Γ 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Γ (1978)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

γάγγραινα (18)γάμπριζαν (24)γάμπριζες (23)γάμπρισαν (15)γάμπρισες (14)γάντζωναν (22)γάντζωνες (21)γάντζωσαν (22)γάντζωσες (21)γάργαρους (16)γέρνοντας (11)γέσπερσεν (13)γίγνεσθαί (22)γίγνεσθαι (23)γαίτουλοι (14)γαβαθωτές (28)γαβαθωτής (28)γαβαθωτοί (29)γαβαθωτού (29)γαβαθωτός (28)γαβαθωτών (29)γαβγίζαμε (32)γαβγίζατε (30)γαβγίζεις (29)γαβγίζετε (30)γαβγίζουν (31)γαβγίσαμε (23)γαβγίσατε (21)γαβγίσεις (20)γαβγίσετε (21)γαβγίσουν (22)γαβριάδες (21)γαβριάδων (24)γαγγλιακά (20)γαγγλιακέ (20)γαγγλιακή (20)γαγγλιακό (20)γαζωθείτε (31)γαζωθούμε (33)γαζωμάτων (26)γαζωμένες (23)γαζωμένης (23)γαζωμένοι (24)γαζωμένος (23)γαζωμένου (25)γαζωμένων (26)γαζωνόταν (22)γαζώθηκαν (30)γαζώθηκες (29)γαζώματος (21)γαζώνεσαι (20)γαζώνεστε (20)γαζώνεται (20)γαζώνομαι (22)γαζώνουμε (23)γαζώσουμε (23)γαιάνθραξ (30)γαιοσάκων (14)γαιόσακοι (12)γαιόσακος (11)γαλάβαρης (20)γαλάζιους (22)γαλάκτιζα (23)γαλάκτιζε (23)γαλάκτισα (14)γαλάκτισε (14)γαλάκτωμα (18)γαλάριους (14)γαλάτειας (12)γαλήνευσε (14)γαλήνιους (13)γαλίφικες (20)γαλίφικης (20)γαλίφικοι (21)γαλίφικος (20)γαλίφικου (22)γαλίφικων (23)γαλαδερφή (24)γαλαζωπές (24)γαλαζωπής (24)γαλαζωποί (25)γαλαζωπού (25)γαλαζωπός (24)γαλαζωπών (25)γαλαθηνές (21)γαλαθηνής (21)γαλαθηνοί (22)γαλαθηνού (22)γαλαθηνός (21)γαλαθηνών (22)γαλακτίζω (25)γαλακτίσω (16)γαλακτερά (15)γαλακτερέ (15)γαλακτερή (15)γαλακτερό (15)γαλακτικά (15)γαλακτικέ (15)γαλακτική (15)γαλακτικό (15)γαλακτώδη (17)γαλαντόμε (15)γαλαντόμο (15)γαλαξιακά (23)γαλαξιακέ (23)γαλαξιακή (23)γαλαξιακό (23)γαλατάδες (15)γαλατάδων (18)γαλατερές (13)γαλατερής (13)γαλατεροί (14)γαλατερού (14)γαλατερός (13)γαλατερών (14)γαλατιέρα (14)γαλατικές (13)γαλατικής (13)γαλατικοί (14)γαλατικού (14)γαλατικός (13)γαλατικών (14)γαλατσίου (14)γαλβάνιζα (29)γαλβάνιζε (29)γαλβάνισα (20)γαλβάνισε (20)γαλβάνιση (20)γαλβανίζω (31)γαλβανίσω (22)γαλβανιζέ (29)γαλβανικά (21)γαλβανικέ (21)γαλβανική (21)γαλβανικό (21)γαληνέψει (22)γαληνίτες (12)γαληνίτης (12)γαληνεμός (14)γαληνεύει (13)γαληνιτών (13)γαλιάντρα (14)γαλιλαίας (14)γαλιλαίοι (15)γαλιλαίος (14)γαλλιηνός (14)γαλλικούς (15)γαλλισμοί (17)γαλλισμού (17)γαλλισμός (16)γαλλισμών (17)γαλλομαθή (26)γαλλόφιλα (24)γαλλόφιλε (24)γαλλόφιλη (24)γαλλόφιλο (24)γαλλόφωνα (24)γαλλόφωνε (24)γαλλόφωνη (24)γαλλόφωνο (24)γαλονάδες (15)γαλονάδων (18)γαλοπούλα (16)γαλουχήσω (23)γαλουχίας (20)γαλουχίες (20)γαλουχείς (20)γαλουχηθώ (30)γαλουχιών (21)γαλουχούν (21)γαλούχημα (22)γαλούχησα (20)γαλούχησε (20)γαλούχηση (20)γαλόπουλα (17)γαλόπουλο (17)γαμήθηκαν (23)γαμήθηκες (22)γαμήλιους (15)γαμήσουμε (16)γαμηθείτε (22)γαμηθούμε (24)γαμημένες (14)γαμημένης (14)γαμημένοι (15)γαμημένος (14)γαμημένου (16)γαμημένων (17)γαμιαίους (13)γαμιόμουν (16)γαμιόνταν (13)γαμιόσουν (14)γαμούσαμε (15)γαμούσατε (13)γαμπρίζει (24)γαμπρίσει (15)γαμπρίστε (15)γαμψότατα (22)γαμψότατε (22)γαμψότατη (22)γαμψότατο (22)γαμψότερα (23)γαμψότερε (23)γαμψότερη (23)γαμψότερο (23)γαμψώνυχα (30)γαμψώνυχε (30)γαμψώνυχη (30)γαμψώνυχο (30)γανοειδής (13)γαντζωθεί (31)γαντζωτές (21)γαντζωτής (21)γαντζωτοί (22)γαντζωτού (22)γαντζωτός (21)γαντζωτών (22)γαντζώνει (20)γαντζώσει (20)γαντζώσου (21)γαντζώστε (20)γανυμήδης (16)γανωθείτε (22)γανωθούμε (24)γανωμάτων (17)γανωμένες (14)γανωμένης (14)γανωμένοι (15)γανωμένος (14)γανωμένου (16)γανωμένων (17)γανωματάς (14)γανωματής (14)γανωνόταν (13)γανωτήδες (15)γανωτήδων (18)γανώθηκαν (21)γανώθηκες (20)γανώματος (12)γανώνεσαι (11)γανώνεστε (11)γανώνεται (11)γανώνομαι (13)γανώνουμε (14)γανώσουμε (14)γαρίφαλου (22)γαρίφαλων (23)γαργάλαγα (20)γαργάλαγε (20)γαργάλεμα (19)γαργάλευα (18)γαργάλευε (18)γαργάλεψα (26)γαργάλεψε (26)γαργάλημα (19)γαργάλησα (17)γαργάλησε (17)γαργάλιζα (26)γαργάλιζε (26)γαργάλισα (17)γαργάλισε (17)γαργάριζα (25)γαργάριζε (25)γαργάρισα (16)γαργάρισε (16)γαργαλάει (17)γαργαλάμε (19)γαργαλάτε (17)γαργαλέψω (28)γαργαλήσω (19)γαργαλίζω (28)γαργαλίσω (19)γαργαλεύω (19)γαργαληθώ (26)γαργαλητά (17)γαργαλητό (17)γαργαλούν (17)γαργαρίζω (27)γαργαρίσω (18)γαργαρείς (15)γαργηττού (15)γαργηττός (14)γαρδένιας (14)γαρδένιες (14)γαρδελιού (17)γαρδελιών (17)γαρδενιών (15)γαρδούμπα (18)γαριδάκια (16)γαριφαλιά (21)γαρμπάτος (14)γαρμπήδες (17)γαρμπήδων (20)γαρμπόζας (23)γαρμπόζες (23)γαρμπόζοι (24)γαρμπόζος (23)γαρμπόζου (25)γαρμπόζων (26)γαρνίραμε (15)γαρνίρατε (13)γαρνίρεις (12)γαρνίρετε (13)γαρνίρουν (14)γαρούφαλα (21)γαρούφαλο (21)γαρύφαλλα (23)γαρύφαλλο (23)γασμούλοι (15)γασμούλος (14)γασμούλου (16)γασμούλων (17)γαστούνης (10)γαστρίτις (11)γαστρικές (12)γαστρικής (12)γαστρικοί (13)γαστρικού (13)γαστρικός (12)γαστρικών (13)γατίσιους (11)γατονουρά (13)γατόψαρου (22)γατόψαρων (23)γαυγάμηλα (19)γαϊδουριά (15)γαϊδούρας (13)γαϊδούρες (13)γαϊδούρια (14)γαϊτανάκι (11)γαϊτανιού (10)γαϊτανιών (10)γαύριασμα (14)γδάρθηκαν (25)γδάρθηκες (24)γδέρνεσαι (15)γδέρνεστε (15)γδέρνεται (15)γδέρνομαι (17)γδέρνουμε (18)γδέρνουνε (16)γδαρθήκαν (25)γδαρθείτε (24)γδαρθούμε (26)γδαρθούνε (24)γδαρμένες (16)γδαρμένης (16)γδαρμένοι (17)γδαρμένος (16)γδαρμένου (18)γδαρμένων (19)γδερνόταν (15)γδικιωμοί (19)γδικιωμού (19)γδικιωμός (18)γδικιωμών (19)γδικιωτής (16)γδυθήκαμε (27)γδυθήκανε (25)γδυθήκατε (25)γδυμένους (17)γδυνόμουν (18)γδυνόσουν (16)γδυνότανε (15)γδυσίματα (17)γδύνονται (14)γδύνονταν (14)γδύνοντας (13)γεγονότος (13)γεγονότων (16)γεζέριχος (27)γεθσημανή (22)γεισώματα (13)γειτνίαζε (20)γειτνίασή (10)γειτνίαση (11)γειτνιάζω (22)γειτονέψω (22)γειτονίας (10)γειτονίες (10)γειτονεύω (13)γειτονιάς (10)γειτονιές (10)γειτονικά (12)γειτονικέ (12)γειτονική (12)γειτονικό (12)γειτονιών (11)γειτόνεμα (13)γειτόνευα (12)γειτόνευε (12)γειτόνεψα (20)γειτόνεψε (20)γειτόνισά (10)γειωθείτε (22)γειωθούμε (24)γειωμένες (14)γειωμένης (14)γειωμένοι (15)γειωμένος (14)γειωμένου (16)γειωμένων (17)γειωνόταν (13)γειώθηκαν (21)γειώθηκες (20)γειώνεσαι (11)γειώνεστε (11)γειώνεται (11)γειώνομαι (13)γειώνουμε (14)γειώσουμε (14)γελάσματα (15)γελάσουμε (16)γελάσουνε (14)γελάστηκα (14)γελάστηκε (14)γελάστρια (14)γελέοντες (12)γελίμερος (15)γελαδάρης (16)γελαδίσια (16)γελαδίσιε (16)γελαδίσιο (16)γελαδινές (15)γελαδινής (15)γελαδινοί (16)γελαδινού (16)γελαδινός (15)γελαδινών (16)γελαντζής (21)γελασίνοι (13)γελασίνος (12)γελασθείς (21)γελασμένα (15)γελασμένε (15)γελασμένη (15)γελασμένο (15)γελαστείς (12)γελαστικά (14)γελαστικέ (14)γελαστική (14)γελαστικό (14)γελαστούν (13)γελαστούς (12)γελαστρών (14)γελεκάκια (15)γελιόμουν (16)γελιόνταν (13)γελιόσουν (14)γελιότανε (13)γελοιωδών (18)γελοιωδώς (17)γελοιότης (12)γελοιώδες (15)γελοιώδης (15)γελούσαμε (15)γελούσανε (13)γελούσατε (13)γεμίζεσαι (22)γεμίζεστε (22)γεμίζεται (22)γεμίζομαι (24)γεμίζουμε (25)γεμίζουνε (23)γεμίσματα (15)γεμίσουμε (16)γεμίσουνε (14)γεμίστηκα (14)γεμίστηκε (14)γεμιζόταν (22)γεμιντζής (21)γεμιντσής (12)γεμισμένα (15)γεμισμένε (15)γεμισμένη (15)γεμισμένο (15)γεμιστήρα (14)γεμιστείς (12)γεμιστούν (13)γεμιστούς (12)γενέθλιας (21)γενέθλιες (21)γενέθλιοι (22)γενέθλιος (21)γενέθλιου (23)γενέθλιων (24)γενέτειρά (11)γενέτειρα (12)γενίκευαν (13)γενίκευες (12)γενίκευσα (13)γενίκευσε (13)γενίκευση (13)γενίτσαρε (12)γενίτσαρο (12)γενεαλογώ (16)γενεβιέβη (25)γενεθλίου (23)γενεθλίων (24)γενειάδας (13)γενειάδες (13)γενειάδων (16)γενετήσια (11)γενετήσιε (11)γενετήσιο (11)γενετικές (11)γενετικής (11)γενετικοί (12)γενετικού (12)γενετικός (11)γενετικών (12)γενετιστή (11)γενικευτώ (13)γενικεύει (12)γενικεύσω (14)γενικότης (11)γεννάγαμε (16)γεννάγανε (14)γεννάγατε (14)γεννάδιος (13)γεννάδιου (15)γεννήθηκα (21)γεννήθηκε (21)γεννήματα (13)γεννήσαμε (13)γεννήσανε (11)γεννήσατε (11)γεννήσεις (10)γεννήσετε (11)γεννήσεων (13)γεννήσεως (12)γεννήσεώς (9)γεννήσομε (13)γεννήσουν (12)γεννήτορα (12)γεννήτρια (12)γενναίους (11)γεννηθείς (19)γεννηθούν (20)γεννημένα (13)γεννημένε (13)γεννημένη (13)γεννημένο (13)γεννηματά (13)γεννητικά (12)γεννητικέ (12)γεννητική (12)γεννητικό (12)γεννιέμαι (13)γεννιέσαι (11)γεννιέστε (11)γεννιέται (11)γεννιόταν (11)γεννοβολά (20)γεννοβολώ (20)γεννοβόλα (20)γεννοβόλι (20)γεννούσαν (11)γεννούσες (10)γεννώνται (11)γεννώντας (10)γενοβέζος (26)γενομένης (12)γενομένου (14)γενομένων (15)γενουάτης (11)γενόμενες (12)γενόμενης (12)γενόμενοι (13)γενόμενος (12)γενόμενου (14)γενόμενων (15)γενότυπου (14)γεράσιμος (13)γεράσιμου (15)γεράσματα (14)γεράσουμε (15)γεράσουνε (13)γερακάρης (13)γερακίνας (12)γερακίνες (12)γερακίσια (13)γερακίσιε (13)γερακίσιο (13)γεραλέους (14)γερασίμου (15)γερασηνός (11)γερασμένα (14)γερασμένε (14)γερασμένη (14)γερασμένο (14)γερμανίας (13)γερμανίδα (17)γερμανίου (15)γερμανίων (16)γερμανικά (15)γερμανικέ (15)γερμανική (15)γερμανικό (15)γερμανιών (14)γερμανούς (13)γερνάγαμε (17)γερνάγατε (15)γερνούσαν (12)γερνούσες (11)γερνώντας (11)γεροκομάν (15)γεροκομάς (14)γεροκομάω (17)γεροντάκι (13)γεροντίλα (14)γεροντικά (13)γεροντικέ (13)γεροντική (13)γεροντικό (13)γεροξούρη (22)γερουσίας (12)γερουσίες (12)γερουσιών (13)γερούνδια (15)γερούνδιο (15)γερσίματα (14)γερτρούδη (16)γερόλυκοι (16)γερόλυκος (15)γερόλυκου (17)γερόλυκων (18)γερόντιον (12)γερόντιου (13)γερόντιων (14)γερόντους (12)γεσθημανή (22)γευμάτιζα (23)γευμάτιζε (23)γευμάτισα (14)γευμάτισε (14)γευματίζω (25)γευματίσω (16)γευστικές (12)γευστικής (12)γευστικοί (13)γευστικού (13)γευστικός (12)γευστικών (13)γευτήκαμε (15)γευτήκανε (13)γευτήκατε (13)γευόμαστε (14)γευόμενοι (14)γευόμουνα (15)γευόντανε (12)γευόσαστε (12)γευόσουνα (13)γεφυράκια (21)γεφυραίοι (20)γεφυρωθεί (31)γεφυρωτής (21)γεφυρώνει (20)γεφυρώσει (20)γεφυρώσου (21)γεφυρώστε (20)γεφύρωναν (21)γεφύρωνες (20)γεφύρωσαν (21)γεφύρωσες (20)γεφύρωσης (20)γεφύρωσις (20)γεωγονικά (17)γεωγονικέ (17)γεωγονική (17)γεωγονικό (17)γεωγράφοι (24)γεωγράφος (23)γεωγράφου (25)γεωγράφων (26)γεωγραφία (24)γεωδαίτης (15)γεωδαισία (16)γεωειδείς (15)γεωειδεις (16)γεωειδούς (15)γεωθερμία (25)γεωκαρπία (16)γεωλογίας (17)γεωλογικά (19)γεωλογικέ (19)γεωλογική (19)γεωλογικό (19)γεωλόγους (18)γεωμάντης (14)γεωμέτρες (15)γεωμέτρης (15)γεωμετρέω (18)γεωμετρία (16)γεωμετρών (16)γεωπονίας (13)γεωπονικά (15)γεωπονικέ (15)γεωπονική (15)γεωπονικό (15)γεωπόνους (14)γεωργάκης (17)γεωργάτος (16)γεωργάτου (18)γεωργαλάς (18)γεωργιανά (17)γεωργιανέ (17)γεωργιανή (17)γεωργιανό (17)γεωργικές (17)γεωργικής (17)γεωργικοί (18)γεωργικού (18)γεωργικός (17)γεωργικών (18)γεωσκοπία (15)γεωσκόπος (14)γεωφαγίας (22)γεωφανείς (19)γεωφανεις (20)γεωφανούς (19)γεωφυσικά (22)γεωφυσικέ (22)γεωφυσική (22)γεωφυσικό (22)γεωχαρείς (20)γεωχαρεις (21)γεωχαρούς (20)γεωχημεία (22)γεωχημικά (23)γεωχημικέ (23)γεωχημική (23)γεωχημικό (23)γεώθερμες (22)γεώθερμης (22)γεώθερμοι (23)γεώθερμος (22)γεώθερμου (24)γεώθερμων (25)γεώμαντις (12)γεώσφαιρα (19)γεώτρησης (11)γεώτρησις (11)γεώφιλους (20)γηθοσύνως (21)γηθόσυνες (20)γηθόσυνης (20)γηθόσυνοι (21)γηθόσυνος (20)γηθόσυνου (22)γηθόσυνων (23)γηπεδικές (15)γηπεδικής (15)γηπεδικού (16)γηπεδούχε (22)γηπεδούχο (22)γηράνσεως (13)γηράσκουν (14)γηραιότης (11)γηραλέους (14)γηρασμένα (14)γηρασμένο (14)γηρατειών (12)γηροκομία (15)γηροκόμος (14)γητέματος (12)γητέψουμε (23)γητεμάτων (15)γητεμένες (12)γητεμένης (12)γητεμένοι (13)γητεμένος (12)γητεμένου (14)γητεμένων (15)γητευτείς (11)γητευτούν (12)γητευόταν (12)γητεύεσαι (11)γητεύεστε (11)γητεύεται (11)γητεύομαι (13)γητεύουμε (14)γητεύτηκα (12)γητεύτηκε (12)γητεύτρας (11)γητεύτρες (11)γιάνατσεκ (12)γιάνινγκς (14)γιάνκηδες (14)γιάνκηδων (17)γιάνναροι (12)γιάνναρου (13)γιάνοβιτς (17)γιάπικους (13)γιάροσλαβ (21)γιάτρευαν (13)γιάτρευες (12)γιάτρεψαν (21)γιάτρεψες (20)γιάτρισσα (12)γιάχνιζαν (27)γιάχνιζες (26)γιάχνισαν (18)γιάχνισες (17)γιαβάσικα (19)γιαβάσικε (19)γιαβάσικη (19)γιαβάσικο (19)γιαγιάδες (16)γιαγιάδων (19)γιαγιούλα (16)γιακουτία (13)γιακούτσκ (13)γιαλαντζί (22)γιανγκτσέ (15)γιαννάκης (11)γιαννίδης (13)γιαννίτης (10)γιαννακός (11)γιανναράς (11)γιαννιτσά (11)γιαννιώτη (11)γιαννούλα (13)γιαουρτάς (12)γιαούρτες (11)γιαούρτης (11)γιαούρτια (12)γιαπιτζής (20)γιαπράκια (14)γιαπωνέζα (23)γιαπωνέζο (23)γιαραμπής (14)γιαρμάδες (16)γιαρμάδων (19)γιαροσλάβ (21)γιασεμιού (13)γιασεμιών (13)γιασμάκια (14)γιαταγάνι (14)γιατράκος (12)γιατρέψει (21)γιατρέψου (22)γιατρέψτε (21)γιατρίνας (11)γιατρίνες (11)γιατρειάς (11)γιατρειές (11)γιατρειών (12)γιατρεμός (13)γιατρευτώ (13)γιατρεύει (12)γιατρικού (13)γιατρικών (13)γιαχνίζει (27)γιαχνίσει (18)γιαχνίστε (18)γιαχνιστά (18)γιαχνιστέ (18)γιαχνιστή (18)γιαχνιστό (18)γιβραλτάρ (22)γιγάντεμα (16)γιγάντευα (15)γιγάντευε (15)γιγάντεψα (23)γιγάντεψε (23)γιγάντιας (13)γιγάντιες (13)γιγάντιοι (14)γιγάντιος (13)γιγάντιου (15)γιγάντιων (16)γιγάντωνα (16)γιγάντωνε (16)γιγάντωσή (15)γιγάντωσα (16)γιγάντωσε (16)γιγάντωση (16)γιγαντέψω (25)γιγαντίως (15)γιγαντεύω (16)γιγαντωθώ (25)γιγαντώνω (16)γιγαντώσω (16)γιδάρηδές (16)γιδάρηδες (17)γιδοβοσκέ (22)γιδοβοσκό (22)γιεχούντι (18)γιζέριχος (27)γινομένης (12)γινομένου (14)γινομένων (15)γινωμένες (14)γινωμένης (14)γινωμένοι (15)γινωμένος (14)γινωμένου (16)γινωμένων (17)γινόμαστε (13)γινόμενες (12)γινόμενον (13)γινόμενος (12)γινόμενου (14)γινόμουνα (14)γινόντανε (11)γινόσαστε (11)γινόσουνα (12)γιοκοχάμα (21)γιομάτιζα (22)γιομάτιζε (22)γιομάτισα (13)γιομάτισε (13)γιομάτους (13)γιομίζαμε (24)γιομίζατε (22)γιομίζεις (21)γιομίζετε (22)γιομίζουν (23)γιομίσαμε (15)γιομίσατε (13)γιομίσεις (12)γιομίσετε (13)γιομίσουν (14)γιοματάρι (14)γιοματίζω (24)γιοματίσω (15)γιομιστεί (13)γιομιτζής (21)γιορντάνι (12)γιορτάδες (14)γιορτάζει (21)γιορτάσει (12)γιορτάσια (12)γιορτάσου (13)γιορτάστε (12)γιορτασμό (14)γιορταστώ (12)γιορτερές (12)γιορτερής (12)γιορτεροί (13)γιορτερού (13)γιορτερός (12)γιορτερών (13)γιορτινές (11)γιορτινής (11)γιορτινοί (12)γιορτινού (12)γιορτινός (11)γιορτινών (12)γιουβέτσι (19)γιουκατάν (13)γιουλίσες (13)γιουρούσι (13)γιουχάιζα (28)γιουχάιζε (28)γιουχάισα (19)γιουχάισε (19)γιουχάρει (20)γιουχάϊζε (27)γιουχαΐζω (30)γιουχαΐσω (21)γιοφυριού (20)γιοφυριών (20)γιοφύλλης (21)γιούργκεν (16)γιούσουρι (13)γιούσουρο (13)γιούχαραν (19)γιούχαρες (18)γιρλάντας (13)γιρλάντες (13)γιρλαντών (14)γιόρταζαν (21)γιόρταζες (20)γιόρτασαν (12)γιόρτασες (11)γιόρτασμα (14)γιώργαινα (15)γκάγκαροι (17)γκάγκαρος (16)γκάγκαρου (18)γκάγκαρων (19)γκάγκστερ (17)γκάμπριελ (18)γκάρντνερ (14)γκάρφιλντ (22)γκάστρωμα (17)γκάστρωνα (15)γκάστρωνε (15)γκάστρωσα (15)γκάστρωσε (15)γκέγκηδες (18)γκέλερουπ (17)γκέρσουιν (14)γκέρχαρντ (21)γκίλμπερτ (18)γκίλφορντ (22)γκαβίζαμε (30)γκαβίζατε (28)γκαβίζεις (27)γκαβίζετε (28)γκαβίζουν (29)γκαβίσαμε (21)γκαβίσατε (19)γκαβίσεις (18)γκαβίσετε (19)γκαβίσουν (20)γκαβώναμε (21)γκαβώνατε (19)γκαβώνεις (18)γκαβώνετε (19)γκαβώνουν (20)γκαβώσαμε (21)γκαβώσατε (19)γκαβώσεις (18)γκαβώσετε (19)γκαβώσουν (20)γκαγκάριν (17)γκαζάδικα (25)γκαζάδικο (25)γκαζιέρας (21)γκαζιέρες (21)γκαζοχώρι (29)γκαζωμένο (25)γκαζώναμε (23)γκαζώνατε (21)γκαζώνεις (20)γκαζώνετε (21)γκαζώνουν (22)γκαζώσαμε (23)γκαζώσατε (21)γκαζώσεις (20)γκαζώσετε (21)γκαζώσουν (22)γκαμπριέλ (18)γκανιότας (11)γκανιότες (11)γκαντέμης (13)γκαντεμιά (14)γκαρίζαμε (24)γκαρίζατε (22)γκαρίζεις (21)γκαρίζετε (22)γκαρίζουν (23)γκαρίσαμε (15)γκαρίσατε (13)γκαρίσεις (12)γκαρίσετε (13)γκαρίσουν (14)γκαρδιακά (17)γκαρδιακέ (17)γκαρδιακή (17)γκαρδιακό (17)γκαρσόνες (12)γκαρσόνια (13)γκαστριού (13)γκαστριών (13)γκαστρωθώ (24)γκαστρώνω (15)γκαστρώσω (15)γκαφατζής (27)γκαφατζού (28)γκεσεμιού (14)γκεσεμιών (14)γκεόργκιε (17)γκιαούρης (12)γκιαούροφ (20)γκιλοτίνα (14)γκιμπέρτι (16)γκιωνάκης (14)γκιόνηδες (14)γκιόνηδων (17)γκλάσνοστ (14)γκλαβανές (20)γκλαβανής (20)γκλαβανών (21)γκοβόστης (18)γκολκίπερ (17)γκολντμάν (16)γκολντόνι (14)γκομένιζα (23)γκομένιζε (23)γκομένισα (14)γκομένισε (14)γκομενάρα (15)γκομενίζω (25)γκομενίσω (16)γκονζάλες (22)γκορτσιάς (12)γκορτσιές (12)γκορτσιών (13)γκουαρίνο (14)γκουβέρνο (21)γκουερίλα (16)γκοφρέτας (19)γκοφρέτες (19)γκοφρετών (20)γκούντμαν (14)γκράουτσο (14)γκρέγκορι (18)γκρέμιζαν (24)γκρέμιζες (23)γκρέμισαν (15)γκρέμισες (14)γκρέμισμα (17)γκρέϊντερ (13)γκρίζαραν (23)γκρίζαρες (22)γκρίνιαζα (22)γκρίνιαζε (22)γκραβούρα (21)γκρανάδος (15)γκρανκάσα (14)γκρεμίζει (24)γκρεμίσει (15)γκρεμίσου (16)γκρεμίστε (15)γκρεμιστώ (15)γκρεμνούς (14)γκρενόμπλ (18)γκριγκόρι (18)γκριζάρει (23)γκριζωπές (24)γκριζωπής (24)γκριζωποί (25)γκριζωπού (25)γκριζωπός (24)γκριζωπών (25)γκριμάτσα (15)γκρινιάζω (24)γκρινιάρα (14)γκρινιάρη (14)γκροτέσκο (14)γκρόπιους (14)γκρότιους (13)γκόμενους (14)γκόνταρντ (13)γκότφριντ (20)γκότχολντ (21)γλένταγαν (16)γλένταγες (15)γλέντησαν (13)γλέντησες (12)γλήγορους (17)γλίστραγα (17)γλίστραγε (17)γλίστρημα (16)γλίστρησα (14)γλίστρησε (14)γλίσχρους (21)γλαδιόλας (17)γλαδιόλες (17)γλαρέντζα (23)γλαρονιού (14)γλαρονιών (14)γλαρωμένα (18)γλαρωμένε (18)γλαρωμένη (18)γλαρωμένο (18)γλαρώναμε (16)γλαρώνανε (14)γλαρώνατε (14)γλαρώνεις (13)γλαρώνετε (14)γλαρώνουν (15)γλαρώσαμε (16)γλαρώσατε (14)γλαρώσεις (13)γλαρώσετε (14)γλαρώσουν (15)γλασκόβης (20)γλαυκότης (14)γλαφυρούς (21)γλείφεσαι (20)γλείφεστε (20)γλείφεται (20)γλείφομαι (22)γλείφουμε (23)γλείφουνε (21)γλείφτηκα (21)γλείφτηκε (21)γλείφτρας (20)γλείψουμε (25)γλειμμένα (17)γλειμμένε (17)γλειμμένη (17)γλειμμένο (17)γλειφτείς (19)γλειφτούν (20)γλειφόταν (20)γλεντάκια (14)γλεντήσει (13)γλεντήστε (13)γλεντζούς (21)γλεντούμε (15)γλεντούνε (13)γλεντούσα (13)γλεντούσε (13)γληνιαίας (12)γληνιαίες (12)γληνιαίοι (13)γληνιαίος (12)γληνιαίου (14)γληνιαίων (15)γλιστερές (13)γλιστερής (13)γλιστεροί (14)γλιστερού (14)γλιστερός (13)γλιστερών (14)γλιστράει (14)γλιστράμε (16)γλιστράνε (14)γλιστράτε (14)γλιστρήσω (16)γλιστρίδα (17)γλιστρούν (14)γλιτσιάζω (24)γλιτωμένο (17)γλιτώναμε (15)γλιτώνανε (13)γλιτώνατε (13)γλιτώνεις (12)γλιτώνετε (13)γλιτώνομε (15)γλιτώνουν (14)γλιτώσαμε (15)γλιτώσανε (13)γλιτώσατε (13)γλιτώσεις (12)γλιτώσετε (13)γλιτώσομε (15)γλιτώσουν (14)γλοιώδεις (15)γλοιώδους (16)γλομπάκια (17)γλυκάθηκα (25)γλυκάθηκε (25)γλυκάναμε (17)γλυκάνατε (15)γλυκάνεις (14)γλυκάνετε (15)γλυκάνισα (15)γλυκάνισο (15)γλυκάνουν (16)γλυκίζαμε (26)γλυκίζατε (24)γλυκίζεις (23)γλυκίζετε (24)γλυκίζουν (25)γλυκίσαμε (17)γλυκίσατε (15)γλυκίσεις (14)γλυκίσετε (15)γλυκίσουν (16)γλυκαίνει (15)γλυκαδιού (18)γλυκαδιών (18)γλυκαθείς (23)γλυκαθούν (24)γλυκαιμία (17)γλυκαμένα (17)γλυκαμένε (17)γλυκαμένη (17)γλυκαμένο (17)γλυκασμός (16)γλυκατζής (23)γλυκερίνη (16)γλυκερούς (15)γλυκογόνα (18)γλυκογόνο (18)γλυκοθωρώ (27)γλυκομίλα (19)γλυκομιλά (19)γλυκομιλώ (19)γλυκοφίλα (24)γλυκοφιλά (24)γλυκοφιλώ (24)γλυκούλας (16)γλυκούλες (16)γλυκούλης (16)γλυκυηχής (22)γλυκόγελο (20)γλυκόηχες (21)γλυκόηχης (21)γλυκόηχοι (22)γλυκόηχος (21)γλυκόηχου (23)γλυκόηχων (24)γλυκόθωρο (27)γλυκόλαλα (19)γλυκόλαλε (19)γλυκόλαλη (19)γλυκόλαλο (19)γλυκόλογα (20)γλυκόλογο (20)γλυκόλυση (18)γλυκόξινα (24)γλυκόξινε (24)γλυκόξινη (24)γλυκόξινο (24)γλυκόπνοα (16)γλυκόπνοε (16)γλυκόπνοη (16)γλυκόπνοο (16)γλυκόριζα (25)γλυκόφωνα (24)γλυκόφωνε (24)γλυκόφωνη (24)γλυκόφωνο (24)γλυκύηχες (21)γλυκύηχης (21)γλυκύηχοι (22)γλυκύηχος (21)γλυκύηχου (23)γλυκύηχων (24)γλυκύτατα (15)γλυκύτατε (15)γλυκύτατη (15)γλυκύτατο (15)γλυκύτερα (16)γλυκύτερε (16)γλυκύτερη (16)γλυκύτερο (16)γλυκύτητά (14)γλυκύτητα (15)γλυκύφωνα (24)γλυκύφωνε (24)γλυκύφωνη (24)γλυκύφωνο (24)γλυκώνεια (15)γλυκώνειε (15)γλυκώνειο (15)γλυμμένος (17)γλυπτικές (15)γλυπτικής (15)γλυπτικοί (16)γλυπτικού (16)γλυπτικός (15)γλυπτικών (16)γλυπτριών (16)γλυτώνεις (13)γλυτώνουν (15)γλυτώσαμε (16)γλυτώσεις (13)γλυτώσετε (14)γλυτώσουν (15)γλυφίζαμε (32)γλυφίζατε (30)γλυφίζεις (29)γλυφίζετε (30)γλυφίζουν (31)γλυφίσαμε (23)γλυφίσατε (21)γλυφίσεις (20)γλυφίσετε (21)γλυφίσουν (22)γλυφόμουν (24)γλυφόσουν (22)γλυχαιμία (23)γλωσσάδες (17)γλωσσάδων (20)γλωσσάκια (16)γλωσσάρια (16)γλωσσάριο (16)γλωσσίδας (17)γλωσσίδες (17)γλωσσίδια (18)γλωσσίδων (20)γλωσσίτις (14)γλωσσίτσα (15)γλωσσικές (15)γλωσσικής (15)γλωσσικοί (16)γλωσσικού (16)γλωσσικός (15)γλωσσικών (16)γλωσσωδών (20)γλωσσώδες (17)γλωσσώδης (17)γλύκαιναν (14)γλύκαινες (13)γλύκανσης (13)γλύκανσις (13)γλύπτριας (14)γλύπτριες (14)γλύφονται (20)γλύφονταν (20)γλώσσαλγα (18)γλώσσαλγε (18)γλώσσαλγη (18)γλώσσαλγο (18)γνέθονται (20)γνέθονταν (20)γνέφοντας (17)γναθιαίος (19)γναθιαίου (21)γναθικούς (20)γναφαλώδη (23)γνεθόμουν (23)γνεθόσουν (21)γνεσίματα (13)γνεψίματα (22)γνησιότης (10)γνοιαστεί (11)γνοφερούς (18)γνωμάτεψα (24)γνωματεύω (17)γνωμικούς (15)γνωμοδοτώ (18)γνωμοδότη (18)γνωρίζαμε (25)γνωρίζανε (23)γνωρίζατε (23)γνωρίζεις (22)γνωρίζετε (23)γνωρίζομε (25)γνωρίζουν (24)γνωρίσαμε (16)γνωρίσανε (14)γνωρίσατε (14)γνωρίσεις (13)γνωρίσετε (14)γνωρίσομε (16)γνωρίσουν (15)γνωριμίας (15)γνωριμίες (15)γνωριμιών (16)γνωρισθεί (23)γνωριστής (13)γνωριστεί (14)γνωστικές (13)γνωστικής (13)γνωστικοί (14)γνωστικού (14)γνωστικός (13)γνωστικών (14)γνωστοποί (14)γνώριμους (14)γνώστριας (11)γνώστριες (11)γοήτευσαν (12)γοήτευσες (11)γογγυλιού (20)γογγυλιών (20)γογγυσμοί (20)γογγυσμού (20)γογγυσμός (19)γογγυσμών (20)γογγύλιον (19)γοερότατα (12)γοερότατε (12)γοερότατη (12)γοερότατο (12)γοερότερα (13)γοερότερε (13)γοερότερη (13)γοερότερο (13)γοητευθεί (21)γοητευτής (11)γοητευτεί (12)γοητεύαμε (13)γοητεύατε (11)γοητεύεις (10)γοητεύετε (11)γοητεύουν (12)γοητεύσει (11)γοητεύσου (12)γοητεύστε (11)γοητεύτρα (12)γολιάθεια (22)γολιάθειε (22)γολιάθειο (22)γομφάριον (21)γομφίσκος (20)γομφωτούς (21)γομφώσεις (19)γομφώσεων (22)γομφώσεως (21)γομωμένες (16)γομωμένης (16)γομωμένοι (17)γομωμένος (16)γομωμένου (18)γομωμένων (19)γομωνόταν (15)γομώνεσαι (13)γομώνεστε (13)γομώνεται (13)γομώνομαι (15)γομώνουμε (16)γομώσουμε (16)γονάτιζαν (20)γονάτιζες (19)γονάτισαν (11)γονάτισες (10)γονάτισμα (13)γονατίζει (20)γονατίσει (11)γονατίστε (11)γονατιστά (11)γονατιστέ (11)γονατιστή (11)γονατιστό (11)γονεϊκούς (10)γονιδίωμά (17)γονιδίωμα (18)γονιδιακά (15)γονιδιακέ (15)γονιδιακή (15)γονιδιακό (15)γονιμότης (12)γονοειδής (13)γονοτύπου (13)γονοφόρος (18)γονυκλινή (15)γονυπετές (12)γονυπετής (12)γονυπετών (13)γονυπετώς (12)γονόκκοκο (14)γονόκοκκο (14)γονόρροια (13)γονότυποι (13)γονότυπος (12)γονότυπου (14)γονότυπων (15)γοργίειας (14)γοργίειες (14)γοργίειοι (15)γοργίειος (14)γοργίειου (16)γοργίειων (17)γοργοφόνη (22)γοργόνεια (15)γοργόνειε (15)γοργόνειο (15)γοργότατα (15)γοργότατε (15)γοργότατη (15)γοργότατο (15)γοργότερα (16)γοργότερε (16)γοργότερη (16)γοργότερο (16)γοργότητα (15)γορδιανός (14)γορτυνίας (12)γορτύνιος (11)γοτθικούς (20)γουέστερν (13)γουίγκνερ (17)γουίλιαμς (15)γουίλκινς (14)γουίντερς (12)γουίντοεκ (13)γουβωτούς (20)γουβώματα (21)γουδοχέρι (23)γουλίτσας (13)γουλίτσες (13)γουλανδρή (18)γουλιάμος (15)γουλιέλμο (18)γουλιανοί (14)γουλιανού (14)γουλιανός (13)γουλιανών (14)γουμένους (14)γουνάδικο (16)γουναρικά (14)γουναρική (14)γουναρικό (14)γουρλήδες (17)γουρλήδων (20)γουρλωτές (16)γουρλωτής (16)γουρλωτοί (17)γουρλωτού (17)γουρλωτός (16)γουρλωτών (17)γουρλώνει (15)γουρλώσει (15)γουρλώστε (15)γουρμάσει (15)γουρούνας (12)γουρούνες (12)γουρούνια (13)γουρσούζα (22)γουρσούζη (22)γουστάρει (13)γουστέρας (12)γουστέρες (12)γουσταύος (11)γουστόζας (20)γουστόζες (20)γουστόζοι (21)γουστόζος (20)γουστόζου (22)γουστόζων (23)γουόκσμαν (15)γούβιασμα (20)γούμενους (13)γούνινους (11)γούρικους (13)γούρλωναν (16)γούρλωνες (15)γούρλωσαν (16)γούρλωσες (15)γούρμασμα (16)γούσταραν (12)γούσταρες (11)γράμματος (15)γράμματός (14)γράφοντάς (17)γράφονται (19)γράφονταν (19)γράφοντας (18)γράφοντος (18)γράφτηκαν (20)γράφτηκες (19)γρήγορους (16)γραβιέρας (19)γραβιέρες (19)γραικικές (13)γραικικής (13)γραικικοί (14)γραικικού (14)γραικικός (13)γραικικών (14)γραικύλοι (15)γραικύλος (14)γραικύλου (16)γραικύλων (17)γραμμάρια (17)γραμμάριο (17)γραμμάτια (16)γραμμάτιο (16)γραμμάτων (18)γραμμένες (15)γραμμένης (15)γραμμένοι (16)γραμμένος (15)γραμμένου (17)γραμμένων (18)γραμματέα (16)γραμμικές (16)γραμμικής (16)γραμμικοί (17)γραμμικού (17)γραμμικός (16)γραμμικών (17)γραμμικώς (16)γραμμωτές (17)γραμμωτής (17)γραμμωτοί (18)γραμμωτού (18)γραμμωτός (17)γραμμωτών (18)γρανίτινα (12)γρανίτινε (12)γρανίτινη (12)γρανίτινο (12)γρανίτσας (11)γραναζιού (21)γραναζιών (21)γρανιτικά (13)γρανιτικέ (13)γρανιτική (13)γρανιτικό (13)γρανιτώδη (15)γραπωθείς (23)γραπωθούν (24)γραπωμένα (17)γραπωμένε (17)γραπωμένη (17)γραπωμένο (17)γραπώθηκα (23)γραπώθηκε (23)γραπώματα (15)γραπώναμε (15)γραπώνατε (13)γραπώνεις (12)γραπώνετε (13)γραπώνουν (14)γραπώσαμε (15)γραπώσανε (13)γραπώσατε (13)γραπώσεις (12)γραπώσετε (13)γραπώσουν (14)γρασάραμε (15)γρασάρατε (13)γρασάρεις (12)γρασάρετε (13)γρασάρισε (13)γρασάρουν (14)γρασαδόρε (16)γρασαδόρο (16)γρασιδιού (15)γρασιδιών (15)γρατζουνά (22)γρατζουνώ (22)γρατζούνα (21)γρατιανός (11)γραφήκαμε (22)γραφήκανε (20)γραφήκατε (20)γραφήματα (21)γραφίστας (18)γραφίστες (18)γραφειάκι (20)γραφειακά (20)γραφειακέ (20)γραφειακή (20)γραφειακό (20)γραφιάδες (21)γραφιάδων (24)γραφικούς (19)γραφιστών (19)γραφιτικά (20)γραφιτικέ (20)γραφιτική (20)γραφιτικό (20)γραφολογώ (24)γραφολόγε (24)γραφολόγο (24)γραφομένη (21)γραφτήκαν (20)γραφτείτε (19)γραφτούμε (21)γραφτούνε (19)γραφόμενά (20)γραφόμενα (21)γραφόμουν (22)γραφόσουν (20)γραφότανε (19)γραψίματα (23)γραόμορφα (22)γραόμορφε (22)γραόμορφη (22)γραόμορφο (22)γρηγοράδα (19)γρηγορήσω (18)γρηγορίου (17)γρηγορείς (15)γρηγορεύω (18)γρηγορούν (16)γρηγόρησα (16)γρηγόρησε (16)γρηγόριος (15)γριίστικα (13)γριίστικε (13)γριίστικη (13)γριίστικο (13)γρικάγαμε (18)γρικάγατε (16)γρικήθηκα (23)γρικήθηκε (23)γρικήσαμε (15)γρικήσατε (13)γρικήσεις (12)γρικήσετε (13)γρικήσουν (14)γρικηθείς (21)γρικηθούν (22)γρικημένα (15)γρικημένε (15)γρικημένη (15)γρικημένο (15)γρικιέμαι (15)γρικιέσαι (13)γρικιέστε (13)γρικιέται (13)γρικιόταν (13)γρικούσαν (13)γρικούσες (12)γρικώντας (12)γριλανδία (17)γριλανδός (16)γριφοειδή (22)γριφώδεις (21)γριφώδους (22)γρουσούζα (22)γρουσούζη (22)γρυλίζαμε (26)γρυλίζατε (24)γρυλίζεις (23)γρυλίζετε (24)γρυλίζουν (25)γρυλίσαμε (17)γρυλίσατε (15)γρυλίσεις (14)γρυλίσετε (15)γρυλίσουν (16)γρυλισμοί (17)γρυλισμού (17)γρυλισμός (16)γρυλισμών (17)γυάλινους (14)γυαλάδικα (18)γυαλάδικο (18)γυαλάκιας (14)γυαλένιας (13)γυαλένιες (13)γυαλένιοι (14)γυαλένιος (13)γυαλένιου (15)γυαλένιων (16)γυαλίζαμε (25)γυαλίζανε (23)γυαλίζατε (23)γυαλίζεις (22)γυαλίζετε (23)γυαλίζομε (25)γυαλίζουν (24)γυαλίσαμε (16)γυαλίσανε (14)γυαλίσατε (14)γυαλίσεις (13)γυαλίσετε (14)γυαλίσομε (16)γυαλίσουν (15)γυαλιστές (13)γυαλιστής (13)γυαλιστεί (14)γυαλιστοί (14)γυαλιστού (14)γυαλιστός (13)γυαλιστών (14)γυαλοκοπά (16)γυαλοκοπώ (16)γυαλοκόπα (16)γυαλώματα (16)γυμνάζαμε (25)γυμνάζατε (23)γυμνάζεις (22)γυμνάζετε (23)γυμνάζουν (24)γυμνάσαμε (16)γυμνάσατε (14)γυμνάσεις (13)γυμνάσετε (14)γυμνάσιον (14)γυμνάσιου (15)γυμνάσιων (16)γυμνάσουν (15)γυμνασίου (15)γυμνασίων (16)γυμναστές (13)γυμναστής (13)γυμναστεί (14)γυμναστών (14)γυμνητεύω (16)γυμνικούς (14)γυμνισμού (16)γυμνισμός (15)γυμνιστές (13)γυμνιστής (13)γυμνιστών (14)γυμνωθείς (24)γυμνωθούν (25)γυμνωμένα (18)γυμνωμένε (18)γυμνωμένη (18)γυμνωμένο (18)γυμνότητα (14)γυμνώθηκα (24)γυμνώθηκε (24)γυμνώναμε (16)γυμνώνατε (14)γυμνώνεις (13)γυμνώνετε (14)γυμνώνουν (15)γυμνώσαμε (16)γυμνώσανε (14)γυμνώσατε (14)γυμνώσεις (13)γυμνώσετε (14)γυμνώσουν (15)γυναίκεια (13)γυναικάκι (14)γυναικάρα (14)γυναικεία (13)γυναικείε (13)γυναικείο (13)γυναικωτά (15)γυναικωτέ (15)γυναικωτή (15)γυναικωτό (15)γυναικώδη (16)γυπαετούς (12)γυποειδές (15)γυποειδής (15)γυποειδών (16)γυρίζεσαι (22)γυρίζεστε (22)γυρίζεται (22)γυρίζομαι (24)γυρίζουμε (25)γυρίζουνε (23)γυρίσματα (15)γυρίσουμε (16)γυρίσουνε (14)γυρίστηκα (14)γυρίστηκε (14)γυρεοθήκη (23)γυρευόταν (14)γυρεύεσαι (13)γυρεύεστε (13)γυρεύεται (13)γυρεύομαι (15)γυρεύουμε (16)γυριζόταν (22)γυρισμένα (15)γυρισμένε (15)γυρισμένη (15)γυρισμένο (15)γυρισμούς (14)γυριστείς (12)γυριστούν (13)γυριστούς (12)γυρνάγαμε (18)γυρνάγανε (16)γυρνάγατε (16)γυρνούσαν (13)γυρνούσες (12)γυρνώντας (12)γυροβολιά (22)γυρολόγοι (18)γυρολόγος (17)γυρολόγου (19)γυρολόγων (20)γυροφέρνω (23)γυρωτικές (15)γυρωτικής (15)γυρωτικοί (16)γυρωτικού (16)γυρωτικός (15)γυρωτικών (16)γυρόφερνε (21)γυφταριού (20)γυφταριών (20)γυφτουριά (21)γυψαδόροι (25)γυψαδόρος (24)γυψαδόρου (26)γυψαδόρων (27)γυψοειδές (23)γυψοειδής (23)γυψοειδών (24)γυψοκονία (22)γυψοποιία (22)γυψοποιός (21)γυψωμάτων (27)γυψωνόταν (23)γυψόκολλα (26)γυψώματος (22)γυψώνεσαι (21)γυψώνεστε (21)γυψώνεται (21)γυψώνομαι (23)γωνιάζουν (23)γωνιαίους (13)γωνιακούς (13)γωνιαστές (12)γωνιαστής (12)γωνιαστοί (13)γωνιαστού (13)γωνιαστός (12)γωνιαστών (13)γωνιωτούς (14)γωνιώδεις (15)γωνιώδους (16)γύφτικους (19)γύφτισσας (17)γύφτισσες (17)