Ο 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ο (2034)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

οβελίζεσαι (27)οβελίζεστε (27)οβελίζεται (27)οβελίζομαι (29)οβελίζουμε (30)οβελίσκους (19)οβελίσουμε (21)οβελιαίους (18)οβελιζόταν (27)οβελισμούς (19)οβιδοβόλον (28)οβιδοβόλου (29)οβιδοβόλων (30)οβιδουλκός (22)οβρένοβιτς (23)ογδοηκοστά (16)ογδοηκοστέ (16)ογδοηκοστή (16)ογδοηκοστό (16)ογδοντάρας (15)ογδοντάρες (15)ογδοντάρης (15)ογδονταριά (16)ογκανισμός (14)ογκολίθους (24)ογκολογίας (17)ογκολογίες (17)ογκολογικά (19)ογκολογικέ (19)ογκολογική (19)ογκολογικό (19)ογκολογιών (18)ογκομέτρου (17)ογκομέτρων (18)ογκομετρία (16)ογκούμενες (14)ογκούμενης (14)ογκούμενοι (15)ογκούμενου (16)ογκούμενων (17)ογκωθήκαμε (27)ογκωθήκατε (25)ογκωμένους (17)ογκωνόμουν (18)ογκωνόσουν (16)ογκόλιθους (24)ογκόμετρον (16)ογκόμετρου (17)ογκόμετρων (18)ογκώνονται (13)ογκώνονταν (13)ογλήγορους (18)οδέσμευσης (14)οδηγήθηκαν (25)οδηγήθηκες (24)οδηγήματος (16)οδηγήσουμε (18)οδηγήσουνε (16)οδηγηθήκαν (25)οδηγηθείτε (24)οδηγηθούμε (26)οδηγηθούνε (24)οδηγημάτων (19)οδηγημένες (16)οδηγημένης (16)οδηγημένοι (17)οδηγημένος (16)οδηγημένου (18)οδηγημένων (19)οδηγητικές (15)οδηγητικής (15)οδηγητικοί (16)οδηγητικού (16)οδηγητικός (15)οδηγητικών (16)οδηγισμούς (16)οδηγούμενα (17)οδηγούμενη (17)οδηγούμενο (17)οδηγούμουν (18)οδηγούνται (15)οδηγούνταν (15)οδηγούσαμε (17)οδηγούσανε (15)οδηγούσατε (15)οδοδείκτες (15)οδοδείκτης (15)οδοδείχτης (21)οδοδεικτών (16)οδοιπορήσω (16)οδοιπορίας (13)οδοιπορίες (13)οδοιπορείς (13)οδοιπορικά (15)οδοιπορικέ (15)οδοιπορική (15)οδοιπορικό (15)οδοιποριών (14)οδοιπορούν (14)οδοιπόρησα (14)οδοιπόρησε (14)οδοιπόρους (14)οδομαντική (15)οδομετρικά (16)οδομετρικέ (16)οδομετρική (16)οδομετρικό (16)οδοντάγρας (15)οδοντάγρες (15)οδοντίατρε (13)οδοντίατρο (13)οδοντίατρό (12)οδοντίτιδα (15)οδονταλγία (17)οδοντικούς (12)οδοντοειδή (15)οδοντοφυΐα (20)οδοντοφόρα (20)οδοντοφόρε (20)οδοντοφόρο (20)οδοντωτούς (13)οδοντόπονε (13)οδοντόπονο (13)οδοντόφωνα (21)οδοντόφωνε (21)οδοντόφωνη (21)οδοντόφωνο (21)οδοντώματα (14)οδοντώσεις (11)οδοντώσεων (14)οδοντώσεως (13)οδοπωλητής (16)οδυρόμαστε (16)οδυρόμενος (15)οδυρόμουνα (17)οδυρόσαστε (14)οδυρόσουνα (15)οδυσσειακά (14)οδυσσειακέ (14)οδυσσειακή (14)οδυσσειακό (14)οζαινικούς (18)οζαινώδεις (20)οζαινώδους (21)οζοντισμός (19)οζονόμετρο (21)οθωμανικές (22)οθωμανικής (22)οθωμανικοί (23)οθωμανικού (23)οθωμανικός (22)οθωμανικών (23)οιανδήποτε (13)οιασδήποτε (13)οιδηματώδη (17)οιδιπόδεια (16)οιδιπόδειε (16)οιδιπόδειο (16)οιεσδήποτε (13)οικήσιμους (12)οικίζονται (19)οικίζονταν (19)οικίζοντας (18)οικειοθελή (21)οικειότητα (10)οικειώθηκα (20)οικειώσεις (9)οικειώσεων (12)οικειώσεως (11)οικιζόμουν (22)οικιζόσουν (20)οικιστικές (10)οικιστικής (10)οικιστικοί (11)οικιστικού (11)οικιστικός (10)οικιστικών (11)οικογένειά (12)οικογένεια (13)οικοδίαιτα (13)οικοδίαιτε (13)οικοδίαιτη (13)οικοδίαιτο (13)οικοδομήσω (17)οικοδομείς (14)οικοδομηθώ (24)οικοδομικά (16)οικοδομικέ (16)οικοδομική (16)οικοδομικό (16)οικοδομούν (15)οικοδόμημα (17)οικοδόμησή (14)οικοδόμησα (15)οικοδόμησε (15)οικοδόμηση (15)οικοδόμους (15)οικοκυρεύω (15)οικοκυρικά (14)οικοκυρικέ (14)οικοκυρική (14)οικοκυρικό (14)οικολογίας (14)οικολογίες (14)οικολογικά (16)οικολογικέ (16)οικολογική (16)οικολογικό (16)οικολογιών (15)οικολόγους (15)οικονομάει (12)οικονομάμε (14)οικονομάτε (12)οικονομήσω (14)οικονομίας (11)οικονομίες (11)οικονομείς (11)οικονομηθώ (21)οικονομικά (13)οικονομικέ (13)οικονομική (13)οικονομικό (13)οικονομιών (12)οικονομούν (12)οικονόμαγα (15)οικονόμαγε (15)οικονόμησα (12)οικονόμησε (12)οικονόμους (12)οικοσκευές (11)οικοσκευής (11)οικοσκευών (12)οικοτεχνία (17)οικουμένης (12)οικουρήσει (12)οικουρήστε (12)οικουρείτε (12)οικουρούμε (14)οικουρούσα (12)οικουρούσε (12)οικούρησαν (11)οικούρησες (10)οικτιρμούς (12)οικτρότατα (11)οικτρότατε (11)οικτρότατη (11)οικτρότατο (11)οικτρότερα (12)οικτρότερε (12)οικτρότερη (12)οικτρότερο (12)οικτρότητα (11)οικόσιτους (10)οικότροφοι (18)οικότροφος (17)οικότροφων (20)οινέμπορος (12)οιναποθήκη (20)οινεμπόριο (13)οινοβάρελο (19)οινοβαρείς (16)οινοβαρούς (16)οινοβαφείς (22)οινοβαφούς (22)οινογραφία (20)οινοδοχείο (19)οινοειδείς (11)οινοειδούς (11)οινολασπών (12)οινολογίας (13)οινολογίες (13)οινολογικά (15)οινολογικέ (15)οινολογική (15)οινολογικό (15)οινολογιών (14)οινολόγους (14)οινομανείς (10)οινομανούς (10)οινομετρία (12)οινοποίηση (10)οινοποιίας (9)οινοποιίες (9)οινοποιεία (10)οινοποιείο (10)οινοποιιών (10)οινοποσίας (9)οινοποσίες (9)οινοποσιών (10)οινοπωλεία (14)οινοπωλείο (14)οινοτρόποι (11)οινοφόρους (17)οινόπνευμα (13)οιοιδήποτε (13)οιονδήποτε (13)οιοσδήποτε (13)οιουδήποτε (14)οισοφάγους (19)οισοφαγικά (20)οισοφαγικέ (20)οισοφαγική (20)οισοφαγικό (20)οιστρήλατα (12)οιστρήλατε (12)οιστρήλατη (12)οιστρήλατο (12)οιστρογόνα (13)οιστρογόνο (13)οιωνίζεσαι (20)οιωνίζεστε (20)οιωνίζεται (20)οιωνίζομαι (22)οιωνδήποτε (15)οιωνιζόταν (20)οιωνοσκόπε (13)οιωνοσκόπο (13)οκαδιάρικα (15)οκαδιάρικε (15)οκαδιάρικη (15)οκαδιάρικο (15)οκνευόμουν (14)οκνευόσουν (12)οκνεύονται (10)οκνεύονταν (10)οκνηρότατα (11)οκνηρότατε (11)οκνηρότατη (11)οκνηρότατο (11)οκνηρότερα (12)οκνηρότερε (12)οκνηρότερη (12)οκνηρότερο (12)οκνότατους (10)οκνότερους (11)οκρίβαντας (17)οκρίβαντες (17)οκριβάντων (20)οκτάγωνους (15)οκτάεδρους (14)οκτάμηνους (12)οκτάπλευρα (15)οκτάπλευρε (15)οκτάπλευρη (15)οκτάπλευρο (15)οκτάστηλες (11)οκτάστηλης (11)οκτάστηλοι (12)οκτάστηλος (11)οκτάστηλου (13)οκτάστηλων (14)οκτάστιχες (16)οκτάστιχης (16)οκτάστιχοι (17)οκτάστιχος (16)οκτάστιχου (18)οκτάστιχων (19)οκτάστυλος (12)οκτάτευχες (17)οκτάτευχης (17)οκτάτευχοι (18)οκτάτευχος (17)οκτάτευχου (19)οκτάτευχων (20)οκτάτομους (12)οκτάφωνους (19)οκτάχορδες (20)οκτάχορδης (20)οκτάχορδοι (21)οκτάχορδος (20)οκτάχορδου (22)οκτάχορδων (23)οκτάχρονες (17)οκτάχρονης (17)οκτάχρονοι (18)οκτάχρονος (17)οκτάχρονου (19)οκτάχρονων (20)οκταήμερες (12)οκταήμερης (12)οκταήμεροι (13)οκταήμερος (12)οκταήμερου (14)οκταήμερων (15)οκταβιανού (17)οκταβιανός (16)οκταγωνικά (16)οκταγωνικέ (16)οκταγωνική (16)οκταγωνικό (16)οκταημέρου (14)οκτακοσίων (13)οκτακόσιες (10)οκτακόσιοι (11)οκταμελείς (13)οκταμελούς (13)οκταπλάσια (13)οκταπλάσιε (13)οκταπλάσιο (13)οκτασέλιδα (15)οκτασέλιδε (15)οκτασέλιδη (15)οκτασέλιδο (15)οκτωβρίους (20)οκτωβριανά (20)οκτωβριανέ (20)οκτωβριανή (20)οκτωβριανό (20)ολάνθιστες (19)ολάνθιστης (19)ολάνθιστοι (20)ολάνθιστος (19)ολάνθιστου (21)ολάνθιστων (22)ολάνοικτος (11)ολάνοιχτες (17)ολάνοιχτης (17)ολάνοιχτοι (18)ολάνοιχτος (17)ολάνοιχτου (19)ολάνοιχτων (20)ολάρφανους (19)ολίγιστους (14)ολιγάριθμα (26)ολιγάριθμε (26)ολιγάριθμη (26)ολιγάριθμο (26)ολιγάρκεια (16)ολιγανδρία (18)ολιγαρκείς (15)ολιγαρκούς (15)ολιγαρχίας (21)ολιγαρχίες (21)ολιγαρχικά (23)ολιγαρχικέ (23)ολιγαρχική (23)ολιγαρχικό (23)ολιγαρχιών (22)ολιγοέξοδα (26)ολιγοέξοδε (26)ολιγοέξοδη (26)ολιγοέξοδο (26)ολιγοήμερα (17)ολιγοήμερε (17)ολιγοήμερη (17)ολιγοήμερο (17)ολιγοβαρές (21)ολιγοβαρής (21)ολιγοβαρών (22)ολιγοδιψία (26)ολιγοετείς (13)ολιγοετούς (13)ολιγοθέσιο (23)ολιγολογία (19)ολιγομαθές (24)ολιγομαθής (24)ολιγομαθών (25)ολιγομελές (17)ολιγομελής (17)ολιγομελών (18)ολιγομερές (16)ολιγομερής (16)ολιγομερών (17)ολιγοποσία (15)ολιγοπότης (14)ολιγοπώλια (17)ολιγοπώλιο (17)ολιγοσιτία (14)ολιγοστούς (13)ολιγοτοκία (15)ολιγοτόκος (14)ολιγοτόκου (16)ολιγοφάγος (23)ολιγοφαγία (24)ολιγοψυχία (31)ολιγοψώνιο (23)ολιγωρήσει (17)ολιγωρήστε (17)ολιγωρείτε (17)ολιγωρούμε (19)ολιγωρούσα (17)ολιγωρούσε (17)ολιγόζωους (25)ολιγόθερμα (26)ολιγόθερμε (26)ολιγόθερμη (26)ολιγόθερμο (26)ολιγόκαρδα (19)ολιγόκαρδε (19)ολιγόκαρδη (19)ολιγόκαρδο (19)ολιγόκαρπα (17)ολιγόκαρπε (17)ολιγόκαρπη (17)ολιγόκαρπο (17)ολιγόκοσμα (17)ολιγόκοσμε (17)ολιγόκοσμη (17)ολιγόκοσμο (17)ολιγόλεπτα (17)ολιγόλεπτε (17)ολιγόλεπτη (17)ολιγόλεπτο (17)ολιγόλογες (18)ολιγόλογης (18)ολιγόλογοι (19)ολιγόλογος (18)ολιγόλογου (20)ολιγόλογων (21)ολιγόπιστα (15)ολιγόπιστε (15)ολιγόπιστη (15)ολιγόπιστο (15)ολιγόσιτες (13)ολιγόσιτης (13)ολιγόσιτοι (14)ολιγόσιτος (13)ολιγόσιτου (15)ολιγόσιτων (16)ολιγόστιχα (21)ολιγόστιχε (21)ολιγόστιχη (21)ολιγόστιχο (21)ολιγότεκνα (15)ολιγότεκνε (15)ολιγότεκνη (15)ολιγότεκνο (15)ολιγότερες (14)ολιγότερης (14)ολιγότεροι (15)ολιγότερου (16)ολιγότερων (17)ολιγόχρονα (22)ολιγόχρονε (22)ολιγόχρονη (22)ολιγόχρονο (22)ολιγόψυχες (30)ολιγόψυχης (30)ολιγόψυχοι (31)ολιγόψυχος (30)ολιγόψυχου (32)ολιγόψυχων (33)ολιγόωρους (17)ολιγώρησαν (15)ολιγώρησες (14)ολισθήματα (22)ολισθήσεις (19)ολισθήσεων (22)ολισθήσεως (21)ολισθήσουν (21)ολισθαίνει (20)ολισθηρούς (20)ολιστικούς (11)ολκιμότητα (14)ολλανδικές (16)ολλανδικής (16)ολλανδικοί (17)ολλανδικού (17)ολλανδικός (16)ολλανδικών (17)ολμοστάσιο (13)ολοήμερους (14)ολογάλανες (15)ολογάλανης (15)ολογάλανοι (16)ολογάλανος (15)ολογάλανου (17)ολογάλανων (18)ολογλήγορα (20)ολογλήγορε (20)ολογλήγορη (20)ολογλήγορο (20)ολογραφίας (21)ολογραφίες (21)ολογραφικά (23)ολογραφικέ (23)ολογραφική (23)ολογραφικό (23)ολογραφιών (22)ολοζωικούς (22)ολοζώντανα (20)ολοζώντανε (20)ολοζώντανη (20)ολοζώντανο (20)ολοκάθαρες (21)ολοκάθαρης (21)ολοκάθαροι (22)ολοκάθαρος (21)ολοκάθαρου (23)ολοκάθαρων (24)ολοκαύτωμα (16)ολοκλήρωμά (18)ολοκλήρωμα (19)ολοκλήρωνα (17)ολοκλήρωνε (17)ολοκλήρωσή (16)ολοκλήρωσα (17)ολοκλήρωσε (17)ολοκλήρωση (17)ολοκληρίαν (15)ολοκληρίας (14)ολοκληρωθώ (26)ολοκληρώνω (17)ολοκληρώσω (17)ολοκόκκινα (14)ολοκόκκινε (14)ολοκόκκινη (14)ολοκόκκινο (14)ολολυγμούς (18)ολομέλειας (14)ολομέλειες (14)ολομέταξες (21)ολομέταξης (21)ολομέταξοι (22)ολομέταξος (21)ολομέταξου (23)ολομέταξων (24)ολομέτωπες (15)ολομέτωπης (15)ολομέτωποι (16)ολομέτωπος (15)ολομέτωπου (17)ολομέτωπων (18)ολομελειών (15)ολομόναχες (19)ολομόναχης (19)ολομόναχοι (20)ολομόναχος (19)ολομόναχου (21)ολομόναχων (22)ολονυκτίας (12)ολονυκτίες (12)ολονυκτιών (13)ολονυχτίας (18)ολονυχτίες (18)ολονυχτιών (19)ολονύκτιας (11)ολονύκτιες (11)ολονύκτιοι (12)ολονύκτιος (11)ολονύκτιου (13)ολονύκτιων (14)ολονύχτιας (17)ολονύχτιες (17)ολονύχτιοι (18)ολονύχτιος (17)ολονύχτιου (19)ολονύχτιων (20)ολοπρόθυμα (25)ολοπρόθυμε (25)ολοπρόθυμη (25)ολοπρόθυμο (25)ολοσέλιδες (15)ολοσέλιδης (15)ολοσέλιδοι (16)ολοσέλιδος (15)ολοσέλιδου (17)ολοσέλιδων (18)ολοσηρικόν (13)ολοσχερείς (18)ολοσχερούς (18)ολοφάνερες (18)ολοφάνερης (18)ολοφάνεροι (19)ολοφάνερος (18)ολοφάνερου (20)ολοφάνερων (21)ολοφυρμούς (21)ολοφυρόταν (20)ολοφύρεσαι (19)ολοφύρεστε (19)ολοφύρεται (19)ολοφύρομαι (21)ολυμπιάδας (17)ολυμπιάδες (17)ολυμπιάδος (17)ολυμπιάδων (20)ολυμπιακές (15)ολυμπιακής (15)ολυμπιακοί (16)ολυμπιακού (16)ολυμπιακός (15)ολυμπιακών (16)ολυμπισμοί (17)ολυμπισμού (17)ολυμπισμός (16)ολυμπισμών (17)ολυνθιακές (21)ολυνθιακής (21)ολυνθιακοί (22)ολυνθιακού (22)ολυνθιακός (21)ολυνθιακών (22)ολωσδιόλου (19)ολόασπρους (13)ολόγιομους (16)ολόγλυφους (24)ολόγραφους (22)ολόγυμνους (17)ολόδροσους (15)ολόκαρδους (16)ολόκλειστα (14)ολόκλειστε (14)ολόκλειστη (14)ολόκλειστο (14)ολόκληρους (15)ολόκορμους (15)ολόλαμπρες (16)ολόλαμπρης (16)ολόλαμπροι (17)ολόλαμπρος (16)ολόλαμπρου (18)ολόλαμπρων (19)ολόλευκους (15)ολόμαλλους (17)ολόμαυρους (15)ολόξανθους (29)ολόπλευρες (15)ολόπλευρης (15)ολόπλευροι (16)ολόπλευρος (15)ολόπλευρου (17)ολόπλευρων (18)ολόπρωτους (15)ολόστεγνες (13)ολόστεγνης (13)ολόστεγνοι (14)ολόστεγνος (13)ολόστεγνου (15)ολόστεγνων (16)ολόστρωτες (13)ολόστρωτης (13)ολόστρωτοι (14)ολόστρωτος (13)ολόστρωτου (15)ολόστρωτων (16)ολόφρεσκες (19)ολόφρεσκης (19)ολόφρεσκοι (20)ολόφρεσκος (19)ολόφρεσκου (21)ολόφρεσκων (22)ολόχρυσους (20)ολόχρωμους (23)ομαδοποιεί (15)ομαλίζεσαι (22)ομαλίζεστε (22)ομαλίζεται (22)ομαλίζομαι (24)ομαλιζόταν (22)ομαλοποιεί (14)ομαλυνόταν (14)ομαλότατες (12)ομαλότατης (12)ομαλότατοι (13)ομαλότατος (12)ομαλότατου (14)ομαλότατων (15)ομαλότερες (13)ομαλότερης (13)ομαλότεροι (14)ομαλότερος (13)ομαλότερου (15)ομαλότερων (16)ομαλότητας (12)ομαλότητες (12)ομαλύνεσαι (13)ομαλύνεστε (13)ομαλύνεται (13)ομαλύνομαι (15)ομιλήθηκαν (23)ομιλήθηκες (22)ομιλήματος (14)ομιλήσουμε (16)ομιλήτριας (13)ομιλήτριες (13)ομιληθείτε (22)ομιληθούμε (24)ομιλημάτων (17)ομιλημένες (14)ομιλημένης (14)ομιλημένοι (15)ομιλημένος (14)ομιλημένου (16)ομιλημένων (17)ομιλητικές (13)ομιλητικής (13)ομιλητικοί (14)ομιλητικού (14)ομιλητικός (13)ομιλητικών (14)ομιλητριών (14)ομιλουμένη (16)ομιλούμενε (15)ομιλούμενη (15)ομιλούνται (13)ομιλούνταν (13)ομιλούντες (12)ομιλούντος (12)ομιλούσαμε (15)ομιλούσατε (13)ομιλούσουν (14)ομιχλώδεις (22)ομιχλώδους (23)ομντουρμάν (15)ομοαξονικά (21)ομοαξονικέ (21)ομοαξονική (21)ομοαξονικό (21)ομοβροντία (19)ομογάλακτα (17)ομογάλακτε (17)ομογάλακτη (17)ομογάλακτο (17)ομογάστρια (15)ομογάστριε (15)ομογάστριο (15)ομογένειας (13)ομογένειες (13)ομογενειών (14)ομογλωσσία (18)ομογνωμονώ (18)ομογραφικά (23)ομογραφικέ (23)ομογραφική (23)ομογραφικό (23)ομογραφιών (22)ομοθρήσκων (24)ομοθυμαδόν (26)ομοιαληθής (21)ομοιοβαρής (18)ομοιογενές (13)ομοιογενής (13)ομοιογενών (14)ομοιογενώς (13)ομοιοειδής (13)ομοιομερές (13)ομοιομερής (13)ομοιομερών (14)ομοιομερώς (13)ομοιοπαθές (20)ομοιοπαθής (20)ομοιοπαθών (21)ομοιοπαθώς (20)ομοιοτήτων (13)ομοιοτυπία (13)ομοιούσιας (10)ομοιούσιες (10)ομοιούσιοι (11)ομοιούσιος (10)ομοιούσιου (12)ομοιούσιων (13)ομοιωμάτων (17)ομοιωνόταν (13)ομοιόβαθμα (29)ομοιόβαθμε (29)ομοιόβαθμη (29)ομοιόβαθμο (29)ομοιόβαθμό (28)ομοιόγραφα (22)ομοιόγραφε (22)ομοιόγραφη (22)ομοιόγραφο (22)ομοιόθερμα (23)ομοιόθερμε (23)ομοιόθερμη (23)ομοιόθερμο (23)ομοιόμορφα (21)ομοιόμορφε (21)ομοιόμορφη (21)ομοιόμορφο (21)ομοιόπτωτα (14)ομοιόπτωτε (14)ομοιόπτωτη (14)ομοιόπτωτο (14)ομοιόσταση (11)ομοιόσχημα (20)ομοιόσχημε (20)ομοιόσχημη (20)ομοιόσχημο (20)ομοιότητάς (9)ομοιότητές (9)ομοιότητας (10)ομοιότητες (10)ομοιότροπα (13)ομοιότροπε (13)ομοιότροπη (13)ομοιότροπο (13)ομοιότυπες (12)ομοιότυπης (12)ομοιότυποι (13)ομοιότυπος (12)ομοιότυπου (14)ομοιότυπων (15)ομοιόχρονα (19)ομοιόχρονε (19)ομοιόχρονη (19)ομοιόχρονο (19)ομοιόχρωμα (23)ομοιόχρωμε (23)ομοιόχρωμη (23)ομοιόχρωμο (23)ομοιώματος (12)ομοιώνεσαι (11)ομοιώνεστε (11)ομοιώνεται (11)ομοιώνομαι (13)ομοκεντρία (13)ομολογήσει (16)ομολογήσου (17)ομολογήστε (16)ομολογείτε (16)ομολογείτο (16)ομολογηθεί (25)ομολογητές (15)ομολογητής (15)ομολογητών (16)ομολογιακά (17)ομολογιακέ (17)ομολογιακή (17)ομολογιακό (17)ομολογούμε (18)ομολογούνε (16)ομολογούσα (16)ομολογούσε (16)ομολόγησαν (16)ομολόγησες (15)ομομήτριας (13)ομομήτριες (13)ομομήτριοι (14)ομομήτριος (13)ομομήτριου (15)ομομήτριων (16)ομοούσιους (11)ομοπάτριας (12)ομοπάτριες (12)ομοπάτριοι (13)ομοπάτριος (12)ομοπάτριου (14)ομοπάτριων (15)ομοπλαστία (14)ομορρύθμου (25)ομορρύθμων (26)ομορρύθμως (25)ομορφάντρα (20)ομορφαίνει (19)ομορφονιάς (18)ομορφονιές (18)ομορφονιοί (19)ομορφονιού (19)ομορφονιός (18)ομορφονιών (19)ομορφούλές (19)ομορφούλής (19)ομορφούλης (20)ομορφούλών (20)ομορφότατα (19)ομορφότατε (19)ομορφότατη (19)ομορφότατο (19)ομορφότερή (19)ομορφότερα (20)ομορφότερε (20)ομορφότερη (20)ομορφότερο (20)ομορφύνουν (20)ομοσπονδία (15)ομοσπόνδου (16)ομοτέχνους (18)ομοτράπεζα (22)ομοτράπεζε (22)ομοτράπεζη (22)ομοτράπεζο (22)ομοτυπικές (13)ομοτυπικής (13)ομοτυπικοί (14)ομοτυπικού (14)ομοτυπικός (13)ομοτυπικών (14)ομοφρονήσω (21)ομοφρονείς (18)ομοφρονούν (19)ομοφροσύνη (19)ομοφρόνησα (19)ομοφρόνησε (19)ομοχειρίας (18)ομοχειρίες (18)ομοχειριών (19)ομοχώριους (19)ομοϊδεάτες (12)ομοϊδεάτης (12)ομοϊδεατών (13)ομπρελάδες (17)ομπρελάδων (20)ομπρελίνου (16)ομπρελίνων (17)ομπρελίτσα (15)ομφαλοειδή (23)ομφαλοκήλη (23)ομφαλωτούς (21)ομφαλώδεις (22)ομφαλώδους (23)ομωνυμικές (16)ομωνυμικής (16)ομωνυμικοί (17)ομωνυμικού (17)ομωνυμικός (16)ομωνυμικών (17)ομόγλωσσες (17)ομόγλωσσης (17)ομόγλωσσοι (18)ομόγλωσσος (17)ομόγλωσσου (19)ομόγλωσσων (20)ομόγνωμους (18)ομόγραφους (22)ομόθρησκες (21)ομόθρησκης (21)ομόθρησκοι (22)ομόθρησκος (21)ομόθρησκου (23)ομόθρησκων (24)ομόκεντρες (12)ομόκεντρης (12)ομόκεντροι (13)ομόκεντρον (13)ομόκεντρος (12)ομόκεντρου (14)ομόκεντρού (12)ομόκεντρων (15)ομόκεντρός (11)ομόρρυθμες (24)ομόρρυθμης (24)ομόρρυθμοι (25)ομόρρυθμος (24)ομόρρυθμου (26)ομόρρυθμων (27)ομόσπονδες (14)ομόσπονδης (14)ομόσπονδοι (15)ομόσπονδος (14)ομόσπονδου (16)ομόσπονδων (17)ομότεχνους (18)ομότιτλους (13)ομότοιχους (18)ομότροπους (13)ομότροφους (19)ομόχρονους (19)ομόχρωμους (23)ονείριασμα (12)ονειδίζαμε (23)ονειδίζατε (21)ονειδίζεις (20)ονειδίζετε (21)ονειδίζουν (22)ονειδίσαμε (14)ονειδίσατε (12)ονειδίσεις (11)ονειδίσετε (12)ονειδίσουν (13)ονειδισμοί (14)ονειδισμού (14)ονειδισμός (13)ονειδισμών (14)ονειδιστής (11)ονειδιστεί (12)ονειρέματα (12)ονειρεμένα (12)ονειρεμένε (12)ονειρεμένη (12)ονειρεμένο (12)ονειρευθεί (20)ονειρευτές (10)ονειρευτής (10)ονειρευτεί (11)ονειρευτοί (11)ονειρευτού (11)ονειρευτός (10)ονειρευτών (11)ονειρικούς (10)ονειρισμός (11)ονειροβατώ (17)ονειροπολώ (13)ονειροπόλα (13)ονειροπόλε (13)ονειροπόλο (13)ονειρώδεις (12)ονειρώδους (13)ονειρώξεις (18)ονειρώξεων (21)ονειρώξεως (20)ονερευόταν (11)ονερεύεσαι (10)ονερεύεστε (10)ονερεύεται (10)ονερεύομαι (12)ονησιφόρος (16)ονομάζεσαι (20)ονομάζεστε (20)ονομάζεται (20)ονομάζομαι (22)ονομάζουμε (23)ονομάζουνε (21)ονομάσθηκε (21)ονομάσουμε (14)ονομάσουνε (12)ονομάστηκα (12)ονομάστηκε (12)ονομάτιζαν (20)ονομάτιζες (19)ονομάτισαν (11)ονομάτισες (10)ονομαζόταν (20)ονομασθείς (19)ονομασθούν (20)ονομασμένα (13)ονομασμένε (13)ονομασμένη (13)ονομασμένο (13)ονομαστείς (10)ονομαστικά (12)ονομαστικέ (12)ονομαστική (12)ονομαστικό (12)ονομαστούν (11)ονομαστούς (10)ονοματάκια (12)ονοματίζει (20)ονοματίσει (11)ονοματίσου (12)ονοματίστε (11)ονοματικές (11)ονοματικής (11)ονοματικοί (12)ονοματικού (12)ονοματικός (11)ονοματικών (12)ονοματιστώ (11)οντογένεση (12)οντογονίας (11)οντογονίες (11)οντογονικά (13)οντογονικέ (13)οντογονική (13)οντογονικό (13)οντογονιών (12)οντολογίας (13)οντολογίες (13)οντολογικά (15)οντολογικέ (15)οντολογική (15)οντολογικό (15)οντολογιών (14)οντουλάρει (13)ονυχοειδές (19)ονυχοειδής (19)ονυχοειδών (20)ονυχολυσία (20)ονυχοφάγος (26)ονυχοφαγία (27)ονυχοφόρας (24)ονυχοφόρες (24)ονυχοφόροι (25)ονυχοφόρος (24)ονυχοφόρου (26)ονυχοφόρων (27)οξειδωθείς (31)οξειδωθούν (32)οξειδωμένα (25)οξειδωμένε (25)οξειδωμένη (25)οξειδωμένο (25)οξειδωτικά (24)οξειδωτικέ (24)οξειδωτική (24)οξειδωτικό (24)οξειδώθηκα (31)οξειδώθηκε (31)οξειδώναμε (23)οξειδώνατε (21)οξειδώνεις (20)οξειδώνετε (21)οξειδώνουν (22)οξειδώσαμε (23)οξειδώσατε (21)οξειδώσεις (20)οξειδώσετε (21)οξειδώσεων (23)οξειδώσεως (22)οξειδώσιμα (23)οξειδώσιμε (23)οξειδώσιμη (23)οξειδώσιμο (23)οξειδώσουν (22)οξοποίησις (18)οξυγονικές (22)οξυγονικής (22)οξυγονικοί (23)οξυγονικού (23)οξυγονικός (22)οξυγονικών (23)οξυγονούχα (29)οξυγονούχε (29)οξυγονούχο (29)οξυγονωθεί (33)οξυγονωτής (23)οξυγονώνει (22)οξυγονώσει (22)οξυγονώσου (23)οξυγονώστε (22)οξυγόνωναν (24)οξυγόνωνες (23)οξυγόνωσαν (24)οξυγόνωσες (23)οξυγόνωσης (23)οξυγόνωσις (23)οξυγώνιους (22)οξυδέρκειά (23)οξυδέρκεια (24)οξυδερκείς (23)οξυδερκούς (23)οξυκέρασος (20)οξυκέφαλες (28)οξυκέφαλης (28)οξυκέφαλοι (29)οξυκέφαλος (28)οξυκέφαλου (30)οξυκέφαλων (31)οξυκεφαλία (29)οξυκόρυφες (28)οξυκόρυφης (28)οξυκόρυφοι (29)οξυκόρυφος (28)οξυκόρυφου (30)οξυκόρυφων (31)οξυμετρίας (21)οξυμετρίες (21)οξυμετρικά (23)οξυμετρικέ (23)οξυμετρική (23)οξυμετρικό (23)οξυμετριών (22)οξυνθήκαμε (31)οξυνθήκατε (29)οξυντικούς (19)οξυνόμαστε (21)οξυνόσαστε (19)οξύγναθους (30)οξύληκτους (21)οξύρρυγχες (30)οξύρρυγχης (30)οξύρρυγχοι (31)οξύρρυγχος (30)οξύρρυγχου (32)οξύρρυγχων (33)οξύφυλλους (30)οπαλιοειδή (15)οπενχάιμερ (20)οπερετικές (11)οπερετικής (11)οπερετικοί (12)οπερετικού (12)οπερετικός (11)οπερετικών (12)οπιομανείς (11)οπιομανούς (11)οπισθογεμή (24)οπισθοχωρώ (29)οπισθόδομε (24)οπισθόδομο (24)οπισθόχωμα (30)οπλίζονται (21)οπλίζονταν (21)οπλίζοντας (20)οπλίστηκαν (13)οπλίστηκες (12)οπλαρχηγοί (23)οπλαρχηγού (23)οπλαρχηγός (22)οπλαρχηγών (23)οπλιζόμουν (24)οπλιζόσουν (22)οπλισμένες (13)οπλισμένης (13)οπλισμένοι (14)οπλισμένος (13)οπλισμένου (15)οπλισμένων (16)οπλιστείτε (12)οπλιστούμε (14)οπλιταγωγά (20)οπλιταγωγό (20)οπλιτικούς (12)οπλοκατοχή (20)οπλολαμπής (16)οπλομαχίας (20)οπλομαχίες (20)οπλομαχιών (21)οπλονόμους (14)οπλοποιείο (13)οπλοποιούς (12)οπλοπωλεία (17)οπλοπωλείο (17)οπλοστάσια (12)οπλοστάσιο (12)οπλοστάσιό (11)οπλουργούς (16)οπλοφορήσω (22)οπλοφορίας (19)οπλοφορίες (19)οπλοφορείς (19)οπλοφοριών (20)οπλοφορούν (20)οπλοφόρησα (20)οπλοφόρησε (20)οπλοφόρους (20)οπλοχρησία (20)οπουδήποτε (15)οπτάνθρακα (21)οπτασιακές (10)οπτασιακής (10)οπτασιακοί (11)οπτασιακού (11)οπτασιακός (10)οπτασιακών (11)οπτιμισμοί (14)οπτιμισμού (14)οπτιμισμός (13)οπτιμισμών (14)οπτιμιστές (11)οπτιμιστής (11)οπτιμιστών (12)οπτόπλινθο (22)οπωροπώλης (15)οπωροφάγος (22)οπωροφαγία (23)οπωροφόρας (20)οπωροφόρες (20)οπωροφόροι (21)οπωροφόρος (20)οπωροφόρου (22)οπωροφόρων (23)οπωσδήποτε (16)οραματικές (12)οραματικής (12)οραματικοί (13)οραματικού (13)οραματικός (12)οραματικών (13)οραματισθώ (21)οραματισμέ (14)οραματισμό (14)οραματιστή (12)ορατοτήτων (12)ορατότατες (9)ορατότατης (9)ορατότατοι (10)ορατότατος (9)ορατότατου (11)ορατότατων (12)ορατότερες (10)ορατότερης (10)ορατότεροι (11)ορατότερος (10)ορατότερου (12)ορατότερων (13)ορατότητάς (8)ορατότητας (9)ορατότητες (9)ορατότητος (9)οργίζονται (22)οργίζονταν (22)οργίζοντας (21)οργίστηκαν (14)οργίστηκες (13)οργανίδιον (16)οργανίστας (12)οργανίστες (12)οργανιδίων (18)οργανικούς (13)οργανισμοί (15)οργανισμού (15)οργανισμός (14)οργανισμών (15)οργανιστές (12)οργανιστής (12)οργανιστών (13)οργανογενή (16)οργανοειδή (16)οργανοποιέ (14)οργαντίνας (12)οργαντίνες (12)οργανωθείς (23)οργανωθούν (24)οργανωμένα (17)οργανωμένε (17)οργανωμένη (17)οργανωμένο (17)οργανωτικά (16)οργανωτικέ (16)οργανωτική (16)οργανωτικό (16)οργανώθηκα (23)οργανώθηκε (23)οργανώναμε (15)οργανώνανε (13)οργανώνατε (13)οργανώνεις (12)οργανώνετε (13)οργανώνομε (15)οργανώνουν (14)οργανώσαμε (15)οργανώσανε (13)οργανώσατε (13)οργανώσεις (12)οργανώσετε (13)οργανώσεων (15)οργανώσεως (14)οργανώσεών (12)οργανώσεώς (11)οργανώσιμα (15)οργανώσιμε (15)οργανώσιμη (15)οργανώσιμο (15)οργανώσομε (15)οργανώσουν (14)οργανώτρια (14)οργιαστικά (14)οργιαστικέ (14)οργιαστική (14)οργιαστικό (14)οργιζόμουν (25)οργιζόσουν (23)οργιλότητα (15)οργισμένες (14)οργισμένης (14)οργισμένοι (15)οργισμένος (14)οργισμένου (16)οργισμένων (17)οργιστείτε (13)οργιστικές (13)οργιστικής (13)οργιστικοί (14)οργιστικού (14)οργιστικός (13)οργιστικών (14)οργιστούμε (15)οργωθήκαμε (27)οργωθήκατε (25)οργωμένους (17)οργωνόμουν (18)οργωνόσουν (16)οργώνονται (13)οργώνονταν (13)οργώνοντας (12)ορείχαλκοι (20)ορείχαλκος (19)ορείχαλκου (21)ορεγόμαστε (15)ορεγόσαστε (13)ορειβασίας (16)ορειβασίες (16)ορειβασιών (17)ορειβατικά (18)ορειβατικέ (18)ορειβατική (18)ορειβατικό (18)ορειχάλκου (21)ορειχάλκων (22)ορεκτικούς (11)ορεογένεση (13)ορεογραφία (21)ορεομετρία (13)ορεσίβιους (17)ορεστιάδας (12)ορεχτικούς (17)ορθάνοικτη (20)ορθάνοιχτα (26)ορθάνοιχτε (26)ορθάνοιχτη (26)ορθάνοιχτο (26)ορθιάζεσαι (28)ορθιάζεστε (28)ορθιάζεται (28)ορθιάζομαι (30)ορθιαζόταν (28)ορθοέπειας (19)ορθοέπειες (19)ορθοβουλία (29)ορθογένεση (22)ορθογράφοι (30)ορθογράφος (29)ορθογράφου (31)ορθογράφων (32)ορθογραφία (30)ορθογραφεί (30)ορθογωνίου (25)ορθογωνίων (26)ορθογώνιας (21)ορθογώνιες (21)ορθογώνιοι (22)ορθογώνιος (21)ορθογώνιου (23)ορθογώνιων (24)ορθοδοντία (22)ορθοδοξίας (30)ορθοδοξίες (30)ορθοδοξιών (31)ορθοδόξους (31)ορθοεπειών (20)ορθολογικά (25)ορθολογικέ (25)ορθολογική (25)ορθολογικό (25)ορθοπεδικά (24)ορθοπεδικέ (24)ορθοπεδική (24)ορθοπεδικό (24)ορθοποδήσω (25)ορθοποδείς (22)ορθοποδούν (23)ορθοπτικές (20)ορθοπτικής (20)ορθοπτικοί (21)ορθοπτικού (21)ορθοπτικός (20)ορθοπτικών (21)ορθοπόδησα (23)ορθοπόδησε (23)ορθοσκόπια (21)ορθοσκόπιο (21)ορθοστάτες (18)ορθοστάτης (18)ορθοστασία (19)ορθοστατών (19)ορθοτομήσω (23)ορθοτομείς (20)ορθοτομούν (21)ορθοτροπία (21)ορθοτόμησα (21)ορθοτόμησε (21)ορθοτόνηση (19)ορθοφρονεί (27)ορθοφωνίας (27)ορθοφωνίες (27)ορθοφωνιών (28)ορθωθήκαμε (33)ορθωθήκατε (31)ορθωμένους (23)ορθωνόμουν (24)ορθωνόσουν (22)ορθόβουλες (28)ορθόβουλης (28)ορθόβουλοι (29)ορθόβουλος (28)ορθόβουλου (30)ορθόβουλων (31)ορθόδοξους (31)ορθόστοιχα (26)ορθόστοιχε (26)ορθόστοιχη (26)ορθόστοιχο (26)ορθότατους (19)ορθότερους (20)ορθώνονται (19)ορθώνονταν (19)ορθώνοντας (18)οριζομένου (22)οριζομένων (23)οριζοντίου (20)οριζοντίων (21)οριζοντίως (20)οριζόμαστε (21)οριζόμενες (20)οριζόμενης (20)οριζόμενοι (21)οριζόμενος (20)οριζόμενου (22)οριζόμενων (23)οριζόμουνα (22)οριζόντανε (19)οριζόντιας (18)οριζόντιες (18)οριζόντιοι (19)οριζόντιος (18)οριζόντιου (20)οριζόντιων (21)οριζόσαστε (19)οριζόσουνα (20)οριογραμμή (18)οριοθέτησή (18)οριοθέτησα (19)οριοθέτησε (19)οριοθέτηση (19)οριοθετήσω (21)οριοθετείς (18)οριοθετηθώ (28)οριοθετούν (19)ορισθέντες (18)ορισθέντος (18)ορισθέντων (21)ορισθείσας (18)ορισθείσες (18)ορισθείσης (18)ορισθεισών (19)ορισμένους (12)οριστήκαμε (13)οριστήκανε (11)οριστήκατε (11)οριστικούς (10)ορκίζονται (20)ορκίζονταν (20)ορκίζοντας (19)ορκίσθηκαν (21)ορκίστηκαν (12)ορκίστηκες (11)ορκιζόμουν (23)ορκιζόσουν (21)ορκισμένες (12)ορκισμένης (12)ορκισμένοι (13)ορκισμένος (12)ορκισμένου (14)ορκισμένων (15)ορκιστείτε (11)ορκιστούμε (13)ορκοδοσίας (13)ορκωμοσίας (14)ορκωμοσίες (14)ορκωμοσιών (15)ορμέμφυτες (21)ορμέμφυτης (21)ορμέμφυτοι (22)ορμέμφυτος (21)ορμέμφυτου (23)ορμέμφυτων (24)ορμέμφυτών (21)ορμίζονται (21)ορμίζονταν (21)ορμίζοντας (20)ορμίστηκαν (13)ορμίστηκες (12)ορμηθήκαμε (24)ορμηθήκατε (22)ορμημένους (14)ορμηνέψαμε (23)ορμηνέψατε (21)ορμηνέψεις (20)ορμηνέψετε (21)ορμηνέψουν (22)ορμηνεμένα (14)ορμηνεμένε (14)ορμηνεμένη (14)ορμηνεμένο (14)ορμηνευτής (12)ορμηνευτεί (13)ορμηνεύαμε (14)ορμηνεύατε (12)ορμηνεύεις (11)ορμηνεύετε (12)ορμηνεύουν (13)ορμητήριον (13)ορμητηρίου (14)ορμητηρίων (15)ορμητικούς (12)ορμιζόμουν (24)ορμιζόσουν (22)ορμισμένες (13)ορμισμένης (13)ορμισμένοι (14)ορμισμένος (13)ορμισμένου (15)ορμισμένων (16)ορμιστείτε (12)ορμιστούμε (14)ορμονικούς (12)ορνιθοειδή (22)ορογένεσης (12)ορογένεσις (12)οροθέτησαν (19)οροθέτησες (18)οροθέτησης (18)οροθέτησις (18)οροθετήσει (19)οροθετήσου (20)οροθετήστε (19)οροθετείτε (19)οροθετηθεί (28)οροθετικές (19)οροθετικής (19)οροθετικοί (20)οροθετικού (20)οροθετικός (19)οροθετικών (20)οροθετούμε (21)οροθετούσα (19)οροθετούσε (19)ορολογικές (15)ορολογικής (15)ορολογικοί (16)ορολογικού (16)ορολογικός (15)ορολογικών (16)οροσήμανση (12)ορτσάρισμα (13)ορυζάλευρο (24)ορυζάμυλον (25)ορυκτέλαια (14)ορυκτέλαιο (14)ορυκτολόγε (17)ορυκτολόγο (17)ορυμαγδούς (18)ορυσσόμουν (14)ορυσσόσουν (12)ορφανέματα (19)ορφανίζαμε (28)ορφανίζατε (26)ορφανίζεις (25)ορφανίζετε (26)ορφανίζουν (27)ορφανίσαμε (19)ορφανίσατε (17)ορφανίσεις (16)ορφανίσετε (17)ορφανίσουν (18)ορφανικούς (17)ορφανισμός (18)ορφανιστεί (17)ορχεκτομία (20)ορχηστικές (17)ορχηστικής (17)ορχηστικοί (18)ορχηστικού (18)ορχηστικός (17)ορχηστικών (18)ορχηστρίδα (21)ορχηστρικά (19)ορχηστρικέ (19)ορχηστρική (19)ορχηστρικό (19)ορχιτικούς (17)ορύσσονται (10)ορύσσονταν (10)οσεσδήποτε (13)οσμίζονται (20)οσμίζονταν (20)οσμίστηκαν (12)οσμανικούς (11)οσμηρότητα (12)οσμιδρωσία (17)οσμιζόμουν (23)οσμιζόσουν (21)οσμομετρία (14)οσμόμετρον (14)οσμόμετρου (15)οσοιδήποτε (13)οσονδήποτε (13)οσοσδήποτε (13)οσπριοειδή (14)οστεάλευρα (13)οστεάλευρο (13)οστεογενές (11)οστεογενής (11)οστεογενών (12)οστεογονία (12)οστεογόνος (11)οστεοδυνία (13)οστεοειδές (11)οστεοειδής (11)οστεοειδών (12)οστεοθήκες (18)οστεοθήκης (18)οστεοθηκών (19)οστεολογία (14)οστεολυσία (12)οστεοφύτου (17)οστεοφύτων (18)οστεωμάτων (15)οστεωτικές (11)οστεωτικής (11)οστεωτικοί (12)οστεωτικού (12)οστεωτικός (11)οστεωτικών (12)οστεόκολλα (14)οστεόλιθος (19)οστεόλιπος (11)οστεόμορφα (19)οστεόμορφε (19)οστεόμορφη (19)οστεόμορφο (19)οστεόφυτον (17)οστεώματος (10)οστεώνομαι (11)οστράκωσις (12)οστρακισμέ (13)οστρακισμό (13)οστρακωδών (16)οστρακώδες (13)οστρακώδης (13)οσφράνθηκα (27)οσφραντικά (18)οσφραντικέ (18)οσφραντική (18)οσφραντικό (18)οσφρητικές (17)οσφρητικής (17)οσφρητικοί (18)οσφρητικού (18)οσφρητικός (17)οσφρητικών (18)οσφυαλγίας (21)οσφυαλγίες (21)οσφυαλγικά (23)οσφυαλγικέ (23)οσφυαλγική (23)οσφυαλγικό (23)οσφυαλγιών (22)οσωνδήποτε (15)ουάσιγκτον (14)ουίλκινσον (13)ουαϊόμινγκ (15)ουγγαρέζος (25)ουγγρικούς (17)ουδέτερους (14)ουζοπωλείο (24)ουισκόνσιν (11)ουκρανικές (12)ουκρανικής (12)ουκρανικοί (13)ουκρανικού (13)ουκρανικός (12)ουκρανικών (13)ουλορραγία (17)ουμανισμού (14)ουμανισμός (13)ουμανιστές (11)ουμανιστής (11)ουμανιστών (12)ουνγκαρέτι (15)ουνιτικούς (10)ουνιτισμός (11)ουραιμικές (13)ουραιμικής (13)ουραιμικοί (14)ουραιμικού (14)ουραιμικός (13)ουραιμικών (14)ουρανίσκοι (12)ουρανίσκος (11)ουρανίσκου (13)ουρανίσκων (14)ουρανικούς (11)ουρανισμός (12)ουρανιστής (10)ουρανοβατώ (18)ουρανομήκη (14)ουρηθραίας (20)ουρηθραίες (20)ουρηθραίοι (21)ουρηθραίος (20)ουρηθραίου (22)ουρηθραίων (23)ουρηθρικές (21)ουρηθρικής (21)ουρηθρικοί (22)ουρηθρικού (22)ουρηθρικός (21)ουρηθρικών (22)ουρητήριον (12)ουρητηρίου (13)ουρητηρίων (14)ουρητικούς (11)ουριοδρομώ (17)ουρλιάζετε (22)ουρλιάζουν (23)ουρλιαχτού (20)ουρλιαχτών (20)ουρογραφία (22)ουροδοχεία (21)ουροδοχείο (21)ουρολογίας (15)ουρολογίες (15)ουρολογικά (17)ουρολογικέ (17)ουρολογική (17)ουρολογικό (17)ουρολογιών (16)ουρολόγους (16)ουροποίηση (12)ουροσκοπία (13)ουρουγουάη (16)ουροφόρους (19)ουσιαστικά (11)ουσιαστικέ (11)ουσιαστική (11)ουσιαστικό (11)ουτιδανούς (12)ουτοπικούς (11)ουτοπισμός (12)ουτοπιστές (10)ουτοπιστής (10)ουτοπιστών (11)οφείλονται (18)οφείλονταν (18)οφείλοντας (17)οφειλομένη (20)οφειλόμενα (20)οφειλόμενε (20)οφειλόμενη (20)οφειλόμενο (20)οφειλόμουν (21)οφειλόσουν (19)οφελημάτων (22)οφθαλμικές (29)οφθαλμικής (29)οφθαλμικοί (30)οφθαλμικού (30)οφθαλμικός (29)οφθαλμικών (30)οφικιάλιοι (19)οφικιάλιος (18)οφικιαλίων (21)οφιοειδείς (18)οφιοειδούς (18)οφιολάτρης (18)οφιολατρία (19)οφιόδηκτες (19)οφιόδηκτης (19)οφιόδηκτοι (20)οφιόδηκτος (19)οφιόδηκτου (21)οφιόδηκτων (22)οχαδερφικά (28)οχαδερφικέ (28)οχαδερφική (28)οχαδερφικό (28)οχευόμαστε (19)οχευόσαστε (17)οχλαγωγίας (25)οχλαγωγίες (25)οχλαγωγικά (27)οχλαγωγικέ (27)οχλαγωγική (27)οχλαγωγικό (27)οχλαγωγιών (26)οχληρότητα (19)οχλοκρατία (20)οχτάγωνους (21)οχτάεδρους (20)οχτάμηνους (18)οχτάπλευρα (21)οχτάπλευρε (21)οχτάπλευρη (21)οχτάπλευρο (21)οχτάστηλες (17)οχτάστηλης (17)οχτάστηλοι (18)οχτάστηλος (17)οχτάστηλου (19)οχτάστηλων (20)οχτάστιχες (22)οχτάστιχης (22)οχτάστιχοι (23)οχτάστιχος (22)οχτάστιχου (24)οχτάστιχων (25)οχτάστυλος (18)οχταήμερες (18)οχταήμερης (18)οχταήμεροι (19)οχταήμερος (18)οχταήμερου (20)οχταήμερων (21)οχταγωνικά (22)οχταγωνικέ (22)οχταγωνική (22)οχταγωνικό (22)οχτακοσίων (19)οχτακόσιες (16)οχτακόσιοι (17)οχταπλάσια (19)οχταπλάσιε (19)οχταπλάσιο (19)οχτρευόταν (18)οχτρεύεσαι (17)οχτρεύεστε (17)οχτρεύεται (17)οχτρεύομαι (19)οχτωβριανά (26)οχτωβριανέ (26)οχτωβριανή (26)οχτωβριανό (26)οχυρωθήκαν (30)οχυρωθείτε (29)οχυρωθούμε (31)οχυρωθούνε (29)οχυρωμάτων (24)οχυρωμένες (21)οχυρωμένης (21)οχυρωμένοι (22)οχυρωμένος (21)οχυρωμένου (23)οχυρωμένων (24)οχυρωνόταν (20)οχυρωτικές (20)οχυρωτικής (20)οχυρωτικοί (21)οχυρωτικού (21)οχυρωτικός (20)οχυρωτικών (21)οχυρώθηκαν (28)οχυρώθηκες (27)οχυρώματος (19)οχυρώνεσαι (18)οχυρώνεστε (18)οχυρώνεται (18)οχυρώνομαι (20)οχυρώνουμε (21)οχυρώνουνε (19)οχυρώσουμε (21)οχυρώσουνε (19)οψίπλουτες (21)οψίπλουτης (21)οψίπλουτοι (22)οψίπλουτος (21)οψίπλουτου (23)οψίπλουτων (24)οψιδιανούς (20)οψιμάθειας (28)οψιμάθειες (28)οψιμαθειών (29)