Υ 10-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Υ (1816)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

υαλογράφοι (23)υαλογράφος (22)υαλογράφου (24)υαλογράφων (25)υαλογραφία (23)υαλοειδείς (14)υαλοειδούς (14)υαλοπίνακά (13)υαλοπίνακα (14)υαλοποίηση (13)υαλοπωλεία (17)υαλοπωλείο (17)υαλοσκεπές (13)υαλοσκεπής (13)υαλοσκεπών (14)υαλοστάσια (12)υαλοστάσιο (12)υαλοτέχνης (18)υαλοτεχνία (19)υαλουργίας (16)υαλουργίες (16)υαλουργεία (17)υαλουργείο (17)υαλουργικά (18)υαλουργικέ (18)υαλουργική (18)υαλουργικό (18)υαλουργιών (17)υαλουργούς (16)υαλόλιθους (23)υαλόπλασμα (17)υαλότοιχος (18)υαλόφρακτα (21)υαλόφρακτε (21)υαλόφρακτη (21)υαλόφρακτο (21)υαλόφραχτα (27)υαλόφραχτε (27)υαλόφραχτη (27)υαλόφραχτο (27)υβρίζοντάς (25)υβρίζονται (27)υβρίζονταν (27)υβρίζοντας (26)υβρίστηκαν (19)υβρίστηκες (18)υβρεολόγια (23)υβρεολόγιο (23)υβριδικούς (21)υβριδισμοί (23)υβριδισμού (23)υβριδισμός (22)υβριδισμών (23)υβριζόμουν (30)υβριζόσουν (28)υβρισμένες (19)υβρισμένης (19)υβρισμένοι (20)υβρισμένος (19)υβρισμένου (21)υβρισμένων (22)υβριστείτε (18)υβριστικές (18)υβριστικής (18)υβριστικοί (19)υβριστικού (19)υβριστικός (18)υβριστικών (19)υβριστούμε (20)υγειολογία (18)υγειονομία (15)υγειονόμοι (15)υγειονόμος (14)υγειονόμου (16)υγειονόμων (17)υγιέστατες (12)υγιέστατης (12)υγιέστατοι (13)υγιέστατος (12)υγιέστατου (14)υγιέστατων (15)υγιέστερες (13)υγιέστερης (13)υγιέστεροι (14)υγιέστερος (13)υγιέστερου (15)υγιέστερων (16)υγράνθηκαν (24)υγράνθηκες (23)υγραίνεσαι (14)υγραίνεστε (14)υγραίνεται (14)υγραίνομαι (16)υγραίνουμε (17)υγραινόταν (14)υγρανθείτε (23)υγρανθούμε (25)υγραντήρας (14)υγραντήρες (14)υγραντήρων (17)υγραντικές (14)υγραντικής (14)υγραντικοί (15)υγραντικού (15)υγραντικός (14)υγραντικών (15)υγρογράφος (24)υγρομέτρου (18)υγρομέτρων (19)υγρομετρία (17)υγροποίησα (15)υγροποίησε (15)υγροποίηση (15)υγροποιήσω (17)υγροποιείς (14)υγροποιηθώ (24)υγροποιούν (15)υγροσκοπία (16)υγροσκόπια (16)υγροσκόπιο (16)υγροστάτες (13)υγροστάτης (13)υγροστατών (14)υγρόληκτες (16)υγρόληκτης (16)υγρόληκτοι (17)υγρόληκτος (16)υγρόληκτου (18)υγρόληκτων (19)υγρόμετρον (17)υγρότερους (15)υγρόφιλους (23)υδαταέριον (14)υδαταγωγός (20)υδατοβαφής (26)υδατογραφώ (24)υδατοειδές (15)υδατοειδής (15)υδατοειδών (16)υδατοκομία (16)υδατολογία (18)υδατομιγής (17)υδατοπέδιο (17)υδατοποσία (14)υδατοσήμου (16)υδατοσήμων (17)υδατοστεγή (16)υδατόμετρο (16)υδατόπτωση (16)υδράργυροι (20)υδράργυρος (19)υδράργυρου (21)υδραγωγεία (22)υδραγωγείο (22)υδραγωγούς (21)υδραιμικές (16)υδραιμικής (16)υδραιμικοί (17)υδραιμικού (17)υδραιμικός (16)υδραιμικών (17)υδραντλίας (15)υδραντλίες (15)υδραντλιών (16)υδραργύρου (20)υδραργύρων (21)υδραυλικές (17)υδραυλικής (17)υδραυλικοί (18)υδραυλικού (18)υδραυλικός (17)υδραυλικών (18)υδρευμένες (16)υδρευμένης (16)υδρευμένοι (17)υδρευμένος (16)υδρευμένου (18)υδρευμένων (19)υδρευτείτε (15)υδρευτικές (15)υδρευτικής (15)υδρευτικοί (16)υδρευτικού (16)υδρευτικός (15)υδρευτικών (16)υδρευτούμε (17)υδρευόμουν (18)υδρευόσουν (16)υδρεύονται (14)υδρεύονταν (14)υδρεύοντας (13)υδρεύσουμε (17)υδρεύτηκαν (15)υδρεύτηκες (14)υδρογέφυρα (26)υδρογνώμων (21)υδρογραφία (25)υδρογόνωση (19)υδροδοτήσω (19)υδροδοτείς (16)υδροδοτηθώ (26)υδροδοτούν (17)υδροδοχείο (24)υδροδότησα (17)υδροδότησε (17)υδροδότηση (17)υδροθειικά (24)υδροθειικέ (24)υδροθειική (24)υδροθειικό (24)υδροκέφαλα (24)υδροκέφαλε (24)υδροκέφαλη (24)υδροκέφαλο (24)υδροκίνητα (15)υδροκίνητε (15)υδροκίνητη (15)υδροκίνητο (15)υδροκηλικά (18)υδροκηλικέ (18)υδροκηλική (18)υδροκηλικό (18)υδροκρίτης (15)υδροκυάνια (16)υδροκυάνιο (16)υδρολήπτης (16)υδροληπτών (17)υδροληψίας (24)υδροληψίες (24)υδροληψιών (25)υδρολογίας (18)υδρολογίες (18)υδρολογικά (20)υδρολογικέ (20)υδρολογική (20)υδρολογικό (20)υδρολογιών (19)υδρολύσεις (15)υδρολύσεων (18)υδρολύσεως (17)υδρονομέας (15)υδρονομέων (18)υδρονομείο (16)υδρονομείς (15)υδρονομεύς (15)υδρονομικά (17)υδρονομικέ (17)υδρονομική (17)υδρονομικό (17)υδροξείδια (26)υδροξείδιο (26)υδροξυλίου (27)υδροξυλίων (28)υδροπλάνον (17)υδροπλάνου (18)υδροπλάνων (19)υδροπληξία (26)υδροπονίας (14)υδροπονίες (14)υδροπονιών (15)υδροσκοπία (16)υδροσκόποι (16)υδροσκόπος (15)υδροσκόπου (17)υδροσκόπων (18)υδροστάθμη (25)υδροστάτης (13)υδροστεγής (16)υδροσωλήνα (18)υδροτεχνία (21)υδροτροχός (21)υδροτροχών (22)υδροφοβίας (27)υδροφοβίες (27)υδροφοβικά (29)υδροφοβικέ (29)υδροφοβική (29)υδροφοβικό (29)υδροφοβιών (28)υδροφορίας (21)υδροφράκτη (23)υδροφράχτη (29)υδροφόρους (22)υδροχαρείς (21)υδροχαρούς (21)υδροχλώρια (24)υδροχλώριο (24)υδροϊωδικά (19)υδροϊωδικέ (19)υδροϊωδική (19)υδροϊωδικό (19)υδροϊώδιον (16)υδρωπικίας (17)υδρωπικούς (17)υδρωπισμός (18)υδρόλουτρο (18)υδρόμυλους (19)υδρόσφαιρα (22)υδρόφιλους (23)υδρόφοβους (28)υδρόχαρους (22)υδρόψυκτες (24)υδρόψυκτης (24)υδρόψυκτοι (25)υδρόψυκτος (24)υδρόψυκτου (26)υδρόψυκτων (27)υιοθέτησαν (19)υιοθέτησες (18)υιοθέτησης (18)υιοθέτησις (18)υιοθετήσει (19)υιοθετήσου (20)υιοθετήστε (19)υιοθετείτε (19)υιοθετείτο (19)υιοθετηθεί (28)υιοθετούμε (21)υιοθετούνε (19)υιοθετούσα (19)υιοθετούσε (19)υλιστικούς (12)υλοζωικούς (23)υλοζωισμοί (25)υλοζωισμού (25)υλοζωισμός (24)υλοζωισμών (25)υλοζωιστές (22)υλοζωιστής (22)υλοζωιστών (23)υλοποίησής (11)υλοποίησαν (13)υλοποίησες (12)υλοποίησης (12)υλοποίησις (12)υλοποιήσει (13)υλοποιήσου (14)υλοποιήστε (13)υλοποιείτε (13)υλοποιείτο (13)υλοποιηθεί (22)υλοποιούμε (15)υλοποιούσα (13)υλοποιούσε (13)υλοτομήσει (14)υλοτομήσου (15)υλοτομήστε (14)υλοτομείτε (14)υλοτομηθεί (23)υλοτομικές (14)υλοτομικής (14)υλοτομικοί (15)υλοτομικού (15)υλοτομικός (14)υλοτομικών (15)υλοτομούμε (16)υλοτομούσα (14)υλοτομούσε (14)υλοτόμησαν (14)υλοτόμησες (13)υλοτόμησης (13)υλοτόμισης (13)υμενοειδές (14)υμενοειδής (14)υμενοειδών (15)υμενόπτερα (14)υμενόπτερο (14)υμνηθήκαμε (24)υμνηθήκατε (22)υμνητικούς (12)υμνογράφοι (23)υμνογράφος (22)υμνογράφου (24)υμνογράφων (25)υμνογραφία (23)υμνολογήσω (19)υμνολογίας (16)υμνολογίες (16)υμνολογίου (18)υμνολογίων (19)υμνολογείς (16)υμνολογηθώ (26)υμνολογικά (18)υμνολογικέ (18)υμνολογική (18)υμνολογικό (18)υμνολογιών (17)υμνολογούν (17)υμνολόγησα (17)υμνολόγησε (17)υμνολόγιον (17)υμνούμαστε (14)υπάλληλους (17)υπάνθρωποι (24)υπάνθρωπος (23)υπάρχοντας (18)υπάρχοντες (18)υπάρχοντος (18)υπάρχουσας (19)υπάρχουσες (19)υπέκλεπταν (15)υπέκλεπτες (14)υπέκρυπταν (15)υπέρβαρους (20)υπέργειους (15)υπέργηρους (16)υπέρθερμες (23)υπέρθερμης (23)υπέρθερμοι (24)υπέρθερμος (23)υπέρθερμου (25)υπέρθερμων (26)υπέρκαλους (15)υπέρκειμαι (15)υπέρκειται (13)υπέρλαμπρα (18)υπέρλαμπρε (18)υπέρλαμπρη (18)υπέρλαμπρο (18)υπέρλογους (17)υπέρμαχους (21)υπέρμετρες (14)υπέρμετρης (14)υπέρμετροι (15)υπέρμετρος (14)υπέρμετρου (16)υπέρμετρων (17)υπέρογκους (16)υπέρσοφους (19)υπέρτατους (12)υπέρτερους (13)υπέρτιτλοι (14)υπέρτιτλων (16)υπέρτονους (12)υπέρυθρους (23)υπέρφορτες (19)υπέρφορτης (19)υπέρφορτοι (20)υπέρφορτος (19)υπέρφορτου (21)υπέρφορτων (22)υπέστειλαν (13)υπαίθριους (21)υπαγάγουμε (20)υπαγομένου (17)υπαγομένων (18)υπαγορευτώ (16)υπαγορεύει (15)υπαγορεύσω (17)υπαγόμαστε (16)υπαγόμενες (15)υπαγόμενης (15)υπαγόμενοι (16)υπαγόμενος (15)υπαγόμενου (17)υπαγόμενων (18)υπαγόρευαν (16)υπαγόρευες (15)υπαγόρευσή (15)υπαγόρευσα (16)υπαγόρευσε (16)υπαγόρευση (16)υπαγόσαστε (14)υπαιθρίους (21)υπαινιγμοί (16)υπαινιγμού (16)υπαινιγμός (15)υπαινιγμών (16)υπαινιχθεί (27)υπαινιχτεί (18)υπαισθησία (20)υπαιτιότης (10)υπακούγαμε (17)υπακούγανε (15)υπακούγατε (15)υπακούσαμε (14)υπακούσανε (12)υπακούσατε (12)υπακούσεις (11)υπακούσετε (12)υπακούσομε (14)υπακούσουν (13)υπακτικούς (12)υπαλλήλους (17)υπαλληλάκο (18)υπαλληλίας (16)υπαλληλίες (16)υπαλληλίκι (18)υπαλληλικά (18)υπαλληλικέ (18)υπαλληλική (18)υπαλληλικό (18)υπαλληλιών (17)υπανάπτυξη (22)υπαναχωρεί (21)υπανδρεύει (15)υπανθρώπου (23)υπανθρώπων (24)υπαρκτικές (13)υπαρκτικής (13)υπαρκτικοί (14)υπαρκτικού (14)υπαρκτικός (13)υπαρκτικών (14)υπαρξιακές (21)υπαρξιακής (21)υπαρξιακοί (22)υπαρξιακού (22)υπαρξιακός (21)υπαρξιακών (22)υπαρξισμοί (23)υπαρξισμού (23)υπαρξισμός (22)υπαρξισμών (23)υπαρξιστές (20)υπαρξιστής (20)υπαρξιστών (21)υπαρχηγούς (21)υπαρχουσών (20)υπαρχούσης (18)υπαρχόντων (21)υπασπιστές (11)υπασπιστής (11)υπασπιστών (12)υπαστυνόμε (14)υπαστυνόμο (14)υπαχθήκαμε (30)υπαχθήκανε (28)υπαχθήκατε (28)υπεγγυότης (17)υπεγγύησης (16)υπεγγύησις (16)υπεδείκνυε (16)υπεζωκότος (22)υπεισέλθει (22)υπεισήλθαν (22)υπεκφεύγει (22)υπεμνήσθην (22)υπεναντίας (10)υπεναντίου (12)υπεναντίων (13)υπενδυόταν (15)υπενδύεσαι (14)υπενδύεστε (14)υπενδύεται (14)υπενδύομαι (16)υπενδύσεως (15)υπενθυμίζω (34)υπενθυμίσω (25)υπενθύμιζα (31)υπενθύμιζε (31)υπενθύμισα (22)υπενθύμισε (22)υπενθύμιση (22)υπεξάγεσαι (23)υπεξάγεστε (23)υπεξάγεται (23)υπεξάγομαι (25)υπεξαίρεσή (20)υπεξαίρεσα (21)υπεξαίρεσε (21)υπεξαίρεση (21)υπεξαγάγει (26)υπεξαγωγής (27)υπεξαγόταν (23)υπεξαιρέσω (23)υπεξαιρείς (20)υπεξαιρούν (21)υπεξούσιας (19)υπεξούσιες (19)υπεξούσιοι (20)υπεξούσιος (19)υπεξούσιου (21)υπεξούσιων (22)υπεράγαθες (23)υπεράγαθης (23)υπεράγαθοι (24)υπεράγαθος (23)υπεράγαθου (25)υπεράγαθων (26)υπεράξιους (21)υπεράριθμα (24)υπεράριθμε (24)υπεράριθμη (24)υπεράριθμο (24)υπεράσπιζα (22)υπεράσπιζε (22)υπεράσπισή (12)υπεράσπισα (13)υπεράσπισε (13)υπεράσπιση (13)υπεράφθονα (28)υπεράφθονε (28)υπεράφθονη (28)υπεράφθονο (28)υπερέβαινα (19)υπερέβαινε (19)υπερέβαλαν (21)υπερέβαλλε (23)υπερέβησαν (19)υπερέκταση (13)υπερένδοξα (24)υπερένδοξε (24)υπερένδοξη (24)υπερένδοξο (24)υπερένταση (12)υπερέχοντα (19)υπερέχουμε (22)υπερέχουσα (20)υπερήλικας (14)υπερήλικες (14)υπερήλικης (14)υπερήλικοι (15)υπερήλικος (14)υπερήλικου (16)υπερήλικων (17)υπερήμερες (14)υπερήμερης (14)υπερήμεροι (15)υπερήμερος (14)υπερήμερου (16)υπερήμερων (17)υπερήφανες (18)υπερήφανης (18)υπερήφανοι (19)υπερήφανος (18)υπερήφανου (20)υπερήφανων (21)υπερίδρωση (18)υπερίπτατο (13)υπερίσχυαν (20)υπερίσχυσα (20)υπερίσχυσε (20)υπερίσχυση (20)υπεραγαπάν (16)υπεραγαπάς (15)υπεραγαπάω (18)υπεραγοράς (15)υπεραγορές (15)υπεραγορών (16)υπεραγωγοί (20)υπεραγωγός (19)υπεραγωγών (20)υπεραθλητή (23)υπεραιμίας (13)υπεραιμίες (13)υπεραιμικά (15)υπεραιμικέ (15)υπεραιμική (15)υπεραιμικό (15)υπεραιμιών (14)υπεραρκετά (14)υπεραρκετέ (14)υπεραρκετή (14)υπεραρκετό (14)υπερασπίζω (24)υπερασπίσω (15)υπεραστικά (13)υπεραστικέ (13)υπεραστική (13)υπεραστικό (13)υπεραυξάνω (24)υπεραύξηση (21)υπερβάλαμε (23)υπερβάλανε (21)υπερβάλατε (21)υπερβάλεις (20)υπερβάλετε (21)υπερβάλλει (23)υπερβάλλον (23)υπερβάλλων (25)υπερβάλομε (23)υπερβάλουν (22)υπερβάσεις (18)υπερβάσεων (21)υπερβάσεως (20)υπερβέβαια (26)υπερβέβαιε (26)υπερβέβαιη (26)υπερβέβαιο (26)υπερβήκαμε (22)υπερβαίνει (19)υπερβαίνον (19)υπερβαίνων (21)υπερβασίες (18)υπερβασιών (19)υπερβατικά (20)υπερβατικέ (20)υπερβατική (20)υπερβατικό (20)υπερβατούς (18)υπερβολικά (22)υπερβολικέ (22)υπερβολική (22)υπερβολικό (22)υπερβορικά (21)υπερβόρεια (20)υπερβόρειε (20)υπερβόρειο (20)υπεργολάβε (24)υπεργολάβο (24)υπερδεξιός (23)υπερδύναμη (17)υπερεθνικά (22)υπερεθνικέ (22)υπερεθνική (22)υπερεθνικό (22)υπερεκτίμα (15)υπερεκτιμά (15)υπερεκτιμώ (15)υπερεπαρκώ (15)υπερηλίκων (17)υπερημερία (15)υπερηφάνως (20)υπερθερμία (24)υπερθετικά (22)υπερθετικέ (22)υπερθετική (22)υπερθετικό (22)υπερισχύει (19)υπεριώδεις (14)υπεριώδους (15)υπερκάλυψα (25)υπερκάλυψε (25)υπερκάλυψη (25)υπερκέραζα (23)υπερκέραζε (23)υπερκέρασα (14)υπερκέρασε (14)υπερκέραση (14)υπερκέρδος (16)υπερκαλύψω (26)υπερκεράζω (25)υπερκεράσω (16)υπερκερδών (17)υπερκόπωση (16)υπερκόσμια (15)υπερκόσμιε (15)υπερκόσμιο (15)υπερλίπωση (17)υπερμάχους (21)υπερμήστρα (15)υπερμεγέθη (26)υπερμνησία (14)υπερνίκαγα (16)υπερνίκαγε (16)υπερνίκησα (13)υπερνίκησε (13)υπερνίκηση (13)υπερνικάει (13)υπερνικάμε (15)υπερνικάτε (13)υπερνικήσω (15)υπερνικηθώ (22)υπερνικούν (13)υπεροπλίας (14)υπεροπλίες (14)υπεροπλιών (15)υπεροπτικά (14)υπεροπτικέ (14)υπεροπτική (14)υπεροπτικό (14)υπερούσιας (11)υπερούσιες (11)υπερούσιοι (12)υπερούσιος (11)υπερούσιου (13)υπερούσιων (14)υπερπήδαγα (19)υπερπήδαγε (19)υπερπήδησή (15)υπερπήδησα (16)υπερπήδησε (16)υπερπήδηση (16)υπερπηδάει (16)υπερπηδάμε (18)υπερπηδάτε (16)υπερπηδήσω (18)υπερπηδούν (16)υπερπλήρες (15)υπερπλήρης (15)υπερπλασία (15)υπερπληθής (23)υπερπληρών (16)υπερπόντια (13)υπερπόντιε (13)υπερπόντιο (13)υπερσίτιζα (21)υπερσίτιζε (21)υπερσίτισα (12)υπερσίτισε (12)υπερσίτιση (12)υπερσιτίζω (23)υπερσιτίσω (14)υπερσύνολο (14)υπερσύνολό (13)υπερτάσεις (11)υπερτάσεων (14)υπερτάσεως (13)υπερτέλεια (14)υπερτέλειε (14)υπερτέλειο (14)υπερτέρησα (13)υπερτέρησε (13)υπερτίμαγα (17)υπερτίμαγε (17)υπερτίμημα (16)υπερτίμησα (14)υπερτίμησε (14)υπερτίμηση (14)υπερτασικά (13)υπερτασικέ (13)υπερτασική (13)υπερτασικό (13)υπερτερήσω (15)υπερτερείς (12)υπερτερούν (13)υπερτιμάει (14)υπερτιμάμε (16)υπερτιμάτε (14)υπερτιμήσω (16)υπερτιμηθώ (23)υπερτιμούν (14)υπερτονίας (11)υπερτονίες (11)υπερτονίζω (23)υπερτονίσω (14)υπερτονικά (13)υπερτονικέ (13)υπερτονική (13)υπερτονικό (13)υπερτονιών (12)υπερτραφές (19)υπερτραφής (19)υπερτραφών (20)υπερτροφία (20)υπερτόνιζα (21)υπερτόνιζε (21)υπερτόνισα (12)υπερτόνισε (12)υπερυψωθεί (33)υπερυψώνει (22)υπερυψώσει (22)υπερυψώσου (23)υπερυψώστε (22)υπερφίαλες (20)υπερφίαλης (20)υπερφίαλοι (21)υπερφίαλος (20)υπερφίαλου (22)υπερφίαλων (23)υπερφυσικά (21)υπερφυσικέ (21)υπερφυσική (21)υπερφυσικό (21)υπερχρέωση (22)υπερχρωμία (24)υπερψήφιζα (37)υπερψήφιζε (37)υπερψήφισή (27)υπερψήφισα (28)υπερψήφισε (28)υπερψήφιση (28)υπερψηφίζω (39)υπερψηφίσω (30)υπερωικούς (14)υπερωριακά (16)υπερωριακέ (16)υπερωριακή (16)υπερωριακό (16)υπερύψηλες (22)υπερύψηλης (22)υπερύψηλοι (23)υπερύψηλος (22)υπερύψηλου (24)υπερύψηλων (25)υπερύψωναν (23)υπερύψωνες (22)υπερύψωσής (21)υπερύψωσαν (23)υπερύψωσες (22)υπερύψωσης (22)υπερύψωσις (22)υπερώριμες (14)υπερώριμης (14)υπερώριμοι (15)υπερώριμος (14)υπερώριμου (16)υπερώριμων (17)υπεστήριζε (21)υπεστήριξε (21)υπευθύνους (21)υπεύθυνους (21)υπηκοότητά (11)υπηκοότητα (12)υπηρέτησαν (12)υπηρέτησες (11)υπηρέτησης (11)υπηρέτησις (11)υπηρέτριας (12)υπηρέτριες (12)υπηρεσιακά (13)υπηρεσιακέ (13)υπηρεσιακή (13)υπηρεσιακό (13)υπηρετήσαν (12)υπηρετήσει (12)υπηρετήσου (13)υπηρετήστε (12)υπηρετείτε (12)υπηρετηθεί (21)υπηρετικές (12)υπηρετικής (12)υπηρετικοί (13)υπηρετικού (13)υπηρετικός (12)υπηρετικών (13)υπηρετούμε (14)υπηρετούσα (12)υπηρετούσε (12)υπηρετριών (13)υπιλάρχους (21)υπνοβάτησα (18)υπνοβάτησε (18)υπνοβασίας (17)υπνοβασίες (17)υπνοβασιών (18)υπνοβατήσω (20)υπνοβατείς (17)υπνοβατικά (19)υπνοβατικέ (19)υπνοβατική (19)υπνοβατικό (19)υπνοβατούν (18)υπνοβότανο (18)υπνοφόρους (19)υπνωθήκαμε (25)υπνωθήκατε (23)υπνωμένους (15)υπνωνόμουν (16)υπνωνόσουν (14)υπνωτήριον (14)υπνωτίζαμε (24)υπνωτίζατε (22)υπνωτίζεις (21)υπνωτίζετε (22)υπνωτίζουν (23)υπνωτίσαμε (15)υπνωτίσατε (13)υπνωτίσεις (12)υπνωτίσετε (13)υπνωτίσουν (14)υπνωτηρίου (15)υπνωτηρίων (16)υπνωτικούς (13)υπνωτισμοί (15)υπνωτισμού (15)υπνωτισμός (14)υπνωτισμών (15)υπνωτιστές (12)υπνωτιστής (12)υπνωτιστεί (13)υπνωτιστών (13)υπνόσακους (12)υπνώνονται (11)υπνώνονταν (11)υπνώνοντας (10)υποατομικά (14)υποατομικέ (14)υποατομική (14)υποατομικό (14)υποβάθμιζα (38)υποβάθμιζε (38)υποβάθμισή (28)υποβάθμισα (29)υποβάθμισε (29)υποβάθμιση (29)υποβάλλατε (22)υποβάλλουν (23)υποβάλουμε (23)υποβάσταζα (27)υποβάσταζε (27)υποβάσταξα (27)υποβάσταξε (27)υποβίβαζαν (34)υποβίβαζες (33)υποβίβασαν (25)υποβίβασες (24)υποβίβασης (24)υποβίβασις (24)υποβαθμίζω (40)υποβαθμίσω (31)υποβαστάζω (29)υποβαστάξω (29)υποβιβάζει (34)υποβιβάσει (25)υποβιβάσου (26)υποβιβάστε (25)υποβιβασμέ (27)υποβιβασμό (27)υποβιβαστώ (25)υποβλέπαμε (23)υποβλέπατε (21)υποβλέπεις (20)υποβλέπετε (21)υποβλέπουν (22)υποβλέψαμε (31)υποβλέψατε (29)υποβλέψεις (28)υποβλέψετε (29)υποβλέψουν (30)υποβλήθηκα (30)υποβλήθηκε (30)υποβληθείς (28)υποβληθούν (29)υποβλητέων (22)υποβλητικά (21)υποβλητικέ (21)υποβλητική (21)υποβλητικό (21)υποβοήθαγα (30)υποβοήθαγε (30)υποβοήθησή (26)υποβοήθησα (27)υποβοήθησε (27)υποβοήθηση (27)υποβοηθάει (27)υποβοηθάμε (29)υποβοηθάτε (27)υποβοηθήσω (29)υποβοηθηθώ (36)υποβοηθούν (27)υποβολείον (20)υποβολείου (21)υποβολείων (22)υποβρυχίου (28)υποβρυχίων (29)υποβρύχιας (25)υποβρύχιες (25)υποβρύχιοι (26)υποβρύχιον (26)υποβρύχιος (25)υποβρύχιου (27)υποβρύχιων (28)υποβόσκουν (20)υπογάστρια (15)υπογάστριο (15)υπογένειον (14)υπογενείου (15)υπογενείων (16)υπογλώσσια (16)υπογλώσσιε (16)υπογλώσσιο (16)υπογνάθιας (22)υπογνάθιες (22)υπογνάθιοι (23)υπογνάθιος (22)υπογνάθιου (24)υπογνάθιων (25)υπογράφαμε (24)υπογράφανε (22)υπογράφατε (22)υπογράφεις (21)υπογράφετε (22)υπογράφηκα (23)υπογράφηκε (23)υπογράφομε (24)υπογράφουν (23)υπογράψαμε (26)υπογράψανε (24)υπογράψατε (24)υπογράψεις (23)υπογράψετε (24)υπογράψομε (26)υπογράψουν (25)υπογραμμοί (19)υπογραμμού (19)υπογραμμός (18)υπογραμμών (19)υπογραφείς (21)υπογραφεύς (21)υπογραφούν (22)υπογραφτεί (22)υποδένομαι (16)υποδέρματα (17)υποδέχεσαι (21)υποδέχεστε (21)υποδέχεται (21)υποδέχθηκε (31)υποδέχομαι (23)υποδέχτηκα (22)υποδέχτηκε (22)υποδήλωναν (18)υποδήλωνες (17)υποδήλωσαν (18)υποδήλωσες (17)υποδήλωσης (17)υποδήλωσις (17)υποδήματος (15)υποδαυλίζω (28)υποδαυλίσω (19)υποδαύλιζα (25)υποδαύλιζε (25)υποδαύλισα (16)υποδαύλισε (16)υποδαύλιση (16)υποδείκνυα (16)υποδείκνυε (16)υποδείξαμε (25)υποδείξατε (23)υποδείξεις (22)υποδείξετε (23)υποδείξεων (25)υποδείξεως (24)υποδείξεών (22)υποδείξεώς (21)υποδείξουν (24)υποδείχνει (21)υποδεικνύω (17)υποδειχθέν (30)υποδειχθεί (30)υποδειχτεί (21)υποδεκανέα (15)υποδεμένος (15)υποδερμικά (18)υποδερμικέ (18)υποδερμική (18)υποδερμικό (18)υποδετήριο (15)υποδεχθούν (30)υποδεχτούν (21)υποδεχόταν (21)υποδηλούσα (16)υποδηλωθεί (27)υποδηλώνει (16)υποδηλώσει (16)υποδηλώσου (17)υποδηλώστε (16)υποδημάτων (18)υποδιάκονε (15)υποδιάκονο (15)υποδιαιρεί (15)υποδουλωθώ (28)υποδουλώνω (19)υποδουλώσω (19)υποδούλωνα (18)υποδούλωνε (18)υποδούλωσα (18)υποδούλωσε (18)υποδούλωση (18)υποδυόμενη (17)υποδυόμουν (18)υποδυόσουν (16)υποδόριους (15)υποδύθηκαν (24)υποδύονται (14)υποδύονταν (14)υποηχητικά (19)υποηχητικέ (19)υποηχητική (19)υποηχητικό (19)υποθάλαμοι (24)υποθάλαμος (23)υποθάλπουν (24)υποθάλψεις (30)υποθάλψεων (33)υποθάλψεως (32)υποθάλψουν (32)υποθέματος (21)υποθέσουμε (23)υποθέτεσαι (20)υποθέτεστε (20)υποθέτεται (20)υποθέτομαι (22)υποθέτουμε (23)υποθήκευαν (22)υποθήκευες (21)υποθήκευσα (22)υποθήκευσε (22)υποθήκευση (22)υποθαλάμια (24)υποθαλάμιε (24)υποθαλάμιο (24)υποθαλάμου (25)υποθαλάμων (26)υποθεμάτων (24)υποθερμίας (22)υποθερμίες (22)υποθερμικά (24)υποθερμικέ (24)υποθερμική (24)υποθερμικό (24)υποθερμιών (23)υποθετικές (20)υποθετικής (20)υποθετικοί (21)υποθετικού (21)υποθετικός (20)υποθετικών (21)υποθετόταν (20)υποθηκευτώ (22)υποθηκεύει (21)υποθηκεύσω (23)υποκάμισον (14)υποκίνησαν (12)υποκίνησες (11)υποκίνησης (11)υποκίνησις (11)υποκίτρινα (13)υποκίτρινε (13)υποκίτρινη (13)υποκίτρινο (13)υποκαθιστά (21)υποκαθιστώ (21)υποκαμίσου (15)υποκαμίσων (16)υποκείμενά (13)υποκείμενα (14)υποκείμενε (14)υποκείμενη (14)υποκείμενο (14)υποκινήσει (12)υποκινήσου (13)υποκινήστε (12)υποκινείτε (12)υποκινηθεί (21)υποκινησία (12)υποκινητές (11)υποκινητής (11)υποκινητών (12)υποκινούμε (14)υποκινούσα (12)υποκινούσε (12)υποκλάπηκα (16)υποκλάπηκε (16)υποκλέπτει (15)υποκλέψαμε (25)υποκλέψανε (23)υποκλέψατε (23)υποκλέψεις (22)υποκλέψετε (23)υποκλέψομε (25)υποκλέψουν (24)υποκλίθηκα (24)υποκλίθηκε (24)υποκλίσεις (13)υποκλίσεων (16)υποκλίσεως (15)υποκλαπείς (14)υποκλαπούν (15)υποκλείδια (17)υποκλείδιε (17)υποκλείδιο (17)υποκλιθούν (23)υποκλυσμοί (17)υποκλυσμού (17)υποκλυσμός (16)υποκλυσμών (17)υποκορισμέ (15)υποκορισμό (15)υποκρίθηκα (23)υποκρίσεις (12)υποκρίσεων (15)υποκρίσεως (14)υποκρίτρια (14)υποκριθούν (22)υποκρισίας (12)υποκρισίες (12)υποκρισιών (13)υποκριτικά (14)υποκριτικέ (14)υποκριτική (14)υποκριτικό (14)υποκρύπτει (14)υποκρύψουν (23)υποκόμισσα (14)υποκόπανοι (13)υποκόπανος (12)υποκόπανου (14)υποκόπανων (15)υποκύανους (12)υποκύπταμε (15)υποκύπτουν (14)υποκύψουμε (24)υπολειφτεί (20)υπολοίπους (14)υπολογίζει (25)υπολογίσει (16)υπολογίσου (17)υπολογίστε (16)υπολογισθώ (25)υπολογισμέ (18)υπολογισμό (18)υπολογιστή (16)υπολογιστώ (16)υπολοχαγοί (23)υπολοχαγού (23)υπολοχαγός (22)υπολοχαγών (23)υπολόγιζαν (25)υπολόγιζες (24)υπολόγισαν (16)υπολόγισες (15)υπομένεσαι (13)υπομένεστε (13)υπομένεται (13)υπομένομαι (15)υπομένουμε (16)υπομένουνε (14)υπομίσθωνα (24)υπομίσθωνε (24)υπομίσθωσή (23)υπομίσθωσα (24)υπομίσθωσε (24)υπομίσθωση (24)υπομείναμε (15)υπομείνανε (13)υπομείνατε (13)υπομείνεις (12)υπομείνετε (13)υπομείνομε (15)υπομείνουν (14)υπομενόταν (13)υπομισθωθώ (33)υπομισθωτή (24)υπομισθώνω (24)υπομισθώσω (24)υπομνήματά (14)υπομνήματα (15)υπομνήσεις (12)υπομνήσεων (15)υπομνήσεως (14)υπομνήσεώς (11)υπομνησθεί (22)υπομονέψει (22)υπομοχλίου (23)υπομοχλίων (24)υπομοχλεύω (24)υπομόχλιον (22)υποναύαρχε (19)υποναύαρχο (19)υπονοήθηκα (21)υπονοήθηκε (21)υπονοήσαμε (13)υπονοήσατε (11)υπονοήσεις (10)υπονοήσετε (11)υπονοήσουν (12)υπονοείσαι (11)υπονοείστε (11)υπονοείται (11)υπονοηθείς (19)υπονοηθούν (20)υπονομευτή (14)υπονομευτώ (14)υπονομεύει (13)υπονομεύσω (15)υπονοούμαι (13)υπονοούσαν (11)υπονοούσες (10)υπονοούταν (11)υπονοώντας (10)υπονόμευαν (14)υπονόμευες (13)υπονόμευσή (13)υπονόμευσα (14)υπονόμευσε (14)υπονόμευση (14)υποπέσουμε (15)υποπίπτουν (14)υποπεριοχή (20)υποπλασίας (13)υποπλασίες (13)υποπλασιών (14)υποπρόξενε (22)υποπρόξενο (22)υποπτευθεί (22)υποπτευτεί (13)υποπτεύσου (13)υποσέλιδες (15)υποσέλιδος (15)υποσήμανση (13)υποσίτιζαν (20)υποσίτιζες (19)υποσίτισαν (11)υποσίτισες (10)υποσείεσαι (11)υποσείεστε (11)υποσείεται (11)υποσείομαι (13)υποσειόταν (11)υποσελίδια (16)υποσελίδιε (16)υποσελίδιο (16)υποσιάγωνα (16)υποσιτίζει (20)υποσιτίσει (11)υποσιτίσου (12)υποσιτίστε (11)υποσιτισμέ (13)υποσιτισμό (13)υποσιτιστώ (11)υποσκάπτει (13)υποσκάψουν (22)υποσκέλιζα (23)υποσκέλιζε (23)υποσκέλισα (14)υποσκέλισε (14)υποσκέλιση (14)υποσκίασις (11)υποσκίασμα (14)υποσκελίζω (25)υποσκελίσω (16)υποσμηνίας (12)υποσμηνίες (12)υποσμηναγέ (16)υποσμηναγό (16)υποσμηνιών (13)υποσπαδίας (14)υποσπαδίες (14)υποσπαδιών (15)υποστάθμες (21)υποστάθμης (21)υποστάσεις (10)υποστάσεων (13)υποστάσεως (12)υποστάσεώς (9)υποστέλλει (15)υποστήριζα (21)υποστήριζε (21)υποστήριξή (20)υποστήριξα (21)υποστήριξε (21)υποστήριξη (21)υποστήρισα (12)υποστήρισε (12)υποσταθμοί (22)υποσταθμού (22)υποσταθμός (21)υποσταθμών (22)υποστατικά (12)υποστατικέ (12)υποστατική (12)υποστατικό (12)υποστατούς (10)υποστείλει (13)υποστηρίζω (23)υποστηρίξω (23)υποστηρίσω (14)υποστρέψει (21)υποστυλωθώ (25)υποστυλώνω (16)υποστυλώσω (16)υποστύλωμα (17)υποστύλωνα (15)υποστύλωνε (15)υποστύλωσα (15)υποστύλωσε (15)υποστύλωση (15)υποσυνόλου (15)υποσυνόλων (16)υποσχέθηκα (28)υποσχέθηκε (28)υποσχέσεις (17)υποσχέσεων (20)υποσχέσεως (19)υποσχέσεών (17)υποσχεθείς (26)υποσχεθούν (27)υποσχετικά (19)υποσχετικέ (19)υποσχετική (19)υποσχετικό (19)υποσχόμενα (20)υποσχόμενε (20)υποσχόμενη (20)υποσχόμενο (20)υποσχόμουν (21)υποσχόσουν (19)υποσχότανε (18)υποσύστημα (13)υποσώματος (12)υποσώματός (11)υποτάζεσαι (20)υποτάζεστε (20)υποτάζεται (20)υποτάζομαι (22)υποτάξουμε (23)υποτάσσουν (12)υποτάχθηκε (28)υποτάχτηκε (19)υποτέλειας (12)υποτέλειες (12)υποτίθεται (20)υποτίμαγαν (16)υποτίμαγες (15)υποτίμησαν (13)υποτίμησες (12)υποτίμησης (12)υποτίμησις (12)υποτίτλιζα (22)υποτίτλιζε (22)υποτίτλισα (13)υποτίτλισε (13)υποτίτλους (13)υποταγμένα (16)υποταγμένη (16)υποταγμένο (16)υποταζόταν (20)υποτακτικά (13)υποτακτικέ (13)υποτακτική (13)υποτακτικό (13)υποτασικές (11)υποτασικής (11)υποτασικοί (12)υποτασικού (12)υποτασικός (11)υποτασικών (12)υποταχθούν (27)υποταχτικά (19)υποταχτικέ (19)υποταχτική (19)υποταχτικό (19)υποταχτούν (18)υποτελειών (13)υποτιμάσαι (13)υποτιμάστε (13)υποτιμάται (13)υποτιμήσει (13)υποτιμήσου (14)υποτιμήστε (13)υποτιμηθεί (22)υποτιμητής (12)υποτιμούμε (15)υποτιμούσα (13)υποτιμούσε (13)υποτιμώμαι (15)υποτιτλίζω (24)υποτιτλίσω (15)υποτονικές (11)υποτονικής (11)υποτονικοί (12)υποτονικού (12)υποτονικός (11)υποτονικών (12)υποτριγμός (16)υποτροπικά (14)υποτροπικέ (14)υποτροπική (14)υποτροπικό (14)υποτροφίας (18)υποτροφίες (18)υποτροφιών (19)υποτρόφους (19)υποτυπωδών (18)υποτυπωδώς (17)υποτυπωθεί (24)υποτυπώδες (15)υποτυπώδης (15)υποτυπώνει (13)υποτυπώσει (13)υποτυπώσου (14)υποτυπώστε (13)υποτύπωναν (14)υποτύπωνες (13)υποτύπωσαν (14)υποτύπωσες (13)υπουλότητα (14)υπουργείον (16)υπουργείου (17)υπουργείων (18)υπουργικές (16)υπουργικής (16)υπουργικοί (17)υπουργικού (17)υπουργικός (16)υπουργικών (17)υποφέρεσαι (19)υποφέρεστε (19)υποφέρεται (19)υποφέρθηκε (29)υποφέρομαι (21)υποφέροντα (19)υποφέρουμε (22)υποφέρουνε (20)υποφέρουσα (20)υποφερτούς (18)υποφερόταν (19)υποφυόμουν (22)υποφυόσουν (20)υποφύονται (18)υποφύονταν (18)υποχείριας (18)υποχείριες (18)υποχείριοι (19)υποχείριος (18)υποχείριου (20)υποχείριων (21)υποχθονίως (28)υποχθόνιας (26)υποχθόνιες (26)υποχθόνιοι (27)υποχθόνιος (26)υποχθόνιου (28)υποχθόνιων (29)υποχονδρία (22)υποχοντρία (19)υποχρέωναν (21)υποχρέωνες (20)υποχρέωσής (19)υποχρέωσαν (21)υποχρέωσες (20)υποχρέωσης (20)υποχρέωσιν (21)υποχρέωσις (20)υποχρεούτο (19)υποχρεωθεί (30)υποχρεώνει (19)υποχρεώσει (19)υποχρεώσου (20)υποχρεώστε (19)υποχωρήσει (21)υποχωρήστε (21)υποχωρείτε (21)υποχωρούμε (23)υποχωρούσα (21)υποχωρούσε (21)υποχόνδρια (22)υποχόνδριε (22)υποχόνδριο (22)υποχώρησαν (19)υποχώρησες (18)υποχώρησης (18)υποχώρησις (18)υποψήφιους (27)υποψηφίους (27)υποψιασθεί (29)υποψιαστεί (20)υπόγλυκους (18)υπόδουλους (17)υπόθερμους (23)υπόκεινται (12)υπόκρουσης (13)υπόκρουσις (13)υπόλευκους (15)υπόλοιπους (14)υπόξανθους (29)υπόπικρους (14)υπόσπονδες (14)υπόσπονδης (14)υπόσπονδοι (15)υπόσπονδος (14)υπόσπονδου (16)υπόσπονδων (17)υπόστροφες (18)υπόστροφης (18)υπόστροφοι (19)υπόστροφος (18)υπόστροφου (20)υπόστροφων (21)υπόστυλους (14)υπόσχονται (18)υπόσχονταν (18)υπότιτλους (13)υπότροπους (13)υπότροφους (19)υπόχρυσους (20)υπόψυχρους (29)υστερήματα (13)υστερήσαμε (13)υστερήσατε (11)υστερήσεις (10)υστερήσετε (11)υστερήσεων (13)υστερήσεως (12)υστερήσουν (12)υστεραίους (11)υστεραλγία (16)υστερικούς (11)υστερινούς (10)υστερισμός (12)υστερογενή (14)υστερολογώ (16)υστερούντα (11)υστερούσαν (11)υστερούσες (10)υστερότερα (12)υστερότοκα (12)υστερότοκε (12)υστερότοκη (12)υστερότοκο (12)υστερώντας (10)υφάλμυρους (23)υφέρποντες (18)υφέρποντος (18)υφέρπουσας (19)υφέρπουσες (19)υφίστανται (17)υφαίνονται (17)υφαίνονταν (17)υφαίνοντας (16)υφαινόμουν (20)υφαινόσουν (18)υφαινότανε (17)υφαιρέσεις (17)υφαιρέσεων (20)υφαιρέσεως (19)υφαιρέσεώς (16)υφανθήκαμε (29)υφανθήκανε (27)υφανθήκατε (27)υφαντήριον (18)υφαντήριου (19)υφαντήριων (20)υφαντηρίου (19)υφαντικούς (17)υφαντουργέ (22)υφαντουργό (22)υφαρπάζαμε (30)υφαρπάζατε (28)υφαρπάζεις (27)υφαρπάζετε (28)υφαρπάζουν (29)υφαρπάξαμε (30)υφαρπάξατε (28)υφαρπάξεις (27)υφαρπάξετε (28)υφαρπάξουν (29)υφαρπαχτεί (26)υφασμάτινα (19)υφασμάτινη (19)υφασμάτινο (19)υφασμένους (19)υφηγήτριας (20)υφηγήτριες (20)υφηγητικές (20)υφηγητικής (20)υφηγητικοί (21)υφηγητικού (21)υφηγητικός (20)υφηγητικών (21)υφηγητριών (21)υφιστάμεθα (28)υφιστάμενα (19)υφιστάμενε (19)υφιστάμενη (19)υφιστάμενο (19)υφιστάμενό (18)υφισταμένη (19)υφολογικές (22)υφολογικής (22)υφολογικοί (23)υφολογικού (23)υφολογικός (22)υφολογικών (23)υφυπουργοί (24)υφυπουργού (24)υφυπουργός (23)υφυπουργών (24)υψίκορμους (23)υψηλάντους (21)υψηλοτάτης (20)υψηλοτάτου (22)υψηλοτήτων (23)υψηλοφρονώ (29)υψηλόβαθμα (39)υψηλόβαθμε (39)υψηλόβαθμη (39)υψηλόβαθμο (39)υψηλόμισθα (32)υψηλόμισθε (32)υψηλόμισθη (32)υψηλόμισθο (32)υψηλότατες (20)υψηλότατης (20)υψηλότατοι (21)υψηλότατος (20)υψηλότατου (22)υψηλότατων (23)υψηλότερες (21)υψηλότερης (21)υψηλότεροι (22)υψηλότερος (21)υψηλότερου (23)υψηλότερων (24)υψηλότητας (20)υψηλότητες (20)υψηλότοκες (21)υψηλότοκης (21)υψηλότοκοι (22)υψηλότοκος (21)υψηλότοκου (23)υψηλότοκων (24)υψηλόφρονα (29)υψηλόφωνες (29)υψηλόφωνης (29)υψηλόφωνοι (30)υψηλόφωνος (29)υψηλόφωνου (31)υψηλόφωνων (32)υψικάμινες (21)υψικάμινοι (22)υψικάμινος (21)υψικαμίνου (23)υψικαμίνων (24)υψομετρίας (21)υψομετρίες (21)υψομετρικά (23)υψομετρικέ (23)υψομετρική (23)υψομετρικό (23)υψομετριών (22)υψωματάκια (24)υψωνόμαστε (23)υψωνόσαστε (21)