Β 8-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Β (1627)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

βάζοντάς (21)βάζοντας (22)βάθαιναν (23)βάθρακας (24)βάθυνσις (23)βάιτσμαν (16)βάλθηκαν (26)βάλθηκες (25)βάλλεσαι (18)βάλλεστε (18)βάλλεται (18)βάλλομαι (20)βάλλοντα (18)βάλλουμε (21)βάλλουνε (19)βάλλουσα (19)βάλσαμον (18)βάλσαμου (19)βάλσαμων (20)βάλτωναν (18)βάλτωνες (17)βάλτωσαν (18)βάλτωσες (17)βάμβακας (23)βάμβακες (23)βάμβακος (23)βάμματος (17)βάμπιρος (17)βάναυσες (14)βάναυσης (14)βάναυσοι (15)βάναυσος (14)βάναυσου (16)βάναυσων (17)βάνδαλοι (19)βάνδαλος (18)βάνδαλου (20)βάνδαλων (21)βάπτιζαν (24)βάπτιζες (23)βάπτισαν (15)βάπτισες (14)βάπτισης (14)βάπτισις (14)βάπτισμα (17)βάραγγοι (21)βάραθρον (25)βάραιναν (15)βάραινες (14)βάρβαρες (22)βάρβαρης (22)βάρβαροι (23)βάρβαρος (22)βάρβαρου (24)βάρβαρων (25)βάρβιτοι (22)βάρβιτος (21)βάρδυλις (20)βάρκιζας (24)βάρναλης (16)βάρυπνες (16)βάρυπνης (16)βάρυπνοι (17)βάρυπνος (16)βάρυπνου (18)βάρυπνων (19)βάσερμαν (17)βάσιμους (16)βάσκαινα (15)βάσκαινε (15)βάσκαναν (15)βάσκανες (14)βάσκανης (14)βάσκανοι (15)βάσκανος (14)βάσκανου (16)βάσκανων (17)βάσταγαν (17)βάσταγες (16)βάσταγμα (19)βάσταξαν (23)βάσταξες (22)βάστηξαν (23)βάστηξες (22)βάτραχοι (22)βάτραχος (21)βάτσινον (14)βάφονται (21)βάφονταν (21)βάφοντας (20)βάφτηκαν (22)βάφτηκες (21)βάφτιζαν (30)βάφτιζες (29)βάφτισαν (21)βάφτισες (20)βάφτισης (20)βάφτισμα (23)βέβαιους (21)βέβηλους (23)βέλτιστα (16)βέλτιστε (16)βέλτιστη (16)βέλτιστο (16)βένετους (14)βέρβεροι (23)βήρυλλος (19)βήχοντας (20)βίγλιζαν (28)βίγλιζες (27)βίγλισαν (19)βίγλισες (18)βίκινγκς (18)βίκτορας (15)βίνταους (14)βίντκουν (16)βίστονες (13)βίτσιζαν (23)βίτσιζες (22)βίτσισαν (14)βίτσισες (13)βαίνοντα (14)βαίνουμε (17)βαίνουσα (15)βαβίζουν (31)βαβαρίας (21)βαβαρικά (23)βαβαρούς (21)βαβούρας (21)βαβούρες (21)βαβούρης (21)βαβυλώνα (24)βαγγέλης (21)βαγγέλια (22)βαγγέλιο (22)βαγγελιώ (22)βαγδάτης (19)βαγενιού (17)βαγενιών (17)βαγιαζήτ (26)βαγονάκι (18)βαγονέτα (17)βαγονέτο (17)βαγονιού (17)βαγονιών (17)βαδίζαμε (28)βαδίζανε (26)βαδίζατε (26)βαδίζεις (25)βαδίζετε (26)βαδίζομε (28)βαδίζουν (27)βαδίσαμε (19)βαδίσατε (17)βαδίσεις (16)βαδίσετε (17)βαδίσουν (18)βαδιστές (16)βαδιστής (16)βαδιστών (17)βαζαρελί (26)βαζελίνη (25)βαθέματα (25)βαθαίνει (23)βαθμίδας (27)βαθμίδες (27)βαθμίδων (30)βαθμηδόν (28)βαθμιαία (25)βαθμιαίε (25)βαθμιαίο (25)βαθμωτές (26)βαθμωτής (26)βαθμωτού (27)βαθμωτών (27)βαθουλές (25)βαθουλής (25)βαθουλοί (26)βαθουλού (26)βαθουλός (25)βαθουλών (26)βαθρακοί (25)βαθρακός (24)βαθύνοια (23)βαθύνοος (22)βαθύνουν (24)βαθύνους (23)βαθύσκια (24)βαθύσκιε (24)βαθύσκιο (24)βαθύτατα (23)βαθύτατε (23)βαθύτατη (23)βαθύτατο (23)βαθύτερα (24)βαθύτερε (24)βαθύτερη (24)βαθύτερο (24)βαθύτητα (23)βαθύφωνα (32)βαθύφωνε (32)βαθύφωνη (32)βαθύφωνο (32)βακίλους (17)βακαλάοι (17)βακαλάος (16)βακαλάου (18)βακαλάων (19)βακελίτη (17)βακούφια (22)βακτήρια (16)βακτήριο (16)βακτηρία (16)βακχίδες (24)βακχείας (21)βακχείες (21)βακχείοι (22)βακχείος (21)βακχείου (23)βακχείων (24)βακχικές (22)βακχικής (22)βακχικοί (23)βακχικού (23)βακχικός (22)βακχικών (23)βαλάνους (16)βαλάντια (16)βαλάντιο (16)βαλένθια (25)βαλέριος (16)βαλίτσας (15)βαλίτσες (15)βαλανίδι (19)βαλβίδας (25)βαλβίδες (25)βαλβίδων (28)βαλβίνος (22)βαλεριάν (17)βαλθείτε (25)βαλθούμε (27)βαλθούνε (25)βαλιτσών (16)βαλκάνια (17)βαλλισμό (20)βαλλόταν (18)βαλμένες (17)βαλμένης (17)βαλμένοι (18)βαλμένος (17)βαλμένου (19)βαλμένων (20)βαλσαμών (18)βαλτάσαρ (17)βαλτέτσι (16)βαλτικές (16)βαλτικής (16)βαλτικοί (17)βαλτικού (17)βαλτικός (16)βαλτικών (17)βαλτινός (15)βαλτωδών (21)βαλτωθεί (27)βαλτώδες (18)βαλτώδης (18)βαλτώνει (16)βαλτώσει (16)βαλτώσου (17)βαλτώστε (16)βαμβάκια (24)βαμβάκων (26)βαμβακιά (24)βαμμάτων (20)βαμμένες (17)βαμμένης (17)βαμμένοι (18)βαμμένον (18)βαμμένος (17)βαμμένου (19)βαμμένων (20)βανίλιας (15)βανίλιες (15)βαναύσως (15)βανδάλου (20)βανδάλων (21)βανντούζ (23)βαποράκι (17)βαποριού (16)βαποριών (16)βαπτίζει (24)βαπτίσει (15)βαπτίσου (16)βαπτίστε (15)βαπτιστή (15)βαπτιστώ (15)βαράγαμε (20)βαράγανε (18)βαράγατε (18)βαράθρου (26)βαράθρων (27)βαράνασι (15)βαρέθηκα (25)βαρέθηκε (25)βαρέματα (17)βαρέσαμε (17)βαρέσανε (15)βαρέσατε (15)βαρέσεις (14)βαρέσετε (15)βαρέσομε (17)βαρέσουν (16)βαρήκοες (15)βαρήκοης (15)βαρήκοοι (16)βαρήκοος (15)βαρήκοου (17)βαρήκοων (18)βαραίνει (15)βαραββάς (28)βαρβάκης (22)βαρβάρου (24)βαρβάρων (25)βαρβάτες (21)βαρβάτης (21)βαρβάτοι (22)βαρβάτος (21)βαρβάτου (23)βαρβάτων (24)βαρβέρης (22)βαρβίτου (23)βαρβίτων (24)βαρβατιά (22)βαρδάρης (18)βαρδιάνε (18)βαρδιάνο (18)βαρεθείς (23)βαρεθούν (24)βαρελάκι (18)βαρελιού (17)βαρελιών (17)βαρελότα (17)βαρελότο (17)βαρεμάρα (18)βαρεμένο (17)βαρετούς (14)βαρηκοΐα (16)βαριέμαι (17)βαριέσαι (15)βαριέστε (15)βαριέται (15)βαριδάκι (19)βαριδιού (18)βαριδιών (18)βαριεστώ (15)βαριόταν (15)βαρκάδας (18)βαρκάδες (18)βαρκάδων (21)βαρκάρης (16)βαρκούλα (18)βαρλάμος (18)βαρνάβας (21)βαρονέσα (15)βαρονέτε (15)βαρονέτο (15)βαρονίας (14)βαρονίες (14)βαρονιών (15)βαρούλκα (18)βαρούλκο (18)βαρούσαν (15)βαρούσες (14)βαρσοβία (22)βαρυαλγώ (21)βαρυεπής (16)βαρυθυμώ (28)βαρόνους (15)βαρύαυλε (18)βαρύαυλο (18)βαρύθυμα (27)βαρύθυμε (27)βαρύθυμη (27)βαρύθυμο (27)βαρύναμε (17)βαρύνανε (15)βαρύνατε (15)βαρύνεις (14)βαρύνετε (15)βαρύνομε (17)βαρύνουν (16)βαρύτατα (15)βαρύτατε (15)βαρύτατη (15)βαρύτατο (15)βαρύτερα (16)βαρύτερε (16)βαρύτερη (16)βαρύτερο (16)βαρύτητά (14)βαρύτητα (15)βαρύτιμα (17)βαρύτιμε (17)βαρύτιμη (17)βαρύτιμο (17)βαρύτονα (15)βαρύτονε (15)βαρύτονη (15)βαρύτονο (15)βαρώντας (14)βαρώτσοι (15)βαρώτσος (14)βαρώτσου (16)βασάλτης (15)βασάνιζα (23)βασάνιζε (23)βασάνισα (14)βασάνισε (14)βασάνους (14)βασίζαμε (25)βασίζατε (23)βασίζεις (22)βασίζετε (23)βασίζουν (24)βασίλεια (16)βασίλειε (16)βασίλειο (16)βασίλειό (15)βασίλεμα (18)βασίλευα (17)βασίλευε (17)βασίλεψα (25)βασίλεψε (25)βασίλιεφ (23)βασίσαμε (16)βασίσατε (14)βασίσεις (13)βασίσετε (14)βασίσουν (15)βασανάκι (15)βασανίζω (25)βασανίσω (16)βασικούς (14)βασιλάδι (19)βασιλάκη (17)βασιλέας (15)βασιλέψω (27)βασιλέων (18)βασιλέως (17)βασιλίδα (19)βασιλίκι (17)βασιλεία (16)βασιλείς (15)βασιλεύς (15)βασιλεύω (18)βασιλιάς (15)βασιλικά (17)βασιλικέ (17)βασιλική (17)βασιλικό (17)βασισθεί (23)βασιστεί (14)βασκάνει (15)βασκίρων (18)βασκαίνω (17)βασκαθεί (24)βασκανία (15)βασκικές (15)βασκικής (15)βασκικοί (16)βασκικού (16)βασκικός (15)βασκικών (16)βαστάζει (23)βαστάζοι (23)βαστάζος (22)βαστάζου (24)βαστάζων (25)βαστάξαν (23)βαστάξει (23)βαστάξου (24)βαστάξτε (23)βαστήξει (23)βαστήξου (24)βαστήξτε (23)βαστίλης (15)βασταχτώ (21)βαστηχτώ (21)βαστούμε (16)βαστούνε (14)βαστούσα (14)βαστούσε (14)βατάτζης (22)βατέματα (16)βατίστας (13)βατίστες (13)βαταυίας (14)βατευτής (14)βατικανό (15)βατιστών (14)βατοπέδι (18)βατράχια (22)βατράχου (23)βατράχων (24)βατσίνας (13)βατσίνες (13)βατσινιά (14)βατσινών (14)βατότητα (14)βαυαρίας (15)βαυαρικά (17)βαυαρικέ (17)βαυαρική (17)βαυαρικό (17)βαφειάδη (24)βαφικούς (21)βαφλιέρα (24)βαφτήκαν (22)βαφτίζει (30)βαφτίσει (21)βαφτίσια (21)βαφτίσου (22)βαφτίστε (21)βαφτείτε (21)βαφτιστή (21)βαφτιστώ (21)βαφτούμε (23)βαφτούνε (21)βαφόμουν (24)βαφόσουν (22)βαφότανε (21)βαψίματα (25)βαϊκάλης (15)βαϊμάρης (15)βγάζουμε (29)βγάζουνε (27)βγάλθηκα (29)βγάλθηκε (29)βγάλουμε (22)βγάλουνε (20)βγάλσιμο (21)βγάνεσαι (17)βγάνεστε (17)βγάνεται (17)βγάνομαι (19)βγαίναμε (19)βγαίνανε (17)βγαίνατε (17)βγαίνεις (16)βγαίνετε (17)βγαίνομε (19)βγαίνουν (18)βγαλθείς (27)βγαλθούν (28)βγαλμένα (21)βγαλμένε (21)βγαλμένη (21)βγαλμένο (21)βγανόταν (17)βδέλυγμα (25)βδελυρές (20)βδελυρής (20)βδελυροί (21)βδελυρού (21)βδελυρός (20)βδελυρών (21)βδομάδας (21)βδομάδες (21)βδομάδων (24)βεατρίκη (16)βεβήλωνα (25)βεβήλωνε (25)βεβήλωσα (25)βεβήλωσε (25)βεβήλωση (25)βεβαίωνα (23)βεβαίωνε (23)βεβαίωσή (22)βεβαίωσα (23)βεβαίωσε (23)βεβαίωση (23)βεβαιούν (21)βεβαιωθώ (32)βεβαιώνω (23)βεβαιώσω (23)βεβηλωθώ (34)βεβηλώνω (25)βεβηλώσω (25)βεγγάλης (21)βεγγέρας (20)βεγγέρες (20)βεδικούς (17)βεδισμοί (19)βεδισμού (19)βεδισμός (18)βεδισμών (19)βεδουίνε (18)βεδουίνο (18)βελάζουν (26)βελάσκεθ (26)βελέντζα (25)βελανίδι (19)βελγικές (19)βελγικής (19)βελγικοί (20)βελγικού (20)βελγικός (19)βελγικών (20)βελλίδης (20)βελμύρας (18)βελοειδή (19)βελοθήκη (26)βελονάκι (17)βελονιάς (15)βελονιές (15)βελονιού (16)βελονιών (16)βελονωτά (18)βελονωτέ (18)βελονωτή (18)βελονωτό (18)βελούδης (18)βελούδον (19)βελούδου (20)βελούδων (21)βελούχια (23)βελτίωνα (18)βελτίωνε (18)βελτίωσή (17)βελτίωσα (18)βελτίωσε (18)βελτίωση (18)βελτιωθώ (27)βελτιώνω (18)βελτιώσω (18)βενέτικα (15)βενέτικε (15)βενέτικη (15)βενέτικο (15)βενετίας (13)βενετιάς (13)βενετικά (15)βενετικέ (15)βενετική (15)βενετικό (15)βενζένιο (23)βενζίνας (22)βενζίνες (22)βενζίνης (22)βενζινών (23)βενζόλες (24)βενζόλης (24)βενζόλιο (25)βενιαμίν (16)βενιζέλε (25)βενιζέλο (25)βεντάγια (17)βεντάλια (16)βεντέτας (13)βεντέτες (13)βεντετών (14)βεντούζα (23)βεντούρα (15)βεντότης (13)βεράντας (14)βεράντες (14)βερίκοκα (17)βερίκοκο (17)βεραντών (15)βεργίνας (17)βεργίτσα (18)βεργούλα (20)βερενίκη (16)βερμούδα (20)βερνάρδο (19)βερνίκια (16)βεροιεύς (14)βερολίνο (17)βερονέζε (24)βερονίκη (16)βετεράνε (15)βετεράνο (15)βετσέλιο (16)βηθσαβεέ (30)βηθσαϊδά (25)βημάτιζα (25)βημάτιζε (25)βημάτισα (16)βημάτισε (16)βηματάκι (17)βηματίζω (27)βηματίσω (18)βημόθυρα (27)βημόθυρο (27)βηξίματα (25)βηρσαβεέ (22)βηρύλλιο (19)βηρύτιος (14)βιάζεσαι (23)βιάζεστε (23)βιάζεται (23)βιάζομαι (25)βιάζουμε (26)βιάζουνε (24)βιάσθηκε (24)βιάσουμε (17)βιάσουνε (15)βιάστηκα (15)βιάστηκε (15)βιαζόταν (23)βιαιότης (13)βιασθούν (23)βιασμένα (16)βιασμένε (16)βιασμένη (16)βιασμένο (16)βιασμούς (15)βιαστείς (13)βιαστικά (15)βιαστικέ (15)βιαστική (15)βιαστικό (15)βιαστούν (14)βιασύνες (13)βιασύνης (13)βιβάλντι (23)βιβαριού (22)βιβαριών (22)βιβλιακά (24)βιβλιακέ (24)βιβλιακή (24)βιβλιακό (24)βιβλικές (23)βιβλικής (23)βιβλικοί (24)βιβλικού (24)βιβλικός (23)βιβλικών (24)βιγλίζει (28)βιγλίσει (19)βιγλίστε (19)βιδολόγε (22)βιδολόγο (22)βιδωθείς (27)βιδωθούν (28)βιδωμένα (21)βιδωμένε (21)βιδωμένη (21)βιδωμένο (21)βιδωτήρι (20)βιδωτούς (18)βιδώθηκα (27)βιδώθηκε (27)βιδώματα (19)βιδώναμε (19)βιδώνατε (17)βιδώνεις (16)βιδώνετε (17)βιδώνουν (18)βιδώσαμε (19)βιδώσατε (17)βιδώσεις (16)βιδώσετε (17)βιδώσουν (18)βιενέζος (22)βιενέζων (25)βιετμίνχ (23)βιζυηνού (24)βιζυηνός (23)βιθυνίας (23)βικέντιο (15)βικτορία (16)βικτωρία (18)βικτόρια (16)βιμπράτο (18)βινιέτας (13)βινιέτες (13)βινιετών (14)βινσέντε (14)βινυλίου (18)βινύλιου (17)βιοαέριο (15)βιογονία (17)βιογράφε (25)βιογράφο (25)βιογραφώ (25)βιοηθική (24)βιοκτόνα (15)βιολέτας (15)βιολέτες (15)βιολετής (15)βιολετιά (16)βιολετών (16)βιολιστή (16)βιολιτζή (25)βιολογία (19)βιολόγοι (19)βιολόγος (18)βιολόγου (20)βιολόγων (21)βιομάζας (24)βιονικές (14)βιονικής (14)βιονικοί (15)βιονικού (15)βιονικός (14)βιονικών (15)βιονομία (16)βιοπάλες (16)βιοπάλης (16)βιοπαλών (17)βιορυθμέ (27)βιορυθμό (27)βιοσοφία (21)βιοτέχνη (21)βιοτικές (14)βιοτικής (14)βιοτικοί (15)βιοτικού (15)βιοτικός (14)βιοτικών (15)βιοτόπου (16)βιοτόπων (17)βιργίλιο (20)βιργινία (18)βιρμανία (17)βιρμανός (16)βιρτάνεν (15)βισαλτών (16)βισκόζης (23)βισκόντι (15)βισουάβα (22)βιστονίς (13)βιστόνων (16)βιτάλιος (15)βιταμίνη (16)βιτρίνας (14)βιτρίνες (14)βιτρινών (15)βιτριόλι (17)βιτσίζει (23)βιτσίσει (14)βιτσίστε (14)βιτσιόζα (23)βιτσιόζε (23)βιτσιόζο (23)βιωθείτε (25)βιωθούμε (27)βιωμάτων (20)βιωμένες (17)βιωμένης (17)βιωμένοι (18)βιωμένος (17)βιωμένου (19)βιωμένων (20)βιωνόταν (16)βιότοποι (15)βιότοπος (14)βιότοπου (16)βιότοπων (17)βιότυπος (15)βιώθηκαν (24)βιώθηκες (23)βιώματος (15)βιώνεσαι (14)βιώνεστε (14)βιώνεται (14)βιώνομαι (16)βιώνουμε (17)βιώσιμες (15)βιώσιμης (15)βιώσιμοι (16)βιώσιμος (15)βιώσιμου (17)βιώσιμων (18)βιώσουμε (17)βλάμηδες (20)βλάμηδων (23)βλάμισσα (18)βλάπταμε (19)βλάπτανε (17)βλάπτατε (17)βλάπτεις (16)βλάπτετε (17)βλάπτομε (19)βλάπτουν (18)βλάστημα (18)βλάστημε (18)βλάστημη (18)βλάστημο (18)βλάστησή (15)βλάστησα (16)βλάστησε (16)βλάστηση (16)βλάστιζα (25)βλάστιζε (25)βλάστισα (16)βλάστισε (16)βλάσφημα (25)βλάσφημε (25)βλάσφημη (25)βλάσφημο (25)βλάφταμε (25)βλάφτανε (23)βλάφτατε (23)βλάφτεις (22)βλάφτετε (23)βλάφτηκα (24)βλάφτηκε (24)βλάφτομε (25)βλάφτουν (24)βλάχικες (23)βλάχικης (23)βλάχικοι (24)βλάχικος (23)βλάχικου (25)βλάχικων (26)βλάψουμε (28)βλάψουνε (26)βλέμματά (19)βλέμματα (20)βλέπεσαι (17)βλέπεστε (17)βλέπεται (17)βλέπομαι (19)βλέποντά (16)βλέποντα (17)βλέπουμε (20)βλέπουνε (18)βλέφαρον (24)βλήθηκαν (26)βλήθηκες (25)βλήματος (17)βλαβερές (23)βλαβερής (23)βλαβεροί (24)βλαβερού (24)βλαβερός (23)βλαβερών (24)βλαβερώς (23)βλαβιανό (23)βλαισούς (15)βλακείαν (17)βλακείας (16)βλακείες (16)βλακειών (17)βλακωδών (22)βλακωδώς (21)βλακώδες (19)βλακώδης (19)βλαμμένα (20)βλαμμένε (20)βλαμμένη (20)βλαμμένο (20)βλαπτικά (18)βλαπτικέ (18)βλαπτική (18)βλαπτικό (18)βλαστάνω (18)βλαστάρι (17)βλαστήμα (18)βλαστήσω (18)βλαστίζω (27)βλαστίσω (18)βλαστημά (18)βλαστημώ (18)βλαστικά (17)βλαστικέ (17)βλαστική (17)βλαστικό (17)βλαστούς (15)βλασφήμα (25)βλασφημά (25)βλασφημώ (25)βλαφτείς (22)βλαφτούν (23)βλαχάβας (29)βλεννώδη (19)βλεπόταν (17)βλεφάρου (25)βλεφάρων (26)βληθήκαν (26)βληθείτε (25)βληθούμε (27)βληθούνε (25)βλημάτων (20)βλητικές (16)βλητικής (16)βλητικοί (17)βλητικού (17)βλητικός (16)βλητικών (17)βλογήσει (19)βλογήσου (20)βλογήστε (19)βλογηθεί (28)βλογούμε (21)βλογούσα (19)βλογούσε (19)βλοσυρές (17)βλοσυρής (17)βλοσυροί (18)βλοσυρού (18)βλοσυρός (17)βλοσυρών (18)βλοσυρώς (17)βλόγαγαν (22)βλόγαγες (21)βλόγησαν (19)βλόγησες (18)βοήθαγαν (26)βοήθαγες (25)βοήθειας (22)βοήθειες (22)βοήθησαν (23)βοήθησες (22)βοήσομεν (16)βογιάτζη (26)βογιατζή (26)βογκήξει (27)βογκήξτε (27)βογκητού (18)βογκητών (18)βογκούμε (20)βογκούνε (18)βογκούσα (18)βογκούσε (18)βοδάμαξα (28)βοδινούς (16)βοεβόδας (23)βοεβόδες (23)βοεβόδων (26)βοηθήσαν (23)βοηθήσει (23)βοηθήσου (24)βοηθήστε (23)βοηθείας (22)βοηθειών (23)βοηθηθεί (32)βοηθητής (22)βοηθούμε (25)βοηθούνε (23)βοηθούσα (23)βοηθούσε (23)βοηλάτης (15)βοημικές (16)βοημικής (16)βοημικοί (17)βοημικού (17)βοημικός (16)βοημικών (17)βοιωτίας (15)βοιωτικά (17)βοιωτικέ (17)βοιωτική (17)βοιωτικό (17)βοκάκιος (15)βολέματα (18)βολέψαμε (27)βολέψατε (25)βολέψεις (24)βολέψετε (25)βολέψουν (26)βολανάκη (17)βολβώδες (25)βολεμένα (18)βολεμένε (18)βολεμένη (18)βολεμένο (18)βολετούς (15)βολευτεί (17)βολεύαμε (18)βολεύατε (16)βολεύεις (15)βολεύετε (16)βολεύουν (17)βολιβίας (22)βολικούς (16)βολιστής (15)βολιώτης (15)βολοκοπά (18)βολοκοπώ (18)βολοκόπα (18)βολοκόπε (18)βολοκόπο (18)βολτάρει (17)βολτέρος (16)βολτίτσα (16)βολταϊκά (16)βολταϊκέ (16)βολταϊκή (16)βολταϊκό (16)βολτούλα (18)βομβήσει (23)βομβήστε (23)βομβίδες (25)βομβίδια (26)βομβείτε (23)βομβητές (22)βομβητής (22)βομβητών (23)βομβιστή (23)βομβούμε (25)βομβούσα (23)βομβούσε (23)βομβύκια (24)βομβύκιο (24)βοοειδές (16)βοοειδής (16)βοοειδών (17)βορβόρου (24)βορβόρων (25)βορεάδες (17)βοριάδες (17)βοριάδων (20)βορινούς (14)βορράδες (18)βορράδων (21)βοσκήσει (15)βοσκήστε (15)βοσκούμε (17)βοσκούνε (15)βοσκούσα (15)βοσκούσε (15)βοσνιακά (15)βοσνιακέ (15)βοσνιακή (15)βοσνιακό (15)βοσπόρου (17)βοτάνιζα (23)βοτάνιζε (23)βοτάνισα (14)βοτάνισε (14)βοτανίζω (25)βοτανίσω (16)βοτανικά (15)βοτανικέ (15)βοτανική (15)βοτανικό (15)βοτανιού (14)βοτανιών (14)βοτρυώδη (19)βοττιαία (14)βουίζαμε (26)βουίζατε (24)βουίζεις (23)βουίζετε (24)βουίζουν (25)βουίξαμε (26)βουίξατε (24)βουίξεις (23)βουίξετε (24)βουίξουν (25)βουίσαμε (17)βουίσατε (15)βουίσεις (14)βουίσετε (15)βουίσουν (16)βουβάλας (23)βουβάλες (23)βουβάλια (24)βουβάλου (25)βουβάλων (26)βουβάνει (22)βουβαίνω (24)βουβαθεί (31)βουβαμός (23)βουβώνας (21)βουβώνες (21)βουβώνων (24)βουδικές (18)βουδικής (18)βουδικοί (19)βουδικού (19)βουδικός (18)βουδικών (19)βουδισμό (20)βουδιστή (18)βουερούς (15)βουζύγες (26)βουκόλοι (18)βουκόλος (17)βουκόλου (19)βουκόλων (20)βουλήσου (18)βουλγάρα (21)βουλγάτα (20)βουλευτά (18)βουλευτή (18)βουληθεί (26)βουλιάζω (28)βουλιάξω (28)βουλιμία (19)βουλιμιώ (19)βουλωθεί (28)βουλωτής (18)βουλόταν (17)βουλώνει (17)βουλώσει (17)βουλώστε (17)βουνίσια (15)βουνίσιε (15)βουνίσιο (15)βουνωδών (20)βουνώδες (17)βουνώδης (17)βουρκάρι (18)βουρκωθώ (28)βουρκώνω (19)βουρκώσω (19)βουρλίζω (29)βουρλίσω (20)βουρτσιά (16)βουρτσών (16)βουτάδαι (18)βουτάδης (17)βουτάνια (15)βουτάνιο (15)βουτένιο (15)βουτήξει (24)βουτήξου (25)βουτήξτε (24)βουτηχτά (22)βουτηχτέ (22)βουτηχτή (22)βουτηχτό (22)βουτηχτώ (22)βουτούμε (17)βουτούνε (15)βουτούσα (15)βουτούσε (15)βουτσινά (15)βουτσιού (15)βουτσιών (15)βουτυράς (16)βουτύρου (17)βουτύρων (18)βουφόνια (22)βοϊδίσια (16)βοϊδίσιε (16)βοϊδίσιο (16)βούβαινα (21)βούβαινε (21)βούβαλοι (23)βούβαλος (22)βούβαλου (24)βούβαλων (25)βούβαναν (21)βούβανες (20)βούκινον (15)βούκινου (16)βούκινων (17)βούλγαρη (20)βούλγαρο (20)βούλεσαι (16)βούλεστε (16)βούλεται (16)βούλευμά (18)βούλευμα (19)βούλησής (14)βούλησης (15)βούλησιν (16)βούλησις (15)βούλιαζα (25)βούλιαζε (25)βούλιαξα (25)βούλιαξε (25)βούλομαι (18)βούλωναν (18)βούλωνες (17)βούλωσαν (18)βούλωσες (17)βούνευρα (16)βούνευρο (16)βούρκους (16)βούρκωμα (20)βούρκωνα (18)βούρκωνε (18)βούρκωσα (18)βούρκωσε (18)βούρλιζα (26)βούρλιζε (26)βούρλισα (17)βούρλισε (17)βούρτσας (14)βούρτσες (14)βούσιρις (14)βούταγαν (17)βούταγες (16)βούτηγμα (19)βούτηξαν (23)βούτηξες (22)βούτυρον (16)βράβευαν (23)βράβευες (22)βράβευσή (22)βράβευσα (23)βράβευσε (23)βράβευση (23)βράγχιων (27)βράδιαζα (27)βράδιαζε (27)βράδιασα (18)βράδιασε (18)βράδυναν (19)βράδυνες (18)βράδυνση (19)βράζεσαι (24)βράζεστε (24)βράζεται (24)βράζομαι (26)βράζουμε (27)βράζουνε (25)βράκτιον (16)βράσουμε (18)βράσουνε (16)βράστηκα (16)βράστηκε (16)βράχηκαν (23)βράχηκες (22)βράχυνση (23)βρέγματα (20)βρέθηκαν (25)βρέθηκες (24)βρέξουμε (27)βρέξουνε (25)βρέχεσαι (22)βρέχεστε (22)βρέχεται (22)βρέχομαι (24)βρέχουμε (25)βρέχουνε (23)βρέχτηκα (23)βρίζεσαι (24)βρίζεστε (24)βρίζεται (24)βρίζομαι (26)βρίζουμε (27)βρίσκαμε (18)βρίσκανε (16)βρίσκατε (16)βρίσκεις (15)βρίσκετε (16)βρίσκομε (18)βρίσκουν (17)βρίσουμε (18)βρίστηκα (16)βρίστηκε (16)βραβάντη (22)βραβείον (22)βραβείου (23)βραβείων (24)βραβευτώ (23)βραβεύει (22)βραβεύσω (24)βραδάκια (19)βραδείας (17)βραδείες (17)βραδειών (18)βραδιάζω (29)βραδιάσω (20)βραδινές (17)βραδινής (17)βραδινοί (18)βραδινού (18)βραδινός (17)βραδινών (18)βραδυνές (18)βραδύνει (18)βραδύτης (17)βραζιλία (26)βραζόταν (24)βρακάκια (17)βρακωθεί (27)βρακώσου (17)βρανέστι (15)βρασίδας (17)βρασμένα (17)βρασμένε (17)βρασμένη (17)βρασμένο (17)βρασμούς (16)βραστήρα (16)βραστείς (14)βραστερά (16)βραστερέ (16)βραστερή (16)βραστερό (16)βραστούν (15)βραστούς (14)βρατσέρα (16)βραυρώνα (17)βραχάκια (23)βραχήκαν (23)βραχίονα (22)βραχίωνα (24)βραχείας (21)βραχείες (21)βραχείτε (22)βραχειών (22)βραχιόλι (24)βραχμάνε (24)βραχμάνο (24)βραχνάδα (25)βραχνούς (21)βραχούμε (24)βραχούνε (22)βραχωδών (27)βραχύβια (29)βραχύβιε (29)βραχύβιο (29)βραχύτης (21)βραχώδες (24)βραχώδης (24)βρεγμένα (20)βρεγμένε (20)βρεγμένη (20)βρεγμένο (20)βρεθήκαν (25)βρεθείτε (24)βρεθούμε (26)βρεθούνε (24)βρεμένος (16)βρεμένου (18)βρεσίδια (18)βρετάνης (14)βρετίκια (16)βρετανία (15)βρετανοί (15)βρετανού (15)βρετανός (14)βρετανών (15)βρεττάκο (16)βρεττίας (14)βρεφικές (22)βρεφικής (22)βρεφικοί (23)βρεφικού (23)βρεφικός (22)βρεφικών (23)βρεχόταν (22)βριάρεως (17)βριζόταν (24)βρισίδια (18)βρισηίδα (18)βριστείς (14)βριστούν (15)βρογχικά (26)βρογχικέ (26)βρογχική (26)βρογχικό (26)βρομίζει (26)βρομίσει (17)βρομίσου (18)βρομίστε (17)βρομερές (17)βρομερής (17)βρομεροί (18)βρομερού (18)βρομερός (17)βρομερών (18)βρομιάρα (18)βρομιάρη (18)βρομισιά (17)βρομούσα (17)βρομούσε (17)βρομύλοι (19)βρομύλος (18)βρομύλου (20)βρομύλων (21)βροντάει (15)βροντάμε (17)βροντάνε (15)βροντάτε (15)βροντήξω (26)βροντερά (16)βροντερέ (16)βροντερή (16)βροντερό (16)βροντούν (15)βροντώδη (18)βροχερές (22)βροχερής (22)βροχεροί (23)βροχερού (23)βροχερός (22)βροχερών (23)βροχηδόν (25)βροχούλα (24)βρυέννιο (16)βρυζάκης (25)βρυσούλα (18)βρυχάσαι (23)βρυχάστε (23)βρυχάται (23)βρυχήσου (24)βρυχηθεί (32)βρυχηθμό (34)βρυχώμαι (25)βρυόφυτα (24)βρωμερές (19)βρωμερής (19)βρωμεροί (20)βρωμερού (20)βρωμερός (19)βρωμερών (20)βρωμιάρα (20)βρωσίμων (21)βρόγχους (25)βρόμιζαν (26)βρόμιζες (25)βρόμικες (17)βρόμικης (17)βρόμικοι (18)βρόμικος (17)βρόμικου (19)βρόμικων (20)βρόμισαν (17)βρόμισες (16)βρόμισμα (19)βρόνταγα (18)βρόνταγε (18)βρόντημα (17)βρόντηξα (24)βρόντηξε (24)βρόντους (15)βρότσλαφ (24)βρόχινες (21)βρόχινης (21)βρόχινοι (22)βρόχινος (21)βρόχινου (23)βρόχινων (24)βρώμικες (17)βρώμικοι (18)βρώμικος (17)βρώμικου (19)βρώσιμες (16)βρώσιμης (16)βρώσιμοι (17)βρώσιμος (16)βρώσιμου (18)βρώσιμων (19)βυζάντιο (24)βυζάξαμε (35)βυζάξανε (33)βυζάξατε (33)βυζάξεις (32)βυζάξετε (33)βυζάξομε (35)βυζάξουν (34)βυζάστρα (25)βυζάχτρα (32)βυζαίνει (24)βυζαρούς (24)βυθίζαμε (35)βυθίζανε (33)βυθίζατε (33)βυθίζεις (32)βυθίζετε (33)βυθίζομε (35)βυθίζουν (34)βυθίσαμε (26)βυθίσανε (24)βυθίσατε (24)βυθίσεις (23)βυθίσετε (24)βυθίσεων (26)βυθίσεως (25)βυθίσεώς (22)βυθίσομε (26)βυθίσουν (25)βυθισθεί (33)βυθιστεί (24)βυθοκορώ (26)βυθοκόρε (26)βυθοκόρο (26)βυσμάτων (19)βυσσινής (14)βυσσινιά (15)βωμολοχώ (27)βωμολόχε (27)βωμολόχο (27)βόγκαγαν (21)βόγκαγες (20)βόγκηξαν (27)βόγκηξες (26)βόηθησαν (23)βόηθησες (22)βόλταραν (17)βόλταρες (16)βόμβησαν (23)βόμβησες (22)βόνιτσας (13)βόρβοροι (23)βόρβορος (22)βόρειους (15)βόρνινγκ (19)βόσκαγαν (18)βόσκαγες (17)βόσκησαν (15)βόσκησες (14)βόσκησης (14)βόσκησις (14)βόσκουμε (18)βόσκουνε (16)βόσπορος (15)βόστρυχε (23)βόστρυχο (23)βότσαλου (17)βότσαλων (18)βύζαιναν (23)βύζαινες (22)βύρσινες (14)βύρσινης (14)βύρσινοι (15)βύρσινος (14)βύρσινου (16)βύρσινων (17)βύσματος (15)βύσσινες (13)βύσσινης (13)βύσσινοι (14)βύσσινον (14)βύσσινος (13)βύσσινου (15)βύσσινων (16)