Ο 11-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ο (1729)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

οβελίζονται (28)οβελίζονταν (28)οβελίζοντας (27)οβελιζόμουν (31)οβελιζόσουν (29)ογδοηκοστές (16)ογδοηκοστής (16)ογδοηκοστοί (17)ογδοηκοστού (17)ογδοηκοστόν (17)ογδοηκοστός (16)ογδοηκοστών (17)ογδονταριάς (16)ογδονταριές (16)ογδονταριών (17)ογκανίσματα (16)ογκολογικές (19)ογκολογικής (19)ογκολογικοί (20)ογκολογικού (20)ογκολογικός (19)ογκολογικών (20)ογκομετρίας (16)ογκομετρίες (16)ογκομετρικά (18)ογκομετρικέ (18)ογκομετρική (18)ογκομετρικό (18)ογκομετριών (17)ογκωδέστατο (19)ογκωδέστερα (20)ογκωδέστερε (20)ογκωδέστερη (20)ογκωδέστερο (20)ογκωνόμαστε (18)ογκωνόσαστε (16)ογραίνοντας (13)οδηγηθήκαμε (28)οδηγηθήκανε (26)οδηγηθήκατε (26)οδηγημένους (18)οδηγητικούς (16)οδηγούμαστε (18)οδηγούμενες (17)οδηγούμενης (17)οδηγούμενοι (18)οδηγούμενος (17)οδηγούμενου (19)οδηγούμενων (20)οδοιπορήσει (15)οδοιπορήστε (15)οδοιπορείτε (15)οδοιπορικές (15)οδοιπορικής (15)οδοιπορικοί (16)οδοιπορικού (16)οδοιπορικόν (16)οδοιπορικός (15)οδοιπορικών (16)οδοιπορικώς (15)οδοιπορούμε (17)οδοιπορούσα (15)οδοιπορούσε (15)οδοιπόρησαν (15)οδοιπόρησες (14)οδομετρικές (16)οδομετρικής (16)οδομετρικοί (17)οδομετρικού (17)οδομετρικός (16)οδομετρικών (17)οδοντίατροι (14)οδοντίατρος (13)οδοντίατρου (15)οδονταλγίας (17)οδονταλγίες (17)οδονταλγιών (18)οδοντιάτρου (15)οδοντιάτρων (16)οδοντογονία (16)οδοντοειδές (15)οδοντοειδής (15)οδοντοειδών (16)οδοντοτριβή (21)οδοντοφυΐας (20)οδοντοφυΐες (20)οδοντοφυϊών (20)οδοντοφόροι (21)οδοντοφόρος (20)οδοντοφόρου (22)οδοντοφόρων (23)οδοντωμάτων (19)οδοντόκρεμα (17)οδοντόλιθος (23)οδοντόπαστα (14)οδοντόπονοι (14)οδοντόπονος (13)οδοντόπονου (15)οδοντόπονων (16)οδοντόφωνες (21)οδοντόφωνης (21)οδοντόφωνοι (22)οδοντόφωνος (21)οδοντόφωνου (23)οδοντόφωνων (24)οδοντώματος (14)οδοστρωσίας (15)οδοστρωτήρα (17)οδοστρώματα (16)οδοστρώσεις (13)οδοφράγματα (26)οδυρόμασταν (17)οδυρόσασταν (15)οδυσσειακές (14)οδυσσειακής (14)οδυσσειακοί (15)οδυσσειακού (15)οδυσσειακός (14)οδυσσειακών (15)οεκκαθάριση (22)οζονομετρία (22)οζοντόμετρο (22)οθωμανικούς (23)οθωμανισμός (24)οιακισμάτων (15)οιδηματωδών (20)οιδηματώδες (17)οιδηματώδης (17)οιδιπόδειας (16)οιδιπόδειες (16)οιδιπόδειοι (17)οιδιπόδειος (16)οιδιπόδειου (18)οιδιπόδειων (19)οικειοθελές (21)οικειοθελής (21)οικειοθελών (22)οικειοθελώς (21)οικειοτήτων (13)οικειωμένος (14)οικειωνόταν (13)οικειότητας (10)οικειότητες (10)οικειώνεσαι (11)οικειώνεστε (11)οικειώνεται (11)οικειώνομαι (13)οικιζόμαστε (22)οικιζόσαστε (20)οικιστικούς (11)οικογένειάς (12)οικογένειές (12)οικογένειας (13)οικογένειες (13)οικογενείας (13)οικογενειών (14)οικοδίαιτες (13)οικοδίαιτης (13)οικοδίαιτοι (14)οικοδίαιτος (13)οικοδίαιτου (15)οικοδίαιτων (16)οικοδεσπότη (15)οικοδομήσει (16)οικοδομήσου (17)οικοδομήστε (16)οικοδομείτε (16)οικοδομηθέν (25)οικοδομηθεί (25)οικοδομικές (16)οικοδομικής (16)οικοδομικοί (17)οικοδομικού (17)οικοδομικός (16)οικοδομικών (17)οικοδομούμε (18)οικοδομούσα (16)οικοδομούσε (16)οικοδόμησαν (16)οικοδόμησες (15)οικοδόμησης (15)οικοδόμησις (15)οικοκυρικές (14)οικοκυρικής (14)οικοκυρικοί (15)οικοκυρικού (15)οικοκυρικός (14)οικοκυρικών (15)οικολογικές (16)οικολογικής (16)οικολογικοί (17)οικολογικού (17)οικολογικός (16)οικολογικών (17)οικονομήσει (13)οικονομήσου (14)οικονομήστε (13)οικονομείτε (13)οικονομηθεί (22)οικονομικές (13)οικονομικής (13)οικονομικοί (14)οικονομικού (14)οικονομικός (13)οικονομικών (14)οικονομικώς (13)οικονομισμέ (15)οικονομισμό (15)οικονομούμε (15)οικονομούσα (13)οικονομούσε (13)οικονόμαγαν (16)οικονόμαγες (15)οικονόμησαν (13)οικονόμησες (12)οικοπεδούχε (22)οικοπεδούχο (22)οικοσύστημα (13)οικοτεχνίας (17)οικοτεχνίες (17)οικοτεχνικά (19)οικοτεχνικέ (19)οικοτεχνική (19)οικοτεχνικό (19)οικοτεχνιών (18)οικοτροφεία (19)οικοτροφείο (19)οικουμενικά (15)οικουμενικέ (15)οικουμενική (15)οικουμενικό (15)οικουρήσαμε (15)οικουρήσατε (13)οικουρήσεις (12)οικουρήσετε (13)οικουρήσουν (14)οικουρούσαν (13)οικουρούσες (12)οικουρώντας (12)οικτιρμόνως (15)οικτρότατες (11)οικτρότατης (11)οικτρότατοι (12)οικτρότατος (11)οικτρότατου (13)οικτρότατων (14)οικτρότερες (12)οικτρότερης (12)οικτρότεροι (13)οικτρότερος (12)οικτρότερου (14)οικτρότερων (15)οικότροφους (19)οινεμπόριον (14)οινοβάρελον (20)οινοδοχείον (20)οινολογικές (15)οινολογικής (15)οινολογικοί (16)οινολογικού (16)οινολογικός (15)οινολογικών (16)οινομετρικά (14)οινομετρικέ (14)οινομετρική (14)οινομετρικό (14)οινοποίησης (10)οινοποίησις (10)οινοποιείον (11)οινοποιείου (12)οινοποιείων (13)οινοπωλείον (15)οινοπωλείου (16)οινοπωλείων (17)οινοπώλισσα (13)οισοφάγειος (19)οισοφαγικές (20)οισοφαγικής (20)οισοφαγικοί (21)οισοφαγικού (21)οισοφαγικός (20)οισοφαγικών (21)οιστρήλατες (12)οιστρήλατης (12)οιστρήλατοι (13)οιστρήλατος (12)οιστρήλατου (14)οιστρήλατων (15)οιστρηλασία (13)οιστρογόνων (16)οιωνίζονται (21)οιωνίζονταν (21)οιωνιζόμουν (24)οιωνιζόσουν (22)οιωνοσκοπία (14)οιωνοσκόποι (14)οιωνοσκόπος (13)οιωνοσκόπου (15)οιωνοσκόπων (16)οκαδιάρικες (15)οκαδιάρικης (15)οκαδιάρικοι (16)οκαδιάρικος (15)οκαδιάρικου (17)οκαδιάρικων (18)οκνευόμαστε (14)οκνευόσαστε (12)οκνηρότατες (11)οκνηρότατης (11)οκνηρότατοι (12)οκνηρότατος (11)οκνηρότατου (13)οκνηρότατων (14)οκνηρότερες (12)οκνηρότερης (12)οκνηρότεροι (13)οκνηρότερος (12)οκνηρότερου (14)οκνηρότερων (15)οκτάπλευρες (15)οκτάπλευρης (15)οκτάπλευροι (16)οκτάπλευρος (15)οκτάπλευρου (17)οκτάπλευρων (18)οκτάστηλους (13)οκτάστιχους (18)οκτάτευχους (19)οκτάχορδους (22)οκτάχρονους (19)οκταήμερους (14)οκταγωνικές (16)οκταγωνικής (16)οκταγωνικοί (17)οκταγωνικού (17)οκταγωνικός (16)οκταγωνικών (17)οκταετηρίδα (15)οκτακοσαριά (13)οκτακόσιους (12)οκταπλάσιας (13)οκταπλάσιες (13)οκταπλάσιοι (14)οκταπλάσιος (13)οκταπλάσιου (15)οκταπλάσιων (16)οκτασέλιδες (15)οκτασέλιδης (15)οκτασέλιδοι (16)οκτασέλιδος (15)οκτασέλιδου (17)οκτασέλιδων (18)οκτασύλλαβα (22)οκτασύλλαβε (22)οκτασύλλαβη (22)οκτασύλλαβο (22)οκτωβριανές (20)οκτωβριανής (20)οκτωβριανοί (21)οκτωβριανού (21)οκτωβριανός (20)οκτωβριανών (21)ολάνθιστους (21)ολάνοιχτους (19)ολιγάνθρωπα (28)ολιγάνθρωπε (28)ολιγάνθρωπη (28)ολιγάνθρωπο (28)ολιγάριθμες (26)ολιγάριθμης (26)ολιγάριθμοι (27)ολιγάριθμος (26)ολιγάριθμου (28)ολιγάριθμων (29)ολιγάρκειας (16)ολιγάρκειες (16)ολιγαρκειών (17)ολιγαρχικές (23)ολιγαρχικής (23)ολιγαρχικοί (24)ολιγαρχικού (24)ολιγαρχικός (23)ολιγαρχικών (24)ολιγοέξοδες (26)ολιγοέξοδης (26)ολιγοέξοδοι (27)ολιγοέξοδος (26)ολιγοέξοδου (28)ολιγοέξοδων (29)ολιγοήμερες (17)ολιγοήμερης (17)ολιγοήμεροι (18)ολιγοήμερος (17)ολιγοήμερου (19)ολιγοήμερων (20)ολιγοβαρείς (22)ολιγοβαρούς (22)ολιγοδάπανα (19)ολιγοδάπανε (19)ολιγοδάπανη (19)ολιγοδάπανο (19)ολιγοδίαιτα (18)ολιγοδίαιτε (18)ολιγοδίαιτη (18)ολιγοδίαιτο (18)ολιγοδρανής (18)ολιγοδύναμα (20)ολιγοδύναμε (20)ολιγοδύναμη (20)ολιγοδύναμο (20)ολιγοκαρπία (18)ολιγοκτήμων (20)ολιγομάθεια (26)ολιγομέλεια (19)ολιγομέρεια (18)ολιγομαθείς (25)ολιγομαθούς (25)ολιγομελείς (18)ολιγομελούς (18)ολιγομερείς (17)ολιγομερούς (17)ολιγοπίστως (17)ολιγοπιστία (16)ολιγοπωλίου (21)ολιγοπωλίων (22)ολιγοπώλιον (18)ολιγοσέλιδη (20)ολιγοτεκνία (16)ολιγοφρενής (22)ολιγοφρενία (23)ολιγοχρόνια (23)ολιγοχρόνιε (23)ολιγοχρόνιο (23)ολιγοψυχήσω (34)ολιγοψυχούν (32)ολιγοψύχησα (31)ολιγοψύχησε (31)ολιγοψώνιον (24)ολιγωρήσαμε (20)ολιγωρήσατε (18)ολιγωρήσεις (17)ολιγωρήσετε (18)ολιγωρήσουν (19)ολιγωρούσαν (18)ολιγωρούσες (17)ολιγωρώντας (17)ολιγόθερμες (26)ολιγόθερμης (26)ολιγόθερμοι (27)ολιγόθερμος (26)ολιγόθερμου (28)ολιγόθερμων (29)ολιγόκαρδες (19)ολιγόκαρδης (19)ολιγόκαρδοι (20)ολιγόκαρδος (19)ολιγόκαρδου (21)ολιγόκαρδων (22)ολιγόκαρπες (17)ολιγόκαρπης (17)ολιγόκαρποι (18)ολιγόκαρπος (17)ολιγόκαρπου (19)ολιγόκαρπων (20)ολιγόκοσμες (17)ολιγόκοσμης (17)ολιγόκοσμοι (18)ολιγόκοσμος (17)ολιγόκοσμου (19)ολιγόκοσμων (20)ολιγόλεπτες (17)ολιγόλεπτης (17)ολιγόλεπτοι (18)ολιγόλεπτος (17)ολιγόλεπτου (19)ολιγόλεπτων (20)ολιγόλογους (20)ολιγόπιστες (15)ολιγόπιστης (15)ολιγόπιστοι (16)ολιγόπιστος (15)ολιγόπιστου (17)ολιγόπιστων (18)ολιγόσιτους (15)ολιγόσπερμα (19)ολιγόσπερμε (19)ολιγόσπερμη (19)ολιγόσπερμο (19)ολιγόστευμα (18)ολιγόστευση (16)ολιγόστιχες (21)ολιγόστιχης (21)ολιγόστιχοι (22)ολιγόστιχος (21)ολιγόστιχου (23)ολιγόστιχων (24)ολιγότεκνες (15)ολιγότεκνης (15)ολιγότεκνοι (16)ολιγότεκνος (15)ολιγότεκνου (17)ολιγότεκνων (18)ολιγότερους (16)ολιγόχρονες (22)ολιγόχρονης (22)ολιγόχρονοι (23)ολιγόχρονος (22)ολιγόχρονου (24)ολιγόχρονων (25)ολιγόψυχους (32)ολισθήματος (22)ολισθαίνουν (22)ολισθημάτων (25)ολκιμοτήτων (17)ολκιμότητας (14)ολκιμότητες (14)ολλανδέζικά (26)ολλανδέζικέ (26)ολλανδέζική (26)ολλανδέζικα (27)ολλανδέζικε (27)ολλανδέζικη (27)ολλανδέζικο (27)ολλανδέζικό (26)ολλανδικούς (17)ολμοστοιχία (21)ολοβάπτισμα (22)ολογάλανους (17)ολογλήγορες (20)ολογλήγορης (20)ολογλήγοροι (21)ολογλήγορος (20)ολογλήγορου (22)ολογλήγορων (23)ολογράμματα (20)ολογραφικές (23)ολογραφικής (23)ολογραφικοί (24)ολογραφικού (24)ολογραφικός (23)ολογραφικών (24)ολογραφικώς (23)ολοζώντανες (20)ολοζώντανης (20)ολοζώντανοι (21)ολοζώντανος (20)ολοζώντανου (22)ολοζώντανων (23)ολοκάθαρους (23)ολοκλήρωναν (18)ολοκλήρωνες (17)ολοκλήρωσής (16)ολοκλήρωσαν (18)ολοκλήρωσες (17)ολοκλήρωσης (17)ολοκλήρωσις (17)ολοκληρωθεί (27)ολοκληρωτής (17)ολοκληρώνει (16)ολοκληρώσει (16)ολοκληρώσου (17)ολοκληρώστε (16)ολοκόκκινες (14)ολοκόκκινης (14)ολοκόκκινοι (15)ολοκόκκινος (14)ολοκόκκινου (16)ολοκόκκινων (17)ολομέταξους (23)ολομέτωπους (17)ολομόναχους (21)ολονύκτιους (13)ολονύχτιους (19)ολοπρόθυμες (25)ολοπρόθυμης (25)ολοπρόθυμοι (26)ολοπρόθυμος (25)ολοπρόθυμου (27)ολοπρόθυμων (28)ολοσέλιδους (17)ολοσκέπαστα (14)ολοσκέπαστε (14)ολοσκέπαστη (14)ολοσκέπαστο (14)ολοσκότεινα (13)ολοσκότεινε (13)ολοσκότεινη (13)ολοσκότεινο (13)ολοστόλιστα (14)ολοστόλιστε (14)ολοστόλιστη (14)ολοστόλιστο (14)ολοφάνερους (20)ολοφυρόμουν (24)ολοφυρόσουν (22)ολοφύρονται (20)ολοφύρονταν (20)ολοχρονικής (20)ολυμπιακούς (16)ολυμπιονίκη (17)ολυμπισμούς (17)ολυνθιακούς (22)ολόκλειστες (14)ολόκλειστης (14)ολόκλειστοι (15)ολόκλειστος (14)ολόκλειστου (16)ολόκλειστων (17)ολόλαμπρους (18)ολόπλευρους (17)ολόστεγνους (15)ολόστρωτους (15)ολόφρεσκους (21)ομαδάρχισσα (23)ομαδικότητα (16)ομαδοποίηση (16)ομαδοποιούν (16)ομαλίζονται (23)ομαλίζονταν (23)ομαλιζόμουν (26)ομαλιζόσουν (24)ομαλοποίησα (15)ομαλοποίησε (15)ομαλοποίηση (15)ομαλοποιήσω (17)ομαλοποιείς (14)ομαλοποιηθώ (24)ομαλοποιούν (15)ομαλυντήρες (15)ομαλυνόμουν (18)ομαλυνόσουν (16)ομαλότατους (14)ομαλότερους (15)ομαλύνονται (14)ομαλύνονταν (14)ομβροδέκτης (23)ομιληθήκαμε (26)ομιληθήκατε (24)ομιλημένους (16)ομιλητικούς (14)ομιλούμαστε (16)ομιλούμενες (15)ομματοϋάλια (15)ομοαξονικές (21)ομοαξονικής (21)ομοαξονικοί (22)ομοαξονικού (22)ομοαξονικός (21)ομοαξονικών (22)ομοβροντίας (19)ομοβροντίες (19)ομοβροντιών (20)ομογάλακτες (17)ομογάλακτης (17)ομογάλακτοι (18)ομογάλακτος (17)ομογάλακτου (19)ομογάλακτων (20)ομογάστριας (15)ομογάστριες (15)ομογάστριοι (16)ομογάστριος (15)ομογάστριου (17)ομογάστριων (18)ομογενειακά (16)ομογενειακή (16)ομογενειακό (16)ομογλωσσίας (18)ομογλωσσίες (18)ομογλωσσιών (19)ομογραφικές (23)ομογραφικής (23)ομογραφικοί (24)ομογραφικού (24)ομογραφικός (23)ομογραφικών (24)ομοθρήσκους (23)ομοιοαληθής (22)ομοιοβάθμων (32)ομοιοβάθμών (29)ομοιογένειά (14)ομοιογένεια (15)ομοιογενείς (14)ομοιογενούς (14)ομοιοθερμία (24)ομοιομέρεια (15)ομοιομερείς (14)ομοιομερούς (14)ομοιομορφία (22)ομοιομόρφου (23)ομοιομόρφων (24)ομοιοπάθεια (22)ομοιοπαθείς (21)ομοιοπαθούς (21)ομοιοπολικά (16)ομοιοπολικέ (16)ομοιοπολική (16)ομοιοπολικό (16)ομοιοστασία (12)ομοιοτροπία (14)ομοιοχρωμία (24)ομοιούσιους (12)ομοιωματικά (17)ομοιωματικέ (17)ομοιωματική (17)ομοιωματικό (17)ομοιωνόμουν (17)ομοιωνόσουν (15)ομοιόβαθμες (29)ομοιόβαθμης (29)ομοιόβαθμοί (29)ομοιόβαθμοι (30)ομοιόβαθμος (29)ομοιόβαθμου (31)ομοιόβαθμων (32)ομοιόβαθμός (28)ομοιόγραφες (22)ομοιόγραφης (22)ομοιόγραφοι (23)ομοιόγραφος (22)ομοιόγραφου (24)ομοιόγραφων (25)ομοιόθερμες (23)ομοιόθερμης (23)ομοιόθερμοι (24)ομοιόθερμος (23)ομοιόθερμου (25)ομοιόθερμων (26)ομοιόμορφες (21)ομοιόμορφης (21)ομοιόμορφοι (22)ομοιόμορφος (21)ομοιόμορφου (23)ομοιόμορφων (24)ομοιόπτωτες (14)ομοιόπτωτης (14)ομοιόπτωτοι (15)ομοιόπτωτος (14)ομοιόπτωτου (16)ομοιόπτωτων (17)ομοιόσχημες (20)ομοιόσχημης (20)ομοιόσχημοι (21)ομοιόσχημος (20)ομοιόσχημου (22)ομοιόσχημων (23)ομοιότροπες (13)ομοιότροπης (13)ομοιότροποι (14)ομοιότροπος (13)ομοιότροπου (15)ομοιότροπων (16)ομοιότυπους (14)ομοιόχρονες (19)ομοιόχρονης (19)ομοιόχρονοι (20)ομοιόχρονος (19)ομοιόχρονου (21)ομοιόχρονων (22)ομοιόχρωμες (23)ομοιόχρωμης (23)ομοιόχρωμοι (24)ομοιόχρωμος (23)ομοιόχρωμου (25)ομοιόχρωμων (26)ομοιώνονται (12)ομοιώνονταν (12)ομοκεντρικά (15)ομοκεντρικέ (15)ομοκεντρική (15)ομοκεντρικό (15)ομολογήθηκα (27)ομολογήθηκε (27)ομολογήματα (19)ομολογήσαμε (19)ομολογήσανε (17)ομολογήσατε (17)ομολογήσεις (16)ομολογήσετε (17)ομολογήσομε (19)ομολογήσουν (18)ομολογείσαι (17)ομολογείστε (17)ομολογείται (17)ομολογηθείς (25)ομολογηθούν (26)ομολογημένα (19)ομολογημένε (19)ομολογημένη (19)ομολογημένο (19)ομολογητικά (18)ομολογητικέ (18)ομολογητική (18)ομολογητικό (18)ομολογιακές (17)ομολογιακής (17)ομολογιακοί (18)ομολογιακού (18)ομολογιακός (17)ομολογιακών (18)ομολογιούχα (24)ομολογιούχε (24)ομολογιούχο (24)ομολογούμαι (19)ομολογούντο (17)ομολογούσαν (17)ομολογούσες (16)ομολογούταν (17)ομολογώντας (16)ομομήτριους (15)ομοουσιότης (12)ομοπάτριους (14)ομοπλαστικά (16)ομοπλαστικέ (16)ομοπλαστική (16)ομοπλαστικό (16)ομορρύθμους (25)ομορφάντρας (20)ομορφάντρες (20)ομορφαίνουν (21)ομορφονιούς (19)ομορφόπαιδα (24)ομορφόπαιδο (24)ομορφότατες (19)ομορφότατης (19)ομορφότατοι (20)ομορφότατος (19)ομορφότατου (21)ομορφότατων (22)ομορφότερες (20)ομορφότερης (20)ομορφότεροι (21)ομορφότερος (20)ομορφότερου (22)ομορφότερων (23)ομοσπονδίας (15)ομοσπονδίες (15)ομοσπονδιών (16)ομοτράπεζες (22)ομοτράπεζης (22)ομοτράπεζοι (23)ομοτράπεζος (22)ομοτράπεζου (24)ομοτράπεζων (25)ομοτυπικούς (14)ομοφρονήσει (20)ομοφρονήστε (20)ομοφρονείτε (20)ομοφρονούμε (22)ομοφρονούσα (20)ομοφρονούσε (20)ομοφροσύνες (19)ομοφρόνησαν (20)ομοφρόνησες (19)ομοφυλόφιλα (31)ομοφυλόφιλε (31)ομοφυλόφιλη (31)ομοφυλόφιλο (31)ομπρελάδικα (20)ομπρελάδικο (20)ομπρελίτσας (15)ομπρελίτσες (15)ομπρελοθήκη (26)ομφαλοειδές (23)ομφαλοειδής (23)ομφαλοειδών (24)ομφαλοκήλης (23)ομφαλοπαγής (24)ομφαλοσκοπώ (23)ομφαλοσκόπε (23)ομφαλοσκόπο (23)ομφαλόρροια (23)ομωνυμικούς (17)ομόγλωσσους (19)ομόθρησκους (23)ομόκεντρους (14)ομόρρυθμους (26)ομόσπονδους (16)ονειδίζεσαι (22)ονειδίζεστε (22)ονειδίζεται (22)ονειδίζομαι (24)ονειδίζουμε (25)ονειδίσθηκε (23)ονειδίσουμε (16)ονειδίστηκα (14)ονειδίστηκε (14)ονειδιζόταν (22)ονειδισμένα (15)ονειδισμένε (15)ονειδισμένη (15)ονειδισμένο (15)ονειδισμούς (14)ονειδιστείς (12)ονειδιστικά (14)ονειδιστικέ (14)ονειδιστική (14)ονειδιστικό (14)ονειδιστούν (13)ονειρέματος (12)ονειρεμάτων (15)ονειρεμένες (12)ονειρεμένης (12)ονειρεμένοι (13)ονειρεμένος (12)ονειρεμένου (14)ονειρεμένων (15)ονειρευτείς (11)ονειρευτούν (12)ονειρευτούς (11)ονειρευόταν (12)ονειρεύεσαι (11)ονειρεύεστε (11)ονειρεύεται (11)ονειρεύομαι (13)ονειρεύτηκα (12)ονειρεύτηκε (12)ονειροβατεί (18)ονειρολογία (16)ονειρολόγος (15)ονειροπολεί (14)ονειροπόλας (13)ονειροπόλες (13)ονειροπόλοι (14)ονειροπόλος (13)ονειροπόλου (15)ονειροπόλων (16)ονειρόδραμα (17)ονερευόμουν (15)ονερευόσουν (13)ονερεύονται (11)ονερεύονταν (11)ονησίκριτος (11)ονομάζοντάς (19)ονομάζονται (21)ονομάζονταν (21)ονομάζοντας (20)ονομάκριτος (13)ονομάσθηκαν (22)ονομάστηκαν (13)ονομάστηκες (12)ονομαζόμενα (23)ονομαζόμενε (23)ονομαζόμενη (23)ονομαζόμενο (23)ονομαζόμουν (24)ονομαζόσουν (22)ονομαζότανε (21)ονομασμένες (13)ονομασμένης (13)ονομασμένοι (14)ονομασμένος (13)ονομασμένου (15)ονομασμένων (16)ονομαστήκαν (13)ονομαστείτε (12)ονομαστικές (12)ονομαστικής (12)ονομαστικοί (13)ονομαστικού (13)ονομαστικόν (13)ονομαστικός (12)ονομαστικών (13)ονομαστούμε (14)ονομαστούνε (12)ονοματίζαμε (23)ονοματίζατε (21)ονοματίζεις (20)ονοματίζετε (21)ονοματίζουν (22)ονοματίσαμε (14)ονοματίσατε (12)ονοματίσεις (11)ονοματίσετε (12)ονοματίσουν (13)ονοματικούς (12)ονοματιστεί (12)ονοματοθετώ (21)ονοματολόγε (17)ονοματολόγο (17)ονοματοποιώ (13)οντογένεσης (12)οντογένεσις (12)οντογονικές (13)οντογονικής (13)οντογονικοί (14)οντογονικού (14)οντογονικός (13)οντογονικών (14)οντολογικές (15)οντολογικής (15)οντολογικοί (16)οντολογικού (16)οντολογικός (15)οντολογικών (16)οντουλασιόν (13)ονυχοειδείς (20)ονυχοειδούς (20)ονυχοκόπτης (19)ονυχοφόρους (26)οξειδωθείτε (33)οξειδωθούμε (35)οξειδωμένες (25)οξειδωμένης (25)οξειδωμένοι (26)οξειδωμένος (25)οξειδωμένου (27)οξειδωμένων (28)οξειδωνόταν (24)οξειδωτικές (24)οξειδωτικής (24)οξειδωτικοί (25)οξειδωτικού (25)οξειδωτικός (24)οξειδωτικών (25)οξειδώθηκαν (32)οξειδώθηκες (31)οξειδώνεσαι (22)οξειδώνεστε (22)οξειδώνεται (22)οξειδώνομαι (24)οξειδώνουμε (25)οξειδώσιμες (23)οξειδώσιμης (23)οξειδώσιμοι (24)οξειδώσιμος (23)οξειδώσιμου (25)οξειδώσιμων (26)οξειδώσουμε (25)οξυγονικούς (23)οξυγονούχες (29)οξυγονούχοι (30)οξυγονούχος (29)οξυγονούχου (31)οξυγονούχων (32)οξυγονωθείς (33)οξυγονωθούν (34)οξυγονωμένα (27)οξυγονωμένε (27)οξυγονωμένη (27)οξυγονωμένο (27)οξυγονώθηκα (33)οξυγονώθηκε (33)οξυγονώναμε (25)οξυγονώνατε (23)οξυγονώνεις (22)οξυγονώνετε (23)οξυγονώνουν (24)οξυγονώσαμε (25)οξυγονώσατε (23)οξυγονώσεις (22)οξυγονώσετε (23)οξυγονώσεων (25)οξυγονώσεως (24)οξυγονώσουν (24)οξυδέρκειας (24)οξυδέρκειες (24)οξυδερκειών (25)οξυκέφαλους (30)οξυκόρυφους (30)οξυμετρικές (23)οξυμετρικής (23)οξυμετρικοί (24)οξυμετρικού (24)οξυμετρικός (23)οξυμετρικών (24)οξυνόμασταν (22)οξυνόσασταν (20)οξύρρυγχους (32)οπαλιοειδές (15)οπαλιοειδής (15)οπαλιοειδών (16)οπαλιόχρους (21)οπερετικούς (12)οπισθάγκωνα (26)οπισθοβασία (27)οπισθογεμές (24)οπισθογεμής (24)οπισθογεμών (25)οπισθογραφώ (31)οπισθοδρομώ (26)οπισθοχωρεί (30)οπισθόβουλα (30)οπισθόβουλε (30)οπισθόβουλη (30)οπισθόβουλο (30)οπισθόγραφα (31)οπισθόγραφε (31)οπισθόγραφη (31)οπισθόγραφο (31)οπισθόδομοι (25)οπισθόδομος (24)οπισθόφυλλα (32)οπισθόφυλλο (32)οπλαρχηγούς (23)οπλιζόμαστε (24)οπλιζόσαστε (22)οπλισμένους (15)οπλιστήκαμε (16)οπλιστήκατε (14)οπλιταγωγού (21)οπλιταγωγόν (21)οπλιταγωγών (21)οπλοβομβίδα (32)οπλοκατοχής (20)οπλοποιείον (14)οπλοπωλείον (18)οπλοπωλείου (19)οπλοπωλείων (20)οπλοστάσιον (13)οπλοστασίου (14)οπλοστασίων (15)οπλοφορήσει (21)οπλοφορήστε (21)οπλοφορείτε (21)οπλοφορούμε (23)οπλοφορούσα (21)οπλοφορούσε (21)οπλοφόρησαν (21)οπλοφόρησες (20)οπλοχρησίας (20)οπλοχρησίες (20)οπλοχρησιών (21)οποθεραπεία (22)οποιαδήποτε (15)οποιοδήποτε (15)οποτεδήποτε (15)οπτάνθρακας (21)οπτασιακούς (11)οπτασιασμός (12)οπτασιαστής (10)οπτικόμετρο (15)οπτιμίστρια (14)οπτιμισμούς (14)οπτιμιστικά (14)οπτιμιστικέ (14)οπτιμιστική (14)οπτιμιστικό (14)οπτόπλινθοι (23)οπτόπλινθος (22)οπτόπλινθων (25)οπωροπωλεία (19)οπωροπωλείο (19)οπωροφόρους (22)οραματικούς (13)οραματισθεί (22)οραματισμοί (15)οραματισμού (15)οραματισμός (14)οραματισμών (15)οραματιστές (12)οραματιστής (12)οραματιστεί (13)οραματιστών (13)ορατότατους (11)ορατότερους (12)οργανισμούς (15)οργανογενές (16)οργανογενής (16)οργανογενών (17)οργανογόνος (16)οργανοειδές (16)οργανοειδής (16)οργανοειδών (17)οργανολογία (19)οργανοποιία (15)οργανοποιός (14)οργανοταξία (23)οργανωθήκαν (26)οργανωθείτε (25)οργανωθούμε (27)οργανωθούνε (25)οργανωμένες (17)οργανωμένης (17)οργανωμένοι (18)οργανωμένος (17)οργανωμένου (19)οργανωμένων (20)οργανωνόταν (16)οργανωτικές (16)οργανωτικής (16)οργανωτικοί (17)οργανωτικού (17)οργανωτικός (16)οργανωτικών (17)οργανώθηκαν (24)οργανώθηκες (23)οργανώνεσαι (14)οργανώνεστε (14)οργανώνεται (14)οργανώνομαι (16)οργανώνουμε (17)οργανώνουνε (15)οργανώσιμες (15)οργανώσιμης (15)οργανώσιμοι (16)οργανώσιμος (15)οργανώσιμου (17)οργανώσιμων (18)οργανώσουμε (17)οργανώσουνε (15)οργανώτριας (14)οργιαστικές (14)οργιαστικής (14)οργιαστικοί (15)οργιαστικού (15)οργιαστικός (14)οργιαστικών (15)οργιζόμαστε (25)οργιζόσαστε (23)οργισμένους (16)οργιστήκαμε (17)οργιστήκατε (15)οργιστικούς (14)οργωνόμαστε (18)οργωνόσαστε (16)ορεγόμασταν (16)ορεγόσασταν (14)ορειβάτισσα (18)ορειβατικές (18)ορειβατικής (18)ορειβατικοί (19)ορειβατικού (19)ορειβατικός (18)ορειβατικών (19)ορειχάλκινα (21)ορειχάλκινε (21)ορειχάλκινη (21)ορειχάλκινο (21)ορειχάλκωση (23)ορειχαλκώνω (23)ορεκτικότης (12)ορεογραφίας (21)ορεογραφικά (23)ορεογραφικέ (23)ορεογραφική (23)ορεογραφικό (23)ορεσιπάθεια (21)ορθάνοιχτες (26)ορθάνοιχτης (26)ορθάνοιχτοι (27)ορθάνοιχτος (26)ορθάνοιχτου (28)ορθάνοιχτων (29)ορθιάζονται (29)ορθιάζονταν (29)ορθιαζόμουν (32)ορθιαζόσουν (30)ορθογένεσις (22)ορθογράφησα (31)ορθογράφησε (31)ορθογράφους (31)ορθογραφήσω (33)ορθογραφίας (30)ορθογραφίες (30)ορθογραφείς (30)ορθογραφηθώ (40)ορθογραφικά (32)ορθογραφικέ (32)ορθογραφική (32)ορθογραφικό (32)ορθογραφιών (31)ορθογραφούν (31)ορθογώνιους (23)ορθοδοντικά (24)ορθοδοντικέ (24)ορθοδοντική (24)ορθοδοντικό (24)ορθολογικές (25)ορθολογικής (25)ορθολογικοί (26)ορθολογικού (26)ορθολογικός (25)ορθολογικών (26)ορθολογισμέ (27)ορθολογισμό (27)ορθολογιστή (25)ορθομετρικά (24)ορθομετρικέ (24)ορθομετρική (24)ορθομετρικό (24)ορθομετωπία (25)ορθοπεδικές (24)ορθοπεδικής (24)ορθοπεδικοί (25)ορθοπεδικού (25)ορθοπεδικός (24)ορθοπεδικών (25)ορθοποδήσει (24)ορθοποδήστε (24)ορθοποδείτε (24)ορθοποδούμε (26)ορθοποδούσα (24)ορθοποδούσε (24)ορθοπτικούς (21)ορθοπόδησαν (24)ορθοπόδησες (23)ορθοσκοπίου (23)ορθοσκοπίων (24)ορθοσκοπικά (23)ορθοσκοπικέ (23)ορθοσκοπική (23)ορθοσκοπικό (23)ορθοσκόπηση (22)ορθοσκόπιον (22)ορθοστασίας (19)ορθοστασίες (19)ορθοστασιών (20)ορθοστοιχία (27)ορθοτομήσει (22)ορθοτομήστε (22)ορθοτομείτε (22)ορθοτομούμε (24)ορθοτομούσα (22)ορθοτομούσε (22)ορθοτόμησαν (22)ορθοτόμησες (21)ορθοτόνησις (19)ορθοφρονήσω (30)ορθοφρονείς (27)ορθοφρονούν (28)ορθοφροσύνη (28)ορθοφρόνησα (28)ορθοφρόνησε (28)ορθωνόμαστε (24)ορθωνόσαστε (22)ορθόβουλους (30)ορθόστοιχες (26)ορθόστοιχης (26)ορθόστοιχοι (27)ορθόστοιχος (26)ορθόστοιχου (28)ορθόστοιχων (29)οριγανέλαιο (16)οριζοντίους (20)οριζοντίωνα (22)οριζοντίωνε (22)οριζοντίωσα (22)οριζοντίωσε (22)οριζοντίωση (22)οριζοντιωθώ (31)οριζοντιώνω (22)οριζοντιώσω (22)οριζόμασταν (22)οριζόμενους (22)οριζόντιους (20)οριζόσασταν (20)οριογραμμές (18)οριογραμμής (18)οριογραμμών (19)οριοθέτησαν (20)οριοθέτησες (19)οριοθέτησης (19)οριοθετήσει (20)οριοθετήσου (21)οριοθετήστε (20)οριοθετείτε (20)οριοθετηθεί (29)οριοθετούμε (22)οριοθετούσα (20)οριοθετούσε (20)οριστικότης (11)ορκιζόμαστε (23)ορκιζόμενος (22)ορκιζόμενου (24)ορκιζόσαστε (21)ορκισμένους (14)ορκιστήκαμε (15)ορκιστήκατε (13)ορμέμφυτους (23)ορμηνέψουμε (25)ορμηνεμένες (14)ορμηνεμένης (14)ορμηνεμένοι (15)ορμηνεμένος (14)ορμηνεμένου (16)ορμηνεμένων (17)ορμηνευτείς (13)ορμηνευτούν (14)ορμηνευόταν (14)ορμηνεύεσαι (13)ορμηνεύεστε (13)ορμηνεύεται (13)ορμηνεύομαι (15)ορμηνεύουμε (16)ορμηνεύτηκα (14)ορμηνεύτηκε (14)ορμητικότης (13)ορμιζόμαστε (24)ορμιζόσαστε (22)ορμισμένους (15)ορμιστήκαμε (16)ορμιστήκατε (14)ορνιθοειδές (22)ορνιθοειδής (22)ορνιθοειδών (23)ορνιθοθήρας (29)ορνιθοκομία (23)ορνιθοκόμος (22)ορνιθολογία (25)ορνιθολόγοι (25)ορνιθολόγου (26)ορνιθόμορφα (30)ορνιθόμορφε (30)ορνιθόμορφη (30)ορνιθόμορφο (30)ορνιθόμυαλα (25)ορνιθόμυαλε (25)ορνιθόμυαλη (25)ορνιθόμυαλο (25)ορντινάντσα (11)οροαιματώδη (16)ορογενέσεις (13)ορογενέσεων (16)ορογενέσεως (15)οροδιάγνωση (19)οροθεραπεία (22)οροθετήθηκα (30)οροθετήθηκε (30)οροθετήσαμε (22)οροθετήσατε (20)οροθετήσεις (19)οροθετήσετε (20)οροθετήσεων (22)οροθετήσεως (21)οροθετήσουν (21)οροθετείσαι (20)οροθετείστε (20)οροθετείται (20)οροθετηθείς (28)οροθετηθούν (29)οροθετημένα (22)οροθετημένε (22)οροθετημένη (22)οροθετημένο (22)οροθετικούς (20)οροθετούμαι (22)οροθετούσαν (20)οροθετούσες (19)οροθετούταν (20)οροθετώντας (19)ορολογικούς (16)οροσήμανσις (12)ορτυγοθήρας (24)ορυζάλευρον (25)ορυκτέλαιον (15)ορυκτέλαιου (16)ορυκτελαίου (16)ορυκτελαίων (17)ορυκτοδεψία (25)ορυκτολογία (18)ορυκτολόγοι (18)ορυκτολόγος (17)ορυκτολόγου (19)ορυκτολόγων (20)ορυσσόμαστε (14)ορυσσόσαστε (12)ορφανέματος (19)ορφανίζεσαι (27)ορφανίζεστε (27)ορφανίζεται (27)ορφανίζομαι (29)ορφανίζουμε (30)ορφανίσουμε (21)ορφανίστηκα (19)ορφανίστηκε (19)ορφανεμάτων (22)ορφανιζόταν (27)ορφανισμένα (20)ορφανισμένε (20)ορφανισμένη (20)ορφανισμένο (20)ορφανιστείς (17)ορφανιστούν (18)ορχηστικούς (18)ορχηστρίδας (21)ορχηστρίδες (21)ορχηστρίδων (24)ορχηστρικές (19)ορχηστρικής (19)ορχηστρικοί (20)ορχηστρικού (20)ορχηστρικός (19)ορχηστρικών (20)οσιομάρτυρα (15)οσμιζόμαστε (23)οσμιζόσαστε (21)οσμομέτρηση (15)οσμομετρικά (16)οσμομετρικέ (16)οσμομετρική (16)οσμομετρικό (16)οσπριοειδές (14)οσπριοειδής (14)οσπριοειδών (15)οσπριοφάγος (21)οσπριοφαγία (22)οστεάλευρον (14)οστεάλευρου (15)οστεαλεύρων (15)οστεοβλάστη (19)οστεογένεση (13)οστεογενείς (12)οστεογενούς (12)οστεοειδείς (12)οστεοειδούς (12)οστεοκλασία (13)οστεολογίας (14)οστεολογίες (14)οστεολογικά (16)οστεολογικέ (16)οστεολογική (16)οστεολογικό (16)οστεολογιών (15)οστεολυτικά (14)οστεολυτικέ (14)οστεολυτική (14)οστεολυτικό (14)οστεομετρία (13)οστεοπάθεια (20)οστεοπλασία (13)οστεοποίηση (11)οστεοπόρωση (14)οστεορραγία (15)οστεορραφία (19)οστεοφύματα (19)οστεωτικούς (12)οστεόμορφες (19)οστεόμορφης (19)οστεόμορφοι (20)οστεόμορφος (19)οστεόμορφου (21)οστεόμορφων (22)οστρακισμοί (14)οστρακισμού (14)οστρακισμός (13)οστρακισμών (14)οστρακοειδή (15)οστρακοφόρα (20)οστρακοφόρε (20)οστρακοφόρο (20)οστρακώδεις (14)οστρακώδους (15)οστρεοειδής (13)οστρεοκομία (14)οστρογότθοι (23)οστρογότθων (25)οσφραίνεσαι (18)οσφραίνεστε (18)οσφραίνεται (18)οσφραίνομαι (20)οσφραινόταν (18)οσφραντικές (18)οσφραντικής (18)οσφραντικοί (19)οσφραντικού (19)οσφραντικός (18)οσφραντικών (19)οσφρητικούς (18)οσφυαλγικές (23)οσφυαλγικής (23)οσφυαλγικοί (24)οσφυαλγικού (24)οσφυαλγικός (23)οσφυαλγικών (24)οσχεοπλασία (20)ουάινμπεργκ (19)ουάσινγκτον (15)ουέλινγκτον (17)ουγγαρέζικα (28)ουγγαρέζικε (28)ουγγαρέζικη (28)ουγγαρέζικο (28)ουδετερόνια (15)ουδετερόνιο (15)ουδετερότης (14)ουζοπωλείου (26)ουκρανικούς (13)ουμανίστρια (14)ουμανιστικά (14)ουμανιστικέ (14)ουμανιστική (14)ουμανιστικό (14)ουραιμικούς (14)ουρανίσκους (13)ουρανοβάμων (23)ουρανοβάτης (18)ουρανοβατεί (19)ουρανοειδής (14)ουρανολογία (17)ουρανομήκης (14)ουρανοξύστη (21)ουρανόλιθος (22)ουρηθρίτιδα (25)ουρηθραίους (22)ουρηθραλγία (27)ουρηθρικούς (22)ουριοδρομία (18)ουριοδρομεί (18)ουρλιάζουνε (24)ουρλιάσματα (16)ουροδοχείον (22)ουροδοχείου (23)ουροδοχείων (24)ουρολιθίαση (23)ουρολοίμωξη (27)ουρολογικές (17)ουρολογικής (17)ουρολογικοί (18)ουρολογικού (18)ουρολογικός (17)ουρολογικών (18)ουροποίησις (12)ουροσκοπικά (15)ουροσκοπικέ (15)ουροσκοπική (15)ουροσκοπικό (15)ουρουγουάης (16)ουσιαστικές (11)ουσιαστικής (11)ουσιαστικοί (12)ουσιαστικού (12)ουσιαστικός (11)ουσιαστικών (12)ουσιαστικώς (11)ουτιδανότης (13)ουτοπίστρια (13)ουτοπιστικά (13)ουτοπιστικέ (13)ουτοπιστική (13)ουτοπιστικό (13)οφειλομένης (20)οφειλομένου (22)οφειλομένων (23)οφειλόμαστε (21)οφειλόμενες (20)οφειλόμενης (20)οφειλόμενοι (21)οφειλόμενος (20)οφειλόμενου (22)οφειλόμενων (23)οφειλόσαστε (19)οφθαλμίατρε (31)οφθαλμίατρο (31)οφθαλμαλγία (35)οφθαλμαπάτη (31)οφθαλμικούς (30)οφθαλμοκήλη (33)οφθαλμοφανή (37)οφιόδηκτους (21)οχαδερφικές (28)οχαδερφικής (28)οχαδερφικοί (29)οχαδερφικού (29)οχαδερφικός (28)οχαδερφικών (29)οχαδερφισμέ (30)οχαδερφισμό (30)οχευόμασταν (20)οχευόσασταν (18)οχηματαγωγά (27)οχηματαγωγό (27)οχλαγωγικές (27)οχλαγωγικής (27)οχλαγωγικοί (28)οχλαγωγικού (28)οχλαγωγικός (27)οχλαγωγικών (28)οχλοκρατίας (20)οχλοκρατίες (20)οχλοκρατικά (22)οχλοκρατικέ (22)οχλοκρατική (22)οχλοκρατικό (22)οχλοκρατιών (21)οχτάπλευρες (21)οχτάπλευρης (21)οχτάπλευροι (22)οχτάπλευρος (21)οχτάπλευρου (23)οχτάπλευρων (24)οχτάστηλους (19)οχτάστιχους (24)οχταήμερους (20)οχταγωνικές (22)οχταγωνικής (22)οχταγωνικοί (23)οχταγωνικού (23)οχταγωνικός (22)οχταγωνικών (23)οχτακοσαριά (19)οχτακόσιους (18)οχταπλάσιας (19)οχταπλάσιες (19)οχταπλάσιοι (20)οχταπλάσιος (19)οχταπλάσιου (21)οχταπλάσιων (22)οχτασύλλαβα (28)οχτασύλλαβε (28)οχτασύλλαβη (28)οχτασύλλαβο (28)οχτρευόμουν (22)οχτρευόσουν (20)οχτρεύονται (18)οχτρεύονταν (18)οχτωβριανές (26)οχτωβριανής (26)οχτωβριανοί (27)οχτωβριανού (27)οχτωβριανός (26)οχτωβριανών (27)οχυρωθήκαμε (33)οχυρωθήκανε (31)οχυρωθήκατε (31)οχυρωμένους (23)οχυρωματικά (24)οχυρωματικέ (24)οχυρωματική (24)οχυρωματικό (24)οχυρωνόμουν (24)οχυρωνόσουν (22)οχυρωνότανε (21)οχυρωτικούς (21)οχυρώνονται (19)οχυρώνονταν (19)οχυρώνοντας (18)οψίπλουτους (23)οψοφυλάκιον (30)