Π 12-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (8995)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

παγανίζοντας (23)παγανίστριας (15)παγανίστριες (15)παγανιστικές (15)παγανιστικής (15)παγανιστικοί (16)παγανιστικού (16)παγανιστικός (15)παγανιστικών (16)παγανιστριών (16)παγγερμανική (22)παγγερμανικό (22)παγερότατους (16)παγερότερους (17)παγιδευμάτων (23)παγιδευμένες (20)παγιδευμένης (20)παγιδευμένοι (21)παγιδευμένος (20)παγιδευμένου (22)παγιδευμένων (23)παγιδευτήκαν (20)παγιδευτείτε (19)παγιδευτικές (19)παγιδευτικής (19)παγιδευτικοί (20)παγιδευτικού (20)παγιδευτικός (19)παγιδευτικών (20)παγιδευτούμε (21)παγιδευτούνε (19)παγιδευόμουν (22)παγιδευόσουν (20)παγιδευότανε (19)παγιδεύθηκαν (28)παγιδεύματος (19)παγιδεύονται (18)παγιδεύονταν (18)παγιδεύοντας (17)παγιδεύσουμε (21)παγιδεύτηκαν (19)παγιδεύτηκες (18)παγιοποίησαν (16)παγιοποίησες (15)παγιοποίησης (15)παγιοποιήσει (16)παγιοποιήσου (17)παγιοποιήστε (16)παγιοποιείτε (16)παγιοποιηθεί (25)παγιοποιούμε (18)παγιοποιούσα (16)παγιοποιούσε (16)παγιωνόμαστε (19)παγιωνόσαστε (17)παγκάκιστους (17)παγκαλόμορφα (28)παγκαλόμορφε (28)παγκαλόμορφη (28)παγκαλόμορφο (28)παγκοσμιότης (17)παγκρατιστής (16)παγκρεατικές (17)παγκρεατικής (17)παγκρεατικοί (18)παγκρεατικού (18)παγκρεατικός (17)παγκρεατικών (18)παγκυτοπενία (18)παγοδρομήσει (21)παγοδρομήστε (21)παγοδρομείτε (21)παγοδρομικές (21)παγοδρομικής (21)παγοδρομικοί (22)παγοδρομικού (22)παγοδρομικός (21)παγοδρομικών (22)παγοδρομούμε (23)παγοδρομούσα (21)παγοδρομούσε (21)παγοδρόμησαν (21)παγοδρόμησες (20)παγοθραύστης (24)παγοποιητικά (17)παγοποιητικέ (17)παγοποιητική (17)παγοποιητικό (17)παγοπωλισσών (20)παγοπώλισσας (17)παγοπώλισσες (17)παγόπληκτους (19)παζαρευόμουν (26)παζαρευόσουν (24)παζαρεύονται (22)παζαρεύονταν (22)παζαριάτικες (22)παζαριάτικης (22)παζαριάτικοι (23)παζαριάτικος (22)παζαριάτικου (24)παζαριάτικων (25)παθαινόμαστε (23)παθαινόσαστε (21)παθητικότατα (22)παθητικότητά (21)παθητικότητα (22)παθιαζόμαστε (32)παθιαζόσαστε (30)παθιασμένους (23)παθολογικούς (26)παιανίζοντας (20)παιγνιδιάρας (18)παιγνιδιάρες (18)παιγνιδιάρης (18)παιγνιδιστής (17)παιγνιόχαρτα (23)παιγνιόχαρτο (23)παιδαγωγήσει (23)παιδαγωγήσου (24)παιδαγωγήστε (23)παιδαγωγείτε (23)παιδαγωγηθεί (32)παιδαγωγικές (23)παιδαγωγικής (23)παιδαγωγικοί (24)παιδαγωγικού (24)παιδαγωγικός (23)παιδαγωγικών (24)παιδαγωγούμε (25)παιδαγωγούσα (23)παιδαγωγούσε (23)παιδαγώγησαν (21)παιδαγώγησες (20)παιδαγώγησης (20)παιδαγώγησις (20)παιδαριώδεις (18)παιδαριώδους (19)παιδεραστίας (15)παιδεραστίες (15)παιδεραστικά (17)παιδεραστικέ (17)παιδεραστική (17)παιδεραστικό (17)παιδεραστιών (16)παιδευτήκαμε (19)παιδευτήκατε (17)παιδευτικούς (16)παιδευόμαστε (18)παιδευόσαστε (16)παιδιάστικες (15)παιδιάστικης (15)παιδιάστικοι (16)παιδιάστικος (15)παιδιάστικου (17)παιδιάστικων (18)παιδιάτικους (16)παιδιακίζαμε (27)παιδιακίζατε (25)παιδιακίζεις (24)παιδιακίζετε (25)παιδιακίζουν (26)παιδιακίσαμε (18)παιδιακίσατε (16)παιδιακίσεις (15)παιδιακίσετε (16)παιδιακίσιας (15)παιδιακίσιες (15)παιδιακίσιοι (16)παιδιακίσιος (15)παιδιακίσιου (17)παιδιακίσιων (18)παιδιακίσουν (17)παιδιαρίζαμε (27)παιδιαρίζατε (25)παιδιαρίζεις (24)παιδιαρίζετε (25)παιδιαρίζουν (26)παιδιαρίσαμε (18)παιδιαρίσατε (16)παιδιαρίσεις (15)παιδιαρίσετε (16)παιδιαρίσουν (17)παιδιατρικές (16)παιδιατρικής (16)παιδιατρικοί (17)παιδιατρικού (17)παιδιατρικός (16)παιδιατρικών (17)παιδικοτήτων (18)παιδικότατες (15)παιδικότατης (15)παιδικότατοι (16)παιδικότατος (15)παιδικότατου (17)παιδικότατων (18)παιδικότερες (16)παιδικότερης (16)παιδικότεροι (17)παιδικότερος (16)παιδικότερου (18)παιδικότερων (19)παιδικότητας (15)παιδικότητες (15)παιδοκομήσει (18)παιδοκομήστε (18)παιδοκομείτε (18)παιδοκομικές (18)παιδοκομικής (18)παιδοκομικοί (19)παιδοκομικού (19)παιδοκομικός (18)παιδοκομικών (19)παιδοκομούμε (20)παιδοκομούσα (18)παιδοκομούσε (18)παιδοκτονίας (15)παιδοκτονίες (15)παιδοκτονιών (16)παιδοκτόνους (16)παιδοκόμησαν (18)παιδοκόμησες (17)παιδολογικές (20)παιδολογικής (20)παιδολογικοί (21)παιδολογικού (21)παιδολογικός (20)παιδολογικών (21)παιδομετρίας (17)παιδομετρικά (19)παιδομετρικέ (19)παιδομετρική (19)παιδομετρικό (19)παιδοποίησις (15)παιζογέλαγαν (29)παιζογέλαγες (28)παιζογέλασαν (26)παιζογέλασες (25)παιζογελάσει (26)παιζογελάστε (26)παιζογελούμε (28)παιζογελούσα (26)παιζογελούσε (26)παιζόντουσαν (22)παινεσιάρικα (14)παινεσιάρικο (14)παινευτήκαμε (16)παινευτήκατε (14)παινευόμαστε (15)παινευόσαστε (13)παιρνόμασταν (15)παιρνόσασταν (13)παιχνιδίζαμε (33)παιχνιδίζανε (31)παιχνιδίζατε (31)παιχνιδίζεις (30)παιχνιδίζετε (31)παιχνιδίζουν (32)παιχνιδίσαμε (24)παιχνιδίσατε (22)παιχνιδίσεις (21)παιχνιδίσετε (22)παιχνιδίσουν (23)παιχνιδιάρας (22)παιχνιδιάρες (22)παιχνιδιάρης (22)πακετάρονται (14)πακετάρονταν (14)πακετάροντας (13)πακεταριστεί (14)πακεταρόμουν (17)πακεταρόσουν (15)πακιστανικές (13)πακιστανικής (13)πακιστανικού (14)πακιστανικών (14)πακτωνόμαστε (17)πακτωνόσαστε (15)παλίμψηστους (25)παλίνδρομους (20)παλαβιάρηδες (24)παλαβιάρηδων (27)παλαβιάρικου (24)παλαβιάρικων (25)παλαβωθήκαμε (35)παλαβωθήκατε (33)παλαβωμένους (25)παλαβωνόμουν (26)παλαβωνόσουν (24)παλαβώνονται (21)παλαβώνονταν (21)παλαβώνοντας (20)παλαιογράφοι (25)παλαιογράφος (24)παλαιογράφου (26)παλαιογράφων (27)παλαιογραφία (25)παλαιοζωικές (25)παλαιοζωικής (25)παλαιοζωικοί (26)παλαιοζωικού (26)παλαιοζωικός (25)παλαιοζωικών (26)παλαιολιθικά (26)παλαιολιθικέ (26)παλαιολιθική (26)παλαιολιθικό (26)παλαιοπωλεία (19)παλαιοπωλείο (19)παλαιστίνιας (13)παλαιστίνιες (13)παλαιστίνιοι (14)παλαιστίνιος (13)παλαιστίνιου (15)παλαιστίνιων (16)παλαιστικούς (14)παλαιστινίου (15)παλαιστινίων (16)παλαιωνόμουν (19)παλαιωνόσουν (17)παλαιότατους (14)παλαιότερους (15)παλαιώνονται (14)παλαιώνονταν (14)παλαμίζονται (25)παλαμίζονταν (25)παλαμίζοντας (24)παλαμίσματος (17)παλαμίστηκαν (17)παλαμίστηκες (16)παλαμιζόμουν (28)παλαμιζόσουν (26)παλαμισμάτων (20)παλαμισμένες (17)παλαμισμένης (17)παλαμισμένοι (18)παλαμισμένος (17)παλαμισμένου (19)παλαμισμένων (20)παλαμιστείτε (16)παλαμιστούμε (18)παλαμοειδείς (18)παλαμοειδούς (18)παλαμοσχιδές (25)παλαμοσχιδής (25)παλαμοσχιδών (26)παλαντζάραμε (26)παλαντζάρατε (24)παλαντζάρεις (23)παλαντζάρετε (24)παλαντζάρισε (24)παλαντζάρουν (25)παλευόμασταν (17)παλευόσασταν (15)παλιάνθρωποι (27)παλιάνθρωπος (26)παλιάνθρωπου (28)παλιανθρωπιά (27)παλιανθρώπου (26)παλιανθρώπων (27)παλιατζίδικα (27)παλιατζίδικο (27)παλιατζούρας (23)παλιατζούρες (23)παλιατσαρίας (14)παλιατσαρίες (14)παλιγγενεσία (20)παλικαρίσιας (15)παλικαρίσιες (15)παλικαρίσιοι (16)παλικαρίσιος (15)παλικαρίσιου (17)παλικαρίσιων (18)παλικαρισμοί (18)παλικαρισμός (17)παλικαροσύνη (16)παλιλλογήσει (21)παλιλλογήστε (21)παλιλλογείτε (21)παλιλλογούμε (23)παλιλλογούσα (21)παλιλλογούσε (21)παλιλλόγησαν (21)παλιλλόγησες (20)παλινδρομήσω (22)παλινδρομείς (19)παλινδρομικά (21)παλινδρομικέ (21)παλινδρομική (21)παλινδρομικό (21)παλινδρομούν (20)παλινδρόμησή (19)παλινδρόμησα (20)παλινδρόμησε (20)παλινδρόμηση (20)παλιννοστήσω (16)παλιννοστείς (13)παλιννοστούν (14)παλιννόστησή (13)παλιννόστησα (14)παλιννόστησε (14)παλιννόστηση (14)παλινωδήσαμε (21)παλινωδήσατε (19)παλινωδήσεις (18)παλινωδήσετε (19)παλινωδήσουν (20)παλινωδούσαν (19)παλινωδούσες (18)παλινωδώντας (18)παλινόρθωσαν (26)παλινόρθωσης (25)παλινόρθωσις (25)παλιογυναίκα (19)παλιογύναικα (18)παλιογύναικο (18)παλιοδουλειά (20)παλιοθήλυκου (28)παλιοθήλυκων (29)παλιοκόριτσα (16)παλιοκόριτσο (16)παλιομπεκρής (18)παλιοπράματα (18)παλιοσκρόφας (22)παλιοσκρόφες (22)παλιοτόμαρου (18)παλιοτόμαρων (19)παλιρροϊκούς (15)παλιωνόμαστε (18)παλιωνόσαστε (16)παλιόδρομους (20)παλιόκαιρους (16)παλιόκαστρου (17)παλιόκοσμους (17)παλκοσένικου (17)παλλαισθησία (25)παλλόντουσαν (17)παλμογράφους (27)παλουκοειδής (18)παλουκοκαύτη (17)παλουκωθείτε (27)παλουκωθούμε (29)παλουκωμάτων (22)παλουκωμένες (19)παλουκωμένης (19)παλουκωμένοι (20)παλουκωμένος (19)παλουκωμένου (21)παλουκωμένων (22)παλουκωνόταν (18)παλουκώθηκαν (26)παλουκώθηκες (25)παλουκώματος (17)παλουκώνεσαι (16)παλουκώνεστε (16)παλουκώνεται (16)παλουκώνομαι (18)παλουκώνουμε (19)παλουκώσουμε (19)παμβαλκανικά (25)παμβαλκανικέ (25)παμβαλκανική (25)παμβαλκανικό (25)παμμέγιστους (19)παμμακάριστο (18)παμψυχισμούς (32)πανάχραντους (20)πανέμνοστους (14)παναγιωτάτου (18)παναγιότατοι (15)παναγιότατος (14)παναθηναϊκές (20)παναθηναϊκής (20)παναθηναϊκοί (21)παναθηναϊκού (21)παναθηναϊκός (20)παναθηναϊκών (21)πανανθρώπινα (23)πανανθρώπινε (23)πανανθρώπινη (23)πανανθρώπινο (23)παναραβισμοί (22)παναραβισμού (22)παναραβισμός (21)παναραβισμών (22)παναραβιστές (19)παναραβιστής (19)παναραβιστών (20)παναρόμασταν (15)παναρόσασταν (13)πανδαιμόνιον (17)πανδαιμόνιου (18)πανδαιμόνιων (19)πανδαμάτορος (17)πανελλήνιους (16)πανελλαδικές (19)πανελλαδικής (19)πανελλαδικοί (20)πανελλαδικού (20)πανελλαδικός (19)πανελλαδικών (20)πανελληνίους (16)πανεπιστήμιά (14)πανεπιστήμια (15)πανεπιστήμιο (15)πανεπιστήμιό (14)πανεπιστήμων (17)πανεργατικές (16)πανεργατικής (16)πανεργατικοί (17)πανεργατικού (17)πανεργατικός (16)πανεργατικών (17)πανευρωπαϊκά (17)πανευρωπαϊκέ (17)πανευρωπαϊκή (17)πανευρωπαϊκό (17)πανζουρλισμέ (27)πανζουρλισμό (27)πανηγυρίζαμε (28)πανηγυρίζατε (26)πανηγυρίζεις (25)πανηγυρίζετε (26)πανηγυρίζουν (27)πανηγυρίσαμε (19)πανηγυρίσατε (17)πανηγυρίσεις (16)πανηγυρίσετε (17)πανηγυρίσουν (18)πανηγυρικούς (17)πανηγυρισμοί (19)πανηγυρισμού (19)πανηγυρισμός (18)πανηγυρισμών (19)πανηγυριστές (16)πανηγυριστής (16)πανηγυριστών (17)πανηγυριωτών (19)πανηγυριώτες (16)πανηγυριώτης (16)πανθεΐστριας (21)πανθεΐστριες (21)πανθεϊστικές (20)πανθεϊστικής (20)πανθεϊστικοί (21)πανθεϊστικού (21)πανθεϊστικός (20)πανθεϊστικών (21)πανθεϊστριών (21)πανικοβάλλει (24)πανικοβληθεί (31)πανικόβλητες (21)πανικόβλητης (21)πανικόβλητοι (22)πανικόβλητος (21)πανικόβλητου (23)πανικόβλητων (24)πανισλαμισμέ (18)πανισλαμισμό (18)πανομοιότητα (14)πανομοιότυπα (16)πανομοιότυπε (16)πανομοιότυπη (16)πανομοιότυπο (16)πανοραματικά (16)πανοραματικέ (16)πανοραματική (16)πανοραματικό (16)πανοραμικούς (15)πανουκλιάρης (16)πανσεβάσμιας (20)πανσεβάσμιες (20)πανσεβάσμιοι (21)πανσεβάσμιος (20)πανσεβάσμιου (22)πανσεβάσμιων (23)πανσλαβισμοί (23)πανσλαβισμού (23)πανσλαβισμός (22)πανσλαβισμών (23)πανσλαβιστές (20)πανσλαβιστής (20)πανσλαβιστών (21)πανσπερμικές (16)πανσπερμικής (16)πανσπερμικοί (17)πανσπερμικού (17)πανσπερμικός (16)πανσπερμικών (17)πανσπερμιστή (16)πανταλονάκια (15)παντελεήμονα (16)παντελονάκια (15)παντεσπανιού (13)παντεσπανιών (13)παντογνωσίας (16)παντογνωσίες (16)παντογνωσιών (17)παντογνωστών (17)παντογνώστες (14)παντογνώστης (14)παντοδυναμία (18)παντοδύναμες (16)παντοδύναμης (16)παντοδύναμοι (17)παντοδύναμος (16)παντοδύναμου (18)παντοδύναμων (19)παντοκράτορα (15)παντομιμικές (16)παντομιμικής (16)παντομιμικοί (17)παντομιμικού (17)παντομιμικός (16)παντομιμικών (17)παντοπωλείον (17)παντοπωλείου (18)παντοπωλείων (19)παντοπώλισσα (15)παντρεμένους (15)παντρευτήκαν (15)παντρευτείτε (14)παντρευτούμε (16)παντρευτούνε (14)παντρευόμουν (17)παντρευόσουν (15)παντρευότανε (14)παντρεύονται (13)παντρεύονταν (13)παντρεύοντας (12)παντρεύτηκαν (14)παντρεύτηκες (13)παντρολογάει (18)παντρολογάμε (20)παντρολογάτε (18)παντρολογήσω (20)παντρολογείς (17)παντρολογηθώ (27)παντρολογούν (18)παντρολόγαγα (21)παντρολόγαγε (21)παντρολόγησα (18)παντρολόγησε (18)πανωβελονιάς (22)πανωβελονιές (22)πανωβελονιών (23)πανωγράμματα (22)πανωκάθονται (24)πανωκάθονταν (24)πανωκαθόμουν (27)πανωκαθόσουν (25)πανωλόβλητες (24)πανωλόβλητης (24)πανωλόβλητοι (25)πανωλόβλητος (24)πανωλόβλητου (26)πανωλόβλητων (27)πανωπροικιού (17)πανωπροικιών (17)πανωσέντονου (15)πανωσέντονων (16)παξιμάδιασμα (28)παπαγαλίζαμε (29)παπαγαλίζατε (27)παπαγαλίζεις (26)παπαγαλίζετε (27)παπαγαλίζουν (28)παπαγαλίσαμε (20)παπαγαλίσατε (18)παπαγαλίσεις (17)παπαγαλίσετε (18)παπαγαλίσουν (19)παπαγαλισμοί (20)παπαγαλισμού (20)παπαγαλισμός (19)παπαγαλισμών (20)παπαγεωργίου (23)παπαδίστικες (16)παπαδίστικης (16)παπαδίστικοι (17)παπαδίστικος (16)παπαδίστικου (18)παπαδίστικων (19)παπαδιαμάντη (18)παπαδοκρατία (18)παπαδολογιού (21)παπαδολογιών (21)παπαδοπαίδια (20)παπαδοπούλες (18)παπαδόπουλος (19)παπαδόπουλου (21)παπαθανασίου (23)παπαμιχελάκη (25)παπανικολάου (17)παπαρολογείς (18)παπλωματάδες (21)παπλωματάδων (24)παπουτσίδικα (18)παπουτσίδικο (18)παπουτσωθείς (24)παπουτσωθούν (25)παπουτσωμένα (18)παπουτσωμένε (18)παπουτσωμένη (18)παπουτσωμένο (18)παπουτσώθηκα (24)παπουτσώθηκε (24)παπουτσώματα (16)παπουτσώναμε (16)παπουτσώνατε (14)παπουτσώνεις (13)παπουτσώνετε (14)παπουτσώνουν (15)παπουτσώσαμε (16)παπουτσώσατε (14)παπουτσώσεις (13)παπουτσώσετε (14)παπουτσώσουν (15)παπυρογραφία (26)παπυρολογίας (19)παπυρολογικά (21)παπυρολογικέ (21)παπυρολογική (21)παπυρολογικό (21)παπυρολόγους (20)παράκεντρους (15)παράπλευρους (18)παράσπονδους (17)παραέρχονται (21)παραέρχονταν (21)παραβάλλεσαι (24)παραβάλλεστε (24)παραβάλλεται (24)παραβάλλομαι (26)παραβαίνοντα (20)παραβαίνουμε (23)παραβαίνουνε (21)παραβαλλόταν (24)παραβγαίνανε (23)παραβγαίνουν (24)παραβιάζεσαι (29)παραβιάζεστε (29)παραβιάζεται (29)παραβιάζομαι (31)παραβιάζοντα (29)παραβιάζουμε (32)παραβιάζουσα (30)παραβιάσθηκε (30)παραβιάσουμε (23)παραβιάστηκα (21)παραβιάστηκε (21)παραβιαζόταν (29)παραβιασθείς (28)παραβιασθούν (29)παραβιασμένα (22)παραβιασμένε (22)παραβιασμένη (22)παραβιασμένο (22)παραβιαστείς (19)παραβιαστούν (20)παραβιωτικές (22)παραβιωτικής (22)παραβιωτικοί (23)παραβιωτικού (23)παραβιωτικός (22)παραβιωτικών (23)παραβλάπτουν (24)παραβλάσταρα (23)παραβλάσταρο (23)παραβλάστημα (24)παραβλέπεσαι (23)παραβλέπεστε (23)παραβλέπεται (23)παραβλέπομαι (25)παραβλέπουμε (26)παραβλέφθηκα (39)παραβλέφθηκε (39)παραβλέψουμε (34)παραβλήματος (23)παραβλεπόταν (23)παραβλεφθείς (37)παραβλεφθούν (38)παραβλημάτων (26)παραβολικούς (22)παραβολοειδή (25)παραβράζεσαι (30)παραβράζεστε (30)παραβράζεται (30)παραβράζομαι (32)παραβράζουμε (33)παραβράσουμε (24)παραβράστηκα (22)παραβράστηκε (22)παραβρέθηκαν (31)παραβρέχεσαι (28)παραβρέχεστε (28)παραβρέχεται (28)παραβρέχομαι (30)παραβραζόταν (30)παραβρασμένα (23)παραβρασμένε (23)παραβρασμένη (23)παραβρασμένο (23)παραβραστείς (20)παραβραστούν (21)παραβρεθούμε (32)παραβρεχόταν (28)παραγάγγλιον (24)παραγέρναγαν (20)παραγέρναγες (19)παραγίνονται (16)παραγίνονταν (16)παραγγέλθηκα (31)παραγγέλθηκε (31)παραγγέλλαμε (25)παραγγέλλανε (23)παραγγέλλατε (23)παραγγέλλεις (22)παραγγέλλετε (23)παραγγέλλομε (25)παραγγέλλουν (24)παραγγέλματα (23)παραγγέλνανε (21)παραγγέλνεις (20)παραγγέλνετε (21)παραγγέλνουν (22)παραγγείλαμε (23)παραγγείλανε (21)παραγγείλατε (21)παραγγείλεις (20)παραγγείλετε (21)παραγγείλομε (23)παραγγείλουν (22)παραγγελθείς (29)παραγγελθούν (30)παραγγελμένα (23)παραγγελτικά (22)παραγγελτικέ (22)παραγγελτική (22)παραγγελτικό (22)παραγεμίζαμε (29)παραγεμίζατε (27)παραγεμίζεις (26)παραγεμίζετε (27)παραγεμίζουν (28)παραγεμίσαμε (20)παραγεμίσατε (18)παραγεμίσεις (17)παραγεμίσετε (18)παραγεμίσουν (19)παραγεμιστές (17)παραγεμιστής (17)παραγεμιστεί (18)παραγεμιστοί (18)παραγεμιστού (18)παραγεμιστός (17)παραγεμιστών (18)παραγεράσαμε (19)παραγεράσατε (17)παραγεράσεις (16)παραγεράσετε (17)παραγεράσουν (18)παραγερνούμε (19)παραγερνούσα (17)παραγερνούσε (17)παραγινόμουν (19)παραγινόσουν (17)παραγινώματα (18)παραγκωνίζει (28)παραγκωνίσει (19)παραγκωνίσου (20)παραγκωνίστε (19)παραγκωνισμέ (21)παραγκωνισμό (21)παραγκωνιστώ (19)παραγκώνιζαν (26)παραγκώνιζες (25)παραγκώνισαν (17)παραγκώνισες (16)παραγκώνισης (16)παραγναθίδες (27)παραγνωρίζει (28)παραγνωρίσει (19)παραγνωρίσου (20)παραγνωρίστε (19)παραγνωριστώ (19)παραγνώριζαν (26)παραγνώριζες (25)παραγνώρισαν (17)παραγνώρισες (16)παραγνώρισης (16)παραγνώρισις (16)παραγνώρισμα (19)παραγοντίσκο (17)παραγοντικοί (17)παραγοντισμό (18)παραγουανούς (16)παραγράφεσαι (24)παραγράφεστε (24)παραγράφεται (24)παραγράφηκαν (25)παραγράφομαι (26)παραγράφτηκε (25)παραγραμμένη (21)παραγραμμένο (21)παραγραφόταν (24)παραγωγικούς (21)παραγόμασταν (18)παραγόμενους (18)παραγόσασταν (16)παραδέρνεσαι (17)παραδέρνεστε (17)παραδέρνεται (17)παραδέρνομαι (19)παραδέχθηκαν (33)παραδέχθηκες (32)παραδέχονται (23)παραδέχονταν (23)παραδέχτηκαν (24)παραδέχτηκες (23)παραδίδοντάς (17)παραδίδονται (19)παραδίδονταν (19)παραδίδοντας (18)παραδίνονται (16)παραδίνονταν (16)παραδίνοντας (15)παραδαρμένος (18)παραδείγματά (20)παραδείγματα (21)παραδείγματι (21)παραδείσιους (16)παραδεδομένα (21)παραδεδομένη (21)παραδεισένια (16)παραδεισένιε (16)παραδεισένιο (16)παραδεισιακά (17)παραδεισιακέ (17)παραδεισιακή (17)παραδεισιακό (17)παραδερνόταν (17)παραδεχθήκαν (33)παραδεχθείτε (32)παραδεχθούμε (34)παραδεχθούνε (32)παραδεχτείτε (23)παραδεχτούμε (25)παραδεχτούνε (23)παραδεχόμουν (26)παραδεχόσουν (24)παραδεχότανε (23)παραδιάβαζαν (32)παραδιάβαζες (31)παραδιάβασαν (23)παραδιάβασες (22)παραδιαβάζει (32)παραδιαβάσει (23)παραδιαβάσου (24)παραδιαβάστε (23)παραδιαβαστώ (23)παραδιδόμενα (21)παραδιδόμενο (21)παραδιδόμουν (22)παραδιδόσουν (20)παραδιδότανε (19)παραδινόμουν (19)παραδινόσουν (17)παραδινότανε (16)παραδοθέντες (24)παραδοθέντος (24)παραδοθέντων (27)παραδοθήκαμε (28)παραδοθήκανε (26)παραδοθήκατε (26)παραδοθείσες (24)παραδοθείσης (24)παραδοξολογώ (30)παραδοξολόγε (30)παραδοξολόγο (30)παραδοξότητα (25)παραδοσιακές (16)παραδοσιακής (16)παραδοσιακοί (17)παραδοσιακού (17)παραδοσιακός (16)παραδοσιακών (17)παραδουλέψει (28)παραδουλέψου (29)παραδουλέψτε (28)παραδουλευτώ (20)παραδουλεύει (19)παραδουνάβια (24)παραδουνάβιε (24)παραδουνάβιο (24)παραδούλευαν (19)παραδούλευες (18)παραδούλεψαν (27)παραδούλεψες (26)παραδόπιστες (16)παραδόπιστης (16)παραδόπιστοι (17)παραδόπιστος (16)παραδόπιστου (18)παραδόπιστων (19)παραδόσιμους (18)παραεξουσίας (22)παραεξουσίες (22)παραεξουσιών (23)παραερχόμουν (24)παραερχόσουν (22)παραζέσταινα (22)παραζέσταινε (22)παραζέσταναν (22)παραζέστανες (21)παραζαλίζαμε (35)παραζαλίζατε (33)παραζαλίζεις (32)παραζαλίζετε (33)παραζαλίζουν (34)παραζαλίσαμε (26)παραζαλίσατε (24)παραζαλίσεις (23)παραζαλίσετε (24)παραζαλίσουν (25)παραζαλιστεί (24)παραζεστάνει (22)παραζεσταίνω (24)παραζεσταθεί (31)παραθέτονται (22)παραθέτονταν (22)παραθέτοντας (21)παραθαλάσσια (24)παραθαλάσσιε (24)παραθαλάσσιο (24)παραθερίζαμε (34)παραθερίζατε (32)παραθερίζεις (31)παραθερίζετε (32)παραθερίζουν (33)παραθερίσαμε (25)παραθερίσατε (23)παραθερίσεις (22)παραθερίσετε (23)παραθερίσεων (25)παραθερίσεως (24)παραθερίσουν (24)παραθερισμοί (25)παραθερισμού (25)παραθερισμός (24)παραθερισμών (25)παραθεριστές (22)παραθεριστής (22)παραθεριστών (23)παραθερμαίνω (27)παραθετικούς (22)παραθετόμουν (25)παραθετόσουν (23)παραινέσουμε (16)παραινετικές (13)παραινετικής (13)παραινετικοί (14)παραινετικού (14)παραινετικός (13)παραινετικών (14)παραινούσαμε (15)παραινούσατε (13)παραισθήσεις (21)παραισθήσεων (24)παραισθήσεως (23)παραισθητικά (23)παραισθητικέ (23)παραισθητική (23)παραισθητικό (23)παραιτήθηκαν (23)παραιτήθηκες (22)παραιτήσουμε (16)παραιτηθέντα (22)παραιτηθείσα (22)παραιτηθείτε (22)παραιτηθούμε (24)παραιτημένες (14)παραιτημένος (14)παραιτούμενη (15)παραιτούμενο (15)παραιτούνται (13)παραιτούνταν (13)παραιτούσαμε (15)παραιτούσατε (13)παρακάθηνται (23)παρακάθονται (23)παρακάθονταν (23)παρακάμπτετε (17)παρακάμπτουν (18)παρακάμφθηκε (33)παρακάμψουμε (28)παρακένταγαν (17)παρακένταγες (16)παρακέντησαν (14)παρακέντησες (13)παρακέντησης (13)παρακέντησις (13)παρακαθήμενα (25)παρακαθήμενε (25)παρακαθήμενη (25)παρακαθήμενο (25)παρακαθίσαμε (25)παρακαθίσουν (24)παρακαθόμουν (26)παρακαθόσουν (24)παρακαλάγαμε (21)παρακαλάγατε (19)παρακαλέσαμε (18)παρακαλέσανε (16)παρακαλέσατε (16)παρακαλέσεις (15)παρακαλέσετε (16)παρακαλέσομε (18)παρακαλέσουν (17)παρακαλείσαι (16)παρακαλείσθε (25)παρακαλείστε (16)παρακαλείται (16)παρακαλεστές (15)παρακαλεστής (15)παρακαλεστοί (16)παρακαλεστού (16)παρακαλεστός (15)παρακαλεστών (16)παρακαλετούς (15)παρακαλιέμαι (18)παρακαλιέσαι (16)παρακαλιέστε (16)παρακαλιέται (16)παρακαλιόταν (16)παρακαλούμαι (18)παρακαλούσαν (16)παρακαλούσες (15)παρακαλούταν (16)παρακαλώντας (15)παρακαμφθούν (32)παρακατάθεσή (22)παρακατάθεσε (23)παρακατάθεση (23)παρακατέθεσε (23)παρακατέθετε (23)παρακαταθέτη (23)παρακαταθέτω (25)παρακαταθήκη (24)παρακατιανές (13)παρακατιανής (13)παρακατιανοί (14)παρακατιανού (14)παρακατιανός (13)παρακατιανών (14)παρακείμενες (15)παρακείμενης (15)παρακείμενοι (16)παρακείμενος (15)παρακείμενου (17)παρακείμενων (18)παρακειμένου (17)παρακειμένων (18)παρακεντέδες (16)παρακεντέδων (19)παρακεντήσει (14)παρακεντήστε (14)παρακεντούμε (16)παρακεντούσα (14)παρακεντούσε (14)παρακεντρικά (16)παρακεντρικέ (16)παρακεντρική (16)παρακεντρικό (16)παρακινήθηκα (24)παρακινήθηκε (24)παρακινήσαμε (16)παρακινήσατε (14)παρακινήσεις (13)παρακινήσετε (14)παρακινήσεων (16)παρακινήσεως (15)παρακινήσουν (15)παρακινείσαι (14)παρακινείστε (14)παρακινείται (14)παρακινηθείς (22)παρακινηθούν (23)παρακινημένα (16)παρακινημένε (16)παρακινημένη (16)παρακινημένο (16)παρακινητικά (15)παρακινητικέ (15)παρακινητική (15)παρακινητικό (15)παρακινιέμαι (16)παρακινιέσαι (14)παρακινιέστε (14)παρακινιέται (14)παρακινιόταν (14)παρακινούμαι (16)παρακινούσαν (14)παρακινούσες (13)παρακινούταν (14)παρακινώντας (13)παρακλάδευαν (20)παρακλάδευες (19)παρακλάδεψαν (28)παρακλάδεψες (27)παρακλαδέψει (28)παρακλαδέψου (29)παρακλαδέψτε (28)παρακλαδευτώ (20)παρακλαδεύει (19)παρακλαδικές (19)παρακλαδικής (19)παρακλαδικοί (20)παρακλαδικού (20)παρακλαδικός (19)παρακλαδικών (20)παρακλητικές (16)παρακλητικής (16)παρακλητικοί (17)παρακλητικού (17)παρακλητικός (16)παρακλητικών (17)παρακμάζουμε (28)παρακμάζουνε (26)παρακμάζουσα (26)παρακμάσουμε (19)παρακμάσουνε (17)παρακοβόμουν (24)παρακοβόσουν (22)παρακοιμάμαι (18)παρακοινωνία (16)παρακοινωνός (15)παρακολουθεί (26)παρακουόμουν (18)παρακουόσουν (16)παρακούονται (14)παρακούονταν (14)παρακούοντας (13)παρακούσματα (16)παρακράτησαν (15)παρακράτησες (14)παρακράτησης (14)παρακράτησις (14)παρακρατήσαν (15)παρακρατήσει (15)παρακρατήσου (16)παρακρατήστε (15)παρακρατείτε (15)παρακρατηθέν (24)παρακρατηθεί (24)παρακρατικές (15)παρακρατικής (15)παρακρατικοί (16)παρακρατικού (16)παρακρατικός (15)παρακρατικών (16)παρακρατούμε (17)παρακρατούσα (15)παρακρατούσε (15)παρακρούσεις (14)παρακρούσεων (17)παρακρούσεως (16)παρακωλυθείς (27)παρακωλυθούν (28)παρακωλυμένα (21)παρακωλυμένε (21)παρακωλυμένη (21)παρακωλυμένο (21)παρακωλυόταν (19)παρακωλύεσαι (18)παρακωλύεστε (18)παρακωλύεται (18)παρακωλύθηκα (28)παρακωλύθηκε (28)παρακωλύομαι (20)παρακωλύουμε (21)παρακωλύσαμε (20)παρακωλύσατε (18)παρακωλύσεις (17)παρακωλύσετε (18)παρακωλύσεων (20)παρακωλύσεως (19)παρακωλύσουν (19)παρακόβονται (21)παρακόβονταν (21)παραλάβαινες (21)παραλάμβαναν (24)παραλέγονται (18)παραλέγονταν (18)παραλήγουσας (18)παραλήγουσες (18)παραλήπτριάς (15)παραλήπτριας (16)παραλήπτριες (16)παραλήφθηκαν (32)παραλίμνιους (17)παραλαμβάνει (24)παραλείπεσαι (16)παραλείπεστε (16)παραλείπεται (16)παραλείπομαι (18)παραλείπουμε (19)παραλείπουνε (17)παραλείφθηκα (32)παραλείφθηκε (32)παραλείφτηκα (23)παραλείφτηκε (23)παραλείψουμε (27)παραλείψουνε (25)παραλεγόμουν (21)παραλεγόσουν (19)παραλειπόταν (16)παραλειφθείς (30)παραλειφθούν (31)παραλειφτείς (21)παραλειφτούν (22)παραληπτριών (17)παραληρήματα (18)παραληρήσαμε (18)παραληρήσατε (16)παραληρήσεις (15)παραληρήσετε (16)παραληρήσουν (17)παραληρητικά (17)παραληρητικέ (17)παραληρητική (17)παραληρητικό (17)παραληρούσαν (16)παραληρούσες (15)παραληρώντας (15)παραλλάγματα (22)παραλλάζεσαι (26)παραλλάζεστε (26)παραλλάζεται (26)παραλλάζομαι (28)παραλλάζουμε (29)παραλλάματος (18)παραλλάξουμε (29)παραλλάσσαμε (19)παραλλάσσατε (17)παραλλάσσεις (16)παραλλάσσετε (17)παραλλάσσουν (18)παραλλάχθηκε (34)παραλλήλιζαν (28)παραλλήλιζες (27)παραλλήλισαν (19)παραλλήλισες (18)παραλλαγμένα (22)παραλλαγμένε (22)παραλλαγμένη (22)παραλλαγμένο (22)παραλλαζόταν (26)παραλλακτικά (19)παραλλακτικέ (19)παραλλακτική (19)παραλλακτικό (19)παραλλαμάτων (21)παραλληλίζει (28)παραλληλίσει (19)παραλληλίσου (20)παραλληλίστε (19)παραλληλισμέ (21)παραλληλισμό (21)παραλληλιστώ (19)παραλληλότης (18)παραλοΐζεσαι (24)παραλοΐζεστε (24)παραλοΐζεται (24)παραλοΐζομαι (26)παραλογικούς (18)παραλογισμοί (20)παραλογισμού (20)παραλογισμός (19)παραλογισμών (20)παραλοϊζόταν (23)παραλυμένους (18)παραλυτικούς (16)παραλόγιασμα (20)παραμάγειροι (19)παραμάγειρος (18)παραμάκρυνες (17)παραμένοντας (14)παραμένοντες (14)παραμένοντος (14)παραμένουσες (15)παραμήτριους (16)παραμαγούλας (19)παραμαγούλες (19)παραμακραίνω (19)παραμείνουμε (18)παραμείνουνε (16)παραμεθορίου (26)παραμεθορίων (27)παραμεθόριας (24)παραμεθόριες (24)παραμεθόριοι (25)παραμεθόριος (24)παραμεθόριου (26)παραμεθόριων (27)παραμελήθηκα (27)παραμελήθηκε (27)παραμελήματα (19)παραμελήσαμε (19)παραμελήσατε (17)παραμελήσεις (16)παραμελήσετε (17)παραμελήσεων (19)παραμελήσεως (18)παραμελήσουν (18)παραμελείσαι (17)παραμελείστε (17)παραμελείται (17)παραμεληθείς (25)παραμεληθούν (26)παραμελημένα (19)παραμελημένε (19)παραμελημένη (19)παραμελημένο (19)παραμελούμαι (19)παραμελούσαν (17)παραμελούσες (16)παραμελούταν (17)παραμελώντας (16)παραμενόντων (17)παραμερίζαμε (27)παραμερίζατε (25)παραμερίζεις (24)παραμερίζετε (25)παραμερίζουν (26)παραμερίσαμε (18)παραμερίσανε (16)παραμερίσατε (16)παραμερίσεις (15)παραμερίσετε (16)παραμερίσουν (17)παραμερισθεί (25)παραμερισμοί (18)παραμερισμού (18)παραμερισμός (17)παραμερισμών (18)παραμεριστεί (16)παραμεσόγεια (18)παραμεσόγειε (18)παραμεσόγειο (18)παραμετρικές (16)παραμετρικής (16)παραμετρικοί (17)παραμετρικού (17)παραμετρικός (16)παραμετρικών (17)παραμητρικές (16)παραμητρικής (16)παραμητρικοί (17)παραμητρικού (17)παραμητρικός (16)παραμητρικών (17)παραμιλάγαμε (22)παραμιλάγατε (20)παραμιλήματα (19)παραμιλήσαμε (19)παραμιλήσατε (17)παραμιλήσεις (16)παραμιλήσετε (17)παραμιλήσουν (18)παραμιλούσαν (17)παραμιλούσες (16)παραμιλώντας (16)παραμονέματα (17)παραμονευτής (15)παραμονεύουν (16)παραμορφωθεί (34)παραμορφωτής (24)παραμορφώνει (23)παραμορφώσει (23)παραμορφώσου (24)παραμορφώστε (23)παραμπαίνεις (15)παραμυθένιας (24)παραμυθένιες (24)παραμυθένιοι (25)παραμυθένιος (24)παραμυθένιου (26)παραμυθένιων (27)παραμυθατζής (33)παραμυθατζού (34)παραμυθητικά (26)παραμυθητικέ (26)παραμυθητική (26)παραμυθητικό (26)παραμυθιάζει (34)παραμυθολογώ (30)παραμυθούδες (27)παραμυθούδων (30)παραμυθούμαι (27)παραμόνιμους (17)παραμόρφωναν (25)παραμόρφωνες (24)παραμόρφωσαν (25)παραμόρφωσες (24)παραμόρφωσης (24)παραμόρφωσις (24)παραναλώματα (17)παρανεφρικές (21)παρανεφρικής (21)παρανεφρικοί (22)παρανεφρικού (22)παρανεφρικός (21)παρανεφρικών (22)παρανοήθηκαν (23)παρανοήθηκες (22)παρανοήσουμε (16)παρανοειδείς (15)παρανοειδούς (15)παρανοηθείτε (22)παρανοηθούμε (24)παρανοημένες (14)παρανοημένης (14)παρανοημένοι (15)παρανοημένος (14)παρανοημένου (16)παρανοημένων (17)παρανομήσαμε (17)παρανομήσατε (15)παρανομήσεις (14)παρανομήσετε (15)παρανομήσουν (16)παρανομαστές (14)παρανομαστής (14)παρανομούσαν (15)παρανομούσες (14)παρανομώντας (14)παρανοούνται (13)παρανοούνταν (13)παρανοούσαμε (15)παρανοούσατε (13)παρανοούσουν (14)παρανόμιασαν (15)παραξενέψαμε (33)παραξενέψατε (31)παραξενέψεις (30)παραξενέψετε (31)παραξενέψουν (32)παραξενεμένα (24)παραξενεμένε (24)παραξενεμένη (24)παραξενεμένο (24)παραξενευτεί (23)παραξενεύαμε (24)παραξενεύατε (22)παραξενεύεις (21)παραξενεύετε (22)παραξενεύουν (23)παραξηλωθείς (34)παραξηλωθούν (35)παραξηλωμένα (28)παραξηλωμένε (28)παραξηλωμένη (28)παραξηλωμένο (28)παραξηλώθηκα (34)παραξηλώθηκε (34)παραξηλώναμε (26)παραξηλώνατε (24)παραξηλώνεις (23)παραξηλώνετε (24)παραξηλώνουν (25)παραξηλώσαμε (26)παραξηλώσατε (24)παραξηλώσεις (23)παραξηλώσετε (24)παραξηλώσουν (25)παραπέμπεσαι (17)παραπέμπεστε (17)παραπέμπεται (17)παραπέμπομαι (19)παραπέμπουμε (20)παραπέμφθηκε (33)παραπέμψουμε (28)παραπήγματος (18)παραπαίζεσαι (23)παραπαίζεστε (23)παραπαίζεται (23)παραπαίζομαι (25)παραπαίοντες (13)παραπαίοντος (13)παραπαίουσας (14)παραπαίρνουν (16)παραπαιδείας (16)παραπαιζόταν (23)παραπανίσιας (13)παραπανίσιες (13)παραπανίσιοι (14)παραπανίσιος (13)παραπανίσιου (15)παραπανίσιων (16)παραπανιστές (13)παραπανιστής (13)παραπανιστοί (14)παραπανιστού (14)παραπανιστός (13)παραπανιστών (14)παραπατάγαμε (19)παραπατάγανε (17)παραπατάγατε (17)παραπατήματα (16)παραπατήσαμε (16)παραπατήσανε (14)παραπατήσατε (14)παραπατήσεις (13)παραπατήσετε (14)παραπατήσομε (16)παραπατήσουν (15)παραπατούσαν (14)παραπατούσες (13)παραπατώντας (13)παραπείθεσαι (23)παραπείθεστε (23)παραπείθεται (23)παραπείθομαι (25)παραπείσθηκε (24)παραπειθόταν (23)παραπεισθείς (22)παραπειστικά (15)παραπειστικέ (15)παραπειστική (15)παραπειστικό (15)παραπεμπτικά (18)παραπεμπτικέ (18)παραπεμπτική (18)παραπεμπτικό (18)παραπεμπόταν (17)παραπεμφθείς (31)παραπεμφθούν (32)παραπετάγαμε (19)παραπετάγατε (17)παραπετάματα (16)παραπετάξαμε (25)παραπετάξατε (23)παραπετάξεις (22)παραπετάξετε (23)παραπετάξουν (24)παραπεταμένα (16)παραπεταμένε (16)παραπεταμένη (16)παραπεταμένο (16)παραπεταχτεί (21)παραπετιέμαι (16)παραπετιέσαι (14)παραπετιέστε (14)παραπετιέται (14)παραπετιόταν (14)παραπετούσαν (14)παραπετούσες (13)παραπετώντας (13)παραπηγμάτων (21)παραπιάνεσαι (14)παραπιάνεστε (14)παραπιάνεται (14)παραπιάνομαι (16)παραπιέζεσαι (23)παραπιέζεστε (23)παραπιέζεται (23)παραπιέζομαι (25)παραπιανόταν (14)παραπιεζόταν (23)παραπικραίνω (18)παραπινάκιος (14)παραπλάνησής (14)παραπλάνησαν (16)παραπλάνησες (15)παραπλάνησης (15)παραπλάνησις (15)παραπλήσιους (16)παραπλανάσαι (16)παραπλανάστε (16)παραπλανάται (16)παραπλανήσει (16)παραπλανήσου (17)παραπλανήστε (16)παραπλανηθεί (25)παραπλανητής (15)παραπλανούμε (18)παραπλανούσα (16)παραπλανούσε (16)παραπληγικές (19)παραπληγικής (19)παραπληγικοί (20)παραπληγικού (20)παραπληγικός (19)παραπληγικών (20)παραπληκτικά (18)παραπληκτικέ (18)παραπληκτική (18)παραπληκτικό (18)παραποιήθηκα (24)παραποιήθηκε (24)παραποιήσαμε (16)παραποιήσατε (14)παραποιήσεις (13)παραποιήσετε (14)παραποιήσεων (16)παραποιήσεως (15)παραποιήσουν (15)παραποιείσαι (14)παραποιείστε (14)παραποιείται (14)παραποιηθείς (22)παραποιηθούν (23)παραποιημένα (16)παραποιημένε (16)παραποιημένη (16)παραποιημένο (16)παραποιούμαι (16)παραποιούσαν (14)παραποιούσες (13)παραποιούταν (14)παραποιώντας (13)παραπολιτικά (17)παραπολιτικέ (17)παραπολιτική (17)παραπολιτικό (17)παραπονέθηκα (24)παραπονέθηκε (24)παραπονέματα (16)παραπονείσαι (14)παραπονείται (14)παραπονεθούν (23)παραπονεμένα (16)παραπονεμένε (16)παραπονεμένη (16)παραπονεμένο (16)παραπονετικά (15)παραπονετικέ (15)παραπονετική (15)παραπονετικό (15)παραπονιάρας (14)παραπονιάρες (14)παραπονιάρης (14)παραπονιέμαι (16)παραπονιέσαι (14)παραπονιέστε (14)παραπονιέται (14)παραπονιόταν (14)παραπονούμαι (16)παραποτάμιας (15)παραποτάμιες (15)παραποτάμιοι (16)παραποτάμιος (15)παραποτάμιου (17)παραποτάμιων (18)παραποτάμους (16)παραπρεσβεία (22)παραπροικιού (16)παραπροικιών (16)παραπροϊόντα (14)παραπτωμάτων (20)παραπτώματος (15)παραπτώματός (14)παραρίχνεσαι (21)παραρίχνεστε (21)παραρίχνεται (21)παραρίχνομαι (23)παραριχνόταν (21)παραρτήματος (15)παραρτήματός (14)παραρτημάτων (18)παρασάνταλες (14)παρασάνταλης (14)παρασάνταλοι (15)παρασάνταλος (14)παρασάνταλου (16)παρασάνταλων (17)παρασέρνεσαι (14)παρασέρνεστε (14)παρασέρνεται (14)παρασέρνομαι (16)παρασήμανσις (14)παρασερνόταν (14)παρασημοφορώ (23)παρασιτήσαμε (15)παρασιτήσατε (13)παρασιτήσεις (12)παρασιτήσετε (13)παρασιτήσουν (14)παρασιτικούς (13)παρασιτισμοί (15)παρασιτισμού (15)παρασιτισμός (14)παρασιτισμών (15)παρασιτούσαν (13)παρασιτούσες (12)παρασιτώντας (12)παρασιτώσεων (15)παρασιωπήσει (16)παρασιωπήσου (17)παρασιωπήστε (16)παρασιωπηθεί (25)παρασιωπούμε (18)παρασιωπούσα (16)παρασιωπούσε (16)παρασιώπησαν (14)παρασιώπησες (13)παρασιώπησης (13)παρασιώπησις (13)παρασκευάζει (24)παρασκευάσαν (15)παρασκευάσει (15)παρασκευάσου (16)παρασκευάστε (15)παρασκευαστή (15)παρασκευαστώ (15)παρασκεύαζαν (23)παρασκεύαζες (22)παρασκεύασαν (14)παρασκεύασες (13)παρασκεύασμα (16)παρασκηνιακά (15)παρασκηνιακέ (15)παρασκηνιακή (15)παρασκηνιακό (15)παρασούσουμα (16)παρασούσουμε (16)παρασούσουμη (16)παρασούσουμο (16)παρασπονδήσω (19)παρασπονδίας (16)παρασπονδίες (16)παρασπονδείς (16)παρασπονδιών (17)παρασπονδούν (17)παρασπόνδησα (17)παρασπόνδησε (17)παρασπόνδηση (17)παραστάθηκαν (23)παραστάθηκες (22)παραστέγασμα (18)παραστέκεσαι (14)παραστέκεστε (14)παραστέκεται (14)παραστέκομαι (16)παραστήματος (14)παραστήσουμε (16)παρασταθήκαν (23)παρασταθείτε (22)παρασταθούμε (24)παρασταθούνε (22)παραστατικές (13)παραστατικής (13)παραστατικοί (14)παραστατικού (14)παραστατικός (13)παραστατικών (14)παραστεκόταν (14)παραστημάτων (17)παραστράτημα (16)παραστράτησα (14)παραστράτησε (14)παραστράτιζα (23)παραστράτιζε (23)παραστράτισα (14)παραστράτισε (14)παραστρατήσω (16)παραστρατίζω (25)παραστρατίσω (16)παραστρατείς (13)παραστρατούν (14)παρασυναγωγή (22)παρασυρθούμε (26)παρασυρμένες (16)παρασυρμένοι (17)παρασυρμένος (16)παρασυρόμενα (17)παρασυρόμενη (17)παρασυρόμενο (17)παρασυρόμουν (18)παρασυρόσουν (16)παρασχέθηκαν (30)παρασχέθηκες (29)παρασχεθέντα (29)παρασχεθήκαν (30)παρασχεθείσα (29)παρασχεθείτε (29)παρασχεθούμε (31)παρασχεθούνε (29)παρασύνθεσις (21)παρασύνθετες (21)παρασύνθετης (21)παρασύνθετοι (22)παρασύνθετος (21)παρασύνθετου (23)παρασύνθετων (24)παρασύρθηκαν (24)παρασύροντάς (12)παρασύρονται (14)παρασύρονταν (14)παρασύροντας (13)παρατάσσεσαι (13)παρατάσσεστε (13)παρατάσσεται (13)παρατάσσομαι (15)παρατάχθηκαν (30)παρατίθενται (22)παραταγμένοι (18)παραταγμένος (17)παρατακτικές (14)παρατακτικής (14)παρατακτικοί (15)παρατακτικού (15)παρατακτικός (14)παρατακτικών (15)παραταξιακές (22)παραταξιακής (22)παραταξιακοί (23)παραταξιακού (23)παραταξιακός (22)παραταξιακών (23)παρατασσόταν (13)παραταχθούμε (31)παρατείνεσαι (13)παρατείνεστε (13)παρατείνεται (13)παρατείνομαι (15)παρατείνουμε (16)παρατείνουνε (14)παρατεινόταν (13)παρατεταμένα (15)παρατεταμένε (15)παρατεταμένη (15)παρατεταμένο (15)παρατηθήκαμε (25)παρατηθήκατε (23)παρατημένους (15)παρατηρήθηκα (24)παρατηρήθηκε (24)παρατηρήματα (16)παρατηρήσαμε (16)παρατηρήσανε (14)παρατηρήσατε (14)παρατηρήσεις (13)παρατηρήσετε (14)παρατηρήσεων (16)παρατηρήσεως (15)παρατηρήσεών (13)παρατηρήσιμα (16)παρατηρήσιμη (16)παρατηρήσιμο (16)παρατηρήσομε (16)παρατηρήσουν (15)παρατηρήτρια (15)παρατηρείσαι (14)παρατηρείστε (14)παρατηρείται (14)παρατηρηθείς (22)παρατηρηθούν (23)παρατηρημένα (16)παρατηρημένε (16)παρατηρημένη (16)παρατηρημένο (16)παρατηρητικά (15)παρατηρητικέ (15)παρατηρητική (15)παρατηρητικό (15)παρατηρούμαι (16)παρατηρούσαν (14)παρατηρούσες (13)παρατηρούταν (14)παρατηρώντας (13)παρατιμονιάς (14)παρατιμονιές (14)παρατιμονιών (15)παρατιούνται (13)παρατιόμαστε (15)παρατονισμοί (15)παρατονισμού (15)παρατονισμός (14)παρατονισμών (15)παρατράβαγαν (24)παρατράβαγες (23)παρατράβηγμα (26)παρατράβηξαν (30)παρατράβηξες (29)παρατράγουδα (21)παρατράγουδο (21)παρατράπεζας (23)παρατρέπεσαι (15)παρατρέπεστε (15)παρατρέπεται (15)παρατρέπομαι (17)παρατρέφεσαι (21)παρατρέφεστε (21)παρατρέφεται (21)παρατρέφομαι (23)παρατρίβεσαι (21)παρατρίβεστε (21)παρατρίβεται (21)παρατρίβομαι (23)παρατρίμματα (18)παρατραβήξει (30)παρατραβήξου (31)παρατραβήξτε (30)παρατραβηχτώ (28)παρατραβούμε (23)παρατραβούσα (21)παρατραβούσε (21)παρατραπεζών (24)παρατρεπόταν (15)παρατρεφόταν (21)παρατριβόταν (21)παρατρωγόταν (19)παρατρώγεσαι (17)παρατρώγεστε (17)παρατρώγεται (17)παρατρώγομαι (19)παρατσούκλια (16)παρατυπήσαμε (17)παρατυπήσατε (15)παρατυπήσεις (14)παρατυπήσετε (15)παρατυπήσουν (16)παρατυπούσαν (15)παρατυπούσες (14)παρατυπωθείς (25)παρατυπωθούν (26)παρατυπωμένα (19)παρατυπωμένε (19)παρατυπωμένη (19)παρατυπωμένο (19)παρατυπώθηκα (25)παρατυπώθηκε (25)παρατυπώματα (17)παρατυπώναμε (17)παρατυπώνατε (15)παρατυπώνεις (14)παρατυπώνετε (15)παρατυπώνουν (16)παρατυπώντας (14)παρατυπώσαμε (17)παρατυπώσατε (15)παρατυπώσεις (14)παρατυπώσετε (15)παρατυπώσουν (16)παρατυφικούς (21)παραφέρνεσαι (21)παραφέρνεστε (21)παραφέρνεται (21)παραφέρνομαι (23)παραφέρονται (21)παραφέρονταν (21)παραφαίνεσαι (20)παραφαίνεστε (20)παραφαίνεται (20)παραφαίνομαι (22)παραφαινόταν (20)παραφερνόταν (21)παραφερόμουν (24)παραφερόσουν (22)παραφινέλαια (22)παραφινέλαιο (22)παραφινόλαδο (25)παραφορτωθεί (32)παραφορτώνει (21)παραφορτώσει (21)παραφορτώσου (22)παραφορτώστε (21)παραφουσκωθώ (33)παραφουσκώνω (24)παραφουσκώσω (24)παραφούσκωνα (23)παραφούσκωνε (23)παραφούσκωσα (23)παραφούσκωσε (23)παραφράζεσαι (30)παραφράζεστε (30)παραφράζεται (30)παραφράζομαι (32)παραφράζουμε (33)παραφράσουμε (24)παραφράστηκα (22)παραφράστηκε (22)παραφράστρια (22)παραφραζόταν (30)παραφρασμένα (23)παραφρασμένε (23)παραφρασμένη (23)παραφρασμένο (23)παραφραστείς (20)παραφραστικά (22)παραφραστικέ (22)παραφραστική (22)παραφραστικό (22)παραφραστούν (21)παραφρονήσει (21)παραφρονήστε (21)παραφρονείτε (21)παραφρονούμε (23)παραφρονούσα (21)παραφρονούσε (21)παραφροσυνών (22)παραφροσύνες (20)παραφροσύνης (20)παραφρόνησαν (21)παραφρόνησες (20)παραφωνήσαμε (24)παραφωνήσατε (22)παραφωνήσεις (21)παραφωνήσετε (22)παραφωνήσουν (23)παραφωνούσαν (22)παραφωνούσες (21)παραφωνώντας (21)παραφωτισμός (23)παραφόρτωναν (23)παραφόρτωνες (22)παραφόρτωσαν (23)παραφόρτωσες (22)παραχάνονται (20)παραχάνονταν (20)παραχαίρεσαι (21)παραχαίρεστε (21)παραχαίρεται (21)παραχαίρομαι (23)παραχαιρόταν (21)παραχανόμουν (23)παραχανόσουν (21)παραχαράζαμε (32)παραχαράζατε (30)παραχαράζεις (29)παραχαράζετε (30)παραχαράζουν (31)παραχαράκτες (21)παραχαράκτης (21)παραχαράξαμε (32)παραχαράξατε (30)παραχαράξεις (29)παραχαράξετε (30)παραχαράξεων (32)παραχαράξεως (31)παραχαράξουν (31)παραχαράχτης (27)παραχαρακτών (22)παραχαραχτεί (28)παραχείμασις (21)παραχωθήκαμε (34)παραχωθήκατε (32)παραχωμένους (24)παραχωνόμουν (25)παραχωνόσουν (23)παραχωρήθηκα (33)παραχωρήθηκε (33)παραχωρήσαμε (25)παραχωρήσατε (23)παραχωρήσεις (22)παραχωρήσετε (23)παραχωρήσεων (25)παραχωρήσεως (24)παραχωρήσεώς (21)παραχωρήσουν (24)παραχωρείσαι (23)παραχωρείστε (23)παραχωρείται (23)παραχωρηθείς (31)παραχωρηθούν (32)παραχωρημένα (25)παραχωρημένε (25)παραχωρημένη (25)παραχωρημένο (25)παραχωρητικά (24)παραχωρητικέ (24)παραχωρητική (24)παραχωρητικό (24)παραχωρούμαι (25)παραχωρούσαν (23)παραχωρούσες (22)παραχωρούταν (23)παραχωρώντας (22)παραχωσίματα (24)παραχόντρυνα (22)παραχώνονται (20)παραχώνονταν (20)παραχώνοντας (19)παραψένονται (22)παραψένονταν (22)παραψήνονται (22)παραψήνονταν (22)παραψενόμουν (25)παραψενόσουν (23)παραψηνόμουν (25)παραψηνόσουν (23)παραϊατρικές (13)παραϊατρικής (13)παραϊατρικοί (14)παραϊατρικού (14)παραϊατρικός (13)παραϊατρικών (14)παρείσακτους (14)παρείσφρησις (20)παρεγχυμάτων (28)παρεγχύματος (24)παρεισάγεσαι (16)παρεισάγεστε (16)παρεισάγεται (16)παρεισάγομαι (18)παρεισαγόταν (16)παρεισφρήσει (21)παρεκβατικές (21)παρεκβατικής (21)παρεκβατικοί (22)παρεκβατικού (22)παρεκβατικός (21)παρεκβατικών (22)παρεκκλήσιον (17)παρεκκλίνετε (17)παρεκκλίνουν (18)παρεκκλίσεις (16)παρεκκλίσεων (19)παρεκκλίσεως (18)παρεκκλησίου (18)παρεκκλησίων (19)παρεκκλησιού (17)παρεκκλησιών (17)παρεκτράπηκα (17)παρεκτραπείς (15)παρεκτραπούν (16)παρελάμβαναν (24)παρελήφθησαν (31)παρελαύνουμε (18)παρελαύνουνε (16)παρελθοντικά (25)παρελθοντικέ (25)παρελθοντική (25)παρελθοντικό (25)παρελκυστικά (18)παρελκυστικέ (18)παρελκυστική (18)παρελκυστικό (18)παρελκυόμουν (20)παρελκυόσουν (18)παρελκόμαστε (18)παρελκόμενες (17)παρελκόσαστε (16)παρελκύονται (16)παρελκύονταν (16)παρεμβάλλουν (27)παρεμβαίνετε (22)παρεμβαίνουν (23)παρεμβατικές (22)παρεμβατικής (22)παρεμβατικοί (23)παρεμβατικού (23)παρεμβατικός (22)παρεμβατικών (23)παρεμβατισμέ (24)παρεμβατισμό (24)παρεμβλήθηκε (34)παρεμβλήματα (26)παρεμβληθούν (33)παρεμβύσματα (24)παρεμποδίζει (28)παρεμποδίσει (19)παρεμποδίσου (20)παρεμποδίστε (19)παρεμποδιστώ (19)παρεμπόδιζαν (28)παρεμπόδιζες (27)παρεμπόδισαν (19)παρεμπόδισες (18)παρεμπόδισης (18)παρεμπόδισις (18)παρεμφατικές (22)παρεμφατικής (22)παρεμφατικοί (23)παρεμφατικού (23)παρεμφατικός (22)παρεμφατικών (23)παρενέβαιναν (20)παρενέργειές (15)παρενέργειας (16)παρενέργειες (16)παρενδυόμουν (20)παρενδυόσουν (18)παρενδύονται (16)παρενδύονταν (16)παρενείρεσαι (14)παρενείρεστε (14)παρενείρεται (14)παρενείρομαι (16)παρενειρόταν (14)παρενεργειών (17)παρενθέτεσαι (22)παρενθέτεστε (22)παρενθέτεται (22)παρενθέτομαι (24)παρενθετικές (22)παρενθετικής (22)παρενθετικοί (23)παρενθετικού (23)παρενθετικός (22)παρενθετικών (23)παρενθετόταν (22)παρενοχλήσει (22)παρενοχλήσου (23)παρενοχλήστε (22)παρενοχλείτε (22)παρενοχληθεί (31)παρενοχλούμε (24)παρενοχλούσα (22)παρενοχλούσε (22)παρεντίθεμαι (24)παρεντερικές (14)παρεντερικής (14)παρεντερικοί (15)παρεντερικού (15)παρεντερικός (14)παρεντερικών (15)παρενόχλησαν (22)παρενόχλησες (21)παρενόχλησης (21)παρενόχλησις (21)παρεξηγάγαμε (30)παρεξηγάγατε (28)παρεξηγήθηκα (35)παρεξηγήθηκε (35)παρεξηγήσαμε (27)παρεξηγήσατε (25)παρεξηγήσεις (24)παρεξηγήσετε (25)παρεξηγήσεων (27)παρεξηγήσεως (26)παρεξηγήσιμα (27)παρεξηγήσιμε (27)παρεξηγήσιμη (27)παρεξηγήσιμο (27)παρεξηγήσουν (26)παρεξηγείται (25)παρεξηγηθείς (33)παρεξηγηθούν (34)παρεξηγημένα (27)παρεξηγημένε (27)παρεξηγημένη (27)παρεξηγημένο (27)παρεξηγιέμαι (27)παρεξηγιέσαι (25)παρεξηγιέστε (25)παρεξηγιέται (25)παρεξηγιόταν (25)παρεξηγούμαι (27)παρεξηγούσαν (25)παρεξηγούσες (24)παρεξηγώντας (24)παρεπίδημους (19)παρεπίτροπος (15)παρεπιδήμησα (19)παρεπιδήμησε (19)παρεπιδημήσω (21)παρεπιδημίας (18)παρεπιδημίες (18)παρεπιδημείς (18)παρεπιδημιών (19)παρεπιδημούν (19)παρεπόμασταν (16)παρεπόσασταν (14)παρερμήνευαν (17)παρερμήνευες (16)παρερμήνευσα (17)παρερμήνευσε (17)παρερμήνευση (17)παρερμηνείας (15)παρερμηνείες (15)παρερμηνειών (16)παρερμηνευτώ (17)παρερμηνεύει (16)παρερμηνεύσω (18)παρερχόμαστε (23)παρερχόσαστε (21)παρετυμολογώ (21)παρευξείνιες (22)παρευξείνιων (25)παρευρέθηκαν (25)παρευρέθησαν (24)παρευρεθείτε (24)παρεφθαρμένη (32)παρεχόμασταν (22)παρεχόμενους (22)παρεχόσασταν (20)παρηγορήθηκα (27)παρηγορήθηκε (27)παρηγορήσαμε (19)παρηγορήσατε (17)παρηγορήσεις (16)παρηγορήσετε (17)παρηγορήσουν (18)παρηγορήτρες (17)παρηγορήτρια (18)παρηγορείσαι (17)παρηγορείστε (17)παρηγορείται (17)παρηγορηθείς (25)παρηγορηθούν (26)παρηγορημένα (19)παρηγορημένε (19)παρηγορημένη (19)παρηγορημένο (19)παρηγορητικά (18)παρηγορητικέ (18)παρηγορητική (18)παρηγορητικό (18)παρηγορούμαι (19)παρηγορούσαν (17)παρηγορούσες (16)παρηγορούταν (17)παρηγορώντας (16)παρηχητικούς (20)παρθενικότης (22)παρθενογονία (25)παρθενοπαίος (22)παρθενορραφή (31)παριζιάνικες (22)παριζιάνικης (22)παριζιάνικοι (23)παριζιάνικος (22)παριζιάνικου (24)παριζιάνικων (25)παριστάμενες (14)παριστάμενης (14)παριστάμενοι (15)παριστάμενος (14)παριστάμενου (16)παριστάμενων (17)παριστάνεσαι (13)παριστάνεστε (13)παριστάνεται (13)παριστάνομαι (15)παριστάνουμε (16)παριστάνουνε (14)παρισταμένου (16)παρισταμένων (17)παριστανόταν (13)παριστούσαμε (15)παριστούσατε (13)παρκέρνονται (15)παρκέρνονταν (15)παρκαρίσματα (17)παρκαρισμένα (17)παρκαρισμένε (17)παρκαρισμένη (17)παρκαρισμένο (17)παρκαρόμαστε (17)παρκαρόσαστε (15)παρκερνόμουν (18)παρκερνόσουν (16)παρκετάρεσαι (15)παρκετάρεστε (15)παρκετάρεται (15)παρκετάρισμα (17)παρκετάρομαι (17)παρκετάρουμε (18)παρκεταρίσου (16)παρκεταριστώ (15)παρκεταρόταν (15)παρμιτζανίνο (24)παρνασσιακές (13)παρνασσιακής (13)παρνασσιακοί (14)παρνασσιακού (14)παρνασσιακός (13)παρνασσιακών (14)παρνασσισμού (15)παρνασσισμός (14)παρνασσιστές (12)παρνασσιστής (12)παρνασσιστών (13)παροδικότατα (17)παροδικότατε (17)παροδικότατη (17)παροδικότατο (17)παροδικότερα (18)παροδικότερε (18)παροδικότερη (18)παροδικότερο (18)παροδικότητα (17)παροικήσουμε (17)παροικούντες (13)παροικούντων (16)παροικούσαμε (16)παροικούσατε (14)παροιμιακούς (15)παροιμιώδεις (17)παροιμιώδους (18)παρομοιάζαμε (26)παρομοιάζατε (24)παρομοιάζεις (23)παρομοιάζετε (24)παρομοιάζουν (25)παρομοιάσαμε (17)παρομοιάσατε (15)παρομοιάσεις (14)παρομοιάσετε (15)παρομοιάσουν (16)παρομοιασθεί (24)παρομοιαστεί (15)παρομοιώσεις (14)παρομοιώσεων (17)παρομοιώσεως (16)παρομφαλικές (24)παρομφαλικής (24)παρομφαλικοί (25)παρομφαλικού (25)παρομφαλικός (24)παρομφαλικών (25)παρονομάζαμε (26)παρονομάζατε (24)παρονομάζεις (23)παρονομάζετε (24)παρονομάζουν (25)παρονομάσαμε (17)παρονομάσατε (15)παρονομάσεις (14)παρονομάσετε (15)παρονομάσουν (16)παρονομασίας (14)παρονομασίες (14)παρονομασιών (15)παρονομαστές (14)παρονομαστής (14)παρονομαστεί (15)παρονομαστών (15)παροξυνθείτε (32)παροξυνθούμε (34)παροξυντικές (23)παροξυντικής (23)παροξυντικοί (24)παροξυντικού (24)παροξυντικός (23)παροξυντικών (24)παροξυνόμουν (26)παροξυνόσουν (24)παροξύνθηκαν (32)παροξύνθηκες (31)παροξύνονται (22)παροξύνονταν (22)παροξύνοντας (21)παροξύτονους (22)παροπλίζεσαι (25)παροπλίζεστε (25)παροπλίζεται (25)παροπλίζομαι (27)παροπλίζουμε (28)παροπλίσθηκε (26)παροπλίσουμε (19)παροπλίστηκα (17)παροπλίστηκε (17)παροπλιζόταν (25)παροπλισμένα (18)παροπλισμένε (18)παροπλισμένη (18)παροπλισμένο (18)παροπλισμούς (17)παροπλιστείς (15)παροπλιστούν (16)παροργίζεσαι (26)παροργίζεστε (26)παροργίζεται (26)παροργίζομαι (28)παροργιζόταν (26)παρορμητικές (16)παρορμητικής (16)παρορμητικοί (17)παρορμητικού (17)παρορμητικός (16)παρορμητικών (17)παροτρυνθείς (23)παροτρυνθούν (24)παροτρυντικά (16)παροτρυντικέ (16)παροτρυντική (16)παροτρυντικό (16)παροτρυνόταν (15)παροτρύνεσαι (14)παροτρύνεστε (14)παροτρύνεται (14)παροτρύνθηκα (24)παροτρύνθηκε (24)παροτρύνομαι (16)παροτρύνουμε (17)παροτρύνσεις (13)παροτρύνσεων (16)παροτρύνσεως (15)παρουσιάζαμε (25)παρουσιάζανε (23)παρουσιάζατε (23)παρουσιάζεις (22)παρουσιάζετε (23)παρουσιάζομε (25)παρουσιάζουν (24)παρουσιάσαμε (16)παρουσιάσανε (14)παρουσιάσατε (14)παρουσιάσεις (13)παρουσιάσετε (14)παρουσιάσεων (16)παρουσιάσεως (15)παρουσιάσεώς (12)παρουσιάσιμα (16)παρουσιάσιμε (16)παρουσιάσιμη (16)παρουσιάσιμο (16)παρουσιάσομε (16)παρουσιάσουν (15)παρουσιασθεί (23)παρουσιαστές (13)παρουσιαστής (13)παρουσιαστεί (14)παρουσιαστών (14)παροχέτευσαν (21)παροχέτευσες (20)παροχέτευσης (20)παροχέτευσις (20)παροχετευτεί (21)παροχετεύαμε (22)παροχετεύατε (20)παροχετεύεις (19)παροχετεύετε (20)παροχετεύουν (21)παροχετεύσει (20)παροχετεύσου (21)παροχετεύστε (20)παροχολογίας (24)παρτιζάνικες (22)παρτιζάνικης (22)παρτιζάνικοι (23)παρτιζάνικος (22)παρτιζάνικου (24)παρτιζάνικων (25)παρυφαίνεσαι (21)παρυφαίνεστε (21)παρυφαίνεται (21)παρυφαίνομαι (23)παρυφαινόταν (21)παρωδηθήκαμε (30)παρωδηθήκατε (28)παρωδούμαστε (20)παρωθηθήκαμε (36)παρωθηθήκατε (34)παρωθούμαστε (26)παρωκεάνιους (16)παρωτιδικούς (18)παρωχημένους (24)πασίγνωστους (17)πασαλίδικους (18)πασαλείβεσαι (21)πασαλείβεστε (21)πασαλείβεται (21)πασαλείβομαι (23)πασαλείβουμε (24)πασαλείμματα (18)πασαλείφεσαι (21)πασαλείφεστε (21)πασαλείφεται (21)πασαλείφομαι (23)πασαλείφουμε (24)πασαλείφτηκα (22)πασαλείφτηκε (22)πασαλείψουμε (26)πασαλειβόταν (21)πασαλειμμένα (18)πασαλειμμένε (18)πασαλειμμένη (18)πασαλειμμένο (18)πασαλειφτείς (20)πασαλειφτούν (21)πασαλειφόταν (21)πασαρίσματος (14)πασαρίστηκαν (14)πασαρίστηκες (13)πασαρισμάτων (17)πασαρισμένες (14)πασαρισμένης (14)πασαρισμένοι (15)πασαρισμένος (14)πασαρισμένου (16)πασαρισμένων (17)πασαριστείτε (13)πασαριστούμε (15)πασαρόμασταν (15)πασαρόσασταν (13)πασιφιστικές (19)πασιφιστικής (19)πασιφιστικοί (20)πασιφιστικού (20)πασιφιστικός (19)πασιφιστικών (20)πασπαλίζεσαι (24)πασπαλίζεστε (24)πασπαλίζεται (24)πασπαλίζομαι (26)πασπαλίζουμε (27)πασπαλίσματα (17)πασπαλίσουμε (18)πασπαλίστηκα (16)πασπαλίστηκε (16)πασπαλιζόταν (24)πασπαλισμένα (17)πασπαλισμένε (17)πασπαλισμένη (17)πασπαλισμένο (17)πασπαλιστείς (14)πασπαλιστούν (15)πασπατέματος (14)πασπατεμάτων (17)πασπατευτούς (13)πασπατευόταν (14)πασπατεύεσαι (13)πασπατεύεστε (13)πασπατεύεται (13)πασπατεύομαι (15)πασπατεύουμε (16)πασπατεύτηκε (14)πασσαλωθείτε (25)πασσαλωθούμε (27)πασσαλωμάτων (20)πασσαλωμένες (17)πασσαλωμένης (17)πασσαλωμένοι (18)πασσαλωμένος (17)πασσαλωμένου (19)πασσαλωμένων (20)πασσαλωνόταν (16)πασσαλόπηγμα (20)πασσαλόπηκτα (16)πασσαλόπηκτε (16)πασσαλόπηκτη (16)πασσαλόπηκτο (16)πασσαλώθηκαν (24)πασσαλώθηκες (23)πασσαλώματος (15)πασσαλώνεσαι (14)πασσαλώνεστε (14)πασσαλώνεται (14)πασσαλώνομαι (16)πασσαλώνουμε (17)πασσαλώσουμε (17)παστεριωθείς (23)παστεριωθούν (24)παστεριωμένα (17)παστεριωμένε (17)παστεριωμένη (17)παστεριωμένο (17)παστεριώθηκα (23)παστεριώθηκε (23)παστεριώναμε (15)παστεριώνατε (13)παστεριώνεις (12)παστεριώνετε (13)παστεριώνουν (14)παστεριώσαμε (15)παστεριώσατε (13)παστεριώσεις (12)παστεριώσετε (13)παστεριώσεων (15)παστεριώσεως (14)παστεριώσουν (14)παστοκύδωνου (19)παστοκύδωνων (20)παστουρμάδες (18)παστουρμάδων (21)παστρεμένους (15)παστρευτείτε (14)παστρευτούμε (16)παστρευόμουν (17)παστρευόσουν (15)παστρεύονται (13)παστρεύονταν (13)παστρεύοντας (12)παστρεύτηκαν (14)παστρεύτηκες (13)παστωνόμαστε (16)παστωνόσαστε (14)πασχαλιάτικα (22)πασχαλιάτικε (22)πασχαλιάτικη (22)πασχαλιάτικο (22)πασχόντουσαν (20)πατασσόμαστε (14)πατασσόσαστε (12)πατατάλευρου (17)πατατάλευρων (18)πατατοκεφτές (19)πατατοσαλάτα (14)πατεντάρεσαι (13)πατεντάρεστε (13)πατεντάρεται (13)πατεντάρομαι (15)πατεντάρουμε (16)πατενταρίσου (14)πατενταριστώ (13)πατερναλισμέ (17)πατερναλισμό (17)πατικωθήκαμε (27)πατικωθήκατε (25)πατικωμένους (17)πατικωνόμουν (18)πατικωνόσουν (16)πατικώνονται (13)πατικώνονταν (13)πατικώνοντας (12)πατινάρονται (13)πατινάρονταν (13)πατινάροντας (12)πατιναρόμουν (16)πατιναρόσουν (14)πατιόντουσαν (13)πατριαρχείον (21)πατριαρχείου (22)πατριαρχείων (23)πατριαρχικές (21)πατριαρχικής (21)πατριαρχικοί (22)πατριαρχικού (22)πατριαρχικός (21)πατριαρχικών (22)πατριδολάτρη (19)πατριωτικούς (15)πατριωτισμοί (17)πατριωτισμού (17)πατριωτισμός (16)πατριωτισμών (17)πατριωτισσών (15)πατριώτισσας (12)πατριώτισσες (12)πατρογονικές (16)πατρογονικής (16)πατρογονικοί (17)πατρογονικού (17)πατρογονικός (16)πατρογονικών (17)πατροκτονίας (13)πατροκτονίες (13)πατροκτονιών (14)πατροκτόνους (14)πατρολογικές (18)πατρολογικής (18)πατρολογικοί (19)πατρολογικού (19)πατρολογικός (18)πατρολογικών (19)πατρονάρεσαι (14)πατρονάρεστε (14)πατρονάρεται (14)πατρονάρισαν (14)πατρονάρισμα (16)πατρονάρομαι (16)πατρονάρουμε (17)πατροναρίσου (15)πατροναριστώ (14)πατροναρόταν (14)πατροτοπικές (14)πατροτοπικής (14)πατροτοπικοί (15)πατροτοπικού (15)πατροτοπικός (14)πατροτοπικών (15)πατρωνυμικές (18)πατρωνυμικής (18)πατρωνυμικοί (19)πατρωνυμικού (19)πατρωνυμικός (18)πατρωνυμικών (19)πατσατζίδικα (25)πατσατζίδικο (25)πατσιζόμαστε (23)πατσιζόσαστε (21)πατωνόμασταν (16)πατωνόσασταν (14)παχνιάζονται (28)παχνιάζονταν (28)παχνιάσματος (20)παχνιαζόμουν (31)παχνιαζόσουν (29)παχνιασμάτων (23)παχνιζόμαστε (30)παχνιζόσαστε (28)παχουλότατες (21)παχουλότατης (21)παχουλότατοι (22)παχουλότατος (21)παχουλότατου (23)παχουλότατων (24)παχουλότερες (22)παχουλότερης (22)παχουλότεροι (23)παχουλότερος (22)παχουλότερου (24)παχουλότερων (25)παχτωνόμαστε (23)παχτωνόσαστε (21)παχυδερμισμέ (28)παχυδερμισμό (28)παχύρρευστες (21)παχύρρευστης (21)παχύρρευστοι (22)παχύρρευστος (21)παχύρρευστου (23)παχύρρευστων (24)πεδικλωθείτε (29)πεδικλωθούμε (31)πεδικλωμάτων (24)πεδικλωμένες (21)πεδικλωμένης (21)πεδικλωμένοι (22)πεδικλωμένος (21)πεδικλωμένου (23)πεδικλωμένων (24)πεδικλωνόταν (20)πεδικλώθηκαν (28)πεδικλώθηκες (27)πεδικλώματος (19)πεδικλώνεσαι (18)πεδικλώνεστε (18)πεδικλώνεται (18)πεδικλώνομαι (20)πεδικλώνουμε (21)πεδικλώσουμε (21)πεδιλοδρομία (23)πεδιλοποιείο (18)πεδιλωνόμουν (22)πεδιλωνόσουν (20)πεδιλώνονται (17)πεδιλώνονταν (17)πεδουκλωθείς (29)πεδουκλωθούν (30)πεδουκλωμένα (23)πεδουκλωμένε (23)πεδουκλωμένη (23)πεδουκλωμένο (23)πεδουκλώθηκα (29)πεδουκλώθηκε (29)πεδουκλώναμε (21)πεδουκλώνατε (19)πεδουκλώνεις (18)πεδουκλώνετε (19)πεδουκλώνουν (20)πεδουκλώσαμε (21)πεδουκλώσατε (19)πεδουκλώσεις (18)πεδουκλώσετε (19)πεδουκλώσουν (20)πεζεβέγκηδες (34)πεζεβέγκηδων (37)πεζεβέγκισσα (32)πεζογραφικές (32)πεζογραφικής (32)πεζογραφικοί (33)πεζογραφικού (33)πεζογραφικός (32)πεζογραφικών (33)πεζοδρομήσει (27)πεζοδρομήσου (28)πεζοδρομήστε (27)πεζοδρομείτε (27)πεζοδρομηθεί (36)πεζοδρομιακά (28)πεζοδρομιακέ (28)πεζοδρομιακή (28)πεζοδρομιακό (28)πεζοδρομούμε (29)πεζοδρομούσα (27)πεζοδρομούσε (27)πεζοδρόμησαν (27)πεζοδρόμησες (26)πεζοδρόμησης (26)πεζοκεφαλαία (31)πεζολογήσαμε (28)πεζολογήσατε (26)πεζολογήσεις (25)πεζολογήσετε (26)πεζολογήσουν (27)πεζολογικούς (26)πεζολογούσαν (26)πεζολογούσες (25)πεζολογώντας (25)πεζοναυτικές (22)πεζοναυτικής (22)πεζοναυτικοί (23)πεζοναυτικού (23)πεζοναυτικός (22)πεζοναυτικών (23)πεζοπορήσαμε (25)πεζοπορήσατε (23)πεζοπορήσεις (22)πεζοπορήσετε (23)πεζοπορήσουν (24)πεζοπορικούς (23)πεζοπορούσαν (23)πεζοπορούσες (22)πεζοπορώντας (22)πεζοτράγουδα (29)πεζοτράγουδο (29)πεθαμενατζής (31)πεθυμητικούς (24)πειθανάγκαζα (34)πειθανάγκαζε (34)πειθανάγκασα (25)πειθανάγκασε (25)πειθαναγκάζω (36)πειθαναγκάσω (27)πειθαρχήσαμε (31)πειθαρχήσατε (29)πειθαρχήσεις (28)πειθαρχήσετε (29)πειθαρχήσουν (30)πειθαρχηθούν (38)πειθαρχημένα (31)πειθαρχημένε (31)πειθαρχημένη (31)πειθαρχημένο (31)πειθαρχικούς (29)πειθαρχούσαν (29)πειθαρχούσες (28)πειθαρχώντας (28)πειθόντουσαν (22)πεινασμένους (14)πειραγμένους (18)πειραζόμαστε (24)πειραζόσαστε (22)πειραιώτικες (13)πειραιώτικης (13)πειραιώτικοι (14)πειραιώτικος (13)πειραιώτικου (15)πειραιώτικων (16)πειρακτικούς (14)πειραματίσου (16)πειραματικές (15)πειραματικής (15)πειραματικοί (16)πειραματικού (16)πειραματικός (15)πειραματικών (16)πειραματισμέ (17)πειραματισμό (17)πειραματιστή (15)πειραματιστώ (15)πειραματόζωα (26)πειραματόζωο (26)πειραχτήκαμε (23)πειραχτήκατε (21)πειραχτηρίου (22)πειραχτηρίων (23)πειραχτηριού (21)πειραχτηριών (21)πειραχτικούς (20)πεισίστρατος (12)πεισιθάνατες (20)πεισιθάνατης (20)πεισιθάνατοι (21)πεισιθάνατος (20)πεισιθάνατου (22)πεισιθάνατων (23)πεισιστράτου (14)πεισματάρικα (16)πεισματάρικε (16)πεισματάρικη (16)πεισματάρικο (16)πεισματικούς (14)πεισματοσύνη (14)πεισματωθείς (24)πεισματωθούν (25)πεισματωμένα (18)πεισματωμένε (18)πεισματωμένη (18)πεισματωμένο (18)πεισματώδεις (16)πεισματώδους (17)πεισματώθηκα (24)πεισματώθηκε (24)πεισματώματα (16)πεισματώναμε (16)πεισματώνατε (14)πεισματώνεις (13)πεισματώνετε (14)πεισματώνουν (15)πεισματώσαμε (16)πεισματώσατε (14)πεισματώσεις (13)πεισματώσετε (14)πεισματώσουν (15)πεισμωθήκαμε (28)πεισμωθήκατε (26)πεισμωμένους (18)πεισμωνόμουν (19)πεισμωνόσουν (17)πεισμώνονται (14)πεισμώνονταν (14)πεισμώνοντας (13)πειστικότατε (13)πειστικότερε (14)πειστικότερο (14)πειστικότητά (12)πειστικότητα (13)πελαγίζοντας (25)πελαγοδρομία (23)πελαγοδρομεί (23)πελαγωμένους (21)πελαγώνοντας (16)πελατειακούς (14)πελατολογίου (20)πελατολογίων (21)πελεκίζονται (24)πελεκίζονταν (24)πελεκίζοντας (23)πελεκίστηκαν (16)πελεκίστηκες (15)πελεκηθήκαμε (27)πελεκηθήκατε (25)πελεκημένους (17)πελεκιζόμουν (27)πελεκιζόσουν (25)πελεκισμένες (16)πελεκισμένης (16)πελεκισμένοι (17)πελεκισμένος (16)πελεκισμένου (18)πελεκισμένων (19)πελεκιστείτε (15)πελεκιστούμε (17)πελεκυφόρους (24)πελιδνωμάτων (23)πελιδνώματος (18)πελματιαίους (16)πελματοβάμων (27)πελματόδερμα (22)πελοποννήσου (16)πελοπόννησος (14)πεμπτημορίου (19)πεμπτημορίων (20)πεμπτημόριον (18)πεμπόντουσαν (16)πενηντάρηδες (15)πενηντάρηδων (18)πενηντάριζαν (22)πενηντάριζες (21)πενηντάρικες (13)πενηντάρικης (13)πενηντάρικοι (14)πενηντάρικος (13)πενηντάρικου (15)πενηντάρικων (16)πενηντάρισαν (13)πενηντάρισες (12)πενηνταράκια (14)πενηνταρίζει (22)πενηνταρίσει (13)πενηνταρίστε (13)πενθεσίλειας (22)πενθημιμερές (25)πενθημιμερής (25)πενθημιμερών (26)πενθηφορείτε (29)πενθηφορούμε (31)πενθηφορούσα (29)πενθηφορούσε (29)πενιχροτήτων (22)πενιχρότατες (19)πενιχρότατης (19)πενιχρότατοι (20)πενιχρότατος (19)πενιχρότατου (21)πενιχρότατων (22)πενιχρότερες (20)πενιχρότερης (20)πενιχρότεροι (21)πενιχρότερος (20)πενιχρότερου (22)πενιχρότερων (23)πενιχρότητας (19)πενιχρότητες (19)πενσιλβανίας (20)πεντάγλωσσες (18)πεντάγλωσσης (18)πεντάγλωσσοι (19)πεντάγλωσσος (18)πεντάγλωσσου (20)πεντάγλωσσων (21)πεντάγραμμον (20)πεντάγραμμος (19)πεντάδιπλους (18)πεντάδραχμος (24)πεντάδραχμου (26)πεντάδραχμων (27)πεντάκλιτους (15)πεντάκλωστος (16)πεντάκριβους (21)πεντάλεπτους (15)πεντάμετρους (15)πεντάμορφους (22)πεντάπλευρες (16)πεντάπλευρης (16)πεντάπλευροι (17)πεντάπλευρος (16)πεντάπλευρου (18)πεντάπλευρων (19)πεντάπρακτες (14)πεντάπρακτης (14)πεντάπρακτοι (15)πεντάπρακτος (14)πεντάπρακτου (16)πεντάπρακτων (17)πεντάρφανους (20)πεντάστιχους (19)πεντάτευχους (20)πεντάφυλλους (24)πεντάχορδους (23)πεντάχρονους (20)πεντάχρωμους (24)πενταγράμμου (21)πενταγράμμων (22)πενταγωνικές (17)πενταγωνικής (17)πενταγωνικοί (18)πενταγωνικού (18)πενταγωνικός (17)πενταγωνικών (18)πενταγώνιους (15)πενταδάκτυλο (19)πενταετηρίδα (16)πενταθέσιους (21)πεντακάθαρες (22)πεντακάθαρης (22)πεντακάθαροι (23)πεντακάθαρος (22)πεντακάθαρου (24)πεντακάθαρων (25)πεντακοσάρας (13)πεντακοσάρες (13)πεντακοσάρια (14)πεντακοσαριά (14)πεντακόσιους (13)πενταπέταλες (14)πενταπέταλης (14)πενταπέταλοι (15)πενταπέταλος (14)πενταπέταλου (16)πενταπέταλων (17)πενταπλάσιας (14)πενταπλάσιες (14)πενταπλάσιοι (15)πενταπλάσιος (14)πενταπλάσιου (16)πενταπλάσιων (17)πενταπλασίου (16)πενταπλασίων (17)πενταποταμία (15)πεντασθενούς (20)πεντασύλλαβα (23)πεντασύλλαβε (23)πεντασύλλαβη (23)πεντασύλλαβο (23)πενταώροφους (20)πεντελίσιους (14)πεντηκοστούς (12)πεντοζάληδες (25)πεντοζάληδων (28)πεντοχίλιαρα (22)πεντοχίλιαρο (22)πεντόδραχμον (25)πεντόδραχμου (26)πεντόδραχμων (27)πεπαιδευμένα (19)πεπαιδευμένε (19)πεπαιδευμένη (19)πεπαιδευμένο (19)πεπαλαιωμένα (19)πεπαλαιωμένε (19)πεπαλαιωμένη (19)πεπαλαιωμένο (19)πεπειραμένες (15)πεπειραμένης (15)πεπειραμένοι (16)πεπειραμένος (15)πεπειραμένου (17)πεπειραμένων (18)πεπεισμένους (15)πεπερασμένες (15)πεπερασμένης (15)πεπερασμένοι (16)πεπερασμένος (15)πεπερασμένου (17)πεπερασμένων (18)πεπιεσμένους (15)πεπλανημένες (16)πεπλανημένης (16)πεπλανημένοι (17)πεπλανημένος (16)πεπλανημένου (18)πεπλανημένων (19)πεπλατυσμένα (18)πεπλατυσμένε (18)πεπλατυσμένη (18)πεπλατυσμένο (18)πεπονοειδείς (15)πεπονοειδούς (15)πεπονόσποροι (15)πεπονόσπορος (14)πεπονόσπορου (16)πεπονόσπορων (17)πεπονόφλουδα (26)πεπτόντουσαν (14)περίβλεπτους (23)περίκλειστες (15)περίκλειστης (15)περίκλειστοι (16)περίκλειστος (15)περίκλειστου (17)περίκλειστων (18)περίλαμπρους (19)περίπτυστους (15)περίσκεπτους (15)περίστρεπτες (14)περίστρεπτης (14)περίστρεπτοι (15)περίστρεπτος (14)περίστρεπτου (16)περίστρεπτων (17)περίφρακτους (22)περαιωθήκαμε (27)περαιωθήκατε (25)περαιωμένους (17)περαιωνόμουν (18)περαιωνόσουν (16)περαιώνονται (13)περαιώνονταν (13)περαιώνοντας (12)περαματιώτης (14)περατωθήκαμε (27)περατωθήκατε (25)περατωμένους (17)περατωνόμουν (18)περατωνόσουν (16)περατώνονται (13)περατώνονταν (13)περατώνοντας (12)περβολάρηδες (25)περβολάρηδων (28)περβολάρισσα (23)περδικίσιους (17)περδικλωθείς (29)περδικλωθούν (30)περδικλωμένα (23)περδικλωμένε (23)περδικλωμένη (23)περδικλωμένο (23)περδικλώθηκα (29)περδικλώθηκε (29)περδικλώματα (21)περδικλώναμε (21)περδικλώνατε (19)περδικλώνεις (18)περδικλώνετε (19)περδικλώνουν (20)περδικλώσαμε (21)περδικλώσατε (19)περδικλώσεις (18)περδικλώσετε (19)περδικλώσουν (20)περδικοθήρας (26)περδικοπάνια (18)περδικοπούλι (20)περδικοστήθω (28)περδικόπουλο (21)περδικόστηθη (26)περδουκλωθεί (31)περδουκλώνει (20)περδουκλώσει (20)περδουκλώσου (21)περδουκλώστε (20)περδούκλωναν (21)περδούκλωνες (20)περδούκλωσαν (21)περδούκλωσες (20)περδόντουσαν (17)περιέπλευσαν (17)περιέρχονται (21)περιέρχονταν (21)περιαγόμαστε (18)περιαγόσαστε (16)περιαιρετούς (13)περιαρθρικές (24)περιαρθρικής (24)περιαρθρικοί (25)περιαρθρικού (25)περιαρθρικός (24)περιαρθρικών (25)περιαστικούς (13)περιαυτολογώ (19)περιαυχένιας (20)περιαυχένιες (20)περιαυχένιοι (21)περιαυχένιος (20)περιαυχένιου (22)περιαυχένιων (23)περιβάλλεσαι (24)περιβάλλεστε (24)περιβάλλεται (24)περιβάλλομαι (26)περιβάλλοντά (23)περιβάλλοντα (24)περιβάλλουμε (27)περιβάλλουσα (25)περιβαλλόταν (24)περιβλήματος (23)περιβλημάτων (26)περιβολίσιας (21)περιβολίσιες (21)περιβολίσιοι (22)περιβολίσιος (21)περιβολίσιου (23)περιβολίσιων (24)περιβρέχεσαι (28)περιβρέχεστε (28)περιβρέχεται (28)περιβρέχομαι (30)περιβρεχόταν (28)περιγέλαστες (17)περιγέλαστης (17)περιγέλαστοι (18)περιγέλαστος (17)περιγέλαστου (19)περιγέλαστων (20)περιγελάγαμε (23)περιγελάγατε (21)περιγελάσαμε (20)περιγελάσατε (18)περιγελάσεις (17)περιγελάσετε (18)περιγελάσουν (19)περιγελάστρα (19)περιγελαστής (17)περιγελούσαν (18)περιγελούσες (17)περιγελώντας (17)περιγράμματά (20)περιγράμματα (21)περιγράφεσαι (24)περιγράφεστε (24)περιγράφεται (24)περιγράφηκαν (25)περιγράφομαι (26)περιγράφοντα (24)περιγράφουμε (27)περιγράφουνε (25)περιγράφουσα (25)περιγράφτηκε (25)περιγράψουμε (29)περιγράψουνε (27)περιγραφέντα (24)περιγραφείσα (24)περιγραφικές (24)περιγραφικής (24)περιγραφικοί (25)περιγραφικού (25)περιγραφικός (24)περιγραφικών (25)περιγραφόταν (24)περιδένονται (16)περιδένονταν (16)περιδίνητους (16)περιδενόμουν (19)περιδενόσουν (17)περιδιάβασης (22)περιδιάβασμα (25)περιδιαβάζει (32)περιδιαβαίνω (25)περιδιαβείτε (23)περιδινήσεις (15)περιδινήσεων (18)περιδινήσεως (17)περιδινείται (16)περιδινούμαι (18)περιδρομιάζω (30)περιδρόμιασα (19)περιεκτικούς (14)περιελάμβανα (24)περιελάμβανε (24)περιελίγματα (20)περιελιγμένα (20)περιεργασθεί (26)περιεργαστεί (17)περιερχόμουν (24)περιερχόσουν (22)περιεχομένης (21)περιεχομένου (23)περιεχομένων (24)περιεχόμαστε (22)περιεχόμενες (21)περιεχόμενης (21)περιεχόμενοι (22)περιεχόμενον (22)περιεχόμενος (21)περιεχόμενου (23)περιεχόμενού (21)περιεχόμενων (24)περιεχόσαστε (20)περιζήτητους (22)περιζωθήκαμε (36)περιζωθήκατε (34)περιζωμένους (26)περιζωνόμουν (27)περιζωνόσουν (25)περιζώνονται (22)περιζώνονταν (22)περιζώνοντας (21)περιηγήθηκαν (26)περιηγήτριας (16)περιηγήτριες (16)περιηγηθείτε (25)περιηγηθούμε (27)περιηγητικές (16)περιηγητικής (16)περιηγητικοί (17)περιηγητικού (17)περιηγητικός (16)περιηγητικών (17)περιηγητριών (17)περιθάλπεσαι (25)περιθάλπεστε (25)περιθάλπεται (25)περιθάλπομαι (27)περιθαλπόταν (25)περιθωριακές (25)περιθωριακής (25)περιθωριακοί (26)περιθωριακού (26)περιθωριακός (25)περιθωριακών (26)περικάλυπταν (18)περικάλυπτες (17)περικαλυφτεί (24)περικαλύπτει (17)περικαλύψαμε (27)περικαλύψατε (25)περικαλύψεις (24)περικαλύψετε (25)περικαλύψουν (26)περικαρδικός (18)περικεντρικά (16)περικεντρικέ (16)περικεντρική (16)περικεντρικό (16)περικεφαλαία (23)περικλείεσαι (16)περικλείεστε (16)περικλείεται (16)περικλείομαι (18)περικλείουσα (17)περικλείσετε (16)περικλειόταν (16)περικλύζομαι (27)περικλύμενος (17)περικνημίδας (18)περικνημίδες (18)περικνημίδων (21)περικοβόμουν (24)περικοβόσουν (22)περικοκλάδας (19)περικοκλάδες (19)περικοκλάδων (22)περικομμένος (17)περικοπτόταν (15)περικυκλωθεί (29)περικυκλώνει (18)περικυκλώσει (18)περικυκλώσου (19)περικυκλώστε (18)περικόβονται (21)περικόβονταν (21)περικόπτεσαι (15)περικόπτεστε (15)περικόπτεται (15)περικόπτομαι (17)περικόπτουμε (18)περικύκλωναν (19)περικύκλωνες (18)περικύκλωσαν (19)περικύκλωσες (18)περικύκλωσης (18)περικύκλωσις (18)περιλάβαιναν (22)περιλάβαινες (21)περιλάλητους (17)περιλάμβαναν (24)περιλάμβανες (23)περιλήφθηκαν (32)περιλήφθηκες (31)περιλαβαίνει (22)περιλαμβάνει (24)περιλαμβάνον (24)περιλαμβάνων (26)περιλείπεσαι (16)περιλείπεστε (16)περιλείπεται (16)περιλείπομαι (18)περιλειπόταν (16)περιληπτικές (16)περιληπτικής (16)περιληπτικοί (17)περιληπτικού (17)περιληπτικός (16)περιληπτικών (17)περιληπτικώς (16)περιληφθέντα (31)περιληφθείσα (31)περιληφθείτε (31)περιληφθούμε (33)περιληφθούνε (31)περιλουζόταν (25)περιλουσμένα (18)περιλουσμένε (18)περιλουσμένη (18)περιλουσμένο (18)περιλουστείς (15)περιλουστούν (16)περιλουόμουν (19)περιλουόσουν (17)περιλούζεσαι (24)περιλούζεστε (24)περιλούζεται (24)περιλούζομαι (26)περιλούζουμε (27)περιλούονται (15)περιλούονταν (15)περιλούσουμε (18)περιλούστηκα (16)περιλούστηκε (16)περιμάντρωμα (20)περιμάντρωνα (18)περιμάντρωνε (18)περιμάντρωσα (18)περιμάντρωσε (18)περιμάχητους (22)περιμένοντας (14)περιμαζέματα (26)περιμαζέψαμε (35)περιμαζέψατε (33)περιμαζέψεις (32)περιμαζέψετε (33)περιμαζέψουν (34)περιμαζεμένα (26)περιμαζεμένε (26)περιμαζεμένη (26)περιμαζεμένο (26)περιμαζευτεί (25)περιμαζεύαμε (26)περιμαζεύατε (24)περιμαζεύεις (23)περιμαζεύετε (24)περιμαζεύουν (25)περιμαζώματα (26)περιμαζώναμε (26)περιμαζώνατε (24)περιμαζώνεις (23)περιμαζώνετε (24)περιμαζώνουν (25)περιμαντρωθώ (27)περιμαντρώνω (18)περιμαντρώσω (18)περιμείνουμε (18)περιμείνουνε (16)περιμετρικές (16)περιμετρικής (16)περιμετρικοί (17)περιμετρικού (17)περιμετρικός (16)περιμετρικών (17)περιμητρικές (16)περιμητρικής (16)περιμητρικοί (17)περιμητρικού (17)περιμητρικός (16)περιμητρικών (17)περιοδεύοντα (16)περιοδεύουσα (17)περιοδεύσουν (17)περιοδικότης (16)περιοδοντίου (17)περιοδοντίων (18)περιοδοντικά (17)περιοδοντικέ (17)περιοδοντική (17)περιοδοντικό (17)περιοδόντιον (16)περιορίζεσαι (23)περιορίζεστε (23)περιορίζεται (23)περιορίζομαι (25)περιορίζοντά (22)περιορίζοντα (23)περιορίζουμε (26)περιορίζουνε (24)περιορίσθηκε (24)περιορίσιμες (15)περιορίσιμης (15)περιορίσιμοι (16)περιορίσιμος (15)περιορίσιμου (17)περιορίσιμων (18)περιορίσουμε (17)περιορίσουνε (15)περιορίστηκα (15)περιορίστηκε (15)περιοριζόταν (23)περιορισθείς (22)περιορισθούν (23)περιορισμένα (16)περιορισμένε (16)περιορισμένη (16)περιορισμένο (16)περιορισμούς (15)περιοριστείς (13)περιοριστικά (15)περιοριστικέ (15)περιοριστική (15)περιοριστικό (15)περιοριστούν (14)περιοστίτιδα (16)περιοστεϊκές (12)περιοστεϊκής (12)περιοστεϊκοί (13)περιοστεϊκού (13)περιοστεϊκός (12)περιοστεϊκών (13)περιουσιακές (14)περιουσιακής (14)περιουσιακοί (15)περιουσιακού (15)περιουσιακός (14)περιουσιακών (15)περιπαίγματα (19)περιπαίζεσαι (23)περιπαίζεστε (23)περιπαίζεται (23)περιπαίζομαι (25)περιπαίζουμε (26)περιπαίξουμε (26)περιπαίσουμε (17)περιπαίχτηκα (22)περιπαίχτηκε (22)περιπαιγμένα (19)περιπαιγμένε (19)περιπαιγμένη (19)περιπαιγμένο (19)περιπαιζόταν (23)περιπαικτικά (16)περιπαικτικέ (16)περιπαικτική (16)περιπαικτικό (16)περιπαιχτείς (20)περιπαιχτικά (22)περιπαιχτικέ (22)περιπαιχτική (22)περιπαιχτικό (22)περιπαιχτούν (21)περιπατήσαμε (16)περιπατήσατε (14)περιπατήσεις (13)περιπατήσετε (14)περιπατήσουν (15)περιπατήτρια (15)περιπατητικά (15)περιπατητικέ (15)περιπατητική (15)περιπατητικό (15)περιπατούσαν (14)περιπατούσες (13)περιπατώντας (13)περιπετειώδη (17)περιπλάνησης (15)περιπλάνησις (15)περιπλέκεσαι (17)περιπλέκεστε (17)περιπλέκεται (17)περιπλέκομαι (19)περιπλέξουμε (28)περιπλέχτηκα (24)περιπλανάσαι (16)περιπλανάστε (16)περιπλανάται (16)περιπλανήσου (17)περιπλανηθεί (25)περιπλανώμαι (18)περιπλεγμένα (21)περιπλεγμένη (21)περιπλεγμένο (21)περιπλεκόταν (17)περιπλοκάδας (19)περιπλοκάδες (19)περιπλοκάδια (20)περιπλοκάδων (22)περιποιήθηκα (24)περιποιήθηκε (24)περιποιήσεις (13)περιποιήσεων (16)περιποιήσεως (15)περιποιήσεών (13)περιποιήσεώς (12)περιποιείσαι (14)περιποιείστε (14)περιποιείται (14)περιποιηθείς (22)περιποιηθούν (23)περιποιημένη (16)περιποιημένο (16)περιποιητικά (15)περιποιητικέ (15)περιποιητική (15)περιποιητικό (15)περιποιούμαι (16)περιπολάρχες (23)περιπολάρχης (23)περιπολήσαμε (18)περιπολήσατε (16)περιπολήσεις (15)περιπολήσετε (16)περιπολήσουν (17)περιπολαρχών (24)περιπολούσαν (16)περιπολούσες (15)περιπολώντας (15)περιπτεράδες (17)περιπτεράδων (20)περιπτερούχε (22)περιπτερούχο (22)περιπτωσιακά (17)περιπτωσιακέ (17)περιπτωσιακή (17)περιπτωσιακό (17)περιπόθητους (23)περιρρέονται (15)περιρρέονταν (15)περιρρέουσας (15)περιρρέουσες (15)περιρρεόμουν (18)περιρρεόσουν (16)περισκελίδας (18)περισκελίδες (18)περισκελίδων (21)περισκοπήσει (15)περισκοπήστε (15)περισκοπείτε (15)περισκοπικές (15)περισκοπικής (15)περισκοπικοί (16)περισκοπικού (16)περισκοπικός (15)περισκοπικών (16)περισκοπούμε (17)περισκοπούσα (15)περισκοπούσε (15)περισκόπησαν (15)περισκόπησες (14)περισκόπησις (14)περισπάσουμε (17)περισπάστηκα (15)περισπάστηκε (15)περισπέρμιον (17)περισπασμούς (15)περισπαστείς (13)περισπαστούν (14)περισπούσαμε (16)περισπούσατε (14)περισπωμένες (17)περισπωμένης (17)περισπόμαστε (16)περισσέψουμε (25)περισσέψουνε (23)περισσεύματα (15)περισσεύουμε (16)περισσεύουνε (14)περισσοτέρων (16)περισσότερες (13)περισσότερης (13)περισσότεροι (14)περισσότερον (14)περισσότερος (13)περισσότερου (15)περισσότερων (16)περιστέλλουν (18)περισταλτικά (16)περισταλτικέ (16)περισταλτική (16)περισταλτικό (16)περιστασιακά (14)περιστασιακέ (14)περιστασιακή (14)περιστασιακό (14)περιστατικές (13)περιστατικής (13)περιστατικοί (14)περιστατικού (14)περιστατικόν (14)περιστατικός (13)περιστατικών (14)περιστείλουν (16)περιστεράκια (15)περιστερίσια (14)περιστερίσιε (14)περιστερίσιο (14)περιστερεώνα (14)περιστερώνας (13)περιστερώνες (13)περιστερώνων (16)περιστοίχιζα (29)περιστοίχιζε (29)περιστοίχισα (20)περιστοίχισε (20)περιστοιχίζω (31)περιστοιχίσω (22)περιστράφηκα (22)περιστράφηκε (22)περιστρέφαμε (23)περιστρέφανε (21)περιστρέφατε (21)περιστρέφεις (20)περιστρέφετε (21)περιστρέφομε (23)περιστρέφουν (22)περιστρέψαμε (25)περιστρέψανε (23)περιστρέψατε (23)περιστρέψεις (22)περιστρέψετε (23)περιστρέψομε (25)περιστρέψουν (24)περιστραφούν (21)περιστροφικά (22)περιστροφικέ (22)περιστροφική (22)περιστροφικό (22)περισυλλέγει (21)περισυλλέξει (27)περισυλλογές (20)περισυλλογής (20)περισυλλογών (21)περισυνέλεγε (19)περισυνέλεξα (25)περισυνέλεξε (25)περισυναγωγή (22)περισυνελέγη (19)περισφίχτηκα (28)περισχοίνιζα (29)περισχοίνιζε (29)περισχοίνισα (20)περισχοίνισε (20)περισχοινίζω (31)περισχοινίσω (22)περισωζόμουν (27)περισωζόσουν (25)περισωνόμουν (18)περισωνόσουν (16)περισώζονται (22)περισώζονταν (22)περισώνονται (13)περισώνονταν (13)περιτέμνεσαι (15)περιτέμνεστε (15)περιτέμνεται (15)περιτέμνομαι (17)περιτείχιζαν (29)περιτείχιζες (28)περιτείχισαν (20)περιτείχισες (19)περιτείχισης (19)περιτείχισις (19)περιτείχισμα (22)περιτειχίζει (29)περιτειχίσει (20)περιτειχίσου (21)περιτειχίστε (20)περιτειχιστώ (20)περιτεμνόταν (15)περιτοίχιζαν (29)περιτοίχιζες (28)περιτοίχισής (18)περιτοίχισαν (20)περιτοίχισες (19)περιτοίχισης (19)περιτοίχισις (19)περιτοίχισμα (22)περιτοιχίζει (29)περιτοιχίσει (20)περιτοιχίσου (21)περιτοιχίστε (20)περιτοιχιστώ (20)περιτονίτιδα (16)περιτοναϊκές (12)περιτοναϊκής (12)περιτοναϊκοί (13)περιτοναϊκού (13)περιτοναϊκός (12)περιτοναϊκών (13)περιτρίμματα (18)περιτραχήλια (23)περιτραχήλιε (23)περιτραχήλιο (23)περιττολογία (18)περιττολογεί (18)περιττολόγος (17)περιττωμάτων (19)περιττώματος (14)περιτυλίγουν (20)περιτυλίξεως (26)περιυβρίζαμε (33)περιυβρίζατε (31)περιυβρίζεις (30)περιυβρίζετε (31)περιυβρίζουν (32)περιυβρίσαμε (24)περιυβρίσατε (22)περιυβρίσεις (21)περιυβρίσετε (22)περιυβρίσεων (24)περιυβρίσεως (23)περιυβρίσουν (23)περιυβριστεί (22)περιφέρονται (21)περιφέρονταν (21)περιφέροντας (20)περιφερειακά (22)περιφερειακέ (22)περιφερειακή (22)περιφερειακό (22)περιφερικούς (21)περιφερόμενη (23)περιφερόμενο (23)περιφερόμουν (24)περιφερόσουν (22)περιφλέγεσαι (25)περιφλέγεστε (25)περιφλέγεται (25)περιφλέγομαι (27)περιφλεγόταν (25)περιφράγματα (26)περιφράζεσαι (30)περιφράζεστε (30)περιφράζεται (30)περιφράζομαι (32)περιφράζουμε (33)περιφράζουνε (31)περιφράξουμε (33)περιφράξουνε (31)περιφράχθηκε (38)περιφράχτηκα (29)περιφράχτηκε (29)περιφραγμένα (26)περιφραγμένε (26)περιφραγμένη (26)περιφραγμένο (26)περιφραζόταν (30)περιφραστικά (22)περιφραστικέ (22)περιφραστική (22)περιφραστικό (22)περιφραχθείς (36)περιφραχτείς (27)περιφραχτούν (28)περιφρονήσει (21)περιφρονήσου (22)περιφρονήστε (21)περιφρονείτε (21)περιφρονηθεί (30)περιφρονητέα (21)περιφρονητέε (21)περιφρονητέο (21)περιφρονητές (20)περιφρονητής (20)περιφρονητών (21)περιφρονούμε (23)περιφρονούνε (21)περιφρονούσα (21)περιφρονούσε (21)περιφρουρήσω (25)περιφρουρείς (22)περιφρουρηθώ (32)περιφρουρούν (23)περιφρούρησή (21)περιφρούρησα (22)περιφρούρησε (22)περιφρούρηση (22)περιφρόνησαν (21)περιφρόνησες (20)περιφρόνησης (20)περιφρόνησις (20)περιχαράκωμα (26)περιχαράκωνα (24)περιχαράκωνε (24)περιχαράκωσα (24)περιχαράκωσε (24)περιχαράκωση (24)περιχαρακωθώ (33)περιχαρακώνω (24)περιχαρακώσω (24)περιχεόμαστε (22)περιχεόσαστε (20)περιχονδρίου (25)περιχρύσωσις (22)περιχυνόμουν (24)περιχυνόσουν (22)περιχόνδριον (24)περιχύνονται (20)περιχύνονταν (20)περνιόμασταν (15)περνιόσασταν (13)περονιάζεσαι (22)περονιάζεστε (22)περονιάζεται (22)περονιάζομαι (24)περονιάσματα (15)περονιαζόταν (22)περονόσποροι (15)περονόσπορος (14)περονόσπορου (16)περονόσπορων (17)περουβιανούς (20)περπατήθηκαν (24)περπατήθηκες (23)περπατήματος (15)περπατήσουμε (17)περπατήσουνε (15)περπατηθείτε (23)περπατηθούμε (25)περπατημάτων (18)περπατημένες (15)περπατημένης (15)περπατημένοι (16)περπατημένος (15)περπατημένου (17)περπατημένων (18)περπατούσαμε (16)περπατούσανε (14)περπατούσατε (14)περσοναλισμέ (17)περσοναλισμό (17)περσοναλιστή (15)περτσινωθείς (23)περτσινωθούν (24)περτσινωμένα (17)περτσινωμένε (17)περτσινωμένη (17)περτσινωμένο (17)περτσινώθηκα (23)περτσινώθηκε (23)περτσινώναμε (15)περτσινώνατε (13)περτσινώνεις (12)περτσινώνετε (13)περτσινώνουν (14)περτσινώσαμε (15)περτσινώσατε (13)περτσινώσεις (12)περτσινώσετε (13)περτσινώσουν (14)πεσιμίστριας (14)πεσιμίστριες (14)πεσιμιστικές (14)πεσιμιστικής (14)πεσιμιστικοί (15)πεσιμιστικού (15)πεσιμιστικός (14)πεσιμιστικών (15)πεσιμιστριών (15)πεταγόμασταν (17)πεταγόσασταν (15)πεταλοειδείς (16)πεταλοειδούς (16)πεταλοποιείο (15)πεταλουδίζει (27)πεταλουδίσει (18)πεταλουδίστε (18)πεταλουδίτσα (18)πεταλουργεία (19)πεταλουργείο (19)πεταλουργούς (18)πεταλούδιζαν (26)πεταλούδιζες (25)πεταλούδισαν (17)πεταλούδισες (16)πεταλούδισμα (19)πεταλωθήκαμε (28)πεταλωθήκατε (26)πεταλωμένους (18)πεταλωνόμουν (19)πεταλωνόσουν (17)πεταλωτικούς (16)πεταλώνονται (14)πεταλώνονταν (14)πεταλώνοντας (13)πεταρίζοντας (21)πεταρίσματος (14)πεταρισμάτων (17)πεταχτούλικο (22)πετειναράκια (14)πετεινόμυαλα (17)πετεινόμυαλε (17)πετεινόμυαλη (17)πετεινόμυαλο (17)πετιμεζόχωμα (34)πετραγγουριά (21)πετραρχικούς (21)πετρελαϊκούς (14)πετροβολήσει (22)πετροβολήσου (23)πετροβολήστε (22)πετροβοληθεί (31)πετροβολισμέ (24)πετροβολισμό (24)πετροβολούμε (24)πετροβολούσα (22)πετροβολούσε (22)πετροβόλαγαν (25)πετροβόλαγες (24)πετροβόλησαν (22)πετροβόλησες (21)πετρογένεσις (15)πετρογραφίας (23)πετρογραφίες (23)πετρογραφικά (25)πετρογραφικέ (25)πετρογραφική (25)πετρογραφικό (25)πετρογραφιών (24)πετροδολάρια (19)πετροδολάριο (19)πετροκέρασου (16)πετροκέρασων (17)πετροκερασιά (15)πετροκότσυφα (22)πετροπέρδικα (19)πετροπόλεμοι (18)πετροπόλεμος (17)πετροπόλεμου (19)πετροπόλεμων (20)πετροσέλινον (15)πετροσέλινου (16)πετροσέλινων (17)πετροφυσικών (22)πετροχημείας (21)πετροχημείες (21)πετροχημειών (22)πετροχημικές (22)πετροχημικής (22)πετροχημικοί (23)πετροχημικού (23)πετροχημικός (22)πετροχημικών (23)πετρωνόμαστε (17)πετρωνόσαστε (15)πετσετοθήκες (21)πετσετοθήκης (21)πετσετοθηκών (22)πετσετόπανου (14)πετσετόπανων (15)πετσιάσματος (13)πετσιασμάτων (16)πετσοκοβόταν (20)πετσοκομμένα (17)πετσοκομμένε (17)πετσοκομμένη (17)πετσοκομμένο (17)πετσοκοφτείς (19)πετσοκοφτούν (20)πετσοκόβεσαι (20)πετσοκόβεστε (20)πετσοκόβεται (20)πετσοκόβομαι (22)πετσοκόβουμε (23)πετσοκόμματα (17)πετσοκόφτηκα (21)πετσοκόφτηκε (21)πετσοκόψουμε (25)πετσοκόψουνε (23)πετσωνόμαστε (16)πετσωνόσαστε (14)πετυχαίνεται (20)πετυχαίνουμε (23)πετυχαίνουνε (21)πετυχημένους (22)πευκοβελόνας (22)πευκοβελόνες (22)πευκόδεντρον (18)πευκόδεντρων (20)πεφταστεριού (20)πεφταστεριών (20)πεφυσιωμένος (23)πεφωτισμένες (22)πεφωτισμένην (23)πεφωτισμένης (22)πεφωτισμένοι (23)πεφωτισμένος (22)πεφωτισμένου (24)πεφωτισμένων (25)πεχλιβάνηδες (30)πεχλιβάνηδων (33)πηδαλιουχίας (24)πηδαλιούχους (24)πηδιόντουσαν (16)πηκτικοτήτων (16)πηκτικότητας (13)πηκτικότητες (13)πηλοπλαστικά (18)πηλοπλαστικέ (18)πηλοπλαστική (18)πηλοπλαστικό (18)πηνιζόμασταν (23)πηνιζόσασταν (21)πηροδάκτυλες (19)πηροδάκτυλης (19)πηροδάκτυλοι (20)πηροδάκτυλος (19)πηροδάκτυλου (21)πηροδάκτυλων (22)πηροδακτυλία (20)πιανόντουσαν (13)πιεζόντουσαν (22)πιεστικότατα (13)πιεστικότατε (13)πιεστικότατη (13)πιεστικότατο (13)πιεστικότερα (14)πιεστικότερε (14)πιεστικότερη (14)πιεστικότερο (14)πιεστικότητα (13)πιθανοκρατία (23)πιθανολογήσω (28)πιθανολογίας (25)πιθανολογίες (25)πιθανολογείς (25)πιθανολογηθώ (35)πιθανολογικά (27)πιθανολογική (27)πιθανολογιών (26)πιθανολογούν (26)πιθανολόγημα (28)πιθανολόγησα (26)πιθανολόγησε (26)πιθανότατους (21)πιθανότερους (22)πιθηκάνθρωπε (35)πιθηκάνθρωπο (35)πιθηκίζοντας (30)πιθηκοειδείς (24)πιθηκοειδούς (24)πιθηκόμορφες (31)πιθηκόμορφης (31)πιθηκόμορφοι (32)πιθηκόμορφος (31)πιθηκόμορφου (33)πιθηκόμορφων (34)πικαρίζονται (23)πικαρίζονταν (23)πικαρίσματος (15)πικαρίστηκαν (15)πικαρίστηκες (14)πικαριζόμουν (26)πικαριζόσουν (24)πικαρισμάτων (18)πικαρισμένες (15)πικαρισμένης (15)πικαρισμένοι (16)πικαρισμένος (15)πικαρισμένου (17)πικαρισμένων (18)πικαριστείτε (14)πικαριστούμε (16)πικαρόμασταν (16)πικαρόσασταν (14)πικετοφορίας (20)πικετοφορίες (20)πικετοφοριών (21)πικράγγουρου (23)πικράγγουρων (24)πικραίνονται (14)πικραίνονταν (14)πικραίνοντας (13)πικραγγουριά (22)πικραινόμουν (17)πικραινόσουν (15)πικραμύγδαλα (24)πικραμύγδαλο (24)πικραντικούς (14)πικροαίματες (15)πικροαίματης (15)πικροαίματοι (16)πικροαίματος (15)πικροαίματου (17)πικροαίματων (18)πικροθάλασσα (25)πικροκάρδιζα (28)πικροκάρδιζε (28)πικροκάρδισα (19)πικροκάρδισε (19)πικροκαρδίζω (30)πικροκαρδίσω (21)πικρούτσικες (14)πικρούτσικης (14)πικρούτσικοι (15)πικρούτσικος (14)πικρούτσικου (16)πικρούτσικων (17)πικρόγλυκους (21)πικρόγλωσσες (20)πικρόγλωσσης (20)πικρόγλωσσοι (21)πικρόγλωσσος (20)πικρόγλωσσου (22)πικρόγλωσσων (23)πικρόκαρδους (19)πιλατευόμουν (18)πιλατευόσουν (16)πιλατεύονται (14)πιλατεύονταν (14)πιλοτάρονται (15)πιλοτάρονταν (15)πιλοτάροντας (14)πιλοταρόμουν (18)πιλοταρόσουν (16)πιπερίζοντας (22)πιπεροδοχείο (24)πιπερωθήκαμε (28)πιπερωθήκατε (26)πιπερωμένους (18)πιπερωνόμουν (19)πιπερωνόσουν (17)πιπερώνονται (14)πιπερώνονταν (14)πιπερώνοντας (13)πιπιλίζονται (24)πιπιλίζονταν (24)πιπιλίζοντας (23)πιπιλίσματος (16)πιπιλιζόμουν (27)πιπιλιζόσουν (25)πιπιλισμάτων (19)πιπιλισμένες (16)πιπιλισμένης (16)πιπιλισμένοι (17)πιπιλισμένος (16)πιπιλισμένου (18)πιπιλισμένων (19)πιρουνιάζαμε (25)πιρουνιάζατε (23)πιρουνιάζεις (22)πιρουνιάζετε (23)πιρουνιάζουν (24)πιρουνιάσαμε (16)πιρουνιάσατε (14)πιρουνιάσεις (13)πιρουνιάσετε (14)πιρουνιάσουν (15)πισσάνθρακας (22)πισσάσφαλτοι (21)πισσάσφαλτος (20)πισσανθράκων (25)πισσαρόμαστε (15)πισσαρόσαστε (13)πισσασφάλτου (22)πισσασφάλτων (23)πισσοκονίαση (13)πισσωνόμαστε (16)πισσωνόσαστε (14)πισσόστρωσης (14)πισσόστρωσις (14)πιστευτήκαμε (16)πιστευτήκατε (14)πιστευόμαστε (15)πιστευόσαστε (13)πιστοδοτήσει (15)πιστοδοτήστε (15)πιστοδοτείτε (15)πιστοδοτικές (15)πιστοδοτικής (15)πιστοδοτικοί (16)πιστοδοτικού (16)πιστοδοτικός (15)πιστοδοτικών (16)πιστοδοτούμε (17)πιστοδοτούσα (15)πιστοδοτούσε (15)πιστοδοτριών (16)πιστοδότησαν (15)πιστοδότησες (14)πιστοδότησης (14)πιστοδότησις (14)πιστοδότριας (15)πιστοδότριες (15)πιστολήπτρια (16)πιστολίζεσαι (23)πιστολίζεστε (23)πιστολίζεται (23)πιστολίζομαι (25)πιστολίζουμε (26)πιστολίσουμε (17)πιστολίστηκα (15)πιστολίστηκε (15)πιστοληπτικά (16)πιστοληπτικέ (16)πιστοληπτική (16)πιστοληπτικό (16)πιστολιζόταν (23)πιστολισμένα (16)πιστολισμένε (16)πιστολισμένη (16)πιστολισμένο (16)πιστολιστείς (13)πιστολιστούν (14)πιστολοθήκες (23)πιστομίζεσαι (23)πιστομίζεστε (23)πιστομίζεται (23)πιστομίζομαι (25)πιστομιζόταν (23)πιστοποίησαν (13)πιστοποίησες (12)πιστοποίησης (12)πιστοποίησις (12)πιστοποιήσει (13)πιστοποιήσου (14)πιστοποιήστε (13)πιστοποιείτε (13)πιστοποιηθεί (22)πιστοποιούμε (15)πιστοποιούσα (13)πιστοποιούσε (13)πιστοχρέωναν (22)πιστοχρέωνες (21)πιστοχρέωσαν (22)πιστοχρέωσες (21)πιστοχρέωσης (21)πιστοχρέωσις (21)πιστοχρεωθεί (31)πιστοχρεώνει (20)πιστοχρεώσει (20)πιστοχρεώσου (21)πιστοχρεώστε (20)πιστωνόμαστε (16)πιστωνόσαστε (14)πισωβελονιάς (22)πισωβελονιές (22)πισωβελονιών (23)πισωγυρίζαμε (30)πισωγυρίζατε (28)πισωγυρίζεις (27)πισωγυρίζετε (28)πισωγυρίζουν (29)πισωγυρίσαμε (21)πισωγυρίσατε (19)πισωγυρίσεις (18)πισωγυρίσετε (19)πισωγυρίσουν (20)πισωδρόμισμα (22)πισωσέρνεσαι (15)πισωσέρνεστε (15)πισωσέρνεται (15)πισωσέρνομαι (17)πισωσερνόταν (15)πιτσιλίζεσαι (23)πιτσιλίζεστε (23)πιτσιλίζεται (23)πιτσιλίζομαι (25)πιτσιλίζουμε (26)πιτσιλίσματα (16)πιτσιλίσουμε (17)πιτσιλίστηκα (15)πιτσιλίστηκε (15)πιτσιλημένες (15)πιτσιλημένης (15)πιτσιλημένοι (16)πιτσιλημένος (15)πιτσιλημένου (17)πιτσιλημένων (18)πιτσιλιζόταν (23)πιτσιλισμένα (16)πιτσιλισμένε (16)πιτσιλισμένη (16)πιτσιλισμένο (16)πιτσιλιστείς (13)πιτσιλιστούν (14)πιτσιλιστούς (13)πιτσιλιόμουν (17)πιτσιλιόνταν (14)πιτσιλιόσουν (15)πιτσιλούσαμε (16)πιτσιλούσατε (14)πιτσιρικάδες (16)πιτσιρικάδων (19)πιτυοκάμπτης (16)πλαγιάσματος (18)πλαγιασμάτων (21)πλαγιασμένοι (19)πλαγιασμένος (18)πλαγιοβάδιση (27)πλαγιοδέτησε (20)πλαγιοδέτηση (20)πλαγιοδρομία (23)πλαγιοδρομεί (23)πλαγιοτροπία (19)πλαγιοφυλακή (28)πλαγιοφυλακώ (28)πλαγιοφύλαξη (35)πλαγιότιτλοι (19)πλαγιότιτλον (19)πλαγιότιτλος (18)πλαγκτονικές (18)πλαγκτονικής (18)πλαγκτονικοί (19)πλαγκτονικού (19)πλαγκτονικός (18)πλαγκτονικών (19)πλαδαροτήτων (20)πλαδαρότατες (17)πλαδαρότατης (17)πλαδαρότατοι (18)πλαδαρότατος (17)πλαδαρότατου (19)πλαδαρότατων (20)πλαδαρότερες (18)πλαδαρότερης (18)πλαδαρότεροι (19)πλαδαρότερος (18)πλαδαρότερου (20)πλαδαρότερων (21)πλαδαρότητας (17)πλαδαρότητες (17)πλαθόντουσαν (24)πλαισιωθείτε (25)πλαισιωθούμε (27)πλαισιωμάτων (20)πλαισιωμένες (17)πλαισιωμένης (17)πλαισιωμένοι (18)πλαισιωμένος (17)πλαισιωμένου (19)πλαισιωμένων (20)πλαισιωνόταν (16)πλαισιώθηκαν (24)πλαισιώθηκες (23)πλαισιώματος (15)πλαισιώνεσαι (14)πλαισιώνεστε (14)πλαισιώνεται (14)πλαισιώνομαι (16)πλαισιώνουμε (17)πλαισιώσουμε (17)πλακομουνιού (18)πλακομουνιών (18)πλακοστρωθεί (27)πλακοστρώνει (16)πλακοστρώσει (16)πλακοστρώσου (17)πλακοστρώστε (16)πλακουτσωτές (17)πλακουτσωτής (17)πλακουτσωτοί (18)πλακουτσωτού (18)πλακουτσωτός (17)πλακουτσωτών (18)πλακωνόμαστε (19)πλακωνόσαστε (17)πλακόστρωναν (18)πλακόστρωνες (17)πλακόστρωσαν (18)πλακόστρωσες (17)πλακόστρωσης (17)πλακόστρωσις (17)πλακόστρωτες (17)πλακόστρωτης (17)πλακόστρωτοι (18)πλακόστρωτος (17)πλακόστρωτου (19)πλακόστρωτων (20)πλαναισθησία (23)πλαναρόμαστε (17)πλαναρόσαστε (15)πλανευτήκαμε (18)πλανευτήκατε (16)πλανευόμαστε (17)πλανευόσαστε (15)πλανητοειδές (16)πλανητοειδής (16)πλανητοειδών (17)πλανιάρονται (15)πλανιάρονταν (15)πλανιαρόμουν (18)πλανιαρόσουν (16)πλανιζόμαστε (25)πλανιζόσαστε (23)πλανισμένους (16)πλανιστήκαμε (17)πλανιστήκατε (15)πλανιόμασταν (16)πλανιόσασταν (14)πλαντάγματος (18)πλανταγμάτων (21)πλασαρίζεσαι (24)πλασαρίζεστε (24)πλασαρίζεται (24)πλασαρίζομαι (26)πλασαρίσματα (17)πλασαρίστηκα (16)πλασαρίστηκε (16)πλασαριζόταν (24)πλασαρισμένα (17)πλασαρισμένε (17)πλασαρισμένη (17)πλασαρισμένο (17)πλασαριστείς (14)πλασαριστούν (15)πλασαρόμαστε (17)πλασαρόσαστε (15)πλασκασοβίτη (22)πλασματικούς (16)πλασμωδιακές (21)πλασμωδιακής (21)πλασμωδιακοί (22)πλασμωδιακού (22)πλασμωδιακός (21)πλασμωδιακών (22)πλασσόμασταν (16)πλασσόσασταν (14)πλαστικοποιώ (16)πλαστικότητά (14)πλαστικότητα (15)πλαστογράφοι (25)πλαστογράφος (24)πλαστογράφου (26)πλαστογράφων (27)πλαστογραφία (25)πλαστογραφεί (25)πλαστουργούς (18)πλαστούργημα (20)πλαταγίζουμε (29)πλαταγίσματα (19)πλαταγίσουμε (20)πλαταγισμένα (19)πλαταγισμένε (19)πλαταγισμένη (19)πλαταγισμένο (19)πλατανόβρυση (23)πλατανότοπος (14)πλατανόφυλλα (26)πλατανόφυλλο (26)πλατειασμούς (15)πλατειαστικά (15)πλατειαστικέ (15)πλατειαστική (15)πλατειαστικό (15)πλατινένιους (14)πλατσουρίζει (25)πλατσουρίσει (16)πλατσουρίστε (16)πλατσούριζαν (24)πλατσούριζες (23)πλατσούρισαν (15)πλατσούρισες (14)πλατσούρισμα (17)πλαττόμασταν (16)πλαττόσασταν (14)πλατυκέρατες (16)πλατυκέρατης (16)πλατυκέρατοι (17)πλατυκέρατος (16)πλατυκέρατου (18)πλατυκέρατων (19)πλατυκέφαλες (24)πλατυκέφαλης (24)πλατυκέφαλοι (25)πλατυκέφαλος (24)πλατυκέφαλου (26)πλατυκέφαλων (27)πλατυκεφαλία (25)πλατυμέτωπές (18)πλατυμέτωπής (18)πλατυμέτωπες (19)πλατυμέτωπης (19)πλατυμέτωποί (19)πλατυμέτωποι (20)πλατυμέτωπος (19)πλατυμέτωπου (21)πλατυμέτωπού (19)πλατυμέτωπων (22)πλατυμέτωπός (18)πλατυμέτωπών (19)πλατυνόμαστε (17)πλατυνόσαστε (15)πλατυπόδαρες (19)πλατυπόδαρης (19)πλατυπόδαροι (20)πλατυπόδαρος (19)πλατυπόδαρου (21)πλατυπόδαρων (22)πλατωνισμούς (17)πλατύρρινους (16)πλατύστερνες (14)πλατύστερνης (14)πλατύστερνοι (15)πλατύστερνος (14)πλατύστερνου (16)πλατύστερνων (17)πλατύστομους (16)πλατύφυλλους (26)πλεγματικούς (19)πλεγματοειδή (22)πλειοδοτήσαν (17)πλειοδοτήσει (17)πλειοδοτήστε (17)πλειοδοτείτε (17)πλειοδοτικές (17)πλειοδοτικής (17)πλειοδοτικοί (18)πλειοδοτικού (18)πλειοδοτικός (17)πλειοδοτικών (18)πλειοδοτούμε (19)πλειοδοτούσα (17)πλειοδοτούσε (17)πλειοδοτριών (18)πλειοδότησαν (17)πλειοδότησες (16)πλειοδότριας (17)πλειοδότριες (17)πλειονοτήτων (16)πλειονοψηφία (30)πλειονοψηφεί (30)πλειονότητας (13)πλειονότητες (13)πλειοψήφησαν (30)πλειοψήφησες (29)πλειοψηφήσει (30)πλειοψηφήστε (30)πλειοψηφείτε (30)πλειοψηφικές (30)πλειοψηφικής (30)πλειοψηφικοί (31)πλειοψηφικού (31)πλειοψηφικός (30)πλειοψηφικών (31)πλειοψηφούμε (32)πλειοψηφούσα (30)πλειοψηφούσε (30)πλειστηρίαση (15)πλειστηριάζω (26)πλειστόκαινο (15)πλεκόντουσαν (16)πλενόντουσαν (15)πλεονάζοντες (22)πλεονάζοντος (22)πλεονάζουσας (23)πλεονάζουσες (23)πλεονάσματος (15)πλεονέκτησαν (15)πλεονέκτησες (14)πλεοναζόντων (25)πλεονασμάτων (18)πλεοναστικές (14)πλεοναστικής (14)πλεοναστικοί (15)πλεοναστικού (15)πλεοναστικός (14)πλεοναστικών (15)πλεονεκτήσει (15)πλεονεκτήστε (15)πλεονεκτείτε (15)πλεονεκτικές (15)πλεονεκτικής (15)πλεονεκτικοί (16)πλεονεκτικού (16)πλεονεκτικός (15)πλεονεκτικών (16)πλεονεκτούμε (17)πλεονεκτούσα (15)πλεονεκτούσε (15)πλερωνόμαστε (19)πλερωνόσαστε (17)πλευρίζονται (25)πλευρίζονταν (25)πλευρίζοντας (24)πλευρίσματος (17)πλευρίστηκαν (17)πλευρίστηκες (16)πλευρεκτομία (19)πλευριζόμουν (28)πλευριζόσουν (26)πλευρισμάτων (20)πλευρισμένες (17)πλευρισμένης (17)πλευρισμένοι (18)πλευρισμένος (17)πλευρισμένου (19)πλευρισμένων (20)πλευριστείτε (16)πλευριστούμε (18)πλευριτικούς (16)πλευριτωθείς (26)πλευριτωθούν (27)πλευριτωμένα (20)πλευριτωμένε (20)πλευριτωμένη (20)πλευριτωμένο (20)πλευριτώθηκα (26)πλευριτώθηκε (26)πλευριτώναμε (18)πλευριτώνατε (16)πλευριτώνεις (15)πλευριτώνετε (16)πλευριτώνουν (17)πλευριτώσαμε (18)πλευριτώσατε (16)πλευριτώσεις (15)πλευριτώσετε (16)πλευριτώσουν (17)πλευροκοπήσω (20)πλευροκοπηθώ (27)πλευροκοπικά (19)πλευροκοπικέ (19)πλευροκοπική (19)πλευροκοπικό (19)πλευροκοπούν (18)πλευροκόπημα (20)πλευροκόπησα (18)πλευροκόπησε (18)πλευροκόπηση (18)πλευστοτήτων (17)πλευστότητας (14)πλευστότητες (14)πληγιάζονται (26)πληγιάζονταν (26)πληγιάσματος (18)πληγιαζόμουν (29)πληγιαζόσουν (27)πληγιασμάτων (21)πληγιασμένες (18)πληγωνόμαστε (21)πληγωνόμουνα (22)πληγωνόντανε (19)πληγωνόσαστε (19)πληγωνόσουνα (20)πληθυντικούς (24)πληθυνόμαστε (26)πληθυνόσαστε (24)πληθυσμιακές (26)πληθυσμιακής (26)πληθυσμιακοί (27)πληθυσμιακού (27)πληθυσμιακός (26)πληθυσμιακών (27)πληθωρικότης (26)πληθωρισμούς (27)πληθωριστικά (27)πληθωριστικέ (27)πληθωριστική (27)πληθωριστικό (27)πληκτικότατα (16)πληκτικότατε (16)πληκτικότατη (16)πληκτικότατο (16)πληκτικότερα (17)πληκτικότερε (17)πληκτικότερη (17)πληκτικότερο (17)πληκτρολογεί (21)πληκτρολόγια (21)πληκτρολόγιο (21)πληκτρολόγιό (20)πληκτροφόρας (23)πληκτροφόρες (23)πληκτροφόροι (24)πληκτροφόρος (23)πληκτροφόρου (25)πληκτροφόρων (26)πλημμελήματα (22)πλημμυρίζαμε (31)πλημμυρίζατε (29)πλημμυρίζεις (28)πλημμυρίζετε (29)πλημμυρίζουν (30)πλημμυρίσαμε (22)πλημμυρίσατε (20)πλημμυρίσεις (19)πλημμυρίσετε (20)πλημμυρίσουν (21)πλημμυριστεί (20)πλημμυροπαθή (30)πλημυροπαθής (27)πληρέστερους (16)πληρεξουσίου (26)πληρεξουσίων (27)πληρεξούσιας (23)πληρεξούσιες (23)πληρεξούσιοί (23)πληρεξούσιοι (24)πληρεξούσιον (24)πληρεξούσιος (23)πληρεξούσιου (25)πληρεξούσιού (23)πληρεξούσιων (26)πληρεξούσιός (22)πληροφορήσει (23)πληροφορήσου (24)πληροφορήστε (23)πληροφορείτε (23)πληροφορείτο (23)πληροφορηθεί (32)πληροφορητής (22)πληροφοριακά (24)πληροφοριακέ (24)πληροφοριακή (24)πληροφοριακό (24)πληροφορικές (23)πληροφορικής (23)πληροφορικοί (24)πληροφορικού (24)πληροφορικός (23)πληροφορικών (24)πληροφορούμε (25)πληροφορούνε (23)πληροφορούσα (23)πληροφορούσε (23)πληροφόρησής (21)πληροφόρησαν (23)πληροφόρησες (22)πληροφόρησης (22)πληροφόρησις (22)πληρωνόμαστε (19)πληρωνόμουνα (20)πληρωνόντανε (17)πληρωνόσαστε (17)πληρωνόσουνα (18)πλησιάζονται (23)πλησιάζονταν (23)πλησιάζοντας (22)πλησιάσματος (15)πλησιέστερες (14)πλησιέστερης (14)πλησιέστεροι (15)πλησιέστερον (15)πλησιέστερος (14)πλησιέστερου (16)πλησιέστερων (17)πλησιαζόμουν (26)πλησιαζόσουν (24)πλησιασμάτων (18)πλησιόχωρους (24)πληττομένους (16)πληττόμασταν (16)πληττόμενους (16)πληττόσασταν (14)πλινθοποίηση (24)πλινθοποιίας (23)πλινθοποιίες (23)πλινθοποιείο (24)πλινθόκτιστα (24)πλινθόκτιστε (24)πλινθόκτιστη (24)πλινθόκτιστο (24)πλισέτσκαγια (18)πλισαρίσματα (17)πλισαρόμαστε (17)πλοηγηθήκαμε (29)πλοηγηθήκατε (27)πλοηγημένους (19)πλοηγούμαστε (19)πλοιοκτήτριά (15)πλοιοκτήτρια (16)πλοιοκτησίας (14)πλοιοκτησίες (14)πλοιοκτησιών (15)πλουμίζονται (26)πλουμίζονταν (26)πλουμίζοντας (25)πλουμίσματος (18)πλουμίστηκαν (18)πλουμίστηκες (17)πλουμιζόμουν (29)πλουμιζόσουν (27)πλουμισμάτων (21)πλουμισμένες (18)πλουμισμένης (18)πλουμισμένοι (19)πλουμισμένος (18)πλουμισμένου (20)πλουμισμένων (21)πλουμιστείτε (17)πλουμιστούμε (19)πλουραλισμοί (20)πλουραλισμού (20)πλουραλισμός (19)πλουραλισμών (20)πλουραλιστής (17)πλουσιοτέρων (18)πλουσιόπαιδο (19)πλουσιότατες (14)πλουσιότατοι (15)πλουσιότατος (14)πλουσιότερες (15)πλουσιότερης (15)πλουσιότεροι (16)πλουσιότερος (15)πλουσιότερου (17)πλουσιότερων (18)πλουτίζονται (24)πλουτίζονταν (24)πλουτίζοντας (23)πλουτίσματος (16)πλουτίστηκαν (16)πλουτίστηκες (15)πλουτιζόμουν (27)πλουτιζόσουν (25)πλουτισμάτων (19)πλουτισμένες (16)πλουτισμένης (16)πλουτισμένοι (17)πλουτισμένος (16)πλουτισμένου (18)πλουτισμένων (19)πλουτιστείτε (15)πλουτιστούμε (17)πλουτοκράτες (16)πλουτοκράτης (16)πλουτοκρατία (17)πλουτοκρατών (17)πλουτολογίας (19)πλουτολογικά (21)πλουτολογικέ (21)πλουτολογική (21)πλουτολογικό (21)πλουτοφόρους (23)πλουτωνισμοί (19)πλουτωνισμού (19)πλουτωνισμός (18)πλουτωνισμών (19)πλυνόντουσαν (16)πνευματικούς (15)πνευματισμοί (17)πνευματισμού (17)πνευματισμός (16)πνευματισμών (17)πνευματιστές (14)πνευματιστής (14)πνευματιστών (15)πνευματώδεις (17)πνευματώδους (18)πνευματώσεις (14)πνευματώσεων (17)πνευματώσεως (16)πνευμοθώρακα (26)πνευμονικούς (15)πνευμονολόγε (20)πνευμονολόγο (20)πνιγηροτήτων (18)πνιγηρότητας (15)πνιγηρότητες (15)πνιγόντουσαν (16)ποδαρόδρομοι (22)ποδαρόδρομος (21)ποδαρόδρομου (23)ποδαρόδρομων (24)ποδηγετήσαμε (20)ποδηγετήσατε (18)ποδηγετήσεις (17)ποδηγετήσετε (18)ποδηγετήσεων (20)ποδηγετήσεως (19)ποδηγετήσουν (19)ποδηγετείται (18)ποδηγετούσαν (18)ποδηγετούσες (17)ποδηγετώντας (17)ποδηλάτισσας (16)ποδηλάτισσες (16)ποδηλατήσαμε (19)ποδηλατήσατε (17)ποδηλατήσεις (16)ποδηλατήσετε (17)ποδηλατήσουν (18)ποδηλατικούς (17)ποδηλατισσών (17)ποδηλατιστές (16)ποδηλατιστής (16)ποδηλατιστών (17)ποδηλατούσαν (17)ποδηλατούσες (16)ποδηλατώντας (16)ποδοβαλβίδες (33)ποδοβολήματα (26)ποδοκίνητους (16)ποδοκροτήσει (17)ποδοκροτήστε (17)ποδοκροτείτε (17)ποδοκροτούμε (19)ποδοκροτούσα (17)ποδοκροτούσε (17)ποδοκρότησαν (17)ποδοκρότησες (16)ποδοκυλήματα (21)ποδοπατάγαμε (21)ποδοπατάγατε (19)ποδοπατήθηκα (26)ποδοπατήθηκε (26)ποδοπατήματα (18)ποδοπατήσαμε (18)ποδοπατήσατε (16)ποδοπατήσεις (15)ποδοπατήσετε (16)ποδοπατήσεων (18)ποδοπατήσεως (17)ποδοπατήσουν (17)ποδοπατηθείς (24)ποδοπατηθούν (25)ποδοπατημένα (18)ποδοπατημένε (18)ποδοπατημένη (18)ποδοπατημένο (18)ποδοπατιέμαι (18)ποδοπατιέσαι (16)ποδοπατιέστε (16)ποδοπατιέται (16)ποδοπατιόταν (16)ποδοπατούσαν (16)ποδοπατούσες (15)ποδοπατώντας (15)ποδοστάματος (16)ποδοσταμάτων (19)ποδοσφαιρικά (24)ποδοσφαιρικέ (24)ποδοσφαιρική (24)ποδοσφαιρικό (24)ποδόπληκτρον (20)ποδόπληκτρων (22)ποζαρίσματος (23)ποζαρισμάτων (26)ποζαρισμένες (23)ποζαρισμένης (23)ποζαρισμένοι (24)ποζαρισμένος (23)ποζαρισμένου (25)ποζαρισμένων (26)ποζιτιβισμοί (30)ποζιτιβισμού (30)ποζιτιβισμός (29)ποζιτιβισμών (30)ποζιτιβιστές (27)ποζιτιβιστής (27)ποζιτιβιστών (28)ποθοπλαντάζω (35)ποιητικότατα (13)ποιητικότατε (13)ποιητικότατη (13)ποιητικότατο (13)ποιητικότερα (14)ποιητικότερε (14)ποιητικότερη (14)ποιητικότερο (14)ποιητικότητα (13)ποικίλλονται (17)ποικίλλονταν (17)ποικίλλοντας (16)ποικίλλουσες (17)ποικιλλόμουν (20)ποικιλλόσουν (18)ποικιλτικούς (15)ποικιλόθερμα (27)ποικιλόθερμε (27)ποικιλόθερμη (27)ποικιλόθερμο (27)ποικιλόμορφα (25)ποικιλόμορφε (25)ποικιλόμορφη (25)ποικιλόμορφο (25)ποικιλόσχημα (24)ποικιλόσχημε (24)ποικιλόσχημη (24)ποικιλόσχημο (24)ποικιλότροπα (17)ποικιλότροπε (17)ποικιλότροπη (17)ποικιλότροπο (17)ποικιλόχρους (23)ποικιλόχρωμα (27)ποικιλόχρωμε (27)ποικιλόχρωμη (27)ποικιλόχρωμο (27)ποικιλώνυμες (17)ποικιλώνυμης (17)ποικιλώνυμοι (18)ποικιλώνυμος (17)ποικιλώνυμου (19)ποικιλώνυμων (20)ποιμαίνοντας (13)ποιμαντικούς (14)ποιμαντορίας (14)ποιμαντορίες (14)ποιμαντορικά (16)ποιμαντορικέ (16)ποιμαντορική (16)ποιμαντορικό (16)ποιμαντοριών (15)ποιμενάρχησα (22)ποιμενάρχησε (22)ποιμεναρχήσω (24)ποιμεναρχίας (21)ποιμεναρχίες (21)ποιμεναρχείς (21)ποιμεναρχιών (22)ποιμεναρχούν (22)ποιμνιοβοσκή (22)ποινικολογία (18)ποινικολόγοι (18)ποινικολόγος (17)ποινικολόγου (19)ποινικολόγων (20)ποιοτικότατα (13)ποιοτικότατε (13)ποιοτικότατη (13)ποιοτικότατο (13)ποιοτικότερα (14)ποιοτικότερε (14)ποιοτικότερη (14)ποιοτικότερο (14)πολεμίστριας (16)πολεμίστριες (16)πολεμηθήκαμε (28)πολεμηθήκατε (26)πολεμημένους (18)πολεμικότητα (17)πολεμιούνται (16)πολεμιστήρια (17)πολεμιστήριε (17)πολεμιστήριο (17)πολεμιστριών (17)πολεμιόμαστε (18)πολεμοκάπηλα (20)πολεμοκάπηλε (20)πολεμοκάπηλη (20)πολεμοκάπηλο (20)πολεμοπαθείς (25)πολεμοπαθούς (25)πολεμοφοδίων (28)πολεμοχαρείς (23)πολεμοχαρούς (23)πολεμόχαρους (24)πολεοδομικές (19)πολεοδομικής (19)πολεοδομικοί (20)πολεοδομικού (20)πολεοδομικός (19)πολεοδομικών (20)πολεοδόμησης (18)πολεομορφίας (23)πολεομορφικά (25)πολεομορφικέ (25)πολεομορφική (25)πολεομορφικό (25)πολιορκήθηκα (26)πολιορκήθηκε (26)πολιορκήσαμε (18)πολιορκήσανε (16)πολιορκήσατε (16)πολιορκήσεις (15)πολιορκήσετε (16)πολιορκήσομε (18)πολιορκήσουν (17)πολιορκείσαι (16)πολιορκείστε (16)πολιορκείται (16)πολιορκηθείς (24)πολιορκηθούν (25)πολιορκημένα (18)πολιορκημένε (18)πολιορκημένη (18)πολιορκημένο (18)πολιορκητικά (17)πολιορκητικέ (17)πολιορκητική (17)πολιορκητικό (17)πολιορκούμαι (18)πολιορκούσαν (16)πολιορκούσες (15)πολιορκούταν (16)πολιορκώντας (15)πολιτειακούς (14)πολιτευθούμε (26)πολιτευμάτων (19)πολιτευόμενο (17)πολιτευόμουν (18)πολιτευόσουν (16)πολιτεύματος (15)πολιτεύματός (14)πολιτεύονται (14)πολιτεύονταν (14)πολιτικάντης (14)πολιτικολογώ (20)πολιτικομανή (17)πολιτικοποιώ (16)πολιτικότητα (15)πολιτισμένες (15)πολιτισμένης (15)πολιτισμένοι (16)πολιτισμένος (15)πολιτισμένου (17)πολιτισμένων (18)πολιτισμικές (16)πολιτισμικής (16)πολιτισμικοί (17)πολιτισμικού (17)πολιτισμικός (16)πολιτισμικών (17)πολιτιστικές (14)πολιτιστικής (14)πολιτιστικοί (15)πολιτιστικού (15)πολιτιστικός (14)πολιτιστικών (15)πολιτογραφεί (25)πολιτοφυλακή (25)πολιτοφύλακα (24)πολλαπλάσιας (18)πολλαπλάσιες (18)πολλαπλάσιοι (19)πολλαπλάσιον (19)πολλαπλάσιος (18)πολλαπλάσιου (20)πολλαπλάσιων (21)πολλαπλασίου (20)πολλαπλασίων (21)πολλαπλότερα (20)πολλαπλότερε (20)πολλαπλότερη (20)πολλαπλότερο (20)πολλαπλότητά (18)πολλαπλότητα (19)πολτοποίησαν (15)πολτοποίησες (14)πολτοποίησης (14)πολτοποίησις (14)πολτοποιήσει (15)πολτοποιήσου (16)πολτοποιήστε (15)πολτοποιείτε (15)πολτοποιηθεί (24)πολτοποιητές (14)πολτοποιούμε (17)πολτοποιούσα (15)πολτοποιούσε (15)πολυάγκιστρα (20)πολυάγκιστρο (20)πολυάνθρωπες (27)πολυάνθρωπης (27)πολυάνθρωποι (28)πολυάνθρωπος (27)πολυάνθρωπου (29)πολυάνθρωπων (30)πολυάριθμους (27)πολυάστερους (16)πολυάσχολους (24)πολυέρχονται (23)πολυέρχονταν (23)πολυαίμακτες (17)πολυαίμακτης (17)πολυαίμακτοι (18)πολυαίμακτος (17)πολυαίμακτου (19)πολυαίμακτων (20)πολυαίματους (17)πολυαγάπαγαν (22)πολυαγάπαγες (21)πολυαγάπησαν (19)πολυαγάπησες (18)πολυαγάπητες (18)πολυαγάπητης (18)πολυαγάπητοι (19)πολυαγάπητος (18)πολυαγάπητου (20)πολυαγάπητων (21)πολυαγαπήσει (19)πολυαγαπήσου (20)πολυαγαπήστε (19)πολυαγαπηθεί (28)πολυαγαπούμε (21)πολυαγαπούσα (19)πολυαγαπούσε (19)πολυαισθησία (24)πολυακουόταν (17)πολυακούεσαι (16)πολυακούεστε (16)πολυακούεται (16)πολυακούομαι (18)πολυαλκοόλες (19)πολυανδρικές (19)πολυανδρικής (19)πολυανδρικοί (20)πολυανδρικού (20)πολυανδρικός (19)πολυανδρικών (20)πολυανθρωπία (28)πολυαρχικούς (23)πολυβιάζεσαι (31)πολυβιάζεστε (31)πολυβιάζεται (31)πολυβιάζομαι (33)πολυβιαζόταν (31)πολυβλέπεσαι (25)πολυβλέπεστε (25)πολυβλέπεται (25)πολυβλέπομαι (27)πολυβλεπόταν (25)πολυβολήσαμε (26)πολυβολήσατε (24)πολυβολήσεις (23)πολυβολήσετε (24)πολυβολήσουν (25)πολυβολαρχία (32)πολυβολισμοί (26)πολυβολισμού (26)πολυβολισμός (25)πολυβολισμών (26)πολυβολούσαν (24)πολυβολούσες (23)πολυβολώντας (23)πολυβρέχεσαι (30)πολυβρέχεστε (30)πολυβρέχεται (30)πολυβρέχομαι (32)πολυβρεχόταν (30)πολυγαμικούς (20)πολυγλωσσίας (21)πολυγλωσσίες (21)πολυγλωσσική (23)πολυγλωσσικό (23)πολυγλωσσιών (22)πολυγράμματα (23)πολυγράμματε (23)πολυγράμματη (23)πολυγράμματο (23)πολυγράφεσαι (26)πολυγράφεστε (26)πολυγράφεται (26)πολυγράφησαν (26)πολυγράφησες (25)πολυγράφησης (25)πολυγράφομαι (28)πολυγραφήσει (26)πολυγραφήσου (27)πολυγραφήστε (26)πολυγραφείτε (26)πολυγραφηθεί (35)πολυγραφικές (26)πολυγραφικής (26)πολυγραφικοί (27)πολυγραφικού (27)πολυγραφικός (26)πολυγραφικών (27)πολυγραφούμε (28)πολυγραφούσα (26)πολυγραφούσε (26)πολυγραφόταν (26)πολυγωνικούς (20)πολυδάκρυτες (20)πολυδάκρυτης (20)πολυδάκρυτοι (21)πολυδάκρυτος (20)πολυδάκρυτου (22)πολυδάκρυτων (23)πολυδάκτυλες (21)πολυδάκτυλης (21)πολυδάκτυλοι (22)πολυδάκτυλος (21)πολυδάκτυλου (23)πολυδάκτυλων (24)πολυδάπανους (19)πολυδάχτυλος (27)πολυδίνονται (18)πολυδίνονταν (18)πολυδαίδαλες (22)πολυδαίδαλης (22)πολυδαίδαλοι (23)πολυδαίδαλος (22)πολυδαίδαλου (24)πολυδαίδαλων (25)πολυδακτυλία (22)πολυδιάσπασή (18)πολυδιάσπαση (19)πολυδιάστατα (18)πολυδιάστατε (18)πολυδιάστατη (18)πολυδιάστατο (18)πολυδινόμουν (21)πολυδινόσουν (19)πολυδόξαστες (26)πολυδόξαστης (26)πολυδόξαστοι (27)πολυδόξαστος (26)πολυδόξαστου (28)πολυδόξαστων (29)πολυδύναμους (20)πολυεδρικούς (19)πολυεθνικούς (24)πολυεπίπεδες (19)πολυεπίπεδης (19)πολυεπίπεδος (19)πολυεπίπεδου (21)πολυεπίπεδων (22)πολυερχόμουν (26)πολυερχόσουν (24)πολυεστερικά (17)πολυεστερικό (17)πολυζήλευτες (26)πολυζήλευτης (26)πολυζήλευτοι (27)πολυζήλευτος (26)πολυζήλευτου (28)πολυζήλευτων (29)πολυζήτητους (24)πολυζηλεμένα (28)πολυζηλεμένε (28)πολυζηλεμένη (28)πολυζηλεμένο (28)πολυθέλγητρα (30)πολυθέλγητρε (30)πολυθέλγητρη (30)πολυθέλγητρο (30)πολυθεΐστρια (25)πολυθεϊσμούς (24)πολυθεϊστικά (24)πολυθεϊστικέ (24)πολυθεϊστική (24)πολυθεϊστικό (24)πολυθρήνητες (24)πολυθρήνητης (24)πολυθρήνητοι (25)πολυθρήνητος (24)πολυθρήνητου (26)πολυθρήνητων (27)πολυθρύλητες (26)πολυθρύλητης (26)πολυθρύλητοι (27)πολυθρύλητος (26)πολυθρύλητου (28)πολυθρύλητων (29)πολυθόρυβους (33)πολυκάθονται (25)πολυκάθονταν (25)πολυκάντηλου (19)πολυκάντηλων (20)πολυκάτεχους (23)πολυκέλαδους (21)πολυκέφαλους (25)πολυκαίριζαν (26)πολυκαίριζες (25)πολυκαίρισαν (17)πολυκαίρισες (16)πολυκαθόμουν (28)πολυκαθόσουν (26)πολυκαιρίζει (26)πολυκαιρίσει (17)πολυκαιρίστε (17)πολυκαιρινές (16)πολυκαιρινής (16)πολυκαιρινοί (17)πολυκαιρινού (17)πολυκαιρινός (16)πολυκαιρινών (17)πολυκατάλαβα (25)πολυκατάρατα (17)πολυκατάρατε (17)πολυκατάρατη (17)πολυκατάρατο (17)πολυκαταλάβω (27)πολυκατοικία (17)πολυκλαδικές (21)πολυκλαδικής (21)πολυκλαδικοί (22)πολυκλαδικού (22)πολυκλαδικός (21)πολυκλαδικών (22)πολυκλινικές (18)πολυκλινικής (18)πολυκλινικών (19)πολυκοβόμουν (26)πολυκοβόσουν (24)πολυκυττάρων (20)πολυκόβονται (23)πολυκόβονταν (23)πολυκύμαντες (17)πολυκύμαντης (17)πολυκύμαντοι (18)πολυκύμαντος (17)πολυκύμαντου (19)πολυκύμαντων (20)πολυκύτταρες (16)πολυκύτταρης (16)πολυκύτταροι (17)πολυκύτταρος (16)πολυκύτταρου (18)πολυκύτταρων (19)πολυλέγονται (20)πολυλέγονταν (20)πολυλεγόμουν (23)πολυλεγόσουν (21)πολυλογήσαμε (22)πολυλογήσατε (20)πολυλογήσεις (19)πολυλογήσετε (20)πολυλογήσουν (21)πολυλογούδες (22)πολυλογούδων (25)πολυλογούσαν (20)πολυλογούσες (19)πολυλογώντας (19)πολυμέριμνες (19)πολυμέριμνης (19)πολυμέριμνοι (20)πολυμέριμνος (19)πολυμέριμνου (21)πολυμέριμνων (22)πολυμέτωπους (20)πολυμήχανους (24)πολυμερισμοί (20)πολυμερισμού (20)πολυμερισμός (19)πολυμερισμών (20)πολυμετοχικά (25)πολυμετοχικέ (25)πολυμετοχική (25)πολυμετοχικό (25)πολυμιλήσαμε (21)πολυμιλήσατε (19)πολυμιλήσεις (18)πολυμιλήσετε (19)πολυμιλήσουν (20)πολυμιλούσαν (19)πολυμιλούσες (18)πολυμιλώντας (18)πολυμορφισμέ (27)πολυμορφισμό (27)πολυουρικούς (17)πολυπέταλους (18)πολυπίνονται (16)πολυπίνονταν (16)πολυπικραίνω (20)πολυπινόμουν (19)πολυπινόσουν (17)πολυπλάνητες (17)πολυπλάνητης (17)πολυπλάνητοι (18)πολυπλάνητος (17)πολυπλάνητου (19)πολυπλάνητων (20)πολυπλόκαμες (20)πολυπλόκαμης (20)πολυπλόκαμοι (21)πολυπλόκαμος (20)πολυπλόκαμου (22)πολυπλόκαμων (23)πολυποίκιλες (18)πολυποίκιλης (18)πολυποίκιλοι (19)πολυποίκιλος (18)πολυποίκιλου (20)πολυποίκιλων (21)πολυπράγμονα (22)πολυπραγμονώ (22)πολυπροσωπία (20)πολυπρόσωπες (19)πολυπρόσωπης (19)πολυπρόσωποι (20)πολυπρόσωπον (20)πολυπρόσωπος (19)πολυπρόσωπου (21)πολυπρόσωπων (22)πολυπόθητους (25)πολυπύρηνους (17)πολυράβονται (23)πολυράβονταν (23)πολυραβόμουν (26)πολυραβόσουν (24)πολυσέλιδους (20)πολυσέπαλους (18)πολυσήμαντες (16)πολυσήμαντης (16)πολυσήμαντοι (17)πολυσήμαντος (16)πολυσήμαντου (18)πολυσήμαντων (19)πολυστέκεσαι (16)πολυστέκεστε (16)πολυστέκεται (16)πολυστέκομαι (18)πολυσταυρίας (16)πολυσταυρίες (16)πολυσταυριών (17)πολυστεκόταν (16)πολυστερίνης (15)πολυσυλλάβως (28)πολυσύλλαβες (25)πολυσύλλαβης (25)πολυσύλλαβοι (26)πολυσύλλαβος (25)πολυσύλλαβου (27)πολυσύλλαβων (28)πολυσύνδετες (17)πολυσύνδετης (17)πολυσύνδετοι (18)πολυσύνδετος (17)πολυσύνδετου (19)πολυσύνδετων (20)πολυσύνθετες (23)πολυσύνθετης (23)πολυσύνθετοι (24)πολυσύνθετος (23)πολυσύνθετου (25)πολυσύνθετων (26)πολυσύχναστα (22)πολυσύχναστε (22)πολυσύχναστη (22)πολυσύχναστο (22)πολυτάλαντες (16)πολυτάλαντης (16)πολυτάλαντοι (17)πολυτάλαντος (16)πολυτάλαντου (18)πολυτάλαντων (19)πολυτάραχους (23)πολυτίμητους (17)πολυτεχνίτες (21)πολυτεχνίτης (21)πολυτεχνίτρα (23)πολυτεχνείον (22)πολυτεχνείου (23)πολυτεχνείων (24)πολυτεχνικές (22)πολυτεχνικής (22)πολυτεχνικοί (23)πολυτεχνικού (23)πολυτεχνικός (22)πολυτεχνικών (23)πολυτεχνιτών (22)πολυτιμότερα (18)πολυτιμότερε (18)πολυτιμότερη (18)πολυτιμότερο (18)πολυτονικούς (15)πολυτονιστής (14)πολυτρωγόταν (21)πολυτρώγεσαι (19)πολυτρώγεστε (19)πολυτρώγεται (19)πολυτρώγομαι (21)πολυφάνταστα (22)πολυφάνταστε (22)πολυφάνταστη (22)πολυφάνταστο (22)πολυφίλητους (24)πολυφαίνεσαι (22)πολυφαίνεστε (22)πολυφαίνεται (22)πολυφαίνομαι (24)πολυφαινόταν (22)πολυφαρμακία (26)πολυφασικούς (22)πολυφυλετικά (26)πολυφυλετικέ (26)πολυφυλετική (26)πολυφυλετικό (26)πολυφωνικούς (24)πολυχρήματες (24)πολυχρήματης (24)πολυχρήματοι (25)πολυχρήματος (24)πολυχρήματου (26)πολυχρήματων (27)πολυχρηματία (25)πολυχρηστικά (24)πολυχρηστικό (24)πολυχρονίζει (32)πολυχρονίσει (23)πολυχρονίσου (24)πολυχρονίστε (23)πολυχρονιστώ (23)πολυχρόνιζαν (32)πολυχρόνιζες (31)πολυχρόνιους (23)πολυχρόνισαν (23)πολυχρόνισες (22)πολυχρόνισμα (25)πολυϊατρείων (17)πολυύμνητους (17)πολωνέζικους (26)πολωνόμασταν (18)πολωνόσασταν (16)πολωσίμετρον (19)πολύβλαστους (23)πολύγλωσσους (21)πολύγραμμους (22)πολύδεντρους (18)πολύκλαυστες (17)πολύκλαυστης (17)πολύκλαυστοι (18)πολύκλαυστος (17)πολύκλαυστου (19)πολύκλαυστων (20)πολύκλαυτους (18)πολύπλευρους (19)πολύσπαστους (15)πολύσπερμους (18)πολύστικτους (15)πολύστροφους (22)πομπευτήκαμε (19)πομπευτήκατε (17)πομπευόμαστε (18)πομπευόσαστε (16)πομπιάζονται (24)πομπιάζονταν (24)πομπιάσματος (16)πομπιαζόμουν (27)πομπιαζόσουν (25)πομπιασμάτων (19)πομπωδέστερα (21)πομπωδέστερε (21)πομπωδέστερη (21)πομπωδέστερο (21)πομφολυγωδών (32)πομφολυγώδες (29)πομφολυγώδης (29)πονεσιάρηδες (15)πονεσιάρηδων (18)πονεσιάρικου (15)πονεσιάρικων (16)πονηρεμένους (15)πονηρευτείτε (14)πονηρευτούμε (16)πονηρευόμουν (17)πονηρευόσουν (15)πονηρεύονται (13)πονηρεύονταν (13)πονηρεύοντας (12)πονηρεύτηκαν (14)πονηρεύτηκες (13)πονηρότατους (13)πονηρότερους (14)πονοκέφαλους (22)πονοκεφάλους (22)πονταρίσματα (15)πονταρίστηκα (14)πονταρίστηκε (14)πονταρισμένα (15)πονταρισμένε (15)πονταρισμένη (15)πονταρισμένο (15)πονταριστείς (12)πονταριστούν (13)πονταρόμαστε (15)πονταρόσαστε (13)ποντγκόριτσα (17)ποντιζόμαστε (23)ποντιζόσαστε (21)ποντικοκτόνο (14)ποντικομαμές (16)ποντικομαμής (16)ποντικομαμών (17)ποντικοφωλιά (24)ποντικότρυπα (16)ποντισμένους (14)ποντιστήκαμε (15)ποντιστήκατε (13)ποντοπορήσει (14)ποντοπορήστε (14)ποντοπορείτε (14)ποντοπορούμε (16)ποντοπορούσα (14)ποντοπορούσε (14)ποντοπόρησαν (14)ποντοπόρησες (13)πορευόμασταν (16)πορευόσασταν (14)ποριζόμασταν (24)ποριζόσασταν (22)πορνευόμαστε (16)πορνευόσαστε (14)πορνοβοσκούς (20)πορνογράφημα (26)πορνογράφους (24)πορνογραφίας (23)πορνογραφίες (23)πορνογραφικά (25)πορνογραφικέ (25)πορνογραφική (25)πορνογραφικό (25)πορνογραφιών (24)πορνοστάσιον (13)πορνοταινίες (12)ποροσκοπικές (15)ποροσκοπικής (15)ποροσκοπικοί (16)ποροσκοπικού (16)ποροσκοπικός (15)ποροσκοπικών (16)πορσελάνινες (14)πορσελάνινης (14)πορσελάνινοι (15)πορσελάνινος (14)πορσελάνινου (16)πορσελάνινων (17)πορτιέρισσας (13)πορτιέρισσες (13)πορτιερισσών (14)πορτογαλικές (18)πορτογαλικής (18)πορτογαλικοί (19)πορτογαλικού (19)πορτογαλικός (18)πορτογαλικών (19)πορτοκαλάδας (18)πορτοκαλάδες (18)πορτοκαλάδων (21)πορτοκαλάκια (17)πορτοκαλεώνα (16)πορτορικανός (14)πορτοφολάδες (24)πορτοφολάδων (27)πορτοφολάκια (23)πορτρετίστας (13)πορτρετίστες (13)πορτρετιστών (14)πορφυρένιους (22)πορφυρίζεσαι (31)πορφυρίζεστε (31)πορφυρίζεται (31)πορφυρίζομαι (33)πορφυριζόταν (31)πορφυροβαφής (35)πορφυρόχρους (30)πορωνόμασταν (17)πορωνόσασταν (15)ποσειδώνιους (15)ποσολογικούς (17)ποσοστιαίους (12)ποταμογενείς (16)ποταμογενούς (16)ποταμοπλοΐας (16)ποταμοπλοΐες (16)ποταμοπλοϊών (16)ποταμόκολπος (17)ποταμόπλοιον (17)ποταμόπλοιου (18)ποταμόπλοιων (19)ποτιζόμασταν (23)ποτιζόσασταν (21)πουαντιλισμέ (17)πουαντιλισμό (17)πουδράρονται (18)πουδράρονταν (18)πουδράροντας (17)πουδραρίζαμε (29)πουδραρίζατε (27)πουδραρίσαμε (20)πουδραρίσατε (18)πουδραρίσεις (17)πουδραρίσετε (18)πουδραρίσουν (19)πουδραριστεί (18)πουδραρόμουν (21)πουδραρόσουν (19)πουκαμισάδες (18)πουκαμισάδων (21)πουκαμισάκια (17)πουλιόμασταν (17)πουλιόσασταν (15)πουλμανατζής (25)πουλοβεράκια (24)πουντιάσματα (15)πουντιάσουνε (14)πουπουλένιας (16)πουπουλένιες (16)πουπουλένιοι (17)πουπουλένιος (16)πουπουλένιου (18)πουπουλένιων (19)πουργκατόρια (19)πουργκατόριο (19)πουριτανικές (14)πουριτανικής (14)πουριτανικοί (15)πουριτανικού (15)πουριτανικός (14)πουριτανικών (15)πουριτανισμέ (16)πουριτανισμό (16)πουστίζοντας (21)πουσταρελιού (16)πουσταρελιών (16)πουτανίστικα (14)πουτανίστικε (14)πουτανίστικη (14)πουτανίστικο (14)πρααινόμαστε (15)πρααινόσαστε (13)πραγματευθεί (28)πραγματευτεί (19)πραγματικούς (18)πραγματισμοί (20)πραγματισμού (20)πραγματισμός (19)πραγματισμών (20)πραγματιστές (17)πραγματιστής (17)πραγματιστών (18)πραγματοποιώ (19)πραγματωθείς (28)πραγματωθούν (29)πραγματωμένα (22)πραγματωμένε (22)πραγματωμένη (22)πραγματωμένο (22)πραγματώθηκα (28)πραγματώθηκε (28)πραγματώναμε (20)πραγματώνατε (18)πραγματώνεις (17)πραγματώνετε (18)πραγματώνουν (19)πραγματώσαμε (20)πραγματώσατε (18)πραγματώσεις (17)πραγματώσετε (18)πραγματώσεων (20)πραγματώσεως (19)πραγματώσεώς (16)πραγματώσουν (19)πραιτοριανές (13)πραιτοριανής (13)πραιτοριανοί (14)πραιτοριανού (14)πραιτοριανός (13)πραιτοριανών (14)πραιτορικούς (14)πρακτικότατα (15)πρακτικότατε (15)πρακτικότατη (15)πρακτικότατο (15)πρακτικότερα (16)πρακτικότερε (16)πρακτικότερη (16)πρακτικότερο (16)πρακτικότητά (14)πρακτικότητα (15)πρακτορεύαμε (17)πρακτορεύατε (15)πρακτορεύεις (14)πρακτορεύετε (15)πρακτορεύουν (16)πρακτορεύσει (15)πρακτορεύστε (15)πρακτορικούς (15)πρακτόρευσαν (16)πρακτόρευσες (15)πρακτόρευσης (15)πρακτόρευσις (15)πρασινίζεσαι (22)πρασινίζεστε (22)πρασινίζεται (22)πρασινίζομαι (24)πρασινίζουμε (25)πρασινίσματα (15)πρασινίσουμε (16)πρασινιζόταν (22)πρασινισμένα (15)πρασινισμένε (15)πρασινισμένη (15)πρασινισμένο (15)πρατηριούχοι (21)πρατηριούχος (20)πρατηριούχου (22)πρατηριούχων (23)πραττόμασταν (15)πραττόσασταν (13)πραχτικότητα (21)πραϋνόμασταν (14)πραϋνόσασταν (12)πρεβεντορίου (22)πρεζαρίσματα (25)πρεπούμενους (16)πρεσαρίσματα (16)πρεσαρίστηκα (15)πρεσαρίστηκε (15)πρεσαρισμένα (16)πρεσαρισμένε (16)πρεσαρισμένη (16)πρεσαρισμένο (16)πρεσαριστείς (13)πρεσαριστούν (14)πρεσαρόμαστε (16)πρεσαρόσαστε (14)πρεσβευτικές (21)πρεσβευτικής (21)πρεσβευτικοί (22)πρεσβευτικού (22)πρεσβευτικός (21)πρεσβευτικών (22)πρεσβευόμουν (24)πρεσβευόσουν (22)πρεσβεύονται (20)πρεσβεύονταν (20)πρεσβεύοντας (19)πρεσβυτέριον (22)πρεσβυτέρους (22)πρεσβυτερίου (23)πρεσβυτερίων (24)πρεσβυτικούς (21)πρεσβυωπικές (24)πρεσβυωπικής (24)πρεσβυωπικοί (25)πρεσβυωπικού (25)πρεσβυωπικός (24)πρεσβυωπικών (25)πρεσβύτερους (21)πρηζόντουσαν (23)πριγκίπισσας (17)πριγκιπικούς (18)πριγκιπισσών (18)πριμιτιβισμέ (24)πριμιτιβισμό (24)πριμιτιβιστή (22)πριμοδοτήσει (18)πριμοδοτήσου (19)πριμοδοτήστε (18)πριμοδοτείτε (18)πριμοδοτηθεί (27)πριμοδοτούμε (20)πριμοδοτούσα (18)πριμοδοτούσε (18)πριμοδότησαν (18)πριμοδότησες (17)πριμοδότησης (17)πριμοδότησις (17)πριονίζονται (22)πριονίζονταν (22)πριονίζοντας (21)πριονίσματος (14)πριονίστηκαν (14)πριονίστηκες (13)πριονιζόμουν (25)πριονιζόσουν (23)πριονιζότανε (22)πριονισμάτων (17)πριονισμένες (14)πριονισμένης (14)πριονισμένοι (15)πριονισμένος (14)πριονισμένου (16)πριονισμένων (17)πριονιστήκαν (14)πριονιστήρια (14)πριονιστήριο (14)πριονιστείτε (13)πριονιστούμε (15)πριονιστούνε (13)πριονοειδείς (15)πριονοειδούς (15)πριονοταινία (13)πρισματικούς (15)πρισματοειδή (18)προαγγέλλουν (24)προαγγέλματα (23)προαγγελτικά (22)προαγγελτικέ (22)προαγγελτική (22)προαγγελτικό (22)προαγιάζεσαι (25)προαγιάζεστε (25)προαγιάζεται (25)προαγιάζομαι (27)προαγιαζόταν (25)προαγοράζαμε (28)προαγοράζατε (26)προαγοράζεις (25)προαγοράζετε (26)προαγοράζουν (27)προαγοράσαμε (19)προαγοράσατε (17)προαγοράσεις (16)προαγοράσετε (17)προαγοράσουν (18)προαγοραστεί (17)προαγωγικούς (21)προαγόμασταν (18)προαγόμενους (18)προαγόσασταν (16)προαιρετικές (14)προαιρετικής (14)προαιρετικοί (15)προαιρετικού (15)προαιρετικός (14)προαιρετικών (15)προαιρετικώς (14)προαιρούνται (14)προαισθήματα (24)προαισθήσεις (21)προαισθήσεων (24)προαισθήσεως (23)προαισθανθεί (31)προαλείφεσαι (22)προαλείφεστε (22)προαλείφεται (22)προαλείφομαι (24)προαλείφτηκα (23)προαλείφτηκε (23)προαλειμμένα (19)προαλειμμένε (19)προαλειμμένη (19)προαλειμμένο (19)προαλειφτείς (21)προαλειφτούν (22)προαλειφόταν (22)προανάκρισης (14)προανάκρισις (14)προανάκρουση (16)προανάφλεξης (30)προανάφλεξις (30)προανέκρουσα (16)προανήγγειλα (21)προανήγγειλε (21)προαναγγέλλω (25)προαναγγελία (21)προαναφέραμε (23)προαναφέρατε (21)προαναφέρεις (20)προαναφέρομε (23)προαναφερθέν (30)προαναφερθεί (30)προαναφλέξει (31)προανθρώπους (24)προαπέστειλα (16)προαπαίτησαν (14)προαπαίτησες (13)προαπαγορεύω (20)προαπαιτήσει (14)προαπαιτήσου (15)προαπαιτήστε (14)προαπαιτείτε (14)προαπαιτηθεί (23)προαπαιτούμε (16)προαπαιτούσα (14)προαπαιτούσε (14)προαποβίωσις (22)προαποβιώσει (21)προαποστέλλω (20)προαποφάσιζα (30)προαποφάσιζε (30)προαποφάσισα (21)προαποφάσισε (21)προαποφασίζω (32)προαποφασίσω (23)προαπόδειξης (25)προαπόδειξις (25)προασπίζεσαι (23)προασπίζεστε (23)προασπίζεται (23)προασπίζομαι (25)προασπίζουμε (26)προασπίσουμε (17)προασπίστηκα (15)προασπίστηκε (15)προασπίστρια (15)προασπιζόταν (23)προασπισθούν (23)προασπισμένα (16)προασπισμένε (16)προασπισμένη (16)προασπισμένο (16)προασπιστείς (13)προασπιστούν (14)προαστιακούς (13)προασφάλιζαν (31)προασφάλιζες (30)προασφάλισαν (22)προασφάλισες (21)προασφάλισις (21)προασφαλίζει (31)προασφαλίσει (22)προασφαλίσου (23)προασφαλίστε (22)προασφαλιστώ (22)προαφαίρεσης (20)προαφαίρεσις (20)προαφαιρέσει (21)προαφαιρείτε (21)προαφαιρούμε (23)προαφαιρούσα (21)προαφαιρούσε (21)προβάλλονται (24)προβάλλονταν (24)προβάλλοντας (23)προβαίνοντας (19)προβαίνοντες (19)προβαίνοντος (19)προβαίνουσες (20)προβαδίζουμε (35)προβαδίσματα (25)προβαδίσουμε (26)προβαλλόμενα (26)προβαλλόμενε (26)προβαλλόμενη (26)προβαλλόμενο (26)προβαλλόμουν (27)προβαλλόσουν (25)προβαλλότανε (24)προβαρίσματα (23)προβαρισμένα (23)προβαρισμένε (23)προβαρισμένη (23)προβαρισμένο (23)προβαρόμαστε (23)προβαρόσαστε (21)προβατάρισσα (21)προβατίσιους (20)προβατοκομία (23)προβεβλημένα (31)προβεβλημένο (31)προβελέγγιος (27)προβηγκιανές (23)προβηγκιανής (23)προβηγκιανοί (24)προβηγκιανού (24)προβηγκιανός (23)προβηγκιανών (24)προβιβάζεσαι (36)προβιβάζεστε (36)προβιβάζεται (36)προβιβάζομαι (38)προβιβάζουμε (39)προβιβάσθηκε (37)προβιβάσουμε (30)προβιβάστηκα (28)προβιβάστηκε (28)προβιβαζόταν (36)προβιβασθούν (36)προβιβασμένα (29)προβιβασμένε (29)προβιβασμένη (29)προβιβασμένο (29)προβιβασμούς (28)προβιβαστείς (26)προβιβαστικά (28)προβιβαστικέ (28)προβιβαστική (28)προβιβαστικό (28)προβιβαστούν (27)προβιταμίνες (21)προβιταμίνης (21)προβιταμινών (22)προβλέπονται (23)προβλέπονταν (23)προβλέποντας (22)προβλέφθηκαν (39)προβλέφθηκες (38)προβλέψιμους (33)προβλεπομένη (25)προβλεπτικές (23)προβλεπτικής (23)προβλεπτικοί (24)προβλεπτικού (24)προβλεπτικός (23)προβλεπτικών (24)προβλεπόμενα (25)προβλεπόμενε (25)προβλεπόμενη (25)προβλεπόμενο (25)προβλεπόμουν (26)προβλεπόσουν (24)προβλεφθέντα (38)προβλεφθείσα (38)προβλεφθείτε (38)προβλεφθούμε (40)προβληθέντες (30)προβληθήκαμε (34)προβληθήκανε (32)προβληθήκατε (32)προβληθεισών (31)προβλημάτιζα (33)προβλημάτιζε (33)προβλημάτισα (24)προβλημάτισε (24)προβληματάκι (25)προβληματίζω (35)προβληματίσω (26)προβληματικά (25)προβληματικέ (25)προβληματική (25)προβληματικό (25)προβοδίζεσαι (32)προβοδίζεστε (32)προβοδίζεται (32)προβοδίζομαι (34)προβοδίζουμε (35)προβοδίσματα (25)προβοδίσουμε (26)προβοδιζόταν (32)προβοδισμένα (25)προβοδισμένε (25)προβοδισμένη (25)προβοδισμένο (25)προβοδωμάτων (29)προβοδωνόταν (25)προβοδώματος (24)προβοδώνεσαι (23)προβοδώνεστε (23)προβοδώνεται (23)προβοδώνομαι (25)προβοκάρεσαι (22)προβοκάρεστε (22)προβοκάρεται (22)προβοκάρισμα (24)προβοκάρομαι (24)προβοκάρουμε (25)προβοκάτορας (21)προβοκάτορες (21)προβοκάτσιας (20)προβοκάτσιες (20)προβοκαρόταν (22)προβοκατόρων (24)προβοσκιδωτά (26)προγαμιαίους (18)προγενέστερή (16)προγενέστερα (17)προγενέστερε (17)προγενέστερη (17)προγενέστερο (17)προγενεστέρα (17)προγεννητικά (17)προγεννητικέ (17)προγεννητική (17)προγεννητικό (17)προγεστερόνη (17)προγευμάτιζα (28)προγευμάτιζε (28)προγευμάτισα (19)προγευμάτισε (19)προγευματίζω (30)προγευματίσω (21)προγευόμαστε (19)προγευόσαστε (17)προγιαγιάδες (21)προγιαγιάδων (24)προγναθικούς (25)προγναθισμοί (27)προγναθισμού (27)προγναθισμός (26)προγναθισμών (27)προγνωστικές (18)προγνωστικής (18)προγνωστικοί (19)προγνωστικού (19)προγνωστικόν (19)προγνωστικός (18)προγνωστικών (19)προγράμματος (20)προγράμματός (19)προγράφονται (24)προγράφονταν (24)προγραμμάτων (23)προγραμμένος (20)προγραφόμουν (27)προγραφόσουν (25)προγυμνάζαμε (30)προγυμνάζατε (28)προγυμνάζεις (27)προγυμνάζετε (28)προγυμνάζουν (29)προγυμνάσαμε (21)προγυμνάσατε (19)προγυμνάσεις (18)προγυμνάσετε (19)προγυμνάσεων (21)προγυμνάσεως (20)προγυμνάσουν (20)προγυμναστές (18)προγυμναστής (18)προγυμναστεί (19)προγυμναστών (19)προδιέγραφαν (27)προδιαγράφει (27)προδιαγράψει (29)προδιαγραφές (26)προδιαγραφής (26)προδιαγραφεί (27)προδιαγραφών (27)προδιαθέσεις (24)προδιαθέσεων (27)προδιαθέσεως (26)προδιαθέσουν (26)προδιαθέτουν (26)προδιατέθηκα (26)προδιδόμαστε (21)προδιδόσαστε (19)προδικάζεσαι (26)προδικάζεστε (26)προδικάζεται (26)προδικάζομαι (28)προδικάζουμε (29)προδικάσθηκε (27)προδικάσουμε (20)προδικάστηκα (18)προδικάστηκε (18)προδικαζόταν (26)προδικασθείς (25)προδικασμένα (19)προδικασμένε (19)προδικασμένη (19)προδικασμένο (19)προδικαστείς (16)προδικαστικά (18)προδικαστικέ (18)προδικαστική (18)προδικαστικό (18)προδικαστούν (17)προδινόμαστε (18)προδινόσαστε (16)προδρομικούς (19)προδυναστικά (18)προδυναστικέ (18)προδυναστική (18)προδυναστικό (18)προείσπραξης (23)προεβλήθησαν (31)προεβλεπόταν (23)προεδρευόταν (18)προεδρεύεσαι (17)προεδρεύεστε (17)προεδρεύεται (17)προεδρεύομαι (19)προεδρεύοντα (17)προεδρεύουμε (20)προεδρεύουσα (18)προεδρεύσαμε (19)προεδρεύσατε (17)προεδρεύσεις (16)προεδρεύσετε (17)προεδρεύσουν (18)προεδριλίκια (20)προειδοποιεί (17)προεικάζεσαι (23)προεικάζεστε (23)προεικάζεται (23)προεικάζομαι (25)προεικάζουμε (26)προεικάσουμε (17)προεικαζόταν (23)προεικονίζει (23)προεικονίσει (14)προεικονίσου (15)προεικονίστε (14)προεικονιστώ (14)προεικόνιζαν (23)προεικόνιζες (22)προεικόνισαν (14)προεικόνισες (13)προεικόνισης (13)προειλημμένη (19)προειρημένες (15)προειρημένος (15)προειρημένου (17)προειρημένων (18)προεισάγεσαι (16)προεισάγεστε (16)προεισάγεται (16)προεισάγομαι (18)προεισέπραξα (24)προεισέπραξε (24)προεισαγωγές (20)προεισαγωγής (20)προεισαγωγών (21)προεισαγόταν (16)προεισπράξει (24)προεισπράττω (17)προεκδίδεσαι (20)προεκδίδεστε (20)προεκδίδεται (20)προεκδίδομαι (22)προεκδιδόταν (20)προεκθέτεσαι (23)προεκθέτεστε (23)προεκθέτεται (23)προεκθέτομαι (25)προεκθετόταν (23)προεκλέγεσαι (19)προεκλέγεστε (19)προεκλέγεται (19)προεκλέγομαι (21)προεκλεγόταν (19)προεκλογικές (19)προεκλογικής (19)προεκλογικοί (20)προεκλογικού (20)προεκλογικός (19)προεκλογικών (20)προεκλογικώς (19)προεκτάθηκαν (24)προεκτείνουν (15)προεκτεθέντα (23)προεκτεθείσα (23)προεκτύπωσης (16)προελέγχεσαι (25)προελέγχεστε (25)προελέγχεται (25)προελέγχομαι (27)προελεγχόταν (25)προελληνικές (17)προελληνικής (17)προελληνικοί (18)προελληνικού (18)προελληνικός (17)προελληνικών (18)προεμβάζεσαι (31)προεμβάζεστε (31)προεμβάζεται (31)προεμβάζομαι (33)προεμβάζουμε (34)προεμβάσματα (24)προεμβάσουμε (25)προεμβάστηκα (23)προεμβάστηκε (23)προεμβαζόταν (31)προεμβασμένα (24)προεμβασμένε (24)προεμβασμένη (24)προεμβασμένο (24)προεμβαστείς (21)προεμβαστούν (22)προεμπειρικά (18)προεμπειρικέ (18)προεμπειρική (18)προεμπειρικό (18)προενισχυτής (20)προεξάγονται (25)προεξάγονταν (25)προεξάρχοντα (30)προεξάρχουσα (31)προεξέλεγξις (35)προεξέχοντες (28)προεξέχοντος (28)προεξέχουσες (29)προεξαγόμουν (28)προεξαγόσουν (26)προεξεχούσης (28)προεξεχόντων (31)προεξοφλήσει (31)προεξοφλήσου (32)προεξοφλήστε (31)προεξοφλείτε (31)προεξοφληθεί (40)προεξοφλητές (30)προεξοφλητής (30)προεξοφλητών (31)προεξοφλούμε (33)προεξοφλούσα (31)προεξοφλούσε (31)προεξόφλησής (29)προεξόφλησαν (31)προεξόφλησες (30)προεξόφλησης (30)προεξόφλησις (30)προεπιλεγείς (18)προεπιλεγούν (19)προεργάζεσαι (26)προεργάζεστε (26)προεργάζεται (26)προεργάζομαι (28)προεργαζόταν (26)προερχομένης (22)προερχομένου (24)προερχομένων (25)προερχόμαστε (23)προερχόμενες (22)προερχόμενης (22)προερχόμενοι (23)προερχόμενον (23)προερχόμενος (22)προερχόμενου (24)προερχόμενων (25)προερχόσαστε (21)προετοίμαζαν (24)προετοίμαζες (23)προετοίμασαν (15)προετοίμασες (14)προετοιμάζει (24)προετοιμάσει (15)προετοιμάσου (16)προετοιμάστε (15)προετοιμασία (15)προετοιμαστώ (15)προεφηβικούς (27)προηγηθέντες (24)προηγηθέντος (24)προηγηθέντων (27)προηγηθείσας (24)προηγηθείσες (24)προηγηθείσης (24)προηγιασμένη (18)προηγουμένης (18)προηγουμένου (20)προηγουμένων (21)προηγουμένως (20)προηγούμενές (16)προηγούμενες (17)προηγούμενης (17)προηγούμενοί (17)προηγούμενοι (18)προηγούμενον (18)προηγούμενος (17)προηγούμενου (19)προηγούμενού (17)προηγούμενων (20)προηγούμενός (16)προημιτελικά (18)προημιτελικέ (18)προημιτελική (18)προημιτελικό (18)προθέρμαιναν (25)προθέρμαινες (24)προθέρμανσης (24)προθέρμανσις (24)προθεματικές (24)προθεματικής (24)προθεματικοί (25)προθεματικού (25)προθεματικός (24)προθεματικών (25)προθερμάναμε (27)προθερμάνατε (25)προθερμάνεις (24)προθερμάνετε (25)προθερμάνουν (26)προθερμαίνει (25)προθερμανθεί (34)προθεσμιακές (24)προθεσμιακής (24)προθεσμιακοί (25)προθεσμιακού (25)προθεσμιακός (24)προθεσμιακών (25)προθυμότεροι (26)προθωρακικές (26)προθωρακικής (26)προθωρακικοί (27)προθωρακικού (27)προθωρακικός (26)προθωρακικών (27)προικίζονται (23)προικίζονταν (23)προικίζοντας (22)προικίσματος (15)προικίστηκαν (15)προικίστηκες (14)προικιάτικες (14)προικιάτικης (14)προικιάτικοι (15)προικιάτικος (14)προικιάτικου (16)προικιάτικων (17)προικιζόμουν (26)προικιζόσουν (24)προικισμάτων (18)προικισμένες (15)προικισμένης (15)προικισμένοι (16)προικισμένος (15)προικισμένου (17)προικισμένων (18)προικιστείτε (14)προικιστούμε (16)προικοδοσίας (16)προικοδοσίες (16)προικοδοσιών (17)προικοδοτήσω (19)προικοδοτείς (16)προικοδοτηθώ (26)προικοδοτούν (17)προικοδότησα (17)προικοδότησε (17)προικοδότηση (17)προικοθηρίας (23)προικοθηρίες (23)προικοθηριών (24)προικολήπτες (16)προικολήπτης (16)προικοληπτών (17)προκαθήμενοι (25)προκαθήμενος (24)προκαθήμενου (26)προκαθήμενων (27)προκαθημένου (26)προκαθημένων (27)προκαθορίζει (33)προκαθορίσει (24)προκαθορίσου (25)προκαθορίστε (24)προκαθορισμέ (26)προκαθορισμό (26)προκαθοριστώ (24)προκαθόριζαν (33)προκαθόριζες (32)προκαθόρισαν (24)προκαθόρισες (23)προκαλέσουμε (19)προκαλέσουνε (17)προκαλούμενη (18)προκαλούμενο (18)προκαλούνται (16)προκαλούνταν (16)προκαλούντες (15)προκαλούντος (15)προκαλούντων (18)προκαλούσαμε (18)προκαλούσανε (16)προκαλούσατε (16)προκαλούσουν (17)προκαλυπτικά (19)προκαλυπτικέ (19)προκαλυπτική (19)προκαλυπτικό (19)προκαλύμματα (20)προκατάληψης (24)προκατάληψις (24)προκατάρτιζα (24)προκατάρτιζε (24)προκατάρτισα (15)προκατάρτισε (15)προκατάρτιση (15)προκατέβαλαν (23)προκατέχεσαι (21)προκατέχεστε (21)προκατέχεται (21)προκατέχομαι (23)προκατήχησις (20)προκαταβάλει (23)προκαταβάλλω (27)προκαταβολές (22)προκαταβολής (22)προκαταβολών (23)προκαταλάβει (23)προκαταρτίζω (26)προκαταρτίσω (17)προκατασκευή (16)προκατεχόταν (21)προκείμενους (16)προκηρυγμένα (21)προκηρυγμένε (21)προκηρυγμένη (21)προκηρυγμένο (21)προκηρυχθείς (31)προκηρυχθούν (32)προκηρυχτείς (22)προκηρυχτούν (23)προκηρύξουμε (27)προκηρύσσαμε (17)προκηρύσσατε (15)προκηρύσσεις (14)προκηρύσσετε (15)προκηρύσσουν (16)προκηρύχθηκε (32)προκηρύχτηκα (23)προκηρύχτηκε (23)προκινδυνεύω (20)προκλίνονται (16)προκλίνονταν (16)προκλασικούς (16)προκληθήκαμε (28)προκληθήκανε (26)προκληθήκατε (26)προκληθείσες (24)προκλητικούς (16)προκλινόμουν (19)προκλινόσουν (17)προκομμένους (18)προκρίνονται (15)προκρίνονταν (15)προκρίνοντας (14)προκριθέντες (23)προκριθέντος (23)προκριθέντων (26)προκριθήκαμε (27)προκριθείσης (23)προκριματικά (18)προκριματικέ (18)προκριματική (18)προκριματικό (18)προκρινόμουν (18)προκρινόσουν (16)προκρούστεια (15)προκυπτουσών (17)προκυπτόντων (18)προκύπτοντας (14)προκύπτοντες (14)προκύπτοντος (14)προκύπτουσας (15)προκύπτουσες (15)προλαβαίναμε (24)προλαβαίνανε (22)προλαβαίνατε (22)προλαβαίνεις (21)προλαβαίνετε (22)προλαβαίνομε (24)προλαβαίνουν (23)προλαμβάναμε (26)προλαμβάνανε (24)προλαμβάνατε (24)προλαμβάνεις (23)προλαμβάνετε (24)προλαμβάνομε (26)προλαμβάνουν (25)προλεγόμαστε (20)προλεγόσαστε (18)προλειάνθηκα (25)προλειάνθηκε (25)προλειάνουμε (18)προλειαίναμε (17)προλειαίνατε (15)προλειαίνεις (14)προλειαίνετε (15)προλειαίνουν (16)προλειανθείς (23)προλειανθούν (24)προλειασμένα (17)προλειασμένε (17)προλειασμένη (17)προλειασμένο (17)προλετάρισσα (16)προλεταρίους (16)προλεταριάτα (16)προλεταριάτο (16)προλεταριακά (17)προλεταριακέ (17)προλεταριακή (17)προλεταριακό (17)προλεχθήκαμε (34)προλεχθήκατε (32)προληπτικούς (16)προλογίζεσαι (27)προλογίζεστε (27)προλογίζεται (27)προλογίζομαι (29)προλογίζοντα (27)προλογίζουμε (30)προλογίσουμε (21)προλογίστηκα (19)προλογίστηκε (19)προλογιζόταν (27)προλογισμένα (20)προλογισμένε (20)προλογισμένη (20)προλογισμένο (20)προλογιστείς (17)προλογιστούν (18)προμαντέματα (17)προμαντέψαμε (26)προμαντέψατε (24)προμαντέψεις (23)προμαντέψετε (24)προμαντέψουν (25)προμαντεμένα (17)προμαντεμένε (17)προμαντεμένη (17)προμαντεμένο (17)προμαντεύαμε (17)προμαντεύατε (15)προμαντεύεις (14)προμαντεύετε (15)προμαντεύουν (16)προμαχήσουμε (25)προμαχούσαμε (24)προμαχούσατε (22)προμαχωνικές (24)προμαχωνικής (24)προμαχωνικοί (25)προμαχωνικού (25)προμαχωνικός (24)προμαχωνικών (25)προμελέταγαν (20)προμελέταγες (19)προμελέτησαν (17)προμελέτησες (16)προμελετήσει (17)προμελετήστε (17)προμελετούμε (19)προμελετούσα (17)προμελετούσε (17)προμερίσματα (18)προμετωπίδας (20)προμετωπίδες (20)προμετωπίδια (21)προμετωπίδιε (21)προμετωπίδιο (21)προμετωπίδων (23)προμηθευθούν (34)προμηθευμένα (27)προμηθευμένε (27)προμηθευμένη (27)προμηθευμένο (27)προμηθευτείς (24)προμηθευτικά (26)προμηθευτικέ (26)προμηθευτική (26)προμηθευτικό (26)προμηθευτούν (25)προμηθευόταν (25)προμηθεύεσαι (24)προμηθεύεστε (24)προμηθεύεται (24)προμηθεύθηκε (34)προμηθεύομαι (26)προμηθεύουμε (27)προμηθεύσαμε (26)προμηθεύσατε (24)προμηθεύσεις (23)προμηθεύσετε (24)προμηθεύσουν (25)προμηθεύτηκα (25)προμηθεύτηκε (25)προμηθεύτρια (25)προμηνούσαμε (17)προμηνούσατε (15)προμηνυμάτων (20)προμηνυόμουν (19)προμηνυόσουν (17)προμηνύματος (16)προμηνύονται (15)προμηνύονταν (15)προμηνύοντας (14)προμηνύσουμε (18)προμινωικούς (17)προμισθώματα (26)προνοητικούς (13)προνομιακούς (15)προνομιούχας (21)προνομιούχες (21)προνομιούχοι (22)προνομιούχος (21)προνομιούχου (23)προνομιούχων (24)προξενήθηκαν (32)προξενήσουμε (25)προξενευόταν (23)προξενεύεσαι (22)προξενεύεστε (22)προξενεύεται (22)προξενεύομαι (24)προξενούνται (22)προξενούσαμε (24)προξενούσατε (22)προοδευμένος (18)προοδευτικές (17)προοδευτικής (17)προοδευτικοί (18)προοδευτικού (18)προοδευτικός (17)προοδευτικών (18)προοδευτικώς (17)προοδεύοντας (15)προοδεύσουμε (19)προοδεύσουνε (17)προοιμιακούς (15)προολυμπιακά (20)προολυμπιακή (20)προολυμπιακό (20)προοπτικότης (14)προορίζονται (23)προορίζονταν (23)προορίζοντας (22)προορίσθηκαν (24)προορίστηκαν (15)προορίστηκες (14)προορατικούς (14)προοριζομένη (25)προοριζόμενα (25)προοριζόμενε (25)προοριζόμενη (25)προοριζόμενο (25)προοριζόμουν (26)προοριζόσουν (24)προορισμένες (15)προορισμένης (15)προορισμένοι (16)προορισμένος (15)προορισμένου (17)προορισμένων (18)προοριστείτε (14)προοριστικές (14)προοριστικής (14)προοριστικοί (15)προοριστικού (15)προοριστικός (14)προοριστικών (15)προοριστούμε (16)προπέμπονται (17)προπέμπονταν (17)προπαίδευσις (17)προπαγάνδιζα (29)προπαγάνδιζε (29)προπαγάνδισα (20)προπαγάνδισε (20)προπαγανδίζω (31)προπαγανδίσω (22)προπαιδευτής (17)προπαραμονές (16)προπαραμονής (16)προπαραμονών (17)προπαρασκευή (17)προπαροξύνει (24)προπαρόξυναν (25)προπαρόξυνες (24)προπατορικές (15)προπατορικής (15)προπατορικοί (16)προπατορικού (16)προπατορικός (15)προπατορικών (16)προπεμπτήρια (18)προπεμπτήριε (18)προπεμπτήριο (18)προπεμπτικές (17)προπεμπτικής (17)προπεμπτικοί (18)προπεμπτικού (18)προπεμπτικός (17)προπεμπτικών (18)προπεμπόμουν (20)προπεμπόσουν (18)προπερασμένα (17)προπερασμένε (17)προπερασμένη (17)προπερασμένο (17)προπερυσινές (15)προπερυσινής (15)προπερυσινοί (16)προπερυσινού (16)προπερυσινός (15)προπερυσινών (16)προπετάσματα (16)προπηλάκιζαν (26)προπηλάκιζες (25)προπηλάκισαν (17)προπηλάκισες (16)προπηλάκισης (16)προπηλάκισις (16)προπηλακίζει (26)προπηλακίσει (17)προπηλακίσου (18)προπηλακίστε (17)προπηλακισμέ (19)προπηλακισμό (19)προπηλακιστή (17)προπηλακιστώ (17)προπλάθονται (25)προπλάθονταν (25)προπλάσματος (17)προπλαθόμουν (28)προπλαθόσουν (26)προπλασμάτων (20)προπληρωθείς (27)προπληρωθούν (28)προπληρωμένα (21)προπληρωμένε (21)προπληρωμένη (21)προπληρωμένο (21)προπληρωτέας (18)προπληρωτέες (18)προπληρωτέοι (19)προπληρωτέος (18)προπληρωτέου (20)προπληρωτέων (21)προπληρώθηκα (27)προπληρώθηκε (27)προπληρώναμε (19)προπληρώνατε (17)προπληρώνεις (16)προπληρώνετε (17)προπληρώνουν (18)προπληρώσαμε (19)προπληρώσατε (17)προπληρώσεις (16)προπληρώσετε (17)προπληρώσουν (18)προπολεμικές (18)προπολεμικής (18)προπολεμικοί (19)προπολεμικού (19)προπολεμικός (18)προπολεμικών (19)προπολεμικώς (18)προπονήθηκαν (24)προπονήθηκες (23)προπονήσουμε (17)προπονήτριας (14)προπονήτριες (14)προπονηθείτε (23)προπονηθούμε (25)προπονημένες (15)προπονημένης (15)προπονημένοι (16)προπονημένος (15)προπονημένου (17)προπονημένων (18)προπονητικές (14)προπονητικής (14)προπονητικοί (15)προπονητικού (15)προπονητικός (14)προπονητικών (15)προπονητριών (15)προπονούνται (14)προπονούνταν (14)προπονούσαμε (16)προπονούσατε (14)προπονούσουν (15)προπορευόταν (16)προπορεύεσαι (15)προπορεύεστε (15)προπορεύεται (15)προπορεύομαι (17)προπορεύτηκα (16)προποτζίδικα (27)προποτζίδικο (27)προπτυχιακές (22)προπτυχιακής (22)προπτυχιακοί (23)προπτυχιακού (23)προπτυχιακός (22)προπτυχιακών (23)προπωλήθηκαν (28)προπωλήθηκες (27)προπωλήσουμε (21)προπωληθείτε (27)προπωληθούμε (29)προπωλημένες (19)προπωλημένης (19)προπωλημένοι (20)προπωλημένος (19)προπωλημένου (21)προπωλημένων (22)προπωλούνται (18)προπωλούνταν (18)προπωλούσαμε (20)προπωλούσατε (18)προπωλούσουν (19)προσάπτονται (14)προσάπτονταν (14)προσάπτοντας (13)προσέκρουσαν (16)προσέρχονται (21)προσέρχονταν (21)προσαγάγουμε (22)προσαγορευτώ (18)προσαγορεύει (17)προσαγορεύσω (19)προσαγόμαστε (18)προσαγόρευαν (18)προσαγόρευες (17)προσαγόρευσα (18)προσαγόρευσε (18)προσαγόρευση (18)προσαγόσαστε (16)προσανάβασις (19)προσανάμματα (17)προσαπτόμουν (17)προσαπτόσουν (15)προσαρμογείς (18)προσαρμοσθεί (25)προσαρμοστία (16)προσαρμοστεί (16)προσαρμόζαμε (27)προσαρμόζατε (25)προσαρμόζεις (24)προσαρμόζετε (25)προσαρμόζουν (26)προσαρμόσαμε (18)προσαρμόσατε (16)προσαρμόσεις (15)προσαρμόσετε (16)προσαρμόσιμα (18)προσαρμόσιμε (18)προσαρμόσιμη (18)προσαρμόσιμο (18)προσαρμόσουν (17)προσαρτήθηκα (24)προσαρτήθηκε (24)προσαρτήματά (15)προσαρτήματα (16)προσαρτήσαμε (16)προσαρτήσατε (14)προσαρτήσεις (13)προσαρτήσετε (14)προσαρτήσεων (16)προσαρτήσεως (15)προσαρτήσουν (15)προσαρτηθείς (22)προσαρτηθούν (23)προσαρτημένα (16)προσαρτημένε (16)προσαρτημένη (16)προσαρτημένο (16)προσαρτούσαν (14)προσαρτούσες (13)προσαρτώνται (14)προσαρτώντας (13)προσαυξάνουν (24)προσαυξήθηκε (33)προσαυξήσεις (22)προσαυξήσεων (25)προσαυξήσεως (24)προσαυξήσεώς (21)προσαυξήσουν (24)προσαυξηθούν (32)προσαυξημένα (25)προσαυξημένε (25)προσαυξημένη (25)προσαυξημένο (25)προσαυξητικά (24)προσαυξητικέ (24)προσαυξητική (24)προσαυξητικό (24)προσαχθέντες (28)προσαχθέντων (31)προσαχθήκαμε (32)προσαχθήκατε (30)προσβάλλεσαι (24)προσβάλλεστε (24)προσβάλλεται (24)προσβάλλομαι (26)προσβάλλουμε (27)προσβάσιμους (22)προσβαλλόταν (24)προσβλέπουμε (26)προσβλήθηκαν (32)προσβληθέντα (31)προσβληθείσα (31)προσβληθείτε (31)προσβλητικές (22)προσβλητικής (22)προσβλητικοί (23)προσβλητικού (23)προσβλητικός (22)προσβλητικών (23)προσγίγνομαι (21)προσγίνονται (16)προσγίνονταν (16)προσγειωθείς (26)προσγειωθούν (27)προσγειωμένα (20)προσγειωμένε (20)προσγειωμένη (20)προσγειωμένο (20)προσγειώθηκα (26)προσγειώθηκε (26)προσγειώναμε (18)προσγειώνανε (16)προσγειώνατε (16)προσγειώνεις (15)προσγειώνετε (16)προσγειώνομε (18)προσγειώνουν (17)προσγειώσαμε (18)προσγειώσανε (16)προσγειώσατε (16)προσγειώσεις (15)προσγειώσετε (16)προσγειώσεων (18)προσγειώσεως (17)προσγειώσομε (18)προσγειώσουν (17)προσγινόμουν (19)προσγινόσουν (17)προσγράφεσαι (24)προσγράφεστε (24)προσγράφεται (24)προσγράφομαι (26)προσγραφόταν (24)προσδένονται (16)προσδένονταν (16)προσδένοντας (15)προσδέχονται (23)προσδέχονταν (23)προσδίδοντάς (17)προσδίδονται (19)προσδίδονταν (19)προσδίδοντας (18)προσδίνονται (16)προσδίνοντας (15)προσδεδεμένα (21)προσδεδεμένη (21)προσδεδεμένο (21)προσδενόμουν (19)προσδενόσουν (17)προσδεχτούνε (23)προσδεχόμουν (26)προσδεχόσουν (24)προσδιδόμουν (22)προσδιδόσουν (20)προσδιορίζει (26)προσδιορίσει (17)προσδιορίσου (18)προσδιορίστε (17)προσδιορισμέ (19)προσδιορισμό (19)προσδιοριστώ (17)προσδιόριζαν (26)προσδιόριζες (25)προσδιόρισαν (17)προσδιόρισες (16)προσδοκούσαν (17)προσδοκούσες (16)προσδοκώμενα (19)προσδοκώμενη (19)προσδοκώμενο (19)προσδοκώνται (17)προσδοκώντας (16)προσείλκυσαν (17)προσεγγίζαμε (30)προσεγγίζατε (28)προσεγγίζεις (27)προσεγγίζετε (28)προσεγγίζουν (29)προσεγγίσαμε (21)προσεγγίσατε (19)προσεγγίσεις (18)προσεγγίσετε (19)προσεγγίσεων (21)προσεγγίσεως (20)προσεγγίσιμη (21)προσεγγίσουν (20)προσεγγισθεί (28)προσεγγιστεί (19)προσεγμένους (18)προσεγχύματα (25)προσεδάφιζαν (32)προσεδάφιζες (31)προσεδάφισαν (23)προσεδάφισες (22)προσεδάφισης (22)προσεδαφίζει (32)προσεδαφίσει (23)προσεδαφίσου (24)προσεδαφίστε (23)προσεδαφιστώ (23)προσεισμικές (15)προσεισμικής (15)προσεισμικοί (16)προσεισμικού (16)προσεισμικός (15)προσεισμικών (16)προσεκτικούς (14)προσελεύσεις (14)προσελεύσεων (17)προσελεύσεως (16)προσελεύσεώς (13)προσελκυσθεί (26)προσελκυστεί (17)προσελκυόταν (17)προσελκύεσαι (16)προσελκύεστε (16)προσελκύεται (16)προσελκύομαι (18)προσελκύσεις (15)προσελκύσετε (16)προσελκύσεων (18)προσελκύσεως (17)προσελκύσουν (17)προσεπίκλησή (16)προσεπίκληση (17)προσερχόμενα (23)προσερχόμενη (23)προσερχόμενο (23)προσερχόμουν (24)προσερχόσουν (22)προσετέθησαν (22)προσευχήθηκα (31)προσευχήθηκε (31)προσευχηθούν (30)προσευχητάρι (22)προσευχόμουν (24)προσευχόσουν (22)προσεχτικούς (20)προσεχόμαστε (22)προσεχόσαστε (20)προσεύχονται (20)προσεύχονταν (20)προσηγορικές (17)προσηγορικής (17)προσηγορικοί (18)προσηγορικού (18)προσηγορικός (17)προσηγορικών (18)προσηκωθείτε (25)προσηκωθούμε (27)προσηκωμένες (17)προσηκωμένης (17)προσηκωμένοι (18)προσηκωμένος (17)προσηκωμένου (19)προσηκωμένων (20)προσηκωνόταν (16)προσηκώθηκαν (24)προσηκώθηκες (23)προσηκώνεσαι (14)προσηκώνεστε (14)προσηκώνεται (14)προσηκώνομαι (16)προσηλιακούς (15)προσηλιασμός (16)προσηλυτίζει (25)προσηλυτίσει (16)προσηλυτίσου (17)προσηλυτίστε (16)προσηλυτισμέ (18)προσηλυτισμό (18)προσηλυτιστή (16)προσηλυτιστώ (16)προσηλωθείτε (26)προσηλωθούμε (28)προσηλωμένες (18)προσηλωμένης (18)προσηλωμένοι (19)προσηλωμένος (18)προσηλωμένου (20)προσηλωμένων (21)προσηλωνόταν (17)προσηλύτιζαν (24)προσηλύτιζες (23)προσηλύτισαν (15)προσηλύτισες (14)προσηλύτισις (14)προσηλώθηκαν (25)προσηλώθηκες (24)προσηλώνεσαι (15)προσηλώνεστε (15)προσηλώνεται (15)προσηλώνομαι (17)προσηλώνουμε (18)προσηλώσουμε (18)προσημάνσεις (14)προσημανθείς (23)προσημείωναν (17)προσημείωνες (16)προσημείωσαν (17)προσημείωσες (16)προσημείωσης (16)προσημείωσις (16)προσημειωθεί (26)προσημειώνει (15)προσημειώσει (15)προσημειώσου (16)προσημειώστε (15)προσθέτοντάς (20)προσθέτονται (22)προσθέτονταν (22)προσθέτοντας (21)προσθαφαιρεί (30)προσθετικούς (22)προσθετόμουν (25)προσθετόσουν (23)προσθοπίσθια (32)προσθοπίσθιε (32)προσθοπίσθιο (32)προσιδιάζανε (25)προσιδιάζουν (26)προσκαιρινές (14)προσκαιρινής (14)προσκαιρινοί (15)προσκαιρινού (15)προσκαιρινός (14)προσκαιρινών (15)προσκαλέσαμε (18)προσκαλέσανε (16)προσκαλέσατε (16)προσκαλέσεις (15)προσκαλέσετε (16)προσκαλέσομε (18)προσκαλέσουν (17)προσκαλείσαι (16)προσκαλείστε (16)προσκαλείται (16)προσκαλεστεί (16)προσκαλούμαι (18)προσκαλούντο (16)προσκαλούσαν (16)προσκαλούσες (15)προσκαλούταν (16)προσκαλώντας (15)προσκείμενες (15)προσκείμενης (15)προσκείμενοι (16)προσκείμενος (15)προσκείμενου (17)προσκείμενων (18)προσκειμένου (17)προσκεφαλάδα (26)προσκεφαλάδι (26)προσκλήθηκαν (26)προσκλήθηκες (25)προσκληθήκαν (26)προσκληθείτε (25)προσκληθούμε (27)προσκληθούνε (25)προσκλητήρια (17)προσκλητήριο (17)προσκολλάσαι (18)προσκολλάστε (18)προσκολλάται (18)προσκολλήσει (18)προσκολλήσου (19)προσκολλήστε (18)προσκολληθεί (27)προσκολλούμε (20)προσκολλούσα (18)προσκολλούσε (18)προσκολλώμαι (20)προσκομίζαμε (27)προσκομίζατε (25)προσκομίζεις (24)προσκομίζετε (25)προσκομίζομε (27)προσκομίζουν (26)προσκομίσαμε (18)προσκομίσανε (16)προσκομίσατε (16)προσκομίσεις (15)προσκομίσετε (16)προσκομίσεων (18)προσκομίσεως (17)προσκομίσεώς (14)προσκομίσουν (17)προσκομισθεί (25)προσκομιστεί (16)προσκομμάτων (20)προσκοπικούς (15)προσκοπισμοί (17)προσκοπισμού (17)προσκοπισμός (16)προσκοπισμών (17)προσκρούσεις (14)προσκρούσεων (17)προσκρούσεως (16)προσκρούσεώς (13)προσκρούσουν (16)προσκτήθηκαν (24)προσκτήθηκες (23)προσκτηθείτε (23)προσκτηθούμε (25)προσκτημένες (15)προσκτημένης (15)προσκτημένοι (16)προσκτημένος (15)προσκτημένου (17)προσκτημένων (18)προσκτόμαστε (16)προσκυνάγαμε (20)προσκυνάγατε (18)προσκυνήματα (17)προσκυνήσαμε (17)προσκυνήσατε (15)προσκυνήσεις (14)προσκυνήσετε (15)προσκυνήσεων (17)προσκυνήσεως (16)προσκυνήσουν (16)προσκυνήτρια (16)προσκυνητάρι (16)προσκυνούσαν (15)προσκυνούσες (14)προσκυνώντας (14)προσκυρωμένα (20)προσκυρωμένε (20)προσκυρωμένη (20)προσκυρωμένο (20)προσκυρώναμε (18)προσκυρώνατε (16)προσκυρώνεις (15)προσκυρώνετε (16)προσκυρώνουν (17)προσκυρώσαμε (18)προσκυρώσατε (16)προσκυρώσεις (15)προσκυρώσετε (16)προσκυρώσεων (18)προσκυρώσεως (17)προσκυρώσεώς (14)προσκυρώσουν (17)προσκόλλαγαν (21)προσκόλλαγες (20)προσκόλλησαν (18)προσκόλλησες (17)προσκόλλησης (17)προσκόλλησις (17)προσκόμματος (17)προσλάμβαναν (24)προσλήφθηκαν (32)προσλήφθηκες (31)προσλαμβάνει (24)προσλαμβάνων (26)προσληφθέντα (31)προσληφθείσα (31)προσληφθείτε (31)προσληφθούμε (33)προσληφθούνε (31)προσμένοντας (14)προσμέτραγαν (19)προσμέτραγες (18)προσμέτρησαν (16)προσμέτρησες (15)προσμέτρησης (15)προσμέτρησις (15)προσμετράται (16)προσμετρήσει (16)προσμετρήσου (17)προσμετρήστε (16)προσμετρηθεί (25)προσμετρούμε (18)προσμετρούσα (16)προσμετρούσε (16)προσοδοφόρας (23)προσοδοφόρες (23)προσοδοφόροι (24)προσοδοφόρος (23)προσοδοφόρου (25)προσοδοφόρων (26)προσομοίαζαν (24)προσομοίαζες (23)προσομοίασαν (15)προσομοίασες (14)προσομοίωσής (15)προσομοίωσης (16)προσομοιάζει (24)προσομοιάσει (15)προσομοιάσου (16)προσομοιάστε (15)προσομοιαστώ (15)προσομοιωθεί (26)προσομοιωτές (16)προσομοιωτής (16)προσομοιωτών (17)προσομοιώνει (15)προσομοιώσει (15)προσομοιώστε (15)προσονομάζει (24)προσονομασία (15)προσοντούχας (19)προσοντούχες (19)προσοντούχοι (20)προσοντούχος (19)προσοντούχου (21)προσοντούχων (22)προσορμίζαμε (27)προσορμίζατε (25)προσορμίζεις (24)προσορμίζετε (25)προσορμίζουν (26)προσορμίσαμε (18)προσορμίσατε (16)προσορμίσεις (15)προσορμίσετε (16)προσορμίσεων (18)προσορμίσεως (17)προσορμίσεώς (14)προσορμίσουν (17)προσορμιστεί (16)προσοφθάλμια (33)προσοφθάλμιε (33)προσοφθάλμιο (33)προσπέρναγαν (18)προσπέρναγες (17)προσπίπτοντα (15)προσπίπτουσα (16)προσπαθήσαμε (25)προσπαθήσανε (23)προσπαθήσατε (23)προσπαθήσεις (22)προσπαθήσετε (23)προσπαθήσομε (25)προσπαθήσουν (24)προσπαθούσαν (23)προσπαθούσες (22)προσπαθώντας (22)προσπελάσεις (15)προσπελάσετε (16)προσπελάσεων (18)προσπελάσεως (17)προσπελάσεώς (14)προσπελάσιμα (18)προσπελάσιμε (18)προσπελάσιμη (18)προσπελάσιμο (18)προσπελάσουν (17)προσπελασθεί (25)προσπελαστεί (16)προσπεράσαμε (17)προσπεράσατε (15)προσπεράσεις (14)προσπεράσετε (15)προσπεράσεων (17)προσπεράσεως (16)προσπεράσουν (16)προσπεραστεί (15)προσπερνούμε (17)προσπερνούσα (15)προσπερνούσε (15)προσποιήθηκε (24)προσποιήσεις (13)προσποιήσεων (16)προσποιήσεως (15)προσποιείσαι (14)προσποιείται (14)προσποιηθείς (22)προσποιηθούν (23)προσποιητικά (15)προσποιητικέ (15)προσποιητική (15)προσποιητικό (15)προσποιητούς (13)προσποιούμαι (16)προσπορίζαμε (26)προσπορίζατε (24)προσπορίζεις (23)προσπορίζετε (24)προσπορίζουν (25)προσπορίσαμε (17)προσπορίσατε (15)προσπορίσεις (14)προσπορίσετε (15)προσπορίσουν (16)προσπορισθεί (24)προσπορισμοί (17)προσπορισμού (17)προσπορισμός (16)προσπορισμών (17)προσποριστεί (15)προσράπτεσαι (15)προσράπτεστε (15)προσράπτεται (15)προσράπτομαι (17)προσραπτόταν (15)προσροφήσεις (20)προσροφήσεων (23)προσροφήσεως (22)προσροφούσαν (21)προσροφούσες (20)προσροφώντας (20)προσσελήνωνα (17)προσσελήνωνε (17)προσσελήνωσα (17)προσσελήνωσε (17)προσσελήνωση (17)προσσεληνωθώ (26)προσσεληνώνω (17)προσσεληνώσω (17)προστάγματος (17)προστάζονται (22)προστάζονταν (22)προστάζοντας (21)προστάσσεσαι (13)προστάσσεστε (13)προστάσσεται (13)προστάσσομαι (15)προστάτευσαν (14)προστάτευσες (13)προστάτισσας (12)προστάτισσες (12)προστάχτηκαν (21)προστάχτηκες (20)προστίθενται (22)προσταγμάτων (20)προσταγμένες (17)προσταγμένης (17)προσταγμένοι (18)προσταγμένος (17)προσταγμένου (19)προσταγμένων (20)προσταζόμουν (25)προσταζόσουν (23)προστακτικές (14)προστακτικής (14)προστακτικοί (15)προστακτικού (15)προστακτικός (14)προστακτικών (15)προστασσόταν (13)προστατέψετε (22)προστατέψουν (23)προστατίτιδα (16)προστατευθεί (23)προστατευτεί (14)προστατεύαμε (15)προστατεύατε (13)προστατεύεις (12)προστατεύετε (13)προστατεύουν (14)προστατεύσει (13)προστατεύστε (13)προστατικούς (13)προσταχτείτε (20)προσταχτικές (20)προσταχτικής (20)προσταχτικοί (21)προσταχτικού (21)προσταχτικός (20)προσταχτικών (21)προσταχτούμε (22)προστεθήκαμε (25)προστεθήκανε (23)προστεθήκατε (23)προστερνίδιο (17)προστιθέμεθα (33)προστιθέμενα (24)προστιθέμενε (24)προστιθέμενη (24)προστιθέμενο (24)προστιθεμένη (24)προστρέξουμε (26)προστρέχουμε (24)προστρίβεσαι (21)προστρίβεστε (21)προστρίβεται (21)προστρίβομαι (23)προστριβόταν (21)προστυχάντζα (30)προστυχόλογα (26)προσυμβάσεις (22)προσυμβάσεων (25)προσυμβάσεως (24)προσυμφώνησε (23)προσυπέγραφα (26)προσυπέγραψα (28)προσυπέγραψε (28)προσυπογράφω (28)προσυπογραφή (26)προσφέρθηκαν (31)προσφέροντάς (19)προσφέρονται (21)προσφέρονταν (21)προσφέροντας (20)προσφέροντες (20)προσφέροντος (20)προσφερθέντα (30)προσφερθείσα (30)προσφερόμενα (23)προσφερόμενε (23)προσφερόμενη (23)προσφερόμενο (23)προσφερόμουν (24)προσφερόντων (23)προσφερόσουν (22)προσφεύγοντα (23)προσφεύγουμε (26)προσφεύγουσα (24)προσφορότερα (22)προσφορότερη (22)προσφορότερο (22)προσφυγικούς (24)προσφυόμαστε (23)προσφυόσαστε (21)προσφωνήθηκα (32)προσφωνήθηκε (32)προσφωνήσαμε (24)προσφωνήσατε (22)προσφωνήσεις (21)προσφωνήσετε (22)προσφωνήσεων (24)προσφωνήσεως (23)προσφωνήσουν (23)προσφωνείσαι (22)προσφωνείστε (22)προσφωνείται (22)προσφωνηθείς (30)προσφωνηθούν (31)προσφωνούμαι (24)προσφωνούσαν (22)προσφωνούσες (21)προσφωνούταν (22)προσφωνώντας (21)προσχεδίαζαν (32)προσχεδίαζες (31)προσχεδίασαν (23)προσχεδίασες (22)προσχεδίασμα (25)προσχεδιάζει (32)προσχεδιάσει (23)προσχεδιάσου (24)προσχεδιάστε (23)προσχεδιαστώ (23)προσχημάτιζα (31)προσχημάτιζε (31)προσχημάτισα (22)προσχημάτισε (22)προσχηματίζω (33)προσχηματίσω (24)προσχηματικά (23)προσχηματικέ (23)προσχηματική (23)προσχηματικό (23)προσχολικούς (22)προσχωθήκαμε (34)προσχωθήκατε (32)προσχωμένους (24)προσχωματικά (25)προσχωματικέ (25)προσχωματική (25)προσχωματικό (25)προσχωνόμουν (25)προσχωνόσουν (23)προσχωρήσαμε (25)προσχωρήσατε (23)προσχωρήσεις (22)προσχωρήσετε (23)προσχωρήσεων (25)προσχωρήσεως (24)προσχωρήσεώς (21)προσχωρήσουν (24)προσχωρούσαν (23)προσχωρούσες (22)προσχωρώντας (22)προσχωτικούς (22)προσχώνονται (20)προσχώνονταν (20)προσχώνοντας (19)προσωδιακούς (18)προσωκρατικά (18)προσωκρατικέ (18)προσωκρατική (18)προσωκρατικό (18)προσωπικότης (16)προσωπογράφε (27)προσωπογράφο (27)προσωπογραφώ (27)προσωποκρατώ (18)προσωποληπτώ (19)προσωποληψία (27)προσωποπαγές (19)προσωποπαγής (19)προσωποπαγών (20)προσωποποιία (17)προσωποποιεί (17)προσωρινότης (15)προτάσσονται (13)προτάσσονταν (13)προτάσσοντας (12)προταγμένους (18)προτακτικούς (14)προτασιακούς (13)προτασσόμενη (15)προτασσόμενο (15)προτασσόμουν (16)προτασσόσουν (14)προταχτήκαμε (23)προταχτήκατε (21)προτείνοντάς (11)προτείνονται (13)προτείνονταν (13)προτείνοντας (12)προτείνοντος (12)προτεινομένη (15)προτεινόμενα (15)προτεινόμενε (15)προτεινόμενη (15)προτεινόμενο (15)προτεινόντων (15)προτειχίζαμε (31)προτειχίζατε (29)προτειχίζεις (28)προτειχίζετε (29)προτειχίζουν (30)προτειχίσαμε (22)προτειχίσατε (20)προτειχίσεις (19)προτειχίσετε (20)προτειχίσουν (21)προτειχιστεί (20)προτεκτοράτα (15)προτεκτοράτο (15)προτελευταία (16)προτελευταίε (16)προτελευταίο (16)προτερήματος (15)προτεραιότης (13)προτερημάτων (18)προτεστάντες (12)προτεστάντης (12)προτεσταντών (13)προτεταμένες (14)προτεταμένης (14)προτεταμένοι (15)προτεταμένος (14)προτεταμένου (16)προτεταμένων (17)προτιμήθηκαν (25)προτιμήθηκες (24)προτιμήσουμε (18)προτιμήσουνε (16)προτιμηθήκαν (25)προτιμηθείτε (24)προτιμηθούμε (26)προτιμηθούνε (24)προτιμημένες (16)προτιμημένης (16)προτιμημένοι (17)προτιμημένος (16)προτιμημένου (18)προτιμημένων (19)προτιμησιακά (16)προτιμησιακή (16)προτιμησιακό (16)προτιμητέους (15)προτιμιόμουν (18)προτιμιόνταν (15)προτιμιόσουν (16)προτιμολογεί (20)προτιμολόγια (20)προτιμολόγιο (20)προτιμούνται (15)προτιμούσαμε (17)προτιμούσανε (15)προτιμούσατε (15)προτιμότερες (15)προτιμότερης (15)προτιμότεροι (16)προτιμότερος (15)προτιμότερου (17)προτιμότερων (18)προτιμώμενες (16)προτιμώμενης (16)προτιμώμενοι (17)προτιμώμενος (16)προτιμώμενου (18)προτιμώμενων (19)προτρέποντάς (13)προτρέπονται (15)προτρέπονταν (15)προτρέποντας (14)προτρεπτικές (15)προτρεπτικής (15)προτρεπτικοί (16)προτρεπτικού (16)προτρεπτικός (15)προτρεπτικών (16)προτρεπόμουν (18)προτρεπόσουν (16)προτυπωνόταν (17)προτυπώνεσαι (15)προτυπώνεστε (15)προτυπώνεται (15)προτυπώνομαι (17)προφανέστατα (20)προφανέστερη (21)προφανέστερο (21)προφασίζεσαι (29)προφασίζεστε (29)προφασίζεται (29)προφασίζομαι (31)προφασίστηκα (21)προφασίστηκε (21)προφασιζόταν (29)προφασισθείς (28)προφερόμαστε (23)προφερόσαστε (21)προφητάνακτα (21)προφητευόταν (21)προφητεύεσαι (20)προφητεύεστε (20)προφητεύεται (20)προφητεύομαι (22)προφταίνουμε (23)προφταίνουνε (21)προφυλάγεσαι (26)προφυλάγεστε (26)προφυλάγεται (26)προφυλάγματα (28)προφυλάγομαι (28)προφυλάκιζαν (33)προφυλάκιζες (32)προφυλάκισαν (24)προφυλάκισες (23)προφυλάκισης (23)προφυλάκισις (23)προφυλάξουμε (35)προφυλάσσουν (24)προφυλαγμένα (28)προφυλαγμένη (28)προφυλαγμένο (28)προφυλαγόταν (26)προφυλακίζει (33)προφυλακίσει (24)προφυλακίσου (25)προφυλακίστε (24)προφυλακιστώ (24)προφυλακτήρα (25)προφυλακτικά (25)προφυλακτικέ (25)προφυλακτική (25)προφυλακτικό (25)προφυλαχθούν (39)προφυλαχτήρα (31)προφυματικές (23)προφυματικής (23)προφυματικοί (24)προφυματικού (24)προφυματικός (23)προφυματικών (24)προχειρίζαμε (32)προχειρίζατε (30)προχειρίζεις (29)προχειρίζετε (30)προχειρίζουν (31)προχειρίσαμε (23)προχειρίσατε (21)προχειρίσεις (20)προχειρίσετε (21)προχειρίσεων (23)προχειρίσεως (22)προχειρίσουν (22)προχειριστεί (21)προχειρολογώ (26)προχειρολόγε (26)προχειρολόγο (26)προχειρότερη (22)προχειρότητα (21)προχθεσινούς (28)προχρονολογώ (26)προχτεσινούς (19)προχωρήματος (24)προχωρήσουμε (26)προχωρήσουνε (24)προχωρημάτων (27)προχωρημένες (24)προχωρημένης (24)προχωρημένοι (25)προχωρημένος (24)προχωρημένου (26)προχωρημένων (27)προχωρητικές (23)προχωρητικής (23)προχωρητικοί (24)προχωρητικού (24)προχωρητικός (23)προχωρητικών (24)προχωρητικώς (23)προχωρούσαμε (25)προχωρούσανε (23)προχωρούσατε (23)προψυχόμαστε (32)προψυχόσαστε (30)προωθηθήκαμε (36)προωθηθήκατε (34)προωθημένους (26)προωθητικούς (24)προωθούμαστε (26)προωθούμενες (25)προωθούμενης (25)προωθούμενος (25)προωθούμενου (27)προωθούμενων (28)προϊδεάζεσαι (24)προϊδεάζεστε (24)προϊδεάζεται (24)προϊδεάζομαι (26)προϊδεάζουμε (27)προϊδεάσουμε (18)προϊδεάστηκα (16)προϊδεάστηκε (16)προϊδεαζόταν (24)προϊδεασμένα (17)προϊδεασμένε (17)προϊδεασμένη (17)προϊδεασμένο (17)προϊδεαστείς (14)προϊδεαστούν (15)προϊστάμενες (13)προϊστάμενης (13)προϊστάμενοί (13)προϊστάμενοι (14)προϊστάμενος (13)προϊστάμενου (15)προϊστάμενων (16)προϊστάμενός (12)προϊσταμένες (13)προϊσταμένης (13)προϊσταμένου (15)προϊσταμένων (16)προϊστορικές (13)προϊστορικής (13)προϊστορικοί (14)προϊστορικού (14)προϊστορικός (13)προϊστορικών (14)προϊσχυούσης (19)προϊσχυόντων (22)προϊσχύοντες (18)προϊσχύοντος (18)προϊσχύουσας (19)προϊσχύουσες (19)προϋπάνταγαν (16)προϋπάνταγες (15)προϋπάντησαν (13)προϋπάντησες (12)προϋπάντησης (12)προϋπάντησις (12)προϋπάρχοντα (21)προϋπάρχουσα (22)προϋπαντήσει (13)προϋπαντήσου (14)προϋπαντήστε (13)προϋπαντηθεί (22)προϋπαντούμε (15)προϋπαντούσα (13)προϋπαντούσε (13)προϋπηρέτησα (14)προϋπηρέτησε (14)προϋπηρεσίας (13)προϋπηρεσίες (13)προϋπηρεσιών (14)προϋπηρετήσω (16)προϋπηρετείς (13)προϋπηρετούν (14)προϋπογράψει (26)προϋποθέσεις (21)προϋποθέσεων (24)προϋποθέσεως (23)προϋποθέσεών (21)προϋποθέσεώς (20)προϋποθέτουν (23)προϋπολογίζω (29)προϋπολογίσω (20)προϋπολόγιζα (27)προϋπολόγιζε (27)προϋπολόγισα (18)προϋπολόγισε (18)προϋποσχόταν (20)προϋπόστασις (12)προϋπόσχεσαι (20)προϋπόσχεσις (19)προϋπόσχεστε (20)προϋπόσχεται (20)προϋπόσχομαι (22)προϋφίσταμαι (21)προϋφίσταται (19)πρυμνοδετούν (19)πρυμνόδετους (19)πρυτανεύσουν (15)πρωθιεράρχες (32)πρωθιεράρχης (32)πρωθιεραρχία (33)πρωθιεραρχών (33)πρωθυπουργία (31)πρωθυπουργοί (31)πρωθυπουργού (31)πρωθυπουργός (30)</