Κ 12-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (7127)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλάρισσας (21)καβαλάρισσες (21)καβαλαρισσών (22)καβαληθήκαμε (33)καβαληθήκατε (31)καβαλημένους (23)καβαλικέματα (24)καβαλικεύανε (22)καβαλικεύεις (21)καβαλικεύουν (23)καβαλιούνται (21)καβαλιστικές (21)καβαλιστικής (21)καβαλιστικοί (22)καβαλιστικού (22)καβαλιστικός (21)καβαλιστικών (22)καβαλιόμαστε (23)καβατζάρισμα (31)καβγαδίζουμε (37)καβγαδίζουνε (35)καβγαδίσουμε (28)καβγατζίδικα (35)καβγατζίδικε (35)καβγατζίδικη (35)καβγατζίδικο (35)καβγατζούδες (33)καβγατζούδων (36)καβουκωνόταν (23)καβουκώνεσαι (21)καβουκώνεστε (21)καβουκώνεται (21)καβουκώνομαι (23)καβουρδίζαμε (35)καβουρδίζατε (33)καβουρδίζεις (32)καβουρδίζετε (33)καβουρδίζουν (34)καβουρδίσαμε (26)καβουρδίσατε (24)καβουρδίσεις (23)καβουρδίσετε (24)καβουρδίσουν (25)καβουρδιστεί (24)καβουρντίζει (30)καβουρντίσει (21)καβουρντίσου (22)καβουρντίστε (21)καβουρντιστά (21)καβουρντιστέ (21)καβουρντιστή (21)καβουρντιστό (21)καβουρντιστώ (21)καβουρομάνας (22)καβουρομάνες (22)καβούρντιζαν (29)καβούρντιζες (28)καβούρντισαν (20)καβούρντισες (19)καβούρντισμα (22)καγκελάριους (19)καγκελωνόταν (20)καγκελόπορτα (20)καγκελώνεσαι (18)καγκελώνεστε (18)καγκελώνεται (18)καγκελώνομαι (20)καδραρισμένα (19)καδραρισμένε (19)καδραρισμένη (19)καδραρισμένο (19)καδραρόμαστε (19)καδραρόσαστε (17)καδρονιάζαμε (27)καδρονιάζατε (25)καδρονιάζεις (24)καδρονιάζετε (25)καδρονιάζουν (26)καδρονιάσαμε (18)καδρονιάσατε (16)καδρονιάσεις (15)καδρονιάσετε (16)καδρονιάσουν (17)καζανιάζεσαι (30)καζανιάζεστε (30)καζανιάζεται (30)καζανιάζομαι (32)καζανιαζόταν (30)καζαντίζουμε (33)καζαντίσματα (23)καζαντίσουμε (24)καζαντισμένα (23)καζαντισμένε (23)καζαντισμένη (23)καζαντισμένο (23)καζικωνόμουν (27)καζικωνόσουν (25)καζικώνονται (22)καζικώνονταν (22)καζουιστικές (22)καζουιστικής (22)καζουιστικοί (23)καζουιστικού (23)καζουιστικός (22)καζουιστικών (23)καθαγιάζεσαι (33)καθαγιάζεστε (33)καθαγιάζεται (33)καθαγιάζομαι (35)καθαγιάζουμε (36)καθαγιάσουμε (27)καθαγιάστηκα (25)καθαγιάστηκε (25)καθαγιαζόταν (33)καθαγιασμένα (26)καθαγιασμένε (26)καθαγιασμένη (26)καθαγιασμένο (26)καθαγιασμούς (25)καθαγιαστείς (23)καθαγιαστούν (24)καθαγνίζεσαι (33)καθαγνίζεστε (33)καθαγνίζεται (33)καθαγνίζομαι (35)καθαγνίζουμε (36)καθαγνίσουμε (27)καθαγνίστηκα (25)καθαγνίστηκε (25)καθαγνιζόταν (33)καθαγνισμένα (26)καθαγνισμένε (26)καθαγνισμένη (26)καθαγνισμένο (26)καθαγνιστείς (23)καθαγνιστούν (24)καθαιρέθηκαν (32)καθαιρέθηκες (31)καθαιρέσουμε (25)καθαιρεθείτε (31)καθαιρεθούμε (33)καθαιρεμένες (23)καθαιρεμένης (23)καθαιρεμένοι (24)καθαιρεμένος (23)καθαιρεμένου (25)καθαιρεμένων (26)καθαιρετικές (22)καθαιρετικής (22)καθαιρετικοί (23)καθαιρετικού (23)καθαιρετικός (22)καθαιρετικών (23)καθαιρετικώς (22)καθαιρούνται (22)καθαιρούνταν (22)καθαιρούσαμε (24)καθαιρούσατε (22)καθαιρούσουν (23)καθαιρόμαστε (24)καθαιρόσαστε (22)καθαπτόμαστε (24)καθαπτόσαστε (22)καθαρίζοντάς (29)καθαρίζονται (31)καθαρίζονταν (31)καθαρίζοντας (30)καθαρίσματος (23)καθαρίστηκαν (23)καθαρίστηκες (22)καθαρίστριας (22)καθαρίστριες (22)καθαρευουσών (24)καθαρεύουσας (22)καθαρεύουσες (22)καθαριζόμουν (34)καθαριζόσουν (32)καθαριζότανε (31)καθαρισμάτων (26)καθαρισμένες (23)καθαρισμένης (23)καθαρισμένοι (24)καθαρισμένος (23)καθαρισμένου (25)καθαρισμένων (26)καθαριστήκαν (23)καθαριστήρας (22)καθαριστήρες (22)καθαριστήρια (23)καθαριστήριο (23)καθαριστήρων (25)καθαριστείτε (22)καθαριστικές (22)καθαριστικής (22)καθαριστικοί (23)καθαριστικού (23)καθαριστικός (22)καθαριστικών (23)καθαριστούμε (24)καθαριστούνε (22)καθαριστριών (23)καθαριότητας (21)καθαριότητες (21)καθαριότητος (21)καθαριότητός (20)καθαρογράφει (33)καθαρογράφοι (33)καθαρογράφος (32)καθαρογράφου (34)καθαρογράφων (35)καθαρογραφεί (33)καθαρολογίας (26)καθαρολογίες (26)καθαρολογιών (27)καθαρολόγους (27)καθαρτήριους (23)καθαρόαιμους (24)καθαρότατους (22)καθαρότερους (23)καθελκυόμουν (28)καθελκυόσουν (26)καθελκύονται (24)καθελκύονταν (24)καθελκύοντας (23)καθελκύσουμε (27)καθελκύστηκε (25)καθεστηκυίας (22)καθεστηκυίες (22)καθεστωτικές (23)καθεστωτικής (23)καθεστωτικοί (24)καθεστωτικού (24)καθεστωτικός (23)καθεστωτικών (24)καθετηρίαζαν (31)καθετηρίαζες (30)καθετηρίασαν (22)καθετηρίασες (21)καθετηρίασης (21)καθετηρίασις (21)καθετηριάζει (31)καθετηριάσει (22)καθετηριάστε (22)καθετηριασμέ (24)καθετηριασμό (24)καθετοποίηση (22)καθηγητικούς (24)καθηλωθήκαμε (37)καθηλωθήκατε (35)καθηλωμένους (27)καθηλωνόμουν (28)καθηλωνόσουν (26)καθηλώνονται (23)καθηλώνονταν (23)καθηλώνοντας (22)καθημαγμένες (27)καθημαγμένης (27)καθημαγμένοι (28)καθημαγμένος (27)καθημαγμένου (29)καθημαγμένων (30)καθημερινούς (23)καθησυχάζουν (39)καθησυχάσεις (28)καθησυχάσεων (31)καθησυχάσεως (30)καθησυχάσουν (30)καθιδρυθείτε (35)καθιδρυθούμε (37)καθιδρυμάτων (30)καθιδρυμένες (27)καθιδρυμένης (27)καθιδρυμένοι (28)καθιδρυμένος (27)καθιδρυμένου (29)καθιδρυμένων (30)καθιδρυόμουν (29)καθιδρυόσουν (27)καθιδρύθηκαν (35)καθιδρύθηκες (34)καθιδρύματος (26)καθιδρύονται (25)καθιδρύονταν (25)καθιδρύοντας (24)καθιδρύσουμε (28)καθιερωθέντα (33)καθιερωθείσα (33)καθιερωθείτε (33)καθιερωθούμε (35)καθιερωμένες (25)καθιερωμένης (25)καθιερωμένοι (26)καθιερωμένος (25)καθιερωμένου (27)καθιερωμένων (28)καθιερωνόταν (24)καθιερωτικές (24)καθιερωτικής (24)καθιερωτικοί (25)καθιερωτικού (25)καθιερωτικός (24)καθιερωτικών (25)καθιερώθηκαν (32)καθιερώθηκες (31)καθιερώνεσαι (22)καθιερώνεστε (22)καθιερώνεται (22)καθιερώνομαι (24)καθιερώνουμε (25)καθιερώσουμε (25)καθιζόμασταν (32)καθιζόσασταν (30)καθικέτευσης (22)καθικέτευσις (22)καθιστάμενες (22)καθιστάμενοι (23)καθιστάμενος (22)καθιστάμενου (24)καθισταμένης (22)καθισταμένου (24)καθισταμένων (25)καθιστούσαμε (23)καθιστούσανε (21)καθιστούσατε (21)καθοδηγήθηκα (37)καθοδηγήθηκε (37)καθοδηγήσαμε (29)καθοδηγήσατε (27)καθοδηγήσεις (26)καθοδηγήσετε (27)καθοδηγήσεων (29)καθοδηγήσεως (28)καθοδηγήσουν (28)καθοδηγήτρια (28)καθοδηγείσαι (27)καθοδηγείστε (27)καθοδηγείται (27)καθοδηγηθείς (35)καθοδηγηθούν (36)καθοδηγημένα (29)καθοδηγημένε (29)καθοδηγημένη (29)καθοδηγημένο (29)καθοδηγητικά (28)καθοδηγητικέ (28)καθοδηγητική (28)καθοδηγητικό (28)καθοδηγούμαι (29)καθοδηγούσαν (27)καθοδηγούσες (26)καθοδηγούταν (27)καθοδηγώντας (26)καθολίκευσαν (25)καθολίκευσες (24)καθολίκευσις (24)καθολικεύαμε (26)καθολικεύατε (24)καθολικεύεις (23)καθολικεύετε (24)καθολικεύουν (25)καθολικεύσει (24)καθολικεύστε (24)καθολικισμοί (26)καθολικισμού (26)καθολικισμός (25)καθολικισμών (26)καθολικότητα (24)καθομολόγηση (28)καθορίζοντάς (29)καθορίζονται (31)καθορίζονταν (31)καθορίζοντας (30)καθορίζοντες (30)καθορίζοντος (30)καθορίζουσας (31)καθορίζουσες (31)καθορίσθηκαν (32)καθορίστηκαν (23)καθορίστηκες (22)καθοριζομένη (33)καθοριζουσών (32)καθοριζόμενα (33)καθοριζόμενε (33)καθοριζόμενη (33)καθοριζόμενο (33)καθοριζόμουν (34)καθοριζόσουν (32)καθοριζότανε (31)καθορισθέντα (31)καθορισθείσα (31)καθορισμένες (23)καθορισμένης (23)καθορισμένοι (24)καθορισμένος (23)καθορισμένου (25)καθορισμένων (26)καθοριστήκαν (23)καθοριστείτε (22)καθοριστικές (22)καθοριστικής (22)καθοριστικοί (23)καθοριστικού (23)καθοριστικός (22)καθοριστικών (23)καθοριστούμε (24)καθοριστούνε (22)καθορμίζεσαι (33)καθορμίζεστε (33)καθορμίζεται (33)καθορμίζομαι (35)καθορμιζόταν (33)καθοσιωνόταν (23)καθοσιώνεσαι (21)καθοσιώνεστε (21)καθοσιώνεται (21)καθοσιώνομαι (23)καθρεφτίζαμε (40)καθρεφτίζανε (38)καθρεφτίζατε (38)καθρεφτίζεις (37)καθρεφτίζετε (38)καθρεφτίζομε (40)καθρεφτίζουν (39)καθρεφτίσαμε (31)καθρεφτίσανε (29)καθρεφτίσατε (29)καθρεφτίσεις (28)καθρεφτίσετε (29)καθρεφτίσομε (31)καθρεφτίσουν (30)καθρεφτιστεί (29)καθυβρίζεσαι (39)καθυβρίζεστε (39)καθυβρίζεται (39)καθυβρίζομαι (41)καθυβρίζουμε (42)καθυβρίσουμε (33)καθυβρίστηκα (31)καθυβρίστηκε (31)καθυβριζόταν (39)καθυβρισμένα (32)καθυβρισμένε (32)καθυβρισμένη (32)καθυβρισμένο (32)καθυβριστείς (29)καθυβριστούν (30)καθυποτάξεις (31)καθυποτάξεων (34)καθυποτάξεως (33)καθυποτάσσει (23)καθυστέρησαν (23)καθυστέρησες (22)καθυστέρησης (22)καθυστέρησις (22)καθυστερήσει (23)καθυστερήστε (23)καθυστερείτε (23)καθυστερούμε (25)καθυστερούνε (23)καθυστερούσα (23)καθυστερούσε (23)καιγόντουσαν (16)καιμακτσαλάν (17)καινοζωικούς (23)καινοπρεπείς (14)καινοπρεπούς (14)καινοτομήσει (14)καινοτομήστε (14)καινοτομείτε (14)καινοτομικές (14)καινοτομικής (14)καινοτομικοί (15)καινοτομικού (15)καινοτομικός (14)καινοτομικών (15)καινοτομούμε (16)καινοτομούσα (14)καινοτομούσε (14)καινοτόμησαν (14)καινοτόμησες (13)καινούργιους (16)καινότροπους (14)καιροσκοπήσω (17)καιροσκοπίας (14)καιροσκοπίες (14)καιροσκοπείς (14)καιροσκοπικά (16)καιροσκοπικέ (16)καιροσκοπική (16)καιροσκοπικό (16)καιροσκοπιών (15)καιροσκοπούν (15)καιροσκόπησα (15)καιροσκόπησε (15)καιροσκόπους (15)καιροφυλακτώ (24)καιροφυλαχτώ (30)καισαρισμούς (14)κακαρίζοντας (22)κακαρίσματος (15)κακαρισμάτων (18)κακαρωμένους (18)κακαρώνοντας (13)κακαόδεντρου (18)κακαόδεντρων (19)κακεντρέχεια (21)κακεντρεχείς (20)κακεντρεχούς (20)κακιζόμασταν (24)κακιζόσασταν (22)κακοέρχονται (21)κακοέρχονταν (21)κακοβάζονται (29)κακοβάζονταν (29)κακοβάνονται (20)κακοβάνονταν (20)κακοβαζόμουν (32)κακοβαζόσουν (30)κακοβαλμένες (23)κακοβαλμένης (23)κακοβαλμένοι (24)κακοβαλμένος (23)κακοβαλμένου (25)κακοβαλμένων (26)κακοβανόμουν (23)κακοβανόσουν (21)κακογένναγαν (19)κακογένναγες (18)κακογέννησαν (16)κακογέννησες (15)κακογεννήσει (16)κακογεννήστε (16)κακογεννούμε (18)κακογεννούσα (16)κακογεννούσε (16)κακογλωσσιάς (19)κακογλωσσιές (19)κακογλωσσιών (20)κακογουστιάς (16)κακογουστιές (16)κακογουστιών (17)κακογράφεσαι (24)κακογράφεστε (24)κακογράφεται (24)κακογράφομαι (26)κακογραμμένα (21)κακογραμμένη (21)κακογραμμένο (21)κακογραφόταν (24)κακοδένονται (16)κακοδένονταν (16)κακοδέχονται (23)κακοδέχονταν (23)κακοδαιμονία (18)κακοδενόμουν (19)κακοδενόσουν (17)κακοδεχόμουν (26)κακοδεχόσουν (24)κακοδιάθετες (24)κακοδιάθετης (24)κακοδιάθετοι (25)κακοδιάθετος (24)κακοδιάθετου (26)κακοδιάθετων (27)κακοδιαθεσία (25)κακοδιοίκησα (17)κακοδιοίκησε (17)κακοδιοίκηση (17)κακοδιοίκητα (17)κακοδιοίκητε (17)κακοδιοίκητη (17)κακοδιοίκητο (17)κακοδιοικήσω (19)κακοδιοικείς (16)κακοδιοικηθώ (26)κακοδιοικούν (17)κακοδούλευτα (19)κακοδούλευτε (19)κακοδούλευτη (19)κακοδούλευτο (19)κακοερχόμουν (24)κακοερχόσουν (22)κακοζωισμένα (26)κακοζωισμένε (26)κακοζωισμένη (26)κακοζωισμένο (26)κακοηθέστερα (23)κακοηθέστερε (23)κακοηθέστερη (23)κακοηθέστερο (23)κακοθάλασσες (23)κακοθάλασσης (23)κακοθάλασσοι (24)κακοθάλασσος (23)κακοθάλασσου (25)κακοθάλασσων (26)κακοθάνατους (22)κακοθανάτιζα (31)κακοθανάτιζε (31)κακοθανάτισα (22)κακοθανάτισε (22)κακοθανατίζω (33)κακοθανατίσω (24)κακοκάρδιζαν (27)κακοκάρδιζες (26)κακοκάρδισαν (18)κακοκάρδισες (17)κακοκαμωμένα (20)κακοκαμωμένε (20)κακοκαμωμένη (20)κακοκαμωμένο (20)κακοκαρδίζει (27)κακοκαρδίσει (18)κακοκαρδίσου (19)κακοκαρδίστε (18)κακοκαρδιστώ (18)κακοκεφαλιάς (22)κακοκεφαλιές (22)κακοκεφαλιών (23)κακοκτίζεσαι (23)κακοκτίζεστε (23)κακοκτίζεται (23)κακοκτίζομαι (25)κακοκτιζόταν (23)κακοκτισμένα (16)κακοκτισμένε (16)κακοκτισμένη (16)κακοκτισμένο (16)κακολογήθηκα (28)κακολογήθηκε (28)κακολογήσαμε (20)κακολογήσατε (18)κακολογήσεις (17)κακολογήσετε (18)κακολογήσουν (19)κακολογείσαι (18)κακολογείστε (18)κακολογείται (18)κακολογηθείς (26)κακολογηθούν (27)κακολογούμαι (20)κακολογούσαν (18)κακολογούσες (17)κακολογούταν (18)κακολογώντας (17)κακομαθημένα (26)κακομαθημένε (26)κακομαθημένη (26)κακομαθημένο (26)κακομελέταγα (20)κακομελέταγε (20)κακομελέτησα (17)κακομελέτησε (17)κακομελετάει (17)κακομελετάμε (19)κακομελετάτε (17)κακομελετήσω (19)κακομελετούν (17)κακομιλάγαμε (22)κακομιλάγατε (20)κακομιλήσαμε (19)κακομιλήσατε (17)κακομιλήσεις (16)κακομιλήσετε (17)κακομιλήσουν (18)κακομιλούσαν (17)κακομιλούσες (16)κακομιλώντας (16)κακομοίρηδες (18)κακομοίρηδων (21)κακοντυμένες (15)κακοντυμένης (15)κακοντυμένοι (16)κακοντυμένος (15)κακοντυμένου (17)κακοντυμένων (18)κακοπάντρευα (16)κακοπάντρευε (16)κακοπάντρεψα (24)κακοπάντρεψε (24)κακοπαίζεσαι (23)κακοπαίζεστε (23)κακοπαίζεται (23)κακοπαίζομαι (25)κακοπαθήματα (25)κακοπαθημένο (25)κακοπαιζόταν (23)κακοπαντρέψω (26)κακοπαντρειά (15)κακοπαντρεύω (17)κακοπαρμένος (16)κακοπιάνεσαι (14)κακοπιάνεστε (14)κακοπιάνεται (14)κακοπιάνομαι (16)κακοπιανόταν (14)κακοπλένεσαι (16)κακοπλένεστε (16)κακοπλένεται (16)κακοπλένομαι (18)κακοπλήρωναν (19)κακοπλήρωνες (18)κακοπλήρωσαν (19)κακοπλήρωσες (18)κακοπλενόταν (16)κακοπλερωτής (18)κακοπληρωθεί (28)κακοπληρωτές (18)κακοπληρωτής (18)κακοπληρωτών (19)κακοπληρώνει (17)κακοπληρώσει (17)κακοπληρώσου (18)κακοπληρώστε (17)κακοποιήθηκα (24)κακοποιήθηκε (24)κακοποιήσαμε (16)κακοποιήσατε (14)κακοποιήσεις (13)κακοποιήσετε (14)κακοποιήσεων (16)κακοποιήσεως (15)κακοποιήσουν (15)κακοποιείσαι (14)κακοποιείστε (14)κακοποιείται (14)κακοποιηθείς (22)κακοποιηθούν (23)κακοποιημένα (16)κακοποιημένε (16)κακοποιημένη (16)κακοποιημένο (16)κακοποιητικά (15)κακοποιητικέ (15)κακοποιητική (15)κακοποιητικό (15)κακοποιούμαι (16)κακοποιούσαν (14)κακοποιούσες (13)κακοποιούταν (14)κακοποιώντας (13)κακοράβονται (21)κακοράβονταν (21)κακορίζικους (24)κακοραβόμουν (24)κακοραβόσουν (22)κακοραμμένες (17)κακοραμμένης (17)κακοραμμένοι (18)κακοραμμένος (17)κακοραμμένου (19)κακοραμμένων (20)κακοσήμαδους (18)κακοσημαδιάς (17)κακοσημαδιές (17)κακοσημαδιών (18)κακοστομαχιά (22)κακοστόμαχες (21)κακοστόμαχης (21)κακοστόμαχοι (22)κακοστόμαχος (21)κακοστόμαχου (23)κακοστόμαχων (24)κακοσυνήθιζα (32)κακοσυνήθιζε (32)κακοσυνήθισα (23)κακοσυνήθισε (23)κακοσυνηθίζω (34)κακοσυνηθίσω (25)κακοτάξιδους (25)κακοτράχαλες (22)κακοτράχαλης (22)κακοτράχαλοι (23)κακοτράχαλος (22)κακοτράχαλου (24)κακοτράχαλων (25)κακοτυπωθείς (25)κακοτυπωθούν (26)κακοτυπωμένα (19)κακοτυπωμένε (19)κακοτυπωμένη (19)κακοτυπωμένο (19)κακοτυπώθηκα (25)κακοτυπώθηκε (25)κακοτυπώναμε (17)κακοτυπώνατε (15)κακοτυπώνεις (14)κακοτυπώνετε (15)κακοτυπώνουν (16)κακοτυπώσαμε (17)κακοτυπώσατε (15)κακοτυπώσεις (14)κακοτυπώσετε (15)κακοτυπώσουν (16)κακοτυχήσαμε (23)κακοτυχήσατε (21)κακοτυχήσεις (20)κακοτυχήσετε (21)κακοτυχήσουν (22)κακοτυχίζαμε (32)κακοτυχίζατε (30)κακοτυχίζεις (29)κακοτυχίζετε (30)κακοτυχίζουν (31)κακοτυχίσαμε (23)κακοτυχίσατε (21)κακοτυχίσεις (20)κακοτυχίσετε (21)κακοτυχίσουν (22)κακοτυχιστεί (21)κακοτυχούσαν (21)κακοτυχούσες (20)κακοτυχώντας (20)κακουργήματα (20)κακοφέρνεσαι (21)κακοφέρνεστε (21)κακοφέρνεται (21)κακοφέρνομαι (23)κακοφαίνεται (20)κακοφαινόταν (20)κακοφανισμοί (22)κακοφανισμού (22)κακοφανισμός (21)κακοφανισμών (22)κακοφερνόταν (21)κακοφορμίζει (32)κακοφορμίσει (23)κακοφορμίστε (23)κακοφόρμιζαν (32)κακοφόρμιζες (31)κακοφόρμισαν (23)κακοφόρμισες (22)κακοχτίζεσαι (29)κακοχτίζεστε (29)κακοχτίζεται (29)κακοχτίζομαι (31)κακοχτιζόταν (29)κακοχωνέψαμε (33)κακοχωνέψατε (31)κακοχωνέψεις (30)κακοχωνέψετε (31)κακοχωνέψουν (32)κακοχωνεμένα (24)κακοχωνεμένε (24)κακοχωνεμένη (24)κακοχωνεμένο (24)κακοχωνεύαμε (24)κακοχωνεύατε (22)κακοχωνεύεις (21)κακοχωνεύετε (22)κακοχωνεύουν (23)κακοχώνευτες (20)κακοχώνευτης (20)κακοχώνευτοι (21)κακοχώνευτος (20)κακοχώνευτου (22)κακοχώνευτων (23)κακοψήνονται (22)κακοψήνονταν (22)κακοψηνόμουν (25)κακοψηνόσουν (23)κακόγλωσσους (20)κακόγουστους (17)καλαίσθητους (23)καλαβρυτηνός (22)καλαβρυτινών (23)καλαθιάζεσαι (32)καλαθιάζεστε (32)καλαθιάζεται (32)καλαθιάζομαι (34)καλαθιάζουμε (35)καλαθιάσουμε (26)καλαθιαζόταν (32)καλαθιασμένα (25)καλαθιασμένε (25)καλαθιασμένη (25)καλαθιασμένο (25)καλαθοποιίας (23)καλαθοποιίες (23)καλαθοποιιών (24)καλαθοποιούς (23)καλαθόσφαιρα (31)καλαισθησίας (22)καλαισθησίες (22)καλαισθησιών (23)καλαισθητικά (24)καλαισθητικέ (24)καλαισθητική (24)καλαισθητικό (24)καλακουγόταν (19)καλακουόμουν (19)καλακουόσουν (17)καλακούγεσαι (18)καλακούγεστε (18)καλακούγεται (18)καλακούγομαι (20)καλακούονται (15)καλακούονταν (15)καλαλέθονται (25)καλαλέθονταν (25)καλαλεθόμουν (28)καλαλεθόσουν (26)καλαμίζονται (25)καλαμίζονταν (25)καλαμίζοντας (24)καλαμίσματος (17)καλαμίστηκαν (17)καλαμίστηκες (16)καλαματιανές (15)καλαματιανής (15)καλαματιανοί (16)καλαματιανού (16)καλαματιανός (15)καλαματιανών (16)καλαμιζόμουν (28)καλαμιζόσουν (26)καλαμισμάτων (20)καλαμισμένες (17)καλαμισμένης (17)καλαμισμένοι (18)καλαμισμένος (17)καλαμισμένου (19)καλαμισμένων (20)καλαμιστείτε (16)καλαμιστούμε (18)καλαμοειδείς (18)καλαμοειδούς (18)καλαμοπόδαρα (21)καλαμοπόδαρε (21)καλαμοπόδαρη (21)καλαμοπόδαρο (21)καλαμοσίταρο (17)καλαμπαλίκια (20)καλαμποκένια (18)καλαμποκένιε (18)καλαμποκένιο (18)καλαμποκίσια (18)καλαμποκίσιε (18)καλαμποκίσιο (18)καλαμπουρίζω (30)καλαμπουρίσω (21)καλαμπουριού (19)καλαμπουριών (19)καλαμπουρτζή (28)καλαμπούριζα (27)καλαμπούριζε (27)καλαμπούρισα (18)καλαμπούρισε (18)καλαμωθήκαμε (30)καλαμωθήκατε (28)καλαμωμένους (20)καλαμωνόμουν (21)καλαμωνόσουν (19)καλαμόσχοινο (23)καλαμώνονται (16)καλαμώνονταν (16)καλαμώνοντας (15)καλαρίσματος (16)καλαρισμάτων (19)καλαφατίζαμε (32)καλαφατίζατε (30)καλαφατίζεις (29)καλαφατίζετε (30)καλαφατίζουν (31)καλαφατίσαμε (23)καλαφατίσατε (21)καλαφατίσεις (20)καλαφατίσετε (21)καλαφατίσουν (22)καλαφατιστής (20)καλαϊζόμαστε (24)καλαϊζόσαστε (22)καλβινίστρια (22)καλημερίζαμε (28)καλημερίζατε (26)καλημερίζεις (25)καλημερίζετε (26)καλημερίζουν (27)καλημερίσαμε (19)καλημερίσατε (17)καλημερίσεις (16)καλημερίσετε (17)καλημερίσουν (18)καλημεριστεί (17)καλημερούδια (20)καληνυχτίζει (31)καληνυχτίσει (22)καληνυχτίσου (23)καληνυχτίστε (22)καληνυχτιστώ (22)καληνύχτιζαν (30)καληνύχτιζες (29)καληνύχτισαν (21)καληνύχτισες (20)καληνύχτισμα (23)καλησπέριζαν (25)καλησπέριζες (24)καλησπέρισαν (16)καλησπέρισες (15)καλησπέρισμα (18)καλησπερίζει (25)καλησπερίσει (16)καλησπερίσου (17)καλησπερίστε (16)καλησπεριστώ (16)καλιγωθήκαμε (31)καλιγωθήκατε (29)καλιγωμένους (21)καλιγωνόμουν (22)καλιγωνόσουν (20)καλιγώνονται (17)καλιγώνονταν (17)καλιγώνοντας (16)καλικάντζαρε (25)καλικάντζαρο (25)καλιτσουνάκη (16)καλιφορνέζος (30)καλλίγραμμες (23)καλλίγραμμης (23)καλλίγραμμοι (24)καλλίγραμμος (23)καλλίγραμμου (25)καλλίγραμμων (26)καλλίκνημους (19)καλλίμορφους (26)καλλίστρατος (16)καλλιέργειάς (18)καλλιέργειας (19)καλλιέργειες (19)καλλιέργησαν (20)καλλιέργησες (19)καλλιγράφησα (27)καλλιγράφησε (27)καλλιγράφους (27)καλλιγραφήσω (29)καλλιγραφίας (26)καλλιγραφίες (26)καλλιγραφείς (26)καλλιγραφηθώ (36)καλλιγραφικά (28)καλλιγραφικέ (28)καλλιγραφική (28)καλλιγραφικό (28)καλλιγραφιών (27)καλλιγραφούν (27)καλλιεργήσει (20)καλλιεργήσου (21)καλλιεργήστε (20)καλλιεργείτε (20)καλλιεργείτο (20)καλλιεργειών (20)καλλιεργηθέν (29)καλλιεργηθεί (29)καλλιεργητές (19)καλλιεργητής (19)καλλιεργητού (20)καλλιεργητών (20)καλλιεργούμε (22)καλλιεργούνε (20)καλλιεργούσα (20)καλλιεργούσε (20)καλλικέλαδες (21)καλλικέλαδης (21)καλλικέλαδοι (22)καλλικέλαδος (21)καλλικέλαδου (23)καλλικέλαδων (24)καλλικρατίδα (21)καλλιμάρμαρα (22)καλλιμάρμαρε (22)καλλιμάρμαρη (22)καλλιμάρμαρο (22)καλλιπάρειος (17)καλλιπάτειρα (18)καλλιπολίτης (18)καλλιτέχνημα (25)καλλιτέχνιδα (26)καλλιτεχνίας (22)καλλιτεχνίες (22)καλλιτεχνείς (22)καλλιτεχνικά (24)καλλιτεχνικέ (24)καλλιτεχνική (24)καλλιτεχνικό (24)καλλιτεχνιών (23)καλλυντικούς (17)καλλωπίζεσαι (28)καλλωπίζεστε (28)καλλωπίζεται (28)καλλωπίζομαι (30)καλλωπίζουμε (31)καλλωπίσθηκα (29)καλλωπίσματα (21)καλλωπίσουμε (22)καλλωπίστηκα (20)καλλωπίστηκε (20)καλλωπίστρια (20)καλλωπιζόταν (28)καλλωπισμένα (21)καλλωπισμένε (21)καλλωπισμένη (21)καλλωπισμένο (21)καλλωπισμούς (20)καλλωπιστείς (18)καλλωπιστικά (20)καλλωπιστικέ (20)καλλωπιστική (20)καλλωπιστικό (20)καλλωπιστούν (19)καλμαρίσματα (19)καλμαρισμένα (19)καλμαρισμένε (19)καλμαρισμένη (19)καλμαρισμένο (19)καλοακουόταν (16)καλοακούεσαι (15)καλοακούεστε (15)καλοακούεται (15)καλοακούομαι (17)καλοαρέσεσαι (15)καλοαρέσεστε (15)καλοαρέσεται (15)καλοαρέσομαι (17)καλοαρεσόταν (15)καλοβαλμένες (24)καλοβαλμένης (24)καλοβαλμένοι (25)καλοβαλμένος (24)καλοβαλμένου (26)καλοβαλμένων (27)καλοβράζεσαι (31)καλοβράζεστε (31)καλοβράζεται (31)καλοβράζομαι (33)καλοβραζόταν (31)καλογίνονται (17)καλογίνονταν (17)καλογδυνόταν (21)καλογδύνεσαι (20)καλογδύνεστε (20)καλογδύνεται (20)καλογδύνομαι (22)καλογερευτής (18)καλογερικούς (18)καλογεροσύνη (18)καλογιάννους (17)καλογινόμουν (20)καλογινόσουν (18)καλογνέθεσαι (26)καλογνέθεστε (26)καλογνέθεται (26)καλογνέθομαι (28)καλογνεθόταν (26)καλογραμμένα (22)καλογραμμένε (22)καλογραμμένη (22)καλογραμμένο (22)καλογυάλιζαν (29)καλογυάλιζες (28)καλογυάλισαν (20)καλογυάλισες (19)καλογυαλίζει (29)καλογυαλίσει (20)καλογυαλίσου (21)καλογυαλίστε (20)καλογυαλιστώ (20)καλοδένονται (17)καλοδένονταν (17)καλοδέχονται (24)καλοδέχονταν (24)καλοδέχτηκαν (25)καλοδενόμουν (20)καλοδενόσουν (18)καλοδεχόμουν (27)καλοδεχόσουν (25)καλοδιάθετες (25)καλοδιάθετης (25)καλοδιάθετοι (26)καλοδιάθετος (25)καλοδιάθετου (27)καλοδιάθετων (28)καλοδούλευτα (20)καλοδούλευτε (20)καλοδούλευτη (20)καλοδούλευτο (20)καλοελπιστής (16)καλοεξέταζαν (32)καλοεξέταζες (31)καλοεξέτασαν (23)καλοεξέτασες (22)καλοεξετάζει (32)καλοεξετάσει (23)καλοεξετάσου (24)καλοεξετάστε (23)καλοεξεταστώ (23)καλοζυγίζαμε (38)καλοζυγίζατε (36)καλοζυγίζεις (35)καλοζυγίζετε (36)καλοζυγίζουν (37)καλοζυγίσαμε (29)καλοζυγίσατε (27)καλοζυγίσεις (26)καλοζυγίσετε (27)καλοζυγίσουν (28)καλοζυγιάζει (36)καλοζυγιάσει (27)καλοζυγιάσου (28)καλοζυγιάστε (27)καλοζυγιαστώ (27)καλοζυγιστεί (27)καλοζωισμένα (27)καλοζωισμένε (27)καλοζωισμένη (27)καλοζωισμένο (27)καλοζύγιαζαν (35)καλοζύγιαζες (34)καλοζύγιασαν (26)καλοζύγιασες (25)καλοθάλασσες (24)καλοθάλασσης (24)καλοθάλασσοι (25)καλοθάλασσος (24)καλοθάλασσου (26)καλοθάλασσων (27)καλοθρέφεσαι (31)καλοθρέφεστε (31)καλοθρέφεται (31)καλοθρέφομαι (33)καλοθρεμμένα (28)καλοθρεμμένε (28)καλοθρεμμένη (28)καλοθρεμμένο (28)καλοθρεφόταν (31)καλοθυμούμαι (28)καλοκάγαθους (27)καλοκάθονται (24)καλοκάθονταν (24)καλοκάμωτους (19)καλοκάρδιζαν (28)καλοκάρδιζες (27)καλοκάρδισαν (19)καλοκάρδισες (18)καλοκάρδισμα (21)καλοκαγαθίας (26)καλοκαγαθίες (26)καλοκαγαθιών (27)καλοκαθόμουν (27)καλοκαθόσουν (25)καλοκαιράκια (17)καλοκαιρέψει (25)καλοκαιρεύει (16)καλοκαιριάζω (27)καλοκαιρινές (15)καλοκαιρινής (15)καλοκαιρινοί (16)καλοκαιρινού (16)καλοκαιρινός (15)καλοκαιρινών (16)καλοκαμωμένα (21)καλοκαμωμένε (21)καλοκαμωμένη (21)καλοκαμωμένο (21)καλοκαρδίζει (28)καλοκαρδίσει (19)καλοκαρδίσου (20)καλοκαρδίστε (19)καλοκαρδιστώ (19)καλοκοίταζαν (24)καλοκοίταζες (23)καλοκοίταξαν (24)καλοκοίταξες (23)καλοκοβόμουν (25)καλοκοβόσουν (23)καλοκοιτάζει (24)καλοκοιτάξει (24)καλοκοιτάξτε (24)καλοκρίνεσαι (16)καλοκρίνεστε (16)καλοκρίνεται (16)καλοκρίνομαι (18)καλοκρινόταν (16)καλοκτίζεσαι (24)καλοκτίζεστε (24)καλοκτίζεται (24)καλοκτίζομαι (26)καλοκτιζόταν (24)καλοκόβονται (22)καλοκόβονταν (22)καλολογικούς (19)καλομίλητους (18)καλομαθημένα (27)καλομαθημένη (27)καλομαθημένο (27)καλομελέταγα (21)καλομελέταγε (21)καλομελέτησα (18)καλομελέτησε (18)καλομελετάει (18)καλομελετάμε (20)καλομελετάτε (18)καλομελετήσω (20)καλομελετούν (18)καλομιλάγαμε (23)καλομιλάγατε (21)καλομιλήσαμε (20)καλομιλήσατε (18)καλομιλήσεις (17)καλομιλήσετε (18)καλομιλήσουν (19)καλομιλούσαν (18)καλομιλούσες (17)καλομιλώντας (17)καλομοίρηδες (19)καλομοίρηδων (22)καλομοίρικου (19)καλομοίρικων (20)καλοντυμένες (16)καλοντυμένης (16)καλοντυμένοι (17)καλοντυμένος (16)καλοντυμένου (18)καλοντυμένων (19)καλοντυνόταν (15)καλοντύνεσαι (14)καλοντύνεστε (14)καλοντύνεται (14)καλοντύνομαι (16)καλοπάντρευα (17)καλοπάντρευε (17)καλοπάντρεψα (25)καλοπάντρεψε (25)καλοπέρναγαν (19)καλοπέρναγες (18)καλοπίχερους (23)καλοπαιγμένα (20)καλοπαιγμένε (20)καλοπαιγμένη (20)καλοπαιγμένο (20)καλοπαντρέψω (27)καλοπαντρειά (16)καλοπαντρεύω (18)καλοπεράσαμε (18)καλοπεράσατε (16)καλοπεράσεις (15)καλοπεράσετε (16)καλοπεράσεων (18)καλοπεράσεως (17)καλοπεράσουν (17)καλοπεραστής (15)καλοπερνούμε (18)καλοπερνούσα (16)καλοπερνούσε (16)καλοπιάνεσαι (15)καλοπιάνεστε (15)καλοπιάνεται (15)καλοπιάνομαι (17)καλοπιάσματα (17)καλοπιανόταν (15)καλοπλένεσαι (17)καλοπλένεστε (17)καλοπλένεται (17)καλοπλένομαι (19)καλοπλήρωναν (20)καλοπλήρωνες (19)καλοπλήρωσαν (20)καλοπλήρωσες (19)καλοπλενόταν (17)καλοπλερωτής (19)καλοπληρωθεί (29)καλοπληρωτές (19)καλοπληρωτής (19)καλοπληρωτών (20)καλοπληρώνει (18)καλοπληρώσει (18)καλοπληρώσου (19)καλοπληρώστε (18)καλοπόδαρους (19)καλοράβονται (22)καλοράβονταν (22)καλορίζικους (25)καλοραβόμουν (25)καλοραβόσουν (23)καλοραμμένες (18)καλοραμμένης (18)καλοραμμένοι (19)καλοραμμένος (18)καλοραμμένου (20)καλοραμμένων (21)καλοσκέφτηκα (23)καλοσκέφτηκε (23)καλοστέκεσαι (15)καλοστέκεστε (15)καλοστέκεται (15)καλοστέκομαι (17)καλοστεκόταν (15)καλοστημένες (15)καλοστημένης (15)καλοστημένοι (16)καλοστημένος (15)καλοστημένου (17)καλοστημένων (18)καλοστρωθείς (25)καλοστρωθούν (26)καλοστρωμένα (19)καλοστρωμένε (19)καλοστρωμένη (19)καλοστρωμένο (19)καλοστρώθηκα (25)καλοστρώθηκε (25)καλοστρώναμε (17)καλοστρώνατε (15)καλοστρώνεις (14)καλοστρώνετε (15)καλοστρώνουν (16)καλοστρώσαμε (17)καλοστρώσατε (15)καλοστρώσεις (14)καλοστρώσετε (15)καλοστρώσουν (16)καλοσυνάτους (15)καλοσυνέματα (17)καλοσυνήθιζα (33)καλοσυνήθιζε (33)καλοσυνήθισα (24)καλοσυνήθισε (24)καλοσυνηθίζω (35)καλοσυνηθίσω (26)καλοτάξιδους (26)καλοταΐζεσαι (23)καλοταΐζεστε (23)καλοταΐζεται (23)καλοταΐζομαι (25)καλοταΐζουμε (26)καλοταΐσουμε (17)καλοταΐστηκα (15)καλοταΐστηκε (15)καλοταϊζόταν (22)καλοταϊσμένα (15)καλοταϊσμένε (15)καλοταϊσμένη (15)καλοταϊσμένο (15)καλοταϊστείς (12)καλοταϊστούν (13)καλοτρωγόταν (20)καλοτρώγεσαι (18)καλοτρώγεστε (18)καλοτρώγεται (18)καλοτρώγομαι (20)καλοτυπωμένα (20)καλοτυπωμένε (20)καλοτυπωμένη (20)καλοτυπωμένο (20)καλοτυχίζαμε (33)καλοτυχίζατε (31)καλοτυχίζεις (30)καλοτυχίζετε (31)καλοτυχίζουν (32)καλοτυχίσαμε (24)καλοτυχίσατε (22)καλοτυχίσεις (21)καλοτυχίσετε (22)καλοτυχίσουν (23)καλοτυχιστεί (22)καλουμάρουμε (21)καλουπωθείτε (27)καλουπωθούμε (29)καλουπωμάτων (22)καλουπωμένες (19)καλουπωμένης (19)καλουπωμένοι (20)καλουπωμένος (19)καλουπωμένου (21)καλουπωμένων (22)καλουπωνόταν (18)καλουπώθηκαν (26)καλουπώθηκες (25)καλουπώματος (17)καλουπώνεσαι (16)καλουπώνεστε (16)καλουπώνεται (16)καλουπώνομαι (18)καλουπώνουμε (19)καλουπώσουμε (19)καλοφέρνεσαι (22)καλοφέρνεστε (22)καλοφέρνεται (22)καλοφέρνομαι (24)καλοφαίνεσαι (21)καλοφαίνεστε (21)καλοφαίνεται (21)καλοφαίνομαι (23)καλοφαγούδες (26)καλοφαγούδων (29)καλοφαινόταν (21)καλοφερνόταν (22)καλοφράζεσαι (31)καλοφράζεστε (31)καλοφράζεται (31)καλοφράζομαι (33)καλοφραζόταν (31)καλοφόρετους (22)καλοχειμωνιά (25)καλοχρονίζει (31)καλοχρονίσει (22)καλοχρονίστε (22)καλοχρόνιζαν (31)καλοχρόνιζες (30)καλοχρόνισαν (22)καλοχρόνισες (21)καλοχρόνισμα (24)καλοχτίζεσαι (30)καλοχτίζεστε (30)καλοχτίζεται (30)καλοχτίζομαι (32)καλοχτιζόταν (30)καλοχτισμένα (23)καλοχτισμένο (23)καλοχωνέψαμε (34)καλοχωνέψατε (32)καλοχωνέψεις (31)καλοχωνέψετε (32)καλοχωνέψουν (33)καλοχωνεμένα (25)καλοχωνεμένε (25)καλοχωνεμένη (25)καλοχωνεμένο (25)καλοχωνευτεί (24)καλοχωνεύαμε (25)καλοχωνεύατε (23)καλοχωνεύεις (22)καλοχωνεύετε (23)καλοχωνεύουν (24)καλοψήνονται (23)καλοψήνονταν (23)καλοψήνοντας (22)καλοψηνόμουν (26)καλοψηνόσουν (24)καλοψωνιστής (24)καλούτσικους (15)καλπονοθείας (23)καλπονοθείες (23)καλπονοθειών (24)καλπονόθευση (25)καλπουζάνικα (26)καλπουζάνικε (26)καλπουζάνικη (26)καλπουζάνικο (26)καλπουζανιάς (24)καλπουζανιές (24)καλπουζανιών (25)καλτσοβελόνα (23)καλτσομηχανή (23)καλτσωνόμουν (19)καλτσωνόσουν (17)καλτσώνονται (14)καλτσώνονταν (14)καλυκοειδείς (18)καλυκοειδούς (18)καλυκοποιεία (17)καλυκοποιείο (17)καλυκοφόρους (24)καλυμμαυκιού (21)καλυμμαυκιών (21)καλυπτήριους (17)καλυπτομένου (19)καλυπτομένων (20)καλυπτόμαστε (18)καλυπτόμενες (17)καλυπτόμενης (17)καλυπτόμενοι (18)καλυπτόμενος (17)καλυπτόμενου (19)καλυπτόμενων (20)καλυπτόμουνα (19)καλυπτόσαστε (16)καλυπτόσουνα (17)καλυτέρευσες (16)καλυτέρευσης (16)καλυτέρευσις (16)καλυτερέψουν (26)καλυτερεύουν (17)καλυτερεύσει (16)καλωδιωνόταν (21)καλωδιώνεσαι (19)καλωδιώνεστε (19)καλωδιώνεται (19)καλωδιώνομαι (21)καλωσορίζαμε (28)καλωσορίζατε (26)καλωσορίζεις (25)καλωσορίζετε (26)καλωσορίζομε (28)καλωσορίζουν (27)καλωσορίσαμε (19)καλωσορίσατε (17)καλωσορίσεις (16)καλωσορίσετε (17)καλωσορίσουν (18)καλωσοριστεί (17)καλόβραστους (22)καλόγλωσσους (21)καλόγουστους (18)καλόστρωτους (17)καμακίζονται (24)καμακίζονταν (24)καμακιζόμουν (27)καμακιζόσουν (25)καμακωθήκαμε (29)καμακωθήκατε (27)καμακωμένους (19)καμακωνόμουν (20)καμακωνόσουν (18)καμακώνονται (15)καμακώνονταν (15)καμακώνοντας (14)καμαριέρηδες (18)καμαριέρηδων (21)καμαροειδείς (17)καμαροειδούς (17)καμαροσκεπής (16)καμαροφρύδας (25)καμαροφρύδες (25)καμαροφρύδης (25)καμαρωθήκαμε (29)καμαρωθήκατε (27)καμαρωμένους (19)καμαρωνόμουν (20)καμαρωνόσουν (18)καμαρόπορτας (16)καμαρόπορτες (16)καμαρώνονται (15)καμαρώνονταν (15)καμαρώνοντας (14)καματευόμουν (18)καματευόσουν (16)καματεύονται (14)καματεύονταν (14)καμεραλισμός (18)καμηλιέρηδες (19)καμηλιέρηδων (22)καμηλιέρισσα (17)καμινευτικές (15)καμινευτικής (15)καμινευτικοί (16)καμινευτικού (16)καμινευτικός (15)καμινευτικών (16)καμινευόμουν (18)καμινευόσουν (16)καμινεύονται (14)καμινεύονταν (14)καμινιάζεσαι (23)καμινιάζεστε (23)καμινιάζεται (23)καμινιάζομαι (25)καμινιαζόταν (23)καμουτσικιάς (15)καμουτσικιές (15)καμουτσικιού (16)καμουτσικιών (16)καμουφλάρεις (24)καμουφλάρετε (25)καμουφλάρισε (25)καμουφλάρουν (26)καμπανίσματα (17)καμπανιστούς (14)καμπαρετζούς (24)καμπαρντίνες (15)καμποτζιανός (23)καμποτινισμέ (17)καμποτινισμό (17)καμπουριάζει (26)καμπουριάσει (17)καμπουριάσου (18)καμπουριαστά (17)καμπουριαστέ (17)καμπουριαστή (17)καμπουριαστό (17)καμπουριαστώ (17)καμπουρωτούς (18)καμπούριαζαν (25)καμπούριαζες (24)καμπούριασαν (16)καμπούριασες (15)καμπούριασμα (18)καμπούρικους (17)καμπούρογλου (22)καμπτόμασταν (17)καμπτόσασταν (15)καμπυλογράφε (29)καμπυλογράφο (29)καμπυλοειδές (20)καμπυλοειδής (20)καμπυλοειδών (21)καμπυλοτήτων (20)καμπυλωθείτε (29)καμπυλωθούμε (31)καμπυλωμένες (21)καμπυλωμένης (21)καμπυλωμένοι (22)καμπυλωμένος (21)καμπυλωμένου (23)καμπυλωμένων (24)καμπυλωνόταν (20)καμπυλότητάς (16)καμπυλότητές (16)καμπυλότητας (17)καμπυλότητες (17)καμπυλώθηκαν (28)καμπυλώθηκες (27)καμπυλώνεσαι (18)καμπυλώνεστε (18)καμπυλώνεται (18)καμπυλώνομαι (20)καμπυλώνουμε (21)καμπυλώσουμε (21)καμφορέλαιον (24)καμωματούδες (20)καμωματούδων (23)καμωνόμασταν (18)καμωνόσασταν (16)καναδέζικους (25)κανακάρισσας (13)κανακάρισσες (13)κανακεμένους (15)κανακευόμουν (17)κανακευόσουν (15)κανακεύονται (13)κανακεύονταν (13)κανελλόπουλο (20)κανιβαλικούς (21)κανιβαλισμοί (23)κανιβαλισμού (23)κανιβαλισμός (22)κανιβαλισμών (23)κανιστροειδή (16)κανναβέλαιον (21)κανναβένιους (19)κανναβουριού (21)κανναβουριών (21)κανονάρχησαν (20)κανονάρχησες (19)κανονίζονται (21)κανονίζονταν (21)κανονίζοντας (20)κανονίσματος (13)κανονίστηκαν (13)κανονίστηκες (12)κανοναρχήσει (20)κανοναρχείτε (20)κανοναρχούμε (22)κανοναρχούσα (20)κανοναρχούσε (20)κανονιέρηδες (15)κανονιέρηδων (18)κανονιζόμουν (24)κανονιζόσουν (22)κανονιζότανε (21)κανονικότατα (13)κανονικότατε (13)κανονικότατη (13)κανονικότατο (13)κανονικότερα (14)κανονικότερε (14)κανονικότερη (14)κανονικότερο (14)κανονικότητα (13)κανονιοβολεί (21)κανονιοφόροι (20)κανονιοφόρος (19)κανονιοφόρου (21)κανονιοφόρων (22)κανονισμάτων (16)κανονισμένες (13)κανονισμένης (13)κανονισμένοι (14)κανονισμένος (13)κανονισμένου (15)κανονισμένων (16)κανονιστήκαν (13)κανονιστείτε (12)κανονιστικές (12)κανονιστικής (12)κανονιστικοί (13)κανονιστικού (13)κανονιστικός (12)κανονιστικών (13)κανονιστούμε (14)κανονιστούνε (12)καντακουζηνό (23)καντηλανάφτη (21)καντηλιεριού (15)καντηλιεριών (15)καντιανισμός (13)καουμπόικους (17)καπακωθήκαμε (28)καπακωθήκατε (26)καπακωμένους (18)καπακωνόμουν (19)καπακωνόσουν (17)καπακώνονται (14)καπακώνονταν (14)καπακώνοντας (13)καπαρωθήκαμε (28)καπαρωθήκατε (26)καπαρωμένους (18)καπαρωνόμουν (19)καπαρωνόσουν (17)καπαρώνονται (14)καπαρώνονταν (14)καπαρώνοντας (13)καπατσοσύνες (12)καπατσοσύνης (12)καπελαδούρας (18)καπελαδούρες (18)καπελωθήκαμε (29)καπελωθήκατε (27)καπελωμένους (19)καπελωνόμουν (20)καπελωνόσουν (18)καπελώνονται (15)καπελώνονταν (15)καπελώνοντας (14)καπετάνισσας (12)καπετάνισσες (12)καπεταναίους (13)καπετανισσών (13)καπετανλίκια (16)καπηλευτικές (16)καπηλευτικής (16)καπηλευτικοί (17)καπηλευτικού (17)καπηλευτικός (16)καπηλευτικών (17)καπηλευόμουν (19)καπηλευόσουν (17)καπηλεύονται (15)καπηλεύονταν (15)καπιστρωθείς (24)καπιστρωθούν (25)καπιστρωμένα (18)καπιστρωμένε (18)καπιστρωμένη (18)καπιστρωμένο (18)καπιστρώθηκα (24)καπιστρώθηκε (24)καπιστρώματα (16)καπιστρώναμε (16)καπιστρώνατε (14)καπιστρώνεις (13)καπιστρώνετε (14)καπιστρώνουν (15)καπιστρώσαμε (16)καπιστρώσατε (14)καπιστρώσεις (13)καπιστρώσετε (14)καπιστρώσουν (15)καπιταλίστας (14)καπιταλίστες (14)καπιταλισμοί (17)καπιταλισμού (17)καπιταλισμός (16)καπιταλισμών (17)καπιταλιστές (14)καπιταλιστής (14)καπιταλιστών (15)καπλαντίζαμε (26)καπλαντίζατε (24)καπλαντίζεις (23)καπλαντίζετε (24)καπλαντίζουν (25)καπλαντίσαμε (17)καπλαντίσατε (15)καπλαντίσεις (14)καπλαντίσετε (15)καπλαντίσουν (16)καπναποθήκες (23)καπναποθήκης (23)καπναποθηκών (24)καπνεμπορίου (18)καπνεμπορίων (19)καπνεμπορικά (18)καπνεμπορικέ (18)καπνεμπορική (18)καπνεμπορικό (18)καπνεμπόριον (17)καπνεμπόρους (17)καπνεργάτρια (18)καπνεργατικά (18)καπνεργατικέ (18)καπνεργατική (18)καπνεργατικό (18)καπνιζόμαστε (24)καπνιζόσαστε (22)καπνισμένους (15)καπνιστήκαμε (16)καπνιστήκατε (14)καπνιστήριον (14)καπνιστηρίου (15)καπνιστηρίων (16)καπνιστικούς (13)καπνοθάλαμοι (26)καπνοθάλαμος (25)καπνομάγαζου (28)καπνομάγαζων (29)καπνοπωλείον (18)καπνοπωλείου (19)καπνοπωλείων (20)καπνοπώλισσα (16)καπνοροφητής (20)καπνοσακούλα (16)καπνοσωλήνας (16)καπνοσύριγγα (20)καπνοφυτείας (20)καπνοφυτείες (20)καπνοφυτειών (21)καποδίστριας (16)καπουτσίνους (14)καπριτσιόζας (22)καπριτσιόζες (22)καπριτσιόζοι (23)καπριτσιόζος (22)καπριτσιόζου (24)καπριτσιόζων (25)καραβαγγέλης (27)καραβοστάσια (20)καραβοφάναρα (28)καραβοφάναρο (28)καραβόσκοινα (21)καραβόσκοινο (21)καραβόσκυλοι (24)καραβόσκυλος (23)καραβόσκυλου (25)καραβόσκυλων (26)καραγκούνικα (18)καραγκούνικε (18)καραγκούνικη (18)καραγκούνικο (18)καραδοκήσαμε (19)καραδοκήσατε (17)καραδοκήσεις (16)καραδοκήσετε (17)καραδοκήσουν (18)καραδοκούσαν (17)καραδοκούσες (16)καραδοκώντας (16)καραθεοδωρής (27)καρακατσάνοι (14)καραμανλήδες (19)καραμελωμένα (21)καραμελώναμε (19)καραμελώνατε (17)καραμελώνεις (16)καραμελώνετε (17)καραμελώνουν (18)καραμελώσαμε (19)καραμελώσατε (17)καραμελώσεις (16)καραμελώσετε (17)καραμελώσουν (18)καραμπινάτες (15)καραμπινάτης (15)καραμπινάτοι (16)καραμπινάτος (15)καραμπινάτου (17)καραμπινάτων (18)καραμπινιέρε (17)καραμπινιέρο (17)καραμπουρνού (18)καραπουτάνας (14)καραπουτάνες (14)καρατερίστας (13)καρατερίστες (13)καρατομήθηκα (25)καρατομήθηκε (25)καρατομήσαμε (17)καρατομήσατε (15)καρατομήσεις (14)καρατομήσετε (15)καρατομήσεων (17)καρατομήσεως (16)καρατομήσουν (16)καρατομείσαι (15)καρατομείστε (15)καρατομείται (15)καρατομηθείς (23)καρατομηθούν (24)καρατομημένα (17)καρατομημένε (17)καρατομημένη (17)καρατομημένο (17)καρατομούμαι (17)καρατομούσαν (15)καρατομούσες (14)καρατομούταν (15)καρατομώντας (14)καρβουναριού (22)καρβουναριών (22)καρβουνιάρης (21)καρβούνιασμα (22)καρδαμυλίτης (20)καρδαμωμάτων (24)καρδαμωμένες (21)καρδαμωμένης (21)καρδαμωμένοι (22)καρδαμωμένος (21)καρδαμωμένου (23)καρδαμωμένων (24)καρδαμώματος (19)καρδαμώνουμε (21)καρδαμώσουμε (21)καρδιναλίους (18)καρδιογνώστη (19)καρδιογράφοι (27)καρδιογράφος (26)καρδιογράφου (28)καρδιογράφων (29)καρδιογραφία (27)καρδιοειδείς (18)καρδιοειδούς (18)καρδιοκτύπια (18)καρδιολογίας (20)καρδιολογικά (22)καρδιολογικέ (22)καρδιολογική (22)καρδιολογικό (22)καρδιολόγους (21)καρδιοπάθεια (26)καρδιοπαθείς (25)καρδιοπαθούς (25)καρδιοχτυπάν (25)καρδιοχτυπάς (24)καρδιοχτυπάω (27)καρδιοχτύπια (24)καρδιτσιώτης (15)καρδιόσχημες (24)καρδιόσχημης (24)καρδιόσχημοι (25)καρδιόσχημος (24)καρδιόσχημου (26)καρδιόσχημων (27)καρεκλάδικου (21)καρεκλάδικων (22)καριερίστικα (15)καριερίστικε (15)καριερίστικη (15)καριερίστικο (15)καρικατούρας (14)καρικατούρες (14)καρικωθήκαμε (28)καρικωθήκατε (26)καρικωμένους (18)καρικωνόμουν (19)καρικωνόσουν (17)καρικώνονται (14)καρικώνονταν (14)καρικώνοντας (13)καρκινοβάτης (20)καρκινοβασία (21)καρκινοβατεί (21)καρκινογόνες (16)καρκινογόνοι (17)καρκινογόνος (16)καρκινογόνου (18)καρκινοειδές (16)καρκινοειδής (16)καρκινοειδών (17)καρκινολογία (19)καρκινολόγοι (19)καρκινολόγος (18)καρκινολόγου (20)καρκινολόγων (21)καρκινοπαθές (23)καρκινοπαθής (23)καρκινοπαθών (24)καρκινοφιλία (23)καρκινοφοβία (28)καρκινωμάτων (20)καρκινώματος (15)καρναβαλικές (22)καρναβαλικής (22)καρναβαλικοί (23)καρναβαλικού (23)καρναβαλικός (22)καρναβαλικών (23)καρολίγγειοι (21)καροτσέρηδες (16)καροτσέρηδων (19)καρουλιάζαμε (27)καρουλιάζατε (25)καρουλιάζεις (24)καρουλιάζετε (25)καρουλιάζουν (26)καρουλιάσαμε (18)καρουλιάσατε (16)καρουλιάσεις (15)καρουλιάσετε (16)καρουλιάσουν (17)καρούμπαλους (18)καρπαζωθείτε (34)καρπαζωθούμε (36)καρπαζωμάτων (29)καρπαζωμένες (26)καρπαζωμένης (26)καρπαζωμένοι (27)καρπαζωμένος (26)καρπαζωμένου (28)καρπαζωμένων (29)καρπαζωνόταν (25)καρπαζώθηκαν (33)καρπαζώθηκες (32)καρπαζώματος (24)καρπαζώνεσαι (23)καρπαζώνεστε (23)καρπαζώνεται (23)καρπαζώνομαι (25)καρπαζώνουμε (26)καρπαζώσουμε (26)καρπερότατες (14)καρπερότατης (14)καρπερότατοι (15)καρπερότατος (14)καρπερότατου (16)καρπερότατων (17)καρπερότερες (15)καρπερότερης (15)καρπερότεροι (16)καρπερότερος (15)καρπερότερου (17)καρπερότερων (18)καρπιζόμαστε (25)καρπισμένους (16)καρπιστήκαμε (17)καρπιστήκατε (15)καρπολογήσει (19)καρπολογήστε (19)καρπολογούμε (21)καρπολογούσα (19)καρπολογούσε (19)καρπολόγησαν (19)καρπολόγησες (18)καρποφορήσει (22)καρποφορήστε (22)καρποφορείτε (22)καρποφορούμε (24)καρποφορούσα (22)καρποφορούσε (22)καρποφόρησαν (22)καρποφόρησες (21)καρπωνόμαστε (18)καρπωνόσαστε (16)καρσιλαμάδες (19)καρσιλαμάδων (22)καρτελοθήκες (24)καρτερέματος (15)καρτερήσουμε (17)καρτερεμάτων (18)καρτερευόταν (15)καρτερεύεσαι (14)καρτερεύεστε (14)καρτερεύεται (14)καρτερεύομαι (16)καρτερικότης (14)καρτεροψυχία (31)καρτερούσαμε (16)καρτερούσανε (14)καρτερούσατε (14)καρτεσιανούς (12)καρυδωθήκαμε (31)καρυδωθήκατε (29)καρυδωμένους (21)καρυδωνόμουν (22)καρυδωνόσουν (20)καρυδόφλουδα (30)καρυδόφυλλον (29)καρυδώνονται (17)καρυδώνονταν (17)καρυδώνοντας (16)καρυκευμάτων (20)καρυκευμένες (17)καρυκευμένης (17)καρυκευμένοι (18)καρυκευμένος (17)καρυκευμένου (19)καρυκευμένων (20)καρυκευτείτε (16)καρυκευτούμε (18)καρυκευόμουν (19)καρυκευόσουν (17)καρυκεύματος (16)καρυκεύονται (15)καρυκεύονταν (15)καρυκεύοντας (14)καρυκεύτηκαν (16)καρυκεύτηκες (15)καρυοθραύστη (24)καρυοφυλλιού (26)καρυοφυλλιών (26)καρφιτσωθείς (30)καρφιτσωθούν (31)καρφιτσωμένα (24)καρφιτσωμένε (24)καρφιτσωμένη (24)καρφιτσωμένο (24)καρφιτσώθηκα (30)καρφιτσώθηκε (30)καρφιτσώματα (22)καρφιτσώναμε (22)καρφιτσώνατε (20)καρφιτσώνεις (19)καρφιτσώνετε (20)καρφιτσώνουν (21)καρφιτσώσαμε (22)καρφιτσώσατε (20)καρφιτσώσεις (19)καρφιτσώσετε (20)καρφιτσώσουν (21)καρφοβελονών (29)καρφοβελόνας (28)καρφοβελόνες (28)καρφωνόμαστε (24)καρφωνόμουνα (25)καρφωνόντανε (22)καρφωνόσαστε (22)καρφωνόσουνα (23)καρχηδονιακά (24)καρχηδονιακέ (24)καρχηδονιακή (24)καρχηδονιακό (24)καρχηδονικές (23)καρχηδονικής (23)καρχηδονικοί (24)καρχηδονικού (24)καρχηδονικός (23)καρχηδονικών (24)καρχηδόνιους (23)καρωτιδικούς (18)κασελιάζεσαι (23)κασελιάζεστε (23)κασελιάζεται (23)κασελιάζομαι (25)κασελιάζουμε (26)κασελιάσουμε (17)κασελιάστηκα (15)κασελιάστηκε (15)κασελιαζόταν (23)κασελιασμένα (16)κασελιασμένε (16)κασελιασμένη (16)κασελιασμένο (16)κασελιαστείς (13)κασελιαστούν (14)κασιδιάρηδες (18)κασιδιάρηδων (21)κασονιάζεσαι (21)κασονιάζεστε (21)κασονιάζεται (21)κασονιάζομαι (23)κασονιαζόταν (21)κασσιτέρινες (12)κασσιτέρινης (12)κασσιτέρινοι (13)κασσιτέρινος (12)κασσιτέρινου (14)κασσιτέρινων (15)κασσιτέρωναν (15)κασσιτέρωνες (14)κασσιτέρωσαν (15)κασσιτέρωσες (14)κασσιτέρωσης (14)κασσιτέρωσις (14)κασσιτερίτες (12)κασσιτερίτης (12)κασσιτεριτών (13)κασσιτερωτές (14)κασσιτερωτής (14)κασσιτερωτών (15)κασσιτερώνει (13)κασσιτερώσει (13)κασσιτερώστε (13)καστανομάλλα (18)καστανοπωλών (17)καστανοπώλες (14)καστανοπώλης (14)καστανόξανθα (30)καστανόξανθε (30)καστανόξανθη (30)καστανόξανθο (30)καστανότατες (11)καστανότατης (11)καστανότατοι (12)καστανότατος (11)καστανότατου (13)καστανότατων (14)καστανότερες (12)καστανότερης (12)καστανότεροι (13)καστανότερος (12)καστανότερου (14)καστανότερων (15)καστανόχρωμα (24)καστανόχρωμε (24)καστανόχρωμη (24)καστανόχρωμο (24)καστελόριζου (25)καστορέλαιον (15)καστορέλαιου (16)καστορέλαιων (17)καστρόπορτας (14)καστρόπορτες (14)καστρόπυργος (18)κατάκλειστες (14)κατάκλειστης (14)κατάκλειστοι (15)κατάκλειστος (14)κατάκλειστου (16)κατάκλειστων (17)κατάπληκτους (16)κατάπτυστους (14)κατάσπαρτους (14)κατάστεγνους (15)κατάστικτους (13)καταβάλλεσαι (23)καταβάλλεστε (23)καταβάλλεται (23)καταβάλλομαι (25)καταβάλλοντα (23)καταβάλλουμε (26)καταβάλλουνε (24)καταβάλλουσα (24)καταβαλλόταν (23)καταβιβασμός (27)καταβλήθηκαν (31)καταβλήθηκες (30)καταβληθέντα (30)καταβληθήκαν (31)καταβληθείσα (30)καταβληθείτε (30)καταβληθούμε (32)καταβληθούνε (30)καταβλητέους (21)καταβλητικές (21)καταβλητικής (21)καταβλητικοί (22)καταβλητικού (22)καταβλητικός (21)καταβλητικών (22)καταβολιάζει (30)καταβολιάσει (21)καταβολιάσου (22)καταβολιάστε (21)καταβολιαστώ (21)καταβολισμού (23)καταβολισμός (22)καταβρέγματα (25)καταβρέχεσαι (27)καταβρέχεστε (27)καταβρέχεται (27)καταβρέχομαι (29)καταβρεχτήρα (28)καταβρεχτήρι (28)καταβρεχόταν (27)καταβροχθίζω (47)καταβροχθίσω (38)καταβρόχθιζα (45)καταβρόχθιζε (45)καταβρόχθισα (36)καταβρόχθισε (36)καταβρόχθιση (36)καταβυθίζαμε (40)καταβυθίζατε (38)καταβυθίζεις (37)καταβυθίζετε (38)καταβυθίζουν (39)καταβυθίσαμε (31)καταβυθίσατε (29)καταβυθίσεις (28)καταβυθίσετε (29)καταβυθίσεων (31)καταβυθίσεως (30)καταβυθίσουν (30)καταβυθιστής (28)καταβυθιστεί (29)καταγάλανους (17)καταγέλαστες (16)καταγέλαστης (16)καταγέλαστοι (17)καταγέλαστος (16)καταγέλαστου (18)καταγέλαστων (19)καταγίνονται (15)καταγίνονταν (15)καταγγέλθηκε (30)καταγγέλλετε (22)καταγγέλλουν (23)καταγγείλαμε (22)καταγγείλετέ (19)καταγγείλετε (20)καταγγείλομε (22)καταγγείλουν (21)καταγγελθείς (28)καταγγελθούν (29)καταγινόμουν (18)καταγινόσουν (16)καταγοήτευαν (16)καταγοήτευες (15)καταγοήτευσα (16)καταγοήτευσε (16)καταγοητευτώ (16)καταγοητεύει (15)καταγοητεύσω (17)καταγράφεσαι (23)καταγράφεστε (23)καταγράφεται (23)καταγράφηκαν (24)καταγράφομαι (25)καταγράφουμε (26)καταγράφτηκε (24)καταγράψουμε (28)καταγραμμένα (20)καταγραμμένε (20)καταγραμμένη (20)καταγραμμένο (20)καταγραφέντα (23)καταγραφείσα (23)καταγραφητής (22)καταγραφικές (23)καταγραφικής (23)καταγραφικοί (24)καταγραφικού (24)καταγραφικός (23)καταγραφικών (24)καταγραφούμε (25)καταγραφόταν (23)καταγόμασταν (17)καταγόμενους (17)καταγόσασταν (15)καταδέχονται (22)καταδέχονταν (22)καταδέχτηκες (22)καταδίδονται (18)καταδίδονταν (18)καταδίνονται (15)καταδίνονταν (15)καταδαπάναγα (19)καταδαπάναγε (19)καταδαπάνησα (16)καταδαπάνησε (16)καταδαπανάει (16)καταδαπανάμε (18)καταδαπανάτε (16)καταδαπανήσω (18)καταδαπανηθώ (25)καταδαπανούν (16)καταδείκνυαν (17)καταδείξουμε (27)καταδείχθηκε (32)καταδείχτηκε (23)καταδεικνύει (16)καταδειχθείς (30)καταδειχθούν (31)καταδεκτικές (16)καταδεκτικής (16)καταδεκτικοί (17)καταδεκτικού (17)καταδεκτικός (16)καταδεκτικών (17)καταδεχτικές (22)καταδεχτικής (22)καταδεχτικοί (23)καταδεχτικού (23)καταδεχτικός (22)καταδεχτικών (23)καταδεχόμουν (25)καταδεχόσουν (23)καταδημαγωγώ (25)καταδιδόμουν (21)καταδιδόσουν (19)καταδικάζαμε (27)καταδικάζανε (25)καταδικάζατε (25)καταδικάζεις (24)καταδικάζετε (25)καταδικάζομε (27)καταδικάζουν (26)καταδικάσαμε (18)καταδικάσανε (16)καταδικάσατε (16)καταδικάσεις (15)καταδικάσετε (16)καταδικάσιμα (18)καταδικάσιμε (18)καταδικάσιμη (18)καταδικάσιμο (18)καταδικάσομε (18)καταδικάσουν (17)καταδικασθεί (25)καταδικαστέα (16)καταδικαστέε (16)καταδικαστέο (16)καταδικαστεί (16)καταδινόμουν (18)καταδινόσουν (16)καταδιωκτικά (19)καταδιωκτικέ (19)καταδιωκτική (19)καταδιωκτικό (19)καταδιωκόταν (18)καταδιωχθείς (32)καταδιωχθούν (33)καταδιώκεσαι (16)καταδιώκεστε (16)καταδιώκεται (16)καταδιώκομαι (18)καταδιώκοντα (16)καταδολίευσή (17)καταδολίευση (18)καταδρομικές (18)καταδρομικής (18)καταδρομικοί (19)καταδρομικού (19)καταδρομικόν (19)καταδρομικός (18)καταδρομικών (19)καταδυομένων (20)καταδυτικούς (16)καταδυόμαστε (18)καταδυόμενες (17)καταδυόμενος (17)καταδυόμενων (20)καταδυόσαστε (16)καταζητήθηκα (31)καταζητήθηκε (31)καταζητήσαμε (23)καταζητήσατε (21)καταζητήσεις (20)καταζητήσετε (21)καταζητήσεων (23)καταζητήσεως (22)καταζητήσουν (22)καταζητείσαι (21)καταζητείστε (21)καταζητείται (21)καταζητηθείς (29)καταζητηθούν (30)καταζητούμαι (23)καταζητούντο (21)καταζητούσαν (21)καταζητούσες (20)καταζητούταν (21)καταζητώντας (20)καταθέλγεσαι (26)καταθέλγεστε (26)καταθέλγεται (26)καταθέλγομαι (28)καταθέτονται (21)καταθέτονταν (21)καταθέτοντας (20)καταθέτοντες (20)καταθέτοντος (20)καταθελγόταν (26)καταθετόμουν (24)καταθετόσουν (22)καταθλίβεσαι (30)καταθλίβεστε (30)καταθλίβεται (30)καταθλίβομαι (32)καταθλιβόταν (30)καταθλιπτικά (25)καταθλιπτικέ (25)καταθλιπτική (25)καταθλιπτικό (25)καταθορυβήσω (32)καταθορυβείς (29)καταθορυβηθώ (39)καταθορυβούν (30)καταθορύβησα (29)καταθορύβησε (29)καταιγισμούς (16)καταιγιστικά (16)καταιγιστικέ (16)καταιγιστική (16)καταιγιστικό (16)καταιονήσεις (11)καταιονισμοί (14)καταιονισμού (14)καταιονισμός (13)καταιονισμών (14)κατακάθαρους (23)κατακάθονται (22)κατακάθονταν (22)κατακίτρινες (13)κατακίτρινης (13)κατακίτρινοι (14)κατακίτρινος (13)κατακίτρινου (15)κατακίτρινων (16)κατακαίγεσαι (16)κατακαίγεστε (16)κατακαίγεται (16)κατακαίγομαι (18)κατακαίονται (13)κατακαίονταν (13)κατακαημένες (14)κατακαημένης (14)κατακαημένοι (15)κατακαημένος (14)κατακαημένου (16)κατακαημένων (17)κατακαθίζαμε (33)κατακαθίζατε (31)κατακαθίζεις (30)κατακαθίζετε (31)κατακαθίζουν (32)κατακαθίσαμε (24)κατακαθίσατε (22)κατακαθίσεις (21)κατακαθίσετε (22)κατακαθίσουν (23)κατακαθόμουν (25)κατακαθόσουν (23)κατακαιγόταν (16)κατακαιόμουν (16)κατακαιόσουν (14)κατακεφαλιάς (21)κατακεφαλιές (21)κατακεφαλιών (22)κατακλέβεσαι (22)κατακλέβεστε (22)κατακλέβεται (22)κατακλέβομαι (24)κατακλίνεσαι (15)κατακλίνεστε (15)κατακλίνεται (15)κατακλίνομαι (17)κατακλεβόταν (22)κατακλινόταν (15)κατακλυζόταν (25)κατακλυσμένα (18)κατακλυσμένε (18)κατακλυσμένη (18)κατακλυσμένο (18)κατακλυσμικά (19)κατακλυσμικέ (19)κατακλυσμική (19)κατακλυσμικό (19)κατακλυσμούς (17)κατακλυστείς (15)κατακλυστούν (16)κατακλύζεσαι (24)κατακλύζεστε (24)κατακλύζεται (24)κατακλύζομαι (26)κατακλύζουμε (27)κατακλύσθηκε (25)κατακλύσουμε (18)κατακλύστηκα (16)κατακλύστηκε (16)κατακοβόμουν (23)κατακοβόσουν (21)κατακοπτόταν (14)κατακουράζει (24)κατακουράσει (15)κατακουράσου (16)κατακουράστε (15)κατακουραστώ (15)κατακούραζαν (23)κατακούραζες (22)κατακούρασαν (14)κατακούρασες (13)κατακράτησαν (14)κατακράτησες (13)κατακράτησης (13)κατακράτησις (13)κατακρήμνιζα (25)κατακρήμνιζε (25)κατακρήμνισα (16)κατακρήμνισε (16)κατακρήμνιση (16)κατακρίνεσαι (14)κατακρίνεστε (14)κατακρίνεται (14)κατακρίνομαι (16)κατακρίνουμε (17)κατακρατήσει (14)κατακρατήσου (15)κατακρατήστε (14)κατακρατείτε (14)κατακρατηθεί (23)κατακρατούμε (16)κατακρατούσα (14)κατακρατούσε (14)κατακραυγάζω (29)κατακρεουργώ (19)κατακρημνίζω (27)κατακρημνίσω (18)κατακρινόταν (14)κατακριτέους (14)κατακτήθηκαν (23)κατακτήθηκες (22)κατακτήσουμε (16)κατακτήσουνε (14)κατακτήτριας (13)κατακτήτριες (13)κατακτηθέντα (22)κατακτηθήκαν (23)κατακτηθείσα (22)κατακτηθείτε (22)κατακτηθούμε (24)κατακτηθούνε (22)κατακτημένες (14)κατακτημένης (14)κατακτημένοι (15)κατακτημένος (14)κατακτημένου (16)κατακτημένων (17)κατακτητικές (13)κατακτητικής (13)κατακτητικοί (14)κατακτητικού (14)κατακτητικός (13)κατακτητικών (14)κατακτητριών (14)κατακτιόμουν (16)κατακτιόνται (13)κατακτιόνταν (13)κατακτιόσουν (14)κατακτιότανε (13)κατακτούσαμε (15)κατακτούσανε (13)κατακτούσατε (13)κατακτόμαστε (15)κατακυλίεσαι (16)κατακυλίεστε (16)κατακυλίεται (16)κατακυλίομαι (18)κατακυλιόταν (16)κατακυρίευαν (16)κατακυρίευες (15)κατακυρίευσα (16)κατακυρίευσε (16)κατακυριευτώ (16)κατακυριεύει (15)κατακυριεύσω (17)κατακυρωθείς (25)κατακυρωθούν (26)κατακυρωμένα (19)κατακυρωμένε (19)κατακυρωμένη (19)κατακυρωμένο (19)κατακυρωτικά (18)κατακυρωτικέ (18)κατακυρωτική (18)κατακυρωτικό (18)κατακυρώθηκα (25)κατακυρώθηκε (25)κατακυρώναμε (17)κατακυρώνατε (15)κατακυρώνεις (14)κατακυρώνετε (15)κατακυρώνουν (16)κατακυρώσαμε (17)κατακυρώσατε (15)κατακυρώσεις (14)κατακυρώσετε (15)κατακυρώσεων (17)κατακυρώσεως (16)κατακυρώσεώς (13)κατακυρώσουν (16)κατακόβονται (20)κατακόβονταν (20)κατακόκκινες (14)κατακόκκινης (14)κατακόκκινοι (15)κατακόκκινος (14)κατακόκκινου (16)κατακόκκινων (17)κατακόπτεσαι (14)κατακόπτεστε (14)κατακόπτεται (14)κατακόπτομαι (16)κατακόρυφους (22)καταλάβαιναν (21)καταλάβαινες (20)καταλάγιαζαν (26)καταλάγιαζες (25)καταλάγιασαν (17)καταλάγιασες (16)καταλάγιασμα (19)καταλάμβαναν (23)καταλάμβανες (22)καταλέγονται (17)καταλέγονταν (17)καταλήγοντας (16)καταλήστευαν (15)καταλήστευες (14)καταλήστευση (15)καταλήστεψαν (23)καταλήστεψες (22)καταλήφθηκαν (31)καταλήφθηκες (30)καταλαβαίνει (21)καταλαγιάζει (26)καταλαγιάσει (17)καταλαγιάστε (17)καταλαμβάνει (23)καταλανικούς (14)καταλείπεσαι (15)καταλείπεστε (15)καταλείπεται (15)καταλείπομαι (17)καταλεγόμουν (20)καταλεγόσουν (18)καταλειπόταν (15)καταληκτικές (15)καταληκτικής (15)καταληκτικοί (16)καταληκτικού (16)καταληκτικός (15)καταληκτικών (16)καταληπτικές (15)καταληπτικής (15)καταληπτικοί (16)καταληπτικού (16)καταληπτικός (15)καταληπτικών (16)καταληστέψει (23)καταληστέψου (24)καταληστέψτε (23)καταληστευτώ (15)καταληστεύει (14)καταληφθέντα (30)καταληφθείσα (30)καταληφθείτε (30)καταληφθούμε (32)καταληφθούνε (30)καταληχτικός (21)καταλληλότης (17)καταλογίζαμε (28)καταλογίζατε (26)καταλογίζεις (25)καταλογίζετε (26)καταλογίζουν (27)καταλογίσαμε (19)καταλογίσατε (17)καταλογίσεις (16)καταλογίσετε (17)καταλογίσουν (18)καταλογισθεί (26)καταλογισμοί (19)καταλογισμού (19)καταλογισμός (18)καταλογισμών (19)καταλογιστέα (17)καταλογιστέε (17)καταλογιστέο (17)καταλογιστεί (17)καταλυθήκαμε (27)καταλυθήκατε (25)καταλυμένους (17)καταλυπήθηκα (26)καταλυπήθηκε (26)καταλυπήσαμε (18)καταλυπήσατε (16)καταλυπήσεις (15)καταλυπήσετε (16)καταλυπήσουν (17)καταλυπείσαι (16)καταλυπείστε (16)καταλυπείται (16)καταλυπηθείς (24)καταλυπηθούν (25)καταλυπημένα (18)καταλυπημένε (18)καταλυπημένη (18)καταλυπημένο (18)καταλυπούμαι (18)καταλυπούσαν (16)καταλυπούσες (15)καταλυπούταν (16)καταλυπώντας (15)καταλυτικούς (15)καταλυόμαστε (17)καταλυόσαστε (15)καταμέμφεσαι (23)καταμέμφεστε (23)καταμέμφεται (23)καταμέμφομαι (25)καταμέτραγαν (18)καταμέτραγες (17)καταμέτρησαν (15)καταμέτρησες (14)καταμέτρησης (14)καταμέτρησις (14)καταμαρτυρεί (17)καταματωμένα (18)καταματωμένε (18)καταματωμένη (18)καταματωμένο (18)καταματώναμε (16)καταματώνατε (14)καταματώνεις (13)καταματώνετε (14)καταματώνουν (15)καταματώσαμε (16)καταματώσατε (14)καταματώσεις (13)καταματώσετε (14)καταματώσουν (15)καταμαυρίζει (25)καταμαυρίσει (16)καταμαυρίστε (16)καταμαύριζαν (24)καταμαύριζες (23)καταμαύρισαν (15)καταμαύρισες (14)καταμεμφόταν (23)καταμερίζαμε (26)καταμερίζατε (24)καταμερίζεις (23)καταμερίζετε (24)καταμερίζουν (25)καταμερίσαμε (17)καταμερίσατε (15)καταμερίσεις (14)καταμερίσετε (15)καταμερίσουν (16)καταμερισμοί (17)καταμερισμού (17)καταμερισμός (16)καταμερισμών (17)καταμεριστεί (15)καταμεσήμερα (17)καταμεσήμερο (17)καταμετρήσει (15)καταμετρήσου (16)καταμετρήστε (15)καταμετρηθεί (24)καταμετρητές (14)καταμετρητής (14)καταμετρητών (15)καταμετρούμε (17)καταμετρούσα (15)καταμετρούσε (15)καταμηνυόταν (15)καταμηνύεσαι (14)καταμηνύεστε (14)καταμηνύεται (14)καταμηνύομαι (16)καταμηνύουμε (17)καταμηνύσαμε (16)καταμηνύσατε (14)καταμηνύσεις (13)καταμηνύσετε (14)καταμηνύσεων (16)καταμηνύσεως (15)καταμηνύσεώς (12)καταμηνύσουν (15)καταμόναχους (21)καταμόσχευση (22)κατανάγκαζαν (25)κατανάγκαζες (24)κατανάγκασαν (16)κατανάγκασες (15)κατανέμονται (14)κατανέμονταν (14)κατανέμοντας (13)καταναγκάζει (25)καταναγκάσει (16)καταναγκάσου (17)καταναγκάστε (16)καταναγκασμέ (18)καταναγκασμό (18)καταναγκαστώ (16)καταναλίσκει (15)καταναλωθείς (24)καταναλωθούν (25)καταναλωμένα (18)καταναλωμένε (18)καταναλωμένη (18)καταναλωμένο (18)καταναλωτικά (17)καταναλωτικέ (17)καταναλωτική (17)καταναλωτικό (17)καταναλώθηκα (24)καταναλώθηκε (24)καταναλώναμε (16)καταναλώνανε (14)καταναλώνατε (14)καταναλώνεις (13)καταναλώνετε (14)καταναλώνομε (16)καταναλώνουν (15)καταναλώσαμε (16)καταναλώσανε (14)καταναλώσατε (14)καταναλώσεις (13)καταναλώσετε (14)καταναλώσεων (16)καταναλώσεως (15)καταναλώσεώς (12)καταναλώσιμα (16)καταναλώσιμε (16)καταναλώσιμη (16)καταναλώσιμο (16)καταναλώσομε (16)καταναλώσουν (15)καταναλώτρια (15)καταναυμαχεί (22)κατανείμουμε (17)κατανεμήθηκε (24)κατανεμηθούν (23)κατανεμημένα (16)κατανεμημένε (16)κατανεμημένη (16)κατανεμημένο (16)κατανεμόμουν (17)κατανεμόσουν (15)κατανικάγαμε (18)κατανικάγατε (16)κατανικήθηκα (23)κατανικήθηκε (23)κατανικήσαμε (15)κατανικήσατε (13)κατανικήσεις (12)κατανικήσετε (13)κατανικήσεων (15)κατανικήσεως (14)κατανικήσουν (14)κατανικηθείς (21)κατανικηθούν (22)κατανικημένα (15)κατανικημένε (15)κατανικημένη (15)κατανικημένο (15)κατανικιέμαι (15)κατανικιέσαι (13)κατανικιέστε (13)κατανικιέται (13)κατανικιόταν (13)κατανικούσαν (13)κατανικούσες (12)κατανικώντας (12)κατανοήθηκαν (22)κατανοήθηκες (21)κατανοήσουμε (15)κατανοηθείτε (21)κατανοηθούμε (23)κατανοητικές (12)κατανοητικής (12)κατανοητικοί (13)κατανοητικού (13)κατανοητικός (12)κατανοητικών (13)κατανοούνται (12)κατανοούνταν (12)κατανοούσαμε (14)κατανοούσατε (12)κατανοούσουν (13)καταντήματος (13)καταντήσουμε (15)καταντημάτων (16)καταντούσαμε (14)καταντούσατε (12)καταντράπηκα (15)κατανυκτικές (14)κατανυκτικής (14)κατανυκτικοί (15)κατανυκτικού (15)κατανυκτικός (14)κατανυκτικών (15)καταξέραιναν (22)καταξέραινες (21)καταξέσκιζαν (31)καταξέσκιζες (30)καταξέσκισαν (22)καταξέσκισες (21)καταξέσχιζαν (37)καταξέσχιζες (36)καταξέσχισαν (28)καταξέσχισες (27)καταξεράθηκα (32)καταξεράθηκε (32)καταξεράναμε (24)καταξεράνατε (22)καταξεράνεις (21)καταξεράνετε (22)καταξεράνουν (23)καταξεραίνει (22)καταξεραθείς (30)καταξεραθούν (31)καταξεραμένα (24)καταξεραμένε (24)καταξεραμένη (24)καταξεραμένο (24)καταξεσκίζει (31)καταξεσκίσει (22)καταξεσκίσου (23)καταξεσκίστε (22)καταξεσκιστώ (22)καταξεσχίζει (37)καταξεσχίσει (28)καταξεσχίσου (29)καταξεσχίστε (28)καταξεσχιστώ (28)καταξιωθείτε (32)καταξιωθούμε (34)καταξιωμένες (24)καταξιωμένης (24)καταξιωμένοι (25)καταξιωμένος (24)καταξιωμένου (26)καταξιωμένων (27)καταξιωνόταν (23)καταξιώθηκαν (31)καταξιώθηκες (30)καταξιώνεσαι (21)καταξιώνεστε (21)καταξιώνεται (21)καταξιώνομαι (23)καταξιώνουμε (24)καταξιώσουμε (24)καταξοδέψαμε (35)καταξοδέψατε (33)καταξοδέψεις (32)καταξοδέψετε (33)καταξοδέψουν (34)καταξοδεμένα (26)καταξοδεμένε (26)καταξοδεμένη (26)καταξοδεμένο (26)καταξοδευτεί (25)καταξοδεύαμε (26)καταξοδεύατε (24)καταξοδεύεις (23)καταξοδεύετε (24)καταξοδεύουν (25)καταπέμπεσαι (16)καταπέμπεστε (16)καταπέμπεται (16)καταπέμπομαι (18)καταπέφτεσαι (20)καταπέφτεστε (20)καταπέφτεται (20)καταπέφτομαι (22)καταπίκραινα (15)καταπίκραινε (15)καταπίκραναν (15)καταπίκρανες (14)καταπίνονται (13)καταπίνονταν (13)καταπίνοντας (12)καταπίστευμα (16)καταπίστευση (14)καταπατάγαμε (18)καταπατάγατε (16)καταπατήθηκα (23)καταπατήθηκε (23)καταπατήσαμε (15)καταπατήσατε (13)καταπατήσεις (12)καταπατήσετε (13)καταπατήσεων (15)καταπατήσεως (14)καταπατήσεών (12)καταπατήσουν (14)καταπατήτρια (14)καταπατείσαι (13)καταπατείστε (13)καταπατείται (13)καταπατηθείς (21)καταπατηθούν (22)καταπατημένα (15)καταπατημένε (15)καταπατημένη (15)καταπατημένο (15)καταπατιέμαι (15)καταπατιέσαι (13)καταπατιέστε (13)καταπατιέται (13)καταπατιόταν (13)καταπατούμαι (15)καταπατούσαν (13)καταπατούσες (12)καταπατούταν (13)καταπατώντας (12)καταπείθεσαι (22)καταπείθεστε (22)καταπείθεται (22)καταπείθομαι (24)καταπείστηκα (14)καταπειθόταν (22)καταπειστικά (14)καταπειστικέ (14)καταπειστική (14)καταπειστικό (14)καταπεμπόταν (16)καταπεσμένες (14)καταπεσμένος (14)καταπεφτόταν (20)καταπιάνεσαι (13)καταπιάνεστε (13)καταπιάνεται (13)καταπιάνομαι (15)καταπιάστηκα (14)καταπιάστηκε (14)καταπιέζεσαι (22)καταπιέζεστε (22)καταπιέζεται (22)καταπιέζομαι (24)καταπιέζουμε (25)καταπιέσουμε (16)καταπιέστηκα (14)καταπιέστηκε (14)καταπιέστρια (14)καταπιανόταν (13)καταπιαστούν (13)καταπιεζόταν (22)καταπιεσμένα (15)καταπιεσμένε (15)καταπιεσμένη (15)καταπιεσμένο (15)καταπιεστείς (12)καταπιεστικά (14)καταπιεστικέ (14)καταπιεστική (14)καταπιεστικό (14)καταπιεστούν (13)καταπικράνει (15)καταπικραίνω (17)καταπικραθεί (24)καταπινόμουν (16)καταπινόσουν (14)καταπινότανε (13)καταπιομάτων (17)καταπιόματος (14)καταπλάκωναν (18)καταπλάκωνες (17)καταπλάκωσαν (18)καταπλάκωσες (17)καταπλάσματα (17)καταπλήγηκαν (19)καταπλήγηκες (18)καταπλήξουμε (27)καταπλήξουνε (25)καταπλήτταμε (17)καταπλήττανε (15)καταπλήττατε (15)καταπλήττεις (14)καταπλήττετε (15)καταπλήττομε (17)καταπλήττουν (16)καταπλακωθεί (27)καταπλακώνει (16)καταπλακώσει (16)καταπλακώσου (17)καταπλακώστε (16)καταπλεύσαμε (17)καταπλεύσουν (16)καταπληκτικά (17)καταπληκτικέ (17)καταπληκτική (17)καταπληκτικό (17)καταπληχτικά (23)καταπληχτικό (23)καταπνίγεσαι (16)καταπνίγεστε (16)καταπνίγεται (16)καταπνίγηκαν (17)καταπνίγομαι (18)καταπνίγουμε (19)καταπνιγόταν (16)καταποδιαστά (16)καταποδιαστέ (16)καταποδιαστή (16)καταποδιαστό (16)καταπολέμησή (16)καταπολέμησα (17)καταπολέμησε (17)καταπολέμηση (17)καταπολεμάμε (19)καταπολεμάτε (17)καταπολεμήσω (19)καταπολεμηθώ (26)καταπολεμούν (17)καταπονήθηκα (23)καταπονήθηκε (23)καταπονήσαμε (15)καταπονήσατε (13)καταπονήσεις (12)καταπονήσετε (13)καταπονήσεων (15)καταπονήσεως (14)καταπονήσουν (14)καταπονείσαι (13)καταπονείστε (13)καταπονείται (13)καταπονηθείς (21)καταπονηθούν (22)καταπονημένα (15)καταπονημένε (15)καταπονημένη (15)καταπονημένο (15)καταπονητικά (14)καταπονητικέ (14)καταπονητική (14)καταπονητικό (14)καταπονούμαι (15)καταπονούσαν (13)καταπονούσες (12)καταπονούταν (13)καταποντίζει (22)καταποντίσει (13)καταποντίσου (14)καταποντίστε (13)καταποντισμέ (15)καταποντισμό (15)καταποντιστώ (13)καταπονώντας (12)καταπράσινες (13)καταπράσινης (13)καταπράσινοι (14)καταπράσινος (13)καταπράσινου (15)καταπράσινων (16)καταπράυνσης (14)καταπράυνσις (14)καταπραΰναμε (16)καταπραΰνατε (14)καταπραΰνεις (13)καταπραΰνετε (14)καταπραΰνουν (15)καταπραΰνσου (15)καταπραϋμένα (15)καταπραϋμένε (15)καταπραϋμένη (15)καταπραϋμένο (15)καταπραϋνθεί (22)καταπτοήθηκα (23)καταπτοήθηκε (23)καταπτοήσαμε (15)καταπτοήσατε (13)καταπτοήσεις (12)καταπτοήσετε (13)καταπτοήσεων (15)καταπτοήσεως (14)καταπτοήσουν (14)καταπτοείσαι (13)καταπτοείστε (13)καταπτοείται (13)καταπτοηθείς (21)καταπτοηθούν (22)καταπτοημένα (15)καταπτοημένε (15)καταπτοημένη (15)καταπτοημένο (15)καταπτοούμαι (15)καταπτοούσαν (13)καταπτοούσες (12)καταπτοούταν (13)καταπτοώντας (12)καταπτυόμουν (17)καταπτυόσουν (15)καταπτύονται (13)καταπτύονταν (13)καταπόντιζαν (22)καταπόντιζες (21)καταπόντισαν (13)καταπόντισες (12)καταπόντισης (12)καταπόντισις (12)καταπόρφυρες (22)καταπόρφυρης (22)καταπόρφυροι (23)καταπόρφυρος (22)καταπόρφυρου (24)καταπόρφυρων (25)καταράστηκαν (14)καταράστηκες (13)καταρίθμησαν (24)καταρίθμησες (23)καταρίθμησης (23)καταρίθμησις (23)καταραμένους (15)καταραστήκαν (14)καταραστείτε (13)καταραστούμε (15)καταραστούνε (13)καταργήθηκαν (26)καταργήθηκες (25)καταργήσουμε (19)καταργηθέντα (25)καταργηθείσα (25)καταργηθείτε (25)καταργηθούμε (27)καταργημένες (17)καταργημένης (17)καταργημένοι (18)καταργημένος (17)καταργημένου (19)καταργημένων (20)καταργητικές (16)καταργητικής (16)καταργητικοί (17)καταργητικού (17)καταργητικός (16)καταργητικών (17)καταργούμενα (18)καταργούμενε (18)καταργούμενη (18)καταργούμενο (18)καταργούνται (16)καταργούνταν (16)καταργούσαμε (18)καταργούσατε (16)καταργούσουν (17)καταρδευόταν (17)καταρδεύεσαι (16)καταρδεύεστε (16)καταρδεύεται (16)καταρδεύομαι (18)καταριθμήσει (24)καταριθμήσου (25)καταριθμήστε (24)καταριθμείτε (24)καταριθμηθεί (33)καταριθμούμε (26)καταριθμούσα (24)καταριθμούσε (24)καταριούνται (13)καταριούνταν (13)καταριόμαστε (15)καταριόμουνα (16)καταριόντανε (13)καταριόσαστε (13)καταριόσουνα (14)καταρράκωναν (17)καταρράκωνες (16)καταρράκωσαν (17)καταρράκωσες (16)καταρράκωσης (16)καταρράκωσις (16)καταρρέοντας (13)καταρρέοντος (13)καταρρέουσας (14)καταρρίπτουν (16)καταρρίφθηκε (31)καταρρίψουμε (26)καταρρακτώδη (18)καταρρακωθεί (26)καταρρακώνει (15)καταρρακώσει (15)καταρρακώσου (16)καταρρακώστε (15)καταρρεύσεις (13)καταρρεύσεων (16)καταρρεύσεως (15)καταρρεύσεώς (12)καταρρεύσουν (15)καταρριφθούν (30)καταρροϊκούς (13)καταρτίζεσαι (22)καταρτίζεστε (22)καταρτίζεται (22)καταρτίζομαι (24)καταρτίζουμε (25)καταρτίσθηκε (23)καταρτίσουμε (16)καταρτίστηκα (14)καταρτίστηκε (14)καταρτιζόταν (22)καταρτισθείς (21)καταρτισθούν (22)καταρτισμένα (15)καταρτισμένε (15)καταρτισμένη (15)καταρτισμένο (15)καταρτισμούς (14)καταρτιστείς (12)καταρτιστούν (13)κατασήπονται (13)κατασήπονταν (13)κατασβέστηκε (20)κατασβήνεσαι (19)κατασβήνεστε (19)κατασβήνεται (19)κατασβήνομαι (21)κατασβεστήρα (20)κατασβεστικά (20)κατασβεστικέ (20)κατασβεστική (20)κατασβεστικό (20)κατασβηνόταν (19)κατασείονται (12)κατασείονταν (12)κατασειόμουν (15)κατασειόσουν (13)κατασηπόμουν (16)κατασηπόσουν (14)κατασιγάζαμε (26)κατασιγάζατε (24)κατασιγάζεις (23)κατασιγάζετε (24)κατασιγάζουν (25)κατασιγάσαμε (17)κατασιγάσατε (15)κατασιγάσεις (14)κατασιγάσετε (15)κατασιγάσεων (17)κατασιγάσεως (16)κατασιγάσουν (16)κατασιγαστεί (15)κατασκάβεσαι (20)κατασκάβεστε (20)κατασκάβεται (20)κατασκάβομαι (22)κατασκάφτηκα (21)κατασκέπαστα (14)κατασκέπαστε (14)κατασκέπαστη (14)κατασκέπαστο (14)κατασκήνωναν (15)κατασκήνωνες (14)κατασκήνωσαν (15)κατασκήνωσες (14)κατασκήνωσης (14)κατασκήνωσις (14)κατασκίζεσαι (22)κατασκίζεστε (22)κατασκίζεται (22)κατασκίζομαι (24)κατασκαβόταν (20)κατασκευάζει (23)κατασκευάσει (14)κατασκευάσου (15)κατασκευάστε (14)κατασκευαστά (14)κατασκευαστή (14)κατασκευαστώ (14)κατασκεύαζαν (22)κατασκεύαζες (21)κατασκεύασαν (13)κατασκεύασες (12)κατασκεύασμα (15)κατασκηνωτές (14)κατασκηνωτής (14)κατασκηνωτών (15)κατασκηνώνει (13)κατασκηνώσει (13)κατασκηνώστε (13)κατασκιζόταν (22)κατασκονίζει (22)κατασκονίσει (13)κατασκονίσου (14)κατασκονίστε (13)κατασκονιστώ (13)κατασκοπείας (13)κατασκοπείες (13)κατασκοπειών (14)κατασκοπευτώ (15)κατασκοπεύει (14)κατασκοπεύσω (16)κατασκοπικού (15)κατασκορπίζω (26)κατασκορπίσω (17)κατασκοτωθεί (24)κατασκοτώνει (13)κατασκοτώσει (13)κατασκοτώσου (14)κατασκοτώστε (13)κατασκόνιζαν (22)κατασκόνιζες (21)κατασκόνισαν (13)κατασκόνισες (12)κατασκόπευαν (15)κατασκόπευες (14)κατασκόπευσα (15)κατασκόπευσε (15)κατασκόπευση (15)κατασκόρπιζα (24)κατασκόρπιζε (24)κατασκόρπισα (15)κατασκόρπισε (15)κατασκότεινα (13)κατασκότεινε (13)κατασκότεινη (13)κατασκότεινο (13)κατασκότωναν (15)κατασκότωνες (14)κατασκότωσαν (15)κατασκότωσες (14)κατασπάζεσαι (22)κατασπάζεστε (22)κατασπάζεται (22)κατασπάζομαι (24)κατασπάραζαν (23)κατασπάραζες (22)κατασπάραξαν (23)κατασπάραξες (22)κατασπάρασσα (14)κατασπάρασσε (14)κατασπίλωναν (17)κατασπίλωνες (16)κατασπίλωσαν (17)κατασπίλωσες (16)κατασπίλωσης (16)κατασπίλωσις (16)κατασπαζόταν (22)κατασπαράζει (23)κατασπαράξει (23)κατασπαράξου (24)κατασπαράξτε (23)κατασπαράσσω (16)κατασπαραχτώ (21)κατασπαταλάν (15)κατασπαταλάς (14)κατασπαταλάω (17)κατασπιλωθεί (26)κατασπιλώνει (15)κατασπιλώσει (15)κατασπιλώσου (16)κατασπιλώστε (15)καταστάλαγμα (19)καταστάλαζαν (23)καταστάλαζες (22)καταστάλαξαν (23)καταστάλαξες (22)καταστέλλουν (17)καταστέφεσαι (19)καταστέφεστε (19)καταστέφεται (19)καταστέφομαι (21)καταστήματος (13)καταστήματός (12)καταστήσουμε (15)καταστήσουνε (13)καταστίζεσαι (21)καταστίζεστε (21)καταστίζεται (21)καταστίζομαι (23)κατασταλάζει (23)κατασταλάξει (23)κατασταλάξτε (23)κατασταλαχτά (21)κατασταλαχτέ (21)κατασταλαχτή (21)κατασταλαχτό (21)κατασταλτικά (15)κατασταλτικέ (15)κατασταλτική (15)κατασταλτικό (15)καταστατικές (12)καταστατικής (12)καταστατικοί (13)καταστατικού (13)καταστατικόν (13)καταστατικός (12)καταστατικών (13)καταστατικώς (12)καταστείλουν (15)καταστεφόταν (19)καταστημάτων (16)καταστιζόταν (21)καταστράφηκα (21)καταστράφηκε (21)καταστρέφαμε (22)καταστρέφανε (20)καταστρέφατε (20)καταστρέφεις (19)καταστρέφετε (20)καταστρέφομε (22)καταστρέφουν (21)καταστρέψαμε (24)καταστρέψανε (22)καταστρέψατε (22)καταστρέψεις (21)καταστρέψετε (22)καταστρέψομε (24)καταστρέψουν (23)καταστρατηγώ (16)καταστραφείς (19)καταστραφούν (20)καταστροφέας (19)καταστροφέων (22)καταστροφείς (19)καταστροφεύς (19)καταστροφικά (21)καταστροφικέ (21)καταστροφική (21)καταστροφικό (21)καταστρωθείς (23)καταστρωθούν (24)καταστρωμένα (17)καταστρωμένε (17)καταστρωμένη (17)καταστρωμένο (17)καταστρώθηκα (23)καταστρώθηκε (23)καταστρώματα (15)καταστρώναμε (15)καταστρώνατε (13)καταστρώνεις (12)καταστρώνετε (13)καταστρώνουν (14)καταστρώσαμε (15)καταστρώσατε (13)καταστρώσεις (12)καταστρώσετε (13)καταστρώσεων (15)καταστρώσεως (14)καταστρώσουν (14)κατασυγκινεί (17)κατασυντρίβω (23)κατασφάζεσαι (28)κατασφάζεστε (28)κατασφάζεται (28)κατασφάζομαι (30)κατασφάζουμε (31)κατασφάξουμε (31)κατασφάχτηκα (27)κατασφάχτηκε (27)κατασφαγμένα (24)κατασφαγμένε (24)κατασφαγμένη (24)κατασφαγμένο (24)κατασφαζόταν (28)κατασφαχτείς (25)κατασφαχτούν (26)κατασχέθηκαν (29)κατασχέθηκες (28)κατασχέσουμε (22)κατασχέσουνε (20)κατασχίζεσαι (28)κατασχίζεστε (28)κατασχίζεται (28)κατασχίζομαι (30)κατασχίζουμε (31)κατασχίσουμε (22)κατασχίστηκα (20)κατασχίστηκε (20)κατασχεθέντα (28)κατασχεθήκαν (29)κατασχεθείσα (28)κατασχεθείτε (28)κατασχεθούμε (30)κατασχεθούνε (28)κατασχετήρια (20)κατασχετήριε (20)κατασχετήριο (20)κατασχιζόταν (28)κατασχισμένα (21)κατασχισμένε (21)κατασχισμένη (21)κατασχισμένο (21)κατασχιστείς (18)κατασχιστούν (19)κατασχόμαστε (21)κατασχόμενος (20)κατασχόμουνα (22)κατασχόσαστε (19)κατασχόσουνα (20)κατασώτευσις (12)κατατάσσεσαι (12)κατατάσσεστε (12)κατατάσσεται (12)κατατάσσομαι (14)κατατάσσουμε (15)κατατάχθηκαν (29)κατατάχτηκαν (20)κατατέμνεσαι (14)κατατέμνεστε (14)κατατέμνεται (14)κατατέμνομαι (16)κατατήκονται (13)κατατήκονταν (13)κατατίθενται (21)καταταγμένοι (17)κατατακτήρια (14)κατατακτήριε (14)κατατακτήριο (14)καταταράζαμε (24)καταταράζατε (22)καταταράζεις (21)καταταράζετε (22)καταταράζουν (23)καταταράξαμε (24)καταταράξατε (22)καταταράξεις (21)καταταράξετε (22)καταταράξουν (23)καταταραχτεί (20)κατατασσόταν (12)κατατεθέντος (20)κατατεθέντων (23)κατατεθήκαμε (24)κατατεθήκανε (22)κατατεθήκατε (22)κατατεθείσας (20)κατατεθείσες (20)κατατεθείσης (20)κατατεμάχιζα (30)κατατεμάχιζε (30)κατατεμάχισα (21)κατατεμάχισε (21)κατατεμαχίζω (32)κατατεμαχίσω (23)κατατεμνόταν (14)κατατηκόμουν (16)κατατηκόσουν (14)κατατιθέμεθα (32)κατατονικούς (12)κατατοπίζαμε (24)κατατοπίζατε (22)κατατοπίζεις (21)κατατοπίζετε (22)κατατοπίζουν (23)κατατοπίσαμε (15)κατατοπίσατε (13)κατατοπίσεις (12)κατατοπίσετε (13)κατατοπίσεων (15)κατατοπίσεως (14)κατατοπίσουν (14)κατατοπισθεί (22)κατατοπισμοί (15)κατατοπισμού (15)κατατοπισμός (14)κατατοπισμών (15)κατατοπιστεί (13)κατατρέχεσαι (20)κατατρέχεστε (20)κατατρέχεται (20)κατατρέχομαι (22)κατατρίβεσαι (20)κατατρίβεστε (20)κατατρίβεται (20)κατατρίβομαι (22)κατατρίφτηκα (21)κατατρεγμούς (17)κατατρεχόταν (20)κατατριβόταν (20)κατατροπωθεί (25)κατατροπώνει (14)κατατροπώσει (14)κατατροπώσου (15)κατατροπώστε (14)κατατρυπήσει (15)κατατρυπήσου (16)κατατρυπήστε (15)κατατρυπηθεί (24)κατατρυπούμε (17)κατατρυπούσα (15)κατατρυπούσε (15)κατατρυχόταν (21)κατατρωγόταν (18)κατατρόμαξαν (24)κατατρόμαξες (23)κατατρόπωναν (16)κατατρόπωνες (15)κατατρόπωσαν (16)κατατρόπωσες (15)κατατρόπωσης (15)κατατρόπωσις (15)κατατρύπαγαν (17)κατατρύπαγες (16)κατατρύπησαν (14)κατατρύπησες (13)κατατρύχεσαι (20)κατατρύχεστε (20)κατατρύχεται (20)κατατρύχομαι (22)κατατρώγεσαι (16)κατατρώγεστε (16)κατατρώγεται (16)κατατρώγομαι (18)κατατσάκιζαν (22)κατατσάκιζες (21)κατατσάκισαν (13)κατατσάκισες (12)κατατσακίζει (22)κατατσακίσει (13)κατατσακίσου (14)κατατσακίστε (13)κατατσακιστώ (13)κατατυραννάν (14)κατατυραννάς (13)κατατυραννάω (16)καταυγάζεσαι (25)καταυγάζεστε (25)καταυγάζεται (25)καταυγάζομαι (27)καταυγάζουμε (28)καταυγάσουμε (19)καταυγαζόταν (25)καταυγασμούς (17)καταυλίζεσαι (24)καταυλίζεστε (24)καταυλίζεται (24)καταυλίζομαι (26)καταυλιζόταν (24)καταυλισμούς (16)καταφέρθηκαν (30)καταφέρθηκες (29)καταφέρνουμε (23)καταφέρνουνε (21)καταφέρονται (20)καταφέρονταν (20)καταφέροντας (19)καταφαίνεται (19)καταφαίνομαι (21)καταφαγωμένα (26)καταφαγωμένο (26)καταφατικούς (19)καταφερθήκαν (30)καταφερθείτε (29)καταφερθούμε (31)καταφερθούνε (29)καταφερτζούς (28)καταφερόμουν (23)καταφερόσουν (21)καταφερότανε (20)καταφεύγοντα (22)καταφεύγουμε (25)καταφθάνουμε (31)καταφλέγεσαι (24)καταφλέγεστε (24)καταφλέγεται (24)καταφλέγομαι (26)καταφλεγόταν (24)καταφρονήσει (20)καταφρονήσου (21)καταφρονήστε (20)καταφρονήτρα (21)καταφρονείτε (20)καταφρονείτο (20)καταφρονετές (19)καταφρονετής (19)καταφρονετού (20)καταφρονετών (20)καταφρονηθεί (29)καταφρονητές (19)καταφρονητής (19)καταφρονητών (20)καταφρονούμε (22)καταφρονούνε (20)καταφρονούσα (20)καταφρονούσε (20)καταφρόνεσης (19)καταφρόνησαν (20)καταφρόνησες (19)καταφρόνησης (19)καταφρόνησις (19)καταφώτιστες (18)καταφώτιστης (18)καταφώτιστοι (19)καταφώτιστος (18)καταφώτιστου (20)καταφώτιστων (21)καταχέζονται (28)καταχέζονταν (28)καταχαίρεσαι (20)καταχαίρεστε (20)καταχαίρεται (20)καταχαίρομαι (22)καταχαιρόταν (20)καταχείμωνου (24)καταχείμωνων (25)καταχεζόμουν (31)καταχεζόσουν (29)καταχερίζαμε (31)καταχερίζατε (29)καταχερίζεις (28)καταχερίζετε (29)καταχερίζουν (30)καταχερίσαμε (22)καταχερίσατε (20)καταχερίσεις (19)καταχερίσετε (20)καταχερίσουν (21)καταχθόνιους (28)καταχράστηκα (21)καταχράστηκε (21)καταχράστρια (21)καταχραστείς (19)καταχραστούν (20)καταχρεωμένη (24)καταχρεώθηκε (30)καταχρηστικά (21)καταχρηστικέ (21)καταχρηστική (21)καταχρηστικό (21)καταχρούνται (20)καταχρώμενος (21)καταχτητικές (19)καταχτητικής (19)καταχτητικοί (20)καταχτητικού (20)καταχτητικός (19)καταχτητικών (20)καταχωθήκαμε (33)καταχωθήκατε (31)καταχωμένους (23)καταχωνιάζει (30)καταχωνιάσει (21)καταχωνιάσου (22)καταχωνιάστε (21)καταχωνιαστώ (21)καταχωνόμουν (24)καταχωνόσουν (22)καταχωρήθηκα (32)καταχωρήθηκε (32)καταχωρήσαμε (24)καταχωρήσατε (22)καταχωρήσεις (21)καταχωρήσετε (22)καταχωρήσεων (24)καταχωρήσεως (23)καταχωρήσεώς (20)καταχωρήσουν (23)καταχωρίζαμε (33)καταχωρίζατε (31)καταχωρίζεις (30)καταχωρίζετε (31)καταχωρίζουν (32)καταχωρίσαμε (24)καταχωρίσατε (22)καταχωρίσεις (21)καταχωρίσετε (22)καταχωρίσεων (24)καταχωρίσεως (23)καταχωρίσεώς (20)καταχωρίσουν (23)καταχωρείσαι (22)καταχωρείστε (22)καταχωρείται (22)καταχωρηθείς (30)καταχωρηθούν (31)καταχωρημένα (24)καταχωρημένε (24)καταχωρημένη (24)καταχωρημένο (24)καταχωρισθεί (31)καταχωριστές (21)καταχωριστής (21)καταχωριστεί (22)καταχωριστών (22)καταχωρούμαι (24)καταχωρούσαν (22)καταχωρούσες (21)καταχωρούταν (22)καταχωρώντας (21)καταχώνιαζαν (28)καταχώνιαζες (27)καταχώνιασαν (19)καταχώνιασες (18)καταχώνιασμα (21)καταχώνονται (19)καταχώνονταν (19)καταχώνοντας (18)καταψηφίζαμε (39)καταψηφίζατε (37)καταψηφίζεις (36)καταψηφίζετε (37)καταψηφίζουν (38)καταψηφίσαμε (30)καταψηφίσατε (28)καταψηφίσεις (27)καταψηφίσετε (28)καταψηφίσεων (30)καταψηφίσεως (29)καταψηφίσουν (29)καταψηφισθεί (37)καταψηφιστεί (28)καταψυγμένες (26)καταψυγμένος (26)καταψυγμένου (28)καταψυγμένων (29)καταψυκτικές (23)καταψυκτικής (23)καταψυκτικοί (24)καταψυκτικού (24)καταψυκτικός (23)καταψυκτικών (24)καταψυχόμουν (32)καταψυχόσουν (30)καταψύχονται (28)καταψύχονταν (28)καταϊδρωμένα (19)καταϊδρωμένε (19)καταϊδρωμένη (19)καταϊδρωμένο (19)κατεβάζονται (28)κατεβάζονταν (28)κατεβάζοντας (27)κατεβάσματος (20)κατεβαίνουμε (22)κατεβαίνουνε (20)κατεβαζόμουν (31)κατεβαζόσουν (29)κατεβασμάτων (23)κατεβασμένες (20)κατεβασμένοι (21)κατεβασμένος (20)κατεβλήθησαν (30)κατεγράφησαν (23)κατεδαφίζαμε (33)κατεδαφίζανε (31)κατεδαφίζατε (31)κατεδαφίζεις (30)κατεδαφίζετε (31)κατεδαφίζομε (33)κατεδαφίζουν (32)κατεδαφίσαμε (24)κατεδαφίσανε (22)κατεδαφίσατε (22)κατεδαφίσεις (21)κατεδαφίσετε (22)κατεδαφίσεων (24)κατεδαφίσεως (23)κατεδαφίσομε (24)κατεδαφίσουν (23)κατεδαφισθέν (31)κατεδαφισθεί (31)κατεδαφιστέα (22)κατεδαφιστής (21)κατεδαφιστεί (22)κατειλημμένα (18)κατειλημμένε (18)κατειλημμένη (18)κατειλημμένο (18)κατελήφθησαν (30)κατεπείγεσαι (16)κατεπείγεστε (16)κατεπείγεται (16)κατεπείγομαι (18)κατεπείγοντα (16)κατεπείγουσα (17)κατεπειγόταν (16)κατεργάζεσαι (25)κατεργάζεστε (25)κατεργάζεται (25)κατεργάζομαι (27)κατεργάρηδες (19)κατεργάρηδων (22)κατεργάρικες (17)κατεργάρικης (17)κατεργάρικοι (18)κατεργάρικος (17)κατεργάρικου (19)κατεργάρικων (20)κατεργάσιμες (17)κατεργάσιμης (17)κατεργάσιμοι (18)κατεργάσιμος (17)κατεργάσιμου (19)κατεργάσιμων (20)κατεργαζόταν (25)κατεργαράκος (17)κατεργαρούλα (19)κατεργασμένα (18)κατεργασμένη (18)κατεργασμένο (18)κατερείπωναν (16)κατερείπωνες (15)κατερείπωσαν (16)κατερείπωσες (15)κατερειπωθεί (25)κατερειπώνει (14)κατερειπώσει (14)κατερειπώσου (15)κατερειπώστε (14)κατερχόμαστε (22)κατερχόσαστε (20)κατεστημένες (13)κατεστημένης (13)κατεστημένοι (14)κατεστημένος (13)κατεστημένου (15)κατεστημένων (16)κατευθυνθείς (31)κατευθυνθούν (32)κατευθυνόταν (23)κατευθύνεσαι (22)κατευθύνεστε (22)κατευθύνεται (22)κατευθύνθηκα (32)κατευθύνθηκε (32)κατευθύνομαι (24)κατευθύνοντα (22)κατευθύνουμε (25)κατευθύνουνε (23)κατευθύνουσα (23)κατευθύνσεις (21)κατευθύνσεων (24)κατευθύνσεως (23)κατευνάζεσαι (22)κατευνάζεστε (22)κατευνάζεται (22)κατευνάζομαι (24)κατευνάζουμε (25)κατευνάσουμε (16)κατευνάστηκα (14)κατευνάστηκε (14)κατευναζόταν (22)κατευνασθούν (22)κατευνασμένα (15)κατευνασμένε (15)κατευνασμένη (15)κατευνασμένο (15)κατευνασμούς (14)κατευναστείς (12)κατευναστικά (14)κατευναστικέ (14)κατευναστική (14)κατευναστικό (14)κατευναστούν (13)κατευοδωθείς (26)κατευοδωθούν (27)κατευοδωμένα (20)κατευοδωμένε (20)κατευοδωμένη (20)κατευοδωμένο (20)κατευοδώθηκα (26)κατευοδώθηκε (26)κατευοδώναμε (18)κατευοδώνατε (16)κατευοδώνεις (15)κατευοδώνετε (16)κατευοδώνουν (17)κατευοδώσαμε (18)κατευοδώσατε (16)κατευοδώσεις (15)κατευοδώσετε (16)κατευοδώσουν (17)κατεχόμασταν (21)κατεχόμενους (21)κατεχόσασταν (19)κατεψυγμένες (26)κατεψυγμένης (26)κατεψυγμένοι (27)κατεψυγμένος (26)κατεψυγμένου (28)κατεψυγμένων (29)κατηγορήθηκα (26)κατηγορήθηκε (26)κατηγορήματα (18)κατηγορήσαμε (18)κατηγορήσανε (16)κατηγορήσατε (16)κατηγορήσεις (15)κατηγορήσετε (16)κατηγορήσομε (18)κατηγορήσουν (17)κατηγορείσαι (16)κατηγορείστε (16)κατηγορείται (16)κατηγορηθείς (24)κατηγορηθούν (25)κατηγορημένα (18)κατηγορημένε (18)κατηγορημένη (18)κατηγορημένο (18)κατηγορητικά (17)κατηγορητικέ (17)κατηγορητική (17)κατηγορητικό (17)κατηγορικούς (16)κατηγορούμαι (18)κατηγορούντο (16)κατηγορούσαν (16)κατηγορούσας (15)κατηγορούσες (15)κατηγορούταν (16)κατηγορώντας (15)κατηφορίζαμε (31)κατηφορίζανε (29)κατηφορίζατε (29)κατηφορίζεις (28)κατηφορίζετε (29)κατηφορίζομε (31)κατηφορίζουν (30)κατηφορίσαμε (22)κατηφορίσανε (20)κατηφορίσατε (20)κατηφορίσεις (19)κατηφορίσετε (20)κατηφορίσομε (22)κατηφορίσουν (21)κατηφορίτσας (19)κατηφορίτσες (19)κατηφορικούς (20)κατηχηθήκαμε (31)κατηχηθήκατε (29)κατηχητήριας (19)κατηχητήριες (19)κατηχητήριοι (20)κατηχητήριος (19)κατηχητήριου (21)κατηχητήριων (22)κατηχητικούς (19)κατηχουμένου (23)κατηχουμένων (24)κατηχούμαστε (21)κατηχούμενες (20)κατηχούμενης (20)κατηχούμενοι (21)κατηχούμενος (20)κατινίστικες (12)κατινίστικης (12)κατινίστικοι (13)κατινίστικος (12)κατινίστικου (14)κατινίστικων (15)κατισχύοντας (18)κατοικήθηκαν (23)κατοικήθηκες (22)κατοικήσιμες (14)κατοικήσιμης (14)κατοικήσιμοι (15)κατοικήσιμος (14)κατοικήσιμου (16)κατοικήσιμων (17)κατοικήσουμε (16)κατοικήσουνε (14)κατοικίδιους (16)κατοικίζεσαι (22)κατοικίζεστε (22)κατοικίζεται (22)κατοικίζομαι (24)κατοικίζουμε (25)κατοικίσουμε (16)κατοικηθήκαν (23)κατοικηθείτε (22)κατοικηθούμε (24)κατοικηθούνε (22)κατοικημένες (14)κατοικημένης (14)κατοικημένοι (15)κατοικημένος (14)κατοικημένου (16)κατοικημένων (17)κατοικιζόταν (22)κατοικούμουν (16)κατοικούνται (13)κατοικούνταν (13)κατοικούσαμε (15)κατοικούσανε (13)κατοικούσατε (13)κατοικούσουν (14)κατολίσθησης (22)κατολίσθησις (22)κατολισθήσει (23)κατολισθαίνω (25)κατονομάζαμε (25)κατονομάζατε (23)κατονομάζεις (22)κατονομάζετε (23)κατονομάζουν (24)κατονομάσαμε (16)κατονομάσατε (14)κατονομάσεις (13)κατονομάσετε (14)κατονομάσουν (15)κατονομασθέν (23)κατονομασθεί (23)κατονομαστεί (14)κατοπτεύσεις (12)κατοπτεύσεων (15)κατοπτεύσεως (14)κατοπτρίζαμε (25)κατοπτρίζατε (23)κατοπτρίζεις (22)κατοπτρίζετε (23)κατοπτρίζουν (24)κατοπτρίσαμε (16)κατοπτρίσατε (14)κατοπτρίσεις (13)κατοπτρίσετε (14)κατοπτρίσουν (15)κατοπτρικούς (14)κατοπτρισμοί (16)κατοπτρισμού (16)κατοπτρισμός (15)κατοπτρισμών (16)κατοπτριστεί (14)κατορθωθείτε (33)κατορθωθούμε (35)κατορθωμάτων (28)κατορθωμένες (25)κατορθωμένης (25)κατορθωμένοι (26)κατορθωμένος (25)κατορθωμένου (27)κατορθωμένων (28)κατορθωνόταν (24)κατορθώθηκαν (32)κατορθώθηκες (31)κατορθώματος (23)κατορθώνεσαι (22)κατορθώνεστε (22)κατορθώνεται (22)κατορθώνομαι (24)κατορθώνουμε (25)κατορθώσουμε (25)κατοστάρικου (15)κατοστάρικων (16)κατουρήθηκαν (24)κατουρήθηκες (23)κατουρήματος (15)κατουρήσουμε (17)κατουρηθείτε (23)κατουρηθούμε (25)κατουρημάτων (18)κατουρημένες (15)κατουρημένης (15)κατουρημένοι (16)κατουρημένος (15)κατουρημένου (17)κατουρημένων (18)κατουριόμουν (17)κατουριόνταν (14)κατουριόσουν (15)κατουρλιάρας (16)κατουρλιάρες (16)κατουρλιάρης (16)κατουρλούδες (18)κατουρλούδων (21)κατουρούσαμε (16)κατουρούσατε (14)κατοχρονίτης (19)κατοχυρωθείς (31)κατοχυρωθούν (32)κατοχυρωμένα (25)κατοχυρωμένε (25)κατοχυρωμένη (25)κατοχυρωμένο (25)κατοχυρωτικά (24)κατοχυρωτικέ (24)κατοχυρωτική (24)κατοχυρωτικό (24)κατοχυρώθηκα (31)κατοχυρώθηκε (31)κατοχυρώναμε (23)κατοχυρώνατε (21)κατοχυρώνεις (20)κατοχυρώνετε (21)κατοχυρώνουν (22)κατοχυρώσαμε (23)κατοχυρώσατε (21)κατοχυρώσεις (20)κατοχυρώσετε (21)κατοχυρώσεων (23)κατοχυρώσεως (22)κατοχυρώσουν (22)κατρακυλήσει (17)κατρακυλήστε (17)κατρακυλούμε (19)κατρακυλούσα (17)κατρακυλούσε (17)κατρακύλαγαν (19)κατρακύλαγες (18)κατρακύλησαν (16)κατρακύλησες (15)κατρακύλισμα (18)κατραμωθείτε (26)κατραμωθούμε (28)κατραμωμάτων (21)κατραμωμένες (18)κατραμωμένης (18)κατραμωμένοι (19)κατραμωμένος (18)κατραμωμένου (20)κατραμωμένων (21)κατραμωνόταν (17)κατραμόχαρτο (23)κατραμώθηκαν (25)κατραμώθηκες (24)κατραμώματος (16)κατραμώνεσαι (15)κατραμώνεστε (15)κατραμώνεται (15)κατραμώνομαι (17)κατραμώνουμε (18)κατραμώσουμε (18)κατσαδιάζαμε (26)κατσαδιάζατε (24)κατσαδιάζεις (23)κατσαδιάζετε (24)κατσαδιάζουν (25)κατσαδιάσαμε (17)κατσαδιάσατε (15)κατσαδιάσεις (14)κατσαδιάσετε (15)κατσαδιάσουν (16)κατσαδιαστεί (15)κατσαρομάλλα (19)κατσαρομάλλη (19)κατσαρωθείτε (24)κατσαρωθούμε (26)κατσαρωμάτων (19)κατσαρωμένες (16)κατσαρωμένης (16)κατσαρωμένοι (17)κατσαρωμένος (16)κατσαρωμένου (18)κατσαρωμένων (19)κατσαρωνόταν (15)κατσαρότατες (12)κατσαρότατης (12)κατσαρότατοι (13)κατσαρότατος (12)κατσαρότατου (14)κατσαρότατων (15)κατσαρότερες (13)κατσαρότερης (13)κατσαρότεροι (14)κατσαρότερος (13)κατσαρότερου (15)κατσαρότερων (16)κατσαρώθηκαν (23)κατσαρώθηκες (22)κατσαρώματος (14)κατσαρώνεσαι (13)κατσαρώνεστε (13)κατσαρώνεται (13)κατσαρώνομαι (15)κατσαρώνουμε (16)κατσαρώσουμε (16)κατσιάσματος (13)κατσιασμάτων (16)κατσικίσιους (13)κατσικόδρομε (19)κατσικόδρομο (19)κατσουλιέρης (15)κατσουφιάζει (29)κατσουφιάσει (20)κατσούφιασαν (19)κατσούφιασμα (21)κατσούφικους (20)κατωσέντονου (15)κατωσέντονων (16)κατωτερότητα (15)καυγαδίζουμε (31)καυγαδίσουμε (22)καυστικότατα (14)καυστικότατε (14)καυστικότατη (14)καυστικότατο (14)καυστικότερα (15)καυστικότερε (15)καυστικότερη (15)καυστικότερο (15)καυστικότητα (14)καυτηριάζαμε (25)καυτηριάζατε (23)καυτηριάζεις (22)καυτηριάζετε (23)καυτηριάζουν (24)καυτηριάσαμε (16)καυτηριάσατε (14)καυτηριάσεις (13)καυτηριάσετε (14)καυτηριάσεων (16)καυτηριάσεως (15)καυτηριάσουν (15)καυτηριασμοί (16)καυτηριασμού (16)καυτηριασμός (15)καυτηριασμών (16)καυτηριαστεί (14)καυχησιάρικα (22)καυχησιάρικε (22)καυχησιάρικη (22)καυχησιάρικο (22)καφεκοπτείον (21)καφεκοπτείου (22)καφεκοπτείων (23)καφεοφυτείας (26)καφεοφυτείες (26)καφεοφυτειών (27)καφεόδενδρου (27)καφεόδενδρων (28)καφεόδεντρου (24)καφεόδεντρων (25)καχεκτικότης (20)καψαλίζονται (32)καψαλίζονταν (32)καψαλίζοντας (31)καψαλίσματος (24)καψαλίστηκαν (24)καψαλίστηκες (23)καψαλιζόμουν (35)καψαλιζόσουν (33)καψαλισμάτων (27)καψαλισμένες (24)καψαλισμένης (24)καψαλισμένοι (25)καψαλισμένος (24)καψαλισμένου (26)καψαλισμένων (27)καψαλιστείτε (23)καψαλιστούμε (25)καψουρευόταν (24)καψουρεύεσαι (23)καψουρεύεστε (23)καψουρεύεται (23)καψουρεύομαι (25)καϊμακλίδικα (20)καϊμακλίδικε (20)καϊμακλίδικη (20)καϊμακλίδικο (20)καϊμακτσαλάν (16)κειμενογράφο (25)κειτόντουσαν (13)κεκαλυμμένες (19)κεκαλυμμένης (19)κεκαλυμμένοι (20)κεκαλυμμένος (19)κεκαλυμμένου (21)κεκαλυμμένων (22)κεκλεισμένες (16)κεκλεισμένης (16)κεκλεισμένοι (17)κεκλεισμένος (16)κεκλεισμένου (18)κεκλεισμένων (19)κεκορεσμένες (15)κεκορεσμένης (15)κεκορεσμένοι (16)κεκορεσμένος (15)κεκορεσμένου (17)κεκορεσμένων (18)κεκορεσμένως (17)κελαηδήσουμε (20)κελαηδημάτων (21)κελαηδισμούς (18)κελαηδούσαμε (19)κελαηδούσατε (17)κελαρυσμάτων (20)κελαρύσματος (16)κεντιόμασταν (14)κεντιόσασταν (12)κεντράρονται (14)κεντράρονταν (14)κεντράροντας (13)κεντρίζονται (22)κεντρίζονταν (22)κεντρίζοντας (21)κεντρίσματος (14)κεντρίστηκαν (14)κεντρίστηκες (13)κεντραριστές (13)κεντραριστής (13)κεντραριστεί (14)κεντραριστοί (14)κεντραριστού (14)κεντραριστός (13)κεντραριστών (14)κεντραρόμουν (17)κεντραρόσουν (15)κεντριζόμουν (25)κεντριζόσουν (23)κεντρικότατα (14)κεντρικότατη (14)κεντρικότατο (14)κεντρικότερα (15)κεντρικότερη (15)κεντρικότερο (15)κεντρικότητά (13)κεντρικότητα (14)κεντρισμάτων (17)κεντρισμένες (14)κεντρισμένης (14)κεντρισμένοι (15)κεντρισμένος (14)κεντρισμένου (16)κεντρισμένων (17)κεντριστείτε (13)κεντριστούμε (15)κεντροδεξιάς (24)κεντροδεξιές (24)κεντροδεξιοί (25)κεντροδεξιού (25)κεντροδεξιός (24)κεντροδεξιών (25)κεντροφόρους (21)κεντρωθήκαμε (27)κεντρωθήκατε (25)κεντρωμένους (17)κεντρωνόμουν (18)κεντρωνόσουν (16)κεντρόφυγους (24)κεντρώνονται (13)κεντρώνονταν (13)κεντρώνοντας (12)κενωνόμασταν (16)κενωνόσασταν (14)κενόσπουδους (17)κεραμευτικές (16)κεραμευτικής (16)κεραμευτικοί (17)κεραμευτικού (17)κεραμευτικός (16)κεραμευτικών (17)κεραμιδάδικο (22)κεραμιδένιας (17)κεραμιδένιες (17)κεραμιδένιοι (18)κεραμιδένιος (17)κεραμιδένιου (19)κεραμιδένιων (20)κεραμιδαριού (19)κεραμιδαριών (19)κεραμιδόχωμα (29)κεραμιδώματα (20)κεραμοποιίας (15)κεραμοποιίες (15)κεραμοποιεία (16)κεραμοποιείο (16)κεραμοποιιών (16)κεραμοποιούς (15)κεραμοσκεπής (16)κεραμουργεία (20)κεραμουργείο (20)κερασούντιος (12)κερατίζονται (22)κερατίζονταν (22)κερατιζόμουν (25)κερατιζόσουν (23)κερατοειδείς (15)κερατοειδούς (15)κερατωθήκαμε (27)κερατωθήκατε (25)κερατωμένους (17)κερατωνόμουν (18)κερατωνόσουν (16)κερατώνονται (13)κερατώνονταν (13)κερατώνοντας (12)κεραυνοβολία (23)κεραυνοβολεί (23)κεραυνοβόλας (22)κεραυνοβόλες (22)κεραυνοβόλοι (23)κεραυνοβόλος (22)κεραυνοβόλου (24)κεραυνοβόλων (25)κεραυνωθείτε (25)κεραυνωθούμε (27)κεραυνωμένες (17)κεραυνωμένης (17)κεραυνωμένοι (18)κεραυνωμένος (17)κεραυνωμένου (19)κεραυνωμένων (20)κεραυνωνόταν (16)κεραυνώθηκαν (24)κεραυνώθηκες (23)κεραυνώνεσαι (14)κεραυνώνεστε (14)κεραυνώνεται (14)κεραυνώνομαι (16)κεραυνώνουμε (17)κεραυνώσουμε (17)κερδιζόμαστε (27)κερδιζόμουνα (28)κερδιζόντανε (25)κερδιζόσαστε (25)κερδιζόσουνα (26)κερδισμένους (18)κερδιστήκαμε (19)κερδιστήκατε (17)κερδοσκοπήσω (20)κερδοσκοπίας (17)κερδοσκοπίες (17)κερδοσκοπείς (17)κερδοσκοπικά (19)κερδοσκοπικέ (19)κερδοσκοπική (19)κερδοσκοπικό (19)κερδοσκοπιών (18)κερδοσκοπούν (18)κερδοσκόπησα (18)κερδοσκόπησε (18)κερδοσκόπους (18)κερκυραίικες (16)κερκυραίικης (16)κερκυραίικοι (17)κερκυραίικος (16)κερκυραίικου (18)κερκυραίικων (19)κερκυραϊκούς (15)κερματίζεσαι (24)κερματίζεστε (24)κερματίζεται (24)κερματίζομαι (26)κερματίζουμε (27)κερματίσουμε (18)κερματίστηκα (16)κερματίστηκε (16)κερματιζόταν (24)κερματισμένα (17)κερματισμένε (17)κερματισμένη (17)κερματισμένο (17)κερματισμούς (16)κερματιστείς (14)κερματιστούν (15)κερματοδέκτη (19)κερνιόμασταν (15)κερνιόσασταν (13)κερσεβλέπτης (22)κερσοβλέπτης (22)κερωνόμασταν (17)κερωνόσασταν (15)κετσεδένιους (15)κεφαλαιαγορά (25)κεφαλαιακούς (21)κεφαλαιοποιώ (22)κεφαλαιούχοι (28)κεφαλαιούχος (27)κεφαλαιούχου (29)κεφαλαιούχων (30)κεφαλαιώδεις (23)κεφαλαιώδους (24)κεφαλιάτικες (21)κεφαλιάτικης (21)κεφαλιάτικοι (22)κεφαλιάτικος (21)κεφαλιάτικου (23)κεφαλιάτικων (24)κεφαλληνιακά (24)κεφαλληνιακέ (24)κεφαλληνιακή (24)κεφαλληνιακό (24)κεφαλλονίτης (22)κεφαλλονιτών (23)κεφαλοδέσμου (27)κεφαλοτυριού (23)κεφαλοτυριών (23)κεφαλόβρυσου (31)κεφαλόβρυσων (32)κεφαλόδεσμοι (26)κεφαλόδεσμος (25)κεφαλόδεσμου (27)κεφαλόδεσμων (28)κεφαλόπονους (22)κεφαλόσκαλου (25)κεφαλόσκαλων (26)κεχαριτωμένα (24)κεχαριτωμένε (24)κεχαριτωμένη (24)κεχαριτωμένο (24)κεχριμπαριού (24)κεχριμπαριών (24)κηδεμονευτεί (18)κηδεμονεύαμε (19)κηδεμονεύατε (17)κηδεμονεύεις (16)κηδεμονεύετε (17)κηδεμονεύουν (18)κηδεμονεύσει (17)κηδεμονεύσου (18)κηδεμονεύστε (17)κηδεμονικούς (17)κηδεμόνευσαν (18)κηδεμόνευσες (17)κηδευόμασταν (18)κηδευόσασταν (16)κηλεπίδεσμοι (20)κηλεπίδεσμος (19)κηλεπιδέσμου (21)κηλεπιδέσμων (22)κηλιδωθήκαμε (31)κηλιδωθήκατε (29)κηλιδωμένους (21)κηλιδωνόμουν (22)κηλιδωνόσουν (20)κηλιδώνονται (17)κηλιδώνονταν (17)κηλιδώνοντας (16)κηροπλαστικά (17)κηροπλαστικέ (17)κηροπλαστική (17)κηροπλαστικό (17)κηρυσσόμαστε (16)κηρυσσόμουνα (17)κηρυσσόντανε (14)κηρυσσόσαστε (14)κηρυσσόσουνα (15)κηρυττόμαστε (16)κηρυττόσαστε (14)κηρυχνόμαστε (23)κηρυχνόσαστε (21)κητοσπέρματα (16)κιβδηλοποιία (25)κιβδηλοποιοί (25)κιβδηλοποιού (25)κιβδηλοποιός (24)κιβδηλοποιών (25)κιβδηλοφανής (30)κιβωτιόσχημα (30)κιβωτιόσχημε (30)κιβωτιόσχημη (30)κιβωτιόσχημο (30)κιγκλιδώματα (23)κιθαρίσματος (23)κιθαρίστριας (22)κιθαρίστριες (22)κιθαρισμάτων (26)κιθαριστριών (23)κιλιμάντζαρο (26)κιναισθησίας (20)κιναισθησίες (20)κιναισθησιών (21)κιναισθητικά (22)κιναισθητικέ (22)κιναισθητική (22)κιναισθητικό (22)κινδυνέψουμε (28)κινδυνέψουνε (26)κινδυνευόταν (17)κινδυνεύεσαι (16)κινδυνεύεστε (16)κινδυνεύεται (16)κινδυνεύομαι (18)κινδυνεύουμε (19)κινδυνεύουνε (17)κινδυνεύσαμε (18)κινδυνεύσατε (16)κινδυνεύσεις (15)κινδυνεύσετε (16)κινδυνεύσουν (17)κινδυνολογία (21)κινδυνολογεί (21)κινδυνολόγος (20)κινηματικούς (14)κινησιολογία (17)κινητικότητα (13)κινητοποίησή (12)κινητοποίησα (13)κινητοποίησε (13)κινητοποίηση (13)κινητοποιήσω (15)κινητοποιείς (12)κινητοποιηθώ (22)κινητοποιούν (13)κινιόντουσαν (13)κιονοστοιχία (19)κιρκαδιανούς (16)κισσοστεφείς (18)κισσοστεφούς (18)κιτρινίζουμε (25)κιτρινίσματα (15)κιτρινίσουμε (16)κιτρινιάρικα (15)κιτρινιάρικε (15)κιτρινιάρικη (15)κιτρινιάρικο (15)κιτρινισμένα (15)κιτρινισμένε (15)κιτρινισμένη (15)κιτρινισμένο (15)κιτρινισμούς (14)κιτρινοβαφής (26)κιτρινόμαυρα (17)κιτρινόμαυρη (17)κιτρινόμαυρο (17)κιτρινόχρους (21)κιτρολέμονου (18)κιτρολέμονων (19)κιτρολεμονιά (17)κλαδευτήκαμε (21)κλαδευτήκατε (19)κλαδευτηριού (19)κλαδευτηριών (19)κλαδευτικούς (18)κλαδευόμαστε (20)κλαδευόσαστε (18)κλαδωνόμαστε (21)κλαδωνόσαστε (19)κλαιγόμασταν (19)κλαιγόσασταν (17)κλαιόντουσαν (15)κλασικίζουμε (27)κλασικίσουμε (18)κλασικίστρια (16)κλασικισμούς (16)κλασικιστικά (16)κλασικιστική (16)κλασικιστικό (16)κλασικότερες (15)κλασικότερων (18)κλασματικούς (16)κλασσικότατα (15)κλασσικότατε (15)κλασσικότατη (15)κλασσικότατο (15)κλασσικότερα (16)κλασσικότερε (16)κλασσικότερη (16)κλασσικότερο (16)κλαταρίσματα (17)κλαταρισμένα (17)κλαταρισμένε (17)κλαταρισμένη (17)κλαταρισμένο (17)κλαυθμυρίζει (37)κλαυθμυρίσει (28)κλαυθμυρίστε (28)κλαυθμυρισμό (30)κλαυθμύριζαν (36)κλαυθμύριζες (35)κλαυθμύρισαν (27)κλαυθμύρισες (26)κλαυσίγελους (20)κλαψιάρικους (25)κλαψουρίζαμε (36)κλαψουρίζατε (34)κλαψουρίζεις (33)κλαψουρίζετε (34)κλαψουρίζουν (35)κλαψουρίσαμε (27)κλαψουρίσατε (25)κλαψουρίσεις (24)κλαψουρίσετε (25)κλαψουρίσουν (26)κλεβόντουσαν (22)κλειδάριθμοι (29)κλειδάριθμος (28)κλειδαρίθμου (30)κλειδαρίθμων (31)κλειδοπίνακο (19)κλειδωθήκαμε (31)κλειδωθήκανε (29)κλειδωθήκατε (29)κλειδωμένους (21)κλειδωνόμουν (22)κλειδωνόσουν (20)κλειδωνότανε (19)κλειδώνονται (17)κλειδώνονταν (17)κλειδώνοντας (16)κλειθροποιοί (25)κλειθροποιού (25)κλειθροποιός (24)κλειθροποιών (25)κλεινόμασταν (16)κλεινόσασταν (14)κλειστοφοβία (28)κλειτοριδικά (19)κλειτοριδικέ (19)κλειτοριδική (19)κλειτοριδικό (19)κλειόντουσαν (15)κλεπταποδοχή (26)κλεπταποδόχε (26)κλεπταποδόχο (26)κλεπτομανίας (16)κλεπτομανίες (16)κλεπτομανείς (16)κλεπτομανούς (16)κλεπτόμασταν (17)κλεπτόσασταν (15)κλεφτοπόλεμε (26)κλεφτοπόλεμο (26)κλεφτοφάναρα (29)κλεφτοφάναρο (29)κλεφτόμασταν (23)κλεφτόπουλου (26)κλεφτόπουλων (27)κλεφτόσασταν (21)κλεψιμαίικες (25)κλεψιμαίικης (25)κλεψιμαίικοι (26)κλεψιμαίικος (25)κλεψιμαίικου (27)κλεψιμαίικων (28)κληματένιους (16)κληματόβεργα (27)κληματόφυλλα (28)κληματόφυλλο (28)κληρικαλισμέ (20)κληρικαλισμό (20)κληροδοτήσει (18)κληροδοτήσου (19)κληροδοτήστε (18)κληροδοτείτε (18)κληροδοτηθεί (27)κληροδοτούμε (20)κληροδοτούσα (18)κληροδοτούσε (18)κληροδοτριών (19)κληροδότησαν (18)κληροδότησες (17)κληροδότριας (18)κληροδότριες (18)κληρονομήσαν (17)κληρονομήσει (17)κληρονομήσου (18)κληρονομήστε (17)κληρονομείτε (17)κληρονομείτο (17)κληρονομηθεί (26)κληρονομικές (17)κληρονομικής (17)κληρονομικοί (18)κληρονομικού (18)κληρονομικός (17)κληρονομικών (18)κληρονομικώς (17)κληρονομούμε (19)κληρονομούνε (17)κληρονομούσα (17)κληρονομούσε (17)κληρονόμαγαν (20)κληρονόμαγες (19)κληρονόμησαν (17)κληρονόμησες (16)κληρωνόμαστε (19)κληρωνόσαστε (17)κλητευόμαστε (17)κλητευόσαστε (15)κλιβανίζεσαι (30)κλιβανίζεστε (30)κλιβανίζεται (30)κλιβανίζομαι (32)κλιβανιζόταν (30)κλιβανισμούς (22)κλιμακοειδές (19)κλιμακοειδής (19)κλιμακοειδών (20)κλιμακούμενα (19)κλιμακούμενη (19)κλιμακούμενο (19)κλιμακτήριες (17)κλιμακτήριοι (18)κλιμακτήριος (17)κλιμακτηρίου (19)κλιμακτηρίων (20)κλιμακτηρικά (19)κλιμακτηρικέ (19)κλιμακτηρική (19)κλιμακτηρικό (19)κλιμακωθείτε (28)κλιμακωθούμε (30)κλιμακωμένες (20)κλιμακωμένης (20)κλιμακωμένοι (21)κλιμακωμένος (20)κλιμακωμένου (22)κλιμακωμένων (23)κλιμακωνόταν (19)κλιμακώθηκαν (27)κλιμακώθηκες (26)κλιμακώνεσαι (17)κλιμακώνεστε (17)κλιμακώνεται (17)κλιμακώνομαι (19)κλιμακώνουμε (20)κλιμακώσουμε (20)κλιματίζεσαι (25)κλιματίζεστε (25)κλιματίζεται (25)κλιματίζομαι (27)κλιματιζόταν (25)κλιματισμούς (17)κλιματιστικά (17)κλιματιστικέ (17)κλιματιστική (17)κλιματιστικό (17)κλιματολογία (21)κλινοστρωμνή (19)κλινόντουσαν (15)κλισιοσκόπια (16)κλισιοσκόπιο (16)κλονιζόμαστε (25)κλονιζόσαστε (23)κλονισμένους (16)κλονιστήκαμε (17)κλονιστήκατε (15)κλοτσηθήκαμε (26)κλοτσηθήκατε (24)κλοτσημένους (16)κλοτσιούνται (14)κλοτσιόμαστε (16)κλοτσοσκούφι (22)κλυδωνίζεσαι (29)κλυδωνίζεστε (29)κλυδωνίζεται (29)κλυδωνίζομαι (31)κλυδωνίζουμε (32)κλυδωνίσθηκε (30)κλυδωνίσουμε (23)κλυδωνίστηκα (21)κλυδωνίστηκε (21)κλυδωνιζόταν (29)κλυδωνισμένα (22)κλυδωνισμένε (22)κλυδωνισμένη (22)κλυδωνισμένο (22)κλυδωνισμούς (21)κλυδωνιστείς (19)κλυδωνιστούν (20)κλυταιμήστρα (18)κλωθογυρίζει (39)κλωθογυρίσει (30)κλωθογυρίστε (30)κλωθογύριζαν (38)κλωθογύριζες (37)κλωθογύρισαν (29)κλωθογύρισες (28)κλωθογύρισμα (31)κλωθόντουσαν (26)κλωνοποίησης (16)κλωσιζόμαστε (27)κλωσιζόσαστε (25)κλωσοπουλάκι (21)κλωστοποίηση (17)κνηθόντουσαν (22)κνιζόντουσαν (22)κοιλάρφανους (22)κοιλαίνονται (14)κοιλαίνονταν (14)κοιλαινόμουν (17)κοιλαινόσουν (15)κοιλεντερωτά (17)κοιλεντερωτό (17)κοιλιόδεσμος (18)κοιλιόδουλες (19)κοιλιόδουλης (19)κοιλιόδουλοι (20)κοιλιόδουλος (19)κοιλιόδουλου (21)κοιλιόδουλων (22)κοιλοπονέσει (15)κοιλοπονέστε (15)κοιλοπονούμε (17)κοιλοπονούσα (15)κοιλοπονούσε (15)κοιλοπόναγαν (18)κοιλοπόναγες (17)κοιλοπόνεσαν (15)κοιλοπόνεσες (14)κοιμιζόμαστε (25)κοιμιζόσαστε (23)κοιμισμένους (16)κοιμόντουσαν (15)κοινοβιακούς (19)κοινοβουλίου (23)κοινοβουλίων (24)κοινοβούλιον (21)κοινοβούλιου (22)κοινολογήσει (17)κοινολογήσου (18)κοινολογήστε (17)κοινολογείτε (17)κοινολογηθεί (26)κοινολογούμε (19)κοινολογούσα (17)κοινολογούσε (17)κοινολόγησαν (17)κοινολόγησες (16)κοινολόγησης (16)κοινολόγησις (16)κοινοποίησής (11)κοινοποίησαν (13)κοινοποίησες (12)κοινοποίησης (12)κοινοποίησις (12)κοινοποιήσει (13)κοινοποιήσου (14)κοινοποιήστε (13)κοινοποιείτε (13)κοινοποιηθέν (22)κοινοποιηθεί (22)κοινοποιούμε (15)κοινοποιούσα (13)κοινοποιούσε (13)κοινοπραξίας (22)κοινοπραξίες (22)κοινοπραξιών (23)κοινοχρήστου (21)κοινοχρήστων (22)κοινωνήσουνε (15)κοινωνικότης (14)κοινωνιολόγε (19)κοινωνιολόγο (19)κοινόχρηστες (19)κοινόχρηστης (19)κοινόχρηστοι (20)κοινόχρηστος (19)κοινόχρηστου (21)κοινόχρηστων (22)κοιταγμένους (17)κοιταζόμαστε (23)κοιταζόμουνα (24)κοιταζόντανε (21)κοιταζόσαστε (21)κοιταζόσουνα (22)κοιταχτήκαμε (22)κοιταχτήκανε (20)κοιταχτήκατε (20)κοιτιόμασταν (14)κοιτιόσασταν (12)κοκαλιάρηδες (18)κοκαλιάρηδων (21)κοκαλιάρικου (18)κοκαλιάρικων (19)κοκαλιασμένη (17)κοκαλωμένους (19)κοκαλώνοντας (14)κοκαϊνίζεσαι (21)κοκαϊνίζεστε (21)κοκαϊνίζεται (21)κοκαϊνίζομαι (23)κοκαϊνιζόταν (21)κοκαϊνομανές (13)κοκαϊνομανής (13)κοκαϊνομανία (14)κοκαϊνομανών (14)κοκετάρονται (14)κοκετάρονταν (14)κοκεταρόμουν (17)κοκεταρόσουν (15)κοκκινίζουμε (26)κοκκινίσματα (16)κοκκινίσουμε (17)κοκκινισμένα (16)κοκκινισμένε (16)κοκκινισμένη (16)κοκκινισμένο (16)κοκκινιστούς (13)κοκκινοβαφής (27)κοκκινογένης (16)κοκκινογούλι (19)κοκκινολαίμη (18)κοκκινομάλλα (20)κοκκινομάλλη (20)κοκκινοτρίχη (22)κοκκιωμάτωση (20)κοκκοφοίνικα (22)κοκορευόμουν (18)κοκορευόσουν (16)κοκορεύονται (14)κοκορεύονταν (14)κοκορομαχίας (22)κοκορομαχίες (22)κοκορομαχιών (23)κοκορόμυαλες (18)κοκορόμυαλης (18)κοκορόμυαλοι (19)κοκορόμυαλος (18)κοκορόμυαλου (20)κοκορόμυαλων (21)κοκοφοίνικας (20)κολαζόμασταν (25)κολαζόσασταν (23)κολακευμένες (17)κολακευμένης (17)κολακευμένοι (18)κολακευμένος (17)κολακευμένου (19)κολακευμένων (20)κολακευτείτε (16)κολακευτικές (16)κολακευτικής (16)κολακευτικοί (17)κολακευτικού (17)κολακευτικός (16)κολακευτικών (17)κολακευτούμε (18)κολακευόμουν (19)κολακευόσουν (17)κολακεύονται (15)κολακεύονταν (15)κολακεύοντας (14)κολακεύτηκαν (16)κολακεύτηκες (15)κολατσίζουμε (26)κολατσίσουμε (17)κολαφίζονται (30)κολαφίζονταν (30)κολαφιζόμουν (33)κολαφιζόσουν (31)κολεγιόπαιδα (21)κολεγιόπαιδο (21)κολεκτιβισμέ (24)κολεκτιβισμό (24)κολλαρίζεσαι (26)κολλαρίζεστε (26)κολλαρίζεται (26)κολλαρίζομαι (28)κολλαρίζουμε (29)κολλαρίσματα (19)κολλαρίσουμε (20)κολλαρίστηκα (18)κολλαρίστηκε (18)κολλαριζόταν (26)κολλαρισμένα (19)κολλαρισμένε (19)κολλαρισμένη (19)κολλαρισμένο (19)κολλαριστείς (16)κολλαριστούν (17)κολλαριστούς (16)κολλαρόμαστε (19)κολλητηρτζής (25)κολλιόμασταν (18)κολλιόσασταν (16)κολοβωθήκαμε (35)κολοβωθήκατε (33)κολοβωμένους (25)κολοβωνόμουν (26)κολοβωνόσουν (24)κολοβώνονται (21)κολοβώνονταν (21)κολοβώνοντας (20)κολοκοτρώνης (15)κολοκυθόπιτα (26)κολομπαράδες (20)κολομπαράδων (23)κολορατούρας (15)κολορατούρες (15)κολοσσιαίους (14)κολπατζίδικα (28)κολπατζίδικε (28)κολπατζίδικη (28)κολπατζίδικο (28)κολπατζούδες (26)κολπατζούδων (29)κολποσκόπηση (17)κολπωνόμαστε (19)κολπωνόσαστε (17)κολυμβήτριας (24)κολυμβήτριες (24)κολυμβητήρια (25)κολυμβητήριο (25)κολυμβητικές (24)κολυμβητικής (24)κολυμβητικοί (25)κολυμβητικού (25)κολυμβητικός (24)κολυμβητικών (25)κολυμβητριών (25)κολυμπήσουμε (21)κολυμπήσουνε (19)κολυμπούσαμε (20)κολυμπούσανε (18)κολυμπούσατε (18)κομιζόμασταν (25)κομιζόσασταν (23)κομιτατζήδες (25)κομιτατζήδων (28)κομματίζεσαι (25)κομματίζεστε (25)κομματίζεται (25)κομματίζομαι (27)κομματίστηκα (17)κομματίστηκε (17)κομματιάζαμε (27)κομματιάζατε (25)κομματιάζεις (24)κομματιάζετε (25)κομματιάζουν (26)κομματιάσαμε (18)κομματιάσατε (16)κομματιάσεις (15)κομματιάσετε (16)κομματιάσουν (17)κομματιαστές (15)κομματιαστής (15)κομματιαστεί (16)κομματιαστοί (16)κομματιαστού (16)κομματιαστός (15)κομματιαστών (16)κομματιζόταν (25)κομματισμένα (18)κομματισμένε (18)κομματισμένη (18)κομματισμένο (18)κομματισμούς (17)κομματιστείς (15)κομματιστούν (16)κομματόσκυλο (20)κομμουνισμοί (19)κομμουνισμού (19)κομμουνισμός (18)κομμουνισμών (19)κομμουνιστές (16)κομμουνιστής (16)κομμουνιστών (17)κομουνίστρια (16)κομουνιστικά (16)κομουνιστικέ (16)κομουνιστική (16)κομουνιστικό (16)κομπαστικούς (15)κομπιάζοντας (23)κομπιάσματος (16)κομπιασμάτων (19)κομπιναδόροι (19)κομπιναδόρος (18)κομπιναδόρου (20)κομπιναδόρων (21)κομπιουτεράς (16)κομπλάροντας (17)κομπλεξάραμε (29)κομπλεξάρατε (27)κομπλεξάρεις (26)κομπλεξάρετε (27)κομπλεξάρισε (27)κομπλεξάρουν (28)κομπλεξικούς (26)κομπλιμέντου (20)κομπλιμέντων (21)κομποδέματος (19)κομποδένεσαι (18)κομποδένεστε (18)κομποδένεται (18)κομποδένομαι (20)κομποδεμάτων (22)κομποδενόταν (18)κομπορρήμονα (19)κομπορρημονώ (19)κομποσκοίνια (16)κομφορμισμοί (26)κομφορμισμού (26)κομφορμισμός (25)κομφορμισμών (26)κομφορμιστές (23)κομφορμιστής (23)κομφορμιστών (24)κομφουκισμός (24)κομφουκιστής (22)κομψευόμαστε (26)κομψευόσαστε (24)κομψοτέχνημα (32)κονδυλοειδής (20)κονδυλοφόρας (25)κονδυλοφόρες (25)κονδυλοφόροι (26)κονδυλοφόρος (25)κονδυλοφόρου (27)κονδυλοφόρων (28)κονδυλωμάτων (24)κονδυλώματος (19)κονιοποίησης (12)κονιοποίησις (12)κονιοποιείτε (13)κονιοποιητές (12)κονιορτοποιώ (14)κονσερβάραμε (23)κονσερβάρατε (21)κονσερβάρεις (20)κονσερβάρετε (21)κονσερβάριζα (30)κονσερβάριζε (30)κονσερβάρισα (21)κονσερβάρισε (21)κονσερβάρουν (22)κονσερβαρίσω (23)κονσερβοποιώ (21)κονσόρτσιουμ (16)κοντακιανούς (12)κοντανάσαινε (12)κοντανασαίνω (14)κονταρομαχία (22)κονταροχτυπά (22)κονταροχτυπώ (22)κονταροχτύπα (21)κοντινότατες (11)κοντινότατης (11)κοντινότατοι (12)κοντινότατος (11)κοντινότατου (13)κοντινότατων (14)κοντινότερες (12)κοντινότερης (12)κοντινότεροι (13)κοντινότερος (12)κοντινότερου (14)κοντινότερων (15)κοντογουνιού (16)κοντογουνιών (16)κοντοζυγώνει (25)κοντοζυγώσει (25)κοντοζυγώστε (25)κοντοζύγωναν (26)κοντοζύγωνες (25)κοντοζύγωσαν (26)κοντοζύγωσες (25)κοντοκοβόταν (20)κοντοκομμένα (17)κοντοκομμένε (17)κοντοκομμένη (17)κοντοκομμένο (17)κοντοκράτησα (14)κοντοκόβεσαι (20)κοντοκόβεστε (20)κοντοκόβεται (20)κοντοκόβομαι (22)κοντομάνικες (14)κοντομάνικης (14)κοντομάνικοι (15)κοντομάνικος (14)κοντομάνικου (16)κοντομάνικων (17)κοντοπίθαρες (22)κοντοπίθαρης (22)κοντοπίθαροι (23)κοντοπίθαρος (22)κοντοπίθαρου (24)κοντοπίθαρων (25)κοντοπόδαρες (16)κοντοπόδαρης (16)κοντοπόδαροι (17)κοντοπόδαρος (16)κοντοπόδαρου (18)κοντοπόδαρων (19)κοντοστάθηκα (22)κοντοστάθηκε (22)κοντοσταθούν (21)κοντοστούπας (12)κοντοστούπες (12)κοντοστούπης (12)κοντοχωριανά (22)κοντοχωριανέ (22)κοντοχωριανή (22)κοντοχωριανό (22)κοντούτσικες (12)κοντούτσικης (12)κοντούτσικοι (13)κοντούτσικος (12)κοντούτσικου (14)κοντούτσικων (15)κοντράρονται (14)κοντράρονταν (14)κοντράροντας (13)κοντραμπάντο (16)κοντραμπάσου (17)κοντραμπάσων (18)κοντραμπατζή (25)κοντραπατζής (22)κοντραπούντο (14)κοντραρίζαμε (25)κοντραρίζατε (23)κοντραρίσαμε (16)κοντραρίσατε (14)κοντραρίσεις (13)κοντραρίσετε (14)κοντραρίσουν (15)κοντραριστεί (14)κοντραρόμουν (17)κοντραρόσουν (15)κοντρολάραμε (18)κοντρολάρατε (16)κοντρολάρεις (15)κοντρολάρετε (16)κοντρολάρουν (17)κοντσαλόφσκι (22)κοντυλένιους (15)κοντυλοφόροι (23)κοντυλοφόρος (22)κοντυλοφόρου (24)κοντυλοφόρων (25)κοντόμυαλους (17)κοντόσταυλος (14)κοντόφθαλμες (31)κοντόφθαλμης (31)κοντόφθαλμοι (32)κοντόφθαλμος (31)κοντόφθαλμου (33)κοντόφθαλμων (34)κοντόχοντρες (19)κοντόχοντρης (19)κοντόχοντροι (20)κοντόχοντρος (19)κοντόχοντρου (21)κοντόχοντρων (22)κονφορμιστής (21)κοπαδιάζεσαι (25)κοπαδιάζεστε (25)κοπαδιάζεται (25)κοπαδιάζομαι (27)κοπαδιάρικες (17)κοπαδιάρικης (17)κοπαδιάρικοι (18)κοπαδιάρικος (17)κοπαδιάρικου (19)κοπαδιάρικων (20)κοπαδιαζόταν (25)κοπαδιαστούς (15)κοπανίζονται (22)κοπανίζονταν (22)κοπανίζοντας (21)κοπανατζήδες (24)κοπανατζήδων (27)κοπανηθήκαμε (25)κοπανηθήκατε (23)κοπανημένους (15)κοπανιζόμουν (25)κοπανιζόσουν (23)κοπανιούνται (13)κοπανισμένες (14)κοπανισμένης (14)κοπανισμένοι (15)κοπανισμένος (14)κοπανισμένου (16)κοπανισμένων (17)κοπανιόμαστε (15)κοπερνίκειας (14)κοπερνίκειες (14)κοπερνίκειοι (15)κοπερνίκειος (14)κοπερνίκειου (16)κοπερνίκειων (17)κοπιαρισμένα (16)κοπιαρισμένε (16)κοπιαρισμένη (16)κοπιαρισμένο (16)κοπιαρόμαστε (16)κοπιαρόσαστε (14)κοπιαστικούς (13)κοπρισμένους (16)κοπρολάγνους (19)κοπρολαγνεία (19)κοπροχωμάτων (27)κοπροχώματος (22)κοπτόντουσαν (14)κορακοζώητες (22)κορακοζώητης (22)κορακοζώητοι (23)κορακοζώητος (22)κορακοζώητου (24)κορακοζώητων (25)κοραλιογενής (17)κοραλλένιους (17)κοραλλιογενή (20)κορδελιάστρα (19)κορδωνόμαστε (20)κορδωνόσαστε (18)κορεννυόμουν (17)κορεννυόσουν (15)κορεννύονται (13)κορεννύονταν (13)κορινθιακούς (22)κοριτσίστικα (14)κοριτσίστικε (14)κοριτσίστικη (14)κοριτσίστικο (14)κοριτσόπουλο (17)κορμιάζονται (24)κορμιάζονταν (24)κορμιαζόμουν (27)κορμιαζόσουν (25)κορμοστασιάς (14)κορμοστασιές (14)κορμοστασιών (15)κορναρίσματα (16)κορνιζάδικου (27)κορνιζάδικων (28)κορνιζάρεσαι (23)κορνιζάρεστε (23)κορνιζάρεται (23)κορνιζάρισμα (25)κορνιζάρομαι (25)κορνιζάρουμε (26)κορνιζαρόταν (23)κορνιζοποιός (22)κορνιζωθείτε (33)κορνιζωθούμε (35)κορνιζωμάτων (28)κορνιζωμένες (25)κορνιζωμένης (25)κορνιζωμένοι (26)κορνιζωμένος (25)κορνιζωμένου (27)κορνιζωμένων (28)κορνιζωνόταν (24)κορνιζώθηκαν (32)κορνιζώθηκες (31)κορνιζώματος (23)κορνιζώνεσαι (22)κορνιζώνεστε (22)κορνιζώνεται (22)κορνιζώνομαι (24)κορνιζώνουμε (25)κορνιζώσουμε (25)κοροπλαστική (17)κοροϊδέψουμε (27)κοροϊδεμάτων (19)κοροϊδεμένες (16)κοροϊδεμένης (16)κοροϊδεμένοι (17)κοροϊδεμένος (16)κοροϊδεμένου (18)κοροϊδεμένων (19)κοροϊδευτείς (15)κοροϊδευτικά (17)κοροϊδευτικέ (17)κοροϊδευτική (17)κοροϊδευτικό (17)κοροϊδευτούν (16)κοροϊδευόταν (16)κοροϊδεύεσαι (15)κοροϊδεύεστε (15)κοροϊδεύεται (15)κοροϊδεύομαι (17)κοροϊδεύουμε (18)κοροϊδεύουνε (16)κοροϊδεύτηκα (16)κοροϊδεύτηκε (16)κορσαρίζεσαι (23)κορσαρίζεστε (23)κορσαρίζεται (23)κορσαρίζομαι (25)κορσαριζόταν (23)κορταρίστηκα (15)κορταρίστηκε (15)κορταρισμένα (16)κορταρισμένε (16)κορταρισμένη (16)κορταρισμένο (16)κορταριστείς (13)κορταριστούν (14)κορταρόμαστε (16)κορυβαντικές (21)κορυβαντικής (21)κορυβαντικοί (22)κορυβαντικού (22)κορυβαντικός (21)κορυβαντικών (22)κορυφογραμμή (29)κορυφωθήκαμε (35)κορυφωθήκατε (33)κορυφωμένους (25)κορυφωνόμουν (26)κορυφωνόσουν (24)κορυφώνονται (21)κορυφώνονταν (21)κορυφώνοντας (20)κορφιάτικους (21)κορφοβουνιού (28)κορφοβουνιών (28)κορφολογήσει (25)κορφολογήσου (26)κορφολογήστε (25)κορφολογηθεί (34)κορφολογούμε (27)κορφολογούσα (25)κορφολογούσε (25)κορφολόγαγαν (28)κορφολόγαγες (27)κορφολόγησαν (25)κορφολόγησες (24)κορωπιώτικες (16)κορωπιώτικης (16)κορωπιώτικοι (17)κορωπιώτικος (16)κορωπιώτικου (18)κορωπιώτικων (19)κοσκινίζεσαι (22)κοσκινίζεστε (22)κοσκινίζεται (22)κοσκινίζομαι (24)κοσκινίζουμε (25)κοσκινίσματα (15)κοσκινίσουμε (16)κοσκινίστηκα (14)κοσκινίστηκε (14)κοσκινιζόταν (22)κοσκινισμένα (15)κοσκινισμένε (15)κοσκινισμένη (15)κοσκινισμένο (15)κοσκινιστείς (12)κοσκινιστούν (13)κοσκινοειδής (15)κοσμαγάπητες (17)κοσμαγάπητης (17)κοσμαγάπητοι (18)κοσμαγάπητος (17)κοσμαγάπητου (19)κοσμαγάπητων (20)κοσμετολογία (19)κοσμητευόταν (15)κοσμητεύεσαι (14)κοσμητεύεστε (14)κοσμητεύεται (14)κοσμητεύομαι (16)κοσμικοτήτων (17)κοσμικότατες (14)κοσμικότατης (14)κοσμικότατοι (15)κοσμικότατος (14)κοσμικότατου (16)κοσμικότατων (17)κοσμικότερες (15)κοσμικότερης (15)κοσμικότεροι (16)κοσμικότερος (15)κοσμικότερου (17)κοσμικότερων (18)κοσμικότητας (14)κοσμικότητες (14)κοσμοβριθείς (30)κοσμοβριθούς (30)κοσμογονικές (17)κοσμογονικής (17)κοσμογονικοί (18)κοσμογονικού (18)κοσμογονικός (17)κοσμογονικών (18)κοσμογραφίας (24)κοσμογραφίες (24)κοσμογραφικά (26)κοσμογραφικέ (26)κοσμογραφική (26)κοσμογραφικό (26)κοσμογραφιών (25)κοσμοδρομίου (21)κοσμοδρομίων (22)κοσμοειδώλου (20)κοσμοζωικούς (25)κοσμοθεωρίας (25)κοσμοθεωρίες (25)κοσμοθεωριών (26)κοσμοκράτορα (17)κοσμολογικές (19)κοσμολογικής (19)κοσμολογικοί (20)κοσμολογικού (20)κοσμολογικός (19)κοσμολογικών (20)κοσμοπολίτες (16)κοσμοπολίτης (16)κοσμοπολιτών (17)κοσμοσυρροές (16)κοσμοσυρροής (16)κοσμοσυρροών (17)κοσμοσωτήρια (17)κοσμοσωτήριε (17)κοσμοσωτήριο (17)κοσμοχαλασιά (23)κοσμούμασταν (16)κοσμούσασταν (14)κοσσυφοπέδιο (24)κοστολογήσει (17)κοστολογήσου (18)κοστολογήστε (17)κοστολογείτε (17)κοστολογηθεί (26)κοστολογικού (18)κοστολογούμε (19)κοστολογούσα (17)κοστολογούσε (17)κοστολόγησαν (17)κοστολόγησες (16)κοστολόγησης (16)κοστολόγησις (16)κοτοπουλάκια (17)κοτσαρισμένα (15)κοτσαρισμένε (15)κοτσαρισμένη (15)κοτσαρισμένο (15)κοτσαρόμαστε (15)κοτσαρόσαστε (13)κουβέντιαζαν (29)κουβέντιαζες (28)κουβέντιασαν (20)κουβέντιασες (19)κουβαλήθηκαν (32)κουβαλήθηκες (31)κουβαλήματος (23)κουβαλήσουμε (25)κουβαλήσουνε (23)κουβαληθήκαν (32)κουβαληθείτε (31)κουβαληθούμε (33)κουβαληθούνε (31)κουβαλημάτων (26)κουβαλημένες (23)κουβαλημένης (23)κουβαλημένοι (24)κουβαλημένος (23)κουβαλημένου (25)κουβαλημένων (26)κουβαλιόμουν (25)κουβαλιόνται (22)κουβαλιόνταν (22)κουβαλιόσουν (23)κουβαλιότανε (22)κουβαλούσαμε (24)κουβαλούσανε (22)κουβαλούσατε (22)κουβανέζικες (29)κουβανέζικης (29)κουβανέζικοι (30)κουβανέζικος (29)κουβανέζικου (31)κουβανέζικων (32)κουβαρίστρας (21)κουβαρίστρες (21)κουβαριάζαμε (32)κουβαριάζατε (30)κουβαριάζεις (29)κουβαριάζετε (30)κουβαριάζουν (31)κουβαριάσαμε (23)κουβαριάσατε (21)κουβαριάσεις (20)κουβαριάσετε (21)κουβαριάσουν (22)κουβαριαστεί (21)κουβαριστρών (22)κουβαρντάδες (23)κουβαρντάδων (26)κουβεντιάζει (29)κουβεντιάσει (20)κουβεντιάστε (20)κουβεντούλας (21)κουβεντούλες (21)κουβερνάντες (20)κουβερτούλας (22)κουβερτούλες (22)κουβερτούρας (21)κουβερτούρες (21)κουβεϊτιανός (18)κουγιουμτζής (27)κουδουνίζαμε (28)κουδουνίζατε (26)κουδουνίζεις (25)κουδουνίζετε (26)κουδουνίζουν (27)κουδουνίσαμε (19)κουδουνίσατε (17)κουδουνίσεις (16)κουδουνίσετε (17)κουδουνίσουν (18)κουδουνίστρα (18)κουδουνιστές (16)κουδουνιστής (16)κουδουνιστοί (17)κουδουνιστού (17)κουδουνιστός (16)κουδουνιστών (17)κουζουλάθηκα (35)κουζουλάθηκε (35)κουζουλάναμε (27)κουζουλάνατε (25)κουζουλάνεις (24)κουζουλάνετε (25)κουζουλάνουν (26)κουζουλαίνει (25)κουζουλαθείς (33)κουζουλαθούν (34)κουζουλαμένα (27)κουζουλαμένε (27)κουζουλαμένη (27)κουζουλαμένο (27)κουζούλαιναν (24)κουζούλαινες (23)κουκιζόμαστε (25)κουκιζόσαστε (23)κουκλίστικες (16)κουκλίστικης (16)κουκλίστικοι (17)κουκλίστικος (16)κουκλίστικου (18)κουκλίστικων (19)κουκλοθέατρα (26)κουκλοθέατρο (26)κουκλόσπιτου (18)κουκλόσπιτων (19)κουκουβάγιας (24)κουκουβάγιες (24)κουκουβαγιών (25)κουκουλάρικα (19)κουκουλάρικε (19)κουκουλάρικη (19)κουκουλάρικο (19)κουκουλοφόρο (25)κουκουλωθείς (27)κουκουλωθούν (28)κουκουλωμένα (21)κουκουλωμένε (21)κουκουλωμένη (21)κουκουλωμένο (21)κουκουλώθηκα (27)κουκουλώθηκε (27)κουκουλώματα (19)κουκουλώναμε (19)κουκουλώνατε (17)κουκουλώνεις (16)κουκουλώνετε (17)κουκουλώνουν (18)κουκουλώσαμε (19)κουκουλώσατε (17)κουκουλώσεις (16)κουκουλώσετε (17)κουκουλώσουν (18)κουκουναριάς (15)κουκουναριές (15)κουκουναριού (16)κουκουναριών (16)κουκουτσάκια (16)κουλαίνονται (15)κουλαίνονταν (15)κουλαίνοντας (14)κουλαινόμουν (18)κουλαινόσουν (16)κουλουβάχατα (30)κουλουριάζει (26)κουλουριάσει (17)κουλουριάσου (18)κουλουριάστε (17)κουλουριαστά (17)κουλουριαστέ (17)κουλουριαστή (17)κουλουριαστό (17)κουλουριαστώ (17)κουλοχέρηδες (25)κουλοχέρηδων (28)κουλούριαζαν (25)κουλούριαζες (24)κουλούριασαν (16)κουλούριασες (15)κουλούριασμα (18)κουλτουριάρα (18)κουλτουριάρη (18)κουμαντάραμε (18)κουμαντάρατε (16)κουμαντάρεις (15)κουμαντάρετε (16)κουμαντάρισα (16)κουμαντάρισε (16)κουμαντάρουν (17)κουμανταρέας (15)κουμαρτζήδες (27)κουμαρτζήδων (30)κουμκανατζού (25)κουμουνδούρο (20)κουμουνιστής (15)κουμπαρούλας (18)κουμπαρούλες (18)κουμπωθήκαμε (30)κουμπωθήκανε (28)κουμπωθήκατε (28)κουμπωμένους (20)κουμπωνόμουν (21)κουμπωνόσουν (19)κουμπωνότανε (18)κουμπότρυπας (18)κουμπότρυπες (18)κουμπώνονται (16)κουμπώνονταν (16)κουμπώνοντας (15)κουνιόμασταν (15)κουνιόσασταν (13)κουνουπιέρας (15)κουνουπιέρες (15)κουνουπιδιού (18)κουνουπιδιών (18)κουντουριώτη (15)κουντρίζεσαι (23)κουντρίζεστε (23)κουντρίζεται (23)κουντρίζομαι (25)κουντριζόταν (23)κουπωνόμαστε (18)κουπωνόσαστε (16)κουραζόμαστε (25)κουραζόμουνα (26)κουραζόντανε (23)κουραζόσαστε (23)κουραζόσουνα (24)κουραμπιέδες (19)κουραμπιέδων (22)κουραρισμένα (17)κουραρισμένε (17)κουραρισμένη (17)κουραρισμένο (17)κουραρόμαστε (17)κουραρόσαστε (15)κουρασμένους (16)κουραστήκαμε (17)κουραστήκανε (15)κουραστήκατε (15)κουραστικούς (14)κουρδίζονται (26)κουρδίζονταν (26)κουρδίζοντας (25)κουρδίσματος (18)κουρδίστηκαν (18)κουρδίστηκες (17)κουρδιζόμουν (29)κουρδιζόσουν (27)κουρδιζότανε (26)κουρδισμάτων (21)κουρδισμένες (18)κουρδισμένης (18)κουρδισμένοι (19)κουρδισμένος (18)κουρδισμένου (20)κουρδισμένων (21)κουρδιστήκαν (18)κουρδιστήρια (18)κουρδιστείτε (17)κουρδιστούμε (19)κουρδιστούνε (17)κουρελιάζαμε (27)κουρελιάζατε (25)κουρελιάζεις (24)κουρελιάζετε (25)κουρελιάζουν (26)κουρελιάρικα (18)κουρελιάρικο (18)κουρελιάσαμε (18)κουρελιάσατε (16)κουρελιάσεις (15)κουρελιάσετε (16)κουρελιάσουν (17)κουρελιαστεί (16)κουρελόχαρτα (24)κουρελόχαρτο (24)κουρευτήκαμε (18)κουρευτήκατε (16)κουρευτικούς (15)κουρευόμαστε (17)κουρευόσαστε (15)κουρμπατσιού (17)κουρμπατσιών (17)κουρνιάσματα (16)κουρνιαχτούς (20)κουρντίζεσαι (23)κουρντίζεστε (23)κουρντίζεται (23)κουρντίζομαι (25)κουρντίζουμε (26)κουρντίσματα (16)κουρντίσουμε (17)κουρντίστηκα (15)κουρντίστηκε (15)κουρντιζόταν (23)κουρντισμένα (16)κουρντισμένε (16)κουρντισμένη (16)κουρντισμένο (16)κουρντιστήρι (15)κουρντιστείς (13)κουρντιστούν (14)κουρουνιώτης (14)κουρσάρικους (16)κουρσεμένους (16)κουρσευόμουν (18)κουρσευόσουν (16)κουρσεύονται (14)κουρσεύονταν (14)κουρσεύοντας (13)κουρτινόξυλα (26)κουρτινόξυλο (26)κουσκουσούρα (16)κουστουμάκια (17)κουστουρίτσα (15)κουτιαίνεσαι (13)κουτιαίνεστε (13)κουτιαίνεται (13)κουτιαίνομαι (15)κουτιαινόταν (13)κουτοπονηρία (15)κουτοπονηριά (15)κουτοπόνηρες (14)κουτοπόνηρης (14)κουτοπόνηροι (15)κουτοπόνηρος (14)κουτοπόνηρου (16)κουτοπόνηρων (17)κουτορνιθιού (23)κουτορνιθιών (23)κουτουλάγαμε (21)κουτουλάγατε (19)κουτουλήσαμε (18)κουτουλήσατε (16)κουτουλήσεις (15)κουτουλήσετε (16)κουτουλήσουν (17)κουτουλούσαν (16)κουτουλούσες (15)κουτουλώντας (15)κουτουρατζής (23)κουτούλιακας (15)κουτρίζονται (23)κουτρίζονταν (23)κουτριζόμουν (26)κουτριζόσουν (24)κουτρουβάλας (23)κουτρουβάλες (23)κουτρουβαλάν (24)κουτρουβαλάς (23)κουτρουβαλάω (26)κουτσαίνεσαι (13)κουτσαίνεστε (13)κουτσαίνεται (13)κουτσαίνομαι (15)κουτσαίνουμε (16)κουτσαβάκικα (22)κουτσαβάκικε (22)κουτσαβάκικη (22)κουτσαβάκικο (22)κουτσαθήκαμε (25)κουτσαθήκατε (23)κουτσαινόταν (13)κουτσαμένους (15)κουτσοδόντας (15)κουτσοδόντες (15)κουτσοδόντης (15)κουτσομπολιά (18)κουτσομπολιό (18)κουτσομπόλας (17)κουτσομπόλες (17)κουτσομπόλης (17)κουτσονούρας (13)κουτσονούρες (13)κουτσονούρης (13)κουτσουκέλας (16)κουτσουκέλες (16)κουτσουλίζει (25)κουτσουλίσαν (16)κουτσουλίσει (16)κουτσουλίσου (17)κουτσουλίστε (16)κουτσουλιστώ (16)κουτσουλούμε (18)κουτσουλούσα (16)κουτσουλούσε (16)κουτσουμπούς (16)κουτσουρέψει (24)κουτσουρέψου (25)κουτσουρέψτε (24)κουτσουρευτώ (16)κουτσουρεύει (15)κουτσούβελου (23)κουτσούβελων (24)κουτσούλαγαν (18)κουτσούλαγες (17)κουτσούλιζαν (24)κουτσούλιζες (23)κουτσούλισαν (15)κουτσούλισες (14)κουτσούρευαν (15)κουτσούρευες (14)κουτσούρεψαν (23)κουτσούρεψες (22)κουτσόβλαχος (28)κουτόφραγκοι (25)κουτόφραγκος (24)κουτόφραγκου (26)κουτόφραγκων (27)κουφαίνονται (20)κουφαίνονταν (20)κουφαίνοντας (19)κουφαινόμουν (23)κουφαινόσουν (21)κουφιοκέφαλα (30)κουφιοκέφαλε (30)κουφιοκέφαλη (30)κουφιοκέφαλο (30)κουφοκαίεσαι (21)κουφοκαίεστε (21)κουφοκαίεται (21)κουφοκαίομαι (23)κουφοκαιόταν (21)κουφωνόμαστε (24)κουφωνόσαστε (22)κουφόμυαλους (25)κοφινιάζεσαι (28)κοφινιάζεστε (28)κοφινιάζεται (28)κοφινιάζομαι (30)κοφινιαζόταν (28)κοφτερότατες (19)κοφτερότατης (19)κοφτερότατοι (20)κοφτερότατος (19)κοφτερότατου (21)κοφτερότατων (22)κοφτερότερες (20)κοφτερότερης (20)κοφτερότεροι (21)κοφτερότερος (20)κοφτερότερου (22)κοφτερότερων (23)κοχιαζόμαστε (30)κοχιαζόσαστε (28)κοχλιοειδείς (23)κοχλιοειδούς (23)κοχλιωθήκαμε (35)κοχλιωθήκατε (33)κοχλιωμένους (25)κοχλιωνόμουν (26)κοχλιωνόσουν (24)κοχλιώνονται (21)κοχλιώνονταν (21)κοχλιώνοντας (20)κοψομέσιαζαν (32)κοψομέσιαζες (31)κοψομέσιασαν (23)κοψομέσιασες (22)κοψομέσιασμα (25)κοψομεσιάζει (32)κοψομεσιάσει (23)κοψομεσιάσου (24)κοψομεσιάστε (23)κοψομεσιαστώ (23)κοϊντιλιανός (12)κραδαίνοντας (15)κραδασμένους (18)κραδαστικούς (16)κραμβοσπόρων (26)κρανιολογίας (17)κρανιομετρία (16)κρανιοσκοπία (15)κρασνογιάρσκ (18)κρασοβάρελου (24)κρασοβάρελων (25)κρασοκανάτας (13)κρασοκανάτες (13)κρασοπατέρας (14)κρασοπατέρες (14)κρασοπατέρων (17)κρασοπουλειά (17)κρασοπουλειό (17)κρασοπότηρου (16)κρασοπότηρων (17)κρασοστάφυλα (23)κρασοστάφυλο (23)κρασπεδωθείς (27)κρασπεδωθούν (28)κρασπεδωμένα (21)κρασπεδωμένε (21)κρασπεδωμένη (21)κρασπεδωμένο (21)κρασπεδώθηκα (27)κρασπεδώθηκε (27)κρασπεδώναμε (19)κρασπεδώνατε (17)κρασπεδώνεις (16)κρασπεδώνετε (17)κρασπεδώνουν (18)κρασπεδώσαμε (19)κρασπεδώσατε (17)κρασπεδώσεις (16)κρασπεδώσετε (17)κρασπεδώσεων (19)κρασπεδώσουν (18)κραταιωθείτε (24)κραταιωθούμε (26)κραταιωμένες (16)κραταιωμένης (16)κραταιωμένοι (17)κραταιωμένος (16)κραταιωμένου (18)κραταιωμένων (19)κραταιωνόταν (15)κραταιώθηκαν (23)κραταιώθηκες (22)κραταιώνεσαι (13)κραταιώνεστε (13)κραταιώνεται (13)κραταιώνομαι (15)κραταιώνουμε (16)κραταιώσουμε (16)κρατερωμάτων (20)κρατερώματος (15)κρατηροειδής (16)κρατησίκλεια (16)κρατικοποιεί (15)κρατιόμασταν (15)κρατιόσασταν (13)κρατουμένους (16)κρατούμασταν (15)κρατούμενους (15)κρατούμενούς (13)κρατούσασταν (13)κρατυνόμαστε (16)κρατυνόσαστε (14)κραυγάζοντας (25)κρεατομηχανή (22)κρεατοφάγους (23)κρεατοφαγίας (22)κρεατοφαγίες (22)κρεατοφαγιών (23)κρεατωμένους (17)κρεατόσουπες (14)κρεβατωθείτε (31)κρεβατωθούμε (33)κρεβατωμένες (23)κρεβατωμένης (23)κρεβατωμένοι (24)κρεβατωμένος (23)κρεβατωμένου (25)κρεβατωμένων (26)κρεβατωνόταν (22)κρεβατώθηκαν (30)κρεβατώθηκες (29)κρεβατώνεσαι (20)κρεβατώνεστε (20)κρεβατώνεται (20)κρεβατώνομαι (22)κρεβατώνουμε (23)κρεβατώσουμε (23)κρεμαζόμαστε (26)κρεμαζόσαστε (24)κρεμανταλούς (16)κρεμασμένους (17)κρεμαστήκαμε (18)κρεμαστήκανε (16)κρεμαστήκατε (16)κρεμιόμασταν (17)κρεμιόσασταν (15)κρεμόντουσαν (16)κρεοπωλισσών (18)κρεοπώλισσας (15)κρεοπώλισσες (15)κρεουργήθηκα (28)κρεουργήθηκε (28)κρεουργήσαμε (20)κρεουργήσατε (18)κρεουργήσεις (17)κρεουργήσετε (18)κρεουργήσεων (20)κρεουργήσεως (19)κρεουργήσουν (19)κρεουργείσαι (18)κρεουργείστε (18)κρεουργείται (18)κρεουργηθείς (26)κρεουργηθούν (27)κρεουργημένα (20)κρεουργημένε (20)κρεουργημένη (20)κρεουργημένο (20)κρεουργούμαι (20)κρεουργούσαν (18)κρεουργούσες (17)κρεουργούταν (18)κρεουργώντας (17)κρεπαρίσματα (17)κρεπαρόμαστε (17)κρεπαρόσαστε (15)κρετινισμούς (14)κρημνίζονται (24)κρημνίζονταν (24)κρημνίζοντας (23)κρημνίστηκαν (16)κρημνίστηκες (15)κρημνιζόμουν (27)κρημνιζόσουν (25)κρημνισμένες (16)κρημνισμένης (16)κρημνισμένοι (17)κρημνισμένος (16)κρημνισμένου (18)κρημνισμένων (19)κρημνιστείτε (15)κρημνιστούμε (17)κρηπιδωμάτων (23)κρηπιδωνόταν (19)κρηπιδώματος (18)κρηπιδώνεσαι (17)κρηπιδώνεστε (17)κρηπιδώνεται (17)κρηπιδώνομαι (19)κρησαρίζεσαι (23)κρησαρίζεστε (23)κρησαρίζεται (23)κρησαρίζομαι (25)κρησαρίζουμε (26)κρησαρίσματα (16)κρησαρίσουμε (17)κρησαρίστηκα (15)κρησαρίστηκε (15)κρησαριζόταν (23)κρησαρισμένα (16)κρησαρισμένε (16)κρησαρισμένη (16)κρησαρισμένο (16)κρησαριστείς (13)κρησαριστούν (14)κριθαρένιους (23)κριθαρίσιους (23)κριθαρόψωμου (37)κριθαρόψωμων (38)κριματίζεσαι (24)κριματίζεστε (24)κριματίζεται (24)κριματίζομαι (26)κριματίζουμε (27)κριματίσουμε (18)κριματίστηκα (16)κριματίστηκε (16)κριματιζόταν (24)κριματισμένα (17)κριματισμένε (17)κριματισμένη (17)κριματισμένο (17)κριματιστείς (14)κριματιστούν (15)κρινοδάχτυλα (26)κρινοδάχτυλε (26)κρινοδάχτυλη (26)κρινοδάχτυλο (26)κρινόλευκους (17)κρινόντουσαν (14)κρισιμοτήτων (17)κρισιμότερες (15)κρισιμότεροι (16)κρισιμότερος (15)κρισιμότητας (14)κρισιμότητες (14)κρισναμούρτι (16)κριτικάρεσαι (15)κριτικάρεστε (15)κριτικάρεται (15)κριτικάρισμα (17)κριτικάρομαι (17)κριτικάρουμε (18)κριτικαρίσου (16)κριτικαριστώ (15)κριτικαρόταν (15)κριτικισμούς (15)κριτσανιστές (12)κριτσανιστής (12)κριτσανιστοί (13)κριτσανιστού (13)κριτσανιστός (12)κριτσανιστών (13)κροκαλοπαγές (19)κροκαλοπαγής (19)κροκαλοπαγών (20)κροκοδείλιας (18)κροκοδείλιες (18)κροκοδείλιοι (19)κροκοδείλιος (18)κροκοδείλιου (20)κροκοδείλιων (21)κροκόδειλους (19)κροταλίζουμε (27)κροταλίσματα (17)κροταλίσουμε (18)κροταλισμένα (17)κροταλισμένε (17)κροταλισμένη (17)κροταλισμένο (17)κροταφιαίους (20)κρουπιέρηδες (18)κρουπιέρηδων (21)κρουσιφλεγής (25)κρουόντουσαν (15)κρυβόντουσαν (22)κρυοθεραπεία (25)κρυολογήματα (21)κρυολογήσαμε (21)κρυολογήσανε (19)κρυολογήσατε (19)κρυολογήσεις (18)κρυολογήσετε (19)κρυολογήσομε (21)κρυολογήσουν (20)κρυολογούσαν (19)κρυολογούσες (18)κρυολογώντας (18)κρυοπαγήματα (20)κρυοσκοπικές (16)κρυοσκοπικής (16)κρυοσκοπικοί (17)κρυοσκοπικού (17)κρυοσκοπικός (16)κρυοσκοπικών (17)κρυοστατικές (14)κρυοστατικής (14)κρυοστατικοί (15)κρυοστατικού (15)κρυοστατικός (14)κρυοστατικών (15)κρυούτσικους (15)κρυπτογάματα (20)κρυπτογράφοι (26)κρυπτογράφος (25)κρυπτογράφου (27)κρυπτογράφων (28)κρυπτογραφία (26)κρυπτογραφεί (26)κρυπτορχιδία (26)κρυπτόμασταν (17)κρυπτόσασταν (15)κρυστάλλινες (17)κρυστάλλινης (17)κρυστάλλινοι (18)κρυστάλλινος (17)κρυστάλλινου (19)κρυστάλλινων (20)κρυστάλλωναν (20)κρυστάλλωνες (19)κρυστάλλωσαν (20)κρυστάλλωσες (19)κρυστάλλωσης (19)κρυστάλλωσις (19)κρυσταλλάκια (19)κρυσταλλένια (18)κρυσταλλένιε (18)κρυσταλλένιο (18)κρυσταλλικές (18)κρυσταλλικής (18)κρυσταλλικοί (19)κρυσταλλικού (19)κρυσταλλικός (18)κρυσταλλικών (19)κρυσταλλωδών (23)κρυσταλλωθεί (29)κρυσταλλώδες (20)κρυσταλλώδης (20)κρυσταλλώνει (18)κρυσταλλώσει (18)κρυσταλλώσου (19)κρυσταλλώστε (18)κρυφακουστής (22)κρυφακούσαμε (24)κρυφακούσουν (23)κρυφογέλαγαν (29)κρυφογέλαγες (28)κρυφογέλασαν (26)κρυφογέλασες (25)κρυφογελάσει (26)κρυφογελάστε (26)κρυφογελούμε (28)κρυφογελούσα (26)κρυφογελούσε (26)κρυφοκαίεσαι (22)κρυφοκαίεστε (22)κρυφοκαίεται (22)κρυφοκαίομαι (24)κρυφοκαιόταν (22)κρυφοκοίταζα (31)κρυφοκοίταζε (31)κρυφοκοίταξα (31)κρυφοκοίταξε (31)κρυφοκοιτάζω (33)κρυφοκοιτάξω (33)κρυφολέονται (23)κρυφολέονταν (23)κρυφολεόμουν (26)κρυφολεόσουν (24)κρυφομίλαγαν (28)κρυφομίλαγες (27)κρυφομίλησαν (25)κρυφομίλησες (24)κρυφομιλήσει (25)κρυφομιλήστε (25)κρυφομιλούμε (27)κρυφομιλούσα (25)κρυφομιλούσε (25)κρυψίβουλους (33)κρυψορχιδίας (33)κρυψορχιδίες (33)κρυψορχιδιών (34)κρυόμπλαστρα (20)κρυόμπλαστρε (20)κρυόμπλαστρη (20)κρυόμπλαστρο (20)κτενιζόμαστε (23)κτενιζόσαστε (21)κτενισμένους (14)κτενιστήκαμε (15)κτενιστήκατε (13)κτηματαγοράς (17)κτηματαγορές (17)κτηματαγορών (18)κτηματολόγια (19)κτηματολόγιο (19)κτηνάνθρωποι (25)κτηνάνθρωπος (24)κτηνάνθρωπου (26)κτηνιατρείου (14)κτηνιατρείων (15)κτηνιατρικές (13)κτηνιατρικής (13)κτηνιατρικοί (14)κτηνιατρικού (14)κτηνιατρικός (13)κτηνιατρικών (14)κτηνοτροφίας (19)κτηνοτροφίες (19)κτηνοτροφικά (21)κτηνοτροφικέ (21)κτηνοτροφική (21)κτηνοτροφικό (21)κτηνοτροφιών (20)κτηνοτρόφους (20)κτηνωδέστερα (18)κτηνωδέστερε (18)κτηνωδέστερη (18)κτηνωδέστερο (18)κτηνόμορφους (22)κτιζόντουσαν (22)κυανέρυθρους (25)κυανιζόμαστε (24)κυανιζόσαστε (22)κυανοκράνους (15)κυανόκρανους (15)κυανόλευκους (17)κυβερνήθηκαν (31)κυβερνήθηκες (30)κυβερνήσουμε (24)κυβερνήσουνε (22)κυβερνηθήκαν (31)κυβερνηθείτε (30)κυβερνηθούμε (32)κυβερνηθούνε (30)κυβερνημένες (22)κυβερνημένης (22)κυβερνημένοι (23)κυβερνημένος (22)κυβερνημένου (24)κυβερνημένων (25)κυβερνητικές (21)κυβερνητικής (21)κυβερνητικοί (22)κυβερνητικού (22)κυβερνητικός (21)κυβερνητικών (22)κυβερνητισμό (23)κυβερνιόμουν (24)κυβερνιόνται (21)κυβερνιόνταν (21)κυβερνιόσουν (22)κυβερνιότανε (21)κυβερνοχώρος (28)κυβερνοχώρου (30)κυβερνούσαμε (23)κυβερνούσανε (21)κυβερνούσατε (21)κυβερνόμαστε (23)κυβιζόμασταν (31)κυβιζόσασταν (29)κυδαθηναιείς (24)κυδωνόπαστου (20)κυδωνόπαστων (21)κυκλαδίτικες (19)κυκλαδίτικης (19)κυκλαδίτικοι (20)κυκλαδίτικος (19)κυκλαδίτικου (21)κυκλαδίτικων (22)κυκλικοτήτων (19)κυκλικότατες (16)κυκλικότατης (16)κυκλικότατοι (17)κυκλικότατος (16)κυκλικότατου (18)κυκλικότατων (19)κυκλικότερες (17)κυκλικότερης (17)κυκλικότεροι (18)κυκλικότερος (17)κυκλικότερου (19)κυκλικότερων (20)κυκλικότητας (16)κυκλικότητες (16)κυκλοθυμικές (28)κυκλοθυμικής (28)κυκλοθυμικοί (29)κυκλοθυμικού (29)κυκλοθυμικός (28)κυκλοθυμικών (29)κυκλοφορήσαν (24)κυκλοφορήσει (24)κυκλοφορήστε (24)κυκλοφορείτε (24)κυκλοφορητής (23)κυκλοφοριακά (25)κυκλοφοριακέ (25)κυκλοφοριακή (25)κυκλοφοριακό (25)κυκλοφορικές (24)κυκλοφορικής (24)κυκλοφορικοί (25)κυκλοφορικού (25)κυκλοφορικός (24)κυκλοφορικών (25)κυκλοφορούμε (26)κυκλοφορούσα (24)κυκλοφορούσε (24)κυκλοφόρησαν (24)κυκλοφόρησες (23)κυκλωνόμαστε (20)κυκλωνόσαστε (18)κυλινδρικούς (19)κυλινδροειδή (22)κυλινδρωτούς (20)κυλινδρόμυλε (24)κυλινδρόμυλο (24)κυλινδωνόταν (20)κυλινδώνεσαι (18)κυλινδώνεστε (18)κυλινδώνεται (18)κυλινδώνομαι (20)κυλιόντουσαν (16)κυμαινομένων (19)κυμαινόμαστε (17)κυμαινόμενες (16)κυμαινόμενης (16)κυμαινόμενος (16)κυμαινόμενου (18)κυμαινόμενων (19)κυμαινόσαστε (15)κυματίζονται (24)κυματίζονταν (24)κυματίζοντας (23)κυματίσματος (16)κυματιζόμουν (27)κυματιζόσουν (25)κυματισμάτων (19)κυματισμένες (16)κυματισμένης (16)κυματισμένοι (17)κυματισμένος (16)κυματισμένου (18)κυματισμένων (19)κυματογενείς (17)κυματογενούς (17)κυματογράφοι (26)κυματογράφος (25)κυματογράφου (27)κυματογράφων (28)κυματοδηγούς (20)κυματοειδείς (17)κυματοειδούς (17)κυμβαλίζουμε (36)κυμβαλίσουμε (27)κυνηγετικούς (16)κυνηγηθήκαμε (28)κυνηγηθήκανε (26)κυνηγηθήκατε (26)κυνηγημένους (18)κυνηγητικούς (16)κυνηγιούνται (16)κυνηγιούνταν (16)κυνηγιόμαστε (18)κυνηγιόμουνα (19)κυνηγιόντανε (16)κυνηγιόσαστε (16)κυνηγιόσουνα (17)κυνηγόσκυλου (21)κυνηγόσκυλων (22)κυνηγότοπους (17)κυνικότατους (14)κυνικότερους (15)κυνόπληκτους (17)κυοφορήθηκαν (31)κυοφορήθηκες (30)κυοφορήσουμε (24)κυοφορηθείτε (30)κυοφορηθούμε (32)κυοφορημένες (22)κυοφορημένης (22)κυοφορημένοι (23)κυοφορημένος (22)κυοφορημένου (24)κυοφορημένων (25)κυοφορούμενα (23)κυοφορούμενη (23)κυοφορούμενο (23)κυοφορούνται (21)κυοφορούνταν (21)κυοφορούσαμε (23)κυοφορούσατε (21)κυοφορούσουν (22)κυπαρισσάκια (16)κυπαρισσένια (15)κυπαρισσένιε (15)κυπαρισσένιο (15)κυπαρισσώνας (14)κυπελλοειδές (20)κυπελλοειδής (20)κυπελλοειδών (21)κυπελλοφόρων (28)κυπελλούχους (25)κυπριώτικους (16)κυριακάτικες (15)κυριακάτικης (15)κυριακάτικοι (16)κυριακάτικος (15)κυριακάτικου (17)κυριακάτικων (18)κυριακόπουλο (19)κυριαρχήθηκα (32)κυριαρχήθηκε (32)κυριαρχήσαμε (24)κυριαρχήσατε (22)κυριαρχήσεις (21)κυριαρχήσετε (22)κυριαρχήσουν (23)κυριαρχείσαι (22)κυριαρχείστε (22)κυριαρχείται (22)κυριαρχηθείς (30)κυριαρχηθούν (31)κυριαρχικούς (22)κυριαρχούμαι (24)κυριαρχούσαν (22)κυριαρχούσες (21)κυριαρχούταν (22)κυριαρχώντας (21)κυριευθήκαμε (27)κυριευθήκανε (25)κυριευθήκατε (25)κυριευμένους (17)κυριευτήκαμε (18)κυριευτήκατε (16)κυριευόμαστε (17)κυριευόμενος (16)κυριευόμουνα (18)κυριευόσαστε (15)κυριευόσουνα (16)κυριολέκτησα (17)κυριολέκτησε (17)κυριολεκτήσω (19)κυριολεκτείς (16)κυριολεκτικά (18)κυριολεκτικέ (18)κυριολεκτική (18)κυριολεκτικό (18)κυριολεκτούν (17)κυρτωνόμαστε (18)κυρτωνόσαστε (16)κυρωνόμασταν (18)κυρωνόσασταν (16)κυστεογραφία (24)κυστεοσκόπιο (15)κυτοπλάσματα (18)κυτταρίτιδας (16)κυτταρογόνος (16)κυτταροειδές (16)κυτταροειδής (16)κυτταροειδών (17)κυτταρολογία (19)κυτταρολυσία (17)κυτταρόμετρα (17)κυψελιδικούς (27)κυψελοειδείς (26)κυψελοειδούς (26)κωδικογράφος (28)κωδικογράφου (30)κωδικοποίησή (18)κωδικοποίησα (19)κωδικοποίησε (19)κωδικοποίηση (19)κωδικοποιήσω (21)κωδικοποιείς (18)κωδικοποιηθώ (28)κωδικοποιούν (19)κωδωνίζοντας (27)κωδωνίστηκαν (20)κωδωνίστηκες (19)κωδωνισμένες (20)κωδωνισμένης (20)κωδωνισμένοι (21)κωδωνισμένος (20)κωδωνισμένου (22)κωδωνισμένων (23)κωδωνιστείτε (19)κωδωνιστούμε (21)κωδωνοειδείς (21)κωδωνοειδούς (21)κωδωνοστάσια (19)κωδωνοστάσιο (19)κωλογλείφτης (27)κωλοκάθονται (26)κωλοκάθονταν (26)κωλοκαθόμουν (29)κωλοκαθόσουν (27)κωλοσέρνεσαι (17)κωλοσέρνεστε (17)κωλοσέρνεται (17)κωλοσέρνομαι (19)κωλοσερνόταν (17)κωλοτρυπίδας (21)κωλοτρυπίδες (21)κωλοτρυπίδων (24)κωλυσιέργησα (21)κωλυσιέργησε (21)κωλυσιεργήσω (23)κωλυσιεργίας (20)κωλυσιεργίες (20)κωλυσιεργείς (20)κωλυσιεργιών (21)κωλυσιεργούν (21)κωλυόντουσαν (18)κωμειδυλλίου (25)κωμειδυλλίων (26)κωμειδύλλιον (23)κωμικότατους (17)κωμικότερους (18)κωμωδιογράφε (32)κωμωδιογράφο (32)κωνικότατους (15)κωνικότερους (16)κωνσταντάρας (14)κωνσταντίνας (13)κωνσταντίνος (13)κωνσταντίνου (15)κωπηλατήσαμε (19)κωπηλατήσατε (17)κωπηλατήσεις (16)κωπηλατήσετε (17)κωπηλατήσουν (18)κωπηλατικούς (17)κωπηλατούσαν (17)κωπηλατούσες (16)κωπηλατώντας (16)κωσταντινάτα (14)κωσταντινάτο (14)