Ε 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ε (7937)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

εβενοειδές (18)εβενοειδής (18)εβενοειδών (19)εβενουργία (21)εβενουργοί (21)εβενουργού (21)εβενουργός (20)εβενουργών (21)εβραίικους (18)εβραιοσύνη (17)εβραϊσμούς (17)εγγίζονται (24)εγγίζονταν (24)εγγίζοντας (23)εγγιζόμουν (27)εγγιζόσουν (25)εγγλέζικες (26)εγγλέζικης (26)εγγλέζικοι (27)εγγλέζικος (26)εγγλέζικου (28)εγγλέζικων (29)εγγράμματα (20)εγγράμματε (20)εγγράμματη (20)εγγράμματο (20)εγγράφεσαι (23)εγγράφεστε (23)εγγράφεται (23)εγγράφηκαν (24)εγγράφηκες (23)εγγράφομαι (25)εγγράφουμε (26)εγγράφουνε (24)εγγράψιμες (26)εγγράψιμης (26)εγγράψιμοι (27)εγγράψιμος (26)εγγράψιμου (28)εγγράψιμων (29)εγγράψουμε (28)εγγράψουνε (26)εγγραμμένα (20)εγγραμμένε (20)εγγραμμένη (20)εγγραμμένο (20)εγγραφέντα (23)εγγραφήκαν (24)εγγραφείσα (23)εγγραφείτε (23)εγγραφούμε (25)εγγραφούνε (23)εγγραφόταν (23)εγγυήθηκαν (26)εγγυήθηκες (25)εγγυήτριας (16)εγγυήτριες (16)εγγυηθέντα (25)εγγυηθείτε (25)εγγυηθούμε (27)εγγυηθούνε (25)εγγυημένες (17)εγγυημένης (17)εγγυημένοι (18)εγγυημένος (17)εγγυημένου (19)εγγυημένων (20)εγγυητήρια (17)εγγυητήριε (17)εγγυητήριο (17)εγγυητικές (16)εγγυητικής (16)εγγυητικοί (17)εγγυητικού (17)εγγυητικός (16)εγγυητικών (17)εγγυητριών (17)εγγυοδοσία (19)εγγυοδοτών (19)εγγυοδότες (18)εγγυοδότης (18)εγγυούνται (16)εγγυτέρους (17)εγγυόμαστε (18)εγγυόμενος (17)εγγυόμουνα (19)εγγυόντανε (16)εγγυόσαστε (16)εγγυόσουνα (17)εγγυώμενος (17)εγγύτατους (15)εγγύτερους (16)εγείρονται (13)εγείρονταν (13)εγείροντας (12)εγειρόμουν (16)εγειρόσουν (14)εγερτήριας (13)εγερτήριες (13)εγερτήριοι (14)εγερτήριον (14)εγερτήριος (13)εγερτήριου (15)εγερτήριων (16)εγερτηρίου (15)εγερτηρίων (16)εγκάθετους (22)εγκάρδιους (17)εγκάρσιους (14)εγκέντριζα (23)εγκέντριζε (23)εγκέντρισα (14)εγκέντρισε (14)εγκέφαλους (22)εγκαθίδρυα (27)εγκαθίδρυε (27)εγκαθιδρύω (28)εγκαθιστάν (22)εγκαθιστάς (21)εγκαινίαζα (22)εγκαινίαζε (22)εγκαινίασα (13)εγκαινίασε (13)εγκαινίαση (13)εγκαινιάζω (24)εγκαινιάσω (15)εγκαλέσαμε (17)εγκαλέσατε (15)εγκαλέσεις (14)εγκαλέσετε (15)εγκαλέσουν (16)εγκαλείσαι (15)εγκαλείστε (15)εγκαλείται (15)εγκαλεστής (14)εγκαλεστεί (15)εγκαλούμαι (17)εγκαλούντα (15)εγκαλούσαν (15)εγκαλούσες (14)εγκαλούταν (15)εγκαλώντας (14)εγκαρδίωνα (19)εγκαρδίωνε (19)εγκαρδίωσα (19)εγκαρδίωσε (19)εγκαρδίωση (19)εγκαρδιωθώ (28)εγκαρδιώνω (19)εγκαρδιώσω (19)εγκαρτερεί (15)εγκαυμάτων (18)εγκαυστική (15)εγκαύματος (14)εγκεντρίζω (25)εγκεντρίσω (16)εγκεφάλους (22)εγκεφαλικά (23)εγκεφαλικέ (23)εγκεφαλική (23)εγκεφαλικό (23)εγκιβωτίζω (33)εγκιβωτίσω (24)εγκιβώτιζα (29)εγκιβώτιζε (29)εγκιβώτισα (20)εγκιβώτισε (20)εγκλήματος (16)εγκλήματός (15)εγκλίνεσαι (15)εγκλίνεστε (15)εγκλίνεται (15)εγκλίνομαι (17)εγκλείεσαι (15)εγκλείεστε (15)εγκλείεται (15)εγκλείομαι (17)εγκλείστων (17)εγκλείστως (16)εγκλεισθεί (24)εγκλεισμοί (17)εγκλεισμού (17)εγκλεισμός (16)εγκλεισμών (17)εγκλειστεί (15)εγκλειόταν (15)εγκλημάτων (19)εγκληματία (17)εγκληματεί (17)εγκλητήρια (16)εγκλητήριο (16)εγκλητικές (15)εγκλητικής (15)εγκλητικοί (16)εγκλητικού (16)εγκλητικός (15)εγκλητικών (16)εγκλινόταν (15)εγκλιτικές (15)εγκλιτικής (15)εγκλιτικοί (16)εγκλιτικού (16)εγκλιτικός (15)εγκλιτικών (16)εγκλωβίζει (33)εγκλωβίσει (24)εγκλωβίσου (25)εγκλωβίστε (24)εγκλωβισμέ (26)εγκλωβισμό (26)εγκλωβιστώ (24)εγκλώβιζαν (31)εγκλώβιζες (30)εγκλώβισαν (22)εγκλώβισες (21)εγκοπτόταν (14)εγκράτειας (13)εγκράτειες (13)εγκρίθηκαν (24)εγκρίνεσαι (14)εγκρίνεστε (14)εγκρίνεται (14)εγκρίνομαι (16)εγκρίνουμε (17)εγκρατειών (14)εγκριθέντα (23)εγκριθείσα (23)εγκρινόταν (14)εγκριτικές (14)εγκριτικής (14)εγκριτικοί (15)εγκριτικού (15)εγκριτικός (14)εγκριτικών (15)εγκυκλίους (17)εγκυμονήσω (18)εγκυμονείς (15)εγκυμονούν (16)εγκυμοσύνη (16)εγκυμόνησα (16)εγκυμόνησε (16)εγκυρότατα (15)εγκυρότατη (15)εγκυρότατο (15)εγκυρότερα (16)εγκυρότερε (16)εγκυρότερη (16)εγκυρότερο (16)εγκυρότητά (14)εγκυρότητα (15)εγκωμίαζαν (26)εγκωμίαζες (25)εγκωμίασαν (17)εγκωμίασες (16)εγκωμιάζει (26)εγκωμιάσει (17)εγκωμιάσου (18)εγκωμιάστε (17)εγκωμιαστή (17)εγκωμιαστώ (17)εγκόλλησις (16)εγκόλλητες (16)εγκόλλητης (16)εγκόλλητοι (17)εγκόλλητος (16)εγκόλλητου (18)εγκόλλητων (19)εγκόπτεσαι (14)εγκόπτεστε (14)εγκόπτεται (14)εγκόπτομαι (16)εγκόσμιους (15)εγκύκλιους (16)εγκύστωσις (14)εγνωσμένες (15)εγνωσμένης (15)εγνωσμένοι (16)εγνωσμένος (15)εγνωσμένου (17)εγνωσμένων (18)εγρήγορσης (16)εγρήγορσις (16)εγχάρακτες (20)εγχάρακτης (20)εγχάρακτοι (21)εγχάρακτος (20)εγχάρακτου (22)εγχάρακτων (23)εγχάρασσαν (20)εγχάρασσες (19)εγχαράξαμε (31)εγχαράξατε (29)εγχαράξεις (28)εγχαράξετε (29)εγχαράξεων (31)εγχαράξεως (30)εγχαράξουν (30)εγχαράσσει (20)εγχαραχτεί (27)εγχείρησαν (20)εγχείρησες (19)εγχείρησης (19)εγχείρησις (19)εγχείριζαν (29)εγχείριζες (28)εγχείρισαν (20)εγχείρισες (19)εγχείρισης (19)εγχειρήσει (20)εγχειρήσου (21)εγχειρήστε (20)εγχειρίδιά (22)εγχειρίδια (23)εγχειρίδιο (23)εγχειρίδιό (22)εγχειρίζει (29)εγχειρίσει (20)εγχειρίσου (21)εγχειρίστε (20)εγχειρείτε (20)εγχειρηθεί (29)εγχειριστώ (20)εγχειρούμε (22)εγχειρούσα (20)εγχειρούσε (20)εγχεόμαστε (21)εγχεόσαστε (19)εγωίσταροι (15)εγωίσταρος (14)εγωίσταρου (16)εγωίσταρων (17)εγωίστριας (14)εγωίστριες (14)εγωισταράς (14)εγωισταρού (15)εγωιστικές (14)εγωιστικής (14)εγωιστικοί (15)εγωιστικού (15)εγωιστικός (14)εγωιστικών (15)εγωιστικώς (14)εγωιστριών (15)εγωλατρίας (16)εγωπάθειας (23)εγωπάθειες (23)εγωπαθειών (24)εγωτισμούς (15)εδαφολογία (24)εδεσσαϊκού (12)εδεσσαϊκός (11)εδικαιούτο (13)εδιμβούργο (25)εδιώχθησαν (28)εδράζονται (22)εδραιωθείς (23)εδραιωθούν (24)εδραιωμένα (17)εδραιωμένε (17)εδραιωμένη (17)εδραιωμένο (17)εδραιώθηκα (23)εδραιώθηκε (23)εδραιώναμε (15)εδραιώνατε (13)εδραιώνεις (12)εδραιώνετε (13)εδραιώνουν (14)εδραιώσαμε (15)εδραιώσατε (13)εδραιώσεις (12)εδραιώσετε (13)εδραιώσεων (15)εδραιώσεως (14)εδραιώσουν (14)εδρευούσης (13)εδρευόντων (16)εδρεύοντος (12)εδρεύουσας (13)εδρεύουσες (13)εζητήθησαν (27)εθελοθυσία (30)εθελοκακία (22)εθελοντικά (21)εθελοντικέ (21)εθελοντική (21)εθελοντικό (21)εθελοτυφλώ (30)εθελουσίας (20)εθελουσίως (22)εθελούσιας (19)εθελούσιες (19)εθελούσιοι (20)εθελούσιος (19)εθελούσιου (21)εθελούσιων (22)εθελόδουλα (26)εθελόδουλε (26)εθελόδουλη (26)εθελόδουλο (26)εθελόντρια (21)εθελότυφλα (30)εθελότυφλε (30)εθελότυφλη (30)εθελότυφλο (30)εθεωρούντο (21)εθιζόμαστε (29)εθιζόσαστε (27)εθιμοτυπία (22)εθισμένους (20)εθιστήκαμε (21)εθιστήκατε (19)εθνεγέρτες (21)εθνεγέρτης (21)εθνεγερσία (22)εθνεγερτών (22)εθνικισμοί (21)εθνικισμού (21)εθνικισμός (20)εθνικισμών (21)εθνικιστές (18)εθνικιστής (18)εθνικιστών (19)εθνικοποιώ (20)εθνικότατα (19)εθνικότατε (19)εθνικότατη (19)εθνικότατο (19)εθνικότερα (20)εθνικότερε (20)εθνικότερη (20)εθνικότερο (20)εθνικότητά (18)εθνικότητα (19)εθνικόφρων (29)εθνοβόρους (26)εθνογράφοι (29)εθνογράφος (28)εθνογράφου (30)εθνογράφων (31)εθνογραφία (29)εθνοκτόνοι (19)εθνοκτόνος (18)εθνοκτόνου (20)εθνοκτόνων (21)εθνολογίας (22)εθνολογίες (22)εθνολογικά (24)εθνολογικέ (24)εθνολογική (24)εθνολογικό (24)εθνολόγους (23)εθνομάρτυς (21)εθνοπατέρα (20)εθνοπρεπές (20)εθνοπρεπής (20)εθνοπρεπών (21)εθνοπρεπώς (20)εθνοσωτήρα (21)εθνοφελείς (26)εθνοφθόρας (34)εθνοφθόρες (34)εθνοφθόροι (35)εθνοφθόρος (34)εθνοφθόρου (36)εθνοφθόρων (37)εθνοφρουρά (28)εθνοφρουρέ (28)εθνοφρουρό (28)εθνοφυλακή (29)εθνοφύλακα (28)εθνωφελείς (28)εθνωφελούς (28)ειδίκευσής (12)ειδίκευσαν (14)ειδίκευσες (13)ειδίκευσης (13)ειδίκευσις (13)ειδημοσύνη (14)ειδητικούς (12)ειδικευθεί (23)ειδικευτεί (14)ειδικεύαμε (15)ειδικεύανε (13)ειδικεύατε (13)ειδικεύεις (12)ειδικεύετε (13)ειδικεύομε (15)ειδικεύουν (14)ειδικεύσει (13)ειδικεύσου (14)ειδικεύστε (13)ειδικότατα (13)ειδικότατε (13)ειδικότατη (13)ειδικότατο (13)ειδικότερα (14)ειδικότερε (14)ειδικότερη (14)ειδικότερο (14)ειδικότητά (12)ειδικότητα (13)ειδολογικά (18)ειδολογικέ (18)ειδολογική (18)ειδολογικό (18)ειδοποίησέ (12)ειδοποίησή (12)ειδοποίησα (13)ειδοποίησε (13)ειδοποίηση (13)ειδοποιήσω (15)ειδοποιείς (12)ειδοποιηθώ (22)ειδοποιούν (13)ειδοποιούς (12)ειδυλλιακά (18)ειδυλλιακέ (18)ειδυλλιακή (18)ειδυλλιακό (18)ειδωθήκαμε (26)ειδωθήκανε (24)ειδωθήκατε (24)εικαζόμενε (21)εικαζόμενη (21)εικαζόμενο (21)εικαστικές (10)εικαστικής (10)εικαστικοί (11)εικαστικού (11)εικαστικός (10)εικαστικών (11)εικονίζαμε (21)εικονίζατε (19)εικονίζεις (18)εικονίζετε (19)εικονίζουν (20)εικονίσαμε (12)εικονίσατε (10)εικονίσεις (9)εικονίσετε (10)εικονίσουν (11)εικονίτσες (9)εικονιδίου (14)εικονιδίων (15)εικονικούς (10)εικονισμού (12)εικονισμός (11)εικονιστεί (10)εικονομάχε (19)εικονομάχο (19)εικονομαχώ (19)εικονόφιλα (19)εικονόφιλε (19)εικονόφιλη (19)εικονόφιλο (19)εικοσάρικα (12)εικοσάρικο (12)εικοσαετές (9)εικοσαετής (9)εικοσαετία (10)εικοσαετών (10)εικοσαμελή (14)εικοσαπλές (12)εικοσαπλής (12)εικοσαπλοί (13)εικοσαπλού (13)εικοσαπλός (12)εικοσαπλών (13)εικοσιοκτώ (11)εικοτολογώ (15)ειλημμένες (14)ειλημμένης (14)ειλημμένοι (15)ειλημμένος (14)ειλημμένων (17)ειλητάριον (12)ειληταρίου (13)ειληταρίων (14)ειλικρινές (12)ειλικρινής (12)ειλικρινών (13)ειλικρινώς (12)ειμαρμένες (13)ειμαρμένης (13)ειπωθήκαμε (24)ειπωθήκανε (22)ειπωθήκατε (22)ειπωμένους (14)ειρήνευσης (10)ειρήνευσις (10)ειρηνέματα (12)ειρηνέψανε (19)ειρηνέψουν (20)ειρηνευτές (10)ειρηνευτής (10)ειρηνευτών (11)ειρηνικούς (10)ειρηνισμού (12)ειρηνισμός (11)ειρηνιστές (9)ειρηνιστής (9)ειρηνιστών (10)ειρηνοδίκη (14)ειρηνοποιό (11)ειρηνοποιώ (11)ειρηνοφόρα (18)ειρηνοφόρε (18)ειρηνοφόρο (18)ειρηνόφιλα (19)ειρηνόφιλε (19)ειρηνόφιλη (19)ειρηνόφιλο (19)ειρωνευθεί (22)ειρωνευτής (12)ειρωνευτεί (13)ειρωνεύσου (13)ειρωνικούς (12)εισάγονται (12)εισάγονταν (12)εισάγοντας (11)εισάκουσαν (11)εισάχθηκαν (26)εισάχθηκες (25)εισέβαλλαν (20)εισέλθουμε (23)εισέπλευσα (13)εισέπνευσα (11)εισέπνευσε (11)εισέπραξαν (20)εισέπραξες (19)εισέπραττα (11)εισέπραττε (11)εισέρρευσα (12)εισέρρευσε (12)εισέρχεσαι (17)εισέρχεστε (17)εισέρχεται (17)εισέρχομαι (19)εισήχθηκαν (26)εισήχθησαν (25)εισαγάγατε (15)εισαγάγεις (14)εισαγάγετε (15)εισαγάγουν (16)εισαγγελέα (17)εισαγγελία (17)εισαγμένοι (14)εισαγμένος (13)εισαγομένη (14)εισαγωγέας (16)εισαγωγέων (19)εισαγωγείς (16)εισαγωγεύς (16)εισαγωγικά (18)εισαγωγικέ (18)εισαγωγική (18)εισαγωγικό (18)εισαγόμενα (14)εισαγόμενε (14)εισαγόμενη (14)εισαγόμενο (14)εισαγόμουν (15)εισαγόσουν (13)εισαγότανε (12)εισαγώγιμα (17)εισαγώγιμε (17)εισαγώγιμη (17)εισαγώγιμο (17)εισακούσει (10)εισακτέους (10)εισαχθέντα (25)εισαχθείσα (25)εισαχθείτε (25)εισαχθούμε (27)εισαχθούνε (25)εισβάλλουν (21)εισβάλουμε (21)εισδέχεσαι (19)εισδέχεστε (19)εισδέχεται (19)εισδέχομαι (21)εισδεχόταν (19)εισδύοντας (11)εισεπράχθη (27)εισερχόταν (17)εισηγήθηκα (22)εισηγήθηκε (22)εισηγήσεις (11)εισηγήσεων (14)εισηγήσεως (13)εισηγήτρια (13)εισηγείσθε (21)εισηγείται (12)εισηγηθείς (20)εισηγηθούν (21)εισηγημένη (14)εισηγητικά (13)εισηγητικέ (13)εισηγητική (13)εισηγητικό (13)εισηγμένες (13)εισηγμένης (13)εισηγμένοι (14)εισηγμένος (13)εισηγμένου (15)εισηγμένων (16)εισηγούμαι (14)εισηγούντο (12)εισιτήριας (9)εισιτήριες (9)εισιτήριοι (10)εισιτήριον (10)εισιτήριος (9)εισιτήριου (11)εισιτήριων (12)εισιτηρίου (11)εισιτηρίων (12)εισκομίσει (12)εισοδήματά (13)εισοδήματα (14)εισορμήσει (12)εισορμήστε (12)εισορμούμε (14)εισορμούσα (12)εισορμούσε (12)εισπνέεσαι (10)εισπνέεστε (10)εισπνέεται (10)εισπνέομαι (12)εισπνεόταν (10)εισπνεύσει (10)εισπράκτωρ (15)εισπράξαμε (22)εισπράξανε (20)εισπράξατε (20)εισπράξεις (19)εισπράξετε (20)εισπράξεων (22)εισπράξεως (21)εισπράξεών (19)εισπράξεώς (18)εισπράξομε (22)εισπράξουν (21)εισπράττει (11)εισπρακτέα (12)εισπρακτέε (12)εισπρακτέο (12)εισπραχθέν (27)εισπραχθεί (27)εισρέοντας (9)εισρεύσουν (11)εισροούλες (11)εισφέρεσαι (17)εισφέρεστε (17)εισφέρεται (17)εισφέρθηκε (27)εισφέρομαι (19)εισφερθούν (26)εισφερόταν (17)εισχωρήσει (19)εισχωρήστε (19)εισχωρείτε (19)εισχωρούμε (21)εισχωρούσα (19)εισχωρούσε (19)εισχώρησαν (17)εισχώρησες (16)εισχώρησης (16)εισχώρησις (16)εισόρμαγαν (15)εισόρμαγες (14)εισόρμησαν (12)εισόρμησες (11)εισόρμησις (11)εκατέρωθέν (21)εκατέρωθεν (22)εκατοντάδα (13)εκατοστάρα (11)εκατοστάρη (11)εκατοστάρι (11)εκατοστούς (9)εκατόλιτρα (13)εκατόλιτρο (13)εκατόμπεδα (16)εκατόμπεδο (16)εκατόφυλλα (22)εκατόφυλλο (22)εκατόχρονά (17)εκατόχρονα (18)εκατόχρονε (18)εκατόχρονη (18)εκατόχρονο (18)εκβάθυνσης (26)εκβάθυνσις (26)εκβάλλεσαι (21)εκβάλλεστε (21)εκβάλλεται (21)εκβάλλομαι (23)εκβαθυμένα (29)εκβαθυμένε (29)εκβαθυμένη (29)εκβαθυμένο (29)εκβαθυνθεί (36)εκβαθύναμε (28)εκβαθύνατε (26)εκβαθύνεις (25)εκβαθύνετε (26)εκβαθύνουν (27)εκβαθύνσου (27)εκβαλλόταν (21)εκβιάζεσαι (26)εκβιάζεστε (26)εκβιάζεται (26)εκβιάζομαι (28)εκβιάζουμε (29)εκβιάσθηκε (27)εκβιάσουμε (20)εκβιάστηκα (18)εκβιάστηκε (18)εκβιάστρια (18)εκβιαζόταν (26)εκβιασθούν (26)εκβιασμούς (18)εκβιαστείς (16)εκβιαστικά (18)εκβιαστικέ (18)εκβιαστική (18)εκβιαστικό (18)εκβιαστούν (17)εκβλάστημα (21)εκβλάστηση (19)εκβλαστάνω (21)εκβράζεσαι (27)εκβράζεστε (27)εκβράζεται (27)εκβράζομαι (29)εκβράσματα (20)εκβράστηκε (19)εκβράχιζαν (34)εκβράχιζες (33)εκβράχισαν (25)εκβράχισες (24)εκβραζόταν (27)εκβραχίζει (34)εκβραχίσει (25)εκβραχίστε (25)εκβραχισμέ (27)εκβραχισμό (27)εκγηπέδωση (19)εκγηπεδώνω (19)εκγλύφανον (22)εκγυμνάζει (25)εκγυμνάσει (16)εκγυμνάσου (17)εκγυμνάστε (16)εκγυμναστώ (16)εκγύμναζαν (24)εκγύμναζες (23)εκγύμνασαν (15)εκγύμνασες (14)εκγύμνασης (14)εκγύμνασις (14)εκδέχονται (20)εκδέχονταν (20)εκδίδονται (16)εκδίδονταν (16)εκδίδοντας (15)εκδίδοντες (15)εκδίδοντος (15)εκδίδουσας (16)εκδασώσεις (12)εκδεχόμουν (23)εκδεχόσουν (21)εκδηλωθείς (25)εκδηλωθούν (26)εκδηλωμένα (19)εκδηλωμένε (19)εκδηλωμένη (19)εκδηλωμένο (19)εκδηλωτικά (18)εκδηλωτικέ (18)εκδηλωτική (18)εκδηλωτικό (18)εκδηλώθηκα (25)εκδηλώθηκε (25)εκδηλώναμε (17)εκδηλώνανε (15)εκδηλώνατε (15)εκδηλώνεις (14)εκδηλώνετε (15)εκδηλώνομε (17)εκδηλώνουν (16)εκδηλώσαμε (17)εκδηλώσανε (15)εκδηλώσατε (15)εκδηλώσεις (14)εκδηλώσετε (15)εκδηλώσεων (17)εκδηλώσεως (16)εκδηλώσεών (14)εκδηλώσεώς (13)εκδηλώσομε (17)εκδηλώσουν (16)εκδιδομένη (18)εκδιδόμενα (18)εκδιδόμενε (18)εκδιδόμενη (18)εκδιδόμενο (18)εκδιδόμουν (19)εκδιδόσουν (17)εκδικάζαμε (25)εκδικάζατε (23)εκδικάζεις (22)εκδικάζετε (23)εκδικάζουν (24)εκδικάσαμε (16)εκδικάσατε (14)εκδικάσεις (13)εκδικάσετε (14)εκδικάσεων (16)εκδικάσεως (15)εκδικάσεώς (12)εκδικάσουν (15)εκδικήθηκα (24)εκδικήθηκε (24)εκδικήσεις (13)εκδικήσεων (16)εκδικήσεως (15)εκδικήσεώς (12)εκδικήτρια (15)εκδικασθέν (23)εκδικασθεί (23)εκδικαστεί (14)εκδικείται (14)εκδικηθούν (23)εκδικητικά (15)εκδικητικέ (15)εκδικητική (15)εκδικητικό (15)εκδικιόταν (14)εκδικούμαι (16)εκδιωκόταν (16)εκδιωχθείς (30)εκδιωχθούν (31)εκδιώκεσαι (14)εκδιώκεστε (14)εκδιώκεται (14)εκδιώκομαι (16)εκδιώχθηκε (30)εκδιώχτηκα (21)εκδιώχτηκε (21)εκδοθέντες (21)εκδοθέντος (21)εκδοθέντων (24)εκδοθείσας (21)εκδοθείσες (21)εκδοθείσης (21)εκδοθεισών (22)εκδοτικούς (13)εκδούλευση (16)εκδρομικές (16)εκδρομικής (16)εκδρομικοί (17)εκδρομικού (17)εκδρομικός (16)εκδρομικών (17)εκδρομισμέ (18)εκδρομισμό (18)εκδυόμαστε (16)εκδυόσαστε (14)εκδόσιμους (15)εκεχειρίας (17)εκεχειρίες (17)εκεχειριών (18)εκζητήσεις (18)εκζητήσεων (21)εκζητήσεως (20)εκθάπτεσαι (20)εκθάπτεστε (20)εκθάπτεται (20)εκθάπτομαι (22)εκθέτονται (19)εκθέτονταν (19)εκθέτοντας (18)εκθήλυνσης (21)εκθήλυνσις (21)εκθαμβώσει (28)εκθαπτόταν (20)εκθειάζαμε (30)εκθειάζατε (28)εκθειάζεις (27)εκθειάζετε (28)εκθειάζουν (29)εκθειάσαμε (21)εκθειάσατε (19)εκθειάσεις (18)εκθειάσετε (19)εκθειάσουν (20)εκθειασμοί (21)εκθειασμού (21)εκθειασμός (20)εκθειασμών (21)εκθειαστής (18)εκθειαστεί (19)εκθεσιακές (19)εκθεσιακής (19)εκθεσιακοί (20)εκθεσιακού (20)εκθεσιακός (19)εκθεσιακών (20)εκθετήριον (20)εκθετηρίου (21)εκθετηρίων (22)εκθετικούς (19)εκθετόμουν (22)εκθετόσουν (20)εκθλίβεσαι (28)εκθλίβεστε (28)εκθλίβεται (28)εκθλίβομαι (30)εκθλιβόταν (28)εκθλιπτικά (23)εκθλιπτικέ (23)εκθλιπτική (23)εκθλιπτικό (23)εκθρονίζει (29)εκθρονίσει (20)εκθρονίσου (21)εκθρονίστε (20)εκθρονιστώ (20)εκθρόνιζαν (29)εκθρόνιζες (28)εκθρόνισαν (20)εκθρόνισες (19)εκθρόνισης (19)εκθρόνισις (19)εκκαθάριζα (30)εκκαθάριζε (30)εκκαθάρισή (20)εκκαθάρισα (21)εκκαθάρισε (21)εκκαθάριση (21)εκκαθαρίζω (32)εκκαθαρίσω (23)εκκαλούσαν (13)εκκαλούσες (12)εκκεντρικά (13)εκκεντρικέ (13)εκκεντρική (13)εκκεντρικό (13)εκκενωθείς (21)εκκενωθούν (22)εκκενωμένα (15)εκκενωμένε (15)εκκενωμένη (15)εκκενωμένο (15)εκκενωτικά (14)εκκενωτικέ (14)εκκενωτική (14)εκκενωτικό (14)εκκενώθηκα (21)εκκενώθηκε (21)εκκενώναμε (13)εκκενώνατε (11)εκκενώνεις (10)εκκενώνετε (11)εκκενώνουν (12)εκκενώσαμε (13)εκκενώσατε (11)εκκενώσεις (10)εκκενώσετε (11)εκκενώσεων (13)εκκενώσεως (12)εκκενώσουν (12)εκκινήσεις (10)εκκινήσετε (11)εκκινήσεων (13)εκκινήσεως (12)εκκινήσεώς (9)εκκινήσουν (12)εκκινείται (11)εκκινώντας (10)εκκλησάκια (14)εκκλησάρης (13)εκκλησιάζω (24)εκκλησούλα (15)εκκοκκίζει (22)εκκοκκίσει (13)εκκοκκίσου (14)εκκοκκίστε (13)εκκοκκισμέ (15)εκκοκκισμό (15)εκκοκκιστώ (13)εκκολάπτει (14)εκκολάψαμε (24)εκκολάψατε (22)εκκολάψεις (21)εκκολάψετε (22)εκκολάψεων (24)εκκολάψεως (23)εκκολάψουν (23)εκκολαφτεί (20)εκκρίθηκαν (22)εκκρίματος (13)εκκρίνεσαι (12)εκκρίνεστε (12)εκκρίνεται (12)εκκρίνομαι (14)εκκρίνουμε (15)εκκρεμείτε (14)εκκρεμούμε (16)εκκρεμούσα (14)εκκρεμούσε (14)εκκρεμότης (13)εκκριμάτων (16)εκκριμένος (13)εκκρινόταν (12)εκκριτικές (12)εκκριτικής (12)εκκριτικοί (13)εκκριτικού (13)εκκριτικός (12)εκκριτικών (13)εκκρουόταν (13)εκκρούεσαι (12)εκκρούεστε (12)εκκρούεται (12)εκκρούομαι (14)εκκόκκιζαν (22)εκκόκκιζες (21)εκκόκκισαν (13)εκκόκκισες (12)εκκόκκισης (12)εκκόκκισις (12)εκκόλαπταν (14)εκκόλαπτες (13)εκλέγεσθαι (24)εκλέγοντάς (13)εκλέγονται (15)εκλέγονταν (15)εκλέγοντας (14)εκλέκτορας (13)εκλέκτορες (13)εκλέξιμους (23)εκλέπτυναν (14)εκλέπτυνες (13)εκλέπτυνση (14)εκλέχθηκαν (29)εκλέχθηκες (28)εκλέχτηκαν (20)εκλέχτηκες (19)εκλαΐκευαν (14)εκλαΐκευες (13)εκλαΐκευσα (14)εκλαΐκευσε (14)εκλαΐκευση (14)εκλαμβάνει (21)εκλαϊκευτή (13)εκλαϊκευτώ (13)εκλαϊκεύει (12)εκλαϊκεύσω (14)εκλεγέντες (14)εκλεγέντος (14)εκλεγέντων (17)εκλεγμένες (16)εκλεγμένης (16)εκλεγμένοι (17)εκλεγμένος (16)εκλεγμένου (18)εκλεγμένων (19)εκλεγόμενα (17)εκλεγόμενη (17)εκλεγόμενο (17)εκλεγόμουν (18)εκλεγόσουν (16)εκλεγότανε (15)εκλειπτική (14)εκλεκτικές (13)εκλεκτικής (13)εκλεκτικοί (14)εκλεκτικού (14)εκλεκτικός (13)εκλεκτικών (14)εκλεκτισμέ (15)εκλεκτισμό (15)εκλεκτόρων (16)εκλεπιστής (12)εκλεπτυνθώ (23)εκλεπτύνει (13)εκλεχθήκαν (29)εκλεχθείτε (28)εκλεχθούμε (30)εκλεχθούνε (28)εκλεχτήκαν (20)εκλεχτείτε (19)εκλεχτούμε (21)εκλεχτούνε (19)εκλιπάρησα (14)εκλιπάρησε (14)εκλιπάρηση (14)εκλιπαρήσω (16)εκλιπαρείς (13)εκλιπαρούν (14)εκλιπόντες (12)εκλιπόντος (12)εκλιπόντων (15)εκλογίκευα (17)εκλογίκευε (17)εκλογικεύω (18)εκλογικούς (15)εκλογολόγε (20)εκλογολόγο (20)εκλυθήκαμε (25)εκλυθήκατε (23)εκλυομένων (17)εκλυόμαστε (15)εκλυόσαστε (13)εκλόγιμους (17)εκμίσθωναν (23)εκμίσθωνες (22)εκμίσθωσής (21)εκμίσθωσαν (23)εκμίσθωσες (22)εκμίσθωσης (22)εκμίσθωσις (22)εκμαίευσαν (13)εκμαίευσες (12)εκμαίευσης (12)εκμαίευσις (12)εκμαίνεσαι (12)εκμαίνεστε (12)εκμαίνεται (12)εκμαίνομαι (14)εκμαθήσεις (20)εκμαθήσεων (23)εκμαθήσεως (22)εκμαιευτεί (13)εκμαιεύαμε (14)εκμαιεύατε (12)εκμαιεύεις (11)εκμαιεύετε (12)εκμαιεύουν (13)εκμαιεύσει (12)εκμαιεύσου (13)εκμαιεύστε (12)εκμαινόταν (12)εκμαυλίζει (24)εκμαυλίσει (15)εκμαυλίσου (16)εκμαυλίστε (15)εκμαυλισμέ (17)εκμαυλισμό (17)εκμαυλιστή (15)εκμαυλιστώ (15)εκμαύλιζαν (23)εκμαύλιζες (22)εκμαύλισαν (14)εκμαύλισες (13)εκμηδένιζα (24)εκμηδένιζε (24)εκμηδένισα (15)εκμηδένισε (15)εκμηδένιση (15)εκμηδενίζω (26)εκμηδενίσω (17)εκμηχάνιση (19)εκμισθωθεί (32)εκμισθωτές (22)εκμισθωτής (22)εκμισθωτού (23)εκμισθωτών (23)εκμισθώνει (21)εκμισθώσει (21)εκμισθώσου (22)εκμισθώστε (21)εκναυλωτής (14)εκνευρίζει (21)εκνευρίσει (12)εκνευρίσου (13)εκνευρίστε (12)εκνευρισμέ (14)εκνευρισμό (14)εκνευριστώ (12)εκνεύριζαν (20)εκνεύριζες (19)εκνεύρισαν (11)εκνεύρισες (10)εκπέμπεσαι (14)εκπέμπεστε (14)εκπέμπεται (14)εκπέμπομαι (16)εκπέμπουμε (17)εκπέμψουμε (25)εκπίπτεσαι (12)εκπίπτεστε (12)εκπίπτεται (12)εκπίπτομαι (14)εκπίπτουμε (15)εκπίπτουνε (13)εκπαίδευαν (15)εκπαίδευες (14)εκπαίδευσή (14)εκπαίδευσα (15)εκπαίδευσε (15)εκπαίδευση (15)εκπαιδευτή (15)εκπαιδευτώ (15)εκπαιδεύει (14)εκπαιδεύσω (16)εκπατρισμέ (14)εκπατρισμό (14)εκπεμπόταν (14)εκπιέζεσαι (20)εκπιέζεστε (20)εκπιέζεται (20)εκπιέζομαι (22)εκπιεζόταν (20)εκπιπτόταν (12)εκπλήξουμε (25)εκπλήξουνε (23)εκπλήρωναν (16)εκπλήρωνες (15)εκπλήρωσής (14)εκπλήρωσαν (16)εκπλήρωσες (15)εκπλήρωσης (15)εκπλήρωσις (15)εκπλήσσουν (14)εκπλήτταμε (15)εκπλήττανε (13)εκπλήττατε (13)εκπλήττεις (12)εκπλήττετε (13)εκπλήττομε (15)εκπλήττουν (14)εκπλαγείτε (16)εκπλαγούμε (18)εκπλαγούνε (16)εκπληκτικά (15)εκπληκτικέ (15)εκπληκτική (15)εκπληκτικό (15)εκπληρωθεί (25)εκπληρωτής (15)εκπληρώνει (14)εκπληρώσει (14)εκπληρώσου (15)εκπληρώστε (14)εκπλυνόταν (14)εκπλύνεσαι (13)εκπλύνεστε (13)εκπλύνεται (13)εκπλύνομαι (15)εκπνέοντας (10)εκπνεόμενο (13)εκπνεύσουν (12)εκποιήθηκα (21)εκποιήθηκε (21)εκποιήσαμε (13)εκποιήσατε (11)εκποιήσεις (10)εκποιήσετε (11)εκποιήσεων (13)εκποιήσεως (12)εκποιήσεώς (9)εκποιήσουν (12)εκποιείσαι (11)εκποιείστε (11)εκποιείται (11)εκποιηθείς (19)εκποιηθούν (20)εκποιημένα (13)εκποιημένε (13)εκποιημένη (13)εκποιημένο (13)εκποιούμαι (13)εκποιούσαν (11)εκποιούσες (10)εκποιούταν (11)εκποιώντας (10)εκπολίτιζα (22)εκπολίτιζε (22)εκπολίτισα (13)εκπολίτισε (13)εκπολιτίζω (24)εκπολιτίσω (15)εκπονήθηκα (21)εκπονήθηκε (21)εκπονήσαμε (13)εκπονήσατε (11)εκπονήσεις (10)εκπονήσετε (11)εκπονήσεων (13)εκπονήσεως (12)εκπονήσεώς (9)εκπονήσουν (12)εκπονείσαι (11)εκπονείστε (11)εκπονείται (11)εκπονηθείς (19)εκπονηθούν (20)εκπονημένα (13)εκπονημένε (13)εκπονημένη (13)εκπονημένο (13)εκπονούμαι (13)εκπονούσαν (11)εκπονούσες (10)εκπονούταν (11)εκπονώντας (10)εκπορθήσει (21)εκπορθήστε (21)εκπορθείτε (21)εκπορθητές (20)εκπορθητής (20)εκπορθητών (21)εκπορθούμε (23)εκπορθούσα (21)εκπορθούσε (21)εκπορνευτώ (13)εκπορνεύει (12)εκπορνεύσω (14)εκπροσωπεί (15)εκπροσωπών (15)εκπροσώπου (14)εκπροσώπων (15)εκπρόθεσμα (23)εκπρόθεσμε (23)εκπρόθεσμη (23)εκπρόθεσμο (23)εκπρόσωποί (14)εκπρόσωποι (15)εκπρόσωπος (14)εκπρόσωπου (16)εκπρόσωπού (14)εκπρόσωπων (17)εκπρόσωπός (13)εκπρόσωπών (14)εκπτωτικές (13)εκπτωτικών (14)εκπωμάτιζα (24)εκπωμάτιζε (24)εκπωμάτισα (15)εκπωμάτισε (15)εκπωμάτιση (15)εκπωματίζω (26)εκπωματίσω (17)εκπόρευσης (12)εκπόρευσις (12)εκπόρθησαν (21)εκπόρθησες (20)εκπόρθησης (20)εκπόρθησις (20)εκπόρνευαν (13)εκπόρνευες (12)εκπόρνευσα (13)εκπόρνευσε (13)εκπόρνευση (13)εκρήγνυμαι (17)εκρήγνυσαι (15)εκρήγνυσθε (24)εκρήγνυται (15)εκρατούντο (11)εκρηκτικές (12)εκρηκτικής (12)εκρηκτικοί (13)εκρηκτικού (13)εκρηκτικός (12)εκρηκτικών (13)εκρηξιγενή (23)εκρηχτικός (18)εκριζωθείς (30)εκριζωθούν (31)εκριζωμένα (24)εκριζωμένε (24)εκριζωμένη (24)εκριζωμένο (24)εκριζωτικά (23)εκριζωτικέ (23)εκριζωτική (23)εκριζωτικό (23)εκριζώθηκα (30)εκριζώθηκε (30)εκριζώναμε (22)εκριζώνατε (20)εκριζώνεις (19)εκριζώνετε (20)εκριζώνουν (21)εκριζώσαμε (22)εκριζώσατε (20)εκριζώσεις (19)εκριζώσετε (20)εκριζώσεων (22)εκριζώσεως (21)εκριζώσουν (21)εκσκάπταμε (14)εκσκάπτατε (12)εκσκάπτεις (11)εκσκάπτετε (12)εκσκάπτουν (13)εκσκάφτηκα (19)εκσκάφτηκε (19)εκσκάψουμε (23)εκσκαμμένα (15)εκσκαμμένε (15)εκσκαμμένη (15)εκσκαμμένο (15)εκσκαφτείς (17)εκσκαφτούν (18)εκσλάβιζαν (28)εκσλάβιζες (27)εκσλάβισαν (19)εκσλάβισες (18)εκσλαβίζει (28)εκσλαβίσει (19)εκσλαβίσου (20)εκσλαβίστε (19)εκσλαβισμέ (21)εκσλαβισμό (21)εκσλαβιστώ (19)εκστασιακή (11)εκστατικές (10)εκστατικής (10)εκστατικοί (11)εκστατικού (11)εκστατικός (10)εκστατικών (11)εκστομίζει (21)εκστομίσει (12)εκστομίσου (13)εκστομίστε (12)εκστομιστώ (12)εκστράτευε (12)εκστρατεία (11)εκστρατεύω (13)εκστόμιζαν (21)εκστόμιζες (20)εκστόμισαν (12)εκστόμισες (11)εκστόμισις (11)εκτέμνεσαι (12)εκτέμνεστε (12)εκτέμνεται (12)εκτέμνομαι (14)εκτίθενται (19)εκτίνασσαν (10)εκτίνασσες (9)εκταμίευαν (13)εκταμίευες (12)εκταμίευσα (13)εκταμίευσε (13)εκταμίευση (13)εκταμιευτώ (13)εκταμιεύει (12)εκταμιεύσω (14)εκτείνεται (10)εκτείνομαι (12)εκτεθήκαμε (22)εκτεθήκανε (20)εκτεθήκατε (20)εκτεινόταν (10)εκτελέσαμε (14)εκτελέσανε (12)εκτελέσατε (12)εκτελέσεις (11)εκτελέσετε (12)εκτελέσεων (14)εκτελέσεως (13)εκτελέσεώς (10)εκτελέσιμά (13)εκτελέσιμα (14)εκτελέσιμε (14)εκτελέσιμη (14)εκτελέσιμο (14)εκτελέσομε (14)εκτελέσουν (13)εκτελείσαι (12)εκτελείστε (12)εκτελείται (12)εκτελεσθέν (21)εκτελεσθεί (21)εκτελεστέα (12)εκτελεστέε (12)εκτελεστέο (12)εκτελεστές (11)εκτελεστής (11)εκτελεστεί (12)εκτελεστοί (12)εκτελεστού (12)εκτελεστός (11)εκτελεστών (12)εκτελούμαι (14)εκτελούντα (12)εκτελούντο (12)εκτελούσαν (12)εκτελούσας (11)εκτελούσες (11)εκτελούταν (12)εκτελωνίζω (25)εκτελωνίσω (16)εκτελώνιζα (21)εκτελώνιζε (21)εκτελώνισα (12)εκτελώνισε (12)εκτελώνιση (12)εκτελώντας (11)εκτεμνόταν (12)εκτεταμένα (12)εκτεταμένε (12)εκτεταμένη (12)εκτεταμένο (12)εκτιθέμεθα (30)εκτιθέμενα (21)εκτιθέμενη (21)εκτιθέμενο (21)εκτιμάγαμε (17)εκτιμάγατε (15)εκτιμήθηκα (22)εκτιμήθηκε (22)εκτιμήσαμε (14)εκτιμήσανε (12)εκτιμήσατε (12)εκτιμήσεις (11)εκτιμήσετε (12)εκτιμήσεων (14)εκτιμήσεως (13)εκτιμήσεών (11)εκτιμήσεώς (10)εκτιμήσομε (14)εκτιμήσουν (13)εκτιμήτρια (13)εκτιμηθείς (20)εκτιμηθούν (21)εκτιμημένα (14)εκτιμημένε (14)εκτιμημένη (14)εκτιμημένο (14)εκτιμητικά (13)εκτιμητικέ (13)εκτιμητική (13)εκτιμητικό (13)εκτιμούσαν (12)εκτιμούσες (11)εκτιμώμεθα (23)εκτιμώμενα (14)εκτιμώμενε (14)εκτιμώμενη (14)εκτιμώμενο (14)εκτιμώνται (12)εκτιμώντας (11)εκτινάξαμε (21)εκτινάξατε (19)εκτινάξεις (18)εκτινάξετε (19)εκτινάξεων (21)εκτινάξεως (20)εκτινάξουν (20)εκτινάσσει (10)εκτιναχθεί (26)εκτιναχτεί (17)εκτιόμαστε (12)εκτιόσαστε (10)εκτοκισμού (13)εκτοκισμός (12)εκτοκισμών (13)εκτονωθείς (20)εκτονωθούν (21)εκτονωμένα (14)εκτονωμένε (14)εκτονωμένη (14)εκτονωμένο (14)εκτονωτικά (13)εκτονωτικέ (13)εκτονωτική (13)εκτονωτικό (13)εκτονώθηκα (20)εκτονώθηκε (20)εκτονώναμε (12)εκτονώνατε (10)εκτονώνεις (9)εκτονώνετε (10)εκτονώνουν (11)εκτονώσαμε (12)εκτονώσατε (10)εκτονώσεις (9)εκτονώσετε (10)εκτονώσεων (12)εκτονώσεως (11)εκτονώσουν (11)εκτοξευθεί (29)εκτοξευτές (19)εκτοξευτής (19)εκτοξευτεί (20)εκτοξεύαμε (21)εκτοξεύατε (19)εκτοξεύεις (18)εκτοξεύετε (19)εκτοξεύουν (20)εκτοξεύσει (19)εκτοξεύσου (20)εκτοξεύστε (19)εκτοπίζαμε (22)εκτοπίζατε (20)εκτοπίζεις (19)εκτοπίζετε (20)εκτοπίζουν (21)εκτοπίσαμε (13)εκτοπίσατε (11)εκτοπίσεις (10)εκτοπίσετε (11)εκτοπίσεων (13)εκτοπίσεως (12)εκτοπίσεώς (9)εκτοπίσουν (12)εκτοπισθεί (20)εκτοπισμοί (13)εκτοπισμού (13)εκτοπισμός (12)εκτοπισμών (13)εκτοπιστεί (11)εκτουρκίζω (24)εκτουρκίσω (15)εκτούρκιζα (21)εκτούρκιζε (21)εκτούρκισα (12)εκτούρκισε (12)εκτράφηκαν (19)εκτράχυναν (19)εκτράχυνες (18)εκτράχυνση (19)εκτρέπεσαι (12)εκτρέπεστε (12)εκτρέπεται (12)εκτρέπομαι (14)εκτρέφεσαι (18)εκτρέφεστε (18)εκτρέφεται (18)εκτρέφομαι (20)εκτραχυνθώ (28)εκτραχύνει (18)εκτρεπόταν (12)εκτρεφόταν (18)εκτροφείου (19)εκτροφείων (20)εκτροχίαση (18)εκτρωμάτων (17)εκτρωτικές (13)εκτρωτικής (13)εκτρωτικοί (14)εκτρωτικού (14)εκτρωτικός (13)εκτρωτικών (14)εκτρώματος (12)εκτυλίξαμε (24)εκτυλίξατε (22)εκτυλίξεις (21)εκτυλίξετε (22)εκτυλίξεων (24)εκτυλίξεως (23)εκτυλίξουν (23)εκτυλίσσει (13)εκτυλιχτεί (20)εκτυπωθείς (22)εκτυπωθούν (23)εκτυπωμένα (16)εκτυπωμένε (16)εκτυπωμένη (16)εκτυπωμένο (16)εκτυπωτικά (15)εκτυπωτικέ (15)εκτυπωτική (15)εκτυπωτικό (15)εκτυπώθηκα (22)εκτυπώθηκε (22)εκτυπώναμε (14)εκτυπώνατε (12)εκτυπώνεις (11)εκτυπώνετε (12)εκτυπώνουν (13)εκτυπώσαμε (14)εκτυπώσατε (12)εκτυπώσεις (11)εκτυπώσετε (12)εκτυπώσεων (14)εκτυπώσεως (13)εκτυπώσουν (13)εκτόξευσής (18)εκτόξευσαν (20)εκτόξευσες (19)εκτόξευσης (19)εκτόξευσις (19)εκτόπλασμα (15)εκτύλισσαν (12)εκτύλισσες (11)εκφέρονται (18)εκφέρονταν (18)εκφέροντας (17)εκφασισμού (19)εκφασισμός (18)εκφαυλίζει (29)εκφαυλίσει (20)εκφαυλίστε (20)εκφαυλισμέ (22)εκφαυλισμό (22)εκφαυλιστώ (20)εκφαύλιζαν (28)εκφαύλιζες (27)εκφαύλισαν (19)εκφαύλισες (18)εκφερόμενη (20)εκφερόμενο (20)εκφερόμουν (21)εκφερόσουν (19)εκφοβίζαμε (35)εκφοβίζατε (33)εκφοβίζεις (32)εκφοβίζετε (33)εκφοβίζουν (34)εκφοβίσαμε (26)εκφοβίσατε (24)εκφοβίσεις (23)εκφοβίσετε (24)εκφοβίσουν (25)εκφοβητικά (25)εκφοβητικέ (25)εκφοβητική (25)εκφοβητικό (25)εκφοβισμοί (26)εκφοβισμού (26)εκφοβισμός (25)εκφοβισμών (26)εκφορητικά (19)εκφορητικέ (19)εκφορητική (19)εκφορητικό (19)εκφορτωθεί (29)εκφορτωτές (19)εκφορτωτής (19)εκφορτωτών (20)εκφορτώνει (18)εκφορτώσει (18)εκφορτώσου (19)εκφορτώστε (18)εκφράζεσαι (27)εκφράζεστε (27)εκφράζεται (27)εκφράζομαι (29)εκφράζοντα (27)εκφράζουμε (30)εκφράζουνε (28)εκφράζουσα (28)εκφράσθηκε (28)εκφράσουμε (21)εκφράσουνε (19)εκφράστηκα (19)εκφράστηκε (19)εκφραζόταν (27)εκφρασθείς (26)εκφρασθούν (27)εκφρασμένα (20)εκφρασμένε (20)εκφρασμένη (20)εκφρασμένο (20)εκφραστείς (17)εκφραστικά (19)εκφραστικέ (19)εκφραστική (19)εκφραστικό (19)εκφραστούν (18)εκφυλίζαμε (31)εκφυλίζατε (29)εκφυλίζεις (28)εκφυλίζετε (29)εκφυλίζουν (30)εκφυλίσαμε (22)εκφυλίσατε (20)εκφυλίσεις (19)εκφυλίσετε (20)εκφυλίσουν (21)εκφυλισθεί (29)εκφυλισμού (22)εκφυλισμός (21)εκφυλιστεί (20)εκφυόμαστε (20)εκφυόσαστε (18)εκφωνήθηκα (29)εκφωνήθηκε (29)εκφωνήσαμε (21)εκφωνήσατε (19)εκφωνήσεις (18)εκφωνήσετε (19)εκφωνήσεων (21)εκφωνήσεως (20)εκφωνήσουν (20)εκφωνήτρια (20)εκφωνείσαι (19)εκφωνείστε (19)εκφωνείται (19)εκφωνηθείς (27)εκφωνηθούν (28)εκφωνημένα (21)εκφωνημένε (21)εκφωνημένη (21)εκφωνημένο (21)εκφωνούμαι (21)εκφωνούσαν (19)εκφωνούσες (18)εκφωνούταν (19)εκφωνώντας (18)εκφόρτωναν (20)εκφόρτωνες (19)εκφόρτωσής (18)εκφόρτωσαν (20)εκφόρτωσες (19)εκφόρτωσης (19)εκφόρτωσις (19)εκχέρσωναν (20)εκχέρσωνες (19)εκχέρσωσής (18)εκχέρσωσαν (20)εκχέρσωσες (19)εκχέρσωσης (19)εκχέρσωσις (19)εκχείλιζαν (28)εκχείλιζες (27)εκχείλισαν (19)εκχείλισες (18)εκχείλισις (18)εκχειλίζει (28)εκχειλίσει (19)εκχειλίσου (20)εκχειλίστε (19)εκχειλιστώ (19)εκχερσωθεί (29)εκχερσωτής (19)εκχερσώνει (18)εκχερσώσει (18)εκχερσώσου (19)εκχερσώστε (18)εκχεόμαστε (19)εκχεόσαστε (17)εκχυδάιζαν (30)εκχυδάιζες (29)εκχυδάισαν (21)εκχυδάισες (20)εκχυδαΐζει (30)εκχυδαΐσει (21)εκχυδαΐστε (21)εκχυδαϊσμέ (22)εκχυδαϊσμό (22)εκχυλίζαμε (31)εκχυλίζατε (29)εκχυλίζεις (28)εκχυλίζετε (29)εκχυλίζουν (30)εκχυλίσαμε (22)εκχυλίσατε (20)εκχυλίσεις (19)εκχυλίσετε (20)εκχυλίσεων (22)εκχυλίσεως (21)εκχυλίσουν (21)εκχυμώσεις (19)εκχυμώσεων (22)εκχυμώσεως (21)εκχυνόμουν (21)εκχυνόσουν (19)εκχωμάτωνα (23)εκχωμάτωνε (23)εκχωμάτωσα (23)εκχωμάτωσε (23)εκχωμάτωση (23)εκχωματωθώ (32)εκχωματώνω (23)εκχωματώσω (23)εκχωνόμουν (22)εκχωνόσουν (20)εκχωρήθηκα (30)εκχωρήθηκε (30)εκχωρήσαμε (22)εκχωρήσατε (20)εκχωρήσεις (19)εκχωρήσετε (20)εκχωρήσεων (22)εκχωρήσεως (21)εκχωρήσεώς (18)εκχωρήσουν (21)εκχωρήτρια (21)εκχωρείσαι (20)εκχωρείστε (20)εκχωρείται (20)εκχωρηθείς (28)εκχωρηθούν (29)εκχωρημένα (22)εκχωρημένε (22)εκχωρημένη (22)εκχωρημένο (22)εκχωρητικά (21)εκχωρητικέ (21)εκχωρητική (21)εκχωρητικό (21)εκχωρούμαι (22)εκχωρούσαν (20)εκχωρούσες (19)εκχωρούταν (20)εκχωρώντας (19)εκχύνονται (17)εκχύνονταν (17)εκχώνονται (17)εκχώνονταν (17)ελάφρυνσης (19)ελάφρυνσις (19)ελάχιστους (18)ελέγκτριας (15)ελέγκτριες (15)ελέγξιμους (25)ελέγχθηκαν (31)ελέγχθηκες (30)ελέγχθησαν (30)ελέγχονται (21)ελέγχονταν (21)ελέγχοντας (20)ελέγχοντες (20)ελέγχοντος (20)ελέγχουσας (21)ελέγχουσες (21)ελέγχτηκαν (22)ελέγχτηκες (21)ελίσσονται (11)ελίσσονταν (11)ελαιοβαφής (24)ελαιοειδής (13)ελαιοκομία (14)ελαιολάδου (17)ελαιολάδων (18)ελαιουργία (16)ελαιουργός (15)ελαιούσιος (10)ελαιόκαρπε (14)ελαιόκαρπο (14)ελαιόλαδον (16)ελαιόλαδου (17)ελαιόλαδων (18)ελαιόπιτες (11)ελαιόχρωμα (23)ελασσόνιος (10)ελαστικούς (11)ελαττωθείς (21)ελαττωθούν (22)ελαττωμένα (15)ελαττωμένε (15)ελαττωμένη (15)ελαττωμένο (15)ελαττώθηκα (21)ελαττώθηκε (21)ελαττώματά (12)ελαττώματα (13)ελαττώναμε (13)ελαττώνανε (11)ελαττώνατε (11)ελαττώνεις (10)ελαττώνετε (11)ελαττώνομε (13)ελαττώνουν (12)ελαττώσαμε (13)ελαττώσανε (11)ελαττώσατε (11)ελαττώσεις (10)ελαττώσετε (11)ελαττώσεων (13)ελαττώσεως (12)ελαττώσεώς (9)ελαττώσομε (13)ελαττώσουν (12)ελατόπισσα (12)ελαφίσιους (18)ελαφηβολία (27)ελαφοειδές (20)ελαφοειδής (20)ελαφοειδών (21)ελαφρυνθεί (29)ελαφρωθείς (29)ελαφρωθούν (30)ελαφρωμένα (23)ελαφρωμένε (23)ελαφρωμένη (23)ελαφρωμένο (23)ελαφρόνοια (19)ελαφρόνους (19)ελαφρότατα (19)ελαφρότατε (19)ελαφρότατη (19)ελαφρότατο (19)ελαφρότερα (20)ελαφρότερε (20)ελαφρότερη (20)ελαφρότερο (20)ελαφρότητα (19)ελαφρύναμε (21)ελαφρύνατε (19)ελαφρύνεις (18)ελαφρύνετε (19)ελαφρύνουν (20)ελαφρύνσου (20)ελαφρύτατα (19)ελαφρύτατε (19)ελαφρύτατη (19)ελαφρύτατο (19)ελαφρύτερα (20)ελαφρύτερε (20)ελαφρύτερη (20)ελαφρύτερο (20)ελαφρώθηκα (29)ελαφρώθηκε (29)ελαφρώναμε (21)ελαφρώνατε (19)ελαφρώνεις (18)ελαφρώνετε (19)ελαφρώνουν (20)ελαφρώσαμε (21)ελαφρώσατε (19)ελαφρώσεις (18)ελαφρώσετε (19)ελαφρώσουν (20)ελαφόπουλα (22)ελαφόπουλο (22)ελβετικούς (18)ελεατικούς (11)ελεγειακές (14)ελεγειακής (14)ελεγειακοί (15)ελεγειακού (15)ελεγειακός (14)ελεγειακών (15)ελεγκτέους (15)ελεγκτήρια (16)ελεγκτήριο (16)ελεγκτικές (15)ελεγκτικής (15)ελεγκτικοί (16)ελεγκτικού (16)ελεγκτικός (15)ελεγκτικών (16)ελεγκτριών (16)ελεγχθήκαν (31)ελεγχθείτε (30)ελεγχθούμε (32)ελεγχθούνε (30)ελεγχομένη (23)ελεγχουσών (22)ελεγχούσης (20)ελεγχτείτε (21)ελεγχτούμε (23)ελεγχτούνε (21)ελεγχόμενα (23)ελεγχόμενε (23)ελεγχόμενη (23)ελεγχόμενο (23)ελεγχόμουν (24)ελεγχόντων (23)ελεγχόσουν (22)ελεγχότανε (21)ελεεινότης (10)ελεημονικά (14)ελεημονικέ (14)ελεημονική (14)ελεημονικό (14)ελεημοσύνη (13)ελεητικούς (11)ελευθέριας (21)ελευθέριες (21)ελευθέριοι (22)ελευθέριος (21)ελευθέριου (23)ελευθέριων (24)ελευθέρους (22)ελευθέρωνα (24)ελευθέρωνε (24)ελευθέρωσή (23)ελευθέρωσα (24)ελευθέρωσε (24)ελευθέρωση (24)ελευθερίας (21)ελευθερίες (21)ελευθερίου (23)ελευθερίων (24)ελευθερεύς (21)ελευθεριών (22)ελευθερωθώ (33)ελευθερωτή (24)ελευθερώνω (24)ελευθερώσω (24)ελευσίνιας (11)ελευσίνιες (11)ελευσίνιοι (12)ελευσίνιος (11)ελευσίνιου (13)ελευσίνιων (14)ελευσινίων (14)ελεφάντινα (18)ελεφάντινε (18)ελεφάντινη (18)ελεφάντινο (18)ελεφαντίνα (18)ελεφαντίνη (18)ελεύθερους (21)ελεύτερους (12)ελιγολάνδη (19)ελικοειδές (14)ελικοειδής (14)ελικοειδών (15)ελικοειδώς (14)ελικοφόρος (19)ελικοφόρου (21)ελικόπτερα (14)ελικόπτερο (14)ελισσόμουν (14)ελισσόσουν (12)ελιτίστικα (12)ελιτίστικε (12)ελιτίστικη (12)ελιτίστικο (12)ελιόδεντρο (15)ελκυστήρας (13)ελκυστήρες (13)ελκυστήρων (16)ελκυστικές (13)ελκυστικής (13)ελκυστικοί (14)ελκυστικού (14)ελκυστικός (13)ελκυστικών (14)ελκυόμαστε (15)ελκυόμενης (14)ελκυόμενων (17)ελκυόσαστε (13)ελκόμασταν (14)ελκόσασταν (12)ελλέβορους (21)ελλήσποντο (14)ελλαδικούς (16)ελλανοδίκη (17)ελλανόδικο (17)ελλείμματά (16)ελλείμματα (17)ελλείποντα (14)ελλείπουσα (15)ελλειπτικά (15)ελλειπτικέ (15)ελλειπτική (15)ελλειπτικό (15)ελληνίζαμε (24)ελληνίζατε (22)ελληνίζεις (21)ελληνίζετε (22)ελληνίζουν (23)ελληνίσαμε (15)ελληνίσατε (13)ελληνίσεις (12)ελληνίσετε (13)ελληνίσουν (14)ελληνικούς (13)ελληνισμού (15)ελληνισμός (14)ελληνιστές (12)ελληνιστής (12)ελληνιστών (13)ελληνομαθή (24)ελληνόφοβα (27)ελληνόφοβε (27)ελληνόφοβη (27)ελληνόφοβο (27)ελληνόφωνα (22)ελληνόφωνε (22)ελληνόφωνη (22)ελληνόφωνο (22)ελλιμένιζα (24)ελλιμένιζε (24)ελλιμένισα (15)ελλιμένισε (15)ελλιμένιση (15)ελλιμενίζω (26)ελλιμενίσω (17)ελλοχεύουν (21)ελλόγιμους (18)ελμινθίαση (22)ελντοράντο (12)ελπίζονται (21)ελπίζονταν (21)ελπίζοντας (20)ελπίστηκαν (13)ελπίστηκες (12)ελπιδοφόρα (23)ελπιδοφόρε (23)ελπιδοφόρο (23)ελπιζόμουν (24)ελπιζόσουν (22)ελπιστείτε (12)ελπιστικές (12)ελπιστικής (12)ελπιστικοί (13)ελπιστικού (13)ελπιστικός (12)ελπιστικών (13)ελπιστούμε (14)ελυτροειδή (16)εμβάζονται (27)εμβάζονταν (27)εμβάζοντας (26)εμβάθυνσης (27)εμβάθυνσις (27)εμβάπτεσαι (19)εμβάπτεστε (19)εμβάπτεται (19)εμβάπτιζαν (28)εμβάπτιζες (27)εμβάπτισαν (19)εμβάπτισες (18)εμβάπτισης (18)εμβάπτομαι (21)εμβάσματος (19)εμβαζόμουν (30)εμβαζόσουν (28)εμβαθύναμε (29)εμβαθύνατε (27)εμβαθύνεις (26)εμβαθύνετε (27)εμβαθύνουν (28)εμβαπτίζει (28)εμβαπτίσει (19)εμβαπτίσου (20)εμβαπτίστε (19)εμβαπτιστώ (19)εμβαπτόταν (19)εμβασμάτων (22)εμβατήριον (19)εμβατηρίου (20)εμβατηρίων (21)εμβλήματος (21)εμβλημάτων (24)εμβολίαζαν (29)εμβολίαζες (28)εμβολίασαν (20)εμβολίασες (19)εμβολίζαμε (31)εμβολίζατε (29)εμβολίζεις (28)εμβολίζετε (29)εμβολίζουν (30)εμβολίσαμε (22)εμβολίσατε (20)εμβολίσεις (19)εμβολίσετε (20)εμβολίσουν (21)εμβολιάζει (29)εμβολιάσει (20)εμβολιάσου (21)εμβολιάστε (20)εμβολιασμέ (22)εμβολιασμό (22)εμβολιαστώ (20)εμβολισμοί (22)εμβολισμού (22)εμβολισμός (21)εμβολισμών (22)εμβολιστεί (20)εμβολοφόρο (28)εμβρίθειας (27)εμβρυακούς (20)εμβρυογενή (23)εμβρυοειδή (23)εμβρυολόγο (25)εμβρυονικά (21)εμβρυουλκέ (24)εμβρυουλκό (24)εμβρυωρίας (22)εμβρυωρούς (22)εμβρυϊκούς (19)εμβρυώδεις (22)εμβρυώδους (23)εμβρόντητα (19)εμβρόντητε (19)εμβρόντητη (19)εμβρόντητο (19)εμβυονικών (20)εμβόλιμους (22)εμετολογία (16)εμιγκρέδες (18)εμιγκρέδων (21)εμμένοντας (12)εμμανουέλα (16)εμμείνουμε (16)εμμηναγωγά (21)εμπήγονται (15)εμπήγονταν (15)εμπαίζεσαι (21)εμπαίζεστε (21)εμπαίζεται (21)εμπαίζομαι (23)εμπαίζουμε (24)εμπαίξουμε (24)εμπαίσουμε (15)εμπαίχτηκα (20)εμπαίχτηκε (20)εμπαιγμένα (17)εμπαιγμένε (17)εμπαιγμένη (17)εμπαιγμένο (17)εμπαιγμούς (16)εμπαιζόταν (21)εμπαικτικά (14)εμπαικτικέ (14)εμπαικτική (14)εμπαικτικό (14)εμπαιχτείς (18)εμπαιχτούν (19)εμπεδοκλής (17)εμπεδωθείς (25)εμπεδωθούν (26)εμπεδωμένα (19)εμπεδωμένε (19)εμπεδωμένη (19)εμπεδωμένο (19)εμπεδώθηκα (25)εμπεδώθηκε (25)εμπεδώναμε (17)εμπεδώνατε (15)εμπεδώνεις (14)εμπεδώνετε (15)εμπεδώνουν (16)εμπεδώσαμε (17)εμπεδώσατε (15)εμπεδώσεις (14)εμπεδώσετε (15)εμπεδώσεων (17)εμπεδώσεως (16)εμπεδώσουν (16)εμπειρίκοι (14)εμπειρίκος (13)εμπειρικές (13)εμπειρικής (13)εμπειρικοί (14)εμπειρικού (14)εμπειρικός (13)εμπειρικών (14)εμπειρισμέ (15)εμπειρισμό (15)εμπειριστή (13)εμπεριέχει (20)εμπεριείχε (20)εμπηγόμουν (18)εμπηγόσουν (16)εμπιέζεσαι (21)εμπιέζεστε (21)εμπιέζεται (21)εμπιέζομαι (23)εμπιεζόταν (21)εμπιστέψου (22)εμπιστευθώ (22)εμπιστευτώ (13)εμπλάστρου (16)εμπλάστρων (17)εμπλέκεσαι (15)εμπλέκεστε (15)εμπλέκεται (15)εμπλέκομαι (17)εμπλακείτε (15)εμπλακούμε (17)εμπλεκόταν (15)εμπλουτίζω (26)εμπλουτίσω (17)εμπλούτιζα (23)εμπλούτιζε (23)εμπλούτισα (14)εμπλούτισε (14)εμπνέονται (12)εμπνέονταν (12)εμπνέοντας (11)εμπνευστές (12)εμπνευστής (12)εμπνευστεί (13)εμπνευστών (13)εμπνεόμενε (14)εμπνεόμενη (14)εμπνεόμενο (14)εμπνεόμουν (15)εμπνεόσουν (13)εμπνεότανε (12)εμπνεύσαμε (14)εμπνεύσανε (12)εμπνεύσατε (12)εμπνεύσεις (11)εμπνεύσετε (12)εμπνεύσεων (14)εμπνεύσεως (13)εμπνεύσεών (11)εμπνεύσομε (14)εμπνεύσουν (13)εμποδίζαμε (26)εμποδίζανε (24)εμποδίζατε (24)εμποδίζεις (23)εμποδίζετε (24)εμποδίζομε (26)εμποδίζουν (25)εμποδίσαμε (17)εμποδίσανε (15)εμποδίσατε (15)εμποδίσεις (14)εμποδίσετε (15)εμποδίσομε (17)εμποδίσουν (16)εμποδισθεί (24)εμποδισμός (16)εμποδιστές (14)εμποδιστής (14)εμποδιστεί (15)εμποδιστών (15)εμποιήσουν (13)εμπορευθεί (23)εμπορικάκι (15)εμπορικούς (13)εμπορισσών (13)εμποτίζαμε (23)εμποτίζατε (21)εμποτίζεις (20)εμποτίζετε (21)εμποτίζουν (22)εμποτίσαμε (14)εμποτίσατε (12)εμποτίσεις (11)εμποτίσετε (12)εμποτίσεων (14)εμποτίσεως (13)εμποτίσουν (13)εμποτισμού (14)εμποτισμός (13)εμποτιστεί (12)εμπράγματα (18)εμπράγματε (18)εμπράγματη (18)εμπράγματο (18)εμπρήστρια (14)εμπρησμούς (14)εμπρηστικά (14)εμπρηστικέ (14)εμπρηστική (14)εμπρηστικό (14)εμπρόθεσμα (24)εμπρόθεσμε (24)εμπρόθεσμη (24)εμπρόθεσμο (24)εμπρόθετες (21)εμπρόθετης (21)εμπρόθετοι (22)εμπρόθετος (21)εμπρόθετου (23)εμπρόθετων (24)εμπρόσθιας (21)εμπρόσθιες (21)εμπρόσθιοι (22)εμπρόσθιος (21)εμπρόσθιου (23)εμπρόσθιων (24)εμπτυσμούς (14)εμπυήματος (14)εμπυημάτων (17)εμπόλεμους (16)εμπόρισσας (12)εμπόρισσες (12)εμπύρετους (13)εμφάνισεαν (18)εμφαίνεσαι (18)εμφαίνεστε (18)εμφαίνεται (18)εμφαίνομαι (20)εμφαινόταν (18)εμφανίζαμε (29)εμφανίζανε (27)εμφανίζατε (27)εμφανίζεις (26)εμφανίζετε (27)εμφανίζομε (29)εμφανίζουν (28)εμφανίσαμε (20)εμφανίσανε (18)εμφανίσατε (18)εμφανίσεις (17)εμφανίσετε (18)εμφανίσεων (20)εμφανίσεως (19)εμφανίσεώς (16)εμφανίσιμα (20)εμφανίσιμε (20)εμφανίσιμη (20)εμφανίσιμο (20)εμφανίσομε (20)εμφανίσουν (19)εμφανισθέν (27)εμφανισθεί (27)εμφανιστής (17)εμφανιστεί (18)εμφαντικές (18)εμφαντικής (18)εμφαντικοί (19)εμφαντικού (19)εμφαντικός (18)εμφαντικών (19)εμφατικούς (18)εμφιάλωναν (22)εμφιάλωνες (21)εμφιάλωσαν (22)εμφιάλωσες (21)εμφιάλωσης (21)εμφιάλωσις (21)εμφιαλωθεί (31)εμφιαλώνει (20)εμφιαλώσει (20)εμφιαλώσου (21)εμφιαλώστε (20)εμφιλοχωρώ (30)εμφορείται (19)εμφορούμαι (21)εμφράγματα (24)εμφυσάγαμε (24)εμφυσάγατε (22)εμφυσήθηκα (29)εμφυσήθηκε (29)εμφυσήματα (21)εμφυσήσαμε (21)εμφυσήσατε (19)εμφυσήσεις (18)εμφυσήσετε (19)εμφυσήσεων (21)εμφυσήσεως (20)εμφυσήσουν (20)εμφυσηθείς (27)εμφυσηθούν (28)εμφυσημένα (21)εμφυσημένε (21)εμφυσημένη (21)εμφυσημένο (21)εμφυσούσαν (19)εμφυσούσες (18)εμφυσώντας (18)εμφυτευθεί (29)εμφυτευτής (19)εμφυτευτεί (20)εμφυτεύαμε (21)εμφυτεύατε (19)εμφυτεύεις (18)εμφυτεύετε (19)εμφυτεύουν (20)εμφυτεύσει (19)εμφύτευσαν (19)εμφύτευσης (18)εμφύτευσις (18)εμψυχωθείς (38)εμψυχωθούν (39)εμψυχωμένα (32)εμψυχωμένε (32)εμψυχωμένη (32)εμψυχωμένο (32)εμψυχωτικά (31)εμψυχωτικέ (31)εμψυχωτική (31)εμψυχωτικό (31)εμψυχώθηκα (38)εμψυχώθηκε (38)εμψυχώναμε (30)εμψυχώνατε (28)εμψυχώνεις (27)εμψυχώνετε (28)εμψυχώνουν (29)εμψυχώσαμε (30)εμψυχώσατε (28)εμψυχώσεις (27)εμψυχώσετε (28)εμψυχώσεων (30)εμψυχώσεως (29)εμψυχώσουν (29)ενάλλασσαν (13)ενάλλασσες (12)ενέπνευσαν (11)ενέπνευσες (10)ενίστανται (9)εναίσιμους (11)εναγάγουμε (18)εναγομένου (15)εναγομένων (16)εναγόμαστε (14)εναγόμενοι (14)εναγόμενος (13)εναγόσαστε (12)εναγώνιους (12)εναλλάκτες (13)εναλλάξαμε (24)εναλλάξατε (22)εναλλάξεις (21)εναλλάξετε (22)εναλλάξουν (23)εναλλάσσει (13)εναλλαχτεί (20)εναντίωσής (9)εναντίωσης (10)εναντίωσις (10)εναντιωθεί (20)εναντιότης (8)εναποθέσει (19)εναποθέτει (19)εναπομένει (12)εναπομένον (12)εναπομένων (14)εναποτεθεί (19)εναπόθεσαν (19)εναπόθεσης (18)εναπόθεσις (18)εναπόθεταν (19)εναπόμεινα (12)εναπόμεινε (12)εναρκτήρια (12)εναρκτήριε (12)εναρκτήριο (12)εναρμονίζω (23)εναρμονίσω (14)εναρμόνιζα (21)εναρμόνιζε (21)εναρμόνισή (11)εναρμόνισα (12)εναρμόνισε (12)εναρμόνιση (12)ενασκήθηκα (20)ενασκήθηκε (20)ενασκήσαμε (12)ενασκήσατε (10)ενασκήσεις (9)ενασκήσετε (10)ενασκήσεων (12)ενασκήσεως (11)ενασκήσεώς (8)ενασκήσουν (11)ενασκείσαι (10)ενασκείστε (10)ενασκείται (10)ενασκηθείς (18)ενασκηθούν (19)ενασκημένα (12)ενασκημένε (12)ενασκημένη (12)ενασκημένο (12)ενασκούμαι (12)ενασκούσαν (10)ενασκούσες (9)ενασκούταν (10)ενασκώντας (9)ενασχόλησή (17)ενασχόληση (18)ενατένιζαν (18)ενατένιζες (17)ενατένισαν (9)ενατένισες (8)ενατένισης (8)ενατένισις (8)ενατενίζει (18)ενατενίσει (9)ενατενίστε (9)εναυσμάτων (14)εναυστήρες (10)εναύσματος (10)ενδέκατους (13)ενδεδυμένα (18)ενδεικτικά (14)ενδεικτικέ (14)ενδεικτική (14)ενδεικτικό (14)ενδεκάμηνο (15)ενδεκαετής (12)ενδελέχεια (21)ενδελεχείς (20)ενδελεχούς (20)ενδεχομένη (21)ενδεχόμενα (21)ενδεχόμενε (21)ενδεχόμενη (21)ενδεχόμενο (21)ενδημήσαμε (16)ενδημήσατε (14)ενδημήσεις (13)ενδημήσετε (14)ενδημήσουν (15)ενδημικούς (14)ενδημισμού (16)ενδημισμός (15)ενδημούσαν (14)ενδημούσες (13)ενδημώντας (13)ενδιάθετες (20)ενδιάθετης (20)ενδιάθετοι (21)ενδιάθετος (20)ενδιάθετου (22)ενδιάθετων (23)ενδιάμεσες (13)ενδιάμεσης (13)ενδιάμεσοι (14)ενδιάμεσος (13)ενδιάμεσου (15)ενδιάμεσων (16)ενδιέτριψα (22)ενδιέφεραν (20)ενδιαίτημά (13)ενδιαίτημα (14)ενδιαίτηση (12)ενδιαθέτου (22)ενδιαμέσου (15)ενδιαμέσων (16)ενδιαμέσως (15)ενδιατρίβω (22)ενδιαφέρει (20)ενδιαφέρον (20)ενδιαφέρων (22)ενδογένεση (15)ενδογαμίας (16)ενδογαμίες (16)ενδογαμιών (17)ενδογενείς (14)ενδογενούς (14)ενδοθηλίου (24)ενδοθηλίων (25)ενδοιασμοί (14)ενδοιασμού (14)ενδοιασμός (13)ενδοιασμών (14)ενδοκάρδια (17)ενδοκάρδιο (17)ενδοκάρπια (15)ενδοκάρπιο (15)ενδοκρινές (13)ενδοκρινής (13)ενδοκρινών (14)ενδομήτρια (15)ενδομήτριε (15)ενδομήτριο (15)ενδομυϊκές (14)ενδομυϊκής (14)ενδομυϊκοί (15)ενδομυϊκού (15)ενδομυϊκός (14)ενδομυϊκών (15)ενδομυϊκώς (14)ενδοξότατα (21)ενδοξότατε (21)ενδοξότατη (21)ενδοξότατο (21)ενδοξότερα (22)ενδοξότερε (22)ενδοξότερη (22)ενδοξότερο (22)ενδορραγής (16)ενδορφινών (20)ενδοσκόπια (14)ενδοσκόπιο (14)ενδοτικούς (12)ενδοτισμός (13)ενδοφλέβια (28)ενδοφλέβιε (28)ενδοφλέβιο (28)ενδυθήκαμε (25)ενδυθήκατε (23)ενδυμασίας (14)ενδυμασίες (14)ενδυμασιών (15)ενδυνάμωμα (19)ενδυνάμωνα (17)ενδυνάμωνε (17)ενδυνάμωσα (17)ενδυνάμωσε (17)ενδυνάμωση (17)ενδυναμωτή (17)ενδυναμώνω (17)ενδυναμώσω (17)ενδυόμαστε (15)ενδυόσαστε (13)ενδόμυχους (22)ενδόσιμους (14)ενδότατους (12)ενδότερους (13)ενεδρευτής (13)ενεθάρρυνε (21)ενενηκοστά (10)ενενηκοστέ (10)ενενηκοστή (10)ενενηκοστό (10)ενενηντάρα (10)ενενηντάρη (10)ενεπίγραφα (21)ενεπίγραφε (21)ενεπίγραφη (21)ενεπίγραφο (21)ενεργήθηκα (23)ενεργήθηκε (23)ενεργήματα (15)ενεργήσαμε (15)ενεργήσασα (13)ενεργήσατε (13)ενεργήσεις (12)ενεργήσετε (13)ενεργήσουν (14)ενεργείσαι (13)ενεργείστε (13)ενεργείται (13)ενεργειακά (14)ενεργειακέ (14)ενεργειακή (14)ενεργειακό (14)ενεργηθείς (21)ενεργηθούν (22)ενεργημένα (15)ενεργημένε (15)ενεργημένη (15)ενεργημένο (15)ενεργητικά (14)ενεργητικέ (14)ενεργητική (14)ενεργητικό (14)ενεργοβόρα (21)ενεργοποιώ (14)ενεργούμαι (15)ενεργούντα (13)ενεργούσαν (13)ενεργούσας (12)ενεργούσες (12)ενεργούσης (12)ενεργούταν (13)ενεργότατο (13)ενεργότερα (14)ενεργότερη (14)ενεργότερο (14)ενεργώντας (12)ενεστωτικά (12)ενεστωτικέ (12)ενεστωτική (12)ενεστωτικό (12)ενεφανίσθη (25)ενεχυρίαζα (27)ενεχυρίαζε (27)ενεχυρίασή (17)ενεχυρίασα (18)ενεχυρίασε (18)ενεχυρίαση (18)ενεχυριάζω (29)ενεχυριάσω (20)ενεχόμαστε (18)ενεχόσαστε (16)ενζωοτικές (20)ενζωοτικής (20)ενζωοτικοί (21)ενζωοτικού (21)ενζωοτικός (20)ενζωοτικών (21)ενηλικίωσή (13)ενηλικίωση (14)ενηλικότης (11)ενημέρωναν (14)ενημέρωνες (13)ενημέρωσής (12)ενημέρωσαν (14)ενημέρωσες (13)ενημέρωσης (13)ενημέρωσις (13)ενημερωθεί (23)ενημερότης (11)ενημερώνει (12)ενημερώσει (12)ενημερώσου (13)ενημερώστε (12)ενθάπτεσαι (19)ενθάπτεστε (19)ενθάπτεται (19)ενθάπτομαι (21)ενθάρρυναν (21)ενθάρρυνες (20)ενθάρρυνσή (20)ενθάρρυνση (21)ενθαπτόταν (19)ενθαρρυνθώ (30)ενθαρρύνει (20)ενθετικούς (18)ενθουσίαζα (28)ενθουσίαζε (28)ενθουσίασα (19)ενθουσίασε (19)ενθουσίαση (19)ενθουσιάζω (30)ενθουσιάσω (21)ενθουσιώδη (22)ενθρονίζει (28)ενθρονίσει (19)ενθρονίσου (20)ενθρονίστε (19)ενθρονιστώ (19)ενθρόνιζαν (28)ενθρόνιζες (27)ενθρόνισής (17)ενθρόνισαν (19)ενθρόνισες (18)ενθρόνισης (18)ενθρόνισις (18)ενθυλάκωνα (24)ενθυλάκωνε (24)ενθυλάκωσα (24)ενθυλάκωσε (24)ενθυλάκωση (24)ενθυλακωθώ (33)ενθυλακώνω (24)ενθυλακώσω (24)ενθυμήματα (23)ενθυμήσαμε (23)ενθυμήσατε (21)ενθυμήσεις (20)ενθυμήσετε (21)ενθυμήσεων (23)ενθυμήσεως (22)ενθυμήσουν (22)ενθυμίζαμε (32)ενθυμίζατε (30)ενθυμίζεις (29)ενθυμίζετε (30)ενθυμίζουν (31)ενθυμίσαμε (23)ενθυμίσατε (21)ενθυμίσεις (20)ενθυμίσετε (21)ενθυμίσουν (22)ενθυμείται (21)ενθυμητικά (22)ενθυμητικέ (22)ενθυμητική (22)ενθυμητικό (22)ενθυμούμαι (23)ενθυμούσαν (21)ενθυμούσες (20)ενθυμώντας (20)ενιαύσιους (9)ενιδρυθείς (22)ενιδρυθούν (23)ενιδρυμένα (16)ενιδρυμένε (16)ενιδρυμένη (16)ενιδρυμένο (16)ενιδρυόταν (14)ενιδρύεσαι (13)ενιδρύεστε (13)ενιδρύεται (13)ενιδρύθηκα (23)ενιδρύθηκε (23)ενιδρύομαι (15)ενιδρύουμε (16)ενιδρύσαμε (15)ενιδρύσατε (13)ενιδρύσεις (12)ενιδρύσετε (13)ενιδρύσουν (14)ενιστικούς (9)ενισχυθείς (25)ενισχυθούν (26)ενισχυμένα (19)ενισχυμένε (19)ενισχυμένη (19)ενισχυμένο (19)ενισχυτικά (18)ενισχυτικέ (18)ενισχυτική (18)ενισχυτικό (18)ενισχυόταν (17)ενισχύεσαι (16)ενισχύεστε (16)ενισχύεται (16)ενισχύθηκα (26)ενισχύθηκε (26)ενισχύομαι (18)ενισχύουμε (19)ενισχύουσα (17)ενισχύσαμε (18)ενισχύσατε (16)ενισχύσεις (15)ενισχύσετε (16)ενισχύσεων (18)ενισχύσεως (17)ενισχύσεών (15)ενισχύσεώς (14)ενισχύσομε (18)ενισχύσουν (17)εννεάμηνης (10)εννεαετείς (8)εννεαετούς (8)εννεαμήνου (12)εννεαμήνων (13)εννεαμελές (12)εννεαμελής (12)εννεαμερής (11)εννιάλεπτα (12)εννιάλεπτο (12)εννιάχρονα (17)εννιάχρονε (17)εννιάχρονη (17)εννιάχρονο (17)εννιακόσια (10)εννοήθηκαν (19)εννοήθηκες (18)εννοήσουμε (12)εννοήσουνε (10)εννοηθήκαν (19)εννοηθείτε (18)εννοηθούμε (20)εννοηθούνε (18)εννοούμενη (11)εννοούμενο (11)εννοούμουν (12)εννοούνται (9)εννοούνταν (9)εννοούσαμε (11)εννοούσανε (9)εννοούσατε (9)ενοικίαζαν (19)ενοικίαζες (18)ενοικίασαν (10)ενοικίασες (9)ενοικίασης (9)ενοικίασις (9)ενοικιάζει (19)ενοικιάσει (10)ενοικιάσου (11)ενοικιάστε (10)ενοικιαστή (10)ενοικιαστώ (10)ενοικούσαν (10)ενοικώντας (9)ενοποίησής (8)ενοποίησαν (10)ενοποίησες (9)ενοποίησης (9)ενοποίησις (9)ενοποιήσει (10)ενοποιήσου (11)ενοποιήστε (10)ενοποιείτε (10)ενοποιηθεί (19)ενοποιούμε (12)ενοποιούσα (10)ενοποιούσε (10)ενορίτισσα (10)ενορατικές (10)ενορατικής (10)ενορατικοί (11)ενορατικού (11)ενορατικός (10)ενορατικών (11)ενοριακούς (10)ενουρήσεις (10)ενουρήσεων (13)ενουρήσεως (12)ενοχλήθηκα (28)ενοχλήθηκε (28)ενοχλήματά (19)ενοχλήματα (20)ενοχλήσαμε (20)ενοχλήσανε (18)ενοχλήσατε (18)ενοχλήσεις (17)ενοχλήσετε (18)ενοχλήσεων (20)ενοχλήσεως (19)ενοχλήσομε (20)ενοχλήσουν (19)ενοχλείσαι (18)ενοχλείστε (18)ενοχλείται (18)ενοχληθείς (26)ενοχληθούν (27)ενοχλημένα (20)ενοχλημένε (20)ενοχλημένη (20)ενοχλημένο (20)ενοχλητικά (19)ενοχλητικέ (19)ενοχλητική (19)ενοχλητικό (19)ενοχλούμαι (20)ενοχλούντο (18)ενοχλούσαν (18)ενοχλούσες (17)ενοχλούταν (18)ενοχλώντας (17)ενοχοποιεί (17)ενσάρκωναν (13)ενσάρκωνες (12)ενσάρκωσαν (13)ενσάρκωσες (12)ενσάρκωσης (12)ενσάρκωσις (12)ενσαρκωθεί (22)ενσαρκώνει (11)ενσαρκώσει (11)ενσαρκώσου (12)ενσαρκώστε (11)ενσπείρουν (12)ενστάλαζαν (20)ενστάλαζες (19)ενστάλαξαν (20)ενστάλαξες (19)ενστάλαξης (19)ενστάλαξις (19)ενσταλάζει (20)ενσταλάξει (20)ενσταλάξτε (20)ενσταντανέ (9)ενστικτώδη (13)ενσφήνωναν (18)ενσφήνωνες (17)ενσφήνωσαν (18)ενσφήνωσες (17)ενσφήνωσης (17)ενσφήνωσις (17)ενσφηνωθεί (27)ενσφηνώνει (16)ενσφηνώσει (16)ενσφηνώσου (17)ενσφηνώστε (16)ενσωμάτωνα (15)ενσωμάτωνε (15)ενσωμάτωσή (14)ενσωμάτωσα (15)ενσωμάτωσε (15)ενσωμάτωση (15)ενσωματωθώ (24)ενσωματώνω (15)ενσωματώσω (15)ενσύρματες (11)ενσύρματης (11)ενσύρματοι (12)ενσύρματος (11)ενσύρματου (13)ενσύρματων (14)ενσώματους (11)εντάλματος (12)εντάσσεσαι (9)εντάσσεστε (9)εντάσσεται (9)εντάσσομαι (11)εντάσσουμε (12)εντάχθηκαν (26)εντάχτηκαν (17)εντέλλεσαι (13)εντέλλεστε (13)εντέλλεται (13)εντέλλομαι (15)ενταγμένες (13)ενταγμένης (13)ενταγμένοι (14)ενταγμένος (13)ενταγμένου (15)ενταγμένων (16)ενταλμάτων (15)ενταξιακές (18)ενταξιακής (18)ενταξιακού (19)ενταξιακών (19)εντασσόταν (9)εντατικούς (9)ενταφίαζαν (25)ενταφίαζες (24)ενταφίασαν (16)ενταφίασες (15)ενταφίασης (15)ενταφίασις (15)ενταφιάζει (25)ενταφιάσει (16)ενταφιάσου (17)ενταφιάστε (16)ενταφιασμέ (18)ενταφιασμό (18)ενταφιαστή (16)ενταφιαστώ (16)ενταχθείτε (25)ενταχθούμε (27)εντείνεται (9)εντείνομαι (11)εντείνουμε (12)εντεινόταν (9)εντελέχεια (18)εντελλόταν (13)εντερίτιδα (13)εντεραλγία (15)εντερικούς (10)εντεριώνης (9)εντεροκήλη (13)εντεταμένη (11)εντιμότατε (11)εντιμότατο (11)εντιμότητά (10)εντιμότητα (11)εντοίχιζαν (25)εντοίχιζες (24)εντοίχισαν (16)εντοίχισες (15)εντοίχισης (15)εντοίχισις (15)εντοιχίζει (25)εντοιχίσει (16)εντοιχίσου (17)εντοιχίστε (16)εντοιχισμέ (18)εντοιχισμό (18)εντοιχιστώ (16)εντολοδότη (14)εντολοδόχε (21)εντολοδόχο (21)εντομολόγε (16)εντομολόγο (16)εντομοφάγα (21)εντονότατα (9)εντονότατε (9)εντονότατη (9)εντονότατο (9)εντονότερα (10)εντονότερε (10)εντονότερη (10)εντονότερο (10)εντοπίζαμε (21)εντοπίζατε (19)εντοπίζεις (18)εντοπίζετε (19)εντοπίζουν (20)εντοπίσαμε (12)εντοπίσατε (10)εντοπίσεις (9)εντοπίσετε (10)εντοπίσεων (12)εντοπίσεως (11)εντοπίσουν (11)εντοπισθεί (19)εντοπισμοί (12)εντοπισμού (12)εντοπισμός (11)εντοπισμών (12)εντοπιστής (9)εντοπιστεί (10)εντοπιότης (9)εντουάρντο (11)εντρέπομαι (13)εντροπαλές (12)εντροπαλής (12)εντροπαλοί (13)εντροπαλού (13)εντροπαλός (12)εντροπαλών (13)εντρυφήσει (18)εντρυφήστε (18)εντρυφούμε (20)εντρυφούσα (18)εντρυφούσε (18)εντρύφησαν (17)εντρύφησες (16)εντρύφησης (16)εντρύφησις (16)εντυπωθείς (21)εντυπωθούν (22)εντυπωμένα (15)εντυπωμένε (15)εντυπωμένη (15)εντυπωμένο (15)εντυπωτικά (14)εντυπωτικέ (14)εντυπωτική (14)εντυπωτικό (14)εντυπώθηκα (21)εντυπώθηκε (21)εντυπώναμε (13)εντυπώνατε (11)εντυπώνεις (10)εντυπώνετε (11)εντυπώνουν (12)εντυπώσαμε (13)εντυπώσατε (11)εντυπώσεις (10)εντυπώσετε (11)εντυπώσεων (13)εντυπώσεως (12)εντυπώσεών (10)εντυπώσουν (12)εντωμεταξύ (22)ενυδάτωναν (15)ενυδάτωνες (14)ενυδάτωσαν (15)ενυδάτωσες (14)ενυδάτωσης (14)ενυδάτωσις (14)ενυδατωθεί (24)ενυδατώνει (13)ενυδατώσει (13)ενυδατώσου (14)ενυδατώστε (13)ενυπάρξεις (20)ενυπάρχουν (20)ενυπόγραφα (22)ενυπόγραφε (22)ενυπόγραφη (22)ενυπόγραφο (22)ενυπόθηκες (20)ενυπόθηκης (20)ενυπόθηκοι (21)ενυπόθηκος (20)ενυπόθηκου (22)ενυπόθηκων (23)ενωμοτάρχη (21)ενωνόμαστε (13)ενωνόσαστε (11)ενωτίζεσαι (20)ενωτίζεστε (20)ενωτίζεται (20)ενωτίζομαι (22)ενωτιζόταν (20)ενόργανους (13)εξάγγελλαν (28)εξάμβλωσις (30)εξάμετρους (21)εξάντλησαν (20)εξάντλησες (19)εξάντλησης (19)εξάντλησις (19)εξάπτονται (19)εξάπτονταν (19)εξάπτοντας (18)εξάρθρωναν (31)εξάρθρωνες (30)εξάρθρωσαν (31)εξάρθρωσες (30)εξάρθρωσης (30)εξάρθρωσις (30)εξάστηλους (20)εξάστιχους (25)εξάστυλους (21)εξάσφαιρες (25)εξάσφαιρης (25)εξάσφαιροι (26)εξάσφαιρος (25)εξάσφαιρου (27)εξάσφαιρων (28)εξάχρονους (26)εξέπλητταν (21)εξέπνευσαν (20)εξέρχονται (26)εξέρχονταν (26)εξήγγειλαν (26)εξήντλησαν (20)εξαήμερους (21)εξαίρετους (19)εξαίρονται (19)εξαίρονταν (19)εξαίροντας (18)εξαγάγουμε (27)εξαγγέλλει (28)εξαγγείλει (26)εξαγγελίας (25)εξαγγελίες (25)εξαγγελθέν (35)εξαγγελθεί (35)εξαγγελιών (26)εξαγιάζαμε (32)εξαγιάζατε (30)εξαγιάζεις (29)εξαγιάζετε (30)εξαγιάζουν (31)εξαγιάσαμε (23)εξαγιάσατε (21)εξαγιάσεις (20)εξαγιάσετε (21)εξαγιάσουν (22)εξαγιασμού (23)εξαγιασμός (22)εξαγιαστεί (21)εξαγνίζαμε (32)εξαγνίζατε (30)εξαγνίζεις (29)εξαγνίζετε (30)εξαγνίζουν (31)εξαγνίσαμε (23)εξαγνίσατε (21)εξαγνίσεις (20)εξαγνίσετε (21)εξαγνίσουν (22)εξαγνισθεί (30)εξαγνισμοί (23)εξαγνισμού (23)εξαγνισμός (22)εξαγνισμών (23)εξαγνιστής (20)εξαγνιστεί (21)εξαγομένου (24)εξαγομένων (25)εξαγοράζει (31)εξαγοράσει (22)εξαγοράσου (23)εξαγοράστε (22)εξαγοραστώ (22)εξαγρίωναν (24)εξαγρίωνες (23)εξαγρίωσαν (24)εξαγρίωσες (23)εξαγρίωσης (23)εξαγρίωσις (23)εξαγριωθεί (33)εξαγριώνει (22)εξαγριώσει (22)εξαγριώσου (23)εξαγριώστε (22)εξαγωγικές (26)εξαγωγικής (26)εξαγωγικοί (27)εξαγωγικού (27)εξαγωγικός (26)εξαγωγικών (27)εξαγωνικές (23)εξαγωνικής (23)εξαγωνικοί (24)εξαγωνικού (24)εξαγωνικός (23)εξαγωνικών (24)εξαγόμαστε (23)εξαγόμενες (22)εξαγόμενοι (23)εξαγόμενον (23)εξαγόμενος (22)εξαγόμενου (24)εξαγόμενων (25)εξαγόμουνα (24)εξαγόραζαν (31)εξαγόραζες (30)εξαγόρασαν (22)εξαγόρασες (21)εξαγόρασις (21)εξαγόσαστε (21)εξαγόσουνα (22)εξαγώγιμες (25)εξαγώγιμης (25)εξαγώγιμοι (26)εξαγώγιμος (25)εξαγώγιμου (27)εξαγώγιμων (28)εξαδάκτυλα (25)εξαδάκτυλε (25)εξαδάκτυλη (25)εξαδάκτυλο (25)εξαδάχτυλα (31)εξαδάχτυλε (31)εξαδάχτυλη (31)εξαδάχτυλο (31)εξαδέλφους (30)εξαερίζαμε (30)εξαερίζατε (28)εξαερίζεις (27)εξαερίζετε (28)εξαερίζουν (29)εξαερίσαμε (21)εξαερίσατε (19)εξαερίσεις (18)εξαερίσετε (19)εξαερίσουν (20)εξαερισμοί (21)εξαερισμού (21)εξαερισμός (20)εξαερισμών (21)εξαεριστής (18)εξαεριστεί (19)εξαεριωτής (20)εξαερωθείς (29)εξαερωθούν (30)εξαερωμένα (23)εξαερωμένε (23)εξαερωμένη (23)εξαερωμένο (23)εξαερωτικά (22)εξαερωτικέ (22)εξαερωτική (22)εξαερωτικό (22)εξαερώθηκα (29)εξαερώθηκε (29)εξαερώναμε (21)εξαερώνατε (19)εξαερώνεις (18)εξαερώνετε (19)εξαερώνουν (20)εξαερώσαμε (21)εξαερώσατε (19)εξαερώσεις (18)εξαερώσετε (19)εξαερώσεων (21)εξαερώσεως (20)εξαερώσουν (20)εξαθλίωναν (31)εξαθλίωνες (30)εξαθλίωσαν (31)εξαθλίωσες (30)εξαθλίωσης (30)εξαθλιωθεί (40)εξαθλιώνει (29)εξαθλιώσει (29)εξαθλιώσου (30)εξαθλιώστε (29)εξαιρέθηκα (29)εξαιρέθηκε (29)εξαιρέσαμε (21)εξαιρέσανε (19)εξαιρέσατε (19)εξαιρέσεις (18)εξαιρέσετε (19)εξαιρέσεων (21)εξαιρέσεως (20)εξαιρέσεώς (17)εξαιρέσιμα (21)εξαιρέσιμε (21)εξαιρέσιμη (21)εξαιρέσιμο (21)εξαιρέσομε (21)εξαιρέσουν (20)εξαιρείσαι (19)εξαιρείστε (19)εξαιρείται (19)εξαιρεθείς (27)εξαιρεθούν (28)εξαιρεμένα (21)εξαιρεμένε (21)εξαιρεμένη (21)εξαιρεμένο (21)εξαιρετέας (18)εξαιρετέες (18)εξαιρετέοι (19)εξαιρετέος (18)εξαιρετέου (20)εξαιρετέων (21)εξαιρετικά (20)εξαιρετικέ (20)εξαιρετική (20)εξαιρετικό (20)εξαιρούμαι (21)εξαιρούντο (19)εξαιρούσαν (19)εξαιρούσες (18)εξαιρούταν (19)εξαιρόμουν (22)εξαιρόσουν (20)εξαιρώντας (18)εξαιτούμαι (20)εξακολουθώ (31)εξακοντίζω (30)εξακοντίσω (21)εξακοσαριά (20)εξακρίβωνα (29)εξακρίβωνε (29)εξακρίβωσή (28)εξακρίβωσα (29)εξακρίβωσε (29)εξακρίβωση (29)εξακριβωθώ (38)εξακριβώνω (29)εξακριβώσω (29)εξακτίνωσή (20)εξακτίνωση (21)εξακόντιζα (28)εξακόντιζε (28)εξακόντισα (19)εξακόντισε (19)εξακόντιση (19)εξακόσιους (19)εξαλείφαμε (29)εξαλείφατε (27)εξαλείφεις (26)εξαλείφετε (27)εξαλείφουν (28)εξαλείψαμε (31)εξαλείψατε (29)εξαλείψεις (28)εξαλείψετε (29)εξαλείψεων (31)εξαλείψεως (30)εξαλείψουν (30)εξαλειφθεί (36)εξαλειφτεί (27)εξαλλοίωση (24)εξαλλοσύνη (22)εξαμαρτείν (21)εξαμηνιαία (20)εξαμηνιαίε (20)εξαμηνιαίο (20)εξανάγκαζα (31)εξανάγκαζε (31)εξανάγκασα (22)εξανάγκασε (22)εξανάσταση (18)εξανέμιζαν (29)εξανέμιζες (28)εξανέμισαν (20)εξανέμισες (19)εξανέμισις (19)εξανίστασο (18)εξανίστατο (18)εξαναγκάζω (33)εξαναγκάσω (24)εξανεμίζει (29)εξανεμίσει (20)εξανεμίσου (21)εξανεμίστε (20)εξανεμιστώ (20)εξανθήματα (29)εξαντλήσει (20)εξαντλήσου (21)εξαντλήστε (20)εξαντλείτε (20)εξαντλείτο (20)εξαντληθεί (29)εξαντλούμε (22)εξαντλούσα (20)εξαντλούσε (20)εξαπάταγαν (22)εξαπάταγες (21)εξαπάτησαν (19)εξαπάτησες (18)εξαπάτησης (18)εξαπάτησις (18)εξαπέλυσαν (22)εξαπατάσαι (19)εξαπατάστε (19)εξαπατάται (19)εξαπατήσει (19)εξαπατήσου (20)εξαπατήστε (19)εξαπατηθεί (28)εξαπατούμε (21)εξαπατούσα (19)εξαπατούσε (19)εξαπατώμαι (21)εξαπλάσιας (20)εξαπλάσιες (20)εξαπλάσιοι (21)εξαπλάσιος (20)εξαπλάσιου (22)εξαπλάσιων (23)εξαπλωθείς (31)εξαπλωθούν (32)εξαπλωμένα (25)εξαπλωμένε (25)εξαπλωμένη (25)εξαπλωμένο (25)εξαπλώθηκα (31)εξαπλώθηκε (31)εξαπλώναμε (23)εξαπλώνατε (21)εξαπλώνεις (20)εξαπλώνετε (21)εξαπλώνουν (22)εξαπλώσαμε (23)εξαπλώσατε (21)εξαπλώσεις (20)εξαπλώσετε (21)εξαπλώσεων (23)εξαπλώσεως (22)εξαπλώσεώς (19)εξαπλώσουν (22)εξαπολυθεί (31)εξαπολύουν (22)εξαπολύσει (21)εξαπτέρυγά (23)εξαπτέρυγα (24)εξαπτέρυγο (24)εξαπτόμουν (22)εξαπτόσουν (20)εξαπόλυσης (21)εξαπόλυσις (21)εξαργυρωθώ (35)εξαργυρώνω (26)εξαργυρώσω (26)εξαργύρωνα (25)εξαργύρωνε (25)εξαργύρωσα (25)εξαργύρωσε (25)εξαργύρωση (25)εξαρθρωθεί (40)εξαρθρώνει (29)εξαρθρώσει (29)εξαρθρώσου (30)εξαρθρώστε (29)εξαρτήθηκα (29)εξαρτήθηκε (29)εξαρτήματά (20)εξαρτήματα (21)εξαρτήσαμε (21)εξαρτήσατε (19)εξαρτήσεις (18)εξαρτήσετε (19)εξαρτήσεων (21)εξαρτήσεως (20)εξαρτήσουν (20)εξαρτίσεις (18)εξαρτίσεων (21)εξαρτίσεως (20)εξαρτηθείς (27)εξαρτηθούν (28)εξαρτημένα (21)εξαρτημένε (21)εξαρτημένη (21)εξαρτημένο (21)εξαρτιέμαι (21)εξαρτιέσαι (19)εξαρτιέστε (19)εξαρτιέται (19)εξαρτισμός (20)εξαρτιόταν (19)εξαρτούσαν (19)εξαρτούσες (18)εξαρτυόταν (20)εξαρτύεσαι (19)εξαρτύεστε (19)εξαρτύεται (19)εξαρτύομαι (21)εξαρτύσεις (18)εξαρτύσεων (21)εξαρτύσεως (20)εξαρτώμεθα (30)εξαρτώμενα (21)εξαρτώμενε (21)εξαρτώμενη (21)εξαρτώμενο (21)εξαρτώνται (19)εξαρτώντας (18)εξαρχάιζαν (35)εξαρχάιζες (34)εξαρχάισαν (26)εξαρχάισες (25)εξαρχαΐζει (35)εξαρχαΐσει (26)εξαρχαΐσου (27)εξαρχαΐστε (26)εξαρχαϊσμέ (27)εξαρχαϊσμό (27)εξαρχαϊστώ (25)εξασέλιδες (22)εξασέλιδης (22)εξασέλιδοι (23)εξασέλιδος (22)εξασέλιδου (24)εξασέλιδων (25)εξασθένησα (27)εξασθένησε (27)εξασθένηση (27)εξασθένιζα (36)εξασθένιζε (36)εξασθένισα (27)εξασθένισε (27)εξασθένιση (27)εξασθενήσω (29)εξασθενίζω (38)εξασθενίσω (29)εξασθενείς (26)εξασθενούν (27)εξασκήθηκα (29)εξασκήθηκε (29)εξασκήσαμε (21)εξασκήσατε (19)εξασκήσεις (18)εξασκήσετε (19)εξασκήσεων (21)εξασκήσεως (20)εξασκήσουν (20)εξασκείσαι (19)εξασκείστε (19)εξασκείται (19)εξασκηθείς (27)εξασκηθούν (28)εξασκημένα (21)εξασκημένε (21)εξασκημένη (21)εξασκημένο (21)εξασκούμαι (21)εξασκούσαν (19)εξασκούσες (18)εξασκούταν (19)εξασκώντας (18)εξασφάλιζα (36)εξασφάλιζε (36)εξασφάλισή (26)εξασφάλισα (27)εξασφάλισε (27)εξασφάλιση (27)εξασφαλίζω (38)εξασφαλίσω (29)εξατάξιους (27)εξατμίζαμε (31)εξατμίζατε (29)εξατμίζεις (28)εξατμίζετε (29)εξατμίζουν (30)εξατμίσαμε (22)εξατμίσατε (20)εξατμίσεις (19)εξατμίσετε (20)εξατμίσεων (22)εξατμίσεως (21)εξατμίσουν (21)εξατμισθεί (29)εξατμιστής (19)εξατμιστεί (20)εξαφάνιζαν (34)εξαφάνιζες (33)εξαφάνισής (23)εξαφάνισαν (25)εξαφάνισες (24)εξαφάνισης (24)εξαφάνισις (24)εξαφανίζει (34)εξαφανίσει (25)εξαφανίσου (26)εξαφανίστε (25)εξαφανιστώ (25)εξαφριστής (25)εξαφτήκαμε (28)εξαφτήκατε (26)εξαχθέντων (36)εξαχθήκαμε (37)εξαχθήκατε (35)εξαχνώσεις (24)εξαχνώσεων (27)εξαχνώσεως (26)εξαχρείωνα (28)εξαχρείωνε (28)εξαχρείωσα (28)εξαχρείωσε (28)εξαχρείωση (28)εξαχρειωθώ (37)εξαχρειώνω (28)εξαχρειώσω (28)εξαϋλωθείς (29)εξαϋλωθούν (30)εξαϋλωμένα (23)εξαϋλωμένε (23)εξαϋλωμένη (23)εξαϋλωμένο (23)εξαϋλώθηκα (29)εξαϋλώθηκε (29)εξαϋλώναμε (21)εξαϋλώνατε (19)εξαϋλώνεις (18)εξαϋλώνετε (19)εξαϋλώνουν (20)εξαϋλώσαμε (21)εξαϋλώσατε (19)εξαϋλώσεις (18)εξαϋλώσετε (19)εξαϋλώσεων (21)εξαϋλώσεως (20)εξαϋλώσουν (20)εξεγέρθηκα (32)εξεγέρθηκε (32)εξεγέρσεις (21)εξεγέρσεων (24)εξεγέρσεως (23)εξεγείραμε (24)εξεγείρανε (22)εξεγείρατε (22)εξεγείρεις (21)εξεγείρετε (22)εξεγείρομε (24)εξεγείρουν (23)εξεγερθείς (30)εξεγερθούν (31)εξεδήλωσαν (25)εξεδόθησαν (30)εξεδύθησαν (30)εξειδίκευα (23)εξειδίκευε (23)εξειδικεύω (24)εξελέγημεν (25)εξελέγησαν (23)εξελέγξεως (33)εξελίξιμες (30)εξελίξιμης (30)εξελίξιμοι (31)εξελίξιμος (30)εξελίξιμου (32)εξελίξιμων (33)εξελίξουμε (32)εξελίσσαμε (22)εξελίσσατε (20)εξελίσσεις (19)εξελίσσετε (20)εξελίσσομε (22)εξελίσσουν (21)εξελίχθηκα (37)εξελίχθηκε (37)εξελίχτηκα (28)εξελίχτηκε (28)εξελασμένα (22)εξελεγκτής (23)εξελεγχθεί (39)εξελιγμένα (25)εξελιγμένε (25)εξελιγμένη (25)εξελιγμένο (25)εξελικτικά (22)εξελικτικέ (22)εξελικτική (22)εξελικτικό (22)εξελιχθείς (35)εξελιχθούν (36)εξελιχτείς (26)εξελιχτούν (27)εξελκώσεις (20)εξελκώσεων (23)εξελκώσεως (22)εξελλήνιζα (31)εξελλήνιζε (31)εξελλήνισα (22)εξελλήνισε (22)εξελληνίζω (33)εξελληνίσω (24)εξεναντίας (17)εξεπίτηδες (21)εξεπλάγητε (24)εξερέθιζαν (37)εξερέθιζες (36)εξερέθισαν (28)εξερέθισες (27)εξερέθισις (27)εξεργασίας (21)εξεργασίες (21)εξεργασιών (22)εξερεθίζει (37)εξερεθίσει (28)εξερεθίσου (29)εξερεθίστε (28)εξερεθιστώ (28)εξερευνάει (20)εξερευνάμε (22)εξερευνάτε (20)εξερευνήσω (22)εξερευνηθώ (29)εξερευνητή (20)εξερευνούν (20)εξερεύναγα (22)εξερεύναγε (22)εξερεύνησα (19)εξερεύνησε (19)εξερεύνηση (19)εξερράγητε (23)εξερχόμενα (28)εξερχόμενε (28)εξερχόμενη (28)εξερχόμενο (28)εξερχόμουν (29)εξερχόσουν (27)εξετάζεσαι (27)εξετάζεστε (27)εξετάζεται (27)εξετάζομαι (29)εξετάζοντα (27)εξετάζουμε (30)εξετάζουνε (28)εξετάσθηκε (28)εξετάσουμε (21)εξετάσουνε (19)εξετάστηκα (19)εξετάστηκε (19)εξετάστρια (19)εξετέθησαν (27)εξετέλεσαν (20)εξεταζόταν (27)εξετασθείς (26)εξετασθούν (27)εξετασμένα (20)εξετασμένε (20)εξετασμένη (20)εξετασμένο (20)εξεταστέας (17)εξεταστέες (17)εξεταστέοι (18)εξεταστέος (17)εξεταστέου (19)εξεταστέων (20)εξεταστείς (17)εξεταστικά (19)εξεταστικέ (19)εξεταστική (19)εξεταστικό (19)εξεταστούν (18)εξευγένιζα (31)εξευγένιζε (31)εξευγένισα (22)εξευγένισε (22)εξευγένιση (22)εξευγενίζω (33)εξευγενίσω (24)εξευμένιζα (30)εξευμένιζε (30)εξευμένισα (21)εξευμένισε (21)εξευμένιση (21)εξευμενίζω (32)εξευμενίσω (23)εξευρέθηκε (30)εξευρέσεις (19)εξευρέσεων (22)εξευρέσεως (21)εξευρίσκει (21)εξευρεθείς (28)εξευρεθούν (29)εξευτέλιζα (30)εξευτέλιζε (30)εξευτέλισα (21)εξευτέλισε (21)εξευτελίζω (32)εξευτελίσω (23)εξηγήθηκαν (31)εξηγήθηκες (30)εξηγήσιμες (22)εξηγήσιμης (22)εξηγήσιμοι (23)εξηγήσιμος (22)εξηγήσιμου (24)εξηγήσιμων (25)εξηγήσουμε (24)εξηγήσουνε (22)εξηγηθήκαν (31)εξηγηθείτε (30)εξηγηθούμε (32)εξηγηθούνε (30)εξηγημένες (22)εξηγημένης (22)εξηγημένοι (23)εξηγημένος (22)εξηγημένου (24)εξηγημένων (25)εξηγητικές (21)εξηγητικής (21)εξηγητικοί (22)εξηγητικού (22)εξηγητικός (21)εξηγητικών (22)εξηγούμουν (24)εξηγούνται (21)εξηγούνταν (21)εξηγούσαμε (23)εξηγούσανε (21)εξηγούσατε (21)εξηγούσουν (22)εξηκοστούς (18)εξημέρωναν (23)εξημέρωνες (22)εξημέρωσαν (23)εξημέρωσες (22)εξημέρωσης (22)εξημέρωσις (22)εξημερωθεί (32)εξημερωτής (22)εξημερώνει (21)εξημερώσει (21)εξημερώσου (22)εξημερώστε (21)εξημμένους (22)εξιδρωτικά (25)εξιδρωτικέ (25)εξιδρωτική (25)εξιδρωτικό (25)εξιδρώματα (24)εξιδρώσεις (21)εξιδρώσεων (24)εξιδρώσεως (23)εξικνείται (19)εξικνούμαι (21)εξιλασμούς (21)εξιλεωθείς (30)εξιλεωθούν (31)εξιλεωμένα (24)εξιλεωμένε (24)εξιλεωμένη (24)εξιλεωμένο (24)εξιλεωτικά (23)εξιλεωτικέ (23)εξιλεωτική (23)εξιλεωτικό (23)εξιλεώθηκα (30)εξιλεώθηκε (30)εξιλεώναμε (22)εξιλεώνατε (20)εξιλεώνεις (19)εξιλεώνετε (20)εξιλεώνουν (21)εξιλεώσαμε (22)εξιλεώσατε (20)εξιλεώσεις (19)εξιλεώσετε (20)εξιλεώσεων (22)εξιλεώσεως (21)εξιλεώσουν (21)εξισλάμιζα (31)εξισλάμιζε (31)εξισλάμισα (22)εξισλάμισε (22)εξισλαμίζω (33)εξισλαμίσω (24)εξισορροπώ (21)εξιστορήσω (21)εξιστορείς (18)εξιστορηθώ (28)εξιστορούν (19)εξιστόρησα (19)εξιστόρησε (19)εξιστόρηση (19)εξισωθείτε (29)εξισωθούμε (31)εξισωμένες (21)εξισωμένης (21)εξισωμένοι (22)εξισωμένος (21)εξισωμένου (23)εξισωμένων (24)εξισωνόταν (20)εξισωτικές (20)εξισωτικής (20)εξισωτικοί (21)εξισωτικού (21)εξισωτικός (20)εξισωτικών (21)εξισώθηκαν (28)εξισώθηκες (27)εξισώνεσαι (18)εξισώνεστε (18)εξισώνεται (18)εξισώνομαι (20)εξισώνουμε (21)εξισώσουμε (21)εξιτάρεσαι (19)εξιτάρεστε (19)εξιτάρεται (19)εξιτάρομαι (21)εξιτάρουμε (22)εξιταρόταν (19)εξιχνίαζαν (34)εξιχνίαζες (33)εξιχνίασαν (25)εξιχνίασες (24)εξιχνίασης (24)εξιχνίασις (24)εξιχνιάζει (34)εξιχνιάσει (25)εξιχνιάσου (26)εξιχνιάστε (25)εξιχνιαστώ (25)εξοβέλιζαν (36)εξοβέλιζες (35)εξοβέλισαν (27)εξοβέλισες (26)εξοβελίζει (36)εξοβελίσει (27)εξοβελίσου (28)εξοβελίστε (27)εξοβελισμέ (29)εξοβελισμό (29)εξοβελιστώ (27)εξογκωθείς (32)εξογκωθούν (33)εξογκωμένα (26)εξογκωμένε (26)εξογκωμένη (26)εξογκωμένο (26)εξογκώθηκα (32)εξογκώθηκε (32)εξογκώματα (24)εξογκώναμε (24)εξογκώνατε (22)εξογκώνεις (21)εξογκώνετε (22)εξογκώνουν (23)εξογκώσαμε (24)εξογκώσατε (22)εξογκώσεις (21)εξογκώσετε (22)εξογκώσεων (24)εξογκώσεως (23)εξογκώσουν (23)εξοδούχους (28)εξοιδήματα (23)εξοιδήσεις (20)εξοιδήσεων (23)εξοιδήσεως (22)εξοικείωνα (21)εξοικείωνε (21)εξοικείωσή (20)εξοικείωσα (21)εξοικείωσε (21)εξοικείωση (21)εξοικειωθώ (30)εξοικειώνω (21)εξοικειώσω (21)εξοικονομώ (21)εξολίσθημα (31)εξολίσθηση (29)εξολισθάνω (31)εξολοθρέψω (41)εξολοθρεύω (32)εξολόθρευα (31)εξολόθρευε (31)εξολόθρεψα (39)εξολόθρεψε (39)εξομάλισις (21)εξομάλυναν (23)εξομάλυνες (22)εξομάλυνσή (22)εξομάλυνση (23)εξομαλυνθώ (32)εξομαλύνει (22)εξομοίωναν (22)εξομοίωνες (21)εξομοίωσαν (22)εξομοίωσες (21)εξομοίωσης (21)εξομοίωσις (21)εξομοιωθεί (31)εξομοιωτές (21)εξομοιωτής (21)εξομοιωτών (22)εξομοιώνει (20)εξομοιώσει (20)εξομοιώσου (21)εξομοιώστε (20)εξομολογεί (25)εξονείδιζα (30)εξονείδιζε (30)εξονείδισα (21)εξονείδισε (21)εξονειδίζω (32)εξονειδίσω (23)εξοντωθείς (28)εξοντωθούν (29)εξοντωμένα (22)εξοντωμένε (22)εξοντωμένη (22)εξοντωμένο (22)εξοντωτικά (21)εξοντωτικέ (21)εξοντωτική (21)εξοντωτικό (21)εξοντώθηκα (28)εξοντώθηκε (28)εξοντώναμε (20)εξοντώνατε (18)εξοντώνεις (17)εξοντώνετε (18)εξοντώνουν (19)εξοντώσαμε (20)εξοντώσατε (18)εξοντώσεις (17)εξοντώσετε (18)εξοντώσεων (20)εξοντώσεως (19)εξοντώσουν (19)εξονυχίζει (35)εξονυχίσει (26)εξονυχίσου (27)εξονυχίστε (26)εξονυχιστώ (26)εξονύχιζαν (34)εξονύχιζες (33)εξονύχισαν (25)εξονύχισες (24)εξονύχισης (24)εξονύχισις (24)εξοπλίζαμε (32)εξοπλίζατε (30)εξοπλίζεις (29)εξοπλίζετε (30)εξοπλίζουν (31)εξοπλίσαμε (23)εξοπλίσατε (21)εξοπλίσεις (20)εξοπλίσετε (21)εξοπλίσουν (22)εξοπλισθεί (30)εξοπλισμοί (23)εξοπλισμού (23)εξοπλισμός (22)εξοπλισμών (23)εξοπλιστής (20)εξοπλιστεί (21)εξορίζεσαι (28)εξορίζεστε (28)εξορίζεται (28)εξορίζομαι (30)εξορίζουμε (31)εξορίζουνε (29)εξορίσθηκε (29)εξορίσουμε (22)εξορίσουνε (20)εξορίστηκα (20)εξορίστηκε (20)εξοργίζαμε (33)εξοργίζατε (31)εξοργίζεις (30)εξοργίζετε (31)εξοργίζουν (32)εξοργίσαμε (24)εξοργίσατε (22)εξοργίσεις (21)εξοργίσετε (22)εξοργίσεων (24)εξοργίσεως (23)εξοργίσουν (23)εξοργισθεί (31)εξοργιστεί (22)εξοριζόταν (28)εξορισμένα (21)εξορισμένε (21)εξορισμένη (21)εξορισμένο (21)εξοριστείς (18)εξοριστούν (19)εξορκίζαμε (31)εξορκίζατε (29)εξορκίζεις (28)εξορκίζετε (29)εξορκίζουν (30)εξορκίσαμε (22)εξορκίσατε (20)εξορκίσεις (19)εξορκίσετε (20)εξορκίσουν (21)εξορκισμοί (22)εξορκισμού (22)εξορκισμός (21)εξορκισμών (22)εξορκιστές (19)εξορκιστής (19)εξορκιστεί (20)εξορκιστών (20)εξορμάγαμε (26)εξορμάγατε (24)εξορμήσαμε (23)εξορμήσατε (21)εξορμήσεις (20)εξορμήσετε (21)εξορμήσεων (23)εξορμήσεως (22)εξορμήσεών (20)εξορμήσουν (22)εξορμητικά (22)εξορμητικέ (22)εξορμητική (22)εξορμητικό (22)εξορμούσαν (21)εξορμούσες (20)εξορμώντας (20)εξορυγμένα (25)εξορυγμένε (25)εξορυγμένη (25)εξορυγμένο (25)εξορυκτικά (22)εξορυκτικέ (22)εξορυκτική (22)εξορυκτικό (22)εξορυχτείς (26)εξορυχτούν (27)εξορύξουμε (31)εξορύσσαμε (21)εξορύσσατε (19)εξορύσσεις (18)εξορύσσετε (19)εξορύσσουν (20)εξορύχτηκα (27)εξορύχτηκε (27)εξουθένωνα (30)εξουθένωνε (30)εξουθένωσα (30)εξουθένωσε (30)εξουθένωση (30)εξουθενωθώ (39)εξουθενώνω (30)εξουθενώσω (30)εξουσίαζαν (28)εξουσίαζες (27)εξουσίασαν (19)εξουσίασες (18)εξουσιάζει (28)εξουσιάσει (19)εξουσιάσου (20)εξουσιάστε (19)εξουσιαστή (19)εξουσιαστώ (19)εξοφθάλμως (39)εξοφθαλμία (38)εξοφλήθηκα (37)εξοφλήθηκε (37)εξοφλήσαμε (29)εξοφλήσατε (27)εξοφλήσεις (26)εξοφλήσετε (27)εξοφλήσεων (29)εξοφλήσεως (28)εξοφλήσεώς (25)εξοφλήσουν (28)εξοφλείσαι (27)εξοφλείστε (27)εξοφλείται (27)εξοφληθείς (35)εξοφληθούν (36)εξοφλημένα (29)εξοφλημένε (29)εξοφλημένη (29)εξοφλημένο (29)εξοφλητέας (26)εξοφλητέες (26)εξοφλητέοι (27)εξοφλητέος (26)εξοφλητέου (28)εξοφλητέων (29)εξοφλητικά (28)εξοφλητικέ (28)εξοφλητική (28)εξοφλητικό (28)εξοφλούμαι (29)εξοφλούσαν (27)εξοφλούσες (26)εξοφλούταν (27)εξοφλώντας (26)εξοχοτήτων (27)εξοχότατοι (25)εξοχότατος (24)εξοχότητας (24)εξοχότητες (24)εξτρεμισμέ (23)εξτρεμισμό (23)εξτρεμιστή (21)εξυβρίζαμε (38)εξυβρίζατε (36)εξυβρίζεις (35)εξυβρίζετε (36)εξυβρίζουν (37)εξυβρίσαμε (29)εξυβρίσατε (27)εξυβρίσεις (26)εξυβρίσετε (27)εξυβρίσεων (29)εξυβρίσεως (28)εξυβρίσουν (28)εξυβριστεί (27)εξυγίαιναν (22)εξυγίαινες (21)εξυγίανσης (21)εξυγιάναμε (24)εξυγιάνατε (22)εξυγιάνεις (21)εξυγιάνετε (22)εξυγιάνουν (23)εξυγιαίνει (22)εξυγιανθεί (31)εξυμνήθηκα (31)εξυμνήθηκε (31)εξυμνήσαμε (23)εξυμνήσατε (21)εξυμνήσεις (20)εξυμνήσετε (21)εξυμνήσεων (23)εξυμνήσεως (22)εξυμνήσουν (22)εξυμνείσαι (21)εξυμνείστε (21)εξυμνείται (21)εξυμνηθείς (29)εξυμνηθούν (30)εξυμνητικά (22)εξυμνητικέ (22)εξυμνητική (22)εξυμνητικό (22)εξυμνούμαι (23)εξυμνούσαν (21)εξυμνούσες (20)εξυμνούταν (21)εξυμνώντας (20)εξυπηρετεί (21)εξυπνάκιας (20)εξυπνότερα (21)εξυπνότερε (21)εξυπνότερη (21)εξυπνότερο (21)εξυφάνθηκε (36)εξυφάνσεις (25)εξυφάνσεων (28)εξυφάνσεως (27)εξυψωθήκαν (40)εξυψωθείτε (39)εξυψωθούμε (41)εξυψωθούνε (39)εξυψωμένες (31)εξυψωμένης (31)εξυψωμένοι (32)εξυψωμένος (31)εξυψωμένου (33)εξυψωμένων (34)εξυψωνόταν (30)εξυψωτικές (30)εξυψωτικής (30)εξυψωτικοί (31)εξυψωτικού (31)εξυψωτικός (30)εξυψωτικών (31)εξυψώθηκαν (38)εξυψώθηκες (37)εξυψώνεσαι (28)εξυψώνεστε (28)εξυψώνεται (28)εξυψώνομαι (30)εξυψώνουμε (31)εξυψώνουνε (29)εξυψώσουμε (31)εξυψώσουνε (29)εξωγήινους (23)εξωθήθηκαν (39)εξωθήθηκες (38)εξωθήσουμε (32)εξωθερμικά (33)εξωθερμικέ (33)εξωθερμική (33)εξωθερμικό (33)εξωθεσμικά (32)εξωθεσμική (32)εξωθεσμικό (32)εξωθηθείτε (38)εξωθηθούμε (40)εξωθημένες (30)εξωθημένης (30)εξωθημένοι (31)εξωθημένος (30)εξωθημένου (32)εξωθημένων (33)εξωθούνται (29)εξωθούνταν (29)εξωθούσαμε (31)εξωθούσατε (29)εξωθούσουν (30)εξωκλησιού (23)εξωκλησιών (23)εξωκρινείς (21)εξωκρινούς (21)εξωλέμβιας (30)εξωλέμβιες (30)εξωλέμβιοι (31)εξωλέμβιος (30)εξωλέμβιου (32)εξωλέμβιων (33)εξωλογικές (25)εξωλογικής (25)εξωλογικοί (26)εξωλογικού (26)εξωλογικός (25)εξωλογικών (26)εξωμήτριας (22)εξωμήτριες (22)εξωμήτριοι (23)εξωμήτριος (22)εξωμήτριου (24)εξωμήτριων (25)εξωνημένος (21)εξωραΐζαμε (32)εξωραΐζατε (30)εξωραΐζεις (29)εξωραΐζετε (30)εξωραΐζουν (31)εξωραΐσαμε (23)εξωραΐσατε (21)εξωραΐσεις (20)εξωραΐσετε (21)εξωραΐσουν (22)εξωραϊσμοί (22)εξωραϊσμού (22)εξωραϊσμός (21)εξωραϊσμών (22)εξωραϊστεί (20)εξωστικούς (20)εξωστρεφές (27)εξωστρεφής (27)εξωστρεφών (28)εξωσχολικά (30)εξωσχολικέ (30)εξωσχολική (30)εξωσχολικό (30)εξωτερικές (21)εξωτερικής (21)εξωτερικοί (22)εξωτερικού (22)εξωτερικόν (22)εξωτερικός (21)εξωτερικών (22)εξωτερικώς (21)εξωφρενικά (29)εξωφρενικέ (29)εξωφρενική (29)εξωφρενικό (29)εξόριστους (19)εξόφθαλμες (37)εξόφθαλμης (37)εξόφθαλμοι (38)εξόφθαλμος (37)εξόφθαλμου (39)εξόφθαλμων (40)εξώπροικες (20)εξώπροικης (20)εξώπροικοι (21)εξώπροικος (20)εξώπροικου (22)εξώπροικων (23)εξώσφαιρας (25)εορτάζεσαι (19)εορτάζεστε (19)εορτάζεται (19)εορτάζομαι (21)εορτάζουμε (22)εορτάσθηκε (20)εορτάσιμες (11)εορτάσιμης (11)εορτάσιμοι (12)εορτάσιμος (11)εορτάσιμου (13)εορτάσιμων (14)εορτάσουμε (13)εορτάστηκα (11)εορτάστηκε (11)εορταζόταν (19)εορτασθούν (19)εορτασμένα (12)εορτασμένε (12)εορτασμένη (12)εορτασμένο (12)εορτασμούς (11)εορταστείς (9)εορταστικά (11)εορταστικέ (11)εορταστική (11)εορταστικό (11)εορταστούν (10)εορτολόγια (15)εορτολόγιο (15)επάλληλους (16)επάνδρωναν (16)επάνδρωνες (15)επάνδρωσαν (16)επάνδρωσες (15)επάνδρωσης (15)επάνδρωσις (15)επάργυρους (16)επέκτειναν (11)επέκτεινες (10)επέπλευσαν (14)επέπλητταν (13)επέρριπταν (13)επέρχονται (18)επέρχονταν (18)επέσπευδαν (15)επέσπευσαν (12)επέστρεφαν (18)επέστρεφες (17)επέστρεψαν (20)επέστρεψες (19)επίβουλους (20)επίκαιρους (12)επίκεινται (11)επίκεντρον (12)επίκεντρου (13)επίκεντρων (14)επίκουρους (13)επίκρουσης (12)επίκρουσις (12)επίκτητους (11)επίλεκτους (13)επίλοιπους (13)επίμεμπτες (14)επίμεμπτης (14)επίμεμπτοι (15)επίμεμπτος (14)επίμεμπτου (16)επίμεμπτων (17)επίμορτους (13)επίμοχθους (28)επίπλαστες (12)επίπλαστης (12)επίπλαστοι (13)επίπλαστος (12)επίπλαστου (14)επίπλαστων (15)επίπλευσις (13)επίσπευσης (11)επίσπευσις (11)επίστρατοι (11)επίστρατος (10)επίστρωναν (13)επίστρωνες (12)επίστρωσαν (13)επίστρωσες (12)επίστρωσης (12)επίστρωσις (12)επίτροπους (12)επίφθονους (26)επίχριστες (17)επίχριστης (17)επίχριστοι (18)επίχριστος (17)επίχριστου (19)επίχριστων (20)επίχρυσους (19)επαίρονται (11)επαίρονταν (11)επαίσχυντα (18)επαίσχυντε (18)επαίσχυντη (18)επαίσχυντο (18)επαγγελίας (17)επαγγελίες (17)επαγγελιών (18)επαγρυπνεί (16)επαγωγικές (18)επαγωγικής (18)επαγωγικοί (19)επαγωγικού (19)επαγωγικός (18)επαγωγικών (19)επαγωγικώς (18)επαγώγιμες (17)επαγώγιμης (17)επαγώγιμοι (18)επαγώγιμος (17)επαγώγιμου (19)επαγώγιμων (20)επαινέθηκα (20)επαινέθηκε (20)επαινέσαμε (12)επαινέσανε (10)επαινέσατε (10)επαινέσεις (9)επαινέσετε (10)επαινέσομε (12)επαινέσουν (11)επαινείσαι (10)επαινείστε (10)επαινείται (10)επαινεθείς (18)επαινεθούν (19)επαινεμένο (12)επαινεστής (9)επαινετικά (11)επαινετικέ (11)επαινετική (11)επαινετικό (11)επαινετούς (9)επαινούμαι (12)επαινούντο (10)επαινούσαν (10)επαινούσες (9)επαινώντας (9)επαιρόμουν (14)επαιρόσουν (12)επαιτούσαν (10)επαιτούσες (9)επαιτώντας (9)επακολουθώ (23)επακριβείς (18)επακριβούς (18)επακόλουθά (22)επακόλουθα (23)επακόλουθε (23)επακόλουθη (23)επακόλουθο (23)επακόλουθό (22)επαλήθευαν (22)επαλήθευες (21)επαλήθευσή (21)επαλήθευσα (22)επαλήθευσε (22)επαλήθευση (22)επαλείφαμε (21)επαλείφατε (19)επαλείφεις (18)επαλείφετε (19)επαλείφουν (20)επαλείψαμε (23)επαλείψατε (21)επαλείψεις (20)επαλείψετε (21)επαλείψεων (23)επαλείψεως (22)επαλείψουν (22)επαλειφθεί (28)επαλειφτεί (19)επαληθευτώ (22)επαληθεύει (21)επαληθεύσω (23)επαλλήλους (16)επαλληλίας (15)επαλληλίες (15)επαλληλιών (16)επανάγεσαι (13)επανάγεστε (13)επανάγεται (13)επανάγομαι (15)επανάκαμψη (22)επανάκριση (12)επανάκτησή (10)επανάκτηση (11)επανάληψης (20)επανάληψιν (21)επανάληψις (20)επανάπαυση (12)επανάστασή (9)επανάσταση (10)επανέκαμψα (22)επανέκαμψε (22)επανέκδοση (14)επανέκθεση (20)επανέκτησα (11)επανέκτησε (11)επανέλαβαν (19)επανέλαβες (18)επανέλεγχο (22)επανέλθεις (20)επανέλθετε (21)επανέλθομε (23)επανέλθουν (22)επανέναρξή (19)επανέναρξη (20)επανένταξή (18)επανένταξε (19)επανένταξη (19)επανένωσης (11)επανέφεραν (18)επανήλθαμε (23)επανίδρυαν (15)επανίδρυες (14)επανίδρυσα (15)επανίδρυσε (15)επανίδρυση (15)επαναβλέπω (22)επαναγορές (13)επαναγορών (14)επαναγόταν (13)επανακτήσω (13)επανακτηθώ (20)επανακτούν (11)επαναλάβει (19)επαναληφθώ (28)επαναπαυτώ (12)επαναστάτη (10)επαναστατώ (10)επαναφέρει (18)επαναφοράς (17)επαναφορές (17)επαναφορών (18)επανδρωθεί (25)επανδρώνει (14)επανδρώσει (14)επανδρώσου (15)επανδρώστε (14)επανεκδίδω (19)επανεκλέγω (18)επανεκλογή (16)επανεκτίμα (13)επανεκτιμά (13)επανεκτιμώ (13)επανελήφθη (28)επανεντάξω (21)επανιδρυθώ (24)επανιδρύει (14)επανιδρύσω (16)επανορθωθώ (31)επανορθώνω (22)επανορθώσω (22)επανωφόρια (20)επανόρθωνα (22)επανόρθωνε (22)επανόρθωσα (22)επανόρθωσε (22)επανόρθωση (22)επαπείλησα (13)επαργυρωθώ (27)επαργυρώνω (18)επαργυρώσω (18)επαργύρωνα (17)επαργύρωνε (17)επαργύρωσα (17)επαργύρωσε (17)επαργύρωση (17)επαρκέσεις (11)επαρκέσετε (12)επαρκέσουν (13)επαρκούσαν (12)επαρκούσες (11)επαρκώντας (11)επαρχιακές (18)επαρχιακής (18)επαρχιακοί (19)επαρχιακού (19)επαρχιακός (18)επαρχιακών (19)επαρχιωτών (20)επαρχιώτες (17)επαρχιώτης (17)επαυξάνεις (19)επαυξάνουν (21)επαυξήθηκε (30)επαυξήσεις (19)επαυξήσεων (22)επαυξήσεως (21)επαυξήσεών (19)επαυξήσεώς (18)επαυξήσουν (21)επαυξημένε (22)επαυξημένη (22)επαυξημένο (22)επαφίενται (17)επείγονται (13)επείγονταν (13)επείγοντες (12)επείγοντος (12)επείγουσας (13)επείγουσες (13)επείσακτες (10)επείσακτης (10)επείσακτοι (11)επείσακτος (10)επείσακτου (12)επείσακτων (13)επείσθησαν (19)επεδείκνυε (15)επειγουσών (14)επειγούσης (12)επειγόμουν (16)επειγόντων (15)επειγόντως (14)επειγόσουν (14)επεισοδίου (14)επεισοδίων (15)επεισόδιον (13)επεκράτησε (12)επεκτάθηκα (21)επεκτάθηκε (21)επεκτάσεις (10)επεκτάσεων (13)επεκτάσεως (12)επεκτάσεώς (9)επεκτάσιμα (13)επεκτάσιμε (13)επεκτάσιμη (13)επεκτάσιμο (13)επεκταθείς (19)επεκταθούν (20)επεκταμένα (13)επεκταμένε (13)επεκταμένη (13)επεκταμένο (13)επεκτατικά (12)επεκτατικέ (12)επεκτατική (12)επεκτατικό (12)επεκτείνει (11)επελέγησαν (15)επελαύνουν (13)επελεύσεις (11)επελεύσεων (14)επελεύσεως (13)επελεύσεώς (10)επελθούσας (20)επελθούσες (20)επελθούσης (20)επελθόντος (20)επελθόντων (23)επεμβάσεις (18)επεμβάσεων (21)επεμβάσεως (20)επεμβάσεώς (17)επεμβήκαμε (22)επεμβήκανε (20)επεμβήκατε (20)επεμβαίνει (19)επεμβατικά (20)επεμβατικέ (20)επεμβατική (20)επεμβατικό (20)επενέβαινα (17)επενέβαινε (17)επενέβησαν (17)επενέργεια (14)επενέργησα (14)επενέργησε (14)επενδυθείς (22)επενδυθούν (23)επενδυμένα (16)επενδυμένε (16)επενδυμένη (16)επενδυμένο (16)επενδυτικά (15)επενδυτικέ (15)επενδυτική (15)επενδυτικό (15)επενδυόταν (14)επενδύεσαι (13)επενδύεστε (13)επενδύεται (13)επενδύθηκα (23)επενδύθηκε (23)επενδύομαι (15)επενδύουμε (16)επενδύσαμε (15)επενδύσατε (13)επενδύσεις (12)επενδύσετε (13)επενδύσεων (15)επενδύσεως (14)επενδύσεών (12)επενδύσεώς (11)επενδύσουν (14)επενδύτρια (14)επενεργήσω (16)επενεργείς (13)επενεργούν (14)επεξέτεινε (19)επεξήγησαν (22)επεξήγησες (21)επεξήγησης (21)επεξήγησις (21)επεξηγήσει (22)επεξηγήστε (22)επεξηγείτε (22)επεξηγηθεί (31)επεξηγούμε (24)επεξηγούσα (22)επεξηγούσε (22)επερχόμενα (20)επερχόμενε (20)επερχόμενη (20)επερχόμενο (20)επερχόμουν (21)επερχόσουν (19)επερωτάσαι (13)επερωτάστε (13)επερωτάται (13)επερωτήσει (13)επερωτήσου (14)επερωτήστε (13)επερωτηθεί (22)επερωτητής (12)επερωτούμε (15)επερωτούσα (13)επερωτούσε (13)επερωτώμαι (15)επερώταγαν (14)επερώταγες (13)επερώτησαν (11)επερώτησες (10)επερώτησης (10)επερώτησις (10)επεσήμαναν (12)επετειακές (10)επετειακής (10)επετειακού (11)επετειακός (10)επετειακών (11)επετηρίδας (13)επετηρίδες (13)επετηρίδων (16)επευφήμησα (20)επευφήμησε (20)επευφημήσω (22)επευφημίας (19)επευφημίες (19)επευφημείς (19)επευφημηθώ (29)επευφημιών (20)επευφημούν (20)επευχόμουν (21)επευχόσουν (19)επεχείρησα (18)επεχείρησε (18)επεύχονται (17)επεύχονταν (17)επηρεάζαμε (22)επηρεάζανε (20)επηρεάζατε (20)επηρεάζεις (19)επηρεάζετε (20)επηρεάζομε (22)επηρεάζουν (21)επηρεάσαμε (13)επηρεάσανε (11)επηρεάσατε (11)επηρεάσεις (10)επηρεάσετε (11)επηρεάσομε (13)επηρεάσουν (12)επηρεασθεί (20)επηρεασμοί (13)επηρεασμού (13)επηρεασμός (12)επηρεασμών (13)επηρεαστεί (11)επηρμένους (13)επιβάλλαμε (23)επιβάλλανε (21)επιβάλλατε (21)επιβάλλεις (20)επιβάλλετε (21)επιβάλλομε (23)επιβάλλουν (22)επιβάλουμε (22)επιβάλουνε (20)επιβάρυναν (19)επιβάρυνες (18)επιβάρυνσή (18)επιβάρυνση (19)επιβάτιδος (19)επιβάτισσα (17)επιβήτορας (17)επιβήτορες (17)επιβίβαζαν (33)επιβίβαζες (32)επιβίβασαν (24)επιβίβασες (23)επιβίβασης (23)επιβίβασις (23)επιβαίνουν (18)επιβαρυνθώ (28)επιβαρύνει (18)επιβατηγοί (20)επιβατηγού (20)επιβατηγόν (20)επιβατηγός (19)επιβατηγών (20)επιβατικές (17)επιβατικής (17)επιβατικοί (18)επιβατικού (18)επιβατικός (17)επιβατικών (18)επιβητόρων (20)επιβιβάζει (33)επιβιβάσει (24)επιβιβάσου (25)επιβιβάστε (24)επιβιβαστώ (24)επιβιώναμε (19)επιβιώνατε (17)επιβιώνεις (16)επιβιώνετε (17)επιβιώνουν (18)επιβιώσαμε (19)επιβιώσατε (17)επιβιώσεις (16)επιβιώσετε (17)επιβιώσεων (19)επιβιώσεως (18)επιβιώσεώς (15)επιβιώσουν (18)επιβλέπαμε (22)επιβλέπατε (20)επιβλέπεις (19)επιβλέπετε (20)επιβλέπουν (21)επιβλέψαμε (30)επιβλέψατε (28)επιβλέψεις (27)επιβλέψετε (28)επιβλέψεων (30)επιβλέψεως (29)επιβλέψεώς (26)επιβλέψουν (29)επιβλήθηκα (29)επιβλήθηκε (29)επιβλαβείς (25)επιβλαβούς (25)επιβλεφθεί (35)επιβληθείς (27)επιβληθούν (28)επιβλητέας (18)επιβλητικά (20)επιβλητικέ (20)επιβλητική (20)επιβλητικό (20)επιβοήθεια (26)επιβοήθημα (28)επιβράβευα (26)επιβράβευε (26)επιβράδυνα (22)επιβράδυνε (22)επιβραβεύω (27)επιβραδύνω (23)επιβραχύνω (27)επιγένεσης (12)επιγονισμέ (15)επιγονισμό (15)επιγράψουν (24)επιγραφικά (22)επιγραφικέ (22)επιγραφική (22)επιγραφικό (22)επιδένεσαι (13)επιδένεστε (13)επιδένεται (13)επιδένομαι (15)επιδένουμε (16)επιδέξιους (22)επιδέσμους (15)επιδέσουμε (16)επιδέχεσαι (20)επιδέχεστε (20)επιδέχεται (20)επιδέχομαι (22)επιδίδεσαι (16)επιδίδεστε (16)επιδίδεται (16)επιδίδομαι (18)επιδίκαζαν (23)επιδίκαζες (22)επιδίκασαν (14)επιδίκασες (13)επιδίκασης (13)επιδίκασις (13)επιδαύριος (13)επιδείκνυε (15)επιδείνωνα (15)επιδείνωνε (15)επιδείνωσή (14)επιδείνωσα (15)επιδείνωσε (15)επιδείνωση (15)επιδείξατε (22)επιδείξεις (21)επιδείξετε (22)επιδείξεων (24)επιδείξεως (23)επιδείξουν (23)επιδείχνει (20)επιδεικνύω (16)επιδεινωθώ (24)επιδεινώνω (15)επιδεινώσω (15)επιδειξίας (21)επιδειξίες (21)επιδειξιών (22)επιδειχθέν (29)επιδειχθεί (29)επιδεκτικά (15)επιδεκτικέ (15)επιδεκτική (15)επιδεκτικό (15)επιδενόταν (13)επιδερμίδα (19)επιδερμικά (17)επιδερμικέ (17)επιδερμική (17)επιδερμικό (17)επιδεχθείς (28)επιδεχόταν (20)επιδημικές (15)επιδημικής (15)επιδημικοί (16)επιδημικού (16)επιδημικός (15)επιδημικών (16)επιδιδόταν (16)επιδικάζει (23)επιδικάσει (14)επιδικάσου (15)επιδικάστε (14)επιδικαστώ (14)επιδιωχθεί (31)επιδιώκαμε (16)επιδιώκεις (13)επιδιώκετε (14)επιδιώκετο (14)επιδιώκουν (15)επιδιώξαμε (24)επιδιώξεις (21)επιδιώξετε (22)επιδιώξεων (24)επιδιώξεως (23)επιδιώξεών (21)επιδιώξεώς (20)επιδιώξομε (24)επιδιώξουν (23)επιδοθείσα (22)επιδοθούμε (24)επιδομάτων (17)επιδορπίου (16)επιδορπίων (17)επιδοτήρια (14)επιδοτήριο (14)επιδοτήσει (13)επιδοτήσου (14)επιδοτήστε (13)επιδοτείτε (13)επιδοτηθεί (22)επιδοτούμε (15)επιδοτούσα (13)επιδοτούσε (13)επιδράσαμε (16)επιδράσανε (14)επιδράσατε (14)επιδράσεις (13)επιδράσετε (14)επιδράσεων (16)επιδράσεως (15)επιδράσεών (13)επιδράσεώς (12)επιδράσουν (15)επιδρομέας (15)επιδρομέων (18)επιδρομείς (15)επιδρομεύς (15)επιδρούσαν (14)επιδρούσες (13)επιδρώντας (13)επιδόθηκαν (23)επιδόματος (14)επιδόματός (13)επιδόρπιον (15)επιδότησαν (13)επιδότησες (12)επιδότησης (12)επιδώσουμε (16)επιείκειας (10)επιείκειες (10)επιεικίδαι (14)επιζήμιους (21)επιζήσαντα (19)επιζήσουμε (22)επιζήσουνε (20)επιζήτησαν (19)επιζήτησες (18)επιζήτησης (18)επιζήτησις (18)επιζήτητες (18)επιζήτητης (18)επιζήτητοι (19)επιζήτητος (18)επιζήτητου (20)επιζήτητων (21)επιζητήσει (19)επιζητήσου (20)επιζητήστε (19)επιζητείτε (19)επιζητηθεί (28)επιζητούμε (21)επιζητούνε (19)επιζητούσα (19)επιζητούσε (19)επιζούσαμε (21)επιζούσανε (19)επιζούσατε (19)επιζωοτίας (20)επιζωοτικά (22)επιζωοτικέ (22)επιζωοτική (22)επιζωοτικό (22)επιθέματος (20)επιθέτεσαι (19)επιθέτεστε (19)επιθέτεται (19)επιθέτομαι (21)επιθήματος (20)επιθαλάμιο (23)επιθανάτια (19)επιθανάτιε (19)επιθανάτιο (19)επιθεμάτων (23)επιθετικές (19)επιθετικής (19)επιθετικοί (20)επιθετικού (20)επιθετικός (19)επιθετικών (20)επιθετικώς (19)επιθετόταν (19)επιθεωρήσω (24)επιθεωρείς (21)επιθεωρηθώ (31)επιθεωρητή (22)επιθεωρούν (22)επιθεώρησή (19)επιθεώρησα (20)επιθεώρησε (20)επιθεώρηση (20)επιθηλιακά (22)επιθηλιακέ (22)επιθηλιακή (22)επιθηλιακό (22)επιθημάτων (23)επιθυμήσει (22)επιθυμήστε (22)επιθυμείτε (22)επιθυμητές (21)επιθυμητής (21)επιθυμητοί (22)επιθυμητού (22)επιθυμητός (21)επιθυμητών (22)επιθυμούμε (24)επιθυμούνε (22)επιθυμούσα (22)επιθυμούσε (22)επιθύμησαν (21)επιθύμησες (20)επικάθεσαι (20)επικάθεστε (20)επικάθεται (20)επικάθομαι (22)επικάλυμμα (18)επικάλυπτα (15)επικάλυπτε (15)επικάλυψαν (23)επικάλυψες (22)επικάλυψης (22)επικάλυψις (22)επικέντρου (13)επικέντρων (14)επικήδειας (13)επικήδειες (13)επικήδειοι (14)επικήδειος (13)επικήδειου (15)επικήδειων (16)επικήρυξαν (22)επικήρυξες (21)επικήρυξης (21)επικήρυξις (21)επικήρυσσα (13)επικήρυσσε (13)επικίνδυνα (15)επικίνδυνε (15)επικίνδυνη (15)επικίνδυνο (15)επικαθόταν (20)επικαιρικά (13)επικαιρικέ (13)επικαιρική (13)επικαιρικό (13)επικαλέσου (14)επικαλείτο (13)επικαλεσθώ (22)επικαλεστώ (13)επικαλυφτώ (21)επικαλύπτω (16)επικαλύψει (22)επικαλύψου (23)επικαλύψτε (22)επικαρπίας (12)επικαρπίες (12)επικαρπιών (13)επικαρπωτή (15)επικείμενά (12)επικείμενα (13)επικείμενε (13)επικείμενη (13)επικείμενο (13)επικερδείς (14)επικερδούς (14)επικεφαλής (19)επικηρυχτώ (20)επικηρύξει (21)επικηρύξου (22)επικηρύξτε (21)επικηρύσσω (14)επικηφισιά (18)επικλήσεις (12)επικλήσεων (15)επικλήσεως (14)επικλήσεώς (11)επικλινείς (12)επικλινούς (12)επικοινωνώ (13)επικολλάει (15)επικολλάμε (17)επικολλάτε (15)επικολλήσω (17)επικολληθώ (24)επικολλούν (15)επικονίασή (10)επικονίαση (11)επικουρήσω (15)επικουρίας (12)επικουρίες (12)επικουρείς (12)επικουρικά (14)επικουρικέ (14)επικουρική (14)επικουρικό (14)επικουριών (13)επικουρούν (13)επικούρεια (12)επικούρειε (12)επικούρειο (12)επικούρησα (12)επικούρησε (12)επικράτειά (11)επικράτεια (12)επικράτησή (11)επικράτησα (12)επικράτησε (12)επικράτηση (12)επικρίθηκα (22)επικρίθηκε (22)επικρίνατε (12)επικρίνεις (11)επικρίνετε (12)επικρίνουν (13)επικρίσεις (11)επικρίσεων (14)επικρίσεως (13)επικρίσεών (11)επικρίτρια (13)επικρατήσω (14)επικρατείς (11)επικρατούν (12)επικρατούς (11)επικριθούν (21)επικριτικά (13)επικριτικέ (13)επικριτική (13)επικριτικό (13)επικροτήσω (14)επικροτείς (11)επικροτηθώ (21)επικροτούν (12)επικρότησα (12)επικρότησε (12)επικρότηση (12)επικυρωθεί (24)επικυρωτής (14)επικυρώνει (13)επικυρώσει (13)επικυρώσου (14)επικυρώστε (13)επικόλλαγα (18)επικόλλαγε (18)επικόλλησή (14)επικόλλησα (15)επικόλλησε (15)επικόλληση (15)επικύρωναν (14)επικύρωνες (13)επικύρωσής (12)επικύρωσαν (14)επικύρωσες (13)επικύρωσης (13)επικύρωσις (13)επιλάρχους (20)επιλέγεσαι (15)επιλέγεστε (15)επιλέγεται (15)επιλέγομαι (17)επιλέγουμε (18)επιλέγουσα (16)επιλέξιμες (22)επιλέξιμης (22)επιλέξιμοι (23)επιλέξιμος (22)επιλέξιμου (24)επιλέξιμων (25)επιλέξουμε (24)επιλέχθηκα (29)επιλέχθηκε (29)επιλέχτηκα (20)επιλέχτηκε (20)επιλήνιους (12)επιλήσμονα (14)επιλήφθηκα (29)επιλήφθηκε (29)επιλήψιμες (22)επιλήψιμης (22)επιλήψιμοι (23)επιλήψιμος (22)επιλήψιμου (24)επιλήψιμων (25)επιλαχούσα (19)επιλαχόντα (19)επιλεγέντα (15)επιλεγείσα (15)επιλεγμένα (17)επιλεγμένε (17)επιλεγμένη (17)επιλεγμένο (17)επιλεγόταν (15)επιλεκτικά (14)επιλεκτικέ (14)επιλεκτική (14)επιλεκτικό (14)επιλεχθείς (27)επιλεχθούν (28)επιληπτικά (14)επιληπτικέ (14)επιληπτική (14)επιληπτικό (14)επιληφθείς (27)επιληφθούν (28)επιλυθείτε (22)επιλυθούμε (24)επιλυμένες (14)επιλυμένης (14)επιλυμένοι (15)επιλυμένος (14)επιλυμένου (16)επιλυμένων (17)επιλυόμουν (16)επιλυόσουν (14)επιλόχειας (18)επιλόχειες (18)επιλόχειοι (19)επιλόχειος (18)επιλόχειου (20)επιλόχειων (21)επιλύθηκαν (22)επιλύθηκες (21)επιλύονται (12)επιλύονταν (12)επιλύοντας (11)επιλύσιμες (13)επιλύσιμος (13)επιλύσιμων (16)επιλύσουμε (15)επιμέλειάς (12)επιμέλειας (13)επιμέλειες (13)επιμένοντα (12)επιμένουμε (15)επιμένουνε (13)επιμέριζαν (22)επιμέριζες (21)επιμέρισαν (13)επιμέρισες (12)επιμέτραγα (16)επιμέτραγε (16)επιμέτρησή (12)επιμέτρησα (13)επιμέτρησε (13)επιμέτρηση (13)επιμήκυναν (14)επιμήκυνες (13)επιμήκυνση (14)επιμίσθιον (21)επιμίσθιου (22)επιμίσθιων (23)επιμαρτυρώ (15)επιμείναμε (14)επιμείνανε (12)επιμείνατε (12)επιμείνεις (11)επιμείνετε (12)επιμείνομε (14)επιμείνουν (13)επιμειξίας (20)επιμειξίες (20)επιμειξιών (21)επιμελείας (13)επιμελειών (14)επιμεληθεί (23)επιμελητές (13)επιμελητής (13)επιμελητού (14)επιμελητών (14)επιμενίδης (14)επιμερίζει (22)επιμερίσει (13)επιμερίσου (14)επιμερίστε (13)επιμερισμέ (15)επιμερισμό (15)επιμεριστώ (13)επιμετράει (13)επιμετράμε (15)επιμετράτε (13)επιμετρήσω (15)επιμετρείς (12)επιμετρηθώ (22)επιμετρούν (13)επιμηκυνθώ (23)επιμηκύνει (13)επιμηλίδες (16)επιμισθίου (22)επιμισθίων (23)επιμορφωθώ (31)επιμορφώνω (22)επιμορφώσω (22)επιμόλυνση (15)επιμόρφωνα (22)επιμόρφωνε (22)επιμόρφωσή (21)επιμόρφωσα (22)επιμόρφωσε (22)επιμόρφωση (22)επινίκιους (11)επινευόταν (11)επινεύεσαι (10)επινεύεστε (10)επινεύεται (10)επινεύομαι (12)επινεύσεις (9)επινεύσεων (12)επινεύσεως (11)επινοήθηκα (20)επινοήθηκε (20)επινοήματα (12)επινοήσαμε (12)επινοήσατε (10)επινοήσεις (9)επινοήσετε (10)επινοήσεων (12)επινοήσεως (11)επινοήσεώς (8)επινοήσουν (11)επινοήτρια (11)επινοείσαι (10)επινοείστε (10)επινοείται (10)επινοηθείς (18)επινοηθούν (19)επινοημένα (12)επινοημένε (12)επινοημένη (12)επινοημένο (12)επινοητικά (11)επινοητικέ (11)επινοητική (11)επινοητικό (11)επινοούμαι (12)επινοούσαν (10)επινοούσες (9)επινοούταν (10)επινοώντας (9)επιορκήσει (12)επιορκήστε (12)επιορκείτε (12)επιορκούμε (14)επιορκούσα (12)επιορκούσε (12)επιούσιους (10)επιπέδωναν (16)επιπέδωνες (15)επιπέδωσαν (16)επιπέδωσες (15)επιπεδωθεί (25)επιπεδώνει (14)επιπεδώσει (14)επιπεδώσου (15)επιπεδώστε (14)επιπεφυκώς (19)επιπλέοντα (13)επιπλήξαμε (24)επιπλήξατε (22)επιπλήξεις (21)επιπλήξετε (22)επιπλήξεων (24)επιπλήξεως (23)επιπλήξουν (23)επιπλήττει (13)επιπλεύσει (13)επιπληχτεί (20)επιπλοποιέ (14)επιπλοποιό (14)επιπλωθείς (23)επιπλωθούν (24)επιπλωμένα (17)επιπλωμένε (17)επιπλωμένη (17)επιπλωμένο (17)επιπλώθηκα (23)επιπλώθηκε (23)επιπλώναμε (15)επιπλώνατε (13)επιπλώνεις (12)επιπλώνετε (13)επιπλώνουν (14)επιπλώσαμε (15)επιπλώσατε (13)επιπλώσεις (12)επιπλώσετε (13)επιπλώσεων (15)επιπλώσεως (14)επιπλώσουν (14)επιπολαίως (14)επιπτώσεις (10)επιπτώσεων (13)επιπτώσεως (12)επιπτώσεών (10)επιπόλαιες (12)επιπόλαιης (12)επιπόλαιοι (13)επιπόλαιος (12)επιπόλαιου (14)επιπόλαιων (15)επιρρέπεια (13)επιρρήματα (14)επιρρίπτει (13)επιρρίψανε (21)επιρρίψεις (20)επιρρίψουν (22)επιρρεπείς (12)επιρρεπούς (12)επιρρώσεις (11)επιρρώσεων (14)επιρρώσεως (13)επισήμαινα (12)επισήμαινε (12)επισήμαναν (12)επισήμανες (11)επισήμανσή (11)επισήμανση (12)επισήματος (11)επισίτιζαν (19)επισίτιζες (18)επισίτισαν (10)επισίτισες (9)επισείεσαι (10)επισείεστε (10)επισείεται (10)επισείομαι (12)επισείοντα (10)επισειόταν (10)επισημάνει (12)επισημάτων (14)επισημαίνω (14)επισημανθώ (21)επισημότης (11)επισιτίζει (19)επισιτίσει (10)επισιτίσου (11)επισιτίστε (10)επισιτισμέ (12)επισιτισμό (12)επισιτιστώ (10)επισκέπτες (11)επισκέπτης (11)επισκέπτου (13)επισκέψεις (19)επισκέψεων (22)επισκέψεως (21)επισκέψεών (19)επισκέψεώς (18)επισκέψιμα (22)επισκέψιμε (22)επισκέψιμη (22)επισκέψιμο (22)επισκίαζαν (20)επισκίαζες (19)επισκίασαν (11)επισκίασες (10)επισκίασης (10)επισκίασις (10)επισκεπτών (12)επισκευάζω (23)επισκευάσω (14)επισκεφθεί (27)επισκεφτεί (18)επισκεύαζα (20)επισκεύαζε (20)επισκεύασα (11)επισκεύασε (11)επισκιάζει (20)επισκιάσει (11)επισκιάσου (12)επισκιάστε (11)επισκιαστώ (11)επισκοπήσω (14)επισκοπείς (11)επισκοπηθώ (21)επισκοπικά (13)επισκοπικέ (13)επισκοπική (13)επισκοπικό (13)επισκοπούν (12)επισκοτίζω (22)επισκοτίσω (13)επισκόπησή (11)επισκόπησα (12)επισκόπησε (12)επισκόπηση (12)επισκόπους (12)επισκότιζα (20)επισκότιζε (20)επισκότισα (11)επισκότισε (11)επισκότιση (11)επισμηνίας (11)επισμηναγέ (15)επισμηναγό (15)επισπεύδει (14)επισπεύσει (11)επιστάξεις (18)επιστάξεων (21)επιστάξεως (20)επιστάτησα (10)επιστάτησε (10)επιστάτρια (11)επιστέγαζα (22)επιστέγαζε (22)επιστέγασα (13)επιστέγασε (13)επιστέγαση (13)επιστήθιας (18)επιστήθιες (18)επιστήθιοι (19)επιστήθιος (18)επιστήθιου (20)επιστήθιων (21)επιστήμονά (11)επιστήμονα (12)επιστήσαμε (12)επιστήσετε (10)επιστήσουν (11)επισταθμία (21)επισταμένα (12)επισταμένη (12)επιστασίας (9)επιστασίες (9)επιστασιών (10)επιστατήσω (12)επιστατείς (9)επιστατηθώ (19)επιστατούν (10)επιστεγάζω (24)επιστεγάσω (15)επιστολικά (13)επιστολικέ (13)επιστολική (13)επιστολικό (13)επιστομίου (13)επιστομίων (14)επιστράτου (12)επιστράτων (13)επιστρέφει (18)επιστρέψαν (20)επιστρέψει (20)επιστρέψου (21)επιστρέψτε (20)επιστραφεί (18)επιστροφές (17)επιστροφήν (18)επιστροφής (17)επιστροφών (18)επιστρωθεί (22)επιστρώνει (11)επιστρώσει (11)επιστρώσου (12)επιστρώστε (11)επιστυλίου (14)επιστυλίων (15)επιστόμιον (12)επιστύλιον (12)επισυνάπτω (14)επισυνάψει (20)επισυνάψτε (20)επισυρόταν (12)επισφαλείς (18)επισφαλούς (18)επισχέσεις (16)επισχέσεων (19)επισχέσεως (18)επισχετικά (18)επισχετικέ (18)επισχετική (18)επισχετικό (18)επισωρευτώ (14)επισωρεύει (13)επισωρεύσω (15)επισύναψης (18)επισύρεσαι (11)επισύρεστε (11)επισύρεται (11)επισύρομαι (13)επισώρευαν (12)επισώρευες (11)επισώρευσα (12)επισώρευσε (12)επισώρευση (12)επιτάθηκαν (20)επιτάξουμε (22)επιτάσσαμε (12)επιτάσσατε (10)επιτάσσεις (9)επιτάσσετε (10)επιτάσσουν (11)επιτάφιους (17)επιτάχθηκε (27)επιτάχτηκα (18)επιτάχτηκε (18)επιτάχυναν (18)επιτάχυνες (17)επιτάχυνσή (17)επιτάχυνση (18)επιτέθηκαν (20)επιτέθηκες (19)επιτέλεσαν (12)επιτέλεσες (11)επιτέλεσης (11)επιτέλεσις (11)επιτήδειας (12)επιτήδειες (12)επιτήδειοι (13)επιτήδειος (12)επιτήδειου (14)επιτήδειων (15)επιτήδευμά (15)επιτήδευμα (16)επιτήδευση (14)επιτήρησαν (11)επιτήρησες (10)επιτήρησης (10)επιτήρησις (10)επιτίθεμαι (21)επιτίθεντο (19)επιτίθεσαι (19)επιτίθεσθε (28)επιτίθεστε (19)επιτίθεται (19)επιτίμαγαν (15)επιτίμαγες (14)επιτίμησαν (12)επιτίμησες (11)επιτίμησης (11)επιτίμησις (11)επιταγμένα (15)επιταγμένε (15)επιταγμένη (15)επιταγμένο (15)επιτακτικά (12)επιτακτικέ (12)επιτακτική (12)επιτακτικό (12)επιτατικές (10)επιτατικής (10)επιτατικοί (11)επιτατικού (11)επιτατικός (10)επιτατικών (11)επιταχτείς (16)επιταχτούν (17)επιταχυνθώ (27)επιταχυντή (18)επιταχύνει (17)επιτείνουν (11)επιτεθήκαν (20)επιτεθείτε (19)επιτεθούμε (21)επιτεθούνε (19)επιτελάρχη (20)επιτελέσει (12)επιτελέσου (13)επιτελέστε (12)επιτελείον (12)επιτελείου (13)επιτελείτε (12)επιτελείων (14)επιτελεστώ (12)επιτελικές (12)επιτελικής (12)επιτελικοί (13)επιτελικού (13)επιτελικός (12)επιτελικών (13)επιτελούμε (14)επιτελούσα (12)επιτελούσε (12)επιτευχθεί (27)επιτεύξεις (18)επιτεύξεων (21)επιτεύξεως (20)επιτεύξιμα (21)επιτεύξιμε (21)επιτεύξιμη (21)επιτεύξιμο (21)επιτηδείων (15)επιτηρήσει (11)επιτηρήσου (12)επιτηρήστε (11)επιτηρείτε (11)επιτηρηθεί (20)επιτηρητές (10)επιτηρητής (10)επιτηρητών (11)επιτηρούμε (13)επιτηρούσα (11)επιτηρούσε (11)επιτιμήσει (12)επιτιμήσου (13)επιτιμήστε (12)επιτιμηθεί (21)επιτιμητής (11)επιτιμούμε (14)επιτιμούσα (12)επιτιμούσε (12)επιτράπηκα (13)επιτράπηκε (13)επιτρέπαμε (14)επιτρέπανε (12)επιτρέπατε (12)επιτρέπεις (11)επιτρέπετε (12)επιτρέπομε (14)επιτρέπουν (13)επιτρέψαμε (22)επιτρέψανε (20)επιτρέψατε (20)επιτρέψεις (19)επιτρέψετέ (19)επιτρέψετε (20)επιτρέψομε (22)επιτρέψουν (21)επιτραπείς (11)επιτραπούν (12)επιτρεπτές (11)επιτρεπτής (11)επιτρεπτοί (12)επιτρεπτού (12)επιτρεπτός (11)επιτρεπτών (12)επιτροπεία (12)επιτροπεύω (14)επιτροπικά (13)επιτροπικέ (13)επιτροπική (13)επιτροπικό (13)επιτρόπευα (13)επιτρόπευε (13)επιτρόπους (12)επιτυγχάνω (23)επιτυχαίνω (20)επιτυχούσα (18)επιτυχόντα (18)επιτόπιους (11)επιτύγχανα (20)επιτύγχανε (20)επιτύμβιας (18)επιτύμβιες (18)επιτύμβιοι (19)επιτύμβιος (18)επιτύμβιου (20)επιτύμβιων (21)επιτύχουμε (20)επιτύχουνε (18)επιφάνειάς (15)επιφάνειές (15)επιφάνειας (16)επιφάνειες (16)επιφέρεται (18)επιφέρουμε (21)επιφανείας (16)επιφανειών (17)επιφοίτησα (17)επιφοίτησε (17)επιφοίτηση (17)επιφοιτάμε (19)επιφοιτάτε (17)επιφοιτήσω (19)επιφοιτούν (17)επιφορτίζω (29)επιφορτίσω (20)επιφυλάξει (29)επιφυλάξου (30)επιφυλάξτε (29)επιφυλάσσω (22)επιφυλακές (20)επιφυλακής (20)επιφυλακών (21)επιφυλαχτώ (27)επιφυλλίδα (25)επιφυόμουν (21)επιφυόσουν (19)επιφόρτιζα (27)επιφόρτιζε (27)επιφόρτισα (18)επιφόρτισε (18)επιφόρτιση (18)επιφύλαξαν (28)επιφύλαξες (27)επιφύλαξης (27)επιφύλαξις (27)επιφύλασσα (19)επιφύλασσε (19)επιφύονται (17)επιφύονταν (17)επιφώνησης (16)επιφώνησις (16)επιχάλκωση (22)επιχαίρουν (19)επιχείρημά (19)επιχείρημα (20)επιχείρησή (17)επιχείρησα (18)επιχείρησε (18)επιχείρηση (18)επιχείριση (18)επιχειρήσω (20)επιχειρείς (17)επιχειρηθώ (27)επιχειρούν (18)επιχορηγία (21)επιχορηγεί (21)επιχρίεσαι (18)επιχρίεστε (18)επιχρίεται (18)επιχρίομαι (20)επιχρίσεις (17)επιχρίσεων (20)επιχρίσεως (19)επιχρισθεί (27)επιχριόταν (18)επιχρυσωθώ (30)επιχρυσωτή (21)επιχρυσώνω (21)επιχρυσώσω (21)επιχρύσωμα (22)επιχρύσωνα (20)επιχρύσωνε (20)επιχρύσωσα (20)επιχρύσωσε (20)επιχρύσωση (20)επιχυνόταν (18)επιχωμάτων (23)επιχωρίασα (20)επιχωριάζω (31)επιχύνεσαι (17)επιχύνεστε (17)επιχύνεται (17)επιχύνομαι (19)επιχώματος (18)επιχώριους (18)επιψήφισης (25)επιψήφισις (25)επιόρκησαν (12)επιόρκησες (11)εποδυρόταν (15)εποδύρεσαι (14)εποδύρεστε (14)εποδύρεται (14)εποδύρομαι (16)εποικήσαμε (13)εποικήσατε (11)εποικήσεις (10)εποικήσετε (11)εποικήσεως (12)εποικήσουν (12)εποικίζαμε (22)εποικίζατε (20)εποικίζεις (19)εποικίζετε (20)εποικίζουν (21)εποικίσαμε (13)εποικίσατε (11)εποικίσεις (10)εποικίσετε (11)εποικίσεων (13)εποικίσεως (12)εποικίσουν (12)εποικισμοί (13)εποικισμού (13)εποικισμός (12)εποικισμών (13)εποικιστεί (11)εποικοδομώ (16)εποικούσαν (11)εποικούσες (10)εποικώντας (10)επονομάζει (21)επονομάσει (12)επονομάσου (13)επονομάστε (12)επονομασία (12)επονομαστώ (12)επονόμαζαν (21)επονόμαζες (20)επονόμασαν (12)επονόμασες (11)εποπτευτεί (12)εποπτεύαμε (13)εποπτεύατε (11)εποπτεύεις (10)εποπτεύετε (11)εποπτεύουν (12)εποπτεύσει (11)εποπτεύσου (12)εποπτεύστε (11)εποπτικούς (11)επουλωθείς (23)επουλωθούν (24)επουλωμένα (17)επουλωμένε (17)επουλωμένη (17)επουλωμένο (17)επουλωτικά (16)επουλωτικέ (16)επουλωτική (16)επουλωτικό (16)επουλώθηκα (23)επουλώθηκε (23)επουλώναμε (15)επουλώνατε (13)επουλώνεις (12)επουλώνετε (13)επουλώνουν (14)επουλώσαμε (15)επουλώσατε (13)επουλώσεις (12)επουλώσετε (13)επουλώσεων (15)επουλώσεως (14)επουλώσιμα (15)επουλώσιμε (15)επουλώσιμη (15)επουλώσιμο (15)επουλώσουν (14)επουράνιας (11)επουράνιες (11)επουράνιοι (12)επουράνιος (11)επουράνιου (13)επουράνιων (14)επουσιωδών (16)επουσιωδώς (15)επουσιώδες (13)επουσιώδης (13)εποφθαλμιά (30)εποφθαλμιώ (30)εποχιακούς (17)εποχούμενα (19)εποχούμενε (19)εποχούμενη (19)εποχούμενο (19)επτάλεπτες (12)επτάμηνους (12)επτάστερες (10)επτάστερης (10)επτάστεροι (11)επτάστερος (10)επτάστερου (12)επτάστερων (13)επτάστιχες (16)επτάστιχης (16)επτάστιχοι (17)επτάστιχος (16)επτάστιχου (18)επτάστιχων (19)επτάφωτους (19)επτάχρονες (17)επτάχρονης (17)επτάχρονοι (18)επτάχρονος (17)επτάχρονου (19)επτάχρονων (20)επταήμερες (12)επταήμερης (12)επταήμεροι (13)επταήμερος (12)επταήμερου (14)επταήμερων (15)επτακοσίων (13)επτακόσιες (10)επτακόσιοι (11)επταλέπτου (14)επταλέπτων (15)επταμελείς (13)επταμελούς (13)επτανήσιος (9)επταπλάσια (13)επταπλάσιε (13)επταπλάσιο (13)επταπύργιο (15)επτασθενής (18)επταψήφιας (25)επταψήφιες (25)επταψήφιοι (26)επταψήφιος (25)επταψήφιου (27)επταψήφιων (28)επταώροφης (17)επωάζονται (21)επωάζονταν (21)επωάζοντας (20)επωάστηκαν (13)επωάστηκες (12)επωαζόμουν (24)επωαζόσουν (22)επωασμένες (13)επωασμένης (13)επωασμένοι (14)επωασμένος (13)επωασμένου (15)επωασμένων (16)επωαστήρες (12)επωαστείτε (12)επωαστικές (12)επωαστικής (12)επωαστικοί (13)επωαστικού (13)επωαστικός (12)επωαστικών (13)επωαστούμε (14)επωλήθησαν (23)επωμίζεσαι (23)επωμίζεστε (23)επωμίζεται (23)επωμίζομαι (25)επωμίσθηκε (24)επωμίστηκα (15)επωμίστηκε (15)επωμιζόταν (23)επωμισθούν (23)επωμιστούν (14)επωφελείτο (21)επωφεληθεί (30)επόντουσαν (11)επόπτευσαν (12)επόπτευσες (11)επόπτευσης (11)επόπτευσις (11)εραλδικούς (15)ερανίζεσαι (19)ερανίζεστε (19)ερανίζεται (19)ερανίζομαι (21)ερανίσματα (12)ερανίστηκα (11)ερανίστρια (11)ερανιζόταν (19)ερασιτέχνη (17)ερασμιακές (12)ερασμιακής (12)ερασμιακοί (13)ερασμιακού (13)ερασμιακός (12)ερασμιακών (13)ερατεινούς (9)ερατοσθένη (19)εργάζονται (22)εργάζονταν (22)εργάσθηκαν (23)εργάσιμους (15)εργάστηκαν (14)εργάστηκες (13)εργένικους (14)εργένισσας (12)εργένισσες (12)εργαζομένη (24)εργαζόμενα (24)εργαζόμενε (24)εργαζόμενη (24)εργαζόμενο (24)εργαζόμουν (25)εργαζόσουν (23)εργαζότανε (22)εργασίμους (15)εργασθείτε (22)εργασθούμε (24)εργασιακές (13)εργασιακής (13)εργασιακοί (14)εργασιακού (14)εργασιακός (13)εργασιακών (14)εργαστήκαν (14)εργαστήριά (13)εργαστήρια (14)εργαστήριο (14)εργαστήριό (13)εργαστείτε (13)εργαστούμε (15)εργαστούνε (13)εργατικούς (13)εργατοωρών (16)εργατοώρες (13)εργενιλίκι (16)εργοδηγούς (18)εργοδοσίας (15)εργοδοσίες (15)εργοδοσιών (16)εργοδοτικά (17)εργοδοτικέ (17)εργοδοτική (17)εργοδοτικό (17)εργοδότριά (16)εργοδότρια (17)εργολάβους (22)εργολήπτες (15)εργολήπτης (15)εργολαβίας (21)εργολαβίες (21)εργολαβικά (23)εργολαβικέ (23)εργολαβική (23)εργολαβικό (23)εργολαβιών (22)εργοληπτών (16)εργοληψίας (23)εργοληψίες (23)εργοληψιών (24)εργομέτρου (17)εργομέτρων (18)εργομετρία (16)εργονομίας (14)εργονομίες (14)εργονομικά (16)εργονομικέ (16)εργονομική (16)εργονομικό (16)εργονομιών (15)εργοστάσιά (12)εργοστάσια (13)εργοστάσιο (13)εργοστάσιό (12)εργοτάξιον (22)εργοταξίου (23)εργοταξίων (24)εργόμετρον (16)εργόχειρον (21)εργόχειρου (22)εργόχειρων (23)ερείδονται (13)ερείδονταν (13)ερείσματος (11)ερείσματός (10)ερεβομανής (18)ερεθίζεσαι (28)ερεθίζεστε (28)ερεθίζεται (28)ερεθίζομαι (30)ερεθίζουμε (31)ερεθίζουνε (29)ερεθίσματα (21)ερεθίσουμε (22)ερεθίσουνε (20)ερεθίστηκα (20)ερεθίστηκε (20)ερεθιζόταν (28)ερεθισμένα (21)ερεθισμένε (21)ερεθισμένη (21)ερεθισμένο (21)ερεθισμούς (20)ερεθιστείς (18)ερεθιστικά (20)ερεθιστικέ (20)ερεθιστική (20)ερεθιστικό (20)ερεθιστούν (19)ερειδόμουν (16)ερειδόσουν (14)ερειπιώνας (10)ερειπιώνες (10)ερειπιώνων (13)ερειπωθείς (21)ερειπωθούν (22)ερειπωμένα (15)ερειπωμένε (15)ερειπωμένη (15)ερειπωμένο (15)ερειπώθηκα (21)ερειπώθηκε (21)ερειπώναμε (13)ερειπώνανε (11)ερειπώνατε (11)ερειπώνεις (10)ερειπώνετε (11)ερειπώνομε (13)ερειπώνουν (12)ερειπώσαμε (13)ερειπώσανε (11)ερειπώσατε (11)ερειπώσεις (10)ερειπώσετε (11)ερειπώσεων (13)ερειπώσεως (12)ερειπώσομε (13)ερειπώσουν (12)ερεισίνωτα (12)ερεισίνωτο (12)ερεισμάτων (14)ερειστικές (10)ερειστικής (10)ερειστικοί (11)ερειστικού (11)ερειστικός (10)ερειστικών (11)ερευνήθηκα (21)ερευνήθηκε (21)ερευνήσαμε (13)ερευνήσανε (11)ερευνήσατε (11)ερευνήσεις (10)ερευνήσετε (11)ερευνήσομε (13)ερευνήσουν (12)ερευνήτρια (12)ερευνηθείς (19)ερευνηθούν (20)ερευνημένα (13)ερευνημένε (13)ερευνημένη (13)ερευνημένο (13)ερευνητικά (12)ερευνητικέ (12)ερευνητική (12)ερευνητικό (12)ερευνούσαν (11)ερευνούσες (10)ερευνώμεθα (22)ερευνώνται (11)ερευνώντας (10)ερεχθηίδας (28)ερζεγοβίνη (29)ερημίτισσα (12)ερημητήριο (13)ερημοδικία (16)ερημοδικεί (16)ερημοκλήσι (15)ερημονήσια (12)ερημοσπίτη (13)ερημωθείτε (23)ερημωθούμε (25)ερημωμένες (15)ερημωμένης (15)ερημωμένοι (16)ερημωμένος (15)ερημωμένου (17)ερημωμένων (18)ερημωνόταν (14)ερημόνησος (11)ερημότοποι (13)ερημότοπος (12)ερημότοπου (14)ερημότοπων (15)ερημώθηκαν (22)ερημώθηκες (21)ερημώνεσαι (12)ερημώνεστε (12)ερημώνεται (12)ερημώνομαι (14)ερημώνουμε (15)ερημώσουμε (15)εριουργίας (14)εριουργείο (15)εριουργικά (16)εριουργικέ (16)εριουργική (16)εριουργικό (16)εριστικούς (10)εριχθονίου (27)εριχθόνιος (25)ερμήνευσαν (13)ερμήνευσες (12)ερμηνευθεί (22)ερμηνευτές (12)ερμηνευτής (12)ερμηνευτεί (13)ερμηνευτών (13)ερμηνεύαμε (14)ερμηνεύανε (12)ερμηνεύατε (12)ερμηνεύεις (11)ερμηνεύετε (12)ερμηνεύομε (14)ερμηνεύουν (13)ερμηνεύσαν (12)ερμηνεύσει (12)ερμηνεύσου (13)ερμηνεύστε (12)ερμησιάναξ (21)ερμητικούς (12)ερμητισμού (14)ερμητισμός (13)ερμιονίδας (14)ερμιονίδος (14)ερμοκράτης (13)ερπυστριών (13)ερπύστριας (11)ερπύστριες (11)ερρίφθησαν (27)ερτζιανούς (18)ερυθήματος (21)ερυθημάτων (24)ερυθρίασης (20)ερυθρίασις (20)ερυθραίνει (21)ερυθραιμία (23)ερυθρωπούς (23)ερυθρότατα (21)ερυθρότατε (21)ερυθρότατη (21)ερυθρότατο (21)ερυθρότερα (22)ερυθρότερε (22)ερυθρότερη (22)ερυθρότερο (22)ερυθρότητα (21)ερυσίπελας (13)ερυσίχθονα (27)ερχόμασταν (19)ερχόμενους (19)ερχόσασταν (17)ερωτήθηκαν (22)ερωτήθηκες (21)ερωτήματος (13)ερωτευμένα (15)ερωτευμένη (15)ερωτευμένο (15)ερωτευτείς (12)ερωτευτούν (13)ερωτευόταν (13)ερωτεύεσαι (12)ερωτεύεστε (12)ερωτεύεται (12)ερωτεύθηκε (22)ερωτεύομαι (14)ερωτεύτηκα (13)ερωτεύτηκε (13)ερωτηθέντα (21)ερωτηθήκαν (22)ερωτηθείσα (21)ερωτηθείτε (21)ερωτηθούμε (23)ερωτημάτων (16)ερωτημένες (13)ερωτημένης (13)ερωτημένοι (14)ερωτημένος (13)ερωτημένου (15)ερωτημένων (16)ερωτητικές (12)ερωτητικής (12)ερωτητικοί (13)ερωτητικού (13)ερωτητικός (12)ερωτητικών (13)ερωτιάρικα (14)ερωτιάρικε (14)ερωτιάρικη (14)ερωτιάρικο (14)ερωτισμούς (13)ερωτογενής (14)ερωτομανές (13)ερωτομανής (13)ερωτομανία (14)ερωτομανών (14)ερωτοπαθής (21)ερωτοτροπώ (14)ερωτόληπτα (15)ερωτόληπτε (15)ερωτόληπτη (15)ερωτόληπτο (15)ερωτόλογων (19)ερωτόμαστε (14)ερωτώμενοι (14)ερωτώμενος (13)ερωτώμενου (15)ερωτώμενων (16)ερύθραιναν (20)ερύθραινες (19)εσθονικούς (18)εσκαμμένος (13)εσκεμμένες (13)εσκεμμένης (13)εσκεμμένοι (14)εσκεμμένος (13)εσκεμμένου (15)εσκεμμένων (16)εσκεμμένως (15)εσοδευόταν (13)εσοδεύεσαι (12)εσοδεύεστε (12)εσοδεύεται (12)εσοδεύομαι (14)εσπερινούς (10)εσπευσμένα (13)εσπευσμένε (13)εσπευσμένη (13)εσπευσμένο (13)εστέφθησαν (25)εστεμμένες (12)εστεμμένης (12)εστεμμένοι (13)εστεμμένος (12)εστεμμένου (14)εστεμμένων (15)εστιάζεσαι (18)εστιάζεστε (18)εστιάζεται (18)εστιάζομαι (20)εστιάζουμε (21)εστιάσθηκε (19)εστιάσουμε (12)εστιάστηκα (10)εστιάστηκε (10)εστιάτορας (9)εστιάτορες (9)εστιαζόταν (18)εστιασθούν (18)εστιασμένα (11)εστιασμένε (11)εστιασμένη (11)εστιασμένο (11)εστιαστείς (8)εστιαστούν (9)εστιατόρια (10)εστιατόριο (10)εστιατόρων (12)εσφαλμένες (19)εσφαλμένης (19)εσφαλμένοι (20)εσφαλμένος (19)εσφαλμένου (21)εσφαλμένων (22)εσφαλμένως (21)εσχατόγηρε (20)εσχατόγηρο (20)εσωκλείνει (14)εσωκλείσει (14)εσωστρεφές (18)εσωστρεφής (18)εσωστρεφών (19)εσωτερικές (12)εσωτερικής (12)εσωτερικοί (13)εσωτερικού (13)εσωτερικόν (13)εσωτερικός (12)εσωτερικών (13)εσωτερικώς (12)εσώκλειστα (12)εσώκλειστε (12)εσώκλειστη (12)εσώκλειστο (12)εταιρικούς (10)εταιρισμού (12)εταιρισμός (11)εταιριστής (9)εταστικούς (9)ετεοκλέους (12)ετεροίωσης (11)ετεροίωσις (11)ετεροβαρές (17)ετεροβαρής (17)ετεροβαρών (18)ετεροβαρώς (17)ετερογαμία (15)ετερογενές (12)ετερογενής (12)ετερογενών (13)ετερογενώς (12)ετεροδικία (14)ετεροδοξία (22)ετεροδόξων (24)ετεροεθνής (18)ετεροειδές (12)ετεροειδής (12)ετεροειδών (13)ετεροειδώς (12)ετεροθαλές (20)ετεροθαλής (20)ετεροθαλών (21)ετερομερές (12)ετερομερής (12)ετερομερών (13)ετερονομία (12)ετεροφυλία (20)ετεροφύλων (21)ετερωνύμων (16)ετερόδοξες (21)ετερόδοξης (21)ετερόδοξοι (22)ετερόδοξος (21)ετερόδοξου (23)ετερόδοξων (24)ετερόκλητα (13)ετερόκλητε (13)ετερόκλητη (13)ετερόκλητο (13)ετερόκλιτα (13)ετερόκλιτε (13)ετερόκλιτη (13)ετερόκλιτο (13)ετερόμορφα (20)ετερόμορφε (20)ετερόμορφη (20)ετερόμορφο (20)ετερόνομες (11)ετερόνομης (11)ετερόνομοι (12)ετερόνομος (11)ετερόνομου (13)ετερόνομων (14)ετερότητας (9)ετερόφυλες (19)ετερόφυλης (19)ετερόφυλοι (20)ετερόφυλος (19)ετερόφυλου (21)ετερόφυλων (22)ετερόφωτες (18)ετερόφωτης (18)ετερόφωτοι (19)ετερόφωτος (18)ετερόφωτου (20)ετερόφωτων (21)ετερόχθονα (26)ετερόχρονα (18)ετερόχρονε (18)ετερόχρονη (18)ετερόχρονο (18)ετερώνυμες (12)ετερώνυμης (12)ετερώνυμοι (13)ετερώνυμος (12)ετερώνυμου (14)ετερώνυμων (15)ετοιμάζαμε (22)ετοιμάζανε (20)ετοιμάζατε (20)ετοιμάζεις (19)ετοιμάζετε (20)ετοιμάζομε (22)ετοιμάζουν (21)ετοιμάσαμε (13)ετοιμάσανε (11)ετοιμάσατε (11)ετοιμάσεις (10)ετοιμάσετε (11)ετοιμάσομε (13)ετοιμάσουν (12)ετοιμασίας (10)ετοιμασίες (10)ετοιμασθεί (20)ετοιμασιών (11)ετοιμαστεί (11)ετοιματζής (19)ετοιμόλογα (16)ετοιμόλογε (16)ετοιμόλογη (16)ετοιμόλογο (16)ετοιμότητά (10)ετοιμότητα (11)ετρουσκικά (13)ετρουσκικέ (13)ετρουσκική (13)ετρουσκικό (13)ετρούσκους (11)ετσεγκαράι (14)ετσιθελικά (21)ετσιθελικέ (21)ετσιθελική (21)ετσιθελικό (21)ετυμηγορία (16)ετυμολογία (17)ετυμολογεί (17)ευάρεστους (11)ευάριθμους (22)ευάρμοστες (12)ευάρμοστης (12)ευάρμοστοι (13)ευάρμοστος (12)ευάρμοστου (14)ευάρμοστων (15)ευέλικτους (13)ευέξαπτους (20)ευαίσθητες (18)ευαίσθητης (18)ευαίσθητοι (19)ευαίσθητος (18)ευαίσθητου (20)ευαίσθητων (21)ευαγγέλιον (18)ευαγγελίδη (21)ευαγγελίου (19)ευαγγελίων (20)ευαγγελικά (19)ευαγγελικέ (19)ευαγγελική (19)ευαγγελικό (19)ευαισθησία (19)ευαπόκτητα (12)ευαπόκτητε (12)ευαπόκτητη (12)ευαπόκτητο (12)ευαρέσκειά (11)ευαρέσκεια (12)ευαρέστηση (11)ευαρμόστως (14)ευβουλίδης (22)ευγενικούς (13)ευγλωττίας (16)ευγνωμονεί (17)ευγνωμόνων (19)ευγνωμόνως (18)ευγνώμονας (14)ευγνώμονες (14)ευγνώμονος (14)ευγονισμού (15)ευγονισμός (14)ευδαίμονες (14)ευδαιμονία (15)ευδαιμόνων (17)ευδαιμόνως (16)ευδιάθετες (21)ευδιάθετης (21)ευδιάθετοι (22)ευδιάθετος (21)ευδιάθετου (23)ευδιάθετων (24)ευδιάκριτα (15)ευδιάκριτε (15)ευδιάκριτη (15)ευδιάκριτο (15)ευδιάλυτες (15)ευδιάλυτης (15)ευδιάλυτοι (16)ευδιάλυτος (15)ευδιάλυτου (17)ευδιάλυτων (18)ευδιαθεσία (22)ευδοκήσαμε (16)ευδοκήσατε (14)ευδοκήσεις (13)ευδοκήσετε (14)ευδοκήσουν (15)ευδοκίμησή (15)ευδοκίμησα (16)ευδοκίμησε (16)ευδοκίμηση (16)ευδοκιμήσω (18)ευδοκιμείς (15)ευδοκιμούν (16)ευδοκούσαν (14)ευδοκούσες (13)ευδοκώντας (13)ευδόκιμους (16)ευελπιστεί (13)ευεξήγητες (21)ευεξήγητης (21)ευεξήγητοι (22)ευεξήγητος (21)ευεξήγητου (23)ευεξήγητων (24)ευεπίφορες (18)ευεπίφορης (18)ευεπίφοροι (19)ευεπίφορος (18)ευεπίφορου (20)ευεπίφορων (21)ευεπιφόρως (20)ευερέθιστα (20)ευερέθιστε (20)ευερέθιστη (20)ευερέθιστο (20)ευεργέτημα (16)ευεργέτησα (14)ευεργέτησε (14)ευεργέτιδα (17)ευεργεσίας (13)ευεργεσίες (13)ευεργεσιών (14)ευεργετήσω (16)ευεργετείς (13)ευεργετηθώ (23)ευεργετικά (15)ευεργετικέ (15)ευεργετική (15)ευεργετικό (15)ευεργετούν (14)ευζωνικούς (21)ευημέρησαν (13)ευημέρησες (12)ευημερήσει (13)ευημερήστε (13)ευημερείτε (13)ευημερούμε (15)ευημερούσα (13)ευημερούσε (13)ευθανασίας (18)ευθετίζαμε (30)ευθετίζατε (28)ευθετίζεις (27)ευθετίζετε (28)ευθετίζουν (29)ευθετίσαμε (21)ευθετίσατε (19)ευθετίσεις (18)ευθετίσετε (19)ευθετίσουν (20)ευθυαύλους (22)ευθυβολίας (28)ευθυδικίας (23)ευθυκρισία (22)ευθυμήσαμε (24)ευθυμήσατε (22)ευθυμήσεις (21)ευθυμήσετε (22)ευθυμήσουν (23)ευθυμολογώ (27)ευθυμούσαν (22)ευθυμούσες (21)ευθυμώντας (21)ευθυνόμουν (23)ευθυνόσουν (21)ευθυνότανε (20)ευθυνόφοβα (34)ευθυνόφοβε (34)ευθυνόφοβη (34)ευθυνόφοβο (34)ευθυτενείς (19)ευθυτενούς (19)ευθύβολους (28)ευθύγραμμα (27)ευθύγραμμε (27)ευθύγραμμη (27)ευθύγραμμο (27)ευθύνονται (19)ευθύνονταν (19)ευθύτατους (19)ευθύτερους (20)ευκάλυπτοι (15)ευκάλυπτος (14)ευκίνητους (11)ευκαίρησαν (12)ευκαίρησες (11)ευκαιρήσει (12)ευκαιρήστε (12)ευκαιρείτε (12)ευκαιριακά (13)ευκαιριακέ (13)ευκαιριακή (13)ευκαιριακό (13)ευκαιρούμε (14)ευκαιρούσα (12)ευκαιρούσε (12)ευκαλύπτου (15)ευκαλύπτων (16)ευκινησίας (10)ευκινησίες (10)ευκινησιών (11)ευκλείδεια (16)ευκλείδειε (16)ευκλείδειο (16)ευκοίλιους (13)ευκολυνθεί (23)ευκολότατα (13)ευκολότατο (13)ευκολότερα (14)ευκολότερη (14)ευκολότερο (14)ευκολύναμε (15)ευκολύνατε (13)ευκολύνεις (12)ευκολύνετε (13)ευκολύνουν (14)ευκολύνσου (14)ευκρίνειας (11)ευκρίνειες (11)ευκρινειών (12)ευκτήριους (12)ευλαβητικά (20)ευλαβητικέ (20)ευλαβητική (20)ευλαβητικό (20)ευλαβικούς (19)ευλαβούμαι (21)ευλογάγαμε (20)ευλογάγατε (18)ευλογήθηκα (25)ευλογήθηκε (25)ευλογήσαμε (17)ευλογήσατε (15)ευλογήσεις (14)ευλογήσετε (15)ευλογήσεων (17)ευλογήσεως (16)ευλογήσουν (16)ευλογείσαι (15)ευλογείστε (15)ευλογείται (15)ευλογηθείς (23)ευλογηθούν (24)ευλογημένα (17)ευλογημένε (17)ευλογημένη (17)ευλογημένο (17)ευλογητικά (16)ευλογητικέ (16)ευλογητική (16)ευλογητικό (16)ευλογητούς (14)ευλογοφανή (22)ευλογούμαι (17)ευλογούσαν (15)ευλογούσες (14)ευλογούταν (15)ευλογώντας (14)ευλυγισίας (15)ευλυγισίες (15)ευλύγιστες (14)ευλύγιστης (14)ευλύγιστοι (15)ευλύγιστος (14)ευλύγιστου (16)ευλύγιστων (17)ευμάλακτες (14)ευμάλακτης (14)ευμάλακτοι (15)ευμάλακτος (14)ευμάλακτου (16)ευμάλακτων (17)ευμαλάκτως (16)ευμετάβολα (21)ευμετάβολε (21)ευμετάβολη (21)ευμετάβολο (21)ευμετάδοτα (15)ευμετάδοτε (15)ευμετάδοτη (15)ευμετάδοτο (15)ευμολπιδών (18)ευνοήθηκαν (20)ευνοήθηκες (19)ευνοήσουμε (13)ευνοηθείτε (19)ευνοηθούμε (21)ευνοημένες (11)ευνοημένης (11)ευνοημένοι (12)ευνοημένος (11)ευνοημένου (13)ευνοημένων (14)ευνομούμαι (14)ευνοουμένη (13)ευνοούμενα (12)ευνοούμενε (12)ευνοούμενη (12)ευνοούμενο (12)ευνοούμενό (11)ευνοούνται (10)ευνοούνταν (10)ευνοούσαμε (12)ευνοούσατε (10)ευνοούσουν (11)ευνουχίζει (27)ευνουχίσει (18)ευνουχίσου (19)ευνουχίστε (18)ευνουχισμέ (20)ευνουχισμό (20)ευνουχιστώ (18)ευνούχιζαν (26)ευνούχιζες (25)ευνούχισαν (17)ευνούχισες (16)ευοδωθείτε (24)ευοδωθούμε (26)ευοδωμένες (16)ευοδωμένης (16)ευοδωμένοι (17)ευοδωμένος (16)ευοδωμένου (18)ευοδωμένων (19)ευοδωνόταν (15)ευοδώθηκαν (23)ευοδώθηκες (22)ευοδώνεσαι (13)ευοδώνεστε (13)ευοδώνεται (13)ευοδώνομαι (15)ευοδώνουμε (16)ευοδώσουμε (16)ευπατρίδες (14)ευπατρίδης (14)ευπατριδών (15)ευπείθειας (19)ευπείθειες (19)ευπειθειών (20)ευπορήσαμε (14)ευπορήσατε (12)ευπορήσεις (11)ευπορήσετε (12)ευπορήσουν (13)ευπορούσαν (12)ευπορούσες (11)ευπορώντας (11)ευπρέπειας (12)ευπρέπιζαν (22)ευπρέπιζες (21)ευπρέπισαν (13)ευπρέπισες (12)ευπρεπίζει (22)ευπρεπίσει (13)ευπρεπίσου (14)ευπρεπίστε (13)ευπρεπείας (12)ευπρεπισμέ (15)ευπρεπισμό (15)ευπρεπιστώ (13)ευπρόσιτες (11)ευπρόσιτης (11)ευπρόσιτοι (12)ευπρόσιτος (11)ευπρόσιτου (13)ευπρόσιτων (14)ευπρόσωπες (14)ευπρόσωπης (14)ευπρόσωποι (15)ευπρόσωπος (14)ευπρόσωπου (16)ευπρόσωπων (17)ευπόρθητες (20)ευπόρθητης (20)ευπόρθητοι (21)ευπόρθητος (20)ευπόρθητου (22)ευπόρθητων (23)ευρίσκεσαι (12)ευρίσκεστε (12)ευρίσκεται (12)ευρίσκομαι (14)ευρεθέντες (19)ευρεθέντος (19)ευρεθέντων (22)ευρετήριον (12)ευρετηρίου (13)ευρετηρίων (14)ευρηματικά (14)ευρηματικέ (14)ευρηματική (14)ευρηματικό (14)ευριπίδεια (15)ευριπίδειε (15)ευριπίδειο (15)ευριπίδιον (15)ευριπίδους (15)ευρισκόταν (12)ευρυβιάδης (21)ευρυγάνεια (15)ευρυμάθεια (23)ευρυμαθείς (22)ευρυμαθούς (22)ευρυνθείτε (21)ευρυνθούμε (23)ευρυνόμουν (15)ευρυνόσουν (13)ευρυοδείας (14)ευρυσθένης (20)ευρυτανίας (11)ευρυχωρίας (21)ευρυχωρίες (21)ευρυχωριών (22)ευρωαγορές (16)ευρωβουλής (22)ευρωκράτης (14)ευρωκρατών (15)ευρωλιμένα (17)ευρωπαίους (14)ευρωπαϊκές (13)ευρωπαϊκής (13)ευρωπαϊκοί (14)ευρωπαϊκού (14)ευρωπαϊκός (13)ευρωπαϊκών (14)ευρωπαϊσμέ (15)ευρωπαϊσμό (15)ευρωπαϊστή (13)ευρωτίασης (12)ευρωτίασις (12)ευρύνθηκαν (21)ευρύνθηκες (20)ευρύνονται (11)ευρύνονταν (11)ευρύνοντας (10)ευρύστερνα (12)ευρύστερνε (12)ευρύστερνη (12)ευρύστερνο (12)ευρύτατους (11)ευρύτερους (12)ευρύχωρους (21)ευσεβάστως (18)ευσεβισμού (19)ευσεβισμός (18)ευσπλαχνία (20)ευστάθειας (18)ευστάθειες (18)ευσταθειών (19)ευσταθούσε (19)ευστοχήσει (17)ευστοχήστε (17)ευστοχείτε (17)ευστοχούμε (19)ευστοχούσα (17)ευστοχούσε (17)ευστράτιος (10)ευστράτιου (12)ευστρατίου (12)ευστροφίας (17)ευστόχησαν (17)ευστόχησες (16)ευσχημόνως (20)ευσύνοπτες (10)ευσύνοπτης (10)ευσύνοπτοι (11)ευσύνοπτος (10)ευσύνοπτου (12)ευσύνοπτων (13)ευτελίζουν (22)ευτελισθεί (21)ευτελισμού (14)ευτελισμός (13)ευτράπελες (13)ευτράπελης (13)ευτράπελοι (14)ευτράπελος (13)ευτράπελου (15)ευτράπελων (16)ευτρέπιζαν (21)ευτρέπιζες (20)ευτρέπισαν (12)ευτρέπισες (11)ευτραπελία (14)ευτρεπίζει (21)ευτρεπίσει (12)ευτρεπίσου (13)ευτρεπίστε (12)ευτρεπισμέ (14)ευτρεπισμό (14)ευτρεπιστώ (12)ευτροφισμέ (20)ευτροφισμό (20)ευτυχήματα (20)ευτυχήσαμε (20)ευτυχήσανε (18)ευτυχήσατε (18)ευτυχήσεις (17)ευτυχήσετε (18)ευτυχήσομε (20)ευτυχήσουν (19)ευτυχίζαμε (29)ευτυχίζατε (27)ευτυχίζεις (26)ευτυχίζετε (27)ευτυχίζουν (28)ευτυχίσαμε (20)ευτυχίσατε (18)ευτυχίσεις (17)ευτυχίσετε (18)ευτυχίσουν (19)ευτυχούσαν (18)ευτυχούσες (17)ευτυχώντας (17)ευυπόληπτα (15)ευυπόληπτε (15)ευυπόληπτη (15)ευυπόληπτο (15)ευφάνταστα (17)ευφάνταστε (17)ευφάνταστη (17)ευφάνταστο (17)ευφημισμοί (21)ευφημισμού (21)ευφημισμόν (21)ευφημισμός (20)ευφημισμών (21)ευφλόγιστα (22)ευφλόγιστε (22)ευφλόγιστη (22)ευφλόγιστο (22)ευφράδειας (20)ευφράδειες (20)ευφράνθηκα (28)ευφράνθηκε (28)ευφράνουμε (21)ευφραίναμε (20)ευφραίνατε (18)ευφραίνεις (17)ευφραίνετε (18)ευφραίνουν (19)ευφραδειών (21)ευφρανθείς (26)ευφρανθούν (27)ευφραντικά (19)ευφραντικέ (19)ευφραντική (19)ευφραντικό (19)ευφροσύνης (17)ευφρόσυνες (18)ευφρόσυνης (18)ευφρόσυνοι (19)ευφρόσυνος (18)ευφρόσυνου (20)ευφρόσυνων (21)ευφυέστατα (18)ευφυέστατε (18)ευφυέστατη (18)ευφυέστατο (18)ευφυέστερα (19)ευφυέστερε (19)ευφυέστερη (19)ευφυέστερο (19)ευφυολογία (23)ευφυολογεί (23)ευφυολόγοι (23)ευφυολόγος (22)ευφυολόγου (24)ευφυολόγων (25)ευφωνικούς (19)ευχάριστες (17)ευχάριστης (17)ευχάριστοι (18)ευχάριστος (17)ευχάριστου (19)ευχάριστων (20)ευχαρίστως (19)ευχαριστία (18)ευχαριστεί (18)ευχετήριας (17)ευχετήριες (17)ευχετήριοι (18)ευχετήριος (17)ευχετήριου (19)ευχετήριων (20)ευχετηρίου (19)ευχετικούς (17)ευχηθήκαμε (29)ευχηθήκανε (27)ευχηθήκατε (27)ευχητήριας (17)ευχητήριες (17)ευχητήριοι (18)ευχητήριος (17)ευχητήριου (19)ευχητήριων (20)ευχολογίου (23)ευχολογίων (24)ευχολόγιον (22)ευχρηστίας (17)ευχόμασταν (19)ευχόσασταν (17)ευωδιάζαμε (26)ευωδιάζατε (24)ευωδιάζεις (23)ευωδιάζετε (24)ευωδιάζουν (25)ευωδιάσαμε (17)ευωδιάσατε (15)ευωδιάσεις (14)ευωδιάσετε (15)ευωδιάσουν (16)ευωδιαστές (14)ευωδιαστής (14)ευωδιαστοί (15)ευωδιαστού (15)ευωδιαστός (14)ευωδιαστών (15)εφάμιλλους (22)εφάπτονται (17)εφάπτονταν (17)εφαλτήριον (19)εφαλτηρίου (20)εφαλτηρίων (21)εφαπλώματα (21)εφαπτομένη (19)εφαπτόμενα (19)εφαπτόμενε (19)εφαπτόμενη (19)εφαπτόμενο (19)εφαπτόμουν (20)εφαπτόσουν (18)εφαρμοσθεί (28)εφαρμοστέα (19)εφαρμοστέε (19)εφαρμοστέο (19)εφαρμοστές (18)εφαρμοστής (18)εφαρμοστεί (19)εφαρμοστοί (19)εφαρμοστού (19)εφαρμοστός (18)εφαρμοστών (19)εφαρμόζαμε (30)εφαρμόζανε (28)εφαρμόζατε (28)εφαρμόζεις (27)εφαρμόζετε (28)εφαρμόζομε (30)εφαρμόζουν (29)εφαρμόσαμε (21)εφαρμόσανε (19)εφαρμόσατε (19)εφαρμόσεις (18)εφαρμόσετε (19)εφαρμόσιμα (21)εφαρμόσιμε (21)εφαρμόσιμη (21)εφαρμόσιμο (21)εφαρμόσομε (21)εφαρμόσουν (20)εφεδρικούς (20)εφεκτικούς (17)εφελκυσμοί (22)εφελκυσμού (22)εφελκυσμός (21)εφελκυσμών (22)εφελκυόταν (20)εφελκύεσαι (19)εφελκύεστε (19)εφελκύεται (19)εφελκύομαι (21)εφεσίβλητα (25)εφεσίβλητε (25)εφεσίβλητη (25)εφεσίβλητο (25)εφετζίδικα (29)εφετζίδικε (29)εφετζίδικη (29)εφετζίδικο (29)εφευρέθηκα (28)εφευρέθηκε (28)εφευρέσεις (17)εφευρέσεων (20)εφευρέσεως (19)εφευρέτρια (19)εφευρήματα (20)εφευρίσκει (19)εφευρεθείς (26)εφευρεθούν (27)εφευρετικά (19)εφευρετικέ (19)εφευρετική (19)εφευρετικό (19)εφεύρισκαν (18)εφεύρισκες (17)εφημέρευαν (20)εφημέριους (19)εφημερίδας (21)εφημερίδες (21)εφημερίδος (21)εφημερίδων (24)εφημερεύει (19)εφημερεύον (19)εφημερεύων (21)εφησυχάζει (33)εφησυχάσει (24)εφησυχασμέ (26)εφησυχασμό (26)εφησύχασαν (23)εφιαλτικές (18)εφιαλτικής (18)εφιαλτικοί (19)εφιαλτικού (19)εφιαλτικός (18)εφιαλτικών (19)εφιδρωτικά (23)εφιδρωτικέ (23)εφιδρωτική (23)εφιδρωτικό (23)εφιδρώσεις (19)εφιδρώσεων (22)εφιδρώσεως (21)εφικτότερη (18)εφικτότερο (18)εφιστούσαν (16)εφιστούσες (15)εφιστώντας (15)εφοδιάζαμε (30)εφοδιάζατε (28)εφοδιάζεις (27)εφοδιάζετε (28)εφοδιάζουν (29)εφοδιάσαμε (21)εφοδιάσατε (19)εφοδιάσεις (18)εφοδιάσετε (19)εφοδιάσουν (20)εφοδιασθεί (28)εφοδιασμοί (21)εφοδιασμού (21)εφοδιασμός (20)εφοδιασμών (21)εφοδιαστής (18)εφοδιαστεί (19)εφοδιοφόρα (27)εφοπλίζαμε (30)εφοπλίζατε (28)εφοπλίζεις (27)εφοπλίζετε (28)εφοπλίζουν (29)εφοπλίσαμε (21)εφοπλίσατε (19)εφοπλίσεις (18)εφοπλίσετε (19)εφοπλίσουν (20)εφοπλισμοί (21)εφοπλισμού (21)εφοπλισμός (20)εφοπλισμών (21)εφοπλιστές (18)εφοπλιστήν (19)εφοπλιστής (18)εφοπλιστεί (19)εφοπλιστού (19)εφοπλιστών (19)εφορευτικά (19)εφορευτικέ (19)εφορευτική (19)εφορευτικό (19)εφορευόταν (18)εφορεύεσαι (17)εφορεύεστε (17)εφορεύεται (17)εφορεύομαι (19)εφορεύουμε (20)εφορεύσαμε (19)εφορεύσατε (17)εφορεύσεις (16)εφορεύσετε (17)εφορεύσουν (18)εφοριακούς (17)εφορμάγαμε (24)εφορμάγατε (22)εφορμήσαμε (21)εφορμήσατε (19)εφορμήσεις (18)εφορμήσετε (19)εφορμήσεων (21)εφορμήσεως (20)εφορμήσουν (20)εφορμούσαν (19)εφορμούσες (18)εφορμώντας (18)εφτάγερους (20)εφτάδιπλες (21)εφτάδιπλης (21)εφτάδιπλοι (22)εφτάδιπλος (21)εφτάδιπλου (23)εφτάδιπλων (24)εφτάστιχου (24)εφτάστιχων (25)εφτάχρονες (23)εφτάχρονης (23)εφτάχρονοι (24)εφτάχρονος (23)εφτάχρονου (25)εφτάχρονων (26)εφτάψυχους (33)εφταήμερες (18)εφταήμερης (18)εφταήμεροι (19)εφταήμερος (18)εφταήμερου (20)εφταήμερων (21)εφτακοσίων (19)εφτακόσιες (16)εφτακόσιοι (17)εφταλιώτης (17)εφταπλάσια (19)εφταπλάσιε (19)εφταπλάσιο (19)εφυαλωθείς (29)εφυαλωθούν (30)εφυαλωμένα (23)εφυαλωμένε (23)εφυαλωμένη (23)εφυαλωμένο (23)εφυαλώθηκα (29)εφυαλώθηκε (29)εφυαλώματα (21)εφυαλώναμε (21)εφυαλώνατε (19)εφυαλώνεις (18)εφυαλώνετε (19)εφυαλώνουν (20)εφυαλώσαμε (21)εφυαλώσατε (19)εφυαλώσεις (18)εφυαλώσετε (19)εφυαλώσεων (21)εφυαλώσεως (20)εφυαλώσουν (20)εχεμυθειών (28)εχεμύθειαν (27)εχεμύθειας (26)εχεμύθειες (26)εχεφροσύνη (24)εχθρευόταν (27)εχθρεύεσαι (26)εχθρεύεστε (26)εχθρεύεται (26)εχθρεύομαι (28)εχθροτήτων (28)εχθρότητας (25)εχθρότητες (25)εχινόδερμα (22)εχινόδερμο (22)εχινόκοκκε (19)εχινόκοκκο (19)εχτρεύομαι (19)εωσφορικές (19)εωσφορικής (19)εωσφορικοί (20)εωσφορικού (20)εωσφορικός (19)εωσφορικών (20)εύγευστους (13)εύγλωττους (16)εύγραμμους (17)εύθραυστες (19)εύθραυστης (19)εύθραυστοι (20)εύθραυστος (19)εύθραυστου (21)εύθραυστων (22)εύθρυπτους (21)εύκαμπτους (13)εύπλαστους (12)εύσπλαχνες (18)εύσπλαχνης (18)εύσπλαχνοι (19)εύσπλαχνος (18)εύσπλαχνου (20)εύσπλαχνων (21)εύστροφους (17)εύφλεκτους (19)εύχρηστους (17)