Κ 11-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (7367)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

κάντερμπερι (16)κίνγκσταουν (16)καβαλάρηδες (23)καβαλάρηδων (26)καβαλάρισσα (21)καβαλήθηκαν (30)καβαλήθηκες (29)καβαλήσουμε (23)καβαλίκεψαν (30)καβαληθείτε (29)καβαληθούμε (31)καβαλημένες (21)καβαλημένης (21)καβαλημένοι (22)καβαλημένος (21)καβαλημένου (23)καβαλημένων (24)καβαλιέρους (21)καβαλικέψει (30)καβαλικευτά (22)καβαλικεύει (21)καβαλιστικά (21)καβαλιστικέ (21)καβαλιστική (21)καβαλιστικό (21)καβαλιόμουν (23)καβαλιόνταν (20)καβαλιόσουν (21)καβαλούσαμε (22)καβαλούσατε (20)καβατζάρισε (28)καβγαδίζαμε (35)καβγαδίζατε (33)καβγαδίζεις (32)καβγαδίζετε (33)καβγαδίζουν (34)καβγαδίσαμε (26)καβγαδίσατε (24)καβγαδίσεις (23)καβγαδίσετε (24)καβγαδίσουν (25)καβγατζήδες (32)καβγατζήδων (35)καβουρδίζει (32)καβουρδίσει (23)καβουρδίσου (24)καβουρδίστε (23)καβουρδιστώ (23)καβουρμάδες (24)καβουρμάδων (27)καβουρντίζω (31)καβουρντίσω (22)καβουρομάνα (22)καβούρδιζαν (31)καβούρδιζες (30)καβούρδισαν (22)καβούρδισες (21)καβούρντιζα (28)καβούρντιζε (28)καβούρντισα (19)καβούρντισε (19)καγκελάριοι (18)καγκελάριος (17)καγκελάριου (19)καγκελαρίας (17)καγκελαρίες (17)καγκελαρίου (19)καγκελαρίων (20)καγκελαριών (18)καγκελωτούς (18)καγχάζοντας (29)καδράρονται (16)καδράρονταν (16)καδραρόμουν (19)καδραρόσουν (17)καδρονιάζει (24)καδρονιάσει (15)καδρονιάστε (15)καδρόνιαζαν (24)καδρόνιαζες (23)καδρόνιασαν (15)καδρόνιασες (14)καζαμπλάνκα (26)καζαντίζαμε (31)καζαντίζατε (29)καζαντίζεις (28)καζαντίζετε (29)καζαντίζουν (30)καζαντίσαμε (22)καζαντίσατε (20)καζαντίσεις (19)καζαντίσετε (20)καζαντίσουν (21)καζαντζάκης (29)καζαντζήδες (31)καζαντζήδων (34)καζαντζίδης (31)καζικωνόταν (23)καζικώνεσαι (21)καζικώνεστε (21)καζικώνεται (21)καζικώνομαι (23)καζουιστικά (22)καζουιστικέ (22)καζουιστική (22)καζουιστικό (22)καημενούλης (14)καθάπτονται (21)καθάπτονταν (21)καθίστανται (20)καθαίρονται (21)καθαίρονταν (21)καθαγιάζαμε (34)καθαγιάζατε (32)καθαγιάζεις (31)καθαγιάζετε (32)καθαγιάζουν (33)καθαγιάσαμε (25)καθαγιάσατε (23)καθαγιάσεις (22)καθαγιάσετε (23)καθαγιάσεων (25)καθαγιάσεως (24)καθαγιάσουν (24)καθαγιασμοί (25)καθαγιασμού (25)καθαγιασμός (24)καθαγιασμών (25)καθαγιαστεί (23)καθαγνίζαμε (34)καθαγνίζατε (32)καθαγνίζεις (31)καθαγνίζετε (32)καθαγνίζουν (33)καθαγνίσαμε (25)καθαγνίσατε (23)καθαγνίσεις (22)καθαγνίσετε (23)καθαγνίσουν (24)καθαγνισμός (24)καθαγνιστεί (23)καθαιρέθηκα (31)καθαιρέθηκε (31)καθαιρέσαμε (23)καθαιρέσατε (21)καθαιρέσεις (20)καθαιρέσετε (21)καθαιρέσεων (23)καθαιρέσεως (22)καθαιρέσουν (22)καθαιρείσαι (21)καθαιρείστε (21)καθαιρείται (21)καθαιρεθείς (29)καθαιρεθούν (30)καθαιρεμένα (23)καθαιρεμένε (23)καθαιρεμένη (23)καθαιρεμένο (23)καθαιρετικά (22)καθαιρετικέ (22)καθαιρετική (22)καθαιρετικό (22)καθαιρούμαι (23)καθαιρούσαν (21)καθαιρούσες (20)καθαιρούταν (21)καθαιρόμουν (24)καθαιρόσουν (22)καθαιρώντας (20)καθαλάτωσις (23)καθαπτόμουν (24)καθαπτόσουν (22)καθαρίζεσαι (30)καθαρίζεστε (30)καθαρίζεται (30)καθαρίζομαι (32)καθαρίζουμε (33)καθαρίζουνε (31)καθαρίσματα (23)καθαρίσουμε (24)καθαρίσουνε (22)καθαρίστηκα (22)καθαρίστηκε (22)καθαρίστρια (22)καθαρεύουσα (22)καθαριζόταν (30)καθαρισμένα (23)καθαρισμένε (23)καθαρισμένη (23)καθαρισμένο (23)καθαρισμούς (22)καθαριστήρα (22)καθαριστείς (20)καθαριστικά (22)καθαριστικέ (22)καθαριστική (22)καθαριστικό (22)καθαριστούν (21)καθαριότητά (20)καθαριότητα (21)καθαρογράφε (32)καθαρογράφο (32)καθαρογραφώ (32)καθαρολογία (26)καθαρολόγοι (26)καθαρολόγος (25)καθαρολόγου (27)καθαρολόγων (28)καθαροτήτων (23)καθαρτήριας (21)καθαρτήριες (21)καθαρτήριοι (22)καθαρτήριον (22)καθαρτήριος (21)καθαρτήριου (23)καθαρτήριων (24)καθαρτηρίου (23)καθαρτικούς (21)καθαρόαιμες (22)καθαρόαιμης (22)καθαρόαιμοι (23)καθαρόαιμος (22)καθαρόαιμου (24)καθαρόαιμων (25)καθαρότατες (20)καθαρότατης (20)καθαρότατοι (21)καθαρότατος (20)καθαρότατου (22)καθαρότατων (23)καθαρότερες (21)καθαρότερης (21)καθαρότεροι (22)καθαρότερος (21)καθαρότερου (23)καθαρότερων (24)καθαρότητάς (19)καθαρότητας (20)καθαρότητες (20)καθαρότητος (20)καθεδρικούς (24)καθελκυστεί (24)καθελκυόταν (24)καθελκύεσαι (23)καθελκύεστε (23)καθελκύεται (23)καθελκύομαι (25)καθελκύουμε (26)καθελκύσαμε (25)καθελκύσατε (23)καθελκύσεις (22)καθελκύσετε (23)καθελκύσεων (25)καθελκύσεως (24)καθελκύσεώς (21)καθελκύσουν (24)καθεστηκυία (22)καθεστωτικά (23)καθεστωτικέ (23)καθεστωτική (23)καθεστωτικό (23)καθετηρίαζα (30)καθετηρίαζε (30)καθετηρίασα (21)καθετηρίασε (21)καθετηρίαση (21)καθετηριάζω (32)καθετηριάσω (23)καθηγήτριας (23)καθηγήτριες (23)καθηγητικές (23)καθηγητικής (23)καθηγητικοί (24)καθηγητικού (24)καθηγητικός (23)καθηγητικών (24)καθηγητριών (24)καθηλωθείτε (33)καθηλωθούμε (35)καθηλωμένες (25)καθηλωμένης (25)καθηλωμένοι (26)καθηλωμένος (25)καθηλωμένου (27)καθηλωμένων (28)καθηλωνόταν (24)καθηλώθηκαν (32)καθηλώθηκες (31)καθηλώνεσαι (22)καθηλώνεστε (22)καθηλώνεται (22)καθηλώνομαι (24)καθηλώνουμε (25)καθηλώσουμε (25)καθημαγμένα (27)καθημαγμένε (27)καθημαγμένη (27)καθημαγμένο (27)καθημερινές (22)καθημερινήν (23)καθημερινής (22)καθημερινοί (23)καθημερινού (23)καθημερινός (22)καθημερινών (23)καθημερινώς (22)καθημερνούς (22)καθησυχάζει (37)καθησυχάσει (28)καθησύχαζαν (36)καθησύχασαν (27)καθησύχασης (26)καθησύχασις (26)καθιδρυθείς (33)καθιδρυθούν (34)καθιδρυμένα (27)καθιδρυμένε (27)καθιδρυμένη (27)καθιδρυμένο (27)καθιδρυόταν (25)καθιδρύεσαι (24)καθιδρύεστε (24)καθιδρύεται (24)καθιδρύθηκα (34)καθιδρύθηκε (34)καθιδρύματα (26)καθιδρύομαι (26)καθιδρύουμε (27)καθιδρύσαμε (26)καθιδρύσατε (24)καθιδρύσεις (23)καθιδρύσετε (24)καθιδρύσουν (25)καθιερωθείς (31)καθιερωθούν (32)καθιερωμένα (25)καθιερωμένε (25)καθιερωμένη (25)καθιερωμένο (25)καθιερωτικά (24)καθιερωτικέ (24)καθιερωτική (24)καθιερωτικό (24)καθιερώθηκα (31)καθιερώθηκε (31)καθιερώναμε (23)καθιερώνατε (21)καθιερώνεις (20)καθιερώνετε (21)καθιερώνουν (22)καθιερώσαμε (23)καθιερώσατε (21)καθιερώσεις (20)καθιερώσετε (21)καθιερώσεων (23)καθιερώσεως (22)καθιερώσεώς (19)καθιερώσουν (22)καθιζήματος (30)καθιζημάτων (33)καθιζόμαστε (31)καθικέτευση (22)καθισμένους (22)καθιστάμεθα (31)καθιστάμενα (22)καθιστάμενε (22)καθιστάμενη (22)καθιστάμενο (22)καθισταμένη (22)καθιστικούς (20)καθιστούσαν (20)καθιστούσες (19)καθιστώντας (19)καθοδήγησαν (26)καθοδήγησες (25)καθοδήγησης (25)καθοδήγησις (25)καθοδηγήσει (26)καθοδηγήσου (27)καθοδηγήστε (26)καθοδηγείτε (26)καθοδηγείτο (26)καθοδηγηθεί (35)καθοδηγητές (25)καθοδηγητής (25)καθοδηγητών (26)καθοδηγούμε (28)καθοδηγούσα (26)καθοδηγούσε (26)καθολίκευαν (24)καθολίκευες (23)καθολίκευσα (24)καθολίκευσε (24)καθολίκευση (24)καθολικεύει (23)καθολικεύσω (25)καθολικισμέ (25)καθολικισμό (25)καθολικότης (22)καθομολογία (27)καθορίζεσαι (30)καθορίζεστε (30)καθορίζεται (30)καθορίζομαι (32)καθορίζοντα (30)καθορίζουμε (33)καθορίζουνε (31)καθορίζουσα (31)καθορίσθηκε (31)καθορίσουμε (24)καθορίσουνε (22)καθορίστηκα (22)καθορίστηκε (22)καθοριζόταν (30)καθορισθείς (29)καθορισθούν (30)καθορισμένα (23)καθορισμένε (23)καθορισμένη (23)καθορισμένο (23)καθορισμούς (22)καθοριστείς (20)καθοριστικά (22)καθοριστικέ (22)καθοριστική (22)καθοριστικό (22)καθοριστούν (21)καθοσιώσεις (19)καθοσιώσεων (22)καθοσιώσεως (21)καθούμενους (22)καθρέφτιζαν (37)καθρέφτιζες (36)καθρέφτισαν (28)καθρέφτισες (27)καθρέφτισμά (29)καθρέφτισμα (30)καθρεφτίζει (37)καθρεφτίσει (28)καθρεφτίσου (29)καθρεφτίστε (28)καθρεφτιστώ (28)καθυβρίζαμε (40)καθυβρίζατε (38)καθυβρίζεις (37)καθυβρίζετε (38)καθυβρίζουν (39)καθυβρίσαμε (31)καθυβρίσατε (29)καθυβρίσεις (28)καθυβρίσετε (29)καθυβρίσεων (31)καθυβρίσεως (30)καθυβρίσουν (30)καθυβριστεί (29)καθυποτάξει (31)καθυποτάσσω (24)καθυπόταξης (30)καθυπόταξις (30)καθυστέρησή (21)καθυστέρησα (22)καθυστέρησε (22)καθυστέρηση (22)καθυστερήσω (24)καθυστερείς (21)καθυστερούν (22)καθωσπρέπει (25)καθόντουσαν (21)καιγόμασταν (16)καιγόσασταν (14)καινοζωικές (22)καινοζωικής (22)καινοζωικοί (23)καινοζωικού (23)καινοζωικός (22)καινοζωικών (23)καινοπρεπές (13)καινοπρεπής (13)καινοπρεπών (14)καινοτομήσω (15)καινοτομίας (12)καινοτομίες (12)καινοτομείς (12)καινοτομικά (14)καινοτομικέ (14)καινοτομική (14)καινοτομικό (14)καινοτομιών (13)καινοτομούν (13)καινοτόμησα (13)καινοτόμησε (13)καινοτόμους (13)καινοφανείς (17)καινοφανούς (17)καινούργιας (14)καινούργιες (14)καινούργιοι (15)καινούργιος (14)καινούργιου (16)καινούργιων (17)καινούριους (12)καινότροπες (12)καινότροπης (12)καινότροποι (13)καινότροπος (12)καινότροπου (14)καινότροπων (15)καιροσκοπία (14)καιροσκοπεί (14)καιροσκόποι (14)καιροσκόπος (13)καιροσκόπου (15)καιροσκόπων (16)καισαριανής (11)καισαρικούς (12)καισαρισμοί (14)καισαρισμού (14)καισαρισμός (13)καισαρισμών (14)καιόντουσαν (12)κακάσχημους (21)κακέκτυπους (15)κακέμφατους (21)κακαρίζουμε (25)κακαρίσματα (15)κακαρίσουμε (16)κακαρωμάτων (19)κακαρωμένες (16)κακαρωμένης (16)κακαρωμένοι (17)κακαρωμένος (16)κακαρωμένου (18)κακαρωμένων (19)κακαρώματος (14)κακαρώνουμε (16)κακαρώσουμε (16)κακαόδεντρα (16)κακαόδεντρο (16)κακεντρεχές (19)κακεντρεχής (19)κακεντρεχών (20)κακεντρεχώς (19)κακιζόμαστε (23)κακιζόσαστε (21)κακισμένους (14)κακιωμένους (16)κακιώνοντας (11)κακοέρχεσαι (20)κακοέρχεστε (20)κακοέρχεται (20)κακοέρχομαι (22)κακοβάζεσαι (28)κακοβάζεστε (28)κακοβάζεται (28)κακοβάζομαι (30)κακοβάνεσαι (19)κακοβάνεστε (19)κακοβάνεται (19)κακοβάνομαι (21)κακοβαζόταν (28)κακοβαλμένα (23)κακοβαλμένε (23)κακοβαλμένη (23)κακοβαλμένο (23)κακοβανόταν (19)κακοβουλίας (21)κακοβουλίες (21)κακοβουλιών (22)κακογένναγα (18)κακογένναγε (18)κακογέννησα (15)κακογέννησε (15)κακογενεσία (15)κακογεννάει (15)κακογεννάμε (17)κακογεννάτε (15)κακογεννήσω (17)κακογεννούν (15)κακογιάννης (14)κακογλωσσιά (19)κακογουστιά (16)κακογράφους (23)κακογραφίας (22)κακογραφίες (22)κακογραφιών (23)κακοδένεσαι (15)κακοδένεστε (15)κακοδένεται (15)κακοδένομαι (17)κακοδέχεσαι (22)κακοδέχεστε (22)κακοδέχεται (22)κακοδέχομαι (24)κακοδαιμονώ (17)κακοδενόταν (15)κακοδεχόταν (22)κακοδιάθετα (24)κακοδιάθετε (24)κακοδιάθετη (24)κακοδιάθετο (24)κακοδιοικεί (16)κακοερχόταν (20)κακοθάλασσα (23)κακοθάλασσε (23)κακοθάλασση (23)κακοθάλασσο (23)κακοθάνατες (20)κακοθάνατης (20)κακοθάνατοι (21)κακοθάνατος (20)κακοθάνατου (22)κακοθάνατων (23)κακοθανασία (21)κακοθανατιά (21)κακοθελήτρα (24)κακοθελητές (22)κακοθελητής (22)κακοθελητών (23)κακοκάρδιζα (26)κακοκάρδιζε (26)κακοκάρδισα (17)κακοκάρδισε (17)κακοκαιρίας (13)κακοκαιρίες (13)κακοκαιριών (14)κακοκαρδίζω (28)κακοκαρδίσω (19)κακοκεφαλιά (22)κακολογήσει (17)κακολογήσου (18)κακολογήστε (17)κακολογείτε (17)κακολογηθεί (26)κακολογιάζω (28)κακολογούμε (19)κακολογούσα (17)κακολογούσε (17)κακολόγησαν (17)κακολόγησες (16)κακομίλαγαν (19)κακομίλαγες (18)κακομίλησαν (16)κακομίλησες (15)κακομαθαίνω (25)κακομελετάν (16)κακομελετάς (15)κακομελετάω (18)κακομιλήσει (16)κακομιλήστε (16)κακομιλούμε (18)κακομιλούσα (16)κακομιλούσε (16)κακομοίρικο (16)κακομοιριάς (14)κακομοιριές (14)κακομοιριών (15)κακοντυμένα (15)κακοντυμένε (15)κακοντυμένη (15)κακοντυμένο (15)κακοπάθειες (21)κακοπέρασης (13)κακοπέρασις (13)κακοπαθαίνω (24)κακοπερνάνε (14)κακοπιστίας (12)κακοπιστίες (12)κακοπιστιών (13)κακοπλήρωνα (18)κακοπλήρωνε (18)κακοπλήρωσα (18)κακοπλήρωσε (18)κακοπλασίας (14)κακοπλασίες (14)κακοπλασιών (15)κακοπληρωθώ (27)κακοπληρωτή (18)κακοπληρώνω (18)κακοπληρώσω (18)κακοποίησαν (13)κακοποίησες (12)κακοποίησης (12)κακοποίησις (12)κακοποιήσει (13)κακοποιήσου (14)κακοποιήστε (13)κακοποιείτε (13)κακοποιηθεί (22)κακοποιούμε (15)κακοποιούσα (13)κακοποιούσε (13)κακοράβεσαι (20)κακοράβεστε (20)κακοράβεται (20)κακοράβομαι (22)κακορίζικες (22)κακορίζικης (22)κακορίζικοι (23)κακορίζικος (22)κακορίζικου (24)κακορίζικων (25)κακοραβόταν (20)κακοραμμένα (17)κακοραμμένε (17)κακοραμμένη (17)κακοραμμένο (17)κακοριζικιά (23)κακοσήμαδες (16)κακοσήμαδης (16)κακοσήμαδοι (17)κακοσήμαδος (16)κακοσήμαδου (18)κακοσήμαδων (19)κακοσημαδιά (17)κακοστόμαχα (21)κακοστόμαχε (21)κακοστόμαχη (21)κακοστόμαχο (21)κακοσφυγμία (25)κακοτάξιδες (23)κακοτάξιδης (23)κακοτάξιδοι (24)κακοτάξιδος (23)κακοτάξιδου (25)κακοτάξιδων (26)κακοτέχνημα (21)κακοτεχνίας (18)κακοτεχνίες (18)κακοτεχνιών (19)κακοτράχαλα (22)κακοτράχαλε (22)κακοτράχαλη (22)κακοτράχαλο (22)κακοτυπωθεί (25)κακοτυπώνει (14)κακοτυπώσει (14)κακοτυπώσου (15)κακοτυπώστε (14)κακοτυχήσει (20)κακοτυχήστε (20)κακοτυχίζει (29)κακοτυχίσει (20)κακοτυχίσου (21)κακοτυχίστε (20)κακοτυχείτε (20)κακοτυχιστώ (20)κακοτυχούμε (22)κακοτυχούσα (20)κακοτυχούσε (20)κακοτύπωναν (15)κακοτύπωνες (14)κακοτύπωσαν (15)κακοτύπωσες (14)κακοτύχησαν (19)κακοτύχησες (18)κακοτύχιζαν (28)κακοτύχιζες (27)κακοτύχισαν (19)κακοτύχισες (18)κακοφέρθηκα (30)κακοφέρθηκε (30)κακοφέρσιμο (22)κακοφανισμέ (21)κακοφανισμό (21)κακοφορμίζω (33)κακοφορμίσω (24)κακοφόρμιζα (31)κακοφόρμιζε (31)κακοφόρμισα (22)κακοφόρμισε (22)κακοχωνέψει (30)κακοχωνέψτε (30)κακοχωνεύει (21)κακοχώνευαν (20)κακοχώνευες (19)κακοχώνευτα (20)κακοχώνευτε (20)κακοχώνευτη (20)κακοχώνευτο (20)κακοχώνεψαν (28)κακοχώνεψες (27)κακοψήνεσαι (21)κακοψήνεστε (21)κακοψήνεται (21)κακοψήνομαι (23)κακοψημένος (22)κακοψηνόταν (21)κακτοειδείς (14)κακτοειδούς (14)κακόβουλους (22)κακόγλωσσες (18)κακόγλωσσης (18)κακόγλωσσοι (19)κακόγλωσσος (18)κακόγλωσσου (20)κακόγλωσσων (21)κακόγνωμους (19)κακόγουστες (15)κακόγουστης (15)κακόγουστοι (16)κακόγουστος (15)κακόγουστου (17)κακόγουστων (18)κακόκαρδους (17)κακόμοιρους (15)κακόμορφους (22)κακόπιστους (13)κακόστομους (14)κακόσχημους (21)κακότεχνους (19)κακότροπους (14)καλαΐζονται (22)καλαΐζονταν (22)καλαΐσματος (14)καλαίσθητες (21)καλαίσθητης (21)καλαίσθητοι (22)καλαίσθητος (21)καλαίσθητου (23)καλαίσθητων (24)καλαγκαθιού (26)καλαγκαθιών (26)καλαθιάζαμε (33)καλαθιάζατε (31)καλαθιάζεις (30)καλαθιάζετε (31)καλαθιάζουν (32)καλαθιάσαμε (24)καλαθιάσατε (22)καλαθιάσεις (21)καλαθιάσετε (22)καλαθιάσουν (23)καλαθοποιία (23)καλαθοποιοί (23)καλαθοποιού (23)καλαθοποιός (22)καλαθοποιών (23)καλαισθησία (22)καλακουόταν (15)καλακούεσαι (14)καλακούεστε (14)καλακούεται (14)καλακούομαι (16)καλαλέθεσαι (24)καλαλέθεστε (24)καλαλέθεται (24)καλαλέθομαι (26)καλαλεθόταν (24)καλαμένιους (15)καλαμίζεσαι (24)καλαμίζεστε (24)καλαμίζεται (24)καλαμίζομαι (26)καλαμίζουμε (27)καλαμίσματα (17)καλαμίσουμε (18)καλαμίστηκα (16)καλαμίστηκε (16)καλαμαράδες (18)καλαμαράδων (21)καλαμαράκια (17)καλαματιανά (15)καλαματιανέ (15)καλαματιανή (15)καλαματιανό (15)καλαμιζόταν (24)καλαμισμένα (17)καλαμισμένε (17)καλαμισμένη (17)καλαμισμένο (17)καλαμιστείς (14)καλαμιστούν (15)καλαμοειδές (17)καλαμοειδής (17)καλαμοειδών (18)καλαμοειδώς (17)καλαμοκάνας (15)καλαμοκάνες (15)καλαμοκάνης (15)καλαμπαλίκι (19)καλαμποκιάς (16)καλαμποκιές (16)καλαμποκιού (17)καλαμποκιών (17)καλαμπούρια (17)καλαμωθείτε (26)καλαμωθούμε (28)καλαμωμένες (18)καλαμωμένης (18)καλαμωμένοι (19)καλαμωμένος (18)καλαμωμένου (20)καλαμωμένων (21)καλαμωνόταν (17)καλαμόσπιτο (16)καλαμώθηκαν (25)καλαμώθηκες (24)καλαμώνεσαι (15)καλαμώνεστε (15)καλαμώνεται (15)καλαμώνομαι (17)καλαμώνουμε (18)καλαμώσουμε (18)καλανταριού (14)καλανταριών (14)καλαποθάκης (23)καλαρίσματα (16)καλαφάτηδες (22)καλαφάτηδων (25)καλαφάτιζαν (29)καλαφάτιζες (28)καλαφάτισαν (20)καλαφάτισες (19)καλαφάτισμα (22)καλαφατίζει (29)καλαφατίσει (20)καλαφατίστε (20)καλαϊζόμουν (24)καλαϊζόσουν (22)καλαϊσμάτων (16)καλβινισμού (22)καλβινισμός (21)καλβινιστές (19)καλβινιστής (19)καλβινιστών (20)καλενδάριον (17)καλεσμένους (15)καλεστήκαμε (16)καλεστήκανε (14)καλεστήκατε (14)καλημέριζαν (25)καλημέριζες (24)καλημέρισαν (16)καλημέρισες (15)καλημέρισμα (18)καλημερίζει (25)καλημερίσει (16)καλημερίσου (17)καλημερίστε (16)καλημεριστώ (16)καληνυχτίζω (32)καληνυχτίσω (23)καληνύχτιζα (29)καληνύχτιζε (29)καληνύχτισα (20)καληνύχτισε (20)καληνώρισμα (16)καλησπέριζα (24)καλησπέριζε (24)καλησπέρισα (15)καλησπέρισε (15)καλησπερίζω (26)καλησπερίσω (17)καλιακούδας (16)καλιακούδες (16)καλιακούδων (19)καλιγωθείτε (27)καλιγωθούμε (29)καλιγωμάτων (22)καλιγωμένες (19)καλιγωμένης (19)καλιγωμένοι (20)καλιγωμένος (19)καλιγωμένου (21)καλιγωμένων (22)καλιγωνόταν (18)καλιγώθηκαν (26)καλιγώθηκες (25)καλιγώματος (17)καλιγώνεσαι (16)καλιγώνεστε (16)καλιγώνεται (16)καλιγώνομαι (18)καλιγώνουμε (19)καλιγώσουμε (19)καλιφόρνιας (20)καλλίγραμμα (23)καλλίγραμμε (23)καλλίγραμμη (23)καλλίγραμμο (23)καλλίκνημες (17)καλλίκνημης (17)καλλίκνημοι (18)καλλίκνημος (17)καλλίκνημου (19)καλλίκνημων (20)καλλίκομους (18)καλλίμορφες (24)καλλίμορφης (24)καλλίμορφοι (25)καλλίμορφος (24)καλλίμορφου (26)καλλίμορφων (27)καλλίνικους (16)καλλίπυγους (20)καλλίσωμους (19)καλλίφωνους (24)καλλιέπειας (15)καλλιέργειά (18)καλλιέργεια (19)καλλιέργημα (21)καλλιέργησα (19)καλλιέργησε (19)καλλιγράφοι (26)καλλιγράφος (25)καλλιγράφου (27)καλλιγράφων (28)καλλιγραφία (26)καλλιγραφεί (26)καλλιεργήσω (21)καλλιεργείς (18)καλλιεργηθώ (28)καλλιεργητή (19)καλλιεργούν (19)καλλικέλαδα (21)καλλικέλαδε (21)καλλικέλαδη (21)καλλικέλαδο (21)καλλικράτης (16)καλλιλογίας (19)καλλιλογίες (19)καλλιλογιών (20)καλλιπρεπής (17)καλλιπόλεως (19)καλλισθένης (23)καλλιστείων (17)καλλιτέχνες (21)καλλιτέχνης (21)καλλιτέχνις (21)καλλιτεχνία (22)καλλιτεχνεί (22)καλλιτεχνών (22)καλλιφρονάς (22)καλλιφωνίας (23)καλλιφωνίες (23)καλλιφωνιών (24)καλλυντικές (16)καλλυντικής (16)καλλυντικοί (17)καλλυντικού (17)καλλυντικόν (17)καλλυντικός (16)καλλυντικών (17)καλλωπίζαμε (29)καλλωπίζατε (27)καλλωπίζεις (26)καλλωπίζετε (27)καλλωπίζουν (28)καλλωπίσαμε (20)καλλωπίσατε (18)καλλωπίσεις (17)καλλωπίσετε (18)καλλωπίσουν (19)καλλωπισμοί (20)καλλωπισμού (20)καλλωπισμός (19)καλλωπισμών (20)καλλωπιστής (17)καλλωπιστεί (18)καλμάροντας (15)καλντερίμια (16)καλοβαλμένα (24)καλοβαλμένε (24)καλοβαλμένη (24)καλοβαλμένο (24)καλοβλέπουν (24)καλογίνεσαι (16)καλογίνεστε (16)καλογίνεται (16)καλογίνομαι (18)καλογεράκια (18)καλογερέψει (26)καλογερικές (17)καλογερικής (17)καλογερικοί (18)καλογερικού (18)καλογερικός (17)καλογερικών (18)καλογιάννης (15)καλογιάννοι (16)καλογιάννος (15)καλογιάννου (17)καλογιάννων (18)καλογινόταν (16)καλογυάλιζα (28)καλογυάλιζε (28)καλογυάλισα (19)καλογυάλισε (19)καλογυαλίζω (30)καλογυαλίσω (21)καλοδένεσαι (16)καλοδένεστε (16)καλοδένεται (16)καλοδένομαι (18)καλοδέχεσαι (23)καλοδέχεστε (23)καλοδέχεται (23)καλοδέχομαι (25)καλοδέχτηκα (24)καλοδέχτηκε (24)καλοδενόταν (16)καλοδεχτούν (23)καλοδεχόταν (23)καλοδιάθετα (25)καλοδιάθετε (25)καλοδιάθετη (25)καλοδιάθετο (25)καλοεξέταζα (31)καλοεξέταζε (31)καλοεξέτασα (22)καλοεξέτασε (22)καλοεξετάζω (33)καλοεξετάσω (24)καλοζήσουμε (25)καλοζούσαμε (24)καλοζούσατε (22)καλοζυγίζει (35)καλοζυγίσει (26)καλοζυγίσου (27)καλοζυγίστε (26)καλοζυγιάζω (37)καλοζυγιάσω (28)καλοζυγιστώ (26)καλοζωιστές (23)καλοζωιστής (23)καλοζωιστών (24)καλοζύγιαζα (34)καλοζύγιαζε (34)καλοζύγιασα (25)καλοζύγιασε (25)καλοζύγιζαν (34)καλοζύγιζες (33)καλοζύγισαν (25)καλοζύγισες (24)καλοθάλασσα (24)καλοθάλασσε (24)καλοθάλασση (24)καλοθάλασσο (24)καλοθανατιά (22)καλοθελήτρα (25)καλοθελητές (23)καλοθελητής (23)καλοθελητών (24)καλοθυμάμαι (27)καλοκάγαθες (25)καλοκάγαθης (25)καλοκάγαθοι (26)καλοκάγαθος (25)καλοκάγαθου (27)καλοκάγαθων (28)καλοκάθεσαι (23)καλοκάθεστε (23)καλοκάθεται (23)καλοκάθομαι (25)καλοκάμωτες (17)καλοκάμωτης (17)καλοκάμωτοι (18)καλοκάμωτος (17)καλοκάμωτου (19)καλοκάμωτων (20)καλοκάρδιζα (27)καλοκάρδιζε (27)καλοκάρδισα (18)καλοκάρδισε (18)καλοκαγαθία (26)καλοκαθόταν (23)καλοκαιράκι (16)καλοκαιρίας (14)καλοκαιρίες (14)καλοκαιρεύω (17)καλοκαιριές (14)καλοκαιρινά (15)καλοκαιρινέ (15)καλοκαιρινή (15)καλοκαιρινό (15)καλοκαιριού (15)καλοκαιριών (15)καλοκαρδίζω (29)καλοκαρδίσω (20)καλοκοίταζα (23)καλοκοίταζε (23)καλοκοίταξα (23)καλοκοίταξε (23)καλοκοβόταν (21)καλοκοιτάζω (25)καλοκοιτάξω (25)καλοκυράδες (18)καλοκόβεσαι (21)καλοκόβεστε (21)καλοκόβεται (21)καλοκόβομαι (23)καλολογικές (18)καλολογικής (18)καλολογικοί (19)καλολογικού (19)καλολογικός (18)καλολογικών (19)καλομίλαγαν (20)καλομίλαγες (19)καλομίλησαν (17)καλομίλησες (16)καλομίλητες (16)καλομίλητης (16)καλομίλητοι (17)καλομίλητος (16)καλομίλητου (18)καλομίλητων (19)καλομαθαίνω (26)καλομελετάν (17)καλομελετάς (16)καλομελετάω (19)καλομιλήσει (17)καλομιλήστε (17)καλομιλούμε (19)καλομιλούσα (17)καλομιλούσε (17)καλομοίρικα (17)καλομοίρικο (17)καλονάρχημα (23)καλοντυμένα (16)καλοντυμένε (16)καλοντυμένη (16)καλοντυμένο (16)καλοπέρασαν (15)καλοπέρασες (14)καλοπέρασης (14)καλοπέρασμα (17)καλοπέρναγα (18)καλοπέρναγε (18)καλοπίχερες (21)καλοπίχερης (21)καλοπίχεροι (22)καλοπίχερος (21)καλοπίχερου (23)καλοπίχερων (24)καλοπεράσει (15)καλοπεράστε (15)καλοπερνάει (15)καλοπερνάμε (17)καλοπερνάτε (15)καλοπερνούν (15)καλοπιάνουν (15)καλοπιάσανε (14)καλοπιάσεις (13)καλοπιάσουν (15)καλοπιστίας (13)καλοπιστίες (13)καλοπιστιών (14)καλοπλήρωνα (19)καλοπλήρωνε (19)καλοπλήρωσα (19)καλοπλήρωσε (19)καλοπληρωθώ (28)καλοπληρωτή (19)καλοπληρώνω (19)καλοπληρώσω (19)καλοπόδαρες (17)καλοπόδαρης (17)καλοπόδαροι (18)καλοπόδαρος (17)καλοπόδαρου (19)καλοπόδαρων (20)καλοράβεσαι (21)καλοράβεστε (21)καλοράβεται (21)καλοράβομαι (23)καλορίζικες (23)καλορίζικης (23)καλορίζικοι (24)καλορίζικος (23)καλορίζικου (25)καλορίζικων (26)καλοραβόταν (21)καλοραμμένα (18)καλοραμμένε (18)καλοραμμένη (18)καλοραμμένο (18)καλοριζικιά (24)καλοστημένα (15)καλοστημένε (15)καλοστημένη (15)καλοστημένο (15)καλοστρωθεί (25)καλοστρώνει (14)καλοστρώσει (14)καλοστρώσου (15)καλοστρώστε (14)καλοσυνάτες (13)καλοσυνάτης (13)καλοσυνάτοι (14)καλοσυνάτος (13)καλοσυνάτου (15)καλοσυνάτων (16)καλοτάξιδες (24)καλοτάξιδης (24)καλοτάξιδοι (25)καλοτάξιδος (24)καλοτάξιδου (26)καλοτάξιδων (27)καλοταΐζαμε (24)καλοταΐζατε (22)καλοταΐζεις (21)καλοταΐζετε (22)καλοταΐζουν (23)καλοταΐσαμε (15)καλοταΐσατε (13)καλοταΐσεις (12)καλοταΐσετε (13)καλοταΐσουν (14)καλοταϊστεί (12)καλοτυχίζει (30)καλοτυχίσει (21)καλοτυχίσου (22)καλοτυχίστε (21)καλοτυχιστώ (21)καλοτύχιζαν (29)καλοτύχιζες (28)καλοτύχισαν (20)καλοτύχισες (19)καλοτύχισμα (22)καλουμάρεις (16)καλουμάρετε (17)καλουμάρισε (17)καλουμάρουν (18)καλουμένους (16)καλουπατζής (23)καλουπωθείς (25)καλουπωθούν (26)καλουπωμένα (19)καλουπωμένε (19)καλουπωμένη (19)καλουπωμένο (19)καλουπώθηκα (25)καλουπώθηκε (25)καλουπώματα (17)καλουπώναμε (17)καλουπώνατε (15)καλουπώνεις (14)καλουπώνετε (15)καλουπώνουν (16)καλουπώσαμε (17)καλουπώσατε (15)καλουπώσεις (14)καλουπώσετε (15)καλουπώσουν (16)καλοφαγάδες (25)καλοφαγάδων (28)καλοφόρετες (20)καλοφόρετης (20)καλοφόρετοι (21)καλοφόρετος (20)καλοφόρετου (22)καλοφόρετων (23)καλοχρονίζω (32)καλοχρονίσω (23)καλοχρόνιζα (30)καλοχρόνιζε (30)καλοχρόνισα (21)καλοχρόνισε (21)καλοχωνέψει (31)καλοχωνέψου (32)καλοχωνέψτε (31)καλοχωνευτώ (23)καλοχωνεύει (22)καλοχώνευαν (21)καλοχώνευες (20)καλοχώνεψαν (29)καλοχώνεψες (28)καλοψήνεσαι (22)καλοψήνεστε (22)καλοψήνεται (22)καλοψήνομαι (24)καλοψήνουμε (25)καλοψημένος (23)καλοψηνόταν (22)καλούμασταν (15)καλούμενους (15)καλούσασταν (13)καλούτσικες (13)καλούτσικης (13)καλούτσικοι (14)καλούτσικος (13)καλούτσικου (15)καλούτσικων (16)καλπάζοντας (22)καλπάζοντες (22)καλπάζοντος (22)καλπάζουσας (23)καλπονοθεία (23)καλπονοθεύω (25)καλπουζάνης (23)καλπουζάνος (23)καλπουζάνων (26)καλπουζανιά (24)καλπούρνιος (14)καλτσοδέτας (15)καλτσοδέτες (15)καλτσοδετών (16)καλτσωνόταν (15)καλτσώνεσαι (13)καλτσώνεστε (13)καλτσώνεται (13)καλτσώνομαι (15)καλτσώνουμε (16)καλτσώσουμε (16)καλυβόσπιτο (22)καλυδώνιους (17)καλυκοειδές (17)καλυκοειδής (17)καλυκοειδών (18)καλυκοφόρας (22)καλυκοφόρες (22)καλυκοφόροι (23)καλυκοφόρος (22)καλυκοφόρου (24)καλυκοφόρων (25)καλυμμένους (18)καλυμμαύκια (19)καλυπτήριας (15)καλυπτήριες (15)καλυπτήριοι (16)καλυπτήριος (15)καλυπτήριου (17)καλυπτήριων (18)καλυπτόμενα (17)καλυπτόμενε (17)καλυπτόμενη (17)καλυπτόμενο (17)καλυπτόμουν (18)καλυπτόσουν (16)καλυπτότανε (15)καλυτέρευσή (15)καλυτέρευση (16)καλυτερέψει (24)καλυτερεύει (15)καλυφθέντος (29)καλυφθήκαμε (33)καλυφθήκανε (31)καλυφθήκατε (31)καλυφθείσες (29)καλυφτήκαμε (24)καλυφτήκανε (22)καλυφτήκατε (22)καλφόπουλου (25)καλωδιακούς (18)καλωδιώσεις (17)καλωδιώσεων (20)καλωδιώσεως (19)καλωσορίζει (25)καλωσορίσει (16)καλωσορίσου (17)καλωσορίστε (16)καλωσοριστώ (16)καλωσόριζαν (25)καλωσόριζες (24)καλωσόρισαν (16)καλωσόρισες (15)καλωσόρισμα (18)καλόβουλους (23)καλόβραστες (20)καλόβραστης (20)καλόβραστοι (21)καλόβραστος (20)καλόβραστου (22)καλόβραστων (23)καλόγεννους (16)καλόγλωσσες (19)καλόγλωσσης (19)καλόγλωσσοι (20)καλόγλωσσος (19)καλόγλωσσου (21)καλόγλωσσων (22)καλόγνωμους (20)καλόγουστες (16)καλόγουστης (16)καλόγουστοι (17)καλόγουστος (16)καλόγουστου (18)καλόγουστων (19)καλόδεχτους (23)καλόκαρδους (18)καλόμοιρους (16)καλόπιοτους (14)καλόπιστους (14)καλόπραγους (18)καλόστρωναν (16)καλόστρωνες (15)καλόστρωσαν (16)καλόστρωσες (15)καλόστρωτες (15)καλόστρωτης (15)καλόστρωτοι (16)καλόστρωτος (15)καλόστρωτου (17)καλόστρωτων (18)καλότροπους (15)καλύπτονται (14)καλύπτονταν (14)καλύπτοντας (13)καμακίζεσαι (23)καμακίζεστε (23)καμακίζεται (23)καμακίζομαι (25)καμακιζόταν (23)καμακωθείτε (25)καμακωθούμε (27)καμακωμάτων (20)καμακωμένες (17)καμακωμένης (17)καμακωμένοι (18)καμακωμένος (17)καμακωμένου (19)καμακωμένων (20)καμακωνόταν (16)καμακώθηκαν (24)καμακώθηκες (23)καμακώματος (15)καμακώνεσαι (14)καμακώνεστε (14)καμακώνεται (14)καμακώνομαι (16)καμακώνουμε (17)καμακώσουμε (17)καμαροειδές (16)καμαροειδής (16)καμαροειδών (17)καμαροφρύδα (25)καμαροφρύδη (25)καμαρωθείτε (25)καμαρωθούμε (27)καμαρωμένες (17)καμαρωμένης (17)καμαρωμένοι (18)καμαρωμένος (17)καμαρωμένου (19)καμαρωμένων (20)καμαρωνόταν (16)καμαρόπορτα (16)καμαρώθηκαν (24)καμαρώθηκες (23)καμαρώνεσαι (14)καμαρώνεστε (14)καμαρώνεται (14)καμαρώνομαι (16)καμαρώνουμε (17)καμαρώσουμε (17)καματάρισσα (14)καματευόταν (14)καματεύεσαι (13)καματεύεστε (13)καματεύεται (13)καματεύομαι (15)καμηλίσιους (15)καμηλαρτζής (24)καμηλόδερμα (21)καμηλόμαλλο (21)καμινάρηδες (16)καμινάρηδων (19)καμινευτικά (15)καμινευτικέ (15)καμινευτική (15)καμινευτικό (15)καμινευόταν (14)καμινεύεσαι (13)καμινεύεστε (13)καμινεύεται (13)καμινεύομαι (15)καμινεύσεις (12)καμινεύσεων (15)καμινεύσεως (14)καμουτσίκια (15)καμουτσικιά (15)καμουφλάρει (24)καμπίτογλου (20)καμπανέλλης (17)καμπαναριού (15)καμπαναριών (15)καμπανιστές (13)καμπανιστής (13)καμπανιστοί (14)καμπανιστού (14)καμπανιστός (13)καμπανιστών (14)καμπανούλας (15)καμπανούλες (15)καμπαρετζής (23)καμπαρετζού (24)καμπαρντίνα (15)καμποτίνους (14)καμπουριάζω (27)καμπουριάσω (18)καμπουρωτές (17)καμπουρωτής (17)καμπουρωτοί (18)καμπουρωτού (18)καμπουρωτός (17)καμπουρωτών (18)καμπούρηδες (17)καμπούρηδων (20)καμπούριαζα (24)καμπούριαζε (24)καμπούριασα (15)καμπούριασε (15)καμπούρικες (15)καμπούρικης (15)καμπούρικοι (16)καμπούρικος (15)καμπούρικου (17)καμπούρικων (18)καμπτόμαστε (16)καμπτόσαστε (14)καμπυλοειδή (20)καμπυλωθείς (27)καμπυλωθούν (28)καμπυλωμένα (21)καμπυλωμένε (21)καμπυλωμένη (21)καμπυλωμένο (21)καμπυλωτούς (18)καμπυλότητα (17)καμπυλώθηκα (27)καμπυλώθηκε (27)καμπυλώναμε (19)καμπυλώνατε (17)καμπυλώνεις (16)καμπυλώνετε (17)καμπυλώνουν (18)καμπυλώσαμε (19)καμπυλώσατε (17)καμπυλώσεις (16)καμπυλώσετε (17)καμπυλώσουν (18)καμφορέλαιο (23)καμωνόμαστε (17)καμωνόσαστε (15)καναδέζικες (23)καναδέζικης (23)καναδέζικοι (24)καναδέζικος (23)καναδέζικου (25)καναδέζικων (26)κανακάρηδες (15)κανακάρηδων (18)κανακάρισσα (13)κανακέματος (13)κανακέψουμε (24)κανακεμάτων (16)κανακεμένες (13)κανακεμένης (13)κανακεμένοι (14)κανακεμένος (13)κανακεμένου (15)κανακεμένων (16)κανακευόταν (13)κανακεύεσαι (12)κανακεύεστε (12)κανακεύεται (12)κανακεύομαι (14)κανακεύουμε (15)καναπεδάκια (16)κανιβαλικές (20)κανιβαλικής (20)κανιβαλικοί (21)κανιβαλικού (21)κανιβαλικός (20)κανιβαλικών (21)κανιβαλισμέ (22)κανιβαλισμό (22)κανναβάτσου (19)κανναβάτσων (20)κανναβέλαιο (20)κανναβένιας (17)κανναβένιες (17)κανναβένιοι (18)κανναβένιος (17)κανναβένιου (19)κανναβένιων (20)κανναβούρια (19)κανονάρχημα (21)κανονάρχησα (19)κανονάρχησε (19)κανονίζεσαι (20)κανονίζεστε (20)κανονίζεται (20)κανονίζομαι (22)κανονίζουμε (23)κανονίζουνε (21)κανονίσθηκε (21)κανονίσματα (13)κανονίσουμε (14)κανονίσουνε (12)κανονίστηκα (12)κανονίστηκε (12)κανοναρχήσω (21)κανοναρχείς (18)κανοναρχούν (19)κανονιζόταν (20)κανονικότης (11)κανονιοβολώ (20)κανονιοφόρο (19)κανονισμένα (13)κανονισμένε (13)κανονισμένη (13)κανονισμένο (13)κανονισμούς (12)κανονιστείς (10)κανονιστικά (12)κανονιστικέ (12)κανονιστική (12)κανονιστικό (12)κανονιστούν (11)κανταδόρους (15)καντηλήθρας (22)καντηλήθρες (22)καντηλεριού (14)καντηλεριών (14)καντηλιέρια (14)καντσονέτας (10)καντσονέτες (10)καντόροβιτς (18)κανόναρχους (19)καουμπόηδες (17)καουμπόηδων (20)καουμπόικες (15)καουμπόικης (15)καουμπόικοι (16)καουμπόικος (15)καουμπόικου (17)καουμπόικων (18)καπίστρωναν (15)καπίστρωνες (14)καπίστρωσαν (15)καπίστρωσες (14)καπακωθείτε (24)καπακωθούμε (26)καπακωμάτων (19)καπακωμένες (16)καπακωμένης (16)καπακωμένοι (17)καπακωμένος (16)καπακωμένου (18)καπακωμένων (19)καπακωνόταν (15)καπακώθηκαν (23)καπακώθηκες (22)καπακώματος (14)καπακώνεσαι (13)καπακώνεστε (13)καπακώνεται (13)καπακώνομαι (15)καπακώνουμε (16)καπακώσουμε (16)καπαρωθείτε (24)καπαρωθούμε (26)καπαρωμάτων (19)καπαρωμένες (16)καπαρωμένης (16)καπαρωμένοι (17)καπαρωμένος (16)καπαρωμένου (18)καπαρωμένων (19)καπαρωνόταν (15)καπαρώθηκαν (23)καπαρώθηκες (22)καπαρώματος (14)καπαρώνεσαι (13)καπαρώνεστε (13)καπαρώνεται (13)καπαρώνομαι (15)καπαρώνουμε (16)καπαρώσουμε (16)καπατσοσύνη (12)καπελάδικου (19)καπελάδικων (20)καπελαδούρα (18)καπελωθείτε (25)καπελωθούμε (27)καπελωμάτων (20)καπελωμένες (17)καπελωμένης (17)καπελωμένοι (18)καπελωμένος (17)καπελωμένου (19)καπελωμένων (20)καπελωνόταν (16)καπελώθηκαν (24)καπελώθηκες (23)καπελώματος (15)καπελώνεσαι (14)καπελώνεστε (14)καπελώνεται (14)καπελώνομαι (16)καπελώνουμε (17)καπελώσουμε (17)καπετάνιους (12)καπετάνισσα (12)καπετανάκης (12)καπετανάτου (13)καπετανάτων (14)καπεταναίοι (12)καπεταναίων (14)καπετανλίκι (15)καπηλευτικά (16)καπηλευτικέ (16)καπηλευτική (16)καπηλευτικό (16)καπηλευόταν (15)καπηλεύεσαι (14)καπηλεύεστε (14)καπηλεύεται (14)καπηλεύομαι (16)καπηλεύτηκα (15)καπηλεύτηκε (15)καπιστρωθεί (24)καπιστρώνει (13)καπιστρώσει (13)καπιστρώσου (14)καπιστρώστε (13)καπιταλίστα (14)καπιταλισμέ (16)καπιταλισμό (16)καπιταλιστή (14)καπιτωλίνος (15)καπλάντιζαν (23)καπλάντιζες (22)καπλάντισαν (14)καπλάντισες (13)καπλάντισμα (16)καπλαντίζει (23)καπλαντίσει (14)καπλαντίστε (14)καπνέμπορας (15)καπνέμπορες (15)καπνέμποροι (16)καπνέμπορος (15)καπνίζονται (21)καπνίζονταν (21)καπνίζοντας (20)καπνίζοντες (20)καπνίσματος (13)καπνίστηκαν (13)καπνίστηκες (12)καπνίστριας (12)καπνίστριες (12)καπναποθήκη (23)καπνεμπόρια (16)καπνεμπόριο (16)καπνεμπόρου (17)καπνεμπόρων (18)καπνεργάτες (15)καπνεργάτης (15)καπνεργατών (16)καπνιζόμουν (24)καπνιζόσουν (22)καπνισμάτων (16)καπνισμένες (13)καπνισμένης (13)καπνισμένοι (14)καπνισμένος (13)καπνισμένου (15)καπνισμένων (16)καπνιστήρια (13)καπνιστήριο (13)καπνιστείτε (12)καπνιστικές (12)καπνιστικής (12)καπνιστικοί (13)καπνιστικού (13)καπνιστικός (12)καπνιστικών (13)καπνιστούμε (14)καπνιστριών (13)καπνοβριθής (28)καπνοβόρους (20)καπνοδόχους (22)καπνοθάλαμε (25)καπνοθάλαμο (25)καπνομάγαζα (26)καπνομάγαζο (26)καπνοπωλεία (17)καπνοπωλείο (17)καπνοφυτεία (20)καπνόφυλλον (24)καπνόφυλλου (25)καπνόφυλλων (26)καποδίστρια (16)καπουτσίνοι (13)καπουτσίνος (12)καπουτσίνου (14)καπουτσίνων (15)καππαδοκίας (16)καπριτσιόζα (22)καπριτσιόζε (22)καπριτσιόζο (22)καραβίσιους (19)καραβανάδες (21)καραβανάδων (24)καραβασίλης (20)καραβοκύρης (20)καραβοστάσι (19)καραβόπανου (21)καραβόπανων (22)καραβόσκυλα (23)καραβόσκυλε (23)καραβόσκυλο (23)καραγεώργης (18)καραγιώργης (18)καραγκιόζης (24)καραγκούνας (15)καραγκούνες (15)καραγκούνην (16)καραγκούνης (15)καραδοκήσει (16)καραδοκήστε (16)καραδοκείτε (16)καραδοκούμε (18)καραδοκούσα (16)καραδοκούσε (16)καραδόκησαν (16)καραδόκησες (15)καραμέλωναν (18)καραμέλωνες (17)καραμέλωσαν (18)καραμέλωσες (17)καραμελώνει (16)καραμελώσει (16)καραμελώστε (16)καραμπινάτα (15)καραμπινάτε (15)καραμπινάτη (15)καραμπινάτο (15)καραμπογιάς (17)καραμπογιές (17)καραμπογιών (18)καραπουτάνα (14)καρασούτσας (11)καρατερίστα (13)καρατζαφέρη (29)καρατομήσει (14)καρατομήσου (15)καρατομήστε (14)καρατομείτε (14)καρατομηθεί (23)καρατομούμε (16)καρατομούσα (14)καρατομούσε (14)καρατόμησαν (14)καρατόμησες (13)καρατόμησης (13)καρατόμησις (13)καραφλιάσει (21)καραϊβικούς (18)καραϊσκάκης (12)καρβοξυλικά (32)καρβουνάκια (21)καρβουναριά (21)καρβουναριό (21)καρβουνιάζω (31)καρβουνιάρη (21)καρδαμωμένα (21)καρδαμωμένε (21)καρδαμωμένη (21)καρδαμωμένο (21)καρδαμώματα (19)καρδαμώναμε (19)καρδαμώνατε (17)καρδαμώνεις (16)καρδαμώνετε (17)καρδαμώνουν (18)καρδαμώσαμε (19)καρδαμώσατε (17)καρδαμώσεις (16)καρδαμώσετε (17)καρδαμώσουν (18)καρδιαλγίας (19)καρδιαλγίες (19)καρδινάλιοι (17)καρδινάλιος (16)καρδινάλιου (18)καρδινάλιων (19)καρδιναλίου (18)καρδιναλίων (19)καρδιογράφε (26)καρδιογράφο (26)καρδιοειδές (17)καρδιοειδής (17)καρδιοειδών (18)καρδιολογία (20)καρδιολόγοι (20)καρδιολόγος (19)καρδιολόγου (21)καρδιολόγων (22)καρδιοπαθές (24)καρδιοπαθής (24)καρδιοπαθών (25)καρδιοχτυπά (24)καρδιοχτυπώ (24)καρδιοχτύπα (23)καρδιοχτύπι (23)καρδιόσχημα (24)καρδιόσχημε (24)καρδιόσχημη (24)καρδιόσχημο (24)καρεκλάδικα (19)καρεκλάδικο (19)καριερίστας (12)καριερίστες (12)καριερισμός (14)καριεριστών (13)καρικατούρα (14)καρικωθείτε (24)καρικωθούμε (26)καρικωμάτων (19)καρικωμένες (16)καρικωμένης (16)καρικωμένοι (17)καρικωμένος (16)καρικωμένου (18)καρικωμένων (19)καρικωνόταν (15)καρικώθηκαν (23)καρικώθηκες (22)καρικώματος (14)καρικώνεσαι (13)καρικώνεστε (13)καρικώνεται (13)καρικώνομαι (15)καρικώνουμε (16)καρικώσουμε (16)καριοφιλιού (21)καριοφιλιών (21)καρκαβίτσας (19)καρκαλέτσος (14)καρκινικούς (13)καρκινοβατώ (20)καρκινογόνα (16)καρκινογόνο (16)καρκινοειδή (16)καρκινολόγε (18)καρκινολόγο (18)καρκινοπαθή (23)καρκινόλυση (16)καρκινώδεις (15)καρκινώδους (16)καρκινώματα (15)καρλομάγνος (18)καρμίρικους (16)καρμανιόλας (15)καρμανιόλες (15)καρμπιρατέρ (17)καρνάβαλους (21)καρναβαλικά (22)καρναβαλικέ (22)καρναβαλική (22)καρναβαλικό (22)καρναβαλιού (21)καρναβαλιών (21)καρντάσηδες (14)καρντάσηδων (17)καροτσιέρης (12)καρουλιάζει (24)καρουλιάσει (15)καρουλιάστε (15)καρούλιαζαν (23)καρούλιαζες (22)καρούλιασαν (14)καρούλιασες (13)καρούμπαλοι (17)καρούμπαλος (16)καρούμπαλου (18)καρούμπαλων (19)καρπίζονται (22)καρπίζονταν (22)καρπίζοντας (21)καρπίσματος (14)καρπίστηκαν (14)καρπίστηκες (13)καρπαζωθείς (32)καρπαζωθούν (33)καρπαζωμένα (26)καρπαζωμένε (26)καρπαζωμένη (26)καρπαζωμένο (26)καρπαζώθηκα (32)καρπαζώθηκε (32)καρπαζώματα (24)καρπαζώναμε (24)καρπαζώνατε (22)καρπαζώνεις (21)καρπαζώνετε (22)καρπαζώνουν (23)καρπαζώσαμε (24)καρπαζώσατε (22)καρπαζώσεις (21)καρπαζώσετε (22)καρπαζώσουν (23)καρπενησίου (14)καρπερότατα (14)καρπερότατε (14)καρπερότατη (14)καρπερότατο (14)καρπερότερα (15)καρπερότερε (15)καρπερότερη (15)καρπερότερο (15)καρπευμάτων (18)καρπεύματος (14)καρπιζόμουν (25)καρπιζόσουν (23)καρπισμάτων (17)καρπισμένες (14)καρπισμένης (14)καρπισμένοι (15)καρπισμένος (14)καρπισμένου (16)καρπισμένων (17)καρπιστείτε (13)καρπιστούμε (15)καρπολογήσω (20)καρπολογούν (18)καρπολόγημα (20)καρπολόγησα (18)καρπολόγησε (18)καρποφορήσω (23)καρποφορίας (20)καρποφορίες (20)καρποφορείς (20)καρποφοριών (21)καρποφορούν (21)καρποφόρησα (21)καρποφόρησε (21)καρποφόρους (21)καρπωνόμουν (18)καρπωνόσουν (16)καρπώνονται (13)καρπώνονταν (13)καρτελίτσας (13)καρτελίτσες (13)καρτεράγαμε (18)καρτεράγανε (16)καρτεράγατε (16)καρτερέματα (15)καρτερήσαμε (15)καρτερήσατε (13)καρτερήσεις (12)καρτερήσετε (13)καρτερήσουν (14)καρτερικούς (13)καρτερούσαν (13)καρτερούσες (12)καρτερώντας (12)καρτεσιανές (11)καρτεσιανής (11)καρτεσιανοί (12)καρτεσιανού (12)καρτεσιανός (11)καρτεσιανών (12)καρυδέλαιον (18)καρυδέλαιου (19)καρυδέλαιων (20)καρυδένιους (16)καρυδοειδής (18)καρυδωθείτε (27)καρυδωθούμε (29)καρυδωμάτων (22)καρυδωμένες (19)καρυδωμένης (19)καρυδωμένοι (20)καρυδωμένος (19)καρυδωμένου (21)καρυδωμένων (22)καρυδωνόταν (18)καρυδόπιτας (16)καρυδόπιτες (16)καρυδόφυλλο (28)καρυδόψιχας (31)καρυδόψιχες (31)καρυδώθηκαν (26)καρυδώθηκες (25)καρυδώματος (17)καρυδώνεσαι (16)καρυδώνεστε (16)καρυδώνεται (16)καρυδώνομαι (18)καρυδώνουμε (19)καρυδώσουμε (19)καρυκευμένα (17)καρυκευμένε (17)καρυκευμένη (17)καρυκευμένο (17)καρυκευτείς (14)καρυκευτούν (15)καρυκευτούς (14)καρυκευόταν (15)καρυκεύεσαι (14)καρυκεύεστε (14)καρυκεύεται (14)καρυκεύματα (16)καρυκεύομαι (16)καρυκεύουμε (17)καρυκεύσεις (13)καρυκεύσεων (16)καρυκεύσεως (15)καρυκεύτηκα (15)καρυκεύτηκε (15)καρυοφύλλια (24)καρυόφυλλον (25)καρυόφυλλου (26)καρυόφυλλων (27)καρφίτσωναν (21)καρφίτσωνες (20)καρφίτσωσαν (21)καρφίτσωσες (20)καρφιτσωθεί (30)καρφιτσώνει (19)καρφιτσώσει (19)καρφιτσώσου (20)καρφιτσώστε (19)καρφοβελόνα (28)καρφωθήκαμε (33)καρφωθήκανε (31)καρφωθήκατε (31)καρφωμένους (23)καρφωνόμουν (24)καρφωνόσουν (22)καρφωνότανε (21)καρφώνονται (19)καρφώνονταν (19)καρφώνοντας (18)καρχηδονίων (24)καρχηδονικά (23)καρχηδονικέ (23)καρχηδονική (23)καρχηδονικό (23)καρχηδόνιος (21)καρωτιδικές (17)καρωτιδικής (17)καρωτιδικοί (18)καρωτιδικού (18)καρωτιδικός (17)καρωτιδικών (18)καρόδρομους (18)κασελιάζαμε (24)κασελιάζατε (22)κασελιάζεις (21)κασελιάζετε (22)κασελιάζουν (23)κασελιάσαμε (15)κασελιάσατε (13)κασελιάσεις (12)κασελιάσετε (13)κασελιάσουν (14)κασελιαστεί (13)κασετοθήκες (20)κασετοθήκης (20)κασετοθηκών (21)κασετοφώνου (19)κασετόφωνου (21)κασετόφωνων (22)κασσάνδρεια (15)κασσανδρεύς (14)κασσιτέρινα (12)κασσιτέρινε (12)κασσιτέρινη (12)κασσιτέρινο (12)κασσιτέρωμα (16)κασσιτέρωνα (14)κασσιτέρωνε (14)κασσιτέρωσα (14)κασσιτέρωσε (14)κασσιτέρωση (14)κασσιτερίτη (12)κασσιτερωτή (14)κασσιτερώνω (14)κασσιτερώσω (14)κασσιόδωρος (16)καστανιέτας (10)καστανιέτες (10)καστανιώτης (10)καστανοπώλη (14)καστανότατα (11)καστανότατε (11)καστανότατη (11)καστανότατο (11)καστανότερα (12)καστανότερε (12)καστανότερη (12)καστανότερο (12)καστανόχωμα (22)καστελόριζο (23)καστορέλαια (14)καστορέλαιο (14)καστοριάδης (14)καστοριανός (11)καστρόπορτα (14)καστόρινους (12)κατάγγειλαν (19)κατάγγελλαν (21)κατάκλειστα (14)κατάκλειστε (14)κατάκλειστη (14)κατάκλειστο (14)κατάκοιτους (12)κατάκορφους (20)κατάλευκους (15)κατάλληλους (17)κατάλοιπους (14)κατάμαυρους (15)κατάμεστους (13)κατάξανθους (29)κατάπικρους (14)κατάπληκτες (14)κατάπληκτης (14)κατάπληκτοι (15)κατάπληκτος (14)κατάπληκτου (16)κατάπληκτων (17)κατάπληχτοι (21)κατάπληχτος (20)κατάπλωρους (17)κατάπρυμους (16)κατάπτυστες (12)κατάπτυστης (12)κατάπτυστοι (13)κατάπτυστος (12)κατάπτυστου (14)κατάπτυστων (15)κατάρρευσης (13)κατάρρευσις (13)κατάσκοπους (13)κατάσπαρτες (12)κατάσπαρτης (12)κατάσπαρτοι (13)κατάσπαρτος (12)κατάσπαρτου (14)κατάσπαρτων (15)κατάστεγνες (13)κατάστεγνης (13)κατάστεγνοι (14)κατάστεγνος (13)κατάστεγνου (15)κατάστεγνων (16)κατάστερους (12)κατάστικτες (11)κατάστικτης (11)κατάστικτοι (12)κατάστικτος (11)κατάστικτου (13)κατάστικτων (14)κατάστρωναν (14)κατάστρωνες (13)κατάστρωσαν (14)κατάστρωσες (13)κατάστρωσης (13)κατάστρωσις (13)κατάσχονται (18)κατάσχονταν (18)κατάσχοντας (17)κατάφορτους (19)κατάχλομους (22)κατέπλευσαν (15)κατέρρευσαν (14)κατέρχονται (19)κατέρχονταν (19)κατέστειλαν (13)κατέστρεφαν (19)κατέστρεψαν (21)κατέστρεψες (20)κατέστρωναν (14)κατέστρωσαν (14)κατήγγειλαν (19)καταβάλλαμε (24)καταβάλλανε (22)καταβάλλατε (22)καταβάλλεις (21)καταβάλλετε (22)καταβάλλομε (24)καταβάλλουν (23)καταβάλουμε (23)καταβάλουνε (21)καταβλήθηκα (30)καταβλήθηκε (30)καταβληθείς (28)καταβληθούν (29)καταβλητέας (19)καταβλητέες (19)καταβλητέος (19)καταβλητέου (21)καταβλητέων (22)καταβλητικά (21)καταβλητικέ (21)καταβλητική (21)καταβλητικό (21)καταβολάδας (22)καταβολάδες (22)καταβολάδων (25)καταβολιάζω (31)καταβολιάσω (22)καταβολισμό (22)καταβράχηκα (27)καταβρέχουν (27)καταβυθίζει (37)καταβυθίσει (28)καταβυθίσου (29)καταβυθίστε (28)καταβυθιστώ (28)καταβύθιζαν (36)καταβύθιζες (35)καταβύθισαν (27)καταβύθισες (26)καταβύθισης (26)καταβύθισις (26)καταγάλανες (15)καταγάλανης (15)καταγάλανοι (16)καταγάλανος (15)καταγάλανου (17)καταγάλανων (18)καταγέλαστα (16)καταγέλαστε (16)καταγέλαστη (16)καταγέλαστο (16)καταγίνεσαι (14)καταγίνεστε (14)καταγίνεται (14)καταγίνομαι (16)καταγγέλλει (21)καταγγέλλων (23)καταγγείλει (19)καταγγελίας (18)καταγγελίες (18)καταγγελθεί (28)καταγγελιών (19)καταγελούμε (18)καταγεμάτος (15)καταγινόταν (14)καταγοήτευα (15)καταγοήτευε (15)καταγοητεύω (16)καταγομένων (18)καταγράφετε (22)καταγράφηκε (23)καταγράφομε (24)καταγράφουν (23)καταγράψαμε (26)καταγράψατε (24)καταγράψετε (24)καταγράψουν (25)καταγραφέας (21)καταγραφέων (24)καταγραφείς (21)καταγραφεύς (21)καταγραφικά (23)καταγραφικέ (23)καταγραφική (23)καταγραφικό (23)καταγραφούν (22)καταγόμαστε (16)καταγόμενες (15)καταγόμενης (15)καταγόμενοι (16)καταγόμενος (15)καταγόμενου (17)καταγόμενων (18)καταγόσαστε (14)καταδέχεσαι (21)καταδέχεστε (21)καταδέχεται (21)καταδέχθηκα (31)καταδέχθηκε (31)καταδέχομαι (23)καταδέχτηκα (22)καταδέχτηκε (22)καταδίδεσαι (17)καταδίδεστε (17)καταδίδεται (17)καταδίδομαι (19)καταδίκαζαν (24)καταδίκαζες (23)καταδίκασαν (15)καταδίκασες (14)καταδίνεσαι (14)καταδίνεστε (14)καταδίνεται (14)καταδίνομαι (16)καταδαπανάν (15)καταδαπανάς (14)καταδαπανάω (17)καταδείξεις (22)καταδείξεων (25)καταδείξεως (24)καταδείξουν (24)καταδεικνύω (17)καταδειχθεί (30)καταδειχτεί (21)καταδεκτικά (16)καταδεκτικέ (16)καταδεκτική (16)καταδεκτικό (16)καταδεχθείς (29)καταδεχτικά (22)καταδεχτικέ (22)καταδεχτική (22)καταδεχτικό (22)καταδεχόταν (21)καταδιδόταν (17)καταδικάζει (24)καταδικάσαν (15)καταδικάσει (15)καταδικάσου (16)καταδικάστε (15)καταδικαστώ (15)καταδινόταν (14)καταδιωχθεί (32)καταδιωχτεί (23)καταδιώκουν (16)καταδιώξεις (22)καταδιώξεων (25)καταδιώξεως (24)καταδιώξεώς (21)καταδιώξουν (24)καταδρομέας (16)καταδρομέων (19)καταδρομείς (16)καταδρομικά (18)καταδρομικέ (18)καταδρομική (18)καταδρομικό (18)καταδυτικές (15)καταδυτικής (15)καταδυτικοί (16)καταδυτικού (16)καταδυτικός (15)καταδυτικών (16)καταδυόμενε (17)καταδυόμουν (18)καταδυόσουν (16)καταδύθηκαν (24)καταδύονται (14)καταδύονταν (14)καταζήτησαν (20)καταζήτησες (19)καταζήτησης (19)καταζήτησις (19)καταζητήσει (20)καταζητήσου (21)καταζητήστε (20)καταζητείτε (20)καταζητείτο (20)καταζητηθεί (29)καταζητούμε (22)καταζητούσα (20)καταζητούσε (20)καταθέσουμε (23)καταθέσουνε (21)καταθέτεσαι (20)καταθέτεστε (20)καταθέτεται (20)καταθέτομαι (22)καταθέτοντα (20)καταθέτουμε (23)καταθέτουνε (21)καταθέτουσα (21)καταθέτριας (20)καταθέτριες (20)καταθετριών (21)καταθετόταν (20)καταθλίψεις (30)καταθλίψεων (33)καταθλίψεως (32)καταθορυβεί (29)καταιγισμοί (16)καταιγισμού (16)καταιγισμός (15)καταιγισμών (16)καταιονισμέ (13)καταιονισμό (13)καταισχυνών (19)καταισχύνες (17)καταισχύνης (17)καταιόνησις (10)κατακάθαρες (21)κατακάθαρης (21)κατακάθαροι (22)κατακάθαρος (21)κατακάθαρου (23)κατακάθαρων (24)κατακάθεσαι (21)κατακάθεστε (21)κατακάθεται (21)κατακάθιζαν (30)κατακάθιζες (29)κατακάθισαν (21)κατακάθισες (20)κατακάθισμα (23)κατακάθομαι (23)κατακίτρινα (13)κατακίτρινε (13)κατακίτρινη (13)κατακίτρινο (13)κατακαίεσαι (12)κατακαίεστε (12)κατακαίεται (12)κατακαίομαι (14)κατακαημένα (14)κατακαημένε (14)κατακαημένη (14)κατακαημένο (14)κατακαθίζει (30)κατακαθίσει (21)κατακαθίστε (21)κατακαθόταν (21)κατακαιόταν (12)κατακεφαλιά (21)κατακλίσεις (13)κατακλίσεων (16)κατακλίσεως (15)κατακλείδας (16)κατακλείδες (16)κατακλείδων (19)κατακλείσει (14)κατακλυσθεί (24)κατακλυσμοί (17)κατακλυσμού (17)κατακλυσμός (16)κατακλυσμών (17)κατακλυστεί (15)κατακλύζαμε (25)κατακλύζατε (23)κατακλύζεις (22)κατακλύζετε (23)κατακλύζουν (24)κατακλύσαμε (16)κατακλύσανε (14)κατακλύσατε (14)κατακλύσεις (13)κατακλύσετε (14)κατακλύσουν (15)κατακοβόταν (19)κατακορύφου (21)κατακορύφως (21)κατακουράζω (25)κατακουράσω (16)κατακούραζα (22)κατακούραζε (22)κατακούρασα (13)κατακούρασε (13)κατακούτελα (14)κατακράτησή (12)κατακράτησα (13)κατακράτησε (13)κατακράτηση (13)κατακρίθηκε (23)κατακρίναμε (15)κατακρίνεις (12)κατακρίνετε (13)κατακρίνουν (14)κατακρίσεις (12)κατακρίσεων (15)κατακρίσεως (14)κατακρατήσω (15)κατακρατείς (12)κατακρατηθώ (22)κατακρατούν (13)κατακραυγές (16)κατακραυγής (16)κατακραυγών (17)κατακριτέας (12)κατακριτέες (12)κατακριτέοι (13)κατακριτέος (12)κατακριτέου (14)κατακριτέων (15)κατακτήθηκα (22)κατακτήθηκε (22)κατακτήσαμε (14)κατακτήσανε (12)κατακτήσατε (12)κατακτήσεις (11)κατακτήσετε (12)κατακτήσεων (14)κατακτήσεως (13)κατακτήσομε (14)κατακτήσουν (13)κατακτήτρια (13)κατακτηθείς (20)κατακτηθούν (21)κατακτημένα (14)κατακτημένε (14)κατακτημένη (14)κατακτημένο (14)κατακτητικά (13)κατακτητικέ (13)κατακτητική (13)κατακτητικό (13)κατακτιέμαι (14)κατακτιέσαι (12)κατακτιέστε (12)κατακτιέται (12)κατακτιόταν (12)κατακτούσαν (12)κατακτούσες (11)κατακτώνται (12)κατακτώντας (11)κατακυρίευα (15)κατακυρίευε (15)κατακυριεύω (16)κατακυρωθεί (25)κατακυρωτής (15)κατακυρώνει (14)κατακυρώσει (14)κατακυρώσου (15)κατακυρώστε (14)κατακόβεσαι (19)κατακόβεστε (19)κατακόβεται (19)κατακόβομαι (21)κατακόκκινα (14)κατακόκκινε (14)κατακόκκινη (14)κατακόκκινο (14)κατακόρυφες (20)κατακόρυφης (20)κατακόρυφοι (21)κατακόρυφος (20)κατακόρυφου (22)κατακόρυφων (23)κατακύρωναν (15)κατακύρωνες (14)κατακύρωσαν (15)κατακύρωσες (14)κατακύρωσης (14)κατακύρωσις (14)καταλάβαινα (20)καταλάβαινε (20)καταλάβουμε (23)καταλάβουνε (21)καταλάγιαζα (25)καταλάγιαζε (25)καταλάγιασα (16)καταλάγιασε (16)καταλάμβανα (22)καταλάμβανε (22)καταλέγεσαι (16)καταλέγεστε (16)καταλέγεται (16)καταλέγομαι (18)καταλέρωναν (16)καταλήγουμε (19)καταλήγουνε (17)καταλήξουμε (25)καταλήξουνε (23)καταλήστευα (14)καταλήστευε (14)καταλήστεψα (22)καταλήστεψε (22)καταλήφθηκα (30)καταλήφθηκε (30)καταλαβαίνω (22)καταλαγιάζω (27)καταλαγιάσω (18)καταλαλήτρα (16)καταλαλητής (14)καταλαμβάνω (24)καταλανικές (13)καταλανικής (13)καταλανικοί (14)καταλανικού (14)καταλανικός (13)καταλανικών (14)καταλασπώνω (16)καταλαυνικά (15)καταλεγόταν (16)καταληκτικά (15)καταληκτικέ (15)καταληκτική (15)καταληκτικό (15)καταληπτικά (15)καταληπτικέ (15)καταληπτική (15)καταληπτικό (15)καταληπτούς (13)καταληστέψω (24)καταληστεύω (15)καταληφθείς (28)καταληφθούν (29)καταληχτικά (21)καταλλήλους (17)καταλογάδην (19)καταλογίζει (25)καταλογίσει (16)καταλογίσου (17)καταλογίστε (16)καταλογισθώ (25)καταλογισμέ (18)καταλογισμό (18)καταλογιστώ (16)καταλυθείτε (23)καταλυθούμε (25)καταλυμάτων (18)καταλυμένες (15)καταλυμένης (15)καταλυμένοι (16)καταλυμένος (15)καταλυμένου (17)καταλυμένων (18)καταλυπήσει (15)καταλυπήσου (16)καταλυπήστε (15)καταλυπείτε (15)καταλυπηθεί (24)καταλυπούμε (17)καταλυπούσα (15)καταλυπούσε (15)καταλυτικές (14)καταλυτικής (14)καταλυτικοί (15)καταλυτικού (15)καταλυτικός (14)καταλυτικών (15)καταλυόμουν (17)καταλυόσουν (15)καταλόγιζαν (25)καταλόγιζες (24)καταλόγισαν (16)καταλόγισες (15)καταλύθηκαν (23)καταλύθηκες (22)καταλύματος (14)καταλύονται (13)καταλύονταν (13)καταλύοντας (12)καταλύπησαν (14)καταλύπησες (13)καταλύσουμε (16)καταμάτωναν (15)καταμάτωνες (14)καταμάτωσαν (15)καταμάτωσες (14)καταμέριζαν (23)καταμέριζες (22)καταμέρισαν (14)καταμέρισες (13)καταμέρισις (13)καταμέτραγα (17)καταμέτραγε (17)καταμέτρησή (13)καταμέτρησα (14)καταμέτρησε (14)καταμέτρηση (14)καταμήνιους (13)καταμήνυσαν (14)καταμήνυσες (13)καταμήνυσης (13)καταμήνυσις (13)καταμαρτυρώ (16)καταματώνει (13)καταματώσει (13)καταματώστε (13)καταμαυρίζω (26)καταμαυρίσω (17)καταμαύριζα (23)καταμαύριζε (23)καταμαύρισα (14)καταμαύρισε (14)καταμερίζει (23)καταμερίσει (14)καταμερίσου (15)καταμερίστε (14)καταμερισμέ (16)καταμερισμό (16)καταμεριστώ (14)καταμετράει (14)καταμετράμε (16)καταμετράτε (14)καταμετρήσω (16)καταμετρηθώ (23)καταμετρητή (14)καταμετρούν (14)καταμηνυτής (13)καταμηνύαμε (15)καταμηνύατε (13)καταμηνύεις (12)καταμηνύετε (13)καταμηνύουν (14)καταμηνύσει (13)καταμηνύστε (13)καταμοσχεύω (22)καταμυνητής (13)καταμόναχες (19)καταμόναχης (19)καταμόναχοι (20)καταμόναχος (19)καταμόναχου (21)καταμόναχων (22)κατανάγκαζα (24)κατανάγκαζε (24)κατανάγκασα (15)κατανάγκασε (15)κατανάλωναν (15)κατανάλωνες (14)κατανάλωσαν (15)κατανάλωσες (14)κατανάλωσης (14)κατανάλωσις (14)κατανέμεσαι (13)κατανέμεστε (13)κατανέμεται (13)κατανέμομαι (15)κατανέμουμε (16)κατανίκαγαν (15)κατανίκαγες (14)κατανίκησαν (12)κατανίκησες (11)κατανίκησης (11)κατανίκησις (11)καταναγκάζω (26)καταναγκάσω (17)καταναλίσκω (16)καταναλωθεί (24)καταναλωτές (14)καταναλωτής (14)καταναλωτού (15)καταναλωτών (15)καταναλώνει (13)καταναλώσαν (13)καταναλώσει (13)καταναλώσου (14)καταναλώστε (13)καταναυμαχώ (21)κατανείμεις (12)κατανείμετε (13)κατανείμουν (14)κατανεμηθεί (22)κατανεμητές (12)κατανεμητής (12)κατανεμητών (13)κατανεμόταν (13)κατανεύσεις (10)κατανεύσεων (13)κατανεύσεως (12)κατανικήσει (12)κατανικήσου (13)κατανικήστε (12)κατανικηθεί (21)κατανικούμε (14)κατανικούσα (12)κατανικούσε (12)κατανοήθηκα (21)κατανοήθηκε (21)κατανοήσαμε (13)κατανοήσατε (11)κατανοήσεις (10)κατανοήσετε (11)κατανοήσεων (13)κατανοήσεως (12)κατανοήσουν (12)κατανοείσαι (11)κατανοείστε (11)κατανοείται (11)κατανοηθείς (19)κατανοηθούν (20)κατανοητικά (12)κατανοητικέ (12)κατανοητική (12)κατανοητικό (12)κατανοητούς (10)κατανοούμαι (13)κατανοούσαν (11)κατανοούσες (10)κατανοούταν (11)κατανοώντας (10)καταντάγαμε (16)καταντάγατε (14)καταντήματα (13)καταντήσαμε (13)καταντήσατε (11)καταντήσεις (10)καταντήσετε (11)καταντήσουν (12)καταντούσαν (11)καταντούσες (10)καταντώντας (10)κατανυκτικά (14)κατανυκτικέ (14)κατανυκτική (14)κατανυκτικό (14)κατανυχτικά (20)καταξέραινα (21)καταξέραινε (21)καταξέραναν (21)καταξέρανες (20)καταξέσκιζα (30)καταξέσκιζε (30)καταξέσκισα (21)καταξέσκισε (21)καταξέσχιζα (36)καταξέσχιζε (36)καταξέσχισα (27)καταξέσχισε (27)καταξεράνει (21)καταξεραίνω (23)καταξεραθεί (30)καταξεσκίζω (32)καταξεσκίσω (23)καταξεσχίζω (38)καταξεσχίσω (29)καταξιωθείς (30)καταξιωθούν (31)καταξιωμένα (24)καταξιωμένε (24)καταξιωμένη (24)καταξιωμένο (24)καταξιώθηκα (30)καταξιώθηκε (30)καταξιώναμε (22)καταξιώνατε (20)καταξιώνεις (19)καταξιώνετε (20)καταξιώνουν (21)καταξιώσαμε (22)καταξιώσατε (20)καταξιώσεις (19)καταξιώσετε (20)καταξιώσεων (22)καταξιώσεως (21)καταξιώσουν (21)καταξοδέψει (32)καταξοδέψου (33)καταξοδέψτε (32)καταξοδευτώ (24)καταξοδεύει (23)καταξόδευαν (24)καταξόδευες (23)καταξόδεψαν (32)καταξόδεψες (31)καταπάταγαν (15)καταπάταγες (14)καταπάτησαν (12)καταπάτησες (11)καταπάτησης (11)καταπάτησις (11)καταπέτασμα (14)καταπίκρανα (14)καταπίκρανε (14)καταπίνεσαι (12)καταπίνεστε (12)καταπίνεται (12)καταπίνομαι (14)καταπίνουμε (15)καταπίνουνε (13)καταπίστομα (14)καταπατήσει (12)καταπατήσου (13)καταπατήστε (12)καταπατείτε (12)καταπατηθεί (21)καταπατητές (11)καταπατητής (11)καταπατητών (12)καταπατούμε (14)καταπατούσα (12)καταπατούσε (12)καταπαύσεις (11)καταπαύσεων (14)καταπαύσεως (13)καταπείθουν (22)καταπιέζαμε (23)καταπιέζατε (21)καταπιέζεις (20)καταπιέζετε (21)καταπιέζουν (22)καταπιέσαμε (14)καταπιέσατε (12)καταπιέσεις (11)καταπιέσετε (12)καταπιέσεων (14)καταπιέσεως (13)καταπιέσουν (13)καταπιαστεί (12)καταπιεστές (11)καταπιεστής (11)καταπιεστεί (12)καταπιεστών (12)καταπικράνω (16)καταπικραθώ (23)καταπινόταν (12)καταπιόματα (14)καταπλάκωνα (17)καταπλάκωνε (17)καταπλάκωσα (17)καταπλάκωσε (17)καταπλήγηκα (18)καταπλήγηκε (18)καταπλήξαμε (25)καταπλήξανε (23)καταπλήξατε (23)καταπλήξεις (22)καταπλήξετε (23)καταπλήξεων (25)καταπλήξεως (24)καταπλήξομε (25)καταπλήξουν (24)καταπλήσσει (14)καταπλήττει (14)καταπλακωθώ (26)καταπλακώνω (17)καταπλακώσω (17)καταπλεύσει (14)καταπληγώνω (19)καταπληξίας (22)καταπληξίες (22)καταπληξιών (23)καταπνίγηκα (16)καταπνίγηκε (16)καταπνίξαμε (23)καταπνίξεις (20)καταπνίξεων (23)καταπνίξεως (22)καταπνίξουν (22)καταπολεμάν (16)καταπολεμάς (15)καταπονήσει (12)καταπονήσου (13)καταπονήστε (12)καταπονείτε (12)καταπονηθεί (21)καταπονούμε (14)καταπονούσα (12)καταπονούσε (12)καταποντίζω (23)καταποντίσω (14)καταποτήρας (12)καταποτήρες (12)καταποτήρων (15)καταπράσινα (13)καταπράσινε (13)καταπράσινη (13)καταπράσινο (13)καταπράυνση (14)καταπραΰνει (13)καταπραϋνθώ (21)καταπρόσωπα (16)καταπρόσωπο (16)καταπτοήσει (12)καταπτοήσου (13)καταπτοήστε (12)καταπτοείτε (12)καταπτοηθεί (21)καταπτοούμε (14)καταπτοούσα (12)καταπτοούσε (12)καταπτυόταν (13)καταπτόησαν (12)καταπτόησες (11)καταπτόησης (11)καταπτύεσαι (12)καταπτύεστε (12)καταπτύεται (12)καταπτύομαι (14)καταπτώσεις (11)καταπτώσεων (14)καταπτώσεως (13)καταπτώσεώς (10)καταπόνησαν (12)καταπόνησες (11)καταπόνησης (11)καταπόνησις (11)καταπόντιζα (21)καταπόντιζε (21)καταπόντισα (12)καταπόντισε (12)καταπόντιση (12)καταπόρφυρα (22)καταπόρφυρε (22)καταπόρφυρη (22)καταπόρφυρο (22)καταράστηκα (13)καταράστηκε (13)καταρίθμησα (23)καταρίθμησε (23)καταρίθμηση (23)καταραμένες (13)καταραμένης (13)καταραμένοι (14)καταραμένος (13)καταραμένου (15)καταραμένων (16)καταραστείς (11)καταραστούν (12)καταργήθηκα (25)καταργήθηκε (25)καταργήσαμε (17)καταργήσατε (15)καταργήσεις (14)καταργήσετε (15)καταργήσεων (17)καταργήσεως (16)καταργήσεώς (13)καταργήσουν (16)καταργείσαι (15)καταργείστε (15)καταργείται (15)καταργηθείς (23)καταργηθούν (24)καταργημένα (17)καταργημένε (17)καταργημένη (17)καταργημένο (17)καταργητικά (16)καταργητικέ (16)καταργητική (16)καταργητικό (16)καταργούμαι (17)καταργούσαν (15)καταργούσες (14)καταργούταν (15)καταργώντας (14)καταριθμήσω (25)καταριθμείς (22)καταριθμηθώ (32)καταριθμούν (23)καταριόμουν (15)καταριόνται (12)καταριόνταν (12)καταριόσουν (13)καταριότανε (12)καταρράκτες (13)καταρράκτης (13)καταρράκωνα (16)καταρράκωνε (16)καταρράκωσα (16)καταρράκωσε (16)καταρράκωση (16)καταρράχτες (19)καταρράχτης (19)καταρρέοντα (13)καταρρέουμε (16)καταρρέουσα (14)καταρρίπτει (14)καταρρίψαμε (24)καταρρίψεις (21)καταρρίψεων (24)καταρρίψεως (23)καταρρίψουν (23)καταρρακτών (14)καταρρακωθώ (25)καταρρακώνω (16)καταρρακώσω (16)καταρραχτών (20)καταρρεύσαν (13)καταρρεύσει (13)καταρριφθεί (29)καταρροϊκές (12)καταρροϊκής (12)καταρροϊκοί (13)καταρροϊκού (13)καταρροϊκός (12)καταρροϊκών (13)καταρτίζαμε (23)καταρτίζατε (21)καταρτίζεις (20)καταρτίζετε (21)καταρτίζουν (22)καταρτίσαμε (14)καταρτίσατε (12)καταρτίσεις (11)καταρτίσετε (12)καταρτίσεων (14)καταρτίσεως (13)καταρτίσεώς (10)καταρτίσουν (13)καταρτισθεί (21)καταρτισμοί (14)καταρτισμού (14)καταρτισμός (13)καταρτισμών (14)καταρτιστεί (12)κατασάρκιου (14)κατασάρκιων (15)κατασήπεσαι (12)κατασήπεστε (12)κατασήπεται (12)κατασήπομαι (14)κατασίγαζαν (23)κατασίγαζες (22)κατασίγασαν (14)κατασίγασες (13)κατασίγασης (13)κατασίγασις (13)κατασαρκίου (14)κατασαρκίων (15)κατασβέσεις (17)κατασβέσεων (20)κατασβέσεως (19)κατασβεστεί (18)κατασείεσαι (11)κατασείεστε (11)κατασείεται (11)κατασείομαι (13)κατασειόταν (11)κατασηπόταν (12)κατασιγάζει (23)κατασιγάσει (14)κατασιγάσου (15)κατασιγάστε (14)κατασιγαστώ (14)κατασκήνωνα (14)κατασκήνωνε (14)κατασκήνωσα (14)κατασκήνωσε (14)κατασκήνωση (14)κατασκευάζω (24)κατασκευάσω (15)κατασκεύαζα (21)κατασκεύαζε (21)κατασκεύασα (12)κατασκεύασε (12)κατασκηνωτή (14)κατασκηνώνω (14)κατασκηνώσω (14)κατασκονίζω (23)κατασκονίσω (14)κατασκοπίας (12)κατασκοπεία (13)κατασκοπεύω (15)κατασκοπικά (14)κατασκοπικέ (14)κατασκοπική (14)κατασκοπικό (14)κατασκοτωθώ (23)κατασκοτώνω (14)κατασκοτώσω (14)κατασκόνιζα (21)κατασκόνιζε (21)κατασκόνισα (12)κατασκόνισε (12)κατασκόπευα (14)κατασκόπευε (14)κατασκόπους (13)κατασκότωνα (14)κατασκότωνε (14)κατασκότωσα (14)κατασκότωσε (14)κατασπάραζα (22)κατασπάραζε (22)κατασπάραξα (22)κατασπάραξε (22)κατασπάραξη (22)κατασπίλωνα (16)κατασπίλωνε (16)κατασπίλωσα (16)κατασπίλωσε (16)κατασπίλωση (16)κατασπαράζω (24)κατασπαράξω (24)κατασπατάλα (14)κατασπαταλά (14)κατασπαταλώ (14)κατασπιλωθώ (25)κατασπιλώνω (16)κατασπιλώσω (16)καταστάλαζα (22)καταστάλαζε (22)καταστάλαξα (22)καταστάλαξε (22)καταστάσεις (10)καταστάσεων (13)καταστάσεως (12)καταστάσεών (10)καταστάσεώς (9)καταστέλλει (15)καταστήματά (12)καταστήματα (13)καταστήσαμε (13)καταστήσανε (11)καταστήσατε (11)καταστήσεις (10)καταστήσετε (11)καταστήσομε (13)καταστήσουν (12)κατασταλάζω (24)κατασταλάξω (24)καταστατικά (12)καταστατικέ (12)καταστατική (12)καταστατικό (12)καταστείλει (13)καταστολείς (12)καταστρέφει (19)καταστρέψει (21)καταστρέψου (22)καταστρέψτε (21)καταστραφέν (19)καταστραφεί (19)καταστροφέα (19)καταστροφές (18)καταστροφής (18)καταστροφών (19)καταστρωθεί (23)καταστρώνει (12)καταστρώσει (12)καταστρώσου (13)καταστρώστε (12)κατασυγκινώ (16)κατασφάζαμε (29)κατασφάζατε (27)κατασφάζεις (26)κατασφάζετε (27)κατασφάζουν (28)κατασφάξαμε (29)κατασφάξανε (27)κατασφάξατε (27)κατασφάξεις (26)κατασφάξετε (27)κατασφάξουν (28)κατασφαχτεί (25)κατασχέθηκα (28)κατασχέθηκε (28)κατασχέσαμε (20)κατασχέσανε (18)κατασχέσατε (18)κατασχέσεις (17)κατασχέσετε (18)κατασχέσεων (20)κατασχέσεως (19)κατασχέσεώς (16)κατασχέσομε (20)κατασχέσουν (19)κατασχίζαμε (29)κατασχίζατε (27)κατασχίζεις (26)κατασχίζετε (27)κατασχίζουν (28)κατασχίσαμε (20)κατασχίσατε (18)κατασχίσεις (17)κατασχίσετε (18)κατασχίσουν (19)κατασχεθείς (26)κατασχεθούν (27)κατασχετούς (17)κατασχιστεί (18)κατασχόμουν (21)κατασχόσουν (19)κατασχότανε (18)κατασώτευση (12)κατατάξουμε (23)κατατάραζαν (21)κατατάραζες (20)κατατάραξαν (21)κατατάραξες (20)κατατάσσαμε (13)κατατάσσουν (12)κατατάχθηκε (28)κατατάχτηκα (19)κατατάχτηκε (19)κατατέθηκαν (21)κατατέθηκες (20)κατατήκεσαι (12)κατατήκεστε (12)κατατήκεται (12)κατατήκομαι (14)κατατίθεμαι (22)κατατίθεντο (20)κατατίθεσαι (20)κατατίθεσθε (29)κατατίθεται (20)καταταγμένο (16)καταταράζει (21)καταταράξει (21)καταταράξου (22)καταταράξτε (21)καταταραχτώ (19)καταταχθούν (27)καταταχτούν (18)κατατείνετε (11)κατατείνουν (12)κατατεθέντα (20)κατατεθήκαν (21)κατατεθείσα (20)κατατεθείτε (20)κατατεθούμε (22)κατατεθούνε (20)κατατηκόταν (12)κατατμήθηκε (23)κατατμήσεις (12)κατατμήσεων (15)κατατμήσεως (14)κατατμήσεώς (11)κατατμηθούν (22)κατατονικές (11)κατατονικής (11)κατατονικοί (12)κατατονικού (12)κατατονικός (11)κατατονικών (12)κατατοπίζει (21)κατατοπίσει (12)κατατοπίσου (13)κατατοπίστε (12)κατατοπισμέ (14)κατατοπισμό (14)κατατοπιστώ (12)κατατρέξανε (21)κατατρέχουν (20)κατατρεγμοί (17)κατατρεγμού (17)κατατρεγμός (16)κατατρεγμών (17)κατατρομάζω (25)κατατροπωθώ (24)κατατροπώνω (15)κατατροπώσω (15)κατατρυπάει (14)κατατρυπάμε (16)κατατρυπάτε (14)κατατρυπήσω (16)κατατρυπηθώ (23)κατατρυπούν (14)κατατρόμαξε (23)κατατρόπωνα (15)κατατρόπωνε (15)κατατρόπωσα (15)κατατρόπωσε (15)κατατρόπωση (15)κατατρύπαγα (16)κατατρύπαγε (16)κατατρύπησα (13)κατατρύπησε (13)κατατρύχουν (20)κατατσάκιζα (21)κατατσάκιζε (21)κατατσάκισα (12)κατατσάκισε (12)κατατσακίζω (23)κατατσακίσω (14)κατατυραννά (13)κατατυραννώ (13)κατατόπιζαν (21)κατατόπιζες (20)κατατόπισαν (12)κατατόπισες (11)κατατόπισης (11)κατατόπισις (11)καταυγάζαμε (26)καταυγάζατε (24)καταυγάζεις (23)καταυγάζετε (24)καταυγάζουν (25)καταυγάσαμε (17)καταυγάσατε (15)καταυγάσεις (14)καταυγάσετε (15)καταυγάσουν (16)καταυγασμοί (17)καταυγασμού (17)καταυγασμός (16)καταυγασμών (17)καταυλισμοί (16)καταυλισμού (16)καταυλισμός (15)καταυλισμών (16)καταφάσκουν (20)καταφέρεσαι (19)καταφέρεστε (19)καταφέρεται (19)καταφέρθηκα (29)καταφέρθηκε (29)καταφέρναμε (21)καταφέρνανε (19)καταφέρνατε (19)καταφέρνεις (18)καταφέρνετε (19)καταφέρνομε (21)καταφέρνουν (20)καταφέρομαι (21)καταφέρουμε (22)καταφέρουνε (20)καταφατικές (18)καταφατικής (18)καταφατικοί (19)καταφατικού (19)καταφατικός (18)καταφατικών (19)καταφερθείς (27)καταφερθούν (28)καταφερτζής (27)καταφερτζού (28)καταφερόταν (19)καταφεύγεις (20)καταφεύγετε (21)καταφεύγουν (22)καταφθάνουν (28)καταφθάσουν (28)καταφρονήσω (21)καταφρονείς (18)καταφρονετά (19)καταφρονετή (19)καταφρονηθώ (28)καταφρονητή (19)καταφρονούν (19)καταφρόνεση (19)καταφρόνησα (19)καταφρόνησε (19)καταφρόνηση (19)καταφρόνιας (18)καταφρόνιες (18)καταφτάνουν (19)καταφτάσουν (19)καταφύγουμε (24)καταφώτιστα (18)καταφώτιστε (18)καταφώτιστη (18)καταφώτιστο (18)καταχάρηκες (19)καταχέζεσαι (27)καταχέζεστε (27)καταχέζεται (27)καταχέζομαι (29)καταχέριζαν (28)καταχέριζες (27)καταχέρισαν (19)καταχέρισες (18)καταχείμωνα (22)καταχείμωνο (22)καταχεζόταν (27)καταχερίζει (28)καταχερίσει (19)καταχερίστε (19)καταχθονίου (28)καταχθόνιας (26)καταχθόνιες (26)καταχθόνιοι (27)καταχθόνιος (26)καταχθόνιου (28)καταχθόνιων (29)καταχνιάζει (27)καταχρήσεις (18)καταχρήσεων (21)καταχρήσεως (20)καταχρήσεών (18)καταχραστές (18)καταχραστής (18)καταχραστεί (19)καταχραστών (19)καταχρώμεθα (30)καταχρώνται (19)καταχτητικά (19)καταχτητικέ (19)καταχτητική (19)καταχτητικό (19)καταχωθείτε (29)καταχωθούμε (31)καταχωμένες (21)καταχωμένης (21)καταχωμένοι (22)καταχωμένος (21)καταχωμένου (23)καταχωμένων (24)καταχωνιάζω (31)καταχωνιάσω (22)καταχωνόταν (20)καταχωρήσει (21)καταχωρήσου (22)καταχωρήστε (21)καταχωρίζει (30)καταχωρίσει (21)καταχωρίσου (22)καταχωρίστε (21)καταχωρείτε (21)καταχωρηθεί (30)καταχωριστή (21)καταχωριστώ (21)καταχωρούμε (23)καταχωρούνε (21)καταχωρούσα (21)καταχωρούσε (21)καταχώθηκαν (28)καταχώθηκες (27)καταχώνεσαι (18)καταχώνεστε (18)καταχώνεται (18)καταχώνιαζα (27)καταχώνιαζε (27)καταχώνιασα (18)καταχώνιασε (18)καταχώνομαι (20)καταχώνουμε (21)καταχώρησής (17)καταχώρησαν (19)καταχώρησες (18)καταχώρησης (18)καταχώριζαν (28)καταχώριζες (27)καταχώρισαν (19)καταχώρισες (18)καταχώρισης (18)καταχώρισις (18)καταχώσουμε (21)καταψήφιζαν (36)καταψήφιζες (35)καταψήφισαν (27)καταψήφισες (26)καταψήφισης (26)καταψήφισις (26)καταψηφίζει (36)καταψηφίσει (27)καταψηφίσου (28)καταψηφίστε (27)καταψηφιστώ (27)καταψυκτικά (23)καταψυκτικέ (23)καταψυκτική (23)καταψυκτικό (23)καταψυχόταν (28)καταψύχεσαι (27)καταψύχεστε (27)καταψύχεται (27)καταψύχομαι (29)κατεβάζεσαι (27)κατεβάζεστε (27)κατεβάζεται (27)κατεβάζομαι (29)κατεβάζουμε (30)κατεβάζουνε (28)κατεβάσματα (20)κατεβάσουμε (21)κατεβάσουνε (19)κατεβαίναμε (20)κατεβαίνανε (18)κατεβαίνατε (18)κατεβαίνεις (17)κατεβαίνετε (18)κατεβαίνομε (20)κατεβαίνουν (19)κατεβαζόταν (27)κατεβασμένα (20)κατεβασμένη (20)κατεβασμένο (20)κατεδάφιζαν (30)κατεδάφιζες (29)κατεδάφισαν (21)κατεδάφισες (20)κατεδάφισης (20)κατεδάφισις (20)κατεδαφίζει (30)κατεδαφίσει (21)κατεδαφίσου (22)κατεδαφίστε (21)κατεδαφιστώ (21)κατεργάρικα (17)κατεργάρικε (17)κατεργάρικη (17)κατεργάρικο (17)κατεργάσιμα (17)κατεργάσιμε (17)κατεργάσιμη (17)κατεργάσιμο (17)κατεργαριάς (15)κατεργαριές (15)κατεργαριών (16)κατεργασίας (14)κατεργασίες (14)κατεργασθεί (24)κατεργασιών (15)κατεργαστεί (15)κατερείπωνα (15)κατερείπωνε (15)κατερείπωσα (15)κατερείπωσε (15)κατερειπωθώ (24)κατερειπώνω (15)κατερειπώσω (15)κατερχόμουν (22)κατερχόσουν (20)κατεστημένα (13)κατεστημένε (13)κατεστημένη (13)κατεστημένο (13)κατετάγησαν (14)κατευθυνθεί (31)κατευθύναμε (23)κατευθύνανε (21)κατευθύνατε (21)κατευθύνεις (20)κατευθύνετε (21)κατευθύνομε (23)κατευθύνουν (22)κατευθύνσου (22)κατευνάζαμε (23)κατευνάζατε (21)κατευνάζεις (20)κατευνάζετε (21)κατευνάζουν (22)κατευνάσαμε (14)κατευνάσατε (12)κατευνάσεις (11)κατευνάσετε (12)κατευνάσουν (13)κατευνασθεί (21)κατευνασμοί (14)κατευνασμού (14)κατευνασμός (13)κατευνασμών (14)κατευναστής (11)κατευναστεί (12)κατευοδωθεί (26)κατευοδώνει (15)κατευοδώσει (15)κατευοδώσου (16)κατευοδώστε (15)κατευόδωναν (17)κατευόδωνες (16)κατευόδωσαν (17)κατευόδωσες (16)κατευόδωσις (16)κατεχομένου (21)κατεχομένων (22)κατεχόμαστε (20)κατεχόμενες (19)κατεχόμενης (19)κατεχόμενοι (20)κατεχόμενος (19)κατεχόμενου (21)κατεχόμενων (22)κατεχόσαστε (18)κατεψυγμένα (26)κατεψυγμένε (26)κατεψυγμένη (26)κατεψυγμένο (26)κατεύθυνσης (20)κατεύθυνσις (20)κατηγορήσει (15)κατηγορήσου (16)κατηγορήστε (15)κατηγορείτε (15)κατηγορείτο (15)κατηγορηθεί (24)κατηγορικές (15)κατηγορικής (15)κατηγορικοί (16)κατηγορικού (16)κατηγορικός (15)κατηγορικών (16)κατηγορούμε (17)κατηγορούνε (15)κατηγορούσα (15)κατηγορούσε (15)κατηγόρησαν (15)κατηγόρησες (14)κατηφορίζει (28)κατηφορίσει (19)κατηφορίστε (19)κατηφορίτσα (19)κατηφορικές (19)κατηφορικής (19)κατηφορικοί (20)κατηφορικού (20)κατηφορικός (19)κατηφορικών (20)κατηφόριζαν (28)κατηφόριζες (27)κατηφόρισαν (19)κατηφόρισες (18)κατηφόρισμα (21)κατηχήθηκαν (28)κατηχήθηκες (27)κατηχήσουμε (21)κατηχήτριας (18)κατηχήτριες (18)κατηχηθείτε (27)κατηχηθούμε (29)κατηχητήρια (19)κατηχητήριε (19)κατηχητήριο (19)κατηχητικές (18)κατηχητικής (18)κατηχητικοί (19)κατηχητικού (19)κατηχητικός (18)κατηχητικών (19)κατηχητριών (19)κατηχουμένη (21)κατηχούμενε (20)κατηχούμενη (20)κατηχούμενο (20)κατηχούνται (18)κατηχούνταν (18)κατηχούσαμε (20)κατηχούσατε (18)κατηχούσουν (19)κατινίστικα (12)κατινίστικε (12)κατινίστικη (12)κατινίστικο (12)κατισχύσεις (17)κατισχύσεων (20)κατισχύσεως (19)κατισχύσουν (19)κατοικήθηκα (22)κατοικήθηκε (22)κατοικήσαμε (14)κατοικήσανε (12)κατοικήσατε (12)κατοικήσεις (11)κατοικήσετε (12)κατοικήσεων (14)κατοικήσεως (13)κατοικήσιμα (14)κατοικήσιμε (14)κατοικήσιμη (14)κατοικήσιμο (14)κατοικήσιμό (13)κατοικήσομε (14)κατοικήσουν (13)κατοικίδιας (14)κατοικίδιες (14)κατοικίδιοι (15)κατοικίδιος (14)κατοικίδιου (16)κατοικίδιων (17)κατοικίζαμε (23)κατοικίζατε (21)κατοικίζεις (20)κατοικίζετε (21)κατοικίζουν (22)κατοικίσαμε (14)κατοικίσατε (12)κατοικίσεις (11)κατοικίσετε (12)κατοικίσουν (13)κατοικείσαι (12)κατοικείστε (12)κατοικείται (12)κατοικηθείς (20)κατοικηθούν (21)κατοικημένα (14)κατοικημένε (14)κατοικημένη (14)κατοικημένο (14)κατοικισμός (13)κατοικούμαι (14)κατοικούντο (12)κατοικούσαν (12)κατοικούσες (11)κατοικούταν (12)κατοικώντας (11)κατολίσθησα (22)κατολίσθηση (22)κατονομάζει (22)κατονομάσει (13)κατονομάσου (14)κατονομάστε (13)κατονομαστώ (13)κατονόμαζαν (22)κατονόμαζες (21)κατονόμασαν (13)κατονόμασες (12)κατοπτεύουν (13)κατοπτρίζει (22)κατοπτρίσει (13)κατοπτρίσου (14)κατοπτρίστε (13)κατοπτρικές (13)κατοπτρικής (13)κατοπτρικοί (14)κατοπτρικού (14)κατοπτρικός (13)κατοπτρικών (14)κατοπτρισμέ (15)κατοπτρισμό (15)κατοπτριστώ (13)κατορθωθείς (31)κατορθωθούν (32)κατορθωμένα (25)κατορθωμένε (25)κατορθωμένη (25)κατορθωμένο (25)κατορθωτούς (22)κατορθώθηκα (31)κατορθώθηκε (31)κατορθώματά (22)κατορθώματα (23)κατορθώναμε (23)κατορθώνατε (21)κατορθώνεις (20)κατορθώνετε (21)κατορθώνουν (22)κατορθώσαμε (23)κατορθώσατε (21)κατορθώσεις (20)κατορθώσετε (21)κατορθώσουν (22)κατοστάρικα (13)κατοστάρικο (13)κατουράγαμε (18)κατουράγατε (16)κατουρήθηκα (23)κατουρήθηκε (23)κατουρήματα (15)κατουρήσαμε (15)κατουρήσατε (13)κατουρήσεις (12)κατουρήσετε (13)κατουρήσουν (14)κατουρηθείς (21)κατουρηθούν (22)κατουρημένα (15)κατουρημένε (15)κατουρημένη (15)κατουρημένο (15)κατουριέμαι (15)κατουριέσαι (13)κατουριέστε (13)κατουριέται (13)κατουριόταν (13)κατουρλήδες (17)κατουρλήδων (20)κατουρλιάρα (16)κατουρλιάρη (16)κατουρούσαν (13)κατουρούσες (12)κατουρώντας (12)κατοχυρωθεί (31)κατοχυρώνει (20)κατοχυρώσει (20)κατοχυρώσου (21)κατοχυρώστε (20)κατοχύρωναν (21)κατοχύρωνες (20)κατοχύρωσαν (21)κατοχύρωσες (20)κατοχύρωσης (20)κατοχύρωσις (20)κατρακυλάει (16)κατρακυλάμε (18)κατρακυλάνε (16)κατρακυλάτε (16)κατρακυλήσω (18)κατρακυλούν (16)κατρακύλαγα (18)κατρακύλαγε (18)κατρακύλημα (17)κατρακύλησα (15)κατρακύλησε (15)κατραμωθείς (24)κατραμωθούν (25)κατραμωμένα (18)κατραμωμένε (18)κατραμωμένη (18)κατραμωμένο (18)κατραμόπανο (15)κατραμώθηκα (24)κατραμώθηκε (24)κατραμώματα (16)κατραμώναμε (16)κατραμώνατε (14)κατραμώνεις (13)κατραμώνετε (14)κατραμώνουν (15)κατραμώσαμε (16)κατραμώσατε (14)κατραμώσεις (13)κατραμώσετε (14)κατραμώσουν (15)κατραπακιάς (13)κατραπακιές (13)κατραπακιών (14)κατσάδιαζαν (23)κατσάδιαζες (22)κατσάδιασαν (14)κατσάδιασες (13)κατσάδιασμα (16)κατσίβελους (20)κατσίμπαλης (15)κατσαβιδιού (21)κατσαβιδιών (21)κατσαδιάζει (23)κατσαδιάσει (14)κατσαδιάσου (15)κατσαδιάστε (14)κατσαδιαστώ (14)κατσαντώνης (10)κατσαρολικά (15)κατσαρολιού (14)κατσαρολιών (14)κατσαρωθείς (22)κατσαρωθούν (23)κατσαρωμένα (16)κατσαρωμένε (16)κατσαρωμένη (16)κατσαρωμένο (16)κατσαρωτούς (13)κατσαρότατα (12)κατσαρότατε (12)κατσαρότατη (12)κατσαρότατο (12)κατσαρότερα (13)κατσαρότερε (13)κατσαρότερη (13)κατσαρότερο (13)κατσαρώθηκα (22)κατσαρώθηκε (22)κατσαρώματα (14)κατσαρώναμε (14)κατσαρώνατε (12)κατσαρώνεις (11)κατσαρώνετε (12)κατσαρώνουν (13)κατσαρώσαμε (14)κατσαρώσατε (12)κατσαρώσεις (11)κατσαρώσετε (12)κατσαρώσουν (13)κατσιάσματα (13)κατσιασμένα (13)κατσιασμένο (13)κατσικίσιας (11)κατσικίσιες (11)κατσικίσιοι (12)κατσικίσιος (11)κατσικίσιου (13)κατσικίσιων (14)κατσιποδιάς (14)κατσιποδιές (14)κατσιποδιών (15)κατσουφιάζω (30)κατσούφηδες (20)κατσούφηδων (23)κατσούφιαζε (27)κατσούφιασε (18)κατσούφικες (18)κατσούφικης (18)κατσούφικοι (19)κατσούφικος (18)κατσούφικου (20)κατσούφικων (21)κατωσάγονου (17)κατωσάγονων (18)κατωσέντονα (13)κατωσέντονο (13)κατωτερότης (13)κατωφέρειας (20)κατωφέρειες (20)κατωφερειών (21)κατόπτευσης (12)κατόπτευσις (12)κατόπτριζαν (22)κατόπτριζες (21)κατόπτρισαν (13)κατόπτρισες (12)κατόχρονους (19)καυγαδίζαμε (29)καυγαδίζατε (27)καυγαδίζεις (26)καυγαδίζετε (27)καυγαδίζουν (28)καυγαδίσαμε (20)καυγαδίσατε (18)καυγαδίσεις (17)καυγαδίσετε (18)καυγαδίσουν (19)καυλιάρηδες (17)καυλιάρηδων (20)καυλιάρικου (17)καυλιάρικων (18)καυλωμένους (18)καυλώνοντας (13)καυστικότης (12)καυτερότερα (14)καυτηρίαζαν (22)καυτηρίαζες (21)καυτηρίασαν (13)καυτηρίασες (12)καυτηρίασης (12)καυτηρίασις (12)καυτηριάζει (22)καυτηριάσει (13)καυτηριάσου (14)καυτηριάστε (13)καυτηριασμέ (15)καυτηριασμό (15)καυτηριαστώ (13)καυχηθήκαμε (31)καυχηθήκατε (29)καυχημένους (21)καυχηματίας (20)καυχησιάρας (19)καυχησιάρες (19)καυχησιάρης (19)καυχιούνται (19)καφεκοπτεία (20)καφεκοπτείο (20)καφεμαντεία (20)καφενεδάκια (22)καφενόβιους (25)καφεοφυτεία (26)καφετζούδες (29)καφετζούδων (32)καφεϊνισμός (18)καφεόδενδρα (25)καφεόδενδρο (25)καφεόδεντρα (22)καφεόδεντρο (22)καχεκτικούς (19)καχύποπτους (20)καψαλίζεσαι (31)καψαλίζεστε (31)καψαλίζεται (31)καψαλίζομαι (33)καψαλίζουμε (34)καψαλίσματα (24)καψαλίσουμε (25)καψαλίστηκα (23)καψαλίστηκε (23)καψαλιζόταν (31)καψαλισμένα (24)καψαλισμένε (24)καψαλισμένη (24)καψαλισμένο (24)καψαλιστείς (21)καψαλιστούν (22)καψαλιστούς (21)καϊμακλήδες (17)καϊμακλήδων (20)κεγχροειδής (24)κειτόμασταν (13)κειτόσασταν (11)κεκαλυμμένα (19)κεκαλυμμένε (19)κεκαλυμμένη (19)κεκαλυμμένο (19)κεκλεισμένα (16)κεκλεισμένε (16)κεκλεισμένη (16)κεκλεισμένο (16)κεκλιμένους (16)κεκορεσμένα (15)κεκορεσμένε (15)κεκορεσμένη (15)κεκορεσμένο (15)κεκτημένους (14)κελαδήματος (17)κελαδημάτων (20)κελαηδάγαμε (21)κελαηδάγατε (19)κελαηδήματα (18)κελαηδήσαμε (18)κελαηδήσατε (16)κελαηδήσεις (15)κελαηδήσετε (16)κελαηδήσουν (17)κελαηδισμοί (18)κελαηδισμού (18)κελαηδισμός (17)κελαηδισμών (18)κελαηδούσαν (16)κελαηδούσες (15)κελαηδώντας (15)κελαρυστούς (14)κελαρύσματα (16)κελαϊδιστής (14)κελεπουριού (16)κελεπουριών (16)κελευσμάτων (18)κελεύσματος (14)κεμπαμπτζής (25)κενζαμπούρο (24)κεντηθήκαμε (23)κεντηθήκανε (21)κεντηθήκατε (21)κεντημένους (13)κεντιούνται (11)κεντιούνταν (11)κεντιόμαστε (13)κεντιόμουνα (14)κεντιόντανε (11)κεντιόσαστε (11)κεντιόσουνα (12)κεντράρεσαι (13)κεντράρεστε (13)κεντράρεται (13)κεντράρισμα (15)κεντράρομαι (15)κεντράρουμε (16)κεντρίζεσαι (21)κεντρίζεστε (21)κεντρίζεται (21)κεντρίζομαι (23)κεντρίζουμε (24)κεντρίσματα (14)κεντρίσουμε (15)κεντρίστηκα (13)κεντρίστηκε (13)κεντραρίσου (14)κεντραριστά (13)κεντραριστέ (13)κεντραριστή (13)κεντραριστό (13)κεντραριστώ (13)κεντραρόταν (13)κεντριζόταν (21)κεντρικότης (12)κεντρισμένα (14)κεντρισμένε (14)κεντρισμένη (14)κεντρισμένο (14)κεντριστείς (11)κεντριστούν (12)κεντροβαρής (19)κεντρογενής (14)κεντροδεξιά (24)κεντροδεξιέ (24)κεντροδεξιό (24)κεντρομόλος (15)κεντροφόρας (19)κεντροφόρες (19)κεντροφόροι (20)κεντροφόρος (19)κεντροφόρου (21)κεντροφόρων (22)κεντρωθείτε (23)κεντρωθούμε (25)κεντρωμάτων (18)κεντρωμένες (15)κεντρωμένης (15)κεντρωμένοι (16)κεντρωμένος (15)κεντρωμένου (17)κεντρωμένων (18)κεντρωνόταν (14)κεντρόφυγες (22)κεντρόφυγης (22)κεντρόφυγοι (23)κεντρόφυγος (22)κεντρόφυγου (24)κεντρόφυγων (25)κεντρώθηκαν (22)κεντρώθηκες (21)κεντρώματος (13)κεντρώνεσαι (12)κεντρώνεστε (12)κεντρώνεται (12)κεντρώνομαι (14)κεντρώνουμε (15)κεντρώσουμε (15)κενωνόμαστε (15)κενόσπουδες (15)κενόσπουδης (15)κενόσπουδοι (16)κενόσπουδος (15)κενόσπουδου (17)κενόσπουδων (18)κεραμίδωσις (18)κεραμευτικά (16)κεραμευτικέ (16)κεραμευτική (16)κεραμευτικό (16)κεραμιδένια (17)κεραμιδένιε (17)κεραμιδένιο (17)κεραμιδαριά (18)κεραμιδαριό (18)κεραμοποιία (15)κεραμοποιοί (15)κεραμοποιού (15)κεραμοποιός (14)κεραμοποιών (15)κερασένιους (12)κερασμένους (14)κερασούντος (11)κεραστήκαμε (15)κεραστήκανε (13)κεραστήκατε (13)κερασφόρους (20)κερατένιους (12)κερατίζεσαι (21)κερατίζεστε (21)κερατίζεται (21)κερατίζομαι (23)κερατίτιδας (14)κερατίτιδες (14)κερατιάτικα (13)κερατιζόταν (21)κερατοειδές (14)κερατοειδής (14)κερατοειδών (15)κερατσινίου (13)κερατωθείτε (23)κερατωθούμε (25)κερατωμάτων (18)κερατωμένες (15)κερατωμένης (15)κερατωμένοι (16)κερατωμένος (15)κερατωμένου (17)κερατωμένων (18)κερατωνόταν (14)κερατώθηκαν (22)κερατώθηκες (21)κερατώματος (13)κερατώνεσαι (12)κερατώνεστε (12)κερατώνεται (12)κερατώνομαι (14)κερατώνουμε (15)κερατώσουμε (15)κεραυνοβολώ (22)κεραυνοβόλα (22)κεραυνοβόλε (22)κεραυνοβόλο (22)κεραυνωθείς (23)κεραυνωθούν (24)κεραυνωμένα (17)κεραυνωμένε (17)κεραυνωμένη (17)κεραυνωμένο (17)κεραυνώθηκα (23)κεραυνώθηκε (23)κεραυνώναμε (15)κεραυνώνατε (13)κεραυνώνεις (12)κεραυνώνετε (13)κεραυνώνουν (14)κεραυνώσαμε (15)κεραυνώσατε (13)κεραυνώσεις (12)κεραυνώσετε (13)κεραυνώσουν (14)κερδίζονται (24)κερδίζονταν (24)κερδίζοντας (23)κερδίστηκαν (16)κερδίστηκες (15)κερδιζόμουν (27)κερδιζόσουν (25)κερδιζότανε (24)κερδισμένες (16)κερδισμένης (16)κερδισμένοι (17)κερδισμένος (16)κερδισμένου (18)κερδισμένων (19)κερδιστείτε (15)κερδιστούμε (17)κερδομανείς (16)κερδομανούς (16)κερδοσκοπία (17)κερδοσκοπεί (17)κερδοσκόποι (17)κερδοσκόπος (16)κερδοσκόπου (18)κερδοσκόπων (19)κερδοφορίας (22)κερδοφορίες (22)κερδοφοριών (23)κερδοφόρους (23)κερκοειδείς (15)κερκοειδούς (15)κερκοφόρους (21)κερκυραίικα (16)κερκυραίικε (16)κερκυραίικη (16)κερκυραίικο (16)κερκυραϊκές (14)κερκυραϊκής (14)κερκυραϊκοί (15)κερκυραϊκού (15)κερκυραϊκός (14)κερκυραϊκών (15)κερματίζαμε (25)κερματίζατε (23)κερματίζεις (22)κερματίζετε (23)κερματίζουν (24)κερματίσαμε (16)κερματίσατε (14)κερματίσεις (13)κερματίσετε (14)κερματίσουν (15)κερματισμοί (16)κερματισμού (16)κερματισμός (15)κερματισμών (16)κερματιστεί (14)κερνιούνται (12)κερνιούνταν (12)κερνιόμαστε (14)κερνιόμουνα (15)κερνιόντανε (12)κερνιόσαστε (12)κερνιόσουνα (13)κερχανατζής (27)κερωνόμαστε (16)κερωνόσαστε (14)κετσεδένιας (13)κετσεδένιες (13)κετσεδένιοι (14)κετσεδένιος (13)κετσεδένιου (15)κετσεδένιων (16)κεφαλίσιους (20)κεφαλαιακές (20)κεφαλαιακής (20)κεφαλαιακοί (21)κεφαλαιακού (21)κεφαλαιακός (20)κεφαλαιακών (21)κεφαλαιούχε (27)κεφαλαιούχο (27)κεφαλαιωδών (25)κεφαλαιωδώς (24)κεφαλαιώδες (22)κεφαλαιώδης (22)κεφαλαλγίας (24)κεφαλαλγίες (24)κεφαλαλγιών (25)κεφαλιάτικα (21)κεφαλιάτικε (21)κεφαλιάτικη (21)κεφαλιάτικο (21)κεφαλληνίας (21)κεφαλλονιάς (21)κεφαλοειδής (22)κεφαλοπάνια (21)κεφαλοτύρια (21)κεφαλοχώρια (28)κεφαλόβρυσα (29)κεφαλόβρυση (29)κεφαλόβρυσο (29)κεφαλόδεσμε (25)κεφαλόδεσμο (25)κεφαλόποδων (26)κεφαλόπονοι (21)κεφαλόπονος (20)κεφαλόπονου (22)κεφαλόπονων (23)κεφαλόσκαλα (23)κεφαλόσκαλο (23)κεχριμπάρια (23)κεχριμπαρής (22)κηδεμονευτώ (17)κηδεμονεύει (16)κηδεμονεύσω (18)κηδεμονικές (16)κηδεμονικής (16)κηδεμονικοί (17)κηδεμονικού (17)κηδεμονικός (16)κηδεμονικών (17)κηδεμόνευαν (17)κηδεμόνευες (16)κηδεμόνευσα (17)κηδεμόνευσε (17)κηδευτήκαμε (18)κηδευτήκατε (16)κηδευόμαστε (17)κηδευόσαστε (15)κηδόντουσαν (15)κηλεπίδεσμε (19)κηλεπίδεσμο (19)κηλιδωθείτε (27)κηλιδωθούμε (29)κηλιδωμένες (19)κηλιδωμένης (19)κηλιδωμένοι (20)κηλιδωμένος (19)κηλιδωμένου (21)κηλιδωμένων (22)κηλιδωνόταν (18)κηλιδώθηκαν (26)κηλιδώθηκες (25)κηλιδώνεσαι (16)κηλιδώνεστε (16)κηλιδώνεται (16)κηλιδώνομαι (18)κηλιδώνουμε (19)κηλιδώσουμε (19)κηπευτικούς (13)κηπεύσιμους (14)κηπουπόλεις (15)κηπουπόλεων (18)κηπουπόλεως (17)κηπουρικούς (14)κηρογραφίας (22)κηρογραφίες (22)κηρογραφιών (23)κηροπλάστες (14)κηροπλάστης (14)κηροπλαστών (15)κηροποιείον (13)κηροσβέστης (18)κηρουλάριος (15)κηρυγμένους (18)κηρυσσόμουν (16)κηρυσσόσουν (14)κηρυσσότανε (13)κηρυττόμουν (16)κηρυττόσουν (14)κηρυχθέντες (28)κηρυχθέντος (28)κηρυχθέντων (31)κηρυχθήκαμε (32)κηρυχθήκανε (30)κηρυχθήκατε (30)κηρυχθείσες (28)κηρυχθείσης (28)κηρυχνόμουν (23)κηρυχνόσουν (21)κηρυχτήκαμε (23)κηρυχτήκανε (21)κηρυχτήκατε (21)κηρύσσονται (12)κηρύσσονταν (12)κηρύσσοντας (11)κηρύττονται (12)κηρύττονταν (12)κηρύττοντας (11)κηρύχνονται (19)κηρύχνονταν (19)κηφισόδοτος (20)κηφισόδωρος (23)κιβδηλοποιέ (24)κιβδηλοποιό (24)κιγκαλερίας (17)κιγκαλερίες (17)κιγκαλεριών (18)κιθαρίσματα (23)κιθαρίστρια (22)κιλκισιώτης (13)κιλλίβαντας (21)κιλλίβαντες (21)κιλλιβάντων (24)κιλοβατωρών (23)κιλοβατώρας (20)κιλοβατώρες (20)κιμουλιάτης (15)κιναιδισμός (15)κιναισθησία (20)κινδυνέψαμε (26)κινδυνέψανε (24)κινδυνέψατε (24)κινδυνέψεις (23)κινδυνέψετε (24)κινδυνέψομε (26)κινδυνέψουν (25)κινδυνεύαμε (17)κινδυνεύανε (15)κινδυνεύατε (15)κινδυνεύεις (14)κινδυνεύετε (15)κινδυνεύομε (17)κινδυνεύουν (16)κινδυνεύσει (15)κινδυνεύστε (15)κινδυνολογώ (20)κινδυνολόγο (20)κινδυνώδεις (17)κινδυνώδους (18)κινδύνευσαν (15)κινδύνευσες (14)κινηματικές (13)κινηματικής (13)κινηματικοί (14)κινηματικού (14)κινηματικός (13)κινηματικών (14)κινητήριους (12)κινητικότης (11)κινητοποιεί (12)κινούμασταν (13)κινούμενους (13)κινούσασταν (11)κιονοειδείς (13)κιονοειδούς (13)κιονοκράνου (14)κιονοκράνων (15)κιονόκρανον (13)κιονόκρανου (14)κιονόκρανων (15)κιουρτσάκης (13)κιρκαδιανές (15)κιρκαδιανής (15)κιρκαδιανοί (16)κιρκαδιανού (16)κιρκαδιανός (15)κιρκαδιανών (16)κιρκινεζιού (22)κιρκινεζιών (22)κισηρόλιθοι (23)κισηρόλιθος (22)κισσοσκεπής (12)κισσοστεφές (17)κισσοστεφής (17)κισσοστεφών (18)κιτρινίζαμε (23)κιτρινίζατε (21)κιτρινίζεις (20)κιτρινίζετε (21)κιτρινίζουν (22)κιτρινίσαμε (14)κιτρινίσατε (12)κιτρινίσεις (11)κιτρινίσετε (12)κιτρινίσουν (13)κιτριναδιού (15)κιτριναδιών (15)κιτρινιάρας (12)κιτρινιάρες (12)κιτρινιάρης (12)κιτρινισμοί (14)κιτρινισμού (14)κιτρινισμός (13)κιτρινισμών (14)κιτρινωπούς (14)κιτρολέμονα (16)κιτρολέμονο (16)κιτσόπουλος (14)κλάουζεβιτς (29)κλαδεμένους (18)κλαδευτήρας (17)κλαδευτήρες (17)κλαδευτήρια (18)κλαδευτείτε (17)κλαδευτικές (17)κλαδευτικής (17)κλαδευτικοί (18)κλαδευτικού (18)κλαδευτικός (17)κλαδευτικών (18)κλαδευτούμε (19)κλαδευόμουν (20)κλαδευόσουν (18)κλαδεύονται (16)κλαδεύονταν (16)κλαδεύοντας (15)κλαδεύτηκαν (17)κλαδεύτηκες (16)κλαδοσκεπής (17)κλαδωνόμουν (21)κλαδωνόσουν (19)κλαδώνονται (16)κλαδώνονταν (16)κλαζομένιος (23)κλαιγόμαστε (18)κλαιγόμουνα (19)κλαιγόντανε (16)κλαιγόσαστε (16)κλαιγόσουνα (17)κλαιόμασταν (15)κλαιόσασταν (13)κλακαδόρους (18)κλανιάρηδες (16)κλανιάρηδων (19)κλασικίζαμε (25)κλασικίζατε (23)κλασικίζεις (22)κλασικίζετε (23)κλασικίζουν (24)κλασικίσαμε (16)κλασικίσατε (14)κλασικίσεις (13)κλασικίσετε (14)κλασικίσουν (15)κλασικισμοί (16)κλασικισμού (16)κλασικισμός (15)κλασικισμών (16)κλασικιστές (13)κλασικιστής (13)κλασικιστών (14)κλασικότερα (15)κλασματικές (15)κλασματικής (15)κλασματικοί (16)κλασματικού (16)κλασματικός (15)κλασματικών (16)κλατάροντας (13)κλαυθμυρίζω (38)κλαυθμυρίσω (29)κλαυθμύριζα (35)κλαυθμύριζε (35)κλαυθμύρισα (26)κλαυθμύρισε (26)κλαυσίγελοι (19)κλαυσίγελος (18)κλαυσίγελου (20)κλαυσίγελων (21)κλαυσίγελως (20)κλαψιάρηδες (25)κλαψιάρηδων (28)κλαψιάρικες (23)κλαψιάρικης (23)κλαψιάρικοι (24)κλαψιάρικος (23)κλαψιάρικου (25)κλαψιάρικων (26)κλαψουρίζει (33)κλαψουρίσει (24)κλαψουρίστε (24)κλαψούριζαν (32)κλαψούριζες (31)κλαψούρισαν (23)κλαψούρισες (22)κλαψούρισμα (25)κλεβόμασταν (22)κλεβόσασταν (20)κλειδάριθμε (28)κλειδάριθμο (28)κλειδαράδες (19)κλειδαράδων (22)κλειδούχους (23)κλειδωθήκαν (28)κλειδωθείτε (27)κλειδωθούμε (29)κλειδωθούνε (27)κλειδωμάτων (22)κλειδωμένες (19)κλειδωμένης (19)κλειδωμένοι (20)κλειδωμένος (19)κλειδωμένου (21)κλειδωμένων (22)κλειδωνόταν (18)κλειδώθηκαν (26)κλειδώθηκες (25)κλειδώματος (17)κλειδώνεσαι (16)κλειδώνεστε (16)κλειδώνεται (16)κλειδώνομαι (18)κλειδώνουμε (19)κλειδώνουνε (17)κλειδώσουμε (19)κλειδώσουνε (17)κλειθροποιέ (24)κλειθροποιό (24)κλεινόμαστε (15)κλεινόμουνα (16)κλεινόντανε (13)κλεινόσαστε (13)κλεινόσουνα (14)κλεισίματος (14)κλεισίματός (13)κλεισθένους (22)κλεισιμάτων (17)κλεισμένους (15)κλειστήκαμε (16)κλειστήκανε (14)κλειστήκατε (14)κλειτορίδας (16)κλειτορίδες (16)κλειτορίδων (19)κλειόμασταν (15)κλειόσασταν (13)κλεομβρότου (24)κλεπτομανές (15)κλεπτομανής (15)κλεπτομανία (16)κλεπτομανών (16)κλεπτόμαστε (16)κλεπτόσαστε (14)κλεφτοκοτάς (20)κλεφτουριάς (21)κλεφτόμαστε (22)κλεφτόπουλα (24)κλεφτόπουλο (24)κλεφτόσαστε (20)κλεψίγαμους (27)κλεψίτυπους (24)κλεψιγαμίας (26)κλεψιγαμίες (26)κλεψιγαμιών (27)κλεψιμαίικα (25)κλεψιμαίικε (25)κλεψιμαίικη (25)κλεψιμαίικο (25)κλεψιτυπίας (23)κλεψιτυπίες (23)κλεψιτυπιών (24)κλεόμβροτος (22)κλεόμβροτου (24)κλεόστρατος (13)κλημάτινους (15)κληματένιας (14)κληματένιες (14)κληματένιοι (15)κληματένιος (14)κληματένιου (16)κληματένιων (17)κληματαριάς (15)κληματαριές (15)κληματαριών (16)κληματσίδας (17)κληματσίδες (17)κληματσίδων (20)κληροδοσίας (16)κληροδοσίες (16)κληροδοσιών (17)κληροδοτήσω (19)κληροδοτείς (16)κληροδοτηθώ (26)κληροδοτούν (17)κληροδότημα (19)κληροδότησα (17)κληροδότησε (17)κληροδότρια (18)κληροδόχους (24)κληρονομάει (16)κληρονομάμε (18)κληρονομάνε (16)κληρονομάτε (16)κληρονομήσω (18)κληρονομείς (15)κληρονομηθώ (25)κληρονομιάς (15)κληρονομιές (15)κληρονομικά (17)κληρονομικέ (17)κληρονομική (17)κληρονομικό (17)κληρονομιών (16)κληρονομούν (16)κληρονόμαγα (19)κληρονόμαγε (19)κληρονόμησα (16)κληρονόμησε (16)κληρονόμους (16)κληρωθέντος (24)κληρωθέντων (27)κληρωθήκαμε (28)κληρωθήκατε (26)κληρωθείσης (24)κληρωμένους (18)κληρωνόμουν (19)κληρωνόσουν (17)κληρώνονται (14)κληρώνονταν (14)κληρώνοντας (13)κλητευμένος (15)κλητευόμουν (17)κλητευόσουν (15)κλητεύονται (13)κλητεύονταν (13)κλητεύοντας (12)κλητεύσουμε (16)κλιβανισμοί (22)κλιβανισμού (22)κλιβανισμός (21)κλιβανισμών (22)κλιμακοειδή (19)κλιμακτήρας (16)κλιμακτήριο (17)κλιμακωθείς (26)κλιμακωθούν (27)κλιμακωμένα (20)κλιμακωμένε (20)κλιμακωμένη (20)κλιμακωμένο (20)κλιμακωτούς (17)κλιμακώθηκα (26)κλιμακώθηκε (26)κλιμακώναμε (18)κλιμακώνατε (16)κλιμακώνεις (15)κλιμακώνετε (16)κλιμακώνουν (17)κλιμακώσαμε (18)κλιμακώσατε (16)κλιμακώσεις (15)κλιμακώσετε (16)κλιμακώσεων (18)κλιμακώσεως (17)κλιμακώσουν (17)κλιματικούς (15)κλιματισμοί (17)κλιματισμού (17)κλιματισμός (16)κλιματισμών (17)κλινόμασταν (15)κλινόσασταν (13)κλισιμέτρου (17)κλισιμέτρων (18)κλονίζονται (22)κλονίζονταν (22)κλονίζοντας (21)κλονίσθηκαν (23)κλονίστηκαν (14)κλονίστηκες (13)κλονιζόμουν (25)κλονιζόσουν (23)κλονισθείτε (22)κλονισμένες (14)κλονισμένης (14)κλονισμένοι (15)κλονισμένος (14)κλονισμένου (16)κλονισμένων (17)κλονιστείτε (13)κλονιστούμε (15)κλοπιμαίους (16)κλοτσήθηκαν (23)κλοτσήθηκες (22)κλοτσήσουμε (16)κλοτσηθείτε (22)κλοτσηθούμε (24)κλοτσημένες (14)κλοτσημένης (14)κλοτσημένοι (15)κλοτσημένος (14)κλοτσημένου (16)κλοτσημένων (17)κλοτσιόμουν (16)κλοτσιόνταν (13)κλοτσιόσουν (14)κλοτσούσαμε (15)κλοτσούσατε (13)κλυδωνίζαμε (30)κλυδωνίζατε (28)κλυδωνίζεις (27)κλυδωνίζετε (28)κλυδωνίζουν (29)κλυδωνίσαμε (21)κλυδωνίσατε (19)κλυδωνίσεις (18)κλυδωνίσετε (19)κλυδωνίσουν (20)κλυδωνισθεί (28)κλυδωνισμοί (21)κλυδωνισμού (21)κλυδωνισμός (20)κλυδωνισμών (21)κλυδωνιστεί (19)κλωθογυρίζω (40)κλωθογυρίσω (31)κλωθογύριζα (37)κλωθογύριζε (37)κλωθογύρισα (28)κλωθογύρισε (28)κλωθόμασταν (26)κλωθόσασταν (24)κλωνοποίηση (16)κλωσίζονται (24)κλωσίζονταν (24)κλωσημένους (17)κλωσιζόμουν (27)κλωσιζόσουν (25)κλωσοπούλια (18)κλωσόπουλου (20)κλωσόπουλων (21)κλωτσήσουμε (18)κλωτσήσουνε (16)κλωτσούσαμε (17)κλωτσούσανε (15)κλωτσούσατε (15)κνηθόμασταν (22)κνηθόσασταν (20)κνιζόμασταν (22)κνιζόσασταν (20)κοβόντουσαν (19)κοιλάρφανες (20)κοιλάρφανης (20)κοιλάρφανοι (21)κοιλάρφανος (20)κοιλάρφανου (22)κοιλάρφανων (23)κοιλαίνεσαι (13)κοιλαίνεστε (13)κοιλαίνεται (13)κοιλαίνομαι (15)κοιλαινόταν (13)κοιλιόδουλα (19)κοιλιόδουλε (19)κοιλιόδουλη (19)κοιλιόδουλο (19)κοιλοπονάει (14)κοιλοπονάμε (16)κοιλοπονάτε (14)κοιλοπονέσω (16)κοιλοπονούν (14)κοιλοπόναγα (17)κοιλοπόναγε (17)κοιλοπόνεσα (14)κοιλοπόνεσε (14)κοιλόπονους (14)κοιμίζονται (22)κοιμίζονταν (22)κοιμίζοντας (21)κοιμηθήκαμε (25)κοιμηθήκανε (23)κοιμηθήκατε (23)κοιμητήριον (14)κοιμητηρίου (15)κοιμητηρίων (16)κοιμητηριού (14)κοιμητηριών (14)κοιμιζόμουν (25)κοιμιζόσουν (23)κοιμισμένες (14)κοιμισμένης (14)κοιμισμένοι (15)κοιμισμένος (14)κοιμισμένου (16)κοιμισμένων (17)κοιμούμαστε (15)κοιμούμενος (14)κοιμόμασταν (15)κοιμόσασταν (13)κοινοβιακές (18)κοινοβιακής (18)κοινοβιακοί (19)κοινοβιακού (19)κοινοβιακός (18)κοινοβιακών (19)κοινοβούλια (20)κοινοβούλιο (20)κοινολογήσω (18)κοινολογείς (15)κοινολογηθώ (25)κοινολογούν (16)κοινολόγησή (15)κοινολόγησα (16)κοινολόγησε (16)κοινολόγηση (16)κοινοποίησή (11)κοινοποίησα (12)κοινοποίησε (12)κοινοποίηση (12)κοινοποιήσω (14)κοινοποιείς (11)κοινοποιηθώ (21)κοινοποιούν (12)κοινοπρακτώ (14)κοινοπραξία (22)κοινοτάρχες (18)κοινοτάρχης (18)κοινοταρχών (19)κοινοτικούς (11)κοινοτισμός (12)κοινοτοπίας (11)κοινοτοπίες (11)κοινοτοπιών (12)κοινωνικούς (13)κοινωνιστής (12)κοινωφέλεια (22)κοινωφελείς (21)κοινωφελούς (21)κοινότοπους (12)κοινόχρηστα (19)κοινόχρηστε (19)κοινόχρηστη (19)κοινόχρηστο (19)κοιτάγματος (15)κοιτάζοντάς (18)κοιτάζονται (20)κοιτάζονταν (20)κοιτάζοντας (19)κοιτάσματος (12)κοιτάχτηκαν (19)κοιτάχτηκες (18)κοιταγμάτων (18)κοιταγμένες (15)κοιταγμένης (15)κοιταγμένοι (16)κοιταγμένος (15)κοιταγμένου (17)κοιταγμένων (18)κοιταζόμουν (23)κοιταζόσουν (21)κοιταζότανε (20)κοιτασμάτων (15)κοιταχτήκαν (19)κοιταχτείτε (18)κοιταχτούμε (20)κοιταχτούνε (18)κοιτιούνται (11)κοιτιούνταν (11)κοιτιόμαστε (13)κοιτιόμουνα (14)κοιτιόντανε (11)κοιτιόσαστε (11)κοιτιόσουνα (12)κοκαλένιους (14)κοκαλιάρικα (16)κοκαλιάρικο (16)κοκαλωμένες (17)κοκαλωμένης (17)κοκαλωμένοι (18)κοκαλωμένος (17)κοκαλωμένου (19)κοκαλωμένων (20)κοκαλώνουμε (17)κοκαλώσουμε (17)κοκαϊνισμός (12)κοκαϊνομανή (13)κοκετάρεσαι (13)κοκετάρεστε (13)κοκετάρεται (13)κοκετάρομαι (15)κοκεταρόταν (13)κοκκινίζαμε (24)κοκκινίζατε (22)κοκκινίζεις (21)κοκκινίζετε (22)κοκκινίζουν (23)κοκκινίσαμε (15)κοκκινίσατε (13)κοκκινίσεις (12)κοκκινίσετε (13)κοκκινίσουν (14)κοκκινιστές (12)κοκκινιστής (12)κοκκινιστοί (13)κοκκινιστού (13)κοκκινιστός (12)κοκκινιστών (13)κοκκινωπούς (15)κοκκινόχωμα (24)κοκκιωμάτων (19)κοκκιώματος (14)κοκκυγικούς (17)κοκορευόταν (14)κοκορεύεσαι (13)κοκορεύεστε (13)κοκορεύεται (13)κοκορεύομαι (15)κοκορεύτηκα (14)κοκορομαχία (22)κοκορόμυαλα (18)κοκορόμυαλε (18)κοκορόμυαλη (18)κοκορόμυαλο (18)κοκορόπουλα (17)κοκορόπουλο (17)κοκοφοίνικα (20)κολαζόμαστε (24)κολαζόσαστε (22)κολακευμένα (17)κολακευμένε (17)κολακευμένη (17)κολακευμένο (17)κολακευτείς (14)κολακευτικά (16)κολακευτικέ (16)κολακευτική (16)κολακευτικό (16)κολακευτούν (15)κολακευόταν (15)κολακεύεσαι (14)κολακεύεστε (14)κολακεύεται (14)κολακεύομαι (16)κολακεύουμε (17)κολακεύτηκα (15)κολακεύτηκε (15)κολασμένους (15)κολαστήκαμε (16)κολαστήκατε (14)κολαστήριον (14)κολαστήριου (15)κολαστήριων (16)κολαστηρίου (15)κολαστηρίων (16)κολατσίζαμε (24)κολατσίζατε (22)κολατσίζεις (21)κολατσίζετε (22)κολατσίζουν (23)κολατσίσαμε (15)κολατσίσατε (13)κολατσίσεις (12)κολατσίσετε (13)κολατσίσουν (14)κολαφίζεσαι (29)κολαφίζεστε (29)κολαφίζεται (29)κολαφίζομαι (31)κολαφιζόταν (29)κολεγιακούς (16)κολεοπτέρων (17)κολιγιάννης (15)κολικόπονος (14)κολλάρονται (16)κολλάροντας (15)κολλαγόνωση (20)κολλαρίζαμε (27)κολλαρίζατε (25)κολλαρίζεις (24)κολλαρίζετε (25)κολλαρίζουν (26)κολλαρίσαμε (18)κολλαρίσατε (16)κολλαρίσεις (15)κολλαρίσετε (16)κολλαρίσουν (17)κολλαριστές (15)κολλαριστής (15)κολλαριστεί (16)κολλαριστοί (16)κολλαριστού (16)κολλαριστός (15)κολλαριστών (16)κολληθήκαμε (27)κολληθήκανε (25)κολληθήκατε (25)κολλημένους (17)κολλητηριού (16)κολλητηριών (16)κολλητικούς (15)κολλιούνται (15)κολλιούνταν (15)κολλιόμαστε (17)κολλιόμουνα (18)κολλιόντανε (15)κολλιόσαστε (15)κολλιόσουνα (16)κολλοειδείς (17)κολλοειδούς (17)κολλυβισμός (24)κολλυβιστής (22)κολμογκόροφ (27)κολοβωθείτε (31)κολοβωθούμε (33)κολοβωμάτων (26)κολοβωμένες (23)κολοβωμένης (23)κολοβωμένοι (24)κολοβωμένος (23)κολοβωμένου (25)κολοβωμένων (26)κολοβωνόταν (22)κολοβώθηκαν (30)κολοβώθηκες (29)κολοβώματος (21)κολοβώνεσαι (20)κολοβώνεστε (20)κολοβώνεται (20)κολοβώνομαι (22)κολοβώνουμε (23)κολοβώσουμε (23)κολοκοτρώνη (15)κολοκυθάκια (25)κολομβιανής (21)κολομβιανός (21)κολορατούρα (15)κολοσσιαίας (12)κολοσσιαίες (12)κολοσσιαίοι (13)κολοσσιαίος (12)κολοσσιαίου (14)κολοσσιαίων (15)κολουμέλλας (19)κολπατζήδες (25)κολπατζήδων (28)κολποειδείς (16)κολποειδούς (16)κολπορραγία (19)κολποσκόπιο (16)κολπωνόμουν (19)κολπωνόσουν (17)κολπώνονται (14)κολπώνονταν (14)κολυμβήσεις (22)κολυμβήσεων (25)κολυμβήσεως (24)κολυμβήτρια (24)κολυμβητικά (24)κολυμβητικέ (24)κολυμβητική (24)κολυμβητικό (24)κολυμβιστής (22)κολυμπάγαμε (22)κολυμπάγανε (20)κολυμπάγατε (20)κολυμπήθρας (26)κολυμπήθρες (26)κολυμπήσαμε (19)κολυμπήσανε (17)κολυμπήσατε (17)κολυμπήσεις (16)κολυμπήσετε (17)κολυμπήσομε (19)κολυμπήσουν (18)κολυμπηθρών (27)κολυμπούσαν (17)κολυμπούσες (16)κολυμπώντας (16)κομητοειδής (15)κομιζόμαστε (24)κομιζόσαστε (22)κομισμένους (15)κομιστήκαμε (16)κομιστήκατε (14)κομμάτιαζαν (24)κομμάτιαζες (23)κομμάτιασαν (15)κομμάτιασες (14)κομμάτιασμα (17)κομματάρχες (22)κομματάρχης (22)κομματαρχών (23)κομματιάζει (24)κομματιάσει (15)κομματιάσου (16)κομματιάστε (15)κομματιαστά (15)κομματιαστέ (15)κομματιαστή (15)κομματιαστό (15)κομματιαστώ (15)κομματικούς (15)κομματισμοί (17)κομματισμού (17)κομματισμός (16)κομματισμών (17)κομματιστεί (15)κομμουνισμέ (18)κομμουνισμό (18)κομμουνιστή (16)κομμωτήριον (18)κομμωτηρίου (19)κομμωτηρίων (20)κομμωτικούς (17)κομουνισμού (16)κομουνισμός (15)κομουνιστές (13)κομουνιστής (13)κομουνιστών (14)κομπάζοντας (22)κομπαστικές (14)κομπαστικής (14)κομπαστικοί (15)κομπαστικού (15)κομπαστικός (14)κομπαστικών (15)κομπιάσματα (16)κομπιναδόρε (18)κομπιναδόρο (18)κομπιουτερά (16)κομπλάρουμε (20)κομπλέξαραν (26)κομπλέξαρες (25)κομπλεξάρει (26)κομπλεξικές (25)κομπλεξικής (25)κομπλεξικοί (26)κομπλεξικού (26)κομπλεξικός (25)κομπλεξικών (26)κομπλιμέντα (18)κομπλιμέντο (18)κομποδέματα (19)κομπολογάκι (20)κομπολογιού (19)κομπολογιών (19)κομπορρήμων (20)κομποσκοίνι (15)κομφορμισμέ (25)κομφορμισμό (25)κομφορμιστή (23)κομφουκισμό (24)κομψευόμουν (26)κομψευόσουν (24)κομψεύονται (22)κομψεύονταν (22)κομψογράφος (32)κομψογραφία (33)κομψοπρεπής (24)κομψοτέχνες (28)κομψοτέχνης (28)κομψοτεχνία (29)κομψοτεχνών (29)κομψότατους (22)κομψότερους (23)κονγκολέζος (25)κονδυλοφόρα (25)κονδυλοφόρε (25)κονδυλοφόρο (25)κονδυλώδεις (19)κονδυλώδους (20)κονδυλώματα (19)κονιοποίηση (12)κονισαλέους (13)κονιτσιώτης (10)κονκορδάτον (16)κονκορδάτου (17)κονκορδάτων (18)κονσέρβαραν (20)κονσέρβαρες (19)κονσερβάρει (20)κονσομασιόν (13)κοντακιανές (11)κοντακιανής (11)κοντακιανοί (12)κοντακιανού (12)κοντακιανός (11)κοντακιανών (12)κοντεύοντας (10)κοντινότατα (11)κοντινότατε (11)κοντινότατη (11)κοντινότατο (11)κοντινότερή (11)κοντινότερα (12)κοντινότερε (12)κοντινότερη (12)κοντινότερο (12)κοντογιώργη (18)κοντογούνια (14)κοντοζυγώνω (26)κοντοζυγώσω (26)κοντοζύγωμά (26)κοντοζύγωμα (27)κοντοζύγωνα (25)κοντοζύγωνε (25)κοντοζύγωσα (25)κοντοζύγωσε (25)κοντοκρατεί (13)κοντολαίμης (14)κοντομάνικα (14)κοντομάνικε (14)κοντομάνικη (14)κοντομάνικο (14)κοντοπίθαρα (22)κοντοπίθαρε (22)κοντοπίθαρη (22)κοντοπίθαρο (22)κοντοπόδαρα (16)κοντοπόδαρε (16)κοντοπόδαρη (16)κοντοπόδαρο (16)κοντοσταθεί (20)κοντοστούπα (12)κοντοστούπη (12)κοντούλικου (15)κοντούλικων (16)κοντούτσικα (12)κοντούτσικε (12)κοντούτσικη (12)κοντούτσικο (12)κοντράρεσαι (13)κοντράρεστε (13)κοντράρεται (13)κοντράριζαν (22)κοντράριζες (21)κοντράρισαν (13)κοντράρισες (12)κοντράρομαι (15)κοντράρουμε (16)κοντραμπάσα (15)κοντραμπάσο (15)κοντραπλακέ (16)κοντραρίσει (13)κοντραρίσου (14)κοντραρίστε (13)κοντραριστώ (13)κοντραρόταν (13)κοντρολάρει (15)κοντρόλαραν (15)κοντρόλαρες (14)κοντυλένιας (13)κοντυλένιες (13)κοντυλένιοι (14)κοντυλένιος (13)κοντυλένιου (15)κοντυλένιων (16)κοντυλοφόρε (22)κοντυλοφόρο (22)κοντόβραδου (23)κοντόβραδων (24)κοντόθωρους (23)κοντόκαννης (11)κοντόκαννου (13)κοντόμερους (14)κοντόμυαλες (15)κοντόμυαλης (15)κοντόμυαλοι (16)κοντόμυαλος (15)κοντόμυαλου (17)κοντόμυαλων (18)κοντόπαχους (19)κοντόπνοους (12)κοντόπουλος (14)κοντόσωμους (15)κοντότερους (12)κοντόφθαλμα (31)κοντόφθαλμε (31)κοντόφθαλμη (31)κοντόφθαλμο (31)κοντόχοντρα (19)κοντόχοντρε (19)κοντόχοντρη (19)κοντόχοντρο (19)κοντύτερους (12)κοοπερατίβα (20)κοπαδιάρικα (17)κοπαδιάρικε (17)κοπαδιάρικη (17)κοπαδιάρικο (17)κοπαδιαστές (14)κοπαδιαστής (14)κοπαδιαστοί (15)κοπαδιαστού (15)κοπαδιαστός (14)κοπαδιαστών (15)κοπακαμπάνα (16)κοπανήθηκαν (22)κοπανήθηκες (21)κοπανήσουμε (15)κοπανίζεσαι (21)κοπανίζεστε (21)κοπανίζεται (21)κοπανίζομαι (23)κοπανίζουμε (24)κοπανίσουμε (15)κοπανίστηκε (13)κοπανατζούς (20)κοπανηθείτε (21)κοπανηθούμε (23)κοπανημένες (13)κοπανημένης (13)κοπανημένοι (14)κοπανημένος (13)κοπανημένου (15)κοπανημένων (16)κοπανιζόταν (21)κοπανισμένα (14)κοπανισμένε (14)κοπανισμένη (14)κοπανισμένο (14)κοπανιστούς (11)κοπανιόμουν (15)κοπανιόνταν (12)κοπανιόσουν (13)κοπανούσαμε (14)κοπανούσατε (12)κοπερνίκεια (14)κοπερνίκειε (14)κοπερνίκειο (14)κοπιάρονται (13)κοπιάρονταν (13)κοπιάροντας (12)κοπιαρόμουν (16)κοπιαρόσουν (14)κοπιαστικές (12)κοπιαστικής (12)κοπιαστικοί (13)κοπιαστικού (13)κοπιαστικός (12)κοπιαστικών (13)κοπρίζοντας (21)κοπρίσματος (14)κοπρίτισσας (12)κοπρίτισσες (12)κοπρισμάτων (17)κοπρισμένες (14)κοπρισμένης (14)κοπρισμένοι (15)κοπρισμένος (14)κοπρισμένου (16)κοπρισμένων (17)κοπριτισσών (13)κοπρολάγνας (17)κοπρολάγνες (17)κοπρολάγνοι (18)κοπρολάγνος (17)κοπρολάγνου (19)κοπρολάγνων (20)κοπρολογίας (17)κοπρολογίες (17)κοπρολογιών (18)κοπρολόγους (18)κοπροφαγίας (22)κοπροφαγίες (22)κοπροφαγιών (23)κοπροχώματα (22)κοπρόσκυλου (18)κοπρόσκυλων (19)κοπτόμασταν (14)κοπτόσασταν (12)κοράλλινους (16)κορακίστικα (14)κορακοειδής (15)κορακοζώητα (22)κορακοζώητε (22)κορακοζώητη (22)κορακοζώητο (22)κοραλλένιας (15)κοραλλένιες (15)κοραλλένιοι (16)κοραλλένιος (15)κοραλλένιου (17)κοραλλένιων (18)κορδέλιασμα (19)κορδακισμός (17)κορδελιέρων (20)κορδωθήκαμε (29)κορδωθήκατε (27)κορδωμένους (19)κορδωνόμουν (20)κορδωνόσουν (18)κορδώνονται (15)κορδώνονταν (15)κορδώνοντας (14)κορεάτικους (13)κορεατικούς (12)κορεννυόταν (13)κορεννύεσαι (12)κορεννύεστε (12)κορεννύεται (12)κορεννύομαι (14)κορινθιακές (21)κορινθιακής (21)κορινθιακοί (22)κορινθιακού (22)κορινθιακός (21)κορινθιακών (22)κορμιάζεσαι (23)κορμιάζεστε (23)κορμιάζεται (23)κορμιάζομαι (25)κορμιαζόταν (23)κορμοράνους (15)κορμοστασιά (14)κορνάροντας (12)κορνετίστας (11)κορνετίστες (11)κορνετιστών (12)κορνιζάδικα (25)κορνιζάδικο (25)κορνιζάραμε (24)κορνιζάρατε (22)κορνιζάρεις (21)κορνιζάρετε (22)κορνιζάρισε (22)κορνιζάρουν (23)κορνιζωθείς (31)κορνιζωθούν (32)κορνιζωμένα (25)κορνιζωμένε (25)κορνιζωμένη (25)κορνιζωμένο (25)κορνιζώθηκα (31)κορνιζώθηκε (31)κορνιζώματα (23)κορνιζώναμε (23)κορνιζώνατε (21)κορνιζώνεις (20)κορνιζώνετε (21)κορνιζώνουν (22)κορνιζώσαμε (23)κορνιζώσατε (21)κορνιζώσεις (20)κορνιζώσετε (21)κορνιζώσουν (22)κοροπλάστης (14)κοροϊδέψαμε (25)κοροϊδέψανε (23)κοροϊδέψατε (23)κοροϊδέψεις (22)κοροϊδέψετε (23)κοροϊδέψουν (24)κοροϊδεμένα (16)κοροϊδεμένε (16)κοροϊδεμένη (16)κοροϊδεμένο (16)κοροϊδευτής (14)κοροϊδευτεί (15)κοροϊδεύαμε (16)κοροϊδεύατε (14)κοροϊδεύεις (13)κοροϊδεύετε (14)κοροϊδεύομε (16)κοροϊδεύουν (15)κορτάρονται (13)κορτάροντας (12)κορταριστεί (13)κορυβαντικά (21)κορυβαντικέ (21)κορυβαντική (21)κορυβαντικό (21)κορυδαλλείς (19)κορυδαλλούς (19)κορυνηφόρος (20)κορυφωθείτε (31)κορυφωθούμε (33)κορυφωμάτων (26)κορυφωμένες (23)κορυφωμένης (23)κορυφωμένοι (24)κορυφωμένος (23)κορυφωμένου (25)κορυφωμένων (26)κορυφωνόταν (22)κορυφώθηκαν (30)κορυφώθηκες (29)κορυφώματος (21)κορυφώνεσαι (20)κορυφώνεστε (20)κορυφώνεται (20)κορυφώνομαι (22)κορυφώνουμε (23)κορυφώσουμε (23)κορφιάτικες (19)κορφιάτικης (19)κορφιάτικοι (20)κορφιάτικος (19)κορφιάτικου (21)κορφιάτικων (22)κορφοβούνια (26)κορφολογάει (24)κορφολογάμε (26)κορφολογάτε (24)κορφολογήσω (26)κορφολογηθώ (33)κορφολογούν (24)κορφολόγαγα (27)κορφολόγαγε (27)κορφολόγημα (26)κορφολόγησα (24)κορφολόγησε (24)κορωνειάτης (13)κορωπιώτικα (16)κορωπιώτικε (16)κορωπιώτικη (16)κορωπιώτικο (16)κοσκινίζαμε (23)κοσκινίζατε (21)κοσκινίζεις (20)κοσκινίζετε (21)κοσκινίζουν (22)κοσκινίσαμε (14)κοσκινίσατε (12)κοσκινίσεις (11)κοσκινίσετε (12)κοσκινίσουν (13)κοσκινιστής (11)κοσκινιστεί (12)κοσκινούδες (14)κοσκινούδων (17)κοσμαγάπητα (17)κοσμαγάπητε (17)κοσμαγάπητη (17)κοσμαγάπητο (17)κοσμηθήκαμε (25)κοσμηθήκατε (23)κοσμημένους (15)κοσμητικούς (13)κοσμικότατα (14)κοσμικότατε (14)κοσμικότατη (14)κοσμικότατο (14)κοσμικότερα (15)κοσμικότερε (15)κοσμικότερη (15)κοσμικότερο (15)κοσμικότητα (14)κοσμιοτήτων (15)κοσμιότητας (12)κοσμιότητες (12)κοσμοβριθές (29)κοσμοβριθής (29)κοσμοβριθών (30)κοσμογονίας (15)κοσμογονίες (15)κοσμογονικά (17)κοσμογονικέ (17)κοσμογονική (17)κοσμογονικό (17)κοσμογονιών (16)κοσμογραφία (24)κοσμοδρόμια (19)κοσμοδρόμιο (19)κοσμοείδωλο (20)κοσμοζωικές (24)κοσμοζωικής (24)κοσμοζωικοί (25)κοσμοζωικού (25)κοσμοζωικός (24)κοσμοζωικών (25)κοσμοθεωρία (25)κοσμολογίας (17)κοσμολογίες (17)κοσμολογικά (19)κοσμολογικέ (19)κοσμολογική (19)κοσμολογικό (19)κοσμολογιών (18)κοσμολόγους (18)κοσμοναυτών (14)κοσμοναύτες (12)κοσμοναύτης (12)κοσμοπολίτη (16)κοσμοσυρροή (16)κοσμούμαστε (15)κοστίζοντας (19)κοστολογήσω (18)κοστολογίου (17)κοστολογίων (18)κοστολογείς (15)κοστολογηθώ (25)κοστολογικά (17)κοστολογική (17)κοστολογικό (17)κοστολογούν (16)κοστολόγησή (15)κοστολόγησα (16)κοστολόγησε (16)κοστολόγηση (16)κοστολόγιον (16)κοστολόγους (16)κοστουμάκια (15)κοστσιούσκο (12)κοταμανίδου (17)κοτζάμπασης (22)κοτοπουλάκι (16)κοτσάρονται (12)κοτσάρονταν (12)κοτσάροντας (11)κοτσανάτους (11)κοτσαρόμουν (15)κοτσαρόσουν (13)κοτσονάτους (11)κοτυληδόνας (16)κοτυληδόνες (16)κοτυληδόνων (19)κουίμπιτσεφ (22)κουαζιμόντο (23)κουασιμόδος (16)κουασιμόδου (18)κουβάριαζαν (29)κουβάριαζες (28)κουβάριασαν (20)κουβάριασες (19)κουβάριασμα (22)κουβέντιαζα (28)κουβέντιαζε (28)κουβέντιασα (19)κουβέντιασε (19)κουβαλάγαμε (26)κουβαλάγανε (24)κουβαλάγατε (24)κουβαλήθηκα (31)κουβαλήθηκε (31)κουβαλήματα (23)κουβαλήσαμε (23)κουβαλήσανε (21)κουβαλήσατε (21)κουβαλήσεις (20)κουβαλήσετε (21)κουβαλήσομε (23)κουβαλήσουν (22)κουβαληθείς (29)κουβαληθούν (30)κουβαλημένα (23)κουβαλημένε (23)κουβαλημένη (23)κουβαλημένο (23)κουβαλιέμαι (23)κουβαλιέσαι (21)κουβαλιέστε (21)κουβαλιέται (21)κουβαλιόταν (21)κουβαλούσαν (21)κουβαλούσες (20)κουβαλώντας (20)κουβανέζικα (29)κουβανέζικε (29)κουβανέζικη (29)κουβανέζικο (29)κουβαρίστρα (21)κουβαριάζει (29)κουβαριάσει (20)κουβαριάσου (21)κουβαριάστε (20)κουβαριαστώ (20)κουβαρντούς (19)κουβεντιάζω (30)κουβεντιάσω (21)κουβεντολόι (21)κουβεντούλα (21)κουβερνάντα (20)κουβερτούλα (22)κουβερτούρα (21)κουβουκλίου (24)κουβουκλίων (25)κουβούκλιον (22)κουβούκλιου (23)κουβούκλιων (24)κουδουνάκια (17)κουδουνάτος (15)κουδουνίζει (25)κουδουνίσει (16)κουδουνίστε (16)κουδουνιστά (16)κουδουνιστέ (16)κουδουνιστή (16)κουδουνιστό (16)κουδούνιζαν (24)κουδούνιζες (23)κουδούνισαν (15)κουδούνισες (14)κουδούνισμα (17)κουζινούλας (22)κουζινούλες (22)κουζουλάδας (26)κουζουλάδες (26)κουζουλάνει (24)κουζουλαίνω (26)κουζουλαθεί (33)κουζούλαινα (23)κουζούλαινε (23)κουζούλαναν (23)κουζούλανες (22)κουκίζονται (22)κουκίζονταν (22)κουκιζόμουν (25)κουκιζόσουν (23)κουκλίστικα (16)κουκλίστικε (16)κουκλίστικη (16)κουκλίστικο (16)κουκλόσπιτα (16)κουκλόσπιτο (16)κουκουβάγια (24)κουκουζέλης (24)κουκουλωθεί (27)κουκουλώνει (16)κουκουλώσει (16)κουκουλώσου (17)κουκουλώστε (16)κουκουνάρας (14)κουκουνάρες (14)κουκουνάρια (15)κουκουναριά (15)κουκουτσάκι (15)κουκουτσιού (14)κουκουτσιών (14)κουκούλωναν (17)κουκούλωνες (16)κουκούλωσαν (17)κουκούλωσες (16)κουλαίνεσαι (14)κουλαίνεστε (14)κουλαίνεται (14)κουλαίνομαι (16)κουλαίνουμε (17)κουλαθήκαμε (26)κουλαθήκατε (24)κουλαινόταν (14)κουλαμένους (16)κουλογιάννη (17)κουλουράδες (18)κουλουράδων (21)κουλουράκια (17)κουλουριάζω (27)κουλουριάσω (18)κουλουρτζής (24)κουλουφάκος (22)κουλούριαζα (24)κουλούριαζε (24)κουλούριασα (15)κουλούριασε (15)κουμάνταραν (15)κουμάνταρες (14)κουμανούδης (16)κουμαντάρει (15)κουμπαράδες (18)κουμπαράδων (21)κουμπαρούλα (18)κουμπουριάς (16)κουμπουριές (16)κουμπουριών (17)κουμπωθήκαν (27)κουμπωθείτε (26)κουμπωθούμε (28)κουμπωθούνε (26)κουμπωμάτων (21)κουμπωμένες (18)κουμπωμένης (18)κουμπωμένοι (19)κουμπωμένος (18)κουμπωμένου (20)κουμπωμένων (21)κουμπωνόταν (17)κουμπότρυπα (18)κουμπώθηκαν (25)κουμπώθηκες (24)κουμπώματος (16)κουμπώνεσαι (15)κουμπώνεστε (15)κουμπώνεται (15)κουμπώνομαι (17)κουμπώνουμε (18)κουμπώνουνε (16)κουμπώσουμε (18)κουμπώσουνε (16)κουνηθήκαμε (24)κουνηθήκανε (22)κουνηθήκατε (22)κουνημένους (14)κουνιούνται (12)κουνιούνταν (12)κουνιόμαστε (14)κουνιόμουνα (15)κουνιόντανε (12)κουνιόσαστε (12)κουνιόσουνα (13)κουνουπάκια (15)κουνουπίδια (17)κουνουπιέρα (15)κουπωνόμουν (18)κουπωνόσουν (16)κουπώνονται (13)κουπώνονταν (13)κουράζονται (22)κουράζονταν (22)κουράζοντας (21)κουράρονται (14)κουράρονταν (14)κουράροντας (13)κουράσθηκαν (23)κουράστηκαν (14)κουράστηκες (13)κουρέλιαζαν (24)κουρέλιαζες (23)κουρέλιασαν (15)κουρέλιασες (14)κουρέλιασμα (17)κουραζόμουν (25)κουραζόσουν (23)κουραζότανε (22)κουραρόμουν (17)κουραρόσουν (15)κουρασανιού (13)κουρασανιών (13)κουρασθούμε (24)κουρασμένες (14)κουρασμένης (14)κουρασμένοι (15)κουρασμένος (14)κουρασμένου (16)κουρασμένων (17)κουραστήκαν (14)κουραστείτε (13)κουραστικές (13)κουραστικής (13)κουραστικοί (14)κουραστικού (14)κουραστικός (13)κουραστικών (14)κουραστούμε (15)κουραστούνε (13)κουραφέξαλα (31)κουρδίζεσαι (25)κουρδίζεστε (25)κουρδίζεται (25)κουρδίζομαι (27)κουρδίζουμε (28)κουρδίζουνε (26)κουρδίσματα (18)κουρδίσουμε (19)κουρδίσουνε (17)κουρδίστηκα (17)κουρδίστηκε (17)κουρδιζόταν (25)κουρδισμένα (18)κουρδισμένε (18)κουρδισμένη (18)κουρδισμένο (18)κουρδιστήρι (17)κουρδιστείς (15)κουρδιστούν (16)κουρδιστούς (15)κουρελαρίας (15)κουρελαρίες (15)κουρελιάζει (24)κουρελιάρας (15)κουρελιάρες (15)κουρελιάρης (15)κουρελιάσει (15)κουρελιάσου (16)κουρελιάστε (15)κουρελιαστώ (15)κουρελούδες (17)κουρελούδων (20)κουρεμένους (15)κουρευτείτε (14)κουρευτικές (14)κουρευτικής (14)κουρευτικοί (15)κουρευτικού (15)κουρευτικός (14)κουρευτικών (15)κουρευτούμε (16)κουρευόμουν (17)κουρευόσουν (15)κουρεύονται (13)κουρεύονταν (13)κουρεύοντας (12)κουρεύτηκαν (14)κουρεύτηκες (13)κουρκουτιού (15)κουρκουτιών (15)κουρμπάτσια (16)κουρμπανιού (16)κουρμπανιών (16)κουρμπετιού (16)κουρμπετιών (16)κουρνιάζουν (23)κουρνιαχτοί (20)κουρνιαχτού (20)κουρνιαχτός (19)κουρνιαχτών (20)κουρντίζαμε (24)κουρντίζατε (22)κουρντίζεις (21)κουρντίζετε (22)κουρντίζουν (23)κουρντίσαμε (15)κουρντίσανε (13)κουρντίσατε (13)κουρντίσεις (12)κουρντίσετε (13)κουρντίσουν (14)κουρντιστής (12)κουρντιστεί (13)κουροφέξαλα (31)κουρσάρικες (14)κουρσάρικης (14)κουρσάρικοι (15)κουρσάρικος (14)κουρσάρικου (16)κουρσάρικων (17)κουρσέματος (14)κουρσέψουμε (25)κουρσεμάτων (17)κουρσεμένες (14)κουρσεμένης (14)κουρσεμένοι (15)κουρσεμένος (14)κουρσεμένου (16)κουρσεμένων (17)κουρσευόταν (14)κουρσεύεσαι (13)κουρσεύεστε (13)κουρσεύεται (13)κουρσεύομαι (15)κουρσεύουμε (16)κουρτινάκια (14)κουσκουσιού (14)κουσκουσιών (14)κουστουμάκι (16)κουστουμιού (15)κουστουμιών (15)κουταλιανός (13)κουτεντέδες (14)κουτεντέδων (17)κουτομόγιας (16)κουτοπόνηρα (14)κουτοπόνηρε (14)κουτοπόνηρη (14)κουτοπόνηρο (14)κουτορνίθια (22)κουτουκάκια (15)κουτουλήσει (15)κουτουλήστε (15)κουτουλούμε (17)κουτουλούσα (15)κουτουλούσε (15)κουτουπώνει (14)κουτουράδας (16)κουτουράδες (16)κουτούλαγαν (17)κουτούλαγες (16)κουτούλησαν (14)κουτούλησες (13)κουτρήματος (14)κουτρίζεσαι (22)κουτρίζεστε (22)κουτρίζεται (22)κουτρίζομαι (24)κουτρημάτων (17)κουτριζόταν (22)κουτρουβάλα (23)κουτρουβαλά (23)κουτρουβαλώ (23)κουτρουμπής (16)κουτσάθηκαν (22)κουτσάθηκες (21)κουτσάματος (13)κουτσάνουμε (15)κουτσαίναμε (14)κουτσαίνατε (12)κουτσαίνεις (11)κουτσαίνετε (12)κουτσαίνουν (13)κουτσαβάκης (19)κουτσαθείτε (21)κουτσαθούμε (23)κουτσαμάτων (16)κουτσαμένες (13)κουτσαμένης (13)κουτσαμένοι (14)κουτσαμένος (13)κουτσαμένου (15)κουτσαμένων (16)κουτσοδόντα (15)κουτσοδόντη (15)κουτσομούρα (15)κουτσομπόλα (17)κουτσομπόλη (17)κουτσονούρα (13)κουτσονούρη (13)κουτσουκέλα (16)κουτσουλάει (15)κουτσουλάμε (17)κουτσουλάτε (15)κουτσουλίζω (26)κουτσουλίσω (17)κουτσουλιάς (14)κουτσουλιές (14)κουτσουλιών (15)κουτσουλούν (15)κουτσουμπές (15)κουτσουμπής (15)κουτσουμποί (16)κουτσουμπού (16)κουτσουμπός (15)κουτσουμπών (16)κουτσουρέψω (25)κουτσουρεύω (16)κουτσοχέρας (19)κουτσοχέρης (19)κουτσούβελα (21)κουτσούβελο (21)κουτσούλαγα (17)κουτσούλαγε (17)κουτσούλιζα (23)κουτσούλιζε (23)κουτσούλισα (14)κουτσούλισε (14)κουτσούρεμα (15)κουτσούρευα (14)κουτσούρευε (14)κουτσούρεψα (22)κουτσούρεψε (22)κουτόφραγκε (24)κουτόφραγκο (24)κουτόχορτου (21)κουτόχορτων (22)κουφαίνεσαι (19)κουφαίνεστε (19)κουφαίνεται (19)κουφαίνομαι (21)κουφαίνουμε (22)κουφαθήκαμε (31)κουφαθήκατε (29)κουφαινόταν (19)κουφαμένους (21)κουφοδόντης (21)κουφοξυλιάς (30)κουφοξυλιές (30)κουφοξυλιών (31)κουφωθήκαμε (33)κουφωθήκατε (31)κουφωμένους (23)κουφωνόμουν (24)κουφωνόσουν (22)κουφόβρασης (26)κουφόμυαλες (23)κουφόμυαλης (23)κουφόμυαλοι (24)κουφόμυαλος (23)κουφόμυαλου (25)κουφόμυαλων (26)κουφόπουλος (22)κουφώνονται (19)κουφώνονταν (19)κουφώνοντας (18)κοφτερότατα (19)κοφτερότατε (19)κοφτερότατη (19)κοφτερότατο (19)κοφτερότερα (20)κοφτερότερε (20)κοφτερότερη (20)κοφτερότερο (20)κοχιάζονται (27)κοχιάζονταν (27)κοχιαζόμουν (30)κοχιαζόσουν (28)κοχλάζοντας (28)κοχλάσματος (21)κοχλασμάτων (24)κοχλιοειδές (22)κοχλιοειδής (22)κοχλιοειδών (23)κοχλιωθείτε (31)κοχλιωθούμε (33)κοχλιωμένες (23)κοχλιωμένης (23)κοχλιωμένοι (24)κοχλιωμένος (23)κοχλιωμένου (25)κοχλιωμένων (26)κοχλιωνόταν (22)κοχλιώθηκαν (30)κοχλιώθηκες (29)κοχλιώνεσαι (20)κοχλιώνεστε (20)κοχλιώνεται (20)κοχλιώνομαι (22)κοχλιώνουμε (23)κοχλιώσουμε (23)κοψομέσιαζα (31)κοψομέσιαζε (31)κοψομέσιασα (22)κοψομέσιασε (22)κοψομεσιάζω (33)κοψομεσιάσω (24)κοψοχέρηδες (30)κοψοχέρηδων (33)κοψοχρονιάς (27)κραδαίνομαι (17)κραδαίνουμε (18)κραδασμένες (16)κραδασμένης (16)κραδασμένοι (17)κραδασμένος (16)κραδασμένου (18)κραδασμένων (19)κραδαστικές (15)κραδαστικής (15)κραδαστικοί (16)κραδαστικού (16)κραδαστικός (15)κραδαστικών (16)κρανιδιώτης (14)κρανιοειδής (14)κρανιολογία (17)κρανιολόγος (16)κρανοειδείς (14)κρανοειδούς (14)κρανοφόρους (20)κρασοβάρελα (22)κρασοβάρελο (22)κρασοκανάτα (13)κρασοπατέρα (14)κρασοπότηρα (14)κρασοπότηρο (14)κρασπέδωναν (18)κρασπέδωνες (17)κρασπέδωσαν (18)κρασπέδωσες (17)κρασπέδωσις (17)κρασπεδωθεί (27)κρασπεδώνει (16)κρασπεδώσει (16)κρασπεδώσου (17)κρασπεδώστε (16)κραταιωθείς (22)κραταιωθούν (23)κραταιωμένα (16)κραταιωμένε (16)κραταιωμένη (16)κραταιωμένο (16)κραταιότητα (12)κραταιώθηκα (22)κραταιώθηκε (22)κραταιώναμε (14)κραταιώνατε (12)κραταιώνεις (11)κραταιώνετε (12)κραταιώνουν (13)κραταιώσαμε (14)κραταιώσατε (12)κραταιώσεις (11)κραταιώσετε (12)κραταιώσουν (13)κρατερώματα (15)κρατηθήκαμε (24)κρατηθήκανε (22)κρατηθήκατε (22)κρατηθείσες (20)κρατημένους (14)κρατητήριον (13)κρατητηρίου (14)κρατητηρίων (15)κρατικοποιώ (14)κρατιούνται (12)κρατιούνταν (12)κρατιόμαστε (14)κρατιόμουνα (15)κρατιόντανε (12)κρατιόσαστε (12)κρατιόσουνα (13)κρατουμένου (16)κρατουμένων (17)κρατούμαστε (14)κρατούμενης (13)κρατούμενοι (14)κρατούμενος (13)κρατούμενου (15)κρατούμενων (16)κρατυνόμουν (16)κρατυνόσουν (14)κρατύνονται (12)κρατύνονταν (12)κραυγάζουμε (28)κραυγαλέους (18)κρεαταγοράς (15)κρεαταγορές (15)κρεαταγορών (16)κρεατοελιάς (13)κρεατοελιές (13)κρεατοελιών (14)κρεατοφάγοι (22)κρεατοφάγος (21)κρεατοφάγου (23)κρεατοφάγων (24)κρεατοφαγία (22)κρεατωμένες (15)κρεατωμένης (15)κρεατωμένοι (16)κρεατωμένος (15)κρεατωμένου (17)κρεατωμένων (18)κρεατόμυγας (17)κρεατόμυγες (17)κρεατόπιτας (12)κρεατόπιτες (12)κρεβατωθείς (29)κρεβατωθούν (30)κρεβατωμένα (23)κρεβατωμένε (23)κρεβατωμένη (23)κρεβατωμένο (23)κρεβατώθηκα (29)κρεβατώθηκε (29)κρεβατώναμε (21)κρεβατώνατε (19)κρεβατώνεις (18)κρεβατώνετε (19)κρεβατώνουν (20)κρεβατώσαμε (21)κρεβατώσατε (19)κρεβατώσεις (18)κρεβατώσετε (19)κρεβατώσουν (20)κρεμάζονται (23)κρεμάζονταν (23)κρεμάμενους (16)κρεμάσματος (15)κρεμάστηκαν (15)κρεμάστηκες (14)κρεμαζόμουν (26)κρεμαζόσουν (24)κρεμανταλάς (15)κρεμανταλού (16)κρεμασμάτων (18)κρεμασμένες (15)κρεμασμένης (15)κρεμασμένοι (16)κρεμασμένος (15)κρεμασμένου (17)κρεμασμένων (18)κρεμαστάρια (15)κρεμαστήκαν (15)κρεμαστείτε (14)κρεμαστούμε (16)κρεμαστούνε (14)κρεματορίου (16)κρεματορίων (17)κρεματόριον (15)κρεματόριων (17)κρεμιούνται (14)κρεμιούνταν (14)κρεμιόμαστε (16)κρεμιόμουνα (17)κρεμιόντανε (14)κρεμιόσαστε (14)κρεμιόσουνα (15)κρεμμυδάκια (21)κρεμνίζουμε (26)κρεμνίσουμε (17)κρεμόμασταν (16)κρεμόσασταν (14)κρεοπωλείον (17)κρεοπωλείου (18)κρεοπωλείων (19)κρεοπώλισσα (15)κρεουργήσει (17)κρεουργήσου (18)κρεουργήστε (17)κρεουργείτε (17)κρεουργηθεί (26)κρεουργούμε (19)κρεουργούσα (17)κρεουργούσε (17)κρεούργησαν (16)κρεούργησες (15)κρεούργησης (15)κρεούργησις (15)κρεπάρονται (14)κρεπάρονταν (14)κρεπαρόμουν (17)κρεπαρόσουν (15)κρετινισμοί (14)κρετινισμού (14)κρετινισμός (13)κρετινισμών (14)κρημνίζεσαι (23)κρημνίζεστε (23)κρημνίζεται (23)κρημνίζομαι (25)κρημνίζουμε (26)κρημνίσματα (16)κρημνίσουμε (17)κρημνίστηκα (15)κρημνίστηκε (15)κρημνιζόταν (23)κρημνισμένα (16)κρημνισμένε (16)κρημνισμένη (16)κρημνισμένο (16)κρημνιστείς (13)κρημνιστούν (14)κρηπιδώματα (18)κρησαρίζαμε (24)κρησαρίζατε (22)κρησαρίζεις (21)κρησαρίζετε (22)κρησαρίζουν (23)κρησαρίσαμε (15)κρησαρίσατε (13)κρησαρίσεις (12)κρησαρίσετε (13)κρησαρίσουν (14)κρησαριστεί (13)κρησφύγετον (22)κρησφύγετου (23)κρησφύγετων (24)κρητιδικούς (15)κριθάλευρον (25)κριθαλεύρου (25)κριθαρένιας (21)κριθαρένιες (21)κριθαρένιοι (22)κριθαρένιος (21)κριθαρένιου (23)κριθαρένιων (24)κριθαρίσιας (21)κριθαρίσιες (21)κριθαρίσιοι (22)κριθαρίσιος (21)κριθαρίσιου (23)κριθαρίσιων (24)κριθαρόψωμα (35)κριθαρόψωμο (35)κρικοειδείς (15)κρικοειδούς (15)κριματίζαμε (25)κριματίζατε (23)κριματίζεις (22)κριματίζετε (23)κριματίζουν (24)κριματίσαμε (16)κριματίσατε (14)κριματίσεις (13)κριματίσετε (14)κριματίσουν (15)κριματιστής (13)κριματιστεί (14)κρινοειδείς (14)κρινοειδούς (14)κρινόλευκες (15)κρινόλευκης (15)κρινόλευκοι (16)κρινόλευκος (15)κρινόλευκου (17)κρινόλευκων (18)κρινόμασταν (14)κρινόμενους (14)κρινόσασταν (12)κρισιμότατα (14)κρισιμότατη (14)κρισιμότατο (14)κρισιμότερα (15)κρισιμότερη (15)κρισιμότερο (15)κρισιμότητά (13)κρισιμότητα (14)κριτικάραμε (16)κριτικάρατε (14)κριτικάρεις (13)κριτικάρετε (14)κριτικάρισε (14)κριτικάρουν (15)κριτικισμοί (15)κριτικισμού (15)κριτικισμός (14)κριτικισμών (15)κριτσάνισμα (14)κριτσανιστά (12)κριτσανιστέ (12)κριτσανιστή (12)κριτσανιστό (12)κριτόβουλος (21)κριόμορφους (22)κροκαλοπαγή (19)κροκιδωτικά (19)κροκοβαφείς (26)κροκοβαφούς (26)κροκοδείλια (18)κροκοδείλιε (18)κροκοδείλιο (18)κροκοδείλων (20)κροκοειδείς (15)κροκοειδούς (15)κροκόδειλοι (18)κροκόδειλος (17)κροκόδειλου (19)κροκόδειλων (20)κρονόληρους (15)κροταλίζαμε (25)κροταλίζατε (23)κροταλίζεις (22)κροταλίζετε (23)κροταλίζουν (24)κροταλίσαμε (16)κροταλίσατε (14)κροταλίσεις (13)κροταλίσετε (14)κροταλίσουν (15)κροταλισμός (15)κροταφιαίας (18)κροταφιαίες (18)κροταφιαίοι (19)κροταφιαίος (18)κροταφιαίου (20)κροταφιαίων (21)κροταφικούς (19)κροτωνιάτης (13)κρουαζιέρας (22)κρουαζιέρες (22)κρουαζιέρων (25)κρουστικούς (13)κρουόμασταν (15)κρουόσασταν (13)κρούπσκαγια (17)κρούσταλλον (16)κρούσταλλου (17)κρούσταλλων (18)κρυβόμασταν (22)κρυβόσασταν (20)κρυολογήσει (18)κρυολογήστε (18)κρυολογείτε (18)κρυολογούμε (20)κρυολογούνε (18)κρυολογούσα (18)κρυολογούσε (18)κρυολόγησαν (18)κρυολόγησες (17)κρυοσκοπίας (14)κρυοσκοπικά (16)κρυοσκοπικέ (16)κρυοσκοπική (16)κρυοσκοπικό (16)κρυοστατικά (14)κρυοστατικέ (14)κρυοστατική (14)κρυοστατικό (14)κρυούτσικες (13)κρυούτσικης (13)κρυούτσικοι (14)κρυούτσικος (13)κρυούτσικου (15)κρυούτσικων (16)κρυπτογενής (16)κρυπτογράφε (25)κρυπτογράφο (25)κρυπτογραφώ (25)κρυπτόγαμου (20)κρυπτόγαμων (21)κρυπτόμαστε (16)κρυπτόσαστε (14)κρυστάλλινα (17)κρυστάλλινε (17)κρυστάλλινη (17)κρυστάλλινο (17)κρυστάλλους (17)κρυστάλλωμα (21)κρυστάλλωνα (19)κρυστάλλωνε (19)κρυστάλλωσα (19)κρυστάλλωσε (19)κρυστάλλωση (19)κρυσταλλάκι (18)κρυσταλλικά (18)κρυσταλλικέ (18)κρυσταλλική (18)κρυσταλλικό (18)κρυσταλλωθώ (28)κρυσταλλώδη (20)κρυσταλλώνω (19)κρυσταλλώσω (19)κρυφάκουσμα (24)κρυφογέλαγα (28)κρυφογέλαγε (28)κρυφογέλασα (25)κρυφογέλασε (25)κρυφογελάει (25)κρυφογελάμε (27)κρυφογελάσω (27)κρυφογελάτε (25)κρυφογελούν (25)κρυφολέεσαι (22)κρυφολέεστε (22)κρυφολέεται (22)κρυφολέομαι (24)κρυφολεόταν (22)κρυφομίλαγα (27)κρυφομίλαγε (27)κρυφομίλησα (24)κρυφομίλησε (24)κρυφομιλάει (24)κρυφομιλάμε (26)κρυφομιλάτε (24)κρυφομιλήσω (26)κρυφομιλούν (24)κρυφόσμιγαν (25)κρυψίβουλες (31)κρυψίβουλης (31)κρυψίβουλοι (32)κρυψίβουλος (31)κρυψίβουλου (33)κρυψίβουλων (34)κρυψίγαμους (27)κρυψιβουλία (32)κρυψορχιδία (33)κρυωματάκια (18)κτενίζονται (20)κτενίζονταν (20)κτενίζοντας (19)κτενίσματος (12)κτενίστηκαν (12)κτενίστηκες (11)κτενιζόμουν (23)κτενιζόσουν (21)κτενιοειδής (13)κτενισμάτων (15)κτενισμένες (12)κτενισμένης (12)κτενισμένοι (13)κτενισμένος (12)κτενισμένου (14)κτενισμένων (15)κτενιστείτε (11)κτενιστούμε (13)κτερισμάτων (16)κτηματαγορά (17)κτηματικούς (13)κτηνάνθρωπε (24)κτηνάνθρωπο (24)κτηνιάτρους (12)κτηνιατρεία (12)κτηνιατρείο (12)κτηνιατρικά (13)κτηνιατρικέ (13)κτηνιατρική (13)κτηνιατρικό (13)κτηνοβασίας (17)κτηνοβασίες (17)κτηνοβασιών (18)κτηνοτροφές (18)κτηνοτροφής (18)κτηνοτροφία (19)κτηνοτροφών (19)κτηνοτρόφοι (19)κτηνοτρόφος (18)κτηνοτρόφου (20)κτηνοτρόφων (21)κτηνόμορφες (20)κτηνόμορφης (20)κτηνόμορφοι (21)κτηνόμορφος (20)κτηνόμορφου (22)κτηνόμορφων (23)κτιζόμασταν (22)κτιζόσασταν (20)κυανέρυθροι (24)κυανέρυθρων (26)κυανίζονται (21)κυανίζονταν (21)κυανιζόμουν (24)κυανιζόσουν (22)κυανοκράνου (15)κυανοκράνων (16)κυανολεύκων (17)κυανόκρανοι (14)κυανόκρανος (13)κυανόκρανου (15)κυανόκρανων (16)κυανόλευκες (15)κυανόλευκης (15)κυανόλευκοι (16)κυανόλευκος (15)κυανόλευκου (17)κυανόλευκων (18)κυανότατους (12)κυανότερους (13)κυβερνάγαμε (25)κυβερνάγανε (23)κυβερνάγατε (23)κυβερνήθηκα (30)κυβερνήθηκε (30)κυβερνήσαμε (22)κυβερνήσανε (20)κυβερνήσατε (20)κυβερνήσεις (19)κυβερνήσετε (20)κυβερνήσεων (22)κυβερνήσεως (21)κυβερνήσεών (19)κυβερνήσεώς (18)κυβερνήσομε (22)κυβερνήσουν (21)κυβερνηθείς (28)κυβερνηθούν (29)κυβερνημένα (22)κυβερνημένε (22)κυβερνημένη (22)κυβερνημένο (22)κυβερνητικά (21)κυβερνητικέ (21)κυβερνητική (21)κυβερνητικό (21)κυβερνιέμαι (22)κυβερνιέσαι (20)κυβερνιέστε (20)κυβερνιέται (20)κυβερνιόταν (20)κυβερνοχώρο (28)κυβερνούσαν (20)κυβερνούσες (19)κυβερνώνται (20)κυβερνώντας (19)κυβερνώντες (19)κυβερνώντος (19)κυβερνώντων (22)κυβιζόμαστε (30)κυβιζόσαστε (28)κυβιστήσεις (18)κυβιστήσεων (21)κυβιστήσεως (20)κυβιστικούς (19)κυδαθήναιον (24)κυδωνόπαστα (18)κυδωνόπαστο (18)κυκλαδίτικα (19)κυκλαδίτικε (19)κυκλαδίτικη (19)κυκλαδίτικο (19)κυκλαδικούς (18)κυκλικότατα (16)κυκλικότατε (16)κυκλικότατη (16)κυκλικότατο (16)κυκλικότερα (17)κυκλικότερε (17)κυκλικότερη (17)κυκλικότερο (17)κυκλικότητα (16)κυκλοειδείς (17)κυκλοειδούς (17)κυκλοθυμίας (26)κυκλοθυμίες (26)κυκλοθυμικά (28)κυκλοθυμικέ (28)κυκλοθυμική (28)κυκλοθυμικό (28)κυκλοθυμιών (27)κυκλοτερείς (15)κυκλοτερούς (15)κυκλοφορήσω (25)κυκλοφορίας (22)κυκλοφορίες (22)κυκλοφορείς (22)κυκλοφορικά (24)κυκλοφορικέ (24)κυκλοφορική (24)κυκλοφορικό (24)κυκλοφοριών (23)κυκλοφορούν (23)κυκλοφόρησα (23)κυκλοφόρησε (23)κυκλωθήκαμε (29)κυκλωθήκατε (27)κυκλωμένους (19)κυκλωνικούς (17)κυκλωνόμουν (20)κυκλωνόσουν (18)κυκλωτικούς (17)κυκλώνονται (15)κυκλώνονταν (15)κυκλώνοντας (14)κυκλώπειους (16)κυλίνδρισμα (20)κυλίνδρωσης (19)κυλίνδρωσις (19)κυλινδρικές (18)κυλινδρικής (18)κυλινδρικοί (19)κυλινδρικού (19)κυλινδρικός (18)κυλινδρικών (19)κυλινδρικώς (18)κυλινδρωτές (19)κυλινδρωτής (19)κυλινδρωτοί (20)κυλινδρωτού (20)κυλινδρωτός (19)κυλινδρωτών (20)κυλιστήκαμε (17)κυλιστήκανε (15)κυλιστήκατε (15)κυλιόμασταν (16)κυλιόμενους (16)κυλιόσασταν (14)κυμαίνονται (14)κυμαίνονταν (14)κυμαίνοντας (13)κυμαινόμενα (16)κυμαινόμενε (16)κυμαινόμενη (16)κυμαινόμενο (16)κυμαινόμουν (17)κυμαινόσουν (15)κυμανθήκαμε (26)κυμανθήκατε (24)κυματίζεσαι (23)κυματίζεστε (23)κυματίζεται (23)κυματίζομαι (25)κυματίζουμε (26)κυματίζουνε (24)κυματίσματα (16)κυματίσουμε (17)κυματιζόταν (23)κυματισμένα (16)κυματισμένε (16)κυματισμένη (16)κυματισμένο (16)κυματισμούς (15)κυματιστούς (13)κυματογενές (16)κυματογενής (16)κυματογενών (17)κυματογράφο (25)κυματογόνος (16)κυματοδηγού (20)κυματοδηγός (19)κυματοδηγών (20)κυματοειδές (16)κυματοειδής (16)κυματοειδών (17)κυματοχαρής (21)κυμβαλίζαμε (34)κυμβαλίζατε (32)κυμβαλίζεις (31)κυμβαλίζετε (32)κυμβαλίζουν (33)κυμβαλίσαμε (25)κυμβαλίσατε (23)κυμβαλίσεις (22)κυμβαλίσετε (23)κυμβαλίσουν (24)κυμβαλισμός (24)κυμβαλιστές (22)κυμβαλιστής (22)κυμβαλιστών (23)κυναίγειρος (15)κυνηγάρηδες (18)κυνηγάρηδων (21)κυνηγάρικου (18)κυνηγάρικων (19)κυνηγήθηκαν (25)κυνηγήθηκες (24)κυνηγήματος (16)κυνηγήσουμε (18)κυνηγήσουνε (16)κυνηγετικές (15)κυνηγετικής (15)κυνηγετικοί (16)κυνηγετικού (16)κυνηγετικός (15)κυνηγετικών (16)κυνηγηθήκαν (25)κυνηγηθείτε (24)κυνηγηθούμε (26)κυνηγηθούνε (24)κυνηγημάτων (19)κυνηγημένες (16)κυνηγημένης (16)κυνηγημένοι (17)κυνηγημένος (16)κυνηγημένου (18)κυνηγημένων (19)κυνηγητικές (15)κυνηγητικής (15)κυνηγητικοί (16)κυνηγητικού (16)κυνηγητικός (15)κυνηγητικών (16)κυνηγιόμουν (18)κυνηγιόνται (15)κυνηγιόνταν (15)κυνηγιόσουν (16)κυνηγιότανε (15)κυνηγούσαμε (17)κυνηγούσανε (15)κυνηγούσατε (15)κυνηγόσκυλα (19)κυνηγόσκυλο (19)κυνηγότοποι (16)κυνηγότοπος (15)κυνηγότοπου (17)κυνηγότοπων (18)κυνικοτήτων (15)κυνικότατες (12)κυνικότατης (12)κυνικότατοι (13)κυνικότατος (12)κυνικότατου (14)κυνικότατων (15)κυνικότερες (13)κυνικότερης (13)κυνικότεροι (14)κυνικότερος (13)κυνικότερου (15)κυνικότερων (16)κυνικότητας (12)κυνικότητες (12)κυνοδρομίας (17)κυνοδρομίες (17)κυνοδρομιών (18)κυνοκέφαλοι (22)κυνοκέφαλος (21)κυνόπληκτες (15)κυνόπληκτης (15)κυνόπληκτοι (16)κυνόπληκτος (15)κυνόπληκτου (17)κυνόπληκτων (18)κυοφορήθηκα (30)κυοφορήθηκε (30)κυοφορήσαμε (22)κυοφορήσατε (20)κυοφορήσεις (19)κυοφορήσετε (20)κυοφορήσουν (21)κυοφορείσαι (20)κυοφορείστε (20)κυοφορείται (20)κυοφορηθείς (28)κυοφορηθούν (29)κυοφορημένα (22)κυοφορημένε (22)κυοφορημένη (22)κυοφορημένο (22)κυοφορούμαι (22)κυοφορούσαν (20)κυοφορούσες (19)κυοφορούταν (20)κυοφορώντας (19)κυπαρίσσους (14)κυπαρισσάκι (15)κυπαρισσιού (14)κυπαρισσιών (14)κυπελλοειδή (20)κυπελλοφόρα (25)κυπελλοφόρο (25)κυπελλούχοι (24)κυπελλούχος (23)κυπελλούχου (25)κυπελλούχων (26)κυπραίικους (15)κυπριώτικες (14)κυπριώτικης (14)κυπριώτικοι (15)κυπριώτικος (14)κυπριώτικου (16)κυπριώτικων (17)κυρηναϊκούς (12)κυριάρχησαν (21)κυριάρχησες (20)κυριάρχησις (20)κυριακάτικά (14)κυριακάτικα (15)κυριακάτικε (15)κυριακάτικη (15)κυριακάτικο (15)κυριακούλης (15)κυριαρχήσει (21)κυριαρχήσου (22)κυριαρχήστε (21)κυριαρχείτε (21)κυριαρχηθεί (30)κυριαρχικές (21)κυριαρχικής (21)κυριαρχικοί (22)κυριαρχικού (22)κυριαρχικός (21)κυριαρχικών (22)κυριαρχούμε (23)κυριαρχούσα (21)κυριαρχούσε (21)κυριευθήκαν (24)κυριευθείτε (23)κυριευθούμε (25)κυριευθούνε (23)κυριευμένες (15)κυριευμένης (15)κυριευμένοι (16)κυριευμένος (15)κυριευμένου (17)κυριευμένων (18)κυριευτείτε (14)κυριευτούμε (16)κυριευτούνε (14)κυριευόμουν (17)κυριευόσουν (15)κυριευότανε (14)κυριεύθηκαν (23)κυριεύθηκες (22)κυριεύονται (13)κυριεύονταν (13)κυριεύοντας (12)κυριεύσουμε (16)κυριεύσουνε (14)κυριεύτηκαν (14)κυριεύτηκες (13)κυριλλικούς (17)κυριολεκτεί (16)κυριολεξίας (23)κυριολεξίες (23)κυριολεξιών (24)κυριότερους (14)κυρτωθήκαμε (27)κυρτωθήκατε (25)κυρτωμένους (17)κυρτωνόμουν (18)κυρτωνόσουν (16)κυρτώνονται (13)κυρτώνονταν (13)κυρτώνοντας (12)κυρωνόμαστε (17)κυρωνόσαστε (15)κυστεκτομές (14)κυστεκτομής (14)κυστεκτομών (15)κυστεοειδής (14)κυστεοτομία (14)κυστοειδείς (14)κυστοειδούς (14)κυτιοποιίας (12)κυτταρίτιδα (16)κυτταρικούς (13)κυτταροειδή (16)κυψελιδικές (26)κυψελιδικής (26)κυψελιδικοί (27)κυψελιδικού (27)κυψελιδικός (26)κυψελιδικών (27)κυψελοειδές (25)κυψελοειδής (25)κυψελοειδών (26)κωδικοποιεί (18)κωδωνίζουμε (30)κωδωνίσουμε (21)κωδωνίστηκα (19)κωδωνίστηκε (19)κωδωνισμένα (20)κωδωνισμένε (20)κωδωνισμένη (20)κωδωνισμένο (20)κωδωνιστείς (17)κωδωνιστούν (18)κωδωνοειδές (20)κωδωνοειδής (20)κωδωνοειδών (21)κωλικόπονος (16)κωλοκάθεσαι (25)κωλοκάθεστε (25)κωλοκάθεται (25)κωλοκάθομαι (27)κωλοκαθόταν (25)κωλοσφούγγι (28)κωλοτρυπίδα (21)κωλοφαρδίας (25)κωλοφαρδίες (25)κωλοφαρδιών (26)κωλοχανείου (23)κωλοχανείων (24)κωλυσιεργία (20)κωλυσιεργεί (20)κωλυόμασταν (18)κωλυόσασταν (16)κωλόφαρδους (26)κωμειδύλλια (22)κωμειδύλλιο (22)κωμικοτήτων (18)κωμικότατες (15)κωμικότατης (15)κωμικότατοι (16)κωμικότατος (15)κωμικότατου (17)κωμικότατων (18)κωμικότερες (16)κωμικότερης (16)κωμικότεροι (17)κωμικότερος (16)κωμικότερου (18)κωμικότερων (19)κωμικότητας (15)κωμικότητες (15)κωμωδοποιός (20)κωνικότατες (13)κωνικότατης (13)κωνικότατοι (14)κωνικότατος (13)κωνικότατου (15)κωνικότατων (16)κωνικότερες (14)κωνικότερης (14)κωνικότεροι (15)κωνικότερος (14)κωνικότερου (16)κωνικότερων (17)κωνστάντιος (12)κωνστάντιου (14)κωνσταντάρα (14)κωνσταντίνα (13)κωνσταντίνε (13)κωνσταντίνο (13)κωπηλάτησαν (16)κωπηλάτησες (15)κωπηλάτισσα (16)κωπηλατήσει (16)κωπηλατήστε (16)κωπηλατείτε (16)κωπηλατικές (16)κωπηλατικής (16)κωπηλατικοί (17)κωπηλατικού (17)κωπηλατικός (16)κωπηλατικών (17)κωπηλατούμε (18)κωπηλατούσα (16)κωπηλατούσε (16)κωτσόπουλος (16)