Λ 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Λ (1782)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

λάγκερλεφ (24)λάιμπνιτς (12)λάμνοντας (11)λάμποντας (12)λάμπρυναν (15)λάμπρυνες (14)λάνκαστερ (12)λάνσμπερι (14)λέμπερεχτ (21)λέπταιναν (11)λέπταινες (10)λέπτυνσης (11)λέπτυνσις (11)λέρμοντοφ (20)λήθαργους (23)λήσταρχοι (18)λήσταρχος (17)λήσταρχου (19)λήσταρχων (20)λήστευσις (10)λίβερπουλ (22)λίγδιασμα (18)λίμπκνεχτ (21)λίντσαραν (11)λίντσαρες (10)λαίμαργες (15)λαίμαργης (15)λαίμαργοι (16)λαίμαργος (15)λαίμαργου (17)λαίμαργων (18)λαβαίνετε (17)λαβαίνουν (18)λαβομάνου (20)λαβομάνων (21)λαβουαζιέ (27)λαβωθείτε (28)λαβωθούμε (30)λαβωμάτων (23)λαβωμένες (20)λαβωμένης (20)λαβωμένοι (21)λαβωμένος (20)λαβωμένου (22)λαβωμένων (23)λαβωματιά (21)λαβωνόταν (19)λαβύρινθε (27)λαβύρινθο (27)λαβώθηκαν (27)λαβώθηκες (26)λαβώματος (18)λαβώνεσαι (17)λαβώνεστε (17)λαβώνεται (17)λαβώνομαι (19)λαβώνουμε (20)λαβώσουμε (20)λαγάρισμα (16)λαγαρίζει (23)λαγγέματα (18)λαγγεμένη (18)λαγγεμένο (18)λαγγευτής (16)λαγιαρνιά (14)λαγκαδιάς (16)λαγκαδιές (16)λαγκαδιού (17)λαγκαδιών (17)λαγοθήρας (22)λαγοθηρία (23)λαγουδάκι (18)λαγουδέρα (18)λαγουδίνα (17)λαγουμιού (16)λαγουμιών (16)λαγωνικού (16)λαγωνικόν (16)λαγωνικών (16)λαγόκαρδα (18)λαγόκαρδε (18)λαγόκαρδη (18)λαγόκαρδο (18)λαγόνιους (13)λαγώχειλα (22)λαγώχειλε (22)λαγώχειλη (22)λαγώχειλο (22)λαδάδικου (18)λαδάδικων (19)λαδέμπορε (17)λαδέμπορο (17)λαδίσλαος (14)λαδωθείτε (24)λαδωθούμε (26)λαδωμάτων (19)λαδωμένες (16)λαδωμένης (16)λαδωμένοι (17)λαδωμένος (16)λαδωμένου (18)λαδωμένων (19)λαδωνόταν (15)λαδωτήρια (16)λαδόκολλα (18)λαδόξιδου (26)λαδόξιδων (27)λαδόπανου (15)λαδόπανων (16)λαδόπουλο (17)λαδόχαρτα (21)λαδόχαρτο (21)λαδώθηκαν (23)λαδώθηκες (22)λαδώματος (14)λαδώνεσαι (13)λαδώνεστε (13)λαδώνεται (13)λαδώνομαι (15)λαδώνουμε (16)λαδώσουμε (16)λαζαρίδης (22)λαζουρίτη (21)λαζόπουλο (23)λαθέματος (20)λαθεμάτων (23)λαθεμένες (20)λαθεμένης (20)λαθεμένος (20)λαθεμένου (22)λαθεμένων (23)λαθευτείς (19)λαθευτούν (20)λαθευόταν (20)λαθεύεσαι (19)λαθεύεστε (19)λαθεύεται (19)λαθεύομαι (21)λαθεύουμε (22)λαθεύουνε (20)λαθεύτηκα (20)λαθεύτηκε (20)λαθουριού (21)λαθουριών (21)λαθραίους (20)λαθροθήρα (30)λαθρόβιας (26)λαθρόβιες (26)λαθρόβιοι (27)λαθρόβιος (26)λαθρόβιου (28)λαθρόβιων (29)λαιμαργία (16)λαιμαριάς (12)λαιμαριές (12)λαιμαριών (13)λαιμητόμο (14)λαιμικούς (12)λαιμοδέτη (15)λακάρεσαι (12)λακάρεστε (12)λακάρεται (12)λακάρισμα (14)λακάρομαι (14)λακίζουμε (23)λακίσουμε (14)λακαπηνός (11)λακαριστά (12)λακαριστέ (12)λακαριστή (12)λακαριστό (12)λακαρόταν (12)λακισμένα (13)λακισμένε (13)λακισμένη (13)λακισμένο (13)λακκούβας (18)λακκούβες (18)λακκώματα (14)λακτίζαμε (22)λακτίζατε (20)λακτίζεις (19)λακτίζετε (20)λακτίζουν (21)λακτίσαμε (13)λακτίσατε (11)λακτίσεις (10)λακτίσετε (11)λακτίσουν (12)λακτιστεί (11)λακωνίζει (22)λακωνίσει (13)λακωνίστε (13)λακωνικές (13)λακωνικής (13)λακωνικοί (14)λακωνικού (14)λακωνικός (13)λακωνικών (14)λακωνισμέ (15)λακωνισμό (15)λακώνιζαν (20)λακώνιζες (19)λακώνισαν (11)λακώνισες (10)λαλήθηκαν (22)λαλήθηκες (21)λαλήματος (13)λαλήσουμε (15)λαλίστατα (12)λαλίστατε (12)λαλίστατη (12)λαλίστατο (12)λαλαγγίδα (21)λαλαγγίτα (18)λαλαούνης (11)λαληθείτε (21)λαληθούμε (23)λαλημάτων (16)λαλημένες (13)λαλημένης (13)λαλημένοι (14)λαλημένος (13)λαλημένου (15)λαλημένων (16)λαλιόμουν (15)λαλιόνταν (12)λαλιόσουν (13)λαλούμενα (14)λαλούνται (12)λαλούσαμε (14)λαλούσατε (12)λαμαρίνας (12)λαμαρίνες (12)λαμαρινών (13)λαμαϊσμού (13)λαμαϊσμός (12)λαμβάναμε (21)λαμβάνανε (19)λαμβάνατε (19)λαμβάνειν (19)λαμβάνεις (18)λαμβάνετε (19)λαμβάνομε (21)λαμβάνουν (20)λαμιώτικά (12)λαμιώτικέ (12)λαμιώτική (12)λαμιώτικα (13)λαμιώτικε (13)λαμιώτικη (13)λαμιώτικο (13)λαμιώτικό (12)λαμνοκόπι (14)λαμπίκαρα (15)λαμπίκαρε (15)λαμπίτσας (12)λαμπίτσες (12)λαμπεράδα (17)λαμπερούς (13)λαμπηδόνα (16)λαμπικάρω (17)λαμπιόνια (13)λαμποκοπά (15)λαμποκοπή (15)λαμποκοπώ (15)λαμποκόπα (15)λαμποκόπι (15)λαμπράδες (16)λαμπράκης (14)λαμπρινής (13)λαμπρυνθώ (24)λαμπρότης (13)λαμπρύνει (14)λαμπτήρας (13)λαμπτήρες (13)λαμπτήρων (16)λαμπυρίδα (18)λαμπυρίζω (26)λαμπυρίσω (17)λαμπύριζα (23)λαμπύριζε (23)λαμπύρισα (14)λαμπύρισε (14)λανάριζαν (20)λανάριζες (19)λανάρισαν (11)λανάρισες (10)λανάρισμα (13)λαναρίζει (20)λαναρίσει (11)λαναρίστε (11)λανθάνουν (20)λανολίνες (11)λανολίνης (11)λανολινών (12)λανσάραμε (13)λανσάρατε (11)λανσάρεις (10)λανσάρετε (11)λανσάρισα (11)λανσάρισε (11)λανσάρουν (12)λαντζέρης (19)λαντζιέρα (20)λαντζιέρη (20)λαξεμένες (20)λαξεμένοι (21)λαξευμένα (22)λαξευμένε (22)λαξευμένη (22)λαξευμένο (22)λαξευτείς (19)λαξευτούν (20)λαξευτούς (19)λαξευόταν (20)λαξεύεσαι (19)λαξεύεστε (19)λαξεύεται (19)λαξεύματα (21)λαξεύομαι (21)λαξεύουμε (22)λαξεύσαμε (21)λαξεύσατε (19)λαξεύσεις (18)λαξεύσετε (19)λαξεύσεων (21)λαξεύσεως (20)λαξεύσουν (20)λαξεύτηκα (20)λαξεύτηκε (20)λαογράφοι (21)λαογράφος (20)λαογράφου (22)λαογράφων (23)λαογραφία (21)λαοδάμεια (15)λαοδίκεια (14)λαοδικεύς (13)λαοκράτης (11)λαοκρατία (12)λαοκρισία (12)λαοκόοντα (11)λαομίσητα (12)λαομίσητε (12)λαομίσητη (12)λαομίσητο (12)λαοπλάνοι (13)λαοπλάνος (12)λαοπλάνου (14)λαοπλάνων (15)λαοσύναξη (19)λαουτέρης (11)λαουτζίκε (21)λαουτζίκο (21)λαουτιέρη (12)λαοφίλητα (19)λαοφίλητε (19)λαοφίλητη (19)λαοφίλητο (19)λαοφιλείς (18)λαοφιλούς (18)λαπάδιασε (14)λαπήθειος (19)λαπαδιάζω (25)λαρισαίος (10)λαρισαϊκά (11)λαρισαϊκέ (11)λαρισαϊκή (11)λαρισαϊκό (11)λαρισινός (10)λαρυγγίζω (29)λαρυγγίσω (20)λαρυγγικά (19)λαρυγγικέ (19)λαρυγγική (19)λαρυγγικό (19)λαρυγγιού (18)λαρυγγιών (18)λαρύγγιζα (26)λαρύγγιζε (26)λαρύγγισα (17)λαρύγγισε (17)λασκάραμε (14)λασκάρατε (12)λασκάρεις (11)λασκάρετε (12)λασκάρισε (12)λασκάρουν (13)λασκαρίνα (12)λασπερούς (11)λασπιτζής (19)λασπολογώ (16)λασπολόγε (16)λασπολόγο (16)λασπονέρι (12)λασποτόπι (12)λασπουριά (13)λασπωθείς (21)λασπωθούν (22)λασπωμένα (15)λασπωμένε (15)λασπωμένη (15)λασπωμένο (15)λασπόνερα (12)λασπόνερο (12)λασπότοπο (12)λασπώδεις (13)λασπώδους (14)λασπώθηκα (21)λασπώθηκε (21)λασπώματα (13)λασπώναμε (13)λασπώνατε (11)λασπώνεις (10)λασπώνετε (11)λασπώνουν (12)λασπώσαμε (13)λασπώσατε (11)λασπώσεις (10)λασπώσετε (11)λασπώσουν (12)λαστιχάκι (18)λατίνιζαν (19)λατίνιζες (18)λατίνισαν (10)λατίνισες (9)λατερανού (11)λατινίζει (19)λατινίσει (10)λατινίστε (10)λατινικές (10)λατινικής (10)λατινικοί (11)λατινικού (11)λατινικός (10)λατινικών (11)λατινισμέ (12)λατινισμό (12)λατινιστή (10)λατινιστί (10)λατομείον (12)λατομείου (13)λατομείων (14)λατομηθεί (21)λατομικές (12)λατομικής (12)λατομικοί (13)λατομικού (13)λατομικός (12)λατομικών (13)λατρέψαμε (22)λατρέψανε (20)λατρέψατε (20)λατρέψεις (19)λατρέψετε (20)λατρέψομε (22)λατρέψουν (21)λατρεμένα (13)λατρεμένε (13)λατρεμένη (13)λατρεμένο (13)λατρευτές (11)λατρευτής (11)λατρευτεί (12)λατρευτοί (12)λατρευτού (12)λατρευτός (11)λατρευτών (12)λατρεύαμε (13)λατρεύανε (11)λατρεύατε (11)λατρεύεις (10)λατρεύετε (11)λατρεύομε (13)λατρεύουν (12)λατόμησις (11)λαυράγκας (15)λαυρέντης (11)λαυριώτης (11)λαχάνιαζα (26)λαχάνιαζε (26)λαχάνιασα (17)λαχάνιασε (17)λαχαίναμε (19)λαχαίνανε (17)λαχαίνατε (17)λαχαίνεις (16)λαχαίνετε (17)λαχαίνομε (19)λαχαίνουν (18)λαχανάκια (18)λαχανίδας (19)λαχανίδες (19)λαχανίδων (22)λαχανιάζω (28)λαχανιάσω (19)λαχανικού (18)λαχανικόν (18)λαχανικών (18)λαχουριού (19)λαχουριών (19)λαχτάραγα (21)λαχτάραγε (21)λαχτάρησα (18)λαχτάρησε (18)λαχτάριζα (27)λαχτάριζε (27)λαχτάρισα (18)λαχτάρισε (18)λαχταράει (18)λαχταράμε (20)λαχταράτε (18)λαχταρήσω (20)λαχταρίζω (29)λαχταρίσω (20)λαχταρούν (18)λαϊκίζαμε (21)λαϊκίζατε (19)λαϊκίζεις (18)λαϊκίζετε (19)λαϊκίζουν (20)λαϊκίσαμε (12)λαϊκίσατε (10)λαϊκίσεις (9)λαϊκίσετε (10)λαϊκίσουν (11)λαϊκατζής (18)λαϊκισμοί (12)λαϊκισμού (12)λαϊκισμός (11)λαϊκισμών (12)λαϊκιστές (9)λαϊκιστής (9)λαϊκιστών (10)λαϊκότατα (10)λαϊκότατε (10)λαϊκότατη (10)λαϊκότατο (10)λαϊκότερα (11)λαϊκότερε (11)λαϊκότερη (11)λαϊκότερο (11)λαϊκότητα (10)λείπονται (11)λείπονταν (11)λείποντας (10)λεβέντικα (18)λεβέντικε (18)λεβέντικη (18)λεβέντικο (18)λεβαντίνα (17)λεβαντίνε (17)λεβαντίνο (17)λεβεντιάς (16)λεβεντιές (16)λεβεντιών (17)λεγάμενες (14)λεγάμενης (14)λεγάμενοι (15)λεγάμενος (14)λεγάμενου (16)λεγάμενων (17)λεγομένης (14)λεγομένου (16)λεγομένων (17)λεγόμαστε (15)λεγόμενες (14)λεγόμενης (14)λεγόμενοι (15)λεγόμενον (15)λεγόμενος (14)λεγόμενου (16)λεγόμενων (17)λεγόμουνα (16)λεγόντανε (13)λεγόσαστε (13)λεγόσουνα (14)λεηλάτησα (12)λεηλάτησε (12)λεηλασίας (11)λεηλασίες (11)λεηλασιών (12)λεηλατήσω (14)λεηλατείς (11)λεηλατηθώ (21)λεηλατούν (12)λειάνθηκα (20)λειάνθηκε (20)λειάνουμε (13)λειάνσεις (9)λειάνσεων (12)λειάνσεως (11)λειαίναμε (12)λειαίνατε (10)λειαίνεις (9)λειαίνετε (10)λειαίνουν (11)λειανθείς (18)λειανθούν (19)λειαντικά (11)λειαντικέ (11)λειαντική (11)λειαντικό (11)λειασμένα (12)λειασμένε (12)λειασμένη (12)λειασμένο (12)λειπόμουν (14)λειπόσουν (12)λειριώπης (11)λειτουργά (15)λειτουργέ (15)λειτουργό (15)λειτουργώ (15)λειτούργα (14)λειχήνωση (19)λειχηνικά (18)λειχηνικέ (18)λειχηνική (18)λειχηνικό (18)λειχούδης (19)λειψερούς (19)λειψυδρία (24)λεκαπηνός (11)λεκιάζαμε (22)λεκιάζατε (20)λεκιάζεις (19)λεκιάζετε (20)λεκιάζουν (21)λεκιάσαμε (13)λεκιάσατε (11)λεκιάσεις (10)λεκιάσετε (11)λεκιάσουν (12)λεκιαστεί (11)λεκιθίνες (19)λεκιθικές (20)λεκιθικής (20)λεκιθικοί (21)λεκιθικού (21)λεκιθικός (20)λεκιθικών (21)λεκτικούς (11)λεληθότως (22)λελουδιού (16)λελουδιών (16)λεμβούχοι (26)λεμβούχος (25)λεμβούχου (27)λεμβούχων (28)λεμονάδας (14)λεμονάδες (14)λεμονάδων (17)λεμονάκια (13)λεμονάνθι (21)λεμονανθέ (21)λεμονανθό (21)λεμφαδένα (22)λεμφατικά (20)λεμφατικέ (20)λεμφατική (20)λεμφατικό (20)λεμφικούς (19)λεμφοειδή (22)λεμφοκήλη (22)λεμφοφόρα (27)λεμφοφόρε (27)λεμφοφόρο (27)λεμφώματα (21)λενινισμέ (12)λενινισμό (12)λενινιστή (10)λεξήματος (20)λεξημάτων (23)λεξιθήρας (28)λεξιθήρες (28)λεξιθηρία (29)λεξιθηρών (29)λεξιλόγια (24)λεξιλόγιο (24)λεξιλόγιό (23)λεξιπενία (20)λεονάρντο (11)λεοννάτος (9)λεοντάρης (10)λεοντίδας (12)λεοντίνοι (10)λεοντίνος (9)λεοντιάδη (13)λεοντωδών (15)λεοντώδες (12)λεοντώδης (12)λεοπάρντι (12)λεοπόλδος (15)λεπιδωτές (15)λεπιδωτής (15)λεπιδωτοί (16)λεπιδωτού (16)λεπιδωτός (15)λεπιδωτών (16)λεπρεάτης (11)λεπταίνει (11)λεπτολογώ (16)λεπτομερή (14)λεπτουργό (16)λεπτοφυές (18)λεπτοφυής (18)λεπτοφυών (19)λεπτοφυώς (18)λεπτοϋφής (16)λεπτόσωμα (15)λεπτόσωμε (15)λεπτόσωμη (15)λεπτόσωμο (15)λεπτότατα (11)λεπτότατε (11)λεπτότατη (11)λεπτότατο (11)λεπτότερα (12)λεπτότερε (12)λεπτότερη (12)λεπτότερο (12)λεπτότητά (10)λεπτότητα (11)λεπτύναμε (13)λεπτύνανε (11)λεπτύνατε (11)λεπτύνεις (10)λεπτύνετε (11)λεπτύνομε (13)λεπτύνουν (12)λερναίους (11)λερωθείτε (22)λερωθούμε (24)λερωμάτων (17)λερωμένες (14)λερωμένης (14)λερωμένοι (15)λερωμένος (14)λερωμένου (16)λερωμένων (17)λερωνόταν (13)λερώθηκαν (21)λερώθηκες (20)λερώματος (12)λερώνεσαι (11)λερώνεστε (11)λερώνεται (11)λερώνομαι (13)λερώνουμε (14)λερώσουμε (14)λεσβιακές (17)λεσβιακής (17)λεσβιακοί (18)λεσβιακού (18)λεσβιακός (17)λεσβιακών (18)λεσβιασμέ (19)λεσβιασμό (19)λεσχηνεία (17)λευιτικές (11)λευιτικής (11)λευιτικοί (12)λευιτικού (12)λευιτικόν (12)λευιτικός (11)λευιτικών (12)λευκάδιος (14)λευκάναμε (14)λευκάνατε (12)λευκάνεις (11)λευκάνετε (12)λευκάνουν (13)λευκαίνει (12)λευκανθές (20)λευκανθής (20)λευκανθεί (21)λευκανθών (21)λευκαντές (11)λευκαντής (11)λευκαντών (12)λευκαστές (11)λευκαστής (11)λευκαστών (12)λευκαυγές (15)λευκαυγής (15)λευκαυγών (16)λευκοφορώ (20)λευκοφόρα (20)λευκοφόρε (20)λευκοφόρο (20)λευκωσίας (13)λευκόλιθο (23)λευκόλυση (15)λευκόνιον (12)λευκότατα (12)λευκότατε (12)λευκότατη (12)λευκότατο (12)λευκότερα (13)λευκότερε (13)λευκότερη (13)λευκότερο (13)λευκότητα (12)λευκόφαια (19)λευκόφαιε (19)λευκόφαιο (19)λευκώματα (14)λευτέρωμα (16)λευτέρωνα (14)λευτέρωνε (14)λευτέρωσα (14)λευτέρωσε (14)λευτεριάς (11)λευτεριές (11)λευτεριών (12)λευτερωθώ (23)λευτερώνω (14)λευτερώσω (14)λευχαιμία (20)λεφτοκάρι (19)λεχθέντος (25)λεχθέντων (28)λεχθήκαμε (29)λεχθήκανε (27)λεχθήκατε (27)λεχουδιού (21)λεχουδιών (21)λεωκράτης (13)λεωνιδάκη (16)λεωνιδίου (16)λεωσθένης (20)λεωφορεία (20)λεωφορείο (20)λεωφόρους (20)λεϊμονιάς (10)λεόντειας (9)λεόντειες (9)λεόντειοι (10)λεόντειος (9)λεόντειου (11)λεόντειων (12)λεόπαρδος (14)λεύκαιναν (11)λεύκαινες (10)λεύκανσης (10)λεύκανσις (10)λεύκινους (11)λεύκιππος (12)λεύκιππου (14)λεύτερους (11)ληθαργικά (24)ληθαργικέ (24)ληθαργική (24)ληθαργικό (24)ληκτικούς (11)λημέριαζα (22)λημέριαζε (22)λημεριάζω (24)λημνιώτης (11)ληξίαρχοι (27)ληξίαρχος (26)ληξίαρχου (28)ληξιάρχου (28)ληξιάρχων (29)ληξουρίου (22)λησμονάει (12)λησμονάμε (14)λησμονάνε (12)λησμονάτε (12)λησμονήσω (14)λησμονείς (11)λησμονηθώ (21)λησμονιάς (11)λησμονιές (11)λησμονιών (12)λησμονούν (12)λησμοσύνη (12)λησμόναγα (15)λησμόναγε (15)λησμόνησα (12)λησμόνησε (12)ληστέψαμε (21)ληστέψανε (19)ληστέψατε (19)ληστέψεις (18)ληστέψετε (19)ληστέψουν (20)λησταρχία (18)ληστεμένα (12)ληστεμένε (12)ληστεμένη (12)ληστεμένο (12)ληστευτεί (11)ληστεύαμε (12)ληστεύατε (10)ληστεύεις (9)ληστεύετε (10)ληστεύουν (11)ληστρικές (11)ληστρικής (11)ληστρικοί (12)ληστρικού (12)ληστρικός (11)ληστρικών (12)ληφθέντες (25)ληφθέντος (25)ληφθέντων (28)ληφθήκαμε (29)ληφθήκατε (27)ληφθείσας (25)ληφθείσες (25)ληφθείσης (25)ληφθεισών (26)ληψοδοσία (22)λιάζονται (19)λιάζονταν (19)λιάζοντας (18)λιάστηκαν (11)λιάστηκες (10)λιαζόμουν (22)λιαζόσουν (20)λιαζότανε (19)λιανίζαμε (21)λιανίζατε (19)λιανίζεις (18)λιανίζετε (19)λιανίζουν (20)λιανίσαμε (12)λιανίσανε (10)λιανίσατε (10)λιανίσεις (9)λιανίσετε (10)λιανίσουν (11)λιανικούς (10)λιανιστεί (10)λιανοκέρι (12)λιανότερα (11)λιανότερε (11)λιανότερη (11)λιανότερο (11)λιασίματα (12)λιασμένες (11)λιασμένης (11)λιασμένοι (12)λιασμένος (11)λιασμένου (13)λιασμένων (14)λιαστείτε (10)λιαστούμε (12)λιβάνιζαν (26)λιβάνιζες (25)λιβάνισαν (17)λιβάνισες (16)λιβάνισμα (19)λιβαδάκια (21)λιβαδίσια (20)λιβαδίσιε (20)λιβαδίσιο (20)λιβαδίτης (19)λιβαδειάς (19)λιβανέζος (25)λιβανέζου (27)λιβανέζων (28)λιβανίζει (26)λιβανίσει (17)λιβανίσου (18)λιβανίστε (17)λιβανικές (17)λιβανικής (17)λιβανικοί (18)λιβανικού (18)λιβανικός (17)λιβανικών (18)λιβανιστώ (17)λιβανωτοί (19)λιβανωτού (19)λιβανωτός (18)λιβανωτών (19)λιγδερούς (16)λιγδιάρας (16)λιγδιάρες (16)λιγδιάρης (16)λιγδιάρων (19)λιγδωθείς (26)λιγδωθούν (27)λιγδωμένα (20)λιγδωμένε (20)λιγδωμένη (20)λιγδωμένο (20)λιγδώθηκα (26)λιγδώθηκε (26)λιγδώναμε (18)λιγδώνατε (16)λιγδώνεις (15)λιγδώνετε (16)λιγδώνουν (17)λιγδώσαμε (18)λιγδώσατε (16)λιγδώσεις (15)λιγδώσετε (16)λιγδώσουν (17)λιγνέματα (15)λιγνιτική (14)λιγνότατα (13)λιγνότατε (13)λιγνότατη (13)λιγνότατο (13)λιγνότερα (14)λιγνότερε (14)λιγνότερη (14)λιγνότερο (14)λιγοήμερα (16)λιγοήμερε (16)λιγοήμερη (16)λιγοήμερο (16)λιγοθυμάν (25)λιγοθυμάς (24)λιγοθυμάω (27)λιγοθυμιά (25)λιγοστεύω (15)λιγοστούς (12)λιγουλάκι (17)λιγοφαγία (23)λιγοψυχάν (30)λιγοψυχάς (29)λιγοψυχάω (32)λιγοψυχεί (30)λιγοψυχιά (30)λιγυστιάς (13)λιγωθείτε (24)λιγωθούμε (26)λιγωμάρας (17)λιγωμάρες (17)λιγωμάτων (19)λιγωμένες (16)λιγωμένης (16)λιγωμένοι (17)λιγωμένος (16)λιγωμένου (18)λιγωμένων (19)λιγωνόταν (15)λιγόζωους (24)λιγόλογες (17)λιγόλογης (17)λιγόλογοι (18)λιγόλογος (17)λιγόλογου (19)λιγόλογων (20)λιγόστεμα (15)λιγόστευε (14)λιγόστεψε (22)λιγότερες (13)λιγότερης (13)λιγότεροι (14)λιγότερος (13)λιγότερου (15)λιγότερων (16)λιγόφαγες (22)λιγόφαγης (22)λιγόφαγοι (23)λιγόφαγος (22)λιγόφαγου (24)λιγόφαγων (25)λιγόψυχες (29)λιγόψυχης (29)λιγόψυχοι (30)λιγόψυχος (29)λιγόψυχου (31)λιγόψυχων (32)λιγώθηκαν (23)λιγώθηκες (22)λιγώματος (14)λιγώνεσαι (13)λιγώνεστε (13)λιγώνεται (13)λιγώνομαι (15)λιγώνουμε (16)λιγώσουμε (16)λιδωρίκης (16)λιθαγωγός (26)λιθαράκια (21)λιθιάσεις (18)λιθιάσεων (21)λιθιάσεως (20)λιθοβολία (28)λιθοβολεί (28)λιθογενής (21)λιθογλύφο (31)λιθογράφε (30)λιθογράφο (30)λιθογραφώ (30)λιθογόνος (21)λιθοδομές (23)λιθοδομής (23)λιθοδομία (24)λιθοδομών (24)λιθοειδές (21)λιθοειδής (21)λιθοειδών (22)λιθοκονία (20)λιθοκοπία (21)λιθοκόπος (20)λιθοξόους (28)λιθοτομία (21)λιθοτόμος (20)λιθουανία (20)λιθουανός (19)λιθουανών (20)λιθόβλητα (28)λιθόβλητε (28)λιθόβλητη (28)λιθόβλητο (28)λιθόδμητα (24)λιθόδμητε (24)λιθόδμητη (24)λιθόδμητο (24)λιθόκολλα (24)λιθόσκονη (20)λικνίζαμε (22)λικνίζατε (20)λικνίζεις (19)λικνίζετε (20)λικνίζουν (21)λικνίσαμε (13)λικνίσατε (11)λικνίσεις (10)λικνίσετε (11)λικνίσουν (12)λικνιστεί (11)λικύμνιος (12)λιλυβαίος (19)λιμάρεσαι (13)λιμάρεστε (13)λιμάρεται (13)λιμάρηδες (15)λιμάρηδων (18)λιμάρικες (13)λιμάρικης (13)λιμάρικοι (14)λιμάρικος (13)λιμάρικου (15)λιμάρικων (16)λιμάρισμα (15)λιμάρομαι (15)λιμάρουμε (16)λιμάσματα (14)λιμαδόροι (16)λιμαδόρος (15)λιμαδόρου (17)λιμαδόρων (18)λιμανάκια (13)λιμαρίσου (14)λιμαριστώ (13)λιμαρόταν (13)λιμασμένα (14)λιμενάρχη (20)λιμενίσκο (13)λιμενικές (12)λιμενικής (12)λιμενικοί (13)λιμενικού (13)λιμενικός (12)λιμενικών (13)λιμνάζαμε (23)λιμνάζατε (21)λιμνάζεις (20)λιμνάζετε (21)λιμνάζουν (22)λιμνάσαμε (14)λιμνάσατε (12)λιμνάσεις (11)λιμνάσετε (12)λιμνάσουν (13)λιμναίους (12)λιμνιώτης (11)λιμνοφυής (19)λιμνούλας (13)λιμνούλες (13)λιμνόβιοι (19)λιμνόβιος (18)λιμνώδεις (14)λιμνώδους (15)λιμοκτονώ (13)λιμουζίνα (22)λιμπρέτου (15)λιμπρέτων (16)λιμπρεβίλ (23)λινέλαιον (12)λινελαίου (13)λινελαίων (14)λινοθήκες (19)λινοστολή (12)λινοτυπία (12)λινοτυπών (12)λινοτύπες (10)λινοτύπης (10)λιντσάρει (11)λινόδετες (12)λινόδετης (12)λινόδετοι (13)λινόδετος (12)λινόδετου (14)λινόδετων (15)λινόλεουμ (15)λιοκόκκια (13)λιομάζωμα (25)λιοντάκης (10)λιοντάρια (11)λιονταρής (10)λιοπυριού (13)λιοπυριών (13)λιοστάσια (10)λιοτρίβια (18)λιπάνθηκα (21)λιπάνθηκε (21)λιπάνουμε (14)λιπάνσεις (10)λιπάνσεων (13)λιπάνσεως (12)λιπάσματα (13)λιπαίναμε (13)λιπαίνατε (11)λιπαίνεις (10)λιπαίνετε (11)λιπαίνουν (12)λιπανθείς (19)λιπανθούν (20)λιπαντήρα (12)λιπαντικά (12)λιπαντικέ (12)λιπαντική (12)λιπαντικό (12)λιπαρότης (11)λιπασμένα (13)λιπασμένε (13)λιπασμένη (13)λιπασμένο (13)λιποβαρής (18)λιποειδές (13)λιποειδής (13)λιποειδών (14)λιποθυμάν (23)λιποθυμάς (22)λιποθυμάω (25)λιποθυμία (23)λιποθυμιά (23)λιποτάκτη (12)λιποτακτώ (12)λιποταξία (20)λιποταχτώ (18)λιποψυχάν (28)λιποψυχάς (27)λιποψυχάω (30)λιποψυχία (28)λιποψυχεί (28)λιπωμάτων (17)λιπόβαρες (18)λιπόβαρης (18)λιπόβαροι (19)λιπόβαρος (18)λιπόβαρου (20)λιπόβαρων (21)λιπόθυμες (22)λιπόθυμης (22)λιπόθυμοι (23)λιπόθυμος (22)λιπόθυμου (24)λιπόθυμων (25)λιπόσαρκα (13)λιπόσαρκε (13)λιπόσαρκη (13)λιπόσαρκο (13)λιπόψυχες (27)λιπόψυχης (27)λιπόψυχοι (28)λιπόψυχος (27)λιπόψυχου (29)λιπόψυχων (30)λιπώματος (12)λισγαριού (14)λισγαριών (14)λισσαβόνα (17)λιτάνευση (11)λιτανείας (9)λιτανείες (9)λιτανειών (10)λιτανικές (10)λιτανικής (10)λιτανικοί (11)λιτανικού (11)λιτανικός (10)λιτανικών (11)λιτότητας (9)λιτότητες (9)λιτόχωρου (21)λιχνίζαμε (28)λιχνίζατε (26)λιχνίζεις (25)λιχνίζετε (26)λιχνίζουν (27)λιχνίσαμε (19)λιχνίσατε (17)λιχνίσεις (16)λιχνίσετε (17)λιχνίσουν (18)λιχνιστές (16)λιχνιστής (16)λιχνιστεί (17)λιχνιστών (17)λιχουδιάς (20)λιχουδιές (20)λιχουδιών (21)λιωθήκαμε (24)λιωθήκατε (22)λιωμένους (14)λιωνόμουν (15)λιωνόσουν (13)λιωσίματα (14)λιόδεντρα (14)λιόδεντρο (14)λιόκαλους (13)λιόντισσα (10)λιόφυτους (18)λιόχαρους (18)λιώνονται (10)λιώνονταν (10)λιώνοντας (9)λοίσθιους (19)λοβιτούρα (18)λοβοτομές (18)λοβοτομής (18)λοβοτομία (19)λοβοτομών (19)λογάδικου (18)λογάδικων (19)λογάριαζέ (22)λογάριαζα (23)λογάριαζε (23)λογάριασα (14)λογάριασε (14)λογάριθμε (25)λογάριθμο (25)λογίζεσαι (22)λογίζεστε (22)λογίζεται (22)λογίζομαι (24)λογίκευαν (15)λογίκευες (14)λογίστηκα (14)λογίστηκε (14)λογίστρια (14)λογαριάζω (25)λογαριάσω (16)λογιάζαμε (24)λογιάζατε (22)λογιάζεις (21)λογιάζετε (22)λογιάζουν (23)λογιάσαμε (15)λογιάσατε (13)λογιάσεις (12)λογιάσετε (13)λογιάσουν (14)λογιζόταν (22)λογικέψει (23)λογικέψου (24)λογικευτώ (15)λογικεύει (14)λογικότης (13)λογιοσύνη (13)λογισμένα (15)λογισμένε (15)λογισμένη (15)λογισμένο (15)λογισμικά (16)λογισμικό (16)λογισμούς (14)λογιστείς (12)λογιστικά (14)λογιστικέ (14)λογιστική (14)λογιστικό (14)λογιστούν (13)λογιότατα (13)λογιότατε (13)λογιότατη (13)λογιότατο (13)λογιότητα (13)λογογράφε (24)λογογράφο (24)λογογραφώ (24)λογοδοσία (16)λογοδοτεί (16)λογοθέτης (21)λογοκλοπή (17)λογοκλόπε (17)λογοκλόπο (17)λογοκοπία (15)λογοκρίνω (17)λογοκριτή (15)λογοκόποι (15)λογοκόπος (14)λογοκόπου (16)λογοκόπων (17)λογομαχία (22)λογομαχεί (22)λογοτέχνη (20)λογοτριβή (21)λογοτύπου (15)λογοτύπων (16)λογοφέρνω (23)λογχίζαμε (31)λογχίζατε (29)λογχίζεις (28)λογχίζετε (29)λογχίζουν (30)λογχίσαμε (22)λογχίσατε (20)λογχίσεις (19)λογχίσετε (20)λογχίσουν (21)λογχισμός (21)λογχιστής (19)λογχιστεί (20)λογχοειδή (23)λογχοφόρα (28)λογχοφόρε (28)λογχοφόρο (28)λογχωτούς (21)λογόρροια (15)λογότυποι (15)λογότυπος (14)λογότυπου (16)λογότυπων (17)λογύδριον (17)λοιδορήσω (16)λοιδορίας (13)λοιδορίες (13)λοιδορείς (13)λοιδοριών (14)λοιδορούν (14)λοιδόρησα (14)λοιδόρησε (14)λοιδώρησε (14)λοιμικούς (12)λοιμώδεις (14)λοιμώδους (15)λοιμώξεις (20)λοιμώξεων (23)λοιμώξεως (22)λομβάρδος (22)λομβαρδία (23)λομβαρδοί (23)λομονόσοφ (19)λονδρέζας (22)λονδρέζες (22)λονδρέζοι (23)λονδρέζος (22)λονδρέζου (24)λονδρέζων (25)λοξέματος (20)λοξεμάτων (23)λοξεύματα (21)λοξοδρομώ (25)λοξοειδής (21)λοξότητας (18)λοξότητες (18)λορέντζος (19)λορέντζου (21)λορδώσεις (13)λορδώσεων (16)λορδώσεως (15)λοστρόμοι (13)λοστρόμος (12)λοστρόμου (14)λοστρόμων (15)λοταρτζής (19)λοτρεαμόν (13)λουδοβίκο (22)λουζινιάν (20)λουζόμουν (23)λουζόσουν (21)λουθηρανά (21)λουθηρανέ (21)λουθηρανή (21)λουθηρανό (21)λουιζιάνα (20)λουκάνικα (13)λουκάνικο (13)λουκάνικό (12)λουκίλιος (13)λουκιανού (12)λουκιανός (11)λουκουμάς (14)λουκούμια (14)λουκρητία (13)λουλακάτα (14)λουλακάτε (14)λουλακάτη (14)λουλακάτο (14)λουλακιάς (13)λουλακιές (13)λουλακιοί (14)λουλακιού (14)λουλακιών (14)λουλούδια (16)λουμπάγκο (18)λουμπάρδα (18)λουντέμης (12)λουομένου (14)λουομένων (15)λουπέρκου (15)λουρέντσο (12)λουριδωτά (17)λουριδωτέ (17)λουριδωτή (17)λουριδωτό (17)λουσάραμε (14)λουσάρατε (12)λουσάρεις (11)λουσάρετε (12)λουσάρισε (12)λουσάρουν (13)λουσάτους (11)λουσίματα (13)λουσμένες (12)λουσμένης (12)λουσμένοι (13)λουσμένος (12)λουσμένου (14)λουσμένων (15)λουστείτε (11)λουστούμε (13)λουστράρω (15)λουστρίνι (12)λουτράρης (12)λουτρικές (12)λουτρικής (12)λουτρικοί (13)λουτρικού (13)λουτρικός (12)λουτρικών (13)λουτρώνας (11)λουτσιάνο (11)λουφάζουν (28)λουφάραμε (21)λουφάρατε (19)λουφάρεις (18)λουφάρετε (19)λουφάρισε (19)λουφάρουν (20)λουφαδόρε (22)λουφαδόρο (22)λουφατζής (26)λουφετζής (26)λουϊζιάνα (19)λουόμενες (12)λουόμενης (12)λουόμενοι (13)λουόμενος (12)λουόμενου (14)λουόμενων (15)λοφοειδής (19)λοφοσειρά (18)λούζονται (19)λούζονταν (19)λούζοντας (18)λούκουλλο (16)λούλουδου (17)λούλουδων (18)λούπερκος (12)λούστηκαν (11)λούστηκες (10)λούστραρα (12)λούστραρε (12)λούστρους (11)λυγίζεσαι (23)λυγίζεστε (23)λυγίζεται (23)λυγίζομαι (25)λυγίζουμε (26)λυγίζουνε (24)λυγίσματα (16)λυγίσουμε (17)λυγίσουνε (15)λυγίστηκα (15)λυγίστηκε (15)λυγεράδας (17)λυγεράδες (17)λυγεράδων (20)λυγιζόταν (23)λυγισμένα (16)λυγισμένε (16)λυγισμένη (16)λυγισμένο (16)λυγιστείς (13)λυγιστούν (14)λυγιστούς (13)λυγιόμουν (17)λυγιόνταν (14)λυγιόσουν (15)λυγκηστίς (14)λυγμικούς (16)λυγούσαμε (16)λυγούσανε (14)λυγούσατε (14)λυθρινιού (21)λυθρινιών (21)λυκίσκους (13)λυκαβηττό (19)λυκαονίας (11)λυκειάρχη (20)λυκομήδης (16)λυκομίδες (16)λυκουρέζο (23)λυκοφιλία (21)λυκοφωλιά (23)λυκούργος (15)λυκούργου (17)λυκόβρυση (21)λυκόμορφα (22)λυκόμορφε (22)λυκόμορφη (22)λυκόμορφο (22)λυκόπουλα (16)λυκόπουλο (16)λυκόσκυλα (16)λυκόσκυλο (16)λυκόσουρα (14)λυκόστομα (14)λυκόφωτος (20)λυμπεράκη (16)λυμφατικά (21)λυμφατικέ (21)λυμφατική (21)λυμφατικό (21)λυνόμαστε (13)λυνόσαστε (11)λυπήθηκαν (22)λυπήθηκες (21)λυπήσουμε (15)λυπήσουνε (13)λυπηθήκαν (22)λυπηθείτε (21)λυπηθούμε (23)λυπηθούνε (21)λυπημένες (13)λυπημένης (13)λυπημένοι (14)λυπημένος (13)λυπημένου (15)λυπημένων (16)λυπητερές (12)λυπητερής (12)λυπητεροί (13)λυπητερού (13)λυπητερός (12)λυπητερών (13)λυπομανές (13)λυπομανής (13)λυπομανία (14)λυπομανών (14)λυπούνται (12)λυπούσαμε (14)λυπούσανε (12)λυπούσατε (12)λυπόμαστε (14)λυπόμουνα (15)λυπόντανε (12)λυπόσαστε (12)λυπόσουνα (13)λυράρηδες (15)λυράρηδων (18)λυρισμούς (13)λυσίκομες (13)λυσίκομης (13)λυσίκομοι (14)λυσίκομος (13)λυσίκομου (15)λυσίκομων (16)λυσίματος (12)λυσίμαχος (19)λυσίμαχου (21)λυσίπονες (11)λυσίπονης (11)λυσίπονοι (12)λυσίπονος (11)λυσίπονου (13)λυσίπονων (14)λυσιγόνος (13)λυσιμάτων (15)λυσιτελές (12)λυσιτελής (12)λυσιτελών (13)λυσιτελώς (12)λυσσάρικα (13)λυσσάρικε (13)λυσσάρικη (13)λυσσάρικο (13)λυσσαλέας (12)λυσσαλέες (12)λυσσαλέοι (13)λυσσαλέος (12)λυσσαλέου (14)λυσσαλέων (15)λυσσιάζει (20)λυσσιάρας (11)λυσσιάρες (11)λυσσιάρης (11)λυσσομανά (13)λυσσομανώ (13)λυσσώδεις (13)λυσσώδους (14)λυτρωθείς (22)λυτρωθούν (23)λυτρωμένα (16)λυτρωμένε (16)λυτρωμένη (16)λυτρωμένο (16)λυτρωμούς (15)λυτρωτικά (15)λυτρωτικέ (15)λυτρωτική (15)λυτρωτικό (15)λυτρώθηκα (22)λυτρώθηκε (22)λυτρώναμε (14)λυτρώνατε (12)λυτρώνεις (11)λυτρώνετε (12)λυτρώνουν (13)λυτρώσαμε (14)λυτρώσατε (12)λυτρώσεις (11)λυτρώσετε (12)λυτρώσεων (14)λυτρώσεως (13)λυτρώσιμα (14)λυτρώσιμε (14)λυτρώσιμη (14)λυτρώσιμο (14)λυτρώσουν (13)λυχναράκι (20)λυχναριού (19)λυχναριών (19)λυόμασταν (13)λυόμενους (13)λυόσασταν (11)λωλάθηκαν (24)λωλάθηκες (23)λωλάματος (15)λωλάνουμε (17)λωλαίναμε (16)λωλαίνατε (14)λωλαίνεις (13)λωλαίνετε (14)λωλαίνουν (15)λωλαθείτε (23)λωλαθούμε (25)λωλαμάρας (16)λωλαμάρες (16)λωλαμάρων (19)λωλαμάτων (18)λωλαμένες (15)λωλαμένης (15)λωλαμένοι (16)λωλαμένος (15)λωλαμένου (17)λωλαμένων (18)λωποδυσία (17)λωποδυτών (17)λωποδύτες (15)λωποδύτης (15)λωτοειδής (14)λωτοφάγοι (22)λωτοφάγος (21)λύγκειους (14)λύσανδρος (13)λύσανδρου (15)λύσσιασμα (12)