Κ 13-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (6447)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλικέματος (24)καβαλικεμάτων (27)καβαλικευόταν (24)καβαλικεύεσαι (23)καβαλικεύεστε (23)καβαλικεύεται (23)καβαλικεύομαι (25)καβαλιστικούς (22)καβαλιόμασταν (24)καβαλιόσασταν (22)καβγαδίζοντας (34)καβγατζίδικες (35)καβγατζίδικης (35)καβγατζίδικοι (36)καβγατζίδικος (35)καβγατζίδικου (37)καβγατζίδικων (38)καβουκωνόμουν (27)καβουκωνόσουν (25)καβουκώνονται (22)καβουκώνονταν (22)καβουρδίζεσαι (34)καβουρδίζεστε (34)καβουρδίζεται (34)καβουρδίζομαι (36)καβουρδίζουμε (37)καβουρδίσουμε (28)καβουρδίστηκα (26)καβουρδίστηκε (26)καβουρδιζόταν (34)καβουρδισμένα (27)καβουρδισμένε (27)καβουρδισμένη (27)καβουρδισμένο (27)καβουρδιστείς (24)καβουρδιστούν (25)καβουρντίζαμε (33)καβουρντίζατε (31)καβουρντίζεις (30)καβουρντίζετε (31)καβουρντίζουν (32)καβουρντίσαμε (24)καβουρντίσατε (22)καβουρντίσεις (21)καβουρντίσετε (22)καβουρντίσουν (23)καβουρντιστές (21)καβουρντιστής (21)καβουρντιστεί (22)καβουρντιστοί (22)καβουρντιστού (22)καβουρντιστός (21)καβουρντιστών (22)καγκελωνόμουν (24)καγκελωνόσουν (22)καγκελόπορτας (20)καγκελόπορτες (20)καγκελόφρακτη (28)καγκελόφρακτο (28)καγκελόφραχτα (34)καγκελόφραχτε (34)καγκελόφραχτη (34)καγκελόφραχτο (34)καγκελώνονται (19)καγκελώνονταν (19)καδραρισμένες (19)καδραρισμένης (19)καδραρισμένοι (20)καδραρισμένος (19)καδραρισμένου (21)καδραρισμένων (22)καδραρόμασταν (20)καδραρόσασταν (18)καδρονιάζεσαι (26)καδρονιάζεστε (26)καδρονιάζεται (26)καδρονιάζομαι (28)καδρονιάζουμε (29)καδρονιάσουμε (20)καδρονιαζόταν (26)καδρονιασμένα (19)καδρονιασμένε (19)καδρονιασμένη (19)καδρονιασμένο (19)καζανιάζονται (31)καζανιάζονταν (31)καζανιαζόμουν (34)καζανιαζόσουν (32)καζαντίζοντας (30)καζαντίσματος (23)καζαντισμάτων (26)καζαντισμένες (23)καζαντισμένης (23)καζαντισμένοι (24)καζαντισμένος (23)καζαντισμένου (25)καζαντισμένων (26)καζικωνόμαστε (27)καζικωνόσαστε (25)καζουιστικούς (23)καθαγιάζονται (34)καθαγιάζονταν (34)καθαγιάζοντας (33)καθαγιάστηκαν (26)καθαγιάστηκες (25)καθαγιαζόμουν (37)καθαγιαζόσουν (35)καθαγιασμένες (26)καθαγιασμένης (26)καθαγιασμένοι (27)καθαγιασμένος (26)καθαγιασμένου (28)καθαγιασμένων (29)καθαγιαστείτε (25)καθαγιαστούμε (27)καθαγνίζονται (34)καθαγνίζονταν (34)καθαγνίζοντας (33)καθαγνίστηκαν (26)καθαγνίστηκες (25)καθαγνιζόμουν (37)καθαγνιζόσουν (35)καθαγνισμένες (26)καθαγνισμένης (26)καθαγνισμένοι (27)καθαγνισμένος (26)καθαγνισμένου (28)καθαγνισμένων (29)καθαγνιστείτε (25)καθαγνιστούμε (27)καθαιρεθήκαμε (35)καθαιρεθήκατε (33)καθαιρεμένους (25)καθαιρετικούς (23)καθαιρούμαστε (25)καθαιρόμασταν (25)καθαιρόσασταν (23)καθαπτόμασταν (25)καθαπτόσασταν (23)καθαριζόμαστε (34)καθαριζόμουνα (35)καθαριζόντανε (32)καθαριζόσαστε (32)καθαριζόσουνα (33)καθαρισμένους (25)καθαριστήκαμε (26)καθαριστήκανε (24)καθαριστήκατε (24)καθαριστήριον (24)καθαριστηρίου (25)καθαριστηρίων (26)καθαριστικούς (23)καθαρογράφηση (34)καθαρογράφους (34)καθαρογράψουν (37)καθαρογραφείς (33)καθαρογραφούν (34)καθελκυόμαστε (28)καθελκυόσαστε (26)καθεστωτικούς (24)καθετηριάζαμε (34)καθετηριάζατε (32)καθετηριάζεις (31)καθετηριάζετε (32)καθετηριάζουν (33)καθετηριάσαμε (25)καθετηριάσατε (23)καθετηριάσεις (22)καθετηριάσετε (23)καθετηριάσεων (25)καθετηριάσεως (24)καθετηριάσουν (24)καθετηριασμοί (25)καθετηριασμού (25)καθετηριασμός (24)καθετηριασμών (25)καθετοποίησης (22)καθηλωνόμαστε (28)καθηλωνόσαστε (26)καθημαγμένους (29)καθησυχάζεσαι (39)καθησυχάζεστε (39)καθησυχάζεται (39)καθησυχάζομαι (41)καθησυχάσουμε (33)καθησυχαζόταν (39)καθησυχασμένη (32)καθησυχαστικά (31)καθησυχαστικέ (31)καθησυχαστική (31)καθησυχαστικό (31)καθησυχαστούν (30)καθιδρυθήκαμε (39)καθιδρυθήκατε (37)καθιδρυμένους (29)καθιδρυόμαστε (29)καθιδρυόσαστε (27)καθιερωθέντες (33)καθιερωθέντος (33)καθιερωθήκαμε (37)καθιερωθήκατε (35)καθιερωμένους (27)καθιερωνόμουν (28)καθιερωνόσουν (26)καθιερωτικούς (25)καθιερώνονται (23)καθιερώνονταν (23)καθιερώνοντας (22)καθικετεύσεις (22)καθικετεύσεων (25)καθικετεύσεως (24)καθιστάμενους (24)καθοδηγήθηκαν (38)καθοδηγήθηκες (37)καθοδηγήσουμε (31)καθοδηγήτριας (28)καθοδηγήτριες (28)καθοδηγηθείτε (37)καθοδηγηθούμε (39)καθοδηγημένες (29)καθοδηγημένης (29)καθοδηγημένοι (30)καθοδηγημένος (29)καθοδηγημένου (31)καθοδηγημένων (32)καθοδηγητικές (28)καθοδηγητικής (28)καθοδηγητικοί (29)καθοδηγητικού (29)καθοδηγητικός (28)καθοδηγητικών (29)καθοδηγητριών (29)καθοδηγούμενα (30)καθοδηγούμενε (30)καθοδηγούμενη (30)καθοδηγούμενο (30)καθοδηγούνται (28)καθοδηγούνταν (28)καθοδηγούσαμε (30)καθοδηγούσατε (28)καθοδηγούσουν (29)καθολικευμένα (28)καθολικευμένε (28)καθολικευμένη (28)καθολικευμένο (28)καθολικευόταν (26)καθολικεύεσαι (25)καθολικεύεστε (25)καθολικεύεται (25)καθολικεύομαι (27)καθολικεύουμε (28)καθολικεύσαμε (27)καθολικεύσατε (25)καθολικεύσεις (24)καθολικεύσετε (25)καθολικεύσουν (26)καθολικισμούς (26)καθολικότητας (24)καθομιλουμένη (29)καθομιλούμενη (28)καθομολόγησης (28)καθομολόγησις (28)καθοριζομένης (33)καθοριζομένου (35)καθοριζομένων (36)καθοριζόμαστε (34)καθοριζόμενες (33)καθοριζόμενης (33)καθοριζόμενοι (34)καθοριζόμενος (33)καθοριζόμενου (35)καθοριζόμενων (36)καθοριζόμουνα (35)καθοριζόντανε (32)καθοριζόσαστε (32)καθοριζόσουνα (33)καθορισθέντες (31)καθορισθέντος (31)καθορισθέντων (34)καθορισθείσας (31)καθορισθείσες (31)καθορισθείσης (31)καθορισμένους (25)καθοριστήκαμε (26)καθοριστήκανε (24)καθοριστήκατε (24)καθοριστικούς (23)καθορμίζονται (34)καθορμίζονταν (34)καθορμιζόμουν (37)καθορμιζόσουν (35)καθοσιωνόμουν (27)καθοσιωνόσουν (25)καθοσιώνονται (22)καθοσιώνονταν (22)καθρεπτίζεσαι (33)καθρεπτίζεστε (33)καθρεπτίζεται (33)καθρεπτίζομαι (35)καθρεπτιζόταν (33)καθρεφτίζεσαι (39)καθρεφτίζεστε (39)καθρεφτίζεται (39)καθρεφτίζομαι (41)καθρεφτίζουμε (42)καθρεφτίζουνε (40)καθρεφτίσματα (32)καθρεφτίσουμε (33)καθρεφτίσουνε (31)καθρεφτίστηκα (31)καθρεφτίστηκε (31)καθρεφτιζόταν (39)καθρεφτισμένα (32)καθρεφτισμένε (32)καθρεφτισμένη (32)καθρεφτισμένο (32)καθρεφτιστείς (29)καθρεφτιστούν (30)καθυβρίζονται (40)καθυβρίζονταν (40)καθυβρίζοντας (39)καθυβρίστηκαν (32)καθυβρίστηκες (31)καθυβριζόμουν (43)καθυβριζόσουν (41)καθυβρισμένες (32)καθυβρισμένης (32)καθυβρισμένοι (33)καθυβρισμένος (32)καθυβρισμένου (34)καθυβρισμένων (35)καθυβριστείτε (31)καθυβριστούμε (33)καθυποτάξουμε (36)καθυστερήσαμε (26)καθυστερήσανε (24)καθυστερήσατε (24)καθυστερήσεις (23)καθυστερήσετε (24)καθυστερήσεων (26)καθυστερήσεως (25)καθυστερήσεώς (22)καθυστερήσομε (26)καθυστερήσουν (25)καθυστερημένα (26)καθυστερημένε (26)καθυστερημένη (26)καθυστερημένο (26)καθυστερούντα (24)καθυστερούσαν (24)καθυστερούσες (23)καθυστερώντας (23)καθωσπρεπισμέ (29)καθωσπρεπισμό (29)καινοτομήσαμε (17)καινοτομήσατε (15)καινοτομήσεις (14)καινοτομήσετε (15)καινοτομήσουν (16)καινοτομικούς (15)καινοτομούσαν (15)καινοτομούσες (14)καινοτομώντας (14)καιροσκοπήσει (16)καιροσκοπήστε (16)καιροσκοπείτε (16)καιροσκοπικές (16)καιροσκοπικής (16)καιροσκοπικοί (17)καιροσκοπικού (17)καιροσκοπικός (16)καιροσκοπικών (17)καιροσκοπικώς (16)καιροσκοπισμέ (18)καιροσκοπισμό (18)καιροσκοπούμε (18)καιροσκοπούσα (16)καιροσκοπούσε (16)καιροσκόπησαν (16)καιροσκόπησες (15)καιροφυλακτεί (25)κακεντρέχειας (21)κακεντρέχειες (21)κακεντρεχειών (22)κακιζόντουσαν (24)κακοβαζόμαστε (32)κακοβαζόσαστε (30)κακοβαλμένους (25)κακοβανόμαστε (23)κακοβανόσαστε (21)κακογεννάγαμε (22)κακογεννάγατε (20)κακογεννήσαμε (19)κακογεννήσατε (17)κακογεννήσεις (16)κακογεννήσετε (17)κακογεννήσουν (18)κακογεννούσαν (17)κακογεννούσες (16)κακογεννώντας (16)κακογράφονται (25)κακογράφονταν (25)κακογραμμένες (21)κακογραμμένοι (22)κακογραμμένος (21)κακογραφόμουν (28)κακογραφόσουν (26)κακοδαιμονίας (18)κακοδαιμονίες (18)κακοδαιμονιών (19)κακοδενόμαστε (19)κακοδενόσαστε (17)κακοδεχόμαστε (26)κακοδεχόσαστε (24)κακοδιάθετους (26)κακοδιαθεσίας (25)κακοδιαθεσίες (25)κακοδιαθεσιών (26)κακοδιοίκησαν (18)κακοδιοίκησες (17)κακοδιοίκησης (17)κακοδιοίκησις (17)κακοδιοίκητες (17)κακοδιοίκητης (17)κακοδιοίκητοι (18)κακοδιοίκητος (17)κακοδιοίκητου (19)κακοδιοίκητων (20)κακοδιοικήσει (18)κακοδιοικήσου (19)κακοδιοικήστε (18)κακοδιοικείτε (18)κακοδιοικηθεί (27)κακοδιοικούμε (20)κακοδιοικούσα (18)κακοδιοικούσε (18)κακοδιωχνόταν (26)κακοδιώχνεσαι (24)κακοδιώχνεστε (24)κακοδιώχνεται (24)κακοδιώχνομαι (26)κακοδουλεμένα (22)κακοδουλεμένε (22)κακοδουλεμένη (22)κακοδουλεμένο (22)κακοδουλευτής (20)κακοδούλευτες (19)κακοδούλευτης (19)κακοδούλευτοι (20)κακοδούλευτος (19)κακοδούλευτου (21)κακοδούλευτων (22)κακοερχόμαστε (24)κακοερχόσαστε (22)κακοζυγίζεσαι (36)κακοζυγίζεστε (36)κακοζυγίζεται (36)κακοζυγίζομαι (38)κακοζυγιζόταν (36)κακοζωισμένες (26)κακοζωισμένης (26)κακοζωισμένοι (27)κακοζωισμένος (26)κακοζωισμένου (28)κακοζωισμένων (29)κακοηθέστερες (23)κακοηθέστερης (23)κακοηθέστεροι (24)κακοηθέστερος (23)κακοηθέστερου (25)κακοηθέστερων (26)κακοθάλασσους (25)κακοθανάτιζαν (32)κακοθανάτιζες (31)κακοθανάτισαν (23)κακοθανάτισες (22)κακοθανατίζει (32)κακοθανατίσει (23)κακοθανατίστε (23)κακοθελητάδες (27)κακοκαμωμένες (20)κακοκαμωμένης (20)κακοκαμωμένοι (21)κακοκαμωμένος (20)κακοκαμωμένου (22)κακοκαμωμένων (23)κακοκαρδίζαμε (30)κακοκαρδίζατε (28)κακοκαρδίζεις (27)κακοκαρδίζετε (28)κακοκαρδίζουν (29)κακοκαρδίσαμε (21)κακοκαρδίσατε (19)κακοκαρδίσεις (18)κακοκαρδίσετε (19)κακοκαρδίσουν (20)κακοκαρδιστεί (19)κακοκτίζονται (24)κακοκτίζονταν (24)κακοκτιζόμουν (27)κακοκτιζόσουν (25)κακοκτισμένες (16)κακοκτισμένης (16)κακοκτισμένοι (17)κακοκτισμένος (16)κακοκτισμένου (18)κακοκτισμένων (19)κακολογήθηκαν (29)κακολογήθηκες (28)κακολογήσουμε (22)κακολογηθείτε (28)κακολογηθούμε (30)κακολογούνται (19)κακολογούνταν (19)κακολογούσαμε (21)κακολογούσατε (19)κακολογούσουν (20)κακομαθαίναμε (27)κακομαθαίνουν (26)κακομαθημένοι (27)κακομαθημένος (26)κακομαθημένου (28)κακομαθημένων (29)κακομελέταγαν (21)κακομελέταγες (20)κακομελέτησαν (18)κακομελέτησες (17)κακομελετήσει (18)κακομελετήστε (18)κακομελετούμε (20)κακομελετούσα (18)κακομελετούσε (18)κακομιλήσουμε (21)κακομιλούσαμε (20)κακομιλούσατε (18)κακομούτσουνα (17)κακομούτσουνε (17)κακομούτσουνη (17)κακομούτσουνο (17)κακοντυμένους (17)κακοξυρίζεσαι (34)κακοξυρίζεστε (34)κακοξυρίζεται (34)κακοξυρίζομαι (36)κακοξυριζόταν (34)κακοπάντρευαν (17)κακοπάντρευες (16)κακοπάντρεψαν (25)κακοπάντρεψες (24)κακοπαίζονται (24)κακοπαίζονταν (24)κακοπαίρνεσαι (16)κακοπαίρνεστε (16)κακοπαίρνεται (16)κακοπαίρνομαι (18)κακοπαθήματος (25)κακοπαθημάτων (28)κακοπαθημένος (25)κακοπαθημένου (27)κακοπαιζόμουν (27)κακοπαιζόσουν (25)κακοπαιρνόταν (16)κακοπαντρέψει (25)κακοπαντρέψου (26)κακοπαντρέψτε (25)κακοπαντρευτώ (17)κακοπαντρεύει (16)κακοπιάνονται (15)κακοπιάνονταν (15)κακοπιανόμουν (18)κακοπιανόσουν (16)κακοπλένονται (17)κακοπλένονταν (17)κακοπλενόμουν (20)κακοπλενόσουν (18)κακοπληρωθείς (28)κακοπληρωθούν (29)κακοπληρωμένα (22)κακοπληρωμένε (22)κακοπληρωμένη (22)κακοπληρωμένο (22)κακοπληρώθηκα (28)κακοπληρώθηκε (28)κακοπληρώναμε (20)κακοπληρώνατε (18)κακοπληρώνεις (17)κακοπληρώνετε (18)κακοπληρώνουν (19)κακοπληρώσαμε (20)κακοπληρώσατε (18)κακοπληρώσεις (17)κακοπληρώσετε (18)κακοπληρώσουν (19)κακοπληρώτρια (19)κακοποιήθηκαν (25)κακοποιήθηκες (24)κακοποιήσουμε (18)κακοποιηθείτε (24)κακοποιηθούμε (26)κακοποιημένες (16)κακοποιημένης (16)κακοποιημένοι (17)κακοποιημένος (16)κακοποιημένου (18)κακοποιημένων (19)κακοποιητικές (15)κακοποιητικής (15)κακοποιητικοί (16)κακοποιητικού (16)κακοποιητικός (15)κακοποιητικών (16)κακοποιούνται (15)κακοποιούνταν (15)κακοποιούσαμε (17)κακοποιούσατε (15)κακοποιούσουν (16)κακοπορευόταν (17)κακοπορεύεσαι (16)κακοπορεύεστε (16)κακοπορεύεται (16)κακοπορεύομαι (18)κακοπροαίρετα (17)κακοπροαίρετε (17)κακοπροαίρετη (17)κακοπροαίρετο (17)κακοραβόμαστε (24)κακοραβόσαστε (22)κακοραμμένους (19)κακοστρωνόταν (17)κακοστρώνεσαι (15)κακοστρώνεστε (15)κακοστρώνεται (15)κακοστρώνομαι (17)κακοστόμαχους (23)κακοσυνήθιζαν (33)κακοσυνήθιζες (32)κακοσυνήθισαν (24)κακοσυνήθισες (23)κακοσυνηθίζει (33)κακοσυνηθίσει (24)κακοσυνηθίστε (24)κακοτεχνήματα (23)κακοτινάζεσαι (23)κακοτινάζεστε (23)κακοτινάζεται (23)κακοτινάζομαι (25)κακοτιναζόταν (23)κακοτράχαλους (24)κακοτυλίγεσαι (20)κακοτυλίγεστε (20)κακοτυλίγεται (20)κακοτυλίγομαι (22)κακοτυλιγόταν (20)κακοτυπωθείτε (27)κακοτυπωθούμε (29)κακοτυπωμένες (19)κακοτυπωμένης (19)κακοτυπωμένοι (20)κακοτυπωμένος (19)κακοτυπωμένου (21)κακοτυπωμένων (22)κακοτυπωνόταν (18)κακοτυπώθηκαν (26)κακοτυπώθηκες (25)κακοτυπώνεσαι (16)κακοτυπώνεστε (16)κακοτυπώνεται (16)κακοτυπώνομαι (18)κακοτυπώνουμε (19)κακοτυπώσουμε (19)κακοτυχήσουμε (25)κακοτυχίζεσαι (31)κακοτυχίζεστε (31)κακοτυχίζεται (31)κακοτυχίζομαι (33)κακοτυχίζουμε (34)κακοτυχίσουμε (25)κακοτυχίστηκα (23)κακοτυχίστηκε (23)κακοτυχιζόταν (31)κακοτυχισμένα (24)κακοτυχισμένε (24)κακοτυχισμένη (24)κακοτυχισμένο (24)κακοτυχιστείς (21)κακοτυχιστούν (22)κακοτυχούσαμε (24)κακοτυχούσατε (22)κακουργήματος (20)κακουργημάτων (23)κακουργιοδίκη (23)κακοφέρνονται (22)κακοφέρνονταν (22)κακοφανίζεσαι (30)κακοφανίζεστε (30)κακοφανίζεται (30)κακοφανίζομαι (32)κακοφανιζόταν (30)κακοφανισμούς (22)κακοφερνόμουν (25)κακοφερνόσουν (23)κακοφερσίματα (24)κακοφημίζεσαι (32)κακοφημίζεστε (32)κακοφημίζεται (32)κακοφημίζομαι (34)κακοφημιζόταν (32)κακοφορμίζαμε (35)κακοφορμίζατε (33)κακοφορμίζεις (32)κακοφορμίζετε (33)κακοφορμίζουν (34)κακοφορμίσαμε (26)κακοφορμίσατε (24)κακοφορμίσεις (23)κακοφορμίσετε (24)κακοφορμίσουν (25)κακοφτιάνεσαι (21)κακοφτιάνεστε (21)κακοφτιάνεται (21)κακοφτιάνομαι (23)κακοφτιαγμένα (26)κακοφτιαγμένη (26)κακοφτιαγμένο (26)κακοφτιανόταν (21)κακοφωτίζεσαι (32)κακοφωτίζεστε (32)κακοφωτίζεται (32)κακοφωτίζομαι (34)κακοφωτιζόταν (32)κακοφωτισμένα (25)κακοφωτισμένε (25)κακοφωτισμένη (25)κακοφωτισμένο (25)κακοχτίζονται (30)κακοχτίζονταν (30)κακοχτιζόμουν (33)κακοχτιζόσουν (31)κακοχωνέψουμε (35)κακοχωνεμένες (24)κακοχωνεμένης (24)κακοχωνεμένοι (25)κακοχωνεμένος (24)κακοχωνεμένου (26)κακοχωνεμένων (27)κακοχωνευόταν (24)κακοχωνεύεσαι (23)κακοχωνεύεστε (23)κακοχωνεύεται (23)κακοχωνεύομαι (25)κακοχωνεύουμε (26)κακοχώνευτους (22)κακοψηνόμαστε (25)κακοψηνόσαστε (23)καλαθιάζονται (33)καλαθιάζονταν (33)καλαθιάζοντας (32)καλαθιαζόμουν (36)καλαθιαζόσουν (34)καλαθιασμένες (25)καλαθιασμένης (25)καλαθιασμένοι (26)καλαθιασμένος (25)καλαθιασμένου (27)καλαθιασμένων (28)καλαθόσφαιρας (31)καλαισθητικές (24)καλαισθητικής (24)καλαισθητικοί (25)καλαισθητικού (25)καλαισθητικός (24)καλαισθητικών (25)καλακουγόμουν (23)καλακουγόσουν (21)καλακουόμαστε (19)καλακουόσαστε (17)καλακούγονται (19)καλακούγονταν (19)καλαλεθόμαστε (28)καλαλεθόσαστε (26)καλαματιανούς (16)καλαμιζόμαστε (28)καλαμιζόσαστε (26)καλαμισμένους (19)καλαμιστήκαμε (20)καλαμιστήκατε (18)καλαμοκάνηδες (20)καλαμοκάνηδων (23)καλαμοκάνισσα (18)καλαμοπόδαρες (21)καλαμοπόδαρης (21)καλαμοπόδαροι (22)καλαμοπόδαρος (21)καλαμοπόδαρου (23)καλαμοπόδαρων (24)καλαμοσάκχαρα (26)καλαμοσάκχαρο (26)καλαμπακιώτης (18)καλαμποκέλαιο (21)καλαμποκένιας (18)καλαμποκένιες (18)καλαμποκένιοι (19)καλαμποκένιος (18)καλαμποκένιου (20)καλαμποκένιων (21)καλαμποκίσιας (18)καλαμποκίσιες (18)καλαμποκίσιοι (19)καλαμποκίσιος (18)καλαμποκίσιου (20)καλαμποκίσιων (21)καλαμπουρίζει (29)καλαμπουρίσει (20)καλαμπουρίστε (20)καλαμπουρτζής (28)καλαμπούριζαν (28)καλαμπούριζες (27)καλαμπούρισαν (19)καλαμπούρισες (18)καλαμωνόμαστε (21)καλαφατίζεσαι (31)καλαφατίζεστε (31)καλαφατίζεται (31)καλαφατίζομαι (33)καλαφατίζουμε (34)καλαφατίσματα (24)καλαφατίσουμε (25)καλαφατίστηκε (23)καλαφατιζόταν (31)καλαφατισμένα (24)καλαφατισμένε (24)καλαφατισμένη (24)καλαφατισμένο (24)καλαϊζόμασταν (25)καλαϊζόσασταν (23)καλαϊντίζεσαι (23)καλαϊντίζεστε (23)καλαϊντίζεται (23)καλαϊντίζομαι (25)καλαϊντιζόταν (23)καλβινίστριας (22)καλβινίστριες (22)καλβινιστριών (23)καλειδοσκόπια (20)καλειδοσκόπιο (20)καλημερίζεσαι (27)καλημερίζεστε (27)καλημερίζεται (27)καλημερίζομαι (29)καλημερίζουμε (30)καλημερίσματα (20)καλημερίσουμε (21)καλημερίστηκα (19)καλημερίστηκε (19)καλημεριζόταν (27)καλημερισμένα (20)καλημερισμένε (20)καλημερισμένη (20)καλημερισμένο (20)καλημεριστείς (17)καλημεριστούν (18)καληνυχτίζαμε (34)καληνυχτίζατε (32)καληνυχτίζεις (31)καληνυχτίζετε (32)καληνυχτίζουν (33)καληνυχτίσαμε (25)καληνυχτίσατε (23)καληνυχτίσεις (22)καληνυχτίσετε (23)καληνυχτίσουν (24)καληνυχτιστεί (23)καληνωρίζεσαι (27)καληνωρίζεστε (27)καληνωρίζεται (27)καληνωρίζομαι (29)καληνωριζόταν (27)καλησπερίζαμε (28)καλησπερίζατε (26)καλησπερίζεις (25)καλησπερίζετε (26)καλησπερίζουν (27)καλησπερίσαμε (19)καλησπερίσατε (17)καλησπερίσεις (16)καλησπερίσετε (17)καλησπερίσουν (18)καλησπεριστεί (17)καλιγωνόμαστε (22)καλικάντζαροι (26)καλικάντζαρος (25)καλικάντζαρου (27)καλικάντζαρων (28)καλιτσουνάκης (16)καλλίγραμμους (25)καλλιγράφησαν (28)καλλιγράφησες (27)καλλιγραφήσει (28)καλλιγραφήσου (29)καλλιγραφήστε (28)καλλιγραφείτε (28)καλλιγραφηθεί (37)καλλιγραφικές (28)καλλιγραφικής (28)καλλιγραφικοί (29)καλλιγραφικού (29)καλλιγραφικός (28)καλλιγραφικών (29)καλλιγραφικώς (28)καλλιγραφούμε (30)καλλιγραφούσα (28)καλλιγραφούσε (28)καλλιεργήθηκα (31)καλλιεργήθηκε (31)καλλιεργήματα (23)καλλιεργήσαμε (23)καλλιεργήσανε (21)καλλιεργήσατε (21)καλλιεργήσεις (20)καλλιεργήσετε (21)καλλιεργήσιμα (23)καλλιεργήσιμε (23)καλλιεργήσιμη (23)καλλιεργήσιμο (23)καλλιεργήσομε (23)καλλιεργήσουν (22)καλλιεργήτρια (22)καλλιεργείσαι (21)καλλιεργείστε (21)καλλιεργείται (21)καλλιεργηθείς (29)καλλιεργηθούν (30)καλλιεργημένα (23)καλλιεργημένε (23)καλλιεργημένη (23)καλλιεργημένο (23)καλλιεργητικά (22)καλλιεργητικέ (22)καλλιεργητική (22)καλλιεργητικό (22)καλλιεργούμαι (23)καλλιεργούντο (21)καλλιεργούσαν (21)καλλιεργούσες (20)καλλιεργούταν (21)καλλιεργώντάς (19)καλλιεργώντας (20)καλλικέλαδους (23)καλλικρατίδας (21)καλλιμάρμαρες (22)καλλιμάρμαρης (22)καλλιμάρμαροι (23)καλλιμάρμαρος (22)καλλιμάρμαρου (24)καλλιμάρμαρων (25)καλλιτέχνιδας (26)καλλιτέχνιδες (26)καλλιτέχνιδος (26)καλλιτεχνικές (24)καλλιτεχνικής (24)καλλιτεχνικοί (25)καλλιτεχνικού (25)καλλιτεχνικός (24)καλλιτεχνικών (25)καλλιτεχνικώς (24)καλλωπίζονται (29)καλλωπίζονταν (29)καλλωπίζοντας (28)καλλωπίσματος (21)καλλωπίστηκαν (21)καλλωπίστηκες (20)καλλωπιζόμουν (32)καλλωπιζόσουν (30)καλλωπισμάτων (24)καλλωπισμένες (21)καλλωπισμένης (21)καλλωπισμένοι (22)καλλωπισμένος (21)καλλωπισμένου (23)καλλωπισμένων (24)καλλωπιστείτε (20)καλλωπιστικές (20)καλλωπιστικής (20)καλλωπιστικοί (21)καλλωπιστικού (21)καλλωπιστικός (20)καλλωπιστικών (21)καλλωπιστούμε (22)καλμαρίσματος (19)καλμαρισμάτων (22)καλμαρισμένες (19)καλμαρισμένης (19)καλμαρισμένοι (20)καλμαρισμένος (19)καλμαρισμένου (21)καλμαρισμένων (22)καλοακουγόταν (20)καλοακουόμουν (20)καλοακουόσουν (18)καλοακούγεσαι (19)καλοακούγεστε (19)καλοακούγεται (19)καλοακούγομαι (21)καλοακούονται (16)καλοακούονταν (16)καλοαρέσονται (16)καλοαρέσονταν (16)καλοαρεσόμουν (19)καλοαρεσόσουν (17)καλοβαλμένους (26)καλοβιδωνόταν (27)καλοβιδώνεσαι (25)καλοβιδώνεστε (25)καλοβιδώνεται (25)καλοβιδώνομαι (27)καλοβολευόταν (25)καλοβολεύεσαι (24)καλοβολεύεστε (24)καλοβολεύεται (24)καλοβολεύομαι (26)καλοβράζονται (32)καλοβράζονταν (32)καλοβρίσκεσαι (24)καλοβρίσκεστε (24)καλοβρίσκεται (24)καλοβρίσκομαι (26)καλοβραζόμουν (35)καλοβραζόσουν (33)καλοβρισκόταν (24)καλογδυνόμουν (25)καλογδυνόσουν (23)καλογδύνονται (21)καλογδύνονταν (21)καλογεμίζεσαι (29)καλογεμίζεστε (29)καλογεμίζεται (29)καλογεμίζομαι (31)καλογεμιζόταν (29)καλογερίστικα (20)καλογερίστικε (20)καλογερίστικη (20)καλογερίστικο (20)καλογερευόταν (20)καλογερεύεσαι (19)καλογερεύεστε (19)καλογερεύεται (19)καλογερεύομαι (21)καλογεροπαίδι (23)καλογερόπουλο (23)καλογινόμαστε (20)καλογινόσαστε (18)καλογνέθονται (27)καλογνέθονταν (27)καλογνεθόμουν (30)καλογνεθόσουν (28)καλογραμμένες (22)καλογραμμένης (22)καλογραμμένοι (23)καλογραμμένος (22)καλογραμμένου (24)καλογραμμένων (25)καλογυαλίζαμε (32)καλογυαλίζατε (30)καλογυαλίζεις (29)καλογυαλίζετε (30)καλογυαλίζουν (31)καλογυαλίσαμε (23)καλογυαλίσατε (21)καλογυαλίσεις (20)καλογυαλίσετε (21)καλογυαλίσουν (22)καλογυαλιστεί (21)καλογυρισμένα (22)καλογυρισμένε (22)καλογυρισμένη (22)καλογυρισμένο (22)καλοδενόμαστε (20)καλοδενόσαστε (18)καλοδεχούμενα (27)καλοδεχούμενε (27)καλοδεχούμενη (27)καλοδεχούμενο (27)καλοδεχόμαστε (27)καλοδεχόσαστε (25)καλοδιάθετους (27)καλοδουλεμένα (23)καλοδουλεμένε (23)καλοδουλεμένη (23)καλοδουλεμένο (23)καλοδουλευτής (21)καλοδούλευτες (20)καλοδούλευτης (20)καλοδούλευτοι (21)καλοδούλευτος (20)καλοδούλευτου (22)καλοδούλευτων (23)καλοεξετάζαμε (35)καλοεξετάζατε (33)καλοεξετάζεις (32)καλοεξετάζετε (33)καλοεξετάζουν (34)καλοεξετάσαμε (26)καλοεξετάσατε (24)καλοεξετάσεις (23)καλοεξετάσετε (24)καλοεξετάσουν (25)καλοεξεταστεί (24)καλοζυγίζεσαι (37)καλοζυγίζεστε (37)καλοζυγίζεται (37)καλοζυγίζομαι (39)καλοζυγίζουμε (40)καλοζυγίσουμε (31)καλοζυγίστηκα (29)καλοζυγίστηκε (29)καλοζυγιάζαμε (39)καλοζυγιάζατε (37)καλοζυγιάζεις (36)καλοζυγιάζετε (37)καλοζυγιάζουν (38)καλοζυγιάσαμε (30)καλοζυγιάσατε (28)καλοζυγιάσεις (27)καλοζυγιάσετε (28)καλοζυγιάσουν (29)καλοζυγιαστεί (28)καλοζυγιζόταν (37)καλοζυγισμένα (30)καλοζυγισμένε (30)καλοζυγισμένη (30)καλοζυγισμένο (30)καλοζυγιστείς (27)καλοζυγιστούν (28)καλοζυμωνόταν (29)καλοζυμώνεσαι (27)καλοζυμώνεστε (27)καλοζυμώνεται (27)καλοζυμώνομαι (29)καλοζωισμένες (27)καλοζωισμένης (27)καλοζωισμένοι (28)καλοζωισμένος (27)καλοζωισμένου (29)καλοζωισμένων (30)καλοθάλασσους (26)καλοθρέφονται (32)καλοθρέφονταν (32)καλοθρεμμένες (28)καλοθρεμμένης (28)καλοθρεμμένοι (29)καλοθρεμμένος (28)καλοθρεμμένου (30)καλοθρεμμένων (31)καλοθρεφόμουν (35)καλοθρεφόσουν (33)καλοκαίριασμα (19)καλοκαθόμαστε (27)καλοκαθόσαστε (25)καλοκαιριάζει (26)καλοκαιριάσει (17)καλοκαιρινούς (16)καλοκαμωμένες (21)καλοκαμωμένης (21)καλοκαμωμένοι (22)καλοκαμωμένος (21)καλοκαμωμένου (23)καλοκαμωμένων (24)καλοκαρδίζαμε (31)καλοκαρδίζατε (29)καλοκαρδίζεις (28)καλοκαρδίζετε (29)καλοκαρδίζουν (30)καλοκαρδίσαμε (22)καλοκαρδίσατε (20)καλοκαρδίσεις (19)καλοκαρδίσετε (20)καλοκαρδίσουν (21)καλοκαρδιστεί (20)καλοκαταλάβει (25)καλοκοβόμαστε (25)καλοκοβόσαστε (23)καλοκοιτάζαμε (27)καλοκοιτάζατε (25)καλοκοιτάζεις (24)καλοκοιτάζετε (25)καλοκοιτάζουν (26)καλοκοιτάξαμε (27)καλοκοιτάξατε (25)καλοκοιτάξεις (24)καλοκοιτάξετε (25)καλοκοιτάξουν (26)καλοκρίνονται (17)καλοκρίνονταν (17)καλοκρινόμουν (20)καλοκρινόσουν (18)καλοκτίζονται (25)καλοκτίζονταν (25)καλοκτιζόμουν (28)καλοκτιζόσουν (26)καλομαθημένος (27)καλομαθημένων (30)καλομελέταγαν (22)καλομελέταγες (21)καλομελέτησαν (19)καλομελέτησες (18)καλομελετήσει (19)καλομελετήστε (19)καλομελετούμε (21)καλομελετούσα (19)καλομελετούσε (19)καλομιλήσουμε (22)καλομιλούσαμε (21)καλομιλούσατε (19)καλοναρχήματα (25)καλονοιάζεσαι (24)καλονοιάζεστε (24)καλονοιάζεται (24)καλονοιάζομαι (26)καλονοιαζόταν (24)καλοντυμένους (18)καλοντυνόμουν (19)καλοντυνόσουν (17)καλοντύνονται (15)καλοντύνονταν (15)καλοξετάζεσαι (33)καλοξετάζεστε (33)καλοξετάζεται (33)καλοξετάζομαι (35)καλοξεταζόταν (33)καλοξυρίζεσαι (35)καλοξυρίζεστε (35)καλοξυρίζεται (35)καλοξυρίζομαι (37)καλοξυριζόταν (35)καλοπάντρευαν (18)καλοπάντρευες (17)καλοπάντρεψαν (26)καλοπάντρεψες (25)καλοπαιγμένες (20)καλοπαιγμένης (20)καλοπαιγμένοι (21)καλοπαιγμένος (20)καλοπαιγμένου (22)καλοπαιγμένων (23)καλοπαντρέψει (26)καλοπαντρέψου (27)καλοπαντρέψτε (26)καλοπαντρευτώ (18)καλοπαντρεύει (17)καλοπεράσματα (19)καλοπεράσουμε (20)καλοπερασάκια (18)καλοπερνάγαμε (22)καλοπερνάγατε (20)καλοπερνούσαν (17)καλοπερνούσες (16)καλοπερνώντας (16)καλοπιάνονται (16)καλοπιάνονταν (16)καλοπιάσματος (17)καλοπιανόμουν (19)καλοπιανόσουν (17)καλοπιασμάτων (20)καλοπλένονται (18)καλοπλένονταν (18)καλοπλενόμουν (21)καλοπλενόσουν (19)καλοπληρωθείς (29)καλοπληρωθούν (30)καλοπληρωμένα (23)καλοπληρωμένε (23)καλοπληρωμένη (23)καλοπληρωμένο (23)καλοπληρώθηκα (29)καλοπληρώθηκε (29)καλοπληρώναμε (21)καλοπληρώνατε (19)καλοπληρώνεις (18)καλοπληρώνετε (19)καλοπληρώνουν (20)καλοπληρώσαμε (21)καλοπληρώσατε (19)καλοπληρώσεις (18)καλοπληρώσετε (19)καλοπληρώσουν (20)καλοπληρώτρια (20)καλοπορευόταν (18)καλοπορεύεσαι (17)καλοπορεύεστε (17)καλοπορεύεται (17)καλοπορεύομαι (19)καλοποτίζεσαι (25)καλοποτίζεστε (25)καλοποτίζεται (25)καλοποτίζομαι (27)καλοποτιζόταν (25)καλοπροαίρετα (18)καλοπροαίρετε (18)καλοπροαίρετη (18)καλοπροαίρετο (18)καλοραβόμαστε (25)καλοραβόσαστε (23)καλοραμμένους (20)καλοσελωνόταν (19)καλοσελώνεσαι (17)καλοσελώνεστε (17)καλοσελώνεται (17)καλοσελώνομαι (19)καλοσηκωνόταν (18)καλοσηκώνεσαι (16)καλοσηκώνεστε (16)καλοσηκώνεται (16)καλοσηκώνομαι (18)καλοσκέπτεσαι (17)καλοσκέπτεστε (17)καλοσκέπτεται (17)καλοσκέπτομαι (19)καλοσκέφτεσαι (23)καλοσκέφτεστε (23)καλοσκέφτεται (23)καλοσκέφτομαι (25)καλοσκεπτόταν (17)καλοσκεφτόταν (23)καλοστέκονται (16)καλοστέκονταν (16)καλοστεκόμουν (19)καλοστεκόσουν (17)καλοστημένους (17)καλοστρωθείτε (27)καλοστρωθούμε (29)καλοστρωμένες (19)καλοστρωμένης (19)καλοστρωμένοι (20)καλοστρωμένος (19)καλοστρωμένου (21)καλοστρωμένων (22)καλοστρωνόταν (18)καλοστρώθηκαν (26)καλοστρώθηκες (25)καλοστρώνεσαι (16)καλοστρώνεστε (16)καλοστρώνεται (16)καλοστρώνομαι (18)καλοστρώνουμε (19)καλοστρώσουμε (19)καλοσυνέματος (17)καλοσυνήθιζαν (34)καλοσυνήθιζες (33)καλοσυνήθισαν (25)καλοσυνήθισες (24)καλοσυνεμάτων (20)καλοσυνηθίζει (34)καλοσυνηθίσει (25)καλοσυνηθίστε (25)καλοταΐζονται (24)καλοταΐζονταν (24)καλοταΐζοντας (23)καλοταΐστηκαν (16)καλοταΐστηκες (15)καλοταγίζεσαι (27)καλοταγίζεστε (27)καλοταγίζεται (27)καλοταγίζομαι (29)καλοταγιζόταν (27)καλοταϊζόμουν (26)καλοταϊζόσουν (24)καλοταϊσμένες (15)καλοταϊσμένης (15)καλοταϊσμένοι (16)καλοταϊσμένος (15)καλοταϊσμένου (17)καλοταϊσμένων (18)καλοταϊστείτε (14)καλοταϊστούμε (16)καλοτρωγόμουν (24)καλοτρωγόσουν (22)καλοτρώγονται (19)καλοτρώγονταν (19)καλοτυπωμένες (20)καλοτυπωμένης (20)καλοτυπωμένοι (21)καλοτυπωμένος (20)καλοτυπωμένου (22)καλοτυπωμένων (23)καλοτυπωνόταν (19)καλοτυπώνεσαι (17)καλοτυπώνεστε (17)καλοτυπώνεται (17)καλοτυπώνομαι (19)καλοτυχίζεσαι (32)καλοτυχίζεστε (32)καλοτυχίζεται (32)καλοτυχίζομαι (34)καλοτυχίζουμε (35)καλοτυχίσματα (25)καλοτυχίσουμε (26)καλοτυχίστηκα (24)καλοτυχίστηκε (24)καλοτυχιζόταν (32)καλοτυχισμένα (25)καλοτυχισμένε (25)καλοτυχισμένη (25)καλοτυχισμένο (25)καλοτυχιστείς (22)καλοτυχιστούν (23)καλουμάροντας (18)καλουπατζήδες (28)καλουπατζήδων (31)καλουπιάζεσαι (26)καλουπιάζεστε (26)καλουπιάζεται (26)καλουπιάζομαι (28)καλουπιαζόταν (26)καλουπωθήκαμε (31)καλουπωθήκατε (29)καλουπωμένους (21)καλουπωνόμουν (22)καλουπωνόσουν (20)καλουπώνονται (17)καλουπώνονταν (17)καλουπώνοντας (16)καλοφέρνονται (23)καλοφέρνονταν (23)καλοφαίνονται (22)καλοφαίνονταν (22)καλοφαινόμουν (25)καλοφαινόσουν (23)καλοφερνόμουν (26)καλοφερνόσουν (24)καλοφκιάνεσαι (23)καλοφκιάνεστε (23)καλοφκιάνεται (23)καλοφκιάνομαι (25)καλοφκιανόταν (23)καλοφορεμένος (24)καλοφράζονται (32)καλοφράζονταν (32)καλοφραζόμουν (35)καλοφραζόσουν (33)καλοφτιάνεσαι (22)καλοφτιάνεστε (22)καλοφτιάνεται (22)καλοφτιάνομαι (24)καλοφτιαγμένα (27)καλοφτιαγμένε (27)καλοφτιαγμένη (27)καλοφτιαγμένο (27)καλοφτιανόταν (22)καλοφυτευόταν (24)καλοφυτεύεσαι (23)καλοφυτεύεστε (23)καλοφυτεύεται (23)καλοφυτεύομαι (25)καλοφωτίζεσαι (33)καλοφωτίζεστε (33)καλοφωτίζεται (33)καλοφωτίζομαι (35)καλοφωτιζόταν (33)καλοχρονίζαμε (34)καλοχρονίζατε (32)καλοχρονίζεις (31)καλοχρονίζετε (32)καλοχρονίζουν (33)καλοχρονίσαμε (25)καλοχρονίσατε (23)καλοχρονίσεις (22)καλοχρονίσετε (23)καλοχρονίσουν (24)καλοχτίζονται (31)καλοχτίζονταν (31)καλοχτιζόμουν (34)καλοχτιζόσουν (32)καλοχωνέψουμε (36)καλοχωνεμένες (25)καλοχωνεμένης (25)καλοχωνεμένοι (26)καλοχωνεμένος (25)καλοχωνεμένου (27)καλοχωνεμένων (28)καλοχωνευτείς (24)καλοχωνευτούν (25)καλοχωνευόταν (25)καλοχωνεύεσαι (24)καλοχωνεύεστε (24)καλοχωνεύεται (24)καλοχωνεύομαι (26)καλοχωνεύουμε (27)καλοχωνεύτηκα (25)καλοχωνεύτηκε (25)καλοψηνόμαστε (26)καλοψηνόσαστε (24)καλπονόθευσις (25)καλπουζάνικες (26)καλπουζάνικης (26)καλπουζάνικοι (27)καλπουζάνικος (26)καλπουζάνικου (28)καλπουζάνικων (29)καλτσοβελονών (24)καλτσοβελόνας (23)καλτσοβελόνες (23)καλτσομηχανές (23)καλτσομηχανής (23)καλτσομηχανών (24)καλτσωνόμαστε (19)καλτσωνόσαστε (17)καλυκοποιείον (18)καλυκοποιείου (19)καλυκοποιείων (20)καλυπτομένους (19)καλυπτόμασταν (19)καλυπτόμενους (19)καλυπτόσασταν (17)καλυτερεύσεις (16)καλυτερεύσεων (19)καλυτερεύσεως (18)καλυτερεύσουν (18)καλωδιωνόμουν (25)καλωδιωνόσουν (23)καλωδιώνονται (20)καλωδιώνονταν (20)καλωσορίζεσαι (27)καλωσορίζεστε (27)καλωσορίζεται (27)καλωσορίζομαι (29)καλωσορίζουμε (30)καλωσορίσματα (20)καλωσορίσουμε (21)καλωσορίστηκα (19)καλωσορίστηκε (19)καλωσοριζόταν (27)καλωσορισμένα (20)καλωσορισμένε (20)καλωσορισμένη (20)καλωσορισμένο (20)καλωσοριστείς (17)καλωσοριστούν (18)καμακιζόμαστε (27)καμακιζόσαστε (25)καμακωνόμαστε (20)καμακωνόσαστε (18)καμαρωνόμαστε (20)καματευόμαστε (18)καματευόσαστε (16)καμηλιέρισσας (17)καμηλιέρισσες (17)καμηλοδέρματα (23)καμηλοπάρδαλη (24)καμινευτικούς (16)καμινευόμαστε (18)καμινευόσαστε (16)καμινιάζονται (24)καμινιάζονταν (24)καμινιαζόμουν (27)καμινιαζόσουν (25)καμουφλάρεσαι (26)καμουφλάρεστε (26)καμουφλάρεται (26)καμουφλάρισμα (28)καμουφλάρομαι (28)καμουφλάρουμε (29)καμουφλαρίσου (27)καμουφλαριστώ (26)καμουφλαρόταν (26)καμπανίσματος (17)καμπανισμάτων (20)καμποτινισμού (18)καμποτινισμός (17)καμπουριάζαμε (29)καμπουριάζατε (27)καμπουριάζεις (26)καμπουριάζετε (27)καμπουριάζουν (28)καμπουριάσαμε (20)καμπουριάσατε (18)καμπουριάσεις (17)καμπουριάσετε (18)καμπουριάσουν (19)καμπουριαστές (17)καμπουριαστής (17)καμπουριαστεί (18)καμπουριαστοί (18)καμπουριαστού (18)καμπουριαστός (17)καμπουριαστών (18)καμπτόντουσαν (17)καμπυλογράφοι (30)καμπυλογράφος (29)καμπυλογράφου (31)καμπυλογράφων (32)καμπυλοειδείς (21)καμπυλοειδούς (21)καμπυλωθήκαμε (33)καμπυλωθήκατε (31)καμπυλωμένους (23)καμπυλωνόμουν (24)καμπυλωνόσουν (22)καμπυλόγραμμα (27)καμπυλόγραμμε (27)καμπυλόγραμμη (27)καμπυλόγραμμο (27)καμπυλώνονται (19)καμπυλώνονταν (19)καμπυλώνοντας (18)καμφορόδεντρο (27)καμωνόντουσαν (18)κανακευόμαστε (17)κανακευόσαστε (15)καναλιζάρεσαι (25)καναλιζάρεστε (25)καναλιζάρεται (25)καναλιζάρομαι (27)καναλιζαρόταν (25)κανδηλανάπτης (18)κανελλοπούλου (21)κανελλόπουλος (20)κανιβαλισμούς (23)κανιστροειδές (16)κανιστροειδής (16)κανιστροειδών (17)κανναβόσκοινο (21)κανναβόσπορος (21)κανναβόσχοινο (27)κανοναρχήματα (23)κανοναρχήσαμε (23)κανοναρχήσατε (21)κανοναρχήσεις (20)κανοναρχήσετε (21)κανοναρχήσουν (22)κανοναρχούσαν (21)κανοναρχούσες (20)κανοναρχώντας (20)κανονιζόμαστε (24)κανονιζόμουνα (25)κανονιζόντανε (22)κανονιζόσαστε (22)κανονιζόσουνα (23)κανονικοτήτων (16)κανονικότατες (13)κανονικότατης (13)κανονικότατοι (14)κανονικότατος (13)κανονικότατου (15)κανονικότατων (16)κανονικότερες (14)κανονικότερης (14)κανονικότεροι (15)κανονικότερος (14)κανονικότερου (16)κανονικότερων (17)κανονικότητας (13)κανονικότητες (13)κανονιοβολήσω (24)κανονιοβολείς (21)κανονιοβοληθώ (31)κανονιοβολούν (22)κανονιοβόλησα (22)κανονιοβόλησε (22)κανονιοθυρίδα (27)κανονιοστάσια (13)κανονιοστάσιο (13)κανονιοφόρους (21)κανονισμένους (15)κανονιστήκαμε (16)κανονιστήκανε (14)κανονιστήκατε (14)κανονιστικούς (13)καντακουζηνού (24)καντακουζηνός (23)καντηλανάφτες (21)καντηλανάφτης (21)καντηλαναφτών (22)καουτσουκένια (16)καουτσουκένιε (16)καουτσουκένιο (16)καπακωνόμαστε (19)καπακωνόσαστε (17)καπαρωνόμαστε (19)καπαρωνόσαστε (17)καπελωνόμαστε (20)καπελωνόσαστε (18)καπηλευτικούς (17)καπηλευόμαστε (19)καπηλευόσαστε (17)καπιστρωθείτε (26)καπιστρωθούμε (28)καπιστρωμάτων (21)καπιστρωμένες (18)καπιστρωμένης (18)καπιστρωμένοι (19)καπιστρωμένος (18)καπιστρωμένου (20)καπιστρωμένων (21)καπιστρωνόταν (17)καπιστρώθηκαν (25)καπιστρώθηκες (24)καπιστρώματος (16)καπιστρώνεσαι (15)καπιστρώνεστε (15)καπιστρώνεται (15)καπιστρώνομαι (17)καπιστρώνουμε (18)καπιστρώσουμε (18)καπιταλίστρια (17)καπιταλισμούς (17)καπιταλιστικά (17)καπιταλιστικέ (17)καπιταλιστική (17)καπιταλιστικό (17)καπλαντίζεσαι (25)καπλαντίζεστε (25)καπλαντίζεται (25)καπλαντίζομαι (27)καπλαντίζουμε (28)καπλαντίσματα (18)καπλαντίσουμε (19)καπλαντιζόταν (25)καπλαντισμένα (18)καπλαντισμένε (18)καπλαντισμένη (18)καπλαντισμένο (18)καπνεμπορικές (18)καπνεμπορικής (18)καπνεμπορικοί (19)καπνεμπορικού (19)καπνεμπορικός (18)καπνεμπορικών (19)καπνεργάτισσα (18)καπνεργάτριας (18)καπνεργάτριες (18)καπνεργατικές (18)καπνεργατικής (18)καπνεργατικοί (19)καπνεργατικού (19)καπνεργατικός (18)καπνεργατικών (19)καπνεργατριών (19)καπνιζόμασταν (25)καπνιζόσασταν (23)καπνοκοπτήριο (17)καπνοπαραγωγή (24)καπνοπωλισσών (19)καπνοπώλισσας (16)καπνοπώλισσες (16)καπνοσακούλας (16)καπνοσακούλες (16)καπνοσυλλέκτη (20)καπνοσύριγγας (20)καπνοσύριγγες (20)καποδιστριακά (19)καποδιστριακέ (19)καποδιστριακή (19)καποδιστριακό (19)καπριτσιόζικα (25)καπριτσιόζικε (25)καπριτσιόζικη (25)καπριτσιόζικο (25)καπριτσιόζους (24)καραβοκύρηδες (25)καραβοκύρηδων (28)καραβοκύρισσα (23)καραβοφάναρου (30)καραβοφάναρων (31)καραβόσκοινου (23)καραβόσκοινων (24)καραβόσκυλους (25)καραγκιοζλίκι (30)καραγκιόζηδες (29)καραγκιόζηδων (32)καραγκούνηδες (20)καραγκούνηδων (23)καραγκούνικες (18)καραγκούνικης (18)καραγκούνικοι (19)καραγκούνικος (18)καραγκούνικου (20)καραγκούνικων (21)καραγκούνισσα (18)καραδοκήσουμε (21)καραδοκούσαμε (20)καραδοκούσατε (18)καραμελώνουμε (21)καραμελώσουμε (21)καραμπινάτους (17)καραμπινιέροι (18)καραμπινιέρος (17)καραμπινιέρου (19)καραμπινιέρων (20)καραμπουρνάκι (20)καραπουτανάρα (17)καρατομήθηκαν (26)καρατομήθηκες (25)καρατομήσουμε (19)καρατομηθείτε (25)καρατομηθούμε (27)καρατομημένες (17)καρατομημένης (17)καρατομημένοι (18)καρατομημένος (17)καρατομημένου (19)καρατομημένων (20)καρατομούνται (16)καρατομούνταν (16)καρατομούσαμε (18)καρατομούσατε (16)καρατομούσουν (17)καρβουνιάρικα (24)καρβουνιάρικε (24)καρβουνιάρικη (24)καρβουνιάρικο (24)καρβουνόσκονη (23)καρδαμωμένους (23)καρδαμώνοντας (18)καρδιαγγειακά (24)καρδιαγγειακέ (24)καρδιαγγειακή (24)καρδιαγγειακό (24)καρδιογνωστών (22)καρδιογνώστες (19)καρδιογνώστης (19)καρδιογράφημα (30)καρδιογράφους (28)καρδιογραφίας (27)καρδιογραφίες (27)καρδιογραφικά (29)καρδιογραφικέ (29)καρδιογραφική (29)καρδιογραφικό (29)καρδιογραφιών (28)καρδιοκλέφτης (26)καρδιοκλέφτρα (28)καρδιοκτύπησε (19)καρδιολογικές (22)καρδιολογικής (22)καρδιολογικοί (23)καρδιολογικού (23)καρδιολογικός (22)καρδιολογικών (23)καρδιομεγαλία (24)καρδιοπάθειάς (25)καρδιοπάθειας (26)καρδιοπάθειες (26)καρδιοπαθειών (27)καρδιοχτυπάει (26)καρδιοχτυπάμε (28)καρδιοχτυπάτε (26)καρδιοχτυπήσω (28)καρδιοχτυπούν (26)καρδιοχτύπαγα (28)καρδιοχτύπαγε (28)καρδιοχτύπησα (25)καρδιοχτύπησε (25)καρδιόσχημους (26)καρεκλοπόδαρα (22)καρεκλοπόδαρο (22)καριερίστικες (15)καριερίστικης (15)καριερίστικοι (16)καριερίστικος (15)καριερίστικου (17)καριερίστικων (18)καρικωνόμαστε (19)καρικωνόσαστε (17)καρκινοβάτησα (22)καρκινοβάτησε (22)καρκινοβασίας (21)καρκινοβασίες (21)καρκινοβασιών (22)καρκινοβατήσω (24)καρκινοβατείς (21)καρκινοβατούν (22)καρκινογένεση (18)καρκινογόνους (18)καρκινοειδείς (17)καρκινοειδούς (17)καρκινολογίας (19)καρκινολυτικά (19)καρκινολυτικέ (19)καρκινολυτική (19)καρκινολυτικό (19)καρκινολόγους (20)καρκινοπαθείς (24)καρκινοπαθούς (24)καρκινοποίηση (16)καρκινοφοβίας (28)καρκινοφοβίες (28)καρκινωματώδη (22)καρναβαλικούς (23)καρναβαλιστής (22)καροτσιέρηδες (17)καροτσιέρηδων (20)καρουλιάζεσαι (26)καρουλιάζεστε (26)καρουλιάζεται (26)καρουλιάζομαι (28)καρουλιάζουμε (29)καρουλιάσουμε (20)καρουλιαζόταν (26)καρουλιασμένα (19)καρουλιασμένε (19)καρουλιασμένη (19)καρουλιασμένο (19)καρπαζωθήκαμε (38)καρπαζωθήκατε (36)καρπαζωμένους (28)καρπαζωνόμουν (29)καρπαζωνόσουν (27)καρπαζώνονται (24)καρπαζώνονταν (24)καρπαζώνοντας (23)καρπενησιώτης (14)καρπερότατους (16)καρπερότερους (17)καρπιζόμασταν (26)καρπιζόσασταν (24)καρπολογήματα (22)καρπολογήσαμε (22)καρπολογήσατε (20)καρπολογήσεις (19)καρπολογήσετε (20)καρπολογήσουν (21)καρπολογούσαν (20)καρπολογούσες (19)καρπολογώντας (19)καρποφορήσαμε (25)καρποφορήσατε (23)καρποφορήσεις (22)καρποφορήσετε (23)καρποφορήσουν (24)καρποφορούσαν (23)καρποφορούσες (22)καρποφορώντας (22)καρπωνόμασταν (19)καρπωνόσασταν (17)καρσιλαματζής (26)καρτερευόμουν (19)καρτερευόσουν (17)καρτερεύονται (15)καρτερεύονταν (15)καρτερικότητα (16)καρτεσιανισμέ (16)καρτεσιανισμό (16)καρτοτηλέφωνα (25)καρτοτηλέφωνο (25)καρυδωνόμαστε (22)καρυδωνόσαστε (20)καρυδότσουφλα (28)καρυδότσουφλο (28)καρυκευμένους (19)καρυκευτήκαμε (20)καρυκευτήκατε (18)καρυκευόμαστε (19)καρυκευόσαστε (17)καρυοθραυστών (26)καρυοθραύστες (24)καρυοθραύστης (24)καρφιτσωθείτε (32)καρφιτσωθούμε (34)καρφιτσωμάτων (27)καρφιτσωμένες (24)καρφιτσωμένης (24)καρφιτσωμένοι (25)καρφιτσωμένος (24)καρφιτσωμένου (26)καρφιτσωμένων (27)καρφιτσωνόταν (23)καρφιτσώθηκαν (31)καρφιτσώθηκες (30)καρφιτσώματος (22)καρφιτσώνεσαι (21)καρφιτσώνεστε (21)καρφιτσώνεται (21)καρφιτσώνομαι (23)καρφιτσώνουμε (24)καρφιτσώσουμε (24)καρφοπιάνεσαι (22)καρφοπιάνεστε (22)καρφοπιάνεται (22)καρφοπιάνομαι (24)καρφοπιανόταν (22)καρφωνόμασταν (25)καρφωνόσασταν (23)καρχηδονιακές (24)καρχηδονιακής (24)καρχηδονιακοί (25)καρχηδονιακού (25)καρχηδονιακός (24)καρχηδονιακών (25)καρχηδονικούς (24)κασελιάζονται (24)κασελιάζονταν (24)κασελιάζοντας (23)κασελιάστηκαν (16)κασελιάστηκες (15)κασελιαζόμουν (27)κασελιαζόσουν (25)κασελιασμένες (16)κασελιασμένης (16)κασελιασμένοι (17)κασελιασμένος (16)κασελιασμένου (18)κασελιασμένων (19)κασελιαστείτε (15)κασελιαστούμε (17)κασονιάζονται (22)κασονιάζονταν (22)κασονιαζόμουν (25)κασονιαζόσουν (23)κασσιτέρινους (14)κασσιτερωμένα (18)κασσιτερωμένε (18)κασσιτερωμένη (18)κασσιτερωμένο (18)κασσιτερώματα (16)κασσιτερώναμε (16)κασσιτερώνατε (14)κασσιτερώνεις (13)κασσιτερώνετε (14)κασσιτερώνουν (15)κασσιτερώσαμε (16)κασσιτερώσατε (14)κασσιτερώσεις (13)κασσιτερώσετε (14)κασσιτερώσεων (16)κασσιτερώσεως (15)κασσιτερώσουν (15)καστανομάλλης (18)καστανοχώματα (22)καστανόξανθες (30)καστανόξανθης (30)καστανόξανθοι (31)καστανόξανθος (30)καστανόξανθου (32)καστανόξανθων (33)καστανότατους (13)καστανότερους (14)καστανόχρωμες (24)καστανόχρωμης (24)καστανόχρωμοι (25)καστανόχρωμος (24)καστανόχρωμου (26)καστανόχρωμων (27)καστελορίζιος (24)κατάκλειστους (16)καταβάλλονται (24)καταβάλλονταν (24)καταβάλλοντας (23)καταβάλλοντες (23)καταβάλλοντος (23)καταβαλλομένη (26)καταβαλλόμενα (26)καταβαλλόμενε (26)καταβαλλόμενη (26)καταβαλλόμενο (26)καταβαλλόμουν (27)καταβαλλόσουν (25)καταβαλλότανε (24)καταβαράθρωνα (33)καταβαράθρωνε (33)καταβαράθρωσα (33)καταβαράθρωσε (33)καταβαράθρωση (33)καταβαραθρωθώ (42)καταβαραθρώνω (33)καταβαραθρώσω (33)καταβεβλημένα (31)καταβεβλημένε (31)καταβεβλημένη (31)καταβεβλημένο (31)καταβιβάζεσαι (36)καταβιβάζεστε (36)καταβιβάζεται (36)καταβιβάζομαι (38)καταβιβαζόταν (36)καταβλάπτεσαι (23)καταβλάπτεστε (23)καταβλάπτεται (23)καταβλάπτομαι (25)καταβλαπτόταν (23)καταβληθέντες (30)καταβληθέντος (30)καταβληθέντων (33)καταβληθήκαμε (34)καταβληθήκανε (32)καταβληθήκατε (32)καταβληθείσας (30)καταβληθείσες (30)καταβληθείσης (30)καταβληθεισών (31)καταβλητικούς (22)καταβολιάζαμε (33)καταβολιάζατε (31)καταβολιάζεις (30)καταβολιάζετε (31)καταβολιάζουν (32)καταβολιάσαμε (24)καταβολιάσατε (22)καταβολιάσεις (21)καταβολιάσετε (22)καταβολιάσουν (23)καταβολιαστεί (22)καταβρέγματος (25)καταβρέχονται (28)καταβρέχονταν (28)καταβρεγμάτων (28)καταβρεγμένος (25)καταβρεχτήρας (28)καταβρεχτήρες (28)καταβρεχτήρια (29)καταβρεχτήρων (31)καταβρεχόμουν (31)καταβρεχόσουν (29)καταβροχθίζει (46)καταβροχθίσει (37)καταβροχθίσου (38)καταβροχθίστε (37)καταβροχθιστώ (37)καταβρόχθιζαν (46)καταβρόχθιζες (45)καταβρόχθισαν (37)καταβρόχθισες (36)καταβρόχθισης (36)καταβρόχθισις (36)καταβυθίζεσαι (39)καταβυθίζεστε (39)καταβυθίζεται (39)καταβυθίζομαι (41)καταβυθίζουμε (42)καταβυθίσουμε (33)καταβυθίστηκα (31)καταβυθίστηκε (31)καταβυθιζόταν (39)καταβυθισμένα (32)καταβυθισμένε (32)καταβυθισμένη (32)καταβυθισμένο (32)καταβυθιστείς (29)καταβυθιστούν (30)καταγέλαστους (18)καταγγέλθηκαν (31)καταγγέλλεσαι (23)καταγγέλλεστε (23)καταγγέλλεται (23)καταγγέλλομαι (25)καταγγέλλοντα (23)καταγγέλλουμε (26)καταγγείλουμε (24)καταγγελθείσα (30)καταγγελλόταν (23)καταγεμίζεσαι (27)καταγεμίζεστε (27)καταγεμίζεται (27)καταγεμίζομαι (29)καταγεμιζόταν (27)καταγινόμαστε (18)καταγινόσαστε (16)καταγοήτευσαν (17)καταγοήτευσες (16)καταγοητευτεί (17)καταγοητεύαμε (18)καταγοητεύατε (16)καταγοητεύεις (15)καταγοητεύετε (16)καταγοητεύουν (17)καταγοητεύσει (16)καταγοητεύσου (17)καταγοητεύστε (16)καταγράφονται (24)καταγράφονταν (24)καταγράφοντας (23)καταγράφτηκαν (25)καταγραμμένες (20)καταγραμμένος (20)καταγραμμένου (22)καταγραμμένων (23)καταγραφείσες (23)καταγραφείσης (23)καταγραφικούς (24)καταγραφόμενη (26)καταγραφόμουν (27)καταγραφόσουν (25)καταγόντουσαν (17)καταδαμάζεσαι (27)καταδαμάζεστε (27)καταδαμάζεται (27)καταδαμάζομαι (29)καταδαμαζόταν (27)καταδαπάναγαν (20)καταδαπάναγες (19)καταδαπάνησαν (17)καταδαπάνησες (16)καταδαπανήσει (17)καταδαπανήσου (18)καταδαπανήστε (17)καταδαπανηθεί (26)καταδαπανούμε (19)καταδαπανούσα (17)καταδαπανούσε (17)καταδείχθηκαν (33)καταδεικνύουν (18)καταδεκτικούς (17)καταδεχτικούς (23)καταδεχόμαστε (25)καταδεχόσαστε (23)καταδημαγωγεί (26)καταδημευόταν (19)καταδημεύεσαι (18)καταδημεύεστε (18)καταδημεύεται (18)καταδημεύομαι (20)καταδιδόμαστε (21)καταδιδόσαστε (19)καταδικάζεσαι (26)καταδικάζεστε (26)καταδικάζεται (26)καταδικάζομαι (28)καταδικάζουμε (29)καταδικάζουνε (27)καταδικάσθηκε (27)καταδικάσιμες (18)καταδικάσιμης (18)καταδικάσιμοι (19)καταδικάσιμος (18)καταδικάσιμου (20)καταδικάσιμων (21)καταδικάσουμε (20)καταδικάσουνε (18)καταδικάστηκα (18)καταδικάστηκε (18)καταδικαζόταν (26)καταδικασθείς (25)καταδικασθούν (26)καταδικασμένα (19)καταδικασμένε (19)καταδικασμένη (19)καταδικασμένο (19)καταδικαστέας (16)καταδικαστέες (16)καταδικαστέοι (17)καταδικαστέος (16)καταδικαστέου (18)καταδικαστέων (19)καταδικαστείς (16)καταδικαστικά (18)καταδικαστικέ (18)καταδικαστική (18)καταδικαστικό (18)καταδικαστούν (17)καταδινόμαστε (18)καταδινόσαστε (16)καταδιωγμένος (22)καταδιωγμένου (24)καταδιωγμένων (25)καταδιωκτικές (19)καταδιωκτικής (19)καταδιωκτικοί (20)καταδιωκτικού (20)καταδιωκτικός (19)καταδιωκτικών (20)καταδιωκόμουν (22)καταδιωκόσουν (20)καταδιωχτικός (25)καταδιώκονται (17)καταδιώκονταν (17)καταδιώκοντας (16)καταδιώκοντος (16)καταδολίευσης (18)καταδολίευσις (18)καταδρομικούς (19)καταδυνάστευα (18)καταδυνάστευε (18)καταδυναστεύω (19)καταδυόμασταν (19)καταδυόμενους (19)καταδυόσασταν (17)καταζαλίζεσαι (33)καταζαλίζεστε (33)καταζαλίζεται (33)καταζαλίζομαι (35)καταζαλιζόταν (33)καταζαρωνόταν (25)καταζαρώνεσαι (23)καταζαρώνεστε (23)καταζαρώνεται (23)καταζαρώνομαι (25)καταζητήθηκαν (32)καταζητήθηκες (31)καταζητήσουμε (25)καταζητηθείτε (31)καταζητηθούμε (33)καταζητούμενα (24)καταζητούμενο (24)καταζητούνται (22)καταζητούνταν (22)καταζητούσαμε (24)καταζητούσατε (22)καταζητούσουν (23)καταθέλγονται (27)καταθέλγονταν (27)καταθελγόμουν (30)καταθελγόσουν (28)καταθετόμαστε (24)καταθετόσαστε (22)καταθλίβονται (31)καταθλίβονταν (31)καταθλιβόμουν (34)καταθλιβόσουν (32)καταθλιμμένος (27)καταθλιπτικές (25)καταθλιπτικής (25)καταθλιπτικοί (26)καταθλιπτικού (26)καταθλιπτικός (25)καταθλιπτικών (26)καταθορυβήσει (31)καταθορυβήσου (32)καταθορυβήστε (31)καταθορυβείτε (31)καταθορυβηθεί (40)καταθορυβούμε (33)καταθορυβούσα (31)καταθορυβούσε (31)καταθορύβησαν (30)καταθορύβησες (29)καταιγιστικές (16)καταιγιστικής (16)καταιγιστικοί (17)καταιγιστικού (17)καταιγιστικός (16)καταιγιστικών (17)καταιονίζεσαι (22)καταιονίζεστε (22)καταιονίζεται (22)καταιονίζομαι (24)καταιονιζόταν (22)καταιονισμούς (14)καταισχυνόταν (21)καταισχύνεσαι (20)καταισχύνεστε (20)καταισχύνεται (20)καταισχύνομαι (22)κατακίτρινους (15)κατακαίγονται (17)κατακαίγονταν (17)κατακαίνουργα (19)κατακαίνουργε (19)κατακαίνουργη (19)κατακαίνουργο (19)κατακαημένους (16)κατακαθίζουμε (35)κατακαθίσματα (25)κατακαθίσουμε (26)κατακαθισμένα (25)κατακαθισμένε (25)κατακαθισμένη (25)κατακαθισμένο (25)κατακαθόμαστε (25)κατακαθόσαστε (23)κατακαιγόμουν (20)κατακαιγόσουν (18)κατακαιόμαστε (16)κατακαιόσαστε (14)κατακαλόκαιρα (18)κατακαλόκαιρο (18)κατακεραυνωθώ (27)κατακεραυνώνω (18)κατακεραυνώσω (18)κατακεραύνωνα (17)κατακεραύνωνε (17)κατακεραύνωσα (17)κατακεραύνωσε (17)κατακερμάτιζα (26)κατακερμάτιζε (26)κατακερμάτισα (17)κατακερμάτισε (17)κατακερματίζω (28)κατακερματίσω (19)κατακιτρίνιζα (24)κατακιτρίνιζε (24)κατακιτρίνισα (15)κατακιτρίνισε (15)κατακιτρινίζω (26)κατακιτρινίσω (17)κατακλέβονται (23)κατακλέβονταν (23)κατακλίνονται (16)κατακλίνονταν (16)κατακλεβόμουν (26)κατακλεβόσουν (24)κατακλινόμουν (19)κατακλινόσουν (17)κατακλυζόμουν (29)κατακλυζόσουν (27)κατακλυσμένες (18)κατακλυσμένης (18)κατακλυσμένοι (19)κατακλυσμένος (18)κατακλυσμένου (20)κατακλυσμένων (21)κατακλυσμιαία (19)κατακλυσμιαίε (19)κατακλυσμιαίο (19)κατακλυσμικές (19)κατακλυσμικής (19)κατακλυσμικοί (20)κατακλυσμικού (20)κατακλυσμικός (19)κατακλυσμικών (20)κατακλυστείτε (17)κατακλυστούμε (19)κατακλύζονται (25)κατακλύζονταν (25)κατακλύζοντας (24)κατακλύσθηκαν (26)κατακλύστηκαν (17)κατακλύστηκες (16)κατακοβόμαστε (23)κατακοβόσαστε (21)κατακοκκίνιζα (25)κατακοκκίνιζε (25)κατακοκκίνισα (16)κατακοκκίνισε (16)κατακοκκινίζω (27)κατακοκκινίσω (18)κατακολάζεσαι (25)κατακολάζεστε (25)κατακολάζεται (25)κατακολάζομαι (27)κατακολαζόταν (25)κατακοπτόμουν (18)κατακοπτόσουν (16)κατακουράζαμε (27)κατακουράζατε (25)κατακουράζεις (24)κατακουράζετε (25)κατακουράζουν (26)κατακουράσαμε (18)κατακουράσατε (16)κατακουράσεις (15)κατακουράσετε (16)κατακουράσουν (17)κατακουραστεί (16)κατακρήμνιζαν (26)κατακρήμνιζες (25)κατακρήμνισαν (17)κατακρήμνισες (16)κατακρήμνισης (16)κατακρήμνισις (16)κατακρήμνισμα (19)κατακρίνονται (15)κατακρίνονταν (15)κατακρίνοντας (14)κατακρατήθηκα (25)κατακρατήθηκε (25)κατακρατήσαμε (17)κατακρατήσατε (15)κατακρατήσεις (14)κατακρατήσετε (15)κατακρατήσεων (17)κατακρατήσεως (16)κατακρατήσεώς (13)κατακρατήσουν (16)κατακρατείσαι (15)κατακρατείστε (15)κατακρατείται (15)κατακρατηθείς (23)κατακρατηθούν (24)κατακρατημένα (17)κατακρατημένε (17)κατακρατημένη (17)κατακρατημένο (17)κατακρατούμαι (17)κατακρατούσαν (15)κατακρατούσες (14)κατακρατούταν (15)κατακρατώντας (14)κατακρεουργεί (20)κατακρημνίζει (26)κατακρημνίσει (17)κατακρημνίσου (18)κατακρημνίστε (17)κατακρημνιστώ (17)κατακρινόμουν (18)κατακρινόσουν (16)κατακτηθήκαμε (26)κατακτηθήκανε (24)κατακτηθήκατε (24)κατακτημένους (16)κατακτητικούς (14)κατακτιούνται (14)κατακτιούνταν (14)κατακτιόμαστε (16)κατακτιόμουνα (17)κατακτιόντανε (14)κατακτιόσαστε (14)κατακτιόσουνα (15)κατακυλίονται (17)κατακυλίονταν (17)κατακυλιόμουν (20)κατακυλιόσουν (18)κατακυρίευσαν (17)κατακυρίευσες (16)κατακυριευτεί (17)κατακυριεύαμε (18)κατακυριεύατε (16)κατακυριεύεις (15)κατακυριεύετε (16)κατακυριεύουν (17)κατακυριεύσει (16)κατακυριεύσου (17)κατακυριεύστε (16)κατακυρωθείτε (27)κατακυρωθούμε (29)κατακυρωμένες (19)κατακυρωμένης (19)κατακυρωμένοι (20)κατακυρωμένος (19)κατακυρωμένου (21)κατακυρωμένων (22)κατακυρωνόταν (18)κατακυρωτικές (18)κατακυρωτικής (18)κατακυρωτικοί (19)κατακυρωτικού (19)κατακυρωτικός (18)κατακυρωτικών (19)κατακυρώθηκαν (26)κατακυρώθηκες (25)κατακυρώνεσαι (16)κατακυρώνεστε (16)κατακυρώνεται (16)κατακυρώνομαι (18)κατακυρώνουμε (19)κατακυρώσουμε (19)κατακόκκινους (16)κατακόπτονται (15)κατακόπτονταν (15)καταλήστευσης (15)καταλαβαίναμε (24)καταλαβαίνανε (22)καταλαβαίνατε (22)καταλαβαίνεις (21)καταλαβαίνετε (22)καταλαβαίνομε (24)καταλαβαίνουν (23)καταλαγιάζαμε (29)καταλαγιάζατε (27)καταλαγιάζεις (26)καταλαγιάζετε (27)καταλαγιάζουν (28)καταλαγιάσαμε (20)καταλαγιάσατε (18)καταλαγιάσεις (17)καταλαγιάσετε (18)καταλαγιάσουν (19)καταλαμβάναμε (26)καταλαμβάνανε (24)καταλαμβάνατε (24)καταλαμβάνεις (23)καταλαμβάνετε (24)καταλαμβάνομε (26)καταλαμβάνουν (25)καταλείπονται (16)καταλείπονταν (16)καταλεγόμαστε (20)καταλεγόσαστε (18)καταλειπόμουν (19)καταλειπόσουν (17)καταλερωμένες (19)καταλερωνόταν (18)καταλερώνεσαι (16)καταλερώνεστε (16)καταλερώνεται (16)καταλερώνομαι (18)καταληκτικούς (16)καταληπτικούς (16)καταληστέψαμε (26)καταληστέψατε (24)καταληστέψεις (23)καταληστέψετε (24)καταληστέψουν (25)καταληστεμένα (17)καταληστεμένε (17)καταληστεμένη (17)καταληστεμένο (17)καταληστευτεί (16)καταληστεύαμε (17)καταληστεύατε (15)καταληστεύεις (14)καταληστεύετε (15)καταληστεύουν (16)καταληφθέντες (30)καταληφθέντος (30)καταληφθέντων (33)καταληφθήκαμε (34)καταληφθήκατε (32)καταληφθείσας (30)καταληφθείσης (30)καταλληλότατα (19)καταλληλότερα (20)καταλληλότερε (20)καταλληλότερη (20)καταλληλότερο (20)καταλληλότητά (18)καταλληλότητα (19)καταλογίζεσαι (27)καταλογίζεστε (27)καταλογίζεται (27)καταλογίζομαι (29)καταλογίζουμε (30)καταλογίσθηκε (28)καταλογίσουμε (21)καταλογίστηκα (19)καταλογίστηκε (19)καταλογιζόταν (27)καταλογισθείς (26)καταλογισθούν (27)καταλογισμένα (20)καταλογισμένε (20)καταλογισμένη (20)καταλογισμένο (20)καταλογισμούς (19)καταλογιστέας (17)καταλογιστέες (17)καταλογιστέοι (18)καταλογιστέος (17)καταλογιστέου (19)καταλογιστέων (20)καταλογιστείς (17)καταλογιστούν (18)καταλυπήθηκαν (27)καταλυπήθηκες (26)καταλυπήσουμε (20)καταλυπηθείτε (26)καταλυπηθούμε (28)καταλυπημένες (18)καταλυπημένης (18)καταλυπημένοι (19)καταλυπημένος (18)καταλυπημένου (20)καταλυπημένων (21)καταλυπούνται (17)καταλυπούνταν (17)καταλυπούσαμε (19)καταλυπούσατε (17)καταλυπούσουν (18)καταλυόμασταν (18)καταλυόσασταν (16)καταμέμφονται (24)καταμέμφονταν (24)καταμαγευόταν (19)καταμαγεύεσαι (18)καταμαγεύεστε (18)καταμαγεύεται (18)καταμαγεύομαι (20)καταμαρτυρήσω (20)καταμαρτυρείς (17)καταμαρτυρούν (18)καταμαρτύρησα (17)καταμαρτύρησε (17)καταμαρτύρηση (17)καταματωμένες (18)καταματωμένης (18)καταματωμένοι (19)καταματωμένος (18)καταματωμένου (20)καταματωμένων (21)καταματωνόταν (17)καταματώνεσαι (15)καταματώνεστε (15)καταματώνεται (15)καταματώνομαι (17)καταματώνουμε (18)καταματώσουμε (18)καταμαυρίζαμε (28)καταμαυρίζατε (26)καταμαυρίζεις (25)καταμαυρίζετε (26)καταμαυρίζουν (27)καταμαυρίσαμε (19)καταμαυρίσατε (17)καταμαυρίσεις (16)καταμαυρίσετε (17)καταμαυρίσουν (18)καταμεμφόμουν (27)καταμεμφόσουν (25)καταμερίζεσαι (25)καταμερίζεστε (25)καταμερίζεται (25)καταμερίζομαι (27)καταμερίζουμε (28)καταμερίσουμε (19)καταμερίστηκα (17)καταμερίστηκε (17)καταμεριζόταν (25)καταμερισμένα (18)καταμερισμένε (18)καταμερισμένη (18)καταμερισμένο (18)καταμερισμούς (17)καταμεριστείς (15)καταμεριστούν (16)καταμετράγαμε (21)καταμετράγατε (19)καταμετρήθηκα (26)καταμετρήθηκε (26)καταμετρήσαμε (18)καταμετρήσατε (16)καταμετρήσεις (15)καταμετρήσετε (16)καταμετρήσεων (18)καταμετρήσεως (17)καταμετρήσουν (17)καταμετρείσαι (16)καταμετρείστε (16)καταμετρείται (16)καταμετρηθείς (24)καταμετρηθούν (25)καταμετρημένα (18)καταμετρημένε (18)καταμετρημένη (18)καταμετρημένο (18)καταμετριόταν (16)καταμετρούμαι (18)καταμετρούσαν (16)καταμετρούσες (15)καταμετρούταν (16)καταμετρώνται (16)καταμετρώντας (15)καταμηνυόμουν (19)καταμηνυόσουν (17)καταμηνύονται (15)καταμηνύονταν (15)καταμηνύοντας (14)καταμηνύσουμε (18)καταμολυνόταν (18)καταμολύνεσαι (17)καταμολύνεστε (17)καταμολύνεται (17)καταμολύνομαι (19)καταμόσχευσις (22)καταναγκάζαμε (28)καταναγκάζατε (26)καταναγκάζεις (25)καταναγκάζετε (26)καταναγκάζουν (27)καταναγκάσαμε (19)καταναγκάσατε (17)καταναγκάσεις (16)καταναγκάσετε (17)καταναγκάσουν (18)καταναγκασμοί (19)καταναγκασμού (19)καταναγκασμός (18)καταναγκασμών (19)καταναγκαστεί (17)καταναλίσκουν (17)καταναλωθήκαν (27)καταναλωθείτε (26)καταναλωθούμε (28)καταναλωθούνε (26)καταναλωμένες (18)καταναλωμένης (18)καταναλωμένοι (19)καταναλωμένος (18)καταναλωμένου (20)καταναλωμένων (21)καταναλωνόταν (17)καταναλωτικές (17)καταναλωτικής (17)καταναλωτικοί (18)καταναλωτικού (18)καταναλωτικός (17)καταναλωτικών (18)καταναλωτισμό (19)καταναλωτριών (18)καταναλώθηκαν (25)καταναλώθηκες (24)καταναλώνεσαι (15)καταναλώνεστε (15)καταναλώνεται (15)καταναλώνομαι (17)καταναλώνουμε (18)καταναλώνουνε (16)καταναλώσιμες (16)καταναλώσιμης (16)καταναλώσιμοι (17)καταναλώσιμος (16)καταναλώσιμου (18)καταναλώσιμων (19)καταναλώσουμε (18)καταναλώσουνε (16)καταναλώτριας (15)καταναλώτριες (15)καταναυμάχησα (23)καταναυμάχησε (23)καταναυμαχήσω (25)καταναυμαχείς (22)καταναυμαχούν (23)κατανεμήθηκαν (25)κατανεμημένες (16)κατανεμημένης (16)κατανεμημένοι (17)κατανεμημένος (16)κατανεμημένου (18)κατανεμημένων (19)κατανεμόμαστε (17)κατανεμόσαστε (15)κατανικήθηκαν (24)κατανικήθηκες (23)κατανικήσουμε (17)κατανικηθείτε (23)κατανικηθούμε (25)κατανικημένες (15)κατανικημένης (15)κατανικημένοι (16)κατανικημένος (15)κατανικημένου (17)κατανικημένων (18)κατανικιόμουν (17)κατανικιόνταν (14)κατανικιόσουν (15)κατανικούσαμε (16)κατανικούσατε (14)κατανοηθήκαμε (25)κατανοηθήκατε (23)κατανοητικούς (13)κατανοούμαστε (15)καταντρέπεσαι (15)καταντρέπεστε (15)καταντρέπεται (15)καταντρέπομαι (17)καταντρεπόταν (15)καταντροπιάζω (26)καταντροπιάσω (17)καταντρόπιαζα (24)καταντρόπιαζε (24)καταντρόπιασα (15)καταντρόπιασε (15)κατανυκτικούς (15)καταξεράθηκαν (33)καταξεράθηκες (32)καταξεράνουμε (26)καταξεραίναμε (25)καταξεραίνατε (23)καταξεραίνεις (22)καταξεραίνετε (23)καταξεραίνουν (24)καταξεραθείτε (32)καταξεραθούμε (34)καταξεραμένες (24)καταξεραμένης (24)καταξεραμένοι (25)καταξεραμένος (24)καταξεραμένου (26)καταξεραμένων (27)καταξεσκίζαμε (34)καταξεσκίζατε (32)καταξεσκίζεις (31)καταξεσκίζετε (32)καταξεσκίζουν (33)καταξεσκίσαμε (25)καταξεσκίσατε (23)καταξεσκίσεις (22)καταξεσκίσετε (23)καταξεσκίσουν (24)καταξεσκιστεί (23)καταξεσχίζαμε (40)καταξεσχίζατε (38)καταξεσχίζεις (37)καταξεσχίζετε (38)καταξεσχίζουν (39)καταξεσχίσαμε (31)καταξεσχίσατε (29)καταξεσχίσεις (28)καταξεσχίσετε (29)καταξεσχίσουν (30)καταξεσχιστεί (29)καταξιωθήκαμε (36)καταξιωθήκατε (34)καταξιωμένους (26)καταξιωνόμουν (27)καταξιωνόσουν (25)καταξιώνονται (22)καταξιώνονταν (22)καταξιώνοντας (21)καταξοδέψουμε (37)καταξοδεμένες (26)καταξοδεμένης (26)καταξοδεμένοι (27)καταξοδεμένος (26)καταξοδεμένου (28)καταξοδεμένων (29)καταξοδευτείς (25)καταξοδευτούν (26)καταξοδευόταν (26)καταξοδεύεσαι (25)καταξοδεύεστε (25)καταξοδεύεται (25)καταξοδεύομαι (27)καταξοδεύουμε (28)καταξοδεύτηκα (26)καταξοδεύτηκε (26)καταπέμπονται (17)καταπέμπονταν (17)καταπέφτονται (21)καταπέφτονταν (21)καταπίκραιναν (16)καταπίκραινες (15)καταπατήθηκαν (24)καταπατήθηκες (23)καταπατήσουμε (17)καταπατηθείτε (23)καταπατηθούμε (25)καταπατημένες (15)καταπατημένης (15)καταπατημένοι (16)καταπατημένος (15)καταπατημένου (17)καταπατημένων (18)καταπατιόμουν (17)καταπατιόνταν (14)καταπατιόσουν (15)καταπατούνται (14)καταπατούνταν (14)καταπατούσαμε (16)καταπατούσατε (14)καταπατούσουν (15)καταπείθονται (23)καταπείθονταν (23)καταπειθόμουν (26)καταπειθόσουν (24)καταπειστικές (14)καταπειστικής (14)καταπειστικοί (15)καταπειστικού (15)καταπειστικός (14)καταπειστικών (15)καταπεμπόμουν (20)καταπεμπόσουν (18)καταπετάσματα (16)καταπεφτόμουν (24)καταπεφτόσουν (22)καταπιάνονται (14)καταπιάνονταν (14)καταπιάστηκαν (15)καταπιέζονται (23)καταπιέζονταν (23)καταπιέζοντας (22)καταπιέστηκαν (15)καταπιέστηκες (14)καταπιέστριας (14)καταπιέστριες (14)καταπιανόμουν (17)καταπιανόσουν (15)καταπιαστείτε (14)καταπιαστούμε (16)καταπιεζόμενο (25)καταπιεζόμουν (26)καταπιεζόσουν (24)καταπιεσμένες (15)καταπιεσμένης (15)καταπιεσμένοι (16)καταπιεσμένος (15)καταπιεσμένου (17)καταπιεσμένων (18)καταπιεστείτε (14)καταπιεστικές (14)καταπιεστικής (14)καταπιεστικοί (15)καταπιεστικού (15)καταπιεστικός (14)καταπιεστικών (15)καταπιεστούμε (16)καταπιεστριών (15)καταπικράθηκα (26)καταπικράθηκε (26)καταπικράναμε (18)καταπικράνατε (16)καταπικράνεις (15)καταπικράνετε (16)καταπικράνουν (17)καταπικραίνει (16)καταπικραθείς (24)καταπικραθούν (25)καταπικραμένα (18)καταπικραμένε (18)καταπικραμένη (18)καταπικραμένο (18)καταπινόμαστε (16)καταπινόμουνα (17)καταπινόντανε (14)καταπινόσαστε (14)καταπινόσουνα (15)καταπλάσματος (17)καταπλήσσεσαι (16)καταπλήσσεστε (16)καταπλήσσεται (16)καταπλήσσομαι (18)καταπλήττεσαι (16)καταπλήττεστε (16)καταπλήττεται (16)καταπλήττομαι (18)καταπλήττουμε (19)καταπλήττουνε (17)καταπλακωθείς (27)καταπλακωθούν (28)καταπλακωμένα (21)καταπλακωμένε (21)καταπλακωμένη (21)καταπλακωμένο (21)καταπλακώθηκα (27)καταπλακώθηκε (27)καταπλακώναμε (19)καταπλακώνατε (17)καταπλακώνεις (16)καταπλακώνετε (17)καταπλακώνουν (18)καταπλακώσαμε (19)καταπλακώσατε (17)καταπλακώσεις (16)καταπλακώσετε (17)καταπλακώσουν (18)καταπλασμάτων (20)καταπληγήκαμε (22)καταπληγήκανε (20)καταπληγήκατε (20)καταπληκτικές (17)καταπληκτικής (17)καταπληκτικοί (18)καταπληκτικού (18)καταπληκτικός (17)καταπληκτικών (18)καταπλησσόταν (16)καταπληττόταν (16)καταπληχτικός (23)καταπνίγονται (17)καταπνίγονταν (17)καταπνιγόμουν (20)καταπνιγόσουν (18)καταποδιαστές (16)καταποδιαστής (16)καταποδιαστοί (17)καταποδιαστού (17)καταποδιαστός (16)καταποδιαστών (17)καταπολέμησαν (18)καταπολέμησες (17)καταπολέμησης (17)καταπολέμησις (17)καταπολεμάται (18)καταπολεμήσει (18)καταπολεμήσου (19)καταπολεμήστε (18)καταπολεμηθεί (27)καταπολεμούμε (20)καταπολεμούσα (18)καταπολεμούσε (18)καταπονήθηκαν (24)καταπονήθηκες (23)καταπονήσουμε (17)καταπονηθείτε (23)καταπονηθούμε (25)καταπονημένες (15)καταπονημένης (15)καταπονημένοι (16)καταπονημένος (15)καταπονημένου (17)καταπονημένων (18)καταπονητικές (14)καταπονητικής (14)καταπονητικοί (15)καταπονητικού (15)καταπονητικός (14)καταπονητικών (15)καταπονούνται (14)καταπονούνταν (14)καταπονούσαμε (16)καταπονούσατε (14)καταπονούσουν (15)καταποντίζαμε (25)καταποντίζατε (23)καταποντίζεις (22)καταποντίζετε (23)καταποντίζουν (24)καταποντίσαμε (16)καταποντίσατε (14)καταποντίσεις (13)καταποντίσετε (14)καταποντίσεων (16)καταποντίσεως (15)καταποντίσουν (15)καταποντισμοί (16)καταποντισμού (16)καταποντισμός (15)καταποντισμών (16)καταποντιστής (13)καταποντιστεί (14)καταπράσινους (15)καταπραΰνεσαι (15)καταπραΰνεστε (15)καταπραΰνεται (15)καταπραΰνθηκα (25)καταπραΰνθηκε (25)καταπραΰνομαι (17)καταπραΰνουμε (18)καταπραΰνσεις (14)καταπραϋμένες (15)καταπραϋμένης (15)καταπραϋμένοι (16)καταπραϋμένος (15)καταπραϋμένου (17)καταπραϋμένων (18)καταπραϋνθείς (22)καταπραϋνθούν (23)καταπραϋντικά (15)καταπραϋντικέ (15)καταπραϋντική (15)καταπραϋντικό (15)καταπραϋνόταν (14)καταπτοήθηκαν (24)καταπτοήθηκες (23)καταπτοήσουμε (17)καταπτοηθείτε (23)καταπτοηθούμε (25)καταπτοημένες (15)καταπτοημένης (15)καταπτοημένοι (16)καταπτοημένος (15)καταπτοημένου (17)καταπτοημένων (18)καταπτοούνται (14)καταπτοούνταν (14)καταπτοούσαμε (16)καταπτοούσατε (14)καταπτοούσουν (15)καταπτυόμαστε (17)καταπτυόσαστε (15)καταπόρφυρους (24)καταραστήκαμε (17)καταραστήκανε (15)καταραστήκατε (15)καταργηθέντος (25)καταργηθέντων (28)καταργηθήκαμε (29)καταργηθήκατε (27)καταργηθείσας (25)καταργηθείσες (25)καταργηθείσης (25)καταργημένους (19)καταργητικούς (17)καταργουμένου (21)καταργουμένων (22)καταργούμαστε (19)καταργούμενες (18)καταργούμενης (18)καταργούμενοι (19)καταργούμενος (18)καταργούμενων (21)καταρδευόμουν (21)καταρδευόσουν (19)καταρδεύονται (17)καταρδεύονταν (17)καταρημάζεσαι (25)καταρημάζεστε (25)καταρημάζεται (25)καταρημάζομαι (27)καταρημαζόταν (25)καταριθμήθηκα (35)καταριθμήθηκε (35)καταριθμήσαμε (27)καταριθμήσατε (25)καταριθμήσεις (24)καταριθμήσετε (25)καταριθμήσεων (27)καταριθμήσεως (26)καταριθμήσουν (26)καταριθμείσαι (25)καταριθμείστε (25)καταριθμείται (25)καταριθμηθείς (33)καταριθμηθούν (34)καταριθμημένα (27)καταριθμημένε (27)καταριθμημένη (27)καταριθμημένο (27)καταριθμούμαι (27)καταριθμούσαν (25)καταριθμούσες (24)καταριθμούταν (25)καταριθμώντας (24)καταριόμασταν (16)καταριόσασταν (14)καταρρίπτεσαι (16)καταρρίπτεστε (16)καταρρίπτεται (16)καταρρίπτομαι (18)καταρρίφθηκαν (32)καταρρακτωδών (21)καταρρακτωδώς (20)καταρρακτώδες (18)καταρρακτώδης (18)καταρρακωθείς (26)καταρρακωθούν (27)καταρρακωμένα (20)καταρρακωμένε (20)καταρρακωμένη (20)καταρρακωμένο (20)καταρρακώθηκα (26)καταρρακώθηκε (26)καταρρακώναμε (18)καταρρακώνατε (16)καταρρακώνεις (15)καταρρακώνετε (16)καταρρακώνουν (17)καταρρακώσαμε (18)καταρρακώσατε (16)καταρρακώσεις (15)καταρρακώσετε (16)καταρρακώσεων (18)καταρρακώσεως (17)καταρρακώσουν (17)καταρριπτόταν (16)καταρτίζονται (23)καταρτίζονταν (23)καταρτίζοντας (22)καταρτίσθηκαν (24)καταρτίστηκαν (15)καταρτίστηκες (14)καταρτιζόμενε (25)καταρτιζόμενη (25)καταρτιζόμενο (25)καταρτιζόμουν (26)καταρτιζόσουν (24)καταρτισμένες (15)καταρτισμένης (15)καταρτισμένοι (16)καταρτισμένος (15)καταρτισμένου (17)καταρτισμένων (18)καταρτιστείτε (14)καταρτιστούμε (16)κατασβήνονται (20)κατασβήνονταν (20)κατασβεστήρας (20)κατασβεστήρες (20)κατασβεστήρων (23)κατασβεστικές (20)κατασβεστικής (20)κατασβεστικοί (21)κατασβεστικού (21)κατασβεστικός (20)κατασβεστικών (21)κατασβηνόμουν (23)κατασβηνόσουν (21)κατασειόμαστε (15)κατασειόσαστε (13)κατασηπόμαστε (16)κατασηπόσαστε (14)κατασιγάζεσαι (25)κατασιγάζεστε (25)κατασιγάζεται (25)κατασιγάζομαι (27)κατασιγάζουμε (28)κατασιγάσουμε (19)κατασιγάστηκα (17)κατασιγάστηκε (17)κατασιγαζόταν (25)κατασιγαστείς (15)κατασιγαστούν (16)κατασκάβονται (21)κατασκάβονταν (21)κατασκάπτεσαι (15)κατασκάπτεστε (15)κατασκάπτεται (15)κατασκάπτομαι (17)κατασκέπαστες (14)κατασκέπαστης (14)κατασκέπαστοι (15)κατασκέπαστος (14)κατασκέπαστου (16)κατασκέπαστων (17)κατασκίζονται (23)κατασκίζονταν (23)κατασκαβόμουν (24)κατασκαβόσουν (22)κατασκαμμένος (17)κατασκαπτόταν (15)κατασκευάζαμε (26)κατασκευάζανε (24)κατασκευάζατε (24)κατασκευάζεις (23)κατασκευάζετε (24)κατασκευάζομε (26)κατασκευάζουν (25)κατασκευάσαμε (17)κατασκευάσανε (15)κατασκευάσατε (15)κατασκευάσεις (14)κατασκευάσετε (15)κατασκευάσιμα (17)κατασκευάσιμε (17)κατασκευάσιμη (17)κατασκευάσιμο (17)κατασκευάσομε (17)κατασκευάσουν (16)κατασκευασθεί (24)κατασκευαστές (14)κατασκευαστής (14)κατασκευαστεί (15)κατασκευαστού (15)κατασκευαστών (15)κατασκηνωμένα (18)κατασκηνωμένε (18)κατασκηνωμένη (18)κατασκηνωμένο (18)κατασκηνώναμε (16)κατασκηνώνατε (14)κατασκηνώνεις (13)κατασκηνώνετε (14)κατασκηνώνουν (15)κατασκηνώσαμε (16)κατασκηνώσατε (14)κατασκηνώσεις (13)κατασκηνώσετε (14)κατασκηνώσεων (16)κατασκηνώσεως (15)κατασκηνώσουν (15)κατασκηνώτρια (15)κατασκιάζεσαι (23)κατασκιάζεστε (23)κατασκιάζεται (23)κατασκιάζομαι (25)κατασκιαζόταν (23)κατασκιζόμουν (26)κατασκιζόσουν (24)κατασκονίζαμε (25)κατασκονίζατε (23)κατασκονίζεις (22)κατασκονίζετε (23)κατασκονίζουν (24)κατασκονίσαμε (16)κατασκονίσατε (14)κατασκονίσεις (13)κατασκονίσετε (14)κατασκονίσουν (15)κατασκονιστεί (14)κατασκοπευτεί (16)κατασκοπεύαμε (17)κατασκοπεύατε (15)κατασκοπεύεις (14)κατασκοπεύετε (15)κατασκοπεύουν (16)κατασκοπεύσει (15)κατασκοπεύσου (16)κατασκοπεύστε (15)κατασκορπίζει (25)κατασκορπίσει (16)κατασκορπίσου (17)κατασκορπίστε (16)κατασκορπιστώ (16)κατασκοτωθείς (24)κατασκοτωθούν (25)κατασκοτωμένα (18)κατασκοτωμένε (18)κατασκοτωμένη (18)κατασκοτωμένο (18)κατασκοτώθηκα (24)κατασκοτώθηκε (24)κατασκοτώναμε (16)κατασκοτώνατε (14)κατασκοτώνεις (13)κατασκοτώνετε (14)κατασκοτώνουν (15)κατασκοτώσαμε (16)κατασκοτώσατε (14)κατασκοτώσεις (13)κατασκοτώσετε (14)κατασκοτώσουν (15)κατασκόπευσαν (16)κατασκόπευσες (15)κατασκόπευσης (15)κατασκόπευσις (15)κατασκόρπιζαν (25)κατασκόρπιζες (24)κατασκόρπισαν (16)κατασκόρπισες (15)κατασκότεινες (13)κατασκότεινης (13)κατασκότεινοι (14)κατασκότεινος (13)κατασκότεινου (15)κατασκότεινων (16)κατασπάζονται (23)κατασπάζονταν (23)κατασπάρασσαν (15)κατασπάρασσες (14)κατασπαζόμουν (26)κατασπαζόσουν (24)κατασπαράζαμε (26)κατασπαράζατε (24)κατασπαράζεις (23)κατασπαράζετε (24)κατασπαράζουν (25)κατασπαράξαμε (26)κατασπαράξατε (24)κατασπαράξεις (23)κατασπαράξετε (24)κατασπαράξουν (25)κατασπαράσσει (15)κατασπαραχτεί (22)κατασπατάλαγα (19)κατασπατάλαγε (19)κατασπατάλησα (16)κατασπατάλησε (16)κατασπατάληση (16)κατασπαταλάει (16)κατασπαταλάμε (18)κατασπαταλάτε (16)κατασπαταλήσω (18)κατασπαταληθώ (25)κατασπαταλούν (16)κατασπιλωθείς (26)κατασπιλωθούν (27)κατασπιλωμένα (20)κατασπιλωμένε (20)κατασπιλωμένη (20)κατασπιλωμένο (20)κατασπιλώθηκα (26)κατασπιλώθηκε (26)κατασπιλώναμε (18)κατασπιλώνατε (16)κατασπιλώνεις (15)κατασπιλώνετε (16)κατασπιλώνουν (17)κατασπιλώσαμε (18)κατασπιλώσατε (16)κατασπιλώσεις (15)κατασπιλώσετε (16)κατασπιλώσεων (18)κατασπιλώσεως (17)κατασπιλώσουν (17)καταστέλλεσαι (17)καταστέλλεστε (17)καταστέλλεται (17)καταστέλλομαι (19)καταστέφονται (20)καταστέφονταν (20)καταστίζονται (22)καταστίζονταν (22)κατασταλάζαμε (26)κατασταλάζατε (24)κατασταλάζεις (23)κατασταλάζετε (24)κατασταλάζουν (25)κατασταλάξαμε (26)κατασταλάξατε (24)κατασταλάξεις (23)κατασταλάξετε (24)κατασταλάξουν (25)κατασταλαχτές (21)κατασταλαχτής (21)κατασταλαχτοί (22)κατασταλαχτού (22)κατασταλαχτός (21)κατασταλαχτών (22)κατασταλτικές (15)κατασταλτικής (15)κατασταλτικοί (16)κατασταλτικού (16)κατασταλτικός (15)κατασταλτικών (16)καταστατικούς (13)καταστείλουμε (18)καταστελλόταν (17)καταστεναχωρώ (23)καταστενοχωρώ (23)καταστερισμός (15)καταστεφόμουν (23)καταστεφόσουν (21)καταστιζόμουν (25)καταστιζόσουν (23)καταστράφηκαν (22)καταστράφηκες (21)καταστρέφεσαι (21)καταστρέφεστε (21)καταστρέφεται (21)καταστρέφομαι (23)καταστρέφουμε (24)καταστρέφουνε (22)καταστρέψουμε (26)καταστρέψουνε (24)καταστρατηγεί (17)καταστραφέντα (21)καταστραφήκαν (22)καταστραφείσα (21)καταστραφείτε (21)καταστραφούμε (23)καταστραφούνε (21)καταστρεπτικά (16)καταστρεπτικέ (16)καταστρεπτική (16)καταστρεπτικό (16)καταστρεφόταν (21)καταστροφικές (21)καταστροφικής (21)καταστροφικοί (22)καταστροφικού (22)καταστροφικός (21)καταστροφικών (22)καταστροφισμέ (23)καταστροφισμό (23)καταστρωθείτε (25)καταστρωθούμε (27)καταστρωμάτων (20)καταστρωμένες (17)καταστρωμένης (17)καταστρωμένοι (18)καταστρωμένος (17)καταστρωμένου (19)καταστρωμένων (20)καταστρωνόταν (16)καταστρώθηκαν (24)καταστρώθηκες (23)καταστρώματος (15)καταστρώνεσαι (14)καταστρώνεστε (14)καταστρώνεται (14)καταστρώνομαι (16)καταστρώνουμε (17)καταστρώσουμε (17)κατασυγκίνησα (18)κατασυγκίνησε (18)κατασυγκινήσω (20)κατασυγκινείς (17)κατασυγκινηθώ (27)κατασυγκινούν (18)κατασυκοφαντώ (22)κατασυντρίψει (24)κατασφάζονται (29)κατασφάζονταν (29)κατασφάζοντας (28)κατασφάχτηκαν (28)κατασφάχτηκες (27)κατασφίγγεσαι (26)κατασφίγγεστε (26)κατασφίγγεται (26)κατασφίγγομαι (28)κατασφαγμένες (24)κατασφαγμένης (24)κατασφαγμένοι (25)κατασφαγμένος (24)κατασφαγμένου (26)κατασφαγμένων (27)κατασφαζόμουν (32)κατασφαζόσουν (30)κατασφαχτείτε (27)κατασφαχτούμε (29)κατασφιγγόταν (26)κατασχίζονται (29)κατασχίζονταν (29)κατασχίζοντας (28)κατασχίστηκαν (21)κατασχίστηκες (20)κατασχεθέντος (28)κατασχεθέντων (31)κατασχεθήκαμε (32)κατασχεθήκανε (30)κατασχεθήκατε (30)κατασχεθείσας (28)κατασχεθείσες (28)κατασχεθείσης (28)κατασχετήριας (20)κατασχετήριες (20)κατασχετήριοι (21)κατασχετήριον (21)κατασχετήριος (20)κατασχετήριου (22)κατασχετήριων (23)κατασχετηρίου (22)κατασχετηρίων (23)κατασχιζόμουν (32)κατασχιζόσουν (30)κατασχισμένες (21)κατασχισμένης (21)κατασχισμένοι (22)κατασχισμένος (21)κατασχισμένου (23)κατασχισμένων (24)κατασχιστείτε (20)κατασχιστούμε (22)κατασχόμασταν (22)κατασχόσασταν (20)κατατάσσοντάς (11)κατατάσσονται (13)κατατάσσονταν (13)κατατάσσοντας (12)κατατέμνονται (15)κατατέμνονταν (15)κατατακτήριας (14)κατατακτήριες (14)κατατακτήριοι (15)κατατακτήριος (14)κατατακτήριου (16)κατατακτήριων (17)κατατακτηρίων (17)καταταλαιπωρώ (19)καταταράζεσαι (23)καταταράζεστε (23)καταταράζεται (23)καταταράζομαι (25)καταταράζουμε (26)καταταράξουμε (26)καταταράχτηκα (22)καταταράχτηκε (22)καταταραγμένα (19)καταταραγμένε (19)καταταραγμένη (19)καταταραγμένο (19)καταταραζόταν (23)καταταραχτείς (20)καταταραχτούν (21)κατατασσόμουν (16)κατατασσόσουν (14)κατατείνοντας (12)κατατεθειμένα (24)κατατεθειμένε (24)κατατεθειμένη (24)κατατεθειμένο (24)κατατεμάχιζαν (31)κατατεμάχιζες (30)κατατεμάχισαν (22)κατατεμάχισες (21)κατατεμαχίζει (31)κατατεμαχίσει (22)κατατεμαχίσου (23)κατατεμαχίστε (22)κατατεμαχισμέ (24)κατατεμαχισμό (24)κατατεμαχιστώ (22)κατατεμνόμουν (18)κατατεμνόσουν (16)κατατηκόμαστε (16)κατατηκόσαστε (14)κατατοπίζεσαι (23)κατατοπίζεστε (23)κατατοπίζεται (23)κατατοπίζομαι (25)κατατοπίζουμε (26)κατατοπίσουμε (17)κατατοπίστηκα (15)κατατοπίστηκε (15)κατατοπιζόταν (23)κατατοπισθούν (23)κατατοπισμένα (16)κατατοπισμένε (16)κατατοπισμένη (16)κατατοπισμένο (16)κατατοπισμούς (15)κατατοπιστείς (13)κατατοπιστικά (15)κατατοπιστικέ (15)κατατοπιστική (15)κατατοπιστικό (15)κατατοπιστούν (14)κατατρέχονται (21)κατατρέχονταν (21)κατατρίβονται (21)κατατρίβονταν (21)κατατρεγμένοι (19)κατατρεγμένου (20)κατατρεγμένων (21)κατατρεχόμουν (24)κατατρεχόσουν (22)κατατριβόμουν (24)κατατριβόσουν (22)κατατροπωθείς (25)κατατροπωθούν (26)κατατροπωμένα (19)κατατροπωμένε (19)κατατροπωμένη (19)κατατροπωμένο (19)κατατροπώθηκα (25)κατατροπώθηκε (25)κατατροπώναμε (17)κατατροπώνατε (15)κατατροπώνεις (14)κατατροπώνετε (15)κατατροπώνουν (16)κατατροπώσαμε (17)κατατροπώσατε (15)κατατροπώσεις (14)κατατροπώσετε (15)κατατροπώσεων (17)κατατροπώσεως (16)κατατροπώσουν (16)κατατρυπάγαμε (21)κατατρυπάγατε (19)κατατρυπήθηκα (26)κατατρυπήθηκε (26)κατατρυπήσαμε (18)κατατρυπήσατε (16)κατατρυπήσεις (15)κατατρυπήσετε (16)κατατρυπήσουν (17)κατατρυπηθείς (24)κατατρυπηθούν (25)κατατρυπημένα (18)κατατρυπημένε (18)κατατρυπημένη (18)κατατρυπημένο (18)κατατρυπιέμαι (18)κατατρυπιέσαι (16)κατατρυπιέστε (16)κατατρυπιέται (16)κατατρυπιόταν (16)κατατρυπούσαν (16)κατατρυπούσες (15)κατατρυπώντας (15)κατατρυχόμουν (25)κατατρυχόσουν (23)κατατρωγόμουν (22)κατατρωγόσουν (20)κατατρύχονται (21)κατατρύχονταν (21)κατατρώγονται (17)κατατρώγονταν (17)κατατσακίζαμε (25)κατατσακίζατε (23)κατατσακίζεις (22)κατατσακίζετε (23)κατατσακίζουν (24)κατατσακίσαμε (16)κατατσακίσατε (14)κατατσακίσεις (13)κατατσακίσετε (14)κατατσακίσουν (15)κατατσακιστεί (14)κατατυράνναγα (18)κατατυράνναγε (18)κατατυράννησα (15)κατατυράννησε (15)κατατυράννηση (15)κατατυραννάει (15)κατατυραννάμε (17)κατατυραννάτε (15)κατατυραννήσω (17)κατατυραννηθώ (24)κατατυραννούν (15)καταυγάζονται (26)καταυγάζονταν (26)καταυγάζοντας (25)καταυγαζόμουν (29)καταυγαζόσουν (27)καταυλίζονται (25)καταυλίζονταν (25)καταυλιζόμουν (28)καταυλιζόσουν (26)καταφέρνοντας (20)καταφαίνονται (20)καταφαγωμένος (26)καταφανέστατα (20)καταφανέστατο (20)καταφανέστερη (21)καταφανίζεσαι (29)καταφανίζεστε (29)καταφανίζεται (29)καταφανίζομαι (31)καταφανιζόταν (29)καταφερθήκαμε (33)καταφερθήκανε (31)καταφερθήκατε (31)καταφερτζήδες (32)καταφερτζήδων (35)καταφερόμαστε (23)καταφερόμουνα (24)καταφερόντανε (21)καταφερόσαστε (21)καταφερόσουνα (22)καταφευγόντων (26)καταφεύγοντας (22)καταφεύγοντος (22)καταφθάνοντας (28)καταφλέγονται (25)καταφλέγονταν (25)καταφλεγόμουν (28)καταφλεγόσουν (26)καταφρονέσεις (20)καταφρονέσεων (23)καταφρονέσεως (22)καταφρονήθηκα (31)καταφρονήθηκε (31)καταφρονήσαμε (23)καταφρονήσανε (21)καταφρονήσατε (21)καταφρονήσεις (20)καταφρονήσετε (21)καταφρονήσεων (23)καταφρονήσεως (22)καταφρονήσομε (23)καταφρονήσουν (22)καταφρονείσαι (21)καταφρονείστε (21)καταφρονείται (21)καταφρονεμένα (23)καταφρονεμένε (23)καταφρονεμένη (23)καταφρονεμένο (23)καταφρονετικά (22)καταφρονετικέ (22)καταφρονετική (22)καταφρονετικό (22)καταφρονηθείς (29)καταφρονηθούν (30)καταφρονημένα (23)καταφρονημένε (23)καταφρονημένη (23)καταφρονημένο (23)καταφρονητικά (22)καταφρονητικέ (22)καταφρονητική (22)καταφρονητικό (22)καταφρονούμαι (23)καταφρονούντο (21)καταφρονούσαν (21)καταφρονούσες (20)καταφρονούταν (21)καταφρονώντας (20)καταφωτίζεσαι (31)καταφωτίζεστε (31)καταφωτίζεται (31)καταφωτίζομαι (33)καταφωτιζόταν (31)καταφώτιστους (20)καταχαίρονται (21)καταχαίρονταν (21)καταχαιρόμουν (24)καταχαιρόσουν (22)καταχαρούμενα (23)καταχαρούμενε (23)καταχαρούμενη (23)καταχαρούμενο (23)καταχεζόμαστε (31)καταχεζόσαστε (29)καταχερίζεσαι (30)καταχερίζεστε (30)καταχερίζεται (30)καταχερίζομαι (32)καταχερίζουμε (33)καταχερίσουμε (24)καταχεριζόταν (30)καταχθονιότης (28)καταχράστηκαν (22)καταχράστηκες (21)καταχράστριας (21)καταχράστριες (21)καταχρασμένοι (23)καταχρασμένος (22)καταχραστείτε (21)καταχραστούμε (23)καταχραστούνε (21)καταχραστριών (22)καταχρεωμένες (24)καταχρεωμένης (24)καταχρεωμένοι (25)καταχρεωμένος (24)καταχρεωμένου (26)καταχρεωμένων (27)καταχρεωνόταν (23)καταχρεώνεσαι (21)καταχρεώνεστε (21)καταχρεώνεται (21)καταχρεώνομαι (23)καταχρηστικές (21)καταχρηστικής (21)καταχρηστικοί (22)καταχρηστικού (22)καταχρηστικός (21)καταχρηστικών (22)καταχτητικούς (20)καταχωνιάζαμε (33)καταχωνιάζατε (31)καταχωνιάζεις (30)καταχωνιάζετε (31)καταχωνιάζουν (32)καταχωνιάσαμε (24)καταχωνιάσατε (22)καταχωνιάσεις (21)καταχωνιάσετε (22)καταχωνιάσουν (23)καταχωνιαστής (21)καταχωνιαστεί (22)καταχωνόμαστε (24)καταχωνόσαστε (22)καταχωρήθηκαν (33)καταχωρήθηκες (32)καταχωρήσουμε (26)καταχωρίζεσαι (32)καταχωρίζεστε (32)καταχωρίζεται (32)καταχωρίζομαι (34)καταχωρίζουμε (35)καταχωρίσθηκε (33)καταχωρίσουμε (26)καταχωρίστηκα (24)καταχωρίστηκε (24)καταχωρηθείτε (32)καταχωρηθούμε (34)καταχωρημένες (24)καταχωρημένης (24)καταχωρημένοι (25)καταχωρημένος (24)καταχωρημένου (26)καταχωρημένων (27)καταχωριζόταν (32)καταχωρισθείς (31)καταχωρισθούν (32)καταχωρισμένα (25)καταχωρισμένε (25)καταχωρισμένη (25)καταχωρισμένο (25)καταχωριστείς (22)καταχωριστούν (23)καταχωρούνται (23)καταχωρούνταν (23)καταχωρούσαμε (25)καταχωρούσατε (23)καταχωρούσουν (24)καταψηφίζεσαι (38)καταψηφίζεστε (38)καταψηφίζεται (38)καταψηφίζομαι (40)καταψηφίζουμε (41)καταψηφίσθηκα (39)καταψηφίσθηκε (39)καταψηφίσουμε (32)καταψηφίστηκα (30)καταψηφίστηκε (30)καταψηφιζόταν (38)καταψηφισμένα (31)καταψηφισμένε (31)καταψηφισμένη (31)καταψηφισμένο (31)καταψηφιστείς (28)καταψηφιστούν (29)καταψυκτικούς (24)καταψυχόμαστε (32)καταψυχόσαστε (30)καταϊδρωμένες (19)καταϊδρωμένης (19)καταϊδρωμένοι (20)καταϊδρωμένος (19)καταϊδρωμένου (21)καταϊδρωμένων (22)καταϋποχρέωνα (23)καταϋποχρέωνε (23)καταϋποχρέωσα (23)καταϋποχρέωσε (23)καταϋποχρεωθώ (32)καταϋποχρεώνω (23)καταϋποχρεώσω (23)κατεβαίνοντας (19)κατεβαζόμαστε (31)κατεβαζόσαστε (29)κατεδαφίζεσαι (32)κατεδαφίζεστε (32)κατεδαφίζεται (32)κατεδαφίζομαι (34)κατεδαφίζουμε (35)κατεδαφίζουνε (33)κατεδαφίσθηκε (33)κατεδαφίσουμε (26)κατεδαφίσουνε (24)κατεδαφίστηκα (24)κατεδαφίστηκε (24)κατεδαφιζόταν (32)κατεδαφισθούν (32)κατεδαφισμένα (25)κατεδαφισμένε (25)κατεδαφισμένη (25)κατεδαφισμένο (25)κατεδαφιστείς (22)κατεδαφιστικά (24)κατεδαφιστικέ (24)κατεδαφιστική (24)κατεδαφιστικό (24)κατεδαφιστούν (23)κατειλημμένες (18)κατειλημμένης (18)κατειλημμένοι (19)κατειλημμένος (18)κατειλημμένου (20)κατειλημμένων (21)κατενθουσίαζα (32)κατενθουσίαζε (32)κατενθουσίασα (23)κατενθουσίασε (23)κατενθουσιάζω (34)κατενθουσιάσω (25)κατεπείγονται (17)κατεπείγονταν (17)κατεπείγοντος (16)κατεπείγουσας (17)κατεπείγουσες (17)κατεπειγουσών (18)κατεπειγόμουν (20)κατεπειγόντων (19)κατεπειγόντως (18)κατεπειγόσουν (18)κατεργάζονται (26)κατεργάζονταν (26)κατεργάρικους (19)κατεργάσθηκαν (27)κατεργάσιμους (19)κατεργάστηκαν (18)κατεργαζόμουν (29)κατεργαζόσουν (27)κατεργαρούλας (19)κατεργαρούλες (19)κατεργασμένης (18)κατεργασμένοι (19)κατεργασμένος (18)κατεργασμένου (20)κατεργασμένων (21)κατερειπωθείς (25)κατερειπωθούν (26)κατερειπωμένα (19)κατερειπωμένε (19)κατερειπωμένη (19)κατερειπωμένο (19)κατερειπώθηκα (25)κατερειπώθηκε (25)κατερειπώναμε (17)κατερειπώνατε (15)κατερειπώνεις (14)κατερειπώνετε (15)κατερειπώνουν (16)κατερειπώσαμε (17)κατερειπώσατε (15)κατερειπώσεις (14)κατερειπώσετε (15)κατερειπώσουν (16)κατερημωνόταν (18)κατερημώνεσαι (16)κατερημώνεστε (16)κατερημώνεται (16)κατερημώνομαι (18)κατερχόμασταν (23)κατερχόσασταν (21)κατεσπευσμένα (17)κατεστημένους (15)κατεστράφησαν (21)κατεστραμμένα (18)κατεστραμμένη (18)κατεστραμμένο (18)κατευθυνθήκαν (34)κατευθυνθείτε (33)κατευθυνθούμε (35)κατευθυνθούνε (33)κατευθυντήρια (25)κατευθυντήριε (25)κατευθυντήριο (25)κατευθυνόμενα (26)κατευθυνόμενη (26)κατευθυνόμενο (26)κατευθυνόμουν (27)κατευθυνόσουν (25)κατευθυνότανε (24)κατευθύνθηκαν (33)κατευθύνθηκες (32)κατευθύνοντάς (21)κατευθύνονται (23)κατευθύνονταν (23)κατευθύνοντας (22)κατευνάζονται (23)κατευνάζονταν (23)κατευνάζοντας (22)κατευνάστηκαν (15)κατευνάστηκες (14)κατευναζόμουν (26)κατευναζόσουν (24)κατευνασμένες (15)κατευνασμένης (15)κατευνασμένοι (16)κατευνασμένος (15)κατευνασμένου (17)κατευνασμένων (18)κατευναστείτε (14)κατευναστικές (14)κατευναστικής (14)κατευναστικοί (15)κατευναστικού (15)κατευναστικός (14)κατευναστικών (15)κατευναστούμε (16)κατευοδωθείτε (28)κατευοδωθούμε (30)κατευοδωμένες (20)κατευοδωμένης (20)κατευοδωμένοι (21)κατευοδωμένος (20)κατευοδωμένου (22)κατευοδωμένων (23)κατευοδωνόταν (19)κατευοδώθηκαν (27)κατευοδώθηκες (26)κατευοδώνεσαι (17)κατευοδώνεστε (17)κατευοδώνεται (17)κατευοδώνομαι (19)κατευοδώνουμε (20)κατευοδώσουμε (20)κατεχόντουσαν (21)κατεψυγμένους (28)κατηγορήθηκαν (27)κατηγορήθηκες (26)κατηγορήματος (18)κατηγορήσουμε (20)κατηγορήσουνε (18)κατηγορηθήκαν (27)κατηγορηθείτε (26)κατηγορηθούμε (28)κατηγορηθούνε (26)κατηγορημάτων (21)κατηγορημένες (18)κατηγορημένης (18)κατηγορημένοι (19)κατηγορημένος (18)κατηγορημένου (20)κατηγορημένων (21)κατηγορητήρια (18)κατηγορητήριο (18)κατηγορητικές (17)κατηγορητικής (17)κατηγορητικοί (18)κατηγορητικού (18)κατηγορητικός (17)κατηγορητικών (18)κατηγορουμένη (20)κατηγορούμενα (19)κατηγορούμενε (19)κατηγορούμενη (19)κατηγορούμενο (19)κατηγορούμουν (20)κατηγορούνται (17)κατηγορούνταν (17)κατηγορούσαμε (19)κατηγορούσανε (17)κατηγορούσατε (17)κατηγορούσουν (18)κατηφορίζουμε (33)κατηφορίζουνε (31)κατηφορίσματα (23)κατηφορίσουμε (24)κατηφορίσουνε (22)κατηχητήριους (21)κατηχούμασταν (22)κατηχούσασταν (20)κατινίστικους (14)κατοικήσιμους (16)κατοικίζονται (23)κατοικίζονταν (23)κατοικίζοντας (22)κατοικηθήκαμε (26)κατοικηθήκανε (24)κατοικηθήκατε (24)κατοικημένους (16)κατοικιζόμουν (26)κατοικιζόσουν (24)κατοικοεδρεύω (20)κατοικούμαστε (16)κατολισθήσεις (23)κατολισθήσεων (26)κατολισθήσεως (25)κατολοφύρομαι (25)κατονομάζεσαι (24)κατονομάζεστε (24)κατονομάζεται (24)κατονομάζομαι (26)κατονομάζουμε (27)κατονομάσουμε (18)κατονομάστηκα (16)κατονομάστηκε (16)κατονομαζόταν (24)κατονομασθούν (24)κατονομασμένα (17)κατονομασμένε (17)κατονομασμένη (17)κατονομασμένο (17)κατονομαστείς (14)κατονομαστούν (15)κατοπτρίζεσαι (24)κατοπτρίζεστε (24)κατοπτρίζεται (24)κατοπτρίζομαι (26)κατοπτρίζουμε (27)κατοπτρίσουμε (18)κατοπτρίστηκα (16)κατοπτρίστηκε (16)κατοπτριζόταν (24)κατοπτρισμένα (17)κατοπτρισμένε (17)κατοπτρισμένη (17)κατοπτρισμένο (17)κατοπτρισμούς (16)κατοπτριστείς (14)κατοπτριστούν (15)κατορθωθήκαμε (37)κατορθωθήκατε (35)κατορθωμένους (27)κατορθωνόμουν (28)κατορθωνόσουν (26)κατορθώνονται (23)κατορθώνονταν (23)κατορθώνοντας (22)κατοσταδόλαρα (19)κατουρηθήκαμε (27)κατουρηθήκατε (25)κατουρημένους (17)κατουριούνται (15)κατουριόμαστε (17)κατουρλιάρικα (19)κατουρλιάρικο (19)κατοχυρωθείτε (33)κατοχυρωθούμε (35)κατοχυρωμένες (25)κατοχυρωμένης (25)κατοχυρωμένοι (26)κατοχυρωμένος (25)κατοχυρωμένου (27)κατοχυρωμένων (28)κατοχυρωνόταν (24)κατοχυρωτικές (24)κατοχυρωτικής (24)κατοχυρωτικοί (25)κατοχυρωτικού (25)κατοχυρωτικός (24)κατοχυρωτικών (25)κατοχυρώθηκαν (32)κατοχυρώθηκες (31)κατοχυρώνεσαι (22)κατοχυρώνεστε (22)κατοχυρώνεται (22)κατοχυρώνομαι (24)κατοχυρώνουμε (25)κατοχυρώσουμε (25)κατρακυλάγαμε (23)κατρακυλάγατε (21)κατρακυλήματα (20)κατρακυλήσαμε (20)κατρακυλήσατε (18)κατρακυλήσεις (17)κατρακυλήσετε (18)κατρακυλήσουν (19)κατρακυλούσαν (18)κατρακυλούσες (17)κατρακυλώντας (17)κατραμωθήκαμε (30)κατραμωθήκατε (28)κατραμωμένους (20)κατραμωνόμουν (21)κατραμωνόσουν (19)κατραμώνονται (16)κατραμώνονταν (16)κατραμώνοντας (15)κατσαδιάζεσαι (25)κατσαδιάζεστε (25)κατσαδιάζεται (25)κατσαδιάζομαι (27)κατσαδιάζουμε (28)κατσαδιάσματα (18)κατσαδιάσουμε (19)κατσαδιάστηκα (17)κατσαδιάστηκε (17)κατσαδιαζόταν (25)κατσαδιασμένα (18)κατσαδιασμένε (18)κατσαδιασμένη (18)κατσαδιασμένο (18)κατσαδιαστείς (15)κατσαδιαστούν (16)κατσαρομάλλας (19)κατσαρομάλλες (19)κατσαρομάλλης (19)κατσαρομάλλων (22)κατσαρωθήκαμε (28)κατσαρωθήκατε (26)κατσαρωμένους (18)κατσαρωνόμουν (19)κατσαρωνόσουν (17)κατσαρότατους (14)κατσαρότερους (15)κατσαρώνονται (14)κατσαρώνονταν (14)κατσαρώνοντας (13)κατσικοκλέφτη (24)κατσικοπόδαρα (19)κατσικοπόδαρε (19)κατσικοπόδαρη (19)κατσικοπόδαρο (19)κατσικόδρομοι (20)κατσικόδρομος (19)κατσικόδρομου (21)κατσικόδρομων (22)κατσουφιάζουν (31)κατωτερότητάς (14)κατωτερότητας (15)καυγαδίζοντας (28)καυστικοτήτων (17)καυστικότατες (14)καυστικότατης (14)καυστικότατοι (15)καυστικότατος (14)καυστικότατου (16)καυστικότατων (17)καυστικότερες (15)καυστικότερης (15)καυστικότεροι (16)καυστικότερος (15)καυστικότερου (17)καυστικότερων (18)καυστικότητας (14)καυστικότητες (14)καυταντζόγλου (29)καυτηριάζεσαι (24)καυτηριάζεστε (24)καυτηριάζεται (24)καυτηριάζομαι (26)καυτηριάζουμε (27)καυτηριάσουμε (18)καυτηριάστηκα (16)καυτηριάστηκε (16)καυτηριαζόταν (24)καυτηριασμένα (17)καυτηριασμένε (17)καυτηριασμένη (17)καυτηριασμένο (17)καυτηριασμούς (16)καυτηριαστείς (14)καυτηριαστούν (15)καυχησιάρικες (22)καυχησιάρικης (22)καυχησιάρικοι (23)καυχησιάρικος (22)καυχησιάρικου (24)καυχησιάρικων (25)καυχησιολογία (26)καυχησιολόγος (25)καυχησιολόγου (27)καχεκτικότητα (22)καψαλιζόμαστε (35)καψαλιζόσαστε (33)καψαλισμένους (26)καψαλιστήκαμε (27)καψαλιστήκατε (25)καψουρευόμουν (28)καψουρευόσουν (26)καψουρεύονται (24)καψουρεύονταν (24)καϊμακλίδικες (20)καϊμακλίδικης (20)καϊμακλίδικοι (21)καϊμακλίδικος (20)καϊμακλίδικου (22)καϊμακλίδικων (23)κειμενογράφοι (26)κειμενογράφος (25)κειμενογράφου (27)κειμενογράφων (28)κεκαλυμμένους (21)κεκλεισμένους (18)κεκορεσμένους (17)κελαηδισμάτων (22)κεντιόντουσαν (14)κεντραρίσματα (17)κεντραρίστηκα (16)κεντραρίστηκε (16)κεντραρισμένα (17)κεντραρισμένε (17)κεντραρισμένη (17)κεντραρισμένο (17)κεντραριστείς (14)κεντραριστούν (15)κεντραριστούς (14)κεντραρόμαστε (17)κεντραρόσαστε (15)κεντριζόμαστε (25)κεντριζόσαστε (23)κεντρικότερες (15)κεντρικότεροι (16)κεντρικότερου (17)κεντρικότερων (18)κεντρισμένους (16)κεντριστήκαμε (17)κεντριστήκατε (15)κεντροδεξιούς (25)κεντρωνόμαστε (18)κεντρωνόσαστε (16)κεραμευτικούς (17)κεραμιδένιους (19)κεραμιδωμάτων (25)κεραμιδόγατος (21)κεραμιδώματος (20)κεραμοποιείον (17)κεραμοποιείου (18)κεραμοποιείων (19)κεραμουργείου (22)κεραμουργείων (23)κεραμόπουλλος (21)κερατιζόμαστε (25)κερατιζόσαστε (23)κερατσινιώτης (13)κερατωνόμαστε (18)κερατωνόσαστε (16)κεραυνοβολήσω (26)κεραυνοβολείς (23)κεραυνοβοληθώ (33)κεραυνοβολούν (24)κεραυνοβόλημα (26)κεραυνοβόλησα (24)κεραυνοβόλησε (24)κεραυνοβόληση (24)κεραυνοβόλους (24)κεραυνωθήκαμε (29)κεραυνωθήκατε (27)κεραυνωμένους (19)κεραυνωνόμουν (20)κεραυνωνόσουν (18)κεραυνόπληκτα (19)κεραυνόπληκτε (19)κεραυνόπληκτη (19)κεραυνόπληκτο (19)κεραυνώνονται (15)κεραυνώνονταν (15)κεραυνώνοντας (14)κερδιζόμασταν (28)κερδιζόσασταν (26)κερδοσκοπήσει (19)κερδοσκοπήστε (19)κερδοσκοπείτε (19)κερδοσκοπικές (19)κερδοσκοπικής (19)κερδοσκοπικοί (20)κερδοσκοπικού (20)κερδοσκοπικός (19)κερδοσκοπικών (20)κερδοσκοπούμε (21)κερδοσκοπούσα (19)κερδοσκοπούσε (19)κερδοσκόπησαν (19)κερδοσκόπησες (18)κερκυραίικους (18)κερματίζονται (25)κερματίζονταν (25)κερματίζοντας (24)κερματίστηκαν (17)κερματίστηκες (16)κερματιζόμουν (28)κερματιζόσουν (26)κερματισμένες (17)κερματισμένης (17)κερματισμένοι (18)κερματισμένος (17)κερματισμένου (19)κερματισμένων (20)κερματιστείτε (16)κερματιστούμε (18)κερματοδέκτες (19)κερματοδέκτης (19)κερματοδεκτών (20)κερνιόντουσαν (15)κερωνόντουσαν (17)κεφαλαιαγοράς (25)κεφαλαιαγορές (25)κεφαλαιαγορών (26)κεφαλαιμάτωμα (28)κεφαλαιοκράτη (24)κεφαλαιοποιεί (23)κεφαλαιουχικά (31)κεφαλαιουχικέ (31)κεφαλαιουχική (31)κεφαλαιουχικό (31)κεφαλαιούχους (29)κεφαλιάτικους (23)κεφαλληνιακές (24)κεφαλληνιακής (24)κεφαλληνιακοί (25)κεφαλληνιακού (25)κεφαλληνιακός (24)κεφαλληνιακών (25)κεφαλλονίτικα (25)κεφαλλονίτικε (25)κεφαλλονίτικη (25)κεφαλλονίτικο (25)κεφαλόδεσμους (27)κεχαριτωμένες (24)κεχαριτωμένης (24)κεχαριτωμένοι (25)κεχαριτωμένος (24)κεχαριτωμένου (26)κεχαριτωμένων (27)κεχριμπαρένια (25)κεχριμπαρένιε (25)κεχριμπαρένιο (25)κηδεμονευμένα (21)κηδεμονευμένε (21)κηδεμονευμένη (21)κηδεμονευμένο (21)κηδεμονευτείς (18)κηδεμονευτούν (19)κηδεμονευόταν (19)κηδεμονεύεσαι (18)κηδεμονεύεστε (18)κηδεμονεύεται (18)κηδεμονεύομαι (20)κηδεμονεύουμε (21)κηδεμονεύσαμε (20)κηδεμονεύσατε (18)κηδεμονεύσεις (17)κηδεμονεύσετε (18)κηδεμονεύσουν (19)κηδεμονεύτηκα (19)κηδεμονεύτηκε (19)κηδευόντουσαν (18)κηλεπιδέσμους (21)κηλιδωνόμαστε (22)κηλιδωνόσαστε (20)κηροπλαστικές (17)κηροπλαστικής (17)κηροπλαστικοί (18)κηροπλαστικού (18)κηροπλαστικός (17)κηροπλαστικών (18)κηρυσσόμασταν (17)κηρυσσόσασταν (15)κηρυττόμασταν (17)κηρυττόσασταν (15)κηρυχνόμασταν (24)κηρυχνόσασταν (22)κητοσπέρματος (16)κητοσπερμάτων (19)κιβδηλοποιούς (25)κιβωτιόσχημες (30)κιβωτιόσχημης (30)κιβωτιόσχημοι (31)κιβωτιόσχημος (30)κιβωτιόσχημου (32)κιβωτιόσχημων (33)κιγκλιδωμάτων (28)κιγκλιδωνόταν (24)κιγκλιδώματος (23)κιγκλιδώνεσαι (22)κιγκλιδώνεστε (22)κιγκλιδώνεται (22)κιγκλιδώνομαι (24)κιναισθητικές (22)κιναισθητικής (22)κιναισθητικοί (23)κιναισθητικού (23)κιναισθητικός (22)κιναισθητικών (23)κινδυνευμένος (19)κινδυνευόμουν (21)κινδυνευόσουν (19)κινδυνεύονται (17)κινδυνεύονταν (17)κινδυνεύοντας (16)κινδυνεύσουμε (20)κινδυνολογήσω (24)κινδυνολογίας (21)κινδυνολογίες (21)κινδυνολογείς (21)κινδυνολογικά (23)κινδυνολογικέ (23)κινδυνολογική (23)κινδυνολογικό (23)κινδυνολογιών (22)κινδυνολογούν (22)κινδυνολόγησα (22)κινδυνολόγησε (22)κινδυνολόγους (22)κινηματογράφε (26)κινηματογράφο (26)κινηματογραφώ (26)κινηματόγραφε (26)κινηματόγραφο (26)κινησιολογίας (17)κινησιολογική (19)κινητικοτήτων (16)κινητικότητας (13)κινητικότητες (13)κινητοποίησής (12)κινητοποίησαν (14)κινητοποίησες (13)κινητοποίησης (13)κινητοποίησις (13)κινητοποιήσει (14)κινητοποιήσου (15)κινητοποιήστε (14)κινητοποιείτε (14)κινητοποιηθεί (23)κινητοποιούμε (16)κινητοποιούσα (14)κινητοποιούσε (14)κιονοστοιχίας (19)κιονοστοιχίες (19)κιονοστοιχιών (20)κιτρινίζοντας (22)κιτρινίσματος (15)κιτρινιάρηδες (17)κιτρινιάρηδων (20)κιτρινιάρικες (15)κιτρινιάρικης (15)κιτρινιάρικοι (16)κιτρινιάρικος (15)κιτρινιάρικου (17)κιτρινιάρικων (18)κιτρινισμάτων (18)κιτρινισμένες (15)κιτρινισμένης (15)κιτρινισμένοι (16)κιτρινισμένος (15)κιτρινισμένου (17)κιτρινισμένων (18)κιτρινόμαυρης (17)κιτρινόμαυροι (18)κιτρινόμαυρος (17)κιτρινόμαυρου (19)κιτρινόμαυρων (20)κιτρινόχρωμος (25)κιτρολεμονιάς (17)κιτρολεμονιές (17)κιτρολεμονιών (18)κλαδευόμασταν (21)κλαδευόσασταν (19)κλαδωνόμασταν (22)κλαδωνόσασταν (20)κλαιγόντουσαν (19)κλαπατσίμπαλα (21)κλαρινετίστας (15)κλασικίζοντας (24)κλασικίστριας (16)κλασικίστριες (16)κλασικιστικές (16)κλασικιστικής (16)κλασικιστικού (17)κλασικιστικός (16)κλασικιστικών (17)κλασικιστριών (17)κλασσικότατες (15)κλασσικότατης (15)κλασσικότατοι (16)κλασσικότατος (15)κλασσικότατου (17)κλασσικότατων (18)κλασσικότερες (16)κλασσικότερης (16)κλασσικότεροι (17)κλασσικότερος (16)κλασσικότερου (18)κλασσικότερων (19)κλαταρίσματος (17)κλαταρισμάτων (20)κλαταρισμένες (17)κλαταρισμένης (17)κλαταρισμένοι (18)κλαταρισμένος (17)κλαταρισμένου (19)κλαταρισμένων (20)κλαυθμυρίζαμε (40)κλαυθμυρίζατε (38)κλαυθμυρίζεις (37)κλαυθμυρίζετε (38)κλαυθμυρίζουν (39)κλαυθμυρίσαμε (31)κλαυθμυρίσατε (29)κλαυθμυρίσεις (28)κλαυθμυρίσετε (29)κλαυθμυρίσουν (30)κλαυθμυρισμοί (31)κλαυθμυρισμού (31)κλαυθμυρισμός (30)κλαψοδέρνεσαι (28)κλαψοδέρνεστε (28)κλαψοδέρνεται (28)κλαψοδέρνομαι (30)κλαψοδερνόταν (28)κλαψουρίζουμε (38)κλαψουρίσματα (28)κλαψουρίσουμε (29)κλειδαμπάρωνα (24)κλειδαμπάρωνε (24)κλειδαμπάρωσα (24)κλειδαμπάρωσε (24)κλειδαμπαρωθώ (33)κλειδαμπαρώνω (24)κλειδαμπαρώσω (24)κλειδαρίθμους (30)κλειδαρότρυπα (22)κλειδοκράτορα (21)κλειδοκύμβαλα (30)κλειδοκύμβαλο (30)κλειδωνόμαστε (22)κλειδωνόμουνα (23)κλειδωνόντανε (20)κλειδωνόσαστε (20)κλειδωνόσουνα (21)κλειθροποιούς (25)κλεινόντουσαν (16)κλειστοφοβίας (28)κλειστοφοβίες (28)κλειστοφοβικό (30)κλειστοφοβιών (29)κλειτοριδικές (19)κλειτοριδικής (19)κλειτοριδικοί (20)κλειτοριδικού (20)κλειτοριδικός (19)κλειτοριδικών (20)κλεπταποδοχής (26)κλεπταποδόχοι (27)κλεπταποδόχος (26)κλεπταποδόχου (28)κλεπταποδόχων (29)κλεπτόντουσαν (17)κλεφταποδόχος (32)κλεφτοκοτάδες (25)κλεφτοκοτάδων (28)κλεφτοπολέμου (28)κλεφτοπολέμων (29)κλεφτοπόλεμοι (27)κλεφτοπόλεμος (26)κλεφτοφάναρου (31)κλεφτοφάναρων (32)κλεφτόντουσαν (23)κλεψιμαίικους (27)κληματόβεργας (27)κληματόβεργες (27)κληματόφυλλου (30)κληματόφυλλων (31)κληρικαλισμοί (21)κληρικαλισμού (21)κληρικαλισμός (20)κληρικαλισμών (21)κληρικοκρατία (19)κληροδοτήθηκα (29)κληροδοτήθηκε (29)κληροδοτήματα (21)κληροδοτήσαμε (21)κληροδοτήσατε (19)κληροδοτήσεις (18)κληροδοτήσετε (19)κληροδοτήσουν (20)κληροδοτείσαι (19)κληροδοτείστε (19)κληροδοτείται (19)κληροδοτηθείς (27)κληροδοτηθούν (28)κληροδοτημένα (21)κληροδοτημένε (21)κληροδοτημένη (21)κληροδοτημένο (21)κληροδοτούμαι (21)κληροδοτούσαν (19)κληροδοτούσες (18)κληροδοτούταν (19)κληροδοτώντας (18)κληρονομάγαμε (23)κληρονομάγανε (21)κληρονομάγατε (21)κληρονομήθηκα (28)κληρονομήθηκε (28)κληρονομήσαμε (20)κληρονομήσανε (18)κληρονομήσατε (18)κληρονομήσεις (17)κληρονομήσετε (18)κληρονομήσιμα (20)κληρονομήσιμε (20)κληρονομήσιμη (20)κληρονομήσιμο (20)κληρονομήσομε (20)κληρονομήσουν (19)κληρονομείσαι (18)κληρονομείστε (18)κληρονομείται (18)κληρονομηθείς (26)κληρονομηθούν (27)κληρονομημένα (20)κληρονομημένε (20)κληρονομημένη (20)κληρονομημένο (20)κληρονομιέμαι (20)κληρονομιέσαι (18)κληρονομιέστε (18)κληρονομιέται (18)κληρονομικούς (18)κληρονομιόταν (18)κληρονομούμαι (20)κληρονομούντο (18)κληρονομούσαν (18)κληρονομούσες (17)κληρονομούταν (18)κληρονομώντας (17)κληρωνόμασταν (20)κληρωνόσασταν (18)κλητευόμασταν (18)κλητευόσασταν (16)κλιβανίζονται (31)κλιβανίζονταν (31)κλιβανιζόμουν (34)κλιβανιζόσουν (32)κλιμακοειδείς (20)κλιμακοειδούς (20)κλιμακοστάσια (18)κλιμακοστάσιο (18)κλιμακουμένων (23)κλιμακούμενες (19)κλιμακούμενης (19)κλιμακούμενος (19)κλιμακούμενου (21)κλιμακούμενων (22)κλιμακτηρίους (19)κλιμακτηρικές (19)κλιμακτηρικής (19)κλιμακτηρικοί (20)κλιμακτηρικού (20)κλιμακτηρικός (19)κλιμακτηρικών (20)κλιμακωθήκαμε (32)κλιμακωθήκατε (30)κλιμακωμένους (22)κλιμακωνόμουν (23)κλιμακωνόσουν (21)κλιμακώνονται (18)κλιμακώνονταν (18)κλιμακώνοντας (17)κλιματίζονται (26)κλιματίζονταν (26)κλιματιζόμενα (28)κλιματιζόμενη (28)κλιματιζόμενο (28)κλιματιζόμουν (29)κλιματιζόσουν (27)κλιματιστικές (17)κλιματιστικής (17)κλιματιστικοί (18)κλιματιστικού (18)κλιματιστικός (17)κλιματιστικών (18)κλιματογραφία (28)κλιματολογίας (21)κλιματολογίες (21)κλιματολογικά (23)κλιματολογικέ (23)κλιματολογική (23)κλιματολογικό (23)κλιματολογιών (22)κλινοσκέπασμα (19)κλινοστρωμνές (19)κλινοστρωμνής (19)κλινοστρωμνών (20)κλισιοσκοπίου (18)κλισιοσκοπίων (19)κλισιοσκόπιον (17)κλονιζόμασταν (26)κλονιζόσασταν (24)κλοτσιόμασταν (17)κλοτσιόσασταν (15)κλοτσοσκούφια (23)κλυδωνίζονται (30)κλυδωνίζονταν (30)κλυδωνίζοντας (29)κλυδωνίστηκαν (22)κλυδωνίστηκες (21)κλυδωνιζόμουν (33)κλυδωνιζόσουν (31)κλυδωνισμένες (22)κλυδωνισμένης (22)κλυδωνισμένοι (23)κλυδωνισμένος (22)κλυδωνισμένου (24)κλυδωνισμένων (25)κλυδωνιστείτε (21)κλυδωνιστούμε (23)κλυταιμνήστρα (19)κλωθογυρίζαμε (42)κλωθογυρίζατε (40)κλωθογυρίζεις (39)κλωθογυρίζετε (40)κλωθογυρίζουν (41)κλωθογυρίσαμε (33)κλωθογυρίσατε (31)κλωθογυρίσεις (30)κλωθογυρίσετε (31)κλωθογυρίσουν (32)κλωσιζόμασταν (28)κλωσιζόσασταν (26)κλωσοπουλάκια (22)κλωστοποίησις (17)κογχυλιοειδής (28)κοιλαδογέφυρα (30)κοιλαινόμαστε (17)κοιλαινόσαστε (15)κοιλεντερωτών (18)κοιλιοσκοπική (18)κοιλιόδουλους (21)κοιλοπονάγαμε (21)κοιλοπονάγατε (19)κοιλοπονέσαμε (18)κοιλοπονέσατε (16)κοιλοπονέσεις (15)κοιλοπονέσετε (16)κοιλοπονέσουν (17)κοιλοπονούσαν (16)κοιλοπονούσες (15)κοιλοπονώντας (15)κοιμιζόμασταν (26)κοιμιζόσασταν (24)κοινολογήθηκα (28)κοινολογήθηκε (28)κοινολογήσαμε (20)κοινολογήσατε (18)κοινολογήσεις (17)κοινολογήσετε (18)κοινολογήσεων (20)κοινολογήσεως (19)κοινολογήσουν (19)κοινολογείσαι (18)κοινολογείστε (18)κοινολογείται (18)κοινολογηθείς (26)κοινολογηθούν (27)κοινολογούμαι (20)κοινολογούσαν (18)κοινολογούσες (17)κοινολογούταν (18)κοινολογώντας (17)κοινοποιήθηκα (24)κοινοποιήθηκε (24)κοινοποιήσαμε (16)κοινοποιήσατε (14)κοινοποιήσεις (13)κοινοποιήσετε (14)κοινοποιήσεων (16)κοινοποιήσεως (15)κοινοποιήσεώς (12)κοινοποιήσουν (15)κοινοποιείσαι (14)κοινοποιείστε (14)κοινοποιείται (14)κοινοποιηθείς (22)κοινοποιηθούν (23)κοινοποιημένα (16)κοινοποιημένε (16)κοινοποιημένη (16)κοινοποιημένο (16)κοινοποιούμαι (16)κοινοποιούσαν (14)κοινοποιούσες (13)κοινοποιούταν (14)κοινοποιώντας (13)κοινοπολιτεία (16)κοινοπρακτικά (17)κοινοπρακτικέ (17)κοινοπρακτική (17)κοινοπρακτικό (17)κοινοχρήστους (21)κοινωνικοποιώ (17)κοινωνικότατα (16)κοινωνικότατε (16)κοινωνικότατη (16)κοινωνικότατο (16)κοινωνικότερα (17)κοινωνικότερε (17)κοινωνικότερη (17)κοινωνικότερο (17)κοινωνικότητα (16)κοινωνιολογία (20)κοινωνιολόγοι (20)κοινωνιολόγος (19)κοινωνιολόγου (21)κοινωνιολόγων (22)κοινωνιόδραμα (21)κοινωνιόλεκτο (18)κοινόχρηστους (21)κοιταζόμασταν (24)κοιταζόσασταν (22)κοιτιόντουσαν (14)κοκαϊνίζονται (22)κοκαϊνίζονταν (22)κοκαϊνιζόμουν (25)κοκαϊνιζόσουν (23)κοκαϊνομανίας (14)κοκαϊνομανίες (14)κοκαϊνομανείς (14)κοκαϊνομανιών (15)κοκαϊνομανούς (14)κοκεταρίζεσαι (24)κοκεταρίζεστε (24)κοκεταρίζεται (24)κοκεταρίζομαι (26)κοκεταριζόταν (24)κοκεταρόμαστε (17)κοκεταρόσαστε (15)κοκκινίζοντας (23)κοκκινίσματος (16)κοκκινισμάτων (19)κοκκινισμένες (16)κοκκινισμένης (16)κοκκινισμένοι (17)κοκκινισμένος (16)κοκκινισμένου (18)κοκκινισμένων (19)κοκκινογούλια (20)κοκκινολαίμης (18)κοκκινομάλλας (20)κοκκινομάλλες (20)κοκκινομάλλης (20)κοκκινοπίπερα (18)κοκκινοτρίχης (22)κοκκινοχώματα (24)κοκκινόμαυροι (19)κοκκινόμαυρος (18)κοκκινόμαυρων (21)κοκκιοκύτταρο (17)κοκορευόμαστε (18)κοκορευόσαστε (16)κοκορόμυαλους (20)κολαζόντουσαν (25)κολακευμένους (19)κολακευτήκαμε (20)κολακευτήκατε (18)κολακευτικούς (17)κολακευόμαστε (19)κολακευόσαστε (17)κολαντρίζεσαι (25)κολαντρίζεστε (25)κολαντρίζεται (25)κολαντρίζομαι (27)κολαντριζόταν (25)κολατσίζοντας (23)κολαφιζόμαστε (33)κολαφιζόσαστε (31)κολεγιόπαιδου (23)κολεγιόπαιδων (24)κολεκτιβισμοί (25)κολεκτιβισμού (25)κολεκτιβισμός (24)κολεκτιβισμών (25)κολεχτιβισμός (30)κολλαρίζονται (27)κολλαρίζονταν (27)κολλαρίζοντας (26)κολλαρίσματος (19)κολλαρίστηκαν (19)κολλαρίστηκες (18)κολλαριζόμουν (30)κολλαριζόσουν (28)κολλαρισμάτων (22)κολλαρισμένες (19)κολλαρισμένης (19)κολλαρισμένοι (20)κολλαρισμένος (19)κολλαρισμένου (21)κολλαρισμένων (22)κολλαριστείτε (18)κολλαριστούμε (20)κολλιόντουσαν (18)κολοβωνόμαστε (26)κολοκοτρώνηςφ (23)κολοκυθόπιτας (26)κολοκυθόπιτες (26)κολοκυθόσπορε (28)κολοκυθόσπορο (28)κολπατζίδικες (28)κολπατζίδικης (28)κολπατζίδικοι (29)κολπατζίδικος (28)κολπατζίδικου (30)κολπατζίδικων (31)κολποκοιλιακά (20)κολποκοιλιακέ (20)κολποκοιλιακή (20)κολποκοιλιακό (20)κολπωνόμασταν (20)κολπωνόσασταν (18)κολυμβητήριον (26)κολυμβητήριου (27)κολυμβητήριων (28)κολυμβητηρίου (27)κολυμβητηρίων (28)κολυμβητικούς (25)κομιζόντουσαν (25)κομματίζονται (26)κομματίζονταν (26)κομματίστηκαν (18)κομματίστηκες (17)κομματιάζεσαι (26)κομματιάζεστε (26)κομματιάζεται (26)κομματιάζομαι (28)κομματιάζουμε (29)κομματιάσματα (19)κομματιάσουμε (20)κομματιάστηκα (18)κομματιάστηκε (18)κομματιαζόταν (26)κομματιασμένα (19)κομματιασμένε (19)κομματιασμένη (19)κομματιασμένο (19)κομματιαστείς (16)κομματιαστούν (17)κομματιαστούς (16)κομματιζόμουν (29)κομματιζόσουν (27)κομματικοποιώ (19)κομματισμένες (18)κομματισμένης (18)κομματισμένοι (19)κομματισμένος (18)κομματισμένου (20)κομματισμένων (21)κομματιστείτε (17)κομματιστούμε (19)κομμεορρητίνη (19)κομμουνισμούς (19)κομμουνιστικά (19)κομμουνιστικέ (19)κομμουνιστική (19)κομμουνιστικό (19)κομουναλισμός (19)κομουνιστικές (16)κομουνιστικής (16)κομουνιστικοί (17)κομουνιστικού (17)κομουνιστικός (16)κομουνιστικών (17)κομπιναδόρους (20)κομπιουτεράκι (19)κομπλαρισμένα (21)κομπλαρισμένε (21)κομπλαρισμένη (21)κομπλαρισμένο (21)κομπλεξάρεσαι (28)κομπλεξάρεστε (28)κομπλεξάρεται (28)κομπλεξάρομαι (30)κομπλεξάρουμε (31)κομπλεξαρίσου (29)κομπλεξαριστώ (28)κομπλεξαρόταν (28)κομπλιμένταρα (21)κομπλιμένταρε (21)κομπλιμεντάρω (23)κομπογιαννίτη (19)κομποδένονται (19)κομποδένονταν (19)κομποδενόμουν (22)κομποδενόσουν (20)κομπορρήμονες (19)κομπορρημονεί (20)κομπορρημόνων (22)κομποσκοινιού (17)κομποσκοινιών (17)κομφορμίστρια (26)κομφορμισμούς (26)κομφορμιστικά (26)κομφορμιστικέ (26)κομφορμιστική (26)κομφορμιστικό (26)κομψευόμασταν (27)κομψευόσασταν (25)κομψοντυνόταν (25)κομψοντύνεσαι (24)κομψοντύνεστε (24)κομψοντύνεται (24)κομψοντύνομαι (26)κονδυλοφόρους (27)κονικλοτροφία (24)κονικλοτρόφος (23)κονιοποιημένα (16)κονιορτοβριθή (31)κονιορτοειδής (16)κονιορτοποιεί (15)κονσερβάρεσαι (22)κονσερβάρεστε (22)κονσερβάρεται (22)κονσερβάριζαν (31)κονσερβάριζες (30)κονσερβάρισαν (22)κονσερβάρισες (21)κονσερβάρομαι (24)κονσερβάρουμε (25)κονσερβαρίσει (22)κονσερβαρίσου (23)κονσερβαρίστε (22)κονσερβαριστώ (22)κονσερβαρόταν (22)κονσερβατουάρ (23)κονσερβοκούτι (22)κονσερβοποιία (22)κονσερβοποιεί (22)κονσερβοποιός (21)κονσταντίνοβα (20)κονταρομαχίας (22)κονταρομαχίες (22)κονταρομαχιών (23)κονταροχτυπάν (23)κονταροχτυπάς (22)κονταροχτυπάω (25)κοντινότατους (13)κοντινότερους (14)κοντοζυγώναμε (28)κοντοζυγώνατε (26)κοντοζυγώνεις (25)κοντοζυγώνετε (26)κοντοζυγώνουν (27)κοντοζυγώσαμε (28)κοντοζυγώσατε (26)κοντοζυγώσεις (25)κοντοζυγώσετε (26)κοντοζυγώσουν (27)κοντοκοβόμουν (24)κοντοκοβόσουν (22)κοντοκομμένες (17)κοντοκομμένης (17)κοντοκομμένοι (18)κοντοκομμένος (17)κοντοκομμένου (19)κοντοκομμένων (20)κοντοκόβονται (21)κοντοκόβονταν (21)κοντομάνικους (16)κοντοπίθαρους (24)κοντοπόδαρους (18)κοντοστάθηκαν (23)κοντοστέκεσαι (14)κοντοστέκεστε (14)κοντοστέκεται (14)κοντοστέκομαι (16)κοντοστεκόταν (14)κοντοστούπικο (15)κοντοφάρδουλα (27)κοντοφάρδουλε (27)κοντοφάρδουλη (27)κοντοφάρδουλο (27)κοντοχωριανές (22)κοντοχωριανής (22)κοντοχωριανοί (23)κοντοχωριανού (23)κοντοχωριανός (22)κοντοχωριανών (23)κοντούτσικους (14)κοντραμπατζής (25)κοντραρίζεσαι (24)κοντραρίζεστε (24)κοντραρίζεται (24)κοντραρίζομαι (26)κοντραρίσουμε (18)κοντραρίστηκα (16)κοντραρίστηκε (16)κοντραριζόταν (24)κοντραρισμένα (17)κοντραρισμένε (17)κοντραρισμένη (17)κοντραρισμένο (17)κοντραριστείς (14)κοντραριστούν (15)κοντραρόμαστε (17)κοντραρόσαστε (15)κοντρολάρεσαι (17)κοντρολάρεστε (17)κοντρολάρεται (17)κοντρολάρομαι (19)κοντρολάρουμε (20)κοντρολάρουνε (18)κοντρολαρόταν (17)κοντυλοφόρους (24)κοντόφθαλμους (33)κοντόχοντρους (21)κοπαδιάζονται (26)κοπαδιάζονταν (26)κοπαδιάρικους (19)κοπαδιαζόμουν (29)κοπαδιαζόσουν (27)κοπανατζούδες (25)κοπανατζούδων (28)κοπανιζόμαστε (25)κοπανιζόσαστε (23)κοπανισμένους (16)κοπανιόμασταν (16)κοπανιόσασταν (14)κοπερνίκειους (16)κοπιαρισμένες (16)κοπιαρισμένης (16)κοπιαρισμένοι (17)κοπιαρισμένος (16)κοπιαρισμένου (18)κοπιαρισμένων (19)κοπιαρόμασταν (17)κοπιαρόσασταν (15)κοπρολαγνείας (19)κοπρολαγνείες (19)κοπροσκυλιάζω (30)κορακοζώητους (24)κοραλλιογενές (20)κοραλλιογενής (20)κοραλλιογενών (21)κορδελιάζεσαι (28)κορδελιάζεστε (28)κορδελιάζεται (28)κορδελιάζομαι (30)κορδελιάσματα (21)κορδελιάστρας (19)κορδελιάστρες (19)κορδελιαζόταν (28)κορδωνόμασταν (21)κορδωνόσασταν (19)κορεννυόμαστε (17)κορεννυόσαστε (15)κοριτσίστικες (14)κοριτσίστικης (14)κοριτσίστικοι (15)κοριτσίστικος (14)κοριτσίστικου (16)κοριτσίστικων (17)κορμιαζόμαστε (27)κορμιαζόσαστε (25)κορναρίσματος (16)κορναρισμάτων (19)κορνιζάρονται (24)κορνιζάρονταν (24)κορνιζάροντας (23)κορνιζαρόμουν (27)κορνιζαρόσουν (25)κορνιζοποιείο (24)κορνιζωθήκαμε (37)κορνιζωθήκατε (35)κορνιζωμένους (27)κορνιζωνόμουν (28)κορνιζωνόσουν (26)κορνιζώνονται (23)κορνιζώνονταν (23)κορνιζώνοντας (22)κοροπλαστικής (17)κοροϊδεμένους (18)κοροϊδευτείτε (17)κοροϊδευτικές (17)κοροϊδευτικής (17)κοροϊδευτικοί (18)κοροϊδευτικού (18)κοροϊδευτικός (17)κοροϊδευτικών (18)κοροϊδευτούμε (19)κοροϊδευόμουν (20)κοροϊδευόσουν (18)κοροϊδεύονται (16)κοροϊδεύονταν (16)κοροϊδεύοντας (15)κοροϊδεύτηκαν (17)κοροϊδεύτηκες (16)κορσαρίζονται (24)κορσαρίζονταν (24)κορσαριζόμουν (27)κορσαριζόσουν (25)κορταρίστηκαν (16)κορταρίστηκες (15)κορταρισμένες (16)κορταρισμένης (16)κορταρισμένοι (17)κορταρισμένος (16)κορταρισμένου (18)κορταρισμένων (19)κορταριστείτε (15)κορταριστούμε (17)κορυβαντικούς (22)κορυβαντισμός (23)κορυφογραμμές (29)κορυφογραμμής (29)κορυφογραμμών (30)κορυφωνόμαστε (26)κορυφωνόσαστε (24)κορφολογάγαμε (31)κορφολογάγατε (29)κορφολογήθηκα (36)κορφολογήθηκε (36)κορφολογήματα (28)κορφολογήσαμε (28)κορφολογήσατε (26)κορφολογήσεις (25)κορφολογήσετε (26)κορφολογήσουν (27)κορφολογηθείς (34)κορφολογηθούν (35)κορφολογημένα (28)κορφολογημένε (28)κορφολογημένη (28)κορφολογημένο (28)κορφολογιέμαι (28)κορφολογιέσαι (26)κορφολογιέστε (26)κορφολογιέται (26)κορφολογιόταν (26)κορφολογούσαν (26)κορφολογούσες (25)κορφολογώντας (25)κορωπιώτικους (18)κοσκινίζονται (23)κοσκινίζονταν (23)κοσκινίζοντας (22)κοσκινίσματος (15)κοσκινίστηκαν (15)κοσκινίστηκες (14)κοσκινιζόμουν (26)κοσκινιζόσουν (24)κοσκινισμάτων (18)κοσκινισμένες (15)κοσκινισμένης (15)κοσκινισμένοι (16)κοσκινισμένος (15)κοσκινισμένου (17)κοσκινισμένων (18)κοσκινιστείτε (14)κοσκινιστούμε (16)κοσμαγάπητους (19)κοσμηματοθήκη (27)κοσμηματοποιέ (18)κοσμηματοποιό (18)κοσμηματοπώλη (20)κοσμητευόμουν (19)κοσμητευόσουν (17)κοσμητεύονται (15)κοσμητεύονταν (15)κοσμικογράφοι (27)κοσμικογράφος (26)κοσμικογράφου (28)κοσμικότατους (16)κοσμικότερους (17)κοσμοαντίληψη (26)κοσμοβιολογία (27)κοσμογονικούς (18)κοσμογραφικές (26)κοσμογραφικής (26)κοσμογραφικοί (27)κοσμογραφικού (27)κοσμογραφικός (26)κοσμογραφικών (27)κοσμογυριστής (19)κοσμοθεώρησής (23)κοσμοθεώρησης (24)κοσμοκαλόγερε (22)κοσμοκαλόγερο (22)κοσμοκράτειρα (18)κοσμοκράτορας (17)κοσμοκράτορες (17)κοσμοκρατορία (18)κοσμοκρατόρων (20)κοσμολογικούς (20)κοσμοπλημμύρα (23)κοσμοπολίτικα (19)κοσμοπολίτικε (19)κοσμοπολίτικη (19)κοσμοπολίτικο (19)κοσμοπολιτικά (19)κοσμοσωτήριας (17)κοσμοσωτήριες (17)κοσμοσωτήριοι (18)κοσμοσωτήριος (17)κοσμοσωτήριου (19)κοσμοσωτήριων (20)κοσμοτρυγητής (19)κοσμοχαλασιάς (23)κοσμοχαλασιές (23)κοσμοχαλασιών (24)κοσμοχαλαστής (23)κοσμοϊστορικά (16)κοσμοϊστορικέ (16)κοσμοϊστορική (16)κοσμοϊστορικό (16)κοσσυφοπεδίου (26)κοστολογήθηκα (28)κοστολογήθηκε (28)κοστολογήσαμε (20)κοστολογήσατε (18)κοστολογήσεις (17)κοστολογήσετε (18)κοστολογήσεων (20)κοστολογήσεως (19)κοστολογήσουν (19)κοστολογείσαι (18)κοστολογείστε (18)κοστολογείται (18)κοστολογηθείς (26)κοστολογηθούν (27)κοστολογημένα (20)κοστολογημένε (20)κοστολογημένη (20)κοστολογημένο (20)κοστολογούμαι (20)κοστολογούσαν (18)κοστολογούσες (17)κοστολογούταν (18)κοστολογώντας (17)κοτζαμπάσηδες (27)κοτζαμπάσηδων (30)κοτσαρισμένες (15)κοτσαρισμένης (15)κοτσαρισμένοι (16)κοτσαρισμένος (15)κοτσαρισμένου (17)κοτσαρισμένων (18)κοτσαρόμασταν (16)κοτσαρόσασταν (14)κουβαληθήκαμε (35)κουβαληθήκανε (33)κουβαληθήκατε (33)κουβαλημένους (25)κουβαλιούνται (23)κουβαλιούνταν (23)κουβαλιόμαστε (25)κουβαλιόμουνα (26)κουβαλιόντανε (23)κουβαλιόσαστε (23)κουβαλιόσουνα (24)κουβανέζικους (31)κουβαριάζεσαι (31)κουβαριάζεστε (31)κουβαριάζεται (31)κουβαριάζομαι (33)κουβαριάζουμε (34)κουβαριάσματα (24)κουβαριάσουμε (25)κουβαριάστηκα (23)κουβαριάστηκε (23)κουβαριαζόταν (31)κουβαριασμένα (24)κουβαριασμένε (24)κουβαριασμένη (24)κουβαριασμένο (24)κουβαριαστείς (21)κουβαριαστούν (22)κουβαρνταλίκι (25)κουβαρντούδες (24)κουβαρντούδων (27)κουβεντιάζαμε (32)κουβεντιάζανε (30)κουβεντιάζατε (30)κουβεντιάζεις (29)κουβεντιάζετε (30)κουβεντιάζομε (32)κουβεντιάζουν (31)κουβεντιάσαμε (23)κουβεντιάσανε (21)κουβεντιάσατε (21)κουβεντιάσεις (20)κουβεντιάσετε (21)κουβεντιάσομε (23)κουβεντιάσουν (22)κουβεντιαστής (20)κουβεντολόγια (26)κουδουνίζεσαι (27)κουδουνίζεστε (27)κουδουνίζεται (27)κουδουνίζομαι (29)κουδουνίζουμε (30)κουδουνίσματα (20)κουδουνίσουμε (21)κουδουνίστρας (18)κουδουνίστρες (18)κουδουνιζόταν (27)κουδουνισμένα (20)κουδουνισμένε (20)κουδουνισμένη (20)κουδουνισμένο (20)κουδουνιστούς (17)κουζουλάθηκαν (36)κουζουλάθηκες (35)κουζουλάνουμε (29)κουζουλαίναμε (28)κουζουλαίνατε (26)κουζουλαίνεις (25)κουζουλαίνετε (26)κουζουλαίνουν (27)κουζουλαθείτε (35)κουζουλαθούμε (37)κουζουλαμένες (27)κουζουλαμένης (27)κουζουλαμένοι (28)κουζουλαμένος (27)κουζουλαμένου (29)κουζουλαμένων (30)κουκιζόμασταν (26)κουκιζόσασταν (24)κουκλίστικους (18)κουκλοθέατρου (28)κουκλοθέατρων (29)κουκλοθεάτρου (28)κουκουβάουνες (23)κουκουλάρικες (19)κουκουλάρικης (19)κουκουλάρικοι (20)κουκουλάρικος (19)κουκουλάρικου (21)κουκουλάρικων (22)κουκουλοφόροι (26)κουκουλοφόρος (25)κουκουλοφόρων (28)κουκουλωθείτε (29)κουκουλωθούμε (31)κουκουλωμάτων (24)κουκουλωμένες (21)κουκουλωμένης (21)κουκουλωμένοι (22)κουκουλωμένος (21)κουκουλωμένου (23)κουκουλωμένων (24)κουκουλωνόταν (20)κουκουλώθηκαν (28)κουκουλώθηκες (27)κουκουλώματος (19)κουκουλώνεσαι (18)κουκουλώνεστε (18)κουκουλώνεται (18)κουκουλώνομαι (20)κουκουλώνουμε (21)κουκουλώσουμε (21)κουλαινόμαστε (18)κουλαινόσαστε (16)κουλουριάζαμε (29)κουλουριάζατε (27)κουλουριάζεις (26)κουλουριάζετε (27)κουλουριάζουν (28)κουλουριάσαμε (20)κουλουριάσατε (18)κουλουριάσεις (17)κουλουριάσετε (18)κουλουριάσουν (19)κουλουριαστές (17)κουλουριαστής (17)κουλουριαστεί (18)κουλουριαστοί (18)κουλουριαστού (18)κουλουριαστός (17)κουλουριαστών (18)κουλουρτζήδες (29)κουλουρτζήδων (32)κουλτουριάρας (18)κουλτουριάρες (18)κουλτουριάρης (18)κουμαντάρεσαι (17)κουμαντάρεστε (17)κουμαντάρεται (17)κουμαντάριζαν (26)κουμαντάρομαι (19)κουμαντάρουμε (20)κουμανταδόρος (19)κουμανταρόταν (17)κουμουνδούρος (20)κουμουνδούρου (22)κουμπωνόμαστε (21)κουμπωνόμουνα (22)κουμπωνόντανε (19)κουμπωνόσαστε (19)κουμπωνόσουνα (20)κουνιόντουσαν (15)κουντουριώτης (15)κουντρίζονται (24)κουντρίζονταν (24)κουντριζόμουν (27)κουντριζόσουν (25)κουπωνόμασταν (19)κουπωνόσασταν (17)κουραδόμαγκας (23)κουραζόμασταν (26)κουραζόσασταν (24)κουραρισμένες (17)κουραρισμένης (17)κουραρισμένοι (18)κουραρισμένος (17)κουραρισμένου (19)κουραρισμένων (20)κουραρόμασταν (18)κουραρόσασταν (16)κουρδιζόμαστε (29)κουρδιζόμενος (28)κουρδιζόμουνα (30)κουρδιζόντανε (27)κουρδιζόσαστε (27)κουρδιζόσουνα (28)κουρδισμένους (20)κουρδιστήκαμε (21)κουρδιστήκανε (19)κουρδιστήκατε (19)κουρδιστηριού (19)κουρδιστηριών (19)κουρελιάζεσαι (26)κουρελιάζεστε (26)κουρελιάζεται (26)κουρελιάζομαι (28)κουρελιάζουμε (29)κουρελιάρηδες (20)κουρελιάρηδων (23)κουρελιάρικου (20)κουρελιάρικων (21)κουρελιάσματα (19)κουρελιάσουμε (20)κουρελιάστηκα (18)κουρελιάστηκε (18)κουρελιαζόταν (26)κουρελιασμένα (19)κουρελιασμένε (19)κουρελιασμένη (19)κουρελιασμένο (19)κουρελιαστείς (16)κουρελιαστούν (17)κουρευόμασταν (18)κουρευόσασταν (16)κουρνιάσματος (16)κουρνιασμάτων (19)κουρντίζονται (24)κουρντίζονταν (24)κουρντίζοντας (23)κουρντίσματος (16)κουρντίστηκαν (16)κουρντίστηκες (15)κουρντιζόμουν (27)κουρντιζόσουν (25)κουρντισμάτων (19)κουρντισμένες (16)κουρντισμένης (16)κουρντισμένοι (17)κουρντισμένος (16)κουρντισμένου (18)κουρντισμένων (19)κουρντιστήρια (16)κουρντιστείτε (15)κουρντιστούμε (17)κουρσευόμαστε (18)κουρσευόσαστε (16)κουρτινόξυλου (28)κουρτινόξυλων (29)κουσκουσουριά (18)κουσκουσούρης (16)κουτιαίνονται (14)κουτιαίνονταν (14)κουτιαινόμουν (17)κουτιαινόσουν (15)κουτοπονηριάς (15)κουτοπονηριές (15)κουτοπονηριών (16)κουτοπόνηρους (16)κουτουλήσουμε (20)κουτουλούσαμε (19)κουτουλούσατε (17)κουτριζόμαστε (26)κουτριζόσαστε (24)κουτρουβάλαγα (28)κουτρουβάλαγε (28)κουτρουβάλησα (25)κουτρουβάλησε (25)κουτρουβαλάει (25)κουτρουβαλάμε (27)κουτρουβαλάτε (25)κουτρουβαλήσω (27)κουτρουβαλούν (25)κουτσαίνονται (14)κουτσαίνονταν (14)κουτσαίνοντας (13)κουτσαβάκηδες (24)κουτσαβάκηδων (27)κουτσαβάκικες (22)κουτσαβάκικης (22)κουτσαβάκικοι (23)κουτσαβάκικος (22)κουτσαβάκικου (24)κουτσαβάκικων (25)κουτσαινόμουν (17)κουτσαινόσουν (15)κουτσοβολέψου (33)κουτσοβολευτώ (24)κουτσοδουλειά (20)κουτσομπολέψω (30)κουτσομπολεύω (21)κουτσομπολιού (19)κουτσομπολιών (19)κουτσομπόλευα (20)κουτσομπόλευε (20)κουτσομπόλεψα (28)κουτσομπόλεψε (28)κουτσομπόλικα (20)κουτσομπόλικε (20)κουτσομπόλικη (20)κουτσομπόλικο (20)κουτσοράβεσαι (22)κουτσοράβεστε (22)κουτσοράβεται (22)κουτσοράβομαι (24)κουτσοραβόταν (22)κουτσουλάγαμε (22)κουτσουλάγατε (20)κουτσουλίζαμε (28)κουτσουλίζατε (26)κουτσουλίζεις (25)κουτσουλίζετε (26)κουτσουλίζουν (27)κουτσουλίσαμε (19)κουτσουλίσατε (17)κουτσουλίσεις (16)κουτσουλίσετε (17)κουτσουλίσουν (18)κουτσουλημένα (19)κουτσουλημένε (19)κουτσουλημένη (19)κουτσουλημένο (19)κουτσουλιέμαι (19)κουτσουλιέσαι (17)κουτσουλιέστε (17)κουτσουλιέται (17)κουτσουλιστεί (17)κουτσουλιόταν (17)κουτσουλούσαν (17)κουτσουλούσες (16)κουτσουλώντας (16)κουτσουρέματα (18)κουτσουρέψαμε (27)κουτσουρέψατε (25)κουτσουρέψεις (24)κουτσουρέψετε (25)κουτσουρέψουν (26)κουτσουρεμένα (18)κουτσουρεμένε (18)κουτσουρεμένη (18)κουτσουρεμένο (18)κουτσουρευτεί (17)κουτσουρεύαμε (18)κουτσουρεύατε (16)κουτσουρεύεις (15)κουτσουρεύετε (16)κουτσουρεύουν (17)κουτσοφλέβαρε (31)κουτσοφλέβαρο (31)κουτόφραγκους (26)κουφαινόμαστε (23)κουφαινόσαστε (21)κουφαλιάζεσαι (32)κουφαλιάζεστε (32)κουφαλιάζεται (32)κουφαλιάζομαι (34)κουφαλιαζόταν (32)κουφαλιασμένα (25)κουφιοκέφαλες (30)κουφιοκέφαλης (30)κουφιοκέφαλοι (31)κουφιοκέφαλος (30)κουφιοκέφαλου (32)κουφιοκέφαλων (33)κουφοκαίγεσαι (25)κουφοκαίγεστε (25)κουφοκαίγεται (25)κουφοκαίγομαι (27)κουφοκαίονται (22)κουφοκαίονταν (22)κουφοκαιγόταν (25)κουφοκαιόμουν (25)κουφοκαιόσουν (23)κουφωνόμασταν (25)κουφωνόσασταν (23)κοφινιάζονται (29)κοφινιάζονταν (29)κοφινιαζόμουν (32)κοφινιαζόσουν (30)κοφτερότατους (21)κοφτερότερους (22)κοχιαζόμασταν (31)κοχιαζόσασταν (29)κοχλιοστρόφιο (30)κοχλιωνόμαστε (26)κοχλιωνόσαστε (24)κοψομεσιάζαμε (35)κοψομεσιάζατε (33)κοψομεσιάζεις (32)κοψομεσιάζετε (33)κοψομεσιάζουν (34)κοψομεσιάσαμε (26)κοψομεσιάσατε (24)κοψομεσιάσεις (23)κοψομεσιάσετε (24)κοψομεσιάσουν (25)κοψομεσιαστεί (24)κραμβόσπορους (25)κρανιομετρίας (16)κρανιομετρικά (18)κρανιομετρικέ (18)κρανιομετρική (18)κρανιομετρικό (18)κρανιοσκοπίας (15)κρανιοσκοπικά (17)κρανιοσκοπικέ (17)κρανιοσκοπική (17)κρανιοσκοπικό (17)κρασοκατάνυξη (25)κρασοπουλειού (18)κρασοπουλειών (18)κρασοπουλητής (17)κρασοστάφυλου (25)κρασοστάφυλων (26)κρασπεδωθείτε (29)κρασπεδωθούμε (31)κρασπεδωμένες (21)κρασπεδωμένης (21)κρασπεδωμένοι (22)κρασπεδωμένος (21)κρασπεδωμένου (23)κρασπεδωμένων (24)κρασπεδωνόταν (20)κρασπεδώθηκαν (28)κρασπεδώθηκες (27)κρασπεδώνεσαι (18)κρασπεδώνεστε (18)κρασπεδώνεται (18)κρασπεδώνομαι (20)κρασπεδώνουμε (21)κρασπεδώσουμε (21)κραταιωθήκαμε (28)κραταιωθήκατε (26)κραταιωμένους (18)κραταιωνόμουν (19)κραταιωνόσουν (17)κραταιώνονται (14)κραταιώνονταν (14)κραταιώνοντας (13)κρατικοδίαιτα (18)κρατικοδίαιτε (18)κρατικοδίαιτη (18)κρατικοδίαιτο (18)κρατικοποίησή (15)κρατικοποίησα (16)κρατικοποίησε (16)κρατικοποίηση (16)κρατικοποιήσω (18)κρατικοποιείς (15)κρατικοποιηθώ (25)κρατικοποιούν (16)κρατιόντουσαν (15)κρατυνόμασταν (17)κρατυνόσασταν (15)κρεατομηχανές (22)κρεατομηχανής (22)κρεατομηχανών (23)κρεβατοκάμαρά (24)κρεβατοκάμαρα (25)κρεβατωθήκαμε (35)κρεβατωθήκατε (33)κρεβατωμένους (25)κρεβατωνόμουν (26)κρεβατωνόσουν (24)κρεβατώνονται (21)κρεβατώνονταν (21)κρεβατώνοντας (20)κρεμαζόμασταν (27)κρεμαζόσασταν (25)κρεμανταλάδες (20)κρεμανταλάδων (23)κρεμιόντουσαν (17)κρεμμυδοειδής (24)κρεουργήθηκαν (29)κρεουργήθηκες (28)κρεουργήσουμε (22)κρεουργηθείτε (28)κρεουργηθούμε (30)κρεουργημένες (20)κρεουργημένης (20)κρεουργημένοι (21)κρεουργημένος (20)κρεουργημένου (22)κρεουργημένων (23)κρεουργούνται (19)κρεουργούνταν (19)κρεουργούσαμε (21)κρεουργούσατε (19)κρεουργούσουν (20)κρεπαρίσματος (17)κρεπαρισμάτων (20)κρεπαρόμασταν (18)κρεπαρόσασταν (16)κρημνιζόμαστε (27)κρημνιζόσαστε (25)κρημνισμένους (18)κρημνιστήκαμε (19)κρημνιστήκατε (17)κρηπιδωνόμουν (23)κρηπιδωνόσουν (21)κρηπιδώνονται (18)κρηπιδώνονταν (18)κρησαρίζονται (24)κρησαρίζονταν (24)κρησαρίζοντας (23)κρησαρίσματος (16)κρησαρίστηκαν (16)κρησαρίστηκες (15)κρησαριζόμουν (27)κρησαριζόσουν (25)κρησαρισμάτων (19)κρησαρισμένες (16)κρησαρισμένης (16)κρησαρισμένοι (17)κρησαρισμένος (16)κρησαρισμένου (18)κρησαρισμένων (19)κρησαριστείτε (15)κρησαριστούμε (17)κρητιδογράφος (27)κρητιδογραφία (28)κριματίζονται (25)κριματίζονταν (25)κριματίζοντας (24)κριματίστηκαν (17)κριματίστηκες (16)κριματιζόμουν (28)κριματιζόσουν (26)κριματισμένες (17)κριματισμένης (17)κριματισμένοι (18)κριματισμένος (17)κριματισμένου (19)κριματισμένων (20)κριματιστείτε (16)κριματιστούμε (18)κρινοδάκτυλος (20)κρινοδάχτυλες (26)κρινοδάχτυλης (26)κρινοδάχτυλοι (27)κρινοδάχτυλος (26)κρινοδάχτυλου (28)κρινοδάχτυλων (29)κρινολούλουδο (22)κριτικάρονται (16)κριτικάρονταν (16)κριτικάροντας (15)κριτικαριστεί (16)κριτικαρόμουν (19)κριτικαρόσουν (17)κριτσανίζεσαι (23)κριτσανίζεστε (23)κριτσανίζεται (23)κριτσανίζομαι (25)κριτσανίσματα (16)κριτσανιζόταν (23)κριτσανιστούς (13)κροκαλοπαγείς (20)κροκαλοπαγούς (20)κροκοδείλιους (20)κροταλίζοντας (24)κροταλίσματος (17)κροταλισμάτων (20)κροταλισμένες (17)κροταλισμένης (17)κροταλισμένοι (18)κροταλισμένος (17)κροταλισμένου (19)κροταλισμένων (20)κρουστάλλιασα (19)κρουσταλλένια (19)κρουσταλλένιε (19)κρουσταλλένιο (19)κρουσταλλιάζω (30)κρυοθεραπείας (25)κρυολογήματος (21)κρυολογήσουμε (23)κρυολογήσουνε (21)κρυολογημάτων (24)κρυολογούσαμε (22)κρυολογούσανε (20)κρυολογούσατε (20)κρυοπαγήματος (20)κρυοπαγημάτων (23)κρυοσκοπικούς (17)κρυοστατικούς (15)κρυοφθορισμός (33)κρυπτογάματος (20)κρυπτογαμάτων (23)κρυπτογράφημα (29)κρυπτογράφησα (27)κρυπτογράφησε (27)κρυπτογράφηση (27)κρυπτογράφους (27)κρυπτογραφήσω (29)κρυπτογραφίας (26)κρυπτογραφίες (26)κρυπτογραφείς (26)κρυπτογραφηθώ (36)κρυπτογραφικά (28)κρυπτογραφικέ (28)κρυπτογραφική (28)κρυπτογραφικό (28)κρυπτογραφιών (27)κρυπτογραφούν (27)κρυπτόντουσαν (17)κρυστάλλινους (19)κρυσταλλένιας (18)κρυσταλλένιες (18)κρυσταλλένιοι (19)κρυσταλλένιος (18)κρυσταλλένιου (20)κρυσταλλένιων (21)κρυσταλλικούς (19)κρυσταλλοειδή (22)κρυσταλλωθείς (29)κρυσταλλωθούν (30)κρυσταλλωμένα (23)κρυσταλλωμένε (23)κρυσταλλωμένη (23)κρυσταλλωμένο (23)κρυσταλλωτικά (22)κρυσταλλωτικέ (22)κρυσταλλωτική (22)κρυσταλλωτικό (22)κρυσταλλώδεις (21)κρυσταλλώδους (22)κρυσταλλώθηκα (29)κρυσταλλώθηκε (29)κρυσταλλώματα (21)κρυσταλλώναμε (21)κρυσταλλώνατε (19)κρυσταλλώνεις (18)κρυσταλλώνετε (19)κρυσταλλώνουν (20)κρυσταλλώσαμε (21)κρυσταλλώσατε (19)κρυσταλλώσεις (18)κρυσταλλώσετε (19)κρυσταλλώσεων (21)κρυσταλλώσεως (20)κρυσταλλώσουν (20)κρυφακούσματα (25)κρυφανοίγεσαι (25)κρυφανοίγεστε (25)κρυφανοίγεται (25)κρυφανοίγομαι (27)κρυφανοιγόταν (25)κρυφοβράζεσαι (39)κρυφοβράζεστε (39)κρυφοβράζεται (39)κρυφοβράζομαι (41)κρυφοβραζόταν (39)κρυφογελάγαμε (32)κρυφογελάγατε (30)κρυφογελάσαμε (29)κρυφογελάσατε (27)κρυφογελάσεις (26)κρυφογελάσετε (27)κρυφογελάσουν (28)κρυφογελούσαν (27)κρυφογελούσες (26)κρυφογελώντας (26)κρυφοκαίονται (23)κρυφοκαίονταν (23)κρυφοκαιόμουν (26)κρυφοκαιόσουν (24)κρυφοκαμάρωνα (28)κρυφοκαμάρωνε (28)κρυφοκαμάρωσα (28)κρυφοκαμάρωσε (28)κρυφοκαμαρώνω (28)κρυφοκαμαρώσω (28)κρυφοκλαίεσαι (25)κρυφοκλαίεστε (25)κρυφοκλαίεται (25)κρυφοκλαίομαι (27)κρυφοκλαιόταν (25)κρυφοκοίταγμα (28)κρυφοκοίταζαν (32)κρυφοκοίταζες (31)κρυφοκοίταξαν (32)κρυφοκοίταξες (31)κρυφοκοιτάζει (32)κρυφοκοιτάξει (32)κρυφοκοιτάξτε (32)κρυφολεόμαστε (26)κρυφολεόσαστε (24)κρυφομιλάγαμε (31)κρυφομιλάγατε (29)κρυφομιλήσαμε (28)κρυφομιλήσατε (26)κρυφομιλήσεις (25)κρυφομιλήσετε (26)κρυφομιλήσουν (27)κρυφομιλούσαν (26)κρυφομιλούσες (25)κρυφομιλώντας (25)κρυφοπαίζεσαι (32)κρυφοπαίζεστε (32)κρυφοπαίζεται (32)κρυφοπαίζομαι (34)κρυφοπαιζόταν (32)κρυφοσμίγεσαι (27)κρυφοσμίγεστε (27)κρυφοσμίγεται (27)κρυφοσμίγομαι (29)κρυφοσμιγόταν (27)κρυφοταΐζεσαι (31)κρυφοταΐζεστε (31)κρυφοταΐζεται (31)κρυφοταΐζομαι (33)κρυφοταϊζόταν (30)κρυφοτρωγόταν (28)κρυφοτρώγεσαι (26)κρυφοτρώγεστε (26)κρυφοτρώγεται (26)κρυφοτρώγομαι (28)κρυφοχαίρεσαι (30)κρυφοχαίρεστε (30)κρυφοχαίρεται (30)κρυφοχαίρομαι (32)κρυφοχαιρόταν (30)κρυόμπλαστρες (20)κρυόμπλαστρης (20)κρυόμπλαστροι (21)κρυόμπλαστρος (20)κρυόμπλαστρου (22)κρυόμπλαστρων (23)κτενιζόμασταν (24)κτενιζόσασταν (22)κτηματολογίου (21)κτηματολογίων (22)κτηματολογικά (21)κτηματολογικέ (21)κτηματολογική (21)κτηματολογικό (21)κτηματολόγιον (20)κτηματομεσίτη (17)κτηνιατρικούς (14)κτηνοτροφικές (21)κτηνοτροφικής (21)κτηνοτροφικοί (22)κτηνοτροφικού (22)κτηνοτροφικός (21)κτηνοτροφικών (22)κτηνωδέστερες (18)κτηνωδέστερης (18)κτηνωδέστεροι (19)κτηνωδέστερος (18)κτηνωδέστερου (20)κτηνωδέστερων (21)κυανιζόμασταν (25)κυανιζόσασταν (23)κυβερνηθήκαμε (34)κυβερνηθήκανε (32)κυβερνηθήκατε (32)κυβερνημένους (24)κυβερνητικούς (22)κυβερνιούνται (22)κυβερνιούνταν (22)κυβερνιόμαστε (24)κυβερνιόμουνα (25)κυβερνιόντανε (22)κυβερνιόσαστε (22)κυβερνιόσουνα (23)κυβιζόντουσαν (31)κυκλαδίτικους (21)κυκλικότατους (18)κυκλικότερους (19)κυκλοθυμικούς (29)κυκλοφορήσαμε (27)κυκλοφορήσατε (25)κυκλοφορήσεις (24)κυκλοφορήσετε (25)κυκλοφορήσουν (26)κυκλοφορείται (25)κυκλοφοριακές (25)κυκλοφοριακής (25)κυκλοφοριακοί (26)κυκλοφοριακού (26)κυκλοφοριακός (25)κυκλοφοριακών (26)κυκλοφορικούς (25)κυκλοφορούντα (25)κυκλοφορούσαν (25)κυκλοφορούσες (24)κυκλοφορούσης (24)κυκλοφορώντας (24)κυκλωνόμασταν (21)κυκλωνόσασταν (19)κυλινδρίζεσαι (29)κυλινδρίζεστε (29)κυλινδρίζεται (29)κυλινδρίζομαι (31)κυλινδριζόταν (29)κυλινδροειδές (22)κυλινδροειδής (22)κυλινδροειδών (23)κυλινδρόμυλοι (25)κυλινδρόμυλος (24)κυλινδρόμυλου (26)κυλινδρόμυλων (27)κυλινδωνόμουν (24)κυλινδωνόσουν (22)κυλινδώνονται (19)κυλινδώνονταν (19)κυμαινόμασταν (18)κυμαινόσασταν (16)κυματιζόμαστε (27)κυματιζόσαστε (25)κυματισμένους (18)κυματοθραύστη (26)κυμβαλίζοντας (33)κυνηγιόμασταν (19)κυνηγιόσασταν (17)κυοφορηθήκαμε (34)κυοφορηθήκατε (32)κυοφορημένους (24)κυοφορούμαστε (24)κυοφορούμενες (23)κυοφορούμενης (23)κυοφορούμενου (25)κυοφορούμενων (26)κυπαρισσέλαιο (18)κυπαρισσένιας (15)κυπαρισσένιες (15)κυπαρισσένιοι (16)κυπαρισσένιος (15)κυπαρισσένιου (17)κυπαρισσένιων (18)κυπαρισσόμηλα (20)κυπαρισσόμηλο (20)κυπαρισσόξυλα (28)κυπαρισσόξυλο (28)κυπελλοειδείς (21)κυπελλοειδούς (21)κυπροκούδουνο (21)κυριακάτικους (17)κυριακοδρόμια (22)κυριακοδρόμιο (22)κυριακόπουλος (19)κυριακόπουλου (21)κυριαρχήθηκαν (33)κυριαρχήθηκες (32)κυριαρχήσουμε (26)κυριαρχηθείτε (32)κυριαρχηθούμε (34)κυριαρχούνται (23)κυριαρχούνταν (23)κυριαρχούσαμε (25)κυριαρχούσατε (23)κυριαρχούσουν (24)κυριευόμασταν (18)κυριευόσασταν (16)κυριολέκτησαν (18)κυριολέκτησες (17)κυριολεκτήσει (18)κυριολεκτήστε (18)κυριολεκτείτε (18)κυριολεκτικές (18)κυριολεκτικής (18)κυριολεκτικοί (19)κυριολεκτικού (19)κυριολεκτικός (18)κυριολεκτικών (19)κυριολεκτικώς (18)κυριολεκτούμε (20)κυριολεκτούσα (18)κυριολεκτούσε (18)κυρτωνόμασταν (19)κυρτωνόσασταν (17)κυρωνόντουσαν (18)κυστεοσκόπηση (16)κυστεοσκόπιον (16)κυτοπλάσματος (18)κυτοπλασμάτων (21)κυτταρογένεση (18)κυτταροειδείς (17)κυτταροειδούς (17)κυτταρολογίας (19)κυτταρολογίες (19)κυτταρολογικά (21)κυτταρολογικέ (21)κυτταρολογική (21)κυτταρολογικό (21)κυτταρολογιών (20)κυτταρολυτικά (19)κυτταρολυτικέ (19)κυτταρολυτική (19)κυτταρολυτικό (19)κυτταρόπλασμα (20)κωδικοποίησαν (20)κωδικοποίησες (19)κωδικοποίησης (19)κωδικοποίησις (19)κωδικοποιήσει (20)κωδικοποιήσου (21)κωδικοποιήστε (20)κωδικοποιείτε (20)κωδικοποιηθεί (29)κωδικοποιητές (19)κωδικοποιητής (19)κωδικοποιούμε (22)κωδικοποιούσα (20)κωδικοποιούσε (20)κωδωνισμένους (22)κωδωνιστήκαμε (23)κωδωνιστήκατε (21)κωδωνοκρουσία (23)κωδωνοκρούστη (22)κωδωνοστάσιον (20)κωδωνοστασίου (21)κωδωνοστασίων (22)κωλογλείφεσαι (29)κωλογλείφεστε (29)κωλογλείφεται (29)κωλογλείφομαι (31)κωλογλειφόταν (29)κωλοκαθόμαστε (29)κωλοκαθόσαστε (27)κωλοπετσωμένα (22)κωλοπετσωμένε (22)κωλοπετσωμένη (22)κωλοπετσωμένο (22)κωλοσέρνονται (18)κωλοσέρνονταν (18)κωλοσερνόμουν (21)κωλοσερνόσουν (19)κωλυσιέργησαν (22)κωλυσιέργησες (21)κωλυσιεργήσει (22)κωλυσιεργήστε (22)κωλυσιεργείτε (22)κωλυσιεργούμε (24)κωλυσιεργούσα (22)κωλυσιεργούσε (22)κωμικοτραγικά (23)κωμικοτραγικέ (23)κωμικοτραγική (23)κωμικοτραγικό (23)κωμωδιογράφοι (33)κωμωδιογράφος (32)κωμωδιογράφου (34)κωμωδιογράφων (35)κωνσταντινάτο (15)κωνσταντινίδη (18)κωπηλατήσουμε (21)κωπηλατούσαμε (20)κωπηλατούσατε (18)κωσταντινάτου (16)κωσταντινάτων (17)