Φ 7-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Φ (1288)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

φάγουσα (17)φάινμαν (15)φάκελλο (18)φάκελοί (15)φάκελοι (16)φάκελος (15)φάκελός (14)φάλαγγά (20)φάλαγγα (21)φάλαικο (16)φάλαινα (15)φάλαρις (15)φάληρον (16)φάληρος (15)φάλτσες (14)φάλτσοι (15)φάλτσος (14)φάλτσου (16)φάλτσων (17)φάμπιαν (16)φάνηκαν (14)φάνηκες (13)φάνταζε (22)φάνταξα (22)φάνταξε (22)φάνταξη (22)φάουλερ (17)φάρδεμα (19)φάρδους (17)φάρδυνα (18)φάρδυνε (18)φάρμακά (16)φάρμακα (17)φάρμακο (17)φάρσαλα (16)φάρσωμα (18)φάρυγγα (21)φάσκελα (16)φάσκελο (16)φάσματά (14)φάσματα (15)φάτνωμα (17)φάτνωση (15)φέγγιζα (28)φέγγιζε (28)φέγγισα (19)φέγγισε (19)φέγγουν (20)φέγγους (19)φέλλινα (17)φέλλινε (17)φέλλινη (17)φέλλινο (17)φένιμορ (16)φέουδον (17)φέουδου (18)φέουδων (19)φέρεντς (13)φέρεσαι (14)φέρεστε (14)φέρεται (14)φέρετρα (15)φέρετρο (15)φέρετρό (14)φέρθηκα (24)φέρθηκε (24)φέρμελη (18)φέρναμε (16)φέρνανε (14)φέρνατε (14)φέρνεις (13)φέρνετε (14)φέρνομε (16)φέρνουν (15)φέρομαι (16)φέροντα (14)φέρουμε (17)φέρουνε (15)φέρουσα (15)φέρσιμο (16)φέρσιμό (15)φέσωναν (15)φέσωνες (14)φέσωσαν (15)φέσωσες (14)φίλαγαν (18)φίλαγες (17)φίλαθλα (26)φίλαθλε (26)φίλαθλη (26)φίλαθλο (26)φίλαρχα (23)φίλαρχε (23)φίλαρχη (23)φίλαρχο (23)φίλαυτα (16)φίλαυτε (16)φίλαυτη (16)φίλαυτο (16)φίλεργα (19)φίλεργε (19)φίλεργη (19)φίλεργο (19)φίλευαν (16)φίλευες (15)φίλεψαν (24)φίλεψες (23)φίλησαν (15)φίλησες (14)φίλιους (15)φίλιππα (17)φίλιππε (17)φίλιππη (17)φίλιππο (17)φίλιστε (15)φίλιωμα (19)φίλιωνα (17)φίλιωνε (17)φίλιωσα (17)φίλιωσε (17)φίλμαρα (18)φίλμαρε (18)φίλτατα (15)φίλτατε (15)φίλτατη (15)φίλτατο (15)φίλτρον (16)φίλτρου (17)φίλτρων (18)φίλυδρα (20)φίλυδρε (20)φίλυδρη (20)φίλυδρο (20)φίλυπνα (17)φίλυπνε (17)φίλυπνη (17)φίλυπνο (17)φίμωναν (17)φίμωνες (16)φίμωσαν (17)φίμωσες (16)φίμωσης (16)φίμωσις (16)φίμωτρα (18)φίμωτρο (18)φίξαραν (23)φίξαρες (22)φαέντσα (13)φαίακες (13)φαίδρας (16)φαίδρος (16)φαίστου (14)φαβιέρο (21)φαβιανά (20)φαβιανέ (20)φαβιανή (20)φαβιανό (20)φαγάδες (18)φαγάδων (21)φαγάνας (15)φαγάνες (15)φαγητού (16)φαγητόν (16)φαγητών (16)φαγιάνς (15)φαγιούμ (18)φαγκριά (18)φαγκότα (17)φαγκότο (17)φαγούρα (17)φαγωθεί (27)φαγωμοί (20)φαγωμού (20)φαγωμός (19)φαγωμών (20)φαεινές (12)φαεινής (12)φαεινοί (13)φαεινού (13)φαεινός (12)φαεινών (13)φαιάκων (16)φαιδρές (16)φαιδρής (16)φαιδροί (17)φαιδρού (17)φαιδρός (16)φαιδρών (17)φαιδρώς (16)φαινίας (12)φαινόλη (15)φαιστού (13)φαιστός (12)φακέλου (17)φακέλων (18)φακίδας (16)φακίδες (16)φακίδων (19)φακίνος (13)φακίνου (15)φακίρης (14)φακιόλι (16)φαλάγγι (21)φαλάκρα (17)φαλήρου (17)φαλακρά (17)φαλακρέ (17)φαλακρή (17)φαλακρό (17)φαλλικά (18)φαλλικέ (18)φαλλική (18)φαλλικό (18)φαλλούς (16)φαμίλια (17)φαμελιά (17)φαμιλιά (17)φαμπβιέ (23)φανάρια (14)φανέλας (14)φανέλες (14)φανήκαν (14)φαναράς (13)φανείτε (13)φανελών (15)φανερές (13)φανερής (13)φανεροί (14)φανερού (14)φανερός (13)φανερών (14)φανερώς (13)φανούμε (15)φανούνε (13)φανούρη (14)φαντάζω (24)φαντάρε (14)φαντάρο (14)φαντεζί (22)φαντομά (15)φανφάρα (21)φαράγγι (20)φαράκλα (17)φαράσια (14)φαρέτρα (15)φαρίνας (13)φαρίνες (13)φαρδιάς (16)φαρδιές (16)φαρδιοί (17)φαρδιού (17)φαρδιών (17)φαρδύνω (19)φαρικές (14)φαρικής (14)φαρικοί (15)φαρικού (15)φαρικός (14)φαρικών (15)φαρινών (14)φαρμάκη (17)φαρμάκι (17)φαρνάκη (15)φασάτες (12)φασάτης (12)φασάτοι (13)φασάτος (12)φασάτου (14)φασάτων (15)φασίζων (24)φασίνας (12)φασίνες (12)φασίστα (13)φασίστε (13)φασαμέν (15)φασαρία (14)φασιανέ (13)φασιανό (13)φασικές (13)φασικής (13)φασικοί (14)φασικού (14)φασικός (13)φασικών (14)φασισμέ (15)φασισμό (15)φασιστή (13)φασκιάς (13)φασκιές (13)φασκιών (14)φασολιά (15)φασουλή (16)φασούλι (15)φασόλια (15)φατικές (13)φατικής (13)φατικοί (14)φατικού (14)φατικός (13)φατικών (14)φατνίον (13)φατνίου (14)φατνίων (15)φατνωτά (15)φατνωτέ (15)φατνωτή (15)φατνωτό (15)φατούρα (14)φατρίας (13)φατρίες (13)φατριών (14)φαφλατά (22)φαφούτα (20)φαφούτη (20)φαύλους (15)φεγγάρι (20)φεγγίζω (30)φεγγίσω (21)φεγγίτη (19)φειδίας (15)φειδίου (17)φειδούς (15)φειδωλά (20)φειδωλέ (20)φειδωλή (20)φειδωλό (20)φελάχας (21)φελάχες (21)φελάχοι (22)φελάχος (21)φελάχου (23)φελάχων (24)φελιάζω (26)φελλούς (16)φελλωτά (19)φελλωτέ (19)φελλωτή (19)φελλωτό (19)φελλώδη (20)φελούκα (16)φελούσα (15)φελούσε (15)φελόνια (15)φενάκες (13)φενάκης (13)φενακών (14)φενεεύς (12)φενελόν (15)φεραίος (13)φεραίου (15)φερετζέ (23)φερθείς (22)φερθούν (23)φερμάνι (16)φερμάρω (19)φερμένο (16)φερτούς (13)φερόταν (14)φεστόνι (13)φεσώνει (13)φεσώσει (13)φεσώστε (13)φετιγιέ (16)φετινές (12)φετινής (12)φετινοί (13)φετινού (13)φετινός (12)φετινών (13)φευγάλα (19)φευγάτα (17)φευγάτε (17)φευγάτη (17)φευγάτο (17)φευγιού (17)φευγιών (17)φευκτές (14)φευκτής (14)φευκτοί (15)φευκτού (15)φευκτός (14)φευκτών (15)φεόντορ (14)φεύγαμε (18)φεύγανε (16)φεύγατε (16)φεύγεις (15)φεύγετε (16)φεύγομε (18)φεύγουν (17)φημονόη (15)φθάναμε (24)φθάνανε (22)φθάνεις (21)φθάνουν (23)φθάρηκα (24)φθάρηκε (24)φθάσαμε (24)φθάσανε (22)φθάσεις (21)φθάσετε (22)φθάσιμο (24)φθάσομε (24)φθάσουν (23)φθήνιας (21)φθήνιες (21)φθίνουν (23)φθίσεις (21)φθίσεως (23)φθαρείς (22)φθαρούν (23)φθαρτές (22)φθαρτής (22)φθαρτοί (23)φθαρτού (23)φθαρτός (22)φθαρτών (23)φθείρει (23)φθειριώ (23)φθηνούς (21)φθισικά (23)φθισικέ (23)φθισική (23)φθισικό (23)φθιώτης (21)φθιώτις (21)φθονήσω (24)φθονείς (21)φθονερά (23)φθονερέ (23)φθονερή (23)φθονερό (23)φθονηθώ (31)φθονούν (22)φθορίζω (34)φθορίου (24)φθορίσω (25)φθορίων (25)φθόγγοι (28)φθόγγος (27)φθόγγου (29)φθόγγων (30)φθόνησα (22)φθόνησε (22)φθόνους (22)φθόριζα (32)φθόριζε (32)φθόριον (23)φθόρισα (23)φθόρισε (23)φιάσκου (15)φιάσκων (16)φιέστας (12)φιέστες (12)φιαλωτά (17)φιαλωτέ (17)φιαλωτή (17)φιαλωτό (17)φιγαλία (18)φιγούρα (17)φιδάκια (17)φιδέδες (18)φιδέδων (21)φιδένια (16)φιδένιε (16)φιδένιο (16)φιδίσια (16)φιδίσιε (16)φιδίσιο (16)φιδωτές (17)φιδωτής (17)φιδωτοί (18)φιδωτού (18)φιδωτός (17)φιδωτών (18)φιεστών (13)φιλάκια (16)φιλέδες (17)φιλέδων (20)φιλέτου (16)φιλέτων (17)φιλέψει (24)φιλέψτε (24)φιλήκοα (16)φιλήκοε (16)φιλήκοη (16)φιλήκοο (16)φιλήμων (19)φιλήντα (15)φιλήσει (15)φιλήσου (16)φιλήστε (15)φιλανδό (18)φιλευτώ (16)φιλεύαν (15)φιλεύει (15)φιληθεί (24)φιλικές (15)φιλικής (15)φιλικοί (16)φιλικού (16)φιλικόν (16)φιλικός (15)φιλικών (16)φιλικώς (15)φιλιωθώ (26)φιλιώνω (17)φιλιώσω (17)φιλμάκι (18)φιλμάρω (20)φιλοθέη (24)φιλούμε (17)φιλούνε (15)φιλούσα (15)φιλούσε (15)φιλτάτη (15)φιλυρών (17)φιλόζωα (26)φιλόζωε (26)φιλόζωη (26)φιλόζωο (26)φιλόθεα (24)φιλόθεε (24)φιλόθεη (24)φιλόθεο (24)φιλότης (14)φιλύρας (15)φιλύρες (15)φιλώτας (14)φιμωθεί (26)φιμώνει (15)φιμώσει (15)φιμώσου (16)φιμώστε (15)φινέτσα (13)φιννικά (14)φιννικέ (14)φιννική (14)φιννικό (14)φιντάνι (13)φιντίας (12)φιξάρει (23)φιοντόρ (14)φιορίνι (14)φιρίκια (15)φιρικιά (15)φιρμάνι (16)φισέκια (14)φισκάρω (17)φιστίκι (14)φιστικά (14)φιστική (14)φιστικί (14)φιτίλια (15)φιτιλιά (15)φιτσίνο (13)φιόγκοι (17)φιόγκος (16)φιόγκου (18)φιόγκων (19)φιόντορ (14)φκιάνει (14)φλάβιος (21)φλάκκος (16)φλάνδρα (19)φλάντζα (24)φλάουερ (17)φλάουτα (16)φλάουτο (16)φλάρους (16)φλέματα (17)φλέμιγκ (21)φλίπαρα (17)φλίπαρε (17)φλίταρα (16)φλίταρε (16)φλασκιά (16)φλεβάρη (23)φλεβικά (23)φλεβικέ (23)φλεβική (23)φλεβικό (23)φλεβώδη (25)φλεγύας (17)φλιασία (15)φλιπάρω (19)φλιτάρω (18)φλοίσβε (22)φλοίσβο (22)φλογάτα (18)φλογάτε (18)φλογάτη (18)φλογάτο (18)φλογέρα (19)φλογίζω (29)φλογίσω (20)φλογερά (19)φλογερέ (19)φλογερή (19)φλογερό (19)φλογώδη (21)φλογώνω (20)φλοιούς (14)φλοιώδη (18)φλοκάτα (16)φλοκάτε (16)φλοκάτη (16)φλοκάτο (16)φλοκιού (16)φλοκιών (16)φλοκωτά (18)φλοκωτέ (18)φλοκωτή (18)φλοκωτό (18)φλομπέρ (19)φλομωθώ (28)φλομώνω (19)φλομώσω (19)φλουδών (19)φλουριά (17)φλούδας (17)φλούδες (17)φλούδια (18)φλυαρία (17)φλυαρεί (17)φλωράκη (19)φλωριού (18)φλωριών (18)φλόγιζα (27)φλόγιζε (27)φλόγινα (18)φλόγινε (18)φλόγινη (18)φλόγινο (18)φλόγισα (18)φλόγισε (18)φλόγωμα (22)φλόγωση (20)φλόκους (16)φλόμους (17)φλόμωμα (21)φλόμωνα (19)φλόμωνε (19)φλόμωσα (19)φλόμωσε (19)φλόρανς (15)φλύαρες (15)φλύαρης (15)φλύαροι (16)φλύαρος (15)φλύαρου (17)φλύαρων (18)φλύσχης (21)φλώρινα (16)φλώρους (16)φοίνικα (14)φοίτησή (12)φοίτησα (13)φοίτησε (13)φοίτηση (13)φοβάμαι (22)φοβάσαι (20)φοβάστε (20)φοβάται (20)φοβέρας (20)φοβέρες (20)φοβήσου (21)φοβίζει (29)φοβίσει (20)φοβίστε (20)φοβερές (20)φοβερής (20)φοβεροί (21)φοβερού (21)φοβερός (20)φοβερών (21)φοβηθεί (29)φοβικές (20)φοβικής (20)φοβικοί (21)φοβικού (21)φοβικός (20)φοβικών (21)φοβιστή (20)φοβόταν (20)φοδράρω (20)φοινίκη (14)φοινίκι (14)φοιτάμε (15)φοιτάτε (13)φοιτήσω (15)φοιτητά (13)φοιτητή (13)φοιτούν (13)φολίδας (17)φολίδες (17)φολίδων (20)φολκλόρ (19)φονευθώ (23)φονευτώ (14)φονεύει (13)φονεύσω (15)φονικές (13)φονικής (13)φονικοί (14)φονικού (14)φονικός (13)φονικών (14)φοντάνα (13)φοντέιν (13)φοράδας (16)φοράδες (16)φοράδων (19)φορέσει (14)φορέσου (15)φορέστε (14)φορατζή (23)φορείον (14)φορείου (15)φορείων (16)φορεθεί (23)φορεσιά (14)φορητές (13)φορητής (13)φορητοί (14)φορητού (14)φορητός (13)φορητών (14)φορμάρω (19)φορμίων (18)φορμόζα (25)φορμόλη (18)φορούμε (16)φορούνε (14)φορούσα (14)φορούσε (14)φορτίζω (25)φορτίον (14)φορτίου (15)φορτίσω (16)φορτίων (16)φορτηγά (17)φορτηγό (17)φορτικά (15)φορτικέ (15)φορτική (15)φορτικό (15)φορτιού (14)φορτιών (14)φορτωθώ (25)φορτωτή (16)φορτώνω (16)φορτώσω (16)φουαγιέ (17)φουγάρα (18)φουγάρο (18)φουγκών (18)φουκαρά (16)φουλάρι (17)φουλάρω (19)φουλιού (16)φουλιών (16)φουμάρω (19)φουντών (14)φουξιών (23)φουρκών (16)φουρνιά (15)φουρνιέ (15)φουσάτα (14)φουσάτο (14)φουσκιά (15)φουσκών (15)φουστών (14)φουφούς (20)φουχτιά (21)φουχτών (21)φούγκας (16)φούγκες (16)φούλτον (15)φούμαρα (16)φούμαρε (16)φούμους (15)φούντας (12)φούντες (12)φούντος (12)φούξιας (21)φούξιες (21)φούριας (13)φούριες (13)φούριος (13)φούρκας (14)φούρκες (14)φούρνοι (14)φούρνος (13)φούρνου (15)φούρνων (16)φούσκας (13)φούσκες (13)φούσκοι (14)φούσκος (13)φούσκου (15)φούσκων (16)φούστας (12)φούστες (12)φούχτας (19)φούχτες (19)φράγκοι (18)φράγκον (18)φράγκος (17)φράγκου (19)φράγκων (20)φράζαμε (25)φράζανε (23)φράζατε (23)φράζεις (22)φράζετε (23)φράζομε (25)φράζουν (24)φράκαρα (16)φράκαρε (16)φράκτες (14)φράκτης (14)φράνσις (13)φράντζα (23)φράξαμε (25)φράξανε (23)φράξατε (23)φράξεις (22)φράξετε (23)φράξιας (22)φράξιες (22)φράξιμο (25)φράξινα (23)φράξινε (23)φράξινη (23)φράξινο (23)φράξομε (25)φράξουν (24)φράουλα (17)φράσεις (13)φράσεων (16)φράσεως (15)φράσσει (14)φράχτες (20)φράχτης (20)φρέατος (13)φρέζαρα (24)φρέζαρε (24)φρέιζερ (24)φρέναρα (15)φρέναρε (15)φρέσκες (14)φρέσκια (15)φρέσκοι (15)φρέσκος (14)φρέσκου (16)φρέσκων (17)φρίκαρα (16)φρίκαρε (16)φραγμοί (19)φραγμού (19)φραγμός (18)φραγμών (19)φρακάρω (18)φρακτών (15)φρανσίς (13)φραντζή (23)φραξιών (23)φραουλή (17)φραουλί (17)φραχτεί (21)φραχτών (21)φρεάτια (14)φρεάτιο (14)φρεάτων (16)φρεγάδα (20)φρεγάτα (17)φρεζάρω (26)φρενάρω (17)φρενήρη (15)φρενικά (15)φρενικέ (15)φρενική (15)φρενικό (15)φριζάρω (26)φρικάρω (18)φρικασέ (15)φρικιού (15)φρικιών (15)φρικσάι (15)φρικτές (14)φρικτής (14)φρικτοί (15)φρικτού (15)φρικτόν (15)φρικτός (14)φρικτών (15)φρικώδη (18)φριμάζω (27)φριτέζα (23)φριχτές (20)φριχτής (20)φριχτοί (21)φριχτού (21)φριχτός (20)φριχτών (21)φροκάλι (17)φρονήσω (16)φρονείς (13)φρονούν (14)φρουράς (15)φρουρές (15)φρουρεί (16)φρουροί (16)φρουρού (16)φρουρός (15)φρουρών (16)φρούδες (16)φρούδοι (17)φρούδος (16)φρούδου (18)φρούδων (19)φρούνζε (23)φρούρια (15)φρούριο (15)φρούτου (15)φρούτων (16)φρυγίας (17)φρυγικά (19)φρυγικέ (19)φρυγική (19)φρυγικό (19)φρυγμός (19)φρυδάτα (18)φρυδάτε (18)φρυδάτη (18)φρυδάτο (18)φρυδιού (18)φρυδιών (18)φρυδούς (17)φρυκτές (15)φρυκτής (15)φρυκτοί (16)φρυκτού (16)φρυκτός (15)φρυκτών (16)φρόκαλα (17)φρόκαλο (17)φρόνημά (15)φρόνημα (16)φρόνησα (14)φρόνησε (14)φρόνηση (14)φρόνιμα (16)φρόνιμε (16)φρόνιμη (16)φρόνιμο (16)φρύαγμα (19)φρύγανα (17)φρύγανο (17)φρύνους (14)φτάναμε (15)φτάνανε (13)φτάνατε (13)φτάνεις (12)φτάνετε (13)φτάνομε (15)φτάνουν (14)φτάσαμε (15)φτάσανε (13)φτάσατε (13)φτάσεις (12)φτάσετε (13)φτάσιμο (15)φτάσομε (15)φτάσουν (14)φτέρνας (13)φτέρνες (13)φτέρωμά (17)φτέρωμα (18)φτέρωνα (16)φτέρωνε (16)φτέρωσα (16)φτέρωσε (16)φτήνιας (12)φτήνιες (12)φτήνυνα (14)φταίξει (22)φταίξτε (22)φταίχτη (20)φταρμός (15)φτελιάς (14)φτελιές (14)φτελιών (15)φτενούς (12)φτερνιά (14)φτερνών (14)φτερωτά (16)φτερωτέ (16)φτερωτή (16)φτερωτό (16)φτερώνω (16)φτερώσω (16)φτηνούς (12)φτηνύνω (15)φτιάξει (22)φτιάξου (23)φτιάξτε (22)φτιάσει (13)φτιάχνε (20)φτιάχνω (22)φτιαξιά (22)φτιαχτά (20)φτιαχτέ (20)φτιαχτή (20)φτιαχτό (20)φτιαχτώ (20)φτουράν (15)φτυάρια (15)φτυαριά (15)φτυσιάς (13)φτυσιές (13)φτυσιών (14)φτυστές (13)φτυστής (13)φτυστεί (14)φτυστοί (14)φτυστού (14)φτυστός (13)φτυστών (14)φτωχιάς (21)φτωχικά (23)φτωχικέ (23)φτωχική (23)φτωχικό (23)φτωχούς (21)φτύματα (15)φτύναμε (15)φτύνανε (13)φτύνατε (13)φτύνεις (12)φτύνετε (13)φτύνομε (15)φτύνουν (14)φτύσαμε (15)φτύσανε (13)φτύσατε (13)φτύσεις (12)φτύσετε (13)φτύσιμο (15)φτύσομε (15)φτύσουν (14)φτώχεια (20)φτώχεμα (22)φτώχυνα (21)φυγάδας (19)φυγάδες (19)φυγάδων (22)φυλάγει (19)φυλάκια (17)φυλάκιο (17)φυλάκων (19)φυλάξει (25)φυλάξου (26)φυλάξτε (25)φυλάσσω (18)φυλέτης (15)φυλαίος (15)φυλακές (16)φυλακήν (17)φυλακής (16)φυλακτά (17)φυλακτό (17)φυλακών (17)φυλαχτά (23)φυλαχτό (23)φυλαχτώ (23)φυλλάδα (21)φυλλίζω (29)φυλλίσω (20)φυλλώδη (21)φυλούμε (18)φυλούσε (16)φυμάτια (16)φυμάτιο (16)φυμάτων (18)φυντάνι (14)φυραίνω (17)φυσέκια (15)φυσήξει (23)φυσήξτε (23)φυσίγγι (20)φυσερού (15)φυσερών (15)φυσηξιά (23)φυσητές (13)φυσητής (13)φυσητοί (14)φυσητού (14)φυσητός (13)φυσητών (14)φυσικές (14)φυσικής (14)φυσικοί (15)φυσικού (15)φυσικός (14)φυσικών (15)φυσούμε (16)φυσούνα (14)φυσούνε (14)φυσούσα (14)φυσούσε (14)φυσσούν (14)φυτάλης (15)φυτέψει (23)φυτέψου (24)φυτέψτε (23)φυτείας (13)φυτείες (13)φυτειών (14)φυτευτά (15)φυτευτέ (15)φυτευτή (15)φυτευτό (15)φυτευτώ (15)φυτεύει (14)φυτικές (14)φυτικής (14)φυτικοί (15)φυτικού (15)φυτικός (14)φυτικών (15)φυτοζωώ (25)φυτράκη (16)φυτρωθώ (26)φυτρώνω (17)φυτρώσω (17)φυτώρια (15)φυτώριο (15)φυόμουν (17)φυόσουν (15)φωκίδας (18)φωκίδος (18)φωκίωνα (18)φωκαέων (18)φωλίτης (16)φωλίτσα (17)φωλιάζω (28)φωλιάσω (19)φωνάζει (24)φωνάκλα (18)φωνάξει (24)φωνάξτε (24)φωνάρες (15)φωνακλά (18)φωνασκώ (16)φωναχτά (22)φωναχτέ (22)φωναχτή (22)φωναχτό (22)φωνούλα (17)φωρατής (15)φωστήρα (16)φωσφόρο (23)φωτάκια (16)φωτάκος (15)φωτάκου (17)φωτήλας (16)φωτίζει (24)φωτίκια (16)φωτίσει (15)φωτίσου (16)φωτίστε (15)φωταψία (24)φωτεινά (15)φωτεινέ (15)φωτεινή (15)φωτεινό (15)φωτερές (15)φωτερής (15)φωτεροί (16)φωτερού (16)φωτερός (15)φωτερών (16)φωτιάδη (18)φωτισμέ (17)φωτισμό (17)φωτιστώ (15)φωτόνια (15)φωτόνιο (15)φόβητρα (21)φόβητρο (21)φόβιζαν (29)φόβιζες (28)φόβισαν (20)φόβισες (19)φόδραρα (18)φόδραρε (18)φόνευαν (14)φόνευες (13)φόνευσα (14)φόνευσε (14)φόνισσα (13)φόραγαν (17)φόραγες (16)φόρεσαν (14)φόρεσες (13)φόρκυος (15)φόρμαρα (17)φόρμαρε (17)φόρσμαν (16)φόρστερ (15)φόρτιζα (23)φόρτιζε (23)φόρτισα (14)φόρτισε (14)φόρτιση (14)φόρτους (14)φόρτσας (13)φόρτσες (13)φόρτωμα (18)φόρτωνα (16)φόρτωνε (16)φόρτωσή (15)φόρτωσα (16)φόρτωσε (16)φόρτωση (16)φύγουμε (19)φύγουνε (17)φύλαγαν (18)φύλαγες (17)φύλαγμα (20)φύλακές (14)φύλακας (15)φύλακες (15)φύλαντα (15)φύλαξαν (24)φύλαξες (23)φύλαξης (23)φύλαξις (23)φύλαρχε (23)φύλαρχο (23)φύλασσα (15)φύλασσε (15)φύλλιζα (26)φύλλιζε (26)φύλλισα (17)φύλλισε (17)φύλλωμά (20)φύλλωμα (21)φύματος (14)φύονται (13)φύονταν (13)φύραινε (14)φύσαγαν (16)φύσαγες (15)φύσηξαν (22)φύσηξες (21)φύσιγγα (19)φύταλος (14)φύτευαν (14)φύτευες (13)φύτευσή (13)φύτευση (14)φύτεψαν (22)φύτεψες (21)φύτρωμα (18)φύτρωνα (16)φύτρωνε (16)φύτρωσα (16)φύτρωσε (16)φώλιασα (15)φώλιασε (15)φώναγμα (18)φώναζαν (22)φώναζες (21)φώναξαν (22)φώναξες (21)φώρασις (13)φώσκολο (16)φώσφορο (21)φώτιζαν (22)φώτιζες (21)φώτισαν (13)φώτισες (12)φώτισης (12)φώτισις (12)φώτισμα (15)