Π 8-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (5050)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

πάγκακες (12)πάγκακης (12)πάγκακοι (13)πάγκακος (12)πάγκακου (14)πάγκακων (15)πάγκαλες (13)πάγκαλης (13)πάγκαλοι (14)πάγκαλος (13)πάγκαλου (15)πάγκαλων (16)πάγκοινα (12)πάγκοινε (12)πάγκοινη (12)πάγκοινο (12)πάγκρεας (12)πάγουρας (12)πάγουροι (13)πάγουρος (12)πάθαιναν (17)πάθαινες (16)πάκτωναν (11)πάκτωνες (10)πάκτωσαν (11)πάκτωσες (10)πάκτωσης (10)πάκτωσις (10)πάλαιρος (10)πάλαισμα (12)πάλιωναν (12)πάλιωνες (11)πάλιωσαν (12)πάλιωσες (11)πάλλεσαι (12)πάλλεστε (12)πάλλεται (12)πάλλευκα (14)πάλλευκε (14)πάλλευκη (14)πάλλευκο (14)πάλλομαι (14)πάλλουμε (15)πάλλουνε (13)πάμπολλα (15)πάμπτωχα (20)πάμπτωχε (20)πάμπτωχη (20)πάμπτωχο (20)πάμφθηνα (26)πάμφθηνε (26)πάμφθηνη (26)πάμφθηνο (26)πάμφιλος (18)πάμφτωχα (26)πάμφτωχε (26)πάμφτωχη (26)πάμφτωχο (26)πάμφυλος (19)πάμφωτες (18)πάμφωτης (18)πάμφωτοι (19)πάμφωτος (18)πάμφωτου (20)πάμφωτων (21)πάναγνες (10)πάναγνης (10)πάναγνοι (11)πάναγνος (10)πάναγνου (12)πάναγνων (13)πάναινος (7)πάνδαρος (11)πάνδεινα (11)πάνδηλες (12)πάνδηλης (12)πάνδηλοι (13)πάνδηλος (12)πάνδηλου (14)πάνδηλων (15)πάνδημες (12)πάνδημης (12)πάνδημοι (13)πάνδημος (12)πάνδημου (14)πάνδημων (15)πάνδροσα (12)πάνδροσε (12)πάνδροση (12)πάνδροσο (12)πάνθηρας (17)πάνθηρες (17)πάνιασμα (10)πάνινους (8)πάνοπλες (10)πάνοπλης (10)πάνοπλοι (11)πάνοπλος (10)πάνοπλου (12)πάνοπλων (13)πάνορμος (10)πάνορμου (12)πάνσεπτα (9)πάνσεπτε (9)πάνσεπτη (9)πάνσεπτο (9)πάνσοφες (14)πάνσοφης (14)πάνσοφοι (15)πάνσοφος (14)πάνσοφου (16)πάνσοφων (17)πάντειος (7)πάντοτες (7)πάντρεμα (11)πάντρευα (10)πάντρευε (10)πάντρεψα (18)πάντρεψε (18)πάουλους (11)πάπισσας (8)πάπισσες (8)πάπρικας (10)πάπρικες (10)πάρεδροι (13)πάρεδρος (12)πάρεδρου (14)πάρεδρων (15)πάρεργες (12)πάρεργης (12)πάρεργοι (13)πάρεργος (12)πάρεργου (14)πάρεργων (15)πάρθηκαν (19)πάρθηκες (18)πάρκαραν (11)πάρκαρες (10)πάρκινγκ (14)πάρνηθας (17)πάροικοι (10)πάροικος (9)πάρωρους (12)πάσκιζαν (18)πάσκιζες (17)πάσκισαν (9)πάσκισες (8)πάσσαλοι (10)πάσσαλος (9)πάσσαλου (11)πάσσαλων (12)πάστορας (8)πάστορες (8)πάστρεμα (11)πάστρευα (10)πάστρευε (10)πάστρεψα (18)πάστρεψε (18)πάστωναν (10)πάστωνες (9)πάστωσαν (10)πάστωσες (9)πάσχεσαι (15)πάσχεστε (15)πάσχεται (15)πάσχιζαν (24)πάσχιζες (23)πάσχισαν (15)πάσχισες (14)πάσχομαι (17)πάσχοντα (15)πάσχουμε (18)πάσχουνε (16)πάσχουσα (16)πάταγους (11)πάτασσαν (8)πάτασσες (7)πάτριους (9)πάτροκλο (12)πάτρωνας (10)πάτρωνες (10)πάτσιζαν (17)πάτσιζες (16)πάτσισαν (8)πάτσισες (7)πάφλαζαν (26)πάφλασμα (19)πάχαιναν (15)πάχαινες (14)πάχνιασα (15)πάχτωναν (17)πάχτωνες (16)πάχτωσαν (17)πάχτωσες (16)πάχυνσης (15)πάχυνσις (15)πέδικλον (14)πέθαιναν (17)πέθαινες (16)πέλματος (11)πέμπεσαι (11)πέμπεστε (11)πέμπεται (11)πέμπομαι (13)πέμπτους (11)πέμφθηκε (27)πένθησαν (17)πένθησες (16)πένθιμες (18)πένθιμης (18)πένθιμοι (19)πένθιμον (19)πένθιμος (18)πένθιμου (20)πένθιμων (21)πένονται (8)πένονταν (8)πένταθλα (19)πένταθλο (19)πέπρωται (12)πέπτεσαι (9)πέπτεστε (9)πέπτεται (9)πέπτομαι (11)πέργαμος (13)πέργαμου (15)πέργκολα (15)πέργολας (13)πέργολες (13)πέρδεσαι (12)πέρδεστε (12)πέρδεται (12)πέρδικας (12)πέρδικες (12)πέρδομαι (14)πέρινθος (17)πέρναγαν (12)πέρναγες (11)πέστροφα (16)πέτονται (8)πέτονταν (8)πέτρινες (8)πέτρινης (8)πέτρινοι (9)πέτρινος (8)πέτρινου (10)πέτρινων (11)πέτρωναν (11)πέτρωνες (10)πέτρωσαν (11)πέτρωσες (10)πέτσικες (8)πέτσικης (8)πέτσικοι (9)πέτσικος (8)πέτσικου (10)πέτσικων (11)πέτσινες (7)πέτσινης (7)πέτσινοι (8)πέτσινος (7)πέτσινου (9)πέτσινων (10)πέτσωναν (10)πέτσωνες (9)πέτσωσαν (10)πέτσωσες (9)πέφτουμε (18)πέφτουνε (16)πήγαιναν (11)πήγαινες (10)πήγματος (12)πήλινους (10)πίβουλες (17)πίβουλης (17)πίβουλοι (18)πίβουλος (17)πίβουλου (19)πίβουλων (20)πίεστρον (9)πίκραινα (10)πίκραινε (10)πίκραναν (10)πίκρανες (9)πίκριζαν (19)πίκριζες (18)πίκρισαν (10)πίκρισες (9)πίκρισμα (12)πίκφορντ (17)πίμπλεια (13)πίνδαρος (11)πίνδαρου (13)πίνονται (8)πίνοντας (7)πίσσωναν (10)πίσσωνες (9)πίσσωσαν (10)πίσσωσες (9)πίσσωσις (9)πίστευαν (9)πίστευες (8)πίστευσε (9)πίστεψαν (17)πίστεψες (16)πίστωναν (10)πίστωνες (9)πίστωσής (8)πίστωσαν (10)πίστωσες (9)πίστωσης (9)πίστωσις (9)πίτουρου (11)πίτουρων (12)πίτσικες (8)πίτσικης (8)πίτσικοι (9)πίτσικος (8)πίτσικου (10)πίτσικων (11)παίγνιον (11)παίδαροι (12)παίδαρος (11)παίδαρου (13)παίδαρων (14)παίδευαν (12)παίδευες (11)παίδευση (12)παίδεψαν (20)παίδεψες (19)παίζεσαι (17)παίζεστε (17)παίζεται (17)παίζομαι (19)παίζοντα (17)παίζουμε (20)παίζουνε (18)παίκτρια (10)παίναγαν (11)παίναγες (10)παίνεσαν (8)παίνεσες (7)παίνευαν (9)παίνευες (8)παίνεψαν (17)παίνεψες (16)παίξουμε (20)παίξουνε (18)παίρναμε (11)παίρνανε (9)παίρνατε (9)παίρνεις (8)παίρνετε (9)παίρνομε (11)παίρνουν (10)παίσουμε (11)παίχθηκε (25)παίχτηκα (16)παίχτηκε (16)παίχτρια (16)παβαρότι (16)παγάνιζα (20)παγάνιζε (20)παγάνισα (11)παγάνισε (11)παγίδευα (15)παγίδευε (15)παγίδεψα (23)παγίδεψε (23)παγίωναν (13)παγίωνες (12)παγίωσαν (13)παγίωσες (12)παγίωσης (12)παγίωσις (12)παγανίζω (22)παγανίσω (13)παγανιάς (10)παγανιές (10)παγανιών (11)παγγαίου (15)παγερούς (11)παγετούς (10)παγετώδη (14)παγετώνα (11)παγιδέψω (25)παγιδεύω (16)παγιδιού (14)παγιδιών (14)παγιωθεί (22)παγιότης (10)παγιώνει (11)παγιώσει (11)παγιώσου (12)παγιώστε (11)παγκάκια (13)παγκάλως (15)παγκάρια (13)παγκράτι (13)παγονιού (11)παγονιών (11)παγοπώλη (14)παγούρια (12)παγωμένα (15)παγωμένε (15)παγωμένη (15)παγωμένο (15)παγωνιάς (12)παγωνιές (12)παγωνιού (13)παγωνιών (13)παγώματα (13)παγώναμε (13)παγώνανε (11)παγώνατε (11)παγώνεις (10)παγώνετε (11)παγώνομε (13)παγώνουν (12)παγώσαμε (13)παγώσανε (11)παγώσατε (11)παγώσεις (10)παγώσετε (11)παγώσομε (13)παγώσουν (12)παζάρεμα (20)παζάρεψα (27)παζαρεύω (20)παζαριού (18)παζαριών (18)παζολίνι (19)παθήματά (18)παθήματα (19)παθήσεις (16)παθήσεων (19)παθήσεως (18)παθήσεών (16)παθήσεώς (15)παθαίναν (17)παθαίνει (17)παθητικά (18)παθητικέ (18)παθητική (18)παθητικό (18)παθογόνα (20)παθογόνο (20)παθολόγε (22)παθολόγο (22)παθούσας (16)παθούσης (16)παθόντες (16)παθόντος (16)παθόντων (19)παιάνιζα (17)παιάνιζε (17)παιάνισα (8)παιάνισε (8)παιανίζω (19)παιανίσω (10)παιγμένα (13)παιγμένε (13)παιγμένη (13)παιγμένο (13)παιγνίδι (14)παιγνίου (12)παιγνίων (13)παιδάκια (12)παιδάριο (12)παιδέψει (20)παιδέψου (21)παιδέψτε (20)παιδίσκη (12)παιδαράς (11)παιδείας (10)παιδείες (10)παιδειών (11)παιδεμοί (13)παιδεμού (13)παιδεμός (12)παιδεμών (13)παιδευτώ (12)παιδεύει (11)παιδικές (11)παιδικής (11)παιδικοί (12)παιδικού (12)παιδικός (11)παιδικών (12)παιδισμέ (13)παιδισμό (13)παιδολόι (13)παιδούλα (13)παιζόταν (17)παινέσει (8)παινέστε (8)παινέψει (17)παινέψου (18)παινέψτε (17)παινεσιά (8)παινετής (7)παινευτώ (9)παινεύει (8)παινούμε (10)παινούσα (8)παινούσε (8)παιονίας (7)παιχθούν (24)παιχνίδι (18)παιχτείς (14)παιχτούν (15)παιώνιος (7)πακέταρα (10)πακέταρε (10)πακετάκι (10)πακετάρω (12)πακιστάν (9)πακτωλοί (13)πακτωλού (13)πακτωλός (12)πακτωλών (13)πακτωτής (10)πακτώνει (9)πακτώσει (9)πακτώστε (9)παλάβρας (17)παλάβρες (17)παλάβωμα (21)παλάβωνα (19)παλάβωνε (19)παλάβωσα (19)παλάβωσε (19)παλάγκου (15)παλάγκων (16)παλάμιζα (21)παλάμιζε (21)παλάμισα (12)παλάμισε (12)παλάντζα (19)παλάντιο (10)παλάσκας (10)παλάσκες (10)παλέματα (12)παλέψαμε (21)παλέψανε (19)παλέψατε (19)παλέψεις (18)παλέψετε (19)παλέψομε (21)παλέψουν (20)παλαίμων (14)παλαίωσή (11)παλαίωση (12)παλαβάδα (20)παλαβούς (16)παλαβωθώ (28)παλαβώνω (19)παλαβώσω (19)παλαιικά (11)παλαιικέ (11)παλαιική (11)παλαιικό (11)παλαιούς (9)παλαιστή (10)παλαιώνω (12)παλαμάκι (13)παλαμάρι (13)παλαμήδη (15)παλαμήδι (15)παλαμίδα (15)παλαμίζω (23)παλαμίσω (14)παλαμικά (13)παλαμικέ (13)παλαμική (13)παλαμικό (13)παλατάκι (11)παλατίνη (10)παλατίνο (10)παλατινά (10)παλατινέ (10)παλατινή (10)παλατινό (10)παλατιού (10)παλατιών (10)παλευτής (10)παλεύαμε (12)παλεύανε (10)παλεύατε (10)παλεύεις (9)παλεύετε (10)παλεύομε (12)παλεύουν (11)παλιάτσε (10)παλιάτσο (10)παλιατζή (19)παλικάρι (12)παλικαρά (12)παλινωδώ (15)παλιοζωή (21)παλιούρι (11)παλιώνει (10)παλιώσει (10)παλιώστε (10)παλλάδια (15)παλλάδιο (15)παλλάδος (14)παλλήνης (11)παλλαδάς (14)παλλακής (12)παλλαϊκά (12)παλλαϊκέ (12)παλλαϊκή (12)παλλαϊκό (12)παλλόταν (12)παλμικές (12)παλμικής (12)παλμικοί (13)παλμικού (13)παλμικός (12)παλμικών (13)παλμωδών (17)παλμύρας (12)παλμώδες (14)παλμώδης (14)παλούκια (11)παμπληθή (22)παμπλόνα (13)παμπούδη (14)παμπούκη (12)παμφάγας (19)παμφάγες (19)παμφάγοι (20)παμφάγος (19)παμφάγου (21)παμφάγων (22)παμφίλου (20)παμφαγία (20)παμφυλία (20)παμψηφία (26)παμψηφεί (26)πανάγαθα (20)πανάγαθε (20)πανάγαθη (20)πανάγαθο (20)πανάγιας (10)πανάγιες (10)πανάγιοι (11)πανάγιος (10)πανάγιου (12)πανάγιων (13)πανάθεμα (19)πανάθλια (19)πανάθλιε (19)πανάθλιο (19)πανάκεια (9)πανάμωμα (14)πανάμωμε (14)πανάμωμη (14)πανάμωμο (14)πανάξιας (16)πανάξιες (16)πανάξιοι (17)πανάξιος (16)πανάξιου (18)πανάξιων (19)πανάρετα (9)πανάρετε (9)πανάρετη (9)πανάρετο (9)πανέρημα (11)πανέρημε (11)πανέρημη (11)πανέρημο (11)πανέρμες (10)πανέρμης (10)πανέρμοι (11)πανέρμος (10)πανέρμου (12)πανέρμων (13)πανήγυρη (13)πανίερες (8)πανίερης (8)πανίεροι (9)πανίερος (8)πανίερου (10)πανίερων (11)παναγίας (10)παναγίες (10)παναγίου (12)παναγιάς (10)παναγιές (10)παναγιών (11)πανδάρεω (14)πανδέκτη (12)πανδίονα (11)πανδημία (13)πανδοχέα (18)πανδώρας (11)πανεράκι (10)πανεριού (9)πανεριών (9)πανηγύρι (12)πανθήρων (20)πανιάρας (8)πανιάσει (8)πανικούς (8)πανιώνια (8)πανιώνιε (8)πανιώνιο (8)παννονία (8)πανοπέας (8)πανοπεύς (8)πανοπλία (11)πανούκλα (11)πανούργα (12)πανούργε (12)πανούργο (12)πανσέδες (10)πανσέδων (13)πανσοφία (15)πανταζής (16)πανταχού (15)παντελές (9)παντελής (9)παντελών (10)παντελώς (9)παντζάμπ (20)παντζάρι (18)παντιέρα (9)παντοίας (7)παντοίες (7)παντοίοι (8)παντοίος (7)παντοίου (9)παντοίων (10)παντοίως (9)παντοχών (15)παντρέψω (20)παντρειά (9)παντρεύω (11)παντόφλα (17)πανωραία (11)πανωτόκι (11)πανωφόρι (18)πανόδετα (11)πανόδετε (11)πανόδετη (11)πανόδετο (11)πανόμοια (10)πανόμοιε (10)πανόμοιο (10)πανόραμα (11)πανόσιας (7)πανόσιες (7)πανόσιοι (8)πανόσιος (7)πανόσιου (9)πανόσιων (10)πανύψηλα (19)πανύψηλε (19)πανύψηλη (19)πανύψηλο (19)πανώριας (8)πανώριες (8)πανώριοι (9)πανώριος (8)πανώριου (10)πανώριων (11)παξιμάδα (22)παξιμάδι (22)παοκτζής (17)παπίνιος (8)παπίσιας (8)παπίσιες (8)παπίσιοι (9)παπίσιος (8)παπίσιου (10)παπίσιων (11)παπαγάλε (14)παπαγάλο (14)παπαδάκη (13)παπαδάκι (13)παπαδιάς (11)παπαδιές (11)παπαδική (13)παπαδιών (12)παπατζής (17)παπιγιόν (12)παπικούς (9)παπισμοί (11)παπισμού (11)παπισμός (10)παπισμών (11)παπισσών (9)παπιστές (8)παπιστής (8)παπιστών (9)παποράκι (11)παποριού (10)παποριών (10)παποσύνη (9)παπουτσή (10)παπούτσι (9)παππούλη (12)παπυρικά (12)παπυρικέ (12)παπυρική (12)παπυρικό (12)παπύρινα (10)παπύρινε (10)παπύρινη (10)παπύρινο (10)παπύρους (10)παράβαλα (18)παράβαλε (18)παράβασή (15)παράβαση (16)παράβολα (18)παράβολε (18)παράβολη (18)παράβολο (18)παράγαμε (14)παράγατε (12)παράγεις (11)παράγετε (12)παράγινε (12)παράγκας (12)παράγκες (12)παράγουν (13)παράγωγά (16)παράγωγή (16)παράγωγα (17)παράγωγε (17)παράγωγη (17)παράγωγο (17)παράγωγό (16)παράδιδε (15)παράδινε (12)παράδοξα (21)παράδοξε (21)παράδοξη (21)παράδοξο (21)παράδοσή (11)παράδοση (12)παράδωσε (14)παράθεμα (20)παράθεσή (17)παράθεσε (18)παράθεση (18)παράθυρά (19)παράθυρα (20)παράθυρο (20)παράθυρό (19)παράκανα (10)παράκανε (10)παράκουα (11)παράκουε (11)παράκουη (11)παράκουο (11)παράκτια (10)παράκτιε (10)παράκτιο (10)παράλαβε (18)παράληψη (20)παράλιας (10)παράλιες (10)παράλιοι (11)παράλιος (10)παράλιου (12)παράλιων (13)παράλογα (14)παράλογε (14)παράλογη (14)παράλογο (14)παράλυαν (12)παράλυση (12)παράλυτα (12)παράλυτε (12)παράλυτη (12)παράλυτο (12)παράμενε (11)παράμερα (12)παράμερε (12)παράμερη (12)παράμερο (12)παράμεσα (11)παράμεσε (11)παράμεση (11)παράμεσο (11)παράνθια (18)παράνθιε (18)παράνθιο (18)παράνοιά (8)παράνοια (9)παράνομα (11)παράνομε (11)παράνομη (11)παράνομο (11)παράνυφε (17)παράνυφη (17)παράνυφο (17)παράξενα (18)παράξενε (18)παράξενη (18)παράξενο (18)παράξουν (19)παράξυλο (21)παράπαιε (10)παράπεσα (10)παράπεσε (10)παράπλου (13)παράπονά (9)παράπονα (10)παράπονο (10)παράπονό (9)παράσημα (11)παράσημο (11)παράσιτα (9)παράσιτε (9)παράσιτη (9)παράσιτο (9)παράσχει (16)παράσχος (15)παράσχου (17)παράταγα (12)παράταγε (12)παράταξή (17)παράταξη (18)παράτασή (8)παράταση (9)παράτημα (11)παράτησα (9)παράτησε (9)παράτονα (9)παράτονε (9)παράτονη (9)παράτονο (9)παράτυπα (11)παράτυπε (11)παράτυπη (11)παράτυπο (11)παράτυφε (17)παράτυφο (17)παράφαγα (19)παράφαγε (19)παράφορα (17)παράφορε (17)παράφορη (17)παράφορο (17)παράφυση (17)παράφωνα (18)παράφωνε (18)παράφωνη (18)παράφωνο (18)παράχωμα (20)παράχωνα (18)παράχωνε (18)παράχωσα (18)παράχωσε (18)παράχωση (18)παράψησα (18)παρέβαλα (18)παρέβαλε (18)παρέβηκε (17)παρέδιδα (15)παρέδιδε (15)παρέδινα (12)παρέδινε (12)παρέδρου (14)παρέδρων (15)παρέδωσα (14)παρέδωσε (14)παρέθεσα (18)παρέθεσε (18)παρέθετα (18)παρέθετε (18)παρέλαβα (18)παρέλαβε (18)παρέλασα (11)παρέλαση (11)παρέλθει (20)παρέλκει (12)παρέλκυα (13)παρέλυαν (12)παρέλυσα (12)παρέλυσε (12)παρέμβει (18)παρέμενα (11)παρέμενε (11)παρέπλεε (12)παρέργως (14)παρέσεις (8)παρέσεων (11)παρέσεως (10)παρέστην (9)παρέστης (8)παρέστια (9)παρέστιε (9)παρέστιο (9)παρέσυρε (11)παρέταξε (18)παρέχεις (15)παρέχετε (16)παρέχομε (18)παρέχουν (17)παρήγαγα (15)παρήγαγε (15)παρήγορα (13)παρήγορε (13)παρήγορη (13)παρήγορο (13)παρήκοες (9)παρήκοης (9)παρήκοοι (10)παρήκοος (9)παρήκοου (11)παρήκοων (12)παρήλθαν (20)παρήλιας (10)παρήλιες (10)παρήλικα (12)παρήλικε (12)παρήλικη (12)παρήλικο (12)παρήλιοι (11)παρήλιος (10)παρήλιου (12)παρήλιων (13)παρήμερα (12)παρήμερε (12)παρήμερη (12)παρήμερο (12)παρήχηση (16)παραέχει (16)παραήταν (9)παραίτια (9)παραίτιε (9)παραίτιο (9)παραβάζω (27)παραβάτη (16)παραβείς (15)παραβολή (18)παραβούν (16)παραγάγω (17)παραγάδι (15)παραγιοί (12)παραγιού (12)παραγιός (11)παραγιών (12)παραγκών (13)παραγωγέ (17)παραγωγή (17)παραγωγό (17)παραγώνι (12)παραδάκι (13)παραδίδω (17)παραδίνω (14)παραδοθώ (21)παραδοχή (19)παραδώθε (21)παραδώσω (14)παραείπα (10)παραζάλη (20)παραθέσω (20)παραθέτω (20)παραθεία (18)παραθείο (18)παραθύρι (19)παραινεί (9)παραιτεί (9)παρακάλα (12)παρακάλι (12)παρακάνω (12)παρακάτω (12)παρακαλά (12)παρακαλώ (12)παρακινώ (10)παρακμές (11)παρακμής (11)παρακμών (12)παρακοές (9)παρακοής (9)παρακούω (12)παρακοών (10)παρακόρη (11)παραλάβω (20)παραλέει (11)παραλέμε (13)παραλίας (10)παραλίγο (14)παραλίες (10)παραλίου (12)παραλίων (13)παραλαβή (18)παραληρώ (12)παραλιών (11)παραλογή (14)παραλούς (10)παραλύει (11)παραλύσω (13)παραμάνα (11)παραμένω (13)παραμέσα (11)παραμίλα (13)παραμελώ (13)παραμιλά (13)παραμιλώ (13)παραμονή (11)παραμυθά (21)παραμυθώ (21)παραμύθι (20)παρανοεί (9)παρανομώ (11)παρανόμι (11)παραπάνω (12)παραπάτα (10)παραπέρα (11)παραπέτα (10)παραπέτο (10)παραπήρα (11)παραπήρε (11)παραπίνω (12)παραπίσω (12)παραπαίω (12)παραπατά (10)παραπατώ (10)παραπετά (10)παραπετώ (10)παραπλέω (14)παραποιώ (10)παραρρέω (13)παρασιτώ (9)παρασκιά (10)παραστεί (9)παραστιά (9)παρασόλι (11)παρασύρω (12)παρατάει (9)παρατάμε (11)παρατάνε (9)παρατάξω (20)παρατάτε (9)παρατήσω (11)παρατηθώ (18)παρατηρώ (10)παρατούν (9)παρατρώς (9)παρατυπώ (11)παραφάει (16)παραφέρω (19)παραφίνη (16)παραφορά (17)παραφωνώ (18)παραχέρι (17)παραχθεί (25)παραχωθώ (27)παραχωρώ (19)παραχώνω (18)παραχώσω (18)παραψήνω (20)παργινός (11)παρδαλές (13)παρδαλής (13)παρδαλοί (14)παρδαλού (14)παρδαλός (13)παρδαλών (14)παρείχαν (16)παρείχες (15)παρεδόθη (21)παρειακά (10)παρειακέ (10)παρειακή (10)παρειακό (10)παρεκτός (9)παρελάσω (13)παρελθόν (20)παρελθών (20)παρελκύω (14)παρενέβη (16)παρεννοώ (9)παρεξήγα (21)παρεξηγά (21)παρεξηγώ (21)παρετάθη (18)παρευθύς (18)παρηγορώ (13)παρηκοΐα (10)παρθένας (17)παρθένες (17)παρθένης (17)παρθένιε (18)παρθένιο (18)παρθένοι (18)παρθένος (17)παρθένου (19)παρθένων (20)παρθήκαν (19)παρθείτε (18)παρθενία (18)παρθενιά (18)παρθενών (18)παρθικές (18)παρθικής (18)παρθικοί (19)παρθικού (19)παρθικός (18)παρθικών (19)παρθούμε (20)παρθούνε (18)παριανές (8)παριανής (8)παριανοί (9)παριανού (9)παριανός (8)παριανών (9)παρισίων (11)παρισινά (9)παρισινέ (9)παρισινή (9)παρισινό (9)παρισιού (9)παριστάν (9)παριστάς (8)παρκάρει (11)παρκέτων (12)παρλιακά (12)παρλιακέ (12)παρλιακή (12)παρλιακό (12)παρμένες (10)παρμένης (10)παρμένοι (11)παρμένος (10)παρμένου (12)παρμένων (13)παρμπρίζ (22)παρνασσό (9)παροίκων (12)παροδικά (13)παροδικέ (13)παροδική (13)παροδικό (13)παροικία (10)παροικεί (10)παροιμία (11)παροξύνω (20)παρουσία (10)παροχέας (15)παροχέων (18)παροχείς (15)παροχικά (17)παροχικέ (17)παροχική (17)παροχικό (17)παρούσας (8)παρούσες (8)παρούσης (8)παρρησία (10)παρσισμέ (11)παρσισμό (11)παρτάκια (10)παρτάλια (11)παρτέρια (10)παρτίδας (11)παρτίδες (11)παρτίδων (14)παρτενέρ (10)παρτούζα (18)παρωδήσω (16)παρωδίας (13)παρωδίες (13)παρωδείς (13)παρωδηθώ (23)παρωδιών (14)παρωδούν (14)παρωθήσω (22)παρωθείς (19)παρωθηθώ (29)παρωθούν (20)παρωπίδα (15)παρωρεία (12)παρωτίδα (14)παρόδιας (11)παρόδιες (11)παρόδιοι (12)παρόδιος (11)παρόδιου (13)παρόδιων (14)παρόδους (12)παρόμοιά (10)παρόμοια (11)παρόμοιε (11)παρόμοιο (11)παρόντες (8)παρόντος (8)παρόντων (11)παρόξυνα (19)παρόξυνε (19)παρόραμα (12)παρόχθια (25)παρόχθιε (25)παρόχθιο (25)παρώδησα (12)παρώδησε (12)παρώθησα (18)παρώθησε (18)παρώθηση (18)παρώνυμα (12)παρώνυμο (12)παρώρεια (10)πασάραμε (11)πασάρατε (9)πασάρεις (8)πασάρετε (9)πασάρισε (9)πασάρουν (10)πασίδηλα (13)πασίδηλε (13)πασίδηλη (13)πασίδηλο (13)πασίχαρα (16)πασίχαρε (16)πασίχαρη (16)πασίχαρο (16)πασαλίκι (11)πασαρέλα (11)πασιφάης (14)πασιφανή (15)πασκίζει (18)πασκίσει (9)πασκίστε (9)πασκαλιά (11)πασούμια (10)πασσάλου (11)πασσάλων (12)παστάδας (10)παστάδες (10)παστάδων (13)παστέλια (10)παστίλια (10)παστρέψω (20)παστρεύω (11)παστρικά (10)παστρικέ (10)παστρική (10)παστρικό (10)παστωθεί (19)παστόρων (11)παστώνει (8)παστώσει (8)παστώσου (9)παστώστε (8)πασχάλης (16)πασχάλια (17)πασχίζει (24)πασχίσει (15)πασχίστε (15)πασχαλιά (17)πασχόταν (15)πατάγαμε (13)πατάγανε (11)πατάγατε (11)πατάξαμε (19)πατάξατε (17)πατάξεις (16)πατάξετε (17)πατάξεων (19)πατάξεως (18)πατάξουν (18)πατάπιος (8)πατάσσει (8)πατέντας (7)πατέντες (7)πατέντων (10)πατήθηκα (18)πατήθηκε (18)πατήματά (9)πατήματα (10)πατήσαμε (10)πατήσανε (8)πατήσατε (8)πατήσεις (7)πατήσετε (8)πατήσομε (10)πατήσουν (9)πατήτρια (9)πατίκωμα (13)πατίκωνα (11)πατίκωνε (11)πατίκωσα (11)πατίκωσε (11)πατίναρα (9)πατίναρε (9)παταγώδη (14)παταριού (9)παταριών (9)πατατζής (16)πατατιάς (7)πατατιές (7)πατατιών (8)πατατράκ (10)παταχθεί (24)παταχτεί (15)πατεντών (8)πατερημά (11)πατερική (10)πατηθείς (16)πατηθούν (17)πατημένα (10)πατημένε (10)πατημένη (10)πατημένο (10)πατησίων (10)πατησιάς (7)πατησιές (7)πατησιών (8)πατητήρι (9)πατητούς (7)πατιέμαι (10)πατιέσαι (8)πατιέστε (8)πατιέται (8)πατικιού (9)πατικιών (9)πατικωθώ (20)πατικώνω (11)πατικώσω (11)πατινάδα (11)πατινάρω (11)πατινιού (8)πατινιός (7)πατινιών (8)πατιρντί (9)πατιόταν (8)πατούρας (8)πατούρες (8)πατούσαν (8)πατούσας (7)πατούσες (7)πατούχας (14)πατρίδας (11)πατρίδες (11)πατρίδος (11)πατρίδων (14)πατρίκιε (10)πατρίκιο (10)πατραϊκά (9)πατραϊκέ (9)πατραϊκή (9)πατραϊκό (9)πατρικές (9)πατρικής (9)πατρικία (10)πατρικοί (10)πατρικού (10)πατρικός (9)πατρικών (10)πατρικώς (9)πατρινές (8)πατρινής (8)πατρινοί (9)πατρινού (9)πατρινός (8)πατρινών (9)πατριούς (8)πατριώτη (9)πατρωνία (11)πατρόνας (8)πατρόνες (8)πατρόνων (11)πατρότης (8)πατρώους (9)πατσάδες (10)πατσάδων (13)πατσίζει (17)πατσίσει (8)πατσίστε (8)πατσατζή (17)πατσουλί (11)πατωθείς (18)πατωθούν (19)πατωμένα (12)πατωμένε (12)πατωμένη (12)πατωμένο (12)πατόξυλα (20)πατόξυλο (20)πατώθηκα (18)πατώθηκε (18)πατώματα (10)πατώναμε (10)πατώνατε (8)πατώνεις (7)πατώνετε (8)πατώνουν (9)πατώντας (7)πατώσαμε (10)πατώσατε (8)πατώσεις (7)πατώσετε (8)πατώσουν (9)παυλάκης (11)παυλίδης (13)παυλίνας (10)παυμένες (10)παυμένης (10)παυμένοι (11)παυμένος (10)παυμένου (12)παυμένων (13)παυσανία (9)παυτείτε (9)παυτούμε (11)παυτούνε (9)παυόμουν (12)παυόσουν (10)παυότανε (9)παφλαγών (20)παφλασμέ (19)παφλασμό (19)παχαίνει (15)παχνιάζω (26)παχουλές (17)παχουλής (17)παχουλοί (18)παχουλού (18)παχουλός (17)παχουλών (18)παχτώνει (15)παχτώσει (15)παχτώστε (15)παχυλούς (17)παχύναμε (17)παχύνατε (15)παχύνεις (14)παχύνετε (15)παχύνουν (16)παχύσκια (16)παχύσκιε (16)παχύσκιο (16)παχύσωμα (19)παχύσωμε (19)παχύσωμη (19)παχύσωμο (19)παχύτατα (15)παχύτατε (15)παχύτατη (15)παχύτατο (15)παχύτερα (16)παχύτερε (16)παχύτερη (16)παχύτερο (16)παχύτητα (15)παχώμιος (16)παϊδάκια (11)παύθηκαν (18)παύονται (8)παύονταν (8)παύοντας (7)παύσουμε (11)παύσουνε (9)παύτηκαν (9)παύτηκες (8)πείθεσαι (17)πείθεστε (17)πείθεται (17)πείθομαι (19)πείθουμε (20)πείναγαν (11)πείναγες (10)πείνασαν (8)πείνασες (7)πείραγμα (14)πείραζαν (18)πείραζες (17)πείραξαν (18)πείραξες (17)πείσθηκε (18)πείσματα (10)πείσμωμα (14)πείσμωνα (12)πείσμωνε (12)πείσμωσα (12)πείσμωσε (12)πείσουμε (11)πείσουνε (9)πείστηκα (9)πείστηκε (9)πεδήσεις (10)πεδήσεων (13)πεδήσεως (12)πεδήσεώς (9)πεδίλωση (15)πεδιάδας (13)πεδιάδες (13)πεδιάδων (16)πεδιαίοι (11)πεδιλωτά (15)πεδιλωτέ (15)πεδιλωτή (15)πεδιλωτό (15)πεδιλώνω (15)πεδινούς (10)πεδούκλα (14)πεδούκλι (14)πεζέματα (19)πεζικούς (17)πεζολάτη (19)πεζολογώ (22)πεζοπορώ (19)πεζοπόρε (19)πεζοπόρο (19)πεζούλας (18)πεζούλες (18)πεζούλια (19)πεζούρας (17)πεζούρες (17)πεζόβολα (26)πεζόβολε (26)πεζόβολο (26)πεζότητα (17)πεθάναμε (19)πεθάνανε (17)πεθάνατε (17)πεθάνεις (16)πεθάνετε (17)πεθάνομε (19)πεθάνουν (18)πεθαίνει (17)πεθαμένα (19)πεθαμένε (19)πεθαμένη (19)πεθαμένο (19)πεθερικά (19)πεθερικέ (19)πεθερική (19)πεθερικό (19)πεθερούς (17)πεθυμάει (20)πεθυμάμε (22)πεθυμάτε (20)πεθυμήσω (22)πεθυμιάς (19)πεθυμιές (19)πεθυμιών (20)πεθυμούν (20)πεθύμαγα (22)πεθύμαγε (22)πεθύμησα (19)πεθύμησε (19)πειθήνια (17)πειθήνιε (17)πειθήνιο (17)πειθαρχώ (25)πειθόταν (17)πεινάλας (9)πεινάλες (9)πεινάσει (8)πεινάστε (8)πειναλέα (10)πειναλέε (10)πειναλέο (10)πεινούμε (10)πεινούνε (8)πεινούσα (8)πεινούσε (8)πειράζει (18)πειράξει (18)πειράξου (19)πειράξτε (18)πειράται (9)πειρίθου (19)πειραιάς (8)πειραιώς (8)πειρασμέ (11)πειρασμό (11)πειρατές (8)πειρατής (8)πειρατών (9)πειραχτώ (16)πειραϊκά (9)πειραϊκέ (9)πειραϊκή (9)πειραϊκό (9)πεισθείς (16)πεισθούν (17)πεισμένη (10)πεισμονή (10)πεισμωθώ (21)πεισμώνω (12)πεισμώσω (12)πειστικά (9)πειστικέ (9)πειστική (9)πειστικό (9)πειστούν (8)πεκινουά (10)πεκούνια (9)πελάγιας (12)πελάγιες (12)πελάγιζα (22)πελάγιζε (22)πελάγιοι (13)πελάγιος (12)πελάγιου (14)πελάγισα (13)πελάγισε (13)πελάγιων (15)πελάγους (13)πελάγρας (13)πελάγρες (13)πελάγωμα (17)πελάγωνα (15)πελάγωνε (15)πελάγωσα (15)πελάγωσε (15)πελέκαγα (14)πελέκαγε (14)πελέκημα (13)πελέκησα (11)πελέκησε (11)πελέκηση (11)πελέκιζα (20)πελέκιζε (20)πελέκισα (11)πελέκισε (11)πελαγίζω (24)πελαγίσω (15)πελαγικά (14)πελαγικέ (14)πελαγική (14)πελαγικό (14)πελαγώνω (15)πελαγώσω (15)πελαργοί (14)πελαργού (14)πελαργός (13)πελαργών (14)πελασγοί (13)πελασγός (12)πελασγών (13)πελατεία (10)πελεκάει (11)πελεκάμε (13)πελεκάνε (11)πελεκάνο (11)πελεκάτε (11)πελεκήσω (13)πελεκίζω (22)πελεκίσω (13)πελεκηθώ (20)πελεκητά (11)πελεκητέ (11)πελεκητή (11)πελεκητό (11)πελεκιού (11)πελεκιών (11)πελεκούν (11)πελελάδα (15)πελελούς (11)πελερίνα (11)πελιάδες (12)πελιδνές (12)πελιδνής (12)πελιδνοί (13)πελιδνού (13)πελιδνός (12)πελιδνών (13)πελλαίος (11)πελμάτων (14)πελοπίας (10)πελοπίδα (14)πελούζες (18)πελτέδες (12)πελτέδων (15)πελταστή (10)πελωρίων (15)πελώριας (10)πελώριες (10)πελώριοι (11)πελώριος (10)πελώριου (12)πελώριων (13)πεμπταία (11)πεμπταίε (11)πεμπταίο (11)πεμπόταν (11)πενθήσει (17)πενθήστε (17)πενθίλος (18)πενθείτε (17)πενθεράς (17)πενθερού (18)πενθερός (17)πενθερών (18)πενθούμε (19)πενθούσα (17)πενθούσε (17)πενιουάρ (10)πενιχρές (15)πενιχρής (15)πενιχροί (16)πενιχρού (16)πενιχρός (15)πενιχρών (16)πεντάδας (10)πεντάδες (10)πεντάδων (13)πεντάκις (8)πεντάλφα (17)πεντάνια (8)πεντάνιο (8)πεντάρας (8)πεντάρες (8)πεντάρια (9)πεντάωρα (11)πεντάωρε (11)πεντάωρη (11)πεντάωρο (11)πεντέλης (9)πενταετή (8)πενταπλά (11)πενταπλέ (11)πενταπλή (11)πενταπλό (11)πεντζάμπ (20)πενόμουν (11)πενόσουν (9)πεπελάση (11)πεπερόνι (10)πεπονιάς (8)πεπονιές (8)πεπονιού (9)πεπονιών (9)πεπτίδια (12)πεπτίδιο (12)πεπτικές (9)πεπτικής (9)πεπτικοί (10)πεπτικού (10)πεπτικός (9)πεπτικών (10)πεπτόνες (8)πεπτόταν (9)περάματα (11)περάνθης (17)περάσαμε (11)περάσανε (9)περάσατε (9)περάσεις (8)περάσετε (9)περάσομε (11)περάσουν (10)περάτωνα (11)περάτωνε (11)περάτωσή (10)περάτωσα (11)περάτωσε (11)περάτωση (11)περήφανα (16)περήφανε (16)περήφανη (16)περήφανο (16)περίακτα (10)περίακτε (10)περίακτη (10)περίακτο (10)περίαπτα (10)περίαπτο (10)περίβαλε (18)περίβοια (16)περίβολε (18)περίβολο (18)περίβολό (17)περίγεια (12)περίγειο (12)περίγελα (14)περίγελε (14)περίγελο (14)περίγυρα (14)περίγυρε (14)περίγυρο (14)περίγυρό (13)περίδεμα (14)περίδεση (12)περίδετα (12)περίδετε (12)περίδετη (12)περίδετο (12)περίδοξα (21)περίδοξε (21)περίδοξη (21)περίδοξο (21)περίεργα (13)περίεργε (13)περίεργη (13)περίεργο (13)περίζωμα (22)περίζωνα (20)περίζωνε (20)περίζωσα (20)περίζωσε (20)περίζωση (20)περίκαλα (12)περίληψή (19)περίληψη (20)περίλυπα (13)περίλυπε (13)περίλυπη (13)περίλυπο (13)περίμενέ (10)περίμενα (11)περίμενε (11)περίνεον (9)περίνοια (9)περίοδες (11)περίοδοι (12)περίοδον (12)περίοδος (11)περίοδός (10)περίοικε (10)περίοικο (10)περίοπτα (10)περίοπτε (10)περίοπτη (10)περίοπτο (10)περίπατε (10)περίπατο (10)περίπατό (9)περίπεσε (10)περίπλου (13)περίπολα (12)περίπολο (12)περίσκια (10)περίσκιε (10)περίσκιο (10)περίσσια (9)περίσσιε (9)περίσσιο (9)περίστωο (11)περίσωση (11)περίτονα (9)περίτονε (9)περίτονη (9)περίτονο (9)περίφερε (17)περίφημα (18)περίφημε (18)περίφημη (18)περίφημο (18)περίφοβα (23)περίφοβε (23)περίφοβη (23)περίφοβο (23)περίχαρα (17)περίχαρε (17)περίχαρη (17)περίχαρο (17)περίχυμα (19)περίχωρα (19)περαΐτης (8)περαίωνα (11)περαίωνε (11)περαίωσή (10)περαίωσα (11)περαίωσε (11)περαίωση (11)περαιωθώ (20)περαιώνω (11)περαιώσω (11)περασιάς (8)περασιές (8)περασιών (9)περαστές (8)περαστής (8)περαστεί (9)περαστοί (9)περαστού (9)περαστός (8)περαστών (9)περατάρη (10)περατωθώ (20)περατώνω (11)περατώσω (11)περβάζια (25)περβόλια (18)περγάμου (15)περγαίος (11)περγαντί (12)περγολιά (14)περδίκια (13)περδίκων (15)περδόταν (12)περιάγει (12)περιάπτω (12)περιέλθω (22)περιέχει (16)περιέχον (16)περιέχων (18)περιήλθα (20)περιήλθε (20)περιήλια (11)περιήλιο (11)περιήρης (9)περιαλγή (14)περιαυγή (13)περιβολή (18)περιβόλι (18)περιγέλα (14)περιγελά (14)περιγελώ (14)περιγκόρ (14)περιδένω (14)περιδεές (11)περιδεής (11)περιδεών (12)περιδεώς (11)περιδινώ (12)περιείχα (16)περιείχε (16)περιεχέι (16)περιζωθώ (29)περιζώνω (20)περιζώσω (20)περικλής (11)περικλεή (12)περικοπή (11)περικόβω (19)περιλάβω (20)περιμένω (13)περιμήλη (13)περινέου (10)περινέων (11)περιοχές (15)περιοχήν (16)περιοχής (15)περιοχών (16)περιπαθή (19)περιπατώ (10)περιπλέω (14)περιπολώ (12)περιρρέω (13)περισπάς (9)περισσές (8)περισσήν (9)περισσής (8)περισσοί (9)περισσού (9)περισσός (8)περισσών (9)περισώζω (20)περιτομή (11)περιττές (8)περιττής (8)περιττοί (9)περιττού (9)περιττόν (9)περιττός (8)περιττών (9)περιφέρω (19)περιφανή (16)περιφερή (17)περιφορά (17)περιχαρή (17)περιχρίω (19)περιχυτά (17)περιχυτέ (17)περιχυτή (17)περιχυτό (17)περιχύνω (18)περιωπές (11)περιωπής (11)περιωπών (12)περιόδου (13)περιόδων (14)περιώμιο (11)περκνάδα (13)περνούμε (11)περνούνε (9)περνούσα (9)περνούσε (9)περντάχι (16)περουζές (18)περουκών (11)περούκας (9)περούκες (9)περούσαν (9)περούτσι (9)περπατάν (10)περπατάς (9)περπατάω (12)περρίδαι (13)περρίκος (10)περσίδας (11)περσίδες (11)περσίδων (14)περσικές (9)περσικής (9)περσικοί (10)περσικού (10)περσικός (9)περσικών (10)περσινές (8)περσινής (8)περσινοί (9)περσινού (9)περσινός (8)περσινών (9)περσιστί (9)περτίναξ (18)περυσινά (10)περυσινέ (10)περυσινή (10)περυσινό (10)πεσίματα (10)πεσκέσια (9)πεσκίρια (10)πεσμένες (9)πεσμένοι (10)πεσμένος (9)πεσμένου (11)πεσμένων (12)πεσούσης (7)πεσόντες (7)πεσόντων (10)πετάγαμε (13)πετάγανε (11)πετάγατε (11)πετάλιον (10)πετάλωμα (14)πετάλωνα (12)πετάλωνε (12)πετάλωσα (12)πετάλωσε (12)πετάλωση (12)πετάματα (10)πετάμενα (10)πετάμενε (10)πετάμενη (10)πετάμενο (10)πετάξαμε (19)πετάξανε (17)πετάξατε (17)πετάξεις (16)πετάξετε (17)πετάξομε (19)πετάξουν (18)πετάριζα (18)πετάριζε (18)πετάρισα (9)πετάρισε (9)πεταλίδα (13)πεταλίου (11)πεταλιοί (10)πεταλιού (10)πεταλιών (10)πεταλωθώ (21)πεταλωτή (12)πεταλώνω (12)πεταλώσω (12)πεταμένα (10)πεταμένε (10)πεταμένη (10)πεταμένο (10)πεταρίζω (20)πεταρίσω (11)πεταχθεί (24)πεταχτές (14)πεταχτής (14)πεταχτεί (15)πεταχτοί (15)πεταχτού (15)πεταχτός (14)πεταχτών (15)πετεινοί (8)πετεινού (8)πετεινός (7)πετεινών (8)πετιέμαι (10)πετιέσαι (8)πετιέστε (8)πετιέται (8)πετιμέζι (19)πετιόταν (8)πετμέζια (19)πετμεζάς (18)πετονιάς (7)πετονιές (7)πετονιών (8)πετούγια (11)πετούσαν (8)πετούσες (7)πετράδες (11)πετράδια (12)πετράρχη (17)πετρένια (9)πετρένιε (9)πετρένιο (9)πετρίδης (11)πετρίτες (8)πετρίτης (8)πετριτών (9)πετροφυή (17)πετρούλα (11)πετρωδών (14)πετρωθεί (20)πετρωτές (10)πετρωτής (10)πετρωτοί (11)πετρωτού (11)πετρωτός (10)πετρωτών (11)πετρώδες (11)πετρώδης (11)πετρώνει (9)πετρώσαν (9)πετρώσει (9)πετρώσου (10)πετρώστε (9)πετσάκια (9)πετσάλης (9)πετσένια (8)πετσένιε (8)πετσένιο (8)πετσέτας (7)πετσέτες (7)πετσετών (8)πετσιάζω (19)πετσωθεί (19)πετσώνει (8)πετσώσει (8)πετσώσου (9)πετσώστε (8)πετόμουν (11)πετόσουν (9)πετύχαμε (17)πετύχανε (15)πετύχατε (15)πετύχεις (14)πετύχετε (15)πετύχομε (17)πετύχουν (16)πετώντας (7)πευκάκια (11)πευκώνας (9)πευκώνες (9)πευκώνων (12)πεύκινες (8)πεύκινης (8)πεύκινοι (9)πεύκινος (8)πεύκινου (10)πεύκινων (11)πηγάζαμε (22)πηγάζανε (20)πηγάζατε (20)πηγάζεις (19)πηγάζετε (20)πηγάζομε (22)πηγάζουν (21)πηγάσαμε (13)πηγάσανε (11)πηγάσατε (11)πηγάσεις (10)πηγάσετε (11)πηγάσομε (13)πηγάσουν (12)πηγαίναν (11)πηγαίνει (11)πηγαίους (11)πηγαδάκι (15)πηγαδιού (14)πηγαδιών (14)πηγαιμού (13)πηγαιμός (12)πηγεμούς (12)πηγμάτων (15)πηγμένος (12)πηγμένου (14)πηγούνια (11)πηδάγαμε (16)πηδάγανε (14)πηδάγατε (14)πηδάλιον (13)πηδήματα (13)πηδήξαμε (22)πηδήξανε (20)πηδήξατε (20)πηδήξεις (19)πηδήξετε (20)πηδήξομε (22)πηδήξουν (21)πηδήσαμε (13)πηδήσανε (11)πηδήσατε (11)πηδήσεις (10)πηδήσετε (11)πηδήσομε (13)πηδήσουν (12)πηδαλίου (14)πηδαλίων (15)πηδητικά (12)πηδητικέ (12)πηδητική (12)πηδητικό (12)πηδηχτές (17)πηδηχτής (17)πηδηχτεί (18)πηδηχτοί (18)πηδηχτού (18)πηδηχτός (17)πηδηχτών (18)πηδιέμαι (13)πηδιέσαι (11)πηδιέστε (11)πηδιέται (11)πηδιόταν (11)πηδούσαν (11)πηδούσες (10)πηδώντας (10)πηκτίνες (8)πηκτίνης (8)πηκτικές (9)πηκτικής (9)πηκτικοί (10)πηκτικού (10)πηκτικός (9)πηκτικών (10)πηκτινών (9)πηλήκιον (11)πηλήκιου (12)πηλήκιων (13)πηλείδης (12)πηληκίου (12)πηληκίων (13)πηλιώτης (9)πηλοβατώ (17)πηλοφόρι (18)πηλούσιο (10)πηλώδεις (12)πηλώδους (13)πηνέλεως (11)πηνελόπη (11)πηξίματα (19)πηρομελή (13)πηχυαίας (15)πηχυαίες (15)πηχυαίοι (16)πηχυαίος (15)πηχυαίου (17)πηχυαίων (18)πιάνεσαι (8)πιάνεστε (8)πιάνεται (8)πιάνομαι (10)πιάνουμε (11)πιάνουνε (9)πιάσματα (10)πιάσουμε (11)πιάσουνε (9)πιάστηκα (9)πιάστηκε (9)πιάστρας (8)πιάστρες (8)πιάστρου (10)πιάστρων (11)πιέζεσαι (17)πιέζεστε (17)πιέζεται (17)πιέζομαι (19)πιέζουμε (20)πιέζουνε (18)πιέσθηκε (18)πιέσουμε (11)πιέσουνε (9)πιέστηκα (9)πιέστηκε (9)πιανίστα (8)πιανόλας (9)πιανόλες (9)πιανόταν (8)πιασμένα (10)πιασμένη (10)πιασμένο (10)πιαστείς (7)πιαστούν (8)πιαστρών (9)πιατάκια (9)πιατέλας (9)πιατέλες (9)πιατέλου (11)πιατελών (10)πιατικού (9)πιατικών (9)πιατσόλα (10)πιγούνια (11)πιδέξιας (19)πιδέξιες (19)πιδέξιοι (20)πιδέξιος (19)πιδέξιου (21)πιδέξιων (22)πιεζόταν (17)πιερίδες (11)πιερίδης (11)πιεριεύς (8)πιερότοι (9)πιερότος (8)πιερότου (10)πιερότων (11)πιεσθούν (17)πιεσμένα (10)πιεσμένε (10)πιεσμένη (10)πιεσμένο (10)πιεστείς (7)πιεστικά (9)πιεστικέ (9)πιεστική (9)πιεστικό (9)πιεστούν (8)πιεστούς (7)πιζανέλο (19)πιθήκιζα (27)πιθήκιζε (27)πιθήκισα (18)πιθήκισε (18)πιθήκους (18)πιθανούς (16)πιθαριού (18)πιθαριών (18)πιθηκάκι (19)πιθηκίζω (29)πιθηκίσω (20)πιθηκικά (19)πιθηκικέ (19)πιθηκική (19)πιθηκικό (19)πικάραμε (12)πικάρατε (10)πικάρεις (9)πικάρετε (10)πικάρισε (10)πικάρουν (11)πικαρδία (13)πικιώνης (8)πικράδας (12)πικράδες (12)πικράνει (10)πικρίζει (19)πικρίλας (11)πικρίλες (11)πικρίσει (10)πικρίστε (10)πικραίνω (12)πικραθεί (19)πικραμός (11)πικρικές (10)πικρικής (10)πικρικοί (11)πικρικού (11)πικρικός (10)πικρικών (11)πικρότης (9)πιλάλημα (14)πιλάτεμα (12)πιλάτευε (11)πιλάτεψα (19)πιλήματα (12)πιλαβάκη (18)πιλαλητό (12)πιλατεύω (12)πιλαφιού (17)πιλαφιών (17)πιλοποιέ (11)πιλοποιό (11)πιλοτάρω (13)πιλοτίνα (10)πιλοτικά (11)πιλοτικέ (11)πιλοτική (11)πιλοτικό (11)πιλοφορώ (18)πιλόταρα (11)πιλόταρε (11)πιλότους (10)πινάκιον (9)πινακίδα (12)πινακίου (10)πινακίων (11)πινακωτή (11)πινδάρου (13)πινελάκι (11)πινελάρω (13)πινελιάς (9)πινελιές (9)πινελιών (10)πιομάτων (12)πιονέροι (9)πιονέρος (8)πιονέρων (11)πιονιέρε (9)πιονιέρο (9)πιπέριζα (19)πιπέριζε (19)πιπέρισα (10)πιπέρισε (10)πιπέρωμα (14)πιπέρωνα (12)πιπέρωνε (12)πιπέρωσα (12)πιπέρωσε (12)πιπίζαμε (20)πιπίζατε (18)πιπίζεις (17)πιπίζετε (18)πιπίζουν (19)πιπίλιζα (20)πιπίλιζε (20)πιπίλισα (11)πιπίλισε (11)πιπίσαμε (11)πιπίσατε (9)πιπίσεις (8)πιπίσετε (9)πιπίσουν (10)πιπεράτα (10)πιπεράτε (10)πιπεράτη (10)πιπεράτο (10)πιπερίζω (21)πιπερίνη (10)πιπερίσω (12)πιπεριάς (9)πιπεριές (9)πιπεριού (10)πιπεριών (10)πιπερωθώ (21)πιπερώνω (12)πιπερώσω (12)πιπιλάει (11)πιπιλίζω (22)πιπιλίσω (13)πιπινιού (9)πιπινιών (9)πιράνχας (15)πιρουέτα (10)πιρουνιά (10)πιρούνες (8)πιρούνια (9)πισαιεύς (7)πισινούς (7)πισσωδών (13)πισσωθεί (19)πισσωτές (9)πισσωτής (9)πισσωτοί (10)πισσωτού (10)πισσωτός (9)πισσωτών (10)πισσώδες (10)πισσώδης (10)πισσώνει (8)πισσώσει (8)πισσώσου (9)πισσώστε (8)πιστέψει (17)πιστέψου (18)πιστέψτε (17)πιστευτά (9)πιστευτέ (9)πιστευτή (9)πιστευτό (9)πιστευτώ (9)πιστεύει (8)πιστεύσω (10)πιστικοί (9)πιστικού (9)πιστικός (8)πιστικών (9)πιστολάς (9)πιστολιά (10)πιστούχε (15)πιστούχο (15)πιστωθεί (19)πιστωτές (9)πιστωτής (9)πιστωτών (10)πιστόλας (9)πιστόλες (9)πιστόλια (10)πιστόνια (8)πιστότης (7)πιστώνει (8)πιστώσει (8)πιστώσου (9)πιστώστε (8)πισωγάζι (22)πισώκωλα (13)πιτήδεια (11)πιτήδειε (11)πιτήδειο (11)πιτζάμας (18)πιτζάμες (18)πιτζαμών (19)πιτσαρία (9)πιτσιλάν (10)πιτσιλάς (9)πιτσιλάω (12)πιτσιλιά (10)πιτσούνα (8)πιτσούνι (8)πιττακός (8)πιτυρίδα (13)πιτυρεύς (9)πιωμένοι (12)πιωμένος (11)πιόματος (9)πιότερες (8)πιότερης (8)πιότεροι (9)πιότερος (8)πιότερου (10)πιότερων (11)πλάγιαζε (22)πλάγιασα (13)πλάγιασε (13)πλάγιους (13)πλάθεσαι (19)πλάθεστε (19)πλάθεται (19)πλάθιντο (19)πλάθομαι (21)πλάθουμε (22)πλάθουνε (20)πλάκερες (11)πλάκερης (11)πλάκεροι (12)πλάκερος (11)πλάκερου (13)πλάκερων (14)πλάκωναν (13)πλάκωνες (12)πλάκωσαν (13)πλάκωσες (12)πλάκωσης (12)πλάναγαν (13)πλάναγες (12)πλάνευαν (11)πλάνευες (10)πλάνεψαν (19)πλάνεψες (18)πλάνησαν (10)πλάνησες (9)πλάνιζαν (19)πλάνιζες (18)πλάνισαν (10)πλάνισες (9)πλάνισμα (12)πλάνταξε (19)πλάσαραν (11)πλάσαρες (10)πλάσματα (12)πλάσουμε (13)πλάσουνε (11)πλάστηκα (11)πλάστηκε (11)πλάταινε (10)πλάτανοι (10)πλάτανος (9)πλάτανου (11)πλάτανων (12)πλάτυναν (11)πλάτυνσή (10)πλάτυνση (11)πλάτυσμα (13)πλάτωνας (11)πλάτωνος (11)πλέγματα (15)πλέκεσαι (11)πλέκεστε (11)πλέκεται (11)πλέκομαι (13)πλέκουμε (14)πλέκουνε (12)πλέκτρια (12)πλένεσαι (10)πλένεστε (10)πλένεται (10)πλένομαι (12)πλένουμε (13)πλένουνε (11)πλέξουμε (22)πλέξουνε (20)πλέοντας (9)πλέοντος (9)πλέριους (11)πλέρωναν (13)πλέρωνες (12)πλέρωσαν (13)πλέρωσες (12)πλέχτηκα (18)πλέχτηκε (18)πλέχτρια (18)πλήγηκαν (14)πλήγηκες (13)πλήγιασε (13)πλήγματα (15)πλήγωναν (15)πλήγωνες (14)πλήγωσαν (15)πλήγωσες (14)πλήθιους (19)πλήθυναν (20)πλήθυνες (19)πλήθυνση (20)πλήκτρον (12)πλήκτρου (13)πλήκτρων (14)πλήξουμε (22)πλήξουνε (20)πλήρωναν (13)πλήρωνες (12)πλήρωσής (11)πλήρωσαν (13)πλήρωσες (12)πλήρωσης (12)πλήρωσις (12)πλήτταμε (12)πλήττανε (10)πλήττατε (10)πλήττεις (9)πλήττετε (10)πλήττομε (12)πλήττουν (11)πλήχτηκα (18)πλήχτηκε (18)πλίθινες (18)πλίθινης (18)πλίθινοι (19)πλίθινος (18)πλίθινου (20)πλίθινων (21)πλίνθινα (19)πλίνθινε (19)πλίνθινη (19)πλίνθινο (19)πλίνθους (19)πλίσαραν (11)πλίσαρες (10)πλαίσιον (10)πλαγγόνα (16)πλαγιάζω (24)πλαγιάσω (15)πλαγινές (12)πλαγινής (12)πλαγινοί (13)πλαγινού (13)πλαγινός (12)πλαγινών (13)πλαγκτού (14)πλαγκτόν (14)πλαδαρές (13)πλαδαρής (13)πλαδαροί (14)πλαδαρού (14)πλαδαρός (13)πλαδαρών (14)πλαθόταν (19)πλαισίου (11)πλαισίων (12)πλακάδες (13)πλακάδων (16)πλακάκια (12)πλακάτου (12)πλακέτας (10)πλακέτες (10)πλακίδια (14)πλακίδιο (14)πλακετών (11)πλακωδών (16)πλακωθεί (22)πλακωτές (12)πλακωτής (12)πλακωτοί (13)πλακωτού (13)πλακωτός (12)πλακωτών (13)πλακώδες (13)πλακώδης (13)πλακώνει (11)πλακώσει (11)πλακώσου (12)πλακώστε (11)πλανάσαι (10)πλανάστε (10)πλανάται (10)πλανέψει (19)πλανέψου (20)πλανέψτε (19)πλανήσει (10)πλανήσου (11)πλανήστε (10)πλανήτες (9)πλανήτης (9)πλανήτου (11)πλανίδια (13)πλανίζει (19)πλανίσει (10)πλανίσου (11)πλανίστε (10)πλανερές (10)πλανερής (10)πλανεροί (11)πλανερού (11)πλανερός (10)πλανερών (11)πλανευτή (11)πλανευτώ (11)πλανεύει (10)πλανηθεί (19)πλανητής (9)πλανητών (10)πλανιστώ (10)πλανούμε (12)πλανούσα (10)πλανούσε (10)πλαντάζω (21)πλανόβια (17)πλανόβιε (17)πλανόβιο (17)πλανόδια (13)πλανόδιε (13)πλανόδιο (13)πλανώμαι (12)πλαπούτα (11)πλασάρει (11)πλασέμπο (13)πλασμένα (12)πλασμένη (12)πλασμένο (12)πλαστήρι (11)πλαστίνη (10)πλαστείς (9)πλαστικά (11)πλαστικέ (11)πλαστική (11)πλαστικό (11)πλαστούν (10)πλαστούς (9)πλατάνια (10)πλατάνου (11)πλατάρια (11)πλατίνας (9)πλατίνες (9)πλαταίνω (12)πλαταιές (9)πλαταιαί (10)πλαταιών (10)πλαταμών (12)πλατείας (9)πλατείες (9)πλατειών (10)πλατινών (10)πλατιούς (9)πλατωσιά (12)πλατύνει (10)πλατύτης (9)πλαϊνούς (8)πλείστες (9)πλείστης (9)πλείστοι (10)πλείστον (10)πλείστος (9)πλείστου (11)πλείστων (12)πλεγμένα (15)πλεγμένη (15)πλεγμένο (15)πλειάδας (12)πλειάδες (12)πλειάδων (15)πλειόνης (9)πλεκτάνη (11)πλεκτικά (12)πλεκτικέ (12)πλεκτική (12)πλεκτικό (12)πλεκτούς (10)πλεκόταν (11)πλεμάτια (12)πλεμόνια (12)πλενόταν (10)πλεξίδας (21)πλεξίδες (21)πλεξίδων (24)πλεξούδα (22)πλεονάζω (21)πλερέζας (19)πλερέζες (19)πλερωθεί (22)πλερωμές (14)πλερωμής (14)πλερωμών (15)πλερωτής (12)πλερώνει (11)πλερώσει (11)πλερώσου (12)πλερώστε (11)πλευρίζω (23)πλευρίσω (14)πλευρίτη (12)πλευρικά (13)πλευρικέ (13)πλευρική (13)πλευρικό (13)πλευστές (10)πλευστής (10)πλευστοί (11)πλευστού (11)πλευστός (10)πλευστών (11)πλεχάνοφ (24)πλεχτείς (16)πλεχτικά (18)πλεχτικέ (18)πλεχτική (18)πλεχτικό (18)πλεχτούν (17)πλεχτούς (16)πλεόναζε (19)πλεόνασα (10)πλεύριζα (20)πλεύριζε (20)πλεύρισα (11)πλεύρισε (11)πλεύριση (11)πλεύσαμε (12)πλεύσανε (10)πλεύσατε (10)πλεύσεις (9)πλεύσετε (10)πλεύσεως (11)πλεύσιμα (12)πλεύσιμε (12)πλεύσιμη (12)πλεύσιμο (12)πλεύσομε (12)πλεύσουν (11)πληβείας (16)πληβείες (16)πληβείοι (17)πληβείος (16)πληβείου (18)πληβείων (19)πληγέντα (13)πληγείσα (13)πληγείτε (13)πληγιάζω (24)πληγμένα (15)πληγμένε (15)πληγμένη (15)πληγμένο (15)πληγούμε (15)πληγούνε (13)πληγωθεί (24)πληγώνει (13)πληγώσει (13)πληγώσου (14)πληγώστε (13)πληθαίνω (21)πληθυσμέ (22)πληθυσμό (22)πληθύνει (19)πληθώρας (19)πληθώρες (19)πληκτικά (12)πληκτικέ (12)πληκτική (12)πληκτικό (12)πλημμελή (16)πλημμυρώ (16)πλημμύρα (15)πληρείτε (11)πληρούμε (13)πληρούσα (11)πληρούσε (11)πληρωθέν (22)πληρωθεί (22)πληρωμές (14)πληρωμής (14)πληρωμών (15)πληρωτέα (13)πληρωτέε (13)πληρωτέο (13)πληρωτές (12)πληρωτής (12)πληρωτών (13)πληρότης (10)πληρώνει (11)πληρώσει (11)πληρώσου (12)πληρώστε (11)πλησίαζα (19)πλησίαζε (19)πλησίασα (10)πλησίασε (10)πλησίαση (10)πλησιάζω (21)πλησιάσω (12)πλησιφαή (17)πλησμονή (12)πληχτείς (16)πληχτικά (18)πληχτικέ (18)πληχτική (18)πληχτικό (18)πληχτούν (17)πλιγούρι (14)πλισάρει (11)πλισέδες (12)πλισέδων (15)πλοήγησή (12)πλοήγησα (13)πλοήγησε (13)πλοήγηση (13)πλοίαρχε (18)πλοίαρχο (18)πλοηγήσω (15)πλοηγίδα (16)πλοηγείς (12)πλοηγηθώ (22)πλοηγικά (14)πλοηγικέ (14)πλοηγική (14)πλοηγικό (14)πλοηγούν (13)πλοηγούς (12)πλοιάρια (11)πλοιάριο (11)πλοιαρχώ (18)πλοκάμια (13)πλοκάμου (14)πλοκάμων (15)πλουμίδι (16)πλουμίζω (24)πλουμίσω (15)πλουμιού (13)πλουμιών (13)πλουσίου (12)πλουσίων (13)πλουτίζω (22)πλουτίσω (13)πλοϊκούς (9)πλούμιζα (21)πλούμιζε (21)πλούμισα (12)πλούμισε (12)πλούσιας (9)πλούσιες (9)πλούσιοι (10)πλούσιος (9)πλούσιου (11)πλούσιων (12)πλούτιζα (19)πλούτιζε (19)πλούτισα (10)πλούτισε (10)πλούτους (10)πλούτυνα (11)πλούτωνα (12)πλυθήκαν (21)πλυθείτε (20)πλυθούμε (22)πλυθούνε (20)πλυμάτων (15)πλυμένος (12)πλυντικά (12)πλυντικέ (12)πλυντική (12)πλυντικό (12)πλυνόταν (11)πλυστικά (12)πλυστρών (12)πλωρίζει (22)πλωρίσει (13)πλωρίστε (13)πλωρίτης (12)πλωριούς (12)πλωτάρχη (20)πλωτήρας (12)πλωτήρες (12)πλωτήρων (15)πλωτίνος (11)πλωτίνου (13)πλωτικές (12)πλωτικής (12)πλωτικοί (13)πλωτικού (13)πλωτικός (12)πλωτικών (13)πλόβντιβ (24)πλόιμους (12)πλόκαμοι (13)πλόκαμος (12)πλύθηκαν (20)πλύθηκες (19)πλύματος (11)πλύνεσαι (10)πλύνεστε (10)πλύνεται (10)πλύνομαι (12)πλύνουμε (13)πλύνουνε (11)πλύντρια (11)πλύστρας (10)πλύστρες (10)πλώριζαν (20)πλώριζες (19)πλώρισαν (11)πλώρισες (10)πνίγεσαι (11)πνίγεστε (11)πνίγεται (11)πνίγηκαν (12)πνίγηκες (11)πνίγομαι (13)πνίγουμε (14)πνίγουνε (12)πνίξουμε (20)πνίξουνε (18)πνεμόνια (10)πνευμόνι (11)πνευστές (8)πνευστής (8)πνευστιώ (9)πνευστοί (9)πνευστού (9)πνευστός (8)πνευστών (9)πνεύματα (10)πνεύματι (10)πνεύμονά (9)πνεύμονα (10)πνιγείτε (11)πνιγερού (12)πνιγερός (11)πνιγηρές (11)πνιγηρής (11)πνιγηροί (12)πνιγηρού (12)πνιγηρός (11)πνιγηρών (12)πνιγμένα (13)πνιγμένη (13)πνιγμένο (13)πνιγμονή (13)πνιγμούς (12)πνιγούμε (13)πνιγούνε (11)πνιγούρα (12)πνιγόταν (11)πνιχτικά (16)πνιχτικέ (16)πνιχτική (16)πνιχτικό (16)πνιχτούς (14)ποίκιλαν (11)ποίκιλες (10)ποίκιλλα (13)ποίκιλλε (13)ποίκιλμα (13)ποίκιλση (11)ποίμαινα (10)ποίμαινε (10)ποίμαναν (10)ποίμανες (9)ποίμνιον (10)ποδάγρας (14)ποδάγρες (14)ποδέματα (13)ποδήλατά (12)ποδήλατα (13)ποδήλατο (13)ποδήλατό (12)ποδήματά (12)ποδήματα (13)ποδήρεις (11)ποδήρους (12)ποδίζανε (20)ποδίσκοι (12)ποδίσκος (11)ποδίσκου (13)ποδίσκων (14)ποδίτσας (10)ποδίτσες (10)ποδαγρών (15)ποδαράκι (13)ποδαράτα (12)ποδαράτε (12)ποδαράτη (12)ποδαράτο (12)ποδαρίλα (14)ποδαρικά (13)ποδαρικό (13)ποδαριού (12)ποδαριών (12)ποδεσιάς (10)ποδεσιές (10)ποδεσιών (11)ποδηγετώ (14)ποδηλάτη (13)ποδηλατώ (13)ποδιαίας (10)ποδιαίες (10)ποδιαίοι (11)ποδιαίος (10)ποδιαίου (12)ποδιαίων (13)ποδικούς (11)ποδοβολή (20)ποδοβολώ (20)ποδοκυλώ (15)ποδοκόπι (13)ποδοπάτα (12)ποδοπέδη (15)ποδοπατά (12)ποδοπατώ (12)ποδόγυρε (16)ποδόγυρο (16)ποζάραμε (20)ποζάρατε (18)ποζάρεις (17)ποζάρετε (18)ποζάρισε (18)ποζάρουν (19)ποζάτους (17)ποθήσαμε (19)ποθήσατε (17)ποθήσεις (16)ποθήσετε (17)ποθήσουν (18)ποθεινές (16)ποθεινής (16)ποθεινοί (17)ποθεινού (17)ποθεινός (16)ποθεινών (17)ποθερούς (17)ποθητούς (16)ποθούσαν (17)ποθούσες (16)ποθώντας (16)ποιήθηκα (18)ποιήθηκε (18)ποιήματά (9)ποιήματα (10)ποιήσαμε (10)ποιήσατε (8)ποιήσεις (7)ποιήσετε (8)ποιήσεων (10)ποιήσεως (9)ποιήσουν (9)ποιήτρια (9)ποιείσαι (8)ποιείστε (8)ποιείται (8)ποιηθείς (16)ποιηθούν (17)ποιημένα (10)ποιημένε (10)ποιημένη (10)ποιημένο (10)ποιητάρη (9)ποιητικά (9)ποιητικέ (9)ποιητική (9)ποιητικό (9)ποικίλαν (11)ποικίλει (11)ποικίλες (10)ποικίλης (10)ποικίλλω (15)ποικίλοι (11)ποικίλος (10)ποικίλου (12)ποικίλων (13)ποικίλως (12)ποικιλία (11)ποικιλτή (11)ποιμάνει (10)ποιμένας (9)ποιμένες (9)ποιμένων (12)ποιμαίνω (12)ποιμενίς (9)ποιμνίου (11)ποιμνίων (12)ποινικές (8)ποινικής (8)ποινικοί (9)ποινικού (9)ποινικός (8)ποινικών (9)ποινικώς (8)ποιοτικά (9)ποιοτικέ (9)ποιοτική (9)ποιοτικό (9)ποιούμαι (10)ποιούσαν (8)ποιούσες (7)ποιούταν (8)ποιότητά (7)ποιότητα (8)ποιώντας (7)ποκαριού (10)ποκαριών (10)πολάνσκι (11)πολέμαγα (15)πολέμαγε (15)πολέμησα (12)πολέμησε (12)πολέμιας (11)πολέμιες (11)πολέμιοί (11)πολέμιοι (12)πολέμιος (11)πολέμιου (13)πολέμιων (14)πολέμους (12)πολίστες (9)πολίτικα (11)πολίτικε (11)πολίτικη (11)πολίτικο (11)πολίτσια (10)πολίχνες (16)πολίχνης (16)πολίωσις (11)πολεμάει (12)πολεμάμε (14)πολεμάνε (12)πολεμάτε (12)πολεμήσω (14)πολεμίου (13)πολεμίων (14)πολεμηθώ (21)πολεμικά (13)πολεμικέ (13)πολεμική (13)πολεμικό (13)πολεμούν (12)πολικούς (10)πολιορκώ (12)πολιούχε (17)πολιούχο (17)πολιτεία (10)πολιτικά (11)πολιτικέ (11)πολιτική (11)πολιτικό (11)πολιχνών (17)πολλάκις (12)πολλαίνω (14)πολλαπλά (15)πολλαπλέ (15)πολλαπλή (15)πολλαπλό (15)πολλαχού (19)πολλαχώς (18)πολλοστά (12)πολλοστέ (12)πολλοστή (12)πολλοστό (12)πολτωδών (15)πολτώδες (12)πολτώδης (12)πολυέλεα (13)πολυέλεε (13)πολυέλεη (13)πολυέλεο (13)πολυβολώ (20)πολυβόλα (20)πολυβόλο (20)πολυειδή (14)πολυετές (10)πολυετής (10)πολυετών (11)πολυθεΐα (20)πολυκάων (14)πολυλογά (16)πολυλογώ (16)πολυμέσα (13)πολυμήδη (16)πολυμήλη (15)πολυμίλα (15)πολυμαθή (22)πολυμελή (15)πολυμερή (14)πολυμιλά (15)πολυμιλώ (15)πολυμνία (13)πολυνίκη (12)πολυξένη (20)πολυοψία (20)πολυπάθω (23)πολυπαθή (21)πολυτελή (13)πολυφάγο (21)πολυφυές (18)πολυφυής (18)πολυφυών (19)πολυωπία (14)πολφικές (17)πολφικής (17)πολφικοί (18)πολφικού (18)πολφικός (17)πολφικών (18)πολωθείς (20)πολωθούν (21)πολωμένα (14)πολωμένε (14)πολωμένη (14)πολωμένο (14)πολωνέζα (21)πολωνίας (11)πολωνίου (13)πολωνίων (14)πολωνικά (13)πολωνικέ (13)πολωνική (13)πολωνικό (13)πολωνούς (11)πολωτικά (13)πολωτικέ (13)πολωτική (13)πολωτικό (13)πολύαιμα (12)πολύαιμε (12)πολύαιμη (12)πολύαιμο (12)πολύανθα (19)πολύανθε (19)πολύανθη (19)πολύανθο (19)πολύβιος (16)πολύβιου (18)πολύβοος (16)πολύβουα (18)πολύβουε (18)πολύβουη (18)πολύβουο (18)πολύγαμα (15)πολύγαμε (15)πολύγαμη (15)πολύγαμο (15)πολύγονα (13)πολύγονε (13)πολύγονη (13)πολύγονο (13)πολύγυρο (15)πολύγωνα (15)πολύγωνε (15)πολύγωνη (15)πολύγωνο (15)πολύδωρα (16)πολύδωρε (16)πολύδωρη (16)πολύδωρο (16)πολύεδρα (14)πολύεδρε (14)πολύεδρη (14)πολύεδρο (14)πολύζυγα (23)πολύζυγο (23)πολύηχες (16)πολύηχης (16)πολύηχοι (17)πολύηχος (16)πολύηχου (18)πολύηχων (19)πολύθεες (18)πολύθεης (18)πολύθεοι (19)πολύθεος (18)πολύθεου (20)πολύθεων (21)πολύκτωρ (14)πολύκωπο (14)πολύλαλα (14)πολύλαλε (14)πολύλαλη (14)πολύλαλο (14)πολύλογα (15)πολύλογε (15)πολύλογη (15)πολύλογο (15)πολύμηνα (12)πολύμηνε (12)πολύμηνη (12)πολύμηνο (12)πολύμνια (12)πολύνησο (10)πολύξερα (20)πολύξερε (20)πολύξερη (20)πολύξερο (20)πολύοσμα (12)πολύοσμε (12)πολύοσμη (12)πολύοσμο (12)πολύπαθα (20)πολύπαθε (20)πολύπαθη (20)πολύπαθο (20)πολύποδα (14)πολύποδε (14)πολύποδη (14)πολύποδο (14)πολύπονα (11)πολύπονε (11)πολύπονη (11)πολύπονο (11)πολύπορα (12)πολύπορε (12)πολύπορη (12)πολύπορο (12)πολύπους (11)πολύριζα (20)πολύριζε (20)πολύριζη (20)πολύριζο (20)πολύσημα (12)πολύσημε (12)πολύσημη (12)πολύσημο (12)πολύτιμα (12)πολύτιμε (12)πολύτιμη (12)πολύτιμο (12)πολύτοκα (11)πολύτοκε (11)πολύτοκη (11)πολύτοκο (11)πολύτομα (12)πολύτομε (12)πολύτομη (12)πολύτομο (12)πολύφημα (19)πολύφημε (19)πολύφημη (19)πολύφημο (19)πολύφωνα (19)πολύφωνε (19)πολύφωνη (19)πολύφωνο (19)πολύφωτα (19)πολύφωτε (19)πολύφωτη (19)πολύφωτο (19)πολύχυμα (20)πολύχυμε (20)πολύχυμη (20)πολύχυμο (20)πολύψηφα (26)πολύψηφε (26)πολύψηφη (26)πολύψηφο (26)πολύωρες (12)πολύωρης (12)πολύωροι (13)πολύωρον (13)πολύωρος (12)πολύωρου (14)πολύωρων (15)πολώθηκα (20)πολώθηκε (20)πολώναμε (12)πολώνατε (10)πολώνεις (9)πολώνετε (10)πολώνιον (10)πολώνουν (11)πολώσαμε (12)πολώσατε (10)πολώσεις (9)πολώσετε (10)πολώσεων (12)πολώσεως (11)πολώσουν (11)πομακική (12)πομπέψει (20)πομπέψου (21)πομπέψτε (20)πομπήιος (10)πομπήιου (12)πομπευτώ (12)πομπεύει (11)πομπιάζω (22)πομπικές (11)πομπικής (11)πομπικοί (12)πομπικού (12)πομπικός (11)πομπικών (12)πομπωδών (16)πομπωδώς (15)πομπώδες (13)πομπώδης (13)πομφωδών (22)πομφώδες (19)πομφώδης (19)πονάγαμε (13)πονάγανε (11)πονάγατε (11)πονέματα (10)πονέντες (7)πονέσαμε (10)πονέσανε (8)πονέσατε (8)πονέσεις (7)πονέσετε (8)πονέσομε (10)πονέσουν (9)πονήματά (9)πονήματα (10)πονήρεμα (11)πονήρευα (10)πονήρευε (10)πονήρεψα (18)πονήρεψε (18)πονεμένα (10)πονεμένη (10)πονεμένο (10)πονετικά (9)πονετικέ (9)πονετική (9)πονετικό (9)πονηράδα (12)πονηρέψω (20)πονηρεύω (11)πονηριάς (8)πονηριές (8)πονηριών (9)πονηρούς (8)πονκιέλι (11)πονούσαν (8)πονούσες (7)ποντάρει (9)ποντίζει (17)ποντίκια (9)ποντίους (8)ποντίσει (8)ποντίσου (9)ποντίστε (8)ποντιακά (9)ποντιακέ (9)ποντιακή (9)ποντιακό (9)ποντικές (8)ποντικής (8)ποντικοί (9)ποντικού (9)ποντικός (8)ποντικών (9)ποντιστώ (8)ποντόρμο (11)πονόματε (10)πονόματο (10)πονόψυχα (25)πονόψυχε (25)πονόψυχη (25)πονόψυχο (25)πονώντας (7)ποπλίνας (10)ποπλίνες (10)ποπλινών (11)ποπολάρε (12)ποπολάρο (12)πορίζαμε (20)πορίζατε (18)πορίζεις (17)πορίζετε (18)πορίζουν (19)πορίσαμε (11)πορίσατε (9)πορίσεις (8)πορίσετε (9)πορίσουν (10)πορδίζει (21)πορδίσει (12)πορδίστε (12)πορδαλάς (13)πορδαλού (14)πορευθεί (19)πορευτεί (10)πορθήσει (18)πορθητές (17)πορθητής (17)πορθητών (18)πορθμέας (19)πορθμεία (20)πορθμείο (20)πορθμεύς (19)πορθμούς (19)πορισμοί (11)πορισμού (11)πορισμός (10)πορισμών (11)ποριστεί (9)ποριώτης (8)πορνίδια (12)πορνίδιο (12)πορνείας (8)πορνείες (8)πορνείον (9)πορνείου (10)πορνείων (11)πορνειών (9)πορνικές (9)πορνικής (9)πορνικοί (10)πορνικού (10)πορνικός (9)πορνικών (10)πορνικώς (9)πορτάκια (10)πορτάρης (9)πορτίτσα (9)πορτατίφ (16)πορτιέρη (10)πορτιέρο (10)πορτμονέ (11)πορτούλα (11)πορτρέτα (10)πορτρέτο (10)πορφυρές (17)πορφυρής (17)πορφυροί (18)πορφυρού (18)πορφυρός (17)πορφυρών (18)πορφύρας (16)πορφύρες (16)πορώδεις (11)πορώδους (12)ποσείδιο (11)ποσειδών (11)ποσθιακά (18)ποσθιακέ (18)ποσθιακή (18)ποσθιακό (18)ποσοστού (8)ποσοστόν (8)ποσοστών (8)ποσοτικά (9)ποσοτικέ (9)ποσοτική (9)ποσοτικό (9)ποσότητά (7)ποσότητα (8)ποτάμιας (9)ποτάμιες (9)ποτάμιοι (10)ποτάμιον (10)ποτάμιος (9)ποτάμιου (11)ποτάμιων (12)ποτέμκιν (11)ποτίδαια (11)ποτίζαμε (19)ποτίζανε (17)ποτίζατε (17)ποτίζεις (16)ποτίζετε (17)ποτίζομε (19)ποτίζουν (18)ποτίσαμε (10)ποτίσανε (8)ποτίσατε (8)ποτίσεις (7)ποτίσετε (8)ποτίσομε (10)ποτίσουν (9)ποτίστρα (9)ποταμάκι (11)ποταμίων (12)ποταμιάς (9)ποταμιές (9)ποταμιού (10)ποταμιών (10)ποταμούς (9)ποταπούς (8)ποτηράκι (10)ποτηριού (9)ποτηριών (9)ποτιστές (7)ποτιστής (7)ποτιστεί (8)ποτιστών (8)ποτοποιέ (9)ποτοποιό (9)πουγκιού (13)πουγκιών (13)πουδράρω (16)πουκεβίλ (19)πουλάδας (13)πουλάδες (13)πουλάδων (16)πουλάκης (11)πουλάκια (12)πουλάρια (12)πουλήσει (11)πουλήσου (12)πουλήστε (11)πουληθεί (20)πουλητές (10)πουλητής (10)πουλητών (11)πουλούμε (13)πουλούνε (11)πουλούσα (11)πουλούσε (11)πουλόβερ (19)πουνέντε (9)πουράκια (11)πουρνάρι (11)πουστάρα (10)πουστίζω (20)πουστίσω (11)πουστιάς (8)πουστιές (8)πουστιών (9)πουτάνας (8)πουτάνες (8)πουτίγκα (13)πουτανιά (9)πουτσίνι (9)πουτσαρά (10)πούδραρα (13)πούδραρε (13)πούλαγαν (13)πούλαγες (12)πούλβερη (18)πούλησαν (10)πούλησες (9)πούλησης (9)πούλουδο (14)πούντρας (8)πούντρες (8)πούπουλα (12)πούπουλο (12)πούστιζα (17)πούστιζε (17)πούστικα (9)πούστικε (9)πούστικη (9)πούστικο (9)πούστισα (8)πούστισε (8)πούστρας (8)πούστρες (8)πούτσους (8)πράγματά (13)πράγματα (14)πράγματι (14)πράκτορά (10)πράκτορα (11)πράξιλλα (22)πράξουμε (21)πράσινες (8)πράσινης (8)πράσινοι (9)πράσινος (8)πράσινου (10)πράσινων (11)πράττειν (9)πράττουν (10)πράυνσις (9)πρέβεζας (24)πρέποντα (10)πρέπουσα (11)πρέσαραν (10)πρέσαρες (9)πρέσβεις (15)πρέσβευε (17)πρέσβεων (18)πρήζεσαι (18)πρήζεστε (18)πρήζεται (18)πρήζομαι (20)πρήζουμε (21)πρήζουνε (19)πρήξουμε (21)πρήξουνε (19)πρήστηκα (10)πρήστηκε (10)πρίγκηπα (14)πρίγκιπα (14)πρίνσιπε (10)πρίνστον (9)πρίσματα (11)πρίστινα (9)πρίστλεϊ (10)πραίτορα (10)πραΰναμε (11)πραΰνατε (9)πραΰνεις (8)πραΰνετε (9)πραΰνουν (10)πρακτέον (10)πρακτέος (9)πρακτέου (11)πρακτικά (11)πρακτικέ (11)πρακτική (11)πρακτικό (11)πραλίνας (10)πραλίνες (10)πραλινών (11)πραμάτων (13)πραξιθέα (27)πρασίνου (10)πρασίνων (11)πρατήρια (10)πρατήριο (10)πρατήριό (9)πρατίνας (8)πρατίνου (10)πραϋμένα (10)πραϋμένε (10)πραϋμένη (10)πραϋμένο (10)πραότητα (9)πρεβάζια (25)πρεβέζης (24)πρεζάκια (19)πρεζόνια (18)πρεμιέρα (12)πρεμούρα (12)πρεσάρει (10)πρεσβεία (16)πρεσβεύω (18)πρεσβύτη (16)πρετόρια (10)πρηζόταν (18)πρηνηδόν (12)πρησμένη (11)πρησμένο (11)πρηστείς (8)πρηστούν (9)πριάπεια (10)πριάπειε (10)πριάπειο (10)πριηνεύς (8)πριμάτοι (11)πριμάτος (10)πριμάτου (12)πριμάτων (13)πρινάρια (10)πρινένια (9)πρινένιε (9)πρινένιο (9)πριονάκι (10)πριονίδι (12)πριονίζω (20)πριονίσω (11)πριονιού (9)πριονιών (9)πριονωτά (11)πριονωτέ (11)πριονωτή (11)πριονωτό (11)πριόνιζα (18)πριόνιζε (18)πριόνισα (9)πριόνισε (9)πριόνιση (9)προΐστιο (9)προάγαμε (14)προάγατε (12)προάγεις (11)προάγετε (12)προάγουν (13)προάλλες (12)προάστιά (8)προάστια (9)προάστιο (9)προάστιό (8)προέβαλα (18)προέβαλε (18)προέβηκα (17)προέβηκε (17)προέδρου (14)προέδρων (15)προέκυψα (20)προέκυψε (20)προέλασή (10)προέλασε (11)προέλαση (11)προέλεγε (14)προέλθει (20)προέρθει (19)προέχουν (17)προήγαγα (15)προήγαγε (15)προήλασα (11)προήλθαν (20)προήχθην (25)προίκιζα (19)προίκιζε (19)προίκισή (9)προίκισα (10)προίκισε (10)προίκιση (10)προαγάγω (17)προαγορά (13)προαγωγέ (17)προαγωγή (17)προαγωγό (17)προακτέα (10)προακτέε (10)προακτέο (10)προαχθέν (25)προαχθεί (25)προαύλια (11)προαύλιο (11)προαύλιό (10)προβάλαν (18)προβάλει (18)προβάλλω (22)προβάρει (17)προβάτου (17)προβάτων (18)προβαίνω (18)προβείτε (16)προβλέπω (21)προβλέψω (29)προβλήτα (18)προβληθώ (27)προβολέα (18)προβολές (17)προβολής (17)προβολών (18)προβούμε (18)προβούνε (16)προβόλου (19)προβόλων (20)προγάμια (14)προγάμιε (14)προγάμιο (14)προγονές (11)προγονής (11)προγονοί (12)προγονού (12)προγονός (11)προγονών (12)προγούλι (14)προγράφω (22)προγραφή (20)προγόνια (12)προγόνου (13)προγόνων (14)προδήλου (15)προδήλως (15)προδίδαν (15)προδίδει (15)προδίνει (12)προδοθεί (21)προδοσία (12)προδοτών (12)προδόμου (15)προδόμων (16)προδότες (11)προδότης (11)προδώσαν (12)προδώσει (12)προδώστε (12)προείδαν (12)προείδες (11)προείπαν (10)προείπες (9)προεδρία (13)προεξάγω (23)προεξέχω (27)προεξοχή (25)προεστοί (9)προεστού (9)προεστός (8)προεστών (9)προζύμια (20)προηγήθη (21)προθήκες (18)προθήκης (18)προθηκών (19)προθυμία (21)προθύμων (22)προθύμως (21)προικίζω (21)προικίσω (12)προικιού (10)προικιών (10)προικώας (9)προικώες (9)προικώοι (10)προικώος (9)προικώου (11)προικώων (12)προκάκια (11)προκάμει (12)προκαλεί (12)προκαλών (12)προκληθώ (21)προκλινή (12)προκοίλι (12)προκοπές (10)προκοπής (10)προκοπών (11)προκρίνω (13)προκριθώ (20)προκόβει (17)προκόπης (10)προκόπιε (11)προκόπιο (11)προκόψει (19)προκύπτω (13)προκύψαν (19)προκύψει (19)προλάβει (18)προλέγει (14)προλεχθώ (27)προληφθώ (27)προλόγου (15)προλόγων (16)προλύτης (10)προμάμμη (15)προμάχου (19)προμάχων (20)προμήκης (11)προμήνυα (12)προμήνυε (12)προμαχεί (18)προμαχών (18)προμηθέα (20)προμηνάν (11)προμηνάς (10)προμηνάω (13)προμηνύω (13)προνοιών (9)προνομία (11)προνοούν (9)προνόησα (9)προνόησε (9)προνόμιά (10)προνόμια (11)προνόμιο (11)προνόμιό (10)προνύμφη (18)προξένου (19)προξένων (20)προξενεί (18)προξενιά (18)προξενιό (18)προοίμια (11)προοίμιο (11)προοίμιό (10)προοδέψω (23)προοδεύω (14)προορίζω (21)προορίσω (12)προπάνια (10)προπάνιο (10)προπάππε (12)προπάππο (12)προπέλας (11)προπέλες (11)προπέμπω (15)προπένιο (10)προπέτες (9)προπέτης (9)προπελών (12)προπετές (9)προπετής (9)προπετών (10)προπετώς (9)προπομπέ (13)προπομπή (13)προπομπό (13)προπονεί (10)προποτζή (19)προπουλώ (13)προπωλεί (14)προπόδων (15)προσάγει (12)προσάπτω (12)προσάψει (18)προσέλθω (22)προσέξει (18)προσέξτε (18)προσέχει (16)προσήγαν (12)προσήκει (10)προσήκον (10)προσήκων (12)προσήλθα (20)προσήλθε (20)προσήλια (11)προσήλιε (11)προσήλιο (11)προσήμων (13)προσήρθε (19)προσήχθη (25)προσαρτά (10)προσαρτώ (10)προσαχθώ (25)προσβάλω (20)προσβολή (18)προσδένω (14)προσδίδω (17)προσδίνω (14)προσδοκά (13)προσδοκώ (13)προσευχή (17)προσεχές (15)προσεχής (15)προσεχών (16)προσεχώς (15)προσηνές (8)προσηνής (8)προσηνών (9)προσθέσω (20)προσθέτω (20)προσθήκη (19)προσθίου (19)προσθετά (18)προσθετέ (18)προσθετή (18)προσθετό (18)προσιτές (8)προσιτής (8)προσιτοί (9)προσιτού (9)προσιτός (8)προσιτών (9)προσκαλώ (12)προσκυνά (11)προσκυνώ (11)προσκύνα (10)προσλάβω (20)προσμένω (13)προσμονή (11)προσοχές (15)προσοχής (15)προσπαθώ (19)προσροφά (17)προσροφώ (17)προστάζω (20)προστάξω (20)προστάτη (9)προσταγή (12)προστεθώ (18)προστώον (9)προστώου (10)προστώων (11)προσφάγι (19)προσφέρω (19)προσφιλή (18)προσφορά (17)προσφυές (16)προσφυής (16)προσφυγή (20)προσφυών (17)προσφυώς (16)προσφωνώ (18)προσφύγω (21)προσχωθώ (27)προσχωρώ (19)προσχώνω (18)προσχώσω (18)προσωδία (14)προσόδιο (12)προσόδου (13)προσόδων (14)προσόντα (9)προσόψια (18)προσόψιο (18)προσώπου (11)προσώπων (12)προσώρας (9)προτάξει (18)προτάξου (19)προτάξτε (18)προτάσσω (11)προτέρου (11)προτέρων (12)προταθέν (18)προταθεί (18)προταχτώ (16)προτείνω (11)προτιμάν (11)προτιμάς (10)προτιμάω (13)προτομές (10)προτομής (10)προτομών (11)προτρέπω (13)προτρέχω (19)προτρέψω (21)προτροπή (11)προτύπου (11)προτύπων (12)προυντόν (10)προφέρει (17)προφήτες (15)προφήτης (15)προφήτου (17)προφανές (15)προφανής (15)προφαντά (16)προφαντέ (16)προφαντή (16)προφαντό (16)προφανών (16)προφανώς (15)προφητών (16)προφθάνω (27)προφοράς (16)προφορές (16)προφορών (17)προφτάσω (18)προχωράν (19)προχωράς (18)προχωράω (21)προχωρεί (19)προχόροφ (24)προωθήσω (22)προωθείς (19)προωθηθώ (29)προωθούν (20)προϊούσα (8)προϊόντα (8)προόδευα (13)προόδευε (13)προόδεψα (21)προόδεψε (21)προόδους (12)προόριζα (19)προόριζε (19)προόρισα (10)προόρισε (10)προώθησή (17)προώθησα (18)προώθησε (18)προώθηση (18)προώσεις (8)προώσεων (11)προώσεως (10)πρυμάτσα (12)πρυμιούς (11)πρυμναία (12)πρυμναίε (12)πρυμναίο (12)πρυμνιός (11)πρωιμάδι (16)πρωιμιές (12)πρωινούς (10)πρωκτικά (13)πρωκτικέ (13)πρωκτική (13)πρωκτικό (13)πρωκτούς (11)πρωραίας (11)πρωραίες (11)πρωραίοι (12)πρωραίος (11)πρωραίου (13)πρωραίων (14)πρωσικές (11)πρωσικής (11)πρωσικοί (12)πρωσικού (12)πρωσικόν (12)πρωσικός (11)πρωσικών (12)πρωτάκια (12)πρωτάρας (11)πρωτάρες (11)πρωτάρης (11)πρωτίδια (14)πρωτίστη (11)πρωτεΐνη (11)πρωτείον (11)πρωτείου (12)πρωτείων (13)πρωτεϊκά (11)πρωτεϊκέ (11)πρωτεϊκή (11)πρωτεϊκό (11)πρωτεύει (11)πρωτεύον (11)πρωτεύων (13)πρωτινές (10)πρωτινής (10)πρωτινοί (11)πρωτινού (11)πρωτινός (10)πρωτινών (11)πρωτοετή (11)πρωτολέω (15)πρωτόζωα (22)πρωτόζωο (22)πρωτόνια (11)πρωτόνιο (11)πρόβαλαν (18)πρόβαλες (17)πρόβαλλα (20)πρόβαλλε (20)πρόβαραν (17)πρόβαρες (16)πρόβατον (16)πρόβατου (17)πρόβατων (18)πρόβειας (15)πρόβειες (15)πρόβειοι (16)πρόβειος (15)πρόβειου (17)πρόβειων (18)πρόβλεπα (19)πρόβλεπε (19)πρόβλεψή (26)πρόβλεψα (27)πρόβλεψε (27)πρόβλεψη (27)πρόβλημά (19)πρόβλημα (20)πρόβολοι (18)πρόβολος (17)πρόγαμες (13)πρόγαμης (13)πρόγαμοι (14)πρόγαμος (13)πρόγαμου (15)πρόγαμων (16)πρόγευμα (15)πρόγευση (13)πρόγκημα (15)πρόγνωση (14)πρόγονοί (11)πρόγονοι (12)πρόγονος (11)πρόγονός (10)πρόδηλες (13)πρόδηλης (13)πρόδηλοι (14)πρόδηλος (13)πρόδηλου (15)πρόδηλων (16)πρόδιδαν (15)πρόδιδες (14)πρόδομοι (14)πρόδομος (13)πρόδρομα (15)πρόδρομε (15)πρόδρομη (15)πρόδρομο (15)πρόδωσαν (14)πρόδωσες (13)πρόεδροι (13)πρόεδρος (12)πρόεδρου (14)πρόεδρός (11)πρόθεσής (16)πρόθεσης (17)πρόθεσις (17)πρόθυμες (20)πρόθυμης (20)πρόθυμοι (21)πρόθυμον (21)πρόθυμος (20)πρόθυμου (22)πρόθυμων (23)πρόθυρον (20)πρόκαμαν (12)πρόκλησή (11)πρόκληση (12)πρόκοβαν (17)πρόκοβες (16)πρόκομμα (14)πρόκοψαν (19)πρόκριμα (13)πρόκρινα (11)πρόκρινε (11)πρόκρισή (10)πρόκριση (11)πρόκριτε (11)πρόκριτο (11)πρόκτηση (10)πρόκυπτε (12)πρόκυψης (19)πρόκυψις (19)πρόλαβαν (18)πρόλαβες (17)πρόληψης (19)πρόληψις (19)πρόλοβοι (18)πρόλοβος (17)πρόλογοι (14)πρόλογος (13)πρόλογου (15)πρόμαχοι (18)πρόμαχος (17)πρόμηκες (11)πρόνευση (10)πρόνοιας (8)πρόνοιες (8)πρόξενοι (18)πρόξενος (17)πρόξενου (19)πρόξενων (20)πρόπερσι (11)πρόπηγμα (15)πρόποδές (11)πρόποδες (12)πρόπολης (11)πρόπολις (11)πρόποσης (9)πρόποσις (9)πρόπτυξη (20)πρόπτωση (12)πρόπυλον (13)πρόπυλου (14)πρόπυλων (15)πρόρρηση (11)πρόρριζα (20)πρόσβαλα (18)πρόσβαλε (18)πρόσβαρα (17)πρόσβαρε (17)πρόσβαρη (17)πρόσβαρο (17)πρόσβασή (15)πρόσβαση (16)πρόσγαλα (14)πρόσγαλο (14)πρόσδεσε (12)πρόσδεση (12)πρόσδιδε (15)πρόσδοση (12)πρόσδωσε (14)πρόσεδρα (13)πρόσεδρε (13)πρόσεδρη (13)πρόσεδρο (13)πρόσεξαν (18)πρόσεξες (17)πρόσεχαν (16)πρόσεχες (15)πρόσηβες (15)πρόσηβης (15)πρόσηβοι (16)πρόσηβος (15)πρόσηβου (17)πρόσηβων (18)πρόσημου (12)πρόσημων (13)πρόσθεσε (18)πρόσθεση (18)πρόσθετα (18)πρόσθετε (18)πρόσθετη (18)πρόσθετο (18)πρόσθημα (20)πρόσθιας (17)πρόσθιες (17)πρόσθιοι (18)πρόσθιος (17)πρόσθιου (19)πρόσθιων (20)πρόσκοπε (11)πρόσκοπο (11)πρόσλαβε (18)πρόσληψή (19)πρόσληψη (20)πρόσμιξη (20)πρόσοδες (11)πρόσοδοί (11)πρόσοδοι (12)πρόσοδος (11)πρόσοψής (16)πρόσοψης (17)πρόσοψις (17)πρόσπεσε (10)πρόσρηση (10)πρόσταζα (18)πρόσταζε (18)πρόσταξα (18)πρόσταξε (18)πρόστεγα (12)πρόστεγο (12)πρόστιμα (11)πρόστιμο (11)πρόστυλα (12)πρόστυλε (12)πρόστυλη (12)πρόστυλο (12)πρόστυχα (17)πρόστυχε (17)πρόστυχη (17)πρόστυχο (17)πρόσφατα (16)πρόσφατε (16)πρόσφατη (16)πρόσφατο (16)πρόσφερα (17)πρόσφερε (17)πρόσφορα (17)πρόσφορε (17)πρόσφορη (17)πρόσφορο (17)πρόσφυγα (20)πρόσφυγε (20)πρόσφυμα (19)πρόσφυσή (16)πρόσφυση (17)πρόσχαρα (17)πρόσχαρε (17)πρόσχαρη (17)πρόσχαρο (17)πρόσχημα (18)πρόσχωμα (20)πρόσχωνα (18)πρόσχωνε (18)πρόσχωσα (18)πρόσχωσε (18)πρόσχωση (18)πρόσωπον (12)πρόσωπόν (11)πρόταγμα (14)πρόταξαν (18)πρόταξες (17)πρόταξης (17)πρόταξις (17)πρότασής (7)πρότασης (8)πρότασις (8)πρότασσα (9)πρότασσε (9)πρότεινα (9)πρότεινε (9)πρότερες (9)πρότερης (9)πρότεροι (10)πρότερον (10)πρότερος (9)πρότερου (11)πρότερων (12)πρότζεκτ (19)πρότινος (8)πρότονος (8)πρότυπες (10)πρότυπης (10)πρότυποι (11)πρότυπον (11)πρότυπος (10)πρότυπου (12)πρότυπων (13)πρόφασης (15)πρόφασις (15)πρόφεραν (17)πρόφθασε (25)πρόφτασα (16)πρόφτασε (16)πρόφυλλα (21)πρόχειλε (18)πρόχειλο (18)πρόχειρα (17)πρόχειρε (17)πρόχειρη (17)πρόχειρο (17)πρόωρους (12)πρύμισμα (13)πρύτανής (7)πρύτανης (8)πρύτανις (8)πρώιμους (11)πρώραθεν (19)πρώσσους (9)πρώτευσα (10)πρώτευσε (10)πρώτιστα (9)πρώτιστε (9)πρώτιστη (9)πρώτιστο (9)πτέραρχε (17)πτέραρχο (17)πτέρυγας (12)πτέρυγες (12)πταίστης (7)πταρμούς (10)πτερέλας (10)πτερωτές (10)πτερωτής (10)πτερωτοί (11)πτερωτού (11)πτερωτός (10)πτερωτών (11)πτερόεις (8)πτερύγιά (11)πτερύγια (12)πτερύγιο (12)πτερύγων (14)πτητικές (8)πτητικής (8)πτητικοί (9)πτητικού (9)πτητικός (8)πτητικών (9)πτιλωδών (15)πτιλώδες (12)πτιλώδης (12)πτοήθηκα (18)πτοήθηκε (18)πτοήσαμε (10)πτοήσατε (8)πτοήσεις (7)πτοήσετε (8)πτοήσουν (9)πτοείσαι (8)πτοείστε (8)πτοείται (8)πτοηθείς (16)πτοηθούν (17)πτοούμαι (10)πτοούσαν (8)πτοούσες (7)πτοούταν (8)πτοώντας (7)πτυκτούς (9)πτυχιακά (17)πτυχιακέ (17)πτυχιακή (17)πτυχιακό (17)πτυχωθεί (27)πτυχωτές (17)πτυχωτής (17)πτυχωτοί (18)πτυχωτού (18)πτυχωτός (17)πτυχωτών (18)πτυχώνει (16)πτυχώσει (16)πτυχώσου (17)πτυχώστε (16)πτυόμουν (12)πτυόσουν (10)πτωμάτων (14)πτωμαΐνη (12)πτωτικές (10)πτωτικής (10)πτωτικοί (11)πτωτικού (11)πτωτικός (10)πτωτικών (11)πτωχαίνω (19)πτωχεύει (17)πτωχικές (17)πτωχικής (17)πτωχικοί (18)πτωχικού (18)πτωχικός (17)πτωχικών (18)πτύονται (8)πτύονταν (8)πτύοντας (7)πτύσουμε (11)πτύχωναν (17)πτύχωνες (16)πτύχωσαν (17)πτύχωσες (16)πτύχωσης (16)πτύχωσις (16)πτώματος (9)πτώματός (8)πτώχευσή (15)πτώχευσα (16)πτώχευσε (16)πτώχευση (16)πυαιμίας (10)πυαιμίες (10)πυαιμιών (11)πυγαίους (12)πυγμάχοι (21)πυγμάχος (20)πυγμάχου (22)πυγμάχων (23)πυγμαίας (13)πυγμαίες (13)πυγμαίοι (14)πυγμαίος (13)πυγμαίου (15)πυγμαίων (16)πυγμαχία (21)πυγμαχεί (21)πυδναίος (11)πυελικές (11)πυελικής (11)πυελικοί (12)πυελικού (12)πυελικός (11)πυελικών (12)πυθαγόρα (22)πυθικούς (18)πυθμένας (19)πυθμένες (19)πυθμένων (22)πυκνωθεί (21)πυκνωτές (11)πυκνωτής (11)πυκνωτών (12)πυκνότης (9)πυκνώνει (10)πυκνώσει (10)πυκνώσου (11)πυκνώστε (10)πυλαίους (11)πυλωρικά (15)πυλωρικέ (15)πυλωρική (15)πυλωρικό (15)πυλωρούς (13)πυλώματα (13)πυξαριού (19)πυξαριών (19)πυογόνος (11)πυουρίας (10)πυουρίες (10)πυουριών (11)πυοφύτης (15)πυράγρας (13)πυράγρες (13)πυρέτιον (10)πυρίμαχα (19)πυρίμαχε (19)πυρίμαχη (19)πυρίμαχο (19)πυρίτιδα (13)πυρίτιον (10)πυραγωγά (18)πυραμίδα (15)πυραύλου (13)πυραύλων (14)πυραύνου (11)πυραύνων (12)πυργίσκε (14)πυργίσκο (14)πυργωθεί (24)πυργωτές (14)πυργωτής (14)πυργωτοί (15)πυργωτού (15)πυργωτός (14)πυργωτών (15)πυργώνει (13)πυργώσει (13)πυργώσου (14)πυργώστε (13)πυρετικά (11)πυρετικέ (11)πυρετική (11)πυρετικό (11)πυρετούς (9)πυρετώδη (13)πυρηναία (10)πυρηνικά (11)πυρηνικέ (11)πυρηνική (11)πυρηνικό (11)πυριγενή (13)πυριτίου (11)πυριτίων (12)πυριτικά (11)πυριτικέ (11)πυριτική (11)πυριτικό (11)πυρκαγιά (14)πυρκαϊάς (9)πυρκαϊές (9)πυροβάτη (17)πυροβολώ (19)πυροβόλα (19)πυροβόλο (19)πυρογενή (13)πυροδοτώ (13)πυροδότη (13)πυρομανή (12)πυροπαθή (20)πυροστιά (10)πυροφάνι (17)πυρπολεί (13)πυρρίχια (18)πυρρίχιε (18)πυρρίχιο (18)πυρφόροι (18)πυρφόρος (17)πυρφόρου (19)πυρφόρων (20)πυρωθείς (20)πυρωθούν (21)πυρωμένα (14)πυρωμένε (14)πυρωμένη (14)πυρωμένο (14)πυρωτικά (13)πυρωτικέ (13)πυρωτική (13)πυρωτικό (13)πυρόλιθε (21)πυρόλιθο (21)πυρόλυση (13)πυρώδεις (12)πυρώδους (13)πυρώθηκα (20)πυρώθηκε (20)πυρώματα (12)πυρώναμε (12)πυρώνατε (10)πυρώνεις (9)πυρώνετε (10)πυρώνουν (11)πυρώσαμε (12)πυρώσατε (10)πυρώσεις (9)πυρώσετε (10)πυρώσεων (12)πυρώσεως (11)πυρώσουν (11)πυτζάμες (19)πυτζαμών (20)πυόρροια (11)πωγωνάτα (15)πωγωνάτε (15)πωγωνάτη (15)πωγωνάτο (15)πωγωνίου (16)πωλήθηκα (22)πωλήθηκε (22)πωλήσαμε (14)πωλήσατε (12)πωλήσεις (11)πωλήσετε (12)πωλήσεων (14)πωλήσεως (13)πωλήσεών (11)πωλήσεώς (10)πωλήσουν (13)πωλήτριά (12)πωλήτρια (13)πωλείσαι (12)πωλείστε (12)πωλείται (12)πωληθείς (20)πωληθούν (21)πωλημένη (14)πωλούμαι (14)πωλούντο (12)πωλούσαν (12)πωλούσες (11)πωλούταν (12)πωλώντας (11)πωμάτιζα (21)πωμάτιζε (21)πωμάτισα (12)πωμάτισε (12)πωματίζω (23)πωματίσω (14)πωρωθείς (21)πωρωθούν (22)πωρωμένα (15)πωρωμένε (15)πωρωμένη (15)πωρωμένο (15)πωρόλιθε (22)πωρόλιθο (22)πωρώθηκα (21)πωρώθηκε (21)πωρώναμε (13)πωρώνατε (11)πωρώνεις (10)πωρώνετε (11)πωρώνουν (12)πωρώσαμε (13)πωρώσατε (11)πωρώσεις (10)πωρώσετε (11)πωρώσεων (13)πωρώσεως (12)πωρώσουν (12)πόλικαρπ (13)πόλισμαν (12)πόμπευαν (12)πόμπευες (11)πόμπευση (12)πόμπεψαν (20)πόμπεψες (19)πόνταραν (9)πόνταρες (8)πόντιζαν (17)πόντιζες (16)πόντικας (8)πόντιουμ (11)πόντιους (8)πόντισαν (8)πόντισες (7)πόντισης (7)πόντισις (7)πόντισμα (10)πόρδιζαν (21)πόρδιζες (20)πόρδισαν (12)πόρδισες (11)πόρρωθεν (21)πόρτλαντ (11)πόσιμους (10)πότσνταμ (10)πύκνωναν (11)πύκνωνες (10)πύκνωσαν (11)πύκνωσες (10)πύκνωσης (10)πύκνωσις (10)πύξινους (17)πύρανθος (17)πύραυλοί (11)πύραυλοι (12)πύραυλος (11)πύραυνον (10)πύργωναν (14)πύργωνες (13)πύργωσαν (14)πύργωσες (13)πύρινους (9)πύρρειος (9)πύρρωνος (11)πώρινους (9)