Κ 16-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (2220)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλικευόμασταν (29)καβαλικευόσασταν (27)καβουκωνόντουσαν (28)καβουρδιζόμασταν (39)καβουρδιζόσασταν (37)καβουρντιζόμαστε (36)καβουρντιζόσαστε (34)καβουρντισμένους (27)καβουρντιστήκαμε (28)καβουρντιστήκατε (26)καβουρντιστηριού (26)καβουρντιστηριών (26)καγκελοφράζονται (39)καγκελοφράζονταν (39)καγκελοφραζόμουν (42)καγκελοφραζόσουν (40)καγκελωνόντουσαν (25)καδρονιαζόμασταν (31)καδρονιαζόσασταν (29)καζανιαζόντουσαν (35)καθαγιαζόντουσαν (38)καθαγνιζόντουσαν (38)καθαρευουσιάνικα (29)καθαρευουσιάνικε (29)καθαρευουσιάνικη (29)καθαρευουσιάνικο (29)καθαρευουσιάνους (28)καθαρογλωσσήματα (35)καθαρογραφούσαμε (39)καθαρογραφούσατε (37)καθαρογραφόμαστε (39)καθαρογραφόσαστε (37)καθετηριαζόμαστε (37)καθετηριαζόσαστε (35)καθετηριασμένους (28)καθετοποιημένους (28)καθησυχαζόμασταν (44)καθησυχαζόσασταν (42)καθιερωνόντουσαν (29)καθολικευόμασταν (31)καθολικευόσασταν (29)καθοριστικότατες (26)καθοριστικότατης (26)καθοριστικότατοι (27)καθοριστικότατος (26)καθοριστικότατου (28)καθοριστικότατων (29)καθοριστικότερες (27)καθοριστικότερης (27)καθοριστικότεροι (28)καθοριστικότερος (27)καθοριστικότερου (29)καθοριστικότερων (30)καθορμιζόντουσαν (38)καθοσιωνόντουσαν (28)καθρεπτιζόμασταν (38)καθρεπτιζόσασταν (36)καθρεφτιζόμασταν (44)καθρεφτιζόσασταν (42)καθυβριζόντουσαν (44)καθυποδουλωνόταν (35)καθυποδουλώνεσαι (33)καθυποδουλώνεστε (33)καθυποδουλώνεται (33)καθυποδουλώνομαι (35)καθυποτασσόμαστε (29)καθυποτασσόσαστε (27)καθυποχρεωνόμουν (40)καθυποχρεωνόσουν (38)καθυποχρεώνονται (35)καθυποχρεώνονταν (35)καθυστερούμενους (29)καιροφυλακτήσαμε (30)καιροφυλακτήσατε (28)καιροφυλακτήσεις (27)καιροφυλακτήσετε (28)καιροφυλακτήσουν (29)καιροφυλακτούσαν (28)καιροφυλακτούσες (27)καιροφυλακτώντας (27)καισαροπαπισμούς (20)κακοαναθρέφονται (34)κακοαναθρέφονταν (34)κακοαναθρεμμένες (30)κακοαναθρεμμένης (30)κακοαναθρεμμένοι (31)κακοαναθρεμμένος (30)κακοαναθρεμμένου (32)κακοαναθρεμμένων (33)κακοαναθρεφόμουν (37)κακοαναθρεφόσουν (35)κακοανατρέφονται (25)κακοανατρέφονταν (25)κακοανατρεφόμουν (28)κακοανατρεφόσουν (26)κακογραφόντουσαν (29)κακοδιαβαζόμαστε (38)κακοδιαβαζόσαστε (36)κακοδιαλεγόμαστε (27)κακοδιαλεγόσαστε (25)κακοδιοικηθήκαμε (33)κακοδιοικηθήκατε (31)κακοδιοικημένους (23)κακοδιοικούμαστε (23)κακοδιπλωνόμαστε (27)κακοδιπλωνόσαστε (25)κακοδιωχνόμασταν (31)κακοδιωχνόσασταν (29)κακοδουλευόμαστε (26)κακοδουλευόσαστε (24)κακοζυγιαζόμαστε (41)κακοζυγιαζόσαστε (39)κακοζυγιζόμασταν (41)κακοζυγιζόσασταν (39)κακοθανατίζοντας (34)κακοκαρδιζόμαστε (33)κακοκαρδιζόσαστε (31)κακοκαρδισμένους (24)κακοκαρδιστήκαμε (25)κακοκαρδιστήκατε (23)κακοκτενιζόμαστε (29)κακοκτενιζόσαστε (27)κακοκτιζόντουσαν (28)κακολογαριάζεσαι (32)κακολογαριάζεστε (32)κακολογαριάζεται (32)κακολογαριάζομαι (34)κακολογαριαζόταν (32)κακομαγειρευόταν (24)κακομαγειρεύεσαι (23)κακομαγειρεύεστε (23)κακομαγειρεύεται (23)κακομαγειρεύομαι (25)κακομεταχείρισης (26)κακομεταχείρισις (26)κακομοιριασμένες (21)κακομοιριασμένης (21)κακομοιριασμένοι (22)κακομοιριασμένος (21)κακομοιριασμένου (23)κακομοιριασμένων (24)κακοξυριζόμασταν (39)κακοξυριζόσασταν (37)κακοπαιζόντουσαν (28)κακοπαιρνόμασταν (21)κακοπαιρνόσασταν (19)κακοπαντρεμένους (21)κακοπαντρευτείτε (20)κακοπαντρευτούμε (22)κακοπαντρευόμουν (23)κακοπαντρευόσουν (21)κακοπαντρεύονται (19)κακοπαντρεύονταν (19)κακοπαντρεύοντας (18)κακοπαντρεύτηκαν (20)κακοπαντρεύτηκες (19)κακοπελεκίζονται (30)κακοπελεκίζονταν (30)κακοπελεκιζόμουν (33)κακοπελεκιζόσουν (31)κακοπιανόντουσαν (19)κακοπλενόντουσαν (21)κακοπληρωνόμαστε (25)κακοπληρωνόσαστε (23)κακοπορευόμασταν (22)κακοπορευόσασταν (20)κακοσημαδευόμουν (26)κακοσημαδευόσουν (24)κακοσημαδεύονται (22)κακοσημαδεύονταν (22)κακοσκαλιζόμαστε (31)κακοσκαλιζόσαστε (29)κακοστρωνόμασταν (22)κακοστρωνόσασταν (20)κακοσυνηθίζονται (36)κακοσυνηθίζονταν (36)κακοσυνηθίζοντας (35)κακοσυνηθιζόμουν (39)κακοσυνηθιζόσουν (37)κακοσυνηθισμένες (28)κακοσυνηθισμένης (28)κακοσυνηθισμένοι (29)κακοσυνηθισμένος (28)κακοσυνηθισμένου (30)κακοσυνηθισμένων (31)κακοσυσταίνονται (18)κακοσυσταίνονταν (18)κακοσυσταινόμουν (21)κακοσυσταινόσουν (19)κακοσυστηνόμαστε (20)κακοσυστηνόσαστε (18)κακοσχεδιάζονται (36)κακοσχεδιάζονταν (36)κακοσχεδιαζόμουν (39)κακοσχεδιαζόσουν (37)κακοταιριάζονται (27)κακοταιριάζονταν (27)κακοταιριαζόμουν (30)κακοταιριαζόσουν (28)κακοτηγανίζονται (29)κακοτηγανίζονταν (29)κακοτηγανιζόμουν (32)κακοτηγανιζόσουν (30)κακοτιναζόμασταν (28)κακοτιναζόσασταν (26)κακοτυλιγόμασταν (25)κακοτυλιγόσασταν (23)κακοτυπωνόμασταν (23)κακοτυπωνόσασταν (21)κακοτυχιζόμασταν (36)κακοτυχιζόσασταν (34)κακουργιοδικείον (26)κακουργιοδικείου (27)κακουργιοδικείων (28)κακοφανιζόμασταν (35)κακοφανιζόσασταν (33)κακοφερνόντουσαν (26)κακοφημιζόμασταν (37)κακοφημιζόσασταν (35)κακοφορμισμένους (29)κακοφροντίζονται (34)κακοφροντίζονταν (34)κακοφροντιζόμουν (37)κακοφροντιζόσουν (35)κακοφτιανόμασταν (26)κακοφτιανόσασταν (24)κακοφωτιζόμασταν (37)κακοφωτιζόσασταν (35)κακοχτενιζόμαστε (35)κακοχτενιζόσαστε (33)κακοχτιζόντουσαν (34)κακοχωνευόμασταν (29)κακοχωνευόσασταν (27)καλαθιαζόντουσαν (37)καλαθοσφαιριστές (34)καλαθοσφαιριστής (34)καλαθοσφαιριστών (35)καλακουγόντουσαν (24)καλαμπουρίζονται (32)καλαμπουρίζονταν (32)καλαμπουρίζοντας (31)καλαμπουριζόμουν (35)καλαμπουριζόσουν (33)καλαποδιαζόμαστε (33)καλαποδιαζόσαστε (31)καλαρχινιζόμαστε (37)καλαρχινιζόσαστε (35)καλαφατιζόμασταν (36)καλαφατιζόσασταν (34)καλαϊντιζόμασταν (28)καλαϊντιζόσασταν (26)καλειδοσκοπικούς (23)καλημεριζόμασταν (32)καλημεριζόσασταν (30)καληνυκτιζόμαστε (31)καληνυκτιζόσαστε (29)καληνυχτιζόμαστε (37)καληνυχτιζόσαστε (35)καληνυχτισμένους (28)καληνυχτιστήκαμε (29)καληνυχτιστήκατε (27)καληνωριζόμασταν (32)καληνωριζόσασταν (30)καλησπεριζόμαστε (31)καλησπεριζόσαστε (29)καλησπεριστήκαμε (23)καλησπεριστήκατε (21)καλικαντζαρούδια (32)καλλιγραφηθήκαμε (43)καλλιγραφηθήκατε (41)καλλιγραφημένους (33)καλλιγραφούμαστε (33)καλλιεργούμασταν (26)καλλιεργούμενους (26)καλλιεργούσασταν (24)καλλωπιζόντουσαν (33)καλοακουγόμασταν (25)καλοακουγόσασταν (23)καλοακουόντουσαν (21)καλοαναθρεμμένες (31)καλοαναθρεμμένης (31)καλοαναθρεμμένοι (32)καλοαναθρεμμένος (31)καλοαναθρεμμένου (33)καλοαναθρεμμένων (34)καλοανατρέφονται (26)καλοανατρέφονταν (26)καλοανατρεφόμουν (29)καλοανατρεφόσουν (27)καλοαρεσόντουσαν (20)καλοβιδωνόμασταν (32)καλοβιδωνόσασταν (30)καλοβολευόμασταν (30)καλοβολευόσασταν (28)καλοβραζόντουσαν (36)καλοβρισκόμασταν (29)καλοβρισκόσασταν (27)καλογδυνόντουσαν (26)καλογεμιζόμασταν (34)καλογεμιζόσασταν (32)καλογερευόμασταν (25)καλογερευόσασταν (23)καλογνεθόντουσαν (31)καλογνωριζόμαστε (35)καλογνωριζόσαστε (33)καλογυαλιζόμαστε (35)καλογυαλιζόσαστε (33)καλογυαλισμένους (26)καλογυαλιστήκαμε (27)καλογυαλιστήκατε (25)καλογυμναζόμαστε (35)καλογυμναζόσαστε (33)καλογυμνασμένους (26)καλογωνιαζόμαστε (34)καλογωνιαζόσαστε (32)καλοδιαβαζόμαστε (39)καλοδιαβαζόσαστε (37)καλοδιαβασμένους (30)καλοδιαλεγόμαστε (28)καλοδιαλεγόσαστε (26)καλοδιατηρημένες (23)καλοδιατηρημένης (23)καλοδιατηρημένοι (24)καλοδιατηρημένος (23)καλοδιατηρημένου (25)καλοδιατηρημένων (26)καλοδιπλωνόμαστε (28)καλοδιπλωνόσαστε (26)καλοδουλευόμαστε (27)καλοδουλευόσαστε (25)καλοεξεταζόμαστε (38)καλοεξεταζόσαστε (36)καλοεξετασμένους (29)καλοεξεταστήκαμε (30)καλοεξεταστήκατε (28)καλοζυγιαζόμαστε (42)καλοζυγιαζόσαστε (40)καλοζυγιασμένους (33)καλοζυγιαστήκαμε (34)καλοζυγιαστήκατε (32)καλοζυγιζόμασταν (42)καλοζυγιζόσασταν (40)καλοζυμωνόμασταν (34)καλοζυμωνόσασταν (32)καλοθεμελιωνόταν (33)καλοθεμελιώνεσαι (31)καλοθεμελιώνεστε (31)καλοθεμελιώνεται (31)καλοθεμελιώνομαι (33)καλοθρεφόντουσαν (36)καλοκαθαρίζονται (38)καλοκαθαρίζονταν (38)καλοκαθαριζόμουν (41)καλοκαθαριζόσουν (39)καλοκαιριάτικους (21)καλοκαρδιζόμαστε (34)καλοκαρδιζόσαστε (32)καλοκαρδισμένους (25)καλοκαρδιστήκαμε (26)καλοκαρδιστήκατε (24)καλοκαταφέρνεσαι (27)καλοκαταφέρνεστε (27)καλοκαταφέρνεται (27)καλοκαταφέρνομαι (29)καλοκαταφερνόταν (27)καλοκλαδευόμαστε (27)καλοκλαδευόσαστε (25)καλοκλειδωνόμουν (29)καλοκλειδωνόσουν (27)καλοκλειδώνονται (24)καλοκλειδώνονταν (24)καλοκοιταζόμαστε (30)καλοκοιταζόσαστε (28)καλοκοσκινίζεσαι (29)καλοκοσκινίζεστε (29)καλοκοσκινίζεται (29)καλοκοσκινίζομαι (31)καλοκοσκινιζόταν (29)καλοκουρδίζονται (33)καλοκουρδίζονταν (33)καλοκουρδιζόμουν (36)καλοκουρδιζόσουν (34)καλοκουρευόμαστε (24)καλοκουρευόσαστε (22)καλοκρινόντουσαν (21)καλοκτενιζόμαστε (30)καλοκτενιζόσαστε (28)καλοκτιζόντουσαν (29)καλολογαριάζεσαι (33)καλολογαριάζεστε (33)καλολογαριάζεται (33)καλολογαριάζομαι (35)καλολογαριαζόταν (33)καλομαγειρευόταν (25)καλομαγειρεύεσαι (24)καλομαγειρεύεστε (24)καλομαγειρεύεται (24)καλομαγειρεύομαι (26)καλομεταχείρισμα (30)καλομορφωνόμαστε (32)καλομορφωνόσαστε (30)καλονοιαζόμασταν (29)καλονοιαζόσασταν (27)καλοντυνόντουσαν (20)καλονυχτωνόμαστε (30)καλονυχτωνόσαστε (28)καλοξεταζόμασταν (38)καλοξεταζόσασταν (36)καλοξημερωνόμουν (35)καλοξημερωνόσουν (33)καλοξημερώνονται (30)καλοξημερώνονταν (30)καλοξυριζόμασταν (40)καλοξυριζόσασταν (38)καλοπαντρεμένους (22)καλοπαντρευτείτε (21)καλοπαντρευτούμε (23)καλοπαντρευόμουν (24)καλοπαντρευόσουν (22)καλοπαντρεύονται (20)καλοπαντρεύονταν (20)καλοπαντρεύοντας (19)καλοπαντρεύτηκαν (21)καλοπαντρεύτηκες (20)καλοπιανόντουσαν (20)καλοπλενόντουσαν (22)καλοπληρωνόμαστε (26)καλοπληρωνόσαστε (24)καλοπορευόμασταν (23)καλοπορευόσασταν (21)καλοποτιζόμασταν (30)καλοποτιζόσασταν (28)καλοπροικίζονται (30)καλοπροικίζονταν (30)καλοπροικιζόμουν (33)καλοπροικιζόσουν (31)καλοσαπουνίζεσαι (29)καλοσαπουνίζεστε (29)καλοσαπουνίζεται (29)καλοσαπουνίζομαι (31)καλοσαπουνιζόταν (29)καλοσβαρνίζονται (35)καλοσβαρνίζονταν (35)καλοσβαρνιζόμουν (38)καλοσβαρνιζόσουν (36)καλοσελωνόμασταν (24)καλοσελωνόσασταν (22)καλοσηκωνόμασταν (23)καλοσηκωνόσασταν (21)καλοσημαδευόμουν (27)καλοσημαδευόσουν (25)καλοσημαδεύονται (23)καλοσημαδεύονταν (23)καλοσιδερωνόμουν (27)καλοσιδερωνόσουν (25)καλοσιδερώνονται (22)καλοσιδερώνονταν (22)καλοσκαλιζόμαστε (32)καλοσκαλιζόσαστε (30)καλοσκεπαζόμαστε (31)καλοσκεπαζόσαστε (29)καλοσκεπτόμασταν (22)καλοσκεπτόσασταν (20)καλοσκεφτόμασταν (28)καλοσκεφτόσασταν (26)καλοσκουπίζονται (30)καλοσκουπίζονταν (30)καλοσκουπιζόμουν (33)καλοσκουπιζόσουν (31)καλοσοβατίζονται (34)καλοσοβατίζονταν (34)καλοσοβατιζόμουν (37)καλοσοβατιζόσουν (35)καλοστεκούμενους (21)καλοστεκόντουσαν (20)καλοστηριζόμαστε (30)καλοστηριζόσαστε (28)καλοστοιβάζονται (34)καλοστοιβάζονταν (34)καλοστοιβαζόμουν (37)καλοστοιβαζόσουν (35)καλοστοχαζόμαστε (36)καλοστοχαζόσαστε (34)καλοστραγγίζεσαι (34)καλοστραγγίζεστε (34)καλοστραγγίζεται (34)καλοστραγγίζομαι (36)καλοστραγγιζόταν (34)καλοστρωνόμασταν (23)καλοστρωνόσασταν (21)καλοσυλλογίζεσαι (35)καλοσυλλογίζεστε (35)καλοσυλλογίζεται (35)καλοσυλλογίζομαι (37)καλοσυλλογιζόταν (35)καλοσυνηθίζονται (37)καλοσυνηθίζονταν (37)καλοσυνηθίζοντας (36)καλοσυνηθιζόμουν (40)καλοσυνηθιζόσουν (38)καλοσυνηθισμένες (29)καλοσυνηθισμένης (29)καλοσυνηθισμένοι (30)καλοσυνηθισμένος (29)καλοσυνηθισμένου (31)καλοσυνηθισμένων (32)καλοσυστηνόμαστε (21)καλοσυστηνόσαστε (19)καλοσφουγγίζεσαι (41)καλοσφουγγίζεστε (41)καλοσφουγγίζεται (41)καλοσφουγγίζομαι (43)καλοσφουγγιζόταν (41)καλοσχεδιασμένες (29)καλοσχεδιασμένης (29)καλοσχεδιασμένων (32)καλοσχηματισμένα (29)καλοσχηματισμένη (29)καλοσχηματισμένο (29)καλοταγιζόμασταν (32)καλοταγιζόσασταν (30)καλοταιριάζονται (28)καλοταιριάζονταν (28)καλοταιριαζόμουν (31)καλοταιριαζόσουν (29)καλοταϊζόντουσαν (27)καλοτηγανίζονται (30)καλοτηγανίζονταν (30)καλοτηγανιζόμουν (33)καλοτηγανιζόσουν (31)καλοτροχιζόμαστε (37)καλοτροχιζόσαστε (35)καλοτρωγόντουσαν (25)καλοτυπωνόμασταν (24)καλοτυπωνόσασταν (22)καλοτυχιζόμασταν (37)καλοτυχιζόσασταν (35)καλουμαρισμένους (24)καλουπιαζόμασταν (31)καλουπιαζόσασταν (29)καλουπωνόντουσαν (23)καλοφαινόντουσαν (26)καλοφερνόντουσαν (27)καλοφκιανόμασταν (28)καλοφκιανόσασταν (26)καλοφραζόντουσαν (36)καλοφτιανόμασταν (27)καλοφτιανόσασταν (25)καλοφυτευόμασταν (29)καλοφυτευόσασταν (27)καλοφωτιζόμασταν (38)καλοφωτιζόσασταν (36)καλοχρονισμένους (28)καλοχτενιζόμαστε (36)καλοχτενιζόσαστε (34)καλοχτιζόντουσαν (35)καλοχωνευόμασταν (30)καλοχωνευόσασταν (28)καλπονοθευόμαστε (31)καλπονοθευόσαστε (29)καλτσοβιομηχανία (34)καλωδιωνόντουσαν (26)καλωσοριζόμασταν (32)καλωσοριζόσασταν (30)καμινιαζόντουσαν (28)καμουφλαρίσματος (30)καμουφλαρίστηκαν (30)καμουφλαρίστηκες (29)καμουφλαρισμάτων (33)καμουφλαρισμένες (30)καμουφλαρισμένης (30)καμουφλαρισμένοι (31)καμουφλαρισμένος (30)καμουφλαρισμένου (32)καμουφλαρισμένων (33)καμουφλαριστείτε (29)καμουφλαριστούμε (31)καμουφλαρόμασταν (31)καμουφλαρόσασταν (29)καμπουριαζόμαστε (32)καμπουριασμένους (23)καμπουριαστήκαμε (24)καμπουριαστήκατε (22)καμπυλωνόντουσαν (25)καναλιζαρόμασταν (30)καναλιζαρόσασταν (28)κανονικοποιημένα (20)κανονικοποιημένη (20)κανονικοποιημένο (20)κανονιοβολήθηκαν (35)κανονιοβολήθηκες (34)κανονιοβολήσουμε (28)κανονιοβοληθείτε (34)κανονιοβοληθούμε (36)κανονιοβολημένες (26)κανονιοβολημένης (26)κανονιοβολημένοι (27)κανονιοβολημένος (26)κανονιοβολημένου (28)κανονιοβολημένων (29)κανονιοβολισμούς (26)κανονιοβολούνται (25)κανονιοβολούνταν (25)κανονιοβολούσαμε (27)κανονιοβολούσατε (25)κανονιοβολούσουν (26)καντηλανάφτισσας (24)καντηλανάφτισσες (24)καντηλαναφτισσών (25)καπιστρωνόμασταν (22)καπιστρωνόσασταν (20)καπλαντιζόμασταν (30)καπλαντιζόσασταν (28)καπνοβιομηχάνους (33)καπνοβιομηχανίας (32)καπνοβιομηχανίες (32)καπνοβιομηχανιών (33)καπνοκαλλιέργεια (26)καπνοκαλλιεργητή (26)καπνοπαραγωγικές (27)καπνοπαραγωγικής (27)καπνοπαραγωγικοί (28)καπνοπαραγωγικού (28)καπνοπαραγωγικός (27)καπνοπαραγωγικών (28)καραβοτσακίζεσαι (34)καραβοτσακίζεστε (34)καραβοτσακίζεται (34)καραβοτσακίζομαι (36)καραβοτσακιζόταν (34)καραγκιοζοπαίχτη (38)καρδιοαγγειακούς (26)καρδιογραφήματος (32)καρδιογραφημάτων (35)καρδιοθλιβόμαστε (40)καρδιοθλιβόσαστε (38)καρδιοκατακτητής (21)καρδιοπνευμονικά (25)καρδιοπνευμονικέ (25)καρδιοπνευμονική (25)καρδιοπνευμονικό (25)καρδιοτονωτικούς (22)καρδιοφλογίζεσαι (41)καρδιοφλογίζεστε (41)καρδιοφλογίζεται (41)καρδιοφλογίζομαι (43)καρδιοφλογιζόταν (41)καρδιοχειρουργοί (33)καρδιοχειρουργού (33)καρδιοχειρουργός (32)καρδιοχειρουργών (33)καρδιοχτυπήσουμε (32)καρδιοχτυπούσαμε (31)καρδιοχτυπούσατε (29)καρεκλοκένταυροι (23)καρεκλοκένταυρος (22)καρκινοβατήσουμε (28)καρκινοβατούσαμε (27)καρκινοβατούσατε (25)καρουλιαζόμασταν (31)καρουλιαζόσασταν (29)καρπαζωνόντουσαν (30)καρτερευόντουσαν (20)καρφιτσωνόμασταν (28)καρφιτσωνόσασταν (26)καρφοπιανόμασταν (27)καρφοπιανόσασταν (25)κασελιαζόντουσαν (28)κασετοπειρατείας (17)κασετοπειρατείες (17)κασετοπειρατειών (18)κασονιαζόντουσαν (26)κασσιτεροκόλληση (22)κασσιτερωνόμαστε (21)κασσιτερωνόσαστε (19)καταβαλλόντουσαν (28)καταβαραθρωθείτε (45)καταβαραθρωθούμε (47)καταβαραθρωμένες (37)καταβαραθρωμένης (37)καταβαραθρωμένοι (38)καταβαραθρωμένος (37)καταβαραθρωμένου (39)καταβαραθρωμένων (40)καταβαραθρωνόταν (36)καταβαραθρώθηκαν (44)καταβαραθρώθηκες (43)καταβαραθρώνεσαι (34)καταβαραθρώνεστε (34)καταβαραθρώνεται (34)καταβαραθρώνομαι (36)καταβαραθρώνουμε (37)καταβαραθρώσουμε (37)καταβασανίζονται (32)καταβασανίζονταν (32)καταβασανιζόμουν (35)καταβασανιζόσουν (33)καταβαυκαλίζεσαι (36)καταβαυκαλίζεστε (36)καταβαυκαλίζεται (36)καταβαυκαλίζομαι (38)καταβαυκαλιζόταν (36)καταβιβαζόμασταν (41)καταβιβαζόσασταν (39)καταβλαπτόμασταν (28)καταβλαπτόσασταν (26)καταβολιαζόμαστε (36)καταβολιαζόσαστε (34)καταβολιασμένους (27)καταβολιαστήκαμε (28)καταβολιαστήκατε (26)καταβρεχόντουσαν (32)καταβρομιζόμαστε (37)καταβρομιζόσαστε (35)καταβροχθίζονται (49)καταβροχθίζονταν (49)καταβροχθίζοντας (48)καταβροχθίστηκαν (41)καταβροχθίστηκες (40)καταβροχθιζόμουν (52)καταβροχθιζόσουν (50)καταβροχθισμένες (41)καταβροχθισμένης (41)καταβροχθισμένοι (42)καταβροχθισμένος (41)καταβροχθισμένου (43)καταβροχθισμένων (44)καταβροχθιστείτε (40)καταβροχθιστούμε (42)καταβυθιζόμασταν (44)καταβυθιζόσασταν (42)καταγγελλόμασταν (28)καταγγελλόσασταν (26)καταγεγραμμένους (27)καταγεμιζόμασταν (32)καταγεμιζόσασταν (30)καταγοητευμένους (22)καταγοητευτήκαμε (23)καταγοητευτήκατε (21)καταγοητευόμαστε (22)καταγοητευόσαστε (20)καταγραφόντουσαν (28)καταγυμνωνόμαστε (26)καταγυμνωνόσαστε (24)καταδαμαζόμασταν (32)καταδαμαζόσασταν (30)καταδαπανηθήκαμε (32)καταδαπανηθήκατε (30)καταδαπανημένους (22)καταδεικνυόμαστε (23)καταδεικνυόσαστε (21)καταδεκτικοτήτων (23)καταδεκτικότητας (20)καταδεκτικότητες (20)καταδεχτικοτήτων (29)καταδεχτικότητας (26)καταδεχτικότητες (26)καταδημαγωγήσαμε (31)καταδημαγωγήσατε (29)καταδημαγωγήσεις (28)καταδημαγωγήσετε (29)καταδημαγωγήσουν (30)καταδημαγωγούσαν (29)καταδημαγωγούσες (28)καταδημαγωγώντας (28)καταδημευόμασταν (24)καταδημευόσασταν (22)καταδικαζόμασταν (31)καταδικαζόσασταν (29)καταδιωκόντουσαν (23)καταδολιευτικούς (22)καταδολιευόμαστε (24)καταδολιευόσαστε (22)καταδροσιζόμαστε (31)καταδροσιζόσαστε (29)καταδυναστευμένα (23)καταδυναστευμένε (23)καταδυναστευμένη (23)καταδυναστευμένο (23)καταδυναστευτείς (20)καταδυναστευτούν (21)καταδυναστευόταν (21)καταδυναστεύεσαι (20)καταδυναστεύεστε (20)καταδυναστεύεται (20)καταδυναστεύομαι (22)καταδυναστεύουμε (23)καταδυναστεύσαμε (22)καταδυναστεύσατε (20)καταδυναστεύσεις (19)καταδυναστεύσετε (20)καταδυναστεύσεων (22)καταδυναστεύσεως (21)καταδυναστεύσουν (21)καταδυναστεύτηκα (21)καταδυναστεύτηκε (21)καταζαλιζόμασταν (38)καταζαλιζόσασταν (36)καταζαρωνόμασταν (30)καταζαρωνόσασταν (28)καταζεματίζονται (36)καταζεματίζονταν (36)καταζεματιζόμουν (39)καταζεματιζόσουν (37)καταθελγόντουσαν (31)καταθλιβόντουσαν (35)καταθλιπτικότατα (29)καταθλιπτικότατε (29)καταθλιπτικότατη (29)καταθλιπτικότατο (29)καταθλιπτικότερα (30)καταθλιπτικότερε (30)καταθλιπτικότερη (30)καταθλιπτικότερο (30)καταθορυβηθήκαμε (46)καταθορυβηθήκατε (44)καταθορυβημένους (36)καταθορυβούμαστε (36)καταιονιζόμασταν (27)καταιονιζόσασταν (25)καταισχυνόμασταν (26)καταισχυνόσασταν (24)κατακαιγόντουσαν (21)κατακαλυπτόμαστε (23)κατακαλυπτόσαστε (21)κατακεραυνωθείτε (30)κατακεραυνωθούμε (32)κατακεραυνωμένες (22)κατακεραυνωμένης (22)κατακεραυνωμένοι (23)κατακεραυνωμένος (22)κατακεραυνωμένου (24)κατακεραυνωμένων (25)κατακεραυνωνόταν (21)κατακεραυνώθηκαν (29)κατακεραυνώθηκες (28)κατακεραυνώνεσαι (19)κατακεραυνώνεστε (19)κατακεραυνώνεται (19)κατακεραυνώνομαι (21)κατακεραυνώνουμε (22)κατακεραυνώσουμε (22)κατακερματίζεσαι (29)κατακερματίζεστε (29)κατακερματίζεται (29)κατακερματίζομαι (31)κατακερματίζουμε (32)κατακερματίσουμε (23)κατακερματίστηκα (21)κατακερματίστηκε (21)κατακερματιζόταν (29)κατακερματισμένα (22)κατακερματισμένε (22)κατακερματισμένη (22)κατακερματισμένο (22)κατακερματισμούς (21)κατακερματιστείς (19)κατακερματιστούν (20)κατακιτρινίζουμε (30)κατακιτρινίσουμε (21)κατακλεβόντουσαν (27)κατακλινόντουσαν (20)κατακλυζόντουσαν (30)κατακοκκινίζουμε (31)κατακοκκινίσουμε (22)κατακολαζόμασταν (30)κατακολαζόσασταν (28)κατακομματιάζαμε (32)κατακομματιάζατε (30)κατακομματιάζεις (29)κατακομματιάζετε (30)κατακομματιάζουν (31)κατακομματιάσαμε (23)κατακομματιάσατε (21)κατακομματιάσεις (20)κατακομματιάσετε (21)κατακομματιάσουν (22)κατακομματιαστεί (21)κατακοπτόντουσαν (19)κατακουραζόμαστε (30)κατακουραζόσαστε (28)κατακουρασμένους (21)κατακουραστήκαμε (22)κατακουραστήκατε (20)κατακρατούμασταν (20)κατακρατούσασταν (18)κατακρεουργήθηκα (33)κατακρεουργήθηκε (33)κατακρεουργήσαμε (25)κατακρεουργήσατε (23)κατακρεουργήσεις (22)κατακρεουργήσετε (23)κατακρεουργήσεων (25)κατακρεουργήσεως (24)κατακρεουργήσουν (24)κατακρεουργείσαι (23)κατακρεουργείστε (23)κατακρεουργείται (23)κατακρεουργηθείς (31)κατακρεουργηθούν (32)κατακρεουργημένα (25)κατακρεουργημένε (25)κατακρεουργημένη (25)κατακρεουργημένο (25)κατακρεουργούμαι (25)κατακρεουργούσαν (23)κατακρεουργούσες (22)κατακρεουργούταν (23)κατακρεουργώντας (22)κατακρημνίζονται (29)κατακρημνίζονταν (29)κατακρημνίζοντας (28)κατακρημνίσθηκαν (30)κατακρημνίσματος (21)κατακρημνίστηκαν (21)κατακρημνίστηκες (20)κατακρημνιζόμουν (32)κατακρημνιζόσουν (30)κατακρημνισμάτων (24)κατακρημνισμένες (21)κατακρημνισμένης (21)κατακρημνισμένοι (22)κατακρημνισμένος (21)κατακρημνισμένου (23)κατακρημνισμένων (24)κατακρημνιστείτε (20)κατακρημνιστούμε (22)κατακρινόντουσαν (19)κατακυλιόντουσαν (21)κατακυριευμένους (22)κατακυριευτήκαμε (23)κατακυριευτήκατε (21)κατακυριευόμαστε (22)κατακυριευόσαστε (20)κατακυρωνόμασταν (23)κατακυρωνόσασταν (21)καταλαβαινόμαστε (27)καταλαβαινόσαστε (25)καταλαγιασμένους (23)καταλαμβανόμαστε (29)καταλαμβανόμενος (28)καταλαμβανόμουνα (30)καταλαμβανόσαστε (27)καταλαμβανόσουνα (28)καταλασπωνόμαστε (23)καταλασπωνόσαστε (21)καταλειπόντουσαν (20)καταλερωνόμασταν (23)καταλερωνόσασταν (21)καταλευκαίνονται (20)καταλευκαίνονταν (20)καταλευκαινόμουν (23)καταλευκαινόσουν (21)καταληστευτήκαμε (22)καταληστευτήκατε (20)καταληστευόμαστε (21)καταληστευόσαστε (19)καταλογιζόμασταν (32)καταλογιζόσασταν (30)καταλυμαινόμαστε (23)καταλυμαινόσαστε (21)καταμαγευόμασταν (24)καταμαγευόσασταν (22)καταμανθανόμαστε (29)καταμανθανόσαστε (27)καταμαραινόμαστε (21)καταμαραινόσαστε (19)καταμαρτυρήσουμε (24)καταμαρτυρούνται (21)καταμαρτυρούσαμε (23)καταμαρτυρούσατε (21)καταματωνόμασταν (22)καταματωνόσασταν (20)καταμαυριζόμαστε (31)καταμαυριζόσαστε (29)καταμελανωνόμουν (25)καταμελανωνόσουν (23)καταμελανώνονται (20)καταμελανώνονταν (20)καταμεμφόντουσαν (28)καταμεριζόμασταν (30)καταμεριζόσασταν (28)καταμετρούμασταν (21)καταμετρούσασταν (19)καταμηνυόντουσαν (20)καταμολυνόμασταν (23)καταμολυνόσασταν (21)καταμοσχευόμαστε (28)καταμοσχευόσαστε (26)καταμουσκευόμουν (24)καταμουσκευόσουν (22)καταμουσκεύονται (20)καταμουσκεύονταν (20)καταμωλωπίζονται (34)καταμωλωπίζονταν (34)καταμωλωπιζόμουν (37)καταμωλωπιζόσουν (35)καταναγκαζόμαστε (31)καταναγκαζόσαστε (29)καταναγκασμένους (22)καταναγκαστήκαμε (23)καταναγκαστήκατε (21)καταναγκαστικούς (20)καταναλισκόμαστε (21)καταναλισκόσαστε (19)καταναλωνόμασταν (22)καταναλωνόσασταν (20)καταναυμαχήσουμε (29)καταναυμαχούσαμε (28)καταναυμαχούσατε (26)καταντρεπόμασταν (20)καταντρεπόσασταν (18)καταντροπιάζεσαι (27)καταντροπιάζεστε (27)καταντροπιάζεται (27)καταντροπιάζομαι (29)καταντροπιάζουμε (30)καταντροπιάσουμε (21)καταντροπιάστηκα (19)καταντροπιάστηκε (19)καταντροπιαζόταν (27)καταντροπιασμένα (20)καταντροπιασμένε (20)καταντροπιασμένη (20)καταντροπιασμένο (20)καταντροπιαστείς (17)καταντροπιαστούν (18)καταξαφνιζόμαστε (43)καταξαφνιζόσαστε (41)καταξεραινόμαστε (28)καταξεραινόσαστε (26)καταξεσκιζόμαστε (37)καταξεσκιζόσαστε (35)καταξεσκισμένους (28)καταξεσκιστήκαμε (29)καταξεσκιστήκατε (27)καταξεσχιζόμαστε (43)καταξεσχιζόσαστε (41)καταξεσχισμένους (34)καταξεσχιστήκαμε (35)καταξεσχιστήκατε (33)καταξηραινόμαστε (28)καταξηραινόσαστε (26)καταξιωνόντουσαν (28)καταξοδευόμασταν (31)καταξοδευόσασταν (29)καταπαθιαζόμαστε (37)καταπαθιαζόσαστε (35)καταπειθόντουσαν (27)καταπεμπόντουσαν (21)καταπεφτόντουσαν (25)καταπιανόντουσαν (18)καταπιεζόντουσαν (27)καταπιεστικότατα (18)καταπιεστικότατε (18)καταπιεστικότατη (18)καταπιεστικότατο (18)καταπιεστικότερα (19)καταπιεστικότερε (19)καταπιεστικότερη (19)καταπιεστικότερο (19)καταπικραίνονται (19)καταπικραίνονταν (19)καταπικραίνοντας (18)καταπικραινόμουν (22)καταπικραινόσουν (20)καταπλακωνόμαστε (24)καταπλακωνόσαστε (22)καταπληγιάζονται (31)καταπληγιάζονταν (31)καταπληγιαζόμουν (34)καταπληγιαζόσουν (32)καταπληγωνόμαστε (26)καταπληγωνόσαστε (24)καταπληκτικότατα (21)καταπληκτικότατε (21)καταπληκτικότατη (21)καταπληκτικότατο (21)καταπληκτικότερα (22)καταπληκτικότερε (22)καταπληκτικότερη (22)καταπληκτικότερο (22)καταπλημμυρίζαμε (36)καταπλημμυρίζατε (34)καταπλημμυρίζεις (33)καταπλημμυρίζετε (34)καταπλημμυρίζουν (35)καταπλημμυρίσαμε (27)καταπλημμυρίσατε (25)καταπλημμυρίσεις (24)καταπλημμυρίσετε (25)καταπλημμυρίσουν (26)καταπλημμυριστεί (25)καταπλησσόμασταν (21)καταπλησσόσασταν (19)καταπληττόμασταν (21)καταπληττόσασταν (19)καταπνιγόντουσαν (21)καταποικίλλονται (22)καταποικίλλονταν (22)καταποικιλλόμουν (25)καταποικιλλόσουν (23)καταπολεμηθήκαμε (33)καταπολεμηθήκατε (31)καταπολεμημένους (23)καταπολεμούμαστε (23)καταποντιζόμαστε (28)καταποντιζόσαστε (26)καταποντισμένους (19)καταποντιστήκαμε (20)καταποντιστήκατε (18)καταπραϋνόμασταν (19)καταπραϋνόσασταν (17)καταπροδιδόμαστε (26)καταπροδιδόσαστε (24)καταρδευόντουσαν (22)καταρεζιλευόμουν (32)καταρεζιλευόσουν (30)καταρεζιλεύονται (28)καταρεζιλεύονταν (28)καταρημαζόμασταν (30)καταρημαζόσασταν (28)καταριθμούμασταν (30)καταριθμούσασταν (28)καταρρακωνόμαστε (23)καταρρακωνόσαστε (21)καταρριπτόμασταν (21)καταρριπτόσασταν (19)καταρρυπαίνονται (20)καταρρυπαίνονταν (20)καταρρυπαινόμουν (23)καταρρυπαινόσουν (21)καταρτιζόντουσαν (27)κατασβηνόντουσαν (24)κατασιγαζόμασταν (30)κατασιγαζόσασταν (28)κατασκαβόντουσαν (25)κατασκαπτόμασταν (20)κατασκαπτόσασταν (18)κατασκεπαζόμαστε (29)κατασκεπαζόσαστε (27)κατασκευαζόμαστε (29)κατασκευαζόμενες (28)κατασκευαζόμενης (28)κατασκευαζόμενος (28)κατασκευαζόμενου (30)κατασκευαζόμενων (31)κατασκευαζόμουνα (30)κατασκευαζόντανε (27)κατασκευαζόσαστε (27)κατασκευαζόσουνα (28)κατασκευασμένους (20)κατασκευαστήκαμε (21)κατασκευαστήκανε (19)κατασκευαστήκατε (19)κατασκευαστικούς (18)κατασκιαζόμασταν (28)κατασκιαζόσασταν (26)κατασκιζόντουσαν (27)κατασκονιζόμαστε (28)κατασκονιζόσαστε (26)κατασκονισμένους (19)κατασκονιστήκαμε (20)κατασκονιστήκατε (18)κατασκοπευτήκαμε (22)κατασκοπευτήκατε (20)κατασκοπευτικούς (19)κατασκοπευόμαστε (21)κατασκοπευόσαστε (19)κατασκορπίζονται (28)κατασκορπίζονταν (28)κατασκορπίζοντας (27)κατασκορπίστηκαν (20)κατασκορπίστηκες (19)κατασκορπιζόμουν (31)κατασκορπιζόσουν (29)κατασκορπισμένες (20)κατασκορπισμένης (20)κατασκορπισμένοι (21)κατασκορπισμένος (20)κατασκορπισμένου (22)κατασκορπισμένων (23)κατασκορπιστείτε (19)κατασκορπιστούμε (21)κατασκοτωνόμαστε (21)κατασκοτωνόσαστε (19)κατασπαζόντουσαν (27)κατασπαράσσονται (18)κατασπαράσσονταν (18)κατασπαράσσοντας (17)κατασπαραγμένους (23)κατασπαραζόμαστε (29)κατασπαραζόσαστε (27)κατασπαρασσόμουν (21)κατασπαρασσόσουν (19)κατασπαραχτήκαμε (28)κατασπαραχτήκατε (26)κατασπαταλήθηκαν (29)κατασπαταλήθηκες (28)κατασπαταλήσουμε (22)κατασπαταληθείτε (28)κατασπαταληθούμε (30)κατασπαταλημένες (20)κατασπαταλημένης (20)κατασπαταλημένοι (21)κατασπαταλημένος (20)κατασπαταλημένου (22)κατασπαταλημένων (23)κατασπαταλιόμουν (22)κατασπαταλιόνταν (19)κατασπαταλιόσουν (20)κατασπαταλούσαμε (21)κατασπαταλούσατε (19)κατασπαταλόμαστε (21)κατασπιλωνόμαστε (23)κατασπιλωνόσαστε (21)κατασταλαγμένους (23)καταστελλόμασταν (22)καταστελλόσασταν (20)καταστεναχωρήσει (26)καταστεναχωρήσου (27)καταστεναχωρήστε (26)καταστεναχωρείτε (26)καταστεναχωρηθεί (35)καταστεναχωρούμε (28)καταστεναχωρούσα (26)καταστεναχωρούσε (26)καταστεναχώρησαν (24)καταστεναχώρησες (23)καταστενοχωρήσει (26)καταστενοχωρήσου (27)καταστενοχωρήστε (26)καταστενοχωρείτε (26)καταστενοχωρηθεί (35)καταστενοχωρούμε (28)καταστενοχωρούσα (26)καταστενοχωρούσε (26)καταστενοχώρησαν (24)καταστενοχώρησες (23)καταστεφόντουσαν (24)καταστηλιτευόταν (19)καταστηλιτεύεσαι (18)καταστηλιτεύεστε (18)καταστηλιτεύεται (18)καταστηλιτεύομαι (20)καταστιζόντουσαν (26)καταστολιζόμαστε (29)καταστολιζόσαστε (27)καταστραγγίζεσαι (32)καταστραγγίζεστε (32)καταστραγγίζεται (32)καταστραγγίζομαι (34)καταστραγγιζόταν (32)καταστρατηγήθηκα (30)καταστρατηγήθηκε (30)καταστρατηγήσαμε (22)καταστρατηγήσατε (20)καταστρατηγήσεις (19)καταστρατηγήσετε (20)καταστρατηγήσεων (22)καταστρατηγήσεως (21)καταστρατηγήσεώς (18)καταστρατηγήσουν (21)καταστρατηγείσαι (20)καταστρατηγείστε (20)καταστρατηγείται (20)καταστρατηγηθείς (28)καταστρατηγηθούν (29)καταστρατηγημένα (22)καταστρατηγημένε (22)καταστρατηγημένη (22)καταστρατηγημένο (22)καταστρατηγούμαι (22)καταστρατηγούσαν (20)καταστρατηγούσες (19)καταστρατηγούταν (20)καταστρατηγώντας (19)καταστρεφόμασταν (26)καταστρεφόσασταν (24)καταστροφικότατα (25)καταστροφικότατε (25)καταστροφικότατη (25)καταστροφικότατο (25)καταστροφικότερα (26)καταστροφικότερε (26)καταστροφικότερη (26)καταστροφικότερο (26)καταστροφολογίας (28)καταστροφολογιών (29)καταστρωνόμασταν (21)καταστρωνόσασταν (19)κατασυγκινήθηκαν (31)κατασυγκινήθηκες (30)κατασυγκινήσουμε (24)κατασυγκινηθείτε (30)κατασυγκινηθούμε (32)κατασυγκινημένες (22)κατασυγκινημένης (22)κατασυγκινημένοι (23)κατασυγκινημένος (22)κατασυγκινημένου (24)κατασυγκινημένων (25)κατασυγκινούνται (21)κατασυγκινούνταν (21)κατασυγκινούσαμε (23)κατασυγκινούσατε (21)κατασυγκινούσουν (22)κατασυγχυζόμαστε (39)κατασυγχυζόσαστε (37)κατασυκοφάντησαν (25)κατασυκοφάντησες (24)κατασυκοφάντησης (24)κατασυκοφάντησις (24)κατασυκοφαντήσει (25)κατασυκοφαντήσου (26)κατασυκοφαντήστε (25)κατασυκοφαντείτε (25)κατασυκοφαντηθεί (34)κατασυκοφαντούμε (27)κατασυκοφαντούσα (25)κατασυκοφαντούσε (25)κατασυντρίβονται (25)κατασυντρίβονταν (25)κατασυντριβόμουν (28)κατασυντριβόσουν (26)κατασφαζόντουσαν (33)κατασφιγγόμασταν (31)κατασφιγγόσασταν (29)καταταλαιπωρήσει (22)καταταλαιπωρήσου (23)καταταλαιπωρήστε (22)καταταλαιπωρείτε (22)καταταλαιπωρηθεί (31)καταταλαιπωρούμε (24)καταταλαιπωρούσα (22)καταταλαιπωρούσε (22)καταταλαιπώρησαν (20)καταταλαιπώρησες (19)καταταραζόμασταν (28)καταταραζόσασταν (26)καταταρασσόμαστε (19)καταταρασσόσαστε (17)κατατασσόντουσαν (17)κατατεμαχίζονται (34)κατατεμαχίζονταν (34)κατατεμαχίζοντας (33)κατατεμαχίστηκαν (26)κατατεμαχίστηκες (25)κατατεμαχιζόμουν (37)κατατεμαχιζόσουν (35)κατατεμαχισμένες (26)κατατεμαχισμένης (26)κατατεμαχισμένοι (27)κατατεμαχισμένος (26)κατατεμαχισμένου (28)κατατεμαχισμένων (29)κατατεμαχιστείτε (25)κατατεμαχιστούμε (27)κατατεμνόντουσαν (19)κατατοπιζόμασταν (28)κατατοπιζόσασταν (26)κατατραυματίζαμε (31)κατατραυματίζατε (29)κατατραυματίζεις (28)κατατραυματίζετε (29)κατατραυματίζουν (30)κατατραυματίσαμε (22)κατατραυματίσατε (20)κατατραυματίσεις (19)κατατραυματίσετε (20)κατατραυματίσουν (21)κατατραυματιστεί (20)κατατρεχόντουσαν (25)κατατριβόντουσαν (25)κατατρομαγμένους (24)κατατροπωνόμαστε (22)κατατροπωνόσαστε (20)κατατρυπιόμασταν (21)κατατρυπιόσασταν (19)κατατρυχόντουσαν (26)κατατρωγόντουσαν (23)κατατσακιζόμαστε (28)κατατσακιζόσαστε (26)κατατσακισμένους (19)κατατσακιστήκαμε (20)κατατσακιστήκατε (18)κατατσαλακωνόταν (21)κατατσαλακώνεσαι (19)κατατσαλακώνεστε (19)κατατσαλακώνεται (19)κατατσαλακώνομαι (21)κατατυραννήθηκαν (28)κατατυραννήθηκες (27)κατατυραννήσουμε (21)κατατυραννηθείτε (27)κατατυραννηθούμε (29)κατατυραννημένες (19)κατατυραννημένης (19)κατατυραννημένοι (20)κατατυραννημένος (19)κατατυραννημένου (21)κατατυραννημένων (22)κατατυραννιόμουν (21)κατατυραννιόνταν (18)κατατυραννιόσουν (19)κατατυραννούσαμε (20)κατατυραννούσατε (18)καταυγαζόντουσαν (30)καταυλιζόντουσαν (29)καταφανιζόμασταν (34)καταφανιζόσασταν (32)καταφαρμακωνόταν (29)καταφαρμακώνεσαι (27)καταφαρμακώνεστε (27)καταφαρμακώνεται (27)καταφαρμακώνομαι (29)καταφλεγόντουσαν (29)καταφλογιζόμαστε (39)καταφλογιζόσαστε (37)καταφορτωνόμαστε (28)καταφορτωνόσαστε (26)καταφρονούμασταν (26)καταφρονούσασταν (24)καταφωτιζόμασταν (36)καταφωτιζόσασταν (34)καταχαιρόντουσαν (25)καταχειριζόμαστε (35)καταχειριζόσαστε (33)καταχειροκροτήσω (28)καταχειροκροτείς (25)καταχειροκροτηθώ (35)καταχειροκροτούν (26)καταχειροκρότησα (26)καταχειροκρότησε (26)καταχεριζόμασταν (35)καταχεριζόσασταν (33)καταχρεωνόμασταν (28)καταχρεωνόσασταν (26)καταχωνιαζόμαστε (36)καταχωνιαζόσαστε (34)καταχωνιασμένους (27)καταχωνιαστήκαμε (28)καταχωνιαστήκατε (26)καταχωριζόμασταν (37)καταχωριζόσασταν (35)καταψηφιζόμασταν (43)καταψηφιζόσασταν (41)καταϋποχρεωθείτε (35)καταϋποχρεωθούμε (37)καταϋποχρεωμένες (27)καταϋποχρεωμένης (27)καταϋποχρεωμένοι (28)καταϋποχρεωμένος (27)καταϋποχρεωμένου (29)καταϋποχρεωμένων (30)καταϋποχρεωνόταν (26)καταϋποχρεώθηκαν (34)καταϋποχρεώθηκες (33)καταϋποχρεώνεσαι (24)καταϋποχρεώνεστε (24)καταϋποχρεώνεται (24)καταϋποχρεώνομαι (26)καταϋποχρεώνουμε (27)καταϋποχρεώσουμε (27)κατεδαφιζόμασταν (37)κατεδαφιζόσασταν (35)κατειρωνευόμαστε (22)κατειρωνευόσαστε (20)κατενθουσιάζεσαι (35)κατενθουσιάζεστε (35)κατενθουσιάζεται (35)κατενθουσιάζομαι (37)κατενθουσιάζουμε (38)κατενθουσιάσουμε (29)κατενθουσιάστηκα (27)κατενθουσιάστηκε (27)κατενθουσιαζόταν (35)κατενθουσιασμένα (28)κατενθουσιασμένε (28)κατενθουσιασμένη (28)κατενθουσιασμένο (28)κατενθουσιαστείς (25)κατενθουσιαστούν (26)κατεξευτελίζεσαι (37)κατεξευτελίζεστε (37)κατεξευτελίζεται (37)κατεξευτελίζομαι (39)κατεξευτελιζόταν (37)κατεξουσιάζονται (35)κατεξουσιάζονταν (35)κατεξουσιαζόμουν (38)κατεξουσιαζόσουν (36)κατεπειγόντουσαν (21)κατεργαζόντουσαν (30)κατερειπωνόμαστε (22)κατερειπωνόσαστε (20)κατερημωνόμασταν (23)κατερημωνόσασταν (21)κατευθυνόντουσαν (28)κατευναζόντουσαν (27)κατευοδωνόμασταν (24)κατευοδωνόσασταν (22)κατευχαριστημένα (27)κατευχαριστημένε (27)κατευχαριστημένη (27)κατευχαριστημένο (27)κατηγορηματικούς (22)κατηγοριοποίησης (20)κατηγοριοποιήσει (21)κατηγοριοποιούμε (23)κατολισθαίνοντας (26)κατονομαζόμασταν (29)κατονομαζόμενους (29)κατονομαζόσασταν (27)κατοπτριζόμασταν (29)κατοπτριζόσασταν (27)κατορθωνόντουσαν (29)κατοχυρωνόμασταν (29)κατοχυρωνόσασταν (27)κατραπακωνόμαστε (23)κατραπακωνόσαστε (21)κατσαδιαζόμασταν (30)κατσαδιαζόσασταν (28)κατσουφιαζόμαστε (35)κατσουφιαζόσαστε (33)καυτηριαζόμασταν (29)καυτηριαζόσασταν (27)καυχησιολογήματα (31)καψουρευόντουσαν (29)κεντροαριστερούς (18)κεντροαφρικανικά (27)κεντροαφρικανικέ (27)κεντροαφρικανική (27)κεντροαφρικανικό (27)κεντροευρωπαϊκές (21)κεντροευρωπαϊκής (21)κεντροευρωπαϊκοί (22)κεντροευρωπαϊκού (22)κεντροευρωπαϊκός (21)κεντροευρωπαϊκών (22)κεραυνοβολήθηκαν (37)κεραυνοβολήθηκες (36)κεραυνοβολήματος (28)κεραυνοβολήσουμε (30)κεραυνοβοληθείτε (36)κεραυνοβοληθούμε (38)κεραυνοβολημάτων (31)κεραυνοβολημένες (28)κεραυνοβολημένης (28)κεραυνοβολημένοι (29)κεραυνοβολημένος (28)κεραυνοβολημένου (30)κεραυνοβολημένων (31)κεραυνοβολούνται (27)κεραυνοβολούνταν (27)κεραυνοβολούσαμε (29)κεραυνοβολούσατε (27)κεραυνοβολούσουν (28)κεραυνωνόντουσαν (21)κερματιζόντουσαν (29)κεφαλαιματωμάτων (33)κεφαλαιματώματος (28)κεφαλαιοκράτισσα (27)κεφαλαιοκρατικές (27)κεφαλαιοκρατικής (27)κεφαλαιοκρατικοί (28)κεφαλαιοκρατικού (28)κεφαλαιοκρατικός (27)κεφαλαιοκρατικών (28)κεφαλαιοποιήθηκα (36)κεφαλαιοποιήθηκε (36)κεφαλαιοποιήσαμε (28)κεφαλαιοποιήσατε (26)κεφαλαιοποιήσεις (25)κεφαλαιοποιήσετε (26)κεφαλαιοποιήσεων (28)κεφαλαιοποιήσεως (27)κεφαλαιοποιήσουν (27)κεφαλαιοποιείσαι (26)κεφαλαιοποιείστε (26)κεφαλαιοποιείται (26)κεφαλαιοποιηθείς (34)κεφαλαιοποιηθούν (35)κεφαλαιοποιημένα (28)κεφαλαιοποιημένε (28)κεφαλαιοποιημένη (28)κεφαλαιοποιημένο (28)κεφαλαιοποιούμαι (28)κεφαλαιοποιούσαν (26)κεφαλαιοποιούσες (25)κεφαλαιοποιούταν (26)κεφαλαιοποιώντας (25)κηδεμονευόμασταν (24)κηδεμονευόσασταν (22)κιγκλιδωνόμασταν (29)κιγκλιδωνόσασταν (27)κινδυνευόντουσαν (22)κινδυνολογήσουμε (28)κινδυνολογούσαμε (27)κινδυνολογούσατε (25)κινηματογράφησαν (29)κινηματογράφησες (28)κινηματογράφησης (28)κινηματογράφησις (28)κινηματογραφήσει (29)κινηματογραφήσου (30)κινηματογραφήστε (29)κινηματογραφείτε (29)κινηματογραφείτο (29)κινηματογραφηθεί (38)κινηματογραφικές (29)κινηματογραφικής (29)κινηματογραφικοί (30)κινηματογραφικού (30)κινηματογραφικός (29)κινηματογραφικών (30)κινηματογραφιστή (29)κινηματογραφούμε (31)κινηματογραφούνε (29)κινηματογραφούσα (29)κινηματογραφούσε (29)κινησιοθεραπείας (26)κινησιοθεραπείες (26)κινησιοθεραπειών (27)κινησιοθεραπευτή (28)κινητοποιηθήκαμε (29)κινητοποιηθήκατε (27)κινητοποιημένους (19)κινητοποιούμαστε (19)κιτρινοπράσινους (19)κλαψοδερνόμασταν (33)κλαψοδερνόσασταν (31)κλειδαμπαρωθείτε (36)κλειδαμπαρωθούμε (38)κλειδαμπαρωμένες (28)κλειδαμπαρωμένης (28)κλειδαμπαρωμένοι (29)κλειδαμπαρωμένος (28)κλειδαμπαρωμένου (30)κλειδαμπαρωμένων (31)κλειδαμπαρωνόταν (27)κλειδαμπαρώθηκαν (35)κλειδαμπαρώθηκες (34)κλειδαμπαρώνεσαι (25)κλειδαμπαρώνεστε (25)κλειδαμπαρώνεται (25)κλειδαμπαρώνομαι (27)κλειδαμπαρώνουμε (28)κλειδαμπαρώσουμε (28)κλειδοκρατόρισσα (24)κλειδομαντάλωναν (27)κλειδομαντάλωνες (26)κλειδομαντάλωσαν (27)κλειδομαντάλωσες (26)κλειδομανταλωθεί (36)κλειδομανταλώνει (25)κλειδομανταλώσει (25)κλειδομανταλώσου (26)κλειδομανταλώστε (25)κληροδοτούμασταν (24)κληροδοτούσασταν (22)κληρονομικοτήτων (24)κληρονομικότητας (21)κληρονομικότητες (21)κληρονομιόμασταν (23)κληρονομιόσασταν (21)κληρονομουμένους (24)κληρονομούμασταν (23)κληρονομούμενους (23)κληρονομούσασταν (21)κλιβανιζόντουσαν (35)κλιμακωνόντουσαν (24)κλιματιζόντουσαν (30)κλιματοθεραπείας (30)κλινοσκεπάσματος (21)κλινοσκεπασμάτων (24)κλυδωνιζόντουσαν (34)κλωθογυρισμένους (36)κλωστοϋφαντήριον (27)κλωστοϋφαντικούς (26)κλωστοϋφαντουργέ (31)κλωστοϋφαντουργό (31)κοινοβουλευτικές (27)κοινοβουλευτικής (27)κοινοβουλευτικοί (28)κοινοβουλευτικού (28)κοινοβουλευτικός (27)κοινοβουλευτικών (28)κοινοβουλευτισμέ (29)κοινοβουλευτισμό (29)κοινολογούμασταν (23)κοινολογούσασταν (21)κοινοποιούμασταν (19)κοινοποιούσασταν (17)κοινοπολιτειακές (19)κοινοπολιτειακής (19)κοινοπολιτειακοί (20)κοινοπολιτειακού (20)κοινοπολιτειακός (19)κοινοπολιτειακών (20)κοινοπρακτούντες (18)κοινωνικοποίησής (18)κοινωνικοποίησαν (20)κοινωνικοποίησες (19)κοινωνικοποίησης (19)κοινωνικοποίησις (19)κοινωνικοποιήσει (20)κοινωνικοποιήσου (21)κοινωνικοποιήστε (20)κοινωνικοποιείτε (20)κοινωνικοποιηθεί (29)κοινωνικοποιούμε (22)κοινωνικοποιούσα (20)κοινωνικοποιούσε (20)κοινωνιογράμματα (26)κοινωνιοδράματος (23)κοινωνιοδραμάτων (26)κοινωνιοθεραπεία (29)κοινωνιολογικούς (23)κοκαϊνιζόντουσαν (26)κοκεταριζόμασταν (29)κοκεταριζόσασταν (27)κοκκινοπρόσωπους (23)κοκκινοσκουφίτσα (27)κολακευτικότατες (20)κολακευτικότατης (20)κολακευτικότατοι (21)κολακευτικότατος (20)κολακευτικότατου (22)κολακευτικότατων (23)κολακευτικότερες (21)κολακευτικότερης (21)κολακευτικότεροι (22)κολακευτικότερος (21)κολακευτικότερου (23)κολακευτικότερων (24)κολαντριζόμασταν (30)κολαντριζόσασταν (28)κολεκτιβιστικούς (26)κολλαριζόντουσαν (31)κολοκυθοκεφτέδες (39)κολοκυθοκορφάδες (40)κολοκυθοκορφάδων (43)κομματιαζόμασταν (31)κομματιαζόσασταν (29)κομματιζόντουσαν (30)κομματικοποίησαν (22)κομματικοποίησες (21)κομματικοποίησης (21)κομματικοποιήσει (22)κομματικοποιήσου (23)κομματικοποιήστε (22)κομματικοποιείτε (22)κομματικοποιηθεί (31)κομματικοποιούμε (24)κομματικοποιούσα (22)κομματικοποιούσε (22)κομπλεξαρίστηκαν (32)κομπλεξαρίστηκες (31)κομπλεξαρισμένες (32)κομπλεξαρισμένης (32)κομπλεξαρισμένοι (33)κομπλεξαρισμένος (32)κομπλεξαρισμένου (34)κομπλεξαρισμένων (35)κομπλεξαριστείτε (31)κομπλεξαριστούμε (33)κομπλεξαρόμασταν (33)κομπλεξαρόσασταν (31)κομπλιμεντάρεσαι (24)κομπλιμεντάρεστε (24)κομπλιμεντάρεται (24)κομπλιμεντάρομαι (26)κομπλιμεντάρουμε (27)κομπλιμενταρίσου (25)κομπλιμενταριστώ (24)κομπλιμενταρόταν (24)κομπογιαννίτικες (22)κομπογιαννίτικης (22)κομπογιαννίτικοι (23)κομπογιαννίτικος (22)κομπογιαννίτικου (24)κομπογιαννίτικων (25)κομπογιαννίτισσα (22)κομποδενόντουσαν (23)κομπορρημονήσαμε (25)κομπορρημονήσατε (23)κομπορρημονήσεις (22)κομπορρημονήσετε (23)κομπορρημονήσουν (24)κομπορρημονούσαν (23)κομπορρημονούσες (22)κομπορρημονώντας (22)κομφουκιανισμούς (28)κομψοντυνόμασταν (30)κομψοντυνόσασταν (28)κονιορτοποιήθηκα (28)κονιορτοποιήθηκε (28)κονιορτοποιήσαμε (20)κονιορτοποιήσατε (18)κονιορτοποιήσεις (17)κονιορτοποιήσετε (18)κονιορτοποιήσουν (19)κονιορτοποιείσαι (18)κονιορτοποιείστε (18)κονιορτοποιείται (18)κονιορτοποιηθείς (26)κονιορτοποιηθούν (27)κονιορτοποιημένα (20)κονιορτοποιημένε (20)κονιορτοποιημένη (20)κονιορτοποιημένο (20)κονιορτοποιούμαι (20)κονιορτοποιούσαν (18)κονιορτοποιούσες (17)κονιορτοποιούταν (18)κονιορτοποιώντας (17)κονσεπτουαλισμός (21)κονσερβαρίζονται (34)κονσερβαρίζονταν (34)κονσερβαρίστηκαν (26)κονσερβαρίστηκες (25)κονσερβαριζόμουν (37)κονσερβαριζόσουν (35)κονσερβαρισμένες (26)κονσερβαρισμένης (26)κονσερβαρισμένοι (27)κονσερβαρισμένος (26)κονσερβαρισμένου (28)κονσερβαρισμένων (29)κονσερβαριστείτε (25)κονσερβαριστούμε (27)κονσερβαρόμασταν (27)κονσερβαρόσασταν (25)κονσερβοποιήθηκα (35)κονσερβοποιήθηκε (35)κονσερβοποιήσαμε (27)κονσερβοποιήσατε (25)κονσερβοποιήσεις (24)κονσερβοποιήσετε (25)κονσερβοποιήσεων (27)κονσερβοποιήσεως (26)κονσερβοποιήσουν (26)κονσερβοποιείσαι (25)κονσερβοποιείστε (25)κονσερβοποιείται (25)κονσερβοποιηθείς (33)κονσερβοποιηθούν (34)κονσερβοποιημένα (27)κονσερβοποιημένε (27)κονσερβοποιημένη (27)κονσερβοποιημένο (27)κονσερβοποιούμαι (27)κονσερβοποιούσαν (25)κονσερβοποιούσες (24)κονσερβοποιούταν (25)κονσερβοποιώντας (24)κονστρουκτιβισμέ (28)κονστρουκτιβισμό (28)κονταροκτυπήματα (22)κονταροκτυπηθούν (29)κονταρομαχόμαστε (28)κονταρομαχόσαστε (26)κονταροχτυπάγαμε (31)κονταροχτυπάγατε (29)κονταροχτυπήθηκα (36)κονταροχτυπήθηκε (36)κονταροχτυπήματα (28)κονταροχτυπήσαμε (28)κονταροχτυπήσατε (26)κονταροχτυπήσεις (25)κονταροχτυπήσετε (26)κονταροχτυπήσουν (27)κονταροχτυπηθείς (34)κονταροχτυπηθούν (35)κονταροχτυπημένα (28)κονταροχτυπημένε (28)κονταροχτυπημένη (28)κονταροχτυπημένο (28)κονταροχτυπιέμαι (28)κονταροχτυπιέσαι (26)κονταροχτυπιέστε (26)κονταροχτυπιέται (26)κονταροχτυπιόταν (26)κονταροχτυπούσαν (26)κονταροχτυπούσες (25)κονταροχτυπώντας (25)κοντογυριζόμαστε (32)κοντογυριζόσαστε (30)κοντοκλαδευόμουν (26)κοντοκλαδευόσουν (24)κοντοκλαδεύονται (22)κοντοκλαδεύονταν (22)κοντοκοβόντουσαν (25)κοντοστεκόμασταν (19)κοντοστεκόσασταν (17)κοντραμπαντιέρης (20)κοντραριζόμασταν (29)κοντραριζόσασταν (27)κοντρασταρόμαστε (20)κοντρασταρόσαστε (18)κοντρολαρόμασταν (22)κοντρολαρόσασταν (20)κοντυλογραμμένες (26)κοντυλογραμμένης (26)κοντυλογραμμένοι (27)κοντυλογραμμένος (26)κοντυλογραμμένου (28)κοντυλογραμμένων (29)κοπαδιαζόντουσαν (30)κοπιαστικότατους (18)κοπιαστικότερους (19)κορδελιαζόμασταν (33)κορδελιαζόσασταν (31)κορνιζαρισμένους (29)κορνιζαρόντουσαν (28)κορνιζωνόντουσαν (29)κοροϊδευτικότατα (21)κοροϊδευτικότατε (21)κοροϊδευτικότατη (21)κοροϊδευτικότατο (21)κοροϊδευτικότερα (22)κοροϊδευτικότερε (22)κοροϊδευτικότερη (22)κοροϊδευτικότερο (22)κοροϊδευόντουσαν (21)κορσαριζόντουσαν (28)κορφολογιόμασταν (31)κορφολογιόσασταν (29)κοσκινιζόντουσαν (27)κοσμηματογραφίας (30)κοσμηματογραφικά (32)κοσμηματογραφικέ (32)κοσμηματογραφική (32)κοσμηματογραφικό (32)κοσμηματοπωλείον (25)κοσμηματοπωλείου (26)κοσμηματοπωλείων (27)κοσμητευόντουσαν (20)κοσμογυρισμένους (25)κοσμοθεωρητικούς (30)κοσμοπολιτισμούς (22)κοστολογούμασταν (23)κοστολογούσασταν (21)κοστουμαρίζονται (29)κοστουμαρίζονταν (29)κοστουμαριζόμουν (32)κοστουμαριζόσουν (30)κουβαριαζόμασταν (36)κουβαριαζόσασταν (34)κουβεντιαζόμαστε (35)κουβεντιαζόσαστε (33)κουβεντιασμένους (26)κουδουνιζόμασταν (32)κουδουνιζόσασταν (30)κουζουλαινόμαστε (31)κουκουλωνόμασταν (25)κουκουλωνόσασταν (23)κουλουριαζόμαστε (32)κουλουριαζόσαστε (30)κουλουριασμένους (23)κουλουριαστήκαμε (24)κουλουριαστήκατε (22)κουλτουριάρικους (23)κουμανταρισμένες (21)κουμανταρισμένης (21)κουμανταρισμένοι (22)κουμανταρισμένος (21)κουμανταρισμένου (23)κουμανταρισμένων (24)κουμανταρόμασταν (22)κουμανταρόσασταν (20)κουμαντερνόμαστε (22)κουμαντερνόσαστε (20)κουμπουριάζονται (31)κουμπουριάζονταν (31)κουμπουριαζόμουν (34)κουμπουριαζόσουν (32)κουντριζόντουσαν (28)κουραστικότατους (19)κουραστικότερους (20)κουρελιαζόμασταν (31)κουρελιαζόσασταν (29)κουρκουτιάζονται (29)κουρκουτιάζονταν (29)κουρκουτιαζόμουν (32)κουρκουτιαζόσουν (30)κουρντιζόντουσαν (28)κουστουμαρίζεσαι (30)κουστουμαρίζεστε (30)κουστουμαρίζεται (30)κουστουμαρίζομαι (32)κουστουμαριζόταν (30)κουστουμαρόμαστε (23)κουστουμαρόσαστε (21)κουτιαινόντουσαν (18)κουτρουβαλήσουμε (31)κουτρουβαλούσαμε (30)κουτρουβαλούσατε (28)κουτσοβολεμένους (28)κουτσοβολευτείτε (27)κουτσοβολευτούμε (29)κουτσοβολευόμουν (30)κουτσοβολευόσουν (28)κουτσοβολεύονται (26)κουτσοβολεύονταν (26)κουτσοβολεύτηκαν (27)κουτσοβολεύτηκες (26)κουτσοδουλευόταν (24)κουτσοδουλεύεσαι (23)κουτσοδουλεύεστε (23)κουτσοδουλεύεται (23)κουτσοδουλεύομαι (25)κουτσομεσιάζεσαι (28)κουτσομεσιάζεστε (28)κουτσομεσιάζεται (28)κουτσομεσιάζομαι (30)κουτσομεσιαζόταν (28)κουτσομπολέψουμε (34)κουτσομπολίστικο (23)κουτσομπολεμένες (23)κουτσομπολεμένης (23)κουτσομπολεμένοι (24)κουτσομπολεμένος (23)κουτσομπολεμένου (25)κουτσομπολεμένων (26)κουτσομπολευόταν (23)κουτσομπολεύεσαι (22)κουτσομπολεύεστε (22)κουτσομπολεύεται (22)κουτσομπολεύομαι (24)κουτσομπολεύουμε (25)κουτσοπορευόμουν (23)κουτσοπορευόσουν (21)κουτσοπορεύονται (19)κουτσοπορεύονταν (19)κουτσοραβόμασταν (27)κουτσοραβόσασταν (25)κουτσουλιζόμαστε (31)κουτσουλιζόσαστε (29)κουτσουλισμένους (22)κουτσουλιστήκαμε (23)κουτσουλιστήκατε (21)κουτσουλιόμασταν (22)κουτσουλιόσασταν (20)κουτσουρευτήκαμε (23)κουτσουρευτήκατε (21)κουτσουρευόμαστε (22)κουτσουρευόσαστε (20)κουτσοφτιάνονται (24)κουτσοφτιάνονταν (24)κουτσοφτιάχνεσαι (31)κουτσοφτιάχνεστε (31)κουτσοφτιάχνεται (31)κουτσοφτιάχνομαι (33)κουτσοφτιανόμουν (27)κουτσοφτιανόσουν (25)κουτσοφτιαχνόταν (31)κουφαλιαζόμασταν (37)κουφαλιαζόσασταν (35)κουφοκαιγόμασταν (30)κουφοκαιγόσασταν (28)κουφοκαιόντουσαν (26)κοφινιαζόντουσαν (33)κοψοκεφαλιάζεσαι (44)κοψοκεφαλιάζεστε (44)κοψοκεφαλιάζεται (44)κοψοκεφαλιάζομαι (46)κοψοκεφαλιαζόταν (44)κοψολαιμιάζονται (38)κοψολαιμιάζονταν (38)κοψολαιμιαζόμουν (41)κοψολαιμιαζόσουν (39)κοψομεσιαζόμαστε (38)κοψομεσιαζόσαστε (36)κοψομεσιασμένους (29)κοψομεσιαστήκαμε (30)κοψομεσιαστήκατε (28)κρασοποτιζόμαστε (29)κρασοποτιζόσαστε (27)κρασπεδωνόμασταν (25)κρασπεδωνόσασταν (23)κραταιωνόντουσαν (20)κρατικοποιήθηκαν (29)κρατικοποιήθηκες (28)κρατικοποιήσουμε (22)κρατικοποιηθείτε (28)κρατικοποιηθούμε (30)κρατικοποιημένες (20)κρατικοποιημένης (20)κρατικοποιημένοι (21)κρατικοποιημένος (20)κρατικοποιημένου (22)κρατικοποιημένων (23)κρατικοποιούμενη (21)κρατικοποιούνται (19)κρατικοποιούνταν (19)κρατικοποιούσαμε (21)κρατικοποιούσατε (19)κρατικοποιούσουν (20)κρεβατομουρμούρα (31)κρεβατωνόντουσαν (27)κρηπιδωνόντουσαν (24)κρησαριζόντουσαν (28)κριματιζόντουσαν (29)κριτικαρισμένους (21)κριτικαριστήκαμε (22)κριτικαριστήκατε (20)κριτικαρόντουσαν (20)κριτσανιζόμασταν (28)κριτσανιζόσασταν (26)κρουαζιερόπλοιου (32)κρουαζιερόπλοιων (33)κρουσταλλιάζεσαι (31)κρουσταλλιάζεστε (31)κρουσταλλιάζεται (31)κρουσταλλιάζομαι (33)κρουσταλλιάσματα (24)κρουσταλλιαζόταν (31)κρυοχειρουργικής (31)κρυπτογραφήθηκαν (40)κρυπτογραφήθηκες (39)κρυπτογραφήματος (31)κρυπτογραφήσουμε (33)κρυπτογραφηθείτε (39)κρυπτογραφηθούμε (41)κρυπτογραφημάτων (34)κρυπτογραφημένες (31)κρυπτογραφημένης (31)κρυπτογραφημένοι (32)κρυπτογραφημένος (31)κρυπτογραφημένου (33)κρυπτογραφημένων (34)κρυπτογραφούνται (30)κρυπτογραφούνταν (30)κρυπτογραφούσαμε (32)κρυπτογραφούσατε (30)κρυπτογραφούσουν (31)κρυσταλλογραφίας (32)κρυσταλλογραφίες (32)κρυσταλλογραφικά (34)κρυσταλλογραφικέ (34)κρυσταλλογραφική (34)κρυσταλλογραφικό (34)κρυσταλλογραφιών (33)κρυσταλλολυχνίας (31)κρυσταλλολυχνίες (31)κρυσταλλολυχνιών (32)κρυσταλλωνόμαστε (26)κρυσταλλωνόσαστε (24)κρυφαναδευόμαστε (31)κρυφαναδευόσαστε (29)κρυφανοιγόμασταν (30)κρυφανοιγόσασταν (28)κρυφοβραζόμασταν (44)κρυφοβραζόσασταν (42)κρυφοδαγκάνονται (32)κρυφοδαγκάνονταν (32)κρυφοδαγκανόμουν (35)κρυφοδαγκανόσουν (33)κρυφοθυμωνόμαστε (41)κρυφοθυμωνόσαστε (39)κρυφοκαιόντουσαν (27)κρυφοκαμαρώνουμε (32)κρυφοκαμαρώσουμε (32)κρυφοκλαιγόμαστε (33)κρυφοκλαιγόσαστε (31)κρυφοκλαιόμασταν (30)κρυφοκλαιόσασταν (28)κρυφοκοιτάγματος (30)κρυφοκοιτάζονται (35)κρυφοκοιτάζονταν (35)κρυφοκοιτάζοντας (34)κρυφοκοιταγμάτων (33)κρυφοκοιταζόμουν (38)κρυφοκοιταζόσουν (36)κρυφοπαιζόμασταν (37)κρυφοπαιζόσασταν (35)κρυφοπαιρνόμαστε (29)κρυφοπαιρνόσαστε (27)κρυφοποτιζόμαστε (37)κρυφοποτιζόσαστε (35)κρυφοσμιγόμασταν (32)κρυφοσμιγόσασταν (30)κρυφοσχεδιάζεσαι (44)κρυφοσχεδιάζεστε (44)κρυφοσχεδιάζεται (44)κρυφοσχεδιάζομαι (46)κρυφοσχεδιαζόταν (44)κρυφοταϊζόμασταν (35)κρυφοταϊζόσασταν (33)κρυφοτρωγόμασταν (33)κρυφοτρωγόσασταν (31)κρυφοχαιρόμασταν (35)κρυφοχαιρόσασταν (33)κτηματομεσιτικές (20)κτηματομεσιτικής (20)κτηματομεσιτικοί (21)κτηματομεσιτικού (21)κτηματομεσιτικός (20)κτηματομεσιτικών (21)κυλινδριζόμασταν (34)κυλινδριζόσασταν (32)κυλινδωνόντουσαν (25)κυματοδερνόμαστε (25)κυματοδερνόσαστε (23)κυματοσυνάρτησής (19)κυματοσυνάρτησης (20)κυτταροπλάσματος (22)κυτταροπλασμάτων (25)κωδικοποιηθήκαμε (35)κωδικοποιηθήκατε (33)κωδικοποιημένους (25)κωδικοποιούμαστε (25)κωλογλειφόμασταν (34)κωλογλειφόσασταν (32)κωλοκουρευόμαστε (26)κωλοκουρευόσαστε (24)κωλοσερνόντουσαν (22)κωνσταντινούπολη (21)