Β 13-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Β (845)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

βαβυλωνιακούς (31)βαδιζόντουσαν (32)βαθμοθηρικούς (40)βαθμολογήθηκα (45)βαθμολογήθηκε (45)βαθμολογήσαμε (37)βαθμολογήσατε (35)βαθμολογήσεις (34)βαθμολογήσετε (35)βαθμολογήσεων (37)βαθμολογήσεως (36)βαθμολογήσεώς (33)βαθμολογήσουν (36)βαθμολογήτρια (36)βαθμολογείσαι (35)βαθμολογείστε (35)βαθμολογείται (35)βαθμολογηθείς (43)βαθμολογηθούν (44)βαθμολογημένα (37)βαθμολογημένε (37)βαθμολογημένη (37)βαθμολογημένο (37)βαθμολογικούς (35)βαθμολογούμαι (37)βαθμολογούσαν (35)βαθμολογούσες (34)βαθμολογούταν (35)βαθμολογώντας (34)βαθμονομήθηκε (42)βαθμονομηθούν (41)βαθμονομημένα (34)βαθομετρήσεις (30)βαθομετρήσεων (33)βαθομετρήσεως (32)βαθομετρικούς (31)βαθουλωθήκαμε (45)βαθουλωθήκατε (43)βαθουλωμένους (35)βαθουλωνόμουν (36)βαθουλωνόσουν (34)βαθουλώνονται (31)βαθουλώνονταν (31)βαθουλώνοντας (30)βαθυκόκκινους (32)βαθυμετρικούς (32)βαθυπράσινους (31)βαθυστόχαστες (35)βαθυστόχαστης (35)βαθυστόχαστοι (36)βαθυστόχαστος (35)βαθυστόχαστου (37)βαθυστόχαστων (38)βακτηριοκτόνα (22)βακτηριολογία (26)βαλαντωθήκαμε (35)βαλαντωθήκατε (33)βαλαντωμένους (25)βαλαντωνόμουν (26)βαλαντωνόσουν (24)βαλαντώνονται (21)βαλαντώνονταν (21)βαλαντώνοντας (20)βαλεντινιανός (20)βαλκανιονίκες (22)βαλκανιονίκης (22)βαλκανιονικών (23)βαλκανολογίας (26)βαλκανολόγους (27)βαλσαμωθήκαμε (37)βαλσαμωθήκατε (35)βαλσαμωμένους (27)βαλσαμωνόμουν (28)βαλσαμωνόσουν (26)βαλσαμώνονται (23)βαλσαμώνονταν (23)βαλσαμώνοντας (22)βαλτωνόμασταν (25)βαλτωνόσασταν (23)βαμβακέμπορος (32)βαμβακεμπόρων (35)βαμβακοειδείς (31)βαμβακοειδεις (32)βαμβακοειδούς (31)βαμβακοφυτεία (37)βαμβακόσποροι (31)βαμβακόσπορος (30)βαμβακόσπορου (32)βαμβακόσπορων (33)βαναυσούργημα (26)βανδεμβούργου (36)βαπτιζόμασταν (31)βαπτιζόσασταν (29)βαραθρωνόμουν (35)βαραθρωνόσουν (33)βαραθρώνονται (30)βαραθρώνονταν (30)βαρακωνόμαστε (25)βαρακωνόσαστε (23)βαρβαρίζοντας (36)βαρβαρωνόμουν (33)βαρβαρωνόσουν (31)βαρβαρόφωνους (37)βαρβαρώνονται (28)βαρβαρώνονταν (28)βαρβιτουρικού (30)βαρβιτουρικών (30)βαρδαρόμασταν (26)βαρδαρόσασταν (24)βαρδινογιάννη (26)βαρελιάζονται (31)βαρελιάζονταν (31)βαρελιαζόμουν (34)βαρελιαζόσουν (32)βαρελοποιείου (24)βαρελοποιείων (25)βαριεστήσουμε (23)βαριεστημάρας (22)βαριεστημένες (21)βαριεστημένης (21)βαριεστημένοι (22)βαριεστημένος (21)βαριεστημένου (23)βαριεστημένων (24)βαριεστιμάρας (22)βαριεστιμάρες (22)βαριεστισμάρα (23)βαριεστούσαμε (22)βαριεστούσατε (20)βαριοκάρδιζαν (34)βαριοκάρδιζες (33)βαριοκάρδισαν (25)βαριοκάρδισες (24)βαριοκαρδίζει (34)βαριοκαρδίσει (25)βαριοκαρδίσου (26)βαριοκαρδίστε (25)βαριοκαρδιστώ (25)βαριοφαίνεσαι (27)βαριοφαίνεστε (27)βαριοφαίνεται (27)βαριοφαίνομαι (29)βαριοφαινόταν (27)βαρομετρικούς (23)βαρυνόντουσαν (22)βαρυπενθήσαμε (33)βαρυπενθήσατε (31)βαρυπενθήσεις (30)βαρυπενθήσετε (31)βαρυπενθήσουν (32)βαρυπενθούσαν (31)βαρυπενθούσες (30)βαρυπενθώντας (30)βαρυσήμαντους (23)βαρυστομαχιάς (29)βαρυστομαχιές (29)βαρυστομαχιών (30)βαρυστόμαχους (30)βαρυφορτωμένα (33)βαρυφορτωμένε (33)βαρυφορτωμένη (33)βαρυφορτωμένο (33)βαρυφορτώναμε (31)βαρυφορτώνατε (29)βαρυφορτώνεις (28)βαρυφορτώνετε (29)βαρυφορτώνουν (30)βαρυφορτώσαμε (31)βαρυφορτώσατε (29)βαρυφορτώσεις (28)βαρυφορτώσετε (29)βαρυφορτώσουν (30)βαρυχειμωνιάς (31)βαρυχειμωνιές (31)βαρυχειμωνιών (32)βασανιζόμαστε (30)βασανιζόμενος (29)βασανιζόμενου (31)βασανιζόμουνα (31)βασανιζόντανε (28)βασανιζόσαστε (28)βασανιζόσουνα (29)βασανισθέντες (27)βασανισμένους (21)βασανιστήκαμε (22)βασανιστήκανε (20)βασανιστήκατε (20)βασανιστήριον (20)βασανιστηρίου (21)βασανιστηρίων (22)βασανιστικούς (19)βασιβουζούκοι (37)βασιβουζούκος (36)βασιβουζούκου (38)βασιβουζούκων (39)βασιζόντουσαν (29)βασιλακόπουλο (26)βασιλευόμαστε (24)βασιλοπαιδιού (25)βασιλοπαιδιών (25)βασκαινόμαστε (22)βασκαινόσαστε (20)βασταζόμασταν (30)βασταζόσασταν (28)βαστιόντουσαν (20)βατραχάνθρωπο (40)βατραχοειδείς (29)βατραχοειδούς (29)βατραχοπέδιλο (33)βατραχοπόδαρα (32)βατραχοπόδαρο (32)βατταρίσματος (21)βατταρισμάτων (24)βαυκαλίζονται (32)βαυκαλίζονταν (32)βαυκαλίζοντας (31)βαυκαλίστηκαν (24)βαυκαλίστηκες (23)βαυκαλιζόμουν (35)βαυκαλιζόσουν (33)βαυκαλιστείτε (23)βαυκαλιστούμε (25)βαφτιζόμασταν (37)βαφτιζόσασταν (35)βδελυρότατους (26)βδελυρότερους (27)βδελυσσόμαστε (27)βδελυσσόσαστε (25)βδελυττόμαστε (27)βδελυττόσαστε (25)βδομαδιάτικες (27)βδομαδιάτικης (27)βδομαδιάτικοι (28)βδομαδιάτικος (27)βδομαδιάτικου (29)βδομαδιάτικων (30)βεβαιωνόμαστε (30)βεβαιωνόμουνα (31)βεβαιωνόντανε (28)βεβαιωνόσαστε (28)βεβαιωνόσουνα (29)βεβηλωνόμαστε (32)βεβηλωνόσαστε (30)βελλεροφόντης (30)βελονιάζονται (30)βελονιάζονταν (30)βελονιάζοντας (29)βελονιάσματος (22)βελονιάστηκαν (22)βελονιάστηκες (21)βελονιαζόμουν (33)βελονιαζόσουν (31)βελονιασμάτων (25)βελονιασμένες (22)βελονιασμένης (22)βελονιασμένοι (23)βελονιασμένος (22)βελονιασμένου (24)βελονιασμένων (25)βελονιαστείτε (21)βελονιαστούμε (23)βελτιστοποιεί (22)βελτιωνόμαστε (25)βελτιωνόμουνα (26)βελτιωνόντανε (23)βελτιωνόσαστε (23)βελτιωνόσουνα (24)βενεδικτίνους (23)βενετσιάνικες (19)βενετσιάνικης (19)βενετσιάνικοι (20)βενετσιάνικος (19)βενετσιάνικου (21)βενετσιάνικων (22)βενζινάροτρον (30)βενζινάροτρου (31)βενζινάροτρων (32)βενζινακάτους (29)βενζιναντλίας (29)βενζιναντλίες (29)βενζιναντλιών (30)βενζινοκίνητα (29)βενζινοκίνητε (29)βενζινοκίνητη (29)βενζινοκίνητο (29)βενζινομηχανή (37)βενζοπυρένιου (32)βερκιγγετόριξ (37)βερμπαλισμούς (26)βερμπαλιστικά (26)βερμπαλιστικέ (26)βερμπαλιστική (26)βερμπαλιστικό (26)βερνικωθήκαμε (35)βερνικωθήκατε (33)βερνικωμένους (25)βερνικωνόμουν (26)βερνικωνόσουν (24)βερνικώνονται (21)βερνικώνονταν (21)βερνικώνοντας (20)βερολινέζικου (33)βιαιοπράγησαν (24)βιαιοπράγησες (23)βιαιοπραγήσει (24)βιαιοπραγήστε (24)βιαιοπραγείτε (24)βιαιοπραγούμε (26)βιαιοπραγούσα (24)βιαιοπραγούσε (24)βιαστικότατες (19)βιαστικότατης (19)βιαστικότατοι (20)βιαστικότατος (19)βιαστικότατου (21)βιαστικότατων (22)βιαστικότερες (20)βιαστικότερης (20)βιαστικότεροι (21)βιαστικότερος (20)βιαστικότερου (22)βιαστικότερων (23)βιβλιεκδοτικά (33)βιβλιεκδοτικέ (33)βιβλιεκδοτική (33)βιβλιεκδοτικό (33)βιβλιεκδότρια (33)βιβλιεμπορίου (33)βιβλιεμπορικά (33)βιβλιεμπορικέ (33)βιβλιεμπορική (33)βιβλιεμπορικό (33)βιβλιεμπόριον (32)βιβλιογνωσίας (32)βιβλιογνώστης (30)βιβλιογραφίας (38)βιβλιογραφίες (38)βιβλιογραφικά (40)βιβλιογραφικέ (40)βιβλιογραφική (40)βιβλιογραφικό (40)βιβλιογραφιών (39)βιβλιοδέτησαν (31)βιβλιοδέτησες (30)βιβλιοδέτησης (30)βιβλιοδέτησις (30)βιβλιοδετήσει (31)βιβλιοδετήσου (32)βιβλιοδετείον (31)βιβλιοδετείου (32)βιβλιοδετείτε (31)βιβλιοδετείων (33)βιβλιοδετηθεί (40)βιβλιοδετικές (31)βιβλιοδετικής (31)βιβλιοδετικοί (32)βιβλιοδετικού (32)βιβλιοδετικός (31)βιβλιοδετικών (32)βιβλιοδετούμε (33)βιβλιοδετούσα (31)βιβλιοδετούσε (31)βιβλιοθηκάριε (39)βιβλιοθηκάριο (39)βιβλιοκάπηλος (31)βιβλιοκαπηλία (32)βιβλιοκρισίας (29)βιβλιοκρισίες (29)βιβλιοκρισιών (30)βιβλιοκριτικά (31)βιβλιοκριτικέ (31)βιβλιοκριτική (31)βιβλιοκριτικό (31)βιβλιοπωλείον (33)βιβλιοπωλείου (34)βιβλιοπωλείων (35)βιβλιοπωλικές (33)βιβλιοπωλικής (33)βιβλιοπωλικοί (34)βιβλιοπωλικού (34)βιβλιοπωλικός (33)βιβλιοπωλικών (34)βιβλιοπώλισσα (31)βιδωνόντουσαν (25)βιετναμέζικες (30)βιετναμέζικης (30)βιετναμέζικοι (31)βιετναμέζικος (30)βιετναμέζικου (32)βιετναμέζικων (33)βιλεαρδουίνος (25)βιντεοεγγραφή (33)βιντεοκάμερας (22)βιντεοκάμερες (22)βιντεοκασέτας (19)βιντεοκασέτες (19)βιντεοκασετών (20)βιντεοκονσόλα (22)βιντεοπειρατή (21)βιντεοσκοπήσω (23)βιντεοσκοπείς (20)βιντεοσκοπηθώ (30)βιντεοσκοπούν (21)βιντεοσκόπησα (21)βιντεοσκόπησε (21)βιντεοσκόπηση (21)βιντεοταινίας (18)βιντεοταινίες (18)βιντεοταινιών (19)βιοαισθητήρων (31)βιογεωγραφίας (34)βιογεωγραφίες (34)βιογεωγραφιών (35)βιογραφήθηκαν (40)βιογραφήθηκες (39)βιογραφήσουμε (33)βιογραφηθείτε (39)βιογραφηθούμε (41)βιογραφούνται (30)βιογραφούνταν (30)βιογραφούσαμε (32)βιογραφούσατε (30)βιογραφούσουν (31)βιοδιασπώμενο (25)βιοενεργητική (24)βιοεργαστήριο (24)βιοηλεκτρισμό (25)βιοκλιματικού (25)βιοκλιματικών (25)βιοκοινότητας (19)βιοκοινότητες (19)βιομηχανικούς (28)βιομηχανισμοί (30)βιομηχανισμού (30)βιομηχανισμός (29)βιομηχανισμών (30)βιομηχανοποιώ (29)βιοπαλαίστρια (23)βιοποριστικές (21)βιοποριστικής (21)βιοποριστικοί (22)βιοποριστικού (22)βιοποριστικός (21)βιοποριστικών (22)βιοποριστικώς (21)βιοτεχνολογία (31)βιοτεχνολόγοι (31)βιοτεχνολόγος (30)βιοτεχνολόγου (32)βιοφωτογραφία (39)βιταλιστικούς (21)βιταμινούχους (28)βλαβερότατους (29)βλαβερότερους (30)βλαπτικοτήτων (25)βλαπτικότητας (22)βλαπτικότητες (22)βλαπτόντουσαν (23)βλασταίνοντας (20)βλαστημήσουμε (26)βλαστημούσαμε (25)βλαστημούσατε (23)βλαστισμένους (23)βλαστοκύτταρα (23)βλαστολογήσει (26)βλαστολογήστε (26)βλαστολογείτε (26)βλαστολογηθεί (35)βλαστολογούμε (28)βλαστολογούσα (26)βλαστολογούσε (26)βλαστολόγησαν (26)βλαστολόγησες (25)βλαστομύκητας (23)βλαστομύκητες (23)βλασφημήσουμε (33)βλασφημούσαμε (32)βλασφημούσατε (30)βλαφτόντουσαν (29)βλαχοδήμαρχοι (41)βλαχοδήμαρχος (40)βλαχοδήμαρχου (42)βλαχοδήμαρχων (43)βλεφαρίζοντας (37)βλεφαρόσπασμε (32)βλεφαρόσπασμο (32)βλογιοκοβόταν (32)βλογιοκομμένα (29)βλογιοκομμένε (29)βλογιοκομμένη (29)βλογιοκομμένο (29)βλογιοκόβεσαι (32)βλογιοκόβεστε (32)βλογιοκόβεται (32)βλογιοκόβομαι (34)βλοσυρότατους (23)βλοσυρότερους (24)βοηθιόντουσαν (29)βολευόντουσαν (23)βολεϊμπολίστα (25)βολιδοσκοπήσω (28)βολιδοσκοπείς (25)βολιδοσκοπηθώ (35)βολιδοσκοπούν (26)βολιδοσκόπησα (26)βολιδοσκόπησε (26)βολιδοσκόπηση (26)βολοκοπήθηκαν (33)βολοκοπήθηκες (32)βολοκοπήσουμε (26)βολοκοπηθείτε (32)βολοκοπηθούμε (34)βολοκοπημένες (24)βολοκοπημένης (24)βολοκοπημένοι (25)βολοκοπημένος (24)βολοκοπημένου (26)βολοκοπημένων (27)βολοκοπιόμουν (26)βολοκοπιόνταν (23)βολοκοπιόσουν (24)βολοκοπούσαμε (25)βολοκοπούσατε (23)βολονταρισμοί (24)βολονταρισμού (24)βολονταρισμός (23)βολονταρισμών (24)βομβαρδίζεσαι (41)βομβαρδίζεστε (41)βομβαρδίζεται (41)βομβαρδίζομαι (43)βομβαρδίζουμε (44)βομβαρδίζουνε (42)βομβαρδίσθηκε (42)βομβαρδίσουμε (35)βομβαρδίσουνε (33)βομβαρδίστηκα (33)βομβαρδίστηκε (33)βομβαρδιζόταν (41)βομβαρδισθούν (41)βομβαρδισμένα (34)βομβαρδισμένε (34)βομβαρδισμένη (34)βομβαρδισμένο (34)βομβαρδισμούς (33)βομβαρδιστείς (31)βομβαρδιστικά (33)βομβαρδιστικέ (33)βομβαρδιστική (33)βομβαρδιστικό (33)βομβαρδιστούν (32)βοναπαρτισμοί (23)βοναπαρτισμού (23)βοναπαρτισμός (22)βοναπαρτισμών (23)βοναπαρτιστής (20)βορειοδυτικές (24)βορειοδυτικής (24)βορειοδυτικοί (25)βορειοδυτικού (25)βορειοδυτικός (24)βορειοδυτικών (25)βορειοϊρλανδή (25)βορειοϊταλική (22)βορειοϊταλικό (22)βορειοϊταλούς (20)βοσκιζόμασταν (31)βοσκιζόσασταν (29)βοσταντζόγλου (34)βοστρυχίζουμε (40)βοστρυχίσουμε (31)βοστρυχοειδές (30)βοστρυχοειδής (30)βοστρυχοειδών (31)βοστρυχοειδώς (30)βοστρυχωμάτων (34)βοστρυχώματος (29)βοτανιζόμαστε (30)βοτανιζόσαστε (28)βοτανισμένους (21)βοτανιστήκαμε (22)βοτανιστήκατε (20)βοτανολογικές (24)βοτανολογικής (24)βοτανολογικοί (25)βοτανολογικού (25)βοτανολογικός (24)βοτανολογικών (25)βουβαινόμαστε (29)βουβαινόσαστε (27)βουκουρεστίου (24)βουλγαρόφωνες (34)βουλγαρόφωνης (34)βουλγαρόφωνοι (35)βουλγαρόφωνος (34)βουλγαρόφωνου (36)βουλγαρόφωνων (37)βουλευτιλίκια (26)βουλευόμασταν (25)βουλευόσασταν (23)βουλησιαρχίας (29)βουλησιαρχίες (29)βουλησιαρχικά (31)βουλησιαρχικέ (31)βουλησιαρχική (31)βουλησιαρχικό (31)βουλησιαρχιών (30)βουλκανιζατέρ (33)βουλκανισμένο (25)βουλκανισμούς (24)βουλωνόμασταν (26)βουλωνόσασταν (24)βουνογυριστής (24)βουπρενορφίνη (30)βουρκωνόμαστε (26)βουρλιζόμαστε (34)βουρλιζόσαστε (32)βουρλισμένους (25)βουρλιστήκαμε (26)βουρλιστήκατε (24)βουρτσίζονται (30)βουρτσίζονταν (30)βουρτσίζοντας (29)βουρτσίσματος (22)βουρτσίστηκαν (22)βουρτσίστηκες (21)βουρτσιζόμουν (33)βουρτσιζόσουν (31)βουρτσισμάτων (25)βουρτσισμένες (22)βουρτσισμένης (22)βουρτσισμένοι (23)βουρτσισμένος (22)βουρτσισμένου (24)βουρτσισμένων (25)βουρτσιστείτε (21)βουρτσιστούμε (23)βουτυροκομίας (24)βουτυροκομίες (24)βουτυροκομεία (25)βουτυροκομείο (25)βουτυροκομιών (25)βουτυροκόμους (25)βουτυροποιείο (23)βουτυροπωλείο (27)βουτυροσταγής (24)βουτυρωμένους (26)βουτυρωνόμουν (27)βουτυρωνόσουν (25)βουτυρόπαιδου (27)βουτυρόπαιδων (28)βουτυρώνονται (22)βουτυρώνονταν (22)βουτυρώνοντας (21)βραβευόμασταν (30)βραβευόσασταν (28)βραδιαζόμαστε (34)βραδιαζόσαστε (32)βραδιασμένους (25)βραδιαστήκαμε (26)βραδιαστήκατε (24)βραδυγλωσσίας (30)βραδυγλωσσίες (30)βραδυκίνητους (25)βραδυνόμασταν (26)βραδυνόσασταν (24)βραδυπορήσαμε (28)βραδυπορήσατε (26)βραδυπορήσεις (25)βραδυπορήσετε (26)βραδυπορήσουν (27)βραδυπορούσαν (26)βραδυπορούσας (25)βραδυπορούσες (25)βραδυπορώντας (25)βραδυψυχισμός (42)βραδύγλωσσους (30)βραδύκαυστους (25)βραζιλιάνικές (30)βραζιλιάνικής (30)βραζιλιάνικες (31)βραζιλιάνικης (31)βραζιλιάνικοι (32)βραζιλιάνικος (31)βραζιλιάνικου (33)βραζιλιάνικού (31)βραζιλιάνικων (34)βραζιλιάνικός (30)βραζιλιάνικών (31)βρακωνόμασταν (25)βρακωνόσασταν (23)βρανδεμβούργο (36)βραχμανισμούς (30)βραχνιάσματος (28)βραχνιασμάτων (31)βραχνιασμένες (28)βραχνιασμένης (28)βραχνιασμένοι (29)βραχνιασμένος (28)βραχνιασμένου (30)βραχνιασμένων (31)βραχυκυκλωθεί (44)βραχυκυκλώνει (33)βραχυκυκλώσει (33)βραχυκυκλώσου (34)βραχυκυκλώστε (33)βραχυκύκλωναν (34)βραχυκύκλωνες (33)βραχυκύκλωσαν (34)βραχυκύκλωσες (33)βραχυλογικούς (33)βραχυνόμασταν (30)βραχυνόσασταν (28)βραχυπρόθεσμα (41)βραχυπρόθεσμε (41)βραχυπρόθεσμη (41)βραχυπρόθεσμο (41)βραχυχρόνιους (36)βρεφοκομικούς (30)βρεφονηπιακές (28)βρεφονηπιακής (28)βρεφονηπιακοί (29)βρεφονηπιακού (29)βρεφονηπιακός (28)βρεφονηπιακών (29)βρικολάκιασμα (26)βρικολακιάζει (33)βρικολακιάσει (24)βρισκόντουσαν (22)βρογχιολίτιδα (35)βρογχολυτικού (34)βρογχοσκόπηση (32)βρογχοσκόπιον (32)βρομιζόμασταν (33)βρομιζόσασταν (31)βρομοδουλειάς (27)βρομοδουλειές (27)βρομοδουλειών (28)βρομοστομάτων (26)βρομοστόματος (23)βρομόγλωσσους (29)βρονταόμασταν (22)βρονταόσασταν (20)βροντερότατες (20)βροντερότατης (20)βροντερότατοι (21)βροντερότατος (20)βροντερότατου (22)βροντερότατων (23)βροντερότερες (21)βροντερότερης (21)βροντερότεροι (22)βροντερότερος (21)βροντερότερου (23)βροντερότερων (24)βροντοφωνάξει (38)βροντοφωνούμε (31)βροντοχτυπάει (29)βροντοχτυπάμε (31)βροντοχτυπάτε (29)βροντοχτυπήσω (31)βροντοχτυπούν (29)βροντοχτύπαγα (31)βροντοχτύπαγε (31)βροντοχτύπησα (28)βροντοχτύπησε (28)βροχερότατους (28)βροχερότερους (29)βρωματοχημεία (33)βρωμιζόμασταν (35)βρωμιζόσασταν (33)βυζαινόμασταν (31)βυζαινόσασταν (29)βυζαντινισμοί (31)βυζαντινισμού (31)βυζαντινισμός (30)βυζαντινισμών (31)βυζαντινολόγε (34)βυζαντινολόγο (34)βυζασταρούδια (33)βυθιζόντουσαν (39)βυθομετρήθηκα (42)βυθομετρήθηκε (42)βυθομετρήσαμε (34)βυθομετρήσατε (32)βυθομετρήσεις (31)βυθομετρήσετε (32)βυθομετρήσεων (34)βυθομετρήσεως (33)βυθομετρήσουν (33)βυθομετρείσαι (32)βυθομετρείστε (32)βυθομετρείται (32)βυθομετρηθείς (40)βυθομετρηθούν (41)βυθομετρημένα (34)βυθομετρημένε (34)βυθομετρημένη (34)βυθομετρημένο (34)βυθομετρούμαι (34)βυθομετρούσαν (32)βυθομετρούσες (31)βυθομετρούταν (32)βυθομετρώντας (31)βυθοσκοπήθηκα (41)βυθοσκοπήθηκε (41)βυθοσκοπήσαμε (33)βυθοσκοπήσατε (31)βυθοσκοπήσεις (30)βυθοσκοπήσετε (31)βυθοσκοπήσεων (33)βυθοσκοπήσεως (32)βυθοσκοπήσουν (32)βυθοσκοπείσαι (31)βυθοσκοπείστε (31)βυθοσκοπείται (31)βυθοσκοπηθείς (39)βυθοσκοπηθούν (40)βυθοσκοπημένα (33)βυθοσκοπημένε (33)βυθοσκοπημένη (33)βυθοσκοπημένο (33)βυθοσκοπικούς (31)βυθοσκοπούμαι (33)βυθοσκοπούσαν (31)βυθοσκοπούσες (30)βυθοσκοπούταν (31)βυθοσκοπώντας (30)βυσματωνόμουν (27)βυσματωνόσουν (25)βυσματώνονται (22)βυσματώνονταν (22)βυσσοδομήσαμε (27)βυσσοδομήσατε (25)βυσσοδομήσεις (24)βυσσοδομήσετε (25)βυσσοδομήσουν (26)βυσσοδομούσαν (25)βυσσοδομούσες (24)βυσσοδομώντας (24)βωβαινόμασταν (30)βωβαινόσασταν (28)βωμολοχήσουμε (35)βωμολοχούσαμε (34)βωμολοχούσατε (32)