Α 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Α (11004)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

αήττητους (8)αίλουρους (12)αίσχιστες (14)αίσχιστης (14)αίσχιστοι (15)αίσχιστος (14)αίσχιστου (16)αίσχιστων (17)αβάκαινον (16)αβάπτιστα (16)αβάπτιστο (16)αβάρετους (16)αβάσιμους (17)αβάσιστες (14)αβάσιστης (14)αβάσιστοι (15)αβάσιστος (14)αβάσιστου (16)αβάσιστων (17)αβάσκαντα (16)αβάσκαντε (16)αβάσκαντη (16)αβάσκαντο (16)αβάσταγες (17)αβάσταγης (17)αβάσταγοι (18)αβάσταγος (17)αβάσταγου (19)αβάσταγων (20)αβάστακτο (16)αβάσταχτα (22)αβάσταχτε (22)αβάσταχτη (22)αβάσταχτο (22)αβάφτιστα (22)αβάφτιστε (22)αβάφτιστη (22)αβάφτιστο (22)αβέβαιους (22)αβέβηλους (24)αβέλτερες (17)αβέλτερης (17)αβέλτεροι (18)αβέλτερος (17)αβέλτερου (19)αβέλτερων (20)αβίαστους (15)αβανιάρης (15)αβαντίδας (17)αβαντζάρω (27)αβαρβαρέα (24)αβασταγών (18)αββαδίδες (27)αββασίδες (24)αβγάτιζαν (27)αβγάτιζες (26)αβγάτισαν (18)αβγάτισες (17)αβγάτισμα (20)αβγατίζει (27)αβγατίσει (18)αβγατίστε (18)αβγαταίνω (20)αβγοειδές (20)αβγοειδής (20)αβγοειδών (21)αβγολόγος (22)αβγουλάκι (22)αβγουλάτα (21)αβγουλάτε (21)αβγουλάτη (21)αβγουλάτο (21)αβγουλίλα (23)αβδηρίτες (18)αβδηρίτης (18)αβδηριτών (19)αβεβήλωτα (26)αβεβήλωτε (26)αβεβήλωτη (26)αβεβήλωτο (26)αβεβαίωτα (24)αβεβαίωτε (24)αβεβαίωτη (24)αβεβαίωτο (24)αβελάρδος (20)αβελτίωτη (19)αβελτερία (18)αβελτηρία (18)αβενάριος (15)αβεντίνος (14)αβεσσαλώμ (19)αβησσυνία (16)αβησσυνός (15)αβικέννας (15)αβιοτικές (15)αβιοτικής (15)αβιοτικοί (16)αβιοτικού (16)αβιοτικός (15)αβιοτικών (16)αβλέμονας (18)αβλέπτημα (20)αβλόγητες (19)αβλόγητης (19)αβλόγητοι (20)αβλόγητος (19)αβλόγητου (21)αβλόγητων (22)αβοήθητες (23)αβοήθητης (23)αβοήθητοι (24)αβοήθητος (23)αβοήθητου (25)αβοήθητων (26)αβουλήτως (19)αβουλησία (18)αβούλητες (16)αβούλητης (16)αβούλητοι (17)αβούλητος (16)αβούλητου (18)αβούλητων (19)αβούλωτες (18)αβούλωτης (18)αβούλωτοι (19)αβούλωτος (18)αβούλωτου (20)αβούλωτων (21)αβράβευτα (24)αβράβευτε (24)αβράβευτη (24)αβράβευτο (24)αβράκωτες (18)αβράκωτης (18)αβράκωτοι (19)αβράκωτος (18)αβράκωτου (20)αβράκωτων (21)αβράχυντα (24)αβράχυντε (24)αβράχυντη (24)αβράχυντο (24)αβραμιαία (18)αβραμιαίε (18)αβραμιαίο (18)αβρινάτες (15)αβροκόμας (18)αβροτέλης (17)αβρόμιστα (18)αβρόμιστε (18)αβρόμιστη (18)αβρόμιστο (18)αβρότητες (15)αβρώνυχος (23)αβυσσαλέα (18)αβυσσαλέε (18)αβυσσαλέο (18)αβυσσωδών (21)αβυσσώδες (18)αβυσσώδης (18)αβόλευτες (17)αβόλευτης (17)αβόλευτοι (18)αβόλευτος (17)αβόλευτου (19)αβόλευτων (20)αβόσκητες (15)αβόσκητης (15)αβόσκητοι (16)αβόσκητος (15)αβόσκητου (17)αβόσκητων (18)αβύζαχτες (30)αβύζαχτης (30)αβύζαχτοι (31)αβύζαχτος (30)αβύζαχτου (32)αβύζαχτων (33)αβύθιστες (23)αβύθιστης (23)αβύθιστοι (24)αβύθιστος (23)αβύθιστου (25)αβύθιστων (26)αγάθαρχος (27)αγάθυρσος (21)αγάλακτες (13)αγάλακτης (13)αγάλακτοι (14)αγάλακτος (13)αγάλακτου (15)αγάλακτων (16)αγάλλεσαι (15)αγάλλεστε (15)αγάλλεται (15)αγάλλομαι (17)αγάλματος (14)αγάνωτους (13)αγάπανθος (20)αγέλαστες (12)αγέλαστης (12)αγέλαστοι (13)αγέλαστος (12)αγέλαστου (14)αγέλαστων (15)αγέμιστες (12)αγέμιστης (12)αγέμιστοι (13)αγέμιστος (12)αγέμιστου (14)αγέμιστων (15)αγέννητες (10)αγέννητης (10)αγέννητοι (11)αγέννητος (10)αγέννητου (12)αγέννητων (13)αγέραστες (11)αγέραστης (11)αγέραστοι (12)αγέραστος (11)αγέραστου (13)αγέραστων (14)αγέρωχους (21)αγήσανδρο (15)αγήτευτες (11)αγήτευτης (11)αγήτευτοι (12)αγήτευτος (11)αγήτευτου (13)αγήτευτων (14)αγίνωτους (13)αγαθιάρης (20)αγαθοεργά (24)αγαθοεργέ (24)αγαθοεργή (24)αγαθοεργό (24)αγαθοκλής (22)αγαθοσύνη (20)αγαθούλης (21)αγαθότερα (21)αγαθότητα (20)αγαλακτία (14)αγαλλίαση (15)αγαλλιάζω (26)αγαλλόταν (15)αγαλμάτια (15)αγαλμάτιο (15)αγαλμάτων (17)αγαμέμνων (17)αγαμιαίας (12)αγαμιαίες (12)αγαμιαίοι (13)αγαμιαίος (12)αγαμιαίου (14)αγαμιαίων (15)αγανακτεί (12)αγαπάγαμε (17)αγαπάγανε (15)αγαπάγατε (15)αγαπήθηκα (22)αγαπήθηκε (22)αγαπήσαμε (14)αγαπήσανε (12)αγαπήσατε (12)αγαπήσεις (11)αγαπήσετε (12)αγαπήσομε (14)αγαπήσουν (13)αγαπηθείς (20)αγαπηθούν (21)αγαπημένα (14)αγαπημένε (14)αγαπημένη (14)αγαπημένο (14)αγαπητικό (13)αγαπητούς (11)αγαπιέμαι (14)αγαπιέσαι (12)αγαπιέστε (12)αγαπιέται (12)αγαπιόταν (12)αγαπούσαν (12)αγαπούσες (11)αγαπώντας (11)αγαρίστης (11)αγαρηνούς (11)αγγέλθηκα (26)αγγέλισσα (16)αγγέλλουν (19)αγγέλματα (18)αγγίγματα (19)αγγίζεσαι (23)αγγίζεστε (23)αγγίζεται (23)αγγίζομαι (25)αγγίζουμε (26)αγγίζουνε (24)αγγίξουμε (26)αγγίξουνε (24)αγγίσουμε (17)αγγίχτηκα (22)αγγίχτηκε (22)αγγαρείας (14)αγγαρείες (14)αγγειακές (14)αγγειακής (14)αγγειακοί (15)αγγειακού (15)αγγειακός (14)αγγειακών (15)αγγελάκης (16)αγγελάκια (17)αγγελίδης (18)αγγελικές (16)αγγελικής (16)αγγελικοί (17)αγγελικού (17)αγγελικός (16)αγγελικών (17)αγγελούδι (19)αγγιγμένο (19)αγγιζόταν (23)αγγιχτείς (20)αγγιχτούν (21)αγγλικανή (17)αγγλικούς (16)αγγλισμός (17)αγγλισμών (18)αγγλομαθή (27)αγγλομανή (18)αγγλόφιλα (25)αγγλόφιλε (25)αγγλόφιλη (25)αγγλόφιλο (25)αγγλόφωνα (25)αγγλόφωνε (25)αγγλόφωνη (25)αγγλόφωνο (25)αγγουράκι (17)αγγουριού (16)αγείσωτες (12)αγείσωτης (12)αγείσωτοι (13)αγείσωτος (12)αγείσωτου (14)αγείσωτων (15)αγελαίους (13)αγελαδινά (16)αγελαδινή (16)αγελαδινό (16)αγεφύρωτα (21)αγεφύρωτε (21)αγεφύρωτη (21)αγεφύρωτο (21)αγεώργητα (15)αγεώργητε (15)αγεώργητη (15)αγεώργητο (15)αγησίλαος (12)αγησίλαου (14)αγησιλάου (14)αγιάζεσαι (20)αγιάζεστε (20)αγιάζεται (20)αγιάζομαι (22)αγιάσματα (13)αγιάσουμε (14)αγιάστηκα (12)αγιάστηκε (12)αγιαζόταν (20)αγιασμένα (13)αγιασμένο (13)αγιασμούς (12)αγιαστήρα (12)αγιογράφο (22)αγιογραφώ (22)αγιολογία (16)αγιολόγιο (16)αγιολόγος (15)αγιοσύνης (10)αγιωνυμία (16)αγιωνύμιο (15)αγιωτικές (13)αγιωτικής (13)αγιωτικοί (14)αγιωτικού (14)αγιωτικός (13)αγιωτικών (14)αγιόκλημα (16)αγιότατος (10)αγιότητας (10)αγιώνυμες (13)αγιώνυμης (13)αγιώνυμοι (14)αγιώνυμος (13)αγιώνυμου (15)αγιώνυμων (16)αγκάθινες (20)αγκάθινης (20)αγκάθινοι (21)αγκάθινος (20)αγκάθινου (22)αγκάθινων (23)αγκάθωναν (23)αγκάθωνες (22)αγκάθωσαν (23)αγκάθωσες (22)αγκάλιαζα (23)αγκάλιαζε (23)αγκάλιασα (14)αγκάλιασε (14)αγκίστρια (13)αγκίστρου (14)αγκίστρων (15)αγκαθένια (21)αγκαθένιε (21)αγκαθένιο (21)αγκαθερές (21)αγκαθερής (21)αγκαθεροί (22)αγκαθερού (22)αγκαθερός (21)αγκαθερών (22)αγκαθιάζω (32)αγκαθωτές (22)αγκαθωτής (22)αγκαθωτοί (23)αγκαθωτού (23)αγκαθωτός (22)αγκαθωτών (23)αγκαθώνει (21)αγκαθώσει (21)αγκαθώστε (21)αγκαλίτσα (14)αγκαλιάζω (25)αγκαλιάσω (16)αγκινάρες (12)αγκιστριά (13)αγκιστρόω (15)αγκιόστρα (13)αγκολέζος (22)αγκυλωτές (16)αγκυλωτής (16)αγκυλωτοί (17)αγκυλωτού (17)αγκυλωτός (16)αγκυλωτών (17)αγκυλώνει (15)αγκυλώσει (15)αγκυλώστε (15)αγκυρωτός (15)αγκωνιάζω (25)αγκύλωναν (16)αγκύλωνες (15)αγκύλωσαν (16)αγκύλωσες (15)αγκύλωσις (15)αγλέουρας (14)αγλαονίκη (14)αγλαοφήμη (22)αγλύκαντα (14)αγλύκαντε (14)αγλύκαντη (14)αγλύκαντο (14)αγνάντεμα (13)αγνάντευε (12)αγνάντεψε (20)αγνίζουμε (23)αγνίσουμε (14)αγναντεύω (13)αγνοήθηκα (21)αγνοήθηκε (21)αγνοήσαμε (13)αγνοήσανε (11)αγνοήσατε (11)αγνοήσεις (10)αγνοήσετε (11)αγνοήσομε (13)αγνοήσουν (12)αγνοείσαι (11)αγνοείστε (11)αγνοείται (11)αγνοηθείς (19)αγνοηθούν (20)αγνοημένη (13)αγνοημένο (13)αγνοούμαι (13)αγνοούντο (11)αγνοούσαν (11)αγνοούσες (10)αγνοώντας (10)αγνωμόνως (16)αγνότητας (10)αγνώμονας (12)αγνώμονες (12)αγνώριστα (12)αγνώριστε (12)αγνώριστη (12)αγνώριστο (12)αγνώστους (11)αγοήτευτα (12)αγοήτευτε (12)αγοήτευτη (12)αγοήτευτο (12)αγοράζαμε (23)αγοράζανε (21)αγοράζατε (21)αγοράζεις (20)αγοράζετε (21)αγοράζομε (23)αγοράζουν (22)αγοράσαμε (14)αγοράσανε (12)αγοράσατε (12)αγοράσεις (11)αγοράσετε (12)αγοράσομε (14)αγοράσουν (13)αγορήτρια (13)αγορασθέν (21)αγορασθεί (21)αγοραστές (11)αγοραστής (11)αγοραστεί (12)αγοραστοί (12)αγοραστού (12)αγοραστός (11)αγοραστών (12)αγορεύσει (12)αγουρίδης (15)αγουρωπές (15)αγουρωπής (15)αγουρωποί (16)αγουρωπού (16)αγουρωπός (15)αγουρωπών (16)αγράμματα (16)αγράμματε (16)αγράμματη (16)αγράμματο (16)αγράμπελη (17)αγραφιώτη (19)αγρευόταν (13)αγρεύεσαι (12)αγρεύεστε (12)αγρεύεται (12)αγρεύομαι (14)αγρεύσιμα (14)αγρεύσιμε (14)αγρεύσιμη (14)αγρεύσιμο (14)αγριέψαμε (23)αγριελιάς (13)αγριελιές (13)αγριελιών (14)αγριεμένη (14)αγριεμένο (14)αγρικόλας (14)αγριλίσια (14)αγριλίσιε (14)αγριλίσιο (14)αγριοβόρι (20)αγριομιλώ (16)αγριοπήρε (14)αγριοτόπι (13)αγριππίνα (14)αγριωπούς (14)αγριόγατα (15)αγριόγατο (15)αγριότερα (13)αγριότητά (11)αγριότητα (12)αγριόχηνα (19)αγριώναμε (14)αγριώνατε (12)αγριώνεις (11)αγριώνετε (12)αγριώνουν (13)αγριώσαμε (14)αγριώσατε (12)αγριώσεις (11)αγριώσετε (12)αγριώσουν (13)αγροίκους (13)αγροικίας (12)αγροικίες (12)αγροκήπιο (14)αγρολήπτη (15)αγροληψία (23)αγρονομία (14)αγρονόμοι (14)αγρονόμος (13)αγρονόμου (15)αγρονόμων (16)αγροτικές (12)αγροτικής (12)αγροτικοί (13)αγροτικού (13)αγροτικόν (13)αγροτικός (12)αγροτικών (13)αγροφάγος (21)αγροφύλαξ (30)αγρυπνάει (14)αγρυπνάμε (16)αγρυπνάνε (14)αγρυπνάτε (14)αγρυπνήσω (16)αγρυπνούν (14)αγρωνύμιο (16)αγρωστώδη (17)αγρόκηπος (13)αγρόκτημά (14)αγρόκτημα (15)αγρότισσα (12)αγρύπνησα (13)αγρύπνησε (13)αγυάλιστα (14)αγυάλιστε (14)αγυάλιστη (14)αγυάλιστο (14)αγυμνασιά (14)αγυρτείες (12)αγυρτικός (13)αγχέμαχος (26)αγχιασμός (19)αγχιστεία (18)αγχωθούμε (31)αγχωμένης (21)αγχωμένοι (22)αγχωμένος (21)αγχωνόταν (20)αγχωτικός (20)αγχόμαστε (20)αγχόσαστε (18)αγχώθηκαν (28)αγχώνεσαι (18)αγχώνεστε (18)αγχώνεται (18)αγχώνομαι (20)αγχώνουμε (21)αγχώσουμε (21)αγωγιάτες (15)αγωγιάτης (15)αγωγιατών (16)αγωνιούμε (15)αγωνιούσα (13)αγωνιούσε (13)αγωνισθεί (22)αγωνιστές (12)αγωνιστής (12)αγωνιστεί (13)αγωνιστών (13)αγωνιωδών (18)αγωνιωδώς (17)αγωνιώδες (15)αγωνιώδης (15)αγωνοθέτη (22)αγόγγυστα (18)αγόγγυστε (18)αγόγγυστη (18)αγόγγυστο (18)αγόμασταν (13)αγόρευσαν (13)αγόρευσις (12)αγόσασταν (11)αγύμναστα (13)αγύμναστε (13)αγύμναστη (13)αγύμναστο (13)αγύρευτες (12)αγύρευτης (12)αγύρευτοι (13)αγύρευτος (12)αγύρευτου (14)αγύρευτων (15)αγύριστες (11)αγύριστης (11)αγύριστοι (12)αγύριστος (11)αγύριστου (13)αγύριστων (14)αγύρτηδες (14)αγύρτηδων (17)αγύρτισσα (12)αγώγιμους (16)αδάγκωτος (16)αδάκρυτες (13)αδάκρυτης (13)αδάκρυτοι (14)αδάκρυτος (13)αδάκρυτου (15)αδάκρυτων (16)αδάμαντας (12)αδάμαντος (12)αδάμαστες (12)αδάμαστης (12)αδάμαστοι (13)αδάμαστος (12)αδάμαστου (14)αδάμαστων (15)αδάνειστα (11)αδάνειστε (11)αδάνειστη (11)αδάνειστο (11)αδάπανους (12)αδέκαρους (13)αδέκαστες (11)αδέκαστης (11)αδέκαστοι (12)αδέκαστον (12)αδέκαστος (11)αδέκαστου (13)αδέκαστων (14)αδέλφωναν (22)αδέλφωνες (21)αδέλφωσαν (22)αδέλφωσες (21)αδέρφωναν (21)αδέρφωνες (20)αδέρφωσαν (21)αδέρφωσες (20)αδέσμευτα (14)αδέσμευτε (14)αδέσμευτη (14)αδέσμευτο (14)αδέσποτες (11)αδέσποτης (11)αδέσποτοι (12)αδέσποτος (11)αδέσποτου (13)αδέσποτων (14)αδέψητους (20)αδήλωτους (15)αδήμευτες (13)αδήμευτης (13)αδήμευτοι (14)αδήμευτος (13)αδήμευτου (15)αδήμευτων (16)αδήριτους (12)αδίδακτος (14)αδίδαχτος (20)αδίκαστες (11)αδίκαστης (11)αδίκαστοι (12)αδίκαστος (11)αδίκαστου (13)αδίκαστων (14)αδίπλωτες (15)αδίπλωτης (15)αδίπλωτοι (16)αδίπλωτος (15)αδίπλωτου (17)αδίπλωτων (18)αδίστακτα (12)αδίστακτε (12)αδίστακτη (12)αδίστακτο (12)αδίσταχτα (18)αδίσταχτε (18)αδίσταχτη (18)αδίσταχτο (18)αδίψαστες (19)αδίψαστης (19)αδίψαστοι (20)αδίψαστος (19)αδίψαστου (21)αδίψαστων (22)αδίωκτους (14)αδαμάντιο (13)αδαμιαίος (12)αδαμιαίως (14)αδαπάνητα (12)αδαπάνητε (12)αδαπάνητη (12)αδαπάνητο (12)αδείπνητα (12)αδείπνητε (12)αδείπνητη (12)αδείπνητο (12)αδειάζεις (19)αδειάζουν (21)αδειάσαμε (13)αδειάσανε (11)αδειάσεις (10)αδειάσετε (11)αδειάσουν (12)αδειανούς (10)αδειούχες (17)αδειούχοι (18)αδειούχος (17)αδειούχου (19)αδειούχων (20)αδελέαστα (13)αδελέαστε (13)αδελέαστη (13)αδελέαστο (13)αδελφάκια (21)αδελφάτου (21)αδελφικές (20)αδελφικής (20)αδελφικού (21)αδελφικός (20)αδελφικών (21)αδελφικώς (20)αδελφούλα (22)αδελφούλη (22)αδελφότης (19)αδελφώνει (20)αδελφώσει (20)αδελφώστε (20)αδενικούς (11)αδενοειδή (14)αδεξιότης (19)αδερφικές (19)αδερφικής (19)αδερφικοί (20)αδερφικού (20)αδερφικός (19)αδερφικών (20)αδερφώνει (19)αδερφώσει (19)αδερφώστε (19)αδημονίας (12)αδημονούν (13)αδιάβαστα (18)αδιάβαστε (18)αδιάβαστη (18)αδιάβαστο (18)αδιάβατες (17)αδιάβατης (17)αδιάβατοι (18)αδιάβατος (17)αδιάβατου (19)αδιάβατων (20)αδιάβλητα (20)αδιάβλητε (20)αδιάβλητη (20)αδιάβλητο (20)αδιάβροχα (26)αδιάβροχε (26)αδιάβροχη (26)αδιάβροχο (26)αδιάβρωτα (21)αδιάβρωτε (21)αδιάβρωτη (21)αδιάβρωτο (21)αδιάδοτος (13)αδιάθετες (19)αδιάθετης (19)αδιάθετοι (20)αδιάθετος (19)αδιάθετου (21)αδιάθετων (22)αδιάκοπες (12)αδιάκοπης (12)αδιάκοποι (13)αδιάκοπος (12)αδιάκοπου (14)αδιάκοπτα (13)αδιάκοπων (15)αδιάκριτα (13)αδιάκριτε (13)αδιάκριτη (13)αδιάκριτο (13)αδιάλεχτα (20)αδιάλυτες (13)αδιάλυτης (13)αδιάλυτοι (14)αδιάλυτος (13)αδιάλυτου (15)αδιάλυτων (16)αδιάνυτος (11)αδιάπτωτα (14)αδιάπτωτε (14)αδιάπτωτη (14)αδιάπτωτο (14)αδιάστατα (11)αδιάστατε (11)αδιάστατη (11)αδιάστατο (11)αδιάστολα (13)αδιάστολε (13)αδιάστολη (13)αδιάστολο (13)αδιάσωστα (13)αδιάσωστε (13)αδιάσωστη (13)αδιάσωστο (13)αδιάτμητα (13)αδιάτμητε (13)αδιάτμητη (13)αδιάτμητο (13)αδιάτρητα (12)αδιάτρητε (12)αδιάτρητη (12)αδιάτρητο (12)αδιάφθορα (28)αδιάφθορε (28)αδιάφθορη (28)αδιάφθορο (28)αδιάφορες (18)αδιάφορης (18)αδιάφοροι (19)αδιάφορος (18)αδιάφορου (20)αδιάφορων (21)αδιέγερτα (15)αδιέγερτε (15)αδιέγερτη (15)αδιέγερτο (15)αδιέξοδες (22)αδιέξοδης (22)αδιέξοδοι (23)αδιέξοδος (22)αδιέξοδου (24)αδιέξοδων (25)αδιήγητος (13)αδιήθητες (19)αδιήθητης (19)αδιήθητοι (20)αδιήθητος (19)αδιήθητου (21)αδιήθητων (22)αδιαίρετα (12)αδιαίρετε (12)αδιαίρετη (12)αδιαίρετο (12)αδιαβηνής (17)αδιαθέτου (21)αδιαθέτων (22)αδιαθεσία (20)αδιακόπως (14)αδιαλύτως (14)αδιανόητα (11)αδιανόητε (11)αδιανόητη (11)αδιανόητο (11)αδιαφανές (17)αδιαφανής (17)αδιαφανών (18)αδιαφανώς (17)αδιαφορία (19)αδιαφορεί (19)αδιεξόδου (24)αδιεξόδων (25)αδικήθηκα (22)αδικήθηκε (22)αδικήματά (13)αδικήματα (14)αδικήσαμε (14)αδικήσανε (12)αδικήσατε (12)αδικήσεις (11)αδικήσετε (12)αδικήσομε (14)αδικήσουν (13)αδικήτρια (13)αδικαίωτα (14)αδικαίωτε (14)αδικαίωτη (14)αδικαίωτο (14)αδικείσαι (12)αδικείστε (12)αδικείται (12)αδικηθείς (20)αδικηθούν (21)αδικημένα (14)αδικημένη (14)αδικημένο (14)αδικούμαι (14)αδικούντα (12)αδικούντο (12)αδικούσαν (12)αδικούσες (11)αδικούταν (12)αδικώντας (11)αδιοίκητα (12)αδιοίκητε (12)αδιοίκητη (12)αδιοίκητο (12)αδιόρατες (11)αδιόρατης (11)αδιόρατοι (12)αδιόρατος (11)αδιόρατου (13)αδιόρατων (14)αδιόρθωτα (23)αδιόρθωτε (23)αδιόρθωτη (23)αδιόρθωτο (23)αδιόριστα (12)αδιόριστε (12)αδιόριστη (12)αδιόριστο (12)αδιύλιστα (13)αδιύλιστε (13)αδιύλιστη (13)αδιύλιστο (13)αδολίευτα (14)αδολίευτε (14)αδολίευτη (14)αδολίευτο (14)αδολεσχία (20)αδούλευτα (14)αδούλευτε (14)αδούλευτη (14)αδούλευτο (14)αδούλωτες (14)αδούλωτης (14)αδούλωτοι (15)αδούλωτος (14)αδούλωτου (16)αδούλωτων (17)αδράζεσαι (21)αδράζεστε (21)αδράζεται (21)αδράζομαι (23)αδράνειάς (10)αδράνειας (11)αδράνειες (11)αδράνησαν (12)αδράνησες (11)αδράξουμε (24)αδράστεια (12)αδραζόταν (21)αδρανήσει (12)αδρανήστε (12)αδρανείτε (12)αδρανειών (12)αδρανούμε (14)αδρανούσα (12)αδρανούσε (12)αδραχτιού (19)αδραχτιών (19)αδριατική (13)αδριατικό (13)αδρομερές (14)αδρομερής (14)αδρομερών (15)αδρομερώς (14)αδρόμισθα (23)αδρόμισθε (23)αδρόμισθη (23)αδρόμισθο (23)αδρόσιστα (12)αδρόσιστε (12)αδρόσιστη (12)αδρόσιστο (12)αδυνάτιζα (21)αδυνάτιζε (21)αδυνάτισα (12)αδυνάτισε (12)αδυνάτους (12)αδυναμίας (13)αδυναμίες (13)αδυναμιών (14)αδυνατίζω (23)αδυνατίσω (14)αδυνατείς (11)αδυνατούν (12)αδυσώπητα (13)αδυσώπητε (13)αδυσώπητη (13)αδυσώπητο (13)αδόκητους (12)αδόκιμους (14)αδόλωτους (15)αδόμητους (13)αδόνητους (11)αδόξαστες (19)αδόξαστης (19)αδόξαστοι (20)αδόξαστος (19)αδόξαστου (21)αδόξαστων (22)αδύναμους (13)αδύνατους (11)αδώρητους (12)αείμνηστα (10)αείμνηστε (10)αείμνηστη (10)αείμνηστο (10)αείφυλλων (22)αειθαλείς (18)αειθαλούς (18)αεικίνητα (9)αεικίνητε (9)αεικίνητη (9)αεικίνητο (9)αειφεγγής (20)αεράθλημα (22)αεράκατος (9)αεράμυνας (11)αεράμυνες (11)αερίζεσαι (18)αερίζεστε (18)αερίζεται (18)αερίζομαι (20)αερίζουμε (21)αερίσματα (11)αερίσουμε (12)αερίστηκα (10)αερίστηκε (10)αεραγωγοί (17)αεραγωγού (17)αεραγωγός (16)αεραγωγών (17)αεραμυνών (12)αεραντλία (11)αεριαγωγέ (17)αεριαγωγό (17)αεριζόταν (18)αεριοποιώ (10)αεριούχος (15)αεριούχου (17)αεριούχων (18)αερισμένα (11)αερισμένε (11)αερισμένη (11)αερισμένο (11)αερισμούς (10)αεριστείς (8)αεριστούν (9)αεριώδεις (11)αεριώδους (12)αεριώθηση (18)αεροατμός (10)αεροβάμων (20)αεροβάτες (15)αεροβάτης (15)αεροβίωση (18)αεροβασία (16)αεροβατεί (16)αεροβατών (16)αεροβικής (16)αεροβόλον (18)αεροβόλου (19)αεροβόλων (20)αεροδόχος (18)αερολέσχη (18)αερολιμήν (13)αερολογία (14)αερολογεί (14)αερολόγος (13)αερομαχία (18)αεροναύτη (9)αερονομία (11)αερονόμος (10)αεροπλάνα (12)αεροπλάνο (12)αεροπλοΐα (12)αεροπορία (11)αεροπόροι (11)αεροπόρος (10)αεροπόρου (12)αεροπόρων (13)αεροσκάφη (17)αεροστεγή (12)αεροτομές (10)αεροτομής (10)αεροφαγία (19)αεροφανής (15)αεροφοβία (23)αεροφόρες (16)αεροφόρος (16)αεροφόρων (19)αερόβιους (16)αερόθερμα (21)αερόθερμο (21)αερόκενος (9)αερόκενων (12)αερόλιθοι (20)αερόλιθος (19)αερόλιθου (21)αερόλιθων (22)αερόπλοια (12)αερόπλοιο (12)αερόσακοι (10)αερόσακος (9)αερόσακου (11)αερόσακων (12)αερόστατα (9)αερόστατο (9)αερόφρενο (17)αερόψυκτα (20)αερόψυκτε (20)αερόψυκτη (20)αερόψυκτο (20)αερόψυξης (27)αετίσιους (8)αετομάτης (9)αετομάχοι (17)αετομάχος (16)αετομάχου (18)αετομάχων (19)αετονύχης (14)αετοράχες (15)αετοράχης (15)αετοφωλιά (19)αετωμάτων (14)αετόμορφα (18)αετόμορφε (18)αετόμορφη (18)αετόμορφο (18)αετόπουλα (12)αετόπουλο (12)αετώματος (9)αζάρωτους (20)αζήλευτες (19)αζήλευτης (19)αζήλευτοι (20)αζήλευτος (19)αζήλευτου (21)αζήλευτων (22)αζήτητους (17)αζαχάρωτα (27)αζαχάρωτε (27)αζαχάρωτη (27)αζαχάρωτο (27)αζεότροπα (19)αζεότροπο (19)αζημίωτες (20)αζημίωτης (20)αζημίωτοι (21)αζημίωτος (20)αζημίωτου (22)αζημίωτων (23)αζιμούθιο (28)αζουρίτης (18)αζωήρευτα (21)αζωήρευτε (21)αζωήρευτη (21)αζωήρευτο (21)αζωτούχας (25)αζωτούχες (25)αζωτούχοι (26)αζωτούχος (25)αζωτούχου (27)αζωτούχων (28)αζύγιαστα (20)αζύγιαστε (20)αζύγιαστη (20)αζύγιαστο (20)αζύγιστες (19)αζύγιστης (19)αζύγιστοι (20)αζύγιστος (19)αζύγιστου (21)αζύγιστων (22)αζύγωτους (22)αζύμωτους (21)αηδέστατα (11)αηδέστατε (11)αηδέστατη (11)αηδέστατο (11)αηδέστερα (12)αηδέστερε (12)αηδέστερη (12)αηδέστερο (12)αηδιάζαμε (22)αηδιάζατε (20)αηδιάζεις (19)αηδιάζετε (20)αηδιάζουν (21)αηδιάσαμε (13)αηδιάσατε (11)αηδιάσεις (10)αηδιάσετε (11)αηδιάσουν (12)αηδονίζει (20)αηδονίσει (11)αηδονίστε (11)αηδόνιζαν (20)αηδόνιζες (19)αηδόνισαν (11)αηδόνισες (10)αηδόνισμα (13)αηθέστερα (18)αηθέστερε (18)αηθέστερη (18)αηθέστερο (18)αθάμπωτες (21)αθάμπωτης (21)αθάμπωτοι (22)αθάμπωτος (21)αθάμπωτου (23)αθάμπωτων (24)αθάνατους (17)αθάρρευτα (20)αθάρρευτε (20)αθάρρευτη (20)αθάρρευτο (20)αθέλητους (19)αθέμιτους (19)αθέριστες (17)αθέριστης (17)αθέριστοι (18)αθέριστος (17)αθέριστου (19)αθέριστων (20)αθέρμαντα (20)αθέρμαντε (20)αθέρμαντη (20)αθέρμαντο (20)αθέσπιστα (18)αθέσπιστε (18)αθέσπιστη (18)αθέσπιστο (18)αθήλαστες (18)αθήλαστης (18)αθήλαστοι (19)αθήλαστος (18)αθήλαστου (20)αθήλαστων (21)αθίγγανοι (23)αθίγγανος (22)αθίγγανου (24)αθίγγανων (25)αθαμανικά (20)αθανάσιος (16)αθανάσιου (18)αθανάσιων (19)αθανάτους (17)αθανασάκη (18)αθανασίας (16)αθανασίες (16)αθανασίου (18)αθανασιών (17)αθεΐστρια (18)αθεοφοβία (31)αθετήθηκα (27)αθετήθηκε (27)αθετήσαμε (19)αθετήσατε (17)αθετήσεις (16)αθετήσετε (17)αθετήσεων (19)αθετήσεως (18)αθετήσιμα (19)αθετήσιμε (19)αθετήσιμη (19)αθετήσιμο (19)αθετήσουν (18)αθετείσαι (17)αθετείστε (17)αθετείται (17)αθετηθείς (25)αθετηθούν (26)αθετημένα (19)αθετημένε (19)αθετημένη (19)αθετημένο (19)αθετούμαι (19)αθετούσαν (17)αθετούσες (16)αθετούταν (17)αθετώντας (16)αθεωρήτου (21)αθεωρήτως (21)αθεϊστικά (17)αθεϊστικέ (17)αθεϊστική (17)αθεϊστικό (17)αθεόφοβες (30)αθεόφοβης (30)αθεόφοβοι (31)αθεόφοβος (30)αθεόφοβου (32)αθεόφοβων (33)αθεώρητες (17)αθεώρητης (17)αθεώρητοι (18)αθεώρητος (17)αθεώρητου (19)αθεώρητων (20)αθηλύκωτα (22)αθηλύκωτε (22)αθηλύκωτη (22)αθηλύκωτο (22)αθηναίικα (18)αθηναίικε (18)αθηναίικη (18)αθηναίικο (18)αθηναίους (17)αθηναϊκές (16)αθηναϊκής (16)αθηναϊκοί (17)αθηναϊκού (17)αθηναϊκός (16)αθηναϊκών (17)αθηνιώτης (16)αθηνόδωρε (23)αθηνόδωρο (23)αθηρώματα (20)αθιγγανίς (22)αθλήθηκαν (29)αθλήθηκες (28)αθλήματος (20)αθλήτριας (19)αθλήτριες (19)αθληθείτε (28)αθληθούμε (30)αθλημάτων (23)αθλητικές (19)αθλητικής (19)αθλητικοί (20)αθλητικού (20)αθλητικός (19)αθλητικών (20)αθλητισμέ (21)αθλητισμό (21)αθλητριών (20)αθλιότητά (18)αθλιότητα (19)αθλοθέτες (27)αθλοθέτης (27)αθλοθεσία (28)αθλοθετεί (28)αθλοθετών (28)αθλομανές (20)αθλομανής (20)αθλομανία (21)αθλομανών (21)αθλοφόρος (26)αθλούμενη (21)αθλούμενο (21)αθλούνται (19)αθλούνταν (19)αθλούσουν (20)αθορύβητα (25)αθορύβητε (25)αθορύβητη (25)αθορύβητο (25)αθρήνητες (17)αθρήνητης (17)αθρήνητοι (18)αθρήνητος (17)αθρήνητου (19)αθρήνητων (20)αθροίζαμε (29)αθροίζατε (27)αθροίζεις (26)αθροίζετε (27)αθροίζομε (29)αθροίζουν (28)αθροίσαμε (20)αθροίσατε (18)αθροίσεις (17)αθροίσετε (18)αθροίσεων (20)αθροίσεως (19)αθροίσιμα (20)αθροίσιμε (20)αθροίσιμη (20)αθροίσιμο (20)αθροίσουν (19)αθροισθεί (27)αθροιστέα (18)αθροιστές (17)αθροιστής (17)αθροιστεί (18)αθροιστών (18)αθυμήσαμε (22)αθυμήσατε (20)αθυμήσεις (19)αθυμήσετε (20)αθυμήσουν (21)αθυμούσαν (20)αθυμούσες (19)αθυμώντας (19)αθυρμάτων (23)αθυσίαστα (18)αθυσίαστε (18)αθυσίαστη (18)αθυσίαστο (18)αθωνίτιδα (22)αθωνικούς (19)αθωοτήτων (21)αθωωθείτε (30)αθωωθούμε (32)αθωωμένες (22)αθωωμένης (22)αθωωμένοι (23)αθωωμένος (22)αθωωμένου (24)αθωωμένων (25)αθωωνόταν (21)αθωωτικές (21)αθωωτικής (21)αθωωτικοί (22)αθωωτικού (22)αθωωτικός (21)αθωωτικών (22)αθωότητάς (17)αθωότητας (18)αθωότητες (18)αθωώθηκαν (29)αθωώθηκες (28)αθωώνεσαι (19)αθωώνεστε (19)αθωώνεται (19)αθωώνομαι (21)αθωώνουμε (22)αθωώσουμε (22)αθόλωτους (21)αθόρυβους (26)αθύρματος (19)αθώπευτες (18)αθώπευτης (18)αθώπευτοι (19)αθώπευτος (18)αθώπευτου (20)αθώπευτων (21)αθώρητους (18)αιαντίδας (10)αιγιάλεια (13)αιγιαλίτη (13)αιγιαλεία (13)αιγιαλεύς (12)αιγιαλούς (12)αιγιλιεύς (12)αιγινήτης (10)αιγοβοσκέ (19)αιγοβοσκό (19)αιγοειδών (14)αιγυπτίου (14)αιγυπτίων (15)αιγόδερμα (17)αιγόκεροι (13)αιγόκερος (12)αιγόκερου (14)αιγόκερων (15)αιγόκερως (14)αιγόκλημα (16)αιγόσθενα (20)αιγότριχα (19)αιγύπτιας (11)αιγύπτιες (11)αιγύπτιοι (12)αιγύπτιος (11)αιγύπτιου (13)αιδημόνως (14)αιθέριους (18)αιθαλίδαι (22)αιθαλίδης (21)αιθανόλης (18)αιθιοπίας (17)αιθιοπικά (19)αιθιοπικέ (19)αιθιοπική (19)αιθιοπικό (19)αιθρίασμα (20)αιθυλένια (20)αιθυλένιο (20)αιθυλικές (20)αιθυλικής (20)αιθυλικοί (21)αιθυλικού (21)αιθυλικός (20)αιθυλικών (21)αιμάτινες (9)αιμάτινης (9)αιμάτινοι (10)αιμάτινος (9)αιμάτινου (11)αιμάτινων (12)αιμάτωναν (12)αιμάτωνες (11)αιμάτωσής (10)αιμάτωσαν (12)αιμάτωσες (11)αιμάτωσης (11)αιματίτες (9)αιματίτης (9)αιματηρές (10)αιματηρής (10)αιματηροί (11)αιματηρού (11)αιματηρός (10)αιματηρών (11)αιματικές (10)αιματικής (10)αιματικοί (11)αιματικού (11)αιματικός (10)αιματικών (11)αιματιτών (10)αιματωδών (15)αιματώδες (12)αιματώδης (12)αιματώνει (10)αιματώσει (10)αιματώστε (10)αιμιλιανέ (12)αιμιλιανό (12)αιμοβαφής (23)αιμοβορία (18)αιμοβόρας (17)αιμοβόρες (17)αιμοβόροι (18)αιμοβόρος (17)αιμοβόρου (19)αιμοβόρων (20)αιμοδιψές (21)αιμοδιψής (21)αιμοδιψών (22)αιμοδοσία (13)αιμοδοτών (13)αιμοδότες (12)αιμοδότης (12)αιμοληψία (21)αιμολυσία (13)αιμομίκτη (13)αιμομιξία (21)αιμορραγώ (15)αιμοσταγή (13)αιμοφιλία (19)αιμοφοβία (24)αιμοφόρας (17)αιμοφόρες (17)αιμοφόροι (18)αιμοφόρος (17)αιμοφόρου (19)αιμοφόρων (20)αιμοχαρές (17)αιμοχαρής (17)αιμοχαρών (18)αιμωδίαση (15)αιμόπτυση (12)αιμόσταση (10)αιμόφυρτα (19)αιμόφυρτε (19)αιμόφυρτη (19)αιμόφυρτο (19)αινέσιμες (9)αινέσιμης (9)αινέσιμοι (10)αινέσιμος (9)αινέσιμου (11)αινέσιμων (12)αινίγματα (13)αιξωνίδες (21)αιολικούς (10)αιρετικές (9)αιρετικής (9)αιρετικοί (10)αιρετικού (10)αιρετικός (9)αιρετικών (10)αιρόμαστε (11)αιρόσαστε (9)αισθήματά (18)αισθήματα (19)αισθήσεις (16)αισθήσεων (19)αισθήσεως (18)αισθήσεών (16)αισθανθεί (26)αισθητήρα (18)αισθητικά (18)αισθητικέ (18)αισθητική (18)αισθητικό (18)αισθητούς (16)αισιοδοξώ (20)αισιόδοξα (20)αισιόδοξε (20)αισιόδοξη (20)αισιόδοξο (20)αισχρότης (15)αισχυλικά (19)αισχυλικέ (19)αισχυλική (19)αισχυλικό (19)αισχύλεια (17)αισχύλειε (17)αισχύλειο (17)αισωπικός (11)αισώπειας (8)αισώπειες (8)αισώπειοι (9)αισώπειος (8)αισώπειου (10)αισώπειων (11)αιτήθηκαν (18)αιτήματος (9)αιτήματός (8)αιτήσαντα (8)αιτηθέντα (17)αιτηθείσα (17)αιτηθείτε (17)αιτημάτων (12)αιτητικές (8)αιτητικής (8)αιτητικοί (9)αιτητικού (9)αιτητικός (8)αιτητικών (9)αιτιάσεις (7)αιτιάσεων (10)αιτιάσεως (9)αιτιάσεών (7)αιτιάσεώς (6)αιτιαρχία (16)αιτιατική (9)αιτιατούς (7)αιτιολογώ (13)αιτιότητα (8)αιτιώδεις (10)αιτιώδους (11)αιτιώνται (8)αιτουμένη (11)αιτούμεθα (19)αιτούμενα (10)αιτούμενη (10)αιτούμενο (10)αιτούνται (8)αιτούνταν (8)αιτούντες (7)αιτούντος (7)αιτούντων (10)αιτούσαμε (10)αιτωλικές (12)αιτωλικής (12)αιτωλικοί (13)αιτωλικού (13)αιτωλικός (12)αιτωλικών (13)αιφνίδιας (17)αιφνίδιες (17)αιφνίδιοι (18)αιφνίδιος (17)αιφνίδιου (19)αιφνίδιων (20)αιφνιδίως (19)αιχμάλωτα (21)αιχμάλωτε (21)αιχμάλωτη (21)αιχμάλωτο (21)αιχμηρούς (17)αιωνιότης (9)αιωνόβιας (16)αιωνόβιες (16)αιωνόβιοι (17)αιωνόβιος (16)αιωνόβιου (18)αιωνόβιων (19)αιωρήθηκα (21)αιωρήθηκε (21)αιωρήματα (13)αιωρήσεις (10)αιωρήσεων (13)αιωρήσεως (12)αιωρείσαι (11)αιωρείται (11)αιωρούμαι (13)ακάθαρτες (18)ακάθαρτης (18)ακάθαρτοι (19)ακάθαρτος (18)ακάθαρτου (20)ακάθαρτων (21)ακάθεκτες (18)ακάθεκτης (18)ακάθεκτοι (19)ακάθεκτος (18)ακάθεκτου (20)ακάθεκτων (21)ακάθιστες (17)ακάθιστης (17)ακάθιστοι (18)ακάθιστος (17)ακάθιστου (19)ακάθιστων (20)ακάλεστες (10)ακάλεστης (10)ακάλεστοι (11)ακάλεστος (10)ακάλεστου (12)ακάλεστων (13)ακάλτσωτα (13)ακάλτσωτε (13)ακάλτσωτη (13)ακάλτσωτο (13)ακάλυπτες (12)ακάλυπτης (12)ακάλυπτοι (13)ακάλυπτος (12)ακάλυπτου (14)ακάλυπτων (15)ακάματους (11)ακάμωτους (13)ακάνθινες (17)ακάνθινης (17)ακάνθινοι (18)ακάνθινος (17)ακάνθινου (19)ακάνθινων (20)ακάπνιστα (10)ακάπνιστε (10)ακάπνιστη (10)ακάπνιστο (10)ακάρπιστα (11)ακάρπιστε (11)ακάρπιστη (11)ακάρπιστο (11)ακάρφωτες (18)ακάρφωτης (18)ακάρφωτοι (19)ακάρφωτος (18)ακάρφωτου (20)ακάρφωτων (21)ακάτεχους (16)ακέντητες (8)ακέντητης (8)ακέντητοι (9)ακέντητος (8)ακέντητου (10)ακέντητων (11)ακένωτους (11)ακέραιους (10)ακέραστες (9)ακέραστης (9)ακέραστοι (10)ακέραστος (9)ακέραστου (11)ακέραστων (12)ακέρατους (10)ακέρωτους (12)ακέφαλους (18)ακήδευτες (12)ακήδευτης (12)ακήδευτοι (13)ακήδευτος (12)ακήδευτου (14)ακήδευτων (15)ακήρατους (10)ακήρυκτες (11)ακήρυκτης (11)ακήρυκτοι (12)ακήρυκτος (11)ακήρυκτου (13)ακήρυκτων (14)ακήρυχτες (17)ακήρυχτης (17)ακήρυχτοι (18)ακήρυχτος (17)ακήρυχτου (19)ακήρυχτων (20)ακίβδηλες (20)ακίβδηλης (20)ακίβδηλοι (21)ακίβδηλος (20)ακίβδηλου (22)ακίβδηλων (23)ακίνδυνες (12)ακίνδυνης (12)ακίνδυνοι (13)ακίνδυνος (12)ακίνδυνου (14)ακίνδυνων (15)ακίνητους (9)ακαδήμεια (14)ακαδημίας (13)ακαδημίες (13)ακαδημιών (14)ακαθάρτου (20)ακαθάρτων (21)ακαθήλωτα (22)ακαθήλωτε (22)ακαθήλωτη (22)ακαθήλωτο (22)ακαθαρσία (19)ακακαλλίς (13)ακαλίγωτα (16)ακαλίγωτε (16)ακαλίγωτη (16)ακαλίγωτο (16)ακαλύπτου (13)ακαλύπτων (14)ακαμαντίς (10)ακαματεύω (13)ακανθωδών (23)ακανθωτές (19)ακανθωτής (19)ακανθωτοί (20)ακανθωτού (20)ακανθωτός (19)ακανθωτών (20)ακανθώδες (20)ακανθώδης (20)ακαπάκωτα (13)ακαπάκωτε (13)ακαπάκωτη (13)ακαπάκωτο (13)ακαπάρωτα (13)ακαπάρωτε (13)ακαπάρωτη (13)ακαπάρωτο (13)ακαπέλωτα (14)ακαπέλωτε (14)ακαπέλωτη (14)ακαπέλωτο (14)ακαπούλκο (13)ακαρίκωτα (13)ακαρίκωτε (13)ακαριαίας (9)ακαριαίες (9)ακαριαίοι (10)ακαριαίος (9)ακαριαίου (11)ακαριαίων (12)ακαριαίως (11)ακαρνάνων (12)ακαρνανία (10)ακατάθετα (18)ακατάθετε (18)ακατάθετη (18)ακατάθετο (18)ακατάλυτα (12)ακατάλυτε (12)ακατάλυτη (12)ακατάλυτο (12)ακατέβατα (16)ακατέβατε (16)ακατέβατη (16)ακατέβατο (16)ακατήχητα (16)ακατήχητε (16)ακατήχητη (16)ακατήχητο (16)ακαφάσωτα (18)ακαφάσωτε (18)ακαφάσωτη (18)ακαφάσωτο (18)ακεράτωτα (12)ακεράτωτε (12)ακεράτωτη (12)ακεράτωτο (12)ακεραίους (10)ακεραίωνα (12)ακεραίωνε (12)ακεραίωσα (12)ακεραίωσε (12)ακεραιώνω (12)ακεραιώσω (12)ακηλίδωτα (16)ακηλίδωτε (16)ακηλίδωτη (16)ακηλίδωτο (16)ακιβδήλως (22)ακιδοειδή (15)ακιδωτούς (13)ακινδύνως (13)ακινησίας (8)ακινησίες (8)ακινησιών (9)ακινητείς (8)ακινητούν (9)ακκίζεσαι (19)ακκίζεστε (19)ακκίζεται (19)ακκίζομαι (21)ακκιζόταν (19)ακκισμούς (11)ακλάδευτα (15)ακλάδευτε (15)ακλάδευτη (15)ακλάδευτο (15)ακλάδωτες (15)ακλάδωτης (15)ακλάδωτοι (16)ακλάδωτος (15)ακλάδωτου (17)ακλάδωτων (18)ακλάρωτες (13)ακλάρωτης (13)ακλάρωτοι (14)ακλάρωτος (13)ακλάρωτου (15)ακλάρωτων (16)ακλήρωτες (13)ακλήρωτης (13)ακλήρωτοι (14)ακλήρωτος (13)ακλήρωτου (15)ακλήρωτων (16)ακλήτευτα (12)ακλήτευτε (12)ακλήτευτη (12)ακλήτευτο (12)ακλείδωτα (16)ακλείδωτε (16)ακλείδωτη (16)ακλείδωτο (16)ακλόνητες (10)ακλόνητης (10)ακλόνητοι (11)ακλόνητος (10)ακλόνητου (12)ακλόνητων (13)ακλώσητες (10)ακλώσητης (10)ακλώσητοι (11)ακλώσητος (10)ακλώσητου (12)ακλώσητων (13)ακμάζοντα (20)ακμάζουμε (23)ακμάζουσα (21)ακμάσουμε (14)ακμεϊστής (9)ακοίμητες (10)ακοίμητης (10)ακοίμητοι (11)ακοίμητος (10)ακοίμητου (12)ακοίμητων (13)ακοίμιστα (11)ακοίμιστε (11)ακοίμιστη (11)ακοίμιστο (11)ακοίταχτα (16)ακοίταχτε (16)ακοίταχτη (16)ακοίταχτο (16)ακολασίας (10)ακολασίες (10)ακολασιών (11)ακολουθάν (21)ακολουθάς (20)ακολουθάω (23)ακολουθία (21)ακολουθεί (21)ακολούθου (21)ακολούθων (22)ακολούθως (21)ακομινάτε (11)ακομινάτο (11)ακονίζαμε (20)ακονίζατε (18)ακονίζεις (17)ακονίζετε (18)ακονίζουν (19)ακονίσαμε (11)ακονίσατε (9)ακονίσεις (8)ακονίσετε (9)ακονίσουν (10)ακονισθεί (18)ακονιστές (8)ακονιστής (8)ακονιστεί (9)ακονιστών (9)ακοντίζει (18)ακοντίσει (9)ακοντίσου (10)ακοντίστε (9)ακοντισμέ (11)ακοντισμό (11)ακοντιστή (9)ακοντιστώ (9)ακορντεόν (10)ακορύφωτα (19)ακορύφωτε (19)ακορύφωτη (19)ακορύφωτο (19)ακουαρέλα (13)ακουγόταν (13)ακουιληία (12)ακουμπάει (13)ακουμπάμε (15)ακουμπάνε (13)ακουμπάτε (13)ακουμπήσω (15)ακουμπούν (13)ακουσθούν (19)ακουστείς (9)ακουστικά (11)ακουστικέ (11)ακουστική (11)ακουστικό (11)ακουστούν (10)ακουστούς (9)ακουόντων (12)ακοόμετρα (12)ακοόμετρο (12)ακούγεσαι (12)ακούγεστε (12)ακούγεται (12)ακούγομαι (14)ακούμπαγα (15)ακούμπαγε (15)ακούμπησα (12)ακούμπησε (12)ακούμπωτα (14)ακούμπωτε (14)ακούμπωτη (14)ακούμπωτο (14)ακούνητες (8)ακούνητης (8)ακούνητοι (9)ακούνητος (8)ακούνητου (10)ακούνητων (11)ακούονταν (9)ακούραστα (10)ακούραστε (10)ακούραστη (10)ακούραστο (10)ακούρευτα (11)ακούρευτε (11)ακούρευτη (11)ακούρευτο (11)ακούσθηκε (19)ακούσιους (9)ακούσματα (11)ακούσουμε (12)ακούσουνε (10)ακούστηκα (10)ακούστηκε (10)ακράγαντα (13)ακράδαντα (13)ακράδαντε (13)ακράδαντη (13)ακράδαντο (13)ακράτειας (9)ακράτειες (9)ακράτητες (9)ακράτητης (9)ακράτητοι (10)ακράτητος (9)ακράτητου (11)ακράτητων (12)ακρέμαστα (12)ακρέμαστε (12)ακρέμαστη (12)ακρέμαστο (12)ακρίβαινα (17)ακρίβαινε (17)ακρίβειας (16)ακρίβειες (16)ακρίβυναν (18)ακρίβυνες (17)ακραιφνές (16)ακραιφνής (16)ακραιφνών (17)ακραιφνώς (16)ακρατειών (10)ακριανούς (9)ακριβαίνω (19)ακριβείας (16)ακριβειών (17)ακριβωτής (18)ακριβύνει (17)ακριλικές (12)ακριλικής (12)ακριλικοί (13)ακριλικού (13)ακριλικός (12)ακριλικών (13)ακριτικές (10)ακριτικής (10)ακριτικοί (11)ακριτικού (11)ακριτικός (10)ακριτικών (11)ακροάματα (12)ακροάσεις (9)ακροάσεων (12)ακροάσεως (11)ακροάσεώς (8)ακροάσιμα (12)ακροάσιμε (12)ακροάσιμη (12)ακροάσιμο (12)ακροάτρια (11)ακροασθεί (19)ακροβάτες (16)ακροβάτης (16)ακροβασία (17)ακροβατεί (17)ακροβατών (17)ακρογιάλι (15)ακροδέκτη (14)ακροδεξιά (22)ακροδεξιέ (22)ακροδεξιό (22)ακροθιγής (21)ακροθιγών (22)ακροθιγώς (21)ακροπατάν (11)ακροπατάς (10)ακροπατάω (13)ακροπατεί (11)ακροτήτων (12)ακρυλικές (13)ακρυλικής (13)ακρυλικοί (14)ακρυλικού (14)ακρυλικός (13)ακρυλικών (14)ακρωδυνία (16)ακρωνύμια (14)ακρωνύμιο (14)ακρωνύμου (15)ακρωνύμων (16)ακρωρειών (13)ακρωτήρια (13)ακρωτήριο (13)ακρόλιθος (20)ακρόπολης (12)ακρόπολις (12)ακρόπρωρα (15)ακρόπρωρο (15)ακρότατες (9)ακρότατος (9)ακρότατου (11)ακρότατων (12)ακρότερης (10)ακρότερος (10)ακρότερου (12)ακρότητας (9)ακρότητες (9)ακρώρειας (10)ακρώρειες (10)ακτένιστα (9)ακτένιστε (9)ακτένιστη (9)ακτένιστο (9)ακτήμονας (10)ακτήμονες (10)ακτήμονος (10)ακταιωρής (11)ακταιωροί (12)ακταιωρού (12)ακταιωρός (11)ακταιωρών (12)ακτημόνων (13)ακτιβισμέ (18)ακτιβισμό (18)ακτιβιστή (16)ακτινίδια (12)ακτινίδιο (12)ακτινικές (9)ακτινικής (9)ακτινικοί (10)ακτινικού (10)ακτινικός (9)ακτινικών (10)ακτινωτές (10)ακτινωτής (10)ακτινωτοί (11)ακτινωτού (11)ακτινωτός (10)ακτινωτών (11)ακτοπλοΐα (12)ακτοπλόοι (12)ακτοφύλαξ (27)ακτύπητες (9)ακτύπητος (9)ακυκλικός (13)ακυμάντως (13)ακυνήγητα (13)ακυνήγητε (13)ακυνήγητη (13)ακυνήγητο (13)ακυρίευτα (12)ακυρίευτε (12)ακυρίευτη (12)ακυρίευτο (12)ακυρωθείς (21)ακυρωθούν (22)ακυρωμένα (15)ακυρωμένε (15)ακυρωμένη (15)ακυρωμένο (15)ακυρωτέες (12)ακυρωτικά (14)ακυρωτικέ (14)ακυρωτική (14)ακυρωτικό (14)ακυρότητά (10)ακυρότητα (11)ακυρώθηκα (21)ακυρώθηκε (21)ακυρώναμε (13)ακυρώνατε (11)ακυρώνεις (10)ακυρώνετε (11)ακυρώνουν (12)ακυρώσαμε (13)ακυρώσατε (11)ακυρώσεις (10)ακυρώσετε (11)ακυρώσεων (13)ακυρώσεως (12)ακυρώσεώς (9)ακυρώσιμα (13)ακυρώσιμε (13)ακυρώσιμη (13)ακυρώσιμο (13)ακυρώσουν (12)ακχαμπάντ (19)ακωμώδητα (16)ακωμώδητε (16)ακωμώδητη (16)ακωμώδητο (16)ακόκκιστα (11)ακόκκιστε (11)ακόκκιστη (11)ακόκκιστο (11)ακόλαστες (10)ακόλαστης (10)ακόλαστοι (11)ακόλαστος (10)ακόλαστου (12)ακόλαστων (13)ακόλλητες (12)ακόλλητης (12)ακόλλητοι (13)ακόλλητος (12)ακόλλητου (14)ακόλλητων (15)ακόλουθες (20)ακόλουθης (20)ακόλουθοι (21)ακόλουθος (20)ακόλουθου (22)ακόλουθων (23)ακόμιστες (10)ακόμιστης (10)ακόμιστοι (11)ακόμιστος (10)ακόμιστου (12)ακόμιστων (13)ακόμπαστα (12)ακόμπαστε (12)ακόμπαστη (12)ακόμπαστο (12)ακόνιστες (8)ακόνιστης (8)ακόνιστοι (9)ακόνιστος (8)ακόνιστου (10)ακόνιστων (11)ακόντιζαν (18)ακόντιζες (17)ακόντισαν (9)ακόντισες (8)ακόντισης (8)ακόντισις (8)ακόντισμα (11)ακόπιαστα (10)ακόπιαστε (10)ακόπιαστη (10)ακόπιαστο (10)ακόρεστες (9)ακόρεστης (9)ακόρεστοι (10)ακόρεστος (9)ακόρεστου (11)ακόρεστων (12)ακόρυφους (18)ακόσμητες (10)ακόσμητης (10)ακόσμητοι (11)ακόσμητος (10)ακόσμητου (12)ακόσμητων (13)ακύβευτες (16)ακύβευτης (16)ακύβευτοι (17)ακύβευτος (16)ακύβευτου (18)ακύβευτων (19)ακύλιστες (10)ακύλιστης (10)ακύλιστοι (11)ακύλιστος (10)ακύλιστου (12)ακύλιστων (13)ακύμαντες (10)ακύμαντης (10)ακύμαντοι (11)ακύμαντος (10)ακύμαντου (12)ακύμαντων (13)ακύρωτους (12)ακώλυτους (12)αλάβαστρα (18)αλάβαστρε (18)αλάβαστρο (18)αλάβωτους (19)αλάδωτους (15)αλάθευτες (19)αλάθευτης (19)αλάθευτοι (20)αλάθευτος (19)αλάθευτου (21)αλάθευτων (22)αλάθητους (19)αλάλητους (12)αλάλιαζαν (21)αλάλιαζες (20)αλάλιασαν (12)αλάλιασες (11)αλάλιασμα (14)αλάνθαστα (19)αλάνθαστε (19)αλάνθαστη (19)αλάνθαστο (19)αλάξευτες (19)αλάξευτης (19)αλάξευτοι (20)αλάξευτος (19)αλάξευτου (21)αλάξευτων (22)αλάσπωτες (12)αλάσπωτης (12)αλάσπωτοι (13)αλάσπωτος (12)αλάσπωτου (14)αλάσπωτων (15)αλάφιαζαν (26)αλάφιαζες (25)αλάφιασαν (17)αλάφιασες (16)αλάφιασμα (19)αλάφραινα (18)αλάφραινε (18)αλάφρυναν (19)αλάφρυνες (18)αλάφρωναν (20)αλάφρωνες (19)αλάφρωσαν (20)αλάφρωσες (19)αλέθονται (19)αλέθονταν (19)αλέθοντας (18)αλέκιαστα (11)αλέκιαστε (11)αλέκιαστη (11)αλέκιαστο (11)αλέκτορας (11)αλέξανδρε (23)αλέξανδρο (23)αλέρωτους (13)αλέσματος (11)αλέστηκαν (11)αλέστηκες (10)αλέτριζαν (20)αλέτριζες (19)αλέτρισαν (11)αλέτρισες (10)αλήθευσης (19)αλήστευτα (11)αλήστευτε (11)αλήστευτη (11)αλήστευτο (11)αλήτικους (11)αλήτισσας (9)αλήτισσες (9)αλίγδωτες (17)αλίγδωτης (17)αλίγδωτοι (18)αλίγδωτος (17)αλίγδωτου (19)αλίγδωτων (20)αλίκνιστα (11)αλίκνιστε (11)αλίκνιστη (11)αλίκνιστο (11)αλίμενους (12)αλίπαντες (10)αλίπαντης (10)αλίπαντοι (11)αλίπαντος (10)αλίπαντου (12)αλίπαντων (13)αλίπαστες (10)αλίπαστης (10)αλίπαστοι (11)αλίπαστος (10)αλίπαστου (12)αλίπαστων (13)αλίσκομαι (13)αλίφειρας (17)αλίχνιστα (17)αλίχνιστε (17)αλίχνιστη (17)αλίχνιστο (17)αλαζονεία (19)αλαζονικά (20)αλαζονικέ (20)αλαζονική (20)αλαζονικό (20)αλαλάζαμε (23)αλαλάζατε (21)αλαλάζεις (20)αλαλάζετε (21)αλαλάζουν (22)αλαλάξαμε (23)αλαλάξατε (21)αλαλάξεις (20)αλαλάξετε (21)αλαλάξουν (22)αλαλαγμοί (17)αλαλαγμού (17)αλαλαγμός (16)αλαλαγμών (17)αλαλιάζει (21)αλαλιάσει (12)αλαλιάστε (12)αλαμαννοί (12)αλανιάρης (10)αλαργινές (13)αλαργινής (13)αλαργινοί (14)αλαργινού (14)αλαργινός (13)αλαργινών (14)αλατίζαμε (21)αλατίζατε (19)αλατίζεις (18)αλατίζετε (19)αλατίζουν (20)αλατίσαμε (12)αλατίσατε (10)αλατίσεις (9)αλατίσετε (10)αλατίσουν (11)αλατζάδες (21)αλατζάδων (24)αλατιέρας (10)αλατιέρες (10)αλατιστές (9)αλατιστής (9)αλατιστεί (10)αλατιστών (10)αλατοειδή (13)αλατοποιώ (11)αλατούχας (16)αλατούχες (16)αλατούχοι (17)αλατούχος (16)αλατούχου (18)αλατούχων (19)αλατωρύχε (20)αλατωρύχο (20)αλατόμητα (12)αλατόμητε (12)αλατόμητη (12)αλατόμητο (12)αλατόνερα (11)αλατόνερο (11)αλατώδεις (12)αλατώδους (13)αλαφιάζει (26)αλαφιάσει (17)αλαφιάσου (18)αλαφιάστε (17)αλαφιαστώ (17)αλαφούζος (25)αλαφούζου (27)αλαφραίνω (20)αλαφρωθεί (29)αλαφρύνει (18)αλαφρώνει (18)αλαφρώσει (18)αλαφρώσου (19)αλαφρώστε (18)αλβανικές (17)αλβανικής (17)αλβανικοί (18)αλβανικού (18)αλβανικός (17)αλβανικών (18)αλβουμίνη (20)αλγεβρικά (22)αλγεβρικέ (22)αλγεβρική (22)αλγεβρικό (22)αλγεινούς (12)αλγερινές (13)αλγερινής (13)αλγερινοί (14)αλγερινού (14)αλγερινός (13)αλγερινών (14)αλγόριθμε (25)αλγόριθμο (25)αλγόριθμό (24)αλδεϋδική (16)αλείαντες (9)αλείαντης (9)αλείαντοι (10)αλείαντος (9)αλείαντου (11)αλείαντων (12)αλείβεσαι (17)αλείβεστε (17)αλείβεται (17)αλείβομαι (19)αλείβουμε (20)αλείμματα (14)αλείφεσαι (17)αλείφεστε (17)αλείφεται (17)αλείφθηκα (27)αλείφομαι (19)αλείφουμε (20)αλείφουνε (18)αλείφτηκα (18)αλείφτηκε (18)αλείψουμε (22)αλείψουνε (20)αλεθόμουν (22)αλεθόσουν (20)αλεθότανε (19)αλειβόταν (17)αλειμμένα (14)αλειμμένε (14)αλειμμένη (14)αλειμμένο (14)αλειφτείς (16)αλειφτούν (17)αλειφόταν (17)αλεκτρυών (13)αλεξάνδρα (23)αλεξάντερ (20)αλεξήλιον (21)αλεξήνεμα (21)αλεξήνεμε (21)αλεξήνεμη (21)αλεξήνεμο (21)αλεξίπυρα (22)αλεξίπυρε (22)αλεξίπυρη (22)αλεξίπυρο (22)αλεξανδρή (23)αλεποουρά (13)αλεπουδιά (15)αλεπούδες (13)αλεπούδων (16)αλερετούρ (12)αλεσάντρο (11)αλεσμάτων (14)αλεσμένοι (12)αλεσμένος (11)αλεσμένου (13)αλεσμένων (14)αλεστήκαν (11)αλεστείτε (10)αλεστικές (10)αλεστικής (10)αλεστικοί (11)αλεστικού (11)αλεστικός (10)αλεστικών (11)αλεστούμε (12)αλεστούνε (10)αλετρίζει (20)αλετρίσει (11)αλετρίστε (11)αλευράδες (14)αλευράδων (17)αλευρένια (12)αλευρένιο (12)αλευρωδών (17)αλευρωθεί (23)αλευρώδες (14)αλευρώδης (14)αλευρώνει (12)αλευρώσει (12)αλευρώσου (13)αλευρώστε (12)αλεχάντρο (18)αλεϊξάντρ (19)αλεύκαντα (11)αλεύκαντε (11)αλεύκαντη (11)αλεύκαντο (11)αλεύρωναν (13)αλεύρωνες (12)αλεύρωσαν (13)αλεύρωσες (12)αληθεύουν (20)αληθινούς (18)αληθοεπής (19)αληθοφανή (26)αλησμονεί (12)αλησμονιά (12)αλητήριων (13)αληταρίας (10)αλητισσών (10)αλθημένης (20)αλιάκμονα (13)αλιάρτιος (10)αλιβιζάτο (26)αλιγάτορα (14)αλιγκιέρι (15)αλιευτικά (12)αλιευτικέ (12)αλιευτική (12)αλιευτικό (12)αλιευόταν (11)αλιεύεσαι (10)αλιεύεστε (10)αλιεύεται (10)αλιεύματα (12)αλιεύομαι (12)αλιεύοντα (10)αλιεύουμε (13)αλιεύσαμε (12)αλιεύσατε (10)αλιεύσεις (9)αλιεύσετε (10)αλιεύσουν (11)αλιπάστων (13)αλισφακιά (18)αλιτήριας (10)αλιτήριες (10)αλιτήριοι (11)αλιτήριος (10)αλιτήριου (12)αλιτήριων (13)αλιφασκιά (18)αλκαλικές (13)αλκαλικής (13)αλκαλικοί (14)αλκαλικού (14)αλκαλικός (13)αλκαλικών (14)αλκαμένης (12)αλκαϊκούς (10)αλκιβιάδη (21)αλκιδάμας (15)αλκοολίκι (14)αλκοολικά (14)αλκοολικέ (14)αλκοολική (14)αλκοολικό (14)αλκυονίδα (15)αλκυονεύς (11)αλλάγματα (17)αλλάζεσαι (21)αλλάζεστε (21)αλλάζεται (21)αλλάζομαι (23)αλλάζουμε (24)αλλάζουνε (22)αλλάξουμε (24)αλλάξουνε (22)αλλάχτηκα (20)αλλάχτηκε (20)αλλήθωρες (23)αλλήθωρης (23)αλλήθωροι (24)αλλήθωρος (23)αλλήθωρου (25)αλλήθωρων (26)αλλαγμένα (17)αλλαγμένε (17)αλλαγμένη (17)αλλαγμένο (17)αλλαζόταν (21)αλλαντικά (13)αλλαντικό (13)αλλαχθούν (28)αλλαχτείς (18)αλλαχτούν (19)αλλεργίας (15)αλλεργίες (15)αλλεργικά (17)αλλεργικέ (17)αλλεργική (17)αλλεργικό (17)αλλεργιών (16)αλληγορία (16)αλληλούια (14)αλλιώτικα (13)αλλιώτικε (13)αλλιώτικη (13)αλλιώτικο (13)αλλοίωναν (14)αλλοίωνες (13)αλλοίωσαν (14)αλλοίωσες (13)αλλοίωσης (13)αλλοίωσις (13)αλλογενές (14)αλλογενής (14)αλλογενών (15)αλλοδαπές (15)αλλοδαπής (15)αλλοδαποί (16)αλλοδαπού (16)αλλοδαπός (15)αλλοδαπών (16)αλλοδοξία (24)αλλοεθνές (20)αλλοεθνής (20)αλλοεθνία (21)αλλοεθνών (21)αλλοιωθεί (23)αλλοιωτής (13)αλλοιώνει (12)αλλοιώσει (12)αλλοιώσου (13)αλλοιώστε (12)αλλοκοτιά (13)αλλοτινές (11)αλλοτινής (11)αλλοτινοί (12)αλλοτινού (12)αλλοτινός (11)αλλοτινών (12)αλλοφανής (18)αλλοφρονώ (20)αλλοφύλων (23)αλλοφώνου (20)αλλοφώνων (21)αλλόδοξες (23)αλλόδοξης (23)αλλόδοξοι (24)αλλόδοξος (23)αλλόδοξου (25)αλλόδοξων (26)αλλόκοτες (12)αλλόκοτης (12)αλλόκοτοι (13)αλλόκοτος (12)αλλόκοτου (14)αλλόκοτων (15)αλλόπιστα (13)αλλόπιστε (13)αλλόπιστη (13)αλλόπιστο (13)αλλότριας (12)αλλότριες (12)αλλότριοι (13)αλλότριος (12)αλλότριου (14)αλλότριων (15)αλλότροπα (14)αλλότροπε (14)αλλότροπη (14)αλλότροπο (14)αλλόφρονα (20)αλλόφυλες (21)αλλόφυλης (21)αλλόφυλοι (22)αλλόφυλος (21)αλλόφυλου (23)αλλόφυλων (24)αλματάκια (13)αλματωδών (17)αλματωδώς (16)αλματώδες (14)αλματώδης (14)αλμπατρός (13)αλμπινόνι (13)αλμυρίζει (23)αλμυρίκια (15)αλμυρίσει (14)αλμυρίστε (14)αλμυρότης (13)αλμύριζαν (22)αλμύριζες (21)αλμύρισαν (13)αλμύρισες (12)αλογίσιας (12)αλογίσιες (12)αλογίσιοι (13)αλογίσιος (12)αλογίσιου (14)αλογίσιων (15)αλογατάκι (14)αλογοουρά (15)αλογόμυγα (19)αλουμίνια (13)αλουμίνιο (13)αλουργίδα (18)αλπακάδες (14)αλπακάδων (17)αλπινιστή (11)αλσυλλίου (16)αλσύλλιον (14)αλυγαριές (14)αλυγισιάς (13)αλυγισιές (13)αλυγισιών (14)αλυσιδωτά (16)αλυσιδωτέ (16)αλυσιδωτή (16)αλυσιδωτό (16)αλυσιτελή (13)αλυσοδένω (16)αλυσοδέσω (16)αλυσοδεθώ (23)αλυσοειδή (14)αλυσωμένα (15)αλυσωμένε (15)αλυσωμένη (15)αλυσωμένο (15)αλυσωτούς (12)αλυσόδενα (14)αλυσόδενε (14)αλυσόδεσα (14)αλυσόδεσε (14)αλυσόδετα (14)αλυσόδετε (14)αλυσόδετη (14)αλυσόδετο (14)αλυτάρχες (18)αλυτάρχης (18)αλυταρχών (19)αλυχτήσει (18)αλυχτήστε (18)αλυχτούμε (20)αλυχτούσα (18)αλυχτούσε (18)αλφάβητον (24)αλφάβητου (25)αλφάβητων (26)αλφάδιαζα (29)αλφάδιαζε (29)αλφάδιασα (20)αλφάδιασε (20)αλφαβήτας (23)αλφαβήτες (23)αλφαβήτου (25)αλφαβήτων (26)αλφαδιάζω (31)αλφαδιάσω (22)αλφισμούς (18)αλχημείας (18)αλχημείες (18)αλχημειών (19)αλχημικές (19)αλχημικής (19)αλχημικοί (20)αλχημικού (20)αλχημικός (19)αλχημικών (20)αλχημιστή (19)αλωθήκαμε (24)αλωθήκατε (22)αλωνίζαμε (23)αλωνίζατε (21)αλωνίζεις (20)αλωνίζετε (21)αλωνίζουν (22)αλωνίσαμε (14)αλωνίσατε (12)αλωνίσεις (11)αλωνίσετε (12)αλωνίσουν (13)αλωνισμοί (14)αλωνισμού (14)αλωνισμός (13)αλωνισμών (14)αλωνιστές (11)αλωνιστής (11)αλωνιστεί (12)αλωνιστών (12)αλωνόμουν (15)αλωνόσουν (13)αλωπεκίας (13)αλωπεκίες (13)αλωπεκιών (14)αλόγιαστα (13)αλόγιαστε (13)αλόγιαστη (13)αλόγιαστο (13)αλόγιστες (12)αλόγιστης (12)αλόγιστοι (13)αλόγιστος (12)αλόγιστου (14)αλόγιστων (15)αλόννησος (9)αλόννησου (11)αλύγιστες (12)αλύγιστης (12)αλύγιστοι (13)αλύγιστος (12)αλύγιστου (14)αλύγιστων (15)αλύπητους (11)αλύτρωτες (12)αλύτρωτης (12)αλύτρωτοι (13)αλύτρωτος (12)αλύτρωτου (14)αλύτρωτων (15)αλύχταγαν (20)αλύχταγες (19)αλύχτησαν (17)αλύχτησες (16)αλύχτισμα (19)αλώβητους (17)αλώνονται (10)αλώνονταν (10)αλώνοντας (9)αλώσιμους (12)αμάγευτες (13)αμάγευτης (13)αμάγευτοι (14)αμάγευτος (13)αμάγευτου (15)αμάγευτων (16)αμάδητους (13)αμάζευτες (19)αμάζευτης (19)αμάζευτοι (20)αμάζευτος (19)αμάζευτου (21)αμάζευτων (22)αμάθευτες (19)αμάθευτης (19)αμάθευτοι (20)αμάθευτος (19)αμάθευτου (21)αμάθευτων (22)αμάθητους (19)αμάλακτος (12)αμάλαχτες (18)αμάλαχτης (18)αμάλαχτοι (19)αμάλαχτος (18)αμάλαχτου (20)αμάλαχτων (21)αμάλθειας (20)αμάνικους (11)αμάντευτα (11)αμάντευτε (11)αμάντευτη (11)αμάντευτο (11)αμάντρωτα (13)αμάντρωτε (13)αμάντρωτη (13)αμάντρωτο (13)αμάραντες (10)αμάραντης (10)αμάραντοι (11)αμάραντος (10)αμάραντου (12)αμάραντων (13)αμάρταινα (11)αμάρταινε (11)αμάρταναν (11)αμάρτανες (10)αμάρτησαν (11)αμάρτησες (10)αμάρτυρες (12)αμάρτυρης (12)αμάρτυροι (13)αμάρτυρος (12)αμάρτυρου (14)αμάρτυρων (15)αμάρυνθος (20)αμάσητους (10)αμάτιαστα (10)αμάτιαστε (10)αμάτιαστη (10)αμάτιαστο (10)αμάχητους (17)αμέθοδους (22)αμέθυστες (19)αμέθυστης (19)αμέθυστοι (20)αμέθυστος (19)αμέθυστου (21)αμέθυστων (22)αμέλγματα (17)αμέρευτες (11)αμέρευτης (11)αμέρευτοι (12)αμέρευτος (11)αμέρευτου (13)αμέρευτων (14)αμέριμνες (12)αμέριμνης (12)αμέριμνοι (13)αμέριμνος (12)αμέριμνου (14)αμέριμνων (15)αμέριστες (10)αμέριστης (10)αμέριστοι (11)αμέριστος (10)αμέριστου (12)αμέριστων (13)αμέρωτους (13)αμέστωτες (11)αμέστωτης (11)αμέστωτοι (12)αμέστωτος (11)αμέστωτου (13)αμέστωτων (14)αμέταλλες (13)αμέταλλης (13)αμέταλλοι (14)αμέταλλος (13)αμέταλλου (15)αμέταλλων (16)αμέτοχους (17)αμέτρητες (10)αμέτρητης (10)αμέτρητοι (11)αμέτρητον (11)αμέτρητος (10)αμέτρητου (12)αμέτρητων (13)αμήνυτους (11)αμήχανους (17)αμίαντους (10)αμίλητους (12)αμίμητους (12)αμίσθωτες (20)αμίσθωτης (20)αμίσθωτοι (21)αμίσθωτος (20)αμίσθωτου (22)αμίσθωτων (23)αμαζονίου (20)αμαζόνεια (19)αμαζόνειε (19)αμαζόνειο (19)αμαζόνιος (18)αμαζόνιου (20)αμαθούντα (19)αμακαδόρε (15)αμακαδόρο (15)αμακατζής (19)αμακατζού (20)αμαλθείας (20)αμανίκωτα (13)αμανίκωτε (13)αμανίκωτη (13)αμανίκωτο (13)αμανετζής (18)αμαντέους (10)αμαξηλάτη (21)αμαξιτούς (18)αμαξοδηγέ (25)αμαξοδηγό (25)αμαξοειδή (22)αμαξοποιέ (20)αμαξοποιό (20)αμαξουργέ (24)αμαξουργό (24)αμαξωτούς (20)αμαξώματα (21)αμαρούσιο (11)αμαρτάνει (11)αμαρτήσαν (11)αμαρτήσει (11)αμαρτήστε (11)αμαρτίαις (10)αμαρταίνω (13)αμαρτωλές (14)αμαρτωλής (14)αμαρτωλοί (15)αμαρτωλού (15)αμαρτωλός (14)αμαρτωλών (15)αμαρυλλίς (15)αμασεώτης (9)αμασκάλες (12)αμασκάλης (12)αμασχάλες (18)αμασχάλης (18)αμαυρωθεί (23)αμαυρότης (11)αμαυρώνει (12)αμαυρώσει (12)αμαυρώσου (13)αμαυρώστε (12)αμαύριστα (11)αμαύριστε (11)αμαύριστη (11)αμαύριστο (11)αμαύρωναν (13)αμαύρωνες (12)αμαύρωσαν (13)αμαύρωσες (12)αμαύρωσης (12)αμαύρωσις (12)αμβλυμένα (22)αμβλυνθεί (29)αμβλυωπία (23)αμβλυώπων (23)αμβλωτικά (22)αμβλωτικέ (22)αμβλωτική (22)αμβλωτικό (22)αμβλύναμε (21)αμβλύνατε (19)αμβλύνεις (18)αμβλύνετε (19)αμβλύνοές (17)αμβλύνοια (19)αμβλύνουν (20)αμβλύνους (19)αμβλύνσου (20)αμβλύτητα (19)αμβλύωπας (21)αμβλύωπες (21)αμβλώναμε (21)αμβλώνατε (19)αμβλώνεις (18)αμβλώνετε (19)αμβλώνουν (20)αμβλώσαμε (21)αμβλώσατε (19)αμβλώσεις (18)αμβλώσετε (19)αμβλώσεων (21)αμβλώσεως (20)αμβλώσουν (20)αμβούργου (22)αμβρακικό (20)αμβροσίας (17)αμβρόσιος (17)αμείβεσαι (17)αμείβεστε (17)αμείβεται (17)αμείβομαι (19)αμείβοντα (17)αμείβουμε (20)αμείλικτα (13)αμείλικτε (13)αμείλικτη (13)αμείλικτο (13)αμείλιχτα (19)αμείφθηκε (27)αμείφτηκα (18)αμείφτηκε (18)αμείψουμε (22)αμείωτους (12)αμεθύστων (21)αμειβόταν (17)αμειφθούν (26)αμειφτείς (16)αμειφτούν (17)αμελέτητα (12)αμελέτητε (12)αμελέτητη (12)αμελέτητο (12)αμελήθηκε (22)αμελήματα (14)αμελήσαμε (14)αμελήσατε (12)αμελήσεις (11)αμελήσετε (12)αμελήσουν (13)αμελείται (12)αμελητέας (11)αμελητέες (11)αμελητέοι (12)αμελητέος (11)αμελητέου (13)αμελητέων (14)αμελούσαν (12)αμελούσες (11)αμελώντας (11)αμενχοτέπ (18)αμερικάνα (12)αμερικάνε (12)αμερικάνο (12)αμερικανέ (12)αμερικανή (12)αμερικανό (12)αμεσότερα (11)αμεσότερη (11)αμεσότερο (11)αμεσότητά (9)αμεσότητα (10)αμετάβατα (17)αμετάβατε (17)αμετάβατη (17)αμετάβατο (17)αμετάδοτα (13)αμετάδοτε (13)αμετάδοτη (13)αμετάδοτο (13)αμετάθετα (19)αμετάθετε (19)αμετάθετη (19)αμετάθετο (19)αμετάλαβα (19)αμετάλαβε (19)αμετάλαβη (19)αμετάλαβο (19)αμετροεπή (12)αμετρωπία (14)αμηχανίας (16)αμηχανίες (16)αμηχανιών (17)αμιλλάται (14)αμιλλώμαι (16)αμινοξέων (21)αμιριαλής (12)αμμοβολής (20)αμμοειδές (14)αμμοειδής (14)αμμοειδών (15)αμμοληψία (23)αμμοσκεπή (14)αμμουδερά (17)αμμουδερέ (17)αμμουδερή (17)αμμουδερό (17)αμμουδιάς (15)αμμουδιές (15)αμμουδιών (16)αμμωνίτες (13)αμμωνιακά (15)αμμωνιακέ (15)αμμωνιακή (15)αμμωνιακό (15)αμμόλιθος (22)αμμόλοφοι (21)αμμόλοφος (20)αμμόλοφου (22)αμμόλοφων (23)αμμότοποι (13)αμμότοπος (12)αμμότοπου (14)αμμότοπων (15)αμμόχωστο (21)αμνήμονες (11)αμνήστευα (11)αμνήστευε (11)αμνημόνων (14)αμνηστίας (9)αμνηστίες (9)αμνηστεύω (12)αμνηστιών (10)αμνιακούς (10)αμοίραστα (11)αμοίραστε (11)αμοίραστη (11)αμοίραστο (11)αμοιβάδας (19)αμοιβάδες (19)αμοιβάδων (22)αμοιβαίας (16)αμοιβαίες (16)αμοιβαίοι (17)αμοιβαίος (16)αμοιβαίου (18)αμοιβαίων (19)αμοιβαίως (18)αμολάγαμε (17)αμολάγατε (15)αμολήθηκα (22)αμολήθηκε (22)αμολήσαμε (14)αμολήσατε (12)αμολήσεις (11)αμολήσετε (12)αμολήσουν (13)αμοληθείς (20)αμοληθούν (21)αμολημένα (14)αμολημένε (14)αμολημένη (14)αμολημένο (14)αμολιέμαι (14)αμολιέσαι (12)αμολιέστε (12)αμολιέται (12)αμολιόταν (12)αμολούσαν (12)αμολούσες (11)αμολόγητα (15)αμολόγητε (15)αμολόγητη (15)αμολόγητο (15)αμολώντας (11)αμοργίνος (13)αμοργιανό (14)αμοριανός (10)αμορτισέρ (12)αμορφωσιά (20)αμούστακα (11)αμούστακε (11)αμούστακη (11)αμούστακο (11)αμπάλαραν (14)αμπάλαρες (13)αμπάλωτες (14)αμπάλωτης (14)αμπάλωτοι (15)αμπάλωτος (14)αμπάλωτου (16)αμπάλωτων (17)αμπάριζας (20)αμπάρωναν (14)αμπάρωνες (13)αμπάρωσαν (14)αμπάρωσες (13)αμπέχονον (18)αμπέχονου (19)αμπέχονων (20)αμπαλάρει (14)αμπαριάζω (23)αμπαρωθεί (23)αμπαρωτές (13)αμπαρωτής (13)αμπαρωτοί (14)αμπαρωτού (14)αμπαρωτός (13)αμπαρωτών (14)αμπαρώνει (12)αμπαρώσει (12)αμπαρώσου (13)αμπαρώστε (12)αμπελάκια (14)αμπελήσια (13)αμπελήσιε (13)αμπελήσιο (13)αμπελώνας (12)αμπελώνες (12)αμπελώνων (15)αμπραγιάζ (24)αμυγδάλου (20)αμυγδάλων (21)αμυγδαλές (18)αμυγδαλής (18)αμυγδαλιά (19)αμυγδαλών (19)αμυδρότης (14)αμυκλαίος (13)αμυλούχας (19)αμυλούχες (19)αμυλούχοι (20)αμυλούχος (19)αμυλούχου (21)αμυλούχων (22)αμυλώδεις (15)αμυλώδους (16)αμυνθείτε (20)αμυνθούμε (22)αμυνομένη (13)αμυντικές (11)αμυντικής (11)αμυντικοί (12)αμυντικού (12)αμυντικός (11)αμυντικών (12)αμυντικώς (11)αμυνόμεθα (22)αμυνόμενη (13)αμυνόμενο (13)αμυνόμουν (14)αμυνόσουν (12)αμφέβαλαν (26)αμφέβαλες (25)αμφέβαλλα (28)αμφέβαλλε (28)αμφίαλους (19)αμφίβιους (24)αμφίβολες (25)αμφίβολης (25)αμφίβολοι (26)αμφίβολον (26)αμφίβολος (25)αμφίβολου (27)αμφίβολων (28)αμφίγνωμα (24)αμφίγνωμε (24)αμφίγνωμη (24)αμφίγνωμο (24)αμφίδρομα (23)αμφίδρομε (23)αμφίδρομη (23)αμφίδρομο (23)αμφίθυμες (28)αμφίθυμης (28)αμφίθυμοι (29)αμφίθυμος (28)αμφίθυμου (30)αμφίθυμων (31)αμφίκλεια (20)αμφίκοιλα (20)αμφίκοιλε (20)αμφίκοιλη (20)αμφίκοιλο (20)αμφίκυκλά (21)αμφίκυκλέ (21)αμφίκυκλή (21)αμφίκυκλα (22)αμφίκυκλε (22)αμφίκυκλη (22)αμφίκυκλο (22)αμφίκυκλό (21)αμφίκυρτα (20)αμφίκυρτε (20)αμφίκυρτη (20)αμφίκυρτο (20)αμφίλογος (21)αμφίλοχος (25)αμφίμαχος (25)αμφίρροπα (20)αμφίρροπε (20)αμφίρροπη (20)αμφίρροπο (20)αμφίσημες (18)αμφίσημης (18)αμφίσημοι (19)αμφίσημος (18)αμφίσημου (20)αμφίσημων (21)αμφίστομα (19)αμφίστομε (19)αμφίστομη (19)αμφίστομο (19)αμφίφυλες (26)αμφιάραος (17)αμφιάραου (19)αμφιβάλει (26)αμφιβάλλω (30)αμφιβολία (26)αμφιβόλου (27)αμφιβόλων (28)αμφιδάμας (21)αμφιδέξια (29)αμφιδέξιε (29)αμφιδέξιο (29)αμφιδέτες (19)αμφιθαλές (27)αμφιθαλής (27)αμφιθαλών (28)αμφιθυμία (29)αμφικλινή (20)αμφικτύων (20)αμφιλογία (22)αμφιλοχία (26)αμφιμερής (19)αμφιρρέπω (22)αμφιρρεπή (20)αμφισβητώ (24)αμφισημία (19)αμφισσεύς (16)αμφιτρίτη (18)αμφιτρύων (20)αμφιφανής (23)αμφοτέρων (20)αμφότερες (17)αμφότεροι (18)αμφότερων (20)αμόλευτες (12)αμόλευτης (12)αμόλευτοι (13)αμόλευτος (12)αμόλευτου (14)αμόλευτων (15)αμόλυβδες (22)αμόλυβδης (22)αμόλυβδοι (23)αμόλυβδος (22)αμόλυβδου (24)αμόλυβδων (25)αμόλυντες (12)αμόλυντης (12)αμόλυντοι (13)αμόλυντος (12)αμόλυντου (14)αμόλυντων (15)αμόρφωτες (19)αμόρφωτης (19)αμόρφωτοι (20)αμόρφωτος (19)αμόρφωτου (21)αμόρφωτων (22)αμύγδαλον (18)αμύγδαλου (19)αμύθητους (19)αμύνθηκαν (20)αμύνονται (10)αμύνονταν (10)αμύνταιου (11)αμύριστες (10)αμύριστης (10)αμύριστοι (11)αμύριστος (10)αμύριστου (12)αμύριστων (13)αμύρωτους (13)ανάβαθους (24)ανάβιωναν (17)ανάβιωνες (16)ανάβιωσαν (17)ανάβιωσες (16)ανάβλεμμά (20)ανάβλεμμα (21)ανάβλεψις (25)ανάβλυζαν (27)ανάβλυσαν (18)ανάβλυσις (17)ανάβονται (15)ανάβονταν (15)ανάβοντας (14)ανάβροχες (22)ανάβροχης (22)ανάβροχοι (23)ανάβροχος (22)ανάβροχου (24)ανάβροχων (25)ανάβρυσμα (19)ανάβυσσος (15)ανάβυσσου (17)ανάγγειλα (16)ανάγγειλε (16)ανάγγελλα (18)ανάγγελλε (18)ανάγειρτα (12)ανάγκαζαν (21)ανάγκαζες (20)ανάγκασαν (12)ανάγκασες (11)ανάγλυφες (20)ανάγλυφης (20)ανάγλυφοι (21)ανάγλυφος (20)ανάγλυφου (22)ανάγλυφων (23)ανάγνωσής (11)ανάγνωσης (12)ανάγνωσις (12)ανάγνωσμα (15)ανάγοντάς (9)ανάγονται (11)ανάγονταν (11)ανάγοντας (10)ανάγραφαν (19)ανάγραψες (20)ανάγωγους (16)ανάδειξής (18)ανάδειξαν (20)ανάδειξες (19)ανάδειξης (19)ανάδειξις (19)ανάδελφες (19)ανάδελφης (19)ανάδελφοι (20)ανάδελφος (19)ανάδελφου (21)ανάδελφων (22)ανάδευσης (11)ανάδευσις (11)ανάδοχους (18)ανάδρασης (11)ανάδρομες (13)ανάδρομης (13)ανάδρομοι (14)ανάδρομος (13)ανάδρομου (15)ανάδρομων (16)ανάθρεμμα (22)ανάκαμψης (19)ανάκαμψις (19)ανάκατους (9)ανάκλασής (9)ανάκλασαν (11)ανάκλασες (10)ανάκλασης (10)ανάκλασις (10)ανάκλησής (9)ανάκλησης (10)ανάκλησις (10)ανάκουστα (10)ανάκρισης (9)ανάκρισις (9)ανάκρουση (11)ανάκτησαν (9)ανάκτησες (8)ανάκτησης (8)ανάκτορον (10)ανάλαδους (13)ανάλατους (10)ανάλαφρες (17)ανάλαφρης (17)ανάλαφροι (18)ανάλαφρον (18)ανάλαφρος (17)ανάλαφρου (19)ανάλαφρων (20)ανάλγητες (12)ανάλγητης (12)ανάλγητοι (13)ανάλγητος (12)ανάλγητου (14)ανάλγητων (15)ανάλεστες (9)ανάλεστης (9)ανάλεστοι (10)ανάλεστος (9)ανάλεστου (11)ανάλεστων (12)ανάλλαγες (14)ανάλλαγης (14)ανάλλαγοι (15)ανάλλαγος (14)ανάλλαγου (16)ανάλλαγων (17)ανάλλαχτα (19)ανάλλαχτε (19)ανάλλαχτη (19)ανάλλαχτο (19)ανάλογους (13)ανάμεικτα (11)ανάμεικτε (11)ανάμεικτη (11)ανάμεικτο (11)ανάμειξαν (19)ανάμειξες (18)ανάμειξης (18)ανάμερους (11)ανάμικτες (10)ανάμικτος (10)ανάμικτου (12)ανάμιχτος (16)ανάμματος (11)ανάμνησης (9)ανάμνησιν (10)ανάμνησις (9)ανάμπαιζε (20)ανάμπαιξε (20)ανάξαρχος (24)ανάπαιστε (9)ανάπαιστο (9)ανάπαυλας (11)ανάπαυλες (11)ανάπαυσής (8)ανάπαυσαν (10)ανάπαυσες (9)ανάπαυσης (9)ανάπαυσις (9)ανάπηρους (10)ανάπλασης (10)ανάπλασις (10)ανάπλεκες (11)ανάπλεκης (11)ανάπλεκοι (12)ανάπλεκος (11)ανάπλεκου (13)ανάπλεκων (14)ανάπλωρες (13)ανάπλωρης (13)ανάπλωροι (14)ανάπλωρος (13)ανάπλωρου (15)ανάπλωρων (16)ανάπνευσα (10)ανάπνευσε (10)ανάποδους (12)ανάπρυμες (12)ανάπρυμης (12)ανάπρυμοι (13)ανάπρυμος (12)ανάπρυμου (14)ανάπρυμων (15)ανάπρωρες (12)ανάπρωρης (12)ανάπρωροι (13)ανάπρωρος (12)ανάπρωρου (14)ανάπρωρων (15)ανάπτεσαι (9)ανάπτεστε (9)ανάπτεται (9)ανάπτομαι (11)ανάπτουμε (12)ανάπτυγμά (14)ανάπτυγμα (15)ανάπτυξής (17)ανάπτυξαν (19)ανάπτυξες (18)ανάπτυξης (18)ανάπτυξις (18)ανάπτυσσα (10)ανάπτυσσε (10)ανάργυροι (14)ανάργυρος (13)ανάργυρου (15)ανάργυρων (16)ανάρδευτα (13)ανάρδευτε (13)ανάρδευτη (13)ανάρδευτο (13)ανάρθρωτα (21)ανάρθρωτε (21)ανάρθρωτη (21)ανάρθρωτο (21)ανάρκωτες (11)ανάρκωτης (11)ανάρκωτοι (12)ανάρκωτος (11)ανάρκωτου (13)ανάρκωτων (14)ανάρμεγες (13)ανάρμεγης (13)ανάρμεγοι (14)ανάρμεγος (13)ανάρμεγου (15)ανάρμεγων (16)ανάρμεχτα (18)ανάρμεχτε (18)ανάρμεχτη (18)ανάρμεχτο (18)ανάρμοστα (11)ανάρμοστε (11)ανάρμοστη (11)ανάρμοστο (11)ανάρπαζαν (19)ανάρπαζες (18)ανάρπαξαν (19)ανάρπαξες (18)ανάρπαστα (10)ανάρπαστε (10)ανάρπαστη (10)ανάρπαστο (10)ανάρρησης (9)ανάρρησις (9)ανάρριχτα (17)ανάρρωναν (12)ανάρρωνες (11)ανάρρωσαν (12)ανάρρωσες (11)ανάρρωσης (11)ανάρρωσις (11)ανάρτησαν (9)ανάρτησες (8)ανάρτησης (8)ανάρτησις (8)ανάρτυτες (9)ανάρτυτης (9)ανάρτυτοι (10)ανάρτυτος (9)ανάρτυτου (11)ανάρτυτων (12)ανάσαιναν (8)ανάσαινες (7)ανάσκαβαν (16)ανάσκαβες (15)ανάσκαψαν (18)ανάσκαψες (17)ανάσκελες (10)ανάσκελης (10)ανάσκελοι (11)ανάσκελος (10)ανάσκελου (12)ανάσκελων (13)ανάσκητες (8)ανάσκητης (8)ανάσκητοι (9)ανάσκητος (8)ανάσκητου (10)ανάσκητων (11)ανάσταινα (8)ανάσταινε (8)ανάστασης (7)ανάστασις (7)ανάστατες (7)ανάστατης (7)ανάστατοι (8)ανάστατος (7)ανάστατου (9)ανάστατων (10)ανάστελλε (12)ανάστερες (8)ανάστερης (8)ανάστεροι (9)ανάστερος (8)ανάστερου (10)ανάστερων (11)ανάστησαν (8)ανάστησες (7)ανάστροφα (16)ανάστροφε (16)ανάστροφη (16)ανάστροφο (16)ανάσυρσις (9)ανάσχεσης (14)ανάσχεσις (14)ανάτειλαν (10)ανάτειλες (9)ανάτελλαν (12)ανάτελλες (11)ανάφλεξης (25)ανάφλεξις (25)ανάφτηκαν (16)ανάφτηκες (15)ανάχαρσης (15)ανάχαρσις (15)ανάχθηκαν (25)ανάχθηκες (24)ανέβαιναν (15)ανέβαινες (14)ανέβαλλαν (19)ανέβαλλες (18)ανέβλυζαν (27)ανέβλυσαν (18)ανέγγιχτα (21)ανέγγιχτε (21)ανέγγιχτη (21)ανέγγιχτο (21)ανέγγυους (15)ανέγερσής (10)ανέγερσης (11)ανέγερσις (11)ανέγκλητα (14)ανέγκλητε (14)ανέγκλητη (14)ανέγκλητο (14)ανέγνωμες (14)ανέγνωμης (14)ανέγνωμοι (15)ανέγνωμος (14)ανέγνωμου (16)ανέγνωμων (17)ανέγνωρες (13)ανέγνωρης (13)ανέγνωροι (14)ανέγνωρος (13)ανέγνωρου (15)ανέγνωρων (16)ανέγραφαν (19)ανέγραφες (18)ανέγραψαν (21)ανέγραψες (20)ανέδειξαν (20)ανέδειξες (19)ανέθρεφαν (25)ανέθρεψαν (27)ανέκαμπτε (12)ανέκαμψαν (20)ανέκδοτες (11)ανέκδοτης (11)ανέκδοτοι (12)ανέκδοτον (12)ανέκδοτος (11)ανέκδοτου (13)ανέκδοτων (14)ανέκκλητα (12)ανέκκλητε (12)ανέκκλητη (12)ανέκκλητο (12)ανέκραξαν (19)ανέκριναν (10)ανέκρουσα (11)ανέκρουσε (11)ανέκτησαν (9)ανέκτησες (8)ανέκυπταν (11)ανέλεγκτα (14)ανέλεγκτε (14)ανέλεγκτη (14)ανέλεγκτο (14)ανέλκυσαν (12)ανέλκυσες (11)ανέλκυσης (11)ανέλκυσις (11)ανέλπιδες (13)ανέλπιδης (13)ανέλπιδοι (14)ανέλπιδος (13)ανέλπιδου (15)ανέλπιδων (16)ανέλπιστα (11)ανέλπιστε (11)ανέλπιστη (11)ανέλπιστο (11)ανέμειναν (10)ανέμειξαν (19)ανέμειξες (18)ανέμελους (12)ανέμυαλες (12)ανέμυαλης (12)ανέμυαλοι (13)ανέμυαλος (12)ανέμυαλου (14)ανέμυαλων (15)ανένδοτες (10)ανένδοτης (10)ανένδοτοι (11)ανένδοτος (10)ανένδοτου (12)ανένδοτων (13)ανένταχτα (15)ανένταχτε (15)ανένταχτη (15)ανένταχτο (15)ανέντιμες (9)ανέντιμης (9)ανέντιμοι (10)ανέντιμος (9)ανέντιμου (11)ανέντιμων (12)ανέξοδους (20)ανέπαφους (16)ανέπεμψαν (20)ανέπλευσα (12)ανέπνευσα (10)ανέπνευσε (10)ανέπτυξαν (19)ανέπτυσσε (10)ανέραστες (8)ανέραστης (8)ανέραστοι (9)ανέραστος (8)ανέραστου (10)ανέραστων (11)ανέρχεσαι (16)ανέρχεστε (16)ανέρχεται (16)ανέρχομαι (18)ανέρχοντο (16)ανέρωτους (11)ανέσπερες (9)ανέσπερης (9)ανέσπεροι (10)ανέσπερος (9)ανέσπερου (11)ανέσπερων (12)ανέστειλα (10)ανέστειλε (10)ανέστελλα (12)ανέστελλε (12)ανέστησαν (8)ανέστιους (8)ανέστρεφε (16)ανέστρεψε (18)ανέτειλαν (10)ανέτειλες (9)ανέτελλες (11)ανέτοιμες (9)ανέτοιμης (9)ανέτοιμοι (10)ανέτοιμος (9)ανέτοιμου (11)ανέτοιμων (12)ανέτρεξαν (18)ανέτρεπαν (10)ανέτρεφαν (16)ανέτρεψαν (18)ανέφελους (17)ανέφικτες (15)ανέφικτης (15)ανέφικτοι (16)ανέφικτος (15)ανέφικτου (17)ανέφικτων (18)ανέχθηκαν (25)ανέχθηκες (24)ανέχονται (15)ανέχονταν (15)ανέχτηκαν (16)ανέχτηκες (15)ανήγγειλα (16)ανήγγειλε (16)ανήγγελλα (18)ανήγγελλε (18)ανήγειραν (12)ανήθικους (18)ανήκεστες (8)ανήκεστης (8)ανήκεστοι (9)ανήκεστος (8)ανήκεστου (10)ανήκεστων (11)ανήκοντας (8)ανήκοντες (8)ανήκοντος (8)ανήκουσας (9)ανήκουσες (9)ανήκουστα (10)ανήκουστε (10)ανήκουστη (10)ανήκουστο (10)ανήλιαγες (12)ανήλιαγης (12)ανήλιαγοι (13)ανήλιαγος (12)ανήλιαγου (14)ανήλιαγων (15)ανήλιαστα (10)ανήλιαστε (10)ανήλιαστη (10)ανήλιαστο (10)ανήλικους (11)ανήμερους (11)ανήμπορες (11)ανήμπορης (11)ανήμποροι (12)ανήμπορος (11)ανήμπορου (13)ανήμπορων (14)ανήξερους (18)ανήστευτα (9)ανήστευτε (9)ανήστευτη (9)ανήστευτο (9)ανήσυχους (16)ανήφορους (16)ανίδρυσαν (13)ανίδρυσες (12)ανίδρυσις (12)ανίδρωτες (13)ανίδρωτης (13)ανίδρωτοι (14)ανίδρωτος (13)ανίδρωτου (15)ανίδρωτων (16)ανίδωτους (13)ανίκανους (9)ανίκητους (9)ανίσκιωτα (11)ανίσκιωτε (11)ανίσκιωτη (11)ανίσκιωτο (11)ανίσταμαι (10)ανίσχυρες (16)ανίσχυρης (16)ανίσχυροι (17)ανίσχυρος (16)ανίσχυρου (18)ανίσχυρων (19)ανίχνευαν (16)ανίχνευες (15)ανίχνευσα (16)ανίχνευσε (16)ανίχνευση (16)αναέριστα (9)αναέριστε (9)αναέριστη (9)αναέριστο (9)αναίδειας (10)αναίδειες (10)αναίμακτα (11)αναίμακτε (11)αναίμακτη (11)αναίμακτο (11)αναίρεσής (7)αναίρεσαν (9)αναίρεσες (8)αναίρεσης (8)αναίρεσις (8)αναίσθητα (17)αναίσθητε (17)αναίσθητη (17)αναίσθητο (17)αναίτιους (8)αναβάθρου (26)αναβάθρων (27)αναβάλαμε (19)αναβάλανε (17)αναβάλατε (17)αναβάλεις (16)αναβάλετε (17)αναβάλλει (19)αναβάλομε (19)αναβάλουν (18)αναβάσεις (14)αναβάσεων (17)αναβάσεως (16)αναβάτρια (16)αναβίβαζα (31)αναβίβαζε (31)αναβίβασα (22)αναβίβασε (22)αναβίωναν (17)αναβίωνες (16)αναβίωσής (15)αναβίωσαν (17)αναβίωσες (16)αναβίωσης (16)αναβίωσις (16)αναβαίνει (15)αναβαθμίς (25)αναβαθμοί (26)αναβαθμού (26)αναβαθμός (25)αναβαθμών (26)αναβατήρα (16)αναβιβάζω (33)αναβιβάσω (24)αναβιώνει (15)αναβιώσει (15)αναβιώστε (15)αναβληθεί (26)αναβλύζει (26)αναβλύσει (17)αναβολέας (16)αναβολέων (19)αναβολείς (16)αναβολεύς (16)αναβολικά (18)αναβολικέ (18)αναβολική (18)αναβολικό (18)αναβρασμέ (18)αναβρασμό (18)αναβροχιά (23)αναβρύζει (25)αναβρύτων (18)αναβόμουν (18)αναβόσουν (16)αναβότανε (15)αναγάγεις (13)αναγάγετε (14)αναγάγουν (15)αναγάλλια (15)αναγέλασα (13)αναγγέλλω (20)αναγγείλω (18)αναγγελία (16)αναγγελθώ (25)αναγείρει (12)αναγελούν (13)αναγεννάν (11)αναγεννάς (10)αναγεννάω (13)αναγερθεί (21)αναγερτές (11)αναγερτής (11)αναγερτοί (12)αναγερτού (12)αναγερτός (11)αναγερτών (12)αναγκάζει (21)αναγκάσαν (12)αναγκάσει (12)αναγκάσου (13)αναγκάστε (12)αναγκαίας (11)αναγκαίες (11)αναγκαίοι (12)αναγκαίος (11)αναγκαίου (13)αναγκαίων (14)αναγκαίως (13)αναγκασμέ (14)αναγκασμό (14)αναγκαστώ (12)αναγλύφου (21)αναγλύφων (22)αναγνώσει (11)αναγνώστη (11)αναγομωθώ (24)αναγομώνω (15)αναγομώσω (15)αναγορεύω (14)αναγούλας (12)αναγούλες (12)αναγράφει (19)αναγράψαν (21)αναγράψει (21)αναγράψου (22)αναγράψτε (21)αναγραφές (18)αναγραφής (18)αναγραφεί (19)αναγραφτώ (19)αναγραφών (19)αναγυρούς (12)αναγωγικά (17)αναγωγικέ (17)αναγωγική (17)αναγωγικό (17)αναγόμενα (13)αναγόμενε (13)αναγόμενη (13)αναγόμενο (13)αναγόμουν (14)αναγόμωνα (15)αναγόμωνε (15)αναγόμωσα (15)αναγόμωσε (15)αναγόμωση (15)αναγόρευα (13)αναγόρευε (13)αναγόσουν (12)αναδάσιμα (13)αναδάσιμε (13)αναδάσιμη (13)αναδάσιμο (13)αναδάσωνα (13)αναδάσωνε (13)αναδάσωσα (13)αναδάσωσε (13)αναδάσωση (13)αναδέθηκε (21)αναδέλφων (22)αναδέματα (13)αναδέψαμε (22)αναδέψατε (20)αναδέψεις (19)αναδέψετε (20)αναδέψουν (21)αναδίδουν (15)αναδίνουν (12)αναδίφησα (18)αναδίφησε (18)αναδίφηση (18)αναδασμοί (13)αναδασμού (13)αναδασμός (12)αναδασμών (13)αναδασωθώ (22)αναδασώνω (13)αναδασώσω (13)αναδείξαν (20)αναδείξει (20)αναδείξου (21)αναδείξτε (20)αναδείχνω (20)αναδειχθώ (27)αναδεκτός (11)αναδεμένα (13)αναδεμένε (13)αναδεμένη (13)αναδεμένο (13)αναδευτής (11)αναδευτεί (12)αναδεχθεί (27)αναδεχτές (17)αναδεχτής (17)αναδεχτοί (18)αναδεχτού (18)αναδεχτός (17)αναδεχτών (18)αναδεύαμε (13)αναδεύατε (11)αναδεύεις (10)αναδεύετε (11)αναδεύουν (12)αναδιφάμε (20)αναδιφάτε (18)αναδιφήσω (20)αναδιφούν (18)αναδομήσω (15)αναδομείς (12)αναδομηθώ (22)αναδομούν (13)αναδρομές (13)αναδρομής (13)αναδρομών (14)αναδυθούν (21)αναδυόταν (12)αναδόματα (13)αναδόμησή (12)αναδόμησα (13)αναδόμησε (13)αναδόμηση (13)αναδόχους (18)αναδύεσαι (11)αναδύεστε (11)αναδύεται (11)αναδύθηκα (21)αναδύθηκε (21)αναδύομαι (13)αναδύσεις (10)αναδύσεων (13)αναδύσεως (12)αναερόβια (16)αναερόβιε (16)αναερόβιο (16)αναζήταγα (20)αναζήταγε (20)αναζήτησή (16)αναζήτησα (17)αναζήτησε (17)αναζήτηση (17)αναζητάει (17)αναζητάμε (19)αναζητάνε (17)αναζητάτε (17)αναζητήσω (19)αναζητείς (16)αναζητηθώ (26)αναζητητή (17)αναζητούν (17)αναθέματα (19)αναθέσαμε (19)αναθέσανε (17)αναθέσατε (17)αναθέσεις (16)αναθέσετε (17)αναθέσεων (19)αναθέσεως (18)αναθέσομε (19)αναθέσουν (18)αναθέταμε (19)αναθέτανε (17)αναθέτατε (17)αναθέτεις (16)αναθέτετε (17)αναθέτομε (19)αναθέτουν (18)αναθήματά (18)αναθήματα (19)αναθαρρεί (19)αναθεωρεί (20)αναθρέψαν (27)αναθρέψει (27)αναθρεφτά (25)αναθρεφτέ (25)αναθρεφτή (25)αναθρεφτό (25)αναιδειών (11)αναιμικές (10)αναιμικής (10)αναιμικοί (11)αναιμικού (11)αναιμικός (10)αναιμικών (11)αναιρέσει (9)αναιρέσου (10)αναιρέστε (9)αναιρείτε (9)αναιρείτο (9)αναιρεθέν (18)αναιρεθεί (18)αναιρούμε (11)αναιρούσα (9)αναιρούσε (9)ανακάθιζα (27)ανακάθιζε (27)ανακάθισα (18)ανακάθισε (18)ανακάλεσα (11)ανακάλεσε (11)ανακάλυψή (20)ανακάλυψα (21)ανακάλυψε (21)ανακάλυψη (21)ανακάμπτω (14)ανακάμψει (20)ανακάτεμα (11)ανακάτευα (10)ανακάτευε (10)ανακάτεψα (18)ανακάτεψε (18)ανακάτωμα (13)ανακάτωνα (11)ανακάτωνε (11)ανακάτωσα (11)ανακάτωσε (11)ανακάτωση (11)ανακήρυξή (19)ανακήρυξα (20)ανακήρυξε (20)ανακήρυξη (20)ανακίνησα (9)ανακίνησε (9)ανακίνηση (9)ανακαθίζω (29)ανακαθίσω (20)ανακαλέσω (13)ανακαλείς (10)ανακαλούν (11)ανακαλύψω (22)ανακαρώνω (12)ανακατέψω (20)ανακατεύω (11)ανακατωθώ (20)ανακατωτά (11)ανακατωτέ (11)ανακατωτή (11)ανακατωτό (11)ανακατώνω (11)ανακατώσω (11)ανακηρύξω (21)ανακινήσω (11)ανακινείς (8)ανακινηθώ (18)ανακινούν (9)ανακλάσαι (11)ανακλάσει (11)ανακλάσθε (20)ανακλάσου (12)ανακλάστε (11)ανακλάται (11)ανακλαστώ (11)ανακληθέν (20)ανακληθεί (20)ανακλητές (10)ανακλητής (10)ανακλητοί (11)ανακλητού (11)ανακλητός (10)ανακλητών (11)ανακλούμε (13)ανακλούνε (11)ανακλούσα (11)ανακλούσε (11)ανακλώμαι (13)ανακομιδή (14)ανακοπείς (9)ανακοπούν (10)ανακράζει (19)ανακράξει (19)ανακράξτε (19)ανακρίνει (10)ανακριβές (16)ανακριβής (16)ανακριβών (17)ανακριβώς (16)ανακριθεί (19)ανακριτές (9)ανακριτής (9)ανακριτού (10)ανακριτών (10)ανακρούει (10)ανακτάσαι (9)ανακτάσθε (18)ανακτάστε (9)ανακτάται (9)ανακτήσει (9)ανακτήσου (10)ανακτήστε (9)ανακτηθεί (18)ανακτούμε (11)ανακτούνε (9)ανακτούσα (9)ανακτούσε (9)ανακτόρου (11)ανακτόρων (12)ανακτώμαι (11)ανακτώντο (9)ανακόπηκε (11)ανακόπτει (10)ανακόψαμε (20)ανακόψουν (19)ανακύπτει (10)ανακύψασα (18)ανακύψεις (17)ανακύψεων (20)ανακύψεως (19)ανακύψουν (19)αναλάβαμε (19)αναλάβατε (17)αναλάβεις (16)αναλάβετε (17)αναλάβομε (19)αναλάβουν (18)αναλήθεια (19)αναλήψεις (18)αναλήψεων (21)αναλήψεως (20)αναλήψεώς (17)αναλίγωνα (15)αναλίγωνε (15)αναλίγωσα (15)αναλίγωσε (15)αναλίσκει (11)αναλαμπές (12)αναλαμπής (12)αναλαμπών (13)αναλγησία (13)αναληθείς (18)αναληθούς (18)αναληφθέν (26)αναληφθεί (26)αναλιγώνω (15)αναλιγώσω (15)αναλογήσω (15)αναλογίαν (13)αναλογίας (12)αναλογίες (12)αναλογίζω (24)αναλογίου (14)αναλογίσω (15)αναλογίων (15)αναλογείς (12)αναλογικά (14)αναλογικέ (14)αναλογική (14)αναλογικό (14)αναλογιών (13)αναλογούν (13)αναλυθείς (19)αναλυθούν (20)αναλυμένα (13)αναλυμένε (13)αναλυμένη (13)αναλυμένο (13)αναλυτικά (12)αναλυτικέ (12)αναλυτική (12)αναλυτικό (12)αναλυτούς (10)αναλυόταν (11)αναλωθείς (20)αναλωθούν (21)αναλωμένα (14)αναλωμένε (14)αναλωμένη (14)αναλωμένο (14)αναλόγησα (13)αναλόγησε (13)αναλόγιζα (22)αναλόγιζε (22)αναλόγιον (13)αναλόγισα (13)αναλόγισε (13)αναλύεσαι (10)αναλύεστε (10)αναλύεται (10)αναλύθηκα (20)αναλύθηκε (20)αναλύομαι (12)αναλύουμε (13)αναλύουνε (11)αναλύσαμε (12)αναλύσανε (10)αναλύσατε (10)αναλύσεις (9)αναλύσετε (10)αναλύσεων (12)αναλύσεως (11)αναλύσεώς (8)αναλύσιμα (12)αναλύσιμε (12)αναλύσιμη (12)αναλύσιμο (12)αναλύσομε (12)αναλύσουν (11)αναλύτρια (11)αναλώθηκα (20)αναλώθηκε (20)αναλώναμε (12)αναλώνατε (10)αναλώνεις (9)αναλώνετε (10)αναλώνουν (11)αναλώσαμε (12)αναλώσατε (10)αναλώσεις (9)αναλώσετε (10)αναλώσεων (12)αναλώσεως (11)αναλώσιμα (12)αναλώσιμε (12)αναλώσιμη (12)αναλώσιμο (12)αναλώσουν (11)αναμάσαγα (13)αναμάσαγε (13)αναμάσημα (12)αναμάσησα (10)αναμάσησε (10)αναμάσηση (10)αναμέναμε (12)αναμένατε (10)αναμένεις (9)αναμένετε (10)αναμένετο (10)αναμένομε (12)αναμένουν (11)αναμέριζα (20)αναμέριζε (20)αναμέρισα (11)αναμέρισε (11)αναμίξατε (19)αναμίξεις (18)αναμίξετε (19)αναμίξεων (21)αναμίξεως (20)αναμίξεώς (17)αναμασάει (10)αναμασάμε (12)αναμασάτε (10)αναμασήσω (12)αναμασηθώ (19)αναμασούν (10)αναμείνει (10)αναμείξαν (19)αναμείξει (19)αναμείξου (20)αναμείξτε (19)αναμειχθώ (26)αναμερίζω (22)αναμερίσω (13)αναμεταξύ (19)αναμετράν (11)αναμετράς (10)αναμετράω (13)αναμιγνύω (15)αναμιχθεί (26)αναμιχτεί (17)αναμμάτων (14)αναμμένες (11)αναμμένης (11)αναμμένοι (12)αναμμένος (11)αναμμένου (13)αναμμένων (14)αναμπάιζα (20)αναμπάιζε (20)αναμπάισα (11)αναμπάισε (11)αναμπαίζω (22)αναμπαίξω (22)αναμπαίσω (13)ανανέωναν (10)ανανέωνες (9)ανανέωσής (8)ανανέωσαν (10)ανανέωσες (9)ανανέωσης (9)ανανέωσις (9)ανανήψασα (17)ανανήψεις (16)ανανήψεων (19)ανανήψεως (18)ανανδρίας (11)ανανεωθεί (19)ανανεωτές (9)ανανεωτής (9)ανανεώνει (8)ανανεώσαν (8)ανανεώσει (8)ανανεώσου (9)ανανεώστε (8)αναξαγόρα (21)αναξιότης (16)αναπέμπει (12)αναπέμψει (20)αναπήδαγα (15)αναπήδαγε (15)αναπήδημα (14)αναπήδησα (12)αναπήδησε (12)αναπήδηση (12)αναπήρους (10)αναπαλμός (12)αναπαμούς (10)αναπαράγω (15)αναπαυθεί (19)αναπαυτεί (10)αναπαύαμε (11)αναπαύατε (9)αναπαύεις (8)αναπαύετε (9)αναπαύουν (10)αναπαύσει (9)αναπετάει (9)αναπηδάει (12)αναπηδάμε (14)αναπηδάτε (12)αναπηδήσω (14)αναπηδούν (12)αναπηρίας (9)αναπηρίες (9)αναπηρικά (11)αναπηρικέ (11)αναπηρική (11)αναπηρικό (11)αναπηριών (10)αναπλάθει (20)αναπλάσει (11)αναπλέκει (12)αναπλέξει (20)αναπλέξου (21)αναπλέξτε (20)αναπλεχτώ (18)αναπνέαμε (11)αναπνέανε (9)αναπνέατε (9)αναπνέεις (8)αναπνέετε (9)αναπνέομε (11)αναπνέουν (10)αναπνεύσω (11)αναποδιάς (11)αναποδιές (11)αναποδιών (12)αναπολήσω (13)αναπολείς (10)αναπολούν (11)αναπομπές (11)αναπομπής (11)αναπομπών (12)αναπτήρας (9)αναπτήρες (9)αναπτήρων (12)αναπτόταν (9)αναπτύξει (18)αναπτύξου (19)αναπτύξτε (18)αναπτύσσω (11)αναπυρωθώ (22)αναπυρώνω (13)αναπυρώσω (13)αναπόδοτα (12)αναπόδοτε (12)αναπόδοτη (12)αναπόδοτο (12)αναπόλησα (11)αναπόλησε (11)αναπόληση (11)αναπύρωνα (12)αναπύρωνε (12)αναπύρωσα (12)αναπύρωσε (12)αναπύρωση (12)αναρίγησα (12)αναρίγησε (12)αναργύρου (14)αναρθρίας (18)αναριγήσω (14)αναριγείς (11)αναριγούν (12)αναριεύει (9)αναριθμεί (20)αναρμόδια (14)αναρμόδιε (14)αναρμόδιο (14)αναρπάζει (19)αναρπάξει (19)αναρπάξου (20)αναρπάξτε (19)αναρπαχτώ (17)αναρριχτά (17)αναρριχτέ (17)αναρριχτή (17)αναρριχτό (17)αναρροφάν (17)αναρροφάς (16)αναρρούσα (10)αναρρώνει (10)αναρρώσει (10)αναρρώστε (10)αναρτάσαι (9)αναρτάστε (9)αναρτάται (9)αναρτήρας (9)αναρτήρες (9)αναρτήρων (12)αναρτήσει (9)αναρτήσου (10)αναρτήστε (9)αναρτηθεί (18)αναρτούμε (11)αναρτούσα (9)αναρτούσε (9)αναρτώμαι (11)αναρχικές (16)αναρχικής (16)αναρχικοί (17)αναρχικού (17)αναρχικός (16)αναρχικών (17)αναρχισμέ (18)αναρχισμό (18)αναρωτηθώ (20)ανασάλεμα (12)ανασάλευα (11)ανασάλευε (11)ανασάλεψα (19)ανασάλεψε (19)ανασάναμε (10)ανασάνατε (8)ανασάνεις (7)ανασάνετε (8)ανασάνουν (9)ανασήκωμα (13)ανασήκωνα (11)ανασήκωνε (11)ανασήκωσα (11)ανασήκωσε (11)ανασαίνει (8)ανασαιμιά (10)ανασαλέψω (21)ανασαλεύω (12)ανασασμοί (10)ανασασμού (10)ανασασμός (9)ανασασμών (10)ανασηκωθώ (20)ανασηκωτά (11)ανασηκωτέ (11)ανασηκωτή (11)ανασηκωτό (11)ανασηκώνω (11)ανασηκώσω (11)ανασκάβει (16)ανασκάπτω (12)ανασκάφτω (18)ανασκάψει (18)ανασκάψου (19)ανασκάψτε (18)ανασκαφές (15)ανασκαφής (15)ανασκαφεί (16)ανασκαφτώ (16)ανασκαφών (16)ανασκευές (9)ανασκευής (9)ανασκευών (10)ανασκιρτά (10)ανασκιρτώ (10)ανασκοπεί (10)ανασπάσει (9)ανασπάσου (10)ανασπάστε (9)ανασπαστώ (9)ανασπούμε (11)ανασπούσα (9)ανασπούσε (9)αναστάσιε (8)αναστάσιο (8)αναστέλλω (14)αναστήσαν (8)αναστήσει (8)αναστήσου (9)αναστήστε (8)ανασταίνω (10)ανασταλεί (10)ανασταλτά (10)ανασταλτέ (10)ανασταλτή (10)ανασταλτό (10)αναστασία (8)αναστείλω (12)αναστηθεί (17)αναστολέα (10)αναστολές (9)αναστολής (9)αναστολών (10)αναστρέφω (18)αναστροφή (16)ανασυνδέω (14)ανασυρθεί (19)ανασυρτές (9)ανασυρτής (9)ανασυρτοί (10)ανασυρτού (10)ανασυρτός (9)ανασυρτών (10)ανασφαλές (16)ανασφαλής (16)ανασφαλών (17)ανασχεθεί (24)ανασύραμε (11)ανασύρουν (10)ανατάθηκα (18)ανατάθηκε (18)ανατάξεις (16)ανατάξεων (19)ανατάξεως (18)ανατάξιμα (19)ανατάξιμε (19)ανατάξιμη (19)ανατάξιμο (19)ανατάραζα (18)ανατάραζε (18)ανατάραξα (18)ανατάραξε (18)ανατάραξη (18)ανατάσεις (7)ανατάσεων (10)ανατάσεως (9)ανατέθηκα (18)ανατέθηκε (18)ανατέλλει (12)ανατέλλον (12)ανατέμνει (10)ανατίμησή (9)ανατίμησα (10)ανατίμησε (10)ανατίμηση (10)ανατίναζα (17)ανατίναζε (17)ανατίναξή (16)ανατίναξα (17)ανατίναξε (17)ανατίναξη (17)αναταράζω (20)αναταράξω (20)αναταραχή (16)ανατείλαν (10)ανατείλει (10)ανατεθείς (16)ανατεθούν (17)ανατιμάμε (12)ανατιμάτε (10)ανατιμήσω (12)ανατιμηθώ (19)ανατιμούν (10)ανατινάζω (19)ανατινάξω (19)ανατοκίζω (20)ανατοκίσω (11)ανατολίτη (10)ανατολικά (11)ανατολικέ (11)ανατολική (11)ανατολικό (11)ανατομίας (9)ανατομίες (9)ανατομεία (10)ανατομείο (10)ανατομικά (11)ανατομικέ (11)ανατομική (11)ανατομικό (11)ανατομιών (10)ανατρέξει (18)ανατρέξτε (18)ανατρέπει (10)ανατρέχει (16)ανατρέψει (18)ανατρέψτε (18)ανατραπεί (10)ανατραφεί (16)ανατροπέα (10)ανατροπές (9)ανατροπής (9)ανατροπών (10)ανατροφές (15)ανατροφής (15)ανατροφών (16)ανατυπωθώ (21)ανατυπώνω (12)ανατυπώσω (12)ανατόκιζα (18)ανατόκιζε (18)ανατόκισα (9)ανατόκισε (9)ανατόμους (10)ανατύπωνα (11)ανατύπωνε (11)ανατύπωσή (10)ανατύπωσα (11)ανατύπωσε (11)ανατύπωση (11)αναυλαβής (17)αναφάνηκα (16)αναφάνηκε (16)αναφέραμε (18)αναφέρανε (16)αναφέρατε (16)αναφέρεις (15)αναφέρετέ (15)αναφέρετε (16)αναφέρετο (16)αναφέρομε (18)αναφέρουν (17)αναφανδόν (18)αναφανείς (14)αναφανούν (15)αναφερθέν (25)αναφερθεί (25)αναφιλητά (17)αναφιλητό (17)αναφιώτης (14)αναφλέξει (26)αναφορικά (17)αναφορικέ (17)αναφορική (17)αναφορικό (17)αναφτήκαν (16)αναφτείτε (15)αναφτούμε (17)αναφτούνε (15)αναφυτέψω (27)αναφυτεύω (18)αναφυόταν (16)αναφωνήσω (19)αναφωνείς (16)αναφωνητό (17)αναφωνούν (17)αναφύεσαι (15)αναφύεστε (15)αναφύεται (15)αναφύομαι (17)αναφύτευα (16)αναφύτευε (16)αναφύτεψα (24)αναφύτεψε (24)αναφώνημα (17)αναφώνησα (15)αναφώνησε (15)αναφώνηση (15)αναχάραζα (25)αναχάραζε (25)αναχάραξα (25)αναχάραξε (25)αναχαράζω (27)αναχαράξω (27)αναχθείτε (24)αναχθούμε (26)αναχωρήσω (20)αναχωρείς (17)αναχωρητή (18)αναχωρούν (18)αναχώματα (17)αναχώναμε (17)αναχώνατε (15)αναχώνεις (14)αναχώνετε (15)αναχώνουν (16)αναχώρησή (15)αναχώρησα (16)αναχώρησε (16)αναχώρηση (16)αναχώσαμε (17)αναχώσατε (15)αναχώσεις (14)αναχώσετε (15)αναχώσουν (16)αναψηλαφώ (26)αναψυχώνω (27)αναψυχώσω (27)αναψύχωνα (26)αναψύχωνε (26)αναψύχωσα (26)αναψύχωσε (26)αναύλωτες (11)αναύλωτης (11)αναύλωτοι (12)αναύλωτος (11)αναύλωτου (13)αναύλωτων (14)αναύξητες (16)αναύξητης (16)αναύξητοι (17)αναύξητος (16)αναύξητου (18)αναύξητων (19)ανδεγαυία (15)ανδοκίδης (14)ανδράποδα (16)ανδράποδο (16)ανδραβίδα (22)ανδραγαθώ (24)ανδρεάδης (14)ανδρείους (12)ανδριάντα (12)ανδρικούς (12)ανδρισμοί (14)ανδρισμού (14)ανδρισμός (13)ανδρισμών (14)ανδριώτης (11)ανδρογόνα (15)ανδροκλής (14)ανδρολόγε (17)ανδρολόγο (17)ανδρομάχη (21)ανδρομέδα (17)ανδροφυής (19)ανδρούτσο (12)ανδρωθείς (22)ανδρωθούν (23)ανδρόγυνα (16)ανδρόγυνε (16)ανδρόγυνη (16)ανδρόγυνο (16)ανδρόνικε (13)ανδρόνικο (13)ανδρώθηκα (22)ανδρώθηκε (22)ανδρώνουν (13)ανείδωτες (12)ανείδωτης (12)ανείδωτοι (13)ανείδωτος (12)ανείδωτου (14)ανείδωτων (15)ανείπωτες (10)ανείπωτης (10)ανείπωτοι (11)ανείπωτος (10)ανείπωτου (12)ανείπωτων (13)ανεβάζαμε (26)ανεβάζανε (24)ανεβάζατε (24)ανεβάζεις (23)ανεβάζετε (24)ανεβάζομε (26)ανεβάζουν (25)ανεβάσαμε (17)ανεβάσανε (15)ανεβάσατε (15)ανεβάσεις (14)ανεβάσετε (15)ανεβάσομε (17)ανεβάσουν (16)ανεβήκαμε (18)ανεβήκανε (16)ανεβήκατε (16)ανεβαίνει (15)ανεβασιάς (14)ανεβασιές (14)ανεβασιών (15)ανεβαστεί (15)ανεβατούς (14)ανεβλήθην (26)ανεβρεθεί (25)ανεγγύητα (14)ανεγγύητε (14)ανεγγύητη (14)ανεγγύητο (14)ανεγείρει (12)ανεγερθεί (21)ανεγράφην (19)ανεδαφικά (19)ανεδαφικέ (19)ανεδαφική (19)ανεδαφικό (19)ανεδείχθη (27)ανεζήτησε (17)ανεζητήθη (26)ανεκδότου (13)ανεκδότων (14)ανεκλήθην (20)ανεκτικές (9)ανεκτικής (9)ανεκτικοί (10)ανεκτικού (10)ανεκτικός (9)ανεκτικών (10)ανελέητες (9)ανελέητης (9)ανελέητοι (10)ανελέητος (9)ανελέητου (11)ανελέητων (12)ανελήφθην (26)ανελίξεις (18)ανελίξεων (21)ανελίξεως (20)ανελεήμων (14)ανελκυθεί (21)ανελκύαμε (13)ανελκύατε (11)ανελκύεις (10)ανελκύετε (11)ανελκύουν (12)ανελκύσει (11)ανελκύσου (12)ανελκύστε (11)ανελλιπές (12)ανελλιπής (12)ανελλιπών (13)ανελλιπώς (12)ανεμήθηκα (20)ανεμίζαμε (21)ανεμίζατε (19)ανεμίζεις (18)ανεμίζετε (19)ανεμίζουν (20)ανεμίσαμε (12)ανεμίσατε (10)ανεμίσεις (9)ανεμίσετε (10)ανεμίσουν (11)ανεμελιάς (11)ανεμελιές (11)ανεμελιών (12)ανεμιδιού (13)ανεμιδιών (13)ανεμιστεί (10)ανεμοβόρι (18)ανεμοδόχε (20)ανεμοδόχο (20)ανεμοζάλη (21)ανεμούρια (11)ανεμούριο (11)ανεμυαλιά (13)ανεμόμυλε (15)ανεμόμυλο (15)ανεμώδεις (12)ανεμώδους (13)ανενδότων (13)ανενεργές (11)ανενεργής (11)ανενεργοί (12)ανενεργού (12)ανενεργός (11)ανενεργών (12)ανενεργώς (11)ανεξήγητα (20)ανεξήγητε (20)ανεξήγητη (20)ανεξήγητο (20)ανεξίκακα (19)ανεξίκακε (19)ανεξίκακη (19)ανεξίκακο (19)ανεξίτηλα (19)ανεξίτηλε (19)ανεξίτηλη (19)ανεξίτηλο (19)ανεξικακώ (19)ανεπίδοτα (12)ανεπίδοτε (12)ανεπίδοτη (12)ανεπίδοτο (12)ανεπίλυτα (12)ανεπίλυτε (12)ανεπίλυτη (12)ανεπίλυτο (12)ανεπίσημα (11)ανεπίσημε (11)ανεπίσημη (11)ανεπίσημο (11)ανεπαρκές (10)ανεπαρκής (10)ανεπαρκών (11)ανεπαρκώς (10)ανεπαχθές (24)ανεπαχθής (24)ανεπαχθών (25)ανεπαχθώς (24)ανεπιεική (10)ανεπιτυχή (17)ανεπτύχθη (25)ανερευνάν (10)ανερευνάς (9)ανερχόταν (16)ανερώτητα (9)ανερώτητε (9)ανερώτητη (9)ανερώτητο (9)ανεστάλην (10)ανεστράφη (16)ανετότερα (9)ανετότερη (9)ανευλαβές (17)ανευλαβής (17)ανευλαβών (18)ανευλαβώς (17)ανευρίσκω (13)ανευρεθέν (19)ανευρεθεί (19)ανευφημία (18)ανευόδωτα (14)ανευόδωτε (14)ανευόδωτη (14)ανευόδωτο (14)ανεχθήκαν (25)ανεχθείτε (24)ανεχθούμε (26)ανεχθούνε (24)ανεχτείτε (15)ανεχτικές (15)ανεχτικής (15)ανεχτικοί (16)ανεχτικού (16)ανεχτικός (15)ανεχτικών (16)ανεχτούμε (17)ανεχτούνε (15)ανεχόμουν (18)ανεχόσουν (16)ανεχότανε (15)ανεχώρησε (16)ανεύθυνες (17)ανεύθυνης (17)ανεύθυνοι (18)ανεύθυνος (17)ανεύθυνου (19)ανεύθυνων (20)ανεύρεσης (8)ανεύρεσις (8)ανεύρετες (8)ανεύρετης (8)ανεύρετοι (9)ανεύρετος (8)ανεύρετου (10)ανεύρετων (11)ανεύρισκε (10)ανεύρυσμα (12)ανηκέστως (10)ανηκουσών (10)ανηκόντων (11)ανηλίκους (11)ανημέρωτα (13)ανημέρωτε (13)ανημέρωτη (13)ανημέρωτο (13)ανημποριά (12)ανησυχήσω (18)ανησυχίας (15)ανησυχίες (15)ανησυχείς (15)ανησυχιών (16)ανησυχούν (16)ανησύχησα (15)ανησύχησε (15)ανηφορίζω (27)ανηφορίσω (18)ανηφοριάς (15)ανηφοριές (15)ανηφορικά (17)ανηφορικέ (17)ανηφορική (17)ανηφορικό (17)ανηφοριού (16)ανηφοριών (16)ανηφόριζα (25)ανηφόριζε (25)ανηφόρισα (16)ανηφόρισε (16)ανθέλληνα (21)ανθήσουμε (20)ανθίζουμε (29)ανθίζουνε (27)ανθίσματα (19)ανθίσουμε (20)ανθίσουνε (18)ανθίστασο (17)ανθίστατο (17)ανθεκτικά (19)ανθεκτικέ (19)ανθεκτική (19)ανθεκτικό (19)ανθηρότης (17)ανθιβόλιο (26)ανθισμένα (19)ανθισμένε (19)ανθισμένη (19)ανθισμένο (19)ανθοβολεί (26)ανθογυάλι (23)ανθοδέσμη (22)ανθοδέτης (19)ανθοδόχες (26)ανθοδόχης (26)ανθοκήπια (19)ανθοκήπιο (19)ανθοκήπου (20)ανθοκλάδι (23)ανθοκομία (20)ανθοκόμοι (20)ανθοκόμος (19)ανθοκόμου (21)ανθοκόμων (22)ανθολογία (22)ανθολογεί (22)ανθολόγια (22)ανθολόγιο (22)ανθολόγοι (22)ανθολόγος (21)ανθολόγου (23)ανθολόγων (24)ανθομανής (18)ανθοπωλών (22)ανθοπώλες (19)ανθοπώλης (19)ανθοστήλη (19)ανθοταξία (26)ανθοτόπια (18)ανθοφορία (25)ανθοφορεί (25)ανθοφόρας (24)ανθοφόρες (24)ανθοφόροι (25)ανθοφόρος (24)ανθοφόρου (26)ανθοφόρων (27)ανθοχαρής (24)ανθούσαμε (19)ανθούσατε (17)ανθράκευα (20)ανθράκευε (20)ανθράκωνα (21)ανθράκωνε (21)ανθράκωσα (21)ανθράκωσε (21)ανθράκωση (21)ανθρακίτη (19)ανθρακεύω (21)ανθρακιάς (18)ανθρακικά (20)ανθρακικέ (20)ανθρακική (20)ανθρακικό (20)ανθρακωθώ (30)ανθρακώδη (22)ανθρακώνω (21)ανθρακώσω (21)ανθρωπάκι (22)ανθρωπάκο (22)ανθρωπίζω (32)ανθρωπίσω (23)ανθρωπεύω (23)ανθρωπιάς (20)ανθρωπιές (20)ανθρωπινά (21)ανθρωπινέ (21)ανθρωπινή (21)ανθρωπινό (21)ανθρωπιών (21)ανθρώπευα (20)ανθρώπευε (20)ανθρώπεψα (28)ανθρώπεψε (28)ανθρώπιζα (28)ανθρώπιζε (28)ανθρώπινα (19)ανθρώπινε (19)ανθρώπινη (19)ανθρώπινο (19)ανθρώπινό (18)ανθρώπισα (19)ανθρώπισε (19)ανθρώποις (18)ανθρώπους (19)ανθυπάτου (20)ανθυπάτων (21)ανθόγαλου (23)ανθόγαλων (24)ανθόκηποι (19)ανθόκηπος (18)ανθόκηπου (20)ανθόκηπων (21)ανθόκλαδο (23)ανθόκλωνα (22)ανθόκλωνο (22)ανθόνερου (19)ανθόνερων (20)ανθότοποι (18)ανθότοπος (17)ανθότοπου (19)ανθότοπων (20)ανθότυρου (20)ανθότυρων (21)ανθύλλιον (21)ανθύπατοι (18)ανθύπατος (17)ανιαρότης (8)ανιδρυθεί (22)ανιδρύαμε (14)ανιδρύατε (12)ανιδρύεις (11)ανιδρύετε (12)ανιδρύουν (13)ανιδρύσει (12)ανιδρύσου (13)ανιδρύστε (12)ανικάνους (9)ανιμισμοί (12)ανιμισμού (12)ανιμισμός (11)ανιμισμών (12)ανισοβαρή (16)ανισομερή (11)ανισοϋψές (15)ανισοϋψής (15)ανισοϋψών (16)ανισοϋψώς (15)ανιστορεί (9)ανισόβαρα (16)ανισόβαρε (16)ανισόβαρη (16)ανισόβαρο (16)ανισόπαχα (16)ανισόπαχε (16)ανισόπαχη (16)ανισόπαχο (16)ανισόπεδα (12)ανισόπεδε (12)ανισόπεδη (12)ανισόπεδο (12)ανισότερη (9)ανισότητα (8)ανισότιμα (10)ανισότιμε (10)ανισότιμη (10)ανισότιμο (10)ανιχνευτή (16)ανιχνευτώ (16)ανιχνεύει (15)ανιχνεύσω (17)αννίκερης (9)αννίκερις (9)ανοίγεσαι (11)ανοίγεστε (11)ανοίγεται (11)ανοίγματα (13)ανοίγομαι (13)ανοίγουμε (14)ανοίγουνε (12)ανοίκειας (8)ανοίκειες (8)ανοίκειοι (9)ανοίκειον (9)ανοίκειος (8)ανοίκειου (10)ανοίκειων (11)ανοίξουμε (20)ανοίξουνε (18)ανοίχθηκε (25)ανοίχτηκα (16)ανοίχτηκε (16)ανοδήγητα (14)ανοδήγητε (14)ανοδήγητη (14)ανοδήγητο (14)ανοδικούς (11)ανοιγμένα (13)ανοιγμένη (13)ανοιγμένο (13)ανοιγόταν (11)ανοικείου (10)ανοικείων (11)ανοικτούς (8)ανοιχθείς (23)ανοιχθούν (24)ανοιχτήρι (16)ανοιχτείς (14)ανοιχτούν (15)ανοιχτούς (14)ανομήματα (12)ανομβρίας (17)ανομβρίες (17)ανομβριών (18)ανομοίωση (12)ανοξαιμία (19)ανορεξίας (17)ανορεξίες (17)ανορεξική (19)ανορεξιών (18)ανορθωθεί (29)ανορθωτές (19)ανορθωτής (19)ανορθωτών (20)ανορθώνει (18)ανορθώσει (18)ανορθώσου (19)ανορθώστε (18)ανορχιδία (19)ανορύξεις (17)ανορύξεων (20)ανορύξεως (19)ανοσοποιώ (9)ανοχύρωτα (18)ανοχύρωτε (18)ανοχύρωτη (18)ανοχύρωτο (18)ανούντσιο (8)ανούσιους (8)αντάλλαζα (21)αντάλλαζε (21)αντάλλαξα (21)αντάλλαξε (21)αντάμειβα (17)αντάμειβε (17)αντάμειψα (19)αντάμειψε (19)αντάμωναν (12)αντάμωνες (11)αντάμωσαν (12)αντάμωσες (11)αντάμωσης (11)αντάξιους (17)αντάριαζα (18)αντάριαζε (18)αντάριασα (9)αντάριασε (9)αντάρτικά (9)αντάρτικέ (9)αντάρτική (9)αντάρτικα (10)αντάρτικε (10)αντάρτικη (10)αντάρτικο (10)αντάρτικό (9)αντέβαινε (15)αντέγραφα (19)αντέγραφε (19)αντέγραψα (21)αντέγραψε (21)αντέδρασα (12)αντέδρασε (12)αντέθεσαν (17)αντέκθεση (18)αντέκταση (9)αντέλαμψα (21)αντέξουμε (20)αντέξουνε (18)αντέπραξα (19)αντέταξαν (17)αντέτασσε (8)αντέτεινα (8)αντέτεινε (8)αντέχεσαι (15)αντέχεστε (15)αντέχεται (15)αντέχομαι (17)αντέχουμε (18)αντέχουνε (16)αντήλιους (10)αντήλλαξε (21)αντήχησής (13)αντήχησαν (15)αντήχησες (14)αντήχησης (14)αντήχησις (14)αντίβαρον (16)αντίβαρου (17)αντίβαρων (18)αντίγκουα (13)αντίγονον (11)αντίγονος (10)αντίγονου (12)αντίγραφά (18)αντίγραφα (19)αντίγραφε (19)αντίγραφο (19)αντίγραφό (18)αντίδικής (10)αντίδικες (11)αντίδικης (11)αντίδικοί (11)αντίδικοι (12)αντίδικος (11)αντίδικου (13)αντίδικού (11)αντίδικων (14)αντίδικός (10)αντίδοτον (11)αντίδοτου (12)αντίδοτων (13)αντίδρασή (11)αντίδραση (12)αντίδωρον (14)αντίδωρου (15)αντίδωρων (16)αντίζηλες (18)αντίζηλης (18)αντίζηλοί (18)αντίζηλοι (19)αντίζηλος (18)αντίζηλου (20)αντίζηλων (21)αντίθεους (17)αντίθεσής (15)αντίθεσίν (16)αντίθεσης (16)αντίθεσιν (17)αντίθεσις (16)αντίθετες (16)αντίθετης (16)αντίθετοι (17)αντίθετος (16)αντίθετου (18)αντίθετων (19)αντίκλεια (11)αντίκλητε (11)αντίκλητο (11)αντίκλητό (10)αντίκλινα (11)αντίκλινο (11)αντίκριζα (19)αντίκριζε (19)αντίκρισα (10)αντίκρισε (10)αντίκτυπε (11)αντίκτυπο (11)αντίκτυπό (10)αντίλαλοι (12)αντίλαλος (11)αντίλαλου (13)αντίλαλων (14)αντίληψής (17)αντίληψης (18)αντίληψις (18)αντίλογες (12)αντίλογης (12)αντίλογοι (13)αντίλογος (12)αντίλογου (14)αντίλογων (15)αντίλοχος (16)αντίμαχες (16)αντίμαχης (16)αντίμαχοί (16)αντίμαχοι (17)αντίμαχος (16)αντίμαχου (18)αντίμαχων (19)αντίμετρα (11)αντίμετρο (11)αντίξοους (17)αντίπαλες (10)αντίπαλης (10)αντίπαλοί (10)αντίπαλοι (11)αντίπαλον (11)αντίπαλος (10)αντίπαλου (12)αντίπαλων (13)αντίπαλός (9)αντίπαπας (9)αντίπαπες (9)αντίπαρος (9)αντίποδας (11)αντίποδες (11)αντίποινα (9)αντίποινο (9)αντίπραξη (19)αντίπρωρα (13)αντίπρωρε (13)αντίπρωρη (13)αντίπρωρο (13)αντίρρησή (9)αντίρρηση (10)αντίρριου (11)αντίρροπα (11)αντίρροπε (11)αντίρροπη (11)αντίρροπο (11)αντίσκηνα (9)αντίσκηνο (9)αντίσκηνό (8)αντίστασή (7)αντίσταση (8)αντίστιξη (17)αντίτιμον (10)αντίτιμων (12)αντίτυπον (10)αντίτυπου (11)αντίτυπων (12)αντίφασης (14)αντίφασις (14)αντίφεγγα (21)αντίφεγγε (21)αντίφωνον (17)αντίχαρης (15)αντίχειρά (15)αντίχειρα (16)αντίχτυπό (16)ανταγωγές (15)ανταγωγής (15)ανταγωγών (16)ανταλλάζω (23)ανταλλάξω (23)ανταλλαγή (15)ανταμείβω (19)ανταμείψω (21)ανταμοιβή (17)ανταμωθεί (21)ανταμώνει (10)ανταμώσει (10)ανταμώσου (11)ανταμώστε (10)αντανακλά (11)αντανακλώ (11)ανταπάντα (9)ανταπαιτώ (9)ανταπαντά (9)ανταπαντώ (9)ανταπειλώ (11)ανταπεργέ (13)ανταπεργό (13)ανταριάζω (20)ανταριάσω (11)ανταρσίας (8)ανταρσίες (8)ανταρσιών (9)ανταρτικά (10)ανταρτικέ (10)ανταρτική (10)ανταρτικό (10)ανταύγεια (11)αντεθνικά (18)αντεθνικέ (18)αντεθνική (18)αντεθνικό (18)αντελήφθη (26)αντενεργώ (12)αντεραστή (9)αντετέθην (17)αντεχόταν (15)αντζέλικο (20)αντζαρίας (17)αντζούγια (20)αντηλιακά (11)αντηλιακέ (11)αντηλιακή (11)αντηλιακό (11)αντηρίδας (11)αντηρίδες (11)αντηρίδος (11)αντηρίδων (14)αντηχήσει (15)αντηχήστε (15)αντηχείον (15)αντηχείου (16)αντηχείτε (15)αντηχείων (17)αντηχούμε (17)αντηχούσα (15)αντηχούσε (15)αντιήρωας (10)αντιήρωες (10)αντιβίωση (17)αντιβαίνω (17)αντιγνωμώ (15)αντιγράφω (21)αντιγράψω (23)αντιγραφή (19)αντιγραφώ (19)αντιγόνης (10)αντιγόνου (12)αντιγόνων (13)αντιδίκου (13)αντιδίκων (14)αντιδεξιό (20)αντιδικία (12)αντιδικεί (12)αντιδράει (12)αντιδράμε (14)αντιδράνε (12)αντιδράσω (14)αντιδράτε (12)αντιδρούν (12)αντιδωρεά (14)αντιδότου (12)αντιδότων (13)αντιζήλων (21)αντιζηλία (19)αντιζυγία (21)αντιηρώων (11)αντιθέσει (17)αντιθέτου (18)αντιθέτων (19)αντιθέτως (18)αντικρίζω (21)αντικρίσω (12)αντικρινά (10)αντικρινέ (10)αντικρινή (10)αντικρινό (10)αντικρούω (12)αντιλάμπω (15)αντιλέγει (13)αντιλαβές (16)αντιλαβής (16)αντιλαβών (17)αντιλαλεί (12)αντιλαϊκά (10)αντιλαϊκέ (10)αντιλαϊκή (10)αντιλαϊκό (10)αντιληπτά (11)αντιληπτέ (11)αντιληπτή (11)αντιληπτό (11)αντιληφθώ (26)αντιλογία (13)αντιλόγου (14)αντιλόπες (10)αντιλόπης (10)αντιμάχου (18)αντιμαχία (17)αντιμιλάν (12)αντιμιλάς (11)αντιμιλάω (14)αντιμιλιά (12)αντιμολία (12)αντιμωλία (14)αντιμόνια (10)αντιμόνιο (10)αντινομία (10)αντιορροί (10)αντιοχεύς (14)αντιπάλου (12)αντιπάλων (13)αντιπάπων (12)αντιπαθές (17)αντιπαθής (17)αντιπαθεί (18)αντιπαθών (18)αντιπαθώς (17)αντιπερνώ (10)αντισηψία (17)αντισκόβω (18)αντισταθώ (17)αντιστύλι (10)αντιτάξει (17)αντιτάσσω (10)αντιτίμου (11)αντιτείνω (10)αντιτύπου (10)αντιτύπων (11)αντιφάνης (14)αντιφάσκω (18)αντιφέγγω (23)αντιφρονώ (16)αντιφωνεί (17)αντιφώνου (16)αντιφώνων (17)αντιχτυπώ (17)αντιόχεια (15)αντιόχεις (14)αντλήθηκα (20)αντλήθηκε (20)αντλήματα (12)αντλήσαμε (12)αντλήσανε (10)αντλήσατε (10)αντλήσεις (9)αντλήσετε (10)αντλήσεων (12)αντλήσεως (11)αντλήσομε (12)αντλήσουν (11)αντλείσαι (10)αντλείστε (10)αντλείται (10)αντληθείς (18)αντληθούν (19)αντλημένα (12)αντλημένε (12)αντλημένη (12)αντλημένο (12)αντλούμαι (12)αντλούσαν (10)αντλούσες (9)αντλούταν (10)αντλώντας (9)αντονιόνι (8)αντουανέτ (9)αντράκλας (11)αντράκλες (11)αντράκλων (14)αντρέγιεφ (19)αντρίκεια (10)αντρίκειε (10)αντρίκειο (10)αντρακλών (12)αντρείευα (10)αντρείευε (10)αντρείεψα (18)αντρείεψε (18)αντρείους (9)αντρειέψω (20)αντρειεύω (11)αντρικούς (9)αντροκαλώ (12)αντροσύνη (9)αντρόγυνα (13)αντρόγυνο (13)αντρώθηκα (19)αντσούγια (11)αντωνίνοι (10)αντωνίνος (9)αντωνιάδη (13)αντωνυμία (13)ανυμνήσει (11)ανυμνήσου (12)ανυμνήστε (11)ανυμνείτε (11)ανυμνηθεί (20)ανυμνητής (10)ανυμνούμε (13)ανυμνούσα (11)ανυμνούσε (11)ανυπάκουα (12)ανυπάκουε (12)ανυπάκουη (12)ανυπάκουο (12)ανυπακοής (10)ανυπαρξία (20)ανυπομονώ (12)ανυποταγή (13)ανυπόδητα (13)ανυπόδητε (13)ανυπόδητη (13)ανυπόδητο (13)ανυπόθηκα (20)ανυπόθηκε (20)ανυπόθηκη (20)ανυπόθηκο (20)ανυπόμονα (12)ανυπόμονε (12)ανυπόμονη (12)ανυπόμονο (12)ανυπόφορα (18)ανυπόφορε (18)ανυπόφορη (18)ανυπόφορο (18)ανυσμάτων (13)ανυφάντρα (17)ανυφαντής (15)ανυψούται (18)ανυψωθείς (28)ανυψωθούν (29)ανυψωμένα (22)ανυψωμένε (22)ανυψωμένη (22)ανυψωμένο (22)ανυψωτήρα (21)ανυψωτικά (21)ανυψωτικέ (21)ανυψωτική (21)ανυψωτικό (21)ανυψώθηκα (28)ανυψώθηκε (28)ανυψώναμε (20)ανυψώνατε (18)ανυψώνεις (17)ανυψώνετε (18)ανυψώνουν (19)ανυψώσαμε (20)ανυψώσατε (18)ανυψώσεις (17)ανυψώσετε (18)ανυψώσεων (20)ανυψώσεως (19)ανυψώσουν (19)ανωμαλίας (13)ανωμαλίες (13)ανωμαλιών (14)ανωμερίτη (13)ανωνυμίας (12)ανωνυμίες (12)ανωνυμιών (13)ανωνύμους (12)ανωτάτους (10)ανωτέρους (11)ανωφέρεια (18)ανωφελείς (18)ανωφελούς (18)ανωφερείς (17)ανωφερούς (17)ανόθευτες (17)ανόθευτης (17)ανόθευτοι (18)ανόθευτος (17)ανόθευτου (19)ανόθευτων (20)ανόμοιους (10)ανόργανες (11)ανόργανης (11)ανόργανοι (12)ανόργανος (11)ανόργανου (13)ανόργανων (14)ανόργωτες (13)ανόργωτης (13)ανόργωτοι (14)ανόργωτος (13)ανόργωτου (15)ανόργωτων (16)ανόρεκτος (9)ανόρεχτες (15)ανόρεχτης (15)ανόρεχτοι (16)ανόρεχτος (15)ανόρεχτου (17)ανόρεχτων (18)ανόρθωναν (20)ανόρθωνες (19)ανόρθωσαν (20)ανόρθωσες (19)ανόρθωσης (19)ανόρθωσις (19)ανύμνησαν (10)ανύμνησες (9)ανύμφευτα (18)ανύμφευτε (18)ανύμφευτη (18)ανύμφευτο (18)ανύπανδρη (13)ανύπαντρα (10)ανύπαντρε (10)ανύπαντρη (10)ανύπαντρο (10)ανύπαρκτα (11)ανύπαρκτε (11)ανύπαρκτη (11)ανύπαρκτο (11)ανύπαρχτα (17)ανύποπτες (9)ανύποπτης (9)ανύποπτοι (10)ανύποπτος (9)ανύποπτου (11)ανύποπτων (12)ανύσματος (9)ανύσταγος (10)ανύχτωτες (16)ανύχτωτης (16)ανύχτωτοι (17)ανύχτωτος (16)ανύχτωτου (18)ανύχτωτων (19)ανώδυνους (12)ανώμαλους (12)ανώνυμους (11)ανώριμους (11)ανώτατους (8)ανώτερους (9)ανώφελους (17)αξάδερφος (27)αξάκριστα (19)αξάκριστε (19)αξάκριστη (19)αξάκριστο (19)αξάφριστα (25)αξάφριστε (25)αξάφριστη (25)αξάφριστο (25)αξέβγαλτα (29)αξέβγαλτε (29)αξέβγαλτη (29)αξέβγαλτο (29)αξέχαστες (23)αξέχαστης (23)αξέχαστοι (24)αξέχαστος (23)αξέχαστου (25)αξέχαστων (26)αξήγητους (20)αξήλωτους (21)αξίδιαστα (20)αξίδιαστε (20)αξίδιαστη (20)αξίδιαστο (20)αξίζοντας (25)αξίνιστες (16)αξίνιστης (16)αξίνιστοι (17)αξίνιστος (16)αξίνιστου (18)αξίνιστων (19)αξενάγητα (20)αξενάγητε (20)αξενάγητη (20)αξενάγητο (20)αξερίζωτα (29)αξερίζωτε (29)αξερίζωτη (29)αξερίζωτο (29)αξεσήκωτα (20)αξεσήκωτε (20)αξεσήκωτη (20)αξεσήκωτο (20)αξετίμητα (19)αξετίμητε (19)αξετίμητη (19)αξετίμητο (19)αξημέρωτα (22)αξημέρωτε (22)αξημέρωτη (22)αξημέρωτο (22)αξιέπαινα (18)αξιέπαινε (18)αξιέπαινη (18)αξιέπαινο (18)αξιέραστα (18)αξιέραστε (18)αξιέραστη (18)αξιέραστο (18)αξιοθέατά (25)αξιοθέατα (26)αξιοθέατε (26)αξιοθέατη (26)αξιοθέατο (26)αξιολογία (22)αξιολογεί (22)αξιοποιεί (18)αξιοπρεπή (20)αξιοσύνης (16)αξιωθείτε (28)αξιωθούμε (30)αξιωμάτων (23)αξιωμένες (20)αξιωμένης (20)αξιωμένοι (21)αξιωμένος (20)αξιωμένου (22)αξιωμένων (23)αξιωνόταν (19)αξιόγραφα (28)αξιόγραφο (28)αξιόλογες (21)αξιόλογης (21)αξιόλογοι (22)αξιόλογον (22)αξιόλογος (21)αξιόλογου (23)αξιόλογων (24)αξιόλογός (20)αξιόμαχες (25)αξιόμαχης (25)αξιόμαχοι (26)αξιόμαχος (25)αξιόμαχου (27)αξιόμαχων (28)αξιόμισθα (28)αξιόμισθε (28)αξιόμισθη (28)αξιόμισθο (28)αξιόπιστα (18)αξιόπιστε (18)αξιόπιστη (18)αξιόπιστο (18)αξιόπλοον (20)αξιόποινα (18)αξιόποινε (18)αξιόποινη (18)αξιόποινο (18)αξιόποινό (17)αξιότατος (16)αξιότερων (20)αξιότιμες (18)αξιότιμης (18)αξιότιμοι (19)αξιότιμος (18)αξιότιμου (20)αξιότιμων (21)αξιόχρεες (24)αξιόχρεης (24)αξιόχρεοι (25)αξιόχρεος (24)αξιόχρεου (26)αξιόχρεων (27)αξιώθηκαν (27)αξιώθηκες (26)αξιώματος (18)αξιώματός (17)αξιώνεσαι (17)αξιώνεστε (17)αξιώνεται (17)αξιώνομαι (19)αξιώνουμε (20)αξιώσουμε (20)αξιώτικες (17)αξιώτικης (17)αξιώτικοι (18)αξιώτικος (17)αξιώτικου (19)αξιώτικων (20)αξονικούς (17)αξονοειδή (20)αξούριστα (18)αξούριστε (18)αξούριστη (18)αξούριστο (18)αξυρισιάς (18)αξυρισιές (18)αξυρισιών (19)αξόδευτες (20)αξόδευτης (20)αξόδευτοι (21)αξόδευτος (20)αξόδευτου (22)αξόδευτων (23)αξόδιαστα (20)αξόδιαστε (20)αξόδιαστη (20)αξόδιαστο (20)αξόρκιστα (19)αξόρκιστε (19)αξόρκιστη (19)αξόρκιστο (19)αξόφλητες (25)αξόφλητης (25)αξόφλητοι (26)αξόφλητος (25)αξόφλητου (27)αξόφλητων (28)αξύλευτες (19)αξύλευτης (19)αξύλευτοι (20)αξύλευτος (19)αξύλευτου (21)αξύλευτων (22)αξύπνητες (17)αξύπνητης (17)αξύπνητοι (18)αξύπνητος (17)αξύπνητου (19)αξύπνητων (20)αξύριστες (17)αξύριστης (17)αξύριστοι (18)αξύριστος (17)αξύριστου (19)αξύριστων (20)αορίστους (9)αοριστίας (8)αοριστίες (8)αοριστιών (9)αορτίτιδα (12)αορτικούς (9)αουγκούστ (13)απάγγειλε (17)απάγγελλε (19)απάγκιους (13)απάγονται (12)απάγονταν (12)απάγωτους (14)απάλαιναν (11)απάλαινες (10)απάλειφαν (18)απάλειφες (17)απάλειψαν (20)απάλειψες (19)απάλειψης (19)απάλειψις (19)απάλιωτες (12)απάλιωτης (12)απάλιωτοι (13)απάλιωτος (12)απάλιωτου (14)απάλιωτων (15)απάλλαξαν (22)απάλλαξες (21)απάλλασσα (13)απάλλασσε (13)απάλυνσης (11)απάνεμους (11)απάνθιζαν (27)απάνθιζες (26)απάνθισαν (18)απάνθισες (17)απάνθισμα (20)απάνθρωπα (22)απάνθρωπε (22)απάνθρωπη (22)απάνθρωπο (22)απάνταγαν (12)απάνταγες (11)απάντεχες (15)απάντησής (7)απάντησαν (9)απάντησες (8)απάντησης (8)απάντησιν (9)απάντησις (8)απάρθενες (18)απάρθενης (18)απάρθενοι (19)απάρθενος (18)απάρθενου (20)απάρθενων (21)απάρνησης (9)απάρνησις (9)απάρτιζαν (19)απάρτιζες (18)απάρτισαν (10)απάρτισες (9)απάστωτες (10)απάστωτης (10)απάστωτοι (11)απάστωτος (10)απάστωτου (12)απάστωτων (13)απάτητους (9)απάχικους (17)απάχισσας (15)απάχισσες (15)απέβαιναν (16)απέβαλλαν (20)απέβλεπαν (19)απέβλεπες (18)απέβλεψαν (27)απέβλεψες (26)απέδειξαν (21)απέδειξες (20)απέδρασαν (13)απέθαντες (17)απέθαντης (17)απέθαντοι (18)απέθαντος (17)απέθαντου (19)απέθαντων (20)απέκκρινα (12)απέκκριση (12)απέκλειαν (12)απέκλειες (11)απέκλεισα (12)απέκλεισε (12)απέκλιναν (12)απέκρουαν (12)απέκρουες (11)απέκρουσα (12)απέκρουσε (12)απέκρυπτε (13)απέκρυψαν (21)απέκτησαν (10)απέκτησες (9)απέλαυνες (11)απέλπιδες (14)απέλπιδης (14)απέλπιδοι (15)απέλπιδος (14)απέλπιδου (16)απέλπιδων (17)απέλπιζαν (21)απέλπιζες (20)απέλπισαν (12)απέλπισες (11)απέμειναν (11)απέμεινες (10)απένειμαν (11)απένθητες (17)απένθητης (17)απένθητοι (18)απένθητος (17)απένθητου (19)απένθητων (20)απένταρες (9)απένταρης (9)απένταροι (10)απένταρος (9)απένταρου (11)απένταρων (12)απέπεμψαν (21)απέπλευσα (13)απέπλευσε (13)απέπνευσα (11)απέπνευσε (11)απέραντες (9)απέραντης (9)απέραντοι (10)απέραντος (9)απέραντου (11)απέραντων (12)απέραστες (9)απέραστης (9)απέραστοι (10)απέραστος (9)απέραστου (11)απέραστων (12)απέργησαν (13)απέργησες (12)απέριττες (9)απέριττης (9)απέριττοι (10)απέριττος (9)απέριττου (11)απέριττων (12)απέρρευσα (12)απέρρευσε (12)απέρριπτα (12)απέρριπτε (12)απέρριψαν (20)απέρριψες (19)απέρχεσαι (17)απέρχεστε (17)απέρχεται (17)απέρχομαι (19)απέσεισαν (9)απέσπασαν (10)απέσπασσε (10)απέστειλα (11)απέστειλε (11)απέστελλε (13)απέταλους (11)απέτρεπαν (11)απέτρεψαν (19)απέφευγαν (20)απέφευγες (19)απέχθειας (24)απέχθειες (24)απέχοντας (15)απέχοντες (15)απέχοντος (15)απέχουσας (16)απέχουσες (16)απήγανους (12)απήγγειλε (17)απήδηχτος (18)απήλαυναν (12)απήλαυνες (11)απήλαυσαν (12)απήλλαξαν (22)απήντησαν (9)απήργησαν (13)απήχθησαν (25)απίεστους (9)απίθανους (18)απίκραντα (11)απίκραντε (11)απίκραντη (11)απίκραντο (11)απίστευτα (10)απίστευτε (10)απίστευτη (10)απίστευτο (10)απίστησαν (9)απίστησες (8)απίστωτες (10)απίστωτης (10)απίστωτοι (11)απίστωτος (10)απίστωτου (12)απίστωτων (13)απίσχανση (16)απαέρωσης (11)απαίδευτα (13)απαίδευτε (13)απαίδευτη (13)απαίδευτο (13)απαίνευτα (10)απαίνευτε (10)απαίνευτη (10)απαίνευτο (10)απαίσιους (9)απαίτησής (7)απαίτησαν (9)απαίτησες (8)απαίτησης (8)απαίτησις (8)απαγάγουν (16)απαγίωτες (13)απαγίωτης (13)απαγίωτοι (14)απαγίωτος (13)απαγίωτου (15)απαγίωτων (16)απαγγέλει (17)απαγγέλλω (21)απαγγέλνω (19)απαγγελία (17)απαγκιάζω (24)απαγορέψω (24)απαγορεύω (15)απαγωγέας (16)απαγωγέων (19)απαγωγείς (16)απαγωγεύς (16)απαγωγικά (18)απαγωγικέ (18)απαγωγική (18)απαγωγικό (18)απαγόμουν (15)απαγόρευα (14)απαγόρευε (14)απαγόρεψα (22)απαγόρεψε (22)απαγόσουν (13)απαθλίωση (22)απαιτήσει (9)απαιτήσου (10)απαιτήστε (9)απαιτείτε (9)απαιτείτο (9)απαιτηθεί (18)απαιτητές (8)απαιτητής (8)απαιτητοί (9)απαιτητού (9)απαιτητός (8)απαιτητών (9)απαιτούμε (11)απαιτούνε (9)απαιτούσα (9)απαιτούσε (9)απαλαίνει (11)απαλείφει (18)απαλείψει (20)απαλείψου (21)απαλείψτε (20)απαλειφτώ (18)απαλλάξει (22)απαλλάξου (23)απαλλάξτε (22)απαλλάσσω (15)απαλλαγές (15)απαλλαγής (15)απαλλαγεί (16)απαλλαγών (16)απαλλαχθώ (29)απαλλαχτώ (20)απαλοιφές (17)απαλοιφής (17)απαλοιφών (18)απαλυνθεί (21)απαλότερα (12)απαλότητα (11)απαλύναμε (13)απαλύνατε (11)απαλύνεις (10)απαλύνετε (11)απαλύνουν (12)απαλύνσου (12)απανεμιάς (10)απανεμιές (10)απανεμιών (11)απανθίζει (27)απανθίσει (18)απανθίστε (18)απαντάσαι (9)απαντάσθε (18)απαντάστε (9)απαντάται (9)απαντέχει (16)απαντήσει (9)απαντήσου (10)απαντήστε (9)απανταχού (16)απαντηθεί (18)απαντοχές (15)απαντοχής (15)απαντοχών (16)απαντούμε (11)απαντούνε (9)απαντούσα (9)απαντούσε (9)απαντώμαι (11)απανωτούς (10)απαξάπασα (19)απαξίωναν (20)απαξίωνες (19)απαξίωσαν (20)απαξίωσες (19)απαξίωσης (19)απαξίωσις (19)απαξιούσε (18)απαξιωθεί (29)απαξιώνει (18)απαξιώσει (18)απαξιώσου (19)απαξιώστε (18)απαράβατα (17)απαράβατε (17)απαράβατη (17)απαράβατο (17)απαράδοτα (13)απαράδοτε (13)απαράδοτη (13)απαράδοτο (13)απαράθετα (19)απαράθετε (19)απαράθετη (19)απαράθετο (19)απαρέσκει (11)απαριθμεί (21)απαρνήτρα (11)απαρνηθεί (19)απαρνησιά (10)απαρνητές (9)απαρνητής (9)απαρνητών (10)απαρτίζει (19)απαρτίσει (10)απαρτίσου (11)απαρτίστε (10)απαρτικές (10)απαρτικής (10)απαρτικοί (11)απαρτικού (11)απαρτικός (10)απαρτικών (11)απαρτιστώ (10)απαρώδητα (13)απαρώδητε (13)απαρώδητη (13)απαρώδητο (13)απασχολία (18)απασχολεί (18)απατάγαμε (14)απατάγατε (12)απατήθηκα (19)απατήθηκε (19)απατήσαμε (11)απατήσατε (9)απατήσεις (8)απατήσετε (9)απατήσουν (10)απατίκωτα (12)απατίκωτε (12)απατίκωτη (12)απατίκωτο (12)απατεωνιά (11)απατεώνας (8)απατεώνες (8)απατεώνων (11)απατηθείς (17)απατηθούν (18)απατηλούς (10)απατημένα (11)απατημένε (11)απατημένη (11)απατημένο (11)απατούρια (10)απατούσαν (9)απατούσες (8)απατώνται (9)απατώντας (8)απαυδήσει (13)απαυδήστε (13)απαυδούμε (15)απαυδούσα (13)απαυδούσε (13)απαυτωθεί (21)απαυτώνει (10)απαυτώσει (10)απαυτώσου (11)απαυτώστε (10)απαχισσών (16)απαύγασμα (14)απαύδησαν (12)απαύδησες (11)απαύτωναν (11)απαύτωνες (10)απαύτωσαν (11)απαύτωσες (10)απείθαρχα (26)απείθαρχε (26)απείθαρχη (26)απείθαρχο (26)απείθειας (17)απείθησαν (18)απείθησες (17)απείκασμα (12)απείλησαν (11)απείλησες (10)απείραχτα (17)απείραχτε (17)απείραχτη (17)απείραχτο (17)απεβίωσαν (18)απεδείχθη (28)απειθήσει (18)απειθήστε (18)απειθαρχώ (26)απειθείτε (18)απειθούμε (20)απειθούσα (18)απειθούσε (18)απειλήσει (11)απειλήσου (12)απειλήστε (11)απειλείτε (11)απειλείτο (11)απειληθεί (20)απειλούμε (13)απειλούνε (11)απειλούσα (11)απειλούσε (11)απειροστά (10)απειροστέ (10)απειροστή (10)απειροστό (10)απεκάλεσα (12)απεκάλεσε (12)απεκάλυψε (22)απεκδυθεί (23)απεκκρίνω (14)απεκόμιζε (21)απεκόμισα (12)απεκόμισε (12)απελάθηκε (21)απελάσεις (10)απελάσεων (13)απελάσεως (12)απελάσεώς (9)απελάσουν (12)απελέκητα (12)απελέκητε (12)απελέκητη (12)απελέκητο (12)απελαθούν (20)απελατίκι (12)απελαύνει (11)απελθούσα (20)απελπίζει (21)απελπίσει (12)απελπίσου (13)απελπίστε (12)απελπισία (12)απελπιστώ (12)απεμπλέκω (17)απεμπλακώ (15)απεμπλοκή (15)απεμπολεί (14)απενεμήθη (20)απενταρία (10)απεπέμφθη (28)απερήμωση (14)απερίεργα (14)απερίεργε (14)απερίεργη (14)απερίεργο (14)απεργήσει (13)απεργήστε (13)απεργείτε (13)απεργιακά (14)απεργιακέ (14)απεργιακή (14)απεργιακό (14)απεργούμε (15)απεργούσα (13)απεργούσε (13)απερρίφθη (27)απερχόταν (17)απεσβέσθη (25)απετάλωτα (13)απετάλωτε (13)απετάλωτη (13)απετάλωτο (13)απετέλεσα (11)απετέλεσε (11)απετιμήθη (20)απευθείας (18)απευθυνθώ (29)απευθύνει (19)απευκτέες (10)απευκταία (11)απευκταίε (11)απευκταίο (11)απευχόταν (17)απεφάσιζε (25)απεφάσισα (16)απεφάσισε (16)απεχθειών (25)απεύθηναν (18)απεύθυναν (19)απεύθυνες (18)απεύχεσαι (16)απεύχεστε (16)απεύχεται (16)απεύχομαι (18)απηλιωτών (13)απηλιώτες (10)απηλιώτης (10)απηυδήσει (13)απηχήσαμε (18)απηχήσατε (16)απηχήσεις (15)απηχήσετε (16)απηχήσεων (18)απηχήσεως (17)απηχήσουν (17)απηχούσαν (16)απηχούσες (15)απηχώντας (15)απηύθυναν (19)απηύθυνες (18)απιθωθείς (28)απιθωθούν (29)απιθωμένα (22)απιθωμένε (22)απιθωμένη (22)απιθωμένο (22)απιθώθηκα (28)απιθώθηκε (28)απιθώματα (20)απιθώναμε (20)απιθώνατε (18)απιθώνεις (17)απιθώνετε (18)απιθώνουν (19)απιθώσαμε (20)απιθώσατε (18)απιθώσεις (17)απιθώσετε (18)απιθώσουν (19)απινίδωση (14)απινιδωτή (14)απιοειδές (11)απιοειδής (11)απιοειδών (12)απιστήσει (9)απιστήστε (9)απιστείτε (9)απιστούμε (11)απιστούσα (9)απιστούσε (9)απλάκωτες (13)απλάκωτης (13)απλάκωτοι (14)απλάκωτος (13)απλάκωτου (15)απλάκωτων (16)απλάνευτα (12)απλάνευτε (12)απλάνευτη (12)απλάνευτο (12)απλάνιστα (11)απλάνιστε (11)απλάνιστη (11)απλάνιστο (11)απλέρωτες (13)απλέρωτης (13)απλέρωτοι (14)απλέρωτος (13)απλέρωτου (15)απλέρωτων (16)απλήγωτες (15)απλήγωτης (15)απλήγωτοι (16)απλήγωτος (15)απλήγωτου (17)απλήγωτων (18)απλήθυντα (21)απλήθυντε (21)απλήθυντη (21)απλήθυντο (21)απλήρωτες (13)απλήρωτης (13)απλήρωτοι (14)απλήρωτος (13)απλήρωτου (15)απλήρωτων (16)απληστίας (10)απλοέπεια (12)απλολογία (16)απλοποιεί (12)απλοχέρης (18)απλοχεριά (19)απλοχωριά (21)απλοϊκούς (10)απλωθήκαν (23)απλωθείτε (22)απλωθούμε (24)απλωθούνε (22)απλωμάτων (17)απλωμένες (14)απλωμένης (14)απλωμένοι (15)απλωμένος (14)απλωμένου (16)απλωμένων (17)απλωνόταν (13)απλωταριά (14)απλότητας (10)απλόχερες (18)απλόχερης (18)απλόχεροι (19)απλόχερος (18)απλόχερου (20)απλόχερων (21)απλόχωρες (20)απλόχωρης (20)απλόχωροι (21)απλόχωρος (20)απλόχωρου (22)απλόχωρων (23)απλώθηκαν (21)απλώθηκες (20)απλώματος (12)απλώνεσαι (11)απλώνεστε (11)απλώνεται (11)απλώνομαι (13)απλώνουμε (14)απλώνουνε (12)απλώσουμε (14)απλώσουνε (12)απλώστρας (11)απλώστρες (11)αποίητους (9)αποίκησαν (10)αποίκησες (9)αποίκησης (9)αποίκιζαν (19)αποίκιζες (18)αποίκιλτα (12)αποίκιλτε (12)αποίκιλτη (12)αποίκιλτο (12)αποίκισαν (10)αποίκισες (9)αποίκισης (9)αποίκισις (9)αποίμαντα (11)αποίμαντε (11)αποίμαντη (11)αποίμαντο (11)αποβάθρας (25)αποβάθρες (25)αποβάλετο (18)αποβάλλει (20)αποβάλουν (19)αποβάσεις (15)αποβάσεων (18)αποβάσεως (17)αποβίβαζα (32)αποβίβαζε (32)αποβίβασή (22)αποβίβασα (23)αποβίβασε (23)αποβίβαση (23)αποβίωναν (18)αποβίωνες (17)αποβίωσαν (18)αποβίωσες (17)αποβαίνει (16)αποβατικά (17)αποβατικέ (17)αποβατική (17)αποβατικό (17)αποβιβάζω (34)αποβιβάσω (25)αποβιώνει (16)αποβιώσαν (16)αποβιώσας (15)αποβιώσει (16)αποβιώστε (16)αποβλέπει (19)αποβλέπον (19)αποβλέπων (21)αποβλέψει (27)αποβλέψτε (27)αποβλήτων (20)αποβληθεί (27)αποβλητής (17)αποβραδίς (19)απογέματα (14)απογέμιζα (23)απογέμιζε (23)απογέμισέ (13)απογέμισα (14)απογέμισε (14)απογίνουν (13)απογείωνα (14)απογείωνε (14)απογείωσή (13)απογείωσα (14)απογείωσε (14)απογείωση (14)απογειωθώ (23)απογειώνω (14)απογειώσω (14)απογεμίζω (25)απογεμίσω (16)απογράφου (21)απογράφων (22)απογραφέα (20)απογραφές (19)απογραφής (19)απογραφεί (20)απογραφών (20)απογόμωση (16)απογόνους (12)αποδέκτες (12)αποδέκτης (12)αποδέχτης (18)αποδήμησα (14)αποδήμησε (14)αποδήμηση (14)αποδίδαμε (17)αποδίδανε (15)αποδίδατε (15)αποδίδεις (14)αποδίδετε (15)αποδίδομε (17)αποδίδουν (16)αποδείξει (21)αποδείξου (22)αποδείξτε (21)αποδείχνω (21)αποδεικτά (13)αποδεικτέ (13)αποδεικτή (13)αποδεικτό (13)αποδεκτές (12)αποδεκτής (12)αποδεκτοί (13)αποδεκτού (13)αποδεκτός (12)αποδεκτών (13)αποδεχθεί (28)αποδεχτές (18)αποδεχτής (18)αποδεχτεί (19)αποδεχτοί (19)αποδεχτού (19)αποδεχτός (18)αποδεχτών (19)αποδημήσω (16)αποδημίας (13)αποδημίες (13)αποδημείς (13)αποδημιών (14)αποδημούν (14)αποδιώχνω (21)αποδοθείς (20)αποδοθούν (21)αποδομένη (14)αποδοτέας (11)αποδοτέες (11)αποδοτέος (11)αποδοτέου (13)αποδοτέων (14)αποδοτικά (13)αποδοτικέ (13)αποδοτική (13)αποδοτικό (13)αποδράσει (13)αποδυθούν (22)αποδυόταν (13)αποδόθηκα (22)αποδόθηκε (22)αποδόμηση (14)αποδόσεις (11)αποδόσεων (14)αποδόσεως (13)αποδόσεώς (10)αποδόσιμα (14)αποδόσιμε (14)αποδόσιμη (14)αποδόσιμο (14)αποδύεσαι (12)αποδύεστε (12)αποδύεται (12)αποδύθηκε (22)αποδύομαι (14)αποδώσαμε (14)αποδώσανε (12)αποδώσατε (12)αποδώσεις (11)αποδώσετε (12)αποδώσομε (14)αποδώσουν (13)αποείδαμε (14)αποείδατε (12)αποζήταγα (21)αποζήταγε (21)αποζήτησα (18)αποζήτησε (18)αποζεύκτη (19)αποζητάει (18)αποζητάμε (20)αποζητάτε (18)αποζητήσω (20)αποζητούν (18)αποθέματά (19)αποθέματα (20)αποθέριζα (28)αποθέριζε (28)αποθέρισα (19)αποθέρισε (19)αποθέσεις (17)αποθέσεων (20)αποθέσεως (19)αποθέσουν (19)αποθέτουν (19)αποθέωναν (20)αποθέωνες (19)αποθέωσαν (20)αποθέωσες (19)αποθέωσης (19)αποθέωσις (19)αποθήκευα (20)αποθήκευε (20)αποθήκεψα (28)αποθήκεψε (28)αποθήλαζα (29)αποθήλαζε (29)αποθήλασα (20)αποθήλασε (20)αποθαμένα (20)αποθαμένο (20)αποθερίζω (30)αποθερίσω (21)αποθετικά (19)αποθετικέ (19)αποθετική (19)αποθετικό (19)αποθεωθεί (29)αποθεώνει (18)αποθεώσει (18)αποθεώσου (19)αποθεώστε (18)αποθηκέψω (30)αποθηκεύω (21)αποθηλάζω (31)αποθηλάσω (22)αποθνήσκω (21)αποθυμάει (21)αποθυμάμε (23)αποθυμάτε (21)αποθυμήσω (23)αποθυμηθώ (30)αποθυμιάς (20)αποθυμιές (20)αποθυμιών (21)αποθυμούν (21)αποθύμαγα (23)αποθύμαγε (23)αποθύμησα (20)αποθύμησε (20)αποικήσει (10)αποικήστε (10)αποικίζει (19)αποικίσει (10)αποικίσου (11)αποικίστε (10)αποικείτε (10)αποικιακά (11)αποικιακέ (11)αποικιακή (11)αποικιακό (11)αποικισμέ (12)αποικισμό (12)αποικιστή (10)αποικιστώ (10)αποικούμε (12)αποικούσα (10)αποικούσε (10)αποκάλεσα (12)αποκάλεσε (12)αποκάλυψή (21)αποκάλυψα (22)αποκάλυψε (22)αποκάλυψη (22)αποκάμαμε (14)αποκάμανε (12)αποκάματε (12)αποκάμεις (11)αποκάμετε (12)αποκάμουν (13)αποκάναμε (12)αποκάνανε (10)αποκάνατε (10)αποκάνεις (9)αποκάνετε (10)αποκάνομε (12)αποκάνουν (11)αποκάρωμα (15)αποκάρωνα (13)αποκάρωνε (13)αποκάρωσα (13)αποκάρωσε (13)αποκάρωση (13)αποκήρυξα (21)αποκήρυξε (21)αποκήρυξη (21)αποκαΐδια (13)αποκαλέσω (14)αποκαλείς (11)αποκαλούν (12)αποκαλύψω (23)αποκαρωθώ (22)αποκαρώνω (13)αποκαρώσω (13)αποκατινά (10)αποκατινέ (10)αποκατινή (10)αποκατινό (10)αποκηρύξω (22)αποκλάδια (15)αποκλίνει (12)αποκλίνον (12)αποκλείει (12)αποκλείσω (14)αποκληθεί (21)αποκολλάν (14)αποκολλάς (13)αποκολλάω (16)αποκομίζω (23)αποκομίσω (14)αποκομιδή (15)αποκοπούν (11)αποκοπτής (10)αποκορφής (17)αποκοτάμε (12)αποκοτάτε (10)αποκοτήσω (12)αποκοτιάς (9)αποκοτιές (9)αποκοτιών (10)αποκοτούν (10)αποκούμπι (13)αποκρίσου (12)αποκριεύω (13)αποκριθεί (20)αποκρούει (11)αποκρούσω (13)αποκρυφτώ (19)αποκρύβει (18)αποκρύπτω (14)αποκρύψει (20)αποκρύψου (21)αποκρύψτε (20)αποκτάσαι (10)αποκτάσθε (19)αποκτάστε (10)αποκτάται (10)αποκτήσαν (10)αποκτήσει (10)αποκτήσου (11)αποκτήστε (10)αποκτηθέν (19)αποκτηθεί (19)αποκτούμε (12)αποκτούνε (10)αποκτούσα (10)αποκτούσε (10)αποκτώμαι (12)αποκτώντα (10)αποκόβουν (18)αποκόμιζα (21)αποκόμιζε (21)αποκόμισα (12)αποκόμισε (12)αποκόμιση (12)αποκόπηκε (12)αποκόπτει (11)αποκότησα (10)αποκότησε (10)αποκόψουν (20)απολάβανε (18)απολέμητα (13)απολέμητε (13)απολέμητη (13)απολέμητο (13)απολέπιζα (21)απολέπιζε (21)απολέπισα (12)απολέπισε (12)απολέπιση (12)απολέσαμε (13)απολέσατε (11)απολέσουν (12)απολήγουν (15)απολήξεις (19)απολήξεων (22)απολήξεως (21)απολήξουν (21)απολήψεις (19)απολήψεων (22)απολήψεως (21)απολήψεών (19)απολήψιμα (22)απολήψιμε (22)απολήψιμη (22)απολήψιμο (22)απολίθωμα (24)απολίθωνα (22)απολίθωνε (22)απολίθωσα (22)απολίθωσε (22)απολίθωση (22)απολίνωση (13)απολίπανα (12)απολίπανε (12)απολαύουν (12)απολαύσει (11)απολαύστε (11)απολείπει (12)απολεπίζω (23)απολεπίσω (14)απολεσθέν (20)απολεσθεί (20)απολεστεί (11)απολιθωθώ (31)απολιθώνω (22)απολιθώσω (22)απολιπάνω (14)απολιτικά (12)απολιτικέ (12)απολιτική (12)απολιτικό (12)απολλωνία (15)απολλώνια (13)απολλώνιε (13)απολλώνιο (13)απολογίας (13)απολογίες (13)απολογηθώ (23)απολογητή (14)απολογιών (14)απολυθείς (20)απολυθούν (21)απολυμάνω (16)απολυμένο (14)απολυτούς (11)απολυόταν (12)απολωλάνω (17)απολωλαθώ (24)απολωλότα (15)απολύεσαι (11)απολύεστε (11)απολύεται (11)απολύθηκα (21)απολύθηκε (21)απολύμανα (13)απολύμανε (13)απολύομαι (13)απολύουμε (14)απολύουνε (12)απολύσαμε (13)απολύσανε (11)απολύσατε (11)απολύσεις (10)απολύσετε (11)απολύσεων (13)απολύσεως (12)απολύσεώς (9)απολύσομε (13)απολύσουν (12)απολώλανα (13)απολώλανε (13)απομέναμε (13)απομένανε (11)απομένατε (11)απομένεις (10)απομένετε (11)απομένομε (13)απομένουν (12)απομίμησή (12)απομίμηση (13)απομαχικά (19)απομαχικέ (19)απομαχική (19)απομαχικό (19)απομείναν (11)απομείνει (11)απομείωση (13)απομιμητή (13)απομνήσκω (14)απομονωθώ (22)απομονώνω (13)απομονώσω (13)απομυζάμε (23)απομυζάτε (21)απομυζήσω (23)απομυζείς (20)απομυζηθώ (30)απομυζούν (21)απομόνωνα (13)απομόνωνε (13)απομόνωσή (12)απομόνωσα (13)απομόνωσε (13)απομόνωση (13)απομύζησα (20)απομύζησε (20)απομύζηση (20)απονέμουν (12)απονίψιμο (20)απονείμει (11)απονυχιού (17)απονυχιών (17)αποξέεσαι (18)αποξέεστε (18)αποξέεται (18)αποξένωνα (20)αποξένωνε (20)αποξένωσή (19)αποξένωσα (20)αποξένωσε (20)αποξένωση (20)αποξέομαι (20)αποξέρανα (19)αποξέρανε (19)αποξέσεις (17)αποξέσεων (20)αποξέσεως (19)αποξέχασα (25)αποξέχασε (25)αποξήλωσή (21)αποξήλωση (22)αποξήρανα (19)αποξήρανε (19)αποξαρχής (25)αποξενωθώ (29)αποξενώνω (20)αποξενώσω (20)αποξεράνω (21)αποξεραθώ (28)αποξεχάσω (27)αποξεχνάν (25)αποξεχνάς (24)αποξεχνάω (27)αποξεόταν (18)αποξηράνω (21)αποπάρεις (10)αποπάρετε (11)αποπάρουν (12)αποπάρσου (12)αποπάτημα (12)αποπάτησα (10)αποπάτησε (10)αποπάτηση (10)αποπέμπει (13)αποπέμψει (21)αποπήραμε (13)αποπήρατε (11)αποπίματα (12)αποπαίδια (13)αποπαίρνω (13)αποπαρθεί (20)αποπατήσω (12)αποπατείς (9)αποπατούν (10)αποπειρών (11)αποπεμφθώ (28)αποπλέουν (13)αποπλανάν (12)αποπλανάς (11)αποπλανάω (14)αποπλανεί (12)αποπληξία (21)αποπλύνει (12)αποπνέετε (10)αποπνέουν (11)αποποίησή (9)αποποίηση (10)αποποιηθώ (19)αποπομπές (12)αποπομπής (12)αποπομπών (13)απορήσαμε (12)απορήσανε (10)απορήσατε (10)απορήσεις (9)απορήσετε (10)απορήσομε (12)απορήσουν (11)απορημένη (12)απορημένο (12)απορούσαν (10)απορούσες (9)απορρέουν (12)απορρήτου (12)απορρήτων (13)απορρίξει (20)απορρίπτω (14)απορρίχνω (20)απορρίψει (20)απορρίψτε (20)απορροιών (11)απορροφάν (18)απορροφάς (17)απορροφάω (20)απορώντας (9)αποσαρίδι (13)αποσαρώνω (12)αποσβένει (16)αποσβέσει (16)αποσβέσες (15)αποσβέσου (17)αποσείσει (9)αποσιωπάν (12)αποσιωπάς (11)αποσιωπάω (14)αποσκευές (10)αποσκευής (10)αποσκευών (11)αποσκιρτά (11)αποσκιρτώ (11)αποσκοπεί (11)αποσοβήσω (18)αποσοβείς (15)αποσοβηθώ (25)αποσοβούν (16)αποσπάσαι (10)αποσπάσει (10)αποσπάσου (11)αποσπάστε (10)αποσπάται (10)αποσπαστώ (10)αποσπερνά (11)αποσπερνέ (11)αποσπερνή (11)αποσπερνό (11)αποσπούμε (12)αποσπούσα (10)αποσπούσε (10)αποσπόρια (11)αποσπόταν (10)αποσπώμαι (12)αποστάζει (18)αποστάξει (18)αποστάσει (9)αποστάτες (8)αποστάτης (8)αποστέλλω (15)αποστέλνω (13)αποστέργω (15)αποστέωση (11)αποσταίνω (11)αποσταλεί (11)αποσταμός (10)αποστασία (9)αποστατεί (9)αποστατών (9)αποστερεί (10)αποστολέα (11)αποστολές (10)αποστολής (10)αποστολών (11)αποστρέφω (19)αποστροφή (17)αποστόλης (10)αποστόλου (12)αποστόλων (13)αποσυνδέω (15)αποσυρθέν (20)αποσυρθεί (20)αποσχίζει (25)αποσχίσει (16)αποσχίσου (17)αποσχίστε (16)αποσχιστώ (16)αποσωθείς (19)αποσωθούν (20)αποσωμένα (13)αποσωμένε (13)αποσωμένη (13)αποσωμένο (13)αποσόβησα (16)αποσόβησε (16)αποσόβηση (16)αποσύνδεα (12)αποσύνδεε (12)αποσύραμε (12)αποσύρετε (10)αποσύρουν (11)αποσώθηκα (19)αποσώθηκε (19)αποσώναμε (11)αποσώνατε (9)αποσώνεις (8)αποσώνετε (9)αποσώνουν (10)αποσώσαμε (11)αποσώσατε (9)αποσώσεις (8)αποσώσετε (9)αποσώσουν (10)αποτάθηκε (19)αποτάκτων (12)αποτάξεις (17)αποτάξεων (20)αποτάξεως (19)αποτάξεώς (16)αποτέλεσα (11)αποτέλεσε (11)αποτέτοια (9)αποτέτοιε (9)αποτέτοιο (9)αποτίμησή (10)αποτίμησα (11)αποτίμησε (11)αποτίμηση (11)αποτίναζα (18)αποτίναζε (18)αποτίναξα (18)αποτίναξε (18)αποτίναξη (18)αποτίσεις (8)αποτίσεων (11)αποτίσεως (10)αποτίσουν (10)αποταθούν (18)αποτανθεί (18)αποτεθούν (18)αποτελέσω (13)αποτελείς (10)αποτελούν (11)αποτιμάμε (13)αποτιμάτε (11)αποτιμάτο (11)αποτιμήσω (13)αποτιμηθώ (20)αποτιμούν (11)αποτινάζω (20)αποτινάξω (20)αποτολμάν (13)αποτολμάς (12)αποτολμάω (15)αποτρέπει (11)αποτρέψει (19)αποτραβάν (17)αποτραβάς (16)αποτραβάω (19)αποτραπεί (11)αποτροπές (10)αποτροπήν (11)αποτροπής (10)αποτροπών (11)αποτρύγια (13)αποτυπωθώ (22)αποτυπώνω (13)αποτυπώσω (13)αποτυχίας (16)αποτυχίες (16)αποτυχιών (17)αποτύπωμά (13)αποτύπωμα (14)αποτύπωνα (12)αποτύπωνε (12)αποτύπωσή (11)αποτύπωσα (12)αποτύπωσε (12)αποτύπωση (12)αποτύχαμε (18)αποτύχατε (16)αποτύχεις (15)αποτύχετε (16)αποτύχουν (17)απουλήιος (11)απουσίαζε (19)απουσίασα (10)απουσίασε (10)απουσιάζω (21)απουσιάσω (12)αποφάγαμε (21)αποφάσεις (15)αποφάσεων (18)αποφάσεως (17)αποφάσεών (15)αποφάσεώς (14)αποφάσιζα (25)αποφάσιζε (25)αποφάσισα (16)αποφάσισε (16)αποφέρετε (17)αποφέρουν (18)αποφαγιού (19)αποφαγιών (19)αποφανθεί (25)αποφασίζω (27)αποφασίσω (18)αποφατικά (17)αποφατικέ (17)αποφατική (17)αποφατικό (17)αποφευχθώ (33)αποφεύγει (19)αποφεύχθη (32)αποφοίτου (17)αποφοίτων (18)αποφοιτάν (16)αποφοιτάς (15)αποφοιτάω (18)αποφοριού (17)αποφοριών (17)αποφράδας (19)αποφράδες (19)αποφράδων (22)αποφράξει (26)αποφράσσω (19)αποφύγαμε (21)αποφύγανε (19)αποφύγατε (19)αποφύγεις (18)αποφύγετέ (18)αποφύγετε (19)αποφύγομε (21)αποφύγουν (20)αποφύσεις (15)αποφύσεων (18)αποφύσεως (17)αποφώλιον (18)αποχάλαγα (21)αποχάλαγε (21)αποχάλασα (18)αποχάλασε (18)αποχέτευα (17)αποχέτευε (17)αποχαλάει (18)αποχαλάμε (20)αποχαλάσω (20)αποχαλάτε (18)αποχαλούν (18)αποχετεύω (18)αποχρωσών (19)αποχρώντα (17)αποχρώσες (16)αποχτήσει (16)αποχτούσε (16)αποχυμωτή (21)αποχωρήσω (21)αποχωρίζω (30)αποχωρίσω (21)αποχωρείς (18)αποχωρούν (19)αποχώρησή (16)αποχώρησα (17)αποχώρησε (17)αποχώρηση (17)αποχώριζα (26)αποχώριζε (26)αποχώρισα (17)αποχώρισε (17)αποψίλωνα (22)αποψίλωνε (22)αποψίλωσή (21)αποψίλωσα (22)αποψίλωσε (22)αποψίλωση (22)αποψεσινά (18)αποψεσινέ (18)αποψεσινή (18)αποψεσινό (18)αποψιλωθώ (31)αποψιλώνω (22)αποψιλώσω (22)αποψινούς (17)αποψύξεις (26)αποψύξεων (29)αποψύξεως (28)απούλητες (10)απούλητης (10)απούλητοι (11)απούλητος (10)απούλητου (12)απούλητων (13)απράκτησα (11)απράκτησε (11)απρέπειας (10)απρέπειες (10)απρακτήσω (13)απρακτείς (10)απρακτούν (11)απριλίους (12)απριλιανά (12)απριλιανέ (12)απριλιανή (12)απριλιανό (12)απροθυμία (22)απρονόητα (10)απρονόητε (10)απρονόητη (10)απρονόητο (10)απροσεξία (19)απροσωπία (13)απροόπτου (12)απροόπτων (13)απρόδοτες (12)απρόδοτης (12)απρόδοτοι (13)απρόδοτος (12)απρόδοτου (14)απρόδοτων (15)απρόθεσμα (21)απρόθεσμε (21)απρόθεσμη (21)απρόθεσμο (21)απρόθετες (18)απρόθετης (18)απρόθετοι (19)απρόθετος (18)απρόθετου (20)απρόθετων (21)απρόθυμες (21)απρόθυμης (21)απρόθυμοι (22)απρόθυμος (21)απρόθυμου (23)απρόθυμων (24)απρόκλητα (13)απρόκλητε (13)απρόκλητη (13)απρόκλητο (13)απρόκοπες (11)απρόκοπης (11)απρόκοποι (12)απρόκοπος (11)απρόκοπου (13)απρόκοπων (14)απρόκοφτα (18)απρόκοφτε (18)απρόκοφτη (18)απρόκοφτο (18)απρόοπτες (10)απρόοπτης (10)απρόοπτοι (11)απρόοπτος (10)απρόοπτου (12)απρόοπτων (13)απρόσβατα (17)απρόσβατε (17)απρόσβατη (17)απρόσβατο (17)απρόσεκτα (11)απρόσεκτε (11)απρόσεκτη (11)απρόσεκτο (11)απρόσεχτα (17)απρόσεχτε (17)απρόσεχτη (17)απρόσεχτο (17)απρόσθετα (19)απρόσθετε (19)απρόσθετη (19)απρόσθετο (19)απρόσιτες (9)απρόσιτης (9)απρόσιτοι (10)απρόσιτος (9)απρόσιτου (11)απρόσιτων (12)απρόσμενα (12)απρόσμενε (12)απρόσμενη (12)απρόσμενο (12)απρόσοδες (12)απρόσοδης (12)απρόσοδοι (13)απρόσοδος (12)απρόσοδου (14)απρόσοδων (15)απρόσφορα (18)απρόσφορε (18)απρόσφορη (18)απρόσφορο (18)απρόσωπες (12)απρόσωπης (12)απρόσωποι (13)απρόσωπος (12)απρόσωπου (14)απρόσωπων (15)απρόφερτα (18)απρόφερτε (18)απρόφερτη (18)απρόφερτο (18)απταίστως (10)απτόητους (9)απτόμαστε (11)απτόσαστε (9)απτότατες (8)απτότατης (8)απτότατοι (9)απτότατος (8)απτότατου (10)απτότατων (11)απτότερες (9)απτότερης (9)απτότεροι (10)απτότερος (9)απτότερου (11)απτότερων (12)απυρεξίας (19)απωθήθηκα (30)απωθήθηκε (30)απωθήσαμε (22)απωθήσατε (20)απωθήσεις (19)απωθήσετε (20)απωθήσεων (22)απωθήσεως (21)απωθήσουν (21)απωθείσαι (20)απωθείστε (20)απωθείται (20)απωθηθείς (28)απωθηθούν (29)απωθημένα (22)απωθημένε (22)απωθημένη (22)απωθημένο (22)απωθητικά (21)απωθητικέ (21)απωθητική (21)απωθητικό (21)απωθούμαι (22)απωθούσαν (20)απωθούσες (19)απωθούταν (20)απωθώντας (19)απωλέσασα (13)απωτέρους (12)απόβαλλαν (20)απόβγαλμα (23)απόβλητες (17)απόβλητης (17)απόβλητοι (18)απόβλητος (17)απόβλητου (19)απόβλητων (20)απόβραδου (21)απόβραδων (22)απόβρασμα (19)απόβροχου (25)απόβροχων (26)απόγειους (12)απόγνωσής (12)απόγνωσης (13)απόγνωσις (13)απόγονους (12)απόγραφον (20)απόδειξής (19)απόδειξαν (21)απόδειξης (20)απόδειξις (20)απόδειπνα (13)απόδειπνο (13)απόδειχνε (19)απόδημους (14)απόδρασής (11)απόδρασης (12)απόδρασις (12)απόκαρσις (10)απόκειμαι (12)απόκειται (10)απόκεντρα (11)απόκεντρε (11)απόκεντρη (11)απόκεντρο (11)απόκλειαν (12)απόκλεισα (12)απόκλεισε (12)απόκληρες (12)απόκληρης (12)απόκληροι (13)απόκληρος (12)απόκληρου (14)απόκληρων (15)απόκλισης (11)απόκλισις (11)απόκοσμες (11)απόκοσμης (11)απόκοσμοι (12)απόκοσμος (11)απόκοσμου (13)απόκοσμων (14)απόκοτους (10)απόκρημνα (13)απόκρημνε (13)απόκρημνη (13)απόκρημνο (13)απόκρισης (10)απόκρισις (10)απόκρουσή (11)απόκρουσε (12)απόκρουση (12)απόκρυβαν (19)απόκρυβες (18)απόκρυφες (18)απόκρυφης (18)απόκρυφοι (19)απόκρυφος (18)απόκρυφου (20)απόκρυφων (21)απόκρυψαν (21)απόκρυψες (20)απόκρυψης (20)απόκρυψις (20)απόκτησής (8)απόκτησαν (10)απόκτησες (9)απόκτησης (9)απόκτησις (9)απόλαυσαν (12)απόλαυσες (11)απόλαυσης (11)απόλαυσιν (12)απόλαυσις (11)απόλεμους (13)απόλλωνας (14)απόλλωνος (14)απόλυτους (12)απόμακρες (12)απόμακρης (12)απόμακροι (13)απόμακρος (12)απόμακρου (14)απόμακρων (15)απόμακτρο (13)απόμαχους (18)απόμειναν (11)απόμερους (12)απόμπευτα (13)απόμπευτε (13)απόμπευτη (13)απόμπευτο (13)απόντιστα (9)απόντιστε (9)απόντιστη (9)απόντιστο (9)απόξενους (18)απόπαιρνα (11)απόπαιρνε (11)απόπατους (10)απόπειρές (9)απόπειρας (10)απόπειρες (10)απόπλευσα (13)απόπλυσης (12)απόπλυσις (12)απόπτυσις (10)απόπτυσμα (13)απόπτωσις (11)απόρθητες (18)απόρθητης (18)απόρθητοι (19)απόρθητος (18)απόρθητου (20)απόρθητων (21)απόρρητες (10)απόρρητης (10)απόρρητοι (11)απόρρητον (11)απόρρητος (10)απόρρητου (12)απόρρητων (13)απόρριγμα (16)απόρριμμα (15)απόρριπτα (12)απόρριπτε (12)απόρριψής (18)απόρριψαν (20)απόρριψες (19)απόρριψης (19)απόρριψις (19)απόρροιας (10)απόρροιες (10)απόσβεσης (15)απόσβεσις (15)απόσεισης (8)απόσεισις (8)απόσκεπες (10)απόσκεπης (10)απόσκεποι (11)απόσκεπος (10)απόσκεπου (12)απόσκεπων (13)απόσκιους (10)απόσμηξις (19)απόσπασής (8)απόσπασαν (10)απόσπασες (9)απόσπασης (9)απόσπασις (9)απόσπασμά (11)απόσπασμα (12)απόσταγμα (14)απόσταινα (9)απόσταινε (9)απόσταξης (17)απόσταξις (17)απόστασής (7)απόστασες (8)απόστασης (8)απόστασις (8)απόστειλε (11)απόστεργε (13)απόστολοι (11)απόστολος (10)απόστολου (12)απόστολων (13)απόστρατε (10)απόστρατο (10)απόστροφο (17)απόσυρσης (10)απόσυρσις (10)απόσχιζαν (25)απόσχιζες (24)απόσχισαν (16)απόσχισες (15)απόσχισης (15)απόσχισις (15)απόσχουμε (19)απόσχουνε (17)απότακτες (9)απότακτης (9)απότακτοι (10)απότακτος (9)απότακτου (11)απότακτων (12)απότιστες (8)απότιστης (8)απότιστοι (9)απότιστος (8)απότιστου (10)απότιστων (11)απότοκους (10)απότομους (11)απόφανσης (15)απόφανσις (15)απόφευγαν (20)απόφθεγμα (30)απόφοιτες (15)απόφοιτης (15)απόφοιτοί (15)απόφοιτοι (16)απόφοιτος (15)απόφοιτου (17)απόφοιτων (18)απόφραξης (25)απόφραξις (25)απόχρεμμα (21)απόχρεμψη (28)απόχρωσης (18)απόχρωσις (18)απόχτησαν (16)απύθμενες (19)απύθμενης (19)απύθμενοι (20)απύθμενος (19)απύθμενου (21)απύθμενων (22)απύλωτους (13)απύραυλες (12)απύραυλης (12)απύραυλοι (13)απύραυλος (12)απύραυλου (14)απύραυλων (15)απύρετους (10)απύρηνους (10)απύρωτους (12)απώτατους (9)απώτερους (10)αράγιστες (11)αράγιστης (11)αράγιστοι (12)αράγιστος (11)αράγιστου (13)αράγιστων (14)αράγματος (13)αράδιαζαν (21)αράδιαζες (20)αράδιασαν (12)αράδιασες (11)αράδιασμα (14)αράθυμους (21)αράντιστα (9)αράντιστε (9)αράντιστη (9)αράντιστο (9)αράπικους (11)αράχνιασε (16)αράχνινες (15)αράχνινης (15)αράχνινοι (16)αράχνινος (15)αράχνινου (17)αράχνινων (18)αρέσκειας (9)αρέσκειες (9)αρέσκεσαι (10)αρέσκεστε (10)αρέσκεται (10)αρέσκομαι (12)αρήμαχτες (17)αρήμαχτης (17)αρήμαχτοι (18)αρήμαχτος (17)αρήμαχτου (19)αρήμαχτων (20)αρίγωτους (14)αρίζωτους (20)αρίθμησαν (20)αρίθμησες (19)αρίθμησης (19)αρίθμησις (19)αρίμνητος (10)αρίσταιος (8)αρίσταρχο (17)αρίστευσα (10)αρίστευσε (10)αρίστευση (10)αρίφνητες (15)αρίφνητης (15)αρίφνητοι (16)αρίφνητος (15)αρίφνητου (17)αρίφνητων (18)αραβικούς (16)αραβισμός (17)αραβιστής (15)αραβόσιτε (16)αραβόσιτο (16)αραβόφωνα (25)αραβόφωνε (25)αραβόφωνη (25)αραβόφωνο (25)αραγμάτων (16)αραγμένες (13)αραγωνίας (13)αραδιάζει (21)αραδιάσει (12)αραδιάσου (13)αραδιάστε (12)αραδιαστά (12)αραδιαστέ (12)αραδιαστή (12)αραδιαστό (12)αραδιαστώ (12)αραθύμησα (20)αραθύμησε (20)αραιοϋφής (14)αραιωθείς (19)αραιωθούν (20)αραιωμένα (13)αραιωμένε (13)αραιωμένη (13)αραιωμένο (13)αραιωτικά (12)αραιωτικέ (12)αραιωτική (12)αραιωτικό (12)αραιότατα (9)αραιότατε (9)αραιότατη (9)αραιότατο (9)αραιότερα (10)αραιότερε (10)αραιότερη (10)αραιότερο (10)αραιότητα (9)αραιώθηκα (19)αραιώθηκε (19)αραιώματα (11)αραιώναμε (11)αραιώνατε (9)αραιώνεις (8)αραιώνετε (9)αραιώνουν (10)αραιώσαμε (11)αραιώσατε (9)αραιώσεις (8)αραιώσετε (9)αραιώσεων (11)αραιώσεως (10)αραιώσουν (10)αραμαίους (11)αραμπάδες (14)αραμπάδων (17)αραμπατζή (21)αρανίτσης (8)αραξοβόλι (27)αραποσίτι (10)αραφήνιος (15)αραχνένια (16)αραχνένιε (16)αραχνένιο (16)αραχνιάζω (27)αρβανίτες (15)αρβανίτης (15)αρβανιτιά (16)αρβανιτών (16)αργάζεσαι (21)αργάζεστε (21)αργάζεται (21)αργάζομαι (23)αργάζουμε (24)αργάσματα (14)αργάσουμε (15)αργάστηκα (13)αργάστηκε (13)αργήσουμε (15)αργήσουνε (13)αργίτικες (12)αργίτικης (12)αργίτικοι (13)αργίτικος (12)αργίτικου (14)αργίτικων (15)αργαζόταν (21)αργαλειοί (14)αργαλειού (14)αργαλειός (13)αργαλειών (14)αργασμένα (14)αργασμένε (14)αργασμένη (14)αργασμένο (14)αργαστήρι (13)αργαστείς (11)αργαστούν (12)αργείτικα (13)αργείτικε (13)αργείτικη (13)αργείτικο (13)αργεντινέ (12)αργεντινή (12)αργεντινό (12)αργιλίτης (13)αργιλικές (14)αργιλικής (14)αργιλικοί (15)αργιλικού (15)αργιλικός (14)αργιλικών (15)αργιλούχα (21)αργιλωδών (19)αργιλώδες (16)αργιλώδης (16)αργοκινεί (13)αργολίδας (16)αργολίδος (16)αργολικές (14)αργολικής (14)αργολικοί (15)αργολικού (15)αργολικός (14)αργολικών (15)αργοναύτη (12)αργοπορία (14)αργοπορεί (14)αργοσβήνω (21)αργοστόλι (14)αργούσαμε (14)αργούσανε (12)αργούσατε (12)αργυράκης (14)αργυρένια (14)αργυρένιε (14)αργυρένιο (14)αργυροχόε (21)αργυροχόο (21)αργυρούχα (21)αργυρούχε (21)αργυρούχο (21)αργόμισθα (23)αργόμισθε (23)αργόμισθη (23)αργόμισθο (23)αργόσβησα (19)αργόσυρτα (14)αργόσυρτε (14)αργόσυρτη (14)αργόσυρτο (14)αργόσχολα (21)αργόσχολε (21)αργόσχολη (21)αργόσχολο (21)αργότερες (12)αργότερης (12)αργότεροι (13)αργότερος (12)αργότερου (14)αργότερων (15)αρδευτείς (12)αρδευτικά (14)αρδευτικέ (14)αρδευτική (14)αρδευτικό (14)αρδευτούν (13)αρδευόταν (13)αρδεύεσαι (12)αρδεύεστε (12)αρδεύεται (12)αρδεύομαι (14)αρδεύουμε (15)αρδεύσαμε (14)αρδεύσατε (12)αρδεύσεις (11)αρδεύσετε (12)αρδεύσεων (14)αρδεύσεως (13)αρδεύσιμα (14)αρδεύσιμε (14)αρδεύσιμη (14)αρδεύσιμο (14)αρδεύσουν (13)αρδεύτηκα (13)αρδεύτηκε (13)αρειμάνια (11)αρειμάνιε (11)αρειμάνιο (11)αρεσκείας (9)αρεσκειών (10)αρεσκόταν (10)αρθρίδιον (22)αρθρίτιδα (22)αρθραλγία (24)αρθρικούς (19)αρθριτικά (20)αρθριτικέ (20)αρθριτική (20)αρθριτικό (20)αρθρωθείς (29)αρθρωθούν (30)αρθρωμένα (23)αρθρωμένε (23)αρθρωμένη (23)αρθρωμένο (23)αρθρωτούς (20)αρθρόποδα (23)αρθρώθηκα (29)αρθρώθηκε (29)αρθρώναμε (21)αρθρώνατε (19)αρθρώνεις (18)αρθρώνετε (19)αρθρώνουν (20)αρθρώσαμε (21)αρθρώσατε (19)αρθρώσεις (18)αρθρώσετε (19)αρθρώσεων (21)αρθρώσεως (20)αρθρώσουν (20)αριαράθης (18)αριβάραμε (19)αριβάρατε (17)αριβάρεις (16)αριβάρετε (17)αριβάρισα (17)αριβάρισε (17)αριβάρουν (18)αριβίστας (15)αριβίστες (15)αριβισμοί (18)αριβισμού (18)αριβισμός (17)αριβισμών (18)αριβιστές (15)αριβιστής (15)αριβιστών (16)αριθμήσει (20)αριθμήσου (21)αριθμήστε (20)αριθμείτε (20)αριθμηθεί (29)αριθμητές (19)αριθμητής (19)αριθμητοί (20)αριθμητού (20)αριθμητός (19)αριθμητών (20)αριθμούμε (22)αριθμούσα (20)αριθμούσε (20)αριμαθαία (20)αρισταίος (8)αρισταίου (10)αριστείας (8)αριστείδη (12)αριστείον (9)αριστείου (10)αριστείων (11)αριστεράς (9)αριστερές (9)αριστερής (9)αριστεροί (10)αριστερού (10)αριστερός (9)αριστερών (10)αριστούχα (16)αριστούχε (16)αριστούχο (16)αρκέσθηκε (20)αρκέσουμε (13)αρκέσουνε (11)αρκέστηκα (11)αρκέστηκε (11)αρκαδικές (13)αρκαδικής (13)αρκαδικοί (14)αρκαδικού (14)αρκαδικός (13)αρκαδικών (14)αρκείσιος (9)αρκεσθείς (18)αρκεσθούν (19)αρκεστείς (9)αρκεστούν (10)αρκουδάκι (15)αρκουδίζω (25)αρκουδίσω (16)αρκουδιού (14)αρκουδιών (14)αρκούδιζα (22)αρκούδιζε (22)αρκούδισα (13)αρκούδισε (13)αρκούμενη (12)αρκούμενο (12)αρκούνται (10)αρκούνταν (10)αρκούντως (11)αρκούσαμε (12)αρκούσανε (10)αρκούσατε (10)αρκούσουν (11)αρκτικούς (10)αρλεκίνοι (12)αρλεκίνος (11)αρλεκίνου (13)αρλεκίνων (14)αρλούμπας (13)αρλούμπες (13)αρμάθιαζα (29)αρμάθιαζε (29)αρμάθιασα (20)αρμάθιασε (20)αρμάτωναν (13)αρμάτωνες (12)αρμάτωσαν (13)αρμάτωσες (12)αρμέγεσαι (14)αρμέγεστε (14)αρμέγεται (14)αρμέγματα (16)αρμέγομαι (16)αρμένιζαν (20)αρμένιζες (19)αρμένικες (11)αρμένικης (11)αρμένικοι (12)αρμένικος (11)αρμένικου (13)αρμένικων (14)αρμένιους (11)αρμένισαν (11)αρμένισες (10)αρμένισμα (13)αρμέξουμε (23)αρμέχτηκε (19)αρμαθιάζω (31)αρμαθιάσω (22)αρματολοί (13)αρματολού (13)αρματολός (12)αρματολών (13)αρματωθεί (22)αρματωλών (15)αρματωσιά (13)αρματώνει (11)αρματώσει (11)αρματώσου (12)αρματώστε (11)αρμεγόταν (14)αρμενίζει (20)αρμενίσει (11)αρμενίστε (11)αρμενικές (11)αρμενικής (11)αρμενικοί (12)αρμενικού (12)αρμενικός (11)αρμενικών (12)αρμοδίους (14)αρμοζόταν (20)αρμολογεί (16)αρμονικές (11)αρμονικής (11)αρμονικοί (12)αρμονικού (12)αρμονικός (11)αρμονικών (12)αρμονιστή (11)αρμοσμένα (13)αρμοσμένε (13)αρμοσμένη (13)αρμοστεία (11)αρμπιτράζ (22)αρμπούζοφ (28)αρμυρήθρα (23)αρμυρίζει (22)αρμυρίκια (14)αρμυρίσει (13)αρμυρίστε (13)αρμόδιους (14)αρμόζεσαι (20)αρμόζεστε (20)αρμόζεται (20)αρμόζομαι (22)αρμόζοντα (20)αρμόζουσα (21)αρμόνικας (11)αρμόνικες (11)αρμύριζαν (21)αρμύριζες (20)αρμύρισαν (12)αρμύρισες (11)αρνήθηκαν (19)αρνήθηκες (18)αρνήτριας (9)αρνήτριες (9)αρνίσιους (9)αρναούτης (8)αρνηθείτε (18)αρνηθούμε (20)αρνησίθεα (18)αρνησίθεε (18)αρνησίθεη (18)αρνησίθεο (18)αρνητικές (9)αρνητικής (9)αρνητικοί (10)αρνητικού (10)αρνητικός (9)αρνητικών (10)αρνητικώς (9)αρνητισμό (11)αρνητριών (10)αρνιόνταν (9)αρνιότανε (9)αρνονκούρ (11)αρνούμενα (11)αρνούμενε (11)αρνούμενη (11)αρνούμενο (11)αρνούνται (9)αρνούνταν (9)αροτριώνω (12)αρουραίοι (11)αρουραίος (10)αρουραίου (12)αρουραίων (13)αρπάγματα (15)αρπάζεσαι (19)αρπάζεστε (19)αρπάζεται (19)αρπάζομαι (21)αρπάζουμε (22)αρπάζουνε (20)αρπάλυκος (13)αρπάξουμε (22)αρπάξουνε (20)αρπάσματα (12)αρπάχτηκα (18)αρπάχτηκε (18)αρπάχτρας (17)αρπάχτρες (17)αρπίστρια (11)αρπαγμένα (15)αρπαγμένε (15)αρπαγμένη (15)αρπαγμένο (15)αρπαζόταν (19)αρπακτικά (12)αρπακτικέ (12)αρπακτική (12)αρπακτικό (12)αρπαχτείς (16)αρπαχτικά (18)αρπαχτικέ (18)αρπαχτική (18)αρπαχτικό (18)αρπαχτούν (17)αρπαχτούς (16)αρρίζωτες (20)αρρίζωτης (20)αρρίζωτοι (21)αρρίζωτος (20)αρρίζωτου (22)αρρίζωτων (23)αρραβώνας (16)αρραβώνες (16)αρραβώνος (16)αρραβώνων (19)αρρεβώνας (16)αρρενωπές (12)αρρενωπής (12)αρρενωποί (13)αρρενωπού (13)αρρενωπός (12)αρρενωπών (13)αρρυθμίας (21)αρρυθμίες (21)αρρυθμιών (22)αρρωστάει (12)αρρωστάμε (14)αρρωστάτε (12)αρρωστήσω (14)αρρωστούν (12)αρρύπαντα (11)αρρύπαντε (11)αρρύπαντη (11)αρρύπαντο (11)αρρώσταγα (13)αρρώσταγε (13)αρρώστησα (10)αρρώστησε (10)αρρώστιας (9)αρρώστιες (9)αρρώστους (10)αρσάκειον (10)αρσακιδών (13)αρσενικές (9)αρσενικής (9)αρσενικοί (10)αρσενικού (10)αρσενικόν (10)αρσενικός (9)αρσενικών (10)αρσιπένκο (11)αρτάβαζος (24)αρτέμιδας (13)αρτέμιδος (13)αρτέμονας (10)αρτέμονες (10)αρταίναμε (11)αρταίνανε (9)αρταίνατε (9)αρταίνεις (8)αρταίνετε (9)αρταίνομε (11)αρταίνουν (10)αρτεμίσιο (11)αρτεμισία (11)αρτεμόνων (13)αρτεργάτη (13)αρτεσιανά (9)αρτεσιανό (9)αρτημένος (10)αρτηριακά (11)αρτηριακέ (11)αρτηριακή (11)αρτηριακό (11)αρτιβαφής (22)αρτιγενές (11)αρτιγενής (11)αρτιγενών (12)αρτιθανής (17)αρτιμαθής (19)αρτιμελές (12)αρτιμελής (12)αρτιμελών (13)αρτιμελώς (12)αρτιπαγής (12)αρτιφανής (15)αρτιότερα (10)αρτιότερη (10)αρτιότερο (10)αρτιότητά (8)αρτιότητα (9)αρτοποιία (10)αρτοποιοί (10)αρτοποιού (10)αρτοποιός (9)αρτοποιών (10)αρτοπωλών (14)αρτοπώλες (11)αρτοπώλης (11)αρτοφόρια (17)αρτοφόριο (17)αρτυζόταν (19)αρτυμάτων (14)αρτυμένοι (12)αρτυμένος (11)αρτύζεσαι (18)αρτύζεστε (18)αρτύζεται (18)αρτύζομαι (20)αρτύματος (10)αρτύσιμες (10)αρτύσιμης (10)αρτύσιμοι (11)αρτύσιμος (10)αρτύσιμου (12)αρτύσιμων (13)αρτύσουμε (12)αρτύσουνε (10)αρυτίδωτα (15)αρυτίδωτε (15)αρυτίδωτη (15)αρυτίδωτο (15)αρυόμαστε (12)αρυόσαστε (10)αρχάγγελε (24)αρχάγγελο (24)αρχάριους (17)αρχέγονες (18)αρχέγονης (18)αρχέγονοι (19)αρχέγονος (18)αρχέγονου (20)αρχέγονων (21)αρχέτυπες (17)αρχέτυπης (17)αρχέτυποι (18)αρχέτυπος (17)αρχέτυπου (19)αρχέτυπων (20)αρχίατροι (17)αρχίατρος (16)αρχίδαμος (20)αρχίζουμε (28)αρχίζουνε (26)αρχίλοχος (24)αρχίλοχου (26)αρχίναγαν (19)αρχίναγες (18)αρχίνησαν (16)αρχίνησες (15)αρχίνιζαν (25)αρχίνιζες (24)αρχίνισαν (16)αρχίνισες (15)αρχίνισμα (18)αρχίσουμε (19)αρχίσουνε (17)αρχαιότης (15)αρχαρίους (17)αρχαϊκούς (15)αρχαϊσμοί (17)αρχαϊσμού (17)αρχαϊσμός (16)αρχαϊσμών (17)αρχαϊστής (14)αρχεγονία (19)αρχειακές (16)αρχειακής (16)αρχειακοί (17)αρχειακού (17)αρχειακός (16)αρχειακών (17)αρχετύπου (18)αρχετύπων (19)αρχηγέτες (18)αρχηγέτης (18)αρχηγείον (19)αρχηγείου (20)αρχηγείων (21)αρχηγετών (19)αρχηγικές (19)αρχηγικής (19)αρχηγικοί (20)αρχηγικού (20)αρχηγικός (19)αρχηγικών (20)αρχιάτρου (18)αρχιάτρων (19)αρχιδάμου (22)αρχιδούκα (20)αρχιερέας (16)αρχιερέων (19)αρχιερέως (18)αρχιερείς (16)αρχιερεύς (16)αρχιληστή (18)αρχιλοχία (25)αρχιμήδης (20)αρχιμηνιά (18)αρχινήσει (16)αρχινήστε (16)αρχινίζει (25)αρχινίσει (16)αρχινίστε (16)αρχινονού (16)αρχινούμε (18)αρχινούσα (16)αρχινούσε (16)αρχιφύλαξ (34)αρχομένης (17)αρχομένου (19)αρχομένων (20)αρχομανές (17)αρχομανής (17)αρχομανία (18)αρχομανών (18)αρχοντιάς (15)αρχοντιές (15)αρχοντικά (17)αρχοντικέ (17)αρχοντική (17)αρχοντικό (17)αρχοντιών (16)αρχόμαστε (18)αρχόμενος (17)αρχόμενου (19)αρχόμενων (20)αρχόσαστε (16)αρωμάτιζα (22)αρωμάτιζε (22)αρωμάτισα (13)αρωμάτισε (13)αρωματάκι (14)αρωματίζω (24)αρωματίσω (15)αρωματικά (14)αρωματικέ (14)αρωματική (14)αρωματικό (14)αρωματώδη (16)αρόσιμους (11)αρύπαντες (9)αρύπαντης (9)αρύπαντοι (10)αρύπαντος (9)αρύπαντου (11)αρύπαντων (12)ασάλευτες (10)ασάλευτης (10)ασάλευτοι (11)ασάλευτος (10)ασάλευτου (12)ασάλευτων (13)ασάλιωτες (11)ασάλιωτης (11)ασάλιωτοι (12)ασάλιωτος (11)ασάλιωτου (13)ασάλιωτων (14)ασάπιστες (8)ασάπιστης (8)ασάπιστοι (9)ασάπιστος (8)ασάπιστου (10)ασάπιστων (11)ασέλγειας (12)ασέλγειες (12)ασέλγησαν (13)ασέληνους (10)ασέλωτους (12)ασήκωτους (11)ασήμαντες (9)ασήμαντης (9)ασήμαντοι (10)ασήμαντον (10)ασήμαντος (9)ασήμαντου (11)ασήμαντων (12)ασίγαστες (10)ασίγαστης (10)ασίγαστοι (11)ασίγαστος (10)ασίγαστου (12)ασίγαστων (13)ασίγητους (11)ασίκικους (10)ασίκισσας (8)ασίκισσες (8)ασίμωτους (12)ασίτευτες (8)ασίτευτης (8)ασίτευτοι (9)ασίτευτος (8)ασίτευτου (10)ασίτευτων (11)ασαβάνωτα (17)ασαβάνωτε (17)ασαβάνωτη (17)ασαβάνωτο (17)ασαμάρωτα (13)ασαμάρωτε (13)ασαμάρωτη (13)ασαμάρωτο (13)ασβέστιον (15)ασβέστωμα (19)ασβέστωνα (17)ασβέστωνε (17)ασβέστωσα (17)ασβέστωσε (17)ασβεστίου (16)ασβεστίτη (15)ασβεστίων (17)ασβεστωθώ (26)ασβεστώδη (18)ασβεστώνω (17)ασβεστώσω (17)ασβολερές (17)ασβολερής (17)ασβολεροί (18)ασβολερού (18)ασβολερός (17)ασβολερών (18)ασδρούβας (18)ασεβήματα (17)ασεβήσαμε (17)ασεβήσατε (15)ασεβήσεις (14)ασεβήσετε (15)ασεβήσουν (16)ασεβούσαν (15)ασεβούσες (14)ασεβώντας (14)ασεισμικά (11)ασεισμικέ (11)ασεισμική (11)ασεισμικό (11)ασελγήσει (13)ασελγαίνω (15)ασελγειών (13)ασετιλίνη (10)ασημένιας (9)ασημένιες (9)ασημένιοι (10)ασημένιος (9)ασημένιου (11)ασημένιων (12)ασημείωτα (12)ασημείωτε (12)ασημείωτη (12)ασημείωτο (12)ασημωθείς (20)ασημωθούν (21)ασημωμένα (14)ασημωμένε (14)ασημωμένη (14)ασημωμένο (14)ασημότητα (10)ασημώθηκα (20)ασημώθηκε (20)ασημώματα (12)ασημώναμε (12)ασημώνατε (10)ασημώνεις (9)ασημώνετε (10)ασημώνουν (11)ασημώσαμε (12)ασημώσατε (10)ασημώσεις (9)ασημώσετε (10)ασημώσουν (11)ασηπτικές (9)ασηπτικής (9)ασηπτικοί (10)ασηπτικού (10)ασηπτικός (9)ασηπτικών (10)ασθένειάς (15)ασθένειές (15)ασθένειας (16)ασθένειες (16)ασθένησαν (17)ασθένησες (16)ασθενήσει (17)ασθενήστε (17)ασθενείας (16)ασθενείτε (17)ασθενειών (17)ασθενικές (17)ασθενικής (17)ασθενικοί (18)ασθενικού (18)ασθενικός (17)ασθενικών (18)ασθενούμε (19)ασθενούσα (17)ασθενούσε (17)ασθμαίνει (19)ασθματικά (20)ασθματικέ (20)ασθματική (20)ασθματικό (20)ασιατικές (8)ασιατικής (8)ασιατικοί (9)ασιατικού (9)ασιατικός (8)ασιατικών (9)ασιδέρωτα (14)ασιδέρωτε (14)ασιδέρωτη (14)ασιδέρωτο (14)ασικλίκια (12)ασκάλαφος (17)ασκάλιστα (11)ασκάλιστε (11)ασκάλιστη (11)ασκάλιστο (11)ασκέπαστα (10)ασκέπαστε (10)ασκέπαστη (10)ασκέπαστο (10)ασκήθηκαν (19)ασκήθηκες (18)ασκήμιζαν (20)ασκήμιζες (19)ασκήμισαν (11)ασκήμισες (10)ασκήσουμε (12)ασκήτριας (9)ασκήτριες (9)ασκίαστες (8)ασκίαστης (8)ασκίαστοι (9)ασκίαστος (8)ασκίαστου (10)ασκίαστων (11)ασκηθέντα (18)ασκηθείσα (18)ασκηθείτε (18)ασκηθούμε (20)ασκημάδας (13)ασκημάδες (13)ασκημάδων (16)ασκημένες (10)ασκημένης (10)ασκημένοι (11)ασκημένος (10)ασκημένου (12)ασκημένων (13)ασκημίζει (20)ασκημίσει (11)ασκημίστε (11)ασκητέψει (18)ασκητήρια (10)ασκητήριο (10)ασκητεύει (9)ασκητικές (9)ασκητικής (9)ασκητικοί (10)ασκητικού (10)ασκητικός (9)ασκητικών (10)ασκητισμέ (11)ασκητισμό (11)ασκητριών (10)ασκλάβωτα (20)ασκλάβωτε (20)ασκλάβωτη (20)ασκλάβωτο (20)ασκληπιού (12)ασκληπιός (11)ασκοειδές (11)ασκοειδής (11)ασκοειδών (12)ασκουμένη (12)ασκούμενα (11)ασκούμενε (11)ασκούμενη (11)ασκούμενο (11)ασκούνται (9)ασκούνταν (9)ασκούντες (8)ασκούντος (8)ασκούντων (11)ασκούσαμε (11)ασκούσατε (9)ασκούσουν (10)ασκόνιστα (9)ασκόνιστε (9)ασκόνιστη (9)ασκόνιστο (9)ασκότιστα (9)ασκότιστε (9)ασκότιστη (9)ασκότιστο (9)ασκύλευτα (12)ασκύλευτε (12)ασκύλευτη (12)ασκύλευτο (12)ασμάλτωτα (14)ασμάλτωτε (14)ασμάλτωτη (14)ασμάλτωτο (14)ασμίλευτα (13)ασμίλευτε (13)ασμίλευτη (13)ασμίλευτο (13)ασμοδαίος (12)ασουνσιόν (9)ασούρωτες (10)ασούρωτης (10)ασούρωτοι (11)ασούρωτος (10)ασούρωτου (12)ασούρωτων (13)ασπάζεσαι (18)ασπάζεστε (18)ασπάζεται (18)ασπάζομαι (20)ασπάλαθοι (20)ασπάλαθος (19)ασπάλαθου (21)ασπάλακας (11)ασπάλακες (11)ασπάσθηκε (19)ασπάστηκα (10)ασπάστηκε (10)ασπέδιστα (12)ασπέδιστε (12)ασπέδιστη (12)ασπέδιστο (12)ασπαζόταν (18)ασπαλάθου (21)ασπαλάθων (22)ασπαλάκων (14)ασπασθούν (18)ασπασμένα (11)ασπασμένε (11)ασπασμένη (11)ασπασμένο (11)ασπασμούς (10)ασπαστείς (8)ασπαστούν (9)ασπιρίνες (9)ασπιρίνης (9)ασπιρινών (10)ασπλαχνία (18)ασπρίζαμε (21)ασπρίζατε (19)ασπρίζεις (18)ασπρίζετε (19)ασπρίζουν (20)ασπρίσαμε (12)ασπρίσατε (10)ασπρίσεις (9)ασπρίσετε (10)ασπρίσουν (11)ασπραδιού (13)ασπραδιών (13)ασπριδερά (14)ασπριδερέ (14)ασπριδερή (14)ασπριδερό (14)ασπριστές (9)ασπριστής (9)ασπριστεί (10)ασπριστών (10)ασπριτζής (18)ασπροβολώ (19)ασπρολογά (15)ασπρολογώ (15)ασπρόξυλα (22)ασπρόξυλο (22)ασπρόχωμα (21)ασπόνδυλα (15)ασπόνδυλε (15)ασπόνδυλη (15)ασπόνδυλο (15)ασσυριακά (11)ασσυριακέ (11)ασσυριακή (11)ασσυριακό (11)ασσύριους (9)αστάθειας (16)αστάθειες (16)αστάθμητα (19)αστάθμητε (19)αστάθμητη (19)αστά