Κ 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (6938)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

κάλλιστους (14)κάλντγουελ (18)κάμερλινγκ (19)κάμπτονται (13)κάμπτονταν (13)κάμπτοντας (12)κάρλσμπαντ (16)κάρλχαϊντς (18)κάσσανδρος (13)κάσσανδρου (15)κάτασπρους (12)κάτισχνους (17)καβάφικους (25)καβαλάγαμε (24)καβαλάγατε (22)καβαλήθηκα (29)καβαλήθηκε (29)καβαλήσαμε (21)καβαλήσατε (19)καβαλήσεις (18)καβαλήσετε (19)καβαλήσουν (20)καβαλίκεμα (22)καβαλαρίας (19)καβαλαρίες (19)καβαληθείς (27)καβαληθούν (28)καβαλημένα (21)καβαλημένε (21)καβαλημένη (21)καβαλημένο (21)καβαλιέμαι (21)καβαλιέροι (20)καβαλιέρος (19)καβαλιέρου (21)καβαλιέρων (22)καβαλιέσαι (19)καβαλιέστε (19)καβαλιέται (19)καβαλικεύω (22)καβαλισμού (21)καβαλισμός (20)καβαλιστής (18)καβαλιόταν (19)καβαλιώτης (18)καβαλούσαν (19)καβαλούσες (18)καβαλώντας (18)καβατζάρει (27)καβαφικούς (24)καβαφιστής (23)καβγάδιζαν (32)καβγάδιζες (31)καβγάδισαν (23)καβγάδισες (22)καβγαδίζει (32)καβγαδίσει (23)καβγαδίστε (23)καβγατζούς (28)καβδιανούς (19)καβουράκια (20)καβουρδίζω (33)καβουρδίσω (24)καβούρδιζα (30)καβούρδιζε (30)καβούρδισα (21)καβούρδισε (21)καγκελάριε (17)καγκελάριο (17)καγκελαρία (17)καγκελωτές (17)καγκελωτής (17)καγκελωτοί (18)καγκελωτού (18)καγκελωτός (17)καγκελωτών (18)καγχασμούς (21)καδράρεσαι (15)καδράρεστε (15)καδράρεται (15)καδράρομαι (17)καδραρόταν (15)καδρονιάζω (25)καδρονιάσω (16)καδρόνιαζα (23)καδρόνιαζε (23)καδρόνιασα (14)καδρόνιασε (14)καζάντιζαν (28)καζάντιζες (27)καζάντισαν (19)καζάντισες (18)καζάντισμα (21)καζαντίζει (28)καζαντίσει (19)καζαντίστε (19)καζαντζάκη (29)καζαντζίδη (31)καζουιστής (19)καημενούλα (14)καημενούλη (14)καθάγνιζαν (31)καθάγνιζες (30)καθάγνισαν (22)καθάγνισες (21)καθάπτεσαι (20)καθάπτεστε (20)καθάπτεται (20)καθάπτομαι (22)καθάρματος (21)καθέλκυσαν (23)καθέλκυσες (22)καθέλκυσης (22)καθέλκυσις (22)καθήκοντος (19)καθήκοντός (18)καθίδρυσαν (24)καθίδρυσες (23)καθίδρυσης (23)καθίδρυσις (23)καθίζονται (28)καθίζονταν (28)καθίζοντας (27)καθίσματος (20)καθίσταμαι (21)καθίσταντο (19)καθίστασαι (19)καθίστασθε (28)καθίσταται (19)καθαίρεσαι (20)καθαίρεσαν (20)καθαίρεσες (19)καθαίρεσης (19)καθαίρεσις (19)καθαίρεστε (20)καθαίρεται (20)καθαίρομαι (22)καθαγίαζαν (31)καθαγίαζες (30)καθαγίασαν (22)καθαγίασες (21)καθαγίασης (21)καθαγίασις (21)καθαγιάζει (31)καθαγιάσει (22)καθαγιάσου (23)καθαγιάστε (22)καθαγιασμέ (24)καθαγιασμό (24)καθαγιαστώ (22)καθαγνίζει (31)καθαγνίσει (22)καθαγνίσου (23)καθαγνίστε (22)καθαγνιστώ (22)καθαιρέσει (20)καθαιρέσου (21)καθαιρέστε (20)καθαιρείτε (20)καθαιρεθεί (29)καθαιρούμε (22)καθαιρούσα (20)καθαιρούσε (20)καθαιρόταν (20)καθαλάτωση (23)καθαπτόταν (20)καθαρίζαμε (31)καθαρίζανε (29)καθαρίζατε (29)καθαρίζεις (28)καθαρίζετε (29)καθαρίζομε (31)καθαρίζουν (30)καθαρίσαμε (22)καθαρίσανε (20)καθαρίσατε (20)καθαρίσεις (19)καθαρίσετε (20)καθαρίσομε (22)καθαρίσουν (21)καθαρισθεί (29)καθαρισμοί (22)καθαρισμού (22)καθαρισμός (21)καθαρισμών (22)καθαριστές (19)καθαριστής (19)καθαριστεί (20)καθαριστών (20)καθαριότης (19)καθαρμάτων (24)καθαρολόγε (25)καθαρολόγο (25)καθαρτήρας (20)καθαρτήρια (21)καθαρτήριε (21)καθαρτήριο (21)καθαρτικές (20)καθαρτικής (20)καθαρτικοί (21)καθαρτικού (21)καθαρτικός (20)καθαρτικών (21)καθαρόαιμα (22)καθαρόαιμε (22)καθαρόαιμη (22)καθαρόαιμο (22)καθαρότατα (20)καθαρότατε (20)καθαρότατη (20)καθαρότατο (20)καθαρότερα (21)καθαρότερε (21)καθαρότερη (21)καθαρότερο (21)καθαρότητα (20)καθείρξεις (28)καθείρξεων (31)καθείρξεως (30)καθεαυτούς (19)καθεδρικές (23)καθεδρικής (23)καθεδρικοί (24)καθεδρικού (24)καθεδρικός (23)καθεδρικών (24)καθελκύαμε (24)καθελκύατε (22)καθελκύεις (21)καθελκύετε (22)καθελκύουν (23)καθελκύσει (22)καθελκύσου (23)καθελκύστε (22)καθεστηκώς (19)καθεστώτος (18)καθεστώτων (21)καθηγήτρια (23)καθηγεσίας (21)καθηγεσίες (21)καθηγεσιών (22)καθηγητικά (23)καθηγητικέ (23)καθηγητική (23)καθηγητικό (23)καθηκόντων (22)καθηκόντών (19)καθηλωθείς (31)καθηλωθούν (32)καθηλωμένα (25)καθηλωμένε (25)καθηλωμένη (25)καθηλωμένο (25)καθηλώθηκα (31)καθηλώθηκε (31)καθηλώναμε (23)καθηλώνατε (21)καθηλώνεις (20)καθηλώνετε (21)καθηλώνουν (22)καθηλώσαμε (23)καθηλώσατε (21)καθηλώσεις (20)καθηλώσετε (21)καθηλώσεων (23)καθηλώσεως (22)καθηλώσουν (22)καθημερινά (22)καθημερινέ (22)καθημερινή (22)καθημερινό (22)καθημερνές (21)καθημερνής (21)καθημερνοί (22)καθημερνού (22)καθημερνός (21)καθημερνών (22)καθησυχάζω (38)καθησυχάσω (29)καθησύχαζε (35)καθησύχασα (26)καθησύχασε (26)καθησύχαση (26)καθιέρωναν (22)καθιέρωνες (21)καθιέρωσής (20)καθιέρωσαν (22)καθιέρωσες (21)καθιέρωσης (21)καθιέρωσις (21)καθιδρυθεί (33)καθιδρύαμε (25)καθιδρύατε (23)καθιδρύεις (22)καθιδρύετε (23)καθιδρύουν (24)καθιδρύσει (23)καθιδρύσου (24)καθιδρύστε (23)καθιερωθεί (31)καθιερώνει (20)καθιερώσει (20)καθιερώσου (21)καθιερώστε (20)καθιζάνουν (29)καθιζήματα (30)καθιζήσεις (27)καθιζήσεων (30)καθιζήσεως (29)καθιζόμουν (31)καθιζόσουν (29)καθικέτεψα (29)καθικετεύω (22)καθισμάτων (23)καθισμένες (20)καθισμένης (20)καθισμένοι (21)καθισμένος (20)καθισμένου (22)καθισμένων (23)καθιστικές (19)καθιστικής (19)καθιστικοί (20)καθιστικού (20)καθιστικός (19)καθιστικών (20)καθιστούμε (21)καθιστούσα (19)καθιστούσε (19)καθοδήγησή (24)καθοδήγησα (25)καθοδήγησε (25)καθοδήγηση (25)καθοδηγήσω (27)καθοδηγείς (24)καθοδηγηθώ (34)καθοδηγητή (25)καθοδηγούν (25)καθοδικούς (22)καθολίκευα (23)καθολίκευε (23)καθολικεύω (24)καθολικούς (21)καθομολογώ (26)καθορίζαμε (31)καθορίζανε (29)καθορίζατε (29)καθορίζεις (28)καθορίζετε (29)καθορίζομε (31)καθορίζουν (30)καθορίσαμε (22)καθορίσανε (20)καθορίσατε (20)καθορίσεις (19)καθορίσετε (20)καθορίσομε (22)καθορίσουν (21)καθορισθέν (29)καθορισθεί (29)καθορισμοί (22)καθορισμού (22)καθορισμός (21)καθορισμών (22)καθοριστεί (20)καθοσίωσης (20)καθοσίωσις (20)καθουμένου (23)καθούμενες (20)καθούμενης (20)καθούμενοι (21)καθούμενος (20)καθούμενου (22)καθούμενων (23)καθρέφτιζα (36)καθρέφτιζε (36)καθρέφτισα (27)καθρέφτισε (27)καθρεφτάκι (28)καθρεφτίζω (38)καθρεφτίσω (29)καθυβρίζει (37)καθυβρίσει (28)καθυβρίσου (29)καθυβρίστε (28)καθυβριστώ (28)καθυποχρεώ (29)καθυπόταξη (30)καθυστερεί (21)καθόμασταν (21)καθόσασταν (19)καθύβριζαν (36)καθύβριζες (35)καθύβρισαν (27)καθύβρισες (26)καθύβρισης (26)καιγόμαστε (15)καιγόμουνα (16)καιγόντανε (13)καιγόσαστε (13)καιγόσουνα (14)καινοζωικά (22)καινοζωικέ (22)καινοζωική (22)καινοζωικό (22)καινοθήρας (19)καινοθηρία (20)καινοπαγής (13)καινοπρεπή (13)καινοτομία (12)καινοτομεί (12)καινοτόμες (11)καινοτόμοι (12)καινοτόμος (11)καινοτόμου (13)καινοτόμων (14)καινουργής (14)καινοφανές (16)καινοφανής (16)καινοφανών (17)καινοφανώς (16)καινούργια (14)καινούργιε (14)καινούργιο (14)καινούριας (10)καινούριες (10)καινούριοι (11)καινούριος (10)καινούριου (12)καινούριων (13)καινότροπα (12)καινότροπε (12)καινότροπη (12)καινότροπο (12)καιροσκοπώ (13)καιροσκόπε (13)καιροσκόπο (13)καισαρείας (10)καισαριανή (11)καισαρικές (11)καισαρικής (11)καισαρικοί (12)καισαρικού (12)καισαρικός (11)καισαρικών (12)καισαρισμέ (13)καισαρισμό (13)καιόμασταν (12)καιόσασταν (10)κακάσχημες (19)κακάσχημης (19)κακάσχημοι (20)κακάσχημος (19)κακάσχημου (21)κακάσχημων (22)κακέκτυπες (13)κακέκτυπης (13)κακέκτυποι (14)κακέκτυπος (13)κακέκτυπου (15)κακέκτυπων (16)κακέμφατες (19)κακέμφατης (19)κακέμφατοι (20)κακέμφατος (19)κακέμφατου (21)κακέμφατων (22)κακίζονται (20)κακίζονταν (20)κακίζοντας (19)κακαρίζαμε (23)κακαρίζατε (21)κακαρίζεις (20)κακαρίζετε (21)κακαρίζουν (22)κακαρίσαμε (14)κακαρίσατε (12)κακαρίσεις (11)κακαρίσετε (12)κακαρίσουν (13)κακαρωμένα (16)κακαρωμένε (16)κακαρωμένη (16)κακαρωμένο (16)κακαρώματα (14)κακαρώναμε (14)κακαρώνατε (12)κακαρώνεις (11)κακαρώνετε (12)κακαρώνουν (13)κακαρώσαμε (14)κακαρώσατε (12)κακαρώσεις (11)κακαρώσετε (12)κακαρώσουν (13)κακεμφάτως (21)κακεντρεχή (19)κακεργέτης (14)κακιζόμουν (23)κακιζόσουν (21)κακισμένες (12)κακισμένης (12)κακισμένοι (13)κακισμένος (12)κακισμένου (14)κακισμένων (15)κακιωμάτων (17)κακιωμένες (14)κακιωμένης (14)κακιωμένοι (15)κακιωμένος (14)κακιωμένου (16)κακιωμένων (17)κακιώματος (12)κακιώνουμε (14)κακιώσουμε (14)κακλαμάνης (14)κακλαμάνος (14)κακναβάτος (17)κακοήθειας (19)κακοήθειες (19)κακοβουλία (21)κακογεννάν (14)κακογεννάς (13)κακογεννάω (16)κακογιάννη (14)κακογνωμία (18)κακογνωμιά (18)κακογνώμων (18)κακογράφοι (22)κακογράφος (21)κακογράφου (23)κακογράφων (24)κακογραφία (22)κακοδαίμων (18)κακοδικίας (14)κακοδικίες (14)κακοδικιών (15)κακοδιοικώ (15)κακοδοξίας (22)κακοδοξίες (22)κακοδοξιών (23)κακοηθειών (20)κακοθάνατα (20)κακοθάνατε (20)κακοθάνατη (20)κακοθάνατο (20)κακοθελητή (22)κακοκαιρία (13)κακοκαιριά (13)κακοκεφιάς (18)κακοκεφιές (18)κακοκεφιών (19)κακολογήσω (18)κακολογίας (15)κακολογίες (15)κακολογείς (15)κακολογηθώ (25)κακολογιών (16)κακολογούν (16)κακολόγησα (16)κακολόγησε (16)κακομάθουν (23)κακομίλαγα (18)κακομίλαγε (18)κακομίλησα (15)κακομίλησε (15)κακομελέτα (15)κακομελετά (15)κακομελετώ (15)κακομιλάει (15)κακομιλάμε (17)κακομιλάτε (15)κακομιλήσω (17)κακομιλούν (15)κακομοίρας (13)κακομοίρες (13)κακομοίρης (13)κακομοίρων (16)κακομοιριά (14)κακονούσης (10)κακοπάθεια (21)κακοπάθημα (23)κακοπάθηση (21)κακοπέρασε (13)κακοπέραση (13)κακοπαίρνω (15)κακοπιστία (12)κακοπλασία (14)κακοποίησα (12)κακοποίησε (12)κακοποίηση (12)κακοποιήσω (14)κακοποιείς (11)κακοποιηθώ (21)κακοποιούν (12)κακοποιούς (11)κακοπραγία (16)κακορίζικα (22)κακορίζικε (22)κακορίζικη (22)κακορίζικο (22)κακοσάλεσι (13)κακοσήμαδα (16)κακοσήμαδε (16)κακοσήμαδη (16)κακοσήμαδο (16)κακοστομία (13)κακοσυνεύω (14)κακοσύνεψε (20)κακοτάξιδα (23)κακοτάξιδε (23)κακοτάξιδη (23)κακοτάξιδο (23)κακοτεχνία (18)κακοτοπιάς (11)κακοτοπιές (11)κακοτοπιών (12)κακοτροπία (13)κακοτροπιά (13)κακοτυπωθώ (24)κακοτυπώνω (15)κακοτυπώσω (15)κακοτυχήσω (21)κακοτυχίας (18)κακοτυχίες (18)κακοτυχίζω (30)κακοτυχίσω (21)κακοτυχείς (18)κακοτυχιάς (18)κακοτυχιές (18)κακοτυχιών (19)κακοτυχούν (19)κακοτύπωνα (14)κακοτύπωνε (14)κακοτύπωσα (14)κακοτύπωσε (14)κακοτύχησα (18)κακοτύχησε (18)κακοτύχιζα (27)κακοτύχιζε (27)κακοτύχισα (18)κακοτύχισε (18)κακουλίδης (16)κακουργίας (15)κακουργίες (15)κακουργιών (16)κακοφάνηκε (19)κακοφωνίας (19)κακοφωνίες (19)κακοφωνιών (20)κακοχρονιά (19)κακοχυμίας (20)κακοχυμίες (20)κακοχυμιών (21)κακοχωνέψω (31)κακοχωνεύω (22)κακοχώνευα (19)κακοχώνευε (19)κακοχώνεψα (27)κακοχώνεψε (27)κακοψημένο (22)κακοψυχιού (28)κακοψυχιών (28)κακούργημα (17)κακούργησα (15)κακούργους (15)κακτοειδές (13)κακτοειδής (13)κακτοειδών (14)κακόβολους (20)κακόβουλες (20)κακόβουλης (20)κακόβουλοι (21)κακόβουλος (20)κακόβουλου (22)κακόβουλων (23)κακόγλωσσα (18)κακόγλωσσε (18)κακόγλωσση (18)κακόγλωσσο (18)κακόγνωμες (17)κακόγνωμης (17)κακόγνωμοι (18)κακόγνωμος (17)κακόγνωμου (19)κακόγνωμων (20)κακόγουστα (15)κακόγουστε (15)κακόγουστη (15)κακόγουστο (15)κακόδοξους (23)κακόζηλους (22)κακόθυμους (23)κακόκαρδες (15)κακόκαρδης (15)κακόκαρδοι (16)κακόκαρδος (15)κακόκαρδου (17)κακόκαρδων (18)κακόκεφους (19)κακόμοιρες (13)κακόμοιρης (13)κακόμοιροι (14)κακόμοιρος (13)κακόμοιρου (15)κακόμοιρων (16)κακόμορφες (20)κακόμορφης (20)κακόμορφοι (21)κακόμορφος (20)κακόμορφου (22)κακόμορφων (23)κακόνομους (13)κακόπαιδου (16)κακόπαιδων (17)κακόπιστες (11)κακόπιστης (11)κακόπιστοι (12)κακόπιστος (11)κακόπιστου (13)κακόπιστων (14)κακόστομες (12)κακόστομης (12)κακόστομοι (13)κακόστομος (12)κακόστομου (14)κακόστομων (15)κακόσχημες (19)κακόσχημης (19)κακόσχημοι (20)κακόσχημος (19)κακόσχημου (21)κακόσχημων (22)κακότεχνες (17)κακότεχνης (17)κακότεχνοι (18)κακότεχνος (17)κακότεχνου (19)κακότεχνων (20)κακότροπες (12)κακότροπης (12)κακότροποι (13)κακότροπος (12)κακότροπου (14)κακότροπων (15)κακότυχους (19)κακόφημους (20)κακόφωνους (20)κακόχυμους (21)κακόψυχους (28)κακώνυμους (14)καλάθιαζαν (30)καλάθιαζες (29)καλάθιασαν (21)καλάθιασες (20)καλάμινους (14)καλάσνικοφ (20)καλέσματος (13)καλέστηκαν (13)καλέστηκες (12)καλαΐζεσαι (21)καλαΐζεστε (21)καλαΐζεται (21)καλαΐζομαι (23)καλαΐσματα (14)καλαίσθητα (21)καλαίσθητε (21)καλαίσθητη (21)καλαίσθητο (21)καλαβρέζος (28)καλαβρύτων (22)καλαγκάθια (25)καλαθιάζει (30)καλαθιάσει (21)καλαθιάστε (21)καλαθοποιέ (22)καλαθοποιό (22)καλαθούνας (20)καλαθούνες (20)καλαμένιας (13)καλαμένιες (13)καλαμένιοι (14)καλαμένιος (13)καλαμένιου (15)καλαμένιων (16)καλαμίζαμε (25)καλαμίζατε (23)καλαμίζεις (22)καλαμίζετε (23)καλαμίζουν (24)καλαμίθρας (23)καλαμίθρες (23)καλαμίσαμε (16)καλαμίσατε (14)καλαμίσεις (13)καλαμίσετε (14)καλαμίσουν (15)καλαμαράκι (16)καλαμαριάς (14)καλαμαριές (14)καλαμαριού (15)καλαμαριών (15)καλαμιδιού (17)καλαμιδιών (17)καλαμιστεί (14)καλαμιώνας (13)καλαμιώνες (13)καλαμιώνων (16)καλαμοειδή (17)καλαμοκάνα (15)καλαμοκάνη (15)καλαμπάκας (15)καλαμποκιά (16)καλαμπούρι (16)καλαμπόκια (16)καλαμωθείς (24)καλαμωθούν (25)καλαμωμένα (18)καλαμωμένε (18)καλαμωμένη (18)καλαμωμένο (18)καλαμωτούς (15)καλαμώδεις (16)καλαμώδους (17)καλαμώθηκα (24)καλαμώθηκε (24)καλαμώναμε (16)καλαμώνατε (14)καλαμώνεις (13)καλαμώνετε (14)καλαμώνουν (15)καλαμώσαμε (16)καλαμώσατε (14)καλαμώσεις (13)καλαμώσετε (14)καλαμώσουν (15)καλαντάρια (13)καλαντζάκο (22)καλαποδιού (16)καλαποδιών (16)καλαφάτιζα (28)καλαφάτιζε (28)καλαφάτισα (19)καλαφάτισε (19)καλαφατίζω (30)καλαφατίσω (21)καλαϊζόταν (20)καλβινισμέ (21)καλβινισμό (21)καλβινιστή (19)καλεσμάτων (16)καλεσμένες (13)καλεσμένης (13)καλεσμένοι (14)καλεσμένος (13)καλεσμένου (15)καλεσμένων (16)καλεστήκαν (13)καλεστείτε (12)καλεστούμε (14)καλεστούνε (12)καλημέριζα (24)καλημέριζε (24)καλημέρισα (15)καλημέρισε (15)καλημερίζω (26)καλημερίσω (17)καλιακούδα (16)καλιγούλας (16)καλιγωθείς (25)καλιγωθούν (26)καλιγωμένα (19)καλιγωμένε (19)καλιγωμένη (19)καλιγωμένο (19)καλιγώθηκα (25)καλιγώθηκε (25)καλιγώματα (17)καλιγώναμε (17)καλιγώνατε (15)καλιγώνεις (14)καλιγώνετε (15)καλιγώνουν (16)καλιγώσαμε (17)καλιγώσατε (15)καλιγώσεις (14)καλιγώσετε (15)καλιγώσουν (16)καλιοντζής (20)καλιούχους (19)καλιφόρνια (20)καλλίδρομο (20)καλλίκνημα (17)καλλίκνημε (17)καλλίκνημη (17)καλλίκνημο (17)καλλίκομες (16)καλλίκομης (16)καλλίκομοι (17)καλλίκομος (16)καλλίκομου (18)καλλίκομων (19)καλλίμαχος (22)καλλίμαχου (24)καλλίμορφα (24)καλλίμορφε (24)καλλίμορφη (24)καλλίμορφο (24)καλλίνικες (14)καλλίνικης (14)καλλίνικοι (15)καλλίνικος (14)καλλίνικου (16)καλλίνικων (17)καλλίπυγες (18)καλλίπυγης (18)καλλίπυγοι (19)καλλίπυγος (18)καλλίπυγου (20)καλλίπυγων (21)καλλίσωμες (17)καλλίσωμης (17)καλλίσωμοι (18)καλλίσωμος (17)καλλίσωμου (19)καλλίσωμων (20)καλλίτερες (14)καλλίτερης (14)καλλίτερος (14)καλλίτερου (16)καλλίφωνες (22)καλλίφωνης (22)καλλίφωνοι (23)καλλίφωνος (22)καλλίφωνου (24)καλλίφωνων (25)καλλιέπεια (15)καλλιγράφε (25)καλλιγράφο (25)καλλιγραφώ (25)καλλιεπείς (14)καλλιεπούς (14)καλλιεργεί (18)καλλιλογία (19)καλλινίκου (16)καλλιπίδης (17)καλλιρρόης (15)καλλιστεία (14)καλλιτέρων (17)καλλιτέχνη (21)καλλιτεχνώ (21)καλλιτυπία (16)καλλιφωνία (23)καλλυντικά (16)καλλυντικέ (16)καλλυντική (16)καλλυντικό (16)καλλωπίζει (26)καλλωπίσει (17)καλλωπίσου (18)καλλωπίστε (17)καλλωπισμέ (19)καλλωπισμό (19)καλλωπιστώ (17)καλλώπιζαν (24)καλλώπιζες (23)καλλώπισαν (15)καλλώπισες (14)καλλώπισμα (17)καλμάρισμα (17)καλμάρουμε (18)καλντερίμι (15)καλοήθειας (20)καλοβάμονα (21)καλοβατικά (20)καλοβλέπει (22)καλοβουλία (22)καλογέρεψα (25)καλογεράκι (17)καλογερεύω (18)καλογερικά (17)καλογερικέ (17)καλογερική (17)καλογερικό (17)καλογιάννη (15)καλογιάννο (15)καλογνωμιά (19)καλογρίτσα (16)καλογραίες (15)καλοδεχθεί (31)καλοζήσαμε (23)καλοζήσατε (21)καλοζήσεις (20)καλοζήσετε (21)καλοζήσουν (22)καλοζούσαν (21)καλοζούσες (20)καλοζυγίζω (36)καλοζυγίσω (27)καλοζωιστή (23)καλοζύγιζα (33)καλοζύγιζε (33)καλοζύγισα (24)καλοζύγισε (24)καλοζώντας (20)καλοθελητή (23)καλοκάγαθα (25)καλοκάγαθε (25)καλοκάγαθη (25)καλοκάγαθο (25)καλοκάμωτα (17)καλοκάμωτε (17)καλοκάμωτη (17)καλοκάμωτο (17)καλοκαίρια (14)καλοκαιρία (14)καλοκαιριά (14)καλολογίας (16)καλολογίες (16)καλολογικά (18)καλολογικέ (18)καλολογική (18)καλολογικό (18)καλολογιών (17)καλομάθανε (23)καλομίλαγα (19)καλομίλαγε (19)καλομίλησα (16)καλομίλησε (16)καλομίλητα (16)καλομίλητε (16)καλομίλητη (16)καλομίλητο (16)καλομελέτα (16)καλομελετά (16)καλομελετώ (16)καλομιλάει (16)καλομιλάμε (18)καλομιλάτε (16)καλομιλήσω (18)καλομιλούν (16)καλομοίρας (14)καλομοίρες (14)καλομοίρης (14)καλομοιριά (15)καλοξετάζω (32)καλοπέρασα (14)καλοπέρασε (14)καλοπέραση (14)καλοπίχερα (21)καλοπίχερε (21)καλοπίχερη (21)καλοπίχερο (21)καλοπεράσω (16)καλοπερνάν (14)καλοπερνάς (13)καλοπερνάω (16)καλοπιάνει (13)καλοπιάσει (13)καλοπιστία (13)καλοπόδαρα (17)καλοπόδαρε (17)καλοπόδαρη (17)καλοπόδαρο (17)καλορίζικα (23)καλορίζικε (23)καλορίζικη (23)καλορίζικο (23)καλοστρωθώ (24)καλοστρώνω (15)καλοστρώσω (15)καλοσυνάτα (13)καλοσυνάτε (13)καλοσυνάτη (13)καλοσυνάτο (13)καλοσυνεύω (15)καλοσύνεμα (14)καλοσύνεψα (21)καλοσύνεψε (21)καλοτάιζαν (21)καλοτάιζες (20)καλοτάισαν (12)καλοτάισες (11)καλοτάξιδα (24)καλοτάξιδε (24)καλοτάξιδη (24)καλοτάξιδο (24)καλοταΐζει (21)καλοταΐσει (12)καλοταΐσου (13)καλοταΐστε (12)καλοταϊστώ (11)καλοτυχίας (19)καλοτυχίες (19)καλοτυχίζω (31)καλοτυχίσω (22)καλοτυχιών (20)καλοτύχιζα (28)καλοτύχιζε (28)καλοτύχισα (19)καλοτύχισε (19)καλουμάρει (16)καλουμένου (16)καλουμένων (17)καλουπατζή (23)καλουπωθεί (25)καλουπώνει (14)καλουπώσει (14)καλουπώσου (15)καλουπώστε (14)καλοφαγίας (21)καλοφαγίες (21)καλοφαγούς (21)καλοφόρετα (20)καλοφόρετε (20)καλοφόρετη (20)καλοφόρετο (20)καλοχρονιά (20)καλοχωνέψω (32)καλοχωνεύω (23)καλοχώνευα (20)καλοχώνευε (20)καλοχώνεψα (28)καλοχώνεψε (28)καλοψήναμε (23)καλοψήνατε (21)καλοψήνεις (20)καλοψήνετε (21)καλοψήνουν (22)καλοψημένα (23)καλοψημένο (23)καλούμαστε (14)καλούμενες (13)καλούμενης (13)καλούμενοι (14)καλούμενος (13)καλούμενου (15)καλούμενων (16)καλούπωναν (15)καλούπωνες (14)καλούπωσαν (15)καλούπωσες (14)καλούτσικα (13)καλούτσικε (13)καλούτσικη (13)καλούτσικο (13)καλπάζοντα (22)καλπάζουσα (23)καλπασμούς (14)καλπουζάνα (23)καλτσοδέτα (15)καλτσώναμε (14)καλτσώνατε (12)καλτσώνεις (11)καλτσώνετε (12)καλτσώνουν (13)καλτσώσαμε (14)καλτσώσατε (12)καλτσώσεις (11)καλτσώσετε (12)καλτσώσουν (13)καλυδώνιας (15)καλυδώνιες (15)καλυδώνιοι (16)καλυδώνιος (15)καλυδώνιου (17)καλυδώνιων (18)καλυκοειδή (17)καλυκοφόρα (22)καλυκοφόρε (22)καλυκοφόρο (22)καλυμμάτων (19)καλυμμένες (16)καλυμμένης (16)καλυμμένοι (17)καλυμμένος (16)καλυμμένου (18)καλυμμένων (19)καλυμμαύκι (18)καλυμμαύχι (24)καλυπτήρας (14)καλυπτήρια (15)καλυπτήριε (15)καλυπτήριο (15)καλυπτόταν (14)καλυτέρευε (15)καλυτέρεψα (23)καλυτέρεψε (23)καλυτερεύω (16)καλυφθήκαν (30)καλυφθείτε (29)καλυφθούμε (31)καλυφθούνε (29)καλυφτήκαν (21)καλυφτείτε (20)καλυφτούμε (22)καλυφτούνε (20)καλφαλίκια (22)καλφόπουλο (23)καλωδίωσης (18)καλωδιακές (17)καλωδιακής (17)καλωδιακοί (18)καλωδιακού (18)καλωδιακός (17)καλωδιακών (18)καλωσορίζω (26)καλωσορίσω (17)καλωσόριζα (24)καλωσόριζε (24)καλωσόρισα (15)καλωσόρισε (15)καλόβολους (21)καλόβουλες (21)καλόβουλης (21)καλόβουλοι (22)καλόβουλος (21)καλόβουλου (23)καλόβουλων (24)καλόβραστα (20)καλόβραστε (20)καλόβραστη (20)καλόβραστο (20)καλόγεννες (14)καλόγεννης (14)καλόγεννοι (15)καλόγεννος (14)καλόγεννου (16)καλόγεννων (17)καλόγερους (16)καλόγλωσσα (19)καλόγλωσσε (19)καλόγλωσση (19)καλόγλωσσο (19)καλόγνωμες (18)καλόγνωμης (18)καλόγνωμοι (19)καλόγνωμος (18)καλόγνωμου (20)καλόγνωμων (21)καλόγουστα (16)καλόγουστε (16)καλόγουστη (16)καλόγουστο (16)καλόδεχτες (21)καλόδεχτης (21)καλόδεχτοι (22)καλόδεχτος (21)καλόδεχτου (23)καλόδεχτων (24)καλόκαρδες (16)καλόκαρδης (16)καλόκαρδοι (17)καλόκαρδος (16)καλόκαρδου (18)καλόκαρδων (19)καλόμοιρες (14)καλόμοιρης (14)καλόμοιροι (15)καλόμοιρος (14)καλόμοιρου (16)καλόμοιρων (17)καλόπαιδου (17)καλόπαιδων (18)καλόπιασμα (15)καλόπιοτες (12)καλόπιοτης (12)καλόπιοτοι (13)καλόπιοτος (12)καλόπιοτου (14)καλόπιοτων (15)καλόπιστες (12)καλόπιστης (12)καλόπιστοι (13)καλόπιστος (12)καλόπιστου (14)καλόπιστων (15)καλόπραγες (16)καλόπραγης (16)καλόπραγοι (17)καλόπραγος (16)καλόπραγου (18)καλόπραγων (19)καλόστρωνα (15)καλόστρωνε (15)καλόστρωσα (15)καλόστρωσε (15)καλόστρωτα (15)καλόστρωτε (15)καλόστρωτη (15)καλόστρωτο (15)καλότροπες (13)καλότροπης (13)καλότροποι (14)καλότροπος (13)καλότροπου (15)καλότροπων (16)καλότυχους (20)καλόχυμους (22)καλόψυχους (29)καλύμματος (15)καλύμματός (14)καλύπτεσαι (13)καλύπτεστε (13)καλύπτεται (13)καλύπτομαι (15)καλύπτουμε (16)καλύπτουνε (14)καλύτερους (13)καλύφθηκαν (29)καλύφθηκες (28)καλύφτηκαν (20)καλύφτηκες (19)καμίνευσης (12)καμίνευσις (12)καμακιστής (12)καμακωθείς (23)καμακωθούν (24)καμακωμένα (17)καμακωμένε (17)καμακωμένη (17)καμακωμένο (17)καμακώθηκα (23)καμακώθηκε (23)καμακώματα (15)καμακώναμε (15)καμακώνατε (13)καμακώνεις (12)καμακώνετε (13)καμακώνουν (14)καμακώσαμε (15)καμακώσατε (13)καμακώσεις (12)καμακώσετε (13)καμακώσουν (14)καμαριέρας (13)καμαριέρες (13)καμαριέρης (13)καμαροειδή (16)καμαρούλας (14)καμαρούλες (14)καμαρωθείς (23)καμαρωθούν (24)καμαρωμένα (17)καμαρωμένε (17)καμαρωμένη (17)καμαρωμένο (17)καμαρωτούς (14)καμαρότους (13)καμαρώθηκα (23)καμαρώθηκε (23)καμαρώναμε (15)καμαρώνατε (13)καμαρώνεις (12)καμαρώνετε (13)καμαρώνουν (14)καμαρώσαμε (15)καμαρώσατε (13)καμαρώσεις (12)καμαρώσετε (13)καμαρώσουν (14)καματερούς (12)καμβουνίων (22)καμηλίσιας (13)καμηλίσιες (13)καμηλίσιοι (14)καμηλίσιος (13)καμηλίσιου (15)καμηλίσιων (16)καμηλιέρης (14)καμινευτής (12)καμιονέτας (11)καμιονέτες (11)καμουτσίκι (14)καμουτσιού (13)καμουτσιών (13)καμουφλάρω (25)καμπάνισμα (15)καμπίσιους (13)καμπανάκια (14)καμπανέλλη (17)καμπανίτες (12)καμπανίτης (12)καμπαναριά (14)καμπαναριό (14)καμπανιστά (13)καμπανιστέ (13)καμπανιστή (13)καμπανιστό (13)καμπανιτών (13)καμπανούλα (15)καμπαρτίνα (14)καμπινέδες (15)καμπινέδων (18)καμπιονάτο (13)καμποτίνοι (13)καμποτίνος (12)καμποτίνου (14)καμποτίνων (15)καμπουρωτά (17)καμπουρωτέ (17)καμπουρωτή (17)καμπουρωτό (17)καμπούρικα (15)καμπούρικε (15)καμπούρικη (15)καμπούρικο (15)καμπριάνης (13)καμπτόμουν (16)καμπτόσουν (14)καμπυλωθεί (27)καμπυλωτές (17)καμπυλωτής (17)καμπυλωτοί (18)καμπυλωτού (18)καμπυλωτός (17)καμπυλωτών (18)καμπυλώνει (16)καμπυλώσει (16)καμπυλώσου (17)καμπυλώστε (16)καμπύλωναν (17)καμπύλωνες (16)καμπύλωσαν (17)καμπύλωσες (16)καμτσικιάς (12)καμτσικιές (12)καμτσικιού (13)καμτσικιών (13)καμωθήκαμε (26)καμωθήκατε (24)καμωμένους (16)καμωματούς (15)καμωνόμουν (17)καμωνόσουν (15)καμωνότανε (14)καμώνονται (12)καμώνονταν (12)καναδέζικα (23)καναδέζικε (23)καναδέζικη (23)καναδέζικο (23)καναδικούς (13)κανακέματα (13)κανακέψαμε (22)κανακέψατε (20)κανακέψεις (19)κανακέψετε (20)κανακέψουν (21)κανακεμένα (13)κανακεμένε (13)κανακεμένη (13)κανακεμένο (13)κανακεύαμε (13)κανακεύατε (11)κανακεύεις (10)κανακεύετε (11)κανακεύουν (12)καναπεδάκι (15)καναρινιάς (10)καναρινιές (10)καναρινιοί (11)καναρινιού (11)καναρινιών (11)κανατούλας (11)κανατούλες (11)κανηφόρους (18)κανθαρίδας (22)κανιβάλους (19)κανιβαλικά (20)κανιβαλικέ (20)κανιβαλική (20)κανιβαλικό (20)κανναβάτσα (17)κανναβάτσο (17)κανναβένια (17)κανναβένιε (17)κανναβένιο (17)κανναβούρι (18)κανοκιάλια (13)κανονάρχης (17)κανονάρχος (17)κανονίζαμε (21)κανονίζανε (19)κανονίζατε (19)κανονίζεις (18)κανονίζετε (19)κανονίζομε (21)κανονίζουν (20)κανονίσαμε (12)κανονίσανε (10)κανονίσατε (10)κανονίσεις (9)κανονίσετε (10)κανονίσομε (12)κανονίσουν (11)κανοναρχεί (18)κανονιέρης (10)κανονικούς (10)κανονισθεί (19)κανονισμοί (12)κανονισμού (12)κανονισμόν (12)κανονισμός (11)κανονισμών (12)κανονιστεί (10)κανταδόροι (14)κανταδόρος (13)κανταδόρου (15)κανταδόρων (16)κανταράκια (12)κανταρτζής (19)κανταϊφιού (16)κανταϊφιών (16)καντηλάκια (13)καντηλέρια (13)καντηλήθρα (22)καντηλιέρι (13)καντιανούς (9)καντουνιού (11)καντουνιών (11)καντρίλιας (12)καντρίλιες (12)καντσονέτα (10)κανόναρχοι (18)κανόναρχος (17)κανόναρχου (19)κανόναρχων (20)καουμπόικα (15)καουμπόικε (15)καουμπόικη (15)καουμπόικο (15)καπίστρωμα (16)καπίστρωνα (14)καπίστρωνε (14)καπίστρωσα (14)καπίστρωσε (14)καπακωθείς (22)καπακωθούν (23)καπακωμένα (16)καπακωμένε (16)καπακωμένη (16)καπακωμένο (16)καπακώθηκα (22)καπακώθηκε (22)καπακώματα (14)καπακώναμε (14)καπακώνατε (12)καπακώνεις (11)καπακώνετε (12)καπακώνουν (13)καπακώσαμε (14)καπακώσατε (12)καπακώσεις (11)καπακώσετε (12)καπακώσουν (13)καπανδρίτι (15)καπαρντίνα (12)καπαρωθείς (22)καπαρωθούν (23)καπαρωμένα (16)καπαρωμένε (16)καπαρωμένη (16)καπαρωμένο (16)καπαρώθηκα (22)καπαρώθηκε (22)καπαρώματα (14)καπαρώναμε (14)καπαρώνατε (12)καπαρώνεις (11)καπαρώνετε (12)καπαρώνουν (13)καπαρώσαμε (14)καπαρώσατε (12)καπαρώσεις (11)καπαρώσετε (12)καπαρώσουν (13)καπελάδικα (17)καπελάδικο (17)καπελιέρας (13)καπελιέρες (13)καπελούδες (15)καπελούδων (18)καπελωθείς (23)καπελωθούν (24)καπελωμένα (17)καπελωμένε (17)καπελωμένη (17)καπελωμένο (17)καπελώθηκα (23)καπελώθηκε (23)καπελώματα (15)καπελώναμε (15)καπελώνατε (13)καπελώνεις (12)καπελώνετε (13)καπελώνουν (14)καπελώσαμε (15)καπελώσατε (13)καπελώσεις (12)καπελώσετε (13)καπελώσουν (14)καπερναούμ (14)καπετάνιοι (11)καπετάνιος (10)καπετάνιου (12)καπετάνιων (13)καπετανάκη (12)καπετανάτα (11)καπετανάτο (11)καπηλευθεί (23)καπηλευτές (13)καπηλευτής (13)καπηλευτών (14)καπηλικούς (13)καπιστριού (12)καπιστριών (12)καπιστρωθώ (23)καπιστρώνω (14)καπιστρώσω (14)καπλάντιζα (22)καπλάντιζε (22)καπλάντισα (13)καπλάντισε (13)καπλαμάδες (17)καπλαμάδων (20)καπλαντίζω (24)καπλαντίσω (15)καπνέλαιον (13)καπνέμπορα (15)καπνέμπορε (15)καπνέμπορο (15)καπνίζεσαι (20)καπνίζεστε (20)καπνίζεται (20)καπνίζομαι (22)καπνίζοντα (20)καπνίζουμε (23)καπνίζουνε (21)καπνίσματα (13)καπνίσουμε (14)καπνίσουνε (12)καπνίστηκα (12)καπνίστηκε (12)καπνίστρια (12)καπναγωγού (19)καπναγωγός (18)καπναερίων (14)καπνεργάτη (15)καπνιζόταν (20)καπνισμένα (13)καπνισμένε (13)καπνισμένη (13)καπνισμένο (13)καπνιστείς (10)καπνιστικά (12)καπνιστικέ (12)καπνιστική (12)καπνιστικό (12)καπνιστούν (11)καπνιστούς (10)καπνοβόροι (19)καπνοβόρος (18)καπνοβόρου (20)καπνοβόρων (21)καπνογόνος (13)καπνογόνου (15)καπνογόνων (16)καπνοδόχοι (21)καπνοδόχος (20)καπνοδόχου (22)καπνοδόχων (23)καπνοειδής (13)καπνοθηκών (21)καπνοπωλών (16)καπνοπώλες (13)καπνοπώλης (13)καπνοτόπια (12)καπνότοπος (11)καπνόφυλλα (23)καπνόφυλλο (23)καπουτσίνε (12)καπουτσίνο (12)καππαδοκία (16)καππαδόκης (15)καπρίτσιου (13)καπρίτσιων (14)καράγιαλης (15)καράγιωργα (20)καράμπαμπα (17)καράφλιασα (20)καραΐσκάκη (12)καραβάτζιο (27)καραβίσιας (17)καραβίσιες (17)καραβίσιοι (18)καραβίσιος (17)καραβίσιου (19)καραβίσιων (20)καραβανιού (18)καραβανιών (18)καραβοκύρη (20)καραβόπανα (19)καραβόπανο (19)καραγάτσης (13)καραγάτσια (14)καραγεώργη (18)καραγιάννη (14)καραγκιόζη (24)καραγκούνα (15)καραγκούνη (15)καραγωγέας (18)καραγωγέων (21)καραγωγείς (18)καραδοκήσω (17)καραδοκείς (14)καραδοκούν (15)καραδόκησα (15)καραδόκησε (15)καρακάλλας (15)καραμέλωνα (17)καραμέλωνε (17)καραμέλωσα (17)καραμέλωσε (17)καραμανίας (12)καραμανλής (14)καραμελώνω (17)καραμελώσω (17)καραμουζών (23)καραμούζας (21)καραμούζες (21)καραμπίνας (13)καραμπίνες (13)καραμπινών (14)καραμπογιά (17)καραμπόλας (15)καραμπόλες (15)καρανικόλα (14)καραντίνας (10)καραντίνες (10)καραντινού (11)καραντινός (10)καραντώνης (10)καρατζιάλε (22)καρατομήσω (15)καρατομείς (12)καρατομηθώ (22)καρατομούν (13)καρατόμησα (13)καρατόμησε (13)καρατόμηση (13)καραφλιάζω (31)καραϊβικές (17)καραϊβικής (17)καραϊβικοί (18)καραϊβικού (18)καραϊβικός (17)καραϊβικών (18)καρβουνάκι (20)καργάρισαν (15)καργάρισμα (17)καργάρουνε (16)καρδάμυλων (21)καρδάμωναν (18)καρδάμωνες (17)καρδάμωσαν (18)καρδάμωσες (17)καρδαμώνει (16)καρδαμώσει (16)καρδαμώστε (16)καρδερίνας (14)καρδερίνες (14)καρδιακιάς (14)καρδιακούς (14)καρδιαλγής (18)καρδιαλγία (19)καρδινάλιε (16)καρδινάλιο (16)καρδιοειδή (17)καρδιολόγε (19)καρδιολόγο (19)καρδιοπαθή (24)καρεκλάδες (16)καρεκλάδων (19)καρεκλάκια (15)καριερίστα (12)καρικωθείς (22)καρικωθούν (23)καρικωμένα (16)καρικωμένε (16)καρικωμένη (16)καρικωμένο (16)καρικώθηκα (22)καρικώθηκε (22)καρικώματα (14)καρικώναμε (14)καρικώνατε (12)καρικώνεις (11)καρικώνετε (12)καρικώνουν (13)καρικώσαμε (14)καρικώσατε (12)καρικώσεις (11)καρικώσετε (12)καρικώσουν (13)καριοφίλια (20)καρκίνωσις (13)καρκαβίτσα (19)καρκινικές (12)καρκινικής (12)καρκινικοί (13)καρκινικού (13)καρκινικός (12)καρκινικών (13)καρκινωδών (17)καρκινώδες (14)καρκινώδης (14)καρμίρηδες (16)καρμίρηδων (19)καρμίρικες (14)καρμίρικης (14)καρμίρικοι (15)καρμίρικος (14)καρμίρικου (16)καρμίρικων (17)καρμανιόλα (15)καρμπονάρα (15)καρμπονάρο (15)καρνάβαλοι (20)καρνάβαλος (19)καρνάβαλου (21)καρνάβαλων (22)καρναβάλια (20)καρντασίνα (11)καρντινάλε (13)καρντούτσι (11)καροτσάκια (12)καροτσέρης (11)καροτσιέρη (12)καρουλιάζω (25)καρουλιάσω (16)καρούλιαζα (22)καρούλιαζε (22)καρούλιασα (13)καρούλιασε (13)καρούμπαλα (16)καρούμπαλε (16)καρούμπαλο (16)καρπάζωναν (23)καρπάζωνες (22)καρπάζωσαν (23)καρπάζωσες (22)καρπίζεσαι (21)καρπίζεστε (21)καρπίζεται (21)καρπίζομαι (23)καρπίζουμε (24)καρπίσματα (14)καρπίσουμε (15)καρπίστηκα (13)καρπίστηκε (13)καρπαζωθεί (32)καρπαζώνει (21)καρπαζώσει (21)καρπαζώσου (22)καρπαζώστε (21)καρπεντιέρ (13)καρπεύματα (14)καρπιαίους (12)καρπιζόταν (21)καρπισμένα (14)καρπισμένε (14)καρπισμένη (14)καρπισμένο (14)καρπιστείς (11)καρπιστούν (12)καρπολογία (17)καρπολόγος (16)καρπουζιάς (21)καρπουζιές (21)καρπουζιού (22)καρπουζιών (22)καρποφάγος (21)καρποφορία (20)καρποφορεί (20)καρποφόρας (19)καρποφόρες (19)καρποφόροι (20)καρποφόρος (19)καρποφόρου (21)καρποφόρων (22)καρπωνόταν (14)καρπώθηκαν (22)καρπώνεσαι (12)καρπώνεστε (12)καρπώνεται (12)καρπώνομαι (14)καρσιλαμάς (14)καρτέραγαν (15)καρτέραγες (14)καρτέρησαν (12)καρτέρησες (11)καρτελάκια (14)καρτελίτσα (13)καρτερήσει (12)καρτερήστε (12)καρτερείτε (12)καρτερικές (12)καρτερικής (12)καρτερικοί (13)καρτερικού (13)καρτερικός (12)καρτερικών (13)καρτερούμε (14)καρτερούνε (12)καρτερούσα (12)καρτερούσε (12)καρτεσιανά (11)καρτεσιανέ (11)καρτεσιανή (11)καρτεσιανό (11)καρυάτιδας (14)καρυάτιδες (14)καρυδάτους (15)καρυδέλαια (17)καρυδέλαιο (17)καρυδένιας (14)καρυδένιες (14)καρυδένιοι (15)καρυδένιος (14)καρυδένιου (16)καρυδένιων (17)καρυδωθείς (25)καρυδωθούν (26)καρυδωμένα (19)καρυδωμένε (19)καρυδωμένη (19)καρυδωμένο (19)καρυδόξυλο (27)καρυδόπιτα (16)καρυδόψιχα (31)καρυδώθηκα (25)καρυδώθηκε (25)καρυδώματα (17)καρυδώναμε (17)καρυδώνατε (15)καρυδώνεις (14)καρυδώνετε (15)καρυδώνουν (16)καρυδώσαμε (17)καρυδώσατε (15)καρυδώσεις (14)καρυδώσετε (15)καρυδώσουν (16)καρυκευτές (13)καρυκευτής (13)καρυκευτεί (14)καρυκευτοί (14)καρυκευτού (14)καρυκευτός (13)καρυκευτών (14)καρυκεύαμε (15)καρυκεύατε (13)καρυκεύεις (12)καρυκεύετε (13)καρυκεύουν (14)καρυοβαφής (25)καρυοφύλλι (23)καρυστινός (11)καρυωτάκης (14)καρυόφυλλα (24)καρυόφυλλο (24)καρφίτσωμα (22)καρφίτσωνα (20)καρφίτσωνε (20)καρφίτσωσα (20)καρφίτσωσε (20)καρφιτσωθώ (29)καρφιτσώνω (20)καρφιτσώσω (20)καρφωθήκαν (30)καρφωθείτε (29)καρφωθούμε (31)καρφωθούνε (29)καρφωμάτων (24)καρφωμένες (21)καρφωμένης (21)καρφωμένοι (22)καρφωμένος (21)καρφωμένου (23)καρφωμένων (24)καρφωνόταν (20)καρφώθηκαν (28)καρφώθηκες (27)καρφώματος (19)καρφώνεσαι (18)καρφώνεστε (18)καρφώνεται (18)καρφώνομαι (20)καρφώνουμε (21)καρφώνουνε (19)καρφώσουμε (21)καρφώσουνε (19)καρχηδόνας (20)καρωτιδικά (17)καρωτιδικέ (17)καρωτιδική (17)καρωτιδικό (17)καρωτικούς (13)καρόδρομοι (17)καρόδρομος (16)καρόδρομου (18)καρόδρομων (19)καρύκευσης (12)κασέλιαζαν (21)κασέλιαζες (20)κασέλιασαν (12)κασέλιασες (11)κασελιάζει (21)κασελιάσει (12)κασελιάσου (13)κασελιάστε (12)κασελιαστώ (12)κασετοθήκη (20)κασετόφωνα (19)κασετόφωνο (19)κασιδιάρης (13)κασκαρίκας (12)κασκαρίκες (12)κασομούλης (13)κασσάνδρας (13)κασσίτεροι (11)κασσίτερος (10)κασσίτερου (12)κασσαβέτης (16)κασσιτέρου (12)κασσωπαίοι (13)καστανάδες (12)καστανάδων (15)καστανάκης (10)καστανιέτα (10)καστανιώτη (10)καστελάνος (11)καστρινούς (10)καστριώτης (10)καστόρινες (10)καστόρινης (10)καστόρινοι (11)καστόρινος (10)καστόρινου (12)καστόρινων (13)κατάβρεγμα (23)κατάβρεξαν (27)κατάγγειλε (18)κατάγγελλε (20)κατάγεμους (15)κατάγματος (14)κατάγονται (13)κατάγονταν (13)κατάδειξης (21)κατάδειξις (21)κατάδηλους (15)κατάδικους (14)κατάθλιψής (28)κατάθλιψης (29)κατάθλιψις (29)κατάκλασις (12)κατάκλισης (12)κατάκλισις (12)κατάκλυζαν (23)κατάκλυζες (22)κατάκλυσαν (14)κατάκλυσες (13)κατάκοιτες (10)κατάκοιτης (10)κατάκοιτοι (11)κατάκοιτος (10)κατάκοιτου (12)κατάκοιτων (13)κατάκοπους (12)κατάκορφες (18)κατάκορφης (18)κατάκορφοι (19)κατάκορφος (18)κατάκορφου (20)κατάκορφων (21)κατάκρισης (11)κατάκρισις (11)κατάκρυους (13)κατάκτησαν (11)κατάκτησες (10)κατάκτησης (10)κατάκτησις (10)κατάλευκες (13)κατάλευκης (13)κατάλευκοι (14)κατάλευκος (13)κατάλευκου (15)κατάλευκων (16)κατάλληλες (15)κατάλληλης (15)κατάλληλοι (16)κατάλληλος (15)κατάλληλου (17)κατάλληλων (18)κατάλογους (15)κατάλοιπες (12)κατάλοιπης (12)κατάλοιποι (13)κατάλοιπον (13)κατάλοιπος (12)κατάλοιπου (14)κατάλοιπού (12)κατάλοιπων (15)κατάμαυρες (13)κατάμαυρης (13)κατάμαυροι (14)κατάμαυρος (13)κατάμαυρου (15)κατάμαυρων (16)κατάμεστες (11)κατάμεστης (11)κατάμεστοι (12)κατάμεστος (11)κατάμεστου (13)κατάμεστων (14)κατάμονους (12)κατάμουτρα (14)κατάνευσης (10)κατάνευσις (10)κατάνταγαν (13)κατάνταγες (12)κατάντησαν (10)κατάντησες (9)κατάντικρυ (13)κατάξανθες (27)κατάξανθης (27)κατάξανθοι (28)κατάξανθος (27)κατάξανθου (29)κατάξανθων (30)κατάξερους (20)κατάξηρους (20)κατάπαυσης (11)κατάπαυσις (11)κατάπικρες (12)κατάπικρης (12)κατάπικροι (13)κατάπικρος (12)κατάπικρου (14)κατάπικρων (15)κατάπλασμα (15)κατάπληκτα (14)κατάπληκτε (14)κατάπληκτη (14)κατάπληκτο (14)κατάπληξης (21)κατάπληξιν (22)κατάπληξις (21)κατάπλωρες (15)κατάπλωρης (15)κατάπλωροι (16)κατάπλωρος (15)κατάπλωρου (17)κατάπλωρων (18)κατάπνιξης (19)κατάπρυμες (14)κατάπρυμης (14)κατάπρυμοι (15)κατάπρυμος (14)κατάπρυμου (16)κατάπρυμων (17)κατάπτυστα (12)κατάπτυστε (12)κατάπτυστη (12)κατάπτυστο (12)κατάπτωσης (12)κατάπτωσις (12)κατάρατους (11)κατάργησής (12)κατάργησαν (14)κατάργησες (13)κατάργησης (13)κατάργησις (13)κατάρρευσή (12)κατάρρευση (13)κατάρριψης (20)κατάρριψις (20)κατάρρυτος (12)κατάρτιζαν (20)κατάρτιζες (19)κατάρτισής (9)κατάρτισαν (11)κατάρτισες (10)κατάρτισης (10)κατάρτισις (10)κατάσβεσης (16)κατάσβεσις (16)κατάσκιους (11)κατάσκοποί (11)κατάσκοποι (12)κατάσκοπος (11)κατάσπαρτα (12)κατάσπαρτε (12)κατάσπαρτη (12)κατάσπαρτο (12)κατάστασής (8)κατάστασίς (8)κατάστασης (9)κατάστασιν (10)κατάστασις (9)κατάστεγνα (13)κατάστεγνε (13)κατάστεγνη (13)κατάστεγνο (13)κατάστερες (10)κατάστερης (10)κατάστεροι (11)κατάστερος (10)κατάστερου (12)κατάστερων (13)κατάστησαν (10)κατάστικτα (11)κατάστικτε (11)κατάστικτη (11)κατάστικτο (11)κατάστιξις (18)κατάστιχον (17)κατάστιχου (18)κατάστιχων (19)κατάστρεφε (18)κατάστρεψε (20)κατάστρωμα (15)κατάστρωνα (13)κατάστρωνε (13)κατάστρωσα (13)κατάστρωσε (13)κατάστρωση (13)κατάσφαζαν (26)κατάσφαζες (25)κατάσφαξαν (26)κατάσφαξες (25)κατάσχεσαι (17)κατάσχεσαν (17)κατάσχεσες (16)κατάσχεσης (16)κατάσχεσις (16)κατάσχεστε (17)κατάσχεται (17)κατάσχιζαν (26)κατάσχιζες (25)κατάσχισαν (17)κατάσχισες (16)κατάσχομαι (19)κατάσχουμε (20)κατάσχουνε (18)κατάτμησης (11)κατάτμησις (11)κατάτρυχαν (19)κατάφερναν (18)κατάφερνες (17)κατάφορτες (17)κατάφορτης (17)κατάφορτοι (18)κατάφορτος (17)κατάφορτου (19)κατάφορτων (20)κατάφυτους (18)κατάφωρους (20)κατάφωτους (19)κατάχλομες (20)κατάχλομης (20)κατάχλομοι (21)κατάχλομος (20)κατάχλομου (22)κατάχλομων (23)κατάχρησης (17)κατάχρησις (17)κατάχτησες (16)κατέβαιναν (17)κατέβαινες (16)κατέβαλλαν (21)κατέβαλλες (20)κατέγραφαν (21)κατέγραψαν (23)κατέδειξαν (22)κατέδειξες (21)κατέκλυζαν (23)κατέκλυσαν (14)κατέκριναν (12)κατέκτησαν (11)κατέκτησες (10)κατένειμαν (12)κατέπλευσα (14)κατέπλευσε (14)κατέπληξαν (22)κατέπληξες (21)κατέπληττα (13)κατέρρευσα (13)κατέρρευσε (13)κατέρριπτε (13)κατέρριψαν (21)κατέρχεσαι (18)κατέρχεστε (18)κατέρχεται (18)κατέρχομαι (20)κατέσβησαν (17)κατέστειλα (12)κατέστειλε (12)κατέστησαν (10)κατέστρεφα (18)κατέστρεφε (18)κατέστρεψα (20)κατέστρεψε (20)κατέστρωσα (13)κατέστρωσε (13)κατέσφαξαν (26)κατέτασσαν (10)κατέτειναν (10)κατέτρωγαν (16)κατέφευγαν (21)κατέφθαναν (26)κατέφθασαν (26)κατέφταναν (17)κατέφτασαν (17)κατέχοντάς (15)κατέχοντές (15)κατέχονται (17)κατέχονταν (17)κατέχοντας (16)κατέχοντες (16)κατέχοντος (16)κατέχουσας (17)κατέχουσες (17)κατήγγειλα (18)κατήγγειλε (18)κατήγορους (14)κατήφορους (18)κατίσχυσης (17)κατίσχυσις (17)καταβάλαμε (21)καταβάλανε (19)καταβάλατε (19)καταβάλεις (18)καταβάλετε (19)καταβάλλει (21)καταβάλλον (21)καταβάλλων (23)καταβάλομε (21)καταβάλουν (20)καταβάσεις (16)καταβάσεων (19)καταβάσεως (18)καταβληθέν (28)καταβληθεί (28)καταβλητέα (19)καταβλητέε (19)καταβλητέο (19)καταβολάδα (22)καταβραχεί (25)καταβυθίζω (38)καταβυθίσω (29)καταβόθρας (26)καταβόθρες (26)καταβύθιζα (35)καταβύθιζε (35)καταβύθισα (26)καταβύθισε (26)καταβύθιση (26)καταγάλανα (15)καταγάλανε (15)καταγάλανη (15)καταγάλανο (15)καταγέλασα (15)καταγγέλλω (22)καταγγείλω (20)καταγγελία (18)καταγελούν (15)καταγμάτων (17)καταγράφει (21)καταγράψει (23)καταγράψτε (23)καταγραφέα (21)καταγραφές (20)καταγραφής (20)καταγραφεί (21)καταγραφών (21)καταγωγίου (19)καταγωγίων (20)καταγόμενα (15)καταγόμενη (15)καταγόμενο (15)καταγόμουν (16)καταγόσουν (14)καταγώγιον (16)καταδίκαζα (23)καταδίκαζε (23)καταδίκασα (14)καταδίκασε (14)καταδίκους (14)καταδίωξαν (24)καταδίωξης (23)καταδίωξις (23)καταδαμάζω (26)καταδαπάνα (14)καταδαπανά (14)καταδαπανώ (14)καταδείξει (22)καταδείξτε (22)καταδεχθεί (29)καταδικάζω (25)καταδικάσω (16)καταδιώκει (14)καταδιώξει (22)καταδρομέα (16)καταδρομές (15)καταδρομής (15)καταδρομών (16)καταδυθούν (23)καταδυτικά (15)καταδυτικέ (15)καταδυτική (15)καταδυτικό (15)καταδυόταν (14)καταδόθηκε (23)καταδόσεις (12)καταδόσεων (15)καταδόσεως (14)καταδότρια (14)καταδύεσαι (13)καταδύεστε (13)καταδύεται (13)καταδύθηκα (23)καταδύομαι (15)καταδύσεις (12)καταδύσεων (15)καταδύσεως (14)καταδώσετε (13)καταζήτησα (19)καταζήτησε (19)καταζήτηση (19)καταζητήσω (21)καταζητείς (18)καταζητηθώ (28)καταζητούν (19)καταζώστης (18)καταθέσαμε (21)καταθέσανε (19)καταθέσατε (19)καταθέσεις (18)καταθέσετε (19)καταθέσεων (21)καταθέσεως (20)καταθέσεών (18)καταθέσεώς (17)καταθέσομε (21)καταθέσουν (20)καταθέταμε (21)καταθέτανε (19)καταθέτατε (19)καταθέτεις (18)καταθέτετε (19)καταθέτομε (21)καταθέτουν (20)καταθέτρια (20)καταθλίβει (28)καταθλίψει (30)καταθορυβώ (28)καταιγίδας (15)καταιγίδες (15)καταιγίδων (18)καταιγισμέ (15)καταιγισμό (15)καταισχύνη (17)καταισχύνω (19)καταιόνηση (10)κατακάθαρα (21)κατακάθαρε (21)κατακάθαρη (21)κατακάθαρο (21)κατακάθιζα (29)κατακάθιζε (29)κατακάθισα (20)κατακάθισε (20)κατακάτσει (11)κατακέφαλα (20)κατακαθίζω (31)κατακαθίσω (22)κατακλέψει (22)κατακλείδα (16)κατακλείδι (16)κατακλείνω (15)κατακλυσμέ (16)κατακλυσμό (16)κατακλυστώ (14)κατακλύζει (22)κατακλύσει (13)κατακλύσου (14)κατακλύστε (13)κατακομβών (20)κατακρίνει (12)κατακρατεί (12)κατακραυγή (16)κατακριθεί (21)κατακριτέα (12)κατακριτέε (12)κατακριτέο (12)κατακριτές (11)κατακριτής (11)κατακριτών (12)κατακτάσαι (11)κατακτάστε (11)κατακτάται (11)κατακτήσει (11)κατακτήσου (12)κατακτήστε (11)κατακτηθεί (20)κατακτητές (10)κατακτητής (10)κατακτητών (11)κατακτούμε (13)κατακτούνε (11)κατακτούσα (11)κατακτούσε (11)κατακτώμαι (13)κατακυρωθώ (24)κατακυρώνω (15)κατακυρώσω (15)κατακόμβες (19)κατακόμβης (19)κατακόρυφα (20)κατακόρυφε (20)κατακόρυφη (20)κατακόρυφο (20)κατακύρωνα (14)κατακύρωνε (14)κατακύρωσή (13)κατακύρωσα (14)κατακύρωσε (14)κατακύρωση (14)καταλάβαμε (21)καταλάβανε (19)καταλάβατε (19)καταλάβεις (18)καταλάβετε (19)καταλάβομε (21)καταλάβουν (20)καταλήγαμε (17)καταλήγανε (15)καταλήγατε (15)καταλήγεις (14)καταλήγετε (15)καταλήγομε (17)καταλήγουν (16)καταλήξαμε (23)καταλήξανε (21)καταλήξατε (21)καταλήξεις (20)καταλήξετε (21)καταλήξεων (23)καταλήξεως (22)καταλήξεώς (19)καταλήξομε (23)καταλήξουν (22)καταλήψεις (20)καταλήψεων (23)καταλήψεως (22)καταλήψεώς (19)καταλαλητή (14)καταλαλητό (14)καταλαλιάς (13)καταλαλιές (13)καταλαλιών (14)καταλανίας (11)καταλανικά (13)καταλανικέ (13)καταλανική (13)καταλανικό (13)καταλανούς (11)καταλεπτώς (12)καταλερώνω (15)καταληπτές (12)καταληπτής (12)καταληπτοί (13)καταληπτού (13)καταληπτός (12)καταληπτών (13)καταληφθέν (28)καταληφθεί (28)καταληψίας (20)καταληψίες (20)καταληψιών (21)καταλλήλου (17)καταλλήλων (18)καταλλήλως (17)καταλοίπου (14)καταλοίπων (15)καταλογίζω (26)καταλογίσω (17)καταλυθείς (21)καταλυθούν (22)καταλυμένα (15)καταλυμένε (15)καταλυμένη (15)καταλυμένο (15)καταλυπήσω (16)καταλυπείς (13)καταλυπηθώ (23)καταλυπούν (14)καταλυτικά (14)καταλυτικέ (14)καταλυτική (14)καταλυτικό (14)καταλυόταν (13)καταλόγιζα (24)καταλόγιζε (24)καταλόγισα (15)καταλόγισε (15)καταλόγους (15)καταλύεσαι (12)καταλύεστε (12)καταλύεται (12)καταλύθηκα (22)καταλύθηκε (22)καταλύματα (14)καταλύομαι (14)καταλύουμε (15)καταλύπησα (13)καταλύπησε (13)καταλύσαμε (14)καταλύσανε (12)καταλύσατε (12)καταλύσεις (11)καταλύσετε (12)καταλύσεων (14)καταλύσεως (13)καταλύσεώς (10)καταλύσουν (13)καταμάτωνα (14)καταμάτωνε (14)καταμάτωσα (14)καταμάτωσε (14)καταμέριζα (22)καταμέριζε (22)καταμέρισα (13)καταμέρισε (13)καταμέριση (13)καταμήνιας (11)καταμήνιες (11)καταμήνιοι (12)καταμήνιος (11)καταμήνιου (13)καταμήνιων (14)καταμήνυαν (13)καταμήνυες (12)καταμήνυσα (13)καταμήνυσε (13)καταμήνυση (13)καταματώνω (14)καταματώσω (14)καταμερίζω (24)καταμερίσω (15)καταμετράν (13)καταμετράς (12)καταμετράω (15)καταμηνύει (12)καταμηνύσω (14)καταμόναχα (19)καταμόναχε (19)καταμόναχη (19)καταμόναχο (19)κατανάλωνα (14)κατανάλωνε (14)κατανάλωσή (13)κατανάλωσα (14)κατανάλωσε (14)κατανάλωση (14)κατανέμετε (12)κατανέμουν (13)κατανίκαγα (14)κατανίκαγε (14)κατανίκησα (11)κατανίκησε (11)κατανίκηση (11)καταναλωθώ (23)καταναλωτά (14)καταναλωτή (14)καταναλώνω (14)καταναλώσω (14)κατανείμει (12)κατανεμητή (12)κατανικάει (11)κατανικάμε (13)κατανικάτε (11)κατανικήσω (13)κατανικηθώ (20)κατανικούν (11)κατανοήσει (10)κατανοήσου (11)κατανοήστε (10)κατανοείτε (10)κατανοηθεί (19)κατανοητές (9)κατανοητής (9)κατανοητοί (10)κατανοητού (10)κατανοητός (9)κατανοητών (10)κατανοούμε (12)κατανοούσα (10)κατανοούσε (10)καταντήσει (10)καταντήστε (10)καταντικρύ (12)καταντούμε (12)καταντούσα (10)καταντούσε (10)κατανόησαν (10)κατανόησες (9)κατανόησης (9)κατανόησις (9)κατανύξεις (18)κατανύξεων (21)κατανύξεως (20)καταξέρανα (20)καταξέρανε (20)καταξίωναν (21)καταξίωνες (20)καταξίωσής (19)καταξίωσαν (21)καταξίωσες (20)καταξίωσης (20)καταξίωσις (20)καταξεράνω (22)καταξεραθώ (29)καταξεριάς (19)καταξιωθεί (30)καταξιώνει (19)καταξιώσει (19)καταξιώσου (20)καταξιώστε (19)καταξοδέψω (33)καταξοδεύω (24)καταξόδευα (23)καταξόδευε (23)καταξόδεψα (31)καταξόδεψε (31)καταπάταγα (14)καταπάταγε (14)καταπάτησή (10)καταπάτησα (11)καταπάτησε (11)καταπάτηση (11)καταπέλτες (12)καταπέλτης (12)καταπέσουν (12)καταπέφτει (18)καταπίεζαν (20)καταπίεζες (19)καταπίεσαν (11)καταπίεσες (10)καταπίεσης (10)καταπίεσις (10)καταπίναμε (13)καταπίνανε (11)καταπίνατε (11)καταπίνεις (10)καταπίνετε (11)καταπίνομε (13)καταπίνουν (12)καταπακτές (11)καταπακτής (11)καταπακτών (12)καταπατάει (11)καταπατάμε (13)καταπατάτε (11)καταπατήσω (13)καταπατείς (10)καταπατηθώ (20)καταπατητή (11)καταπατούν (11)καταπαχτές (17)καταπαχτής (17)καταπαχτών (18)καταπείθει (20)καταπείσει (11)καταπελτών (13)καταπιέζει (20)καταπιέσει (11)καταπιέσου (12)καταπιέστε (11)καταπιείτε (11)καταπιεστή (11)καταπιεστώ (11)καταπιούμε (13)καταπιούνε (11)καταπιόνας (10)καταπλέουν (14)καταπλήξει (22)καταπλήξτε (22)καταπλήσσω (15)καταπλήττω (15)καταπληξία (22)καταπνίγει (14)καταπνίξει (20)καταπολέμα (15)καταπολεμά (15)καταπολεμώ (15)καταπονήσω (13)καταπονείς (10)καταπονηθώ (20)καταπονούν (11)καταποτήρα (12)καταπράυνε (13)καταπραΰνω (14)καταπτοήσω (13)καταπτοείς (10)καταπτοηθώ (20)καταπτοούν (11)καταπτόησα (11)καταπτόησε (11)καταπτόηση (11)καταπόνησή (10)καταπόνησα (11)καταπόνησε (11)καταπόνηση (11)καταπόσεις (10)καταπόσεων (13)καταπόσεως (12)καταραμένα (13)καταραμένε (13)καταραμένη (13)καταραμένο (13)καταραστεί (11)καταργήσει (14)καταργήσου (15)καταργήστε (14)καταργείτε (14)καταργηθέν (23)καταργηθεί (23)καταργούμε (16)καταργούσα (14)καταργούσε (14)καταριέμαι (13)καταριέσαι (11)καταριέστε (11)καταριέται (11)καταριθμεί (22)καταριόταν (11)καταρράκτη (13)καταρράχτη (19)καταρρέετε (12)καταρρέουν (13)καταρρίπτω (15)καταρρίψει (21)καταρρεύσω (14)καταρροϊκά (12)καταρροϊκέ (12)καταρροϊκή (12)καταρροϊκό (12)καταρτίζει (20)καταρτίσει (11)καταρτίσου (12)καταρτίστε (11)καταρτισμέ (13)καταρτισμό (13)καταρτιστώ (11)κατασάρκια (12)κατασάρκιο (12)κατασίγαζα (22)κατασίγαζε (22)κατασίγασα (13)κατασίγασε (13)κατασίγαση (13)κατασιγάζω (24)κατασιγάσω (15)κατασκίασα (11)κατασκευές (11)κατασκευήν (12)κατασκευής (11)κατασκευών (12)κατασκιάζω (22)κατασκοπία (12)κατασκόπου (13)κατασκόπων (14)καταστέλλω (16)καταστήσαν (10)καταστήσει (10)καταστήσου (11)καταστήστε (10)καταστείτε (10)καταστολές (11)καταστολής (11)καταστολών (12)καταστούμε (12)καταστούνε (10)καταστρέφω (20)καταστρέψω (22)καταστραφώ (18)καταστροφή (18)καταστρωθώ (22)καταστρώνω (13)καταστρώσω (13)κατασφάζει (26)κατασφάξει (26)κατασφάξου (27)κατασφάξτε (26)κατασφαχτώ (24)κατασχέσαν (17)κατασχέσει (17)κατασχέσου (18)κατασχέστε (17)κατασχέτης (16)κατασχίζει (26)κατασχίσει (17)κατασχίσου (18)κατασχίστε (17)κατασχεθέν (26)κατασχεθεί (26)κατασχετές (16)κατασχετής (16)κατασχετοί (17)κατασχετού (17)κατασχετός (16)κατασχετών (17)κατασχιστώ (17)κατασχόταν (17)κατατάξαμε (21)κατατάξεις (18)κατατάξετε (19)κατατάξεων (21)κατατάξεως (20)κατατάξεώς (17)κατατάξουν (20)κατατάραζα (20)κατατάραζε (20)κατατάραξα (20)κατατάραξε (20)κατατάσσει (10)κατατέθηκα (20)κατατέθηκε (20)καταταγείς (12)καταταγούν (13)καταταράζω (22)καταταράξω (22)καταταχθεί (26)καταταχτεί (17)κατατείνει (10)κατατεθείς (18)κατατεθούν (19)κατατμηθεί (21)κατατονίας (9)κατατονικά (11)κατατονικέ (11)κατατονική (11)κατατονικό (11)κατατοπίζω (22)κατατοπίσω (13)κατατοπιού (11)κατατοπιών (11)κατατρέχει (18)κατατρεγμέ (16)κατατρεγμό (16)κατατρυπάν (13)κατατρυπάς (12)κατατρυπάω (15)κατατρύχει (18)κατατρώγει (14)κατατόπιζα (20)κατατόπιζε (20)κατατόπισα (11)κατατόπισε (11)κατατόπιση (11)καταυγάζει (23)καταυγάσει (14)καταυγάστε (14)καταυγασμέ (16)καταυγασμό (16)καταυλισμέ (15)καταυλισμό (15)καταφάνηκα (18)καταφάνηκε (18)καταφάσεις (16)καταφάσεων (19)καταφάσεως (18)καταφάσκει (18)καταφέραμε (20)καταφέρανε (18)καταφέρατε (18)καταφέρεις (17)καταφέρετε (18)καταφέρνει (18)καταφέρομε (20)καταφέρουν (19)καταφανείς (16)καταφανούς (16)καταφατικά (18)καταφατικέ (18)καταφατική (18)καταφατικό (18)καταφερθεί (27)καταφερτζή (27)καταφεύγει (20)καταφθάνει (26)καταφθάσει (26)καταφρονεί (18)καταφρόνια (18)καταφτάνει (17)καταφτάσει (17)καταφυγίου (22)καταφυγίων (23)καταφύγανε (20)καταφύγεις (19)καταφύγετε (20)καταφύγιον (20)καταφύγιου (21)καταφύγιων (22)καταφύγουν (21)καταχάρηκα (19)καταχέριζα (27)καταχέριζε (27)καταχέρισα (18)καταχέρισε (18)καταχερίζω (29)καταχερίσω (20)καταχθόνια (26)καταχθόνιε (26)καταχθόνιο (26)καταχράσαι (18)καταχράσθε (27)καταχράσου (19)καταχράστε (18)καταχράται (18)καταχρέωσε (20)καταχραστή (18)καταχραστώ (18)καταχρεώνω (20)καταχρώμαι (20)καταχρώντο (18)καταχτητές (16)καταχτητής (16)καταχτητών (17)καταχτούσε (17)καταχωθείς (27)καταχωθούν (28)καταχωμένα (21)καταχωμένε (21)καταχωμένη (21)καταχωμένο (21)καταχωρήσω (22)καταχωρίζω (31)καταχωρίσω (22)καταχωρείς (19)καταχωρηθώ (29)καταχωρούν (20)καταχώθηκα (27)καταχώθηκε (27)καταχώναμε (19)καταχώνατε (17)καταχώνεις (16)καταχώνετε (17)καταχώνουν (18)καταχώρησή (17)καταχώρησα (18)καταχώρησε (18)καταχώρηση (18)καταχώριζα (27)καταχώριζε (27)καταχώρισή (17)καταχώρισα (18)καταχώρισε (18)καταχώριση (18)καταχώσαμε (19)καταχώσατε (17)καταχώσεις (16)καταχώσετε (17)καταχώσεων (19)καταχώσεως (18)καταχώσουν (18)καταψήφιζα (35)καταψήφιζε (35)καταψήφισή (25)καταψήφισα (26)καταψήφισε (26)καταψήφιση (26)καταψηφίζω (37)καταψηφίσω (28)καταψυκτών (21)καταψυχθεί (36)καταψύκτες (19)καταψύκτης (19)καταψύξεις (27)καταψύξετε (28)καταψύξεων (30)καταψύξεως (29)καταύγαζαν (22)καταύγαζες (21)καταύγασαν (13)καταύγασες (12)κατεβάζαμε (28)κατεβάζανε (26)κατεβάζατε (26)κατεβάζεις (25)κατεβάζετε (26)κατεβάζομε (28)κατεβάζουν (27)κατεβάσαμε (19)κατεβάσανε (17)κατεβάσατε (17)κατεβάσεις (16)κατεβάσετε (17)κατεβάσομε (19)κατεβάσουν (18)κατεβήκαμε (20)κατεβήκανε (18)κατεβήκατε (18)κατεβαίναν (17)κατεβαίνει (17)κατεβασιάς (16)κατεβασιές (16)κατεβασιών (17)κατεβατούς (16)κατεβλήθην (28)κατεβλήθης (27)κατεγράφην (21)κατεδάφιζα (29)κατεδάφιζε (29)κατεδάφισή (19)κατεδάφισα (20)κατεδάφισε (20)κατεδάφιση (20)κατεδίωξαν (24)κατεδαφίζω (31)κατεδαφίσω (22)κατενώπιον (11)κατεπείγον (14)κατεπείγων (16)κατεπλάγην (16)κατεργάρας (14)κατεργάρες (14)κατεργάρης (14)κατεργαριά (15)κατεργασία (14)κατεργαστώ (14)κατερχόταν (18)κατεστράφη (18)κατευθείαν (20)κατευθυνθώ (30)κατευθύνει (20)κατευνάζει (20)κατευνάσει (11)κατευνάσου (12)κατευνάστε (11)κατευνασμέ (13)κατευνασμό (13)κατευναστώ (11)κατευοδωθώ (25)κατευοδώνω (16)κατευοδώσω (16)κατευόδιον (14)κατευόδιου (15)κατευόδιων (16)κατευόδωνα (16)κατευόδωνε (16)κατευόδωσα (16)κατευόδωσε (16)κατευόδωση (16)κατεχούσης (16)κατεχωρήθη (29)κατεχόμενα (19)κατεχόμενε (19)κατεχόμενη (19)κατεχόμενο (19)κατεχόμουν (20)κατεχόντων (19)κατεχόσουν (18)κατεύθυναν (20)κατεύθυνες (19)κατεύθυνσή (19)κατεύθυνση (20)κατεύναζαν (19)κατεύναζες (18)κατεύνασαν (10)κατεύνασες (9)κατηγορήσω (16)κατηγορίας (13)κατηγορίες (13)κατηγορείς (13)κατηγορηθώ (23)κατηγορικά (15)κατηγορικέ (15)κατηγορική (15)κατηγορικό (15)κατηγοριών (14)κατηγορούν (14)κατηγόρημα (16)κατηγόρησα (14)κατηγόρησε (14)κατηγόριας (13)κατηγόριες (13)κατηγόριων (16)κατηγόρους (14)κατηφορίζω (29)κατηφορίσω (20)κατηφοριάς (17)κατηφοριές (17)κατηφορικά (19)κατηφορικέ (19)κατηφορική (19)κατηφορικό (19)κατηφοριών (18)κατηφόριζα (27)κατηφόριζε (27)κατηφόρισα (18)κατηφόρισε (18)κατηχήθηκα (27)κατηχήθηκε (27)κατηχήσαμε (19)κατηχήσατε (17)κατηχήσεις (16)κατηχήσετε (17)κατηχήσεων (19)κατηχήσεως (18)κατηχήσουν (18)κατηχήτρια (18)κατηχείσαι (17)κατηχείστε (17)κατηχείται (17)κατηχηθείς (25)κατηχηθούν (26)κατηχητικά (18)κατηχητικέ (18)κατηχητική (18)κατηχητικό (18)κατηχούμαι (19)κατηχούσαν (17)κατηχούσες (16)κατηχούταν (17)κατηχώντας (16)κατηύθυναν (20)κατηύθυνες (19)κατισχύουν (18)κατισχύσει (17)κατοίκησαν (11)κατοίκησες (10)κατοίκησης (10)κατοίκησις (10)κατοίκιζαν (20)κατοίκιζες (19)κατοίκισαν (11)κατοίκισες (10)κατοίκισις (10)κατοικήσει (11)κατοικήσου (12)κατοικήστε (11)κατοικίδια (14)κατοικίδιε (14)κατοικίδιο (14)κατοικίδιό (13)κατοικίζει (20)κατοικίσει (11)κατοικίστε (11)κατοικείτε (11)κατοικείτο (11)κατοικηθεί (20)κατοικητής (10)κατοικούμε (13)κατοικούνε (11)κατοικούσα (11)κατοικούσε (11)κατονομάζω (23)κατονομάσω (14)κατονόμαζα (21)κατονόμαζε (21)κατονόμασα (12)κατονόμασε (12)κατοπινούς (10)κατοπτεύει (11)κατοπτρίζω (23)κατοπτρίσω (14)κατοπτρικά (13)κατοπτρικέ (13)κατοπτρική (13)κατοπτρικό (13)κατορθωθεί (31)κατορθωτές (21)κατορθωτής (21)κατορθωτοί (22)κατορθωτού (22)κατορθωτός (21)κατορθωτών (22)κατορθώνει (20)κατορθώσει (20)κατορθώσου (21)κατορθώστε (20)κατουρήσει (12)κατουρήσου (13)κατουρήστε (12)κατουρηθεί (21)κατουρλιού (14)κατουρλιών (14)κατουρλούς (13)κατουρούμε (14)κατουρούσα (12)κατουρούσε (12)κατοχικούς (17)κατοχυρωθώ (30)κατοχυρώνω (21)κατοχυρώσω (21)κατοχύρωνα (20)κατοχύρωνε (20)κατοχύρωσή (19)κατοχύρωσα (20)κατοχύρωσε (20)κατοχύρωση (20)κατούραγαν (14)κατούραγες (13)κατούρησαν (11)κατούρησες (10)κατράμωναν (15)κατράμωνες (14)κατράμωσαν (15)κατράμωσες (14)κατράντζοι (20)κατρακυλάν (15)κατρακυλάς (14)κατρακυλάω (17)κατρακύλας (13)κατρακύλες (13)κατραμωθεί (24)κατραμώνει (13)κατραμώσει (13)κατραμώσου (14)κατραμώστε (13)κατραπακιά (13)κατσάβραχα (25)κατσάδιαζα (22)κατσάδιαζε (22)κατσάδιασα (13)κατσάδιασε (13)κατσάρωναν (13)κατσάρωνες (12)κατσάρωσαν (13)κατσάρωσες (12)κατσίβελοι (19)κατσίβελος (18)κατσίβελου (20)κατσίβελων (21)κατσαβίδια (20)κατσαδιάζω (24)κατσαδιάσω (15)κατσαμάκια (13)κατσαντώνη (10)κατσαρίδας (13)κατσαρίδες (13)κατσαρίδων (16)κατσαρολών (13)κατσαρωθεί (22)κατσαρωτές (12)κατσαρωτής (12)κατσαρωτοί (13)κατσαρωτού (13)κατσαρωτός (12)κατσαρωτών (13)κατσαρόλας (12)κατσαρόλες (12)κατσαρόλια (13)κατσαρώνει (11)κατσαρώσει (11)κατσαρώσου (12)κατσαρώστε (11)κατσιβελιά (19)κατσικάκια (12)κατσικάρης (11)κατσικίσια (11)κατσικίσιε (11)κατσικίσιο (11)κατσιποδιά (14)κατσούφικα (18)κατσούφικε (18)κατσούφικη (18)κατσούφικο (18)κατωσάγονα (15)κατωσάγονο (15)κατωτέρους (13)κατωφέρεια (20)κατωφερείς (19)κατωφερούς (19)κατόπτευσα (12)κατόπτευση (12)κατόπτριζα (21)κατόπτριζε (21)κατόπτρισα (12)κατόπτρισε (12)κατόρθωναν (22)κατόρθωνες (21)κατόρθωσαν (22)κατόρθωσες (21)κατόχρονες (17)κατόχρονης (17)κατόχρονοι (18)κατόχρονος (17)κατόχρονου (19)κατόχρονων (20)κατώτατους (10)κατώτερους (11)κατώτερούς (9)καυγάδιζαν (26)καυγάδιζες (25)καυγάδισαν (17)καυγάδισες (16)καυγαδίζει (26)καυγαδίσει (17)καυγαδίστε (17)καυδιανούς (13)καυκάσιους (12)καυλιάρικα (15)καυλιάρικο (15)καυλωμάτων (19)καυλωμένες (16)καυλωμένης (16)καυλωμένοι (17)καυλωμένος (16)καυλωμένου (18)καυλωμένων (19)καυλώματος (14)καυλώνουμε (16)καυλώσουμε (16)καυσαερίου (13)καυσαερίων (14)καυστικούς (11)καυσόξυλον (23)καυσόξυλων (25)καυτηρίαζα (21)καυτηρίαζε (21)καυτηρίασα (12)καυτηρίασε (12)καυτηρίαση (12)καυτηριάζω (23)καυτηριάσω (14)καυχήθηκαν (28)καυχήθηκες (27)καυχήματος (19)καυχηθείτε (27)καυχηθούμε (29)καυχημάτων (22)καυχημένες (19)καυχημένης (19)καυχημένοι (20)καυχημένος (19)καυχημένου (21)καυχημένων (22)καυχησιάρα (19)καυχησιάρη (19)καυχιόνται (18)καυχιόνταν (18)καυχόμαστε (20)καφαντάρης (17)καφασωτούς (18)καφεκοπτών (19)καφεκούτια (18)καφεκόπτες (18)καφεκόπτης (18)καφενεδάκι (21)καφενόβιας (23)καφενόβιες (23)καφενόβιοι (24)καφενόβιος (23)καφενόβιου (25)καφενόβιων (26)καφεσαντάν (17)καφετέριας (17)καφετέριες (17)καφετερίας (17)καφετερίες (17)καφετεριών (18)καφετζήδες (28)καφετζήδων (31)καφετιέρας (17)καφετιέρες (17)καχεκτικές (18)καχεκτικής (18)καχεκτικοί (19)καχεκτικού (19)καχεκτικός (18)καχεκτικών (19)καχυποψίαν (28)καχυποψίας (27)καχυποψίες (27)καχυποψιών (28)καχύποπτες (18)καχύποπτης (18)καχύποπτοι (19)καχύποπτος (18)καχύποπτου (20)καχύποπτων (21)καψαλίζαμε (32)καψαλίζατε (30)καψαλίζεις (29)καψαλίζετε (30)καψαλίζουν (31)καψαλίσαμε (23)καψαλίσατε (21)καψαλίσεις (20)καψαλίσετε (21)καψαλίσουν (22)καψαλιστές (20)καψαλιστής (20)καψαλιστεί (21)καψαλιστοί (21)καψαλιστού (21)καψαλιστός (20)καψαλιστών (21)καψιμιτζής (29)καψονατζής (27)καψώνοντας (18)καϊκτσήδες (12)καϊκτσήδων (15)καϊμακάμης (13)κβαντικούς (17)κεδρόξυλον (26)κειμενάκια (13)κειτόμαστε (12)κειτόσαστε (10)κεκλιμένες (14)κεκλιμένης (14)κεκλιμένοι (15)κεκλιμένος (14)κεκλιμένου (16)κεκλιμένων (17)κεκροπίδας (15)κεκρύφαλοι (21)κεκρύφαλος (20)κεκτημένες (12)κεκτημένης (12)κεκτημένοι (13)κεκτημένος (12)κεκτημένου (14)κεκτημένων (15)κελάηδισμα (17)κελαδήματα (17)κελαδιστής (14)κελαηδήσει (15)κελαηδήστε (15)κελαηδισμέ (17)κελαηδισμό (17)κελαηδιστή (15)κελαηδούμε (17)κελαηδούνε (15)κελαηδούσα (15)κελαηδούσε (15)κελαινίτης (11)κελαρυσμός (15)κελαρυστές (13)κελαρυστής (13)κελαρυστοί (14)κελαρυστού (14)κελαρυστός (13)κελαρυστών (14)κελεπούρια (14)κελεύσματά (13)κελεύσματα (14)κενοδοξίας (21)κενοδοξίες (21)κενοδοξιών (22)κενολογίας (14)κενολογίες (14)κενολογιών (15)κενοτάφιον (17)κενοταφίου (18)κενοταφίων (19)κενοφοβίας (23)κενοφοβίες (23)κεντήθηκαν (20)κεντήθηκες (19)κεντήματος (11)κεντήσουμε (13)κεντήσουνε (11)κεντήστρας (10)κεντήστρες (10)κενταύρους (11)κεντηθήκαν (20)κεντηθείτε (19)κεντηθούμε (21)κεντηθούνε (19)κεντημάτων (14)κεντημένες (11)κεντημένης (11)κεντημένοι (12)κεντημένος (11)κεντημένου (13)κεντημένων (14)κεντητικές (10)κεντητικής (10)κεντητικών (11)κεντιόμουν (13)κεντιόνται (10)κεντιόνταν (10)κεντιόσουν (11)κεντιότανε (10)κεντούσαμε (12)κεντούσανε (10)κεντούσατε (10)κεντράραμε (14)κεντράρατε (12)κεντράρεις (11)κεντράρετε (12)κεντράρισε (12)κεντράρουν (13)κεντρίζαμε (22)κεντρίζατε (20)κεντρίζεις (19)κεντρίζετε (20)κεντρίζουν (21)κεντρίσαμε (13)κεντρίσατε (11)κεντρίσεις (10)κεντρίσετε (11)κεντρίσουν (12)κεντραδιού (14)κεντραδιών (14)κεντρικούς (11)κεντριστεί (11)κεντρομόλο (15)κεντροφόρα (19)κεντροφόρε (19)κεντροφόρο (19)κεντρωθείς (21)κεντρωθούν (22)κεντρωμένα (15)κεντρωμένε (15)κεντρωμένη (15)κεντρωμένο (15)κεντρόφυγα (22)κεντρόφυγε (22)κεντρόφυγη (22)κεντρόφυγο (22)κεντρώθηκα (21)κεντρώθηκε (21)κεντρώματα (13)κεντρώναμε (13)κεντρώνατε (11)κεντρώνεις (10)κεντρώνετε (11)κεντρώνουν (12)κεντρώσαμε (13)κεντρώσατε (11)κεντρώσεις (10)κεντρώσετε (11)κεντρώσουν (12)κενωθήκαμε (24)κενωθήκατε (22)κενωμένους (14)κενωνόμουν (15)κενωνόσουν (13)κενόδοξους (22)κενόσοφους (17)κενόσπουδα (15)κενόσπουδε (15)κενόσπουδη (15)κενόσπουδο (15)κενώνονται (10)κενώνονταν (10)κενώνοντας (9)κεράσματος (12)κεράστηκαν (12)κεράστηκες (11)κεράτινους (11)κεραμίδωμα (20)κεραμίδωση (18)κεραμεικού (14)κεραμεικόν (14)κεραμεικός (13)κεραμιδιάς (15)κεραμιδιές (15)κεραμιδιοί (16)κεραμιδιού (16)κεραμιδιών (16)κεραμιδώνω (18)κεραμικούς (13)κεραμιστών (13)κεραμοποιέ (14)κεραμοποιό (14)κεραμωτούς (14)κερασένιας (10)κερασένιες (10)κερασένιοι (11)κερασένιος (10)κερασένιου (12)κερασένιων (13)κερασμάτων (15)κερασμένες (12)κερασμένης (12)κερασμένοι (13)κερασμένος (12)κερασμένου (14)κερασμένων (15)κεραστήκαν (12)κεραστείτε (11)κεραστούμε (13)κεραστούνε (11)κερασφόρας (18)κερασφόρες (18)κερασφόροι (19)κερασφόρος (18)κερασφόρου (20)κερασφόρων (21)κερατένιας (10)κερατένιες (10)κερατένιοι (11)κερατένιος (10)κερατένιου (12)κερατένιων (13)κερατίασις (10)κερατίτιδα (14)κερατιστής (10)κερατοειδή (14)κερατωθείς (21)κερατωθούν (22)κερατωμένα (15)κερατωμένε (15)κερατωμένη (15)κερατωμένο (15)κερατώθηκα (21)κερατώθηκε (21)κερατώματα (13)κερατώναμε (13)κερατώνατε (11)κερατώνεις (10)κερατώνετε (11)κερατώνουν (12)κερατώσαμε (13)κερατώσατε (11)κερατώσεις (10)κερατώσετε (11)κερατώσουν (12)κεραυνωθεί (23)κεραυνωτής (13)κεραυνώνει (12)κεραυνώσει (12)κεραυνώσου (13)κεραυνώστε (12)κεραύνιους (11)κεραύνωναν (13)κεραύνωνες (12)κεραύνωσαν (13)κεραύνωσες (12)κεραύνωσις (12)κερδήθηκαν (24)κερδίζεσαι (23)κερδίζεστε (23)κερδίζεται (23)κερδίζομαι (25)κερδίζοντα (23)κερδίζουμε (26)κερδίζουνε (24)κερδίσουμε (17)κερδίσουνε (15)κερδίστηκα (15)κερδίστηκε (15)κερδιζόταν (23)κερδισμένα (16)κερδισμένε (16)κερδισμένη (16)κερδισμένο (16)κερδιστείς (13)κερδιστούν (14)κερδομανές (15)κερδομανής (15)κερδομανία (16)κερδομανών (16)κερδοσκοπώ (16)κερδοσκόπε (16)κερδοσκόπο (16)κερδοφορία (22)κερδοφόρας (21)κερδοφόρες (21)κερδοφόροι (22)κερδοφόρος (21)κερδοφόρου (23)κερδοφόρων (24)κερδοφόρως (23)κερκοειδές (14)κερκοειδής (14)κερκοειδών (15)κερκοφόρας (19)κερκοφόρες (19)κερκοφόροι (20)κερκοφόρος (19)κερκοφόρου (21)κερκοφόρων (22)κερκυραίος (13)κερκυραίων (16)κερκυραϊκά (14)κερκυραϊκέ (14)κερκυραϊκή (14)κερκυραϊκό (14)κερμάτιζαν (22)κερμάτιζες (21)κερμάτισαν (13)κερμάτισες (12)κερματίζει (22)κερματίσει (13)κερματίσου (14)κερματίστε (13)κερματισμέ (15)κερματισμό (15)κερματιστώ (13)κερνιόμουν (14)κερνιόνται (11)κερνιόνταν (11)κερνιόσουν (12)κερνιότανε (11)κερνούσαμε (13)κερνούσανε (11)κερνούσατε (11)κεροστάτης (10)κερουμπίνι (15)κερωμένους (15)κερωνόμουν (16)κερωνόσουν (14)κερώνονται (11)κερώνονταν (11)κερώνοντας (10)κεσίσογλου (16)κετσεδένια (13)κετσεδένιε (13)κετσεδένιο (13)κεφαλίσιας (18)κεφαλίσιες (18)κεφαλίσιοι (19)κεφαλίσιος (18)κεφαλίσιου (20)κεφαλίσιων (21)κεφαλαίους (19)κεφαλαιακά (20)κεφαλαιακέ (20)κεφαλαιακή (20)κεφαλαιακό (20)κεφαλαιώδη (22)κεφαλαλγία (24)κεφαλικούς (19)κεφαλληνία (21)κεφαλληνός (20)κεφαλλονιά (21)κεφαλοπάνι (20)κεφαλοτύρι (20)κεφαλοχώρι (27)κεφαλωτούς (20)κεφαλόποδα (23)κεφαλόποδο (23)κεφαλόπονε (20)κεφαλόπονο (20)κεχαγιάδες (22)κεχαγιάδων (25)κεχριμπάρι (22)κηδεμονίαν (15)κηδεμονίας (14)κηδεμονίες (14)κηδεμονεύω (17)κηδεμονικά (16)κηδεμονικέ (16)κηδεμονική (16)κηδεμονικό (16)κηδεμονιών (15)κηδεμόνευα (16)κηδεμόνευε (16)κηδευτείτε (14)κηδευτούμε (16)κηδευόμουν (17)κηδευόσουν (15)κηδεύθηκαν (23)κηδεύονται (13)κηδεύονταν (13)κηδεύοντας (12)κηδεύτηκαν (14)κηδεύτηκες (13)κηδόμασταν (15)κηδόσασταν (13)κηλιδωθείς (25)κηλιδωθούν (26)κηλιδωμένα (19)κηλιδωμένε (19)κηλιδωμένη (19)κηλιδωμένο (19)κηλιδώθηκα (25)κηλιδώθηκε (25)κηλιδώναμε (17)κηλιδώνατε (15)κηλιδώνεις (14)κηλιδώνετε (15)κηλιδώνουν (16)κηλιδώσαμε (17)κηλιδώσατε (15)κηλιδώσεις (14)κηλιδώσετε (15)κηλιδώσεων (17)κηλιδώσεως (16)κηλιδώσουν (16)κηπευτικές (12)κηπευτικής (12)κηπευτικοί (13)κηπευτικού (13)κηπευτικός (12)κηπευτικών (13)κηπεύσιμες (12)κηπεύσιμης (12)κηπεύσιμοι (13)κηπεύσιμος (12)κηπεύσιμου (14)κηπεύσιμων (15)κηπουρικές (13)κηπουρικής (13)κηπουρικοί (14)κηπουρικού (14)κηπουρικός (13)κηπουρικών (14)κηπούπολης (13)κηπούπολις (13)κηραλοιφές (19)κηραλοιφής (19)κηραλοιφών (20)κηρογραφία (22)κηροειδείς (13)κηροειδούς (13)κηροπήγιον (15)κηροπήγιου (16)κηροπήγιων (17)κηροπηγίου (16)κηροπλάστη (14)κηροποιεία (12)κηροποιείο (12)κηροποιούς (11)κηροστάτες (10)κηροστάτης (10)κηροστατών (11)κηρυγμάτων (19)κηρυγμένες (16)κηρυγμένης (16)κηρυγμένοι (17)κηρυγμένος (16)κηρυγμένου (18)κηρυγμένων (19)κηρυσσόταν (12)κηρυττόταν (12)κηρυχθέντα (28)κηρυχθήκαν (29)κηρυχθείσα (28)κηρυχθείτε (28)κηρυχθούμε (30)κηρυχθούνε (28)κηρυχνόταν (19)κηρυχτήκαν (20)κηρυχτείτε (19)κηρυχτούμε (21)κηρυχτούνε (19)κηρύγματος (15)κηρύσσεσαι (11)κηρύσσεστε (11)κηρύσσεται (11)κηρύσσομαι (13)κηρύσσοντα (11)κηρύσσουμε (14)κηρύσσουνε (12)κηρύττεσαι (11)κηρύττεστε (11)κηρύττεται (11)κηρύττομαι (13)κηρύττουμε (14)κηρύχθηκαν (28)κηρύχθηκες (27)κηρύχνεσαι (18)κηρύχνεστε (18)κηρύχνεται (18)κηρύχνομαι (20)κηρύχτηκαν (19)κηρύχτηκες (18)κητοειδείς (12)κητοειδούς (12)κητόσπερμα (14)κηφηναριού (18)κηφηναριών (18)κηφισιώτης (16)κιβδηλείας (21)κιγκαλερία (17)κιγκινάτος (13)κιγκλίδωμα (23)κιγκλίδωσα (21)κιγκλιδώνω (21)κιθαρίστας (19)κιθαρίστες (19)κιθαρισμός (21)κιθαριστές (19)κιθαριστής (19)κιθαριστών (20)κιθαρωδούς (24)κιλλίβαντα (21)κιλοβατώρα (20)κιμωλιάτης (15)κινέζικους (20)κινέζικούς (18)κιναιδισμό (15)κινδυνέψει (23)κινδυνέψτε (23)κινδυνεύει (14)κινδυνεύσω (16)κινδυνωδών (19)κινδυνωδώς (18)κινδυνώδες (16)κινδυνώδης (16)κινδύνευαν (14)κινδύνευες (13)κινδύνευσα (14)κινδύνευσε (14)κινδύνεψαν (22)κινδύνεψες (21)κινεζικούς (19)κινηθήκαμε (22)κινηθήκανε (20)κινηθήκατε (20)κινημένους (12)κινηματίας (11)κινηματίες (11)κινηματικά (13)κινηματικέ (13)κινηματική (13)κινηματικό (13)κινηματιών (12)κινητήριας (10)κινητήριες (10)κινητήριοι (11)κινητήριος (10)κινητήριου (12)κινητήριων (13)κινητηρίου (12)κινητηρίων (13)κινητικούς (10)κινητισμός (11)κινητοποιώ (11)κιννάμωμον (16)κινουμένου (14)κινουμένων (15)κινούμαστε (12)κινούμενες (11)κινούμενης (11)κινούμενοι (12)κινούμενος (11)κινούμενου (13)κινούμενων (14)κιονοειδές (12)κιονοειδής (12)κιονοειδών (13)κιονόκρανα (12)κιονόκρανο (12)κιουτάχεια (18)κιρκάνιους (12)κιρκαδιανά (15)κιρκαδιανέ (15)κιρκαδιανή (15)κιρκαδιανό (15)κιρκινέζια (21)κιρσοειδής (13)κισσοειδής (12)κισσοστεφή (17)κιτρέλαιον (13)κιτρέλαιου (14)κιτρέλαιων (15)κιτρίνιζαν (20)κιτρίνιζες (19)κιτρίνισαν (11)κιτρίνισες (10)κιτρίνισμα (13)κιτρελαίου (14)κιτρελαίων (15)κιτρινάδας (13)κιτρινάδες (13)κιτρινάδια (14)κιτρινάδων (16)κιτρινίζει (20)κιτρινίλας (12)κιτρινίλες (12)κιτρινίσει (11)κιτρινίστε (11)κιτρινιάρα (12)κιτρινιάρη (12)κιτρινισμέ (13)κιτρινισμό (13)κιτρινωπές (13)κιτρινωπής (13)κιτρινωποί (14)κιτρινωπού (14)κιτρινωπός (13)κιτρινωπών (14)κλέπτονται (13)κλέπτονταν (13)κλέφτικους (20)κλέφτονται (19)κλέφτονταν (19)κλαίγονται (15)κλαίγονταν (15)κλαίγοντας (14)κλαδέματος (16)κλαδέψουμε (27)κλαδεμάτων (19)κλαδεμένες (16)κλαδεμένης (16)κλαδεμένοι (17)κλαδεμένος (16)κλαδεμένου (18)κλαδεμένων (19)κλαδευτήρα (17)κλαδευτήρι (17)κλαδευτείς (15)κλαδευτικά (17)κλαδευτικέ (17)κλαδευτική (17)κλαδευτικό (17)κλαδευτούν (16)κλαδευόταν (16)κλαδεύεσαι (15)κλαδεύεστε (15)κλαδεύεται (15)κλαδεύομαι (17)κλαδεύουμε (18)κλαδεύτηκα (16)κλαδεύτηκε (16)κλαδεύτρια (16)κλαδωμάτων (21)κλαδωνόταν (17)κλαδώματος (16)κλαδώνεσαι (15)κλαδώνεστε (15)κλαδώνεται (15)κλαδώνομαι (17)κλαζομενές (22)κλαζομενών (23)κλαιγόμουν (18)κλαιγόσουν (16)κλαιγότανε (15)κλαιόμαστε (14)κλαιόσαστε (12)κλακαδόροι (17)κλακαδόρος (16)κλακαδόρου (18)κλακαδόρων (19)κλαουδάτος (15)κλαουδάτου (17)κλαρινέτου (14)κλαρινέτων (15)κλαριντζής (21)κλασίκιζαν (22)κλασίκιζες (21)κλασίκισαν (13)κλασίκισες (12)κλασίματος (13)κλασικίζει (22)κλασικίσει (13)κλασικίστε (13)κλασικισμέ (15)κλασικισμό (15)κλασικιστή (13)κλασιμάτων (16)κλασματικά (15)κλασματικέ (15)κλασματική (15)κλασματικό (15)κλασσικούς (12)κλατάρισμα (15)κλατάρουμε (16)κλαυθμώνος (23)κλαυσίγελε (18)κλαυσίγελο (18)κλαψίματος (22)κλαψιάρικα (23)κλαψιάρικε (23)κλαψιάρικη (23)κλαψιάρικο (23)κλαψιμάτων (25)κλαψουρίζω (34)κλαψουρίσω (25)κλαψούριζα (31)κλαψούριζε (31)κλαψούρισα (22)κλαψούρισε (22)κλείνονται (12)κλείνονταν (12)κλείνοντας (11)κλείσθηκαν (22)κλείστηκαν (13)κλείστηκες (12)κλεβόμαστε (21)κλεβόμουνα (22)κλεβόντανε (19)κλεβόσαστε (19)κλεβόσουνα (20)κλειδαριάς (15)κλειδαριές (15)κλειδαριών (16)κλειδούχοι (22)κλειδούχος (21)κλειδούχου (23)κλειδούχων (24)κλειδωθείς (25)κλειδωθούν (26)κλειδωμένα (19)κλειδωμένε (19)κλειδωμένη (19)κλειδωμένο (19)κλειδωνιάς (16)κλειδωνιές (16)κλειδωνιών (17)κλειδωτούς (16)κλειδώθηκα (25)κλειδώθηκε (25)κλειδώματα (17)κλειδώναμε (17)κλειδώνανε (15)κλειδώνατε (15)κλειδώνεις (14)κλειδώνετε (15)κλειδώνομε (17)κλειδώνουν (16)κλειδώσαμε (17)κλειδώσανε (15)κλειδώσατε (15)κλειδώσεις (14)κλειδώσετε (15)κλειδώσεων (17)κλειδώσεως (16)κλειδώσομε (17)κλειδώσουν (16)κλεινόμουν (15)κλεινόσουν (13)κλεινότανε (12)κλεισίματα (14)κλεισθένης (20)κλεισιθήρα (22)κλεισμένες (13)κλεισμένοι (14)κλεισμένος (13)κλεισμένου (15)κλεισμένων (16)κλεισούρας (12)κλεισούρες (12)κλειστήκαν (13)κλειστείτε (12)κλειστούμε (14)κλειστούνε (12)κλεισώρεια (13)κλειτορίδα (16)κλειόμαστε (14)κλειόμενης (13)κλειόσαστε (12)κλεμμένους (16)κλεομένους (14)κλεοπάτρας (13)κλεπτικούς (13)κλεπτομανή (15)κλεπτόμουν (16)κλεπτόσουν (14)κλεφτήκαμε (22)κλεφτήκανε (20)κλεφτήκατε (20)κλεφτοκοτά (20)κλεφτουριά (21)κλεφτρόνια (20)κλεφτόμουν (22)κλεφτόσουν (20)κλεψίγαμες (25)κλεψίγαμης (25)κλεψίγαμοι (26)κλεψίγαμος (25)κλεψίγαμου (27)κλεψίγαμων (28)κλεψίματος (22)κλεψίτυπες (22)κλεψίτυπης (22)κλεψίτυποι (23)κλεψίτυπος (22)κλεψίτυπου (24)κλεψίτυπων (25)κλεψιγαμία (26)κλεψιμάτων (25)κλεψιμανής (22)κλεψιτυπία (23)κλεόβουλος (21)κλημάτινες (13)κλημάτινης (13)κλημάτινοι (14)κλημάτινος (13)κλημάτινου (15)κλημάτινων (16)κληματένια (14)κληματένιε (14)κληματένιο (14)κληματαριά (15)κληματσίδα (17)κληροδοσία (16)κληροδοσιά (16)κληροδοτεί (16)κληροδοτών (16)κληροδότες (15)κληροδότης (15)κληροδόχοι (23)κληροδόχος (22)κληροδόχου (24)κληροδόχων (25)κληρονομάν (15)κληρονομάς (14)κληρονομάω (17)κληρονομία (15)κληρονομεί (15)κληρονομιά (15)κληρονόμοι (15)κληρονόμος (14)κληρονόμου (16)κληρονόμων (17)κληρουχίας (20)κληρουχίες (20)κληρουχιών (21)κληρούχους (20)κληρωθείσα (24)κληρωθείτε (24)κληρωθούμε (26)κληρωμένες (16)κληρωμένης (16)κληρωμένοι (17)κληρωμένος (16)κληρωμένου (18)κληρωμένων (19)κληρωνόταν (15)κληρωτίδας (17)κληρωτίδες (17)κληρωτίδων (20)κληρώθηκαν (23)κληρώθηκες (22)κληρώνεσαι (13)κληρώνεστε (13)κληρώνεται (13)κληρώνομαι (15)κληρώνουμε (16)κληρώσουμε (16)κλητευόταν (13)κλητεύεσαι (12)κλητεύεστε (12)κλητεύεται (12)κλητεύθηκε (22)κλητεύομαι (14)κλητεύουμε (15)κλητεύσαμε (14)κλητεύσατε (12)κλητεύσεις (11)κλητεύσετε (12)κλητεύσεων (14)κλητεύσεως (13)κλητεύσεώς (10)κλητεύσουν (13)κλιβανισμέ (21)κλιβανισμό (21)κλιμάκωναν (17)κλιμάκωνες (16)κλιμάκωσαν (17)κλιμάκωσες (16)κλιμάκωσης (16)κλιμάκωσις (16)κλιμακηδόν (18)κλιμακτήρα (16)κλιμακωθεί (26)κλιμακωτές (16)κλιμακωτής (16)κλιμακωτοί (17)κλιμακωτού (17)κλιμακωτός (16)κλιμακωτών (17)κλιμακώνει (15)κλιμακώσει (15)κλιμακώσου (16)κλιμακώστε (15)κλιματικές (14)κλιματικής (14)κλιματικοί (15)κλιματικού (15)κλιματικός (14)κλιματικών (15)κλιματισμέ (16)κλιματισμό (16)κλινάμαξας (22)κλινάμαξες (22)κλιναμαξών (23)κλινοειδής (14)κλινόμαστε (14)κλινόμουνα (15)κλινόντανε (12)κλινόσαστε (12)κλινόσουνα (13)κλισίμετρα (15)κλισίμετρο (15)κλονίζεσαι (21)κλονίζεστε (21)κλονίζεται (21)κλονίζομαι (23)κλονίζουμε (24)κλονίσθηκα (22)κλονίσθηκε (22)κλονίσουμε (15)κλονίστηκα (13)κλονίστηκε (13)κλονιζόταν (21)κλονισθείς (20)κλονισθούν (21)κλονισμένα (14)κλονισμένε (14)κλονισμένη (14)κλονισμένο (14)κλονισμούς (13)κλονιστείς (11)κλονιστούν (12)κλοπιμαίας (14)κλοπιμαίες (14)κλοπιμαίοι (15)κλοπιμαίος (14)κλοπιμαίου (16)κλοπιμαίων (17)κλοτσάγαμε (17)κλοτσάγατε (15)κλοτσήθηκα (22)κλοτσήθηκε (22)κλοτσήσαμε (14)κλοτσήσατε (12)κλοτσήσεις (11)κλοτσήσετε (12)κλοτσήσουν (13)κλοτσηθείς (20)κλοτσηθούν (21)κλοτσημένα (14)κλοτσημένε (14)κλοτσημένη (14)κλοτσημένο (14)κλοτσιέμαι (14)κλοτσιέσαι (12)κλοτσιέστε (12)κλοτσιέται (12)κλοτσιόταν (12)κλοτσούσαν (12)κλοτσούσες (11)κλοτσώντας (11)κλυδωνίζει (27)κλυδωνίσει (18)κλυδωνίσου (19)κλυδωνίστε (18)κλυδωνισμέ (20)κλυδωνισμό (20)κλυδωνιστώ (18)κλυδώνιζαν (25)κλυδώνιζες (24)κλυδώνισαν (16)κλυδώνισες (15)κλωθόμαστε (25)κλωθόσαστε (23)κλωναράκια (16)κλωσήματος (15)κλωσήσουμε (17)κλωσίζεσαι (23)κλωσίζεστε (23)κλωσίζεται (23)κλωσίζομαι (25)κλωσίματος (15)κλωσημάτων (18)κλωσημένες (15)κλωσημένης (15)κλωσημένοι (16)κλωσημένος (15)κλωσημένου (17)κλωσημένων (18)κλωσιζόταν (23)κλωσιμάτων (18)κλωσοπούλι (17)κλωσούσαμε (16)κλωσούσατε (14)κλωστήριον (15)κλωστηρίου (16)κλωστηρίων (17)κλωστικούς (14)κλωσόπουλα (18)κλωσόπουλο (18)κλωτσάγαμε (19)κλωτσάγανε (17)κλωτσάγατε (17)κλωτσήσαμε (16)κλωτσήσανε (14)κλωτσήσατε (14)κλωτσήσεις (13)κλωτσήσετε (14)κλωτσήσομε (16)κλωτσήσουν (15)κλωτσούσαν (14)κλωτσούσες (13)κλωτσώντας (13)κνηθόμαστε (21)κνηθόσαστε (19)κνησμώδεις (14)κνησμώδους (15)κνιδοειδής (15)κνιζόμαστε (21)κνιζόσαστε (19)κοβόμασταν (19)κοβόσασταν (17)κογχοειδής (22)κοζάκικους (21)κοιλάρφανα (20)κοιλάρφανε (20)κοιλάρφανη (20)κοιλάρφανο (20)κοιλέντερα (13)κοιλαράδες (15)κοιλαράδων (18)κοιλιακούς (12)κοιλιαλγία (17)κοιλοπονάν (13)κοιλοπονάς (12)κοιλοπονάω (15)κοιλοτήτων (14)κοιλωμάτων (18)κοιλόπονοι (13)κοιλόπονος (12)κοιλόπονου (14)κοιλόπονων (15)κοιλότητές (10)κοιλότητας (11)κοιλότητες (11)κοιλώματος (13)κοιμήθηκαν (22)κοιμήθηκες (21)κοιμίζεσαι (21)κοιμίζεστε (21)κοιμίζεται (21)κοιμίζομαι (23)κοιμίζουμε (24)κοιμίζουνε (22)κοιμίσουμε (15)κοιμίσουνε (13)κοιμηθήκαν (22)κοιμηθείτε (21)κοιμηθούμε (23)κοιμηθούνε (21)κοιμητήρια (13)κοιμητήριο (13)κοιμιζόταν (21)κοιμισμένα (14)κοιμισμένε (14)κοιμισμένη (14)κοιμισμένο (14)κοιμούνται (12)κοιμούνταν (12)κοιμόμαστε (14)κοιμόμουνα (15)κοιμόντανε (12)κοιμόσαστε (12)κοιμόσουνα (13)κοιμώμενος (13)κοιμώμενου (15)κοινοβίωση (19)κοινοβιακά (18)κοινοβιακέ (18)κοινοβιακή (18)κοινοβιακό (18)κοινογαμία (15)κοινολογία (15)κοινολογεί (15)κοινοποιεί (11)κοινοτάρχη (18)κοινοτήτων (12)κοινοτικές (10)κοινοτικής (10)κοινοτικοί (11)κοινοτικού (11)κοινοτικός (10)κοινοτικών (11)κοινοτοπία (11)κοινωνήσει (12)κοινωνικές (12)κοινωνικής (12)κοινωνικοί (13)κοινωνικού (13)κοινωνικός (12)κοινωνικών (13)κοινωνικώς (12)κοινωφελές (20)κοινωφελής (20)κοινωφελία (21)κοινωφελών (21)κοινωφελώς (20)κοινότητάς (8)κοινότητας (9)κοινότητες (9)κοινότητος (9)κοινότοπες (10)κοινότοπης (10)κοινότοποι (11)κοινότοπος (10)κοινότοπου (12)κοινότοπων (13)κοινότυπες (11)κοινότυπης (11)κοινότυπος (11)κοιτάγματα (15)κοιτάζεσαι (19)κοιτάζεστε (19)κοιτάζεται (19)κοιτάζομαι (21)κοιτάζουμε (22)κοιτάζουνε (20)κοιτάξουμε (22)κοιτάξουνε (20)κοιτάσματά (11)κοιτάσματα (12)κοιτάχθηκε (27)κοιτάχτηκα (18)κοιτάχτηκε (18)κοιταγμένα (15)κοιταγμένε (15)κοιταγμένη (15)κοιταγμένο (15)κοιταζόταν (19)κοιταχθούν (26)κοιταχτείς (16)κοιταχτούν (17)κοιτιόμουν (13)κοιτιόνται (10)κοιτιόνταν (10)κοιτιόσουν (11)κοιτιότανε (10)κοιτούσαμε (12)κοιτούσανε (10)κοιτούσατε (10)κοκάλινους (13)κοκαλένιας (12)κοκαλένιες (12)κοκαλένιοι (13)κοκαλένιος (12)κοκαλένιου (14)κοκαλένιων (15)κοκαλιάρας (13)κοκαλιάρες (13)κοκαλιάρης (13)κοκαλωμένα (17)κοκαλωμένε (17)κοκαλωμένη (17)κοκαλωμένο (17)κοκαλώναμε (15)κοκαλώνατε (13)κοκαλώνεις (12)κοκαλώνετε (13)κοκαλώνουν (14)κοκαλώσαμε (15)κοκαλώσατε (13)κοκαλώσεις (12)κοκαλώσετε (13)κοκαλώσουν (14)κοκεταρίας (11)κοκεταρίες (11)κοκκίνιζαν (21)κοκκίνιζες (20)κοκκίνισαν (12)κοκκίνισες (11)κοκκίνισμα (14)κοκκινάδας (14)κοκκινάδες (14)κοκκινάδια (15)κοκκινάδων (17)κοκκινέλια (14)κοκκινίζει (21)κοκκινίλας (13)κοκκινίλες (13)κοκκινίσει (12)κοκκινίστε (12)κοκκιναράς (12)κοκκινιστά (12)κοκκινιστέ (12)κοκκινιστή (12)κοκκινιστό (12)κοκκινωπές (14)κοκκινωπής (14)κοκκινωποί (15)κοκκινωπού (15)κοκκινωπός (14)κοκκινωπών (15)κοκκιώδεις (14)κοκκιώδους (15)κοκκιώματα (14)κοκκυγικές (16)κοκκυγικής (16)κοκκυγικοί (17)κοκκυγικού (17)κοκκυγικός (16)κοκκυγικών (17)κοκορέτσια (12)κοκοτίτσας (10)κοκοτίτσες (10)κοκοτούλας (12)κοκοτούλες (12)κολάζονται (21)κολάζονταν (21)κολάζοντας (20)κολάσιμους (14)κολάστηκαν (13)κολάστηκες (12)κολάτσιζαν (21)κολάτσιζες (20)κολάτσισαν (12)κολάτσισες (11)κολαζόμουν (24)κολαζόσουν (22)κολακευτεί (14)κολακεύαμε (15)κολακεύατε (13)κολακεύεις (12)κολακεύετε (13)κολακεύουν (14)κολαούζους (21)κολασμένες (13)κολασμένης (13)κολασμένοι (14)κολασμένος (13)κολασμένου (15)κολασμένων (16)κολαστήρια (13)κολαστήριο (13)κολαστείτε (12)κολαστούμε (14)κολατσίζει (21)κολατσίσει (12)κολατσίστε (12)κολαφισμός (20)κολεγιακές (15)κολεγιακής (15)κολεγιακοί (16)κολεγιακού (16)κολεγιακός (15)κολεγιακών (16)κολεκτίβας (19)κολεκτίβες (19)κολεόπτερα (14)κολεόπτερο (14)κολλάρεσαι (15)κολλάρεστε (15)κολλάρεται (15)κολλάριζαν (24)κολλάριζες (23)κολλάρισαν (15)κολλάρισες (14)κολλάρισμα (17)κολλάρομαι (17)κολλάρουμε (18)κολλήθηκαν (24)κολλήθηκες (23)κολλήματος (15)κολλήσουμε (17)κολλήσουνε (15)κολλαγόνου (18)κολλαγόνων (19)κολλαρίζει (24)κολλαρίσει (15)κολλαρίσου (16)κολλαρίστε (15)κολλαριστά (15)κολλαριστέ (15)κολλαριστή (15)κολλαριστό (15)κολλαριστώ (15)κολληθήκαν (24)κολληθείτε (23)κολληθούμε (25)κολληθούνε (23)κολλημάτων (18)κολλημένες (15)κολλημένης (15)κολλημένοι (16)κολλημένος (15)κολλημένου (17)κολλημένων (18)κολλητήρια (15)κολλητικές (14)κολλητικής (14)κολλητικοί (15)κολλητικού (15)κολλητικός (14)κολλητικών (15)κολλιτσίδα (17)κολλιόμουν (17)κολλιόνται (14)κολλιόνταν (14)κολλιόσουν (15)κολλιότανε (14)κολλοειδές (16)κολλοειδής (16)κολλοειδών (17)κολλούσαμε (16)κολλούσανε (14)κολλούσατε (14)κολλυβάδων (27)κολλυβισμό (24)κολλυβιστή (22)κολοβωθείς (29)κολοβωθούν (30)κολοβωμένα (23)κολοβωμένε (23)κολοβωμένη (23)κολοβωμένο (23)κολοβώθηκα (29)κολοβώθηκε (29)κολοβώματα (21)κολοβώναμε (21)κολοβώνατε (19)κολοβώνεις (18)κολοβώνετε (19)κολοβώνουν (20)κολοβώσαμε (21)κολοβώσατε (19)κολοβώσεις (18)κολοβώσετε (19)κολοβώσουν (20)κολοκυθάκι (24)κολοκυθιάς (22)κολοκυθιές (22)κολοκυθιού (23)κολοκυθιών (23)κολοκυνθού (23)κολομβιανό (21)κολομπίνας (14)κολομπίνες (14)κολομπίνων (17)κολομπαράς (15)κολονάτους (12)κολοσσαεύς (11)κολοσσιαία (12)κολοσσιαίε (12)κολοσσιαίο (12)κολοφωνίου (22)κολοφωνίων (23)κολοφώνιον (19)κολοφώνιος (18)κολπίτιδας (15)κολπίτιδες (15)κολπαδόρος (16)κολπατζούς (21)κολπεκτομή (16)κολποειδές (15)κολποειδής (15)κολποειδών (16)κολπορραφή (22)κολπωμάτων (19)κολπωνόταν (15)κολπόρροια (15)κολπώματος (14)κολπώνεσαι (13)κολπώνεστε (13)κολπώνεται (13)κολπώνομαι (15)κολυμβήθρα (32)κολυμβητές (21)κολυμβητής (21)κολυμβητών (22)κολυμπήθρα (26)κολυμπήσει (16)κολυμπήστε (16)κολυμπητές (15)κολυμπητής (15)κολυμπητού (16)κολυμπητών (16)κολυμπούμε (18)κολυμπούνε (16)κολυμπούσα (16)κολυμπούσε (16)κολωνακίου (16)κολύμβησης (20)κολύμβησις (20)κολύμπαγαν (18)κολύμπαγες (17)κολύμπησαν (15)κολύμπησες (14)κομίζονται (21)κομίζονταν (21)κομίζοντας (20)κομίσθηκαν (22)κομίστηκαν (13)κομίστηκες (12)κομίστριας (12)κομίστριες (12)κομβιοδόχη (29)κομεντσίνι (12)κομιζόμουν (24)κομιζόσουν (22)κομισάριοι (13)κομισάριος (12)κομισάριου (14)κομισμένες (13)κομισμένης (13)κομισμένοι (14)κομισμένος (13)κομισμένου (15)κομισμένων (16)κομιστείτε (12)κομιστούμε (14)κομιστριών (13)κομιτατζής (20)κομμάτιαζα (23)κομμάτιαζε (23)κομμάτιασα (14)κομμάτιασε (14)κομμαγηνής (16)κομματάκια (15)κομματάρχη (22)κομματίσου (15)κομματιάζω (25)κομματιάσω (16)κομματικές (14)κομματικής (14)κομματικοί (15)κομματικού (15)κομματικός (14)κομματικών (15)κομματισμέ (16)κομματισμό (16)κομματιστώ (14)κομμιώσεις (13)κομμιώσεων (16)κομμιώσεως (15)κομμωτήρια (17)κομμωτήριο (17)κομμωτήριό (16)κομμωτικές (16)κομμωτικής (16)κομμωτικοί (17)κομμωτικού (17)κομμωτικός (16)κομμωτικών (17)κομμωτριών (17)κομμώτριας (14)κομμώτριες (14)κομουνισμό (15)κομουνιστή (13)κομπάζουμε (25)κομπάρσους (14)κομπάσουμε (16)κομπάστρια (14)κομπασμούς (14)κομπαστικά (14)κομπαστικέ (14)κομπαστική (14)κομπαστικό (14)κομπινεζόν (22)κομπιούτερ (14)κομπλάραμε (18)κομπλάρατε (16)κομπλάρεις (15)κομπλάρετε (16)κομπλάρισε (16)κομπλάρουν (17)κομπλέξαρα (25)κομπλέξαρε (25)κομπλεξάρω (27)κομπλεξικά (25)κομπλεξικέ (25)κομπλεξική (25)κομπλεξικό (25)κομπολόγια (18)κομφούκιος (19)κομφούκιου (21)κομψευόταν (22)κομψεύεσαι (21)κομψεύεστε (21)κομψεύεται (21)κομψεύομαι (23)κομψοέπεια (22)κομψοεπείς (21)κομψοεπούς (21)κομψοτέχνη (28)κομψοτήτων (23)κομψότατες (20)κομψότατης (20)κομψότατοι (21)κομψότατος (20)κομψότατου (22)κομψότατων (23)κομψότερες (21)κομψότερης (21)κομψότεροι (22)κομψότερος (21)κομψότερου (23)κομψότερων (24)κομψότητας (20)κομψότητες (20)κονέκτικατ (12)κονδυλάκης (16)κονδυλωδών (21)κονδυλώδες (18)κονδυλώδης (18)κονθυλίδαι (25)κονιάματος (11)κονιαμάτων (14)κονιορτούς (10)κονισαλέας (11)κονισαλέες (11)κονισαλέοι (12)κονισαλέος (11)κονισαλέου (13)κονισαλέων (14)κονκλάβιον (20)κονκλαβίου (21)κονκορδάτα (15)κονκορδάτο (15)κονσέρβαρα (19)κονσέρβαρε (19)κονσερβάρω (21)κονστάντσα (10)κονσταντέν (10)κονσταντίν (10)κοντέματος (11)κοντακιανά (11)κοντακιανέ (11)κοντακιανή (11)κοντακιανό (11)κοντεμάτων (14)κοντεύουμε (13)κοντοβράκι (19)κοντογούνι (13)κοντοκρατώ (12)κοντολογίς (14)κοντοστέκω (13)κοντούλικα (13)κοντούλικο (13)κοντράραμε (14)κοντράρατε (12)κοντράρεις (11)κοντράρετε (12)κοντράριζα (21)κοντράριζε (21)κοντράρισα (12)κοντράρισε (12)κοντράρουν (13)κοντραρίσω (14)κοντρολάρω (16)κοντρόλαρα (14)κοντρόλαρε (14)κοντσέρτου (12)κοντσέρτων (13)κοντυλένια (13)κοντυλένιε (13)κοντυλένιο (13)κοντόβραδα (21)κοντόβραδο (21)κοντόθωρες (21)κοντόθωρης (21)κοντόθωροι (22)κοντόθωρος (21)κοντόθωρου (23)κοντόθωρων (24)κοντόκαννη (11)κοντόμερες (12)κοντόμερης (12)κοντόμεροι (13)κοντόμερος (12)κοντόμερου (14)κοντόμερων (15)κοντόμυαλα (15)κοντόμυαλε (15)κοντόμυαλη (15)κοντόμυαλο (15)κοντόπαχες (17)κοντόπαχης (17)κοντόπαχοι (18)κοντόπαχος (17)κοντόπαχου (19)κοντόπαχων (20)κοντόπνοες (10)κοντόπνοης (10)κοντόπνοοι (11)κοντόπνοος (10)κοντόπνοου (12)κοντόπνοων (13)κοντόσωμες (13)κοντόσωμης (13)κοντόσωμοι (14)κοντόσωμος (13)κοντόσωμου (15)κοντόσωμων (16)κοντότερες (10)κοντότερης (10)κοντότεροι (11)κοντότερος (10)κοντότερου (12)κοντότερων (13)κοντύτερες (10)κοντύτερης (10)κοντύτεροι (11)κοντύτερος (10)κοντύτερου (12)κοντύτερων (13)κοοπτάτσια (11)κοπέρνικος (12)κοπέρνικου (14)κοπαδιάρες (14)κοπαδιάρης (14)κοπαδιαστά (14)κοπαδιαστέ (14)κοπαδιαστή (14)κοπαδιαστό (14)κοπανάγαμε (16)κοπανάγατε (14)κοπανήθηκα (21)κοπανήθηκε (21)κοπανήσαμε (13)κοπανήσατε (11)κοπανήσεις (10)κοπανήσετε (11)κοπανήσουν (12)κοπανίζαμε (22)κοπανίζατε (20)κοπανίζεις (19)κοπανίζετε (20)κοπανίζουν (21)κοπανίσαμε (13)κοπανίσατε (11)κοπανίσεις (10)κοπανίσετε (11)κοπανίσουν (12)κοπανατζής (19)κοπανατζού (20)κοπανηθείς (19)κοπανηθούν (20)κοπανημένα (13)κοπανημένε (13)κοπανημένη (13)κοπανημένο (13)κοπανιέμαι (13)κοπανιέσαι (11)κοπανιέστε (11)κοπανιέται (11)κοπανιστές (10)κοπανιστής (10)κοπανιστοί (11)κοπανιστού (11)κοπανιστός (10)κοπανιστών (11)κοπανιόταν (11)κοπανούσαν (11)κοπανούσες (10)κοπανώντας (10)κοπελίτσας (12)κοπελίτσες (12)κοπελούδας (15)κοπελούδες (15)κοπελούδων (18)κοπιάρεσαι (12)κοπιάρεστε (12)κοπιάρεται (12)κοπιάρομαι (14)κοπιάρουμε (15)κοπιαρόταν (12)κοπιαστικά (12)κοπιαστικέ (12)κοπιαστική (12)κοπιαστικό (12)κοπλιμέντα (15)κοπρίζουμε (24)κοπρίσματα (14)κοπρίσουμε (15)κοπρίτισσα (12)κοπρισμένα (14)κοπρισμένε (14)κοπρισμένη (14)κοπρισμένο (14)κοπρολάγνα (17)κοπρολάγνε (17)κοπρολάγνο (17)κοπρολαλία (16)κοπρολογία (17)κοπρολόγοι (17)κοπρολόγος (16)κοπρολόγου (18)κοπρολόγων (19)κοπροφάγος (21)κοπροφαγία (22)κοπροφιλία (21)κοπρόσκυλα (16)κοπρόσκυλο (16)κοπρώνυμος (14)κοπτόμαστε (13)κοπτόσαστε (11)κοράλλινες (14)κοράλλινης (14)κοράλλινοι (15)κοράλλινος (14)κοράλλινου (16)κοράλλινων (17)κορίνθιους (20)κορίτσαρος (11)κορακάτους (12)κοραλλένια (15)κοραλλένιε (15)κοραλλένιο (15)κορβανάδες (20)κορβανάδων (23)κορδελάκια (17)κορδελιάζω (27)κορδονάκια (15)κορδονέτου (15)κορδονέτων (16)κορδωθείτε (25)κορδωθούμε (27)κορδωμάτων (20)κορδωμένες (17)κορδωμένης (17)κορδωμένοι (18)κορδωμένος (17)κορδωμένου (19)κορδωμένων (20)κορδωνόταν (16)κορδώθηκαν (24)κορδώθηκες (23)κορδώματος (15)κορδώνεσαι (14)κορδώνεστε (14)κορδώνεται (14)κορδώνομαι (16)κορδώνουμε (17)κορδώσουμε (17)κορεάτικες (11)κορεάτικης (11)κορεάτικοι (12)κορεάτικος (11)κορεάτικου (13)κορεάτικων (14)κορεατικές (11)κορεατικής (11)κορεατικοί (12)κορεατικού (12)κορεατικός (11)κορεατικών (12)κορεσμένες (12)κορεσμένης (12)κορεσμένος (12)κορεσμένου (14)κορινθιακά (21)κορινθιακέ (21)κορινθιακή (21)κορινθιακό (21)κοριολανός (12)κοριτσάκια (12)κορμοράνοι (14)κορμοράνος (13)κορμοράνου (15)κορμοράνων (16)κορνάρισμα (14)κορνάρουμε (15)κορνέλιους (13)κορνίζαραν (21)κορνίζαρες (20)κορνίζωναν (22)κορνίζωνες (21)κορνίζωσαν (22)κορνίζωσες (21)κορνετίστα (11)κορνιαχτός (17)κορνιζάδες (22)κορνιζάδων (25)κορνιζάρει (21)κορνιζωθεί (31)κορνιζώνει (20)κορνιζώσει (20)κορνιζώσου (21)κορνιζώστε (20)κορνφλάουρ (22)κορομηλιάς (14)κορομηλιές (14)κορομηλιών (15)κοροπλάστη (14)κοροϊδάκια (14)κοροϊδέψει (22)κοροϊδέψου (23)κοροϊδέψτε (22)κοροϊδευτώ (14)κοροϊδεύει (13)κορσικανός (11)κορτάρεσαι (12)κορτάρεστε (12)κορτάρεται (12)κορτάρομαι (14)κορτάρουμε (15)κορταρίσου (13)κορταριστώ (12)κορτιζόνες (19)κορτιζόνης (19)κορυβάντων (21)κορυδαλεύς (16)κορυδαλλοί (19)κορυδαλλού (19)κορυδαλλός (18)κορυδαλλών (19)κορυφαίους (19)κορυφωθείς (29)κορυφωθούν (30)κορυφωμένα (23)κορυφωμένε (23)κορυφωμένη (23)κορυφωμένο (23)κορυφώθηκα (29)κορυφώθηκε (29)κορυφώματα (21)κορυφώναμε (21)κορυφώνατε (19)κορυφώνεις (18)κορυφώνετε (19)κορυφώνουν (20)κορυφώσαμε (21)κορυφώσατε (19)κορυφώσεις (18)κορυφώσετε (19)κορυφώσεων (21)κορυφώσεως (20)κορυφώσουν (20)κορφιάτικα (19)κορφιάτικε (19)κορφιάτικη (19)κορφιάτικο (19)κορφοβούνι (25)κορφολογάν (23)κορφολογάς (22)κορφολογάω (25)κορωμένους (15)κορωπιώτης (13)κορόιδευαν (15)κορόιδευες (14)κορόιδεψαν (23)κορόιδεψες (22)κορύβαντες (17)κορώνοντας (10)κοσκίνιζαν (20)κοσκίνιζες (19)κοσκίνισαν (11)κοσκίνισες (10)κοσκίνισμα (13)κοσκινάδες (13)κοσκινάδων (16)κοσκινίζει (20)κοσκινίσει (11)κοσκινίσου (12)κοσκινίστε (11)κοσκινιστώ (11)κοσμήθηκαν (22)κοσμήθηκες (21)κοσμήματος (13)κοσμήσουμε (15)κοσμήτορας (12)κοσμήτορες (12)κοσμήτορος (12)κοσμετάτος (11)κοσμηθείτε (21)κοσμηθούμε (23)κοσμημάτων (16)κοσμημένες (13)κοσμημένης (13)κοσμημένοι (14)κοσμημένος (13)κοσμημένου (15)κοσμημένων (16)κοσμητείας (11)κοσμητείες (11)κοσμητειών (12)κοσμητικές (12)κοσμητικής (12)κοσμητικοί (13)κοσμητικού (13)κοσμητικός (12)κοσμητικών (13)κοσμητόρων (15)κοσμικότης (12)κοσμιότητα (12)κοσμοβριθή (29)κοσμογονία (15)κοσμοζωικά (24)κοσμοζωικέ (24)κοσμοζωική (24)κοσμοζωικό (24)κοσμολογία (17)κοσμολόγοι (17)κοσμολόγος (16)κοσμοναύτη (12)κοσμούνται (12)κοσμούνταν (12)κοσμούσαμε (14)κοσμούσανε (12)κοσμούσατε (12)κοσμούσουν (13)κοστίζουμε (22)κοστίσουμε (13)κοστολογεί (15)κοστολόγια (15)κοστολόγιο (15)κοστολόγοι (15)κοστολόγος (14)κοστολόγου (16)κοστολόγων (17)κοστουμάκι (14)κοστουμιού (13)κοστουμιών (13)κοτζιούλας (20)κοτοπούλης (12)κοτρουμπάς (14)κοτσάρεσαι (11)κοτσάρεστε (11)κοτσάρεται (11)κοτσάρομαι (13)κοτσάρουμε (14)κοτσανάκια (11)κοτσανάτες (9)κοτσανάτης (9)κοτσανάτοι (10)κοτσανάτος (9)κοτσανάτου (11)κοτσανάτων (12)κοτσαρόταν (11)κοτσιδάκια (14)κοτσονάτες (9)κοτσονάτης (9)κοτσονάτοι (10)κοτσονάτος (9)κοτσονάτου (11)κοτσονάτων (12)κοτυληδόνα (16)κοτόπουλου (15)κοτόπουλων (16)κοτόσουπας (11)κοτόσουπες (11)κουίσλινγκ (17)κουαρτέτου (13)κουαρτέτων (14)κουασιμόδε (16)κουασιμόδο (16)κουβάλαγαν (23)κουβάλαγες (22)κουβάλησαν (20)κουβάλησες (19)κουβάριαζα (28)κουβάριαζε (28)κουβάριασα (19)κουβάριασε (19)κουβαλήσει (20)κουβαλήσου (21)κουβαλήστε (20)κουβαλήτρα (21)κουβαληθεί (29)κουβαλητές (19)κουβαλητής (19)κουβαλητών (20)κουβαλούμε (22)κουβαλούνε (20)κουβαλούσα (20)κουβαλούσε (20)κουβανέζος (26)κουβανικές (18)κουβανικής (18)κουβανικού (19)κουβανικών (19)κουβαράκια (20)κουβαριάζω (30)κουβαριάσω (21)κουβαρντάς (18)κουβαρντού (19)κουβούκλια (21)κουβούκλιο (21)κουδουνάκι (16)κουδουνίζω (26)κουδουνίσω (17)κουδουνιού (15)κουδουνιών (15)κουδούνιζα (23)κουδούνιζε (23)κουδούνισα (14)κουδούνισε (14)κουζινέτου (21)κουζινέτων (22)κουζινούλα (22)κουζουλάδα (26)κουζουλάνω (25)κουζουλαθώ (32)κουζουλούς (22)κουζούλανα (22)κουζούλανε (22)κουιντέτου (12)κουιντέτων (13)κουκίζεσαι (21)κουκίζεστε (21)κουκίζεται (21)κουκίζομαι (23)κουκιζόταν (21)κουκλίτσας (13)κουκλίτσες (13)κουκουέδες (15)κουκουέδων (18)κουκουλιού (15)κουκουλιών (15)κουκουλωθώ (26)κουκουλώνω (17)κουκουλώσω (17)κουκουνάρα (14)κουκουνάρι (14)κουκούλωμα (18)κουκούλωνα (16)κουκούλωνε (16)κουκούλωσα (16)κουκούλωσε (16)κουκούτσια (12)κουλάθηκαν (23)κουλάθηκες (22)κουλάνουμε (16)κουλαίναμε (15)κουλαίνατε (13)κουλαίνεις (12)κουλαίνετε (13)κουλαίνουν (14)κουλαθείτε (22)κουλαθούμε (24)κουλαμάρας (15)κουλαμάρες (15)κουλαμένες (14)κουλαμένης (14)κουλαμένοι (15)κουλαμένος (14)κουλαμένου (16)κουλαμένων (17)κουλουμπής (16)κουλουράκι (16)κουλουριού (15)κουλουριών (15)κουλουρτζή (24)κουλοχέρης (20)κουλτούρας (13)κουλτούρες (13)κουμάνταρα (14)κουμάνταρε (14)κουμαντάρω (16)κουμαρτζής (22)κουμπάρους (15)κουμπαριάς (14)κουμπαριές (14)κουμπαριών (15)κουμπερτέν (15)κουμπουριά (16)κουμπούρας (14)κουμπούρες (14)κουμπούρια (15)κουμπωθείς (24)κουμπωθούν (25)κουμπωμένα (18)κουμπωμένε (18)κουμπωμένη (18)κουμπωμένο (18)κουμπωτούς (15)κουμπώθηκα (24)κουμπώθηκε (24)κουμπώματα (16)κουμπώναμε (16)κουμπώνανε (14)κουμπώνατε (14)κουμπώνεις (13)κουμπώνετε (14)κουμπώνομε (16)κουμπώνουν (15)κουμπώσαμε (16)κουμπώσανε (14)κουμπώσατε (14)κουμπώσεις (13)κουμπώσετε (14)κουμπώσομε (16)κουμπώσουν (15)κουνήθηκαν (21)κουνήθηκες (20)κουνήματος (12)κουνήσουμε (14)κουνήσουνε (12)κουνελάκια (14)κουνενέδες (13)κουνενέδων (16)κουνηθήκαν (21)κουνηθείτε (20)κουνηθούμε (22)κουνηθούνε (20)κουνημάτων (15)κουνημένες (12)κουνημένης (12)κουνημένοι (13)κουνημένος (12)κουνημένου (14)κουνημένων (15)κουνιάδους (14)κουνιστούς (10)κουνιόμουν (14)κουνιόνται (11)κουνιόνταν (11)κουνιόσουν (12)κουνιότανε (11)κουνουπάκι (14)κουνουπίδι (16)κουνουπιού (13)κουνουπιών (13)κουνούσαμε (13)κουνούσανε (11)κουνούσατε (11)κουντουράς (12)κουπολάτες (13)κουπολάτης (13)κουπολατών (14)κουπονάκια (13)κουπωνόταν (14)κουπώνεσαι (12)κουπώνεστε (12)κουπώνεται (12)κουπώνομαι (14)κουράζεσαι (21)κουράζεστε (21)κουράζεται (21)κουράζομαι (23)κουράζουμε (24)κουράζουνε (22)κουράρεσαι (13)κουράρεστε (13)κουράρεται (13)κουράρομαι (15)κουράρουμε (16)κουράσουμε (15)κουράσουνε (13)κουράστηκα (13)κουράστηκε (13)κουρέλιαζα (23)κουρέλιαζε (23)κουρέλιασα (14)κουρέλιασε (14)κουρέματος (13)κουρέψουμε (24)κουραζόταν (21)κουραμάνας (13)κουραμάνες (13)κουραμπιές (14)κουραρόταν (13)κουρασάνια (12)κουρασθούν (21)κουρασμένα (14)κουρασμένε (14)κουρασμένη (14)κουρασμένο (14)κουραστείς (11)κουραστικά (13)κουραστικέ (13)κουραστική (13)κουραστικό (13)κουραστούν (12)κουρδίζαμε (26)κουρδίζανε (24)κουρδίζατε (24)κουρδίζεις (23)κουρδίζετε (24)κουρδίζομε (26)κουρδίζουν (25)κουρδίσαμε (17)κουρδίσανε (15)κουρδίσατε (15)κουρδίσεις (14)κουρδίσετε (15)κουρδίσομε (17)κουρδίσουν (16)κουρδικούς (15)κουρδιστάν (15)κουρδιστές (14)κουρδιστής (14)κουρδιστεί (15)κουρδιστοί (15)κουρδιστού (15)κουρδιστός (14)κουρδιστών (15)κουρελάκια (15)κουρελήδες (16)κουρελήδων (19)κουρελαρία (15)κουρελιάζω (25)κουρελιάρα (15)κουρελιάρη (15)κουρελιάσω (16)κουρεμάτων (16)κουρεμένες (13)κουρεμένης (13)κουρεμένοι (14)κουρεμένος (13)κουρεμένου (15)κουρεμένων (16)κουρευτείς (12)κουρευτικά (14)κουρευτικέ (14)κουρευτική (14)κουρευτικό (14)κουρευτούν (13)κουρευόταν (13)κουρεύεσαι (12)κουρεύεστε (12)κουρεύεται (12)κουρεύομαι (14)κουρεύουμε (15)κουρεύτηκα (13)κουρεύτηκε (13)κουρκούτης (12)κουρκούτια (13)κουρμούλης (15)κουρμπάνια (15)κουρμπάτσι (15)κουρμπέτια (15)κουρνιάσει (12)κουρνιαχτέ (19)κουρνιαχτό (19)κουρντίζει (21)κουρντίσει (12)κουρντίσου (13)κουρντίστε (12)κουρντιστώ (12)κουρουπιού (14)κουρουπιών (14)κουρσάρικα (14)κουρσάρικε (14)κουρσάρικη (14)κουρσάρικο (14)κουρσάρους (13)κουρσέματα (14)κουρσέψαμε (23)κουρσέψατε (21)κουρσέψεις (20)κουρσέψετε (21)κουρσέψουν (22)κουρσεμένα (14)κουρσεμένε (14)κουρσεμένη (14)κουρσεμένο (14)κουρσευτής (12)κουρσεύαμε (14)κουρσεύατε (12)κουρσεύεις (11)κουρσεύετε (12)κουρσεύουν (13)κουρτινάκι (13)κουρτσάτοφ (19)κουσκουσές (12)κουσκούσια (12)κουσουριού (13)κουσουριών (13)κουσουρλής (14)κουστουμιά (14)κουστούμια (13)κουστωδίας (15)κουστωδίες (15)κουστωδιών (16)κουταβάκια (19)κουταλάκια (14)κουταμάρας (13)κουταμάρες (13)κουτορνίθι (21)κουτουκάκι (14)κουτουκιού (13)κουτουκιών (13)κουτουλάει (14)κουτουλάμε (16)κουτουλάτε (14)κουτουλήσω (16)κουτουλιάς (13)κουτουλιές (13)κουτουλιών (14)κουτουλούν (14)κουτουπώνω (15)κουτουράδα (16)κουτούλαγα (16)κουτούλαγε (16)κουτούλησα (13)κουτούλησε (13)κουτρήματα (14)κουτρούλης (13)κουτσάθηκα (21)κουτσάθηκε (21)κουτσάματα (13)κουτσάναμε (13)κουτσάνατε (11)κουτσάνεις (10)κουτσάνετε (11)κουτσάνουν (12)κουτσαίνει (11)κουτσαβάκη (19)κουτσαθείς (19)κουτσαθούν (20)κουτσαμένα (13)κουτσαμένε (13)κουτσαμένη (13)κουτσαμένο (13)κουτσουλάν (14)κουτσουλάς (13)κουτσουλάω (16)κουτσουλιά (14)κουτσουμπά (15)κουτσουμπέ (15)κουτσουμπή (15)κουτσουμπό (15)κουτόχορτα (19)κουτόχορτο (19)κουφάθηκαν (28)κουφάθηκες (27)κουφάνουμε (21)κουφαίναμε (20)κουφαίνατε (18)κουφαίνεις (17)κουφαίνετε (18)κουφαίνουν (19)κουφαθείτε (27)κουφαθούμε (29)κουφαλιάζω (31)κουφαμάρας (20)κουφαμάρες (20)κουφαμένες (19)κουφαμένης (19)κουφαμένοι (20)κουφαμένος (19)κουφαμένου (21)κουφαμένων (22)κουφετάκια (19)κουφοξυλιά (30)κουφοτήτων (20)κουφωθείτε (29)κουφωθούμε (31)κουφωμάτων (24)κουφωμένες (21)κουφωμένης (21)κουφωμένοι (22)κουφωμένος (21)κουφωμένου (23)κουφωμένων (24)κουφωνόταν (20)κουφόβραση (26)κουφόμυαλα (23)κουφόμυαλε (23)κουφόμυαλη (23)κουφόμυαλο (23)κουφότητας (17)κουφότητες (17)κουφώθηκαν (28)κουφώθηκες (27)κουφώματος (19)κουφώνεσαι (18)κουφώνεστε (18)κουφώνεται (18)κουφώνομαι (20)κουφώνουμε (21)κουφώσουμε (21)κοχιάζεσαι (26)κοχιάζεστε (26)κοχιάζεται (26)κοχιάζομαι (28)κοχιαζόταν (26)κοχλάσματα (21)κοχλασμούς (20)κοχλιάριον (20)κοχλιαίους (19)κοχλιαρίου (21)κοχλιαρίων (22)κοχλιοειδή (22)κοχλιωθείς (29)κοχλιωθούν (30)κοχλιωμένα (23)κοχλιωμένε (23)κοχλιωμένη (23)κοχλιωμένο (23)κοχλιωτούς (20)κοχλιώθηκα (29)κοχλιώθηκε (29)κοχλιώναμε (21)κοχλιώνατε (19)κοχλιώνεις (18)κοχλιώνετε (19)κοχλιώνουν (20)κοχλιώσαμε (21)κοχλιώσατε (19)κοχλιώσεις (18)κοχλιώσετε (19)κοχλιώσεων (21)κοχλιώσεως (20)κοχλιώσουν (20)κοψαχείλης (27)κοψοχείλης (27)κοψοχρονιά (27)κούμουλους (15)κούνδουρος (14)κούνδουρου (16)κούρβουλου (22)κούρβουλων (23)κούρκουλος (14)κούρνιασμα (13)κούρντιζαν (20)κούρντιζες (19)κούρντισαν (11)κούρντισες (10)κούρντισμα (13)κούτσαιναν (10)κούτσαινες (9)κούτσουρου (13)κούτσουρων (14)κράτιστους (11)κραβαρίτης (18)κραβασαράς (18)κραγιονιού (14)κραγιονιών (14)κραδάνουμε (17)κραδαίναμε (16)κραδαίνατε (14)κραδαίνεις (13)κραδαίνετε (14)κραδαίνουν (15)κραδασμένα (16)κραδασμένε (16)κραδασμένη (16)κραδασμένο (16)κραδασμούς (15)κραδαστικά (15)κραδαστικέ (15)κραδαστική (15)κραδαστικό (15)κραμβοειδή (23)κρανένιους (11)κρανιακούς (11)κρανιοτομή (13)κρανοειδές (13)κρανοειδής (13)κρανοειδών (14)κρανοφόρας (18)κρανοφόρες (18)κρανοφόροι (19)κρανοφόρος (18)κρανοφόρου (20)κρανοφόρων (21)κραξίματος (21)κραξιμάτων (24)κρασνοντάρ (12)κρασοπότες (11)κρασοπότης (11)κρασοπότια (12)κρασπέδωνα (17)κρασπέδωνε (17)κρασπέδωσα (17)κρασπέδωσε (17)κρασπέδωση (17)κρασπεδωθώ (26)κρασπεδώνω (17)κρασπεδώσω (17)κρατήθηκαν (21)κρατήθηκες (20)κρατήματος (12)κρατήσουμε (14)κρατήσουνε (12)κραταίωναν (13)κραταίωνες (12)κραταίωσαν (13)κραταίωσες (12)κραταίωσις (12)κραταιωθεί (22)κραταιότης (10)κραταιώνει (11)κραταιώσει (11)κραταιώσου (12)κραταιώστε (11)κρατηθήκαν (21)κρατηθείσα (20)κρατηθείτε (20)κρατηθούμε (22)κρατηθούνε (20)κρατημάτων (15)κρατημένες (12)κρατημένης (12)κρατημένοι (13)κρατημένος (12)κρατημένου (14)κρατημένων (15)κρατητήρια (12)κρατητήριο (12)κρατισμούς (12)κρατιόμουν (14)κρατιόνταν (11)κρατιόσουν (12)κρατιότανε (11)κρατούμενα (13)κρατούμενε (13)κρατούμενη (13)κρατούμενο (13)κρατούνται (11)κρατούνταν (11)κρατούντες (10)κρατούντος (10)κρατούντων (13)κρατούσαμε (13)κρατούσανε (11)κρατούσατε (11)κρατούσουν (12)κρατυνόταν (12)κρατύνεσαι (11)κρατύνεστε (11)κρατύνεται (11)κρατύνομαι (13)κραυγάζουν (25)κραυγαλέας (16)κραυγαλέες (16)κραυγαλέοι (17)κραυγαλέος (16)κραυγαλέου (18)κραυγαλέων (19)κρεάτινους (11)κρεαταγορά (15)κρεατερούς (11)κρεατοελιά (13)κρεατοφάγε (21)κρεατοφάγο (21)κρεατωμένα (15)κρεατωμένε (15)κρεατωμένη (15)κρεατωμένο (15)κρεατόμυγα (17)κρεατόπιτα (12)κρεατώδεις (13)κρεατώδους (14)κρεβάτωναν (20)κρεβάτωνες (19)κρεβάτωσαν (20)κρεβάτωσες (19)κρεβατάκια (19)κρεβατίνας (17)κρεβατίνες (17)κρεβατωθεί (29)κρεβατώνει (18)κρεβατώσει (18)κρεβατώσου (19)κρεβατώστε (18)κρεμάζεσαι (22)κρεμάζεστε (22)κρεμάζεται (22)κρεμάζομαι (24)κρεμάμενες (14)κρεμάμενης (14)κρεμάμενοι (15)κρεμάμενος (14)κρεμάμενου (16)κρεμάμενων (17)κρεμάσματα (15)κρεμάσουμε (16)κρεμάσουνε (14)κρεμάστηκα (14)κρεμάστηκε (14)κρεμάστρας (13)κρεμάστρες (13)κρεμαζόταν (22)κρεμανταλά (15)κρεμασμένα (15)κρεμασμένε (15)κρεμασμένη (15)κρεμασμένο (15)κρεμαστάρι (14)κρεμαστείς (12)κρεμαστούν (13)κρεμαστούς (12)κρεμαστρών (14)κρεματόρια (14)κρεματόριο (14)κρεμιόμουν (16)κρεμιόνται (13)κρεμιόνταν (13)κρεμιόσουν (14)κρεμιότανε (13)κρεμμυδάκι (20)κρεμμυδίλα (21)κρεμμυδιού (19)κρεμμυδιών (19)κρεμνίζαμε (24)κρεμνίζατε (22)κρεμνίζεις (21)κρεμνίζετε (22)κρεμνίζουν (23)κρεμνίσαμε (15)κρεμνίσατε (13)κρεμνίσεις (12)κρεμνίσετε (13)κρεμνίσουν (14)κρεμούσαμε (15)κρεμούσανε (13)κρεμούσατε (13)κρεμόμαστε (15)κρεμόσαστε (13)κρεοπωλεία (16)κρεοπωλείο (16)κρεουργήσω (18)κρεουργείς (15)κρεουργηθώ (25)κρεουργούν (16)κρεοφάγους (21)κρεοφαγίας (20)κρεοφαγίες (20)κρεοφαγιών (21)κρεούργησα (15)κρεούργησε (15)κρεούργηση (15)κρεπάρεσαι (13)κρεπάρεστε (13)κρεπάρεται (13)κρεπάρισμα (15)κρεπάρομαι (15)κρεπαρόταν (13)κρεσφόντης (17)κρετινισμέ (13)κρετινισμό (13)κρημνίζαμε (24)κρημνίζατε (22)κρημνίζεις (21)κρημνίζετε (22)κρημνίζουν (23)κρημνίσαμε (15)κρημνίσατε (13)κρημνίσεις (12)κρημνίσετε (13)κρημνίσουν (14)κρημνιστεί (13)κρημνώδεις (15)κρημνώδους (16)κρησάριζαν (21)κρησάριζες (20)κρησάρισαν (12)κρησάρισες (11)κρησάρισμα (14)κρησαρίζει (21)κρησαρίσει (12)κρησαρίσου (13)κρησαρίστε (12)κρησαριστώ (12)κρησφύγετα (21)κρησφύγετο (21)κρητιδικές (14)κρητιδικής (14)κρητιδικοί (15)κρητιδικού (15)κρητιδικός (14)κρητιδικών (15)κριθάλευρα (24)κριθάλευρο (24)κριθαράκια (22)κριθαρένια (21)κριθαρένιε (21)κριθαρένιο (21)κριθαρίσια (21)κριθαρίσιε (21)κριθαρίσιο (21)κρικοειδές (14)κρικοειδής (14)κρικοειδών (15)κριμάτιζαν (22)κριμάτιζες (21)κριμάτισαν (13)κριμάτισες (12)κριματίζει (22)κριματίσει (13)κριματίσου (14)κριματίστε (13)κριματιστώ (13)κριμαϊκούς (12)κρινένιους (11)κριναγόρας (14)κρινοειδές (13)κρινοειδής (13)κρινοειδών (14)κρινολίνου (14)κρινολίνων (15)κρινομένης (12)κρινόλευκα (15)κρινόλευκε (15)κρινόλευκη (15)κρινόλευκο (15)κρινόμαστε (13)κρινόμενες (12)κρινόμενης (12)κρινόμενοι (13)κρινόμενος (12)κρινόμενου (14)κρινόμενων (15)κρινόμουνα (14)κρινόντανε (11)κρινόσαστε (11)κρινόσουνα (12)κρισιμότης (12)κριτίκαραν (13)κριτίκαρες (12)κριτικάρει (13)κριτικισμέ (14)κριτικισμό (14)κριόμορφες (20)κριόμορφης (20)κριόμορφοι (21)κριόμορφος (20)κριόμορφου (22)κριόμορφων (23)κροατικούς (11)κροκίδωσης (16)κροκοβαφές (25)κροκοβαφής (25)κροκοβαφών (26)κροκοειδές (14)κροκοειδής (14)κροκοειδών (15)κροκωνίδες (16)κροκόδειλε (17)κροκόδειλο (17)κρομμυδιού (19)κρομμυδιών (19)κρονστάνδη (14)κροντηριού (12)κροντηριών (12)κρονόληροι (14)κρονόληρος (13)κρονόληρου (15)κρονόληρων (16)κροσσωτούς (12)κροτάλιζαν (22)κροτάλιζες (21)κροτάλισαν (13)κροτάλισες (12)κροτάλισμα (15)κροτήματος (12)κροτήσουμε (14)κροταλίζει (22)κροταλίσει (13)κροταλίστε (13)κροταφιαία (18)κροταφιαίε (18)κροταφιαίο (18)κροταφικές (18)κροταφικής (18)κροταφικοί (19)κροταφικού (19)κροταφικός (18)κροταφικών (19)κροτημάτων (15)κροτούσαμε (13)κροτούσατε (11)κρουαζιέρα (22)κρουμπάχερ (23)κρουπιέρης (13)κρουσμάτων (16)κρουσμένος (13)κρουστάλλι (16)κρουστικές (12)κρουστικής (12)κρουστικοί (13)κρουστικού (13)κρουστικός (12)κρουστικών (13)κρουστικώς (12)κρουόμαστε (14)κρουόσαστε (12)κρούσματος (12)κρούσταλλα (15)κρούσταλλο (15)κρυβόμαστε (21)κρυβόμουνα (22)κρυβόντανε (19)κρυβόσαστε (19)κρυβόσουνα (20)κρυμμένους (16)κρυογονική (16)κρυολογήσω (19)κρυολογείς (16)κρυολογούν (17)κρυολόγημα (19)κρυολόγησα (17)κρυολόγησε (17)κρυομετρία (15)κρυοπάγημα (18)κρυοπληξία (24)κρυοσκοπία (14)κρυοσκόπιο (14)κρυοστάτης (11)κρυοχημεία (21)κρυούτσικα (13)κρυούτσικε (13)κρυούτσικη (13)κρυούτσικο (13)κρυπτόγαμα (18)κρυπτόγαμο (18)κρυπτόμουν (16)κρυπτόσουν (14)κρυστάλλης (15)κρυστάλλια (16)κρυστάλλου (17)κρυστάλλων (18)κρυφάκουσα (21)κρυφακούει (20)κρυφογελάν (24)κρυφογελάς (23)κρυφογελάω (26)κρυφομιλάν (23)κρυφομιλάς (22)κρυφομιλάω (25)κρυφοσμίγω (26)κρυφτήκαμε (22)κρυφτήκανε (20)κρυφτήκατε (20)κρυφτούλια (21)κρυψίβουλα (31)κρυψίβουλε (31)κρυψίβουλη (31)κρυψίβουλο (31)κρυψίγαμες (25)κρυψίγαμης (25)κρυψίγαμοι (26)κρυψίγαμος (25)κρυψίγαμου (27)κρυψίγαμων (28)κρυψίματος (22)κρυψίνοιας (20)κρυψίνοιες (20)κρυψιγαμία (26)κρυψιμάτων (25)κρυψορχίας (28)κρυψορχίες (28)κρυψορχιών (29)κρυωμένους (16)κρυωματάκι (17)κρυόμετρον (15)κρυώνοντας (11)κρωξίματος (23)κρωξιμάτων (26)κρύπτονται (12)κρύπτονταν (12)κρύσταλλοί (14)κρύσταλλοι (15)κρύσταλλον (15)κρύσταλλος (14)κτενίζεσαι (19)κτενίζεστε (19)κτενίζεται (19)κτενίζομαι (21)κτενίζουμε (22)κτενίσματα (12)κτενίσουμε (13)κτενίστηκα (11)κτενίστηκε (11)κτενιζόταν (19)κτενισμένα (12)κτενισμένε (12)κτενισμένη (12)κτενισμένο (12)κτενιστείς (9)κτενιστούν (10)κτενοειδής (12)κτερίσματα (13)κτηματικές (12)κτηματικής (12)κτηματικοί (13)κτηματικού (13)κτηματικός (12)κτηματικών (13)κτηνίατροι (11)κτηνίατρος (10)κτηνίατρου (12)κτηνιάτρου (12)κτηνιάτρων (13)κτηνοβάτες (16)κτηνοβάτης (16)κτηνοβασία (17)κτηνοβατών (17)κτηνοτροφή (18)κτηνοτρόφε (18)κτηνοτρόφο (18)κτηνόμορφα (20)κτηνόμορφε (20)κτηνόμορφη (20)κτηνόμορφο (20)κτιζόμαστε (21)κτιζόσαστε (19)κτιριακούς (11)κτισίματος (11)κτισιμάτων (14)κτισμένους (12)κτιστήκαμε (13)κτιστήκατε (11)κτυπήθηκαν (22)κτυπήματος (13)κτυπήσουμε (15)κτυπημάτων (16)κτυπημένος (13)κτυπημένου (15)κυαμοειδής (15)κυανέρυθρη (23)κυανέρυθρο (23)κυανίζεσαι (20)κυανίζεστε (20)κυανίζεται (20)κυανίζομαι (22)κυανιζόταν (20)κυανοβαφής (24)κυανοπώγων (17)κυανόκρανε (13)κυανόκρανο (13)κυανόλευκα (15)κυανόλευκε (15)κυανόλευκη (15)κυανόλευκο (15)κυανότατες (10)κυανότατης (10)κυανότατοι (11)κυανότατος (10)κυανότατου (12)κυανότατων (13)κυανότερες (11)κυανότερης (11)κυανότεροι (12)κυανότερος (11)κυανότερου (13)κυανότερων (14)κυβέρναγαν (22)κυβέρναγες (21)κυβέρνησής (17)κυβέρνησαν (19)κυβέρνησες (18)κυβέρνησης (18)κυβέρνησιν (19)κυβέρνησις (18)κυβίζονται (27)κυβίζονταν (27)κυβίστησης (17)κυβίστησις (17)κυβερνάσαι (19)κυβερνάστε (19)κυβερνάται (19)κυβερνήσει (19)κυβερνήσου (20)κυβερνήστε (19)κυβερνήτες (18)κυβερνήτης (18)κυβερνείον (19)κυβερνείου (20)κυβερνείων (21)κυβερνηθεί (28)κυβερνητών (19)κυβερνούμε (21)κυβερνούνε (19)κυβερνούσα (19)κυβερνούσε (19)κυβερνώμαι (21)κυβερνώντα (19)κυβερνώσας (18)κυβερνώσες (18)κυβιζόμουν (30)κυβιζόσουν (28)κυβιστικές (18)κυβιστικής (18)κυβιστικοί (19)κυβιστικού (19)κυβιστικός (18)κυβιστικών (19)κυβοειδείς (20)κυβοειδούς (20)κυβόλιθους (29)κυδαντίδαι (17)κυδωνιάτης (15)κυκλάμινον (16)κυκλάμινου (17)κυκλάμινων (18)κυκλαδίτης (16)κυκλαδικές (17)κυκλαδικής (17)κυκλαδικοί (18)κυκλαδικού (18)κυκλαδικός (17)κυκλαδικών (18)κυκλοειδές (16)κυκλοειδής (16)κυκλοειδών (17)κυκλοθυμία (26)κυκλοτερές (14)κυκλοτερής (14)κυκλοτερών (15)κυκλοτερώς (14)κυκλοφορία (22)κυκλοφορεί (22)κυκλοφορών (22)κυκλωθείτε (25)κυκλωθούμε (27)κυκλωμάτων (20)κυκλωμένες (17)κυκλωμένης (17)κυκλωμένοι (18)κυκλωμένος (17)κυκλωμένου (19)κυκλωμένων (20)κυκλωνικές (16)κυκλωνικής (16)κυκλωνικοί (17)κυκλωνικού (17)κυκλωνικός (16)κυκλωνικών (17)κυκλωνόταν (16)κυκλωτικές (16)κυκλωτικής (16)κυκλωτικοί (17)κυκλωτικού (17)κυκλωτικός (16)κυκλωτικών (17)κυκλώθηκαν (24)κυκλώθηκες (23)κυκλώματος (15)κυκλώματός (14)κυκλώνεσαι (14)κυκλώνεστε (14)κυκλώνεται (14)κυκλώνομαι (16)κυκλώνουμε (17)κυκλώπειας (14)κυκλώπειες (14)κυκλώπειοι (15)κυκλώπειος (14)κυκλώπειου (16)κυκλώπειων (17)κυκλώσουμε (17)κυλίνδησις (15)κυλίνδρους (17)κυλίνδρωση (19)κυλίσματος (14)κυλίστηκαν (14)κυλίστηκες (13)κυλινδρικά (18)κυλινδρικέ (18)κυλινδρική (18)κυλινδρικό (18)κυλινδρωτά (19)κυλινδρωτέ (19)κυλινδρωτή (19)κυλινδρωτό (19)κυλινδρώνω (19)κυλιομένων (17)κυλιούνται (13)κυλιούνταν (13)κυλισμάτων (17)κυλισμένοι (15)κυλισμένος (14)κυλιστήκαν (14)κυλιστείτε (13)κυλιστούμε (15)κυλιστούνε (13)κυλιόμαστε (15)κυλιόμενες (14)κυλιόμενης (14)κυλιόμενοι (15)κυλιόμενος (14)κυλιόμενου (16)κυλιόμενων (17)κυλιόμουνα (16)κυλιόντανε (13)κυλιόσαστε (13)κυλιόσουνα (14)κυμάνθηκαν (23)κυμάνθηκες (22)κυμαίνεσαι (13)κυμαίνεστε (13)κυμαίνεται (13)κυμαίνομαι (15)κυμαίνουμε (16)κυμαινόταν (13)κυμανθείτε (22)κυμανθούμε (24)κυματίζαμε (24)κυματίζανε (22)κυματίζατε (22)κυματίζεις (21)κυματίζετε (22)κυματίζομε (24)κυματίζουν (23)κυματίσαμε (15)κυματίσατε (13)κυματίσεις (12)κυματίσετε (13)κυματίσουν (14)κυματαγωγή (21)κυματικούς (13)κυματισμοί (15)κυματισμού (15)κυματισμός (14)κυματισμών (15)κυματιστές (12)κυματιστής (12)κυματιστοί (13)κυματιστού (13)κυματιστός (12)κυματιστών (13)κυματογενή (16)κυματοδηγό (19)κυματοειδή (16)κυματώδεις (15)κυματώδους (16)κυμβάλιζαν (31)κυμβάλιζες (30)κυμβάλισαν (22)κυμβάλισες (21)κυμβαλίζει (31)κυμβαλίσει (22)κυμβαλίστε (22)κυμβαλιστή (22)κυμβελίνος (21)κυμογράφος (23)κυνέγειρος (14)κυνηγάγαμε (19)κυνηγάγανε (17)κυνηγάγατε (17)κυνηγάρικα (16)κυνηγάρικο (16)κυνηγήθηκα (24)κυνηγήθηκε (24)κυνηγήματα (16)κυνηγήσαμε (16)κυνηγήσανε (14)κυνηγήσατε (14)κυνηγήσεις (13)κυνηγήσετε (14)κυνηγήσομε (16)κυνηγήσουν (15)κυνηγετικά (15)κυνηγετικέ (15)κυνηγετική (15)κυνηγετικό (15)κυνηγηθείς (22)κυνηγηθούν (23)κυνηγημένα (16)κυνηγημένε (16)κυνηγημένη (16)κυνηγημένο (16)κυνηγητικά (15)κυνηγητικέ (15)κυνηγητική (15)κυνηγητικό (15)κυνηγιέμαι (16)κυνηγιέσαι (14)κυνηγιέστε (14)κυνηγιέται (14)κυνηγιόταν (14)κυνηγοτόπι (15)κυνηγούσαν (14)κυνηγούσες (13)κυνηγότοπε (15)κυνηγότοπο (15)κυνηγώντας (13)κυνικότατα (12)κυνικότατε (12)κυνικότατη (12)κυνικότατο (12)κυνικότερα (13)κυνικότερε (13)κυνικότερη (13)κυνικότερο (13)κυνικότητα (12)κυνοδρομία (17)κυνοδόντων (16)κυνοκέφαλε (21)κυνοκέφαλο (21)κυνοκτονία (12)κυνόδοντας (13)κυνόδοντες (13)κυνόπληκτα (15)κυνόπληκτε (15)κυνόπληκτη (15)κυνόπληκτο (15)κυνόσαργες (14)κυοφορήσει (19)κυοφορήσου (20)κυοφορήστε (19)κυοφορείτε (19)κυοφορηθεί (28)κυοφορούμε (21)κυοφορούσα (19)κυοφορούσε (19)κυοφόρησαν (19)κυοφόρησες (18)κυπάρισσοι (13)κυπάρισσον (13)κυπάρισσος (12)κυπέλλωσης (17)κυπαρίσσια (13)κυπαρίσσου (14)κυπαρίσσων (15)κυπαρισσία (13)κυπελλάκια (17)κυπελλούχε (23)κυπελλούχο (23)κυπραίικες (13)κυπραίικης (13)κυπραίικοι (14)κυπραίικος (13)κυπραίικου (15)κυπραίικων (16)κυπριακούς (13)κυπριώτικα (14)κυπριώτικε (14)κυπριώτικη (14)κυπριώτικο (14)κυρίαρχους (20)κυρηναϊκές (11)κυρηναϊκής (11)κυρηναϊκοί (12)κυρηναϊκού (12)κυρηναϊκός (11)κυρηναϊκών (12)κυριάρχησα (20)κυριάρχησε (20)κυριάρχηση (20)κυριέψουμε (24)κυριέψουνε (22)κυριακίδης (15)κυριαρχήσω (22)κυριαρχίας (19)κυριαρχίες (19)κυριαρχείς (19)κυριαρχηθώ (29)κυριαρχικά (21)κυριαρχικέ (21)κυριαρχική (21)κυριαρχικό (21)κυριαρχιών (20)κυριαρχούν (20)κυριευθείς (21)κυριευθούν (22)κυριευμένα (15)κυριευμένε (15)κυριευμένη (15)κυριευμένο (15)κυριευτείς (12)κυριευτούν (13)κυριευόταν (13)κυριεύεσαι (12)κυριεύεστε (12)κυριεύεται (12)κυριεύθηκα (22)κυριεύθηκε (22)κυριεύομαι (14)κυριεύουμε (15)κυριεύουνε (13)κυριεύσαμε (14)κυριεύσανε (12)κυριεύσατε (12)κυριεύσεις (11)κυριεύσετε (12)κυριεύσεων (14)κυριεύσεως (13)κυριεύσομε (14)κυριεύσουν (13)κυριεύτηκα (13)κυριεύτηκε (13)κυριλλικές (16)κυριλλικής (16)κυριλλικοί (17)κυριλλικού (17)κυριλλικός (16)κυριλλικών (17)κυρινάλιος (13)κυριολεκτώ (15)κυριολεξία (23)κυριολεχτώ (21)κυριοτέρου (14)κυριοτέρων (15)κυριοτήτων (14)κυριότερες (12)κυριότερης (12)κυριότεροι (13)κυριότερος (12)κυριότερου (14)κυριότερων (15)κυριότητάς (10)κυριότητας (11)κυριότητες (11)κυριότητος (11)κυριότητός (10)κυρτοειδής (14)κυρτωθείτε (23)κυρτωθούμε (25)κυρτωμάτων (18)κυρτωμένες (15)κυρτωμένης (15)κυρτωμένοι (16)κυρτωμένος (15)κυρτωμένου (17)κυρτωμένων (18)κυρτωνόταν (14)κυρτότητας (11)κυρτώθηκαν (22)κυρτώθηκες (21)κυρτώματος (13)κυρτώνεσαι (12)κυρτώνεστε (12)κυρτώνεται (12)κυρτώνομαι (14)κυρτώνουμε (15)κυρτώσουμε (15)κυρωθέντες (22)κυρωθέντος (22)κυρωθέντων (25)κυρωθήκαμε (26)κυρωθήκατε (24)κυρωθείσας (22)κυρωθείσες (22)κυρωθείσης (22)κυρωμένους (16)κυρωνόμουν (17)κυρωνόσουν (15)κυρωτικούς (14)κυρώνονται (12)κυρώνονταν (12)κυρώνοντας (11)κυστίτιδας (13)κυστίτιδες (13)κυστεκτομή (14)κυστοειδές (13)κυστοειδής (13)κυστοειδών (14)κυτίσσωρος (13)κυτιοποιία (12)κυτταρίνης (11)κυτταρικές (12)κυτταρικής (12)κυτταρικοί (13)κυτταρικού (13)κυτταρικός (12)κυτταρικών (13)κυτόπλασμα (16)κυφωτικούς (20)κυψελιδικά (26)κυψελιδικέ (26)κυψελιδική (26)κυψελιδικό (26)κυψελοειδή (25)κυψελώδεις (24)κυψελώδους (25)κωδικοποιώ (17)κωδωνίζαμε (28)κωδωνίζατε (26)κωδωνίζεις (25)κωδωνίζετε (26)κωδωνίζουν (27)κωδωνίσαμε (19)κωδωνίσατε (17)κωδωνίσεις (16)κωδωνίσετε (17)κωδωνίσουν (18)κωδωνισμός (18)κωδωνιστεί (17)κωδωνοειδή (20)κωλάντερου (16)κωλάντερων (17)κωλαρούδες (17)κωλαρούδων (20)κωλομπαράς (17)κωλονούρια (15)κωλοπιλάλα (19)κωλοφαρδία (25)κωλοφωτιάς (22)κωλοφωτιές (22)κωλοφωτιών (23)κωλοχανεία (21)κωλοχανείο (21)κωλυσιεργώ (19)κωλυόμαστε (17)κωλυόσαστε (15)κωλωμένους (18)κωλόπαιδου (19)κωλόπαιδων (20)κωλόφαρδες (24)κωλόφαρδης (24)κωλόφαρδοι (25)κωλόφαρδος (24)κωλόφαρδου (26)κωλόφαρδων (27)κωλόχαρτου (23)κωλόχαρτων (24)κωλώνοντας (13)κωματώδεις (16)κωματώδους (17)κωμικότατα (15)κωμικότατε (15)κωμικότατη (15)κωμικότατο (15)κωμικότερα (16)κωμικότερε (16)κωμικότερη (16)κωμικότερο (16)κωμικότητα (15)κωμοπόλεις (16)κωμοπόλεων (19)κωμοπόλεως (18)κωνικότατα (13)κωνικότατε (13)κωνικότατη (13)κωνικότατο (13)κωνικότερα (14)κωνικότερε (14)κωνικότερη (14)κωνικότερο (14)κωνικότητα (13)κωνοειδείς (14)κωνοειδούς (14)κωνοφόρους (20)κωνστάντια (12)κωνστάντιο (12)κωνσταντάς (11)κωνσταντής (11)κωνσταντία (12)κωπήλατους (15)κωπηλάτησα (15)κωπηλάτησε (15)κωπηλασίας (14)κωπηλασίες (14)κωπηλασιών (15)κωπηλατήσω (17)κωπηλατείς (14)κωπηλατικά (16)κωπηλατικέ (16)κωπηλατική (16)κωπηλατικό (16)κωπηλατούν (15)κωσταβάρας (19)κωφάλαλους (23)κωφαλαλίας (22)κωφαλαλίες (22)κωφαλαλιών (23)κόδριγκτον (18)κόρνμπεργκ (19)