Π 18-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (693)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

παγκοσμιοποιημένες (26)παγκοσμιοποιημένης (26)παγκοσμιοποιημένος (26)παγκοσμιοποιημένου (28)παλαιοανθρωπολογία (38)παλαιοβιβλιοπωλεία (41)παλαιοβιβλιοπωλείο (41)παλαιογεωγραφικούς (36)παλαιοεθνολογικούς (34)παλαιοημερολογίτες (27)παλαιοημερολογίτης (27)παλαιοημερολογιτών (28)παλαιοκλιματολογία (30)παλαιοκομματισμούς (26)παλαιοχριστιανικές (28)παλαιοχριστιανικής (28)παλαιοχριστιανικοί (29)παλαιοχριστιανικού (29)παλαιοχριστιανικός (28)παλαιοχριστιανικών (29)παλινορθωνόντουσαν (33)πανεπιστημιούπολης (23)πανθομολογούμενους (36)πανικοβαλλόντουσαν (31)πανοσιολογιοτάτους (23)παπαδιαμαντόπουλος (27)παπαδιαμαντόπουλου (29)παραβρομιζόντουσαν (39)παραγγελιοδοχικούς (37)παραγιομιζόντουσαν (34)παραγκωνιζόντουσαν (35)παραγνωριζόντουσαν (35)παραγραμματίζονται (36)παραγραμματίζονταν (36)παραγραμματίζοντας (35)παραγραμματίστηκαν (28)παραγραμματίστηκες (27)παραγραμματιζόμουν (39)παραγραμματιζόσουν (37)παραγραμματισμένες (28)παραγραμματισμένης (28)παραγραμματισμένοι (29)παραγραμματισμένος (28)παραγραμματισμένου (30)παραγραμματισμένων (31)παραγραμματιστείτε (27)παραγραμματιστούμε (29)παραδειγματίζονται (36)παραδειγματίζονταν (36)παραδειγματίζοντας (35)παραδειγματίσθηκαν (37)παραδειγματίστηκαν (28)παραδειγματίστηκες (27)παραδειγματιζόμουν (39)παραδειγματιζόσουν (37)παραδειγματισθούμε (38)παραδειγματισμένες (28)παραδειγματισμένης (28)παραδειγματισμένοι (29)παραδειγματισμένος (28)παραδειγματισμένου (30)παραδειγματισμένων (31)παραδειγματιστείτε (27)παραδειγματιστούμε (29)παραδιαβαζόντουσαν (39)παραδουλευόντουσαν (27)παραδυσκολευόμαστε (29)παραδυσκολευόσαστε (27)παραεκκλησιαστικές (23)παραεκκλησιαστικής (23)παραεκκλησιαστικοί (24)παραεκκλησιαστικού (24)παραεκκλησιαστικός (23)παραεκκλησιαστικών (24)παραζεσταινόμασταν (30)παραζεσταινόσασταν (28)παραθερμαινόμασταν (33)παραθερμαινόσασταν (31)παραθρασυνόντουσαν (31)παρακαπνιζόντουσαν (31)παρακαταθετόμασταν (31)παρακαταθετόσασταν (29)παρακελευσματικούς (25)παρακινδυνευτικούς (25)παρακινδυνευόμαστε (27)παρακινδυνευόσαστε (25)παρακλαδευόντουσαν (27)παρακοιταζόντουσαν (30)παρακοκορευόμασταν (25)παρακοκορευόσασταν (23)παρακολουθούμασταν (34)παρακολουθούσασταν (32)παρακορδωνόντουσαν (27)παρακουβεντιάζεσαι (37)παρακουβεντιάζεστε (37)παρακουβεντιάζεται (37)παρακουβεντιάζομαι (39)παρακουβεντιαζόταν (37)παρακουραζόντουσαν (32)παρακουρευόντουσαν (24)παραλαβαινόντουσαν (29)παραλαμβανόντουσαν (31)παραλληλιζόντουσαν (35)παραλογιαζόντουσαν (34)παραλωλαινόντουσαν (26)παραμακρυνόντουσαν (25)παραμεγαλοπιάνεσαι (27)παραμεγαλοπιάνεστε (27)παραμεγαλοπιάνεται (27)παραμεγαλοπιάνομαι (29)παραμεγαλοπιανόταν (27)παραμορφωνόντουσαν (32)παραμυθιαζόντουσαν (41)παρανακατευόμασταν (23)παρανακατευόσασταν (21)παρανομιαζόντουσαν (31)παραξανοιγόντουσαν (32)παραξαπλωνόντουσαν (34)παραξοδιαζόντουσαν (41)παραπικραινόμασταν (24)παραπικραινόσασταν (22)παραπληροφορήθηκαν (41)παραπληροφορήθηκες (40)παραπληροφορήσουμε (34)παραπληροφορηθείτε (40)παραπληροφορηθούμε (42)παραπληροφορημένες (32)παραπληροφορημένης (32)παραπληροφορημένοι (33)παραπληροφορημένος (32)παραπληροφορημένου (34)παραπληροφορημένων (35)παραπληροφορούνται (31)παραπληροφορούνταν (31)παραπληροφορούσαμε (33)παραπληροφορούσατε (31)παραπληροφορούσουν (32)παραπροσεχόντουσαν (29)παρασημοφορηθήκαμε (41)παρασημοφορηθήκατε (39)παρασημοφορημένους (31)παρασημοφορούμαστε (31)παρασκευαζόντουσαν (31)παρασκοτιζόντουσαν (30)παραστριμωχνόμαστε (33)παραστριμωχνόσαστε (31)παρασυσχετιζόμαστε (38)παρασυσχετιζόσαστε (36)παρατεντωνόντουσαν (22)παρατσιτωνόντουσαν (22)παραφλογιζόντουσαν (41)παραφορτιζόντουσαν (37)παραφορτωνόντουσαν (30)παραφουρκιζόμασταν (40)παραφουρκιζόσασταν (38)παραφουσκωνόμασταν (32)παραφουσκωνόσασταν (30)παραφυλασσόντουσαν (30)παραφυλαττόντουσαν (30)παραχαρασσόντουσαν (28)παραχαϊδευόντουσαν (30)παραχρειαζόντουσαν (37)παρελθοντολογήσαμε (37)παρελθοντολογήσατε (35)παρελθοντολογήσεις (34)παρελθοντολογήσετε (35)παρελθοντολογήσουν (36)παρελθοντολογικούς (35)παρελθοντολογούσαν (35)παρελθοντολογούσες (34)παρελθοντολογώντας (34)παρεμποδιζόντουσαν (35)παρερμηνευόντουσαν (24)παρετυμολογηθήκαμε (39)παρετυμολογηθήκατε (37)παρετυμολογημένους (29)παρετυμολογούμαστε (29)παρτσαδιαζόντουσαν (32)παρφουμαριζόμασταν (41)παρφουμαριζόσασταν (39)πατσαβουριαζόμαστε (38)πατσαβουριαζόσαστε (36)πειθαναγκαζόμασταν (42)πειθαναγκαζόσασταν (40)πειραματιζόντουσαν (31)πεμπτοφαλαγγίτισσα (36)πενταπλασιαζόμαστε (32)πενταπλασιαζόσαστε (30)πενταπλασιασμένους (23)πενταπλασιαστήκαμε (24)πενταπλασιαστήκατε (22)πεντηκονταετηρίδας (22)πεντηκονταετηρίδες (22)πεντηκονταετηρίδων (25)περιαδραχνόντουσαν (31)περιβαλλοντολογίας (34)περιβαλλοντολογίες (34)περιβαλλοντολογικά (36)περιβαλλοντολογικέ (36)περιβαλλοντολογική (36)περιβαλλοντολογικό (36)περιβαλλοντολογιών (35)περιβαλλοντολόγους (35)περιδρομιαζόμασταν (36)περιδρομιαζόσασταν (34)περιθωριοποιήθηκαν (42)περιθωριοποιήθηκες (41)περιθωριοποιήσουμε (35)περιθωριοποιηθείτε (41)περιθωριοποιηθούμε (43)περιθωριοποιημένες (33)περιθωριοποιημένης (33)περιθωριοποιημένοι (34)περιθωριοποιημένος (33)περιθωριοποιημένου (35)περιθωριοποιημένων (36)περιθωριοποιούνται (32)περιθωριοποιούνταν (32)περιθωριοποιούσαμε (34)περιθωριοποιούσατε (32)περιθωριοποιούσουν (33)περικαλυπτόντουσαν (25)περικυκλωνόντουσαν (27)περιλαμβανόντουσαν (31)περιμανδρωνόμασταν (29)περιμανδρωνόσασταν (27)περιμαντρωνόμασταν (26)περιμαντρωνόσασταν (24)περιπαιχτικότατους (28)περιπαιχτικότερους (29)περιρραντιζόμασταν (32)περιρραντιζόσασταν (30)περιστασιακότατους (20)περιστασιακότερους (21)περιστοιχιζόμασταν (37)περιστοιχιζόσασταν (35)περισυλλεγόντουσαν (28)περιτειχιζόντουσαν (36)περιτοιχιζόντουσαν (36)περιτριγυριζόμαστε (36)περιτριγυριζόσαστε (34)περιτριγυρισμένους (27)περιτριγυριστήκαμε (28)περιτριγυριστήκατε (26)περιτυλισσόντουσαν (23)περιχαρακωνόμασταν (32)περιχαρακωνόσασταν (30)περιχαρασσόντουσαν (28)περιχρυσωνόντουσαν (31)περιχωματιζόμασταν (41)περιχωματιζόσασταν (39)πετρελαιοκινητήρας (22)πετρελαιοκινητήρες (22)πετρελαιοκινητήρων (25)πετρελαιοπαραγωγές (30)πετρελαιοπαραγωγών (31)πετσοκομματιάζεσαι (32)πετσοκομματιάζεστε (32)πετσοκομματιάζεται (32)πετσοκομματιάζομαι (34)πετσοκομματιαζόταν (32)πηγαινοερχόντουσαν (30)πικροκαρδιζόμασταν (36)πικροκαρδιζόσασταν (34)πικροσυλλογίζονται (37)πικροσυλλογίζονταν (37)πικροσυλλογιζόμουν (40)πικροσυλλογιζόσουν (38)πισταγκωνιζόμασταν (35)πισταγκωνιζόσασταν (33)πιστοχρεωνόντουσαν (29)πλακοστρωνόντουσαν (25)πλαστικοποιηθήκαμε (34)πλαστικοποιηθήκατε (32)πλαστικοποιημένους (24)πλαστικοποιητικούς (22)πλαστικοποιούμαστε (24)πλαστογραφούμασταν (33)πλαστογραφούσασταν (31)πλατσουκωνόντουσαν (25)πλειστηριαζόμασταν (32)πλειστηριαζόσασταν (30)πλεξουδιαζόντουσαν (43)πληθυσμογραφήματος (44)πληθυσμογραφημάτων (47)πληκτρολογούμασταν (29)πληκτρολογούσασταν (27)πλιατσικολογήματος (27)πλιατσικολογήσουμε (29)πλιατσικολογημάτων (30)πλιατσικολογούσαμε (28)πλιατσικολογούσατε (26)πλουτοπαραγωγικούς (31)πνευματοθεραπευτής (32)πνευμονογραφήματος (33)πνευμονογραφημάτων (36)πνευμονοπλευρίτιδα (29)πολιτικοκοινωνικές (24)πολιτικοκοινωνικής (24)πολιτικοκοινωνικοί (25)πολιτικοκοινωνικού (25)πολιτικοκοινωνικός (24)πολιτικοκοινωνικών (25)πολιτικοοικονομικά (25)πολιτικοοικονομικέ (25)πολιτικοοικονομική (25)πολιτικοοικονομικό (25)πολιτικοποιηθήκαμε (34)πολιτικοποιηθήκατε (32)πολιτικοποιημένους (24)πολιτικοποιούμαστε (24)πολλαπλασιαζόμαστε (36)πολλαπλασιαζόμενης (35)πολλαπλασιαζόμενος (35)πολλαπλασιαζόμενων (38)πολλαπλασιαζόσαστε (34)πολλαπλασιασμένους (27)πολλαπλασιαστήκαμε (28)πολλαπλασιαστήκατε (26)πολλαπλασιαστικούς (25)πολυανακατευόμαστε (25)πολυανακατευόσαστε (23)πολυγνοιαζόντουσαν (34)πολυγυαλιζόντουσαν (37)πολυγυμναζόντουσαν (37)πολυδιαβαζόντουσαν (41)πολυδιαφημιζόμαστε (44)πολυδιαφημιζόσαστε (42)πολυδιαφημισμένους (35)πολυδοκιμαζόμασταν (38)πολυδοκιμαζόσασταν (36)πολυδουλευόντουσαν (29)πολυεκατομμυριούχε (35)πολυεκατομμυριούχο (35)πολυενδιαφερόμαστε (34)πολυενδιαφερόσαστε (32)πολυκαπνιζόντουσαν (33)πολυκαταλαβαίνεσαι (31)πολυκαταλαβαίνεστε (31)πολυκαταλαβαίνεται (31)πολυκαταλαβαίνομαι (33)πολυκαταλαβαινόταν (31)πολυκαταφερνόμαστε (32)πολυκαταφερνόσαστε (30)πολυκλαδευόντουσαν (29)πολυκοιταζόντουσαν (32)πολυκουβεντιάζεσαι (39)πολυκουβεντιάζεστε (39)πολυκουβεντιάζεται (39)πολυκουβεντιάζομαι (41)πολυκουβεντιαζόταν (39)πολυκουραζόντουσαν (34)πολυκουρδιζόμασταν (38)πολυκουρδιζόσασταν (36)πολυκουρντιζόμαστε (35)πολυκουρντιζόσαστε (33)πολυλογαριαζόμαστε (38)πολυλογαριαζόσαστε (36)πολυμεταχειρίζεσαι (40)πολυμεταχειρίζεστε (40)πολυμεταχειρίζεται (40)πολυμεταχειρίζομαι (42)πολυμεταχειριζόταν (40)πολυμπερδευόμασταν (31)πολυμπερδευόσασταν (29)πολυνοστιμευόμαστε (26)πολυνοστιμευόσαστε (24)πολυξανοιγόντουσαν (34)πολυξοδιαζόντουσαν (43)πολυπαιδευόντουσαν (27)πολυπαινευόντουσαν (24)πολυπικραινόμασταν (26)πολυπικραινόσασταν (24)πολυσεκλετιζόμαστε (35)πολυσεκλετιζόσαστε (33)πολυσκοτιζόντουσαν (32)πολυστοιβαζόμασταν (39)πολυστοιβαζόσασταν (37)πολυστολιζόντουσαν (33)πολυσυγχυζόντουσαν (43)πολυσυλλεκτικότητα (28)πολυσυνηθιζόμασταν (42)πολυσυνηθιζόσασταν (40)πολυσχολιαζόμασταν (41)πολυσχολιαζόσασταν (39)πολυτεντωνόντουσαν (24)πολυτσιτωνόντουσαν (24)πολυχαϊδευόντουσαν (32)πουντελιαρόντουσαν (23)πραγματογνωμοσυνών (32)πραγματογνωμοσύνες (30)πραγματογνωμοσύνης (30)πραγματογνωστικούς (29)πραγματοποιήσιμους (27)πραγματοποιηθέντος (33)πραγματοποιηθέντων (36)πραγματοποιηθήκαμε (37)πραγματοποιηθήκατε (35)πραγματοποιηθείσας (33)πραγματοποιηθείσες (33)πραγματοποιηθείσης (33)πραγματοποιηθεισών (34)πραγματοποιημένους (27)πραγματοποιούμαστε (27)πραγματοποιούμενες (26)πραγματοποιούμενης (26)πραγματοποιούμενοι (27)πραγματοποιούμενος (26)πραγματοποιούμενου (28)πραγματοποιούμενων (29)προαναγγελλόμασταν (31)προαναγγελλόσασταν (29)προανακρινόντουσαν (22)προανακρουόντουσαν (23)προαναφλεγόντουσαν (32)προαπορριπτόμασταν (25)προαπορριπτόσασταν (23)προαποστελλόμασταν (26)προαποστελλόσασταν (24)προαποφαινόντουσαν (28)προαποφασιζόμασταν (38)προαποφασιζόσασταν (36)προασφαλιζόντουσαν (38)προβεβαιωνόντουσαν (36)προβληματιζόμασταν (41)προβληματιζόσασταν (39)προγιγνωσκόντουσαν (29)προγραμματιζόμαστε (38)προγραμματιζόμενες (37)προγραμματιζόμενης (37)προγραμματιζόμενοι (38)προγραμματιζόμενου (39)προγραμματιζόμενων (40)προγραμματιζόσαστε (36)προγραμματισθέντων (38)προγραμματισθείσες (35)προγραμματισμένους (29)προγραμματιστήκαμε (30)προγραμματιστήκατε (28)προγραμματιστικούς (27)προδημοσιευόμασταν (27)προδημοσιευόσασταν (25)προδιαγεγραμμένους (33)προδιαγραφόντουσαν (34)προδιαλαμβανόμαστε (35)προδιαλαμβανόσαστε (33)προειδοποιούμασταν (25)προειδοποιούσασταν (23)προεικονιζόντουσαν (30)προεισπραττόμασταν (23)προεισπραττόσασταν (21)προεκπαιδευόμασταν (27)προεκπαιδευόσασταν (25)προεξαγγελλόμασταν (40)προεξαγγελλόσασταν (38)προεπιβαλλόντουσαν (32)προετοιμαζόντουσαν (31)προθερμαινόντουσαν (32)προκαθοριζόντουσαν (40)προκαταβαλλόμασταν (33)προκαταβαλλόσασταν (31)προκαταθετόντουσαν (30)προκατακλυσμιαίους (26)προκαταλαμβάνονται (31)προκαταλαμβάνονταν (31)προκαταλαμβάνοντας (30)προκαταλαμβανόμουν (34)προκαταλαμβανόσουν (32)προκαταρτιζόμασταν (32)προκαταρτιζόσασταν (30)προκατασκευάζονται (31)προκατασκευάζονταν (31)προκατασκευάζοντας (30)προκατασκευάστηκαν (23)προκατασκευάστηκες (22)προκατασκευαζόμουν (34)προκατασκευαζόσουν (32)προκατασκευασμένες (23)προκατασκευασμένης (23)προκατασκευασμένοι (24)προκατασκευασμένος (23)προκατασκευασμένου (25)προκατασκευασμένων (26)προκατασκευαστείτε (22)προκατασκευαστικές (22)προκατασκευαστικής (22)προκατασκευαστικοί (23)προκατασκευαστικού (23)προκατασκευαστικός (22)προκατασκευαστικών (23)προκατασκευαστούμε (24)προλεταριοποιήσεις (22)προλεταριοποιήσεων (25)προλεταριοποιήσεως (24)προμνημονευόμασταν (26)προμνημονευόσασταν (24)προπαγανδιζόμασταν (37)προπαγανδιζόσασταν (35)προπαραγγελλόμαστε (33)προπαραγγελλόσαστε (31)προπαρασκευάζονται (32)προπαρασκευάζονταν (32)προπαρασκευάζοντας (31)προπαρασκευάστηκαν (24)προπαρασκευάστηκες (23)προπαρασκευαζόμουν (35)προπαρασκευαζόσουν (33)προπαρασκευασμένες (24)προπαρασκευασμένης (24)προπαρασκευασμένοι (25)προπαρασκευασμένος (24)προπαρασκευασμένου (26)προπαρασκευασμένων (27)προπαρασκευαστείτε (23)προπαρασκευαστικές (23)προπαρασκευαστικής (23)προπαρασκευαστικοί (24)προπαρασκευαστικού (24)προπαρασκευαστικός (23)προπαρασκευαστικών (24)προπαρασκευαστούμε (25)προπαροξυνόντουσαν (32)προπηλακιζόντουσαν (33)προσαγορευόντουσαν (25)προσανατολιζόμαστε (32)προσανατολιζόσαστε (30)προσανατολισμένους (23)προσανατολιστήκαμε (24)προσανατολιστήκατε (22)προσαποδεχόντουσαν (31)προσαπονεμόντουσαν (23)προσαρμοστικοτήτων (25)προσαρμοστικότητας (22)προσαρμοστικότητες (22)προσαστερωνόμασταν (24)προσαστερωνόσασταν (22)προσβεβαιωνόμασταν (37)προσβεβαιωνόσασταν (35)προσδιοριζόντουσαν (33)προσεδαφιζόντουσαν (39)προσεπαυξανόμασταν (32)προσεπαυξανόσασταν (30)προσεπιδεικνυόμουν (28)προσεπιδεικνυόσουν (26)προσεπιδεικνύονται (24)προσεπιδεικνύονταν (24)προσεπιδεχόντουσαν (31)προσεπιδικαζόμαστε (35)προσεπιδικαζόσαστε (33)προσεπικυρωνόμαστε (27)προσεπικυρωνόσαστε (25)προσεπιλεγόντουσαν (26)προσεπισυνάπτονται (22)προσεπισυνάπτονταν (22)προσεπισυναπτόμουν (25)προσεπισυναπτόσουν (23)προσεταιριζόμασταν (31)προσεταιριζόσασταν (29)προσηλυτιζόντουσαν (32)προσημειωνόντουσαν (24)προσθαλασσωνόμαστε (34)προσθαλασσωνόσαστε (32)προσθαφαιρούμασταν (38)προσθαφαιρούσασταν (36)προσλαμβανόντουσαν (31)προσλιμενιζόμασταν (34)προσλιμενιζόσασταν (32)προσοικειωνόμασταν (24)προσοικειωνόσασταν (22)προσομοιαζόντουσαν (31)προσομοιωνόντουσαν (24)προσονομαζόντουσαν (31)προσσεληνωνόμασταν (25)προσσεληνωνόσασταν (23)προστυχοντυνόμαστε (30)προστυχοντυνόσαστε (28)προσυδατωνόντουσαν (26)προσυλλαμβανόμαστε (35)προσυλλαμβανόσαστε (33)προσυλλογιζόμασταν (38)προσυλλογιζόσασταν (36)προσυποβαλλόμασταν (34)προσυποβαλλόσασταν (32)προσυπογραφόμασταν (34)προσυπογραφόσασταν (32)προσυπολογιζόμαστε (37)προσυπολογιζόσαστε (35)προσχεδιαζόντουσαν (39)προσχηματιζόμασταν (39)προσχηματιζόσασταν (37)προσωποκρατηθήκαμε (36)προσωποκρατηθήκατε (34)προσωποκρατημένους (26)προσωποκρατούμαστε (26)προσωποποιούμασταν (25)προσωποποιούσασταν (23)προτιμολογούμασταν (28)προτιμολογούσασταν (26)προφυλακιζόντουσαν (40)προχειρογραμμένους (35)προχειροφτιαγμένες (38)προχειροφτιαγμένος (38)προχρονολογηθήκαμε (44)προχρονολογηθήκατε (42)προχρονολογημένους (34)προχρονολογούμαστε (34)προϋποβαλλόντουσαν (31)προϋπολογιζόμασταν (35)προϋπολογιζόσασταν (33)πρωιμοθεριζόμασταν (44)πρωιμοθεριζόσασταν (42)πρωταντικριζόμαστε (34)πρωταντικριζόσαστε (32)πρωταρχινιζόμασταν (40)πρωταρχινιζόσασταν (38)πρωτοαισθανόμασταν (32)πρωτοαισθανόσασταν (30)πρωτοανακαλυπτόταν (26)πρωτοανακαλύπτεσαι (25)πρωτοανακαλύπτεστε (25)πρωτοανακαλύπτεται (25)πρωτοανακαλύπτομαι (27)πρωτοανοιγόντουσαν (25)πρωτοαπλωνόντουσαν (27)πρωτοαρχινιζόμαστε (40)πρωτοαρχινιζόσαστε (38)πρωτοβρισκόντουσαν (31)πρωτογνωριζόμασταν (38)πρωτογνωριζόσασταν (36)πρωτοδημοσιευόμουν (30)πρωτοδημοσιευόσουν (28)πρωτοδημοσιεύονται (26)πρωτοδημοσιεύονταν (26)πρωτοδιαλεγόμασταν (31)πρωτοδιαλεγόσασταν (29)πρωτοδοκιμαζόμαστε (38)πρωτοδοκιμαζόσαστε (36)πρωτοδοκιμασμένους (29)πρωτοδοκιμαστήκαμε (30)πρωτοδοκιμαστήκατε (28)πρωτοδουλευόμασταν (30)πρωτοδουλευόσασταν (28)πρωτοεμφανιζόμαστε (41)πρωτοεμφανιζόμενες (40)πρωτοεμφανιζόμενης (40)πρωτοεμφανιζόμενοι (41)πρωτοεμφανιζόμενος (40)πρωτοεμφανιζόμενου (42)πρωτοεμφανιζόμενων (43)πρωτοεμφανιζόσαστε (39)πρωτοκαθρεφτίζεσαι (48)πρωτοκαθρεφτίζεστε (48)πρωτοκαθρεφτίζεται (48)πρωτοκαθρεφτίζομαι (50)πρωτοκαθρεφτιζόταν (48)πρωτοκατασκευάζαμε (35)πρωτοκατασκευάζατε (33)πρωτοκατασκευάζεις (32)πρωτοκατασκευάζετε (33)πρωτοκατασκευάζουν (34)πρωτοκατασκευάσαμε (26)πρωτοκατασκευάσατε (24)πρωτοκατασκευάσεις (23)πρωτοκατασκευάσετε (24)πρωτοκατασκευάσουν (25)πρωτοκατασκευαστεί (24)πρωτομαγειρευόμουν (31)πρωτομαγειρευόσουν (29)πρωτομαγειρεύονται (27)πρωτομαγειρεύονταν (27)πρωτομαγερευόμαστε (30)πρωτομαγερευόσαστε (28)πρωτομαθευόντουσαν (34)πρωτοπαιρνόντουσαν (24)πρωτοπαρουσιάζεσαι (33)πρωτοπαρουσιάζεστε (33)πρωτοπαρουσιάζεται (33)πρωτοπαρουσιάζομαι (35)πρωτοπαρουσιάστηκε (25)πρωτοπαρουσιαζόταν (33)πρωτοπαρουσιασμένο (26)πρωτοπροβαλλόμαστε (36)πρωτοπροβαλλόσαστε (34)πρωτοπροτεινόμαστε (25)πρωτοπροτεινόσαστε (23)πρωτοσυναντηθήκαμε (34)πρωτοχαιρετίζονται (38)πρωτοχαιρετίζονταν (38)πρωτοχαιρετιζόμουν (41)πρωτοχαιρετιζόσουν (39)πτωχοπροδρομισμούς (36)πυκνοκατοικημένους (24)πυκνοφυτευόντουσαν (30)