Π 11-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (9160)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

πάμπλουτους (17)πέτρογκραντ (17)παγανίζουμε (26)παγανίσουμε (17)παγανίστρια (15)παγανισμούς (15)παγανιστικά (15)παγανιστικέ (15)παγανιστική (15)παγανιστικό (15)παγασητικού (15)παγασητικός (14)παγεροτήτων (17)παγερότατες (14)παγερότατης (14)παγερότατοι (15)παγερότατος (14)παγερότατου (16)παγερότατων (17)παγερότερες (15)παγερότερης (15)παγερότεροι (16)παγερότερος (15)παγερότερου (17)παγερότερων (18)παγερότητας (14)παγερότητες (14)παγιδέψουμε (29)παγιδέψουνε (27)παγιδευθούν (27)παγιδευμένα (20)παγιδευμένε (20)παγιδευμένη (20)παγιδευμένο (20)παγιδευτείς (17)παγιδευτικά (19)παγιδευτικέ (19)παγιδευτική (19)παγιδευτικό (19)παγιδευτούν (18)παγιδευόταν (18)παγιδεύεσαι (17)παγιδεύεστε (17)παγιδεύεται (17)παγιδεύθηκε (27)παγιδεύματα (19)παγιδεύομαι (19)παγιδεύουμε (20)παγιδεύουνε (18)παγιδεύσαμε (19)παγιδεύσατε (17)παγιδεύσεις (16)παγιδεύσετε (17)παγιδεύσεων (19)παγιδεύσεως (18)παγιδεύσουν (18)παγιδεύτηκα (18)παγιδεύτηκε (18)παγιοποίησα (15)παγιοποίησε (15)παγιοποίηση (15)παγιοποιήσω (17)παγιοποιείς (14)παγιοποιηθώ (24)παγιοποιούν (15)παγιωθήκαμε (28)παγιωθήκατε (26)παγιωμένους (18)παγιωνόμουν (19)παγιωνόσουν (17)παγιώνονται (14)παγιώνονταν (14)παγιώνοντας (13)παγκάκιστες (15)παγκάκιστης (15)παγκάκιστοι (16)παγκάκιστος (15)παγκάκιστου (17)παγκάκιστων (18)παγκρεατίνη (16)παγκρεατικά (17)παγκρεατικέ (17)παγκρεατική (17)παγκρεατικό (17)παγκόσμιους (17)παγοδρομήσω (22)παγοδρομίας (19)παγοδρομίες (19)παγοδρομίου (21)παγοδρομίων (22)παγοδρομείς (19)παγοδρομικά (21)παγοδρομικέ (21)παγοδρομική (21)παγοδρομικό (21)παγοδρομιών (20)παγοδρομούν (20)παγοδρόμησα (20)παγοδρόμησε (20)παγοδρόμιον (20)παγοδρόμους (20)παγοπέδιλον (20)παγοπέδιλου (21)παγοπέδιλων (22)παγοποιείον (15)παγοποιείου (16)παγοποιείων (17)παγοπώλισσα (17)παγόπληκτες (17)παγόπληκτης (17)παγόπληκτοι (18)παγόπληκτος (17)παγόπληκτου (19)παγόπληκτων (20)παζαρέματος (22)παζαρεμάτων (25)παζαρευόταν (22)παζαρεύεσαι (21)παζαρεύεστε (21)παζαρεύεται (21)παζαρεύομαι (23)παζαρεύουμε (24)παζαρεύτηκε (22)παζαριάτικα (22)παζαριάτικε (22)παζαριάτικη (22)παζαριάτικο (22)παθαίνονται (20)παθαίνονταν (20)παθαίνοντας (19)παθαινόμουν (23)παθαινόσουν (21)παθητικότης (20)παθιάζονται (29)παθιάζονταν (29)παθιάρικους (22)παθιαζόμουν (32)παθιαζόσουν (30)παθιασμένες (21)παθιασμένης (21)παθιασμένοι (22)παθιασμένος (21)παθιασμένου (23)παθιασμένων (24)παθογένειας (22)παθογένειες (22)παθογενειών (23)παθολογικές (25)παθολογικής (25)παθολογικοί (26)παθολογικού (26)παθολογικός (25)παθολογικών (26)παθολογικώς (25)παιανίζουμε (23)παιανίσουμε (14)παιγνίδισμα (19)παιγνιδάκια (18)παιγνιδιάρα (18)παιγνιδιάρη (18)παιγνιώδεις (16)παιγνιώδους (17)παιδίατρους (15)παιδαγωγήσω (24)παιδαγωγείς (21)παιδαγωγηθώ (31)παιδαγωγικά (23)παιδαγωγικέ (23)παιδαγωγική (23)παιδαγωγικό (23)παιδαγωγούν (22)παιδαγωγούς (21)παιδαγώγησα (20)παιδαγώγησε (20)παιδαγώγηση (20)παιδαριωδών (20)παιδαριωδώς (19)παιδαριώδες (17)παιδαριώδης (17)παιδεραστές (14)παιδεραστής (14)παιδεραστία (15)παιδεραστών (15)παιδευτείτε (15)παιδευτικές (15)παιδευτικής (15)παιδευτικοί (16)παιδευτικού (16)παιδευτικός (15)παιδευτικών (16)παιδευτικώς (15)παιδευτούμε (17)παιδευόμουν (18)παιδευόσουν (16)παιδεύονται (14)παιδεύονταν (14)παιδεύοντας (13)παιδεύτηκαν (15)παιδεύτηκες (14)παιδιάκιζαν (24)παιδιάκιζες (23)παιδιάκισαν (15)παιδιάκισες (14)παιδιάριζαν (24)παιδιάριζες (23)παιδιάρισαν (15)παιδιάρισες (14)παιδιάρισμα (17)παιδιάστικα (15)παιδιάστικε (15)παιδιάστικη (15)παιδιάστικο (15)παιδιάτικες (14)παιδιάτικης (14)παιδιάτικοι (15)παιδιάτικος (14)παιδιάτικου (16)παιδιάτικων (17)παιδιακίζει (24)παιδιακίσει (15)παιδιακίσια (15)παιδιακίσιε (15)παιδιακίσιο (15)παιδιακίστε (15)παιδιαρίζει (24)παιδιαρίσει (15)παιδιαρίστε (15)παιδιατρικά (16)παιδιατρικέ (16)παιδιατρική (16)παιδιατρικό (16)παιδικότατα (15)παιδικότατε (15)παιδικότατη (15)παιδικότατο (15)παιδικότερα (16)παιδικότερε (16)παιδικότερη (16)παιδικότερο (16)παιδικότητα (15)παιδογένεση (17)παιδοκομήσω (19)παιδοκομίας (16)παιδοκομίες (16)παιδοκομείς (16)παιδοκομικά (18)παιδοκομικέ (18)παιδοκομική (18)παιδοκομικό (18)παιδοκομιών (17)παιδοκομούν (17)παιδοκτονία (15)παιδοκτόνοι (15)παιδοκτόνος (14)παιδοκτόνου (16)παιδοκτόνων (17)παιδοκόμησα (17)παιδοκόμησε (17)παιδοκόμους (17)παιδολογίας (18)παιδολογικά (20)παιδολογικέ (20)παιδολογική (20)παιδολογικό (20)παιδολογιού (19)παιδολογιών (19)παιδομάζωμα (29)παιδομετρία (17)παιδονόμους (16)παιδοποίηση (15)παιδόπουλου (19)παιδόπουλων (20)παιδότοπους (15)παιζογέλαγα (28)παιζογέλαγε (28)παιζογέλασα (25)παιζογέλασε (25)παιζογελάει (25)παιζογελάμε (27)παιζογελάσω (27)παιζογελάτε (25)παιζογελούν (25)παιζόμασταν (22)παιζόσασταν (20)παινεμένους (13)παινεσιάρας (11)παινεσιάρες (11)παινεσιάρης (11)παινευτείτε (12)παινευτούμε (14)παινευόμουν (15)παινευόσουν (13)παινεύονται (11)παινεύονταν (11)παινεύοντας (10)παινεύτηκαν (12)παινεύτηκες (11)παιρνόμαστε (14)παιρνόμουνα (15)παιρνόντανε (12)παιρνόσαστε (12)παιρνόσουνα (13)παιχνίδιζαν (30)παιχνίδιζες (29)παιχνίδισαν (21)παιχνίδισες (20)παιχνίδισμα (23)παιχνιδάκια (22)παιχνιδίζει (30)παιχνιδίσει (21)παιχνιδίστε (21)παιχνιδιάρα (22)παιχνιδιάρη (22)πακετάρεσαι (13)πακετάρεστε (13)πακετάρεται (13)πακετάρισαν (13)πακετάρισμα (15)πακετάρομαι (15)πακετάρουμε (16)πακεταρίσου (14)πακεταριστώ (13)πακεταρόταν (13)πακιστανικά (13)πακιστανική (13)πακιστανικό (13)πακιστανούς (11)πακτωμένους (16)πακτωνόμουν (17)πακτωνόσουν (15)πακτώνονται (12)πακτώνονταν (12)πακτώνοντας (11)παλάντζαραν (23)παλάντζαρες (22)παλίλλογους (20)παλίμβουλοι (25)παλίμβουλος (24)παλίμψηστες (23)παλίμψηστης (23)παλίμψηστοι (24)παλίμψηστος (23)παλίμψηστου (25)παλίμψηστων (26)παλίνδρομες (18)παλίνδρομης (18)παλίνδρομοι (19)παλίνδρομος (18)παλίνδρομου (20)παλίνδρομων (21)παλαίμαχους (22)παλαίσματος (14)παλαίστριας (13)παλαίστριες (13)παλαβιάρικα (22)παλαβιάρικο (22)παλαβομάρες (22)παλαβωθείτε (31)παλαβωθούμε (33)παλαβωμάτων (26)παλαβωμένες (23)παλαβωμένης (23)παλαβωμένοι (24)παλαβωμένος (23)παλαβωμένου (25)παλαβωμένων (26)παλαβωνόταν (22)παλαβώθηκαν (30)παλαβώθηκες (29)παλαβώματος (21)παλαβώνεσαι (20)παλαβώνεστε (20)παλαβώνεται (20)παλαβώνομαι (22)παλαβώνουμε (23)παλαβώσουμε (23)παλαιογενής (15)παλαιογράφε (24)παλαιογράφο (24)παλαιοζωικά (25)παλαιοζωικέ (25)παλαιοζωική (25)παλαιοζωικό (25)παλαιολόγος (17)παλαιολόγου (19)παλαιολόγων (20)παλαιοπωλών (18)παλαιοπώλες (15)παλαιοπώλης (15)παλαιοτέρας (13)παλαιοτέρου (15)παλαιοτέρων (16)παλαιοτήτων (15)παλαισμάτων (17)παλαιστίνης (12)παλαιστίνια (13)παλαιστίνιε (13)παλαιστίνιο (13)παλαιστικές (13)παλαιστικής (13)παλαιστικοί (14)παλαιστικού (14)παλαιστικός (13)παλαιστικών (14)παλαιστριών (14)παλαιωμένος (16)παλαιωμένου (18)παλαιωνόταν (15)παλαιότατες (12)παλαιότατης (12)παλαιότατοι (13)παλαιότατος (12)παλαιότατου (14)παλαιότατων (15)παλαιότερες (13)παλαιότερης (13)παλαιότεροι (14)παλαιότερος (13)παλαιότερου (15)παλαιότερων (16)παλαιότητάς (11)παλαιότητας (12)παλαιότητες (12)παλαιώνεσαι (13)παλαιώνεστε (13)παλαιώνεται (13)παλαιώνομαι (15)παλαμίζεσαι (24)παλαμίζεστε (24)παλαμίζεται (24)παλαμίζομαι (26)παλαμίζουμε (27)παλαμίσματα (17)παλαμίσουμε (18)παλαμίστηκα (16)παλαμίστηκε (16)παλαμιαίους (15)παλαμιζόταν (24)παλαμισμένα (17)παλαμισμένε (17)παλαμισμένη (17)παλαμισμένο (17)παλαμιστείς (14)παλαμιστούν (15)παλαμοειδές (17)παλαμοειδής (17)παλαμοειδών (18)παλαμοσχιδή (25)παλαντζάρει (23)παλατιανούς (12)παλατινάτου (14)παλευόμαστε (16)παλευόσαστε (14)παλιάμπελου (19)παλιάμπελων (20)παλιάνθρωπε (26)παλιάνθρωπο (26)παλιατζήδες (24)παλιατζήδων (27)παλιατζούρα (23)παλιατσαρία (14)παλικαράδες (17)παλικαράδων (20)παλικαράκια (16)παλικαρίσια (15)παλικαρίσιε (15)παλικαρίσιο (15)παλικινησία (14)παλιλλογήσω (22)παλιλλογίας (19)παλιλλογίες (19)παλιλλογείς (19)παλιλλογιών (20)παλιλλογούν (20)παλιλλόγησα (20)παλιλλόγησε (20)παλιμβουλία (25)παλινδρομία (19)παλινδρομεί (19)παλιννοστεί (13)παλινορθώνω (25)παλινωδήσει (18)παλινωδήστε (18)παλινωδείτε (18)παλινωδούμε (20)παλινωδούσα (18)παλινωδούσε (18)παλινόρθωσα (25)παλινόρθωση (25)παλινώδησαν (16)παλινώδησες (15)παλιοθήλυκα (26)παλιοθήλυκο (26)παλιοπαρέας (14)παλιοπαρέες (14)παλιοσκρόφα (22)παλιοτόμαρα (16)παλιοτόμαρο (16)παλιρροϊκές (14)παλιρροϊκής (14)παλιρροϊκοί (15)παλιρροϊκού (15)παλιρροϊκός (14)παλιρροϊκών (15)παλιωμένους (17)παλιωνόμουν (18)παλιωνόσουν (16)παλιόγερους (17)παλιόδρομοι (19)παλιόδρομος (18)παλιόδρομου (20)παλιόδρομων (21)παλιόκαιροι (15)παλιόκαιρος (14)παλιόκαιρου (16)παλιόκαιρων (17)παλιόκαστρο (15)παλιόκοσμοι (16)παλιόκοσμος (15)παλιόκοσμου (17)παλιόκοσμων (18)παλιόμουτρο (17)παλιόπαιδου (18)παλιόπαιδων (19)παλιόρουχου (23)παλιόρουχων (24)παλιόσκυλου (18)παλιόσκυλων (19)παλιόσπιτου (15)παλιόσπιτων (16)παλιότατους (13)παλιότερους (14)παλιόφιλους (22)παλιόχαρτου (22)παλιόχαρτων (23)παλιώνονται (13)παλιώνονταν (13)παλιώνοντας (12)παλκοσένικο (15)παλλόμασταν (17)παλλόσασταν (15)παλμογράφοι (26)παλμογράφος (25)παλμογράφου (27)παλμογράφων (28)παλμοσκόπια (17)παλουκωθείς (25)παλουκωθούν (26)παλουκωμένα (19)παλουκωμένε (19)παλουκωμένη (19)παλουκωμένο (19)παλουκώθηκα (25)παλουκώθηκε (25)παλουκώματα (17)παλουκώναμε (17)παλουκώνατε (15)παλουκώνεις (14)παλουκώνετε (15)παλουκώνουν (16)παλουκώσαμε (17)παλουκώσατε (15)παλουκώσεις (14)παλουκώσετε (15)παλουκώσουν (16)παλτουδάκια (18)παμμέγιστες (17)παμμέγιστης (17)παμμέγιστοι (18)παμμέγιστος (17)παμμέγιστου (19)παμμέγιστων (20)παμπάλαιους (16)παμπόνηρους (15)παμψυχισμοί (32)παμψυχισμού (32)παμψυχισμός (31)παμψυχισμών (32)πανάκριβους (20)πανάρχαιους (19)πανάσχημους (20)πανάχραντες (18)πανάχραντης (18)πανάχραντοι (19)πανάχραντος (18)πανάχραντου (20)πανάχραντων (21)πανέμνοστες (12)πανέμνοστης (12)πανέμνοστοι (13)πανέμνοστος (12)πανέμνοστου (14)πανέμνοστων (15)πανέμορφους (21)πανένδοξους (23)πανέξυπνους (22)πανέτοιμους (13)πανίσχυρους (20)παναγιότατε (14)παναγιότατο (14)παναθηναίων (22)παναθηναϊκά (20)παναθηναϊκέ (20)παναθηναϊκή (20)παναθηναϊκό (20)παναιτωλικό (16)παναραβισμέ (21)παναραβισμό (21)παναραβιστή (19)παναρισμένα (14)παναρόμαστε (14)παναρόσαστε (12)πανδαιμόνια (16)πανδαιμόνιο (16)πανδαμάτορα (17)πανδημικούς (16)πανδιονίδας (16)πανεθνικούς (20)πανελλήνιας (14)πανελλήνιες (14)πανελλήνιοι (15)πανελλήνιος (14)πανελλήνιου (16)πανελλήνιων (17)πανελλαδικά (19)πανελλαδικέ (19)πανελλαδική (19)πανελλαδικό (19)πανελληνίου (16)πανελληνίων (17)πανελληνίως (16)πανεργατικά (16)πανεργατικέ (16)πανεργατική (16)πανεργατικό (16)πανευτυχείς (19)πανευτυχούς (19)πανηγυρίζει (25)πανηγυρίσει (16)πανηγυρίστε (16)πανηγυρικές (16)πανηγυρικής (16)πανηγυρικοί (17)πανηγυρικού (17)πανηγυρικός (16)πανηγυρικών (17)πανηγυρικώς (16)πανηγυρισμέ (18)πανηγυρισμό (18)πανηγυριστή (16)πανηγυριώτη (16)πανηγυρτζής (24)πανηγύριζαν (24)πανηγύριζες (23)πανηγύρισαν (15)πανηγύρισες (14)πανθεΐστρια (21)πανθεϊσμούς (20)πανθεϊστικά (20)πανθεϊστικέ (20)πανθεϊστική (20)πανθεϊστικό (20)πανιάσματος (12)πανιασμάτων (15)πανιερότητα (12)πανικοβάλει (21)πανικοβάλλω (25)πανικόβλητα (21)πανικόβλητε (21)πανικόβλητη (21)πανικόβλητο (21)πανομοιότης (12)πανοπολίτης (13)πανοράματος (13)πανοραμάτων (16)πανοραμικές (14)πανοραμικής (14)πανοραμικοί (15)πανοραμικού (15)πανοραμικός (14)πανοραμικών (15)πανοραμικώς (14)πανοσιότητα (11)πανουκλιάζω (26)πανουκλιάρη (16)πανσεβάσμια (20)πανσεβάσμιε (20)πανσεβάσμιο (20)πανσελήνους (13)πανσλαβισμέ (22)πανσλαβισμό (22)πανσλαβιστή (20)πανσπερμίας (14)πανσπερμίες (14)πανσπερμικά (16)πανσπερμικέ (16)πανσπερμική (16)πανσπερμικό (16)πανσπερμιών (15)πανστρατιάς (11)πανστρατιές (11)πανστρατιών (12)παντάνασσας (10)παντέρημους (14)πανταλονάκι (14)πανταλονιού (13)πανταλονιών (13)πανταχουσών (19)πανταχούσας (17)πανταχούσες (17)παντελεήμων (17)παντελονάκι (14)παντελονιού (13)παντελονιών (13)παντερέφσκι (20)παντεσπάνια (12)παντζουριού (22)παντζουριών (22)παντικάπαιο (13)παντογνωσία (16)παντογνώστη (14)παντογράφοι (22)παντογράφος (21)παντογράφου (23)παντοδύναμα (16)παντοδύναμε (16)παντοδύναμη (16)παντοδύναμο (16)παντοειδείς (13)παντοειδούς (13)παντομιμικά (16)παντομιμικέ (16)παντομιμική (16)παντομιμικό (16)παντοπωλεία (16)παντοπωλείο (16)παντοτινούς (10)παντρέματος (13)παντρέψουμε (24)παντρέψουνε (22)παντρεμάτων (16)παντρεμένες (13)παντρεμένης (13)παντρεμένοι (14)παντρεμένος (13)παντρεμένου (15)παντρεμένων (16)παντρευτείς (12)παντρευτούν (13)παντρευόταν (13)παντρεύεσαι (12)παντρεύεστε (12)παντρεύεται (12)παντρεύθηκε (22)παντρεύομαι (14)παντρεύουμε (15)παντρεύουνε (13)παντρεύτηκα (13)παντρεύτηκε (13)παντρολογάν (17)παντρολογάς (16)παντρολογάω (19)παντρολογεί (17)πανψυχισμός (29)πανωβελονιά (22)πανωκάθεσαι (23)πανωκάθεστε (23)πανωκάθεται (23)πανωκάθομαι (25)πανωκαθόταν (23)πανωλεθρίας (24)πανωλεθρίες (24)πανωλεθριών (25)πανωλόβλητα (24)πανωλόβλητε (24)πανωλόβλητη (24)πανωλόβλητο (24)πανωπροίκια (16)πανωσέντονα (13)πανωσέντονο (13)πανύστατους (11)παξιμαδιάζω (36)παπαγάλιζαν (26)παπαγάλιζες (25)παπαγάλισαν (17)παπαγάλισες (16)παπαγαλάκια (18)παπαγαλίζει (26)παπαγαλίσει (17)παπαγαλίστε (17)παπαγαλισμέ (19)παπαγαλισμό (19)παπαγαλιστί (17)παπαγιώργης (18)παπαδίστικα (16)παπαδίστικε (16)παπαδίστικη (16)παπαδίστικο (16)παπαδολόγια (20)παπαδομάνια (17)παπαδοπαίδι (19)παπαδοπούλα (18)παπαδόπουλο (19)παπανδρεϊκό (16)παπανικολής (14)παπανούτσος (11)παπαντωνίου (15)παπαρολογία (18)παπαρολογεί (18)παπαρολόγοι (18)παπαρολόγος (17)παπαρολόγων (20)παπαστράτος (12)παπαφίγκους (23)παπαφλέσσας (20)παπαϊωάννου (14)παπουτσάκια (14)παπουτσήδες (15)παπουτσήδων (18)παπουτσωθεί (24)παπουτσώνει (13)παπουτσώσει (13)παπουτσώσου (14)παπουτσώστε (13)παπούτσωναν (14)παπούτσωνες (13)παπούτσωσαν (14)παπούτσωσες (13)παπυρολογία (19)παπυρολόγοι (19)παπυρολόγος (18)παπυρολόγου (20)παπυρολόγων (21)παράβλαπταν (22)παράγγειλαν (20)παράγγειλες (19)παράγγελλαν (22)παράγγελλες (21)παράγγελναν (20)παράδρομους (18)παράκαιρους (14)παράκεντρες (13)παράκεντρης (13)παράκεντροι (14)παράκεντρος (13)παράκεντρου (15)παράκεντρων (16)παράκλητους (15)παράκρουσης (14)παράκρουσις (14)παράλλασσαν (16)παράλλασσες (15)παράλληλους (18)παράπλευρες (16)παράπλευρης (16)παράπλευροι (17)παράπλευρος (16)παράπλευρου (18)παράπλευρων (19)παράσπονδες (15)παράσπονδης (15)παράσπονδοι (16)παράσπονδος (15)παράσπονδου (17)παράσπονδων (18)παράσταιναν (12)παράταιρους (13)παράτιτλους (14)παράτολμους (16)παράτροπους (14)παράχορδους (23)παρέκαμπταν (16)παρέκκλιναν (16)παρέκκλισής (14)παρέκκλισης (15)παρέκκλισις (15)παρέλκονται (15)παρέλκονταν (15)παρένθετους (21)παρέρχονται (20)παρέρχονταν (20)παρήγγειλαν (20)παρήγγειλες (19)παρίσθμιους (23)παρίστανται (12)παραέβλεπαν (22)παραέβλεπες (21)παραέρχεσαι (20)παραέρχεστε (20)παραέρχεται (20)παραέρχομαι (22)παραίσθησης (20)παραίσθησις (20)παραβάτισσα (19)παραβαίναμε (21)παραβαίνανε (19)παραβαίνατε (19)παραβαίνεις (18)παραβαίνετε (19)παραβαίνομε (21)παραβαίνουν (20)παραβαραίνω (22)παραβγαίνει (22)παραβιάζαμε (30)παραβιάζατε (28)παραβιάζεις (27)παραβιάζετε (28)παραβιάζουν (29)παραβιάσαμε (21)παραβιάσατε (19)παραβιάσεις (18)παραβιάσετε (19)παραβιάσεων (21)παραβιάσεως (20)παραβιάσεώς (17)παραβιάσουν (20)παραβιασθέν (28)παραβιασθεί (28)παραβιαστής (18)παραβιαστεί (19)παραβιωτικά (22)παραβιωτικέ (22)παραβιωτική (22)παραβιωτικό (22)παραβλάπτει (22)παραβλέπαμε (24)παραβλέπατε (22)παραβλέπεις (21)παραβλέπετε (22)παραβλέπουν (23)παραβλέψαμε (32)παραβλέψατε (30)παραβλέψεις (29)παραβλέψετε (30)παραβλέψεων (32)παραβλέψεως (31)παραβλέψουν (31)παραβλήθηκα (31)παραβλήθηκε (31)παραβλήματα (23)παραβλεφθεί (37)παραβληθούν (30)παραβολικές (21)παραβολικής (21)παραβολικοί (22)παραβολικού (22)παραβολικός (21)παραβολικών (22)παραβράζαμε (31)παραβράζατε (29)παραβράζεις (28)παραβράζετε (29)παραβράζουν (30)παραβράσαμε (22)παραβράσατε (20)παραβράσεις (19)παραβράσετε (20)παραβράσουν (21)παραβρέθηκα (30)παραβρέθηκε (30)παραβραστεί (20)παραβρεθούν (29)παραγάγγλια (23)παραγάγγλιο (23)παραγάγουμε (21)παραγέμιζαν (26)παραγέμιζες (25)παραγέμισαν (17)παραγέμισες (16)παραγέμισμα (19)παραγέρασαν (16)παραγέρασες (15)παραγέρναγα (19)παραγέρναγε (19)παραγίνεσαι (15)παραγίνεστε (15)παραγίνεται (15)παραγίνομαι (17)παραγγέλλει (22)παραγγέλνει (20)παραγγείλει (20)παραγγελίας (19)παραγγελίες (19)παραγγελθεί (29)παραγγελιάς (19)παραγγελιές (19)παραγγελιών (20)παραγεμίζει (26)παραγεμίσει (17)παραγεμίσου (18)παραγεμίστε (17)παραγεμιστά (17)παραγεμιστέ (17)παραγεμιστή (17)παραγεμιστό (17)παραγεμιστώ (17)παραγεράσει (16)παραγεράστε (16)παραγερνάει (16)παραγερνάμε (18)παραγερνάτε (16)παραγερνούν (16)παραγινόταν (15)παραγκούλας (17)παραγκούλες (17)παραγκωμιού (20)παραγκωμιών (20)παραγκωνίζω (29)παραγκωνίσω (20)παραγκώνιζα (25)παραγκώνιζε (25)παραγκώνισα (16)παραγκώνισε (16)παραγκώνιση (16)παραγναθίδα (27)παραγνωρίζω (29)παραγνωρίσω (20)παραγνώριζα (25)παραγνώριζε (25)παραγνώρισα (16)παραγνώρισε (16)παραγνώριση (16)παραγομένου (18)παραγομένων (19)παραγοντική (16)παραγουανές (15)παραγουανής (15)παραγουανοί (16)παραγουανού (16)παραγουανός (15)παραγουανών (16)παραγράφεις (22)παραγράφηκε (24)παραγράφους (23)παραγράψουν (26)παραγραφούν (23)παραγωγικές (20)παραγωγικής (20)παραγωγικοί (21)παραγωγικού (21)παραγωγικός (20)παραγωγικών (21)παραγόμαστε (17)παραγόμενες (16)παραγόμενης (16)παραγόμενοι (17)παραγόμενος (16)παραγόμενου (18)παραγόμενων (19)παραγόσαστε (15)παραδέχεσαι (22)παραδέχεστε (22)παραδέχεται (22)παραδέχθηκα (32)παραδέχθηκε (32)παραδέχομαι (24)παραδέχτηκα (23)παραδέχτηκε (23)παραδίδεσαι (18)παραδίδεστε (18)παραδίδεται (18)παραδίδομαι (20)παραδίδουμε (21)παραδίδουνε (19)παραδίνεσαι (15)παραδίνεστε (15)παραδίνεται (15)παραδίνομαι (17)παραδίνουμε (18)παραδίνουνε (16)παραδαρμούς (17)παραδείσιας (14)παραδείσιες (14)παραδείσιοι (15)παραδείσιος (14)παραδείσιου (16)παραδείσιων (17)παραδείσους (15)παραδεκτούς (15)παραδεχθείς (30)παραδεχθούν (31)παραδεχτείς (21)παραδεχτούν (22)παραδεχτούς (21)παραδεχόταν (22)παραδιάβαζα (31)παραδιάβαζε (31)παραδιάβασα (22)παραδιάβασε (22)παραδιαβάζω (33)παραδιαβάσω (24)παραδιδόταν (18)παραδινόταν (15)παραδοθέντα (24)παραδοθήκαν (25)παραδοθείσα (24)παραδοθείτε (24)παραδοθούμε (26)παραδοθούνε (24)παραδομένοι (17)παραδομένος (16)παραδοξότης (23)παραδοσιακά (16)παραδοσιακέ (16)παραδοσιακή (16)παραδοσιακό (16)παραδοτέους (15)παραδουλέψω (29)παραδουλεύω (20)παραδούλεμα (19)παραδούλευα (18)παραδούλευε (18)παραδούλεψα (26)παραδούλεψε (26)παραδόθηκαν (25)παραδόθηκες (24)παραδόπιστα (16)παραδόπιστε (16)παραδόπιστη (16)παραδόπιστο (16)παραδόσιμες (16)παραδόσιμης (16)παραδόσιμοι (17)παραδόσιμος (16)παραδόσιμου (18)παραδόσιμων (19)παραδώσουμε (18)παραδώσουνε (16)παραεξουσία (22)παραερχόταν (20)παραζάλιζαν (32)παραζάλιζες (31)παραζάλισαν (23)παραζάλισες (22)παραζάλισμα (25)παραζέστανα (21)παραζέστανε (21)παραζαλίζει (32)παραζαλίσει (23)παραζαλίσου (24)παραζαλίστε (23)παραζαλιστώ (23)παραζεστάνω (23)παραζεσταθώ (30)παραθάρρεψα (32)παραθάρρυνα (24)παραθέματος (22)παραθέριζαν (31)παραθέριζες (30)παραθέρισαν (22)παραθέρισες (21)παραθέρισης (21)παραθέσουμε (24)παραθέτεσαι (21)παραθέτεστε (21)παραθέτεται (21)παραθέτομαι (23)παραθέτουμε (24)παραθαρρεύω (25)παραθαρρύνω (25)παραθεμάτων (25)παραθερίζει (31)παραθερίσει (22)παραθερίστε (22)παραθερισμέ (24)παραθερισμό (24)παραθεριστή (22)παραθετικές (21)παραθετικής (21)παραθετικοί (22)παραθετικού (22)παραθετικός (21)παραθετικών (22)παραθετόταν (21)παραθυράκια (24)παραθυρικού (24)παραινέσαμε (14)παραινέσατε (12)παραινέσεις (11)παραινέσετε (12)παραινέσεων (14)παραινέσεως (13)παραινέσουν (13)παραινετικά (13)παραινετικέ (13)παραινετική (13)παραινετικό (13)παραινούσαν (12)παραινούσες (11)παραινώντας (11)παραιτήθηκα (22)παραιτήθηκε (22)παραιτήσαμε (14)παραιτήσατε (12)παραιτήσεις (11)παραιτήσετε (12)παραιτήσεων (14)παραιτήσεως (13)παραιτήσεών (11)παραιτήσεώς (10)παραιτήσουν (13)παραιτείται (12)παραιτηθείς (20)παραιτηθούν (21)παραιτημένο (14)παραιτούμαι (14)παραιτούσαν (12)παραιτούσες (11)παραιτώντας (11)παρακάθεσαι (22)παρακάθεστε (22)παρακάθεται (22)παρακάθημαι (24)παρακάθισαν (22)παρακάθομαι (24)παρακάλαγαν (18)παρακάλαγες (17)παρακάλεσαν (15)παρακάλεσες (14)παρακάλεσμα (17)παρακάμπτει (16)παρακάμψεις (23)παρακάμψετε (24)παρακάμψεων (26)παρακάμψεως (25)παρακάμψουν (25)παρακάνουμε (16)παρακένταγα (16)παρακένταγε (16)παρακέντησα (13)παρακέντησε (13)παρακέντηση (13)παρακίνησαν (13)παρακίνησες (12)παρακίνησης (12)παρακίνησις (12)παρακαθίσει (22)παρακαθόταν (22)παρακαλέσει (15)παρακαλέστε (15)παρακαλείτε (15)παρακαλεστά (15)παρακαλεστέ (15)παρακαλεστή (15)παρακαλεστό (15)παρακαλετές (14)παρακαλετής (14)παρακαλετοί (15)παρακαλετού (15)παρακαλετός (14)παρακαλετών (15)παρακαλούμε (17)παρακαλούνε (15)παρακαλούσα (15)παρακαλούσε (15)παρακαμφθεί (31)παρακατιανά (13)παρακατιανέ (13)παρακατιανή (13)παρακατιανό (13)παρακείμενά (14)παρακείμενα (15)παρακείμενε (15)παρακείμενη (15)παρακείμενο (15)παρακεντάει (13)παρακεντάμε (15)παρακεντάτε (13)παρακεντήσω (15)παρακεντούν (13)παρακινήσει (13)παρακινήσου (14)παρακινήστε (13)παρακινείτε (13)παρακινηθεί (22)παρακινητές (12)παρακινητής (12)παρακινητών (13)παρακινούμε (15)παρακινούσα (13)παρακινούσε (13)παρακλάδευα (19)παρακλάδευε (19)παρακλάδεψα (27)παρακλάδεψε (27)παρακλήθηκα (25)παρακλήθηκε (25)παρακλήσεις (14)παρακλήσεων (17)παρακλήσεως (16)παρακλήσεώς (13)παρακλαδέψω (29)παρακλαδεύω (20)παρακλαδικά (19)παρακλαδικέ (19)παρακλαδική (19)παρακλαδικό (19)παρακλαδιού (18)παρακλαδιών (18)παρακληθούν (24)παρακλητικά (16)παρακλητικέ (16)παρακλητική (16)παρακλητικό (16)παρακμάζαμε (26)παρακμάζανε (24)παρακμάζατε (24)παρακμάζεις (23)παρακμάζετε (24)παρακμάζομε (26)παρακμάζουν (25)παρακμάσαμε (17)παρακμάσανε (15)παρακμάσατε (15)παρακμάσεις (14)παρακμάσετε (15)παρακμάσομε (17)παρακμάσουν (16)παρακμιακοί (16)παρακμιακών (16)παρακοβόταν (20)παρακολουθώ (25)παρακουόταν (14)παρακούεσαι (13)παρακούεστε (13)παρακούεται (13)παρακούομαι (15)παρακούσατε (13)παρακούσετε (13)παρακράτημα (16)παρακράτησή (13)παρακράτησα (14)παρακράτησε (14)παρακράτηση (14)παρακράτους (14)παρακρατήσω (16)παρακρατείς (13)παρακρατηθώ (23)παρακρατικά (15)παρακρατικέ (15)παρακρατική (15)παρακρατικό (15)παρακρατούν (14)παρακωλυθεί (27)παρακωλύαμε (19)παρακωλύατε (17)παρακωλύεις (16)παρακωλύετε (17)παρακωλύουν (18)παρακωλύσει (17)παρακωλύσου (18)παρακωλύστε (17)παρακόβεσαι (20)παρακόβεστε (20)παρακόβεται (20)παρακόβομαι (22)παρακώλυσαν (16)παρακώλυσες (15)παρακώλυσης (15)παρακώλυσις (15)παραλάβουμε (24)παραλάμβανε (23)παραλέγεσαι (17)παραλέγεστε (17)παραλέγεται (17)παραλέγομαι (19)παραλήγουσα (18)παραλήπτριά (15)παραλήπτρια (16)παραλήρησαν (15)παραλήρησες (14)παραλήφθηκε (31)παραλίδισσα (17)παραλίμνιας (15)παραλίμνιες (15)παραλίμνιοι (16)παραλίμνιος (15)παραλίμνιου (17)παραλίμνιων (18)παραλαβαίνω (23)παραλαμβάνω (25)παραλείπαμε (17)παραλείπανε (15)παραλείπατε (15)παραλείπεις (14)παραλείπετε (15)παραλείπομε (17)παραλείπουν (16)παραλείψαμε (25)παραλείψανε (23)παραλείψατε (23)παραλείψεις (22)παραλείψετε (23)παραλείψεων (25)παραλείψεως (24)παραλείψεών (22)παραλείψεώς (21)παραλείψομε (25)παραλείψουν (24)παραλεγόταν (17)παραλειφθεί (30)παραλειφτεί (21)παραληρήσει (15)παραληρήστε (15)παραληρείτε (15)παραληρούμε (17)παραληρούσα (15)παραληρούσε (15)παραληφθείς (29)παραληφθούν (30)παραλιακούς (14)παραλιμνίου (17)παραλιμνίων (18)παραλλάζαμε (27)παραλλάζατε (25)παραλλάζεις (24)παραλλάζετε (25)παραλλάζουν (26)παραλλάματα (18)παραλλάξαμε (27)παραλλάξατε (25)παραλλάξεις (24)παραλλάξετε (25)παραλλάξεων (27)παραλλάξεως (26)παραλλάξουν (26)παραλλάσσει (16)παραλλήλιζα (27)παραλλήλιζε (27)παραλλήλισα (18)παραλλήλισε (18)παραλλήλους (18)παραλληλίας (17)παραλληλίες (17)παραλληλίζω (29)παραλληλίσω (20)παραλληλιών (18)παραλογιάζω (28)παραλογικές (17)παραλογικής (17)παραλογικοί (18)παραλογικού (18)παραλογικός (17)παραλογικών (18)παραλογισμέ (19)παραλογισμό (19)παραλυμένες (16)παραλυμένης (16)παραλυμένοι (17)παραλυμένος (16)παραλυμένου (18)παραλυμένων (19)παραλυτικές (15)παραλυτικής (15)παραλυτικοί (16)παραλυτικού (16)παραλυτικός (15)παραλυτικών (16)παραλύοντας (13)παραλύσουμε (17)παραμάγειρε (18)παραμάγειρο (18)παραμάγερας (17)παραμάγερες (17)παραμάκρυνε (17)παραμάσχαλα (23)παραμέλησαν (16)παραμέλησες (15)παραμέλησης (15)παραμέλησις (15)παραμένοντα (14)παραμένουμε (17)παραμένουνε (15)παραμένουσα (15)παραμέριζαν (24)παραμέριζες (23)παραμέρισαν (15)παραμέρισες (14)παραμέρισμα (17)παραμέτρους (15)παραμήτριας (14)παραμήτριες (14)παραμήτριοι (15)παραμήτριος (14)παραμήτριου (16)παραμήτριων (17)παραμίλαγαν (19)παραμίλαγες (18)παραμίλησαν (16)παραμίλησες (15)παραμαγέρων (20)παραμαγούλα (19)παραμακρύνω (18)παραμαρίμπο (18)παραμείναμε (16)παραμείνανε (14)παραμείνατε (14)παραμείνεις (13)παραμείνετε (14)παραμείνομε (16)παραμείνουν (15)παραμεθόρια (24)παραμεθόριε (24)παραμεθόριο (24)παραμελήσει (16)παραμελήσου (17)παραμελήστε (16)παραμελείτε (16)παραμεληθεί (25)παραμελούμε (18)παραμελούσα (16)παραμελούσε (16)παραμερίζει (24)παραμερίσει (15)παραμερίσου (16)παραμερίστε (15)παραμερισμέ (17)παραμερισμό (17)παραμεριστώ (15)παραμετρικά (16)παραμετρικέ (16)παραμετρική (16)παραμετρικό (16)παραμητρικά (16)παραμητρικέ (16)παραμητρική (16)παραμητρικό (16)παραμικρούς (15)παραμιλήσει (16)παραμιλήστε (16)παραμιλητού (16)παραμιλητών (16)παραμιλούμε (18)παραμιλούσα (16)παραμιλούσε (16)παραμονεύαν (14)παραμονεύει (14)παραμορφωθώ (33)παραμορφώνω (24)παραμορφώσω (24)παραμυθάδες (26)παραμυθάδων (29)παραμυθάκια (25)παραμυθένια (24)παραμυθένιε (24)παραμυθένιο (24)παραμυθατζή (33)παραμυθιάζω (35)παραμόνευαν (15)παραμόνιμες (15)παραμόνιμης (15)παραμόνιμοι (16)παραμόνιμος (15)παραμόνιμου (17)παραμόνιμων (18)παραμόρφωνα (24)παραμόρφωνε (24)παραμόρφωσή (23)παραμόρφωσα (24)παραμόρφωσε (24)παραμόρφωση (24)παρανεφρικά (21)παρανεφρικέ (21)παρανεφρική (21)παρανεφρικό (21)παρανοήθηκα (22)παρανοήθηκε (22)παρανοήσαμε (14)παρανοήσατε (12)παρανοήσεις (11)παρανοήσετε (12)παρανοήσεων (14)παρανοήσεως (13)παρανοήσουν (13)παρανοείσαι (12)παρανοείστε (12)παρανοείται (12)παρανοειδές (14)παρανοειδής (14)παρανοειδών (15)παρανοηθείς (20)παρανοηθούν (21)παρανοημένα (14)παρανοημένε (14)παρανοημένη (14)παρανοημένο (14)παρανομήσει (14)παρανομήστε (14)παρανομαστή (14)παρανομείτε (14)παρανομιάζω (25)παρανομούμε (16)παρανομούσα (14)παρανομούσε (14)παρανοούμαι (14)παρανοούσαν (12)παρανοούσες (11)παρανοούταν (12)παρανοϊκούς (11)παρανοώντας (11)παρανυστάζω (24)παρανυχίδας (22)παρανυχίδες (22)παρανυχίδων (25)παρανόμησαν (14)παρανόμησες (13)παρανύμφους (21)παρανύσταξα (21)παραξένευαν (22)παραξένευες (21)παραξένεψαν (30)παραξένεψες (29)παραξένιασα (21)παραξήλωναν (25)παραξήλωνες (24)παραξήλωσαν (25)παραξήλωσες (24)παραξενέψει (30)παραξενέψου (31)παραξενέψτε (30)παραξενευτώ (22)παραξενεύει (21)παραξενιάζω (32)παραξηλωθεί (34)παραξηλώνει (23)παραξηλώσει (23)παραξηλώσου (24)παραξηλώστε (23)παραξοδιάζω (35)παραξόδιασα (24)παραξόνιους (21)παραπάταγαν (16)παραπάταγες (15)παραπάτησαν (13)παραπάτησες (12)παραπάχυνες (20)παραπέμπεις (15)παραπέμπομε (18)παραπέμπουν (17)παραπέμψεις (23)παραπέμψουν (25)παραπέταγαν (16)παραπέταγες (15)παραπέταξαν (22)παραπέταξες (21)παραπέτασμα (15)παραπέφτουν (21)παραπήγματα (18)παραπίκρανε (15)παραπαίοντα (13)παραπαίουσα (14)παραπαιδεία (16)παραπανίσια (13)παραπανίσιε (13)παραπανίσιο (13)παραπανιστά (13)παραπανιστέ (13)παραπανιστή (13)παραπανιστό (13)παραπατήσει (13)παραπατήστε (13)παραπατούμε (15)παραπατούνε (13)παραπατούσα (13)παραπατούσε (13)παραπαχαίνω (22)παραπεμφθεί (31)παραπετάξει (22)παραπετάξου (23)παραπετάξτε (22)παραπεταχτώ (20)παραπετούμε (15)παραπετούσα (13)παραπετούσε (13)παραπλάνησα (15)παραπλάνησε (15)παραπλάνηση (15)παραπλήρωμα (20)παραπλήσιας (14)παραπλήσιες (14)παραπλήσιοι (15)παραπλήσιος (14)παραπλήσιου (16)παραπλήσιων (17)παραπλανάει (15)παραπλανάμε (17)παραπλανάτε (15)παραπλανήσω (17)παραπλανηθώ (24)παραπλανούν (15)παραπλεύρου (17)παραπλεύρων (18)παραπλεύρως (17)παραπληγίας (17)παραπληγίες (17)παραπληγικά (19)παραπληγικέ (19)παραπληγική (19)παραπληγικό (19)παραπληγιών (18)παραποίησαν (13)παραποίησες (12)παραποίησης (12)παραποίησις (12)παραποιήσει (13)παραποιήσου (14)παραποιήστε (13)παραποιείτε (13)παραποιηθεί (22)παραποιούμε (15)παραποιούσα (13)παραποιούσε (13)παραπονεθεί (22)παραπονιάρα (14)παραπονιάρη (14)παραπορτιού (14)παραπορτιών (14)παραποτάμια (15)παραποτάμιε (15)παραποτάμιο (15)παραποτάμου (16)παραποτάμων (17)παραπουλιού (16)παραπουλιών (16)παραπροίκια (15)παραπτώματά (14)παραπτώματα (15)παραπόταμοι (15)παραπόταμος (14)παραρτήματά (14)παραρτήματα (15)παρασάνταλα (14)παρασάνταλε (14)παρασάνταλη (14)παρασάνταλο (14)παρασήμανση (14)παρασίτησαν (12)παρασίτησες (11)παρασίτωσις (13)παρασημαίνω (16)παρασιτήσει (12)παρασιτήστε (12)παρασιτείτε (12)παρασιτικές (12)παρασιτικής (12)παρασιτικοί (13)παρασιτικού (13)παρασιτικός (12)παρασιτικών (13)παρασιτισμέ (14)παρασιτισμό (14)παρασιτούμε (14)παρασιτούσα (12)παρασιτούσε (12)παρασιωπήσω (17)παρασιωπηθώ (24)παρασιωπούν (15)παρασιώπησα (13)παρασιώπησε (13)παρασιώπηση (13)παρασκήνιον (13)παρασκευάζω (25)παρασκευάσω (16)παρασκεύαζα (22)παρασκεύαζε (22)παρασκεύασα (13)παρασκεύασε (13)παρασκηνίου (14)παρασκηνίων (15)παρασπαδίας (15)παρασπονδία (16)παρασπονδεί (16)παρασποριού (14)παρασποριών (14)παραστάθηκα (22)παραστάθηκε (22)παραστάσεις (11)παραστάσεων (14)παραστάσεως (13)παραστάσεών (11)παραστάσεώς (10)παραστάτιδα (15)παραστήματα (14)παραστήσουν (13)παρασταίνει (12)παρασταθείς (20)παρασταθούν (21)παραστατικά (13)παραστατικέ (13)παραστατική (13)παραστατικό (13)παραστρατεί (13)παρασυρθείς (22)παρασυρθούν (23)παρασυρμένη (16)παρασυρόταν (14)παρασυστολή (15)παρασχέθηκα (29)παρασχέθηκε (29)παρασχεθείς (27)παρασχεθούν (28)παρασόκακου (15)παρασόκακων (16)παρασύνθεση (21)παρασύνθετα (21)παρασύνθετε (21)παρασύνθετη (21)παρασύνθετο (21)παρασύνθημα (23)παρασύρεσαι (13)παρασύρεστε (13)παρασύρεται (13)παρασύρθηκα (23)παρασύρθηκε (23)παρασύρομαι (15)παρατάθηκαν (22)παρατάσσουν (13)παρατάχθηκε (29)παρατέθηκαν (22)παρατήθηκαν (22)παρατήθηκες (21)παρατήματος (13)παρατήρησαν (13)παρατήρησες (12)παρατήρησης (12)παρατήρησις (12)παρατήσουμε (15)παρατήσουνε (13)παρατίθεμαι (23)παρατίθεται (21)παραταγμένα (17)παραταγμένο (17)παρατακτικά (14)παρατακτικέ (14)παρατακτική (14)παρατακτικό (14)παραταξιακά (22)παραταξιακέ (22)παραταξιακή (22)παραταξιακό (22)παρατατικού (13)παρατατικός (12)παραταχθούν (28)παρατείναμε (14)παρατείνανε (12)παρατείνατε (12)παρατείνεις (11)παρατείνετε (12)παρατείνομε (14)παρατείνουν (13)παρατεντώνω (14)παρατηθείτε (21)παρατηθούμε (23)παρατημάτων (16)παρατημένες (13)παρατημένης (13)παρατημένοι (14)παρατημένος (13)παρατημένου (15)παρατημένων (16)παρατηρήσει (13)παρατηρήσου (14)παρατηρήστε (13)παρατηρείτε (13)παρατηρείτο (13)παρατηρηθεί (22)παρατηρητές (12)παρατηρητής (12)παρατηρητης (13)παρατηρητού (13)παρατηρητών (13)παρατηρούμε (15)παρατηρούνε (13)παρατηρούσα (13)παρατηρούσε (13)παρατιμονιά (14)παρατιόμουν (15)παρατιόνταν (12)παρατιόσουν (13)παρατονισμέ (14)παρατονισμό (14)παρατούσαμε (14)παρατούσανε (12)παρατούσατε (12)παρατράβαγα (23)παρατράβαγε (23)παρατράβηξα (29)παρατράβηξε (29)παρατράπεζα (23)παρατρέξετε (22)παρατραβάει (20)παρατραβάμε (22)παρατραβάνε (20)παρατραβάτε (20)παρατραβήξω (31)παρατραβούν (20)παρατσούκλι (15)παρατυγχάνω (25)παρατυπήσει (14)παρατυπήστε (14)παρατυπούμε (16)παρατυπούσα (14)παρατυπούσε (14)παρατυπωθεί (25)παρατυπώνει (14)παρατυπώσει (14)παρατυπώσου (15)παρατυπώστε (14)παρατυφικές (20)παρατυφικής (20)παρατυφικοί (21)παρατυφικού (21)παρατυφικός (20)παρατυφικών (21)παρατύπησαν (13)παρατύπησες (12)παρατύπωναν (15)παρατύπωνες (14)παρατύπωσαν (15)παρατύπωσες (14)παραφέρεσαι (20)παραφέρεστε (20)παραφέρεται (20)παραφέρθηκα (30)παραφέρθηκε (30)παραφέρομαι (22)παραφερόταν (20)παραφορτωθώ (31)παραφορτώνω (22)παραφορτώσω (22)παραφράζαμε (31)παραφράζατε (29)παραφράζεις (28)παραφράζετε (29)παραφράζουν (30)παραφράσαμε (22)παραφράσατε (20)παραφράσεις (19)παραφράσετε (20)παραφράσεων (22)παραφράσεως (21)παραφράσουν (21)παραφραστής (19)παραφραστεί (20)παραφρονήσω (22)παραφρονείς (19)παραφρονούν (20)παραφροσύνη (20)παραφρόνησα (20)παραφρόνησε (20)παραφωνήσει (21)παραφωνήστε (21)παραφωνείτε (21)παραφωνούμε (23)παραφωνούσα (21)παραφωνούσε (21)παραφόρτωμα (24)παραφόρτωνα (22)παραφόρτωνε (22)παραφόρτωσα (22)παραφόρτωσε (22)παραφύλαγαν (24)παραφύλαγμα (26)παραφύλαξαν (30)παραφύλαξις (29)παραφώνησαν (19)παραφώνησες (18)παραχάνεσαι (19)παραχάνεστε (19)παραχάνεται (19)παραχάνομαι (21)παραχάραζαν (29)παραχάραζες (28)παραχάραξαν (29)παραχάραξες (28)παραχάραξης (28)παραχάραξις (28)παραχανόταν (19)παραχαράζει (29)παραχαράκτη (21)παραχαράξει (29)παραχαράξου (30)παραχαράξτε (29)παραχαραχτώ (27)παραχείμασα (21)παραχείμαση (21)παραχειμάζω (32)παραχθέντος (27)παραχθήκαμε (31)παραχθήκατε (29)παραχθείσας (27)παραχθείσες (27)παραχωθείτε (30)παραχωθούμε (32)παραχωμάτων (25)παραχωμένες (22)παραχωμένης (22)παραχωμένοι (23)παραχωμένος (22)παραχωμένου (24)παραχωμένων (25)παραχωνόταν (21)παραχωρήσει (22)παραχωρήσου (23)παραχωρήστε (22)παραχωρείτε (22)παραχωρηθέν (31)παραχωρηθεί (31)παραχωρητές (21)παραχωρητής (21)παραχωρητών (22)παραχωρούμε (24)παραχωρούσα (22)παραχωρούσε (22)παραχώθηκαν (29)παραχώθηκες (28)παραχώματος (20)παραχώνεσαι (19)παραχώνεστε (19)παραχώνεται (19)παραχώνομαι (21)παραχώνουμε (22)παραχώρησαν (20)παραχώρησες (19)παραχώρησης (19)παραχώρησις (19)παραχώσουμε (22)παραψένεσαι (21)παραψένεστε (21)παραψένεται (21)παραψένομαι (23)παραψήνεσαι (21)παραψήνεστε (21)παραψήνεται (21)παραψήνομαι (23)παραψενόταν (21)παραψηνόταν (21)παραωριμάζω (28)παραϊατρικά (13)παραϊατρικέ (13)παραϊατρική (13)παραϊατρικό (13)παρδαλοσύνη (17)παρδαλωτούς (18)παρείσακτες (12)παρείσακτης (12)παρείσακτοι (13)παρείσακτος (12)παρείσακτου (14)παρείσακτων (15)παρείσδυσις (15)παρείσφρηση (20)παρεγχύματα (24)παρεδόθησαν (24)παρεισέδυσα (16)παρεισαγωγή (20)παρεισφρέει (20)παρεκβάσεις (19)παρεκβάσεων (22)παρεκβάσεως (21)παρεκβατικά (21)παρεκβατικέ (21)παρεκβατική (21)παρεκβατικό (21)παρεκκλήσια (16)παρεκκλήσιο (16)παρεκκλίνει (16)παρεκτροπές (14)παρεκτροπής (14)παρεκτροπών (15)παρελάμβανε (23)παρελαύναμε (16)παρελαύνανε (14)παρελαύνατε (14)παρελαύνεις (13)παρελαύνετε (14)παρελαύνομε (16)παρελαύνουν (15)παρελεύσεις (13)παρελεύσεων (16)παρελεύσεως (15)παρελεύσεώς (12)παρελθουσών (24)παρελθούσας (22)παρελθούσες (22)παρελθούσης (22)παρελθόντες (22)παρελθόντος (22)παρελθόντων (25)παρελκυόταν (16)παρελκόμενα (17)παρελκόμενο (17)παρελκόμουν (18)παρελκόσουν (16)παρελκύεσαι (15)παρελκύεστε (15)παρελκύεται (15)παρελκύομαι (17)παρελκύσεις (14)παρελκύσεων (17)παρελκύσεως (16)παρελκύσουν (16)παρεμβάλλει (25)παρεμβάλουν (24)παρεμβάσεις (20)παρεμβάσεων (23)παρεμβάσεως (22)παρεμβάσεών (20)παρεμβάσεώς (19)παρεμβαίνει (21)παρεμβαίνον (21)παρεμβαίνων (23)παρεμβατικά (22)παρεμβατικέ (22)παρεμβατική (22)παρεμβατικό (22)παρεμβληθεί (32)παρεμπίπτον (16)παρεμπίπτων (18)παρεμποδίζω (29)παρεμποδίσω (20)παρεμπόδιζα (27)παρεμπόδιζε (27)παρεμπόδισή (17)παρεμπόδισα (18)παρεμπόδισε (18)παρεμπόδιση (18)παρεμφατικά (22)παρεμφατικέ (22)παρεμφατική (22)παρεμφατικό (22)παρεμφερείς (21)παρεμφερούς (21)παρενέβαινε (19)παρενέβαλλε (23)παρενέβησαν (19)παρενέργεια (16)παρενδυσίας (15)παρενδυσίες (15)παρενδυσιών (16)παρενδυόταν (16)παρενδύεσαι (15)παρενδύεστε (15)παρενδύεται (15)παρενδύομαι (17)παρενθέσεις (20)παρενθέσεων (23)παρενθέσεως (22)παρενθετικά (22)παρενθετικέ (22)παρενθετική (22)παρενθετικό (22)παρενοχλήσω (23)παρενοχλείς (20)παρενοχληθώ (30)παρενοχλούν (21)παρεντερικά (14)παρεντερικέ (14)παρεντερική (14)παρεντερικό (14)παρενόχλησα (21)παρενόχλησε (21)παρενόχληση (21)παρεξέκλινε (24)παρεξήγαγαν (27)παρεξήγαγες (26)παρεξήγησαν (24)παρεξήγησες (23)παρεξήγησης (23)παρεξήγησις (23)παρεξηγήσει (24)παρεξηγήσου (25)παρεξηγήστε (24)παρεξηγείτε (24)παρεξηγηθεί (33)παρεξηγούμε (26)παρεξηγούσα (24)παρεξηγούσε (24)παρεπίδημες (17)παρεπίδημης (17)παρεπίδημοι (18)παρεπίδημος (17)παρεπίδημου (19)παρεπίδημων (20)παρεπίτροπο (15)παρεπιδημία (18)παρεπιδημεί (18)παρεπομένου (16)παρεπομένων (17)παρεπόμαστε (15)παρεπόμενες (14)παρεπόμενης (14)παρεπόμενοι (15)παρεπόμενον (15)παρεπόμενος (14)παρεπόμενου (16)παρεπόμενων (17)παρεπόσαστε (13)παρερμήνευα (16)παρερμήνευε (16)παρερμηνεία (15)παρερμηνεύω (17)παρερχόμουν (23)παρερχόσουν (21)παρετάθησαν (21)παρευξείνια (22)παρευξείνιο (22)παρευρέθηκε (24)παρευρεθούν (23)παρεχομένης (20)παρεχομένου (22)παρεχομένων (23)παρεχόμαστε (21)παρεχόμενες (20)παρεχόμενης (20)παρεχόμενος (20)παρεχόμενου (22)παρεχόμενων (23)παρεχόσαστε (19)παρηγορήσει (16)παρηγορήσου (17)παρηγορήστε (16)παρηγορήτρα (17)παρηγορείτε (16)παρηγορηθεί (25)παρηγορητές (15)παρηγορητής (15)παρηγορητών (16)παρηγορούμε (18)παρηγορούσα (16)παρηγορούσε (16)παρηγόρησαν (16)παρηγόρησες (15)παρηγόρησις (15)παρηχητικές (19)παρηχητικής (19)παρηχητικοί (20)παρηχητικού (20)παρηχητικός (19)παρηχητικών (20)παρθενικούς (21)παρθενωπούς (23)παριζιάνικα (22)παριζιάνικε (22)παριζιάνικη (22)παριζιάνικο (22)παριστάμεθα (23)παριστάμενα (14)παριστάμενη (14)παριστάμενο (14)παριστάναμε (14)παριστάνανε (12)παριστάνατε (12)παριστάνεις (11)παριστάνετε (12)παριστάνομε (14)παριστάνουν (13)παριστούσαν (12)παριστούσες (11)παρκάρονται (14)παρκάρονταν (14)παρκάροντας (13)παρκέρνεσαι (14)παρκέρνεστε (14)παρκέρνεται (14)παρκέρνομαι (16)παρκαδόρους (17)παρκαρόμουν (17)παρκαρόσουν (15)παρκερνόταν (14)παρκετάραμε (16)παρκετάρατε (14)παρκετάρεις (13)παρκετάρετε (14)παρκετάρισε (14)παρκετάρουν (15)παρκομέτρων (18)παρκόμετρου (17)παρκόμετρων (18)παρνασσίδας (14)παρνασσίδος (14)παρνασσιακά (13)παρνασσιακέ (13)παρνασσιακή (13)παρνασσιακό (13)παρνασσισμέ (14)παρνασσισμό (14)παρνασσιστή (12)παροδικότης (15)παροικήσαμε (15)παροικήσατε (13)παροικήσεις (12)παροικήσετε (13)παροικήσουν (14)παροικούντα (13)παροικούσαν (13)παροικούσες (12)παροικώντας (12)παροιμιακές (14)παροιμιακής (14)παροιμιακοί (15)παροιμιακού (15)παροιμιακός (14)παροιμιακών (15)παροιμιωδών (19)παροιμιωδώς (18)παροιμιώδες (16)παροιμιώδης (16)παρομοίαζαν (23)παρομοίαζες (22)παρομοίασαν (14)παρομοίασες (13)παρομοίωσαν (16)παρομοίωσης (15)παρομοίωσις (15)παρομοιάζει (23)παρομοιάσει (14)παρομοιάσου (15)παρομοιάστε (14)παρομοιαστώ (14)παρομοιώσει (14)παρομφαλικά (24)παρομφαλικέ (24)παρομφαλική (24)παρομφαλικό (24)παρονομάζει (23)παρονομάσει (14)παρονομάσου (15)παρονομάστε (14)παρονομασία (14)παρονομαστή (14)παρονομαστώ (14)παροντικούς (12)παρονόμαζαν (23)παρονόμαζες (22)παρονόμασαν (14)παρονόμασες (13)παροξυνθείς (30)παροξυνθούν (31)παροξυντικά (23)παροξυντικέ (23)παροξυντική (23)παροξυντικό (23)παροξυνόταν (22)παροξυσμούς (23)παροξύνεσαι (21)παροξύνεστε (21)παροξύνεται (21)παροξύνθηκα (31)παροξύνθηκε (31)παροξύνομαι (23)παροξύνουμε (24)παροξύνσεις (20)παροξύνσεων (23)παροξύνσεως (22)παροξύτονες (20)παροξύτονης (20)παροξύτονοι (21)παροξύτονος (20)παροξύτονου (22)παροξύτονων (23)παροπλίζαμε (26)παροπλίζατε (24)παροπλίζεις (23)παροπλίζετε (24)παροπλίζουν (25)παροπλίσαμε (17)παροπλίσατε (15)παροπλίσεις (14)παροπλίσετε (15)παροπλίσεων (17)παροπλίσεως (16)παροπλίσουν (16)παροπλισθεί (24)παροπλισμοί (17)παροπλισμού (17)παροπλισμός (16)παροπλισμών (17)παροπλιστεί (15)παροράματος (14)παροραμάτων (17)παροργισμός (17)παρορμήσεις (14)παρορμήσεων (17)παρορμήσεως (16)παρορμήσεών (14)παρορμητικά (16)παρορμητικέ (16)παρορμητική (16)παρορμητικό (16)παροτρυνθεί (23)παροτρύναμε (15)παροτρύνατε (13)παροτρύνεις (12)παροτρύνετε (13)παροτρύνουν (14)παροτρύνσου (14)παρουσίαζαν (22)παρουσίαζες (21)παρουσίασής (11)παρουσίασαν (13)παρουσίασες (12)παρουσίασης (12)παρουσίασις (12)παρουσιάζει (22)παρουσιάζον (22)παρουσιάζων (24)παρουσιάσει (13)παρουσιάσου (14)παρουσιάστε (13)παρουσιασθώ (22)παρουσιαστή (13)παρουσιαστώ (13)παροχέτευαν (20)παροχέτευες (19)παροχέτευσα (20)παροχέτευσε (20)παροχέτευση (20)παροχετευτώ (20)παροχετεύει (19)παροχετεύσω (21)παροχολογία (24)παρτιζάνικα (22)παρτιζάνικε (22)παρτιζάνικη (22)παρτιζάνικο (22)παρτιζάνους (21)παρτιτούρας (12)παρτιτούρες (12)παρτιτούρων (15)παρυδάτιους (16)παρωδήθηκαν (27)παρωδήθηκες (26)παρωδήσουμε (20)παρωδηθείτε (26)παρωδηθούμε (28)παρωδούνται (17)παρωδούνταν (17)παρωδούσαμε (19)παρωδούσατε (17)παρωδούσουν (18)παρωθήθηκαν (33)παρωθήθηκες (32)παρωθήσουμε (26)παρωθηθείτε (32)παρωθηθούμε (34)παρωθούνται (23)παρωθούνταν (23)παρωθούσαμε (25)παρωθούσατε (23)παρωθούσουν (24)παρωκεάνιας (14)παρωκεάνιες (14)παρωκεάνιοι (15)παρωκεάνιος (14)παρωκεάνιου (16)παρωκεάνιων (17)παρωνυχίδας (24)παρωνυχίδες (24)παρωνυχίδων (27)παρωτίτιδας (16)παρωτίτιδες (16)παρωτιδικές (17)παρωτιδικής (17)παρωτιδικοί (18)παρωτιδικού (18)παρωτιδικός (17)παρωτιδικών (18)παρωχημένες (22)παρωχημένης (22)παρωχημένοι (23)παρωχημένος (22)παρωχημένου (24)παρωχημένων (25)παρότρυνσης (13)παρότρυνσις (13)πασίγνωστες (15)πασίγνωστης (15)πασίγνωστοι (16)πασίγνωστος (15)πασίγνωστου (17)πασίγνωστων (18)πασαγιάννης (13)πασαλίδικες (16)πασαλίδικης (16)πασαλίδικοι (17)πασαλίδικος (16)πασαλίδικου (18)πασαλίδικων (19)πασαλείβαμε (22)πασαλείβατε (20)πασαλείβεις (19)πασαλείβετε (20)πασαλείβουν (21)πασαλείφαμε (22)πασαλείφατε (20)πασαλείφεις (19)πασαλείφετε (20)πασαλείφουν (21)πασαλείψαμε (24)πασαλείψανε (22)πασαλείψατε (22)πασαλείψεις (21)πασαλείψετε (22)πασαλείψουν (23)πασαλειφτεί (20)πασαρίσματα (14)πασαρίστηκα (13)πασαρίστηκε (13)πασαρισμένα (14)πασαρισμένε (14)πασαρισμένη (14)πασαρισμένο (14)πασαριστείς (11)πασαριστούν (12)πασαρόμαστε (14)πασαρόσαστε (12)πασιφισμούς (19)πασιφιστικά (19)πασιφιστικέ (19)πασιφιστική (19)πασιφιστικό (19)πασκίζοντας (20)πασπαλίζαμε (25)πασπαλίζατε (23)πασπαλίζεις (22)πασπαλίζετε (23)πασπαλίζουν (24)πασπαλίσαμε (16)πασπαλίσατε (14)πασπαλίσεις (13)πασπαλίσετε (14)πασπαλίσουν (15)πασπαλιστεί (14)πασπατέματα (14)πασπατευτές (12)πασπατευτής (12)πασπατευτοί (13)πασπατευτού (13)πασπατευτός (12)πασπατευτών (13)πασπατεύουν (13)πασσαλίσκος (13)πασσαλωθείς (23)πασσαλωθούν (24)πασσαλωμένα (17)πασσαλωμένε (17)πασσαλωμένη (17)πασσαλωμένο (17)πασσαλώθηκα (23)πασσαλώθηκε (23)πασσαλώματα (15)πασσαλώναμε (15)πασσαλώνατε (13)πασσαλώνεις (12)πασσαλώνετε (13)πασσαλώνουν (14)πασσαλώσαμε (15)πασσαλώσατε (13)πασσαλώσεις (12)πασσαλώσετε (13)πασσαλώσεων (15)πασσαλώσεως (14)πασσαλώσουν (14)παστερίωναν (14)παστερίωνες (13)παστερίωσαν (14)παστερίωσες (13)παστερίωσης (13)παστερίωσις (13)παστεριωθεί (23)παστεριώνει (12)παστεριώσει (12)παστεριώσου (13)παστεριώστε (12)παστοκύδωνα (17)παστοκύδωνο (17)παστρέματος (13)παστρέψουμε (24)παστρεμάτων (16)παστρεμένες (13)παστρεμένης (13)παστρεμένοι (14)παστρεμένος (13)παστρεμένου (15)παστρεμένων (16)παστρευτείς (12)παστρευτούν (13)παστρευόταν (13)παστρεύεσαι (12)παστρεύεστε (12)παστρεύεται (12)παστρεύομαι (14)παστρεύουμε (15)παστρεύτηκα (13)παστρεύτηκε (13)παστωθήκαμε (25)παστωθήκατε (23)παστωμένους (15)παστωνόμουν (16)παστωνόσουν (14)παστώνονται (11)παστώνονταν (11)παστώνοντας (10)πασχίζοντας (26)πασχαλίτσας (19)πασχαλίτσες (19)πασχαλινούς (19)πασχόμασταν (20)πασχόσασταν (18)πατάσσονται (11)πατάσσονταν (11)πατάσσοντας (10)παταγμένους (16)πατασσόμουν (14)πατασσόσουν (12)πατατάλευρα (15)πατατάλευρο (15)πατατοκεφτέ (19)παταχτήκαμε (21)παταχτήκατε (19)πατεντάραμε (14)πατεντάρατε (12)πατεντάρεις (11)πατεντάρετε (12)πατεντάρισε (12)πατεντάρουν (13)πατεντάτους (11)πατικωθείτε (23)πατικωθούμε (25)πατικωμάτων (18)πατικωμένες (15)πατικωμένης (15)πατικωμένοι (16)πατικωμένος (15)πατικωμένου (17)πατικωμένων (18)πατικωνόταν (14)πατικώθηκαν (22)πατικώθηκες (21)πατικώματος (13)πατικώνεσαι (12)πατικώνεστε (12)πατικώνεται (12)πατικώνομαι (14)πατικώνουμε (15)πατικώσουμε (15)πατινάρεσαι (12)πατινάρεστε (12)πατινάρεται (12)πατινάρισμα (14)πατινάρομαι (14)πατινάρουμε (15)πατιναρόταν (12)πατιόμασταν (13)πατιόσασταν (11)πατριαρχίας (19)πατριαρχίες (19)πατριαρχεία (20)πατριαρχείο (20)πατριαρχεύω (22)πατριαρχικά (21)πατριαρχικέ (21)πατριαρχική (21)πατριαρχικό (21)πατριαρχιών (20)πατρικότητα (13)πατριμόνιον (14)πατριωτάκια (15)πατριωτικές (14)πατριωτικής (14)πατριωτικοί (15)πατριωτικού (15)πατριωτικός (14)πατριωτικών (15)πατριωτισμέ (16)πατριωτισμό (16)πατριώτισσα (12)πατρογονικά (16)πατρογονικέ (16)πατρογονική (16)πατρογονικό (16)πατροκτονία (13)πατροκτόνοι (13)πατροκτόνος (12)πατροκτόνου (14)πατροκτόνων (15)πατρολογίας (16)πατρολογίες (16)πατρολογικά (18)πατρολογικέ (18)πατρολογική (18)πατρολογικό (18)πατρολογιών (17)πατρονάραμε (15)πατρονάρατε (13)πατρονάρεις (12)πατρονάρετε (13)πατρονάρισα (13)πατρονάρισε (13)πατρονάρουν (14)πατροτοπικά (14)πατροτοπικέ (14)πατροτοπική (14)πατροτοπικό (14)πατρωνυμίας (16)πατρωνυμίες (16)πατρωνυμικά (18)πατρωνυμικέ (18)πατρωνυμική (18)πατρωνυμικό (18)πατρωνυμιών (17)πατσίζονται (20)πατσίζονταν (20)πατσίζοντας (19)πατσαβούρας (18)πατσαβούρες (18)πατσατζήδες (22)πατσατζήδων (25)πατσιζόμουν (23)πατσιζόσουν (21)πατωνόμαστε (15)πατωνόσαστε (13)παυλόπουλος (17)παυσίλυπους (16)παυσίπονους (13)παυόντουσαν (13)παφιλένιους (20)παφλάζοντας (28)παφλάσματος (21)παφλασμάτων (24)παχαίνοντας (17)παχνίζονται (27)παχνίζονταν (27)παχνιάζεσαι (27)παχνιάζεστε (27)παχνιάζεται (27)παχνιάζομαι (29)παχνιάσματα (20)παχνιαζόταν (27)παχνιζόμουν (30)παχνιζόσουν (28)παχουλότατα (21)παχουλότατε (21)παχουλότατη (21)παχουλότατο (21)παχουλότερα (22)παχουλότερε (22)παχουλότερη (22)παχουλότερο (22)παχτωμένους (22)παχτωνόμουν (23)παχτωνόσουν (21)παχτώνονται (18)παχτώνονταν (18)παχτώνοντας (17)παχυδερμίας (24)παχυδερμίες (24)παχυκεφαλία (29)παχυντικούς (19)παχυσαρκίας (20)παχυσαρκίες (20)παχυσαρκιών (21)παχύδερμους (24)παχύρρευστα (21)παχύρρευστε (21)παχύρρευστη (21)παχύρρευστο (21)παχύσαρκους (20)παχύφυλλους (30)πεδικλωθείς (27)πεδικλωθούν (28)πεδικλωμένα (21)πεδικλωμένε (21)πεδικλωμένη (21)πεδικλωμένο (21)πεδικλώθηκα (27)πεδικλώθηκε (27)πεδικλώματα (19)πεδικλώναμε (19)πεδικλώνατε (17)πεδικλώνεις (16)πεδικλώνετε (17)πεδικλώνουν (18)πεδικλώσαμε (19)πεδικλώσατε (17)πεδικλώσεις (16)πεδικλώσετε (17)πεδικλώσουν (18)πεδιλοποιία (17)πεδιλοποιού (17)πεδιλοποιός (16)πεδιλωνόταν (18)πεδιλώνεσαι (16)πεδιλώνεστε (16)πεδιλώνεται (16)πεδιλώνομαι (18)πεδουκλωθεί (29)πεδουκλώνει (18)πεδουκλώσει (18)πεδουκλώσου (19)πεδουκλώστε (18)πεδούκλωναν (19)πεδούκλωνες (18)πεδούκλωσαν (19)πεδούκλωσες (18)πεζικάριους (22)πεζογράφημα (33)πεζογράφους (31)πεζογραφίας (30)πεζογραφίες (30)πεζογραφικά (32)πεζογραφικέ (32)πεζογραφική (32)πεζογραφικό (32)πεζογραφιών (31)πεζοδρομήσω (28)πεζοδρομίου (27)πεζοδρομίων (28)πεζοδρομείς (25)πεζοδρομηθώ (35)πεζοδρομιών (26)πεζοδρομούν (26)πεζοδρόμησα (26)πεζοδρόμησε (26)πεζοδρόμηση (26)πεζοδρόμιον (26)πεζοδρόμους (26)πεζολογήσει (25)πεζολογήστε (25)πεζολογείτε (25)πεζολογικές (25)πεζολογικής (25)πεζολογικοί (26)πεζολογικού (26)πεζολογικός (25)πεζολογικών (26)πεζολογούμε (27)πεζολογούσα (25)πεζολογούσε (25)πεζολόγησαν (25)πεζολόγησες (24)πεζοναυτικά (22)πεζοναυτικέ (22)πεζοναυτική (22)πεζοναυτικό (22)πεζοπορήσει (22)πεζοπορήστε (22)πεζοπορείτε (22)πεζοπορικές (22)πεζοπορικής (22)πεζοπορικοί (23)πεζοπορικού (23)πεζοπορικός (22)πεζοπορικών (23)πεζοπορικώς (22)πεζοπορούμε (24)πεζοπορούσα (22)πεζοπορούσε (22)πεζοπόρησαν (22)πεζοπόρησες (21)πεζόδρομους (26)πεθαίνοντας (19)πεθυμήσουμε (26)πεθυμητικές (23)πεθυμητικής (23)πεθυμητικοί (24)πεθυμητικού (24)πεθυμητικός (23)πεθυμητικών (24)πεθυμούσαμε (25)πεθυμούσατε (23)πειθάρχησαν (28)πειθάρχησες (27)πειθάρχησις (27)πειθαρχήσει (28)πειθαρχήστε (28)πειθαρχείον (28)πειθαρχείου (29)πειθαρχείτε (28)πειθαρχείων (30)πειθαρχηθεί (37)πειθαρχικές (28)πειθαρχικής (28)πειθαρχικοί (29)πειθαρχικού (29)πειθαρχικός (28)πειθαρχικών (29)πειθαρχούμε (30)πειθαρχούσα (28)πειθαρχούσε (28)πειθόμασταν (22)πειθόσασταν (20)πεινασμένες (12)πεινασμένης (12)πεινασμένοι (13)πεινασμένος (12)πεινασμένου (14)πεινασμένων (15)πειράγματος (16)πειράζονται (21)πειράζονταν (21)πειράζοντας (20)πειράχτηκαν (20)πειράχτηκες (19)πειραγμάτων (19)πειραγμένες (16)πειραγμένης (16)πειραγμένοι (17)πειραγμένος (16)πειραγμένου (18)πειραγμένων (19)πειραζόμουν (24)πειραζόσουν (22)πειραιώτικα (13)πειραιώτικε (13)πειραιώτικη (13)πειραιώτικο (13)πειρακτικές (13)πειρακτικής (13)πειρακτικοί (14)πειρακτικού (14)πειρακτικός (13)πειρακτικών (14)πειραματικά (15)πειραματικέ (15)πειραματική (15)πειραματικό (15)πειρατικούς (12)πειραχτήρια (20)πειραχτήριο (20)πειραχτείτε (19)πειραχτικές (19)πειραχτικής (19)πειραχτικοί (20)πειραχτικού (20)πειραχτικός (19)πειραχτικών (20)πειραχτούμε (21)πεισίστρατο (12)πεισιθάνατα (20)πεισιθάνατε (20)πεισιθάνατη (20)πεισιθάνατο (20)πεισμάτωναν (15)πεισμάτωνες (14)πεισμάτωσαν (15)πεισμάτωσες (14)πεισματάρας (13)πεισματάρες (13)πεισματάρης (13)πεισματικές (13)πεισματικής (13)πεισματικοί (14)πεισματικού (14)πεισματικός (13)πεισματικών (14)πεισματωδών (18)πεισματωδώς (17)πεισματωθεί (24)πεισματώδες (15)πεισματώδης (15)πεισματώνει (13)πεισματώσει (13)πεισματώσου (14)πεισματώστε (13)πεισμωθείτε (24)πεισμωθούμε (26)πεισμωμάτων (19)πεισμωμένες (16)πεισμωμένης (16)πεισμωμένοι (17)πεισμωμένος (16)πεισμωμένου (18)πεισμωμένων (19)πεισμωνόταν (15)πεισμώθηκαν (23)πεισμώθηκες (22)πεισμώματος (14)πεισμώνεσαι (13)πεισμώνεστε (13)πεισμώνεται (13)πεισμώνομαι (15)πεισμώνουμε (16)πεισμώσουμε (16)πειστικότης (11)πελαγίζουμε (28)πελαγίσιους (16)πελαγίσουμε (19)πελαγοδρομώ (22)πελαγωμάτων (22)πελαγωμένες (19)πελαγωμένης (19)πελαγωμένοι (20)πελαγωμένος (19)πελαγωμένου (21)πελαγωμένων (22)πελαγώματος (17)πελαγώνουμε (19)πελαγώσουμε (19)πελαργονιού (17)πελαργονιών (17)πελασγικούς (16)πελατειακές (13)πελατειακής (13)πελατειακοί (14)πελατειακού (14)πελατειακός (13)πελατειακών (14)πελατολόγια (18)πελατολόγιο (18)πελεκήθηκαν (24)πελεκήθηκες (23)πελεκήματος (15)πελεκήσουμε (17)πελεκίζεσαι (23)πελεκίζεστε (23)πελεκίζεται (23)πελεκίζομαι (25)πελεκίζουμε (26)πελεκίσουμε (17)πελεκίστηκα (15)πελεκίστηκε (15)πελεκηθείτε (23)πελεκηθούμε (25)πελεκημάτων (18)πελεκημένες (15)πελεκημένης (15)πελεκημένοι (16)πελεκημένος (15)πελεκημένου (17)πελεκημένων (18)πελεκιζόταν (23)πελεκισμένα (16)πελεκισμένε (16)πελεκισμένη (16)πελεκισμένο (16)πελεκιστείς (13)πελεκιστούν (14)πελεκουδιού (18)πελεκουδιών (18)πελεκούσαμε (16)πελεκούσατε (14)πελεκυφόρας (22)πελεκυφόρες (22)πελεκυφόροι (23)πελεκυφόρος (22)πελεκυφόρου (24)πελεκυφόρων (25)πελιδνούμαι (18)πελιδνότητα (16)πελιδνώματα (18)πελματιαίας (14)πελματιαίες (14)πελματιαίοι (15)πελματιαίος (14)πελματιαίου (16)πελματιαίων (17)πελματικούς (15)πελοπόννησο (14)πεμπτημόρια (17)πεμπτημόριο (17)πεμπτουσίας (14)πεμπτουσίες (14)πεμπτουσιών (15)πεμπόμασταν (16)πεμπόσασταν (14)πεναλτάκιας (13)πενηντάριζα (21)πενηντάριζε (21)πενηντάρικα (13)πενηντάρικε (13)πενηντάρικη (13)πενηντάρικο (13)πενηντάρισα (12)πενηντάρισε (12)πενηνταράκι (13)πενηνταρίζω (23)πενηνταρίσω (14)πενθήμερους (23)πενθεσίλεια (22)πενθημιμερή (25)πενθηφορείς (27)πενθηφορούν (28)πενικιλίνες (13)πενικιλίνης (13)πενικιλινών (14)πενικιλλίνη (16)πενιχρότατα (19)πενιχρότατε (19)πενιχρότατη (19)πενιχρότατο (19)πενιχρότερα (20)πενιχρότερε (20)πενιχρότερη (20)πενιχρότερο (20)πενιχρότητα (19)πενσιλβανία (20)πεντάγλωσσα (18)πεντάγλωσσε (18)πεντάγλωσση (18)πεντάγλωσσο (18)πεντάγραμμα (19)πεντάγραμμο (19)πεντάγωνους (16)πεντάδιπλες (16)πεντάδιπλης (16)πεντάδιπλοι (17)πεντάδιπλος (16)πεντάδιπλου (18)πεντάδιπλων (19)πεντάδραχμα (24)πεντάδραχμο (24)πεντάεδρους (15)πεντάκλιτες (13)πεντάκλιτης (13)πεντάκλιτοι (14)πεντάκλιτος (13)πεντάκλιτου (15)πεντάκλιτων (16)πεντάκριβες (19)πεντάκριβης (19)πεντάκριβοι (20)πεντάκριβος (19)πεντάκριβου (21)πεντάκριβων (22)πεντάλεπτες (13)πεντάλεπτης (13)πεντάλεπτοι (14)πεντάλεπτος (13)πεντάλεπτου (15)πεντάλεπτων (16)πεντάλοβους (20)πεντάμετρες (13)πεντάμετρης (13)πεντάμετροι (14)πεντάμετρος (13)πεντάμετρου (15)πεντάμετρων (16)πεντάμηνους (13)πεντάμορφες (20)πεντάμορφης (20)πεντάμορφοι (21)πεντάμορφος (20)πεντάμορφου (22)πεντάμορφων (23)πεντάξενους (20)πεντάπλευρα (16)πεντάπλευρε (16)πεντάπλευρη (16)πεντάπλευρο (16)πεντάπορους (13)πεντάπρακτα (14)πεντάπρακτε (14)πεντάπρακτη (14)πεντάπρακτο (14)πεντάπυλους (15)πεντάρικους (13)πεντάρφανες (18)πεντάρφανης (18)πεντάρφανοι (19)πεντάρφανος (18)πεντάρφανου (20)πεντάρφανων (21)πεντάσημους (13)πεντάστιχες (17)πεντάστιχης (17)πεντάστιχοι (18)πεντάστιχος (17)πεντάστιχου (19)πεντάστιχων (20)πεντάτευχες (18)πεντάτευχης (18)πεντάτευχοι (19)πεντάτευχος (18)πεντάτευχου (20)πεντάτευχων (21)πεντάτομους (13)πεντάφυλλες (22)πεντάφυλλης (22)πεντάφυλλοι (23)πεντάφυλλος (22)πεντάφυλλου (24)πεντάφυλλων (25)πεντάφωνους (20)πεντάφωτους (20)πεντάχορδες (21)πεντάχορδης (21)πεντάχορδοι (22)πεντάχορδος (21)πεντάχορδου (23)πεντάχορδων (24)πεντάχρονες (18)πεντάχρονης (18)πεντάχρονοι (19)πεντάχρονος (18)πεντάχρονου (20)πεντάχρονων (21)πεντάχρωμες (22)πεντάχρωμης (22)πεντάχρωμοι (23)πεντάχρωμος (22)πεντάχρωμου (24)πεντάχρωμων (25)πενταγωνικά (17)πενταγωνικέ (17)πενταγωνική (17)πενταγωνικό (17)πενταγώνιας (13)πενταγώνιες (13)πενταγώνιοι (14)πενταγώνιος (13)πενταγώνιου (15)πενταγώνιων (16)πενταδικούς (14)πενταθέσιας (19)πενταθέσιες (19)πενταθέσιοι (20)πενταθέσιος (19)πενταθέσιου (21)πενταθέσιων (22)πενταθλητές (21)πενταθλητής (21)πενταθλητών (22)πεντακάθαρα (22)πεντακάθαρε (22)πεντακάθαρη (22)πεντακάθαρο (22)πεντακοσάρα (13)πεντακοσάρι (13)πεντακοσίων (14)πεντακόσιες (11)πεντακόσιοι (12)πενταμελείς (14)πενταμελούς (14)πενταμερείς (13)πενταμερούς (13)πεντανικούς (11)πενταπέταλα (14)πενταπέταλε (14)πενταπέταλη (14)πενταπέταλο (14)πενταπλάσια (14)πενταπλάσιε (14)πενταπλάσιο (14)πεντατεύχου (19)πενταχρωμία (23)πενταψήφιων (29)πενταώροφες (18)πενταώροφης (18)πενταώροφοι (19)πενταώροφος (18)πενταώροφου (20)πενταώροφων (21)πεντελίσιας (12)πεντελίσιες (12)πεντελίσιοι (13)πεντελίσιος (12)πεντελίσιου (14)πεντελίσιων (15)πεντελικούς (13)πεντερέτσκι (13)πεντηκοστές (11)πεντηκοστής (11)πεντηκοστοί (12)πεντηκοστού (12)πεντηκοστός (11)πεντηκοστών (12)πεντόδραχμα (24)πεντόδραχμο (24)πεντόφραγκο (23)πενόντουσαν (12)πεπατημένες (13)πεπατημένης (13)πεπειραμένα (15)πεπειραμένε (15)πεπειραμένη (15)πεπειραμένο (15)πεπεισμένες (13)πεπεισμένης (13)πεπεισμένοι (14)πεπεισμένος (13)πεπεισμένου (15)πεπεισμένων (16)πεπερασμένα (15)πεπερασμένε (15)πεπερασμένη (15)πεπερασμένο (15)πεπιεσμένες (13)πεπιεσμένης (13)πεπιεσμένοι (14)πεπιεσμένος (13)πεπιεσμένου (15)πεπιεσμένων (16)πεπλανημένα (16)πεπλανημένε (16)πεπλανημένη (16)πεπλανημένο (16)πεποιθήσεις (20)πεποιθήσεων (23)πεποιθήσεως (22)πεποιθήσεών (20)πεποιθήσεώς (19)πεπονοειδές (14)πεπονοειδής (14)πεπονοειδών (15)πεπονόσπορε (14)πεπονόσπορο (14)πεπραγμένος (17)πεπραγμένων (20)πεπρωμένους (17)πεπτόμασταν (14)πεπτόσασταν (12)περίβλεπτες (21)περίβλεπτης (21)περίβλεπτοι (22)περίβλεπτος (21)περίβλεπτου (23)περίβλεπτων (24)περίγλυφους (25)περίδρομους (18)περίκεντρον (14)περίκλεισις (14)περίκλειστα (15)περίκλειστε (15)περίκλειστη (15)περίκλειστο (15)περίκομψους (24)περίλαμπρες (17)περίλαμπρης (17)περίλαμπροι (18)περίλαμπρος (17)περίλαμπρου (19)περίλαμπρων (20)περίπλοκους (16)περίπτερους (14)περίπτυστες (13)περίπτυστης (13)περίπτυστοι (14)περίπτυστος (13)περίπτυστου (15)περίπτυστων (16)περίσκεπτες (13)περίσκεπτης (13)περίσκεπτοι (14)περίσκεπτος (13)περίσκεπτου (15)περίσκεπτων (16)περίστρεπτα (14)περίστρεπτε (14)περίστρεπτη (14)περίστρεπτο (14)περίστροφον (20)περίστροφος (19)περίστροφου (21)περίστροφων (22)περίστυλους (15)περίσφιγξις (30)περίτεχνους (19)περίτμητους (14)περίτρανους (13)περίτρομους (15)περίφρακτες (20)περίφρακτης (20)περίφρακτοι (21)περίφρακτος (20)περίφρακτου (22)περίφρακτων (23)περίφραχτος (26)περίχρυσους (21)περαιωθείτε (23)περαιωθούμε (25)περαιωμένες (15)περαιωμένης (15)περαιωμένοι (16)περαιωμένος (15)περαιωμένου (17)περαιωμένων (18)περαιωνόταν (14)περαιώθηκαν (22)περαιώθηκες (21)περαιώνεσαι (12)περαιώνεστε (12)περαιώνεται (12)περαιώνομαι (14)περαιώνουμε (15)περαιώσουμε (15)περαματάρης (14)περασμένους (14)περαστήκαμε (15)περαστήκανε (13)περαστήκατε (13)περαστικούς (12)περατωθείτε (23)περατωθούμε (25)περατωμένες (15)περατωμένης (15)περατωμένοι (16)περατωμένος (15)περατωμένου (17)περατωμένων (18)περατωνόταν (14)περατότητας (11)περατώθηκαν (22)περατώθηκες (21)περατώνεσαι (12)περατώνεστε (12)περατώνεται (12)περατώνομαι (14)περατώνουμε (15)περατώσουμε (15)περγαμόντου (18)περγαμόντων (19)περδίκλωναν (20)περδίκλωνες (19)περδίκλωσαν (20)περδίκλωσες (19)περδικίσιας (15)περδικίσιες (15)περδικίσιοι (16)περδικίσιος (15)περδικίσιου (17)περδικίσιων (18)περδικλωθεί (29)περδικλώνει (18)περδικλώσει (18)περδικλώσου (19)περδικλώστε (18)περδικοπάνι (17)περδικούλας (17)περδικούλες (17)περδικούλια (18)περδουκλιού (19)περδουκλιών (19)περδουκλωθώ (30)περδουκλώνω (21)περδουκλώσω (21)περδούκλωμα (22)περδούκλωνα (20)περδούκλωνε (20)περδούκλωσα (20)περδούκλωσε (20)περδόμασταν (17)περδόσασταν (15)περεστρόικα (14)περιάγονται (15)περιάγονταν (15)περιάγοντας (14)περιάδραχνε (23)περιέβαλλαν (23)περιέγραφαν (23)περιέγραψαν (25)περιέθαλπαν (24)περιέθαλψαν (32)περιέκλεισα (15)περιέλθουμε (26)περιέλουσαν (15)περιέλουσες (14)περιέπιπταν (14)περιέπλεκαν (16)περιέπλεξαν (24)περιέπλευσα (16)περιέργειας (15)περιέργειες (15)περιέρχεσαι (20)περιέρχεστε (20)περιέρχεται (20)περιέρχομαι (22)περιέστρεψα (22)περιέφραζαν (29)περιέφραζες (28)περιέφραξαν (29)περιέφραξες (28)περιέχονται (19)περιέχονταν (19)περιέχοντας (18)περιέχοντες (18)περιέχοντος (18)περιέχουσας (19)περιέχουσες (19)περιίπταμαι (15)περιαγάγουν (19)περιαγόμουν (18)περιαγόσουν (16)περιαδράχνω (25)περιαιρετές (12)περιαιρετής (12)περιαιρετοί (13)περιαιρετού (13)περιαιρετός (12)περιαιρετών (13)περιαρθρικά (24)περιαρθρικέ (24)περιαρθρική (24)περιαρθρικό (24)περιαστικής (12)περιαστικός (12)περιαστικών (13)περιαυχένια (20)περιαυχένιε (20)περιαυχένιο (20)περιβάλλουν (24)περιβλέπτου (23)περιβλέπτως (23)περιβλήθηκα (31)περιβλήθηκε (31)περιβλήματα (23)περιβληθείς (29)περιβληθούν (30)περιβολάκια (22)περιβολάρης (21)περιβολίσια (21)περιβολίσιε (21)περιβολίσιο (21)περιβράχηκα (28)περιβόητους (19)περιγέλαγαν (20)περιγέλαγες (19)περιγέλασαν (17)περιγέλασες (16)περιγέλασμα (19)περιγέλαστα (17)περιγέλαστε (17)περιγέλαστη (17)περιγέλαστο (17)περιγελάσει (17)περιγελάστε (17)περιγελούμε (19)περιγελούσα (17)περιγελούσε (17)περιγιαλιού (17)περιγιαλιών (17)περιγράφαμε (25)περιγράφανε (23)περιγράφατε (23)περιγράφεις (22)περιγράφετε (23)περιγράφηκε (24)περιγράφομε (25)περιγράφουν (24)περιγράψαμε (27)περιγράψανε (25)περιγράψατε (25)περιγράψεις (24)περιγράψετε (25)περιγράψομε (27)περιγράψουν (26)περιγραφικά (24)περιγραφικέ (24)περιγραφική (24)περιγραφικό (24)περιγραφούν (23)περιγραφτεί (23)περιδέματος (16)περιδένεσαι (15)περιδένεστε (15)περιδένεται (15)περιδένομαι (17)περιδέραιον (16)περιδέραιος (15)περιδέραιου (17)περιδέραιων (18)περιδίνησης (14)περιδίνησις (14)περιδίνητες (14)περιδίνητης (14)περιδίνητοι (15)περιδίνητος (14)περιδίνητου (16)περιδίνητων (17)περιδεμάτων (19)περιδενόταν (15)περιδεραίου (17)περιδεραίων (18)περιδιάβαση (22)περιδιαβάζω (33)περιδιαβούν (22)περιεκτικές (13)περιεκτικής (13)περιεκτικοί (14)περιεκτικού (14)περιεκτικός (13)περιεκτικών (14)περιελήφθην (30)περιελίξεις (22)περιελίξεων (25)περιελίξεως (24)περιελιχθεί (30)περιεργειών (16)περιερχόταν (20)περιεχτικός (19)περιεχόμενά (20)περιεχόμενα (21)περιεχόμενε (21)περιεχόμενη (21)περιεχόμενο (21)περιεχόμενό (20)περιεχόμουν (22)περιεχόντων (21)περιεχόσουν (20)περιζήτητες (20)περιζήτητης (20)περιζήτητοι (21)περιζήτητος (20)περιζήτητου (22)περιζήτητων (23)περιζωθείτε (32)περιζωθούμε (34)περιζωμάτων (27)περιζωμένες (24)περιζωμένης (24)περιζωμένοι (25)περιζωμένος (24)περιζωμένου (26)περιζωμένων (27)περιζωνόταν (23)περιζώθηκαν (31)περιζώθηκες (30)περιζώματος (22)περιζώνεσαι (21)περιζώνεστε (21)περιζώνεται (21)περιζώνομαι (23)περιζώνουμε (24)περιζώσουμε (24)περιηγήθηκα (25)περιηγήθηκε (25)περιηγήσεις (14)περιηγήσεων (17)περιηγήσεως (16)περιηγήτρια (16)περιηγείται (15)περιηγηθούν (24)περιηγητικά (16)περιηγητικέ (16)περιηγητική (16)περιηγητικό (16)περιηγούμαι (17)περιθάλπουν (25)περιθάλψεις (31)περιθάλψεων (34)περιθάλψεως (33)περιθάλψεώς (30)περιθάλψουν (33)περιθλάσεις (22)περιθλάσεων (25)περιθλάσεως (24)περιθωριακά (25)περιθωριακέ (25)περιθωριακή (25)περιθωριακό (25)περικάλυμμα (20)περικάλυπτα (17)περικάλυπτε (17)περικάλυψαν (25)περικάλυψες (24)περικάρδιον (17)περικάρπιον (15)περικάρπιων (17)περικαλλείς (16)περικαλλούς (16)περικαλυφτώ (23)περικαλύπτω (18)περικαλύψει (24)περικαλύψου (25)περικαλύψτε (24)περικαρδίου (18)περικαρδίων (19)περικαρδική (18)περικαρπίου (16)περικαρπίων (17)περικλαδεύω (20)περικλείετε (15)περικλείνει (15)περικλείουν (16)περικλείσει (15)περικνήμιον (15)περικνημίδα (18)περικοβόταν (20)περικοκλάδα (19)περικοχλίου (23)περικοχλίων (24)περικυκλωθώ (28)περικυκλώνω (19)περικυκλώσω (19)περικόβεσαι (20)περικόβεστε (20)περικόβεται (20)περικόβομαι (22)περικόπηκαν (15)περικόπτουν (15)περικόχλιον (22)περικόψουμε (25)περικύκλωνα (18)περικύκλωνε (18)περικύκλωσα (18)περικύκλωσε (18)περικύκλωση (18)περιλάβαινα (21)περιλάβαινε (21)περιλάβουμε (24)περιλάβουνε (22)περιλάλητες (15)περιλάλητης (15)περιλάλητοι (16)περιλάλητος (15)περιλάλητου (17)περιλάλητων (18)περιλάμβανα (23)περιλάμβανε (23)περιλήφθηκα (31)περιλήφθηκε (31)περιλαίμιον (16)περιλαίμιου (17)περιλαίμιων (18)περιλαβαίνω (23)περιλαμβάνω (25)περιλαμπείς (16)περιλαμπούς (16)περιληπτικά (16)περιληπτικέ (16)περιληπτική (16)περιληπτικό (16)περιληφθείς (29)περιληφθούν (30)περιλουστεί (15)περιλουόταν (15)περιλούεσαι (14)περιλούεστε (14)περιλούεται (14)περιλούζαμε (25)περιλούζατε (23)περιλούζεις (22)περιλούζετε (23)περιλούζουν (24)περιλούομαι (16)περιλούσαμε (16)περιλούσατε (14)περιλούσεις (13)περιλούσετε (14)περιλούσουν (15)περιμάζευαν (24)περιμάζευες (23)περιμάζεψαν (32)περιμάζεψες (31)περιμάζωναν (25)περιμάζωνες (24)περιμάχητες (20)περιμάχητης (20)περιμάχητοι (21)περιμάχητος (20)περιμάχητου (22)περιμάχητων (23)περιμένουμε (17)περιμένουνε (15)περιμέτρους (15)περιμήτριον (15)περιμαζέψει (32)περιμαζέψου (33)περιμαζέψτε (32)περιμαζευτώ (24)περιμαζεύει (23)περιμαζώνει (23)περιμείναμε (16)περιμείνανε (14)περιμείνατε (14)περιμείνεις (13)περιμείνετε (14)περιμείνομε (16)περιμείνουν (15)περιμετρικά (16)περιμετρικέ (16)περιμετρική (16)περιμετρικό (16)περιμητρίου (16)περιμητρικά (16)περιμητρικέ (16)περιμητρική (16)περιμητρικό (16)περινευρίου (15)περινεϊκούς (11)περινεύριον (13)περιοδεύουν (16)περιοδεύσει (15)περιοδικούς (15)περιοδόντια (15)περιοδόντιο (15)περιορίζαμε (24)περιορίζανε (22)περιορίζατε (22)περιορίζεις (21)περιορίζετε (22)περιορίζομε (24)περιορίζουν (23)περιορίσαμε (15)περιορίσανε (13)περιορίσατε (13)περιορίσεις (12)περιορίσετε (13)περιορίσιμα (15)περιορίσιμε (15)περιορίσιμη (15)περιορίσιμο (15)περιορίσομε (15)περιορίσουν (14)περιορισθεί (22)περιορισμοί (15)περιορισμού (15)περιορισμός (14)περιορισμών (15)περιοριστές (12)περιοριστής (12)περιοριστεί (13)περιοριστών (13)περιοστεϊκά (12)περιοστεϊκέ (12)περιοστεϊκή (12)περιοστεϊκό (12)περιουσιακά (14)περιουσιακέ (14)περιουσιακή (14)περιουσιακό (14)περιούσιους (12)περιπάθειας (21)περιπάθειες (21)περιπάτησαν (13)περιπάτησες (12)περιπέτειάς (11)περιπέτειας (12)περιπέτειες (12)περιπίπτουν (15)περιπαίζαμε (24)περιπαίζατε (22)περιπαίζεις (21)περιπαίζετε (22)περιπαίζουν (23)περιπαίξαμε (24)περιπαίξατε (22)περιπαίξεις (21)περιπαίξετε (22)περιπαίξουν (23)περιπαίσαμε (15)περιπαίσατε (13)περιπαίσεις (12)περιπαίσετε (13)περιπαίσουν (14)περιπαθειών (22)περιπαιχτεί (20)περιπατήσει (13)περιπατήστε (13)περιπατείτε (13)περιπατητές (12)περιπατητής (12)περιπατητών (13)περιπατούμε (15)περιπατούσα (13)περιπατούσε (13)περιπετειών (13)περιπλάνησή (14)περιπλάνηση (15)περιπλέκουν (17)περιπλέξουν (25)περιπλανηθώ (24)περιπλοκάδα (19)περιπλοκάδι (19)περιποίησης (12)περιποίησις (12)περιποιήσου (14)περιποιηθεί (22)περιποιόταν (13)περιπολάρχη (23)περιπολήσει (15)περιπολήστε (15)περιπολείτε (15)περιπολικού (16)περιπολικών (16)περιπολούμε (17)περιπολούσα (15)περιπολούσε (15)περιπτερούς (13)περιπτύξεις (21)περιπτύξεων (24)περιπτύξεως (23)περιπτώσεις (12)περιπτώσεων (15)περιπτώσεως (14)περιπτώσεώς (11)περιπόθητες (21)περιπόθητης (21)περιπόθητοι (22)περιπόθητος (21)περιπόθητου (23)περιπόθητων (24)περιπόλησαν (15)περιπόλησες (14)περιρρέεσαι (14)περιρρέεστε (14)περιρρέεται (14)περιρρέομαι (16)περιρρέοντα (14)περιρρέουσα (15)περιρρεόταν (14)περισκέψεις (21)περισκέψεων (24)περισκέψεως (23)περισκελίδα (18)περισκοπήσω (16)περισκοπίου (15)περισκοπίων (16)περισκοπείς (13)περισκοπικά (15)περισκοπικέ (15)περισκοπική (15)περισκοπικό (15)περισκοπούν (14)περισκόπησα (14)περισκόπησε (14)περισκόπηση (14)περισκόπιον (14)περισπάσαμε (15)περισπάσατε (13)περισπάσεις (12)περισπάσετε (13)περισπάσουν (14)περισπέρμιο (16)περισπασμοί (15)περισπασμού (15)περισπασμός (14)περισπασμών (15)περισπαστεί (13)περισπούσαν (13)περισπούσες (12)περισπωμένη (17)περισπώνται (13)περισπώντας (12)περισσέψαμε (23)περισσέψανε (21)περισσέψατε (21)περισσέψεις (20)περισσέψετε (21)περισσέψομε (23)περισσέψουν (22)περισσεύαμε (14)περισσεύανε (12)περισσεύατε (12)περισσεύεις (11)περισσεύετε (12)περισσεύομε (14)περισσεύουν (13)περισσότερα (13)περισσότερε (13)περισσότερη (13)περισσότερο (13)περιστάσεις (11)περιστάσεων (14)περιστάσεως (13)περιστάσεών (11)περιστάχυον (20)περιστέλλει (16)περιστήθιον (21)περιστατικά (13)περιστατικέ (13)περιστατική (13)περιστατικό (13)περιστείλει (14)περιστεράκι (14)περιστερίου (14)περιστεριού (13)περιστεριών (13)περιστερώνα (13)περιστομίου (15)περιστομίων (16)περιστρέφει (20)περιστρέψει (22)περιστρέψου (23)περιστρέψτε (22)περιστραφεί (20)περιστροφές (19)περιστροφής (19)περιστροφών (20)περιστρόφου (21)περιστρόφων (22)περιστυλίου (16)περιστυλίων (17)περιστόμιον (14)περιστύλιον (14)περισυλλέγω (22)περισυλλογή (20)περισφίγγει (25)περισφίξεις (27)περισφίξεων (30)περισφίξεως (29)περισφύριον (20)περισφύριος (19)περισωζόταν (23)περισωνόταν (14)περισώζεσαι (21)περισώζεστε (21)περισώζεται (21)περισώζομαι (23)περισώνεσαι (12)περισώνεστε (12)περισώνεται (12)περισώνομαι (14)περισώσουμε (15)περιτείχιζα (28)περιτείχιζε (28)περιτείχισα (19)περιτείχισε (19)περιτείχιση (19)περιτειχίζω (30)περιτειχίσω (21)περιτμήθηκα (24)περιτμήθηκε (24)περιτοίχιζα (28)περιτοίχιζε (28)περιτοίχισα (19)περιτοίχισε (19)περιτοίχιση (19)περιτοιχίζω (30)περιτοιχίσω (21)περιτοναίου (13)περιτοναίων (14)περιτοναϊκά (12)περιτοναϊκέ (12)περιτοναϊκή (12)περιτοναϊκό (12)περιτρέχουν (21)περιτρίγυρα (18)περιττεύουν (13)περιττολογώ (17)περιττώματά (13)περιττώματα (14)περιτόναιον (12)περιτύλιγμα (19)περιτύλιξης (22)περιτύλιξις (22)περιυβρίζει (30)περιυβρίσει (21)περιυβρίσου (22)περιυβρίστε (21)περιυβριστώ (21)περιφέρειάς (18)περιφέρειας (19)περιφέρειες (19)περιφέρεσαι (20)περιφέρεστε (20)περιφέρεται (20)περιφέρομαι (22)περιφέρουμε (23)περιφερειών (20)περιφερικές (20)περιφερικής (20)περιφερικοί (21)περιφερικού (21)περιφερικός (20)περιφερικών (21)περιφερόταν (20)περιφλεγείς (23)περιφλεγούς (23)περιφράζαμε (31)περιφράζανε (29)περιφράζατε (29)περιφράζεις (28)περιφράζετε (29)περιφράζομε (31)περιφράζουν (30)περιφράξαμε (31)περιφράξανε (29)περιφράξατε (29)περιφράξεις (28)περιφράξετε (29)περιφράξεων (31)περιφράξεως (30)περιφράξεώς (27)περιφράξομε (31)περιφράξουν (30)περιφράσεις (19)περιφράσεων (22)περιφράσεως (21)περιφραχτεί (27)περιφρονήσω (22)περιφρονείς (19)περιφρονηθώ (29)περιφρονητή (20)περιφρονούν (20)περιφρουρεί (22)περιφρόνησή (19)περιφρόνησα (20)περιφρόνησε (20)περιφρόνηση (20)περιχάραξις (28)περιχέονται (19)περιχέονταν (19)περιχειρίδα (23)περιχεόμουν (22)περιχεόσουν (20)περιχρυσώνω (23)περιχρύσωση (22)περιχυμάτων (24)περιχυμένος (21)περιχυνόταν (20)περιχόνδριο (23)περιχύματος (20)περιχύνεσαι (19)περιχύνεστε (19)περιχύνεται (19)περιχύνομαι (21)περιχύνουμε (22)περιχώρησις (19)περιόδευσις (15)περιύβριζαν (29)περιύβριζες (28)περιύβρισαν (20)περιύβρισες (19)περιύβρισης (19)περιύβρισις (19)περιώνυμους (15)περνιούνται (12)περνιούνταν (12)περνιόμαστε (14)περνιόμουνα (15)περνιόντανε (12)περνιόσαστε (12)περνιόσουνα (13)περονοφόρων (22)περονόσπορε (14)περονόσπορο (14)περουβιανές (19)περουβιανής (19)περουβιανοί (20)περουβιανού (20)περουβιανός (19)περουβιανών (20)περπατάγαμε (18)περπατάγανε (16)περπατάγατε (16)περπατήθηκα (23)περπατήθηκε (23)περπατήματα (15)περπατήσαμε (15)περπατήσανε (13)περπατήσατε (13)περπατήσεις (12)περπατήσετε (13)περπατήσομε (15)περπατήσουν (14)περπατηθείς (21)περπατηθούν (22)περπατημένα (15)περπατημένε (15)περπατημένη (15)περπατημένο (15)περπατησιάς (12)περπατησιές (12)περπατησιών (13)περπατούσαν (13)περπατούσες (12)περπατώντας (12)περτσίνωναν (14)περτσίνωνες (13)περτσίνωσαν (14)περτσίνωσες (13)περτσινωθεί (23)περτσινώνει (12)περτσινώσει (12)περτσινώσου (13)περτσινώστε (12)πεσιμίστρια (14)πεσιμιστικά (14)πεσιμιστικέ (14)πεσιμιστική (14)πεσιμιστικό (14)πεσκαδούρος (15)πεσμαζόγλου (28)πεταγμένους (16)πεταγόμαστε (16)πεταγόμουνα (17)πεταγόντανε (14)πεταγόσαστε (14)πεταγόσουνα (15)πεταλοειδές (15)πεταλοειδής (15)πεταλοειδών (16)πεταλοποιού (14)πεταλοποιός (13)πεταλουδίζω (28)πεταλουδίσω (19)πεταλουδιού (17)πεταλουδιών (17)πεταλουργοί (18)πεταλουργού (18)πεταλουργός (17)πεταλουργών (18)πεταλούδιζα (25)πεταλούδιζε (25)πεταλούδισα (16)πεταλούδισε (16)πεταλωθείτε (24)πεταλωθούμε (26)πεταλωμάτων (19)πεταλωμένες (16)πεταλωμένης (16)πεταλωμένοι (17)πεταλωμένος (16)πεταλωμένου (18)πεταλωμένων (19)πεταλωνόταν (15)πεταλωτήρια (16)πεταλωτήριο (16)πεταλωτικές (15)πεταλωτικής (15)πεταλωτικοί (16)πεταλωτικού (16)πεταλωτικός (15)πεταλωτικών (16)πεταλώθηκαν (23)πεταλώθηκες (22)πεταλώματος (14)πεταλώνεσαι (13)πεταλώνεστε (13)πεταλώνεται (13)πεταλώνομαι (15)πεταλώνουμε (16)πεταλώσουμε (16)πεταρίζουμε (24)πεταρίσματα (14)πεταρίσουμε (15)πεταχτήκαμε (21)πεταχτήκανε (19)πεταχτήκατε (19)πεταχτούλης (19)πετειναράκι (13)πετειναριού (12)πετειναριών (12)πετιόμασταν (13)πετιόσασταν (11)πετούμενους (13)πετραδερούς (15)πετραρχικές (20)πετραρχικής (20)πετραρχικοί (21)πετραρχικού (21)πετραρχικός (20)πετραρχικών (21)πετραχηλιού (21)πετραχηλιών (21)πετρελαϊκές (13)πετρελαϊκής (13)πετρελαϊκοί (14)πετρελαϊκού (14)πετρελαϊκός (13)πετρελαϊκών (14)πετροβολάει (21)πετροβολάμε (23)πετροβολάτε (21)πετροβολήσω (23)πετροβοληθώ (30)πετροβολούν (21)πετροβόλαγα (24)πετροβόλαγε (24)πετροβόλημα (23)πετροβόλησα (21)πετροβόλησε (21)πετρογένεση (15)πετρογονίας (14)πετρογονίες (14)πετρογονιών (15)πετρογραφία (23)πετροκάραβο (21)πετροκέρασα (14)πετροκέρασο (14)πετροπόλεμε (17)πετροπόλεμο (17)πετροσέλινα (14)πετροσέλινο (14)πετροτοπιού (13)πετροτοπιών (13)πετροχημεία (21)πετροχημικά (22)πετροχημικέ (22)πετροχημική (22)πετροχημικό (22)πετρούπολης (14)πετρωθήκαμε (26)πετρωθήκατε (24)πετρωμένους (16)πετρωνόμουν (17)πετρωνόσουν (15)πετρόπουλος (15)πετρότοπους (13)πετρόψυχους (29)πετρώνονται (12)πετρώνονταν (12)πετρώνοντας (11)πετσετοθήκη (21)πετσετόπανα (12)πετσετόπανο (12)πετσιάσματα (13)πετσικάρισε (13)πετσοκοφτεί (19)πετσοκόβαμε (21)πετσοκόβατε (19)πετσοκόβεις (18)πετσοκόβετε (19)πετσοκόβουν (20)πετσοκόψαμε (23)πετσοκόψατε (21)πετσοκόψεις (20)πετσοκόψετε (21)πετσοκόψουν (22)πετσωθήκαμε (25)πετσωθήκατε (23)πετσωμένους (15)πετσωνόμουν (16)πετσωνόσουν (14)πετσώνονται (11)πετσώνονταν (11)πετσώνοντας (10)πετυχαίναμε (21)πετυχαίνανε (19)πετυχαίνατε (19)πετυχαίνεις (18)πετυχαίνετε (19)πετυχαίνουν (20)πετυχημένες (20)πετυχημένης (20)πετυχημένοι (21)πετυχημένος (20)πετυχημένου (22)πετυχημένων (23)πετόντουσαν (12)πευκοβελόνα (22)πευκοδάσους (16)πευκόδεντρα (17)πευκόδεντρο (17)πευκόφυτους (21)πεφταστέρια (19)πεφυσιωμένε (23)πεφωτισμένα (22)πεφωτισμένε (22)πεφωτισμένη (22)πεφωτισμένο (22)πηγαίνοντας (13)πηγαδίσιους (17)πηγαδόπετρα (19)πηγαδόστομα (19)πηδαλιουχία (24)πηδαλιούχοι (23)πηδαλιούχος (22)πηδαλιούχου (24)πηδαλιούχων (25)πηδηγμένους (19)πηδηματάκια (17)πηδηχτήκαμε (24)πηδηχτήκανε (22)πηδηχτήκατε (22)πηδιόμασταν (16)πηδιόσασταν (14)πηκτικότητά (12)πηκτικότητα (13)πηκτότατους (12)πηκτότερους (13)πηλιορείτης (13)πηλοπλάστες (15)πηλοπλάστης (15)πηλοπλαστών (16)πηλουσιώτης (13)πηνιζόμαστε (22)πηνιζόσαστε (20)πηξιοσκοπία (22)πηροδάκτυλα (19)πηροδάκτυλε (19)πηροδάκτυλη (19)πηροδάκτυλο (19)πηχτότερους (19)πιανίστριας (11)πιανόμασταν (13)πιανόσασταν (11)πιγκουίνους (16)πιεζομετρία (23)πιεζόμασταν (22)πιεζόμετρον (23)πιεζόσασταν (20)πιερλουίτζι (24)πιεστικότης (11)πιεσόμετρον (14)πιεσόμετρου (15)πιεσόμετρων (16)πιθανολογία (25)πιθανολογεί (25)πιθανοτήτων (22)πιθανοφανής (26)πιθανότατες (19)πιθανότατης (19)πιθανότατοι (20)πιθανότατος (19)πιθανότατου (21)πιθανότατων (22)πιθανότερες (20)πιθανότερης (20)πιθανότεροι (21)πιθανότερος (20)πιθανότερου (22)πιθανότερων (23)πιθανότητές (18)πιθανότητας (19)πιθανότητες (19)πιθηκίζουμε (33)πιθηκίσουμε (24)πιθηκισμούς (22)πιθηκοειδές (23)πιθηκοειδής (23)πιθηκοειδών (24)πιθηκόμορφα (31)πιθηκόμορφε (31)πιθηκόμορφη (31)πιθηκόμορφο (31)πικάντικους (13)πικαρίζεσαι (22)πικαρίζεστε (22)πικαρίζεται (22)πικαρίζομαι (24)πικαρίσματα (15)πικαρίστηκα (14)πικαρίστηκε (14)πικαριζόταν (22)πικαρισμένα (15)πικαρισμένε (15)πικαρισμένη (15)πικαρισμένο (15)πικαριστείς (12)πικαριστούν (13)πικαρόμαστε (15)πικαρόσαστε (13)πικετοφορία (20)πικράγγουρα (21)πικράγγουρο (21)πικρίζοντας (21)πικρίσματος (14)πικραίνεσαι (13)πικραίνεστε (13)πικραίνεται (13)πικραίνομαι (15)πικραίνουμε (16)πικραθήκαμε (25)πικραθήκατε (23)πικραινόταν (13)πικραμένους (15)πικραντικές (13)πικραντικής (13)πικραντικοί (14)πικραντικού (14)πικραντικός (13)πικραντικών (14)πικρισμάτων (17)πικρισμένος (14)πικροαίματα (15)πικροαίματε (15)πικροαίματη (15)πικροαίματο (15)πικροβάσανα (20)πικροδάφνες (22)πικροδάφνης (22)πικροδαφνών (23)πικροράδικο (18)πικρούτσικα (14)πικρούτσικε (14)πικρούτσικη (14)πικρούτσικο (14)πικρόγλυκες (19)πικρόγλυκης (19)πικρόγλυκοι (20)πικρόγλυκος (19)πικρόγλυκου (21)πικρόγλυκων (22)πικρόγλωσσα (20)πικρόγλωσσε (20)πικρόγλωσση (20)πικρόγλωσσο (20)πικρόκαρδες (17)πικρόκαρδης (17)πικρόκαρδοι (18)πικρόκαρδος (17)πικρόκαρδου (19)πικρόκαρδων (20)πικρότερους (14)πικρόχολους (22)πιλαλήματος (16)πιλαλημάτων (19)πιλατέματος (14)πιλατεμάτων (17)πιλατευόταν (14)πιλατεύεσαι (13)πιλατεύεστε (13)πιλατεύεται (13)πιλατεύομαι (15)πιλοποιείον (14)πιλοποιείου (15)πιλοποιείων (16)πιλοτάρεσαι (14)πιλοτάρεστε (14)πιλοτάρεται (14)πιλοτάρισμα (16)πιλοτάρομαι (16)πιλοτάρουμε (17)πιλοταρόταν (14)πιλσούντσκι (14)πινακοθήκες (21)πινακοθήκης (21)πινακοθηκών (22)πινδάρειους (15)πινδαρικούς (15)πιπερίζουμε (25)πιπερίσουμε (16)πιπερωθείτε (24)πιπερωθούμε (26)πιπερωμάτων (19)πιπερωμένες (16)πιπερωμένης (16)πιπερωμένοι (17)πιπερωμένος (16)πιπερωμένου (18)πιπερωμένων (19)πιπερωνόταν (15)πιπερόριζας (22)πιπερόριζες (22)πιπερώθηκαν (23)πιπερώθηκες (22)πιπερώματος (14)πιπερώνεσαι (13)πιπερώνεστε (13)πιπερώνεται (13)πιπερώνομαι (15)πιπερώνουμε (16)πιπερώσουμε (16)πιπιλίζεσαι (23)πιπιλίζεστε (23)πιπιλίζεται (23)πιπιλίζομαι (25)πιπιλίζουμε (26)πιπιλίσματα (16)πιπιλίσουμε (17)πιπιλιζόταν (23)πιπιλισμένα (16)πιπιλισμένε (16)πιπιλισμένη (16)πιπιλισμένο (16)πιπιλιστούς (13)πιρουνιάζει (22)πιρουνιάσει (13)πιρουνιάστε (13)πιρούνιαζαν (21)πιρούνιαζες (20)πιρούνιασαν (12)πιρούνιασες (11)πιρούνιασμα (14)πισσάρονται (12)πισσάρονταν (12)πισσάσφαλτο (20)πισσαρόμουν (15)πισσαρόσουν (13)πισσωθήκαμε (25)πισσωθήκατε (23)πισσωμένους (15)πισσωνόμουν (16)πισσωνόσουν (14)πισσόστρωση (14)πισσόχαρτον (19)πισσόχαρτου (20)πισσόχαρτων (21)πισσώνονται (11)πισσώνονταν (11)πισσώνοντας (10)πιστευτείτε (12)πιστευτούμε (14)πιστευόμουν (15)πιστευόσουν (13)πιστεύονται (11)πιστεύονταν (11)πιστεύοντας (10)πιστεύτηκαν (12)πιστεύτηκες (11)πιστοδοτήσω (16)πιστοδοτείς (13)πιστοδοτικά (15)πιστοδοτικέ (15)πιστοδοτική (15)πιστοδοτικό (15)πιστοδοτούν (14)πιστοδότησα (14)πιστοδότησε (14)πιστοδότηση (14)πιστοδότρια (15)πιστολήπτης (13)πιστολίζαμε (24)πιστολίζατε (22)πιστολίζεις (21)πιστολίζετε (22)πιστολίζουν (23)πιστολίσαμε (15)πιστολίσατε (13)πιστολίσεις (12)πιστολίσετε (13)πιστολίσουν (14)πιστολισμός (14)πιστολιστεί (13)πιστοποίησή (11)πιστοποίησα (12)πιστοποίησε (12)πιστοποίηση (12)πιστοποιήσω (14)πιστοποιείς (11)πιστοποιηθώ (21)πιστοποιούν (12)πιστοχρέωνα (21)πιστοχρέωνε (21)πιστοχρέωσα (21)πιστοχρέωσε (21)πιστοχρέωση (21)πιστοχρεωθώ (30)πιστοχρεώνω (21)πιστοχρεώσω (21)πιστωθήκαμε (25)πιστωθήκατε (23)πιστωμένους (15)πιστωνόμουν (16)πιστωνόσουν (14)πιστωτικούς (13)πιστότερους (12)πιστώνονται (11)πιστώνονταν (11)πιστώνοντας (10)πισωβελονιά (22)πισωγυρίζει (27)πισωγυρίσει (18)πισωγυρίστε (18)πισωγύριζαν (26)πισωγύριζες (25)πισωγύρισαν (17)πισωγύρισες (16)πισωγύρισμα (19)πισωδρόμησα (19)πισωκάπουλα (18)πιτσιλάγαμε (18)πιτσιλάγατε (16)πιτσιλίζαμε (24)πιτσιλίζατε (22)πιτσιλίζεις (21)πιτσιλίζετε (22)πιτσιλίζουν (23)πιτσιλίσαμε (15)πιτσιλίσατε (13)πιτσιλίσεις (12)πιτσιλίσετε (13)πιτσιλίσουν (14)πιτσιλημένα (15)πιτσιλημένε (15)πιτσιλημένη (15)πιτσιλημένο (15)πιτσιλιέμαι (15)πιτσιλιέσαι (13)πιτσιλιέστε (13)πιτσιλιέται (13)πιτσιλιστές (12)πιτσιλιστής (12)πιτσιλιστεί (13)πιτσιλιστοί (13)πιτσιλιστού (13)πιτσιλιστός (12)πιτσιλιστών (13)πιτσιλιόταν (13)πιτσιλούσαν (13)πιτσιλούσες (12)πιτσιλώντας (12)πιτσιρίκους (13)πιτσιρικιού (13)πιτσιρικιών (13)πιτσουνάκια (13)πιτυριάσεις (12)πιτυριάσεων (15)πιτυριάσεως (14)πιτυρούχους (20)πλαγιάσματα (18)πλαγιάσουμε (19)πλαγιασμένη (18)πλαγιασμένο (18)πλαγιαστούς (15)πλαγιαύλους (18)πλαγιοδέτης (18)πλαγιοδρομώ (22)πλαγιοτομία (18)πλαγιότιτλε (18)πλαγιότιτλο (18)πλαγκτονικά (18)πλαγκτονικέ (18)πλαγκτονική (18)πλαγκτονικό (18)πλαδαρότατα (17)πλαδαρότατε (17)πλαδαρότατη (17)πλαδαρότατο (17)πλαδαρότερα (18)πλαδαρότερε (18)πλαδαρότερη (18)πλαδαρότερο (18)πλαδαρότητα (17)πλαθόμασταν (24)πλαθόσασταν (22)πλαισιωθείς (23)πλαισιωθούν (24)πλαισιωμένα (17)πλαισιωμένε (17)πλαισιωμένη (17)πλαισιωμένο (17)πλαισιώθηκα (23)πλαισιώθηκε (23)πλαισιώματα (15)πλαισιώναμε (15)πλαισιώνατε (13)πλαισιώνεις (12)πλαισιώνετε (13)πλαισιώνουν (14)πλαισιώσαμε (15)πλαισιώσατε (13)πλαισιώσεις (12)πλαισιώσετε (13)πλαισιώσεων (15)πλαισιώσεως (14)πλαισιώσουν (14)πλακοειδείς (16)πλακοειδούς (16)πλακομούνια (16)πλακοπαγίδα (21)πλακοσκεπής (15)πλακοστρωθώ (26)πλακοστρώνω (17)πλακοστρώσω (17)πλακουτσούς (14)πλακουτσωτά (17)πλακουτσωτέ (17)πλακουτσωτή (17)πλακουτσωτό (17)πλακούντιον (14)πλακωθήκαμε (28)πλακωθήκατε (26)πλακωμένους (18)πλακωνόμουν (19)πλακωνόσουν (17)πλακόστρωμα (19)πλακόστρωνα (17)πλακόστρωνε (17)πλακόστρωσα (17)πλακόστρωσε (17)πλακόστρωση (17)πλακόστρωτα (17)πλακόστρωτε (17)πλακόστρωτη (17)πλακόστρωτο (17)πλακώνονται (14)πλακώνονταν (14)πλακώνοντας (13)πλανάρονται (14)πλανάρονταν (14)πλανίζονται (22)πλανίζονταν (22)πλανίζοντας (21)πλανίσματος (14)πλανίστηκαν (14)πλανίστηκες (13)πλαναρόμουν (17)πλαναρόσουν (15)πλανεμένους (15)πλανεμπορία (17)πλανευτείτε (14)πλανευτούμε (16)πλανευόμουν (17)πλανευόσουν (15)πλανεύονται (13)πλανεύονταν (13)πλανεύοντας (12)πλανεύτηκαν (14)πλανεύτηκες (13)πλανηθήκαμε (25)πλανηθήκατε (23)πλανημένους (15)πλανητάριον (14)πλανητάριου (15)πλανητάριων (16)πλανητάρχες (20)πλανητάρχης (20)πλανηταρχών (21)πλανητικούς (13)πλανητοειδή (16)πλανιάρεσαι (14)πλανιάρεστε (14)πλανιάρεται (14)πλανιάρομαι (16)πλανιαρόταν (14)πλανιζόμουν (25)πλανιζόσουν (23)πλανιούνται (13)πλανισμάτων (17)πλανισμένες (14)πλανισμένης (14)πλανισμένοι (15)πλανισμένος (14)πλανισμένου (16)πλανισμένων (17)πλανιστείτε (13)πλανιστούμε (15)πλανιόμαστε (15)πλαντάγματα (18)πλασάρονται (14)πλασάρονταν (14)πλασάροντας (13)πλασαριστεί (14)πλασαρόμουν (17)πλασαρόσουν (15)πλασκοβίτης (20)πλασματικές (15)πλασματικής (15)πλασματικοί (16)πλασματικού (16)πλασματικός (15)πλασματικών (16)πλασμολυσία (18)πλασμωδιακά (21)πλασμωδιακέ (21)πλασμωδιακή (21)πλασμωδιακό (21)πλασσόμαστε (15)πλασσόσαστε (13)πλαστελίνες (14)πλαστελίνης (14)πλαστελινών (15)πλαστικότης (13)πλαστογράφε (24)πλαστογράφο (24)πλαστογραφώ (24)πλαστοτήτων (15)πλαστουργοί (18)πλαστουργού (18)πλαστουργός (17)πλαστουργών (18)πλαστότητας (12)πλαστότητες (12)πλαταγίζαμε (27)πλαταγίζατε (25)πλαταγίζεις (24)πλαταγίζετε (25)πλαταγίζουν (26)πλαταγίσαμε (18)πλαταγίσατε (16)πλαταγίσεις (15)πλαταγίσετε (16)πλαταγίσουν (17)πλαταγισμός (17)πλατειάζουν (23)πλατειάσομε (15)πλατειασμοί (15)πλατειασμού (15)πλατειασμός (14)πλατειασμών (15)πλατειούλας (14)πλατειούλες (14)πλατινένιας (12)πλατινένιες (12)πλατινένιοι (13)πλατινένιος (12)πλατινένιου (14)πλατινένιων (15)πλατσάρισμα (16)πλατσομύτας (14)πλατσομύτες (14)πλατσομύτης (14)πλατσουρίζω (26)πλατσουρίσω (17)πλατσούριζα (23)πλατσούριζε (23)πλατσούρισα (14)πλατσούρισε (14)πλαττόμαστε (15)πλαττόσαστε (13)πλατυκέρατα (16)πλατυκέρατε (16)πλατυκέρατη (16)πλατυκέρατο (16)πλατυκέφαλα (24)πλατυκέφαλε (24)πλατυκέφαλη (24)πλατυκέφαλο (24)πλατυμέτωπά (18)πλατυμέτωπέ (18)πλατυμέτωπή (18)πλατυμέτωπα (19)πλατυμέτωπε (19)πλατυμέτωπη (19)πλατυμέτωπο (19)πλατυμέτωπό (18)πλατυνόμουν (17)πλατυνόσουν (15)πλατυποδίας (17)πλατυποδίες (17)πλατυποδιών (18)πλατυπόδαρα (19)πλατυπόδαρε (19)πλατυπόδαρη (19)πλατυπόδαρο (19)πλατυσμάτων (18)πλατωνικούς (15)πλατωνισμοί (17)πλατωνισμού (17)πλατωνισμός (16)πλατωνισμών (17)πλατύβαθρον (30)πλατύγυρους (18)πλατύνονται (13)πλατύνονταν (13)πλατύρρινες (14)πλατύρρινης (14)πλατύρρινοι (15)πλατύρρινος (14)πλατύρρινου (16)πλατύρρινων (17)πλατύσκαλου (17)πλατύσκαλων (18)πλατύσματος (14)πλατύστερνα (14)πλατύστερνε (14)πλατύστερνη (14)πλατύστερνο (14)πλατύστομες (14)πλατύστομης (14)πλατύστομοι (15)πλατύστομος (14)πλατύστομου (16)πλατύστομων (17)πλατύσωμους (17)πλατύτερους (14)πλατύφυλλες (24)πλατύφυλλης (24)πλατύφυλλοι (25)πλατύφυλλος (24)πλατύφυλλου (26)πλατύφυλλων (27)πλατύχωρους (23)πλαφονιέρας (20)πλαφονιέρες (20)πλείσταρχος (20)πλεγματικές (18)πλεγματικής (18)πλεγματικοί (19)πλεγματικού (19)πλεγματικός (18)πλεγματικών (19)πλειοδοσίας (15)πλειοδοσίες (15)πλειοδοσιών (16)πλειοδοτήσω (18)πλειοδοτείς (15)πλειοδοτικά (17)πλειοδοτικέ (17)πλειοδοτική (17)πλειοδοτικό (17)πλειοδοτούν (16)πλειοδότησα (16)πλειοδότησε (16)πλειοδότρια (17)πλειονοψηφώ (29)πλειονότητά (12)πλειονότητα (13)πλειοψήφησα (29)πλειοψήφησε (29)πλειοψηφήσω (31)πλειοψηφίας (28)πλειοψηφίες (28)πλειοψηφείς (28)πλειοψηφικά (30)πλειοψηφικέ (30)πλειοψηφική (30)πλειοψηφικό (30)πλειοψηφιών (29)πλειοψηφούν (29)πλειστοάναξ (22)πλειόκαινης (13)πλεκόμασταν (16)πλεκόσασταν (14)πλενόμασταν (15)πλενόσασταν (13)πλεονάζοντα (22)πλεονάζουσα (23)πλεονάσματα (15)πλεονέκτημά (15)πλεονέκτημα (16)πλεονέκτησα (14)πλεονέκτησε (14)πλεονέκτρια (15)πλεονασμούς (14)πλεοναστικά (14)πλεοναστικέ (14)πλεοναστική (14)πλεοναστικό (14)πλεονεκτήσω (16)πλεονεκτείς (13)πλεονεκτικά (15)πλεονεκτικέ (15)πλεονεκτική (15)πλεονεκτικό (15)πλεονεκτούν (14)πλερωθήκαμε (28)πλερωθήκατε (26)πλερωμένους (18)πλερωνόμουν (19)πλερωνόσουν (17)πλερώνονται (14)πλερώνονταν (14)πλερώνοντας (13)πλευρίζεσαι (24)πλευρίζεστε (24)πλευρίζεται (24)πλευρίζομαι (26)πλευρίζουμε (27)πλευρίσματα (17)πλευρίσουμε (18)πλευρίστηκα (16)πλευρίστηκε (16)πλευρίτιδας (17)πλευρίτιδες (17)πλευρίτωναν (17)πλευρίτωνες (16)πλευρίτωσαν (17)πλευρίτωσες (16)πλευριζόταν (24)πλευρισμένα (17)πλευρισμένε (17)πλευρισμένη (17)πλευρισμένο (17)πλευριστείς (14)πλευριστούν (15)πλευριτικές (15)πλευριτικής (15)πλευριτικοί (16)πλευριτικού (16)πλευριτικός (15)πλευριτικών (16)πλευριτωθεί (26)πλευριτώνει (15)πλευριτώσει (15)πλευριτώσου (16)πλευριτώστε (15)πλευροτομία (17)πλευρόπονος (15)πλευστότητα (14)πληγιάζεσαι (25)πληγιάζεστε (25)πληγιάζεται (25)πληγιάζομαι (27)πληγιάσματα (18)πληγιαζόταν (25)πληγιασμένα (18)πληγιασμένο (18)πληγωθήκαμε (30)πληγωθήκανε (28)πληγωθήκατε (28)πληγωμένους (20)πληγωνόμουν (21)πληγωνόσουν (19)πληγωνότανε (18)πληγώνονται (16)πληγώνονταν (16)πληγώνοντας (15)πληθάριθμος (33)πληθάριθμου (35)πληθυντικές (23)πληθυντικής (23)πληθυντικοί (24)πληθυντικού (24)πληθυντικός (23)πληθυντικών (24)πληθυνόμουν (26)πληθυνόσουν (24)πληθυσμιακά (26)πληθυσμιακέ (26)πληθυσμιακή (26)πληθυσμιακό (26)πληθωρικούς (25)πληθωρισμοί (27)πληθωρισμού (27)πληθωρισμός (26)πληθωρισμών (27)πληθύνονται (22)πληθύνονταν (22)πληκτρολογώ (20)πληκτροφόρα (23)πληκτροφόρε (23)πληκτροφόρο (23)πλημμέλειάς (17)πλημμέλειές (17)πλημμέλειας (18)πλημμέλειες (18)πλημμελειών (19)πλημμυρίδας (21)πλημμυρίδες (21)πλημμυρίδων (24)πλημμυρίζει (28)πλημμυρίσει (19)πλημμυρίσου (20)πλημμυρίστε (19)πλημμυριστώ (19)πλημμύριζαν (27)πλημμύριζες (26)πλημμύρισαν (18)πλημμύρισες (17)πλημμύρισμα (20)πληρέστατος (13)πληρέστερες (14)πληρέστερης (14)πληρέστεροι (15)πληρέστερος (14)πληρέστερου (16)πληρέστερων (17)πληρεξούσιά (22)πληρεξούσια (23)πληρεξούσιε (23)πληρεξούσιο (23)πληρεξούσιό (22)πληροφορήσω (24)πληροφορίας (21)πληροφορίες (21)πληροφορείς (21)πληροφορηθώ (31)πληροφορικά (23)πληροφορικέ (23)πληροφορική (23)πληροφορικό (23)πληροφοριών (22)πληροφορούν (22)πληροφόρησή (21)πληροφόρησα (22)πληροφόρησε (22)πληροφόρηση (22)πληρωθέντος (24)πληρωθέντων (27)πληρωθήκαμε (28)πληρωθήκανε (26)πληρωθήκατε (26)πληρωθείσας (24)πληρωθείσες (24)πληρωθείσης (24)πληρωμένους (18)πληρωνόμουν (19)πληρωνόσουν (17)πληρωνότανε (16)πληρώνονται (14)πληρώνονταν (14)πληρώνοντας (13)πλησίστιους (13)πλησιάζεσαι (22)πλησιάζεστε (22)πλησιάζεται (22)πλησιάζομαι (24)πλησιάζουμε (25)πλησιάζουνε (23)πλησιάσματα (15)πλησιάσουμε (16)πλησιάσουνε (14)πλησιέστερα (14)πλησιέστερε (14)πλησιέστερη (14)πλησιέστερο (14)πλησιαζόταν (22)πλησιαστούν (13)πλησιόχωρες (22)πλησιόχωρης (22)πλησιόχωροι (23)πλησιόχωρος (22)πλησιόχωρου (24)πλησιόχωρων (25)πληττομένου (16)πληττομένων (17)πληττόμαστε (15)πληττόμενες (14)πληττόμενης (14)πληττόμενος (14)πληττόμενου (16)πληττόμενων (17)πληττόσαστε (13)πλινθοδομές (26)πλινθοδομής (26)πλινθοδομών (27)πλινθοποιία (23)πλινθοποιού (23)πλινθοποιός (22)πλισάρονται (14)πλισάροντας (13)πλοηγήθηκαν (26)πλοηγήθηκες (25)πλοηγήσουμε (19)πλοηγηθείτε (25)πλοηγηθούμε (27)πλοηγημένες (17)πλοηγημένης (17)πλοηγημένοι (18)πλοηγημένος (17)πλοηγημένου (19)πλοηγημένων (20)πλοηγούνται (16)πλοηγούνταν (16)πλοηγούσαμε (18)πλοηγούσατε (16)πλοηγούσουν (17)πλοιοκτήτες (13)πλοιοκτήτης (13)πλοιοκτησία (14)πλοιοκτητών (14)πλουμίζεσαι (25)πλουμίζεστε (25)πλουμίζεται (25)πλουμίζομαι (27)πλουμίζουμε (28)πλουμίσματα (18)πλουμίσουμε (19)πλουμίστηκα (17)πλουμίστηκε (17)πλουμιζόταν (25)πλουμισμένα (18)πλουμισμένε (18)πλουμισμένη (18)πλουμισμένο (18)πλουμιστείς (15)πλουμιστούν (16)πλουμιστούς (15)πλουραλισμέ (19)πλουραλισμό (19)πλουσιότατα (14)πλουσιότατη (14)πλουσιότατο (14)πλουσιότερα (15)πλουσιότερε (15)πλουσιότερη (15)πλουσιότερο (15)πλουτίζεσαι (23)πλουτίζεστε (23)πλουτίζεται (23)πλουτίζομαι (25)πλουτίζουμε (26)πλουτίσματα (16)πλουτίσουμε (17)πλουτίστηκα (15)πλουτίστηκε (15)πλουτιζόταν (23)πλουτισμένα (16)πλουτισμένε (16)πλουτισμένη (16)πλουτισμένο (16)πλουτισμούς (15)πλουτιστείς (13)πλουτιστούν (14)πλουτοκράτη (16)πλουτολογία (19)πλουτομανής (15)πλουτοφόροι (22)πλουτοφόρος (21)πλουτοφόρου (23)πλουτοφόρων (24)πλουτωνισμέ (18)πλουτωνισμό (18)πλουτώνιους (14)πλοϊμοτήτων (16)πλοϊμότητας (13)πλοϊμότητες (13)πλυνόμασταν (16)πλυνόσασταν (14)πλωρίζοντας (24)πνευμάτωσης (15)πνευμάτωσις (15)πνευματικές (14)πνευματικήν (15)πνευματικής (14)πνευματικοί (15)πνευματικού (15)πνευματικόν (15)πνευματικός (14)πνευματικών (15)πνευματικώς (14)πνευματισμέ (16)πνευματισμό (16)πνευματιστή (14)πνευματωδών (19)πνευματωδώς (18)πνευματώδες (16)πνευματώδης (16)πνευμονικές (14)πνευμονικής (14)πνευμονικοί (15)πνευμονικού (15)πνευμονικός (14)πνευμονικών (15)πνιγηρότητα (15)πνιγόμασταν (16)πνιγόσασταν (14)πογκορέλιτς (17)ποδαλείριος (16)ποδαρόδρομε (21)ποδαρόδρομο (21)ποδηγέτησαν (17)ποδηγέτησες (16)ποδηγέτησης (16)ποδηγέτησις (16)ποδηγετήσει (17)ποδηγετήστε (17)ποδηγετείτε (17)ποδηγετούμε (19)ποδηγετούσα (17)ποδηγετούσε (17)ποδηλάτησαν (16)ποδηλάτησες (15)ποδηλάτισσα (16)ποδηλατάδες (18)ποδηλατάδων (21)ποδηλατάκια (17)ποδηλατήσει (16)ποδηλατήστε (16)ποδηλατείτε (16)ποδηλατικές (16)ποδηλατικής (16)ποδηλατικοί (17)ποδηλατικού (17)ποδηλατικός (16)ποδηλατικών (17)ποδηλατιστή (16)ποδηλατούμε (18)ποδηλατούσα (16)ποδηλατούσε (16)ποδοβολητού (23)ποδοβολητών (23)ποδοκίνητες (14)ποδοκίνητης (14)ποδοκίνητοι (15)ποδοκίνητος (14)ποδοκίνητου (16)ποδοκίνητων (17)ποδοκροτήσω (18)ποδοκροτείς (15)ποδοκροτούν (16)ποδοκρότημα (18)ποδοκρότησα (16)ποδοκρότησε (16)ποδοκύλισμα (19)ποδοπάταγαν (18)ποδοπάταγες (17)ποδοπάτησαν (15)ποδοπάτησες (14)ποδοπάτησης (14)ποδοπάτησις (14)ποδοπατήσει (15)ποδοπατήσου (16)ποδοπατήστε (15)ποδοπατηθεί (24)ποδοπατούμε (17)ποδοπατούσα (15)ποδοπατούσε (15)ποδοστάματα (16)ποδοσφαίρου (23)ποδοσφαίρων (24)ποδοτάπητες (14)ποδόλουτρον (18)ποδόλουτρου (19)ποδόλουτρων (20)ποδόπληκτρο (19)ποδόσφαιρον (22)ποετάστρους (12)ποζαρίσματα (23)ποζαρισμένα (23)ποζαρισμένε (23)ποζαρισμένη (23)ποζαρισμένο (23)ποζιτιβισμέ (29)ποζιτιβισμό (29)ποζιτιβιστή (27)ποζιτρονίου (22)ποζιτρονίων (23)ποθούμενους (22)ποιηματάκια (14)ποιητάρηδες (14)ποιητάρηδων (17)ποιητικότης (11)ποικίλλεσαι (16)ποικίλλεστε (16)ποικίλλεται (16)ποικίλλομαι (18)ποικίλλοντα (16)ποικίλλουμε (19)ποικίλλουνε (17)ποικίλματος (15)ποικιλλόταν (16)ποικιλμάτων (18)ποικιλμένος (15)ποικιλτικές (14)ποικιλτικής (14)ποικιλτικοί (15)ποικιλτικού (15)ποικιλτικός (14)ποικιλτικών (15)ποικιλότερο (15)ποικιλότητα (14)ποικιλώνυμα (17)ποικιλώνυμε (17)ποικιλώνυμη (17)ποικιλώνυμο (17)ποιμαίνουμε (16)ποιμανδρίας (16)ποιμαντικές (13)ποιμαντικής (13)ποιμαντικοί (14)ποιμαντικού (14)ποιμαντικός (13)ποιμαντικών (14)ποιμαντορία (14)ποιμενάρχες (20)ποιμενάρχης (20)ποιμεναρχία (21)ποιμεναρχεί (21)ποιμεναρχών (21)ποιμενικούς (13)ποινικολόγε (17)ποινικολόγο (17)ποινικότητα (12)ποινολογίου (17)ποινολογίων (18)ποινολόγιον (16)ποιούμασταν (13)ποιούσασταν (11)πολέμαρχους (23)πολεμάρχους (23)πολεμήθηκαν (25)πολεμήθηκες (24)πολεμήσουμε (18)πολεμήσουνε (16)πολεμίστρας (15)πολεμίστρες (15)πολεμίστρια (16)πολεμηθείτε (24)πολεμηθούμε (26)πολεμημένες (16)πολεμημένης (16)πολεμημένοι (17)πολεμημένος (16)πολεμημένου (18)πολεμημένων (19)πολεμικότης (15)πολεμιόμουν (18)πολεμιόνταν (15)πολεμιόσουν (16)πολεμοπαθές (24)πολεμοπαθής (24)πολεμοπαθών (25)πολεμοφόδια (25)πολεμοχαρές (22)πολεμοχαρής (22)πολεμοχαρών (23)πολεμούσαμε (17)πολεμούσανε (15)πολεμούσατε (15)πολεμόχαρες (22)πολεμόχαρης (22)πολεμόχαροι (23)πολεμόχαρος (22)πολεμόχαρου (24)πολεμόχαρων (25)πολεοδομίας (17)πολεοδομίες (17)πολεοδομικά (19)πολεοδομικέ (19)πολεοδομική (19)πολεοδομικό (19)πολεοδομιών (18)πολεοδόμηση (18)πολεοδόμους (18)πολεομορφία (23)πολικότητας (13)πολιορκήσει (15)πολιορκήσου (16)πολιορκήστε (15)πολιορκείτε (15)πολιορκηθεί (24)πολιορκητές (14)πολιορκητής (14)πολιορκητών (15)πολιορκούμε (17)πολιορκούνε (15)πολιορκούσα (15)πολιορκούσε (15)πολισμάνους (15)πολιτειακές (13)πολιτειακής (13)πολιτειακοί (14)πολιτειακού (14)πολιτειακός (13)πολιτειακών (14)πολιτευτούν (14)πολιτευόταν (14)πολιτεύεσαι (13)πολιτεύεστε (13)πολιτεύεται (13)πολιτεύθηκε (23)πολιτεύματα (15)πολιτεύομαι (15)πολιτεύτηκα (14)πολιτεύτηκε (14)πολιτικάντη (14)πολιτικότης (13)πολιτισμένα (15)πολιτισμένε (15)πολιτισμένη (15)πολιτισμένο (15)πολιτισμικά (16)πολιτισμικέ (16)πολιτισμική (16)πολιτισμικό (16)πολιτισμούς (14)πολιτιστικά (14)πολιτιστικέ (14)πολιτιστική (14)πολιτιστικό (14)πολιτογραφώ (24)πολιόρκησαν (15)πολιόρκησες (14)πολλαπλάσιά (17)πολλαπλάσια (18)πολλαπλάσιε (18)πολλαπλάσιο (18)πολλαπλάσιό (17)πολλαπλότης (17)πολτοειδείς (15)πολτοειδούς (15)πολτοποίησα (14)πολτοποίησε (14)πολτοποίηση (14)πολτοποιήσω (16)πολτοποιείς (13)πολτοποιηθώ (23)πολτοποιούν (14)πολυάνθρωπα (27)πολυάνθρωπε (27)πολυάνθρωπη (27)πολυάνθρωπο (27)πολυάριθμες (25)πολυάριθμης (25)πολυάριθμοι (26)πολυάριθμος (25)πολυάριθμου (27)πολυάριθμων (28)πολυάστερες (14)πολυάστερης (14)πολυάστεροι (15)πολυάστερος (14)πολυάστερου (16)πολυάστερων (17)πολυάσχολες (22)πολυάσχολης (22)πολυάσχολοι (23)πολυάσχολος (22)πολυάσχολου (24)πολυάσχολων (25)πολυέλαιους (16)πολυέξοδους (26)πολυέρχεσαι (22)πολυέρχεστε (22)πολυέρχεται (22)πολυέρχομαι (24)πολυήμερους (17)πολυαίμακτα (17)πολυαίμακτε (17)πολυαίμακτη (17)πολυαίμακτο (17)πολυαίματες (15)πολυαίματης (15)πολυαίματοι (16)πολυαίματος (15)πολυαίματου (17)πολυαίματων (18)πολυαγάπαγα (21)πολυαγάπαγε (21)πολυαγάπησα (18)πολυαγάπησε (18)πολυαγάπητα (18)πολυαγάπητε (18)πολυαγάπητη (18)πολυαγάπητο (18)πολυαγαπάει (18)πολυαγαπάμε (20)πολυαγαπάτε (18)πολυαγαπήσω (20)πολυαγαπηθώ (27)πολυαγαπούν (18)πολυαθλητής (24)πολυανδρίας (17)πολυανδρίες (17)πολυανδρικά (19)πολυανδρικέ (19)πολυανδρική (19)πολυανδρικό (19)πολυανδριών (18)πολυαρίθμων (28)πολυαρχικές (22)πολυαρχικής (22)πολυαρχικοί (23)πολυαρχικού (23)πολυαρχικός (22)πολυαρχικών (23)πολυβινύλια (23)πολυβινύλιο (23)πολυβολήσει (23)πολυβολήστε (23)πολυβολείου (24)πολυβολείτε (23)πολυβολείων (25)πολυβολητές (22)πολυβολητής (22)πολυβολητών (23)πολυβολισμέ (25)πολυβολισμό (25)πολυβολούμε (25)πολυβολούσα (23)πολυβολούσε (23)πολυβόλησαν (23)πολυβόλησες (22)πολυγένεσις (16)πολυγαμικές (19)πολυγαμικής (19)πολυγαμικοί (20)πολυγαμικού (20)πολυγαμικός (19)πολυγαμικών (20)πολυγλωσσία (21)πολυγράφησα (25)πολυγράφησε (25)πολυγράφηση (25)πολυγράφους (25)πολυγραφήσω (27)πολυγραφίας (24)πολυγραφείς (24)πολυγραφηθώ (34)πολυγραφικά (26)πολυγραφικέ (26)πολυγραφική (26)πολυγραφικό (26)πολυγραφούν (25)πολυγωνικές (19)πολυγωνικής (19)πολυγωνικοί (20)πολυγωνικού (20)πολυγωνικός (19)πολυγωνικών (20)πολυδάκρυτα (20)πολυδάκρυτε (20)πολυδάκρυτη (20)πολυδάκρυτο (20)πολυδάκτυλα (21)πολυδάκτυλε (21)πολυδάκτυλη (21)πολυδάκτυλο (21)πολυδάπανες (17)πολυδάπανης (17)πολυδάπανοι (18)πολυδάπανος (17)πολυδάπανου (19)πολυδάπανων (20)πολυδίνεσαι (17)πολυδίνεστε (17)πολυδίνεται (17)πολυδίνομαι (19)πολυδαίδαλα (22)πολυδαίδαλε (22)πολυδαίδαλη (22)πολυδαίδαλο (22)πολυδινόταν (17)πολυδόξαστα (26)πολυδόξαστε (26)πολυδόξαστη (26)πολυδόξαστο (26)πολυδύναμες (18)πολυδύναμης (18)πολυδύναμοι (19)πολυδύναμος (18)πολυδύναμου (20)πολυδύναμων (21)πολυεδρικές (18)πολυεδρικής (18)πολυεδρικοί (19)πολυεδρικού (19)πολυεδρικός (18)πολυεδρικών (19)πολυεθνικές (23)πολυεθνικής (23)πολυεθνικοί (24)πολυεθνικού (24)πολυεθνικός (23)πολυεθνικών (24)πολυελαίους (16)πολυεπίπεδα (19)πολυεπίπεδη (19)πολυεπίπεδο (19)πολυερχόταν (22)πολυεστέρας (14)πολυεστέρες (14)πολυεστέρων (17)πολυζήλευτα (26)πολυζήλευτε (26)πολυζήλευτη (26)πολυζήλευτο (26)πολυζήτητες (22)πολυζήτητης (22)πολυζήτητοι (23)πολυζήτητος (22)πολυζήτητου (24)πολυζήτητων (25)πολυζώητους (23)πολυθειούχα (30)πολυθεσίτες (22)πολυθεσίτης (22)πολυθεσιτών (23)πολυθεϊκούς (22)πολυθεϊσμοί (24)πολυθεϊσμού (24)πολυθεϊσμός (23)πολυθεϊσμών (24)πολυθεϊστές (21)πολυθεϊστής (21)πολυθεϊστών (22)πολυθρήνητα (24)πολυθρήνητε (24)πολυθρήνητη (24)πολυθρήνητο (24)πολυθρύλητα (26)πολυθρύλητε (26)πολυθρύλητη (26)πολυθρύλητο (26)πολυθόρυβες (31)πολυθόρυβης (31)πολυθόρυβοι (32)πολυθόρυβος (31)πολυθόρυβου (33)πολυθόρυβων (34)πολυκάθεσαι (24)πολυκάθεστε (24)πολυκάθεται (24)πολυκάθομαι (26)πολυκάντηλα (17)πολυκάντηλο (17)πολυκάτεχες (21)πολυκάτεχης (21)πολυκάτεχοι (22)πολυκάτεχος (21)πολυκάτεχου (23)πολυκάτεχων (24)πολυκέλαδες (19)πολυκέλαδης (19)πολυκέλαδοι (20)πολυκέλαδος (19)πολυκέλαδου (21)πολυκέλαδων (22)πολυκέφαλες (23)πολυκέφαλης (23)πολυκέφαλοι (24)πολυκέφαλος (23)πολυκέφαλου (25)πολυκέφαλων (26)πολυκαίριζα (25)πολυκαίριζε (25)πολυκαίρισα (16)πολυκαίρισε (16)πολυκαθόταν (24)πολυκαιρίας (15)πολυκαιρίες (15)πολυκαιρίζω (27)πολυκαιρίσω (18)πολυκαιρινά (16)πολυκαιρινέ (16)πολυκαιρινή (16)πολυκαιρινό (16)πολυκαρπίας (16)πολυκαρπίες (16)πολυκερδείς (18)πολυκερδούς (18)πολυκλαδικά (21)πολυκλαδικέ (21)πολυκλαδική (21)πολυκλαδικό (21)πολυκλινική (18)πολυκοβόταν (22)πολυκοσμίας (16)πολυκοσμίες (16)πολυκοσμιών (17)πολυκόβεσαι (22)πολυκόβεστε (22)πολυκόβεται (22)πολυκόβομαι (24)πολυκύμαντα (17)πολυκύμαντε (17)πολυκύμαντη (17)πολυκύμαντο (17)πολυκύτταρα (16)πολυκύτταρε (16)πολυκύτταρη (16)πολυκύτταρο (16)πολυλέγεσαι (19)πολυλέγεστε (19)πολυλέγεται (19)πολυλέγομαι (21)πολυλεγόταν (19)πολυλογάδες (21)πολυλογάδων (24)πολυλογήσει (19)πολυλογήστε (19)πολυλογείτε (19)πολυλογούμε (21)πολυλογούσα (19)πολυλογούσε (19)πολυλόγησαν (19)πολυλόγησες (18)πολυμάθειας (24)πολυμάθειες (24)πολυμέρειας (16)πολυμέρειες (16)πολυμέριμνα (19)πολυμέριμνε (19)πολυμέριμνη (19)πολυμέριμνο (19)πολυμέτωπες (18)πολυμέτωπης (18)πολυμέτωποι (19)πολυμέτωπος (18)πολυμέτωπου (20)πολυμέτωπων (21)πολυμήστορα (17)πολυμήχανες (22)πολυμήχανης (22)πολυμήχανοι (23)πολυμήχανος (22)πολυμήχανου (24)πολυμήχανων (25)πολυμίλησαν (18)πολυμίλησες (17)πολυμαθειών (25)πολυμερειών (17)πολυμερισμέ (19)πολυμερισμό (19)πολυμιλήσει (18)πολυμιλήστε (18)πολυμιλούμε (20)πολυμιλούσα (18)πολυμιλούσε (18)πολυμορφίας (23)πολυμορφίες (23)πολυμορφιών (24)πολυνησιακή (15)πολυνησιακό (15)πολυξοδιάζω (37)πολυουρικές (16)πολυουρικής (16)πολυουρικοί (17)πολυουρικού (17)πολυουρικός (16)πολυουρικών (17)πολυπέταλες (16)πολυπέταλης (16)πολυπέταλοι (17)πολυπέταλος (16)πολυπέταλου (18)πολυπέταλων (19)πολυπίνεσαι (15)πολυπίνεστε (15)πολυπίνεται (15)πολυπίνομαι (17)πολυπίστευα (16)πολυπίστεψα (24)πολυπαθαίνω (26)πολυπινόταν (15)πολυπιστεύω (17)πολυπλάνητα (17)πολυπλάνητε (17)πολυπλάνητη (17)πολυπλάνητο (17)πολυπλέκτες (17)πολυπλεκτών (18)πολυπληθείς (25)πολυπληθούς (25)πολυπλόκαμα (20)πολυπλόκαμε (20)πολυπλόκαμη (20)πολυπλόκαμο (20)πολυποίκιλα (18)πολυποίκιλε (18)πολυποίκιλη (18)πολυποίκιλο (18)πολυπράγμων (23)πολυπρόσωπα (19)πολυπρόσωπε (19)πολυπρόσωπη (19)πολυπρόσωπο (19)πολυπόθητες (23)πολυπόθητης (23)πολυπόθητοι (24)πολυπόθητος (23)πολυπόθητου (25)πολυπόθητων (26)πολυπύρηνες (15)πολυπύρηνης (15)πολυπύρηνοι (16)πολυπύρηνος (15)πολυπύρηνου (17)πολυπύρηνων (18)πολυράβεσαι (22)πολυράβεστε (22)πολυράβεται (22)πολυράβομαι (24)πολυραβόταν (22)πολυσέλιδες (18)πολυσέλιδης (18)πολυσέλιδοι (19)πολυσέλιδος (18)πολυσέλιδου (20)πολυσέλιδων (21)πολυσέπαλες (16)πολυσέπαλης (16)πολυσέπαλοι (17)πολυσέπαλος (16)πολυσέπαλου (18)πολυσέπαλων (19)πολυσήμαντα (16)πολυσήμαντε (16)πολυσήμαντη (16)πολυσήμαντο (16)πολυσπέρχων (25)πολυσπερμία (18)πολυσταυρία (16)πολυσχιδείς (23)πολυσχιδούς (23)πολυσύλλαβα (25)πολυσύλλαβε (25)πολυσύλλαβη (25)πολυσύλλαβο (25)πολυσύνδετα (17)πολυσύνδετε (17)πολυσύνδετη (17)πολυσύνδετο (17)πολυσύνθετα (23)πολυσύνθετε (23)πολυσύνθετη (23)πολυσύνθετο (23)πολυτάλαντα (16)πολυτάλαντε (16)πολυτάλαντη (16)πολυτάλαντο (16)πολυτάραχες (21)πολυτάραχης (21)πολυτάραχοι (22)πολυτάραχος (21)πολυτάραχου (23)πολυτάραχων (24)πολυτέκνους (15)πολυτέλειας (15)πολυτέλειες (15)πολυτίμητες (15)πολυτίμητης (15)πολυτίμητοι (16)πολυτίμητος (15)πολυτίμητου (17)πολυτίμητων (18)πολυτεκνίας (14)πολυτεκνίες (14)πολυτελείας (15)πολυτελειών (16)πολυτεντώνω (16)πολυτεχνίτη (21)πολυτεχνεία (21)πολυτεχνείο (21)πολυτεχνικά (22)πολυτεχνικέ (22)πολυτεχνική (22)πολυτεχνικό (22)πολυτονικές (14)πολυτονικής (14)πολυτονικοί (15)πολυτονικού (15)πολυτονικός (14)πολυτονικών (15)πολυφίλητες (22)πολυφίλητης (22)πολυφίλητοι (23)πολυφίλητος (22)πολυφίλητου (24)πολυφίλητων (25)πολυφασικές (21)πολυφασικής (21)πολυφασικοί (22)πολυφασικού (22)πολυφασικός (21)πολυφασικών (22)πολυφωνικές (23)πολυφωνικής (23)πολυφωνικοί (24)πολυφωνικού (24)πολυφωνικός (23)πολυφωνικών (24)πολυχρήματα (24)πολυχρήματε (24)πολυχρήματη (24)πολυχρήματο (24)πολυχρονίζω (33)πολυχρονίου (23)πολυχρονίσω (24)πολυχρονίων (24)πολυχρωμίας (25)πολυχρωμίες (25)πολυχρωμιών (26)πολυχρόνιας (21)πολυχρόνιες (21)πολυχρόνιζα (31)πολυχρόνιζε (31)πολυχρόνιοι (22)πολυχρόνιος (21)πολυχρόνιου (23)πολυχρόνισα (22)πολυχρόνισε (22)πολυχρόνιση (22)πολυχρόνιων (24)πολυψήφιους (30)πολυωνυμίας (18)πολυωνυμίες (18)πολυωνυμιών (19)πολυϊατρείο (14)πολυύμνητες (15)πολυύμνητης (15)πολυύμνητοι (16)πολυύμνητος (15)πολυύμνητου (17)πολυύμνητων (18)πολυώδυνους (18)πολυώνυμους (17)πολυώροφους (22)πολωνέζικες (24)πολωνέζικης (24)πολωνέζικοι (25)πολωνέζικος (24)πολωνέζικου (26)πολωνέζικων (27)πολωνόμαστε (17)πολωνόσαστε (15)πολωσίμετρο (18)πολύανδρους (17)πολύαστρους (14)πολύβλαστες (21)πολύβλαστης (21)πολύβλαστοι (22)πολύβλαστος (21)πολύβλαστου (23)πολύβλαστων (24)πολύβουλους (23)πολύγλωσσες (19)πολύγλωσσης (19)πολύγλωσσοι (20)πολύγλωσσος (19)πολύγλωσσου (21)πολύγλωσσων (22)πολύγνωμους (20)πολύγνωρους (19)πολύγραμμες (20)πολύγραμμης (20)πολύγραμμοι (21)πολύγραμμος (20)πολύγραμμου (22)πολύγραμμων (23)πολύδενδρος (19)πολύδεντρες (16)πολύδεντρης (16)πολύδεντροι (17)πολύδεντρος (16)πολύδεντρου (18)πολύδεντρων (19)πολύδροσους (17)πολύκαρπους (16)πολύκλαδους (19)πολύκλαυστα (17)πολύκλαυστε (17)πολύκλαυστη (17)πολύκλαυστο (17)πολύκλαυτες (16)πολύκλαυτης (16)πολύκλαυτοι (17)πολύκλαυτος (16)πολύκλαυτου (18)πολύκλαυτων (19)πολύκλειτος (15)πολύκλειτου (17)πολύκλωνους (18)πολύκροτους (15)πολύμορφους (23)πολύμοχθους (31)πολύνευρους (15)πολύπειρους (15)πολύπλευρες (17)πολύπλευρης (17)πολύπλευροι (18)πολύπλευρος (17)πολύπλευρου (19)πολύπλευρων (20)πολύπλοκους (17)πολύπραγους (18)πολύπτυχους (22)πολύπτωτους (16)πολύσαρκους (15)πολύσπαστες (13)πολύσπαστης (13)πολύσπαστοι (14)πολύσπαστον (14)πολύσπαστος (13)πολύσπαστου (15)πολύσπαστων (16)πολύσπερμες (16)πολύσπερμης (16)πολύσπερμοι (17)πολύσπερμος (16)πολύσπερμου (18)πολύσπερμων (19)πολύσπορους (15)πολύστηλους (15)πολύστικτες (13)πολύστικτης (13)πολύστικτοι (14)πολύστικτος (13)πολύστικτου (15)πολύστικτων (16)πολύστιχους (20)πολύστροφες (20)πολύστροφης (20)πολύστροφοι (21)πολύστροφος (20)πολύστροφου (22)πολύστροφων (23)πολύστυλους (16)πολύτεκνους (14)πολύτεχνους (20)πολύτριχους (21)πολύτροπους (15)πολύφερνους (21)πολύφυλλους (25)πολύχορδους (24)πολύχρονους (21)πολύχρυσους (22)πολύχρωμους (25)πομπεμένους (16)πομπευτείτε (15)πομπευτούμε (17)πομπευόμουν (18)πομπευόσουν (16)πομπεύονται (14)πομπεύονταν (14)πομπεύοντας (13)πομπεύτηκαν (15)πομπεύτηκες (14)πομπιάζεσαι (23)πομπιάζεστε (23)πομπιάζεται (23)πομπιάζομαι (25)πομπιάσματα (16)πομπιαζόταν (23)πομποδέκτες (17)πομποδέκτης (17)πομποδεκτών (18)πομφολυγώδη (29)πονεσιάρικα (13)πονεσιάρικο (13)πονηρέματος (13)πονηρέψουμε (24)πονηρεμάτων (16)πονηρεμένες (13)πονηρεμένης (13)πονηρεμένοι (14)πονηρεμένος (13)πονηρεμένου (15)πονηρεμένων (16)πονηρευτείς (12)πονηρευτούν (13)πονηρευόταν (13)πονηρεύεσαι (12)πονηρεύεστε (12)πονηρεύεται (12)πονηρεύομαι (14)πονηρεύουμε (15)πονηρεύτηκα (13)πονηρεύτηκε (13)πονηρότατες (11)πονηρότατης (11)πονηρότατοι (12)πονηρότατος (11)πονηρότατου (13)πονηρότατων (14)πονηρότερες (12)πονηρότερης (12)πονηρότεροι (13)πονηρότερος (12)πονηρότερου (14)πονηρότερων (15)πονοκέφαλοι (21)πονοκέφαλος (20)πονοκεφάλου (22)πονοκεφάλων (23)ποντάρονται (12)ποντάρονταν (12)ποντάροντας (11)ποντίζονται (20)ποντίζονταν (20)ποντίζοντας (19)ποντίσματος (12)ποντίστηκαν (12)ποντίστηκες (11)πονταδόρους (15)πονταριστεί (12)πονταρόμουν (15)πονταρόσουν (13)ποντιζόμουν (23)ποντιζόσουν (21)ποντικομαμή (16)ποντισμάτων (15)ποντισμένες (12)ποντισμένης (12)ποντισμένοι (13)ποντισμένος (12)ποντισμένου (14)ποντισμένων (15)ποντιστείτε (11)ποντιστούμε (13)ποντιφικούς (18)ποντοπλοΐας (13)ποντοπορήσω (15)ποντοπορίας (12)ποντοπορίες (12)ποντοπορείς (12)ποντοποριών (13)ποντοπορούν (13)ποντοπόρησα (13)ποντοπόρησε (13)ποντοπόρους (13)ποντόπινταν (12)πονόδοντους (14)πονόκαρδους (16)πονόκοιλους (14)πονόλαιμους (15)πορδίζοντας (23)πορδαλούδες (19)πορδαλούδων (22)πορευτήκαμε (16)πορευτικούς (13)πορευόμαστε (15)πορευόσαστε (13)ποριζόμαστε (23)ποριζόσαστε (21)πορισμένους (14)ποριστήκαμε (15)ποριστήκατε (13)ποριστικούς (12)ποριώτικους (13)πορνευόμουν (16)πορνευόσουν (14)πορνεύονται (12)πορνεύονταν (12)πορνοβοσκοί (20)πορνοβοσκού (20)πορνοβοσκός (19)πορνοβοσκών (20)πορνογράφοι (23)πορνογράφος (22)πορνογράφου (24)πορνογράφων (25)πορνογραφία (23)πορνοστάσιο (12)ποροσκοπίας (13)ποροσκοπικά (15)ποροσκοπικέ (15)ποροσκοπική (15)ποροσκοπικό (15)πορσελάνινα (14)πορσελάνινε (14)πορσελάνινη (14)πορσελάνινο (14)πορτιέρηδες (15)πορτιέρηδων (18)πορτιέρισσα (13)πορτμπαγκάζ (28)πορτογάλους (17)πορτογαλίας (16)πορτογαλικά (18)πορτογαλικέ (18)πορτογαλική (18)πορτογαλικό (18)πορτοκαλάδα (18)πορτοκαλάκι (16)πορτοκαλιάς (14)πορτοκαλιές (14)πορτοκαλιοί (15)πορτοκαλιού (15)πορτοκαλιών (15)πορτολάνους (14)πορτοφολάκι (22)πορτοφολιού (21)πορτοφολιών (21)πορτρετίστα (13)πορτόφυλλου (25)πορτόφυλλων (26)πορφυρένιας (20)πορφυρένιες (20)πορφυρένιοι (21)πορφυρένιος (20)πορφυρένιου (22)πορφυρένιων (23)πορωνόμαστε (16)πορωνόσαστε (14)ποσαπλάσιος (13)ποσείδιππος (15)ποσειδωνίου (17)ποσειδωνίων (18)ποσειδώνιας (13)ποσειδώνιες (13)ποσειδώνιοι (14)ποσειδώνιος (13)ποσειδώνιου (15)ποσειδώνιων (16)ποσολογικές (16)ποσολογικής (16)ποσολογικοί (17)ποσολογικού (17)ποσολογικός (16)ποσολογικών (17)ποσοστιαίας (10)ποσοστιαίες (10)ποσοστιαίοι (11)ποσοστιαίος (10)ποσοστιαίου (12)ποσοστιαίων (13)ποσοστώσεις (10)ποσοστώσεων (13)ποσοστώσεως (12)ποταμίσιους (13)ποταμογενές (15)ποταμογενής (15)ποταμογενών (16)ποταμολίμνη (17)ποταμοπλοΐα (16)ποταμόκολπο (17)ποταμόπλοια (16)ποταμόπλοιο (16)ποταμόψαρου (24)ποταμόψαρων (25)ποταποτήτων (14)ποταπότητας (11)ποταπότητες (11)ποτιδαιάτης (13)ποτιζόμαστε (22)ποτιζόμουνα (23)ποτιζόντανε (20)ποτιζόσαστε (20)ποτιζόσουνα (21)ποτισμένους (13)ποτιστήκαμε (14)ποτιστήκανε (12)ποτιστήκατε (12)ποτιστηριού (12)ποτιστηριών (12)ποτιστικούς (11)ποτοποιείον (12)ποτοποιείου (13)ποτοποιείων (14)ποτοπωλείου (17)ποτοπωλείων (18)πουδράρεσαι (17)πουδράρεστε (17)πουδράρεται (17)πουδράριζαν (26)πουδράριζες (25)πουδράρισαν (17)πουδράρισες (16)πουδράρισμα (19)πουδράρομαι (19)πουδράρουμε (20)πουδραρίσει (17)πουδραρίσου (18)πουδραρίστε (17)πουδραριστώ (17)πουδραρόταν (17)πουκαμισάκι (16)πουκαμισούς (14)πουληθήκαμε (26)πουληθήκανε (24)πουληθήκατε (24)πουλημένους (16)πουλιούνται (14)πουλιούνταν (14)πουλιόμαστε (16)πουλιόμουνα (17)πουλιόντανε (14)πουλιόσαστε (14)πουλιόσουνα (15)πουλοβεράκι (23)πουντιάσεις (11)πουντριέρας (13)πουντριέρες (13)πουπουλένια (16)πουπουλένιε (16)πουπουλένιο (16)πουριτανικά (14)πουριτανικέ (14)πουριτανική (14)πουριτανικό (14)πουριτανούς (12)πουστίζουμε (24)πουστίσουμε (15)πουσταρέλια (15)πουστόγερος (15)πουταναριού (13)πουταναριών (13)πουτανιάρης (12)πουτσαράδες (15)πουτσαράδων (18)πρααίνονται (12)πρααίνονταν (12)πρααινόμουν (15)πρααινόσουν (13)πραγμάτευση (18)πραγμάτωναν (19)πραγμάτωνες (18)πραγμάτωσαν (19)πραγμάτωσες (18)πραγμάτωσης (18)πραγμάτωσις (18)πραγματάκια (18)πραγματείας (16)πραγματείες (16)πραγματειών (17)πραγματευτώ (18)πραγματικές (17)πραγματικής (17)πραγματικοί (18)πραγματικού (18)πραγματικός (17)πραγματικών (18)πραγματισμέ (19)πραγματισμό (19)πραγματιστή (17)πραγματωθεί (28)πραγματώνει (17)πραγματώσει (17)πραγματώσου (18)πραγματώστε (17)πραιτοριανά (13)πραιτοριανέ (13)πραιτοριανή (13)πραιτοριανό (13)πραιτορικές (13)πραιτορικής (13)πραιτορικοί (14)πραιτορικού (14)πραιτορικός (13)πραιτορικών (14)πρακτικότης (13)πρακτορείας (13)πρακτορείον (14)πρακτορείου (15)πρακτορείων (16)πρακτορειών (14)πρακτορεύει (14)πρακτορεύσω (16)πρακτορικές (14)πρακτορικής (14)πρακτορικοί (15)πρακτορικού (15)πρακτορικός (14)πρακτορικών (15)πρακτόρευαν (15)πρακτόρευες (14)πρακτόρευσα (15)πρακτόρευσε (15)πρακτόρευση (15)πραματευτές (14)πραματευτής (14)πραματευτών (15)πραξικόπημα (25)πραξιτέλους (23)πρασινίζαμε (23)πρασινίζατε (21)πρασινίζεις (20)πρασινίζετε (21)πρασινίζουν (22)πρασινίσαμε (14)πρασινίσατε (12)πρασινίσεις (11)πρασινίσετε (12)πρασινίσουν (13)πρασινωπούς (14)πρατηριούχε (20)πρατηριούχο (20)πραττομένων (16)πραττόμαστε (14)πραττόμενες (13)πραττόσαστε (12)πραϋντικούς (11)πραϋνόμαστε (13)πραϋνόσαστε (11)πρεβεντόριο (20)πρεμνοφυείς (21)πρεμνοφυούς (21)πρεπούμενες (14)πρεπούμενης (14)πρεπούμενοι (15)πρεπούμενος (14)πρεπούμενου (16)πρεπούμενων (17)πρεσάρονται (13)πρεσάρονταν (13)πρεσάροντας (12)πρεσαδόρους (16)πρεσαριστεί (13)πρεσαρόμουν (16)πρεσαρόσουν (14)πρεσβευτικά (21)πρεσβευτικέ (21)πρεσβευτική (21)πρεσβευτικό (21)πρεσβευόταν (20)πρεσβεύεσαι (19)πρεσβεύεστε (19)πρεσβεύεται (19)πρεσβεύομαι (21)πρεσβεύουμε (22)πρεσβυτέρας (20)πρεσβυτέρες (20)πρεσβυτέρια (21)πρεσβυτέριο (21)πρεσβυτέρου (22)πρεσβυτέρων (23)πρεσβυτικές (20)πρεσβυτικής (20)πρεσβυτικοί (21)πρεσβυτικού (21)πρεσβυτικός (20)πρεσβυτικών (21)πρεσβυωπίας (22)πρεσβυωπίες (22)πρεσβυωπικά (24)πρεσβυωπικέ (24)πρεσβυωπική (24)πρεσβυωπικό (24)πρεσβύτερες (19)πρεσβύτερης (19)πρεσβύτεροι (20)πρεσβύτερος (19)πρεσβύτερου (21)πρεσβύτερων (22)πρηζόμασταν (23)πρηζόσασταν (21)πριαπισμούς (14)πριγκίπισσα (17)πριγκιπάτον (17)πριγκιπάτου (18)πριγκιπάτων (19)πριγκιπικές (17)πριγκιπικής (17)πριγκιπικοί (18)πριγκιπικού (18)πριγκιπικός (17)πριγκιπικών (18)πριμαντόνας (13)πριμαντόνες (13)πριμοδοτήσω (19)πριμοδοτείς (16)πριμοδοτηθώ (26)πριμοδοτούν (17)πριμοδότησα (17)πριμοδότησε (17)πριμοδότηση (17)πριονίζεσαι (21)πριονίζεστε (21)πριονίζεται (21)πριονίζομαι (23)πριονίζουμε (24)πριονίζουνε (22)πριονίσματα (14)πριονίσουμε (15)πριονίσουνε (13)πριονίστηκα (13)πριονίστηκε (13)πριονιζόταν (21)πριονισμένα (14)πριονισμένε (14)πριονισμένη (14)πριονισμένο (14)πριονιστείς (11)πριονιστούν (12)πριονιστούς (11)πριονοειδές (14)πριονοειδής (14)πριονοειδών (15)πριονόμυλος (16)πρισματικές (14)πρισματικής (14)πρισματικοί (15)πρισματικού (15)πρισματικός (14)πρισματικών (15)προΐστανται (12)προάγγελους (20)προάνθρωποι (25)προάνθρωπος (24)προέδρευσαν (17)προέδρευσες (16)προέρχονται (20)προέρχονταν (20)προαίσθησης (20)προαίσθησις (20)προαγάγουμε (21)προαγγέλλει (22)προαγγέλους (20)προαγγείλει (20)προαγγελίας (19)προαγγελίες (19)προαγγελιών (20)προαγοράζει (25)προαγοράσει (16)προαγοράσου (17)προαγοράστε (16)προαγοραστώ (16)προαγωγικές (20)προαγωγικής (20)προαγωγικοί (21)προαγωγικού (21)προαγωγικός (20)προαγωγικών (21)προαγωγικώς (20)προαγόμαστε (17)προαγόμενοι (17)προαγόμενος (16)προαγόμενου (18)προαγόμενων (19)προαγόραζαν (25)προαγόραζες (24)προαγόρασαν (16)προαγόρασες (15)προαγόσαστε (15)προαιρέσεις (12)προαιρέσεων (15)προαιρέσεως (14)προαιρείσθε (22)προαιρετικά (14)προαιρετικέ (14)προαιρετική (14)προαιρετικό (14)προαιρούμαι (15)προαιώνιους (12)προαλειφθεί (30)προαλειφτεί (21)προανάκριση (14)προανάφλεξη (30)προανέφεραν (20)προανακρίνω (16)προανακρούω (16)προαναφέρει (20)προαναφλέγω (26)προανθρώπου (24)προανθρώπων (25)προαπάντημα (15)προαπαίτησα (13)προαπαίτησε (13)προαπαίτηση (13)προαπαιτήσω (15)προαπαιτείς (12)προαπαιτηθώ (22)προαπαιτούν (13)προαποβίωσε (22)προαποβίωση (22)προαποβιώνω (22)προαποστολή (15)προαπόδειξη (25)προασπίζαμε (24)προασπίζατε (22)προασπίζεις (21)προασπίζετε (22)προασπίζουν (23)προασπίσαμε (15)προασπίσατε (13)προασπίσεις (12)προασπίσετε (13)προασπίσεων (15)προασπίσεως (14)προασπίσουν (14)προασπιστές (12)προασπιστής (12)προασπιστεί (13)προασπιστών (13)προαστιακές (12)προαστιακής (12)προαστιακοί (13)προαστιακού (13)προαστιακός (12)προαστιακών (13)προασφάλιζα (30)προασφάλιζε (30)προασφάλισα (21)προασφάλισε (21)προασφάλιση (21)προασφαλίζω (32)προασφαλίσω (23)προαφαίρεσε (20)προαφαίρεση (20)προαφαιρείς (19)προαφαιρούν (20)προαχθέντες (27)προαχθέντος (27)προαχθέντων (30)προαχθήκαμε (31)προαχθήκατε (29)προαχθείσας (27)προαχθείσες (27)προαχθείσης (27)προβάλινθος (29)προβάλλεσαι (23)προβάλλεστε (23)προβάλλεται (23)προβάλλομαι (25)προβάλλουμε (26)προβάλλουνε (24)προβάρονται (20)προβάρονταν (20)προβάροντας (19)προβαίνοντα (19)προβαίνουμε (22)προβαίνουνε (20)προβαίνουσα (20)προβαδίζαμε (33)προβαδίζατε (31)προβαδίζεις (30)προβαδίζετε (31)προβαδίζουν (32)προβαδίσαμε (24)προβαδίσατε (22)προβαδίσεις (21)προβαδίσετε (22)προβαδίσουν (23)προβαλλόταν (23)προβαρόμουν (23)προβαρόσουν (21)προβατίσιας (18)προβατίσιες (18)προβατίσιοι (19)προβατίσιος (18)προβατίσιου (20)προβατίσιων (21)προβατικούς (19)προβεβηκυία (28)προβηγκιανά (23)προβηγκιανέ (23)προβηγκιανή (23)προβηγκιανό (23)προβιβάζαμε (37)προβιβάζατε (35)προβιβάζεις (34)προβιβάζετε (35)προβιβάζουν (36)προβιβάσαμε (28)προβιβάσατε (26)προβιβάσεις (25)προβιβάσετε (26)προβιβάσουν (27)προβιβασθεί (35)προβιβασμοί (28)προβιβασμού (28)προβιβασμός (27)προβιβασμών (28)προβιβαστεί (26)προβιταμίνη (21)προβλέπεσαι (22)προβλέπεστε (22)προβλέπεται (22)προβλέπομαι (24)προβλέπουμε (25)προβλέφθηκα (38)προβλέφθηκε (38)προβλέφτηκε (29)προβλέψιμες (31)προβλέψιμης (31)προβλέψιμοι (32)προβλέψιμος (31)προβλέψιμου (33)προβλέψιμων (34)προβλέψουμε (33)προβλήθηκαν (31)προβλήθηκες (30)προβλήματος (22)προβλήματός (21)προβλεπτικά (23)προβλεπτικέ (23)προβλεπτική (23)προβλεπτικό (23)προβλεπόταν (22)προβλεφθείς (36)προβλεφθούν (37)προβληθήκαν (31)προβληθείτε (30)προβληθούμε (32)προβληθούνε (30)προβλημάτων (25)προβοδίζαμε (33)προβοδίζατε (31)προβοδίζεις (30)προβοδίζετε (31)προβοδίζουν (32)προβοδίσαμε (24)προβοδίσατε (22)προβοδίσεις (21)προβοδίσετε (22)προβοδίσουν (23)προβοδώματα (24)προβοκάραμε (23)προβοκάρατε (21)προβοκάρεις (20)προβοκάρετε (21)προβοκάρουν (22)προβοκάτορα (21)προβοκάτσια (20)προβολικούς (21)προβοσκίδας (22)προβοσκίδες (22)προβοσκίδων (25)προβούλευμα (24)προγαμιαίας (16)προγαμιαίες (16)προγαμιαίοι (17)προγαμιαίος (16)προγαμιαίου (18)προγαμιαίων (19)προγευμάτων (20)προγευόμουν (19)προγευόσουν (17)προγεφύρωμα (27)προγεύματος (16)προγεύονται (15)προγεύονταν (15)προγιγνώσκω (21)προγκήματος (17)προγκημάτων (20)προγναθικές (24)προγναθικής (24)προγναθικοί (25)προγναθικού (25)προγναθικός (24)προγναθικών (25)προγναθισμέ (26)προγναθισμό (26)προγνωστικά (18)προγνωστικέ (18)προγνωστική (18)προγνωστικό (18)προγομφίους (24)προγονικούς (15)προγονισμός (16)προγράμματά (19)προγράμματα (20)προγράφεσαι (23)προγράφεστε (23)προγράφεται (23)προγράφομαι (25)προγραφόταν (23)προγυμνάζει (27)προγυμνάσει (18)προγυμνάσου (19)προγυμνάστε (18)προγυμναστή (18)προγυμναστώ (18)προγόμφιους (24)προγύμναζαν (26)προγύμναζες (25)προγύμνασαν (17)προγύμνασες (16)προγύμνασης (16)προγύμνασις (16)προγύμνασμα (19)προδίδονται (18)προδίδονταν (18)προδίδοντας (17)προδίνονται (15)προδίνονταν (15)προδιάγραφε (26)προδιάθεσης (23)προδιάθεσις (23)προδιέγραφα (26)προδιέγραφε (26)προδιέγραψα (28)προδιέγραψε (28)προδιέθεταν (24)προδιαγράφω (28)προδιαγράψω (30)προδιαγραφή (26)προδιαθέτει (24)προδιδόμουν (21)προδιδόσουν (19)προδικάζαμε (27)προδικάζατε (25)προδικάζεις (24)προδικάζετε (25)προδικάζουν (26)προδικάσαμε (18)προδικάσατε (16)προδικάσεις (15)προδικάσετε (16)προδικάσουν (17)προδικασίας (15)προδικασίες (15)προδικασιών (16)προδικαστεί (16)προδινόμουν (18)προδινόσουν (16)προδομένους (17)προδοτικούς (15)προδοτισσών (15)προδρομικές (18)προδρομικής (18)προδρομικοί (19)προδρομικού (19)προδρομικός (18)προδρομικών (19)προδότισσας (14)προδότισσες (14)προείσπραξη (23)προεγγραφές (25)προεγγραφής (25)προεγγραφών (26)προεδρεύαμε (18)προεδρεύατε (16)προεδρεύεις (15)προεδρεύετε (16)προεδρεύουν (17)προεδρεύσει (16)προεδρεύστε (16)προεδρικούς (16)προεδριλίκι (19)προειδοποιώ (16)προεικάζαμε (24)προεικάζατε (22)προεικάζεις (21)προεικάζετε (22)προεικάζουν (23)προεικάσαμε (15)προεικάσατε (13)προεικάσεις (12)προεικάσετε (13)προεικάσουν (14)προεικονίζω (24)προεικονίσω (15)προεικόνιζα (22)προεικόνιζε (22)προεικόνισα (13)προεικόνισε (13)προεικόνιση (13)προειρημένη (15)προειρημένο (15)προεισαγωγή (20)προεκλογικά (19)προεκλογικέ (19)προεκλογική (19)προεκλογικό (19)προεκτάθηκε (23)προεκτάσεις (12)προεκτάσεων (15)προεκτάσεως (14)προεκταθείς (21)προεκτείνει (13)προεκτύπωση (16)προελέγχους (24)προελαύνουν (15)προελεύσεις (13)προελεύσεων (16)προελεύσεως (15)προελεύσεώς (12)προελληνικά (17)προελληνικέ (17)προελληνική (17)προελληνικό (17)προεμβάζαμε (32)προεμβάζατε (30)προεμβάζεις (29)προεμβάζετε (30)προεμβάζουν (31)προεμβάσαμε (23)προεμβάσατε (21)προεμβάσεις (20)προεμβάσετε (21)προεμβάσουν (22)προεμβαστεί (21)προενέργεια (16)προεξάγεσαι (24)προεξάγεστε (24)προεξάγεται (24)προεξάγομαι (26)προεξέλεγξη (35)προεξέχοντα (28)προεξέχουσα (29)προεξαγόταν (24)προεξοφλήσω (32)προεξοφλείς (29)προεξοφληθώ (39)προεξοφλητή (30)προεξοφλούν (30)προεξόφλημα (32)προεξόφλησή (29)προεξόφλησα (30)προεξόφλησε (30)προεξόφληση (30)προεπέλεξαν (24)προεπιλεγεί (18)προεπιλογές (17)προεπιλογής (17)προεπιλογών (18)προεργασίας (15)προεργασίες (15)προεργασιών (16)προερχομένη (22)προερχόμενα (22)προερχόμενε (22)προερχόμενη (22)προερχόμενο (22)προερχόμουν (23)προερχόσουν (21)προεσπερίδα (17)προετοίμαζα (23)προετοίμαζε (23)προετοίμασα (14)προετοίμασε (14)προετοιμάζω (25)προετοιμάσω (16)προεφηβικές (26)προεφηβικής (26)προεφηβικοί (27)προεφηβικού (27)προεφηβικός (26)προεφηβικών (27)προεόρτιους (13)προηγήθηκαν (25)προηγήθησαν (24)προηγηθέντα (24)προηγηθείσα (24)προηγηθούμε (26)προηγμένους (17)προηγουμένη (18)προηγούμενά (16)προηγούμενή (16)προηγούμενα (17)προηγούμενε (17)προηγούμενη (17)προηγούμενο (17)προηγούμενό (16)προηγούνται (15)προηγούνταν (15)προθέρμαινα (24)προθέρμαινε (24)προθέρμαναν (24)προθέρμανες (23)προθέρμανση (24)προθαλάμους (25)προθεματικά (24)προθεματικέ (24)προθεματική (24)προθεματικό (24)προθερμάνει (24)προθερμαίνω (26)προθερμανθώ (33)προθεσμιακά (24)προθεσμιακέ (24)προθεσμιακή (24)προθεσμιακό (24)προθετικούς (21)προθρομβίνη (31)προθυμότατα (24)προθωρακικά (26)προθωρακικέ (26)προθωρακική (26)προθωρακικό (26)προικίζεσαι (22)προικίζεστε (22)προικίζεται (22)προικίζομαι (24)προικίζουμε (25)προικίσθηκε (23)προικίσματα (15)προικίσουμε (16)προικίστηκα (14)προικίστηκε (14)προικιάτικα (14)προικιάτικε (14)προικιάτικη (14)προικιάτικο (14)προικιζόταν (22)προικισθείς (21)προικισμένα (15)προικισμένε (15)προικισμένη (15)προικισμένο (15)προικιστείς (12)προικιστούν (13)προικοδοσία (16)προικοδοτεί (16)προικοδοτών (16)προικοδότες (15)προικοδότης (15)προικοθήρας (22)προικοθήρες (22)προικοθηρία (23)προικολήπτη (16)προκάτοχους (20)προκήρυσσαν (15)προκήρυσσες (14)προκαθήμενε (24)προκαθήμενο (24)προκαθορίζω (34)προκαθορίσω (25)προκαθόριζα (32)προκαθόριζε (32)προκαθόρισα (23)προκαθόρισε (23)προκαλέσαμε (17)προκαλέσανε (15)προκαλέσατε (15)προκαλέσεις (14)προκαλέσετε (15)προκαλέσομε (17)προκαλέσουν (16)προκαλείσαι (15)προκαλείστε (15)προκαλείται (15)προκαλούμαι (17)προκαλούντα (15)προκαλούντο (15)προκαλούσαν (15)προκαλούσες (14)προκαλούταν (15)προκαλύψεις (23)προκαλύψεων (26)προκαλύψεως (25)προκαλώντας (14)προκατάβαλε (22)προκατάληψη (24)προκατέβαλα (22)προκατέβαλε (22)προκατέλαβα (22)προκατήχηση (20)προκαταβολή (22)προκαταλάβω (24)προκατόχους (20)προκείμενες (14)προκείμενης (14)προκείμενοι (15)προκείμενος (14)προκείμενου (16)προκείμενων (17)προκειμένης (14)προκειμένου (16)προκειμένων (17)προκηρυχθεί (31)προκηρυχτεί (22)προκηρύξαμε (25)προκηρύξατε (23)προκηρύξεις (22)προκηρύξετε (23)προκηρύξεων (25)προκηρύξεως (24)προκηρύξουν (24)προκηρύσσει (14)προκλήθηκαν (25)προκλήθηκες (24)προκλίνεσαι (15)προκλίνεστε (15)προκλίνεται (15)προκλίνομαι (17)προκλασικές (15)προκλασικής (15)προκλασικοί (16)προκλασικού (16)προκλασικός (15)προκλασικών (16)προκληθήκαν (25)προκληθείσα (24)προκληθείτε (24)προκληθούμε (26)προκληθούνε (24)προκλητικές (15)προκλητικής (15)προκλητικοί (16)προκλητικού (16)προκλητικός (15)προκλητικών (16)προκλινόταν (15)προκομμένες (16)προκομμένης (16)προκομμένοι (17)προκομμένος (16)προκομμένου (18)προκομμένων (19)προκρίθηκαν (24)προκρίνεσαι (14)προκρίνεστε (14)προκρίνεται (14)προκρίνομαι (16)προκριθείσα (23)προκριθείτε (23)προκριθούμε (25)προκριμένων (18)προκρινόταν (14)προκρούστης (13)προκυψάντων (25)προκύπτοντα (14)προκύπτουσα (15)προκύψαντος (21)προλάβαιναν (21)προλάβαινες (20)προλάμβαναν (23)προλάμβανες (22)προλέγονται (17)προλέγονταν (17)προλέγοντας (16)προλέχθηκαν (31)προλέχθηκες (30)προλήφθηκαν (31)προλαβαίνει (21)προλαμβάνει (23)προλείαιναν (14)προλείαινες (13)προλεγόμενά (18)προλεγόμενα (19)προλεγόμουν (20)προλεγόσουν (18)προλειάναμε (16)προλειάνατε (14)προλειάνεις (13)προλειάνετε (14)προλειάνουν (15)προλειαίνει (14)προλειανθεί (23)προλετάριοι (15)προλετάριος (14)προλετάριου (16)προλετάριων (17)προλεταρίου (16)προλεταρίων (17)προλεχθείτε (30)προλεχθούμε (32)προληπτικές (15)προληπτικής (15)προληπτικοί (16)προληπτικού (16)προληπτικός (15)προληπτικών (16)προληπτικώς (15)προληφθείτε (30)προληφθούμε (32)προληφθούνε (30)προλογίζαμε (28)προλογίζατε (26)προλογίζεις (25)προλογίζετε (26)προλογίζουν (27)προλογίσαμε (19)προλογίσατε (17)προλογίσεις (16)προλογίσετε (17)προλογίσουν (18)προλογικούς (17)προλογιστεί (17)προμάντευαν (15)προμάντευες (14)προμάντεψαν (23)προμάντεψες (22)προμήθευσαν (24)προμήθευσες (23)προμαντέψει (23)προμαντέψτε (23)προμαντεύει (14)προμαχήσαμε (23)προμαχήσατε (21)προμαχήσεις (20)προμαχήσετε (21)προμαχήσουν (22)προμαχούσαν (21)προμαχούσες (20)προμαχωνικά (24)προμαχωνικέ (24)προμαχωνική (24)προμαχωνικό (24)προμαχώντας (20)προμελέταγα (19)προμελέταγε (19)προμελέτησα (16)προμελέτησε (16)προμελετάει (16)προμελετάμε (18)προμελετάτε (16)προμελετήσω (18)προμελετούν (16)προμετωπίδα (20)προμηθευθεί (33)προμηθευτές (23)προμηθευτής (23)προμηθευτεί (24)προμηθευτού (24)προμηθευτών (24)προμηθεύαμε (25)προμηθεύατε (23)προμηθεύεις (22)προμηθεύετε (23)προμηθεύουν (24)προμηθεύσει (23)προμηθεύσου (24)προμηνάγαμε (19)προμηνάγατε (17)προμηνούσαν (14)προμηνούσες (13)προμηνυόταν (15)προμηνύεσαι (14)προμηνύεστε (14)προμηνύεται (14)προμηνύματα (16)προμηνύομαι (16)προμηνύουμε (17)προμηνύσαμε (16)προμηνύσατε (14)προμηνύσεις (13)προμηνύσετε (14)προμηνύσουν (15)προμηνώντας (13)προμινωικές (16)προμινωικής (16)προμινωικοί (17)προμινωικού (17)προμινωικός (16)προμινωικών (17)προνευστάζω (24)προνοήσουμε (15)προνοητικές (12)προνοητικής (12)προνοητικοί (13)προνοητικού (13)προνοητικός (12)προνοητικών (13)προνομιακές (14)προνομιακής (14)προνομιακοί (15)προνομιακού (15)προνομιακός (14)προνομιακών (15)προνομιακώς (14)προνομιούχα (21)προνομιούχε (21)προνομιούχο (21)προξενέψουν (31)προξενήσαμε (23)προξενήσατε (21)προξενήσεις (20)προξενήσετε (21)προξενήσουν (22)προξενείται (21)προξενηθούν (30)προξενικούς (21)προξενούσαν (21)προξενούσες (20)προξενώντας (20)προοδέψουμε (27)προοδέψουνε (25)προοδευτικά (17)προοδευτικέ (17)προοδευτική (17)προοδευτικό (17)προοδεύουμε (18)προοδεύουνε (16)προοδεύσαμε (17)προοδεύσανε (15)προοδεύσατε (15)προοδεύσεις (14)προοδεύσετε (15)προοδεύσομε (17)προοδεύσουν (16)προοιμιακές (14)προοιμιακής (14)προοιμιακοί (15)προοιμιακού (15)προοιμιακός (14)προοιμιακών (15)προοπτικούς (13)προορίζεσαι (22)προορίζεστε (22)προορίζεται (22)προορίζομαι (24)προορίζουμε (25)προορίσθηκε (23)προορίσουμε (16)προορίστηκα (14)προορίστηκε (14)προορατικές (13)προορατικής (13)προορατικοί (14)προορατικού (14)προορατικός (13)προορατικών (14)προορατικώς (13)προοριζόταν (22)προορισθούν (22)προορισμένα (15)προορισμένε (15)προορισμένη (15)προορισμένο (15)προορισμούς (14)προοριστείς (12)προοριστικά (14)προοριστικέ (14)προοριστική (14)προοριστικό (14)προοριστούν (13)προπέμπεσαι (16)προπέμπεστε (16)προπέμπεται (16)προπέμπομαι (18)προπέρσινος (13)προπέτισσας (12)προπέτισσες (12)προπήγματος (17)προπαίδειας (15)προπαίδειες (15)προπαίδευση (17)προπαγάνδας (18)προπαγάνδες (18)προπαγανδών (19)προπαιδειών (16)προπαραμονή (16)προπαροξύνω (25)προπαρόξυνα (24)προπαρόξυνε (24)προπατορικά (15)προπατορικέ (15)προπατορική (15)προπατορικό (15)προπεμπτικά (17)προπεμπτικέ (17)προπεμπτική (17)προπεμπτικό (17)προπεμπόταν (16)προπεργόλης (18)προπερυσινά (15)προπερυσινέ (15)προπερυσινή (15)προπερυσινό (15)προπετισσών (13)προπηγμάτων (20)προπηλάκιζα (25)προπηλάκιζε (25)προπηλάκισα (16)προπηλάκισε (16)προπηλάκιση (16)προπηλακίζω (27)προπηλακίσω (18)προπλάθεσαι (24)προπλάθεστε (24)προπλάθεται (24)προπλάθομαι (26)προπλάσματα (17)προπλήρωναν (18)προπλήρωνες (17)προπλήρωσαν (18)προπλήρωσες (17)προπλαθόταν (24)προπληρωθεί (27)προπληρωμές (19)προπληρωμής (19)προπληρωμών (20)προπληρωτέα (18)προπληρωτέε (18)προπληρωτέο (18)προπληρώνει (16)προπληρώσει (16)προπληρώσου (17)προπληρώστε (16)προπολεμικά (18)προπολεμικέ (18)προπολεμική (18)προπολεμικό (18)προπονήθηκα (23)προπονήθηκε (23)προπονήσαμε (15)προπονήσατε (13)προπονήσεις (12)προπονήσετε (13)προπονήσεων (15)προπονήσεως (14)προπονήσουν (14)προπονήτριά (13)προπονήτρια (14)προπονείσαι (13)προπονείστε (13)προπονείται (13)προπονηθείς (21)προπονηθούν (22)προπονημένα (15)προπονημένε (15)προπονημένη (15)προπονημένο (15)προπονητικά (14)προπονητική (14)προπονητικό (14)προπονούμαι (15)προπονούσαν (13)προπονούσες (12)προπονούταν (13)προποντίδας (15)προπονώντας (12)προπορευθεί (24)προποτζήδες (24)προποτζήδων (27)προπουλήσει (16)προπουληθεί (25)προπρύτανης (13)προπρύτανις (13)προπτυχιακά (22)προπτυχιακέ (22)προπτυχιακή (22)προπτυχιακό (22)προπυλενίου (17)προπωλήθηκα (27)προπωλήθηκε (27)προπωλήσαμε (19)προπωλήσατε (17)προπωλήσεις (16)προπωλήσετε (17)προπωλήσεων (19)προπωλήσεως (18)προπωλήσουν (18)προπωλείσαι (17)προπωλείστε (17)προπωλείται (17)προπωληθείς (25)προπωληθούν (26)προπωλημένα (19)προπωλημένε (19)προπωλημένη (19)προπωλημένο (19)προπωλούμαι (19)προπωλούσαν (17)προπωλούσες (16)προπωλούταν (17)προπωλώντας (16)προσάγονται (15)προσάγονταν (15)προσάγοντας (14)προσάμμωσης (17)προσάνεμους (14)προσάπτεσαι (13)προσάπτεστε (13)προσάπτεται (13)προσάπτομαι (15)προσάπτουμε (16)προσάρμοζαν (24)προσάρμοζες (23)προσάρμοσαν (15)προσάρμοσες (14)προσάρμοσις (14)προσάρτησαν (13)προσάρτησες (12)προσάρτησης (12)προσάρτησις (12)προσάχθηκαν (29)προσάχθηκες (28)προσέβαλλαν (23)προσέβλεπαν (22)προσέγγιζαν (27)προσέγγιζες (26)προσέγγισής (16)προσέγγισαν (18)προσέγγισες (17)προσέγγισης (17)προσέγγισιν (18)προσέγγισις (17)προσέκρουαν (15)προσέκρουσα (15)προσέκρουσε (15)προσέλευσής (13)προσέλευσης (14)προσέλευσις (14)προσέλθουμε (26)προσέλκυσαν (16)προσέλκυσης (15)προσέλκυσις (15)προσέρχεσαι (20)προσέρχεστε (20)προσέρχεται (20)προσέρχομαι (22)προσέτρεξαν (22)προσέτρεχαν (20)προσέφευγαν (23)προσέχονται (19)προσέχονταν (19)προσέχοντας (18)προσήκοντες (12)προσήκοντος (12)προσήκουσας (13)προσήκουσες (13)προσήλυτους (15)προσήμανσις (13)προσήνεμους (14)προσήχθησαν (28)προσαγάγαμε (20)προσαγάγεις (17)προσαγάγετε (18)προσαγάγουν (19)προσαγορεύω (18)προσαγωγούς (19)προσαγόμουν (18)προσαγόρευα (17)προσαγόρευε (17)προσαγόσουν (16)προσαλέντης (13)προσανάβαση (19)προσαπτόταν (13)προσαράξεις (21)προσαράξεων (24)προσαράξεως (23)προσαρμογές (17)προσαρμογής (17)προσαρμογών (18)προσαρμοστώ (15)προσαρμόζει (24)προσαρμόσει (15)προσαρμόσου (16)προσαρμόστε (15)προσαρτάσαι (13)προσαρτάστε (13)προσαρτάται (13)προσαρτήσει (13)προσαρτήσου (14)προσαρτήστε (13)προσαρτηθεί (22)προσαρτούμε (15)προσαρτούσα (13)προσαρτούσε (13)προσαρτώμαι (15)προσαυξάνει (22)προσαυξήσει (22)προσαυξηθεί (31)προσαχθείτε (28)προσαχθούμε (30)προσαύξησής (19)προσαύξησης (20)προσαύξησις (20)προσβάλλατε (23)προσβάλλεις (22)προσβάλλετε (23)προσβάλλουν (24)προσβάλουμε (24)προσβάσιμες (20)προσβάσιμοι (21)προσβάσιμος (20)προσβλέπαμε (24)προσβλέπετε (22)προσβλέπουν (23)προσβλήθηκε (31)προσβληθείς (29)προσβληθούν (30)προσβλητικά (22)προσβλητικέ (22)προσβλητική (22)προσβλητικό (22)προσγίνεσαι (15)προσγίνεστε (15)προσγίνεται (15)προσγίνομαι (17)προσγείωναν (17)προσγείωνες (16)προσγείωσαν (17)προσγείωσες (16)προσγείωσης (16)προσγείωσις (16)προσγειωθεί (26)προσγειώνει (15)προσγειώσει (15)προσγειώσου (16)προσγειώστε (15)προσγινόταν (15)προσδένεσαι (15)προσδένεστε (15)προσδένεται (15)προσδένομαι (17)προσδέσουμε (18)προσδέχεσαι (22)προσδέχεστε (22)προσδέχεται (22)προσδέχομαι (24)προσδέχτηκα (23)προσδίδεσαι (18)προσδίδεστε (18)προσδίδεται (18)προσδίδομαι (20)προσδίδουμε (21)προσδεθείτε (24)προσδενόταν (15)προσδετήρας (15)προσδεχόταν (22)προσδιδόταν (18)προσδιορίζω (27)προσδιορίσω (18)προσδιόριζα (25)προσδιόριζε (25)προσδιόρισα (16)προσδιόρισε (16)προσδοκάσαι (16)προσδοκάστε (16)προσδοκάται (16)προσδοκούμε (18)προσδοκούνε (16)προσδοκούσα (16)προσδοκούσε (16)προσδόθηκαν (25)προσδόκιμου (19)προσδώσουμε (18)προσείλκυσε (16)προσεβλήθην (30)προσεγγίζει (27)προσεγγίζον (27)προσεγγίσει (18)προσεγγίσου (19)προσεγγίστε (18)προσεγγιστώ (18)προσεγμένες (16)προσεγμένης (16)προσεγμένοι (17)προσεγμένος (16)προσεγμένου (18)προσεγμένων (19)προσεδάφιζα (31)προσεδάφιζε (31)προσεδάφισα (22)προσεδάφισε (22)προσεδάφιση (22)προσεδαφίζω (33)προσεδαφίσω (24)προσεισμικά (15)προσεισμικέ (15)προσεισμική (15)προσεισμικό (15)προσεκλήθην (24)προσεκτικές (13)προσεκτικής (13)προσεκτικοί (14)προσεκτικού (14)προσεκτικός (13)προσεκτικών (14)προσελήφθην (30)προσελκύετε (15)προσελκύουν (16)προσελκύσει (15)προσεπικαλώ (16)προσερχόταν (20)προσευχηθεί (29)προσευχόταν (20)προσεχτικές (19)προσεχτικής (19)προσεχτικοί (20)προσεχτικού (20)προσεχτικός (19)προσεχτικών (20)προσεχόμουν (22)προσεχόσουν (20)προσεύχεσαι (19)προσεύχεστε (19)προσεύχεται (19)προσεύχομαι (21)προσηγορίας (15)προσηγορίες (15)προσηγορικά (17)προσηγορικέ (17)προσηγορική (17)προσηγορικό (17)προσηγοριών (16)προσηκούσης (12)προσηκωθείς (23)προσηκωθούν (24)προσηκωμένα (17)προσηκωμένε (17)προσηκωμένη (17)προσηκωμένο (17)προσηκόντων (15)προσηκόντως (14)προσηκώθηκα (23)προσηκώθηκε (23)προσηλίασις (13)προσηλιακές (14)προσηλιακής (14)προσηλιακοί (15)προσηλιακού (15)προσηλιακός (14)προσηλιακών (15)προσηλυτίζω (26)προσηλυτίσω (17)προσηλωθείς (24)προσηλωθούν (25)προσηλωμένα (18)προσηλωμένε (18)προσηλωμένη (18)προσηλωμένο (18)προσηλύτιζα (23)προσηλύτιζε (23)προσηλύτισα (14)προσηλύτισε (14)προσηλύτιση (14)προσηλώθηκα (24)προσηλώθηκε (24)προσηλώναμε (16)προσηλώνατε (14)προσηλώνεις (13)προσηλώνετε (14)προσηλώνουν (15)προσηλώσαμε (16)προσηλώσατε (14)προσηλώσεις (13)προσηλώσετε (14)προσηλώσεων (16)προσηλώσεως (15)προσηλώσουν (15)προσημανθεί (23)προσημείωνα (16)προσημείωνε (16)προσημείωσα (16)προσημείωσε (16)προσημείωση (16)προσημειωθώ (25)προσημειώνω (16)προσημειώσω (16)προσθέσουμε (24)προσθέσουνε (22)προσθέτεσαι (21)προσθέτεστε (21)προσθέτεται (21)προσθέτομαι (23)προσθέτουμε (24)προσθέτουνε (22)προσθήματος (22)προσθαφαιρώ (29)προσθεμένος (22)προσθετέους (21)προσθετικές (21)προσθετικής (21)προσθετικοί (22)προσθετικού (22)προσθετικός (21)προσθετικών (22)προσθετόταν (21)προσθημάτων (25)προσιδίαζαν (24)προσιδιάζει (24)προσκάλεσαν (15)προσκάλεσες (14)προσκάλεσμα (17)προσκέφαλου (23)προσκέφαλων (24)προσκαιρινά (14)προσκαιρινέ (14)προσκαιρινή (14)προσκαιρινό (14)προσκαλέσει (15)προσκαλέσου (16)προσκαλέστε (15)προσκαλείτε (15)προσκαλείτο (15)προσκαλεστώ (15)προσκαλούμε (17)προσκαλούνε (15)προσκαλούσα (15)προσκαλούσε (15)προσκείμενα (15)προσκείμενη (15)προσκείμενο (15)προσκεφάλια (22)προσκλήθηκα (25)προσκλήθηκε (25)προσκλήσεις (14)προσκλήσεων (17)προσκλήσεως (16)προσκλήσεών (14)προσκλήσεώς (13)προσκληθείς (23)προσκληθούν (24)προσκολλάει (17)προσκολλάμε (19)προσκολλάτε (17)προσκολλήσω (19)προσκολληθώ (26)προσκολλούν (17)προσκομίζει (24)προσκομίσει (15)προσκομίσου (16)προσκομίστε (15)προσκομιδές (17)προσκομιδής (17)προσκομιδών (18)προσκομιστώ (15)προσκοπικές (14)προσκοπικής (14)προσκοπικοί (15)προσκοπικού (15)προσκοπικός (14)προσκοπικών (15)προσκοπισμέ (16)προσκοπισμό (16)προσκρούουν (15)προσκρούσει (14)προσκτήθηκα (23)προσκτήθηκε (23)προσκτήσεις (12)προσκτήσεων (15)προσκτήσεως (14)προσκτηθείς (21)προσκτηθούν (22)προσκτημένα (15)προσκτημένε (15)προσκτημένη (15)προσκτημένο (15)προσκτώνται (13)προσκυνήσει (14)προσκυνήστε (14)προσκυνήτρα (15)προσκυνητές (13)προσκυνητής (13)προσκυνητών (14)προσκυνούμε (16)προσκυνούσα (14)προσκυνούσε (14)προσκυρώνει (15)προσκυρώσει (15)προσκυρώστε (15)προσκόλλαγα (20)προσκόλλαγε (20)προσκόλλησή (16)προσκόλλησα (17)προσκόλλησε (17)προσκόλληση (17)προσκόμιζαν (24)προσκόμιζες (23)προσκόμισής (13)προσκόμισαν (15)προσκόμισες (14)προσκόμισης (14)προσκόμισις (14)προσκόμματα (17)προσκύναγαν (16)προσκύναγες (15)προσκύνησαν (13)προσκύνησες (12)προσκύνησης (12)προσκύνησιν (13)προσκύνησις (12)προσκύρωναν (16)προσκύρωνες (15)προσκύρωσαν (16)προσκύρωσες (15)προσκύρωσης (15)προσκύρωσις (15)προσλάβουμε (24)προσλάβουνε (22)προσλάμβανε (23)προσλήφθηκε (31)προσλαβαίνω (23)προσλαμβάνω (25)προσληφθείς (29)προσληφθούν (30)προσμένουμε (17)προσμέτραγα (18)προσμέτραγε (18)προσμέτρησή (14)προσμέτρησα (15)προσμέτρησε (15)προσμέτρηση (15)προσμαρτυρώ (17)προσμείξεις (22)προσμείξεων (25)προσμείξεως (24)προσμετράει (15)προσμετράμε (17)προσμετράτε (15)προσμετρήσω (17)προσμετρηθώ (24)προσμετρούν (15)προσοδοφόρα (23)προσοδοφόρε (23)προσοδοφόρο (23)προσομοίαζα (23)προσομοίαζε (23)προσομοίασα (14)προσομοίασε (14)προσομοίωση (16)προσομοιάζω (25)προσομοιάσω (16)προσομοιωτή (16)προσομοιώνω (16)προσονομάζω (25)προσοντούχα (19)προσοντούχε (19)προσοντούχο (19)προσορμίζει (24)προσορμίσει (15)προσορμίσου (16)προσορμίστε (15)προσορμιστώ (15)προσπάθειάς (20)προσπάθειές (20)προσπάθειας (21)προσπάθειες (21)προσπάθησαν (22)προσπάθησες (21)προσπέκτους (14)προσπέλασής (13)προσπέλασης (14)προσπέλασις (14)προσπέρασαν (14)προσπέρασες (13)προσπέρασης (13)προσπέρασμα (16)προσπέρναγα (17)προσπέρναγε (17)προσπαθήσει (22)προσπαθήστε (22)προσπαθείας (21)προσπαθείτε (22)προσπαθειών (22)προσπαθούμε (24)προσπαθούνε (22)προσπαθούσα (22)προσπαθούσε (22)προσπελάσει (15)προσπεράσει (14)προσπεράσου (15)προσπεράστε (14)προσπεραστώ (14)προσπερνάει (14)προσπερνάμε (16)προσπερνάνε (14)προσπερνάτε (14)προσπερνούν (14)προσποίησης (12)προσποίησις (12)προσποιηθεί (22)προσποιητές (12)προσποιητής (12)προσποιητοί (13)προσποιητού (13)προσποιητός (12)προσποιητών (13)προσπορίζει (23)προσπορίσει (14)προσπορίστε (14)προσπορισμέ (16)προσπορισμό (16)προσπόριζαν (23)προσπόριζες (22)προσπόρισαν (14)προσπόρισες (13)προσροφούμε (22)προσροφούσα (20)προσροφούσε (20)προσρόφησης (19)προσρόφησις (19)προστάγματα (17)προστάζεσαι (21)προστάζεστε (21)προστάζεται (21)προστάζομαι (23)προστάζουμε (24)προστάξουμε (24)προστάτευαν (13)προστάτευες (12)προστάτευσα (13)προστάτευσε (13)προστάτεψαν (21)προστάτιδας (14)προστάτιδες (14)προστάτιδων (17)προστάτισσά (11)προστάτισσα (12)προστάτριας (12)προστάτριες (12)προστάχτηκα (20)προστάχτηκε (20)προστέγασμα (17)προστέθηκαν (22)προστέθηκες (21)προστίθεμαι (23)προστίθεντο (21)προστίθεσαι (21)προστίθεσθε (30)προστίθεται (21)προσταγμένα (17)προσταγμένε (17)προσταγμένη (17)προσταγμένο (17)προσταζόταν (21)προστακτικά (14)προστακτικέ (14)προστακτική (14)προστακτικό (14)προστατέψει (21)προστατέψου (22)προστατευτώ (13)προστατεύει (12)προστατεύσω (14)προστατικές (12)προστατικής (12)προστατικοί (13)προστατικού (13)προστατικός (12)προστατικών (13)προστατριών (13)προσταχτείς (18)προσταχτικά (20)προσταχτικέ (20)προσταχτική (20)προσταχτικό (20)προσταχτούν (19)προστεθήκαν (22)προστεθείτε (21)προστεθούμε (23)προστεθούνε (21)προστρέξουν (23)προστρέχουν (21)προστυχαίνω (22)προσυμφώνου (23)προσυμφώνων (24)προσφέρεσαι (20)προσφέρεστε (20)προσφέρεται (20)προσφέρθηκα (30)προσφέρθηκε (30)προσφέρομαι (22)προσφέροντα (20)προσφέρουμε (23)προσφέρουσα (21)προσφερθούν (29)προσφερόταν (20)προσφεύγαμε (24)προσφεύγουν (23)προσφυγάκια (24)προσφυγικές (23)προσφυγικής (23)προσφυγικοί (24)προσφυγικού (24)προσφυγικός (23)προσφυγικών (24)προσφυμάτων (24)προσφυόμουν (23)προσφυόσουν (21)προσφωνήσει (21)προσφωνήσου (22)προσφωνήστε (21)προσφωνείτε (21)προσφωνηθεί (30)προσφωνητής (20)προσφωνούμε (23)προσφωνούσα (21)προσφωνούσε (21)προσφύγουμε (25)προσφύματος (20)προσφύονται (19)προσφύονταν (19)προσφώνησαν (19)προσφώνησες (18)προσφώνησης (18)προσφώνησις (18)προσχήματος (20)προσχεδίαζα (31)προσχεδίαζε (31)προσχεδίασα (22)προσχεδίασε (22)προσχεδιάζω (33)προσχεδιάσω (24)προσχημάτων (23)προσχολικές (21)προσχολικής (21)προσχολικοί (22)προσχολικού (22)προσχολικός (21)προσχολικών (22)προσχωθείτε (30)προσχωθούμε (32)προσχωμάτων (25)προσχωμένες (22)προσχωμένης (22)προσχωμένοι (23)προσχωμένος (22)προσχωμένου (24)προσχωμένων (25)προσχωνόταν (21)προσχωρήσαν (22)προσχωρήσει (22)προσχωρήστε (22)προσχωρείτε (22)προσχωρούμε (24)προσχωρούσα (22)προσχωρούσε (22)προσχωτικές (21)προσχωτικής (21)προσχωτικοί (22)προσχωτικού (22)προσχωτικός (21)προσχωτικών (22)προσχώθηκαν (29)προσχώθηκες (28)προσχώματος (20)προσχώνεσαι (19)προσχώνεστε (19)προσχώνεται (19)προσχώνομαι (21)προσχώνουμε (22)προσχώρησαν (20)προσχώρησες (19)προσχώρησης (19)προσχώρησις (19)προσχώσουμε (22)προσωδιακές (17)προσωδιακής (17)προσωδιακοί (18)προσωδιακού (18)προσωδιακός (17)προσωδιακών (18)προσωνυμίας (16)προσωνυμίες (16)προσωνυμιών (17)προσωπάρχες (22)προσωπάρχης (22)προσωπαλγία (20)προσωπαρχών (23)προσωπικούς (15)προσωποπαγή (19)προσωποποιώ (16)προσωρινούς (14)προσόμοιους (14)προσόρμιζαν (24)προσόρμιζες (23)προσόρμισαν (15)προσόρμισες (14)προσόρμισης (14)προσόρμισις (14)προσύμβασης (20)προσύμφωνον (23)προσύμφωνου (24)προσύμφωνων (25)προτάσσεσαι (12)προτάσσεστε (12)προτάσσεται (12)προτάσσομαι (14)προτάσσουμε (15)προτάχθηκαν (29)προτάχτηκαν (20)προτάχτηκες (19)προτίθενται (21)προταγμάτων (19)προταγμένες (16)προταγμένης (16)προταγμένοι (17)προταγμένος (16)προταγμένου (18)προταγμένων (19)προταθέντες (20)προταθέντος (20)προταθέντων (23)προταθείσας (20)προταθείσες (20)προταθείσης (20)προτακτικές (13)προτακτικής (13)προτακτικοί (14)προτακτικού (14)προτακτικός (13)προτακτικών (14)προτασιακές (12)προτασιακής (12)προτασιακοί (13)προτασιακού (13)προτασιακός (12)προτασιακών (13)προτασσόταν (12)προταχτείτε (19)προταχτούμε (21)προτείνεται (12)προτείνοντα (12)προτείνουμε (15)προτείνουσα (13)προτείχιζαν (28)προτείχιζες (27)προτείχισαν (19)προτείχισες (18)προτείχισις (18)προτείχισμα (21)προτεινόταν (12)προτειχίζει (28)προτειχίσει (19)προτειχίσου (20)προτειχίστε (19)προτειχιστώ (19)προτερήματά (14)προτερήματα (15)προτεστάντη (12)προτεταμένα (14)προτεταμένε (14)προτεταμένη (14)προτεταμένο (14)προτιθέμεθα (32)προτιμάγαμε (19)προτιμάγατε (17)προτιμήθηκα (24)προτιμήθηκε (24)προτιμήσαμε (16)προτιμήσανε (14)προτιμήσατε (14)προτιμήσεις (13)προτιμήσετε (14)προτιμήσεων (16)προτιμήσεως (15)προτιμήσεών (13)προτιμήσεώς (12)προτιμήσομε (16)προτιμήσουν (15)προτιμηθείς (22)προτιμηθούν (23)προτιμημένα (16)προτιμημένε (16)προτιμημένη (16)προτιμημένο (16)προτιμητέας (13)προτιμητέες (13)προτιμητέοι (14)προτιμητέος (13)προτιμητέου (15)προτιμητέων (16)προτιμιόταν (14)προτιμολογώ (19)προτιμούσαν (14)προτιμούσες (13)προτιμότερα (15)προτιμότερε (15)προτιμότερη (15)προτιμότερο (15)προτιμώμεθα (25)προτιμώμενε (16)προτιμώμενη (16)προτιμώμενο (16)προτιμώνται (14)προτιμώντας (13)προτρέξουμε (25)προτρέπεσαι (14)προτρέπεστε (14)προτρέπεται (14)προτρέπομαι (16)προτρέπουμε (17)προτρέχουμε (23)προτρέψουμε (25)προτρεπτικά (15)προτρεπτικέ (15)προτρεπτική (15)προτρεπτικό (15)προτρεπόταν (14)προτροπάδην (17)προυδέντιος (15)προφέρονται (20)προφέρονταν (20)προφέροντας (19)προφήτισσας (18)προφήτισσες (18)προφερόμουν (23)προφερόσουν (21)προφητευτής (19)προφητεύσει (19)προφητικούς (19)προφητισσών (19)προφορικούς (20)προφταίναμε (21)προφταίνανε (19)προφταίνατε (19)προφταίνεις (18)προφταίνετε (19)προφταίνομε (21)προφταίνουν (20)προφυλάγουν (26)προφυλάκιζα (32)προφυλάκιζε (32)προφυλάκισή (22)προφυλάκισα (23)προφυλάκισε (23)προφυλάκιση (23)προφυλάξεις (30)προφυλάξεων (33)προφυλάξεως (32)προφυλάξουν (32)προφυλάσσει (22)προφυλακίζω (34)προφυλακίσω (25)προφυλαχθεί (38)προφυλαχτεί (29)προφυματικά (23)προφυματικέ (23)προφυματική (23)προφυματικό (23)προχείριζαν (29)προχείριζες (28)προχείρισαν (20)προχείρισες (19)προχείρισης (19)προχείρισις (19)προχειρίζει (29)προχειρίσει (20)προχειρίσου (21)προχειρίστε (20)προχειριστώ (20)προχειρότης (19)προχθεσινές (27)προχθεσινής (27)προχθεσινοί (28)προχθεσινού (28)προχθεσινός (27)προχθεσινών (28)προχτεσινές (18)προχτεσινής (18)προχτεσινοί (19)προχτεσινού (19)προχτεσινός (18)προχτεσινών (19)προχωράγαμε (27)προχωράγανε (25)προχωράγατε (25)προχωρήματα (24)προχωρήσαμε (24)προχωρήσανε (22)προχωρήσατε (22)προχωρήσεις (21)προχωρήσετε (22)προχωρήσεως (23)προχωρήσομε (24)προχωρήσουν (23)προχωρημένα (24)προχωρημένε (24)προχωρημένη (24)προχωρημένο (24)προχωρητικά (23)προχωρητικέ (23)προχωρητική (23)προχωρητικό (23)προχωρούσαν (22)προχωρούσες (21)προχωρώντας (21)προψεσινούς (20)προψυχόμουν (32)προψυχόσουν (30)προψύχονται (28)προψύχονταν (28)προωθήθηκαν (33)προωθήθηκες (32)προωθήσουμε (26)προωθηθείτε (32)προωθηθούμε (34)προωθημένες (24)προωθημένης (24)προωθημένοι (25)προωθημένος (24)προωθημένου (26)προωθημένων (27)προωθητήρες (23)προωθητικές (23)προωθητικής (23)προωθητικοί (24)προωθητικού (24)προωθητικός (23)προωθητικών (24)προωθούμενα (25)προωθούμενη (25)προωθούμενο (25)προωθούνται (23)προωθούνταν (23)προωθούσαμε (25)προωθούσατε (23)προωθούσουν (24)προωστήριες (14)προωστικούς (14)προϊδεάζαμε (25)προϊδεάζατε (23)προϊδεάζεις (22)προϊδεάζετε (23)προϊδεάζουν (24)προϊδεάσαμε (16)προϊδεάσατε (14)προϊδεάσεις (13)προϊδεάσετε (14)προϊδεάσεων (16)προϊδεάσεως (15)προϊδεάσουν (15)προϊδεασθεί (23)προϊδεαστεί (14)προϊστάμενα (13)προϊστάμενε (13)προϊστάμενη (13)προϊστάμενο (13)προϊστάμενό (12)προϊσταμένη (13)προϊστορίας (11)προϊστορίες (11)προϊστορικά (13)προϊστορικέ (13)προϊστορική (13)προϊστορικό (13)προϊστοριών (12)προϊσχύοντα (18)προϊσχύουσα (19)προϋπάνταγα (15)προϋπάνταγε (15)προϋπάντησα (12)προϋπάντησε (12)προϋπάντηση (12)προϋπάρξανε (22)προϋπάρξεις (21)προϋπάρξεων (24)προϋπάρξεως (23)προϋπάρξουν (23)προϋπάρχουν (21)προϋπέθεταν (21)προϋπαντήσω (14)προϋπαντηθώ (21)προϋπαντούν (12)προϋπηρεσία (13)προϋπηρετεί (13)προϋπογράφω (25)προϋπογραφή (23)προϋποθέσει (21)προϋποθέτει (21)προϋπόθεσες (20)προϋπόθεσης (20)προϋπόθεσις (20)προϋπόθεταν (21)προϋπόσταση (12)προϋπόσχεση (19)πρυμίσματος (16)πρυμισμάτων (19)πρυμνήσιους (15)πρυμνοδέτης (17)πρυμνοδετεί (18)πρυμνόδετες (17)πρυμνόδετης (17)πρυμνόδετοι (18)πρυμνόδετος (17)πρυμνόδετου (19)πρυμνόδετων (20)πρυτάνευσαν (14)πρυτανεύουν (14)πρυτανεύσει (13)πρυτανικούς (13)πρωθιεράρχη (32)πρωθυπουργέ (30)πρωθυπουργό (30)πρωθύστερες (23)πρωθύστερης (23)πρωθύστεροι (24)πρωθύστερος (23)πρωθύστερου (25)πρωθύστερων (26)πρωιμοτήτων (18)πρωιμότερες (16)πρωιμότερου (18)πρωιμότητας (15)πρωιμότητες (15)πρωτάκουστα (16)πρωτάκουστε (16)πρωτάκουστη (16)πρωτάκουστο (16)πρωτάρικους (16)πρωτάρχιζαν (31)πρωτάρχιζες (30)πρωτάρχισαν (22)πρωτάρχισες (21)πρωτάρχισμα (24)πρωταίτιους (14)πρωταθλητές (24)πρωταθλητής (24)πρωταθλητών (25)πρωταιτίους (14)πρωταπριλιά (18)πρωταρχίζει (31)πρωταρχίσει (22)πρωταρχίσου (23)πρωταρχίστε (22)πρωταρχικές (22)πρωταρχικής (22)πρωταρχικοί (23)πρωταρχικού (23)πρωταρχικός (22)πρωταρχικών (23)πρωταρχιστώ (22)πρωτεργάτες (17)πρωτεργάτης (17)πρωτεργατών (18)πρωτεσίλαος (15)πρωτευουσών (16)πρωτευούσης (14)πρωτευόντων (17)πρωτεϊνικές (13)πρωτεϊνικής (13)πρωτεϊνικοί (14)πρωτεϊνικού (14)πρωτεϊνικός (13)πρωτεϊνικών (14)πρωτεϊνούχα (20)πρωτεϊνούχε (20)πρωτεϊνούχο (20)πρωτεύοντας (13)πρωτεύοντες (13)πρωτεύοντος (13)πρωτεύουσας (14)πρωτεύουσες (14)πρωτοαττικά (15)πρωτοαττικέ (15)πρωτοαττική (15)πρωτοαττικό (15)πρωτοβάθμια (32)πρωτοβάθμιε (32)πρωτοβάθμιο (32)πρωτοβγαίνω (26)πρωτοβουλία (24)πρωτοβρόχια (29)πρωτογένεια (17)πρωτογενείς (16)πρωτογενούς (16)πρωτοδικεία (18)πρωτοδικείο (18)πρωτοείδαμε (19)πρωτοθυμηθώ (35)πρωτοκάθιζα (33)πρωτοκάθιζε (33)πρωτοκάθισα (24)πρωτοκάθισε (24)πρωτοκαθίζω (35)πρωτοκαθίσω (26)πρωτοκλέφτη (24)πρωτοκολλεί (19)πρωτοκόλλου (20)πρωτοκόλλων (21)πρωτομάθητα (25)πρωτομάθητε (25)πρωτομάθητη (25)πρωτομάθητο (25)πρωτομίλαγα (21)πρωτομίλαγε (21)πρωτομίλησα (18)πρωτομίλησε (18)πρωτομαγιάς (18)πρωτομαγιές (18)πρωτομαγιών (19)πρωτομηνιάς (15)πρωτομηνιές (15)πρωτομηνιών (16)πρωτομιλάει (18)πρωτομιλάμε (20)πρωτομιλάτε (18)πρωτομιλήσω (20)πρωτομιλούν (18)πρωτοξείδια (26)πρωτοξείδιο (26)πρωτοπάθεια (24)πρωτοπαθείς (23)πρωτοπαθούς (23)πρωτοπορήσω (18)πρωτοπορίας (15)πρωτοπορίες (15)πρωτοπορείς (15)πρωτοποριών (16)πρωτοπορούν (16)πρωτοπόρησα (16)πρωτοπόρησε (16)πρωτοπόρους (16)πρωτοσέλιδα (19)πρωτοσέλιδε (19)πρωτοσέλιδη (19)πρωτοσέλιδο (19)πρωτοσέλιδό (18)πρωτοστάτες (13)πρωτοστάτης (13)πρωτοστατεί (14)πρωτοστατών (14)πρωτοτάξιδα (26)πρωτοτάξιδε (26)πρωτοτάξιδη (26)πρωτοτάξιδο (26)πρωτοτοκίας (14)πρωτοτυπήσω (18)πρωτοτυπίας (15)πρωτοτυπίες (15)πρωτοτυπείς (15)πρωτοτυπιών (16)πρωτοτυπούν (16)πρωτοτύπησα (15)πρωτοτύπησε (15)πρωτουργούς (18)πρωτοφανείς (20)πρωτοφανούς (20)πρωτοφοράει (22)πρωτοφοράμε (24)πρωτοφοράτε (22)πρωτοφορέσω (24)πρωτοφορεθώ (31)πρωτοφορούν (22)πρωτοφόραγα (25)πρωτοφόραγε (25)πρωτοφόρεσα (22)πρωτοφόρεσε (22)πρωτοφόρετα (22)πρωτοφόρετε (22)πρωτοφόρετη (22)πρωτοφόρετο (22)πρωτοχρονιά (22)πρωτοψάλτες (24)πρωτοψάλτης (24)πρωτοψαλτών (25)πρωτυτερινά (16)πρωτυτερινέ (16)πρωτυτερινή (16)πρωτυτερινό (16)πρωτόβαλτες (22)πρωτόβαλτης (22)πρωτόβαλτοι (23)πρωτόβαλτος (22)πρωτόβαλτου (24)πρωτόβαλτων (25)πρωτόβγαλτα (26)πρωτόβγαλτε (26)πρωτόβγαλτη (26)πρωτόβγαλτο (26)πρωτόγεννες (16)πρωτόγεννης (16)πρωτόγεννοι (17)πρωτόγεννος (16)πρωτόγεννου (18)πρωτόγεννων (19)πρωτόγνωρες (19)πρωτόγνωρης (19)πρωτόγνωροι (20)πρωτόγνωρος (19)πρωτόγνωρου (21)πρωτόγνωρων (22)πρωτόγονους (17)πρωτόγραμμα (22)πρωτόγραφον (25)πρωτόγραφος (24)