Π 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (7209)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

πάγκακους (14)πάγκαλους (15)πάγκοινες (12)πάγκοινης (12)πάγκοινοι (13)πάγκοινος (12)πάγκοινου (14)πάγκοινων (15)πάλλευκες (14)πάλλευκης (14)πάλλευκοι (15)πάλλευκος (14)πάλλευκου (16)πάλλευκων (17)πάλλονται (13)πάλλονταν (13)πάλλοντας (12)πάμπλουτα (15)πάμπλουτε (15)πάμπλουτη (15)πάμπλουτο (15)πάμπολλες (15)πάμπολλοι (16)πάμπτωχες (20)πάμπτωχης (20)πάμπτωχοι (21)πάμπτωχος (20)πάμπτωχου (22)πάμπτωχων (23)πάμφθηνες (26)πάμφθηνης (26)πάμφθηνοι (27)πάμφθηνος (26)πάμφθηνου (28)πάμφθηνων (29)πάμφτωχες (26)πάμφτωχης (26)πάμφτωχοι (27)πάμφτωχος (26)πάμφτωχου (28)πάμφτωχων (29)πάμφωτους (20)πάναγνους (12)πάνδεινος (11)πάνδηλους (14)πάνδημους (14)πάνδροσες (12)πάνδροσης (12)πάνδροσοι (13)πάνδροσος (12)πάνδροσου (14)πάνδροσων (15)πάνοπλους (12)πάνσεπτες (9)πάνσεπτης (9)πάνσεπτοι (10)πάνσεπτος (9)πάνσεπτου (11)πάνσεπτων (12)πάνσοφους (16)πάνταινος (8)πάντρευαν (11)πάντρευες (10)πάντρεψαν (19)πάντρεψες (18)πάρεργους (14)πάρκινσον (11)πάσσαλους (11)πάστερνακ (11)πάστρευαν (11)πάστρευες (10)πάστρεψαν (19)πάστρεψες (18)πάσχονται (16)πάσχονταν (16)πάσχοντας (15)πάσχοντες (15)πάσχοντος (15)πάτροκλος (12)πάτροκλου (14)πάχνιασμα (18)πέμπονται (12)πέμπονταν (12)πένθιμους (20)πένταθλον (20)πένταθλου (21)πέντερσεν (10)πέπτονται (10)πέπτονταν (10)πέργκολας (15)πέργκολες (15)πέρδονται (13)πέρδονταν (13)πέστροφας (16)πέστροφες (16)πέτρινους (10)πέτροβιτς (16)πέτσιασμα (11)πέτσικους (10)πέτσινους (9)πέφτοντας (15)πίβουλους (19)πίκραιναν (11)πίκραινες (10)πίπτοντας (9)πίστευσαν (10)πίτσικους (10)παίδαρους (13)παίδευσης (12)παίδευσις (12)παίζονται (18)παίζονταν (18)παίζοντας (17)παίκτριας (10)παίκτριες (10)παίρνεσαι (10)παίρνεστε (10)παίρνεται (10)παίρνομαι (12)παίρνουμε (13)παίρνουνε (11)παίχθηκαν (26)παίχτηκαν (17)παίχτηκες (16)παγάνιζαν (21)παγάνιζες (20)παγάνισαν (12)παγάνισες (11)παγίδευαν (16)παγίδευες (15)παγίδευμα (18)παγίδευσα (16)παγίδευσε (16)παγίδευση (16)παγίδεψαν (24)παγίδεψες (23)παγανίζει (21)παγανίσει (12)παγανίστε (12)παγανισμέ (14)παγανισμό (14)παγανιστή (12)παγασαίος (11)παγγνωσία (17)παγερότης (12)παγετωδών (17)παγετώδες (14)παγετώδης (14)παγετώνας (11)παγετώνες (11)παγετώνων (14)παγιδέψει (24)παγιδέψου (25)παγιδέψτε (24)παγιδευτώ (16)παγιδεύει (15)παγιδεύσω (17)παγιοποιώ (13)παγιωθείς (22)παγιωθούν (23)παγιωμένα (16)παγιωμένε (16)παγιωμένη (16)παγιωμένο (16)παγιότητα (12)παγιώθηκα (22)παγιώθηκε (22)παγιώναμε (14)παγιώνατε (12)παγιώνεις (11)παγιώνετε (12)παγιώνουν (13)παγιώσαμε (14)παγιώσατε (12)παγιώσεις (11)παγιώσετε (12)παγιώσεων (14)παγιώσεως (13)παγιώσουν (13)παγκανίνι (13)παγκαριού (14)παγκαριών (14)παγκοίνως (14)παγκράτια (14)παγκράτιο (14)παγκόσμια (15)παγκόσμιε (15)παγκόσμιο (15)παγοδρομώ (18)παγοδρόμε (18)παγοδρόμο (18)παγοποιία (13)παγοποιός (12)παγοπωλών (17)παγοπώλες (14)παγοπώλης (14)παγουράκι (15)παγουριού (14)παγουριών (14)παγωμάτων (18)παγωμένες (15)παγωμένης (15)παγωμένοι (16)παγωμένος (15)παγωμένου (17)παγωμένων (18)παγωνιέρα (15)παγόβουνα (20)παγόβουνο (20)παγώματος (13)παγώνουμε (15)παγώνουνε (13)παγώσουμε (15)παγώσουνε (13)παζάρευαν (20)παζαρέψει (28)παζαρίτης (18)παζαρεύει (19)παζαρλίκι (22)παθήματος (19)παθαίνανε (18)παθαίνεις (17)παθαίνετε (18)παθαίνουν (19)παθημάτων (22)παθητικές (18)παθητικής (18)παθητικοί (19)παθητικού (19)παθητικός (18)παθητικών (19)παθητικώς (18)παθιάρικα (20)παθιάρικε (20)παθιάρικη (20)παθιάρικο (20)παθιαστεί (18)παθογόνοι (21)παθογόνος (20)παθογόνου (22)παθογόνων (23)παθολογία (23)παθολόγοι (23)παθολόγος (22)παθολόγου (24)παθολόγων (25)παιάνιζαν (18)παιάνιζες (17)παιάνισαν (9)παιάνισες (8)παιανίζει (18)παιανίσει (9)παιανίστε (9)παιανιεύς (8)παιγμένες (13)παιγμένης (13)παιγμένοι (14)παιγμένος (13)παιγμένου (15)παιγμένων (16)παιγνίδια (15)παιγνιώδη (15)παιδάριον (13)παιδέματα (14)παιδέψαμε (23)παιδέψατε (21)παιδέψεις (20)παιδέψετε (21)παιδέψουν (22)παιδίατρε (13)παιδίατρο (13)παιδίσκες (12)παιδίσκης (12)παιδαγωγέ (20)παιδαγωγό (20)παιδαγωγώ (20)παιδαρέλι (15)παιδεμούς (13)παιδευτής (12)παιδευτεί (13)παιδεύαμε (14)παιδεύατε (12)παιδεύεις (11)παιδεύετε (12)παιδεύουν (13)παιδικάτα (13)παιδικούς (12)παιδισμοί (14)παιδισμού (14)παιδισμός (13)παιδισμών (14)παιδιόθεν (21)παιδοκομώ (15)παιδοκόμε (15)παιδοκόμο (15)παιδομάνι (14)παιδονόμε (14)παιδονόμο (14)παιδοποιώ (13)παιδούλας (13)παιδότοπε (13)παιδότοπο (13)παιζογέλα (23)παιζογελά (23)παιζογελώ (23)παιζόμουν (21)παιζόσουν (19)παιζότανε (18)παικταράς (10)παικτριών (11)παινάγαμε (14)παινάγατε (12)παινέματα (11)παινέσαμε (11)παινέσατε (9)παινέσεις (8)παινέσετε (9)παινέσουν (10)παινέψαμε (20)παινέψατε (18)παινέψεις (17)παινέψετε (18)παινέψουν (19)παινεμένα (11)παινεμένε (11)παινεμένη (11)παινεμένο (11)παινεσιάς (8)παινεσιές (8)παινεσιών (9)παινευτής (9)παινευτεί (10)παινεύαμε (11)παινεύατε (9)παινεύεις (8)παινεύετε (9)παινεύουν (10)παινούσαν (9)παινούσες (8)παινώντας (8)παιξίματα (20)παιονίδαι (12)παιρνόταν (10)παιχνίδια (19)παιχτήκαν (17)παιχταράς (16)παιχτείτε (16)παιχτούμε (18)παιχτούνε (16)πακέταραν (11)πακέταρες (10)πακετάκια (11)πακετάρει (11)πακούβιος (16)πακτωλούς (13)πακτωμένα (14)πακτωμένε (14)πακτωμένη (14)πακτωμένο (14)πακτώματα (12)πακτώναμε (12)πακτώνατε (10)πακτώνεις (9)πακτώνετε (10)πακτώνουν (11)πακτώσαμε (12)πακτώσατε (10)πακτώσεις (9)πακτώσετε (10)πακτώσεων (12)πακτώσεως (11)πακτώσουν (11)παλάβωναν (20)παλάβωνες (19)παλάβωσαν (20)παλάβωσες (19)παλάμιζαν (22)παλάμιζες (21)παλάμισαν (13)παλάμισες (12)παλάμισμα (15)παλάντζας (19)παλάντζες (19)παλέματος (12)παλέψουμε (23)παλέψουνε (21)παλίλλογα (18)παλίλλογε (18)παλίλλογη (18)παλίλλογο (18)παλίρροια (13)παλαίμαχε (20)παλαίμαχο (20)παλαίστρα (12)παλαίωσης (12)παλαίωσις (12)παλαβιάρα (19)παλαβιάρη (19)παλαβωθεί (29)παλαβώνει (18)παλαβώσει (18)παλαβώσου (19)παλαβώστε (18)παλαιικές (11)παλαιικής (11)παλαιικοί (12)παλαιικού (12)παλαιικός (11)παλαιικών (12)παλαιστές (10)παλαιστής (10)παλαιστών (11)παλαιόθεν (20)παλαιότης (10)παλαιώνει (11)παλαμάκια (14)παλαμάρης (13)παλαμάρια (14)παλαμήδης (15)παλαμίδας (15)παλαμίδες (15)παλαμίδων (18)παλαμίζει (22)παλαμίσει (13)παλαμίσου (14)παλαμίστε (13)παλαμαράς (13)παλαμιαία (13)παλαμιαίε (13)παλαμιαίο (13)παλαμικές (13)παλαμικής (13)παλαμικοί (14)παλαμικού (14)παλαμικός (13)παλαμικών (14)παλαμιστώ (13)παλαντζών (20)παλατάκια (12)παλατίνος (10)παλατιανά (11)παλατιανέ (11)παλατιανή (11)παλατιανό (11)παλατινές (10)παλατινής (10)παλατινοί (11)παλατινού (11)παλατινός (10)παλατινών (11)παλεμάτων (15)παλευόταν (12)παλεύεσαι (11)παλεύεστε (11)παλεύεται (11)παλεύομαι (13)παλεύουμε (14)παλεύουνε (12)παλιάλογο (16)παλιάτσοι (11)παλιάτσος (10)παλιάτσου (12)παλιάτσων (13)παλιατζής (19)παλιατζού (20)παλικάρια (13)παλικαράς (12)παλικαριά (13)παλιλλογώ (18)παλινωδία (16)παλινωδεί (16)παλιοζωές (21)παλιοζωής (21)παλιοζωών (22)παλιούρια (12)παλιωμένα (15)παλιωμένε (15)παλιωμένη (15)παλιωμένο (15)παλιόγερε (15)παλιόγερο (15)παλιόγρια (15)παλιότατα (11)παλιότατε (11)παλιότατη (11)παλιότατο (11)παλιότερή (11)παλιότερα (12)παλιότερε (12)παλιότερη (12)παλιότερο (12)παλιόφαγο (21)παλιόφιλε (20)παλιόφιλο (20)παλιόφιλό (19)παλιώματα (13)παλιώναμε (13)παλιώνατε (11)παλιώνεις (10)παλιώνετε (11)παλιώνουν (12)παλιώσαμε (13)παλιώσατε (11)παλιώσεις (10)παλιώσετε (11)παλιώσουν (12)παλλάδιον (16)παλλάδιος (15)παλλάντιο (13)παλλήνιος (12)παλλαδίου (17)παλλαδίων (18)παλλακίδα (17)παλλακεία (14)παλλαϊκές (12)παλλαϊκής (12)παλλαϊκοί (13)παλλαϊκού (13)παλλαϊκός (12)παλλαϊκών (13)παλληνεύς (12)παλλόμενα (15)παλλόμενη (15)παλλόμενο (15)παλλόμουν (16)παλλόσουν (14)παλμικούς (13)παλμώδεις (15)παλμώδους (16)παλουκιού (13)παλουκιών (13)παλουκωθώ (24)παλουκώνω (15)παλουκώσω (15)παλούκωμα (16)παλούκωνα (14)παλούκωνε (14)παλούκωσα (14)παλούκωσε (14)παμβώτιδα (21)παμπάλαια (14)παμπάλαιε (14)παμπάλαιη (14)παμπάλαιο (14)παμπληθές (22)παμπληθής (22)παμπληθών (23)παμπόνηρα (13)παμπόνηρε (13)παμπόνηρη (13)παμπόνηρο (13)παμφάγους (21)παμφυλίας (20)παμφυλίων (23)παμφύλιος (19)παμψηφίας (26)παμψηφίες (26)παμψηφιών (27)πανάγαθες (20)πανάγαθης (20)πανάγαθοι (21)πανάγαθος (20)πανάγαθου (22)πανάγαθων (23)πανάγιους (12)πανάθλιας (19)πανάθλιες (19)πανάθλιοι (20)πανάθλιον (20)πανάθλιος (19)πανάθλιου (21)πανάθλιων (22)πανάκειας (9)πανάκριβα (18)πανάκριβε (18)πανάκριβη (18)πανάκριβο (18)πανάλαφρο (19)πανάμωμες (14)πανάμωμης (14)πανάμωμοι (15)πανάμωμος (14)πανάμωμου (16)πανάμωμων (17)πανάξιους (18)πανάρεσαι (10)πανάρεστε (10)πανάρεται (10)πανάρετες (9)πανάρετης (9)πανάρετοι (10)πανάρετος (9)πανάρετου (11)πανάρετων (12)πανάρομαι (12)πανάρχαια (17)πανάρχαιε (17)πανάρχαιη (17)πανάρχαιο (17)πανάσχημα (18)πανάσχημε (18)πανάσχημη (18)πανάσχημο (18)πανέμορφα (19)πανέμορφε (19)πανέμορφη (19)πανέμορφο (19)πανένδοξα (21)πανένδοξε (21)πανένδοξη (21)πανένδοξο (21)πανέξυπνα (20)πανέξυπνε (20)πανέξυπνη (20)πανέξυπνο (20)πανέρημες (11)πανέρημης (11)πανέρημοι (12)πανέρημος (11)πανέρημου (13)πανέρημων (14)πανέρμους (12)πανέτοιμα (11)πανέτοιμε (11)πανέτοιμη (11)πανέτοιμο (11)πανήγυρης (13)πανήγυρις (13)πανίερους (10)πανίσχυρα (18)πανίσχυρε (18)πανίσχυρη (18)πανίσχυρο (18)παναίτιος (8)παναγιώτα (12)παναγιώτη (12)παναρόταν (10)παναχαΐκή (16)παναχαϊκό (16)πανδάρεως (14)πανδέκτες (12)πανδέκτης (12)πανδαισία (12)πανδεκτών (13)πανδημίας (13)πανδημίες (13)πανδημικά (15)πανδημικέ (15)πανδημική (15)πανδημικό (15)πανδημιών (14)πανδιονίς (11)πανδοχέας (18)πανδοχέων (21)πανδοχεία (19)πανδοχείο (19)πανδοχείς (18)πανδοχεύς (18)πανδρόσου (14)πανεθνικά (19)πανεθνικέ (19)πανεθνική (19)πανεθνικό (19)πανεράκια (11)πανευρώπη (12)πανευτυχή (18)πανεύκολα (12)πανεύκολη (12)πανεύκολο (12)πανηγύρια (13)πανθεϊσμέ (19)πανθεϊσμό (19)πανθεϊστή (17)πανιάζουν (19)πανιωνίου (12)πανιώνιας (8)πανιώνιες (8)πανιώνιοι (9)πανιώνιος (8)πανιώνιου (10)πανιώνιων (11)παννονίας (8)παννυχίδα (20)παννόνιος (8)πανοπλίας (11)πανοπλίες (11)πανοπλιών (12)πανουκλών (13)πανουργία (14)πανούκλας (11)πανούκλες (11)πανούργας (12)πανούργες (12)πανούργοι (13)πανούργος (12)πανούργου (14)πανούργων (15)πανσέληνο (11)πανσοφίας (15)πανσοφίες (15)πανσοφιών (16)παντάπασι (10)παντέρημα (12)παντέρημε (12)παντέρημη (12)παντέρημο (12)παντέχετε (16)πανταλέων (13)πανταλόνι (11)παντελίδη (14)παντελείς (10)παντελούς (10)παντελόνι (11)παντζάρια (19)παντζούρι (19)παντιέρας (9)παντιέρες (9)παντοίους (9)παντοειδή (12)παντομίμα (13)παντοπώλη (12)παντοτινά (9)παντοτινέ (9)παντοτινή (9)παντοτινό (9)παντούφλα (18)παντρέψει (19)παντρέψου (20)παντρέψτε (19)παντρειάς (9)παντρειές (9)παντρειών (10)παντρευτώ (11)παντρεύει (10)παντόφλας (17)παντόφλες (17)πανωραίας (11)πανωτόκια (12)πανωφόρια (19)πανόδετες (11)πανόδετης (11)πανόδετοι (12)πανόδετος (11)πανόδετου (13)πανόδετων (14)πανόμοιας (10)πανόμοιες (10)πανόμοιοι (11)πανόμοιος (10)πανόμοιου (12)πανόμοιων (13)πανόσιους (9)πανύστατα (9)πανύστατε (9)πανύστατη (9)πανύστατο (9)πανύψηλες (19)πανύψηλης (19)πανύψηλοι (20)πανύψηλος (19)πανύψηλου (21)πανύψηλων (22)πανώριους (10)παξιμάδια (23)παπίσιους (10)παπαγάλοι (15)παπαγάλος (14)παπαγάλου (16)παπαγάλων (17)παπαγαλία (15)παπαδάκης (13)παπαδάκια (14)παπαδίτσα (13)παπαδαριά (14)παπαδαριό (14)παπαδολόι (15)παπαζήσης (18)παπακώστα (11)παπαράτσι (11)παπαρδέλα (16)παπαρούνα (11)παπατάκης (10)παπατρέχα (18)παπαφίγκε (21)παπαφίγκο (21)παπισμούς (11)παπλωματά (16)παπλώματα (14)παποράκια (12)παπουτσής (10)παπούλιας (11)παπούτσια (10)παππούδες (13)παππούδων (16)παππούλης (12)παπυρικές (12)παπυρικής (12)παπυρικοί (13)παπυρικού (13)παπυρικός (12)παπυρικών (13)παπύρινες (10)παπύρινης (10)παπύρινοι (11)παπύρινος (10)παπύρινου (12)παπύρινων (13)παράβασής (15)παράβασης (16)παράβασιν (17)παράβασις (16)παράβλεπα (20)παράβλεπε (20)παράβλεψα (28)παράβλεψε (28)παράβλεψη (28)παράβλημα (21)παράβολες (18)παράβολης (18)παράβολοι (19)παράβολον (19)παράβολος (18)παράβολου (20)παράβολων (21)παράβραζα (27)παράβραζε (27)παράβρασα (18)παράβρασε (18)παράγεσαι (13)παράγεστε (13)παράγεται (13)παράγομαι (15)παράγοντά (12)παράγοντα (13)παράγουμε (16)παράγουσα (14)παράγραφα (21)παράγραφε (21)παράγραφο (21)παράγραφό (20)παράγωγες (17)παράγωγης (17)παράγωγοί (17)παράγωγοι (18)παράγωγος (17)παράγωγου (19)παράγωγων (20)παράγωγός (16)παράδεισε (13)παράδεισο (13)παράδοξες (21)παράδοξης (21)παράδοξοι (22)παράδοξον (22)παράδοξος (21)παράδοξου (23)παράδοξων (24)παράδοσής (11)παράδοσης (12)παράδοσιν (13)παράδοσις (12)παράδρομο (16)παράδωσαν (15)παράθεσης (18)παράθεσις (18)παράθεταν (19)παράθλαση (21)παράθυρον (21)παράθυρου (22)παράθυρων (23)παράκαιρα (12)παράκαιρε (12)παράκαιρη (12)παράκαιρο (12)παράκαμψή (21)παράκαμψη (22)παράκαναν (11)παράκλησή (12)παράκληση (13)παράκλητα (13)παράκλητε (13)παράκλητη (13)παράκλητο (13)παράκμαζα (22)παράκμαζε (22)παράκμασα (13)παράκμασε (13)παράκουες (11)παράκουης (11)παράκουοι (12)παράκουος (11)παράκουου (13)παράκουσα (12)παράκουσε (12)παράκουση (12)παράκουων (14)παράκτιας (10)παράκτιες (10)παράκτιοι (11)παράκτιος (10)παράκτιου (12)παράκτιων (13)παράκυκλε (15)παράκυκλο (15)παράλειψή (20)παράλειψε (21)παράλειψη (21)παράληψης (20)παράληψις (20)παράλιους (12)παράλλαζα (23)παράλλαζε (23)παράλλαμα (16)παράλλαξα (23)παράλλαξε (23)παράλλαξη (23)παράλληλή (15)παράλληλα (16)παράλληλε (16)παράλληλη (16)παράλληλο (16)παράλογες (14)παράλογης (14)παράλογοι (15)παράλογος (14)παράλογου (16)παράλογων (17)παράλυσης (12)παράλυσις (12)παράλυτες (12)παράλυτης (12)παράλυτοι (13)παράλυτος (12)παράλυτου (14)παράλυτων (15)παράμαλλα (16)παράμαλλο (16)παράμεινε (12)παράμερες (12)παράμερης (12)παράμεροι (13)παράμερος (12)παράμερου (14)παράμερων (15)παράμεσες (11)παράμεσης (11)παράμεσοι (12)παράμεσος (11)παράμεσου (13)παράμεσων (14)παράμετρο (13)παράνθιας (18)παράνθιες (18)παράνθιοι (19)παράνθιος (18)παράνθιου (20)παράνθιων (21)παράνοιας (9)παράνοιες (9)παράνομές (10)παράνομες (11)παράνομης (11)παράνομοι (12)παράνομον (12)παράνομος (11)παράνομου (13)παράνομων (14)παράνυμφε (20)παράνυμφο (20)παράνυφες (17)παράνυφης (17)παράνυφοι (18)παράνυφος (17)παράνυφου (19)παράνυφων (20)παράξενες (18)παράξενης (18)παράξενοι (19)παράξενος (18)παράξενου (20)παράξενων (21)παράξυλον (22)παράπεισε (11)παράπεμψε (22)παράπηγμα (16)παράπλους (13)παράπονον (11)παράπονου (12)παράπονων (13)παράπτωμά (14)παράπτωμα (15)παράρτημα (13)παράσημον (12)παράσημου (13)παράσημων (14)παράσιτες (9)παράσιτης (9)παράσιτοι (10)παράσιτον (10)παράσιτος (9)παράσιτου (11)παράσιτων (12)παράσπιτα (11)παράσπιτο (11)παράστασή (9)παράσταση (10)παράστημα (12)παράστησα (10)παράστησε (10)παράσχεις (16)παράσχετε (17)παράσχομε (19)παράσχουν (18)παράταγαν (13)παράταγες (12)παράταιρα (11)παράταιρε (11)παράταιρη (11)παράταιρο (11)παράταξής (17)παράταξης (18)παράταξις (18)παράτασής (8)παράτασης (9)παράτασιν (10)παράτασις (9)παράτεινε (10)παράτησαν (10)παράτησες (9)παράτιτλε (12)παράτιτλο (12)παράτολμα (14)παράτολμε (14)παράτολμη (14)παράτολμο (14)παράτονες (9)παράτονης (9)παράτονοι (10)παράτονος (9)παράτονου (11)παράτονων (12)παράτροπα (12)παράτροπε (12)παράτροπη (12)παράτροπο (12)παράτυπες (11)παράτυπης (11)παράτυποι (12)παράτυπος (11)παράτυπου (13)παράτυπων (14)παράτυφοι (18)παράτυφος (17)παράφερνα (18)παράφορες (17)παράφορης (17)παράφοροι (18)παράφορος (17)παράφορου (19)παράφορων (20)παράφραζα (27)παράφραζε (27)παράφρασα (18)παράφρασε (18)παράφραση (18)παράφρονα (18)παράφυλλα (22)παράφυλλο (22)παράφυσις (17)παράφωνες (18)παράφωνης (18)παράφωνοι (19)παράφωνος (18)παράφωνου (20)παράφωνων (21)παράχθηκα (27)παράχθηκε (27)παράχορδα (21)παράχορδε (21)παράχορδη (21)παράχορδο (21)παράχρηση (18)παράχωναν (19)παράχωνες (18)παράχωσαν (19)παράχωσες (18)παράχωσις (18)παρέβαινε (17)παρέβαλαν (19)παρέβησαν (17)παρέβλεπα (20)παρέβλεπε (20)παρέβλεψα (28)παρέβλεψε (28)παρέγχυμα (23)παρέδιδαν (16)παρέδιδες (15)παρέδιναν (13)παρέδινες (12)παρέδρους (14)παρέδωσαν (15)παρέδωσες (14)παρέθεσαν (19)παρέθεταν (19)παρέκαμψα (22)παρέκαμψε (22)παρέκβαση (18)παρέκτασή (10)παρέκταση (11)παρέλαβαν (19)παρέλασαν (12)παρέλασης (11)παρέλασις (11)παρέλαυνα (13)παρέλαυνε (13)παρέλειπα (13)παρέλειπε (13)παρέλειψα (21)παρέλειψε (21)παρέλευσή (12)παρέλευση (13)παρέλθουν (22)παρέλκουν (14)παρέλκυσα (14)παρέλκυση (14)παρέλυσαν (13)παρέμβαλε (21)παρέμβασή (18)παρέμβαση (19)παρέμβετε (19)παρέμβουν (20)παρέμεινα (12)παρέμεινε (12)παρέμεναν (12)παρέμενες (11)παρέμφαση (19)παρένθεση (19)παρένθετα (19)παρένθετε (19)παρένθετη (19)παρένθετο (19)παρέπαιαν (11)παρέπεμπε (14)παρέπεμψα (22)παρέπεμψε (22)παρέπεσαι (11)παρέπεστε (11)παρέπεται (11)παρέπομαι (13)παρέσερνε (11)παρέστιας (9)παρέστιες (9)παρέστιοι (10)παρέστιος (9)παρέστιου (11)παρέστιων (12)παρέσυραν (12)παρέτεινα (10)παρέτεινε (10)παρέχεσαι (17)παρέχεστε (17)παρέχεται (17)παρέχομαι (19)παρέχοντά (16)παρέχοντα (17)παρέχουμε (20)παρέχουνε (18)παρέχουσα (18)παρήγαγαν (16)παρήγαγες (15)παρήγορες (13)παρήγορης (13)παρήγοροι (14)παρήγορος (13)παρήγορου (15)παρήγορων (16)παρήκοους (11)παρήλαυνα (13)παρήλαυνε (13)παρήλικες (12)παρήλικης (12)παρήλικοι (13)παρήλικος (12)παρήλικου (14)παρήλικων (15)παρήλιους (12)παρήμερες (12)παρήμερης (12)παρήμεροι (13)παρήμερος (12)παρήμερου (14)παρήμερων (15)παρήχησης (16)παρήχησις (16)παρίσθμια (21)παρίσθμιε (21)παρίσθμιο (21)παρίστανε (10)παρίστασο (10)παρίστατο (10)παραίνεσα (10)παραίνεσε (10)παραίνεση (10)παραίτησή (9)παραίτησα (10)παραίτησε (10)παραίτηση (10)παραίτιας (9)παραίτιες (9)παραίτιοι (10)παραίτιος (9)παραίτιου (11)παραίτιων (12)παραβάλει (19)παραβάλλω (23)παραβάτες (16)παραβάτης (16)παραβίαζα (26)παραβίαζε (26)παραβίασή (16)παραβίασα (17)παραβίασε (17)παραβίαση (17)παραβίωση (19)παραβαίνω (19)παραβατών (17)παραβγήκα (21)παραβείτε (17)παραβιάζω (28)παραβιάσω (19)παραβλέπω (22)παραβλέψω (30)παραβολές (18)παραβολής (18)παραβολών (19)παραβούμε (19)παραβούνε (17)παραβράζω (29)παραβράσω (20)παραβρεθώ (27)παραβόλου (20)παραβόλων (21)παραγάγει (16)παραγάδια (16)παραγίνει (13)παραγερνά (14)παραγερνώ (14)παραγιούς (12)παραγκώμι (16)παραγουάη (14)παραγράφω (23)παραγραφή (21)παραγωγές (17)παραγωγής (17)παραγωγοί (18)παραγωγού (18)παραγωγός (17)παραγωγών (18)παραγόταν (13)παραγώγου (17)παραγώγων (18)παραγώνια (13)παραδάκια (14)παραδέρνω (16)παραδίδει (16)παραδίνει (13)παραδίπλα (16)παραδαρμέ (16)παραδαρμό (16)παραδεκτά (14)παραδεκτέ (14)παραδεκτή (14)παραδεκτό (14)παραδεχθώ (29)παραδεχτά (20)παραδεχτέ (20)παραδεχτή (20)παραδεχτό (20)παραδεχτώ (20)παραδοθέν (22)παραδοθεί (22)παραδοτέα (13)παραδοτέε (13)παραδοτέο (13)παραδοχές (19)παραδοχής (19)παραδοχών (20)παραδρομή (16)παραδόξου (23)παραδόξων (24)παραδόξως (23)παραδότης (12)παραδώσει (13)παραδώσου (14)παραδώστε (13)παραείμαι (12)παραείναι (10)παραείσαι (10)παραζάλες (20)παραζάλης (20)παραζαλών (21)παραθέσει (19)παραθέστε (19)παραθέτει (19)παραθείον (19)παραθείου (20)παραθείων (21)παραθύρια (20)παραθύρου (21)παραθύρων (22)παραινέσω (12)παραινείς (9)παραινούν (10)παραιτήσω (12)παραιτείς (9)παραιτηθώ (19)παραιτούν (10)παρακάλια (13)παρακάλιο (13)παρακάνει (11)παρακέντα (11)παρακαλάν (13)παρακαλάς (12)παρακαλάω (15)παρακαλεί (13)παρακεντά (11)παρακεντέ (11)παρακεντώ (11)παρακινεί (11)παρακλάδι (16)παρακμάζω (24)παρακμάσω (15)παρακορών (12)παρακούει (11)παρακράτη (12)παρακρατώ (12)παρακτίου (12)παρακτίων (13)παρακωλύω (17)παρακόρες (11)παρακόρης (11)παρακύηση (11)παρακώλυα (14)παρακώλυε (14)παραλάβει (19)παραλήδες (14)παραλήδων (17)παραλήπτη (13)παραλαβές (18)παραλαβής (18)παραλαβών (19)παραλείπω (15)παραλείψω (23)παραληρεί (13)παραλιακά (13)παραλιακέ (13)παραλιακή (13)παραλιακό (13)παραλλάζω (25)παραλλάξω (25)παραλλήλω (18)παραλλαγή (17)παραλογές (14)παραλογής (14)παραλογών (15)παραλυσία (13)παραλόγου (16)παραλόγων (17)παραλύουν (13)παραλύσει (12)παραμάνας (11)παραμάνες (11)παραμένει (12)παραμένον (12)παραμένων (14)παραμείνω (14)παραμελεί (14)παραμικρά (14)παραμικρέ (14)παραμικρή (14)παραμικρό (14)παραμιλάν (14)παραμιλάς (13)παραμιλάω (16)παραμονές (11)παραμονής (11)παραμονών (12)παραμπήκα (14)παραμπήκε (14)παραμπρός (13)παραμυθάς (21)παραμυθία (22)παραμυθιά (22)παραμυθού (22)παραμύθια (21)παρανοήσω (12)παρανοείς (9)παρανοηθώ (19)παρανοιών (10)παρανομία (12)παρανομεί (12)παρανοούν (10)παρανοϊκά (10)παρανοϊκέ (10)παρανοϊκή (10)παρανοϊκό (10)παρανόησα (10)παρανόησε (10)παρανόηση (10)παρανόμια (12)παρανόμου (13)παρανόμων (14)παρανόμως (13)παραξενιά (19)παραξόνια (19)παραξόνιε (19)παραξόνιο (19)παραπάρει (12)παραπέμπω (16)παραπέμψω (24)παραπέσει (11)παραπέτου (12)παραπέτων (13)παραπέφτω (20)παραπαίδι (14)παραπαίει (11)παραπαίον (11)παραπατάν (11)παραπατάς (10)παραπατάω (13)παραπείθω (22)παραπετάν (11)παραπετάς (10)παραπετάω (13)παραπλανά (13)παραπλανώ (13)παραποιεί (11)παραπομπή (14)παραπούλι (13)παραπόνου (12)παραπόνων (13)παραπόρτι (12)παραρίχνω (20)παρασάγγη (16)παρασέρνω (13)παρασήμου (13)παρασήμων (14)παρασίτου (11)παρασίτων (12)παρασείου (11)παρασιτία (10)παρασιτεί (10)παρασιωπώ (13)παρασκευή (12)παρασκιάς (10)παρασκιές (10)παρασκιών (11)παρασπάδα (14)παρασπόρι (12)παραστάδα (13)παραστάτη (10)παραστέκω (13)παραστήσω (12)παρασταθώ (19)παραστιάς (9)παραστούν (10)παρασχίδα (20)παρασχεθώ (26)παρασόλια (12)παρασύρει (11)παρατάξει (19)παρατάσσω (12)παρατήσει (10)παρατήσου (11)παρατήστε (10)παραταθεί (19)παρατείνω (12)παρατεθεί (19)παρατηθεί (19)παρατημός (11)παρατηρεί (11)παρατονία (10)παρατούμε (12)παρατούνε (10)παρατούσα (10)παρατούσε (10)παρατράβα (18)παρατρέπω (14)παρατρέχω (20)παρατρίβω (20)παρατρίχα (18)παρατραβά (18)παρατραβώ (18)παρατριβή (18)παρατροπή (12)παρατυπία (12)παρατύπως (12)παρατύφου (18)παρατύφων (19)παραφέρνω (20)παραφίνες (16)παραφίνης (16)παραφασία (17)παραφθορά (27)παραφινών (17)παραφοράς (17)παραφράζω (29)παραφράσω (20)παραφρονώ (18)παραφυάδα (21)παραφυλάω (22)παραφωνία (19)παραφωνεί (19)παραχθείς (25)παραχθούν (26)παραχρήμα (20)παραχωθεί (28)παραχωρεί (20)παραχώνει (17)παραχώσει (17)παραχώσου (18)παραχώστε (17)παρδαλούς (14)παρδαλωτά (17)παρδαλωτέ (17)παρδαλωτή (17)παρδαλωτό (17)παρείχαμε (19)παρείχανε (17)παρείχατε (17)παρεδρεύω (16)παρειακές (10)παρειακής (10)παρειακοί (11)παρειακού (11)παρειακός (10)παρειακών (11)παρεισάγω (15)παρεισδύω (15)παρελάσει (12)παρελήφθη (28)παρελαύνω (14)παρεμβολή (21)παρεμφερή (20)παρενέβην (17)παρενείρω (13)παρενθέτω (21)παρενοχλώ (19)παρεξηγάν (22)παρεξηγάς (21)παρεξηγάω (24)παρεξηγεί (22)παρεπόταν (11)παρεσχέθη (26)παρευρέθη (21)παρευρεθώ (21)παρεχόταν (17)παρηγορεί (14)παρηγοριά (14)παρηγόρια (14)παρθένιον (19)παρθένιος (18)παρθένους (19)παρθήκαμε (22)παρθήκανε (20)παρθήκατε (20)παρθενίας (18)παρθενίες (18)παρθενίου (20)παρθενιάς (18)παρθενικά (20)παρθενικέ (20)παρθενική (20)παρθενικό (20)παρθενωπά (22)παρθενωπέ (22)παρθενωπή (22)παρθενωπό (22)παρθενόπη (20)παρθενώνα (19)παρθικούς (19)παριανούς (9)παρισινές (9)παρισινής (9)παρισινοί (10)παρισινού (10)παρισινός (9)παρισινών (10)παριστάμε (12)παριστάνω (12)παριστάτε (10)παριστούν (10)παρκάραμε (14)παρκάρανε (12)παρκάρατε (12)παρκάρεις (11)παρκάρετε (12)παρκάριζα (21)παρκάριζε (21)παρκάρισα (12)παρκάρισε (12)παρκάρομε (14)παρκάρουν (13)παρκέταρα (12)παρκέταρε (12)παρκετάρω (14)παρκετέζα (20)παρκετίνη (11)παρλαπίπα (14)παρλιακές (12)παρλιακής (12)παρλιακοί (13)παρλιακού (13)παρλιακός (12)παρλιακών (13)παρμένους (12)παρμεζάνα (21)παρμενίδη (15)παρμενίων (14)παρνασσού (10)παρνασσός (9)παρντεσού (10)παροίκησα (11)παροίκησε (11)παροδίτης (12)παροδίτις (12)παροδικές (13)παροδικής (13)παροδικοί (14)παροδικού (14)παροδικός (13)παροδικών (14)παροικήσω (13)παροικίας (10)παροικίες (10)παροικείς (10)παροικιών (11)παροικούν (11)παροιμίας (11)παροιμίες (11)παροιμιών (12)παρολίγον (15)παρομοίου (13)παρομοίων (14)παρομοίως (13)παροντικά (11)παροντικέ (11)παροντική (11)παροντικό (11)παροξυνθώ (29)παροξυσμέ (22)παροξυσμό (22)παροξύνει (19)παροπλίζω (24)παροπλίσω (15)παρορίτης (10)παροτρύνω (13)παρουσίας (10)παρουσίες (10)παρουσιών (11)παροχικές (17)παροχικής (17)παροχικοί (18)παροχικού (18)παροχικός (17)παροχικών (18)παρράσιος (10)παρρησίας (10)παρσίματα (12)παρσισμοί (12)παρσισμού (12)παρσισμός (11)παρσισμών (12)παρτέντζα (19)παρταλιού (12)παρταλιών (12)παρτεριού (11)παρτεριών (11)παρτιζάνε (19)παρτιζάνο (19)παρτούζες (18)παρτσάδες (12)παρτσάδων (15)παρτσακλά (13)παρτσακλό (13)παρυδάτια (14)παρυδάτιε (14)παρυδάτιο (14)παρωδήσει (15)παρωδήσου (16)παρωδήστε (15)παρωδείτε (15)παρωδηθεί (24)παρωδούμε (17)παρωδούσα (15)παρωδούσε (15)παρωθήσει (21)παρωθήσου (22)παρωθήστε (21)παρωθείτε (21)παρωθείτο (21)παρωθηθεί (30)παρωθούμε (23)παρωθούσα (21)παρωθούσε (21)παρωνυμία (15)παρωνυχία (20)παρωνύμια (14)παρωνύμιο (14)παρωπίδας (15)παρωπίδες (15)παρωπίδων (18)παρωρίτης (12)παρωτίδας (14)παρωτίδες (14)παρωτίδων (17)παρόδιους (13)παρόμοιας (11)παρόμοιες (11)παρόμοιοι (12)παρόμοιος (11)παρόμοιου (13)παρόμοιων (14)παρόξυναν (20)παρόξυνες (19)παρόξυνση (20)παρόπλιζα (22)παρόπλιζε (22)παρόπλισα (13)παρόπλισε (13)παρόπλιση (13)παρόργιση (14)παρόρμηση (13)παρότρυνα (12)παρότρυνε (12)παρόχθιας (25)παρόχθιες (25)παρόχθιοι (26)παρόχθιος (25)παρόχθιου (27)παρόχθιων (28)παρώδησαν (13)παρώδησες (12)παρώθησαν (19)παρώθησες (18)παρώθησης (18)παρώθησις (18)παρώνυμον (13)παρώνυμου (14)παρώνυμων (15)πασάλειβα (18)πασάλειβε (18)πασάλειφα (18)πασάλειφε (18)πασάλειψα (20)πασάλειψε (20)πασάρεσαι (10)πασάρεστε (10)πασάρεται (10)πασάρισμα (12)πασάρομαι (12)πασάρουμε (13)πασίδηλες (13)πασίδηλης (13)πασίδηλοι (14)πασίδηλος (13)πασίδηλου (15)πασίδηλων (16)πασίχαρες (16)πασίχαρης (16)πασίχαροι (17)πασίχαρος (16)πασίχαρου (18)πασίχαρων (19)πασαβιόλα (18)πασαλίκια (12)πασαλείβω (20)πασαλείφω (20)πασαλείψω (22)πασαμέντα (11)πασαμέντο (11)πασαπόρτι (11)πασαρέλας (11)πασαρέλες (11)πασαρίσου (11)πασαριστώ (10)πασαρόταν (10)πασατέμπο (12)πασιέντζα (18)πασιέντσα (9)πασιδήλως (15)πασιφανές (15)πασιφανής (15)πασιφανών (16)πασιφανώς (15)πασιφισμέ (18)πασιφισμό (18)πασιφιστή (16)πασκίζαμε (21)πασκίζατε (19)πασκίζεις (18)πασκίζετε (19)πασκίζουν (20)πασκίσαμε (12)πασκίσατε (10)πασκίσεις (9)πασκίσετε (10)πασκίσουν (11)πασοκτζής (18)πασουμάκι (13)πασουμιού (12)πασουμιών (12)πασπάλιζα (21)πασπάλιζε (21)πασπάλισα (12)πασπάλισε (12)πασπάτεμα (12)πασπάτευε (11)πασπάτεψε (19)πασπαλίζω (23)πασπαλίσω (14)πασπαρτού (11)πασπατεύω (12)πασσάλους (11)πασσάλωμα (15)πασσάλωνα (13)πασσάλωνε (13)πασσάλωσα (13)πασσάλωσε (13)πασσάλωση (13)πασσαλωθώ (22)πασσαλώνω (13)πασσαλώσω (13)παστίλιας (10)παστίλιες (10)παστίτσιο (9)παστελιού (11)παστελιών (11)παστορέλα (12)παστουρμά (13)παστρέψει (19)παστρέψου (20)παστρέψτε (19)παστρευτώ (11)παστρεύει (10)παστρικές (10)παστρικής (10)παστρικιά (11)παστρικοί (11)παστρικού (11)παστρικός (10)παστρικών (11)παστωθείς (19)παστωθούν (20)παστωμένα (13)παστωμένε (13)παστωμένη (13)παστωμένο (13)παστώθηκα (19)παστώθηκε (19)παστώματα (11)παστώναμε (11)παστώνατε (9)παστώνεις (8)παστώνετε (9)παστώνουν (10)παστώσαμε (11)παστώσατε (9)παστώσεις (8)παστώσετε (9)παστώσουν (10)πασχάλιον (18)πασχίζαμε (27)πασχίζανε (25)πασχίζατε (25)πασχίζεις (24)πασχίζετε (25)πασχίζουν (26)πασχίσαμε (18)πασχίσατε (16)πασχίσεις (15)πασχίσετε (16)πασχίσουν (17)πασχαλιάς (17)πασχαλιές (17)πασχαλινά (18)πασχαλινέ (18)πασχαλινή (18)πασχαλινό (18)πασχαλιών (18)πασχόμουν (19)πασχόντων (18)πασχόσουν (17)πατάξουμε (21)πατάσσαμε (11)πατάσσατε (9)πατάσσεις (8)πατάσσετε (9)πατάσσουν (10)πατάχθηκε (26)πατάχτηκα (17)πατάχτηκε (17)πατένταρα (10)πατένταρε (10)πατήθηκαν (19)πατήθηκες (18)πατήματος (10)πατήσουμε (12)πατήσουνε (10)πατίκωναν (12)πατίκωνες (11)πατίκωσαν (12)πατίκωσες (11)πατίναραν (10)πατίναρες (9)παταγμένα (14)παταγμένε (14)παταγμένη (14)παταγμένο (14)παταγονία (12)παταγωδών (17)παταγωδώς (16)παταγώδες (14)παταγώδης (14)πατατάκια (10)πατατούκα (10)παταχθούν (25)παταχτείς (15)παταχτούν (16)πατεντάρω (12)πατεντάτα (9)πατεντάτε (9)πατεντάτη (9)πατεντάτο (9)πατεράδες (12)πατεράδων (15)πατερίτσα (10)πατηθήκαν (19)πατηθείτε (18)πατηθούμε (20)πατηθούνε (18)πατημάτων (13)πατημένες (10)πατημένης (10)πατημένοι (11)πατημένος (10)πατημένου (12)πατημένων (13)πατημασιά (11)πατητήρια (10)πατικωθεί (21)πατικώνει (10)πατικώσει (10)πατικώσου (11)πατικώστε (10)πατινάρει (10)πατιόμκιν (12)πατιόμουν (12)πατιόνταν (9)πατιόσουν (10)πατιότανε (9)πατούσαμε (11)πατούσανε (9)πατούσατε (9)πατρίκιοι (11)πατρίκιος (10)πατρίτσια (10)πατραϊκές (9)πατραϊκής (9)πατραϊκοί (10)πατραϊκού (10)πατραϊκός (9)πατραϊκών (10)πατριάρχη (18)πατριαρχώ (18)πατρικίας (10)πατρικίες (10)πατρικίου (12)πατρικίων (13)πατρικιών (11)πατρικούς (10)πατρινούς (9)πατριωτών (12)πατριώτες (9)πατριώτης (9)πατρονάρω (13)πατρόναρα (11)πατρόναρε (11)πατρότητά (9)πατρότητα (10)πατρώνυμα (13)πατρώνυμο (13)πατρώνυμό (12)πατσίζαμε (20)πατσίζατε (18)πατσίζεις (17)πατσίζετε (18)πατσίζουν (19)πατσίσαμε (11)πατσίσατε (9)πατσίσεις (8)πατσίσετε (9)πατσίσουν (10)πατσατζής (17)πατσουλιά (12)πατωθείτε (20)πατωθούμε (22)πατωμάτων (15)πατωμένες (12)πατωμένης (12)πατωμένοι (13)πατωμένος (12)πατωμένου (14)πατωμένων (15)πατωνόταν (11)πατόκορφα (18)πατόξυλου (22)πατόξυλων (23)πατώθηκαν (19)πατώθηκες (18)πατώματος (10)πατώνεσαι (9)πατώνεστε (9)πατώνεται (9)πατώνομαι (11)πατώνουμε (12)πατώσουμε (12)παυμένους (12)παυσίλυπα (14)παυσίλυπε (14)παυσίλυπη (14)παυσίλυπο (14)παυσίπονα (11)παυσίπονε (11)παυσίπονη (11)παυσίπονο (11)παυσανίας (9)παυτήκαμε (13)παυτήκατε (11)παυόμαστε (12)παυόμουνα (13)παυόντανε (10)παυόσαστε (10)παυόσουνα (11)παφιλένια (18)παφιλένιε (18)παφιλένιο (18)παφλάζουν (28)παφλασμοί (20)παφλασμού (20)παφλασμός (19)παφλασμών (20)παχαίναμε (18)παχαίνατε (16)παχαίνεις (15)παχαίνετε (16)παχαίνουν (17)παχουλούς (18)παχτωμένα (20)παχτωμένε (20)παχτωμένη (20)παχτωμένο (20)παχτώματα (18)παχτώναμε (18)παχτώνατε (16)παχτώνεις (15)παχτώνετε (16)παχτώνουν (17)παχτώσαμε (18)παχτώσατε (16)παχτώσεις (15)παχτώσετε (16)παχτώσουν (17)παχυλότης (18)παχυμέρης (19)παχυντικά (18)παχυντικέ (18)παχυντική (18)παχυντικό (18)παχύδερμα (22)παχύδερμε (22)παχύδερμη (22)παχύδερμο (22)παχύνουμε (19)παχύνσεις (15)παχύνσεων (18)παχύνσεως (17)παχύσαρκα (18)παχύσαρκε (18)παχύσαρκη (18)παχύσαρκο (18)παχύσκιας (16)παχύσκιες (16)παχύσκιοι (17)παχύσκιος (16)παχύσκιου (18)παχύσκιων (19)παχύσωμες (19)παχύσωμης (19)παχύσωμοι (20)παχύσωμος (19)παχύσωμου (21)παχύσωμων (22)παχύτατες (15)παχύτατης (15)παχύτατοι (16)παχύτατος (15)παχύτατου (17)παχύτατων (18)παχύτερες (16)παχύτερης (16)παχύτεροι (17)παχύτερος (16)παχύτερου (18)παχύτερων (19)παχύτητας (15)παχύφυλλα (28)παχύφυλλε (28)παχύφυλλη (28)παχύφυλλο (28)πείθοντάς (16)πείθονται (18)πείθονταν (18)πείθοντας (17)πείσθηκαν (19)πείσματος (10)πείσμονος (10)πείσμωναν (13)πείσμωνες (12)πείσμωσαν (13)πείσμωσες (12)πείστηκαν (10)πεδίκλωμα (19)πεδίκλωνα (17)πεδίκλωνε (17)πεδίκλωσα (17)πεδίκλωσε (17)πεδίλωσις (15)πεδικλωθώ (26)πεδικλώνω (17)πεδικλώσω (17)πεδιλωτές (15)πεδιλωτής (15)πεδιλωτοί (16)πεδιλωτού (16)πεδιλωτός (15)πεδιλωτών (16)πεδούκλας (14)πεδούκλες (14)πεδούκλια (15)πεζέματος (19)πεζεβέγκη (29)πεζεμάτων (22)πεζικάριε (20)πεζικάριο (20)πεζογράφε (29)πεζογράφο (29)πεζογραφώ (29)πεζοδρομώ (24)πεζοδρόμε (24)πεζοδρόμο (24)πεζολάτες (19)πεζολάτης (19)πεζολατών (20)πεζολογία (23)πεζολογεί (23)πεζολόγος (22)πεζολόγου (24)πεζομάχος (26)πεζομαχία (27)πεζοναύτη (18)πεζοπορία (20)πεζοπορεί (20)πεζοπόροι (20)πεζοπόρος (19)πεζοπόρου (21)πεζοπόρων (22)πεζοτήτων (20)πεζουλιού (21)πεζουλιών (21)πεζόβολοι (27)πεζόβολος (26)πεζόβολου (28)πεζόβολων (29)πεζόδρομε (24)πεζόδρομο (24)πεζότητας (17)πεζότητες (17)πεθάνουμε (21)πεθάνουνε (19)πεθαίναμε (20)πεθαίνανε (18)πεθαίνατε (18)πεθαίνεις (17)πεθαίνετε (18)πεθαίνομε (20)πεθαίνουν (19)πεθαμένες (19)πεθαμένης (19)πεθαμένοι (20)πεθαμένος (19)πεθαμένου (21)πεθαμένων (22)πεθερικές (19)πεθερικής (19)πεθερικοί (20)πεθερικού (20)πεθερικός (19)πεθερικών (20)πεθυμήσει (21)πεθυμήστε (21)πεθυμούμε (23)πεθυμούσα (21)πεθυμούσε (21)πεθύμαγαν (23)πεθύμαγες (22)πεθύμησαν (20)πεθύμησες (19)πειθήνιας (17)πειθήνιες (17)πειθήνιοι (18)πειθήνιος (17)πειθήνιου (19)πειθήνιων (20)πειθαρχία (26)πειθαρχεί (26)πειθόμουν (21)πειθόσουν (19)πεινάγαμε (14)πεινάγανε (12)πεινάγατε (12)πεινάσαμε (11)πεινάσανε (9)πεινάσατε (9)πεινάσεις (8)πεινάσετε (9)πεινάσομε (11)πεινάσουν (10)πειναλέας (10)πειναλέες (10)πειναλέοι (11)πειναλέος (10)πειναλέου (12)πειναλέων (13)πεινούσαν (9)πεινούσες (8)πεινώντας (8)πειράζαμε (21)πειράζανε (19)πειράζατε (19)πειράζεις (18)πειράζετε (19)πειράζομε (21)πειράζουν (20)πειράματά (11)πειράματα (12)πειράξαμε (21)πειράξανε (19)πειράξατε (19)πειράξεις (18)πειράξετε (19)πειράξομε (21)πειράξουν (20)πειρίθους (19)πειραιεύς (9)πειρασμοί (12)πειρασμού (12)πειρασμός (11)πειρασμών (12)πειρατεία (10)πειρατεύω (12)πειρατικά (11)πειρατικέ (11)πειρατική (11)πειρατικό (11)πειραχθεί (26)πειραχτεί (17)πειραϊκές (9)πειραϊκής (9)πειραϊκοί (10)πειραϊκού (10)πειραϊκός (9)πειραϊκών (10)πεισθούμε (20)πεισιάναξ (18)πεισιδίκη (13)πεισμάτων (13)πεισμένοι (11)πεισμένος (10)πεισμωθεί (22)πεισμώνει (11)πεισμώσει (11)πεισμώσου (12)πεισμώστε (11)πειστήρια (10)πειστήριο (10)πειστείτε (9)πειστικές (9)πειστικής (9)πειστικοί (10)πειστικού (10)πειστικός (9)πειστικών (10)πειστούμε (11)πελάγιζαν (23)πελάγιζες (22)πελάγιους (14)πελάγισαν (14)πελάγισες (13)πελάγωναν (16)πελάγωνες (15)πελάγωσαν (16)πελάγωσες (15)πελάτισσά (10)πελάτισσα (11)πελέκαγαν (15)πελέκαγες (14)πελέκησαν (12)πελέκησες (11)πελέκησις (11)πελέκιζαν (21)πελέκιζες (20)πελέκισαν (12)πελέκισες (11)πελίδνωμα (18)πελίδνωση (16)πελαγίζει (23)πελαγίσει (14)πελαγίσια (14)πελαγίσιε (14)πελαγίσιο (14)πελαγίστε (14)πελαγικές (14)πελαγικής (14)πελαγικοί (15)πελαγικού (15)πελαγικός (14)πελαγικών (15)πελαγονία (14)πελαγώνει (14)πελαγώσει (14)πελαγώστε (14)πελαργίνα (15)πελαργούς (14)πελαργόνι (15)πελασγικά (15)πελασγικέ (15)πελασγική (15)πελασγικό (15)πελασγούς (13)πελατείας (10)πελατείες (10)πελατειών (11)πελεκάνοι (12)πελεκάνος (11)πελεκάνου (13)πελεκάνων (14)πελεκήσει (12)πελεκήσου (13)πελεκήστε (12)πελεκίζει (21)πελεκίσει (12)πελεκίσου (13)πελεκίστε (12)πελεκηθεί (21)πελεκητές (11)πελεκητής (11)πελεκητοί (12)πελεκητού (12)πελεκητός (11)πελεκητών (12)πελεκιστώ (12)πελεκούδι (15)πελεκούμε (14)πελεκούσα (12)πελεκούσε (12)πελελάδας (15)πελελάδες (15)πελερίνας (11)πελερίνες (11)πελιδνούς (13)πελλήνιος (12)πελληνεύς (12)πελματικά (14)πελματικέ (14)πελματική (14)πελματικό (14)πελοπίδας (14)πελταστές (10)πελταστής (10)πελταστών (11)πελώριους (12)πεμπταίας (11)πεμπταίες (11)πεμπταίοι (12)πεμπταίος (11)πεμπταίου (13)πεμπταίων (14)πεμπόμουν (15)πεμπόσουν (13)πενηντάρα (10)πενηντάρη (10)πενηντάρι (10)πενθήμερα (21)πενθήμερε (21)πενθήμερη (21)πενθήμερο (21)πενθήσαμε (20)πενθήσατε (18)πενθήσεις (17)πενθήσετε (18)πενθήσουν (19)πενθηφορώ (26)πενθούσαν (18)πενθούσες (17)πενθώντας (17)πενιχρούς (16)πενομένων (13)πεντάγωνα (14)πεντάγωνε (14)πεντάγωνη (14)πεντάγωνο (14)πεντάδυμα (15)πεντάεδρα (13)πεντάεδρε (13)πεντάεδρη (13)πεντάεδρο (13)πεντάθλου (21)πεντάθλων (22)πεντάθυρη (20)πεντάλοβα (18)πεντάλοβε (18)πεντάλοβη (18)πεντάλοβο (18)πεντάμηνα (11)πεντάμηνε (11)πεντάμηνη (11)πεντάμηνο (11)πεντάνιον (9)πεντάξενα (18)πεντάξενε (18)πεντάξενη (18)πεντάξενο (18)πεντάπορα (11)πεντάπορε (11)πεντάπορη (11)πεντάπορο (11)πεντάπυλα (13)πεντάπυλε (13)πεντάπυλη (13)πεντάπυλο (13)πεντάρικα (11)πεντάρικε (11)πεντάρικη (11)πεντάρικο (11)πεντάσημα (11)πεντάσημε (11)πεντάσημη (11)πεντάσημο (11)πεντάτομα (11)πεντάτομε (11)πεντάτομη (11)πεντάτομο (11)πεντάφωνα (18)πεντάφωνε (18)πεντάφωνη (18)πεντάφωνο (18)πεντάφωτα (18)πεντάφωτε (18)πεντάφωτη (18)πεντάφωτο (18)πεντάωρες (11)πεντάωρης (11)πεντάωροι (12)πεντάωρος (11)πεντάωρου (13)πεντάωρων (14)πεντέμισι (11)πενταδικά (13)πενταδικέ (13)πενταδική (13)πενταδικό (13)πενταετές (8)πενταετής (8)πενταετία (9)πενταετών (9)πενταμελή (13)πενταμερή (12)πεντανίου (10)πεντανίων (11)πεντανικά (10)πεντανικέ (10)πεντανική (10)πεντανικό (10)πενταπλές (11)πενταπλής (11)πενταπλοί (12)πενταπλού (12)πενταπλός (11)πενταπλών (12)πενταράκι (11)πενταριού (10)πενταριών (10)πενταρχία (17)πεντελικά (12)πεντελικέ (12)πεντελική (12)πεντελικό (12)πεντζίκης (18)πεντοβολά (18)πεντοβολώ (18)πεντοζάλη (20)πεντόβολα (18)πεντόλιρα (12)πεντόλιρο (12)πενόμαστε (11)πενόμενοι (11)πενόσαστε (9)πεολειξία (20)πεολειχία (18)πεπάρηθος (19)πεπελάσης (11)πεποίθησή (18)πεποίθηση (19)πεπρωμένα (15)πεπρωμένε (15)πεπρωμένη (15)πεπρωμένο (15)πεπτιδίου (14)πεπτιδίων (15)πεπτικούς (10)πεπτόμουν (13)πεπτόσουν (11)περάματος (11)περάσματα (12)περάσουμε (13)περάσουνε (11)περάστηκα (11)περάστηκε (11)περάτωναν (12)περάτωνες (11)περάτωσής (10)περάτωσαν (12)περάτωσες (11)περάτωσης (11)περάτωσις (11)περήφανες (16)περήφανης (16)περήφανοι (17)περήφανος (16)περήφανου (18)περήφανων (19)περίακτες (10)περίακτης (10)περίακτοι (11)περίακτος (10)περίακτου (12)περίακτων (13)περίαπτος (10)περίβαλλε (21)περίβλημά (20)περίβλημα (21)περίβολοι (19)περίβολος (18)περίγειον (13)περίγειος (12)περίγελοι (15)περίγελος (14)περίγελου (16)περίγελων (17)περίγλυφα (23)περίγλυφε (23)περίγλυφη (23)περίγλυφο (23)περίγραφε (21)περίγραψέ (22)περίγραψε (23)περίγυροι (15)περίγυρος (14)περίγυρου (16)περίγυρού (14)περίγυρων (17)περίδεσης (12)περίδεσις (12)περίδετες (12)περίδετης (12)περίδετοι (13)περίδετος (12)περίδετου (14)περίδετων (15)περίδοξες (21)περίδοξης (21)περίδοξοι (22)περίδοξος (21)περίδοξου (23)περίδοξων (24)περίδρομε (16)περίδρομο (16)περίεργες (13)περίεργης (13)περίεργοι (14)περίεργος (13)περίεργου (15)περίεργων (16)περίζωναν (21)περίζωνες (20)περίζωσαν (21)περίζωσες (20)περίζωσις (20)περίθαλψή (29)περίθαλψη (30)περίθλαση (21)περίκαμψη (22)περίκομψα (22)περίκομψε (22)περίκομψη (22)περίκομψο (22)περίλαβαν (19)περίληψης (20)περίληψις (20)περίλουζα (22)περίλουζε (22)περίλουσα (13)περίλουσε (13)περίλυπες (13)περίλυπης (13)περίλυποι (14)περίλυπος (13)περίλυπου (15)περίλυπων (16)περίμεινε (12)περίμεναν (12)περίμενες (11)περίμετρο (13)περίμετρό (12)περίνθιος (18)περίοικοι (11)περίοικος (10)περίοικων (13)περίοπτες (10)περίοπτης (10)περίοπτοι (11)περίοπτος (10)περίοπτου (12)περίοπτων (13)περίπαιζε (20)περίπαιξε (20)περίπατοι (11)περίπατος (10)περίπατων (13)περίπιπτε (12)περίπλοκα (14)περίπλοκε (14)περίπλοκη (14)περίπλοκο (14)περίπλους (13)περίπολοι (13)περίπολος (12)περίπτερα (12)περίπτερε (12)περίπτερη (12)περίπτερο (12)περίπτερό (11)περίπτυξη (21)περίπτωσή (12)περίπτωση (13)περίσκεψη (20)περίσκιας (10)περίσκιες (10)περίσκιοι (11)περίσκιος (10)περίσκιου (12)περίσκιων (13)περίσσειά (9)περίσσεια (10)περίσσεμα (12)περίσσευα (11)περίσσευε (11)περίσσεψα (19)περίσσεψε (19)περίσσιας (9)περίσσιες (9)περίσσιοι (10)περίσσιος (9)περίσσιου (11)περίσσιων (12)περίστασή (9)περίσταση (10)περίστερε (11)περίστυλα (13)περίστυλε (13)περίστυλη (13)περίστυλο (13)περίστωον (12)περίσφιξη (26)περίσωσις (11)περίτεχνα (17)περίτεχνε (17)περίτεχνη (17)περίτεχνο (17)περίτμητα (12)περίτμητε (12)περίτμητη (12)περίτμητο (12)περίτονες (9)περίτονης (9)περίτονοι (10)περίτονος (9)περίτονου (11)περίτονων (12)περίτρανα (11)περίτρανε (11)περίτρανη (11)περίτρανο (11)περίτρομα (13)περίτρομε (13)περίτρομη (13)περίτρομο (13)περίττωμα (14)περίφημες (18)περίφημης (18)περίφημοι (19)περίφημος (18)περίφημου (20)περίφημων (21)περίφοβες (23)περίφοβης (23)περίφοβοι (24)περίφοβος (23)περίφοβου (25)περίφοβων (26)περίφραζα (27)περίφραζε (27)περίφραξή (26)περίφραξα (27)περίφραξε (27)περίφραξη (27)περίφραση (18)περίχαρες (17)περίχαρης (17)περίχαροι (18)περίχαρος (17)περίχαρου (19)περίχαρων (20)περίχρυσα (19)περίχρυσε (19)περίχρυση (19)περίχρυσο (19)περίχωρος (19)περαίωναν (12)περαίωνες (11)περαίωσαν (12)περαίωσες (11)περαίωσης (11)περαίωσις (11)περαιτέρω (13)περαιωθεί (21)περαιώνει (10)περαιώσει (10)περαιώσου (11)περαιώστε (10)περαμάτων (14)περασμένα (12)περασμένε (12)περασμένη (12)περασμένο (12)περαστείς (9)περαστικά (11)περαστικέ (11)περαστική (11)περαστικό (11)περαστούν (10)περαστούς (9)περατάρης (10)περαταριά (11)περατωθεί (21)περατώνει (10)περατώσει (10)περατώσου (11)περατώστε (10)περβαζιού (26)περβαζιών (26)περβολάκι (20)περβολάρη (20)περβολιού (19)περβολιών (19)περγαμηνή (15)περγαμότα (15)περγαμότο (15)περγαντιά (13)περγουλιά (16)περδίκκας (14)περδικάκι (15)περδικιού (14)περδικιών (14)περδούκλα (16)περδούκλι (16)περδόμουν (16)περδόσουν (14)περηφάνια (17)περιάγετε (13)περιάγουν (14)περιάνθιο (19)περιέβαλα (19)περιέβαλε (19)περιέζωσα (21)περιέκοψε (20)περιέκτες (10)περιέλαβα (19)περιέλαβε (19)περιέλθει (21)περιέλιξη (21)περιέπεσα (11)περιέπεσε (11)περιέργων (16)περιέσωσε (12)περιέφερα (18)περιέφερε (18)περιέχομε (19)περιέχουν (18)περιήγαγα (16)περιήγαγε (16)περιήγησή (12)περιήγηση (13)περιήλθαν (21)περιήλιον (12)περιαγωγή (18)περιαλγές (14)περιαλγής (14)περιαλγών (15)περιαυγές (13)περιαυγής (13)περιαυγών (14)περιαύλια (12)περιαύλιο (12)περιβάλει (19)περιβάλλω (23)περιβλέπω (22)περιβολές (18)περιβολής (18)περιβολών (19)περιβρέχω (27)περιβόητα (17)περιβόητε (17)περιβόητη (17)περιβόητο (17)περιβόλια (19)περιβόλου (20)περιβόλων (21)περιγέλιο (15)περιγείου (14)περιγείων (15)περιγελάν (15)περιγελάς (14)περιγελάω (17)περιγιάλι (15)περιγλύφω (24)περιγράφω (23)περιγράψω (25)περιγραφή (21)περιγυριά (15)περιγόνιο (13)περιδένει (13)περιδεείς (12)περιδεούς (12)περιείχαν (17)περιεκτών (11)περιζωθεί (30)περιζώνει (19)περιζώσει (19)περιζώσου (20)περιζώστε (19)περιηγητή (13)περιηλίου (13)περιηλίων (14)περιθάλπω (24)περιθάλψω (32)περιθώρια (20)περιθώριο (20)περιθώριό (19)περικαλλή (15)περικείρω (14)περικλεές (12)περικλεής (12)περικλείω (15)περικλεών (13)περικλύζω (24)περικοπές (11)περικοπής (11)περικοπεί (12)περικοπών (12)περικοσμώ (13)περικόπτω (14)περικόψει (20)περιλάβει (19)περιλάμπω (17)περιλήψει (21)περιλαμπή (15)περιληφθώ (28)περιλούζω (23)περιλούσω (14)περιμένει (12)περιμείνω (14)περινεϊκά (10)περινεϊκέ (10)περινεϊκή (10)περινεϊκό (10)περινοιών (10)περιοίκου (12)περιοίκων (13)περιοδεία (13)περιοδεύω (15)περιοδικά (14)περιοδικέ (14)περιοδική (14)περιοδικό (14)περιορίζω (22)περιορίσω (13)περιουσία (11)περιούσια (10)περιούσιε (10)περιούσιο (10)περιπάιζα (20)περιπάιζε (20)περιπάισα (11)περιπάισε (11)περιπάτου (12)περιπάτων (13)περιπέσει (11)περιπίπτω (14)περιπαίζω (22)περιπαίξω (22)περιπαίσω (13)περιπαθές (19)περιπαθής (19)περιπαθών (20)περιπαθώς (19)περιπατεί (11)περιπλέει (13)περιπλέκω (16)περιπλοκή (14)περιπολία (13)περιπολεί (13)περιπτερά (12)περιπόδιο (14)περιπόλιο (13)περιπόλου (14)περιπόλων (15)περιρρέον (12)περιρραφή (19)περισκοπώ (12)περισπάσω (13)περισπάτε (11)περισπούν (11)περισσέψω (21)περισσεύω (12)περισσούς (9)περιστέρα (11)περιστέρι (11)περιστερά (11)περιστολή (12)περιστώου (11)περισωθεί (21)περισώζει (19)περισώσει (10)περιτέμνω (14)περιτομές (11)περιτομής (11)περιτομών (12)περιτρέχω (20)περιτροπή (12)περιττεύω (12)περιττούς (9)περιφέρει (18)περιφήτης (16)περιφανές (16)περιφανής (16)περιφανών (17)περιφανώς (16)περιφερές (17)περιφερής (17)περιφερών (18)περιφλέγω (24)περιφλεγή (22)περιφοράς (17)περιφορές (17)περιφορών (18)περιφράζω (29)περιφράξω (29)περιφρονώ (18)περιχαρές (17)περιχαρής (17)περιχαρών (18)περιχαρώς (17)περιχυθεί (27)περιχυτές (17)περιχυτής (17)περιχυτοί (18)περιχυτού (18)περιχυτός (17)περιχυτών (18)περιχώρων (20)περιόδευε (14)περιόδους (13)περιόριζα (20)περιόριζε (20)περιόρισα (11)περιόρισε (11)περιόστεα (10)περιόστεο (10)περιώμιον (12)περιώνυμα (13)περιώνυμε (13)περιώνυμη (13)περιώνυμο (13)περμανάντ (12)περνάγαμε (15)περνάγανε (13)περνάγατε (13)περνιέμαι (12)περνιέσαι (10)περνιέστε (10)περνιέται (10)περνιόταν (10)περνούσαν (10)περνούσες (9)περντάχια (17)περνώντας (9)περονιάζω (21)περούτζια (19)περπάταγα (14)περπάταγε (14)περπάτημα (13)περπάτησα (11)περπάτησε (11)περπατάει (11)περπατάμε (13)περπατάνε (11)περπατάτε (11)περπατήσω (13)περπατηθώ (20)περπατούν (11)περραιβία (18)περραιβός (17)περραιβών (18)περσέπολη (13)περσείδες (12)περσεφόνη (17)περσικούς (10)περσινούς (9)περυσινές (10)περυσινής (10)περυσινοί (11)περυσινού (11)περυσινός (10)περυσινών (11)περόνιασε (10)πεσίματος (10)πεσιμάτων (13)πεσιμισμό (13)πεσιμιστή (11)πεσκιριού (11)πεσκιριών (11)πεσμένους (11)πετάγεσαι (12)πετάγεστε (12)πετάγεται (12)πετάγματα (14)πετάγομαι (14)πετάλωναν (13)πετάλωνες (12)πετάλωσαν (13)πετάλωσες (12)πετάλωσις (12)πετάματος (10)πετάμενες (10)πετάμενης (10)πετάμενοι (11)πετάμενος (10)πετάμενου (12)πετάμενων (13)πετάξουμε (21)πετάξουνε (19)πετάριζαν (19)πετάριζες (18)πετάρισαν (10)πετάρισες (9)πετάρισμα (12)πετάχτηκα (17)πετάχτηκε (17)πεταγμένα (14)πεταγμένε (14)πεταγμένη (14)πεταγμένο (14)πεταγόταν (12)πεταλίδας (13)πεταλίδες (13)πεταλίδων (16)πεταλιούς (10)πεταλούδα (14)πεταλούδι (14)πεταλωθεί (22)πεταλωτές (12)πεταλωτής (12)πεταλωτών (13)πεταλώνει (11)πεταλώσει (11)πεταλώσου (12)πεταλώστε (11)πεταμάτων (13)πεταμένες (10)πεταμένης (10)πεταμένοι (11)πεταμένος (10)πεταμένου (12)πεταμένων (13)πεταρίζει (19)πεταρίσει (10)πεταρίστε (10)πεταρούδι (13)πεταχτάρι (17)πεταχτείς (15)πεταχτούν (16)πεταχτούς (15)πετεινάρι (10)πετεινούς (8)πετιμέζια (20)πετιμεζάς (19)πετιόμουν (12)πετιόνταν (9)πετιόσουν (10)πετμεζιού (20)πετμεζιών (20)πετούγιας (11)πετούγιες (11)πετούμενα (11)πετούμενε (11)πετούμενη (11)πετούμενο (11)πετούσαμε (11)πετούσανε (9)πετούσατε (9)πετράλωνα (14)πετράρχης (17)πετρέλαια (12)πετρέλαιο (12)πετρένιας (9)πετρένιες (9)πετρένιοι (10)πετρένιος (9)πετρένιου (11)πετρένιων (12)πετραδάκι (14)πετραδερά (14)πετραδερέ (14)πετραδερή (14)πετραδερό (14)πετραδιού (13)πετραδιών (13)πετραχήλι (19)πετροβολά (19)πετροβολώ (19)πετροβόλα (19)πετροτόπι (11)πετροφυές (17)πετροφυής (17)πετροφυών (18)πετρούλας (11)πετρωθείς (20)πετρωθούν (21)πετρωμένα (14)πετρωμένε (14)πετρωμένη (14)πετρωμένο (14)πετρωτούς (11)πετρότοπε (11)πετρότοπο (11)πετρόψαρα (20)πετρόψαρο (20)πετρόψυχα (27)πετρόψυχε (27)πετρόψυχη (27)πετρόψυχο (27)πετρώδεις (12)πετρώδους (13)πετρώθηκα (20)πετρώθηκε (20)πετρώματα (12)πετρώναμε (12)πετρώνατε (10)πετρώνεις (9)πετρώνετε (10)πετρώνιος (9)πετρώνουν (11)πετρώσαμε (12)πετρώσατε (10)πετρώσεις (9)πετρώσετε (10)πετρώσουν (11)πετσένιας (8)πετσένιες (8)πετσένιοι (9)πετσένιος (8)πετσένιου (10)πετσένιων (11)πετσετάκι (10)πετσικάρω (13)πετσοκόβω (19)πετσοκόψω (21)πετσωθείς (19)πετσωθούν (20)πετσωμένα (13)πετσωμένε (13)πετσωμένη (13)πετσωμένο (13)πετσόκοβα (17)πετσόκοβε (17)πετσόκοψα (19)πετσόκοψε (19)πετσώθηκα (19)πετσώθηκε (19)πετσώματα (11)πετσώναμε (11)πετσώνατε (9)πετσώνεις (8)πετσώνετε (9)πετσώνουν (10)πετσώσαμε (11)πετσώσατε (9)πετσώσεις (8)πετσώσετε (9)πετσώσουν (10)πετυχαίνω (19)πετόμαστε (11)πετόσαστε (9)πετύχαινα (16)πετύχαινε (16)πετύχουμε (19)πετύχουνε (17)πευκοδάση (14)πευκόξυλο (23)πευκόφυτα (19)πευκόφυτε (19)πευκόφυτη (19)πευκόφυτο (19)πεχλιβάνη (25)πεύκινους (10)πηγάζουμε (24)πηγάζουνε (22)πηγάσουμε (15)πηγάσουνε (13)πηγαίναμε (14)πηγαίνανε (12)πηγαίνατε (12)πηγαίνεις (11)πηγαίνετε (12)πηγαίνομε (14)πηγαίνουν (13)πηγαδάκια (16)πηγαδίσια (15)πηγαδίσιε (15)πηγαδίσιο (15)πηγαινέλα (14)πηγουνιού (13)πηγουνιών (13)πηδήματος (13)πηδήξουμε (24)πηδήξουνε (22)πηδήσουμε (15)πηδήσουνε (13)πηδήχτηκα (20)πηδήχτηκε (20)πηδηγμένα (17)πηδηγμένε (17)πηδηγμένη (17)πηδηγμένο (17)πηδημάτων (16)πηδημένος (13)πηδηματιά (14)πηδητικές (12)πηδητικής (12)πηδητικοί (13)πηδητικού (13)πηδητικός (12)πηδητικών (13)πηδηχτείς (18)πηδηχτούν (19)πηδηχτούς (18)πηδιόμουν (15)πηδιόνται (12)πηδιόνταν (12)πηδιόσουν (13)πηδιότανε (12)πηδούσαμε (14)πηδούσανε (12)πηδούσατε (12)πηκτικούς (10)πηκτότατα (10)πηκτότατε (10)πηκτότατη (10)πηκτότατο (10)πηκτότερα (11)πηκτότερε (11)πηκτότερη (11)πηκτότερο (11)πηλοβάτης (17)πηλοβατίς (17)πηλουργός (15)πηλοφόρια (19)πηνίζεσαι (18)πηνίζεστε (18)πηνίζεται (18)πηνίζομαι (20)πηνελόπης (11)πηνιζόταν (18)πηξίματος (19)πηξιμάτων (22)πηρομελές (13)πηρομελής (13)πηρομελών (14)πηροποδία (14)πηχτότερα (17)πηχτότερε (17)πηχτότερη (17)πηχτότερο (17)πηχυαίους (17)πιάνονται (9)πιάνονταν (9)πιάνοντας (8)πιάσματος (10)πιάστηκαν (10)πιάστηκες (9)πιέζονται (18)πιέζονταν (18)πιέζοντας (17)πιέσθηκαν (19)πιέστηκαν (10)πιέστηκες (9)πιανίσιμο (11)πιανίστας (8)πιανίστες (8)πιανόμουν (12)πιανόσουν (10)πιανότανε (9)πιασίματα (11)πιασμάτων (13)πιασμένες (10)πιασμένοι (11)πιασμένος (10)πιασμένου (12)πιαστήκαν (10)πιαστείτε (9)πιαστούμε (11)πιαστούνε (9)πιαστράκι (11)πιατοθήκη (19)πιατόπανα (10)πιγκουίνο (14)πιγουνιού (13)πιγουνιών (13)πιδέξιους (21)πιεζόμενα (20)πιεζόμενη (20)πιεζόμενο (20)πιεζόμουν (21)πιεζόσουν (19)πιεζότανε (18)πιεριώτης (9)πιερότους (10)πιεσμένες (10)πιεσμένης (10)πιεσμένοι (11)πιεσμένος (10)πιεσμένου (12)πιεσμένων (13)πιεστήκαν (10)πιεστήρια (10)πιεστήριο (10)πιεστείτε (9)πιεστικές (9)πιεστικής (9)πιεστικοί (10)πιεστικού (10)πιεστικός (9)πιεστικών (10)πιεστούμε (11)πιεστούνε (9)πιετισμός (10)πιθήκιζαν (28)πιθήκιζες (27)πιθήκισαν (19)πιθήκισες (18)πιθανότης (17)πιθηκίζει (28)πιθηκίσει (19)πιθηκίστε (19)πιθηκικές (19)πιθηκικής (19)πιθηκικοί (20)πιθηκικού (20)πιθηκικός (19)πιθηκικών (20)πιθηκισμέ (21)πιθηκισμό (21)πικάντικα (11)πικάντικε (11)πικάντικη (11)πικάντικο (11)πικάρεσαι (11)πικάρεστε (11)πικάρεται (11)πικάρισμα (13)πικάρομαι (13)πικάρουμε (14)πικαρίσου (12)πικαριστώ (11)πικαρόταν (11)πικερμίου (14)πικράθηκα (21)πικράθηκε (21)πικράματα (13)πικράναμε (13)πικράνατε (11)πικράνεις (10)πικράνετε (11)πικράνουν (12)πικρίζαμε (22)πικρίζατε (20)πικρίζεις (19)πικρίζετε (20)πικρίζουν (21)πικρίσαμε (13)πικρίσατε (11)πικρίσεις (10)πικρίσετε (11)πικρίσουν (12)πικραίνει (11)πικραθείς (19)πικραθούν (20)πικραλίδα (16)πικραμένα (13)πικραμένε (13)πικραμένη (13)πικραμένο (13)πικρικούς (11)πικροπηγή (15)πικρόγελο (16)πικρόλογα (16)πικρότερα (12)πικρότερε (12)πικρότερη (12)πικρότερο (12)πικρότητα (11)πικρόχολα (20)πικρόχολε (20)πικρόχολη (20)πικρόχολο (20)πιλήματος (12)πιλατεύει (11)πιλοποιία (12)πιλοποιοί (12)πιλοποιού (12)πιλοποιός (11)πιλοποιών (12)πιλοπώλης (13)πιλοτάρει (12)πιλοτήρια (12)πιλοτήριο (12)πιλοτίνας (10)πιλοτίνες (10)πιλοτιέρα (12)πιλοτικές (11)πιλοτικής (11)πιλοτικοί (12)πιλοτικού (12)πιλοτικός (11)πιλοτικών (12)πιλόταραν (12)πιλόταρες (11)πινακίδας (12)πινακίδες (12)πινακίδια (13)πινακίδιο (13)πινακίδων (15)πινακωτές (11)πινακωτής (11)πινακωτών (12)πινδάρεια (13)πινδάρειε (13)πινδάρειο (13)πινδαρικά (14)πινδαρικέ (14)πινδαρική (14)πινδαρικό (14)πινελάκια (12)πιοδάσσης (11)πιονιέροι (10)πιονιέρος (9)πιονιέρου (11)πιονιέρων (12)πιοσίματα (11)πιπέριζαν (20)πιπέριζες (19)πιπέρισαν (11)πιπέρισες (10)πιπέρωναν (13)πιπέρωνες (12)πιπέρωσαν (13)πιπέρωσες (12)πιπίζουμε (22)πιπίλιζαν (21)πιπίλιζες (20)πιπίλισαν (12)πιπίλισες (11)πιπίλισμά (13)πιπίλισμα (14)πιπίσουμε (13)πιπεράτες (10)πιπεράτης (10)πιπεράτοι (11)πιπεράτος (10)πιπεράτου (12)πιπεράτων (13)πιπερίζει (20)πιπερίσει (11)πιπερίστε (11)πιπεριέρα (12)πιπερωθεί (22)πιπερώνει (11)πιπερώσει (11)πιπερώσου (12)πιπερώστε (11)πιπιλίζει (21)πιπιλίσει (12)πιπιλίστε (12)πιπιλιστά (12)πιπιλιστέ (12)πιπιλιστή (12)πιπιλιστό (12)πιπιλούσα (12)πιπιλούσε (12)πιπινέλης (11)πιραντέλο (12)πιρουέτας (10)πιρουέτες (10)πιρουνάκι (12)πιρουνιάς (10)πιρουνιές (10)πιρουνιού (11)πιρουνιών (11)πισσωθείς (19)πισσωθούν (20)πισσωμένα (13)πισσωμένε (13)πισσωμένη (13)πισσωμένο (13)πισσωτούς (10)πισσώδεις (11)πισσώδους (12)πισσώθηκα (19)πισσώθηκε (19)πισσώματα (11)πισσώναμε (11)πισσώνατε (9)πισσώνεις (8)πισσώνετε (9)πισσώνουν (10)πισσώσαμε (11)πισσώσατε (9)πισσώσεις (8)πισσώσετε (9)πισσώσεως (10)πισσώσουν (10)πιστάκιον (10)πιστέψαμε (20)πιστέψανε (18)πιστέψατε (18)πιστέψεις (17)πιστέψετε (18)πιστέψομε (20)πιστέψουν (19)πιστευτές (9)πιστευτής (9)πιστευτεί (10)πιστευτοί (10)πιστευτού (10)πιστευτός (9)πιστευτών (10)πιστεύαμε (11)πιστεύανε (9)πιστεύατε (9)πιστεύεις (8)πιστεύετε (9)πιστεύομε (11)πιστεύουν (10)πιστεύσει (9)πιστικούς (9)πιστοδοτώ (12)πιστοδότη (12)πιστολάκι (12)πιστολέρο (12)πιστολέτα (11)πιστολέτο (11)πιστολίδι (14)πιστολίζω (22)πιστολίσω (13)πιστολιάς (10)πιστολιές (10)πιστολιού (11)πιστολιών (11)πιστονιού (9)πιστονιών (9)πιστοποιώ (10)πιστούχοι (16)πιστούχος (15)πιστούχου (17)πιστούχων (18)πιστρόφια (17)πιστωθείς (19)πιστωθούν (20)πιστωμένα (13)πιστωμένε (13)πιστωμένη (13)πιστωμένο (13)πιστωτικά (12)πιστωτικέ (12)πιστωτική (12)πιστωτικό (12)πιστόλιζα (20)πιστόλιζε (20)πιστόλισα (11)πιστόλισε (11)πιστότατη (9)πιστότητα (9)πιστώθηκα (19)πιστώθηκε (19)πιστώναμε (11)πιστώνατε (9)πιστώνεις (8)πιστώνετε (9)πιστώνουν (10)πιστώσαμε (11)πιστώσατε (9)πιστώσεις (8)πιστώσετε (9)πιστώσεων (11)πιστώσεως (10)πιστώσεών (8)πιστώσεώς (7)πιστώσουν (10)πιστώτρια (10)πισωγάζια (23)πισωδρομώ (17)πισώπλατα (12)πιτήδειας (11)πιτήδειες (11)πιτήδειοι (12)πιτήδειος (11)πιτήδειου (13)πιτήδειων (14)πιτανάτης (8)πιτσίλαγα (14)πιτσίλαγε (14)πιτσίλιζα (20)πιτσίλιζε (20)πιτσίλισα (11)πιτσίλισε (11)πιτσαρίας (9)πιτσαρίες (9)πιτσαριών (10)πιτσικάτο (10)πιτσιλάδα (14)πιτσιλάει (11)πιτσιλάμε (13)πιτσιλάνε (11)πιτσιλάτε (11)πιτσιλίζω (22)πιτσιλίσω (13)πιτσιλιάς (10)πιτσιλιές (10)πιτσιλιών (11)πιτσιλούν (11)πιτσιλωτά (13)πιτσιλωτό (13)πιτσιρίκα (11)πιτσιρίκε (11)πιτσιρίκι (11)πιτσιρίκο (11)πιτσιρικά (11)πιτσούνια (9)πιτυρίαση (11)πιτυρίδας (13)πιτυρίδες (13)πιτυρίδων (16)πιτυρούχα (18)πιτυρούχε (18)πιτυρούχο (18)πιότερους (10)πλάγιαζαν (23)πλάγιασαν (14)πλάγιασμα (16)πλάθονται (20)πλάθονταν (20)πλάθοντας (19)πλάκερους (13)πλάνταγμα (16)πλάνταξες (19)πλάσθηκαν (21)πλάσματος (12)πλάσσεσαι (11)πλάσσεστε (11)πλάσσεται (11)πλάσσομαι (13)πλάστηκαν (12)πλάστηκες (11)πλάστιγγα (17)πλάταιναν (11)πλάτανους (11)πλάττεσαι (11)πλάττεστε (11)πλάττεται (11)πλάττομαι (13)πλάτυνσης (11)πλάτυνσις (11)πλέγματος (15)πλέκονται (12)πλέκονταν (12)πλέκοντας (11)πλέκτριας (12)πλέκτριες (12)πλένονται (11)πλένονταν (11)πλένοντας (10)πλέχτηκαν (19)πλέχτηκες (18)πλήγιασμα (16)πλήγματος (15)πλήθαιναν (20)πλήθυνσης (20)πλήθυνσις (20)πλήξιππος (21)πλήττεσαι (11)πλήττεστε (11)πλήττεται (11)πλήττομαι (13)πλήττοντα (11)πλήττουμε (14)πλήττουνε (12)πλήττουσα (12)πλήχτηκαν (19)πλήχτηκες (18)πλίθινους (20)πλίνθινες (19)πλίνθινης (19)πλίνθινοι (20)πλίνθινος (19)πλίνθινου (21)πλίνθινων (22)πλαγίαυλε (17)πλαγίαυλο (17)πλαγιάζει (23)πλαγιάσει (14)πλαγιαστά (14)πλαγιαστέ (14)πλαγιαστή (14)πλαγιαστό (14)πλαγινούς (13)πλαγιότης (13)πλαδαρούς (14)πλαθόμουν (23)πλαθόσουν (21)πλαθότανε (20)πλαισίωμα (15)πλαισίωνα (13)πλαισίωνε (13)πλαισίωσα (13)πλαισίωσε (13)πλαισίωση (13)πλαισιωθώ (22)πλαισιώνω (13)πλαισιώσω (13)πλακίδιον (15)πλακατζής (20)πλακιδίου (16)πλακιδίων (17)πλακοειδή (15)πλακουτσά (13)πλακουτσέ (13)πλακουτσή (13)πλακουτσό (13)πλακούντα (12)πλακωθείς (22)πλακωθούν (23)πλακωμένα (16)πλακωμένε (16)πλακωμένη (16)πλακωμένο (16)πλακωτούς (13)πλακώδεις (14)πλακώδους (15)πλακώθηκα (22)πλακώθηκε (22)πλακώματα (14)πλακώναμε (14)πλακώνατε (12)πλακώνεις (11)πλακώνετε (12)πλακώνουν (13)πλακώσαμε (14)πλακώσατε (12)πλακώσεις (11)πλακώσετε (12)πλακώσουν (13)πλανάγαμε (16)πλανάγατε (14)πλανέματα (13)πλανέψαμε (22)πλανέψατε (20)πλανέψεις (19)πλανέψετε (20)πλανέψουν (21)πλανήθηκα (21)πλανήθηκε (21)πλανήσαμε (13)πλανήσατε (11)πλανήσεις (10)πλανήσετε (11)πλανήσουν (12)πλανίζαμε (22)πλανίζατε (20)πλανίζεις (19)πλανίζετε (20)πλανίζουν (21)πλανίσαμε (13)πλανίσατε (11)πλανίσεις (10)πλανίσετε (11)πλανίσουν (12)πλανεμένα (13)πλανεμένε (13)πλανεμένη (13)πλανεμένο (13)πλανερούς (11)πλανευτές (11)πλανευτής (11)πλανευτεί (12)πλανευτών (12)πλανεύαμε (13)πλανεύατε (11)πλανεύεις (10)πλανεύετε (11)πλανεύουν (12)πλανεύτρα (12)πλανηθείς (19)πλανηθούν (20)πλανημένα (13)πλανημένε (13)πλανημένη (13)πλανημένο (13)πλανητικά (12)πλανητικέ (12)πλανητική (12)πλανητικό (12)πλανιέμαι (13)πλανιέσαι (11)πλανιέστε (11)πλανιέται (11)πλανιδιού (14)πλανιδιών (14)πλανιστεί (11)πλανιόταν (11)πλανοδίου (15)πλανούδης (13)πλανούσαν (11)πλανούσες (10)πλαντάζει (20)πλανόβιας (17)πλανόβιες (17)πλανόβιοι (18)πλανόβιος (17)πλανόβιου (19)πλανόβιων (20)πλανόδιας (13)πλανόδιες (13)πλανόδιοι (14)πλανόδιος (13)πλανόδιου (15)πλανόδιων (16)πλανώνται (11)πλανώντας (10)πλαπούτας (11)πλασάραμε (14)πλασάρατε (12)πλασάρεις (11)πλασάρετε (12)πλασάρισε (12)πλασάρουν (13)πλασίματα (13)πλασμάτων (15)πλασμένες (12)πλασμένοι (13)πλασμένος (12)πλασμώδια (16)πλασμώδιο (16)πλασσόταν (11)πλαστήκαν (12)πλαστήρας (11)πλαστήρια (12)πλαστίνες (10)πλαστίνης (10)πλασταριά (12)πλαστείτε (11)πλαστικές (11)πλαστικής (11)πλαστικοί (12)πλαστικού (12)πλαστικός (11)πλαστικών (12)πλαστινών (11)πλαστούμε (13)πλαστούνε (11)πλαστότης (10)πλατάγιζα (23)πλατάγιζε (23)πλατάγισα (14)πλατάγισε (14)πλατέματα (13)πλαταίνει (11)πλαταγίζω (25)πλαταγίσω (16)πλαταιέων (13)πλαταιείς (10)πλαταιεύς (10)πλαταμώνα (13)πλατανιάς (10)πλατανιού (11)πλατανιών (11)πλατειάζω (22)πλαττόταν (11)πλατυτέρα (13)πλατφόρμα (21)πλατωνικά (14)πλατωνικέ (14)πλατωνική (14)πλατωνικό (14)πλατωσιές (12)πλατύγυρα (16)πλατύγυρε (16)πλατύγυρη (16)πλατύγυρο (16)πλατύνεις (10)πλατύσωμα (15)πλατύσωμε (15)πλατύσωμη (15)πλατύσωμο (15)πλατύτερα (12)πλατύτερε (12)πλατύτερη (12)πλατύτερο (12)πλατύτητα (11)πλατύχωρα (21)πλατύχωρε (21)πλατύχωρη (21)πλατύχωρο (21)πλατώματα (13)πλείστους (11)πλεγμάτων (18)πλεγμένες (15)πλεγμένοι (16)πλεγμένος (15)πλεγμένων (18)πλειοδοτώ (14)πλειοδότη (14)πλειοψηφώ (27)πλεκτάνες (11)πλεκτάνης (11)πλεκτήρια (13)πλεκτήριο (13)πλεκτανών (12)πλεκτικές (12)πλεκτικής (12)πλεκτικοί (13)πλεκτικού (13)πλεκτικός (12)πλεκτικών (13)πλεκτριών (13)πλεκόμουν (15)πλεκόσουν (13)πλεκότανε (12)πλεματιού (13)πλεματιών (13)πλεμονιού (13)πλεμονιών (13)πλεμπάγια (17)πλενόμουν (14)πλενόσουν (12)πλεξίματα (22)πλεξούδας (22)πλεξούδες (22)πλεξούδων (25)πλεονάζει (20)πλεονάζον (20)πλεονάζων (22)πλεονέκτη (12)πλεονασμέ (13)πλεονασμό (13)πλεονεκτώ (12)πλεονεξία (20)πλεούμενα (13)πλεούμενο (13)πλερωθείς (22)πλερωθούν (23)πλερωμένα (16)πλερωμένε (16)πλερωμένη (16)πλερωμένο (16)πλερωτικά (15)πλερώθηκα (22)πλερώθηκε (22)πλερώναμε (14)πλερώνατε (12)πλερώνεις (11)πλερώνετε (12)πλερώνουν (13)πλερώσαμε (14)πλερώσατε (12)πλερώσεις (11)πλερώσετε (12)πλερώσουν (13)πλευρίζει (22)πλευρίσει (13)πλευρίσου (14)πλευρίστε (13)πλευρίτες (12)πλευρίτης (12)πλευρικές (13)πλευρικής (13)πλευρικοί (14)πλευρικού (14)πλευρικός (13)πλευρικών (14)πλευριστώ (13)πλευριτών (13)πλευρώνας (12)πλευστούς (11)πλεχτήκαν (19)πλεχτήριο (19)πλεχτείτε (18)πλεχτικές (18)πλεχτικής (18)πλεχτικοί (19)πλεχτικού (19)πλεχτικός (18)πλεχτικών (19)πλεχτούμε (20)πλεχτούνε (18)πλεόναζαν (20)πλεόνασαν (11)πλεόνασμα (13)πλεύριζαν (21)πλεύριζες (20)πλεύρισαν (12)πλεύρισες (11)πλεύρισης (11)πλεύρισις (11)πλεύρισμα (14)πλεύσιμες (12)πλεύσιμης (12)πλεύσιμοι (13)πλεύσιμος (12)πλεύσιμου (14)πλεύσιμων (15)πλεύσουμε (14)πλεύσουνε (12)πληβείους (18)πληγέντες (13)πληγέντος (13)πληγέντων (16)πληγήκαμε (17)πληγήκανε (15)πληγήκατε (15)πληγείσας (13)πληγείσες (13)πληγιάσει (14)πληγμάτων (18)πληγμένες (15)πληγμένης (15)πληγμένοι (16)πληγμένος (15)πληγμένου (17)πληγμένων (18)πληγωθείς (24)πληγωθούν (25)πληγωμένα (18)πληγωμένε (18)πληγωμένη (18)πληγωμένο (18)πληγώθηκα (24)πληγώθηκε (24)πληγώματα (16)πληγώναμε (16)πληγώνανε (14)πληγώνατε (14)πληγώνεις (13)πληγώνετε (14)πληγώνομε (16)πληγώνουν (15)πληγώσαμε (16)πληγώσανε (14)πληγώσατε (14)πληγώσεις (13)πληγώσετε (14)πληγώσομε (16)πληγώσουν (15)πληθέματα (22)πληθαίνει (20)πληθυσμοί (23)πληθυσμού (23)πληθυσμός (22)πληθυσμών (23)πληθωρικά (24)πληθωρικέ (24)πληθωρική (24)πληθωρικό (24)πληθύναμε (22)πληθύνατε (20)πληθύνεις (19)πληθύνετε (20)πληθύνουν (21)πληκτικές (12)πληκτικής (12)πληκτικοί (13)πληκτικού (13)πληκτικός (12)πληκτικών (13)πλημμελές (16)πλημμελής (16)πλημμελών (17)πλημμελώς (16)πλημμυρών (17)πλημμύρας (15)πλημμύρες (15)πλημναίος (12)πληροφορώ (20)πληρούσαν (12)πληρούσες (11)πληρωθείς (22)πληρωθούν (23)πληρωμένα (16)πληρωμένε (16)πληρωμένη (16)πληρωμένο (16)πληρωτέας (13)πληρωτέες (13)πληρωτέοι (14)πληρωτέος (13)πληρωτέου (15)πληρωτέων (16)πληρωτικά (15)πληρότητά (11)πληρότητα (12)πληρώθηκα (22)πληρώθηκε (22)πληρώματα (14)πληρώναμε (14)πληρώνανε (12)πληρώνατε (12)πληρώνεις (11)πληρώνετε (12)πληρώνομε (14)πληρώνουν (13)πληρώσαμε (14)πληρώσανε (12)πληρώσατε (12)πληρώσεις (11)πληρώσετε (12)πληρώσεων (14)πληρώσεως (13)πληρώσεώς (10)πληρώσομε (14)πληρώσουν (13)πληρώτρια (13)πλησίαζαν (20)πλησίαζες (19)πλησίασαν (11)πλησίασες (10)πλησίασης (10)πλησίασις (10)πλησίασμα (13)πλησίστια (11)πλησίστιε (11)πλησίστιο (11)πλησιάζει (20)πλησιάσει (11)πλησιάστε (11)πλησιφαές (17)πλησιφαής (17)πλησιφαών (18)πλησμονές (12)πλησμονής (12)πλησμονών (13)πληττόταν (11)πληχτείτε (18)πληχτικές (18)πληχτικής (18)πληχτικοί (19)πληχτικού (19)πληχτικός (18)πληχτικών (19)πληχτούμε (20)πλιάτσικα (12)πλιάτσικο (12)πλιγούρια (15)πλισάραμε (14)πλισάρατε (12)πλισάρεις (11)πλισάρετε (12)πλισάρουν (13)πλοήγησαν (14)πλοήγησες (13)πλοήγησης (13)πλοήγησις (13)πλοίαρχοι (19)πλοίαρχος (18)πλοίαρχου (20)πλοίαρχων (21)πλοηγήσει (14)πλοηγήσου (15)πλοηγήστε (14)πλοηγίδες (16)πλοηγίδων (19)πλοηγείτε (14)πλοηγεσία (14)πλοηγηθεί (23)πλοηγικές (14)πλοηγικής (14)πλοηγικοί (15)πλοηγικού (15)πλοηγικός (14)πλοηγικών (15)πλοηγούμε (16)πλοηγούσα (14)πλοηγούσε (14)πλοιάριον (12)πλοιάριου (13)πλοιάρχου (20)πλοιάρχων (21)πλοιαρίου (13)πλοιαρίων (14)πλοιαρχία (19)πλοκάμους (14)πλοκαμίδα (17)πλοκαμιού (14)πλοκαμιών (14)πλοουράιτ (13)πλουμίδια (17)πλουμίζει (23)πλουμίσει (14)πλουμίσου (15)πλουμίστε (14)πλουμιστά (14)πλουμιστέ (14)πλουμιστή (14)πλουμιστό (14)πλουμιστώ (14)πλουτίζει (21)πλουτίσει (12)πλουτίσου (13)πλουτίστε (12)πλουταίνω (14)πλουτισμέ (14)πλουτισμό (14)πλουτιστώ (12)πλουτώνια (12)πλουτώνιε (12)πλουτώνιο (12)πλούμιζαν (22)πλούμιζες (21)πλούμισαν (13)πλούμισες (12)πλούμισμα (15)πλούσιους (11)πλούταρχο (19)πλούτιζαν (20)πλούτιζες (19)πλούτισαν (11)πλούτισες (10)πλούτισμα (13)πλούτωνας (12)πλυθήκαμε (24)πλυθήκανε (22)πλυθήκατε (22)πλυντήρια (13)πλυντήριο (13)πλυντικές (12)πλυντικής (12)πλυντικοί (13)πλυντικού (13)πλυντικός (12)πλυντικών (13)πλυντριών (13)πλυνόμουν (15)πλυνόσουν (13)πλυσίματα (14)πλυσταριά (13)πλυσταριό (13)πλωρίζαμε (25)πλωρίζατε (23)πλωρίζεις (22)πλωρίζετε (23)πλωρίζουν (24)πλωρίσαμε (16)πλωρίσατε (14)πλωρίσεις (13)πλωρίσετε (14)πλωρίσουν (15)πλωτάρχες (20)πλωτάρχης (20)πλωταρχών (21)πλωτικούς (13)πλύνονται (11)πλύνονταν (11)πλύντριας (11)πλύντριες (11)πνίγονται (12)πνίγονταν (12)πνίγοντας (11)πνευμάτων (14)πνευμονία (12)πνευμόνια (12)πνευμόνων (14)πνευστούς (9)πνεύματος (10)πνεύματός (9)πνεύμονές (9)πνεύμονας (10)πνεύμονες (10)πνιγήκαμε (15)πνιγήκανε (13)πνιγήκατε (13)πνιγηρούς (12)πνιγμένες (13)πνιγμένοι (14)πνιγμένος (13)πνιγμένου (15)πνιγμονές (13)πνιγμονής (13)πνιγμονών (14)πνιγόμουν (15)πνιγόσουν (13)πνιγότανε (12)πνικτικός (10)πνιξίματα (20)πνιχτικές (16)πνιχτικής (16)πνιχτικοί (17)πνιχτικού (17)πνιχτικός (16)πνιχτικών (17)ποάνθρακα (20)ποίκιλλαν (14)ποίκιλλες (13)ποίκιλσης (11)ποίκιλσις (11)ποίμαιναν (11)ποίμαινες (10)ποδέματος (13)ποδήλατον (14)ποδήματος (13)ποδίσκους (13)ποδαράκια (14)ποδαράτες (12)ποδαράτης (12)ποδαράτοι (13)ποδαράτος (12)ποδαράτου (14)ποδαράτων (15)ποδαρίλας (14)ποδαρίλες (14)ποδαρικού (14)ποδαρικών (14)ποδεμάτων (16)ποδηγέτης (14)ποδηγετεί (15)ποδηλάτες (13)ποδηλάτης (13)ποδηλάτου (15)ποδηλάτων (16)ποδηλασία (14)ποδηλατεί (14)ποδηλατών (14)ποδημάτων (16)ποδιαίους (12)ποδοδέτης (14)ποδοκομία (15)ποδοκροτώ (14)ποδοκόπια (14)ποδοπατάν (13)ποδοπατάς (12)ποδοπατάω (15)ποδόγυροι (17)ποδόγυρος (16)ποδόγυρου (18)ποδόγυρων (19)ποδόσταμα (14)ποδόσταμο (14)ποδόφρενα (20)ποδόφρενο (20)ποετάστρε (10)ποετάστρο (10)ποζάρισμα (21)ποζάρουμε (22)ποθήσουμε (21)ποθεινούς (17)ποθούμενα (20)ποθούμενε (20)ποθούμενη (20)ποθούμενο (20)ποθούσαμε (20)ποθούσατε (18)ποιήθηκαν (19)ποιήθηκες (18)ποιήματος (10)ποιήματός (9)ποιήσουμε (12)ποιήτριας (9)ποιήτριες (9)ποιηθείτε (18)ποιηθούμε (20)ποιημάτων (13)ποιημένες (10)ποιημένης (10)ποιημένοι (11)ποιημένος (10)ποιημένου (12)ποιημένων (13)ποιητάκος (9)ποιητάρης (9)ποιητικές (9)ποιητικής (9)ποιητικοί (10)ποιητικού (10)ποιητικός (9)ποιητικών (10)ποιητριών (10)ποικίλαμε (14)ποικίλανε (12)ποικίλατε (12)ποικίλεις (11)ποικίλετε (12)ποικίλλει (14)ποικίλλον (14)ποικίλλων (16)ποικίλομε (14)ποικίλουν (13)ποικίλους (12)ποικιλίας (11)ποικιλίες (11)ποικιλιών (12)ποικιλτής (11)ποιμάναμε (13)ποιμάνατε (11)ποιμάνεις (10)ποιμάνετε (11)ποιμάνουν (12)ποιμαίνει (11)ποιμενίδα (14)ποιμενικά (12)ποιμενικέ (12)ποιμενική (12)ποιμενικό (12)ποινικούς (9)ποιοτήτων (11)ποιοτικές (9)ποιοτικής (9)ποιοτικοί (10)ποιοτικού (10)ποιοτικός (9)ποιοτικών (10)ποιοτικώς (9)ποιούνται (9)ποιούνταν (9)ποιούσαμε (11)ποιούσατε (9)ποιούσουν (10)ποιότητάς (7)ποιότητας (8)ποιότητες (8)ποιότητος (8)ποιότητός (7)πολέμαγαν (16)πολέμαγες (15)πολέμαρχε (21)πολέμαρχο (21)πολέμησαν (13)πολέμησες (12)πολέμιους (13)πολίτευμά (13)πολίτευμα (14)πολίτικες (11)πολίτικης (11)πολίτικοι (12)πολίτικος (11)πολίτικου (13)πολίτικων (14)πολεμήσει (13)πολεμήσου (14)πολεμήστε (13)πολεμίους (13)πολεμηθεί (22)πολεμικές (13)πολεμικής (13)πολεμικοί (14)πολεμικού (14)πολεμικόν (14)πολεμικός (13)πολεμικών (14)πολεμιστή (13)πολεμούμε (15)πολεμούνε (13)πολεμούσα (13)πολεμούσε (13)πολεοδόμε (16)πολεοδόμο (16)πολικότης (11)πολιορκία (13)πολιορκεί (13)πολιούχοι (18)πολιούχος (17)πολιούχου (19)πολιούχων (20)πολισμάνε (13)πολισμάνο (13)πολιτείας (10)πολιτείες (10)πολιτειών (11)πολιτευθώ (21)πολιτευτή (12)πολιτικές (11)πολιτικής (11)πολιτικοί (12)πολιτικού (12)πολιτικός (11)πολιτικών (12)πολιτικώς (11)πολιτισμέ (13)πολιτισμό (13)πολλαπλές (15)πολλαπλής (15)πολλαπλοί (16)πολλαπλού (16)πολλαπλός (15)πολλαπλών (16)πολλαπλώς (15)πολλοστές (12)πολλοστής (12)πολλοστοί (13)πολλοστού (13)πολλοστός (12)πολλοστών (13)πολτοειδή (14)πολτοποιώ (12)πολτώδεις (13)πολτώδους (14)πολυέδρου (17)πολυέδρων (18)πολυέλαιε (14)πολυέλαιο (14)πολυέλεες (13)πολυέλεης (13)πολυέλεοι (14)πολυέλεος (13)πολυέλεου (15)πολυέλεων (16)πολυέξοδα (24)πολυέξοδε (24)πολυέξοδη (24)πολυέξοδο (24)πολυήμερα (15)πολυήμερε (15)πολυήμερη (15)πολυήμερο (15)πολυαγάπα (16)πολυαγαπά (16)πολυαγαπώ (16)πολυαιμία (14)πολυανθής (20)πολυαρχία (20)πολυβολεί (21)πολυβόλον (21)πολυβόλου (22)πολυβόλων (23)πολυβώτης (18)πολυγαμία (17)πολυγονία (15)πολυγράφο (23)πολυγραφώ (23)πολυγυνία (16)πολυγώνου (16)πολυγώνων (17)πολυδάμας (16)πολυδέκτη (16)πολυδεύκη (16)πολυδιψία (24)πολυδούρη (16)πολυδωρία (18)πολυεθνής (20)πολυειδές (14)πολυειδής (14)πολυειδών (15)πολυειδώς (14)πολυετείς (11)πολυετούς (11)πολυζώητα (21)πολυζώητε (21)πολυζώητη (21)πολυζώητο (21)πολυθεΐας (20)πολυθεΐες (20)πολυθεσία (21)πολυθεϊκά (21)πολυθεϊκέ (21)πολυθεϊκή (21)πολυθεϊκό (21)πολυθεϊών (20)πολυθρόνα (22)πολυκάονα (13)πολυκάστη (13)πολυκερδή (17)πολυκράτη (14)πολυκρίτη (14)πολυλαλιά (16)πολυλογάς (16)πολυλογία (17)πολυλογεί (17)πολυλογού (17)πολυμέσων (16)πολυμήδης (16)πολυμαθές (22)πολυμαθής (22)πολυμαθών (23)πολυμελές (15)πολυμελής (15)πολυμελών (16)πολυμερές (14)πολυμερής (14)πολυμερών (15)πολυμιλάν (16)πολυμιλάς (15)πολυμιλάω (18)πολυνίκης (12)πολυνείκη (13)πολυνησία (12)πολυνικών (13)πολυνομία (14)πολυξένης (20)πολυοσμία (14)πολυουρία (14)πολυπαθές (21)πολυπαθής (21)πολυπαθών (22)πολυπληθή (24)πολυποδία (16)πολυποσία (13)πολυπόδων (18)πολυπότης (12)πολυπώλιο (15)πολυσημία (14)πολυσχιδή (22)πολυτίμου (15)πολυτίμων (16)πολυτελές (13)πολυτελής (13)πολυτελών (14)πολυτελώς (13)πολυτοκία (13)πολυτρίχι (20)πολυτυπία (14)πολυτόκου (14)πολυφάγος (21)πολυφάγου (23)πολυφαγία (22)πολυφημία (21)πολυφυείς (19)πολυφυούς (19)πολυφωνία (21)πολυχώρου (21)πολυχώρων (22)πολυψήφια (28)πολυψήφιε (28)πολυψήφιο (28)πολυψώνιο (21)πολυόροφο (20)πολυώδυνα (16)πολυώδυνε (16)πολυώδυνη (16)πολυώδυνο (16)πολυώνυμά (14)πολυώνυμα (15)πολυώνυμε (15)πολυώνυμη (15)πολυώνυμο (15)πολυώνυμό (14)πολυώροφα (20)πολυώροφε (20)πολυώροφη (20)πολυώροφο (20)πολφίτιδα (21)πολφικούς (18)πολωθείτε (22)πολωθούμε (24)πολωμένες (14)πολωμένης (14)πολωμένοι (15)πολωμένος (14)πολωμένου (16)πολωμένων (17)πολωνέζας (21)πολωνέζες (21)πολωνικές (13)πολωνικής (13)πολωνικοί (14)πολωνικού (14)πολωνικός (13)πολωνικών (14)πολωνόταν (13)πολωτικές (13)πολωτικής (13)πολωτικοί (14)πολωτικού (14)πολωτικός (13)πολωτικών (14)πολύαιμες (12)πολύαιμης (12)πολύαιμοι (13)πολύαιμος (12)πολύαιμου (14)πολύαιμων (15)πολύανδρα (15)πολύανδρε (15)πολύανδρη (15)πολύανδρο (15)πολύανθες (19)πολύανθης (19)πολύανθοι (20)πολύανθος (19)πολύανθου (21)πολύανθων (22)πολύαστρα (12)πολύαστρε (12)πολύαστρη (12)πολύαστρο (12)πολύβουες (18)πολύβουης (18)πολύβουλα (21)πολύβουλε (21)πολύβουλη (21)πολύβουλο (21)πολύβουοι (19)πολύβουος (18)πολύβουου (20)πολύβουων (21)πολύγαμες (15)πολύγαμης (15)πολύγαμοι (16)πολύγαμος (15)πολύγαμου (17)πολύγαμων (18)πολύγνωμα (18)πολύγνωμε (18)πολύγνωμη (18)πολύγνωμο (18)πολύγνωρα (17)πολύγνωρε (17)πολύγνωρη (17)πολύγνωρο (17)πολύγονες (13)πολύγονης (13)πολύγονοι (14)πολύγονος (13)πολύγονου (15)πολύγονων (16)πολύγραφε (22)πολύγραφο (22)πολύγυρος (15)πολύγυρου (17)πολύγωνες (15)πολύγωνης (15)πολύγωνοι (16)πολύγωνον (16)πολύγωνος (15)πολύγωνου (17)πολύγωνων (18)πολύδροσα (15)πολύδροσε (15)πολύδροση (15)πολύδροσο (15)πολύδωρες (16)πολύδωρης (16)πολύδωροι (17)πολύδωρος (16)πολύδωρου (18)πολύδωρων (19)πολύεδρες (14)πολύεδρης (14)πολύεδροι (15)πολύεδρον (15)πολύεδρος (14)πολύεδρου (16)πολύεδρων (17)πολύειδος (13)πολύζηλος (21)πολύζυγον (24)πολύζυγου (25)πολύζυγων (26)πολύηχους (18)πολύθεους (20)πολύκαρπα (14)πολύκαρπε (14)πολύκαρπη (14)πολύκαρπο (14)πολύκλαδα (17)πολύκλαδε (17)πολύκλαδη (17)πολύκλαδο (17)πολύκλωνα (16)πολύκλωνε (16)πολύκλωνη (16)πολύκλωνο (16)πολύκροτα (13)πολύκροτε (13)πολύκροτη (13)πολύκροτο (13)πολύλαλες (14)πολύλαλης (14)πολύλαλοι (15)πολύλαλος (14)πολύλαλου (16)πολύλαλων (17)πολύλογες (15)πολύλογης (15)πολύλογοι (16)πολύλογος (15)πολύλογου (17)πολύλογων (18)πολύμηνες (12)πολύμηνης (12)πολύμηνοι (13)πολύμηνος (12)πολύμηνου (14)πολύμηνων (15)πολύμορφα (21)πολύμορφε (21)πολύμορφη (21)πολύμορφο (21)πολύμοχθα (29)πολύμοχθε (29)πολύμοχθη (29)πολύμοχθο (29)πολύνεκρα (13)πολύνεκρη (13)πολύνεκρο (13)πολύνευρα (13)πολύνευρε (13)πολύνευρη (13)πολύνευρο (13)πολύνησον (11)πολύνησου (12)πολύνησων (13)πολύξερες (20)πολύξερης (20)πολύξεροι (21)πολύξερος (20)πολύξερου (22)πολύξερων (23)πολύοσμες (12)πολύοσμης (12)πολύοσμοι (13)πολύοσμος (12)πολύοσμου (14)πολύοσμων (15)πολύπαθες (20)πολύπαθης (20)πολύπαθοι (21)πολύπαθον (21)πολύπαθος (20)πολύπαθου (22)πολύπαθων (23)πολύπειρα (13)πολύπειρε (13)πολύπειρη (13)πολύπειρο (13)πολύπλοκα (15)πολύπλοκε (15)πολύπλοκη (15)πολύπλοκο (15)πολύποδας (14)πολύποδες (14)πολύποδης (14)πολύποδοι (15)πολύποδος (14)πολύποδου (16)πολύποδων (17)πολύπονες (11)πολύπονης (11)πολύπονοι (12)πολύπονος (11)πολύπονου (13)πολύπονων (14)πολύπορες (12)πολύπορης (12)πολύποροι (13)πολύπορος (12)πολύπορου (14)πολύπορων (15)πολύπραγα (16)πολύπραγε (16)πολύπραγη (16)πολύπραγο (16)πολύπτυχα (20)πολύπτυχε (20)πολύπτυχη (20)πολύπτυχο (20)πολύπτωτα (14)πολύπτωτε (14)πολύπτωτη (14)πολύπτωτο (14)πολύριζες (20)πολύριζης (20)πολύριζοι (21)πολύριζος (20)πολύριζου (22)πολύριζων (23)πολύσαρκα (13)πολύσαρκε (13)πολύσαρκη (13)πολύσαρκο (13)πολύσημες (12)πολύσημης (12)πολύσημοι (13)πολύσημος (12)πολύσημου (14)πολύσημων (15)πολύσπορα (13)πολύσπορε (13)πολύσπορη (13)πολύσπορο (13)πολύστηλα (13)πολύστηλε (13)πολύστηλη (13)πολύστηλο (13)πολύστιχα (18)πολύστιχε (18)πολύστιχη (18)πολύστιχο (18)πολύστυλα (14)πολύστυλε (14)πολύστυλη (14)πολύστυλο (14)πολύτεκνα (12)πολύτεκνε (12)πολύτεκνη (12)πολύτεκνο (12)πολύτεχνα (18)πολύτεχνε (18)πολύτεχνη (18)πολύτεχνο (18)πολύτιμες (12)πολύτιμης (12)πολύτιμοι (13)πολύτιμος (12)πολύτιμου (14)πολύτιμων (15)πολύτοκες (11)πολύτοκης (11)πολύτοκοι (12)πολύτοκος (11)πολύτοκου (13)πολύτοκων (14)πολύτομες (12)πολύτομης (12)πολύτομοι (13)πολύτομος (12)πολύτομου (14)πολύτομων (15)πολύτριχα (19)πολύτριχε (19)πολύτριχη (19)πολύτριχο (19)πολύτροπα (13)πολύτροπε (13)πολύτροπη (13)πολύτροπο (13)πολύφερνα (19)πολύφερνε (19)πολύφερνη (19)πολύφερνο (19)πολύφημες (19)πολύφημης (19)πολύφημοι (20)πολύφημος (19)πολύφημου (21)πολύφημων (22)πολύφυλλα (23)πολύφυλλε (23)πολύφυλλη (23)πολύφυλλο (23)πολύφωνες (19)πολύφωνης (19)πολύφωνοι (20)πολύφωνος (19)πολύφωνου (21)πολύφωνων (22)πολύφωτες (19)πολύφωτης (19)πολύφωτοι (20)πολύφωτον (20)πολύφωτος (19)πολύφωτου (21)πολύφωτων (22)πολύχορδα (22)πολύχορδε (22)πολύχορδη (22)πολύχορδο (22)πολύχρονα (19)πολύχρονε (19)πολύχρονη (19)πολύχρονο (19)πολύχρυσα (20)πολύχρυσε (20)πολύχρυση (20)πολύχρυσο (20)πολύχρωμα (23)πολύχρωμε (23)πολύχρωμη (23)πολύχρωμο (23)πολύχυμες (20)πολύχυμης (20)πολύχυμοι (21)πολύχυμος (20)πολύχυμου (22)πολύχυμων (23)πολύψηφες (26)πολύψηφης (26)πολύψηφοι (27)πολύψηφος (26)πολύψηφου (28)πολύψηφων (29)πολύωρους (14)πολώθηκαν (21)πολώθηκες (20)πολώνεσαι (11)πολώνεστε (11)πολώνεται (11)πολώνομαι (13)πολώνουμε (14)πολώσουμε (14)πομερανία (12)πομπέψαμε (23)πομπέψατε (21)πομπέψεις (20)πομπέψετε (21)πομπέψουν (22)πομπίλιος (13)πομπεμένα (14)πομπεμένε (14)πομπεμένη (14)πομπεμένο (14)πομπευτής (12)πομπευτεί (13)πομπεύαμε (14)πομπεύατε (12)πομπεύεις (11)πομπεύετε (12)πομπεύουν (13)πομπιανός (11)πομπικούς (12)πομπιντού (12)πομπόνιος (11)πομπώδεις (14)πομπώδους (15)πομφόλυγα (24)πομφώδεις (20)πομφώδους (21)πονέματος (10)πονέσουμε (12)πονέσουνε (10)πονήματος (10)πονήρευαν (11)πονήρευες (10)πονήρεψαν (19)πονήρεψες (18)πονεμάτων (13)πονεμένες (10)πονεμένοι (11)πονεμένος (10)πονεμένου (12)πονεσιάρα (10)πονεσιάρη (10)πονετικές (9)πονετικής (9)πονετικοί (10)πονετικού (10)πονετικός (9)πονετικών (10)πονημάτιο (11)πονημάτων (13)πονηράδας (12)πονηράδες (12)πονηράδων (15)πονηρέψει (19)πονηρέψου (20)πονηρέψτε (19)πονηρευτώ (11)πονηρεύει (10)πονοψυχιά (26)πονούσαμε (11)πονούσανε (9)πονούσατε (9)ποντάραμε (12)ποντάρατε (10)ποντάρεις (9)ποντάρετε (10)ποντάρισα (10)ποντάρισε (10)ποντάρουν (11)ποντίζαμε (20)ποντίζατε (18)ποντίζεις (17)ποντίζετε (18)ποντίζουν (19)ποντίσαμε (11)ποντίσατε (9)ποντίσεις (8)ποντίσετε (9)ποντίσεων (11)ποντίσεως (10)ποντίσουν (10)ποντίφικα (17)πονταδόρα (13)πονταδόρε (13)πονταδόρο (13)ποντιακές (9)ποντιακής (9)ποντιακοί (10)ποντιακού (10)ποντιακός (9)ποντιακών (10)ποντικάκι (11)ποντικιού (10)ποντικιών (10)ποντικούς (9)ποντιστεί (9)ποντιφικά (17)ποντιφικέ (17)ποντιφική (17)ποντιφικό (17)ποντοπορώ (11)ποντοπόρα (11)ποντοπόρε (11)ποντοπόρο (11)πονόδοντε (12)πονόδοντο (12)πονόκαρδα (14)πονόκαρδε (14)πονόκαρδη (14)πονόκαρδο (14)πονόκοιλε (12)πονόκοιλο (12)πονόλαιμε (13)πονόλαιμο (13)πονόματοι (11)πονόματος (10)πονόματου (12)πονόματων (13)πονόψυχες (25)πονόψυχης (25)πονόψυχοι (26)πονόψυχος (25)πονόψυχου (27)πονόψυχων (28)ποπολάροι (13)ποπολάρος (12)ποπολάρου (14)ποπολάρων (15)πορίζεσαι (19)πορίζεστε (19)πορίζεται (19)πορίζομαι (21)πορίζουμε (22)πορίσθηκε (20)πορίσματά (11)πορίσματα (12)πορίσουμε (13)πορίστηκα (11)πορίστηκε (11)πορδίζαμε (24)πορδίζατε (22)πορδίζεις (21)πορδίζετε (22)πορδίζουν (23)πορδίσαμε (15)πορδίσατε (13)πορδίσεις (12)πορδίσετε (13)πορδίσουν (14)πορδαλούς (14)πορευθούν (20)πορευτικά (12)πορευτικέ (12)πορευτική (12)πορευτικό (12)πορευτούν (11)πορευόταν (11)πορεύεσαι (10)πορεύεστε (10)πορεύεται (10)πορεύθηκε (20)πορεύομαι (12)πορεύτηκα (11)πορθμείον (21)πορθμείου (22)πορθμείων (23)ποριζόταν (19)πορισμένα (12)πορισμένε (12)πορισμένη (12)πορισμένο (12)πορισμούς (11)ποριστείς (9)ποριστικά (11)ποριστικέ (11)ποριστική (11)ποριστικό (11)ποριστούν (10)ποριώτικα (11)ποριώτικε (11)ποριώτικη (11)ποριώτικο (11)πορνίδιον (13)πορνιδίου (14)πορνιδίων (15)πορνικούς (10)πορνόγερο (14)πορσελάνη (12)πορτίτσας (9)πορτίτσες (9)πορτιέρης (10)πορτμαντό (12)πορτοκάλι (13)πορτοκαλή (13)πορτοκαλί (13)πορτολάνα (12)πορτολάνε (12)πορτολάνο (12)πορτοφολά (19)πορτοφόλι (19)πορτούλας (11)πορτούλες (11)πορτρέτου (12)πορτρέτων (13)πορτραίτα (11)πορτραίτο (11)πορφυρίων (21)πορφυρούς (18)πορφύριος (17)πορωνόταν (12)πορώνεσαι (10)πορώνεστε (10)πορώνεται (10)πορώνομαι (12)ποσειδεών (12)ποσειδώνα (12)ποσθιακές (18)ποσθιακής (18)ποσθιακοί (19)ποσθιακού (19)ποσθιακός (18)ποσθιακών (19)ποσολογία (14)ποσοτήτων (11)ποσοτικές (9)ποσοτικής (9)ποσοτικοί (10)ποσοτικού (10)ποσοτικός (9)ποσοτικών (10)ποσόστωση (11)ποσότητάς (7)ποσότητας (8)ποσότητες (8)ποσότητος (8)ποτάμιους (11)ποτίζεσαι (18)ποτίζεστε (18)ποτίζεται (18)ποτίζομαι (20)ποτίζουμε (21)ποτίζουνε (19)ποτίσματα (11)ποτίσουμε (12)ποτίσουνε (10)ποτίστηκα (10)ποτίστηκε (10)ποτίστρας (9)ποτίστρες (9)ποταμάκια (12)ποταμίσια (11)ποταμίσιε (11)ποταμίσιο (11)ποτηράκια (11)ποτιζόταν (18)ποτισμένα (11)ποτισμένε (11)ποτισμένη (11)ποτισμένο (11)ποτιστήρι (10)ποτιστείς (8)ποτιστικά (10)ποτιστικέ (10)ποτιστική (10)ποτιστικό (10)ποτιστούν (9)ποτιόλους (11)ποτοποιία (10)ποτοποιοί (10)ποτοποιού (10)ποτοποιός (9)ποτοποιών (10)πουανκαρέ (12)πουδράρει (15)πουδριέρα (15)πουκάμισά (12)πουκάμισα (13)πουκάμισο (13)πουκάμισό (12)πουκαμίσα (13)πουκαμισά (13)πουλάγαμε (17)πουλάγανε (15)πουλάγατε (15)πουλήθηκα (22)πουλήθηκε (22)πουλήματα (14)πουλήσαμε (14)πουλήσανε (12)πουλήσατε (12)πουλήσεις (11)πουλήσετε (12)πουλήσομε (14)πουλήσουν (13)πουλίτσας (11)πουλακίδα (16)πουλαράκι (14)πουλαριού (13)πουλαριών (13)πουλερικά (14)πουλερικό (14)πουληθείς (20)πουληθούν (21)πουλημένα (14)πουλημένε (14)πουλημένη (14)πουλημένο (14)πουλιέμαι (14)πουλιέσαι (12)πουλιέστε (12)πουλιέται (12)πουλιόταν (12)πουλούσαν (12)πουλούσες (11)πουλχερία (20)πουλώντας (11)πουνέντες (9)πουντιάζω (21)πουριτανέ (11)πουριτανή (11)πουριτανό (11)πουρνάρας (11)πουρνάρια (12)πουστίζει (19)πουστίσει (10)πουστίστε (10)πουσταριά (11)πουσταριό (11)πουτίγκας (13)πουτίγκες (13)πουτανιάς (9)πουτανιές (9)πουτανιών (10)πουτιγκών (14)πουτσαράς (10)πούδραραν (14)πούδραρες (13)πούλβερης (18)πούλιτζερ (21)πούπουλου (14)πούπουλων (15)πούστηδες (11)πούστηδων (14)πούστιζαν (18)πούστιζες (17)πούστικες (9)πούστικης (9)πούστικοι (10)πούστικος (9)πούστικου (11)πούστικων (12)πούστισαν (9)πούστισες (8)πράγματος (14)πράγματός (13)πράκτορας (11)πράκτορες (11)πράκτορος (11)πράκτορός (10)πράσινους (10)πράττεσαι (10)πράττεστε (10)πράττεται (10)πράττομαι (12)πράττουμε (13)πρέπουσας (11)πρέπουσες (11)πρέσβειρα (18)πρέσβευαν (18)πρέσβευση (18)πρήζονται (19)πρήζονταν (19)πρήζοντας (18)πρήστηκαν (11)πρήστηκες (10)πρίγκηπας (14)πρίγκιπας (14)πρίγκιπες (14)πρίσκιλλα (15)πρίσματος (11)πραίτορας (10)πραίτορες (10)πραΰνεσαι (10)πραΰνεστε (10)πραΰνεται (10)πραΰνθηκα (20)πραΰνομαι (12)πραΰνουμε (13)πραγμάτων (17)πραιτόρια (11)πραιτόριο (11)πραιτόρων (13)πρακτικές (11)πρακτικής (11)πρακτικοί (12)πρακτικού (12)πρακτικόν (12)πρακτικός (11)πρακτικών (12)πρακτικώς (11)πρακτόρων (14)πραμάτεια (12)πραματάκι (13)πραξαγόρα (23)πραξιθέας (27)πραξιτέλη (21)πραοτήτων (12)πρασίνιζα (19)πρασίνιζε (19)πρασίνισα (10)πρασίνισε (10)πρασινάδα (13)πρασινίζω (21)πρασινίλα (12)πρασινίσω (12)πρασινωπά (13)πρασινωπέ (13)πρασινωπή (13)πρασινωπό (13)πρασόρυζα (21)πρασόρυζο (21)πρατήριον (11)πρατήριου (12)πρατήριων (13)πρατηρίου (12)πρατηρίων (13)πρατιγάρω (16)πρατολίνι (12)πραττόταν (10)πραχτικός (17)πραϋμένες (10)πραϋμένης (10)πραϋμένοι (11)πραϋμένος (10)πραϋμένου (12)πραϋμένων (13)πραϋντικά (10)πραϋντικέ (10)πραϋντική (10)πραϋντικό (10)πραϋνόταν (9)πραότητας (9)πραότητες (9)πρεβαζιού (26)πρεβαζιών (26)πρεβελάκη (20)πρεζάκιας (19)πρεζονιού (19)πρεζονιών (19)πρελούδιο (15)πρεμιέρας (12)πρεμιέρες (12)πρεμνοφυή (20)πρεμούρας (12)πρεμούρες (12)πρεσάραμε (13)πρεσάρατε (11)πρεσάρεις (10)πρεσάρετε (11)πρεσάρισε (11)πρεσάρουν (12)πρεσαδόρε (14)πρεσαδόρο (14)πρεσβείας (16)πρεσβείες (16)πρεσβειών (17)πρεσβευτή (18)πρεσβεύει (17)πρεσβυτών (18)πρεσβύτες (16)πρεσβύτης (16)πρεσβύωπα (20)πρηζόμουν (22)πρηζόσουν (20)πρηζότανε (19)πρηνισμού (12)πρηνισμός (11)πρηνιστής (9)πρηξίματα (21)πρησμένοι (12)πρησμένος (11)πρηστήκαν (11)πρηστείτε (10)πρηστούμε (12)πρηστούνε (10)πριάπειας (10)πριάπειες (10)πριάπειοι (11)πριάπειος (10)πριάπειου (12)πριάπειων (13)πριαπισμέ (13)πριαπισμό (13)πριγκίπων (17)πριμάτους (12)πριμοδοτώ (15)πρινένιας (9)πρινένιες (9)πρινένιοι (10)πρινένιος (9)πρινένιου (11)πρινένιων (12)πριναριού (11)πριναριών (11)πριονάκια (11)πριονίδια (13)πριονίζει (19)πριονίσει (10)πριονίσου (11)πριονίστε (10)πριονιστά (10)πριονιστέ (10)πριονιστή (10)πριονιστό (10)πριονιστώ (10)πριονωτές (11)πριονωτής (11)πριονωτοί (12)πριονωτού (12)πριονωτός (11)πριονωτών (12)πρισμάτων (14)πριστήρια (11)πριστήριο (11)πριτσίνια (10)πριόνιζαν (19)πριόνιζες (18)πριόνισαν (10)πριόνισες (9)πριόνισις (9)πριόνισμα (12)προΐστατο (10)προάγγελε (18)προάγγελο (18)προάγεσαι (13)προάγεστε (13)προάγεται (13)προάγομαι (15)προάγουμε (16)προάσκηση (11)προάσπιζα (20)προάσπιζε (20)προάσπισα (11)προάσπισε (11)προάσπιση (11)προάστιον (10)προάχθηκα (27)προάχθηκε (27)προέβαινα (17)προέβαινε (17)προέβαλαν (19)προέβαλλα (21)προέβαλλε (21)προέβηκαν (18)προέβηκες (17)προέβημεν (19)προέβησαν (17)προέβλεπα (20)προέβλεπε (20)προέβλεψα (28)προέβλεψε (28)προέγραφε (21)προέγραψα (23)προέδρευα (15)προέδρευε (15)προέδρους (14)προέκρινα (12)προέκρινε (12)προέκτασή (10)προέκταση (11)προέκυπτε (13)προέκυψαν (21)προέλασαν (12)προέλασης (11)προέλασις (11)προέλεγξε (24)προέλεγχε (22)προέλεγχο (22)προέλευσή (12)προέλευση (13)προέλθουν (22)προέμβαζα (28)προέμβαζε (28)προέμβασα (19)προέμβασε (19)προέπεμψε (22)προέτρεξα (20)προέτρεπε (12)προέτρεψα (20)προέτρεψε (20)προέχοντα (17)προέχουσα (18)προήγαγαν (16)προήγαγες (15)προήλασαν (12)προίκιζαν (20)προίκιζες (19)προίκισαν (11)προίκισες (10)προίκισης (10)προίκισις (10)προίκισμα (13)προΰπαρξη (21)προαίρεσή (10)προαίρεση (11)προαγάγει (16)προαγοράς (13)προαγορές (13)προαγορών (14)προαγωγές (17)προαγωγής (17)προαγωγοί (18)προαγωγού (18)προαγωγός (17)προαγωγών (18)προαγόταν (13)προαιώνια (10)προαιώνιε (10)προαιώνιο (10)προακτέας (10)προακτέες (10)προακτέοι (11)προακτέος (10)προακτέου (12)προακτέων (13)προαπαιτώ (11)προασπίζω (22)προασπίσω (13)προαστίου (11)προαστίων (12)προαυλίου (14)προαυλίων (15)προαφαιρώ (18)προαχθείς (25)προαχθούν (26)προαύλιον (12)προβάδιζα (29)προβάδιζε (29)προβάδισα (20)προβάδισε (20)προβάδιση (20)προβάλαμε (21)προβάλανε (19)προβάλατε (19)προβάλεις (18)προβάλετε (19)προβάλλει (21)προβάλομε (21)προβάλουν (20)προβάραμε (20)προβάρατε (18)προβάρεις (17)προβάρετε (18)προβάρισε (18)προβάρουν (19)προβέντζα (26)προβήκαμε (20)προβήκανε (18)προβήκατε (18)προβίβαζα (33)προβίβαζε (33)προβίβασα (24)προβίβασε (24)προβαίναν (17)προβαίνει (17)προβαίνων (19)προβαδίζω (31)προβαδίσω (22)προβατάκι (18)προβατίλα (19)προβατίνα (17)προβατικά (18)προβατικέ (18)προβατική (18)προβατικό (18)προβηγκία (21)προβιβάζω (35)προβιβάσω (26)προβλέπει (20)προβλέψει (28)προβλέψου (29)προβλέψτε (28)προβλήτας (18)προβλήτες (18)προβλεπτέ (20)προβλεπτή (20)προβλεπτό (20)προβλεφθώ (35)προβληθεί (28)προβλητών (19)προβοδίζω (31)προβοδίσω (22)προβοδώνω (22)προβοκάρω (21)προβολέας (18)προβολέων (21)προβολείς (18)προβολεύς (18)προβολικά (20)προβολικέ (20)προβολική (20)προβολικό (20)προβόδιζα (29)προβόδιζε (29)προβόδισα (20)προβόδισε (20)προβόδωμα (24)προβόκαρα (19)προβόκαρε (19)προβόλους (19)προγάμιας (14)προγάμιες (14)προγάμιοι (15)προγάμιος (14)προγάμιου (16)προγάμιων (17)προγάστωρ (16)προγιαγιά (16)προγναθία (22)προγονικά (14)προγονικέ (14)προγονική (14)προγονικό (14)προγονούς (12)προγούλια (15)προγράφει (21)προγραφές (20)προγραφής (20)προγραφών (21)προγόμφιε (22)προγόμφιο (22)προγόνους (13)προδίδαμε (18)προδίδανε (16)προδίδατε (16)προδίδεις (15)προδίδετε (16)προδίδομε (18)προδίδουν (17)προδίκαζα (23)προδίκαζε (23)προδίκασα (14)προδίκασε (14)προδίνουν (14)προδικάζω (25)προδικάσω (16)προδοθούν (22)προδομένα (15)προδομένη (15)προδομένο (15)προδοσίας (12)προδοσίες (12)προδοσιών (13)προδοτικά (14)προδοτικέ (14)προδοτική (14)προδοτικό (14)προδρόμου (17)προδρόμων (18)προδόθηκα (23)προδόθηκε (23)προδόμους (15)προδότρια (14)προδώσαμε (15)προδώσανε (13)προδώσατε (13)προδώσεις (12)προδώσετε (13)προδώσομε (15)προδώσουν (14)προείδαμε (15)προείδατε (13)προείκαζα (20)προείκαζε (20)προείκασα (11)προείκασε (11)προείπαμε (13)προείπανε (11)προείπατε (11)προεβλήθη (28)προεδρίας (13)προεδρίες (13)προεδρίνα (14)προεδρεία (14)προεδρείο (14)προεδρεύω (16)προεδρικά (15)προεδρικέ (15)προεδρική (15)προεδρικό (15)προεδριών (14)προεικάζω (22)προεικάσω (13)προεκβολή (20)προεκλέγω (18)προελέγχω (24)προελαύνω (14)προεμβάζω (30)προεμβάσω (21)προενεργώ (14)προεξάρχω (29)προεξέχει (26)προεξέχον (26)προεξέχων (28)προεξήρχα (27)προεξείχε (26)προεξοφλώ (28)προεξοχές (25)προεξοχής (25)προεξοχών (26)προεστούς (9)προεόρτια (11)προεόρτιε (11)προεόρτιο (11)προζυμιού (22)προζυμιών (22)προηγείτο (13)προηγηθέν (22)προηγηθεί (22)προηγμένα (15)προηγμένε (15)προηγμένη (15)προηγμένο (15)προθάλαμε (23)προθάλαμο (23)προθέματα (21)προθέσεις (18)προθέσεων (21)προθέσεως (20)προθέσεών (18)προθέσεώς (17)προθήματα (21)προθεσμία (21)προθετικά (20)προθετικέ (20)προθετική (20)προθετικό (20)προθυμίας (21)προθυμίες (21)προθυμιών (22)προικίζει (20)προικίσει (11)προικίσου (12)προικίστε (11)προικιστώ (11)προικώους (11)προκάλεσα (13)προκάλεσε (13)προκάλυψη (23)προκάμουν (14)προκάνεις (10)προκάτοχα (18)προκάτοχε (18)προκάτοχη (18)προκάτοχο (18)προκάτοχό (17)προκήρυξή (21)προκήρυξα (22)προκήρυξε (22)προκήρυξη (22)προκαλέσω (15)προκαλείς (12)προκαλούν (13)προκαλύψω (24)προκηρύξω (23)προκληθεί (22)προκλινές (12)προκλινής (12)προκλινών (13)προκοίλια (13)προκοπίδη (15)προκοπίου (13)προκρίνει (12)προκρίτου (13)προκρίτων (14)προκριθεί (21)προκυμαία (14)προκόβετε (18)προκόβουν (19)προκόπιος (11)προκόπιου (13)προκόφιεφ (25)προκόψατε (20)προκόψουν (21)προκύπτει (12)προκύπτον (12)προκύπτων (14)προκύψανε (20)προκύψασα (20)προκύψεις (19)προκύψεων (22)προκύψεως (21)προκύψουν (21)προλάβαμε (21)προλάβανε (19)προλάβατε (19)προλάβεις (18)προλάβετε (19)προλάβομε (21)προλάβουν (20)προλέγαμε (17)προλέγατε (15)προλέγεις (14)προλέγετε (15)προλέγουν (16)προλήψεις (20)προλήψεων (23)προλήψεως (22)προλείανα (12)προλείανε (12)προλειάνω (14)προλεχθεί (28)προληφθεί (28)προλιμένα (14)προλογίζω (26)προλογίσω (17)προλογικά (16)προλογικέ (16)προλογική (16)προλογικό (16)προλόγιζα (24)προλόγιζε (24)προλόγισα (15)προλόγισε (15)προλόγους (15)προμάμμες (15)προμάμμης (15)προμάχησα (19)προμάχησε (19)προμάχους (19)προμήθειά (20)προμήθεια (21)προμήθευα (22)προμήθευε (22)προμήναγα (15)προμήναγε (15)προμήνυαν (13)προμήνυες (12)προμήνυμα (15)προμήνυσα (13)προμήνυσε (13)προμακέτα (13)προμαχήσω (21)προμαχείς (18)προμαχούν (19)προμαχώνα (19)προμελέτα (14)προμελέτη (14)προμελετά (14)προμελετώ (14)προμηθέας (20)προμηθέων (23)προμηθείς (20)προμηθεύς (20)προμηθεύω (23)προμηνάει (12)προμηνάμε (14)προμηνάτε (12)προμηνούν (12)προμηνύει (12)προμηνύσω (14)προνοήσει (10)προνοιακά (11)προνοιακή (11)προνοιακό (11)προνομίας (11)προνομίες (11)προνομίου (13)προνομίων (14)προνομιών (12)προνοούσε (10)προνόμιον (12)προνύμφης (18)προξένησα (19)προξένησε (19)προξένους (19)προξενήσω (21)προξενεία (19)προξενείο (19)προξενείς (18)προξενεύω (21)προξενητή (19)προξενιάς (18)προξενιές (18)προξενικά (20)προξενικέ (20)προξενική (20)προξενικό (20)προξενιού (19)προξενιών (19)προξενούν (19)προοίμιον (12)προοδέψει (22)προοδέψτε (22)προοδεύει (13)προοδεύσω (15)προοιμίου (13)προοιμίων (14)προολκέας (12)προολκεύς (12)προοπτικά (12)προοπτικέ (12)προοπτική (12)προοπτικό (12)προορίζει (20)προορίσει (11)προορίσου (12)προορίστε (11)προορισμέ (13)προορισμό (13)προοριστώ (11)προπάντων (13)προπάπποι (13)προπάππος (12)προπάππου (14)προπάππων (15)προπάτορα (12)προπέμπει (14)προπέτεια (11)προπαίρνω (14)προπανίου (12)προπανίων (13)προπαντός (10)προπατζής (19)προπετείς (10)προπετούς (10)προπομποί (14)προπομπού (14)προπομπός (13)προπομπών (14)προπονήσω (13)προπονείς (10)προπονηθώ (20)προπονητή (11)προπονούν (11)προποτζής (19)προπωλήσω (17)προπωλείς (14)προπωληθώ (24)προπωλούν (15)προπόλεις (12)προπόλεων (15)προπόλεως (14)προπόνησή (10)προπόνησα (11)προπόνησε (11)προπόνηση (11)προπόσεις (10)προπόσεων (13)προπόσεως (12)προπύλαια (13)προπύργια (15)προπύργιο (15)προπώλησα (13)προπώλησε (13)προπώληση (13)προσάγαμε (15)προσάγατε (13)προσάγεις (12)προσάγετε (13)προσάγομε (15)προσάγουν (14)προσάνεμα (12)προσάνεμε (12)προσάνεμη (12)προσάνεμο (12)προσάπτει (11)προσάραξα (20)προσάραξε (20)προσάραξη (20)προσάψουν (20)προσέβαλα (19)προσέβαλε (19)προσέδεσα (13)προσέδεσε (13)προσέδιδε (16)προσέδινε (13)προσέδρου (15)προσέδωσε (15)προσέθεσε (19)προσέθετα (19)προσέθετε (19)προσέλαβα (19)προσέλαβε (19)προσέλθει (21)προσέξαμε (21)προσέξανε (19)προσέξατε (19)προσέξεις (18)προσέξετε (19)προσέξομε (21)προσέξουν (20)προσέπεσα (11)προσέφερα (18)προσέφερε (18)προσέφυγα (21)προσέφυγε (21)προσέχαμε (19)προσέχανε (17)προσέχατε (17)προσέχεις (16)προσέχετε (17)προσέχομε (19)προσέχουν (18)προσήγαγα (16)προσήγαγε (16)προσήλθαν (21)προσήλιας (11)προσήλιες (11)προσήλιοι (12)προσήλιος (11)προσήλιου (13)προσήλιων (14)προσήλυτα (13)προσήλυτε (13)προσήλυτη (13)προσήλυτο (13)προσήλωνα (14)προσήλωνε (14)προσήλωσή (13)προσήλωσα (14)προσήλωσε (14)προσήλωση (14)προσήνεια (10)προσήνεμα (12)προσήνεμε (12)προσήνεμη (12)προσήνεμο (12)προσαγάγω (18)προσαγωγή (18)προσαγωγό (18)προσαράζω (22)προσαρτάν (11)προσαρτάς (10)προσαχθεί (26)προσβάλει (19)προσβάλλω (23)προσβλέπω (22)προσβολές (18)προσβολής (18)προσβολών (19)προσδένει (13)προσδέσει (13)προσδίδει (16)προσδίνει (13)προσδεθεί (22)προσδοθεί (22)προσδοκάν (14)προσδοκάς (13)προσδοκάω (16)προσδοκία (14)προσδώσει (13)προσελκύω (15)προσετέθη (19)προσευχές (17)προσευχής (17)προσευχών (18)προσεχείς (16)προσεχθεί (26)προσεχούς (16)προσηκωθώ (22)προσηλωθώ (23)προσηλώνω (14)προσηλώσω (14)προσηνείς (9)προσηνούς (9)προσθέσει (19)προσθέστε (19)προσθέτει (19)προσθέτου (20)προσθέτων (21)προσθέτως (20)προσθήκες (19)προσθήκης (19)προσθετέα (19)προσθετέε (19)προσθετέο (19)προσθετές (18)προσθετής (18)προσθετοί (19)προσθετού (19)προσθετός (18)προσθετών (19)προσθηκών (20)προσιτούς (9)προσκήνια (11)προσκήνιο (11)προσκαλεί (13)προσκλίνω (15)προσκληθώ (22)προσκολλά (15)προσκολλώ (15)προσκρούω (14)προσκτηθώ (20)προσκυνάν (12)προσκυνάς (11)προσκυνάω (14)προσκόλλα (15)προσκόπου (13)προσκόπτω (14)προσκόπων (14)προσλάβει (19)προσλαλιά (14)προσληφθώ (28)προσμένει (12)προσμετρά (13)προσμετρώ (13)προσμονές (11)προσμονής (11)προσοψίων (21)προσοψιού (19)προσοψιών (19)προσπέρνα (12)προσπέφτω (20)προσπίπτω (14)προσπαθεί (20)προσπερνά (12)προσπερνώ (12)προσροφάν (18)προσροφάς (17)προσροφάω (20)προστάδιο (13)προστάζει (19)προστάξει (19)προστάξου (20)προστάξτε (19)προστάτες (9)προστάτης (9)προστάτου (11)προστίμου (13)προστίμων (14)προσταγές (12)προσταγής (12)προσταγών (13)προστασία (10)προστατών (10)προσταχτώ (17)προστεθεί (19)προστρέχω (20)προστρίβω (20)προστριβή (18)προστυχιά (18)προσφάγια (20)προσφάτου (18)προσφάτων (19)προσφάτως (18)προσφέρει (18)προσφεύγω (22)προσφιλές (18)προσφιλής (18)προσφιλών (19)προσφιλώς (18)προσφοράς (17)προσφορές (17)προσφορών (18)προσφυγές (20)προσφυγής (20)προσφυγιά (21)προσφυγών (21)προσφυείς (17)προσφυούς (17)προσφωνεί (19)προσφόρως (19)προσφύγει (20)προσφύγων (22)προσχέδια (20)προσχέδιο (20)προσχέδιό (19)προσχαρής (17)προσχωθεί (28)προσχωρεί (20)προσχώνει (17)προσχώσει (17)προσχώσου (18)προσχώστε (17)προσωδίας (14)προσωδίες (14)προσωδιών (15)προσωπάκι (14)προσωπίδα (16)προσωπεία (13)προσωπείο (13)προσωπικά (14)προσωπικέ (14)προσωπική (14)προσωπικό (14)προσωρινά (13)προσωρινέ (13)προσωρινή (13)προσωρινό (13)προσόδιον (13)προσόδους (13)προσόμοια (12)προσόμοιε (12)προσόμοιο (12)προσόντος (9)προσόντων (12)προσόψεις (18)προσόψεων (21)προσόψεως (20)προσόψεώς (17)προσόψιον (19)προτάθηκε (20)προτάξαμε (21)προτάξατε (19)προτάξεις (18)προτάξετε (19)προτάξεων (21)προτάξεως (20)προτάξεώς (17)προτάξουν (20)προτάσεις (9)προτάσεων (12)προτάσεως (11)προτάσεών (9)προτάσεώς (8)προτάσσει (10)προτέρημα (13)προτίθετο (19)προτίμαγα (15)προτίμαγε (15)προτίμησή (11)προτίμησα (12)προτίμησε (12)προτίμηση (12)προταθείς (18)προταθούν (19)προταχθεί (26)προταχτεί (17)προτείνει (10)προτείνων (12)προτείχιο (17)προτεραία (11)προτιμάει (12)προτιμάμε (14)προτιμάνε (12)προτιμάτε (12)προτιμήσω (14)προτιμηθώ (21)προτιμούν (12)προτρέπει (12)προτρέχει (18)προτρέψει (20)προτροπές (11)προτροπής (11)προτροπών (12)προτόνους (10)προφάσεις (16)προφάσεων (19)προφάσεως (18)προφέρετε (18)προφέρουν (19)προφέσορα (18)προφήτευε (18)προφήτεψα (26)προφανείς (16)προφανούς (16)προφαντές (16)προφαντής (16)προφαντοί (17)προφαντού (17)προφαντός (16)προφαντών (17)προφεσόρε (18)προφητεία (17)προφητεύω (19)προφητικά (18)προφητικέ (18)προφητική (18)προφητικό (18)προφορικά (19)προφορικέ (19)προφορική (19)προφορικό (19)προφτάσει (17)προφταίνω (19)προφυλάγω (25)προφυλάξω (31)προφυλακή (21)προφύλαξή (27)προφύλαξη (28)προχείρου (19)προχείρων (20)προχείρως (19)προχωράει (20)προχωράμε (22)προχωράνε (20)προχωράτε (20)προχωρήσω (22)προχωρείς (19)προχωρούν (20)προχώματα (19)προχώραγα (21)προχώραγε (21)προχώρημα (20)προχώρησα (18)προχώρησε (18)προχώρηση (18)προψεσινά (19)προψεσινέ (19)προψεσινή (19)προψεσινό (19)προψημένα (21)προωθήσει (21)προωθήσου (22)προωθήστε (21)προωθείτε (21)προωθείτο (21)προωθηθεί (30)προωθητής (20)προωθούμε (23)προωθούσα (21)προωθούσε (21)προωστικά (13)προωστικέ (13)προωστική (13)προωστικό (13)προϊδέαζα (21)προϊδέαζε (21)προϊδέασα (12)προϊδέασε (12)προϊδέαση (12)προϊδεάζω (23)προϊδεάσω (14)προϊούσας (8)προϊούσες (8)προϊσχύον (16)προϊσχύων (18)προϊόντος (8)προϊόντων (11)προϋπάρχω (20)προϋπήρξα (20)προϋπήρξε (20)προϋπήρχε (18)προϋπαντώ (10)προόδευαν (14)προόδευες (13)προόδευσα (14)προόδευσε (14)προόδεψες (21)προόριζαν (20)προόριζες (19)προόρισαν (11)προόρισες (10)προύχοντα (17)προώθησής (17)προώθησαν (19)προώθησες (18)προώθησης (18)προώθησις (18)πρυμάτσας (12)πρυμάτσες (12)πρυμίσουν (14)πρυμνήσια (13)πρυμνήσιε (13)πρυμνήσιο (13)πρυμναίας (12)πρυμναίες (12)πρυμναίοι (13)πρυμναίος (12)πρυμναίου (14)πρυμναίων (15)πρυτάνεις (10)πρυτάνευε (12)πρυτάνεων (13)πρυτάνεως (12)πρυτανεία (11)πρυτανείο (11)πρυτανεύω (13)πρυτανικά (12)πρυτανικέ (12)πρυτανική (12)πρυτανικό (12)πρωθιερέα (22)πρωιμάδια (17)πρωιμότης (13)πρωκτικές (13)πρωκτικής (13)πρωκτικοί (14)πρωκτικού (14)πρωκτικός (13)πρωκτικών (14)πρωραίους (13)πρωσικούς (12)πρωτάρικα (14)πρωτάρικε (14)πρωτάρικη (14)πρωτάρικο (14)πρωτίστης (11)πρωτίστως (13)πρωταίτια (12)πρωταίτιε (12)πρωταίτιο (12)πρωταγόρα (16)πρωτεΐνες (11)πρωτεΐνης (11)πρωτεϊκές (11)πρωτεϊκής (11)πρωτεϊκοί (12)πρωτεϊκού (12)πρωτεϊκός (11)πρωτεϊκών (12)πρωτεϊνών (11)πρωτεύουν (13)πρωτεύσει (12)πρωτινούς (11)πρωτοβάζω (30)πρωτογενή (15)πρωτοδίκη (16)πρωτοείδα (15)πρωτοείδε (15)πρωτοείπα (13)πρωτοετές (11)πρωτοετής (11)πρωτοετών (12)πρωτοζώων (23)πρωτομίλα (16)πρωτομιλά (16)πρωτομιλώ (16)πρωτονίου (13)πρωτονίων (14)πρωτοπήγα (16)πρωτοπαθή (22)πρωτοπαπά (14)πρωτοπορώ (14)πρωτοπόρα (14)πρωτοπόρε (14)πρωτοπόρο (14)πρωτοτυπώ (14)πρωτουργέ (17)πρωτουργό (17)πρωτοφανή (19)πρωτοφορά (20)πρωτοφορώ (20)πρωτοφόρα (20)πρωτόβαζε (28)πρωτόβαλε (21)πρωτόγαλα (17)πρωτόγονα (15)πρωτόγονε (15)πρωτόγονη (15)πρωτόγονο (15)πρωτόδική (15)πρωτόδικα (16)πρωτόδικε (16)πρωτόδικη (16)πρωτόδικο (16)πρωτόζωον (23)πρωτόθετα (21)πρωτόθετε (21)πρωτόθετη (21)πρωτόθετο (21)πρωτόλεια (14)πρωτόλειο (14)πρωτόμαθα (23)πρωτόμαθε (23)πρωτόνιον (12)πρωτόπαπα (14)πρωτότοκα (13)πρωτότοκε (13)πρωτότοκη (13)πρωτότοκο (13)πρωτότυπα (14)πρωτότυπε (14)πρωτότυπη (14)πρωτότυπο (14)πρωτότυπό (13)πρωτόφαγα (22)πρωτύτερα (13)πρωτύτερε (13)πρωτύτερη (13)πρωτύτερο (13)πρόβαλλαν (21)πρόβαλλες (20)πρόβειους (17)πρόβλεπαν (20)πρόβλεπες (19)πρόβλεψαν (28)πρόβλεψες (27)πρόβλεψης (27)πρόβλεψις (27)πρόγαμους (15)πρόγευσης (13)πρόγευσις (13)πρόγνωσης (14)πρόγνωσις (14)πρόγονους (13)πρόγονούς (11)πρόγραμμά (17)πρόγραμμα (18)πρόδειπνο (14)πρόδηλους (15)πρόδρομες (15)πρόδρομης (15)πρόδρομοι (16)πρόδρομος (15)πρόδρομου (17)πρόδρομων (18)πρόθυμους (22)πρόκειται (11)πρόκλησης (12)πρόκλησις (12)πρόκριναν (12)πρόκρισης (11)πρόκριτοι (12)πρόκριτος (11)πρόκτησης (10)πρόκτησις (10)πρόνευσις (10)πρόξενους (19)πρόπλασμα (15)πρόπτυξης (20)πρόπτυξις (20)πρόπτωσης (12)πρόπτωσις (12)πρόρρησης (11)πρόρρησις (11)πρόσβαλαν (19)πρόσβαλες (18)πρόσβαλλα (21)πρόσβαλλε (21)πρόσβαρες (17)πρόσβαρης (17)πρόσβαροι (18)πρόσβαρος (17)πρόσβαρου (19)πρόσβαρων (20)πρόσβασης (16)πρόσβασις (16)πρόσγειοι (13)πρόσγειος (12)πρόσδεσαν (13)πρόσδεσης (12)πρόσδεσις (12)πρόσδιδαν (16)πρόσδοσις (12)πρόσεδρες (13)πρόσεδρης (13)πρόσεδροι (14)πρόσεδρος (13)πρόσεδρου (15)πρόσεδρων (16)πρόσηβους (17)πρόσθεσαν (19)πρόσθεσης (18)πρόσθεσις (18)πρόσθεταν (19)πρόσθετες (18)πρόσθετης (18)πρόσθετοι (19)πρόσθετος (18)πρόσθετου (20)πρόσθετων (21)πρόσθιους (19)πρόσκαιρα (12)πρόσκαιρε (12)πρόσκαιρη (12)πρόσκαιρο (12)πρόσκλησή (12)πρόσκληση (13)πρόσκομμα (15)πρόσκοποι (12)πρόσκοπος (11)πρόσκτηση (11)πρόσληψής (19)πρόσληψης (20)πρόσληψις (20)πρόσμειξη (21)πρόσμιξης (20)πρόσπαλτα (13)πρόσπτωσή (12)πρόσπτωση (13)πρόσρησης (10)πρόσρησις (10)πρόσταγμα (15)πρόσταζαν (19)πρόσταζες (18)πρόσταξαν (19)πρόσταξες (18)πρόστεγου (14)πρόστεγων (15)πρόστιμον (12)πρόστιμου (13)πρόστριψη (20)πρόστυλες (12)πρόστυλης (12)πρόστυλοι (13)πρόστυλος (12)πρόστυλου (14)πρόστυλων (15)πρόστυμμα (15)πρόστυχες (17)πρόστυχης (17)πρόστυχοι (18)πρόστυχος (17)πρόστυχου (19)πρόστυχων (20)πρόσφατες (16)πρόσφατης (16)πρόσφατοι (17)πρόσφατος (16)πρόσφατου (18)πρόσφατων (19)πρόσφεραν (18)πρόσφερες (17)πρόσφορες (17)πρόσφορης (17)πρόσφοροι (18)πρόσφορος (17)πρόσφορου (19)πρόσφορων (20)πρόσφυγές (19)πρόσφυγας (20)πρόσφυγες (20)πρόσφυσης (17)πρόσφυσις (17)πρόσχαρες (17)πρόσχαρην (18)πρόσχαρης (17)πρόσχαροι (18)πρόσχαρος (17)πρόσχαρου (19)πρόσχαρων (20)πρόσχωναν (19)πρόσχωνες (18)πρόσχωσαν (19)πρόσχωσες (18)πρόσχωσης (18)πρόσχωσις (18)πρότασσαν (10)πρότασσες (9)πρότειναν (10)πρότεινες (9)πρότερους (11)πρότυπους (12)πρόφταινα (17)πρόφταινε (17)πρόχειλοι (19)πρόχειλος (18)πρόχειλου (20)πρόχειλων (21)πρόχειρες (17)πρόχειρης (17)πρόχειροι (18)πρόχειρον (18)πρόχειρος (17)πρόχειρου (19)πρόχειρων (20)πρώτευσαν (11)πρώτιστες (9)πρώτιστης (9)πρώτιστοι (10)πρώτιστος (9)πρώτιστου (11)πρώτιστων (12)πτέραρχοι (18)πτέραρχος (17)πτέραρχου (19)πταίσματα (11)πτερέλαος (11)πτερέλαου (13)πτεροφυΐα (18)πτερυγίζω (25)πτερυγίου (15)πτερυγίσω (16)πτερυγίων (16)πτερωτούς (11)πτερόεντα (10)πτερύγιζα (22)πτερύγιζε (22)πτερύγιον (13)πτερύγιου (14)πτερύγισα (13)πτερύγισε (13)πτερύγιων (15)πτερύγωμα (17)πτερώματα (12)πτητικούς (9)πτιλώδεις (13)πτιλώδους (14)πτοήθηκαν (19)πτοήθηκες (18)πτοήσουμε (12)πτοηθείτε (18)πτοηθούμε (20)πτολεμαΐς (12)πτολεμαίο (13)πτοούνται (9)πτοούνταν (9)πτοούσαμε (11)πτοούσατε (9)πτοούσουν (10)πτυοφόροι (18)πτυσσόταν (10)πτυχιακές (17)πτυχιακής (17)πτυχιακοί (18)πτυχιακού (18)πτυχιακός (17)πτυχιακών (18)πτυχιούχε (24)πτυχιούχο (24)πτυχωθείς (27)πτυχωθούν (28)πτυχωμένα (21)πτυχωμένε (21)πτυχωμένη (21)πτυχωμένο (21)πτυχωτούς (18)πτυχώθηκα (27)πτυχώθηκε (27)πτυχώναμε (19)πτυχώνατε (17)πτυχώνεις (16)πτυχώνετε (17)πτυχώνουν (18)πτυχώσαμε (19)πτυχώσατε (17)πτυχώσεις (16)πτυχώσετε (17)πτυχώσεων (19)πτυχώσεως (18)πτυχώσουν (18)πτυόμαστε (12)πτυόσαστε (10)πτωμαΐνες (12)πτωμαΐνης (12)πτωματικά (14)πτωματικέ (14)πτωματική (14)πτωματικό (14)πτωτικούς (11)πτωχεύσαν (18)πτωχεύσας (17)πτωχεύσει (18)πτωχικούς (18)πτωχότατα (18)πτωχότατε (18)πτωχότατη (18)πτωχότατο (18)πτωχότερα (19)πτωχότερε (19)πτωχότερη (19)πτωχότερο (19)πτύσσεσαι (9)πτύσσεστε (9)πτύσσεται (9)πτύσσομαι (11)πτώχευσής (15)πτώχευσαν (17)πτώχευσης (16)πτώχευσις (16)πυανοψιών (19)πυγμάχησα (22)πυγμάχησε (22)πυγμάχους (22)πυγμαίους (15)πυγμαλίων (19)πυγμαχήσω (24)πυγμαχίας (21)πυγμαχίες (21)πυγμαχείς (21)πυγμαχικά (23)πυγμαχικέ (23)πυγμαχική (23)πυγμαχικό (23)πυγμαχιών (22)πυγμαχούν (22)πυελίτιδα (15)πυελικούς (12)πυθαγόρας (22)πυθμενικά (22)πυθμενικέ (22)πυθμενική (22)πυθμενικό (22)πυκνωθείς (21)πυκνωθούν (22)πυκνωμένα (15)πυκνωμένε (15)πυκνωμένη (15)πυκνωμένο (15)πυκνωτικά (14)πυκνωτικέ (14)πυκνωτική (14)πυκνωτικό (14)πυκνότατη (11)πυκνότερα (12)πυκνότερε (12)πυκνότερη (12)πυκνότερο (12)πυκνότητά (10)πυκνότητα (11)πυκνώθηκα (21)πυκνώθηκε (21)πυκνώματα (13)πυκνώναμε (13)πυκνώνατε (11)πυκνώνεις (10)πυκνώνετε (11)πυκνώνουν (12)πυκνώσαμε (13)πυκνώσατε (11)πυκνώσεις (10)πυκνώσετε (11)πυκνώσεων (13)πυκνώσεως (12)πυκνώσουν (12)πυλαρινός (12)πυλωμάτων (18)πυλωρικές (15)πυλωρικής (15)πυλωρικοί (16)πυλωρικού (16)πυλωρικός (15)πυλωρικών (16)πυορροιών (12)πυορροϊκά (12)πυορροϊκέ (12)πυορροϊκή (12)πυορροϊκό (12)πυράκανθε (21)πυράκανθο (21)πυράκτωνα (14)πυράκτωνε (14)πυράκτωσα (14)πυράκτωσε (14)πυράκτωση (14)πυρίμαχες (19)πυρίμαχης (19)πυρίμαχοι (20)πυρίμαχος (19)πυρίμαχου (21)πυρίμαχων (22)πυρίπνους (12)πυρίτιδας (13)πυρίτιδες (13)πυραίχμης (19)πυρακτωθώ (23)πυρακτώνω (14)πυρακτώσω (14)πυραμίδας (15)πυραμίδες (15)πυραμίδων (18)πυραυλικά (15)πυραυλικέ (15)πυραυλική (15)πυραυλικό (15)πυραύλους (13)πυργίσκοι (15)πυργίσκος (14)πυργίσκου (16)πυργίσκων (17)πυργιώτης (13)πυργοειδή (17)πυργωθείς (24)πυργωθούν (25)πυργωμένα (18)πυργωμένε (18)πυργωμένη (18)πυργωμένο (18)πυργωτούς (15)πυργώθηκα (24)πυργώθηκε (24)πυργώναμε (16)πυργώνατε (14)πυργώνεις (13)πυργώνετε (14)πυργώνουν (15)πυργώσαμε (16)πυργώσατε (14)πυργώσεις (13)πυργώσετε (14)πυργώσουν (15)πυρετικές (11)πυρετικής (11)πυρετικοί (12)πυρετικού (12)πυρετικός (11)πυρετικών (12)πυρετωδών (16)πυρετωδώς (15)πυρετώδες (13)πυρετώδης (13)πυρηναίων (13)πυρηναϊκά (11)πυρηναϊκέ (11)πυρηναϊκή (11)πυρηναϊκό (11)πυρηνικές (11)πυρηνικής (11)πυρηνικοί (12)πυρηνικού (12)πυρηνικός (11)πυρηνικών (12)πυριγενές (13)πυριγενής (13)πυριγενών (14)πυριμάχων (22)πυριτίδια (14)πυριτικές (11)πυριτικής (11)πυριτικοί (12)πυριτικού (12)πυριτικός (11)πυριτικών (12)πυριφλεγή (23)πυρκαγιάς (14)πυρκαγιές (14)πυρκαγιών (15)πυροβάτες (17)πυροβάτης (17)πυροβασία (18)πυροβατών (18)πυροβολεί (20)πυροβόλον (20)πυροβόλου (21)πυροβόλων (22)πυρογενές (13)πυρογενής (13)πυρογενών (14)πυροδοτεί (14)πυροδότης (13)πυρολάτρη (14)πυρομανές (12)πυρομανής (12)πυρομανία (13)πυρομανών (13)πυροπαθές (20)πυροπαθής (20)πυροπαθών (21)πυροστάτη (11)πυροστιάς (10)πυροστιές (10)πυροστιών (11)πυροτέχνη (18)πυροφάνια (18)πυροφοβία (25)πυρπολήσω (16)πυρπολείς (13)πυρποληθώ (23)πυρπολητή (14)πυρπολικά (15)πυρπολικέ (15)πυρπολική (15)πυρπολικό (15)πυρπολούν (14)πυρπόλησα (14)πυρπόλησε (14)πυρπόληση (14)πυρπόλυσή (14)πυρπόλυση (15)πυρρίχιας (18)πυρρίχιες (18)πυρρίχιοι (19)πυρρίχιος (18)πυρρίχιου (20)πυρρίχιων (21)πυρφόρους (19)πυρωθείτε (22)πυρωθούμε (24)πυρωμάτων (17)πυρωμένες (14)πυρωμένης (14)πυρωμένοι (15)πυρωμένος (14)πυρωμένου (16)πυρωμένων (17)πυρωνόταν (13)πυρωτικές (13)πυρωτικής (13)πυρωτικοί (14)πυρωτικού (14)πυρωτικός (13)πυρωτικών (14)πυρόλιθοι (22)πυρόλιθος (21)πυρόλυσης (13)πυρόλυσις (13)πυρόμετρα (14)πυρόμετρο (14)πυρόσβεση (18)πυρώθηκαν (21)πυρώθηκες (20)πυρώματος (12)πυρώνεσαι (11)πυρώνεστε (11)πυρώνεται (11)πυρώνομαι (13)πυρώνουμε (14)πυρώσουμε (14)πυόρροιας (11)πυόρροιες (11)πωγωνάτες (15)πωγωνάτης (15)πωγωνάτοι (16)πωγωνάτος (15)πωγωνάτου (17)πωγωνάτων (18)πωλήθηκαν (23)πωλήθηκες (22)πωλήσουμε (16)πωλήτριάς (12)πωλήτριας (13)πωλήτριες (13)πωληθέντα (22)πωληθείσα (22)πωληθείτε (22)πωληθούμε (24)πωλητήρια (14)πωλητήριο (14)πωλητριών (14)πωλούμενα (15)πωλούμενε (15)πωλούμενη (15)πωλούμενο (15)πωλούνται (13)πωλούνταν (13)πωλούσαμε (15)πωλούσατε (13)πωλούσουν (14)πωμάτιζαν (22)πωμάτιζες (21)πωμάτισαν (13)πωμάτισες (12)πωμάτισμα (15)πωματίζει (22)πωματίσει (13)πωματίστε (13)πωματισμέ (15)πωματισμό (15)πωρωθείτε (23)πωρωθούμε (25)πωρωμένες (15)πωρωμένης (15)πωρωμένοι (16)πωρωμένος (15)πωρωμένου (17)πωρωμένων (18)πωρωνόταν (14)πωρόλιθοι (23)πωρόλιθος (22)πωρώθηκαν (22)πωρώθηκες (21)πωρώνεσαι (12)πωρώνεστε (12)πωρώνεται (12)πωρώνομαι (14)πωρώνουμε (15)πωρώσουμε (15)πόμπευσις (12)πόμπιασμα (14)πόρτσμουθ (22)