Ε 11-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ε (8819)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

εαυτοσκοπία (13)εαυτούληδες (15)εαυτούληδων (18)εβδομήκοντα (23)εβδομαδιαία (25)εβδομαδιαίε (25)εβδομαδιαίο (25)εβδομηκοστά (23)εβδομηκοστέ (23)εβδομηκοστή (23)εβδομηκοστό (23)εβδομηντάρα (23)εβδομηντάρη (23)εβενοειδείς (19)εβενοειδεις (20)εβενοειδούς (19)εβενουργίας (21)εβενουργίες (21)εβενουργική (23)εβενουργιών (22)εβενουργούς (21)εβενούργημα (23)εγγιζόμαστε (27)εγγιζόσαστε (25)εγγλέζικους (28)εγγονόπουλο (20)εγγράμματες (20)εγγράμματης (20)εγγράμματοι (21)εγγράμματος (20)εγγράμματου (22)εγγράμματων (23)εγγράφονται (24)εγγράφονταν (24)εγγράφοντας (23)εγγράψιμους (28)εγγραμμένες (20)εγγραμμένης (20)εγγραμμένοι (21)εγγραμμένος (20)εγγραμμένου (22)εγγραμμένων (23)εγγραφέντες (23)εγγραφέντος (23)εγγραφέντων (26)εγγραφήκαμε (27)εγγραφήκανε (25)εγγραφήκατε (25)εγγραφείσας (23)εγγραφείσες (23)εγγραφείσης (23)εγγραφομένη (26)εγγραφόμενα (26)εγγραφόμενη (26)εγγραφόμουν (27)εγγραφόσουν (25)εγγυηθήκαμε (29)εγγυηθήκανε (27)εγγυηθήκατε (27)εγγυημένους (19)εγγυητήριας (17)εγγυητήριες (17)εγγυητήριοι (18)εγγυητήριος (17)εγγυητήριου (19)εγγυητήριων (20)εγγυητικούς (17)εγγυοδοσίας (19)εγγυοδοσίες (19)εγγυοδοτικό (21)εγγυοδότησα (20)εγειρόμαστε (16)εγειρόσαστε (14)εγελιανισμέ (17)εγελιανισμό (17)εγερτήριους (15)εγκάθειρκτα (25)εγκάθειρκτε (25)εγκάθειρκτη (25)εγκάθειρκτο (25)εγκέντριζαν (24)εγκέντριζες (23)εγκέντρισαν (15)εγκέντρισες (14)εγκαθίδρυαν (28)εγκαθίδρυες (27)εγκαθίδρυσή (27)εγκαθίδρυσα (28)εγκαθίδρυσε (28)εγκαθίδρυση (28)εγκαθίστατο (23)εγκαθίστημι (25)εγκαθιδρυθώ (37)εγκαθιδρύει (27)εγκαθιδρύσω (29)εγκαθιστάμε (25)εγκαθιστάτε (23)εγκαθιστούν (23)εγκαινίαζαν (23)εγκαινίαζες (22)εγκαινίασαν (14)εγκαινίασες (13)εγκαινίασης (13)εγκαινίασις (13)εγκαινιάζει (23)εγκαινιάσει (14)εγκαινιάσου (15)εγκαινιάστε (14)εγκαινιασμέ (16)εγκαινιασμό (16)εγκαινιαστώ (14)εγκαλέσουμε (19)εγκαλέστηκα (17)εγκαλέστηκε (17)εγκαλεστείς (15)εγκαλεστούν (16)εγκαλούμενα (18)εγκαλούμενε (18)εγκαλούμενη (18)εγκαλούμενο (18)εγκαλούνται (16)εγκαλούνταν (16)εγκαλούντος (15)εγκαλούσαμε (18)εγκαλούσατε (16)εγκαλούσουν (17)εγκαρδίωναν (20)εγκαρδίωνες (19)εγκαρδίωσαν (20)εγκαρδίωσες (19)εγκαρδίωσις (19)εγκαρδιωθεί (29)εγκαρδιωτής (19)εγκαρδιότης (17)εγκαρδιώνει (18)εγκαρδιώσει (18)εγκαρδιώσου (19)εγκαρδιώστε (18)εγκαρτέρησα (16)εγκαρτέρησε (16)εγκαρτέρηση (16)εγκαρτερήσω (18)εγκαρτερείς (15)εγκαρτερούν (16)εγκατάλειπε (17)εγκατάλειψή (24)εγκατάλειψε (25)εγκατάλειψη (25)εγκατάστασή (13)εγκατάσταση (14)εγκατάστησε (14)εγκατέλειπα (17)εγκατέλειπε (17)εγκατέλειψα (25)εγκατέλειψε (25)εγκατέστησα (14)εγκατέστησε (14)εγκαταλείπω (19)εγκαταλείψω (27)εγκαταστήσω (16)εγκατασταθώ (23)εγκαυματίες (16)εγκαυστικές (15)εγκαυστικής (15)εγκαυστικών (16)εγκεκριμένα (18)εγκεκριμένε (18)εγκεκριμένη (18)εγκεκριμένο (18)εγκεντρίζει (24)εγκεντρίσει (15)εγκεντρίστε (15)εγκεφαλικές (23)εγκεφαλικής (23)εγκεφαλικοί (24)εγκεφαλικού (24)εγκεφαλικός (23)εγκεφαλικών (24)εγκιβωτίζει (32)εγκιβωτίσει (23)εγκιβωτίσου (24)εγκιβωτίστε (23)εγκιβωτισμέ (25)εγκιβωτισμό (25)εγκιβωτιστώ (23)εγκιβώτιζαν (30)εγκιβώτιζες (29)εγκιβώτισαν (21)εγκιβώτισες (20)εγκλίνονται (16)εγκλίνονταν (16)εγκλείονται (16)εγκλείονταν (16)εγκλείσματα (18)εγκλείστους (16)εγκλεισμένη (18)εγκλεισμένο (18)εγκλεισμούς (17)εγκλειόμουν (19)εγκλειόσουν (17)εγκλημάτησα (18)εγκλημάτησε (18)εγκληματήσω (20)εγκληματίας (17)εγκληματίες (17)εγκληματείς (17)εγκληματικά (19)εγκληματικέ (19)εγκληματική (19)εγκληματικό (19)εγκληματιών (18)εγκληματούν (18)εγκλητήριον (17)εγκλητηρίου (18)εγκλητηρίων (19)εγκλητικούς (16)εγκλιμάτιζα (27)εγκλιμάτιζε (27)εγκλιμάτισα (18)εγκλιμάτισε (18)εγκλιμάτιση (18)εγκλιματίζω (29)εγκλιματίσω (20)εγκλινόμουν (19)εγκλινόσουν (17)εγκλιτικούς (16)εγκλωβίζαμε (36)εγκλωβίζατε (34)εγκλωβίζεις (33)εγκλωβίζετε (34)εγκλωβίζουν (35)εγκλωβίσαμε (27)εγκλωβίσατε (25)εγκλωβίσεις (24)εγκλωβίσετε (25)εγκλωβίσουν (26)εγκλωβισθεί (34)εγκλωβισμοί (27)εγκλωβισμού (27)εγκλωβισμός (26)εγκλωβισμών (27)εγκλωβιστεί (25)εγκοπτόμουν (18)εγκοπτόσουν (16)εγκρίνονται (15)εγκρίνονταν (15)εγκρίνοντας (14)εγκριθέντες (23)εγκριθέντος (23)εγκριθέντων (26)εγκριθείσας (23)εγκριθείσες (23)εγκριθείσης (23)εγκρινομένη (17)εγκρινόμενα (17)εγκρινόμενε (17)εγκρινόμενη (17)εγκρινόμενο (17)εγκρινόμουν (18)εγκρινόσουν (16)εγκριτικούς (15)εγκυμονήσει (17)εγκυμονήστε (17)εγκυμονείτε (17)εγκυμονούμε (19)εγκυμονούσα (17)εγκυμονούσε (17)εγκυμοσύνες (16)εγκυμοσύνης (16)εγκυμόνησαν (17)εγκυμόνησες (16)εγκυρότατες (15)εγκυρότερες (16)εγκυρότερου (18)εγκυρότητάς (14)εγκυρότητας (15)εγκωμιάζαμε (29)εγκωμιάζατε (27)εγκωμιάζεις (26)εγκωμιάζετε (27)εγκωμιάζουν (28)εγκωμιάσαμε (20)εγκωμιάσατε (18)εγκωμιάσεις (17)εγκωμιάσετε (18)εγκωμιάσουν (19)εγκωμιαστές (17)εγκωμιαστής (17)εγκωμιαστεί (18)εγκωμιαστών (18)εγκόλλητους (18)εγκόπτονται (15)εγκόπτονταν (15)εγνωσμένους (17)εγχάρακτους (22)εγχαράξουμε (33)εγχαράσσαμε (23)εγχαράσσατε (21)εγχαράσσεις (20)εγχαράσσετε (21)εγχαράσσουν (22)εγχαράχτηκα (29)εγχαράχτηκε (29)εγχαραγμένα (26)εγχαραγμένε (26)εγχαραγμένη (26)εγχαραγμένο (26)εγχαραχτείς (27)εγχαραχτούν (28)εγχειρήθηκα (31)εγχειρήθηκε (31)εγχειρήματα (23)εγχειρήσαμε (23)εγχειρήσατε (21)εγχειρήσεις (20)εγχειρήσετε (21)εγχειρήσεων (23)εγχειρήσεως (22)εγχειρήσιμα (23)εγχειρήσιμε (23)εγχειρήσιμη (23)εγχειρήσιμο (23)εγχειρήσουν (22)εγχειρίδιον (24)εγχειρίζαμε (32)εγχειρίζατε (30)εγχειρίζεις (29)εγχειρίζετε (30)εγχειρίζουν (31)εγχειρίσαμε (23)εγχειρίσατε (21)εγχειρίσεις (20)εγχειρίσετε (21)εγχειρίσεων (23)εγχειρίσεως (22)εγχειρίσεών (20)εγχειρίσουν (22)εγχειρείσαι (21)εγχειρείστε (21)εγχειρείται (21)εγχειρηθείς (29)εγχειρηθούν (30)εγχειρημένα (23)εγχειρημένε (23)εγχειρημένη (23)εγχειρημένο (23)εγχειρησθεί (30)εγχειρητικά (22)εγχειρητικέ (22)εγχειρητική (22)εγχειρητικό (22)εγχειριδίου (25)εγχειριδίων (26)εγχειρισθεί (30)εγχειριστής (20)εγχειριστεί (21)εγχειρούμαι (23)εγχειρούσαν (21)εγχειρούσες (20)εγχειρούταν (21)εγχειρώντας (20)εγχεόμασταν (22)εγχεόσασταν (20)εγωίσταρους (16)εγωιστικούς (15)εγωκεντρικά (18)εγωκεντρικέ (18)εγωκεντρική (18)εγωκεντρικό (18)εγωλάτρισσα (18)εδαφολογίας (24)εδαφολογίες (24)εδαφολογικά (26)εδαφολογικέ (26)εδαφολογική (26)εδαφολογικό (26)εδαφολογιών (25)εδιμβούργου (27)εδραιωθείτε (25)εδραιωθούμε (27)εδραιωμένες (17)εδραιωμένης (17)εδραιωμένοι (18)εδραιωμένος (17)εδραιωμένου (19)εδραιωμένων (20)εδραιωνόταν (16)εδραιώθηκαν (24)εδραιώθηκες (23)εδραιώνεσαι (14)εδραιώνεστε (14)εδραιώνεται (14)εδραιώνομαι (16)εδραιώνουμε (17)εδραιώσουμε (17)εθελοδουλία (27)εθελοθυσίας (30)εθελοκωφεύω (33)εθελοντικές (21)εθελοντικής (21)εθελοντικοί (22)εθελοντικού (22)εθελοντικός (21)εθελοντικών (22)εθελοντικώς (21)εθελοντισμό (23)εθελοντριών (22)εθελοτυφλία (31)εθελοτυφλεί (31)εθελοτυφλών (31)εθελούσιους (21)εθελόδουλες (26)εθελόδουλης (26)εθελόδουλοι (27)εθελόδουλος (26)εθελόδουλου (28)εθελόδουλων (29)εθελόντριας (21)εθελόντριες (21)εθελότυφλες (30)εθελότυφλης (30)εθελότυφλοι (31)εθελότυφλος (30)εθελότυφλου (32)εθελότυφλων (33)εθιζόμασταν (30)εθιζόσασταν (28)εθιμοτυπίας (22)εθιμοτυπικά (24)εθιμοτυπικέ (24)εθιμοτυπική (24)εθιμοτυπικό (24)εθναπόστολε (22)εθναπόστολο (22)εθνεγερσίας (22)εθνεγερσίες (22)εθνεγερσιών (23)εθνικίστρια (21)εθνικισμούς (21)εθνικιστικά (21)εθνικιστικέ (21)εθνικιστική (21)εθνικιστικό (21)εθνικοποιεί (21)εθνικοτήτων (22)εθνικότατες (19)εθνικότατης (19)εθνικότατοι (20)εθνικότατος (19)εθνικότατου (21)εθνικότατων (22)εθνικότερες (20)εθνικότερης (20)εθνικότεροι (21)εθνικότερος (20)εθνικότερου (22)εθνικότερων (23)εθνικότητάς (18)εθνικότητας (19)εθνικότητες (19)εθνικότητος (19)εθνικόφρονα (28)εθνογράφους (30)εθνογραφίας (29)εθνογραφικά (31)εθνογραφικέ (31)εθνογραφική (31)εθνογραφικό (31)εθνοκάθαρση (30)εθνοκάπηλος (22)εθνοκαπήλων (25)εθνοκτόνους (20)εθνολογικές (24)εθνολογικής (24)εθνολογικοί (25)εθνολογικού (25)εθνολογικός (24)εθνολογικών (25)εθνομάρτυρα (24)εθνοπατέρας (20)εθνοπατέρες (20)εθνοπατέρων (23)εθνοπρεπείς (21)εθνοπρεπούς (21)εθνοσωτήρας (21)εθνοσωτήρες (21)εθνοσωτήρια (22)εθνοσωτήριε (22)εθνοσωτήριο (22)εθνοσωτήρων (24)εθνοφθόρους (36)εθνοφρουράς (28)εθνοφρουρές (28)εθνοφρουροί (29)εθνοφρουρού (29)εθνοφρουρός (28)εθνοφρουρών (29)εθνοφυλάκων (32)εθνοφυλακές (29)εθνοφυλακής (29)εθνοφυλακών (30)εθνοφύλακας (28)εθνοφύλακες (28)ειδημοσύνης (14)ειδικευθείς (23)ειδικευθούν (24)ειδικευμένα (17)ειδικευμένε (17)ειδικευμένη (17)ειδικευμένο (17)ειδικευτείς (14)ειδικευτούν (15)ειδικευόταν (15)ειδικεύεσαι (14)ειδικεύεστε (14)ειδικεύεται (14)ειδικεύθηκα (24)ειδικεύθηκε (24)ειδικεύομαι (16)ειδικεύουμε (17)ειδικεύουνε (15)ειδικεύσαμε (16)ειδικεύσανε (14)ειδικεύσατε (14)ειδικεύσεις (13)ειδικεύσετε (14)ειδικεύσεων (16)ειδικεύσεως (15)ειδικεύσεώς (12)ειδικεύσομε (16)ειδικεύσουν (15)ειδικεύτηκα (15)ειδικεύτηκε (15)ειδικοτήτων (16)ειδικότατες (13)ειδικότατης (13)ειδικότατοι (14)ειδικότατος (13)ειδικότατου (15)ειδικότατων (16)ειδικότερες (14)ειδικότερης (14)ειδικότεροι (15)ειδικότερος (14)ειδικότερου (16)ειδικότερων (17)ειδικότητάς (12)ειδικότητές (12)ειδικότητας (13)ειδικότητες (13)ειδικότητος (13)ειδικότητός (12)ειδολογικές (18)ειδολογικής (18)ειδολογικοί (19)ειδολογικού (19)ειδολογικός (18)ειδολογικών (19)ειδοποίησαν (14)ειδοποίησες (13)ειδοποίησης (13)ειδοποίησις (13)ειδοποιήσει (14)ειδοποιήσου (15)ειδοποιήστε (14)ειδοποιείτε (14)ειδοποιείτο (14)ειδοποιηθεί (23)ειδοποιούμε (16)ειδοποιούνε (14)ειδοποιούσα (14)ειδοποιούσε (14)ειδυλλιακές (18)ειδυλλιακής (18)ειδυλλιακοί (19)ειδυλλιακού (19)ειδυλλιακός (18)ειδυλλιακών (19)ειδωλολάτρη (20)εικαζομένων (24)εικαζόμενες (21)εικαζόμενης (21)εικαζόμενοι (22)εικαζόμενος (21)εικαζόμενου (23)εικαζόμενων (24)εικαστικούς (11)εικονίζεσαι (20)εικονίζεστε (20)εικονίζεται (20)εικονίζομαι (22)εικονίζουμε (23)εικονίσματα (13)εικονίσουμε (14)εικονίστηκα (12)εικονίστηκε (12)εικονιζόταν (20)εικονικότης (11)εικονισμένα (13)εικονισμένε (13)εικονισμένη (13)εικονισμένο (13)εικονιστείς (10)εικονιστικά (12)εικονιστικέ (12)εικονιστική (12)εικονιστικό (12)εικονιστούν (11)εικονογράφε (22)εικονογράφο (22)εικονογραφώ (22)εικονοειδής (13)εικονολάτρη (14)εικονολήπτη (14)εικονολογία (16)εικονομάχοι (20)εικονομάχος (19)εικονομάχου (21)εικονομάχων (22)εικονομαχία (20)εικονοστάσι (11)εικονοτυπία (13)εικονόφιλες (19)εικονόφιλης (19)εικονόφιλοι (20)εικονόφιλος (19)εικονόφιλου (21)εικονόφιλων (22)εικοσάλεπτα (14)εικοσάλεπτε (14)εικοσάλεπτη (14)εικοσάλεπτο (14)εικοσάρηδες (14)εικοσάρηδων (17)εικοσάρικου (14)εικοσάρικων (15)εικοσάχρονα (19)εικοσάχρονε (19)εικοσάχρονη (19)εικοσάχρονο (19)εικοσαήμερα (14)εικοσαήμερε (14)εικοσαήμερη (14)εικοσαήμερο (14)εικοσαετίας (10)εικοσαετίες (10)εικοσαετείς (10)εικοσαετιών (11)εικοσαετούς (10)εικοσαμήνου (14)εικοσαμελές (14)εικοσαμελής (14)εικοσαμελών (15)εικοσαπλούς (13)εικοσιεννιά (11)εικοσιπέντε (12)εικοσιτριών (12)εικοτολογία (16)ειλικρίνειά (13)ειλικρίνεια (14)ειλικρινείς (13)ειλικρινούς (13)ειρηνέματος (12)ειρηνίστρια (12)ειρηνεμάτων (15)ειρηνεμένος (12)ειρηνευτικά (13)ειρηνευτικέ (13)ειρηνευτική (13)ειρηνευτικό (13)ειρηνεύσεις (10)ειρηνεύσεων (13)ειρηνεύσεως (12)ειρηνιστικά (12)ειρηνιστικέ (12)ειρηνιστική (12)ειρηνιστικό (12)ειρηνοδίκες (14)ειρηνοδίκης (14)ειρηνοδίκου (16)ειρηνοδικών (15)ειρηνοποιοί (12)ειρηνοποιού (12)ειρηνοποιός (11)ειρηνοποιών (12)ειρηνοφιλία (20)ειρηνοφόρας (18)ειρηνοφόρες (18)ειρηνοφόροι (19)ειρηνοφόρος (18)ειρηνοφόρου (20)ειρηνοφόρων (21)ειρηνόφιλες (19)ειρηνόφιλης (19)ειρηνόφιλοι (20)ειρηνόφιλος (19)ειρηνόφιλου (21)ειρηνόφιλων (22)ειρωνευθείς (22)ειρωνευθούν (23)ειρωνευτείς (13)ειρωνευτούν (14)ειρωνευόταν (14)ειρωνεύεσαι (13)ειρωνεύεστε (13)ειρωνεύεται (13)ειρωνεύθηκα (23)ειρωνεύθηκε (23)ειρωνεύομαι (15)ειρωνεύτηκα (14)ειρωνεύτηκε (14)εισέπνευσαν (12)εισέπρατταν (12)εισέπραττες (11)εισέρρευσαν (13)εισέρχονται (18)εισέρχονταν (18)εισαγάγουμε (19)εισαγγέλευα (19)εισαγγελέας (17)εισαγγελέων (20)εισαγγελέως (19)εισαγγελίας (17)εισαγγελίες (17)εισαγγελείς (17)εισαγγελεύς (17)εισαγγελεύω (20)εισαγγελικά (19)εισαγγελικέ (19)εισαγγελική (19)εισαγγελικό (19)εισαγγελιών (18)εισαγομένης (14)εισαγομένου (16)εισαγομένων (17)εισαγωγικές (18)εισαγωγικής (18)εισαγωγικοί (19)εισαγωγικού (19)εισαγωγικός (18)εισαγωγικών (19)εισαγωγικώς (18)εισαγόμαστε (15)εισαγόμενες (14)εισαγόμενης (14)εισαγόμενοι (15)εισαγόμενος (14)εισαγόμενου (16)εισαγόμενων (17)εισαγόμουνα (16)εισαγόσαστε (13)εισαγόσουνα (14)εισαγώγιμες (17)εισαγώγιμης (17)εισαγώγιμοι (18)εισαγώγιμος (17)εισαγώγιμου (19)εισαγώγιμων (20)εισακουσθεί (21)εισακουστεί (12)εισακουόταν (12)εισακούεσαι (11)εισακούεστε (11)εισακούεται (11)εισακούομαι (13)εισακούσουν (12)εισαχθέντες (25)εισαχθέντος (25)εισαχθέντων (28)εισαχθήκαμε (29)εισαχθήκατε (27)εισαχθείσες (25)εισαχθείσης (25)εισαχθεισών (26)εισβάλλοντα (21)εισδέχονται (20)εισδέχονταν (20)εισδεχόμουν (23)εισδεχόσουν (21)εισερχόμενα (20)εισερχόμενε (20)εισερχόμενη (20)εισερχόμενο (20)εισερχόμουν (21)εισερχόσουν (19)εισηγήθηκαν (23)εισηγήτριας (13)εισηγήτριες (13)εισηγηθείτε (22)εισηγημένες (14)εισηγητικές (13)εισηγητικής (13)εισηγητικοί (14)εισηγητικού (14)εισηγητικός (13)εισηγητικών (14)εισηγητριών (14)εισηγμένους (15)εισηγούμενη (15)εισηγούνται (13)εισιτήριους (11)εισκομίσεις (12)εισοδήματος (14)εισοδήματός (13)εισοδημάτων (17)εισοδηματία (15)εισορμάγαμε (18)εισορμάγατε (16)εισορμήσαμε (15)εισορμήσατε (13)εισορμήσεις (12)εισορμήσετε (13)εισορμήσουν (14)εισορμούσαν (13)εισορμούσες (12)εισορμώντας (12)εισπνέονται (11)εισπνέονταν (11)εισπνέοντας (10)εισπνεόμουν (14)εισπνεόσουν (12)εισπνεύσετε (11)εισπράκτορα (14)εισπράξουμε (24)εισπράξουνε (22)εισπράτταμε (14)εισπράττανε (12)εισπράττατε (12)εισπράττεις (11)εισπράττετε (12)εισπράττομε (14)εισπράττουν (13)εισπράχθηκα (29)εισπράχθηκε (29)εισπράχτηκε (20)εισπραγμένο (17)εισπρακτέας (12)εισπρακτέες (12)εισπρακτέοι (13)εισπρακτέος (12)εισπρακτέου (14)εισπρακτέων (15)εισπρακτικά (14)εισπρακτικέ (14)εισπρακτική (14)εισπρακτικό (14)εισπραχθείς (27)εισπραχθούν (28)εισπραχτούν (19)εισφέρονται (18)εισφέρονταν (18)εισφέροντας (17)εισφέροντες (17)εισφερθέντα (27)εισφερομένη (20)εισφερόμενα (20)εισφερόμενη (20)εισφερόμενο (20)εισφερόμουν (21)εισφερόσουν (19)εισχωρήσαμε (22)εισχωρήσατε (20)εισχωρήσεις (19)εισχωρήσετε (20)εισχωρήσεων (22)εισχωρήσεως (21)εισχωρήσουν (21)εισχωρούσαν (20)εισχωρούσες (19)εισχωρώντας (19)εκατομβαιών (20)εκατομμύρια (16)εκατομμύριο (16)εκατοντάδας (13)εκατοντάδες (13)εκατοντάδων (16)εκατοντάκις (11)εκατονταετή (11)εκατοστάρας (11)εκατοστάρες (11)εκατοστάρης (11)εκατοστάρια (12)εκατοσταριά (12)εκατοστιαία (11)εκατοστιαίε (11)εκατοστιαίο (11)εκατόλιτρον (14)εκατόλιτρου (15)εκατόλιτρων (16)εκατόμπεδον (17)εκατόνταρχε (19)εκατόνταρχο (19)εκατόφυλλον (23)εκατόφυλλου (24)εκατόφυλλων (25)εκατόχρονες (18)εκατόχρονης (18)εκατόχρονοι (19)εκατόχρονος (18)εκατόχρονου (20)εκατόχρονων (21)εκβάλλονται (22)εκβάλλονταν (22)εκβαθυμένες (29)εκβαθυμένης (29)εκβαθυμένοι (30)εκβαθυμένος (29)εκβαθυμένου (31)εκβαθυμένων (32)εκβαθυνθείς (36)εκβαθυνθούν (37)εκβαθυνόταν (28)εκβαθύνεσαι (27)εκβαθύνεστε (27)εκβαθύνεται (27)εκβαθύνθηκα (37)εκβαθύνθηκε (37)εκβαθύνομαι (29)εκβαθύνουμε (30)εκβαθύνσεις (26)εκβαθύνσεων (29)εκβαθύνσεως (28)εκβαλλόμουν (25)εκβαλλόσουν (23)εκβαρβάρωνα (29)εκβαρβάρωνε (29)εκβαρβάρωσα (29)εκβαρβάρωσε (29)εκβαρβάρωση (29)εκβαρβαρωθώ (38)εκβαρβαρώνω (29)εκβαρβαρώσω (29)εκβατανηνός (17)εκβιάζονται (27)εκβιάζονταν (27)εκβιάζοντας (26)εκβιάστηκαν (19)εκβιάστηκες (18)εκβιάστριας (18)εκβιάστριες (18)εκβιαζόμουν (30)εκβιαζόσουν (28)εκβιαστείτε (18)εκβιαστικές (18)εκβιαστικής (18)εκβιαστικοί (19)εκβιαστικού (19)εκβιαστικός (18)εκβιαστικών (19)εκβιαστικώς (18)εκβιαστούμε (20)εκβιαστριών (19)εκβλάστησης (19)εκβλάστησις (19)εκβράζονται (28)εκβράζονταν (28)εκβράσματος (20)εκβραζόμουν (31)εκβραζόσουν (29)εκβρασμάτων (23)εκβραχίζαμε (37)εκβραχίζατε (35)εκβραχίζεις (34)εκβραχίζετε (35)εκβραχίζουν (36)εκβραχίσαμε (28)εκβραχίσατε (26)εκβραχίσεις (25)εκβραχίσετε (26)εκβραχίσουν (27)εκβραχισμοί (28)εκβραχισμού (28)εκβραχισμός (27)εκβραχισμών (28)εκγυμνάζαμε (28)εκγυμνάζατε (26)εκγυμνάζεις (25)εκγυμνάζετε (26)εκγυμνάζουν (27)εκγυμνάσαμε (19)εκγυμνάσατε (17)εκγυμνάσεις (16)εκγυμνάσετε (17)εκγυμνάσουν (18)εκγυμναστής (16)εκγυμναστεί (17)εκδεδυμένος (19)εκδεχόμαστε (23)εκδεχόσαστε (21)εκδηλωθήκαν (28)εκδηλωθείσα (27)εκδηλωθείτε (27)εκδηλωθούμε (29)εκδηλωθούνε (27)εκδηλωμένες (19)εκδηλωμένης (19)εκδηλωμένοι (20)εκδηλωμένος (19)εκδηλωμένου (21)εκδηλωμένων (22)εκδηλωνόταν (18)εκδηλωτικές (18)εκδηλωτικής (18)εκδηλωτικοί (19)εκδηλωτικού (19)εκδηλωτικός (18)εκδηλωτικών (19)εκδηλώθηκαν (26)εκδηλώθηκες (25)εκδηλώνεσαι (16)εκδηλώνεστε (16)εκδηλώνεται (16)εκδηλώνομαι (18)εκδηλώνουμε (19)εκδηλώνουνε (17)εκδηλώσουμε (19)εκδηλώσουνε (17)εκδιδομένης (18)εκδιδομένου (20)εκδιδομένων (21)εκδιδόμαστε (19)εκδιδόμενες (18)εκδιδόμενης (18)εκδιδόμενοι (19)εκδιδόμενος (18)εκδιδόμενου (20)εκδιδόμενων (21)εκδιδόσαστε (17)εκδικάζεσαι (24)εκδικάζεστε (24)εκδικάζεται (24)εκδικάζομαι (26)εκδικάζουμε (27)εκδικάσθηκε (25)εκδικάσουμε (18)εκδικάστηκα (16)εκδικάστηκε (16)εκδικαζόταν (24)εκδικασθούν (24)εκδικασμένα (17)εκδικασμένε (17)εκδικασμένη (17)εκδικασμένο (17)εκδικαστείς (14)εκδικαστούν (15)εκδικηθείτε (24)εκδικηθούμε (26)εκδικητικές (15)εκδικητικής (15)εκδικητικοί (16)εκδικητικού (16)εκδικητικός (15)εκδικητικών (16)εκδικούνται (15)εκδικούνταν (15)εκδιωγμένος (20)εκδιωκόμουν (20)εκδιωκόσουν (18)εκδιωχθέντα (32)εκδιώκονται (15)εκδιώκονταν (15)εκδιώχθηκαν (31)εκδούλευσης (16)εκδούλευσις (16)εκδρομικούς (17)εκδρομισμού (19)εκδρομισμός (18)εκδυόμασταν (17)εκδυόσασταν (15)εκθάπτονται (21)εκθάπτονταν (21)εκθαμβωτικά (32)εκθαμβωτικέ (32)εκθαμβωτική (32)εκθαμβωτικό (32)εκθαμβώσεις (28)εκθαπτόμουν (24)εκθαπτόσουν (22)εκθειάζεσαι (29)εκθειάζεστε (29)εκθειάζεται (29)εκθειάζομαι (31)εκθειάζουμε (32)εκθειάσουμε (23)εκθειάστηκα (21)εκθειάστηκε (21)εκθειαζόταν (29)εκθειασμένα (22)εκθειασμένε (22)εκθειασμένη (22)εκθειασμένο (22)εκθειασμούς (21)εκθειαστείς (19)εκθειαστικά (21)εκθειαστικέ (21)εκθειαστική (21)εκθειαστικό (21)εκθειαστούν (20)εκθεμελίωνα (26)εκθεμελίωνε (26)εκθεμελίωσα (26)εκθεμελίωσε (26)εκθεμελίωση (26)εκθεμελιωθώ (35)εκθεμελιώνω (26)εκθεμελιώσω (26)εκθεσιακούς (20)εκθετόμαστε (22)εκθετόσαστε (20)εκθηλυμένος (24)εκθηλυνόταν (23)εκθηλύνεσαι (22)εκθηλύνεστε (22)εκθηλύνεται (22)εκθηλύνθηκα (32)εκθηλύνομαι (24)εκθηλύνσεις (21)εκθηλύνσεων (24)εκθηλύνσεως (23)εκθιάζοντας (28)εκθλίβονται (29)εκθλίβονταν (29)εκθλιβόμουν (32)εκθλιβόσουν (30)εκθλιπτικές (23)εκθλιπτικής (23)εκθλιπτικοί (24)εκθλιπτικού (24)εκθλιπτικός (23)εκθλιπτικών (24)εκθρονίζαμε (32)εκθρονίζατε (30)εκθρονίζεις (29)εκθρονίζετε (30)εκθρονίζουν (31)εκθρονίσαμε (23)εκθρονίσατε (21)εκθρονίσεις (20)εκθρονίσετε (21)εκθρονίσεων (23)εκθρονίσεως (22)εκθρονίσουν (22)εκθρονιστεί (21)εκκαθάριζαν (31)εκκαθάριζες (30)εκκαθάρισής (20)εκκαθάρισαν (22)εκκαθάρισες (21)εκκαθάρισης (21)εκκαθάρισις (21)εκκαθαρίζει (31)εκκαθαρίσει (22)εκκαθαρίσου (23)εκκαθαρίστε (22)εκκαθαριστή (22)εκκαθαριστώ (22)εκκαλαμωτής (17)εκκεντρικές (13)εκκεντρικής (13)εκκεντρικοί (14)εκκεντρικού (14)εκκεντρικός (13)εκκεντρικών (14)εκκεντρότης (12)εκκενωθείτε (23)εκκενωθούμε (25)εκκενωμένες (15)εκκενωμένης (15)εκκενωμένοι (16)εκκενωμένος (15)εκκενωμένου (17)εκκενωμένων (18)εκκενωνόταν (14)εκκενωτικές (14)εκκενωτικής (14)εκκενωτικοί (15)εκκενωτικού (15)εκκενωτικός (14)εκκενωτικών (15)εκκενώθηκαν (22)εκκενώθηκες (21)εκκενώνεσαι (12)εκκενώνεστε (12)εκκενώνεται (12)εκκενώνομαι (14)εκκενώνουμε (15)εκκενώσουμε (15)εκκινήσουμε (15)εκκινητήρες (12)εκκλησίασμά (15)εκκλησίασμα (16)εκκλησιάσου (15)εκκλησιασμέ (16)εκκλησιασμό (16)εκκλησιαστώ (14)εκκοκκίζαμε (25)εκκοκκίζατε (23)εκκοκκίζεις (22)εκκοκκίζετε (23)εκκοκκίζουν (24)εκκοκκίσαμε (16)εκκοκκίσατε (14)εκκοκκίσεις (13)εκκοκκίσετε (14)εκκοκκίσεων (16)εκκοκκίσεως (15)εκκοκκίσουν (15)εκκοκκισμοί (16)εκκοκκισμού (16)εκκοκκισμός (15)εκκοκκισμών (16)εκκοκκιστεί (14)εκκολάπταμε (17)εκκολάπτατε (15)εκκολάπτεις (14)εκκολάπτετε (15)εκκολάπτουν (16)εκκολάφτηκα (22)εκκολάφτηκε (22)εκκολάψουμε (26)εκκολαπτικά (16)εκκολαπτικέ (16)εκκολαπτική (16)εκκολαπτικό (16)εκκολαφθούν (30)εκκολαφτείς (20)εκκολαφτούν (21)εκκρίνονται (13)εκκρίνονταν (13)εκκρεμούσαν (15)εκκρεμούσες (14)εκκρεμότητα (15)εκκρεμώντας (14)εκκρινόμενο (15)εκκρινόμουν (16)εκκρινόσουν (14)εκκριτικούς (13)εκκρουόμουν (17)εκκρουόσουν (15)εκκρούονται (13)εκκρούονταν (13)εκκυβευόταν (21)εκκυβεύεσαι (20)εκκυβεύεστε (20)εκκυβεύεται (20)εκκυβεύομαι (22)εκκυκλήματα (18)εκκωφαντικά (22)εκκωφαντικέ (22)εκκωφαντική (22)εκκωφαντικό (22)εκλέπτυνσης (14)εκλαΐκευσαν (15)εκλαΐκευσες (14)εκλαΐκευσης (14)εκλαΐκευσις (14)εκλαμβάνεις (21)εκλαμβάνουν (23)εκλαμπρότης (16)εκλαϊκευτές (13)εκλαϊκευτής (13)εκλαϊκευτεί (14)εκλαϊκευτών (14)εκλαϊκεύαμε (15)εκλαϊκεύατε (13)εκλαϊκεύεις (12)εκλαϊκεύετε (13)εκλαϊκεύουν (14)εκλαϊκεύσει (13)εκλαϊκεύσου (14)εκλαϊκεύστε (13)εκλεγμένους (18)εκλεγομένων (20)εκλεγόμαστε (18)εκλεγόμενος (17)εκλεγόμενου (19)εκλεγόμενων (20)εκλεγόμουνα (19)εκλεγόντανε (16)εκλεγόσαστε (16)εκλεγόσουνα (17)εκλειπτικές (14)εκλειπτικής (14)εκλειπτικών (15)εκλεκτικούς (14)εκλεκτισμού (16)εκλεκτισμός (15)εκλεκτορικά (16)εκλεκτορικέ (16)εκλεκτορική (16)εκλεκτορικό (16)εκλεκτότατα (14)εκλεκτότατε (14)εκλεκτότατη (14)εκλεκτότατο (14)εκλεκτότερα (15)εκλεκτότερε (15)εκλεκτότερη (15)εκλεκτότερο (15)εκλεξιμότης (23)εκλεπίζεσαι (23)εκλεπίζεστε (23)εκλεπίζεται (23)εκλεπίζομαι (25)εκλεπιζόταν (23)εκλεπτυνθεί (24)εκλεπτύναμε (16)εκλεπτύνατε (14)εκλεπτύνεις (13)εκλεπτύνετε (14)εκλεπτύνουν (15)εκλεπτύνσου (15)εκλεχθήκαμε (32)εκλεχθήκανε (30)εκλεχθήκατε (30)εκλεχτήκαμε (23)εκλεχτήκανε (21)εκλεχτήκατε (21)εκλιπάρησαν (15)εκλιπάρησες (14)εκλιπάρησης (14)εκλιπάρησις (14)εκλιπαρήσει (15)εκλιπαρήστε (15)εκλιπαρείτε (15)εκλιπαρούμε (17)εκλιπαρούσα (15)εκλιπαρούσε (15)εκλογίκευαν (18)εκλογίκευες (17)εκλογίκευσα (18)εκλογίκευσε (18)εκλογίκευση (18)εκλογικευτώ (18)εκλογικεύει (17)εκλογικεύσω (19)εκλογιμότης (17)εκλογολογία (21)εκλογολόγοι (21)εκλογολόγος (20)εκλογολόγου (22)εκλογολόγων (23)εκλυόμασταν (16)εκλυόσασταν (14)εκμαίνονται (13)εκμαίνονταν (13)εκμαιευμένα (16)εκμαιευμένε (16)εκμαιευμένη (16)εκμαιευμένο (16)εκμαιευτείς (13)εκμαιευτούν (14)εκμαιευόταν (14)εκμαιεύεσαι (13)εκμαιεύεστε (13)εκμαιεύεται (13)εκμαιεύομαι (15)εκμαιεύουμε (16)εκμαιεύσαμε (15)εκμαιεύσατε (13)εκμαιεύσεις (12)εκμαιεύσετε (13)εκμαιεύσεων (15)εκμαιεύσεως (14)εκμαιεύσουν (14)εκμαιεύτηκα (14)εκμαιεύτηκε (14)εκμαινόμουν (16)εκμαινόσουν (14)εκμαυλίζαμε (27)εκμαυλίζατε (25)εκμαυλίζεις (24)εκμαυλίζετε (25)εκμαυλίζουν (26)εκμαυλίσαμε (18)εκμαυλίσατε (16)εκμαυλίσεις (15)εκμαυλίσετε (16)εκμαυλίσουν (17)εκμαυλισμοί (18)εκμαυλισμού (18)εκμαυλισμός (17)εκμαυλισμών (18)εκμαυλιστές (15)εκμαυλιστής (15)εκμαυλιστεί (16)εκμαυλιστών (16)εκμηδένιζαν (25)εκμηδένιζες (24)εκμηδένισής (14)εκμηδένισαν (16)εκμηδένισες (15)εκμηδένισης (15)εκμηδένισις (15)εκμηδενίζει (25)εκμηδενίσει (16)εκμηδενίσου (17)εκμηδενίστε (16)εκμηδενισμέ (18)εκμηδενισμό (18)εκμηδενιστώ (16)εκμηχάνισης (19)εκμισθωθείς (32)εκμισθωθούν (33)εκμισθωμένα (26)εκμισθωμένε (26)εκμισθωμένη (26)εκμισθωμένο (26)εκμισθώθηκα (32)εκμισθώθηκε (32)εκμισθώναμε (24)εκμισθώνατε (22)εκμισθώνεις (21)εκμισθώνετε (22)εκμισθώνουν (23)εκμισθώσαμε (24)εκμισθώσατε (22)εκμισθώσεις (21)εκμισθώσετε (22)εκμισθώσεων (24)εκμισθώσεως (23)εκμισθώσεώς (20)εκμισθώσουν (23)εκμισθώτρια (23)εκνευρίζαμε (24)εκνευρίζανε (22)εκνευρίζατε (22)εκνευρίζεις (21)εκνευρίζετε (22)εκνευρίζομε (24)εκνευρίζουν (23)εκνευρίσαμε (15)εκνευρίσανε (13)εκνευρίσατε (13)εκνευρίσεις (12)εκνευρίσετε (13)εκνευρίσομε (15)εκνευρίσουν (14)εκνευρισθεί (22)εκνευρισμοί (15)εκνευρισμού (15)εκνευρισμός (14)εκνευρισμών (15)εκνευριστεί (13)εκπέμπονται (15)εκπέμπονταν (15)εκπέμποντας (14)εκπέμποντες (14)εκπέμποντος (14)εκπέμπουσας (15)εκπέμπουσες (15)εκπίπτονται (13)εκπίπτονταν (13)εκπίπτοντας (12)εκπαίδευσής (14)εκπαίδευσαν (16)εκπαίδευσες (15)εκπαίδευσης (15)εκπαίδευσις (15)εκπαιδευθεί (25)εκπαιδευτές (15)εκπαιδευτής (15)εκπαιδευτεί (16)εκπαιδευτών (16)εκπαιδεύαμε (17)εκπαιδεύατε (15)εκπαιδεύεις (14)εκπαιδεύετε (15)εκπαιδεύουν (16)εκπαιδεύσει (15)εκπαιδεύσου (16)εκπαιδεύστε (15)εκπαρθένευα (23)εκπαρθένευε (23)εκπαρθενεύω (24)εκπατρισμοί (15)εκπατρισμού (15)εκπατρισμός (14)εκπατρισμών (15)εκπεμπόμενα (17)εκπεμπόμενη (17)εκπεμπόμουν (18)εκπεμπόντων (17)εκπεμπόσουν (16)εκπιέζονται (21)εκπιέζονταν (21)εκπιεζόμουν (24)εκπιεζόσουν (22)εκπιπτόμενα (15)εκπιπτόμενη (15)εκπιπτόμενο (15)εκπιπτόμουν (16)εκπιπτόσουν (14)εκπλήσσεσαι (14)εκπλήσσεστε (14)εκπλήσσεται (14)εκπλήσσομαι (16)εκπλήττεσαι (14)εκπλήττεστε (14)εκπλήττεται (14)εκπλήττομαι (16)εκπλήττουμε (17)εκπλήττουνε (15)εκπλαγήκαμε (20)εκπληκτικές (15)εκπληκτικής (15)εκπληκτικοί (16)εκπληκτικού (16)εκπληκτικός (15)εκπληκτικών (16)εκπληρωθείς (25)εκπληρωθούν (26)εκπληρωμένα (19)εκπληρωμένε (19)εκπληρωμένη (19)εκπληρωμένο (19)εκπληρώθηκα (25)εκπληρώθηκε (25)εκπληρώναμε (17)εκπληρώνατε (15)εκπληρώνεις (14)εκπληρώνετε (15)εκπληρώνουν (16)εκπληρώσαμε (17)εκπληρώσατε (15)εκπληρώσεις (14)εκπληρώσετε (15)εκπληρώσεων (17)εκπληρώσεως (16)εκπληρώσεώς (13)εκπληρώσουν (16)εκπλησσόταν (14)εκπληττόταν (14)εκπλυνόμουν (18)εκπλυνόσουν (16)εκπλύνονται (14)εκπλύνονταν (14)εκπνεόμενου (15)εκποιήθηκαν (22)εκποιήθηκες (21)εκποιήσουμε (15)εκποιηθέντα (21)εκποιηθείσα (21)εκποιηθείτε (21)εκποιηθούμε (23)εκποιημένες (13)εκποιημένης (13)εκποιημένοι (14)εκποιημένος (13)εκποιημένου (15)εκποιημένων (16)εκποιούνται (12)εκποιούνταν (12)εκποιούσαμε (14)εκποιούσατε (12)εκποιούσουν (13)εκπολίτιζαν (23)εκπολίτιζες (22)εκπολίτισαν (14)εκπολίτισες (13)εκπολιτίζει (23)εκπολιτίσει (14)εκπολιτίσου (15)εκπολιτίστε (14)εκπολιτισμέ (16)εκπολιτισμό (16)εκπολιτιστώ (14)εκπονήθηκαν (22)εκπονήθηκες (21)εκπονήσουμε (15)εκπονηθείσα (21)εκπονηθείτε (21)εκπονηθούμε (23)εκπονημένες (13)εκπονημένης (13)εκπονημένοι (14)εκπονημένος (13)εκπονημένου (15)εκπονημένων (16)εκπονούμενη (14)εκπονούμενο (14)εκπονούνται (12)εκπονούνταν (12)εκπονούσαμε (14)εκπονούσατε (12)εκπονούσουν (13)εκπορίζεσαι (22)εκπορίζεστε (22)εκπορίζεται (22)εκπορίζομαι (24)εκπορευόταν (14)εκπορεύεσαι (13)εκπορεύεστε (13)εκπορεύεται (13)εκπορεύομαι (15)εκπορεύσεις (12)εκπορεύσεων (15)εκπορεύσεως (14)εκπορθήσαμε (24)εκπορθήσατε (22)εκπορθήσεις (21)εκπορθήσετε (22)εκπορθήσεων (24)εκπορθήσεως (23)εκπορθήσουν (23)εκπορθούσαν (22)εκπορθούσες (21)εκπορθώντας (21)εκποριζόταν (22)εκπορνευτής (13)εκπορνευτεί (14)εκπορνεύαμε (15)εκπορνεύατε (13)εκπορνεύεις (12)εκπορνεύετε (13)εκπορνεύουν (14)εκπορνεύσει (13)εκπορνεύσου (14)εκπορνεύστε (13)εκπροθέσμου (25)εκπροθέσμων (26)εκπροσωπήσω (18)εκπροσωπείς (15)εκπροσωπηθώ (25)εκπροσωπούν (16)εκπροσώπησή (13)εκπροσώπησα (14)εκπροσώπησε (14)εκπροσώπηση (14)εκπροσώπους (14)εκπρόθεσμες (23)εκπρόθεσμης (23)εκπρόθεσμοι (24)εκπρόθεσμος (23)εκπρόθεσμου (25)εκπρόθεσμων (26)εκπρόσωπους (16)εκπωμάτιζαν (25)εκπωμάτιζες (24)εκπωμάτισαν (16)εκπωμάτισες (15)εκπωμάτισης (15)εκπωμάτισις (15)εκπωματίζει (25)εκπωματίσει (16)εκπωματίστε (16)εκπόρνευσαν (14)εκπόρνευσες (13)εκπόρνευσης (13)εκπόρνευσις (13)εκπώμαστρον (15)εκρήγνυνται (16)εκρηγνυόταν (16)εκρηγνύεσαι (15)εκρηγνύεστε (15)εκρηγνύεται (15)εκρηγνύμεθα (26)εκρηγνύομαι (17)εκρηκτικούς (13)εκρηξιγενές (23)εκρηξιγενής (23)εκρηξιγενών (24)εκριζωθείτε (32)εκριζωθούμε (34)εκριζωμένες (24)εκριζωμένης (24)εκριζωμένοι (25)εκριζωμένος (24)εκριζωμένου (26)εκριζωμένων (27)εκριζωνόταν (23)εκριζωτικές (23)εκριζωτικής (23)εκριζωτικοί (24)εκριζωτικού (24)εκριζωτικός (23)εκριζωτικών (24)εκριζώθηκαν (31)εκριζώθηκες (30)εκριζώνεσαι (21)εκριζώνεστε (21)εκριζώνεται (21)εκριζώνομαι (23)εκριζώνουμε (24)εκριζώσουμε (24)εκσκάπτεσαι (13)εκσκάπτεστε (13)εκσκάπτεται (13)εκσκάπτομαι (15)εκσκάπτουμε (16)εκσκάφτηκαν (20)εκσκάφτηκες (19)εκσκαμμένες (15)εκσκαμμένης (15)εκσκαμμένοι (16)εκσκαμμένος (15)εκσκαμμένου (17)εκσκαμμένων (18)εκσκαπτόταν (13)εκσκαφτείτε (19)εκσκαφτούμε (21)εκσλαβίζαμε (31)εκσλαβίζατε (29)εκσλαβίζεις (28)εκσλαβίζετε (29)εκσλαβίζουν (30)εκσλαβίσαμε (22)εκσλαβίσατε (20)εκσλαβίσεις (19)εκσλαβίσετε (20)εκσλαβίσουν (21)εκσλαβισμού (22)εκσλαβισμός (21)εκσλαβιστεί (20)εκστασιακών (12)εκστασιασμέ (13)εκστασιασμό (13)εκστατικούς (11)εκστομίζαμε (24)εκστομίζατε (22)εκστομίζεις (21)εκστομίζετε (22)εκστομίζουν (23)εκστομίσαμε (15)εκστομίσατε (13)εκστομίσεις (12)εκστομίσετε (13)εκστομίσουν (14)εκστομιστεί (13)εκστράτευσα (13)εκστρατείας (11)εκστρατείες (11)εκστρατειών (12)εκστρατεύει (12)εκτέμνονται (13)εκτέμνονταν (13)εκταμίευσαν (14)εκταμίευσες (13)εκταμίευσης (13)εκταμίευσις (13)εκταμιευθεί (23)εκταμιευτεί (14)εκταμιεύαμε (15)εκταμιεύατε (13)εκταμιεύεις (12)εκταμιεύετε (13)εκταμιεύουν (14)εκταμιεύσει (13)εκταμιεύστε (13)εκτείνοντάς (9)εκτείνονται (11)εκτείνονταν (11)εκτείνοντας (10)εκτεθειμένα (22)εκτεθειμένε (22)εκτεθειμένη (22)εκτεθειμένο (22)εκτεινόμενο (13)εκτελέσθηκε (23)εκτελέσιμες (14)εκτελέσιμης (14)εκτελέσιμοι (15)εκτελέσιμος (14)εκτελέσιμου (16)εκτελέσιμων (17)εκτελέσουμε (16)εκτελέσουνε (14)εκτελέστηκα (14)εκτελέστηκε (14)εκτελεσθούν (22)εκτελεσμένα (15)εκτελεσμένη (15)εκτελεσμένο (15)εκτελεστέας (12)εκτελεστέες (12)εκτελεστέοι (13)εκτελεστέος (12)εκτελεστέου (14)εκτελεστέων (15)εκτελεστείς (12)εκτελεστικά (14)εκτελεστικέ (14)εκτελεστική (14)εκτελεστικό (14)εκτελεστούν (13)εκτελεστούς (12)εκτελούμενα (15)εκτελούμενη (15)εκτελούμενο (15)εκτελούμουν (16)εκτελούνται (13)εκτελούνταν (13)εκτελούντες (12)εκτελούντος (12)εκτελούντων (15)εκτελούσαμε (15)εκτελούσανε (13)εκτελούσατε (13)εκτελούσουν (14)εκτελωνίζει (24)εκτελωνίσει (15)εκτελωνίσου (16)εκτελωνίστε (15)εκτελωνισμέ (17)εκτελωνισμό (17)εκτελωνιστή (15)εκτελωνιστώ (15)εκτελώνιζαν (22)εκτελώνιζες (21)εκτελώνισαν (13)εκτελώνισες (12)εκτελώνισης (12)εκτελώνισις (12)εκτεμνόμουν (16)εκτεμνόσουν (14)εκτενέστατα (11)εκτενέστατε (11)εκτενέστατη (11)εκτενέστατο (11)εκτενέστερα (12)εκτενέστερε (12)εκτενέστερη (12)εκτενέστερο (12)εκτεταμένες (12)εκτεταμένης (12)εκτεταμένοι (13)εκτεταμένος (12)εκτεταμένου (14)εκτεταμένων (15)εκτιθέμενες (21)εκτιθέμενης (21)εκτιθέμενοι (22)εκτιθέμενος (21)εκτιθέμενου (23)εκτιθέμενων (24)εκτιθεμένου (23)εκτιθεμένων (24)εκτιμήθηκαν (23)εκτιμήθηκες (22)εκτιμήσουμε (16)εκτιμήσουνε (14)εκτιμήτριας (13)εκτιμήτριες (13)εκτιμηθέντα (22)εκτιμηθήκαν (23)εκτιμηθείσα (22)εκτιμηθείτε (22)εκτιμηθούμε (24)εκτιμηθούνε (22)εκτιμημένες (14)εκτιμημένης (14)εκτιμημένοι (15)εκτιμημένος (14)εκτιμημένου (16)εκτιμημένων (17)εκτιμητικές (13)εκτιμητικής (13)εκτιμητικοί (14)εκτιμητικού (14)εκτιμητικός (13)εκτιμητικών (14)εκτιμητριών (14)εκτιμούνται (13)εκτιμούσαμε (15)εκτιμούσανε (13)εκτιμούσατε (13)εκτιμόμαστε (15)εκτιμώμενες (14)εκτιμώμενης (14)εκτιμώμενοι (15)εκτιμώμενος (14)εκτιμώμενου (16)εκτιμώμενων (17)εκτινάξουμε (23)εκτινάσσαμε (13)εκτινάσσατε (11)εκτινάσσεις (10)εκτινάσσετε (11)εκτινάσσουν (12)εκτινάχθηκε (28)εκτινάχτηκα (19)εκτινάχτηκε (19)εκτιναγμένα (16)εκτιναγμένε (16)εκτιναγμένη (16)εκτιναγμένο (16)εκτιναχθείς (26)εκτιναχθούν (27)εκτιναχτείς (17)εκτιναχτούν (18)εκτιόμασταν (13)εκτιόσασταν (11)εκτοκίζεσαι (21)εκτοκίζεστε (21)εκτοκίζεται (21)εκτοκίζομαι (23)εκτοκιζόταν (21)εκτονωθείτε (22)εκτονωθούμε (24)εκτονωμένες (14)εκτονωμένης (14)εκτονωμένοι (15)εκτονωμένος (14)εκτονωμένου (16)εκτονωμένων (17)εκτονωνόταν (13)εκτονωτικές (13)εκτονωτικής (13)εκτονωτικοί (14)εκτονωτικού (14)εκτονωτικός (13)εκτονωτικών (14)εκτονώθηκαν (21)εκτονώθηκες (20)εκτονώνεσαι (11)εκτονώνεστε (11)εκτονώνεται (11)εκτονώνομαι (13)εκτονώνουμε (14)εκτονώσουμε (14)εκτοξευθούν (30)εκτοξευμένα (23)εκτοξευμένε (23)εκτοξευμένη (23)εκτοξευμένο (23)εκτοξευτήρα (22)εκτοξευτείς (20)εκτοξευτούν (21)εκτοξευόταν (21)εκτοξεύεσαι (20)εκτοξεύεστε (20)εκτοξεύεται (20)εκτοξεύθηκε (30)εκτοξεύομαι (22)εκτοξεύουμε (23)εκτοξεύσαμε (22)εκτοξεύσατε (20)εκτοξεύσεις (19)εκτοξεύσετε (20)εκτοξεύσεων (22)εκτοξεύσεως (21)εκτοξεύσουν (21)εκτοξεύτηκα (21)εκτοξεύτηκε (21)εκτοπίζεσαι (21)εκτοπίζεστε (21)εκτοπίζεται (21)εκτοπίζομαι (23)εκτοπίζουμε (24)εκτοπίσθηκε (22)εκτοπίσματα (14)εκτοπίσουμε (15)εκτοπίστηκα (13)εκτοπίστηκε (13)εκτοπιζόταν (21)εκτοπισθούν (21)εκτοπισμένα (14)εκτοπισμένε (14)εκτοπισμένη (14)εκτοπισμένο (14)εκτοπισμούς (13)εκτοπιστείς (11)εκτοπιστούν (12)εκτουρκίζει (23)εκτουρκίσει (14)εκτουρκίσου (15)εκτουρκίστε (14)εκτουρκισμέ (16)εκτουρκισμό (16)εκτουρκιστώ (14)εκτούρκιζαν (22)εκτούρκιζες (21)εκτούρκισαν (13)εκτούρκισες (12)εκτράχυνσης (19)εκτράχυνσις (19)εκτρέπονται (13)εκτρέπονταν (13)εκτρέφονται (19)εκτρέφονταν (19)εκτραχυνθεί (29)εκτραχύναμε (21)εκτραχύνατε (19)εκτραχύνεις (18)εκτραχύνετε (19)εκτραχύνουν (20)εκτραχύνσου (20)εκτρεπόμουν (16)εκτρεπόσουν (14)εκτρεφόμενα (21)εκτρεφόμουν (22)εκτρεφόσουν (20)εκτροχίασις (18)εκτροχιάσει (19)εκτροχιάσου (20)εκτροχιασμέ (21)εκτροχιασμό (21)εκτροχιαστώ (19)εκτρωματικά (17)εκτρωματικέ (17)εκτρωματική (17)εκτρωματικό (17)εκτρωτικούς (14)εκτυλίξουμε (26)εκτυλίσσαμε (16)εκτυλίσσατε (14)εκτυλίσσεις (13)εκτυλίσσετε (14)εκτυλίσσουν (15)εκτυλίχθηκε (31)εκτυλίχτηκα (22)εκτυλίχτηκε (22)εκτυλιχτείς (20)εκτυλιχτούν (21)εκτυπωθείτε (24)εκτυπωθούμε (26)εκτυπωμένες (16)εκτυπωμένης (16)εκτυπωμένοι (17)εκτυπωμένος (16)εκτυπωμένου (18)εκτυπωμένων (19)εκτυπωνόταν (15)εκτυπωτήρια (16)εκτυπωτικές (15)εκτυπωτικής (15)εκτυπωτικοί (16)εκτυπωτικού (16)εκτυπωτικός (15)εκτυπωτικών (16)εκτυπώθηκαν (23)εκτυπώθηκες (22)εκτυπώνεσαι (13)εκτυπώνεστε (13)εκτυπώνεται (13)εκτυπώνομαι (15)εκτυπώνουμε (16)εκτυπώσιμων (17)εκτυπώσουμε (16)εκτυφλωτικά (24)εκτυφλωτικέ (24)εκτυφλωτική (24)εκτυφλωτικό (24)εκφαυλίζαμε (32)εκφαυλίζατε (30)εκφαυλίζεις (29)εκφαυλίζετε (30)εκφαυλίζουν (31)εκφαυλίσαμε (23)εκφαυλίσατε (21)εκφαυλίσεις (20)εκφαυλίσετε (21)εκφαυλίσουν (22)εκφαυλισμού (23)εκφαυλισμός (22)εκφαυλιστεί (21)εκφερομένων (23)εκφερόμαστε (21)εκφερόμενες (20)εκφερόμενης (20)εκφερόσαστε (19)εκφοβίζεσαι (34)εκφοβίζεστε (34)εκφοβίζεται (34)εκφοβίζομαι (36)εκφοβίζουμε (37)εκφοβίσουμε (28)εκφοβητικές (25)εκφοβητικής (25)εκφοβητικοί (26)εκφοβητικού (26)εκφοβητικός (25)εκφοβητικών (26)εκφοβιζόταν (34)εκφοβισμένα (27)εκφοβισμένε (27)εκφοβισμένη (27)εκφοβισμένο (27)εκφοβισμούς (26)εκφοβιστικά (26)εκφοβιστικέ (26)εκφοβιστική (26)εκφοβιστικό (26)εκφορητικές (19)εκφορητικής (19)εκφορητικοί (20)εκφορητικού (20)εκφορητικός (19)εκφορητικών (20)εκφορτωθείς (29)εκφορτωθούν (30)εκφορτωμένα (23)εκφορτωμένε (23)εκφορτωμένη (23)εκφορτωμένο (23)εκφορτωτικά (22)εκφορτωτικέ (22)εκφορτωτική (22)εκφορτωτικό (22)εκφορτώθηκα (29)εκφορτώθηκε (29)εκφορτώναμε (21)εκφορτώνατε (19)εκφορτώνεις (18)εκφορτώνετε (19)εκφορτώνουν (20)εκφορτώσαμε (21)εκφορτώσατε (19)εκφορτώσεις (18)εκφορτώσετε (19)εκφορτώσεων (21)εκφορτώσεως (20)εκφορτώσεώς (17)εκφορτώσουν (20)εκφράζονται (28)εκφράζονταν (28)εκφράζοντας (27)εκφράζοντος (27)εκφράσθηκαν (29)εκφράστηκαν (20)εκφράστηκες (19)εκφραζόμενα (30)εκφραζόμενε (30)εκφραζόμενη (30)εκφραζόμενο (30)εκφραζόμουν (31)εκφραζόντων (30)εκφραζόσουν (29)εκφραζότανε (28)εκφρασθείσα (28)εκφρασμένες (20)εκφρασμένης (20)εκφρασμένοι (21)εκφρασμένος (20)εκφρασμένου (22)εκφρασμένων (23)εκφραστείτε (19)εκφραστικές (19)εκφραστικής (19)εκφραστικοί (20)εκφραστικού (20)εκφραστικός (19)εκφραστικών (20)εκφραστούμε (21)εκφραστούνε (19)εκφυλίζεσαι (30)εκφυλίζεστε (30)εκφυλίζεται (30)εκφυλίζομαι (32)εκφυλίζουμε (33)εκφυλίσουμε (24)εκφυλίστηκα (22)εκφυλίστηκε (22)εκφυλιζόταν (30)εκφυλισμένα (23)εκφυλισμένε (23)εκφυλισμένη (23)εκφυλισμένο (23)εκφυλιστείς (20)εκφυλιστικά (22)εκφυλιστικέ (22)εκφυλιστική (22)εκφυλιστικό (22)εκφυλιστούν (21)εκφυόμασταν (21)εκφυόσασταν (19)εκφωνήθηκαν (30)εκφωνήθηκες (29)εκφωνήσουμε (23)εκφωνήτριας (20)εκφωνήτριες (20)εκφωνηθείτε (29)εκφωνηθούμε (31)εκφωνημένες (21)εκφωνημένης (21)εκφωνημένοι (22)εκφωνημένος (21)εκφωνημένου (23)εκφωνημένων (24)εκφωνητριών (21)εκφωνούνται (20)εκφωνούνταν (20)εκφωνούσαμε (22)εκφωνούσατε (20)εκφωνούσουν (21)εκχειλίζαμε (31)εκχειλίζατε (29)εκχειλίζεις (28)εκχειλίζετε (29)εκχειλίζουν (30)εκχειλίσαμε (22)εκχειλίσατε (20)εκχειλίσεις (19)εκχειλίσετε (20)εκχειλίσεως (21)εκχειλίσουν (21)εκχειλιστεί (20)εκχερσωθείς (29)εκχερσωθούν (30)εκχερσωμένα (23)εκχερσωμένε (23)εκχερσωμένη (23)εκχερσωμένο (23)εκχερσώθηκα (29)εκχερσώθηκε (29)εκχερσώναμε (21)εκχερσώνατε (19)εκχερσώνεις (18)εκχερσώνετε (19)εκχερσώνουν (20)εκχερσώσαμε (21)εκχερσώσατε (19)εκχερσώσεις (18)εκχερσώσετε (19)εκχερσώσεων (21)εκχερσώσεως (20)εκχερσώσεώς (17)εκχερσώσουν (20)εκχεόμασταν (20)εκχεόσασταν (18)εκχιονισμού (20)εκχυδαΐζαμε (33)εκχυδαΐζατε (31)εκχυδαΐζεις (30)εκχυδαΐζετε (31)εκχυδαΐζουν (32)εκχυδαΐσαμε (24)εκχυδαΐσατε (22)εκχυδαΐσεις (21)εκχυδαΐσετε (22)εκχυδαΐσουν (23)εκχυδαϊσμού (23)εκχυδαϊσμός (22)εκχυδαϊστής (20)εκχυλίζεσαι (30)εκχυλίζεστε (30)εκχυλίζεται (30)εκχυλίζομαι (32)εκχυλίζουμε (33)εκχυλίσματά (22)εκχυλίσματα (23)εκχυλίσουμε (24)εκχυλιζόταν (30)εκχυμωνόταν (23)εκχυμώνεσαι (21)εκχυμώνεστε (21)εκχυμώνεται (21)εκχυμώνομαι (23)εκχυνόμαστε (21)εκχυνόσαστε (19)εκχωμάτωναν (24)εκχωμάτωνες (23)εκχωμάτωσαν (24)εκχωμάτωσες (23)εκχωμάτωσης (23)εκχωμάτωσις (23)εκχωματωθεί (33)εκχωματώνει (22)εκχωματώσει (22)εκχωματώσου (23)εκχωματώστε (22)εκχωνόμαστε (22)εκχωνόσαστε (20)εκχωρήθηκαν (31)εκχωρήθηκες (30)εκχωρήσουμε (24)εκχωρήτριας (21)εκχωρήτριες (21)εκχωρηθείτε (30)εκχωρηθούμε (32)εκχωρημένες (22)εκχωρημένης (22)εκχωρημένοι (23)εκχωρημένος (22)εκχωρημένου (24)εκχωρημένων (25)εκχωρητήρια (22)εκχωρητήριο (22)εκχωρητικές (21)εκχωρητικής (21)εκχωρητικοί (22)εκχωρητικού (22)εκχωρητικός (21)εκχωρητικών (22)εκχωρητριών (22)εκχωρούμενη (23)εκχωρούνται (21)εκχωρούνταν (21)εκχωρούσαμε (23)εκχωρούσατε (21)εκχωρούσουν (22)ελαιογραφία (23)ελαιοκάρπου (16)ελαιοκάρπων (17)ελαιοκομίας (14)ελαιοκομικά (16)ελαιοκομικέ (16)ελαιοκομική (16)ελαιοκομικό (16)ελαιοκράμβη (23)ελαιοπυρήνα (15)ελαιουργίας (16)ελαιουργεία (17)ελαιουργείο (17)ελαιουργικά (18)ελαιουργικέ (18)ελαιουργική (18)ελαιουργικό (18)ελαιόδενδρα (19)ελαιόδεντρα (16)ελαιόδεντρο (16)ελαιόκαρποι (15)ελαιόκαρπος (14)ελαστικότης (12)ελατοπισσών (13)ελαττωθήκαν (24)ελαττωθείτε (23)ελαττωθούμε (25)ελαττωθούνε (23)ελαττωμάτων (18)ελαττωμένες (15)ελαττωμένης (15)ελαττωμένοι (16)ελαττωμένος (15)ελαττωμένου (17)ελαττωμένων (18)ελαττωνόταν (14)ελαττώθηκαν (22)ελαττώθηκες (21)ελαττώματος (13)ελαττώματός (12)ελαττώνεσαι (12)ελαττώνεστε (12)ελαττώνεται (12)ελαττώνομαι (14)ελαττώνουμε (15)ελαττώνουνε (13)ελαττώσουμε (15)ελαττώσουνε (13)ελατόπισσας (12)ελατόπισσες (12)ελαφηβολιών (28)ελαφοειδείς (21)ελαφοειδούς (21)ελαφοκυνηγό (24)ελαφρίζεσαι (29)ελαφρίζεστε (29)ελαφρίζεται (29)ελαφρίζομαι (31)ελαφριζόταν (29)ελαφρυνθείς (29)ελαφρυνθούν (30)ελαφρυντικά (22)ελαφρυντικέ (22)ελαφρυντική (22)ελαφρυντικό (22)ελαφρυνόταν (21)ελαφρωθείτε (31)ελαφρωθούμε (33)ελαφρωμένες (23)ελαφρωμένης (23)ελαφρωμένοι (24)ελαφρωμένος (23)ελαφρωμένου (25)ελαφρωμένων (26)ελαφρωνόταν (22)ελαφρόμυαλα (25)ελαφρόμυαλε (25)ελαφρόμυαλη (25)ελαφρόμυαλο (25)ελαφρόνοιας (19)ελαφρόνοιες (19)ελαφρόπετρα (22)ελαφρότατες (19)ελαφρότατης (19)ελαφρότατοι (20)ελαφρότατος (19)ελαφρότατου (21)ελαφρότατων (22)ελαφρότερες (20)ελαφρότερης (20)ελαφρότεροι (21)ελαφρότερος (20)ελαφρότερου (22)ελαφρότερων (23)ελαφρότητάς (18)ελαφρότητας (19)ελαφρότητες (19)ελαφρύνεσαι (20)ελαφρύνεστε (20)ελαφρύνεται (20)ελαφρύνθηκα (30)ελαφρύνθηκε (30)ελαφρύνομαι (22)ελαφρύνουμε (23)ελαφρύνσεις (19)ελαφρύνσεων (22)ελαφρύνσεως (21)ελαφρύτατες (19)ελαφρύτατης (19)ελαφρύτατοι (20)ελαφρύτατος (19)ελαφρύτατου (21)ελαφρύτατων (22)ελαφρύτερες (20)ελαφρύτερης (20)ελαφρύτεροι (21)ελαφρύτερος (20)ελαφρύτερου (22)ελαφρύτερων (23)ελαφρώθηκαν (30)ελαφρώθηκες (29)ελαφρώνεσαι (20)ελαφρώνεστε (20)ελαφρώνεται (20)ελαφρώνομαι (22)ελαφρώνουμε (23)ελαφρώσουμε (23)ελαφόπουλου (24)ελαφόπουλων (25)ελεγειακούς (15)ελεγκτήριον (17)ελεγκτηρίου (18)ελεγκτηρίων (19)ελεγκτικούς (16)ελεγχθέντων (33)ελεγχθήκαμε (34)ελεγχθήκατε (32)ελεγχθείσες (30)ελεγχομένης (23)ελεγχομένου (25)ελεγχομένων (26)ελεγχτήκαμε (25)ελεγχτήκατε (23)ελεγχόμαστε (24)ελεγχόμενες (23)ελεγχόμενης (23)ελεγχόμενοι (24)ελεγχόμενος (23)ελεγχόμενου (25)ελεγχόμενων (26)ελεγχόμουνα (25)ελεγχόντανε (22)ελεγχόσαστε (22)ελεγχόσουνα (23)ελεεινολογώ (17)ελεεινότερα (13)ελεεινότερε (13)ελεεινότερη (13)ελεεινότερο (13)ελεεινότητα (12)ελεημονητής (13)ελεημονικές (14)ελεημονικής (14)ελεημονικοί (15)ελεημονικού (15)ελεημονικός (14)ελεημονικών (15)ελεημοσύνες (13)ελεημοσύνην (14)ελεημοσύνης (13)ελευθέριους (23)ελευθέρωναν (25)ελευθέρωνες (24)ελευθέρωσαν (25)ελευθέρωσες (24)ελευθέρωσης (24)ελευθέρωσις (24)ελευθεριάδη (26)ελευθεριάζω (34)ελευθερωθεί (34)ελευθερωτές (24)ελευθερωτής (24)ελευθερωτών (25)ελευθερώνει (23)ελευθερώσει (23)ελευθερώσου (24)ελευθερώστε (23)ελευσίνιους (13)ελεφάντινες (18)ελεφάντινης (18)ελεφάντινοι (19)ελεφάντινος (18)ελεφάντινου (20)ελεφάντινων (21)ελεφαντένια (19)ελεφαντένιε (19)ελεφαντένιο (19)ελεφαντίαση (19)ελεφαντοστά (19)ελεφαντοστό (19)ελικοδρόμια (19)ελικοδρόμιο (19)ελικοειδείς (15)ελικοειδούς (15)ελικοπτέρου (16)ελικοπτέρων (17)ελικωνιάδες (17)ελικόπτερον (15)ελισσόμαστε (14)ελισσόμενες (13)ελισσόμενος (13)ελισσόσαστε (12)ελιτίστικες (12)ελιτίστικης (12)ελιτίστικοι (13)ελιτίστικος (12)ελιτίστικου (14)ελιτίστικων (15)ελιόδεντρων (18)ελκυστικούς (14)ελκυόμασταν (16)ελκυόσασταν (14)ελκόντουσαν (14)ελλήσποντος (14)ελλήσποντου (16)ελλανοδίκες (17)ελλανοδίκης (17)ελλανοδίκου (19)ελλανοδικών (18)ελλανόδικος (17)ελλείμματος (17)ελλείποντας (14)ελλείποντες (14)ελλείποντος (14)ελλείπουσας (15)ελλείπουσες (15)ελλειμμάτων (20)ελλειπτικές (15)ελλειπτικής (15)ελλειπτικοί (16)ελλειπτικού (16)ελλειπτικός (15)ελλειπτικών (16)ελλειπτικώς (15)ελλειπόντων (17)ελλειψοειδή (26)ελληνίζουμε (26)ελληνίσουμε (17)ελληνίστρια (15)ελληνικούρα (16)ελληνικότης (14)ελληνιστικά (15)ελληνιστικέ (15)ελληνιστική (15)ελληνιστικό (15)ελληνογενής (16)ελληνολάτρη (17)ελληνομάχος (22)ελληνομαθές (24)ελληνομαθής (24)ελληνομαθών (25)ελληνομανής (15)ελληνοποιεί (15)ελληνοπούλα (17)ελληνοπρεπή (17)ελληνοφοβία (28)ελληνόκτητα (15)ελληνόκτητη (15)ελληνόκτητο (15)ελληνόμορφα (24)ελληνόμορφε (24)ελληνόμορφη (24)ελληνόμορφο (24)ελληνόπουλα (18)ελληνόπουλο (18)ελληνότροπα (16)ελληνότροπε (16)ελληνότροπη (16)ελληνότροπο (16)ελληνόφοβες (27)ελληνόφοβης (27)ελληνόφοβοι (28)ελληνόφοβος (27)ελληνόφοβου (29)ελληνόφοβων (30)ελληνόφωνες (22)ελληνόφωνης (22)ελληνόφωνοι (23)ελληνόφωνος (22)ελληνόφωνου (24)ελληνόφωνων (25)ελλησπόντου (16)ελλιμένιζαν (25)ελλιμένιζες (24)ελλιμένισαν (16)ελλιμένισες (15)ελλιμενίζει (25)ελλιμενίσει (16)ελλιμενίσου (17)ελλιμενίστε (16)ελλιμενισμέ (18)ελλιμενισμό (18)ελλιμενιστώ (16)ελλιπέστατα (15)ελλιπέστατε (15)ελλιπέστατη (15)ελλιπέστατο (15)ελλιπέστερα (16)ελλιπέστερε (16)ελλιπέστερη (16)ελλιπέστερο (16)ελλιποβαρής (22)ελλοβόκαρπα (24)ελλοβόκαρπε (24)ελλοβόκαρπη (24)ελλοβόκαρπο (24)ελλογιμότης (18)ελμινθίασης (22)ελμινθίασις (22)ελπιδοφόρας (23)ελπιδοφόρες (23)ελπιδοφόροι (24)ελπιδοφόρος (23)ελπιδοφόρου (25)ελπιδοφόρων (26)ελπιζόμαστε (24)ελπιστήκαμε (16)ελπιστήκατε (14)ελπιστικούς (13)ελυτροειδές (16)ελυτροειδής (16)ελυτροειδών (17)εμβάπτονται (20)εμβάπτονταν (20)εμβαδόμετρα (25)εμβαδόμετρο (25)εμβαζόμαστε (30)εμβαζόσαστε (28)εμβαθυνόταν (29)εμβαθύνεσαι (28)εμβαθύνεστε (28)εμβαθύνεται (28)εμβαθύνομαι (30)εμβαθύνουμε (31)εμβαθύνσεις (27)εμβαθύνσεων (30)εμβαθύνσεως (29)εμβαπτίζαμε (31)εμβαπτίζατε (29)εμβαπτίζεις (28)εμβαπτίζετε (29)εμβαπτίζουν (30)εμβαπτίσαμε (22)εμβαπτίσατε (20)εμβαπτίσεις (19)εμβαπτίσετε (20)εμβαπτίσουν (21)εμβαπτιστεί (20)εμβαπτόμουν (23)εμβαπτόσουν (21)εμβληματικά (24)εμβληματικέ (24)εμβληματική (24)εμβληματικό (24)εμβολίζεσαι (30)εμβολίζεστε (30)εμβολίζεται (30)εμβολίζομαι (32)εμβολίζουμε (33)εμβολίσουμε (24)εμβολίστηκα (22)εμβολίστηκε (22)εμβολιάζαμε (32)εμβολιάζατε (30)εμβολιάζεις (29)εμβολιάζετε (30)εμβολιάζουν (31)εμβολιάσαμε (23)εμβολιάσατε (21)εμβολιάσεις (20)εμβολιάσετε (21)εμβολιάσουν (22)εμβολιασμοί (23)εμβολιασμού (23)εμβολιασμός (22)εμβολιασμών (23)εμβολιαστής (20)εμβολιαστεί (21)εμβολιζόταν (30)εμβολισμένα (23)εμβολισμένε (23)εμβολισμένη (23)εμβολισμένο (23)εμβολισμούς (22)εμβολιστείς (20)εμβολιστούν (21)εμβολοειδής (23)εμβροντησία (20)εμβρυογενές (23)εμβρυογενής (23)εμβρυογενών (24)εμβρυογονία (24)εμβρυοειδές (23)εμβρυοειδής (23)εμβρυοειδών (24)εμβρυοκτόνα (22)εμβρυολογία (26)εμβρυολόγοι (26)εμβρυονικών (22)εμβρυουλκοί (25)εμβρυουλκού (25)εμβρυουλκός (24)εμβρυουλκών (25)εμβρυοφθόρα (38)εμβρόντητες (19)εμβρόντητης (19)εμβρόντητοι (20)εμβρόντητος (19)εμβρόντητου (21)εμβρόντητων (22)εμβυθίζεσαι (38)εμβυθίζεστε (38)εμβυθίζεται (38)εμβυθίζομαι (40)εμβυθιζόταν (38)εμετοδοχείο (22)εμετολογίας (16)εμετολογικά (18)εμετολογικέ (18)εμετολογική (18)εμετολογικό (18)εμμανουέλας (16)εμμηναγωγός (21)εμμηνοληξία (25)εμμηνόπαυση (16)εμμηνόρροια (16)εμπίπτοντας (13)εμπαίζονται (22)εμπαίζονταν (22)εμπαίζοντας (21)εμπαίχτηκαν (21)εμπαίχτηκες (20)εμπαιγμένες (17)εμπαιγμένης (17)εμπαιγμένοι (18)εμπαιγμένος (17)εμπαιγμένου (19)εμπαιγμένων (20)εμπαιζόμουν (25)εμπαιζόσουν (23)εμπαικτικές (14)εμπαικτικής (14)εμπαικτικοί (15)εμπαικτικού (15)εμπαικτικός (14)εμπαικτικών (15)εμπαιχτείτε (20)εμπαιχτούμε (22)εμπεδοκλέων (21)εμπεδωθείτε (27)εμπεδωθούμε (29)εμπεδωμένες (19)εμπεδωμένης (19)εμπεδωμένοι (20)εμπεδωμένος (19)εμπεδωμένου (21)εμπεδωμένων (22)εμπεδωνόταν (18)εμπεδώθηκαν (26)εμπεδώθηκες (25)εμπεδώνεσαι (16)εμπεδώνεστε (16)εμπεδώνεται (16)εμπεδώνομαι (18)εμπεδώνουμε (19)εμπεδώσουμε (19)εμπειρικούς (14)εμπειρισμού (16)εμπειρισμός (15)εμπειριστές (13)εμπειριστής (13)εμπειριστών (14)εμπειρότατο (14)εμπειρότερα (15)εμπεριέχουν (22)εμπεριείχαν (21)εμπερικλείω (19)εμπετάσματα (15)εμπηγόμαστε (18)εμπηγόσαστε (16)εμπιέζονται (22)εμπιέζονταν (22)εμπιεζόμουν (25)εμπιεζόσουν (23)εμπιστευθεί (23)εμπιστευτεί (14)εμπιστεύσου (14)εμπιστοσύνη (13)εμπλέκονται (16)εμπλέκονταν (16)εμπλέκοντας (15)εμπλακέντες (15)εμπλεγμένες (19)εμπλεγμένοι (20)εμπλεκόμενα (18)εμπλεκόμενε (18)εμπλεκόμενη (18)εμπλεκόμενο (18)εμπλεκόμουν (19)εμπλεκόσουν (17)εμπλουτίζει (25)εμπλουτίσει (16)εμπλουτίσου (17)εμπλουτίστε (16)εμπλουτισμέ (18)εμπλουτισμό (18)εμπλουτιστώ (16)εμπλούτιζαν (24)εμπλούτιζες (23)εμπλούτισαν (15)εμπλούτισες (14)εμπνευσθούν (23)εμπνευσμένα (16)εμπνευσμένε (16)εμπνευσμένη (16)εμπνευσμένο (16)εμπνευστείς (13)εμπνευστούν (14)εμπνεόμαστε (15)εμπνεόμενοι (15)εμπνεόμενος (14)εμπνεόμενου (16)εμπνεόμουνα (16)εμπνεόντανε (13)εμπνεόσαστε (13)εμπνεόσουνα (14)εμπνεύσθηκε (23)εμπνεύσουμε (16)εμπνεύσουνε (14)εμπνεύστηκα (14)εμπνεύστηκε (14)εμπνεύστρια (14)εμποδίζεσαι (25)εμποδίζεστε (25)εμποδίζεται (25)εμποδίζομαι (27)εμποδίζουμε (28)εμποδίζουνε (26)εμποδίσουμε (19)εμποδίσουνε (17)εμποδίστηκα (17)εμποδίστηκε (17)εμποδίστρια (17)εμποδιζόταν (25)εμποδισθούν (25)εμποδισμένα (18)εμποδισμένε (18)εμποδισμένη (18)εμποδισμένο (18)εμποδιστείς (15)εμποδιστούν (16)εμπορευθούν (24)εμπορευόταν (15)εμπορεύεσαι (14)εμπορεύεστε (14)εμπορεύεται (14)εμπορεύθηκε (24)εμπορεύματά (15)εμπορεύματα (16)εμπορεύομαι (16)εμπορεύσιμα (16)εμπορεύσιμε (16)εμπορεύσιμη (16)εμπορεύσιμο (16)εμπορικότης (14)εμποροράφτη (22)εμποτίζεσαι (22)εμποτίζεστε (22)εμποτίζεται (22)εμποτίζομαι (24)εμποτίζουμε (25)εμποτίσουμε (16)εμποτίστηκα (14)εμποτίστηκε (14)εμποτιζόταν (22)εμποτισμένα (15)εμποτισμένε (15)εμποτισμένη (15)εμποτισμένο (15)εμποτιστείς (12)εμποτιστούν (13)εμπράγματες (18)εμπράγματης (18)εμπράγματοι (19)εμπράγματος (18)εμπράγματου (20)εμπράγματων (21)εμπρήστριας (14)εμπρήστριες (14)εμπραγμάτου (20)εμπραγμάτων (21)εμπρηστικές (14)εμπρηστικής (14)εμπρηστικοί (15)εμπρηστικού (15)εμπρηστικός (14)εμπρηστικών (15)εμπρηστριών (15)εμπροθέσμου (26)εμπροθέσμων (27)εμπροθέσμως (26)εμπρόθεσμες (24)εμπρόθεσμης (24)εμπρόθεσμοι (25)εμπρόθεσμος (24)εμπρόθεσμου (26)εμπρόθεσμων (27)εμπρόθετους (23)εμπρόσθιους (23)εμπυρεύματα (17)εμφαίνονται (19)εμφαίνονταν (19)εμφαινόμενα (21)εμφαινόμενε (21)εμφαινόμενη (21)εμφαινόμενο (21)εμφαινόμουν (22)εμφαινόσουν (20)εμφανέστατα (19)εμφανέστατε (19)εμφανέστατη (19)εμφανέστατο (19)εμφανέστερα (20)εμφανέστερε (20)εμφανέστερη (20)εμφανέστερο (20)εμφανίζεσαι (28)εμφανίζεστε (28)εμφανίζεται (28)εμφανίζομαι (30)εμφανίζοντα (28)εμφανίζουμε (31)εμφανίζουνε (29)εμφανίσθηκε (29)εμφανίσιμες (20)εμφανίσιμης (20)εμφανίσιμοι (21)εμφανίσιμος (20)εμφανίσιμου (22)εμφανίσιμων (23)εμφανίσουμε (22)εμφανίσουνε (20)εμφανίστηκα (20)εμφανίστηκε (20)εμφανιζόταν (28)εμφανισθείς (27)εμφανισθούν (28)εμφανισιακά (20)εμφανισμένα (21)εμφανισμένε (21)εμφανισμένη (21)εμφανισμένο (21)εμφανιστείς (18)εμφανιστούν (19)εμφαντικούς (19)εμφιαλωθείς (31)εμφιαλωθούν (32)εμφιαλωμένα (25)εμφιαλωμένε (25)εμφιαλωμένη (25)εμφιαλωμένο (25)εμφιαλώθηκα (31)εμφιαλώθηκε (31)εμφιαλώναμε (23)εμφιαλώνατε (21)εμφιαλώνεις (20)εμφιαλώνετε (21)εμφιαλώνουν (22)εμφιαλώσαμε (23)εμφιαλώσατε (21)εμφιαλώσεις (20)εμφιαλώσετε (21)εμφιαλώσεων (23)εμφιαλώσεως (22)εμφιαλώσουν (22)εμφιλοχωρεί (31)εμφορούνται (20)εμφράγματος (24)εμφράσσεσαι (20)εμφράσσεστε (20)εμφράσσεται (20)εμφράσσομαι (22)εμφραγμάτων (27)εμφρασσόταν (20)εμφυσήθηκαν (30)εμφυσήθηκες (29)εμφυσήματος (21)εμφυσήσουμε (23)εμφυσηθείτε (29)εμφυσηθούμε (31)εμφυσημάτων (24)εμφυσημένες (21)εμφυσημένης (21)εμφυσημένοι (22)εμφυσημένος (21)εμφυσημένου (23)εμφυσημένων (24)εμφυσούσαμε (22)εμφυσούσατε (20)εμφυτευτείς (20)εμφυτευτούν (21)εμφυτευόταν (21)εμφυτεύεσαι (20)εμφυτεύεστε (20)εμφυτεύεται (20)εμφυτεύματα (22)εμφυτεύομαι (22)εμφυτεύουμε (23)εμφυτεύσεις (19)εμφυτεύσεων (22)εμφυτεύσεως (21)εμφυτεύσιμα (22)εμφυτεύσιμο (22)εμφυτεύσουν (21)εμφυτεύτηκα (21)εμφυτεύτηκε (21)εμψυχωθείτε (40)εμψυχωθούμε (42)εμψυχωμένες (32)εμψυχωμένης (32)εμψυχωμένοι (33)εμψυχωμένος (32)εμψυχωμένου (34)εμψυχωμένων (35)εμψυχωνόταν (31)εμψυχωτικές (31)εμψυχωτικής (31)εμψυχωτικοί (32)εμψυχωτικού (32)εμψυχωτικός (31)εμψυχωτικών (32)εμψυχώθηκαν (39)εμψυχώθηκες (38)εμψυχώνεσαι (29)εμψυχώνεστε (29)εμψυχώνεται (29)εμψυχώνομαι (31)εμψυχώνουμε (32)εμψυχώσουμε (32)εναβρύνομαι (20)εναγκαλισμέ (18)εναγκαλισμό (18)εναγομένους (15)εναγόμασταν (15)εναγόσασταν (13)εναιωρήματα (15)εναλλάξουμε (26)εναλλάσσαμε (16)εναλλάσσατε (14)εναλλάσσεις (13)εναλλάσσετε (14)εναλλάσσουν (15)εναλλάχτηκα (22)εναλλάχτηκε (22)εναλλαγμένα (19)εναλλαγμένε (19)εναλλαγμένη (19)εναλλαγμένο (19)εναλλακτικά (16)εναλλακτικέ (16)εναλλακτική (16)εναλλακτικό (16)εναλλαχτείς (20)εναλλαχτούν (21)ενανθράκωνα (23)ενανθράκωνε (23)ενανθράκωσα (23)ενανθράκωσε (23)ενανθράκωση (23)ενανθρακώνω (23)ενανθρακώσω (23)ενανθρώπηση (21)ενανθρώπιση (21)εναντιολογώ (15)εναντιωθούν (21)εναντιότητα (10)εναντιώθηκα (20)εναντιώθηκε (20)εναντιώσεις (9)εναντιώσεων (12)εναντιώσεως (11)εναντιώσεώς (8)εναποθέματα (22)εναποθέσεις (19)εναποθέσετε (20)εναποθέσεων (22)εναποθέσεως (21)εναποθέτουν (21)εναποθήκευα (22)εναποθήκευε (22)εναποθηκεύω (23)εναπομείναν (13)εναπομείνας (12)εναπομείνει (13)εναπόκειμαι (14)εναπόκειται (12)εναργέστερα (15)εναργέστερη (15)εναργέστερο (15)εναρκτήριας (12)εναρκτήριες (12)εναρκτήριοι (13)εναρκτήριος (12)εναρκτήριου (14)εναρκτήριων (15)εναρμοζόταν (22)εναρμονίζει (22)εναρμονίσει (13)εναρμονίσου (14)εναρμονίστε (13)εναρμονισμό (15)εναρμονιστώ (13)εναρμόζεσαι (22)εναρμόζεστε (22)εναρμόζεται (22)εναρμόζομαι (24)εναρμόνιζαν (22)εναρμόνιζες (21)εναρμόνισαν (13)εναρμόνισες (12)εναρμόνισης (12)εναρμόνισις (12)ενασκήθηκαν (21)ενασκήθηκες (20)ενασκήσουμε (14)ενασκηθείτε (20)ενασκηθούμε (22)ενασκημένες (12)ενασκημένης (12)ενασκημένοι (13)ενασκημένος (12)ενασκημένου (14)ενασκημένων (15)ενασκούνται (11)ενασκούνταν (11)ενασκούσαμε (13)ενασκούσατε (11)ενασκούσουν (12)ενασχόλησής (17)ενασχόλησης (18)ενασχόλησις (18)ενατενίζαμε (21)ενατενίζατε (19)ενατενίζεις (18)ενατενίζετε (19)ενατενίζουν (20)ενατενίσαμε (12)ενατενίσατε (10)ενατενίσεις (9)ενατενίσετε (10)ενατενίσεων (12)ενατενίσεως (11)ενατενίσουν (11)ενδείκνυμαι (17)ενδείκνυται (15)ενδεδυμένης (18)ενδεδυμένος (18)ενδεικτικές (14)ενδεικτικής (14)ενδεικτικοί (15)ενδεικτικού (15)ενδεικτικός (14)ενδεικτικών (15)ενδεικτικώς (14)ενδεκαμήνου (17)ενδεκαμελής (17)ενδελέχειας (21)ενδεχομένης (21)ενδεχομένου (23)ενδεχομένων (24)ενδεχομένως (23)ενδεχόμενες (21)ενδεχόμενης (21)ενδεχόμενοι (22)ενδεχόμενον (22)ενδεχόμενος (21)ενδεχόμενου (23)ενδεχόμενων (24)ενδημήσουμε (18)ενδημούσαμε (17)ενδημούσατε (15)ενδιάθετους (22)ενδιάμεσους (15)ενδιαίτησης (12)ενδιαιτώμαι (15)ενδιαμέσους (15)ενδιαφέρατε (21)ενδιαφέρετε (21)ενδιαφέρομε (23)ενδιαφέρουν (22)ενδιαφερθεί (30)ενδογένεσης (15)ενδοδερμικά (20)ενδοδερμικέ (20)ενδοδερμική (20)ενδοδερμικό (20)ενδοηπατικά (15)ενδοηπατικέ (15)ενδοηπατική (15)ενδοηπατικό (15)ενδοθερμικά (26)ενδοθερμικέ (26)ενδοθερμική (26)ενδοθερμικό (26)ενδοθηλιακά (25)ενδοθηλιακέ (25)ενδοθηλιακή (25)ενδοθηλιακό (25)ενδοιασμούς (14)ενδοιαστικά (14)ενδοιαστικέ (14)ενδοιαστική (14)ενδοιαστικό (14)ενδοκάρδιον (18)ενδοκάρπιον (16)ενδοκαρδίου (19)ενδοκαρδίων (20)ενδοκαρπίου (17)ενδοκαρπίων (18)ενδοκρινείς (14)ενδοκρινικά (16)ενδοκρινικέ (16)ενδοκρινική (16)ενδοκρινικό (16)ενδοκρινούς (14)ενδομήτριας (15)ενδομήτριες (15)ενδομήτριοι (16)ενδομήτριον (16)ενδομήτριος (15)ενδομήτριου (17)ενδομήτριων (18)ενδομητρίου (17)ενδομυϊκούς (15)ενδοξότατες (21)ενδοξότατης (21)ενδοξότατοι (22)ενδοξότατος (21)ενδοξότατου (23)ενδοξότατων (24)ενδοξότερες (22)ενδοξότερης (22)ενδοξότεροι (23)ενδοξότερος (22)ενδοξότερου (24)ενδοξότερων (25)ενδοσκοπίας (14)ενδοσκοπίου (16)ενδοσκοπίων (17)ενδοσκοπικά (16)ενδοσκοπικέ (16)ενδοσκοπική (16)ενδοσκοπικό (16)ενδοσκόπηση (15)ενδοστρεφής (20)ενδοσχολικά (23)ενδοτικότης (13)ενδοφλέβιας (28)ενδοφλέβιες (28)ενδοφλέβιοι (29)ενδοφλέβιος (28)ενδοφλέβιου (30)ενδοφλέβιων (31)ενδοφλεβίων (31)ενδοφλεβίως (30)ενδοφλεβικά (30)ενδοφλεβικέ (30)ενδοφλεβική (30)ενδοφλεβικό (30)ενδυνάμωναν (18)ενδυνάμωνες (17)ενδυνάμωσαν (18)ενδυνάμωσες (17)ενδυνάμωσης (17)ενδυνάμωσις (17)ενδυναμωθεί (27)ενδυναμωτές (17)ενδυναμωτής (17)ενδυναμωτών (18)ενδυναμώνει (16)ενδυναμώσει (16)ενδυναμώστε (16)ενδυόμασταν (16)ενδυόσασταν (14)ενεδρευτικά (16)ενεδρευτικέ (16)ενεδρευτική (16)ενεδρευτικό (16)ενεθάρρυναν (22)ενεκρίθησαν (21)ενενηκοστές (10)ενενηκοστής (10)ενενηκοστοί (11)ενενηκοστού (11)ενενηκοστός (10)ενενηκοστών (11)ενενηντάρης (10)ενενηνταριά (11)ενεπίγραφες (21)ενεπίγραφης (21)ενεπίγραφοι (22)ενεπίγραφος (21)ενεπίγραφου (23)ενεπίγραφων (24)ενεπλάκησαν (14)ενεργήθηκαν (24)ενεργήθηκες (23)ενεργήματος (15)ενεργήσαντα (14)ενεργήσασας (13)ενεργήσουμε (17)ενεργειακές (14)ενεργειακής (14)ενεργειακοί (15)ενεργειακού (15)ενεργειακός (14)ενεργειακών (15)ενεργηθείτε (23)ενεργηθούμε (25)ενεργημάτων (18)ενεργημένες (15)ενεργημένης (15)ενεργημένοι (16)ενεργημένος (15)ενεργημένου (17)ενεργημένων (18)ενεργητικές (14)ενεργητικής (14)ενεργητικοί (15)ενεργητικού (15)ενεργητικός (14)ενεργητικών (15)ενεργοβόρες (21)ενεργοβόρος (21)ενεργοβόρων (24)ενεργοποίση (15)ενεργοποιεί (15)ενεργούμενά (15)ενεργούμενα (16)ενεργούμενε (16)ενεργούμενη (16)ενεργούμενο (16)ενεργούνται (14)ενεργούνταν (14)ενεργούντες (13)ενεργούντος (13)ενεργούντων (16)ενεργούσαμε (16)ενεργούσατε (14)ενεργούσουν (15)ενεστωτικές (12)ενεστωτικής (12)ενεστωτικοί (13)ενεστωτικού (13)ενεστωτικός (12)ενεστωτικών (13)ενετοκρατία (12)ενεχυρίαζαν (28)ενεχυρίαζες (27)ενεχυρίασαν (19)ενεχυρίασες (18)ενεχυρίασης (18)ενεχυρίασις (18)ενεχυριάζει (28)ενεχυριάσει (19)ενεχυριάστε (19)ενεχυριασμέ (21)ενεχυριασμό (21)ενεχυριαστή (19)ενεχυριούχο (26)ενεχυρούχοι (26)ενεχυρούχος (25)ενεχόμασταν (19)ενεχόσασταν (17)ενζυμολογία (27)ενζωοτικούς (21)ενηλικίωσής (13)ενηλικίωσης (14)ενηλικίωσις (14)ενηλικιωθεί (24)ενηλικότητα (13)ενημερωθείς (23)ενημερωθούν (24)ενημερωμένα (17)ενημερωμένε (17)ενημερωμένη (17)ενημερωμένο (17)ενημερωτικά (16)ενημερωτικέ (16)ενημερωτική (16)ενημερωτικό (16)ενημερότητα (13)ενημερώθηκα (23)ενημερώθηκε (23)ενημερώναμε (15)ενημερώνανε (13)ενημερώνατε (13)ενημερώνεις (12)ενημερώνετε (13)ενημερώνομε (15)ενημερώνουν (14)ενημερώσαμε (15)ενημερώσανε (13)ενημερώσατε (13)ενημερώσεις (12)ενημερώσετε (13)ενημερώσεων (15)ενημερώσεως (14)ενημερώσεών (12)ενημερώσεώς (11)ενημερώσομε (15)ενημερώσουν (14)ενθάπτονται (20)ενθάπτονταν (20)ενθάρρυνσης (21)ενθάρρυνσις (21)ενθαπτόμουν (23)ενθαπτόσουν (21)ενθαρρυμένα (24)ενθαρρυμένε (24)ενθαρρυμένη (24)ενθαρρυμένο (24)ενθαρρυνθεί (31)ενθαρρύναμε (23)ενθαρρύνατε (21)ενθαρρύνεις (20)ενθαρρύνετέ (20)ενθαρρύνετε (21)ενθαρρύνουν (22)ενθαρρύνσου (22)ενθουσίαζαν (29)ενθουσίαζες (28)ενθουσίασαν (20)ενθουσίασες (19)ενθουσίασις (19)ενθουσιάζει (29)ενθουσιάσει (20)ενθουσιάσου (21)ενθουσιάστε (20)ενθουσιασμέ (22)ενθουσιασμό (22)ενθουσιαστώ (20)ενθουσιωδών (25)ενθουσιωδώς (24)ενθουσιώδες (22)ενθουσιώδης (22)ενθρονίζαμε (31)ενθρονίζατε (29)ενθρονίζεις (28)ενθρονίζετε (29)ενθρονίζουν (30)ενθρονίσαμε (22)ενθρονίσατε (20)ενθρονίσεις (19)ενθρονίσετε (20)ενθρονίσεων (22)ενθρονίσεως (21)ενθρονίσουν (21)ενθρονιστεί (20)ενθυλάκωναν (25)ενθυλάκωνες (24)ενθυλάκωσαν (25)ενθυλάκωσες (24)ενθυλάκωσις (24)ενθυλακωθεί (34)ενθυλακώνει (23)ενθυλακώσει (23)ενθυλακώσου (24)ενθυλακώστε (23)ενθυμήματος (23)ενθυμήσουμε (25)ενθυμίζεσαι (31)ενθυμίζεστε (31)ενθυμίζεται (31)ενθυμίζομαι (33)ενθυμίζουμε (34)ενθυμίσουμε (25)ενθυμημάτων (26)ενθυμητικές (22)ενθυμητικής (22)ενθυμητικοί (23)ενθυμητικού (23)ενθυμητικόν (23)ενθυμητικός (22)ενθυμητικών (23)ενθυμιζόταν (31)ενθυμούνται (22)ενθυμούσαμε (24)ενθυμούσατε (22)ενιδρυθείτε (24)ενιδρυθούμε (26)ενιδρυμένες (16)ενιδρυμένης (16)ενιδρυμένοι (17)ενιδρυμένος (16)ενιδρυμένου (18)ενιδρυμένων (19)ενιδρυόμουν (18)ενιδρυόσουν (16)ενιδρύθηκαν (24)ενιδρύθηκες (23)ενιδρύονται (14)ενιδρύονταν (14)ενιδρύοντας (13)ενιδρύσουμε (17)ενισχυθείτε (27)ενισχυθούμε (29)ενισχυμένες (19)ενισχυμένης (19)ενισχυμένοι (20)ενισχυμένος (19)ενισχυμένου (21)ενισχυμένων (22)ενισχυτικές (18)ενισχυτικής (18)ενισχυτικοί (19)ενισχυτικού (19)ενισχυτικός (18)ενισχυτικών (19)ενισχυόμενα (20)ενισχυόμενη (20)ενισχυόμενο (20)ενισχυόμουν (21)ενισχυόσουν (19)ενισχύθηκαν (27)ενισχύθηκες (26)ενισχύοντάς (15)ενισχύονται (17)ενισχύονταν (17)ενισχύοντας (16)ενισχύσουμε (20)εννεαμελούς (13)εννεαπλάσιο (13)εννιάχρονες (17)εννιάχρονης (17)εννιάχρονοι (18)εννιάχρονος (17)εννιάχρονου (19)εννιάχρονων (20)εννιακοσίων (13)εννιακόσιες (10)εννιακόσιοι (11)εννιαλέπτου (14)εννοηθήκαμε (22)εννοηθήκανε (20)εννοηθήκατε (20)εννοουμένων (15)εννοούμαστε (12)εννοούμενες (11)εννοούμενος (11)εννοούμενου (13)ενοικιάζαμε (22)ενοικιάζατε (20)ενοικιάζεις (19)ενοικιάζετε (20)ενοικιάζουν (21)ενοικιάσαμε (13)ενοικιάσατε (11)ενοικιάσεις (10)ενοικιάσετε (11)ενοικιάσεων (13)ενοικιάσεως (12)ενοικιάσουν (12)ενοικιασθεί (20)ενοικιαστές (10)ενοικιαστής (10)ενοικιαστεί (11)ενοικιαστού (11)ενοικιαστών (11)ενοποιήθηκα (21)ενοποιήθηκε (21)ενοποιήσαμε (13)ενοποιήσατε (11)ενοποιήσεις (10)ενοποιήσετε (11)ενοποιήσεων (13)ενοποιήσεως (12)ενοποιήσεώς (9)ενοποιήσουν (12)ενοποιείσαι (11)ενοποιείστε (11)ενοποιείται (11)ενοποιηθείς (19)ενοποιηθούν (20)ενοποιημένα (13)ενοποιημένε (13)ενοποιημένη (13)ενοποιημένο (13)ενοποιητικά (12)ενοποιητικέ (12)ενοποιητική (12)ενοποιητικό (12)ενοποιούμαι (13)ενοποιούσαν (11)ενοποιούσες (10)ενοποιούταν (11)ενοποιώντας (10)ενορίτισσας (10)ενορίτισσες (10)ενορατικούς (11)ενοριτισσών (11)ενορμίζεσαι (22)ενορμίζεστε (22)ενορμίζεται (22)ενορμίζομαι (24)ενορμιζόταν (22)ενοφθάλμιζα (39)ενοφθάλμιζε (39)ενοφθάλμισα (30)ενοφθάλμισε (30)ενοφθαλμίζω (41)ενοφθαλμίσω (32)ενοχλήθηκαν (29)ενοχλήθηκες (28)ενοχλήματος (20)ενοχλήσουμε (22)ενοχλήσουνε (20)ενοχληθήκαν (29)ενοχληθείτε (28)ενοχληθούμε (30)ενοχληθούνε (28)ενοχλημάτων (23)ενοχλημένες (20)ενοχλημένης (20)ενοχλημένοι (21)ενοχλημένος (20)ενοχλημένου (22)ενοχλημένων (23)ενοχλητικές (19)ενοχλητικής (19)ενοχλητικοί (20)ενοχλητικού (20)ενοχλητικός (19)ενοχλητικών (20)ενοχλούμουν (22)ενοχλούνται (19)ενοχλούνταν (19)ενοχλούσαμε (21)ενοχλούσανε (19)ενοχλούσατε (19)ενοχλούσουν (20)ενοχοποίησα (18)ενοχοποίησε (18)ενοχοποίηση (18)ενοχοποιήσω (20)ενοχοποιείς (17)ενοχοποιηθώ (27)ενοχοποιούν (18)ενσαρκωθείς (22)ενσαρκωθούν (23)ενσαρκωμένα (16)ενσαρκωμένε (16)ενσαρκωμένη (16)ενσαρκωμένο (16)ενσαρκώθηκα (22)ενσαρκώθηκε (22)ενσαρκώναμε (14)ενσαρκώνατε (12)ενσαρκώνεις (11)ενσαρκώνετε (12)ενσαρκώνουν (13)ενσαρκώσαμε (14)ενσαρκώσατε (12)ενσαρκώσεις (11)ενσαρκώσετε (12)ενσαρκώσεων (14)ενσαρκώσεως (13)ενσαρκώσουν (13)ενσπείρεσαι (12)ενσπείρεστε (12)ενσπείρεται (12)ενσπείρομαι (14)ενσπείρουμε (15)ενσπειρόταν (12)ενσταλάζαμε (23)ενσταλάζατε (21)ενσταλάζεις (20)ενσταλάζετε (21)ενσταλάζουν (22)ενσταλάξαμε (23)ενσταλάξατε (21)ενσταλάξεις (20)ενσταλάξετε (21)ενσταλάξεων (23)ενσταλάξεως (22)ενσταλάξουν (22)ενστερνισμέ (13)ενστερνισμό (13)ενστικτωδών (16)ενστικτωδώς (15)ενστικτώδες (13)ενστικτώδης (13)ενσυνείδητα (14)ενσυνείδητε (14)ενσυνείδητη (14)ενσυνείδητο (14)ενσφηνωθείς (27)ενσφηνωθούν (28)ενσφηνωμένα (21)ενσφηνωμένε (21)ενσφηνωμένη (21)ενσφηνωμένο (21)ενσφηνώθηκα (27)ενσφηνώθηκε (27)ενσφηνώναμε (19)ενσφηνώνατε (17)ενσφηνώνεις (16)ενσφηνώνετε (17)ενσφηνώνουν (18)ενσφηνώσαμε (19)ενσφηνώσατε (17)ενσφηνώσεις (16)ενσφηνώσετε (17)ενσφηνώσουν (18)ενσφράγιστα (21)ενσφράγιστε (21)ενσφράγιστη (21)ενσφράγιστο (21)ενσωμάτωναν (16)ενσωμάτωνες (15)ενσωμάτωσαν (16)ενσωμάτωσες (15)ενσωμάτωσης (15)ενσωμάτωσις (15)ενσωματωθεί (25)ενσωματώνει (14)ενσωματώσει (14)ενσωματώσου (15)ενσωματώστε (14)ενσύρματους (13)εντάσσοντάς (8)εντάσσονται (10)εντάσσονταν (10)εντάσσοντας (9)εντέλλονται (14)εντέλλονταν (14)ενταγμένους (15)ενταξιακούς (19)εντασσόμενα (12)εντασσόμενε (12)εντασσόμενη (12)εντασσόμενο (12)εντασσόμουν (13)εντασσόσουν (11)ενταφιάζαμε (28)ενταφιάζατε (26)ενταφιάζεις (25)ενταφιάζετε (26)ενταφιάζουν (27)ενταφιάσαμε (19)ενταφιάσατε (17)ενταφιάσεις (16)ενταφιάσετε (17)ενταφιάσεων (19)ενταφιάσεως (18)ενταφιάσουν (18)ενταφιασθεί (26)ενταφιασμοί (19)ενταφιασμού (19)ενταφιασμός (18)ενταφιασμών (19)ενταφιαστές (16)ενταφιαστής (16)ενταφιαστεί (17)ενταφιαστών (17)ενταχθήκαμε (29)εντείνονται (10)εντείνοντας (9)εντεθειμένα (21)εντεινόμενα (12)εντεινόμενε (12)εντεινόμενη (12)εντεινόμενο (12)εντεκάχρονα (19)εντεκάχρονε (19)εντεκάχρονη (19)εντεκάχρονο (19)εντελέχειας (18)εντελλόμουν (17)εντελλόσουν (15)εντερίτιδας (13)εντεραλγίας (15)εντεροειδής (13)εντεταγμένα (15)εντεταγμένε (15)εντεταγμένη (15)εντεταγμένο (15)εντεταλμένα (14)εντεταλμένε (14)εντεταλμένη (14)εντεταλμένο (14)εντεταμένες (11)εντεταμένης (11)εντεταμένος (11)εντεταμένως (13)εντευκτήρια (13)εντευκτήριο (13)εντιμότατοι (12)εντιμότατος (11)εντιμότατου (13)εντιμότατων (14)εντιμότερος (12)εντιμότητάς (10)εντιμότητας (11)εντοιχίζαμε (28)εντοιχίζατε (26)εντοιχίζεις (25)εντοιχίζετε (26)εντοιχίζουν (27)εντοιχίσαμε (19)εντοιχίσατε (17)εντοιχίσεις (16)εντοιχίσετε (17)εντοιχίσεων (19)εντοιχίσεως (18)εντοιχίσουν (18)εντοιχισμοί (19)εντοιχισμού (19)εντοιχισμός (18)εντοιχισμών (19)εντοιχιστεί (17)εντολοδοτών (15)εντολοδότες (14)εντολοδότης (14)εντολοδόχοι (22)εντολοδόχος (21)εντολοδόχου (23)εντολοδόχων (24)εντομοβριθή (29)εντομοκτόνα (13)εντομοκτόνο (13)εντομολογία (17)εντομολόγοι (17)εντομολόγος (16)εντομολόγου (18)εντομολόγων (19)εντομοφάγος (21)εντομοφάγου (23)εντονοτάτων (12)εντονοτέρου (12)εντονότατες (9)εντονότατης (9)εντονότατος (9)εντονότατων (12)εντονότερες (10)εντονότερης (10)εντονότεροι (11)εντονότερος (10)εντονότερου (12)εντονότερων (13)εντοπίζεσαι (20)εντοπίζεστε (20)εντοπίζεται (20)εντοπίζομαι (22)εντοπίζουμε (23)εντοπίσθηκε (21)εντοπίσουμε (14)εντοπίστηκα (12)εντοπίστηκε (12)εντοπιζόταν (20)εντοπισθούν (20)εντοπισμένα (13)εντοπισμένε (13)εντοπισμένη (13)εντοπισμένο (13)εντοπισμούς (12)εντοπιστείς (10)εντοπιστικά (12)εντοπιστικέ (12)εντοπιστική (12)εντοπιστικό (12)εντοπιστούν (11)εντοπιότητα (11)εντρέπονται (12)εντροπαλούς (13)εντρυφήματα (21)εντρυφήσαμε (21)εντρυφήσατε (19)εντρυφήσεις (18)εντρυφήσετε (19)εντρυφήσεων (21)εντρυφήσεως (20)εντρυφήσουν (20)εντρυφούσαν (19)εντρυφούσες (18)εντρυφώντας (18)εντυπωθείτε (23)εντυπωθούμε (25)εντυπωμένες (15)εντυπωμένης (15)εντυπωμένοι (16)εντυπωμένος (15)εντυπωμένου (17)εντυπωμένων (18)εντυπωνόταν (14)εντυπωσίαζα (23)εντυπωσίαζε (23)εντυπωσίασα (14)εντυπωσίασε (14)εντυπωσιάζω (25)εντυπωσιάσω (16)εντυπωσιακά (15)εντυπωσιακέ (15)εντυπωσιακή (15)εντυπωσιακό (15)εντυπωτικές (14)εντυπωτικής (14)εντυπωτικοί (15)εντυπωτικού (15)εντυπωτικός (14)εντυπωτικών (15)εντυπώθηκαν (22)εντυπώθηκες (21)εντυπώματος (13)εντυπώνεσαι (12)εντυπώνεστε (12)εντυπώνεται (12)εντυπώνομαι (14)εντυπώνουμε (15)εντυπώσουμε (15)ενυδατωθείς (24)ενυδατωθούν (25)ενυδατωμένα (18)ενυδατωμένε (18)ενυδατωμένη (18)ενυδατωμένο (18)ενυδατώθηκα (24)ενυδατώθηκε (24)ενυδατώναμε (16)ενυδατώνατε (14)ενυδατώνεις (13)ενυδατώνετε (14)ενυδατώνουν (15)ενυδατώσαμε (16)ενυδατώσατε (14)ενυδατώσεις (13)ενυδατώσετε (14)ενυδατώσεων (16)ενυδατώσεως (15)ενυδατώσουν (15)ενυπάρχοντα (20)ενυπάρχουσα (21)ενυπνιαστής (11)ενυπόγραφες (22)ενυπόγραφης (22)ενυπόγραφοι (23)ενυπόγραφον (23)ενυπόγραφος (22)ενυπόγραφου (24)ενυπόγραφων (25)ενυπόθηκους (22)ενωμοτάρχες (21)ενωμοτάρχης (21)ενωμοταρχών (22)ενωνόμασταν (14)ενωνόσασταν (12)ενωτίζονται (21)ενωτίζονταν (21)ενωτιζόμουν (24)ενωτιζόσουν (22)εξάσφαιρους (27)εξαγγέλθηκε (37)εξαγγέλλουν (30)εξαγγείλαμε (29)εξαγγείλουν (28)εξαγγελτικά (28)εξαγγελτικέ (28)εξαγγελτική (28)εξαγγελτικό (28)εξαγιάζεσαι (31)εξαγιάζεστε (31)εξαγιάζεται (31)εξαγιάζομαι (33)εξαγιάζουμε (34)εξαγιάσουμε (25)εξαγιάστηκα (23)εξαγιάστηκε (23)εξαγιαζόταν (31)εξαγιασμένα (24)εξαγιασμένε (24)εξαγιασμένη (24)εξαγιασμένο (24)εξαγιαστείς (21)εξαγιαστούν (22)εξαγνίζεσαι (31)εξαγνίζεστε (31)εξαγνίζεται (31)εξαγνίζομαι (33)εξαγνίζουμε (34)εξαγνίσουμε (25)εξαγνίστηκα (23)εξαγνίστηκε (23)εξαγνιζόταν (31)εξαγνισμένα (24)εξαγνισμένε (24)εξαγνισμένη (24)εξαγνισμένο (24)εξαγνισμούς (23)εξαγνιστείς (21)εξαγνιστικά (23)εξαγνιστικέ (23)εξαγνιστική (23)εξαγνιστικό (23)εξαγνιστούν (22)εξαγοράζαμε (34)εξαγοράζατε (32)εξαγοράζεις (31)εξαγοράζετε (32)εξαγοράζουν (33)εξαγοράσαμε (25)εξαγοράσατε (23)εξαγοράσεις (22)εξαγοράσετε (23)εξαγοράσιμα (25)εξαγοράσιμε (25)εξαγοράσιμη (25)εξαγοράσιμο (25)εξαγοράσουν (24)εξαγορασθέν (32)εξαγορασθεί (32)εξαγοραστεί (23)εξαγριωθείς (33)εξαγριωθούν (34)εξαγριωμένα (27)εξαγριωμένε (27)εξαγριωμένη (27)εξαγριωμένο (27)εξαγριωτικά (26)εξαγριωτικέ (26)εξαγριωτική (26)εξαγριωτικό (26)εξαγριώθηκα (33)εξαγριώθηκε (33)εξαγριώναμε (25)εξαγριώνατε (23)εξαγριώνεις (22)εξαγριώνετε (23)εξαγριώνουν (24)εξαγριώσαμε (25)εξαγριώσατε (23)εξαγριώσεις (22)εξαγριώσετε (23)εξαγριώσεων (25)εξαγριώσεως (24)εξαγριώσουν (24)εξαγωγικούς (27)εξαγωνικούς (24)εξαγόμασταν (24)εξαγόσασταν (22)εξαγώγιμους (27)εξαδάκτυλες (25)εξαδάκτυλης (25)εξαδάκτυλοι (26)εξαδάκτυλος (25)εξαδάκτυλου (27)εξαδάκτυλων (28)εξαδάχτυλες (31)εξαδάχτυλης (31)εξαδάχτυλοι (32)εξαδάχτυλος (31)εξαδάχτυλου (33)εξαδάχτυλων (34)εξαερίζεσαι (29)εξαερίζεστε (29)εξαερίζεται (29)εξαερίζομαι (31)εξαερίζουμε (32)εξαερίσουμε (23)εξαερίστηκα (21)εξαερίστηκε (21)εξαεριζόταν (29)εξαερισμένα (22)εξαερισμένε (22)εξαερισμένη (22)εξαερισμένο (22)εξαερισμούς (21)εξαεριστήρα (21)εξαεριστείς (19)εξαεριστούν (20)εξαερωθείτε (31)εξαερωθούμε (33)εξαερωμένες (23)εξαερωμένης (23)εξαερωμένοι (24)εξαερωμένος (23)εξαερωμένου (25)εξαερωμένων (26)εξαερωνόταν (22)εξαερωτήρας (22)εξαερωτικές (22)εξαερωτικής (22)εξαερωτικοί (23)εξαερωτικού (23)εξαερωτικός (22)εξαερωτικών (23)εξαερώθηκαν (30)εξαερώθηκες (29)εξαερώνεσαι (20)εξαερώνεστε (20)εξαερώνεται (20)εξαερώνομαι (22)εξαερώνουμε (23)εξαερώσουμε (23)εξαθλιωθείς (40)εξαθλιωθούν (41)εξαθλιωμένα (34)εξαθλιωμένε (34)εξαθλιωμένη (34)εξαθλιωμένο (34)εξαθλιώθηκα (40)εξαθλιώθηκε (40)εξαθλιώναμε (32)εξαθλιώνατε (30)εξαθλιώνεις (29)εξαθλιώνετε (30)εξαθλιώνουν (31)εξαθλιώσαμε (32)εξαθλιώσατε (30)εξαθλιώσεις (29)εξαθλιώσετε (30)εξαθλιώσεων (32)εξαθλιώσεως (31)εξαθλιώσουν (31)εξαιρέθηκαν (30)εξαιρέθηκες (29)εξαιρέσιμες (21)εξαιρέσιμης (21)εξαιρέσιμοι (22)εξαιρέσιμος (21)εξαιρέσιμου (23)εξαιρέσιμων (24)εξαιρέσουμε (23)εξαιρέσουνε (21)εξαιρεθήκαν (30)εξαιρεθείτε (29)εξαιρεθούμε (31)εξαιρεθούνε (29)εξαιρεμένες (21)εξαιρεμένης (21)εξαιρεμένοι (22)εξαιρεμένος (21)εξαιρεμένου (23)εξαιρεμένων (24)εξαιρετέους (20)εξαιρετικές (20)εξαιρετικής (20)εξαιρετικοί (21)εξαιρετικού (21)εξαιρετικός (20)εξαιρετικών (21)εξαιρετικώς (20)εξαιρουμένη (23)εξαιρούμενα (22)εξαιρούμενε (22)εξαιρούμενη (22)εξαιρούμενο (22)εξαιρούμουν (23)εξαιρούνται (20)εξαιρούνταν (20)εξαιρούσαμε (22)εξαιρούσανε (20)εξαιρούσατε (20)εξαιρούσουν (21)εξαιρόμαστε (22)εξαιρόσαστε (20)εξακολουθεί (32)εξακοντίζει (29)εξακοντίσει (20)εξακοντίσου (21)εξακοντίστε (20)εξακοντισμό (22)εξακοντιστώ (20)εξακοσιοστά (20)εξακοσιοστέ (20)εξακοσιοστή (20)εξακοσιοστό (20)εξακρίβωναν (30)εξακρίβωνες (29)εξακρίβωσαν (30)εξακρίβωσες (29)εξακρίβωσης (29)εξακρίβωσις (29)εξακριβωθεί (39)εξακριβωτής (29)εξακριβώνει (28)εξακριβώσει (28)εξακριβώσου (29)εξακριβώστε (28)εξακόντιζαν (29)εξακόντιζες (28)εξακόντισαν (20)εξακόντισες (19)εξακόντισης (19)εξακόντισις (19)εξακύλινδρα (26)εξακύλινδρε (26)εξακύλινδρη (26)εξακύλινδρο (26)εξαλείφεσαι (28)εξαλείφεστε (28)εξαλείφεται (28)εξαλείφθηκε (38)εξαλείφομαι (30)εξαλείφουμε (31)εξαλείφτηκα (29)εξαλείφτηκε (29)εξαλείψουμε (33)εξαλειμμένα (25)εξαλειμμένε (25)εξαλειμμένη (25)εξαλειμμένο (25)εξαλειπτικά (23)εξαλειπτικέ (23)εξαλειπτική (23)εξαλειπτικό (23)εξαλειφθούν (37)εξαλειφτείς (27)εξαλειφτούν (28)εξαλειφόταν (28)εξαλλοίωσις (24)εξαλλοσυνών (24)εξαλλοσύνες (22)εξαλλοσύνης (22)εξαμβλώματα (32)εξαμηνίτικα (22)εξαμηνίτικε (22)εξαμηνίτικη (22)εξαμηνίτικο (22)εξαμηνιαίας (20)εξαμηνιαίες (20)εξαμηνιαίοι (21)εξαμηνιαίος (20)εξαμηνιαίου (22)εξαμηνιαίων (23)εξανάγκαζαν (32)εξανάγκαζες (31)εξανάγκασαν (23)εξανάγκασες (22)εξανίσταμαι (21)εξανίσταντο (19)εξανίστασαι (19)εξανίστασθε (28)εξανίσταται (19)εξαναγκάζει (32)εξαναγκάσει (23)εξαναγκάσου (24)εξαναγκάστε (23)εξαναγκασμέ (25)εξαναγκασμό (25)εξαναγκαστώ (23)εξανεμίζαμε (32)εξανεμίζατε (30)εξανεμίζεις (29)εξανεμίζετε (30)εξανεμίζουν (31)εξανεμίσαμε (23)εξανεμίσατε (21)εξανεμίσεις (20)εξανεμίσετε (21)εξανεμίσουν (22)εξανεμισθεί (30)εξανεμιστεί (21)εξανθήματος (29)εξανθημάτων (32)εξανθρωπίζω (43)εξανθρωπίσω (34)εξανθρώπιζα (39)εξανθρώπιζε (39)εξανθρώπισα (30)εξανθρώπισε (30)εξανιστάμην (21)εξαντλήθηκα (31)εξαντλήθηκε (31)εξαντλήσαμε (23)εξαντλήσατε (21)εξαντλήσεις (20)εξαντλήσετε (21)εξαντλήσεων (23)εξαντλήσεως (22)εξαντλήσεώς (19)εξαντλήσουν (22)εξαντλείσαι (21)εξαντλείστε (21)εξαντλείται (21)εξαντληθείς (29)εξαντληθούν (30)εξαντλημένα (23)εξαντλημένε (23)εξαντλημένη (23)εξαντλημένο (23)εξαντλητικά (22)εξαντλητικέ (22)εξαντλητική (22)εξαντλητικό (22)εξαντλούμαι (23)εξαντλούσαν (21)εξαντλούσες (20)εξαντλούταν (21)εξαντλώντας (20)εξαπέστειλα (22)εξαπέστειλε (22)εξαπατάγαμε (25)εξαπατάγατε (23)εξαπατήθηκα (30)εξαπατήθηκε (30)εξαπατήσαμε (22)εξαπατήσατε (20)εξαπατήσεις (19)εξαπατήσετε (20)εξαπατήσεων (22)εξαπατήσεως (21)εξαπατήσεώς (18)εξαπατήσουν (21)εξαπατηθείς (28)εξαπατηθούν (29)εξαπατημένα (22)εξαπατημένε (22)εξαπατημένη (22)εξαπατημένο (22)εξαπατούσαν (20)εξαπατούσες (19)εξαπατώνται (20)εξαπατώντας (19)εξαπλάσιους (22)εξαπλασίαζα (31)εξαπλασίαζε (31)εξαπλασίασα (22)εξαπλασίασε (22)εξαπλασιάζω (33)εξαπλασιάσω (24)εξαπλωθείτε (33)εξαπλωθούμε (35)εξαπλωμένες (25)εξαπλωμένης (25)εξαπλωμένοι (26)εξαπλωμένος (25)εξαπλωμένου (27)εξαπλωμένων (28)εξαπλωνόταν (24)εξαπλώθηκαν (32)εξαπλώθηκες (31)εξαπλώνεσαι (22)εξαπλώνεστε (22)εξαπλώνεται (22)εξαπλώνομαι (24)εξαπλώνουμε (25)εξαπλώσουμε (25)εξαπολυόταν (23)εξαπολύεσαι (22)εξαπολύεστε (22)εξαπολύεται (22)εξαπολύθηκα (32)εξαπολύθηκε (32)εξαπολύομαι (24)εξαπολύουμε (25)εξαπολύσατε (22)εξαπολύσεις (21)εξαπολύσεων (24)εξαπολύσεως (23)εξαπολύσουν (23)εξαποστέλλω (26)εξαπτέρυγων (27)εξαπτόμαστε (22)εξαπτόσαστε (20)εξαργυρωθεί (36)εξαργυρώνει (25)εξαργυρώσει (25)εξαργυρώσου (26)εξαργυρώστε (25)εξαργύρωναν (26)εξαργύρωνες (25)εξαργύρωσαν (26)εξαργύρωσες (25)εξαργύρωσης (25)εξαργύρωσις (25)εξαρθρωθείς (40)εξαρθρωθούν (41)εξαρθρωμένα (34)εξαρθρωμένε (34)εξαρθρωμένη (34)εξαρθρωμένο (34)εξαρθρωτικά (33)εξαρθρωτικέ (33)εξαρθρωτική (33)εξαρθρωτικό (33)εξαρθρώθηκα (40)εξαρθρώθηκε (40)εξαρθρώναμε (32)εξαρθρώνατε (30)εξαρθρώνεις (29)εξαρθρώνετε (30)εξαρθρώνουν (31)εξαρθρώσαμε (32)εξαρθρώσατε (30)εξαρθρώσεις (29)εξαρθρώσετε (30)εξαρθρώσεων (32)εξαρθρώσεως (31)εξαρθρώσουν (31)εξαρτήθηκαν (30)εξαρτήθηκες (29)εξαρτήματος (21)εξαρτήσουμε (23)εξαρτίζεσαι (29)εξαρτίζεστε (29)εξαρτίζεται (29)εξαρτίζομαι (31)εξαρτηθείτε (29)εξαρτηθούμε (31)εξαρτημάτων (24)εξαρτημένες (21)εξαρτημένης (21)εξαρτημένοι (22)εξαρτημένος (21)εξαρτημένου (23)εξαρτημένων (24)εξαρτιζόταν (29)εξαρτιόμουν (23)εξαρτιόνται (20)εξαρτιόνταν (20)εξαρτιόσουν (21)εξαρτούσαμε (22)εξαρτούσατε (20)εξαρτυόμουν (24)εξαρτυόσουν (22)εξαρτωμένου (25)εξαρτωμένων (26)εξαρτόμαστε (22)εξαρτύονται (20)εξαρτύονταν (20)εξαρτώμενες (21)εξαρτώμενης (21)εξαρτώμενοι (22)εξαρτώμενος (21)εξαρτώμενου (23)εξαρτώμενων (24)εξαρχαΐζαμε (38)εξαρχαΐζατε (36)εξαρχαΐζεις (35)εξαρχαΐζετε (36)εξαρχαΐζουν (37)εξαρχαΐσαμε (29)εξαρχαΐσατε (27)εξαρχαΐσεις (26)εξαρχαΐσετε (27)εξαρχαΐσουν (28)εξαρχαϊσμοί (28)εξαρχαϊσμού (28)εξαρχαϊσμός (27)εξαρχαϊσμών (28)εξαρχαϊστεί (26)εξασέλιδους (24)εξασθένησαν (28)εξασθένησες (27)εξασθένησης (27)εξασθένησις (27)εξασθένιζαν (37)εξασθένιζες (36)εξασθένισαν (28)εξασθένισες (27)εξασθένισης (27)εξασθένισις (27)εξασθενήσει (28)εξασθενήστε (28)εξασθενίζει (37)εξασθενίσει (28)εξασθενίστε (28)εξασθενείτε (28)εξασθενητής (27)εξασθενούμε (30)εξασθενούσα (28)εξασθενούσε (28)εξασκήθηκαν (30)εξασκήθηκες (29)εξασκήσουμε (23)εξασκηθείτε (29)εξασκηθούμε (31)εξασκημένες (21)εξασκημένης (21)εξασκημένοι (22)εξασκημένος (21)εξασκημένου (23)εξασκημένων (24)εξασκούνται (20)εξασκούνταν (20)εξασκούσαμε (22)εξασκούσατε (20)εξασκούσουν (21)εξασφάλιζαν (37)εξασφάλιζες (36)εξασφάλισής (26)εξασφάλισαν (28)εξασφάλισες (27)εξασφάλισης (27)εξασφάλισις (27)εξασφαλίζει (37)εξασφαλίσει (28)εξασφαλίσου (29)εξασφαλίστε (28)εξασφαλιστώ (28)εξατμίζεσαι (30)εξατμίζεστε (30)εξατμίζεται (30)εξατμίζομαι (32)εξατμίζουμε (33)εξατμίσθηκε (31)εξατμίσουμε (24)εξατμίστηκα (22)εξατμίστηκε (22)εξατμιζόταν (30)εξατμισμένα (23)εξατμισμένε (23)εξατμισμένη (23)εξατμισμένο (23)εξατμιστείς (20)εξατμιστούν (21)εξατομίκευα (23)εξατομίκευε (23)εξατομικεύω (24)εξαφανίζαμε (37)εξαφανίζανε (35)εξαφανίζατε (35)εξαφανίζεις (34)εξαφανίζετε (35)εξαφανίζομε (37)εξαφανίζουν (36)εξαφανίσαμε (28)εξαφανίσανε (26)εξαφανίσατε (26)εξαφανίσεις (25)εξαφανίσετε (26)εξαφανίσεων (28)εξαφανίσεως (27)εξαφανίσεώς (24)εξαφανίσομε (28)εξαφανίσουν (27)εξαφανισθεί (35)εξαφανιστεί (26)εξαχνίζεσαι (35)εξαχνίζεστε (35)εξαχνίζεται (35)εξαχνίζομαι (37)εξαχνιζόταν (35)εξαχρείωναν (29)εξαχρείωνες (28)εξαχρείωσαν (29)εξαχρείωσες (28)εξαχρείωσης (28)εξαχρείωσις (28)εξαχρειωθεί (38)εξαχρειώνει (27)εξαχρειώσει (27)εξαχρειώσου (28)εξαχρειώστε (27)εξαϋλωθείτε (31)εξαϋλωθούμε (33)εξαϋλωμένες (23)εξαϋλωμένης (23)εξαϋλωμένοι (24)εξαϋλωμένος (23)εξαϋλωμένου (25)εξαϋλωμένων (26)εξαϋλωνόταν (22)εξαϋλώθηκαν (30)εξαϋλώθηκες (29)εξαϋλώνεσαι (20)εξαϋλώνεστε (20)εξαϋλώνεται (20)εξαϋλώνομαι (22)εξαϋλώνουμε (23)εξαϋλώσουμε (23)εξεγέρθηκαν (33)εξεγέρθηκες (32)εξεγείρεσαι (23)εξεγείρεστε (23)εξεγείρεται (23)εξεγείρομαι (25)εξεγείρουμε (26)εξεγείρουνε (24)εξεγειρόταν (23)εξεγερθέντα (32)εξεγερθήκαν (33)εξεγερθείτε (32)εξεγερθούμε (34)εξεγερθούνε (32)εξεγερμένες (24)εξεγερμένης (24)εξεγερμένοι (25)εξεγερμένος (24)εξεγερμένου (26)εξεγερμένων (27)εξεζητημένα (30)εξεζητημένε (30)εξεζητημένη (30)εξεζητημένο (30)εξειδίκευαν (24)εξειδίκευες (23)εξειδίκευσή (23)εξειδίκευσα (24)εξειδίκευσε (24)εξειδίκευση (24)εξειδικευτώ (24)εξειδικεύει (23)εξειδικεύσω (25)εξελέγχεσαι (31)εξελέγχεστε (31)εξελέγχεται (31)εξελέγχομαι (33)εξελίξιμους (32)εξελίσσεσαι (21)εξελίσσεστε (21)εξελίσσεται (21)εξελίσσομαι (23)εξελίσσουμε (24)εξελίχθηκαν (38)εξελίχθηκες (37)εξελίχθησαν (37)εξελίχτηκαν (29)εξελίχτηκες (28)εξελασμένοι (23)εξελεγκτικά (26)εξελεγκτικέ (26)εξελεγκτική (26)εξελεγκτικό (26)εξελεγχόταν (31)εξελιγμένες (25)εξελιγμένης (25)εξελιγμένοι (26)εξελιγμένος (25)εξελιγμένου (27)εξελιγμένων (28)εξελικτικές (22)εξελικτικής (22)εξελικτικοί (23)εξελικτικού (23)εξελικτικός (22)εξελικτικών (23)εξελικτισμέ (24)εξελικτισμό (24)εξελισσόταν (21)εξελιχθήκαν (38)εξελιχθείτε (37)εξελιχθούμε (39)εξελιχθούνε (37)εξελιχτήκαν (29)εξελιχτείτε (28)εξελιχτούμε (30)εξελιχτούνε (28)εξελκωνόταν (24)εξελκώνεσαι (22)εξελκώνεστε (22)εξελκώνεται (22)εξελκώνομαι (24)εξελλήνιζαν (32)εξελλήνιζες (31)εξελλήνισαν (23)εξελλήνισες (22)εξελληνίζει (32)εξελληνίσει (23)εξελληνίσου (24)εξελληνίστε (23)εξελληνισμέ (25)εξελληνισμό (25)εξελληνιστώ (23)εξεπιτούτου (21)εξεπλάγημεν (27)εξεπλάγησαν (25)εξεργάζεσαι (32)εξεργάζεστε (32)εξεργάζεται (32)εξεργάζομαι (34)εξεργαζόταν (32)εξερεθίζαμε (40)εξερεθίζατε (38)εξερεθίζεις (37)εξερεθίζετε (38)εξερεθίζουν (39)εξερεθίσαμε (31)εξερεθίσατε (29)εξερεθίσεις (28)εξερεθίσετε (29)εξερεθίσουν (30)εξερεθιστής (28)εξερεθιστεί (29)εξερευνάται (21)εξερευνήσει (21)εξερευνήσου (22)εξερευνήστε (21)εξερευνηθεί (30)εξερευνητές (20)εξερευνητής (20)εξερευνητών (21)εξερευνούμε (23)εξερευνούσα (21)εξερευνούσε (21)εξερεύναγαν (23)εξερεύναγες (22)εξερεύνησαν (20)εξερεύνησες (19)εξερεύνησης (19)εξερεύνησις (19)εξερράγημεν (26)εξερράγησαν (24)εξερχομένου (30)εξερχομένων (31)εξερχόμαστε (29)εξερχόμενες (28)εξερχόμενης (28)εξερχόμενοι (29)εξερχόμενος (28)εξερχόμενου (30)εξερχόμενων (31)εξερχόσαστε (27)εξετάζοντάς (26)εξετάζονται (28)εξετάζονταν (28)εξετάζοντας (27)εξετάσθηκαν (29)εξετάστηκαν (20)εξετάστηκες (19)εξετάστριας (19)εξετάστριες (19)εξεταζόμενα (30)εξεταζόμενε (30)εξεταζόμενη (30)εξεταζόμενο (30)εξεταζόμουν (31)εξεταζόσουν (29)εξεταζότανε (28)εξετασθέντα (28)εξετασθείσα (28)εξετασμένες (20)εξετασμένης (20)εξετασμένοι (21)εξετασμένος (20)εξετασμένου (22)εξετασμένων (23)εξεταστέους (19)εξεταστείτε (19)εξεταστικές (19)εξεταστικής (19)εξεταστικοί (20)εξεταστικού (20)εξεταστικός (19)εξεταστικών (20)εξεταστούμε (21)εξεταστούνε (19)εξεταστριών (20)εξευγένιζαν (32)εξευγένιζες (31)εξευγένισαν (23)εξευγένισες (22)εξευγενίζει (32)εξευγενίσει (23)εξευγενίσου (24)εξευγενίστε (23)εξευγενισμέ (25)εξευγενισμό (25)εξευγενιστώ (23)εξευμένιζαν (31)εξευμένιζες (30)εξευμένισαν (22)εξευμένισες (21)εξευμένισις (21)εξευμενίζει (31)εξευμενίσει (22)εξευμενίσου (23)εξευμενίστε (22)εξευμενισμέ (24)εξευμενισμό (24)εξευμενιστώ (22)εξευρίσκουν (23)εξευρωπάιζα (33)εξευρωπάιζε (33)εξευρωπάισα (24)εξευρωπάισε (24)εξευρωπαΐζω (35)εξευρωπαΐσω (26)εξευτέλιζαν (31)εξευτέλιζες (30)εξευτέλισαν (22)εξευτέλισες (21)εξευτελίζει (31)εξευτελίσει (22)εξευτελίσου (23)εξευτελίστε (22)εξευτελισμέ (24)εξευτελισμό (24)εξευτελιστώ (22)εξηγήσιμους (24)εξηγηθήκαμε (34)εξηγηθήκανε (32)εξηγηθήκατε (32)εξηγημένους (24)εξηγητικούς (22)εξηγούμαστε (24)εξηκονταετή (20)εξημερωθείς (32)εξημερωθούν (33)εξημερωμένα (26)εξημερωμένε (26)εξημερωμένη (26)εξημερωμένο (26)εξημερωτικά (25)εξημερωτικέ (25)εξημερωτική (25)εξημερωτικό (25)εξημερώθηκα (32)εξημερώθηκε (32)εξημερώναμε (24)εξημερώνατε (22)εξημερώνεις (21)εξημερώνετε (22)εξημερώνουν (23)εξημερώσαμε (24)εξημερώσατε (22)εξημερώσεις (21)εξημερώσετε (22)εξημερώσεων (24)εξημερώσεως (23)εξημερώσιμα (24)εξημερώσιμε (24)εξημερώσιμη (24)εξημερώσιμο (24)εξημερώσουν (23)εξηντάρηδες (22)εξηντάρηδων (25)εξηρωίζεσαι (31)εξηρωίζεστε (31)εξηρωίζεται (31)εξηρωίζομαι (33)εξηρωιζόταν (31)εξιδανίκευα (24)εξιδανίκευε (24)εξιδανικεύω (25)εξιδρωμάτων (29)εξιδρωτικές (25)εξιδρωτικής (25)εξιδρωτικοί (26)εξιδρωτικού (26)εξιδρωτικός (25)εξιδρωτικών (26)εξιδρώματος (24)εξικνούνται (20)εξικνούνταν (20)εξιλαστήρια (22)εξιλαστήριε (22)εξιλαστήριο (22)εξιλεωθείτε (32)εξιλεωθούμε (34)εξιλεωμένες (24)εξιλεωμένης (24)εξιλεωμένοι (25)εξιλεωμένος (24)εξιλεωμένου (26)εξιλεωμένων (27)εξιλεωνόταν (23)εξιλεωτικές (23)εξιλεωτικής (23)εξιλεωτικοί (24)εξιλεωτικού (24)εξιλεωτικός (23)εξιλεωτικών (24)εξιλεώθηκαν (31)εξιλεώθηκες (30)εξιλεώνεσαι (21)εξιλεώνεστε (21)εξιλεώνεται (21)εξιλεώνομαι (23)εξιλεώνουμε (24)εξιλεώσουμε (24)εξισλάμιζαν (32)εξισλάμιζες (31)εξισλάμισαν (23)εξισλάμισες (22)εξισλαμίζει (32)εξισλαμίσει (23)εξισλαμίσου (24)εξισλαμίστε (23)εξισλαμισμέ (25)εξισλαμισμό (25)εξισλαμιστώ (23)εξισορροπεί (22)εξιστορήσει (20)εξιστορήσου (21)εξιστορήστε (20)εξιστορείτε (20)εξιστορηθεί (29)εξιστορούμε (22)εξιστορούσα (20)εξιστορούσε (20)εξιστόρησαν (20)εξιστόρησες (19)εξιστόρησης (19)εξιστόρησις (19)εξισωθήκαμε (33)εξισωθήκατε (31)εξισωμένους (23)εξισωνόμουν (24)εξισωνόσουν (22)εξισωτικούς (21)εξισώνοντάς (17)εξισώνονται (19)εξισώνονταν (19)εξισώνοντας (18)εξιτάρονται (20)εξιτάρονταν (20)εξιτάροντας (19)εξιταρόμουν (23)εξιταρόσουν (21)εξιχνιάζαμε (37)εξιχνιάζατε (35)εξιχνιάζεις (34)εξιχνιάζετε (35)εξιχνιάζουν (36)εξιχνιάσαμε (28)εξιχνιάσατε (26)εξιχνιάσεις (25)εξιχνιάσετε (26)εξιχνιάσεων (28)εξιχνιάσεως (27)εξιχνιάσουν (27)εξιχνιασθεί (35)εξιχνιαστής (25)εξιχνιαστεί (26)εξοβελίζαμε (39)εξοβελίζατε (37)εξοβελίζεις (36)εξοβελίζετε (37)εξοβελίζουν (38)εξοβελίσαμε (30)εξοβελίσατε (28)εξοβελίσεις (27)εξοβελίσετε (28)εξοβελίσουν (29)εξοβελισμοί (30)εξοβελισμού (30)εξοβελισμός (29)εξοβελισμών (30)εξοβελιστεί (28)εξογκωθείτε (34)εξογκωθούμε (36)εξογκωμάτων (29)εξογκωμένες (26)εξογκωμένης (26)εξογκωμένοι (27)εξογκωμένος (26)εξογκωμένου (28)εξογκωμένων (29)εξογκωνόταν (25)εξογκώθηκαν (33)εξογκώθηκες (32)εξογκώματος (24)εξογκώνεσαι (23)εξογκώνεστε (23)εξογκώνεται (23)εξογκώνομαι (25)εξογκώνουμε (26)εξογκώσουμε (26)εξοδιάζεσαι (31)εξοδιάζεστε (31)εξοδιάζεται (31)εξοδιάζομαι (33)εξοδιαζόταν (31)εξοιδήματος (23)εξοιδημάτων (26)εξοικείωναν (22)εξοικείωνες (21)εξοικείωσής (20)εξοικείωσαν (22)εξοικείωσες (21)εξοικείωσης (21)εξοικείωσις (21)εξοικειωθεί (31)εξοικειώνει (20)εξοικειώσει (20)εξοικειώσου (21)εξοικειώστε (20)εξοικονομεί (22)εξολίσθησις (29)εξολισθαίνω (32)εξολοθρέψει (40)εξολοθρέψτε (40)εξολοθρευτή (32)εξολοθρευτώ (32)εξολοθρεύει (31)εξολοθρεύσω (33)εξολοκλήρου (26)εξολόθρευαν (32)εξολόθρευες (31)εξολόθρευσα (32)εξολόθρευσε (32)εξολόθρευση (32)εξολόθρεψες (39)εξομάλυνσης (23)εξομάλυνσις (23)εξομαλυνθεί (33)εξομαλύναμε (25)εξομαλύνατε (23)εξομαλύνεις (22)εξομαλύνετε (23)εξομαλύνουν (24)εξομαλύνσου (24)εξομοιωθείς (31)εξομοιωθούν (32)εξομοιωμένα (25)εξομοιωμένε (25)εξομοιωμένη (25)εξομοιωμένο (25)εξομοιωτικά (24)εξομοιωτικέ (24)εξομοιωτική (24)εξομοιωτικό (24)εξομοιώθηκα (31)εξομοιώθηκε (31)εξομοιώναμε (23)εξομοιώνατε (21)εξομοιώνεις (20)εξομοιώνετε (21)εξομοιώνουν (22)εξομοιώσαμε (23)εξομοιώσατε (21)εξομοιώσεις (20)εξομοιώσετε (21)εξομοιώσεων (23)εξομοιώσεως (22)εξομοιώσεώς (19)εξομοιώσουν (22)εξομολογήσω (28)εξομολογείς (25)εξομολογηθώ (35)εξομολογητή (26)εξομολογούν (26)εξομολόγησή (25)εξομολόγησα (26)εξομολόγησε (26)εξομολόγηση (26)εξονείδιζαν (31)εξονείδιζες (30)εξονείδισαν (22)εξονείδισες (21)εξονειδίζει (31)εξονειδίσει (22)εξονειδίσου (23)εξονειδίστε (22)εξονειδιστώ (22)εξοντωθείτε (30)εξοντωθούμε (32)εξοντωμένες (22)εξοντωμένης (22)εξοντωμένοι (23)εξοντωμένος (22)εξοντωμένου (24)εξοντωμένων (25)εξοντωνόταν (21)εξοντωτικές (21)εξοντωτικής (21)εξοντωτικοί (22)εξοντωτικού (22)εξοντωτικός (21)εξοντωτικών (22)εξοντώθηκαν (29)εξοντώθηκες (28)εξοντώνεσαι (19)εξοντώνεστε (19)εξοντώνεται (19)εξοντώνομαι (21)εξοντώνουμε (22)εξοντώσουμε (22)εξονυχίζαμε (38)εξονυχίζατε (36)εξονυχίζεις (35)εξονυχίζετε (36)εξονυχίζουν (37)εξονυχίσαμε (29)εξονυχίσατε (27)εξονυχίσεις (26)εξονυχίσετε (27)εξονυχίσεων (29)εξονυχίσεως (28)εξονυχίσουν (28)εξονυχιστεί (27)εξοπλίζεσαι (31)εξοπλίζεστε (31)εξοπλίζεται (31)εξοπλίζομαι (33)εξοπλίζουμε (34)εξοπλίσθηκε (32)εξοπλίσουμε (25)εξοπλίστηκα (23)εξοπλίστηκε (23)εξοπλιζόταν (31)εξοπλισθούν (31)εξοπλισμένα (24)εξοπλισμένε (24)εξοπλισμένη (24)εξοπλισμένο (24)εξοπλισμούς (23)εξοπλιστείς (21)εξοπλιστικά (23)εξοπλιστικέ (23)εξοπλιστική (23)εξοπλιστικό (23)εξοπλιστούν (22)εξορίζονται (29)εξορίζονταν (29)εξορίζοντας (28)εξορίστηκαν (21)εξορίστηκες (20)εξοργίζεσαι (32)εξοργίζεστε (32)εξοργίζεται (32)εξοργίζομαι (34)εξοργίζουμε (35)εξοργίσουμε (26)εξοργίστηκα (24)εξοργίστηκε (24)εξοργιζόταν (32)εξοργισμένα (25)εξοργισμένε (25)εξοργισμένη (25)εξοργισμένο (25)εξοργιστείς (22)εξοργιστικά (24)εξοργιστικέ (24)εξοργιστική (24)εξοργιστικό (24)εξοργιστούν (23)εξοριζόμουν (32)εξοριζόσουν (30)εξοριζότανε (29)εξορισμένες (21)εξορισμένης (21)εξορισμένοι (22)εξορισμένος (21)εξορισμένου (23)εξορισμένων (24)εξοριστήκαν (21)εξοριστείτε (20)εξοριστούμε (22)εξοριστούνε (20)εξορκίζεσαι (30)εξορκίζεστε (30)εξορκίζεται (30)εξορκίζομαι (32)εξορκίζουμε (33)εξορκίσουμε (24)εξορκίστηκα (22)εξορκίστηκε (22)εξορκιζόταν (30)εξορκισμένα (23)εξορκισμένε (23)εξορκισμένη (23)εξορκισμένο (23)εξορκισμούς (22)εξορκιστείς (20)εξορκιστούν (21)εξορμήσουμε (25)εξορμητικές (22)εξορμητικής (22)εξορμητικοί (23)εξορμητικού (23)εξορμητικός (22)εξορμητικών (23)εξορμούσαμε (24)εξορμούσατε (22)εξορυγμένες (25)εξορυγμένης (25)εξορυγμένοι (26)εξορυγμένος (25)εξορυγμένου (27)εξορυγμένων (28)εξορυκτικές (22)εξορυκτικής (22)εξορυκτικοί (23)εξορυκτικού (23)εξορυκτικός (22)εξορυκτικών (23)εξορυσσόταν (21)εξορυχτείτε (28)εξορυχτούμε (30)εξορύσσεσαι (20)εξορύσσεστε (20)εξορύσσεται (20)εξορύσσομαι (22)εξορύσσουμε (23)εξορύχτηκαν (28)εξορύχτηκες (27)εξοστράκιζα (30)εξοστράκιζε (30)εξοστράκισα (21)εξοστράκισε (21)εξοστρακίζω (32)εξοστρακίσω (23)εξουθένωναν (31)εξουθένωνες (30)εξουθένωσαν (31)εξουθένωσες (30)εξουθένωσης (30)εξουθένωσις (30)εξουθενωθεί (40)εξουθενώνει (29)εξουθενώσει (29)εξουθενώσου (30)εξουθενώστε (29)εξουσιάζαμε (31)εξουσιάζατε (29)εξουσιάζεις (28)εξουσιάζετε (29)εξουσιάζουν (30)εξουσιάσαμε (22)εξουσιάσατε (20)εξουσιάσεις (19)εξουσιάσετε (20)εξουσιάσουν (21)εξουσιαστές (19)εξουσιαστής (19)εξουσιαστεί (20)εξουσιαστών (20)εξουσιοδοτώ (23)εξουσιομανή (22)εξοφθαλμιών (39)εξοφλήθηκαν (38)εξοφλήθηκες (37)εξοφλήθησαν (37)εξοφλήσουμε (31)εξοφληθέντα (37)εξοφληθείσα (37)εξοφληθείτε (37)εξοφληθούμε (39)εξοφλημένες (29)εξοφλημένης (29)εξοφλημένοι (30)εξοφλημένος (29)εξοφλημένου (31)εξοφλημένων (32)εξοφλητέους (28)εξοφλητήρια (29)εξοφλητήριο (29)εξοφλητικές (28)εξοφλητικής (28)εξοφλητικοί (29)εξοφλητικού (29)εξοφλητικός (28)εξοφλητικών (29)εξοφλούμενη (30)εξοφλούνται (28)εξοφλούνταν (28)εξοφλούσαμε (30)εξοφλούσατε (28)εξοφλούσουν (29)εξτρεμισμοί (24)εξτρεμισμού (24)εξτρεμισμός (23)εξτρεμισμών (24)εξτρεμιστές (21)εξτρεμιστής (21)εξτρεμιστών (22)εξυβρίζεσαι (37)εξυβρίζεστε (37)εξυβρίζεται (37)εξυβρίζομαι (39)εξυβρίζουμε (40)εξυβρίσουμε (31)εξυβρίστηκα (29)εξυβρίστηκε (29)εξυβριζόταν (37)εξυβρισμένα (30)εξυβρισμένε (30)εξυβρισμένη (30)εξυβρισμένο (30)εξυβριστείς (27)εξυβριστικά (29)εξυβριστικέ (29)εξυβριστική (29)εξυβριστικό (29)εξυβριστούν (28)εξυγιάνθηκα (33)εξυγιάνθηκε (33)εξυγιάνουμε (26)εξυγιάνσεις (22)εξυγιάνσεων (25)εξυγιάνσεως (24)εξυγιαίναμε (25)εξυγιαίνατε (23)εξυγιαίνεις (22)εξυγιαίνετε (23)εξυγιαίνουν (24)εξυγιανθείς (31)εξυγιανθούν (32)εξυγιαντικά (24)εξυγιαντικέ (24)εξυγιαντική (24)εξυγιαντικό (24)εξυγιασμένα (25)εξυγιασμένε (25)εξυγιασμένη (25)εξυγιασμένο (25)εξυμνήθηκαν (32)εξυμνήθηκες (31)εξυμνήσουμε (25)εξυμνηθείτε (31)εξυμνηθούμε (33)εξυμνητικές (22)εξυμνητικής (22)εξυμνητικοί (23)εξυμνητικού (23)εξυμνητικός (22)εξυμνητικών (23)εξυμνούνται (22)εξυμνούνταν (22)εξυμνούσαμε (24)εξυμνούσατε (22)εξυμνούσουν (23)εξυπηρέτησή (21)εξυπηρέτησα (22)εξυπηρέτησε (22)εξυπηρέτηση (22)εξυπηρετήσω (24)εξυπηρετείς (21)εξυπηρετηθώ (31)εξυπηρετητή (22)εξυπηρετικά (23)εξυπηρετικέ (23)εξυπηρετική (23)εξυπηρετικό (23)εξυπηρετούν (22)εξυπνάκηδες (24)εξυπνότατος (20)εξυπνότερες (21)εξυπνότεροι (22)εξυφαίνεσαι (27)εξυφαίνεστε (27)εξυφαίνεται (27)εξυφαίνομαι (29)εξυφαινόταν (27)εξυψωθήκαμε (43)εξυψωθήκανε (41)εξυψωθήκατε (41)εξυψωμένους (33)εξυψωνόμουν (34)εξυψωνόσουν (32)εξυψωνότανε (31)εξυψωτικούς (31)εξυψώνονται (29)εξυψώνονταν (29)εξυψώνοντας (28)εξωβιολογία (33)εξωθερμικές (33)εξωθερμικής (33)εξωθερμικοί (34)εξωθερμικού (34)εξωθερμικός (33)εξωθερμικών (34)εξωθεσμικές (32)εξωθεσμικής (32)εξωθεσμικοί (33)εξωθεσμικών (33)εξωθηθήκαμε (42)εξωθηθήκατε (40)εξωθημένους (32)εξωθούμαστε (32)εξωθούμενης (31)εξωθούμενος (31)εξωλέμβιους (32)εξωλογικούς (26)εξωμήτριους (24)εξωραΐζεσαι (31)εξωραΐζεστε (31)εξωραΐζεται (31)εξωραΐζομαι (33)εξωραΐζουμε (34)εξωραΐσουμε (25)εξωραΐστηκα (23)εξωραΐστηκε (23)εξωραϊζόταν (30)εξωραϊσμένα (23)εξωραϊσμένε (23)εξωραϊσμένη (23)εξωραϊσμένο (23)εξωραϊσμούς (22)εξωραϊστείς (20)εξωραϊστικά (22)εξωραϊστικέ (22)εξωραϊστική (22)εξωραϊστικό (22)εξωραϊστούν (21)εξωστρέφεια (29)εξωστρεφείς (28)εξωστρεφούς (28)εξωσυζυγικά (36)εξωσυζυγικέ (36)εξωσυζυγική (36)εξωσυζυγικό (36)εξωσχολικές (30)εξωσχολικής (30)εξωσχολικοί (31)εξωσχολικού (31)εξωσχολικός (30)εξωσχολικών (31)εξωσωματικά (26)εξωσωματικέ (26)εξωσωματική (26)εξωσωματικό (26)εξωτερίκευα (24)εξωτερίκευε (24)εξωτερικεύω (25)εξωτερικούς (22)εξωφρενικές (29)εξωφρενικής (29)εξωφρενικοί (30)εξωφρενικού (30)εξωφρενικός (29)εξωφρενικών (30)εξωφρενισμέ (31)εξωφρενισμό (31)εξόφθαλμους (39)εξώπροικους (22)εορτάζονται (20)εορτάζονταν (20)εορτάζοντας (19)εορτάζοντες (19)εορτάζουσες (20)εορτάσιμους (13)εορτάστηκαν (12)εορτάστηκες (11)εορταζόμενα (22)εορταζόμενε (22)εορταζόμενη (22)εορταζόμενο (22)εορταζόμουν (23)εορταζόσουν (21)εορτασμένες (12)εορτασμένης (12)εορτασμένοι (13)εορτασμένος (12)εορτασμένου (14)εορτασμένων (15)εορταστείτε (11)εορταστικές (11)εορταστικής (11)εορταστικοί (12)εορταστικού (12)εορταστικός (11)εορταστικών (12)εορταστούμε (13)εορτολογίου (17)εορτολογίων (18)εορτολόγιον (16)επίμεμπτους (16)επίπλαστους (14)επίστρατους (12)επίχριστους (19)επαίσχυντες (18)επαίσχυντης (18)επαίσχυντοι (19)επαίσχυντος (18)επαίσχυντου (20)επαίσχυντων (21)επαγγέλματα (21)επαγγελτικά (20)επαγγελτικέ (20)επαγγελτική (20)επαγγελτικό (20)επαγρυπνήσω (19)επαγρυπνείς (16)επαγρυπνούν (17)επαγρύπνησή (15)επαγρύπνησα (16)επαγρύπνησε (16)επαγρύπνηση (16)επαγωγικούς (19)επαγώγιμους (19)επαινέθηκαν (21)επαινέθηκες (20)επαινέσουμε (14)επαινέσουνε (12)επαινεθήκαν (21)επαινεθείτε (20)επαινεθούμε (22)επαινεθούνε (20)επαινεμένοι (13)επαινεμένος (12)επαινετικές (11)επαινετικής (11)επαινετικοί (12)επαινετικού (12)επαινετικός (11)επαινετικών (12)επαινούμουν (14)επαινούνται (11)επαινούνταν (11)επαινούσαμε (13)επαινούσανε (11)επαινούσατε (11)επαιρόμαστε (14)επαιρόσαστε (12)επαιτούσαμε (13)επαιτούσατε (11)επακολουθία (24)επακολουθεί (24)επακόλουθες (23)επακόλουθης (23)επακόλουθοι (24)επακόλουθον (24)επακόλουθος (23)επακόλουθου (25)επακόλουθων (26)επαλήθευσής (21)επαλήθευσαν (23)επαλήθευσες (22)επαλήθευσης (22)επαλήθευσις (22)επαλείφεσαι (20)επαλείφεστε (20)επαλείφεται (20)επαλείφομαι (22)επαλείφουμε (23)επαλείφτηκα (21)επαλείφτηκε (21)επαλείψουμε (25)επαλειμμένα (17)επαλειμμένε (17)επαλειμμένη (17)επαλειμμένο (17)επαλειφτείς (19)επαλειφτούν (20)επαλειφόταν (20)επαληθευθεί (32)επαληθευτεί (23)επαληθεύαμε (24)επαληθεύατε (22)επαληθεύεις (21)επαληθεύετε (22)επαληθεύουν (23)επαληθεύσει (22)επαληθεύσου (23)επαληθεύστε (22)επαμεινώνδα (16)επανάγονται (14)επανάγονταν (14)επανάκαμψης (22)επανάκρισης (12)επανάκτησης (11)επανάκτησις (11)επανάπαυσης (12)επανάστασής (9)επανάστασης (10)επανάστασις (10)επανέκαμψαν (23)επανέκδοσής (13)επανέκδοσης (14)επανέκδοσις (14)επανέκτησαν (12)επανέλεγχοι (23)επανέλεγχος (22)επανέλεγχων (25)επανέλθουμε (25)επανέναρξης (20)επανένταξης (19)επανέντασσε (11)επανέρθουμε (24)επανέρχεσαι (19)επανέρχεστε (19)επανέρχεται (19)επανέρχομαι (21)επανίδρυσαν (16)επανίδρυσες (15)επανίδρυσης (15)επανίδρυσις (15)επαναγόμουν (17)επαναγόρασε (15)επαναγόσουν (15)επανακάμπτω (17)επανακάμψει (23)επανακτάσαι (12)επανακτάστε (12)επανακτάται (12)επανακτήσει (12)επανακτήσου (13)επανακτήστε (12)επανακτηθεί (21)επανακτούμε (14)επανακτούσα (12)επανακτούσε (12)επαναλάβαμε (22)επαναλάβανε (20)επαναλάβατε (20)επαναλάβεις (19)επαναλάβετέ (19)επαναλάβετε (20)επαναλάβομε (22)επαναλάβουν (21)επαναλήψεις (21)επαναλήψεων (24)επαναλήψεως (23)επαναλήψεώς (20)επαναληφθεί (29)επαναπαυθεί (22)επαναπαυτεί (13)επαναπαύσου (13)επαναστάτες (10)επαναστάτης (10)επαναστατεί (11)επαναστατών (11)επανασυνδέω (17)επαναφέρετε (19)επαναφέρουν (20)επαναφερθεί (28)επανδρωθείς (25)επανδρωθούν (26)επανδρωμένα (19)επανδρωμένε (19)επανδρωμένη (19)επανδρωμένο (19)επανδρώθηκα (25)επανδρώθηκε (25)επανδρώναμε (17)επανδρώνατε (15)επανδρώνεις (14)επανδρώνετε (15)επανδρώνουν (16)επανδρώσαμε (17)επανδρώσανε (15)επανδρώσατε (15)επανδρώσεις (14)επανδρώσετε (15)επανδρώσεων (17)επανδρώσεως (16)επανδρώσουν (16)επανεγγραφή (25)επανεισάγει (14)επανεκδίδει (18)επανεκδοθεί (24)επανεκδώσει (15)επανεκκινεί (13)επανεκλέγει (17)επανεκλογές (16)επανεκλογής (16)επανεκλογών (17)επανεκτιμάν (14)επανεκτιμάς (13)επανεκτιμάω (16)επανελέγχου (24)επανεντάξει (20)επανεντάξου (21)επανεντάξτε (20)επανεντάσσω (13)επανενταχτώ (18)επανεξάγουν (24)επανεξέδιδα (26)επανεξέλεξα (31)επανεξέλεξε (31)επανεξέταζα (29)επανεξέταζε (29)επανεξέτασή (19)επανεξέτασα (20)επανεξέτασε (20)επανεξέταση (20)επανεξαγωγή (28)επανεξελέγη (25)επανεξετάζω (31)επανεξετάσω (22)επανερχόταν (19)επανιδρυθεί (25)επανιδρύαμε (17)επανιδρύατε (15)επανιδρύεις (14)επανιδρύετε (15)επανιδρύουν (16)επανιδρύσει (15)επανιδρύσου (16)επανιδρύστε (15)επανορθωθεί (32)επανορθωτής (22)επανορθώνει (21)επανορθώσει (21)επανορθώσου (22)επανορθώστε (21)επανωφοριού (21)επανωφοριών (21)επανόρθωναν (23)επανόρθωνες (22)επανόρθωσαν (23)επανόρθωσες (22)επανόρθωσης (22)επανόρθωσις (22)επαργυρωθεί (28)επαργυρωτής (18)επαργυρώνει (17)επαργυρώσει (17)επαργυρώσου (18)επαργυρώστε (17)επαργύρωναν (18)επαργύρωνες (17)επαργύρωσαν (18)επαργύρωσες (17)επαργύρωσης (17)επαργύρωσις (17)επαρκέσουμε (16)επαρκέστατα (13)επαρκέστατε (13)επαρκέστατη (13)επαρκέστατο (13)επαρκέστερα (14)επαρκέστερε (14)επαρκέστερη (14)επαρκέστερο (14)επαρκούσαμε (15)επαρκούσατε (13)επαρχιακούς (19)επαρχιώτικα (20)επαρχιώτικε (20)επαρχιώτικη (20)επαρχιώτικο (20)επαυξάνεσαι (21)επαυξάνεστε (21)επαυξάνεται (21)επαυξάνομαι (23)επαυξάνουμε (24)επαυξανόταν (21)επαυξημένες (22)επαυξημένης (22)επαυξημένων (25)επαχθέστατα (27)επαχθέστατε (27)επαχθέστατη (27)επαχθέστατο (27)επαχθέστερα (28)επαχθέστερε (28)επαχθέστερη (28)επαχθέστερο (28)επείσακτους (12)επεβλήθησαν (29)επεδείκνυαν (16)επειγόμαστε (16)επειγόσαστε (14)επεισοδιακά (15)επεισοδιακέ (15)επεισοδιακή (15)επεισοδιακό (15)επεκράτησαν (13)επεκτάθηκαν (22)επεκτάσιμες (13)επεκτάσιμης (13)επεκτάσιμοι (14)επεκτάσιμος (13)επεκτάσιμου (15)επεκτάσιμων (16)επεκταθείτε (21)επεκταθούμε (23)επεκταμένες (13)επεκταμένης (13)επεκταμένοι (14)επεκταμένος (13)επεκταμένου (15)επεκταμένων (16)επεκτατικές (12)επεκτατικής (12)επεκτατικοί (13)επεκτατικού (13)επεκτατικός (12)επεκτατικών (13)επεκτατισμέ (14)επεκτατισμό (14)επεκτείναμε (14)επεκτείνετε (12)επεκτείνουν (13)επελήφθησαν (29)επεμβαίναμε (22)επεμβαίνανε (20)επεμβαίνατε (20)επεμβαίνεις (19)επεμβαίνετε (20)επεμβαίνομε (22)επεμβαίνουν (21)επεμβατικές (20)επεμβατικής (20)επεμβατικοί (21)επεμβατικού (21)επεμβατικός (20)επεμβατικών (21)επεμβατισμέ (22)επεμβατισμό (22)επενέβαιναν (18)επενέβαινες (17)επενέργειές (13)επενέργειας (14)επενέργειες (14)επενέργησαν (15)επενέργησες (14)επενδυθείτε (24)επενδυθούμε (26)επενδυμένες (16)επενδυμένης (16)επενδυμένοι (17)επενδυμένος (16)επενδυμένου (18)επενδυμένων (19)επενδυτικές (15)επενδυτικής (15)επενδυτικοί (16)επενδυτικού (16)επενδυτικός (15)επενδυτικών (16)επενδυτριών (16)επενδυόμενα (17)επενδυόμενη (17)επενδυόμενο (17)επενδυόμουν (18)επενδυόσουν (16)επενδύθηκαν (24)επενδύθηκες (23)επενδύονται (14)επενδύονταν (14)επενδύοντας (13)επενδύσουμε (17)επενδύτριας (14)επενδύτριες (14)επενεργήσει (15)επενεργήστε (15)επενεργείτε (15)επενεργειών (15)επενεργούμε (17)επενεργούσα (15)επενεργούσε (15)επεξεργάσου (25)επεξεργασίά (23)επεξεργασία (24)επεξεργαστή (24)επεξεργαστώ (24)επεξηγήθηκα (33)επεξηγήθηκε (33)επεξηγήσαμε (25)επεξηγήσατε (23)επεξηγήσεις (22)επεξηγήσετε (23)επεξηγήσεων (25)επεξηγήσεως (24)επεξηγήσουν (24)επεξηγείται (23)επεξηγηθείς (31)επεξηγηθούν (32)επεξηγημένα (25)επεξηγημένε (25)επεξηγημένη (25)επεξηγημένο (25)επεξηγητικά (24)επεξηγητικέ (24)επεξηγητική (24)επεξηγητικό (24)επεξηγούσαν (23)επεξηγούσες (22)επεξηγώντας (22)επερχομένου (22)επερχομένων (23)επερχόμαστε (21)επερχόμενες (20)επερχόμενης (20)επερχόμενοι (21)επερχόμενος (20)επερχόμενου (22)επερχόμενων (23)επερχόσαστε (19)επερωτάγαμε (19)επερωτάγατε (17)επερωτήθηκα (24)επερωτήθηκε (24)επερωτήσαμε (16)επερωτήσατε (14)επερωτήσεις (13)επερωτήσετε (14)επερωτήσεων (16)επερωτήσεως (15)επερωτήσουν (15)επερωτηθείς (22)επερωτηθούν (23)επερωτούσαν (14)επερωτούσες (13)επερωτώνται (14)επερωτώντας (13)επετειακούς (11)επευφήμησαν (21)επευφήμησες (20)επευφημήσει (21)επευφημήσου (22)επευφημήστε (21)επευφημείτε (21)επευφημηθεί (30)επευφημούμε (23)επευφημούσα (21)επευφημούσε (21)επευχόμαστε (21)επευχόσαστε (19)επεχείρησαν (19)επηρεάζεσαι (21)επηρεάζεστε (21)επηρεάζεται (21)επηρεάζομαι (23)επηρεάζουμε (24)επηρεάζουνε (22)επηρεάσθηκε (22)επηρεάσουμε (15)επηρεάσουνε (13)επηρεάστηκα (13)επηρεάστηκε (13)επηρεαζόταν (21)επηρεασθείς (20)επηρεασθούν (21)επηρεασμένα (14)επηρεασμένε (14)επηρεασμένη (14)επηρεασμένο (14)επηρεασμούς (13)επηρεαστείς (11)επηρεαστούν (12)επιβάλλεσαι (22)επιβάλλεστε (22)επιβάλλεται (22)επιβάλλομαι (24)επιβάλλοντα (22)επιβάλλουμε (25)επιβάλλουνε (23)επιβάρυνσής (18)επιβάρυνσης (19)επιβάρυνσις (19)επιβαίνοντα (18)επιβαίνουσα (19)επιβαλλόταν (22)επιβαρυμένα (22)επιβαρυμένη (22)επιβαρυμένο (22)επιβαρυνθεί (29)επιβαρύναμε (21)επιβαρύνατε (19)επιβαρύνεις (18)επιβαρύνετε (19)επιβαρύνουν (20)επιβαρύνσου (20)επιβατηγούς (20)επιβατικούς (18)επιβεβαίωνα (27)επιβεβαίωνε (27)επιβεβαίωσή (26)επιβεβαίωσα (27)επιβεβαίωσε (27)επιβεβαίωση (27)επιβεβαιωθώ (36)επιβεβαιώνω (27)επιβεβαιώσω (27)επιβιβάζαμε (36)επιβιβάζατε (34)επιβιβάζεις (33)επιβιβάζετε (34)επιβιβάζουν (35)επιβιβάσαμε (27)επιβιβάσατε (25)επιβιβάσεις (24)επιβιβάσετε (25)επιβιβάσεων (27)επιβιβάσεως (26)επιβιβάσεώς (23)επιβιβάσουν (26)επιβιβασθεί (34)επιβιβαστεί (25)επιβιώνουμε (21)επιβιώσουμε (21)επιβλέπεσαι (21)επιβλέπεστε (21)επιβλέπεται (21)επιβλέπομαι (23)επιβλέποντα (21)επιβλέπουμε (24)επιβλέπουσα (22)επιβλέφθηκα (37)επιβλέφθηκε (37)επιβλέψουμε (32)επιβλήθηκαν (30)επιβλήθηκες (29)επιβλεπόταν (21)επιβλεφθείς (35)επιβλεφθούν (36)επιβληθέντα (29)επιβληθήκαν (30)επιβληθείσα (29)επιβληθείτε (29)επιβληθούμε (31)επιβληθούνε (29)επιβλητικές (20)επιβλητικής (20)επιβλητικοί (21)επιβλητικού (21)επιβλητικός (20)επιβλητικών (21)επιβοήθησαν (27)επιβοηθήσει (27)επιβράβευαν (27)επιβράβευες (26)επιβράβευσή (26)επιβράβευσα (27)επιβράβευσε (27)επιβράβευση (27)επιβράδυναν (23)επιβράδυνες (22)επιβράδυνση (23)επιβράχυνση (27)επιβραβευτώ (27)επιβραβεύει (26)επιβραβεύσω (28)επιβραδυνθώ (32)επιβραδυντή (23)επιβραδύνει (22)επιγενέσεις (13)επιγενέσεων (16)επιγενέσεως (15)επιγενόμενε (16)επιγενόμενο (16)επιγλωττίδα (21)επιγονατίδα (17)επιγονισμού (16)επιγονισμός (15)επιγράμματα (19)επιγράφεσαι (22)επιγράφεστε (22)επιγράφεται (22)επιγράφομαι (24)επιγραφικές (22)επιγραφικής (22)επιγραφικοί (23)επιγραφικού (23)επιγραφικός (22)επιγραφικών (23)επιγραφόταν (22)επιδένονται (14)επιδένονταν (14)επιδένοντας (13)επιδέχονται (21)επιδέχονταν (21)επιδίδοντάς (15)επιδίδονται (17)επιδίδονταν (17)επιδίδοντας (16)επιδαψιλεύω (27)επιδείκνυαν (16)επιδείνωναν (16)επιδείνωνες (15)επιδείνωσαν (16)επιδείνωσες (15)επιδείνωσης (15)επιδείνωσις (15)επιδείξουμε (26)επιδείχθηκε (31)επιδείχτηκε (22)επιδεικνύει (15)επιδεικτικά (16)επιδεικτικέ (16)επιδεικτική (16)επιδεικτικό (16)επιδεινωθεί (25)επιδεινώνει (14)επιδεινώσει (14)επιδεινώσου (15)επιδεινώστε (14)επιδειχθούν (30)επιδειχτικά (22)επιδειχτικέ (22)επιδειχτική (22)επιδειχτικό (22)επιδεκτικές (15)επιδεκτικής (15)επιδεκτικοί (16)επιδεκτικού (16)επιδεκτικός (15)επιδεκτικών (16)επιδεκτικώς (15)επιδενόμουν (17)επιδενόσουν (15)επιδεξιότης (22)επιδερμίδας (19)επιδερμίδες (19)επιδερμίδων (22)επιδερμικές (17)επιδερμικής (17)επιδερμικοί (18)επιδερμικού (18)επιδερμικός (17)επιδερμικών (18)επιδεχόμουν (24)επιδεχόσουν (22)επιδημητικά (17)επιδημητικέ (17)επιδημητική (17)επιδημητικό (17)επιδημικούς (16)επιδιαιτητή (14)επιδιδυμίδα (23)επιδιδόμενα (19)επιδιδόμενε (19)επιδιδόμενη (19)επιδιδόμενο (19)επιδιδόμουν (20)επιδιδόσουν (18)επιδικάζαμε (26)επιδικάζατε (24)επιδικάζεις (23)επιδικάζετε (24)επιδικάζουν (25)επιδικάσαμε (17)επιδικάσατε (15)επιδικάσεις (14)επιδικάσετε (15)επιδικάσεων (17)επιδικάσεως (16)επιδικάσεώς (13)επιδικάσουν (16)επιδικασθέν (24)επιδικασθεί (24)επιδικαστεί (15)επιδιορθωθώ (35)επιδιορθωτή (26)επιδιορθώνω (26)επιδιορθώσω (26)επιδιωκόταν (17)επιδιωχθείς (31)επιδιωχθούν (32)επιδιόρθωμα (28)επιδιόρθωνα (26)επιδιόρθωνε (26)επιδιόρθωσα (26)επιδιόρθωσε (26)επιδιόρθωση (26)επιδιώκεσαι (15)επιδιώκεστε (15)επιδιώκεται (15)επιδιώκομαι (17)επιδιώκουμε (18)επιδιώξουμε (26)επιδιώχθηκε (31)επιδιώχτηκε (22)επιδοκίμαζα (26)επιδοκίμαζε (26)επιδοκίμασα (17)επιδοκίμασε (17)επιδοκιμάζω (28)επιδοκιμάσω (19)επιδοματικά (17)επιδοματικέ (17)επιδοματική (17)επιδοματικό (17)επιδοτήθηκα (24)επιδοτήθηκε (24)επιδοτήριον (15)επιδοτήσαμε (16)επιδοτήσατε (14)επιδοτήσεις (13)επιδοτήσετε (14)επιδοτήσεων (16)επιδοτήσεως (15)επιδοτήσεώς (12)επιδοτήσουν (15)επιδοτείσαι (14)επιδοτείστε (14)επιδοτείται (14)επιδοτηθείς (22)επιδοτηθούν (23)επιδοτημένα (16)επιδοτημένε (16)επιδοτημένη (16)επιδοτημένο (16)επιδοτηρίου (16)επιδοτηρίων (17)επιδοτούμαι (16)επιδοτούντο (14)επιδοτούσαν (14)επιδοτούσες (13)επιδοτούταν (14)επιδοτώντας (13)επιδράσουμε (18)επιδρούσαμε (17)επιδρούσατε (15)επιζήσαντες (19)επιζήτητους (20)επιζεφύριοι (28)επιζεφύριων (30)επιζησάντων (22)επιζητήθηκα (30)επιζητήθηκε (30)επιζητήσαμε (22)επιζητήσατε (20)επιζητήσεις (19)επιζητήσετε (20)επιζητήσεων (22)επιζητήσεως (21)επιζητήσουν (21)επιζητείσαι (20)επιζητείστε (20)επιζητείται (20)επιζητηθείς (28)επιζητηθούν (29)επιζητούμαι (22)επιζητούσαν (20)επιζητούσες (19)επιζητούταν (20)επιζητώντας (19)επιζωοτικές (22)επιζωοτικής (22)επιζωοτικοί (23)επιζωοτικού (23)επιζωοτικός (22)επιζωοτικών (23)επιθέτονται (20)επιθέτονταν (20)επιθαλάμιον (24)επιθαλάσσια (22)επιθαλάσσιε (22)επιθαλάσσιο (22)επιθανάτιας (19)επιθανάτιες (19)επιθανάτιοι (20)επιθανάτιος (19)επιθανάτιου (21)επιθανάτιων (22)επιθετικούς (20)επιθετόμουν (23)επιθετόσουν (21)επιθεωρήσει (23)επιθεωρήσου (24)επιθεωρήστε (23)επιθεωρείτε (23)επιθεωρηθεί (32)επιθεωρητές (22)επιθεωρητής (22)επιθεωρητού (23)επιθεωρητών (23)επιθεωρούμε (25)επιθεωρούσα (23)επιθεωρούσε (23)επιθεώρησαν (21)επιθεώρησες (20)επιθεώρησης (20)επιθεώρησις (20)επιθηλιακές (22)επιθηλιακής (22)επιθηλιακοί (23)επιθηλιακού (23)επιθηλιακός (22)επιθηλιακών (23)επιθυμήσαμε (25)επιθυμήσανε (23)επιθυμήσατε (23)επιθυμήσεις (22)επιθυμήσετε (23)επιθυμήσομε (25)επιθυμήσουν (24)επιθυμητικά (24)επιθυμητικέ (24)επιθυμητική (24)επιθυμητικό (24)επιθυμητούς (22)επιθυμούσαν (23)επιθυμούσες (22)επιθυμώντας (22)επικάθονται (21)επικάθονταν (21)επικάλυπταν (16)επικάλυπτες (15)επικέντρωνα (15)επικέντρωνε (15)επικέντρωσα (15)επικέντρωσε (15)επικέντρωση (15)επικήδειους (15)επικήρυσσαν (14)επικήρυσσες (13)επικίνδυνες (15)επικίνδυνης (15)επικίνδυνοι (16)επικίνδυνος (15)επικίνδυνου (17)επικίνδυνων (18)επικαθόμουν (24)επικαθόσουν (22)επικαιρικές (13)επικαιρικής (13)επικαιρικοί (14)επικαιρικού (14)επικαιρικός (13)επικαιρικών (14)επικαιρότης (12)επικαλείσαι (14)επικαλείσθε (23)επικαλείστε (14)επικαλείται (14)επικαλεσθεί (23)επικαλεστεί (14)επικαλούμαι (16)επικαλούταν (14)επικαλυφθεί (31)επικαλυφτεί (22)επικαλύπτει (15)επικαλύψαμε (25)επικαλύψατε (23)επικαλύψεις (22)επικαλύψετε (23)επικαλύψεων (25)επικαλύψεως (24)επικαλύψουν (24)επικαρπωτές (15)επικαρπωτής (15)επικαρπωτών (16)επικατάρατα (13)επικατάρατε (13)επικατάρατη (13)επικατάρατο (13)επικείμενες (13)επικείμενης (13)επικείμενοι (14)επικείμενος (13)επικείμενου (15)επικείμενων (16)επικειμένου (15)επικειμένων (16)επικεντρωθώ (24)επικεντρώνω (15)επικεντρώσω (15)επικεφαλίδα (24)επικηρυχθεί (30)επικηρυχτεί (21)επικηρύξαμε (24)επικηρύξατε (22)επικηρύξεις (21)επικηρύξετε (22)επικηρύξεων (24)επικηρύξεως (23)επικηρύξουν (23)επικηρύσσει (13)επικηφήσιος (18)επικινδύνου (16)επικινδύνων (17)επικινδύνως (16)επικλωθόταν (25)επικλώθεσαι (23)επικλώθεστε (23)επικλώθεται (23)επικλώθομαι (25)επικοινωνία (14)επικοινωνεί (14)επικολλάσαι (16)επικολλάστε (16)επικολλάται (16)επικολλήσει (16)επικολλήσου (17)επικολλήστε (16)επικολληθεί (25)επικολλούμε (18)επικολλούσα (16)επικολλούσε (16)επικολλώμαι (18)επικολυρικά (17)επικολυρικέ (17)επικολυρική (17)επικολυρικό (17)επικονίασης (11)επικονίασις (11)επικοντιστή (12)επικουρήσει (14)επικουρήστε (14)επικουρείου (15)επικουρείτε (14)επικουρείων (16)επικουρικές (14)επικουρικής (14)επικουρικοί (15)επικουρικού (15)επικουρικός (14)επικουρικών (15)επικουρισμέ (16)επικουρισμό (16)επικουρούμε (16)επικουρούσα (14)επικουρούσε (14)επικούρειας (12)επικούρειες (12)επικούρειοι (13)επικούρειος (12)επικούρειου (14)επικούρειων (15)επικούρησαν (13)επικούρησες (12)επικράτειάς (11)επικράτειας (12)επικράτειες (12)επικράτησαν (13)επικράτησες (12)επικράτησης (12)επικράτησις (12)επικρέμαμαι (17)επικρέμαται (15)επικρίθηκαν (23)επικρίνεσαι (13)επικρίνεστε (13)επικρίνεται (13)επικρίνομαι (15)επικρίνουμε (16)επικρίτριας (13)επικρίτριες (13)επικρατήσει (13)επικρατήστε (13)επικρατείας (12)επικρατείτε (13)επικρατειών (13)επικρατούμε (15)επικρατούσα (13)επικρατούσε (13)επικρινόταν (13)επικριτικές (13)επικριτικής (13)επικριτικοί (14)επικριτικού (14)επικριτικός (13)επικριτικών (14)επικριτριών (14)επικροτήσει (13)επικροτήσου (14)επικροτήστε (13)επικροτείτε (13)επικροτηθεί (22)επικροτούμε (15)επικροτούσα (13)επικροτούσε (13)επικρουόταν (14)επικρούεσαι (13)επικρούεστε (13)επικρούεται (13)επικρούομαι (15)επικρούσεις (12)επικρούσεων (15)επικρούσεως (14)επικρότησαν (13)επικρότησες (12)επικρότησης (12)επικρότησις (12)επικυρίαρχα (22)επικυρίαρχε (22)επικυρίαρχη (22)επικυρίαρχο (22)επικυρωθείς (24)επικυρωθούν (25)επικυρωμένα (18)επικυρωμένε (18)επικυρωμένη (18)επικυρωμένο (18)επικυρωτικά (17)επικυρωτικέ (17)επικυρωτική (17)επικυρωτικό (17)επικυρώθηκα (24)επικυρώθηκε (24)επικυρώναμε (16)επικυρώνατε (14)επικυρώνεις (13)επικυρώνετε (14)επικυρώνουν (15)επικυρώσαμε (16)επικυρώσατε (14)επικυρώσεις (13)επικυρώσετε (14)επικυρώσεων (16)επικυρώσεως (15)επικυρώσεώς (12)επικυρώσιμα (16)επικυρώσιμε (16)επικυρώσιμη (16)επικυρώσιμο (16)επικυρώσουν (15)επικόλλαγαν (19)επικόλλαγες (18)επικόλλησής (14)επικόλλησαν (16)επικόλλησες (15)επικόλλησης (15)επικόλλησις (15)επιλέγοντάς (14)επιλέγονται (16)επιλέγονταν (16)επιλέγοντας (15)επιλέγοντες (15)επιλέξιμους (24)επιλέχθηκαν (30)επιλέχθηκες (29)επιλέχτηκαν (21)επιλήσμονες (14)επιλήφθηκαν (30)επιλήψιμους (24)επιλαχόντες (19)επιλαχόντος (19)επιλαχόντων (22)επιλεγέντες (15)επιλεγέντος (15)επιλεγέντων (18)επιλεγείσες (15)επιλεγείσης (15)επιλεγμένες (17)επιλεγμένης (17)επιλεγμένοι (18)επιλεγμένος (17)επιλεγμένου (19)επιλεγμένων (20)επιλεγόμενα (18)επιλεγόμενε (18)επιλεγόμενη (18)επιλεγόμενο (18)επιλεγόμουν (19)επιλεγόσουν (17)επιλεκτικές (14)επιλεκτικής (14)επιλεκτικοί (15)επιλεκτικού (15)επιλεκτικός (14)επιλεκτικών (15)επιλεκτικώς (14)επιλεχθέντα (29)επιλεχθείτε (29)επιλεχθούμε (31)επιληπτικές (14)επιληπτικής (14)επιληπτικοί (15)επιληπτικού (15)επιληπτικός (14)επιληπτικών (15)επιλησμόνων (17)επιληφθέντα (29)επιληφθείσα (29)επιληφθείτε (29)επιλυθήκαμε (26)επιλυθήκατε (24)επιλυμένους (16)επιλυόμαστε (16)επιλυόσαστε (14)επιλόχειους (20)επιλύνοντας (12)επιμέμφεσαι (22)επιμέμφεστε (22)επιμέμφεται (22)επιμέμφομαι (24)επιμένοντας (12)επιμένοντες (12)επιμένουσας (13)επιμέτραγαν (17)επιμέτραγες (16)επιμέτρησαν (14)επιμέτρησες (13)επιμέτρησης (13)επιμέτρησις (13)επιμήκυνσης (14)επιμήκυνσις (14)επιμαρτυρία (16)επιμαρτυρεί (16)επιμείνουμε (16)επιμείνουνε (14)επιμελήθηκε (25)επιμελήτρια (16)επιμελείστε (15)επιμελείται (15)επιμεληθείς (23)επιμεληθούν (24)επιμελημένα (17)επιμελημένε (17)επιμελημένη (17)επιμελημένο (17)επιμελητεία (15)επιμελούμαι (17)επιμεμφόταν (22)επιμερίζαμε (25)επιμερίζατε (23)επιμερίζεις (22)επιμερίζετε (23)επιμερίζουν (24)επιμερίσαμε (16)επιμερίσατε (14)επιμερίσεις (13)επιμερίσετε (14)επιμερίσουν (15)επιμερισθεί (23)επιμερισμοί (16)επιμερισμού (16)επιμερισμός (15)επιμερισμών (16)επιμεριστής (13)επιμεριστεί (14)επιμετρήσει (14)επιμετρήσου (15)επιμετρήστε (14)επιμετρείτε (14)επιμετρηθεί (23)επιμετρούμε (16)επιμετρούσα (14)επιμετρούσε (14)επιμηκυνθεί (24)επιμηκυντής (14)επιμηκύναμε (16)επιμηκύνατε (14)επιμηκύνεις (13)επιμηκύνετε (14)επιμηκύνουν (15)επιμηκύνσου (15)επιμολυνθεί (25)επιμολύνουν (16)επιμορφωθεί (32)επιμορφώνει (21)επιμορφώσει (21)επιμορφώσου (22)επιμορφώστε (21)επιμόλυνσης (15)επιμόλυνσις (15)επιμόρφωναν (23)επιμόρφωνες (22)επιμόρφωσής (21)επιμόρφωσαν (23)επιμόρφωσες (22)επιμόρφωσης (22)επινευόμουν (15)επινευόσουν (13)επινεφρίδια (22)επινεφρίδιο (22)επινεύονται (11)επινεύονταν (11)επινικέλωνα (16)επινικέλωνε (16)επινικέλωσα (16)επινικέλωσε (16)επινικέλωση (16)επινικελωθώ (25)επινικελώνω (16)επινικελώσω (16)επινοήθηκαν (21)επινοήθηκες (20)επινοήματος (12)επινοήσουμε (14)επινοήτριας (11)επινοήτριες (11)επινοηθείτε (20)επινοηθούμε (22)επινοημάτων (15)επινοημένες (12)επινοημένης (12)επινοημένοι (13)επινοημένος (12)επινοημένου (14)επινοημένων (15)επινοητικές (11)επινοητικής (11)επινοητικοί (12)επινοητικού (12)επινοητικός (11)επινοητικών (12)επινοητριών (12)επινοούνται (11)επινοούνταν (11)επινοούσαμε (13)επινοούσατε (11)επινοούσουν (12)επιορκήσαμε (15)επιορκήσατε (13)επιορκήσεις (12)επιορκήσετε (13)επιορκήσουν (14)επιορκούσαν (13)επιορκούσες (12)επιορκώντας (12)επιπάσσεσαι (12)επιπάσσεστε (12)επιπάσσεται (12)επιπάσσομαι (14)επιπασσόταν (12)επιπεδωθείς (25)επιπεδωθούν (26)επιπεδωμένα (19)επιπεδωμένε (19)επιπεδωμένη (19)επιπεδωμένο (19)επιπεδώθηκα (25)επιπεδώθηκε (25)επιπεδώναμε (17)επιπεδώνατε (15)επιπεδώνεις (14)επιπεδώνετε (15)επιπεδώνουν (16)επιπεδώσαμε (17)επιπεδώσατε (15)επιπεδώσεις (14)επιπεδώσετε (15)επιπεδώσουν (16)επιπεφυκότα (21)επιπλέοντας (13)επιπλήξουμε (26)επιπλήτταμε (16)επιπλήττατε (14)επιπλήττεις (13)επιπλήττετε (14)επιπλήττουν (15)επιπλήχτηκα (22)επιπλήχτηκε (22)επιπλεύσουν (15)επιπληγμένα (19)επιπληγμένε (19)επιπληγμένη (19)επιπληγμένο (19)επιπληχτείς (20)επιπληχτούν (21)επιπλοποιία (15)επιπλοποιοί (15)επιπλοποιού (15)επιπλοποιός (14)επιπλοποιών (15)επιπλωθείτε (25)επιπλωθούμε (27)επιπλωμένες (17)επιπλωμένης (17)επιπλωμένοι (18)επιπλωμένος (17)επιπλωμένου (19)επιπλωμένων (20)επιπλωνόταν (16)επιπλώθηκαν (24)επιπλώθηκες (23)επιπλώνεσαι (14)επιπλώνεστε (14)επιπλώνεται (14)επιπλώνομαι (16)επιπλώνουμε (17)επιπλώσουμε (17)επιπρόσθετα (22)επιπρόσθετε (22)επιπρόσθετη (22)επιπρόσθετο (22)επιπωμάτιζα (25)επιπωμάτιζε (25)επιπωμάτισα (16)επιπωμάτισε (16)επιπωματίζω (27)επιπωματίσω (18)επιπόλαιους (14)επιρρήματος (14)επιρρίπτουν (15)επιρρημάτων (17)επιρριφθούν (29)επισήμαιναν (13)επισήμαινες (12)επισήμανσης (12)επισήμανσις (12)επισείονται (11)επισείονταν (11)επισείοντας (10)επισειόμουν (14)επισειόσουν (12)επισημάναμε (15)επισημάνατε (13)επισημάνεις (12)επισημάνετε (13)επισημάνομε (15)επισημάνουν (14)επισημαίνει (13)επισημανθεί (22)επισημοποιώ (14)επισημότητα (13)επισιτίζαμε (22)επισιτίζατε (20)επισιτίζεις (19)επισιτίζετε (20)επισιτίζουν (21)επισιτίσαμε (13)επισιτίσατε (11)επισιτίσεις (10)επισιτίσετε (11)επισιτίσουν (12)επισιτισμοί (13)επισιτισμού (13)επισιτισμός (12)επισιτισμών (13)επισιτιστεί (11)επισκέπτρια (14)επισκέφθηκα (29)επισκέφθηκε (29)επισκέφτηκα (20)επισκέφτηκε (20)επισκέψιμες (22)επισκέψιμης (22)επισκέψιμοι (23)επισκέψιμος (22)επισκέψιμου (24)επισκέψιμων (25)επισκευάζει (22)επισκευάσει (13)επισκευάσου (14)επισκευάστε (13)επισκευαστή (13)επισκευαστώ (13)επισκεφθείς (27)επισκεφθούν (28)επισκεφτείς (18)επισκεφτούν (19)επισκεύαζαν (21)επισκεύαζες (20)επισκεύασαν (12)επισκεύασες (11)επισκιάζαμε (23)επισκιάζατε (21)επισκιάζεις (20)επισκιάζετε (21)επισκιάζουν (22)επισκιάσαμε (14)επισκιάσατε (12)επισκιάσεις (11)επισκιάσετε (12)επισκιάσεων (14)επισκιάσεως (13)επισκιάσουν (13)επισκιασθεί (21)επισκιαστεί (12)επισκοπήσει (13)επισκοπήσου (14)επισκοπήστε (13)επισκοπείτε (13)επισκοπηθεί (22)επισκοπικές (13)επισκοπικής (13)επισκοπικοί (14)επισκοπικού (14)επισκοπικός (13)επισκοπικών (14)επισκοπούμε (15)επισκοπούσα (13)επισκοπούσε (13)επισκοτίζει (21)επισκοτίσει (12)επισκοτίσου (13)επισκοτίστε (12)επισκοτιστώ (12)επισκόπησής (11)επισκόπησαν (13)επισκόπησες (12)επισκόπησης (12)επισκόπησις (12)επισκότιζαν (21)επισκότιζες (20)επισκότισαν (12)επισκότισες (11)επισκότισης (11)επισκότισις (11)επισμηναγοί (16)επισμηναγού (16)επισμηναγός (15)επισμηναγών (16)επισπευσθεί (22)επισπεύδουν (16)επισπεύσανε (12)επισπεύσεις (11)επισπεύσεων (14)επισπεύσεως (13)επισπεύσεώς (10)επισπεύσουν (13)επιστάμενος (12)επιστάτησαν (11)επιστάτησες (10)επιστάτισσα (11)επιστάτριας (11)επιστάτριες (11)επιστέγαζαν (23)επιστέγαζες (22)επιστέγασαν (14)επιστέγασες (13)επιστέγασης (13)επιστέγασμα (16)επιστέφεσαι (18)επιστέφεστε (18)επιστέφεται (18)επιστέφομαι (20)επιστήθιους (20)επιστήμονές (11)επιστήμονας (12)επιστήμονες (12)επιστήσουμε (14)επισταθμίας (21)επισταθμίες (21)επισταθμιών (22)επισταμένης (12)επισταμένων (15)επισταμένως (14)επιστατήσει (11)επιστατήσου (12)επιστατήστε (11)επιστατείτε (11)επιστατηθεί (20)επιστατούμε (13)επιστατούσα (11)επιστατούσε (11)επιστατριών (12)επιστεγάζει (23)επιστεγάσει (14)επιστεγάσου (15)επιστεγάστε (14)επιστεγαστώ (14)επιστεφόταν (18)επιστημόνων (15)επιστολάριο (14)επιστολικές (13)επιστολικής (13)επιστολικοί (14)επιστολικού (14)επιστολικός (13)επιστολικών (14)επιστράτευα (13)επιστράτευε (13)επιστράτους (12)επιστράφηκα (20)επιστράφηκε (20)επιστρέφαμε (21)επιστρέφανε (19)επιστρέφατε (19)επιστρέφεις (18)επιστρέφετε (19)επιστρέφομε (21)επιστρέφουν (20)επιστρέψαμε (23)επιστρέψανε (21)επιστρέψατε (21)επιστρέψεις (20)επιστρέψετε (21)επιστρέψομε (23)επιστρέψουν (22)επιστρατεύω (14)επιστραφείς (18)επιστραφούν (19)επιστρεπτέα (13)επιστρεπτέε (13)επιστρεπτέο (13)επιστρωθείς (22)επιστρωθούν (23)επιστρωμένα (16)επιστρωμένε (16)επιστρωμένη (16)επιστρωμένο (16)επιστρώθηκα (22)επιστρώθηκε (22)επιστρώματα (14)επιστρώναμε (14)επιστρώνατε (12)επιστρώνεις (11)επιστρώνετε (12)επιστρώνουν (13)επιστρώσαμε (14)επιστρώσατε (12)επιστρώσεις (11)επιστρώσετε (12)επιστρώσεων (14)επιστρώσεως (13)επιστρώσουν (13)επισυνάπτει (13)επισυνάψατε (21)επισυνάψεις (20)επισυνάψετε (21)επισυνάψεων (23)επισυνάψεως (22)επισυνάψουν (22)επισυναφθεί (28)επισυρόμουν (16)επισυρόσουν (14)επισφράγιζα (31)επισφράγιζε (31)επισφράγισα (22)επισφράγισε (22)επισφράγιση (22)επισφραγίζω (33)επισφραγίσω (24)επισχετικές (18)επισχετικής (18)επισχετικοί (19)επισχετικού (19)επισχετικός (18)επισχετικών (19)επισωρευτής (14)επισωρευτεί (15)επισωρεύαμε (16)επισωρεύατε (14)επισωρεύεις (13)επισωρεύετε (14)επισωρεύουν (15)επισωρεύσει (14)επισωρεύσου (15)επισωρεύστε (14)επισύρονται (12)επισύρονταν (12)επισύροντας (11)επισώρευσαν (13)επισώρευσες (12)επισώρευσης (12)επισώρευσις (12)επιτάσσεσαι (11)επιτάσσεστε (11)επιτάσσεται (11)επιτάσσομαι (13)επιτάσσουμε (14)επιτάχθηκαν (28)επιτάχτηκαν (19)επιτάχτηκες (18)επιτάχυνσης (18)επιτάχυνσις (18)επιτήδειους (14)επιτήδευσης (14)επιτήδευσις (14)επιτίθενται (20)επιταγμένες (15)επιταγμένης (15)επιταγμένοι (16)επιταγμένος (15)επιταγμένου (17)επιταγμένων (18)επιτακτικές (12)επιτακτικής (12)επιτακτικοί (13)επιτακτικού (13)επιτακτικός (12)επιτακτικών (13)επιτακτικώς (12)επιτασσόταν (11)επιτατικούς (11)επιταχτείτε (18)επιταχτούμε (20)επιταχυνθεί (28)επιταχυντές (18)επιταχυντής (18)επιταχυντών (19)επιταχύναμε (20)επιταχύνατε (18)επιταχύνεις (17)επιταχύνετε (18)επιταχύνουν (19)επιταχύνσου (19)επιτείνεσαι (11)επιτείνεστε (11)επιτείνεται (11)επιτείνομαι (13)επιτείνουμε (14)επιτεθήκαμε (23)επιτεθήκανε (21)επιτεθήκατε (21)επιτεινόταν (11)επιτελάρχες (20)επιτελάρχης (20)επιτελέσαμε (15)επιτελέσατε (13)επιτελέσεις (12)επιτελέσετε (13)επιτελέσεων (15)επιτελέσεως (14)επιτελέσουν (14)επιτελαρχών (21)επιτελείσαι (13)επιτελείστε (13)επιτελείται (13)επιτελεσθεί (22)επιτελεστεί (13)επιτελικούς (13)επιτελούμαι (15)επιτελούσαν (13)επιτελούσες (12)επιτελούταν (13)επιτελώντας (12)επιτευχθείς (27)επιτευχθούν (28)επιτεύγματά (15)επιτεύγματα (16)επιτεύξιμες (21)επιτεύξιμης (21)επιτεύξιμοι (22)επιτεύξιμος (21)επιτεύξιμου (23)επιτεύξιμων (24)επιτεύχθηκα (28)επιτεύχθηκε (28)επιτηρήθηκα (22)επιτηρήθηκε (22)επιτηρήσαμε (14)επιτηρήσατε (12)επιτηρήσεις (11)επιτηρήσετε (12)επιτηρήσεων (14)επιτηρήσεως (13)επιτηρήσουν (13)επιτηρήτρια (13)επιτηρείσαι (12)επιτηρείστε (12)επιτηρείται (12)επιτηρηθείς (20)επιτηρηθούν (21)επιτηρημένα (14)επιτηρημένε (14)επιτηρημένη (14)επιτηρημένο (14)επιτηρούμαι (14)επιτηρούσαν (12)επιτηρούσες (11)επιτηρούταν (12)επιτηρώντας (11)επιτιθέμεθα (31)επιτιθέμενη (22)επιτιθέμενο (22)επιτιμάγαμε (18)επιτιμάγατε (16)επιτιμήθηκα (23)επιτιμήθηκε (23)επιτιμήσαμε (15)επιτιμήσατε (13)επιτιμήσεις (12)επιτιμήσετε (13)επιτιμήσεων (15)επιτιμήσεως (14)επιτιμήσουν (14)επιτιμηθείς (21)επιτιμηθούν (22)επιτιμημένα (15)επιτιμημένε (15)επιτιμημένη (15)επιτιμημένο (15)επιτιμητικά (14)επιτιμητικέ (14)επιτιμητική (14)επιτιμητικό (14)επιτιμούσαν (13)επιτιμούσες (12)επιτιμώντας (12)επιτονισμός (12)επιτράπηκαν (14)επιτράπηκες (13)επιτρέπεσαι (13)επιτρέπεστε (13)επιτρέπεται (13)επιτρέπομαι (15)επιτρέποντα (13)επιτρέπουμε (16)επιτρέπουνε (14)επιτρέπουσα (14)επιτρέψουμε (24)επιτρέψουνε (22)επιτραπέζια (22)επιτραπέζιε (22)επιτραπέζιο (22)επιτραπήκαν (14)επιτραπείτε (13)επιτραπούμε (15)επιτραπούνε (13)επιτραχήλια (21)επιτραχήλιο (21)επιτρεπτικά (14)επιτρεπτικέ (14)επιτρεπτική (14)επιτρεπτικό (14)επιτρεπτούς (12)επιτρεπόταν (13)επιτροπείας (12)επιτροπείες (12)επιτροπειών (13)επιτροπευτώ (14)επιτροπεύει (13)επιτροπεύσω (15)επιτροπικές (13)επιτροπικής (13)επιτροπικοί (14)επιτροπικού (14)επιτροπικός (13)επιτροπικών (14)επιτροχάδην (22)επιτρόπευαν (14)επιτρόπευες (13)επιτρόπευσα (14)επιτρόπευσε (14)επιτρόπευση (14)επιτυγχάνει (22)επιτυγχάνων (24)επιτυχημένα (21)επιτυχημένε (21)επιτυχημένη (21)επιτυχημένο (21)επιτυχούσας (18)επιτυχούσες (18)επιτυχούσης (18)επιτυχόντες (18)επιτυχόντος (18)επιτυχόντων (21)επιτύγχαναν (21)επιτύγχανες (20)επιτύμβιους (20)επιφέρονται (19)επιφέροντας (18)επιφαίνεσαι (18)επιφαίνεστε (18)επιφαίνεται (18)επιφαίνομαι (20)επιφαινόταν (18)επιφανειακά (19)επιφανειακέ (19)επιφανειακή (19)επιφανειακό (19)επιφοίτησαν (18)επιφοίτησες (17)επιφοίτησης (17)επιφοίτησις (17)επιφοιτήσει (18)επιφοιτήστε (18)επιφοιτούμε (20)επιφοιτούσα (18)επιφοιτούσε (18)επιφορτίζει (28)επιφορτίσει (19)επιφορτίσου (20)επιφορτίστε (19)επιφορτιστώ (19)επιφυλάξαμε (32)επιφυλάξατε (30)επιφυλάξεις (29)επιφυλάξετε (30)επιφυλάξεων (32)επιφυλάξεως (31)επιφυλάξεών (29)επιφυλάξεώς (28)επιφυλάξουν (31)επιφυλάσσει (21)επιφυλαχθεί (37)επιφυλαχτεί (28)επιφυλλίδας (25)επιφυλλίδες (25)επιφυλλίδων (28)επιφυόμαστε (21)επιφυόσαστε (19)επιφωνήματα (22)επιφωνήσεις (19)επιφωνήσεων (22)επιφωνήσεως (21)επιφόρτιζαν (28)επιφόρτιζες (27)επιφόρτισαν (19)επιφόρτισες (18)επιφόρτισης (18)επιφόρτισις (18)επιφύλασσαν (20)επιφύλασσες (19)επιχάλκωσης (22)επιχάλκωσις (22)επιχείρησής (17)επιχείρησαν (19)επιχείρησες (18)επιχείρησης (18)επιχείρησιν (19)επιχείρησις (18)επιχείρισης (18)επιχειρήσει (19)επιχειρήσου (20)επιχειρήστε (19)επιχειρείτε (19)επιχειρηθεί (28)επιχειρούμε (21)επιχειρούσα (19)επιχειρούσε (19)επιχηρευτής (19)επιχορήγησή (21)επιχορήγησα (22)επιχορήγησε (22)επιχορήγηση (22)επιχορηγήσω (24)επιχορηγείς (21)επιχορηγηθώ (31)επιχορηγούν (22)επιχρίονται (19)επιχρίονταν (19)επιχρίσματα (21)επιχρισμένα (21)επιχρισμένο (21)επιχριόμουν (22)επιχριόσουν (20)επιχρυσωθεί (31)επιχρυσωτές (21)επιχρυσωτής (21)επιχρυσωτών (22)επιχρυσώνει (20)επιχρυσώσει (20)επιχρυσώσου (21)επιχρυσώστε (20)επιχρωμίωση (25)επιχρύσωναν (21)επιχρύσωνες (20)επιχρύσωσαν (21)επιχρύσωσες (20)επιχρύσωσης (20)επιχρύσωσις (20)επιχυνόμουν (22)επιχυνόσουν (20)επιχωμάτωνα (24)επιχωμάτωνε (24)επιχωμάτωσή (23)επιχωμάτωσα (24)επιχωμάτωσε (24)επιχωμάτωση (24)επιχωματωθώ (33)επιχωματώνω (24)επιχωματώσω (24)επιχύνονται (18)επιχύνονταν (18)επιψηφίσεις (26)επιψηφίσεων (29)επιψηφίσεως (28)εποδυρόμουν (19)εποδυρόσουν (17)εποδύρονται (15)εποδύρονταν (15)εποικήσουμε (15)εποικίζεσαι (21)εποικίζεστε (21)εποικίζεται (21)εποικίζομαι (23)εποικίζουμε (24)εποικίσουμε (15)εποικίστηκα (13)εποικίστηκε (13)εποικιζόταν (21)εποικισθείς (20)εποικισμένα (14)εποικισμένε (14)εποικισμένη (14)εποικισμένο (14)εποικισμούς (13)εποικιστείς (11)εποικιστικά (13)εποικιστικέ (13)εποικιστική (13)εποικιστικό (13)εποικιστούν (12)εποικούσαμε (14)εποικούσατε (12)επονείδιστα (14)επονείδιστε (14)επονείδιστη (14)επονείδιστο (14)επονομάζαμε (24)επονομάζατε (22)επονομάζεις (21)επονομάζετε (22)επονομάζουν (23)επονομάσαμε (15)επονομάσατε (13)επονομάσεις (12)επονομάσετε (13)επονομάσουν (14)επονομασίας (12)επονομασίες (12)επονομασθέν (22)επονομασιών (13)επονομαστεί (13)εποπτευμένα (15)εποπτευμένε (15)εποπτευμένη (15)εποπτευμένο (15)εποπτευτείς (12)εποπτευτούν (13)εποπτευόταν (13)εποπτεύεσαι (12)εποπτεύεστε (12)εποπτεύεται (12)εποπτεύομαι (14)εποπτεύοντα (12)εποπτεύουμε (15)εποπτεύουσα (13)εποπτεύσαμε (14)εποπτεύσατε (12)εποπτεύσεις (11)εποπτεύσετε (12)εποπτεύσεων (14)εποπτεύσεως (13)εποπτεύσουν (13)εποπτεύτηκα (13)εποπτεύτηκε (13)επουλωθείτε (25)επουλωθούμε (27)επουλωμένες (17)επουλωμένης (17)επουλωμένοι (18)επουλωμένος (17)επουλωμένου (19)επουλωμένων (20)επουλωνόταν (16)επουλωτικές (16)επουλωτικής (16)επουλωτικοί (17)επουλωτικού (17)επουλωτικός (16)επουλωτικών (17)επουλώθηκαν (24)επουλώθηκες (23)επουλώνεσαι (14)επουλώνεστε (14)επουλώνεται (14)επουλώνομαι (16)επουλώνουμε (17)επουλώσιμες (15)επουλώσιμης (15)επουλώσιμοι (16)επουλώσιμος (15)επουλώσιμου (17)επουλώσιμων (18)επουλώσουμε (17)επουράνιους (13)επουσιώδεις (14)επουσιώδους (15)εποχικότητα (19)εποχουμένων (23)εποχούμενες (19)εποχούμενης (19)εποχούμενοι (20)εποχούμενος (19)εποχούμενου (21)εποχούμενων (22)επτάστερους (12)επτάστιχους (18)επτάχρονους (19)επταήμερους (14)επτακόσιους (12)επτανήσιους (11)επτανησιακά (12)επτανησιακέ (12)επτανησιακή (12)επτανησιακό (12)επταπλάσιας (13)επταπλάσιες (13)επταπλάσιοι (14)επταπλάσιος (13)επταπλάσιου (15)επταπλάσιων (16)επταπυργίου (18)επτασύλλαβα (22)επτασύλλαβε (22)επτασύλλαβη (22)επτασύλλαβο (22)επταψήφιους (27)επωαζόμαστε (24)επωαζόσαστε (22)επωασμένους (15)επωαστήκαμε (16)επωαστήκατε (14)επωαστικούς (13)επωμίζονται (24)επωμίζονταν (24)επωμίσθηκαν (25)επωμίστηκαν (16)επωμιζόμενο (26)επωμιζόμουν (27)επωμιζόσουν (25)επωμιστούμε (17)επωφελήθηκα (32)επωφελήθηκε (32)επωφελείται (22)επωφεληθείς (30)επωφεληθούν (31)επωφελούμαι (24)ερανίζονται (20)ερανίζονταν (20)ερανίσματος (12)ερανίστριας (11)ερανίστριες (11)ερανιζόμουν (23)ερανιζόσουν (21)ερανισμάτων (15)ερανιστριών (12)ερασιτέχνες (17)ερασιτέχνης (17)ερασιτεχνία (18)ερασιτεχνών (18)ερασμιακούς (13)ερασμιότητα (13)ερατοσθένης (19)εργαζομένης (24)εργαζομένου (26)εργαζομένων (27)εργαζόμαστε (25)εργαζόμενες (24)εργαζόμενης (24)εργαζόμενοί (24)εργαζόμενοι (25)εργαζόμενος (24)εργαζόμενου (26)εργαζόμενων (27)εργαζόμουνα (26)εργαζόντανε (23)εργαζόσαστε (23)εργαζόσουνα (24)εργασθήκαμε (26)εργασιακούς (14)εργασιομανή (16)εργαστήκαμε (17)εργαστήκανε (15)εργαστήκατε (15)εργαστήριον (15)εργαστηρίου (16)εργαστηρίων (17)εργαστηριού (15)εργαστηριών (15)εργατικότης (14)εργενιλίκια (17)εργοδοτικές (17)εργοδοτικής (17)εργοδοτικοί (18)εργοδοτικού (18)εργοδοτικός (17)εργοδοτικών (18)εργοδοτριών (18)εργοδότισσα (17)εργοδότριάς (16)εργοδότριας (17)εργοδότριες (17)εργολήπτρια (18)εργολαβικές (23)εργολαβικής (23)εργολαβικοί (24)εργολαβικού (24)εργολαβικός (23)εργολαβικών (24)εργοληπτικά (18)εργοληπτικέ (18)εργοληπτική (18)εργοληπτικό (18)εργομετρίας (16)εργομετρίες (16)εργομετρικά (18)εργομετρικέ (18)εργομετρική (18)εργομετρικό (18)εργομετριών (17)εργονομικές (16)εργονομικής (16)εργονομικοί (17)εργονομικού (17)εργονομικός (16)εργονομικών (17)εργοστάσιον (14)εργοστάσιου (15)εργοστάσιων (16)εργοστασίου (15)εργοστασίων (16)ερεθίζονται (29)ερεθίζονταν (29)ερεθίζοντας (28)ερεθίσματος (21)ερεθίστηκαν (21)ερεθίστηκες (20)ερεθιζόμουν (32)ερεθιζόσουν (30)ερεθιζότανε (29)ερεθισμάτων (24)ερεθισμένες (21)ερεθισμένης (21)ερεθισμένοι (22)ερεθισμένος (21)ερεθισμένου (23)ερεθισμένων (24)ερεθιστήκαν (21)ερεθιστείτε (20)ερεθιστικές (20)ερεθιστικής (20)ερεθιστικοί (21)ερεθιστικού (21)ερεθιστικός (20)ερεθιστικών (21)ερεθιστούμε (22)ερεθιστούνε (20)ερειδόμαστε (16)ερειδόσαστε (14)ερειπωθήκαν (24)ερειπωθείτε (23)ερειπωθούμε (25)ερειπωθούνε (23)ερειπωμένες (15)ερειπωμένης (15)ερειπωμένοι (16)ερειπωμένος (15)ερειπωμένου (17)ερειπωμένων (18)ερειπωνόταν (14)ερειπώθηκαν (22)ερειπώθηκες (21)ερειπώνεσαι (12)ερειπώνεστε (12)ερειπώνεται (12)ερειπώνομαι (14)ερειπώνουμε (15)ερειπώνουνε (13)ερειπώσουμε (15)ερειπώσουνε (13)ερεισίνωτον (13)ερεισίνωτου (14)ερεισίνωτων (15)ερειστικούς (11)ερευνήθηκαν (22)ερευνήθηκες (21)ερευνήσουμε (15)ερευνήσουνε (13)ερευνήτριας (12)ερευνήτριες (12)ερευνηθήκαν (22)ερευνηθείτε (21)ερευνηθούμε (23)ερευνηθούνε (21)ερευνημένες (13)ερευνημένης (13)ερευνημένοι (14)ερευνημένος (13)ερευνημένου (15)ερευνημένων (16)ερευνητικές (12)ερευνητικής (12)ερευνητικοί (13)ερευνητικού (13)ερευνητικός (12)ερευνητικών (13)ερευνητριών (13)ερευνούσαμε (14)ερευνούσανε (12)ερευνούσατε (12)ερευνόμαστε (14)ερζεγοβίνης (29)ερημίτισσας (12)ερημίτισσες (12)ερημητήριον (14)ερημικότατα (14)ερημικότατε (14)ερημικότατη (14)ερημικότατο (14)ερημικότερα (15)ερημικότερε (15)ερημικότερη (15)ερημικότερο (15)ερημιτισσών (13)ερημοδίκησα (17)ερημοδίκησε (17)ερημοδικήσω (19)ερημοδικίας (16)ερημοδικίες (16)ερημοδικείς (16)ερημοδικιών (17)ερημοδικούν (17)ερημοκλήσια (16)ερημοκλησιά (16)ερημονησιού (13)ερημονησιών (13)ερημοποίηση (14)ερημοσπίτες (13)ερημοσπίτης (13)ερημοσπιτών (14)ερημωθήκαμε (27)ερημωθήκατε (25)ερημωμένους (17)ερημωνόμουν (18)ερημωνόσουν (16)ερημότοπους (14)ερημώνονται (13)ερημώνονταν (13)ερημώνοντας (12)εριουργείον (16)εριουργείου (17)εριουργικές (16)εριουργικής (16)εριουργικοί (17)εριουργικού (17)εριουργικός (16)εριουργικών (17)ερκοντίσιον (12)ερματίζεσαι (22)ερματίζεστε (22)ερματίζεται (22)ερματίζομαι (24)ερματιζόταν (22)ερμαφρόδιτα (24)ερμαφρόδιτε (24)ερμαφρόδιτη (24)ερμαφρόδιτο (24)ερμηνευθείς (22)ερμηνευθούν (23)ερμηνευμένα (16)ερμηνευμένε (16)ερμηνευμένη (16)ερμηνευμένο (16)ερμηνευτείς (13)ερμηνευτικά (15)ερμηνευτικέ (15)ερμηνευτική (15)ερμηνευτικό (15)ερμηνευτούν (14)ερμηνευόταν (14)ερμηνεύεσαι (13)ερμηνεύεστε (13)ερμηνεύεται (13)ερμηνεύθηκα (23)ερμηνεύθηκε (23)ερμηνεύματα (15)ερμηνεύομαι (15)ερμηνεύουμε (16)ερμηνεύουνε (14)ερμηνεύσαμε (15)ερμηνεύσανε (13)ερμηνεύσατε (13)ερμηνεύσεις (12)ερμηνεύσετε (13)ερμηνεύσομε (15)ερμηνεύσουν (14)ερμηνεύτηκα (14)ερμηνεύτηκε (14)ερμηνεύτρια (14)ερπετοειδής (14)ερυθραίναμε (24)ερυθραίνατε (22)ερυθραίνεις (21)ερυθραίνετε (22)ερυθραίνουν (23)ερυθριάσεις (21)ερυθριάσεων (24)ερυθριάσεως (23)ερυθροβαφής (35)ερυθροειδής (24)ερυθρόδερμα (28)ερυθρόδερμε (28)ερυθρόδερμη (28)ερυθρόδερμο (28)ερυθρόλευκα (26)ερυθρόλευκε (26)ερυθρόλευκη (26)ερυθρόλευκο (26)ερυθρόμορφα (32)ερυθρόμορφε (32)ερυθρόμορφη (32)ερυθρόμορφο (32)ερυθρότατες (21)ερυθρότατης (21)ερυθρότατοι (22)ερυθρότατος (21)ερυθρότατου (23)ερυθρότατων (24)ερυθρότερες (22)ερυθρότερης (22)ερυθρότεροι (23)ερυθρότερος (22)ερυθρότερου (24)ερυθρότερων (25)ερυθρότητας (21)ερχόντουσαν (19)ερωτευθούμε (25)ερωτευμένες (15)ερωτευμένοι (16)ερωτευμένος (15)ερωτευμένου (17)ερωτευμένων (18)ερωτευτήκαν (15)ερωτευτείτε (14)ερωτευτούμε (16)ερωτευτούνε (14)ερωτευόμουν (17)ερωτευόσουν (15)ερωτευότανε (14)ερωτεύθηκαν (23)ερωτεύονται (13)ερωτεύονταν (13)ερωτεύτηκαν (14)ερωτεύτηκες (13)ερωτηθέντες (21)ερωτηθέντων (24)ερωτηθήκαμε (25)ερωτηθήκατε (23)ερωτημένους (15)ερωτηματικά (16)ερωτηματικέ (16)ερωτηματική (16)ερωτηματικό (16)ερωτητικούς (13)ερωτιάρηδες (16)ερωτιάρηδων (19)ερωτιάρικες (14)ερωτιάρικης (14)ερωτιάρικοι (15)ερωτιάρικος (14)ερωτιάρικου (16)ερωτιάρικων (17)ερωτικότερα (15)ερωτικότερε (15)ερωτικότερη (15)ερωτικότερο (15)ερωτομανείς (14)ερωτομανούς (14)ερωτοπάθεια (23)ερωτοτροπία (15)ερωτοτροπεί (15)ερωτόκριτου (16)ερωτόληπτες (15)ερωτόληπτης (15)ερωτόληπτοι (16)ερωτόληπτος (15)ερωτόληπτου (17)ερωτόληπτων (18)ερωτώμενους (15)εσκεμμένους (15)εσοδευόμουν (17)εσοδευόσουν (15)εσοδεύονται (13)εσοδεύονταν (13)εσοδιάζεσαι (22)εσοδιάζεστε (22)εσοδιάζεται (22)εσοδιάζομαι (24)εσοδιαζόταν (22)εσπευσμένες (13)εσπευσμένης (13)εσπευσμένοι (14)εσπευσμένος (13)εσπευσμένου (15)εσπευσμένων (16)εσπευσμένως (15)εσταυρωμένε (16)εσταυρωμένο (16)εστεμμένους (14)εστιάζονται (19)εστιάζονταν (19)εστιάζοντας (18)εστιάσθηκαν (20)εστιάστηκαν (11)εστιάστηκες (10)εστιαζόμουν (22)εστιαζόσουν (20)εστιασθούμε (21)εστιασμένες (11)εστιασμένης (11)εστιασμένοι (12)εστιασμένος (11)εστιασμένου (13)εστιασμένων (14)εστιαστείτε (10)εστιαστούμε (12)εστιατορίου (12)εστιατορίων (13)εστιατόριον (11)εστιατόριου (12)εστιατόριων (13)εσφαλμένους (21)εσχατολογία (22)εσχατόγηροι (21)εσχατόγηρος (20)εσχατόγηρου (22)εσχατόγηρων (23)εσωκλείεσαι (15)εσωκλείεστε (15)εσωκλείεται (15)εσωκλείομαι (17)εσωκλείσετε (15)εσωκλειόταν (15)εσωστρέφεια (20)εσωστρεφείς (19)εσωστρεφούς (19)εσωτερικεύω (16)εσωτερικούς (13)εσωτερισμός (14)εσώκλειστες (12)εσώκλειστης (12)εσώκλειστοι (13)εσώκλειστος (12)εσώκλειστου (14)εσώκλειστων (15)ετεροβαρείς (18)ετεροβαρούς (18)ετερογένεια (14)ετερογαμίας (15)ετερογαμίες (15)ετερογαμιών (16)ετερογενείς (13)ετερογενούς (13)ετεροδημότη (16)ετεροδικίας (14)ετεροδικίες (14)ετεροδικιών (15)ετεροδοξίας (22)ετεροδοξίες (22)ετεροειδείς (13)ετεροειδούς (13)ετεροθαλείς (21)ετεροθαλούς (21)ετεροκίνητα (12)ετεροκίνητε (12)ετεροκίνητη (12)ετεροκίνητο (12)ετεροκλήτων (16)ετεροκλινής (13)ετερομέρεια (14)ετερομερείς (13)ετερομερούς (13)ετερομορφία (21)ετερονομίας (12)ετερονομίες (12)ετερονομιών (13)ετεροσκελής (13)ετεροφυλικέ (22)ετεροχθόνων (29)ετεροχρονία (19)ετερόγλωσσα (18)ετερόγλωσσε (18)ετερόγλωσση (18)ετερόγλωσσο (18)ετερόδοξους (23)ετερόκεντρα (13)ετερόκεντρε (13)ετερόκεντρη (13)ετερόκεντρο (13)ετερόκλητες (13)ετερόκλητης (13)ετερόκλητοι (14)ετερόκλητος (13)ετερόκλητου (15)ετερόκλητων (16)ετερόκλιτες (13)ετερόκλιτης (13)ετερόκλιτοι (14)ετερόκλιτος (13)ετερόκλιτου (15)ετερόκλιτων (16)ετερόμορφες (20)ετερόμορφης (20)ετερόμορφοι (21)ετερόμορφος (20)ετερόμορφου (22)ετερόμορφων (23)ετερόνομους (13)ετερόρρυθμα (25)ετερόρρυθμε (25)ετερόρρυθμη (25)ετερόρρυθμο (25)ετερόφυλους (21)ετερόφωτους (20)ετερόχθονες (26)ετερόχρονες (18)ετερόχρονης (18)ετερόχρονοι (19)ετερόχρονος (18)ετερόχρονου (20)ετερόχρονων (21)ετερώνυμους (14)ετοιμάζεσαι (21)ετοιμάζεστε (21)ετοιμάζεται (21)ετοιμάζομαι (23)ετοιμάζουμε (24)ετοιμάζουνε (22)ετοιμάσθηκε (22)ετοιμάσουμε (15)ετοιμάσουνε (13)ετοιμάστηκα (13)ετοιμάστηκε (13)ετοιμαζόταν (21)ετοιμασμένα (14)ετοιμασμένε (14)ετοιμασμένη (14)ετοιμασμένο (14)ετοιμαστείς (11)ετοιμαστούν (12)ετοιμολογία (17)ετοιμόγεννα (15)ετοιμόγεννε (15)ετοιμόγεννη (15)ετοιμόγεννο (15)ετοιμόλογες (16)ετοιμόλογης (16)ετοιμόλογοι (17)ετοιμόλογος (16)ετοιμόλογου (18)ετοιμόλογων (19)ετοιμόρροπα (15)ετοιμόρροπε (15)ετοιμόρροπη (15)ετοιμόρροπο (15)ετοιμότητας (11)ετοιμότητος (11)ετρουσκικές (13)ετρουσκικής (13)ετρουσκικοί (14)ετρουσκικού (14)ετρουσκικός (13)ετρουσκικών (14)ετσιθελικές (21)ετσιθελικής (21)ετσιθελικοί (22)ετσιθελικού (22)ετσιθελικός (21)ετσιθελικών (22)ετσιθελισμέ (23)ετσιθελισμό (23)ετυμηγορίας (16)ετυμηγορίες (16)ετυμηγοριών (17)ετυμολογήσω (20)ετυμολογίας (17)ετυμολογίες (17)ετυμολογείς (17)ετυμολογηθώ (27)ετυμολογικά (19)ετυμολογικέ (19)ετυμολογική (19)ετυμολογικό (19)ετυμολογιών (18)ετυμολογούν (18)ετυμολόγησα (18)ετυμολόγησε (18)ευάρμοστους (14)ευαίσθητους (20)ευαγγελάτος (18)ευαγγελικές (19)ευαγγελικής (19)ευαγγελικοί (20)ευαγγελικού (20)ευαγγελικός (19)ευαγγελικών (20)ευαγγελισμέ (21)ευαγγελισμό (21)ευαγγελιστή (19)ευαισθησίας (19)ευαισθησίες (19)ευαισθησιών (20)ευαλωτότητά (14)ευαλωτότητα (15)ευανάγνωστα (16)ευανάγνωστε (16)ευανάγνωστη (16)ευανάγνωστο (16)ευαπόδεικτα (16)ευαπόδεικτε (16)ευαπόδεικτη (16)ευαπόδεικτο (16)ευαπόκτητες (12)ευαπόκτητης (12)ευαπόκτητοι (13)ευαπόκτητος (12)ευαπόκτητου (14)ευαπόκτητων (15)ευαρέσκειας (12)ευαρέσκειες (12)ευαρέστησις (11)ευαρεσκειών (13)ευγενέστατα (14)ευγενέστατε (14)ευγενέστατη (14)ευγενέστατο (14)ευγενέστερα (15)ευγενέστερε (15)ευγενέστερη (15)ευγενέστερο (15)ευγενειανός (13)ευγνωμονούν (18)ευγνωμοσύνη (18)ευδαιμονίας (15)ευδαιμονίες (15)ευδαιμονίζω (27)ευδαιμονίσω (18)ευδαιμονικά (17)ευδαιμονικέ (17)ευδαιμονική (17)ευδαιμονικό (17)ευδαιμονιών (16)ευδαιμόνιζα (25)ευδαιμόνιζε (25)ευδαιμόνισα (16)ευδαιμόνισε (16)ευδιάθετους (23)ευδιάκριτες (15)ευδιάκριτης (15)ευδιάκριτοι (16)ευδιάκριτος (15)ευδιάκριτου (17)ευδιάκριτων (18)ευδιάλυτους (17)ευδιαθεσίας (22)ευδοκήσουμε (18)ευδοκίμησαν (17)ευδοκίμησες (16)ευδοκίμησης (16)ευδοκίμησις (16)ευδοκιμήσει (17)ευδοκιμήστε (17)ευδοκιμείτε (17)ευδοκιμούμε (19)ευδοκιμούσα (17)ευδοκιμούσε (17)ευδοκούσαμε (17)ευδοκούσατε (15)ευελπιστείς (13)ευελπιστούν (14)ευεξάλειπτα (23)ευεξάλειπτε (23)ευεξάλειπτη (23)ευεξάλειπτο (23)ευεξήγητους (23)ευεπίφορους (20)ευεπηρέαστα (13)ευεπηρέαστε (13)ευεπηρέαστη (13)ευεπηρέαστο (13)ευερέθιστες (20)ευερέθιστης (20)ευερέθιστοι (21)ευερέθιστος (20)ευερέθιστου (22)ευερέθιστων (23)ευεργέτησαν (15)ευεργέτησες (14)ευεργέτισσα (15)ευεργετήσει (15)ευεργετήσου (16)ευεργετήστε (15)ευεργετείτε (15)ευεργετηθεί (24)ευεργετικές (15)ευεργετικής (15)ευεργετικοί (16)ευεργετικού (16)ευεργετικός (15)ευεργετικών (16)ευεργετούμε (17)ευεργετούσα (15)ευεργετούσε (15)ευημερήσαμε (16)ευημερήσατε (14)ευημερήσεις (13)ευημερήσετε (14)ευημερήσουν (15)ευημεριστής (13)ευημερούντα (14)ευημερούσαν (14)ευημερούσας (13)ευημερούσες (13)ευημερώντας (13)ευθειάζεσαι (29)ευθειάζεστε (29)ευθειάζεται (29)ευθειάζομαι (31)ευθειαζόταν (29)ευθετίζεσαι (29)ευθετίζεστε (29)ευθετίζεται (29)ευθετίζομαι (31)ευθετίζουμε (32)ευθετίσουμε (23)ευθετιζόταν (29)ευθυγράμμου (30)ευθυγράμμων (31)ευθυκρισίας (22)ευθυκρισίες (22)ευθυκρισιών (23)ευθυμήσουμε (26)ευθυμογράφε (34)ευθυμογράφο (34)ευθυμογραφώ (34)ευθυμολογία (28)ευθυμολόγος (27)ευθυμολόγου (29)ευθυμούσαμε (25)ευθυμούσατε (23)ευθυνοφοβία (35)ευθυνόμαστε (23)ευθυνόμουνα (24)ευθυνόσαστε (21)ευθυνόσουνα (22)ευθυνόφοβες (34)ευθυνόφοβης (34)ευθυνόφοβοι (35)ευθυνόφοβος (34)ευθυνόφοβου (36)ευθυνόφοβων (37)ευθύγραμμες (27)ευθύγραμμης (27)ευθύγραμμοι (28)ευθύγραμμος (27)ευθύγραμμου (29)ευθύγραμμων (30)ευκαιρήσαμε (15)ευκαιρήσατε (13)ευκαιρήσεις (12)ευκαιρήσετε (13)ευκαιρήσουν (14)ευκαιριακές (13)ευκαιριακής (13)ευκαιριακοί (14)ευκαιριακού (14)ευκαιριακός (13)ευκαιριακών (14)ευκαιρούσαν (13)ευκαιρούσες (12)ευκαιρώντας (12)ευκαλύπτους (15)ευκατάστατα (12)ευκατάστατε (12)ευκατάστατη (12)ευκατάστατο (12)ευκλείδειας (16)ευκλείδειες (16)ευκλείδειοι (17)ευκλείδειος (16)ευκλείδειου (18)ευκλείδειων (19)ευκοιλιότης (13)ευκολονόητα (14)ευκολονόητε (14)ευκολονόητη (14)ευκολονόητο (14)ευκολυνθείς (23)ευκολυνθούν (24)ευκολυνόταν (15)ευκολόπαρτα (16)ευκολόπαρτε (16)ευκολόπαρτη (16)ευκολόπαρτο (16)ευκολόπιστα (15)ευκολόπιστε (15)ευκολόπιστη (15)ευκολόπιστο (15)ευκολότερες (14)ευκολότερης (14)ευκολότεροι (15)ευκολότερος (14)ευκολότερου (16)ευκολότερων (17)ευκολύνεσαι (14)ευκολύνεστε (14)ευκολύνεται (14)ευκολύνθηκα (24)ευκολύνθηκε (24)ευκολύνομαι (16)ευκολύνουμε (17)ευλαβητικές (20)ευλαβητικής (20)ευλαβητικοί (21)ευλαβητικού (21)ευλαβητικός (20)ευλαβητικών (21)ευλογήθηκαν (26)ευλογήθηκες (25)ευλογήσουμε (19)ευλογηθείτε (25)ευλογηθούμε (27)ευλογημένες (17)ευλογημένης (17)ευλογημένοι (18)ευλογημένος (17)ευλογημένου (19)ευλογημένων (20)ευλογητάρια (17)ευλογητάριο (17)ευλογητικές (16)ευλογητικής (16)ευλογητικοί (17)ευλογητικού (17)ευλογητικός (16)ευλογητικών (17)ευλογοφανές (22)ευλογοφανής (22)ευλογοφανών (23)ευλογοφανώς (22)ευλογούνται (16)ευλογούνταν (16)ευλογούσαμε (18)ευλογούσατε (16)ευλογούσουν (17)ευλύγιστους (16)ευμάλακτους (16)ευμενέστατη (13)ευμενέστερε (14)ευμενέστερη (14)ευμενέστερο (14)ευμετάβλητα (22)ευμετάβλητε (22)ευμετάβλητη (22)ευμετάβλητο (22)ευμετάβολες (21)ευμετάβολης (21)ευμετάβολοι (22)ευμετάβολος (21)ευμετάβολου (23)ευμετάβολων (24)ευμετάδοτες (15)ευμετάδοτης (15)ευμετάδοτοι (16)ευμετάδοτος (15)ευμετάδοτου (17)ευμετάδοτων (18)ευνοηθήκαμε (23)ευνοηθήκατε (21)ευνοημένους (13)ευνομούμενη (15)ευνομούμενο (15)ευνοουμένου (15)ευνοουμένων (16)ευνοούμαστε (13)ευνοούμενες (12)ευνοούμενης (12)ευνοούμενοι (13)ευνοούμενος (12)ευνοούμενου (14)ευνοούμενού (12)ευνοούμενων (15)ευνουχίζαμε (30)ευνουχίζατε (28)ευνουχίζεις (27)ευνουχίζετε (28)ευνουχίζουν (29)ευνουχίσαμε (21)ευνουχίσατε (19)ευνουχίσεις (18)ευνουχίσετε (19)ευνουχίσουν (20)ευνουχισθεί (28)ευνουχισμοί (21)ευνουχισμού (21)ευνουχισμός (20)ευνουχισμών (21)ευνουχιστής (18)ευνουχιστεί (19)ευνοϊκότατα (11)ευνοϊκότατε (11)ευνοϊκότατη (11)ευνοϊκότατο (11)ευνοϊκότερα (12)ευνοϊκότερε (12)ευνοϊκότερη (12)ευνοϊκότερο (12)ευοδωθήκαμε (28)ευοδωθήκατε (26)ευοδωμένους (18)ευοδωνόμουν (19)ευοδωνόσουν (17)ευοδώνονται (14)ευοδώνονταν (14)ευπαθέστερα (22)ευπορήσουμε (16)ευπορούσαμε (15)ευπορούσατε (13)ευπρεπίζαμε (25)ευπρεπίζατε (23)ευπρεπίζεις (22)ευπρεπίζετε (23)ευπρεπίζουν (24)ευπρεπίσαμε (16)ευπρεπίσανε (14)ευπρεπίσατε (14)ευπρεπίσεις (13)ευπρεπίσετε (14)ευπρεπίσουν (15)ευπρεπισμοί (16)ευπρεπισμού (16)ευπρεπισμός (15)ευπρεπισμών (16)ευπρεπιστεί (14)ευπροσήγορα (17)ευπροσήγορε (17)ευπροσήγορη (17)ευπροσήγορο (17)ευπρόσβλητα (22)ευπρόσβλητε (22)ευπρόσβλητη (22)ευπρόσβλητο (22)ευπρόσδεκτα (17)ευπρόσδεκτε (17)ευπρόσδεκτη (17)ευπρόσδεκτο (17)ευπρόσιτους (13)ευπρόσωπους (16)ευπόρθητους (22)ευρίσκονται (13)ευρίσκονταν (13)ευραπηλιώτη (15)ευρετηρίαση (13)ευρηματικές (14)ευρηματικής (14)ευρηματικοί (15)ευρηματικού (15)ευρηματικός (14)ευρηματικών (15)ευριπίδειας (15)ευριπίδειες (15)ευριπίδειοι (16)ευριπίδειος (15)ευριπίδειου (17)ευριπίδειων (18)ευρισκομένη (15)ευρισκόμενα (15)ευρισκόμενη (15)ευρισκόμενο (15)ευρισκόμουν (16)ευρισκόσουν (14)ευρυβιάδους (23)ευρυμάθειας (23)ευρυνθήκαμε (25)ευρυνθήκατε (23)ευρυνόμαστε (15)ευρυνόσαστε (13)ευρωδίπλωμα (24)ευρωδολάρια (20)ευρωδολάριο (20)ευρωεκλογές (19)ευρωεκλογών (20)ευρωλιμένας (17)ευρωνόμισμα (18)ευρωπαϊκούς (14)ευρωπαϊσμού (16)ευρωπαϊσμός (15)ευρωπαϊστές (13)ευρωπαϊστής (13)ευρωπαϊστών (14)ευρύστερνες (12)ευρύστερνης (12)ευρύστερνοι (13)ευρύστερνος (12)ευρύστερνου (14)ευρύστερνων (15)ευσεβέστατα (18)ευσεβέστατε (18)ευσεβέστατη (18)ευσεβέστατο (18)ευσεβέστερα (19)ευσεβέστερε (19)ευσεβέστερη (19)ευσεβέστερο (19)ευσπλάγχνως (25)ευσπλαχνίας (20)ευσπλαχνίες (20)ευσπλαχνικά (22)ευσπλαχνικέ (22)ευσπλαχνική (22)ευσπλαχνικό (22)ευσπλαχνιών (21)ευσταθιάδης (22)ευσταθούσαν (20)ευστατισμός (12)ευστοχήσαμε (20)ευστοχήσατε (18)ευστοχήσεις (17)ευστοχήσετε (18)ευστοχήσουν (19)ευστοχούσαν (18)ευστοχούσες (17)ευστοχώντας (17)ευσυγκίνητα (16)ευσυγκίνητε (16)ευσυγκίνητη (16)ευσυγκίνητο (16)ευσυνείδητα (15)ευσυνείδητε (15)ευσυνείδητη (15)ευσυνείδητο (15)ευσχημοσύνη (20)ευσύνοπτους (12)ευτελέστατα (13)ευτελέστατε (13)ευτελέστατη (13)ευτελέστατο (13)ευτελέστερα (14)ευτελέστερε (14)ευτελέστερη (14)ευτελέστερο (14)ευτελίζεσαι (22)ευτελίζεστε (22)ευτελίζεται (22)ευτελίζομαι (24)ευτελιζόταν (22)ευτράπελους (15)ευτραπελίας (14)ευτρεπίζαμε (24)ευτρεπίζατε (22)ευτρεπίζεις (21)ευτρεπίζετε (22)ευτρεπίζουν (23)ευτρεπίσαμε (15)ευτρεπίσατε (13)ευτρεπίσεις (12)ευτρεπίσετε (13)ευτρεπίσουν (14)ευτρεπισμού (15)ευτρεπισμός (14)ευτρεπιστεί (13)ευτροφισμού (21)ευτροφισμός (20)ευτυχέστατα (19)ευτυχέστατε (19)ευτυχέστατη (19)ευτυχέστατο (19)ευτυχέστερα (20)ευτυχέστερε (20)ευτυχέστερη (20)ευτυχέστερο (20)ευτυχήματος (20)ευτυχήσουμε (22)ευτυχήσουνε (20)ευτυχίζουμε (31)ευτυχίσουμε (22)ευτυχημάτων (23)ευτυχισμένα (21)ευτυχισμένε (21)ευτυχισμένη (21)ευτυχισμένο (21)ευτυχούσαμε (21)ευτυχούσανε (19)ευτυχούσατε (19)ευυπόληπτες (15)ευυπόληπτης (15)ευυπόληπτοι (16)ευυπόληπτος (15)ευυπόληπτου (17)ευυπόληπτων (18)ευφάνταστες (17)ευφάνταστης (17)ευφάνταστοι (18)ευφάνταστος (17)ευφάνταστου (19)ευφάνταστων (20)ευφημισμούς (21)ευφλογιστία (23)ευφλόγιστες (22)ευφλόγιστης (22)ευφλόγιστοι (23)ευφλόγιστος (22)ευφλόγιστου (24)ευφλόγιστων (25)ευφράνθηκαν (29)ευφράνθηκες (28)ευφραίνεσαι (19)ευφραίνεστε (19)ευφραίνεται (19)ευφραίνομαι (21)ευφραίνουμε (22)ευφραινόταν (19)ευφρανθείτε (28)ευφρανθούμε (30)ευφραντικές (19)ευφραντικής (19)ευφραντικοί (20)ευφραντικού (20)ευφραντικόν (20)ευφραντικός (19)ευφραντικών (20)ευφρόσυνους (20)ευφυέστατες (18)ευφυέστατης (18)ευφυέστατοι (19)ευφυέστατος (18)ευφυέστατου (20)ευφυέστατων (21)ευφυέστερες (19)ευφυέστερης (19)ευφυέστεροι (20)ευφυέστερος (19)ευφυέστερου (21)ευφυέστερων (22)ευφυολογήσω (26)ευφυολογίας (23)ευφυολογίες (23)ευφυολογείς (23)ευφυολογιών (24)ευφυολογούν (24)ευφυολόγημα (26)ευφυολόγησα (24)ευφυολόγησε (24)ευφυολόγους (24)ευχάριστους (19)ευχαρίστησή (18)ευχαρίστησα (19)ευχαρίστησε (19)ευχαρίστηση (19)ευχαριστήσω (21)ευχαριστίας (18)ευχαριστίες (18)ευχαριστείς (18)ευχαριστηθώ (28)ευχαριστιών (19)ευχαριστούν (19)ευχερέστατα (19)ευχερέστερα (20)ευχερέστερη (20)ευχερέστερο (20)ευχετήριους (19)ευχητήριους (19)ευχόντουσαν (19)ευωδιάζουμε (28)ευωδιάσουμε (19)ευωδιασμένα (18)ευωδιασμένε (18)ευωδιασμένη (18)ευωδιασμένο (18)ευωδιαστούς (15)εφαπλωμάτων (26)εφαπλώματος (21)εφαπτομένης (19)εφαπτόμαστε (20)εφαπτόμενές (18)εφαπτόμενες (19)εφαπτόμενης (19)εφαπτόμενοι (20)εφαπτόμενος (19)εφαπτόμενου (21)εφαπτόμενων (22)εφαπτόσαστε (18)εφαρμοζόταν (29)εφαρμοσθείς (28)εφαρμοσθούν (29)εφαρμοσμένα (22)εφαρμοσμένε (22)εφαρμοσμένη (22)εφαρμοσμένο (22)εφαρμοστέας (19)εφαρμοστέες (19)εφαρμοστέοι (20)εφαρμοστέος (19)εφαρμοστέου (21)εφαρμοστέων (22)εφαρμοστείς (19)εφαρμοστούν (20)εφαρμοστούς (19)εφαρμόζεσαι (29)εφαρμόζεστε (29)εφαρμόζεται (29)εφαρμόζομαι (31)εφαρμόζουμε (32)εφαρμόζουνε (30)εφαρμόσθηκε (30)εφαρμόσιμες (21)εφαρμόσιμης (21)εφαρμόσιμοι (22)εφαρμόσιμος (21)εφαρμόσιμου (23)εφαρμόσιμων (24)εφαρμόσουμε (23)εφαρμόσουνε (21)εφαρμόστηκα (21)εφαρμόστηκε (21)εφεκτικότης (18)εφελκυσμούς (22)εφελκυόμουν (24)εφελκυόσουν (22)εφελκύονται (20)εφελκύονταν (20)εφεσίβλητες (25)εφεσίβλητης (25)εφεσίβλητοι (26)εφεσίβλητος (25)εφεσίβλητου (27)εφεσίβλητων (28)εφετζίδικες (29)εφετζίδικης (29)εφετζίδικοι (30)εφετζίδικος (29)εφετζίδικου (31)εφετζίδικων (32)εφευρέθηκαν (29)εφευρέθηκες (28)εφευρέτριας (19)εφευρέτριες (19)εφευρήματος (20)εφευρίσκαμε (22)εφευρίσκανε (20)εφευρίσκατε (20)εφευρίσκεις (19)εφευρίσκετε (20)εφευρίσκομε (22)εφευρίσκουν (21)εφευρεθήκαν (29)εφευρεθείτε (28)εφευρεθούμε (30)εφευρεθούνε (28)εφευρετικές (19)εφευρετικής (19)εφευρετικοί (20)εφευρετικού (20)εφευρετικός (19)εφευρετικών (20)εφευρετριών (20)εφευρημάτων (23)εφηρμοσμένη (22)εφησυχάζουν (35)εφησυχάσαμε (27)εφησυχάσεις (24)εφησυχάσουν (26)εφησυχασμοί (27)εφησυχασμού (27)εφησυχασμός (26)εφησυχασμών (27)εφησυχαστής (24)εφθημιμερής (30)εφιαλτικούς (19)εφιδρωτικές (23)εφιδρωτικής (23)εφιδρωτικοί (24)εφιδρωτικού (24)εφιδρωτικός (23)εφιδρωτικών (24)εφιστούσαμε (19)εφιστούσατε (17)εφοδιάζεσαι (29)εφοδιάζεστε (29)εφοδιάζεται (29)εφοδιάζομαι (31)εφοδιάζουμε (32)εφοδιάσθηκε (30)εφοδιάσουμε (23)εφοδιάσουνε (21)εφοδιάστηκα (21)εφοδιάστηκε (21)εφοδιαζόταν (29)εφοδιασθούν (29)εφοδιασμένα (22)εφοδιασμένε (22)εφοδιασμένη (22)εφοδιασμένο (22)εφοδιασμούς (21)εφοδιαστείς (19)εφοδιαστικά (21)εφοδιαστική (21)εφοδιαστικό (21)εφοδιαστούν (20)εφοδιοπομπή (24)εφοπλίζεσαι (29)εφοπλίζεστε (29)εφοπλίζεται (29)εφοπλίζομαι (31)εφοπλίζουμε (32)εφοπλίσουμε (23)εφοπλίστηκα (21)εφοπλίστηκε (21)εφοπλιζόταν (29)εφοπλισμένα (22)εφοπλισμένε (22)εφοπλισμένη (22)εφοπλισμένο (22)εφοπλισμούς (21)εφοπλιστείς (19)εφοπλιστικά (21)εφοπλιστικέ (21)εφοπλιστική (21)εφοπλιστικό (21)εφοπλιστούν (20)εφορευτικές (19)εφορευτικής (19)εφορευτικοί (20)εφορευτικού (20)εφορευτικός (19)εφορευτικών (20)εφορευόμουν (22)εφορευόσουν (20)εφορεύονται (18)εφορεύονταν (18)εφορεύοντας (17)εφορεύσουμε (21)εφορμήσουμε (23)