Β 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Β (1894)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

βάλλονται (19)βάλλονταν (19)βάλλοντας (18)βάλλοντες (18)βάλλοντος (18)βάλντχαϊμ (25)βάναυσους (16)βάνδαλους (20)βάρβαρους (24)βάρβογλης (27)βάρυπνους (18)βάσκαιναν (16)βάσκαινες (15)βάσκανους (16)βέλτιστες (16)βέλτιστης (16)βέλτιστοι (17)βέλτιστον (17)βέλτιστος (16)βέλτιστου (18)βέλτιστων (19)βέντεκιντ (16)βίνκελμαν (20)βαίνοντας (14)βαίνοντος (14)βαβίσματα (24)βαβουρίζω (35)βαβουρίσω (26)βαβούριζα (32)βαβούριζε (32)βαβούρισα (23)βαβούρισε (23)βαβούσκος (22)βαβυλωνία (27)βαβυλώνας (24)βαβυλώνια (25)βαβυλώνιε (25)βαβυλώνιο (25)βαγγέλιον (23)βαγγέλιου (24)βαγγέλιων (25)βαγγελάκη (24)βαγγελάτο (23)βαγενάδες (20)βαγενάδων (23)βαγονάκια (19)βαγονέτου (19)βαγονέτων (20)βαδίζεσαι (27)βαδίζεστε (27)βαδίζεται (27)βαδίζομαι (29)βαδίζοντα (27)βαδίζουμε (30)βαδίζουσα (28)βαδίσματα (20)βαδίσουμε (21)βαδίστρια (19)βαδιζόταν (27)βαδιστικά (19)βαδιστικέ (19)βαδιστική (19)βαδιστικό (19)βαζεκτομή (27)βαζελίνες (25)βαζελίνης (25)βαζελινών (26)βαθέματος (25)βαθαίνουν (25)βαθεμάτων (28)βαθμίδωση (31)βαθμιαίας (25)βαθμιαίες (25)βαθμιαίοι (26)βαθμιαίος (25)βαθμιαίου (27)βαθμιαίων (28)βαθμιαίως (27)βαθμιδωτά (31)βαθμιδωτέ (31)βαθμιδωτή (31)βαθμιδωτό (31)βαθμοθήρα (36)βαθμοθετώ (35)βαθμολογώ (31)βαθμονομώ (28)βαθμοφόρε (34)βαθμοφόρο (34)βαθμούχος (32)βαθουλούς (26)βαθουλωθώ (38)βαθουλωτά (29)βαθουλωτέ (29)βαθουλωτή (29)βαθουλωτό (29)βαθουλώνω (29)βαθουλώσω (29)βαθούλωμά (29)βαθούλωμα (30)βαθούλωνα (28)βαθούλωνε (28)βαθούλωσα (28)βαθούλωσε (28)βαθυκύανα (26)βαθυκύανε (26)βαθυκύανη (26)βαθυκύανο (26)βαθυσκάφη (33)βαθυσκαφή (33)βαθυτυπία (27)βαθυφώνου (33)βαθόμετρο (27)βαθύγνωμα (31)βαθύγνωμε (31)βαθύγνωμη (31)βαθύγνωμο (31)βαθύμετρο (27)βαθύνουμε (27)βαθύρριζα (35)βαθύρριζε (35)βαθύρριζη (35)βαθύρριζο (35)βαθύσκιας (24)βαθύσκιες (24)βαθύσκιοι (25)βαθύσκιος (24)βαθύσκιου (26)βαθύσκιων (27)βαθύτατες (23)βαθύτατης (23)βαθύτατοι (24)βαθύτατος (23)βαθύτατου (25)βαθύτατων (26)βαθύτερες (24)βαθύτερης (24)βαθύτεροι (25)βαθύτερος (24)βαθύτερου (26)βαθύτερων (27)βαθύτητας (23)βαθύφωνες (32)βαθύφωνης (32)βαθύφωνοι (33)βαθύφωνος (32)βαθύφωνου (34)βαθύφωνων (35)βαθύχρωμα (36)βαθύχρωμε (36)βαθύχρωμη (36)βαθύχρωμο (36)βαινόντων (17)βακαλάους (18)βακαρέλης (18)βακελίτες (17)βακελίτης (17)βακελιτών (18)βακουφιού (24)βακουφιών (24)βακούφικα (24)βακούφικε (24)βακούφικη (24)βακούφικο (24)βακούφιον (23)βακτήριον (17)βακτηρίας (16)βακτηρίες (16)βακτηρίου (18)βακτηρίων (19)βακτηριών (17)βακτριανή (17)βακχείους (23)βακχευτής (23)βακχιάδες (25)βακχιαδών (26)βακχικούς (23)βαλάντιον (17)βαλάντωμα (21)βαλάντωνα (19)βαλάντωνε (19)βαλάντωσα (19)βαλάντωσε (19)βαλέντσια (17)βαλανίδια (20)βαλανιδιά (20)βαλαντίου (18)βαλαντώνω (19)βαλαντώσω (19)βαλασιάδη (20)βαλαωρίτη (20)βαλβιδικά (28)βαλβιδικέ (28)βαλβιδική (28)βαλβιδικό (28)βαλεντίνη (17)βαλεντίνο (17)βαλεριάνα (18)βαλθήκαμε (29)βαλθήκανε (27)βαλθήκατε (27)βαλιτσάκι (18)βαλκανίων (20)βαλκανικά (19)βαλκανικέ (19)βαλκανική (19)βαλκανικό (19)βαλκυρίες (19)βαλλίστρα (20)βαλλιάνοι (19)βαλλισμός (20)βαλλιστής (18)βαλλόμενη (21)βαλλόμενο (21)βαλλόμουν (22)βαλλόσουν (20)βαλλότανε (19)βαλμένους (19)βαλντχάιμ (26)βαλπαρέζο (28)βαλσάμωμα (23)βαλσάμωνα (21)βαλσάμωνε (21)βαλσάμωσα (21)βαλσάμωσε (21)βαλσάμωση (21)βαλσαμάκη (20)βαλσαμωθώ (30)βαλσαμωτή (21)βαλσαμώνω (21)βαλσαμώσω (21)βαλτικούς (17)βαλτιμόρη (20)βαλτονέρι (18)βαλτοτόπι (18)βαλτωθείς (27)βαλτωθούν (28)βαλτωμένο (21)βαλτόνερα (18)βαλτότοπε (18)βαλτότοπο (18)βαλτώδεις (19)βαλτώδους (20)βαλτώθηκα (27)βαλτώθηκε (27)βαλτώναμε (19)βαλτώνατε (17)βαλτώνεις (16)βαλτώνετε (17)βαλτώνουν (18)βαλτώσαμε (19)βαλτώσατε (17)βαλτώσεις (16)βαλτώσετε (17)βαλτώσουν (18)βαμβακερά (26)βαμβακερέ (26)βαμβακερή (26)βαμβακερό (26)βαμβακιού (25)βαμβακιών (25)βαμμένους (19)βανδάλους (20)βανδαλικά (21)βανδαλικέ (21)βανδαλική (21)βανδαλικό (21)βανκούβερ (24)βανουάτου (17)βαποράκια (18)βαπορίσια (17)βαπορίσιε (17)βαπορίσιο (17)βαπορτζής (25)βαπτίζαμε (27)βαπτίζατε (25)βαπτίζεις (24)βαπτίζετε (25)βαπτίζουν (26)βαπτίσαμε (18)βαπτίσατε (16)βαπτίσεις (15)βαπτίσετε (16)βαπτίσεων (18)βαπτίσεως (17)βαπτίσεώς (14)βαπτίσουν (17)βαπτιστές (15)βαπτιστής (15)βαπτιστεί (16)βαπτιστών (16)βαράθρωση (28)βαρέθηκαν (26)βαρέθηκες (25)βαρέματος (17)βαρέσουμε (19)βαρέσουνε (17)βαρήκοους (17)βαραίναμε (18)βαραίνανε (16)βαραίνατε (16)βαραίνεις (15)βαραίνετε (16)βαραίνομε (18)βαραίνουν (17)βαραθρώνω (28)βαρβάκειο (24)βαρβάριζα (33)βαρβάριζε (33)βαρβάρισα (24)βαρβάρισε (24)βαρβάρους (24)βαρβάτους (23)βαρβίτους (23)βαρβαρίζω (35)βαρβαρίσω (26)βαρβαρικά (25)βαρβαρικέ (25)βαρβαρική (25)βαρβαρικό (25)βαρβατίλα (25)βαρβατεύω (25)βαρδιάνοι (19)βαρδιάνος (18)βαρδιάνου (20)βαρδιάνων (21)βαρδουσία (20)βαρδούσια (19)βαρεθήκαν (26)βαρεθείτε (25)βαρεθούμε (27)βαρεθούνε (25)βαρελάδες (20)βαρελάδων (23)βαρελάκια (19)βαρελίσια (18)βαρελίσιε (18)βαρελίσιο (18)βαρελιάζω (29)βαρελότου (19)βαρελότων (20)βαρεμάρας (18)βαρεμάρες (18)βαρεμάτων (20)βαρεμένος (17)βαρεμένων (20)βαρηκοΐας (16)βαρηκοΐες (16)βαρηκοϊών (16)βαριακούω (19)βαριούχοι (23)βαριόμουν (19)βαριόνταν (16)βαριόσουν (17)βαριότανε (16)βαρκαρόλα (20)βαρκελώνη (19)βαρκούλας (18)βαρκούλες (18)βαρονέτοι (16)βαρονέτος (15)βαρονέτου (17)βαρονέτων (18)βαρούλκον (19)βαρούλκου (20)βαρούλκων (21)βαρούσαμε (18)βαρούσανε (16)βαρούσατε (16)βαρσοβίας (22)βαρυαλγής (21)βαρυγκωμώ (25)βαρυγνωμώ (24)βαρυθυμία (29)βαρυθυμιά (29)βαρυνόταν (17)βαρυπενθή (27)βαρυπενθώ (27)βαρυτήτων (19)βαρόμετρα (19)βαρόμετρο (19)βαρύαυλοι (19)βαρύαυλος (18)βαρύαυλου (20)βαρύαυλων (21)βαρύθυμες (27)βαρύθυμης (27)βαρύθυμοι (28)βαρύθυμος (27)βαρύθυμου (29)βαρύθυμων (30)βαρύνεσαι (16)βαρύνεσθε (25)βαρύνεστε (16)βαρύνεται (16)βαρύνομαι (18)βαρύνοντα (16)βαρύνουμε (19)βαρύνουνε (17)βαρύνουσα (17)βαρύτατες (15)βαρύτατης (15)βαρύτατοι (16)βαρύτατος (15)βαρύτατου (17)βαρύτατων (18)βαρύτερες (16)βαρύτερης (16)βαρύτεροι (17)βαρύτερος (16)βαρύτερου (18)βαρύτερων (19)βαρύτητάς (14)βαρύτητας (15)βαρύτητες (15)βαρύτιμες (17)βαρύτιμης (17)βαρύτιμοι (18)βαρύτιμος (17)βαρύτιμου (19)βαρύτιμων (20)βαρύτονες (15)βαρύτονης (15)βαρύτονοι (16)βαρύτονος (15)βαρύτονου (17)βαρύτονων (18)βασάνιζαν (24)βασάνιζες (23)βασάνισαν (15)βασάνισες (14)βασάνισμα (17)βασίζεσαι (24)βασίζεστε (24)βασίζεται (24)βασίζομαι (26)βασίζουμε (27)βασίλειον (17)βασίλειος (16)βασίλευαν (18)βασίλευες (17)βασίλευμα (20)βασίλευσε (18)βασίλεψαν (26)βασίλεψες (25)βασίλισσά (16)βασίλισσα (17)βασίσθηκε (25)βασίσουμε (18)βασίστηκα (16)βασίστηκε (16)βασανάκια (16)βασανίζει (24)βασανίσαν (15)βασανίσει (15)βασανίσου (16)βασανίστε (15)βασανισμέ (17)βασανισμό (17)βασανιστή (15)βασανιστώ (15)βασιζόταν (24)βασιλάκης (17)βασιλέψει (26)βασιλέψτε (26)βασιλίδας (19)βασιλίδες (19)βασιλίδων (22)βασιλείαν (17)βασιλείας (16)βασιλείες (16)βασιλείου (18)βασιλείων (19)βασιλειών (17)βασιλεύει (17)βασιλεύον (17)βασιλικές (17)βασιλικής (17)βασιλικοί (18)βασιλικού (18)βασιλικόν (18)βασιλικός (17)βασιλικών (18)βασιμότης (16)βασισθείς (23)βασισθούν (24)βασισμένα (17)βασισμένε (17)βασισμένη (17)βασισμένο (17)βασιστείς (14)βασιστούν (15)βασκάθηκα (26)βασκάθηκε (26)βασκάματα (18)βασκάναμε (18)βασκάνατε (16)βασκάνεις (15)βασκάνετε (16)βασκάνουν (17)βασκαίνει (16)βασκαθείς (24)βασκαθούν (25)βασκαμένα (18)βασκαμένε (18)βασκαμένη (18)βασκαμένο (18)βασκανίας (15)βασκανίες (15)βασκανιών (16)βασκικούς (16)βαστάγαμε (20)βαστάγανε (18)βαστάγατε (18)βαστάζετε (24)βαστάζουν (25)βαστάζους (24)βαστάματα (17)βαστάξαμε (26)βαστάξανε (24)βαστάξατε (24)βαστάξεις (23)βαστάξετε (24)βαστάξομε (26)βαστάξουν (25)βαστήξαμε (26)βαστήξανε (24)βαστήξατε (24)βαστήξεις (23)βαστήξετε (24)βαστήξομε (26)βαστήξουν (25)βασταγερά (19)βασταγερέ (19)βασταγερή (19)βασταγερό (19)βασταχτεί (22)βαστηχτεί (22)βαστιέμαι (17)βαστιέσαι (15)βαστιέστε (15)βαστιέται (15)βαστιόταν (15)βαστούσαν (15)βαστούσες (14)βαστώντας (14)βατέματος (16)βατεμάτων (19)βατεύεται (15)βατεύματα (17)βατεύομαι (17)βατικανού (16)βατράχους (23)βατραχάκι (24)βατραχίνα (23)βατραχιού (23)βατραχιών (23)βαττολογώ (20)βατόμουρα (19)βατόμουρο (19)βατότητάς (13)βατότητας (14)βαυαρικές (17)βαυαρικής (17)βαυαρικοί (18)βαυαρικού (18)βαυαρικός (17)βαυαρικών (18)βαυκάλημα (21)βαυκάλιζα (28)βαυκάλιζε (28)βαυκάλισα (19)βαυκάλισε (19)βαυκαλίζω (30)βαυκαλίσω (21)βαφειάδης (24)βαφτήκαμε (25)βαφτήκανε (23)βαφτήκατε (23)βαφτίζαμε (33)βαφτίζανε (31)βαφτίζατε (31)βαφτίζεις (30)βαφτίζετε (31)βαφτίζομε (33)βαφτίζουν (32)βαφτίσαμε (24)βαφτίσανε (22)βαφτίσατε (22)βαφτίσεις (21)βαφτίσετε (22)βαφτίσεων (24)βαφτίσεως (23)βαφτίσομε (24)βαφτίσουν (23)βαφτιστές (21)βαφτιστής (21)βαφτιστεί (22)βαφτιστών (22)βαφόμαστε (24)βαφόμενος (23)βαφόμουνα (25)βαφόντανε (22)βαφόσαστε (22)βαφόσουνα (23)βαχαβίτες (28)βαψίματος (25)βαψιμάτων (28)βαϊοφόρος (21)βγάζοντας (26)βγάλθηκαν (30)βγάλθηκες (29)βγάνονται (18)βγάνονταν (18)βγαίνουμε (21)βγαίνουνε (19)βγαλθείτε (29)βγαλθούμε (31)βγαλμένες (21)βγαλμένης (21)βγαλμένοι (22)βγαλμένος (21)βγαλμένου (23)βγαλμένων (24)βγανόμουν (21)βγανόσουν (19)βδελυγμία (26)βδελυγμός (25)βδελυρούς (21)βεβήλωναν (26)βεβήλωνες (25)βεβήλωσαν (26)βεβήλωσες (25)βεβήλωσης (25)βεβήλωσις (25)βεβαίωναν (24)βεβαίωνες (23)βεβαίωσής (22)βεβαίωσαν (24)βεβαίωσες (23)βεβαίωσης (23)βεβαίωσις (23)βεβαιούσα (22)βεβαιωθέν (33)βεβαιωθεί (33)βεβαιότης (21)βεβαιώνει (22)βεβαιώσαν (22)βεβαιώσει (22)βεβαιώσου (23)βεβαιώστε (22)βεβηλωθεί (35)βεβηλωτής (25)βεβηλώνει (24)βεβηλώσει (24)βεβηλώσου (25)βεβηλώστε (24)βεγγαλικά (24)βεγορίτις (18)βεδισμούς (19)βεδουίνοι (19)βεδουίνος (18)βεδουίνου (20)βεδουίνων (21)βεζάλιους (26)βεζίρηδες (27)βεζίρηδων (30)βεζούβιος (30)βεζούβιου (32)βελάσματα (19)βελέντζας (25)βελέντζες (25)βελανίδια (20)βελανιδιά (20)βελγικούς (20)βελεστίνο (17)βεληνεκές (17)βελιγράδι (24)βελισάριο (18)βελοειδές (19)βελοειδής (19)βελοειδών (20)βελονάκια (18)βελονιάζω (28)βελονιάσω (19)βελονισμέ (19)βελονισμό (19)βελονιστή (17)βελονωτές (18)βελονωτής (18)βελονωτοί (19)βελονωτού (19)βελονωτός (18)βελονωτών (19)βελουχιού (25)βελουχιών (25)βελούδινα (20)βελούδινε (20)βελούδινη (20)βελούδινο (20)βελτίωναν (19)βελτίωνες (18)βελτίωσής (17)βελτίωσαν (19)βελτίωσες (18)βελτίωσης (18)βελτίωσις (18)βελτιωθεί (28)βελτιώνει (17)βελτιώσαν (17)βελτιώσει (17)βελτιώσου (18)βελτιώστε (17)βελόνιασα (17)βελόνιασε (17)βενέδικτο (19)βενέτικες (15)βενέτικης (15)βενέτικοι (16)βενέτικος (15)βενέτικου (17)βενέτικων (18)βενετικές (15)βενετικής (15)βενετικοί (16)βενετικού (16)βενετικός (15)βενετικών (16)βενζολίου (27)βενιζέλος (25)βενιζέλου (27)βεντάγιας (17)βεντάγιες (17)βεντάλιας (16)βεντάλιες (16)βεντούζας (23)βεντούζες (23)βερίκοκου (19)βερίκοκων (20)βεργίτσας (18)βεργίτσες (18)βεργούλες (20)βερενίκης (16)βερεσέδες (18)βερεσέδων (21)βερικοκιά (18)βερμούδας (20)βερμούδες (20)βερμούδων (23)βερνάρδος (19)βερνάρδου (21)βερνίκωμα (21)βερνίκωνα (19)βερνίκωνε (19)βερνίκωσα (19)βερνίκωσε (19)βερνικιού (17)βερνικιών (17)βερνικωθώ (28)βερνικώνω (19)βερνικώσω (19)βεροιαίος (15)βεροιώτης (15)βερολίνου (19)βερονίκης (16)βερσαλίες (17)βερσαλιών (18)βερτμίλερ (21)βερόπουλο (20)βεσπούτσι (16)βεστιάρια (16)βεστιάριο (16)βεστφαλία (24)βετεράνοι (16)βετεράνος (15)βετεράνου (17)βετεράνων (18)βημάτιζαν (26)βημάτιζες (25)βημάτισαν (17)βημάτισες (16)βηματάκια (18)βηματίζει (26)βηματίσει (17)βηματίστε (17)βηματισμέ (19)βηματισμό (19)βημοθύρου (28)βημοθύρων (29)βημόθυρον (28)βηξίματος (25)βηξιμάτων (28)βηρύλλιον (20)βησσαρίων (18)βιάζονται (24)βιάζονταν (24)βιάζοντας (23)βιάσθηκαν (25)βιάστηκαν (16)βιάστηκες (15)βιαζόμουν (27)βιαζόσουν (25)βιαζότανε (24)βιαιότερη (16)βιαιότητά (14)βιαιότητα (15)βιαντίδες (17)βιαντιδών (18)βιασμένες (16)βιασμένης (16)βιασμένοι (17)βιασμένος (16)βιασμένου (18)βιασμένων (19)βιαστήκαν (16)βιαστείτε (15)βιαστικές (15)βιαστικής (15)βιαστικοί (16)βιαστικού (16)βιαστικός (15)βιαστικών (16)βιαστούμε (17)βιαστούνε (15)βιβλιάριά (24)βιβλιάρια (25)βιβλιάριο (25)βιβλιάριό (24)βιβλιακές (24)βιβλιακής (24)βιβλιακοί (25)βιβλιακού (25)βιβλιακός (24)βιβλιακών (25)βιβλικούς (24)βιβλισμός (25)βιβλιστής (23)βιγλάτορα (21)βιγλίζαμε (31)βιγλίζατε (29)βιγλίζεις (28)βιγλίζετε (29)βιγλίζουν (30)βιγλίσαμε (22)βιγλίσατε (20)βιγλίσεις (19)βιγλίσετε (20)βιγλίσουν (21)βιδολόγοι (23)βιδολόγος (22)βιδολόγου (24)βιδολόγων (25)βιδωθείτε (29)βιδωθούμε (31)βιδωμάτων (24)βιδωμένες (21)βιδωμένης (21)βιδωμένοι (22)βιδωμένος (21)βιδωμένου (23)βιδωμένων (24)βιδωνόταν (20)βιδωτήρια (21)βιδώθηκαν (28)βιδώθηκες (27)βιδώματος (19)βιδώνεσαι (18)βιδώνεστε (18)βιδώνεται (18)βιδώνομαι (20)βιδώνουμε (21)βιδώσουμε (21)βιενέζικα (25)βιενέζικε (25)βιενέζικη (25)βιενέζικο (25)βιεννέζος (23)βιεντιάνε (15)βιετκόνγκ (20)βικέντιος (15)βικτορίας (16)βικτοριέν (17)βιλαετιού (17)βιλστέτερ (18)βιοαερίου (17)βιοαερίων (18)βιογένεση (18)βιογράφοι (26)βιογράφος (25)βιογράφου (27)βιογράφων (28)βιογραφία (26)βιογραφεί (26)βιοελαίου (18)βιοενεργό (19)βιοηθικής (24)βιοκαρπέτ (18)βιολετιάς (16)βιολετιές (16)βιολετιοί (17)βιολετιού (17)βιολετιών (17)βιολιστές (16)βιολιστής (16)βιολιστών (17)βιολιτζής (25)βιολογίας (19)βιολογίες (19)βιολογικά (21)βιολογικέ (21)βιολογική (21)βιολογικό (21)βιολογιών (20)βιολόγους (20)βιομήχανε (24)βιομήχανο (24)βιομετρία (18)βιονικούς (15)βιονομίας (16)βιονομικά (18)βιονομικέ (18)βιονομική (18)βιονομικό (18)βιορυθμοί (28)βιορυθμού (28)βιορυθμός (27)βιορυθμών (28)βιοτέχνες (21)βιοτέχνης (21)βιοτεχνία (22)βιοτεχνών (22)βιοτικούς (15)βιοφυσική (24)βιοφυσικό (24)βιοχημεία (24)βιοχημικά (25)βιοχημικέ (25)βιοχημική (25)βιοχημικό (25)βιργίλιος (20)βιργιλίου (22)βιρμανίας (17)βιρτζίνια (25)βιρτουόζε (26)βιρτουόζο (26)βισαλτίας (16)βισκαϊκός (15)βισμούθιο (26)βιστούλας (16)βιτέλλιος (18)βιταλισμό (19)βιταμίνες (16)βιταμίνης (16)βιταμινών (17)βιτριόλια (18)βιτσέντσο (15)βιτσίζαμε (26)βιτσίζατε (24)βιτσίζεις (23)βιτσίζετε (24)βιτσίζουν (25)βιτσίσαμε (17)βιτσίσατε (15)βιτσίσεις (14)βιτσίσετε (15)βιτσίσουν (16)βιτσιόζας (23)βιτσιόζες (23)βιτσιόζοι (24)βιτσιόζος (23)βιτσιόζου (25)βιτσιόζων (26)βιωθήκαμε (29)βιωθήκατε (27)βιωμένους (19)βιωματικά (20)βιωματικέ (20)βιωματική (20)βιωματικό (20)βιωνόμουν (20)βιωνόσουν (18)βιόσφαιρα (23)βιότοπους (16)βιώνονται (15)βιώνονταν (15)βιώνοντας (14)βιώσαντος (14)βιώσιμους (17)βλάμισσας (18)βλάμισσες (18)βλάντιμιρ (20)βλάπτεσαι (18)βλάπτεστε (18)βλάπτεται (18)βλάπτομαι (20)βλάπτουμε (21)βλάπτουνε (19)βλάσταινα (17)βλάσταινε (17)βλάσταρης (17)βλάστημες (18)βλάστημης (18)βλάστημοι (19)βλάστημος (18)βλάστημου (20)βλάστημων (21)βλάστησαν (17)βλάστησες (16)βλάστησης (16)βλάστησις (16)βλάστιζαν (26)βλάστιζες (25)βλάστισαν (17)βλάστισες (16)βλάσφημες (25)βλάσφημης (25)βλάσφημοι (26)βλάσφημος (25)βλάσφημου (27)βλάσφημων (28)βλάφθηκαν (34)βλάφτεσαι (24)βλάφτεστε (24)βλάφτεται (24)βλάφτηκαν (25)βλάφτηκες (24)βλάφτομαι (26)βλάφτουμε (27)βλάφτουνε (25)βλάχικους (25)βλέμματος (20)βλέμματός (19)βλέποντάς (16)βλέπονται (18)βλέπονταν (18)βλέποντας (17)βλαβερούς (24)βλαβιανός (23)βλαδίμηρο (23)βλακέντιε (18)βλακέντιο (18)βλακώδεις (20)βλακώδους (21)βλαμισσών (19)βλαμμένες (20)βλαμμένης (20)βλαμμένοι (21)βλαμμένος (20)βλαμμένου (22)βλαμμένων (23)βλαντιμίρ (20)βλαπτικές (18)βλαπτικής (18)βλαπτικοί (19)βλαπτικού (19)βλαπτικός (18)βλαπτικών (19)βλαπτόταν (18)βλαστάρια (18)βλαστήμια (19)βλαστήσει (17)βλαστήστε (17)βλαστίζει (26)βλαστίσει (17)βλαστίστε (17)βλασταίνω (19)βλαστημάν (19)βλαστημάς (18)βλαστημάω (21)βλαστικές (17)βλαστικής (17)βλαστικοί (18)βλαστικού (18)βλαστικός (17)βλαστικών (18)βλασφημάν (26)βλασφημάς (25)βλασφημία (26)βλαττάδων (22)βλαφτήκαν (25)βλαφτείτε (24)βλαφτούμε (26)βλαφτούνε (24)βλαφτόταν (24)βλαχαδερά (28)βλαχαδερέ (28)βλαχαδερή (28)βλαχαδερό (28)βλαχερνών (25)βλαχουριά (26)βλαχοχώρι (32)βλαψίματα (28)βλεμμάτων (23)βλεμμύδης (23)βλεννωδών (22)βλεννώδες (19)βλεννώδης (19)βλεπόμουν (21)βλεπόντων (20)βλεπόσουν (19)βλεπότανε (18)βλεφάριζα (34)βλεφάριζε (34)βλεφάρισα (25)βλεφάρισε (25)βλεφαρίδα (28)βλεφαρίζω (36)βλεφαρίσω (27)βλεφαρικά (26)βλεφαρικέ (26)βλεφαρική (26)βλεφαρικό (26)βληθήκαμε (29)βληθήκανε (27)βληθήκατε (27)βλητικούς (17)βλογάγαμε (25)βλογάγατε (23)βλογήθηκα (30)βλογήθηκε (30)βλογήσαμε (22)βλογήσατε (20)βλογήσεις (19)βλογήσετε (20)βλογήσουν (21)βλογηθείς (28)βλογηθούν (29)βλογημένα (22)βλογημένε (22)βλογημένη (22)βλογημένο (22)βλογιάρης (20)βλογιέμαι (22)βλογιέσαι (20)βλογιέστε (20)βλογιέται (20)βλογιόταν (20)βλογούσαν (20)βλογούσες (19)βλογώντας (19)βλοσυρούς (18)βογάτσικο (19)βογατσικό (19)βογιάτζης (26)βογιατζής (26)βογκάγαμε (24)βογκάγανε (22)βογκάγατε (22)βογκήξαμε (30)βογκήξανε (28)βογκήξατε (28)βογκήξεις (27)βογκήξετε (28)βογκήξομε (30)βογκήξουν (29)βογκούσαν (19)βογκούσες (18)βογκώντας (18)βογόμιλοι (22)βοηθάγαμε (29)βοηθάγανε (27)βοηθάγατε (27)βοηθήθηκα (34)βοηθήθηκε (34)βοηθήματα (26)βοηθήσαμε (26)βοηθήσανε (24)βοηθήσατε (24)βοηθήσεις (23)βοηθήσετε (24)βοηθήσομε (26)βοηθήσουν (25)βοηθείται (24)βοηθηθείς (32)βοηθηθούν (33)βοηθημένα (26)βοηθημένε (26)βοηθημένη (26)βοηθημένο (26)βοηθητικά (25)βοηθητικέ (25)βοηθητική (25)βοηθητικό (25)βοηθιέμαι (26)βοηθιέσαι (24)βοηθιέστε (24)βοηθιέται (24)βοηθιόταν (24)βοηθούμαι (26)βοηθούσαν (24)βοηθούσας (23)βοηθούσες (23)βοηθούσης (23)βοηθώντας (23)βοημικούς (17)βοθρατζής (33)βοιωτικές (17)βοιωτικής (17)βοιωτικοί (18)βοιωτικού (18)βοιωτικός (17)βοιωτικών (18)βολέματος (18)βολέψουμε (29)βολίσματα (19)βολανάκης (17)βολβοειδή (27)βολβόριζα (34)βολβώδεις (26)βολεμάτων (21)βολεμένες (18)βολεμένης (18)βολεμένοι (19)βολεμένος (18)βολεμένου (20)βολεμένων (21)βολευτείς (17)βολευτούν (18)βολευόταν (18)βολεύεσαι (17)βολεύεστε (17)βολεύεται (17)βολεύομαι (19)βολεύουμε (20)βολεύτηκα (18)βολεύτηκε (18)βολιβιανέ (24)βολιβιανή (24)βολιβιανό (24)βολοδέρνω (23)βολοειδής (19)βολοκοπάν (19)βολοκοπάς (18)βολοκοπάω (21)βολοκόποι (19)βολοκόπος (18)βολοκόπου (20)βολοκόπων (21)βολτάραμε (20)βολτάρατε (18)βολτάρεις (17)βολτάρετε (18)βολτάρισα (18)βολτάρισε (18)βολτάρουν (19)βολταϊκές (16)βολταϊκής (16)βολταϊκοί (17)βολταϊκού (17)βολταϊκός (16)βολταϊκών (17)βολόγεσος (19)βολόδερνα (21)βομβήσαμε (26)βομβήσατε (24)βομβήσεις (23)βομβήσετε (24)βομβήσουν (25)βομβιστές (23)βομβιστής (23)βομβιστών (24)βομβούσαν (24)βομβούσες (23)βομβυκίου (27)βομβυκίων (28)βομβύκιον (25)βομβώντας (23)βοναπάρτη (17)βοοειδείς (17)βοοειδούς (17)βορβορώδη (27)βορεασμοί (18)βοριαδάκι (20)βοσκάγαμε (21)βοσκάγανε (19)βοσκάγατε (19)βοσκήματα (18)βοσκήσαμε (18)βοσκήσανε (16)βοσκήσατε (16)βοσκήσεις (15)βοσκήσετε (16)βοσκήσεων (18)βοσκήσεως (17)βοσκήσιμα (18)βοσκήσιμε (18)βοσκήσιμη (18)βοσκήσιμο (18)βοσκήσομε (18)βοσκήσουν (17)βοσκοτόπι (17)βοσκούσαν (16)βοσκούσες (15)βοσκότοπε (17)βοσκότοπο (17)βοσκώντας (15)βοσνιακές (15)βοσνιακής (15)βοσνιακοί (16)βοσνιακού (16)βοσνιακός (15)βοσνιακών (16)βοσπόριος (16)βοστίτσας (14)βοστρύχου (24)βοστρύχων (25)βοτάνιζαν (24)βοτάνιζες (23)βοτάνισαν (15)βοτάνισες (14)βοτάνισμα (17)βοτανίζει (24)βοτανίσει (15)βοτανίστε (15)βοτανικές (15)βοτανικής (15)βοτανικοί (16)βοτανικού (16)βοτανικός (15)βοτανικών (16)βοτανιστώ (15)βοτρυωδών (22)βοτρυώδες (19)βοτρυώδης (19)βοτσαλάκι (18)βοττιαιίς (14)βουίζουμε (28)βουίξουμε (28)βουίσουμε (19)βουβάθηκα (33)βουβάθηκε (33)βουβάλους (25)βουβάναμε (25)βουβάνατε (23)βουβάνεις (22)βουβάνετε (23)βουβάνουν (24)βουβαίνει (23)βουβαθείς (31)βουβαθούν (32)βουβαλιού (25)βουβαλιών (25)βουβαμάρα (26)βουβαμένα (25)βουβαμένε (25)βουβαμένη (25)βουβαμένο (25)βουβωνικά (26)βουβωνικέ (26)βουβωνική (26)βουβωνικό (26)βουδικούς (19)βουδισμού (21)βουδισμός (20)βουδιστές (18)βουδιστής (18)βουδιστών (19)βουδούρης (19)βουκέντρα (18)βουκολικά (20)βουκολικέ (20)βουκολική (20)βουκολικό (20)βουκόλους (19)βουλήθηκα (28)βουλήθηκε (28)βουλήσεις (17)βουλήσεων (20)βουλήσεως (19)βουλήσεών (17)βουλήσεώς (16)βουλγάρες (21)βουλγάρου (23)βουλγάρων (24)βουλγαρία (22)βουλευτές (18)βουλευτής (18)βουλευτεί (19)βουλευτού (19)βουλευτών (19)βουληθείς (26)βουληθούν (27)βουλητικά (19)βουλητικέ (19)βουλητική (19)βουλητικό (19)βουλιάζει (27)βουλιάξει (27)βουλιάξτε (27)βουλιέμαι (20)βουλιμίας (19)βουλιμίες (19)βουλιμιών (20)βουλοκέρι (20)βουλωθείς (28)βουλωθούν (29)βουλωμένα (22)βουλωμένε (22)βουλωμένη (22)βουλωμένο (22)βουλόμουν (21)βουλόσουν (19)βουλότανε (18)βουλώθηκα (28)βουλώθηκε (28)βουλώματα (20)βουλώναμε (20)βουλώνατε (18)βουλώνεις (17)βουλώνετε (18)βουλώνουν (19)βουλώσαμε (20)βουλώσατε (18)βουλώσεις (17)βουλώσετε (18)βουλώσουν (19)βουνίσιας (15)βουνίσιες (15)βουνίσιοι (16)βουνίσιος (15)βουνίσιου (17)βουνίσιων (18)βουναλάκι (19)βουνώδεις (18)βουνώδους (19)βουπρόπιο (19)βουρβόνοι (24)βουρβόνων (26)βουρκωθεί (29)βουρκώνει (18)βουρκώσει (18)βουρκώστε (18)βουρλίζει (28)βουρλίσει (19)βουρλίσου (20)βουρλίστε (19)βουρλισιά (19)βουρλιστώ (19)βουρνάζος (25)βουρτσάκι (18)βουρτσίζω (28)βουρτσίσω (19)βουρτσιάς (16)βουρτσιές (16)βουρτσιών (17)βουσμάνοι (18)βουστάσια (16)βουστάσιο (16)βουτάγαμε (21)βουτάγανε (19)βουτάγατε (19)βουτήματα (18)βουτήξαμε (27)βουτήξανε (25)βουτήξατε (25)βουτήξεις (24)βουτήξετε (25)βουτήξομε (27)βουτήξουν (26)βουτανίου (17)βουτημένο (18)βουτηχτές (22)βουτηχτής (22)βουτηχτεί (23)βουτηχτοί (23)βουτηχτού (23)βουτηχτός (22)βουτηχτών (23)βουτιέμαι (18)βουτιέσαι (16)βουτιέστε (16)βουτιέται (16)βουτιόταν (16)βουτούσαν (16)βουτούσες (15)βουτροφία (24)βουτρόφος (23)βουτσαράς (16)βουτσινάς (15)βουτυράτα (18)βουτυράτε (18)βουτυράτη (18)βουτυράτο (18)βουτυρίλα (20)βουτυρικά (19)βουτυρικέ (19)βουτυρική (19)βουτυρικό (19)βουτυρώνω (20)βουτυρώσω (20)βουτύρωνα (19)βουτύρωνε (19)βουτύρωσα (19)βουτύρωσε (19)βουτώντας (15)βοϊβοδίνα (24)βοϊδάμαξα (28)βοϊδίσιας (16)βοϊδίσιες (16)βοϊδίσιοι (17)βοϊδίσιος (16)βοϊδίσιου (18)βοϊδίσιων (19)βοϊδολάτη (19)βοϊδόμυγα (23)βούβαιναν (22)βούβαινες (21)βούβαλους (24)βούθουλας (26)βούλγαρης (20)βούλγαρις (20)βούλγαροι (21)βούλγαρος (20)βούλγαρου (22)βούλιαγμα (22)βούλιαζαν (26)βούλιαζες (25)βούλιαξαν (26)βούλιαξες (25)βούλιασμα (19)βούλονται (17)βούλονταν (17)βούνευρον (17)βούνευρου (18)βούνευρων (19)βούρβαχης (29)βούρδουλα (22)βούρκωναν (19)βούρκωνες (18)βούρκωσαν (19)βούρκωσες (18)βούρλιζαν (27)βούρλιζες (26)βούρλισαν (18)βούρλισες (17)βούρλισμα (20)βούρτσιζα (25)βούρτσιζε (25)βούρτσισα (16)βούρτσισε (16)βράβευσαν (24)βράβευσες (23)βράβευσης (23)βράβευσις (23)βράδιαζαν (28)βράδιαζες (27)βράδιασαν (19)βράδιασες (18)βράδιασμα (21)βράδυνσις (19)βράζονται (25)βράζονταν (25)βράζοντας (24)βράστηκαν (17)βράστηκες (16)βράχνιασα (23)βράχνιασε (23)βράχυνσης (23)βράχυνσις (23)βρέγματος (20)βρέχοντάς (21)βρέχονται (23)βρέχονταν (23)βρέχοντας (22)βρίζοντάς (23)βρίζονται (25)βρίζονταν (25)βρίζοντας (24)βρίσκεσαι (17)βρίσκεσθε (26)βρίσκεστε (17)βρίσκεται (17)βρίσκομαι (19)βρίσκουμε (20)βρίσκουνε (18)βρίστηκαν (17)βρίστηκες (16)βραβευθεί (33)βραβευτής (23)βραβευτεί (24)βραβεύαμε (25)βραβεύατε (23)βραβεύεις (22)βραβεύετε (23)βραβεύουν (24)βραβεύσει (23)βραβεύστε (23)βραγχίδες (28)βραδιάζει (28)βραδιάσει (19)βραδιαστώ (19)βραδινούς (18)βραδυκαής (20)βραδυπορώ (22)βραδύναμε (21)βραδύνατε (19)βραδύνεις (18)βραδύνετε (19)βραδύνοια (19)βραδύνουν (20)βραδύνους (19)βραδύτατα (19)βραδύτατε (19)βραδύτατη (19)βραδύτατο (19)βραδύτερα (20)βραδύτερε (20)βραδύτερη (20)βραδύτερο (20)βραδύτητά (18)βραδύτητα (19)βραζιλίας (26)βραζόμουν (28)βραζόσουν (26)βρακοζώνα (26)βρακοφόρα (25)βρακοφόρε (25)βρακοφόρο (25)βρακωθείς (27)βρακωθούν (28)βρακωμένα (21)βρακωμένε (21)βρακωμένη (21)βρακωμένο (21)βρακώθηκα (27)βρακώθηκε (27)βρασίματα (18)βρασμένες (17)βρασμένης (17)βρασμένοι (18)βρασμένος (17)βρασμένου (19)βρασμένων (20)βραστήρας (16)βραστήρες (16)βραστήρων (19)βραστείτε (16)βραστερές (16)βραστερής (16)βραστεροί (17)βραστερού (17)βραστερός (16)βραστερών (17)βραστούμε (18)βρατσάνος (15)βρατσέρας (16)βρατσέρες (16)βραχήκαμε (26)βραχήκανε (24)βραχήκατε (24)βραχίονας (22)βραχίονες (22)βραχίωνας (24)βραχιόλια (25)βραχιόνων (25)βραχμάνοι (25)βραχμάνος (24)βραχμάνου (26)βραχμάνων (27)βραχνάδας (25)βραχνάδες (25)βραχνάδων (28)βραχνιάζω (34)βραχονήσι (23)βραχοτόπι (24)βραχυλογώ (29)βραχυνθεί (33)βραχότοπε (24)βραχότοπο (24)βραχύβιας (29)βραχύβιες (29)βραχύβιοι (30)βραχύβιος (29)βραχύβιου (31)βραχύβιων (32)βραχύλογα (28)βραχύλογε (28)βραχύλογη (28)βραχύλογο (28)βραχύσωμα (27)βραχύσωμε (27)βραχύσωμη (27)βραχύσωμο (27)βραχύτατη (23)βραχύτερη (24)βραχύτερο (24)βραχύτητα (23)βραχώδεις (25)βραχώδους (26)βραχώματά (24)βραχώματα (25)βρεγμάτων (23)βρεγμένος (20)βρεγμένου (22)βρεγμένων (23)βρεθήκαμε (28)βρεθήκανε (26)βρεθήκατε (26)βρεξίματα (27)βρεσίματα (18)βρεσθένης (24)βρετανίας (15)βρετανίδα (19)βρετανικά (17)βρετανικέ (17)βρετανική (17)βρετανικό (17)βρετανούς (15)βρετονικά (17)βρετονικέ (17)βρετονική (17)βρετονικό (17)βρεττάκος (16)βρεφικούς (23)βρεφοδόχο (33)βρεφοζυγό (36)βρεφοκομώ (26)βρεφοκόμε (26)βρεφοκόμο (26)βρεχάμενα (25)βρεχτούρα (24)βρεχόμουν (26)βρεχόσουν (24)βρεχότανε (23)βριζόμουν (28)βριζόσουν (26)βρικόλακα (20)βριλήσσια (18)βρισίματα (18)βρισκόταν (17)βριστείτε (16)βριστούμε (18)βρογχικές (26)βρογχικής (26)βρογχικοί (27)βρογχικού (27)βρογχικός (26)βρογχικών (27)βρομίζαμε (29)βρομίζατε (27)βρομίζεις (26)βρομίζετε (27)βρομίζουν (28)βρομίσαμε (20)βρομίσατε (18)βρομίσεις (17)βρομίσετε (18)βρομίσουν (19)βρομερούς (18)βρομιάρας (18)βρομιάρες (18)βρομιάρης (18)βρομιστεί (18)βρομοκοπώ (20)βρομονέρι (19)βρομούσας (17)βρομούσες (17)βρομόλογα (23)βρομόλογο (23)βρομόνερα (19)βρομόνερο (19)βρομόξυλα (30)βρομόξυλο (30)βρομύλους (20)βροντήξει (25)βροντήξτε (25)βροντήσει (16)βροντερές (16)βροντερής (16)βροντεροί (17)βροντερού (17)βροντερός (16)βροντερών (17)βροντούμε (18)βροντούνε (16)βροντούσα (16)βροντούσε (16)βροντωδών (21)βροντωδώς (20)βροντώδες (18)βροντώδης (18)βροχερούς (23)βροχιστής (22)βροχόνερα (24)βροχόνερο (24)βρυέννιος (16)βρυξέλλες (29)βρυξελλών (30)βρυοειδής (19)βρυσομάνα (19)βρυσούλας (18)βρυχήθηκα (34)βρυχήθηκε (34)βρυχηθείς (32)βρυχηθμοί (35)βρυχηθμού (35)βρυχηθμός (34)βρυχηθμών (35)βρυχηθούν (33)βρυχημένα (26)βρυχημένε (26)βρυχημένη (26)βρυχημένο (26)βρυχιέμαι (26)βρυχώνται (24)βρυόφυτων (27)βρωμίσουν (21)βρωμερούς (20)βρωμιάρες (20)βρόμικους (19)βρόνταγαν (19)βρόνταγες (18)βρόντηξαν (25)βρόντηξες (24)βρόχινους (23)βρώμικους (19)βρώσιμους (18)βυζάγματα (30)βυζάντιον (25)βυζάντιος (24)βυζάξουμε (37)βυζάξουνε (35)βυζαίναμε (27)βυζαίνανε (25)βυζαίνατε (25)βυζαίνεις (24)βυζαίνετε (25)βυζαίνομε (27)βυζαίνουν (26)βυζαγμένο (30)βυζαντίου (26)βυζαντινά (25)βυζαντινέ (25)βυζαντινή (25)βυζαντινό (25)βυθίζεσαι (34)βυθίζεστε (34)βυθίζεται (34)βυθίζομαι (36)βυθίζουμε (37)βυθίζουνε (35)βυθίσθηκε (35)βυθίσματα (27)βυθίσουμε (28)βυθίσουνε (26)βυθίστηκα (26)βυθίστηκε (26)βυθιζόταν (34)βυθισθούν (34)βυθισμένα (27)βυθισμένε (27)βυθισμένη (27)βυθισμένο (27)βυθιστείς (24)βυθιστούν (25)βυθοκόροι (27)βυθοκόρος (26)βυθοκόρου (28)βυθοκόρων (29)βυθομετρώ (28)βυθοσκοπώ (27)βυθούλκας (27)βυθόμετρο (28)βυρσοδέψη (29)βυρσόδεψε (29)βυρσώματα (19)βυσμάτωνα (20)βυσμάτωνε (20)βυσμάτωσα (20)βυσμάτωσε (20)βυσματώνω (20)βυσματώσω (20)βυσσινάδα (19)βυσσινιάς (15)βυσσινιές (15)βυσσινιοί (16)βυσσινιού (16)βυσσινιών (16)βυσσοδομώ (21)βυτιοφόρα (24)βυτιοφόρο (24)βωμοειδής (21)βωμολοχία (28)βωμολοχεί (28)βωμολόχοι (28)βωμολόχος (27)βωμολόχου (29)βωμολόχων (30)βωξιτικός (26)βόλεϊμπολ (21)βόσκοντας (15)βόστρυχοι (24)βόστρυχος (23)βύρσινους (16)βύσσινους (15)