (19)αγκυλεύς (13)αγκυλωτά (16)αγκυλωτέ (16)αγκυλωτή (16)αγκυλωτό (16)αγκυλώνω (16)αγκυλώσω (16)αγκυρώνω (15)αγκωνάρι (14)αγκωνιές (12)αγκύλους (13)αγκύλωμα (17)αγκύλωνα (15)αγκύλωνε (15)αγκύλωσα (15)αγκύλωσε (15)αγκύλωση (15)αγλάισμα (14)αγλέορας (12)αγλέουρα (14)αγλαύρου (14)αγλωσσία (14)αγνάντια (10)αγνίζαμε (21)αγνίζατε (19)αγνίζεις (18)αγνίζετε (19)αγνίζουν (20)αγνίσαμε (12)αγνίσατε (10)αγνίσεις (9)αγνίσετε (10)αγνίσουν (11)αγνισμός (11)αγνοήσει (10)αγνοήσου (11)αγνοήστε (10)αγνοείτε (10)αγνοείτο (10)αγνοηθεί (19)αγνοούμε (12)αγνοούνε (10)αγνοούσα (10)αγνοούσε (10)αγνόησαν (10)αγνόησες (9)αγνότητά (9)αγνότητα (10)αγνώμονα (12)αγνώστου (11)αγνώστων (12)αγομένης (11)αγομένου (13)αγομένων (14)αγοράζει (20)αγοράζων (22)αγοράκια (12)αγοράναξ (20)αγοράσει (11)αγοράσου (12)αγοράστε (11)αγοραίας (10)αγοραίες (10)αγοραίος (10)αγοραίου (12)αγοραίων (13)αγοραστά (11)αγοραστέ (11)αγοραστή (11)αγοραστό (11)αγοραστώ (11)αγορεύει (11)αγορητής (10)αγουρίδα (15)αγουρίλα (14)αγουρωπά (15)αγουρωπέ (15)αγουρωπή (15)αγουρωπό (15)αγουστιά (11)αγρίππας (12)αγρίωναν (13)αγρίωνες (12)αγρίωσαν (13)αγρίωσες (12)αγρεύουν (12)αγριάδας (13)αγριάδες (13)αγριάνες (10)αγριάνων (13)αγριέψει (20)αγριελιά (13)αγριεμός (12)αγριεύει (11)αγριλίκι (14)αγριμιού (13)αγριμιών (13)αγρινίου (12)αγριωπές (13)αγριωπής (13)αγριωποί (14)αγριωπού (14)αγριωπός (13)αγριωπών (14)αγριότης (10)αγριώνει (11)αγριώνια (11)αγριώσει (11)αγριώστε (11)αγροίκος (11)αγροίκου (13)αγροικία (12)αγρονόμο (13)αγροτιάς (10)αγροτικά (12)αγροτικέ (12)αγροτική (12)αγροτικό (12)αγρυλεύς (13)αγρυπνάν (13)αγρυπνάς (12)αγρυπνάω (15)αγρυπνία (13)αγρύπνια (12)αγυρτεία (12)αγχέμαχα (26)αγχέμαχο (26)αγχίαλος (18)αγχίνοια (17)αγχιάλης (18)αγχιάλου (20)αγχιμάχη (26)αγχωμένα (21)αγχωμένε (21)αγχωμένη (21)αγχωμένο (21)αγχωτική (20)αγχωτικό (20)αγχόμουν (20)αγχόσουν (18)αγχώδεις (19)αγχώδους (20)αγχώναμε (19)αγχώνατε (17)αγχώνεις (16)αγχώνετε (17)αγχώνουν (18)αγχώσαμε (19)αγχώσατε (17)αγχώσεις (16)αγχώσετε (17)αγχώσουν (18)αγωγιάτη (15)αγωνίσου (13)αγωνιάτε (12)αγωνιούν (12)αγωνιστή (12)αγωνιστώ (12)αγωνιώδη (15)αγόμαστε (12)αγόμενος (11)αγόμενου (13)αγόμενων (14)αγόραζαν (20)αγόραζες (19)αγόρασαν (11)αγόρασες (10)αγόρευσή (11)αγόρευσα (12)αγόρευση (12)αγόσαστε (10)αγύρευτα (12)αγύρευτε (12)αγύρευτη (12)αγύρευτο (12)αγύριστα (11)αγύριστε (11)αγύριστη (11)αγύριστο (11)αγύρτικα (12)αγώγιμες (14)αγώγιμης (14)αγώγιμοι (15)αγώγιμος (14)αγώγιμου (16)αγώγιμων (17)αγώνισμα (12)αδάκρυτα (13)αδάκρυτε (13)αδάκρυτη (13)αδάκρυτο (13)αδάμαντα (12)αδάμαστα (12)αδάμαστε (12)αδάμαστη (12)αδάμαστο (12)αδάπανες (10)αδάπανης (10)αδάπανοι (11)αδάπανος (10)αδάπανου (12)αδάπανων (13)αδέκανος (10)αδέκαρες (11)αδέκαρης (11)αδέκαροι (12)αδέκαρος (11)αδέκαρου (13)αδέκαρων (14)αδέκαστα (11)αδέκαστε (11)αδέκαστη (11)αδέκαστο (11)αδέλφωμα (23)αδέλφωνα (21)αδέλφωνε (21)αδέλφωσα (21)αδέλφωσε (21)αδέξιους (19)αδέρφωμα (22)αδέρφωνα (20)αδέρφωνε (20)αδέρφωσα (20)αδέρφωσε (20)αδέσποτα (11)αδέσποτε (11)αδέσποτη (11)αδέσποτο (11)αδέψητες (18)αδέψητης (18)αδέψητοι (19)αδέψητος (18)αδέψητου (20)αδέψητων (21)αδήλωτες (13)αδήλωτης (13)αδήλωτοι (14)αδήλωτος (13)αδήλωτου (15)αδήλωτων (16)αδήμευτα (13)αδήμευτε (13)αδήμευτη (13)αδήμευτο (13)αδήριτες (10)αδήριτης (10)αδήριτοι (11)αδήριτος (10)αδήριτου (12)αδήριτων (13)αδήωτους (12)αδίδακτα (14)αδίδακτη (14)αδίδακτο (14)αδίκαστα (11)αδίκαστε (11)αδίκαστη (11)αδίκαστο (11)αδίκησαν (11)αδίκησες (10)αδίπλωτα (15)αδίπλωτε (15)αδίπλωτη (15)αδίπλωτο (15)αδίψαστα (19)αδίψαστε (19)αδίψαστη (19)αδίψαστο (19)αδίωκτες (12)αδίωκτης (12)αδίωκτοι (13)αδίωκτος (12)αδίωκτου (14)αδίωκτων (15)αδαμιαία (12)αδειάζει (19)αδειάσει (10)αδειάστε (10)αδειανές (9)αδειανής (9)αδειανοί (10)αδειανού (10)αδειανός (9)αδειανών (10)αδειούχο (17)αδεκαρία (12)αδελφάκι (20)αδελφάτο (19)αδελφικά (20)αδελφικέ (20)αδελφική (20)αδελφικό (20)αδελφούς (18)αδελφώνω (21)αδελφώσω (21)αδενικές (10)αδενικής (10)αδενικοί (11)αδενικού (11)αδενικός (10)αδενικών (11)αδερφάκι (19)αδερφάρα (19)αδερφικά (19)αδερφικέ (19)αδερφική (19)αδερφικό (19)αδερφούς (17)αδερφώνω (20)αδερφώσω (20)αδημονία (12)αδημονεί (12)αδηρίτως (12)αδηφάγος (19)αδηφάγων (22)αδηφαγία (20)αδιάβατα (17)αδιάβατε (17)αδιάβατη (17)αδιάβατο (17)αδιάθετα (19)αδιάθετε (19)αδιάθετη (19)αδιάθετο (19)αδιάκοπα (12)αδιάκοπε (12)αδιάκοπη (12)αδιάκοπο (12)αδιάλυτα (13)αδιάλυτε (13)αδιάλυτη (13)αδιάλυτο (13)αδιάνυτη (11)αδιάφορα (18)αδιάφορε (18)αδιάφορη (18)αδιάφορο (18)αδιέξοδά (21)αδιέξοδα (22)αδιέξοδε (22)αδιέξοδη (22)αδιέξοδο (22)αδιέξοδό (21)αδιήθητα (19)αδιήθητε (19)αδιήθητη (19)αδιήθητο (19)αδιαθετώ (19)αδιαφανή (17)αδιαφορώ (18)αδικήσει (11)αδικήσου (12)αδικήστε (11)αδικείτε (11)αδικείτο (11)αδικηθεί (20)αδικητής (10)αδικούμε (13)αδικούνε (11)αδικούσα (11)αδικούσε (11)αδιόρατα (11)αδιόρατε (11)αδιόρατη (11)αδιόρατο (11)αδούλωτα (14)αδούλωτε (14)αδούλωτη (14)αδούλωτο (14)αδράνειά (10)αδράνεια (11)αδράνησα (11)αδράνησε (11)αδράξουν (21)αδράχτια (18)αδρανήσω (13)αδρανείς (10)αδρανούν (11)αδρανούς (10)αδραχτιά (18)αδριανού (11)αδριανός (10)αδρομερή (14)αδρότατα (11)αδρότητα (11)αδυνάτου (12)αδυνάτων (13)αδυναμία (13)αδυνατεί (11)αδόκητες (10)αδόκητης (10)αδόκητοι (11)αδόκητος (10)αδόκητου (12)αδόκητων (13)αδόκιμες (12)αδόκιμης (12)αδόκιμοι (13)αδόκιμος (12)αδόκιμου (14)αδόκιμων (15)αδόλωτες (13)αδόλωτης (13)αδόλωτοι (14)αδόλωτος (13)αδόλωτου (15)αδόλωτων (16)αδόμητες (11)αδόμητης (11)αδόμητος (11)αδόμητου (13)αδόμητων (14)αδόνητες (9)αδόνητης (9)αδόνητοι (10)αδόνητος (9)αδόνητου (11)αδόνητων (12)αδόξαστα (19)αδόξαστε (19)αδόξαστη (19)αδόξαστο (19)αδύναμες (11)αδύναμης (11)αδύναμοι (12)αδύναμος (11)αδύναμου (13)αδύναμων (14)αδύνατες (9)αδύνατης (9)αδύνατοι (10)αδύνατον (10)αδύνατος (9)αδύνατου (11)αδύνατων (12)αδώρητες (10)αδώρητης (10)αδώρητοι (11)αδώρητος (10)αδώρητου (12)αδώρητων (13)αείφυλλα (19)αειθαλές (17)αειθαλής (17)αειθαλών (18)αειφανής (13)αεράμυνα (11)αεράτους (8)αερίζαμε (19)αερίζατε (17)αερίζεις (16)αερίζετε (17)αερίζουν (18)αερίσαμε (10)αερίσατε (8)αερίσεις (7)αερίσετε (8)αερίσουν (9)αεραγωγέ (16)αεραγωγό (16)αεραιμία (10)αερικούς (8)αεριούχα (15)αεριούχο (15)αερισμοί (10)αερισμού (10)αερισμός (9)αερισμών (10)αεριστής (7)αεριστεί (8)αεριτζής (16)αεριωδών (13)αεριόφως (16)αεριώδες (10)αεριώδης (10)αεροβάτη (15)αεροβατώ (15)αεροβική (16)αεροβόλα (17)αεροβόλο (17)αεροδίνη (11)αερολογώ (13)αεροπανό (9)αεροπόρε (10)αεροπόρο (10)αεροταξί (17)αεροτομή (10)αεροφόρα (16)αερόβιας (14)αερόβιες (14)αερόβιοι (15)αερόβιος (14)αερόβιου (16)αερόβιων (17)αερόγαμα (13)αερόλιθε (19)αερόλιθο (19)αερόλυμα (13)αερόμπικ (12)αερόσακε (9)αερόσακο (9)αερώδεις (10)αερώδους (11)αετίσιας (6)αετίσιες (6)αετίσιοι (7)αετίσιος (6)αετίσιου (8)αετίσιων (9)αετιδέων (12)αετιδεύς (9)αετομάχε (16)αετομάχο (16)αετονύχη (14)αετοράχη (15)αετώματα (9)αζάρωτες (18)αζάρωτης (18)αζάρωτοι (19)αζάρωτος (18)αζάρωτου (20)αζάρωτων (21)αζήλευτα (19)αζήλευτε (19)αζήλευτη (19)αζήλευτο (19)αζήμιους (18)αζήτητες (15)αζήτητης (15)αζήτητοι (16)αζήτητος (15)αζήτητου (17)αζήτητων (18)αζημίωτα (20)αζημίωτε (20)αζημίωτη (20)αζημίωτο (20)αζοφικής (23)αζωικούς (18)αζωτίδια (21)αζωτούχα (25)αζωτούχε (25)αζωτούχο (25)αζύγιστα (19)αζύγιστε (19)αζύγιστη (19)αζύγιστο (19)αζύγωτες (20)αζύγωτης (20)αζύγωτοι (21)αζύγωτος (20)αζύγωτου (22)αζύγωτων (23)αζύμωτες (19)αζύμωτης (19)αζύμωτοι (20)αζύμωτος (19)αζύμωτου (21)αζύμωτων (22)αηδίαζαν (19)αηδίαζες (18)αηδίασαν (10)αηδίασες (9)αηδιάζει (19)αηδιάσει (10)αηδιάστε (10)αηδονάκι (11)αηδονίζω (21)αηδονίσω (12)αηδονιού (10)αηδονιών (10)αηδόνιζα (19)αηδόνιζε (19)αηδόνισα (10)αηδόνισε (10)αθάμαντα (18)αθάμπωτα (21)αθάμπωτε (21)αθάμπωτη (21)αθάμπωτο (21)αθάνατες (15)αθάνατης (15)αθάνατοι (16)αθάνατον (16)αθάνατος (15)αθάνατου (17)αθάνατων (18)αθέατους (16)αθέλητες (17)αθέλητης (17)αθέλητοι (18)αθέλητος (17)αθέλητου (19)αθέλητων (20)αθέμιτες (17)αθέμιτης (17)αθέμιτοι (18)αθέμιτον (18)αθέμιτος (17)αθέμιτου (19)αθέμιτων (20)αθέριστα (17)αθέριστε (17)αθέριστη (17)αθέριστο (17)αθέτησαν (16)αθέτησες (15)αθέτησης (15)αθέτησις (15)αθήλαστα (18)αθήλαστε (18)αθήλαστη (18)αθήλαστο (18)αθήναιον (16)αθήρευτα (18)αθίγγανε (22)αθίγγανο (22)αθαμάνες (17)αθαμάνων (20)αθανάσιε (16)αθανάσιο (16)αθανάτου (17)αθανάτων (18)αθανασία (16)αθεμίτου (19)αθεμίτως (19)αθερίνας (16)αθερινής (16)αθετήσει (16)αθετήσου (17)αθετήστε (16)αθετείτε (16)αθετηθεί (25)αθετητής (15)αθετούμε (18)αθετούσα (16)αθετούσε (16)αθεϊσμού (17)αθεϊσμός (16)αθεϊστές (14)αθεϊστής (14)αθεϊστών (15)αθεόφοβα (30)αθεόφοβε (30)αθεόφοβη (30)αθεόφοβο (30)αθεώρητα (17)αθεώρητε (17)αθεώρητη (17)αθεώρητο (17)αθημωνιά (20)αθηνάδας (18)αθηναΐδα (19)αθηναίας (15)αθηναίοι (16)αθηναίος (15)αθηναίου (17)αθηναίων (18)αθηναϊκά (16)αθηναϊκέ (16)αθηναϊκή (16)αθηναϊκό (16)αθιβολές (24)αθλήθηκα (28)αθλήθηκε (28)αθλήματα (20)αθλήσεις (17)αθλήσεων (20)αθλήσεως (19)αθλήτρια (19)αθλείσαι (18)αθλείσθε (27)αθλείστε (18)αθλείται (18)αθληθείς (26)αθληθούν (27)αθλητικά (19)αθλητικέ (19)αθλητική (19)αθλητικό (19)αθλιότης (17)αθλοθέτη (27)αθλοθετώ (27)αθλομανή (20)αθλούμαι (20)αθλούταν (18)αθμονεύς (17)αθρήνητα (17)αθρήνητε (17)αθρήνητη (17)αθρήνητο (17)αθροίζει (26)αθροίσει (17)αθροίσου (18)αθροίστε (17)αθροιστή (17)αθροιστώ (17)αθρόιζαν (26)αθρόιζες (25)αθρόισαν (17)αθρόισες (16)αθυμήσει (19)αθυμήστε (19)αθυμείτε (19)αθυμούμε (21)αθυμούσα (19)αθυμούσε (19)αθωνίτες (17)αθωνίτης (17)αθωνικές (18)αθωνικής (18)αθωνικοί (19)αθωνικού (19)αθωνικός (18)αθωνικών (19)αθωνιτών (18)αθωωθείς (28)αθωωθούν (29)αθωωμένα (22)αθωωμένε (22)αθωωμένη (22)αθωωμένο (22)αθωωτικά (21)αθωωτικέ (21)αθωωτική (21)αθωωτικό (21)αθωότητά (17)αθωότητα (18)αθωώθηκα (28)αθωώθηκε (28)αθωώναμε (20)αθωώνατε (18)αθωώνεις (17)αθωώνετε (18)αθωώνουν (19)αθωώσαμε (20)αθωώσατε (18)αθωώσεις (17)αθωώσετε (18)αθωώσεων (20)αθωώσεως (19)αθωώσεώς (16)αθωώσουν (19)αθόλωτες (19)αθόλωτης (19)αθόλωτοι (20)αθόλωτος (19)αθόλωτου (21)αθόλωτων (22)αθόρυβες (24)αθόρυβης (24)αθόρυβοι (25)αθόρυβος (24)αθόρυβου (26)αθόρυβων (27)αθύμησαν (18)αθύμησες (17)αθύρματα (19)αθώπευτα (18)αθώπευτε (18)αθώπευτη (18)αθώπευτο (18)αθώρητες (16)αθώρητης (16)αθώρητοι (17)αθώρητος (16)αθώρητου (18)αθώρητων (19)αιακίδης (10)αιγάγρου (15)αιγάγρων (16)αιγέστης (9)αιγίσθου (20)αιγαίους (10)αιγαίωνα (12)αιγηίδας (12)αιγιαλοί (12)αιγιαλού (12)αιγιαλός (11)αιγιαλών (12)αιγιμιού (12)αιγιμιός (11)αιγιώτης (9)αιγνούσα (10)αιγόκερε (12)αιγόκερο (12)αιγόκερω (14)αιγύπτια (11)αιγύπτιε (11)αιγύπτιο (11)αιγύπτου (12)αιδήμονα (12)αιδείται (10)αιδούμαι (12)αιθέριας (16)αιθέριες (16)αιθέριοι (17)αιθέριος (16)αιθέριου (18)αιθέριων (19)αιθίοπας (16)αιθίοπες (16)αιθανόλη (18)αιθερίων (19)αιθιοπία (17)αιθιοπίς (16)αιθιόπων (19)αιθουσών (17)αιθούσης (15)αιθρίασε (17)αιθριάζω (28)αιθυλίου (20)αιθυλίων (21)αιθυλικά (20)αιθυλικέ (20)αιθυλική (20)αιθυλικό (20)αιθύλιον (18)αιλιανού (9)αιλιανός (8)αιμάτινα (9)αιμάτινε (9)αιμάτινη (9)αιμάτινο (9)αιμάτωμα (13)αιμάτωνα (11)αιμάτωνε (11)αιμάτωσα (11)αιμάτωσε (11)αιμάτωση (11)αιμίλιος (10)αιμίλιου (12)αιματίτη (9)αιματηρά (10)αιματηρέ (10)αιματηρή (10)αιματηρό (10)αιματικά (10)αιματικέ (10)αιματική (10)αιματικό (10)αιματώδη (12)αιματώνω (11)αιματώσω (11)αιμιλίας (10)αιμιλίου (12)αιμοβόρα (17)αιμοβόρε (17)αιμοβόρο (17)αιμοδιψή (21)αιμοδότη (12)αιμορροώ (11)αιμοφόρα (17)αιμοφόρε (17)αιμοφόρο (17)αιμοχαρή (17)αινέσιμα (9)αινέσιμε (9)αινέσιμη (9)αινέσιμο (9)αινειάδα (10)αινετούς (6)αινιάνες (6)αινιάνων (9)αινούσαν (7)αιξωνεύς (17)αιολίδας (11)αιολίδες (11)αιολικές (9)αιολικής (9)αιολικοί (10)αιολικού (10)αιολικός (9)αιολικών (10)αιρέσεις (7)αιρέσεων (10)αιρέσεως (9)αιρετικά (9)αιρετικέ (9)αιρετική (9)αιρετικό (9)αιρετούς (7)αιρόμουν (11)αιρόσουν (9)αισθανθώ (25)αισθητές (15)αισθητής (15)αισθητοί (16)αισθητού (16)αισθητός (15)αισθητών (16)αισχίνης (13)αισχίστη (14)αισχρούς (14)αισχυνών (15)αισχύλος (15)αισχύλου (17)αισχύνες (13)αισχύνης (13)αισώπεια (8)αισώπειε (8)αισώπειο (8)αιτήθηκε (17)αιτήματά (8)αιτήματα (9)αιτήσασα (7)αιτήσεις (6)αιτήσεων (9)αιτήσεως (8)αιτήσεών (6)αιτήσεώς (5)αιτίασης (6)αιτείται (7)αιτηθούν (16)αιτητικά (8)αιτητικέ (8)αιτητική (8)αιτητικό (8)αιτιάσαι (7)αιτιάστε (7)αιτιάται (7)αιτιατές (6)αιτιατής (6)αιτιατοί (7)αιτιατού (7)αιτιατός (6)αιτιατών (7)αιτιωδών (12)αιτιότης (6)αιτιώδες (9)αιτιώδης (9)αιτιώμαι (9)αιτουσών (8)αιτούμαι (9)αιτούντα (7)αιτούσαν (7)αιτούσας (6)αιτούσες (6)αιτούσης (6)αιτωλίας (10)αιτωλικά (12)αιτωλικέ (12)αιτωλική (12)αιτωλικό (12)αιτωλούς (10)αιφνίδια (17)αιφνίδιε (17)αιφνίδιο (17)αιχμηρές (16)αιχμηρής (16)αιχμηροί (17)αιχμηρού (17)αιχμηρός (16)αιχμηρών (17)αιωνίους (9)αιωνόβια (16)αιωνόβιε (16)αιωνόβιο (16)αιωρείτο (10)αιώνιους (7)αιώρησης (7)αιώρησις (7)ακάδημος (12)ακάδημου (14)ακάθαρτα (18)ακάθαρτε (18)ακάθαρτη (18)ακάθαρτο (18)ακάθεκτα (18)ακάθεκτε (18)ακάθεκτη (18)ακάθεκτο (18)ακάθιστα (17)ακάθιστε (17)ακάθιστη (17)ακάθιστο (17)ακάλεστα (10)ακάλεστε (10)ακάλεστη (10)ακάλεστο (10)ακάλυπτα (12)ακάλυπτε (12)ακάλυπτη (12)ακάλυπτο (12)ακάματες (9)ακάματης (9)ακάματοι (10)ακάματος (9)ακάματου (11)ακάματων (12)ακάμωτες (11)ακάμωτης (11)ακάμωτοι (12)ακάμωτος (11)ακάμωτου (13)ακάμωτων (14)ακάνθινα (17)ακάνθινε (17)ακάνθινη (17)ακάνθινο (17)ακάνθους (17)ακάρφωτα (18)ακάρφωτε (18)ακάρφωτη (18)ακάρφωτο (18)ακάτεχες (14)ακάτεχης (14)ακάτεχοι (15)ακάτεχος (14)ακάτεχου (16)ακάτεχων (17)ακάτιους (8)ακέντητα (8)ακέντητε (8)ακέντητη (8)ακέντητο (8)ακένωτες (9)ακένωτης (9)ακένωτοι (10)ακένωτος (9)ακένωτου (11)ακένωτων (12)ακέραιας (8)ακέραιες (8)ακέραιοι (9)ακέραιον (9)ακέραιος (8)ακέραιου (10)ακέραιων (11)ακέραστα (9)ακέραστε (9)ακέραστη (9)ακέραστο (9)ακέρατες (8)ακέρατης (8)ακέρατοι (9)ακέρατος (8)ακέρατου (10)ακέρατων (11)ακέριους (9)ακέρωτες (10)ακέρωτης (10)ακέρωτοι (11)ακέρωτος (10)ακέρωτου (12)ακέρωτων (13)ακέφαλες (16)ακέφαλης (16)ακέφαλοι (17)ακέφαλος (16)ακέφαλου (18)ακέφαλων (19)ακήδευτα (12)ακήδευτε (12)ακήδευτη (12)ακήδευτο (12)ακήρατες (8)ακήρατης (8)ακήρατοι (9)ακήρατος (8)ακήρατου (10)ακήρατων (11)ακήρυκτα (11)ακήρυκτε (11)ακήρυκτη (11)ακήρυκτο (11)ακήρυχτα (17)ακήρυχτε (17)ακήρυχτη (17)ακήρυχτο (17)ακίβδηλα (20)ακίβδηλε (20)ακίβδηλη (20)ακίβδηλο (20)ακίνδυνα (12)ακίνδυνε (12)ακίνδυνη (12)ακίνδυνο (12)ακίνητες (7)ακίνητης (7)ακίνητοι (8)ακίνητος (7)ακίνητου (9)ακίνητων (10)ακαδημία (13)ακαμάτης (9)ακαμψίας (18)ακαμψίες (18)ακαμψιών (19)ακανθωτά (19)ακανθωτέ (19)ακανθωτή (19)ακανθωτό (19)ακανθώδη (20)ακαρδίας (11)ακαριαία (9)ακαριαίε (9)ακαριαίο (9)ακαρπίας (9)ακαρπίες (9)ακαρπιών (10)ακενατών (8)ακεραίου (10)ακεραίων (11)ακεραίως (10)ακερδείς (11)ακερδούς (11)ακεσίδας (10)ακετάλες (9)ακετόνης (7)ακιδωτές (12)ακιδωτής (12)ακιδωτοί (13)ακιδωτού (13)ακιδωτός (12)ακιδωτών (13)ακινάτης (7)ακινήτου (9)ακινήτων (10)ακινησία (8)ακινητεί (8)ακκάδιος (11)ακκισμοί (11)ακκισμού (11)ακκισμός (10)ακκισμών (11)ακλάδωτα (15)ακλάδωτε (15)ακλάδωτη (15)ακλάδωτο (15)ακλάρωτα (13)ακλάρωτε (13)ακλάρωτη (13)ακλάρωτο (13)ακλήρωτα (13)ακλήρωτε (13)ακλήρωτη (13)ακλήρωτο (13)ακλόνητα (10)ακλόνητε (10)ακλόνητη (10)ακλόνητο (10)ακλώσητα (10)ακλώσητε (10)ακλώσητη (10)ακλώσητο (10)ακμάζαμε (21)ακμάζατε (19)ακμάζεις (18)ακμάζετε (19)ακμάζουν (20)ακμάσαμε (12)ακμάσατε (10)ακμάσεις (9)ακμάσετε (10)ακμάσουν (11)ακμαίους (10)ακοίμητα (10)ακοίμητε (10)ακοίμητη (10)ακοίμητο (10)ακολασία (10)ακολουθά (20)ακολουθώ (20)ακολούθα (19)ακονίζει (17)ακονίσει (8)ακονίσου (9)ακονίστε (8)ακονητής (7)ακονιστή (8)ακονιστώ (8)ακοντίζω (19)ακοντίου (9)ακοντίσω (10)ακοντίων (10)ακοσμίας (9)ακοσμίες (9)ακοσμιών (10)ακοστάρω (11)ακουμπάν (12)ακουμπάς (11)ακουμπάω (14)ακουσίως (10)ακουσθεί (18)ακουστές (8)ακουστής (8)ακουστεί (9)ακουστοί (9)ακουστού (9)ακουστός (8)ακουστών (9)ακούγαμε (13)ακούγανε (11)ακούγατε (11)ακούγετε (11)ακούνητα (8)ακούνητε (8)ακούνητη (8)ακούνητο (8)ακούσαμε (10)ακούσανε (8)ακούσατε (8)ακούσεις (7)ακούσετε (8)ακούσιας (7)ακούσιες (7)ακούσιοι (8)ακούσιος (7)ακούσιου (9)ακούσιων (10)ακούσομε (10)ακούσουν (9)ακράτεια (9)ακράτητα (9)ακράτητε (9)ακράτητη (9)ακράτητο (9)ακρίβειά (15)ακρίβεια (16)ακρίβυνα (17)ακρίβυνε (17)ακρίσιος (8)ακραίους (9)ακραιφνή (16)ακρατείς (8)ακρατούς (8)ακριανές (8)ακριανής (8)ακριανοί (9)ακριανού (9)ακριανός (8)ακριανών (9)ακριβείς (15)ακριβούς (15)ακριβύνω (18)ακριλικά (12)ακριλικέ (12)ακριλική (12)ακριλικό (12)ακρινούς (8)ακρισίας (8)ακρισίου (10)ακριτικά (10)ακριτικέ (10)ακριτική (10)ακριτικό (10)ακροάται (9)ακροατές (8)ακροατής (8)ακροατών (9)ακροβάτη (16)ακροβατώ (16)ακροβολώ (18)ακροπατά (10)ακροπατώ (10)ακροφυσώ (17)ακροϊνόν (8)ακροϊνός (7)ακρούλας (10)ακρούλες (10)ακροώμαι (11)ακρυλικά (13)ακρυλικέ (13)ακρυλική (13)ακρυλικό (13)ακρωτήρι (12)ακρόασής (7)ακρόασης (8)ακρόασις (8)ακρόπολη (12)ακρότατά (8)ακρότατα (9)ακρότατη (9)ακρότατο (9)ακρότερα (10)ακρότερη (10)ακρότερο (10)ακρότητά (8)ακρότητα (9)ακρώμιον (11)ακρώνυμα (12)ακρώνυμο (12)ακρώρεια (10)ακτήμονα (10)ακταιωρή (11)ακταιωρό (11)ακταιωρώ (11)ακταρμάς (10)ακτινίου (9)ακτινίων (10)ακτινικά (9)ακτινικέ (9)ακτινική (9)ακτινικό (9)ακτινωτά (10)ακτινωτέ (10)ακτινωτή (10)ακτινωτό (10)ακτοπλοώ (11)ακτύπητη (9)ακυκλικό (13)ακυλίνας (10)ακυληίας (10)ακυρωθέν (21)ακυρωθεί (21)ακυρωτέα (12)ακυρωτής (11)ακυρότης (9)ακυρώνει (10)ακυρώσει (10)ακυρώσου (11)ακυρώστε (10)ακωλύτως (13)ακόλαστα (10)ακόλαστε (10)ακόλαστη (10)ακόλαστο (10)ακόλλητα (12)ακόλλητε (12)ακόλλητη (12)ακόλλητο (12)ακόλουθα (20)ακόλουθε (20)ακόλουθη (20)ακόλουθο (20)ακόμιστα (10)ακόμιστε (10)ακόμιστη (10)ακόμιστο (10)ακόνιζαν (17)ακόνιζες (16)ακόνισαν (8)ακόνισες (7)ακόνισμα (10)ακόνιστα (8)ακόνιστε (8)ακόνιστη (8)ακόνιστο (8)ακόντιζα (17)ακόντιζε (17)ακόντιον (8)ακόντισα (8)ακόντισε (8)ακόντιση (8)ακόρεστα (9)ακόρεστε (9)ακόρεστη (9)ακόρεστο (9)ακόρντου (10)ακόρντων (11)ακόρυφες (16)ακόρυφης (16)ακόρυφοι (17)ακόρυφος (16)ακόρυφου (18)ακόρυφων (19)ακόσμητα (10)ακόσμητε (10)ακόσμητη (10)ακόσμητο (10)ακύβευτα (16)ακύβευτε (16)ακύβευτη (16)ακύβευτο (16)ακύλιστα (10)ακύλιστε (10)ακύλιστη (10)ακύλιστο (10)ακύμαντα (10)ακύμαντε (10)ακύμαντη (10)ακύμαντο (10)ακύρωναν (11)ακύρωνες (10)ακύρωσής (9)ακύρωσαν (11)ακύρωσες (10)ακύρωσης (10)ακύρωσις (10)ακύρωτες (10)ακύρωτης (10)ακύρωτοι (11)ακύρωτος (10)ακύρωτου (12)ακύρωτων (13)ακώλυτες (10)ακώλυτης (10)ακώλυτοι (11)ακώλυτος (10)ακώλυτου (12)ακώλυτων (13)αλάβωτες (17)αλάβωτης (17)αλάβωτοι (18)αλάβωτος (17)αλάβωτου (19)αλάβωτων (20)αλάδωτες (13)αλάδωτης (13)αλάδωτοι (14)αλάδωτος (13)αλάδωτου (15)αλάδωτων (16)αλάθευτα (19)αλάθευτε (19)αλάθευτη (19)αλάθευτο (19)αλάθητες (17)αλάθητης (17)αλάθητοι (18)αλάθητος (17)αλάθητου (19)αλάθητων (20)αλάλαγμα (16)αλάλαζαν (20)αλάλαζες (19)αλάλαξαν (20)αλάλαξες (19)αλάλητες (10)αλάλητης (10)αλάλητοι (11)αλάλητος (10)αλάλητου (12)αλάλητων (13)αλάλιαζα (20)αλάλιαζε (20)αλάλιασα (11)αλάλιασε (11)αλάνηδες (11)αλάνηδων (14)αλάξευτα (19)αλάξευτε (19)αλάξευτη (19)αλάξευτο (19)αλάργεμα (15)αλάργευε (14)αλάριχος (16)αλάσπωτα (12)αλάσπωτε (12)αλάσπωτη (12)αλάσπωτο (12)αλάτιζαν (18)αλάτιζες (17)αλάτισαν (9)αλάτισες (8)αλάτισμα (11)αλάφιαζα (25)αλάφιαζε (25)αλάφιασα (16)αλάφιασε (16)αλάφρυνα (18)αλάφρυνε (18)αλάφρωμα (21)αλάφρωνα (19)αλάφρωνε (19)αλάφρωσα (19)αλάφρωσε (19)αλέγρους (13)αλέθεσαι (18)αλέθεστε (18)αλέθεται (18)αλέθομαι (20)αλέθουμε (21)αλέθουνε (19)αλέκτορα (11)αλέρωτες (11)αλέρωτης (11)αλέρωτοι (12)αλέρωτος (11)αλέρωτου (13)αλέρωτων (14)αλέσματα (11)αλέσουμε (12)αλέσουνε (10)αλέστηκα (10)αλέστηκε (10)αλέτριζα (19)αλέτριζε (19)αλέτρισα (10)αλέτρισε (10)αλήθειάς (16)αλήθειαν (18)αλήθειας (17)αλήθειες (17)αλήθευαν (19)αλήθευση (19)αλήτικες (9)αλήτικης (9)αλήτικοι (10)αλήτικος (9)αλήτικου (11)αλήτικων (12)αλήτισσα (9)αλίανθος (17)αλίαρτος (9)αλίγδωτα (17)αλίγδωτε (17)αλίγδωτη (17)αλίγδωτο (17)αλίευσαν (10)αλίευσες (9)αλίευσις (9)αλίμενες (10)αλίμενης (10)αλίμενοι (11)αλίμενος (10)αλίμενου (12)αλίμενων (13)αλίπαντα (10)αλίπαντε (10)αλίπαντη (10)αλίπαντο (10)αλίπαστα (10)αλίπαστε (10)αλίπαστη (10)αλίπαστο (10)αλίφειρα (17)αλίφηρος (16)αλαβέρας (16)αλαγονία (12)αλαζόνας (17)αλαζόνες (17)αλαζόνων (20)αλαλάζει (20)αλαλάξει (20)αλαλάξτε (20)αλαλαγές (13)αλαλαγής (13)αλαλαγμέ (16)αλαλαγμό (16)αλαλαγών (14)αλαλιάζω (22)αλαλιάσω (13)αλαμάνας (10)αλαμανοί (11)αλαμανού (11)αλαμπάμα (14)αλαμπείς (11)αλαμπούς (11)αλανάκια (10)αλανιάρα (10)αλανιάρη (10)αλαργεύω (15)αλαργινά (13)αλαργινέ (13)αλαργινή (13)αλαργινό (13)αλατάκια (10)αλατίζει (18)αλατίσει (9)αλατίσου (10)αλατίστε (9)αλατιέρα (10)αλατιστή (9)αλατιστώ (9)αλατούχα (16)αλατούχε (16)αλατούχο (16)αλατωδών (14)αλατώδες (11)αλατώδης (11)αλαφιάζω (27)αλαφιάσω (18)αλαφούζο (25)αλαφράδα (20)αλαφριάς (16)αλαφρούς (16)αλαφρωθώ (28)αλαφρύνω (19)αλαφρώνω (19)αλαφρώσω (19)αλβέρτος (16)αλβανίας (15)αλβανίδα (19)αλβανικά (17)αλβανικέ (17)αλβανική (17)αλβανικό (17)αλβανούς (15)αλγεβρών (20)αλγεινές (11)αλγεινής (11)αλγεινοί (12)αλγεινού (12)αλγεινός (11)αλγεινών (12)αλγερίας (12)αλγερίου (14)αλγερική (14)αλγερινά (13)αλγερινέ (13)αλγερινή (13)αλγερινό (13)αλδεΰδης (14)αλδεϋδών (14)αλείαντα (9)αλείαντε (9)αλείαντη (9)αλείαντο (9)αλείβαμε (18)αλείβατε (16)αλείβεις (15)αλείβετε (16)αλείβουν (17)αλείφαμε (18)αλείφανε (16)αλείφατε (16)αλείφεις (15)αλείφετε (16)αλείφομε (18)αλείφουν (17)αλείψαμε (20)αλείψανε (18)αλείψατε (18)αλείψεις (17)αλείψετε (18)αλείψομε (20)αλείψουν (19)αλεβίζος (24)αλεθόταν (18)αλειφθεί (25)αλειφτεί (16)αλεξάκης (18)αλεξάντρ (19)αλεξάνωρ (21)αλεξήλιο (20)αλεούτες (8)αλεσμένα (11)αλεσμένη (11)αλεσμένο (11)αλεστείς (8)αλεστικά (10)αλεστικέ (10)αλεστική (10)αλεστικό (10)αλεστούν (9)αλετρίζω (21)αλετρίσω (12)αλετριού (10)αλετριών (10)αλευάδες (12)αλευαδών (13)αλευριάς (10)αλευριές (10)αλευρικό (12)αλευριού (11)αλευριών (11)αλευρωθώ (22)αλευρώδη (14)αλευρώνω (13)αλευρώσω (13)αλεύρωμα (14)αλεύρωνα (12)αλεύρωνε (12)αλεύρωσα (12)αλεύρωσε (12)αληθείας (17)αληθειών (18)αληθεύει (18)αληθινές (17)αληθινής (17)αληθινοί (18)αληθινού (18)αληθινός (17)αληθινών (18)αλησμονώ (11)αλησμόνα (11)αλητάκια (10)αλητάκος (9)αλητήρια (10)αλητήριο (10)αλητίδες (11)αληταράς (9)αληταρία (10)αλητείας (8)αλητείες (8)αλιάκμων (14)αλιευθεί (19)αλιευτής (9)αλιεύαμε (11)αλιεύατε (9)αλιεύεις (8)αλιεύετε (9)αλιεύουν (10)αλιεύσει (9)αλιεύστε (9)αλικάντε (10)αλισάχνη (16)αλισίβας (15)αλισίβες (15)αλιτήρια (10)αλιτήριε (10)αλιτήριο (10)αλκάθοος (18)αλκάθους (19)αλκάλιον (12)αλκίνοος (9)αλκίνοου (11)αλκίφρων (20)αλκαλίου (13)αλκαλίων (14)αλκαλικά (13)αλκαλικέ (13)αλκαλική (13)αλκαλικό (13)αλκαμένη (12)αλκαϊκές (9)αλκαϊκής (9)αλκαϊκοί (10)αλκαϊκού (10)αλκαϊκός (9)αλκαϊκών (10)αλκινόου (11)αλκμέωνα (14)αλκμήνης (11)αλκοολών (12)αλκοτέστ (10)αλκοόλες (11)αλκοόλης (11)αλκυονίς (10)αλκυόνας (10)αλκυόνες (10)αλκυόνων (13)αλλάζαμε (22)αλλάζανε (20)αλλάζατε (20)αλλάζεις (19)αλλάζετε (20)αλλάζομε (22)αλλάζουν (21)αλλάξαμε (22)αλλάξανε (20)αλλάξατε (20)αλλάξεις (19)αλλάξετε (20)αλλάξομε (22)αλλάξουν (21)αλλάτιος (10)αλλήθωρα (23)αλλήθωρε (23)αλλήθωρη (23)αλλήθωρο (23)αλλήλους (13)αλλαξιάς (19)αλλαξιές (19)αλλαξιών (20)αλλατίνη (11)αλλαχθεί (27)αλλαχτεί (18)αλλεργία (15)αλληγορώ (15)αλλοίωνα (13)αλλοίωνε (13)αλλοίωσή (12)αλλοίωσα (13)αλλοίωσε (13)αλλοίωση (13)αλλογενή (14)αλλοδαπά (15)αλλοδαπέ (15)αλλοδαπή (15)αλλοδαπό (15)αλλοδοξώ (23)αλλοεθνή (20)αλλοιωθώ (22)αλλοιώνω (13)αλλοιώσω (13)αλλοτινά (11)αλλοτινέ (11)αλλοτινή (11)αλλοτινό (11)αλλουνού (12)αλλόδοξα (23)αλλόδοξε (23)αλλόδοξη (23)αλλόδοξο (23)αλλόκοτα (12)αλλόκοτε (12)αλλόκοτη (12)αλλόκοτο (12)αλλότρια (12)αλλότριε (12)αλλότριο (12)αλλόφρον (19)αλλόφρων (21)αλλόφυλα (21)αλλόφυλε (21)αλλόφυλη (21)αλλόφυλο (21)αλλόφωνα (20)αλλόφωνο (20)αλμέιντα (11)αλματώδη (14)αλμπάνης (11)αλμπένιθ (21)αλμπέρτα (13)αλμπέρτι (13)αλμπέρτο (13)αλμπίνος (11)αλμυρίζω (24)αλμυρίκι (14)αλμυρίσω (15)αλμυρούς (12)αλμωπίας (13)αλμύριζα (21)αλμύριζε (21)αλμύρισα (12)αλμύρισε (12)αλογάκια (13)αλογίσια (12)αλογίσιε (12)αλογίσιο (12)αλογισιά (12)αλογόνου (13)αλογόνων (14)αλοειδής (11)αλουσιάς (9)αλουσιές (9)αλουσιών (10)αλπικούς (10)αλσατίας (8)αλσατικά (10)αλσατικό (10)αλσύλλιο (13)αλταμίρα (12)αλτικούς (9)αλτουσέρ (11)αλτσίντε (9)αλυάττης (9)αλυγαριά (14)αλυγισιά (13)αλυπησιά (11)αλυσίδας (12)αλυσίδες (12)αλυσίδων (15)αλυσωτές (11)αλυσωτής (11)αλυσωτοί (12)αλυσωτού (12)αλυσωτός (11)αλυσωτών (12)αλυτάρχη (18)αλυχτάει (17)αλυχτάμε (19)αλυχτάτε (17)αλυχτήσω (19)αλυχτούν (17)αλφάβητα (23)αλφάβητο (23)αλφάβητό (22)αλφαβήτα (23)αλφαδιάς (18)αλφαδιές (18)αλφαδιού (19)αλφαδιών (19)αλφισμοί (18)αλφισμού (18)αλφισμός (17)αλφισμών (18)αλφρέδος (19)αλφόνσος (15)αλχημεία (18)αλχημικά (19)αλχημικέ (19)αλχημική (19)αλχημικό (19)αλωθείτε (20)αλωθούμε (22)αλωνάρης (11)αλωνίζει (20)αλωνίσει (11)αλωνίσου (12)αλωνίστε (11)αλωνισμέ (13)αλωνισμό (13)αλωνιστή (11)αλωνιστώ (11)αλωνόταν (11)αλωπεκία (13)αλόγιστα (12)αλόγιστε (12)αλόγιστη (12)αλόγιστο (12)αλύγιστα (12)αλύγιστε (12)αλύγιστη (12)αλύγιστο (12)αλύπητες (9)αλύπητης (9)αλύπητοι (10)αλύπητος (9)αλύπητου (11)αλύπητων (12)αλύτρωτα (12)αλύτρωτε (12)αλύτρωτη (12)αλύτρωτο (12)αλύχταγα (19)αλύχταγε (19)αλύχτημα (18)αλύχτησα (16)αλύχτησε (16)αλώβητες (15)αλώβητης (15)αλώβητοι (16)αλώβητος (15)αλώβητου (17)αλώβητων (18)αλώθηκαν (19)αλώθηκες (18)αλώνεσαι (9)αλώνεστε (9)αλώνεται (9)αλώνιζαν (18)αλώνιζες (17)αλώνισαν (9)αλώνισες (8)αλώνισμα (11)αλώνομαι (11)αλώνουμε (12)αλώσιμες (10)αλώσιμης (10)αλώσιμοι (11)αλώσιμος (10)αλώσιμου (12)αλώσιμων (13)αλώσουμε (12)αμάγευτα (13)αμάγευτε (13)αμάγευτη (13)αμάγευτο (13)αμάδητες (11)αμάδητης (11)αμάδητοι (12)αμάδητος (11)αμάδητου (13)αμάδητων (14)αμάζευτα (19)αμάζευτε (19)αμάζευτη (19)αμάζευτο (19)αμάθειας (17)αμάθειες (17)αμάθευτα (19)αμάθευτε (19)αμάθευτη (19)αμάθευτο (19)αμάθητες (17)αμάθητης (17)αμάθητοι (18)αμάθητος (17)αμάθητου (19)αμάθητων (20)αμάλαχτα (18)αμάλαχτε (18)αμάλαχτη (18)αμάλαχτο (18)αμάλγαμα (16)αμάλθεια (20)αμάνικες (9)αμάνικης (9)αμάνικοι (10)αμάνικος (9)αμάνικου (11)αμάνικων (12)αμάραντα (10)αμάραντε (10)αμάραντη (10)αμάραντο (10)αμάρτανα (10)αμάρτανε (10)αμάρτημα (12)αμάρτησα (10)αμάρτησε (10)αμάρτυρα (12)αμάρτυρε (12)αμάρτυρη (12)αμάρτυρο (12)αμάρυνθο (20)αμάσητες (8)αμάσητης (8)αμάσητοι (9)αμάσητος (8)αμάσητου (10)αμάσητων (11)αμάχητες (15)αμάχητης (15)αμάχητοι (16)αμάχητος (15)αμάχητου (17)αμάχητων (18)αμέθοδες (20)αμέθοδης (20)αμέθοδοι (21)αμέθοδος (20)αμέθοδου (22)αμέθοδων (23)αμέθυστα (19)αμέθυστε (19)αμέθυστη (19)αμέθυστο (19)αμέλειάς (9)αμέλειας (10)αμέλειες (10)αμέλησαν (11)αμέλησες (10)αμένοφης (15)αμένοφις (15)αμέρευτα (11)αμέρευτε (11)αμέρευτη (11)αμέρευτο (11)αμέριμνα (12)αμέριμνε (12)αμέριμνη (12)αμέριμνο (12)αμέριστα (10)αμέριστε (10)αμέριστη (10)αμέριστο (10)αμέρωτες (11)αμέρωτης (11)αμέρωτοι (12)αμέρωτος (11)αμέρωτου (13)αμέρωτων (14)αμέστωτα (11)αμέστωτε (11)αμέστωτη (11)αμέστωτο (11)αμέταλλα (13)αμέταλλε (13)αμέταλλη (13)αμέταλλο (13)αμέτοχες (15)αμέτοχης (15)αμέτοχοι (16)αμέτοχος (15)αμέτοχου (17)αμέτοχων (18)αμέτρητα (10)αμέτρητε (10)αμέτρητη (10)αμέτρητο (10)αμήνυτες (9)αμήνυτης (9)αμήνυτοι (10)αμήνυτος (9)αμήνυτου (11)αμήνυτων (12)αμήχανες (15)αμήχανης (15)αμήχανοι (16)αμήχανος (15)αμήχανου (17)αμήχανων (18)αμίαντες (8)αμίαντης (8)αμίαντοι (9)αμίαντος (8)αμίαντου (10)αμίαντων (11)αμίλητες (10)αμίλητης (10)αμίλητοι (11)αμίλητος (10)αμίλητου (12)αμίλητων (13)αμίμητες (10)αμίμητης (10)αμίμητοι (11)αμίμητος (10)αμίμητου (12)αμίμητων (13)αμίσθους (18)αμίσθωτα (20)αμίσθωτε (20)αμίσθωτη (20)αμίσθωτο (20)αμαζόνας (17)αμαζόνες (17)αμαζόνιο (18)αμαζόνων (20)αμαθειών (18)αμακατζή (19)αμαλιάδα (14)αμανέδες (11)αμανέδων (14)αμαξάδας (20)αμαξάδες (20)αμαξάδων (23)αμαξάκια (19)αμαξίδια (21)αμαξιτές (17)αμαξιτής (17)αμαξιτοί (18)αμαξιτού (18)αμαξιτός (17)αμαξιτών (18)αμαξωτές (19)αμαξωτής (19)αμαξωτοί (20)αμαξωτού (20)αμαξωτός (19)αμαξωτών (20)αμαρτάνω (12)αμαρτήσω (12)αμαρτίαι (10)αμαρτίαν (10)αμαρτίας (9)αμαρτίες (9)αμαρτιών (10)αμαρτωλά (14)αμαρτωλέ (14)αμαρτωλή (14)αμαρτωλό (14)αμασείας (8)αμασκάλη (12)αμασχάλη (18)αμαυρούς (10)αμαυρωθώ (22)αμαυρώνω (13)αμαυρώσω (13)αμαύρωμα (14)αμαύρωνα (12)αμαύρωνε (12)αμαύρωσα (12)αμαύρωσε (12)αμαύρωση (12)αμβλείες (17)αμβλυνθώ (28)αμβλύνει (18)αμβλύτης (17)αμβλύωπα (21)αμβλώνει (18)αμβλώσει (18)αμβλώστε (18)αμβούργο (20)αμβρακία (18)αμβροσία (17)αμείβαμε (18)αμείβατε (16)αμείβεις (15)αμείβετε (16)αμείβουν (17)αμείψαμε (20)αμείψατε (18)αμείψεις (17)αμείψετε (18)αμείψουν (19)αμείωτες (10)αμείωτης (10)αμείωτοι (11)αμείωτος (10)αμείωτου (12)αμείωτων (13)αμειφθεί (25)αμειφτεί (16)αμειψίας (17)αμελήσει (11)αμελήστε (11)αμελείας (10)αμελείτε (11)αμελειών (11)αμεληθεί (20)αμελητέα (11)αμελητέε (11)αμελητέο (11)αμελλητί (13)αμελούμε (13)αμελούσα (11)αμελούσε (11)αμερικής (10)αμεσότης (8)αμηχανία (16)αμιάντου (10)αμιάντων (11)αμιλκάρε (13)αμινικές (9)αμινοξέα (18)αμισηνός (8)αμμιανός (10)αμμοβολή (20)αμμοειδή (14)αμμουδιά (15)αμμούδας (13)αμμούδες (13)αμμούδων (16)αμμωνίας (12)αμμωνίες (12)αμμωνίου (14)αμμωνίων (15)αμμωνιών (13)αμμόλοφε (20)αμμόλοφο (20)αμμότοπε (12)αμμότοπο (12)αμμώδεις (13)αμμώδους (14)αμμώνιος (10)αμνήμονα (11)αμνησίας (8)αμνησίες (8)αμνησιών (9)αμνηστία (9)αμνιακές (9)αμνιακής (9)αμνιακοί (10)αμνιακού (10)αμνιακός (9)αμνιακών (10)αμοιβάδα (19)αμοιβαία (16)αμοιβαίε (16)αμοιβαίο (16)αμολήσει (11)αμολήσου (12)αμολήστε (11)αμοληθεί (20)αμολητός (10)αμολούμε (13)αμολούσα (11)αμολούσε (11)αμοριεύς (9)αμορφίας (16)αμορφίες (16)αμορφιών (17)αμουσίας (9)αμπάλαρα (13)αμπάλαρε (13)αμπάλωτα (14)αμπάλωτε (14)αμπάλωτη (14)αμπάλωτο (14)αμπάριζα (20)αμπάρωμα (15)αμπάρωνα (13)αμπάρωνε (13)αμπάρωσα (13)αμπάρωσε (13)αμπέλους (12)αμπέχονά (16)αμπέχονα (17)αμπέχονο (17)αμπέχονό (16)αμπαζούρ (20)αμπαλάρω (15)αμπαριού (11)αμπαριών (11)αμπαρωθώ (22)αμπαρωτά (13)αμπαρωτέ (13)αμπαρωτή (13)αμπαρωτό (13)αμπαρώνω (13)αμπαρώσω (13)αμπατζής (18)αμπελάκι (13)αμπελιού (12)αμπελιών (12)αμπελώνα (12)αμπιτζάν (19)αμπντούλ (12)αμποδένω (15)αμπουλών (13)αμπούλας (11)αμπούλες (11)αμπρουάζ (21)αμπχαζία (26)αμπόδεμα (15)αμπώχνει (17)αμριτσάρ (11)αμυαλιάς (11)αμυαλιές (11)αμυαλιών (12)αμυγδαλή (18)αμυδρούς (13)αμυθάονα (19)αμυλούχα (19)αμυλούχε (19)αμυλούχο (19)αμυλωδών (17)αμυλώδες (14)αμυλώδης (14)αμυμώνης (11)αμυνθούν (19)αμυντικά (11)αμυντικέ (11)αμυντική (11)αμυντικό (11)αμυνόταν (10)αμφέβαλα (25)αμφέβαλε (25)αμφίαλοι (18)αμφίαλος (17)αμφίαλου (19)αμφίαλων (20)αμφίβιας (22)αμφίβιες (22)αμφίβιοι (23)αμφίβιος (22)αμφίβιου (24)αμφίβιων (25)αμφίβολα (25)αμφίβολε (25)αμφίβολη (25)αμφίβολο (25)αμφίεσής (14)αμφίεσης (15)αμφίεσις (15)αμφίθυμα (28)αμφίθυμε (28)αμφίθυμη (28)αμφίθυμο (28)αμφίπολη (19)αμφίσημα (18)αμφίσημε (18)αμφίσημη (18)αμφίσημο (18)αμφιάναξ (25)αμφιβάλω (27)αμφιβίου (24)αμφιβίων (25)αμφιθαλή (27)αμφιλέγω (23)αμφορέας (16)αμφορέων (19)αμφορείς (16)αμφορεύς (16)αμφότερά (16)αμφότερα (17)αμόλαγαν (14)αμόλαγες (13)αμόλευτα (12)αμόλευτε (12)αμόλευτη (12)αμόλευτο (12)αμόλησαν (11)αμόλησες (10)αμόλυβδα (22)αμόλυβδε (22)αμόλυβδη (22)αμόλυβδο (22)αμόλυντα (12)αμόλυντε (12)αμόλυντη (12)αμόλυντο (12)αμόρφωτα (19)αμόρφωτε (19)αμόρφωτη (19)αμόρφωτο (19)αμύγδαλα (17)αμύγδαλο (17)αμύητους (9)αμύθητες (17)αμύθητης (17)αμύθητοι (18)αμύθητος (17)αμύθητου (19)αμύθητων (20)αμύνεσαι (9)αμύνεστε (9)αμύνεται (9)αμύνθηκα (19)αμύνθηκε (19)αμύνομαι (11)αμύνταιο (9)αμύντορα (10)αμύριστα (10)αμύριστε (10)αμύριστη (10)αμύριστο (10)αμύρωτες (11)αμύρωτης (11)αμύρωτοι (12)αμύρωτος (11)αμύρωτου (13)αμύρωτων (14)αμώμητος (10)ανάβαθες (22)ανάβαθης (22)ανάβαθοι (23)ανάβαθος (22)ανάβαθου (24)ανάβαθρα (24)ανάβαθρο (24)ανάβαθων (25)ανάβαλλε (18)ανάβασης (13)ανάβασις (13)ανάβεσαι (14)ανάβεστε (14)ανάβεται (14)ανάβιωνα (16)ανάβιωνε (16)ανάβιωσα (16)ανάβιωσε (16)ανάβλεψα (25)ανάβλεψη (25)ανάβλυζε (26)ανάβλυσε (17)ανάβλυση (17)ανάβομαι (16)ανάβουμε (17)ανάβουνε (15)ανάβροχα (22)ανάβροχε (22)ανάβροχη (22)ανάβροχο (22)ανάβρυσα (16)ανάβρυτα (16)ανάβυσσο (15)ανάγεσαι (10)ανάγεστε (10)ανάγεται (10)ανάγκαζα (20)ανάγκαζε (20)ανάγκασα (11)ανάγκασε (11)ανάγλυφα (20)ανάγλυφε (20)ανάγλυφη (20)ανάγλυφο (20)ανάγλυφό (19)ανάγνωσή (11)ανάγνωση (12)ανάγομαι (12)ανάγουμε (13)ανάγραφε (18)ανάγωγες (14)ανάγωγης (14)ανάγωγοι (15)ανάγωγος (14)ανάγωγου (16)ανάγωγων (17)ανάδειξή (18)ανάδειξα (19)ανάδειξε (19)ανάδειξη (19)ανάδελτα (12)ανάδελφα (19)ανάδελφε (19)ανάδελφη (19)ανάδελφο (19)ανάδευαν (11)ανάδευες (10)ανάδευση (11)ανάδεψαν (19)ανάδεψες (18)ανάδοσις (9)ανάδοχες (16)ανάδοχης (16)ανάδοχοι (17)ανάδοχος (16)ανάδοχου (18)ανάδοχων (19)ανάδρασή (10)ανάδραση (11)ανάδρομα (13)ανάδρομε (13)ανάδρομη (13)ανάδρομο (13)ανάδυσης (10)ανάδυσις (10)ανάερους (8)ανάθεσαν (16)ανάθεσες (15)ανάθεσης (15)ανάθεσις (15)ανάθεταν (16)ανάθετες (15)ανάθρεψα (26)ανάθρεψε (26)ανάκαμψη (19)ανάκατες (7)ανάκατης (7)ανάκατοι (8)ανάκατος (7)ανάκατου (9)ανάκατων (10)ανάκλασή (9)ανάκλασα (10)ανάκλασε (10)ανάκλαση (10)ανάκλησή (9)ανάκληση (10)ανάκραζε (18)ανάκρινε (9)ανάκριση (9)ανάκτησή (7)ανάκτησα (8)ανάκτησε (8)ανάκτηση (8)ανάκτορα (9)ανάκτορο (9)ανάκτορό (8)ανάκυψαν (18)ανάκυψης (17)ανάλαβαν (16)ανάλαβες (15)ανάλαδες (11)ανάλαδης (11)ανάλαδοι (12)ανάλαδος (11)ανάλαδου (13)ανάλαδων (14)ανάλατες (8)ανάλατης (8)ανάλατοι (9)ανάλατος (8)ανάλατου (10)ανάλατων (11)ανάλαφρα (17)ανάλαφρε (17)ανάλαφρη (17)ανάλαφρο (17)ανάλγητα (12)ανάλγητε (12)ανάλγητη (12)ανάλγητο (12)ανάλεκτα (10)ανάλεστα (9)ανάλεστε (9)ανάλεστη (9)ανάλεστο (9)ανάλημμα (13)ανάληψής (16)ανάληψης (17)ανάληψις (17)ανάλλαγα (14)ανάλλαγε (14)ανάλλαγη (14)ανάλλαγο (14)ανάλογες (11)ανάλογης (11)ανάλογοι (12)ανάλογος (11)ανάλογου (13)ανάλογων (14)ανάλυσής (8)ανάλυσαν (10)ανάλυσες (9)ανάλυσης (9)ανάλυσις (9)ανάλωναν (11)ανάλωνες (10)ανάλωσαν (11)ανάλωσες (10)ανάλωσης (10)ανάλωσις (10)ανάματος (8)ανάμειξή (17)ανάμειξα (18)ανάμειξε (18)ανάμειξη (18)ανάμεναν (9)ανάμερες (9)ανάμερης (9)ανάμεροι (10)ανάμερος (9)ανάμερου (11)ανάμερων (12)ανάμικτα (10)ανάμικτη (10)ανάμικτο (10)ανάμιξής (16)ανάμιξης (17)ανάμματα (11)ανάμνησή (8)ανάμνηση (9)ανάνηψης (15)ανάνηψις (15)ανάξιους (16)ανάπαυαν (9)ανάπαυες (8)ανάπαυλα (11)ανάπαυσή (8)ανάπαυσα (9)ανάπαυσε (9)ανάπαυση (9)ανάπαψες (16)ανάπαψης (16)ανάπεμψε (19)ανάπεμψη (19)ανάπηρες (8)ανάπηρης (8)ανάπηροι (9)ανάπηρος (8)ανάπηρου (10)ανάπηρων (11)ανάπλαθε (19)ανάπλαση (10)ανάπλεκα (11)ανάπλεκε (11)ανάπλεκη (11)ανάπλεκο (11)ανάπλεξε (19)ανάπλους (10)ανάπλωρα (13)ανάπλωρε (13)ανάπλωρη (13)ανάπλωρο (13)ανάπνεαν (8)ανάπνεες (7)ανάποδες (10)ανάποδης (10)ανάποδοι (11)ανάποδος (10)ανάποδου (12)ανάποδων (13)ανάπολις (9)ανάπρυμα (12)ανάπρυμε (12)ανάπρυμη (12)ανάπρυμο (12)ανάπρωρα (12)ανάπρωρε (12)ανάπρωρη (12)ανάπρωρο (12)ανάπταμε (10)ανάπτατε (8)ανάπτεις (7)ανάπτετε (8)ανάπτουν (9)ανάπτυξή (17)ανάπτυξα (18)ανάπτυξε (18)ανάπτυξη (18)ανάργυρε (13)ανάργυρο (13)ανάριους (8)ανάρκωτα (11)ανάρκωτε (11)ανάρκωτη (11)ανάρκωτο (11)ανάρμεγα (13)ανάρμεγε (13)ανάρμεγη (13)ανάρμεγο (13)ανάρπαζα (18)ανάρπαζε (18)ανάρπαξα (18)ανάρπαξε (18)ανάρρησή (8)ανάρρηση (9)ανάρρους (9)ανάρρωνα (11)ανάρρωνε (11)ανάρρωσή (10)ανάρρωσα (11)ανάρρωσε (11)ανάρρωση (11)ανάρτησή (7)ανάρτησα (8)ανάρτησε (8)ανάρτηση (8)ανάρτυτα (9)ανάρτυτε (9)ανάρτυτη (9)ανάρτυτο (9)ανάσαινα (7)ανάσαινε (7)ανάσαναν (7)ανάσανες (6)ανάσκαβα (15)ανάσκαβε (15)ανάσκαψα (17)ανάσκαψε (17)ανάσκελα (10)ανάσκελε (10)ανάσκελη (10)ανάσκελο (10)ανάσκητα (8)ανάσκητε (8)ανάσκητη (8)ανάσκητο (8)ανάσταση (7)ανάστατα (7)ανάστατε (7)ανάστατη (7)ανάστατο (7)ανάστερα (8)ανάστερε (8)ανάστερη (8)ανάστερο (8)ανάστημά (8)ανάστημα (9)ανάστησα (7)ανάστησε (7)ανάσυρση (9)ανάσχεσή (13)ανάσχεση (14)ανάταξης (15)ανάταξις (15)ανάτασης (6)ανάτασις (6)ανάτειλα (9)ανάτειλε (9)ανάτελλα (11)ανάτελλε (11)ανάτυπον (9)ανάφεραν (15)ανάφερες (14)ανάφλεξή (24)ανάφλεξη (25)ανάφτηκα (15)ανάφτηκε (15)ανάχαρση (15)ανάχθηκα (24)ανάχθηκε (24)ανάχωναν (16)ανάχωνες (15)ανάχωσαν (16)ανάχωσες (15)ανάψουμε (19)ανάψουνε (17)ανέβαζαν (23)ανέβαζες (22)ανέβαινα (14)ανέβαινε (14)ανέβαλαν (16)ανέβαλες (15)ανέβαλλα (18)ανέβαλλε (18)ανέβασαν (14)ανέβασες (13)ανέβασμα (16)ανέβηκαν (15)ανέβηκες (14)ανέβλυζε (26)ανέβλυσε (17)ανέβουμε (17)ανέβουνε (15)ανέγγυοι (14)ανέγγυος (13)ανέγγυου (15)ανέγγυων (16)ανέγειρε (11)ανέγερσή (10)ανέγερση (11)ανέγνωμα (14)ανέγνωμε (14)ανέγνωμη (14)ανέγνωμο (14)ανέγνωρα (13)ανέγνωρε (13)ανέγνωρη (13)ανέγνωρο (13)ανέγραφα (18)ανέγραφε (18)ανέγραψα (20)ανέγραψε (20)ανέδειξα (19)ανέδειξε (19)ανέδιδαν (13)ανέδιναν (10)ανέθεσαν (16)ανέθεσες (15)ανέθεταν (16)ανέθετες (15)ανέθρεψα (26)ανέθρεψε (26)ανέκαθεν (17)ανέκαμψα (19)ανέκαμψε (19)ανέκδοτά (10)ανέκδοτα (11)ανέκδοτε (11)ανέκδοτη (11)ανέκδοτο (11)ανέκοπτε (9)ανέκοψαν (17)ανέκρινα (9)ανέκρινε (9)ανέκτησα (8)ανέκτησε (8)ανέκυπτε (10)ανέκυψαν (18)ανέλαβαν (16)ανέλαβες (15)ανέλαμπε (12)ανέλαμψα (20)ανέλαμψε (20)ανέλθουν (19)ανέλιξης (17)ανέλιξις (17)ανέλκυαν (11)ανέλκυες (10)ανέλκυσή (10)ανέλκυσα (11)ανέλκυσε (11)ανέλκυση (11)ανέλπιδα (13)ανέλπιδε (13)ανέλπιδη (13)ανέλπιδο (13)ανέλυσαν (10)ανέλυσες (9)ανέμεινα (9)ανέμεινε (9)ανέμειξα (18)ανέμειξε (18)ανέμελες (10)ανέμελης (10)ανέμελοι (11)ανέμελος (10)ανέμελου (12)ανέμελων (13)ανέμεναν (9)ανέμιζαν (18)ανέμιζες (17)ανέμισαν (9)ανέμισες (8)ανέμισμα (11)ανέμυαλα (12)ανέμυαλε (12)ανέμυαλη (12)ανέμυαλο (12)ανένδοτα (10)ανένδοτε (10)ανένδοτη (10)ανένδοτο (10)ανένηψαν (16)ανέντιμα (9)ανέντιμε (9)ανέντιμη (9)ανέντιμο (9)ανέξοδες (18)ανέξοδης (18)ανέξοδοι (19)ανέξοδος (18)ανέξοδου (20)ανέξοδων (21)ανέπαφες (14)ανέπαφης (14)ανέπαφοι (15)ανέπαφος (14)ανέπαφου (16)ανέπαφων (17)ανέπεμψα (19)ανέπεμψε (19)ανέπνεαν (8)ανέπνεες (7)ανέπτυξα (18)ανέπτυξε (18)ανέραστα (8)ανέραστε (8)ανέραστη (8)ανέραστο (8)ανέργους (11)ανέρχετο (15)ανέρωτες (9)ανέρωτης (9)ανέρωτοι (10)ανέρωτος (9)ανέρωτου (11)ανέρωτων (12)ανέσπασα (8)ανέσπερα (9)ανέσπερε (9)ανέσπερη (9)ανέσπερο (9)ανέστησε (7)ανέστιας (6)ανέστιες (6)ανέστιοι (7)ανέστιος (6)ανέστιου (8)ανέστιων (9)ανέσυραν (9)ανέτειλα (9)ανέτειλε (9)ανέτεινα (7)ανέτελλα (11)ανέτελλε (11)ανέτοιμα (9)ανέτοιμε (9)ανέτοιμη (9)ανέτοιμο (9)ανέτρεξα (17)ανέτρεξε (17)ανέτρεπε (9)ανέτρεφε (15)ανέτρεχε (15)ανέτρεψε (17)ανέφελες (15)ανέφελης (15)ανέφελοι (16)ανέφελος (15)ανέφελου (17)ανέφελων (18)ανέφεραν (15)ανέφερες (14)ανέφικτα (15)ανέφικτε (15)ανέφικτη (15)ανέφικτο (15)ανέχειας (13)ανέχεσαι (14)ανέχεστε (14)ανέχεται (14)ανέχθηκα (24)ανέχθηκε (24)ανέχομαι (16)ανέχτηκα (15)ανέχτηκε (15)ανήγαγαν (13)ανήγαγες (12)ανήγειρα (11)ανήγειρε (11)ανήθικες (16)ανήθικης (16)ανήθικοι (17)ανήθικος (16)ανήθικου (18)ανήθικων (19)ανήκεστα (8)ανήκεστε (8)ανήκεστη (8)ανήκεστο (8)ανήκοντα (8)ανήκουμε (11)ανήκουνε (9)ανήκουσα (9)ανήλεους (9)ανήλθανε (18)ανήλιαγα (12)ανήλιαγε (12)ανήλιαγη (12)ανήλιαγο (12)ανήλικής (8)ανήλικες (9)ανήλικης (9)ανήλικοι (10)ανήλικος (9)ανήλικου (11)ανήλικων (12)ανήλιους (9)ανήμερες (9)ανήμερης (9)ανήμεροι (10)ανήμερος (9)ανήμερου (11)ανήμερων (12)ανήμπορα (11)ανήμπορε (11)ανήμπορη (11)ανήμπορο (11)ανήξερες (16)ανήξερης (16)ανήξεροι (17)ανήξερος (16)ανήξερου (18)ανήξερων (19)ανήσυχες (14)ανήσυχης (14)ανήσυχοι (15)ανήσυχος (14)ανήσυχου (16)ανήσυχων (17)ανήφοροι (15)ανήφορον (15)ανήφορος (14)ανήφορου (16)ανήφορων (17)ανίατους (7)ανίδεους (10)ανίδρυαν (12)ανίδρυες (11)ανίδρυσα (12)ανίδρυσε (12)ανίδρυση (12)ανίδρωτα (13)ανίδρωτε (13)ανίδρωτη (13)ανίδρωτο (13)ανίδωτες (11)ανίδωτης (11)ανίδωτοι (12)ανίδωτος (11)ανίδωτου (13)ανίδωτων (14)ανίερους (8)ανίκανες (7)ανίκανης (7)ανίκανοι (8)ανίκανος (7)ανίκανου (9)ανίκανων (10)ανίκητες (7)ανίκητης (7)ανίκητοι (8)ανίκητος (7)ανίκητου (9)ανίκητων (10)ανίμπαλε (12)ανίσχυρα (16)ανίσχυρε (16)ανίσχυρη (16)ανίσχυρο (16)ανίχνευα (15)ανίχνευε (15)αναίδειά (9)αναίδεια (10)αναίρεσή (7)αναίρεσα (8)αναίρεσε (8)αναίρεση (8)αναίτιας (6)αναίτιες (6)αναίτιοι (7)αναίτιος (6)αναίτιου (8)αναίτιων (9)αναβάλει (16)αναβάλλω (20)αναβάτες (13)αναβάτης (13)αναβίωνα (16)αναβίωνε (16)αναβίωσή (15)αναβίωσα (16)αναβίωσε (16)αναβίωση (16)αναβαίνω (16)αναβαθμέ (25)αναβαθμό (25)αναβατών (14)αναβιώνω (16)αναβιώσω (16)αναβλέπω (19)αναβληθώ (25)αναβλύζω (27)αναβολέα (16)αναβολές (15)αναβολής (15)αναβολών (16)αναβράζω (26)αναβρύζω (26)αναβόταν (14)αναγάγει (13)αναγέννα (10)αναγέρνω (13)αναγεννά (10)αναγεννώ (10)αναγερτά (11)αναγερτέ (11)αναγερτή (11)αναγερτό (11)αναγκάζω (22)αναγκάσω (13)αναγκαία (11)αναγκαίε (11)αναγκαίο (11)αναγνώθω (21)αναγνώσω (12)αναγούλα (12)αναγράφω (20)αναγράψω (22)αναγραφή (18)αναγραφώ (18)αναγωγές (14)αναγωγής (14)αναγωγών (15)αναγόταν (10)αναδέψει (19)αναδέψου (20)αναδέψτε (19)αναδίδει (13)αναδίνει (10)αναδασμέ (12)αναδασμό (12)αναδείξω (21)αναδεκτή (11)αναδευτώ (11)αναδεχτέ (17)αναδεχτή (17)αναδεχτό (17)αναδεύει (10)αναδιφάν (17)αναδιφάς (16)αναδομεί (12)αναδοχές (16)αναδοχής (16)αναδοχών (17)αναδρομή (13)αναδυθεί (20)αναδόχου (18)αναδόχων (19)αναδύουν (11)αναδώστε (10)αναζητάν (16)αναζητάς (15)αναζητάω (18)αναζητεί (16)αναθέσαν (16)αναθέσει (16)αναθέσου (17)αναθέστε (16)αναθέτει (16)αναθαρρώ (18)αναθεωρώ (19)αναθρέφω (26)αναθρέψω (28)αναιδείς (9)αναιδούς (9)αναιμίας (8)αναιμίες (8)αναιμικά (10)αναιμικέ (10)αναιμική (10)αναιμικό (10)αναιμιών (9)αναιρέσω (10)αναιρείς (7)αναιρούν (8)αναιτίως (8)ανακάμψω (21)ανακαεύς (7)ανακαλεί (10)ανακαλών (10)ανακινεί (8)ανακλάσω (12)ανακλάτε (10)ανακλητά (10)ανακλητέ (10)ανακλητή (10)ανακλητό (10)ανακλούν (10)ανακοπές (8)ανακοπής (8)ανακοπεί (9)ανακοπών (9)ανακράζω (20)ανακράξω (20)ανακρέων (11)ανακρίνω (11)ανακριβή (16)ανακριτή (9)ανακρούω (11)ανακτάμε (10)ανακτάτε (8)ανακτάτο (8)ανακτήσω (10)ανακτηθώ (17)ανακτούν (8)ανακωχές (16)ανακωχής (16)ανακωχών (17)ανακόπτω (11)ανακόψει (17)ανακύπτω (11)ανακύψει (17)αναλάβει (16)αναλάμπω (14)αναλίσκω (12)αναλαμπή (12)αναληθές (17)αναληθής (17)αναληθών (18)αναληθώς (17)αναληφθώ (25)αναλογία (12)αναλογεί (12)αναλογών (12)αναλυθεί (19)αναλυτές (9)αναλυτής (9)αναλυτοί (10)αναλυτού (10)αναλυτός (9)αναλυτών (10)αναλωθεί (20)αναλωτής (10)αναλόγια (12)αναλόγιο (12)αναλόγου (13)αναλόγων (14)αναλόγως (13)αναλύαμε (11)αναλύανε (9)αναλύατε (9)αναλύεις (8)αναλύετε (9)αναλύομε (11)αναλύουν (10)αναλύσαν (9)αναλύσει (9)αναλύσου (10)αναλύστε (9)αναλώνει (9)αναλώσει (9)αναλώσου (10)αναλώστε (9)αναμάτων (11)αναμένει (9)αναμέτρα (10)αναμίξει (18)αναμασάν (9)αναμασάς (8)αναμασάω (11)αναμείξω (20)αναμελιά (11)αναμεσίς (8)αναμετρά (10)αναμετρώ (10)αναμμένα (11)αναμμένε (11)αναμμένη (11)αναμμένο (11)αναμονές (8)αναμονής (8)αναμονών (9)ανανάδες (9)ανανάδων (12)ανανέωνα (9)ανανέωνε (9)ανανέωσή (8)ανανέωσα (9)ανανέωσε (9)ανανέωση (9)ανανήψει (16)ανανδρία (11)ανανεωθώ (18)ανανεώνω (9)ανανεώσω (9)αναντρία (8)αναξέετε (16)αναπάλλω (14)αναπέμπω (13)αναπήρου (10)αναπήρων (11)αναπαμοί (10)αναπαμού (10)αναπαμός (9)αναπαμών (10)αναπαυτώ (9)αναπαύει (8)αναπαύου (9)αναπαύσω (10)αναπηδάν (11)αναπηδάς (10)αναπηδάω (13)αναπηρία (9)αναπιάνω (10)αναπλάθω (21)αναπλέκω (13)αναπλέξω (21)αναπνέει (8)αναπνοές (7)αναπνοής (7)αναπνοών (8)αναποδιά (11)αναπολεί (10)αναπομπή (11)αναπτήρα (9)αναπτύξω (19)αναρθρία (18)αναριγεί (11)αναριεύω (10)αναρπάζω (20)αναρπάξω (20)αναρροφά (16)αναρροφώ (16)αναρρώνω (11)αναρρώσω (11)αναρτάμε (10)αναρτάτε (8)αναρτήρα (9)αναρτήσω (10)αναρτηθώ (17)αναρτούν (8)αναρχίας (14)αναρχίες (14)αναρχικά (16)αναρχικέ (16)αναρχική (16)αναρχικό (16)αναρχιών (15)ανασάνει (7)ανασαίνω (9)ανασασμέ (9)ανασασμό (9)ανασκάβω (17)ανασκάψω (19)ανασκαφή (15)ανασκευή (9)ανασκοπώ (9)ανασπάσω (10)ανασπάτε (8)ανασπούν (8)αναστήνω (9)αναστήσω (9)ανασταλώ (9)αναστηθώ (16)αναστολή (9)ανασυρτά (9)ανασυρτέ (9)ανασυρτή (9)ανασυρτό (9)ανασφαλή (16)ανασύρει (8)ανατέλλω (13)ανατέμνω (11)αναταθεί (16)ανατείλω (11)ανατείνω (9)ανατεθεί (16)ανατιμάν (9)ανατιμάς (8)ανατολάς (8)ανατολές (8)ανατολής (8)ανατολία (9)ανατολών (9)ανατομές (8)ανατομής (8)ανατομία (9)ανατομών (9)ανατρέξω (19)ανατρέπω (11)ανατρέφω (17)ανατρέχω (17)ανατρέψω (19)ανατροπή (9)ανατροφή (15)ανατόμοι (9)ανατόμος (8)ανατόμου (10)ανατόμων (11)ανατύπου (9)ανατύπων (10)αναφέρει (15)αναφανεί (14)αναφερθώ (24)αναφλέγω (21)αναφλέξω (27)αναφοράς (14)αναφορές (14)αναφορών (15)αναφτείς (13)αναφτούν (14)αναφωνεί (16)αναχάσκω (17)αναχθείς (22)αναχθούν (23)αναχωρεί (17)αναχωρών (17)αναχώνει (14)αναχώσει (14)αναχώστε (14)αναψυχής (23)αναύλωτα (11)αναύλωτε (11)αναύλωτη (11)αναύλωτο (11)αναύξητα (16)αναύξητε (16)αναύξητη (16)αναύξητο (16)ανδρεάδη (14)ανδρείας (10)ανδρείες (10)ανδρείοι (11)ανδρείος (10)ανδρείου (12)ανδρείων (13)ανδρείως (12)ανδριάνα (11)ανδρικές (11)ανδρικής (11)ανδρικοί (12)ανδρικού (12)ανδρικός (11)ανδρικών (12)ανδρισμέ (13)ανδρισμό (13)ανδριώτη (11)ανδρωθεί (22)ανδρώνει (11)ανδρώσου (12)ανείδωτα (12)ανείδωτε (12)ανείδωτη (12)ανείδωτο (12)ανείπωτα (10)ανείπωτε (10)ανείπωτη (10)ανείπωτο (10)ανεβάζαν (23)ανεβάζει (23)ανεβάσει (14)ανεβάσου (15)ανεβάστε (14)ανεβήκαν (15)ανεβαίνω (16)ανεβασιά (14)ανεβαστώ (14)ανεβατές (13)ανεβατής (13)ανεβατοί (14)ανεβατού (14)ανεβατός (13)ανεβατών (14)ανεβείτε (14)ανεβλήθη (25)ανεβούμε (16)ανεβούνε (14)ανεγέρθη (20)ανεγγύου (14)ανεγγύων (15)ανεγείρω (13)ανεγράφη (18)ανεκλήθη (19)ανεκτικά (9)ανεκτικέ (9)ανεκτική (9)ανεκτικό (9)ανεκτούς (7)ανεκόπην (9)ανελέητα (9)ανελέητε (9)ανελέητη (9)ανελέητο (9)ανελήφθη (25)ανελκυθώ (20)ανελκύει (10)ανελκύσω (12)ανελλιπή (12)ανεμίδια (12)ανεμίζει (18)ανεμίσει (9)ανεμίσου (10)ανεμίστε (9)ανεμελιά (11)ανεμικές (9)ανεμικής (9)ανεμικού (10)ανεμικών (10)ανεμιστώ (9)ανεμούρι (10)ανεμωδών (14)ανεμώδες (11)ανεμώδης (11)ανεμώνες (8)ανεμώνης (8)ανεμώνων (11)ανενεργά (11)ανενεργέ (11)ανενεργή (11)ανενεργό (11)ανεπαρκή (10)ανεπαχθή (24)ανεργίας (10)ανεργίες (10)ανερευνά (9)ανερευνώ (9)ανερεύνα (8)ανεστάλη (9)ανεστήθη (16)ανετέθην (16)ανετράπη (9)ανευλαβή (17)ανευφημώ (17)ανεφέρθη (24)ανεφλέγη (19)ανεχθείς (22)ανεχθούν (23)ανεχτείς (13)ανεχτικά (15)ανεχτικέ (15)ανεχτική (15)ανεχτικό (15)ανεχτούν (14)ανεχόταν (14)ανεψιούς (15)ανεύθυνα (17)ανεύθυνε (17)ανεύθυνη (17)ανεύθυνο (17)ανεύρεσή (7)ανεύρεση (8)ανεύρετα (8)ανεύρετε (8)ανεύρετη (8)ανεύρετο (8)ανηλίκου (11)ανηλίκων (12)ανηλεείς (8)ανηλεούς (8)ανησυχία (15)ανησυχεί (15)ανηφοριά (15)ανηφόρας (14)ανηφόρες (14)ανηφόρια (15)ανθέλλην (20)ανθέμιον (18)ανθέμιος (17)ανθήσαμε (18)ανθήσατε (16)ανθήσεις (15)ανθήσετε (16)ανθήσεων (18)ανθήσεως (17)ανθήσουν (17)ανθίζαμε (27)ανθίζανε (25)ανθίζατε (25)ανθίζεις (24)ανθίζετε (25)ανθίζομε (27)ανθίζουν (26)ανθίσαμε (18)ανθίσανε (16)ανθίσατε (16)ανθίσεις (15)ανθίσετε (16)ανθίσεων (18)ανθίσεως (17)ανθίσομε (18)ανθίσουν (17)ανθεμίου (19)ανθεμίων (20)ανθηρούς (16)ανθιβόλι (25)ανθοβολώ (25)ανθοβόλα (25)ανθοδόχη (26)ανθοκομώ (19)ανθοκόμε (19)ανθοκόμο (19)ανθολογώ (21)ανθολόγε (21)ανθολόγο (21)ανθοπώλη (19)ανθοτόπι (17)ανθοφορώ (24)ανθοφόρα (24)ανθοφόρε (24)ανθοφόρο (24)ανθούσαν (16)ανθούσας (15)ανθούσες (15)ανθράκων (20)ανθρακιά (18)ανθρωπιά (20)ανθρώπου (19)ανθρώπων (20)ανθόγαλα (21)ανθόγαλο (21)ανθόκηπε (18)ανθόκηπο (18)ανθόνερα (17)ανθόνερο (17)ανθότοπε (17)ανθότοπο (17)ανθότυρα (18)ανθότυρο (18)ανθύλλιο (20)ανθύπατε (17)ανθύπατο (17)ανθώδεις (18)ανθώδους (19)ανθώντας (15)ανιαρούς (7)ανιδρυθώ (21)ανιδρύει (11)ανιδρύσω (13)ανικάνου (9)ανικάνων (10)ανιλίνες (8)ανιλίνης (8)ανιλινών (9)ανιμισμέ (11)ανιμισμό (11)ανιούσας (6)ανιούσης (6)ανισοϋψή (15)ανιστορώ (8)ανισότης (6)ανιχνεύω (16)ανιψάκια (17)ανιψιούς (15)ανιόντες (6)ανιόντος (6)ανιόντων (9)ανοίγαμε (12)ανοίγανε (10)ανοίγατε (10)ανοίγεις (9)ανοίγετε (10)ανοίγομε (12)ανοίγουν (11)ανοίκεια (8)ανοίκειε (8)ανοίκειο (8)ανοίξαμε (18)ανοίξανε (16)ανοίξατε (16)ανοίξεις (15)ανοίξετε (16)ανοίξεων (18)ανοίξεως (17)ανοίξομε (18)ανοίξουν (17)ανοβέρου (16)ανοδίωση (12)ανοδικές (10)ανοδικής (10)ανοδικοί (11)ανοδικού (11)ανοδικός (10)ανοδικών (11)ανοησίας (6)ανοησίες (6)ανοησιών (7)ανοικτές (7)ανοικτής (7)ανοικτοί (8)ανοικτού (8)ανοικτός (7)ανοικτών (8)ανοιχθεί (23)ανοιχτές (13)ανοιχτής (13)ανοιχτεί (14)ανοιχτοί (14)ανοιχτού (14)ανοιχτός (13)ανοιχτών (14)ανομβρία (17)ανορεξία (17)ανορθωθώ (28)ανορθωτή (19)ανορθώνω (19)ανορθώσω (19)ανορχίας (14)ανοστιάς (6)ανούσιας (6)ανούσιες (6)ανούσιοι (7)ανούσιος (6)ανούσιου (8)ανούσιων (9)ανσέλμος (10)ανσέλμου (12)αντάμωμα (13)αντάμωνα (11)αντάμωνε (11)αντάμωσα (11)αντάμωσε (11)αντάμωση (11)αντάξιας (15)αντάξιες (15)αντάξιοι (16)αντάξιος (15)αντάξιου (17)αντάξιων (18)αντάξιός (14)αντάρτες (7)αντάρτης (7)αντάτζιο (16)αντέκοψα (17)αντέξαμε (18)αντέξανε (16)αντέξατε (16)αντέξεις (15)αντέξετε (16)αντέξομε (18)αντέξουν (17)αντέστην (7)αντέστης (6)αντέταξα (16)αντέταξε (16)αντέχαμε (16)αντέχανε (14)αντέχατε (14)αντέχεις (13)αντέχετε (14)αντέχομε (16)αντέχουν (15)αντήλιας (8)αντήλιες (8)αντήλιοι (9)αντήλιος (8)αντήλιου (10)αντήλιων (11)αντήνορα (8)αντήχησα (14)αντήχησε (14)αντήχηση (14)αντίβαρα (15)αντίβαρο (15)αντίβαρό (14)αντίγονα (10)αντίγονο (10)αντίδερο (11)αντίδική (10)αντίδικα (11)αντίδικε (11)αντίδικη (11)αντίδικο (11)αντίδικό (10)αντίδοτα (10)αντίδοτο (10)αντίδωρα (13)αντίδωρο (13)αντίζηλα (18)αντίζηλε (18)αντίζηλη (18)αντίζηλο (18)αντίζηλό (17)αντίθεες (15)αντίθεης (15)αντίθεοι (16)αντίθεος (15)αντίθεου (17)αντίθεσή (15)αντίθεση (16)αντίθετά (15)αντίθετή (15)αντίθετα (16)αντίθετε (16)αντίθετη (16)αντίθετο (16)αντίθετό (15)αντίθεων (18)αντίκυρα (10)αντίλαλε (11)αντίλαλο (11)αντίλεγε (12)αντίληψή (17)αντίληψη (18)αντίλλες (10)αντίλογα (12)αντίλογε (12)αντίλογη (12)αντίλογο (12)αντίμαχα (16)αντίμαχε (16)αντίμαχη (16)αντίμαχο (16)αντίνοος (6)αντίξοες (15)αντίξοης (15)αντίξοοι (16)αντίξοος (15)αντίξοου (17)αντίξοων (18)αντίοχοι (14)αντίοχος (13)αντίπαλα (10)αντίπαλε (10)αντίπαλη (10)αντίπαλο (10)αντίπαλό (9)αντίπαπα (9)αντίπερα (9)αντίποδα (11)αντίπολη (10)αντίρριο (9)αντίσωμα (11)αντίτιμο (9)αντίτιμό (8)αντίτυπα (9)αντίτυπο (9)αντίτυπό (8)αντίφασή (13)αντίφαση (14)αντίφωνα (16)αντίφωνο (16)αντίχαρη (15)αντίψυχα (24)αντίψυχο (24)ανταγωγή (15)ανταδικώ (11)ανταμωθώ (20)ανταμώνω (11)ανταμώσω (11)ανταρσία (8)ανταρτών (8)αντελίνα (9)αντεριές (7)αντεριού (8)αντεριών (8)αντζαρία (17)αντηλιάς (8)αντηλιές (8)αντηλιών (9)αντηρίδα (11)αντηχήσω (16)αντηχεία (14)αντηχείο (14)αντηχείς (13)αντηχούν (14)αντιήρωα (10)αντιγόνα (10)αντιγόνη (10)αντιγόνο (10)αντιδικώ (11)αντιδιού (10)αντιδιών (10)αντιδράν (11)αντιδράς (10)αντιδράω (13)αντιθέτω (18)αντιικής (7)αντιικών (8)αντικερί (9)αντικιέρ (9)αντικόβω (17)αντιλέγω (14)αντιλαβή (16)αντιλαλώ (11)αντιλογώ (12)αντιλόπη (10)αντιμίλα (11)αντιμιλά (11)αντιμιλώ (11)αντιοχίς (13)αντιπέρα (9)αντιπαθή (17)αντιπαθώ (17)αντιστάρ (8)αντιφωνώ (16)αντιόπης (7)αντιόχου (15)αντιύλης (8)αντλήσει (9)αντλήσου (10)αντλήστε (9)αντλείτε (9)αντληθέν (18)αντληθεί (18)αντλούμε (11)αντλούνε (9)αντλούσα (9)αντλούσε (9)αντονέλο (9)αντράκια (9)αντράκλα (11)αντρίκια (9)αντρείας (7)αντρείες (7)αντρείοι (8)αντρείος (7)αντρείου (9)αντρείων (10)αντρειάς (7)αντρεότι (8)αντρικές (8)αντρικής (8)αντρικοί (9)αντρικού (9)αντρικός (8)αντρικών (9)αντρόποφ (16)αντσούγα (10)αντωνάκη (10)αντωνίου (10)αντώνιος (6)αντώνιου (8)ανυδρίας (11)ανυδρίτη (12)ανυμνήσω (12)ανυμνείς (9)ανυμνηθώ (19)ανυμνούν (10)ανυπακοή (10)ανυφαντή (15)ανυψωθεί (28)ανυψωτές (18)ανυψωτής (18)ανυψωτών (19)ανυψώνει (17)ανυψώσει (17)ανυψώσου (18)ανυψώστε (17)ανωγείου (13)ανωγείων (14)ανωμάλου (14)ανωμάλων (15)ανωμαλία (13)ανωμεριά (12)ανωνυμία (12)ανωνύμου (12)ανωνύμων (13)ανωνύμως (12)ανωτάτης (8)ανωτάτου (10)ανωτάτων (11)ανωτέρας (9)ανωτέρου (11)ανωτέρων (12)ανωφελές (17)ανωφελής (17)ανωφελών (18)ανωφελώς (17)ανωφερές (16)ανωφερής (16)ανωφερών (17)ανωφερώς (16)ανωφλιού (18)ανωφλιών (18)ανόητους (7)ανόθευτα (17)ανόθευτε (17)ανόθευτη (17)ανόθευτο (17)ανόμοιας (8)ανόμοιες (8)ανόμοιοι (9)ανόμοιος (8)ανόμοιου (10)ανόμοιων (11)ανόργανα (11)ανόργανε (11)ανόργανη (11)ανόργανο (11)ανόργωτα (13)ανόργωτε (13)ανόργωτη (13)ανόργωτο (13)ανόρεχτα (15)ανόρεχτε (15)ανόρεχτη (15)ανόρεχτο (15)ανόρθωνα (19)ανόρθωνε (19)ανόρθωσα (19)ανόρθωσε (19)ανόρθωση (19)ανόρυξης (17)ανόρυξις (17)ανόσιους (7)ανύμνησα (9)ανύμνησε (9)ανύποπτα (9)ανύποπτε (9)ανύποπτη (9)ανύποπτο (9)ανύσματα (9)ανύχτωτα (16)ανύχτωτε (16)ανύχτωτη (16)ανύχτωτο (16)ανύψωναν (18)ανύψωνες (17)ανύψωσής (16)ανύψωσαν (18)ανύψωσες (17)ανύψωσης (17)ανύψωσις (17)ανώγειος (9)ανώγειου (11)ανώδυνες (10)ανώδυνης (10)ανώδυνοι (11)ανώδυνος (10)ανώδυνου (12)ανώδυνων (13)ανώμαλες (10)ανώμαλης (10)ανώμαλοι (11)ανώμαλος (10)ανώμαλου (12)ανώμαλων (13)ανώνυμες (9)ανώνυμης (9)ανώνυμοι (10)ανώνυμος (9)ανώνυμου (11)ανώνυμων (12)ανώριμες (9)ανώριμης (9)ανώριμοι (10)ανώριμος (9)ανώριμου (11)ανώριμων (12)ανώτατες (6)ανώτατης (6)ανώτατοι (7)ανώτατον (7)ανώτατος (6)ανώτατου (8)ανώτατων (9)ανώτερες (7)ανώτερης (7)ανώτεροί (7)ανώτεροι (8)ανώτερος (7)ανώτερου (9)ανώτερων (10)ανώτερός (6)ανώφελες (15)ανώφελης (15)ανώφελοι (16)ανώφελος (15)ανώφελου (17)ανώφελων (18)αξάδερφο (27)αξέχαστα (23)αξέχαστε (23)αξέχαστη (23)αξέχαστο (23)αξήγητες (18)αξήγητης (18)αξήγητοι (19)αξήγητον (19)αξήγητος (18)αξήγητου (20)αξήγητων (21)αξήλωτες (19)αξήλωτης (19)αξήλωτοι (20)αξήλωτος (19)αξήλωτου (21)αξήλωτων (22)αξίζουμε (28)αξίζουνε (26)αξίνιστα (16)αξίνιστε (16)αξίνιστη (16)αξίνιστο (16)αξίσουμε (19)αξεσουάρ (18)αξιολογώ (21)αξιοποιώ (17)αξιοσύνη (16)αξιωθείς (26)αξιωθούν (27)αξιωμένα (20)αξιωμένε (20)αξιωμένη (20)αξιωμένο (20)αξιόλογα (21)αξιόλογε (21)αξιόλογη (21)αξιόλογο (21)αξιόμαχα (25)αξιόμαχε (25)αξιόμαχη (25)αξιόμαχο (25)αξιόμαχό (24)αξιότερα (17)αξιότητα (16)αξιότιμα (18)αξιότιμε (18)αξιότιμη (18)αξιότιμο (18)αξιόχρεα (24)αξιόχρεε (24)αξιόχρεη (24)αξιόχρεο (24)αξιώθηκα (26)αξιώθηκε (26)αξιώματά (17)αξιώματα (18)αξιώναμε (18)αξιώνατε (16)αξιώνεις (15)αξιώνετε (16)αξιώνουν (17)αξιώσαμε (18)αξιώσατε (16)αξιώσεις (15)αξιώσετε (16)αξιώσεων (18)αξιώσεως (17)αξιώσεών (15)αξιώσεώς (14)αξιώσουν (17)αξιώτικα (17)αξιώτικε (17)αξιώτικη (17)αξιώτικο (17)αξονικές (16)αξονικής (16)αξονικοί (17)αξονικού (17)αξονικός (16)αξονικών (17)αξυρισιά (18)αξόδευτα (20)αξόδευτε (20)αξόδευτη (20)αξόδευτο (20)αξόφλητα (25)αξόφλητε (25)αξόφλητη (25)αξόφλητο (25)αξύλευτα (19)αξύλευτε (19)αξύλευτη (19)αξύλευτο (19)αξύπνητα (17)αξύπνητε (17)αξύπνητη (17)αξύπνητο (17)αξύριστα (17)αξύριστε (17)αξύριστη (17)αξύριστο (17)αοίδιμος (11)αορίστου (9)αορίστων (10)αορίστως (9)αοριστία (8)αορτήρας (8)αορτήρες (8)αορτήρων (11)αορτικές (8)αορτικής (8)αορτικοί (9)αορτικού (9)αορτικός (8)αορτικών (9)απάγεσαι (11)απάγεστε (11)απάγεται (11)απάγκιας (11)απάγκιες (11)απάγκιοι (12)απάγκιος (11)απάγκιου (13)απάγκιων (14)απάγομαι (13)απάγωτες (12)απάγωτης (12)απάγωτοι (13)απάγωτος (12)απάγωτου (14)απάγωτων (15)απάθειας (16)απάλαινα (10)απάλαινε (10)απάλειφα (17)απάλειφε (17)απάλειψα (19)απάλειψε (19)απάλειψη (19)απάλιωτα (12)απάλιωτε (12)απάλιωτη (12)απάλιωτο (12)απάλλαξα (21)απάλλαξε (21)απάλυναν (11)απάλυνες (10)απάλυνση (11)απάνεμες (9)απάνεμης (9)απάνεμοι (10)απάνεμος (9)απάνεμου (11)απάνεμων (12)απάνθιζα (26)απάνθιζε (26)απάνθισα (17)απάνθισε (17)απάνταγα (11)απάνταγε (11)απάντεξα (17)απάντεχα (15)απάντεχε (15)απάντησή (7)απάντησα (8)απάντησε (8)απάντηση (8)απάρθενα (18)απάρθενε (18)απάρθενη (18)απάρθενο (18)απάρνησή (8)απάρνηση (9)απάρτιζα (18)απάρτιζε (18)απάρτισα (9)απάρτισε (9)απάστωτα (10)απάστωτε (10)απάστωτη (10)απάστωτο (10)απάταγαν (11)απάταγες (10)απάτησαν (8)απάτησες (7)απάτητες (7)απάτητης (7)απάτητοι (8)απάτητος (7)απάτητου (9)απάτητων (10)απάχηδες (17)απάχηδων (20)απάχικες (15)απάχικης (15)απάχικοι (16)απάχικος (15)απάχικου (17)απάχικων (18)απάχισσα (15)απέβαινε (15)απέβαλαν (17)απέβαλλε (19)απέβησαν (15)απέβλεπα (18)απέβλεπε (18)απέβλεψα (26)απέβλεψε (26)απέγιναν (11)απέγραψε (21)απέδειξα (20)απέδειξε (20)απέδιδαν (14)απέδιδες (13)απέδρασα (12)απέδρασε (12)απέδωσαν (13)απέδωσες (12)απέθαντα (17)απέθαντε (17)απέθαντη (17)απέθαντο (17)απέθεσαν (17)απέκλεια (11)απέκλειε (11)απέκλινα (11)απέκλινε (11)απέκοψαν (18)απέκρουα (11)απέκρουε (11)απέκρυβε (18)απέκρυψε (20)απέκτησα (9)απέκτησε (9)απέλασής (8)απέλασαν (10)απέλασης (9)απέλασις (9)απέλαυνα (11)απέλαυνε (11)απέληξαν (19)απέλπιδα (14)απέλπιδε (14)απέλπιδη (14)απέλπιδο (14)απέλπιζα (20)απέλπιζε (20)απέλπισα (11)απέλπισε (11)απέλυσαν (11)απέλυσες (10)απέμεινα (10)απέμεινε (10)απέμεναν (10)απέμενες (9)απέναντί (7)απέναντι (8)απένειμα (10)απένειμε (10)απένθητα (17)απένθητε (17)απένθητη (17)απένθητο (17)απένταρα (9)απένταρε (9)απένταρη (9)απένταρο (9)απέπεμψε (20)απέπνεαν (9)απέπτυσα (10)απέραντα (9)απέραντε (9)απέραντη (9)απέραντο (9)απέραστα (9)απέραστε (9)απέραστη (9)απέραστο (9)απέργησα (12)απέργησε (12)απέριττα (9)απέριττε (9)απέριττη (9)απέριττο (9)απέρρεαν (10)απέρριψα (19)απέρριψε (19)απέσβεσε (15)απέσεισα (8)απέσπασα (9)απέσπασε (9)απέσυραν (10)απέταλες (9)απέταλης (9)απέταλοι (10)απέταλος (9)απέταλου (11)απέταλων (12)απέτισαν (8)απέτρεπα (10)απέτρεπε (10)απέτρεψε (18)απέτυχαν (16)απέτυχες (15)απέφεραν (16)απέφευγα (19)απέφευγε (19)απέφυγαν (19)απέχθειά (23)απέχθεια (24)απέχοντα (15)απέχουμε (18)απέχουνε (16)απέχουσα (16)απέχτησε (15)απήγαγαν (14)απήγανοι (11)απήγανος (10)απήγανου (12)απήγανων (13)απήλαυνα (11)απήλαυνε (11)απήλαυσα (11)απήλαυσε (11)απήλλαξε (21)απήντησα (8)απήντησε (8)απήχησής (13)απήχησαν (15)απήχησες (14)απήχησης (14)απήχησις (14)απίεστες (7)απίεστης (7)απίεστοι (8)απίεστος (7)απίεστου (9)απίεστων (10)απίθανες (16)απίθανης (16)απίθανοι (17)απίθανος (16)απίθανου (18)απίθανων (19)απίθωναν (19)απίθωνες (18)απίθωσαν (19)απίθωσες (18)απίστησα (8)απίστησε (8)απίστομα (10)απίστους (8)απίστωτα (10)απίστωτε (10)απίστωτη (10)απίστωτο (10)απαίσιας (7)απαίσιες (7)απαίσιοι (8)απαίσιος (7)απαίσιου (9)απαίσιων (10)απαίτησή (7)απαίτησα (8)απαίτησε (8)απαίτηση (8)απαγάγει (14)απαγίωτα (13)απαγίωτε (13)απαγίωτη (13)απαγίωτο (13)απαγωγέα (16)απαγωγές (15)απαγωγής (15)απαγωγών (16)απαγόταν (11)απαιτήσω (10)απαιτείς (7)απαιτηθώ (17)απαιτητά (8)απαιτητέ (8)απαιτητή (8)απαιτητό (8)απαιτούν (8)απαλάμες (11)απαλάμης (11)απαλάχια (17)απαλαίνω (12)απαλαμών (12)απαλείφω (19)απαλείψω (21)απαλλάξω (23)απαλλαγή (15)απαλλαγώ (15)απαλοιφή (17)απαλυνθώ (20)απαλότης (9)απαλύνει (10)απανεμιά (10)απανθίζω (28)απανθίσω (19)απαντάει (8)απαντάμε (10)απαντάνε (8)απαντάτε (8)απαντέχω (17)απαντήσω (10)απαντηθώ (17)απαντοχή (15)απαντούν (8)απανωσιά (10)απανωτές (9)απανωτής (9)απανωτοί (10)απανωτού (10)απανωτός (9)απανωτών (10)απαξάπας (17)απαξίωνα (19)απαξίωνε (19)απαξίωσα (19)απαξίωσε (19)απαξίωση (19)απαξιωθώ (28)απαξιώνω (19)απαξιώσω (19)απαρέσκω (12)απαριθμώ (20)απαρνητή (9)απαρτίας (8)απαρτίζω (20)απαρτίσω (11)απαρτικά (10)απαρτικέ (10)απαρτική (10)απαρτικό (10)απαρτμάν (11)απασχολώ (17)απατάσαι (8)απατάστε (8)απατάται (8)απατήσει (8)απατήσου (9)απατήστε (8)απατεώνα (8)απατηθεί (17)απατηλές (9)απατηλής (9)απατηλοί (10)απατηλού (10)απατηλός (9)απατηλών (10)απατούμε (10)απατούσα (8)απατούσε (8)απατώμαι (10)απαυγάζω (23)απαυδάμε (14)απαυδάτε (12)απαυδήσω (14)απαυδούν (12)απαυτωθώ (20)απαυτώνω (11)απαυτώσω (11)απαχθείς (23)απαύγασα (11)απαύδησα (11)απαύδησε (11)απαύτωνα (10)απαύτωνε (10)απαύτωσα (10)απαύτωσε (10)απείθεια (17)απείθησα (17)απείθησε (17)απείλησα (10)απείλησε (10)απείχαμε (17)απείχανε (15)απείχατε (15)απεβίωσα (17)απεβίωσε (17)απεβλήθη (26)απειθήσω (19)απειθείς (16)απειθούν (17)απειθούς (16)απεικάζω (20)απειλήσω (12)απειλείς (9)απειληθώ (19)απειλούν (10)απειρίας (8)απειρίες (8)απειριών (9)απεκρύβη (17)απελάσει (10)απελάτες (9)απελάτης (9)απελαθεί (19)απελατών (10)απελαύνω (12)απελπίζω (22)απελπίσω (13)απεμπολή (13)απεμπολώ (13)απενθείς (16)απενθούς (16)απεργήσω (14)απεργίας (11)απεργίες (11)απεργείς (11)απεργιών (12)απεργούν (12)απεργούς (11)απεριτίφ (16)απεστάλη (10)απευθύνω (20)απευκτέα (10)απεφάνθη (24)απεχθείς (23)απεχθούς (23)απεύθυνα (18)απεύθυνε (18)απηλιώτη (10)απηλλάγη (15)απηχήσει (15)απηχήστε (15)απηχείτε (15)απηχούμε (17)απηχούσα (15)απηχούσε (15)απηύδησα (11)απηύδησε (11)απηύθυνα (18)απηύθυνε (18)απιθωθεί (28)απιθώνει (17)απιθώσει (17)απιθώσου (18)απιθώστε (17)απιοειδή (11)απιστήσω (10)απιστίας (7)απιστίες (7)απιστείς (7)απιστιών (8)απιστούν (8)απλάκωτα (13)απλάκωτε (13)απλάκωτη (13)απλάκωτο (13)απλέρωτα (13)απλέρωτε (13)απλέρωτη (13)απλέρωτο (13)απλήγωτα (15)απλήγωτε (15)απλήγωτη (15)απλήγωτο (15)απλήρωτα (13)απλήρωτε (13)απλήρωτη (13)απλήρωτο (13)απλανείς (9)απλανούς (9)απλασίας (9)απληστία (10)απλοποιώ (11)απλοχέρη (18)απλοϊκές (9)απλοϊκής (9)απλοϊκοί (10)απλοϊκού (10)απλοϊκός (9)απλοϊκών (10)απλυσιάς (10)απλυσιές (10)απλυσιών (11)απλωθείς (20)απλωθούν (21)απλωμένα (14)απλωμένε (14)απλωμένη (14)απλωμένο (14)απλωσιάς (11)απλωσιές (11)απλωσιών (12)απλωτούς (11)απλότητά (9)απλότητα (10)απλόχερα (18)απλόχερε (18)απλόχερη (18)απλόχερο (18)απλόχωρα (20)απλόχωρε (20)απλόχωρη (20)απλόχωρο (20)απλώθηκα (20)απλώθηκε (20)απλώματα (12)απλώναμε (12)απλώνανε (10)απλώνατε (10)απλώνεις (9)απλώνετε (10)απλώνομε (12)απλώνουν (11)απλώσαμε (12)απλώσανε (10)απλώσατε (10)απλώσεις (9)απλώσετε (10)απλώσομε (12)απλώσουν (11)απλώστρα (11)απνευστί (9)αποίητες (7)αποίητης (7)αποίητοι (8)αποίητος (7)αποίητου (9)αποίητων (10)αποίκησα (9)αποίκησε (9)αποίκηση (9)αποίκιζα (18)αποίκιζε (18)αποίκισα (9)αποίκισε (9)αποίκιση (9)αποίκους (9)αποβάθρα (25)αποβάλει (17)αποβάλλω (21)αποβίωνα (17)αποβίωνε (17)αποβίωσα (17)αποβίωσε (17)αποβαίνω (17)αποβιώνω (17)αποβιώσω (17)αποβλέπω (20)αποβλέψω (28)αποβολές (16)αποβολής (16)αποβολών (17)απογίνει (11)απογράφω (21)απογραφή (19)απογόνου (12)απογόνων (13)αποδέκτη (12)αποδέξου (21)αποδήμου (14)αποδήμων (15)αποδίδει (14)αποδίδων (16)αποδείξω (22)αποδεκτά (12)αποδεκτέ (12)αποδεκτή (12)αποδεκτό (12)αποδεχθώ (27)αποδεχτά (18)αποδεχτέ (18)αποδεχτή (18)αποδεχτό (18)αποδεχτώ (18)αποδημία (13)αποδημεί (13)αποδιώκω (14)αποδοθέν (20)αποδοθεί (20)αποδοτέα (11)αποδοτέο (11)αποδοχές (17)αποδοχής (17)αποδοχών (18)αποδράσω (14)αποδρομή (14)αποδυθεί (21)αποδώσει (11)αποδώσου (12)αποδώστε (11)αποζητάν (17)αποζητάς (16)αποζητάω (19)αποζητεί (17)αποθάνει (17)αποθέσει (17)αποθέτει (17)αποθέτες (16)αποθέτης (16)αποθέωνα (19)αποθέωνε (19)αποθέωσα (19)αποθέωσε (19)αποθέωση (19)αποθήκες (17)αποθήκης (17)αποθαμός (18)αποθανών (17)αποθετών (17)αποθεωθώ (28)αποθεώνω (19)αποθεώσω (19)αποθηκών (18)αποθυμάν (20)αποθυμάς (19)αποθυμάω (22)αποθυμιά (20)αποικήσω (11)αποικίας (8)αποικίες (8)αποικίζω (20)αποικίσω (11)αποικείς (8)αποικιών (9)αποικούν (9)αποκάμει (11)αποκάνει (9)αποκάντε (9)αποκαΐδι (12)αποκαλεί (11)αποκλάδι (14)αποκλίνω (13)αποκλείω (13)αποκολλά (13)αποκολλώ (13)αποκοπές (9)αποκοπής (9)αποκοπεί (10)αποκοπών (10)αποκοτάν (9)αποκοτάς (8)αποκοτιά (9)αποκρεύω (12)αποκριάς (9)αποκριές (9)αποκριθώ (19)αποκριών (10)αποκρούω (12)αποκρύβω (19)αποκρύψω (21)αποκτάει (9)αποκτάμε (11)αποκτάνε (9)αποκτάτε (9)αποκτήσω (11)αποκτηθώ (18)αποκτούν (9)αποκόβει (16)αποκόλλα (13)αποκόπτω (12)αποκόψει (18)αποκύημα (11)απολάβει (17)απολέσει (10)απολήγει (13)απολήξει (19)απολήσει (10)απολαβές (16)απολαβής (16)απολαβών (17)απολαμπή (13)απολαύει (10)απολαύσω (12)απολείπω (13)απολινέρ (11)απολογία (13)απολυθέν (20)απολυθεί (20)απολυτές (10)απολυτής (10)απολυτοί (11)απολυτού (11)απολυτός (10)απολυτών (11)απολωλός (13)απολωλώς (13)απολύαμε (12)απολύανε (10)απολύατε (10)απολύεις (9)απολύετε (10)απολύομε (12)απολύουν (11)απολύσει (10)απολύσου (11)απολύστε (10)απολύτου (11)απολύτων (12)απολύτως (11)απομάχων (19)απομένει (10)απομείνω (12)απομυζάν (20)απομυζάς (19)απομυζεί (20)απονέμει (10)απονέρια (9)απονίπτω (11)απονομές (9)απονομής (9)απονομών (10)απονύχια (15)αποξέχνα (24)αποξαίνω (19)αποξεχνά (24)αποξεχνώ (24)αποπάρει (10)αποπέμπω (14)αποπήραν (10)αποπήρες (9)αποπαίδι (12)αποπαρθώ (19)αποπατεί (9)αποπλάνα (11)αποπλέει (11)αποπλέκω (14)αποπλένω (13)αποπλανά (11)αποπλανώ (11)αποπλύνω (13)αποπνέει (9)αποπνίγω (14)αποπομπή (12)απορήσει (9)απορήστε (9)απορείτε (9)απορούμε (11)απορούνε (9)απορούσα (9)απορούσε (9)απορρέει (10)απορρέον (10)απορρίψω (21)απορροές (9)απορροής (9)απορροφά (17)απορροφώ (17)απορροών (10)απορρόφα (17)αποσβήνω (17)αποσείει (8)αποσιωπά (11)αποσιωπώ (11)αποσκευή (10)αποσκοπώ (10)αποσμήχω (19)αποσοβεί (15)αποσπάει (9)αποσπάμε (11)αποσπάσω (11)αποσπάτε (9)αποσπούν (9)αποσπόρι (10)αποστάζω (19)αποστάξω (19)αποστάσω (10)αποστάτη (8)αποστατώ (8)αποστερώ (9)αποστολή (10)αποστόλη (10)αποσυρθώ (19)αποσχίζω (26)αποσχίσω (17)αποσωθεί (19)αποσύρει (9)αποσώνει (8)αποσώσει (8)αποσώσου (9)αποσώστε (8)αποτάξει (17)αποτάσσω (10)αποτίνει (8)αποτίουν (9)αποτίσει (8)αποταθεί (17)αποταχιά (15)αποτείνω (10)αποτεθεί (17)αποτελεί (10)αποτελών (10)αποτιμάν (10)αποτιμάς (9)αποτολμά (12)αποτολμώ (12)αποτρέπω (12)αποτρέψω (20)αποτραβά (16)αποτραβώ (16)αποτροπή (10)αποτρυγώ (13)αποτρύγι (12)αποτρώγω (14)αποτυχία (16)αποτυχών (16)αποτόκου (10)αποτόλμα (12)αποτόμου (11)αποτύχει (15)απουλίας (10)απουσίας (8)απουσίες (8)απουσιών (9)αποφάγια (18)αποφέρει (16)αποφαίνω (17)αποφανεί (15)αποφανθώ (24)αποφεύγω (20)αποφοίτα (15)αποφοιτά (15)αποφοιτώ (15)αποφοράς (15)αποφράδα (19)αποφράζω (27)αποφυγές (18)αποφυγήν (19)αποφυγής (18)αποφυγών (19)αποφόρια (16)αποφύγει (18)αποφώλια (17)αποχαλάν (17)αποχαλάς (16)αποχαλάω (19)αποχρώσα (16)αποχτούν (15)αποχωρεί (18)αποχωρών (18)αποψινές (16)αποψινής (16)αποψινοί (17)αποψινού (17)αποψινός (16)αποψινών (17)απούλητα (10)απούλητε (10)απούλητη (10)απούλητο (10)αππιανός (8)απράγμων (16)απράκτου (11)απράκτων (12)απρέπεια (10)απρίλιοι (11)απρίλιος (10)απρακτεί (10)απραξίας (17)απραξίες (17)απραξιών (18)απρεπείς (9)απρεπούς (9)απριλίου (12)απριλίων (13)απρόδοτα (12)απρόδοτε (12)απρόδοτη (12)απρόδοτο (12)απρόθετα (18)απρόθετε (18)απρόθετη (18)απρόθετο (18)απρόθυμα (21)απρόθυμε (21)απρόθυμη (21)απρόθυμο (21)απρόκοπα (11)απρόκοπε (11)απρόκοπη (11)απρόκοπο (11)απρόοπτα (10)απρόοπτε (10)απρόοπτη (10)απρόοπτο (10)απρόσιτα (9)απρόσιτε (9)απρόσιτη (9)απρόσιτο (9)απρόσοδα (12)απρόσοδε (12)απρόσοδη (12)απρόσοδο (12)απρόσωπα (12)απρόσωπε (12)απρόσωπη (12)απρόσωπο (12)απτικούς (8)απτόητες (7)απτόητης (7)απτόητοι (8)απτόητος (7)απτόητου (9)απτόητων (10)απτόμουν (11)απτόσουν (9)απτότατα (8)απτότατε (8)απτότατη (8)απτότατο (8)απτότερα (9)απτότερε (9)απτότερη (9)απτότερο (9)απυρεξία (19)απωθήσει (19)απωθήσου (20)απωθήστε (19)απωθείτε (19)απωθηθεί (28)απωθούμε (21)απωθούσα (19)απωθούσε (19)απωλέσας (11)απωλέσθη (21)απωλειών (12)απωτέρου (12)απωτέρων (13)απόβαλμα (19)απόβαρον (16)απόβαρου (17)απόβαρων (18)απόβασης (14)απόβασις (14)απόβλεπε (18)απόβλεψε (26)απόβλητά (16)απόβλητα (17)απόβλητε (17)απόβλητη (17)απόβλητο (17)απόβραδα (19)απόβραδο (19)απόβροχα (23)απόβροχο (23)απόγειας (10)απόγειες (10)απόγειοι (11)απόγειον (11)απόγειος (10)απόγειου (12)απόγειων (13)απόγευμα (14)απόγιομα (13)απόγνωσή (12)απόγνωση (13)απόγονοί (10)απόγονοι (11)απόγονος (10)απόγονου (12)απόγονων (13)απόγονός (9)απόγραφα (19)απόγραφε (19)απόγραφο (19)απόδειξέ (19)απόδειξή (19)απόδειξε (20)απόδειξη (20)απόδημες (12)απόδημης (12)απόδημοι (13)απόδημος (12)απόδημου (14)απόδημων (15)απόδοσής (9)απόδοσης (10)απόδοσις (10)απόδραση (12)απόδυσις (11)απόδωσες (12)απόειδαν (11)απόειδες (10)απόηχους (15)απόθεσαν (17)απόθεσης (16)απόθεσις (16)απόθεταν (17)απόκαμαν (11)απόκαμες (10)απόκαναν (9)απόκανες (8)απόκαρσή (9)απόκαρση (10)απόκλειε (11)απόκληρα (12)απόκληρε (12)απόκληρη (12)απόκληρο (12)απόκλισή (10)απόκλιση (11)απόκομμα (13)απόκοσμα (11)απόκοσμε (11)απόκοσμη (11)απόκοσμο (11)απόκοτες (8)απόκοτης (8)απόκοτοι (9)απόκοτος (8)απόκοτου (10)απόκοτων (11)απόκοψαν (18)απόκρεψα (19)απόκρεως (11)απόκριάς (8)απόκριας (9)απόκριες (9)απόκριμα (12)απόκρισή (9)απόκριση (10)απόκρουε (11)απόκρυβα (18)απόκρυβε (18)απόκρυφά (17)απόκρυφα (18)απόκρυφε (18)απόκρυφη (18)απόκρυφο (18)απόκρυψή (19)απόκρυψα (20)απόκρυψε (20)απόκρυψη (20)απόκταγε (12)απόκτημά (10)απόκτημα (11)απόκτησή (8)απόκτησα (9)απόκτησε (9)απόκτηση (9)απόλαυαν (11)απόλαυες (10)απόλαυσέ (10)απόλαυσή (10)απόλαυσα (11)απόλαυσε (11)απόλαυση (11)απόλειπε (11)απόλεμες (11)απόλεμης (11)απόλεμοι (12)απόλεμος (11)απόλεμου (13)απόλεμων (14)απόληξης (18)απόληξις (18)απόληψής (17)απόληψης (18)απόληψις (18)απόλλωνά (13)απόλλωνα (14)απόλυσής (9)απόλυσης (10)απόλυσις (10)απόλυτες (10)απόλυτης (10)απόλυτοι (11)απόλυτον (11)απόλυτος (10)απόλυτου (12)απόλυτων (13)απόμακρα (12)απόμακρε (12)απόμακρη (12)απόμακρο (12)απόμαχες (16)απόμαχης (16)απόμαχοι (17)απόμαχος (16)απόμαχου (18)απόμαχων (19)απόμεινα (10)απόμεινε (10)απόμεναν (10)απόμερες (10)απόμερης (10)απόμεροι (11)απόμερος (10)απόμερου (12)απόμερων (13)απόνερων (11)απόνιψις (16)απόξενες (16)απόξενης (16)απόξενοι (17)απόξενος (16)απόξενου (18)απόξενων (19)απόξεσης (16)απόξεσις (16)απόξεσμα (19)απόπαιδα (12)απόπαιδο (12)απόπασχα (16)απόπατοι (9)απόπατος (8)απόπατου (10)απόπατων (11)απόπειρά (9)απόπειρα (10)απόπιομα (11)απόπλους (11)απόπλυμα (14)απόπλυση (12)απόπνοια (9)απόπτυση (10)απόπτωση (11)απόρησαν (9)απόρησες (8)απόρθητα (18)απόρθητε (18)απόρθητη (18)απόρθητο (18)απόρρητα (10)απόρρητε (10)απόρρητη (10)απόρρητο (10)απόρριψή (18)απόρριψε (19)απόρριψη (19)απόρροιά (9)απόρροια (10)απόσβεσή (14)απόσβεσε (15)απόσβεση (15)απόσειση (8)απόσκεπα (10)απόσκεπε (10)απόσκεπη (10)απόσκεπο (10)απόσκιας (8)απόσκιες (8)απόσκιοι (9)απόσκιος (8)απόσκιου (10)απόσκιων (11)απόσμηξη (19)απόσπασή (8)απόσπασα (9)απόσπασε (9)απόσπαση (9)απόσταμα (10)απόσταξη (17)απόστασή (7)απόσταση (8)απόστημα (10)απόστολε (10)απόστολο (10)απόσυρσή (9)απόσυρση (10)απόσχεις (14)απόσχετε (15)απόσχιζα (24)απόσχιζε (24)απόσχισή (14)απόσχισα (15)απόσχισε (15)απόσχιση (15)απόσχομε (17)απόσχουν (16)απόσωναν (10)απόσωνες (9)απόσωσαν (10)απόσωσες (9)απόσωσμα (12)απότακτα (9)απότακτε (9)απότακτη (9)απότακτο (9)απόταξης (16)απόταξις (16)απότισης (7)απότισις (7)απότιστα (8)απότιστε (8)απότιστη (8)απότιστο (8)απότοκες (8)απότοκης (8)απότοκοι (9)απότοκος (8)απότοκου (10)απότοκων (11)απότομες (9)απότομης (9)απότομοι (10)απότομος (9)απότομου (11)απότομων (12)απότρυγα (13)απόφαγαν (18)απόφανσή (14)απόφανση (15)απόφασής (13)απόφασης (14)απόφασις (14)απόφευγα (19)απόφευγε (19)απόφοιτα (15)απόφοιτε (15)απόφοιτη (15)απόφοιτο (15)απόφοιτό (14)απόφραξη (25)απόφυσης (15)απόφυσις (15)απόχρωση (18)απόχτημα (17)απόχτησα (15)απόχτησε (15)απόχτηση (15)απόψυξης (26)απόψυξις (26)απύθμενα (19)απύθμενε (19)απύθμενη (19)απύθμενο (19)απύλωτες (11)απύλωτης (11)απύλωτοι (12)απύλωτος (11)απύλωτου (13)απύλωτων (14)απύραυλα (12)απύραυλε (12)απύραυλη (12)απύραυλο (12)απύρετες (8)απύρετης (8)απύρετοι (9)απύρετος (8)απύρετου (10)απύρετων (11)απύρηνες (8)απύρηνης (8)απύρηνοι (9)απύρηνος (8)απύρηνου (10)απύρηνων (11)απύρωτες (10)απύρωτης (10)απύρωτοι (11)απύρωτος (10)απύρωτου (12)απύρωτων (13)απώθησαν (17)απώθησες (16)απώθησης (16)απώθησις (16)απώλειάς (8)απώλειας (9)απώλειες (9)απώλεσαν (10)απώτατες (7)απώτατης (7)απώτατοι (8)απώτατος (7)απώτατου (9)απώτατων (10)απώτερες (8)απώτερης (8)απώτεροι (9)απώτερος (8)απώτερου (10)απώτερων (11)αράγιστα (11)αράγιστε (11)αράγιστη (11)αράγιστο (11)αράγματα (13)αράδιαζα (20)αράδιαζε (20)αράδιασα (11)αράδιασε (11)αράθυμες (19)αράθυμης (19)αράθυμοι (20)αράθυμος (19)αράθυμου (21)αράθυμων (22)αράμπικα (12)αράπηδες (11)αράπηδων (14)αράπικες (9)αράπικης (9)αράπικοι (10)αράπικος (9)αράπικου (11)αράπικων (12)αράπισσα (9)αράχνινα (15)αράχνινε (15)αράχνινη (15)αράχνινο (15)αρέθουσα (18)αρένιους (8)αρέσκειά (8)αρέσκεια (9)αρέσκετο (9)αρέσουμε (11)αρέσουνε (9)αρήμαχτα (17)αρήμαχτε (17)αρήμαχτη (17)αρήμαχτο (17)αρίβαραν (16)αρίβαρες (15)αρίγωτες (12)αρίγωτης (12)αρίγωτοι (13)αρίγωτος (12)αρίγωτου (14)αρίγωτων (15)αρίζωτες (18)αρίζωτης (18)αρίζωτοι (19)αρίζωτος (18)αρίζωτου (20)αρίζωτων (21)αρίθμησα (19)αρίθμησε (19)αρίθμηση (19)αρίστεψα (17)αρίστους (8)αρίφνητα (15)αρίφνητε (15)αρίφνητη (15)αρίφνητο (15)αραίωναν (10)αραίωνες (9)αραίωσαν (10)αραίωσες (9)αραίωσης (9)αραίωσις (9)αραβίδας (17)αραβίδες (17)αραβίδων (20)αραβικές (15)αραβικής (15)αραβικοί (16)αραβικού (16)αραβικός (15)αραβικών (16)αραγμένα (13)αραγμένη (13)αραγμένο (13)αραγονία (11)αραδιάζω (22)αραδιάσω (13)αραθυμιά (20)αραιωθεί (19)αραιότης (7)αραιώνει (8)αραιώσει (8)αραιώσου (9)αραιώστε (8)αρακάδες (11)αρακάδων (14)αραλίκια (11)αραμαίοι (10)αραμπέσκ (12)αραπάδες (11)αραπάκια (10)αραπίνας (8)αραπίνες (8)αραπίνων (11)αραρούτι (9)αραχίδας (17)αραχίδες (17)αραχίδων (20)αραχναίο (15)αραχνιές (14)αραχτούς (14)αραχωσία (17)αρβανίτη (15)αργάζαμε (22)αργάζατε (20)αργάζεις (19)αργάζετε (20)αργάζουν (21)αργάσαμε (13)αργάσατε (11)αργάσεις (10)αργάσετε (11)αργάσουν (12)αργέντης (10)αργέστης (10)αργήσαμε (13)αργήσανε (11)αργήσατε (11)αργήσεις (10)αργήσετε (11)αργήσομε (13)αργήσουν (12)αργίλιον (13)αργίλιου (14)αργίλους (13)αργίτικα (12)αργίτικε (12)αργίτικη (12)αργίτικο (12)αργαδείς (13)αργαλειέ (13)αργαλειό (13)αργαστεί (11)αργείους (11)αργεαδών (14)αργιλίου (14)αργιλίων (15)αργιλικά (14)αργιλικέ (14)αργιλική (14)αργιλικό (14)αργιλώδη (16)αργοκινώ (12)αργοκυλώ (15)αργολίδα (16)αργολικά (14)αργολικέ (14)αργολική (14)αργολικό (14)αργοπορώ (13)αργούσαν (11)αργούσες (10)αργυράκη (14)αργυρίου (14)αργυρίων (15)αργυρούν (13)αργυρούς (12)αργυρώνω (15)αργότερα (12)αργότερε (12)αργότερη (12)αργότερο (12)αργύριον (12)αργύρους (12)αργώντας (10)αρδευτεί (12)αρδεύαμε (13)αρδεύατε (11)αρδεύεις (10)αρδεύετε (11)αρδεύουν (12)αρδεύσει (11)αρδεύσου (12)αρδεύστε (11)αρδηττός (10)αρειανός (7)αρεστούς (7)αρεταίος (7)αρεόπολη (11)αρθήκαμε (20)αρθήκανε (18)αρθήκατε (18)αρθούρος (17)αρθούρου (19)αρθρίδιο (21)αρθρικές (18)αρθρικής (18)αρθρικοί (19)αρθρικού (19)αρθρικός (18)αρθρικών (19)αρθρωθεί (29)αρθρωτές (19)αρθρωτής (19)αρθρωτοί (20)αρθρωτού (20)αρθρωτός (19)αρθρωτών (20)αρθρώνει (18)αρθρώσει (18)αρθρώσου (19)αρθρώστε (18)αριάδνης (10)αριβάρει (16)αριβίστα (15)αριβισμέ (17)αριβισμό (17)αριβιστή (15)αριδαίος (10)αριζόνας (16)αριθμήσω (21)αριθμείς (18)αριθμηθώ (28)αριθμητά (19)αριθμητέ (19)αριθμητή (19)αριθμητό (19)αριθμούν (19)αριθμούς (18)αριστέας (7)αριστίντ (8)αριστίων (10)αριστεία (8)αριστείο (8)αριστερά (9)αριστερέ (9)αριστερή (9)αριστερό (9)αριστεύω (10)αρκάδιος (11)αρκάνσας (8)αρκέσαμε (11)αρκέσανε (9)αρκέσατε (9)αρκέσεις (8)αρκέσετε (9)αρκέσομε (11)αρκέσουν (10)αρκαδίας (11)αρκαδίου (13)αρκαδικά (13)αρκαδικέ (13)αρκαδική (13)αρκαδικό (13)αρκαδιού (12)αρκείσαι (9)αρκείστε (9)αρκείται (9)αρκεσθεί (18)αρκεστεί (9)αρκετούς (8)αρκεύθου (19)αρκούδας (11)αρκούδες (11)αρκούδια (12)αρκούδων (14)αρκούμαι (11)αρκούσαν (9)αρκούσες (8)αρκούταν (9)αρκτίνος (8)αρκτικές (9)αρκτικής (9)αρκτικοί (10)αρκτικού (10)αρκτικός (9)αρκτικών (10)αρκώντας (8)αρλεκίνε (11)αρλεκίνο (11)αρλούμπα (13)αρμάτωμα (14)αρμάτωνα (12)αρμάτωνε (12)αρμάτωσα (12)αρμάτωσε (12)αρμέγουν (14)αρμένιζα (19)αρμένιζε (19)αρμένικα (11)αρμένικε (11)αρμένικη (11)αρμένικο (11)αρμένιοι (10)αρμένιος (9)αρμένισα (10)αρμένισε (10)αρμαθιάς (18)αρμαθιές (18)αρμαθιών (19)αρμαριού (11)αρμαριών (11)αρματολέ (12)αρματολό (12)αρματωθώ (21)αρματώνω (12)αρματώσω (12)αρμενίας (9)αρμενίζω (21)αρμενίσω (12)αρμενίων (12)αρμενικά (11)αρμενικέ (11)αρμενική (11)αρμενικό (11)αρμεχτές (16)αρμεχτής (16)αρμεχτών (17)αρμιδιού (13)αρμιδιών (13)αρμοδίας (12)αρμοδίου (14)αρμοδίων (15)αρμοδίως (14)αρμοθόης (18)αρμολογώ (15)αρμονίαν (10)αρμονίας (9)αρμονίες (9)αρμονίου (11)αρμονίων (12)αρμονικά (11)αρμονικέ (11)αρμονική (11)αρμονικό (11)αρμονιών (10)αρμορική (12)αρμοστές (9)αρμοστής (9)αρμοστού (10)αρμοστών (10)αρμυρίζω (23)αρμυρίκι (13)αρμυρίσω (14)αρμυρούς (11)αρμόδιας (12)αρμόδιες (12)αρμόδιοι (13)αρμόδιος (12)αρμόδιου (14)αρμόδιων (15)αρμόζουν (20)αρμόνικα (11)αρμόνιον (10)αρμόνιου (11)αρμόνιων (12)αρμύριζα (20)αρμύριζε (20)αρμύρισα (11)αρμύρισε (11)αρνήθηκα (18)αρνήθηκε (18)αρνήσεις (7)αρνήσεων (10)αρνήσεως (9)αρνήσεώς (6)αρνήτρια (9)αρνίσιας (7)αρνίσιες (7)αρνίσιοι (8)αρνίσιος (7)αρνίσιου (9)αρνίσιων (10)αρνείσαι (8)αρνείστε (8)αρνείται (8)αρνηθείς (16)αρνηθούν (17)αρνητικά (9)αρνητικέ (9)αρνητική (9)αρνητικό (9)αρνιέμαι (10)αρνιέται (8)αρνιόταν (8)αρνούμαι (10)αρνούντο (8)αρντουέν (9)αρουραίε (10)αρουραίο (10)αρπάζαμε (20)αρπάζανε (18)αρπάζατε (18)αρπάζεις (17)αρπάζετε (18)αρπάζομε (20)αρπάζουν (19)αρπάξαμε (20)αρπάξανε (18)αρπάξατε (18)αρπάξεις (17)αρπάξετε (18)αρπάξομε (20)αρπάξουν (19)αρπάχτρα (17)αρπίσουν (10)αρπίστας (8)αρπαλίων (13)αρπαχτές (15)αρπαχτής (15)αρπαχτεί (16)αρπαχτοί (16)αρπαχτού (16)αρπαχτός (15)αρπαχτών (16)αρπιστές (8)αρπιστής (8)αρπιστών (9)αρρήκτου (11)αρρίζωτα (20)αρρίζωτε (20)αρρίζωτη (20)αρρίζωτο (20)αρραβώνα (16)αρραγείς (11)αρραγούς (11)αρρεβώνα (16)αρρενωπά (12)αρρενωπέ (12)αρρενωπή (12)αρρενωπό (12)αρριανός (8)αρρυθμία (21)αρρωστάν (11)αρρωστάς (10)αρρωστάω (13)αρρώστια (9)αρρώστου (10)αρρώστων (11)αρσάκειο (9)αρσένιος (7)αρσενικά (9)αρσενικέ (9)αρσενική (9)αρσενικό (9)αρτέμιδα (13)αρτέμιος (9)αρτέμονα (10)αρτίστας (7)αρτίστες (7)αρτίωσης (9)αρτίωσις (9)αρταίνει (8)αρτεμίου (11)αρτηρίας (8)αρτηρίες (8)αρτηριών (9)αρτιγενή (11)αρτιεπής (8)αρτιμελή (12)αρτιότης (7)αρτοποιέ (9)αρτοποιό (9)αρτοπώλη (11)αρτυμένο (11)αρτύθηκε (18)αρτύματα (10)αρτύσαμε (10)αρτύσανε (8)αρτύσατε (8)αρτύσεις (7)αρτύσετε (8)αρτύσιμα (10)αρτύσιμε (10)αρτύσιμη (10)αρτύσιμο (10)αρτύσομε (10)αρτύσουν (9)αρυόμουν (12)αρυόσουν (10)αρχάριας (15)αρχάριες (15)αρχάριοι (16)αρχάριος (15)αρχάριου (17)αρχάριων (18)αρχέγονα (18)αρχέγονε (18)αρχέγονη (18)αρχέγονο (18)αρχέλαος (16)αρχέλαου (18)αρχέτυπα (17)αρχέτυπε (17)αρχέτυπη (17)αρχέτυπο (17)αρχίατρε (16)αρχίατρο (16)αρχίζαμε (26)αρχίζανε (24)αρχίζατε (24)αρχίζεις (23)αρχίζετε (24)αρχίζομε (26)αρχίζουν (25)αρχίλοχο (24)αρχίναγα (18)αρχίναγε (18)αρχίνημά (16)αρχίνημα (17)αρχίνησα (15)αρχίνησε (15)αρχίνιζα (24)αρχίνιζε (24)αρχίνισα (15)αρχίνισε (15)αρχίσαμε (17)αρχίσανε (15)αρχίσατε (15)αρχίσεις (14)αρχίσετε (15)αρχίσομε (17)αρχίσουν (16)αρχαΐζει (24)αρχαίους (15)αρχαρίου (17)αρχαρίων (18)αρχαϊκές (14)αρχαϊκής (14)αρχαϊκοί (15)αρχαϊκοι (16)αρχαϊκού (15)αρχαϊκός (14)αρχαϊκών (15)αρχαϊσμέ (16)αρχαϊσμό (16)αρχειακά (16)αρχειακέ (16)αρχειακή (16)αρχειακό (16)αρχηγέτη (18)αρχηγίας (17)αρχηγίες (17)αρχηγίνα (18)αρχηγεία (18)αρχηγείο (18)αρχηγικά (19)αρχηγικέ (19)αρχηγική (19)αρχηγικό (19)αρχηγιών (18)αρχηγούς (17)αρχιδιού (18)αρχιδιών (18)αρχιερέα (16)αρχικούς (15)αρχιμήδη (20)αρχινάει (15)αρχινάμε (17)αρχινάτε (15)αρχινήσω (17)αρχινίζω (26)αρχινίσω (17)αρχινονό (15)αρχινούν (15)αρχομένη (17)αρχομανή (17)αρχοντιά (15)αρχουσών (16)αρχόμενα (17)αρχόμενη (17)αρχόμενο (17)αρχόμουν (18)αρχόντων (17)αρχόσουν (16)αρχύτερα (16)αρωμάτων (14)αρόσιμες (9)αρόσιμης (9)αρόσιμοι (10)αρόσιμος (9)αρόσιμου (11)αρόσιμων (12)αρύονται (8)αρύονταν (8)αρύπαντα (9)αρύπαντε (9)αρύπαντη (9)αρύπαντο (9)αρώματος (9)ασάλευτα (10)ασάλευτε (10)ασάλευτη (10)ασάλευτο (10)ασάλιωτα (11)ασάλιωτε (11)ασάλιωτη (11)ασάλιωτο (11)ασάπιστα (8)ασάπιστε (8)ασάπιστη (8)ασάπιστο (8)ασάφειάς (12)ασάφειας (13)ασάφειες (13)ασέβειας (13)ασέβειες (13)ασέβησαν (14)ασέβησες (13)ασέλγεια (12)ασέλγησα (12)ασέλγησε (12)ασέληνες (8)ασέληνης (8)ασέληνοι (9)ασέληνος (8)ασέληνου (10)ασέληνων (11)ασέλωτες (10)ασέλωτης (10)ασέλωτοι (11)ασέλωτος (10)ασέλωτου (12)ασέλωτων (13)ασήκωτες (9)ασήκωτης (9)ασήκωτοι (10)ασήκωτος (9)ασήκωτου (11)ασήκωτων (12)ασήμαντα (9)ασήμαντε (9)ασήμαντη (9)ασήμαντο (9)ασήμωναν (11)ασήμωνες (10)ασήμωσαν (11)ασήμωσες (10)ασίγαστα (10)ασίγαστε (10)ασίγαστη (10)ασίγαστο (10)ασίγητες (9)ασίγητης (9)ασίγητοι (10)ασίγητος (9)ασίγητου (11)ασίγητων (12)ασίκικες (8)ασίκικης (8)ασίκικοι (9)ασίκικος (8)ασίκικου (10)ασίκικων (11)ασίκισσα (8)ασίμωτες (10)ασίμωτης (10)ασίμωτοι (11)ασίμωτος (10)ασίμωτου (12)ασίμωτων (13)ασίτευτα (8)ασίτευτε (8)ασίτευτη (8)ασίτευτο (8)ασαφειών (14)ασβέστες (13)ασβέστης (13)ασβέστια (14)ασβέστιο (14)ασβέστου (15)ασβεστάς (13)ασβεστού (14)ασβεστών (14)ασβολερά (17)ασβολερέ (17)ασβολερή (17)ασβολερό (17)ασεβήσει (14)ασεβήστε (14)ασεβείας (13)ασεβείτε (14)ασεβειών (14)ασεβούμε (16)ασεβούσα (14)ασεβούσε (14)ασελγείς (11)ασελγούς (11)ασημάκης (9)ασημένια (9)ασημένιε (9)ασημένιο (9)ασημικού (10)ασημικών (10)ασημωθεί (20)ασημωτής (10)ασημότης (8)ασημώνει (9)ασημώσαν (9)ασημώσει (9)ασημώσου (10)ασημώστε (9)ασηπτικά (9)ασηπτικέ (9)ασηπτική (9)ασηπτικό (9)ασθένειά (15)ασθένεια (16)ασθένησα (16)ασθένησε (16)ασθενήσω (18)ασθενείς (15)ασθενικά (17)ασθενικέ (17)ασθενική (17)ασθενικό (17)ασθενούν (16)ασθενούς (15)ασθμάτων (20)ασθμαίνω (20)ασιανούς (6)ασιατικά (8)ασιατικέ (8)ασιατική (8)ασιατικό (8)ασικλίκι (11)ασιναίος (6)ασκάνιος (7)ασκήθηκα (18)ασκήθηκε (18)ασκήμιας (9)ασκήμιες (9)ασκήμιζα (19)ασκήμιζε (19)ασκήμισα (10)ασκήμισε (10)ασκήσαμε (10)ασκήσατε (8)ασκήσεις (7)ασκήσετε (8)ασκήσεων (10)ασκήσεως (9)ασκήσεώς (6)ασκήσουν (9)ασκήτεψα (17)ασκήτεψε (17)ασκήτρια (9)ασκίαστα (8)ασκίαστε (8)ασκίαστη (8)ασκίαστο (8)ασκείσαι (8)ασκείστε (8)ασκείται (8)ασκενάζι (17)ασκεπείς (8)ασκεπούς (8)ασκεριού (9)ασκεριών (9)ασκερλής (10)ασκεψίας (16)ασκεψίες (16)ασκηθείς (16)ασκηθούν (17)ασκημάδα (13)ασκημένα (10)ασκημένε (10)ασκημένη (10)ασκημένο (10)ασκημίζω (21)ασκημίσω (12)ασκητεία (8)ασκητεύω (10)ασκητικά (9)ασκητικέ (9)ασκητική (9)ασκητικό (9)ασκληπιό (11)ασκοειδή (11)ασκουσών (9)ασκούμαι (10)ασκούντα (8)ασκούντο (8)ασκούσαν (8)ασκούσες (7)ασκούταν (8)ασκραίος (8)ασκώντας (7)ασλανιού (9)ασούρωτα (10)ασούρωτε (10)ασούρωτη (10)ασούρωτο (10)ασπάλαθε (19)ασπάλαθο (19)ασπάλακα (11)ασπίλους (10)ασπαρούχ (16)ασπασίας (7)ασπασθεί (17)ασπασμοί (10)ασπασμού (10)ασπασμός (9)ασπασμών (10)ασπαστεί (8)ασπιρίνη (9)ασπράδας (11)ασπράδες (11)ασπράδια (12)ασπράδων (14)ασπρίζει (18)ασπρίλας (10)ασπρίλες (10)ασπρίσει (9)ασπρίσου (10)ασπρίστε (9)ασπριστή (9)ασπριστώ (9)ασπριτζή (18)ασπόνδων (13)ασσυρίας (8)ασσυρίων (11)ασσύριος (7)αστάθεια (16)αστάρτης (7)αστάρωμα (12)αστάρωνα (10)αστάρωνε (10)αστάρωσα (10)αστάρωσε (10)αστάρωτα (10)αστάρωτε (10)αστάρωτη (10)αστάρωτο (10)αστέγους (10)αστέρινα (8)αστέρινε (8)αστέρινη (8)αστέρινο (8)αστίατρε (8)αστίατρο (8)ασταθείς (15)ασταθούς (15)αστακούς (7)ασταριού (8)ασταριών (8)ασταρωθώ (19)ασταρώνω (10)ασταρώσω (10)αστασίας (6)αστασίες (6)αστασιών (7)ασταυρία (9)αστείους (7)αστειάκι (8)αστεράκι (9)αστερίας (7)αστερίες (7)αστερίων (10)αστεριού (8)αστεριών (8)αστερωτά (10)αστερωτέ (10)αστερωτή (10)αστερωτό (10)αστερόπη (9)αστερώνω (10)αστεϊσμέ (8)αστεϊσμό (8)αστιγμία (12)αστικούς (7)αστισμοί (9)αστισμού (9)αστισμός (8)αστισμών (9)αστοργία (11)αστοχήσω (16)αστοχίας (13)αστοχίες (13)αστοχείς (13)αστοχιών (14)αστοχούν (14)αστράκια (9)αστράπτω (11)αστράφτε (15)αστράφτω (17)αστράψει (17)αστράψτε (17)αστρίους (8)αστρίτες (7)αστρίτης (7)αστραίου (9)αστραπές (8)αστραπής (8)αστραπών (9)αστραχάν (15)αστραψιά (17)αστρικές (8)αστρικής (8)αστρικοί (9)αστρικού (9)αστρικός (8)αστρικών (9)αστριτών (8)αστυάγης (10)αστυάναξ (17)αστυνόμε (10)αστυνόμο (10)αστυόχης (14)αστόμωτα (11)αστόμωτε (11)αστόμωτη (11)αστόμωτο (11)αστόχησα (14)αστόχησε (14)αστύλωτα (11)αστύλωτε (11)αστύλωτη (11)αστύλωτο (11)ασυδοσία (11)ασυμπαθή (20)ασυνήθης (16)ασυνήθως (18)ασυναφής (14)ασυνεπές (8)ασυνεπής (8)ασυνεπών (9)ασυνεπώς (8)ασυνεχές (14)ασυνεχής (14)ασυνεχών (15)ασυνεχώς (14)ασφάλειά (15)ασφάλεια (16)ασφάλιζα (25)ασφάλιζε (25)ασφάλισή (15)ασφάλισα (16)ασφάλισε (16)ασφάλιση (16)ασφάλτου (17)ασφάλτων (18)ασφαλίζω (27)ασφαλίσω (18)ασφαλίτη (16)ασφαλείς (15)ασφαλούς (15)ασφοδέλι (19)ασφοδίλι (19)ασφριγής (17)ασφυγμία (20)ασφυκτιά (16)ασφυκτιώ (16)ασφυξίας (23)ασφόδελε (19)ασφόδελο (19)ασχήμιας (15)ασχήμιες (15)ασχήμιζα (25)ασχήμιζε (25)ασχήμισα (16)ασχήμισε (16)ασχήμυνα (17)ασχημίας (15)ασχημίες (15)ασχημίζω (27)ασχημίσω (18)ασχημονώ (16)ασχολίας (15)ασχολίες (15)ασχοληθώ (25)ασχολιών (16)ασωμάτων (13)ασόβαρος (14)ασύδοτες (9)ασύδοτης (9)ασύδοτοι (10)ασύδοτος (9)ασύδοτου (11)ασύδοτων (12)ασύλητες (8)ασύλητης (8)ασύλητοι (9)ασύλητος (8)ασύλητου (10)ασύλητων (11)ασύμβατα (16)ασύμβατε (16)ασύμβατη (16)ασύμβατο (16)ασύμφορα (17)ασύμφορε (17)ασύμφορη (17)ασύμφορο (17)ασύμφωνα (18)ασύμφωνε (18)ασύμφωνη (18)ασύμφωνο (18)ασύναπτα (8)ασύναπτε (8)ασύναπτη (8)ασύναπτο (8)ασύναχτα (14)ασύναχτε (14)ασύναχτη (14)ασύναχτο (14)ασύνδετα (10)ασύνδετε (10)ασύνδετη (10)ασύνδετο (10)ασύνειδα (10)ασύνειδε (10)ασύνειδη (10)ασύνειδο (10)ασύνετες (6)ασύνετης (6)ασύνετοι (7)ασύνετος (6)ασύνετου (8)ασύνετων (9)ασύνηθες (15)ασύνορες (7)ασύνορης (7)ασύνοροι (8)ασύνορος (7)ασύνορου (9)ασύνορων (10)ασύρματα (10)ασύρματε (10)ασύρματη (10)ασύρματο (10)ασύστατα (7)ασύστατε (7)ασύστατη (7)ασύστατο (7)ασύστολα (9)ασύστολε (9)ασύστολη (9)ασύστολο (9)ασύχαστα (14)ασύχαστε (14)ασύχαστη (14)ασύχαστο (14)ασώματες (8)ασώματης (8)ασώματοι (9)ασώματος (8)ασώματου (10)ασώματων (11)ασώπαστα (8)ασώπαστε (8)ασώπαστη (8)ασώπαστο (8)ατάιστες (6)ατάιστης (6)ατάιστοι (7)ατάιστος (6)ατάιστου (8)ατάιστων (9)ατάκτησα (8)ατάκτησε (8)ατάκτους (8)ατάλαντα (9)ατάλαντε (9)ατάλαντη (9)ατάλαντο (9)ατάραχες (14)ατάραχης (14)ατάραχοι (15)ατάραχος (14)ατάραχου (16)ατάραχων (17)ατάσθαλα (18)ατάσθαλε (18)ατάσθαλη (18)ατάσθαλο (18)ατέλειές (7)ατέλειας (8)ατέλειες (8)ατένιζαν (16)ατένιζες (15)ατένισαν (7)ατένισες (6)ατέντωτα (9)ατέντωτε (9)ατέντωτη (9)ατέντωτο (9)ατέρμονα (10)ατέρμονε (10)ατέρμονη (10)ατέρμονο (10)ατίθασες (15)ατίθασης (15)ατίθασοι (16)ατίθασος (15)ατίθασου (17)ατίθασων (18)ατίμαζαν (18)ατίμαζες (17)ατίμασαν (9)ατίμασες (8)ατίμασμα (11)ατίμητες (8)ατίμητης (8)ατίμητοι (9)ατίμητον (9)ατίμητος (8)ατίμητου (10)ατίμητων (11)ατίμωσης (10)ατίμωσις (10)ατίναχτα (14)ατίναχτε (14)ατίναχτη (14)ατίναχτο (14)αταβισμέ (16)αταβισμό (16)ατακτήσω (10)ατακτείς (7)ατακτούν (8)αταλάντη (9)αταξικές (16)αταξικής (16)αταξικοί (17)αταξικού (17)αταξικός (16)αταξικών (17)αταραξία (17)ατατούρκ (9)ατεκνίας (7)ατελειών (9)ατενίζει (16)ατενίσει (7)ατενίστε (7)ατεχνίας (13)ατζέντας (15)ατζέντες (15)ατζέντης (15)ατζαμούς (17)ατημελής (10)ατιμάζει (18)ατιμάσει (9)ατιμάσου (10)ατιμάστε (9)ατιμασμέ (11)ατιμασμό (11)ατιμαστώ (9)ατλάντων (11)ατλαζιού (18)ατλαζιών (18)ατλαζωτά (20)ατλαζωτέ (20)ατλαζωτή (20)ατλαζωτό (20)ατλαντίς (8)ατμάκατο (10)ατμάμαξα (20)ατμήλατα (11)ατμήλατε (11)ατμήλατη (11)ατμήλατο (11)ατμοποιώ (10)ατμόμυλε (14)ατμόμυλο (14)ατμώδεις (11)ατμώδους (12)ατολμίας (10)ατολμίες (10)ατολμιών (11)ατομικές (9)ατομικής (9)ατομικοί (10)ατομικού (10)ατομικός (9)ατομικών (10)ατομικώς (9)ατομισμέ (11)ατομισμό (11)ατομιστή (9)ατονήσει (7)ατονήστε (7)ατονίσει (7)ατονείτε (7)ατονικές (7)ατονικής (7)ατονικοί (8)ατονικού (8)ατονικός (7)ατονικών (8)ατονούμε (9)ατονούσα (7)ατονούσε (7)ατοξικές (16)ατοξικής (16)ατοξικοί (17)ατοξικού (17)ατοξικός (16)ατοξικών (17)ατοπικής (8)ατράκτου (10)ατράκτων (11)ατραξιόν (17)ατραπούς (8)ατρείδες (10)ατρειδών (11)ατριβείς (14)ατριβούς (14)ατροφήσω (17)ατροφίας (14)ατροφίες (14)ατροφείς (14)ατροφικά (16)ατροφικέ (16)ατροφική (16)ατροφικό (16)ατροφιών (15)ατροφούν (15)ατρόμητα (10)ατρόμητε (10)ατρόμητη (10)ατρόμητο (10)ατρόφησα (15)ατρόφησε (15)ατρύγητα (11)ατρύγητε (11)ατρύγητη (11)ατρύγητο (11)ατρύπητα (9)ατρύπητε (9)ατρύπητη (9)ατρύπητο (9)ατρύπωτα (11)ατρύπωτε (11)ατρύπωτη (11)ατρύπωτο (11)ατσάλινα (9)ατσάλινε (9)ατσάλινη (9)ατσάλινο (9)ατσάλωμα (13)ατσάλωνα (11)ατσάλωνε (11)ατσάλωσα (11)ατσάλωσε (11)ατσάλωση (11)ατσαλιάς (8)ατσαλιές (8)ατσαλιού (9)ατσαλιών (9)ατσαλωθώ (20)ατσαλώνω (11)ατσαλώσω (11)αττάλεια (9)αττίκιζα (17)αττίκιζε (17)αττίκισα (8)αττίκισε (8)ατταλεύς (8)αττικίζω (19)αττικίσω (10)αττικούς (7)ατυχήσει (15)ατυχήστε (15)ατυχείτε (15)ατυχούμε (17)ατυχούνε (15)ατυχούσα (15)ατυχούσε (15)ατόκιστα (8)ατόκιστε (8)ατόκιστη (8)ατόκιστο (8)ατόλμητα (11)ατόλμητε (11)ατόλμητη (11)ατόλμητο (11)ατόνησαν (7)ατόνησες (6)ατόνησης (6)ατόνησις (6)ατόνιστα (7)ατόνιστε (7)ατόνιστη (7)ατόνιστο (7)ατόφιους (14)ατύλιχτα (16)ατύλιχτε (16)ατύλιχτη (16)ατύλιχτο (16)ατύπωτες (9)ατύπωτης (9)ατύπωτοι (10)ατύπωτος (9)ατύπωτου (11)ατύπωτων (12)ατύχησαν (14)ατύχησες (13)αυγάτιζα (20)αυγάτιζε (20)αυγάτισα (11)αυγάτισε (11)αυγατίζω (22)αυγατίσω (13)αυγερινά (12)αυγερινέ (12)αυγερινή (12)αυγερινό (12)αυγινούς (10)αυγοειδή (14)αυγοθήκη (21)αυγοκόβω (21)αυγουλάς (13)αυγουλού (14)αυγούστω (13)αυθάδειά (19)αυθάδεια (20)αυθάδεις (19)αυθάδικα (21)αυθάδικε (21)αυθάδικη (21)αυθάδικο (21)αυθέντης (16)αυθεντία (17)αυλάκωμα (15)αυλάκωνα (13)αυλάκωνε (13)αυλάκωσα (13)αυλάκωσε (13)αυλάκωση (13)αυλάρχες (17)αυλάρχης (17)αυλήτρια (11)αυλακιάς (10)αυλακιές (10)αυλακιού (11)αυλακιών (11)αυλακωθώ (22)αυλακωτά (13)αυλακωτέ (13)αυλακωτή (13)αυλακωτό (13)αυλακώνω (13)αυλακώσω (13)αυλαρχών (18)αυλικούς (10)αυλωνίτη (12)αυλωτούς (11)αυλόγυρε (15)αυλόγυρο (15)αυλόγυρό (14)αυλόθυρα (21)αυξάναμε (19)αυξάνανε (17)αυξάνατε (17)αυξάνεις (16)αυξάνετε (17)αυξάνομε (19)αυξάνουν (18)αυξέντιε (17)αυξήθηκα (27)αυξήθηκε (27)αυξήσαμε (19)αυξήσανε (17)αυξήσατε (17)αυξήσεις (16)αυξήσετε (17)αυξήσεων (19)αυξήσεως (18)αυξήσεώς (15)αυξήσομε (19)αυξήσουν (18)αυξηθείς (25)αυξηθούν (26)αυξημένα (19)αυξημένε (19)αυξημένη (19)αυξημένο (19)αυξητικά (18)αυξητικέ (18)αυξητική (18)αυξητικό (18)αυξόντων (19)αυρήλιος (10)αυριανές (8)αυριανής (8)αυριανοί (9)αυριανού (9)αυριανός (8)αυριανών (9)αυστηρές (8)αυστηρής (8)αυστηροί (9)αυστηρού (9)αυστηρός (8)αυστηρών (9)αυστηρώς (8)αυστρίας (8)αυστραλό (11)αυσόνιοι (8)αυτάρκης (9)αυτήκοες (8)αυτήκοης (8)αυτήκοοι (9)αυτήκοος (8)αυτήκοου (10)αυτήκοων (11)αυταπάτη (9)αυταρχία (16)αυτισμού (10)αυτισμός (9)αυτογενή (11)αυτογκόλ (14)αυτοδικώ (12)αυτοδύτη (11)αυτολέων (12)αυτομαθή (19)αυτομολώ (12)αυτοπαθή (18)αυτοτελή (10)αυτουνού (9)αυτουργέ (13)αυτουργό (13)αυτοφυές (15)αυτοφυής (15)αυτοφυών (16)αυτοφυώς (15)αυτοφόρω (18)αυτοφώρω (18)αυτοψίας (16)αυτοψίες (16)αυτοψιών (17)αυτούσια (8)αυτούσιε (8)αυτούσιο (8)αυτόδηλα (13)αυτόδηλε (13)αυτόδηλη (13)αυτόδηλο (13)αυτόδικα (12)αυτόδικε (12)αυτόδικη (12)αυτόδικο (12)αυτόματα (10)αυτόματε (10)αυτόματη (10)αυτόματο (10)αυτόμολα (12)αυτόμολε (12)αυτόμολη (12)αυτόμολο (12)αυτόνομα (10)αυτόνομε (10)αυτόνομη (10)αυτόνομο (10)αυτόπτες (8)αυτόπτης (8)αυτόπτις (8)αυτόφορη (16)αυτόφυτα (16)αυτόφυτε (16)αυτόφυτη (16)αυτόφυτο (16)αυτόφωρα (18)αυτόφωρε (18)αυτόφωρη (18)αυτόφωρο (18)αυτόφωτα (17)αυτόφωτε (17)αυτόφωτη (17)αυτόφωτο (17)αυτόχθων (26)αυτόχθών (23)αυτώναμε (10)αυτώνατε (8)αυτώνεις (7)αυτώνετε (8)αυτώνουν (9)αυτώσαμε (10)αυτώσατε (8)αυτώσεις (7)αυτώσετε (8)αυτώσουν (9)αυχενικά (16)αυχενικέ (16)αυχενική (16)αυχενικό (16)αυχμηρές (17)αυχμηρής (17)αυχμηροί (18)αυχμηρού (18)αυχμηρός (17)αυχμηρών (18)αυχμηρώς (17)αφάγωτες (18)αφάγωτης (18)αφάγωτοι (19)αφάγωτος (18)αφάγωτου (20)αφάγωτων (21)αφάνειας (13)αφάνειες (13)αφάνιζαν (23)αφάνιζες (22)αφάνισαν (14)αφάνισες (13)αφέγγαρα (21)αφέγγαρε (21)αφέγγαρη (21)αφέγγαρο (21)αφέθηκαν (24)αφέθηκες (23)αφέλειας (15)αφέλειες (15)αφέσιμες (15)αφέσιμης (15)αφέσιμοι (16)αφέσιμος (15)αφέσιμου (17)αφέσιμων (18)αφήγησης (16)αφήγησις (16)αφήνεσαι (14)αφήνεστε (14)αφήνεται (14)αφήνομαι (16)αφήνοντά (13)αφήνοντα (14)αφήνουμε (17)αφήνουνε (15)αφήσουμε (17)αφήσουνε (15)αφίδρωση (20)αφίλευτα (17)αφίλευτε (17)αφίλευτη (17)αφίλευτο (17)αφίλητες (15)αφίλητης (15)αφίλητοι (16)αφίλητος (15)αφίλητου (17)αφίλητων (18)αφίλιωτα (18)αφίλιωτε (18)αφίλιωτη (18)αφίλιωτο (18)αφίμωτες (17)αφίμωτης (17)αφίμωτοι (18)αφίμωτος (17)αφίμωτου (19)αφίμωτων (20)αφαίμαξη (25)αφαίρεσή (14)αφαίρεσα (15)αφαίρεσε (15)αφαίρεση (15)αφαιρέσω (17)αφαιρέτη (15)αφαιρείς (14)αφαιρεθώ (24)αφαιρετά (15)αφαιρετέ (15)αφαιρετή (15)αφαιρετό (15)αφαιρούν (15)αφανίζει (23)αφανίσει (14)αφανίσου (15)αφανίστε (14)αφανειών (14)αφανισμέ (16)αφανισμό (16)αφανιστώ (14)αφαρπάζω (27)αφασικές (14)αφασικής (14)αφασικοί (15)αφασικού (15)αφασικός (14)αφασικών (15)αφγανικά (18)αφγανικό (18)αφεαυτής (14)αφεγγείς (19)αφεγγούς (19)αφεθείτε (23)αφεθούμε (25)αφειδείς (16)αφειδούς (16)αφελειών (16)αφεντεύω (16)αφεντιάς (13)αφεντιές (13)αφεντικά (15)αφεντικέ (15)αφεντικό (15)αφεντιών (14)αφετέρου (16)αφετηρία (15)αφεύκτως (16)αφηγήσου (18)αφηγείτο (17)αφηγηθεί (26)αφηγητές (16)αφηγητής (16)αφηγητών (17)αφημένες (15)αφημένης (15)αφημένοι (16)αφημένος (15)αφημένου (17)αφημένων (18)αφηνίαση (14)αφηνιάζω (25)αφηνόταν (14)αφθαρσία (24)αφθονήσω (25)αφθονίας (22)αφθονίες (22)αφθονείς (22)αφθονιών (23)αφθονούν (23)αφθόνησα (23)αφθόνησε (23)αφθώδεις (25)αφθώδους (26)αφιέρωμά (18)αφιέρωμα (19)αφιέρωνα (17)αφιέρωνε (17)αφιέρωσή (16)αφιέρωσα (17)αφιέρωσε (17)αφιέρωση (17)αφιερωθώ (26)αφιερώνω (17)αφιερώσω (17)αφιονίζω (25)αφιονίσω (16)αφιονιού (14)αφιονιών (14)αφιππεύω (18)αφιχθείς (29)αφιχθούν (30)αφιόνιζα (23)αφιόνιζε (23)αφιόνισα (14)αφιόνισε (14)αφλεγείς (18)αφλεγούς (18)αφοπλίζω (28)αφοπλίσω (19)αφορίζει (24)αφορίσει (15)αφορίσου (16)αφορίστε (15)αφορεσμέ (17)αφορεσμό (17)αφορισμέ (17)αφορισμό (17)αφοριστώ (15)αφορμίζω (28)αφορμίσω (19)αφορούμε (17)αφορούσα (15)αφορούσε (15)αφορώντα (15)αφοσίωσή (15)αφοσίωση (16)αφοσιωθώ (25)αφράτους (15)αφρίζαμε (26)αφρίζατε (24)αφρίζεις (23)αφρίζετε (24)αφρίζουν (25)αφρίσαμε (17)αφρίσατε (15)αφρίσεις (14)αφρίσετε (15)αφρίσουν (16)αφρικανό (16)αφροδίτη (18)αφροσύνη (15)αφρόγαλα (20)αφρόψαρα (25)αφρόψαρο (25)αφρώδεις (17)αφρώδους (18)αφυλαξία (26)αφυπνίζω (27)αφυπνίσω (18)αφόδευμα (20)αφόδευση (18)αφόπλιζα (26)αφόπλιζε (26)αφόπλισα (17)αφόπλισε (17)αφόπλιση (17)αφόρετες (14)αφόρετης (14)αφόρετοι (15)αφόρετος (14)αφόρετου (16)αφόρετων (17)αφόρητες (14)αφόρητης (14)αφόρητοι (15)αφόρητος (14)αφόρητου (16)αφόρητων (17)αφόριζαν (24)αφόριζες (23)αφόρισαν (15)αφόρισες (14)αφόρμιζα (26)αφόρμιζε (26)αφόρμισα (17)αφόρμισε (17)αφόρτωτα (17)αφόρτωτε (17)αφόρτωτη (17)αφόρτωτο (17)αφύλακτα (17)αφύλακτε (17)αφύλακτη (17)αφύλακτο (17)αφύλαχτα (23)αφύλαχτε (23)αφύλαχτη (23)αφύλαχτο (23)αφύπνιζα (24)αφύπνιζε (24)αφύπνισα (15)αφύπνισε (15)αφύπνιση (15)αφύσικες (14)αφύσικης (14)αφύσικοι (15)αφύσικος (14)αφύσικου (16)αφύσικων (17)αφύτευτα (15)αφύτευτε (15)αφύτευτη (15)αφύτευτο (15)αφύτρωτα (17)αφύτρωτε (17)αφύτρωτη (17)αφύτρωτο (17)αφώτιστα (14)αφώτιστε (14)αφώτιστη (14)αφώτιστο (14)αχάλαστα (16)αχάλαστε (16)αχάλαστη (16)αχάλαστο (16)αχάραγες (17)αχάραγης (17)αχάραγοι (18)αχάραγος (17)αχάραγου (19)αχάραγων (20)αχάρακτα (16)αχάρακτε (16)αχάρακτη (16)αχάρακτο (16)αχάραχτα (22)αχάραχτε (22)αχάραχτη (22)αχάραχτο (22)αχάριστα (15)αχάριστε (15)αχάριστη (15)αχάριστο (15)αχέροντα (15)αχίλλεια (18)αχίλλειε (18)αχίλλειο (18)αχαμνάδα (19)αχαμνούς (15)αχαρίτως (16)αχαρνεύς (14)αχαχούχα (28)αχαϊκούς (13)αχειλιού (16)αχειλιών (16)αχερδούς (17)αχερώνας (14)αχθοφόρε (31)αχθοφόρο (31)αχιβάδας (23)αχιβάδες (23)αχιβάδων (26)αχιλλέας (17)αχιλλέως (19)αχιλλεύς (17)αχλαδιάς (18)αχλαδιές (18)αχλαδιού (19)αχλαδιών (19)αχμάκικα (18)αχμάκικο (18)αχμάτοβα (23)αχνίζαμε (25)αχνίζατε (23)αχνίζεις (22)αχνίζετε (23)αχνίζουν (24)αχνίσαμε (16)αχνίσατε (14)αχνίσεις (13)αχνίσετε (14)αχνίσουν (15)αχναριού (15)αχναριών (15)αχνιστές (13)αχνιστής (13)αχνιστεί (14)αχνιστοί (14)αχνιστού (14)αχνιστός (13)αχνιστών (14)αχνοκέρι (16)αχολόγια (19)αχουριού (16)αχουριών (16)αχράντων (17)αχρέωτες (16)αχρέωτης (16)αχρέωτοι (17)αχρέωτος (16)αχρέωτου (18)αχρέωτων (19)αχρήστου (16)αχρήστων (17)αχρείους (15)αχρησίας (14)αχρησίες (14)αχρησιών (15)αχρηστία (15)αχρωμίας (18)αχταρμάς (16)αχτιδωτά (19)αχτιδωτέ (19)αχτιδωτή (19)αχτιδωτό (19)αχτύπητα (15)αχτύπητε (15)αχτύπητη (15)αχτύπητο (15)αχυρένια (16)αχυρένιε (16)αχυρένιο (16)αχυρώνας (15)αχυρώνες (15)αχυρώνων (18)αχωνεψιά (25)αχόρταγα (18)αχόρταγε (18)αχόρταγη (18)αχόρταγο (18)αχύλωτες (17)αχύλωτης (17)αχύλωτοι (18)αχύλωτος (17)αχύλωτου (19)αχύλωτων (20)αχώνευτα (15)αχώνευτε (15)αχώνευτη (15)αχώνευτο (15)αχώρετος (14)αχώρητος (14)αχώριστα (15)αχώριστε (15)αχώριστη (15)αχώριστο (15)αψέκαστα (17)αψέκαστε (17)αψέκαστη (17)αψέκαστο (17)αψήφαγαν (26)αψήφαγες (25)αψήφησαν (23)αψήφησες (22)αψήφισαν (23)αψήφιστα (23)αψήφιστε (23)αψήφιστη (23)αψήφιστο (23)αψίθυμες (27)αψίθυμης (27)αψίθυμοι (28)αψίθυμος (27)αψίθυμου (29)αψίθυμων (30)αψίκορες (17)αψίκορης (17)αψίκοροι (18)αψίκορος (17)αψίκορου (19)αψίκορων (20)αψίχολες (24)αψίχολης (24)αψίχολοι (25)αψίχολος (24)αψίχολου (26)αψίχολων (27)αψεντιού (16)αψεντιών (16)αψευδείς (19)αψευδούς (19)αψηφήσει (23)αψηφήστε (23)αψηφίσει (23)αψηφητής (22)αψηφισιά (23)αψηφούμε (25)αψηφούσα (23)αψηφούσε (23)αψιδωτές (20)αψιδωτής (20)αψιδωτοί (21)αψιδωτού (21)αψιδωτός (20)αψιδωτών (21)αψιθυμία (28)αψιμαχία (25)αψιμαχεί (25)αψύτατες (15)αψύτατης (15)αψύτατοι (16)αψύτατος (15)αψύτατου (17)αψύτατων (18)αψύτερες (16)αψύτερης (16)αψύτεροι (17)αψύτερος (16)αψύτερου (18)αψύτερων (19)αψύχωτες (24)αψύχωτης (24)αψύχωτοι (25)αψύχωτος (24)αψύχωτου (26)αψύχωτων (27)αψώνιστα (16)αψώνιστε (16)αψώνιστη (16)αψώνιστο (16)αϊδινίου (10)αϊδωνεύς (10)αϊνστάιν (6)αόμματες (10)αόμματης (10)αόμματοι (11)αόμματος (10)αόμματου (12)αόμματων (13)αόρατους (8)αόριστες (7)αόριστης (7)αόριστοι (8)αόριστον (8)αόριστος (7)αόριστου (9)αόριστων (10)αύγουστε (11)αύγουστο (11)αύξαιναν (16)αύξοντες (15)αύξοντος (15)αύξουσας (16)αύξουσες (16)αύτανδρα (11)αύτανδρε (11)αύτανδρη (11)αύτανδρο (11)αύταρκες (8)