Γ 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Γ (1947)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

γάγγραινας (18)γαβαθωτούς (29)γαβγίζουμε (34)γαβγίσματα (24)γαβγίσουμε (25)γαβριηλίδη (25)γαγγλιακές (20)γαγγλιακής (20)γαγγλιακοί (21)γαγγλιακού (21)γαγγλιακός (20)γαγγλιακών (21)γαζετατζής (29)γαζωθήκαμε (35)γαζωθήκατε (33)γαζωμένους (25)γαζωνόμουν (26)γαζωνόσουν (24)γαζώνονται (21)γαζώνονταν (21)γαζώνοντας (20)γαιάνθρακα (23)γαιοκτήμων (17)γαιοκτησία (13)γαιότοιχος (18)γαλάκτιζαν (24)γαλάκτιζες (23)γαλάκτισαν (15)γαλάκτισες (14)γαλίφικους (22)γαλαδερφός (24)γαλαζωπούς (25)γαλαθηνούς (22)γαλακτίζει (24)γαλακτίσει (15)γαλακτίστε (15)γαλακτερές (15)γαλακτερής (15)γαλακτεροί (16)γαλακτερού (16)γαλακτερός (15)γαλακτερών (16)γαλακτικές (15)γαλακτικής (15)γαλακτικοί (16)γαλακτικού (16)γαλακτικός (15)γαλακτικών (16)γαλακτούχα (22)γαλακτούχε (22)γαλακτούχο (22)γαλακτωδών (20)γαλακτώδες (17)γαλακτώδης (17)γαλανομάτα (16)γαλανομάτη (16)γαλαντομία (16)γαλαντόμοι (16)γαλαντόμος (15)γαλαντόμου (17)γαλαντόμων (18)γαλανότατα (14)γαλανότατε (14)γαλανότατη (14)γαλανότατο (14)γαλανότερα (15)γαλανότερε (15)γαλανότερη (15)γαλανότερο (15)γαλαξιακές (23)γαλαξιακής (23)γαλαξιακοί (24)γαλαξιακού (24)γαλαξιακός (23)γαλαξιακών (24)γαλαξιδιού (26)γαλατάδικα (18)γαλατάδικο (18)γαλατερούς (14)γαλατιέρας (14)γαλατιέρες (14)γαλατικούς (14)γαλατούδες (16)γαλατούδων (19)γαλατόπιτα (15)γαλβάνιζαν (30)γαλβάνιζες (29)γαλβάνισαν (21)γαλβάνισες (20)γαλβάνισις (20)γαλβανίζει (30)γαλβανίσει (21)γαλβανίσου (22)γαλβανίστε (21)γαλβανικές (21)γαλβανικής (21)γαλβανικοί (22)γαλβανικού (22)γαλβανικός (21)γαλβανικών (22)γαλβανισμό (23)γαλβανιστώ (21)γαληνέματα (16)γαληνεμένη (16)γαληνεμένο (16)γαληνευτής (14)γαληνεύουν (15)γαληνότατα (14)γαληνότατε (14)γαληνότατη (14)γαληνότατο (14)γαληνότητα (14)γαλιάντρας (14)γαλιάντρες (14)γαλιοντζής (22)γαλλισμούς (17)γαλλομαθές (26)γαλλομαθής (26)γαλλομαθών (27)γαλλομανής (17)γαλλοφιλία (25)γαλλόφιλες (24)γαλλόφιλης (24)γαλλόφιλοι (25)γαλλόφιλος (24)γαλλόφιλου (26)γαλλόφιλων (27)γαλλόφωνες (24)γαλλόφωνης (24)γαλλόφωνοι (25)γαλλόφωνος (24)γαλλόφωνου (26)γαλλόφωνων (27)γαλοπούλας (16)γαλοπούλες (16)γαλουχήσει (22)γαλουχήσου (23)γαλουχήστε (22)γαλουχείτε (22)γαλουχηθεί (31)γαλουχούμε (24)γαλουχούσα (22)γαλουχούσε (22)γαλούχησαν (21)γαλούχησες (20)γαλούχησης (20)γαλούχησις (20)γαλόπουλου (19)γαλόπουλων (20)γαμηθήκαμε (26)γαμηθήκατε (24)γαμημένους (16)γαμιούνται (14)γαμιόμαστε (16)γαμιόμουνα (17)γαμιόσουνα (15)γαμπρίζαμε (27)γαμπρίζατε (25)γαμπρίζεις (24)γαμπρίζετε (25)γαμπρίζουν (26)γαμπρίσαμε (18)γαμπρίσατε (16)γαμπρίσεις (15)γαμπρίσετε (16)γαμπρίσουν (17)γαμπριλίκι (19)γαμψότατες (22)γαμψότατης (22)γαμψότατοι (23)γαμψότατος (22)γαμψότατου (24)γαμψότατων (25)γαμψότερες (23)γαμψότερης (23)γαμψότεροι (24)γαμψότερος (23)γαμψότερου (25)γαμψότερων (26)γαμψώνυχες (30)γαμψώνυχης (30)γαμψώνυχοι (31)γαμψώνυχος (30)γαμψώνυχου (32)γαμψώνυχων (33)γαντζωθείς (31)γαντζωθούν (32)γαντζωμένα (25)γαντζωμένε (25)γαντζωμένη (25)γαντζωμένο (25)γαντζωτούς (22)γαντζώθηκα (31)γαντζώθηκε (31)γαντζώματα (23)γαντζώναμε (23)γαντζώνατε (21)γαντζώνεις (20)γαντζώνετε (21)γαντζώνουν (22)γαντζώσαμε (23)γαντζώσατε (21)γαντζώσεις (20)γαντζώσετε (21)γαντζώσουν (22)γανωθήκαμε (26)γανωθήκατε (24)γανωμένους (16)γανωνόμουν (17)γανωνόσουν (15)γανώνονται (12)γανώνονταν (12)γανώνοντας (11)γαργάλαγαν (21)γαργάλαγες (20)γαργάλευαν (19)γαργάλευες (18)γαργάλεψαν (27)γαργάλεψες (26)γαργάλησαν (18)γαργάλησες (17)γαργάλιζαν (27)γαργάλιζες (26)γαργάλισαν (18)γαργάλισες (17)γαργάλισμα (20)γαργάριζαν (26)γαργάριζες (25)γαργάρισαν (17)γαργάρισες (16)γαργάρισμα (19)γαργήττιος (15)γαργαλέψει (27)γαργαλέψου (28)γαργαλέψτε (27)γαργαλήσει (18)γαργαλήσου (19)γαργαλήστε (18)γαργαλίζει (27)γαργαλίσει (18)γαργαλίσου (19)γαργαλίστε (18)γαργαλεύει (18)γαργαληθεί (27)γαργαλητού (18)γαργαλητών (18)γαργαλιστώ (18)γαργαλούμε (20)γαργαλούσα (18)γαργαλούσε (18)γαργαρέττα (17)γαργαρίζει (26)γαργαρίσει (17)γαργαρίστε (17)γαργαριστά (17)γαργαριστέ (17)γαργαριστή (17)γαργαριστό (17)γαρδούμπας (18)γαρδούμπες (18)γαριάσματα (15)γαριασμένο (15)γαριβάλδης (24)γαριφαλιάς (21)γαριφαλιές (21)γαριφαλιών (22)γαρμπόζους (25)γαρνίρεσαι (14)γαρνίρεστε (14)γαρνίρεται (14)γαρνίρισμα (16)γαρνίρομαι (16)γαρνίρουμε (17)γαρνιρόταν (14)γαρνιτούρα (14)γαρύφαλλων (26)γασμούλους (16)γαστρίτιδα (16)γαστραλγία (18)γαστρικούς (13)γαστρονόμε (15)γαστρονόμο (15)γατζωμένοι (25)γατοτροφών (20)γατόπαρδοι (17)γατόπαρδος (16)γατόπαρδων (19)γαυγαμήλων (22)γαϊδουράκι (17)γαϊδουριάς (15)γαϊδουριές (15)γαϊδουρινά (16)γαϊδουρινέ (16)γαϊδουρινή (16)γαϊδουρινό (16)γαϊδουριού (16)γαϊδουριών (16)γαϊτανάκια (12)γδέρνονται (16)γδέρνονταν (16)γδέρνοντας (15)γδαρθήκαμε (28)γδαρθήκανε (26)γδαρθήκατε (26)γδαρμένους (18)γδαρσίματα (18)γδερνόμουν (19)γδερνόσουν (17)γδερνότανε (16)γδικιωμούς (19)γδυνόμαστε (18)γδυνόμουνα (19)γδυνόντανε (16)γδυνόσαστε (16)γδυνόσουνα (17)γδυσίματος (17)γδυσιμάτων (20)γεγενημένα (17)γεδρωσηνός (17)γεισωμάτων (18)γεισώματος (13)γειτνίασης (11)γειτνίασις (11)γειτνιάζει (21)γειτονέψει (21)γειτονέψτε (21)γειτονεύει (12)γειτονικές (12)γειτονικής (12)γειτονικοί (13)γειτονικού (13)γειτονικός (12)γειτονικών (13)γειτόνευαν (13)γειτόνευες (12)γειτόνεψαν (21)γειτόνεψες (20)γειτόνισσά (11)γειτόνισσα (12)γειωθήκαμε (26)γειωθήκατε (24)γειωμένους (16)γειωνόμουν (17)γειωνόσουν (15)γειώνονται (12)γειώνονταν (12)γειώνοντας (11)γελάσματος (15)γελάστηκαν (15)γελάστηκες (14)γελαδίσιας (16)γελαδίσιες (16)γελαδίσιοι (17)γελαδίσιος (16)γελαδίσιου (18)γελαδίσιων (19)γελαδινούς (16)γελασμάτων (18)γελασμένες (15)γελασμένης (15)γελασμένοι (16)γελασμένος (15)γελασμένου (17)γελασμένων (18)γελαστήκαν (15)γελαστείτε (14)γελαστικές (14)γελαστικής (14)γελαστικοί (15)γελαστικού (15)γελαστικός (14)γελαστικών (15)γελαστούμε (16)γελαστούνε (14)γελιούνται (14)γελιούνταν (14)γελιόμαστε (16)γελιόμουνα (17)γελιόντανε (14)γελιόσαστε (14)γελιόσουνα (15)γελοιοποιώ (15)γελοιότητα (14)γελοιώδεις (16)γελοιώδους (17)γελωτοποιέ (17)γελωτοποιό (17)γεμίζοντάς (21)γεμίζονται (23)γεμίζονταν (23)γεμίζοντας (22)γεμίσματος (15)γεμίστηκαν (15)γεμίστηκες (14)γεμιζόμουν (26)γεμιζόσουν (24)γεμισμάτων (18)γεμισμένες (15)γεμισμένης (15)γεμισμένοι (16)γεμισμένος (15)γεμισμένου (17)γεμισμένων (18)γεμιστήρας (14)γεμιστήρες (14)γεμιστήρων (17)γεμιστείτε (14)γεμιστούμε (16)γεμιτζήδες (25)γενέθλιους (23)γενέτειράς (11)γενέτειρές (11)γενέτειρας (12)γενέτειρες (12)γενίκευσαν (14)γενίκευσες (13)γενίκευσης (13)γενίκευσις (13)γενίτσαροι (13)γενίτσαρος (12)γενεαλογία (17)γενειοφόρα (20)γενειοφόρε (20)γενειοφόρο (20)γενετήσιας (11)γενετήσιες (11)γενετήσιοι (12)γενετήσιος (11)γενετήσιου (13)γενετήσιων (14)γενετειρών (13)γενετησίου (13)γενετικούς (12)γενετιστές (11)γενετιστής (11)γενετιστών (12)γενικευθεί (23)γενικευτεί (14)γενικεύαμε (15)γενικεύατε (13)γενικεύεις (12)γενικεύετε (13)γενικεύουν (14)γενικεύσει (13)γενικεύσου (14)γενικεύστε (13)γενικολογώ (18)γενικολόγο (18)γενικόλογα (18)γενικόλογε (18)γενικόλογη (18)γενικόλογο (18)γενικότατα (13)γενικότατε (13)γενικότατη (13)γενικότατο (13)γενικότερα (14)γενικότερε (14)γενικότερη (14)γενικότερο (14)γενικότητά (12)γενικότητα (13)γενιτσάρου (14)γενιτσάρων (15)γεννάδειος (14)γεννήθηκαν (22)γεννήθηκες (21)γεννήματος (13)γεννήσουμε (15)γεννήσουνε (13)γεννήτορές (11)γεννήτορας (12)γεννήτορες (12)γεννήτριας (12)γεννήτριες (12)γενναδείου (16)γενναιότης (11)γεννηθέντα (21)γεννηθήκαν (22)γεννηθείσα (21)γεννηθείτε (21)γεννηθούμε (23)γεννηθούνε (21)γεννημάτων (16)γεννημένες (13)γεννημένης (13)γεννημένοι (14)γεννημένος (13)γεννημένου (15)γεννημένων (16)γεννηματάς (13)γεννησαρέτ (13)γεννησιμιά (14)γεννησιμιό (14)γεννητικές (12)γεννητικής (12)γεννητικοί (13)γεννητικού (13)γεννητικός (12)γεννητικών (13)γεννητριών (13)γεννητόρων (15)γεννιόμουν (15)γεννιόνται (12)γεννιόνταν (12)γεννιόσουν (13)γεννιότανε (12)γεννοβολάν (21)γεννοβολάς (20)γεννοβολάω (23)γεννούνται (12)γεννούσαμε (14)γεννούσανε (12)γεννούσατε (12)γενοβέζικα (29)γενοβέζικε (29)γενοβέζικη (29)γενοβέζικο (29)γενοκτονία (13)γενομένους (14)γενόμενους (14)γεράσματος (14)γερακίσιας (13)γερακίσιες (13)γερακίσιοι (14)γερακίσιος (13)γερακίσιου (15)γερακίσιων (16)γερανοφόρα (21)γερανοφόρε (21)γερανοφόρο (21)γερασιμίδη (18)γερασμάτων (17)γερασμένες (14)γερασμένης (14)γερασμένοι (15)γερασμένος (14)γερασμένου (16)γερασμένων (17)γερμανίδας (17)γερμανίδες (17)γερμανίδων (20)γερμανικές (15)γερμανικής (15)γερμανικοί (16)γερμανικού (16)γερμανικός (15)γερμανικών (16)γερμανισμέ (17)γερμανισμό (17)γερνούσαμε (15)γερνούσανε (13)γερνούσατε (13)γεροδεμένα (18)γεροδεμένε (18)γεροδεμένη (18)γεροδεμένο (18)γεροκομάει (16)γεροκομάμε (18)γεροκομάτε (16)γεροκομήσω (18)γεροκομείο (16)γεροκομηθώ (25)γεροκομούν (16)γεροκόμαγα (19)γεροκόμαγε (19)γεροκόμησα (16)γεροκόμησε (16)γερολυμάτο (18)γεροντάκια (14)γεροντάκος (13)γεροντίαση (13)γεροντικές (13)γεροντικής (13)γεροντικοί (14)γεροντικού (14)γεροντικός (13)γεροντικών (14)γεροντισμέ (15)γεροντισμό (15)γεροξούρας (22)γεροξούρης (22)γερουλάνος (15)γερουνδίου (18)γερουνδίων (19)γερσίματος (14)γερσιμάτων (17)γερωνυμάκη (19)γερόλυκους (17)γερόντισσα (13)γευμάτιζαν (24)γευμάτιζες (23)γευμάτισαν (15)γευμάτισες (14)γευματίζει (24)γευματίσει (15)γευματίστε (15)γευστικούς (13)γευόμασταν (15)γευόσασταν (13)γεφυροειδή (24)γεφυροποιέ (22)γεφυροποιό (22)γεφυρωθείς (31)γεφυρωθούν (32)γεφυρωμένα (25)γεφυρωμένε (25)γεφυρωμένη (25)γεφυρωμένο (25)γεφυρωτικά (24)γεφυρωτικέ (24)γεφυρωτική (24)γεφυρωτικό (24)γεφυρώθηκα (31)γεφυρώθηκε (31)γεφυρώματα (23)γεφυρώναμε (23)γεφυρώνατε (21)γεφυρώνεις (20)γεφυρώνετε (21)γεφυρώνουν (22)γεφυρώσαμε (23)γεφυρώσατε (21)γεφυρώσεις (20)γεφυρώσετε (21)γεφυρώσεων (23)γεφυρώσεως (22)γεφυρώσουν (22)γεωγονικές (17)γεωγονικής (17)γεωγονικοί (18)γεωγονικού (18)γεωγονικός (17)γεωγονικών (18)γεωγράφους (25)γεωγραφίας (24)γεωγραφικά (26)γεωγραφικέ (26)γεωγραφική (26)γεωγραφικό (26)γεωδαισίας (16)γεωδαιτικά (18)γεωδαιτικέ (18)γεωδαιτική (18)γεωδαιτικό (18)γεωθερμίας (25)γεωθερμικά (27)γεωθερμικέ (27)γεωθερμική (27)γεωθερμικό (27)γεωλογικές (19)γεωλογικής (19)γεωλογικοί (20)γεωλογικού (20)γεωλογικός (19)γεωλογικών (20)γεωμέτρηση (17)γεωμαντεία (16)γεωμετρίας (16)γεωμετρίες (16)γεωμετρητά (17)γεωμετρητέ (17)γεωμετρητή (17)γεωμετρητό (17)γεωμετρικά (18)γεωμετρικέ (18)γεωμετρική (18)γεωμετρικό (18)γεωπονικές (15)γεωπονικής (15)γεωπονικοί (16)γεωπονικού (16)γεωπονικός (15)γεωπονικών (16)γεωργήσιμα (20)γεωργήσιμε (20)γεωργήσιμη (20)γεωργήσιμο (20)γεωργιάδης (20)γεωργιανές (17)γεωργιανής (17)γεωργιανοί (18)γεωργιανού (18)γεωργιανός (17)γεωργιανών (18)γεωργικούς (18)γεωστατική (15)γεωτεμάχιο (23)γεωτεχνικά (22)γεωτεχνικέ (22)γεωτεχνική (22)γεωτεχνικό (22)γεωτρήσεις (14)γεωτρήσεων (17)γεωτρήσεως (16)γεωτροπικά (17)γεωτροπικέ (17)γεωτροπική (17)γεωτροπικό (17)γεωτρύπανα (16)γεωτρύπανο (16)γεωφυσικές (22)γεωφυσικής (22)γεωφυσικοί (23)γεωφυσικού (23)γεωφυσικός (22)γεωφυσικών (23)γεωχημείας (22)γεωχημικές (23)γεωχημικής (23)γεωχημικοί (24)γεωχημικού (24)γεωχημικός (23)γεωχημικών (24)γεώθερμους (24)γεώσφαιρας (19)γηθόσυνους (22)γηπεδοποιώ (17)γηπεδούχοι (23)γηπεδούχος (22)γηπεδούχου (24)γηπεδούχων (25)γηράσκοντα (14)γηραιότατα (13)γηραιότατε (13)γηραιότατη (13)γηραιότατο (13)γηραιότερα (14)γηραιότερε (14)γηραιότερη (14)γηραιότερο (14)γηρασμένος (14)γηρασμένου (16)γηρασμένων (17)γηριατρική (15)γηροκομήσω (18)γηροκομίας (15)γηροκομεία (16)γηροκομείο (16)γηροκομηθώ (25)γηροκομικά (17)γηροκομικέ (17)γηροκομική (17)γηροκομικό (17)γηροκομούν (16)γηροκόμησα (16)γηροκόμησε (16)γητεμένους (14)γητευτείτε (13)γητευτούμε (15)γητευόμουν (16)γητευόσουν (14)γητεύονται (12)γητεύονταν (12)γητεύοντας (11)γητεύτηκαν (13)γητεύτηκες (12)γιάκομπσον (16)γιάτρισσας (12)γιάτρισσες (12)γιαβάσικες (19)γιαβάσικης (19)γιαβάσικοι (20)γιαβάσικος (19)γιαβάσικου (21)γιαβάσικων (22)γιαβουκλού (23)γιαγιούλας (16)γιαγιούλες (16)γιαγλίδικα (21)γιαγλίδικε (21)γιαγλίδικη (21)γιαγλίδικο (21)γιακόμπους (16)γιαννιτσών (12)γιαννιώτες (11)γιαννιώτης (11)γιαννούλας (13)γιαννούλης (13)γιαουρτάκι (15)γιαουρτιού (14)γιαουρτιών (14)γιαουρτώνω (16)γιαουρτώσω (16)γιαούρτωμα (17)γιαούρτωνα (15)γιαούρτωνε (15)γιαούρτωσα (15)γιαούρτωσε (15)γιαπρακιού (15)γιαπρακιών (15)γιαπωνέζοι (24)γιαπωνέζος (23)γιαπωνέζων (26)γιαροσλάβε (22)γιασεμένια (14)γιασεμένιε (14)γιασεμένιο (14)γιασουνάρι (14)γιαταγάνια (15)γιατρέματα (15)γιατρέψαμε (24)γιατρέψανε (22)γιατρέψατε (22)γιατρέψεις (21)γιατρέψετε (22)γιατρέψομε (24)γιατρέψουν (23)γιατρεμένα (15)γιατρεμένε (15)γιατρεμένη (15)γιατρεμένο (15)γιατρευτεί (14)γιατρεύαμε (15)γιατρεύανε (13)γιατρεύατε (13)γιατρεύεις (12)γιατρεύετε (13)γιατρεύομε (15)γιατρεύουν (14)γιατροκομώ (16)γιατροσόφι (20)γιαχνίζαμε (30)γιαχνίζατε (28)γιαχνίζεις (27)γιαχνίζετε (28)γιαχνίζουν (29)γιαχνίσαμε (21)γιαχνίσατε (19)γιαχνίσεις (18)γιαχνίσετε (19)γιαχνίσουν (20)γιαχνιστές (18)γιαχνιστής (18)γιαχνιστοί (19)γιαχνιστού (19)γιαχνιστός (18)γιαχνιστών (19)γιγάντευαν (16)γιγάντευες (15)γιγάντεψαν (24)γιγάντεψες (23)γιγάντιους (15)γιγάντισσα (15)γιγάντωναν (17)γιγάντωνες (16)γιγάντωσαν (17)γιγάντωσες (16)γιγάντωσης (16)γιγαντέψει (24)γιγαντέψου (25)γιγαντέψτε (24)γιγαντευτώ (16)γιγαντεύει (15)γιγαντιαία (15)γιγαντιαίε (15)γιγαντιαίο (15)γιγαντισμό (17)γιγαντωθεί (26)γιγαντώδης (17)γιγαντώνει (15)γιγαντώσει (15)γιγαντώσου (16)γιγαντώστε (15)γιδοβοσκοί (23)γιδοβοσκού (23)γιδοβοσκός (22)γιδοβοσκών (23)γιδοτόμαρο (18)γιδόστρατα (16)γινωμένους (16)γινόμασταν (14)γινόσασταν (12)γιομάτιζαν (23)γιομάτιζες (22)γιομάτισαν (14)γιομάτισες (13)γιομίζεσαι (23)γιομίζεστε (23)γιομίζεται (23)γιομίζομαι (25)γιομίζουμε (26)γιομίσουμε (17)γιομίστηκα (15)γιομίστηκε (15)γιοματάρια (15)γιοματίζει (23)γιοματίσει (14)γιοματίστε (14)γιομιζόταν (23)γιομισμένα (16)γιομισμένε (16)γιομισμένη (16)γιομισμένο (16)γιομιστείς (13)γιομιστούν (14)γιομωνόταν (16)γιομώνεσαι (14)γιομώνεστε (14)γιομώνεται (14)γιομώνομαι (16)γιορντάενς (12)γιορντάνια (13)γιορτάζαμε (24)γιορτάζανε (22)γιορτάζατε (22)γιορτάζεις (21)γιορτάζετε (22)γιορτάζομε (24)γιορτάζουν (23)γιορτάσαμε (15)γιορτάσανε (13)γιορτάσατε (13)γιορτάσεις (12)γιορτάσετε (13)γιορτάσομε (15)γιορτάσουν (14)γιορτασθεί (22)γιορτασιού (13)γιορτασιών (13)γιορτασμοί (15)γιορτασμού (15)γιορτασμός (14)γιορτασμών (15)γιορταστής (12)γιορταστεί (13)γιορτερούς (13)γιορτινούς (12)γιουβέτσια (20)γιουβενάλη (22)γιουκαλίλι (18)γιουνιχίρο (21)γιουρούκοι (15)γιουρούσια (14)γιουρσενάρ (15)γιουτλάνδη (18)γιουχάιζαν (29)γιουχάιζες (28)γιουχάισαν (20)γιουχάισες (19)γιουχάισμα (22)γιουχάραμε (23)γιουχάρατε (21)γιουχάρεις (20)γιουχάρετε (21)γιουχάρισε (21)γιουχάρουν (22)γιουχαΐζει (29)γιουχαΐσει (20)γιουχαΐσου (21)γιουχαΐστε (20)γιουχαϊστώ (19)γιρονδίνοι (16)γιωταχήδων (26)γκάγκαρους (18)γκάλμπρεϊθ (27)γκάνγκστερ (18)γκάρντινερ (15)γκάστρωναν (16)γκάστρωνες (15)γκάστρωσαν (16)γκάστρωσες (15)γκέιμπριελ (19)γκέρτρουντ (16)γκίλγκουντ (20)γκαβίζουμε (32)γκαβίσουμε (23)γκαβώνουμε (23)γκαβώσουμε (23)γκαζάδικου (27)γκαζάδικων (28)γκαζίαντεπ (23)γκαζωνόταν (24)γκαζώνεσαι (22)γκαζώνεστε (22)γκαζώνεται (22)γκαζώνομαι (24)γκαζώνουμε (25)γκαζώσουμε (25)γκαλερίστα (16)γκαμπορόνε (17)γκαμπριέλα (19)γκαμπριέλε (19)γκαμπριέλι (19)γκαντεμιάς (14)γκαντεμιές (14)γκαουσιανή (14)γκαρίζουμε (26)γκαρίσματα (16)γκαρίσουμε (17)γκαρδιακές (17)γκαρδιακής (17)γκαρδιακοί (18)γκαρδιακού (18)γκαρδιακός (17)γκαρδιακών (18)γκαρσονιού (14)γκαρσονιών (14)γκαστρωθεί (25)γκαστρώνει (14)γκαστρώσει (14)γκαστρώσου (15)γκαστρώστε (14)γκαφαδόρος (23)γκαφατζούς (28)γκελεστάθη (24)γκεμπελικά (19)γκεμπελικέ (19)γκεμπελική (19)γκεμπελικό (19)γκεοργκίου (19)γκιλοτίνας (14)γκιλοτίνες (14)γκιουβέτσι (21)γκιουλέκας (16)γκλάντστον (15)γκλαζούνοφ (31)γκλιγκόροφ (27)γκολτζήδες (26)γκολτζήδων (29)γκομένιζαν (24)γκομένιζες (23)γκομένισαν (15)γκομένισες (14)γκομενίζει (24)γκομενίσει (15)γκομενίστε (15)γκουλιέλμο (20)γκουντούλα (16)γκούντγιαρ (17)γκρέιντζερ (24)γκρίζαιναν (23)γκρίνιαζαν (23)γκρίνιαζες (22)γκρίνιαξαν (23)γκρίνουϊτς (13)γκραβούρας (21)γκραβούρες (21)γκρεγκουάρ (20)γκρεμίζαμε (27)γκρεμίζανε (25)γκρεμίζατε (25)γκρεμίζεις (24)γκρεμίζετε (25)γκρεμίζομε (27)γκρεμίζουν (26)γκρεμίσαμε (18)γκρεμίσανε (16)γκρεμίσατε (16)γκρεμίσεις (15)γκρεμίσετε (16)γκρεμίσομε (18)γκρεμίσουν (17)γκρεμισθεί (25)γκρεμιστής (15)γκρεμιστεί (16)γκριζάραμε (26)γκριζάρατε (24)γκριζάρεις (23)γκριζάρετε (24)γκριζάρισε (24)γκριζάρουν (25)γκριζωπούς (25)γκριμάτσας (15)γκριμάτσες (15)γκρινιάζει (23)γκρινιάξει (23)γκρινιάρας (14)γκρινιάρες (14)γκρινιάρης (14)γκροτόβσκι (22)γκόλντινγκ (19)γκόλντσμιθ (26)γκόρντιμερ (17)γλίστραγαν (18)γλίστραγες (17)γλίστρησαν (15)γλίστρησες (14)γλαροπούλι (18)γλαρωμένες (18)γλαρωμένης (18)γλαρωμένοι (19)γλαρωμένος (18)γλαρωμένου (20)γλαρωμένων (21)γλαρωνόταν (17)γλαρώματος (16)γλαρώνεσαι (15)γλαρώνεστε (15)γλαρώνεται (15)γλαρώνομαι (17)γλαρώνουμε (18)γλαρώσουμε (18)γλασάρεσαι (15)γλασάρεστε (15)γλασάρεται (15)γλασάρομαι (17)γλασαρόταν (15)γλαυκότητα (16)γλαφυρότης (22)γλαόμορφος (23)γλείφοντάς (19)γλείφονται (21)γλείφονταν (21)γλείφοντας (20)γλείφτηκαν (22)γλείφτηκες (21)γλειμμένες (17)γλειμμένης (17)γλειμμένοι (18)γλειμμένος (17)γλειμμένου (19)γλειμμένων (20)γλειφτείτε (21)γλειφτούμε (23)γλειφόμουν (24)γλειφόσουν (22)γλειψίματά (24)γλειψίματα (25)γλεντάγαμε (19)γλεντάγανε (17)γλεντάγατε (17)γλεντήσαμε (16)γλεντήσανε (14)γλεντήσατε (14)γλεντήσεις (13)γλεντήσετε (14)γλεντήσομε (16)γλεντήσουν (15)γλεντζέδες (25)γλεντζέδων (28)γλεντιστής (13)γλεντοκοπά (16)γλεντοκοπώ (16)γλεντοκόπα (16)γλεντοκόπι (16)γλεντούσαν (14)γλεντούσες (13)γλεντώντας (13)γληνιαίους (14)γλιστερούς (14)γλιστρήσει (15)γλιστρήστε (15)γλιστρίδας (17)γλιστρίδες (17)γλιστρίδων (20)γλιστρούμε (17)γλιστρούνε (15)γλιστρούσα (15)γλιστρούσε (15)γλισχρότης (21)γλιτώνουμε (17)γλιτώνουνε (15)γλιτώσουμε (17)γλιτώσουνε (15)γλουτιαίος (14)γλουτιαίων (17)γλυκάθηκαν (26)γλυκάθηκες (25)γλυκάνισος (15)γλυκάνισου (17)γλυκάνισων (18)γλυκάνουμε (19)γλυκάνσεις (15)γλυκάνσεων (18)γλυκάνσεως (17)γλυκίζουμε (28)γλυκίσματα (18)γλυκίσουμε (19)γλυκαίναμε (18)γλυκαίνατε (16)γλυκαίνεις (15)γλυκαίνετε (16)γλυκαίνουν (17)γλυκαθείτε (25)γλυκαθούμε (27)γλυκαιμίας (17)γλυκαμένες (17)γλυκαμένης (17)γλυκαμένοι (18)γλυκαμένος (17)γλυκαμένου (19)γλυκαμένων (20)γλυκαντικά (17)γλυκαντικέ (17)γλυκαντική (17)γλυκαντικό (17)γλυκερίνης (16)γλυκογόνου (20)γλυκογόνων (21)γλυκομιλάν (20)γλυκομιλάς (19)γλυκομιλάω (22)γλυκοφιλάν (25)γλυκοφιλάς (24)γλυκοφιλάω (27)γλυκόηχους (23)γλυκόθωρος (27)γλυκόλαλες (19)γλυκόλαλης (19)γλυκόλαλοι (20)γλυκόλαλος (19)γλυκόλαλου (21)γλυκόλαλων (22)γλυκόλογου (22)γλυκόλογων (23)γλυκόξινες (24)γλυκόξινης (24)γλυκόξινοι (25)γλυκόξινος (24)γλυκόξινου (26)γλυκόξινων (27)γλυκόπικρα (19)γλυκόπικρε (19)γλυκόπικρη (19)γλυκόπικρο (19)γλυκόπιοτα (17)γλυκόπιοτε (17)γλυκόπιοτη (17)γλυκόπιοτο (17)γλυκόπνοες (16)γλυκόπνοης (16)γλυκόπνοοι (17)γλυκόπνοος (16)γλυκόπνοου (18)γλυκόπνοων (19)γλυκόφωνες (24)γλυκόφωνης (24)γλυκόφωνοι (25)γλυκόφωνος (24)γλυκόφωνου (26)γλυκόφωνων (27)γλυκύηχους (23)γλυκύλαλος (19)γλυκύρριζα (27)γλυκύτατες (15)γλυκύτατης (15)γλυκύτατοι (16)γλυκύτατος (15)γλυκύτατου (17)γλυκύτατων (18)γλυκύτερες (16)γλυκύτερης (16)γλυκύτεροι (17)γλυκύτερος (16)γλυκύτερου (18)γλυκύτερων (19)γλυκύτητας (15)γλυκύφωνες (24)γλυκύφωνης (24)γλυκύφωνοι (25)γλυκύφωνος (24)γλυκύφωνου (26)γλυκύφωνων (27)γλυκώνειας (15)γλυκώνειες (15)γλυκώνειοι (16)γλυκώνειος (15)γλυκώνειου (17)γλυκώνειων (18)γλυπτικούς (16)γλυπτοθήκη (26)γλυτώσουμε (18)γλυφίζουμε (34)γλυφίσουμε (25)γλυφόμαστε (24)γλυφόσαστε (22)γλωσσάριον (17)γλωσσήματα (18)γλωσσίδιον (19)γλωσσίτιδα (19)γλωσσίτσας (15)γλωσσίτσες (15)γλωσσαλγία (21)γλωσσιδιού (19)γλωσσιδιών (19)γλωσσικούς (16)γλωσσοδέτη (19)γλωσσοειδή (19)γλωσσοκοπώ (18)γλωσσολογώ (21)γλωσσολόγε (21)γλωσσολόγο (21)γλωσσομαθή (27)γλωσσοπέδη (20)γλωσσούδες (18)γλωσσούδων (21)γλωσσόφαγα (26)γλωσσώδεις (18)γλωσσώδους (19)γλώσσαλγες (18)γλώσσαλγης (18)γλώσσαλγοι (19)γλώσσαλγος (18)γλώσσαλγου (20)γλώσσαλγων (21)γναφαλωδών (26)γναφαλώδες (23)γναφαλώδης (23)γναφευτική (21)γνεθόμαστε (23)γνεθόσαστε (21)γνεσίματος (13)γνεσιμάτων (16)γνεψίματος (22)γνεψιμάτων (25)γνησιότατο (12)γνησιότερα (13)γνησιότητά (11)γνησιότητα (12)γνοιάζεσαι (21)γνοιάζεστε (21)γνοιάζεται (21)γνοιάζομαι (23)γνοιάστηκα (13)γνοιαζόταν (21)γνοιαστικά (13)γνοιαστικέ (13)γνοιαστική (13)γνοιαστικό (13)γνωμάτευσή (16)γνωμάτευσα (17)γνωμάτευσε (17)γνωμάτευση (17)γνωματεύει (16)γνωματεύσω (18)γνωματεύων (18)γνωμοδοτέω (21)γνωμοδοτεί (19)γνωμοδοτών (19)γνωμοδότες (18)γνωμοδότης (18)γνωμολογία (21)γνωμολόγος (20)γνωρίζεσαι (24)γνωρίζεστε (24)γνωρίζεται (24)γνωρίζομαι (26)γνωρίζοντα (24)γνωρίζουμε (27)γνωρίζουνε (25)γνωρίζουσα (25)γνωρίσθηκε (25)γνωρίσματά (16)γνωρίσματα (17)γνωρίσουμε (18)γνωρίσουνε (16)γνωρίστηκα (16)γνωρίστηκε (16)γνωριζόταν (24)γνωρισθούν (24)γνωρισμένα (17)γνωρισμένε (17)γνωρισμένη (17)γνωρισμένο (17)γνωριστείς (14)γνωριστούν (15)γνωστικούς (14)γνωστοποιώ (15)γνωστότατα (14)γνωστότατε (14)γνωστότατη (14)γνωστότατο (14)γνωστότερα (15)γνωστότερε (15)γνωστότερη (15)γνωστότερο (15)γογγυσμούς (20)γοερότατες (12)γοερότατης (12)γοερότατοι (13)γοερότατος (12)γοερότατου (14)γοερότατων (15)γοερότερες (13)γοερότερης (13)γοερότεροι (14)γοερότερος (13)γοερότερου (15)γοερότερων (16)γοητευθούν (22)γοητευμένα (15)γοητευμένε (15)γοητευμένη (15)γοητευμένο (15)γοητευτείς (12)γοητευτικά (14)γοητευτικέ (14)γοητευτική (14)γοητευτικό (14)γοητευτούν (13)γοητευόταν (13)γοητεύεσαι (12)γοητεύεστε (12)γοητεύεται (12)γοητεύομαι (14)γοητεύουμε (15)γοητεύσαμε (14)γοητεύσατε (12)γοητεύσεις (11)γοητεύσετε (12)γοητεύσουν (13)γοητεύτηκα (13)γοητεύτηκε (13)γοητεύτρια (13)γολιάθειας (22)γολιάθειες (22)γολιάθειοι (23)γολιάθειος (22)γολιάθειου (24)γολιάθειων (25)γομορρηνός (15)γομφωμένος (24)γομφωτήρας (23)γομωμένους (18)γομωνόμουν (19)γομωνόσουν (17)γομώνονται (14)γομώνονταν (14)γομώνοντας (13)γονατίζαμε (23)γονατίζανε (21)γονατίζατε (21)γονατίζεις (20)γονατίζετε (21)γονατίζομε (23)γονατίζουν (22)γονατίσαμε (14)γονατίσανε (12)γονατίσατε (12)γονατίσεις (11)γονατίσετε (12)γονατίσομε (14)γονατίσουν (13)γονατιστές (11)γονατιστής (11)γονατιστοί (12)γονατιστού (12)γονατιστός (11)γονατιστών (12)γονατοειδή (15)γονδολιέρη (18)γονιδιακές (15)γονιδιακής (15)γονιδιακοί (16)γονιδιακού (16)γονιδιακός (15)γονιδιακών (16)γονιμοποιό (15)γονιμοποιώ (15)γονιμότατη (14)γονιμότητά (13)γονιμότητα (14)γονοκτονία (13)γονορροϊκά (14)γονορροϊκέ (14)γονορροϊκή (14)γονορροϊκό (14)γονοτυπικά (15)γονοτυπικέ (15)γονοτυπική (15)γονοτυπικό (15)γονυκαμπής (16)γονυκλινές (15)γονυκλινής (15)γονυκλινών (16)γονυκλινώς (15)γονυκλισία (16)γονυπέτησα (14)γονυπέτηση (14)γονυπετείς (13)γονυπετεις (14)γονυπετούς (13)γονόκοκκος (14)γονότυπους (14)γοργίειους (16)γοργοπερνώ (18)γοργοτήτων (18)γοργόνειας (15)γοργόνειες (15)γοργόνειοι (16)γοργόνειος (15)γοργόνειου (17)γοργόνειων (18)γοργόπαιζε (26)γοργότατες (15)γοργότατης (15)γοργότατοι (16)γοργότατος (15)γοργότατου (17)γοργότατων (18)γοργότερες (16)γοργότερης (16)γοργότεροι (17)γοργότερος (16)γοργότερου (18)γοργότερων (19)γοργότητας (15)γοργότητες (15)γοργόφτερα (24)γοργόφτερε (24)γοργόφτερη (24)γοργόφτερο (24)γοτθικισμό (24)γουάιλντερ (16)γουάιτχεντ (20)γουέμπστερ (17)γουίνγουντ (17)γουίνσλοου (16)γουίντμαρκ (17)γουατεμάλα (17)γουβωμάτων (26)γουβώματος (21)γουδοχέρια (24)γουλανδρής (18)γουλιέλμος (18)γουλιέλμου (20)γουλιανούς (14)γουμένισσα (15)γουναράδες (16)γουναράδων (19)γουναρικού (15)γουναρικών (15)γουνοποιία (14)γουνοποιοί (14)γουνοποιών (14)γουνοφόρων (23)γουρλίδικα (20)γουρλίδικε (20)γουρλίδικη (20)γουρλίδικο (20)γουρλομάτα (18)γουρλομάτη (18)γουρλούδες (18)γουρλούδων (21)γουρλωμένα (20)γουρλωμένε (20)γουρλωμένη (20)γουρλωμένο (20)γουρλωτούς (17)γουρλώναμε (18)γουρλώνατε (16)γουρλώνεις (15)γουρλώνετε (16)γουρλώνουν (17)γουρλώσαμε (18)γουρλώσατε (16)γουρλώσεις (15)γουρλώσετε (16)γουρλώσουν (17)γουρουνάκι (16)γουρουνιού (15)γουρουνιών (15)γουρσουζιά (24)γουρσούζας (22)γουρσούζες (22)γουρσούζης (22)γουστάραμε (16)γουστάρανε (14)γουστάρατε (14)γουστάρεις (13)γουστάρετε (14)γουστάριζα (23)γουστάριζε (23)γουστάρισα (14)γουστάρισε (14)γουστάρομε (16)γουστάρουν (15)γουστόζικα (23)γουστόζικε (23)γουστόζικη (23)γουστόζικο (23)γουστόζους (22)γουταπέρκα (16)γουόργουικ (19)γραικικούς (14)γραικύλους (16)γραμμάριον (18)γραμμάριων (20)γραμμάτιζα (26)γραμμάτιζε (26)γραμμάτιον (17)γραμμάτισα (17)γραμμάτισε (17)γραμμάτιων (19)γραμμένους (17)γραμμαρίου (19)γραμμαρίων (20)γραμματέας (16)γραμματέων (19)γραμματέως (18)γραμματίζω (28)γραμματίου (18)γραμματίσω (19)γραμματίων (19)γραμματεία (17)γραμματείς (16)γραμματεύς (16)γραμματεύω (19)γραμματικά (18)γραμματικέ (18)γραμματική (18)γραμματικό (18)γραμμικούς (17)γραμμοειδή (20)γραμμοσκιά (18)γραμμούλες (18)γραμμωτούς (18)γραμμόφωνα (26)γραμμόφωνο (26)γρανίτινες (12)γρανίτινης (12)γρανίτινοι (13)γρανίτινος (12)γρανίτινου (14)γρανίτινων (15)γρανιτένια (13)γρανιτένιε (13)γρανιτένιο (13)γρανιτικές (13)γρανιτικής (13)γρανιτικοί (14)γρανιτικού (14)γρανιτικός (13)γρανιτικών (14)γρανιτωδών (18)γρανιτώδες (15)γρανιτώδης (15)γραπωθείτε (25)γραπωθούμε (27)γραπωμάτων (20)γραπωμένες (17)γραπωμένης (17)γραπωμένοι (18)γραπωμένος (17)γραπωμένου (19)γραπωμένων (20)γραπωνόταν (16)γραπώθηκαν (24)γραπώθηκες (23)γραπώματος (15)γραπώνεσαι (14)γραπώνεστε (14)γραπώνεται (14)γραπώνομαι (16)γραπώνουμε (17)γραπώσουμε (17)γρασάρεσαι (14)γρασάρεστε (14)γρασάρεται (14)γρασάρισμα (16)γρασάρομαι (16)γρασάρουμε (17)γρασαδόροι (17)γρασαδόρος (16)γρασαδόρου (18)γρασαδόρων (19)γρασαρόταν (14)γρασωνόταν (15)γρασώνεσαι (13)γρασώνεστε (13)γρασώνεται (13)γρασώνομαι (15)γρατζουνάν (23)γρατζουνάς (22)γρατζουνάω (25)γρατζουνιά (23)γρατσουνιά (14)γραφήματος (21)γραφίστικα (21)γραφίστικε (21)γραφίστικη (21)γραφίστικο (21)γραφίστρια (21)γραφειάκια (21)γραφειακές (20)γραφειακής (20)γραφειακοί (21)γραφειακού (21)γραφειακός (20)γραφειακών (21)γραφημάτων (24)γραφικότης (20)γραφιστικά (21)γραφιστική (21)γραφιτικές (20)γραφιτικής (20)γραφιτικοί (21)γραφιτικού (21)γραφιτικός (20)γραφιτικών (21)γραφολογία (25)γραφολόγοι (25)γραφολόγος (24)γραφολόγου (26)γραφολόγων (27)γραφομανής (21)γραφτήκαμε (23)γραφτήκανε (21)γραφτήκατε (21)γραφόμαστε (22)γραφόμενος (21)γραφόμουνα (23)γραφόντανε (20)γραφόσαστε (20)γραφόσουνα (21)γραψίματος (23)γραψιμάτων (26)γραόμορφες (22)γραόμορφης (22)γραόμορφοι (23)γραόμορφος (22)γραόμορφου (24)γραόμορφων (25)γρεβενίτης (19)γρεναδιέρε (17)γρεναδιέρο (17)γρηγοράδας (19)γρηγορήσει (17)γρηγορήστε (17)γρηγορείτε (17)γρηγορεύει (17)γρηγοριανά (17)γρηγοριανέ (17)γρηγοριανή (17)γρηγοριανό (17)γρηγορούμε (19)γρηγορούσα (17)γρηγορούσε (17)γρηγόρησαν (17)γρηγόρησες (16)γριίστικες (13)γριίστικης (13)γριίστικοι (14)γριίστικος (13)γριίστικου (15)γριίστικων (16)γρικήθηκαν (24)γρικήθηκες (23)γρικήσουμε (17)γρικηθείτε (23)γρικηθούμε (25)γρικημένες (15)γρικημένης (15)γρικημένοι (16)γρικημένος (15)γρικημένου (17)γρικημένων (18)γρικιόμουν (17)γρικιόνταν (14)γρικιόσουν (15)γρικούσαμε (16)γρικούσατε (14)γριπωνόταν (16)γριπώνεσαι (14)γριπώνεστε (14)γριπώνεται (14)γριπώνομαι (16)γριφοειδές (22)γριφοειδής (22)γριφοειδών (23)γροιλανδία (18)γρονθοκοπώ (24)γρουμπούλι (19)γρουσουζιά (24)γρουσούζας (22)γρουσούζες (22)γρουσούζης (22)γρυλίζουμε (28)γρυλίσματα (18)γρυλίσουμε (19)γρυλισμούς (17)γυαλάδικου (20)γυαλάδικων (21)γυαλένιους (15)γυαλίζεσαι (24)γυαλίζεστε (24)γυαλίζεται (24)γυαλίζομαι (26)γυαλίζουμε (27)γυαλίζουνε (25)γυαλίσματα (17)γυαλίσουμε (18)γυαλίσουνε (16)γυαλίστηκα (16)γυαλίστηκε (16)γυαλιζόταν (24)γυαλισμένα (17)γυαλισμένε (17)γυαλισμένη (17)γυαλισμένο (17)γυαλιστήρι (16)γυαλιστείς (14)γυαλιστερά (16)γυαλιστερέ (16)γυαλιστερή (16)γυαλιστερό (16)γυαλιστούν (15)γυαλιστούς (14)γυαλοκοπάν (17)γυαλοκοπάς (16)γυαλοκοπάω (19)γυαλωμάτων (21)γυαλόχαρτα (23)γυαλόχαρτο (23)γυαλώματος (16)γυμνάζεσαι (24)γυμνάζεστε (24)γυμνάζεται (24)γυμνάζομαι (26)γυμνάζουμε (27)γυμνάσθηκε (25)γυμνάσματα (17)γυμνάσουμε (18)γυμνάστηκα (16)γυμνάστηκε (16)γυμνάστρια (16)γυμνίστρια (16)γυμναζόταν (24)γυμνασιακά (16)γυμνασιακέ (16)γυμνασιακή (16)γυμνασιακό (16)γυμνασμένα (17)γυμνασμένε (17)γυμνασμένη (17)γυμνασμένο (17)γυμναστείς (14)γυμναστικά (16)γυμναστικέ (16)γυμναστική (16)γυμναστικό (16)γυμναστούν (15)γυμνωθείτε (26)γυμνωθούμε (28)γυμνωμένες (18)γυμνωμένης (18)γυμνωμένοι (19)γυμνωμένος (18)γυμνωμένου (20)γυμνωμένων (21)γυμνωνόταν (17)γυμνόστηθα (24)γυμνόστηθε (24)γυμνόστηθη (24)γυμνόστηθο (24)γυμνότητάς (13)γυμνότητας (14)γυμνώθηκαν (25)γυμνώθηκες (24)γυμνώνεσαι (15)γυμνώνεστε (15)γυμνώνεται (15)γυμνώνομαι (17)γυμνώνουμε (18)γυμνώσουμε (18)γυναίκειος (13)γυναικάδες (16)γυναικάδων (19)γυναικίσια (14)γυναικίσιε (14)γυναικίσιο (14)γυναικείαν (14)γυναικείας (13)γυναικείες (13)γυναικείοι (14)γυναικείος (13)γυναικείου (15)γυναικείων (16)γυναικολόι (16)γυναικούλα (16)γυναικωδών (19)γυναικωτές (15)γυναικωτής (15)γυναικωτοί (16)γυναικωτού (16)γυναικωτός (15)γυναικωτών (16)γυναικώδες (16)γυναικώδης (16)γυποειδείς (16)γυποειδούς (16)γυρίζονται (23)γυρίζονταν (23)γυρίζοντας (22)γυρίσθηκαν (24)γυρίσματος (15)γυρίστηκαν (15)γυρίστηκες (14)γυρευόμουν (18)γυρευόσουν (16)γυρεύονται (14)γυρεύονταν (14)γυρεύοντας (13)γυριζόμουν (26)γυριζόσουν (24)γυριζότανε (23)γυρισμάτων (18)γυρισμένες (15)γυρισμένης (15)γυρισμένοι (16)γυρισμένος (15)γυρισμένου (17)γυρισμένων (18)γυριστήκαν (15)γυριστείτε (14)γυριστούμε (16)γυριστούνε (14)γυρνούσαμε (16)γυρνούσανε (14)γυρνούσατε (14)γυροβολιάς (22)γυροβολιές (22)γυροβολιών (23)γυρολόγους (19)γυροσκόπια (16)γυροσκόπιο (16)γυροφέρνει (22)γυρωτικούς (16)γυρόφερναν (22)γυφτομήτρο (23)γυφτοπούλα (23)γυφτουριάς (21)γυφτόπουλα (24)γυφτόπουλο (24)γυψαδόρους (26)γυψοειδείς (24)γυψοειδούς (24)γυψοποιείο (23)γυψοσανίδα (25)γυψωνόμουν (27)γυψωνόσουν (25)γυψωρυχείο (33)γυψώνονται (22)γυψώνονταν (22)γωνιάζεσαι (23)γωνιάζεστε (23)γωνιάζεται (23)γωνιάζομαι (25)γωνιάσματα (16)γωνιαζόταν (23)γωνιασμένο (16)γωνιαστούς (13)γωνιοειδής (16)γωνιόλιθος (24)γωνιόμετρα (17)γωνιόμετρο (17)