Ο 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Ο (1993)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

οβελίζαμε (28)οβελίζατε (26)οβελίζεις (25)οβελίζετε (26)οβελίζουν (27)οβελίσαμε (19)οβελίσατε (17)οβελίσεις (16)οβελίσετε (17)οβελίσκοι (18)οβελίσκος (17)οβελίσκου (19)οβελίσκων (20)οβελίσουν (18)οβελιαίας (16)οβελιαίες (16)οβελιαίοι (17)οβελιαίος (16)οβελιαίου (18)οβελιαίων (19)οβελισμοί (19)οβελισμού (19)οβελισμός (18)οβελισμών (19)οβιδοβόλα (27)οβιδοβόλο (27)ογδοντάρα (15)ογδοντάρη (15)ογκάνισμα (14)ογκολίθων (25)ογκολογία (17)ογκούμενα (14)ογκούμενη (14)ογκούμενο (14)ογκωθείτε (23)ογκωθούμε (25)ογκωμάτων (18)ογκωμένες (15)ογκωμένης (15)ογκωμένοι (16)ογκωμένος (15)ογκωμένου (17)ογκωμένων (18)ογκωνόταν (14)ογκόλιθοι (23)ογκόλιθος (22)ογκόλιθου (24)ογκόλιθων (25)ογκόμετρα (15)ογκόμετρο (15)ογκόπαγος (15)ογκώθηκαν (22)ογκώθηκες (21)ογκώματος (13)ογκώνεσαι (12)ογκώνεστε (12)ογκώνεται (12)ογκώνομαι (14)ογλήγορες (16)ογλήγορης (16)ογλήγοροι (17)ογλήγορος (16)ογλήγορου (18)ογλήγορων (19)οδαλίσκες (13)οδαλίσκης (13)οδευμάτων (16)οδεύματος (12)οδεύοντας (10)οδηγήθηκα (24)οδηγήθηκε (24)οδηγήματα (16)οδηγήσαμε (16)οδηγήσανε (14)οδηγήσατε (14)οδηγήσεις (13)οδηγήσετε (14)οδηγήσεων (16)οδηγήσεως (15)οδηγήσεώς (12)οδηγήσομε (16)οδηγήσουν (15)οδηγήτρια (15)οδηγείσαι (14)οδηγείστε (14)οδηγείται (14)οδηγηθείς (22)οδηγηθούν (23)οδηγημένα (16)οδηγημένε (16)οδηγημένη (16)οδηγημένο (16)οδηγητικά (15)οδηγητικέ (15)οδηγητική (15)οδηγητικό (15)οδηγισμοί (16)οδηγισμού (16)οδηγισμός (15)οδηγισμών (16)οδηγούμαι (16)οδηγούντο (14)οδηγούσαν (14)οδηγούσες (13)οδηγώντας (13)οδησσίτης (10)οδησσηνός (10)οδογέφυρα (23)οδογράφος (21)οδοδείκτη (15)οδοιπορία (13)οδοιπορεί (13)οδοιπόροι (13)οδοιπόρος (12)οδοιπόρου (14)οδοιπόρων (15)οδομάντων (15)οδομέτρου (15)οδομαχίας (19)οδομαχίες (19)οδομαχιών (20)οδομετρία (14)οδοντάγρα (15)οδοντίνες (10)οδοντίνης (10)οδοντικές (11)οδοντικής (11)οδοντικοί (12)οδοντικού (12)οδοντικός (11)οδοντικών (12)οδοντοφυώ (19)οδοντωτές (12)οδοντωτής (12)οδοντωτοί (13)οδοντωτού (13)οδοντωτός (12)οδοντωτών (13)οδοποιίας (11)οδοποιίες (11)οδυνηρούς (12)οδυρόμουν (16)οδυρόσουν (14)οδυρότανε (13)οδόμετρον (14)οδόντωσης (12)οδόντωσις (12)οδόστρωμα (16)οδόφραγμα (24)οδύρονται (12)οδύρονταν (12)οδύσσειας (10)οδύσσειες (10)οζαινικές (17)οζαινικής (17)οζαινικοί (18)οζαινικού (18)οζαινικός (17)οζαινικών (18)οζαινωδών (22)οζαινώδες (19)οζαινώδης (19)οζονισμός (18)οθωμανικά (22)οθωμανικέ (22)οθωμανική (22)οθωμανικό (22)οθωμανούς (20)οθωνικούς (19)οθωνιστής (18)οθώνειους (17)οιαδήποτε (12)οιακισμός (10)οιακιστής (8)οιδήματος (12)οιδίποδας (14)οιδαλέους (13)οιδημάτων (15)οιηματίας (9)οιηματίες (9)οιηματιών (10)οικήματος (10)οικήματός (9)οικήσιμες (10)οικήσιμης (10)οικήσιμοι (11)οικήσιμος (10)οικήσιμου (12)οικήσιμων (13)οικίζεσαι (18)οικίζεστε (18)οικίζεται (18)οικίζομαι (20)οικίζουμε (21)οικίσκους (10)οικίσουμε (12)οικείωσης (10)οικείωσις (10)οικειωθεί (20)οικειότης (8)οικημάτων (13)οικιακούς (9)οικιζόταν (18)οικισμούς (10)οικιστικά (10)οικιστικέ (10)οικιστική (10)οικιστικό (10)οικογενής (11)οικοδομές (13)οικοδομής (13)οικοδομεί (14)οικοδομών (14)οικοδόμοι (14)οικοδόμος (13)οικοδόμου (15)οικοδόμων (16)οικοκυράς (11)οικοκυρές (11)οικοκύρης (10)οικολογία (14)οικολόγοι (14)οικολόγος (13)οικολόγου (15)οικολόγων (16)οικονομάν (11)οικονομάς (10)οικονομάω (13)οικονομία (11)οικονομεί (11)οικονόμοι (11)οικονόμος (10)οικονόμου (12)οικονόμων (13)οικοπέδου (14)οικοπέδων (15)οικοσήμου (12)οικοσήμων (13)οικοσκευή (11)οικοστολή (11)οικουμένη (12)οικουρήσω (13)οικουρείς (10)οικουρούν (11)οικούρησα (10)οικούρησε (10)οικτίρμων (14)οικτίρουν (11)οικτιρμοί (12)οικτιρμού (12)οικτιρμός (11)οικτιρμών (12)οικτρότης (9)οικόπεδον (13)οικόπεδου (14)οικόσημον (11)οικόσιτες (8)οικόσιτης (8)οικόσιτοι (9)οικόσιτος (8)οικόσιτου (10)οικόσιτων (11)οικότροφο (17)οικότυποι (11)οικότυπος (10)οινοβαρές (15)οινοβαρής (15)οινοβαρών (16)οινοβαφές (21)οινοβαφής (21)οινοβαφών (22)οινοειδές (10)οινοειδής (10)οινοειδών (11)οινολάσπη (11)οινολογία (13)οινολόγοι (13)οινολόγος (12)οινολόγου (14)οινολόγων (15)οινομανές (9)οινομανής (9)οινομανία (10)οινομανών (10)οινοποιία (9)οινοποιοί (9)οινοποιού (9)οινοποιός (8)οινοποιών (9)οινοποσία (9)οινοπότης (8)οινοπώλης (10)οινοφόροι (16)οινοφόρος (15)οινοφόρου (17)οινοφόρων (18)οινοχόους (15)οινούσσες (7)οινόμετρο (11)οιοδήποτε (12)οισοφάγοι (18)οισοφάγος (17)οισοφάγου (19)οισοφάγων (20)οιωνισμός (11)οκνευόταν (10)οκνεύεσαι (9)οκνεύεστε (9)οκνεύεται (9)οκνεύομαι (11)οκνότατες (8)οκνότατης (8)οκνότατοι (9)οκνότατος (8)οκνότατου (10)οκνότατων (11)οκνότερες (9)οκνότερης (9)οκνότεροι (10)οκνότερος (9)οκνότερου (11)οκνότερων (12)οκρίβαντα (17)οκτάγωνες (13)οκτάγωνης (13)οκτάγωνοι (14)οκτάγωνον (14)οκτάγωνος (13)οκτάγωνου (15)οκτάγωνων (16)οκτάεδρες (12)οκτάεδρης (12)οκτάεδροι (13)οκτάεδρος (12)οκτάεδρου (14)οκτάεδρων (15)οκτάμηνες (10)οκτάμηνης (10)οκτάμηνοι (11)οκτάμηνος (10)οκτάμηνου (12)οκτάμηνων (13)οκτάστηλα (11)οκτάστηλε (11)οκτάστηλη (11)οκτάστηλο (11)οκτάστιχα (16)οκτάστιχε (16)οκτάστιχη (16)οκτάστιχο (16)οκτάτευχα (17)οκτάτευχε (17)οκτάτευχη (17)οκτάτευχο (17)οκτάτομες (10)οκτάτομης (10)οκτάτομοι (11)οκτάτομος (10)οκτάτομου (12)οκτάτομων (13)οκτάφωνες (17)οκτάφωνης (17)οκτάφωνοι (18)οκτάφωνος (17)οκτάφωνου (19)οκτάφωνων (20)οκτάχορδα (20)οκτάχορδε (20)οκτάχορδη (20)οκτάχορδο (20)οκτάχρονα (17)οκτάχρονε (17)οκτάχρονη (17)οκτάχρονο (17)οκτάωρους (12)οκταέδρου (14)οκταήμερα (12)οκταήμερε (12)οκταήμερη (12)οκταήμερο (12)οκταβιανό (16)οκταγώνου (13)οκταετίας (8)οκταετίες (8)οκταετείς (8)οκταετιών (9)οκταετούς (8)οκτακόσια (10)οκταμήνου (12)οκταμήνων (13)οκταμελές (12)οκταμελής (12)οκταμελών (13)οκταμερής (11)οκταπλούς (11)οκταφωνία (18)οκτωήχους (18)οκτωβρίου (20)οκτωβρίων (21)οκτώβριοι (17)οκτώβριος (16)ολάκερους (12)ολάνθιστα (19)ολάνθιστε (19)ολάνθιστη (19)ολάνθιστο (19)ολάνοιχτα (17)ολάνοιχτε (17)ολάνοιχτη (17)ολάνοιχτο (17)ολάρφανες (17)ολάρφανης (17)ολάρφανοι (18)ολάρφανος (17)ολάρφανου (19)ολάρφανων (20)ολάσπρους (12)ολέθριους (20)ολίγιστες (12)ολίγιστης (12)ολίγιστοι (13)ολίγιστος (12)ολίγιστου (14)ολίγιστων (15)ολίσθησης (18)ολβιότητα (17)ολιγαιμία (15)ολιγαρκές (14)ολιγαρκής (14)ολιγαρκών (15)ολιγαρκώς (14)ολιγαρχία (21)ολιγοβαρή (21)ολιγοετές (12)ολιγοετής (12)ολιγοετών (13)ολιγοζωία (24)ολιγομαθή (24)ολιγομελή (17)ολιγομερή (16)ολιγοστές (12)ολιγοστής (12)ολιγοστοί (13)ολιγοστού (13)ολιγοστός (12)ολιγοστών (13)ολιγοψυχώ (30)ολιγωρήσω (18)ολιγωρίας (15)ολιγωρίες (15)ολιγωρείς (15)ολιγωριών (16)ολιγωρούν (16)ολιγόζωες (23)ολιγόζωης (23)ολιγόζωοι (24)ολιγόζωος (23)ολιγόζωου (25)ολιγόζωων (26)ολιγόλογα (18)ολιγόλογε (18)ολιγόλογη (18)ολιγόλογο (18)ολιγόμηνη (15)ολιγόνοια (13)ολιγόνους (13)ολιγόσιτα (13)ολιγόσιτε (13)ολιγόσιτη (13)ολιγόσιτο (13)ολιγότερα (14)ολιγότερε (14)ολιγότερη (14)ολιγότερο (14)ολιγότητα (13)ολιγόψυχα (30)ολιγόψυχε (30)ολιγόψυχη (30)ολιγόψυχο (30)ολιγόωρες (15)ολιγόωρης (15)ολιγόωροι (16)ολιγόωρος (15)ολιγόωρου (17)ολιγόωρων (18)ολιγώρησα (14)ολιγώρησε (14)ολισθήσει (19)ολισθαίνω (21)ολισθηρές (19)ολισθηρής (19)ολισθηροί (20)ολισθηρού (20)ολισθηρός (19)ολισθηρών (20)ολισθηρώς (19)ολιστικές (10)ολιστικής (10)ολιστικοί (11)ολιστικού (11)ολιστικός (10)ολιστικών (11)ολκιμότης (12)ολλανδίας (14)ολλανδικά (16)ολλανδικέ (16)ολλανδική (16)ολλανδικό (16)ολμοβόλων (23)ολοήμερες (12)ολοήμερης (12)ολοήμεροι (13)ολοήμερος (12)ολοήμερου (14)ολοήμερων (15)ολογάλανα (15)ολογάλανε (15)ολογάλανη (15)ολογάλανο (15)ολογράφως (22)ολογραφία (21)ολοζωικές (21)ολοζωικής (21)ολοζωικοί (22)ολοζωικού (22)ολοζωικός (21)ολοζωικών (22)ολοκάθαρα (21)ολοκάθαρε (21)ολοκάθαρη (21)ολοκάθαρο (21)ολοκλήρου (15)ολοκλήρων (16)ολοκληρία (14)ολοκρατία (12)ολολαμπής (14)ολολυγμοί (18)ολολυγμού (18)ολολυγμός (17)ολολυγμών (18)ολομέλειά (13)ολομέλεια (14)ολομέρεια (13)ολομέταξα (21)ολομέταξε (21)ολομέταξη (21)ολομέταξο (21)ολομέτωπα (15)ολομέτωπε (15)ολομέτωπη (15)ολομέτωπο (15)ολομελείς (13)ολομελούς (13)ολομερείς (12)ολομερούς (12)ολομόναχα (19)ολομόναχε (19)ολομόναχη (19)ολομόναχο (19)ολονυκτία (12)ολονυχτία (18)ολονυχτίς (17)ολονύκτια (11)ολονύκτιε (11)ολονύκτιο (11)ολονύχτια (17)ολονύχτιε (17)ολονύχτιο (17)ολοπάθεια (20)ολοπαγείς (13)ολοπαγούς (13)ολοπαθείς (19)ολοπαθούς (19)ολοσέλιδα (15)ολοσέλιδε (15)ολοσέλιδη (15)ολοσέλιδο (15)ολοσχερές (17)ολοσχερής (17)ολοσχερών (18)ολοσχερώς (17)ολοφάνερα (18)ολοφάνερε (18)ολοφάνερη (18)ολοφάνερο (18)ολοφέρνης (17)ολοφανείς (16)ολοφανούς (16)ολοφυρμοί (21)ολοφυρμού (21)ολοφυρμός (20)ολοφυρμών (21)ολυμπιάδα (17)ολυμπιακά (15)ολυμπιακέ (15)ολυμπιακή (15)ολυμπιακό (15)ολυμπιείο (14)ολυμπισμέ (16)ολυμπισμό (16)ολυνθιακά (21)ολυνθιακέ (21)ολυνθιακή (21)ολυνθιακό (21)ολόασπρες (11)ολόασπρης (11)ολόασπροι (12)ολόασπρος (11)ολόασπρου (13)ολόασπρων (14)ολόγεμους (15)ολόγερους (14)ολόγιομες (14)ολόγιομης (14)ολόγιομοι (15)ολόγιομος (14)ολόγιομου (16)ολόγιομων (17)ολόγλυφες (22)ολόγλυφης (22)ολόγλυφοι (23)ολόγλυφος (22)ολόγλυφου (24)ολόγλυφων (25)ολόγραμμα (18)ολόγραφες (20)ολόγραφης (20)ολόγραφοι (21)ολόγραφος (20)ολόγραφου (22)ολόγραφων (23)ολόγυμνες (15)ολόγυμνης (15)ολόγυμνοι (16)ολόγυμνος (15)ολόγυμνου (17)ολόγυμνων (18)ολόγυρους (15)ολόδροσες (13)ολόδροσης (13)ολόδροσοι (14)ολόδροσος (13)ολόδροσου (15)ολόδροσων (16)ολόθυμους (22)ολόιδιους (13)ολόισιους (10)ολόκαρδες (14)ολόκαρδης (14)ολόκαρδοι (15)ολόκαρδος (14)ολόκαρδου (16)ολόκαρδων (17)ολόκληρες (13)ολόκληρην (14)ολόκληρης (13)ολόκληροι (14)ολόκληρον (14)ολόκληρος (13)ολόκληρου (15)ολόκληρων (16)ολόκορμες (13)ολόκορμης (13)ολόκορμοι (14)ολόκορμος (13)ολόκορμου (15)ολόκορμων (16)ολόλαμπρα (16)ολόλαμπρε (16)ολόλαμπρη (16)ολόλαμπρο (16)ολόλευκες (13)ολόλευκης (13)ολόλευκοι (14)ολόλευκος (13)ολόλευκου (15)ολόλευκων (16)ολόμαλλες (15)ολόμαλλης (15)ολόμαλλοι (16)ολόμαλλος (15)ολόμαλλου (17)ολόμαλλων (18)ολόμαυρες (13)ολόμαυρης (13)ολόμαυροι (14)ολόμαυρος (13)ολόμαυρου (15)ολόμαυρων (16)ολόμοιους (12)ολόξανθες (27)ολόξανθης (27)ολόξανθοι (28)ολόξανθος (27)ολόξανθου (29)ολόξανθων (30)ολόξενους (19)ολόπλευρα (15)ολόπλευρε (15)ολόπλευρη (15)ολόπλευρο (15)ολόπρωτες (13)ολόπρωτης (13)ολόπρωτοι (14)ολόπρωτος (13)ολόπρωτου (15)ολόπρωτων (16)ολόσκεπος (11)ολόστεγνα (13)ολόστεγνε (13)ολόστεγνη (13)ολόστεγνο (13)ολόστρωτα (13)ολόστρωτε (13)ολόστρωτη (13)ολόστρωτο (13)ολόσωμους (14)ολόφρεσκα (19)ολόφρεσκε (19)ολόφρεσκη (19)ολόφρεσκο (19)ολόφωτους (19)ολόχαρους (18)ολόχρυσες (18)ολόχρυσης (18)ολόχρυσοι (19)ολόχρυσος (18)ολόχρυσου (20)ολόχρυσων (21)ολόχρωμες (21)ολόχρωμης (21)ολόχρωμοι (22)ολόχρωμος (21)ολόχρωμου (23)ολόχρωμων (24)ολόψυχους (27)ολύμπιους (13)ομάλυνσις (12)ομήλικους (13)ομήλικούς (11)ομήρειους (11)ομαδάρχες (20)ομαδάρχης (20)ομαδαρχών (21)ομαδικούς (13)ομαδοποιώ (14)ομαλισμός (13)ομαλοποιώ (13)ομαλότατα (12)ομαλότατε (12)ομαλότατη (12)ομαλότατο (12)ομαλότερα (13)ομαλότερε (13)ομαλότερη (13)ομαλότερο (13)ομαλότητα (12)ομηγύρεις (13)ομηγύρεων (16)ομηγύρεως (15)ομηρικούς (11)ομηριστές (10)ομηριστής (10)ομηριστών (11)ομιλήθηκα (22)ομιλήθηκε (22)ομιλήματα (14)ομιλήσαμε (14)ομιλήσατε (12)ομιλήσεις (11)ομιλήσετε (12)ομιλήσουν (13)ομιλήτρια (13)ομιλείσαι (12)ομιλείστε (12)ομιλείται (12)ομιληθείς (20)ομιληθούν (21)ομιλημένα (14)ομιλημένε (14)ομιλημένη (14)ομιλημένο (14)ομιλητικά (13)ομιλητικέ (13)ομιλητική (13)ομιλητικό (13)ομιλούμαι (14)ομιλούντα (12)ομιλούσαν (12)ομιλούσες (11)ομιλούταν (12)ομιλώντας (11)ομιχλωδών (24)ομιχλώδες (21)ομιχλώδης (21)ομμεϋαδών (14)ομογένειά (12)ομογένεια (13)ομογενείς (12)ομογενούς (12)ομογνώμων (17)ομογραφία (21)ομοδίκους (14)ομοδικίας (13)ομοδικίες (13)ομοδοξίας (21)ομοδοξίες (21)ομοείδεια (13)ομοεθνίας (18)ομοεθνίες (18)ομοεθνείς (18)ομοεθνιών (19)ομοεθνούς (18)ομοειδείς (12)ομοειδούς (12)ομοθυμίας (21)ομοθυμίες (21)ομοθυμιών (22)ομοιάζουν (20)ομοιογενή (13)ομοιομερή (13)ομοιοπαθή (20)ομοιούσια (10)ομοιούσιε (10)ομοιούσιο (10)ομοιότητά (9)ομοιότητα (10)ομοιότυπα (12)ομοιότυπε (12)ομοιότυπη (12)ομοιότυπο (12)ομοιώματα (12)ομοιώσεις (9)ομοιώσεων (12)ομοιώσεως (11)ομολογήσω (17)ομολογίαν (15)ομολογίας (14)ομολογίες (14)ομολογείς (14)ομολογηθώ (24)ομολογητή (15)ομολογιών (15)ομολογούν (15)ομολόγημα (17)ομολόγησα (15)ομολόγησε (15)ομολόγους (15)ομομήτρια (13)ομομήτριε (13)ομομήτριο (13)ομονοούσα (10)ομοουσίου (12)ομοουσίως (12)ομοούσιας (9)ομοούσιες (9)ομοούσιοι (10)ομοούσιος (9)ομοούσιου (11)ομοούσιων (12)ομοπάτρια (12)ομοπάτριε (12)ομοπάτριο (12)ομορφάδας (20)ομορφάδες (20)ομορφάδων (23)ομορφαίνω (20)ομορφονιά (18)ομορφονιέ (18)ομορφονιό (18)ομορφούλή (19)ομορφούλα (20)ομορφύνει (18)ομοτέχνου (18)ομοτέχνων (19)ομοταξίας (18)ομοταξίες (18)ομοταξιών (19)ομοτυπίας (11)ομοτυπικά (13)ομοτυπικέ (13)ομοτυπική (13)ομοτυπικό (13)ομοφρονεί (18)ομοφρόνων (20)ομοφυλίας (19)ομοφυλίες (19)ομοφυλιών (20)ομοφωνίας (18)ομοφωνίες (18)ομοφωνιών (19)ομοφύλους (19)ομοφώνησε (17)ομοχειρία (18)ομοχρωμία (22)ομοχώριας (17)ομοχώριες (17)ομοχώριοί (17)ομοχώριοι (18)ομοχώριος (17)ομοχώριου (19)ομοχώριων (20)ομοψυχίας (26)ομοψυχίες (26)ομοψυχιών (27)ομοϊδεάτη (12)ομπρελίνα (14)ομπρελίνο (14)ομφάλιους (19)ομφαλωδών (24)ομφαλωτές (20)ομφαλωτής (20)ομφαλωτοί (21)ομφαλωτού (21)ομφαλωτός (20)ομφαλωτών (21)ομφαλώδες (21)ομφαλώδης (21)ομωνυμίας (14)ομωνυμίες (14)ομωνυμικά (16)ομωνυμικέ (16)ομωνυμική (16)ομωνυμικό (16)ομωνυμιών (15)ομόγλωσσα (17)ομόγλωσσε (17)ομόγλωσση (17)ομόγλωσσο (17)ομόγνωμες (16)ομόγνωμης (16)ομόγνωμοι (17)ομόγνωμον (17)ομόγνωμος (16)ομόγνωμου (18)ομόγνωμων (19)ομόγονους (13)ομόγραφες (20)ομόγραφης (20)ομόγραφοι (21)ομόγραφος (20)ομόγραφου (22)ομόγραφων (23)ομόδικους (14)ομόδικούς (12)ομόδοξους (22)ομόζυγους (23)ομόθρησκα (21)ομόθρησκε (21)ομόθρησκη (21)ομόθρησκο (21)ομόθυμους (22)ομόκεντρα (12)ομόκεντρε (12)ομόκεντρη (12)ομόκεντρο (12)ομόλογους (15)ομόρρυθμα (24)ομόρρυθμε (24)ομόρρυθμη (24)ομόρρυθμο (24)ομόσιτους (10)ομόσπονδα (14)ομόσπονδε (14)ομόσπονδη (14)ομόσπονδο (14)ομότεχνες (16)ομότεχνης (16)ομότεχνοι (17)ομότεχνος (16)ομότεχνου (18)ομότεχνού (16)ομότεχνων (19)ομότιμους (12)ομότιτλες (11)ομότιτλης (11)ομότιτλοι (12)ομότιτλος (11)ομότιτλου (13)ομότιτλων (14)ομότοιχες (16)ομότοιχης (16)ομότοιχοι (17)ομότοιχος (16)ομότοιχου (18)ομότοιχων (19)ομότονους (10)ομότροπες (11)ομότροπης (11)ομότροποι (12)ομότροπος (11)ομότροπου (13)ομότροπων (14)ομότροφες (17)ομότροφης (17)ομότροφοι (18)ομότροφος (17)ομότροφου (19)ομότροφων (20)ομότυπους (12)ομόφρονες (17)ομόφυλους (20)ομόφυλούς (18)ομόφωνους (19)ομόχρονες (17)ομόχρονης (17)ομόχρονοι (18)ομόχρονος (17)ομόχρονου (19)ομόχρονων (20)ομόχρωμες (21)ομόχρωμης (21)ομόχρωμοι (22)ομόχρωμος (21)ομόχρωμου (23)ομόχρωμων (24)ομόψηφους (26)ομόψυχους (27)ομώνυμους (13)ονείδιζαν (20)ονείδιζες (19)ονείδισαν (11)ονείδισες (10)ονείρωξης (19)ονείρωξις (19)ονειδίζει (20)ονειδίσει (11)ονειδίσου (12)ονειδίστε (11)ονειδισμέ (13)ονειδισμό (13)ονειδιστώ (11)ονειρέψου (19)ονειρευτά (10)ονειρευτέ (10)ονειρευτή (10)ονειρευτό (10)ονειρευτώ (10)ονειρικές (9)ονειρικής (9)ονειρικοί (10)ονειρικού (10)ονειρικός (9)ονειρικών (10)ονειρωδών (14)ονειρωδώς (13)ονειρώδες (11)ονειρώδης (11)ονειρώττω (11)ονομάζαμε (21)ονομάζανε (19)ονομάζατε (19)ονομάζεις (18)ονομάζετε (19)ονομάζομε (21)ονομάζουν (20)ονομάσαμε (12)ονομάσανε (10)ονομάσατε (10)ονομάσεις (9)ονομάσετε (10)ονομάσομε (12)ονομάσουν (11)ονομάτιζα (19)ονομάτιζε (19)ονομάτισα (10)ονομάτισε (10)ονομασίας (9)ονομασίες (9)ονομασθεί (19)ονομασιών (10)ονομαστές (9)ονομαστής (9)ονομαστεί (10)ονομαστοί (10)ονομαστού (10)ονομαστός (9)ονομαστών (10)ονοματάκι (11)ονοματίζω (21)ονοματίσω (12)ονοματικά (11)ονοματικέ (11)ονοματική (11)ονοματικό (11)ονούφριος (15)ονούφριου (17)οντογονία (11)οντολογία (13)οντοτήτων (10)οντουλάρω (14)οντότητές (6)οντότητας (7)οντότητες (7)ονυχαίους (16)ονυχικούς (16)ονυχοειδή (19)ονυχοφυΐα (24)ονυχοφόρα (24)ονυχοφόρε (24)ονυχοφόρο (24)ονυχόλυση (19)ονόμαρχος (17)οξαλικούς (19)οξείδωναν (22)οξείδωνες (21)οξείδωσαν (22)οξείδωσες (21)οξείδωσης (21)οξείδωσις (21)οξειδωθεί (31)οξειδωτές (21)οξειδωτής (21)οξειδωτών (22)οξειδώνει (20)οξειδώσει (20)οξειδώσου (21)οξειδώστε (20)οξοναιμία (19)οξονικούς (17)οξονουρία (19)οξοποίηση (18)οξυήκοους (19)οξυαύλους (20)οξυγονικά (22)οξυγονικέ (22)οξυγονική (22)οξυγονικό (22)οξυγονωθώ (32)οξυγονώνω (23)οξυγονώσω (23)οξυγόνωνα (23)οξυγόνωνε (23)οξυγόνωσα (23)οξυγόνωσε (23)οξυγόνωση (23)οξυγώνιας (20)οξυγώνιες (20)οξυγώνιοι (21)οξυγώνιος (20)οξυγώνιου (22)οξυγώνιων (23)οξυδερκές (22)οξυδερκής (22)οξυδερκών (23)οξυκέφαλα (28)οξυκέφαλε (28)οξυκέφαλη (28)οξυκέφαλο (28)οξυκόρυφα (28)οξυκόρυφε (28)οξυκόρυφη (28)οξυκόρυφο (28)οξυμένους (20)οξυμέτρου (22)οξυμέτρων (23)οξυμετρία (21)οξυνθείτε (27)οξυνθούμε (29)οξυντικές (18)οξυντικής (18)οξυντικοί (19)οξυντικού (19)οξυντικός (18)οξυντικών (19)οξυντικώς (18)οξυνόμουν (21)οξυνόσουν (19)οξύγναθες (28)οξύγναθης (28)οξύγναθοι (29)οξύγναθος (28)οξύγναθου (30)οξύγναθων (31)οξύθυμους (29)οξύληκτες (19)οξύληκτης (19)οξύληκτοι (20)οξύληκτος (19)οξύληκτου (21)οξύληκτων (22)οξύμετρον (20)οξύμωρους (22)οξύνθηκαν (27)οξύνθηκες (26)οξύνονται (17)οξύνονταν (17)οξύνοντας (16)οξύρρυγχα (30)οξύρρυγχε (30)οξύρρυγχη (30)οξύρρυγχο (30)οξύτατους (17)οξύτερους (18)οξύτονους (17)οξύφυλλες (28)οξύφυλλης (28)οξύφυλλοι (29)οξύφυλλος (28)οξύφυλλου (30)οξύφυλλων (31)οξύφωνους (26)οπίσθιους (18)οπερέιτορ (11)οπερετικά (11)οπερετικέ (11)οπερετική (11)οπερετικό (11)οπιομανές (10)οπιομανής (10)οπιομανία (11)οπιομανών (11)οπιούχους (16)οπλάδαμος (15)οπλίζεσαι (20)οπλίζεστε (20)οπλίζεται (20)οπλίζομαι (22)οπλίζουμε (23)οπλίσουμε (14)οπλίστηκα (12)οπλίστηκε (12)οπλαρχηγέ (22)οπλαρχηγό (22)οπλασκίας (11)οπλασκίες (11)οπλασκιών (12)οπληφόρων (21)οπλιζόταν (20)οπλισμένα (13)οπλισμένε (13)οπλισμένη (13)οπλισμένο (13)οπλισμούς (12)οπλιστείς (10)οπλιστούν (11)οπλιτικές (11)οπλιτικής (11)οπλιτικοί (12)οπλιτικού (12)οπλιτικός (11)οπλιτικών (12)οπλομάχος (19)οπλομαχία (20)οπλονόμοι (13)οπλονόμος (12)οπλονόμου (14)οπλονόμων (15)οπλοποιία (12)οπλοποιοί (12)οπλοποιού (12)οπλοποιός (11)οπλοποιών (12)οπλοπώλης (13)οπλουργοί (16)οπλουργού (16)οπλουργός (15)οπλουργών (16)οπλοφορία (19)οπλοφορεί (19)οπλοφόροι (19)οπλοφόρος (18)οπλοφόρου (20)οπλοφόρων (21)οπουντίων (12)οπτασιακά (10)οπτασιακέ (10)οπτασιακή (10)οπτασιακό (10)οπτιμισμέ (13)οπτιμισμό (13)οπτιμιστή (11)οπωροπώλη (15)οπωροφόρα (20)οπωροφόρε (20)οπωροφόρο (20)ορέγονται (12)ορέγονταν (12)ορέστειας (8)ορίζοντάς (16)ορίζοντές (16)ορίζονται (18)ορίζονταν (18)ορίζοντας (17)ορίζοντες (17)ορίζοντος (17)ορίζουσας (18)ορίζουσες (18)ορίσθηκαν (19)ορίσματος (10)ορίσματός (9)ορίστηκαν (10)ορίστηκες (9)ορίτζιναλ (20)οραματικά (12)οραματικέ (12)οραματική (12)οραματικό (12)ορατικούς (9)ορατορίου (11)ορατόριον (10)ορατόριου (11)ορατόριων (12)ορατότατα (9)ορατότατε (9)ορατότατη (9)ορατότατο (9)ορατότερα (10)ορατότερε (10)ορατότερη (10)ορατότερο (10)ορατότητά (8)ορατότητα (9)οργάνωναν (14)οργάνωνες (13)οργάνωσής (12)οργάνωσαν (14)οργάνωσες (13)οργάνωσης (13)οργάνωσις (13)οργίζεσαι (21)οργίζεστε (21)οργίζεται (21)οργίζομαι (23)οργίζουμε (24)οργίσθηκε (22)οργίσουμε (15)οργίστηκα (13)οργίστηκε (13)οργανάκια (13)οργανέτου (13)οργανέτων (14)οργανίδια (15)οργανίδιο (15)οργανίστα (12)οργανικές (12)οργανικής (12)οργανικοί (13)οργανικού (13)οργανικός (12)οργανικών (13)οργανισμέ (14)οργανισμό (14)οργανιστή (12)οργαντίνα (12)οργανωθεί (23)οργανωτές (13)οργανωτής (13)οργανωτών (14)οργανώνει (12)οργανώσει (12)οργανώσου (13)οργανώστε (12)οργασμούς (13)οργιάζανε (21)οργιάζουν (22)οργιαστής (11)οργιζόταν (21)οργιλότης (13)οργισθούν (21)οργισμένα (14)οργισμένε (14)οργισμένη (14)οργισμένο (14)οργιστείς (11)οργιστικά (13)οργιστικέ (13)οργιστική (13)οργιστικό (13)οργιστούν (12)οργιώδεις (14)οργιώδους (15)οργωθείτε (23)οργωθούμε (25)οργωμάτων (18)οργωμένες (15)οργωμένης (15)οργωμένοι (16)οργωμένος (15)οργωμένου (17)οργωμένων (18)οργωνόταν (14)οργώθηκαν (22)οργώθηκες (21)οργώματος (13)οργώνεσαι (12)οργώνεστε (12)οργώνεται (12)οργώνομαι (14)οργώνουμε (15)οργώσουμε (15)ορείχαλκε (19)ορείχαλκο (19)ορεγόμουν (15)ορεγόσουν (13)ορειβάτες (15)ορειβάτης (15)ορειβασία (16)ορειβατεί (16)ορειβατών (16)ορεκτικές (10)ορεκτικής (10)ορεκτικοί (11)ορεκτικού (11)ορεκτικός (10)ορεκτικών (11)ορεξάτους (18)ορεογονία (12)ορεσίβιας (15)ορεσίβιες (15)ορεσίβιοι (16)ορεσίβιος (15)ορεσίβιου (17)ορεσίβιων (18)ορεστιάδα (12)ορεχτικές (16)ορεχτικής (16)ορεχτικοί (17)ορεχτικού (17)ορεχτικός (16)ορεχτικών (17)ορεχτούμε (18)ορθαγόρας (21)ορθοέπεια (19)ορθογράφε (29)ορθογράφο (29)ορθογραφώ (29)ορθογώνια (21)ορθογώνιε (21)ορθογώνιο (21)ορθοδοξία (30)ορθοδόξου (31)ορθοδόξων (32)ορθοεπείς (18)ορθοεπούς (18)ορθοποδεί (22)ορθοπτικά (20)ορθοπτικέ (20)ορθοπτική (20)ορθοπτικό (20)ορθοστάτη (18)ορθοτήτων (20)ορθοτενής (17)ορθοτομία (20)ορθοτομεί (20)ορθοτονία (18)ορθοφρονώ (26)ορθοφωνία (27)ορθρινούς (18)ορθωθείτε (29)ορθωθούμε (31)ορθωμένες (21)ορθωμένης (21)ορθωμένοι (22)ορθωμένος (21)ορθωμένου (23)ορθωμένων (24)ορθωνόταν (20)ορθόβουλα (28)ορθόβουλε (28)ορθόβουλη (28)ορθόβουλο (28)ορθόδοξες (29)ορθόδοξης (29)ορθόδοξοι (30)ορθόδοξος (29)ορθόδοξου (31)ορθόδοξων (32)ορθότατες (17)ορθότατης (17)ορθότατοι (18)ορθότατος (17)ορθότατου (19)ορθότατων (20)ορθότερες (18)ορθότερης (18)ορθότεροι (19)ορθότερος (18)ορθότερου (20)ορθότερων (21)ορθότητάς (16)ορθότητας (17)ορθότητες (17)ορθώθηκαν (28)ορθώθηκες (27)ορθώνεσαι (18)ορθώνεστε (18)ορθώνεται (18)ορθώνομαι (20)ορθώνουμε (21)ορθώσουμε (21)οριζουσών (19)οριζούσης (17)οριζόμενα (20)οριζόμενε (20)οριζόμενη (20)οριζόμενο (20)οριζόμουν (21)οριζόντια (18)οριζόντιε (18)οριζόντιο (18)οριζόντων (20)οριζόσουν (19)οριζότανε (18)οριοθετεί (18)ορισθέντα (18)ορισθείσα (18)ορισμάτων (13)ορισμένες (10)ορισμένης (10)ορισμένοι (11)ορισμένον (11)ορισμένος (10)ορισμένου (12)ορισμένων (13)ορισμένως (12)οριστήκαν (10)οριστείτε (9)οριστικές (9)οριστικής (9)οριστικοί (10)οριστικού (10)οριστικός (9)οριστικών (10)οριστικώς (9)οριστούμε (11)οριστούνε (9)ορκίζεσαι (19)ορκίζεστε (19)ορκίζεται (19)ορκίζομαι (21)ορκίζουμε (22)ορκίσθηκε (20)ορκίσουμε (13)ορκίστηκα (11)ορκίστηκε (11)ορκιζόταν (19)ορκισθείς (18)ορκισθούν (19)ορκισμένα (12)ορκισμένε (12)ορκισμένη (12)ορκισμένο (12)ορκιστείς (9)ορκιστούν (10)ορκοδοσία (13)ορκοληψία (21)ορκωμοσία (14)ορμέμφυτα (21)ορμέμφυτε (21)ορμέμφυτη (21)ορμέμφυτο (21)ορμήθηκαν (21)ορμήθηκες (20)ορμήματος (12)ορμήνευαν (12)ορμήνευες (11)ορμήνεψαν (20)ορμήνεψες (19)ορμίζεσαι (20)ορμίζεστε (20)ορμίζεται (20)ορμίζομαι (22)ορμίζουμε (23)ορμίσουμε (14)ορμίστηκα (12)ορμίστηκε (12)ορμηθείτε (20)ορμηθούμε (22)ορμημάτων (15)ορμημένες (12)ορμημένης (12)ορμημένοι (13)ορμημένος (12)ορμημένου (14)ορμημένων (15)ορμηνέψει (20)ορμηνέψου (21)ορμηνέψτε (20)ορμηνευτώ (12)ορμηνεύει (11)ορμητήρια (12)ορμητήριο (12)ορμητικές (11)ορμητικής (11)ορμητικοί (12)ορμητικού (12)ορμητικός (11)ορμητικών (12)ορμιζόταν (20)ορμισμένα (13)ορμισμένε (13)ορμισμένη (13)ορμισμένο (13)ορμιστείς (10)ορμιστούν (11)ορμογόνος (13)ορμονικές (11)ορμονικής (11)ορμονικοί (12)ορμονικού (12)ορμονικός (11)ορμονικών (12)ορμούσαμε (13)ορμούσατε (11)ορμόμαστε (13)ορμώμενοι (13)ορμώμενος (12)ορνιθαριό (19)ορνιθώνας (17)ορνιθώνες (17)ορνιθώνων (20)ορογένεια (12)ορογένεση (12)οροθέσιον (18)οροθέτησα (18)οροθέτησε (18)οροθέτηση (18)οροθεσίας (17)οροθεσίες (17)οροθεσιών (18)οροθετήσω (20)οροθετείς (17)οροθετηθώ (27)οροθετικά (19)οροθετικέ (19)οροθετική (19)οροθετικό (19)οροθετούν (18)ορολογίας (13)ορολογίες (13)ορολογικά (15)ορολογικέ (15)ορολογική (15)ορολογικό (15)ορολογιών (14)οροπέδιον (13)οροπεδίου (14)οροπεδίων (15)οροσειράς (9)οροσειρές (9)οροσειρών (10)οροφιαίος (15)ορτανσίας (8)ορτανσίες (8)ορτανσιών (9)ορυγμάτων (17)ορυζάμυλο (24)ορυμαγδοί (18)ορυμαγδού (18)ορυμαγδός (17)ορυμαγδών (18)ορυσσόταν (10)ορφάνιζαν (25)ορφάνιζες (24)ορφάνισαν (16)ορφάνισες (15)ορφανίδης (18)ορφανίζει (25)ορφανίσει (16)ορφανίσου (17)ορφανίστε (16)ορφανεύει (16)ορφανικές (16)ορφανικής (16)ορφανικοί (17)ορφανικού (17)ορφανικός (16)ορφανικών (17)ορφανιστώ (16)ορφισμούς (17)ορχήστρας (16)ορχήστρες (16)ορχεκτομή (19)ορχηστικά (17)ορχηστικέ (17)ορχηστική (17)ορχηστικό (17)ορχηστρών (17)ορχιαλγία (21)ορχιτικές (16)ορχιτικής (16)ορχιτικοί (17)ορχιτικού (17)ορχιτικός (16)ορχιτικών (17)ορχομενού (18)ορχομενός (17)ορύγματος (13)ορύσσεσαι (9)ορύσσεστε (9)ορύσσεται (9)ορύσσομαι (11)οσαδήποτε (12)οσμίδρωση (16)οσμίζεσαι (19)οσμίζεστε (19)οσμίζεται (19)οσμίζομαι (21)οσμίστηκα (11)οσμανικές (10)οσμανικής (10)οσμανικοί (11)οσμανικού (11)οσμανικός (10)οσμανικών (11)οσμηρότης (10)οσμιζόταν (19)οσμογόνος (12)οσμολογία (15)οσμόμετρο (13)οσοδήποτε (12)οστέινους (8)οστίτιδας (10)οστίτιδες (10)οστεΐτιδα (11)οστεαλγία (13)οστεογενή (11)οστεογόνο (11)οστεοειδή (11)οστεοθήκη (18)οστεοφυΐα (16)οστεωτικά (11)οστεωτικέ (11)οστεωτική (11)οστεωτικό (11)οστεόφυμα (18)οστεόφυτα (16)οστεόφυτο (16)οστεώδεις (10)οστεώδους (11)οστεώματα (10)οστράκωση (12)οστρακιάς (9)οστρακιές (9)οστρακιών (10)οστρακώδη (13)οστρόφσκι (17)οσφρήσεις (15)οσφρήσεων (18)οσφρήσεως (17)οσφρητικά (17)οσφρητικέ (17)οσφρητική (17)οσφρητικό (17)οσφυαλγία (21)οσφυϊκούς (15)οσχεοκήλη (18)οτεντότοι (8)οτιδήποτε (12)οτομοτρίς (10)ουάιλντερ (12)ουάιτχεντ (16)ουέμπστερ (13)ουίντμαρκ (13)ουαλικούς (11)ουγγαρέζα (25)ουγγαρέζο (25)ουγγαρίας (15)ουγγρικές (16)ουγγρικής (16)ουγγρικοί (17)ουγγρικού (17)ουγγρικός (16)ουγγρικών (17)ουγενότοι (12)ουδέτερες (12)ουδέτερης (12)ουδέτεροι (13)ουδέτερον (13)ουδέτερος (12)ουδέτερου (14)ουδέτερων (15)ουδαμόθεν (23)ουδετέρου (14)ουδετέρων (15)ουζάδικου (23)ουζάδικων (24)ουζοποσία (19)ουζοπότης (18)ουζοπώλης (20)ουκρανίας (10)ουκρανικά (12)ουκρανικέ (12)ουκρανική (12)ουκρανικό (12)ουλίτιδας (13)ουλίτιδες (13)ουλεμάδες (15)ουλεμάδων (18)ουλπιανός (11)ουλτιμάτο (13)ουμανισμέ (13)ουμανισμό (13)ουμανιστή (11)ουμβέρτος (18)ουναμούνο (11)ουνιτικές (9)ουνιτικής (9)ουνιτικοί (10)ουνιτικού (10)ουνιτικός (9)ουνιτικών (10)ουράνιους (10)ουρήματος (11)ουραιμίας (11)ουραιμίες (11)ουραιμικά (13)ουραιμικέ (13)ουραιμική (13)ουραιμικό (13)ουραιμιών (12)ουρανίσκε (11)ουρανίσκο (11)ουρανικές (10)ουρανικής (10)ουρανικοί (11)ουρανικού (11)ουρανικός (10)ουρανικών (11)ουρανισμό (12)ουρηθραία (20)ουρηθραίε (20)ουρηθραίο (20)ουρηθρικά (21)ουρηθρικέ (21)ουρηθρική (21)ουρηθρικό (21)ουρημάτων (14)ουρητήρας (10)ουρητήρες (10)ουρητήρια (11)ουρητήριο (11)ουρητήρων (13)ουρητικές (10)ουρητικής (10)ουρητικοί (11)ουρητικού (11)ουρητικός (10)ουρητικών (11)ουρλιάζει (21)ουρλιαχτά (19)ουρλιαχτό (19)ουρογενής (12)ουροδόχος (19)ουροδόχου (21)ουροδόχων (22)ουρολίθου (22)ουρολίθων (23)ουρολογία (15)ουρολόγοι (15)ουρολόγος (14)ουρολόγου (16)ουρολόγων (17)ουροφόρας (17)ουροφόρες (17)ουροφόροι (18)ουροφόρος (17)ουροφόρου (19)ουροφόρων (20)ουρόλιθοι (21)ουρόλιθος (20)ουσιώδεις (11)ουσιώδους (12)ουσπένσκι (11)ουτιδανές (11)ουτιδανής (11)ουτιδανοί (12)ουτιδανού (12)ουτιδανός (11)ουτιδανών (12)ουτοπικές (10)ουτοπικής (10)ουτοπικοί (11)ουτοπικού (11)ουτοπικός (10)ουτοπικών (11)ουτοπιστή (10)οφείλεσαι (17)οφείλεστε (17)οφείλεται (17)οφείλομαι (19)οφείλουμε (20)οφείλουνε (18)οφειλέτες (16)οφειλέτης (16)οφειλέτου (18)οφειλετών (17)οφειλόταν (17)οφθαλμίας (27)οφθαλμίες (27)οφθαλμικά (29)οφθαλμικέ (29)οφθαλμική (29)οφθαλμικό (29)οφθαλμιών (28)οφθαλμούς (27)οφικιάλιε (18)οφικιάλιο (18)οφιοειδές (17)οφιοειδής (17)οφιοειδών (18)οφιόδηκτα (19)οφιόδηκτε (19)οφιόδηκτη (19)οφιόδηκτο (19)οχευόμουν (19)οχευόσουν (17)οχεύονται (15)οχεύονταν (15)οχλαγωγία (25)οχληρότης (17)οχτάγωνες (19)οχτάγωνης (19)οχτάγωνοι (20)οχτάγωνος (19)οχτάγωνου (21)οχτάγωνων (22)οχτάεδρες (18)οχτάεδρης (18)οχτάεδροι (19)οχτάεδρος (18)οχτάεδρου (20)οχτάεδρων (21)οχτάμηνες (16)οχτάμηνης (16)οχτάμηνοι (17)οχτάμηνος (16)οχτάμηνου (18)οχτάμηνων (19)οχτάστηλα (17)οχτάστηλε (17)οχτάστηλη (17)οχτάστηλο (17)οχτάστιχα (22)οχτάστιχε (22)οχτάστιχη (22)οχτάστιχο (22)οχτάχρονη (23)οχτάχρονο (23)οχτάωρους (18)οχταήμερα (18)οχταήμερε (18)οχταήμερη (18)οχταήμερο (18)οχταετίας (14)οχταετίες (14)οχταετιών (15)οχτακόσια (16)οχταμελής (18)οχυρωθείς (27)οχυρωθούν (28)οχυρωμένα (21)οχυρωμένε (21)οχυρωμένη (21)οχυρωμένο (21)οχυρωτικά (20)οχυρωτικέ (20)οχυρωτική (20)οχυρωτικό (20)οχυρότητα (17)οχυρώθηκα (27)οχυρώθηκε (27)οχυρώματα (19)οχυρώναμε (19)οχυρώνανε (17)οχυρώνατε (17)οχυρώνεις (16)οχυρώνετε (17)οχυρώνομε (19)οχυρώνουν (18)οχυρώσαμε (19)οχυρώσανε (17)οχυρώσατε (17)οχυρώσεις (16)οχυρώσετε (17)οχυρώσεων (19)οχυρώσεως (18)οχυρώσομε (19)οχυρώσουν (18)οψίπλουτα (21)οψίπλουτε (21)οψίπλουτη (21)οψίπλουτο (21)οψιδιανοί (20)οψιδιανού (20)οψιδιανός (19)οψιδιανών (20)οψιμάθεια (28)οψιμαθείς (27)οψιμαθούς (27)ούρλιαζαν (20)ούρλιασμα (13)