Ο 13-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ο (1100)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

οβελιζόμασταν (32)οβελιζόσασταν (30)ογδοηκονταετή (19)ογδοντάχρονης (25)ογδοντάχρονος (25)ογκομετρικούς (19)ογκωδέστερους (22)ογκωνόντουσαν (19)οδοιπορήσουμε (20)οδοιπορούσαμε (19)οδοιπορούσατε (17)οδοκαθαρισμού (28)οδοκαθαριστές (25)οδοκαθαριστής (25)οδοκαθαριστών (26)οδοντιατρείον (16)οδοντιατρείου (17)οδοντιατρείων (18)οδοντιατρικές (16)οδοντιατρικής (16)οδοντιατρικοί (17)οδοντιατρικού (17)οδοντιατρικός (16)οδοντιατρικών (17)οδοντογιατροί (19)οδοντογιατρού (19)οδοντογιατρός (18)οδοντογιατρών (19)οδοντογλυφίδα (31)οδοντογραφικά (27)οδοντογραφικέ (27)οδοντογραφική (27)οδοντογραφικό (27)οδοντορραγικά (21)οδοντορραγικέ (21)οδοντορραγική (21)οδοντορραγικό (21)οδοντοσκοπίου (18)οδοντοσκοπίων (19)οδοντοσκόπιον (17)οδοντοστοιχία (22)οδοντοτεχνίτη (22)οδοντοτεχνικά (23)οδοντοτεχνικέ (23)οδοντοτεχνική (23)οδοντοτεχνικό (23)οδοντόβουρτσα (24)οζονομετρικές (24)οζονομετρικής (24)οζονομετρικοί (25)οζονομετρικού (25)οζονομετρικός (24)οζονομετρικών (25)οζοντομετρικά (25)οζοντομετρικέ (25)οζοντομετρική (25)οζοντομετρικό (25)οικειοποίησης (13)οικειοποίησις (13)οικειοποιείτο (14)οικειοποιηθεί (23)οικειωνόμαστε (17)οικειωνόσαστε (15)οικιζόντουσαν (23)οικογενειάρχη (24)οικογενειακές (16)οικογενειακής (16)οικογενειακοί (17)οικογενειακού (17)οικογενειακός (16)οικογενειακών (17)οικογενειακώς (16)οικοδέσποινας (16)οικοδέσποινες (16)οικοδιδάσκαλε (22)οικοδιδάσκαλο (22)οικοδομήθηκαν (28)οικοδομήθηκες (27)οικοδομήματος (19)οικοδομήσιμες (19)οικοδομήσιμης (19)οικοδομήσιμοι (20)οικοδομήσιμος (19)οικοδομήσιμου (21)οικοδομήσιμων (22)οικοδομήσουμε (21)οικοδομηθέντα (27)οικοδομηθείτε (27)οικοδομηθούμε (29)οικοδομημάτων (22)οικοδομημένες (19)οικοδομημένης (19)οικοδομημένοι (20)οικοδομημένος (19)οικοδομημένου (21)οικοδομημένων (22)οικοδομούνται (18)οικοδομούνταν (18)οικοδομούσαμε (20)οικοδομούσατε (18)οικοδομούσουν (19)οικονομήθηκαν (25)οικονομήθηκες (24)οικονομήσουμε (18)οικονομετρίας (15)οικονομετρίες (15)οικονομετρικά (17)οικονομετρικέ (17)οικονομετρική (17)οικονομετρικό (17)οικονομετριών (16)οικονομηθείτε (24)οικονομηθούμε (26)οικονομημένες (16)οικονομημένης (16)οικονομημένοι (17)οικονομημένος (16)οικονομημένου (18)οικονομημένων (19)οικονομικότης (15)οικονομολογία (20)οικονομολόγοι (20)οικονομολόγος (19)οικονομολόγου (21)οικονομολόγων (22)οικονομούνται (15)οικονομούνταν (15)οικονομούσαμε (17)οικονομούσατε (15)οικονομούσουν (16)οικοπεδοποιεί (18)οικοπεδοφάγοι (27)οικοπεδοφάγος (26)οικοπεδοφάγου (28)οικοπεδοφάγων (29)οικοπεδούχους (24)οικοσημολογία (20)οικοσυστήματα (16)οικοτεχνικούς (20)οικουμενικούς (16)οικουμενισμού (18)οικουμενισμός (17)οινομαγειρεία (18)οινομαγειρείο (18)οινομετρικούς (15)οινοπαραγωγές (21)οινοπαραγωγής (21)οινοπαραγωγοί (22)οινοπαραγωγός (21)οινοπαραγωγών (22)οινοπνευμάτων (18)οινοπνεύματος (14)οινοποιήσιμες (14)οινοποιητικές (13)οινοποιητικής (13)οινοποιητικοί (14)οινοποιητικού (14)οινοποιητικός (13)οινοποιητικών (14)οισοφαγίτιδας (24)οισοφαγίτιδες (24)οιστρηλατήσου (16)οιστρηλατηθεί (24)οιστρηλατούσε (15)οιωνιζόμασταν (25)οιωνιζόσασταν (23)οκνευόντουσαν (15)οκτακοσιοστές (13)οκτακοσιοστής (13)οκτακοσιοστοί (14)οκτακοσιοστού (14)οκτακοσιοστός (13)οκτακοσιοστών (14)οκταπλασίαζαν (25)οκταπλασίαζες (24)οκταπλασιάζει (25)οκτασύλλαβους (24)ολιγάνθρωπους (30)ολιγανθρωπίας (29)ολιγανθρωπίες (29)ολιγανθρωπιών (30)ολιγαρκέστατη (19)ολιγαρχικότης (25)ολιγογράμματα (25)ολιγογράμματε (25)ολιγογράμματη (25)ολιγογράμματο (25)ολιγοδάπανους (21)ολιγοδίαιτους (20)ολιγοδακτυλία (24)ολιγοδύναμους (22)ολιγοπωλιακές (22)ολιγοπωλιακής (22)ολιγοπωλιακών (23)ολιγοσπερμίας (20)ολιγοστεύματα (19)ολιγοστοιχεία (24)ολιγοσύλλαβες (27)ολιγοσύλλαβης (27)ολιγοσύλλαβοι (28)ολιγοσύλλαβος (27)ολιγοσύλλαβου (29)ολιγοσύλλαβων (30)ολιγοχρήματες (26)ολιγοχρήματης (26)ολιγοχρήματοι (27)ολιγοχρήματος (26)ολιγοχρήματου (28)ολιγοχρήματων (29)ολιγοχρηματία (27)ολιγοχρόνιους (25)ολιγοψυχήσαμε (36)ολιγοψυχήσατε (34)ολιγοψυχήσεις (33)ολιγοψυχήσετε (34)ολιγοψυχήσουν (35)ολιγοψυχούσαν (34)ολιγοψυχούσες (33)ολιγοψυχώντας (33)ολιγόσπερμους (21)ολισθαίνοντας (22)ολισθαίνουσες (23)ολισθαινόντων (25)ολισθηροτήτων (26)ολισθηρότατες (23)ολισθηρότατης (23)ολισθηρότατοι (24)ολισθηρότατος (23)ολισθηρότατου (25)ολισθηρότατων (26)ολισθηρότερες (24)ολισθηρότερης (24)ολισθηρότεροι (25)ολισθηρότερος (24)ολισθηρότερου (26)ολισθηρότερων (27)ολισθηρότητας (23)ολισθηρότητες (23)ολλανδέζικους (29)ολλανδέζικούς (27)ολοβαπτίσματα (24)ολοκαίνουργες (19)ολοκαίνουργης (19)ολοκαίνουργια (20)ολοκαίνουργιο (20)ολοκαίνουργοι (20)ολοκαίνουργος (19)ολοκαίνουργου (21)ολοκαίνουργων (22)ολοκαίνουριας (16)ολοκαίνουριες (16)ολοκαίνουριοι (17)ολοκαίνουριος (16)ολοκαίνουριου (18)ολοκαίνουριων (19)ολοκαυτωμάτων (22)ολοκαυτώματος (17)ολοκληρωθήκαν (30)ολοκληρωθείτε (29)ολοκληρωθούμε (31)ολοκληρωθούνε (29)ολοκληρωμάτων (24)ολοκληρωμένες (21)ολοκληρωμένης (21)ολοκληρωμένοι (22)ολοκληρωμένος (21)ολοκληρωμένου (23)ολοκληρωμένων (24)ολοκληρωνόταν (20)ολοκληρωτικές (20)ολοκληρωτικής (20)ολοκληρωτικοί (21)ολοκληρωτικού (21)ολοκληρωτικός (20)ολοκληρωτικών (21)ολοκληρωτισμέ (22)ολοκληρωτισμό (22)ολοκληρώθηκαν (28)ολοκληρώθηκες (27)ολοκληρώματος (19)ολοκληρώματός (18)ολοκληρώνεσαι (18)ολοκληρώνεστε (18)ολοκληρώνεται (18)ολοκληρώνομαι (20)ολοκληρώνουμε (21)ολοκληρώνουνε (19)ολοκληρώσιμες (19)ολοκληρώσιμης (19)ολοκληρώσιμοι (20)ολοκληρώσιμος (19)ολοκληρώσιμου (21)ολοκληρώσιμων (22)ολοκληρώσουμε (21)ολοκληρώσουνε (19)ολοσκέπαστους (16)ολοσκότεινους (15)ολοστρόγγυλες (23)ολοστρόγγυλης (23)ολοστρόγγυλοι (24)ολοστρόγγυλος (23)ολοστρόγγυλου (25)ολοστρόγγυλων (26)ολοστόλιστους (16)ολοφυρόμασταν (25)ολοφυρόσασταν (23)ομαδοποιήσεις (17)ομαδοποιήσεων (20)ομαδοποιήσεως (19)ομαδοποιείται (18)ομαδοποιηθούν (27)ομαδοποιημένα (20)ομαδοποιημένε (20)ομαδοποιημένη (20)ομαδοποιώντας (17)ομαλιζόμασταν (27)ομαλιζόσασταν (25)ομαλοποιήθηκα (27)ομαλοποιήθηκε (27)ομαλοποιήσαμε (19)ομαλοποιήσατε (17)ομαλοποιήσεις (16)ομαλοποιήσετε (17)ομαλοποιήσεων (19)ομαλοποιήσεως (18)ομαλοποιήσουν (18)ομαλοποιείσαι (17)ομαλοποιείστε (17)ομαλοποιείται (17)ομαλοποιηθείς (25)ομαλοποιηθούν (26)ομαλοποιημένα (19)ομαλοποιημένε (19)ομαλοποιημένη (19)ομαλοποιημένο (19)ομαλοποιούμαι (19)ομαλοποιούσαν (17)ομαλοποιούσες (16)ομαλοποιούταν (17)ομαλοποιώντας (16)ομαλυνόμασταν (19)ομαλυνόσασταν (17)ομιλητικότατα (17)ομιλητικότατε (17)ομιλητικότατη (17)ομιλητικότατο (17)ομιλητικότερα (18)ομιλητικότερε (18)ομιλητικότερη (18)ομιλητικότερο (18)ομιλητικότητα (17)ομιχλιασμένες (24)ομιχλιασμένης (24)ομιχλιασμένοι (25)ομιχλιασμένος (24)ομιχλιασμένου (26)ομιχλιασμένων (27)ομογενειακούς (17)ομογενοποίηση (18)ομογνωμοσύνες (20)ομοιοπαθητικά (25)ομοιοπαθητικέ (25)ομοιοπαθητική (25)ομοιοπαθητικό (25)ομοιοπλαστική (18)ομοιοπολικούς (17)ομοιοτέλευτες (16)ομοιοτέλευτης (16)ομοιοτέλευτοι (17)ομοιοτέλευτον (17)ομοιοτέλευτος (16)ομοιοτέλευτου (18)ομοιοτέλευτων (19)ομοιωματικούς (18)ομοιωνόμασταν (18)ομοιωνόσασταν (16)ομοκεντρικούς (16)ομολογηθήκαμε (31)ομολογηθήκανε (29)ομολογηθήκατε (29)ομολογημένους (21)ομολογητικούς (19)ομολογιούχους (26)ομολογουμένου (23)ομολογουμένων (24)ομολογουμένως (23)ομολογούμαστε (21)ομολογούμενες (20)ομολογούμενος (20)ομολογούμενου (22)ομοπλαστικούς (17)ομορφάνθρωποι (35)ομορφάνθρωπος (34)ομορφάνθρωπου (36)ομορφάνθρωπων (37)ομοσπονδιακές (18)ομοσπονδιακής (18)ομοσπονδιακοί (19)ομοσπονδιακού (19)ομοσπονδιακός (18)ομοσπονδιακών (19)ομοφρονήσουμε (25)ομοφρονούσαμε (24)ομοφρονούσατε (22)ομοφυλοφιλίας (32)ομοφυλοφιλίες (32)ομοφυλοφιλικά (34)ομοφυλοφιλικέ (34)ομοφυλοφιλική (34)ομοφυλοφιλικό (34)ομοφυλοφιλιών (33)ομοφυλόφιλους (33)ομοϊδεάτισσας (15)ομοϊδεάτισσες (15)ομοϊδεατισσών (16)ομφαλοκυστικά (26)ομφαλοκυστικέ (26)ομφαλοκυστική (26)ομφαλοκυστικό (26)ομφαλομαντεία (25)ομφαλοσκοπήσω (27)ομφαλοσκοπίας (24)ομφαλοσκοπίες (24)ομφαλοσκοπείς (24)ομφαλοσκοπιών (25)ομφαλοσκοπούν (25)ομφαλοσκόπησα (25)ομφαλοσκόπησε (25)ομφαλοσκόπους (25)ονειδιζόμαστε (26)ονειδιζόσαστε (24)ονειδισμένους (17)ονειδιστήκαμε (18)ονειδιστήκατε (16)ονειδιστικούς (15)ονειρευτήκαμε (17)ονειρευτήκανε (15)ονειρευτήκατε (15)ονειρευόμαστε (16)ονειρευόμουνα (17)ονειρευόντανε (14)ονειρευόσαστε (14)ονειρευόσουνα (15)ονειριάζονται (22)ονειριάζονταν (22)ονειριάσματος (14)ονειριαζόμουν (25)ονειριαζόσουν (23)ονειριασμάτων (17)ονειροβάτησαν (20)ονειροβάτησες (19)ονειροβατήσει (20)ονειροβατήστε (20)ονειροβατείτε (20)ονειροβατούμε (22)ονειροβατούσα (20)ονειροβατούσε (20)ονειρογέννητα (16)ονειρογέννητε (16)ονειρογέννητη (16)ονειρογέννητο (16)ονειροδράματα (19)ονειροκριτικά (16)ονειροκριτικέ (16)ονειροκριτική (16)ονειροκριτικό (16)ονειρομαντεία (15)ονειρομαντική (16)ονειροπαρμένα (17)ονειροπαρμένε (17)ονειροπαρμένη (17)ονειροπαρμένο (17)ονειροπολήσει (16)ονειροπολήστε (16)ονειροπολείτε (16)ονειροπολικές (16)ονειροπολικής (16)ονειροπολικοί (17)ονειροπολικού (17)ονειροπολικός (16)ονειροπολικών (17)ονειροπολούμε (18)ονειροπολούσα (16)ονειροπολούσε (16)ονειροπόλησαν (16)ονειροπόλησες (15)ονειροπόλησης (15)ονειροπόλησις (15)ονειρόπλαστες (15)ονειρόπλαστης (15)ονειρόπλαστοι (16)ονειρόπλαστος (15)ονειρόπλαστου (17)ονειρόπλαστων (18)ονερευόμασταν (16)ονερευόσασταν (14)ονομαζόμασταν (25)ονομαζόμενους (25)ονομαζόσασταν (23)ονομαστότατες (13)ονομαστότατης (13)ονομαστότατοι (14)ονομαστότατος (13)ονομαστότατου (15)ονομαστότατων (16)ονομαστότερες (14)ονομαστότερης (14)ονομαστότεροι (15)ονομαστότερος (14)ονομαστότερου (16)ονομαστότερων (17)ονοματίζονται (23)ονοματίζονταν (23)ονοματίζοντας (22)ονοματίστηκαν (15)ονοματίστηκες (14)ονοματεπώνυμα (18)ονοματεπώνυμο (18)ονοματεπώνυμό (17)ονοματιζόμουν (26)ονοματιζόσουν (24)ονοματισμένες (15)ονοματισμένης (15)ονοματισμένοι (16)ονοματισμένος (15)ονοματισμένου (17)ονοματισμένων (18)ονοματιστείτε (14)ονοματιστούμε (16)ονοματοθεσίας (22)ονοματοθεσίες (22)ονοματοθεσιών (23)ονοματοκρατία (16)ονοματολογίας (18)ονοματολογίες (18)ονοματολογίου (20)ονοματολογίων (21)ονοματολογικά (20)ονοματολογικέ (20)ονοματολογική (20)ονοματολογικό (20)ονοματολογιών (19)ονοματολόγιον (19)ονοματολόγους (19)ονοματοποίηση (15)ονοματοποίητα (15)ονοματοποίητε (15)ονοματοποίητη (15)ονοματοποίητο (15)ονοματοποιίας (14)ονοματοποιίες (14)ονοματοποιιών (15)οντογενετικές (15)οντογενετικής (15)οντογενετικοί (16)οντογενετικού (16)οντογενετικός (15)οντογενετικών (16)οντουλάρονται (16)οντουλάρονταν (16)οντουλαρόμουν (19)οντουλαρόσουν (17)οξειδοαναγωγή (32)οξειδωνόμαστε (28)οξειδωνόσαστε (26)οξυγονωθήκαμε (39)οξυγονωθήκατε (37)οξυγονωμένους (29)οξυγονωνόμουν (30)οξυγονωνόσουν (28)οξυγονώνονται (25)οξυγονώνονταν (25)οξυγονώνοντας (24)οξυδερκέστατα (27)οξυδερκέστατε (27)οξυδερκέστατη (27)οξυδερκέστατο (27)οξυδερκέστερα (28)οξυδερκέστερε (28)οξυδερκέστερη (28)οξυδερκέστερο (28)οπισθαρίθμηση (34)οπισθοβατικές (29)οπισθοβατικής (29)οπισθοβατικοί (30)οπισθοβατικού (30)οπισθοβατικός (29)οπισθοβατικών (30)οπισθοβατικώς (29)οπισθογράφησή (32)οπισθογράφησα (33)οπισθογράφησε (33)οπισθογράφηση (33)οπισθογραφήσω (35)οπισθογραφείς (32)οπισθογραφηθώ (42)οπισθογραφούν (33)οπισθοδρομήσω (30)οπισθοδρομείς (27)οπισθοδρομικά (29)οπισθοδρομικέ (29)οπισθοδρομική (29)οπισθοδρομικό (29)οπισθοδρομούν (28)οπισθοδρόμησα (28)οπισθοδρόμησε (28)οπισθοδρόμηση (28)οπισθοφυλάκων (35)οπισθοφυλακές (32)οπισθοφυλακής (32)οπισθοφυλακών (33)οπισθοφύλακας (31)οπισθοφύλακες (31)οπισθοχωμάτων (35)οπισθοχωρήσει (32)οπισθοχωρήστε (32)οπισθοχωρείτε (32)οπισθοχωρούμε (34)οπισθοχωρούσα (32)οπισθοχωρούσε (32)οπισθοχώματος (30)οπισθοχώρησαν (30)οπισθοχώρησες (29)οπισθοχώρησης (29)οπισθοχώρησις (29)οπισθόβουλους (32)οπισθόγραφους (33)οπλιζόντουσαν (25)οπλοβομβιστής (30)οπλοδιορθωτής (29)οπλομαχητικές (24)οπλομαχητικής (24)οπλομαχητικοί (25)οπλομαχητικού (25)οπλομαχητικός (24)οπλομαχητικών (25)οπλοπολυβόλον (28)οπλοπολυβόλου (29)οπλοπολυβόλων (30)οπλοφορήσουμε (26)οπλοφορούσαμε (25)οπλοφορούσατε (23)οπορτουνισμοί (17)οπορτουνισμού (17)οπορτουνισμός (16)οπορτουνισμών (17)οπορτουνιστές (14)οπορτουνιστής (14)οπορτουνιστών (15)οπτασιάζονται (22)οπτασιάζονταν (22)οπτασιαζόμουν (25)οπτασιαζόσουν (23)οπτιμιστικούς (15)οπωρολαχανικά (26)οπωροπωλισσών (21)οπωροπώλισσας (18)οπωροπώλισσες (18)οπωροσάκχαρον (25)οραματίζονται (24)οραματίζονταν (24)οραματίσθηκαν (25)οραματίστριας (15)οραματίστριες (15)οραματιζόμουν (27)οραματιζόσουν (25)οραματιστείτε (15)οραματιστούμε (17)οραματιστριών (16)οργανογένεσις (18)οργανοληπτικά (20)οργανοληπτικέ (20)οργανοληπτική (20)οργανοληπτικό (20)οργανολογικές (21)οργανολογικής (21)οργανολογικοί (22)οργανολογικού (22)οργανολογικός (21)οργανολογικών (22)οργανοπαίκτες (17)οργανοπαίκτης (17)οργανοπαίχτες (23)οργανοπαίχτης (23)οργανοπαικτών (18)οργανοπαιχτών (24)οργανοποιείον (17)οργανωνόμαστε (20)οργανωνόμουνα (21)οργανωνόντανε (18)οργανωνόσαστε (18)οργανωνόσουνα (19)οργιζόντουσαν (26)οργωνόντουσαν (19)ορειχάλκινους (23)ορεογραφικούς (24)ορθιαζόμασταν (33)ορθιαζόσασταν (31)ορθογραφήθηκα (43)ορθογραφήθηκε (43)ορθογραφήσαμε (35)ορθογραφήσατε (33)ορθογραφήσεις (32)ορθογραφήσετε (33)ορθογραφήσουν (34)ορθογραφείσαι (33)ορθογραφείστε (33)ορθογραφείται (33)ορθογραφηθείς (41)ορθογραφηθούν (42)ορθογραφημένα (35)ορθογραφημένε (35)ορθογραφημένη (35)ορθογραφημένο (35)ορθογραφικούς (33)ορθογραφούμαι (35)ορθογραφούσαν (33)ορθογραφούσες (32)ορθογραφούταν (33)ορθογραφώντας (32)ορθογωνίζεσαι (36)ορθογωνίζεστε (36)ορθογωνίζεται (36)ορθογωνίζομαι (38)ορθογωνιζόταν (36)ορθογωνισμένη (29)ορθοδοντικούς (25)ορθολογίστρια (28)ορθολογισμούς (28)ορθολογιστικά (28)ορθολογιστικέ (28)ορθολογιστική (28)ορθολογιστικό (28)ορθομαρμάρωση (30)ορθομετρικούς (25)ορθοποδήσουμε (29)ορθοποδούσαμε (28)ορθοποδούσατε (26)ορθοσκοπήσεις (23)ορθοσκοπήσεων (26)ορθοσκοπήσεως (25)ορθοσκοπικούς (24)ορθοτομήσουμε (27)ορθοτομούντες (23)ορθοτομούσαμε (26)ορθοτομούσατε (24)ορθοτροπισμοί (26)ορθοτροπισμού (26)ορθοτροπισμός (25)ορθοτροπισμών (26)ορθοφρονήσαμε (32)ορθοφρονήσατε (30)ορθοφρονήσεις (29)ορθοφρονήσετε (30)ορθοφρονήσουν (31)ορθοφρονούσαν (30)ορθοφρονούσες (29)ορθοφρονώντας (29)ορθοφωνητικές (31)ορθοφωνητικής (31)ορθοφωνητικοί (32)ορθοφωνητικού (32)ορθοφωνητικός (31)ορθοφωνητικών (32)ορθωνόντουσαν (25)οριζοντιωθείς (32)οριζοντιωθούν (33)οριζοντιωμένα (26)οριζοντιωμένε (26)οριζοντιωμένη (26)οριζοντιωμένο (26)οριζοντιότητα (22)οριζοντιώθηκα (32)οριζοντιώθηκε (32)οριζοντιώναμε (24)οριζοντιώνατε (22)οριζοντιώνεις (21)οριζοντιώνετε (22)οριζοντιώνουν (23)οριζοντιώσαμε (24)οριζοντιώσατε (22)οριζοντιώσεις (21)οριζοντιώσετε (22)οριζοντιώσεων (24)οριζοντιώσεως (23)οριζοντιώσουν (23)οριοθετήθηκαν (32)οριοθετήθηκες (31)οριοθετήσουμε (25)οριοθετηθείτε (31)οριοθετηθούμε (33)οριοθετημένες (23)οριοθετούμενη (24)οριοθετούμενο (24)οριοθετούνται (22)οριοθετούνταν (22)οριοθετούσαμε (24)οριοθετούσατε (22)οριοθετούσουν (23)οριστικοποιεί (15)οριστικότατες (13)οριστικότατης (13)οριστικότατοι (14)οριστικότατος (13)οριστικότατου (15)οριστικότατων (16)οριστικότερες (14)οριστικότερης (14)οριστικότεροι (15)οριστικότερος (14)οριστικότερου (16)οριστικότερων (17)οριστικότητάς (12)οριστικότητας (13)ορκιζόντουσαν (24)ορμηνευτήκαμε (19)ορμηνευτήκατε (17)ορμηνευόμαστε (18)ορμηνευόσαστε (16)ορμητικοτήτων (18)ορμητικότατες (15)ορμητικότατης (15)ορμητικότατοι (16)ορμητικότατος (15)ορμητικότατου (17)ορμητικότατων (18)ορμητικότερες (16)ορμητικότερης (16)ορμητικότεροι (17)ορμητικότερος (16)ορμητικότερου (18)ορμητικότερων (19)ορμητικότητας (15)ορμητικότητες (15)ορμιζόντουσαν (25)ορμονικότατες (15)ορμονικότατης (15)ορμονικότατοι (16)ορμονικότατος (15)ορμονικότατου (17)ορμονικότατων (18)ορμονικότερες (16)ορμονικότερης (16)ορμονικότεροι (17)ορμονικότερος (16)ορμονικότερου (18)ορμονικότερων (19)ορνιθοκλέπτης (25)ορνιθοκομείον (25)ορνιθοκομείου (26)ορνιθοκομείων (27)ορνιθοκομικές (25)ορνιθοκομικής (25)ορνιθοκομικοί (26)ορνιθοκομικού (26)ορνιθοκομικός (25)ορνιθοκομικών (26)ορνιθοπωλείον (27)ορνιθοπωλείου (28)ορνιθοτροφίας (29)ορνιθοτροφίες (29)ορνιθοτροφεία (30)ορνιθοτροφείο (30)ορνιθοτροφικά (31)ορνιθοτροφικέ (31)ορνιθοτροφική (31)ορνιθοτροφικό (31)ορνιθοτροφιών (30)ορνιθοτρόφους (30)ορνιθόμορφους (32)ορνιθόμυαλους (27)οροαιματώδεις (17)οροαιματώδους (18)οροαντίδρασις (16)οροθετηθήκαμε (34)οροθετηθήκατε (32)οροθετημένους (24)οροθετούμαστε (24)ορτσαρίσματος (15)ορτσαρισμάτων (18)ορυκτογραφικά (27)ορυκτογραφικέ (27)ορυκτογραφική (27)ορυκτογραφικό (27)ορυκτολογικές (20)ορυκτολογικής (20)ορυκτολογικοί (21)ορυκτολογικού (21)ορυκτολογικός (20)ορυκτολογικών (21)ορυκτοτεχνικά (23)ορυκτοτεχνικέ (23)ορυκτοτεχνική (23)ορυκτοτεχνικό (23)ορυσσόντουσαν (15)ορφανιζόμαστε (31)ορφανιζόσαστε (29)ορφανισμένους (22)ορφανιστήκαμε (23)ορφανιστήκατε (21)ορφανοτροφεία (28)ορφανοτροφείο (28)οσμιζόντουσαν (24)οσμομετρικούς (17)οστεοαρθρικές (23)οστεοαρθρικής (23)οστεοαρθρικοί (24)οστεοαρθρικού (24)οστεοαρθρικός (23)οστεοαρθρικών (24)οστεολογικούς (17)οστεολυτικούς (15)οστεομετρικές (15)οστεομετρικής (15)οστεομετρικοί (16)οστεομετρικού (16)οστεομετρικός (15)οστεομετρικών (16)οστεοπλαστικά (16)οστεοπλαστικέ (16)οστεοπλαστική (16)οστεοπλαστικό (16)οστεοπορώσεις (13)οστεοπορώσεων (16)οστεοπορώσεως (15)οστεοσύνθεσης (20)οστεοτρύπανον (14)οστεοφυλάκιον (23)οστεοφυλακίου (24)οστεοφυλακίων (25)οστεοψαθύρωση (33)οστρακοειδείς (16)οστρακοειδούς (16)οστρακολογίας (18)οστρακολογίες (18)οστρακολογιών (19)οστρακοφόρους (22)οστρακόδερμες (19)οστρακόδερμης (19)οστρακόδερμοι (20)οστρακόδερμος (19)οστρακόδερμου (21)οστρακόδερμων (22)οστρεοτροφεία (21)οστρεοτροφείο (21)οσφραινόμαστε (22)οσφραινόσαστε (20)οσφραντικότης (20)οσφρητικότητα (21)οσφυολαγόνιας (24)οσφυολαγόνιες (24)οσφυολαγόνιοι (25)οσφυολαγόνιος (24)οσφυολαγόνιου (26)οσφυολαγόνιων (27)ουέρντσγουερθ (28)ουγγαρέζικους (30)ουγγροβλαχίας (35)ουδετεροποιεί (18)ουδετεροτήτων (19)ουδετεροφιλία (26)ουδετερόδυνες (20)ουδετερόδυνης (20)ουδετερόδυνοι (21)ουδετερόδυνος (20)ουδετερόδυνου (22)ουδετερόδυνων (23)ουδετερότητας (16)ουδετερότητες (16)ουδετερόφιλες (25)ουδετερόφιλης (25)ουδετερόφιλοι (26)ουδετερόφιλος (25)ουδετερόφιλου (27)ουδετερόφιλων (28)ουμανιστικούς (15)ουραγκοτάγκοι (22)ουραγκοτάγκος (21)ουραλοαλταϊκά (18)ουραλοαλταϊκέ (18)ουραλοαλταϊκή (18)ουραλοαλταϊκό (18)ουρανισκόφωνα (24)ουρανισκόφωνε (24)ουρανισκόφωνη (24)ουρανισκόφωνο (24)ουρανοβάτησαν (21)ουρανοβάτησες (20)ουρανοβατήσει (21)ουρανοβατήστε (21)ουρανοβατείτε (21)ουρανοβατούμε (23)ουρανοβατούσα (21)ουρανοβατούσε (21)ουρανογραφίας (24)ουρανογραφίες (24)ουρανογραφικά (26)ουρανογραφικέ (26)ουρανογραφική (26)ουρανογραφικό (26)ουρανογραφιών (25)ουρανοθέμελων (29)ουρανόπεμπτες (17)ουρανόπεμπτης (17)ουρανόπεμπτοι (18)ουρανόπεμπτος (17)ουρανόπεμπτου (19)ουρανόπεμπτων (20)ουρανόσταλτες (15)ουρανόσταλτης (15)ουρανόσταλτοι (16)ουρανόσταλτος (15)ουρανόσταλτου (17)ουρανόσταλτων (18)ουρηθροσκοπία (26)ουρηθροσκόπιο (26)ουριοδρομήσει (20)ουριοδρομήστε (20)ουριοδρομείτε (20)ουριοδρομούμε (22)ουριοδρομούσα (20)ουριοδρομούσε (20)ουριοδρόμησαν (20)ουριοδρόμησες (19)ουρογεννητικά (18)ουρογεννητικέ (18)ουρογεννητική (18)ουρογεννητικό (18)ουρολιθιάσεις (24)ουρολιθιάσεων (27)ουρολιθιάσεως (26)ουρολοιμώξεις (26)ουρολοιμώξεων (29)ουρολοιμώξεως (28)ουροποιητικές (15)ουροποιητικής (15)ουροποιητικοί (16)ουροποιητικού (16)ουροποιητικός (15)ουροποιητικών (16)ουροσκοπικούς (16)ουσιωδέστερες (18)ουσιωδέστερης (18)ουσιωδέστεροι (19)ουσιωδέστερος (18)ουσιωδέστερου (20)ουσιωδέστερων (21)ουτοπιστικούς (14)οφειλόντουσαν (22)οφθαλμίατρους (33)οφθαλμιάτρους (33)οφθαλμιατρεία (33)οφθαλμιατρείο (33)οφθαλμιατρικά (34)οφθαλμιατρικέ (34)οφθαλμιατρική (34)οφθαλμιατρικό (34)οφθαλμολογίας (36)οφθαλμολογίες (36)οφθαλμολογικά (38)οφθαλμολογικέ (38)οφθαλμολογική (38)οφθαλμολογικό (38)οφθαλμολογιών (37)οφθαλμοπάθεια (42)οφθαλμοπόρνος (33)οφθαλμοσκόπια (34)οφθαλμοσκόπιο (34)οφθαλμοφανείς (38)οφθαλμοφανούς (38)οχαδερφισμούς (31)οχλοκρατικούς (23)οχλοκρατούμαι (25)οχτακοσιοστές (19)οχτακοσιοστής (19)οχτακοσιοστοί (20)οχτακοσιοστού (20)οχτακοσιοστός (19)οχτακοσιοστών (20)οχταπλασίαζαν (31)οχταπλασίαζες (30)οχταπλασιάζει (31)οχτασύλλαβους (30)οχτρευόμασταν (23)οχτρευόσασταν (21)οχτωβριάτικές (28)οχτωβριάτικής (28)οχτωβριάτικες (29)οχτωβριάτικης (29)οχτωβριάτικοί (29)οχτωβριάτικοι (30)οχτωβριάτικος (29)οχτωβριάτικου (31)οχτωβριάτικού (29)οχτωβριάτικων (32)οχτωβριάτικός (28)οχτωβριάτικών (29)οχυρωματικούς (25)οχυρωνόμασταν (25)οχυρωνόσασταν (23)