Ε 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ε (6328)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

είσπραξής (17)είσπραξης (18)είσπραξις (18)είσπραττε (10)εαμογενής (12)εαυτούλης (10)εβένινους (15)εβαπτίσθη (25)εβδομάδας (22)εβδομάδες (22)εβδομάδος (22)εβδομάδων (25)εβδομήντα (20)εβενοειδή (18)εβενουργέ (20)εβενουργό (20)εβερτικών (17)εβλήθησαν (26)εβουρώνες (16)εβρίσκετο (17)εβραίικες (16)εβραίικης (16)εβραίικοι (17)εβραίικος (16)εβραίικου (18)εβραίικων (19)εβραϊκούς (15)εβραϊσμοί (17)εβραϊσμού (17)εβραϊσμός (16)εβραϊσμών (17)εβραϊστές (14)εβραϊστής (14)εβραϊστών (15)εγέρθηκαν (22)εγγίζεσαι (23)εγγίζεστε (23)εγγίζεται (23)εγγίζομαι (25)εγγίζουμε (26)εγγίσουμε (17)εγγιζόταν (23)εγγλέζικα (26)εγγλέζικε (26)εγγλέζικη (26)εγγλέζικο (26)εγγλέζους (25)εγγονάκια (15)εγγράφαμε (24)εγγράφανε (22)εγγράφατε (22)εγγράφεις (21)εγγράφετε (22)εγγράφηκα (23)εγγράφηκε (23)εγγράφομε (24)εγγράφουν (23)εγγράφους (22)εγγράψαμε (26)εγγράψανε (24)εγγράψατε (24)εγγράψεις (23)εγγράψετε (24)εγγράψιμα (26)εγγράψιμε (26)εγγράψιμη (26)εγγράψιμο (26)εγγράψομε (26)εγγράψουν (25)εγγραφέας (21)εγγραφέων (24)εγγραφείς (21)εγγραφεύς (21)εγγραφούν (22)εγγυήθηκα (25)εγγυήθηκε (25)εγγυήσεις (14)εγγυήσεων (17)εγγυήσεως (16)εγγυήσεών (14)εγγυήσεώς (13)εγγυήτρια (16)εγγυηθείς (23)εγγυηθούν (24)εγγυημένα (17)εγγυημένε (17)εγγυημένη (17)εγγυημένο (17)εγγυητικά (16)εγγυητικέ (16)εγγυητική (16)εγγυητικό (16)εγγυμονεί (17)εγγυοδοτώ (18)εγγυοδότη (18)εγγυτάτου (16)εγγυτέρων (18)εγγυτήτων (17)εγγυόμουν (18)εγγυόσουν (16)εγγυότανε (15)εγγυώμεθα (26)εγγυώνται (15)εγγύτατες (13)εγγύτατης (13)εγγύτατοι (14)εγγύτατος (13)εγγύτατου (15)εγγύτατων (16)εγγύτερες (14)εγγύτερης (14)εγγύτεροι (15)εγγύτερον (15)εγγύτερος (14)εγγύτερου (16)εγγύτερων (17)εγγύτητας (13)εγγύτητες (13)εγδικητής (14)εγείρεσαι (12)εγείρεστε (12)εγείρεται (12)εγείρομαι (14)εγείρουμε (15)εγείρουνε (13)εγειρόταν (12)εγερτήρια (13)εγερτήριε (13)εγερτήριο (13)εγεσταίος (10)εγκάθετες (20)εγκάθετης (20)εγκάθετοι (21)εγκάθετος (20)εγκάθετου (22)εγκάθετού (20)εγκάθετων (23)εγκάλεσαν (14)εγκάλεσες (13)εγκάρδιας (15)εγκάρδιες (15)εγκάρδιοι (16)εγκάρδιος (15)εγκάρδιου (17)εγκάρδιων (18)εγκάρσιας (12)εγκάρσιες (12)εγκάρσιοι (13)εγκάρσιος (12)εγκάρσιου (14)εγκάρσιων (15)εγκέλαδος (16)εγκέλαδου (18)εγκέφαλοι (21)εγκέφαλος (20)εγκέφαλου (22)εγκέφαλός (19)εγκαθέτων (23)εγκαθιστά (21)εγκαθιστώ (21)εγκαινίων (14)εγκαλέσει (14)εγκαλέσου (15)εγκαλέστε (14)εγκαλείτε (14)εγκαλεστώ (14)εγκαλούμε (16)εγκαλούσα (14)εγκαλούσε (14)εγκαρδίου (17)εγκαρδίως (17)εγκαρσίου (14)εγκαρσίων (15)εγκαρσίως (14)εγκαρτερώ (14)εγκαύματα (14)εγκεφάλου (22)εγκεφάλων (23)εγκλήματά (15)εγκλήματα (16)εγκλήσεις (13)εγκλήσεων (16)εγκλήσεως (15)εγκλίσεις (13)εγκλίσεων (16)εγκλίσεως (15)εγκλείουν (15)εγκλεισμέ (16)εγκλεισμό (16)εγκληματώ (16)εγκλητικά (15)εγκλητικέ (15)εγκλητική (15)εγκλητικό (15)εγκλιτικά (15)εγκλιτικέ (15)εγκλιτική (15)εγκλιτικό (15)εγκλωβίζω (34)εγκλωβίσω (25)εγκλώβιζα (30)εγκλώβιζε (30)εγκλώβισα (21)εγκλώβισε (21)εγκολπίου (16)εγκολπίων (17)εγκοσμίων (16)εγκράτεια (13)εγκρίθηκα (23)εγκρίθηκε (23)εγκρίναμε (15)εγκρίνανε (13)εγκρίνετε (13)εγκρίνουν (14)εγκρίσεις (12)εγκρίσεων (15)εγκρίσεως (14)εγκρίσεώς (11)εγκρατείς (12)εγκρατούς (12)εγκρεμούς (14)εγκριθείς (21)εγκριθούν (22)εγκριτικά (14)εγκριτικέ (14)εγκριτική (14)εγκριτικό (14)εγκυκλίου (17)εγκυκλίων (18)εγκυμονεί (15)εγκυρότης (13)εγκωμίαζα (25)εγκωμίαζε (25)εγκωμίασα (16)εγκωμίασε (16)εγκωμιάζω (27)εγκωμιάσω (18)εγκόλληση (16)εγκόλλητα (16)εγκόλλητε (16)εγκόλλητη (16)εγκόλλητο (16)εγκόλπιον (15)εγκόλπιος (14)εγκόλπωση (17)εγκόσμιας (13)εγκόσμιες (13)εγκόσμιοι (14)εγκόσμιος (13)εγκόσμιου (15)εγκόσμιων (16)εγκύκλιας (14)εγκύκλιες (14)εγκύκλιοι (15)εγκύκλιος (14)εγκύκλιου (16)εγκύκλιων (17)εγκύστωση (14)εγνωσμένα (15)εγνωσμένε (15)εγνωσμένη (15)εγνωσμένο (15)εγράφησαν (19)εγρήγορσή (15)εγρήγορση (16)εγχάρακτα (20)εγχάρακτε (20)εγχάρακτη (20)εγχάρακτο (20)εγχάραξαν (28)εγχάραξες (27)εγχάραξης (27)εγχάραξις (27)εγχάρασσα (19)εγχάρασσε (19)εγχέονται (18)εγχέονταν (18)εγχαράξει (28)εγχαράξου (29)εγχαράξτε (28)εγχαράσσω (21)εγχαραχτώ (26)εγχείρημά (20)εγχείρημα (21)εγχείρησή (18)εγχείρησα (19)εγχείρησε (19)εγχείρηση (19)εγχείριζα (28)εγχείριζε (28)εγχείρισή (18)εγχείρισα (19)εγχείρισε (19)εγχείριση (19)εγχειρήσω (21)εγχειρίζω (30)εγχειρίσω (21)εγχειρείς (18)εγχειρηθώ (28)εγχειρούν (19)εγχεόμουν (21)εγχεόσουν (19)εγχυμάτων (23)εγχυτήρας (19)εγχύματος (19)εγχύνεται (18)εγχώριους (19)εγωίσταρε (14)εγωίσταρο (14)εγωίστρια (14)εγωισμούς (14)εγωιστικά (14)εγωιστικέ (14)εγωιστική (14)εγωιστικό (14)εγωλάτρες (15)εγωλάτρης (15)εγωλατρία (16)εγωλατρών (16)εγωμανείς (14)εγωμανούς (14)εγωπάθεια (23)εγωπαθείς (22)εγωπαθούς (22)εγωτισμοί (15)εγωτισμού (15)εγωτισμός (14)εγωτισμών (15)εγωτιστές (12)εγωτιστής (12)εγωτιστών (13)εδέσματος (12)εδέχθημεν (29)εδέχθησαν (27)εδαφιαίος (17)εδαφικούς (18)εδεσμάτων (15)εδεσσαίος (10)εδεσσαϊκό (11)εδουάρδος (15)εδουάρδου (17)εδράζεται (21)εδράζομαι (23)εδραίωναν (14)εδραίωνες (13)εδραίωσαν (14)εδραίωσες (13)εδραίωσης (13)εδραίωσις (13)εδραζόταν (21)εδραιωθεί (23)εδραιώνει (12)εδραιώσει (12)εδραιώσου (13)εδραιώστε (12)εδρεύοντα (12)εδρεύουμε (15)εδρεύουσα (13)εδώδιμους (16)εζητούντο (17)εθίζονται (26)εθίζονταν (26)εθίζοντας (25)εθίστηκαν (18)εθίστηκες (17)εθίχθησαν (33)εθεάθησαν (26)εθελοκακώ (21)εθελοντές (18)εθελοντής (18)εθελοντών (19)εθελουσία (20)εθελούσια (19)εθελούσιε (19)εθελούσιο (19)εθεωρείτο (20)εθιζόμουν (29)εθιζόσουν (27)εθιμικούς (19)εθισμένες (18)εθισμένην (19)εθισμένης (18)εθισμένοι (19)εθισμένος (18)εθισμένου (20)εθισμένων (21)εθιστείτε (17)εθιστικών (18)εθιστούμε (19)εθναρχική (26)εθναρχικό (26)εθνεγέρτη (21)εθνικισμέ (20)εθνικισμό (20)εθνικιστή (18)εθνικότης (17)εθνισμούς (18)εθνοβόρας (24)εθνοβόρες (24)εθνοβόροι (25)εθνοβόρος (24)εθνοβόρου (26)εθνοβόρων (27)εθνογράφε (28)εθνογράφο (28)εθνοκτόνε (18)εθνοκτόνο (18)εθνολογία (22)εθνολόγοι (22)εθνολόγος (21)εθνολόγου (23)εθνολόγων (24)εθνοπρεπή (20)εθνοσήμου (20)εθνοσήμων (21)εθνοτήτων (19)εθνοφθόρα (34)εθνοφθόρε (34)εθνοφθόρο (34)εθνοφύλαξ (35)εθνωφελές (27)εθνωφελής (27)εθνωφελών (28)εθνωφελώς (27)εθνόσημον (19)εθνόσημου (20)εθνότητάς (15)εθνότητας (16)εθνότητες (16)εθολογιών (22)ειδήμονας (12)ειδήμονες (12)ειδίκευαν (13)ειδίκευες (12)ειδίκευσή (12)ειδίκευσα (13)ειδίκευσε (13)ειδίκευση (13)ειδεχθείς (26)ειδεχθούς (26)ειδημόνων (15)ειδημόνως (14)ειδητικές (11)ειδητικής (11)ειδητικοί (12)ειδητικού (12)ειδητικός (11)ειδητικών (12)ειδητικώς (11)ειδικευθώ (22)ειδικευτώ (13)ειδικεύει (12)ειδικεύσω (14)ειδικότης (11)ειδομένης (12)ειδοποιεί (12)ειδοποιού (12)ειδοποιός (11)ειδυλλίου (17)ειδυλλίων (18)ειδωθήκαν (23)ειδύλλιον (15)ειδώθηκαν (21)ειδώθηκες (20)εικάζεται (18)εικάζουμε (21)εικάσθηκε (19)εικάσουμε (12)εικαστικά (10)εικαστικέ (10)εικαστική (10)εικαστικό (10)εικονίδια (12)εικονίδιο (12)εικονίδιό (11)εικονίζει (18)εικονίσει (9)εικονίσου (10)εικονίστε (9)εικονίτσα (9)εικονικές (9)εικονικής (9)εικονικοί (10)εικονικού (10)εικονικός (9)εικονικών (10)εικονιστώ (9)εικοσάδας (11)εικοσάδες (11)εικοσάδων (14)εικοσάκις (9)εικοσάρας (9)εικοσάρες (9)εικοσάρης (9)εικοσαετή (9)εικοσαπλά (12)εικοσαπλέ (12)εικοσαπλή (12)εικοσαπλό (12)εικοσαριά (10)εικοσιένα (9)εικοσιδύο (12)εικοστούς (8)εικόνιζαν (18)εικόνιζες (17)εικόνισαν (9)εικόνισες (8)εικόνισμα (11)ειλείθυια (20)ειλημμένη (14)ειλητάρια (11)ειλητάριο (11)ειλικρινά (12)ειλικρινή (12)ειμαρμένη (13)ειπωθήκαν (21)ειπωθείτε (20)ειπωθούμε (22)ειπωθούνε (20)ειπωμένες (12)ειπωμένης (12)ειπωμένοι (13)ειπωμένος (12)ειπωμένου (14)ειπωμένων (15)ειπώθηκαν (19)ειπώθηκες (18)ειρήνευση (10)ειρεσίδαι (12)ειρηνέψει (18)ειρηναίος (8)ειρηναίου (10)ειρηνευτή (10)ειρηνεύει (9)ειρηνικές (9)ειρηνικής (9)ειρηνικοί (10)ειρηνικού (10)ειρηνικός (9)ειρηνικών (10)ειρηνικώς (9)ειρηνισμό (11)ειρηνιστή (9)ειρωνέψου (21)ειρωνείας (10)ειρωνείες (10)ειρωνευθώ (21)ειρωνευτώ (12)ειρωνικές (11)ειρωνικής (11)ειρωνικοί (12)ειρωνικού (12)ειρωνικός (11)ειρωνικών (12)ειρωνικώς (11)εισάγεσαι (11)εισάγεστε (11)εισάγεται (11)εισάγομαι (13)εισάγοντα (11)εισάγουμε (14)εισάγουνε (12)εισάκουσα (10)εισάκουσε (10)εισάχθηκα (25)εισάχθηκε (25)εισέβαλαν (17)εισέβαλλε (19)εισέδυσαν (12)εισέλθετε (19)εισέλθουν (20)εισέπνεαν (9)εισέπραξα (19)εισέπραξε (19)εισέρρεαν (10)εισέφεραν (16)εισήγαγαν (14)εισήγαγες (13)εισήγησης (10)εισήγησις (10)εισήλθαμε (21)εισήχθηκε (25)εισαγάγει (14)εισαγωγέα (16)εισαγωγές (15)εισαγωγής (15)εισαγωγών (16)εισαγόταν (11)εισακούει (9)εισακτέας (8)εισακτέες (8)εισακτέοι (9)εισακτέος (8)εισακτέου (10)εισακτέων (11)εισαχθείς (23)εισαχθούν (24)εισβάλλει (19)εισβάλουν (18)εισβολέας (16)εισβολέων (19)εισβολείς (16)εισβολεύς (16)εισδύσεις (10)εισδύσεων (13)εισδύσεως (12)εισδύσουν (12)εισηγηθεί (20)εισηγητές (10)εισηγητής (10)εισηγητού (11)εισηγητών (11)εισηγμένα (13)εισηγμένη (13)εισηγμένο (13)εισιτήρια (9)εισιτήριε (9)εισιτήριο (9)εισιτήριό (8)εισοδιάζω (22)εισορμάει (11)εισορμάμε (13)εισορμάτε (11)εισορμήσω (13)εισορμούν (11)εισπνέεις (8)εισπνέετε (9)εισπνέουν (10)εισπράξει (19)εισπράξου (20)εισπράξτε (19)εισπράττω (12)εισπραχθώ (26)εισρεύσαν (9)εισρεύσει (9)ειστρέψει (18)εισφέρουν (17)εισφερθέν (25)εισφερθεί (25)εισφορέων (18)εισφορείς (15)εισχωρήσω (20)εισχωρείς (17)εισχωρούν (18)εισχώρησή (15)εισχώρησα (16)εισχώρησε (16)εισχώρηση (16)εισόρμαγα (14)εισόρμαγε (14)εισόρμησα (11)εισόρμησε (11)εισόρμηση (11)εκατομβών (18)εκατοστές (8)εκατοστής (8)εκατοστοί (9)εκατοστού (9)εκατοστός (8)εκατοστών (9)εκατόμβες (17)εκατόμβης (17)εκβάθυναν (26)εκβάθυνες (25)εκβάθυνση (26)εκβάλλουν (21)εκβαθυνθώ (35)εκβαθύνει (25)εκβιάζαμε (27)εκβιάζατε (25)εκβιάζεις (24)εκβιάζετε (25)εκβιάζουν (26)εκβιάσαμε (18)εκβιάσατε (16)εκβιάσεις (15)εκβιάσετε (16)εκβιάσεων (18)εκβιάσεως (17)εκβιάσουν (17)εκβιασμοί (18)εκβιασμού (18)εκβιασμός (17)εκβιασμών (18)εκβιαστές (15)εκβιαστής (15)εκβιαστεί (16)εκβιαστών (16)εκβράχιζα (33)εκβράχιζε (33)εκβράχισα (24)εκβράχισε (24)εκβραχίζω (35)εκβραχίσω (26)εκγλύφανο (21)εκγυμνάζω (26)εκγυμνάσω (17)εκγύμναζα (23)εκγύμναζε (23)εκγύμνασα (14)εκγύμνασε (14)εκγύμναση (14)εκδάσωσις (13)εκδέχεσαι (19)εκδέχεστε (19)εκδέχεται (19)εκδέχομαι (21)εκδήλωναν (16)εκδήλωνες (15)εκδήλωσής (14)εκδήλωσαν (16)εκδήλωσες (15)εκδήλωσης (15)εκδήλωσις (15)εκδίδεσαι (15)εκδίδεστε (15)εκδίδεται (15)εκδίδομαι (17)εκδίδοντα (15)εκδίδουμε (18)εκδίδουσα (16)εκδίκαζαν (22)εκδίκαζες (21)εκδίκασής (11)εκδίκασαν (13)εκδίκασες (12)εκδίκασης (12)εκδίκασις (12)εκδίκησής (11)εκδίκησης (12)εκδίκησις (12)εκδεχόταν (19)εκδηλωθέν (25)εκδηλωθεί (25)εκδηλώνει (14)εκδηλώσει (14)εκδηλώσου (15)εκδηλώστε (14)εκδιδόταν (15)εκδικάζει (22)εκδικάσει (13)εκδικάσου (14)εκδικάστε (13)εκδικήτρα (14)εκδικαστώ (13)εκδικηθεί (22)εκδικητές (12)εκδικητής (12)εκδικητών (13)εκδιωχθεί (30)εκδιώκουν (14)εκδιώξεις (20)εκδιώξεων (23)εκδιώξεως (22)εκδιώξεώς (19)εκδιώξουν (22)εκδοθέντα (21)εκδοθείσα (21)εκδοτήρια (13)εκδοτήριο (13)εκδοτικές (12)εκδοτικής (12)εκδοτικοί (13)εκδοτικού (13)εκδοτικός (12)εκδοτικών (13)εκδοτριών (13)εκδούλεψη (23)εκδρομέας (14)εκδρομέων (17)εκδρομείς (14)εκδρομεύς (14)εκδρομικά (16)εκδρομικέ (16)εκδρομική (16)εκδρομικό (16)εκδυόμουν (16)εκδυόσουν (14)εκδόθηκαν (22)εκδόθηκες (21)εκδόσιμες (13)εκδόσιμης (13)εκδόσιμοι (14)εκδόσιμος (13)εκδόσιμου (15)εκδόσιμων (16)εκδότριάς (11)εκδότριας (12)εκδότριες (12)εκδύονται (12)εκδύονταν (12)εκδώσουμε (15)εκεχειρία (17)εκζέματος (19)εκζήτησης (17)εκζήτησις (17)εκζεμάτων (22)εκθέματος (19)εκθέσουμε (21)εκθέσουνε (19)εκθέτεσαι (18)εκθέτεστε (18)εκθέτεται (18)εκθέτομαι (20)εκθέτουμε (21)εκθέτουνε (19)εκθέτριας (18)εκθέτριες (18)εκθήλυνση (21)εκθαμβώνω (29)εκθείαζαν (27)εκθείαζες (26)εκθείασαν (18)εκθείασες (17)εκθειάζει (27)εκθειάσει (18)εκθειάσου (19)εκθειάστε (18)εκθειασμέ (20)εκθειασμό (20)εκθειαστώ (18)εκθεμάτων (22)εκθεμένος (19)εκθεσιακά (19)εκθεσιακέ (19)εκθεσιακή (19)εκθεσιακό (19)εκθετήρια (19)εκθετήριο (19)εκθετικές (18)εκθετικής (18)εκθετικοί (19)εκθετικού (19)εκθετικός (18)εκθετικών (19)εκθετριών (19)εκθετόταν (18)εκθλίψεις (28)εκθλίψεων (31)εκθλίψεως (30)εκθρονίζω (30)εκθρονίσω (21)εκθρόνηση (19)εκθρόνιζα (28)εκθρόνιζε (28)εκθρόνισα (19)εκθρόνισε (19)εκθρόνιση (19)εκινούντο (9)εκκάλεσαν (12)εκκάλεσες (11)εκκένωναν (12)εκκένωνες (11)εκκένωσαν (12)εκκένωσες (11)εκκένωσης (11)εκκένωσις (11)εκκίνησής (8)εκκίνησης (9)εκκίνησις (9)εκκαλέσει (12)εκκαλούμε (14)εκκαλούσα (12)εκκαλούσε (12)εκκενωθεί (21)εκκενωτής (11)εκκενώνει (10)εκκενώσει (10)εκκενώσου (11)εκκενώστε (10)εκκινήσει (10)εκκινήστε (10)εκκινείτε (10)εκκινηθεί (19)εκκινητής (9)εκκινούμε (12)εκκινούνε (10)εκκινούσα (10)εκκινούσε (10)εκκλήσεις (11)εκκλήσεων (14)εκκλήσεως (13)εκκλησάκι (13)εκκλησάρη (13)εκκλησίαν (12)εκκλησίας (11)εκκλησίες (11)εκκλησιάς (11)εκκλησιές (11)εκκλησιών (12)εκκοκκίζω (23)εκκοκκίσω (14)εκκολάπτω (15)εκκολάψει (21)εκκολάψου (22)εκκολάψτε (21)εκκολαφτώ (19)εκκρίθηκα (21)εκκρίθηκε (21)εκκρίματα (13)εκκρίνουν (12)εκκρίσεις (10)εκκρίσεων (13)εκκρίσεως (12)εκκρίσεών (10)εκκρεμείς (12)εκκρεμούν (13)εκκρεμούς (12)εκκριτικά (12)εκκριτικέ (12)εκκριτική (12)εκκριτικό (12)εκκόκκιζα (21)εκκόκκιζε (21)εκκόκκισα (12)εκκόκκισε (12)εκκόκκιση (12)εκκόλαπτα (13)εκκόλαπτε (13)εκκόλαψαν (21)εκκόλαψες (20)εκκόλαψης (20)εκκόλαψις (20)εκκύκλημα (15)εκλάβουμε (21)εκλάμβανε (20)εκλάμψεις (21)εκλάμψεων (24)εκλάμψεως (23)εκλάπησαν (12)εκλέγεσαι (14)εκλέγεστε (14)εκλέγεται (14)εκλέγομαι (16)εκλέγοντα (14)εκλέγουμε (17)εκλέγουνε (15)εκλέγουσα (15)εκλέκτορα (13)εκλέξιμες (21)εκλέξιμης (21)εκλέξιμοι (22)εκλέξιμος (21)εκλέξιμου (23)εκλέξιμων (24)εκλέξουμε (23)εκλέξουνε (21)εκλέπτυνα (13)εκλέπτυνε (13)εκλέχθηκα (28)εκλέχθηκε (28)εκλέχτηκα (19)εκλέχτηκε (19)εκλήθησαν (20)εκλήφθηκε (28)εκλαΐκευα (13)εκλαΐκευε (13)εκλαμβάνω (22)εκλαμψίας (21)εκλαϊκεύω (13)εκλείπουν (13)εκλείψεις (19)εκλείψεων (22)εκλείψεως (21)εκλείψουν (21)εκλεγέντα (14)εκλεγείσα (14)εκλεγείτε (14)εκλεγμένα (16)εκλεγμένε (16)εκλεγμένη (16)εκλεγμένο (16)εκλεγούμε (16)εκλεγούνε (14)εκλεγόταν (14)εκλεκτικά (13)εκλεκτικέ (13)εκλεκτική (13)εκλεκτικό (13)εκλεκτούς (11)εκλεπτύνω (14)εκλεχθείς (26)εκλεχθούν (27)εκλεχτείς (17)εκλεχτούν (18)εκλεχτούς (17)εκληφθούν (27)εκλιπαρεί (13)εκλιπούσα (12)εκλιπόντα (12)εκλογικές (14)εκλογικής (14)εκλογικοί (15)εκλογικού (15)εκλογικός (14)εκλογικών (15)εκλυθείτε (21)εκλυθούμε (23)εκλυόμουν (15)εκλυόσουν (13)εκλόγιμες (15)εκλόγιμης (15)εκλόγιμοι (16)εκλόγιμος (15)εκλόγιμου (17)εκλόγιμων (18)εκλύθηκαν (21)εκλύθηκες (20)εκλύονται (11)εκλύονταν (11)εκλύοντας (10)εκλύσουμε (14)εκμάθησής (18)εκμάθησης (19)εκμάθησις (19)εκμίσθωνα (22)εκμίσθωνε (22)εκμίσθωσή (21)εκμίσθωσα (22)εκμίσθωσε (22)εκμίσθωση (22)εκμαίευαν (12)εκμαίευες (11)εκμαίευσα (12)εκμαίευσε (12)εκμαίευση (12)εκμαγείον (14)εκμαγείου (15)εκμαγείων (16)εκμαιευτώ (12)εκμαιεύει (11)εκμαιεύσω (13)εκμανθάνω (22)εκμαυλίζω (25)εκμαυλίσω (16)εκμαύλιζα (22)εκμαύλιζε (22)εκμαύλισα (13)εκμαύλισε (13)εκμισθωθώ (31)εκμισθωτή (22)εκμισθώνω (22)εκμισθώσω (22)εκμυζητής (20)εκνευρίζω (22)εκνευρίσω (13)εκνεύριζα (19)εκνεύριζε (19)εκνεύρισα (10)εκνεύρισε (10)εκούσιους (9)εκπέμπετε (13)εκπέμπουν (14)εκπέμψουν (22)εκπέσουμε (13)εκπέσουνε (11)εκπίπταμε (13)εκπίπτανε (11)εκπίπτατε (11)εκπίπτεις (10)εκπίπτετε (11)εκπίπτομε (13)εκπίπτουν (12)εκπαίδευα (14)εκπαίδευε (14)εκπαιδεύω (15)εκπεμφθεί (28)εκπεσμούς (11)εκπεσόντα (10)εκπηγάζει (22)εκπλήξαμε (23)εκπλήξανε (21)εκπλήξατε (21)εκπλήξεις (20)εκπλήξετε (21)εκπλήξεων (23)εκπλήξεως (22)εκπλήξομε (23)εκπλήξουν (22)εκπλήρωνα (15)εκπλήρωνε (15)εκπλήρωσή (14)εκπλήρωσα (15)εκπλήρωσε (15)εκπλήρωση (15)εκπλήσσει (12)εκπλήττει (12)εκπλαγείς (14)εκπλαγούν (15)εκπληρούν (13)εκπληρωθώ (24)εκπληρώνω (15)εκπληρώσω (15)εκπνεύσει (10)εκπνεύστε (10)εκποίησαν (10)εκποίησες (9)εκποίησης (9)εκποίησις (9)εκποιήσει (10)εκποιήσου (11)εκποιήστε (10)εκποιείτε (10)εκποιηθεί (19)εκποιητής (9)εκποιούμε (12)εκποιούσα (10)εκποιούσε (10)εκπονήσει (10)εκπονήσου (11)εκπονήστε (10)εκπονείτε (10)εκπονηθεί (19)εκπονητής (9)εκπονούμε (12)εκπονούσα (10)εκπονούσε (10)εκπορθήσω (22)εκπορθείς (19)εκπορθητή (20)εκπορθούν (20)εκπορνεύω (13)εκπροσωπώ (14)εκπρόσωπε (14)εκπρόσωπο (14)εκπρόσωπό (13)εκπτωτική (13)εκπτώσεις (9)εκπτώσεων (12)εκπτώσεως (11)εκπτώσεώς (8)εκπόνησής (8)εκπόνησαν (10)εκπόνησες (9)εκπόνησης (9)εκπόνησις (9)εκπόρευση (12)εκπόρθησα (20)εκπόρθησε (20)εκπόρθηση (20)εκπόρνευα (12)εκπόρνευε (12)εκρίζωναν (21)εκρίζωνες (20)εκρίζωσαν (21)εκρίζωσες (20)εκρίζωσης (20)εκρίζωσις (20)εκρίθησαν (19)εκραγείτε (13)εκραγούμε (15)εκραγούνε (13)εκρατείτο (10)εκρηκτικά (12)εκρηκτικέ (12)εκρηκτική (12)εκρηκτικό (12)εκρηχτικά (18)εκριζωθεί (30)εκριζωτής (20)εκριζώνει (19)εκριζώσει (19)εκριζώσου (20)εκριζώστε (19)εκσκάπτει (11)εκσκάψαμε (21)εκσκάψατε (19)εκσκάψεις (18)εκσκάψετε (19)εκσκάψουν (20)εκσκαφέας (16)εκσκαφέων (19)εκσκαφείς (16)εκσκαφεύς (16)εκσκαφτεί (17)εκσλάβιζα (27)εκσλάβιζε (27)εκσλάβισα (18)εκσλάβισε (18)εκσλαβίζω (29)εκσλαβίσω (20)εκστάσεις (8)εκστάσεων (11)εκστάσεως (10)εκστατικά (10)εκστατικέ (10)εκστατική (10)εκστατικό (10)εκστομίζω (22)εκστομίσω (13)εκστόμιζα (20)εκστόμιζε (20)εκστόμισα (11)εκστόμισε (11)εκστόμιση (11)εκτάκτους (10)εκτέθηκαν (19)εκτέθηκες (18)εκτέλεσής (9)εκτέλεσαν (11)εκτέλεσες (10)εκτέλεσης (10)εκτέλεσιν (11)εκτέλεσις (10)εκτίθεμαι (20)εκτίθεσαι (18)εκτίθεσθε (27)εκτίθεστε (18)εκτίθεται (18)εκτίμαγαν (14)εκτίμαγες (13)εκτίμησής (9)εκτίμησαν (11)εκτίμησες (10)εκτίμησης (10)εκτίμησιν (11)εκτίμησις (10)εκτίναξαν (18)εκτίναξες (17)εκτίναξης (17)εκτίναξις (17)εκτίνασσα (9)εκτίνασσε (9)εκτίονται (9)εκτίονταν (9)εκταμίευα (12)εκταμίευε (12)εκταμιεύω (13)εκτείνουν (10)εκτεθήκαν (19)εκτεθείτε (18)εκτεθούμε (20)εκτεθούνε (18)εκτελέσει (11)εκτελέσου (12)εκτελέστε (11)εκτελείτε (11)εκτελείτο (11)εκτελεστά (11)εκτελεστέ (11)εκτελεστή (11)εκτελεστό (11)εκτελεστώ (11)εκτελούμε (13)εκτελούνε (11)εκτελούσα (11)εκτελούσε (11)εκτιμάσαι (11)εκτιμάσθε (20)εκτιμάστε (11)εκτιμάται (11)εκτιμήσει (11)εκτιμήσου (12)εκτιμήστε (11)εκτιμηθεί (20)εκτιμητές (10)εκτιμητής (10)εκτιμητών (11)εκτιμούμε (13)εκτιμούνε (11)εκτιμούσα (11)εκτιμούσε (11)εκτιμώμαι (13)εκτινάξει (18)εκτινάξου (19)εκτινάξτε (18)εκτινάσσω (11)εκτιναχτώ (16)εκτιόμουν (12)εκτιόσουν (10)εκτοκισμέ (12)εκτοκισμό (12)εκτονωθεί (20)εκτονωτής (10)εκτονώνει (9)εκτονώσει (9)εκτονώσου (10)εκτονώστε (9)εκτοξευτώ (19)εκτοξεύει (18)εκτοξεύσω (20)εκτοπίζει (19)εκτοπίσει (10)εκτοπίσου (11)εκτοπίστε (10)εκτοπισμέ (12)εκτοπισμό (12)εκτοπιστώ (10)εκτράπηκα (12)εκτράπηκε (12)εκτράφηκα (18)εκτράφηκε (18)εκτράχυνα (18)εκτράχυνε (18)εκτρέπουν (12)εκτρέφουν (18)εκτρέψουν (20)εκτραπούν (11)εκτραχύνω (19)εκτροφεία (17)εκτροφείο (17)εκτρωτικά (13)εκτρωτικέ (13)εκτρωτική (13)εκτρωτικό (13)εκτρώματα (12)εκτρώσεις (9)εκτρώσεων (12)εκτρώσεως (11)εκτυλίξει (21)εκτυλίξου (22)εκτυλίξτε (21)εκτυλίσσω (14)εκτυλιχτώ (19)εκτυπωθεί (22)εκτυπωτές (12)εκτυπωτής (12)εκτυπωτών (13)εκτυπώνει (11)εκτυπώσει (11)εκτυπώσου (12)εκτυπώστε (11)εκτυφλώνω (21)εκτόνωναν (11)εκτόνωνες (10)εκτόνωσαν (11)εκτόνωσες (10)εκτόνωσης (10)εκτόνωσις (10)εκτόξευαν (19)εκτόξευες (18)εκτόξευσή (18)εκτόξευσα (19)εκτόξευσε (19)εκτόξευση (19)εκτόπιζαν (19)εκτόπιζες (18)εκτόπισαν (10)εκτόπισες (9)εκτόπισης (9)εκτόπισις (9)εκτόπισμα (12)εκτύλιξης (19)εκτύλιξις (19)εκτύλισσα (11)εκτύλισσε (11)εκτύπωναν (12)εκτύπωνες (11)εκτύπωσαν (12)εκτύπωσες (11)εκτύπωσης (11)εκτύπωσις (11)εκφάνσεις (15)εκφάνσεων (18)εκφάνσεως (17)εκφέρεσαι (17)εκφέρεστε (17)εκφέρεται (17)εκφέρομαι (19)εκφέρουμε (20)εκφασισμέ (18)εκφασισμό (18)εκφαυλίζω (30)εκφαυλίσω (21)εκφαύλιζα (27)εκφαύλιζε (27)εκφαύλισα (18)εκφαύλισε (18)εκφερόταν (17)εκφοβίζει (32)εκφοβίσει (23)εκφοβίστε (23)εκφοβισμέ (25)εκφοβισμό (25)εκφορτωθώ (28)εκφορτωτή (19)εκφορτώνω (19)εκφορτώσω (19)εκφράζαμε (28)εκφράζανε (26)εκφράζατε (26)εκφράζεις (25)εκφράζετε (26)εκφράζομε (28)εκφράζουν (27)εκφράσαμε (19)εκφράσανε (17)εκφράσατε (17)εκφράσεις (16)εκφράσετε (17)εκφράσεων (19)εκφράσεως (18)εκφράσεών (16)εκφράσεώς (15)εκφράσομε (19)εκφράσουν (18)εκφρασθεί (26)εκφραστές (16)εκφραστής (16)εκφραστεί (17)εκφραστών (17)εκφυλίζει (28)εκφυλίσει (19)εκφυλίσου (20)εκφυλίστε (19)εκφυλισμέ (21)εκφυλισμό (21)εκφυλιστώ (19)εκφυόμουν (20)εκφυόσουν (18)εκφωνήσει (18)εκφωνήσου (19)εκφωνήστε (18)εκφωνείτε (18)εκφωνηθεί (27)εκφωνητές (17)εκφωνητής (17)εκφωνητών (18)εκφωνούμε (20)εκφωνούσα (18)εκφωνούσε (18)εκφόβησις (22)εκφόβιζαν (32)εκφόβιζες (31)εκφόβισαν (23)εκφόβισες (22)εκφόρτωνα (19)εκφόρτωνε (19)εκφόρτωσή (18)εκφόρτωσα (19)εκφόρτωσε (19)εκφόρτωση (19)εκφύλιζαν (27)εκφύλιζες (26)εκφύλισαν (18)εκφύλισες (17)εκφύλισης (17)εκφύλισις (17)εκφύονται (16)εκφύονταν (16)εκφώνησαν (16)εκφώνησες (15)εκφώνησης (15)εκφώνησις (15)εκχέονται (16)εκχέονταν (16)εκχέρσωνα (19)εκχέρσωνε (19)εκχέρσωσή (18)εκχέρσωσα (19)εκχέρσωσε (19)εκχέρσωση (19)εκχείλιζα (27)εκχείλιζε (27)εκχείλισα (18)εκχείλισε (18)εκχείλιση (18)εκχειλίζω (29)εκχειλίσω (20)εκχερσωθώ (28)εκχερσώνω (19)εκχερσώσω (19)εκχεόμουν (19)εκχεόσουν (17)εκχυδάιζα (29)εκχυδάιζε (29)εκχυδάισα (20)εκχυδάισε (20)εκχυδαΐζω (31)εκχυδαΐσω (22)εκχυλίζει (28)εκχυλίσει (19)εκχυλίστε (19)εκχυμωτής (20)εκχυνόταν (17)εκχωνόταν (18)εκχωρήσει (19)εκχωρήσου (20)εκχωρήστε (19)εκχωρείτε (19)εκχωρηθεί (28)εκχωρητές (18)εκχωρητής (18)εκχωρητών (19)εκχωρούμε (21)εκχωρούσα (19)εκχωρούσε (19)εκχύλιζαν (27)εκχύλιζες (26)εκχύλισαν (18)εκχύλισες (17)εκχύλισης (17)εκχύλισις (17)εκχύλισμα (20)εκχύμωσης (19)εκχύμωσις (19)εκχύνεσαι (16)εκχύνεστε (16)εκχύνεται (16)εκχύνομαι (18)εκχώνεσαι (16)εκχώνεστε (16)εκχώνεται (16)εκχώνομαι (18)εκχώρησής (15)εκχώρησαν (17)εκχώρησες (16)εκχώρησης (16)εκχώρησις (16)ελάμβαναν (19)ελάσματος (11)ελάσσονες (9)ελάσσονος (9)ελάτινους (10)ελάττωναν (12)ελάττωνες (11)ελάττωσαν (12)ελάττωσες (11)ελάττωσης (11)ελάττωσις (11)ελάφρυναν (19)ελάφρυνες (18)ελάφρυνση (19)ελάφρωναν (20)ελάφρωνες (19)ελάφρωσαν (20)ελάφρωσες (19)ελάχιστες (16)ελάχιστης (16)ελάχιστοι (17)ελάχιστον (17)ελάχιστος (16)ελάχιστου (18)ελάχιστων (19)ελέγκτρια (15)ελέγξιμες (23)ελέγξιμης (23)ελέγξιμοι (24)ελέγξιμος (23)ελέγξιμου (25)ελέγξιμων (26)ελέγξουμε (25)ελέγξουνε (23)ελέγχεσαι (20)ελέγχεστε (20)ελέγχεται (20)ελέγχθηκα (30)ελέγχθηκε (30)ελέγχομαι (22)ελέγχοντα (20)ελέγχουμε (23)ελέγχουνε (21)ελέγχουσα (21)ελέγχτηκα (21)ελέγχτηκε (21)ελέφαντας (16)ελέφαντες (16)ελέχθησαν (26)ελήφθημεν (28)ελήφθησαν (26)ελίζαμπεθ (31)ελίσσεσαι (10)ελίσσεστε (10)ελίσσεται (10)ελίσσομαι (12)ελαιοφυής (17)ελαιούχοι (17)ελαιούχων (19)ελαιόλαδα (15)ελαιόλαδο (15)ελαιώδεις (12)ελαιώδους (13)ελασμάτων (14)ελασσόνων (12)ελαστικές (10)ελαστικής (10)ελαστικοί (11)ελαστικού (11)ελαστικόν (11)ελαστικός (10)ελαστικών (11)ελατήριον (11)ελατηρίου (12)ελατηρίων (13)ελαττωθεί (21)ελαττώνει (10)ελαττώσει (10)ελαττώσου (11)ελαττώστε (10)ελαφίσιας (16)ελαφίσιες (16)ελαφίσιοι (17)ελαφίσιος (16)ελαφίσιου (18)ελαφίσιων (19)ελαφοειδή (20)ελαφράδας (20)ελαφράδες (20)ελαφράδων (23)ελαφραίνω (20)ελαφρυνθώ (28)ελαφρωθεί (29)ελαφρότης (17)ελαφρύνει (18)ελαφρώνει (18)ελαφρώσει (18)ελαφρώσου (19)ελαφρώστε (18)ελαχίστης (16)ελαχίστου (18)ελαχίστων (19)ελβετικές (17)ελβετικής (17)ελβετικοί (18)ελβετικού (18)ελβετικός (17)ελβετικών (18)ελεήθηκαν (20)ελεήμονας (11)ελεήμονες (11)ελεήμονος (11)ελεατικές (10)ελεατικής (10)ελεατικοί (11)ελεατικού (11)ελεατικός (10)ελεατικών (11)ελεγειακά (14)ελεγειακέ (14)ελεγειακή (14)ελεγειακό (14)ελεγκτέας (13)ελεγκτέες (13)ελεγκτέοι (14)ελεγκτέος (13)ελεγκτέου (15)ελεγκτέων (16)ελεγκτικά (15)ελεγκτικέ (15)ελεγκτική (15)ελεγκτικό (15)ελεγμένες (14)ελεγμένης (14)ελεγμένοι (15)ελεγμένος (14)ελεγμένου (16)ελεγμένων (17)ελεγχθείς (28)ελεγχθούν (29)ελεγχτείς (19)ελεγχτούν (20)ελεγχόταν (20)ελεεινούς (9)ελεηθούμε (21)ελεημόνων (14)ελεημόνως (13)ελεητικές (10)ελεητικής (10)ελεητικοί (11)ελεητικού (11)ελεητικόν (11)ελεητικός (10)ελεητικών (11)ελευθέρας (20)ελευθέρια (21)ελευθέριε (21)ελευθέριο (21)ελευθέρου (22)ελευθέρων (23)ελευθερία (21)ελευθεριά (21)ελευθερών (21)ελευσίνας (10)ελευσίνια (11)ελευσίνιε (11)ελευσίνιο (11)ελεφάντων (19)ελεύθερες (19)ελεύθερης (19)ελεύθερνα (20)ελεύθεροι (20)ελεύθερον (20)ελεύθερος (19)ελεύθερου (21)ελεύθερων (22)ελεύτερες (10)ελεύτερης (10)ελεύτεροι (11)ελεύτερος (10)ελεύτερου (12)ελεύτερων (13)ελιζαμπέτ (22)ελικοειδή (14)ελικοφόρο (19)ελικωτούς (12)ελικώδεις (13)ελικώδους (14)ελικώνιος (10)ελιμιώτις (11)ελιξίριον (20)ελισσόταν (10)ελιτισμού (12)ελιτισμός (11)ελιτιστής (9)ελκοπαθής (20)ελκτικούς (11)ελκυσμούς (13)ελκυστήρα (13)ελκυστικά (13)ελκυστικέ (13)ελκυστική (13)ελκυστικό (13)ελκυόμενο (14)ελκυόμουν (15)ελκυόσουν (13)ελκωμάτων (17)ελκόμαστε (13)ελκόμενος (12)ελκόσαστε (11)ελκύονται (11)ελκύονταν (11)ελκύοντας (10)ελκύσουμε (14)ελκώματος (12)ελλάνικος (12)ελλέβοροι (20)ελλέβορος (19)ελλέβορου (21)ελλέβορων (22)ελλήνιζαν (21)ελλήνιζες (20)ελλήνισαν (12)ελλήνισες (11)ελλαδίτης (14)ελλαδικές (15)ελλαδικής (15)ελλαδικοί (16)ελλαδικού (16)ελλαδικός (15)ελλαδικών (16)ελλαδιτών (15)ελλείπείς (11)ελλείπεις (12)ελλείπουν (14)ελλείψεις (20)ελλείψεων (23)ελλείψεως (22)ελλείψεών (20)ελλείψεώς (19)ελληνίδας (14)ελληνίδες (14)ελληνίδων (17)ελληνίζει (21)ελληνίσει (12)ελληνίστε (12)ελληνικές (12)ελληνικής (12)ελληνικοί (13)ελληνικού (13)ελληνικός (12)ελληνικών (13)ελληνισμέ (14)ελληνισμό (14)ελληνιστή (12)ελληνιστί (12)ελλογίμως (18)ελλοπιεύς (12)ελλοχεύει (19)ελλόγιμες (16)ελλόγιμης (16)ελλόγιμοι (17)ελλόγιμος (16)ελλόγιμου (18)ελλόγιμων (19)ελλόχευσα (20)ελλύχνιον (19)ελονοσίας (9)ελπίζεσαι (20)ελπίζεστε (20)ελπίζεται (20)ελπίζομαι (22)ελπίζουμε (23)ελπίζουνε (21)ελπίσουμε (14)ελπίσουνε (12)ελπίστηκα (12)ελπίστηκε (12)ελπιζόταν (20)ελπινίκης (11)ελπιστείς (10)ελπιστικά (12)ελπιστικέ (12)ελπιστική (12)ελπιστικό (12)ελπιστούν (11)εμέσματος (11)εμβάζεσαι (26)εμβάζεστε (26)εμβάζεται (26)εμβάζομαι (28)εμβάζουμε (29)εμβάθυναν (27)εμβάθυνες (26)εμβάθυνση (27)εμβάπτιζα (27)εμβάπτιζε (27)εμβάπτισα (18)εμβάπτισε (18)εμβάσματά (18)εμβάσματα (19)εμβάσουμε (20)εμβέλειας (18)εμβέλειες (18)εμβαζόταν (26)εμβαθύνει (26)εμβαπτίζω (29)εμβαπτίσω (20)εμβατήρια (18)εμβατήριο (18)εμβελειών (19)εμβλήματά (20)εμβλήματα (21)εμβολίαζα (28)εμβολίαζε (28)εμβολίασα (19)εμβολίασε (19)εμβολίζει (28)εμβολίσει (19)εμβολίσου (20)εμβολίστε (19)εμβολιάζω (30)εμβολιάσω (21)εμβολισμέ (21)εμβολισμό (21)εμβολιστώ (19)εμβρίθεια (27)εμβριθείς (26)εμβριθούς (26)εμβρυακές (19)εμβρυακής (19)εμβρυακοί (20)εμβρυακού (20)εμβρυακός (19)εμβρυακών (20)εμβρυικών (20)εμβρυωδών (24)εμβρυωρία (22)εμβρυωροί (22)εμβρυωρού (22)εμβρυωρός (21)εμβρυωρών (22)εμβρυϊκές (18)εμβρυϊκής (18)εμβρυϊκοί (19)εμβρυϊκού (19)εμβρυϊκός (18)εμβρυϊκών (19)εμβρυώδες (21)εμβρυώδης (21)εμβόλιζαν (28)εμβόλιζες (27)εμβόλιμες (20)εμβόλιμης (20)εμβόλιμοι (21)εμβόλιμος (20)εμβόλιμου (22)εμβόλιμων (23)εμβόλισαν (19)εμβόλισες (18)εμεσμάτων (14)εμετικούς (10)εμινέσκου (12)εμμένουμε (15)εμμανουήλ (15)εμμείνατε (12)εμμείνετε (12)εμμείνουν (13)εμορφάδας (20)εμορφάδες (20)εμορφάδων (23)εμουλσιόν (13)εμπάθειας (19)εμπάθειες (19)εμπέδωναν (16)εμπέδωνες (15)εμπέδωσαν (16)εμπέδωσες (15)εμπέδωσης (15)εμπέδωσις (15)εμπέτασμα (13)εμπήγεσαι (14)εμπήγεστε (14)εμπήγεται (14)εμπήγομαι (16)εμπίπτετε (12)εμπίπτουν (13)εμπαίζαμε (22)εμπαίζατε (20)εμπαίζεις (19)εμπαίζετε (20)εμπαίζουν (21)εμπαίξαμε (22)εμπαίξατε (20)εμπαίξεις (19)εμπαίξετε (20)εμπαίξουν (21)εμπαίσαμε (13)εμπαίσατε (11)εμπαίσεις (10)εμπαίσετε (11)εμπαίσουν (12)εμπαθειών (20)εμπαιγμοί (16)εμπαιγμού (16)εμπαιγμός (15)εμπαιγμών (16)εμπαιχτεί (18)εμπεδωθεί (25)εμπεδώνει (14)εμπεδώσει (14)εμπεδώσου (15)εμπεδώστε (14)εμπειρίας (11)εμπειρίες (11)εμπειρίκο (13)εμπειρικά (13)εμπειρικέ (13)εμπειρική (13)εμπειρικό (13)εμπειριών (12)εμπεριέχω (21)εμπηγόταν (14)εμπλέκουν (15)εμπλέξετε (22)εμπλέξουν (23)εμπλακείς (13)εμπλακούν (14)εμπνέεσαι (11)εμπνέεστε (11)εμπνέεται (11)εμπνέομαι (13)εμπνέουμε (14)εμπνέουνε (12)εμπνευστή (12)εμπνευστώ (12)εμπνεόταν (11)εμπνεύσει (11)εμπνεύσου (12)εμπνεύστε (11)εμποδίζει (23)εμποδίσει (14)εμποδίσου (15)εμποδίστε (14)εμποδιστή (14)εμποδιστώ (14)εμπολέμου (16)εμπολέμων (17)εμποράκος (12)εμποράκου (14)εμπορείον (12)εμπορείου (13)εμπορείων (14)εμπορικές (12)εμπορικής (12)εμπορικοί (13)εμπορικού (13)εμπορικός (12)εμπορικών (13)εμπορικώς (12)εμποτίζει (20)εμποτίσει (11)εμποτίσου (12)εμποτίστε (11)εμποτισμέ (13)εμποτισμό (13)εμποτιστώ (11)εμπράκτου (14)εμπράκτως (14)εμπρησμοί (14)εμπρησμού (14)εμπρησμός (13)εμπρησμών (14)εμπρηστές (11)εμπρηστής (11)εμπρηστών (12)εμπρόθετα (21)εμπρόθετε (21)εμπρόθετη (21)εμπρόθετο (21)εμπρόσθια (21)εμπρόσθιε (21)εμπρόσθιο (21)εμπρόσθιό (20)εμπτυσμοί (14)εμπτυσμού (14)εμπτυσμός (13)εμπτυσμών (14)εμπυήματα (14)εμπόδιζαν (23)εμπόδιζες (22)εμπόδισαν (14)εμπόδισες (13)εμπόλεμες (14)εμπόλεμης (14)εμπόλεμοι (15)εμπόλεμον (15)εμπόλεμος (14)εμπόλεμου (16)εμπόλεμων (17)εμπόρευμά (14)εμπόρευμα (15)εμπόρισσα (12)εμπότιζαν (20)εμπότιζες (19)εμπότισαν (11)εμπότισες (10)εμπότισης (10)εμπότισις (10)εμπύρετες (11)εμπύρετης (11)εμπύρετοι (12)εμπύρετος (11)εμπύρετου (13)εμπύρετων (14)εμπύρευμα (15)εμφάνιζαν (26)εμφάνιζες (25)εμφάνισής (15)εμφάνισαν (17)εμφάνισες (16)εμφάνισης (16)εμφάνισις (16)εμφανίζει (26)εμφανίσει (17)εμφανίσου (18)εμφανίστε (17)εμφανιστώ (17)εμφαντικά (18)εμφαντικέ (18)εμφαντική (18)εμφαντικό (18)εμφατικές (17)εμφατικής (17)εμφατικοί (18)εμφατικού (18)εμφατικός (17)εμφατικών (18)εμφιάλωνα (21)εμφιάλωνε (21)εμφιάλωσή (20)εμφιάλωσα (21)εμφιάλωσε (21)εμφιάλωση (21)εμφιαλωθώ (30)εμφιαλώνω (21)εμφιαλώσω (21)εμφράξεις (26)εμφράξεων (29)εμφράξεως (28)εμφυλίους (20)εμφυσήσει (18)εμφυσήσου (19)εμφυσήστε (18)εμφυσηθεί (27)εμφυσούμε (20)εμφυσούσα (18)εμφυσούσε (18)εμφυτευτώ (19)εμφυτεύει (18)εμφύλιους (19)εμφύσαγαν (20)εμφύσαγες (19)εμφύσησαν (17)εμφύσησες (16)εμφύσησης (16)εμφύσησις (16)εμφύτευαν (18)εμφύτευες (17)εμφύτευμα (20)εμφύτευσή (17)εμφύτευσα (18)εμφύτευσε (18)εμφύτευση (18)εμψυχωθεί (38)εμψυχωτές (28)εμψυχωτής (28)εμψυχωτών (29)εμψυχώνει (27)εμψυχώσει (27)εμψυχώσου (28)εμψυχώστε (27)εμψύχωναν (28)εμψύχωνες (27)εμψύχωσαν (28)εμψύχωσες (27)εμψύχωσης (27)εμψύχωσις (27)ενάγονται (11)ενάγονταν (11)ενάγοντας (10)ενάγοντες (10)ενάγοντος (10)ενάγουσας (11)ενάγουσες (11)ενάλλαξαν (21)ενάλλαξες (20)ενάλλασσα (12)ενάλλασσε (12)ενάντιους (8)ενάργειας (11)ενάρετους (9)ενάσκησαν (9)ενάσκησες (8)ενάσκησης (8)ενάσκησις (8)ενέγραφαν (19)ενέγραφες (18)ενέγραψαν (21)ενέγραψες (20)ενέδρευσε (13)ενέκριναν (10)ενέμειναν (10)ενέπαιξαν (18)ενέπιπταν (10)ενέπλεκαν (12)ενέπνευσα (10)ενέπνευσε (10)ενέργειάς (10)ενέργειές (10)ενέργειας (11)ενέργειες (11)ενέργησαν (12)ενέργησες (11)ενέσκηψαν (18)ενέσπειρα (10)ενέσπειρε (10)ενέτειναν (8)ενέχονται (15)ενέχονταν (15)ενέχοντας (14)ενήλικους (11)ενήμερους (11)ενήργησαν (12)ενίδρυσαν (13)ενίδρυσες (12)ενίσταμαι (10)ενίσταται (8)ενίσχυσαν (16)ενίσχυσες (15)ενίσχυσης (15)ενίσχυσιν (16)ενίσχυσις (15)εναέριους (9)εναίσιμες (9)εναίσιμης (9)εναίσιμοι (10)εναίσιμος (9)εναίσιμου (11)εναίσιμων (12)εναγάγεις (13)εναγάγετε (14)εναγάγουν (15)εναγωνίως (14)εναγόμενε (13)εναγόμενο (13)εναγόμουν (14)εναγόντων (13)εναγόσουν (12)εναγώνιας (10)εναγώνιες (10)εναγώνιοι (11)εναγώνιος (10)εναγώνιου (12)εναγώνιων (13)εναιώρημα (11)εναλλάκτη (13)εναλλάξει (21)εναλλάξου (22)εναλλάξτε (21)εναλλάσσω (14)εναλλαγές (14)εναλλαγής (14)εναλλαγών (15)εναλλαχτώ (19)εναντίωσή (9)εναντίωση (10)εναντιωθώ (19)εναποθέσω (20)εναποθέτω (20)εναπομένω (13)εναπόθεμα (20)εναπόθεσή (17)εναπόθεσε (18)εναπόθεση (18)εναργείας (11)ενασκήσει (9)ενασκήσου (10)ενασκήστε (9)ενασκείτε (9)ενασκηθεί (18)ενασκούμε (11)ενασκούσα (9)ενασκούσε (9)ενατένιζα (17)ενατένιζε (17)ενατένισα (8)ενατένισε (8)ενατένιση (8)ενατενίζω (19)ενατενίσω (10)εναύσματα (10)ενδέκατες (11)ενδέκατης (11)ενδέκατοι (12)ενδέκατος (11)ενδέκατου (13)ενδέκατων (14)ενδέχεται (18)ενδήμησαν (13)ενδήμησες (12)ενδείξεις (19)ενδείξεων (22)ενδείξεως (21)ενδείξεών (19)ενδεκάδας (14)ενδεκάδες (14)ενδεκάδων (17)ενδεκάτου (13)ενδελεχές (19)ενδελεχής (19)ενδελεχών (20)ενδελεχώς (19)ενδημήσει (13)ενδημήστε (13)ενδημείτε (13)ενδημικές (13)ενδημικής (13)ενδημικοί (14)ενδημικού (14)ενδημικός (13)ενδημικών (14)ενδημισμό (15)ενδημούμε (15)ενδημούσα (13)ενδημούσε (13)ενδιάθετα (20)ενδιάθετε (20)ενδιάθετη (20)ενδιάθετο (20)ενδιάμεσα (13)ενδιάμεσε (13)ενδιάμεση (13)ενδιάμεσο (13)ενδιέφερε (19)ενδιαφέρω (21)ενδογαμία (16)ενδογενές (13)ενδογενής (13)ενδογενών (14)ενδογονία (14)ενδοθήλια (22)ενδοθήλιο (22)ενδοιασμέ (13)ενδοιασμό (13)ενδοκρινή (13)ενδομυϊκά (14)ενδομυϊκέ (14)ενδομυϊκή (14)ενδομυϊκό (14)ενδομύχως (21)ενδοτικές (11)ενδοτικής (11)ενδοτικοί (12)ενδοτικού (12)ενδοτικός (11)ενδοτικών (12)ενδοτικώς (11)ενδοχώρας (18)ενδοχώρες (18)ενδυθείτε (21)ενδυθούμε (23)ενδυμάτων (16)ενδυμίωνα (16)ενδυμασία (14)ενδυόμουν (15)ενδυόσουν (13)ενδόμυχες (20)ενδόμυχης (20)ενδόμυχοι (21)ενδόμυχος (20)ενδόμυχου (22)ενδόμυχων (23)ενδόσιμες (12)ενδόσιμης (12)ενδόσιμοι (13)ενδόσιμος (12)ενδόσιμου (14)ενδόσιμων (15)ενδότατες (10)ενδότατης (10)ενδότατοι (11)ενδότατος (10)ενδότατου (12)ενδότατων (13)ενδότερες (11)ενδότερης (11)ενδότεροι (12)ενδότερον (12)ενδότερος (11)ενδότερου (13)ενδότερων (14)ενδύθηκαν (21)ενδύθηκες (20)ενδύματος (12)ενδύονται (11)ενδύονταν (11)ενδύοντας (10)ενδύσουμε (14)ενδώσουμε (14)ενεδρεύει (12)ενεποίησα (9)ενεποίησε (9)ενεργήσαν (12)ενεργήσας (11)ενεργήσει (12)ενεργήσου (13)ενεργήστε (12)ενεργείας (11)ενεργείτε (12)ενεργειών (12)ενεργηθεί (21)ενεργητής (11)ενεργούμε (14)ενεργούσα (12)ενεργούσε (12)ενεστώτας (7)ενεστώτες (7)ενεστώτων (10)ενετικούς (8)ενεχόμουν (18)ενεχόσουν (16)ενζωοτίας (18)ενζωοτικά (20)ενζωοτικέ (20)ενζωοτική (20)ενζωοτικό (20)ενηλίκους (11)ενημέρωνα (13)ενημέρωνε (13)ενημέρωσή (12)ενημέρωσα (13)ενημέρωσε (13)ενημέρωση (13)ενημερωθώ (22)ενημερώνω (13)ενημερώσω (13)ενθάρρυνα (20)ενθάρρυνε (20)ενθαλπίας (19)ενθαρρύνω (21)ενθετικές (17)ενθετικής (17)ενθετικοί (18)ενθετικού (18)ενθετικός (17)ενθετικών (18)ενθρονίζω (29)ενθρονίσω (20)ενθρόνιζα (27)ενθρόνιζε (27)ενθρόνισή (17)ενθρόνισα (18)ενθρόνισε (18)ενθρόνιση (18)ενθυμήσει (20)ενθυμήστε (20)ενθυμίζει (29)ενθυμίσει (20)ενθυμίστε (20)ενθυμείτε (20)ενθυμείτο (20)ενθυμηθεί (29)ενθυμούμε (22)ενθυμούσα (20)ενθυμούσε (20)ενθύμησαν (19)ενθύμησες (18)ενθύμησης (18)ενθύμησις (18)ενθύμιζαν (28)ενθύμιζες (27)ενθύμισαν (19)ενθύμισες (18)ενιαυσίου (10)ενιαύσιας (7)ενιαύσιες (7)ενιαύσιοι (8)ενιαύσιον (8)ενιαύσιος (7)ενιαύσιου (9)ενιαύσιων (10)ενιδρυθεί (22)ενιδρύαμε (14)ενιδρύατε (12)ενιδρύεις (11)ενιδρύετε (12)ενιδρύουν (13)ενιδρύσει (12)ενιδρύσου (13)ενιδρύστε (12)ενιστικές (8)ενιστικής (8)ενιστικοί (9)ενιστικού (9)ενιστικός (8)ενιστικών (9)ενισχυθεί (25)ενισχυτές (15)ενισχυτής (15)ενισχυτών (16)ενισχύαμε (17)ενισχύατε (15)ενισχύεις (14)ενισχύετε (15)ενισχύουν (16)ενισχύσει (15)ενισχύσου (16)ενισχύστε (15)εννεάμηνη (10)εννεάμηνο (10)εννεαετές (7)εννεαετής (7)εννεαετών (8)εννιάμερα (11)εννιάμισι (10)εννοήθηκα (18)εννοήθηκε (18)εννοήσαμε (10)εννοήσανε (8)εννοήσατε (8)εννοήσεις (7)εννοήσετε (8)εννοήσομε (10)εννοήσουν (9)εννοείσαι (8)εννοείστε (8)εννοείται (8)εννοηθείς (16)εννοηθούν (17)εννοούμαι (10)εννοούντο (8)εννοούσαν (8)εννοούσες (7)εννοούταν (8)εννοώντας (7)ενοικίαζα (18)ενοικίαζε (18)ενοικίασή (8)ενοικίασα (9)ενοικίασε (9)ενοικίαση (9)ενοικιάζω (20)ενοικιάσω (11)ενοικούσα (9)ενοικούσε (9)ενοποίησή (8)ενοποίησα (9)ενοποίησε (9)ενοποίηση (9)ενοποιήσω (11)ενοποιείς (8)ενοποιηθώ (18)ενοποιούν (9)ενοράσεις (8)ενοράσεων (11)ενοράσεως (10)ενορατικά (10)ενορατικέ (10)ενορατική (10)ενορατικό (10)ενοριακές (9)ενοριακής (9)ενοριακοί (10)ενοριακού (10)ενοριακός (9)ενοριακών (10)ενοχικούς (15)ενοχλήσει (17)ενοχλήσου (18)ενοχλήστε (17)ενοχλείτε (17)ενοχλείτο (17)ενοχληθεί (26)ενοχλούμε (19)ενοχλούνε (17)ενοχλούσα (17)ενοχλούσε (17)ενοχοποιώ (16)ενούρησης (8)ενούρησις (8)ενσάρκωνα (12)ενσάρκωνε (12)ενσάρκωσα (12)ενσάρκωσε (12)ενσάρκωση (12)ενσαρκωθώ (21)ενσαρκώνω (12)ενσαρκώσω (12)ενσκήψουν (19)ενσπείρει (10)ενστάλαζα (19)ενστάλαζε (19)ενστάλαξα (19)ενστάλαξε (19)ενστάλαξη (19)ενστάσεις (7)ενστάσεων (10)ενστάσεως (9)ενστάσεών (7)ενστάσεώς (6)ενστίκτου (10)ενστίκτων (11)ενσταλάζω (21)ενσταλάξω (21)ενστόλους (10)ενσφήνωνα (17)ενσφήνωνε (17)ενσφήνωσα (17)ενσφήνωσε (17)ενσφήνωση (17)ενσφηνωθώ (26)ενσφηνώνω (17)ενσφηνώσω (17)ενσωμάτου (13)ενσωμάτων (14)ενσύρματα (11)ενσύρματε (11)ενσύρματη (11)ενσύρματο (11)ενσώματες (9)ενσώματης (9)ενσώματοι (10)ενσώματος (9)ενσώματου (11)ενσώματων (12)εντάθηκαν (18)εντάλματα (12)εντάξουμε (20)εντάσσουν (9)εντάφιους (15)εντάχθηκα (25)εντάχθηκε (25)εντάχτηκα (16)εντάχτηκε (16)εντέθηκαν (18)εντέλειας (9)ενταγμένα (13)ενταγμένε (13)ενταγμένη (13)ενταγμένο (13)ενταξιακά (18)ενταξιακή (18)ενταξιακό (18)εντατικές (8)εντατικής (8)εντατικοί (9)εντατικού (9)εντατικός (8)εντατικών (9)εντατικώς (8)ενταφίαζα (24)ενταφίαζε (24)ενταφίασα (15)ενταφίασε (15)ενταφίαση (15)ενταφιάζω (26)ενταφιάσω (17)ενταχθείς (23)ενταχθούν (24)ενταχτούν (15)εντείνετε (8)εντείνουν (9)εντελεχής (16)εντερικές (9)εντερικής (9)εντερικοί (10)εντερικού (10)εντερικός (9)εντερικών (10)εντεριώνη (9)εντιμότης (9)εντοίχιζα (24)εντοίχιζε (24)εντοίχισα (15)εντοίχισε (15)εντοίχιση (15)εντοιχίζω (26)εντοιχίσω (17)εντοπίζει (18)εντοπίσει (9)εντοπίσου (10)εντοπίστε (9)εντοπισμέ (11)εντοπισμό (11)εντοπιστώ (9)εντοσθίων (19)εντούτοις (7)εντροπίας (9)εντροπίες (9)εντροπαλά (12)εντροπαλέ (12)εντροπαλή (12)εντροπαλό (12)εντροπιών (10)εντρυφάμε (19)εντρυφάτε (17)εντρυφήσω (19)εντρυφούν (17)εντρύφημα (18)εντρύφησα (16)εντρύφησε (16)εντρύφηση (16)εντυπωθεί (21)εντυπώνει (10)εντυπώσει (10)εντυπώσου (11)εντυπώστε (10)εντόπιζαν (18)εντόπιζες (17)εντόπιους (9)εντόπισαν (9)εντόπισες (8)εντόπισης (8)εντόπισις (8)εντύπωναν (11)εντύπωνες (10)εντύπωσαν (11)εντύπωσες (10)εντύπωσης (10)εντύπωσιν (11)εντύπωσις (10)ενυδάτωνα (14)ενυδάτωνε (14)ενυδάτωσα (14)ενυδάτωσε (14)ενυδάτωση (14)ενυδατική (13)ενυδατικό (13)ενυδατωθώ (23)ενυδατώνω (14)ενυδατώσω (14)ενυδρίδες (15)ενυδρίδος (15)ενυδρίδων (18)ενυδρείον (13)ενυδρείου (14)ενυδρείων (15)ενυπάρχει (18)ενυπήρχαν (18)ενυπόθηκα (20)ενυπόθηκε (20)ενυπόθηκη (20)ενυπόθηκο (20)ενωθήκαμε (22)ενωθήκατε (20)ενωμένους (12)ενωμοτίας (11)ενωνόμουν (13)ενωνόσουν (11)ενωρίτερα (12)ενωτικούς (10)ενόργανες (11)ενόργανης (11)ενόργανοι (12)ενόργανος (11)ενόργανου (13)ενόργανων (14)ενόχλησαν (17)ενόχλησες (16)ενόχλησης (16)ενόχλησις (16)ενύπαρξις (18)ενώνοντάς (6)ενώνονται (8)ενώνονταν (8)ενώνοντας (7)εξάβιβλος (32)εξάγγειλε (25)εξάγγελλε (27)εξάγγελοι (25)εξάγγελος (24)εξάγνιζαν (29)εξάγνιζες (28)εξάγνισαν (20)εξάγνισες (19)εξάγονται (20)εξάγονταν (20)εξάγοντας (19)εξάγωνους (22)εξάδελφοι (29)εξάδελφος (28)εξάδελφου (30)εξάδελφός (27)εξάεδρους (21)εξάκωπους (21)εξάλειφαν (26)εξάλειφες (25)εξάλειψαν (28)εξάλειψες (27)εξάλειψης (27)εξάλειψις (27)εξάμβλωμα (32)εξάμβλωση (30)εξάμετρες (19)εξάμετρης (19)εξάμετροι (20)εξάμετρος (19)εξάμετρου (21)εξάμετρων (22)εξάμηνους (19)εξάντλησή (18)εξάντλησα (19)εξάντλησε (19)εξάντληση (19)εξάπαντος (17)εξάπλωναν (22)εξάπλωνες (21)εξάπλωσαν (22)εξάπλωσες (21)εξάπλωσης (21)εξάπλωσις (21)εξάπτεσαι (18)εξάπτεστε (18)εξάπτεται (18)εξάπτομαι (20)εξάπτουμε (21)εξάρθρωμα (32)εξάρθρωνα (30)εξάρθρωνε (30)εξάρθρωσα (30)εξάρθρωσε (30)εξάρθρωση (30)εξάρματος (19)εξάρτησής (16)εξάρτησαν (18)εξάρτησες (17)εξάρτησης (17)εξάρτησις (17)εξάρτισης (17)εξάρτισις (17)εξάρτυσης (18)εξάρτυσις (18)εξάσκησαν (18)εξάσκησες (17)εξάσκησης (17)εξάσκησις (17)εξάστηλες (18)εξάστηλης (18)εξάστηλοι (19)εξάστηλος (18)εξάστηλου (20)εξάστηλων (21)εξάστιχες (23)εξάστιχης (23)εξάστιχοι (24)εξάστιχος (23)εξάστιχου (25)εξάστιχων (26)εξάστυλες (19)εξάστυλης (19)εξάστυλοι (20)εξάστυλος (19)εξάστυλου (21)εξάστυλων (22)εξάσφαιρα (25)εξάσφαιρε (25)εξάσφαιρη (25)εξάσφαιρο (25)εξάτμιζαν (28)εξάτμιζες (27)εξάτμισής (17)εξάτμισαν (19)εξάτμισες (18)εξάτμισης (18)εξάτμισις (18)εξάτομους (19)εξάφτηκαν (25)εξάφτηκες (24)εξάχθηκαν (34)εξάχθηκες (33)εξάχνωσης (25)εξάχνωσις (25)εξάχρονες (24)εξάχρονης (24)εξάχρονοι (25)εξάχρονος (24)εξάχρονου (26)εξάχρονων (27)εξάχρωμης (28)εξάψαλμος (29)εξάψαλμου (31)εξέγειρες (20)εξέγερσης (20)εξέγερσις (20)εξέθρεψαν (36)εξέλεγξης (30)εξέλεγξις (30)εξέλειπαν (20)εξέλισσαν (19)εξέλισσες (18)εξέλκωσης (21)εξέλκωσις (21)εξέπεμπαν (21)εξέπεμψαν (29)εξέπιπταν (19)εξέπιπτες (18)εξέπλευσα (21)εξέπλευσε (21)εξέπληξαν (29)εξέπληξες (28)εξέπληττα (20)εξέπληττε (20)εξέπνευσα (19)εξέπνευσε (19)εξέρρευσα (20)εξέρχεσαι (25)εξέρχεστε (25)εξέρχεται (25)εξέρχομαι (27)εξέταστρα (18)εξέφραζαν (34)εξέφραζες (33)εξέφρασαν (25)εξέφρασες (24)εξέχοντες (23)εξέχοντος (23)εξέχουσας (24)εξέχουσες (24)εξήγγειλα (25)εξήγγειλε (25)εξήγειραν (21)εξήγειρες (20)εξήντλησε (19)εξήχθησαν (33)εξίδρωσης (22)εξίδρωσις (22)εξίσταμαι (19)εξίτηλους (19)εξαέριζαν (27)εξαέριζες (26)εξαέρισαν (18)εξαέρισες (17)εξαέρωναν (20)εξαέρωνες (19)εξαέρωσαν (20)εξαέρωσες (19)εξαέρωσης (19)εξαέρωσις (19)εξαήμερες (19)εξαήμερης (19)εξαήμεροι (20)εξαήμερος (19)εξαήμερου (21)εξαήμερων (22)εξαίρεσής (16)εξαίρεσαι (18)εξαίρεσαν (18)εξαίρεσες (17)εξαίρεσης (17)εξαίρεσις (17)εξαίρεστε (18)εξαίρεται (18)εξαίρετες (17)εξαίρετης (17)εξαίρετοι (18)εξαίρετος (17)εξαίρετου (19)εξαίρετων (20)εξαίρομαι (20)εξαίρουμε (21)εξαίσιους (17)εξαΰλωναν (21)εξαΰλωνες (20)εξαΰλωσαν (21)εξαΰλωσες (20)εξαΰλωσης (20)εξαΰλωσις (20)εξαβουλής (26)εξαγάγατε (23)εξαγάγεις (22)εξαγάγετε (23)εξαγάγουν (24)εξαγίαζαν (29)εξαγίαζες (28)εξαγίασαν (20)εξαγίασες (19)εξαγγέλλω (29)εξαγγελία (25)εξαγιάζει (29)εξαγιάσει (20)εξαγιάσου (21)εξαγιάστε (20)εξαγιασμέ (22)εξαγιασμό (22)εξαγιαστώ (20)εξαγμένοι (22)εξαγμένος (21)εξαγνίζει (29)εξαγνίσει (20)εξαγνίσου (21)εξαγνίστε (20)εξαγνισμέ (22)εξαγνισμό (22)εξαγνιστώ (20)εξαγοράζω (32)εξαγοράσω (23)εξαγρίωνα (23)εξαγρίωνε (23)εξαγρίωσα (23)εξαγρίωσε (23)εξαγρίωση (23)εξαγριωθώ (32)εξαγριώνω (23)εξαγριώσω (23)εξαγωγέας (24)εξαγωγέων (27)εξαγωγείς (24)εξαγωγεύς (24)εξαγωγικά (26)εξαγωγικέ (26)εξαγωγική (26)εξαγωγικό (26)εξαγωνικά (23)εξαγωνικέ (23)εξαγωνική (23)εξαγωνικό (23)εξαγόμενα (22)εξαγόμενη (22)εξαγόμενο (22)εξαγόμουν (23)εξαγόραζα (30)εξαγόραζε (30)εξαγόρασα (21)εξαγόρασε (21)εξαγόραση (21)εξαγόσουν (21)εξαγότανε (20)εξαγώγιμα (25)εξαγώγιμε (25)εξαγώγιμη (25)εξαγώγιμο (25)εξαδέλφες (28)εξαδέλφης (28)εξαδέλφου (30)εξαδέλφων (31)εξαερίζει (27)εξαερίσει (18)εξαερίσου (19)εξαερίστε (18)εξαερισμέ (20)εξαερισμό (20)εξαεριστώ (18)εξαερωθεί (29)εξαερωτής (19)εξαερώνει (18)εξαερώσει (18)εξαερώσου (19)εξαερώστε (18)εξαημέρου (21)εξαθλίωνα (30)εξαθλίωνε (30)εξαθλίωσα (30)εξαθλίωσε (30)εξαθλίωση (30)εξαθλιωθώ (39)εξαθλιώνω (30)εξαθλιώσω (30)εξαιρέσει (18)εξαιρέσου (19)εξαιρέστε (18)εξαιρείτε (18)εξαιρείτο (18)εξαιρεθεί (27)εξαιρετέα (18)εξαιρετέε (18)εξαιρετέο (18)εξαιρούμε (20)εξαιρούνε (18)εξαιρούσα (18)εξαιρούσε (18)εξαιρόταν (18)εξακοσίων (20)εξακόσιες (17)εξακόσιοι (18)εξαλάτωση (21)εξαλείφει (26)εξαλείψει (28)εξαλείψου (29)εξαλείψτε (28)εξαλειφτώ (26)εξαλλάσσω (23)εξαλλαγής (23)εξαμελείς (20)εξαμελούς (20)εξαμερείς (19)εξαμερούς (19)εξαμηνίας (18)εξαμηνίες (18)εξαμηνιών (19)εξανέμιζα (28)εξανέμιζε (28)εξανέμισα (19)εξανέμισε (19)εξανέμιση (19)εξανέστην (17)εξανεμίζω (30)εξανεμίσω (21)εξαντλήσω (21)εξαντλείς (18)εξαντληθώ (28)εξαντλούν (19)εξαπάταγα (21)εξαπάταγε (21)εξαπάτησή (17)εξαπάτησα (18)εξαπάτησε (18)εξαπάτηση (18)εξαπέλυαν (21)εξαπέλυσα (21)εξαπέλυσε (21)εξαπατάει (18)εξαπατάμε (20)εξαπατάτε (18)εξαπατήσω (20)εξαπατηθώ (27)εξαπατούν (18)εξαπλάσια (20)εξαπλάσιε (20)εξαπλάσιο (20)εξαπλωθεί (31)εξαπλώνει (20)εξαπλώσει (20)εξαπλώσου (21)εξαπλώστε (20)εξαπολύει (20)εξαπτόταν (18)εξαπόλυση (21)εξαρθρωθώ (39)εξαρθρώνω (30)εξαρθρώσω (30)εξαρμάτων (22)εξαρτάσαι (18)εξαρτάστε (18)εξαρτάται (18)εξαρτήσει (18)εξαρτήσου (19)εξαρτήστε (18)εξαρτηθεί (27)εξαρτούμε (20)εξαρτούσα (18)εξαρτούσε (18)εξαρτώμαι (20)εξαρτώντο (18)εξαρτώταν (18)εξαρχάιζα (34)εξαρχάιζε (34)εξαρχάισα (25)εξαρχάισε (25)εξαρχάτον (25)εξαρχάτου (26)εξαρχάτων (27)εξαρχαΐζω (36)εξαρχαΐσω (27)εξαρχείων (27)εξασέλιδα (22)εξασέλιδε (22)εξασέλιδη (22)εξασέλιδο (22)εξασθενής (25)εξασθενεί (26)εξασκήσει (18)εξασκήσου (19)εξασκήστε (18)εξασκείτε (18)εξασκηθεί (27)εξασκούμε (20)εξασκούσα (18)εξασκούσε (18)εξατάξιας (25)εξατάξιες (25)εξατάξιοι (26)εξατάξιος (25)εξατάξιου (27)εξατάξιων (28)εξαταξίου (27)εξαταξίων (28)εξατμίζει (28)εξατμίσει (19)εξατμίσου (20)εξατμίστε (19)εξατμιστώ (19)εξαφάνιζα (33)εξαφάνιζε (33)εξαφάνισή (23)εξαφάνισα (24)εξαφάνισε (24)εξαφάνιση (24)εξαφανίζω (35)εξαφανίσω (26)εξαφτείτε (24)εξαφτούμε (26)εξαχθείσα (33)εξαχθείτε (33)εξαχθούμε (35)εξαχθούνε (33)εξαϋλωθεί (29)εξαϋλώνει (18)εξαϋλώσει (18)εξαϋλώσου (19)εξαϋλώστε (18)εξαώροφου (26)εξεγέρσου (22)εξεγείρει (21)εξεγερθεί (30)εξεδήλωσε (24)εξελέγετο (22)εξελέγητε (22)εξελέγξει (31)εξελέγχει (29)εξελίξαμε (30)εξελίξατε (28)εξελίξεις (27)εξελίξετε (28)εξελίξεων (30)εξελίξεως (29)εξελίξεώς (26)εξελίξιμα (30)εξελίξιμε (30)εξελίξιμη (30)εξελίξιμο (30)εξελίξουν (29)εξελίσσει (19)εξελιχθεί (35)εξελιχτεί (26)εξεπλάγην (23)εξεπλάγης (22)εξερέθιζα (36)εξερέθιζε (36)εξερέθισα (27)εξερέθισε (27)εξερέθιση (27)εξεργασία (21)εξερεθίζω (38)εξερεθίσω (29)εξερευνάν (19)εξερευνάς (18)εξερευνάω (21)εξερράγην (22)εξερράγης (21)εξερχόταν (25)εξετάζαμε (28)εξετάζανε (26)εξετάζατε (26)εξετάζεις (25)εξετάζετε (26)εξετάζομε (28)εξετάζουν (27)εξετάσαμε (19)εξετάσανε (17)εξετάσατε (17)εξετάσεις (16)εξετάσετε (17)εξετάσεων (19)εξετάσεως (18)εξετάσεών (16)εξετάσεώς (15)εξετάσομε (19)εξετάσουν (18)εξετέλεσα (19)εξετέλεσε (19)εξετασθεί (26)εξεταστέα (17)εξεταστέε (17)εξεταστέο (17)εξεταστές (16)εξεταστής (16)εξεταστεί (17)εξεταστών (17)εξευρίσκω (22)εξευρεθεί (28)εξεφράσθη (34)εξεχουσών (25)εξεχόντων (26)εξεύρεσης (17)εξεύρεσις (17)εξεύρισκε (19)εξηγήθηκα (30)εξηγήθηκε (30)εξηγήσαμε (22)εξηγήσανε (20)εξηγήσατε (20)εξηγήσεις (19)εξηγήσετε (20)εξηγήσεων (22)εξηγήσεως (21)εξηγήσιμα (22)εξηγήσιμε (22)εξηγήσιμη (22)εξηγήσιμο (22)εξηγήσομε (22)εξηγήσουν (21)εξηγείσαι (20)εξηγείστε (20)εξηγείται (20)εξηγηθείς (28)εξηγηθούν (29)εξηγημένα (22)εξηγημένε (22)εξηγημένη (22)εξηγημένο (22)εξηγητικά (21)εξηγητικέ (21)εξηγητική (21)εξηγητικό (21)εξηγούμαι (22)εξηγούντο (20)εξηγούσαν (20)εξηγούσες (19)εξηγούταν (20)εξηγώντας (19)εξηκοστές (17)εξηκοστής (17)εξηκοστοί (18)εξηκοστού (18)εξηκοστός (17)εξηκοστών (18)εξημέρωνα (22)εξημέρωνε (22)εξημέρωσα (22)εξημέρωσε (22)εξημέρωση (22)εξημερωθώ (31)εξημερώνω (22)εξημερώσω (22)εξημμένες (20)εξημμένης (20)εξημμένοι (21)εξημμένος (20)εξημμένου (22)εξημμένων (23)εξηντάρας (17)εξηντάρες (17)εξηντάρης (17)εξηνταριά (18)εξιλέωναν (21)εξιλέωνες (20)εξιλέωσαν (21)εξιλέωσες (20)εξιλέωσης (20)εξιλέωσις (20)εξιλασμοί (21)εξιλασμού (21)εξιλασμός (20)εξιλασμών (21)εξιλεωθεί (30)εξιλεώνει (19)εξιλεώσει (19)εξιλεώσου (20)εξιλεώστε (19)εξιστορεί (18)εξισωθείς (27)εξισωθούν (28)εξισωμένα (21)εξισωμένε (21)εξισωμένη (21)εξισωμένο (21)εξισωτικά (20)εξισωτικέ (20)εξισωτική (20)εξισωτικό (20)εξισώθηκα (27)εξισώθηκε (27)εξισώναμε (19)εξισώνατε (17)εξισώνεις (16)εξισώνετε (17)εξισώνουν (18)εξισώσαμε (19)εξισώσατε (17)εξισώσεις (16)εξισώσετε (17)εξισώσεων (19)εξισώσεως (18)εξισώσεώς (15)εξισώσουν (18)εξιτάραμε (20)εξιτάρατε (18)εξιτάρεις (17)εξιτάρετε (18)εξιτάρισε (18)εξιτάρουν (19)εξιτήριον (18)εξιτηρίου (19)εξιτηρίων (20)εξιχνίαζα (33)εξιχνίαζε (33)εξιχνίασα (24)εξιχνίασε (24)εξιχνίαση (24)εξιχνιάζω (35)εξιχνιάσω (26)εξοίδησης (19)εξοίδησις (19)εξοβέλιζα (35)εξοβέλιζε (35)εξοβέλισα (26)εξοβέλισε (26)εξοβελίζω (37)εξοβελίσω (28)εξογκωθεί (32)εξογκώνει (21)εξογκώσει (21)εξογκώσου (22)εξογκώστε (21)εξοδεύουν (21)εξοδούχοι (27)εξοδούχος (26)εξοδούχου (28)εξοδούχων (29)εξολισμός (20)εξομάλισα (21)εξομάλιση (21)εξομάλυνα (22)εξομάλυνε (22)εξομαλύνω (23)εξομοίωνα (21)εξομοίωνε (21)εξομοίωσή (20)εξομοίωσα (21)εξομοίωσε (21)εξομοίωση (21)εξομοιωθώ (30)εξομοιωτή (21)εξομοιώνω (21)εξομοιώσω (21)εξομολογώ (24)εξοντωθεί (28)εξοντώνει (17)εξοντώσει (17)εξοντώσου (18)εξοντώστε (17)εξονυχίζω (36)εξονυχίσω (27)εξονύχιζα (33)εξονύχιζε (33)εξονύχισα (24)εξονύχισε (24)εξονύχιση (24)εξοπλίζει (29)εξοπλίσει (20)εξοπλίσου (21)εξοπλίστε (20)εξοπλισμέ (22)εξοπλισμό (22)εξοπλιστώ (20)εξορίζαμε (29)εξορίζανε (27)εξορίζατε (27)εξορίζεις (26)εξορίζετε (27)εξορίζομε (29)εξορίζουν (28)εξορίσαμε (20)εξορίσανε (18)εξορίσατε (18)εξορίσεις (17)εξορίσετε (18)εξορίσεως (19)εξορίσομε (20)εξορίσουν (19)εξοργίζει (30)εξοργίσει (21)εξοργίσου (22)εξοργίστε (21)εξοργιστώ (21)εξορισμού (20)εξορισμός (19)εξοριστεί (18)εξορκίζει (28)εξορκίσει (19)εξορκίσου (20)εξορκίστε (19)εξορκισμέ (21)εξορκισμό (21)εξορκιστή (19)εξορκιστώ (19)εξορμήσει (20)εξορμήστε (20)εξορμούμε (22)εξορμούσα (20)εξορμούσε (20)εξορυχθεί (35)εξορυχτεί (26)εξορύξαμε (29)εξορύξατε (27)εξορύξεις (26)εξορύξετε (27)εξορύξεων (29)εξορύξεως (28)εξορύξεώς (25)εξορύξουν (28)εξορύσσει (18)εξουσίαζα (27)εξουσίαζε (27)εξουσίασα (18)εξουσίασε (18)εξουσιάζω (29)εξουσιάσω (20)εξοφλήσει (26)εξοφλήσου (27)εξοφλήστε (26)εξοφλείτε (26)εξοφληθέν (35)εξοφληθεί (35)εξοφλητέα (26)εξοφλητέε (26)εξοφλητέο (26)εξοφλητής (25)εξοφλούμε (28)εξοφλούσα (26)εξοφλούσε (26)εξοχικούς (24)εξοχότατε (24)εξοχότατο (24)εξοχότερα (25)εξοχότητά (23)εξοχότητα (24)εξυβρίζει (35)εξυβρίσει (26)εξυβρίσου (27)εξυβρίστε (26)εξυβριστώ (26)εξυγίαινα (21)εξυγίαινε (21)εξυγίαναν (21)εξυγίανες (20)εξυγίανσή (20)εξυγίανση (21)εξυγιάνει (21)εξυγιαίνω (23)εξυγιανθώ (30)εξυμνήσει (20)εξυμνήσου (21)εξυμνήστε (20)εξυμνείτε (20)εξυμνηθεί (29)εξυμνητής (19)εξυμνούμε (22)εξυμνούσα (20)εξυμνούσε (20)εξυπηρετώ (20)εξυπνάδας (21)εξυπνάδες (21)εξυπνάδων (24)εξυπνάκια (20)εξυψωθείς (37)εξυψωθούν (38)εξυψωμένα (31)εξυψωμένε (31)εξυψωμένη (31)εξυψωμένο (31)εξυψωτικά (30)εξυψωτικέ (30)εξυψωτική (30)εξυψωτικό (30)εξυψώθηκα (37)εξυψώθηκε (37)εξυψώναμε (29)εξυψώνανε (27)εξυψώνατε (27)εξυψώνεις (26)εξυψώνετε (27)εξυψώνομε (29)εξυψώνουν (28)εξυψώσαμε (29)εξυψώσανε (27)εξυψώσατε (27)εξυψώσεις (26)εξυψώσετε (27)εξυψώσεων (29)εξυψώσεως (28)εξυψώσομε (29)εξυψώσουν (28)εξωγήινες (21)εξωγήινης (21)εξωγήινοι (22)εξωγήινος (21)εξωγήινου (23)εξωγήινων (24)εξωγαμίας (23)εξωγαμίες (23)εξωγαμιών (24)εξωγενείς (21)εξωγενούς (21)εξωθήθηκα (38)εξωθήθηκε (38)εξωθήσαμε (30)εξωθήσατε (28)εξωθήσεις (27)εξωθήσετε (28)εξωθήσεων (30)εξωθήσεως (29)εξωθήσουν (29)εξωθείσαι (28)εξωθείστε (28)εξωθείται (28)εξωθηθείς (36)εξωθηθούν (37)εξωθημένα (30)εξωθημένε (30)εξωθημένη (30)εξωθημένο (30)εξωθούμαι (30)εξωθούσαν (28)εξωθούσες (27)εξωθούταν (28)εξωθώντας (27)εξωκλήσια (22)εξωκρινές (20)εξωκρινής (20)εξωκρινών (21)εξωλέμβια (30)εξωλέμβιε (30)εξωλέμβιο (30)εξωλογικά (25)εξωλογικέ (25)εξωλογική (25)εξωλογικό (25)εξωμήτρια (22)εξωμήτριε (22)εξωμήτριο (22)εξωμοσίας (20)εξωμοσίες (20)εξωμοσιών (21)εξωμότρια (22)εξωνημένε (21)εξωράιζαν (29)εξωράιζες (28)εξωράισαν (20)εξωράισες (19)εξωραΐζει (29)εξωραΐσει (20)εξωραΐσου (21)εξωραΐστε (20)εξωραϊσμέ (21)εξωραϊσμό (21)εξωραϊστώ (19)εξωστικές (19)εξωστικής (19)εξωστικοί (20)εξωστικού (20)εξωστικός (19)εξωστικών (20)εξωστικώς (19)εξωστρεφή (27)εξωτερικά (21)εξωτερικέ (21)εξωτερική (21)εξωτερικό (21)εξωτικούς (19)εξωτισμού (21)εξωτισμός (20)εξωφύλλου (31)εξόγκωναν (23)εξόγκωνες (22)εξόγκωσαν (23)εξόγκωσες (22)εξόγκωσης (22)εξόγκωσις (22)εξόντωναν (19)εξόντωνες (18)εξόντωσαν (19)εξόντωσες (18)εξόντωσης (18)εξόντωσις (18)εξόπλιζαν (29)εξόπλιζες (28)εξόπλισαν (20)εξόπλισες (19)εξόπλισις (19)εξόργιζαν (30)εξόργιζες (29)εξόργισαν (21)εξόργισες (20)εξόργισης (20)εξόργισις (20)εξόριστες (17)εξόριστης (17)εξόριστοι (18)εξόριστος (17)εξόριστου (19)εξόριστων (20)εξόρκιζαν (28)εξόρκιζες (27)εξόρκισαν (19)εξόρκισες (18)εξόρμαγαν (23)εξόρμαγες (22)εξόρμησής (18)εξόρμησαν (20)εξόρμησες (19)εξόρμησης (19)εξόρμησις (19)εξόρυσσαν (19)εξόρυσσες (18)εξόφθαλμα (37)εξόφθαλμε (37)εξόφθαλμη (37)εξόφθαλμο (37)εξόφλησής (24)εξόφλησαν (26)εξόφλησες (25)εξόφλησης (25)εξόφλησις (25)εξύβριζαν (34)εξύβριζες (33)εξύβρισαν (25)εξύβρισες (24)εξύβρισης (24)εξύβρισις (24)εξύμνησαν (19)εξύμνησες (18)εξύμνησης (18)εξύμνησις (18)εξύφανσης (23)εξώγαμους (22)εξώδικους (21)εξώθερμες (28)εξώθερμος (28)εξώθερμων (31)εξώπορτας (18)εξώπορτες (18)εξώπροικα (20)εξώπροικε (20)εξώπροικη (20)εξώπροικο (20)εξώσφαιρα (25)εξώτατους (17)εξώτερους (18)εξώφυλλον (29)εξώφυλλου (30)εξώφυλλων (31)εορτάζαμε (20)εορτάζατε (18)εορτάζεις (17)εορτάζετε (18)εορτάζουν (19)εορτάσαμε (11)εορτάσατε (9)εορτάσεις (8)εορτάσετε (9)εορτάσιμα (11)εορτάσιμε (11)εορτάσιμη (11)εορτάσιμο (11)εορτάσουν (10)εορτασθεί (18)εορτασμοί (11)εορτασμού (11)εορτασμός (10)εορτασμών (11)εορταστής (8)εορταστεί (9)εουτζένιο (18)επάγγελμά (18)επάγγελμα (19)επάγονται (12)επάγονταν (12)επάγοντας (11)επάκτιους (10)επάλειφαν (18)επάλειφες (17)επάλειψαν (20)επάλειψες (19)επάλειψης (19)επάλειψις (19)επάλληλες (14)επάλληλης (14)επάλληλοι (15)επάλληλος (14)επάλληλου (16)επάλληλων (17)επάνδρωνα (15)επάνδρωνε (15)επάνδρωσή (14)επάνδρωσα (15)επάνδρωσε (15)επάνδρωση (15)επάρατους (10)επάργυρες (14)επάργυρης (14)επάργυροι (15)επάργυρος (14)επάργυρου (16)επάργυρων (17)επάρκειάς (9)επάρκειας (10)επάρκειες (10)επάρκεσαν (11)επάρκεσες (10)επάρματος (11)επέβαιναν (16)επέβαλλαν (20)επέβαλλες (19)επέβλεπαν (19)επέβλεπες (18)επέβλεψαν (27)επέβλεψες (26)επέδειξαν (21)επέδρασαν (13)επέκριναν (11)επέκρουσα (12)επέκτασής (8)επέκτασης (9)επέκτασιν (10)επέκτασις (9)επέκτεινα (10)επέκτεινε (10)επέλευσής (10)επέλευσης (11)επέλευσις (11)επέμβαινε (18)επέμβασης (17)επέμβασιν (18)επέμβασις (17)επέμβηκες (18)επέμβουμε (21)επέμβουνε (19)επέμειναν (11)επέμεινες (10)επένδυσής (11)επένδυσαν (13)επένδυσες (12)επένδυσης (12)επένδυσις (12)επέπλευσα (13)επέπληξαν (21)επέπληττε (12)επέρριπτε (12)επέρριψαν (20)επέρχεσαι (17)επέρχεστε (17)επέρχεται (17)επέρχομαι (19)επέσπευδε (14)επέσπευσε (11)επέστησαν (9)επέστρεφα (17)επέστρεφε (17)επέστρεψα (19)επέστρεψε (19)επέτειναν (9)επέτρεπαν (11)επέτρεπες (10)επέτρεψαν (19)επέτρεψες (18)επέχοντας (15)επέχρισαν (17)επίβλεψης (26)επίβλεψις (26)επίβουλες (18)επίβουλης (18)επίβουλοι (19)επίβουλος (18)επίβουλου (20)επίβουλων (21)επίγειους (12)επίγνωσης (13)επίγνωσις (13)επίγονους (12)επίγραμμα (17)επίδαμνος (13)επίδαυρος (13)επίδειξης (20)επίδειξις (20)επίδεσμοι (14)επίδεσμος (13)επίδικους (13)επίδοξους (21)επίδρασής (11)επίδρασης (12)επίδρασις (12)επίζηλους (20)επίκαιρες (10)επίκαιρης (10)επίκαιροι (11)επίκαιρος (10)επίκαιρου (12)επίκαιρων (13)επίκειται (10)επίκεντρα (11)επίκεντρο (11)επίκεντρό (10)επίκληρος (12)επίκλησης (11)επίκλησις (11)επίκουρες (11)επίκουρης (11)επίκουροι (12)επίκουρος (11)επίκουρου (13)επίκουρων (14)επίκρισης (10)επίκρισις (10)επίκρουση (12)επίκτητες (9)επίκτητης (9)επίκτητοι (10)επίκτητος (9)επίκτητου (11)επίκτητων (12)επίλαρχοι (19)επίλαρχος (18)επίλεκτες (11)επίλεκτης (11)επίλεκτοι (12)επίλεκτος (11)επίλεκτου (13)επίλεκτων (14)επίλοιπες (11)επίλοιπης (11)επίλοιποι (12)επίλοιπος (11)επίλοιπου (13)επίλοιπων (14)επίμαχους (18)επίμεμπτα (14)επίμεμπτε (14)επίμεμπτη (14)επίμεμπτο (14)επίμετρον (12)επίμονους (11)επίμορτες (11)επίμορτης (11)επίμορτοι (12)επίμορτος (11)επίμορτου (13)επίμορτων (14)επίμοχθες (26)επίμοχθης (26)επίμοχθοι (27)επίμοχθος (26)επίμοχθου (28)επίμοχθων (29)επίναυλοι (12)επίναυλος (11)επίναυλου (13)επίνευσης (9)επίνευσις (9)επίορκους (11)επίπεδους (13)επίπλασις (11)επίπλασμα (14)επίπλαστα (12)επίπλαστε (12)επίπλαστη (12)επίπλαστο (12)επίπλευση (13)επίπληξης (20)επίπληξις (20)επίπληττε (12)επίπλωναν (14)επίπλωνες (13)επίπλωσαν (14)επίπλωσες (13)επίπλωσης (13)επίπλωσις (13)επίπονους (10)επίπτωσης (11)επίπτωσις (11)επίρρωσης (12)επίρρωσιν (13)επίρρωσις (12)επίσημους (11)επίσκεψής (17)επίσκεψίν (18)επίσκεψίς (17)επίσκεψης (18)επίσκεψιν (19)επίσκεψις (18)επίσκοποι (11)επίσκοπος (10)επίσπευδε (14)επίσπευσή (10)επίσπευσε (11)επίσπευση (11)επίσταξης (17)επίσταξις (17)επίστεφαν (16)επίστεψις (17)επίστρατε (10)επίστρατο (10)επίστρωμα (14)επίστρωνα (12)επίστρωνε (12)επίστρωσή (11)επίστρωσα (12)επίστρωσε (12)επίστρωση (12)επίσχεσης (15)επίσχεσις (15)επίτευγμά (14)επίτευγμα (15)επίτευξης (18)επίτευξις (18)επίτιμους (11)επίτομους (11)επίτροποι (11)επίτροπος (10)επίτροπου (12)επίτροπός (9)επίφθονες (24)επίφθονης (24)επίφθονοι (25)επίφθονος (24)επίφθονου (26)επίφθονων (27)επίφοβους (23)επίχαρμος (18)επίχρισης (16)επίχρισις (16)επίχρισμά (18)επίχρισμα (19)επίχριστα (17)επίχριστε (17)επίχριστη (17)επίχριστο (17)επίχρυσες (17)επίχρυσης (17)επίχρυσοι (18)επίχρυσος (17)επίχρυσου (19)επίχρυσων (20)επίψαυσις (18)επαΐοντες (8)επαίνεσαν (9)επαίνεσες (8)επαίρεσαι (10)επαίρεσθε (19)επαίρεστε (10)επαίρεται (10)επαίρομαι (12)επαγγελία (17)επαγρυπνώ (15)επαγωγείς (16)επαγωγικά (18)επαγωγικέ (18)επαγωγική (18)επαγωγικό (18)επαγώγιμα (17)επαγώγιμε (17)επαγώγιμη (17)επαγώγιμο (17)επαινέσει (9)επαινέσου (10)επαινέστε (9)επαινέτης (8)επαινείτε (9)επαινείτο (9)επαινεθεί (18)επαινετές (8)επαινετής (8)επαινετοί (9)επαινετού (9)επαινετός (8)επαινετών (9)επαινούμε (11)επαινούνε (9)επαινούσα (9)επαινούσε (9)επαιρόταν (10)επαιτείας (8)επαιτείες (8)επαιτείτε (9)επαιτειών (9)επαιτούμε (11)επαιτούσα (9)επαιτούσε (9)επακριβές (17)επακριβής (17)επακριβών (18)επακριβώς (17)επαλήθευα (21)επαλήθευε (21)επαλείφει (18)επαλείψει (20)επαλείψου (21)επαλείψτε (20)επαλειφτώ (18)επαληθεύω (22)επαλλήλου (16)επαλλήλων (17)επαλληλία (15)επανάγουν (13)επανάλαβε (18)επανάληψή (19)επανάληψη (20)επανέλαβα (18)επανέλαβε (18)επανέλθει (20)επανένωσή (10)επανένωση (11)επανέρθει (19)επανέφερα (17)επανέφερε (17)επανήλθαν (20)επανήρθαν (19)επανίδρυα (14)επανίδρυε (14)επαναγωγή (17)επαναλάβω (20)επαναφέρω (19)επαναφορά (17)επανδρωθώ (24)επανδρώνω (15)επανδρώσω (15)επανεξάγω (23)επανιδρύω (15)επανωφόρι (19)επανόδους (12)επαπειλεί (12)επαρκέσει (11)επαρκέστε (11)επαρκείτε (11)επαρκειών (11)επαρκούμε (13)επαρκούσα (11)επαρκούσε (11)επαρμάτων (14)επαρμένος (11)επαρχείον (17)επαρχείου (18)επαρχιακά (18)επαρχιακέ (18)επαρχιακή (18)επαρχιακό (18)επαρχιώτη (17)επαυξάνει (19)επαυξήσει (19)επαυξηθεί (28)επαφίεμαι (18)επαφίεστε (16)επαφίεται (16)επαϊόντων (10)επαύξαναν (18)επαύξησαν (18)επαύξησης (17)επαύξησις (17)επείγεσαι (12)επείγεστε (12)επείγεται (12)επείγομαι (14)επείγοντα (12)επείγουσα (13)επείσακτα (10)επείσακτε (10)επείσακτη (10)επείσακτο (10)επεδίωκαν (15)επεδίωξαν (23)επεδείχθη (28)επειγόταν (12)επεικίδαι (13)επεισόδιά (11)επεισόδια (12)επεισόδιο (12)επεκταθεί (19)επεκτείνω (12)επελάσεις (10)επελάσεων (13)επελάσεως (12)επελήφθην (27)επελθούσα (20)επελθόντα (20)επεμβαίνω (20)επενδυθεί (22)επενδυτές (12)επενδυτής (12)επενδυτού (13)επενδυτών (13)επενδύαμε (14)επενδύατε (12)επενδύεις (11)επενδύετε (12)επενδύουν (13)επενδύσει (12)επενδύσου (13)επενδύστε (12)επενδύτες (11)επενδύτης (11)επενεργεί (13)επεξήγησα (21)επεξήγησε (21)επεξήγηση (21)επεξηγήσω (23)επεξηγείς (20)επεξηγηθώ (30)επεξηγούν (21)επερχόταν (17)επερωτάει (12)επερωτάμε (14)επερωτάτε (12)επερωτήσω (14)επερωτηθώ (21)επερωτούν (12)επερώταγα (13)επερώταγε (13)επερώτησα (10)επερώτησε (10)επερώτηση (10)επεσήμανα (11)επεσήμανε (11)επεσκέφθη (26)επεστράφη (17)επετίθετο (18)επετείους (9)επετειακή (10)επετειακό (10)επετεύχθη (25)επετηρίδα (13)επευφημία (19)επευφημεί (19)επευχόταν (17)επεύχεσαι (16)επεύχεστε (16)επεύχεται (16)επεύχομαι (18)επηρέαζαν (19)επηρέαζες (18)επηρέασαν (10)επηρέασες (9)επηρεάζει (19)επηρεάσει (10)επηρεάσου (11)επηρεάστε (10)επηρεασμέ (12)επηρεασμό (12)επηρεαστώ (10)επηρμένες (11)επηρμένης (11)επηρμένοι (12)επηρμένος (11)επηρμένου (13)επηρμένων (14)επιάτρους (10)επιβάλαμε (20)επιβάλανε (18)επιβάλατε (18)επιβάλεις (17)επιβάλετέ (17)επιβάλετε (18)επιβάλλει (20)επιβάλλον (20)επιβάλομε (20)επιβάλουν (19)επιβάρυνα (18)επιβάρυνε (18)επιβάτιδα (19)επιβήτορα (17)επιβίβαζα (32)επιβίβαζε (32)επιβίβασή (22)επιβίβασα (23)επιβίβασε (23)επιβίβαση (23)επιβίωναν (18)επιβίωνες (17)επιβίωσής (16)επιβίωσαν (18)επιβίωσες (17)επιβίωσης (17)επιβίωσις (17)επιβαίνει (16)επιβαίνων (18)επιβαρύνω (19)επιβατηγά (19)επιβατηγέ (19)επιβατηγό (19)επιβατικά (17)επιβατικέ (17)επιβατική (17)επιβατικό (17)επιβιβάζω (34)επιβιβάσω (25)επιβιώνει (16)επιβιώσει (16)επιβιώστε (16)επιβλέπει (19)επιβλέπον (19)επιβλέπων (21)επιβλέψει (27)επιβλέψτε (27)επιβλαβές (24)επιβλαβής (24)επιβλαβών (25)επιβλαβώς (24)επιβλεφθώ (34)επιβληθέν (27)επιβληθεί (27)επιβουλές (18)επιβουλής (18)επιβουλών (19)επιγένεση (12)επιγαμίας (13)επιγράφει (20)επιγραφές (19)επιγραφήν (20)επιγραφής (19)επιγραφών (20)επιγόνους (12)επιδέναμε (14)επιδένατε (12)επιδένεις (11)επιδένετε (12)επιδένουν (13)επιδέξιας (20)επιδέξιες (20)επιδέξιοι (21)επιδέξιος (20)επιδέξιου (22)επιδέξιων (23)επιδέσαμε (14)επιδέσατε (12)επιδέσεις (11)επιδέσετε (12)επιδέσεων (14)επιδέσεως (13)επιδέσμου (15)επιδέσμων (16)επιδέσουν (13)επιδίδουν (16)επιδίκαζα (22)επιδίκαζε (22)επιδίκασή (12)επιδίκασα (13)επιδίκασε (13)επιδίκαση (13)επιδίκους (13)επιδίωκαν (15)επιδίωξής (21)επιδίωξαν (23)επιδίωξες (22)επιδίωξης (22)επιδίωξις (22)επιδαύρου (14)επιδείξει (21)επιδείχνω (21)επιδειξία (21)επιδημίας (13)επιδημίες (13)επιδημικά (15)επιδημικέ (15)επιδημική (15)επιδημικό (15)επιδημιών (14)επιδικάζω (24)επιδικάσω (15)επιδικίας (12)επιδιώκει (13)επιδιώξει (21)επιδοθείς (20)επιδοθούν (21)επιδοτήσω (14)επιδοτείς (11)επιδοτηθώ (21)επιδοτούν (12)επιδράσει (13)επιδράστε (13)επιδρομέα (15)επιδρομές (14)επιδρομής (14)επιδρομών (15)επιδρούμε (15)επιδρούσα (13)επιδρούσε (13)επιδόθηκα (22)επιδόθηκε (22)επιδόματά (13)επιδόματα (14)επιδόρπια (14)επιδόρπιο (14)επιδόσεις (11)επιδόσεων (14)επιδόσεως (13)επιδόσεών (11)επιδόσεώς (10)επιδότησή (11)επιδότησα (12)επιδότησε (12)επιδότηση (12)επιδώσεις (11)επιδώσουν (13)επιείκειά (9)επιείκεια (10)επιεικείς (9)επιεικούς (9)επιζήμιας (19)επιζήμιες (19)επιζήμιοι (20)επιζήμιος (19)επιζήμιου (21)επιζήμιων (22)επιζήσαμε (20)επιζήσανε (18)επιζήσατε (18)επιζήσεις (17)επιζήσετε (18)επιζήσομε (20)επιζήσουν (19)επιζήτησα (18)επιζήτησε (18)επιζήτηση (18)επιζήτητα (18)επιζήτητε (18)επιζήτητη (18)επιζήτητο (18)επιζητήσω (20)επιζητείς (17)επιζητηθώ (27)επιζητούν (18)επιζούσαν (18)επιζούσες (17)επιζωοτία (20)επιζώντας (17)επιζώντες (17)επιζώντος (17)επιζώντων (20)επιθέματα (20)επιθέσεις (17)επιθέσεων (20)επιθέσεως (19)επιθήλιον (20)επιθήματα (20)επιθετικά (19)επιθετικέ (19)επιθετική (19)επιθετικό (19)επιθεωρεί (21)επιθηλίου (21)επιθηλίων (22)επιθυμήσω (23)επιθυμίας (20)επιθυμίες (20)επιθυμείς (20)επιθυμητά (21)επιθυμητέ (21)επιθυμητή (21)επιθυμητό (21)επιθυμιών (21)επιθυμούν (21)επιθύμησα (20)επιθύμησε (20)επικάλυψα (22)επικάλυψε (22)επικάλυψη (22)επικήδεια (13)επικήδειε (13)επικήδειο (13)επικήρυξα (21)επικήρυξε (21)επικήρυξη (21)επικαίρου (12)επικαίρων (13)επικαλύψω (23)επικαμπής (12)επικαρπία (12)επικερδές (13)επικερδής (13)επικερδών (14)επικερδώς (13)επικηρύξω (22)επικλινές (11)επικλινής (11)επικλινών (12)επικλινώς (11)επικολλάν (14)επικολλάς (13)επικολλάω (16)επικουρία (12)επικουρεί (12)επικούρου (12)επικούρων (13)επικράνου (12)επικράνων (13)επικρίνει (11)επικρατές (10)επικρατής (10)επικρατεί (11)επικρατών (11)επικριθεί (20)επικριτές (10)επικριτής (10)επικριτών (11)επικροτεί (11)επικυρωθώ (23)επικυρώνω (14)επικυρώσω (14)επικύρωνα (13)επικύρωνε (13)επικύρωσή (12)επικύρωσα (13)επικύρωσε (13)επικύρωση (13)επικύψεις (18)επικύψεων (21)επικύψεως (20)επιλάρχου (20)επιλάρχων (21)επιλέγαμε (16)επιλέγατε (14)επιλέγεις (13)επιλέγετε (14)επιλέγουν (15)επιλέξαμε (22)επιλέξανε (20)επιλέξατε (20)επιλέξεις (19)επιλέξετε (20)επιλέξιμα (22)επιλέξιμε (22)επιλέξιμη (22)επιλέξιμο (22)επιλέξομε (22)επιλέξουν (21)επιλήνιας (10)επιλήνιες (10)επιλήνιοι (11)επιλήνιος (10)επιλήνιου (12)επιλήνιων (13)επιλήσμων (15)επιλήψιμα (22)επιλήψιμε (22)επιλήψιμη (22)επιλήψιμο (22)επιλεγείς (13)επιλεγούν (14)επιλεχθέν (27)επιλεχθεί (27)επιλεχτεί (18)επιληφθέν (27)επιληφθεί (27)επιληψίας (19)επιληψίες (19)επιληψιών (20)επιλογέας (13)επιλογέων (16)επιλογείς (13)επιλοχίας (17)επιλοχίες (17)επιλοχιών (18)επιλυθείς (20)επιλυθούν (21)επιλυμένα (14)επιλυμένε (14)επιλυμένη (14)επιλυμένο (14)επιλυόταν (12)επιλόχεια (18)επιλόχειε (18)επιλόχειο (18)επιλύεσαι (11)επιλύεστε (11)επιλύεται (11)επιλύθηκα (21)επιλύθηκε (21)επιλύομαι (13)επιλύουμε (14)επιλύσαμε (13)επιλύσατε (11)επιλύσεις (10)επιλύσετε (11)επιλύσεων (13)επιλύσεως (12)επιλύσεώς (9)επιλύσιμα (13)επιλύσιμη (13)επιλύσιμο (13)επιλύσουν (12)επιμέλειά (12)επιμέλεια (13)επιμέναμε (13)επιμένανε (11)επιμένατε (11)επιμένεις (10)επιμένετε (11)επιμένομε (13)επιμένουν (12)επιμέριζα (21)επιμέριζε (21)επιμέρισα (12)επιμέρισε (12)επιμέρους (12)επιμέτρου (13)επιμέτρων (14)επιμήθεια (20)επιμήκεις (11)επιμήκους (12)επιμήκυνα (13)επιμήκυνε (13)επιμίσθια (20)επιμίσθιο (20)επιμείνει (11)επιμειξία (20)επιμελείς (12)επιμελητή (13)επιμελούς (12)επιμερίζω (23)επιμερίσω (14)επιμετράν (12)επιμετράς (11)επιμετράω (14)επιμετρεί (12)επιμηθέας (19)επιμηθέων (22)επιμηθέως (21)επιμηθείς (19)επιμηθεύς (19)επιμηκύνω (14)επιμιξίες (19)επιμολύνω (15)επιμυθίου (22)επιμυθίων (23)επιμύθιον (20)επινίκιας (9)επινίκιες (9)επινίκιοι (10)επινίκιος (9)επινίκιου (11)επινίκιων (12)επινεύσει (9)επινικίων (12)επινοήσει (9)επινοήσου (10)επινοήστε (9)επινοείτε (9)επινοηθεί (18)επινοητές (8)επινοητής (8)επινοητών (9)επινοούμε (11)επινοούσα (9)επινοούσε (9)επινόησής (7)επινόησαν (9)επινόησες (8)επινόησης (8)επινόησις (8)επιορκήσω (13)επιορκίας (10)επιορκίες (10)επιορκείς (10)επιορκιών (11)επιορκούν (11)επιούσιας (8)επιούσιες (8)επιούσιοι (9)επιούσιον (9)επιούσιος (8)επιούσιου (10)επιούσιων (11)επιπάγους (13)επιπάσεις (9)επιπάσεων (12)επιπάσεως (11)επιπέδωνα (15)επιπέδωνε (15)επιπέδωσα (15)επιπέδωσε (15)επιπέσουν (11)επιπίπτει (11)επιπεδωθώ (24)επιπεδώνω (15)επιπεδώσω (15)επιπλέεις (11)επιπλέουν (13)επιπλήξει (21)επιπλήξου (22)επιπλήξτε (21)επιπλήττω (14)επιπλεύσω (14)επιπληχτώ (19)επιπλοκές (12)επιπλοκής (12)επιπλοκών (13)επιπλωθεί (23)επιπλώνει (12)επιπλώσει (12)επιπλώσου (13)επιπλώστε (12)επιπολάζω (23)επιπόλαια (12)επιπόλαιε (12)επιπόλαιη (12)επιπόλαιο (12)επιρρίπτω (14)επιρρίψει (20)επιρρεπές (11)επιρρεπής (11)επιρρεπών (12)επιρρεπώς (11)επισάξεις (17)επισάξεων (20)επισάξεως (19)επισήμανα (11)επισήμανε (11)επισήμους (11)επισίτιζα (18)επισίτιζε (18)επισίτισα (9)επισίτισε (9)επισείετε (9)επισείουν (10)επισημάνω (13)επισιτίζω (20)επισιτίσω (11)επισκέπτη (11)επισκέψου (20)επισκίαζα (19)επισκίαζε (19)επισκίασα (10)επισκίασε (10)επισκίαση (10)επισκευές (10)επισκευής (10)επισκευών (11)επισκεφθώ (26)επισκεφτώ (17)επισκιάζω (21)επισκιάσω (12)επισκοπές (10)επισκοπής (10)επισκοπεί (11)επισκοπών (11)επισκόπου (12)επισκόπων (13)επισπεύδω (15)επισπεύσω (12)επιστάτες (8)επιστάτης (8)επιστέφει (16)επιστέψει (18)επιστήθια (18)επιστήθιε (18)επιστήθιο (18)επιστήμες (10)επιστήμης (10)επιστήμων (13)επιστήσει (9)επιστασία (9)επιστατεί (9)επιστατών (9)επιστημών (11)επιστητού (9)επιστητόν (9)επιστητών (9)επιστολές (10)επιστολής (10)επιστολών (11)επιστρέφω (19)επιστρέψω (21)επιστραφώ (17)επιστροφή (17)επιστρωθώ (21)επιστρώνω (12)επιστρώσω (12)επιστόμια (11)επιστόμιο (11)επιστύλια (11)επιστύλιο (11)επισφαλές (17)επισφαλής (17)επισφαλών (18)επισφαλώς (17)επισωρεύω (14)επισύναψε (18)επισύναψη (18)επισύρετε (10)επισύρουν (11)επισώρευα (11)επισώρευε (11)επισώτρων (12)επιτάθηκε (19)επιτάξαμε (20)επιτάξατε (18)επιτάξεις (17)επιτάξετε (18)επιτάξεων (20)επιτάξεως (19)επιτάξουν (19)επιτάσεις (8)επιτάσεων (11)επιτάσεως (10)επιτάσσει (9)επιτάφιας (15)επιτάφιες (15)επιτάφιοι (16)επιτάφιος (15)επιτάφιου (17)επιτάφιων (18)επιτάχυνα (17)επιτάχυνε (17)επιτέθηκα (19)επιτέθηκε (19)επιτέλεσα (11)επιτέλεσε (11)επιτέλεση (11)επιτέλους (11)επιτήδεια (12)επιτήδειε (12)επιτήδειο (12)επιτήρησή (9)επιτήρησα (10)επιτήρησε (10)επιτήρηση (10)επιτίθετο (18)επιτίμαγα (14)επιτίμαγε (14)επιτίμησα (11)επιτίμησε (11)επιτίμηση (11)επιτίμιον (11)επιταθούν (18)επιτατικά (10)επιτατικέ (10)επιτατική (10)επιτατικό (10)επιταυτού (10)επιταφίου (17)επιταχθεί (25)επιταχτεί (16)επιταχύνω (18)επιτείνει (9)επιτεθείς (17)επιτεθούν (18)επιτελέσω (13)επιτελεία (11)επιτελείο (11)επιτελείς (10)επιτελικά (12)επιτελικέ (12)επιτελική (12)επιτελικό (12)επιτελούν (11)επιτελούς (10)επιτευχθώ (26)επιτηρήσω (12)επιτηρείς (9)επιτηρηθώ (19)επιτηρητή (10)επιτηρούν (10)επιτιμάει (11)επιτιμάμε (13)επιτιμάτε (11)επιτιμήσω (13)επιτιμίου (12)επιτιμίων (13)επιτιμηθώ (20)επιτιμούν (11)επιτοκίου (11)επιτοκίων (12)επιτρέπει (11)επιτρέπον (11)επιτρέψαν (19)επιτρέψει (19)επιτρέψτε (19)επιτραπεί (11)επιτρεπτά (11)επιτρεπτέ (11)επιτρεπτή (11)επιτρεπτό (11)επιτροπές (10)επιτροπής (10)επιτροπών (11)επιτρόπου (12)επιτρόπων (13)επιτυχίας (16)επιτυχίες (16)επιτυχείς (16)επιτυχιών (17)επιτυχούς (16)επιτόκιον (10)επιτόπιας (9)επιτόπιες (9)επιτόπιοι (10)επιτόπιος (9)επιτόπιου (11)επιτόπιων (12)επιτύμβια (18)επιτύμβιε (18)επιτύμβιο (18)επιτύμβιό (17)επιτύχαμε (18)επιτύχατε (16)επιτύχεις (15)επιτύχετε (16)επιτύχουν (17)επιφάνειά (15)επιφάνεια (16)επιφάσεις (15)επιφάσεων (18)επιφάσεως (17)επιφέραμε (19)επιφέρουν (18)επιφανείς (15)επιφανούς (15)επιφερθεί (26)επιφοιτάν (16)επιφοιτάς (15)επιφυλάξω (30)επιφυλακή (20)επιφυόταν (17)επιφύεσαι (16)επιφύεστε (16)επιφύεται (16)επιφύλαξή (26)επιφύλαξα (27)επιφύλαξε (27)επιφύλαξη (27)επιφύομαι (18)επιφύσεις (15)επιφύσεων (18)επιφύσεως (17)επιφώνημα (18)επιφώνηση (16)επιχαίρει (17)επιχείρων (19)επιχειρεί (17)επιχορηγώ (20)επιχρίσει (17)επιχωρίου (20)επιχωρίως (20)επιχώματα (18)επιχώριας (16)επιχώριες (16)επιχώριοι (17)επιχώριος (16)επιχώριου (18)επιχώριων (19)επιψήφισή (24)επιψήφιση (25)επιόρκησα (11)επιόρκησε (11)επλήγησαν (14)εποίκησαν (10)εποίκησες (9)εποίκησις (9)εποίκιζαν (19)εποίκιζες (18)εποίκισαν (10)εποίκισες (9)εποίκισης (9)εποίκισις (9)εποικήσει (10)εποικήστε (10)εποικίζει (19)εποικίσει (10)εποικίσου (11)εποικίστε (10)εποικείτε (10)εποικισμέ (12)εποικισμό (12)εποικιστώ (10)εποικούμε (12)εποικούσα (10)εποικούσε (10)επονομάζω (22)επονομάσω (13)επονόμαζα (20)επονόμαζε (20)επονόμασα (11)επονόμασε (11)εποξείδια (21)εποποιίας (9)εποποιίες (9)εποπτείας (9)εποπτείες (9)εποπτειών (10)εποπτευτώ (11)εποπτεύει (10)εποπτεύον (10)εποπτεύσω (12)εποπτεύων (12)εποπτικές (10)εποπτικής (10)εποπτικοί (11)εποπτικού (11)εποπτικός (10)εποπτικών (11)εποπτριών (11)επουλωθεί (23)επουλώνει (12)επουλώσει (12)επουλώσου (13)επουλώστε (12)επουράνια (11)επουράνιε (11)επουράνιο (11)επουσιώδη (13)εποχιακές (16)εποχιακής (16)εποχιακοί (17)εποχιακού (17)εποχιακός (16)εποχιακών (17)εποχικούς (16)εποχούμαι (18)επούλωναν (13)επούλωνες (12)επούλωσαν (13)επούλωσες (12)επούλωσης (12)επούλωσις (12)επρόκειτο (11)επτάλεπτα (12)επτάλεπτο (12)επτάλοφος (17)επτάμηνες (10)επτάμηνης (10)επτάμηνοι (11)επτάμηνος (10)επτάμηνου (12)επτάμηνων (13)επτάνησος (8)επτάστερα (10)επτάστερε (10)επτάστερη (10)επτάστερο (10)επτάστιχα (16)επτάστιχε (16)επτάστιχη (16)επτάστιχο (16)επτάφωτες (17)επτάφωτης (17)επτάφωτοι (18)επτάφωτος (17)επτάφωτου (19)επτάφωτων (20)επτάχρονα (17)επτάχρονε (17)επτάχρονη (17)επτάχρονο (17)επτάωρους (12)επταήμερα (12)επταήμερε (12)επταήμερη (12)επταήμερο (12)επταετίας (8)επταετίες (8)επταετείς (8)επταετιών (9)επταετούς (8)επτακόσια (10)επταμήνου (12)επταμελές (12)επταμελής (12)επταμελών (13)επταμερής (11)επταμηνία (11)επτανήσου (10)επτανήσων (11)επταψήφια (25)επταψήφιε (25)επταψήφιο (25)επταώροφο (17)επωάζεσαι (20)επωάζεστε (20)επωάζεται (20)επωάζομαι (22)επωάζουμε (23)επωάσουμε (14)επωάστηκα (12)επωάστηκε (12)επωαζόταν (20)επωασμένα (13)επωασμένε (13)επωασμένη (13)επωασμένο (13)επωαστείς (10)επωαστικά (12)επωαστικέ (12)επωαστική (12)επωαστικό (12)επωαστούν (11)επωδικούς (14)επωμισθεί (22)επωμιστεί (13)επωνυμίας (13)επωνυμίες (13)επωνυμιών (14)επωνύμιον (13)επωνύμους (13)επωφελείς (19)επωφελούς (19)επόμασταν (11)επόμενους (11)επόπτευαν (11)επόπτευες (10)επόπτευσα (11)επόπτευσε (11)επόπτευση (11)επόπτριας (10)επόπτριες (10)επόσασταν (9)επώδυνους (13)επώνυμους (12)εράσμιους (11)ερέβινθος (24)ερίζοντας (17)ερίφισσας (15)ερίφισσες (15)εραλδικές (14)εραλδικής (14)εραλδικοί (15)εραλδικού (15)εραλδικός (14)εραλδικών (15)ερανικούς (9)ερανισμού (11)ερανισμός (10)ερανιστές (8)ερανιστής (8)ερανιστών (9)ερασμιακά (12)ερασμιακέ (12)ερασμιακή (12)ερασμιακό (12)ερατεινές (8)ερατεινής (8)ερατεινοί (9)ερατεινού (9)ερατεινός (8)ερατεινών (9)εργάζεσαι (21)εργάζεσθε (30)εργάζεστε (21)εργάζεται (21)εργάζομαι (23)εργάσθηκα (22)εργάσθηκε (22)εργάσιμες (13)εργάσιμης (13)εργάσιμοι (14)εργάσιμος (13)εργάσιμου (15)εργάσιμων (16)εργάστηκα (13)εργάστηκε (13)εργάτριας (12)εργάτριες (12)εργένηδες (14)εργένηδων (17)εργένικες (12)εργένικης (12)εργένικοι (13)εργένικος (12)εργένικου (14)εργένικων (15)εργένισσα (12)εργαζόταν (21)εργαλείον (14)εργαλείου (15)εργαλείων (16)εργασίμου (15)εργασίμων (16)εργασθείς (20)εργασθούν (21)εργασιακά (13)εργασιακέ (13)εργασιακή (13)εργασιακό (13)εργαστήρι (13)εργαστείς (11)εργαστούν (12)εργατικές (12)εργατικής (12)εργατικοί (13)εργατικού (13)εργατικός (12)εργατικών (13)εργατοώρα (13)εργατριών (13)εργοδηγοί (18)εργοδηγού (18)εργοδηγός (17)εργοδηγών (18)εργοδοσία (15)εργοδοτών (15)εργοδότες (14)εργοδότης (14)εργοδότου (16)εργολάβοι (21)εργολάβος (20)εργολάβου (22)εργολάβων (23)εργολήπτη (15)εργολαβία (21)εργοληψία (23)εργονομία (14)εργοτάξιά (20)εργοτάξια (21)εργοτάξιο (21)εργοτάξιό (20)εργόμετρα (15)εργόμετρο (15)εργόχειρα (20)εργόχειρο (20)ερείδεσαι (12)ερείδεστε (12)ερείδεται (12)ερείδομαι (14)ερείπωναν (12)ερείπωνες (11)ερείπωσαν (12)ερείπωσες (11)ερείπωσης (11)ερείπωσις (11)ερείσματά (10)ερείσματα (11)ερεβώδεις (18)ερεβώδους (19)ερεθίζαμε (29)ερεθίζανε (27)ερεθίζατε (27)ερεθίζεις (26)ερεθίζετε (27)ερεθίζομε (29)ερεθίζουν (28)ερεθίσαμε (20)ερεθίσανε (18)ερεθίσατε (18)ερεθίσεις (17)ερεθίσετε (18)ερεθίσομε (20)ερεθίσουν (19)ερεθισμοί (20)ερεθισμού (20)ερεθισμός (19)ερεθισμών (20)ερεθιστής (17)ερεθιστεί (18)ερειδόταν (12)ερειπιώνα (10)ερειπωθεί (21)ερειπώνει (10)ερειπώσει (10)ερειπώσου (11)ερειπώστε (10)ερειστικά (10)ερειστικέ (10)ερειστική (10)ερειστικό (10)ερετριεύς (9)ερευνάσαι (10)ερευνάσθε (19)ερευνάστε (10)ερευνάται (10)ερευνήσει (10)ερευνήσου (11)ερευνήστε (10)ερευνηθεί (19)ερευνητές (9)ερευνητής (9)ερευνητού (10)ερευνητών (10)ερευνούμε (12)ερευνούνε (10)ερευνούσα (10)ερευνούσε (10)ερευνώμαι (12)ερεχθείου (26)ερεχθηίας (24)ερεύγομαι (14)ερεύνησαν (9)ερεύνησες (8)ερημικούς (11)ερημοδικώ (15)ερημονήσι (11)ερημωθείς (21)ερημωθούν (22)ερημωμένα (15)ερημωμένε (15)ερημωμένη (15)ερημωμένο (15)ερημόνησα (11)ερημόνησο (11)ερημότοπε (12)ερημότοπο (12)ερημώθηκα (21)ερημώθηκε (21)ερημώναμε (13)ερημώνατε (11)ερημώνεις (10)ερημώνετε (11)ερημώνουν (12)ερημώσαμε (13)ερημώσατε (11)ερημώσεις (10)ερημώσετε (11)ερημώσεων (13)ερημώσεως (12)ερημώσουν (12)εριουργία (14)εριουργός (13)εριστικές (9)εριστικής (9)εριστικοί (10)εριστικού (10)εριστικός (9)εριστικών (10)εριφισσών (16)ερλάνγκερ (16)ερμήνευαν (12)ερμήνευες (11)ερμήνευμα (14)ερμήνευσα (12)ερμήνευσε (12)ερμαϊκούς (10)ερμηνείας (10)ερμηνείες (10)ερμηνειών (11)ερμηνευθώ (21)ερμηνευτή (12)ερμηνευτώ (12)ερμηνεύει (11)ερμηνεύσω (13)ερμητικές (11)ερμητικής (11)ερμητικοί (12)ερμητικού (12)ερμητικός (11)ερμητικών (12)ερμητισμέ (13)ερμητισμό (13)ερμιονεύς (10)ερμογένης (13)ερμούπολη (14)ερμόδωρος (16)ερπύστρια (11)ερρωμένης (13)ερρωμένος (13)ερτζιανές (17)ερτζιανής (17)ερτζιανοί (18)ερτζιανού (18)ερτζιανός (17)ερτζιανών (18)ερυθήματα (21)ερυθρίαση (20)ερυθραίνω (22)ερυθραίος (19)ερυθρωπές (22)ερυθρωπής (22)ερυθρωποί (23)ερυθρωπού (23)ερυθρωπός (22)ερυθρωπών (23)ερυθρότης (19)ερυσίχθων (28)ερχομένου (19)ερχομένων (20)ερχόμαστε (18)ερχόμενες (17)ερχόμενης (17)ερχόμενοι (18)ερχόμενον (18)ερχόμενος (17)ερχόμενου (19)ερχόμενων (20)ερχόμουνα (19)ερχόντανε (16)ερχόσαστε (16)ερχόσουνα (17)ερωμένους (13)ερωτήθηκα (21)ερωτήθηκε (21)ερωτήματά (12)ερωτήματα (13)ερωτήσεις (10)ερωτήσεων (13)ερωτήσεως (12)ερωτευθεί (21)ερωτευτής (11)ερωτευτεί (12)ερωτηθείς (19)ερωτηθούν (20)ερωτημένα (13)ερωτημένε (13)ερωτημένη (13)ερωτημένο (13)ερωτητικά (12)ερωτητικέ (12)ερωτητική (12)ερωτητικό (12)ερωτιάρας (11)ερωτιάρες (11)ερωτιάρης (11)ερωτιδέας (13)ερωτιδέων (16)ερωτιδείς (13)ερωτιδεύς (13)ερωτικούς (11)ερωτισμοί (13)ερωτισμού (13)ερωτισμός (12)ερωτισμών (13)ερωτομανή (13)ερωτόλογα (16)ερωτύλους (13)ερωτώνται (11)ερωτώντας (10)ερωτώντες (10)ερύθραινα (19)ερύθραινε (19)ερύμανθος (19)εσθονικές (17)εσθονικής (17)εσθονικοί (18)εσθονικού (18)εσθονικός (17)εσθονικών (18)εσκαμμένα (13)εσκεμμένα (13)εσκεμμένε (13)εσκεμμένη (13)εσκεμμένο (13)εσκυλίνος (11)εσπέριους (10)εσπεράντο (10)εσπερίδας (12)εσπερίδες (12)εσπερίδων (15)εσπερινές (9)εσπερινής (9)εσπερινοί (10)εσπερινού (10)εσπερινός (9)εσπερινών (10)εστάλημεν (12)εστάλησαν (10)εστεμμένα (12)εστεμμένε (12)εστεμμένη (12)εστεμμένο (12)εστιάζαμε (19)εστιάζατε (17)εστιάζεις (16)εστιάζετε (17)εστιάζουν (18)εστιάσαμε (10)εστιάσατε (8)εστιάσεις (7)εστιάσετε (8)εστιάσεων (10)εστιάσεως (9)εστιάσουν (9)εστιάτορα (9)εστιακούς (8)εστιασθεί (17)εστιαστεί (8)εστραγκόν (13)εσφαλμένα (19)εσφαλμένε (19)εσφαλμένη (19)εσφαλμένο (19)εσωκλείνω (15)εσωρούχου (19)εσωρούχων (20)εσωστρεφή (18)εσωτερικά (12)εσωτερικέ (12)εσωτερική (12)εσωτερικό (12)εσύρθησαν (18)εσώκλεισα (11)εσώκλεισε (11)εσώρουχον (17)εσώρουχων (19)εσώτερους (9)εσώψυχους (25)ετάχθησαν (24)εταιρείας (8)εταιρείες (8)εταιρειών (9)εταιρικές (9)εταιρικής (9)εταιρικοί (10)εταιρικού (10)εταιρικός (9)εταιρικών (10)εταιρισμέ (11)εταιρισμό (11)εταστικές (8)εταστικής (8)εταστικοί (9)εταστικού (9)εταστικός (8)εταστικών (9)ετελούντο (10)ετεροίωση (11)ετεροβαρή (17)ετερογενή (12)ετεροειδή (12)ετεροθαλή (20)ετερομερή (12)ετερόδοξα (21)ετερόδοξε (21)ετερόδοξη (21)ετερόδοξο (21)ετερόνομα (11)ετερόνομε (11)ετερόνομη (11)ετερόνομο (11)ετερότητα (9)ετερόφυλα (19)ετερόφυλε (19)ετερόφυλη (19)ετερόφυλο (19)ετερόφωτα (18)ετερόφωτε (18)ετερόφωτη (18)ετερόφωτο (18)ετερόχθων (27)ετερόχθών (24)ετερώνυμα (12)ετερώνυμε (12)ετερώνυμη (12)ετερώνυμο (12)ετοίμαζαν (19)ετοίμαζες (18)ετοίμασαν (10)ετοίμασες (9)ετοιμάζει (19)ετοιμάσει (10)ετοιμάσου (11)ετοιμάστε (10)ετοιμασία (10)ετοιμαστώ (10)ετοιμότης (9)ετράπησαν (10)ετρουρίας (10)ετρούσκοι (10)ετρούσκος (9)ετυμολογώ (16)ετύγχαναν (18)ευάγγελος (16)ευάγγελου (18)ευάλωτους (13)ευάρεστες (9)ευάρεστης (9)ευάρεστοι (10)ευάρεστος (9)ευάρεστου (11)ευάρεστων (12)ευάριθμες (20)ευάριθμης (20)ευάριθμοι (21)ευάριθμος (20)ευάριθμου (22)ευάριθμων (23)ευάρμοστα (12)ευάρμοστε (12)ευάρμοστη (12)ευάρμοστο (12)ευέλικτες (11)ευέλικτης (11)ευέλικτοι (12)ευέλικτος (11)ευέλικτου (13)ευέλικτων (14)ευέλπιδες (14)ευέξαπτες (18)ευέξαπτης (18)ευέξαπτοι (19)ευέξαπτος (18)ευέξαπτου (20)ευέξαπτων (21)ευήλατους (11)ευαίσθητα (18)ευαίσθητε (18)ευαίσθητη (18)ευαίσθητο (18)ευαγγέλης (16)ευαγγέλια (17)ευαγγέλιο (17)ευαγγέλου (18)ευαγγελία (17)ευβοιώτης (15)ευβουλεύς (18)ευβοϊκούς (15)ευγένειας (11)ευγένειες (11)ευγενίδης (14)ευγενείας (11)ευγενικές (12)ευγενικής (12)ευγενικοί (13)ευγενικού (13)ευγενικός (12)ευγενικών (13)ευγλωττία (16)ευγνωμονώ (16)ευγνώμονα (14)ευγονικής (12)ευγονισμέ (14)ευγονισμό (14)ευγραμμία (17)ευδαίμονα (14)ευδαιμονώ (14)ευδιάθετα (21)ευδιάθετε (21)ευδιάθετη (21)ευδιάθετο (21)ευδιάλυτα (15)ευδιάλυτε (15)ευδιάλυτη (15)ευδιάλυτο (15)ευδοκήσει (13)ευδοκήστε (13)ευδοκείτε (13)ευδοκιμεί (15)ευδοκούμε (15)ευδοκούσα (13)ευδοκούσε (13)ευδόκησαν (13)ευδόκησες (12)ευδόκιμες (14)ευδόκιμης (14)ευδόκιμοι (15)ευδόκιμον (15)ευδόκιμος (14)ευδόκιμου (16)ευδόκιμων (17)ευελιξίας (19)ευελιξίες (19)ευελιξιών (20)ευελπίδων (17)ευελπιστώ (12)ευεξήγητα (21)ευεξήγητε (21)ευεξήγητη (21)ευεξήγητο (21)ευεπίφορα (18)ευεπίφορε (18)ευεπίφορη (18)ευεπίφορο (18)ευεργέτες (12)ευεργέτης (12)ευεργέτου (14)ευεργεσία (13)ευεργετεί (13)ευεργετών (13)ευζωνικές (20)ευζωνικής (20)ευζωνικοί (21)ευζωνικού (21)ευζωνικός (20)ευζωνικών (21)ευημέρησα (12)ευημέρησε (12)ευημερήσω (14)ευημερίας (11)ευημερίες (11)ευημερείς (11)ευημεριών (12)ευημερούν (12)ευθέτησις (17)ευθέτιζαν (27)ευθέτιζες (26)ευθέτισαν (18)ευθέτισες (17)ευθανασία (18)ευθαρσείς (18)ευθαρσούς (18)ευθετίζει (27)ευθετίσει (18)ευθετίστε (18)ευθυαύλου (22)ευθυαύλων (23)ευθυβολία (28)ευθυδικία (23)ευθυμήσει (21)ευθυμήστε (21)ευθυμείτε (21)ευθυμιάδη (24)ευθυμούμε (23)ευθυμούσα (21)ευθυμούσε (21)ευθυνόταν (19)ευθυτενές (18)ευθυτενής (18)ευθυτενών (19)ευθυτενώς (18)ευθύαυλοι (21)ευθύαυλος (20)ευθύβολες (26)ευθύβολης (26)ευθύβολοι (27)ευθύβολος (26)ευθύβολου (28)ευθύβολων (29)ευθύδημος (22)ευθύμησαν (20)ευθύμησες (19)ευθύνεσαι (18)ευθύνεστε (18)ευθύνεται (18)ευθύνομαι (20)ευθύτατες (17)ευθύτατης (17)ευθύτατοι (18)ευθύτατος (17)ευθύτατου (19)ευθύτατων (20)ευθύτερες (18)ευθύτερης (18)ευθύτεροι (19)ευθύτερος (18)ευθύτερου (20)ευθύτερων (21)ευθύτητας (17)ευκάλυπτο (14)ευκάμπτου (14)ευκίνητες (9)ευκίνητης (9)ευκίνητοι (10)ευκίνητος (9)ευκίνητου (11)ευκίνητων (12)ευκαίρησα (11)ευκαίρησε (11)ευκαιρήσω (13)ευκαιρίας (10)ευκαιρίες (10)ευκαιρείς (10)ευκαιριών (11)ευκαιρούν (11)ευκαμψίας (20)ευκινησία (10)ευκλείδης (14)ευκοίλιας (11)ευκοίλιες (11)ευκοίλιοι (12)ευκοίλιος (11)ευκοίλιου (13)ευκοίλιων (14)ευκολυνθώ (22)ευκολύνει (12)ευκοσμίας (11)ευκρίνεια (11)ευκρασίας (10)ευκρινείς (10)ευκρινούς (10)ευκτήριας (10)ευκτήριες (10)ευκτήριοι (11)ευκτήριος (10)ευκτήριου (12)ευκτήριων (13)ευκταίους (10)ευκτηρίων (13)ευκόλυναν (13)ευκόλυνες (12)ευλάβειας (17)ευλάβειες (17)ευλάμπιος (13)ευλίμενοι (13)ευλίμενον (13)ευλίμενος (12)ευλαβειών (18)ευλαβικές (18)ευλαβικής (18)ευλαβικοί (19)ευλαβικού (19)ευλαβικός (18)ευλαβικών (19)ευλαμπίας (13)ευλαμπίου (15)ευλογήσει (14)ευλογήσου (15)ευλογήστε (14)ευλογείτε (14)ευλογηθεί (23)ευλογητές (13)ευλογητής (13)ευλογητοί (14)ευλογητού (14)ευλογητός (13)ευλογητών (14)ευλογούμε (16)ευλογούσα (14)ευλογούσε (14)ευλυγισία (15)ευλόγαγαν (17)ευλόγαγες (16)ευλόγησαν (14)ευλόγησες (13)ευλόγησης (13)ευλόγησις (13)ευλύγιστα (14)ευλύγιστε (14)ευλύγιστη (14)ευλύγιστο (14)ευμάλακτα (14)ευμάλακτε (14)ευμάλακτη (14)ευμάλακτο (14)ευμάρειας (11)ευμένειας (10)ευμεγέθης (22)ευμεγέθων (25)ευμενίδες (13)ευμενείας (10)ευμορφίας (18)ευνοήθηκα (19)ευνοήθηκε (19)ευνοήσαμε (11)ευνοήσατε (9)ευνοήσεις (8)ευνοήσετε (9)ευνοήσουν (10)ευνοήτους (9)ευνοείσαι (9)ευνοείστε (9)ευνοείται (9)ευνοηθείς (17)ευνοηθούν (18)ευνοημένα (11)ευνοημένε (11)ευνοημένη (11)ευνοημένο (11)ευνοούμαι (11)ευνοούσαν (9)ευνοούσες (8)ευνοούταν (9)ευνουχίζω (28)ευνουχίσω (19)ευνοϊκούς (8)ευνούχιζα (25)ευνούχιζε (25)ευνούχισα (16)ευνούχισε (16)ευνούχους (16)ευνοώντας (8)ευνόητους (9)ευοίωνους (11)ευοδωθείς (22)ευοδωθούν (23)ευοδωμένα (16)ευοδωμένε (16)ευοδωμένη (16)ευοδωμένο (16)ευοδώθηκα (22)ευοδώθηκε (22)ευοδώναμε (14)ευοδώνατε (12)ευοδώνεις (11)ευοδώνετε (12)ευοδώνουν (13)ευοδώσαμε (14)ευοδώσατε (12)ευοδώσεις (11)ευοδώσετε (12)ευοδώσεων (14)ευοδώσεως (13)ευοδώσουν (13)ευπάθειας (18)ευπαλάμου (15)ευπαλίνος (11)ευπατρίδη (14)ευπείθεια (19)ευπειθείς (18)ευπειθούς (18)ευπιστίας (9)ευπορήσει (11)ευπορήστε (11)ευπορείτε (11)ευπορούμε (13)ευπορούσα (11)ευπορούσε (11)ευπρέπεια (12)ευπρέπιζα (21)ευπρέπιζε (21)ευπρέπισα (12)ευπρέπισε (12)ευπρεπίζω (23)ευπρεπίσω (14)ευπρεπείς (11)ευπρεπούς (11)ευπρόσιτα (11)ευπρόσιτε (11)ευπρόσιτη (11)ευπρόσιτο (11)ευπρόσωπα (14)ευπρόσωπε (14)ευπρόσωπη (14)ευπρόσωπο (14)ευπυρίδαι (15)ευπόρησαν (11)ευπόρησες (10)ευπόρθητα (20)ευπόρθητε (20)ευπόρθητη (20)ευπόρθητο (20)ευρέθηκαν (20)ευρέθησαν (19)ευρήματος (11)ευρίσκετο (11)ευρίσκουν (12)ευρεθέντα (19)ευρεθείσα (19)ευρετήρια (11)ευρετήριο (11)ευρημάτων (14)ευριπίδης (13)ευριπίδου (15)ευρυγένης (13)ευρυθμίας (21)ευρυμέδων (18)ευρυμαθές (21)ευρυμαθής (21)ευρυμαθών (22)ευρυμαθώς (21)ευρυνθείς (19)ευρυνθούν (20)ευρυνόταν (11)ευρυσθένη (20)ευρυσθεύς (19)ευρυτάνων (13)ευρυτέρου (13)ευρυτανία (11)ευρυχωρία (21)ευρωαγορά (16)ευρωβουλή (22)ευρωλίστα (14)ευρωπαίας (12)ευρωπαίες (12)ευρωπαίοι (13)ευρωπαίος (12)ευρωπαίου (14)ευρωπαίων (15)ευρωπαϊκά (13)ευρωπαϊκέ (13)ευρωπαϊκή (13)ευρωπαϊκό (13)ευρωστίας (11)ευρωτίαση (12)ευρύκλεια (13)ευρύλοχος (18)ευρύμαχος (18)ευρύνεσαι (10)ευρύνεστε (10)ευρύνεται (10)ευρύνθηκα (20)ευρύνθηκε (20)ευρύνομαι (12)ευρύνουμε (13)ευρύπυλος (13)ευρύτατες (9)ευρύτατης (9)ευρύτατοι (10)ευρύτατος (9)ευρύτατου (11)ευρύτατων (12)ευρύτερες (10)ευρύτερης (10)ευρύτεροι (11)ευρύτερος (10)ευρύτερου (12)ευρύτερων (13)ευρύτητας (9)ευρύχωρες (19)ευρύχωρης (19)ευρύχωροι (20)ευρύχωρος (19)ευρύχωρου (21)ευρύχωρων (22)ευσέβειας (15)ευσέβειες (15)ευσεβειών (16)ευστάθειά (17)ευστάθεια (18)ευστάθιος (17)ευστάθιου (19)ευσταθίας (17)ευσταθίου (19)ευσταθείς (17)ευσταθούν (18)ευσταθούς (17)ευσταλείς (10)ευσταλούς (10)ευστοχήσω (18)ευστοχίας (15)ευστοχίες (15)ευστοχείς (15)ευστοχιών (16)ευστοχούν (16)ευστράτιε (10)ευστράτιο (10)ευστροφία (17)ευστόχησα (16)ευστόχησε (16)ευσύνοπτα (10)ευσύνοπτε (10)ευσύνοπτη (10)ευσύνοπτο (10)ευτέλειας (10)ευτέλειες (10)ευτελίζει (20)ευτελείας (10)ευτελισμέ (13)ευτελισμό (13)ευτολμίας (12)ευτράπελα (13)ευτράπελε (13)ευτράπελη (13)ευτράπελο (13)ευτρέπιζα (20)ευτρέπιζε (20)ευτρέπισα (11)ευτρέπισε (11)ευτρήσιος (9)ευτραφείς (16)ευτραφούς (16)ευτρεπίζω (22)ευτρεπίσω (13)ευτυχήσει (17)ευτυχήστε (17)ευτυχίδης (19)ευτυχίζει (26)ευτυχίσει (17)ευτυχίστε (17)ευτυχείτε (17)ευτυχούμε (19)ευτυχούνε (17)ευτυχούσα (17)ευτυχούσε (17)ευτόλμους (13)ευτύχησαν (16)ευτύχησες (15)ευτύχιζαν (25)ευτύχιζες (24)ευτύχισαν (16)ευτύχισες (15)ευφημισμέ (20)ευφημισμό (20)ευφράδεια (20)ευφράναμε (19)ευφράνατε (17)ευφράνεις (16)ευφράνετε (17)ευφράνουν (18)ευφραίνει (17)ευφραδείς (19)ευφραδούς (19)ευφρανθεί (26)ευφροσύνη (17)ευφρόνιος (16)ευφρόνιου (18)ευφρόσυνα (18)ευφρόσυνε (18)ευφρόσυνη (18)ευφρόσυνο (18)ευφυολογώ (22)ευφυολόγε (22)ευφυολόγο (22)ευφυϊστής (15)ευφωνικές (18)ευφωνικής (18)ευφωνικοί (19)ευφωνικού (19)ευφωνικός (18)ευφωνικών (19)ευφωνικώς (18)ευχάριστα (17)ευχάριστε (17)ευχάριστη (17)ευχάριστο (17)ευχάριστό (16)ευχέλαιον (18)ευχέλαιου (19)ευχέλαιων (20)ευχέρειάς (15)ευχέρειας (16)ευχέρειες (16)ευχήθηκαν (26)ευχήθηκες (25)ευχαριστώ (17)ευχελαίου (19)ευχελαίων (20)ευχερειών (17)ευχετήρια (17)ευχετήριε (17)ευχετήριο (17)ευχετικές (16)ευχετικής (16)ευχετικοί (17)ευχετικού (17)ευχετικός (16)ευχετικών (17)ευχηθήκαν (26)ευχηθείτε (25)ευχηθούμε (27)ευχηθούνε (25)ευχητήρια (17)ευχητήριε (17)ευχητήριο (17)ευχολόγια (21)ευχολόγιο (21)ευχρηστία (17)ευχόμαστε (18)ευχόμενοι (18)ευχόμενος (17)ευχόμουνα (19)ευχόντανε (16)ευχόσαστε (16)ευχόσουνα (17)ευωδίαζαν (23)ευωδίαζες (22)ευωδίασαν (14)ευωδίασες (13)ευωδερούς (14)ευωδιάζει (23)ευωδιάσει (14)ευωδιάστε (14)ευωδιαστά (14)ευωδιαστέ (14)ευωδιαστή (14)ευωδιαστό (14)ευωνύμεια (13)ευώνυμους (12)εφάμιλλες (20)εφάμιλλης (20)εφάμιλλοι (21)εφάμιλλος (20)εφάμιλλου (22)εφάμιλλων (23)εφάπτεσαι (16)εφάπτεστε (16)εφάπτεται (16)εφάπτομαι (18)εφάρμοζαν (27)εφάρμοζες (26)εφάρμοσαν (18)εφάρμοσες (17)εφέσιμους (17)εφέστιους (15)εφήμερους (18)εφήρμοσαν (18)εφίδρωσης (20)εφίδρωσις (20)εφαλτήρια (18)εφαλτήριο (18)εφαμίλλως (22)εφαπτόταν (16)εφαρμογές (20)εφαρμογήν (21)εφαρμογής (20)εφαρμογών (21)εφαρμοστά (18)εφαρμοστέ (18)εφαρμοστή (18)εφαρμοστό (18)εφαρμοστώ (18)εφαρμόζει (27)εφαρμόσει (18)εφαρμόσου (19)εφαρμόστε (18)εφεδρείας (18)εφεδρείες (18)εφεδρειών (19)εφεδρικές (19)εφεδρικής (19)εφεδρικοί (20)εφεδρικού (20)εφεδρικός (19)εφεδρικών (20)εφεκτικές (16)εφεκτικής (16)εφεκτικοί (17)εφεκτικού (17)εφεκτικός (16)εφεκτικών (17)εφελκίδες (20)εφελκίδων (23)εφελκυσμέ (21)εφελκυσμό (21)εφετικούς (15)εφετινούς (14)εφευρέσου (18)εφευρέτες (16)εφευρέτης (16)εφευρίσκω (20)εφευρεθεί (26)εφευρετών (17)εφεύρεσής (14)εφεύρεσης (15)εφεύρεσις (15)εφεύρισκα (17)εφεύρισκε (17)εφεύρουμε (19)εφεύρουνε (17)εφηβικούς (22)εφημέρευα (19)εφημέρευε (19)εφημέριοι (18)εφημέριος (17)εφημέριου (19)εφημερίας (17)εφημερίδα (21)εφημερίες (17)εφημερίου (19)εφημερίων (20)εφημερεύω (20)εφημεριών (18)εφησυχάζω (34)εφησύχαζε (31)εφησύχασε (22)εφιαλτικά (18)εφιαλτικέ (18)εφιαλτική (18)εφιαλτικό (18)εφιστούμε (17)εφιστούσα (15)εφιστούσε (15)εφοδίαζαν (27)εφοδίαζες (26)εφοδίασαν (18)εφοδίασες (17)εφοδιάζει (27)εφοδιάσει (18)εφοδιάσου (19)εφοδιάστε (18)εφοδιασμέ (20)εφοδιασμό (20)εφοδιαστώ (18)εφοπλίζει (27)εφοπλίσει (18)εφοπλίσου (19)εφοπλίστε (18)εφοπλισμέ (20)εφοπλισμό (20)εφοπλιστή (18)εφοπλιστώ (18)εφορεύαμε (18)εφορεύατε (16)εφορεύεις (15)εφορεύετε (16)εφορεύουν (17)εφορεύσει (16)εφορεύστε (16)εφοριακές (16)εφοριακής (16)εφοριακοί (17)εφοριακού (17)εφοριακός (16)εφοριακών (17)εφορμήσει (18)εφορμήστε (18)εφορμούμε (20)εφορμούσα (18)εφορμούσε (18)εφτάγερες (18)εφτάγερης (18)εφτάγεροι (19)εφτάγερος (18)εφτάγερου (20)εφτάγερων (21)εφτάδιπλα (21)εφτάδιπλε (21)εφτάδιπλη (21)εφτάδιπλο (21)εφτάστερο (16)εφτάστιχα (22)εφτάστιχο (22)εφτάχρονα (23)εφτάχρονε (23)εφτάχρονη (23)εφτάχρονο (23)εφτάψυχες (31)εφτάψυχης (31)εφτάψυχοι (32)εφτάψυχος (31)εφτάψυχου (33)εφτάψυχων (34)εφτάωρους (18)εφταήμερα (18)εφταήμερε (18)εφταήμερη (18)εφταήμερο (18)εφταετίας (14)εφταετίες (14)εφταετιών (15)εφτακόσια (16)εφταλιώτη (17)εφταμελής (18)εφυάλωναν (20)εφυάλωνες (19)εφυάλωσαν (20)εφυάλωσες (19)εφυάλωσης (19)εφυάλωσις (19)εφυαλωθεί (29)εφυαλώνει (18)εφυαλώσει (18)εφυαλώσου (19)εφυαλώστε (18)εφόπλιζαν (27)εφόπλιζες (26)εφόπλισαν (18)εφόπλισες (17)εφόρευσαν (17)εφόρευσες (16)εφόρμαγαν (21)εφόρμαγες (20)εφόρμησαν (18)εφόρμησες (17)εφόρμησης (17)εφόρμησις (17)εχέγγυους (22)εχέμυθους (27)εχέφρονες (22)εχέφρονος (22)εχεμύθειά (25)εχεμύθεια (26)εχεφρόνων (25)εχεφρόνως (24)εχθρικούς (25)εχθρότητά (24)εχθρότητα (25)εωσφορικά (19)εωσφορικέ (19)εωσφορική (19)εωσφορικό (19)εϊθαγκίρε (21)εύανδρους (12)εύβουλους (18)εύγευστες (11)εύγευστης (11)εύγευστοι (12)εύγευστος (11)εύγευστου (13)εύγευστων (14)εύγλωττες (14)εύγλωττης (14)εύγλωττοι (15)εύγλωττος (14)εύγλωττου (16)εύγλωττων (17)εύγραμμες (15)εύγραμμης (15)εύγραμμοι (16)εύγραμμος (15)εύγραμμου (17)εύγραμμων (18)εύδρομους (14)εύθικτους (18)εύθραυστα (19)εύθραυστε (19)εύθραυστη (19)εύθραυστο (19)εύθρυπτες (19)εύθρυπτης (19)εύθρυπτοι (20)εύθρυπτος (19)εύθρυπτου (21)εύθρυπτων (22)εύκαιρους (10)εύκαμπτες (11)εύκαμπτης (11)εύκαμπτοι (12)εύκαμπτος (11)εύκαμπτου (13)εύκαμπτων (14)εύκοσμους (11)εύκρατους (10)εύληπτους (11)εύμορφους (18)εύπεπτους (10)εύπιστους (9)εύπλαστες (10)εύπλαστης (10)εύπλαστοι (11)εύπλαστος (10)εύπλαστου (12)εύπλαστων (13)εύρυθμους (21)εύρωστους (11)εύσαρκους (10)εύσπλαχνα (18)εύσπλαχνε (18)εύσπλαχνη (18)εύσπλαχνο (18)εύστοχους (15)εύστροφες (15)εύστροφης (15)εύστροφοι (16)εύστροφος (15)εύστροφου (17)εύστροφων (18)εύσχημους (17)εύτακτους (9)εύτηκτους (9)εύτολμούς (10)εύφλεκτες (17)εύφλεκτης (17)εύφλεκτοι (18)εύφλεκτος (17)εύφλεκτου (19)εύφλεκτων (20)εύφραιναν (16)εύφραινες (15)εύχρηστες (15)εύχρηστης (15)εύχρηστοι (16)εύχρηστος (15)εύχρηστου (17)εύχρηστων (18)