Γ 7-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Γ (1321)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

γάβγιζα (28)γάβγιζε (28)γάβγισα (19)γάβγισε (19)γάγγλια (17)γάγγλιο (17)γάδειρα (13)γάζωναν (20)γάζωνες (19)γάζωσαν (20)γάζωσες (19)γάιδαρε (13)γάιδαρο (13)γάιδαρό (12)γάλατος (10)γάλλιον (13)γάλλους (13)γάμαγαν (14)γάμαγες (13)γάμησαν (11)γάμησες (10)γάμπιας (11)γάνιασα (9)γάντζοι (18)γάντζος (17)γάντζου (19)γάντζων (20)γάνωναν (11)γάνωνες (10)γάνωσαν (11)γάνωσες (10)γάργαρα (14)γάργαρε (14)γάργαρη (14)γάργαρο (14)γάρνιρα (11)γάρνιρε (11)γάστρας (9)γάστρες (9)γέλαγαν (14)γέλαγες (13)γέλασαν (11)γέλασες (10)γέλασμα (13)γέλλιος (12)γέλτσιν (11)γέλωτες (12)γέμελες (12)γέμελης (12)γέμελοι (13)γέμελος (12)γέμελου (14)γέμελων (15)γέμιζαν (20)γέμιζες (19)γέμισαν (11)γέμισες (10)γέμισης (10)γέμισις (10)γέμισμα (13)γένεσης (8)γένεσις (8)γένναγα (12)γένναγε (12)γέννεση (9)γέννημά (10)γέννημα (11)γέννησή (8)γέννησα (9)γέννησε (9)γέννηση (9)γένοβας (15)γένοιτο (9)γένομαι (11)γένουας (9)γέρακας (10)γέρανος (9)γέρασαν (10)γέρασες (9)γέρασμα (12)γέρικες (10)γέρικης (10)γέρικοι (11)γέρικος (10)γέρικου (12)γέρικων (13)γέρματα (12)γέρναγα (13)γέρναγε (13)γέρναμε (12)γέρνανε (10)γέρνατε (10)γέρνεις (9)γέρνετε (10)γέρνομε (12)γέρνουν (11)γέροντα (10)γέρσιμο (12)γέφυρας (17)γέφυρες (17)γήινους (9)γήλοφοι (18)γήλοφος (17)γήλοφου (19)γήλοφων (20)γήπεδον (13)γήρανση (10)γήρατος (9)γήτευαν (10)γήτευες (9)γήτεψαν (18)γήτεψες (17)γίγαντά (11)γίγαντα (12)γίνεσαι (9)γίνεστε (9)γίνεται (9)γίνηκαν (10)γίνομαι (11)γίνουμε (12)γίνουνε (10)γαίματα (11)γαβάθας (24)γαβάθες (24)γαβαθών (25)γαβγίζω (30)γαβγίσω (21)γαβριάς (16)γαβριήλ (19)γαζάκια (19)γαζέλας (19)γαζέλες (19)γαζέτας (17)γαζελών (20)γαζωθεί (29)γαζωτές (19)γαζωτής (19)γαζωτοί (20)γαζωτού (20)γαζωτός (19)γαζωτών (20)γαζώνει (18)γαζώσει (18)γαζώσου (19)γαζώστε (18)γαιωδών (14)γαιώδες (11)γαιώδης (11)γαλάζια (20)γαλάζιε (20)γαλάζιο (20)γαλάκου (13)γαλάνης (10)γαλάρια (12)γαλάριε (12)γαλάριο (12)γαλάται (11)γαλάτης (10)γαλάτσι (11)γαλάτων (13)γαλέους (11)γαλέρας (11)γαλέρες (11)γαλέτας (10)γαλέτες (10)γαλήνης (10)γαλήνια (11)γαλήνιε (11)γαλήνιο (11)γαλίφης (17)γαλαζής (19)γαλανές (10)γαλανής (10)γαλανοί (11)γαλανού (11)γαλανός (10)γαλανών (11)γαλαξία (20)γαλαρία (12)γαλατάς (10)γαλατής (10)γαλατία (11)γαλατού (11)γαλατών (11)γαλετών (11)γαληνές (10)γαληνής (10)γαληνοί (11)γαληνού (11)γαληνός (10)γαληνών (11)γαλικία (12)γαλιφιά (18)γαλλίας (12)γαλλίδα (16)γαλλικά (14)γαλλικέ (14)γαλλική (14)γαλλικό (14)γαλονάς (10)γαλουχώ (19)γαλόνια (11)γαλότσα (11)γαμέτες (10)γαμέτης (10)γαμήλια (13)γαμήλιε (13)γαμήλιο (13)γαμήσει (11)γαμήσια (11)γαμήσου (12)γαμήστε (11)γαμίκος (11)γαμίκου (13)γαμίκων (14)γαμβέτα (18)γαμβρού (19)γαμβρός (18)γαμβρών (19)γαμετών (11)γαμηθεί (20)γαμιαία (11)γαμιαίε (11)γαμιαίο (11)γαμούμε (13)γαμούσα (11)γαμούσε (11)γαμπροί (13)γαμπρού (13)γαμπρός (12)γαμπρών (13)γαμψούς (19)γανδάρα (13)γανιάζω (20)γαντιού (9)γαντιών (9)γανωθεί (20)γανωτής (10)γανώνει (9)γανώσει (9)γανώσου (10)γανώστε (9)γαρίδας (12)γαρίδες (12)γαρίδων (15)γαργάλα (15)γαργάρα (14)γαργαλά (15)γαργαλώ (15)γαρδέλι (15)γαριάζω (21)γαριζίμ (21)γαρμπής (12)γαρνίρω (13)γασκόνη (10)γαστέρα (10)γαστρός (9)γατάκια (10)γατίσια (9)γατίσιε (9)γατίσιο (9)γατούλα (11)γαϊδάρα (12)γαϊτάνι (8)γαύγιζε (21)γαύγισε (12)γαύρους (10)γδάραμε (15)γδάρανε (13)γδάρατε (13)γδάρεις (12)γδάρετε (13)γδάρομε (15)γδάρουν (14)γδάρσου (14)γδάρτες (12)γδάρτης (12)γδέρνει (13)γδαρθεί (22)γδαρτές (12)γδαρτής (12)γδαρτοί (13)γδαρτού (13)γδαρτός (12)γδαρτών (13)γδούποι (13)γδούπος (12)γδούπου (14)γδούπων (15)γδυθείς (21)γδυθούν (22)γδυμένα (15)γδυμένε (15)γδυμένη (15)γδυμένο (15)γδυμνές (14)γδυμνής (14)γδυμνοί (15)γδυμνού (15)γδυμνός (14)γδυμνών (15)γδυτούς (12)γδύθηκα (22)γδύθηκε (22)γδύναμε (14)γδύνανε (12)γδύνατε (12)γδύνεις (11)γδύνετε (12)γδύνομε (14)γδύνουν (13)γδύσαμε (14)γδύσανε (12)γδύσατε (12)γδύσεις (11)γδύσετε (12)γδύσιμο (14)γδύσομε (14)γδύσουν (13)γείρεις (9)γείρετε (10)γείρομε (12)γείρουν (11)γείσωμα (13)γείτονά (8)γείτονα (9)γείωναν (11)γείωνες (10)γείωσαν (11)γείωσες (10)γείωσης (10)γεβγένι (19)γεγονός (11)γειρτές (9)γειρτής (9)γειρτοί (10)γειρτού (10)γειρτός (9)γειρτών (10)γειωθεί (20)γειώνει (9)γειώσει (9)γειώσου (10)γειώστε (9)γελάδας (13)γελάδες (13)γελάδια (14)γελάδων (16)γελάκια (12)γελάνωρ (14)γελάσει (11)γελάσου (12)γελάστε (11)γελέκου (13)γελέκων (14)γελαστά (11)γελαστέ (11)γελαστή (11)γελαστό (11)γελαστώ (11)γελοίας (10)γελοίες (10)γελοίοι (11)γελοίος (10)γελοίου (12)γελοίων (13)γελούμε (13)γελούνε (11)γελούσα (11)γελούσε (11)γελώτων (13)γεμάτες (10)γεμάτης (10)γεμάτοι (11)γεμάτος (10)γεμάτου (12)γεμάτων (13)γεμίζει (20)γεμίσει (11)γεμίσου (12)γεμίστε (11)γεμιστά (11)γεμιστέ (11)γεμιστή (11)γεμιστό (11)γεμιστώ (11)γεμιτζή (20)γενάκια (10)γενάρης (9)γενάρχη (17)γενάτες (8)γενάτης (8)γενάτοι (9)γενάτος (8)γενάτου (10)γενάτων (11)γενέσει (9)γενειάς (8)γενετής (8)γενεύης (8)γενικές (9)γενικής (9)γενικοί (10)γενικού (10)γενικόν (10)γενικός (9)γενικών (10)γενικώς (9)γεννάει (9)γεννάμε (11)γεννάνε (9)γεννάτε (9)γεννήσω (11)γενναία (9)γενναίε (9)γενναίο (9)γεννηθώ (18)γεννούν (9)γενούμε (11)γεράζει (19)γεράκης (10)γεράκια (11)γεράκος (10)γεράνης (9)γεράνια (10)γεράσει (10)γεράστε (10)γεραίρω (13)γεραιός (9)γεραλέα (12)γεραλέε (12)γεραλέο (12)γεραλής (11)γερανής (9)γερανοί (10)γερανού (10)γερανός (9)γερανών (10)γεραρός (10)γερμένο (12)γερμανό (12)γερμενό (12)γερνάει (10)γερνάμε (12)γερνάνε (10)γερνάτε (10)γερνούν (10)γερτούς (9)γεσένιν (9)γευγελή (15)γευθείς (18)γευθούν (19)γευτείς (9)γευτούν (10)γευόταν (10)γεφυρών (18)γεφύρια (17)γεωειδή (14)γεωλόγε (16)γεωλόγο (16)γεωπόνε (12)γεωπόνο (12)γεωργέω (17)γεωργία (15)γεωργοί (15)γεωργού (15)γεωργός (14)γεωργών (15)γεωφανή (18)γεωχαρή (19)γεύεσαι (9)γεύεστε (9)γεύεται (9)γεύθηκε (19)γεύματά (10)γεύματα (11)γεύομαι (11)γεύσεις (8)γεύσεων (11)γεύσεως (10)γεύτηκα (10)γεύτηκε (10)γεώβιος (15)γεώδεις (11)γεώδους (12)γεώμηλα (13)γεώμηλο (13)γεώμορα (12)γεώμορο (12)γεώργιε (13)γεώργιο (13)γεώφιλα (18)γεώφιλε (18)γεώφιλη (18)γεώφιλο (18)γεώφυτα (17)γεώφωνο (18)γηγενές (11)γηγενής (11)γηγενών (12)γηπέδου (14)γηπέδων (15)γηράσκω (13)γηράτων (12)γηραιάς (9)γηραιές (9)γηραιής (9)γηραιοί (10)γηραιού (10)γηραιός (9)γηραιών (10)γηραλέα (12)γηραλέε (12)γηραλέο (12)γηρυόνη (11)γητέψει (18)γητέψου (19)γητέψτε (18)γητειάς (8)γητειές (8)γητειών (9)γητευτή (10)γητευτώ (10)γητεύει (9)γιάγκος (12)γιάκομπ (13)γιάλοου (12)γιάνκης (9)γιάννας (8)γιάννης (8)γιάννος (8)γιάννου (10)γιάνουν (10)γιάνσεν (9)γιάντες (8)γιάντσο (9)γιάπικα (11)γιάπικε (11)γιάπικη (11)γιάπικο (11)γιάρδας (12)γιάρδες (12)γιάφκας (16)γιάφκες (16)γιένσεν (9)γιέσμαν (11)γιαγιάς (11)γιαλούς (10)γιαννιό (9)γιαπιού (10)γιαπιών (10)γιαρδών (13)γιαρμάς (11)γιασεμί (11)γιατάκι (10)γιατριά (10)γιατροί (10)γιατρού (10)γιατρός (9)γιατρών (10)γιδάκια (13)γιδάρης (12)γιλέκου (13)γιλέκων (14)γινάτια (9)γινήκαν (10)γινόταν (9)γιομάτα (11)γιομάτε (11)γιομάτη (11)γιομάτο (11)γιομίζω (22)γιομίσω (13)γιομόζω (22)γιορτές (9)γιορτής (9)γιορτών (10)γιουνγκ (15)γιοφύρι (17)γιούκιο (10)γιούκον (10)γιούλας (10)γιούρια (10)γιούτοι (9)γιωργής (14)γιόαχιμ (18)γιόματα (11)γιόμιζα (20)γιόμιζε (20)γιόμισα (11)γιόμισε (11)γιόνσον (9)γιόχουμ (19)γιώργης (12)γιώργος (12)γιώργου (14)γκάβιζα (26)γκάβιζε (26)γκάβισα (17)γκάβισε (17)γκάβωνα (19)γκάβωνε (19)γκάβωσα (19)γκάβωσε (19)γκάζωμα (23)γκάζωνα (21)γκάζωνε (21)γκάζωσα (21)γκάζωσε (21)γκάιντα (10)γκάμπια (13)γκάμπορ (14)γκάριζα (20)γκάριζε (20)γκάρισα (11)γκάρισε (11)γκάρμπο (14)γκάρσον (11)γκάσμαν (12)γκάστρι (11)γκάτσοι (10)γκάτσος (9)γκάτσου (11)γκέιμπλ (15)γκέισας (9)γκέισες (9)γκέλμαν (14)γκένσερ (11)γκέοργκ (15)γκέπερτ (12)γκίλελς (13)γκίμπον (13)γκίνιας (9)γκίνιες (9)γκίντερ (11)γκαβίζω (28)γκαβίσω (19)γκαβούς (16)γκαβώνω (19)γκαβώσω (19)γκαζάκι (20)γκαζέτα (19)γκαζιές (18)γκαζιού (19)γκαζιών (19)γκαζόζα (28)γκαζώνω (21)γκαζώσω (21)γκαιρος (11)γκαλίνα (12)γκαλερί (13)γκαλουά (13)γκαμήλα (14)γκαμπέν (13)γκαμπόν (13)γκανιάν (10)γκαρίζω (22)γκαρίσω (13)γκαρθία (20)γκαρνιέ (11)γκαρσία (11)γκαρσόν (11)γκεβάρα (18)γκεμιού (12)γκεμιών (12)γκεσέμι (12)γκεϊσών (9)γκιαούρ (11)γκιγιόμ (15)γκιγμέν (15)γκινέας (9)γκινέες (9)γκινιόλ (12)γκιστάβ (17)γκιόνης (9)γκιόσας (9)γκιόσες (9)γκιώνης (9)γκλάβας (18)γκλάβες (18)γκλέντα (12)γκλίνκα (13)γκλίτσα (12)γκλομπς (15)γκλόρια (13)γκογκέν (14)γκολπόω (15)γκολτζή (21)γκοντάρ (11)γκουζόν (20)γκουλντ (14)γκουρμέ (14)γκουρού (12)γκούλας (11)γκούντα (10)γκούρας (10)γκούρκα (12)γκράδες (13)γκράμσι (13)γκράνιτ (11)γκράχαμ (20)γκρέιβς (17)γκρέκας (11)γκρέκες (11)γκρίζας (19)γκρίζες (19)γκρίζοι (20)γκρίζος (19)γκρίζου (21)γκρίζων (22)γκρίνια (11)γκρίτση (11)γκρίφιθ (27)γκρεμνέ (13)γκρεμνό (13)γκρεμοί (13)γκρεμού (13)γκρεμός (12)γκρεμών (13)γκριγιέ (14)γκριμιό (13)γκρόβερ (19)γκωλικό (15)γκόγκολ (16)γκόλτζι (21)γκόλφης (18)γκόλφια (19)γκόμενά (11)γκόμενα (12)γκόμενε (12)γκόμενο (12)γκόμενό (11)γκόντζα (19)γκόργκι (15)γκόρτσα (11)γκόρτσο (11)γκόσπελ (13)γκότσης (9)γλάισμα (13)γλάρους (12)γλάρωμα (16)γλάρωνα (14)γλάρωνε (14)γλάρωσα (14)γλάρωσε (14)γλάστρα (12)γλέντια (11)γλήγορα (15)γλήγορε (15)γλήγορη (15)γλήγορο (15)γλίστρα (12)γλίσχρα (19)γλίσχρε (19)γλίσχρη (19)γλίσχρο (19)γλίτσας (10)γλίτσες (10)γλίτωνα (13)γλίτωνε (13)γλίτωσα (13)γλίτωσε (13)γλαρούς (11)γλαρόνι (12)γλαρώνω (14)γλαρώσω (14)γλασάρω (14)γλαυκές (12)γλαυκής (12)γλαυκοί (13)γλαυκού (13)γλαυκός (12)γλαυκών (13)γλαφυρά (20)γλαφυρέ (20)γλαφυρή (20)γλαφυρό (20)γλαύκας (11)γλαύκες (11)γλαύκος (11)γλαύκου (13)γλείφει (18)γλείφτη (18)γλείψει (20)γλείψου (21)γλείψτε (20)γλειφτώ (18)γλεντάν (11)γλεντάς (10)γλεντάω (13)γλεντζέ (20)γλευκών (13)γλεύκος (11)γλιστρά (12)γλιστρώ (12)γλιτωμό (15)γλιτώνω (13)γλιτώσω (13)γλοίωμα (15)γλοιώδη (14)γλουτοί (12)γλουτού (12)γλουτός (11)γλουτών (12)γλυκάδα (16)γλυκάδι (16)γλυκάκι (14)γλυκάνω (15)γλυκέων (15)γλυκέως (14)γλυκίζω (24)γλυκίσω (15)γλυκαθώ (22)γλυκεία (13)γλυκείς (12)γλυκερά (14)γλυκερέ (14)γλυκερή (14)γλυκερό (14)γλυκιάς (12)γλυκιές (12)γλυκούς (12)γλυκόζη (22)γλυπτές (12)γλυπτής (12)γλυπτοί (13)γλυπτού (13)γλυπτός (12)γλυπτών (13)γλυτώνω (14)γλυφάδα (22)γλυφίδα (22)γλυφίζω (30)γλυφίσω (21)γλυφούς (18)γλωσσάς (12)γλωσσία (13)γλωσσίς (12)γλωσσού (13)γλωσσών (13)γλωττία (13)γλωττίς (12)γλόμποι (14)γλόμπος (13)γλόμπου (15)γλόμπων (16)γλύκανα (12)γλύκανε (12)γλύκιζα (21)γλύκιζε (21)γλύκισα (12)γλύκισε (12)γλύκωνα (14)γλύπτες (11)γλύπτης (11)γλύπτου (13)γλύτωνε (13)γλύτωσα (13)γλύτωσε (13)γλύφανα (18)γλύφανο (18)γλύφιζα (27)γλύφιζε (27)γλύφισα (18)γλύφισε (18)γλύφουν (19)γλύψιμο (22)γλώσσαν (11)γλώσσας (10)γλώσσες (10)γλώσσης (10)γνάθους (18)γνάφαλο (18)γνέθουν (19)γνέματα (11)γνέσιμο (11)γνέφαλο (18)γνέφουν (17)γνέψιμο (20)γνήσιας (8)γνήσιες (8)γνήσιοι (9)γνήσιον (9)γνήσιος (8)γνήσιου (10)γνήσιων (11)γναθικά (19)γναθικέ (19)γναθική (19)γναθικό (19)γναφεύς (15)γνεφάκι (17)γνησίου (10)γνησίων (11)γνησίως (10)γνοφερά (17)γνοφερέ (17)γνοφερή (17)γνοφερό (17)γνωμικά (14)γνωμικέ (14)γνωμική (14)γνωμικό (14)γνωρίζω (23)γνωρίσω (14)γνωσθεί (20)γνωσικό (12)γνωστές (10)γνωστής (10)γνωστοί (11)γνωστού (11)γνωστόν (11)γνωστός (10)γνωστών (11)γνώμονα (11)γνώριζα (19)γνώριζε (19)γνώριμή (11)γνώριμα (12)γνώριμε (12)γνώριμη (12)γνώριμο (12)γνώρισα (10)γνώρισε (10)γνώσεις (8)γνώσεων (11)γνώσεως (10)γνώσεών (8)γνώσεώς (7)γνώστες (8)γνώστης (8)γοήτευα (10)γοήτευε (10)γοήτρου (11)γοήτρων (12)γοβάκια (17)γογγύζω (26)γογγύλη (17)γογγύλι (17)γοερούς (9)γοησσών (9)γοητεία (9)γοητεύω (11)γολέτας (10)γολέτες (10)γολγοθά (23)γολετών (11)γομάρια (12)γομάριν (12)γομφίοι (18)γομφίος (17)γομφίου (19)γομφίων (20)γομφεύς (17)γομφωτά (20)γομφωτέ (20)γομφωτή (20)γομφωτό (20)γομώνει (11)γομώσει (11)γομώστε (11)γονάδες (11)γονάτου (10)γονάτων (11)γονίδιά (11)γονίδια (12)γονίδιο (12)γονίμως (12)γονατάς (8)γονατιά (9)γονεϊκά (9)γονεϊκή (9)γονεϊκό (9)γονικές (9)γονικής (9)γονικοί (10)γονικού (10)γονικός (9)γονικών (10)γονιούς (8)γορίλας (11)γορίλες (11)γοργίας (12)γοργούς (12)γοργόνα (13)γοτθικά (19)γοτθικέ (19)γοτθική (19)γοτθικό (19)γουΐνέα (9)γουάιετ (10)γουάλας (11)γουέιτς (9)γουέλερ (13)γουέλτς (11)γουέσλι (12)γουίνερ (11)γουβωτά (19)γουβωτέ (19)γουβωτή (19)γουβωτό (19)γουβώνω (19)γουδιού (13)γουδιών (13)γουιάνα (10)γουινέα (10)γουλιάς (11)γουλιές (11)γουλιού (12)γουλιών (12)γουναρά (11)γουνεύς (9)γουρλής (12)γουρλού (13)γουρνών (11)γουόλις (11)γουόλντ (12)γουόρεν (11)γουότερ (11)γούβωμα (20)γούμενε (11)γούμενο (11)γούναρη (10)γούνινα (9)γούνινε (9)γούνινη (9)γούνινο (9)γούντρο (10)γούπατα (10)γούπατο (10)γούρικα (11)γούρικε (11)γούρικη (11)γούρικο (11)γούρνας (9)γούρνες (9)γούστου (10)γούστων (11)γοώδεις (11)γοώδους (12)γράκχοι (18)γράμμος (13)γράπωμα (15)γράπωνα (13)γράπωνε (13)γράπωσα (13)γράπωσε (13)γράσαρα (11)γράσαρε (11)γράσσις (9)γράφαμε (19)γράφανε (17)γράφατε (17)γράφεις (16)γράφετε (17)γράφηκα (18)γράφηκε (18)γράφημά (18)γράφημα (19)γράφομε (19)γράφουν (18)γράψαμε (21)γράψανε (19)γράψατε (19)γράψεις (18)γράψετε (19)γράψιμο (21)γράψομε (21)γράψουν (20)γρέγους (13)γρήγορα (14)γρήγορε (14)γρήγορη (14)γρήγορο (14)γρίκαγα (14)γρίκαγε (14)γρίκησα (11)γρίκησε (11)γρίλιας (11)γρίλιες (11)γρίνιας (9)γρίνιες (9)γρίπους (11)γρίφους (17)γραΐδια (13)γραΐδιο (13)γραίγος (12)γραβάτα (17)γραβιάς (16)γραδάρω (16)γραικοί (11)γραικού (11)γραικός (10)γραικών (11)γραμμές (13)γραμμής (13)γραμμών (14)γρανάδα (13)γρανάζι (19)γρανίτα (10)γρανίτη (10)γραπτές (10)γραπτής (10)γραπτοί (11)γραπτού (11)γραπτός (10)γραπτών (11)γραπτώς (10)γραπωθώ (22)γραπώνω (13)γραπώσω (13)γρασάρω (13)γρασίδι (13)γραφέας (16)γραφέων (19)γραφίδα (20)γραφίτη (17)γραφεία (17)γραφείο (17)γραφείς (16)γραφεύς (16)γραφθεί (26)γραφιάς (16)γραφικά (18)γραφικέ (18)γραφική (18)γραφικό (18)γραφούν (17)γραφτές (16)γραφτής (16)γραφτεί (17)γραφτοί (17)γραφτού (17)γραφτός (16)γραφτών (17)γραωδών (15)γραώδες (12)γραώδης (12)γρεβενά (17)γρενάδα (13)γρηγορώ (14)γριγριά (14)γρικάει (11)γρικάμε (13)γρικάτε (11)γρικήσω (13)γρικηθώ (20)γρικούν (11)γριούλα (12)γριφώδη (20)γροθιάς (18)γροθιές (18)γροθιών (19)γροσιού (10)γροσιών (10)γρούζει (19)γρυλίζω (24)γρυλίσω (15)γρυπάρη (13)γρυπούς (11)γρόθους (19)γρόνθος (18)γρύλιζα (21)γρύλιζε (21)γρύλισα (12)γρύλισε (12)γρύλους (12)γυάλιζα (21)γυάλιζε (21)γυάλινα (12)γυάλινε (12)γυάλινη (12)γυάλινο (12)γυάλισα (12)γυάλισε (12)γυάλωμα (16)γυαλάδα (15)γυαλίζω (23)γυαλίσω (14)γυαλικά (13)γυαλικό (13)γυαλιού (12)γυαλιών (12)γυθείου (20)γυλιούς (11)γυμνάζω (23)γυμνάσω (14)γυμνικά (13)γυμνικέ (13)γυμνική (13)γυμνικό (13)γυμνούς (11)γυμνωθώ (23)γυμνώνω (14)γυμνώσω (14)γυναίκα (11)γυναικά (11)γυναιξί (19)γυπαετέ (11)γυπαετό (11)γυρέψει (20)γυρίζει (20)γυρίνοι (11)γυρίνος (10)γυρίνου (12)γυρίνων (13)γυρίσει (11)γυρίσου (12)γυρίστε (11)γυρεύαν (11)γυρεύει (11)γυρισμέ (13)γυρισμό (13)γυριστά (11)γυριστέ (11)γυριστή (11)γυριστό (11)γυριστώ (11)γυρνάει (11)γυρνάμε (13)γυρνάνε (11)γυρνάτε (11)γυρνούν (11)γυρτώνη (11)γυφτάκι (18)γυφτιάς (16)γυφτιές (16)γυφτιών (17)γυψωδών (24)γυψωθεί (30)γυψωτές (20)γυψωτής (20)γυψωτοί (21)γυψωτού (21)γυψωτός (20)γυψωτών (21)γυψώδες (21)γυψώδης (21)γωνίτσα (11)γωνίωμα (15)γωνιάζω (22)γωνιαία (11)γωνιαίε (11)γωνιαίο (11)γωνιακά (12)γωνιακέ (12)γωνιακή (12)γωνιακό (12)γωνιωτά (13)γωνιωτέ (13)γωνιωτή (13)γωνιωτό (13)γωνιώδη (14)γόησσας (8)γόησσες (8)γόητρον (10)γόμορρα (13)γόμφους (18)γόμφωση (20)γόμωναν (13)γόμωνες (12)γόμωσαν (13)γόμωσες (12)γόμωσης (12)γόμωσις (12)γόνατος (8)γόνατου (10)γόνατων (11)γόνδολα (14)γόνιμες (10)γόνιμης (10)γόνιμοι (11)γόνιμος (10)γόνιμου (12)γόνιμων (13)γόννιος (8)γόρδιας (12)γόρδιες (12)γόρδιοι (13)γόρδιον (13)γόρδιος (12)γόρδιου (14)γόρδιων (15)γόρτυνα (11)γότθους (18)γύμναζα (20)γύμναζε (20)γύμνασή (10)γύμνασα (11)γύμνασε (11)γύμναση (11)γύμνιας (10)γύμνωνα (13)γύμνωνε (13)γύμνωσα (13)γύμνωσε (13)γύμνωση (13)γύναιον (9)γύναιου (10)γύναιων (11)γύρευαν (11)γύριζαν (19)γύριζες (18)γύρισαν (10)γύρισες (9)γύρισμα (12)γύρναγα (13)γύρναγε (13)γύφτικα (17)γύφτικε (17)γύφτικη (17)γύφτικο (17)γύφτους (16)γύψινες (17)γύψινης (17)γύψινοι (18)γύψινος (17)γύψινου (19)γύψινων (20)γύψωσις (19)γώνιασα (9)