Κ 14-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (4969)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλικευόμουν (28)καβαλικευόσουν (26)καβαλικεύονται (24)καβαλικεύονταν (24)καβαλικεύοντας (23)καβατζαρίσματα (33)καβγατζίδικους (37)καβουκωνόμαστε (27)καβουκωνόσαστε (25)καβουρδίζονται (35)καβουρδίζονταν (35)καβουρδίζοντας (34)καβουρδίστηκαν (27)καβουρδίστηκες (26)καβουρδιζόμουν (38)καβουρδιζόσουν (36)καβουρδισμένες (27)καβουρδισμένης (27)καβουρδισμένοι (28)καβουρδισμένος (27)καβουρδισμένου (29)καβουρδισμένων (30)καβουρδιστείτε (26)καβουρδιστούμε (28)καβουρντίζεσαι (32)καβουρντίζεστε (32)καβουρντίζεται (32)καβουρντίζομαι (34)καβουρντίζουμε (35)καβουρντίσματα (25)καβουρντίσουμε (26)καβουρντίστηκα (24)καβουρντίστηκε (24)καβουρντιζόταν (32)καβουρντισμένα (25)καβουρντισμένε (25)καβουρντισμένη (25)καβουρντισμένο (25)καβουρντιστήρι (24)καβουρντιστείς (22)καβουρντιστούν (23)καβουρντιστούς (22)καγκελωνόμαστε (24)καγκελωνόσαστε (22)καγκελόφραχτες (34)καγκελόφραχτης (34)καγκελόφραχτοι (35)καγκελόφραχτος (34)καγκελόφραχτου (36)καγκελόφραχτων (37)καδραρισμένους (21)καδραρόντουσαν (20)καδρονιάζονται (27)καδρονιάζονταν (27)καδρονιάζοντας (26)καδρονιαζόμουν (30)καδρονιαζόσουν (28)καδρονιασμένες (19)καδρονιασμένης (19)καδρονιασμένοι (20)καδρονιασμένος (19)καδρονιασμένου (21)καδρονιασμένων (22)καζανιαζόμαστε (34)καζανιαζόσαστε (32)καζαντισμένους (25)καζικωνόμασταν (28)καζικωνόσασταν (26)καθαγιαζόμαστε (37)καθαγιαζόσαστε (35)καθαγιασμένους (28)καθαγιαστήκαμε (29)καθαγιαστήκατε (27)καθαγνιζόμαστε (37)καθαγνιζόσαστε (35)καθαγνισμένους (28)καθαγνιστήκαμε (29)καθαγνιστήκατε (27)καθαιρούμασταν (26)καθαιρούσασταν (24)καθαιρόντουσαν (25)καθαπτόντουσαν (25)καθαρευουσιάνα (26)καθαρευουσιάνε (26)καθαρευουσιάνο (26)καθαριζόμασταν (35)καθαριζόσασταν (33)καθαρογλώσσημα (31)καθαρογράφεσαι (35)καθαρογράφεστε (35)καθαρογράφεται (35)καθαρογράφησης (34)καθαρογράφησις (34)καθαρογράφομαι (37)καθαρογραμμένη (32)καθαρογραμμένο (32)καθαρογραφείτε (35)καθαρογραφούμε (37)καθαρογραφούσα (35)καθαρογραφούσε (35)καθαρογραφόταν (35)καθελκυόμασταν (29)καθελκυόσασταν (27)καθετηριάζεσαι (33)καθετηριάζεστε (33)καθετηριάζεται (33)καθετηριάζομαι (35)καθετηριάζουμε (36)καθετηριάσουμε (27)καθετηριαζόταν (33)καθετηριασμένα (26)καθετηριασμένε (26)καθετηριασμένη (26)καθετηριασμένο (26)καθετηριασμούς (25)καθετοποιήσεις (23)καθετοποιήσεων (26)καθετοποιήσεως (25)καθετοποιημένα (26)καθετοποιημένε (26)καθετοποιημένη (26)καθετοποιημένο (26)καθηκοντολογία (29)καθηλωνόμασταν (29)καθηλωνόσασταν (27)καθημερινότητά (25)καθημερινότητα (26)καθησυχάζοντάς (38)καθησυχάζονται (40)καθησυχάζονταν (40)καθησυχάζοντας (39)καθησυχάσθηκες (40)καθησυχάστηκαν (32)καθησυχαζόμουν (43)καθησυχαζόσουν (41)καθησυχασμένοι (33)καθησυχασμένος (32)καθησυχαστικές (31)καθησυχαστικής (31)καθησυχαστικοί (32)καθησυχαστικού (32)καθησυχαστικός (31)καθησυχαστικών (32)καθιδρυόμασταν (30)καθιδρυόσασταν (28)καθιερωνόμαστε (28)καθιερωνόσαστε (26)καθοδηγηθήκαμε (41)καθοδηγηθήκατε (39)καθοδηγημένους (31)καθοδηγητικούς (29)καθοδηγούμαστε (31)καθοδηγούμενες (30)καθοδηγούμενης (30)καθοδηγούμενοι (31)καθοδηγούμενος (30)καθοδηγούμενου (32)καθοδηγούμενων (33)καθολικευμένες (28)καθολικευμένης (28)καθολικευμένοι (29)καθολικευμένος (28)καθολικευμένου (30)καθολικευμένων (31)καθολικευόμουν (30)καθολικευόσουν (28)καθολικεύονται (26)καθολικεύονταν (26)καθολικεύοντας (25)καθολικεύσουμε (29)καθομιλουμένης (29)καθομολογήσεις (29)καθομολογήσεων (32)καθομολογήσεως (31)καθοριζόμασταν (35)καθοριζόμενους (35)καθοριζόσασταν (33)καθορμιζόμαστε (37)καθορμιζόσαστε (35)καθοσιωνόμαστε (27)καθοσιωνόσαστε (25)καθρεπτίζονται (34)καθρεπτίζονταν (34)καθρεπτιζόμουν (37)καθρεπτιζόσουν (35)καθρεφτίζονται (40)καθρεφτίζονταν (40)καθρεφτίζοντας (39)καθρεφτίσματος (32)καθρεφτίστηκαν (32)καθρεφτίστηκες (31)καθρεφτιζόμουν (43)καθρεφτιζόσουν (41)καθρεφτιζότανε (40)καθρεφτισμάτων (35)καθρεφτισμένες (32)καθρεφτισμένης (32)καθρεφτισμένοι (33)καθρεφτισμένος (32)καθρεφτισμένου (34)καθρεφτισμένων (35)καθρεφτιστήκαν (32)καθρεφτιστείτε (31)καθρεφτιστούμε (33)καθρεφτιστούνε (31)καθυβριζόμαστε (43)καθυβριζόσαστε (41)καθυβρισμένους (34)καθυβριστήκαμε (35)καθυβριστήκατε (33)καθυποτάσσεσαι (25)καθυποτάσσεστε (25)καθυποτάσσεται (25)καθυποτάσσομαι (27)καθυποτασσόταν (25)καθυστερήσουμε (28)καθυστερήσουνε (26)καθυστερημένες (26)καθυστερημένης (26)καθυστερημένοι (27)καθυστερημένος (26)καθυστερημένου (28)καθυστερημένων (29)καθυστερούμενα (27)καθυστερούμενε (27)καθυστερούμενη (27)καθυστερούμενο (27)καθυστερούντες (24)καθυστερούντος (24)καθυστερούντων (27)καθυστερούσαμε (27)καθυστερούσανε (25)καθυστερούσατε (25)καθωσπρεπισμοί (30)καθωσπρεπισμού (30)καθωσπρεπισμός (29)καθωσπρεπισμών (30)καινοτομήσουμε (19)καινοτομούσαμε (18)καινοτομούσατε (16)καιροσκοπήσαμε (19)καιροσκοπήσατε (17)καιροσκοπήσεις (16)καιροσκοπήσετε (17)καιροσκοπήσουν (18)καιροσκοπικούς (17)καιροσκοπισμοί (19)καιροσκοπισμού (19)καιροσκοπισμός (18)καιροσκοπισμών (19)καιροσκοπούσαν (17)καιροσκοπούσες (16)καιροσκοπώντας (16)καιροφυλάκτησα (26)καιροφυλάκτησε (26)καιροφυλακτήσω (28)καιροφυλακτείς (25)καιροφυλακτούν (26)καιροφυλαχτείς (31)καισαροπαπισμέ (19)καισαροπαπισμό (19)κακοβαζόμασταν (33)κακοβαζόσασταν (31)κακοβανόμασταν (24)κακοβανόσασταν (22)κακογεννήσουμε (21)κακογεννούσαμε (20)κακογεννούσατε (18)κακογραφόμαστε (28)κακογραφόσαστε (26)κακοδενόμασταν (20)κακοδενόσασταν (18)κακοδεχόμασταν (27)κακοδεχόσασταν (25)κακοδιαβάζεσαι (34)κακοδιαβάζεστε (34)κακοδιαβάζεται (34)κακοδιαβάζομαι (36)κακοδιαβαζόταν (34)κακοδιαλέγεσαι (23)κακοδιαλέγεστε (23)κακοδιαλέγεται (23)κακοδιαλέγομαι (25)κακοδιαλεγόταν (23)κακοδιαχείριση (26)κακοδιοίκητους (19)κακοδιοικήθηκα (29)κακοδιοικήθηκε (29)κακοδιοικήσαμε (21)κακοδιοικήσατε (19)κακοδιοικήσεις (18)κακοδιοικήσετε (19)κακοδιοικήσεων (21)κακοδιοικήσεως (20)κακοδιοικήσουν (20)κακοδιοικείσαι (19)κακοδιοικείστε (19)κακοδιοικείται (19)κακοδιοικηθείς (27)κακοδιοικηθούν (28)κακοδιοικημένα (21)κακοδιοικημένε (21)κακοδιοικημένη (21)κακοδιοικημένο (21)κακοδιοικούμαι (21)κακοδιοικούσαν (19)κακοδιοικούσες (18)κακοδιοικούταν (19)κακοδιοικώντας (18)κακοδιπλωνόταν (23)κακοδιπλώνεσαι (21)κακοδιπλώνεστε (21)κακοδιπλώνεται (21)κακοδιπλώνομαι (23)κακοδιωχνόμουν (30)κακοδιωχνόσουν (28)κακοδιώχνονται (25)κακοδιώχνονταν (25)κακοδουλεμένες (22)κακοδουλεμένης (22)κακοδουλεμένοι (23)κακοδουλεμένος (22)κακοδουλεμένου (24)κακοδουλεμένων (25)κακοδουλευόταν (22)κακοδουλεύεσαι (21)κακοδουλεύεστε (21)κακοδουλεύεται (21)κακοδουλεύομαι (23)κακοδούλευτους (21)κακοερχόμασταν (25)κακοερχόσασταν (23)κακοζυγίζονται (37)κακοζυγίζονταν (37)κακοζυγιάζεσαι (37)κακοζυγιάζεστε (37)κακοζυγιάζεται (37)κακοζυγιάζομαι (39)κακοζυγιαζόταν (37)κακοζυγιζόμουν (40)κακοζυγιζόσουν (38)κακοζωισμένους (28)κακοηθέστερους (25)κακοθανατίζαμε (35)κακοθανατίζατε (33)κακοθανατίζεις (32)κακοθανατίζετε (33)κακοθανατίζουν (34)κακοθανατίσαμε (26)κακοθανατίσατε (24)κακοθανατίσεις (23)κακοθανατίσετε (24)κακοθανατίσουν (25)κακοκαμωμένους (22)κακοκαρδίζεσαι (29)κακοκαρδίζεστε (29)κακοκαρδίζεται (29)κακοκαρδίζομαι (31)κακοκαρδίζουμε (32)κακοκαρδίσουμε (23)κακοκαρδίστηκα (21)κακοκαρδίστηκε (21)κακοκαρδιζόταν (29)κακοκαρδισμένα (22)κακοκαρδισμένε (22)κακοκαρδισμένη (22)κακοκαρδισμένο (22)κακοκαρδιστείς (19)κακοκαρδιστούν (20)κακοκτενίζεσαι (25)κακοκτενίζεστε (25)κακοκτενίζεται (25)κακοκτενίζομαι (27)κακοκτενιζόταν (25)κακοκτιζόμαστε (27)κακοκτιζόσαστε (25)κακοκτισμένους (18)κακολογηθήκαμε (32)κακολογηθήκατε (30)κακολογούμαστε (22)κακομαθημένους (28)κακομελετάγαμε (24)κακομελετάγατε (22)κακομελετήσαμε (21)κακομελετήσατε (19)κακομελετήσεις (18)κακομελετήσετε (19)κακομελετήσουν (20)κακομελετούσαν (19)κακομελετούσες (18)κακομελετώντας (18)κακομούτσουνες (17)κακομούτσουνης (17)κακομούτσουνοι (18)κακομούτσουνος (17)κακομούτσουνου (19)κακομούτσουνων (20)κακοξυρίζονται (35)κακοξυρίζονταν (35)κακοξυριζόμουν (38)κακοξυριζόσουν (36)κακοπαίρνονται (17)κακοπαίρνονταν (17)κακοπαιζόμαστε (27)κακοπαιζόσαστε (25)κακοπαιρνόμουν (20)κακοπαιρνόσουν (18)κακοπαντρέψαμε (28)κακοπαντρέψατε (26)κακοπαντρέψεις (25)κακοπαντρέψετε (26)κακοπαντρέψουν (27)κακοπαντρεμένα (19)κακοπαντρεμένε (19)κακοπαντρεμένη (19)κακοπαντρεμένο (19)κακοπαντρευτεί (18)κακοπαντρεύαμε (19)κακοπαντρεύατε (17)κακοπαντρεύεις (16)κακοπαντρεύετε (17)κακοπαντρεύουν (18)κακοπιανόμαστε (18)κακοπιανόσαστε (16)κακοπλενόμαστε (20)κακοπλενόσαστε (18)κακοπληρωθείτε (30)κακοπληρωθούμε (32)κακοπληρωμένες (22)κακοπληρωμένης (22)κακοπληρωμένοι (23)κακοπληρωμένος (22)κακοπληρωμένου (24)κακοπληρωμένων (25)κακοπληρωνόταν (21)κακοπληρώθηκαν (29)κακοπληρώθηκες (28)κακοπληρώνεσαι (19)κακοπληρώνεστε (19)κακοπληρώνεται (19)κακοπληρώνομαι (21)κακοπληρώνουμε (22)κακοπληρώσουμε (22)κακοπληρώτριας (19)κακοπληρώτριες (19)κακοποιηθήκαμε (28)κακοποιηθήκατε (26)κακοποιημένους (18)κακοποιητικούς (16)κακοποιούμαστε (18)κακοπορευόμουν (21)κακοπορευόσουν (19)κακοπορεύονται (17)κακοπορεύονταν (17)κακοπροαίρετες (17)κακοπροαίρετης (17)κακοπροαίρετοι (18)κακοπροαίρετος (17)κακοπροαίρετου (19)κακοπροαίρετων (20)κακοραβόμασταν (25)κακοραβόσασταν (23)κακοσκαλίζεσαι (27)κακοσκαλίζεστε (27)κακοσκαλίζεται (27)κακοσκαλίζομαι (29)κακοσκαλιζόταν (27)κακοστομαχιάζω (35)κακοστρωνόμουν (21)κακοστρωνόσουν (19)κακοστρώνονται (16)κακοστρώνονταν (16)κακοσυνηθίζαμε (36)κακοσυνηθίζατε (34)κακοσυνηθίζεις (33)κακοσυνηθίζετε (34)κακοσυνηθίζουν (35)κακοσυνηθίσαμε (27)κακοσυνηθίσατε (25)κακοσυνηθίσεις (24)κακοσυνηθίσετε (25)κακοσυνηθίσουν (26)κακοσυστήνεσαι (16)κακοσυστήνεστε (16)κακοσυστήνεται (16)κακοσυστήνομαι (18)κακοσυστηνόταν (16)κακοτεχνήματος (23)κακοτεχνημάτων (26)κακοτινάζονται (24)κακοτινάζονταν (24)κακοτιναζόμουν (27)κακοτιναζόσουν (25)κακοτυλίγονται (21)κακοτυλίγονταν (21)κακοτυλιγόμουν (24)κακοτυλιγόσουν (22)κακοτυπωθήκαμε (31)κακοτυπωθήκατε (29)κακοτυπωμένους (21)κακοτυπωνόμουν (22)κακοτυπωνόσουν (20)κακοτυπώνονται (17)κακοτυπώνονταν (17)κακοτυπώνοντας (16)κακοτυχίζονται (32)κακοτυχίζονταν (32)κακοτυχίζοντας (31)κακοτυχίστηκαν (24)κακοτυχίστηκες (23)κακοτυχιζόμουν (35)κακοτυχιζόσουν (33)κακοτυχισμένες (24)κακοτυχισμένης (24)κακοτυχισμένοι (25)κακοτυχισμένος (24)κακοτυχισμένου (26)κακοτυχισμένων (27)κακοτυχιστείτε (23)κακοτυχιστούμε (25)κακουργηματική (23)κακουργιοδίκες (23)κακουργιοδίκης (23)κακουργιοδικών (24)κακοφανίζονται (31)κακοφανίζονταν (31)κακοφανιζόμουν (34)κακοφανιζόσουν (32)κακοφερνόμαστε (25)κακοφερνόσαστε (23)κακοφερσίματος (24)κακοφερσιμάτων (27)κακοφημίζονται (33)κακοφημίζονταν (33)κακοφημιζόμουν (36)κακοφημιζόσουν (34)κακοφορμίζουμε (37)κακοφορμίσουμε (28)κακοφορμισμένα (27)κακοφορμισμένε (27)κακοφορμισμένη (27)κακοφορμισμένο (27)κακοφτιάνονται (22)κακοφτιάνονταν (22)κακοφτιαγμένος (26)κακοφτιαγμένου (28)κακοφτιανόμουν (25)κακοφτιανόσουν (23)κακοφωτίζονται (33)κακοφωτίζονταν (33)κακοφωτιζόμουν (36)κακοφωτιζόσουν (34)κακοφωτισμένες (25)κακοφωτισμένης (25)κακοφωτισμένοι (26)κακοφωτισμένος (25)κακοφωτισμένου (27)κακοφωτισμένων (28)κακοχτενίζεσαι (31)κακοχτενίζεστε (31)κακοχτενίζεται (31)κακοχτενίζομαι (33)κακοχτενιζόταν (31)κακοχτιζόμαστε (33)κακοχτιζόσαστε (31)κακοχωνεμένους (26)κακοχωνευόμουν (28)κακοχωνευόσουν (26)κακοχωνεύονται (24)κακοχωνεύονταν (24)κακοχωνεύοντας (23)κακοψηνόμασταν (26)κακοψηνόσασταν (24)καλαθιαζόμαστε (36)καλαθιαζόσαστε (34)καλαθιασμένους (27)καλαθοπλεκτική (30)καλαθοπλεχτική (36)καλαθοσφαίριση (33)καλαισθητικούς (25)καλακουγόμαστε (23)καλακουγόσαστε (21)καλακουόμασταν (20)καλακουόσασταν (18)καλαλεθόμασταν (29)καλαλεθόσασταν (27)καλαμιζόμασταν (29)καλαμιζόσασταν (27)καλαμοπόδαρους (23)καλαμοσάκχαρον (27)καλαμποκάλευρα (24)καλαμποκάλευρο (24)καλαμποκένιους (20)καλαμποκίσιους (20)καλαμπουρίζαμε (32)καλαμπουρίζατε (30)καλαμπουρίζεις (29)καλαμπουρίζετε (30)καλαμπουρίζουν (31)καλαμπουρίσαμε (23)καλαμπουρίσατε (21)καλαμπουρίσεις (20)καλαμπουρίσετε (21)καλαμπουρίσουν (22)καλαμπουριτζής (29)καλαμωνόμασταν (22)καλαμωνόσασταν (20)καλαποδιάζεσαι (29)καλαποδιάζεστε (29)καλαποδιάζεται (29)καλαποδιάζομαι (31)καλαποδιαζόταν (29)καλαρχινίζεσαι (33)καλαρχινίζεστε (33)καλαρχινίζεται (33)καλαρχινίζομαι (35)καλαρχινιζόταν (33)καλαφατίζονται (32)καλαφατίζονταν (32)καλαφατίζοντας (31)καλαφατίσματος (24)καλαφατιζόμουν (35)καλαφατιζόσουν (33)καλαφατισμάτων (27)καλαφατισμένες (24)καλαφατισμένης (24)καλαφατισμένοι (25)καλαφατισμένος (24)καλαφατισμένου (26)καλαφατισμένων (27)καλαϊζόντουσαν (25)καλαϊντίζονται (24)καλαϊντίζονταν (24)καλαϊντιζόμουν (27)καλαϊντιζόσουν (25)καλειδοσκοπίου (22)καλειδοσκοπίων (23)καλειδοσκοπικά (22)καλειδοσκοπικέ (22)καλειδοσκοπική (22)καλειδοσκοπικό (22)καλειδοσκόπιον (21)καλημερίζονται (28)καλημερίζονταν (28)καλημερίζοντας (27)καλημερίσματος (20)καλημερίστηκαν (20)καλημερίστηκες (19)καλημεριζόμουν (31)καλημεριζόσουν (29)καλημερισμάτων (23)καλημερισμένες (20)καλημερισμένης (20)καλημερισμένοι (21)καλημερισμένος (20)καλημερισμένου (22)καλημερισμένων (23)καλημεριστείτε (19)καλημεριστούμε (21)καληνυκτίζεσαι (27)καληνυκτίζεστε (27)καληνυκτίζεται (27)καληνυκτίζομαι (29)καληνυκτιζόταν (27)καληνυχτίζεσαι (33)καληνυχτίζεστε (33)καληνυχτίζεται (33)καληνυχτίζομαι (35)καληνυχτίζουμε (36)καληνυχτίσματα (26)καληνυχτίσουμε (27)καληνυχτίστηκα (25)καληνυχτίστηκε (25)καληνυχτιζόταν (33)καληνυχτισμένα (26)καληνυχτισμένε (26)καληνυχτισμένη (26)καληνυχτισμένο (26)καληνυχτιστείς (23)καληνυχτιστούν (24)καληνωρίζονται (28)καληνωρίζονταν (28)καληνωριζόμουν (31)καληνωριζόσουν (29)καλησπερίζεσαι (27)καλησπερίζεστε (27)καλησπερίζεται (27)καλησπερίζομαι (29)καλησπερίζουμε (30)καλησπερίσματα (20)καλησπερίσουμε (21)καλησπερίστηκα (19)καλησπερίστηκε (19)καλησπεριζόταν (27)καλησπεριστείς (17)καλησπεριστούν (18)καλιγωνόμασταν (23)καλιγωνόσασταν (21)καλικάντζαρους (27)καλικαντζαράκι (28)καλλιγραφήθηκα (39)καλλιγραφήθηκε (39)καλλιγραφήσαμε (31)καλλιγραφήσατε (29)καλλιγραφήσεις (28)καλλιγραφήσετε (29)καλλιγραφήσουν (30)καλλιγραφείσαι (29)καλλιγραφείστε (29)καλλιγραφείται (29)καλλιγραφηθείς (37)καλλιγραφηθούν (38)καλλιγραφημένα (31)καλλιγραφημένε (31)καλλιγραφημένη (31)καλλιγραφημένο (31)καλλιγραφικούς (29)καλλιγραφούμαι (31)καλλιγραφούσαν (29)καλλιγραφούσες (28)καλλιγραφούταν (29)καλλιγραφώντας (28)καλλιεργήθηκαν (32)καλλιεργήθηκες (31)καλλιεργήματος (23)καλλιεργήσιμες (23)καλλιεργήσιμης (23)καλλιεργήσιμοι (24)καλλιεργήσιμος (23)καλλιεργήσιμου (25)καλλιεργήσιμων (26)καλλιεργήσουμε (25)καλλιεργήσουνε (23)καλλιεργήτριας (22)καλλιεργήτριες (22)καλλιεργηθήκαν (32)καλλιεργηθείσα (31)καλλιεργηθείτε (31)καλλιεργηθούμε (33)καλλιεργηθούνε (31)καλλιεργημάτων (26)καλλιεργημένες (23)καλλιεργημένης (23)καλλιεργημένοι (24)καλλιεργημένος (23)καλλιεργημένου (25)καλλιεργημένων (26)καλλιεργησίμου (25)καλλιεργησίμων (26)καλλιεργητικές (22)καλλιεργητικής (22)καλλιεργητικοί (23)καλλιεργητικού (23)καλλιεργητικός (22)καλλιεργητικών (23)καλλιεργητριών (23)καλλιεργούμενα (24)καλλιεργούμενε (24)καλλιεργούμενη (24)καλλιεργούμενο (24)καλλιεργούμουν (25)καλλιεργούνται (22)καλλιεργούνταν (22)καλλιεργούσαμε (24)καλλιεργούσανε (22)καλλιεργούσατε (22)καλλιεργούσουν (23)καλλιμάρμαρους (24)καλλιτεχνήματά (26)καλλιτεχνήματα (27)καλλιτεχνικούς (25)καλλωπιζόμαστε (32)καλλωπιζόσαστε (30)καλλωπισμένους (23)καλλωπιστήκαμε (24)καλλωπιστήκατε (22)καλλωπιστικούς (21)καλμαρισμένους (21)καλντεριμιτζής (27)καλοακουγόμουν (24)καλοακουγόσουν (22)καλοακουόμαστε (20)καλοακουόσαστε (18)καλοακούγονται (20)καλοακούγονταν (20)καλοαρεσόμαστε (19)καλοαρεσόσαστε (17)καλοβιδωνόμουν (31)καλοβιδωνόσουν (29)καλοβιδώνονται (26)καλοβιδώνονταν (26)καλοβολευόμουν (29)καλοβολευόσουν (27)καλοβολεύονται (25)καλοβολεύονταν (25)καλοβρίσκονται (25)καλοβρίσκονταν (25)καλοβραζόμαστε (35)καλοβραζόσαστε (33)καλοβρισκόμουν (28)καλοβρισκόσουν (26)καλογδυνόμαστε (25)καλογδυνόσαστε (23)καλογεμίζονται (30)καλογεμίζονταν (30)καλογεμιζόμουν (33)καλογεμιζόσουν (31)καλογερίστικες (20)καλογερίστικης (20)καλογερίστικοι (21)καλογερίστικος (20)καλογερίστικου (22)καλογερίστικων (23)καλογερευόμουν (24)καλογερευόσουν (22)καλογερεύονται (20)καλογερεύονταν (20)καλογεροπαίδια (24)καλογεροπούλου (24)καλογερόπουλος (23)καλογερόπουλου (25)καλογινόμασταν (21)καλογινόσασταν (19)καλογνεθόμαστε (30)καλογνεθόσαστε (28)καλογνωρίζεσαι (31)καλογνωρίζεστε (31)καλογνωρίζεται (31)καλογνωρίζομαι (33)καλογνωριζόταν (31)καλογραμμένους (24)καλογυαλίζεσαι (31)καλογυαλίζεστε (31)καλογυαλίζεται (31)καλογυαλίζομαι (33)καλογυαλίζουμε (34)καλογυαλίσουμε (25)καλογυαλίστηκα (23)καλογυαλίστηκε (23)καλογυαλιζόταν (31)καλογυαλισμένα (24)καλογυαλισμένε (24)καλογυαλισμένη (24)καλογυαλισμένο (24)καλογυαλιστείς (21)καλογυαλιστούν (22)καλογυμνάζεσαι (31)καλογυμνάζεστε (31)καλογυμνάζεται (31)καλογυμνάζομαι (33)καλογυμναζόταν (31)καλογυμνασμένα (24)καλογυμνασμένε (24)καλογυμνασμένη (24)καλογυμνασμένο (24)καλογυρισμένες (22)καλογυρισμένης (22)καλογυρισμένοι (23)καλογυρισμένος (22)καλογυρισμένου (24)καλογυρισμένων (25)καλογωνιάζεσαι (30)καλογωνιάζεστε (30)καλογωνιάζεται (30)καλογωνιάζομαι (32)καλογωνιαζόταν (30)καλοδενόμασταν (21)καλοδενόσασταν (19)καλοδεχούμενες (27)καλοδεχούμενης (27)καλοδεχούμενοι (28)καλοδεχούμενος (27)καλοδεχούμενου (29)καλοδεχούμενων (30)καλοδεχόμασταν (28)καλοδεχόσασταν (26)καλοδιαβάζεσαι (35)καλοδιαβάζεστε (35)καλοδιαβάζεται (35)καλοδιαβάζομαι (37)καλοδιαβαζόταν (35)καλοδιαβασμένα (28)καλοδιαβασμένε (28)καλοδιαβασμένη (28)καλοδιαβασμένο (28)καλοδιαλέγεσαι (24)καλοδιαλέγεστε (24)καλοδιαλέγεται (24)καλοδιαλέγομαι (26)καλοδιαλεγόταν (24)καλοδιπλωνόταν (24)καλοδιπλώνεσαι (22)καλοδιπλώνεστε (22)καλοδιπλώνεται (22)καλοδιπλώνομαι (24)καλοδουλεμένες (23)καλοδουλεμένης (23)καλοδουλεμένοι (24)καλοδουλεμένος (23)καλοδουλεμένου (25)καλοδουλεμένων (26)καλοδουλευόταν (23)καλοδουλεύεσαι (22)καλοδουλεύεστε (22)καλοδουλεύεται (22)καλοδουλεύομαι (24)καλοδούλευτους (22)καλοεξετάζεσαι (34)καλοεξετάζεστε (34)καλοεξετάζεται (34)καλοεξετάζομαι (36)καλοεξετάζουμε (37)καλοεξετάσουμε (28)καλοεξετάστηκα (26)καλοεξετάστηκε (26)καλοεξεταζόταν (34)καλοεξετασμένα (27)καλοεξετασμένε (27)καλοεξετασμένη (27)καλοεξετασμένο (27)καλοεξεταστείς (24)καλοεξεταστούν (25)καλοζυγίζονται (38)καλοζυγίζονταν (38)καλοζυγίζοντας (37)καλοζυγίστηκαν (30)καλοζυγίστηκες (29)καλοζυγιάζεσαι (38)καλοζυγιάζεστε (38)καλοζυγιάζεται (38)καλοζυγιάζομαι (40)καλοζυγιάζουμε (41)καλοζυγιάσουμε (32)καλοζυγιάστηκα (30)καλοζυγιάστηκε (30)καλοζυγιαζόταν (38)καλοζυγιασμένα (31)καλοζυγιασμένε (31)καλοζυγιασμένη (31)καλοζυγιασμένο (31)καλοζυγιαστείς (28)καλοζυγιαστούν (29)καλοζυγιζόμουν (41)καλοζυγιζόσουν (39)καλοζυγισμένες (30)καλοζυγισμένης (30)καλοζυγισμένοι (31)καλοζυγισμένος (30)καλοζυγισμένου (32)καλοζυγισμένων (33)καλοζυγιστείτε (29)καλοζυγιστούμε (31)καλοζυμωνόμουν (33)καλοζυμωνόσουν (31)καλοζυμώνονται (28)καλοζυμώνονταν (28)καλοζωισμένους (29)καλοθρεμμένους (30)καλοθρεφόμαστε (35)καλοθρεφόσαστε (33)καλοκαθόμασταν (28)καλοκαθόσασταν (26)καλοκαιριάτικα (19)καλοκαιριάτικε (19)καλοκαιριάτικη (19)καλοκαιριάτικο (19)καλοκαμωμένους (23)καλοκαρδίζεσαι (30)καλοκαρδίζεστε (30)καλοκαρδίζεται (30)καλοκαρδίζομαι (32)καλοκαρδίζουμε (33)καλοκαρδίσματα (23)καλοκαρδίσουμε (24)καλοκαρδίστηκα (22)καλοκαρδίστηκε (22)καλοκαρδιζόταν (30)καλοκαρδισμένα (23)καλοκαρδισμένε (23)καλοκαρδισμένη (23)καλοκαρδισμένο (23)καλοκαρδιστείς (20)καλοκαρδιστούν (21)καλοκλαδευόταν (23)καλοκλαδεύεσαι (22)καλοκλαδεύεστε (22)καλοκλαδεύεται (22)καλοκλαδεύομαι (24)καλοκοβόμασταν (26)καλοκοβόσασταν (24)καλοκοιτάζεσαι (26)καλοκοιτάζεστε (26)καλοκοιτάζεται (26)καλοκοιτάζομαι (28)καλοκοιτάζουμε (29)καλοκοιτάξουμε (29)καλοκοιταζόταν (26)καλοκουβαλητής (26)καλοκουρευόταν (20)καλοκουρεύεσαι (19)καλοκουρεύεστε (19)καλοκουρεύεται (19)καλοκουρεύομαι (21)καλοκρινόμαστε (20)καλοκρινόσαστε (18)καλοκτενίζεσαι (26)καλοκτενίζεστε (26)καλοκτενίζεται (26)καλοκτενίζομαι (28)καλοκτενιζόταν (26)καλοκτιζόμαστε (28)καλοκτιζόσαστε (26)καλομελετάγαμε (25)καλομελετάγατε (23)καλομελετήσαμε (22)καλομελετήσατε (20)καλομελετήσεις (19)καλομελετήσετε (20)καλομελετήσουν (21)καλομελετημένη (22)καλομελετούσαν (20)καλομελετούσες (19)καλομελετώντας (19)καλομορφωνόταν (28)καλομορφώνεσαι (26)καλομορφώνεστε (26)καλομορφώνεται (26)καλομορφώνομαι (28)καλοναρχήματος (25)καλοναρχημάτων (28)καλονοιάζονται (25)καλονοιάζονταν (25)καλονοιαζόμουν (28)καλονοιαζόσουν (26)καλοντυνόμαστε (19)καλοντυνόσαστε (17)καλονυχτωνόταν (26)καλονυχτώνεσαι (24)καλονυχτώνεστε (24)καλονυχτώνεται (24)καλονυχτώνομαι (26)καλοξετάζονται (34)καλοξετάζονταν (34)καλοξεταζόμουν (37)καλοξεταζόσουν (35)καλοξυρίζονται (36)καλοξυρίζονταν (36)καλοξυριζόμουν (39)καλοξυριζόσουν (37)καλοπαιγμένους (22)καλοπαντρέψαμε (29)καλοπαντρέψατε (27)καλοπαντρέψεις (26)καλοπαντρέψετε (27)καλοπαντρέψουν (28)καλοπαντρεμένα (20)καλοπαντρεμένε (20)καλοπαντρεμένη (20)καλοπαντρεμένο (20)καλοπαντρευτεί (19)καλοπαντρεύαμε (20)καλοπαντρεύατε (18)καλοπαντρεύεις (17)καλοπαντρεύετε (18)καλοπαντρεύουν (19)καλοπεράσματος (19)καλοπερασάκιας (18)καλοπερασμάτων (22)καλοπερνούσαμε (20)καλοπερνούσατε (18)καλοπιανόμαστε (19)καλοπιανόσαστε (17)καλοπλενόμαστε (21)καλοπλενόσαστε (19)καλοπληρωθείτε (31)καλοπληρωθούμε (33)καλοπληρωμένες (23)καλοπληρωμένης (23)καλοπληρωμένοι (24)καλοπληρωμένος (23)καλοπληρωμένου (25)καλοπληρωμένων (26)καλοπληρωνόταν (22)καλοπληρώθηκαν (30)καλοπληρώθηκες (29)καλοπληρώνεσαι (20)καλοπληρώνεστε (20)καλοπληρώνεται (20)καλοπληρώνομαι (22)καλοπληρώνουμε (23)καλοπληρώσουμε (23)καλοπληρώτριας (20)καλοπληρώτριες (20)καλοπορευόμουν (22)καλοπορευόσουν (20)καλοπορεύονται (18)καλοπορεύονταν (18)καλοποτίζονται (26)καλοποτίζονταν (26)καλοποτιζόμουν (29)καλοποτιζόσουν (27)καλοπροαίρετες (18)καλοπροαίρετης (18)καλοπροαίρετοι (19)καλοπροαίρετος (18)καλοπροαίρετου (20)καλοπροαίρετων (21)καλοπροαιρέτων (21)καλοραβόμασταν (26)καλοραβόσασταν (24)καλοσελωνόμουν (23)καλοσελωνόσουν (21)καλοσελώνονται (18)καλοσελώνονταν (18)καλοσηκωνόμουν (22)καλοσηκωνόσουν (20)καλοσηκώνονται (17)καλοσηκώνονταν (17)καλοσκέπτονται (18)καλοσκέπτονταν (18)καλοσκέφτονται (24)καλοσκέφτονταν (24)καλοσκαλίζεσαι (28)καλοσκαλίζεστε (28)καλοσκαλίζεται (28)καλοσκαλίζομαι (30)καλοσκαλιζόταν (28)καλοσκεπάζεσαι (27)καλοσκεπάζεστε (27)καλοσκεπάζεται (27)καλοσκεπάζομαι (29)καλοσκεπαζόταν (27)καλοσκεπτόμουν (21)καλοσκεπτόσουν (19)καλοσκεφτόμουν (27)καλοσκεφτόσουν (25)καλοστεκάμενος (18)καλοστεκούμενα (19)καλοστεκούμενε (19)καλοστεκούμενη (19)καλοστεκούμενο (19)καλοστεκόμαστε (19)καλοστεκόσαστε (17)καλοστηρίζεσαι (26)καλοστηρίζεστε (26)καλοστηρίζεται (26)καλοστηρίζομαι (28)καλοστηριζόταν (26)καλοστοχάζεσαι (32)καλοστοχάζεστε (32)καλοστοχάζεται (32)καλοστοχάζομαι (34)καλοστοχαζόταν (32)καλοστρωθήκαμε (31)καλοστρωθήκατε (29)καλοστρωμένους (21)καλοστρωνόμουν (22)καλοστρωνόσουν (20)καλοστρώνονται (17)καλοστρώνονταν (17)καλοστρώνοντας (16)καλοσυνηθίζαμε (37)καλοσυνηθίζατε (35)καλοσυνηθίζεις (34)καλοσυνηθίζετε (35)καλοσυνηθίζουν (36)καλοσυνηθίσαμε (28)καλοσυνηθίσατε (26)καλοσυνηθίσεις (25)καλοσυνηθίσετε (26)καλοσυνηθίσουν (27)καλοσυστήνεσαι (17)καλοσυστήνεστε (17)καλοσυστήνεται (17)καλοσυστήνομαι (19)καλοσυστηνόταν (17)καλοταγίζονται (28)καλοταγίζονταν (28)καλοταγιζόμουν (31)καλοταγιζόσουν (29)καλοταϊζόμαστε (26)καλοταϊζόσαστε (24)καλοταϊσμένους (17)καλοταϊστήκαμε (18)καλοταϊστήκατε (16)καλοτροχίζεσαι (33)καλοτροχίζεστε (33)καλοτροχίζεται (33)καλοτροχίζομαι (35)καλοτροχιζόταν (33)καλοτρωγόμαστε (24)καλοτρωγόσαστε (22)καλοτυπωμένους (22)καλοτυπωνόμουν (23)καλοτυπωνόσουν (21)καλοτυπώνονται (18)καλοτυπώνονταν (18)καλοτυχίζονται (33)καλοτυχίζονταν (33)καλοτυχίζοντας (32)καλοτυχίσματος (25)καλοτυχίστηκαν (25)καλοτυχίστηκες (24)καλοτυχιζόμουν (36)καλοτυχιζόσουν (34)καλοτυχισμάτων (28)καλοτυχισμένες (25)καλοτυχισμένης (25)καλοτυχισμένοι (26)καλοτυχισμένος (25)καλοτυχισμένου (27)καλοτυχισμένων (28)καλοτυχιστείτε (24)καλοτυχιστούμε (26)καλουμαρισμένα (22)καλουμαρισμένε (22)καλουμαρισμένη (22)καλουμαρισμένο (22)καλουπιάζονται (27)καλουπιάζονταν (27)καλουπιαζόμουν (30)καλουπιαζόσουν (28)καλουπωνόμαστε (22)καλουπωνόσαστε (20)καλοφαινόμαστε (25)καλοφαινόσαστε (23)καλοφερνόμαστε (26)καλοφερνόσαστε (24)καλοφκιάνονται (24)καλοφκιάνονταν (24)καλοφκιανόμουν (27)καλοφκιανόσουν (25)καλοφραζόμαστε (35)καλοφραζόσαστε (33)καλοφτιάνονται (23)καλοφτιάνονταν (23)καλοφτιαγμένες (27)καλοφτιαγμένοι (28)καλοφτιαγμένος (27)καλοφτιανόμουν (26)καλοφτιανόσουν (24)καλοφυτευόμουν (28)καλοφυτευόσουν (26)καλοφυτεύονται (24)καλοφυτεύονταν (24)καλοφωτίζονται (34)καλοφωτίζονταν (34)καλοφωτιζόμουν (37)καλοφωτιζόσουν (35)καλοχρονίζουμε (36)καλοχρονίσματα (26)καλοχρονίσουμε (27)καλοχρονισμένα (26)καλοχρονισμένε (26)καλοχρονισμένη (26)καλοχρονισμένο (26)καλοχτενίζεσαι (32)καλοχτενίζεστε (32)καλοχτενίζεται (32)καλοχτενίζομαι (34)καλοχτενιζόταν (32)καλοχτενισμένα (25)καλοχτενισμένη (25)καλοχτιζόμαστε (34)καλοχτιζόσαστε (32)καλοχωνεμένους (27)καλοχωνευτείτε (26)καλοχωνευτούμε (28)καλοχωνευόμουν (29)καλοχωνευόσουν (27)καλοχωνεύονται (25)καλοχωνεύονταν (25)καλοχωνεύοντας (24)καλοχωνεύτηκαν (26)καλοχωνεύτηκες (25)καλοψηνόμασταν (27)καλοψηνόσασταν (25)καλπονοθευόταν (27)καλπονοθεύεσαι (26)καλπονοθεύεστε (26)καλπονοθεύεται (26)καλπονοθεύομαι (28)καλπουζάνικους (28)καλτσωνόμασταν (20)καλτσωνόσασταν (18)καλυπτόντουσαν (19)καλωδιωνόμαστε (25)καλωδιωνόσαστε (23)καλωσορίζονται (28)καλωσορίζονταν (28)καλωσορίζοντας (27)καλωσορίσματος (20)καλωσορίστηκαν (20)καλωσορίστηκες (19)καλωσοριζόμουν (31)καλωσοριζόσουν (29)καλωσορισμάτων (23)καλωσορισμένες (20)καλωσορισμένης (20)καλωσορισμένοι (21)καλωσορισμένος (20)καλωσορισμένου (22)καλωσορισμένων (23)καλωσοριστείτε (19)καλωσοριστούμε (21)καμακιζόμασταν (28)καμακιζόσασταν (26)καμακωνόμασταν (21)καμακωνόσασταν (19)καμαροφρυδούσα (29)καμαροφρύδηδες (30)καμαροφρύδηδων (33)καμαρωνόμασταν (21)καμαρωνόσασταν (19)καματευόμασταν (19)καματευόσασταν (17)καμηλοδέρματος (23)καμηλοδερμάτων (26)καμηλοπάρδαλης (24)καμηλοπάρδαλις (24)καμινευόμασταν (19)καμινευόσασταν (17)καμινιαζόμαστε (27)καμινιαζόσαστε (25)καμουφλάρονται (27)καμουφλάρονταν (27)καμουφλάροντας (26)καμουφλαριστεί (27)καμουφλαρόμουν (30)καμουφλαρόσουν (28)καμπαρετζούδες (29)καμπαρετζούδων (32)καμπουριάζεσαι (28)καμπουριάζεστε (28)καμπουριάζεται (28)καμπουριάζομαι (30)καμπουριάζουμε (31)καμπουριάσματα (21)καμπουριάσουμε (22)καμπουριάστηκα (20)καμπουριάστηκε (20)καμπουριαζόταν (28)καμπουριασμένα (21)καμπουριασμένε (21)καμπουριασμένη (21)καμπουριασμένο (21)καμπουριαστείς (18)καμπουριαστούν (19)καμπουριαστούς (18)καμπυλογράφους (31)καμπυλωνόμαστε (24)καμπυλωνόσαστε (22)καμπυλόγραμμες (27)καμπυλόγραμμης (27)καμπυλόγραμμοι (28)καμπυλόγραμμος (27)καμπυλόγραμμου (29)καμπυλόγραμμων (30)κανακευόμασταν (18)κανακευόσασταν (16)καναλιζάρονται (26)καναλιζάρονταν (26)καναλιζαρόμουν (29)καναλιζαρόσουν (27)κανελλόπουλους (22)κανιστροειδείς (17)κανιστροειδούς (17)κανοναρχήματος (23)κανοναρχήσουμε (25)κανοναρχημάτων (26)κανοναρχούσαμε (24)κανοναρχούσατε (22)κανονιζόμασταν (25)κανονιζόσασταν (23)κανονικότατους (15)κανονικότερους (16)κανονιοβολήσει (23)κανονιοβολήσου (24)κανονιοβολήστε (23)κανονιοβολείτε (23)κανονιοβοληθεί (32)κανονιοβολισμέ (25)κανονιοβολισμό (25)κανονιοβολούμε (25)κανονιοβολούσα (23)κανονιοβολούσε (23)κανονιοβόλησαν (23)κανονιοβόλησες (22)κανονιοστάσιον (14)κανονιοστασίου (15)κανονιοστασίων (16)κανονιοστοιχία (21)καουτσουκένιας (16)καουτσουκένιες (16)καουτσουκένιοι (17)καουτσουκένιος (16)καουτσουκένιου (18)καουτσουκένιων (19)καπακωνόμασταν (20)καπακωνόσασταν (18)καπαρωνόμασταν (20)καπαρωνόσασταν (18)καπελωνόμασταν (21)καπελωνόσασταν (19)καπηλευόμασταν (20)καπηλευόσασταν (18)καπιστρωθήκαμε (30)καπιστρωθήκατε (28)καπιστρωμένους (20)καπιστρωνόμουν (21)καπιστρωνόσουν (19)καπιστρώνονται (16)καπιστρώνονταν (16)καπιστρώνοντας (15)καπιταλίστριας (17)καπιταλίστριες (17)καπιταλιστικές (17)καπιταλιστικής (17)καπιταλιστικοί (18)καπιταλιστικού (18)καπιταλιστικός (17)καπιταλιστικών (18)καπιταλιστριών (18)καπλαντίζονται (26)καπλαντίζονταν (26)καπλαντίζοντας (25)καπλαντίσματος (18)καπλαντιζόμουν (29)καπλαντιζόσουν (27)καπλαντισμάτων (21)καπλαντισμένες (18)καπλαντισμένης (18)καπλαντισμένοι (19)καπλαντισμένος (18)καπλαντισμένου (20)καπλαντισμένων (21)καπνεμπορικούς (19)καπνεργατικούς (19)καπνεργοστάσια (19)καπνεργοστάσιο (19)καπνιζόντουσαν (25)καπνοβιομήχανε (31)καπνοβιομήχανο (31)καπνοκοπτήριον (18)καπνοκοπτηρίου (19)καπνοπαραγωγής (24)καπνοπαραγωγοί (25)καπνοπαραγωγός (24)καπνοπαραγωγών (25)καπνοσυλλέκτες (20)καπνοσυλλέκτης (20)καπνοσυλλεκτών (21)καποδιστριακές (19)καποδιστριακής (19)καποδιστριακοί (20)καποδιστριακού (20)καποδιστριακός (19)καποδιστριακών (20)καπριτσιόζικες (25)καπριτσιόζικης (25)καπριτσιόζικοι (26)καπριτσιόζικος (25)καπριτσιόζικου (27)καπριτσιόζικων (28)καραβοκύρισσας (23)καραβοκύρισσες (23)καραγεώργεβιτς (28)καραγκιοζιλίκι (31)καραγκιοζλίκια (31)καραγκούνικους (20)καραμπινιέρους (19)καρατομηθήκαμε (29)καρατομηθήκατε (27)καρατομημένους (19)καρατομούμαστε (19)καρβουναποθήκη (34)καρβουνιάρηδες (26)καρβουνιάρηδων (29)καρβουνιάρικες (24)καρβουνιάρικης (24)καρβουνιάρικοι (25)καρβουνιάρικος (24)καρβουνιάρικου (26)καρβουνιάρικων (27)καρβουνιάρισσα (24)καρβουνιάσματα (25)καρβουνιασμένο (25)καρβουνόσκονες (23)καρβουνόσκονης (23)καρδιαγγειακές (24)καρδιαγγειακής (24)καρδιαγγειακοί (25)καρδιαγγειακού (25)καρδιαγγειακός (24)καρδιαγγειακών (25)καρδιοαγγειακά (25)καρδιοαγγειακέ (25)καρδιοαγγειακή (25)καρδιοαγγειακό (25)καρδιογνώστρια (22)καρδιογραφικές (29)καρδιογραφικής (29)καρδιογραφικοί (30)καρδιογραφικού (30)καρδιογραφικός (29)καρδιογραφικών (30)καρδιοθλίβεσαι (36)καρδιοθλίβεστε (36)καρδιοθλίβεται (36)καρδιοθλίβομαι (38)καρδιοθλιβόταν (36)καρδιοκτύπησαν (20)καρδιολογικούς (23)καρδιοτονωτικά (21)καρδιοτονωτικέ (21)καρδιοτονωτική (21)καρδιοτονωτικό (21)καρδιοχτυπήσει (27)καρδιοχτυπήστε (27)καρδιοχτυπούμε (29)καρδιοχτυπούσα (27)καρδιοχτυπούσε (27)καρδιοχτύπαγαν (29)καρδιοχτύπαγες (28)καρδιοχτύπησαν (26)καρδιοχτύπησες (25)καριερίστικους (17)καρικωνόμασταν (20)καρικωνόσασταν (18)καρκινοβάτησαν (23)καρκινοβάτησες (22)καρκινοβατήσει (23)καρκινοβατήστε (23)καρκινοβατείτε (23)καρκινοβατούμε (25)καρκινοβατούσα (23)καρκινοβατούσε (23)καρκινογένεσης (18)καρκινολυτικές (19)καρκινολυτικής (19)καρκινολυτικοί (20)καρκινολυτικού (20)καρκινολυτικός (19)καρκινολυτικών (20)καρκινοποίησις (16)καρκινωματωδών (25)καρκινωματώδες (22)καρκινωματώδης (22)καρουλιάζονται (27)καρουλιάζονταν (27)καρουλιάζοντας (26)καρουλιαζόμουν (30)καρουλιαζόσουν (28)καρουλιασμένες (19)καρουλιασμένης (19)καρουλιασμένοι (20)καρουλιασμένος (19)καρουλιασμένου (21)καρουλιασμένων (22)καρπαζωνόμαστε (29)καρπαζωνόσαστε (27)καρπολογήματος (22)καρπολογήσουμε (24)καρπολογημάτων (25)καρπολογούσαμε (23)καρπολογούσατε (21)καρποφορήσουμε (27)καρποφορούσαμε (26)καρποφορούσατε (24)καρπωνόντουσαν (19)καρτερευόμαστε (19)καρτερευόσαστε (17)καρτερικότητας (16)καρτερικότητες (16)καρτεσιανισμού (17)καρτεσιανισμός (16)καρτοτηλεφώνων (26)καρυδωνόμασταν (23)καρυδωνόσασταν (21)καρυδότσουφλου (30)καρυδότσουφλων (31)καρυκευόμασταν (20)καρυκευόσασταν (18)καρφιτσωθήκαμε (36)καρφιτσωθήκατε (34)καρφιτσωμένους (26)καρφιτσωνόμουν (27)καρφιτσωνόσουν (25)καρφιτσώνονται (22)καρφιτσώνονταν (22)καρφιτσώνοντας (21)καρφοπιάνονται (23)καρφοπιάνονταν (23)καρφοπιανόμουν (26)καρφοπιανόσουν (24)καρφωνόντουσαν (25)καρχηδονιακούς (25)κασελιαζόμαστε (27)κασελιαζόσαστε (25)κασελιασμένους (18)κασελιαστήκαμε (19)κασελιαστήκατε (17)κασετοπειρατής (15)κασονιαζόμαστε (25)κασονιαζόσαστε (23)κασσιτερωμάτων (21)κασσιτερωμένες (18)κασσιτερωμένης (18)κασσιτερωμένοι (19)κασσιτερωμένος (18)κασσιτερωμένου (20)κασσιτερωμένων (21)κασσιτερωνόταν (17)κασσιτερώματος (16)κασσιτερώνεσαι (15)κασσιτερώνεστε (15)κασσιτερώνεται (15)κασσιτερώνομαι (17)κασσιτερώνουμε (18)κασσιτερώσουμε (18)καστανοκόκκινα (17)καστανοκόκκινη (17)καστανοκόκκινο (17)καστανοχωμάτων (27)καστανοχώματος (22)καστανόξανθους (32)καστανόχρωμους (26)καστροπολεμίτη (20)καστρορημαχτής (24)καταβαλλομένης (26)καταβαλλομένου (28)καταβαλλομένων (29)καταβαλλόμαστε (27)καταβαλλόμενες (26)καταβαλλόμενης (26)καταβαλλόμενοι (27)καταβαλλόμενος (26)καταβαλλόμενου (28)καταβαλλόμενων (29)καταβαλλόμουνα (28)καταβαλλόσαστε (25)καταβαλλόσουνα (26)καταβαράθρωναν (34)καταβαράθρωνες (33)καταβαράθρωσαν (34)καταβαράθρωσες (33)καταβαράθρωσης (33)καταβαράθρωσις (33)καταβαραθρωθεί (43)καταβαραθρώνει (32)καταβαραθρώσει (32)καταβαραθρώσου (33)καταβαραθρώστε (32)καταβεβλημένες (31)καταβεβλημένης (31)καταβεβλημένοι (32)καταβεβλημένος (31)καταβεβλημένου (33)καταβεβλημένων (34)καταβιβάζονται (37)καταβιβάζονταν (37)καταβιβαζόμουν (40)καταβιβαζόσουν (38)καταβλάπτονται (24)καταβλάπτονταν (24)καταβλαπτόμουν (27)καταβλαπτόσουν (25)καταβολιάζεσαι (32)καταβολιάζεστε (32)καταβολιάζεται (32)καταβολιάζομαι (34)καταβολιάζουμε (35)καταβολιάσουμε (26)καταβολιάστηκα (24)καταβολιάστηκε (24)καταβολιαζόταν (32)καταβολιασμένα (25)καταβολιασμένε (25)καταβολιασμένη (25)καταβολιασμένο (25)καταβολιαστείς (22)καταβολιαστούν (23)καταβρεχτηριού (30)καταβρεχτηριών (30)καταβρεχόμαστε (31)καταβρεχόσαστε (29)καταβρομίζεσαι (33)καταβρομίζεστε (33)καταβρομίζεται (33)καταβρομίζομαι (35)καταβρομιζόταν (33)καταβροχθίζαμε (49)καταβροχθίζανε (47)καταβροχθίζατε (47)καταβροχθίζεις (46)καταβροχθίζετε (47)καταβροχθίζουν (48)καταβροχθίσαμε (40)καταβροχθίσατε (38)καταβροχθίσεις (37)καταβροχθίσετε (38)καταβροχθίσεων (40)καταβροχθίσεως (39)καταβροχθίσουν (39)καταβροχθιστεί (38)καταβυθίζονται (40)καταβυθίζονταν (40)καταβυθίζοντας (39)καταβυθίστηκαν (32)καταβυθίστηκες (31)καταβυθιζόμουν (43)καταβυθιζόσουν (41)καταβυθισμένες (32)καταβυθισμένης (32)καταβυθισμένοι (33)καταβυθισμένος (32)καταβυθισμένου (34)καταβυθισμένων (35)καταβυθιστείτε (31)καταβυθιστούμε (33)καταγγέλλονται (24)καταγγέλλονταν (24)καταγγέλλοντας (23)καταγγέλλοντες (23)καταγγέλλοντος (23)καταγγέλλουσες (24)καταγγελθέντες (30)καταγγελθείσες (30)καταγγελλόμενα (26)καταγγελλόμενη (26)καταγγελλόμενο (26)καταγγελλόμουν (27)καταγγελλόντων (26)καταγγελλόσουν (25)καταγεγραμμένα (25)καταγεγραμμένε (25)καταγεγραμμένη (25)καταγεγραμμένο (25)καταγεμίζονται (28)καταγεμίζονταν (28)καταγεμιζόμουν (31)καταγεμιζόσουν (29)καταγινόμασταν (19)καταγινόσασταν (17)καταγοητευμένα (20)καταγοητευμένε (20)καταγοητευμένη (20)καταγοητευμένο (20)καταγοητευτείς (17)καταγοητευτούν (18)καταγοητευόταν (18)καταγοητεύεσαι (17)καταγοητεύεστε (17)καταγοητεύεται (17)καταγοητεύομαι (19)καταγοητεύουμε (20)καταγοητεύσαμε (19)καταγοητεύσατε (17)καταγοητεύσεις (16)καταγοητεύσετε (17)καταγοητεύσουν (18)καταγοητεύτηκα (18)καταγοητεύτηκε (18)καταγραφόμαστε (27)καταγραφόσαστε (25)καταγυμνωνόταν (22)καταγυμνώνεσαι (20)καταγυμνώνεστε (20)καταγυμνώνεται (20)καταγυμνώνομαι (22)καταδαμάζονται (28)καταδαμάζονταν (28)καταδαμαζόμουν (31)καταδαμαζόσουν (29)καταδαπανάγαμε (23)καταδαπανάγατε (21)καταδαπανήθηκα (28)καταδαπανήθηκε (28)καταδαπανήσαμε (20)καταδαπανήσατε (18)καταδαπανήσεις (17)καταδαπανήσετε (18)καταδαπανήσουν (19)καταδαπανηθείς (26)καταδαπανηθούν (27)καταδαπανημένα (20)καταδαπανημένε (20)καταδαπανημένη (20)καταδαπανημένο (20)καταδαπανούσαν (18)καταδαπανούσες (17)καταδαπανώντας (17)καταδεικνυόταν (19)καταδεικνύεσαι (18)καταδεικνύεστε (18)καταδεικνύεται (18)καταδεικνύομαι (20)καταδεχόμασταν (26)καταδεχόσασταν (24)καταδημαγωγήσω (29)καταδημαγωγείς (26)καταδημαγωγούν (27)καταδημαγώγησα (25)καταδημαγώγησε (25)καταδημευόμουν (23)καταδημευόσουν (21)καταδημεύονται (19)καταδημεύονταν (19)καταδιδόμασταν (22)καταδιδόσασταν (20)καταδικάζονται (27)καταδικάζονταν (27)καταδικάζοντας (26)καταδικάσθηκαν (28)καταδικάσιμους (20)καταδικάστηκαν (19)καταδικάστηκες (18)καταδικαζόμουν (30)καταδικαζόσουν (28)καταδικαζότανε (27)καταδικασθείσα (27)καταδικασμένες (19)καταδικασμένης (19)καταδικασμένοι (20)καταδικασμένος (19)καταδικασμένου (21)καταδικασμένων (22)καταδικαστέους (18)καταδικαστήκαν (19)καταδικαστείτε (18)καταδικαστικές (18)καταδικαστικής (18)καταδικαστικοί (19)καταδικαστικού (19)καταδικαστικός (18)καταδικαστικών (19)καταδικαστούμε (20)καταδικαστούνε (18)καταδινόμασταν (19)καταδινόσασταν (17)καταδιωκτικούς (20)καταδιωκόμαστε (22)καταδιωκόμενοι (22)καταδιωκόμενος (21)καταδιωκόμενου (23)καταδιωκόσαστε (20)καταδολιευτικά (21)καταδολιευτικέ (21)καταδολιευτική (21)καταδολιευτικό (21)καταδολιευόταν (20)καταδολιεύεσαι (19)καταδολιεύεστε (19)καταδολιεύεται (19)καταδολιεύομαι (21)καταδολιεύσεις (18)καταδολιεύσεων (21)καταδολιεύσεως (20)καταδροσίζεσαι (27)καταδροσίζεστε (27)καταδροσίζεται (27)καταδροσίζομαι (29)καταδροσιζόταν (27)καταδυνάστευαν (19)καταδυνάστευες (18)καταδυνάστευσα (19)καταδυνάστευσε (19)καταδυνάστευση (19)καταδυναστευτώ (19)καταδυναστεύει (18)καταδυναστεύσω (20)καταδυόντουσαν (19)καταζαλίζονται (34)καταζαλίζονταν (34)καταζαλιζόμουν (37)καταζαλιζόσουν (35)καταζαρωνόμουν (29)καταζαρωνόσουν (27)καταζαρώνονται (24)καταζαρώνονταν (24)καταζητηθήκαμε (35)καταζητηθήκατε (33)καταζητούμαστε (25)καταζητούμενοι (25)καταζητούμενος (24)καταζητούμενου (26)καταζητούμενων (27)καταθελγόμαστε (30)καταθελγόσαστε (28)καταθετόμασταν (25)καταθετόσασταν (23)καταθλιβόμαστε (34)καταθλιβόσαστε (32)καταθλιπτικούς (26)καταθορυβήθηκα (42)καταθορυβήθηκε (42)καταθορυβήσαμε (34)καταθορυβήσατε (32)καταθορυβήσεις (31)καταθορυβήσετε (32)καταθορυβήσουν (33)καταθορυβείσαι (32)καταθορυβείστε (32)καταθορυβείται (32)καταθορυβηθείς (40)καταθορυβηθούν (41)καταθορυβημένα (34)καταθορυβημένε (34)καταθορυβημένη (34)καταθορυβημένο (34)καταθορυβούμαι (34)καταθορυβούσαν (32)καταθορυβούσες (31)καταθορυβούταν (32)καταθορυβώντας (31)καταιγιδοφόρων (30)καταιγιστικούς (17)καταιονίζονται (23)καταιονίζονταν (23)καταιονιζόμουν (26)καταιονιζόσουν (24)καταισχυνόμουν (25)καταισχυνόσουν (23)καταισχύνονται (21)καταισχύνονταν (21)κατακαίνουργες (19)κατακαίνουργης (19)κατακαίνουργοι (20)κατακαίνουργος (19)κατακαίνουργου (21)κατακαίνουργων (22)κατακαίνουριος (16)κατακαθίζοντας (32)κατακαθίσματος (25)κατακαθισμάτων (28)κατακαθισμένες (25)κατακαθισμένης (25)κατακαθισμένοι (26)κατακαθισμένος (25)κατακαθισμένου (27)κατακαθισμένων (28)κατακαθόμασταν (26)κατακαθόσασταν (24)κατακαιγόμαστε (20)κατακαιγόσαστε (18)κατακαιόμασταν (17)κατακαιόσασταν (15)κατακαλυπτόταν (19)κατακαλόκαιρου (20)κατακαλόκαιρων (21)κατακαλύπτεσαι (18)κατακαλύπτεστε (18)κατακαλύπτεται (18)κατακαλύπτομαι (20)κατακεραυνωθεί (28)κατακεραυνώνει (17)κατακεραυνώσει (17)κατακεραυνώσου (18)κατακεραυνώστε (17)κατακεραύνωναν (18)κατακεραύνωνες (17)κατακεραύνωσαν (18)κατακεραύνωσες (17)κατακερμάτιζαν (27)κατακερμάτιζες (26)κατακερμάτισαν (18)κατακερμάτισες (17)κατακερματίζει (27)κατακερματίσει (18)κατακερματίσου (19)κατακερματίστε (18)κατακερματισμέ (20)κατακερματισμό (20)κατακερματιστώ (18)κατακιτρίνιζαν (25)κατακιτρίνιζες (24)κατακιτρίνισαν (16)κατακιτρίνισες (15)κατακιτρινίζει (25)κατακιτρινίσει (16)κατακιτρινίστε (16)κατακλεβόμαστε (26)κατακλεβόσαστε (24)κατακλινόμαστε (19)κατακλινόσαστε (17)κατακλυζόμαστε (29)κατακλυζόσαστε (27)κατακλυσμένους (20)κατακλυσμιαίας (19)κατακλυσμιαίες (19)κατακλυσμιαίοι (20)κατακλυσμιαίος (19)κατακλυσμιαίου (21)κατακλυσμιαίων (22)κατακλυσμικούς (20)κατακλυστήκαμε (21)κατακλυστήκατε (19)κατακοβόμασταν (24)κατακοβόσασταν (22)κατακοκκίνιζαν (26)κατακοκκίνιζες (25)κατακοκκίνισαν (17)κατακοκκίνισες (16)κατακοκκινίζει (26)κατακοκκινίσει (17)κατακοκκινίστε (17)κατακολάζονται (26)κατακολάζονταν (26)κατακολαζόμουν (29)κατακολαζόσουν (27)κατακομμάτιαζα (28)κατακομμάτιαζε (28)κατακομμάτιασα (19)κατακομμάτιασε (19)κατακομματιάζω (30)κατακομματιάσω (21)κατακοπτόμαστε (18)κατακοπτόσαστε (16)κατακουράζεσαι (26)κατακουράζεστε (26)κατακουράζεται (26)κατακουράζομαι (28)κατακουράζουμε (29)κατακουράσουμε (20)κατακουράστηκα (18)κατακουράστηκε (18)κατακουραζόταν (26)κατακουρασμένα (19)κατακουρασμένε (19)κατακουρασμένη (19)κατακουρασμένο (19)κατακουραστείς (16)κατακουραστούν (17)κατακουρελιάζω (30)κατακρατήθηκαν (26)κατακρατήθηκες (25)κατακρατήσουμε (19)κατακρατηθείτε (25)κατακρατηθούμε (27)κατακρατημένες (17)κατακρατημένης (17)κατακρατημένοι (18)κατακρατημένος (17)κατακρατημένου (19)κατακρατημένων (20)κατακρατούνται (16)κατακρατούνταν (16)κατακρατούσαμε (18)κατακρατούσατε (16)κατακρατούσουν (17)κατακρεουργήσω (23)κατακρεουργείς (20)κατακρεουργηθώ (30)κατακρεουργούν (21)κατακρεούργησα (20)κατακρεούργησε (20)κατακρεούργηση (20)κατακρημνίζαμε (29)κατακρημνίζατε (27)κατακρημνίζεις (26)κατακρημνίζετε (27)κατακρημνίζουν (28)κατακρημνίσαμε (20)κατακρημνίσατε (18)κατακρημνίσεις (17)κατακρημνίσετε (18)κατακρημνίσεων (20)κατακρημνίσεως (19)κατακρημνίσουν (19)κατακρημνιστές (17)κατακρημνιστεί (18)κατακρινόμαστε (18)κατακρινόσαστε (16)κατακτιόμασταν (17)κατακτιόσασταν (15)κατακυλιόμαστε (20)κατακυλιόσαστε (18)κατακυριευμένα (20)κατακυριευμένε (20)κατακυριευμένη (20)κατακυριευμένο (20)κατακυριευτείς (17)κατακυριευτούν (18)κατακυριευόταν (18)κατακυριεύεσαι (17)κατακυριεύεστε (17)κατακυριεύεται (17)κατακυριεύομαι (19)κατακυριεύουμε (20)κατακυριεύσαμε (19)κατακυριεύσατε (17)κατακυριεύσεις (16)κατακυριεύσετε (17)κατακυριεύσουν (18)κατακυριεύτηκα (18)κατακυριεύτηκε (18)κατακυρωθήκαμε (31)κατακυρωθήκατε (29)κατακυρωμένους (21)κατακυρωνόμουν (22)κατακυρωνόσουν (20)κατακυρωτικούς (19)κατακυρώνονται (17)κατακυρώνονταν (17)κατακυρώνοντας (16)καταλαβαίνεσαι (23)καταλαβαίνεστε (23)καταλαβαίνεται (23)καταλαβαίνομαι (25)καταλαβαίνουμε (26)καταλαβαίνουνε (24)καταλαβαινόταν (23)καταλαγιάζουμε (31)καταλαγιάσματα (21)καταλαγιάσουμε (22)καταλαγιασμένα (21)καταλαγιασμένε (21)καταλαγιασμένη (21)καταλαγιασμένο (21)καταλαμβάνεσαι (25)καταλαμβάνεστε (25)καταλαμβάνεται (25)καταλαμβάνομαι (27)καταλαμβάνουμε (28)καταλαμβάνουνε (26)καταλαμβανόταν (25)καταλασπωμένες (20)καταλασπωμένος (20)καταλασπωνόταν (19)καταλασπώνεσαι (17)καταλασπώνεστε (17)καταλασπώνεται (17)καταλασπώνομαι (19)καταλεγόμασταν (21)καταλεγόσασταν (19)καταλειπόμαστε (19)καταλειπόσαστε (17)καταλερωνόμουν (22)καταλερωνόσουν (20)καταλερώνονται (17)καταλερώνονταν (17)καταληστέψουμε (28)καταληστεμένες (17)καταληστεμένης (17)καταληστεμένοι (18)καταληστεμένος (17)καταληστεμένου (19)καταληστεμένων (20)καταληστευτείς (16)καταληστευτούν (17)καταληστευόταν (17)καταληστεύεσαι (16)καταληστεύεστε (16)καταληστεύεται (16)καταληστεύομαι (18)καταληστεύουμε (19)καταληστεύσεις (15)καταληστεύσεων (18)καταληστεύσεως (17)καταληστεύτηκα (17)καταληστεύτηκε (17)καταλληλότερες (20)καταλληλότερης (20)καταλληλότεροι (21)καταλληλότερος (20)καταλληλότερου (22)καταλληλότερων (23)καταλληλότητάς (18)καταλληλότητας (19)καταλληλότητες (19)καταλογίζονται (28)καταλογίζονταν (28)καταλογίζοντας (27)καταλογίσθηκαν (29)καταλογίσθηκες (28)καταλογίστηκαν (20)καταλογίστηκες (19)καταλογιζόμουν (31)καταλογιζόσουν (29)καταλογισμένες (20)καταλογισμένης (20)καταλογισμένοι (21)καταλογισμένος (20)καταλογισμένου (22)καταλογισμένων (23)καταλογιστέους (19)καταλογιστείτε (19)καταλογιστούμε (21)καταλυμαίνεσαι (19)καταλυμαίνεστε (19)καταλυμαίνεται (19)καταλυμαίνομαι (21)καταλυμαινόταν (19)καταλυπηθήκαμε (30)καταλυπηθήκατε (28)καταλυπημένους (20)καταλυπούμαστε (20)καταλυόντουσαν (18)καταμαγευόμουν (23)καταμαγευόσουν (21)καταμαγεύονται (19)καταμαγεύονταν (19)καταμανθάνεσαι (25)καταμανθάνεστε (25)καταμανθάνεται (25)καταμανθάνομαι (27)καταμανθανόταν (25)καταμαραίνεσαι (17)καταμαραίνεστε (17)καταμαραίνεται (17)καταμαραίνομαι (19)καταμαραινόταν (17)καταμαρτυρήσει (19)καταμαρτυρήστε (19)καταμαρτυρείτε (19)καταμαρτυρηθεί (28)καταμαρτυρούμε (21)καταμαρτυρούσα (19)καταμαρτυρούσε (19)καταμαρτύρησαν (18)καταμαρτύρησες (17)καταμαρτύρησις (17)καταματωμένους (20)καταματωνόμουν (21)καταματωνόσουν (19)καταματώνονται (16)καταματώνονταν (16)καταμαυρίζεσαι (27)καταμαυρίζεστε (27)καταμαυρίζεται (27)καταμαυρίζομαι (29)καταμαυρίζουμε (30)καταμαυρίσουμε (21)καταμαυριζόταν (27)καταμεμφόμαστε (27)καταμεμφόσαστε (25)καταμερίζονται (26)καταμερίζονταν (26)καταμερίζοντας (25)καταμερίστηκαν (18)καταμερίστηκες (17)καταμεριζόμουν (29)καταμεριζόσουν (27)καταμερισμένες (18)καταμερισμένης (18)καταμερισμένοι (19)καταμερισμένος (18)καταμερισμένου (20)καταμερισμένων (21)καταμεριστείτε (17)καταμεριστούμε (19)καταμετρήθηκαν (27)καταμετρήθηκες (26)καταμετρήσουμε (20)καταμετρηθείτε (26)καταμετρηθούμε (28)καταμετρημένες (18)καταμετρημένης (18)καταμετρημένοι (19)καταμετρημένος (18)καταμετρημένου (20)καταμετρημένων (21)καταμετρούνται (17)καταμετρούνταν (17)καταμετρούσαμε (19)καταμετρούσατε (17)καταμετρούσουν (18)καταμηνυόμαστε (19)καταμηνυόσαστε (17)καταμολυνόμουν (22)καταμολυνόσουν (20)καταμολύνονται (18)καταμολύνονταν (18)καταμοσχευόταν (24)καταμοσχεύεσαι (23)καταμοσχεύεστε (23)καταμοσχεύεται (23)καταμοσχεύομαι (25)καταμουσκεμένο (20)καταναγκάζεσαι (27)καταναγκάζεστε (27)καταναγκάζεται (27)καταναγκάζομαι (29)καταναγκάζουμε (30)καταναγκάσουμε (21)καταναγκάστηκα (19)καταναγκάστηκε (19)καταναγκαζόταν (27)καταναγκασμένα (20)καταναγκασμένε (20)καταναγκασμένη (20)καταναγκασμένο (20)καταναγκασμούς (19)καταναγκαστείς (17)καταναγκαστικά (19)καταναγκαστικέ (19)καταναγκαστική (19)καταναγκαστικό (19)καταναγκαστούν (18)καταναλίσκεσαι (17)καταναλίσκεστε (17)καταναλίσκεται (17)καταναλίσκομαι (19)καταναλισκόταν (17)καταναλωθήκαμε (30)καταναλωθήκανε (28)καταναλωθήκατε (28)καταναλωμένους (20)καταναλωνόμουν (21)καταναλωνόσουν (19)καταναλωνότανε (18)καταναλωτικούς (18)καταναλωτισμού (20)καταναλωτισμός (19)καταναλώνονται (16)καταναλώνονταν (16)καταναλώνοντας (15)καταναλώσιμους (18)καταναυμάχησαν (24)καταναυμάχησες (23)καταναυμαχήσει (24)καταναυμαχήστε (24)καταναυμαχείτε (24)καταναυμαχούμε (26)καταναυμαχούσα (24)καταναυμαχούσε (24)κατανεμηθέντες (24)κατανεμηθέντος (24)κατανεμηθείσες (24)κατανεμημένους (18)κατανεμόμασταν (18)κατανεμόσασταν (16)κατανικηθήκαμε (27)κατανικηθήκατε (25)κατανικημένους (17)κατανικιούνται (15)κατανικιόμαστε (17)κατανοούμασταν (16)κατανοούσασταν (14)καταντρέπονται (16)καταντρέπονταν (16)καταντρεπόμουν (19)καταντρεπόσουν (17)καταντροπιάζει (25)καταντροπιάσει (16)καταντροπιάσου (17)καταντροπιάστε (16)καταντροπιαστώ (16)καταντρόπιαζαν (25)καταντρόπιαζες (24)καταντρόπιασαν (16)καταντρόπιασες (15)καταξαφνίζεσαι (39)καταξαφνίζεστε (39)καταξαφνίζεται (39)καταξαφνίζομαι (41)καταξαφνιζόταν (39)καταξεραίνεσαι (24)καταξεραίνεστε (24)καταξεραίνεται (24)καταξεραίνομαι (26)καταξεραίνουμε (27)καταξεραθήκαμε (36)καταξεραθήκατε (34)καταξεραινόταν (24)καταξεραμένους (26)καταξεσκίζεσαι (33)καταξεσκίζεστε (33)καταξεσκίζεται (33)καταξεσκίζομαι (35)καταξεσκίζουμε (36)καταξεσκίσουμε (27)καταξεσκίστηκα (25)καταξεσκίστηκε (25)καταξεσκιζόταν (33)καταξεσκισμένα (26)καταξεσκισμένε (26)καταξεσκισμένη (26)καταξεσκισμένο (26)καταξεσκιστείς (23)καταξεσκιστούν (24)καταξεσχίζεσαι (39)καταξεσχίζεστε (39)καταξεσχίζεται (39)καταξεσχίζομαι (41)καταξεσχίζουμε (42)καταξεσχίσουμε (33)καταξεσχίστηκα (31)καταξεσχίστηκε (31)καταξεσχιζόταν (39)καταξεσχισμένα (32)καταξεσχισμένε (32)καταξεσχισμένη (32)καταξεσχισμένο (32)καταξεσχιστείς (29)καταξεσχιστούν (30)καταξηραίνεσαι (24)καταξηραίνεστε (24)καταξηραίνεται (24)καταξηραίνομαι (26)καταξηραινόταν (24)καταξιωνόμαστε (27)καταξιωνόσαστε (25)καταξοδεμένους (28)καταξοδευτείτε (27)καταξοδευτούμε (29)καταξοδευόμουν (30)καταξοδευόσουν (28)καταξοδεύονται (26)καταξοδεύονταν (26)καταξοδεύοντας (25)καταξοδεύτηκαν (27)καταξοδεύτηκες (26)καταπαθιάζεσαι (33)καταπαθιάζεστε (33)καταπαθιάζεται (33)καταπαθιάζομαι (35)καταπαθιαζόταν (33)καταπατηθήκαμε (27)καταπατηθήκατε (25)καταπατημένους (17)καταπατιούνται (15)καταπατιόμαστε (17)καταπατούμαστε (17)καταπειθόμαστε (26)καταπειθόσαστε (24)καταπειστικούς (15)καταπεμπόμαστε (20)καταπεμπόσαστε (18)καταπετάσματος (16)καταπετασμάτων (19)καταπεφτόμαστε (24)καταπεφτόσαστε (22)καταπιανόμαστε (17)καταπιανόσαστε (15)καταπιεζόμαστε (26)καταπιεζόμενου (27)καταπιεζόσαστε (24)καταπιεσμένους (17)καταπιεστήκαμε (18)καταπιεστήκατε (16)καταπιεστικούς (15)καταπικράθηκαν (27)καταπικράθηκες (26)καταπικράνουμε (20)καταπικραίναμε (19)καταπικραίνατε (17)καταπικραίνεις (16)καταπικραίνετε (17)καταπικραίνουν (18)καταπικραθείτε (26)καταπικραθούμε (28)καταπικραμένες (18)καταπικραμένης (18)καταπικραμένοι (19)καταπικραμένος (18)καταπικραμένου (20)καταπικραμένων (21)καταπινόμασταν (17)καταπινόσασταν (15)καταπιστεύματα (17)καταπιστεύσεως (16)καταπλήσσονται (17)καταπλήσσονταν (17)καταπλήττονται (17)καταπλήττονταν (17)καταπλήττοντας (16)καταπλακωθείτε (29)καταπλακωθούμε (31)καταπλακωμένες (21)καταπλακωμένης (21)καταπλακωμένοι (22)καταπλακωμένος (21)καταπλακωμένου (23)καταπλακωμένων (24)καταπλακωνόταν (20)καταπλακώθηκαν (28)καταπλακώθηκες (27)καταπλακώνεσαι (18)καταπλακώνεστε (18)καταπλακώνεται (18)καταπλακώνομαι (20)καταπλακώνουμε (21)καταπλακώσουμε (21)καταπληγωνόταν (22)καταπληγώνεσαι (20)καταπληγώνεστε (20)καταπληγώνεται (20)καταπληγώνομαι (22)καταπληκτικούς (18)καταπλημμυρίζω (34)καταπλημμυρίσω (25)καταπλημμύριζα (31)καταπλημμύριζε (31)καταπλημμύρισα (22)καταπλημμύρισε (22)καταπλησσόμουν (20)καταπλησσόσουν (18)καταπληττόμουν (20)καταπληττόσουν (18)καταπνιγόμαστε (20)καταπνιγόσαστε (18)καταποδιαστούς (17)καταπολεμήθηκα (29)καταπολεμήθηκε (29)καταπολεμήσαμε (21)καταπολεμήσατε (19)καταπολεμήσεις (18)καταπολεμήσετε (19)καταπολεμήσεων (21)καταπολεμήσεως (20)καταπολεμήσουν (20)καταπολεμείσαι (19)καταπολεμείστε (19)καταπολεμείται (19)καταπολεμηθείς (27)καταπολεμηθούν (28)καταπολεμημένα (21)καταπολεμημένε (21)καταπολεμημένη (21)καταπολεμημένο (21)καταπολεμούμαι (21)καταπολεμούσαν (19)καταπολεμούσες (18)καταπολεμούταν (19)καταπολεμώντας (18)καταπονηθήκαμε (27)καταπονηθήκατε (25)καταπονημένους (17)καταπονητικούς (15)καταπονούμαστε (17)καταποντίζεσαι (24)καταποντίζεστε (24)καταποντίζεται (24)καταποντίζομαι (26)καταποντίζουμε (27)καταποντίσουμε (18)καταποντίστηκα (16)καταποντίστηκε (16)καταποντιζόταν (24)καταποντισμένα (17)καταποντισμένε (17)καταποντισμένη (17)καταποντισμένο (17)καταποντισμούς (16)καταποντιστείς (14)καταποντιστούν (15)καταπραΰνθηκαν (26)καταπραΰνθηκες (25)καταπραΰνονται (16)καταπραΰνονταν (16)καταπραΰνοντας (15)καταπραϋμένους (17)καταπραϋνθείτε (24)καταπραϋνθούμε (26)καταπραϋντικές (15)καταπραϋντικής (15)καταπραϋντικοί (16)καταπραϋντικού (16)καταπραϋντικός (15)καταπραϋντικών (16)καταπραϋνόμουν (18)καταπραϋνόσουν (16)καταπροδίδεσαι (22)καταπροδίδεστε (22)καταπροδίδεται (22)καταπροδίδομαι (24)καταπροδιδόταν (22)καταπτοηθήκαμε (27)καταπτοηθήκατε (25)καταπτοημένους (17)καταπτοούμαστε (17)καταπτυόμασταν (18)καταπτυόσασταν (16)καταργούμασταν (20)καταργούσασταν (18)καταρδευόμαστε (21)καταρδευόσαστε (19)καταρημάζονται (26)καταρημάζονταν (26)καταρημαζόμουν (29)καταρημαζόσουν (27)καταριθμήθηκαν (36)καταριθμήθηκες (35)καταριθμήσουμε (29)καταριθμηθείτε (35)καταριθμηθούμε (37)καταριθμημένες (27)καταριθμημένης (27)καταριθμημένοι (28)καταριθμημένος (27)καταριθμημένου (29)καταριθμημένων (30)καταριθμούνται (26)καταριθμούνταν (26)καταριθμούσαμε (28)καταριθμούσατε (26)καταριθμούσουν (27)καταριόντουσαν (16)καταρρίπτονται (17)καταρρίπτονταν (17)καταρρίπτοντας (16)καταρρακτώδεις (19)καταρρακτώδους (20)καταρρακωθείτε (28)καταρρακωθούμε (30)καταρρακωμένες (20)καταρρακωμένης (20)καταρρακωμένοι (21)καταρρακωμένος (20)καταρρακωμένου (22)καταρρακωμένων (23)καταρρακωνόταν (19)καταρρακώθηκαν (27)καταρρακώθηκες (26)καταρρακώνεσαι (17)καταρρακώνεστε (17)καταρρακώνεται (17)καταρρακώνομαι (19)καταρρακώνουμε (20)καταρρακώσουμε (20)καταρριπτόμουν (20)καταρριπτόσουν (18)καταρτιζομένου (27)καταρτιζομένων (28)καταρτιζόμαστε (26)καταρτιζόμενες (25)καταρτιζόμενης (25)καταρτιζόμενοι (26)καταρτιζόμενος (25)καταρτιζόμενου (27)καταρτιζόμενού (25)καταρτιζόμενων (28)καταρτιζόσαστε (24)καταρτισμένους (17)καταρτιστήκαμε (18)καταρτιστήκατε (16)κατασβεστικούς (21)κατασβηνόμαστε (23)κατασβηνόσαστε (21)κατασειόμασταν (16)κατασειόσασταν (14)κατασηπόμασταν (17)κατασηπόσασταν (15)κατασιγάζονται (26)κατασιγάζονταν (26)κατασιγάζοντας (25)κατασιγάστηκαν (18)κατασιγάστηκες (17)κατασιγαζόμουν (29)κατασιγαζόσουν (27)κατασιγαστείτε (17)κατασιγαστούμε (19)κατασκάπτονται (16)κατασκάπτονταν (16)κατασκέπαστους (16)κατασκαβόμαστε (24)κατασκαβόσαστε (22)κατασκαπτόμουν (19)κατασκαπτόσουν (17)κατασκεπάζεσαι (25)κατασκεπάζεστε (25)κατασκεπάζεται (25)κατασκεπάζομαι (27)κατασκεπαζόταν (25)κατασκευάζεσαι (25)κατασκευάζεστε (25)κατασκευάζεται (25)κατασκευάζομαι (27)κατασκευάζουμε (28)κατασκευάζουνε (26)κατασκευάσθηκε (26)κατασκευάσιμες (17)κατασκευάσιμης (17)κατασκευάσιμοι (18)κατασκευάσιμος (17)κατασκευάσιμου (19)κατασκευάσιμων (20)κατασκευάσματά (17)κατασκευάσματα (18)κατασκευάσουμε (19)κατασκευάσουνε (17)κατασκευάστηκα (17)κατασκευάστηκε (17)κατασκευάστρια (17)κατασκευαζόταν (25)κατασκευασθείς (24)κατασκευασθούν (25)κατασκευασμένα (18)κατασκευασμένε (18)κατασκευασμένη (18)κατασκευασμένο (18)κατασκευαστείς (15)κατασκευαστικά (17)κατασκευαστικέ (17)κατασκευαστική (17)κατασκευαστικό (17)κατασκευαστούν (16)κατασκηνωμένες (18)κατασκηνωμένης (18)κατασκηνωμένοι (19)κατασκηνωμένος (18)κατασκηνωμένου (20)κατασκηνωμένων (21)κατασκηνωτριών (18)κατασκηνώνουμε (18)κατασκηνώσουμε (18)κατασκηνώτριας (15)κατασκηνώτριες (15)κατασκιάζονται (24)κατασκιάζονταν (24)κατασκιαζόμουν (27)κατασκιαζόσουν (25)κατασκιζόμαστε (26)κατασκιζόσαστε (24)κατασκονίζεσαι (24)κατασκονίζεστε (24)κατασκονίζεται (24)κατασκονίζομαι (26)κατασκονίζουμε (27)κατασκονίσουμε (18)κατασκονίστηκα (16)κατασκονίστηκε (16)κατασκονιζόταν (24)κατασκονισμένα (17)κατασκονισμένε (17)κατασκονισμένη (17)κατασκονισμένο (17)κατασκονιστείς (14)κατασκονιστούν (15)κατασκοπευτείς (16)κατασκοπευτικά (18)κατασκοπευτικέ (18)κατασκοπευτική (18)κατασκοπευτικό (18)κατασκοπευτούν (17)κατασκοπευόταν (17)κατασκοπεύεσαι (16)κατασκοπεύεστε (16)κατασκοπεύεται (16)κατασκοπεύομαι (18)κατασκοπεύουμε (19)κατασκοπεύσαμε (18)κατασκοπεύσατε (16)κατασκοπεύσεις (15)κατασκοπεύσετε (16)κατασκοπεύσεων (18)κατασκοπεύσεως (17)κατασκοπεύσουν (17)κατασκοπεύτηκα (17)κατασκοπεύτηκε (17)κατασκορπίζαμε (28)κατασκορπίζατε (26)κατασκορπίζεις (25)κατασκορπίζετε (26)κατασκορπίζουν (27)κατασκορπίσαμε (19)κατασκορπίσατε (17)κατασκορπίσεις (16)κατασκορπίσετε (17)κατασκορπίσουν (18)κατασκορπιστεί (17)κατασκοτωθείτε (26)κατασκοτωθούμε (28)κατασκοτωμένες (18)κατασκοτωμένης (18)κατασκοτωμένοι (19)κατασκοτωμένος (18)κατασκοτωμένου (20)κατασκοτωμένων (21)κατασκοτωνόταν (17)κατασκοτώθηκαν (25)κατασκοτώθηκες (24)κατασκοτώνεσαι (15)κατασκοτώνεστε (15)κατασκοτώνεται (15)κατασκοτώνομαι (17)κατασκοτώνουμε (18)κατασκοτώσουμε (18)κατασκότεινους (15)κατασπαζόμαστε (26)κατασπαζόσαστε (24)κατασπαράζεσαι (25)κατασπαράζεστε (25)κατασπαράζεται (25)κατασπαράζομαι (27)κατασπαράζουμε (28)κατασπαράξουμε (28)κατασπαράσσαμε (18)κατασπαράσσατε (16)κατασπαράσσεις (15)κατασπαράσσετε (16)κατασπαράσσουν (17)κατασπαράχτηκα (24)κατασπαράχτηκε (24)κατασπαραγμένα (21)κατασπαραγμένε (21)κατασπαραγμένη (21)κατασπαραγμένο (21)κατασπαραζόταν (25)κατασπαραχτείς (22)κατασπαραχτούν (23)κατασπατάλαγαν (20)κατασπατάλαγες (19)κατασπατάλησαν (17)κατασπατάλησες (16)κατασπατάλησης (16)κατασπαταλάσαι (17)κατασπαταλάστε (17)κατασπαταλάται (17)κατασπαταλήσει (17)κατασπαταλήσου (18)κατασπαταλήστε (17)κατασπαταληθεί (26)κατασπαταλούμε (19)κατασπαταλούσα (17)κατασπαταλούσε (17)κατασπαταλώμαι (19)κατασπιλωθείτε (28)κατασπιλωθούμε (30)κατασπιλωμένες (20)κατασπιλωμένης (20)κατασπιλωμένοι (21)κατασπιλωμένος (20)κατασπιλωμένου (22)κατασπιλωμένων (23)κατασπιλωνόταν (19)κατασπιλώθηκαν (27)κατασπιλώθηκες (26)κατασπιλώνεσαι (17)κατασπιλώνεστε (17)κατασπιλώνεται (17)κατασπιλώνομαι (19)κατασπιλώνουμε (20)κατασπιλώσουμε (20)καταστέλλονται (18)καταστέλλονταν (18)κατασταλάγματα (21)κατασταλάζουμε (28)κατασταλάξουμε (28)κατασταλαγμένα (21)κατασταλαγμένε (21)κατασταλαγμένη (21)κατασταλαγμένο (21)κατασταλαχτούς (22)κατασταλτικούς (16)καταστελλόμουν (21)καταστελλόσουν (19)καταστεναχωρεί (24)καταστενοχωρεί (24)καταστεφόμαστε (23)καταστεφόσαστε (21)καταστηματάρχη (24)καταστιζόμαστε (25)καταστιζόσαστε (23)καταστολίζεσαι (25)καταστολίζεστε (25)καταστολίζεται (25)καταστολίζομαι (27)καταστολιζόταν (25)καταστρέφονται (22)καταστρέφονταν (22)καταστρέφοντας (21)καταστρατήγησή (17)καταστρατήγησα (18)καταστρατήγησε (18)καταστρατήγηση (18)καταστρατηγήσω (20)καταστρατηγείς (17)καταστρατηγηθώ (27)καταστρατηγούν (18)καταστραφέντος (21)καταστραφέντων (24)καταστραφήκαμε (25)καταστραφήκανε (23)καταστραφήκατε (23)καταστραφείσας (21)καταστραφείσης (21)καταστρεπτικές (16)καταστρεπτικής (16)καταστρεπτικοί (17)καταστρεπτικού (17)καταστρεπτικός (16)καταστρεπτικών (17)καταστρεφόμουν (25)καταστρεφόσουν (23)καταστρεφότανε (22)καταστροφικούς (22)καταστροφισμοί (24)καταστροφισμού (24)καταστροφισμός (23)καταστροφισμών (24)καταστρωθήκαμε (29)καταστρωθήκατε (27)καταστρωμένους (19)καταστρωνόμουν (20)καταστρωνόσουν (18)καταστρώνονται (15)καταστρώνονταν (15)καταστρώνοντας (14)κατασυγκίνησαν (19)κατασυγκίνησες (18)κατασυγκινήσει (19)κατασυγκινήσου (20)κατασυγκινήστε (19)κατασυγκινείτε (19)κατασυγκινηθεί (28)κατασυγκινούμε (21)κατασυγκινούσα (19)κατασυγκινούσε (19)κατασυγχυζόταν (35)κατασυγχύζεσαι (34)κατασυγχύζεστε (34)κατασυγχύζεται (34)κατασυγχύζομαι (36)κατασυκοφαντεί (23)κατασφίγγονται (27)κατασφίγγονταν (27)κατασφαγμένους (26)κατασφαζόμαστε (32)κατασφαζόσαστε (30)κατασφαχτήκαμε (31)κατασφαχτήκατε (29)κατασφιγγόμουν (30)κατασφιγγόσουν (28)κατασχετήριους (22)κατασχιζόμαστε (32)κατασχισμένους (23)κατασχιστήκαμε (24)κατασχιστήκατε (22)κατασχόντουσαν (22)κατατακτήριους (16)καταταλαιπωρεί (20)καταταράζονται (24)καταταράζονταν (24)καταταράζοντας (23)καταταράσσεσαι (15)καταταράσσεστε (15)καταταράσσεται (15)καταταράσσομαι (17)καταταράχτηκαν (23)καταταράχτηκες (22)καταταραγμένες (19)καταταραγμένης (19)καταταραγμένοι (20)καταταραγμένος (19)καταταραγμένου (21)καταταραγμένων (22)καταταραζόμουν (27)καταταραζόσουν (25)καταταρασσόταν (15)καταταραχτείτε (22)καταταραχτούμε (24)κατατασσόμαστε (16)κατατασσόσαστε (14)κατατεθειμένες (24)κατατεθειμένης (24)κατατεθειμένοι (25)κατατεθειμένος (24)κατατεθειμένου (26)κατατεθειμένων (27)κατατεμαχίζαμε (34)κατατεμαχίζατε (32)κατατεμαχίζεις (31)κατατεμαχίζετε (32)κατατεμαχίζουν (33)κατατεμαχίσαμε (25)κατατεμαχίσατε (23)κατατεμαχίσεις (22)κατατεμαχίσετε (23)κατατεμαχίσουν (24)κατατεμαχισμοί (25)κατατεμαχισμού (25)κατατεμαχισμός (24)κατατεμαχισμών (25)κατατεμαχιστεί (23)κατατεμνόμαστε (18)κατατεμνόσαστε (16)κατατηκόμασταν (17)κατατηκόσασταν (15)κατατοπίζονται (24)κατατοπίζονταν (24)κατατοπίζοντας (23)κατατοπίστηκαν (16)κατατοπίστηκες (15)κατατοπιζόμουν (27)κατατοπιζόσουν (25)κατατοπισμένες (16)κατατοπισμένης (16)κατατοπισμένοι (17)κατατοπισμένος (16)κατατοπισμένου (18)κατατοπισμένων (19)κατατοπιστείτε (15)κατατοπιστικές (15)κατατοπιστικής (15)κατατοπιστικοί (16)κατατοπιστικού (16)κατατοπιστικός (15)κατατοπιστικών (16)κατατοπιστούμε (17)κατατραυμάτιζα (27)κατατραυμάτιζε (27)κατατραυμάτισα (18)κατατραυμάτισε (18)κατατραυματίζω (29)κατατραυματίσω (20)κατατρεγμένους (20)κατατρεχόμαστε (24)κατατρεχόσαστε (22)κατατριβόμαστε (24)κατατριβόσαστε (22)κατατρομαγμένα (22)κατατρομαγμένε (22)κατατρομαγμένη (22)κατατρομαγμένο (22)κατατροπωθείτε (27)κατατροπωθούμε (29)κατατροπωμένες (19)κατατροπωμένης (19)κατατροπωμένοι (20)κατατροπωμένος (19)κατατροπωμένου (21)κατατροπωμένων (22)κατατροπωνόταν (18)κατατροπώθηκαν (26)κατατροπώθηκες (25)κατατροπώνεσαι (16)κατατροπώνεστε (16)κατατροπώνεται (16)κατατροπώνομαι (18)κατατροπώνουμε (19)κατατροπώσουμε (19)κατατρυπήθηκαν (27)κατατρυπήθηκες (26)κατατρυπήσουμε (20)κατατρυπηθείτε (26)κατατρυπηθούμε (28)κατατρυπημένες (18)κατατρυπημένης (18)κατατρυπημένοι (19)κατατρυπημένος (18)κατατρυπημένου (20)κατατρυπημένων (21)κατατρυπιόμουν (20)κατατρυπιόνταν (17)κατατρυπιόσουν (18)κατατρυπούσαμε (19)κατατρυπούσατε (17)κατατρυχόμαστε (25)κατατρυχόσαστε (23)κατατρωγόμαστε (22)κατατρωγόσαστε (20)κατατσακίζεσαι (24)κατατσακίζεστε (24)κατατσακίζεται (24)κατατσακίζομαι (26)κατατσακίζουμε (27)κατατσακίσουμε (18)κατατσακίστηκα (16)κατατσακίστηκε (16)κατατσακιζόταν (24)κατατσακισμένα (17)κατατσακισμένε (17)κατατσακισμένη (17)κατατσακισμένο (17)κατατσακιστείς (14)κατατσακιστούν (15)κατατυράνναγαν (19)κατατυράνναγες (18)κατατυράννησαν (16)κατατυράννησες (15)κατατυράννησης (15)κατατυραννήσει (16)κατατυραννήσου (17)κατατυραννήστε (16)κατατυραννηθεί (25)κατατυραννούμε (18)κατατυραννούσα (16)κατατυραννούσε (16)καταυγαζόμαστε (29)καταυγαζόσαστε (27)καταυλιζόμαστε (28)καταυλιζόσαστε (26)καταφανίζονται (30)καταφανίζονταν (30)καταφανιζόμουν (33)καταφανιζόσουν (31)καταφερτζούδες (33)καταφερτζούδων (36)καταφερόμασταν (24)καταφερόσασταν (22)καταφλεγόμαστε (28)καταφλεγόσαστε (26)καταφλογίζεσαι (35)καταφλογίζεστε (35)καταφλογίζεται (35)καταφλογίζομαι (37)καταφλογιζόταν (35)καταφορτωνόταν (24)καταφορτώνεσαι (22)καταφορτώνεστε (22)καταφορτώνεται (22)καταφορτώνομαι (24)καταφρονήθηκαν (32)καταφρονήθηκες (31)καταφρονήσουμε (25)καταφρονήσουνε (23)καταφρονεμένες (23)καταφρονεμένης (23)καταφρονεμένοι (24)καταφρονεμένος (23)καταφρονεμένου (25)καταφρονεμένων (26)καταφρονετικές (22)καταφρονετικής (22)καταφρονετικοί (23)καταφρονετικού (23)καταφρονετικός (22)καταφρονετικών (23)καταφρονηθήκαν (32)καταφρονηθείτε (31)καταφρονηθούμε (33)καταφρονηθούνε (31)καταφρονημένες (23)καταφρονημένης (23)καταφρονημένοι (24)καταφρονημένος (23)καταφρονημένου (25)καταφρονημένων (26)καταφρονητικές (22)καταφρονητικής (22)καταφρονητικοί (23)καταφρονητικού (23)καταφρονητικός (22)καταφρονητικών (23)καταφρονούμουν (25)καταφρονούνται (22)καταφρονούνταν (22)καταφρονούσαμε (24)καταφρονούσανε (22)καταφρονούσατε (22)καταφρονούσουν (23)καταφωτίζονται (32)καταφωτίζονταν (32)καταφωτιζόμουν (35)καταφωτιζόσουν (33)καταχαιρόμαστε (24)καταχαιρόσαστε (22)καταχαρούμενες (23)καταχαρούμενης (23)καταχαρούμενοι (24)καταχαρούμενος (23)καταχαρούμενου (25)καταχαρούμενων (26)καταχεζόμασταν (32)καταχεζόσασταν (30)καταχειρίζεσαι (31)καταχειρίζεστε (31)καταχειρίζεται (31)καταχειρίζομαι (33)καταχειριζόταν (31)καταχειροκροτώ (24)καταχερίζονται (31)καταχερίζονταν (31)καταχερίζοντας (30)καταχεριζόμουν (34)καταχεριζόσουν (32)καταχθονιότητα (30)καταχραστήκαμε (25)καταχραστήκανε (23)καταχραστήκατε (23)καταχρεωνόμουν (27)καταχρεωνόσουν (25)καταχρεώνονται (22)καταχρεώνονταν (22)καταχρηστικούς (22)καταχωνιάζεσαι (32)καταχωνιάζεστε (32)καταχωνιάζεται (32)καταχωνιάζομαι (34)καταχωνιάζουμε (35)καταχωνιάσματα (25)καταχωνιάσουμε (26)καταχωνιάστηκα (24)καταχωνιάστηκε (24)καταχωνιαζόταν (32)καταχωνιασμένα (25)καταχωνιασμένε (25)καταχωνιασμένη (25)καταχωνιασμένο (25)καταχωνιαστείς (22)καταχωνιαστούν (23)καταχωνόμασταν (25)καταχωνόσασταν (23)καταχωρίζονται (33)καταχωρίζονταν (33)καταχωρίζοντας (32)καταχωρίσθηκαν (34)καταχωρίστηκαν (25)καταχωρίστηκες (24)καταχωρηθέντων (35)καταχωρηθήκαμε (36)καταχωρηθήκανε (34)καταχωρηθήκατε (34)καταχωρημένους (26)καταχωριζόμουν (36)καταχωριζόσουν (34)καταχωρισμένες (25)καταχωρισμένης (25)καταχωρισμένοι (26)καταχωρισμένος (25)καταχωρισμένου (27)καταχωρισμένων (28)καταχωριστείτε (24)καταχωριστούμε (26)καταχωρούμαστε (26)καταψηφίζονται (39)καταψηφίζονταν (39)καταψηφίζοντας (38)καταψηφίσθηκες (39)καταψηφίστηκαν (31)καταψηφίστηκες (30)καταψηφιζόμουν (42)καταψηφιζόσουν (40)καταψηφισμένες (31)καταψηφισμένης (31)καταψηφισμένοι (32)καταψηφισμένος (31)καταψηφισμένου (33)καταψηφισμένων (34)καταψηφιστείτε (30)καταψηφιστούμε (32)καταψυχόμασταν (33)καταψυχόσασταν (31)καταϊδρωμένους (21)καταϋποχρέωναν (24)καταϋποχρέωνες (23)καταϋποχρέωσαν (24)καταϋποχρέωσες (23)καταϋποχρεωθεί (33)καταϋποχρεώνει (22)καταϋποχρεώσει (22)καταϋποχρεώσου (23)καταϋποχρεώστε (22)κατεβαζόμασταν (32)κατεβαζόσασταν (30)κατεδαφίζονται (33)κατεδαφίζονταν (33)κατεδαφίζοντας (32)κατεδαφίσθηκαν (34)κατεδαφίστηκαν (25)κατεδαφίστηκες (24)κατεδαφιζόμουν (36)κατεδαφιζόσουν (34)κατεδαφιζότανε (33)κατεδαφισθέντα (33)κατεδαφισθείσα (33)κατεδαφισμένες (25)κατεδαφισμένης (25)κατεδαφισμένοι (26)κατεδαφισμένος (25)κατεδαφισμένου (27)κατεδαφισμένων (28)κατεδαφιστήκαν (25)κατεδαφιστείτε (24)κατεδαφιστικές (24)κατεδαφιστικής (24)κατεδαφιστικοί (25)κατεδαφιστικού (25)κατεδαφιστικός (24)κατεδαφιστικών (25)κατεδαφιστούμε (26)κατεδαφιστούνε (24)κατειλημμένους (20)κατειρωνευόταν (18)κατειρωνεύεσαι (17)κατειρωνεύεστε (17)κατειρωνεύεται (17)κατειρωνεύομαι (19)κατενθουσίαζαν (33)κατενθουσίαζες (32)κατενθουσίασαν (24)κατενθουσίασες (23)κατενθουσιάζει (33)κατενθουσιάσει (24)κατενθουσιάσου (25)κατενθουσιάστε (24)κατενθουσιαστώ (24)κατεπειγόμαστε (20)κατεπειγόσαστε (18)κατεργαζόμαστε (29)κατεργαζόσαστε (27)κατερειπωθείτε (27)κατερειπωθούμε (29)κατερειπωμένες (19)κατερειπωμένης (19)κατερειπωμένοι (20)κατερειπωμένος (19)κατερειπωμένου (21)κατερειπωμένων (22)κατερειπωνόταν (18)κατερειπώθηκαν (26)κατερειπώθηκες (25)κατερειπώνεσαι (16)κατερειπώνεστε (16)κατερειπώνεται (16)κατερειπώνομαι (18)κατερειπώνουμε (19)κατερειπώσουμε (19)κατερημωνόμουν (22)κατερημωνόσουν (20)κατερημώνονται (17)κατερημώνονταν (17)κατερχόντουσαν (23)κατεσπευσμένος (17)κατεστραμμένες (18)κατεστραμμένης (18)κατεστραμμένοι (19)κατεστραμμένος (18)κατεστραμμένου (20)κατεστραμμένων (21)κατευθυνθήκαμε (37)κατευθυνθήκανε (35)κατευθυνθήκατε (35)κατευθυντήριας (25)κατευθυντήριες (25)κατευθυντήριοι (26)κατευθυντήριος (25)κατευθυντήριου (27)κατευθυντήριων (28)κατευθυντηρίων (28)κατευθυνόμαστε (27)κατευθυνόμενες (26)κατευθυνόμενης (26)κατευθυνόμενοι (27)κατευθυνόμενος (26)κατευθυνόμενου (28)κατευθυνόμενων (29)κατευθυνόμουνα (28)κατευθυνόντανε (25)κατευθυνόσαστε (25)κατευθυνόσουνα (26)κατευναζόμαστε (26)κατευναζόσαστε (24)κατευνασμένους (17)κατευναστήκαμε (18)κατευναστήκατε (16)κατευναστικούς (15)κατευοδωθήκαμε (32)κατευοδωθήκατε (30)κατευοδωμένους (22)κατευοδωνόμουν (23)κατευοδωνόσουν (21)κατευοδώνονται (18)κατευοδώνονταν (18)κατευοδώνοντας (17)κατηγορηθήκαμε (30)κατηγορηθήκανε (28)κατηγορηθήκατε (28)κατηγορημένους (20)κατηγορηματικά (21)κατηγορηματικέ (21)κατηγορηματική (21)κατηγορηματικό (21)κατηγορητήριον (19)κατηγορητηρίου (20)κατηγορητηρίων (21)κατηγορητικούς (18)κατηγοριοποιεί (19)κατηγορουμένης (20)κατηγορουμένου (22)κατηγορουμένων (23)κατηγορούμαστε (20)κατηγορούμενες (19)κατηγορούμενης (19)κατηγορούμενοι (20)κατηγορούμενον (20)κατηγορούμενος (19)κατηγορούμενου (21)κατηγορούμενων (22)κατηφορίζοντας (30)κατηφορίσματος (23)κατηφορισμάτων (26)κατοικιζόμαστε (26)κατοικοέδρευαν (20)κατοικοεδρεύει (19)κατοικούμασταν (17)κατοικούσασταν (15)κατονομάζονται (25)κατονομάζονταν (25)κατονομάζοντας (24)κατονομάστηκαν (17)κατονομάστηκες (16)κατονομαζόμενα (27)κατονομαζόμενε (27)κατονομαζόμενη (27)κατονομαζόμενο (27)κατονομαζόμουν (28)κατονομαζόσουν (26)κατονομασθέντα (25)κατονομασμένες (17)κατονομασμένης (17)κατονομασμένοι (18)κατονομασμένος (17)κατονομασμένου (19)κατονομασμένων (20)κατονομαστείτε (16)κατονομαστούμε (18)κατοπτρίζονται (25)κατοπτρίζονταν (25)κατοπτρίζοντας (24)κατοπτρίστηκαν (17)κατοπτρίστηκες (16)κατοπτριζόμουν (28)κατοπτριζόσουν (26)κατοπτρισμένες (17)κατοπτρισμένης (17)κατοπτρισμένοι (18)κατοπτρισμένος (17)κατοπτρισμένου (19)κατοπτρισμένων (20)κατοπτριστείτε (16)κατοπτριστούμε (18)κατορθωνόμαστε (28)κατορθωνόσαστε (26)κατουριόμασταν (18)κατουριόσασταν (16)κατουρλιάρηδες (21)κατουρλιάρηδων (24)κατουρλιάρικου (21)κατουρλιάρικων (22)κατοχρονίτισσα (22)κατοχυρωθήκαμε (37)κατοχυρωθήκατε (35)κατοχυρωμένους (27)κατοχυρωνόμουν (28)κατοχυρωνόσουν (26)κατοχυρωτικούς (25)κατοχυρώνονται (23)κατοχυρώνονταν (23)κατοχυρώνοντας (22)κατρακυλήματος (20)κατρακυλήσουμε (22)κατρακυλίσματα (21)κατρακυλημάτων (23)κατρακυλούσαμε (21)κατρακυλούσατε (19)κατραμωνόμαστε (21)κατραπακωνόταν (19)κατραπακώνεσαι (17)κατραπακώνεστε (17)κατραπακώνεται (17)κατραπακώνομαι (19)κατσαδιάζονται (26)κατσαδιάζονταν (26)κατσαδιάζοντας (25)κατσαδιάσματος (18)κατσαδιάστηκαν (18)κατσαδιάστηκες (17)κατσαδιαζόμουν (29)κατσαδιαζόσουν (27)κατσαδιασμάτων (21)κατσαδιασμένες (18)κατσαδιασμένης (18)κατσαδιασμένοι (19)κατσαδιασμένος (18)κατσαδιασμένου (20)κατσαδιασμένων (21)κατσαδιαστείτε (17)κατσαδιαστούμε (19)κατσαρωνόμαστε (19)κατσικογιάννης (17)κατσικοκλέφτες (24)κατσικοκλέφτης (24)κατσικοκλέφτρα (26)κατσικοκλεφτών (25)κατσικοπόδαρες (19)κατσικοπόδαρης (19)κατσικοπόδαροι (20)κατσικοπόδαρος (19)κατσικοπόδαρου (21)κατσικοπόδαρων (22)κατσικόδρομους (21)κατσουφιάζεσαι (31)κατσουφιάζεστε (31)κατσουφιάζεται (31)κατσουφιάζομαι (33)κατσουφιάσματα (24)κατσουφιαζόταν (31)κατσουφιασμένα (24)κατσουφιασμένη (24)κατσουφιασμένο (24)καυστικότατους (16)καυστικότερους (17)καυτηριάζονται (25)καυτηριάζονταν (25)καυτηριάζοντας (24)καυτηριάστηκαν (17)καυτηριάστηκες (16)καυτηριαζόμουν (28)καυτηριαζόσουν (26)καυτηριασμένες (17)καυτηριασμένης (17)καυτηριασμένοι (18)καυτηριασμένος (17)καυτηριασμένου (19)καυτηριασμένων (20)καυτηριαστείτε (16)καυτηριαστούμε (18)καυχησιάρικους (24)καυχησιολογίας (26)καυχησιολογίες (26)καυχησιολογιών (27)καυχησιολόγημα (29)καψαλιζόμασταν (36)καψαλιζόσασταν (34)καψουρευόμαστε (28)καψουρευόσαστε (26)καϊμακλίδικους (22)κβαντομηχανική (31)κεντραρίσματος (17)κεντραρίστηκαν (17)κεντραρίστηκες (16)κεντραρισμάτων (20)κεντραρισμένες (17)κεντραρισμένης (17)κεντραρισμένοι (18)κεντραρισμένος (17)κεντραρισμένου (19)κεντραρισμένων (20)κεντραριστείτε (16)κεντραριστούμε (18)κεντραρόμασταν (18)κεντραρόσασταν (16)κεντριζόμασταν (26)κεντριζόσασταν (24)κεντροαριστερά (17)κεντροαριστερέ (17)κεντροαριστερή (17)κεντροαριστερό (17)κεντρωνόμασταν (19)κεντρωνόσασταν (17)κεραμιδοχώματα (29)κερατιζόμασταν (26)κερατιζόσασταν (24)κερατωνόμασταν (19)κερατωνόσασταν (17)κεραυνοβολήσει (25)κεραυνοβολήσου (26)κεραυνοβολήστε (25)κεραυνοβολείτε (25)κεραυνοβοληθεί (34)κεραυνοβολούμε (27)κεραυνοβολούσα (25)κεραυνοβολούσε (25)κεραυνοβόλησαν (25)κεραυνοβόλησες (24)κεραυνοβόλησις (24)κεραυνωνόμαστε (20)κεραυνωνόσαστε (18)κεραυνόπληκτες (19)κεραυνόπληκτης (19)κεραυνόπληκτοι (20)κεραυνόπληκτος (19)κεραυνόπληκτου (21)κεραυνόπληκτων (22)κερδιζόντουσαν (28)κερδοσκοπήσαμε (22)κερδοσκοπήσατε (20)κερδοσκοπήσεις (19)κερδοσκοπήσετε (20)κερδοσκοπήσουν (21)κερδοσκοπικούς (20)κερδοσκοπούσαν (20)κερδοσκοπούσες (19)κερδοσκοπώντας (19)κερματιζόμαστε (28)κερματιζόσαστε (26)κερματισμένους (19)κερματιστήκαμε (20)κερματιστήκατε (18)κεφαλαιοκράτες (24)κεφαλαιοκράτης (24)κεφαλαιοκρατία (25)κεφαλαιοκρατών (25)κεφαλαιοποίησή (23)κεφαλαιοποίησα (24)κεφαλαιοποίησε (24)κεφαλαιοποίηση (24)κεφαλαιοποιήσω (26)κεφαλαιοποιείς (23)κεφαλαιοποιηθώ (33)κεφαλαιοποιούν (24)κεφαλαιουχικές (31)κεφαλαιουχικής (31)κεφαλαιουχικοί (32)κεφαλαιουχικού (32)κεφαλαιουχικός (31)κεφαλαιουχικών (32)κεφαλληνιακούς (25)κεφαλλονίτικες (25)κεφαλλονίτικης (25)κεφαλλονίτικοι (26)κεφαλλονίτικος (25)κεφαλλονίτικου (27)κεφαλλονίτικων (28)κεφαλογραβιέρα (35)κεχαριτωμένους (26)κεχριμπαρένιας (25)κεχριμπαρένιες (25)κεχριμπαρένιοι (26)κεχριμπαρένιος (25)κεχριμπαρένιου (27)κεχριμπαρένιων (28)κηδεμονευμένες (21)κηδεμονευμένης (21)κηδεμονευμένοι (22)κηδεμονευμένος (21)κηδεμονευμένου (23)κηδεμονευμένων (24)κηδεμονευτείτε (20)κηδεμονευτούμε (22)κηδεμονευόμουν (23)κηδεμονευόσουν (21)κηδεμονεύονται (19)κηδεμονεύονταν (19)κηδεμονεύοντας (18)κηδεμονεύσουμε (22)κηδεμονεύτηκαν (20)κηδεμονεύτηκες (19)κηλιδωνόμασταν (23)κηλιδωνόσασταν (21)κηροπλαστικούς (18)κηρυσσόντουσαν (17)κηρυττόντουσαν (17)κηρυχνόντουσαν (24)κιβωτιόσχημους (32)κιγκλιδωνόμουν (28)κιγκλιδωνόσουν (26)κιγκλιδώνονται (23)κιγκλιδώνονταν (23)κιναισθητικούς (23)κινδυνευόμαστε (21)κινδυνευόσαστε (19)κινδυνολογήσει (23)κινδυνολογήστε (23)κινδυνολογείτε (23)κινδυνολογικές (23)κινδυνολογικής (23)κινδυνολογικοί (24)κινδυνολογικού (24)κινδυνολογικός (23)κινδυνολογικών (24)κινδυνολογούμε (25)κινδυνολογούσα (23)κινδυνολογούσε (23)κινδυνολόγησαν (23)κινδυνολόγησες (22)κινηματογράφοι (27)κινηματογράφος (26)κινηματογράφου (28)κινηματογράφων (29)κινηματογραφία (27)κινηματογραφεί (27)κινηματοθέατρα (26)κινηματοθέατρο (26)κινηματόγραφοι (27)κινηματόγραφος (26)κινηματόγραφου (28)κινηματόγραφων (29)κινητοποιήθηκα (25)κινητοποιήθηκε (25)κινητοποιήσαμε (17)κινητοποιήσατε (15)κινητοποιήσεις (14)κινητοποιήσετε (15)κινητοποιήσεων (17)κινητοποιήσεως (16)κινητοποιήσεών (14)κινητοποιήσουν (16)κινητοποιείσαι (15)κινητοποιείστε (15)κινητοποιείται (15)κινητοποιηθείς (23)κινητοποιηθούν (24)κινητοποιημένα (17)κινητοποιημένε (17)κινητοποιημένη (17)κινητοποιημένο (17)κινητοποιούμαι (17)κινητοποιούσαν (15)κινητοποιούσες (14)κινητοποιούταν (15)κινητοποιώντας (14)κιτρινιάρικους (17)κιτρινισμένους (17)κιτρινολεμονής (18)κιτρινοπράσινα (17)κιτρινοπράσινε (17)κιτρινοπράσινη (17)κιτρινοπράσινο (17)κιτρινόμαυρους (19)κλαδευόντουσαν (21)κλαδωνόντουσαν (22)κλασαυχενισμός (25)κλασικιστικούς (17)κλασσικότατους (17)κλασσικότερους (18)κλαταρισμένους (19)κλαυθμυρίζουμε (42)κλαυθμυρίσουμε (33)κλαψοδέρνονται (29)κλαψοδέρνονταν (29)κλαψοδερνόμουν (32)κλαψοδερνόσουν (30)κλαψουρίζοντας (35)κλαψουρίσματος (28)κλαψουρισμάτων (31)κλειδαμπάρωναν (25)κλειδαμπάρωνες (24)κλειδαμπάρωσαν (25)κλειδαμπάρωσες (24)κλειδαμπαρωθεί (34)κλειδαμπαρώνει (23)κλειδαμπαρώσει (23)κλειδαμπαρώσου (24)κλειδαμπαρώστε (23)κλειδαρότρυπας (22)κλειδαρότρυπες (22)κλειδοκράτορας (21)κλειδοκράτορες (21)κλειδοκρατόρων (24)κλειδοκύμβαλον (31)κλειδοκύμβαλου (32)κλειδοκύμβαλων (33)κλειδωνόμασταν (23)κλειδωνόσασταν (21)κλειστοφοβικού (31)κλειτοριδικούς (20)κλεπταποδόχους (28)κληρικαλισμούς (21)κληροδοτήθηκαν (30)κληροδοτήθηκες (29)κληροδοτήματος (21)κληροδοτήσουμε (23)κληροδοτηθείτε (29)κληροδοτηθούμε (31)κληροδοτημάτων (24)κληροδοτημένες (21)κληροδοτημένης (21)κληροδοτημένοι (22)κληροδοτημένος (21)κληροδοτημένου (23)κληροδοτημένων (24)κληροδοτούνται (20)κληροδοτούνταν (20)κληροδοτούσαμε (22)κληροδοτούσατε (20)κληροδοτούσουν (21)κληρονομήθηκαν (29)κληρονομήθηκες (28)κληρονομήσιμες (20)κληρονομήσιμης (20)κληρονομήσιμοι (21)κληρονομήσιμος (20)κληρονομήσιμου (22)κληρονομήσιμων (23)κληρονομήσουμε (22)κληρονομήσουνε (20)κληρονομηθήκαν (29)κληρονομηθείτε (28)κληρονομηθούμε (30)κληρονομηθούνε (28)κληρονομημένες (20)κληρονομημένης (20)κληρονομημένοι (21)κληρονομημένος (20)κληρονομημένου (22)κληρονομημένων (23)κληρονομικότης (19)κληρονομιόμουν (22)κληρονομιόνται (19)κληρονομιόνταν (19)κληρονομιόσουν (20)κληρονομιότανε (19)κληρονομουμένη (22)κληρονομούμενα (21)κληρονομούμενη (21)κληρονομούμενο (21)κληρονομούμουν (22)κληρονομούνται (19)κληρονομούνταν (19)κληρονομούσαμε (21)κληρονομούσανε (19)κληρονομούσατε (19)κληρονομούσουν (20)κληρωνόντουσαν (20)κλητευόντουσαν (18)κλιβανιζόμαστε (34)κλιβανιζόσαστε (32)κλιμακοστάσιον (19)κλιμακοστάσιου (20)κλιμακοστάσιων (21)κλιμακοστασίου (20)κλιμακοστασίων (21)κλιμακτηρικούς (20)κλιμακωνόμαστε (23)κλιμακωνόσαστε (21)κλιματιζόμαστε (29)κλιματιζόμενες (28)κλιματιζόμενοι (29)κλιματιζόσαστε (27)κλιματιστικούς (18)κλιματολογικές (23)κλιματολογικής (23)κλιματολογικοί (24)κλιματολογικού (24)κλιματολογικός (23)κλιματολογικών (24)κλονιζόντουσαν (26)κλοτσοπατινάδα (20)κλυδωνιζόμαστε (33)κλυδωνιζόσαστε (31)κλυδωνισμένους (24)κλυδωνιστήκαμε (25)κλυδωνιστήκατε (23)κλυταιμνήστρας (19)κλωθογυρίζουμε (44)κλωθογυρίσματα (34)κλωθογυρίσουμε (35)κλωθογυρισμένα (34)κλωθογυρισμένε (34)κλωθογυρισμένη (34)κλωθογυρισμένο (34)κλωσιζόντουσαν (28)κλωστοϋφαντικά (25)κλωστοϋφαντικέ (25)κλωστοϋφαντική (25)κλωστοϋφαντικό (25)κοιλαινόμασταν (18)κοιλαινόσασταν (16)κοιλοπονέσουμε (20)κοιλοπονούσαμε (19)κοιλοπονούσατε (17)κοιμιζόντουσαν (26)κοινοκτημοσύνη (17)κοινολογήθηκαν (29)κοινολογήθηκες (28)κοινολογήσουμε (22)κοινολογηθείτε (28)κοινολογηθούμε (30)κοινολογούνται (19)κοινολογούνταν (19)κοινολογούσαμε (21)κοινολογούσατε (19)κοινολογούσουν (20)κοινοποιήθηκαν (25)κοινοποιήθηκες (24)κοινοποιήσουμε (18)κοινοποιηθέντα (24)κοινοποιηθείσα (24)κοινοποιηθείτε (24)κοινοποιηθούμε (26)κοινοποιημένες (16)κοινοποιημένης (16)κοινοποιημένοι (17)κοινοποιημένος (16)κοινοποιημένου (18)κοινοποιημένων (19)κοινοποιούμενο (17)κοινοποιούνται (15)κοινοποιούνταν (15)κοινοποιούσαμε (17)κοινοποιούσατε (15)κοινοποιούσουν (16)κοινοπολιτείας (16)κοινοπολιτείες (16)κοινοπολιτειών (17)κοινοπρακτικές (17)κοινοπρακτικής (17)κοινοπρακτικοί (18)κοινοπρακτικού (18)κοινοπρακτικός (17)κοινοπρακτικών (18)κοινωνικοποιεί (18)κοινωνικοτήτων (19)κοινωνικότατες (16)κοινωνικότατης (16)κοινωνικότατοι (17)κοινωνικότατος (16)κοινωνικότατου (18)κοινωνικότατων (19)κοινωνικότερες (17)κοινωνικότερης (17)κοινωνικότεροι (18)κοινωνικότερος (17)κοινωνικότερου (19)κοινωνικότερων (20)κοινωνικότητας (16)κοινωνικότητες (16)κοινωνιολογίας (20)κοινωνιολογίες (20)κοινωνιολογικά (22)κοινωνιολογικέ (22)κοινωνιολογική (22)κοινωνιολογικό (22)κοινωνιολογιών (21)κοινωνιολόγους (21)κοινωνιομετρία (19)κοινωνιόγραμμα (24)κοιταζόντουσαν (24)κοκαϊνιζόμαστε (25)κοκαϊνιζόσαστε (23)κοκεταρίζονται (25)κοκεταρίζονταν (25)κοκεταριζόμουν (28)κοκεταριζόσουν (26)κοκεταρόμασταν (18)κοκεταρόσασταν (16)κοκκινισμένους (18)κοκκινογουλιού (22)κοκκινογουλιών (22)κοκκινομάλλικα (23)κοκκινομάλλικο (23)κοκκινοπρόσωπα (21)κοκκινοπρόσωπε (21)κοκκινοπρόσωπη (21)κοκκινοπρόσωπο (21)κοκκινοχωμάτων (29)κοκκινοχώματος (24)κοκκινόμαυρους (20)κοκορευόμασταν (19)κοκορευόσασταν (17)κολακευόμασταν (20)κολακευόσασταν (18)κολαντρίζονται (26)κολαντρίζονταν (26)κολαντριζόμουν (29)κολαντριζόσουν (27)κολαφιζόμασταν (34)κολαφιζόσασταν (32)κολεκτιβισμούς (25)κολεκτιβιστικά (25)κολεκτιβιστικέ (25)κολεκτιβιστική (25)κολεκτιβιστικό (25)κολλαριζόμαστε (30)κολλαριζόσαστε (28)κολλαρισμένους (21)κολλαριστήκαμε (22)κολλαριστήκατε (20)κολλεκτιβισμός (27)κολοβακτηρίδια (28)κολοβακτηρίδιο (28)κολοβωνόμασταν (27)κολοβωνόσασταν (25)κολοκυθόσποροι (29)κολοκυθόσπορος (28)κολοκυθόσπορου (30)κολοκυθόσπορων (31)κολπατζίδικους (30)κολποκοιλιακές (20)κολποκοιλιακής (20)κολποκοιλιακοί (21)κολποκοιλιακού (21)κολποκοιλιακός (20)κολποκοιλιακών (21)κολπωνόντουσαν (20)κομματιάζονται (27)κομματιάζονταν (27)κομματιάζοντας (26)κομματιάσματος (19)κομματιάστηκαν (19)κομματιάστηκες (18)κομματιαζόμουν (30)κομματιαζόσουν (28)κομματιασμάτων (22)κομματιασμένες (19)κομματιασμένης (19)κομματιασμένοι (20)κομματιασμένος (19)κομματιασμένου (21)κομματιασμένων (22)κομματιαστείτε (18)κομματιαστούμε (20)κομματιζόμαστε (29)κομματιζόσαστε (27)κομματικοποιεί (20)κομματισμένους (20)κομματιστήκαμε (21)κομματιστήκατε (19)κομμουνιστικές (19)κομμουνιστικής (19)κομμουνιστικοί (20)κομμουνιστικού (20)κομμουνιστικός (19)κομμουνιστικών (20)κομουνιστικούς (17)κομπιουτεράδες (21)κομπιουτεράδων (24)κομπιουτεράκια (20)κομπλαρισμένες (21)κομπλαρισμένης (21)κομπλαρισμένοι (22)κομπλαρισμένος (21)κομπλαρισμένου (23)κομπλαρισμένων (24)κομπλεξάρονται (29)κομπλεξάρονταν (29)κομπλεξάροντας (28)κομπλεξαριστεί (29)κομπλεξαρόμουν (32)κομπλεξαρόσουν (30)κομπλιμένταραν (22)κομπλιμένταρες (21)κομπλιμεντάρει (22)κομπλιμεντόζος (29)κομπογιαννίτες (19)κομπογιαννίτης (19)κομπογιαννιτών (20)κομποδενόμαστε (22)κομποδενόσαστε (20)κομπορρημονήσω (23)κομπορρημονείς (20)κομπορρημονούν (21)κομπορρημοσύνη (21)κομπορρημόνησα (21)κομπορρημόνησε (21)κομφορμιστικές (26)κομφορμιστικής (26)κομφορμιστικοί (27)κομφορμιστικού (27)κομφορμιστικός (26)κομφορμιστικών (27)κομφουκιανισμέ (27)κομφουκιανισμό (27)κομψευόντουσαν (27)κομψοντυνόμουν (29)κομψοντυνόσουν (27)κομψοντύνονται (25)κομψοντύνονταν (25)κομψοτεχνήματα (34)κονικλοτροφίας (24)κονικλοτροφεία (25)κονικλοτροφείο (25)κονιοποιημένης (16)κονιοποιημένοι (17)κονιοποιημένων (19)κονιορτοβριθές (31)κονιορτοβριθής (31)κονιορτοβριθών (32)κονιορτοποίησα (16)κονιορτοποίησε (16)κονιορτοποιήσω (18)κονιορτοποιείς (15)κονιορτοποιηθώ (25)κονιορτοποιούν (16)κονσερβάρονται (23)κονσερβάρονταν (23)κονσερβάροντας (22)κονσερβαρίζαμε (34)κονσερβαρίζατε (32)κονσερβαρίσαμε (25)κονσερβαρίσατε (23)κονσερβαρίσεις (22)κονσερβαρίσετε (23)κονσερβαρίσουν (24)κονσερβαριστεί (23)κονσερβαρόμουν (26)κονσερβαρόσουν (24)κονσερβοκούτια (23)κονσερβοποίησα (23)κονσερβοποίησε (23)κονσερβοποίηση (23)κονσερβοποιήσω (25)κονσερβοποιίας (22)κονσερβοποιίες (22)κονσερβοποιεία (23)κονσερβοποιείο (23)κονσερβοποιείς (22)κονσερβοποιηθώ (32)κονσερβοποιιών (23)κονσερβοποιούν (23)κονταρομάχεσαι (24)κονταρομάχεστε (24)κονταρομάχεται (24)κονταρομάχομαι (26)κονταρομαχόταν (24)κονταροχτυπάει (24)κονταροχτυπάμε (26)κονταροχτυπάτε (24)κονταροχτυπήσω (26)κονταροχτυπηθώ (33)κονταροχτυπούν (24)κονταροχτύπαγα (26)κονταροχτύπαγε (26)κονταροχτύπημα (25)κονταροχτύπησα (23)κονταροχτύπησε (23)κοντογυρίζεσαι (28)κοντογυρίζεστε (28)κοντογυρίζεται (28)κοντογυρίζομαι (30)κοντογυριζόταν (28)κοντοζυγώνουμε (30)κοντοζυγώσουμε (30)κοντοκοβόμαστε (24)κοντοκοβόσαστε (22)κοντοκομμένους (19)κοντορεβιθούλη (33)κοντοστέκονται (15)κοντοστέκονταν (15)κοντοστεκόμουν (18)κοντοστεκόσουν (16)κοντοστούπηδες (17)κοντοστούπηδων (20)κοντοφάρδουλες (27)κοντοφάρδουλης (27)κοντοφάρδουλοι (28)κοντοφάρδουλος (27)κοντοφάρδουλου (29)κοντοφάρδουλων (30)κοντοχωριανούς (23)κοντραμπαντζής (26)κοντραρίζονται (25)κοντραρίζονταν (25)κοντραρίστηκαν (17)κοντραρίστηκες (16)κοντραριζόμουν (28)κοντραριζόσουν (26)κοντραρισμένες (17)κοντραρισμένης (17)κοντραρισμένοι (18)κοντραρισμένος (17)κοντραρισμένου (19)κοντραρισμένων (20)κοντραριστείτε (16)κοντραριστούμε (18)κοντραρόμασταν (18)κοντραρόσασταν (16)κοντραστάρεσαι (16)κοντραστάρεστε (16)κοντραστάρεται (16)κοντραστάρομαι (18)κοντρασταρόταν (16)κοντρολάρονται (18)κοντρολάρονταν (18)κοντρολάροντας (17)κοντρολαρόμουν (21)κοντρολαρόσουν (19)κοπαδιαζόμαστε (29)κοπαδιαζόσαστε (27)κοπανιζόμασταν (26)κοπανιζόσασταν (24)κοπιαρισμένους (18)κοπιαρόντουσαν (17)κοπιαστικότατα (16)κοπιαστικότατε (16)κοπιαστικότατη (16)κοπιαστικότατο (16)κοπιαστικότερα (17)κοπιαστικότερε (17)κοπιαστικότερη (17)κοπιαστικότερο (17)κοπροσκυλιάζει (29)κοραλλιογενείς (21)κοραλλιογενούς (21)κορδελιάζονται (29)κορδελιάζονταν (29)κορδελιάσματος (21)κορδελιαζόμουν (32)κορδελιαζόσουν (30)κορδελιασμάτων (24)κορδωνόντουσαν (21)κορεννυόμασταν (18)κορεννυόσασταν (16)κοριτσίστικους (16)κορμιαζόμασταν (28)κορμιαζόσασταν (26)κορνιζαρίσματα (27)κορνιζαρισμένα (27)κορνιζαρισμένε (27)κορνιζαρισμένη (27)κορνιζαρισμένο (27)κορνιζαρόμαστε (27)κορνιζαρόσαστε (25)κορνιζοποιείον (25)κορνιζωνόμαστε (28)κορνιζωνόσαστε (26)κοροϊδευτήκαμε (21)κοροϊδευτήκατε (19)κοροϊδευτικούς (18)κοροϊδευόμαστε (20)κοροϊδευόσαστε (18)κορσαριζόμαστε (27)κορσαριζόσαστε (25)κορταρισμένους (18)κορταριστήκαμε (19)κορταριστήκατε (17)κορυφωνόμασταν (27)κορυφωνόσασταν (25)κορφολογήθηκαν (37)κορφολογήθηκες (36)κορφολογήματος (28)κορφολογήσουμε (30)κορφολογηθείτε (36)κορφολογηθούμε (38)κορφολογημάτων (31)κορφολογημένες (28)κορφολογημένης (28)κορφολογημένοι (29)κορφολογημένος (28)κορφολογημένου (30)κορφολογημένων (31)κορφολογιόμουν (30)κορφολογιόνταν (27)κορφολογιόσουν (28)κορφολογούσαμε (29)κορφολογούσατε (27)κοσκινιζόμαστε (26)κοσκινιζόσαστε (24)κοσκινισμένους (17)κοσκινιστήκαμε (18)κοσκινιστήκατε (16)κοσμηματοθήκες (27)κοσμηματοθήκης (27)κοσμηματοθηκών (28)κοσμηματοποιοί (19)κοσμηματοποιού (19)κοσμηματοποιός (18)κοσμηματοποιών (19)κοσμηματοπωλών (23)κοσμηματοπώλες (20)κοσμηματοπώλης (20)κοσμητευόμαστε (19)κοσμητευόσαστε (17)κοσμοαντίληψης (26)κοσμογραφικούς (27)κοσμογυρισμένα (23)κοσμογυρισμένε (23)κοσμογυρισμένη (23)κοσμογυρισμένο (23)κοσμοδιορθωτής (30)κοσμοθεωρητικά (29)κοσμοθεωρητικέ (29)κοσμοθεωρητική (29)κοσμοθεωρητικό (29)κοσμοκαλόγεροι (23)κοσμοκαλόγερος (22)κοσμοκαλόγερου (24)κοσμοκαλόγερων (25)κοσμοκράτειρας (18)κοσμοκρατορίας (18)κοσμοκρατορίες (18)κοσμοκρατοριών (19)κοσμοπλανευτής (19)κοσμοπλημμυρών (25)κοσμοπλημμύρας (23)κοσμοπλημμύρες (23)κοσμοπολίτικες (19)κοσμοπολίτικης (19)κοσμοπολίτικοι (20)κοσμοπολίτικος (19)κοσμοπολίτικου (21)κοσμοπολίτικων (22)κοσμοπολίτισσα (19)κοσμοπολιτισμέ (21)κοσμοπολιτισμό (21)κοσμοσωτήριους (19)κοσμοϊστορικές (16)κοσμοϊστορικής (16)κοσμοϊστορικοί (17)κοσμοϊστορικού (17)κοσμοϊστορικός (16)κοσμοϊστορικών (17)κοστολογήθηκαν (29)κοστολογήθηκες (28)κοστολογήσουμε (22)κοστολογηθείτε (28)κοστολογηθούμε (30)κοστολογημένες (20)κοστολογημένης (20)κοστολογημένοι (21)κοστολογημένος (20)κοστολογημένου (22)κοστολογημένων (23)κοστολογούνται (19)κοστολογούνταν (19)κοστολογούσαμε (21)κοστολογούσατε (19)κοστολογούσουν (20)κοτσαρισμένους (17)κοτσαρόντουσαν (16)κουβαλιόμασταν (26)κουβαλιόσασταν (24)κουβαριάζονται (32)κουβαριάζονταν (32)κουβαριάζοντας (31)κουβαριάσματος (24)κουβαριάστηκαν (24)κουβαριάστηκες (23)κουβαριαζόμουν (35)κουβαριαζόσουν (33)κουβαριασμάτων (27)κουβαριασμένες (24)κουβαριασμένης (24)κουβαριασμένοι (25)κουβαριασμένος (24)κουβαριασμένου (26)κουβαριασμένων (27)κουβαριαστείτε (23)κουβαριαστούμε (25)κουβαρνταλίκια (26)κουβεντιάζεσαι (31)κουβεντιάζεστε (31)κουβεντιάζεται (31)κουβεντιάζομαι (33)κουβεντιάζουμε (34)κουβεντιάζουνε (32)κουβεντιάσουμε (25)κουβεντιάσουνε (23)κουβεντιάστηκε (23)κουβεντιαζόταν (31)κουβεντιασμένα (24)κουβεντιασμένε (24)κουβεντιασμένη (24)κουβεντιασμένο (24)κουβεντολογιού (27)κουβεντολογιών (27)κουδουνίζονται (28)κουδουνίζονταν (28)κουδουνίζοντας (27)κουδουνίσματος (20)κουδουνιζόμουν (31)κουδουνιζόσουν (29)κουδουνισμάτων (23)κουδουνισμένες (20)κουδουνισμένης (20)κουδουνισμένοι (21)κουδουνισμένος (20)κουδουνισμένου (22)κουδουνισμένων (23)κουζουλαίνεσαι (27)κουζουλαίνεστε (27)κουζουλαίνεται (27)κουζουλαίνομαι (29)κουζουλαίνουμε (30)κουζουλαθήκαμε (39)κουζουλαθήκατε (37)κουζουλαινόταν (27)κουζουλαμένους (29)κουκιζόντουσαν (26)κουκουλάρικους (21)κουκουλοφόρους (27)κουκουλωθήκαμε (33)κουκουλωθήκατε (31)κουκουλωμένους (23)κουκουλωνόμουν (24)κουκουλωνόσουν (22)κουκουλώνονται (19)κουκουλώνονταν (19)κουκουλώνοντας (18)κουλαινόμασταν (19)κουλαινόσασταν (17)κουλουριάζεσαι (28)κουλουριάζεστε (28)κουλουριάζεται (28)κουλουριάζομαι (30)κουλουριάζουμε (31)κουλουριάσματα (21)κουλουριάσουμε (22)κουλουριάστηκα (20)κουλουριάστηκε (20)κουλουριαζόταν (28)κουλουριασμένα (21)κουλουριασμένε (21)κουλουριασμένη (21)κουλουριασμένο (21)κουλουριαστείς (18)κουλουριαστούν (19)κουλουριαστούς (18)κουλτουριάρικα (21)κουλτουριάρικε (21)κουλτουριάρικη (21)κουλτουριάρικο (21)κουμαντάρονται (18)κουμαντάρονταν (18)κουμαντάροντας (17)κουμαντέρνεσαι (18)κουμαντέρνεστε (18)κουμαντέρνεται (18)κουμαντέρνομαι (20)κουμανταρόμουν (21)κουμανταρόσουν (19)κουμαντερνόταν (18)κουμπωνόμασταν (22)κουμπωνόσασταν (20)κουντραμπατζής (27)κουντριζόμαστε (27)κουντριζόσαστε (25)κουπωνόντουσαν (19)κουραζόντουσαν (26)κουραρισμένους (19)κουραρόντουσαν (18)κουραστικότατα (17)κουραστικότατε (17)κουραστικότατη (17)κουραστικότατο (17)κουραστικότερα (18)κουραστικότερε (18)κουραστικότερη (18)κουραστικότερο (18)κουρδιζόμασταν (30)κουρδιζόσασταν (28)κουρελιάζονται (27)κουρελιάζονταν (27)κουρελιάζοντας (26)κουρελιάσματος (19)κουρελιάστηκαν (19)κουρελιάστηκες (18)κουρελιαζόμουν (30)κουρελιαζόσουν (28)κουρελιασμάτων (22)κουρελιασμένες (19)κουρελιασμένης (19)κουρελιασμένοι (20)κουρελιασμένος (19)κουρελιασμένου (21)κουρελιασμένων (22)κουρελιαστείτε (18)κουρελιαστούμε (20)κουρευόντουσαν (18)κουρντιζόμαστε (27)κουρντιζόσαστε (25)κουρντισμένους (18)κουρντιστήκαμε (19)κουρντιστήκατε (17)κουρντιστηριού (17)κουρντιστηριών (17)κουρσευόμασταν (19)κουρσευόσασταν (17)κουστουμάρεσαι (19)κουστουμάρεστε (19)κουστουμάρεται (19)κουστουμάρομαι (21)κουστουμαρόταν (19)κουτιαινόμαστε (17)κουτιαινόσαστε (15)κουτριζόμασταν (27)κουτριζόσασταν (25)κουτρουβάλαγαν (29)κουτρουβάλαγες (28)κουτρουβάλησαν (26)κουτρουβάλησες (25)κουτρουβαλήσει (26)κουτρουβαλήστε (26)κουτρουβαλούμε (28)κουτρουβαλούσα (26)κουτρουβαλούσε (26)κουτσαβάκικους (24)κουτσαινόμαστε (17)κουτσοβλάχικης (31)κουτσοβολεμένα (26)κουτσοβολεμένε (26)κουτσοβολεμένη (26)κουτσοβολεμένο (26)κουτσοβολευτεί (25)κουτσογράμματα (23)κουτσοδόντηδες (20)κουτσοδόντηδων (23)κουτσοκατάφερα (24)κουτσομπολέψει (29)κουτσομπολέψτε (29)κουτσομπολεύει (20)κουτσομπόλευαν (21)κουτσομπόλευες (20)κουτσομπόλεψαν (29)κουτσομπόλεψες (28)κουτσομπόληδες (22)κουτσομπόληδων (25)κουτσομπόλικες (20)κουτσομπόλικης (20)κουτσομπόλικοι (21)κουτσομπόλικος (20)κουτσομπόλικου (22)κουτσομπόλικων (23)κουτσονούρηδες (18)κουτσονούρηδων (21)κουτσοράβονται (23)κουτσοράβονταν (23)κουτσοραβόμουν (26)κουτσοραβόσουν (24)κουτσουλίζεσαι (27)κουτσουλίζεστε (27)κουτσουλίζεται (27)κουτσουλίζομαι (29)κουτσουλίζουμε (30)κουτσουλίσουμε (21)κουτσουλίστηκα (19)κουτσουλίστηκε (19)κουτσουλημένες (19)κουτσουλημένης (19)κουτσουλημένοι (20)κουτσουλημένος (19)κουτσουλημένου (21)κουτσουλημένων (22)κουτσουλιζόταν (27)κουτσουλισμένα (20)κουτσουλισμένε (20)κουτσουλισμένη (20)κουτσουλισμένο (20)κουτσουλιστείς (17)κουτσουλιστούν (18)κουτσουλιόμουν (21)κουτσουλιόνταν (18)κουτσουλιόσουν (19)κουτσουλούσαμε (20)κουτσουλούσατε (18)κουτσουρέματος (18)κουτσουρέψουμε (29)κουτσουρεμάτων (21)κουτσουρεμένες (18)κουτσουρεμένης (18)κουτσουρεμένοι (19)κουτσουρεμένος (18)κουτσουρεμένου (20)κουτσουρεμένων (21)κουτσουρευτείς (17)κουτσουρευτούν (18)κουτσουρευόταν (18)κουτσουρεύεσαι (17)κουτσουρεύεστε (17)κουτσουρεύεται (17)κουτσουρεύομαι (19)κουτσουρεύουμε (20)κουτσουρεύτηκα (18)κουτσουρεύτηκε (18)κουτσοφλέβαροι (32)κουτσοφλέβαρος (31)κουτσοφλέβαρου (33)κουτσοφλέβαρων (34)κουφαινόμασταν (24)κουφαινόσασταν (22)κουφαλιάζονται (33)κουφαλιάζονταν (33)κουφαλιαζόμουν (36)κουφαλιαζόσουν (34)κουφιοκέφαλους (32)κουφιοκεφαλάκη (33)κουφοκαίγονται (26)κουφοκαίγονταν (26)κουφοκαιγόμουν (29)κουφοκαιγόσουν (27)κουφοκαιόμαστε (25)κουφοκαιόσαστε (23)κουφωνόντουσαν (25)κοφινιαζόμαστε (32)κοφινιαζόσαστε (30)κοχιαζόντουσαν (31)κοχλιοστρόφιον (31)κοχλιωνόμασταν (27)κοχλιωνόσασταν (25)κοψομεσιάζεσαι (34)κοψομεσιάζεστε (34)κοψομεσιάζεται (34)κοψομεσιάζομαι (36)κοψομεσιάζουμε (37)κοψομεσιάσματα (27)κοψομεσιάσουμε (28)κοψομεσιάστηκα (26)κοψομεσιάστηκε (26)κοψομεσιαζόταν (34)κοψομεσιασμένα (27)κοψομεσιασμένε (27)κοψομεσιασμένη (27)κοψομεσιασμένο (27)κοψομεσιαστείς (24)κοψομεσιαστούν (25)κρανιομετρικές (18)κρανιομετρικής (18)κρανιομετρικοί (19)κρανιομετρικού (19)κρανιομετρικός (18)κρανιομετρικών (19)κρανιοσκοπικές (17)κρανιοσκοπικής (17)κρανιοσκοπικοί (18)κρανιοσκοπικού (18)κρανιοσκοπικός (17)κρανιοσκοπικών (18)κρασοκατάνυξης (25)κρασοκατάνυξις (25)κρασοποτίζεσαι (25)κρασοποτίζεστε (25)κρασοποτίζεται (25)κρασοποτίζομαι (27)κρασοποτιζόταν (25)κρασπεδωθήκαμε (33)κρασπεδωθήκατε (31)κρασπεδωμένους (23)κρασπεδωνόμουν (24)κρασπεδωνόσουν (22)κρασπεδώνονται (19)κρασπεδώνονταν (19)κρασπεδώνοντας (18)κραταιωνόμαστε (19)κραταιωνόσαστε (17)κρατικοδίαιτες (18)κρατικοδίαιτης (18)κρατικοδίαιτοι (19)κρατικοδίαιτος (18)κρατικοδίαιτου (20)κρατικοδίαιτων (21)κρατικοποίησαν (17)κρατικοποίησες (16)κρατικοποίησης (16)κρατικοποίησις (16)κρατικοποιήσει (17)κρατικοποιήσου (18)κρατικοποιήστε (17)κρατικοποιείτε (17)κρατικοποιηθεί (26)κρατικοποιούμε (19)κρατικοποιούσα (17)κρατικοποιούσε (17)κρατυνόντουσαν (17)κρεβατοκάμαρας (25)κρεβατοκάμαρες (25)κρεβατωνόμαστε (26)κρεβατωνόσαστε (24)κρεμαζόντουσαν (27)κρεμανταλούδες (21)κρεμανταλούδων (24)κρεουργηθήκαμε (32)κρεουργηθήκατε (30)κρεουργημένους (22)κρεουργούμαστε (22)κρεπαρόντουσαν (18)κρημνιζόμασταν (28)κρημνιζόσασταν (26)κρηπιδωνόμαστε (23)κρηπιδωνόσαστε (21)κρησαριζόμαστε (27)κρησαριζόσαστε (25)κρησαρισμένους (18)κρησαριστήκαμε (19)κρησαριστήκατε (17)κριματιζόμαστε (28)κριματιζόσαστε (26)κριματισμένους (19)κριματιστήκαμε (20)κριματιστήκατε (18)κρινοδάχτυλους (28)κριτικαρίσματα (19)κριτικαρίστηκα (18)κριτικαρίστηκε (18)κριτικαρισμένα (19)κριτικαρισμένε (19)κριτικαρισμένη (19)κριτικαρισμένο (19)κριτικαριστείς (16)κριτικαριστούν (17)κριτικαρόμαστε (19)κριτικαρόσαστε (17)κριτσανίζονται (24)κριτσανίζονταν (24)κριτσανίσματος (16)κριτσανιζόμουν (27)κριτσανιζόσουν (25)κριτσανισμάτων (19)κροταλισμένους (19)κρουστάλλιασμα (22)κρουσταλλένιας (19)κρουσταλλένιες (19)κρουσταλλένιοι (20)κρουσταλλένιος (19)κρουσταλλένιου (21)κρουσταλλένιων (22)κρυπτογράφησαν (28)κρυπτογράφησες (27)κρυπτογράφησης (27)κρυπτογράφησις (27)κρυπτογραφήσει (28)κρυπτογραφήσου (29)κρυπτογραφήστε (28)κρυπτογραφείτε (28)κρυπτογραφηθεί (37)κρυπτογραφικές (28)κρυπτογραφικής (28)κρυπτογραφικοί (29)κρυπτογραφικού (29)κρυπτογραφικός (28)κρυπτογραφικών (29)κρυπτογραφούμε (30)κρυπτογραφούσα (28)κρυπτογραφούσε (28)κρυσταλλένιους (20)κρυσταλλικότης (20)κρυσταλλοειδές (22)κρυσταλλοειδής (22)κρυσταλλοειδών (23)κρυσταλλονομία (22)κρυσταλλοφανής (26)κρυσταλλωθείτε (31)κρυσταλλωθούμε (33)κρυσταλλωμάτων (26)κρυσταλλωμένες (23)κρυσταλλωμένης (23)κρυσταλλωμένοι (24)κρυσταλλωμένος (23)κρυσταλλωμένου (25)κρυσταλλωμένων (26)κρυσταλλωνόταν (22)κρυσταλλωτικές (22)κρυσταλλωτικής (22)κρυσταλλωτικοί (23)κρυσταλλωτικού (23)κρυσταλλωτικός (22)κρυσταλλωτικών (23)κρυσταλλώθηκαν (30)κρυσταλλώθηκες (29)κρυσταλλώματος (21)κρυσταλλώνεσαι (20)κρυσταλλώνεστε (20)κρυσταλλώνεται (20)κρυσταλλώνομαι (22)κρυσταλλώνουμε (23)κρυσταλλώσουμε (23)κρυφακουσμάτων (29)κρυφακούσματος (25)κρυφαναδευόταν (27)κρυφαναδεύεσαι (26)κρυφαναδεύεστε (26)κρυφαναδεύεται (26)κρυφαναδεύομαι (28)κρυφανοίγονται (26)κρυφανοίγονταν (26)κρυφανοιγόμουν (29)κρυφανοιγόσουν (27)κρυφοβράζονται (40)κρυφοβράζονταν (40)κρυφοβραζόμουν (43)κρυφοβραζόσουν (41)κρυφογελάσουμε (31)κρυφογελούσαμε (30)κρυφογελούσατε (28)κρυφοθυμωνόταν (37)κρυφοθυμώνεσαι (35)κρυφοθυμώνεστε (35)κρυφοθυμώνεται (35)κρυφοθυμώνομαι (37)κρυφοκαιόμαστε (26)κρυφοκαιόσαστε (24)κρυφοκαμάρωναν (29)κρυφοκαμάρωνες (28)κρυφοκαμάρωσαν (29)κρυφοκαμάρωσες (28)κρυφοκαμαρώνει (27)κρυφοκαμαρώσει (27)κρυφοκαμαρώστε (27)κρυφοκλαίγεσαι (29)κρυφοκλαίγεστε (29)κρυφοκλαίγεται (29)κρυφοκλαίγομαι (31)κρυφοκλαίονται (26)κρυφοκλαίονταν (26)κρυφοκλαιγόταν (29)κρυφοκλαιόμουν (29)κρυφοκλαιόσουν (27)κρυφοκοιτάζαμε (35)κρυφοκοιτάζατε (33)κρυφοκοιτάζεις (32)κρυφοκοιτάζετε (33)κρυφοκοιτάζουν (34)κρυφοκοιτάξαμε (35)κρυφοκοιτάξατε (33)κρυφοκοιτάξεις (32)κρυφοκοιτάξετε (33)κρυφοκοιτάξουν (34)κρυφολεόμασταν (27)κρυφολεόσασταν (25)κρυφομιλήσουμε (30)κρυφομιλούσαμε (29)κρυφομιλούσατε (27)κρυφοπαίζονται (33)κρυφοπαίζονταν (33)κρυφοπαίρνεσαι (25)κρυφοπαίρνεστε (25)κρυφοπαίρνεται (25)κρυφοπαίρνομαι (27)κρυφοπαιζόμουν (36)κρυφοπαιζόσουν (34)κρυφοπαιρνόταν (25)κρυφοποτίζεσαι (33)κρυφοποτίζεστε (33)κρυφοποτίζεται (33)κρυφοποτίζομαι (35)κρυφοποτιζόταν (33)κρυφοσμίγονται (28)κρυφοσμίγονταν (28)κρυφοσμιγόμουν (31)κρυφοσμιγόσουν (29)κρυφοταΐζονται (32)κρυφοταΐζονταν (32)κρυφοταϊζόμουν (34)κρυφοταϊζόσουν (32)κρυφοτρωγόμουν (32)κρυφοτρωγόσουν (30)κρυφοτρώγονται (27)κρυφοτρώγονταν (27)κρυφοχαίρονται (31)κρυφοχαίρονταν (31)κρυφοχαιρόμουν (34)κρυφοχαιρόσουν (32)κρυόμπλαστρους (22)κτενιζόντουσαν (24)κτηματολογικές (21)κτηματολογικής (21)κτηματολογικοί (22)κτηματολογικού (22)κτηματολογικός (21)κτηματολογικών (22)κτηματομεσίτες (17)κτηματομεσίτης (17)κτηματομεσιτών (18)κτηνοτροφικούς (22)κτηνωδέστερους (20)κυανιζόντουσαν (25)κυβερνιόμασταν (25)κυβερνιόσασταν (23)κυκλοφορήσουμε (29)κυκλοφοριακούς (26)κυκλοφορούνται (26)κυκλοφορούντος (25)κυκλοφορούντων (28)κυκλοφορούσαμε (28)κυκλοφορούσατε (26)κυκλωνόντουσαν (21)κυλινδρίζονται (30)κυλινδρίζονταν (30)κυλινδριζόμουν (33)κυλινδριζόσουν (31)κυλινδροειδείς (23)κυλινδροειδούς (23)κυλινδρόμυλους (26)κυλινδωνόμαστε (24)κυλινδωνόσαστε (22)κυμαινόντουσαν (18)κυματιζόμασταν (28)κυματιζόσασταν (26)κυματοδέρνεσαι (21)κυματοδέρνεστε (21)κυματοδέρνεται (21)κυματοδέρνομαι (23)κυματοδερνόταν (21)κυματοδιάνυσμά (22)κυματοδιάνυσμα (23)κυματοθραυστών (28)κυματοθραύστες (26)κυματοθραύστης (26)κυματομηχανική (27)κυνηγιόντουσαν (19)κυοφορούμασταν (25)κυοφορούσασταν (23)κυπαρισσέλαιον (19)κυπαρισσένιους (17)κυπαρισσόμηλου (22)κυπαρισσόμηλων (23)κυπαρισσόξυλον (29)κυπαρισσόξυλου (30)κυπαρισσόξυλων (31)κυριακοδρομίου (24)κυριακοδρομίων (25)κυριαρχηθήκαμε (36)κυριαρχηθήκατε (34)κυριαρχούμαστε (26)κυριευόντουσαν (18)κυριολεκτήσαμε (21)κυριολεκτήσατε (19)κυριολεκτήσεις (18)κυριολεκτήσετε (19)κυριολεκτήσουν (20)κυριολεκτικούς (19)κυριολεκτούσαν (19)κυριολεκτούσες (18)κυριολεκτώντας (18)κυρτωνόντουσαν (19)κυστεοσκόπησις (16)κυτοφυσιολογία (28)κυτταρογένεσης (18)κυτταρογένεσις (18)κυτταρολογικές (21)κυτταρολογικής (21)κυτταρολογικοί (22)κυτταρολογικού (22)κυτταρολογικός (21)κυτταρολογικών (22)κυτταρολυτικές (19)κυτταρολυτικής (19)κυτταρολυτικοί (20)κυτταρολυτικού (20)κυτταρολυτικός (19)κυτταρολυτικών (20)κωδικοποιήθηκα (31)κωδικοποιήθηκε (31)κωδικοποιήσαμε (23)κωδικοποιήσατε (21)κωδικοποιήσεις (20)κωδικοποιήσετε (21)κωδικοποιήσεων (23)κωδικοποιήσεως (22)κωδικοποιήσουν (22)κωδικοποιείσαι (21)κωδικοποιείστε (21)κωδικοποιείται (21)κωδικοποιηθείς (29)κωδικοποιηθούν (30)κωδικοποιημένα (23)κωδικοποιημένε (23)κωδικοποιημένη (23)κωδικοποιημένο (23)κωδικοποιούμαι (23)κωδικοποιούσαν (21)κωδικοποιούσες (20)κωδικοποιούταν (21)κωδικοποιώντας (20)κωδωνοκρουσίας (23)κωδωνοκρουσίες (23)κωδωνοκρουσιών (24)κωδωνοκρουστών (24)κωδωνοκρούστες (22)κωδωνοκρούστης (22)κωλογλείφονται (30)κωλογλείφονταν (30)κωλογλειφόμουν (33)κωλογλειφόσουν (31)κωλοκαθόμασταν (30)κωλοκαθόσασταν (28)κωλοκουρευόταν (22)κωλοκουρεύεσαι (21)κωλοκουρεύεστε (21)κωλοκουρεύεται (21)κωλοκουρεύομαι (23)κωλοπετσωμένες (22)κωλοπετσωμένης (22)κωλοπετσωμένοι (23)κωλοπετσωμένος (22)κωλοπετσωμένου (24)κωλοπετσωμένων (25)κωλοσερνόμαστε (21)κωλοσερνόσαστε (19)κωλυσιεργήσαμε (25)κωλυσιεργήσατε (23)κωλυσιεργήσεις (22)κωλυσιεργήσετε (23)κωλυσιεργήσουν (24)κωλυσιεργούσαν (23)κωλυσιεργούσες (22)κωλυσιεργώντας (22)κωμικοτραγικές (23)κωμικοτραγικής (23)κωμικοτραγικοί (24)κωμικοτραγικού (24)κωμικοτραγικός (23)κωμικοτραγικών (24)κωμωδιογράφους (34)κωνσταντινίδης (18)κωνσταντουράκη (19)