Δ 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Δ (3942)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

δέντρινους (13)δίγλωσσους (19)δίγραμμους (20)δίπλευρους (17)δίπρακτους (15)δαγκάματος (17)δαγκάνεσαι (16)δαγκάνεστε (16)δαγκάνεται (16)δαγκάνομαι (18)δαγκάνουμε (19)δαγκαμάτων (20)δαγκαματιά (18)δαγκανιάρα (17)δαγκανιάρη (17)δαγκανόταν (16)δαγκωθήκαν (28)δαγκωθείτε (27)δαγκωθούμε (29)δαγκωθούνε (27)δαγκωμάτων (22)δαγκωμένες (19)δαγκωμένης (19)δαγκωμένοι (20)δαγκωμένος (19)δαγκωμένου (21)δαγκωμένων (22)δαγκωματιά (20)δαγκωνόταν (18)δαγκώθηκαν (26)δαγκώθηκες (25)δαγκώματος (17)δαγκώνεσαι (16)δαγκώνεστε (16)δαγκώνεται (16)δαγκώνομαι (18)δαγκώνουμε (19)δαγκώνουνε (17)δαγκώσουμε (19)δαγκώσουνε (17)δαγοβέρτος (22)δαιδάλειος (16)δαιδαλίδαι (20)δαιδαλωδών (22)δαιδαλώδες (19)δαιδαλώδης (19)δαιμονίζει (23)δαιμονίσει (14)δαιμονίσου (15)δαιμονίστε (14)δαιμονιακά (15)δαιμονιακέ (15)δαιμονιακή (15)δαιμονιακό (15)δαιμονικές (14)δαιμονικής (14)δαιμονικοί (15)δαιμονικού (15)δαιμονικός (14)δαιμονικών (15)δαιμονιστώ (14)δαιμονιώδη (17)δαιμόνιζαν (23)δαιμόνιζες (22)δαιμόνιους (14)δαιμόνισαν (14)δαιμόνισες (13)δαιμόνισμα (16)δαιμόνισσα (14)δακρυγόνοι (18)δακρυγόνος (17)δακρυγόνου (19)δακρυγόνων (20)δακρυσμένα (17)δακρυσμένε (17)δακρυσμένη (17)δακρυσμένο (17)δακρυϊκούς (14)δακρυώδεις (17)δακρυώδους (18)δακρύζουμε (26)δακρύζουνε (24)δακρύρροια (16)δακρύσματα (16)δακρύσουμε (17)δακρύσουνε (15)δακτυλάκια (17)δακτυλήθρα (26)δακτυλίδια (19)δακτυλίους (16)δακτυλικές (16)δακτυλικής (16)δακτυλικοί (17)δακτυλικού (17)δακτυλικός (16)δακτυλικών (17)δαλασσηνοί (14)δαλματικές (16)δαλματικής (16)δαλματικοί (17)δαλματικού (17)δαλματικός (16)δαλματικών (17)δαλτονισμέ (16)δαλτονισμό (16)δαμάζονται (23)δαμάζονταν (23)δαμάζοντας (22)δαμάσκηνον (15)δαμάσκηνου (16)δαμάσκηνων (17)δαμάστηκαν (15)δαμάστηκες (14)δαμάστριας (14)δαμάστριες (14)δαμαζόμουν (26)δαμαζόσουν (24)δαμαζότανε (23)δαμαλίζαμε (27)δαμαλίζατε (25)δαμαλίζεις (24)δαμαλίζετε (25)δαμαλίζουν (26)δαμαλίσαμε (18)δαμαλίσατε (16)δαμαλίσεις (15)δαμαλίσετε (16)δαμαλίσιας (15)δαμαλίσιες (15)δαμαλίσιοι (16)δαμαλίσιος (15)δαμαλίσιου (17)δαμαλίσιων (18)δαμαλίσουν (17)δαμαλίτιδα (19)δαμαλισμοί (18)δαμαλισμού (18)δαμαλισμός (17)δαμαλισμών (18)δαμαλιστεί (16)δαμασκηνές (14)δαμασκηνής (14)δαμασκηνιά (15)δαμασκηνοί (15)δαμασκηνού (15)δαμασκηνόν (15)δαμασκηνός (14)δαμασκηνών (15)δαμασμένες (15)δαμασμένης (15)δαμασμένοι (16)δαμασμένος (15)δαμασμένου (17)δαμασμένων (18)δαμαστήκαν (15)δαμαστείτε (14)δαμαστούμε (16)δαμαστούνε (14)δαμαστριών (15)δαμόκλειος (16)δανέζικους (22)δανείζεσαι (21)δανείζεστε (21)δανείζεται (21)δανείζομαι (23)δανείζουμε (24)δανείζουνε (22)δανείσθηκε (22)δανείσουμε (15)δανείσουνε (13)δανείστηκα (13)δανείστηκε (13)δανείστριά (12)δανείστρια (13)δανειακούς (12)δανειζόταν (21)δανειοδοτώ (15)δανειοδότη (15)δανεισθείς (20)δανεισθούν (21)δανεισμένα (14)δανεισμένε (14)δανεισμένη (14)δανεισμένο (14)δανεισμούς (13)δανειστείς (11)δανειστικά (13)δανειστικέ (13)δανειστική (13)δανειστικό (13)δανειστούν (12)δαντέλωσης (15)δαντελένια (14)δαντελένιε (14)δαντελένιο (14)δαντελωτές (15)δαντελωτής (15)δαντελωτοί (16)δαντελωτού (16)δαντελωτός (15)δαντελωτών (16)δαπανάγαμε (18)δαπανάγανε (16)δαπανάγατε (16)δαπανήθηκα (23)δαπανήθηκε (23)δαπανήσαμε (15)δαπανήσανε (13)δαπανήσατε (13)δαπανήσεις (12)δαπανήσετε (13)δαπανήσομε (15)δαπανήσουν (14)δαπανηθείς (21)δαπανηθούν (22)δαπανημένα (15)δαπανημένε (15)δαπανημένη (15)δαπανημένο (15)δαπανηρούς (13)δαπανιέμαι (15)δαπανιέσαι (13)δαπανιέστε (13)δαπανιέται (13)δαπανιόταν (13)δαπανούσαν (13)δαπανούσες (12)δαπανόμενη (15)δαπανώμεθα (24)δαπανώνται (13)δαπανώντας (12)δαρβίνειες (19)δαρβίνειης (19)δαρβίνειοι (20)δαρβίνειος (19)δαρβίνειου (21)δαρβίνειων (22)δαρβινικές (20)δαρβινικής (20)δαρβινικοί (21)δαρβινικού (21)δαρβινικός (20)δαρβινικών (21)δαρβινισμέ (22)δαρβινισμό (22)δαρβινιστή (20)δαρδανέλια (18)δαρσίματος (14)δαρσιμάτων (17)δασαρχείον (20)δασαρχείου (21)δασαρχείων (22)δασεργατών (16)δασκάλευαν (16)δασκάλευες (15)δασκάλεψαν (24)δασκάλεψες (23)δασκάλισσα (15)δασκαλάκοι (16)δασκαλάκος (15)δασκαλάκου (17)δασκαλέψει (24)δασκαλέψου (25)δασκαλέψτε (24)δασκαλίκια (16)δασκαλίτσα (15)δασκαλευτώ (16)δασκαλεύει (15)δασκαλικές (15)δασκαλικής (15)δασκαλικοί (16)δασκαλικού (16)δασκαλικός (15)δασκαλικών (16)δασμολογία (19)δασμολογεί (19)δασμολόγια (19)δασμολόγιο (19)δασμολόγος (18)δασοκομίας (14)δασοκομίες (14)δασοκομικά (16)δασοκομικέ (16)δασοκομική (16)δασοκομικό (16)δασοκομιών (15)δασοκτόνος (12)δασοκόμους (15)δασολογίας (16)δασολογίες (16)δασολογίου (18)δασολογίων (19)δασολογικά (18)δασολογικέ (18)δασολογική (18)δασολογικό (18)δασολογιών (17)δασολόγους (17)δασονομίας (13)δασονομίες (13)δασονομείο (14)δασονομικά (15)δασονομικέ (15)δασονομική (15)δασονομικό (15)δασονομιών (14)δασονόμους (14)δασοπονίας (12)δασοπονίες (12)δασοπονικά (14)δασοπονικέ (14)δασοπονική (14)δασοπονικό (14)δασοπονιών (13)δασοπόνους (13)δασοσκεπές (13)δασοσκεπής (13)δασοσκεπών (14)δασοτοπιού (13)δασοτοπιών (13)δασοφυλακή (23)δασοφυτεία (20)δασοφύλακα (22)δασυνθείτε (22)δασυνθούμε (24)δασυνόμουν (16)δασυνόσουν (14)δασωμένους (16)δασωνόμουν (17)δασωνόσουν (15)δασότοπους (13)δασόφυτους (20)δασύμαλλες (17)δασύμαλλης (17)δασύμαλλοι (18)δασύμαλλος (17)δασύμαλλου (19)δασύμαλλων (20)δασύνθηκαν (22)δασύνθηκες (21)δασύνονται (12)δασύνονταν (12)δασύνοντας (11)δασύτατους (12)δασύτερους (13)δασύτριχες (19)δασύτριχης (19)δασύτριχοι (20)δασύτριχος (19)δασύτριχου (21)δασύτριχων (22)δασύφυλλες (23)δασύφυλλης (23)δασύφυλλοι (24)δασύφυλλος (23)δασύφυλλου (25)δασύφυλλων (26)δασώνονται (12)δασώνονταν (12)δαταδρομών (18)δαφνέλαιον (21)δαφνέλαιου (22)δαφνέλαιων (23)δαφνηφόρος (26)δαφνηφόρου (28)δαφνομήλης (22)δαφνοστεφή (26)δαφνοφόρας (26)δαφνοφόρες (26)δαφνοφόροι (27)δαφνοφόρος (26)δαφνοφόρου (28)δαφνοφόρων (29)δαφνόκουκο (22)δαφνόλαδου (25)δαφνόλαδων (26)δαφνότοπος (19)δαφνόφυλλα (31)δαφνόφυλλο (31)δαχτυλάκια (23)δαχτυλήθρα (32)δαχτυλίδια (25)δαχτυλικές (22)δαχτυλικής (22)δαχτυλικοί (23)δαχτυλικού (23)δαχτυλικός (22)δαχτυλικών (23)δείχνοντάς (17)δείχνονται (19)δείχνονταν (19)δείχνοντας (18)δεδηλωμένα (21)δεδηλωμένε (21)δεδηλωμένη (21)δεδηλωμένο (21)δεδομένους (17)δειγμάτιζα (26)δειγμάτιζε (26)δειγμάτισα (17)δειγμάτισε (17)δειγματίζω (28)δειγματίσω (19)δεικνυόταν (14)δεικνύεσαι (13)δεικνύεστε (13)δεικνύεται (13)δεικνύομαι (15)δεικνύοντα (13)δεικνύουσα (14)δεικτικούς (13)δειλιάζαμε (25)δειλιάζατε (23)δειλιάζεις (22)δειλιάζετε (23)δειλιάζουν (24)δειλιάσαμε (16)δειλιάσατε (14)δειλιάσεις (13)δειλιάσετε (14)δειλιάσουν (15)δειλόψυχες (30)δειλόψυχης (30)δειλόψυχοι (31)δειλόψυχος (30)δειλόψυχου (32)δειλόψυχων (33)δεινοπαθεί (22)δεινοτήτων (14)δεινοχάρης (19)δεινόσαυρε (14)δεινόσαυρο (14)δεινότατες (11)δεινότατης (11)δεινότατοι (12)δεινότατος (11)δεινότατου (13)δεινότατων (14)δεινότερες (12)δεινότερης (12)δεινότεροι (13)δεινότερος (12)δεινότερου (14)δεινότερων (15)δεινότητας (11)δεινότητες (11)δειξίματος (22)δειξιμάτων (25)δειπνήσαμε (15)δειπνήσατε (13)δειπνήσεις (12)δειπνήσετε (13)δειπνήσουν (14)δειπνίζαμε (24)δειπνίζατε (22)δειπνίζεις (21)δειπνίζετε (22)δειπνίζουν (23)δειπνίσαμε (15)δειπνίσατε (13)δειπνίσεις (12)δειπνίσετε (13)δειπνίσουν (14)δειπνούσαν (13)δειπνούσες (12)δειπνώντας (12)δειχνόμουν (22)δειχνόσουν (20)δειχνότανε (19)δειχτήκαμε (22)δειχτήκανε (20)δειχτήκατε (20)δεκάγωνους (18)δεκάδραχμα (26)δεκάδραχμο (26)δεκάλεπτες (15)δεκάλεπτης (15)δεκάλεπτοι (16)δεκάλεπτος (15)δεκάλεπτου (17)δεκάλεπτων (18)δεκάμετρον (16)δεκάμετρου (17)δεκάμετρων (18)δεκάμηνους (15)δεκάρικους (15)δεκάστιχες (19)δεκάστιχης (19)δεκάστιχοι (20)δεκάστιχος (19)δεκάστιχου (21)δεκάστιχων (22)δεκάτομους (15)δεκάχρονες (20)δεκάχρονης (20)δεκάχρονοι (21)δεκάχρονος (20)δεκάχρονου (22)δεκάχρονων (23)δεκέμβριοι (23)δεκέμβριος (22)δεκαήμερον (16)δεκαήμερου (17)δεκαήμερων (18)δεκαβάλλες (23)δεκαδικούς (16)δεκαεξάδες (24)δεκαεξάδων (27)δεκαεξάρας (22)δεκαεξάρες (22)δεκαεξαετή (22)δεκαημέρου (17)δεκαημερία (16)δεκαθέσιου (23)δεκαθλητές (23)δεκαθλητής (23)δεκαθλητών (24)δεκαλέπτου (17)δεκαμελείς (16)δεκαμελούς (16)δεκαμερείς (15)δεκαμερούς (15)δεκαοκτάδα (17)δεκαοχτάρη (21)δεκαπλάσια (16)δεκαπλάσιε (16)δεκαπλάσιο (16)δεκαρολογώ (19)δεκαρολόγε (19)δεκαρολόγο (19)δεκασέλιδη (18)δεκασέλιδο (18)δεκατίζαμε (24)δεκατίζατε (22)δεκατίζεις (21)δεκατίζετε (22)δεκατίζουν (23)δεκατίσαμε (15)δεκατίσατε (13)δεκατίσεις (12)δεκατίσετε (13)δεκατίσουν (14)δεκατισμού (15)δεκατισμός (14)δεκατιστής (12)δεκατιστεί (13)δεκαψήφιοι (29)δεκαψήφιου (30)δεκελεικόν (16)δεκεμβρίου (24)δεκεμβρίων (25)δεκοχτούρα (21)δεκτικότης (13)δελεάζεσαι (23)δελεάζεστε (23)δελεάζεται (23)δελεάζομαι (25)δελεάζουμε (26)δελεάζουνε (24)δελεάσουμε (17)δελεάσουνε (15)δελεάστηκα (15)δελεάστηκε (15)δελεαζόταν (23)δελεασμένα (16)δελεασμένε (16)δελεασμένη (16)δελεασμένο (16)δελεασμούς (15)δελεαστείς (13)δελεαστικά (15)δελεαστικέ (15)δελεαστική (15)δελεαστικό (15)δελεαστούν (14)δεληγιάννη (17)δεληγιώργη (21)δελτιοθήκη (24)δελτοειδές (16)δελτοειδής (16)δελτοειδών (17)δελφινάκια (22)δελφινάριο (22)δεμάτιαζαν (23)δεμάτιαζες (22)δεμάτιασαν (14)δεμάτιασες (13)δεμάτιασμα (16)δεματιάζει (23)δεματιάσει (14)δεματιάσου (15)δεματιάστε (14)δεματιαστώ (14)δεματισμού (16)δενδρογαλή (21)δενδροειδή (19)δενδροκόμε (19)δενδροκόμο (19)δενδροτομώ (18)δενδρόβιοι (23)δενδρόβιος (22)δενδρόβιου (24)δενδρόβιων (25)δενδρόφυτα (24)δενδρόφυτε (24)δενδρόφυτη (24)δενδρόφυτο (24)δενδρύλλια (20)δενδρύλλιο (20)δενδρώδεις (18)δενδρώδους (19)δεντρικούς (13)δεντρόφυτα (21)δεντρόφυτε (21)δεντρόφυτη (21)δεντρόφυτο (21)δεντρώσανε (13)δενόμασταν (14)δενόσασταν (12)δεξιοσύνης (20)δεξιοτέχνη (28)δεξιοτήτων (23)δεξιωθήκαν (33)δεξιωθείτε (32)δεξιωθούμε (34)δεξιωθούνε (32)δεξιωνόταν (23)δεξιότατες (20)δεξιότατης (20)δεξιότατοι (21)δεξιότατος (20)δεξιότατου (22)δεξιότατων (23)δεξιότερες (21)δεξιότερης (21)δεξιότεροι (22)δεξιότερος (21)δεξιότερου (23)δεξιότερων (24)δεξιότητές (19)δεξιότητας (20)δεξιότητες (20)δεξιόχειρα (29)δεξιώθηκαν (31)δεξιώθηκες (30)δεξιώνεσαι (21)δεξιώνεστε (21)δεξιώνεται (21)δεξιώνομαι (23)δερβέναγας (22)δερβίσηδες (22)δερβίσηδων (25)δερβίσικες (20)δερβίσικης (20)δερβίσικοι (21)δερβίσικος (20)δερβίσικου (22)δερβίσικων (23)δερβενάκια (21)δερκυλίδας (19)δερμάτινες (14)δερμάτινης (14)δερμάτινοι (15)δερμάτινος (14)δερμάτινου (16)δερμάτινων (17)δερματίνων (17)δερματικές (15)δερματικής (15)δερματικοί (16)δερματικού (16)δερματικός (15)δερματικών (16)δερματωδών (20)δερματώδες (17)δερματώδης (17)δερνόμαστε (15)δερνόμουνα (16)δερνόντανε (13)δερνόσαστε (13)δερνόσουνα (14)δεσμευθείς (23)δεσμευθούν (24)δεσμευμένα (17)δεσμευμένε (17)δεσμευμένη (17)δεσμευμένο (17)δεσμευτείς (14)δεσμευτικά (16)δεσμευτικέ (16)δεσμευτική (16)δεσμευτικό (16)δεσμευτούν (15)δεσμευόταν (15)δεσμεύεσαι (14)δεσμεύεστε (14)δεσμεύεται (14)δεσμεύθηκα (24)δεσμεύθηκε (24)δεσμεύομαι (16)δεσμεύουμε (17)δεσμεύουνε (15)δεσμεύσαμε (16)δεσμεύσανε (14)δεσμεύσατε (14)δεσμεύσεις (13)δεσμεύσετε (14)δεσμεύσεων (16)δεσμεύσεως (15)δεσμεύσεών (13)δεσμεύσεώς (12)δεσμεύσομε (16)δεσμεύσουν (15)δεσμεύτηκα (15)δεσμεύτηκε (15)δεσμοφύλαξ (32)δεσμωτήρια (17)δεσμωτήριο (17)δεσποινίδα (16)δεσποσύνες (12)δεσποσύνης (12)δεσποτάδες (15)δεσποτάδων (18)δεσποτάτον (13)δεσποτάτου (14)δεσποτάτων (15)δεσποτείας (12)δεσποτείες (12)δεσποτειών (13)δεσποτικές (13)δεσποτικής (13)δεσποτικοί (14)δεσποτικού (14)δεσποτικόν (14)δεσποτικός (13)δεσποτικών (14)δεσποτισμέ (15)δεσποτισμό (15)δεσπόζοντα (22)δεσπόζουσα (23)δετζώρτζης (30)δευκαλίωνα (18)δευτερεύον (14)δευτερεύων (16)δευτεροετή (14)δεχόμασταν (21)δεχόσασταν (19)δεόντουσαν (13)δηιάνειρας (12)δηιδαμείας (16)δηκτικότης (13)δηλητήριον (15)δηλητηρίου (16)δηλητηρίων (17)δηλιγιάννη (17)δηλοποίηση (15)δηλουμένου (18)δηλουμένων (19)δηλούμενης (15)δηλούμενοι (16)δηλούμενου (17)δηλούμενων (18)δηλωθέντες (24)δηλωθέντος (24)δηλωθέντων (27)δηλωθήκαμε (28)δηλωθήκανε (26)δηλωθήκατε (26)δηλωθείσας (24)δηλωθείσες (24)δηλωθείσης (24)δηλωμένους (18)δηλωνόμουν (19)δηλωνόσουν (17)δηλωνότανε (16)δηλωτικούς (16)δηλώνοντάς (12)δηλώνονται (14)δηλώνονταν (14)δηλώνοντας (13)δηλώσιμους (16)δημαγωγήσω (24)δημαγωγίας (21)δημαγωγίες (21)δημαγωγείς (21)δημαγωγικά (23)δημαγωγικέ (23)δημαγωγική (23)δημαγωγικό (23)δημαγωγιών (22)δημαγωγούν (22)δημαγωγούς (21)δημαγώγησα (20)δημαγώγησε (20)δημαρχείον (22)δημαρχείου (23)δημαρχείων (24)δημαρχιακά (23)δημαρχιακέ (23)δημαρχιακή (23)δημαρχιακό (23)δημαρχικές (22)δημαρχικής (22)δημαρχικοί (23)δημαρχικού (23)δημαρχικός (22)δημαρχικών (23)δημεγέρτες (17)δημεγέρτης (17)δημεγερτών (18)δημευμένες (16)δημευμένης (16)δημευμένοι (17)δημευμένος (16)δημευμένου (18)δημευμένων (19)δημευτείτε (15)δημευτικές (15)δημευτικής (15)δημευτικοί (16)δημευτικού (16)δημευτικός (15)δημευτικών (16)δημευτούμε (17)δημευόμουν (18)δημευόσουν (16)δημεύονται (14)δημεύονταν (14)δημεύοντας (13)δημεύσιμες (15)δημεύσιμης (15)δημεύσιμοι (16)δημεύσιμος (15)δημεύσιμου (17)δημεύσιμων (18)δημεύσουμε (17)δημεύτηκαν (15)δημεύτηκες (14)δημηγορήσω (20)δημηγορίας (17)δημηγορίες (17)δημηγορείς (17)δημηγοριών (18)δημηγορούν (18)δημηγόρησα (18)δημηγόρησε (18)δημητράκος (15)δημητράκου (17)δημητριάδα (18)δημητριάδη (18)δημητριακά (16)δημητριακέ (16)δημητριακή (16)δημητριακό (16)δημητσάνας (13)δημιουργία (19)δημιουργεί (19)δημιουργοί (19)δημιουργού (19)δημιουργός (18)δημιουργών (19)δημογραφία (25)δημοκοπήσω (18)δημοκοπίας (15)δημοκοπίες (15)δημοκοπείς (15)δημοκοπικά (17)δημοκοπικέ (17)δημοκοπική (17)δημοκοπικό (17)δημοκοπιών (16)δημοκοπούν (16)δημοκράτες (15)δημοκράτης (15)δημοκρίτου (17)δημοκρατία (16)δημοκρατών (16)δημοκόπησα (16)δημοκόπησε (16)δημοκόπους (16)δημοπρασία (16)δημοπρατεί (16)δημοσίευαν (15)δημοσίευες (14)δημοσίευμά (16)δημοσίευμα (17)δημοσίευσή (14)δημοσίευσα (15)δημοσίευσε (15)δημοσίευση (15)δημοσθένης (22)δημοσιευθώ (24)δημοσιευτώ (15)δημοσιεύει (14)δημοσιεύσω (16)δημοσιότης (13)δημοσκόποι (16)δημοσκόπος (15)δημοτίκιζα (24)δημοτίκιζε (24)δημοτίκισα (15)δημοτίκισε (15)δημοτικίζω (26)δημοτικίσω (17)δημοτικούς (14)δημοτισσών (14)δημοφιλείς (22)δημοφιλούς (22)δημόκριτος (15)δημόκριτου (17)δημόπουλος (17)δημότισσας (13)δημότισσες (13)διάβροχους (27)διάδρομους (18)διάκεινται (13)διάκεντρος (13)διάλειπτος (14)διάνοικτος (12)διάπλατους (15)διάπλευσις (15)διάρθρωναν (25)διάρθρωνες (24)διάρθρωσαν (25)διάρθρωσες (24)διάρθρωσης (24)διάρθρωσις (24)διάσπαρτες (13)διάσπαρτης (13)διάσπαρτοι (14)διάσπαρτος (13)διάσπαρτου (15)διάσπαρτων (16)διάστερους (13)διάστημικα (15)διάστικτες (12)διάστικτης (12)διάστικτοι (13)διάστικτος (12)διάστικτου (14)διάστικτων (15)διάστιχτος (18)διάστρεμμα (17)διάστρωσης (14)διάτρητους (13)διάττοντας (11)διάττοντες (11)διάττοντος (11)διάφεγγους (25)διάχρυσους (21)διέπλευσαν (16)διέρρευσαν (15)διέρχονται (20)διέρχονταν (20)διίστανται (12)διαίσθησής (19)διαίσθησης (20)διαίσθησις (20)διαβάζεσαι (28)διαβάζεστε (28)διαβάζεται (28)διαβάζομαι (30)διαβάζουμε (31)διαβάζουνε (29)διαβάθμιζα (39)διαβάθμιζε (39)διαβάθμισή (29)διαβάθμισα (30)διαβάθμισε (30)διαβάθμιση (30)διαβάσθηκε (29)διαβάσματα (21)διαβάσουμε (22)διαβάσουνε (20)διαβάστηκα (20)διαβάστηκε (20)διαβάτισσα (19)διαβήματος (20)διαβίβαζαν (35)διαβίβαζες (34)διαβίβασαν (26)διαβίβασες (25)διαβίβασης (25)διαβίβασις (25)διαβαίναμε (21)διαβαίνανε (19)διαβαίνατε (19)διαβαίνεις (18)διαβαίνετε (19)διαβαίνομε (21)διαβαίνουν (20)διαβαζόταν (28)διαβαθμίζω (41)διαβαθμίσω (32)διαβασθούν (28)διαβασμένα (21)διαβασμένε (21)διαβασμένη (21)διαβασμένο (21)διαβαστείς (18)διαβαστούν (19)διαβατάρης (19)διαβατήριά (19)διαβατήρια (20)διαβατήριο (20)διαβατήριό (19)διαβατικές (19)διαβατικής (19)διαβατικοί (20)διαβατικού (20)διαβατικός (19)διαβατικών (20)διαβημάτων (23)διαβητικές (19)διαβητικής (19)διαβητικοί (20)διαβητικού (20)διαβητικός (19)διαβητικών (20)διαβιβάζει (35)διαβιβάσει (26)διαβιβάσου (27)διαβιβάστε (26)διαβιβαστή (26)διαβιβαστώ (26)διαβιώναμε (21)διαβιώνατε (19)διαβιώνεις (18)διαβιώνετε (19)διαβιώνουν (20)διαβιώσαμε (21)διαβιώσατε (19)διαβιώσεις (18)διαβιώσετε (19)διαβιώσεων (21)διαβιώσεως (20)διαβιώσεώς (17)διαβιώσουν (20)διαβλέπαμε (24)διαβλέπανε (22)διαβλέπατε (22)διαβλέπεις (21)διαβλέπετε (22)διαβλέπομε (24)διαβλέπουν (23)διαβλέψαμε (32)διαβλέψανε (30)διαβλέψατε (30)διαβλέψεις (29)διαβλέψετε (30)διαβλέψομε (32)διαβλέψουν (31)διαβλήθηκα (31)διαβλητικά (22)διαβλητικέ (22)διαβλητική (22)διαβλητικό (22)διαβλητούς (20)διαβολάκια (22)διαβολάκος (21)διαβολίζει (30)διαβολίσει (21)διαβολίστε (21)διαβολικές (21)διαβολικής (21)διαβολικοί (22)διαβολικού (22)διαβολικός (21)διαβολικών (22)διαβουκολώ (23)διαβουλίου (23)διαβουλίων (24)διαβούλιον (21)διαβρωθείς (30)διαβρωθούν (31)διαβρωμένα (24)διαβρωμένε (24)διαβρωμένη (24)διαβρωμένο (24)διαβρωτικά (23)διαβρωτικέ (23)διαβρωτική (23)διαβρωτικό (23)διαβρώθηκα (30)διαβρώθηκε (30)διαβρώναμε (22)διαβρώνατε (20)διαβρώνεις (19)διαβρώνετε (20)διαβρώνουν (21)διαβρώσαμε (22)διαβρώσατε (20)διαβρώσεις (19)διαβρώσετε (20)διαβρώσεων (22)διαβρώσεως (21)διαβρώσεώς (18)διαβρώσουν (21)διαβόητους (19)διαβόλιζαν (30)διαβόλιζες (29)διαβόλισαν (21)διαβόλισες (20)διαβόλισσα (21)διαγάγουμε (21)διαγγελέας (19)διαγγελεύς (19)διαγνωσθεί (26)διαγνωστεί (17)διαγνώσαμε (17)διαγνώσεις (14)διαγνώσετε (15)διαγνώσεων (17)διαγνώσεως (16)διαγνώσουν (16)διαγουμίζω (29)διαγουμίσω (20)διαγούμιζα (26)διαγούμιζε (26)διαγούμισα (17)διαγούμισε (17)διαγράφαμε (25)διαγράφανε (23)διαγράφατε (23)διαγράφεις (22)διαγράφετε (23)διαγράφηκα (24)διαγράφηκε (24)διαγράφομε (25)διαγράφουν (24)διαγράψαμε (27)διαγράψανε (25)διαγράψατε (25)διαγράψεις (24)διαγράψετε (25)διαγράψομε (27)διαγράψουν (26)διαγραφείς (22)διαγραφούν (23)διαγραφτεί (23)διαγωνίσου (18)διαγωνισμέ (19)διαγωνισμό (19)διαγώνιους (15)διαγώνισμα (17)διαδέχεσαι (22)διαδέχεστε (22)διαδέχεται (22)διαδέχθηκε (32)διαδέχομαι (24)διαδέχτηκα (23)διαδέχτηκε (23)διαδήλωναν (19)διαδήλωνες (18)διαδήλωσαν (19)διαδήλωσες (18)διαδήλωσης (18)διαδήλωσις (18)διαδήματος (16)διαδίδεσαι (18)διαδίδεστε (18)διαδίδεται (18)διαδίδομαι (20)διαδεχθείς (30)διαδεχθούν (31)διαδεχτούν (22)διαδεχόταν (22)διαδηλωθεί (28)διαδηλωτές (18)διαδηλωτής (18)διαδηλωτών (19)διαδηλώνει (17)διαδηλώσει (17)διαδηλώσου (18)διαδηλώστε (17)διαδημάτων (19)διαδιδόταν (18)διαδικασία (16)διαδικτύου (17)διαδικτύων (18)διαδομένες (16)διαδομένοι (17)διαδομένος (16)διαδοχικές (22)διαδοχικής (22)διαδοχικοί (23)διαδοχικού (23)διαδοχικός (22)διαδοχικών (23)διαδοχικώς (22)διαδρομάκι (19)διαδρόμους (18)διαδόθηκαν (25)διαδόσιμος (16)διαζευγνύω (27)διαζεύξεις (29)διαζεύξεων (32)διαζεύξεως (31)διαζωμάτων (27)διαζόμαστε (23)διαζόσαστε (21)διαζώματος (22)διαθέσιμες (22)διαθέσιμης (22)διαθέσιμοι (23)διαθέσιμος (22)διαθέσιμου (24)διαθέσιμων (25)διαθέσουμε (24)διαθέσουνε (22)διαθέτεσαι (21)διαθέτεστε (21)διαθέτεται (21)διαθέτομαι (23)διαθέτοντα (21)διαθέτουμε (24)διαθέτουνε (22)διαθέτουσα (22)διαθερμίας (23)διαθερμίες (23)διαθερμικά (25)διαθερμικέ (25)διαθερμική (25)διαθερμικό (25)διαθερμιών (24)διαθεσίμου (24)διαθεσίμων (25)διαθετικές (21)διαθετικής (21)διαθετικοί (22)διαθετικού (22)διαθετικός (21)διαθετικών (22)διαθετόταν (21)διαθλάσαμε (25)διαθλάσανε (23)διαθλάσατε (23)διαθλάσεις (22)διαθλάσετε (23)διαθλάσεων (25)διαθλάσεως (24)διαθλάσομε (25)διαθλάσουν (24)διαθλαστεί (23)διαθλούσαν (23)διαθλούσες (22)διαθλώμεθα (34)διαθλώνται (23)διαθλώντας (22)διαθρέψουν (32)διαιρέθηκα (23)διαιρέθηκε (23)διαιρέσαμε (15)διαιρέσανε (13)διαιρέσατε (13)διαιρέσεις (12)διαιρέσετε (13)διαιρέσεων (15)διαιρέσεως (14)διαιρέσεώς (11)διαιρέσιμα (15)διαιρέσιμε (15)διαιρέσιμη (15)διαιρέσιμο (15)διαιρέσομε (15)διαιρέσουν (14)διαιρείσαι (13)διαιρείστε (13)διαιρείται (13)διαιρεθείς (21)διαιρεθούν (22)διαιρεμένα (15)διαιρεμένε (15)διαιρεμένη (15)διαιρεμένο (15)διαιρετέας (12)διαιρετέες (12)διαιρετέοι (13)διαιρετέος (12)διαιρετέου (14)διαιρετέων (15)διαιρετικά (14)διαιρετικέ (14)διαιρετική (14)διαιρετικό (14)διαιρετούς (12)διαιρούμαι (15)διαιρούντο (13)διαιρούσαν (13)διαιρούσες (12)διαιρούταν (13)διαιρώντας (12)διαιτησίας (11)διαιτησίες (11)διαιτησιών (12)διαιτητεύω (14)διαιτητικά (13)διαιτητικέ (13)διαιτητική (13)διαιτητικό (13)διαιτολόγε (17)διαιτολόγο (17)διαιωνίζει (23)διαιωνίσαν (14)διαιωνίσει (14)διαιωνίσου (15)διαιωνίστε (14)διαιωνιστώ (14)διαιώνιζαν (21)διαιώνιζες (20)διαιώνισαν (12)διαιώνισες (11)διαιώνισης (11)διαιώνισις (11)διακάτοχοι (20)διακάτοχος (19)διακήρυξαν (24)διακήρυξες (23)διακήρυξης (23)διακήρυξις (23)διακήρυσσα (15)διακήρυσσε (15)διακήρυττε (15)διακίνησής (11)διακίνησαν (13)διακίνησες (12)διακίνησης (12)διακίνησις (12)διακατέχει (20)διακατείχε (20)διακατόχου (21)διακατόχων (22)διακείμεθα (24)διακείμενη (15)διακηρυχτώ (22)διακηρύξει (23)διακηρύξου (24)διακηρύξτε (23)διακηρύσσω (16)διακηρύττω (16)διακινήσει (13)διακινήσου (14)διακινήστε (13)διακινείτε (13)διακινηθεί (22)διακινητές (12)διακινητής (12)διακινητών (13)διακινούμε (15)διακινούσα (13)διακινούσε (13)διακλάδισε (18)διακλάδωσή (19)διακλάδωση (20)διακλαδικά (19)διακλαδική (19)διακλαδώνω (20)διακοίνωνα (15)διακοίνωνε (15)διακοίνωσα (15)διακοίνωσε (15)διακοίνωση (15)διακοινωθώ (24)διακοινώνω (15)διακοινώσω (15)διακομίζει (24)διακομίσει (15)διακομίσου (16)διακομίστε (15)διακομιδές (17)διακομιδής (17)διακομιδών (18)διακομιστή (15)διακομιστώ (15)διακονέψει (22)διακονήσει (13)διακονήσου (14)διακονήστε (13)διακονείτε (13)διακονεύει (13)διακονηθεί (22)διακονητής (12)διακονιάρα (14)διακονιάρη (14)διακονικές (13)διακονικής (13)διακονικοί (14)διακονικού (14)διακονικός (13)διακονικών (14)διακονούμε (15)διακονούσα (13)διακονούσε (13)διακοπήκαν (15)διακοπείτε (14)διακοπούμε (16)διακοπούνε (14)διακορευτή (15)διακορευτώ (15)διακορεύει (14)διακορεύσω (16)διακοσάρας (13)διακοσάρες (13)διακοσάρης (13)διακοσάρια (14)διακοσαριά (14)διακοσμήσω (17)διακοσμείς (14)διακοσμηθώ (24)διακοσμητή (15)διακοσμούν (15)διακράτηση (14)διακρίβωνα (23)διακρίβωνε (23)διακρίβωσή (22)διακρίβωσα (23)διακρίβωσε (23)διακρίβωση (23)διακρίθηκα (24)διακρίθηκε (24)διακρίναμε (16)διακρίνεις (13)διακρίνετε (14)διακρίνομε (16)διακρίνουν (15)διακρίσεις (13)διακρίσεων (16)διακρίσεως (15)διακρατικά (15)διακρατικέ (15)διακρατική (15)διακρατικό (15)διακρατούν (14)διακριβώνω (23)διακριβώσω (23)διακριθείς (22)διακριθούν (23)διακριτικά (15)διακριτικέ (15)διακριτική (15)διακριτικό (15)διακριτούς (13)διακυβέρνα (22)διακυβερνά (22)διακυβερνώ (22)διακυβευτώ (22)διακυβεύει (21)διακυβεύσω (23)διακυμαίνω (18)διακωμωδεί (22)διακόμιζαν (24)διακόμιζες (23)διακόμισαν (15)διακόμισες (14)διακόνησαν (13)διακόνησες (12)διακόνισσα (13)διακόπηκαν (15)διακόπηκες (14)διακόπταμε (16)διακόπτανε (14)διακόπτατε (14)διακόπτεις (13)διακόπτετε (14)διακόπτομε (16)διακόπτουν (15)διακόρευαν (15)διακόρευες (14)διακόρευσα (15)διακόρευσε (15)διακόρευση (15)διακόσιους (13)διακόσμησή (14)διακόσμησα (15)διακόσμησε (15)διακόσμηση (15)διακόψουμε (25)διακόψουνε (23)διακύβευαν (21)διακύβευες (20)διακύβευμα (23)διακύβευσα (21)διακύβευσε (21)διακύβευση (21)διακύμανσή (14)διακύμανση (15)διαλάλησαν (16)διαλάλησες (15)διαλάλησης (15)διαλάλησις (15)διαλάμβανε (23)διαλέγεσαι (17)διαλέγεστε (17)διαλέγεται (17)διαλέγματα (19)διαλέγομαι (19)διαλέγουμε (20)διαλέγουνε (18)διαλέκτους (15)διαλέξουμε (26)διαλέξουνε (24)διαλέχτηκε (22)διαλαλήσει (16)διαλαλήσου (17)διαλαλήστε (16)διαλαλείτε (16)διαλαληθεί (25)διαλαλημός (17)διαλαλητές (15)διαλαλητής (15)διαλαλητών (16)διαλαλούμε (18)διαλαλούνε (16)διαλαλούσα (16)διαλαλούσε (16)διαλαμβάνω (25)διαλανθάνω (25)διαλείψεις (22)διαλείψεων (25)διαλείψεως (24)διαλεγμένα (19)διαλεγμένε (19)διαλεγμένη (19)διαλεγμένο (19)διαλεγόταν (17)διαλεκτικά (16)διαλεκτικέ (16)διαλεκτική (16)διαλεκτικό (16)διαλευκάνω (18)διαλεχθούν (30)διαλεχτούν (21)διαλεχτούς (20)διαλεύκανα (15)διαλεύκανε (15)διαλογίσου (18)διαλογικές (17)διαλογικής (17)διαλογικοί (18)διαλογικού (18)διαλογικός (17)διαλογικών (18)διαλογισμέ (19)διαλογισμό (19)διαλογιστώ (17)διαλυθήκαν (25)διαλυθείσα (24)διαλυθείτε (24)διαλυθούμε (26)διαλυθούνε (24)διαλυμάτων (19)διαλυμένες (16)διαλυμένης (16)διαλυμένοι (17)διαλυμένος (16)διαλυμένου (18)διαλυμένων (19)διαλυστήρα (16)διαλυστήρι (16)διαλυτήρια (16)διαλυτήριο (16)διαλυτικές (15)διαλυτικής (15)διαλυτικοί (16)διαλυτικού (16)διαλυτικός (15)διαλυτικών (16)διαλυτότης (14)διαλυόμενα (17)διαλυόμουν (18)διαλυόσουν (16)διαλυότανε (15)διαλύθηκαν (24)διαλύθηκες (23)διαλύματος (15)διαλύονται (14)διαλύονταν (14)διαλύοντας (13)διαλύσουμε (17)διαλύσουνε (15)διαμάσχαλα (23)διαμάχεσαι (21)διαμάχεστε (21)διαμάχεται (21)διαμάχομαι (23)διαμέλιζαν (25)διαμέλιζες (24)διαμέλισαν (16)διαμέλισες (15)διαμέλισις (15)διαμένοντα (14)διαμένουμε (17)διαμένουσα (15)διαμέριζαν (24)διαμέριζες (23)διαμέρισαν (15)διαμέρισες (14)διαμέρισης (14)διαμέρισμά (16)διαμέρισμα (17)διαμέτρημά (16)διαμέτρημα (17)διαμέτρησε (15)διαμέτρηση (15)διαμέτρους (15)διαμήνυσαν (15)διαμήνυσες (14)διαμήνυσις (14)διαμαντάκι (15)διαμαντικά (15)διαμαντικό (15)διαμαντιού (14)διαμαντιών (14)διαμαρτίας (14)διαμαρτίες (14)διαμαρτιών (15)διαμαρτυρώ (17)διαμαχόταν (21)διαμείνουν (15)διαμελίζει (25)διαμελίσει (16)διαμελίσου (17)διαμελίστε (16)διαμελισμέ (18)διαμελισμό (18)διαμελιστώ (16)διαμερίζει (24)διαμερίσει (15)διαμερίσου (16)διαμερίστε (15)διαμερισμό (17)διαμεριστώ (15)διαμετρικά (16)διαμετρικέ (16)διαμετρική (16)διαμετρικό (16)διαμηνυθεί (24)διαμηνύαμε (16)διαμηνύατε (14)διαμηνύεις (13)διαμηνύετε (14)διαμηνύουν (15)διαμηνύσει (14)διαμηνύσου (15)διαμηνύστε (14)διαμοίραζα (24)διαμοίραζε (24)διαμοίρασα (15)διαμοίρασε (15)διαμοίραση (15)διαμοιράζω (26)διαμοιράσω (17)διαμοριακή (16)διαμοριακό (16)διαμορφωθώ (33)διαμορφωτή (24)διαμορφώνω (24)διαμορφώσω (24)διαμπερείς (15)διαμπερούς (15)διαμόρφωνα (24)διαμόρφωνε (24)διαμόρφωσή (23)διαμόρφωσα (24)διαμόρφωσε (24)διαμόρφωση (24)διανέματος (13)διανέμεσαι (14)διανέμεστε (14)διανέμεται (14)διανέμιζαν (23)διανέμιζες (22)διανέμισαν (14)διανέμισες (13)διανέμομαι (16)διανέμουμε (17)διανέμουνε (15)διανείμαμε (16)διανείμανε (14)διανείματε (14)διανείμεις (13)διανείμετέ (13)διανείμετε (14)διανείμομε (16)διανείμουν (15)διανεμάτων (16)διανεμίζει (23)διανεμίσει (14)διανεμίσου (15)διανεμίστε (14)διανεμηθέν (23)διανεμηθεί (23)διανεμητές (13)διανεμητής (13)διανεμητών (14)διανεμιστώ (14)διανεμόταν (14)διανθίζαμε (32)διανθίζατε (30)διανθίζεις (29)διανθίζετε (30)διανθίζουν (31)διανθίσαμε (23)διανθίσατε (21)διανθίσεις (20)διανθίσετε (21)διανθίσουν (22)διανθιστεί (21)διανοήθηκα (22)διανοήθηκε (22)διανοήματα (14)διανοήσεις (11)διανοήσεων (14)διανοήσεως (13)διανοήτρια (13)διανοίγαμε (17)διανοίγατε (15)διανοίγεις (14)διανοίγετε (15)διανοίγουν (16)διανοίξαμε (23)διανοίξατε (21)διανοίξεις (20)διανοίξετε (21)διανοίξεων (23)διανοίξεως (22)διανοίξουν (22)διανοείσαι (12)διανοείται (12)διανοηθούν (21)διανοητικά (13)διανοητικέ (13)διανοητική (13)διανοητικό (13)διανοητούς (11)διανοιχτεί (19)διανοούμαι (14)διανυθέντα (22)διανυθείσα (22)διανυθείτε (22)διανυθούμε (24)διανυμένες (14)διανυμένης (14)διανυμένοι (15)διανυμένος (14)διανυμένου (16)διανυμένων (17)διανυομένη (15)διανυόμενα (15)διανυόμενη (15)διανυόμενο (15)διανυόμουν (16)διανυόσουν (14)διανύθηκαν (22)διανύθηκες (21)διανύονται (12)διανύονταν (12)διανύοντας (11)διανύσματά (13)διανύσματα (14)διανύσουμε (15)διαξιφισμέ (30)διαξιφισμό (30)διαξονικού (22)διαξονικών (22)διαολίζαμε (25)διαολίζατε (23)διαολίζεις (22)διαολίζετε (23)διαολίζουν (24)διαολίσαμε (16)διαολίσατε (14)διαολίσεις (13)διαολίσετε (14)διαολίσουν (15)διαολεμένα (16)διαολεμένε (16)διαολεμένη (16)διαολεμένο (16)διαολιστεί (14)διαπέρασαν (14)διαπέρασες (13)διαπίδυσης (16)διαπίδυσις (16)διαπίστωνα (15)διαπίστωνε (15)διαπίστωσή (14)διαπίστωσα (15)διαπίστωσε (15)διαπίστωση (15)διαπεράσει (14)διαπεράσου (15)διαπεράστε (14)διαπεραστώ (14)διαπερατές (13)διαπερατής (13)διαπερατοί (14)διαπερατού (14)διαπερατός (13)διαπερατών (14)διαπερνάει (14)διαπερνάμε (16)διαπερνάτε (14)διαπερνούν (14)διαπιστεύω (15)διαπιστωθώ (24)διαπιστώνω (15)διαπιστώσω (15)διαπλάσεις (14)διαπλάσετε (15)διαπλάσεων (17)διαπλάσεως (16)διαπλάτυνα (16)διαπλάτυνε (16)διαπλέεσαι (15)διαπλέεστε (15)διαπλέεται (15)διαπλέκουν (17)διαπλέομαι (17)διαπλαστεί (15)διαπλατύνω (17)διαπλεόταν (15)διαπλεύσει (15)διαπνέεσαι (13)διαπνέεστε (13)διαπνέεται (13)διαπνέομαι (15)διαπνεόταν (13)διαπομπεύω (18)διαποτίζει (22)διαποτίσει (13)διαποτίσου (14)διαποτίστε (13)διαποτιστώ (13)διαπράξεις (22)διαπράξεων (25)διαπράξεως (24)διαπράξουν (24)διαπράττει (14)διαπρέπετε (15)διαπρέπουν (16)διαπρέψουν (24)διαπραχθέν (30)διαπραχθεί (30)διαπρεπείς (14)διαπρεπούς (14)διαπρύσιοι (14)διαπρύσιος (13)διαπυήσεις (13)διαπυήσεων (16)διαπυήσεως (15)διαπόμπευα (17)διαπόμπευε (17)διαπότιζαν (22)διαπότιζες (21)διαπότισαν (13)διαπότισες (12)διαρθρωθεί (34)διαρθρώνει (23)διαρθρώσει (23)διαρθρώσου (24)διαρθρώστε (23)διαρκέσουν (15)διαρκούσαν (14)διαρκούσης (13)διαρπάζαμε (25)διαρπάζατε (23)διαρπάζεις (22)διαρπάζετε (23)διαρπάζουν (24)διαρπάξαμε (25)διαρπάξατε (23)διαρπάξεις (22)διαρπάξετε (23)διαρπάξουν (24)διαρπαχτεί (21)διαρρέεσαι (14)διαρρέεστε (14)διαρρέεται (14)διαρρέομαι (16)διαρρήγνυα (18)διαρρήγνυε (18)διαρρήκτες (14)διαρρήκτης (14)διαρρήξαμε (25)διαρρήξανε (23)διαρρήξατε (23)διαρρήξεις (22)διαρρήξετε (23)διαρρήξεων (25)διαρρήξεως (24)διαρρήξομε (25)διαρρήξουν (24)διαρρήχτης (20)διαρρεόταν (14)διαρρεύσαν (14)διαρρεύσας (13)διαρρεύσει (14)διαρρηγνύω (19)διαρρηκτές (14)διαρρηκτής (14)διαρρηκτοί (15)διαρρηκτού (15)διαρρηκτός (14)διαρρηκτών (15)διαρρηχθεί (30)διαρροϊκές (13)διαρροϊκής (13)διαρροϊκοί (14)διαρροϊκού (14)διαρροϊκός (13)διαρροϊκών (14)διαρχικούς (20)διασάλευαν (15)διασάλευες (14)διασάλευση (15)διασάλεψαν (23)διασάλεψες (22)διασάφησής (17)διασάφησης (18)διασάφησις (18)διασαλέψει (23)διασαλέψου (24)διασαλέψτε (23)διασαλευτή (15)διασαλευτώ (15)διασαλεύει (14)διασαφήσει (19)διασαφηθεί (28)διασείσεις (11)διασείσεων (14)διασείσεως (13)διασημότης (13)διασκέδαζα (25)διασκέδαζε (25)διασκέδασή (15)διασκέδασα (16)διασκέδασε (16)διασκέδαση (16)διασκέλιζα (24)διασκέλιζε (24)διασκέλισα (15)διασκέλισε (15)διασκέψεις (21)διασκέψεων (24)διασκέψεως (23)διασκεδάζω (27)διασκεδάσω (18)διασκελίζω (26)διασκελίσω (17)διασκευάζω (25)διασκευάσω (16)διασκεφτεί (20)διασκεύαζα (22)διασκεύαζε (22)διασκεύασα (13)διασκεύασε (13)διασπάθιζα (31)διασπάθιζε (31)διασπάθισα (22)διασπάθισε (22)διασπάθιση (22)διασπάσαμε (15)διασπάσανε (13)διασπάσατε (13)διασπάσεις (12)διασπάσετε (13)διασπάσεων (15)διασπάσεως (14)διασπάσεώς (11)διασπάσομε (15)διασπάσουν (14)διασπαθίζω (33)διασπαθίσω (24)διασπασθεί (22)διασπαστές (12)διασπαστής (12)διασπαστεί (13)διασπαστών (13)διασπείρει (14)διασπούσαν (13)διασπούσες (12)διασπώμεθα (24)διασπώμενο (15)διασπώνται (13)διασπώντας (12)διαστάσεις (11)διαστάσεων (14)διαστάσεως (13)διαστάσεών (11)διαστάσεώς (10)διαστέλλει (16)διαστήματα (14)διαστίξεις (20)διαστίξεων (23)διαστίξεως (22)διασταλτές (13)διασταλτής (13)διασταλτοί (14)διασταλτού (14)διασταλτός (13)διασταλτών (14)διαστατούς (11)διαστημικά (15)διαστημικέ (15)διαστημική (15)διαστημικό (15)διαστολέας (13)διαστολέων (16)διαστολείς (13)διαστολεύς (13)διαστολικά (15)διαστολικέ (15)διαστολική (15)διαστολικό (15)διαστρέφει (20)διαστρέψει (22)διαστραφεί (20)διαστρικός (13)διαστρικών (14)διαστροφέα (20)διαστροφές (19)διαστροφής (19)διαστροφών (20)διασυνδέει (16)διασυρθούν (23)διασυρμένο (16)διασυρμούς (15)διασυρόταν (14)διασφάλιζα (30)διασφάλιζε (30)διασφάλισή (20)διασφάλισα (21)διασφάλισε (21)διασφάλιση (21)διασφαλίζω (32)διασφαλίσω (23)διασχίζαμε (30)διασχίζατε (28)διασχίζεις (27)διασχίζετε (28)διασχίζουν (29)διασχίσαμε (21)διασχίσατε (19)διασχίσεις (18)διασχίσετε (19)διασχίσουν (20)διασχιστεί (19)διασχολική (22)διασχολικό (22)διασωζόταν (23)διασωθέντα (23)διασωθείσα (23)διασωθείτε (23)διασωστικό (15)διασύνδεσή (14)διασύνδεση (15)διασύρεσαι (13)διασύρεστε (13)διασύρεται (13)διασύρθηκε (23)διασύρομαι (15)διασύρουμε (16)διασώζεσαι (21)διασώζεστε (21)διασώζεται (21)διασώζομαι (23)διασώθηκαν (22)διασώσουμε (15)διατάγματα (17)διατάζεσαι (21)διατάζεστε (21)διατάζεται (21)διατάζομαι (23)διατάζουμε (24)διατάζουνε (22)διατάξουμε (24)διατάξουνε (22)διατάραξαν (22)διατάραξες (21)διατάραξης (21)διατάραξις (21)διατάρασσα (13)διατάρασσε (13)διατάσσαμε (14)διατάσσανε (12)διατάσσατε (12)διατάσσεις (11)διατάσσετε (12)διατάσσομε (14)διατάσσουν (13)διατάχθηκα (29)διατάχθηκε (29)διατάχτηκα (20)διατάχτηκε (20)διατέθηκαν (22)διατέθηκες (21)διατέλεσαν (14)διατέλεσες (13)διατήρησής (11)διατήρησαν (13)διατήρησες (12)διατήρησης (12)διατήρησις (12)διατίθεμαι (23)διατίθεντο (21)διατίθεσαι (21)διατίθεσθε (30)διατίθεται (21)διατίμησής (12)διατίμησαν (14)διατίμησες (13)διατίμησης (13)διατίμησις (13)διαταγμένα (17)διαταγμένο (17)διαταζόταν (21)διατακτικά (14)διατακτικέ (14)διατακτική (14)διατακτικό (14)διαταράξει (22)διαταράξου (23)διαταράξτε (22)διαταράσσω (15)διαταραχές (19)διαταραχής (19)διαταραχτώ (20)διαταραχών (20)διαταχθείς (27)διαταχθούν (28)διαταχτείς (18)διαταχτούν (19)διατεθέντα (21)διατεθήκαν (22)διατεθείσα (21)διατεθείτε (21)διατεθούμε (23)διατεθούνε (21)διατελέσαν (14)διατελέσει (14)διατελέστε (14)διατελούμε (16)διατελούσα (14)διατελούσε (14)διατηρήσαν (13)διατηρήσει (13)διατηρήσου (14)διατηρήστε (13)διατηρείτε (13)διατηρείτο (13)διατηρηθέν (22)διατηρηθεί (22)διατηρητέα (13)διατηρητέε (13)διατηρητέο (13)διατηρούμε (15)διατηρούνε (13)διατηρούσα (13)διατηρούσε (13)διατιμήσει (14)διατιμήσου (15)διατιμήστε (14)διατιμηθεί (23)διατιμητής (13)διατιμούμε (16)διατιμούσα (14)διατιμούσε (14)διατονικές (12)διατονικής (12)διατονικοί (13)διατονικού (13)διατονικός (12)διατονικών (13)διατράνωνα (15)διατράνωνε (15)διατράνωσα (15)διατράνωσε (15)διατράνωση (15)διατράφηκα (21)διατράφηκε (21)διατρέξουν (23)διατρέφουν (21)διατρέχετε (20)διατρέχουν (21)διατρήσεις (12)διατρήσεων (15)διατρήσεως (14)διατρανωθώ (24)διατρανώνω (15)διατρανώσω (15)διατραφούν (20)διατρητικά (14)διατρητικέ (14)διατρητική (14)διατρητικό (14)διατροφικά (21)διατροφικέ (21)διατροφική (21)διατροφικό (21)διατρυπάει (15)διατρυπηθώ (24)διατρύπηση (14)διαττόντων (14)διατυπωθεί (25)διατυπώνει (14)διατυπώσει (14)διατυπώσου (15)διατυπώστε (14)διατύπωναν (15)διατύπωνες (14)διατύπωσής (13)διατύπωσαν (15)διατύπωσες (14)διατύπωσης (14)διατύπωσις (14)διαυλικούς (15)διαφάνειας (18)διαφάνειες (18)διαφάνηκαν (20)διαφάνηκες (19)διαφέντεμα (21)διαφέντευα (20)διαφέντευε (20)διαφέντεψα (28)διαφέντεψε (28)διαφέροντα (20)διαφέρουμε (23)διαφήμιζαν (30)διαφήμιζες (29)διαφήμισαν (21)διαφήμισες (20)διαφήμισης (20)διαφήμισις (20)διαφανήκαν (20)διαφανείτε (19)διαφανειών (19)διαφανούμε (21)διαφανούνε (19)διαφεντέψω (30)διαφεντεύω (21)διαφεύγουν (23)διαφημίζει (30)διαφημίσαν (21)διαφημίσει (21)διαφημίσου (22)διαφημίστε (21)διαφημιστή (21)διαφημιστώ (21)διαφθείρει (29)διαφθορέας (28)διαφθορέων (31)διαφθορεία (29)διαφθορείο (29)διαφθορείς (28)διαφθορεύς (28)διαφορικές (20)διαφορικής (20)διαφορικοί (21)διαφορικού (21)διαφορικόν (21)διαφορικός (20)διαφορικών (21)διαφυγόντα (23)διαφυλάξει (31)διαφυλάξου (32)διαφυλάξτε (31)διαφυλάσσω (24)διαφυλάττω (24)διαφυλαχτώ (29)διαφωνήσει (21)διαφωνήστε (21)διαφωνείτε (21)διαφωνούμε (23)διαφωνούνε (21)διαφωνούσα (21)διαφωνούσε (21)διαφωτίζει (30)διαφωτίσει (21)διαφωτίσου (22)διαφωτίστε (21)διαφωτισμέ (23)διαφωτισμό (23)διαφωτιστή (21)διαφωτιστώ (21)διαφύγουμε (25)διαφύλαξαν (30)διαφύλαξες (29)διαφύλαξης (29)διαφύλαξις (29)διαφύλασσα (21)διαφύλασσε (21)διαφώνησαν (19)διαφώνησες (18)διαφώτιζαν (28)διαφώτιζες (27)διαφώτισαν (19)διαφώτισες (18)διαφώτισης (18)διαφώτισις (18)διαφώτιστα (19)διαφώτιστε (19)διαφώτιστη (19)διαφώτιστο (19)διαχάραξις (28)διαχέονται (19)διαχέονταν (19)διαχέοντας (18)διαχαράσσω (22)διαχείμασα (21)διαχείμαση (21)διαχείρισή (19)διαχείριση (20)διαχειμάζω (32)διαχεόμουν (22)διαχεόσουν (20)διαχεότανε (19)διαχρονίας (19)διαχρονίες (19)διαχρονικά (21)διαχρονικέ (21)διαχρονική (21)διαχρονικό (21)διαχρονιών (20)διαχρωμίας (23)διαχρωμίες (23)διαχρωμιών (24)διαχυθήκαν (30)διαχυθείτε (29)διαχυθούμε (31)διαχυθούνε (29)διαχυμένοι (22)διαχυμένος (21)διαχυνόταν (20)διαχυτικές (20)διαχυτικής (20)διαχυτικοί (21)διαχυτικού (21)διαχυτικός (20)διαχυτικών (21)διαχυτικώς (20)διαχωρίζει (31)διαχωρίσει (22)διαχωρίσου (23)διαχωρίστε (22)διαχωρισμέ (24)διαχωρισμό (24)διαχωριστή (22)διαχωριστώ (22)διαχύθηκαν (29)διαχύθηκες (28)διαχύνεσαι (19)διαχύνεστε (19)διαχύνεται (19)διαχύνομαι (21)διαχύνουμε (22)διαχύσουμε (22)διαχώριζαν (29)διαχώριζες (28)διαχώρισαν (20)διαχώρισες (19)διαψευσθεί (31)διαψευστεί (22)διαψεύδαμε (26)διαψεύδανε (24)διαψεύδατε (24)διαψεύδεις (23)διαψεύδετε (24)διαψεύδομε (26)διαψεύδουν (25)διαψεύσαμε (23)διαψεύσανε (21)διαψεύσατε (21)διαψεύσεις (20)διαψεύσετε (21)διαψεύσεων (23)διαψεύσεως (22)διαψεύσομε (23)διαψεύσουν (22)διγλωσσίας (18)διγλωσσίες (18)διγλωσσιών (19)διδάγματος (19)διδάκτορας (16)διδάκτορες (16)διδάκτορος (16)διδάξαντες (23)διδάξαντος (23)διδάσκαλοι (18)διδάσκαλος (17)διδάσκαλων (20)διδάσκεσαι (16)διδάσκεστε (16)διδάσκεται (16)διδάσκομαι (18)διδάσκοντα (16)διδάσκουμε (19)διδάσκουνε (17)διδάσκουσα (17)διδάχθηκαν (32)διδάχτηκαν (23)διδάχτηκες (22)διδαγμάτων (22)διδαγμένοι (20)διδαγμένος (19)διδακτέους (16)διδακτήριο (17)διδακτικές (16)διδακτικής (16)διδακτικοί (17)διδακτικού (17)διδακτικός (16)διδακτικών (17)διδακτικώς (16)διδακτισμό (18)διδακτορία (17)διδακτόρων (19)διδασκάλου (19)διδασκάλων (20)διδασκαλία (18)διδασκόταν (16)διδαχθείτε (31)διδαχθούμε (33)διδαχτήκαν (23)διδαχτείτε (22)διδαχτικός (22)διδαχτούμε (24)διδαχτούνε (22)διδόμασταν (17)διδόσασταν (15)διείσδυσής (14)διείσδυσαν (16)διείσδυσης (15)διείσδυσις (15)διεβιβάσθη (35)διεγέρθηκα (26)διεγέρθηκε (26)διεγέρσεις (15)διεγέρσεων (18)διεγέρσεως (17)διεγέρτρια (17)διεγείραμε (18)διεγείρανε (16)διεγείρατε (16)διεγείρεις (15)διεγείρετε (16)διεγείρομε (18)διεγείρουν (17)διεγερθείς (24)διεγερθούν (25)διεγερμένα (18)διεγερμένη (18)διεγερτικά (17)διεγερτικέ (17)διεγερτική (17)διεγερτικό (17)διεθνικούς (21)διεθνισμοί (23)διεθνισμού (23)διεθνισμός (22)διεθνισμών (23)διεθνιστές (20)διεθνιστής (20)διεθνιστών (21)διεθνολόγε (26)διεθνολόγο (26)διεθνοποιώ (22)διεισδύουν (16)διεισδύσει (15)διεκδίκησή (16)διεκδίκησα (17)διεκδίκησε (17)διεκδίκηση (17)διεκδικήσω (19)διεκδικείς (16)διεκδικηθώ (26)διεκδικητή (17)διεκδικούν (17)διεκόπησαν (14)διελάμβανε (23)διελεύσεις (13)διελεύσεων (16)διελεύσεως (15)διελεύσεώς (12)διεμήνυσαν (15)διενέργειά (15)διενέργεια (16)διενέργησα (16)διενέργησε (16)διενήργησε (16)διενεργήσω (18)διενεργείς (15)διενεργηθώ (25)διενεργούν (16)διεξάγεσαι (24)διεξάγεστε (24)διεξάγεται (24)διεξάγομαι (26)διεξάγουμε (27)διεξάγουσα (25)διεξάχθηκε (38)διεξήγαγαν (27)διεξαγάγει (27)διεξαγωγές (28)διεξαγωγής (28)διεξαγωγών (29)διεξαγόταν (24)διεξαχθείς (36)διεξαχθούν (37)διεξοδικές (24)διεξοδικής (24)διεξοδικοί (25)διεξοδικού (25)διεξοδικός (24)διεξοδικών (25)διεξοδικώς (24)διεπίστωσε (15)διεπιστώθη (22)διεπόμαστε (15)διεπόσαστε (13)διεργασίας (15)διεργασίες (15)διεργασιών (16)διερευνάει (14)διερευνάμε (16)διερευνάνε (14)διερευνάτε (14)διερευνήσω (16)διερευνηθώ (23)διερευνητή (14)διερευνούν (14)διερεύνησή (12)διερεύνησα (13)διερεύνησε (13)διερεύνηση (13)διερμήνευα (16)διερμήνευε (16)διερμηνέας (14)διερμηνέων (17)διερμηνεία (15)διερμηνείς (14)διερμηνεύς (14)διερμηνεύω (17)διερχόμενα (22)διερχόμενη (22)διερχόμενο (22)διερχόμουν (23)διερχόσουν (21)διερχότανε (20)διερωτάσαι (15)διερωτάστε (15)διερωτάται (15)διερωτήσου (16)διερωτηθεί (24)διερωτόταν (15)διερωτώμαι (17)διερωτώντο (15)διεσώθησαν (21)διετέθησαν (21)διετέλεσαν (14)διετύπωναν (15)διετύπωσαν (15)διευθέτησή (21)διευθέτησα (22)διευθέτησε (22)διευθέτηση (22)διευθετήσω (24)διευθετείς (21)διευθετηθώ (31)διευθετούν (22)διευθυνθεί (32)διευθυντές (22)διευθυντής (22)διευθυντού (23)διευθυντών (23)διευθύναμε (24)διευθύνανε (22)διευθύνατε (22)διευθύνεις (21)διευθύνετε (22)διευθύνομε (24)διευθύνουν (23)διευθύνσου (23)διευκολύνω (18)διευκόλυνα (17)διευκόλυνε (17)διευρυμένα (17)διευρυμένε (17)διευρυμένη (17)διευρυμένο (17)διευρυνθεί (24)διευρύναμε (16)διευρύνανε (14)διευρύνατε (14)διευρύνεις (13)διευρύνετε (14)διευρύνομε (16)διευρύνουν (15)διευρύνσου (15)διευτυντής (13)διεφάνησαν (19)διεύθυνσής (20)διεύθυνσης (21)διεύθυνσις (21)διεύρυνσης (13)διεύρυνσις (13)διζωνικούς (23)διηγήθηκαν (25)διηγήματος (16)διηγηθούμε (26)διηγημάτων (19)διηγημένης (16)διηγούνται (15)διηγούνταν (15)διηθήθηκαν (31)διηθήθηκες (30)διηθήματος (22)διηθήσουμε (24)διηθηθείτε (30)διηθηθούμε (32)διηθημάτων (25)διηθημένες (22)διηθημένης (22)διηθημένοι (23)διηθημένος (22)διηθημένου (24)διηθημένων (25)διηθητικές (21)διηθητικής (21)διηθητικοί (22)διηθητικού (22)διηθητικός (21)διηθητικών (22)διηθούνται (21)διηθούνταν (21)διηθούσαμε (23)διηθούσατε (21)διηθούσουν (22)διημέρευσα (16)διημέρευση (16)διημείφθην (30)διημερίδας (17)διημερίδες (17)διημερίδων (20)διηρημένες (14)διηρημένης (14)διηρημένοι (15)διηρημένος (14)διηρημένου (16)διηρημένων (17)διθυράμβου (33)διθυράμβων (34)διθύραμβοι (31)διθύραμβος (30)διιστάμενα (14)διιστάμενε (14)διισταμένη (14)δικάζονται (22)δικάζονταν (22)δικάζοντας (21)δικάζοντος (21)δικάσθηκαν (23)δικάσιμους (15)δικάστηκαν (14)δικάστηκες (13)δικάταρτες (13)δικάταρτης (13)δικάταρτοι (14)δικάταρτος (13)δικάταρτου (15)δικάταρτων (16)δικέφαλους (22)δικαζόμενη (24)δικαζόμενο (24)δικαζόμουν (25)δικαζόντων (24)δικαζόσουν (23)δικαζότανε (22)δικαιοδοτώ (16)δικαιοδόχε (23)δικαιοδόχο (23)δικαιολογώ (18)δικαιοσύνη (13)δικαιουχία (21)δικαιούμαι (15)δικαιούντο (13)δικαιούσαι (13)δικαιούσθε (22)δικαιούστε (13)δικαιούται (13)δικαιούταν (13)δικαιούχες (19)δικαιούχοι (20)δικαιούχος (19)δικαιούχου (21)δικαιούχων (22)δικαιωθείς (23)δικαιωθούν (24)δικαιωμένα (17)δικαιωμένε (17)δικαιωμένη (17)δικαιωμένο (17)δικαιότατη (13)δικαιότερα (14)δικαιότερε (14)δικαιότερη (14)δικαιότερο (14)δικαιώθηκα (23)δικαιώθηκε (23)δικαιώματά (14)δικαιώματα (15)δικαιώναμε (15)δικαιώνατε (13)δικαιώνεις (12)δικαιώνετε (13)δικαιώνουν (14)δικαιώσαμε (15)δικαιώσατε (13)δικαιώσεις (12)δικαιώσετε (13)δικαιώσεων (15)δικαιώσεως (14)δικαιώσουν (14)δικανικούς (13)δικασθέντα (22)δικασθείσα (22)δικασμένες (14)δικασμένης (14)δικασμένοι (15)δικασμένος (14)δικασμένου (16)δικασμένων (17)δικαστάδες (15)δικαστήκαν (14)δικαστήρια (14)δικαστήριο (14)δικαστήριό (13)δικαστίνας (12)δικαστείτε (13)δικαστικές (13)δικαστικής (13)δικαστικοί (14)δικαστικού (14)δικαστικός (13)δικαστικών (14)δικαστικώς (13)δικαστούμε (15)δικαστούνε (13)δικηγορήσω (19)δικηγορίας (16)δικηγορίες (16)δικηγορίνα (17)δικηγορείν (17)δικηγορείς (16)δικηγορικά (18)δικηγορικέ (18)δικηγορική (18)δικηγορικό (18)δικηγοριών (17)δικηγορούν (17)δικηγόρησα (17)δικηγόρησε (17)δικηγόρους (17)δικιωνόταν (15)δικιώνεσαι (13)δικιώνεστε (13)δικιώνεται (13)δικιώνομαι (15)δικογράφου (25)δικογράφων (26)δικογραφία (24)δικολάβους (22)δικολαβικά (23)δικολαβικέ (23)δικολαβική (23)δικολαβικό (23)δικονομίας (14)δικονομίες (14)δικονομικά (16)δικονομικέ (16)δικονομική (16)δικονομικό (16)δικονομιών (15)δικτάτορας (13)δικτάτορες (13)δικτατορία (14)δικτατόρων (16)δικτυακούς (14)δικτυωθείς (24)δικτυωθούν (25)δικτυωμένα (18)δικτυωμένε (18)δικτυωμένη (18)δικτυωμένο (18)δικτυωτούς (15)δικτυώθηκα (24)δικτυώθηκε (24)δικτυώματα (16)δικτυώναμε (16)δικτυώνατε (14)δικτυώνεις (13)δικτυώνετε (14)δικτυώνουν (15)δικτυώσαμε (16)δικτυώσατε (14)δικτυώσεις (13)δικτυώσετε (14)δικτυώσεων (16)δικτυώσεως (15)δικτυώσουν (15)δικύλινδρα (19)δικύλινδρε (19)δικύλινδρη (19)δικύλινδρο (19)διλήμματος (17)διλημμάτων (20)διμέτωπους (17)διμηνιαίας (13)διμηνιαίες (13)διμηνιαίοι (14)διμηνιαίος (13)διμηνιαίου (15)διμηνιαίων (16)διμηνιαίως (15)διμοιρίτες (14)διμοιρίτης (14)διμοιριτών (15)διμορφισμέ (24)διμορφισμό (24)δινόμασταν (14)δινόσασταν (12)διογκούται (16)διογκωθείς (26)διογκωθούν (27)διογκωμένα (20)διογκωμένε (20)διογκωμένη (20)διογκωμένο (20)διογκώθηκα (26)διογκώθηκε (26)διογκώναμε (18)διογκώνατε (16)διογκώνεις (15)διογκώνετε (16)διογκώνουν (17)διογκώσαμε (18)διογκώσατε (16)διογκώσεις (15)διογκώσετε (16)διογκώσεων (18)διογκώσεως (17)διογκώσουν (17)διοικήθηκα (23)διοικήθηκε (23)διοικήσαμε (15)διοικήσατε (13)διοικήσεις (12)διοικήσετε (13)διοικήσεων (15)διοικήσεως (14)διοικήσεώς (11)διοικήσουν (14)διοικήτρια (14)διοικείσαι (13)διοικείστε (13)διοικείται (13)διοικηθείς (21)διοικηθούν (22)διοικημένα (15)διοικημένε (15)διοικημένη (15)διοικημένο (15)διοικητικά (14)διοικητικέ (14)διοικητική (14)διοικητικό (14)διοικουσών (14)διοικούμαι (15)διοικούντα (13)διοικούσαν (13)διοικούσας (12)διοικούσες (12)διοικούσης (12)διοικούταν (13)διοικώντας (12)διολίσθησή (22)διολίσθησε (23)διολίσθηση (23)διονυσιακά (14)διονυσιακέ (14)διονυσιακή (14)διονυσιακό (14)διοξείδιον (24)διοξειδίου (25)διοξειδίων (26)διοπτρικές (14)διοπτρικής (14)διοπτρικοί (15)διοπτρικού (15)διοπτρικός (14)διοπτρικών (15)διοράματος (14)διορίζεσαι (22)διορίζεστε (22)διορίζεται (22)διορίζομαι (24)διορίζοντά (21)διορίζοντα (22)διορίζουμε (25)διορίζουνε (23)διορίζουσα (23)διορίσθηκε (23)διορίσουμε (16)διορίσουνε (14)διορίστηκα (14)διορίστηκε (14)διοραμάτων (17)διορατικές (13)διορατικής (13)διορατικοί (14)διορατικού (14)διορατικός (13)διορατικών (14)διοργάνωνα (18)διοργάνωνε (18)διοργάνωσή (17)διοργάνωσα (18)διοργάνωσε (18)διοργάνωση (18)διοργανωθώ (27)διοργανωτή (18)διοργανώνω (18)διοργανώσω (18)διορθωθείς (32)διορθωθούν (33)διορθωμένα (26)διορθωμένε (26)διορθωμένη (26)διορθωμένο (26)διορθωτικά (25)διορθωτικέ (25)διορθωτική (25)διορθωτικό (25)διορθώθηκα (32)διορθώθηκε (32)διορθώματα (24)διορθώναμε (24)διορθώνατε (22)διορθώνεις (21)διορθώνετε (22)διορθώνουν (23)διορθώσαμε (24)διορθώσανε (22)διορθώσατε (22)διορθώσεις (21)διορθώσετε (22)διορθώσεων (24)διορθώσεως (23)διορθώσεώς (20)διορθώσουν (23)διορθώτρια (23)διοριζόταν (22)διορισθείς (21)διορισθούν (22)διορισμένα (15)διορισμένε (15)διορισμένη (15)διορισμένο (15)διορισμούς (14)διοριστέων (15)διοριστείς (12)διοριστούν (13)διορυγμένα (19)διορυγμένε (19)διορυγμένη (19)διορυγμένο (19)διορυχτείς (20)διορυχτούν (21)διορύξουμε (25)διορύσσαμε (15)διορύσσατε (13)διορύσσεις (12)διορύσσετε (13)διορύσσουν (14)διορύχτηκα (21)διορύχτηκε (21)διοσκούρων (16)διουρήσεις (13)διουρήσεων (16)διουρήσεως (15)διουρητικά (15)διουρητικέ (15)διουρητική (15)διουρητικό (15)διοφαντική (20)διοχέτευαν (20)διοχέτευες (19)διοχέτευσή (19)διοχέτευσα (20)διοχέτευσε (20)διοχέτευση (20)διοχετευτώ (20)διοχετεύει (19)διοχετεύσω (21)διπλάρωναν (18)διπλάρωνες (17)διπλάρωσαν (18)διπλάρωσες (17)διπλάσιους (15)διπλαρωθεί (27)διπλαρώνει (16)διπλαρώσει (16)διπλαρώσου (17)διπλαρώστε (16)διπλασίαζα (24)διπλασίαζε (24)διπλασίασα (15)διπλασίασε (15)διπλασιάζω (26)διπλασιάσω (17)διπλοθεσία (24)διπλοπενιά (16)διπλοτυπία (17)διπλοτύπου (17)διπλοτύπων (18)διπλοψηφία (31)διπλωθήκαν (27)διπλωθείτε (26)διπλωθούμε (28)διπλωθούνε (26)διπλωμάτες (18)διπλωμάτης (18)διπλωμάτων (21)διπλωμένες (18)διπλωμένης (18)διπλωμένοι (19)διπλωμένος (18)διπλωμένου (20)διπλωμένων (21)διπλωματία (19)διπλωματών (19)διπλωνόταν (17)διπλότυπες (16)διπλότυπης (16)διπλότυποι (17)διπλότυπος (16)διπλότυπου (18)διπλότυπων (19)διπλόφαρδα (26)διπλόφαρδε (26)διπλόφαρδη (26)διπλόφαρδο (26)διπλώθηκαν (25)διπλώθηκες (24)διπλώματος (16)διπλώνεσαι (15)διπλώνεστε (15)διπλώνεται (15)διπλώνομαι (17)διπλώνουμε (18)διπλώνουνε (16)διπλώσουμε (18)διπλώσουνε (16)διποδίζαμε (27)διποδίζατε (25)διποδίζεις (24)διποδίζετε (25)διποδίζουν (26)διποδίσαμε (18)διποδίσατε (16)διποδίσεις (15)διποδίσετε (16)διποδίσουν (17)διποδισμοί (18)διποδισμού (18)διποδισμός (17)διποδισμών (18)διπολικούς (15)διπολισμοί (17)διπολισμού (17)διπολισμός (16)διπολισμών (17)διπροσωπία (17)διπρόσωπες (16)διπρόσωπης (16)διπρόσωποι (17)διπρόσωπος (16)διπρόσωπου (18)διπρόσωπων (19)διπύρηνους (14)δισέγγονοι (18)δισέγγονον (18)δισέγγονος (17)δισέγγονου (19)δισέγγονων (20)δισέλιδους (17)δισήμαντες (13)δισήμαντης (13)δισήμαντοι (14)δισήμαντος (13)δισήμαντου (15)δισήμαντων (16)δισεγγόνια (18)δισεπίλυτα (16)δισκάδικου (18)δισκάδικων (19)δισκοβολία (22)δισκοβόλοι (22)δισκοβόλος (21)δισκοβόλου (23)δισκοβόλων (24)δισκοειδής (15)δισκοθήκες (22)δισκοθήκης (22)δισκοθηκών (23)δισκόφρενα (21)δισκόφρενο (21)διστάζουμε (24)διστάζουνε (22)διστάσουμε (15)διστάσουνε (13)δισταγμούς (16)διστακτικά (14)διστακτικέ (14)διστακτική (14)διστακτικό (14)δισταυρίας (13)δισταυρίες (13)δισταυριών (14)δισταχτικά (20)δισταχτικέ (20)δισταχτική (20)δισταχτικό (20)δισύλλαβες (22)δισύλλαβης (22)δισύλλαβοι (23)δισύλλαβος (22)δισύλλαβου (24)δισύλλαβων (25)διυλίζεσαι (24)διυλίζεστε (24)διυλίζεται (24)διυλίζομαι (26)διυλίζουμε (27)διυλίσουμε (18)διυλίστηκα (16)διυλίστηκε (16)διυλιζόταν (24)διυλισμένα (17)διυλισμένε (17)διυλισμένη (17)διυλισμένο (17)διυλιστείς (14)διυλιστούν (15)διφαινύλια (21)διφθόγγους (34)διχάζονται (28)διχάζονταν (28)διχάζοντας (27)διχάστηκαν (20)διχάστηκες (19)διχαζόμουν (31)διχαζόσουν (29)διχαλωτούς (22)διχασμένες (20)διχασμένης (20)διχασμένοι (21)διχασμένος (20)διχασμένου (22)διχασμένων (23)διχαστείτε (19)διχαστικές (19)διχαστικής (19)διχαστικοί (20)διχαστικού (20)διχαστικός (19)διχαστικών (20)διχαστούμε (21)διχογνωμία (26)διχογνωμεί (26)διχοστασία (19)διχοτομήσω (23)διχοτομίας (20)διχοτομίες (20)διχοτομείς (20)διχοτομηθώ (30)διχοτομικά (22)διχοτομικέ (22)διχοτομική (22)διχοτομικό (22)διχοτομιών (21)διχοτομούν (21)διχοτόμησή (20)διχοτόμησα (21)διχοτόμησε (21)διχοτόμηση (21)διχοτόμους (21)διχτυωτούς (21)διχόγνωμες (25)διχόγνωμης (25)διχόγνωμοι (26)διχόγνωμος (25)διχόγνωμου (27)διχόγνωμων (28)διψασμένες (22)διψασμένης (22)διψασμένοι (23)διψασμένος (22)διψασμένου (24)διψασμένων (25)διωγμένους (19)διωκομένου (18)διωκομένων (19)διωκτικούς (15)διωκόμαστε (17)διωκόμενης (16)διωκόμενοι (17)διωκόμενος (16)διωκόμενου (18)διωκόμενων (19)διωκόσαστε (15)διωματάρης (16)διωξίματος (24)διωξιμάτων (27)διωχθέντος (29)διωχνόμουν (24)διωχνόσουν (22)διόπτευσης (13)διόπτευσις (13)διόσκουροι (15)διόφθαλμες (31)διόφθαλμης (31)διόφθαλμοι (32)διόφθαλμος (31)διόφθαλμου (33)διόφθαλμων (34)διώχνονται (19)διώχνονταν (19)διώχνοντας (18)δνείστερος (12)δογμάτιζαν (26)δογμάτιζες (25)δογμάτισαν (17)δογμάτισες (16)δογματίζει (26)δογματίσει (17)δογματίστε (17)δογματικές (17)δογματικής (17)δογματικοί (18)δογματικού (18)δογματικός (17)δογματικών (18)δογματισμέ (19)δογματισμό (19)δοθιήνωσις (22)δοκησίσοφα (20)δοκησίσοφε (20)δοκησίσοφη (20)δοκησίσοφο (20)δοκητισμός (14)δοκιμάζαμε (26)δοκιμάζανε (24)δοκιμάζατε (24)δοκιμάζεις (23)δοκιμάζετε (24)δοκιμάζομε (26)δοκιμάζουν (25)δοκιμάσαμε (17)δοκιμάσανε (15)δοκιμάσατε (15)δοκιμάσεις (14)δοκιμάσετε (15)δοκιμάσομε (17)δοκιμάσουν (16)δοκιμασίας (14)δοκιμασίες (14)δοκιμασθεί (24)δοκιμασιών (15)δοκιμαστές (14)δοκιμαστής (14)δοκιμαστεί (15)δοκιμαστών (15)δοκιμιακές (15)δοκιμιακής (15)δοκιμιακοί (16)δοκιμιακού (16)δοκιμιακός (15)δοκιμιακών (16)δολαριακές (15)δολαριακής (15)δολαριακού (16)δολαριακός (15)δολαριακών (16)δολερότητα (15)δολιευόταν (15)δολιεύεσαι (14)δολιεύεστε (14)δολιεύεται (14)δολιεύομαι (16)δολιεύτηκα (15)δολιοτήτων (16)δολιοφθορά (31)δολιότητας (13)δολιότητες (13)δολοπλοκία (18)δολοπλοκεί (18)δολοπλόκοι (18)δολοπλόκος (17)δολοπλόκου (19)δολοφονήσω (23)δολοφονίας (20)δολοφονίες (20)δολοφονείς (20)δολοφονηθώ (30)δολοφονικά (22)δολοφονικέ (22)δολοφονική (22)δολοφονικό (22)δολοφονιών (21)δολοφονούν (21)δολοφόνησα (21)δολοφόνησε (21)δολοφόνους (21)δολωθήκαμε (28)δολωθήκατε (26)δολωμένους (18)δολωνόμουν (19)δολωνόσουν (17)δολώνονται (14)δολώνονταν (14)δολώνοντας (13)δομηθήκαμε (26)δομηθήκατε (24)δομημένους (16)δομινικανά (15)δομινικανέ (15)δομινικανή (15)δομινικανό (15)δομιτιανός (13)δομούμαστε (16)δονατιστών (12)δονηθήκαμε (24)δονηθήκατε (22)δονημένους (14)δονητικούς (12)δονούμαστε (14)δονούμενης (13)δονούμενος (13)δονούμενου (15)δοξάζονται (30)δοξάζονταν (30)δοξάζοντας (29)δοξάστηκαν (22)δοξάστηκες (21)δοξαζόμουν (33)δοξαζόσουν (31)δοξαπατρής (22)δοξαριστής (21)δοξαρωτούς (23)δοξασμένες (22)δοξασμένης (22)δοξασμένοι (23)δοξασμένος (22)δοξασμένου (24)δοξασμένων (25)δοξαστείτε (21)δοξαστικές (21)δοξαστικής (21)δοξαστικοί (22)δοξαστικού (22)δοξαστικός (21)δοξαστικών (22)δοξαστούμε (23)δοξολογήσω (28)δοξολογίας (25)δοξολογίες (25)δοξολογείς (25)δοξολογηθώ (35)δοξολογικά (27)δοξολογικέ (27)δοξολογική (27)δοξολογικό (27)δοξολογιών (26)δοξολογούν (26)δοξολόγημα (28)δοξολόγησα (26)δοξολόγησε (26)δορίκτητον (14)δορίκτητος (13)δοριάλωτες (16)δοριάλωτης (16)δοριάλωτοι (17)δοριάλωτος (16)δοριάλωτου (18)δοριάλωτων (19)δορυφορικά (23)δορυφορικέ (23)δορυφορική (23)δορυφορικό (23)δορυφόρους (22)δοσοληψίας (22)δοσοληψίες (22)δοσοληψιών (23)δοσολογίας (16)δοσολογίες (16)δοσολογικό (18)δοσολογιών (17)δουκάγγιος (19)δουλέματος (16)δουλέμπορε (19)δουλέμπορο (19)δουλέψουμε (27)δουλέψουνε (25)δουλεμάτων (19)δουλεμένες (16)δουλεμένης (16)δουλεμένοι (17)δουλεμένος (16)δουλεμένου (18)δουλεμένων (19)δουλευτάρα (17)δουλευτάρη (17)δουλευταρά (17)δουλευτείς (15)δουλευτούν (16)δουλευτρών (17)δουλευόταν (16)δουλεύεσαι (15)δουλεύεστε (15)δουλεύεται (15)δουλεύομαι (17)δουλεύουμε (18)δουλεύουνε (16)δουλεύτηκα (16)δουλεύτηκε (16)δουλεύτρας (15)δουλεύτρες (15)δουλικότης (15)δουλοπρεπή (18)δουλοσύνην (15)δουλοσύνης (14)δουλωνόταν (17)δουλόπρεπα (18)δουλόπρεπε (18)δουλόπρεπη (18)δουλόπρεπο (18)δουλόφρονα (23)δουλώνεσαι (15)δουλώνεστε (15)δουλώνεται (15)δουλώνομαι (17)δράττονται (13)δράττονταν (13)δράχνοντάς (18)δράχνοντας (19)δραγάτισσα (16)δραγατάκης (16)δραγατσάνι (16)δραγουμάνο (19)δρακουλίδη (20)δρακόντεια (14)δρακόντειε (14)δρακόντειο (14)δραματικές (15)δραματικής (15)δραματικοί (16)δραματικού (16)δραματικός (15)δραματικών (16)δραπέτευαν (15)δραπέτευσή (14)δραπέτευσε (15)δραπέτευση (15)δραπέτισσα (14)δραπετεύει (14)δραπετσώνα (14)δρασκέλησα (16)δρασκέλησε (16)δρασκέλιζα (25)δρασκέλιζε (25)δρασκέλισα (16)δρασκέλισε (16)δρασκελάει (16)δρασκελάμε (18)δρασκελάτε (16)δρασκελήσω (18)δρασκελίζω (27)δρασκελίσω (18)δρασκελιάς (15)δρασκελιές (15)δρασκελιών (16)δρασκελούν (16)δραστήριας (13)δραστήριες (13)δραστήριοι (14)δραστήριος (13)δραστήριου (15)δραστήριων (16)δραστικούς (13)δραττόμουν (16)δραττόσουν (14)δραχμιαίας (21)δραχμιαίες (21)δραχμιαίοι (22)δραχμιαίος (21)δραχμιαίου (23)δραχμιαίων (24)δραχμικούς (22)δραχμοποιώ (23)δραχμούλας (23)δρεπάνιζαν (23)δρεπάνιζες (22)δρεπάνισαν (14)δρεπάνισες (13)δρεπάνισμα (16)δρεπανίζει (23)δρεπανίσει (14)δρεπανίστε (14)δριμυτήτων (18)δριμύτατες (14)δριμύτατης (14)δριμύτατοι (15)δριμύτατος (14)δριμύτατου (16)δριμύτατων (17)δριμύτερες (15)δριμύτερης (15)δριμύτεροι (16)δριμύτερος (15)δριμύτερου (17)δριμύτερων (18)δριμύτητας (14)δριμύτητες (14)δρομολογεί (20)δρομολόγιά (19)δρομολόγια (20)δρομολόγιο (20)δρομολόγιό (19)δρομόμετρα (18)δρομόμετρο (18)δροσίζεσαι (22)δροσίζεστε (22)δροσίζεται (22)δροσίζομαι (24)δροσίζουμε (25)δροσίζουνε (23)δροσίσματα (15)δροσίσουμε (16)δροσίσουνε (14)δροσίστηκα (14)δροσίστηκε (14)δροσερέψει (23)δροσερότης (13)δροσιζόταν (22)δροσισμένο (15)δροσιστείς (12)δροσιστικά (14)δροσιστικέ (14)δροσιστική (14)δροσιστικό (14)δροσιστούν (13)δροσολογεί (18)δροσοπηγές (16)δροσοπηγής (16)δροσοπηγών (17)δροσοστάλα (15)δροσόπαγοι (17)δροσόπαγος (16)δροσόπαγου (18)δροσόπαγων (19)δροσόφυλλα (25)δρυοδάσους (17)δυνάμενους (15)δυνάστευαν (14)δυνάστευες (13)δυνάστευσα (14)δυνάστευσε (14)δυναμένους (15)δυναμίτιδα (18)δυναμίτιζα (24)δυναμίτιζε (24)δυναμίτισα (15)δυναμίτισε (15)δυναμικούς (15)δυναμισμοί (17)δυναμισμού (17)δυναμισμός (16)δυναμισμών (17)δυναμιτίζω (26)δυναμιτίσω (17)δυναμογόνο (18)δυναμωθείς (25)δυναμωθούν (26)δυναμωμένα (19)δυναμωμένε (19)δυναμωμένη (19)δυναμωμένο (19)δυναμωτικά (18)δυναμωτικέ (18)δυναμωτική (18)δυναμωτικό (18)δυναμώθηκα (25)δυναμώθηκε (25)δυναμώματα (17)δυναμώναμε (17)δυναμώνατε (15)δυναμώνεις (14)δυναμώνετε (15)δυναμώνουν (16)δυναμώσαμε (17)δυναμώσατε (15)δυναμώσεις (14)δυναμώσετε (15)δυναμώσουν (16)δυναστείας (12)δυναστείες (12)δυναστειών (13)δυναστευτώ (14)δυναστεύει (13)δυναστεύσω (15)δυναστικές (13)δυναστικής (13)δυναστικοί (14)δυναστικού (14)δυναστικός (13)δυναστικών (14)δυναστικώς (13)δυνατότατα (13)δυνατότατε (13)δυνατότατη (13)δυνατότατο (13)δυνατότερα (14)δυνατότερε (14)δυνατότερη (14)δυνατότερο (14)δυνατότερό (13)δυνατότητά (12)δυνατότητα (13)δυνητικούς (13)δυνόμασταν (15)δυνόσασταν (13)δυσάλωτους (17)δυσάρεστες (13)δυσάρεστης (13)δυσάρεστοι (14)δυσάρεστος (13)δυσάρεστου (15)δυσάρεστων (16)δυσέλεγκτα (19)δυσέλεγκτε (19)δυσέλεγκτη (19)δυσέλεγκτο (19)δυσήλατους (15)δυσανάλογα (18)δυσανάλογε (18)δυσανάλογη (18)δυσανάλογο (18)δυσανεξίας (21)δυσανεξίες (21)δυσανεξιών (22)δυσαρέσκιά (14)δυσαρεστεί (14)δυσαρθρίας (23)δυσαρθρίες (23)δυσαρθριών (24)δυσαρμονία (16)δυσγενεσία (16)δυσδιάλυτα (19)δυσδιάλυτε (19)δυσδιάλυτη (19)δυσδιάλυτο (19)δυσεντερία (14)δυσεξήγητα (25)δυσεξήγητε (25)δυσεξήγητη (25)δυσεξήγητο (25)δυσεξίτηλα (24)δυσεξίτηλε (24)δυσεξίτηλη (24)δυσεξίτηλο (24)δυσεπίλυτα (17)δυσεπίλυτε (17)δυσεπίλυτη (17)δυσεπίλυτο (17)δυσεύρετες (13)δυσεύρετης (13)δυσεύρετοι (14)δυσεύρετος (13)δυσεύρετου (15)δυσεύρετων (16)δυσθανασία (22)δυσθεώρητα (23)δυσθεώρητε (23)δυσθεώρητη (23)δυσθεώρητο (23)δυσιδρωσία (19)δυσκίνητες (13)δυσκίνητης (13)δυσκίνητοι (14)δυσκίνητος (13)δυσκίνητου (15)δυσκίνητων (16)δυσκαμψίας (24)δυσκαμψίες (24)δυσκαμψιών (25)δυσκινησία (14)δυσκοίλιας (15)δυσκοίλιες (15)δυσκοίλιοι (16)δυσκοίλιος (15)δυσκοίλιου (17)δυσκοίλιων (18)δυσκολέψει (25)δυσκολέψου (26)δυσκολέψτε (25)δυσκολευτώ (17)δυσκολεύει (16)δυσκρασίας (14)δυσκρασίες (14)δυσκρασικά (16)δυσκρασικέ (16)δυσκρασική (16)δυσκρασικό (16)δυσκρασιών (15)δυσκόλευαν (17)δυσκόλευες (16)δυσκόλεψαν (25)δυσκόλεψες (24)δυσλεκτικά (17)δυσλεκτικέ (17)δυσλεκτική (17)δυσλεκτικό (17)δυσλεξικές (24)δυσλεξικής (24)δυσλεξικοί (25)δυσλεξικού (25)δυσλεξικός (24)δυσλεξικών (25)δυσμένειας (14)δυσμένειες (14)δυσμενειών (15)δυσμνησίας (14)δυσμνησίες (14)δυσμνησιών (15)δυσμορφίας (22)δυσμορφίες (22)δυσμορφιών (23)δυσνόητους (13)δυσοίωνους (15)δυσπίστησα (14)δυσπίστησε (14)δυσπιστήσω (16)δυσπιστίας (13)δυσπιστίες (13)δυσπιστείς (13)δυσπιστιών (14)δυσπιστούν (14)δυσπλασίας (15)δυσπλασίες (15)δυσπλασιών (16)δυσπραγίας (17)δυσπραγίες (17)δυσπραγιών (18)δυσπρόσιτα (15)δυσπρόσιτε (15)δυσπρόσιτη (15)δυσπρόσιτο (15)δυσπόρθητα (24)δυσπόρθητε (24)δυσπόρθητη (24)δυσπόρθητο (24)δυστροπήσω (17)δυστροπίας (14)δυστροπίες (14)δυστροπείς (14)δυστροπιών (15)δυστροπούν (15)δυστροφίας (20)δυστροφίες (20)δυστροφιών (21)δυστρόπησα (15)δυστρόπησε (15)δυστυχήσαν (21)δυστυχήσει (21)δυστυχήστε (21)δυστυχείτε (21)δυστυχούμε (23)δυστυχούνε (21)δυστυχούσα (21)δυστυχούσε (21)δυστύχησαν (20)δυστύχησες (19)δυσφήμησαν (22)δυσφήμησες (21)δυσφήμησης (21)δυσφήμησις (21)δυσφήμιζαν (31)δυσφήμιζες (30)δυσφήμισαν (22)δυσφήμισες (21)δυσφήμισης (21)δυσφημήσαν (22)δυσφημήσει (22)δυσφημήσου (23)δυσφημήστε (22)δυσφημίζει (31)δυσφημίσει (22)δυσφημίσου (23)δυσφημίστε (22)δυσφημείτε (22)δυσφημείτο (22)δυσφημηθεί (31)δυσφημιστώ (22)δυσφημούμε (24)δυσφημούνε (22)δυσφημούσα (22)δυσφημούσε (22)δυσφορήσει (21)δυσφορήστε (21)δυσφορείτε (21)δυσφορούμε (23)δυσφορούσα (21)δυσφορούσε (21)δυσφράδεια (24)δυσφραδείς (23)δυσφραδούς (23)δυσφόρησαν (21)δυσφόρησες (20)δυσχέραινα (21)δυσχέραινε (21)δυσχέραναν (21)δυσχέρανες (20)δυσχέρανση (21)δυσχέρειας (20)δυσχέρειες (20)δυσχεράνει (21)δυσχεραίνω (23)δυσχερανθώ (30)δυσχερειών (21)δυσχρηστία (21)δυσώνυμους (16)δυτικισμός (15)δυτικότατα (14)δυτικότατε (14)δυτικότατη (14)δυτικότατο (14)δυτικότερα (15)δυτικότερε (15)δυτικότερη (15)δυτικότερο (15)δυτικόφιλα (23)δυτικόφιλε (23)δυτικόφιλη (23)δυτικόφιλο (23)δυόντουσαν (14)δωδέκατους (18)δωδεκάθεον (27)δωδεκάθεου (28)δωδεκάθεων (29)δωδεκάμερο (21)δωδεκάμηνα (20)δωδεκάμηνε (20)δωδεκάμηνη (20)δωδεκάμηνο (20)δωδεκάμισι (20)δωδεκάνησα (18)δωδεκάνησο (18)δωδεκάωρης (20)δωδεκαετές (17)δωδεκαετής (17)δωδεκαετία (18)δωδεκαετών (18)δωδεκαθέου (28)δωδεκαθέων (29)δωδεκαριές (18)δωδεκαριών (19)δωδωναίους (19)δωματιάκια (17)δωρίζονται (24)δωρίζονταν (24)δωρίζοντας (23)δωρίστηκαν (16)δωρίστηκες (15)δωρεοδόχοι (25)δωρεοδόχος (24)δωρεοδόχου (26)δωρεοδόχων (27)δωρηθέντος (23)δωρηθέντων (26)δωρητηρίου (17)δωρητηρίων (18)δωριζόμουν (27)δωριζόσουν (25)δωρισμένες (16)δωρισμένης (16)δωρισμένοι (17)δωρισμένος (16)δωρισμένου (18)δωρισμένων (19)δωριστείτε (15)δωριστούμε (17)δωροδοκήσω (21)δωροδοκίας (18)δωροδοκίες (18)δωροδοκείς (18)δωροδοκηθώ (28)δωροδοκιών (19)δωροδοκούν (19)δωροδόκησα (19)δωροδόκησε (19)δωρολήπτες (17)δωρολήπτης (17)δωροληπτεί (18)δωροληπτών (18)δωροληψίας (25)δωροληψίες (25)δωροληψιών (26)δωσίδικους (18)δωσιδικίας (17)δωσιδικίες (17)δωσιδικιών (18)δύσκαμπτες (15)δύσκαμπτης (15)δύσκαμπτοι (16)δύσκαμπτος (15)δύσκαμπτου (17)δύσκαμπτων (18)δύσληπτους (15)δύσμοιρους (15)δύσμορφους (22)δύσπεπτους (14)δύσπιστους (13)δύσπλαστος (14)δύστηκτους (13)δύστροπους (14)δύσχρηστες (19)δύσχρηστης (19)δύσχρηστοι (20)δύσχρηστος (19)δύσχρηστου (21)δύσχρηστων (22)