Φ 9-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Φ (2140)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

φάλτσαραν (18)φάλτσαρες (17)φάμπρικας (19)φάμπρικες (19)φάρδαιναν (19)φάρδαινες (18)φάσκιωναν (18)φάσκιωνες (17)φάσκιωσαν (18)φάσκιωσες (17)φέγγοντας (20)φέγγριζαν (31)φέγγριζες (30)φέγγρισαν (22)φέγγρισες (21)φέγγρισμα (24)φέιγβολάν (26)φέλλινους (19)φέρμπανκς (19)φέρνοντάς (14)φέρνονται (16)φέρνονταν (16)φέρνοντας (15)φίλαθλους (28)φίλαρχους (25)φίλαυτους (18)φίλεργους (21)φίλιππους (19)φίλντινγκ (21)φίλτατους (17)φίλτραραν (19)φίλτραρες (18)φίλυδρους (22)φίλυπνους (19)φίμπιγκερ (23)φαίδρυναν (20)φαίδρυνες (19)φαίνεσθαι (24)φαίνονται (15)φαίνονταν (15)φαβιανούς (21)φαβορίτας (22)φαβορίτες (22)φαγάδικες (21)φαγάδικης (21)φαγάδικοι (22)φαγάδικος (21)φαγάδικου (23)φαγάδικων (24)φαγέδαινα (21)φαγιάντσα (18)φαγοπότια (19)φαγωθήκαν (30)φαγωθείτε (29)φαγωθούμε (31)φαγωθούνε (29)φαγωμάρας (22)φαγωμάρες (22)φαγωμάτων (24)φαγωμένες (21)φαγωμένοι (22)φαγωμένος (21)φαγωνόταν (20)φαγώθηκαν (28)φαγώθηκες (27)φαγώματος (19)φαγώνεσαι (18)φαγώνεστε (18)φαγώνεται (18)φαγώνομαι (20)φαγώσιμες (19)φαγώσιμης (19)φαγώσιμοι (20)φαγώσιμος (19)φαγώσιμου (21)φαγώσιμων (22)φαεινότης (14)φαιδρυνθώ (29)φαιδρότης (18)φαιδρύνει (19)φαιλονίου (18)φαιλονίων (19)φαιναρέτη (16)φαινόμενα (17)φαινόμενη (17)φαινόμενο (17)φαινόμουν (18)φαινόσουν (16)φαινότανε (15)φαινότυπε (17)φαινότυπο (17)φαιοχίτων (24)φαιόχρωμα (27)φαιόχρωμε (27)φαιόχρωμη (27)φαιόχρωμο (27)φακέλλους (20)φακέλωναν (20)φακέλωνες (19)φακέλωσαν (20)φακέλωσες (19)φακίρηδες (19)φακίρηδων (22)φακίρισσα (17)φακελάκια (19)φακελωθεί (29)φακελώνει (18)φακελώσει (18)φακελώσου (19)φακελώστε (18)φακιδιάρα (20)φακιδιάρη (20)φακιολιού (18)φακιολιών (18)φακιρικές (17)φακιρικής (17)φακιρικοί (18)φακιρικού (18)φακιρικός (17)φακιρικών (18)φακοειδές (18)φακοειδής (18)φακοειδών (19)φακόμετρο (19)φαλάκρωμα (23)φαλάκρωση (21)φαλίριζαν (27)φαλίριζες (26)φαλίρισαν (18)φαλίρισες (17)φαλίρισμα (20)φαλαγγίτη (23)φαλαγγιού (23)φαλαγγιών (23)φαλακρούς (18)φαλακρώνω (21)φαλαρίδες (20)φαληρικές (18)φαληρικής (18)φαληρικοί (19)φαληρικού (19)φαληρικός (18)φαληρικών (19)φαλιμέντα (19)φαλιμέντο (19)φαλιρίζει (27)φαλιρίσει (18)φαλιρίστε (18)φαλκίδευα (22)φαλκίδευε (22)φαλκιδεύω (23)φαλλικούς (19)φαλτσάρει (18)φαλτσέτας (16)φαλτσέτες (16)φαλτσετών (17)φαμελίτες (18)φαμελίτης (18)φαμελιτών (19)φαμπριάνο (19)φανάτιζαν (24)φανάτιζες (23)φανάτισαν (15)φανάτισες (14)φανέρωναν (18)φανέρωνες (17)φανέρωσαν (18)φανέρωσες (17)φανέρωσης (17)φανέρωσις (17)φαναράκια (17)φαναρτζής (24)φανατίζει (24)φανατίσει (15)φανατίσου (16)φανατίστε (15)φανατικές (15)φανατικής (15)φανατικοί (16)φανατικού (16)φανατικός (15)φανατικών (16)φανατικώς (15)φανατισμέ (17)φανατισμό (17)φανατιστώ (15)φανελάκια (18)φανελένια (17)φανελένιε (17)φανελένιο (17)φανελίτσα (17)φανερωθεί (27)φανερωτής (17)φανερώνει (16)φανερώσει (16)φανερώσου (17)φανερώστε (16)φανοκόρος (16)φανοποιοί (16)φανοποιού (16)φανοποιός (15)φανοποιών (16)φανοστάτη (15)φανουρίας (16)φανουρίου (18)φανούριος (15)φαντάζουν (25)φαντάξαμε (26)φαντάρους (16)φανταγμός (19)φαντασίαν (15)φαντασίας (14)φαντασίες (14)φαντασθεί (24)φαντασιών (15)φανταστεί (15)φανφαρόνα (23)φανφαρόνε (23)φανφαρόνο (23)φαραγγιού (22)φαραγγιών (22)φαραγγώδη (25)φαραωνικά (19)φαραωνικέ (19)φαραωνική (19)φαραωνικό (19)φαρδέματα (21)φαρδαίνει (19)φαρδουλές (21)φαρδουλής (21)φαρδουλοί (22)φαρδουλού (22)φαρδουλός (21)φαρδουλών (22)φαρδύναμε (21)φαρδύνανε (19)φαρδύνατε (19)φαρδύνεις (18)φαρδύνετε (19)φαρδύνομε (21)φαρδύνουν (20)φαρδύτατα (19)φαρδύτατε (19)φαρδύτατη (19)φαρδύτατο (19)φαρδύτερα (20)φαρδύτερε (20)φαρδύτερη (20)φαρδύτερο (20)φαρισαίοι (16)φαρισαίος (15)φαρισαίου (17)φαρισαίων (18)φαρισαϊκά (16)φαρισαϊκέ (16)φαρισαϊκή (16)φαρισαϊκό (16)φαρμάκωμα (23)φαρμάκωνα (21)φαρμάκωνε (21)φαρμάκωσα (21)φαρμάκωσε (21)φαρμακίδη (22)φαρμακίλα (21)φαρμακεία (19)φαρμακείο (19)φαρμακερά (20)φαρμακερέ (20)φαρμακερή (20)φαρμακερό (20)φαρμακεύω (21)φαρμακιού (19)φαρμακιών (19)φαρμακωθώ (30)φαρμακώδη (22)φαρμακώνω (21)φαρμακώσω (21)φαρμπαλάς (20)φαρσάλιος (17)φαρσώματα (18)φαρυγγικά (24)φαρυγγικέ (24)φαρυγγική (24)φαρυγγικό (24)φαρφουριά (25)φαρόπλοια (19)φαρόπλοιο (19)φασίζουσα (25)φασίστρια (16)φασιανούς (14)φασισμούς (16)φασιστικά (16)φασιστικέ (16)φασιστική (16)φασιστικό (16)φασκέλωμα (22)φασκέλωνα (20)φασκέλωνε (20)φασκέλωσα (20)φασκέλωσε (20)φασκελωθώ (29)φασκελώνω (20)φασκελώσω (20)φασκιωθεί (27)φασκιώνει (16)φασκιώσει (16)φασκιώσου (17)φασκιώστε (16)φασκόμηλα (20)φασκόμηλο (20)φασματικά (18)φασματικέ (18)φασματική (18)φασματικό (18)φασολάδας (19)φασολάδες (19)φασολάδων (22)φασολάκια (18)φασουλάδα (21)φασουλιού (18)φασουλιών (18)φαταλισμέ (19)φαταλισμό (19)φαταλιστή (17)φαταουλών (18)φαταούλας (16)φαταούλες (16)φατνιακές (15)φατνιακής (15)φατνιακοί (16)φατνιακού (16)φατνιακός (15)φατνιακών (16)φατνωτούς (16)φατνώματα (17)φατριάζει (25)φατριακές (16)φατριακής (16)φατριακοί (17)φατριακού (17)φατριακός (16)φατριακών (17)φατριασμέ (18)φατριασμό (18)φατριαστή (16)φαυλόβιος (24)φαυλότητα (18)φαφλάτιζα (33)φαφλάτιζε (33)φαφλάτισα (24)φαφλάτισε (24)φαφλατάρω (27)φαφλατίζω (35)φαφλατίσω (26)φαφούτικα (23)φαφούτικε (23)φαφούτικη (23)φαφούτικο (23)φείδιππος (19)φείδονται (18)φείδονταν (18)φεβρωνίας (24)φεγγίζαμε (32)φεγγίζατε (30)φεγγίζεις (29)φεγγίζετε (30)φεγγίζουν (31)φεγγίσαμε (23)φεγγίσατε (21)φεγγίσεις (20)φεγγίσετε (21)φεγγίσουν (22)φεγγαράδα (25)φεγγαράκι (23)φεγγαριού (22)φεγγαριών (22)φεγγοβολά (30)φεγγοβολή (30)φεγγοβολώ (30)φεγγοβόλα (30)φεγγοβόλε (30)φεγγοβόλο (30)φεγγρίζει (31)φεγγρίσει (22)φεγγρίστε (22)φεγγριστά (22)φεγγριστέ (22)φεγγριστή (22)φεγγριστό (22)φειδιακές (18)φειδιακής (18)φειδιακοί (19)φειδιακού (19)φειδιακός (18)φειδιακών (19)φειδωλούς (21)φειδόμουν (21)φειδόσουν (19)φελιαστές (16)φελιαστής (16)φελιαστοί (17)φελιαστού (17)φελιαστός (16)φελιαστών (17)φελλένιας (18)φελλένιες (18)φελλένιοι (19)φελλένιος (18)φελλένιου (20)φελλένιων (21)φελλομάνα (21)φελλωτούς (20)φελλώδεις (21)φελλώδους (22)φελπένιος (17)φεμινισμέ (19)φεμινισμό (19)φεμινιστή (17)φενάκιζαν (25)φενάκιζες (24)φενάκισαν (16)φενάκισες (15)φενακίζει (25)φενακίσει (16)φενακίστε (16)φενακισμέ (18)φενακισμό (18)φενακιστή (16)φεντερίκο (17)φεξίματος (25)φεξιμάτων (28)φεουδάρχη (27)φερέγγυας (22)φερέγγυες (22)φερέγγυοι (23)φερέγγυος (22)φερέγγυου (24)φερέγγυων (25)φερέοικες (16)φερέοικης (16)φερέοικοι (17)φερέοικος (16)φερέοικου (18)φερέοικων (19)φερέφωνον (25)φερέφωνου (26)φερέφωνων (27)φερεκύδης (19)φερθήκαμε (28)φερθήκανε (26)φερθήκατε (26)φερμανιού (18)φερμανιών (18)φερναντέλ (18)φερντινάν (16)φερνόμουν (19)φερνόσουν (17)φερνότανε (16)φερομένης (17)φερομένου (19)φερομένων (20)φερσίματα (18)φερτάκιας (16)φερωνυμία (21)φερόμαστε (18)φερόμενες (17)φερόμενης (17)φερόμενοι (18)φερόμενος (17)φερόμενου (19)φερόμενων (20)φερόμουνα (19)φερόντανε (16)φερόσαστε (16)φερόσουνα (17)φερώνυμες (18)φερώνυμης (18)φερώνυμοι (19)φερώνυμος (18)φερώνυμου (20)φερώνυμων (21)φεστονιού (15)φεστονιών (15)φεσωνόταν (17)φεσώνεσαι (15)φεσώνεστε (15)φεσώνεται (15)φεσώνομαι (17)φεσώνουμε (18)φεσώσουμε (18)φετιχικές (22)φετιχικής (22)φετιχικοί (23)φετιχικού (23)φετιχικός (22)φετιχικών (23)φετιχισμέ (24)φετιχισμό (24)φετιχιστή (22)φευγάτιζα (28)φευγάτιζε (28)φευγάτισέ (18)φευγάτισα (19)φευγάτισε (19)φευγάτους (19)φευγαλέας (20)φευγαλέες (20)φευγαλέοι (21)φευγαλέος (20)φευγαλέου (22)φευγαλέων (23)φευγατίζω (30)φευγατίσω (21)φεύγοντας (17)φημίζεσαι (26)φημίζεστε (26)φημίζεται (26)φημίζομαι (28)φημιζόταν (26)φημισμένα (19)φημισμένε (19)φημισμένη (19)φημισμένο (19)φημολογία (22)φθάνοντας (23)φθέγγεσαι (30)φθέγγεστε (30)φθέγγεται (30)φθέγγομαι (32)φθίνοντες (23)φθίνοντος (23)φθίνουσας (24)φθίνουσες (24)φθαρήκαμε (28)φθαρήκανε (26)φθαρήκατε (26)φθαρμένες (26)φθαρμένοι (27)φθαρμένος (26)φθαρμένου (28)φθαρμένων (29)φθαρτικές (25)φθαρτικής (25)φθαρτικοί (26)φθαρτικού (26)φθαρτικός (25)φθαρτικών (26)φθασμένος (25)φθείρεσαι (25)φθείρεστε (25)φθείρεται (25)φθείριζαν (34)φθείριζες (33)φθείρισαν (25)φθείρισες (24)φθείρομαι (27)φθείρουμε (28)φθείρουνε (26)φθεγγόταν (30)φθειρίασα (25)φθειρίαση (25)φθειρίζει (34)φθειρίσει (25)φθειρίσου (26)φθειρίστε (25)φθειριστώ (25)φθειρόταν (25)φθηναίνει (24)φθηνότατα (24)φθηνότατε (24)φθηνότατη (24)φθηνότατο (24)φθηνότερα (25)φθηνότερε (25)φθηνότερη (25)φθηνότερο (25)φθινουσών (25)φθινόπωρα (28)φθινόπωρο (28)φθισικούς (24)φθιώτιδας (26)φθιώτιδος (26)φθογγικές (30)φθογγικής (30)φθογγικοί (31)φθογγικού (31)φθογγικός (30)φθογγικών (31)φθονήθηκα (34)φθονήθηκε (34)φθονήσαμε (26)φθονήσατε (24)φθονήσεις (23)φθονήσετε (24)φθονήσουν (25)φθονείσαι (24)φθονείστε (24)φθονείται (24)φθονερούς (24)φθονηθείς (32)φθονηθούν (33)φθονημένα (26)φθονημένε (26)φθονημένη (26)φθονημένο (26)φθονούμαι (26)φθονούσαν (24)φθονούσες (23)φθονούταν (24)φθονώντας (23)φθορίζαμε (36)φθορίζατε (34)φθορίζεις (33)φθορίζετε (34)φθορίζουν (35)φθορίσαμε (27)φθορίσατε (25)φθορίσεις (24)φθορίσετε (25)φθορίσουν (26)φθορίωσης (26)φθορίωσις (26)φθοριούχα (32)φθοριούχε (32)φθοριούχο (32)φθορισμοί (27)φθορισμού (27)φθορισμός (26)φθορισμών (27)φθοροποιά (26)φθοροποιό (26)φιαλίδιον (20)φιαλιδίου (21)φιαλιδίων (22)φιαλοδόχη (27)φιαλοειδή (20)φιαλοθήκη (27)φιαλωτούς (18)φιγουράρω (23)φιγουράτα (20)φιγουράτε (20)φιγουράτη (20)φιγουράτο (20)φιγουρίνι (20)φιγούραρα (20)φιγούραρε (20)φιδένιους (18)φιδίσιους (18)φιδότρυπα (21)φιδόχορτα (26)φιδόχορτο (26)φιλάδελφο (29)φιλάθλους (28)φιλάλληλα (23)φιλάλληλε (23)φιλάλληλη (23)φιλάλληλο (23)φιλάργυρα (23)φιλάργυρε (23)φιλάργυρη (23)φιλάργυρο (23)φιλάρεσκα (19)φιλάρεσκε (19)φιλάρεσκη (19)φιλάρεσκο (19)φιλάρετος (17)φιλάρχαια (25)φιλάρχαιε (25)φιλάρχαιη (25)φιλάρχαιο (25)φιλάσθενα (26)φιλάσθενε (26)φιλάσθενη (26)φιλάσθενο (26)φιλέκδικα (22)φιλέκδικε (22)φιλέκδικη (22)φιλέκδικο (22)φιλέλληνα (21)φιλέματος (18)φιλέορτες (17)φιλέορτης (17)φιλέορτοι (18)φιλέορτος (17)φιλέορτου (19)φιλέορτων (20)φιλέραστα (18)φιλέραστε (18)φιλέραστη (18)φιλέραστο (18)φιλέρημες (19)φιλέρημης (19)φιλέρημοι (20)φιλέρημος (19)φιλέρημου (21)φιλέρημων (22)φιλέταιρο (18)φιλέψουμε (29)φιλήδονες (19)φιλήδονης (19)φιλήδονοι (20)φιλήδονος (19)φιλήδονου (21)φιλήδονων (22)φιλήθηκαν (27)φιλήθηκες (26)φιλήκοους (18)φιλήματος (18)φιλήσουμε (20)φιλήσουνε (18)φιλήσυχες (24)φιλήσυχης (24)φιλήσυχοι (25)φιλήσυχος (24)φιλήσυχου (26)φιλήσυχων (27)φιλίππους (19)φιλαλήθης (27)φιλανδίας (19)φιλανδικά (21)φιλανδικέ (21)φιλανδική (21)φιλανδικό (21)φιλαράκια (19)φιλαράκος (18)φιλαρχίας (24)φιλαρχίες (24)φιλαρχιών (25)φιλαυτίας (17)φιλαυτίες (17)φιλαυτιών (18)φιλεμάτων (21)φιλεμένες (18)φιλεμένης (18)φιλεμένοι (19)φιλεμένος (18)φιλεμένου (20)φιλεμένων (21)φιλενάδας (19)φιλενάδες (19)φιλενάδων (22)φιλεργίας (20)φιλετάκια (18)φιλευτείς (17)φιλευτούν (18)φιλευόταν (18)φιλεύεσαι (17)φιλεύεστε (17)φιλεύεται (17)φιλεύομαι (19)φιλεύουμε (20)φιλεύτηκα (18)φιλεύτηκε (18)φιληδονία (20)φιληθήκαν (27)φιληθείτε (26)φιληθούμε (28)φιληθούνε (26)φιλημάτων (21)φιλημένες (18)φιλημένης (18)φιλημένοι (19)φιλημένος (18)φιλημένου (20)φιλημένων (21)φιλιγκράν (22)φιλικότης (17)φιλιππίδη (22)φιλιππεύς (18)φιλιππικά (20)φιλιππικέ (20)φιλιππική (20)φιλιππικό (20)φιλιωθείς (27)φιλιωθούν (28)φιλιωμένα (21)φιλιωμένε (21)φιλιωμένη (21)φιλιωμένο (21)φιλιόμουν (20)φιλιόνται (17)φιλιόνταν (17)φιλιόσουν (18)φιλιότανε (17)φιλιώθηκα (27)φιλιώθηκε (27)φιλιώματά (18)φιλιώματα (19)φιλιώναμε (19)φιλιώνατε (17)φιλιώνεις (16)φιλιώνετε (17)φιλιώνουν (18)φιλιώσαμε (19)φιλιώσανε (17)φιλιώσατε (17)φιλιώσεις (16)φιλιώσετε (17)φιλιώσουν (18)φιλμάραμε (22)φιλμάρατε (20)φιλμάρεις (19)φιλμάρετε (20)φιλμάρουν (21)φιλογενής (19)φιλογυνία (21)φιλογύνης (19)φιλοδικία (21)φιλοδοξία (29)φιλοδοξεί (29)φιλοδωρεί (23)φιλοδόξως (30)φιλοεθνής (25)φιλοζωικά (29)φιλοζωικέ (29)φιλοζωική (29)φιλοζωικό (29)φιλοκαλία (20)φιλοκερδή (22)φιλοκτήτη (18)φιλολαϊκά (19)φιλολαϊκέ (19)φιλολαϊκή (19)φιλολαϊκό (19)φιλολογία (22)φιλολογεί (22)φιλολόγου (23)φιλολόγων (24)φιλομαθές (27)φιλομαθής (27)φιλομαθών (28)φιλομειδή (22)φιλονικία (18)φιλονικεί (18)φιλονομία (19)φιλοξενία (26)φιλοξενεί (26)φιλοξενών (26)φιλοπονία (18)φιλοποσία (18)φιλοπότης (17)φιλοπότις (17)φιλοσοφία (24)φιλοσοφεί (24)φιλοσόφου (25)φιλοσόφων (26)φιλοτελές (18)φιλοτελής (18)φιλοτελών (19)φιλοτεχνώ (24)φιλοτιμία (19)φιλοτιμεί (19)φιλοφρονώ (25)φιλοψυχία (34)φιλούσαμε (19)φιλούσανε (17)φιλούσατε (17)φιλτράρει (19)φιλυποψία (28)φιλόδημος (21)φιλόδικες (20)φιλόδικης (20)φιλόδικοι (21)φιλόδικος (20)φιλόδικου (22)φιλόδικων (23)φιλόδοξες (28)φιλόδοξης (28)φιλόδοξοι (29)φιλόδοξος (28)φιλόδοξου (30)φιλόδοξων (31)φιλόζωους (28)φιλόθεους (26)φιλόκαλες (19)φιλόκαλης (19)φιλόκαλοι (20)φιλόκαλος (19)φιλόκαλου (21)φιλόκαλων (22)φιλόλογοι (22)φιλόλογος (21)φιλόλογου (23)φιλόμηλος (20)φιλόμουσα (20)φιλόμουσε (20)φιλόμουση (20)φιλόμουσο (20)φιλόνικες (17)φιλόνικης (17)φιλόνικοι (18)φιλόνικος (17)φιλόνικου (19)φιλόνικων (20)φιλόνομες (18)φιλόνομης (18)φιλόνομοι (19)φιλόνομος (18)φιλόνομου (20)φιλόνομων (21)φιλόξενες (25)φιλόξενης (25)φιλόξενοι (26)φιλόξενος (25)φιλόξενου (27)φιλόξενων (28)φιλόπονες (17)φιλόπονης (17)φιλόπονοι (18)φιλόπονος (17)φιλόπονου (19)φιλόπονων (20)φιλόπρωτα (21)φιλόπρωτε (21)φιλόπρωτη (21)φιλόπρωτο (21)φιλόπτωχα (27)φιλόπτωχε (27)φιλόπτωχη (27)φιλόπτωχο (27)φιλόσοφοι (24)φιλόσοφος (23)φιλόσοφου (25)φιλόσοφων (26)φιλότεκνα (18)φιλότεκνε (18)φιλότεκνη (18)φιλότεκνο (18)φιλότεχνα (24)φιλότεχνε (24)φιλότεχνη (24)φιλότεχνο (24)φιλότιμες (18)φιλότιμης (18)φιλότιμοι (19)φιλότιμος (18)φιλότιμου (20)φιλότιμων (21)φιλόφρονα (25)φιλόχορος (24)φιλόψογες (28)φιλόψογης (28)φιλόψογοι (29)φιλόψογος (28)φιλόψογου (30)φιλόψογων (31)φιλόψυχες (33)φιλόψυχης (33)φιλόψυχοι (34)φιλόψυχος (33)φιλόψυχου (35)φιλόψυχων (36)φιλύποπτα (19)φιλύποπτε (19)φιλύποπτη (19)φιλύποπτο (19)φιμωθείτε (28)φιμωθούμε (30)φιμωμάτων (23)φιμωμένες (20)φιμωμένης (20)φιμωμένοι (21)φιμωμένος (20)φιμωμένου (22)φιμωμένων (23)φιμωνόταν (19)φιμώθηκαν (27)φιμώθηκες (26)φιμώματος (18)φιμώνεσαι (17)φιμώνεστε (17)φιμώνεται (17)φιμώνομαι (19)φιμώνουμε (20)φιμώσουμε (20)φινίρισμα (18)φινετσάτα (15)φινετσάτε (15)φινετσάτη (15)φινετσάτο (15)φινλανδία (20)φινλανδοί (20)φιννικούς (15)φιντανάκι (16)φιντανιού (15)φιντανιών (15)φιξάρεσαι (25)φιξάρεστε (25)φιξάρεται (25)φιξάρισμα (27)φιξάρομαι (27)φιξάρουμε (28)φιξαρίσου (26)φιξαριστώ (25)φιξαρόταν (25)φιορινιού (16)φιορινιών (16)φιρμανιού (18)φιρμανιών (18)φισεκλίκι (19)φισκάρισε (17)φιστικιάς (15)φιστικιές (15)φιστικιοί (16)φιστικιού (16)φιστικιών (16)φκιασίδια (19)φλάμπουρα (22)φλάμπουρο (22)φλέγματος (21)φλέγονται (20)φλέγονταν (20)φλέγοντος (19)φλέρταραν (19)φλέρταρες (18)φλαγγίνης (22)φλαμίνγκο (23)φλαμανδοί (22)φλαμανδού (22)φλαμανδός (21)φλαμανδών (22)φλαμουριά (21)φλαμούρια (20)φλεβίτιδα (27)φλεβικούς (24)φλεβώδεις (26)φλεβώδους (27)φλεγμάτων (24)φλεγμονές (21)φλεγμονής (21)φλεγμονών (22)φλεγουσών (21)φλεγόμενα (22)φλεγόμενε (22)φλεγόμενη (22)φλεγόμενο (22)φλεγόμουν (23)φλεγόσουν (21)φλειούντα (17)φλερτάρει (19)φληνάφημα (26)φλιπάραμε (21)φλιπάρατε (19)φλιπάρεις (18)φλιπάρετε (19)φλιπάρισε (19)φλιπάρουν (20)φλιπεράκι (20)φλισκούνι (18)φλιτάραμε (20)φλιτάρατε (18)φλιτάρεις (17)φλιτάρετε (18)φλιτάρισε (18)φλιτάρουν (19)φλιτζάνια (26)φλοίσβιζα (33)φλοίσβιζε (33)φλοίσβισα (24)φλοίσβισε (24)φλοίσβους (24)φλογάτους (20)φλογίζαμε (31)φλογίζατε (29)φλογίζεις (28)φλογίζετε (29)φλογίζουν (30)φλογίσαμε (22)φλογίσατε (20)φλογίσεις (19)φλογίσετε (20)φλογίσουν (21)φλογίτσας (19)φλογίτσες (19)φλογερούς (20)φλογισμός (21)φλογιστής (19)φλογιστεί (20)φλογοβολώ (29)φλογοβόλα (29)φλογοβόλε (29)φλογοβόλο (29)φλογώδεις (22)φλογώδους (23)φλογώματα (22)φλογώσεις (19)φλογώσεων (22)φλογώσεως (21)φλοισβίζω (35)φλοισβίσω (26)φλοιώδεις (19)φλοιώδους (20)φλοκάτους (18)φλοκιαστά (18)φλοκιαστέ (18)φλοκιαστή (18)φλοκιαστό (18)φλοκωτούς (19)φλομωθείς (29)φλομωθούν (30)φλομωμένα (23)φλομωμένε (23)φλομωμένη (23)φλομωμένο (23)φλομώθηκα (29)φλομώθηκε (29)φλομώματα (21)φλομώναμε (21)φλομώνατε (19)φλομώνεις (18)φλομώνετε (19)φλομώνουν (20)φλομώσαμε (21)φλομώσατε (19)φλομώσεις (18)φλομώσετε (19)φλομώσουν (20)φλορόφσκι (26)φλουδερές (21)φλουδερής (21)φλουδεροί (22)φλουδερού (22)φλουδερός (21)φλουδερών (22)φλυάρησαν (19)φλυάρησες (18)φλυαρήσει (19)φλυαρήστε (19)φλυαρείτε (19)φλυαρούμε (21)φλυαρούνε (19)φλυαρούσα (19)φλυαρούσε (19)φλυτζάνια (27)φλωρεντία (20)φλόγινους (20)φλόγιστρα (21)φλόγιστρο (21)φλόκιασμα (20)φλόμιασμα (21)φλύκταινα (18)φοίνισσαι (15)φοβέριζαν (32)φοβέριζες (31)φοβέρισαν (23)φοβέρισες (22)φοβέρισμα (25)φοβήθηκαν (32)φοβήθηκες (31)φοβίζεσαι (31)φοβίζεστε (31)φοβίζεται (31)φοβίζομαι (33)φοβίζουμε (34)φοβίζουνε (32)φοβίσουμε (25)φοβίσουνε (23)φοβερίζει (32)φοβερίσει (23)φοβερίσου (24)φοβερίστε (23)φοβεριστώ (23)φοβηθήκαν (32)φοβηθείτε (31)φοβηθούμε (33)φοβηθούνε (31)φοβιζόταν (31)φοβισμένα (24)φοβισμένε (24)φοβισμένη (24)φοβισμένο (24)φοβούμενε (24)φοβούμενη (24)φοβούμενο (24)φοβούνται (22)φοβούνταν (22)φοβόμαστε (24)φοβόμουνα (25)φοβόντανε (22)φοβόσαστε (22)φοβόσουνα (23)φοδράραμε (22)φοδράρατε (20)φοδράρεις (19)φοδράρετε (20)φοδράρισε (20)φοδράρουν (21)φοινικιάς (15)φοινικιές (15)φοινικικά (17)φοινικικέ (17)φοινικική (17)φοινικικό (17)φοινικιού (16)φοινικιών (16)φοιτήσαμε (17)φοιτήσατε (15)φοιτήσεις (14)φοιτήσετε (15)φοιτήσεων (17)φοιτήσεως (16)φοιτήσεώς (13)φοιτήσουν (16)φοιτήτρια (16)φοιτητικά (16)φοιτητικέ (16)φοιτητική (16)φοιτητικό (16)φοιτούσαν (15)φοιτούσες (14)φοιτώντας (14)φολιδωτές (21)φολιδωτής (21)φολιδωτοί (22)φολιδωτού (22)φολιδωτός (21)φολιδωτών (22)φονευθείς (24)φονευθούν (25)φονευμένα (18)φονευμένε (18)φονευμένη (18)φονευμένο (18)φονευτείς (15)φονευτούν (16)φονευόταν (16)φονεύεσαι (15)φονεύεστε (15)φονεύεται (15)φονεύθηκα (25)φονεύθηκε (25)φονεύομαι (17)φονεύουμε (18)φονεύουνε (16)φονεύσαμε (17)φονεύσανε (15)φονεύσατε (15)φονεύσεις (14)φονεύσετε (15)φονεύσομε (17)φονεύσουν (16)φονεύτηκα (16)φονεύτηκε (16)φορέθηκαν (26)φορέθηκες (25)φορέματος (17)φορέσουμε (19)φορέσουνε (17)φοραδίτσα (19)φορεθήκαν (26)φορεθείτε (25)φορεθούμε (27)φορεθούνε (25)φορεμάτων (20)φορεμένες (17)φορεμένης (17)φορεμένοι (18)φορεμένος (17)φορεμένου (19)φορεμένων (20)φοριόμουν (19)φοριόνται (16)φοριόνταν (16)φοριόσουν (17)φοριότανε (16)φορμάικας (18)φορμάικες (18)φορμάραμε (21)φορμάρατε (19)φορμάρεις (18)φορμάρετε (19)φορμάρισε (19)φορμάρουν (20)φοροκλοπή (20)φορολογία (21)φορολογεί (21)φοροτελές (17)φοροτελής (17)φοροτελών (18)φοροφυγάς (26)φορούσαμε (18)φορούσανε (16)φορούσατε (16)φορτίζαμε (27)φορτίζατε (25)φορτίζεις (24)φορτίζετε (25)φορτίζουν (26)φορτίσαμε (18)φορτίσατε (16)φορτίσεις (15)φορτίσετε (16)φορτίσεων (18)φορτίσεως (17)φορτίσεώς (14)φορτίσιμο (18)φορτίσουν (17)φορτηγάκι (20)φορτηγίδα (22)φορτικούς (16)φορτιστές (15)φορτιστής (15)φορτιστεί (16)φορτιστών (16)φορτσάρει (17)φορτσάτοι (16)φορτσάτος (15)φορτσάτου (17)φορτσάτων (18)φορτωθείς (26)φορτωθούν (27)φορτωμένα (20)φορτωμένε (20)φορτωμένη (20)φορτωμένο (20)φορτωτήρα (19)φορτωτικά (19)φορτωτικέ (19)φορτωτική (19)φορτωτικό (19)φορτώθηκα (26)φορτώθηκε (26)φορτώματα (18)φορτώναμε (18)φορτώνανε (16)φορτώνατε (16)φορτώνεις (15)φορτώνετε (16)φορτώνομε (18)φορτώνουν (17)φορτώσαμε (18)φορτώσανε (16)φορτώσατε (16)φορτώσεις (15)φορτώσετε (16)φορτώσεων (18)φορτώσεως (17)φορτώσεώς (14)φορτώσομε (18)φορτώσουν (17)φουκουόκα (19)φουλάρουν (20)φουλαριού (19)φουλαριών (19)φουμάραμε (21)φουμάρατε (19)φουμάρεις (18)φουμάρετε (19)φουμάρισε (19)φουμάρουν (20)φουμαδόρε (22)φουμαδόρο (22)φουντάρει (17)φουντίτσα (16)φουντούκι (17)φουντωθεί (27)φουντωτές (17)φουντωτής (17)φουντωτοί (18)φουντωτού (18)φουντωτός (17)φουντωτών (18)φουντώνει (16)φουντώσει (16)φουντώσου (17)φουντώστε (16)φουριόζας (25)φουριόζες (25)φουριόζοι (26)φουριόζος (25)φουριόζου (27)φουριόζων (28)φουρκέτας (17)φουρκέτες (17)φουρκίζει (27)φουρκίσει (18)φουρκίσου (19)φουρκίστε (18)φουρκετών (18)φουρκιστώ (18)φουρνέλου (20)φουρνέλων (21)φουρνίζει (26)φουρνίσει (17)φουρνίσου (18)φουρνίστε (17)φουρναριό (18)φουρνιστά (17)φουρνιστέ (17)φουρνιστή (17)φουρνιστό (17)φουρνιστώ (17)φουρτούνα (17)φουσκάλας (18)φουσκάλες (18)φουσκίτσα (17)φουσκαλών (19)φουσκωθεί (28)φουσκωτές (18)φουσκωτής (18)φουσκωτοί (19)φουσκωτού (19)φουσκωτός (18)φουσκωτών (19)φουσκώνει (17)φουσκώσει (17)φουσκώσου (18)φουσκώστε (17)φουστάνια (16)φουτζάιρα (26)φουφούδες (25)φουφούδων (28)φουχτωθεί (34)φουχτώναν (23)φουχτώνει (23)φουχτώσει (23)φουχτώσου (24)φουχτώστε (23)φούνταραν (16)φούνταρες (15)φούντωναν (17)φούντωνες (16)φούντωσαν (17)φούντωσες (16)φούρκιζαν (26)φούρκιζες (25)φούρκισαν (17)φούρκισες (16)φούρκισμα (19)φούρναρης (16)φούρνιζαν (25)φούρνιζες (24)φούρνισαν (16)φούρνισες (15)φούρνισμα (18)φούσκισμα (18)φούσκωναν (18)φούσκωνες (17)φούσκωσαν (18)φούσκωσες (17)φούχτωναν (24)φούχτωνες (23)φούχτωσαν (24)φούχτωσες (23)φράγκικες (20)φράγκικης (20)φράγκικοι (21)φράγκικος (20)φράγκικου (22)φράγκικων (23)φράγματος (20)φράζονται (25)φράζονταν (25)φράζοντας (24)φράνκφορτ (25)φράξινους (25)φράσσεσαι (16)φράσσεστε (16)φράσσεται (16)φράσσομαι (18)φράσσουμε (19)φράχτηκαν (24)φράχτηκες (23)φρένιασμα (18)φρέντερικ (18)φρέσκαραν (18)φρέσκαρες (17)φρίττουμε (19)φραγγέλια (24)φραγγέλιο (24)φραγκίσκο (21)φραγκικές (20)φραγκικής (20)φραγκικοί (21)φραγκικού (21)φραγκικός (20)φραγκικών (21)φραγκλίνο (22)φραγκονάρ (21)φραγμάτων (23)φραγμένες (20)φραγμένης (20)φραγμένοι (21)φραγμένος (20)φραγμένου (22)φραγμένων (23)φραγμίτης (20)φραζόμουν (28)φραζόσουν (26)φραζότανε (25)φρακάραμε (20)φρακάρατε (18)φρακάρεις (17)φρακάρετε (18)φρακάρισε (18)φρακάρουν (19)φραμασόνε (18)φραμασόνο (18)φραμπαλάς (20)φρανθίσκο (26)φρανσίσκο (17)φρανσουάζ (26)φραντζόλα (27)φραξίματα (27)φραουλιάς (18)φραουλιές (18)φραουλιοί (19)φραουλιού (19)φραουλιών (19)φρασσόταν (16)φραστικές (16)φραστικής (16)φραστικοί (17)φραστικού (17)φραστικός (16)φραστικών (17)φραστικώς (16)φρατζόλας (26)φρατζόλες (26)φραχτήκαν (24)φραχτείτε (23)φραχτούμε (25)φραχτούνε (23)φρεάρριοι (18)φρεαττύδα (19)φρεζάραμε (28)φρεζάρατε (26)φρεζάρεις (25)φρεζάρετε (26)φρεζάρουν (27)φρενάραμε (19)φρενάρατε (17)φρενάρεις (16)φρενάρετε (17)φρενάρισε (17)φρενάρουν (18)φρενήρεις (16)φρενήρους (17)φρενίτιδα (19)φρεναπάτη (17)φρενιάζει (25)φρενικούς (16)φρενιτικά (17)φρενιτικέ (17)φρενιτική (17)φρενιτικό (17)φρενοπαθή (26)φρεντερίκ (18)φρεσκάδας (19)φρεσκάδες (19)φρεσκάδων (22)φρεσκάρει (18)φρικάραμε (20)φρικάρατε (18)φρικάρεις (17)φρικάρετε (18)φρικάρισα (18)φρικάρισε (18)φρικάρουν (19)φρικίασης (16)φρικίασις (16)φρικίασμα (19)φρικαλέας (18)φρικαλέες (18)φρικαλέοι (19)φρικαλέος (18)φρικαλέου (20)φρικαλέων (21)φρικώδεις (19)φρικώδους (20)φριμαγμός (22)φροκαλίδι (22)φροκαλιού (19)φροκαλιών (19)φρονήματα (18)φρονήσαμε (18)φρονήσατε (16)φρονήσεις (15)φρονήσετε (16)φρονήσεων (18)φρονήσεως (17)φρονήσουν (17)φρονίμεψα (27)φρονιμάδα (21)φρονιμίτη (18)φρονιμεύω (20)φρονούσαν (16)φρονούσες (15)φροντίδας (18)φροντίδες (18)φροντίδων (21)φροντίζει (25)φροντίσει (16)φροντίσου (17)φροντίστε (16)φροντιστή (16)φροντιστώ (16)φρονώντας (15)φρουκτόζη (27)φρουρήσει (18)φρουρήσου (19)φρουρήστε (18)φρουρείτε (18)φρουρείτο (18)φρουρηθεί (27)φρουριακά (19)φρουριακέ (19)φρουριακή (19)φρουριακό (19)φρουρούμε (20)φρουρούσα (18)φρουρούσε (18)φρουτιέρα (18)φροϊδικές (18)φροϊδικής (18)φροϊδικοί (19)φροϊδικού (19)φροϊδικός (18)φροϊδικών (19)φροϊδισμό (20)φροϋδικές (18)φροϋδικής (18)φροϋδικοί (19)φροϋδικού (19)φροϋδικός (18)φροϋδικών (19)φρούμασμα (20)φρούραρχε (25)φρούραρχο (25)φρούρησαν (17)φρούρησες (16)φρούρησης (16)φρούρησις (16)φρυάγματα (22)φρυγάνιζα (29)φρυγάνιζε (29)φρυγάνισα (20)φρυγάνισε (20)φρυγανίζω (31)φρυγανίσω (22)φρυγανιάς (19)φρυγανιές (19)φρυγανιών (20)φρυγανώδη (23)φρυγικούς (20)φρυγμένες (21)φρυγμένης (21)φρυγμένοι (22)φρυγμένος (21)φρυγμένου (23)φρυγμένων (24)φρυδάτους (20)φρυδούδες (22)φρυδούδων (25)φρυκτωρία (21)φρόνιμους (18)φρόντιζαν (25)φρόντιζες (24)φρόντισαν (16)φρόντισες (15)φτάνοντας (14)φτάρμισμα (20)φτάρνισμα (18)φτέριασμα (18)φτέρνισμα (18)φταίξουμε (27)φταίξουνε (25)φταίχτρας (22)φταίχτρες (22)φταιχτρών (23)φταρνίσου (17)φταρνιστώ (16)φτασίματα (17)φτασμένες (16)φτασμένης (16)φτασμένοι (17)φτασμένος (16)φτασμένου (18)φτασμένων (19)φτεροκοπά (18)φτεροκοπώ (18)φτεροκόπα (18)φτερούγας (18)φτερούγες (18)φτερούγων (21)φτερωμένα (20)φτερωτούς (17)φτερώματα (18)φτερώναμε (18)φτερώνατε (16)φτερώνεις (15)φτερώνετε (16)φτερώνουν (17)φτερώσαμε (18)φτερώσατε (16)φτερώσεις (15)φτερώσετε (16)φτερώσουν (17)φτηνότατα (15)φτηνότατε (15)φτηνότατη (15)φτηνότατο (15)φτηνότερα (16)φτηνότερε (16)φτηνότερη (16)φτηνότερο (16)φτηνύνουν (16)φτιάνεσαι (15)φτιάνεστε (15)φτιάνεται (15)φτιάνομαι (17)φτιάξουμε (27)φτιάξουνε (25)φτιάσουμε (18)φτιάχθηκε (32)φτιάχναμε (24)φτιάχνανε (22)φτιάχνατε (22)φτιάχνεις (21)φτιάχνετε (22)φτιάχνομε (24)φτιάχνουν (23)φτιάχτηκα (23)φτιάχτηκε (23)φτιαγμένα (20)φτιαγμένε (20)φτιαγμένη (20)φτιαγμένο (20)φτιανόταν (15)φτιασίδια (18)φτιαστικά (16)φτιαχτείς (21)φτιαχτικά (23)φτιαχτούν (22)φτιαχτούς (21)φτυάριζαν (26)φτυάριζες (25)φτυάρισαν (17)φτυάρισες (16)φτυάρισμα (19)φτυαράκια (18)φτυαρίζει (26)φτυαρίσει (17)φτυαρίστε (17)φτυνόμουν (19)φτυνόσουν (17)φτυνότανε (16)φτυσίματα (18)φτυσμένος (17)φτυστήκαν (17)φτυστείτε (16)φτυστούμε (18)φτυστούνε (16)φτωχέματα (26)φτωχαδάκι (28)φτωχικούς (24)φτωχομάνα (26)φτωχούλης (25)φτωχότατα (24)φτωχότατε (24)φτωχότατη (24)φτωχότατο (24)φτωχότερα (25)φτωχότερε (25)φτωχότερη (25)φτωχότερο (25)φτύνονται (15)φτύνονταν (15)φτύνοντας (14)φτύστηκαν (16)φτύστηκες (15)φυγάδευαν (23)φυγάδευες (22)φυγάδευσή (22)φυγάδευσα (23)φυγάδευσε (23)φυγάδευση (23)φυγαδευτώ (23)φυγαδεύει (22)φυγαδεύσω (24)φυγοδίκων (25)φυγοδικία (23)φυγοδικεί (23)φυγομαχία (28)φυγομαχεί (28)φυγοπονία (20)φυγοπονεί (20)φυγόδικες (22)φυγόδικης (22)φυγόδικοι (23)φυγόδικος (22)φυγόδικου (24)φυγόδικων (25)φυγόμαχες (27)φυγόμαχης (27)φυγόμαχοι (28)φυγόμαχος (27)φυγόμαχου (29)φυγόμαχων (30)φυγόποινα (20)φυγόποινε (20)φυγόποινη (20)φυγόποινο (20)φυγόπονες (19)φυγόπονης (19)φυγόπονοι (20)φυγόπονος (19)φυγόπονου (21)φυγόπονων (22)φυλάγεσαι (21)φυλάγεστε (21)φυλάγεται (21)φυλάγματα (23)φυλάγομαι (23)φυλάγουμε (24)φυλάγουνε (22)φυλάκιζαν (28)φυλάκιζες (27)φυλάκισής (17)φυλάκισαν (19)φυλάκισες (18)φυλάκισης (18)φυλάκισις (18)φυλάξουμε (30)φυλάξουνε (28)φυλάρχους (26)φυλάσσαμε (20)φυλάσσατε (18)φυλάσσεις (17)φυλάσσετε (18)φυλάσσουν (19)φυλάχτηκα (26)φυλάχτηκε (26)φυλαγμένα (23)φυλαγμένε (23)φυλαγμένη (23)φυλαγμένο (23)φυλαγόταν (21)φυλακίδας (21)φυλακίζει (28)φυλακίσει (19)φυλακίσου (20)φυλακίστε (19)φυλακιστώ (19)φυλακτικό (20)φυλαχθούν (34)φυλαχτάρι (26)φυλαχτείς (24)φυλαχτούν (25)φυλετικές (18)φυλετικής (18)φυλετικοί (19)φυλετικού (19)φυλετικός (18)φυλετικών (19)φυλετισμό (20)φυλλάδιον (23)φυλλάριον (21)φυλλίζαμε (31)φυλλίζατε (29)φυλλίζεις (28)φυλλίζετε (29)φυλλίζουν (30)φυλλίσαμε (22)φυλλίσατε (20)φυλλίσεις (19)φυλλίσετε (20)φυλλίσουν (21)φυλλαδίου (24)φυλλαδίων (25)φυλλαράκι (22)φυλλοβολή (29)φυλλοβολώ (29)φυλλοβόλα (29)φυλλοβόλε (29)φυλλοβόλο (29)φυλλοειδή (23)φυλλομαδώ (25)φυλλοξέρα (30)φυλλοξήρα (30)φυλλορροώ (22)φυλλουριά (22)φυλλοφορώ (28)φυλλοφόρα (28)φυλλοφόρε (28)φυλλοφόρο (28)φυλλωσιάς (21)φυλλωσιές (21)φυλλωσιών (22)φυλλώδεις (22)φυλλώδους (23)φυλλώματα (22)φυλογονία (21)φυματίωση (20)φυματικές (18)φυματικής (18)φυματικοί (19)φυματικού (19)φυματικός (18)φυματικών (19)φυματιώδη (21)φυντανιού (16)φυντανιών (16)φυράματος (18)φυραίνουν (18)φυραμάτων (21)φυρονεριά (18)φυρόμυαλα (22)φυρόμυαλε (22)φυρόμυαλη (22)φυρόμυαλο (22)φυσήματος (17)φυσήξουμε (28)φυσήξουνε (26)φυσίγγιον (22)φυσαλίδας (20)φυσαλίδες (20)φυσαλίδων (23)φυσεκλίκι (20)φυσημάτων (20)φυσητήρας (16)φυσητήρες (16)φυσητήρων (19)φυσητικές (16)φυσητικής (16)φυσητικοί (17)φυσητικού (17)φυσητικός (16)φυσητικών (17)φυσιγγίου (23)φυσιγγίων (24)φυσιγγιού (22)φυσιγγιών (22)φυσικότης (16)φυσιοδίφη (26)φυσιολόγε (21)φυσιολόγο (21)φυσούσαμε (18)φυσούσανε (16)φυσούσατε (16)φυτέματος (17)φυτέψουμε (28)φυτέψουνε (26)φυτεμάτων (20)φυτεμένες (17)φυτεμένης (17)φυτεμένοι (18)φυτεμένος (17)φυτεμένου (19)φυτεμένων (20)φυτευθούν (26)φυτευτήρι (18)φυτευτείς (16)φυτευτικά (18)φυτευτικέ (18)φυτευτική (18)φυτευτικό (18)φυτευτούν (17)φυτευτούς (16)φυτευόταν (17)φυτεύεσαι (16)φυτεύεστε (16)φυτεύεται (16)φυτεύομαι (18)φυτεύουμε (19)φυτεύουνε (17)φυτεύσεις (15)φυτεύσεων (18)φυτεύσεως (17)φυτεύσεώς (14)φυτεύτηκα (17)φυτεύτηκε (17)φυτοζωούν (27)φυτοζώησα (25)φυτοκομία (19)φυτοκόμος (18)φυτολογία (21)φυτολόγια (21)φυτολόγιο (21)φυτολόγιό (20)φυτολόγος (20)φυτοφάγος (25)φυτοφάγου (27)φυτοφάγων (28)φυτοφαγία (26)φυτρωθείς (27)φυτρωθούν (28)φυτρωμένα (21)φυτρωμένε (21)φυτρωμένη (21)φυτρωμένο (21)φυτρώθηκα (27)φυτρώθηκε (27)φυτρώματα (19)φυτρώναμε (19)φυτρώνατε (17)φυτρώνεις (16)φυτρώνετε (17)φυτρώνουν (18)φυτρώσαμε (19)φυτρώσατε (17)φυτρώσεις (16)φυτρώσετε (17)φυτρώσουν (18)φυόμασταν (18)φυόσασταν (16)φωκυλίδης (23)φωλιάζουν (29)φωνάγματα (22)φωνάζεσαι (26)φωνάζεστε (26)φωνάζεται (26)φωνάζομαι (28)φωνάζουμε (29)φωνάζουνε (27)φωνάξουμε (29)φωνάξουνε (27)φωνάσκησα (18)φωνάσκησε (18)φωνήεντος (16)φωνήματος (18)φωναζόταν (26)φωνασκήσω (20)φωνασκίας (17)φωνασκίες (17)φωνασκείς (17)φωνασκιών (18)φωνασκούν (18)φωναχτούς (23)φωνηέντων (19)φωνημάτων (21)φωνητικές (17)φωνητικής (17)φωνητικοί (18)φωνητικού (18)φωνητικός (17)φωνητικών (18)φωνογράφε (28)φωνογράφο (28)φωνογραφώ (28)φωνολήπτη (20)φωνοληψία (28)φωνολογία (22)φωνόγραφε (28)φωνόγραφο (28)φωνόμετρα (20)φωνόμετρο (20)φωστιέρης (17)φωσφορίζω (36)φωσφορίσω (27)φωσφορικά (26)φωσφορικέ (26)φωσφορική (26)φωσφορικό (26)φωσφόριζα (34)φωσφόριζε (34)φωσφόρισα (25)φωσφόρισε (25)φωτίζεσαι (26)φωτίζεστε (26)φωτίζεται (26)φωτίζομαι (28)φωτίζουμε (29)φωτίζουσα (27)φωτίσματα (19)φωτίσουμε (20)φωτίστηκα (18)φωτίστηκε (18)φωταέριον (18)φωταγωγία (25)φωταγωγεί (25)φωταγωγοί (25)φωταγωγού (25)φωταγωγός (24)φωταγωγών (25)φωταερίου (19)φωταερίων (20)φωταύγεια (20)φωτεινούς (16)φωτιζόταν (26)φωτισμένα (19)φωτισμένε (19)φωτισμένη (19)φωτισμένο (19)φωτισμούς (18)φωτιστείς (16)φωτιστικά (18)φωτιστικέ (18)φωτιστική (18)φωτιστικό (18)φωτιστούν (17)φωτοβολία (26)φωτοβολεί (26)φωτοβόλοι (26)φωτοβόλος (25)φωτοβόλου (27)φωτοβόλων (28)φωτογενές (19)φωτογενής (19)φωτογενών (20)φωτογονία (20)φωτογράφε (28)φωτογράφο (28)φωτογραφώ (28)φωτογόνος (19)φωτοδοτών (20)φωτοδότες (19)φωτοδότης (19)φωτοδότρα (21)φωτοθήκης (26)φωτοκόπια (19)φωτοπένες (17)φωτοταξία (26)φωτοτυπία (19)φωτοτυπεί (19)φωτοφανές (23)φωτοφανής (23)φωτοφανών (24)φωτοφοβία (31)φωτοφόρας (24)φωτοφόρες (24)φωτοφόροι (25)φωτοφόρος (24)φωτοφόρου (26)φωτοφόρων (27)φωτοφώνου (25)φωτοχυσία (25)φωτόλυσις (19)φωτόμετρα (20)φωτόμετρο (20)φωτόπουλο (21)φωτόφωνον (26)φόιερμπαχ (26)φόρμιγγας (23)φόρμιγγες (23)φόρμουλας (20)φόρμουλες (20)φόρτσαραν (17)φόρτσαρες (16)φύλαρχους (25)